Sunteți pe pagina 1din 18

Universitatea tefan cel Mare Suceava

Facultatea de tiine Economice i Administraie public


Proramul de studii! Administraie public
Referat la disciplina:
Drept constituional
i
instituii politice
Suceava "#$%
Parlamentul &om'niei
(uprins!
$) *S+,&*(U- PA&-AME.+U-U*
") A-E/E&EA PA&-AME.+U-U* &,M0.*E* 1sistemul electoral2
3) FU.(+**-E PA&-AME.+U-U* &,M0.*E*
%) A(+E-E PA&-AME.+U-U*
4) S+A+U+U- 5EPU+A6*-,& * SE.A+,&*-,&
7) (,.(-U8**
9) :*:-*,/&AF*E
*) *storicul Parlamentului
;n de<voltarea constituional a &om'niei s=a afirmat dupa parcurerea etapelor i
proceselor semnificative> Parlamentul)
&eulamentul ,ranic adoptat ?n $@3$ ?n ara &om'neasc i un an mai t'r<iu
?n Moldova a repre<entat fundamentul institu iei parlamentare ?n Principatele
&om'ne) (onven ia de la Paris din 9A$B auust $@4@ a modificat principiul de
repre<entare na ional > iar prin Statutul 5e<volttor al (onven iei de la Paris > adoptat
prin plebiscitul din "3="7 maiA%=9 iunie $@7% s=a introdus Corpul Ponderator> redenumit
ulterior Senat ca cea de a doua camer) (onstitu ia din $@77 a definit func ionarea
Parlamentului ?n concordan cu modul de orani<are i func ionare a parlamentelor
Europei ,ccidentale din acea vreme) 5eclara ia de independen a &om'niei din B
mai $@99 i actele de unire de la sf'r itul Primului r<boi mondial au fost printre cele
mai importante documente adoptate de Parlament ?n istoria &om'niei moderne)
5in februarie $B3@> odat cu instaurarea dictaturii reale a lui (arol al **=lea i ?n $B%#
dup instaurarea dictaturii militare> rolul Parlamentului a fost diminuat> el fiind lipsit de
principalele sale atribu ii) ;n perioada comunist> prin (onstitu ia din $B%@ > Parlamentul
a fost reorani<at> ca o adunare unicameral> Marea Adunare .a ional > oranism
formal> subordonat total puterii comuniste)
5up &evolu ia din 5ecembrie $B@B > prin (onstitu ia din $BB$ rolul Parlamentului a fost
restabilit> ca oranism de ba< al reimului democratit pluripartit)
;nlocuirea structurilor de putere totalitar ?n decembrie $B@B i adoptarea> ?n $BB$> a noii
(onstituii a &om'niei au permis revenirea rii la tradiiile sale parlamentare din
perioada interbelic i la un Parlament cu adevrat repre<entativ i racordat la standardele
statului de drept) (onstiutia &om'niei prevede> ?n acest sens> c Parlamentul este oranul
repre<entativ suprem al poporului rom'n i unica autoritate leiuitoare a rii)
CParlamentul apare deci ca o intituie politic i Duridic format din una sau mai multe
corpuri> adunri sau EcamereE> fiecare alctuit dintr=un numr de membri 1deputai>
senatori2> dispun'nd> ?ntr=o msur mai mare sau mai mic> de putere de deci<ie)
Parlamentul nu trebuie confundat cu comitetele sau comisiile> care> de reul> sunt create
de ctre camerele parlamentare i cuprind un numr mic de membri i nici cu adunrile
consultative> care nu au putere de deci<ie)
$
**) A-E/E&EA PA&-AME.+U-U* &,M0.*E* 1sistemul
electoral2
$) Mandatul Parlamentului
Prin mandat sau leislatur se ?nelee perioada de timp pentru care este ales Parlamentul
1sau camerele2 i ?i eFercit ?mputernicirile sale) Potrivit art) 73 alin) 1$2 din (onstituie>
(amera 5eputailor i Senatul sunt alese pentru un mandat de % ani> care se prelunete
de drept ?n stare de mobili<are> de r<boi> de asediu sau de uren> p'n la ?ncetarea
acestora) 5urata mandatului mai este cunoscut i sub numele de leislatur)
"
5e
asemenea> potrivit art )73 alin) 132 Parlamentul nou ales se ?ntrunete> la convocarea
Preedintelui &om'niei> ?n cel mult "# de <ile de la aleeri)
Pe durata leislaturii> Parlamentul nu ?ncetea< a=i desfura activitatea) 5in acest
motiv> ?n timpul vacanelor parlamentare> :irourile permanente ai cror membri > cu
eFcepia Preedinilor (amerelor> sunt alei la ?nceputul fiecrei sesiuni ordinare> rm'n
?n funciune) 5e altfel> ?n aceast perioad pot lucra comisii permanente> precum i
comisii speciale) 5urata mandatului ?ncetea< la ?ntrunirea leal a noului Parlament)
Mandatul Parlamentului poate ?nceta ?nainte de eFpirare datorit condiiilor prev<ute ?n
(onstituie) Mandatul (amerelor se prelunete p'n la ?ntrunirea leal a noului
Parlament) ;n aceast perioad nu poate fi revi<uit (onstituia i nu pot fi adoptate>
modificate sau abroate lei oranice)
") Sesiuni
(amera 5eputailor i Senatul ?i desfoar activitatea periodic ?n sesiuni 1prin acestea
camerele ?i eFercit funcia de deliberare asupra tuturor problemelor ce le sunt supuse
spre adoptare2) ;n afara sesiunilor> Parlamentul nu se poate reuni valabil pentru a decide
potrivit atribuiilor conferite de (onstituie)
3
1
A se vedea Ioan Muraru, Elena Simina Tnsescu, Drept constituional i instituii
politice, Editura C. H. Beck, Bucureti, 2!, p.1"2.
2
A se vedea Ion Deleanu,Drept constituional i instituii politice, Tratat , volumul 1, Editura
Europa #ova, Bucureti, 1!!$, p. 1$%.
&
A se vedea Mi'ai Constantinescu , Ioan Muraru , Drept parlamentar, Editura (ramar, Bucureti,
1!!%, p. 1$).
;n sistemul nostru constituional> sesiunile pot fi ordinare i eFtraordinare) 5e asemenea>
?n afara acestor doua tipuri de sesiuni> Parlamentul se convoac de drept sau obliatoriu >
potrivit dispo<iiilor prev<ute eFpres de ctre (onstituie)
(ateorii de sesiuni!
a) Sesiuni ordinare G sunt acele sesiuni ?n care (amera 1adunarea> parlamentul2 este
obliat s se ?ntruneasc> numrul lor fiind eFpres prev<ut prin lee) Conform
art. 66 alin. (1) din Constituie
(amera 5eputailor i Senatul se ?ntrunesc ?n dou sesiuni ordinare pe an) Prima
sesiune ?ncepe ?n luna februarie i nu poate depi sf'ritul lunii iunie) A doua
sesiune ?ncepe ?n luna septembrie i nu poate depi sf'ritul lunii decembrie)
b) Sesiuni eFtraordinare ! sunt acele sesiuni care se pot ine ori de c'te ori este
nevoie> ?n afara sesiunilor ordinare ) Conform art. 66 alin. (2) (amera
5eputailor i Senatul se ?ntrunesc i ?n sesiuni eFtraordinare> la cererea
Preedintelui &om'niei> a biroului permanent al fiecarei (amere ori a cel puin o
treime din numrul deputailor sau al senatorilor)
c) (onvocarea Parlamentului de drept
Parlamentul &om'niei se poate convoca i de drept ?n afara sesiunilor ordinare i
eFtraordinare ) Acest lucru se poate face ?n ca<urile eFpres prev<ute de (onstituie)
(onvocarea de drept se reali<ea< ?n "% de ore ?n ca<ul declanrii unei aresiuni
armate ?mpotriva &om'niei sau ?n cel mult %@ de ore de la instituirea strii de asediu
sau a strii de uren )
3) Sedinele
Sedina este forma orani<atoric ?n care Senatul i (amera 5eputailor de<bat ?n
plen proiectele de lee i propunerile leislative> precum i alte probleme ?nscrise ?n
ordinea de <i )
%
(onsitutia prevede c Senatul i (amera 5eputailor adopt ?n mod valabil lei>
Hotr'ri i moiuni ?n pre<ena maDoritii acestora)
(onstituia prevede ?n art)74 alin1"2 c'teva situaii ?n care este necesar ?ntrunirea ?n
edin comun a (amerei 5eputailor i a Senatului ) (onstituia face trimite ?n acest
sens la!
a2primirea mesaDului Preedintelui &om'nieiI
b2 aprobarea buetului de stat i a buetului asiurarilor sociale de statI
%
A se vedea Cristian Ionescu, Drept constituional i instituii politice, volumul II, Editura *umina
*e+, Bucuresti,22
c2 declararea mobili<rii totale sau parialeI
d2 declararea strii de ra<boiI
e2 suspendarea sau ?ncetarea ostilitilor militareI
f2 aprobarea strateiei naionale de aprare a riiI
2 eFaminarea rapoartelor (onsiliului Suprem de Aprare a 6riiI
H2 numirea> la propunerea Preedintelui &om'niei> a directorilor serviciilor de
informaii i eFercitarea controlului asupra activitii acestor serviciiI
i2 numirea Avocatului PoporuluiI
D2 stabilirea statutului deputailor i al senatorilor> stabilirea indemni<aiei i a
celorlalte drepturi ale acestoraI
J2 ?ndeplinirea altor atribuii care> potrivit (onstituiei sau reulamentului> se eFercit
?n edin comun)
Proiectul ordinii de <i a sedinelor comune se adopt de ctre cele dou :irouri
permanente > care se convoac pentru acest scop de ctre preedinii acestora )
5e asemenea :irourile permanente stabilesc data i locul desfurrii edinelor
comune i asiur buna desfurare a acestora)
-ucrrile edinelor comune sunt conduse prin rotaie > de preedinii acestora sau>?n
absena lor de ctre unul dintre vicepreedinti) -a edinele comune particip la
invitaia acestora c'te un repre<entant al ruprilor parlamentare> precum i alte
persoane a cror pre<en este util pentru discutarea problemelor aflate ?n de<batere)
Proiectele de lei se ?nscriu pe ordinea de <i ?n cel mult <ece <ile de la primirea
raportului comun al comisiiilor parlamentare sesi<ate ?n fond) -a solicitarea
preedintelui &om'niei pre<entarea i de<baterea mesaDelor adresate parlamentului se
?nscriu cu prioritate pe ordinea de <i> sau dup ca< la data solicitat) Proiectul ordinii
de <i este supus aprobrii parlamentului ?n <iua stabilit pentru edina comun)
-ucrrile edinelor comune sunt conduse alternativ de preedintele (amerei
5eputailor i de preedintele Senatului asistai de doi secretari> c'te unul de la fiecare
camer)
***) FU.(6**-E PA&-AME.+U-U* &,M0.*E*
Parlamentul trebuie s cree<e condiiile necesare eFprimrii voinei poporului care l=
a ales i pe care ?l repre<int direct i nemiDlocit)Parlamentul are misiunea de a face
lei i de a controla puterea eFecutiv
4
Atributiile parlamentului sunt specifice
?nfptuirii conducerii statale) (a atare funciile parlamentului sunt de conducere i
deliberative)
1. Funcia deliberativ
(eea ce face unicitatea i specificitatea Parlamentului este c ?n eFercitarea
variatelor sale funcii el procedea< prin aceeai operaiune de voin> care
este deliberarea. Se adau c avantaDul definirii unei puteri publice prin modul su de
operare este c puterea rm'ne deasupra funciilor pe care le ?ndeplinete i c> ?n spe>
puterea deliberativ nu este absorbit de funcia de a face lei> nici de altfel de cea de
control al uvernului)
Funciile parlamentului sunt multiple i importante) Este ?n afara oricrei ?ndoieli c
parlamentul are = i trebuie s aib =funcii leislative! precum i funcii de control. Se
pune ?ntrebarea dac parlamentul poate ?ndeplini i funcia de constituant precum
i funcia "urisdicional.
") Funcia constituant
+rebuie s menionm c funcia constituant i funcia leislativ nu se confund>
?n principiu parlamentul leiferea<) Au fost situaii> i mai pot fi> ?n care parlamentul
poate primi funcii constituante)
Astfel> Parlamentul &om'niei ales la "# mai $BB#> a fost orani<at prin leea
electoral> act cu caracter constituional> ca adunare constituant) &olul su stabilit prin
lee a fost de a elabora (onstituia) P'n la adoptarea (onstituiei el a ?ndeplinit> potrivit
leii electorale i rolul de adunare leiuitoare) +ot un element constitutiv al funciei
constituante poate fi considerat i atribuia Parlamentului de a revi<ui (onstituia
Aceast atribuie ?i este conferit de puterea constituant> care ?i poate stabili i limitele)
Parlamentul &om'niei a eFercitat aceast funcie ?n anul "##3)
(lasificarea funciilor
"
Constantin (. Dissescu, Drept constitutional, Bucuresti, 1!1",p.,&.
1. Functia leislativ a parlamentului
-eiferarea rm'ne ?mputernicirea primordial a parlamentului> ea fiind cea
mai important funcie ?n cadrul celor trei) ;ntr=o vi<iune simpl funcia leislativ
?nseamn edictarea de norme Duridice> obliatorii pentru eFecutiv iar> ?n ca< de litiii i
pentru puterea Durisdicional) Kom observa ?ns c leea are dou accepiuni> deopotriv
corecte i des utili<ate) , accepiune lar de act Duridic normativ i o accepiune
restr'ns de act al parlamentului) Pentru ?nteleerea corect a funciei leislative> trebuie
s preci<m c ne referim la sensul restr'ns al conceptului de lee> adic la sensul de act
Duridic normativ al parlamentului> ?n aceast accepiune adoptarea leilor aparine numai
parlamentului)
EFercitarea funciei leislative> aparine teoretic numai parlamentului> care o
eFercit sinur> ?n practic ?ns> el L?mparteL aceast funcie> sau unele aspecte ale acestei
funcii> cu eFecutivul> cu electoratul 1referendum2> cu comisiile proprii)
EFecutivul se implic ?n funcia leislativ ?ndeosebi prin iniiativ leislativ>
leislaia deleat> promularea leilor> dreptul de veto)
EFamin'nd dispo<iiile (onstituiei actuale a &om'niei se poate reine c stabilirea
domeniului re<ervat leii este> ?n principal> reali<at prin art) 93> care stabilete c
Parlamentul poate adopta trei cateorii de lei: lei constituionale> lei oranice i lei
ordinare)
Potrivit art) 93 leile constituionale sunt cele de revi<uire a (onstituiei> iar leile
oranice se adopt pentru! sistemul electoral i Autoritatea Electoral PermanentI
orani<area> funcionarea i finanarea partidelor politiceI statutul deputailor i
senatorilor i drepturile acestoraI orani<area i desfurarea referendumuluiI orani<area
/uvernului i a (onsiliului Suprem de Aprare a 6riiI reimul strii de mobili<are
parial sau total i al strii de r<boiI reimul strii de asediu i al celei de urenI
infraciunile> pedepsele i reimul eFecutrii acestoraI acordarea amnistiei sau a raierii
colectiveI statutul funcionarului publicI contenciosul administrativI orani<area i
funcionarea (onsiliului Superior al Maistraturii> a instanelor Dudectoreti> a
Ministerului Public i a (urii de (onturiI reimul Duridic eneral al proprietii i al
moteniriiI reimul eneral privind raporturile de munc> sindicatele i protecia socialI
orani<area eneral a ?nvm'ntuluiI reimul eneral al cultelorI statutul minoritilor
naionaleI relementarea celorlalte domenii pentru care> ?n (onstituie> se prevede
adoptarea de lei oranice) &m'n ?n sfera leilor ordinare celelalte relaii sociale> asupra
crora leislativul poate Hotr?)
") Stabilirea direciilor principale ale activitii social=economice> culturale> statale
i Duridice
EFercit'nd ?mputernicirile de conducere statal ce=i sunt deleate de ctre popor>
parlamentul poate decide ?n problemele cele mai importante) Aceste ?mputerniciri sunt
prev<ute ?n (onstituie i se reali<ea< prin lee)
&evin> ?n eneral> parlamentului urmatoarele atribuiiI adoptarea buetului>
aprobarea proramului uvernuluiI declararea mobili<rii enerale sau parialeI
relementarea aleerilorI relementarea orani<rii i desfurrii referendumuluiI
orani<area i funcionarea oranelor de stat precum i a partidelor politiceI orani<area
forelor armate i a aprrii naionaleI stabilirea reimului Duridic al strii de asediu i a
celei de urenI stabilirea infraciunilor i pedepselorI acordarea amnistieiI
relementarea cetenieiI stabilirea reulilor privind statutul i capacitatea persoanelor
fi<ice i DuridiceI stabilirea sistemului eneral al impo<itelor i taFelorI emisiunea de
monedaI stabilirea reimului proprietii i al moteniriiI stabilirea reulilor enerale
privind raporturile de munc> sindicatele i securitatea socialI orani<area
?nvm'ntuluiI orani<area administrativ a teritoriuluiI stabilirea statutului
funcionarilor publiciI stabilirea procedurilor Durisdicionale etc) 5esiur cele mai multe
dintre acestea se Hotrsc prin lei> dar aici avem ?n vedere coninutul funciei i nu forma
sa de reali<are) Atribuiile Parlamentului &om'niei de aceast natur sunt prev<ute ?n
mai multe articole ale (onstituiei 1a se vedea de eFemplu art) 93> precum i art) 74 care
nominali<ea<! primirea mesaDului Preedintelui &om'nieiI aprobarea buetului de stat i
a buetului asiurrilor sociale de statI declararea mobili<rii enerale sau parialeI
declararea strii de r<boiI suspendarea sau ?ncetarea ostilitilor militareI eFaminarea
rapoartelor (onsiliului Suprem de Aprare a 6rii i ale (urii de (onturi etc)2
3) Aleerea> formarea> avi<area formrii> numirea sau revocarea unor autoriti
statale
Este o funcie compleF> iar eFercitarea unor asemenea atribuii difer la un sistem
constituional la altul)
Parlamentul &om'niei> potrivit (onstituiei> poate suspenda din funcie Preedintele
&om'niei 1art) B42> acord votul de ?ncredere Proramului i ?ntreii liste a /uvernului
1art) $#32> poate retrae ?ncrederea acordat /uvernului 1art) $$32> numete Dudectori la
(urtea (onstituional prin votul (amerei 5eputailor i al Senatului 1art) $%"2> numete
directorii serviciilor de informaii> numete Avocatul Poporului etc)
%) (ontrolul parlamentar
&eali<area controlului de ctre parlament pre<int o mare importan)
Acest control este necesar i deplin i se manifesta difereniat)
El este necesar deoarece parlamentul ca oran de stat cruia poporul ?i dele
funcia deliberativ> trebuie s constate> direct> cum sunt respectate i aplicate (onstituia
i leile> cum autoritile statale ?i reali<ea< rolul ce=$ au ?n mecanismul statal)
(ontrolul eFercitat de ctre parlament este un control deplin) 5e principiu> el se
?ntinde asupra ?ntreii activiti desfurate potrivit (onstituiei i leilor> Parlamentul
av'nd dreptul de a anula acte ileale> de a revoca orane de stat sau ?nali funcionari> a
cror activitate este nesatisfctoare)
Acest control este difereniat at't ?n funcie de natura activitii controlate> c't i de
po<iia ?n sistemul statal a autoritii controlate)
(ontrolul parlamentar cuprinde activiti> orane de stat> acte normative etc) El se
eFercit fie direct de ctre ?ntreul parlament> fie de ctre una din camerele sale 1?n
sistemul bicameral2> fie prin alte miDloace i forme de control) (onstituia &om'niei
conine multe dispo<iii ?n acest sens> printre care menionm! obliaia Avocatului
Poporului de a pre<enta celor dou (amere ale Parlamentului rapoarte 1art) 7#2>
rspunderea politic a /uvernului 1art) $#B2> obliaia /uvernului de a pre<enta ?n
cadrul controlului parlamentar informaiile i documentele cerute 1art) $$$2 etc)
)
4) (onducerea ?n politica eFtern
Parlamentului ?i revin importante atribuii ?n sfera relaiilor eFterne> atribuii ce in
de domeniul conducerii) (ele mai importante atribuii ?n acest domeniu sunt! ratificarea i
denunarea tratatelor internaionaleI declararea strii de r<boiI deci<ia de suspendare sau
?ncetare a ostilitilor militare 1a se vedea i art) 74 din (onstituie2)
7) Atribuiile parlamentului privind orani<area interna i funcionarea sa
;n cadrul acestor atribuii menionm ?ndeosebi! validarea sau anularea aleerii
parlamentarilorI adoptarea reulamentului de funcionareI aleerea oranelor interne de
lucruI aprobarea buetului propriu! unele atribuii privind statutul parlamentarilor)
a.#alidarea sau anularea aleerii parlamentarilor
Atunci c'nd se ?ntrunesc ?n prim sedinta dup aleeri> separat> (amera 5eputatilor
si Senatul procedea< la verificarea lealitii aleerii fiecrui membru> Hotr'nd
validarea aleerii sau> dupa ca<> anularea aleerii> ?n acest sens> fiecare (amer ?si alee
o comisie de validare care s reflecte confiuraia sa politic> aa cum re<ult ea din
constituirea ruprilor parlamentare) Kerific'nd lealitatea aleerii> comisia ?ntocmete
un raport> ?n ultim instan deci<ia privind validarea sau invalidarea aleerii apartin'nd
respectivei (amere) (amera 5eputailor sau> dupa ca<> Senatul sunt leal constituite
numai dup validare) Potrivit &eulamentelor (amerei 5eputatilor i Senatului> acestea
sunt leal constituite dupa validarea a dou treimi din mandate)
b. $doptarea reulamentului de funcionare
Adoptarea reulamentului eFprim autonomia reulamentar a parlamentului si>
desiur> a (amerelor acestuia ?n sistemul bicameral) At't (amera 5eputatilor c't si
Senatul ?i stabilesc orani<area i funcionarea prin reulamente proprii> ?n sistemul
bicameral> se poate adopta i un reulament al ?ntreului parlament> mai ales c'nd
(amerele reunite funcionea< ca adunare constituant sau> ?n (onstituie se prevede
reali<area unor atribuii numai ?n aceast formul orani<atoric 1validarea aleerii
efului de stat> ascultarea mesaDului anual al efului de stat> eFercitarea altor atribuii2)
c. $leerea oranelor interne ale Camerelor %arlamentului
;n cadrul acestei atribuii> care eFprim autonomia orani&atoric a (amerelor>
sunt incluse! aleerea birourilor camerelor> a comitetului 1biroului2 parlamentului pentru
situaia ?n care camerele lucrea< reunite 1Adunarea (onstituant ?n &om'nia2I formarea
comisiilor parlamentare etc)
d. 'tabilirea buetului propriu
Aceasta atribuie eFprim autonomia buetar a camerelor> a parlamentului)
Astfel potrivit art) 7% alin) 1$2 din (onstituie resursele financiare ale (amerelor sunt
prev<ute ?n buetele aprobate de acestea)
e. (nele atribuii privind statutul deputailor sau senatorilor
5aca statutul senatorilor i deputailor> precum i salari<area acestora face obiectul
unei lei oranice Mconform art) 93 alin) 132 litera c2 din (onstituieN adoptat ?n edina
comun a celor dou (amere Mconform art) 74 alin) 1"2 litera D2 din (onstituieN> eFist i
unele atribuii leate de statutul parlamentarilor care in eFclusiv de competena fiecreia
din (amere 1de eFemplu> ridicarea imunitii parlamentare = art) 9" din (onstituie2)
*K) A(+E-E PA&-AME.+U-U*
Actele repre<int formele concrete ?n care se manifest voina unei autoriti) (onform
art) 79 din (onstituia &om'niei republicat> (amera 5eputailor i Senatul adopt
Legi, hotrri i moiuni. Aceste sunt acte juridice ale Parlamentului &om'niei>care>
mai poate emite i acte cu caracter politic 1de eFemplu> declaraii ale
Parlamentului privind anumite evenimente sau situaii deosebite> mesaDe> re<oluii>
apeluri etc)2
(onceptul de lee si cateoriile de lei
-eea poate fi definita ca fiind actul Duridic initiat potrivit (onstitutiei si adoptat de cele
doua camere corespun<ator procedurii leislative reulamentate> promulat de
Presedintele &omaniei si publicat in Monitorul ,ficial)
7
(lasificarea leilor
(onform art) 93 alin) $ din (onstituie> Parlamentul &om'niei poate adopta trei
cateorii de lei! constituionale> oranice si ordinare)
-ei constituionale sunt leile de revi<uire a (onstituiei) Acestea cuprind relementari
ale relatiilor sociale fundamentale si care sunt esentiale pentru instaurarea> mentinerea si
eFercitarea statala a puterii) ) Aceste lei sunt adoptate definitiv numai dup aprobarea lor
prin referendum naional> de ctre corpul electoral)
-eile oranice sunt leile prin care se relementea< domenii de relaii sociale deosebit
de importante i> ca atare> prev<ute eFpres prin ?nsui teFtul (onstituiei) ;n ierarHia
leilor> urmea< imediat leilor constituionale) -eile oranice se adopt cu votul acel
puin Dumtate pus unu din membrii (amerei parlamentare 1majoritate absolut 2
-eile oranice sunt preva<ute in art) 93> alin 132!
a2 sistemul electoralI orani<area si functionarea Autoritatii Electorale PermanenteI
b2 orani<area> functionarea si finantarea partidelor politiceI
c2 statutul deputatilor si al senatorilor> stabilirea indemni<atiei si a celorlalte drepturi
ale acestoraI
d2 orani<area si desfasurarea referendumuluiI
e2 orani<area /uvernului si a (onsiliului Suprem de Aparare a +ariiI
f2 reimul starii de mobili<are partiala sau totala a fortelor armate si al starii de
ra<boiI
$
A se vedea Cristian Ionescu, Drept constitutional si institutii politice, vol.II, Editura *-MI#A *E.,
Bucuresti, 22
2 reimul starii de asediu si al starii de urentaI
H2 infractiunile> pedepsele si reimul eFecutarii acestoraI
i2 acordarea amnistiei sau a ratierii colectiveI
D2 statutul functionarilor publiciI
J2 contenciosul administrativI
l2 orani<area si functionarea (onsiliului Superior al Maistraturii> a instantelor
Dudecatoresti> a Ministerului Public si a (urtii de (onturiI
m2 reimul Duridic eneral al proprietatii si al mosteniriiI
n2 orani<area enerala a invatamantuluiI
o2 orani<area administratiei publice locale> a teritoriului> precum si reimul eneral
privind autonomia localaI

-eile ordinare relementea<a relatiile sociale de mai mica importanta> iar procedural
sunt adoptate cu votul maDoritatii membrilor pre<enti din fiecare (amera)
K) S+A+U+U- 5EPU+A+*-,& S* A- SE.A+,&*-,&
.atura Duridica a mandatului parlamentar
.otiunea de mandat a fost fundamentata si institutionali<ata intr=o forma Duridica> mai
intai in dreptul privat> din caracteristicile caruia a fost imprumuutat notele sale definitorii)
5reptul public foloseste notiunea de mandate in sensul de imputernicire speciala
conferita unui anumit subiect de drept printr=o procedura solemna> in ba<a careia acesta
eFercita atributii de autoritate in scopul infaptuirii unor interese enerale>)
9
*n ceea ce priveste mandatul parlamentar acesta are doua acceptiuni!in sens restrans se
raportea<a la mandatul deputatilor si senatorilorIin sens lar> se refera la mandatul
camerelor leislative si la Parlament in intreul sau
5urata mandatului parlamentar
*ntrucat calitatea de deputat si senator nu se disocia<a de functiile (amerelor leislative>
durata mandatului alesilor poporului corespunde in mod loic cu cea a camerelor
respective)
Mandatul ia nastere prin aleerea candidatilor situati in fruntea listelor pre<entate de
partidele care i=au propus) .umarul de deputati> respectiv de senatori care urmea<a a fi
desemnati in aceasta demnitate publica din randul candidatilor inscrisi pe liste depinde de
numarul de voturi primite de pardidul sau formatiunea politica respectiva> aceasta fiind
insa un aspect ce nu interesea<a aici)Mandatul parlamentar ia nastere din momentul
procclamarii re<ultatelor aleerilor> dar dreptul deputatului si senatorului de a=l eFercita
incepe pe data intrunirii leale a camerei respective sub conditia validarii) Pierderea
drepturilor electorale este consecinta a condamnarii deputatului sau senatorului printr=o
Hotatare Dudecatoreasca ramasa definitiva
*MU.*+A+E PA&-AME.+A&A
Pentru a asiura parlamentului conditiile necesare eFercitarii mandatului sau> el trebuie sa
se bucure de o protectie sociala) *n sens restrictiv> pot fi incluse in sistemul masurilor de
protectie a mandatului parlamentar imunitatile)
*munitatea parlamentara nu poate fi nici eFtinsa> nici restransa printr=un act subordonat
(onstitutiei> ea nu poate fi suspendata si poate fi luata doar de (amera si numai in
considerarea temeiului de fapt si de drept ce Dustifica luarea acestei masuri)
,
A se vede a cristian Ionescu, Drept constitutional si institutii politice vol II, editura *-MI#A *E.,
Bucuresti, 22, p. 2!&
&eulile privitoare la imunitati au ca scop asiurarea independentei parlamentarului in
eFercitarea mandatului sau si punerea lui sub protectie fata de acte sau fapte abu<ive ale
autoritatiilor administrative> Dudiciare sau ale persoanelor fi<ice)
Potrivit cu obiectul acestei imunitati> ele sunt! iresponsabilitatea Duridica si
inviolabilitatea)
*responsabilitatea Duridica previne declansarea sau stabilirea unor consecinte nefavorabile
parlamentarului pentru votul sau sau pentru opiniile politice eFprimate in eFercitarea
mandatului) OO5eputatii si senatorii nu pot fi trasi la raspundere Duridica pentru voturile
sau opiniile politice eFprimate in eFercitarea mandatuluiOO)
*responsabilitatea Duridica a parlamentarului> astfel cum re<ulta din teFtul constitutional
de referinta> implica doua conditii! formele de manifestare ale parlamentarului sa nu
eFceada continutului specific al mandatului> respectiv formele de manifestare sa aiba o
leatura directa cu continutul mandatului)
*nviolabilitatea nu este un privileiu> ci o procedura speciala de protectie a
parlamentarului fata de acte sau de fapte abu<ive ori insuficient fondateIinviolabilitatea
nu acopera nici Dudecata civila> nici raspunderea administrativaI in ca<ul flarantului
delict> incuviintarii prealabile i se substituie eventuala aprobare a (amerei sau> dupa ca<>
revocarea masurii de retinere)
*ncuviintarea sau aprobarea (amerei semnifica ridicarea imunitatii parlamentare cu
privire la faptul determinat prin Hotararea de incuviintare sau aprobare)
&idicare imunitatii priveste eFclusiv faptele in considerarea carora s=a adoptat o
asemenea masura)
&spunderea disciplinar
;n reulamentul fiecrei (amere sunt prev<ute norme privind rspunderea
disciplinar a parlamentarilor> inclusiv sanciunile ce li se pot aplica)
Abaterile de la &eulamentul (amerii 5eputailor atra urmtoarele sanciuni!
a) advertismentul
b) cHemarea la ordine
c) retraerea cuv'ntului
d) eliminarea din sala de edine
e) inter<icerea participrii la lucrrile (amerei pe termen de maFimum $4 <ile
f) eFcluderea temporara
K*) (onclu<ii
(a atare > parlamentul este oran repre<entativ suprem al poporului rom'n i unica
autoritate leiuitoare a &om'niei)
,rani<area interna a Parlamentului este stabilit prin reulament propriu)Pentru
?ndeplinirea atribuiilor lor> (amerele ?i orani<ea< birouri> comisii care ?i desfoar
activitatea numai pe ba<a reulamentelor adoptate) (onvocat de Preedintele &om'niei>
?n cel mult "# de <ile de la aleeri> Parlamentul ?i desfoar primele activiti separat ?n
fiecare (amer> acestea ale'ndu=i birouri de v'rst> alctuite din cel mai v'rstic
parlamentar i % secretari> stabilii din r'ndul celor mai tineri deputai> respectiv
senatori);n vederea validrii mandatelor parlamentarilor> (amerele ?i ale ?n prima lor
edina c'te o comisie de validare> care trebuie s reflecte confiuraia politic re<ultat
din aleeri) (amerele se pronun printr=un sinur vot asupra listei parlamentarilor
propui pentru validare i prin vot separat pentru fiecare deputat sau senator propus s i
se invalide<e mandatul
K**) :ibliorafie

$ ) (ristian *onescu> 5rept constituional i instituii politice> vol **> editura -UM*.A
-EP> :ucureti> "##"
") (onstituia din "##3
") *oan Muraru> Elena Simina +nsescu> 5rept constituional i instituii politice>
ediia $3> vol **> editura () Q) :ecJ> :ucureti> "##B