Sunteți pe pagina 1din 20

EVALUARE

82. Explicati necesitatea evaluarii economice si financiare


Procesul de evaluare economica are drept obiectiv stabilirea valorii de piata, a valorii de circulatie abunurilor, activelor si
intreprinderilor, el constituie un instrument de orientare a operatorilor economici in spatial economic al tarii. Necesitatea evaluarii unei
intreprinderi apare cand in viata intreprinderii au loc unele scimbari semnificative cum sunt! modificari in marimea si strucura
capitalului social, modificari in numarul si componenta actionarilor sau asociatilor, actiuni "uridice cu scop patrimonial #succesinui,
falimente, parta"e$, in ca%ul tran%actiilor comerciale, cu oca%ia privati%arii cand elementele pre%entate in bilantul contabil nu reflecta
valori de piata ci mai de&raba valori administrative, sau costuri istorice mult diferite de valorile "uste
8'. Explicati rolul bilantului contabil in evaluarea unui active sau unei intreprinderi
(rice evaluare de active, firma sau societate etc. are ca punct de pornire bilantul contabil, auditul financiar ) motorul tuturor
operatiunilor de evaluare, deoarce in el se reflecta volumul fondurilor proprii, piata, strate&iile aplicate de firma, el reflecta situatia
patrimoniului, a averii accumulate de firma de la infiintare si re%ultatele financiare obtinute in ultima periaoda pentru care s*a inceiat.
8+. Explicati diferentele dintre pr,t si valoare
Pretul este suma de bani ce se poate obtine din van%area unui bun de bunavoie, intre parti aflate in cunostinta de cau%a, in cadrul unei
tran%actii in care pretul este determinat obiectiv. -tabilirea pretului presupune ne&ocierea, evaluatorul nu*si propune sa sa determine
pretului ci &ama de valori, respective %ona in care ar putea incepe ne&ocierea si care ar putea probabil sa se situe%e pretul.
Valoarea unui bun se fondea%a pe notiune ade scimb, se poate considera astfel ca valoarea comerciala constiutie punctul de ecilibru
in care van%atorul accepta sa vanda si cumparatorulul sa cumpere. Valoarea depinde de unele criterii sau factori care influentea%a
dorinta de a cumpara sau vinde. aceste criterii pot fi subiective, de natura psiolo&ica sau economica si obiective, prin aplicarea unor
metode de evaluare care abordea%a atat separate cat si impreuna , latura patrimoniala si profitabilitatea bunului, activului sau
intreprinderii in ansamblul sau.
8/. 0lasificati diferitele tipuri de evaluari
1in punct de vedere al utili%atorului evaluarii
* evaluari contabile
* evaluari administrative
* evaluari ba%ate pe experti%a si dia&nostic
1in punct de vedere al obiectului evluarii!
* evaluari de intreprinderi
* evaluari de bunuri
1in punctul de vedere al scopului evaluarii!
* evaluari efectuate in concordanta cu cerintele statutare
* evaluari contractuale
* evaluari &enerate de initiative antreprenoriale #fu%iuni, suplimentari de fonduri, , transferal activelor nete, oferte publice
initiale, rascumparari mana&eriale$ evalurari in scopuri comerciale, fiscale
82. 0are este rolul dia&nosticului in evaluarea intreprinderii.
1ia&nosticul are drept scop
* intele&erea factorilor economici care influentea%a sectorul de activitate al intreprinderii.
* cunoasterea re&ulilor concurentiale ale sectorului din care face parte intreprinderea.
* determinarea oportunitatilor si riscurilor, punctelor forte si slabe in present si in viitor.
* facultatea de inte&rare a re%ultatelor in repre%entarea sintetica sau modelul, in sens calitativ, pe care utili%atorii raportului de
evaluare il cauta in acea intreprindere pentru a deduce rapid consecintele la nivelul re%ultatelor sale.

Rolul dia&nosticului in evaluarea intreprinderii este de a orienta evaluatorul in etapa de evaluare propriu*%isa respectiv in stabilirea
ipote%elor de evaluare, ale&erea metodelor, a"uta la anticiparea viitorului firmei, la depistarea factorilor de risc si la sabilirea
ipote%elor de evaluare scara valorilor determinate pre%entate in raportul final.
83. Explicati le&atura dintre scop si metoda in evaluarea intreprinderii
4 etoda de evaluare se ale&e de evaluator in functie de scopul propus
1e exemplu metoda patrimoniala abordea%a intreprinderea exclusiv patrimonial, iar in evaluarile effectuate cu scopul stabilirii
valorii intreprinderii pentru privati%are nu trebuie utili%ate numai metodele patrimoniale ci se folosesc metodele de evaluare
combinate sau prin rentabilitate, dupa specificul intreprinderii.
88. 1efiniti valoarea de piata
5
Valoarea de piata repre%inta suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi scimbata la data evaluarii, intre un cumparator si
un van%ator, otarati si avi%ati, care actionea%a in cunostinta de cau%a, prudent si fara constran&eri, intr*o tran%actie ecilibrata
dupa un marcetin& adecvat.
86. 1efiniti valoarea "usta
Valoarea "usta repre%inta suma pentru care un active ar putea fi scimbat de buna voie intre doua parti aflate in cunostinta de
cau%a, in cadrul unei tran%actii cu pretul determinat obiectiv.
67.1efiniti valoarea actuala a unui bun
Valoarea actuala a unui bun este valoarea actuali%ata a viitoarelor intrari nete de numerar, care urmea%a a fi &enerate de derularea
normala a activitatii intreprinderii.
65. Valoarea de ori&ine
Valoarea de ori&ine, cunoscuta si sub numele de valoare istorica sau de aci%itie repre%inta totalitatea costurilor necesare pentru
aci%itionarea si punerea bunului sau activului instare de utili%are sau de folosire.
62. VAL(AREA 1E U89L9:ARE
Repre%inta totalitatea costurilor necesare pentru dobandirea unui bun susceptibil a fi folosit in acelasi scop, in aceleasi conditii de
utili%are, avand aceeasi durata pre%umata de folosinta si posedand aceleasi performante ca si bunul supus reevaluarii.
6'. Valoarea substantiala
Repre%inta activul reevaluat in ipote%a continuarii activitatii plus valoarea bunurilor folosite de intreprindere fara a fi proprietara
acestora, minus valoarea bunurilor care desi sunt inre&istrate in patrimonial intreprinderii, nu sunt folosite din diverse cause #ex.
inciriate$.
6+. ' momente din viata intreprinderii in care este obli&atorie reevaluarea
* modificari in marimea si structura capitalului social
* modificari in numarul si componenta actionarilor sau asociatilor
* actiuni "uridice cu scop patrimonial #succesiuni, falimente, parta"e$
6/. 1e ce este obli&atorie evaluarea in ca%ul privati%arii;
* din punct de vedere patrimonial, ma"oritatea elementelor patrimoniale din bilanturile societatilor cu capital de stat nu reflecta
valori de piata ci valori administrative, reevalurarea fiind necesara pentru stabilirea valorii de piata a bunurilor
* * din punct de vedere al rentabilitatii, trecutul intreprinderii trebuie considerat ca nereproductibil. nu toti factorii care au
determinat sau au influentat profitul din bilanturile societatilor cu capital de stat pot fi extrapolate in perioada post privati%are
* 0umparatorul nu investeste pentru ce a obtinut fostul proprietar ca profit ci pentru ce va obtine le, de aceea profitabiliatea
intreprinderii trebuie ra&andita.
* Valoarea intreprinderii trebuie determinate in functie de &radul de utilitate a tuturor elementelor patrimoniale, cumparatorul
netrebuind sa fie penali%at pentrtu politica de investitii a fostului proprietar, stiut fiind ca un bun fara utilitate nu are valoare
sau aceasta este nesemnificativa. 0u oca%ia evaluarii pentru privati%are, trebuie observata si anali%ata necesitatea unei
eventuale restructurari.
62.(biectivul si mi"loacele de reali%are a dia&nosticului "uridic
1ia&nosticul functiei "uridice are ca obiectiv aprecierea modalitatii de manifestare a situatiei "uridice si a caracteristicilor acesteia in
raport cu mediul exterior intreprinderii si cu cel or&ani%atoric intern al acesteia.
Reali%area acestui dia&nostic utili%ea%a datele si informatiile primate din partea intreprinderii, preva%ute in lista anexa contractului,
precum si pe cele re%ultate din afara intreprinderii si din relatiile de interferenta cu celelalte dia&nostice ale functiilor intreprinderii.
63.(biectivul si mi"loacele de reali%are a dia&nosticului comercial
1ia&nosticul functiei comerciale are ca obiectiv principal sa determine piata si locul ocupat de intrepinderea evaluate pe aceasta piata.
4i"loacele de reali%are a dia&nosticului commercial utili%ea%a datele si informatiile primite din partea intreprinderii, preva%ute in lista
anexa a contractului precum si cele obtinute din afara intreprinderii evaluate si din interferenta cu celelalte dia&nostice ale functiilor
intreprinderii.
68. (biectivul si mi"loacele de reali%are ale dia&nosticului tenic, tenolo&ic si de exploatare
1ia&nosticul tenic de exploatare are drept scop aprecierea masurii in care in acest ansamblu al mi"loacelor de exploatare materiala
raspunde nevoilor actuale sau de viitor ale intreprinderii sau ale aci%itorului ei potential.

4i"loacele de reali%are a dia&nosticului etnic de exploatare utili%ea%a datele si informatiile primate din partea intreprinderii, preva%ute
in lista anexa la contract precum si cele obtinute din afara intreprinderii evaluate, din interferenta cu celelalte dia&nostice ale functiilor
2
intreprinderii si daca este ca%ul datele si conclu%iile din raportul altu<in profesionist specialist, tecnician, expert*posesor al unui
cabinet professional sau favcand parte dintr*o societate de profil le&al atestata sau autori%ata.
66. (bv. si mi"loacele de reali%are ale dia&nosticului de or&ani%are, mana&ement si resurse umane
4i".loacele de reali%are a dia&nosticului etnic de exploatare utili%ea%a datele si informatiile primate din partea intreprinderii, preva%ute in
lista anexa a contractului, precum si cele obtinute din afara intreprinderii evaluate, din interferenta cu celelalte dia&nostice ale functiilor
intreprinderii si, daca este ca%ul datele si conclu%iile din raportul altui profesionist specialist, tecnician, expert*posesor al unui cabinet
professional sau facand parte dintr*o societate de profil le&al atestata sau autori%ata.
577. (biectivele si mi"loacele de reali%are ale dia&nosticului financiar contabil
Are ca obiectiv aprecierea fiabiliatii datelor cuprinse in situatiile financiare
Examinarea si estimarea starii de sanatate financaira privind cresterea activitatii, ecilibrul financair, rentabiliatea si riscurile
financiare.
4i"loacele de reali%are ale dia&nosticului contabil* financiar utili%ea%a datele si informatiile primate din partea intreprinderii,
=erva%ute in lista anexa la contract si pe cele re%ultate din interferenta cu celelalte dia&nostice ale functiilor intreprinderii.
575. re%olvare
>R ? A0 totale ) 1atorii sub un an ? 0ap permanent ) Active imobili%.
0ap.permanent. ? Active imob @ >R ? 0ap propr. @ Provi%.@ 1at. peste un an
N>R ? A0 ) 8RE:(RER9E ) 1A8 -UA UN AN
N>R ? A0 #stoc@creante@c in avans$* datorii #inclusiv venit in avans$
8re%oreria ? >R ) N>R ? @ sau )
8re%oreria ne&ative poate fi acoperita de credite bancare sau de datorii resstante, fie intrepr este decalata in faliment.
8re%oreri ? disponibilit* dat finance pe t.s.
Ailantul contabil
Active imobilizate 165.000 9mobili%ari necorporale 5/.777
*celt infiintare /.777
* licente 57.777
9mobili%ari corporale 5/7.777
* cladiri /7.777
* ecipamente 577.777
Active circulante 510.000
* stocuri 277.777
* creante '77.777
* banci 57.777
Obligatii curente 325.000
* furni%ori 2/7.777
* imprum. bcare 3/.777
Activ net curent 185.000
(bli&atii pe t.l. 3/.777
Venituri in avans 87.777
Provi%ioane 2/.777
Activ net 130.000
0ap soc. 52/.777
Re%erve /.777
Cap proprii 130.000
Ailantul functional
Activ Pasiv
>unctia de investitii 9mobili%ari brute 52/.777 5'7.7777 fd proprii de ori& externa
>unctia de exploatare N>R 6/.777 2/.777 fd propr. ori&. interna
>unctia de tre%orerie 57.777 3/.777 datorii financ #impr fin$

'
237.777 237.777
Ailantul financiar
A089V PA-9V
9 Activ imobili%at 52/.777 9V 0apitaluri permanente 237.7777
99 -tocuri, creante /77.777 V 1atorii nefinanciare ''7.777
999 1isp si alte val mob plasament 57.777 V9 1atorii financiare pe term lun& 3/.777
0apitaluri permanente ? 5'7.777@3/.777@2/.777 ?237.777
>R ? 9V*9 ? 237.777*52/.777 ?27/
8 ? 999*V9 ? 57 ) 3/.777?*2/.777
N>R ? 99 ) V ? /77.777*''7.777?537.777
572 Rolul bilantului in dia&nosticul de evaluare
Ailantul contabil este documentul contabil de sinte%a prin care se pre%inta activul si pasivul unitatii patrimoniale, precum si
re%ultatele perioadei pentru care se intocmeste, potrivit le&ii.
Ailantul contabil este sursa de date ce se prelucrea%a pentru reali%area dia&nosticului contabil si financiar.
57' Ailantul functional este instrumentul de anali%a, pe ba%a posturilor din bilant, a principalelor functii ale intreprinderii functiile
de investitii, de exploatare si de tre%orerie ) in active si functia de finantare in pasiv.
57+. Pasii in determinarea AN0 sunt!
5.-epararea tuturor elemntelor de active in elemente necesare exploatarii si elemente in afara exploatarii #necesare intreprinderii$
2. Reeevaluarea tuturor elementelor patrimoniale de active necesare exploatarii.
'. 0alculul matematic al activului net corectat.
57/. 0omponentele fundamentale ale oricarei evaluari sunt!
activul net corectat si capacitatea beneficiara

572.-epararea bunurilor in necesare exploatarii si nenecesare sau in afara exploatarii se face in functie de utilitatea fiecarui bun,
exprimata prin &radul de participare la reali%area profiturilor.
573. 0riteriile in functie de care se face evaluarea bunurilor in vederea determinarii AN0 sunt B deprecierea monetara, modalitatile
de amorti%are, evolutia preturilor, modalitaile de contabili%are a op si proceselor , utilitate, alti factori depistati cu oca%ia
dia&nosticului care pot antrena distorsiuni importante intre bilantul contabil si cel economic, intre val contabile si cele de circulatie.
578. 4etodele de calcul al AN0 sunt! metoda substractiva si met. aditiva
576. 4et. substractiva consta in deducerea din totalul activului reevaluat corectat #val. matematica$ a tuturor datoriilor actuali%ate.
557. 4et aditiva consta in corectarea capitalurilor proprii din bilantul contabil cu influentele din reevaluarea elementelor
patrimoniale.
555. AN0 repre%inta valoarea patrimoniala propriu*%isa sau valoarea intrinseca a intreprinderii.
552 Val. substantiala bruta este e&ala cu activul reevaluat plus valoarea bunurilor folosite de intreprindere fara a fi proprietara
acestora, minus valoarea bunurilor care, desi sunt inre&istrate in patrimonial intreprinderii, nu sunt folosite din diverse cau%e.
Ea semnifica valoarea bunrilor, capacitatea reflectata in active, de care dispune si le poate utili%a intreprinderea la un moment dat,
pre%entand valoarea activului pe ba%a principiului prevalentei economicului asupra "uridicului.
55'. 4et aditiva
Capitaluri Proprii 110.000
0ap social 577.777
Re%erve 57.777
Profit //.777

0 infiintare 5/.777
AN0 5/7.777
4et substractiva
0ladiri 277.777
+
Ecipamente 2/7.777
-tocuri '77.777
0asa 57.777
Aanca 5/7.777
8otal active 657.777
>urni%ori +77.777
0reditori 87.777
9mprum 277.777
Ven anticip 87.777
(bli& 327.777
AN0 5/7.777
55+. Rata de actuali%areeste rata de rentabilitate utili%ata pentr determinarea valorii actuali%ate, la o anumita data, a unui varsamant
unic sau a unei serii de varsaminte de incasat sau de platit ulterior.
55/. 8enicile de actuali%are
* suma C preva%uta a fi fluxul de tre%orerie in viitor peste n ani are in per%ent valoarea D daca pe C il amplificam cu factorul de
actuali%are D ? C EEE5EEEE
#5@i$n
* rd #rata deflatata$ ? i*f
#5@f$n
* rata neutra de plasament 5
9 E EE5EEE
An? 5 #5@t$n
* actuali%area unei serii de fluxuri constante t
* actuali%area pe ba%a indicatorului PER
552.
Rentabilitatea specifica asteptata pentru investitii alternative,**rata de actuali%are ? dob obli&atiiunilor de stat @ prima de risc,.* rata
neutra de plasament pe piata financiara
* rata doban%ii ceruta pentru plata datoriei planificate.
Rata doban%ii care este ba%ata pe o estimare subiectiva a componentelor sale #rata doban%ii de ba%a fara risc$
553 Actuali%area este estimarea valorii actuale a unui flux de tre%orerie
558. 4odul de determinare a costului capitalului unei intreprinderi
0ostul capitalurilor proprii constituie o componenta a costului mediu ponderat al capitalurilor dar si o posibila rata de actuali%are
folosita de intreprindere.
*0ost cap propriu expr prin act commune ? dividend ultimul anFval "usta medie a actiunii@crestere preconi%ata a dividendului
* cand se considera ca remunerarea fondurilor proprii se reali%ea%a prin dividende distrbuite si prin profituri reinvestite, costul
capitalurilor va fi !
G0PR ? 19V @ #5*d$HI
- 0PR
19V ? dividendul pe actiune distribuit
- ? cursul bursier al actiunii firmei anali%ate
d ? rata de distribuire a dividendelor
I ? profitul net al firemie
0PR ? valoarea contabila a cap proprii ale firmei
556 idem 556
527. Relatia dintre riscuri si rata de actuali%are
/
Profiturile viitoare ale intreprinderii nu se pot pro&ano%a cu certitudine din cau%a faptului ca viitorul este nesi&ur.
Acceptarea unor asfel de incetitudini antreprenoriale este recunoscuta de catre participantii de pe piata prin intermediul unor prime
de risc. La nali%a unei astfel de abordari ariscului, incertitudinile le&ate de profiturile viitoare ale intreprinderilor se pot reflecta in
evaluarea prin doua metode! ca o deducere din suma scontata a profiturilor intreprinderii #metoda ecivalarii si&rantei sau metoda
deducerii profitului$ sau ca o crestere a ratei de actuali%are #metoda cresterii doban%ii, metoda primei de risc$.
Rata de actuali%are trebuoie sa fie o rata inainte de impo%itare ce reflecta evaluarile pietei curente ale valorilor*timp a banilor si
riscurile specifice actuivului. Rata de actuali%are trebuie sa reflecte riscurile pentru care estimarile viitorului flux de numerar au
fost a"ustate.
( rata care reflecta evaluarile pietei curente asupra valorii )timp a banilor si riscurile specifice activului este rentabilitatea pe care
investitorii ar solicita*o daca au ales o investitie care ar &enera fluxuri de numerar, cu valori, durata si profil al riscului ecivalente
cu acelea pe care intreprinderea le asteapta sa fie &enerate din active.
-unt luate in considerare si riscuri cum ar fi! riscul de tara, riscul monetar, riscul de pr,t si riscul fluxului de numerar.
525.
Riscul, prima de risc care se cuprinde in rata de actuali%are este o imbinare intre riscul pietei si riscul determinat de punctele slabe
re%ultate din sinte%a dia&nosticelor.
Prin urmare o intreprindere cu multe puncte slabe va avea o prima de risc si implicit o rata de actuali%are mai mare.

522. Explicati
9nte rata de actuali%are si valoarea intreprinderii este o relatie invers proportionala cu cat rata este mai mare valoarea intreprinderii
va fi mai mica.
52'.
Riscuri externe* riscul de tara, riscul monetare, riscul de pr,t
Riscuri interne * Amplasarea, structura de finantare, dependenta de client, &ama de produse, coeficentul de marJetin& si al titlurilor
de participatie ale entitatii
52+.
52/. Valoarea patrimoniala este activul net cori"at obtinut ca diferenta intre activul bilantului economic si datoriile inscrise in acest
bilant.
4etodele de determinare sunt!
Activul net coectat poate fi determinat prin doua metode!
4etoda aditiva
4etoda substractiva
4etoda valorii substantiale
Alte metode patrimoniale, sunt!
4etoda capitalului permanent necesar exploatarii
522. 0apacitatea beneficiara inseamna atitudinea unei intreprinderi de a &enera un beneficiu dat, in viitorul apropiat, in conditii de
motivare si de &estiune considerate normale, identice cu cele din ultimii ani, daca nici*o scimbare semnificativa nu a avut loc ?
randamentul totalitatii capitalurilor care finantea%a intreprinderea
523. Etapele determinarii capacitatii beneficiare sunt!
* studiul re%ultatelor trecute
* examenul previ%iunilor
* mixa"ul elementelor re%ultate din primele doua etape in scopul desprinderii capacitatii beneficiare
528. + corectii ce pot fi aduse re%ultatelor din bilant pentru determinarea capacitatii beneficiare!
) amortismente ) se inlatura orice exces de amorti%are si se adau&a orice insficienta de amorti%are, referinta constituind*o fie le&ea
fiscala fie standardele profesionale emise de expertii tenici.
* salarii si asimilate salariilor* insuficientele sau exa&erarile trebuie adau&ate sau eliminate, referinta constituind*o standardele si
studiile effectuate de experti in munca si protectia sociala.
* stocuri ) se verifica daca sistemul de evaluare a fost constant pe intrea&a perioada, realitatea si "ocul stocurilor de la inceput si
sfarsit de perioada, anomaliile trebuind reinte&rate sau deduse din re%ultatul contabil.
* profituri si pierderi exceptionale ) se retin numai acele profituri care provin din operatiuni obisnuite, cere se reproduc in mod
s<stematic in viitor
2
526.
) amortismente ) se inlatura orice exces de amorti%are si se adau&a orice insficienta de amorti%are, referinta constituind*o fie le&ea
fiscala fie standardele profesionale emise de expertii tenici.
* se anali%ea%a si se readuc in situatiile financiare provi%ioanele nefundamentate
5'7.
* salarii si asimilate salariilor* insuficientele sau exa&erarile trebuie adau&ate sau eliminate, referinta constituind*o satndardele si
studiile effectuate de experti in munca si protectia sociala.
5'5. Efectele siner&ice presupun complementaritate de activitati ale caror re%ultate sunt superioare celor reiesite din insumarea
al&ebrica a re%ultatelor individuale. Printr*un dia&nostic bine executat se pot descoperi toate complementaritatile din activitatea
intreprinderii si se pot a"usta re%ultatele financiare
5'2.
Efectele siner&ice presupun complementaritate de activitati ale caror re%ultate sunt superioare celor reiesite din insumarea al&ebrica
a re%ultatelor individuale
1e exemplu produsele obtinute de o intreprindere cu productie inte&rata.
5''.
0apacitatea beneficiara se poate cacula in una din urmatoarele variante!
* ca medie a profituriloe anuale corectate din perioadele trecute .9 a profiturilor anuale corectate din perioadele trecute .9 a
profiturilor anuale previ%ionate.
* ca medie a profiturilor anuale corectate din perioadele trecute.
* ca medie a profiturilor anuale previ%ionate.
* ca medie a profiturilor anuale din unele perioade trecute si viitoare.
5'+. Elementele de calcul pentru evaluare prin rentabilitate a unei intreprinderi sunt!
* rata de capitali%are #fructificare sau actuali%are$.
* profitul respective acel profit care exprima capacitatea beneficiara a intreprinderii.
* perioada de referinta.
5'/. Perioada de referinta corespunde perioadei de pro&no%a a intreprinderii, respective perioada la sfarsitul careia proprietarii ar
trebui sa*si modifice atitudinea fata de afacerea sa, adica sa provoace asemenea scimbari in viata intreprinderii incat sa*9 permita
sa*si reia ciclul vietii.
Astfel de scimbari constau in masuri de restructurare cum ar fi! divi%area, asocierea, formarea de noi societati comerciale, in"ectii
de capital pentru moderni%area ecipamentelor si tenolo&iilor, pentru reinnoirea produselor, etc.
1in punctul de vedere al investitorului perioada de pro&no%a corespunde cu termenul de recuperare al investitiei.
5'2.
Prima de risc a unei intreprinderi repre%inta o rata de a"ustare care reflecta modul in care piata ar evalua riscurile specifice
afluxurilor de numerar. Prima de risc se stabileste pe ba%a estimarilor de piata la care se adau&a primele de risc specifice
intreprinderii evaluate.
5'3. 9nvers proportionala.
5'8. Vintrepr?0AF9 ? 877F7,52?2.222
5'6. 4ultiplicatorul capitalistic C repre%inta o rata de capitali%are, de fructificare, actuali%are a veniturilor si este repre%entat de!
a$ rata neutra de plasament.
b$ nr. de unitati ,,anK * actuali%area unei serii de fluxuri financiare constante pana in anul ,,nK in care C repre%inta un nr. de unitati
an,
5 * 5EE
an? #5@t$n
t
c$ rata de plasament aferenta PER secdetremina ca raport intre 5FPER si semnifica durata de recuparare a investitiei V?
0AxPER
PER? 0ursul bursier al unei actiuni
dividend platit@profit nereparti%at
3
5+7.Valoarea de randament sau capacitatea beneficiara repre%inta randamentul totalitatii capitalurilor care finantea%a intreprinderea
5+5. 5+7.Valoarea de randament este estimata prin actuali%area fluxului de dividende previ%ionate a fi oferite actionarilor de*a lun&ul
perioadei pentru care se face eval.uarea, in ipote%a unei rate de actuali%are constante pe intrea&a eprioada. Valoarea intreprinderii este
privita prin prisma actionarilor, respective a veniturilor pe care le primesc.
>ormula
5+5. Valoarea de rentabilitate limitata este estimate prin actuali%area fluxurilor de profituri nete previ%ionate a fi obtinute de
intreprindere de*a lun&ul unei perioade determinate de timp, in ipote%a unei rate de actuali%are constante pe intrea&a perioada. 1e
exemplu, in ca%ul unei afaceri, intreprinderi ce presupune exploatara unui contract cu durata de viata limitata #contract de concesiune,
de inciriere, asociere in participatiune$, perioada de previ%iune va coincide cu durata contractului.
>ormula
5+2.
5+'. 0apacitatea beneficiara inseamna atitudinea unei intreprinderi de a &enera un beneficiu dat, in viitorul apropiat, in conditii de
motivare si de &estiune considerate normale, identice cu cele din ultimii ani, daca nici*o scimbare semnificativa nu a avut loc ?
randamentul totalitatii capitalurilor care finantea%a intreprinderea
0apacitatea beneficiara se exprima de re&ula cifric, ptin profitul net evaluat, dividende si cas*floLs.
5++.
>luxurile de tre%orerie sunt acele profituroi ale intrepr. 0are sunt disponibile tuturor furni%orilor de capital catre intreprindere dupa
anali%area restrictiilor de distributie conform le&ii societatilor.
>luxul de tre%orerie repre%inta profiturile intreprinderii dupa scaderea c"eltuielilor si impo%itelor pe imobili%ari, dar inaintea
doban%ii.
>LUDUL 1E 8RE:(RER9E -E P(A8E -8AA9L9 9N19RE08!
Profit #pierdere$ pe an
@ dobanda pe datoria la terti
* economia la impo%itul afferent intreprinderii datorata deductibilitatii doban%ii pentru datoria la terti
@impo%itul pe venit care poate fi compensate
@ deprecierea si alte celtuieli care nu sunt in numerar
* venituri care nu aduc numeraMr
* celtuieli de capital
@F* deducereaFcresterea fondului de rulment, inclusiv a liciditatilorFdatoriilor
>lux de tre%orerie
5+/. 4etoda 10> consta in insumarea fluxurilor de disponibilitati care raman in fiecare an in unitate, pana in anul ,,nK, cand se
aprecia%a ca proprietareul ar trebui sa*si reconsidere modul de abordare a afacerii sale. in acest an ,,nK se stabileste cvaloarea
re%iduala a activului sau a intreprinderii
5+2. Aplicare metodei se face in patru etape!
5. 0alculul fluxului de lichiditati nete istorice pe minim trei ani folosin dsinte%a dia&nosticelor
2. Proiectarea fluxului de lichiditati nete pe o perioada mai lun&a, dar compatibila cu ori%ontul de pro&no%a stabilit intreprinderii.
deci o buna vi%iune, o intele&ere a fluxurilor trecute! van%ari, preturi, structura celtuielilor, riscuri, etc.
'. 1eterminarea valorii reziduale ce urmea%a a fi adau&ata la cas*floL*ul din ultimul an proiectat. ori%ontul pro&no%at este in
&eneral, estimate tinand seama de constatarile dia&nosticelor, marcand momentul cand prorpietarul va decide viitorul intreprinderii
in anul ultimo pro&no%at. valoarea re%iduala, de re&ula se calculea%a prin aplicarea unui multiplicator z la cas floL*ul ultimului an
pro&no%at #Vr?:x0>$ sau aplicand modelul Nordon
EEE5EEE, unde G este coeficientul de a"ustare pentru risc, iar & este cresterea pe
G*& termen lun& a fluxului de numerar
+. 1eterminarea ratei de actualizare, cu a"utorul careia este posibila readucerea fluxurilor nete viitoare se a valorii re%iduale in
valori de a%i. numita si rata neutra
Ea poate fi detreminata pornind de la dobanda obli&atiilro sau titlurilor de stat.
8
5+3. Valoarea re%iduala repre%inta suma net ape care intreprinderea scontea%a sa o obtina in scimbul unui bun, la finele duratei
sale de utili%are, dupa deducerea tuturor costurilor de cedare preva%ute.
Valoarea re%iduala, de re&ula se calculea%a prin aplicarea unui multiplicator z la cas floL*ul ultimului an pro&no%at #Vr?:x0>$
sau aplicand modelul Nordon
EEE5EEE, unde G este coeficientul de a"ustare pentru risc, iar & este cresterea pe
G*& termen lun& a fluxului de numerar
5+8. Elementele intan&ibile sunt imobili%arile necorporale, respective, celtuieli de constituire, de cercetare de%voltare,
licente,marci, brevete, softuri, fondul commercial, etc.
5+6. NoodLill ) este excedentul de valoare &lobala a intreprinderii in raport cu suma valorilor diferitelor active care il compun.
Partea din valoarea &lobala a unei intreprinderi care are ca sursa buna &estionare si exploatarea elementelor intan&ibile de care
dispune acea intreprindere. se obtine prin capitali%area profitului obtinut de intreprindere peste pra&ul de rentabilitate.
5/7. 9n evaluare, pra&ul de rentabilitate este punctul de la care rentabilitatea &enerata e intreprindere este superioara celei ce s*ar
obtine plasand pe piata un capital ecivalent cu activul net cori"at.
9n evaluare pra&ul de rentabilitate se utili%ea%a pentru calculul supraprofitului.
5/5. -uperprofitul este diferenta dintre capacitatea beneficiara a intreprinderii #profitul intreprinderii$ si profitul care ar fi &enerat
de investirea pe piata financiara a unui capital ecivalent cu valoarea AN0.
-p ? 0A )AN0xi, i? rata neutra de capitali%are
9nfluentea%a valorea intreprinderii insensul cresterii.
5/2. NoodLill ) este excedentul de valoare &lobala a intreprinderii in raport cu suma valorilor diferitelor active care il compun.
Partea din valoarea &lobala a unei intreprinderi care are ca sursa buna &estionare si exploatarea elementelor intan&ibile de care
dispune acea intreprindere. se obtine prin capitali%area profitului obtinut de intreprindere peste pra&ul de rentabilitate.
Relatia cu valoarea intreprinderii este direct proportionala.
5/'.Este acelasi lucru.
5/+. 4etodele combinate de evaluare presupun o abordare financiara, intrucat se ba%ea%a pe fluxurile antrenate de activitatea
intreprinderii intr*o perioada trecuta sau viitoare.
4etodele de eval combinate pot fi &rupate in doua cate&orii, in functie de tenicile aplicate!
* tenici ba%ate pe ponderea intre o valoare patrimoniala si una prin rentabilitate.
* tenici ba%ate pe asocierea valorii patrimoniale cu unul sau mai multe elemente intan&ibile
5//. 4etoda practicienilor
Valoarea intreprinderii se determina ca medie simpla sau ponderata a unei val. patrimoniale AN0 si a unei prin rentabilitate #0AFi$
V? AN0 @ 0AFi
2
-au,
V ? G5HAN0 @ G2H 0AFi
G5@G2
5/2. Prin metoda remunerarii valorii subsatantiale brute se intele&e activul reevaluat in ipote%a continuarii activitatii, plus valoarea
bunurilor folosite de iontreprindere fara a fi proprietara acestora, minus valoarea bunurilor care, desi sunt inre&istrate in
patrimonial intreprinderii, nu sunt folosite din diverse cau%e.
5/3. 4etoda captalurilor permanente necesare exploatarii consat in determinarea valorii substantiale brute reduse insa din punct de
vedere financiar! capitalurile proprii, imprumuturile si asimilatele#inclusive obli&atiile financiare pe termen scurt$, datoriile de
exploatare #obli&atiile nefinanciare$, fiind destinate sa acopere nevoia de fond de rulment si eventual, partial, imobili%arile.
5/8. 9pote%ele de ba%a in evaluarea prin metoda remunerarii valorii substantiale brute sunt continuitatea activitatii intreprinderii si
prevalenta economicului asupra "uridicului.
5/6.
AN0
26.777 9mob c@
27.777 stocuri@
/7.777 creante@
/.777 disponibilit @
2/.777 obli& nefinanciare )
6
/.777 impr bancare *
3/.777
V ? AN0 @ 0A )AN0xi
t
V5 ? 3+.777 @ 5777*3+.777H5/O ? 3+777@ 5777*55577? 3+777* 6753? 2+68'
5 5,52
#5@7,52$
V/ ? 3+777*57577F5,322'?3+777*/3'5? 28226
527. Actiunile detinute de intreprindere in capitalul altor societati se evaluea%a astfel!
* atunci cand pacetul este minoritar, prin capitali%area dividendelor procurate de acestea.
* canda pacetul este ma"oritar se poate aplica aceeasi metoda sau se procedea%a la evaluarea &lobala a societatii in care s*a investit
si pe aceasta ba%a se determina valoarea unui titlu respective a pacetului.
525. -tocurile se evaluea%a dupa separarea celor fara miscare sau cu miscare lenta, la preturile %ilei sau la media preturilor de
aprovi%ionare din cea mai recenta perioada.
-tocurile de productie in curs se evaluea%a la nivelul costurilor efective, corectate cu &radul de inaintare in reali%area fi%ica a
produsului, determinat de experti%a tenica.
-tocurile de produse finite se evaluea%a la nivelul preturilor de van%are, mai putin beneficiile si eventualele celtuieli de desfacere
cuprinse in acestea.
522.0reantele se evaluea%a dupa inlaturarea din calcul a creantelor incerte, la valoarea scriptica, cele in valuta se actuali%ea%a la
raportul de scimb al monedei nationale din %iua respectiva.
52'. 1isponibilitatile din bilant se evaluea%a la val scriptica, cele in valuta se actuali%ea%a la raportul de scimb al monedei
nationale din %iua respectiva.
52+. 9mobili%arile necorporale nu se iau in caculul valorii AN0 cu exceptia celt de cercetare de%v. care privesc produse noi sau
de%voltari de activitati, care sunt luate in calcul cu val. scriptica.
52/. (bil&atiile in valuta se actuali%ea%a la raportul de scimb al monedei nationale din %iua evaluarii, diferentele fiind re&ulari%ate
pe seama capitalurilor proprii, in ca%ul evaluarii in scopul unei tran%actii, sau pe seama re%ultatelor financiare, in ca%ul evaluarilor
in alte scopuri.
522.Valoarea unei intreprinderi in dificultate se poate aprecia in trei situatii!
a$ poate fi redresata.
b$ dispune de un patrimoniu care dupa licidare pre%inta inca un active net po%itiv.
c$ urmea%a a fi licidata.
523.
523.Atunci cand licidarea este si&ura, cea mai buna utili%are a activelo firmei, opinia evaluatorului este solicitata pentru estimarea
valorii reli<abile nete a unei parti din activele intreprinderii sau a marimii activului net de licidare al firmei. Astfel, pornind de la
activul net contabil, sunt reali<ate corectiile po<itive sau ne&ative ale tuturor activelor corporale, necorporale Pi circulante din bilantul
intreprinderii, di care se deduc celtuielile cu licidarea si eventualele obli&atii fiscale implicat de licidare. Pasivele intreprinderii se
pot ma"ora cu costurile de licidare, cum ar fi! indemni%atiile de concediere a personalului, penalitatile de rmbursare anticipate a
imprumutului, etc. Valoarea astfel obtinuta va fi diminuata cu o cota cuprinsa intre '7O si /7O, corespun%atoare riscurilor aferente
van%arii forQate a activelor Rntreprinderii.

0onform standardelor de evaluare, valoarea de licidare repre%intS suma ce poate fi obQinutS Rn mod re%onabil de vTn%area unei
proprietSQi Rntr@un interval de timp prea mic pentru a Rndeplini condiQiile din definiQia valorii de piaQa.
1acS RnsS licidarea se face treptat, activele sunt evaluate la preQuri corespun%Stoare unor tran%acQii normale ecivalente valorii
licidative a acestora. Aceasta situaQie este Rntalnita in ca%ul licidarii voite a Rntreprinderii cf. L&.'5F5667, atunci cand perioada de
functionare s*a inceiat, se anulea%a contractul de societate, se reduce nr. asociati, etc.
9n conditiile in care licidarea nu repre%intS cea mai buna utili%are a activelor intreprinderii in dificultate, evaluarea se va reali%a Rn
perspective redresarii afacerii. 9n aceasta situatie se recomanda apelarea la metodele de evaluare ba%ate pe actuali%area fluxurilor
viitoare de numerar. -e va tine cont de totalitatea fluxurilor implicate de derularea pro&ramului de redresare a activitSQii firmei.
Restructurarea va &enera modificari atat la nivelul structurii fluxurilor de numerar cat si la nivelul riscurilor aferente reali%Srii lor. 0a
urmare va fi necesara reestimarea ratei de actuali%are specifice noilor condiQii de exploatare ale Rntreprinderii. 9n plus activele
57
redundante sau auxiliare din proprietatea firmei vor alimenta prin van%area lor primul flux de numerar obtinut de intreprinderea in curs
de redresare.
528. 4etoda se foloseste in ca%ul intreprinderilor redresabile si consta in!
* aprecierea activului net si a capacitatii beneficiare a intreprinderii
* calcularea unei valori la termen, placand de la activul net si de la capacitatea beneficiara a intreprinderii presupus redresabila
* aplicarea unei decontari a valorii la termen astfel obtinute. acesta decontare este aplicata pentru atine seama de! a$ capitalurile proprii
care au fost i"ectate pentru reali%area redresarii. b$ riscul specific de ,,ne success U al redresarii sperate si c$ actuali%area valorii la
termen
526. Pentru evaluarea societatilor intrate in fu%iune sau divi%are, se poate folosi una dintre urmStoarele metode! metoda
patrimonialS sau metoda activului net, metoda bursierS, metoda ba%atS pe re%ultate #valoarea de rentabilitate, valoarea de
randament, valoarea de supraprofit$, metode mixte Pi metoda ba%atS pe fluxul financiar sau cas*floL.
Valoarea &lobala a societSQii stabilitS printr*una dintre metodele menQionate repre%intS valoarea aportului de fu%iune al fiecSrei
societSQi intrate Rn fu%iune. Pe ba%a acestei valori se stabilePte raportul de scimb.
Valorea activului net este e&alS cu valoarea aportului net numai Rn ca%ul Rn care s*a folosit metoda patrimonialS de evaluare &lobalS
a societSQii. 9n ca%ul Rn care cele douS valori nu sunt e&ale, la societatea absorbitS sau intratS Rn contopire, diferenQele sunt
recunoscute ca elemente de cTPti&uri sau pierderi din fu%iune, astfel! dacS valoarea aportului net este mai mare decTt activul net
contabil, diferenQa este recunoscutS ca profit. 9n situaQia inversS diferenQa este recunoscutS ca pierdere.
1eterminarea raportului de scimb al acQiunilor sau al pSrQilor sociale pentru a acoperi capitalul societSQilor comerciale absorbite.
9n cadrul acestei etape se efctuea%S!
a$ determinarea valorii contabile a acQiunilor sau pSrQilor sociale ale societSQilor comerciale care fu%ionea%S, prin raportarea
aportului net la numSrul de acQiuni sau de pSrQi sociale emise.
Valoarea contabilS a unei acQiuni*pSrQi sociale se poate obQine Pi prin raportarea activului net contabil la numSrul de acQiuni*pSrQi
sociale.
b$ -tabilirea raportului de scimb al acQiunilor sau al pSrQilor sociale, prin raportarea valorii contabile a unei acQiuni ori pSrQi
sociale a societSQii absorbite la valoarea contabilS a unei acQinui sau pSrQi sociale a societSQii absorbate, raport verificat Pi
aprobat de experQi.
1eterminarea numSrului de acQiuni sau de pSrQi sociale emis pentru remunerarea aportului net de fu%iune!
a$ determinarea nr. de acQiuni sau de pSrQi sociale ce trebui emise de societatea comercialS care absoarbe fie prin raportarea
capitalui propriu #activului net? al societSQilor comerciale absorbite la valoare contabilS a unei acQiuni sau pSrQi sociale a
societSQii comerciale absorbante, fie prin RnmulQirea nr. de acQinui*pSrQi sociale ale societSQii comerciale absorbite cu raportul
de scimb.
b$ ma"orarea capitalui social la societatea comercialS care absoarbe, prin RnmulQirea nr. de acQiuniFpSrQi sociale care trebuie emise
de societatea comercialS care absoarbe cu valoarea nominalS a unei acQiuni sau a unei pSrQi sociale de la aceastS societate
comercialS.
c$ calcularea primei de fu%iune, ca diferenQS Rntre valoarea contabilS a acQiunilor sau a pSrQilor sociale Pi valoarea nominalS a
acestora.

537. -tructura standard a unui raport de evaluare
Raportul trebuie sa ofere o ima&ine clara asupra opiniilor exprimate de evaluator, aupra ba%elor de evaluare folosite, ametodelor si
informatiilro care stau la ba%a raportului.
5. Rezumatul principalelor concluzii si recomanari privin!
5.5. -copul evaluarii
5.2. -cara valorilor satbilite si valoarea medie
5.'. recomandarile privind perspectivele intreprinderii
2.Prezentarea intreprinerii
* numele , forma "uridica, adresa, codul -9RUE-,
* -curt istoricB crearea, fa%ele cronolo&ice principale de de%voltare, transformare etc.
* stabilirea coordonatelor principale prin! pre%entarea capitalul social, a modalitatilor de formare si a eventualelor modificari
intervenite, structura capitalului si componenta actionariatului, obiectul de activitate, po%itia ocupata in cadrul ramurii respective,in
vederea explicarii metodei de evaluare folosite cuantum, evaluare, etc.

'. Prezentarea evaluatorilor si a manatului primit
9n ca%ul in care evaluarea este facuta de catre o societate comerciala abilitata in domeniu, se vor mentiona datele de inmatriculare
ale acesteia de la Re&istrul 0omertului.
1aca ecipa de evaluatori este formata din personae individuale, este necesara pre%entarea unor cv
55
". #iagnosticul e evaluare
".1. #iagnosticul $uriic
+.5.5 obiectiv! aporecierea situatiei "uridice a intreprinderii in raport cu proprietarii, tertii si cu salariatii.
+.52. 0onstatari! tinand seama de prevederile le&ale in vi&oare, evaluatorii vor stabili daca intreprinederea este constituita le&al,
daca exista acte si contracte privind drepturile de proprietate, daca exista ontracte inceiate cu partenerii de afaceri, daca sunt
actiuni "uridice in curs, cu personae fi%ice sau "uried, daca exista contracte de munca individuale si collective, si vor anali%a
re&imul fiscal al intreprinderii.
+.5.'. 0onclu%ii! udpa trecrea inrevista a mi"loacelor de reali%are si aprocedeelor de lucru utili%ate se stabilesc!
*oportunitatile exeistente in mediul exterior intreprinderii, adica evolutii cu un caracter previ%ibil po%itiv pentru entitatea evaluata
ca! le&islatie si re&lementari favorabile, conditii economico financiare optime.
*riscurile existente in mediul extern intreprinderii, adica evolutii cu un efect previ%ibil ne&ative, respective condintionarii inverse
oportunitatilor.
*punctele forte. adica atuurile, ca urmare a unor factori cum sunt! o buna or&ani%are si functionare a entitatii evaluate, contract,
statut corespun%atoare, relatii contractuale corecte, finantare bancara asi&urata, absenta liti&iilro, re&elementari fiscale corecte si
obli&atii fiscale indeplinite la timp.
*punctele slabe, deficientele consatate in or&ani%xarea si functionarea entitatii! contarct si sattut necorespun%atoare situatiei de fapt,
existenta unor liti&ii contarctulae cu tertii si cu proprii salariati, conflicate de munac, obli&atii fiscale nerespectate,etc.
4.2. Diagnosticul commercial
+.2.1. Obiectiv determinarea locului ocupat ep piat de intreprindere, in present si in viitor
42.2. Constatari
a$ pornind de la nomenclatorul produselor su functie de principalele activiati se va calcula ponderea lor in volumul toatal al
activitatii intrepr
b$ se va efectua o anali%a a clientilor intreprinderii B importanta, durata de recuperare acreantelor, clienti restanti
c$ se anali%e%a furni%orii
d$ se identifica concurenta intreprinderii ) actuala si potentiala
e$se anali%e%a reteaua de distributie aintreprinderii acre poate furni%a date asupra ponderii contractelor interne sau externe in cifra
de afceri
f$ pentru a anli%a posibilitatile de de%volatre seva studia &radul de permeabilitate a pietei
&$ vor fi studiate tipurile de actiuni promitionale facute de intreprindere, cunatumul celtuielilor publicitare, evolutia polticii de
promovare a produselor si ima&inii firmei.
+.2.'. 0onclu%ii ) dupa stabilirea principalelor evolutii se vor evidential cele mai importante!
* oprtunitati
* riscuri
* puncte forte! retea de van%are puternica, clienti statornici, calitate foarte buna a produselor, etc.
* puncte slabe* produse si servicii scumpe, cunoasterea insuficienta a pietei etc.
+.'. Diagnosticul tehnologic operativ sau de exploatare
+.'.5. (biectiv! stabilirea m=surii in care mi"loacele de productie materiale raspund nevoilor actuale sau viitoare ale intreprinderii
sau ale potentialului comparator.
+.'.2. 0onstatari! se impune cunoasterea infrastructurii, apotentialului de productie la un moment dat si evolutia in timp, stabilirea
dinamicii imobili%arilor corporale, a nivelului de automati%are si aproductivitatii, dar si anali%a functiei de cercetare ) de%voltare,
pentru a determina strate&ia de viitor a intreprinderii
+.'.'. 0onclu%ii pre%entate sub forma!
*oportunitatilor.
*riscurilor.
* punctelor forte! o buna utili%are a capacitatii de productie, utila"e moderne, preturi competitive, servicii competente,
*punctelor slabe* o planificare defectuoasa a productiei, o conducere defectuoasa a aprovi%ionarilor si transporturilor, stocuri de
materii rpime, probleme de calitate a produselor si serviciilor.
+.+.Diagnosticul resurselor umane
+.+.5. (biective ! anali%a structurii umane si a capcitatii personalului de a contribui la reali%area activitatilor intreprinderii
+.+.2. 0onstatari!
a$ anali%a structurii umane! or&ani&rama ierarica si functionala a intreprinderii. date cu privire la personal* varsat, pre&atire, &rad
de ocupare, vecime in intreprindere, etc.
b$ 1ate cu privire la conducatorii intreprinderii* varsta, pre&atire, formare si experienta, stil de conducere, sistem de remunerare
c$ date sociale* climatul social, protectia muncii, ora&ni%area sindicala din intreprindere, nr. de %ile de &reva.,
+.+.'. 0onclu%ii ) anali%anda datele de mai sus se pot stabili!
*oportunitati.
*riscuri.
52
* puncte forte! personalul este tanar, dinamic, flexibil si bine format, or&ani%are buna, exista motivarea muncii.
* puncte slabe! proasta functionare a conducerii, repre%entare sindicala slaba, salari%are nestimulativa,etc.
4.5. Diagnosticul financiar contabil
+./5. (biective
* stabilirea existentei ima&inii fidele, clare si complete a patrimoniului, a re%ultatelor si asituatiei financiare ale entitatii evaluate,
percum si astarii de sanatate financaira a acesteia.
*utili%area relatiei efecului de levier pentru aface dia&nosticul ratei de rentabiliate a capitalurilor proprii.
*evaluarea diferentelor intre efectul de levier financiar masurat plecand de la valorile de contabile si efectul levier masurat pelcand
de la valorile de piata.
*dia&nosticul ratei de rentabilitate economica placand de l rata mar"ei economice si rata de rotatie a capitalurilor investite.
*utili%area totalurilor soldurilor intermediare de &estiune pentru anali%a formarii mar"ei economice.
*anali%a diefrentelor intre optica de rentabilitate si optica productivista prin reali%area unui audit asupra situatiilor financiare
+./.2. 0onstatari! acestea re%ulta in urma reali%arii obiectivului, avnd ca mi"loace de efectuare datele is informatiile continute in
conturile anuale, re%ultatele financiare examinate pe ultimii '*/ ani perluate potrivit metodolo&iilor specifice evaluarilor
patrimoniale,
+./.'. 0onclu%ii! se impun in ba%a constatarilor exprimate sub forma!
* oportunitatilor.
*riscurilor.
*punctelor forte.
* punctelor slabe.
4.6.Sinteza diagnosticelor evaluarii
-e pre%inta sub forma tabelara in cadrul raportului sau ca o anexa a acestuia, cuprin%and conclu%iile stabilite pentru fiecare
dia&nostic in parte, respective datorate mediului exterior intreprinderii #cu doua subcoloane afernte oportunitatilor si riscurilor$ si
cele datorate mediului intern al intreprinderii #cu doua subcoloane afernte punctelor foret si punctelro slabe$
Prin luarea in considerare a tuturor constatarilor din dia&nosticele sectoriale pre%entate se el.aborea%a bilantul economic al
intreprinderii.
/. %azele lucrarii e evaluare
-e vor mentiona datele si inforamtiile puse la ispo%itie de client, conform caietului de sarcini si prevederilro din contractul inceiat.
/.1. xpertize si studii, proprii sau insusite! se fac trimiteri la surse, inscrisuri, publicatii utili%ate la elaborarea raportului de
evaluare.
/.2. !ibliografie
/.'. >actori de risc!
/.'.5. >actori de risc extern.
/.'.2. >actori de risc intern.
/.+. "poteze de evaluare#
/.4.1. "poteze macroeconomice$
/.4.2. "poteze microeconomice.
2.&etoe e evaluare aplicate
-e vor inscrie cau%ele ipote%ele si scenariile care au determinat ale&erea metodelor de evaluare pentru fiecare in parte, cf &rupelor
de mai "os!
6.1. %etode patrimoniale$
6.2.%etode prin rentabiliatte$
6.&. %etode combinate$
6.4. %etode combinate$
6.4. %etode bursiere$
6.'.(lte metode.
'.(ama e valori) valoarea actiunilor.
-e vor enumera opiniile obtinute prin aplicarea metodelor de evaluare mentionate la pct.2, in mod corespun%ator se detremina
valorile minime si maxime ale actiunilor.
8.Cocluziile si opiniile evaluatorului
-e vor exprima opiniile asupra re%ultatelor obtinute, atat din punct de vedere economic cat si financiar. -e va exprima parerea
evaluatorilor asupra re%ultatelor obtinute din operatiunea de evaluare.
535. Raportul de scimb al monedei nationale, influentea%a valoarea intreprinderii astfel!
5'
* influentea%a rata de actuali%are prin riscul deprecierii menedei nationale
*9nfluentea%a bilantul economic prin evaluarea elementelor monetare la cursul de scimb de la data efectuarii evaluarii
532. 4odificare apreturilor influentea%a vaoarea interinderii astfel!
* rata ed actuali%are este influentata cu riscul de pr,t.
* bilantul economic este influentat prin evaluarea activelor la valori "uste, de piata care tin seama de preturile pietei
53'.
-uperprofitul ? 0P*AN0Hi ? 5./77*57777H57O? 5/77*5777?/777
53+. V ? 0AFi?22.222
53/. Active totale 5/7.777
* c anticipate 57.777
* datorii totale 3/.777
* dif reevaluare /7.777
* cap proprii 2/.777
AN0? 5/7.777*57.777*3/.777? 2/.777
532.Ailantul economic ofera masa de date necesara aplicarii metodelor de evaluare.
533.Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilro financiare vor fi recunoscute in bilant si in
contul de profit si pierdere. Aceasta presupune ale&erea unei anumite ba%e de evaluare! cost istoric, cost current, valoare reli%abila,
etc.
538.Politica de amorti%are influentea%a valoarea intreprinderii astfel!
* stabilirea unor durate de viata mai lun&i decat cele normale, influente%a in sensul unei valori mai mari a cativelor si a
intreprinderii
* satbilreau or durate de viata mai scurte decat cele normale influentea% in sensul micsorarii valroii intreprinderii
* metodele de amorti%are deasemena influente%a, de exemplu daca in anul in care se face evaluarea mi"loacele fixe aci%itionate
in acest an sunt amorti%ate accelerat influentea%a intreprinderea, valoare acesteia fiind mai mica decat daca ar fi utili%at
metoda liniara.
536. Este evident ca politicile contbile influentea%a valoarAe intreprinderii instrucat intrucat acesta poate opta pentru o metoda
sau alta, o ba%a de evaluare sau alta a elemntelor din situatiile financiare, astfel metoda lifo in ca%ul stocurilor va conduce
la o valoare a stocurilor mai mare in bilant si un re%ultat mai mic pe cand metoda fifo va avea unefect invers, asmenea si
politicile de amorti%are, respective duratele de viata stabilite sau metodele de amorti%are. 1e exemplu capitali%area
costurilro indatorarii la un moment dat determina active mai mari decat daca dobanda ra fi tercuta direct in caeltuiala
perioadei.
587. Valoarea patrimoniala sau valoarea propriu %isa, este activul net cori"at obtinut ca diferenta intre activul bilantului economic si
datoriile inscrise in acest bilant.
585. Riscul de tara influentea%a val intreprinderii in sens invers proportional cu cat riscu este mai mare cu atat val intrepr este mai
mica.
582. 1a, conturile extrabilantiere influentea%a val intreprinderii, activele care nu sunt in proprietate dar sunt utili%ate de intreprindere,
evidentiate extrabilantier sunt luate in calcul la determinarea valorii substantiale brute.
58'.
27'. Val. care se stabileste pentru activele considerate in afara exploatarii, este valoarea venala, adica suma tre%oreriei ce se va de&a"a
la cesiunea lor.
27+.4otivele pentru care actionarii ar accepta un pr,t de van%are ne&ativ pentru o intreprindere redresabila #in locul falimentului $
Redresarea presupune infu%ie de capital, iar in conditiile in care actionarii nu dispun de capital prefera van%area la un pr,t sub val "usta
totusi ne&ociat decat falimentul, ca% in are loc van%area activelor si plata creditorilor intr*po anumita ordine, actiunarii ramanand cei din
urma pe lista.
5+
27/. 9n evaluare nu sunt acceptate principiile contabile in totalitate urmand a se face corectii pe bilantul contabil!
Principiul independentei exercittiilor
Principiul necompensarii
Principiul intan&ibilitatii bilantului de descidere
272. 9n anali%a -V(8 aplicabila functiei "uridice nu se incadrea%a urmatoarele puncte!
* relatiile comerciale cu furmi%arii traditionali
* promovarea prod intrepr
* posibilit de imbunatatire a cailor de acces si utilitatilor
273. Verificarile relevante pentru dia&nosticul res umane
* locul de munca anterior
* structura si nr, sindicalistilor
* calificarea medie a pers de executie
278. -uperprofitul a repre%inta profitul suplimentare asi&urat de o intreprindere pentru capitalurile investite in activele sale fata de un
plasament, de o marime e&ala, remunerate la rata medie a pietei.
-au
-uperprofitul este diferenta dintre capacitatea beneficiara a intreprinderii #profitul intreprinderii$ si profitul care ar fi &enerat de
investirea pe piata financiara a unui capital ecivalent cu valoarea AN0.
-p ? 0A )AN0xi, i? rata neutra de capitali%are
276.
5* E 5 EEE
an ? #5@i$n
i
Vi ? 0>
9
257. 4ultiplicatorul capitalistic C repre%inta o rata de capitali%are, de fructificare, actuali%are a veniturilor si este repre%entat de!
a$ rata neutra de plasament.
b$ nr. de unitati ,,anK * actuali%area unei serii de fluxuri financiare constante pana in anul ,,nK in care C repre%inta un nr. de unitati
an,
5 * 5EE
an? #5@t$n
t
c$ rata de plasament aferenta PER secdetremina ca raport intre 5FPER si semnifica durata de recuparare a investitiei V?
0AxPER
PER? 0ursul bursier al unei actiuni
dividend platit@profit nereparti%at
255.
V ? 0A sau V ? 0A x 5
9 i
V ? 0A x PER unde PER ? cursul bursier al unei actiuni
1ividend platit @ profit nereparti%at
252. Val re%iduala inclusa in calculele de cas floL este valoarea actuala a flux de tre% dupa sfarsitul per pro&no%ate. 1aca se presupune
ca intrepr se va vinde , se va fol val scontata a van%arilor intreprinderii minus costurile aferente.
Vr ? :x 0> , : ? un multiplicator sau VR ? 0>n@5EEE,
04P0 * &
& ? rata anuala de crestere a c floL in per implicita
0>n@5 ? c floL primului an al per implicite
5/
25'. Aa%a tuturor metodelor de evaluare a &oodLill este notiunea de rentabilitate a activelor investite. Premisele utili%e ac met este
existenta supraprofitului pe obt unui &ood Lill, in ca% contrar avem de*a face cu un badLill.
25+.. 4etoda considera ca valoarea firmei este determinata de suma AN0 #sau val substantiala$, si a &oodLill, dar determinate printr*o
capitali%are a supraprofitului obtinut.
NV? AN0 @ #0A*AN0i$Ft
25/.-emnificatia PER Price Earnin&s Ratio este!
* indicator bursier repre% raportul dintre cursul bursier #0$ si profitul net pe actiune #PNA$ PER ?0FPNA sau,
PER ? 0apitali%area bursieraFprofit net total
PER? 0ursul bursier al unei actiuni
dividend platit@profit nereparti%at
PER ca indicator bursier pre%inta anumite valori standard in functie de tipul de activitate si nivelul de risc al intreprinderii.
* coefficient multiplicator
Pe ba%a unui PER de referinta, cunoscand profitul previ%ionat de poate estima val intrepr
V ? PERx profit net din anul t
#capacitatea beneficiara$
V ? PERxprofitxcoef de riscxcoef de liciditate
252. 0aractertistica ratei de actuali%are deflatata este ca a fost a"ustata in minus cu rata inflatiei, se fol. in ca%ul in care fluxul
financiar ce se actuali%ea%a este in lei constanti.
253. Rata de act. nedeflatata include rata inflatiei si se utili%e la ctuali% flux. expr. in preturi curente.
258. Ratele utili%e in met comparative repre% criteriul pe ba%a caruia se face comparatia si pot fi! PER )ul intrepr din acelasi sector,
cotate. capitali%area bursieraFAN0. durata de acoperire #nr. anilor pt care o suma de beneficii previ%ionate actuali%ate cu rata de
randament a obli&atiunilor de stat este e&ala cu cursul unei actiuni$

256. NoodLill ) este excedentul de valoare &lobala a intreprinderii in raport cu suma valorilor diferitelor active care il compun.
Partea din valoarea &lobala a unei intreprinderi care are ca sursa buna &estionare si exploatarea elementelor intan&ibile de care
dispune acea intreprindere. se obtine prin capitali%area profitului obtinut de intreprindere peste pra&ul de rentabilitate.
227. 4et ptr evaluarea terenului in ca%ul met. patrimoniale sunt!
* met comparatiei directe # avan%arilor$ ) pr,t si alte inform sunt anali%ate comparate si a"ustate in fct de asemanari si deosebiri.
* 4et proportiei alocarii se ba%ea%a pe ecilibru, pe existenta unui raport tipic intre val proprietatii si anumite locali%ari.
* 4et extractiei ) prin scaderea din val &lobala a proprietatii, a imobilului
* 4et capitali%arii rentei de ba%a
*
225.4et de evaluarea a constr cand se det AN0
*
* *met patrimoniale ba%ate pe val de inlocuire
* met ba%ate pe randament #pornind de la cirii pt cladiri si constr de locuit sau de la profit obtinut pt cladirile si constr
industriale, comerciale$
* met combinate
* met val de reconstructie cu coef de corectie si val de aci%itie
222.4et pt eval ecipamentelor
-unt metode ce au scop determinarea val re%iduale din mom evaluarii
* met propusa de Uniunea Exp 0tb Europeni
* Vr ? Pc#5@J$1rF1t,
Pc ) pr,t de cump
52
5@J factde actuali%are
1r durata re%iduala de functionare
1t ) durata de viata totala
* met de amorti%are liniara
* Vr ? Pc#5@J$#1a*1u$F1a,
1a durata de amorti%are
1u )durata de functionare utili%ata
* met val re%iduale a inverstitiei anuale
Vr? 9nv#5@J$#1*V.inv.$F1
9nv ) suma investita in ec&ipament
1 * durata de viata normativa
V.inv ) varsta investitiei
22'. La formula de calcul a 04P, se ia in calcul si costul capitalurilor imprumutate. Pentru determinarea costului capitalurilor
imprumutate, din punct de vedere fiscal se are in vedere caracteruil deductibil celtuielilor financiare, din profitul impo%abil.
Practic formula de calcul a costului cap imprumutate este
Gdat fin ? Rd#5*I$ unde Rd ? rata medie a doban%ii, iar I? cota impo%itului pe profit.

22+. >actorii in functie de care se estimea%a de evaluator coeficientul de depreciere utili%at, in ca%ul met costului de inlocuire net
#09N$, sunt!
* u%ura economica.
* u%ura functionala.
* u%ura strate&ica.
* u%ura utila"elor implicate de re&lementarile de mediu.
22/.0are este formula de calcul a ratei de catuali%are deflatate;
Rata delfatata ? i*f
#5@f$
n
53
nf ) rata
inflatiei
222.0riteriul de clasificare a elem. 1in bilantul functional este cel al principalelor functii ale
intreprinderiiB de investitii, exploatare, si tre%orerie ) in activ si de finantare ) in pasiv.
223. ) nr. de personal cu vecime mai mare de / aniFnr. mediu scriptic de personal
228. Liciditatea restransa ? aptitudinea intreprinderii de a rambursa datoriile sub un an cu a"utorul
elementelor celor mai licide sub un an
L r ? creante?disponibilitatiFdatorii sub un an
226. 1oc. financiare de sinte%a pe care le verifica auditorul fiananciar sau evaluatorul pentru a se
asi&ura credibilitatea datelorcontabile sunt!
-ituatiile financiare financiare pe ultimii trei ani in componentele sale functie de re&lementarile
contabile aplicabile.
2'7.0arei optici ii corespund val patrimoniale functionale #ex val substantiala$;
Val patrim functionale au la ba%a o optica a prevalentei economicului asupra "uridicului, respectiv val
intrepr ia in calcul val tuturor bunurilor pe care le utili%ea%a indif daca sunt sau nu in proprietatea
acesteia
Val patrimoniale sunt abordate printr*o optica aproape comerciala si statica, care nu tine seama de
potentialul intreprinderii. Aceasta abordare incompleta ofera totusi proprietarilor ei o &arantie de
si&uranta asupra valorii acesteia la un moment dat, putand dovedi investitrorilor ca exista un ecivalent
tan&ibil asupra actiuniolor pe care le detin in intreprinderea respectiva.
2'5. 0arei optici ii corespund val patrimoniale matematice #ex. AN0$
Val patrim matematica aree la ba%a o optica potrivit careia val intrepr ia in calcul numai de bunurile
aflate in proprietate.
2'2.0e repre% rata de actuali% a capitalurilor;
Rata de actuali%are a capitalurilor re%ulta dintr*o medie a ratei de remunerare a capitalurilor proprii si a
ratei doban%ii,
* rata de remunerare a capitalurilor proprii este in &eneral inversa PER )ului mediu al val
comparabile la bursa.
* rata dob. retinute este cosul mediu al imprumutului pe termen mediu sau lun& tinand cont de
deductibilitatea fiscala.
2''. -it. in care, in contabilitate, se apelea%a la evaluari economice ale activelor, sunt!
* cand activele trebuie pre%entate la valori "uste, de exemplu!
* la intrarea de active cu titlu &ratuit, aport in natura si cu oca%ia reevaluarilor
* la intocmirea situatiilor financiare consolidate cand activele si dat se eval la val "usta cf. 9>R-
'
* cu oca%ia fu%iunilor si divi%arilor
2'+. 0aracteristicile licidarii "udiciare din pdv al evaluarii sunt!
2'/.Valorile entitatii se deosebesc de capitalurile proprii #matematice, nete$ prin potentialul de
care dispun de a &enera supraprofit, respectiv prin elementele nemateriale , care nu fi&urea%a ca
elemente de patrimoniu ale intreprinderii, dar care concura la desfasurarea activitatii sale.
2'2. >R ? >R ? A0 totale ) 1atorii sub un an ? 0ap permanent ) Active imobili%.
0ap.permanent. ? Active imob @ >R ? 0ap propr. @ Provi%.@ 1at. peste un an
2'3.NodLill*ul se deosebeste de activele intan&ibile identificabile prin faptul ca nu este cuprins
in situatiile financiare individuale ci numai in cele consolidate.
2'8. >actorii in functie de care se ale&e un etalon de comparatie repre%entativ #actiune sau
afacere$ sunt!
* nivelul capitalului tran%actionat, daca tran%actia are ca obiect firma #577O din capitalula
acesteia$ , fie numai o parte a capitalurilor
2'6.Evaluarea economica consta intr*un complex de tenici, procedee si metode prin care e
stabileste valoarea de piata, de circulatie a bunurilor, activelor si intreprinderilor.
2+7. 4etoda capitali%arii re%ultatelor
2+5.1eoarece valoarea imobili%arilor corporale nu coincide cu val contabila si in acest ca% si
u%ura se recalculea%a.
2+2. in ca%ul in care fluxul fianc este expr in lei curenti, rata de actuali%are se compune din rata
de randament ) dobanda la obli&atiunile de stat
2+'. Rata rentab economice ? mar"a netaH rotatia investitiilor, respectiv,
? re%ultat netFcapitaluri proprii
2++.
ProfitFpierdere
@ dob la datoria de la terti
* economia la impo%itul aferent intrepr datorata deductibilitatii doban%ii pt datoria la terti
@ impo%itul pe venit care poate fi compensat
@ depreciereaFamorti%area si alte celt care nu sunt in numerar
* venituri care nu aduc numerar
* celtuielile de capital
@F* W N>R inclusiv a liciditatilorFdatoriile
>lux de tre%orerie
-au
Profit din activ de exploatare #EA98$
* Plati din impo%ite pe exploatare
Profit net dupa a"ustari fiscale
@ Amorti%are
0as floL brut
* W N>R
@ 9ncasari din v% activelor corporale
* 0eltuieli de capitalEEEEEEEEEEE
0A-X >L(V 19N A089V98 0UREN8A
@ 0as floL din alte investitii in afara celor operationale
0A-X >L(V 19-P(N9A9L P8 9NVE-898(R9
@ 0redite bancare si alte dat assimilate contractate de intreprindere
* Ratele acitate pt rambursarea creditelor si sumelor platite pt rascumpararea obli&atiunilor
* 1ividende preferentiale acitate
0A-X >L(V 19N A089V98 >9NAN09ARA

2+/. Amorti%area se aduna la re%ultat, pt ca initial c cu amorti%area a diminuat profitul fara a
fi o iesire de numerar.
2+2. -tabilirea pretului presupune ne&ocierea, evaluatorul nu*si propune sa sa determine pretului ci
&ama de valori, respective %ona in care ar putea incepe ne&ocierea si care ar putea probabil sa se situe%e
pretul.
Valoarea unui bun se fondea%a pe notiune ade scimb, se poate considera astfel ca valoarea comerciala
constiutie punctul de ecilibru in care van%atorul accepta sa vanda si cumparatorulul sa cumpere.
Valoarea depinde de unele criterii sau factori care influentea%a dorinta de a cumpara sau vinde. aceste
criterii pot fi subiective, de natura psiolo&ica sau economica si obiective, prin aplicarea unor metode
de evaluare care abordea%a atat separate cat si impreuna , latura patrimoniala si profitabilitatea bunului,
activului sau intreprinderii in ansamblul sau.
2+3. 0ap perman. necesare exploatarii ? activele imobili%ate @ N>R