Sunteți pe pagina 1din 107

MOAN ALINA DANIELA BLAN VALERIA

BEJAN ROXANA GEAMBAU ADINA


GRIGORE ALIN
ACTIVITI
ACTIVITI

COMPETIIONALE LA COPIII
COMPETIIONALE LA COPIII

CU DIZABILITI MINTALE
CU DIZABILITI MINTALE
EDITURA CARTEA UNIVERSITAR
2006
2
CUPRINS
1. Educ!" #"$"c% d&''% (
2. C)c'*)"+'"c" ,-)#-.-/"c* . c-&""" cu d"$0"."'%!"
,"1'.* 12
2. I1'*/))* +-c".% 3" /)u&u. +-c". 24
Terminologie 29
Contextul socio-istoric 31
Grupul i liderul informal 33
Reeaua social 37
5. C-,&*'"!" . c-&""" d*#"c"*1!" ,"1'." 24
6. J-cu. d* 0+c7*' . c-&""" cu d"+0"."'%!" ,"1'.* 54
lemente de micare !n teren "#
$coala mingii "9
%ri&lingul '2
(asa '"
)runcarea la co '#
*n+area ,ocului 7-
6. 81-'u. . c-&".u. d*#"c"*1' ,"1'. (6
.ntrarea !n ap 7#
)comodarea cu apa 79
Respiraia ac+atic #-
(lutirea #1
Te/nica procedeelor de !not #0
1odificri ale regulamentului de concurs 2 3pecial
4l5mpics6 fa de pre+ederile regulamentului 7.8) 91
(. P)cu)+u)" &."c'"9:u'"."')* cu &)'*1*) 45
Bibliografie
"
CUV;NT 8NAINTE
*n foarte multe ri din lume au fost luate msuri pentru
soluionarea pro&lemelor specifice persoanelor cu diferite tipuri
de /andicap6 pentru ameliorarea suferinelor6 !nlturarea sau6
mcar6 atenuarea complexelor de inferioritate6 precum i
pentru integrarea social9 :n rol important !n acest demers
re+ine medicilor6 psi/ologilor6 profesorilor de educaie fi;ic i
altor specialiti care i-au di+ersificat i perfecionat continuu
mi,loacele de aciune6 ele a,ung<nd s fie tot mai mult
solicitate i +alorificate !n &eneficiul celor cu ne+oi speciale9
Considerm c aceast a&ordare competiional6 este
util pentru de;+oltarea &io - psi/o - motric care +a fa+ori;a
integrarea socio-profesional +iitoare a copiilor cu deficien
mintal9
:rmrim creterea calitii educaiei pe o cale
atracti+6 !m&untirea capacitii de efort necesar
desfurrii unei acti+iti profesionale ulterioare6 de;+oltarea
capacitii de comunicare6 lucrul !n ec/ip6 cola&orarea !n
!ndeplinirea scopurilor6 !n +ederea de;+oltrii capacitii de
autoorgani;are i practicare independenta a acti+itii motrice6
creterea indicilor de manifestare a motricitatii= proprio>ine;ia6
perceperea i m<nuirea o&iectelor6 aprecierea timpului i
distanelor6 de;+oltarea lateralitii6 coordonare generala i
segmentar9
xemplificrile din diferitele ramuri sporti+e
promo+ea; instruirea eficient i atracti+ a copiilor6
promo+ea; te/nologii instrucionale care s asigure calitatea
i eficiena instruirii !n scopul fa+ori;rii integrrii sociale
Autorii
7
1. EDUCAIA <I=IC ADAPTAT
ducaia fi;ic este ?component a educaiei generale
i permanente6 acion<nd ca proces pedagogic cu implicaii
&iologice6 psi/ologice6 estetice i morale !n +iaa indi+idului@
Anciclopedia educaiei fi;ice i sportului din Rom<nia6 2--2B9
3inteti;<nd mai multe puncte de +edere6 %ragnea 9a9
A2--'B consider educaia fi;ic o ?component a educaiei
generale6 exprimat printr-un tip de acti+itate motric Aalturi
de antrenamentul sporti+6 competiie6 acti+iti de timp li&er6
acti+iti de expresie corporal i acti+iti de recuperareB6
desfurate organi;at sau independent6 al crui coninut
conceput specific +i;ea; optimi;area potenialului &iomotric al
indi+idului6 precum i a componentelor cogniti+6 afecti+ i
social-relaional6 determin<nd creterea calitii +ieii@9
ducaia fi;ic se adresea; tuturor persoanelor
indiferent de +<rst6 sex6 pregtire profesional6 etc96 deci i
persoanelor cu di;a&iliti9 %up Ric/ter 9a9 A199#B educaia
fi;ic la aceste persoane este important deoarece=
!i a,ut s-i de;+olte a&ilitileC
!i susine !n iniierea !n diferite ramuri sporti+e6 acti+itate
care le satisface ne+oile i intereseleC
!i a,ut s rm<n implicai !n acti+itate perioade
!ndelungate de timp9
*n ultimii ani i la noi a !nceput s se conture;e
educaia fi;ic adaptat ca ?o ramur a educaiei fi;ice ce
urmrete recuperarea i integrarea social prin promo+area
programelor adaptate diferitelor tipuri de deficiene@
ATeodorescu 9a9 2--36 %ragnea 9a9 2--'B9 )ceti specialiti
+or&esc de trei tipuri de programe care se adresea; acestor
persoane=
o &)-/),* d&''* 2 care presupun modificarea
acti+itilor fi;ice tradiionale6 oferind posi&iliti de participare
pentru persoanele cu deficieneC
o &)-/),* c-)*c'"9* 2 +i;<nd recuperarea funciei
posturii i a deficienelor de &iomecanic a micriiC
9
o &)-/),* d* d*$9-.')* 2 urmrind !m&untirea
ni+elului calitilor motrice i a posi&ilitilor de reali;are a
deprinderilor i priceperilor9
)r/eim 9a9 A199"B afirm6 pe &a;a unor cercetri6 c
ni+elul condiiei fi;ic Afitness fi;icB a persoanelor cu retard
mintal poate fi !m&untit9 %in aceast cau; de;+oltrii
acestuia tre&uie s i se acorde o mare importan !n
acti+itatea de educaie fi;ic9 )precierea ni+elului condiie
fi;ic Afitness fi;icB furni;ea; informaii de care profesorul
tre&uie s in cont !n alegerea mi,loacelor utili;ate pentru
!m&untirea performanei fi;ic9
Ric/ter 9a9 A199#B sunt de prere c educaia fi;ic a
persoanelor cu di;a&iliti tre&uie s reali;e;e urmtoarele
o&iecti+e=
!n+ingerea temerilor psi/ologiceC
creterea moti+aiei su&iectului pentru !nsuirea de noi
priceperiC
satisfacerea ne+oii de micare in<nd cont de interesele
i ne+oile su&iectului9
ducaia fi;ic dispune de o multitudine de mi,loace
care au influen po;iti+ asupra deficientului mintal pentru c
!l o&lig ?s munceasc@6 !l moti+ea; pentru acti+itate9
*n literatura de specialitate6 cel mai adesea6 se
recomand utili;area mi,loacelor su& form de ,oc6 acesta fiind
pe de o parte modalitate de cunoatere6 iar pe de alt parte
surs pentru comportamentul social i moral Apentru acesta
,ocurile tre&uie su&ordonate o&iecti+elor de instruire specifice
deficienilor mintaliB9
(unescu A19#3B consider c acti+itatea desfurat
su& form de ,oc ?!n+a copilul cele mai multe conduite din
acti+itatea sa general6 !i de;+olt cunoaterea6 !i ordonea;
g<ndirea i !i !m&ogete sentimentele@9
Docurile de micare repre;int ?o +ariant a acti+itii
ludice !n care rolul micrii este clar exprimat@6 a+<nd la &a;
diferite ?aciuni motrice efectuate de indi+id i !ngrdite6 parial6
de o serie de reguli@9
1-
(unescu A19#3B este de prere c copilului cu
deficien mintal=
!i plac ,ocurile de micareC
,oac ,ocuri simpleC
poate s se supun regulilor simpleC
poate ,uca !ntr-o ec/ipC
poate coopera !ntr-un colecti+9
*n cadrul terapiei copilului cu retard mintal ,ocul este
?form permanent a procesului de recuperare6 pentru c
aceast modalitate constituie o structur unitar !ntre stimul 2
!ntrire 2 rspuns 2 modificare@ A(unescu 9a9 199-B9
:83C4 A19#'6 citat de (unescu 9a9 199-B6
corel<nd sistemati;rile ela&orate de mai muli specialiti6 a
sta&ilit urmtoarele o&iecti+e ale terapiei prin ,oc=
1"9*.u. d* cu1-3'"1!* +",&.* 2 !ntiprirea i reinerea
informaiilorC
1"9*.u. d* >1!*.*/*)* 2 transpunerea unei forme de
lim&a, !n altul6 interpretarea datelor6 extrapolarea lorC
1"9*.u. d* &."c!"* 2 capacitatea de a aplica
principiile6 regulile !n situaii noiC
1"9*.u. d* 1."$% 2 a anali;a un ansam&lu complex de
elemente6 de relaii sau principiiC
1"9*.u. d* +"1'*$% 2 structurarea Are;ultatul6 planul6
sc/ema6 raionamentulB elementelor pro+enite din surse
diferiteC
1"9*.u. d* "19*1!"*? d* c)*!"* 2 transferul ac/i;iiilor
!n operaii creatoare9
%up aceiai specialiti6 ,ocurile particip la reali;area
acestor o&iecti+e deoarece +alorific acti+itile percepti+e6
acti+itile sen;oro-motrice6 acti+itile +er&ale6 domeniile
afecti+e6 domeniile intelectuale6 acti+itile de construcie i
acti+itile de expresie corporal i estetic9
(lec<nd de la realitatea c fiecare persoan are
propriile posi&iliti de !n+are i propriul ni+el al capacitii
funcionale6 )r/eim 9a9 A199"B pre;int c<te+a indicaii de
care tre&uie s se in seama !n acti+itatea cu persoanele cu
11
di;a&ilitate mintal i care au scopul de a !m&unti procesul
de predare 2 !n+are=
o&iecti+ele acti+itii s ai& !n +edere posi&ilitile
acestoraC
mi,loacele selectate pentru a fi utili;ate tre&uie s in
seama de ne+oile i capacitile deficientuluiC
!n+area s se fac treptat6 !n etape succesi+e6 cu
sarcini preciseC
copiii cu deficien mintal !n+a cel mai &ine prin
exerciiu i exersare9 xpunerea repetat a aceluiai material
+a duce la succes Ar&darea este c/eia !n+rii cu un copil cu
retard mintalBC
comunicarea +er&al a,ut la !n+area conceptelor i
re;ol+area pro&lemelorC
creterea ni+elului moti+aiei copiilor este esenialC
multe lucruri noi !l poate pune !n !ncurctur pe
deficientC
acti+itile selectate tre&uie s satisfac interesul
su&iecilorC
s se utili;e;e g/idarea manual !n !n+are9
3e aprecia; c multe persoane cu di;a&iliti au
pro&leme de coordonare6 ec/ili&ru6 lateralitate6 contienti;area
corpului i imaginea de sine9 *n multe ca;uri aceste pro&leme
sunt re;ultatul inacti+itii sau a imposi&ilitii de a participa !n
acti+itate Amai ales la acti+itatea !n grupB9
Ric/ter 9a9 A199#B susin ideea participrii copiilor cu
retard mintal la programul de educaie fi;ic a persoanelor fr
di;a&iliti dac su&iectul are retard mic i moderat9
3pecialitii americani
1
sunt de prere c !n acti+itatea
de educaie fi;ic desfurat cu copiii cu retard mintal tre&uie
s se in seama de gradul deficienei copilului9
Educaia fizic pentru copilul cu deficien mintal uoar
Copiii cu deficien mintal uoar sunt inferiori !n ceea
ce pri+ete performana motric6 fa de cei normali9 Cu toate
1
Stoddard i Gerovoc, 1981; Ersing, 1982; Arheim .a., 1995
12
acestea se recomand ca aceti copii s !i desfoare
acti+itatea !n grupe cu copii fr di;a&iliti6 c/iar dac ei
pre;int unele pro&leme de comunicarea i o lentoare !n
g<ndire9 1oti+ai corespun;tor i fr a fi fcui s se simt
inferiori6 ei pot !n+a deprinderile necesare i6 uneori6 c/iar
s-i depeasc colegilor de grup la unele deprinderi
motrice de &a; ca alergarea6 sritura i aruncarea9
3e aprecia; c pentru aceast categorie de copii E copiii cu
deficien mintal uoar sunt mai recomandate acti+itile
fi;ice indi+iduale dec<t cele pe grupe sau !n ec/ip A,ocurile
sporti+eB9
Educaia fizic pentru copilul cu deficien mintal
moderat
)cti+itile desfurate cu copilul care are retard
moderat s ai& la &a; +<rsta mintal i nu pe cea
cronologic9
:n rol important !l are profesorul6 care este ?g/id@
pentru copil6 a,ut<ndu-l s-i foloseasc corpul i s
?!neleag@ micarea9
%eoarece posi&ilitile de micarea a acestor copii sunt
foarte di+erse6 profesorul tre&uie s in cont de acestea !n
acti+itate6 acti+itate care tre&uie s fie difereniat9 (entru cei
care au posi&iliti funcionale sc;ute6 programul ar tre&ui s
pun accent pe acte motrice ca rostogolirea6 t<r<rea6 mersul6
urcatul scrilor6 sritura i alergarea6 care-i permit deplasarea
mai uoar !n mediul !ncon,urtor i o mai mare independen
!n micare9 Treptat pot fi introduse prinderea6 aruncarea6
lo+itura cu piciorul6 acestea a,ut<nd la !n+area unor ,ocuri
sau sporturi de ec/ip9
4dat ce aceste deprinderi sunt stp<nite se pot
introduce !n programul copiilor acti+itile care implic
interaciunea cu alii9 $tafetele6 pasarea mingii !n perec/i6
dansul 9a9 sunt acti+iti care le d posi&ilitatea s cola&ore;e
cu ali copii i care le furni;ea; o moti+aie puternic pentru
micare9
Docurile pe ec/ip pot fi !nsuite numai de o parte din
copii9 %e aceea indi+iduali;area instruirii este necesar6 pentru
13
a le permite i copiilor cu ni+el sc;ut motric s !i !nsueasc
actele i aciunile predate9
Educaia fizic pentru copilul cu deficien mintal sever
i profund
%eoarece aceti copii au un ni+el foarte sc;ut al
posi&ilitilor motrice6 educaia fi;ic tre&uie s cuprind
deprinderi de &a; necesare ser+itului i !ngri,irii ;ilnice9
*ntruc<t creterea i de;+oltarea lor fi;ic este foarte !nceat6
Aman5 suc/ c/ildren function as infants during t/e first six to
se+en 5earsB9 1uli niciodat nu de;+olt eficient postura
corect i E sau priceperile de locomoie9
*n ela&orarea acti+itii cu aceti copii tre&uie s se
ai& !n +edere=
necesitile fiecrui su&iect sunt uniceC
este o&ligatoriu pentru profesor s cunoasc modul
!n care un copil poate funciona cel mai &ine6 pentru a !n+a
optimC
pentru a a+ea succes !n predare profesorul tre&uie
s dea do+ad de imaginaie6 creati+itate6 perse+eren i un
sim de o&ser+aie ascuit9
10
2. CARACTERISTICI MOR<OLOGICE LA
COPIII CU DI=ABILITATI MINTALE
Retardul mintal este considerat un simptom complex6
caracteri;at printr-un deficit al de;+oltrii funciilor psi/icului6
!nsoit uneori de tul&urri ale de;+oltrii somatice i de le;iuni
ale sistemului ner+os central6 datorat unor suferine cere&rale
sur+enite !n perioada pre-6 intra-6 sau post-natal a indi+idului9
Retardul mintal nu definete o &oal6 un sindrom sau o
tul&urare specific6 pre;ent la un indi+id a retardului mintal
indic o tar genetic sau social sau o condiie patologic
specific9 lementul definitoriu este .F su& 7-6 sau su&
inter+alul '"-7-9 Coeficientul de inteligent .F6 repre;int
raportul dintre +<rsta mintal i +<rsta cronologic6 !nmulit cu
1-- i este determinat prin teste psi/ologice Gde inteligen@6
care6 !n general6 e+aluea; c<te+a funcii psi/ice6 cum ar fi de
exemplu6 memoria auditi+6 memoria +i;ual6 orientarea !n
spaiu6 lim&a,ul expresi+ i recepti+6 atenia9
.F indic o medie a acestor funcii fr s poat oferi
relaii pri+ind posi&ilitile psi/ice specifice9 .F nu este o
metod predicti+ perfect6 nu reflect funciile cere&rale
optime sau potenialele indi+iduale specifice9
.n acest sens s-au perfecionat alte scale de e+aluare a
a&ilitii indi+i;ilor de a se adapta condiiilor mediului i celor
sociale9 !n ciuda acestor limite6 e+aluarea .F rm<ne criteriul
principal de diagnostic al retardului mintal9
Clasificarea adoptat de Asociaia American de
Deficient Mintal6 este cea uni+ersal acceptat i folosit
pentru a defini ni+elurile de retard mintal =
19 Retard uor - .F = "--7-
29 Retard moderat - .F = 0--09
39 Retard sever - .F = 2"-39
09 Retard profund - .F = su& 2"9
Copiii cu retard uor i moderat sunt considerai a fi
HIde ni+el educa&ilHI i pot lua parte la programele de
de;+oltare fi;ic9 Cei cu retard se+er i profund !n general nu
1"
pot fi implicai !n aceste programe6 &eneficiind !n sc/im& de un
program custodial indi+iduali;at de tratament9
3e presupune c un procent de 3J din totalul
populaiei !ndeplinete criteriul de retard mintal6 din care 9"J
retard usor - moderat6 i restul de "J- retard se+er - profund9
.n ta&elul de mai ,os sunt pre;entate gradele retardului
mintal=
G)d*.*
)*')du.u"
,"1'.
V.-)*
I@
VA)+'
,"1'.%
c)* &-'*
#" '"1+% >1
&*)"-d
du.'%
C)c'*)"+'"c"
.ntelect
limina
r
AKorderlineB
71-#0 - Copiii cu .FL7- nu
!ntrunesc criteriile de
diagnostic al
retardului mintal6 dar
instruirea este
deficitar9
1a,oritatea pot urma
o coal normal6
dar necesit un
a,utor suplimentar
din partea
educatorilor9
Retard
mintal uor
Aduca&ilB
7--"- 9-11 ani )ceast categorie
include aproximati+
9-J din copii cu
retard mintal9
1a,oritatea necesit
includerea !n scoli
a,uttoare9 Cei care
au atins performante
de tip adaptati+ pot fi
independeni !n
perioada de adult9
1'
Retard
mintal
moderat
A)ntrena&ilB
09-3' "-# ani Terapia tre&uie s
fie concentrat pe
o&inerea a&ilitilor
de autoser+ire i !n
msura posi&ilitilor
a unor ac/i;iii
intelectuale9 Cei mai
puin afectai +or fi
Gsemi-independenti@
!n perioada de adult
i se +or putea
descurca su&
supra+eg/ere6 !n
cadrul unor instituii
speciale9
Retard
mintal se+er
3"-2- 3-" ani .ndi+i;ii din acest
grup +or putea
!n+a a&iliti
minime de
autoser+ire i +or
putea reali;a
con+ersaii simple9
8ecesit
supra+eg/ere pe
toat perioada +ieii9
Retard
mintal
profund
M2- M3 .ndi+i;ii din aceast
categorie necesit
!ngri,ire permanent9
7oarte putini +or
o&ine control
sfincterian6 iar
lim&a,ul este
complet nede;+oltat9

Ca prevalen6 retardul mintal uor este mult mai
frec+ent dec<t cel se+er9 )proximati+ 1J din copiii de +<rst
colar pre;int un grad de retard mintal9 Re;ultatele unui
17
studiu efectuat de Nag&erg G9 i cola&9 !n 19#16 !n 3uedia6 pe
o populaie infantil din ;ona ur&an6 demonstrea; ca -6 7J
din copiii cu +<rsta cuprins intre 1- i 13 ani au .FM 7-9 1ai
puin de ,umtate din acetia au .FM "-6 restul a+<nd retard
mintal uor9 *n 19#3 se estima c aproximati+ 3J din populaie
pre;int retard mintal6 din care 7"J cu retard mintal uor6 2-J
cu retard mintal moderat i doar "J cu retard mintal se+er i
profund A1e5er 9 C96 (elloc> D9D99 19#3B9
7rec+enta retardului mintal este mai mare !n r<ndul
populaiei cu un ni+el socio-economic sc;ut9 %iagnosticarea
retardului mintal se reali;ea; de o&icei la +<rsta colar6 !n
special !n inter+alul de +<rst cuprins intre " i 1- ani9 )ceti
copii se confrunt cu ina&ilitatea de a atinge performantele
reali;ate6 !n mod o&inuit6 cu usurin6 !n etapa respecti+ de
+<rst9 (re;enta unor tul&urri de comportament gr&ete
identificarea ca;urilor9 %atele din literatura AOandgren 19 i
cola&96 199'B raportea; o inciden a retardului mintal uor de
16"J la copiii de 7 ani9 Retardul mintal se+er este diagnosticat
la -63- -60J dintre copiii cu +<rsta de 3 ani A)icardi D96 199#B9
3timularea precoce din perioada de sugar6
perfecionarea acti+itii centrelor de recuperare6 sunt factori
care am<n !ntr-o etap timpurie identificarea ca;urilor cu
retard mintal uor6 dar care se depistea; de regul p<n la
+<rsta adolescentei6 pe msur ce creste decala,ul !ntre
posi&ilitile copiilor normali i ale celor cu retard9 .ncidena
retardului mintal depinde i de incidena factorilor de mediu6
cum ar fi= ni+elul cultural6 stimularea precoce6 pri+area social6
accesi&ilitatea la ser+iciile speciale de instruire9
3-a constatat c &ieii sunt mai frec+ent afectai6
raportul dintre sexe &iei= fete fiind de 163 = 1 pana la 169 = 19
:nele cau;e ale retardului mintal sunt mai frec+ente la &iei6
cum ar fi = sindromul cromo;omului x fragil6 autismul6 dar
exist i c<te+a situaii !n care raportul este in+ersat6 ca de
exemplu= sindromul Rett9
Retardul mintal este o condiie care !n general6 re;ult
!n randament sc;ut al de;+oltrii motorii i intelectuale9 Oipsa
de;+oltrii motorii este !n parte datorata lipsei de cogniie
Aparte a !ntregii acti+iti fi;iceB dar i lipsei frec+ente a
1#
oportunitii de acti+itate6 aceasta deoarece lipsa de;+oltrii
fi;ice6 intr-un mare grad este datorat negli,rii copilului cu
di;a&ilitate mintal9
Corpul uman are ne+oie de acti+itate fi;ic pentru a
funciona la un ni+el optim6 indiferent de capacitatea
intelectual9 7r un g/ida, corespun;tor i o experien
motorie suficient6 nu ne putem atepta ca aceti copii cu
retard mintal s ai& o de;+oltare fi;ic apropiat de +<rsta lor
cronologic i &iologic9 %e asemeni a&ilitatea mintal a
copilului cu retard mintal6 de a funciona6 sta&ilete limite ale
potenialului funcional limit<nd astfel performanta maxim
normal9
)+<nd !n +edere marea di+ersitate a etiologiei
retardului mintal6 nu se poate aplica un protocol de in+estigaii
standardi;at6 acesta +a fi sta&ilit !n funcie de diagnosticul
preliminar9 xaminarea consta !n= anamne;a complet6
examen clinic general amnunit6 examen neurologic6
examinare psi/ologicEpsi/iatric9 Testarea funciilor auditi+
i +i;ual este necesar !n aproape toate ca;urile9 xamenul
oftalmologic este util pentru sta&ilirea deficitelor +i;uale a
tul&urrilor motilitii oculareC examenul fundului de oc/i este
util pentru depistarea mar>erilor unei infecii congenitale sau a
unei anomalii meta&olice6 de exemplu fenilcetonuria9
Tul&urrile pigmentare6 dismorfismul facial6 e+aluarea
de;+oltrii somatice pot e+idenia semne care sugerea; un
sindrom specific9
Testele screening Ateste &ioc/imice din urin6 serB
identific anomaliile meta&olice9 3tudiul genetic suspectea;
anomaliile cromo;omiale structurale i numerice cel mai
frec+ent !nsoite de retard mintal A1E3 din totalul ca;urilorB9
)nomaliile cromo;omiale auto;omale sunt !nsoite aproape
!ntotdeauna de /ipotonie i retard mintal9
ste astfel important s se sta&ileasc daca retardul
mintal se datorea; unei cau;e organice sau nonorganice6
dac este progresi+ sau neprogresi+9 Retardul mintal este
deseori asociat cu manifestri neurologice6 somatice i psi/ice
multiple diferite !n funcie de cau;a i e+oluie= parali;iile
cere&rale6 epilepsia6 autismulC deficitele auditi+e i +i;uale6
19
stereotipii motorii6 /iperacti+iateaE/ipotonia6 deprinderi
alimentare anormale6 fiind cele mai frec+ente tul&urri ce apar
!n ca;ul unui retard mintal9 +oluia depinde !n mare msura
de etiologie9
(rincipalele cauze ale retardului mintal=
1. Cu$* 1-1-)/1"c* Alegate de mediuB=
- factori socio-culturali
- factori emoionali
2. Cu$* -)/1"c*B
a.) Encefalopatii neprogresive
*actori prenatali!
tul&urri de de;+oltare a creierului !n primul trimestru de
sarcin=
- a&eraii cromo;omiale
- infecii intrauterine
- factori teratogeni
- disfuncii placentare
- factori necunoscui
tul&urri de de;+oltare a creierului !n al doilea i al treilea
trimestru de sarcin
- infecii intrauterine
- factori teratogeni
- dia&et ;a/arat matern
- toxemie
- disfuncii placentare
- infecie de tract urinar matern
- malnutritie matern
*actori perinatali!
- prematuritate
- encefalopatie /ipoxic-isc/emica perinatal
- traumatisme la natere
- malnutritie matern
*actori postnatali!
- traumatisme craniocere&rale
- accidente +asculare cere&rale
2-
- intoxicaii
- infecii intracraniene
- episoade de anoxie Aex9 !necB
".) Encefalopatii progresive!
*Meta"olice!
- aminoacidurie Aex9 fenilcetonurieB
- anomalii ale meta&olismului glucidelor Aex9 galacto;emieB
- mucopoli;a/arido;e
- lipido;e cu afectare cere&ral Aex9 &oala Gauc/erB
- &oli peroxi;omale
- anomalii ale meta&olismului acidului uric Aex9 &oala Oesc/-
85/anB
- endocrinopatii A/ipotiroidismB
- sindroame neurocutanate Aex9 sclero;a tu&eroasB
- &oli neurodegenerati+e Aex9 &oala )lpersB
- deficite nutriionale
*#nfecioase!
- encefalopatii spongiform
- panencefalit su&acut sclero;ant9

Cau;ele retardului mintal sunt numeroase i +ariate6
marea ma,oritate fiind cau;ate de leziuni cere"rale produse !n
timpul sau dup natere6 prin = factori de mediu Ainfecii6
droguriB6 factori genetici Aanomalii cromo;omialeB9
L*$"u1* c*)*0).% C cau;a primar a retardului
mintal6 este caracteri;at de o le;iune prenatal A!nainte de
natereB6 perinatal A!n timpul nateriiB sau postnatal Adup
natereB a sistemului ner+os central9
7actorii prenatali care au fost legai de retardul mintal
includ = nutriie matern necorespun;toare6 ageni c/imici
Adroguri6 alcool6 tutunB6 &oli materne9
7actorii perinatali includ folosirea drogurilor !n procesul
naterii !n sine6 i maniera i tipul expul;iei ftului9
7actorii postnatali pro+in prin accidente i traume ale
copilului6 nutriie necorespun;atoare6 &alane medicamentoase
i c/imice noci+e9
21
<c'-)"" d* ,*d"u C cum ar fi infeciile i intoxicaiile
ale gra+idei sau ale copilului6 sunt o cau; secundar a
retardului mintal9 %e exemplu gra+ida care contactea;
ru&eola !n primul trimestru de sarcin6 sau care folosete
cocaina sau alte droguri cu alterare mintal6 ridic riscul
incidenei naterii unui copil cu retard mintal9 3ifilisul matern
de asemeni se transmite ftului determin<nd retard mintal9
.ncompati&ilitatea R/6 otr+irea copilului sau alte &oli gra+e
care se produc !n perioada copilriei pot contri&ui la afectarea
mintal9
<c'-)"" /*1*'"c" : retardul genetic este cea mai rar
cau;a a retardului mintal6 produs printr-o anomalie
cromo;omial9 %e+iaiile !n structura numrului de cromo;omi
sunt legate de o mutaie genetic sau de diferite efecte ale
drogurilor6 +irui sau radiaii9 3indromul %oPn este unul dintre
cele mai frec+ente mutaii genetice6 cau;at de o alterare
cromo;omial6 ce re;ult !n retard mintal6 afectri
cardio+asculare i toate caracteristicile specifice tipului
mongoloid9
3indroame genetice asociate cu retardul mintal=
D*#*c'u. /*1*'"c C)c'*)"+'"c"
Monosomia $ p
Qipt caracteristic Gcri du c/at@6 fa de
lun plin6 microcefalie6 /ipertelorism
%risomia &' p
%olicocefalie6 anomalii sc/eletice6 facies
de G&roasca estoas@
Monosomia
parial &( p
1icrocefalie6 frunte !ngust6 nas ascuit6
micrognatie
%risomia &) p
:rec/i ascuite6 micrognatie6
protu&erant occipital6 pel+is !ngust6
deformri ale piciorului
%risomia (& p Nipotonie6 facies mongoloid6 oc/i !n
epicampus6 urec/i mari ,os implantate6
fanere fria&ile6 pliu palmar unic6 gat
scurt i gros6 macroglosie6 picior plat !n
in+ersie6 e+entraie a&dominal6 torace
e+a;at la &a;a6 /iperlaxitate articular6
22
sistem cardio+ascular i imunitar
deficitare9
.at o exemplificare a tul&urrilor neurologice i psi/ice
asociate !n retardul mintal uor i se+er=
M1"#*+'%)"
1*u)-.-/"c*
R*')d ,"1'.
+*9*) DEF
R*')d ,"1'.
u3-) DEF
(arali;ie cere&ral 21 9
pilepsie 37 12
%eficit auditi+
se+erEsurditate
# 7
%eficit +i;ual
se+erEcecitate
1" 1
Nidrocefalie " 2
:na sau mai multe
din manifestrile
menionate
0- 20
)utism # 0
)lte tul&urri
psi/ice
"' "3
%ul"urri neurologice i psi*ice asociate +n retardul mintal
uor i sever
,dup Aicardi -.. &//))
:nele ca;uri de retard mintal pot fi pre!nt<mpinate6 de
exemplu ru&eola congenital - prin programe de imuni;are
acti+C !n alte ca;uri depistarea i tratamentul precoce al &olii
de &a; pot pre+eni apariia retardului mintal6 de exemplu
dieta !n fenilcetonurie6 tratamentul su&stituti+ !n /ipotiroidismC
tratamentul recuperator precoce6 susinut6 consilierea familiei6
includerea copiilor !n uniti speciali;ate de educaie i
instruire sunt elemente cruciale !n conduita terapeutic a
retardului mintal9
(ro&lemele motrice frec+ente !nt<lnite la copiii cu
di;a&iliti mintale=
23
- dificulti !n efectuarea i coordonarea micrilor
fundamentale
- lipsa de scop i preci;ie !n efectuarea micrilor
Amicri stereotipe6 sincine;iiB
- caliti motrice sla& de;+oltate Afora6 +ite;a6
!ndem<nare6 re;istentaB
- calitatea a micrii de ni+el sc;ut
- dificulti !n coordonarea acti+itii motorii prin
coordonare oculo-motorie i auditi+-+er&al
- orientare spaial redus
- dificultate !n coordonare i manipularea o&iectelor
- dificultate !n !nsuirea i +alorificarea de micri noi
- deficit !n &iomecanica micrii
- deficit de ec/ili&ru
- tul&urri de greutate corporal Afrec+ent o&e;itateB6
ce determin de;ec/ili&ru motor general
- pertur&ri ale tonusului muscular6 /iperE/ipoton6
contracturiEretracturi musculare6 spasme musculare
- respiraie deficitar6 ta/iE&radipnee6 dispnee
- dificultatea de a transmite i corela emoii i
sentimente prin gesturi motrice adec+ate9
Naloul tul&urrilor neurologice i somatice asociate
retardului mintal6 este +ariat i di+ers pentru fiecare indi+id
afectat !n parte6 necesit<nd nu numai o diagnosticare
minuioas corect6 dar i o a&ordare &ine planificata de ctre
o ec/ipa multidisciplinar de specialiti6 !n care sunt inclui i
aparintorii9
Educaia fizic adaptat. 0inetoterapia. programele de
activitate terapeutic6 pot a,uta ma,or /aloul incompetentelor
fi;ice care contri&uie negati+ la de;+oltarea copilului cu retard
mintal9
xista un cerc artificial de di;a&iliti6 care se extinde6
cerc format !n ,urul di;a&ilitii mintale irecupera&ile9 )cesta
este demonstrat de re;ultatele performante e+ideniate la
20
efectuarea a numeroase teste de capacitate fi;ic6 pentru
copiii care urmea; un program diri,at de acti+iti fi;ice9
8u putem spune c programele de acti+itate fi;ic
diri,at sunt un panaceu !n tratarea di;a&ilitii mintale6 dar
efectul de /alou al di;a&ilitii poate fi redus semnificati+ printr-
un progres de de;+oltare fi;ic la un ni+el similar cu copiii
normali6 c/iar daca posi&ilitatea de a performa la acelai ni+el
nu +a fi efecti+9
)cti+itile &enefice pentru copiii cu retard mintal6 cum
ar fi = ,ocuri6 srituri6 fot&al6 &asc/et6 !not6 popice6 &oPling6
atletism6 de;+oltate pan la pro&e olimpice de concurs
A3pecial 4l5mpicsB6 au demonstrat succesul practicrii
sportului la aceti copii6 de;+oltarea capacitilor lor fi;ice
aproape de normal i !mplinirea lor prin acti+itate fi;ic6
programele de;+olt<ndu-se de la an la an i conin<nd
progresii i perfecionri de acti+iti corespun;toare
cerinelor indi+iduale ale retardului mintal9
ducatorii fi;ici pot inter+eni po;iti+ !n educarea
acestor copiii6 aduc<ndu-i cat mai aproape de posi&ilitile lor
cronologice6 printr-un program de acti+iti indi+iduali;at6 &ine
programat6 gradat !n complexitate i cerine ale controlului i
a&ilitilor motorii9
)stfel ,ocurile cele mai simple i a&ilitile6 odat
do&<ndite i !nsuite6 se transform !n continuu !n altele cat
mai atracti+e6 care s ofere spirit po;iti+6 competiional i
satisfacia !mplinirii9
%i;a&ilitatea mintal6 prin eroarea !n de;+oltarea
intelectual6 la un anumit punct interferea; cu capacitatea de
a !n+a9 %e aceea !n educarea copiilor cu retard mintal prin
programe de acti+iti de educaie fi;ic6 necesit un minim
ni+el intelectual i tre&uie adaptate la acest .9F9
1pecificaii2sugestii pentru predarea programelor de
activiti adaptate pentru copiii cu diza"iliti mintale !
- acti+itile glo&ale motorii tre&uie centrate pe
fundamente de sta&ilitate6 locomoie i deprinderi de
manipulare
2"
- lucru pentru un ni+el crescut de fitness !ntr-o
maniera progresi+a i consistent
- instruciunile tre&uie s construiasc a&ilitai
continue intr-o manier orientat ctre succesiune
- mai multa exemplificare i mai puine explicaii
- includerea rutinei i a structurrii !n fiecare edina
de antrenament
- pstrarea unor reguli simple
- procurarea de di+erse modele de acti+iti ritmice
- !ncura,area acti+itilor ritmice pentru a promo+a i
de;+olta controlul motor
- centrare pe elementul de distracie !n acti+itatea
fi;ic
- asigurarea asistentei manuale !n anumite acti+iti
motorii !n ca;uri speciale
- reducerea a&ilitilor la componentele cele mai
simple
- denumirea micrii6 a a&ilitaii sau a acti+itii !n
+ederea !n+rii de;+oltrii unui +oca&ular R de micare S
- perioade de antrenament scurte6 cu modificarea i
+arierea acti+itii pentru a pre+eni i reduce sentimentul de
frustrare determinat de lipsa de concentrare
- permiterea copilului !n repetarea succesi+a a reuitei
pentru a !ntri sentimentul de satisfacie i !mplinire
- crearea unei atmosfere de concurs i succes
- recompensarea a&ilitailor !ndeplinite cu !ncura,ri i
premieri +er&ale
- e+itarea acti+itilor !n care exist posi&ilitatea
eliminrii su&iecilor
- sta&ilirea de standarde pentru un comportament
adec+at6 prin premierea aspectelor po;iti+e6 i mai puin prin
e+idenierea celor negati+e
- lucrul !n ec/ipa cu >inetoterapeut pentru a asigura
acti+iti adec+ate deficitului fi;ic indi+idual
- e+itarea exerciiilor de ec/ili&ru i coordonare
motorie fin !n ca;ul copiilor cu tul&urri ataxice
2'
- extraa,utor prin folosirea com&inaiilor cu exerciii de
relaxare i !ntindere
- promo+area unei atitudini generale R da6 eu pot S9
3rogramul individualizat de educaie al copilului cu
deficit mintal presupune identificare adec+at6 e+aluare i
tratament programat9
.dentificarea repre;int procedura prin care copilul cu
ne+oi speciale este locali;at6 identificat9
+aluarea este procesul prin care copilul este examinat
i !i este determinat statusul pre;ent9 +aluarea motorie
include screeningul iniial efectuat !n detaliu de ctre o ec/ip
format din medic6 profesor de educaie fi;ic special6
>inetoterapeut6 antrenor de acti+iti fi;ice adaptate9 4dat
copilul identificat i e+aluat6 a+<nd sta&ilit i determinat ni+elul
de a&ilitai motrice6 se poate porni le reali;area unui program
adec+at de antrenament9
Tratamentul implic !ntreaga ec/ipa de lucru6 ale crei
acti+iti de;+olt un program indi+iduali;at6 &a;at pe ne+oile
de &a; ale copilului6 ce tre&uie implementat !ntr-o manier
cat mai puin restricti+9
*n a&ordarea multidisciplinar a ec/ipei6 profesorul
tre&uie s se implice cel mai mult6 deoarece el este acela
responsa&il de implementarea i e+aluarea motorie a copilului
cu di;a&ilitate mintal9 )spectul final al procesului de ec/ip
este acela al e+alurii finale i se refer la procedurile folosite
pentru a determina ni+elul la care o&iecti+ele sta&ilite au fost
!ndeplinite9
4evoile speciale ale copiilor cu diza"iliti mintale6 sunt
la modul esenial cam aceleai cu ale unui copil normal9 )ceti
copii cu condiie limitata tre&uie acceptai pentru ceea ce sunt6
i tratai cu respect ca parte a grupului6 clasei i societii ca
un !ntreg9 i au ne+oie de o experien motorie moti+ant
indi+iduali;at !n limitele a&ilitailor lor9 )u ne+oie de
oportuniti mari de a re;ol+a ei !nii propriile pro&leme6 i de
a de;+olta un spirit li&er6 de independent6 !n defa+oarea
dependentei sociale9
27
Copiii cu di;a&iliti mintale au ne+oie s
experimente;e o mare +arietate de acti+iti motorii
desemnate s do&oare limitrile artificiale care sunt de cele
mai multe ori construite !n ,urul di;a&ilittii lor9
Ca toi copii6 au ne+oie de ample oportuniti de a
practica acti+iti motorii di+erse6 !ncura,ri sincere6 instruciuni
adec+ate6 dac se dorete de la acetia !m&untirea i
de;+oltarea competentelor motorii i a ni+elului de fitness9
Copiii au ne+oie !n special de R a,ustare S social a condiiilor
lor de limitare6 pentru a reali;a o imagine corporal realist9
5 A6ustarea 7 sociala este o pro&lema ma,or !nt<lnit
de copiii cu limitri condiionate ATrement; 1992B9 )ceast
pro&lem este de cele mai multe ori re;ultatul factorilor
externi ai societii9 )titudinile de-a lungul timpului pri+itoare la
indi+i;ii excepionali au a+ut un mare impact negati+ !n
atitudinea societii moderne9 *n trecut persoanele cu
di;a&iliti fi;ice6 mintale6 emoionale6 au fost tratate negati+ ca
ciudenii ale societii6 temui ca semne ale rului6 &lestemai6
cu un tratament medical i social necorespun;tor6 fiind &tui
sau c/iar ucii9 *n anii e+oluiei umane6 atitudinea s-a sc/im&at
ctre cunoatere i !nelegere6 mut<nd atenia de la
di;a&ilitatea persoanei ctre a&ilitatea acesteia9
)ceast e+oluie a a+ut un mare impact asupra
educaiei6 reflect<ndu-se !n legi i legislaii6 de;+olt<nd spiritul
de acceptare i integrare social9
(rogramele de acti+itate fi;ic !n care au fost inclui
copiii cu di;a&iliti i condiii limitatorii6 aduc un impact
profund po;iti+ !n adaptarea social pentru copii !n general9
(rogramul de educaie fi;ic se de;+olt &a;at pe
indi+iduali;are i personali;are centrat pe ne+oile i a&ilitile
copilului9 *n acest mod6 influenea; acceptarea acestor copii
de ctre societate6 dar i auto-acceptarea de ctre !nsi
copilul cu di;a&ilitate mintal9
(opulaia normal6 tre&uie s !neleag faptul c
persoanele cu di;a&iliti nu caut concesii sau simpatie6 ci
doar +or sa fie tratai la fel ca ceilali !n acord cu limitrile lor
indi+iduale9 .ncluderea duce la acceptare9 .ncluderea
promo+ea; !nelegerea6 !ncura,area atitudinilor fa+ora&ile6
2#
conduc<nd la o acceptare pu&lic i de asemeni la o auto-
acceptare a propriei condiii9
8m"untirea imaginii corporale
Toi posedm o anumit imagine asupra corpului
nostru i asupra posi&ilitilor i capacitilor de micare i
performant9 )ceast calitate sau imagine corporal este un
concept !n+at6 care re;ult din o&ser+aia micrilor corpului
!n ansam&lu i pe segmente6 precum i relaia dintre acestea
cu mediul extern9
4 imagine corporal &ine de;+oltat este important !n
relaia cu noi !nine i prin aceasta raportarea la lumea
exterioar9 uarea formarii unei imagini corporale re;ona&il
i satisfctoare6 !nc din perioada copilriei6 duce la
distorsionarea imaginii de sine6 i prin aceasta la limitare !n
de;+oltarea emoional i social9 (aternul pe care se
de;+olt imaginea de sine depinde !n mare msur de
experien motric9 )t<t calitatea cat i cantitatea acti+itilor
motorii sunt importante6 experiena motorie duc<nd la o mai
&un orientare spaial i informaie sen;orial i >ineste;ic6
procur<nd informaii de sine care nu pot fi reali;ate !n nici un
alt mod9 Cu cat mai multa informaie se primete6 cu at<t
calitatea informaiei este mai &una i imaginea de sine se
!m&unteste9
xperien motric i acti+itile motorii grosiere6
inerente !ntr-un program &ine !ntemeiat de educaie fi;ic6
contri&uie !ntr-o mare msur la de;+oltarea unei imagini
corporale sta&ile6 care !n sc/im& influenea; po;iti+ imaginea
i stima de sine9
Copiii cu di;a&iliti care nu sunt inclui !n programe de
acti+iti motorii6 euea; !n formarea unei imagini corporale
complete i corecte6 i de;+olt o imagine de+iat6
distorsionat despre sine9
)ceast imagine imperfect6 la r<ndul ei6 alterea;
percepia de sine i despre lumea !ncon,urtoare9 (ercepiile
distorsionate tind s determine nesigurana6 insecuri;are i
frec+ent duc la dificulti sociale i psi/ologice9
29
Capacitatea de a re;ol+a o pro&lem motric !ntr-o
manier acceptat6 contri&uie la creterea !ncrederii i a
securi;rii copilului9 C<nd copilului . se da ansa de a-i
de;+olta a&ilitile motrice i de a !ndeplini o sarcina motric6
!m&untindu-i imaginea corporal6 respectul de sine i
!ncrederea !n forele proprii cresc9 )stfel6 personalitatea le este
de;+oltat i scade i se a,ustea; incidena pro&lemelor
sociale i psi/ologice9
Tocmai de aceea cu at<t mai mult copiilor cu di;a&iliti
tre&uie s li se ofere ansa de a fi implicai !n cat mai multe
acti+iti ce presupun !ndeplinirea unor sarcini motorii i a unei
acti+iti fi;ice +iguroase9 ),ustrile tre&uie fcute6 !ncep<nd cu
mediul !ncon,urtor al acestor copii6 c/iar de ctre ei !nii6
educatorul fiind el !nsui o parte a mediului extern6 de asemeni
prinii6 i !ntreaga ec/ip de rea&ilitare implicat6 care +or
a+ea o contri&uie edificatoare9
3copul programelor speciale de educaie motric6 este
acela de a a,uta fiecare indi+id !n parte s !i ating limitele
potenialului fi;ic6 social i emoional6 funcion<nd !ntr-un
program &ine structurat6 construit !n ,urul ne+oilor speciale6 a
intereselor6 a&ilitailor i a posi&ilitilor copilului cu di;a&ilitate
mintal9
ducatorii tre&uie s in cont de faptul ca o&iecti+ele
propuse !n programul de rea&ilitare a copilului cu di;a&ilitate
mintal6 pot fi foarte diferite de o&iecti+ele personale
reali;a&ile ale copilului9 %e aceea acti+itile tre&uie
programate i alese !n concordant cu satisfacerea a&ilitilor6
intereselor i sentimentelor copilului9
3uccesul !n educarea copiilor cu di;a&iliti mintale6
depinde !n mare msur de atitudinea po;iti+ de acceptare a
profesorului a fiecrui copil !n parte6 ca o entitate !n sine6 i de
o dorin autentic de a-i integra !ntr-un program normal de
educaie fi;ic9 )&ilitatea de a indi+iduali;a i personali;a
instruciunile educati+e6 de a !nt<mpina ne+oile i interesele
unice ale copilului6 este de asemenea esenial pentru un
succes pe termen lung9
ste responsa&ilitatea educatorului de a sta&ili un
climat ctre !n+are6 un climat !n care copilul s se simt li&er
3-
s !n+ee6 s experimente;e i s explore;e9 C/eia succesului
st !n sta&ilirea li&ertii !ntre limite9 Oimite care tre&uie s
ser+easc mai degra& ca g/ida,6 dec<t ca restricii6 i s
produc un mediu prote,at6 securi;at6 care s permit
profesorului i copilului s interacione;e6 s !ncura,e;e copilul
cu di;a&ilitate mintal6 s !l moti+e;e s !i ating limitele
maxime personale9
31
2. INTEGRAREA SOCIAL I GRUPUL
SOCIAL
TERMINOLOGIE
(ornind !ntr-un amplu parcurs6 simim ne+oia6 !n primul
r<nd6 a unei clarificri terminologice ce s ne aduc !ntr-un
lim&a, comun6 !mprtind +alori comune aduse de ctre
aceste concepte9
(arcurg<nd pagini ale literaturii de specialitate ne
gsim !n faa multor definiii i explicitri ale conceptului de
"1'*/))*9 (rima definiie o primim din dicionarul de
psi/ologie care explicitea; termenul ca fiind @identificare
intens i acti+ !ntr-un grup6 !n mentalitatea6 acti+itile
specifice lucrati+e6 distracti+e i aspirati+e ale acestuia@
2
9
(rima definiie su&linia; componenta esenial social
a procesului de integrare9 *n mod specific6 +om !ncerca s ne
aplecm asupra pro&lematicii copiilor cu deficien mintal i a
dificultilor lor de identificare intr-un grup social= comunitate
colar6 comunitate de proximitate6 comunitate lucrati+C c/iar
dac exist patru perspecti+e din care am putea anali;a
pro&lema= psi/ologic6 pedagogic6 medical i social9
.dentificarea acti+ !ntr-un grup6 de care +or&eau
autorii dicionarului de psi/ologie6 o considerm a fi un raport
am&ilateral6 astfel +om a+eam=
- indi+idul ca parte integrant a grupului6 ca for i
pre;en ce +a !m&ogi experiena6 ce +a aduce un plus su&
raport cantitati+ i calitati+C i
- grupul ca entitate ce se regsete !n di+ersitatea6
particularitatea i indi+idualitatea fiecrui mem&ru al su9
.ntegrarea presupune trecerea dintr-o stare de i;olare6
de separare ctre o stare de apartenen la un grup social6
educati+Ecolar6 profesional6 &a;<ndu-se pe principiul
normali;rii9
2
$c/iopu6 :9 U%icionar de psi/ologieU6 ed9 Ka&el6 1997
32
8ormali;area6 conform lui Ro&ert Oafon este ?aciunea
de Are-Baducere la normal@
3
dar !n accepiunea actual6 se are
!n +edere adaptarea condiiilor de mediu i +ia astfel !nc<t
acestea s ai& un rol fa+ori;ant6 stimulator pentru persoana
aflat !n dificultate9
19 I1'*/))* 3c-.)% cade !n sarcina !n+m<ntului
special i de mas6 conform noilor deci;ii legislati+e i a
actualelor politici educaionale9 *n momentul de fa6 copiii cu
deficiene iEsau /andicap pot fi integrai indi+idual sau !n
clase speciale !n cadrul colilor generale din comunitile !n
care locuiesc aceti copii9
29 I1'*/))* &)-#*+"-1.% este o form a integrrii
ce +i;ea; creterea autonomiei sociale i economice a
indi+idului i &a;at pe competene9
39 I1'*/))* +-c".% cu ni+eluri sale=
a9 .ntegrarea fi;ic= se refer la spaiul fi;ic6 material i
raporturile din cadrul acestoraC
&9 .ntegrarea funcional= se refer la participarea !ntr-o
acti+itate comun de !n+are9 )ceast form se mai numete
i pedagogic9 %ac ne referim la un copil integrat !ntr-o clas
dintr-o coal general acti+itatea comun-lecia de educaie
fi;ic i sport - permite o integrare funcional6 c/iar dac
o&iecti+ele demersului instructi+-educati+ difer !n funcie de
ni+elurile de de;+oltare ale copiilorC
c9 .ntegrarea social= este o form a integrrii ce are !n
+edere aspecte de natur organi;atoric ce presupun
includerea copilului cu deficien alturi de ceilali copii !n
acti+iti comune= colare6 de loisir6 de ,oc6 sau cotidieneC
d9 .ntegrarea societal= despre acest tip de integrare se
poate +or&i !n condiiile !n care persoana cu deficiene6 cea
care este +i;at a fi integrat do&<ndete sentimentul de
apartenen6 particip<nd la +iaa i dinamica grupului social
prin asumarea unui rol i do&<ndirea unui statut9 Reciproc6
3
Oafon6 R9 Voca&ulaire du ps5c/opWdagogie et ps5c/iatrie de l
enfant6 (9:9796 (aris6 19'9
33
grupul social +a asuma existena6 rolul i contri&uia fiecrui
mem&ru al su la +iaa comun9
7rec+ent !nt<lnim !n lucrri termeni precum cel de
deficien i cel de /andicap9 Vom face o delimitare pentru
clarificarea utili;rii celor doi termeni
0
9
Termenul de d*#"c"*1!% face referire la a&sena sau
pierderea6 alterarea unei structuri cu efecte de
disfuncionalitate la ni+elul unor paliere i o finalitate de
de;ec/ili&ru la ni+elul !ntregului sistem9
Termenul de 71d"c& se refer la de;a+anta,ul
social6 la pierderea sau limitarea participrii la +iaa social6 la
un ni+el ec/i+alent cu ceilali mem&rii9
)stfel exist persoane ce au deficiene aprute !n urma
unor accidentri6 &oli sau condiii nefa+ora&ile de de;+oltare
pre-6 peri- i postnatale6 dar care nu de;+olt o stare de
/andicap6 prin asta !neleg<nd c nu asocia; o component
social pierderii existente9
*n mod eronat6 din punct de +edere tiinific6 !n lim&a,ul
comun termenul de /andicap este asimilat celui de deficien6
fr a se face o difereniereC !n fond6 o pierdere6 nu tre&uie s
se asocie;e o&ligatoriu unei stri de;adaptati+e care s
i;ole;e indi+idul de societate9
CONTEXTUL SOCIO-ISTORIC
Cultura populaie cu pri+ire la situaia persoanelor cu
deficiene este foarte restr<ns9
)stfel6 !n Rom<nia6 regimul comunist inter;icea
contracepia i a+ortul printr-o politic pro-natalist9 8ici
situaiile medicale de risc ale prinilor nu erau luate !n calcul
de ctre sistemul medical9 )stfel6 odat cu creterea natalitii
a crescut i numrul copiilor ?nedorii@ sau care au pre;entat
riscuri semnificati+e i a cror stare de sntate a fost alterat
4
Vrma6 T96 %aunt6 (96 1uu6 .96 199'
30
iremedia&il6 facem aici referire !n principal la starea de
deficien9 8egarea acestor pro&leme de ctre sistem6 a dus
!n multe situaii la respingerea copiilor de ctre familiile
naturale6 la o de;anga,are din parcursul socio-educati+ i
profesional al acestora9 %espre aceti tineri putem spune ca
s-au regsit separai de familie6 de comunitile de
pro+enien9
*n anii I7- 7acultatea de (si/ologie este !nc/is6
facultate ce pregtea specialitii din domeniul psi/opedagogiei
speciale9 .ar domeniul rm<ne lipsit de susinere din foarte
multe puncte de +edere= profesional6 de cercetare i
de;+oltare9
3ocietatea6 sistemul politic neag pre;ena acestor
persoane ce de+in invizi"ile6 dei continu s existe printre
noi9
(erioada post decem&rist6 confrunt societatea
rom<neasc cu aspecte ocante nu doar pentru ea !nsi dar
de neadmis pentru mem&rii altor societi europene i nu
numai9
%escoperim c exist persoane cu deficiene6 c
tre&uie s facem foarte multe sc/im&ri iar specialitii i
oamenii politici +or&esc de integrarea !n societate9 Tre&uie s-i
aducem printre noi fi;ic6 educaional6 socialC dar ei sunt dintre
noi9 Copilul se nate !n familie iar familia este deseori definit
ca ?celul de &a; a societii@6 deci apriori el +a fi o parte
integrant din societate9
)nul 2--- aduce o msur legislati+ &a;at pe o
politic educaional6 prin care se dorete integrarea copiilor
cu deficiene !n colile de mas9 1sura aduce o aliniere a
sistemului de !n+m<nt rom<nesc cu sistemele europene9
3pecialitii din domeniu6 constat i semnalea; o re;isten
semnificati+ la ni+elul profesionitilor din domeniul
educaional dar i a actorilor implicai !n actul instructi+-
educati+= prini6 ele+i9
1sura legislati+ este un pas important6 dar
considerm c tre&uie descoperite i alte ci !n +ederea
atingerii ni+elului de integrare societal9 *n acest sens am
a&ordat pro&lematica din perspecti+a practicrii unei ramuri de
3"
sport6 a unor acti+iti motrice !n genere9 (lecm !n
demersurile noastre lu<nd !n consideraie popularitatea de
care se &ucur ma,oritatea ramurilor de sport i moti+aia
pentru micare a copiilor i tinerilor indiferent de mediul de
pro+enien9
Vom pleca de la premisa c persoanele cu deficiene
fac parte din societate i ni+elul la care dorim s contri&uim
este cel de integrare societal6 la construirea sentimentului de
apartenen6 !n identificarea acestora cu grupul social9
GRUPUL I LIDERUL INFORMAL
%e la !nceputul omenirii i p<n !n societatea modern6
un prim mediu social a fost constituit de ctre grupul uman9
Grupul constituie cadrul de afirmare i securitate ce exprim
ne+oia asociati+ a persoanei6 a fiinei umane9 C<nd !ns
persoana nu +a mai a+ea ne+oie de grup6 o caracteristic
principal a naturii sale +a fi pierdut - ne+oia de sociali;are9
8e+oia de sociali;are constituie una din primele ne+oi
ale indi+idului9 !n societile moderne !n care indi+idul +a
!ncerca s se e+idenie;e6 ne+oia de a iei !n fa
caracteri;ea; existena sa6 fiind la fel de acuta ca i ne+oia
de Ua se amestecaU de Ua face parte dinU9
Termenul de grup a fost folosit pentru prima dat ca un
termen te/nic !n &ele-arte6 desemn<nd mai muli indi+i;i pictai
sau sculptai form<nd un su&iect9 Oa origine6 termenul italian
UgroppoU !nseamn UnodU sau UlegturU9 xist c<te+a +ariaii
!n ceea ce pri+ete semnificaia termenului !n diferite lim&i dar
trstura lor comuna ar fi aceea c se refera la o pluralitate de
indi+i;i !n care relaiile de solidaritate sunt mai mult sau mai
puin accentuate9
Termenul de mem&ru care se refer la prile
componentele ale indi+idului6 care pot fi dependente sau
mo&ile A)9 8eculau6 1977B9 Grupul ca realitate social i
psi/ologic se caracteri;ea; prin= constituia sa ca ansam&lu
de persoane aflate !n interrelaii6 !n +ederea atingerii unui
scop6 difereniindu-se dup funcii sau sarcini9
3'
Grupurile pot fi formale sau informale9 )tunci c<nd ne
referim la grup formal putem face referire la atelier6 ec/ipa de
lucruC iar c<nd ne referim la grupul informal ne referim la
grupul de prieteni9
D9 1aisonneu+e definea dependena afecti+a drept
comportamentul incontient adoptat de grup ca i cum el
Uexista doar pentru a fi prote,at de o persoana6 de o idee sau
de un sim&ol a cror funcie este s asigure securitatea unui
organism imatur6 s-i furni;e;e o /ran material i spiritualU9
AKionB9 )ceast stare nu se menine dec<t dac liderul
accept6 complementar rolul omnipotent i protector care se
!ncearc a i se oferi9 (entru muli sentimentul de securitate
este legat de un sentiment de frustrare6 nu numai !n ca;ul
Uam&iioilorU dar i !n ca;ul celor care in s se fac ascultai6
fr a a+ea cura,ul de a intra !n competiie cu liderul9
R9 1eignie; su&linia c suntem cu toi dependeni unii
de alii pentru c trim !mpreun i muncim !mpreun6 dar
aceasta este o dependen funcional care se diferenia;
net de cea afecti+9 (ersoana sau grupul aflat !ntr-o stare de
dependen afecti+ !i desfoar existena mai puin prin
raportarea la structura o&iecti+ a situaiei dec<t la ,udecata de
+aloare la care ar putea fi expus9
C<nd +or&im de o situaie o&iecti+ a+em !n +edere
urmtoarele aspecte! situaie o"iectiv - situaia propriu-;is
din realitate - i descrierea i interpretarea o"iectiv a situaiei9
Ou<nd !ns o parte din informaia oferit de situaia o&iecti+6
a+<nd o imagine insuficient peste care se suprapun o serie
de temeri6 o proiecie a mea fa+ori;at i de caren
informaional9 )ceasta presupune o descriere su&iecti+ a
situaiei i deci o situaie su&iecti+ care nu este ceea ce se
triete !n acel moment sau starea de faptC iar situaia
o&iecti+ o +om mai numi i situaie de drept9
1odul persoanei de percepere a situaiei +a determina
structura situaie mele su&iecti+e mai puin prin faptul ca o
parte a informaiei nu !mi este accesi&il i mai mult asupra
faptului c refu; informaie care !mi este la !ndem<n9
37
%istorsiunea este orice interpretare su&iecti+ a
situaiei atunci c<nd aceast interpretare se spri,in pe refu;ul
iniial al indi+idului de a mai primi informaii o&iecti+e9
%istorsiunea este un fenomen de aprare determinat
de moti+e !ncrcate afecti+9 Tre&uie su&liniat c=
19 %istorsiunea afecti+ este o fals interpretare a
situaiei6
29 %istorsiunea afecti+ este &a;at pe un refu; de
percepie6 care are el !nsui o semnificaie defensi+9
.ndi+idul i grupul aflai !n starea de dependen
afecti+ se comporta mai puin !n raport cu situaia o&iecti+6
dec<t cu opinia i ,udecata de +aloare pe care i le pot forma6
!n pri+ina lor un indi+id sau un grup de indi+i;i9 3ituaia lor
su&iecti+ este !ndeprtat de cea o&iecti+6 iar aceast falie
se datorea; unei distorsiuni9
.ndi+idul dependent din punct de +edere psi/ologic are
ca scop central s o&in o &un ,udecare6 o e+aluare
fa+ori;ant din partea indi+idului sau grupului de care este
dependent iar toate celelalte scopuri pe care le are sau i se
propun sunt su&ordonate acestuia6 le alimentea; i sunt
urmrite dec<t !n msura !n care pot duce la reali;area
scopului central9
Comportamentul su este influenat de scopul ascuns
de a fi ,udecat po;iti+ i +a face eforturi de ai con+inge pe
ceilali6 uneori i pe sine6 c se comporta o&iecti+6 autonom !n
respecti+a situaie6 i aceasta cu at<t mai mult cu cat !i este
team de a fi ,udecat negati+ i se comport ca i c<nd i-ar fi
team de ,udecat9 xist i numeroase eecuri !n tra+aliul
indi+idului de a-i atinge scopurile6 dar aceste eecuri se
datorea; faptului c el nu urmrete scopurile care !i
!nc/ipuie c le urmrete iar mi,loacele alese sunt pentru acea
finalitatea despre care el crede i spune c dorete s o
ating9 )ceste eecuri nu fac altce+a dec<t s-i accentue;e i
mai mult dependena - adic ne+oia de a gsi un sal+ator care
s-i acorde protecie9 %ependena afecti+ se formea; tocmai
prin transmiterea ctre cellalt a facultilor de a +edea6 a
anali;a i a decide9
3#
D*&*1d*1! #*c'"9% 3" *'&*.* d* d*$9-.')*9 *nc
din copilrie primim un numr mai mare sau mai mic de
ordine6 !ntr-o maniera mai mult sau mai puin &rutal9 4dat cu
mersul se instituie o serie !ntreag de interdicii9 Cresc<nd i
mai mult copilului !i sunt date i ordine po;iti+e= s fie
asculttor6 spre exemplu9 )cestea sunt exemple ale
inter+eniei autoritii i-l +or !n+a pe copil s fac diferena
!ntre &ine i ru9
ducatorii dar nu !n ultimul r<nd societatea +a
condiiona6 modela indi+idul !n diferite feluri iar el +a !ncerca s
treac prin oc/iurile acestei plane a autoritii cu c<t mai
multe din dorinele personaleC iar unii !i +or gsi ec/ili&rul !n
timp ce alii +or fi supui9 *n comportamentul cotidian se
profilea; i c/ipul autoritii care se constituie pentru fiecare
dintre grupurile la care participm6 !ntr-un om sau grup de
oameni care repre;int Uar/itecii comportamentului meuU
"
9
4mnipre;ena autoritii ridic o !ntre&are pentru
R9 1eignie;6 9scopul aciunii mele actuale este de a rezolva
pro"lema care mi se pune sau de a face plcere autoritii:9
)utoritatea face apel de multe ori la anta,ul
sentimentalC ?dac nu faci ceea ce te-am rugat6 nu te mai
iu&esc@ nu presiunea moral este cea care primea; ci cea
relaional6 apare o tensiune !n cadrul relaiei6 este indus un
comportament de condiionare afecti+ iar msura etalon a
actelor sale este ceea ce g<ndete sau simte autoritatea9
Cercetrile au demonstrat c dependena afecti+ nu
este caracteristic doar copilriei6 ea apare i !n grupele de
lucru unde au existat pierderi din +edere !n anali;a
pro&lemelor i !nlocuirea ei prin !ncercri de Xa face plcereX9
UComportamentul pentru a face plcereU poate !ns fi
!nt<lnit i la indi+i;i care au o constituie autonom dar
folosesc acest comportament de e+itare pentru a-i atinge
scopurile prin manipularea autoritii9 )ceast atitudine nu
este !n nici un fel patologic6 ea exprim<nd o form de
socia&ilitate at<t de necesar !n interrelaie= contri&uia la
5
%e Vissc/er6 (9 si 8eculau6 )96 2--1
39
satisfacerea plcerii celuilalt9 C<nd !ns atitudinea de+ine
aser+ire !n raport cu cellalt6 compromite existena ca
persoana celui care UsatisfaceU6 iar omul de+ine o&iect9 Cel
care acionea; !n stare de dependen nu mai este autonom6
pentru c nu mai este sursa propriilor ,udeci9
)utoritatea sta&ilete ceea ce este &ine sau ru iar
comportamentul sau este X&unX dac este conform ateptrilor
autoritii6 aadar relaionat cu autoritatea6 comportamentul lui
este pasi+9 *n sc/im&ul pasi+itii6 al o&edienei este oferit
securitatea9 )utoritatea /otrte modul !n care se +or reali;a
acti+itile6 +a fixa o&iecti+ele iar erorile mele !i +or aparine9
)cest sacrificiu al autonomiei nu duce la o uurare ci aduce o
noua pro&lem= autoritatea este foarte puternic6 singura
sursa de securitate i apare posi&ilitatea ca !ntr-o ;i ea s !i
sc/im&e preferina6 +a fi preferat o alta persoan9 Cei doi
indi+i;i +or intra !n competiie6 primul !ncerc<nd s o&in din
nou +alori;area !n oc/ii autoritii9
xist i situaii !n care comportamentul dependent nu
este urmat !n mod corespun;tor ateptrilor celui dependent
de o recunoatere6 deci dependena nu-i atinge scopul -
securitatea9 *n acest ca;6 su&iectul +a fi i mai nelinitit6 i mai
nemulumit de sine !nsui6 se dispreuiete pe sine i
autoritatea6 sau poate de+eni depresi+9
%ependena afecti+ nu este de multe ori contient6
sentimentul de dependen poate fi exclus din c<mpul
contient6 expun<nd indi+idul la un traumatism atunci c<nd afl
c autoritatea - ca o&iect al dependenei sale - a emis despre
el o ,udecat nefa+ora&il6 !ntr-un mod impre+i;i&il ceea ce
nu-i +a oferi un inter+al temporal pentru a-i construi aprarea9
RETEAUA SOCIALA
)a cum reiese din studiul comparati+6 ce a stat la
&a;a disertaiei lui R9 Ke,an din 2--36 fc<nd referire la
structura reelei sociale a copiilor cu deficien mintal6
menionm c at<t copiii care se afl su& !ngri,irea statului6 !n
centrele de plasament c<t i cei care se afla !n familie au
0-
?reele sociale amicale@= &a;ate pe familie iEsau prieteni care
constituie esenialul socia&ilitii i a a,utorului reciproc
'
i sunt
restr<nse din punct de +edere cantitati+9
Reelele sociale constau !n principal6 din grupul
educati+Ecolar !n ca;ul copiilor din centrele de plasament cu
deficien mintal despre care putem spune c integrarea s-a
reali;at din punct de +edere al ni+elului funcional ApedagogicB9
Tot !n acest sens putem anticipa i spera la o &un
integrare la ni+el profesional9
3pre deose&ire de grupul de copii din centrele de
plasament6 copii din familie6 cu deficien mintal integrai tot
!n coala special menionea; !n rspunsurile la c/estionar
mem&rii ai reelei sociale de suport ca aparin<nd familie i
grupului social din comunitatea de proximitate9 %ei mai larg6
mai di+ers reeaua social rm<ne una restr<ns6 fragil cu o
capacitate sc;ut de suportEsusinere a persoanei cu
deficien dar cu un potenial mai &un9
Grupuri precum cele de prieteni6 ec/ipe sporti+e6
grupuri aparin<nd clu&urilor di+ersific experiena i
antrenea; a&ilitile relaionale i sociale ale mem&rilor lor6
cresc<nd ansele unei integrri societale9
6
Yidmer6 96 3apin6 196 2--'
01
5. COMPETITIA LA COPIII DE<ICIENTI
MINTALI
GV)*u +% cA3'"/. D) dc% 1u &-' cA3'"/?
9)*u +% #"u 0)9 >1 >1c*)c)* ,*H DS&*c".
O.I,&"c+F
Oa modul general competiia poate fi definit ca Go
sinte; a diferitelor forme de organi;are specifice unei
acti+iti6 care scoate !n e+iden6 pe &a;a unor reguli6
re;ultatele o&inute i ierar/i;area acestora@
1
9
Conform %99Z96 c-,&*'"!" Adin fr9 compWtitionB
repre;int=
1B lupt !ntre dou sau mai multe persoane sau state6
organi;aii6 care urmresc acelai a+anta, sau acelai re;ultatC
concursC concurenC !ntrecere9
2B Reuniune const<nd din lupta pentru !nt<ietate !n una
sau !n mai multe pro&e sporti+eC !ntrecere sporti+C concurs9
Competiia sporti+ repre;int Go form de organi;are a
!ntrecerii !ntre sporti+ii de diferite categorii6 ce are ca o&iecti+
principal compararea performanelor conform unor reguli
precise i unor normati+e sta&ilite anterior@
2
9
*naint<nd spre !nelegerea termenului de competiie6
definim urmtorii termeni=
C-1cu)+ Adin fr9 concours6 lat9 concursusB - definirea
acestuia +i;ea; cel puin 2 aspecte=
- *ntrecere Asporti+B care se termin !ntotdeauna cu un
clasament i cu acordarea unor premii celor mai &uni dintre
participani9
- ),utor6 spri,in6 cola&orare9
C-1cu)*1!% Adin fr9 concurenceB - !ntrecere6 ri+alitate
!ntr-un domeniu de acti+itate
81')*c*)* - aciunea de a AseB !ntrece i re;ultatul eiC
concurs6 competiie6 emulaie
02
E,u.!"* Adin fr9 Wmulation6 lat9 aemulatio6 -onisB -
3entiment6 dorin6 strdanie de a egala sau de a !ntrece pe
cine+a !ntr-un domeniu de acti+itate
*nc din primele ;ile de +ia omul este caracteri;at de
o dorin puternic de !ntrecere cu ceilali6 cu sine6 de
autodepire care se accentuea; progresi+ cu trecerea
timpului a,ung<nd s-i g/ide;e !ntreaga existen9 %in aceast
perspecti+6 dorina de !ntrecerea !nnscut a omului este
fenomenul pe care se &a;ea; ierar/i;area din cadrul
societii9
%orina de !ntrecere este alimentat de tririle sufleteti
ale participanilor6 indiferent de i;&<nd sau nereuit iar la
r<ndul ei stimulea; iniiati+a de a re+eni pentru a !n+inge din
nou sau pentru a lua o re+an6 totul duc<nd la perfecionare
permanent prin munc9 *ntrecerea6 i mai t<r;iu competiia
organi;at6 a dus treptat la organi;area de societi
performante !n care +alorile se e+idenia; i se recunosc9
%intre toate acti+itile ce implic interaciuni !ntre indi+i;i6
acti+itatea sporti+ Acompetiia de ordin sporti+B +alorific i
stimulea; dorina de !ntrecere9
(re;ent pe tot parcursul e+oluiei omenirii prin
confruntri r;&oinice6 dans6 lupt6 !ntreceri pe &a;a
deprinderilor naturale6 competiia culminea; ast;i cu
!ntreceri su& forma sporturilor i pro&elor sporti+e unanim
recunoscute i practicate pe o arie !n permanen expansiune9
*n funcie de specificul sportului !n cadrul cruia se
desfoar competiiile pre;int diferene o&iecti+e &a;ate pe
reguli de desfurare specifice9 (e &a;a regulilor de
desfurare sunt sta&ilite relaiile dintre participani6 +<rstele
acestora precum i ni+elul de pregtire9 Criteriile de e+aluare
ale participanilor sunt unice !n cadrul unei discipline anume6
oferind anse egale competitorilor6 fiind posi&il compararea
performanelor o&inute cu o&iecti+ele propuse i apoi
+erificare eficienei mi,loacelor utili;ate9
03
<-),* d*
&)c'"c)*
+&-)'u.u"
O0"*c'"9
/*1*).
M"J.-c*
d*
&)*/%'")*
R*$u.''*K
&*)#-),1!*
3portul de
mare
performan

(erformane
maxime
1etode
consacrate
i originale
Victorii !n fa;ele
superioare
3portul
de
performan

Creterea
performanei
1etode i
mi,loace
consacrate
com&inate
i
originale
Victorii6 calificri
sau
meninere !n
diferite
clase
3portul
pentru toi
1eninerea
condiiei
fi;ice
1etode
singulare $i
mi,loace
specifice
unor
sporturi
)utoconfirmarea
posi&ilitilor6
participare !n
competiii6
calificare6
comunicare
social
3portul
adaptat
*m&untirea
capacitii
de
performan
i a
structurii
corporale
1etode i
mi,loace
difereniate
Victorii6
calificri6
comunicare
social6 tonus
psi/ologic
Relaii dintre o"iective. mi6loace i rezultate +n formele de
practicarea sportului
,dup ;rosser. <rugemann i =intl. &/)> completat de
Dragnea A. i Mate?%eodorescu 1.. (''()
Complexitatea i dimensiunea organi;rii i impactul
social presupune un suport tiinific interdisciplinar pentru
competiie9
00
(erformana motric i performana sporti+6 metodica
antrenamentului sporti+ i competiia ca form esenial a
sportului sunt susinute6 fiecare6 de teorii proprii asigur<nd
caracterul multidisciplinar al tiinei sportului9 (e de alt parte6
tiina sportului i implicit competiia are caracter ?integrati+ i
interdisciplinar@ a+<nd !n +edere folosirea informaiilor din alte
tiine care sunt a&ordate din interior6 teoretic i practic6 pe
+erticala domeniului cu specialitii proprii9
Competiia sporti+ nu !nseamn numai antrenament i
participare6 ci i o palet larg de domenii i meserii care
conlucrea; pentru reuita acesteia9
)&ordarea competiiei din punct de +edere pedagogic !n
+i;iune sistemic6 este dup prerea lui 1arcu V9 A2--3B6
?singura modalitate de a fi a acti+itii sporti+e@9
7iecare component a modelului !i are locul i rolul
foarte &ine sta&ilite9 Cunoaterea tuturor detaliilor6 din acest
punct de +edere6 at<t de ctre profesor 2antrenor c<t i de ele+
2 sporti+ determin rspunsul prompt la solicitrile reieite din
cerinele sociale concrete6 cele care determin sta&ilirea
o&iecti+elor9
4 astfel de a&ordare teoretic poate lega mai mult tiina
de practica exerciiilor fi;ice i sportului9
CERINE SOCIALE
O [ o&iecti+e AfinalitiB
R [ resurse Amateriale i umaneB
T [ transformare Ate/nologie didacticB
I [ integrare A!n contextC am&ianB
D[ de;+oltare Afeed-&ac>B
0"
A"ordarea sistemic a competiiei
,dup Marcu @.. (''A)
3portul s-a raliat cerinelor sociale moderne6 pun<nd la
dispo;iie oportunitile sale de sociali;are i de descoperire a
performanelor umane6 c/iar i pentru cei a cror acti+itate
pre;int limite o&iecti+e9
Competiia sporti+ adaptat de+ine unul din mi,loacele
cele mai folosite !n educarea6 recuperarea i sociali;area
persoanelor cu /andicap A8stase6 V96 2--3B9
COMPETITIA
8N
SPORTURILE
ADAPTATE
PLAN
INDIVIDUAL
PLAN
SOCIAL
PLAN
ECONOMIC
Recuperare
morfofuncional
c/ili&ru fi;ic-
emoional
4di/na acti+
Recreere
ecreere
.ntegrare social
.ntegrare
profesional
Reali;are colar
Reali;are
profesional
0'
Competiia +n sporturile adaptate ,dup 4stase @.. (''A)
Ca i la persoanele normale6 i la persoanele cu
deficiene putem +or&i de sport pentru toi6 c<t i de cel
performant6 exist<nd competiii interne c<t i internaionale i
c/iar competiii olimpice9
Competiiile sporti+e adaptate se pot organi;a !n funcie
de ni+elul de pregtire a participanilor i de clasificarea lor
sporti+9 *n acest sens exist pentru sporti+ii cu /andicap
clasificri sporti+e con+enite internaional6 conform tipului de
/andicap i !n concordan cu regulamentele ramurii sporti+e
respecti+e9
4rientrile sporti+e ale persoanelor cu /andicap se fac !n
funcie de=
- aptitudinile de practicare a sporturilor6 !nclinaiile
indi+idualeC
- ni+elul de practicare al sportului respecti+C
Contraindicaiile medicului i ale fiecrui sportC
V<rsta6 sexul6 topografia /andicapului6 funcionalitatea
muc/ilor9
xaminarea practicantului se face prin examen medical
a+<nd ca o&iect=
.nter+iu pri+ind antecedentele personale i familiale ale
indi+idului6 istoricul /andicapului6 pro&lemele de sntate
aprute de la ultimul examen medical6 sau de la apariia
/andicapuluiC
xamen general 2 greutate6 !nlime6 presiune
arterial6 puls6 consult cardiac i pulmonar6 palpri de +iscere6
ganglioni etc9
xamen al sistemului osteo-articular cu msurarea
amplitudinilor la toate articulaiile6 sta&ilitatea acestora ung/iuri
etc9
xamen clinic mai special axat pe &ilanul deficienei
fi;ice9
xamen cardiologie 2 teste de adaptare
cardio+ascular la efort9
07
Competiiile !n sporturile adaptate se organi;ea; in<nd
cont de +<rst A#-11 ani6 12-1" ani6 1'-21 ani6 21-29 ani6 peste
3- aniB6 sex Afemei6 &r&aiB dar i !n funcie de deficienele
practicanilor A/andicap mintal6 deficit +i;ual6 /andicap auditi+B6
clasificare sporti+6 grad de /andicap9
4rgani;area competiiilor din sporturile aplicate tre&uie s
ofere participanilor condiii pentru exprimarea motric i nu
numai9 %e aceea6 sunt recomandate adaptri ale cerinelor
competiionale normale pentru diferitele ramuri de sport
practicate6 !n ceea ce pri+ete=
- dimensiunea 2 se pot folosi ec/ipament sau teren cu
dimensiuni modificate care s permit practicanilor
participarea la competiie9 %e exemplu6 terenuri cu dimensiuni
mai mici6 sau ,umti de teren A,oc pe teren redus !n ca;ul
+oleiului i &asc/etuluiB6 fileurile sau courile la o !nlime mai
,oas6 mingii mai mici sau mai uoare9
- distanele 2 pot fi reduse !n funcie de clasificarea
sporti+9
- spaiul 2 pentru a asigura densitatea motric a
practicanilor6 este indicat ca spaiul de ,oc s fie redus 6 mai
ales pentru cei cu pro&leme locomotorii9
- posturile 2 posturile ,uctorilor !n ec/ip6 tre&uie s in
cont de gradul de /andicap al practicanilor9 Cu toate aceste6
ideal ar fi ca toii ,uctorii s poat fi pui !n situaii diferite pe
teren6 deci s treac prin toate posturile9
- greutatea 2 materialele de competiie tre&uie s asigure
integritatea participanilor pe parcursul desfurrii6 s nu-l
predispun la accidentri6 !n funcie de gradul de deficien i
a&ilitatea acestora de a practica sportul respecti+9 3e pot folosi
mingi sau materiale sporti+e cu greutate sc;ut Amingi de
plastic6 &aloane6 mingi de &urete6 rac/ete de plasticB
- regulament 2 regulamentul ,ocurilor tre&uie adaptat !n
funcie de gradul de deficien6 posi&ilitile motrice i gradul de
!nelegere al practicanilor9
xist competiii unificate6 !n care !n componena
ec/ipelor sunt persoane cu deficiene dar i persoane fr
deficiene9 *n acest ca; regulamentele specific modul de
desfurare a competiiei i +alidarea re;ultatelor9
0#
%e asemenea6 pot fi practicate !ntreceri de deprinderi
specifice ramurilor sporti+e6 !n care sporti+ii se !ntrec !n
executarea anumitor deprinderi motrice9 %e exemplu la
&asc/et= dri&ling6 aruncri la co6 etc9
Competiia !n sporturile adaptate confer oamenilor cu
disa&iliti sau /andicap6 posi&ilitatea de !ntrecere cu alii i cu
sine !nsui9 a este un mi,loc de educare6 recuperare6
cooperare6 sociali;are6 recreere i destindere6 demonstr<nd
participantului c este capa&il s !nsueasc deprinderi6 pe
care s le foloseasc !n !ntrecere cu alii9 a are un caracter
adaptati+ i limitati+6 fiind orientat ca i sportul !n sine6 !n
folosul practicanilor9 Competiia !n sporturile adaptate confer
practicantului o !ncredere !n forele proprii6 o stare de
normalitate6 care st la &a;a integrrii sale sociale9 *n alt
ordine de idei6 prin angrenarea persoanelor cu disa&iliti !n
acti+iti competiionale se produc efecte !n planul integrrii
sociale prin &eneficiile aduse de interaciunea cu ceilali
participani6 !n planul imaginii de sine6 prin sporirea !ncrederii !n
forele proprii6 precum i !n planul condiiei fi;ice prin
ameliorarea factorilor &iologici9
*n ca;ul su&iecilor cu deficiene mai puin se+ere6
acti+itile sporti+e competiionale pot fi calea cea mai facil
spre o&inerea succesului personal6 spre !m&untirea imagini
de sine6 iar !n final spre o adaptare superioar la cotidian6 fr
a fi ne+oie de acordarea unui a,utor suplimentar permanent9
3portul adaptat ofer multiple forme de competiie de
diferite grade6 pentru sporti+i cu clase de participare sta&ilite
dup norme anatomo - fi;iologice9
09
4iveluri ale +nvrii la persoanele cu deficien mintal
,3. <rier. &//( citat de Mate ?%eodorescu 1.. 1tnescu M.. <ota
A.. (''A)
Ta&elul de mai sus pre;int ni+eluri ale !n+rii la
persoanele cu deficien mintal6 acestea a+<nd legtur
direct cu posi&ilitile de practicare a unui sport anume6 de
!nuire a deprinderilor motrice specifice6 de aplicare cu
success a com&inaiilor te/nico-tactice6 i !n final cu
participarea la un anumit gen de acti+iti competiionale9
)mploarea competiiilor sporturilor adaptate este
,ustificat de dorina de implicare !n fenomen a tot mai multor
factori= sporti+i6 antrenori6 organi;atori6 clu&uri6 federaii
naionale i internaionale ale diferitelor sporturi6 comitete
3 ani
' ani
10 ani
2- ani
N"9*. 1 N"9*. 2 N"9*. 2 N"9*. 5
Ciclul iniial
)cceptarea
limitelor
proprii
Ciclul de
participare
.dentificarea
informaiilor
Ciclul de
1timulare
Reacie la
informaiile
repetiti+e
Ciclul
senzorio?
motor
%e;+oltarea
ec/ili&rului
postural
Ciclul
fundamental
(regtete
controlul
elementelor
!n context
Ciclul iniial
1emori;area
elementelor
cotidiene
Ciclul de
participare
.dentificarea
informaiilor
Ciclul de
stimulare
%eterminarea
aciunilor
Ciclul de
aprofundare
Reperarea
pro&lemei6
,ustificare6
argumentare
Ciclul
fundamental
1emorarea
cunotinelor
Ciclul
#niial
1emori;area
elementelor
cotidiene
Ciclul
intenionalitii
4rientarea
aciunilor
proprii spre
scop
"-
internaionale6 gu+erne i grupri non-gu+ernamentale6
sponsori6 mass media etc9 a este !ntr-o continu dinamic6
de;+olt<ndu-se !n aproape toate domeniile sportului6 !n folosul
i spre satisfacia practicantului9
(e plan mondial ma,oritatea acti+itilor competiionale
din cadrul sportului adaptat pentru persoane cu deficien
mintal se desfoar su& ocrotirea micrii G3pecial
4l5mpics@9 3u& egida acesteia se organi;ea; competiii
sporti+e !nc din anul 19'#9 1ai mult G3pecial 4l5mpics@ este
un program care organi;ea; pe durata unui an antrenamente
i competiii sporti+e pentru persoane cu deficien mintal9
)st;i6 programele 3pecial 4l5mpics se derulea; !n
peste 1"- de ri6 !n 2' de discipline compati&ile printre care
amintim= gimnastic6 atletism6 nataie6 ,udo6 fot&al6 tenis6 golf6
tenis de mas6 &asc/et6 /altere6 5ac/ting6 +olei6 sc/i etc9
(regtirea asigurat de aceste programe pe parcursul unui an
se finali;ea; cu participarea la acti+iti competiionale
organi;ate pe plan local6 regional6 naional i internaional9
)nual6 pe plan mondial6 se organi;ea; peste 1'--- de
concursuri i acti+iti competiionale !n care participa
aproximati+ 19---9--- de participani9
*n ara noastr6 acti+itile ce +i;au persoanele cu
di;a&iliti6 au luat amploare odat cu !nfiinarea6 !n anul 199-6
!n cadrul 1inisterului 3portului6 a 7ederaiei Rom<ne a
3portului pentru (ersoane cu Nandicap care a organi;at6
pentru !nceput6 competiii de atletism6 tenis de mas6 fot&al i
&asc/et9
*n anul 1991 a ptruns !n Rom<nia i micarea 3pecial
4l5mpics prin intermediul unor +oluntari americani iar mai t<r;iu
s-a transformat !n organi;aie independent care6 cu spri,inul
7R3(N6 organi;ea; anual concursuri i !ntreceri naionale
pentru atletism6 tenis de mas6 fot&al i !ncep<nd cu anul 2--0
i gimnastic i &asc/et9 1icarea cuprinde ast;i 0"-- de
sporti+i6 10- de profesori-antrenori i 2--- de +oluntari9
3copul celor dou organi;aii amintite6 prin programele
propuse ce cuprind antrenamente !n diferite ramuri sporti+e6 cu
finalitate !n acti+iti competiionale di+erse6 este de a reali;a6 !n
r<ndul persoanelor cu deficiene6 o !m&untire a strii de
"1
sntate6 o de;+oltare fi;ic superioar6 o ameliorare a
!ncrederii !n forele proprii6 totul pentru o optim adaptare la
+iaa de ;i cu ;i i o integrare superioar !n cadrul societii9
"2
6. JOCUL DE BASCLET LA COPIII CU
DISABILITI MINTALE
O0"*c'"9*.* c'"9"'%!".-) c-,&*'"!"-1.*
%efiniia competiiei6 unanim acceptat6 este aceea c
repre;int ?o comparaie !ntre potenialul performanial al
sporti+ilor6 care se desfoar conform regulilor sta&ilite6 i
care se e+aluea; pe &a;a unor acte normati+e general
+ala&ile9@
7

*n sportul de performan diferitele tipuri de competiii
!ndeplinesc o&iecti+e i sarcini specifice fiecreia= competiii
de antrenament6 instruire sau perfecionareC de pregtire6
de;+oltare sau sta&ili;areC pluridisciplinareC de testare sau
controlC de calificare sau de &ara,C de selecieC tradiionaleC prin
coresponden9
*n sensul larg al cu+<ntului6 ,ocurile pot fi considerate
ca fiind competiii9 *n ca;ul ,ocurilor6 comparaia performanelor
e+idenia; i se e+aluea; pe &a;a unor reguli i pre+ederi
ale ,ocurilor9
)daptat specificului acti+itii de educaie fi;ic la copiii
cu deficiene mintale6 competiia contri&uie nu numai la
!m&ogirea &aga,ului psi/omotric al copiilor dar i la
!m&untirea imaginii de sine6 a !ncrederii !n forele proprii6
fa+ori;<nd fenomenele de facilitare social6 comunicare6
cooperare6 deci cu efecte !n sfera lor social9
)&ilitarea copilului deficient mintal sau a copiilor cu
cerine educati+e speciale !n general6 tre&uie s porneasc de
la fundamentele motricitii6 pentru a a,unge6 progresi+ la
de;+oltarea lim&a,ului6 g<ndirii6 afecti+itii6 !nlesnind ac/i;iia
colar9
)&ordarea instruirii su& forma acti+itilor
competiionale are ca scop pe de o parte ameliorarea ni+elului
psi/omotric al copiilor i pe de alt parte sociali;area i
integrarea social9
!
Gunt/er T/iess6 1990
"3
)cti+itile competiionale6 desfurate !n &asc/et dar
i !n alte ramuri de sport 6 constituite ca mi,loace de instruire6
au ca o&iecti+e6 urmtoarele=
8N PLAN PSILOMOTRIC
!m&untirea coordonrii segmentelor corpului i a
coordonrii oculo-motorii i auditi+-+er&aleC
cunoaterea sc/emei corporale i coordonarea
propriilor deplasri6 gesturi !n diferite !mpre,urri
formarea i exersarea !ndem<nrii6 supleei6 a&ilitii
motrice ale funciilor motrice ale m<inilor i picioarelor i ale
!ntregului organismC
de;+oltarea funcional a muc/ilor mici ai m<inilorC
coordonarea motric a palmelor6 a degetelorC
culti+area !ndem<nrii manuale !n +ederea pregtirii
copilului pentru scris6 pentru unele acti+itile i pentru iniierea
practic producti+C
de;+oltarea calitilor motrice cu efecte asupra
!m&untirii micrilor segmentare i ale corpului !n generalC
!m&untirea actului respiratorC
formarea unor deprinderi motrice generale de micare i
a unor deprinderi motrice specifice ramurilor sporti+e
practicateC
formarea i de;+oltarea a&ilitilor spaiale
organi;area6 structurarea6 capacitii de orientare
temporal9
creterea ateniei i a gradului de concentrare a ateniei
i a capacitii de a aciona motric la apariia sau sc/im&area
unui stimul
1i,loace propuse=
xerciii i ,ocuri pentru formarea a&ilitilor de prindere
cu am&ele m<ini sau cu o m<n Adreapta6 st<ngaB a o&iectelor
de forme i mrimi diferiteC
xerciii i ,ocuri pentru de;+oltarea perceperii
dimensiunilor i a greutii materialelor m<nuite de ele+i Amare
- mic6 lung - scurt6 greu - uorBC
"0
xerciii i ,ocuri pentru formarea a&ilitilor de
deplasare Amers 2 alergare 2 sriturBC
xerciii i ,ocuri pentru perceperea po;iiei spaiale a
o&iectelor c<t i a locului ocupat !n spaiu a persoanelor Asus -
,os6 l<ng6 pe su&6 !n fa6 !n spate6 deasupra 2 dedesu&tBC
xerciii pentru aprecierea direciilor i po;iiilor spaiale
i consolidarea noiunilor=
de situaii spaiale= st<nga 2 dreapta6 sus 2 ,oc6
!nainte 2 !napoi6 !nuntru 2 !n afar6 departe 2
aproape6 pe6 su&6 contra6 l<ng6 !ntre6 alturi etc
de po;iie= !n picioare6 culcat6 aplecat6 ori;ontal6
+ertical6 o&lic6 drept6 deasupra 2 dedesu&t6 r<nd6
coloan6 ir6 unul dup altul6 fa !n fa6 spate !n
spate etc9
de micare= a urca6 a co&or<6 a !mpinge6 a &ga6 a
plia6 a !ntinde6 a da !napoi etc9
de mrime= mare 2 mic6 lung 2 scurt6 gros 2 su&ire6
larg 2 str<mt9
de cantitate= mult 2 puin6 uor 2 greu6 ,umtate 2
!ntreg6 plin 2 gol9
xerciii i ,ocuri pentru perceperea po;iiei spaiale a
propriei persoane i a coec/ipierilorC
xerciii pentru de;+oltarea capacitii de a coordona
cele dou m<ini= de a folosi m<inile !n opo;iie6 de a controla
m<na 2 oc/iul 2 piciorul !n efectuarea unor aciuniC
xerciii de coordonare m<n 2 oc/i - picior prin
solicitare simultan i pe direcii diferiteC
xerciii i ,ocuri cu aciune la comand +er&al
xerciii i ,ocuri cu aciune la comand +i;ual
8N PLAN COGNITIV
organi;area i stimularea posi&ilitilor cogniti+e
de care dispune ele+ul6 solicitarea lor !n funcie de acti+itatea
competiionalC
""
capacitatea de a o&ser+a i interpreta diferii
indici= a compara6 a msura6 a controla6 a confrunta re;ultatele
unei acti+itiC
formarea i consolidarea a&ilitii de anali; -
sinte; disting<nd elemente6 sta&ilind relaiiC
formarea i consolidarea noiunilor de spaiu i
timpC po;iia relati+ a diferitelor o&iecte i relaiile care le
caracteri;ea;C
!nsuirea i !m&ogirea +oca&ularului ele+ilor cu
noiuni i structuri +er&ale exprim<nd denumiri de micri i
aciuni6 terminologia i unele expresii specificeC
cunoaterea regulamentului de desfurare a
acti+itilor competiionale i a regulamentului de ,ocC
1i,loace propuse=
exerciii i ,ocuri cu denumirea adec+at a culorii i
formei unor o&iecte6 materiale de aceeai natur6 form6
mrime6 dar i de natur6 form6 mrime diferit9
exerciii i ,ocuri de cunoaterea a regulamentului de
desfurare a diferitelor competiii
exerciii i ,ocuri de cunoatere a terminologiei specifice
sporti+e
PRIVIND SOCIALI=AREA
formarea capacitilor de participare la acti+itile
colecti+e integr<ndu-se !ntr-o grup sau ec/ip6 !n funcie de
locul i rolul suC
formarea i consolidarea unor trsturi morale=
independen6 perse+eren6 !ncredere !n forele proprii6
r&dare6 ordine6 spirit de cooperare6 cola&orare6 rspundere9
formarea i culti+area contiinei de sine prin
de;+oltarea6 siguranei6 satisfaciei i !ncrederii !n propriile
posi&ilitiC
!n+area i exersarea capacitii de a respecta6 de a
ine cont de ceilali6 de prerile i sugestiile acestora9
formarea capacitii de a comunica cu altul6 de a
asculta i de a-i spune propriile preri9
"'
respectarea di+erselor ordini i reguli care asigur
eficacitatea unei acti+iti colecti+e9
fa+ori;area formrii i consolidrii elementelor
personalitii care s contri&uie la autonomie6 cooperare !n
reali;ri colecti+e i responsa&ilitate !n acti+itate9
1i,loace propuse=
exerciii i ,ocuri cu partener i !n grupC
exerciii i ,ocuri pe ec/ipe6 cu sarcini de grup
%esfurarea competiiilor de &asc/et pentru
persoanele cu deficiene mintale conform Regulamentului
oficial al 3pecial 4l5mpics pre+ede at<t competiii pentru
ec/ipe c<t i !ntreceri de a&iliti indi+iduale9
C-,&*'"!"" &* *c7"&*
19 Doc "x" pe tot terenul
29 Doc pe ,umtate de teren 3x3
39 Doc "x" pe tot terenul - !ntreceri unificate A3 ,uctori i
2 parteneriB
09 Doc pe ,umtate de teren 3x3 2 !ntreceri unificate A2
,uctori i 1 partenerB
81')*c*)* d* 0"."'%!" "1d"9"du.*
(entru sporti+ii cu un ni+el sc;ut al a&ilitilor sporti+e6
sunt pre+;ute anumite pro&e6 !n care acetia se pot !ntrece9
)ceste pro&e sunt=
PASE LA INT 2 !n scopul msurrii a&ilitaii
,uctorilor de a pasa mingea de &asc/et9 Cu a,utorului cretei se
+a marca pe perete un ptrat cu latura de un metru9 (tratul +a
fi desenat la un metru distanta de podea9 Oa o distanta de
260 m de perete se +a desena cu a,utorul cretei un ptrat cu
latura de 3 metri9
Ductorul +a sta !n interiorul ptratului cu latura de 3 metri9
Ductorul are dreptul la cinci execuii6 care se notea; astfel=
"7
Ductorul o&ine 3 puncte dac nimerete !n interiorul
ptratului de pe perete9
Ductorul o&ine 2 puncte dac nimerete liniile
ptratului9
Ductorul primete 1 punct daca lo+ete peretele6 dar
nu nimerete nici ptratul6 nici liniile acestuia9
Ductorul primete 1 punct daca prinde mingea !n aer
sau dup ce aceasta a srit o data sau de mai multe ori6
,uctorul afl<ndu-se !n careul sau !n momentul prinderii9
Ductorul nu primete nici un punct daca mingea atinge
podeaua !nainte de a atinge peretele9
3corul ,uctorului +a fi suma punctelor o&inute de
,uctor !n urma celor " pase9
DRIBLING 2 !n scopul determinrii a&ilitii
,uctorului de a dri&la9 *ntrecerea se desfoar pe suprafaa
de ,oc pe care se aea; ase ,aloane la o distan de 2 unul
fa de altul9 Ductorului i se d instruciunea de a dri&la
trec<nd alternati+ !n dreapta i apoi !n st<nga celor ' ,aloane
ae;ate !n linie6 la doi metri deprtare6 !ntr-o cursa de 12m9
Ductorul poate !ncepe fie din st<nga6 fie din dreapta primului
o&stacol6 dar tre&uie sa treac alternati+ de fiecare o&stacol9
C<nd trece de ultimul o&stacol i a,unge la linia de sosire
prinde mingea se !ntoarce la linia de start aea; mingea ,os i
reia execuia9 Ductorul continu p<n c<nd trec '- de
secunde9 %aca ,uctorul scpa mingea cronometrul nu se +a
opri9 Ductorul recuperea; mingea sau ia cea mai apropiat
minge de re;er+ i !i continu traseul9
3e acorda c<te un punct ori de cate ori ,uctorul
depete ,umtatea distantei dintre doua o&stacole9 Ade
exemplu6 dac ,uctorul dri&lea; cu succes de la linia de
start6 trec<nd cu &ine de !ntregul r<nd de ,aloane i aduce
mingea la linia de sosire6 atletul +a o&ine cinci puncte9
Ductorul tre&uie sa dri&le;e corect i s ai& controlul total
asupra mingii !n deplasarea lui de la o ,umtate a distantei
dintre ,aloane la ,umtatea distantei dintre alte ,aloane9B
"#
3corul ,uctorului urmrete numrul ,aloanelor pe care atletul
le-a depit cu succes !n '- de secunde9
ARUNCARE LA CO 2 !n scopul determinrii
a&ilitii ,uctorului de a arunca la co9 3e marc/ea; ase
puncte pe podea9 (entru a sta&ili unde anume se +or afla
acestea se +a lua ca punct de reper un punct aflat !n faa
coului de &asc/et9 %istantele la care se gsesc aceste
puncte sunt urmtoarele=
8r9 1 2 nr9 2 [ 16'm lateral dreapta i st<nga fa de
panou6 la 1 m fa de proiecia panoului pe sol
8r9 3 2 nr9 0 [ 16'm lateral dreapta i st<nga fa de
panou6 la 16" m fa de proiecia panoului pe sol
8r9 " 2 nr9 ' [ 16'm lateral dreapta i st<nga fa de
panou6 la 26- m fa de proiecia panoului pe sol
Ductorul are doua !ncercri de a !nscrie din fiecare
dintre cele sase puncte9 3e !ncepe de la punctul nr9 26 apoi nr9
06 nr9 '6 nr9 16 nr9 3 i nr9 "9
(entru fiecare co !nscris de la punctele nr9 1 i nr9 26
,uctorul o&ine doua puncte9
(entru fiecare co !nscris de la punctele nr9 3 i nr9 06
,uctorul o&ine trei puncte9
(entru fiecare co !nscris de la punctele nr9 " i nr9 '6
,uctorul o&ine patru puncte9
(entru fiecare !ncercare a ,uctorului care nu se
finali;ea; cu !nscrierea unui co6 dar !n urma creia mingea
atinge panoul sau inelul coului6 atletul o&ine un punct9
Re;ultatul la aceast pro& a ,uctorului +a fi suma
punctelor o&inute !n urma celor 12 aruncri9
Re;ultatul final al ,uctorului +a fi suma scorurilor
o&inute de ,uctor la cele trei pro&e din cadrul competiiei de
a&ilitai indi+iduale9
Ca urmare6 mi,loacele folosite !n instruirea !n ,ocul de
&asc/et tre&uie s forme;e pe de o parte la copiii capa&ili de a
desfura ,oc pe tot terenul capacitatea de a se !ntrece !n
cadrul competiiilor de &asc/et6 folosind elementele te/nice i
"9
aciunile tactice fundamentale i pe de alt parte de a da
posi&ilitatea copiilor cu a&iliti sc;ute de a se !ntrece !n
pro&ele mai sus menionate9
C-1!"1u'u. J-cu.u" d* 0+c7*' . c-&""" cu d*#"c"*1!*
,"1'.*
Te/nica ,ocului fr minge
(o;iia fundamental i deplasri +ariate !n po;iie
fundamental6 ,ocul de picioare i lucrul de &rae6 structuri de
procedee te/nice cu deplasri +ariate
%eplasrile
3c/im&area de direcie
Docul de picioare i lucrul de &rae
Te/nica ,ocului cu mingea
Qinerea mingii simetric cu dou m<ini la piept i de
deasupra capului i asimetric cu o m<n de deasupra capului
(rinderea mingii cu dou m<ini de pe loc i din
deplasare9
(asarea mingii cu dou m<ini de la piept6 cu dou
m<ini cu pm<ntul6 cu dou m<ini de deasupra capului9
%ri&lingul de pe loc6 din deplasare6 !nalt6 mediu6 ,os6
cu sc/im&are de direcie cu trecerea mingii prin fa i cu
piruet9
4prirea !ntr-un timp9
(i+otarea prin !ntoarcere i prin pire9
)runcarea la co de pe loc cu o m<n de deasupra
capului6 aruncarea la co din dri&ling cu o m<n de deasupra
capului i la copiii cu a&iliti crescute aruncarea la co din
alergare i din sritur9
Tactica indi+idual
8n atac
%emarca,ul
'-
.eirea la minge cu oprire !ntr-un timp9
%epirea cu pire !ncruciat9
Recuperarea ofensi+ la aruncarea proprie i la
aruncarea coec/ipierilor9
8n aprare
1arca,ul normal al ,uctorului cu minge6 !nc/iderea
depirii9
)ciuni de inter+enie la minge !n cadrul marca,ului=
intercepia6 smulgerea6 scoaterea mingii din dri&ling9
Recuperarea defensi+9
Tactica colecti+ de 2-3 ,uctori
8n atac
% i du-te
)tacul !n superioritate numeric 2x1
8n aprare
)prarea !n inferioritate numeric 1x2
Tactica de ec/ip "x"
8n atac
Contraatacul cu dri&ling pe centru i cu pas
direct la +<rful de contraatac
)tacul fr ,uctori pi+oi A!n semicercB
)tacul cu ,uctor centru
8n aprare
)prarea ;on i aprarea om la om9
7olosirea elementelor de !ntrecere !n instruirea copiilor
cu deficiene mintale urmresc !n general de;+oltarea
capacitii motrice a copiilor !n funcie de ni+elul de de;+oltare
fi;ic6 motric i psi/ic al copiilor cu care se lucrea;9
8u tre&uie negli,at ni+elul de instruire al copiilor !n ,ocul
de &asc/et6 ceea ce determin alegerea ,ocului9 (rocedeul
te/nic !n a cror execuie se !ntrec copii tre&uie s fie
cunoscut6 mecanismul de &a; al acestuia s fie de,a format6
'1
altfel !n timpul ,ocului ele+ul din dorina de a se !ntrece +a
denatura micarea9
%e asemenea6 profesorul +a +eg/ea ca din punct de
+edere al complexitii ,ocului i al regulilor acestuia acestea
s fie conforme cu ni+elul de !nelegere al practicanilor9
:n element deose&it de important !l repre;int
!ncura,rile ce tre&uie ?oferite@ copiilor pe parcursul i la
sf<ritul !ntrecerii9
ELEMENTE DE MICARE N TEREN
MEXPLORATORULH
O0"*c'"9*B orientare !n spaiu? cunoaterea spaiului de
,oc9
M'*)".*B teren de &asc/et trasat regulamentar6 1-
-12 ,uctori9
D*+c)"*)*B Ductorii !mprii !n dou grupe6 se
deplasea; pe ,umtate de teren6 pe liniile terenului de
&asc/et pe urmtorul traseu= de la colul terenului6 pe linia
lateral 2 linia de centru6 ocolind cercul central prin semicercul
din terenul ec/ipei proprii 2 linia lateral 2 linia de fund p<n la
intersecia cu suprafaa de restricie 2 pe laturile suprafeei de
restricie p<n !n partea opus 2 linia de fund p<n la col 2
pred<nd tafeta coec/ipierului care execut acelai traseu dar
!n sens in+ers9
%ac exerciiul nu se desfoar su& form de
concurs6 se pot adopta diferite +ariante de deplasare= mers6
mers pe +<rfuri6 mers pe clc<ie6 pe partea interioar sau
exterioar a la&ei picioruluiB6 uoar alergare6 alergare cu
genunc/ii sus !n scopul corectrii unor deficiene posturale
sau a formrii i perfecionrii deprinderilor motrice de &a;9
V)"1'*B
- !n timpul deplasrii antrenorul indic cu degetele
m<inilor anumite numere pe care ,uctorii tre&uie s le
rosteasc Aatenie6 orientare spaio-temporalB
'2
- ,uctorii se pot deplasa cu minge rostogolit sau !n
dri&ling Ao&inuirea cu o&iectul de ,oc6 !nsuirea te/nicii de
execuie a dri&linguluiB
MLEAPAH
O0"*c'"9*B formarea deprinderilor motrice de &a;6
atenie9
M'*)".*B teren de &asc/et sau !n aer li&er6 numr
nelimitat de ,uctori9
D*+c)"*)*B profesorul alege un ,uctor care alerg<nd6
tre&uie s-i prind pe ceilali9 3e consider prins6 ,uctorul
care a fost atins de urmritor9 Ductorul prins de+ine urmritor9
MCURSA PE NUMEREH
O0"*c'"9*B formarea deprinderilor motrice de &a;6
atenie6 com&ati+itate9
M'*)".*B teren de &asc/et sau !n aer li&er6 numr
nelimitat de ,uctori9
D*+c)"*)*B Ductorii se afl !n ir6 !n ae;at6 numerotai
!n ad<ncime9 profesorul strig un numr6 ,uctorii respecti+i se
ridic6 execut sprint6 p<n la o linie trasat Ade ex9 1-mB pe
sol6 se !ntorc la locul lor i se aea; pe sol9 c/ipa a crui
,uctor re+ine primul !n po;iia iniial acumulea; 1 punct9
C<tig ec/ipa care a,unge prima la 1- puncte9
V)"1'*B 3e pot folosi diferite tipuri de deplasri A!n
g/emuit6 srituri pe 1 picior sau pe 2 picioareB6 pe diferite
distane9
1 2 3 4
'3
COALA MINGII
MADUN MINGIILEH
O0"*c'"9*B orientare spaio-temporal6 atenie6
com&ati+itate9
M'*)".*B ,umtate de teren de &asc/et6 1--1" mingii
Ade &asc/et sau de alte dimensiuni i greuti 2 de +olei6 de
tenisB6 numr nelimitat de ,uctori9
D*+c)"*)*B pe ,umtate de teren de &asc/et6 dou
ec/ipe stau fiecare la c<te un col al terenului9 Oa semnalul
profesorului6 ,uctorii tre&uie s alerge i c culeag toate
mingiile care sunt !mprtiate pe teren9 $i s le duc !n colul
ec/ipei sale9 7iecare ,uctor nu are +oie s duc la colul
terenului su dec<t c<te o minge9 C<nd toate mingiile au fost
adunate de pe teren6 se numr mingiile adunate de fiecare
ec/ip9 C<tig ec/ipa care a adunat mai multe mingii9
Ductorii nu au +oie s se ating !ntre ei6 pentru e+itarea
accidentelor9
V)"1'*B dac se folosesc doar 2 tipuri de mingi6 A!n
numr egalB6 ec/ipele tre&uie s adune fiecare un anumit tip
de minge !n colul propriu9
MLOVETE INTAH
O0"*c'"9*B coordonare6 o&inuirea cu o&iectul de ,oc9
M'*)".*B ,umtate de teren de &asc/et6 2 mingi de
&asc/et6 grupe de "-' ,uctori9
D*+c)"*)*B ,uctorii !mprii !n 2 ec/ipe6 !n spatele
liniei de fund6 cu un ,alon situat la ni+elul liniei de aruncri
li&ere A"6#- mB i un ,uctor !n spatele ,alonului la o distan de
16" 2 2 m fa de acesta9 (rimul ,uctor din ir cu minge6
rostogolete mingea ctre ,alon !ncerc<nd s-l ating9 %up ce
mingea a trecut de ,alon6 aceasta este recuperat de ,uctorul
din spate care alearg6 o pred urmtorului ,uctor din ir i se
duce la coada irului9 Cel care a efectuat aruncarea se
deplasea; !n spatele ,alonului9 C<tig ec/ipa care atinge cel
mai repede de " ori ,alonul9
'0
V)"1'*B
- mingea poate fi rostogolit cu o m<n6 cu dou m<ini6
!napoi printre picioare9
MOPRETE MINGEAH
O0"*c'"9*B coordonare6 o&inuirea cu o&iectul de ,oc6
atenie9
M'*)".*B 1 minge9 3e poate desfura !n aer li&er
sau !n sal6 numr nelimitat de ,uctori9
D*+c)"*)*B ,uctorii sunt ae;ai !n cerc la o distan
de un &ra unul fa de cellalt9 1ingea tre&uie s fie
rostogolit de la un ,uctor la cellalt i nu tre&uie s scape !n
afara cercului9 Ductorul care scap mingea este eliminat9
V)"1'*B
- mingea poate fi rostogolit cu o m<n6 cu dou m<ini9
- dac numrul de ,uctori este mai mare6 se poate
,uca cu dou mingi9
MMINGEA PRIN TUNELH
O0"*c'"9*B coordonare6 o&inuirea cu o&iectul de ,oc6
atenie9
M'*)".*B numr de mingi egal cu numrul de ec/ipe9
3e poate desfura !n aer li&er sau !n sal6 numr nelimitat de
,uctori
D*+c)"*)*B ,uctorii unei ec/ipe sunt aliniai unul !n
spatele celuilalt6 la 2 lungimi de &ra6 cu picioarele deprtate6
!n spatele unei linii trasate pe sol6 primul ,uctor a+<nd o
minge9 4 alt linie se trage i !n spatele ultimului ,uctor6
aceast linie neput<nd fi depit9 Oa semnalul profesorului6
primul ,uctor se apleac i rostogolete uor mingea ctre
urmtorul ,uctor9 )cesta preia mingea i o rostogolete ctre
urmtorul i tot aa p<n mingea a,unge la ultimul ,uctor9
:ltimul ,uctor c<nd este !n posesia mingii alearg cu ea la
captul coloanei6 de+enind primul ,uctor9 *n acest timp
!ntreaga coloan se retrage c<te 1 pas !napoi9 Ductorul cu
'"
mingea6 a,uns !n faa coloanei6 cu picioarele deprtate i cu
+<rfurile !napoia liniei6 trimite mingea ?prin tunel@9
Docul continu p<n c<nd ,uctorul care a fost iniial
primul a,unge din pe primul loc6 cu mingea inut deasupra
capului9 C<tig ec/ipa al crei ,uctor din capul coloanei a
re+enit primul la locul su i a ridicat mingea deasupra capului9
V)"1'%B ,uctorii la o lungime de &ra6 mingea este
transmis !n spate !n m<inile urmtorului ,uctor6 nu este
rostogolit9
MTRANSPORTUL MINGIILORH
O0"*c'"9*B coordonare6 o&inuirea cu o&iectul de ,oc9
M'*)".*B teren de &asc/et6 c<te 2 mingi de &asc/et
pentru fiecare ec/ip9
Descriere: ,uctorii se !mpart !n ec/ipe cu numr egal
de ,uctori i se alinia; !n coloan !napoia unei linii de start
Alinia de fundB9 Oa 1" m A1E2 de terenB de aceast linie se
sta&ilete linia de !ntoarcere Alinia de centruB9 7iecare ec/ip
are c<te 2 mingii ae;ate pe sol9
Oa semnalul profesorului6 primul ,uctor din fiecare
ec/ip la !n &rae cele 2 mingii i alearg cu ele p<n la
semnul sta&ilit i !napoi6 le aea; pe sol6 urmtorul ,uctor
urm<nd s preia mingiile de pe sol i s continue ,ocul !n
acelai fel9 c/ipa ai crei ,uctori termin primii de executat
traseul este !n+ingtoare9 Ductorul care transport mingiile nu
tre&uie a,utat la ridicarea lor de pe sol9
.ndicaie metodic= numrul de mingi ce urmea; a fi
transportate i distana parcurs +a fi sta&ilit !n funcie de
+<rsta i posi&ilitile ,uctorilor9
DRIBLINGUL
MINE RITMULH
O0"*c'"9*B de;+oltarea ateniei6 de;+oltarea ritmului6
perfecionarea dri&lingului9
M'*)".*B teren de &asc/et6 minge de &asc/et pentru
fiecare ,uctor9
''
D*+c)"*)*B pe loc? profesorul imprim ,uctorilor un
anumit ritm !n care acetia sunt o&ligai s dri&le;e9 Ductorii
tre&uie s dri&le;e !n acelai timp6 pstr<nd ritmul9 %ac un
,uctor scap mingea de su& control sau pierde ritmul este
eliminat i continu ceilali ,uctori9
V)"1'*B
- ,uctorii +or sc/im&a m<na de dri&ling la indicaia
profesorului A lateralitateaBC
M<ERETE JALONULH
O0"*c'"9*B de;+oltarea ateniei6 de;+oltarea ritmului6
perfecionarea dri&lingului9
M'*)".*B ,umtate de teren de &asc/et6 minge de
&asc/et pentru fiecare ,uctor9
D*+c)"*)*B pe ,umtate de teren de &asc/et6 sau pe o
suprafa limitat6 sunt !mprtiate mai multe ,aloane A1--1"B9
Ductorii se deplasea; rostogolind mingea cu o m<n6
!ncerc<nd s nu ating ,aloanele9 Ductorul care atinge un
,alon sau scap mingea !n afara terenului6 este eliminat9
C<tig ,uctorul care rm<ne ultimul !n teren9
V)"1'*B
- ,uctorii se pot deplasa rostogolind mingea cu dou
m<ini alternati+ sau !n dri&ling9
?STATUIA@
O0"*c'"9*B atenie6 coordonare general6 reacie6
oprirea !ntr-un timp6 dri&lingul9
M'*)".*B ,umtate de teren de &asc/et6 minge de
&asc/et pentru fiecare ,uctor
D*+c)"*)*B ,uctorii pe ,umtate de teren6 dri&lea;9 Oa
semnalul auditi+ sau +i;ual al profesorului acetia tre&uie s
se opreasc din dri&ling in<nd mingea !n am&ele m<ini9 Cei
care nu reuesc6 acumulea; 1 punct9 C<tig ,uctorul sau
,uctorii care la sf<ritul ,ocului au cele mai puine puncte9
MSEMA<ORULH
'7
O0"*c'"9*B atenie6 coordonare general6 reacie6
dri&lingul9
M'*)".*B ,umtate de teren de &asc/et6 minge de
&asc/et pentru fiecare ,uctor9
D*+c)"*)*B ,uctorii pe ,umtate de teren6 dri&lea; pe
loc9 Oa semnalul auditi+ al profesorului ?+erde@6 ,uctorii se
deplasea; !n dri&ling !n alergare uoar9 Oa semnalul ?rou@6
,uctorii dri&lea; pe loc9 Cei care nu se opresc sau nu
pornesc la indicaia profesorului6 acumulea; 1 punct9 C<tig
,uctorul sau ,uctorii care la sf<ritul ,ocului au cele mai
puine puncte9
V)"1'*B
- la ?rou@ ,uctorii dri&lea; pe loc6 la ?+erde@ dri&lea;
!n ae;at fr s opreasc dri&lingul9
MSCLIMB COLULH
O0"*c'"9*B atenie6 coordonare general6 reacie6
dri&lingul9
M'*)".*B teren de &asc/et6 " mingi de &asc/et6
numr nelimitat de ,uctori9
D*+c)"*)*B ,uctorii sunt ae;ai pe colurile terenului
cu c<te o minge pe fiecare col A!ntr-un ptrat cu latura de 1mB6
1 ,uctor se afl !n cercul central9 Oa semnal6 ,uctorii din col
tre&uie s sc/im&e locul !n dri&ling6 iar cel din mi,loc tre&uie s
ocupe un ptrat dintr-un col li&er9 Ductorul care nu ocup un
col rm<ne !n centru i acumulea; 1 punct9 C<tig ,uctorul
care a,unge de cele mai puine ori !n cercul central9
V)"1'*B
- profesorul poate s sta&ileasc direcia micrii sau
aceasta s fie li&er9
?PESCARUL@
O0"*c'"9*B atenie6 coordonare general6 reacie6
dri&lingul9
M'*)".*B teren de &asc/et6 mingi de &asc/et6 numr
nelimitat de ,uctori9
'#
D*+c)"*)*B ,uctorii6 cu minge6 sunt ae;ai la cele 2
linii de fund ale terenului9 (e linia de centru a terenului6 se afl
un ,uctor6 ?pescarul@9 Oa semnalul profesorului6 ,uctorii cu
minge !ncearc s a,ung la linia de fund din partea cealalt
fr a fi atini de pescar9 Cel atins de+ine pescar i
acumulea; 1 punct9 C<tig ,uctorul sau ,uctorii care la
sf<ritul ,ocului au cele mai puine puncte9
PASA
MMINGEA 8N CERCH
O0"*c'"9*B !m&untirea a&ilitii de a pasa mingea9
M'*)".*B !n aer li&er6 sal de sport6 2-0 mingi de
&asc/et6 1"-2- ,uctori9
D*+c)"*)*B ,uctorii formea; un cerc la un inter+al de
2-3 pai unul fa de altul9 1ingiile se afl la doi ,uctori aflai
fa !n fa pe circumferina cercului9 Oa semnal6 mingiile sunt
pasate din om !n om6 !n acelai sens6 urmrindu-se una pe
alta9 Ductorul care scap mingea tre&uie s o culeag i s
continue pasele9
3e acumulea; c<te 1 punct de penali;are6 pentru
urmtoarele greeli=
- dac unul dintre ,uctori primete o pas !nainte ca
mingea primit anterior s fi a,uns la ,uctorul urmtor9
- dac dintr-o pas greit s-a a,uns la !nt<lnirea celor
2 mingi6 penali;area +a re+eni ,uctorului care a greit pasa9
C<tig ,uctorul sau ,uctorii6 care dup o anumit
durat acumulea; cele mai puine puncte de penali;are9
V)"1'%B dac numrul ,uctorilor este mai mare6 se
pot folosi 3 mingii9
MATAC MINGEAH
O0"*c'"9*B !m&untirea a&ilitii de a pasa mingea6
orientare spaio-temporal9
M'*)".*B !n aer li&er6 sal de sport6 1 minge de
&asc/et6 1--12 ,uctori9
'9
D*+c)"*)*B ,uctorii formea; un cerc la un inter+al de
2-3 pai unul fa de altul9 1ingiile se afl la doi ,uctori aflai
fa !n fa pe circumferina cercului9 Oa semnal6 mingiile sunt
pasate din om !n om6 !n acelai sens6 urmrindu-se una pe
alta9 Ductorul care scap mingea tre&uie s o culeag i s
continue pasele9
3e acumulea; c<te 1 punct de penali;are6 pentru
urmtoarele greeli=
- dac unul dintre ,uctori primete o pas !nainte ca
mingea primit anterior s fi a,uns la ,uctorul urmtor9
- dac dintr-o pas greit s-a a,uns la !nt<lnirea celor
2 mingi6 penali;area +a re+eni ,uctorului care a greit pasa9
C<tig ,uctorul sau ,uctorii6 care dup o anumit
durat acumulea; cele mai puine puncte de penali;are9
V)"1'%B dac numrul ,uctorilor este mai mare6 se
pot folosi 3 mingii9
MATINGE MINGEAH
O0"*c'"9*B !m&untirea a&ilitii de a pasa mingea6
orientare spaio-temporal9
M'*)".*B !n aer li&er6 sal de sport6 1 minge de
&asc/et6 1--12 ,uctori9
D*+c)"*)*B 7-# ,uctorii formea; un cerc cu diametrul
de 0-" metri6 la un inter+al de 2-3 pai unul fa de altul6 ceilali
,uctori sunt !n interiorul cercului9 Ductorii de pe cerc pasea;
mingea !ntre ei6 iar ,uctorii din interior !ncearc s ating
mingea6 fie !n ;&or6 fie atunci c<nd se gsete !n m<inile unuia
dintre ,uctori9 Ductorul de pe cerc a crui minge a fost
interceptat sau !n m<na cruia se gsete mingea c<nd a
fost atins +a sc/im&a locul cu cel din mi,loc9
C<tig ,uctorul sau ,uctorii care dup un anumit
timp a fost de cele mai puine ori !n mi,locul cercului9
MPASA 8N ORDINE NUMERICH
7-
O0"*c'"9*B !m&untirea a&ilitii de a pasa mingea !n
structura= prinderea mingii 2 oprire 2 pi+otare - pas6 orientare
spaio-temporal9
M'*)".*B !n aer li&er6 sal de sport6 1 minge de
&asc/et6 1--12 ,uctori9
D*+c)"*)*B ,uctorii sunt !mprtiai pe o suprafa de
dimensiunile unui teren de &asc/et sau pe ,umtate de teren6
a+<nd fiecare un numr de ordine9 Oa semnal6 ,uctorii se
deplasea; independent !n alergare uoar6 cu sc/im&ri de
direcie6 cu accelerri9 Ductorul nr9 16 are mingea !l strig pe
,uctorul nr9 2 i !i pasea; mingea9 )cesta tre&uie s se
deplase;e !n faa ,uctorului nr916 s execute prindere 2 oprire
2 pi+otare i s strige urmtorul ,uctor cruia !i +a pasa
mingea numai dup ce ,uctorul a a,uns !n faa lui9 Ductorul
care nu prinde mingea dup o pas &un6 sau nu execut
corect structura te/nic6 este penali;at de profesor cu 1 punct9
C<tig ,uctorul sau ,uctorii care la finalul ,ocului
acumulea; cele mai puine puncte9
V)"1'%B ,uctorii nu sunt strigai !n ordine numeric ci
aleator A?(asa la numrul strigat@B
MPASA LA PERETEH
O0"*c'"9*B !m&untirea a&ilitii de a pasa mingea6
preci;ie9
M'*)".*B sal de sport6 mingii de &asc/et
corespun;tor numrului de ec/ipe6 numr nelimitat de
,uctori9
D*+c)"*)*B ,uctorii se !mpart !n ec/ipe egale ca
numr6 care se aea; !n ir la distan de 3 2 0 m de un
perete !napoia unei linii marcate pe sol la o distan de 3 m
fa de perete9 (e perete se desenea; !n faa fiecrei ec/ipe6
la !nlimea de 16"- m un cerc cu diametrul de 1 m9 (rimul
,uctor de la fiecare ec/ip are o minge9 1ingea tre&uie
pasat cu dou m<ini de la piept !n cercul de pe perete9
(entru fiecare aruncare reuit6 ec/ipa c<tig un punct9
*n+inge ec/ipa care totali;ea; mai repede un numr egal de
puncte cu numrul ,uctorilor din ec/ip9
71
V)"1'*B se pot folosi diferite procedee de pasare=
pasa cu o m<n de la umr 2 se +a mri distana fa
de perete ' 2 7 mC
pasa cu pm<ntul 2 aceeai distan ca la pasa cu
dou m<ini de la piept9
?CINE PASEA= MAI REPEDEH
O0"*c'"9*B !m&untirea a&ilitii de a pasa mingea6
+ite;a de execuie
M'*)".*B !n aer li&er6 sal de sport6 mingii de &asc/et
pentru fiecare perec/e6 1--12 ,uctori
D*+c)"*)*B ,uctorii ae;ai fa !n fa6 pe perec/i la o
distan de 3 2 0 m unul fa de cellalt6 fiecare perec/e cu o
minge9 Oa semnalul profesorului6 ,uctorii pasea; mingea
folosind un anumit procedeu Acel mai folosit este pasa cu dou
m<ini de la pieptB9 (erec/ea care execut cele mai multe pase
!ntr-un anumit timp A1- 2 1" secB este c<tigtoare9
ARUNCAREA LA CO
MLOVETE INTAH
O0"*c'"9*B percepia spaio-temporal? preci;ia6
aruncare la co9
M'*)".*B teren de &asc/et6 mingi de &asc/et9
D*+c)"*)*B ,uctorii !mprii !n 2 grupe6 fiecare grup
la c<te un panou6 arunc la co de la o distan de 3-0m fa
de inel9 %up aruncare fiecare ,uctor !i recuperea; mingea
i o !nm<nea; urmtorului ,uctor9 3e acord puncte astfel= 2
puncte pentru co6 1 punct pentru atingerea ineluluiB C<tig
ec/ipa care adun mai multe puncte dup ce fiecare ,uctor
din ec/ip arunc de 3 ori9
72
MATACUL COULUIH
O0"*c'"9*B !m&untirea a&ilitii ,uctorilor de a
arunc la co9
M'*)".*B teren de &asc/et6 ' mingi de &asc/et6 '
,uctori9
D*+c)"*)*B ,uctorii !mprii !n grupe de c<te 36 c<te 2
grupe la linia de centru cu faa ctre co9 Oa semnal ,uctorii
tre&uie s dri&le;e i s arunce la co9 Cine !nscrie se !ntoarce
la centru9 Cine ratea;6 tre&uie s recupere;e i s arunce la
co6 !ncerc<nd s !nscrie6 dar nu mai mult de 3 aruncri9
C<tig ec/ipa ai cror ,uctori se !ntorc cel mai repede la linia
de centru9
V)"1'%B dup ce toi ,uctorii unei ec/ipe au !nscris la
un co6 se sc/im& panourile i arunc i la coul opus6 c/iar
dac ec/ipa ad+ers nu a terminat aruncrile9 C<tig ec/ipa
care !ndeplinete sarcinile cel mai repede la am&ele couri
MCEL MAI BUN DIN 10 ARUNCRI LIBEREH
O0"*c'"9*B !m&untirea a&ilitii ,uctorilor de a
arunc la co6 com&ati+itate9
M'*)".*B teren de &asc/et6 2 mingi de &asc/et6 2
panouri6 numr nelimitat de ,uctori9
D*+c)"*)*B ,uctorii !mprii !n 2 grupe6 fiecare grup
la un panou cu o minge9 Ductorii arunc pe r<nd la co6 de la
linia de aruncri li&ere6 recuperea; mingea6 o pasea;
urmtorului ,uctor i se aea; la coada irului9 Grupa care
!nscrie prima 1- aruncri este considerat c<tigtoare9
)runcrile se pot executa i din alte po;iii 2 -
-
sau 0"
-
6
dreapta6 st<nga9
MOBLIG:L S 8NSCRIEH
O0"*c'"9*B !m&untirea a&ilitii ,uctorilor de a
arunc la co6 com&ati+itate9
M'*)".*B teren de &asc/et6 1 minge de &asc/et6 1
panou6 numr nelimitat de ,uctori9
73
D*+c)"*)*B ,uctorii !n ir la linia de aruncri li&ere6 la
un panou cu o minge9 Ductorii arunc pe r<nd la co6 de la
linia de aruncri li&ere6 recuperea; mingea6 o pasea;
urmtorului ,uctor i se aea; la coada irului9 Ductorul
care !nscrie co !l o&lig pe urmtorul ,uctor s !nscrie co9
%ac acesta nu !nscrie acumulea; un punct9 C<tig
,uctorul sau ,uctorii care la sf<ritul ,ocului au acumulat cele
mai puine puncte9
NVATAREA JOCULUI
*n cadrul ,ocului elementele i procedeele te/nice
!n+ate tre&uie folosite su& forma structurilor de te/nice6 !n
funcie de situaiile concrete de ,oc9 )pariia ad+ersarului
influenea; foarte mult execuia te/nic a copiilor cu
di;a&iliti mintale9
(racticarea ,ocului de &asc/et la aceast categorie nu
tre&uie s +i;e;e !n principal acurateea execuiilor te/nice ale
practicanilor ci formarea unor deprinderi i priceperi motrice
care s-i permit practicarea ,ocului9
(racticarea ,ocului necesit un minim de &aga, te/nico-
tactic pe care ,uctorul tre&uie s i-l !nsueasc la ni+elul
posi&ilitilor sale9
M-d*.u. d* J-c. Docul de &asc/et la copiii deficieni
mintali tre&uie s fie orientat spre integrarea !n cadrul ,ocului
a elementelor i procedeelor te/nice !n+ate su& forma unor
aciuni tactice simple9 %up intrarea !n posesia mingii6
principala preocupare a ,uctorilor tre&uie s fie transmiterea
mingii la ,uctorul din fa Ase poate folosi i pasa lung cu o
m<n de la umr la +<rful de contraatacB sau !naintarea !n
dri&ling !n terenul ad+ers i finali;area prin aciuni tactice
indi+iduale6 !n special prin depire i ptrundere9
*n atac ,uctorii se +or ae;a !n semicerc prin pase i
deplasri se +or demarca i +or aciona spre co !n funcie de
situaie9 3e +a urmri lrgirea spaiului de ,oc pentru a fa+ori;a
,ocul 1x1 i pasarea la coec/ipierul li&er9
70
*n aprarea om la om se urmrete reali;area
marca,ului normal pe tot terenul6 pun<ndu-se accent pe
aprarea dri&leurului6 !nc/iderea depirii6 scoaterea mingii
din dri&ling6 aprarea aruncrilor i lupta pentru recuperarea
mingiilor ricoate9
)prarea ;on se folosete mai mult deoarece este
mult mai simplu ca ,uctorii6 dup pierderea posesiei mingii s
se retrag !ntr-o anumit ;on !n care s aplice procedeele i
aciunile tactice de aprare9
Cu toate c cel mai des folosit !n competiii este
aprarea ;on6 nu tre&uie negli,at instruirea i folosirea !n
anumite momente ale ,ocului aprarea om la om care pe de o
parte reali;ea; &a;ele unei aprri eficiente !n ;on i pe de
alt parte !n anumite momente ale ,ocului poate ridica
pro&leme ec/ipei ad+erse9
*n continuare sunt pre;entate c<te+a exerciii prin care
copiii pot s se o&inuiasc cu aplicarea elementelor te/nice
!n cadrul sistemului de ,oc6 ae;area !n teren6 lupta pentru
intrarea !n posesia mingii i pstrarea posesiei mingii6
ae;area !ntr-un sistem de ,oc6 !n atac i aprare9
8N ATAC ,uctorii tre&uie s !n+ee dup intrarea !n
posesia mingii trecerea acesteia !n terenul de atac prin pas la
,uctorul aflat li&er !n fa sau prin dri&ling9 *n atacul po;iional6
,uctorii tre&uie s se demarce pentru a intra !n posesia mingii6
aruncarea la co fiind reali;at de ,uctorul care !n urma
reali;rii circulaiei de minge i ,uctori rm<ne li&er c<t mai
aproape de co sau cel care poate !ntreprinde o depire
urmat de o finali;are9
3copul circulaiei de minge i de ,uctori i a aciunilor
atacanilor este de a desta&ili;a aprarea ad+ers i de a
determina superioritate numeric a atacului !ntr-o anumit
;on a terenului6 c<t mai apropiat de co din care s se
reali;e;e finali;area9
Contraatac
7"
xerciiile tre&uie s-i !n+ee pe copii s pase;e
mingea din deplasare cu coec/ipierul aflat li&er sau !n ca;ul !n
care nu poate pasa s dri&le;e pe culoarul central6 pentru a
a+ea dou posi&iliti de pasare= spre dreapta i spre st<nga9
(rin definiie6 contraatacul presupune surprinderea
aprrii !n inferioritate numeric i finali;area !n situaie de
superioritate numeric= 1x-6 2x16 3x29
ste indicat ca finali;area s se reali;e;e din interiorul
;onei de restricie6 cel mai frec+ent procedeu fiind aruncarea la
co din dri&ling9
(ase din deplasare cu finali;are aruncare la co din dri&ling
sau din alergare9
(ase
!n doi
din
deplasare cu finali;are aruncare la co din alergare9

7'
%ri&ling 2 aruncare la co din dri&ling9

Atacul
poziional
(ase !n triung/i cu un ,uctor centru sau cu doi ,uctori
centri9
77
xerciiu cu dou mingi= ieire la minge 2 prindere 2 oprire -
dri&ling 2 prindere - oprire 2 pi+otare - pas 2 deplasare9
.eire la minge 2 prindere 2 oprire
2 dri&ling 2 oprire 2 pi+otare 2
pas 2 deplasare la coada irului
opus unde s-a pasat9
Trei ,uctori cu dou mingi9
Ductorul pi+ot este anga,at
alternati+ cu dou mingi Aprin
pas cu pm<ntul sau cu pri;
!nalt9
xerciiu de pas pentru
anga,area ,uctorului pi+ot cu
apariie din partea opus mingii
Adup fiecare pas ,uctorii pi+oi
!i sc/im& locurile9
xerciiu !n care se introduce i
circulaia de ,uctori9
7#
8N APRARE
)ciunile din aprare urmresc=
!mpiedicarea ad+ersarului de a-i desfura
organi;at aciunile de atacC
!mpiedicarea ad+ersarului de a !nscrie puncteC
recuperarea mingii pentru a !ntre prinde aciuni
ofensi+e9
xerciiile de aprare tre&uie s o&inuiasc ,uctorii
cu retragerea imediat i ocuparea dispo;iti+ului de aprare
dup pierderea posesiei mingii9 3arcina ,uctorului cel mai
apropiat de atacantul cu minge6 dup pierderea posesiei mingii
este de a !nt<r;ia declanarea contraatacului9
*n ca;ul retragerii unui singur ,uctor6 acesta ocup un
spaiu din apropierea coului6 pe culoarul central6 !ncerc<nd
!mpiedicarea aruncrilor la co din apropiere i !nt<r;ierea
aciunilor ofensi+e ale ec/ipei ad+erse permi<nd coec/ipierilor
retragerea !n aprareC
*n ca;ul retragerii a doi ,uctori acetia se aea; !n
scar6 mrind spaiul de aprare9 8u !ntreprind aciuni decisi+e
de aprareC
*n ca;ul retragerii a trei ,uctori !n aprare6 acetia se
+or ae;a !n triung/i cu +<rful ctre linia de centru9
%up ocuparea dispo;iti+ului6 !ncepe aprarea propriu-
;is9 )prarea ;on este frec+ent folosit la copiii cu
deficiene mintale6 deoarece !n cadrul acesteia rspunderea
indi+idual a ,uctorului nu este at<t de pregnant ca !n ca;ul
aprrii om la om9 )prarea ;on este !n primul r<nd o
aprare colecti+6 !n care fiecare ,uctor apr o anumit ;on
a terenului i implicit omul i mingea atunci c<nd acestea
a,ung !n ;ona fiecrui ,uctor9
xerciiile pentru pregtirea aprrii ;on tre&uie le
forme;e ,uctorilor deprinderile de ae;are !n sistem i
aprarea ;onei reparti;ate i a omului aflat !n aceast ;on6
precum i !ntra,utorarea coec/ipierilor din ;onele !n+ecinate9
79
(rincipalele exerciii pentru antrenarea aprrii ;on6
din momentul ae;rii !n sistem sunt urmtoarele=
(ase !n doi cu un aprtor
(ase !n triung/i cu doi aprtori
(ase !n cinci cu trei aprtori
(rofesorul !n posesia mingii6
dri&lea; pe \ de teren !n
lateral p<n la colurile terenului
i !n ad<ncime6 !n ;onele
+ulnera&ile A!ntre extreme i
centru6 !ntre extreme i fundai
!n lateralB corect<nd !n
permanen deplasrile
aprtorilor i du&la,ele pentru a
acoperi suprafeele +ulnera&ile9
)celai exerciiu cu ,uctorii
atacani6 la !nceput numai cu
circulaie de minge6 apoi cu
circulaie de minge i de ,uctori9
Doc "x"6 pe ,umtate de teren i pe tot terenul cu tem=
aprarea ;on9
#-
6. 8NOTUL LA COPILUL DE<ICIENT MINTAL
%e mult timp specialitii consider >1-'u. parte a
procesului de )*cu&*))* a persoanelor deficiente6 fiind !n
acelai timp o acti+itate care se poate >19%! i o modalitate
de )*c)**)*9
3pre deose&ire de uscat !n ap apare portana
/idrostatic
#
Afora )r/imedicB care reduce greutatea corpului6
crete re;istena opus micrii6 iar presiunea A/idrostaticB
9
este aplicat egal pe toat suprafaa scufundat a corpului9
*nsuirea !notului la persoanele cu retard mintal ridic
mai multe pro&leme care se datorea;6 !n special6 ni+elului de
!nelegere a celor care !n+a9 %e aceea !n alctuirea
?programului de !n+are@ se +a a+ea !n +ederea adaptarea
acestuia la ni+elul de !nelegere al celor cu care se lucrea;
1-
9
Ca i celelalte acti+iti motrice !n+area !notului
necesit parcurgerea etapelor !n+rii motrice9 %urata de timp
necesar parcurgerii fiecrei etape depinde de un numr mare
de factori6 printre care=
- complexitatea micrii care urmea; a fi !n+ateC
- ni+elul de de;+oltare a calitilor motrice a celui care
!n+aC
- experiena motric anterioar a celui care !n+aC
- capacitatea de atenie6 perse+erena celui care
!n+a6 dar i interesul acestuia fa de ceea ce se !n+a9
3pre deose&ire de ceilali copii6 la cei cu di;a&iliti i
mai ales la cei cu retard mintal6 etapa de iniiere tre&uie
a&ordat cu mai mult atenie deoarece6 prin intermediul ei6
8
Conform legii lui )r/imede un corp scufundat !ntr-un lic/id este
!mpins de ,os !n sus cu o for egal cu greutatea +olumului de ap
dislocuit de acel corp9 *n ap6 pe l<ng pe fora ar/imedic
acionea; i greutatea corpului respecti+ Apentru mai multe
amnunte se +a parcurge &i&liografia de specialitateB9
9
(resiune este direct proporional cu ad<ncimea la care se gsete
corpul9 (ratt A2--2B afirm c presiunea /idrostatic crete cu
aproximati+ 2 mm NgEinc/ de ad<ncime9
1"
)r/eim 9a96 19#"C (riest6 19#3
#1
copilul reuete s se adapte;e !ntr-un un mediu nou6
nespecific lui6 care odat ?cunoscut@ !i poate furni;a
numeroase posi&iliti de micare9 3e aprecia;
11
c nici un alt
punct din programul de !not nu este mai critic i greu de
reali;at ca etapa de iniiere9
tapa de iniiere la !not6 se !mparte6 la r<ndul ei !n
d-u% +u0*'&*= o +u0*'&% care +i;ea; d&')* .
,*d"u. c9'"c i o a doua +u0*'&% de >19%!)* '*71"c""
&)-c*d**.-) d* >1-'9
ste necesar o adaptare la mediul ac+atic deoarece
apa Amediu neo&inuit omuluiB determin teama de
necunoscut !nsoit de sen;aia de sufocare9 %e aceea &)",u.
.uc)u c)* +* >19!% Adup acomodarea cu apaB este
)*+&")!" care este diferit de cea de pe uscat prin aceea c
se reali;ea; pe gur9
4 .'% &)-0.*,% care apare !n mediul ac+atic este
dat de &-$"!" c-)&u.u" care este !ntins pe ap6 a+<nd faa !n
,os sau !n sus9 )ceast po;iie determin sc/im&area centrului
de greutate6 articulaiile fiind eli&erate de greutatea corpului9
*nsuirea po;iiei corecte a corpului pe ap este dificil6 !n
ca;ul unor persoane necesit<nd mai mult timp9
xerciiile folosite !n aceast su&etap pot fi executate
i;olat6 dar i-n com&inaii9
)ccentul +a cdea pe ,oc care +a facilita !n+area i !l
+a face pe !nceptor s !nlture teama de ap9 %e asemenea6
prin ,oc copilul cu di;a&ilitate mintal poate ?cunoate mediul
cu a,utorul propriilor fore@
12
9 )pa de+ine un mediu cunoscut6
ceea ce !i +a permite trecerea mai uoar la !n+area
micrilor de !not6 iar progresele !n !nsuirea diferitelor
procedee te/nice +or fi mai rapide9
*n ca;ul persoanelor cu di;a&iliti o mare importan
tre&uie acordat siguranei indi+i;ilor9 8imic nu tre&uie s fie
lsat la !nt<mplare9 )ccent deose&it tre&ui s se pun i pe
starea de sntatea a celor care urmea; s participe la
leciile de !n+are a !notului6 tiind c exist peroanelor cu
11
(ara5an6 19#16 citat de )r/eim6 19#"
12
3Panson6 1990C 8o+ic>6 1993C Krede>amp6 1992
#2
di;a&iliti mintale care nu au +oie s practice !notul A+e;i
sindromul %oPnB9
)r fi &ine ca &a;inele unde se desfoar acti+iti cu
aceste persoane s ai& la un capt ap mai puin ad<nc
pentru !nceptori6 care s fie delimitat de ;ona cu ap
ad<nc6 !n acelai timp exist<nd platforme care s facilite;e
intrarea i ieirea din &a;in9
INTRAREA N APA
3pecialitii americani
13
recomand ca !nainte de
intrarea=
s se utili;e;e6 pe uscat6 ,ocuri Acum ar fi ?splatul
feei@ sau ?udarea corpului@ prin folosirea unui &urete sau a
unei c<rpeB care !l a,ut pe deficient s se o&inuiasc cu faa
i corpul ud printr-o modalitate A,ocB care este mai puin
traumati;antC
s se reali;e;e?antrenamentul de relaxare@ care este
de mare a,utor !naintea intrrii !n ap9 Copilul !ncordat +a fi
ae;at pe saltea6 !n po;iie conforta&il i a,utat s-i relaxe;e
musculatura prin sugestie +er&al sau manipulare fi;ic
Aacesta +a permite intrarea !n ap !ntr-o ?stare@ mai relaxatBC
efectuarea de micri care le imit pe cele din ap6
fapt care +a facilita reali;area micrilor similare efectuate !n
apC
copiii care e;it s intre !n ap tre&uie !ncura,ai s
stea pe marginea &a;inului i s-i mite picioarele !n ap6
fapt care +a induce diminuarea fricii de ap9
.ntrarea i ieirea din &a;in a copilului cu retard mintal
se +a face pe scar6 dup ce !n preala&il i s-a artat cum
tre&uie s fac acest lucru9 ste o&ligatoriu ca profesorul s
fie po;iionat !n aa fel !nc<t s-l poat a,uta fi;ic i +er&al6
repet<nd ceea ce ia artat9
13
)r/eim 9a96 19#"
#3
:n mare a+anta, !n !n+area !notului cu persoanele cu
di;a&iliti !l repre;int apa cald Atemperatura ar tre&ui s fie
de minim 2'67]CB9
ACOMODAREA CU APA
)comodarea cu apa este prima etap a !n+rii
!notului9 a este foarte important6 de modul !n care aceasta
se reali;ea; depin;<nd parcurgerea celorlalte fa;e necesare
!n+rii !notului9
3e aprecia;
10
c acomodarea cu apa depinde de o
serie de factori externi Atemperatura apei6 ad<ncimea ei6 etc9B
i de factori interni Aparticularitile persoanei6 insta&ilitate
emoional6 maturitate &iologic6 moti+aie6 etc9B9
(rintre o&iecti+ele acomodrii cu apa enumerm=
- o&inuirea cu un mediu nespecific omului !n care
legea gra+itaiei este anulat parial de fora lui )r/imedeC
- o&inuirea cu scufundarea corpului !n !ntregimeC
- acomodarea cu !ntredesc/iderea oc/ilor su& apC
- cptarea !ncrederii c ?nu se !neac@ i c teama
!ncepe s dispar9
Oa deficientul mintal aceast etap ridic mari
pro&leme6 cele mai multe dintre ele fiind legate de teama de
ap care !l solicit suplimentar pe profesor6 acesta fiind o&ligat
s acorde a,utor indi+idual fiecrei persoane9 *n opinia
specialitilor
1"
profesorul tre&ui s-l in de &rae pe deficientul
temtor6 merg<nd cu el !n ap puin ad<nc6 execut<nd srituri
sau utili;<nd alte mi,loace i mai ales ,ocuri
1'
antrenante6
atracti+e i mo&ili;atoare6 care s-l fac pe indi+id s-i
!ndrepte atenia spre regulile ,ocului6 !n+ing<nd6 mai uor6
teama de ap i timiditatea6 de;+olt<ndu-se treptat cura,ul i
!ncrederea !n forele proprii9 (e l<ng adaptarea la mediul
14
Clina 9a96 199"-199'
15
CraPford6 19#-
16
+e;i cartea Docuri dinamice !n ap
#0
ac+atic6 utili;area ,ocurile !l +or a,uta pe deficient s-i
!nsueasc treptat i elementele te/nice de &a; ale !notului9
(entru mai mult siguran este &ine ca la !nceputul
acti+itii s fac cunotin cu locul de desfurare
Aad<ncimea i configuraia fundului apeiB9
(e tot parcursul desfurrii acestei etape6 profesorul
tre&uie s +or&easc cu deficientul6 prin aceasta
determin<ndu-l pe acesta s ai& !ncredere !n forele proprii6
dar i-n profesor6 put<nd astfel s se continue procesul de
!n+are a !notului9
RESPIRATIA ACVATICA
Cu faa afar din ap6 respiraia este un proces
instincti+9 ) respira normal !n timp ce faa este !n imersie este
o deprindere care tre&uie s fie !n+at i exersat de multe
ori !nainte de a de+eni instincti+9
Oa respiraia ac+atic=
inspiraie se reali;ea; pe gurC este profund i
rapidC
expiraie se reali;ea; !n ap tot pe gurC &u;ele
sunt str<nse6 !n gen de suflat prelungit9 *n finalul expiraiei
aceasta se face i pe nasC
apnee sau reinerea controlat a respiraiei9
G)*3*."B
inspiraie pe nas sau pe gur prelungitC
expiraia se face cu capul afar din ap i este
foarte scurt9
M"J.-c* d* >19%!)*B
palmele inute ca o cupC se ia ap !n palme i se
sufl aerul !n aceast apaC
suflarea unei mingii de ping-pong care plutete pe
suprafaa apeiC
inspiraie !n trepte6 scufundarea capului i expiraie
&rusc a aerului din pieptC
#"
inspiraie &rusc6 scufundarea capului i expiraie !n
trepte a aerului din pieptC
inspiraie scufundarea capului i #fredonarea$ unei
melodii !n apC
cu m<inile spri,inite pe sparge +al sau pe un o&iect
plutitor se execut ciclul respirator ac+aticC
succesiune de inspiraii i expiraiiC
,ocuri= trenul !n tunel6 /ora6 leapa !n cerc6
&aloanele colorate6 etc9
17
Respiraia ac+atic se !n+a tot timpul6 indiferent de
o&iecti+ele leciilor9 C<nd !n+area a luat sf<rit respiraia
ac+atic repetat duce la relaxarea organismului9
PLUTIREA I ALUNECAREA
%up ce teama de ap a fost !nfr<nt i respiraia
ac+atic este corect !nsuit6 se poate trece la !n+area
elementelor te/nice de &a;9
3e aprecia;
1#
c este foarte important ca profesorul
s explice i s demonstre;e deficientului Atre&uie s se in
seama de ni+elul de !nelegere a acestuiaB c apa !l +a a,uta
s pluteasc dac el este relaxat i inspir 2 expir linitit9
1a,oritatea !nceptorilor cred iniial c este necesar s mite
continuu &raele i picioarele pentru a nu se scufunda9
Corectarea acestei greeli se poate reali;a prin exersarea
respiraiei controlate6 relaxrii i po;iiei corpului9
(rofesorul tre&ui s fie po;iionat !n aa fel !nc<t s
poat susine deficientul !n +ariate po;iii de plutire i treptat
s-i dea drumul6 d<ndu-i !n acelai timp impresia c m<na
care-l asigur este acolo9
1!
+e;i cartea Docuri dinamice !n ap
18
)r/eim 9a96 19#"
#'
PLU!"E# PE P!EP
Corpul este !ntins !n po;iie ori;ontal cu faa !n ap6
cu capul !ncadrat la ni+elul urec/ilor de &rae care sunt !ntinse6
palmele fiind desc/ise6 iar degetele apropiate9
(icioarele sunt !ntinse6 a+<nd la&ele cu +<rfurile
apropiate i clc<iele puin deprtate9 Respiraia este
meninut !n apnee dup o inspiraie profund9 *ntregul corp
este relaxat i plutete la ni+elul apei9
G)*3*."B
capul prea ridicat fa de corp - urmare=
scufundarea picioarelor6 insta&ilitateC
picioarele !ndoite din genunc/i - urmare=
de;ec/ili&ru6 rsturnare6 trecere spre +erticalC
&raele ridicate peste ni+elul apei6 po;iia corpului
o&lic - urmare= scufundarea picioarelorC
corpul !ncordat6 inspiraie insuficient - urmare=
scufundarea !ntregului corp6 lipsa total a plutirii9
PLU!"E# PE $P#E
Corpul este !ntins pe spate !n po;iie ori;ontal6 cu
ceafa scufundat !n ap6 a+<nd faa afar din ap9 Kraele
sunt !ntinse !n prelungirea corpului6 !ncadr<nd urec/ile9
(icioarele sunt !ntinse i au la&ele orientate !n flexie plantar6
cu +<rfurile spre interior9 $oldul este !mpins !n sus9
1usculatura corpului !n tonus optim9
G)*3*."B
cap este pe spate - urmare= ptrunderea apei pe
cile na;ale6 rsturnarea !napoiC
corp !n ec/er - lipsa plutiriiC
&raele afar din ap i !ndoirea genunc/ilor -
urmare= tendina de trecere spre po;iia +erticalC
corp !ncordat6 inspiraie - urmare= scufundare6 lips
a plutirii9
M"J.-c* d* >19%!)* &.u'")"" &* &"*&' 3" &* +&'*B
cu m<inile pe sparge +al6 de sus apucat6 !n+area
po;iieiC
#7
cu picioarele spri,inite de sparge +al6 !n+area
po;iieiC
pe o treapt a scrii &a;inului6 idemC
,ocuri= dopul6 medu;a6 uru&ul6 etc
19
9
PLU!"E# PE %E"!&#L'
Corpul este !n po;iie aproape +ertical cu tendina de
a lua o po;iie o&lic spre !nainte9 Kraele se spri,in pe ap6
cu coatele puin !ndoite i relati+ deprtate9 Respiraia const
!n inspiraie profund cu apnee9 Corpul este relaxat6 pri+irea
spre !nainte9 )ceast plutire este legat de exerciiile adresate
clcrii apei9
G)*3*."B
capul lsat pe spate6 extensia corpului6 genunc/ii
!ndoii - urmare= rsturnarea pe spateC
picioare apropiate6 &rae l<ng corp Apo;iie de
drepiB - urmare= scufundare rapid9
M"J.-c* d* >19%!)*B
% cu m<inile pe sparge +al6 lipit de perete6 scufundri
repetate cu i fr respiraieC
% !mpingeri succesi+e !n fundul &a;inului6 cu ieiri din
ap p<n la umeri9
% pluta pe +ertical9
#LU(E&#"E# PE P!EP
)ceeai po;iie ca la plutirea pe piept9
)lunecarea pe piept presupune deplasarea corpului !n
po;iie de plut9
3e reali;ea; prin u'-&)-&u.+"* atunci c<nd se
execut o uoar !mpingere !n peretele &a;inului Acu sau fr
&taia picioarelorB sau prin &)-&u.+"* c<nd o alt persoan
asigur deplasarea prin ap9
G)*3*."B
corpul !n ec/er sau !n /iperextensieC
capul cu &r&ia exagerat !n piept9
M"J.-c* d* >19%!)*B
19
+e;i cartea Docuri dinamice !n ap
##
!ntins pe piept cu m<inile pe o tac/eta tras de
instructor executarea alunecriiC
!mpingere de la perete cu m<inile pe plutitor6
executarea alunecrii cu sau fr micarea picioarelorC
!mpingere de la perete executarea alunecrii6
a+<nd &raele i picioarele !n diferite po;iii A&raele iEsau
picioarele deprtate6 genunc/ii !ndoii la pieptB pentru a
o&ser+a care este po;iia /idrodinamic eficientC
,ocuri= &anda rulant6 cursa plutelor6 crua6
roa&a
2-
9
#LU(E&#"E# PE $P#E
)ceeai po;iie ca la plutirea pe piept9 :ng/iul corpului
cu suprafaa apei M1-]9
G)*3*."B
capul !n /iperextensie6 &a;inul afar din apC
corpul !n ec/er9
M"J.-c* d* >19%!)*B
% pe spate6 cu &raele sus6 palmele ae;ate una
peste alta6 m<inile !n prelungirea trunc/iului6 traciune reali;at
de ctre instructorC
% din !mpingere la perete6 alunecare cu sau fr
&taia picioarelorC
% din !mpingere de la perete6 pe piept6 alunecare i
trecere !n po;iia pe spate6 cu sau fr &taia picioarelorC
% ,ocuri= &anda rulant6 cursa plutelor6 crua6 roa&a6
torpila
21
9
TEHNICA PROCEDEELOR DE NOT
%up ce elementele te/nice sunt &ine stp<nite i
copilul deficient poate s le execute singur i !n condiii de
siguran care s nu-i pun +iaa !n pericol6 se poate trece la
!n+area te/nicii procedeelor de !not sporti+9
2"
+e;i cartea Docuri dinamice !n ap
21
+e;i cartea Docuri dinamice !n ap
#9
:nii specialiti recomand !nceperea !n+rii cu
procedeele craul i spate6 dup care se trece la &ras i fluture6
procedee care necesit o foarte &un coordonare Ala !n+area
procedeelor &ras i fluture se trece atunci c<nd procedeele
craul i spate sunt stp<nite de deficientB9 )li specialiti sunt
de prere c procedeul &ras tre&uie !n+at primul pentru c
!nsuirea lui este mai uoar Adeoarece se poate !nota cu
capul afar i nu sunt pro&leme cu respiraiaB6 fiind urmat de
!n+area celorlalte procedee9
.niierea !ncepe prin formarea unei imagini ideomotorii
corecte despre ce se !n+a6 folosindu-se demonstraiile i
materialele intuiti+e6 asociate cu explicaii adec+ate
posi&ilitilor celui care !n+a9 1aterialele intuiti+e tre&uie s
fie semnificati+e pentru ceea ce se !n+a i6 dac este posi&il6
s stimule;e c<t mai muli anali;atori pentru recepionarea
informaiei9
Oa !not primele exerciii se reali;ea; pe uscat9
)cestea sunt urmate de micri executate la marginea
&a;inului6 pentru ca6 !n final6 exerciiul s se reali;e;e !n ap
Ape loc i !n deplasareB9
3e recomand ca !n+area s !nceap cu micri
analitice9 Treptat se +or introduce noi elemente p<n c<nd se
a,unge la te/nica glo&al Ala !nceput se !n+a micarea de
picioare6 apoi cea de &raeB9
P* '-'% du)' *N*)+%)"" &)-#*+-)u. ')*0u"* +% Ju'*
3" +% c-)*c'*$* &*),1*1' c-&".u. d*#"c"*1'? &)*9*1"1d
&)"!" /)*3*.".-) d* *N*cu!"*.
Oa !not exist patru procedee folosite !n competiii9
%eoarece descrierea te/nicii acestor procedee nu constituie
su&iectul acestui capitol sunt pre;entate !n continuare
sc/emati;at mi,loacele utili;ate pentru !n+area acestor
procedee i modalitile de reali;are9
9-
91
92
xemplificm cu un program pentru !nceptori
22
A&a;in
cu ad<ncime de 1 m6 care s permit utili;area ,ocurilor de
micareB6 care conine 12 lecii9
1
familiari;area cu &a;inul i cunoaterea regulilor pe
care acti+itatea !n incinta &a;inului le solicitC ,ocuri la
marginea &a;inuluiC intrri i ieiri din apC clcarea
apei
2
,ocuri la marginea &a;inuluiC intrri i ieiri din apC
clcarea apeiC deplasri prin clcarea apei cu o m<n
spri,init pe pereteC exerciii i ,ocuri pentru !n+area
respiraiei ac+atice
2
clcarea apeiC respiraie ac+aticC deplasri prin
clcarea apei cu o m<n spri,init pe pereteC trecere
din culcat dorsal !n culcat facial i in+ers cu o m<n
spri,init pe perete E fr spri,in de perete AplutireBC
5
consolidarea structurilor !nsuite !n leciile anterioare
Ase +or utili;a ,ocuri de micare !n apB C !n+area
micrii de picioare craul
6
consolidarea structurilor !nsuite !n leciile anterioareC
se +or introduce acti+iti pe grupe i ec/ipe 2 tafete
6
consolidarea structurilor !nsuite !n leciile anterioare
cu accent pe micarea de picioare craul i
coordonarea ei cu respiraia
(
consolidarea structurilor !nsuite !n leciile anterioare
cu accent pe micarea de picioare craul i
coordonarea ei cu respiraiaC se +or introduce acti+iti
pe grupe i ec/ipe 2 tafete
O
!n+area micrii de picioare spate Aaccent pe ,ocuri
de micareBC acti+itate pe grupe i ec/ipe 2 tafete
4
consolidarea micrii de picioare spate Aaccent pe
,ocuri de micareBC acti+itate pe grupe i ec/ipe 2
tafete
10
consolidarea micrii de picioare craulEspateC
acti+itate pe grupe i ec/ipe
11 consolidarea micrii de picioare craulEspateC
22
adaptat de pe site-ul= PPP9specialol5mpics9org
93
introducerea unor deprinderi care s permit plecarea
de la perete
12
concurs utili;<nd structurile !n+ate A&taie de
picioare craul i spateB
MODIFICARI ALE REGULAMENTULUI DE CONCURS -
SPECIAL OLYMPICS, FATA DE PREVEDERILE
REGULAMENTULUI FINA
Regulamentul oficial al 3pecial 4l5mpics pentru
concursurile de !not are la &a; Regulamentul 7ederaiei
.nternaionale de 8ataie A7.8)B i 7ederaiei Rom<ne de
8ataie i (entatlon 1odern9 l se aplic !n toate ca;urile6
except<ndu-le pe acelea !n care acesta este !n contradicie cu
Regulamentul oficial al 3portului 3pecial 4l5mpics9 *n aceste
situaii se +or aplica pre+ederile Regulamentului oficial al
3portului 3pecial 4l5mpics9
Cea mai important preci;are a acestui regulament
este cea legat de sporti+ii cu sindrom %oPn care au fost
diagnosticat cu insta&ilitate atlanto-axial i care nu pot
participa la pro&ele de fluture6 mixt sau !n pro&ele la care se
pleac de pe &locstart9
(ro&ele pre+;ute pentru concursurile organi;ate
pentru persoanele cu di;a&iliti mintale sunt=
- "- m6 1-- m6 2-- m6 0-- m6 #-- m i 1"-- m li&er C
- "- m6 1-- m i 2-- m spateC
- "- m6 1-- m i 2-- m &ras C
- "- m6 1-- m i 2-- m flutureC
- 1-- m6 2-- m i 0-- m mixtC
- 0 x 2" m6 0 x "- m6 0 x 1-- m i 0 x 2-- m li&erC
- 0 x 2" m6 0 x "- m6 0 x 1-- m mixtC
- 0 x 2" m6 0 x "- m6 0 x 1-- m i 0 x 2-- m li&er 2
sport unificatC
- 0 x 2" m6 0 x "- m6 0 x 1-- m mixt 2 sport unificat9
90
(entru sporti+ii cu un ni+el al a&ilitilor mai sc;ut6
pro&ele de concurs sunt=
- 2" m li&erC
- 2" m spateC
- 2" m &rasC
- 2" m flutureC
- 1" m mersC
- 1" m alunecareC
- 2" m alunecareC
- 1- m !not asistatC
- 1" m !not neasistat9
Oa &)-0*.* d* .u1*c)* i cele de >1-' +"+'' sunt
permise utili;area o&iectelor a,uttoare plutitoare9
Oa &)-0*.* d* ,*)+ ad<ncimea piscinei nu tre&uie s
depeasc 1m deoarece6 conform pre+ederilor
regulamentare6 sporti+ul tre&uie s ai& !n permanen contact
cu fundul piscinei9
Oa &)-0*.* d* >1-' +"+'' fiecare sporti+i are c<te un
asistent9 )cesta poate s-l ating i s-l direcione;e pe
!nottor6 dar nu are +oie s-l susin sau s-l a,ute la
reali;area micrii9 3porti+ul poate se poate folosi de un o&iect
a,uttor plutitor9
Oa &)-0*.* d* >1-' 1*+"+''* sporti+ii tre&uie s
!noate !ntreaga distan fr a fi a,utai de antrenorii sau
sal+amarii6 ci numai direcionai i !ncura,ai de pe marginea
&a;inului9
*n organi;area concursurilor 3pecial 4l5mpics tre&uie
s se asigure ,%+u)" d* +"/u)1!% +u&.",*1')*9 %e aceea
la aceste concursuri pre;ena +.9,)".-) Acu calificare
specialB este o&ligatorie9 4rgani;atorii concursurilor tre&uie
s pre+ad un numr corespun;tor de sal+amari6 in<nd cont
de pre+ederea regulamentar care solicit un sal+amar la 2-
de !nottori pre;eni !n ap9 3arcina acestora este aceea de
a-i supra+eg/ea pe sporti+i9 %e asemenea6 se +or asigura
-0+*)9'-)" Acel puin unul la doi sporti+iB care +or
supra+eg/ea sporti+ii at<t !n ap6 c<t i pe uscat9
4 alt pre+edere special a regulamentului este cea
legat de ,)c)* special a &"+c"1*"9 )d<ncimea minim a
9"
apei din piscin tre&uie s fie de 19"2m pentru pro&ele la care
se pleac de pe &locstart9 *n ca;ul !n care ad<ncimea este mai
mic sporti+ii +or sri de pe marginea &a;inului6 fr a folosi
&locstart-ul9 8u este permis startul de pe tram&ulina mo&il de
srituri !n ap dac piscina nu are o ad<ncime de minim
2970m9
ste important a se delimita ;onele cu ap ad<nc de
cele cu ap mai puin ad<nc6 prin folosirea unor linii de
demarcaie6 pentru toate acti+itile recreati+e ac+atice9
(iscina nu +a fi folosita dac nu se o&ine un certificat
de siguran9
(ersoanele cu retard mintal nu +or desfura nici o
acti+itate !n piscin dac nu exist un &.1 d* "1'*)9*1!"* !n
ca; de urgen care s includ i informaii despre modul de
inter+enie !n ca; de urgen medicala6 ;ona de
responsa&ilitate pentru fiecare sal+amar6 etc9
*n cadrul acestui regulament apar i pre+ederi speciale
care se refer la *c7"&,*1'u. u'"."$' d* c%')* +&-)'"9"" cu
)*')d +*9*) !n pro&ele la care acetia iau parte9 )stfel6 la
pro&ele de alunecare fiecare !nottor este responsa&il pentru
propriul sau o&iect a,uttor plutitor9 4&iectele a,uttoare
plutitoare tre&uie !nfurate !n ,urul corpului !n aa fel !nc<t6 !n
ca;ul !n care !nottorul nu-i mai poate ine o&iectul6 acesta
s-l poat ine la suprafaa apei Ala&ele de !not6 tu&urile de
respirat sau aripioarele nu se pot utili;aB9
9'
(. PARCURSURI APLICATIV : UTILITARE CU
PARTENER
PARCURS NR.1
O0"*c'"9*= de;+oltarea coordonrii generale6 formarea
deprinderilor de t<r<re i crare6 de;+oltarea orientrii
spaio-temporale6 de;+oltarea forei6 culti+area cooperrii6 a
!ntra,utorrii6 educarea +oinei9
M'*)".*= scar fix6 coard6 saltea special9
D*+c)"*)*= crare pe o scar fix cu transportarea
partenerului pe umeriC co&or<re de pe scara fix fr
de&arasare de partenerC transportarea partenerului ae;at
clare din po;iia pe genunc/i spri,in pe palmeC !n continuare6
dup in+ersarea rolurilor6 transportarea partenerului clareC
rostogoliri !napoi6 un partener din culcat dorsal6 pri;a la ni+elul
gle;nelor partenerului aflat !n st<nd cu spatele pe direcia de
deplasare i pri; la ni+elul gle;nelor celui aflat culcat
dorsalAenila !napoiBC srituri cu coarda6 !n lateral susinut de
unul dintre parteneri6 din st<nd6 fa !n fa6 " repetri9
I1d"c!""= la escaladarea scrii particip am&ii
parteneriC distanele de deplasare sunt sta&ilite !n funcie de
+<rsta su&iecilor9
PARCURS NR. 2
O0"*c'"9*= de;+oltarea detentei la ni+elul mem&relor
inferioare6 de;+oltarea forei generale6 de;+oltarea orientrii
spaiale6 de;+oltarea coordonrii6 stimularea ateniei6
stimularea socia&ilitii9
M'*)".*= &nci de gimnastic6 lad de gimnastic6
manec/ine speciale6 saltea special9
D*+c)"*)*= din st<nd !ntr-un picior6 fa !n fa6 cellalt
picior suspendat i fixat de &raul neomonim al partenerului6 se
execut srituri !n lateralC transportarea partenerului pe umeri
97
pe o &anc de gimnastic6 spri,init de o lad de gimnasticC
co&or<rea pe a doua &anc de gimnastic dup in+ersarea
rolurilorC din st<nd fa !n fa6 pri;a la ni+elul &raelor6
partenerii ae;ai de aceeai parte a manec/inelor situai unul
!n prelungirea celuilalt6 execut srituri de o parte i de alta a
acestora6 !n prima ,umtate a distaneiC !n ,umtatea
urmtoare se execut aceleai srituri6 partenerii situ<ndu-se
de o parte i de alta a manec/inelor6 alternati+6 fr a pierde
contactul9
I1d"c!""= urcarea i co&or<rea se execut lent +ite;a
fiind imprimat de cel ce transportC capetele &ncilor pot fi
fixate de ctre un su&iect pentru mai mult siguran9
PARCURS NR. 2
O0"*c'"9*= de;+oltarea forei generale6 stimularea
d<r;eniei6 stimularea am&iiei6 formarea deprinderii de t<r<re i
escaladare9
M'*)".*= manec/ine6 &<rna6 &anc de gimnastic6
saltea special6 lad de gimnastic9
D*+c)"*)*= pe genunc/i spri,in pe palme6 rostogolirea
unui a unui manec/in6 de ctre am&ii parteneriC transportarea
manec/inului prin procedee diferite Ape umr6 susinut !n
&raeBC transportarea6 de am&ii parteneri6 a unui manec/inului
peste &nci de gimnasticC trecerea pe su& o &<rna fr a
pierde contactul cu manec/inul6 aruncarea manec/inului peste
o lad de gimnastic9
I1d"c!""= distana de deplasare i greutatea
manec/inelor +or fi a,ustate !n funcie de +<rsta partenerilor9
PARCURS NR. 5
O0"*c'"9*= de;+oltarea forei generale6 stimularea
am&iiei6 stimularea ateniei6 stimularea cooperrii6 stimularea
lucrului !n perec/e6 formarea deprinderii de escaladare9
9#
M'*)".*= &nci de gimnastic6 lad de gimnastic6
mingi medicinale6 manec/in6 saltea special9
D*+c)"*)*= transportarea unui manec/in6 de ctre
am&ii parteneri6 !n alergareC mers pe o &anca de gimnastica
!ntoars6 cu partea !ngust susC deplasare peste 0 mingii
medicinale ae;ate pe o &anca de gimnasticC co&or<rea i
escaladarea a 3 l;i de gimnastic cu trecerea manec/inului
peste o&stacole9
I1d"c!""= greutatea manec/inului +a permite
transportul doar !n perec/eC
PARCURS NR. 6
O0"*c'"9*= de;+oltarea !ndem<nrii generale6
de;+oltarea coordonrii6 de;+oltarea forei6 formarea
deprinderi de escaladare i aruncare6 stimularea cooperrii9
M'*)".*= mingi medicinale6 lad de gimnastic6
manec/in6 saltea special9
D*+c)"*)*= st<nd cu faa pe direcia de deplasare6
umr l<ng umr6 pri; reciproca la ni+elul &raului de aceai
parte6 fiecare partener cu minge !n m<na li&erAla exteriorB6
alergareC aruncarea mingiei la int Alad fr capacB6 se
!ncearc atingerea unui o&iect ridicat la o !nlime sta&ilit !n
preala&il prin urcarea pe umerii parteneruluiC escaladarea de
ctre fiecare partener6 a cate o lad de gimnastic6 cu a,utorul
celuilaltC transportarea unui manec/in6 prin rostogolire6 pe
distanta de "m9
I1d"c!""= escaladarea l;ilor se face pe r<nd6 prima
lad este escaladata numai de ctre un su&iect cu a,utorul
celuilalt ce +a ocoli o&stacolul6 !n ca;ul celei de-a doua rolul
in+ers<ndu-se9
PARCURS NR. 6
O0"*c'"9*= de;+oltarea forei generale6 de;+oltarea
coordonrii6 stimularea ateniei6 stimularea !ntra,utorrii6
99
stimularea lucrului !n ec/ip6 formarea deprinderilor de
aruncare-prindere9
M'*)".*= mingi medicinale6 lad de gimnastic6 &nci
de gimnastic6 saltea special9
D*+c)"*)*= st<nd !ntr-un picior umr l<ng umr
piciorul dinspre partener suspendat i reciproc agat !n pri;
c<rlig6 srituri !ntr-un picior spre !nainteC deplasare prin
mutarea alternati+a a palmelor pe sol6 picioarele fiindu-i
susinute de coleg prin pri; la ni+elul gle;nelor Aroa&aBC
srituri peste &nci de gimnastic ae;ate perpendicular pe
direcia de deplasareC mers pe o &anca de gimnastic
partenerii fiind !n contact permanentC transportarea !n spate a
unui partener6 pri;a la ni+elul &raelor at<rnate peste umeriC
depo;itarea a " mingii6 dintr-un loc in altul6 prin pasare peste o
lad de gimnastic9
I1d"c!""= lungimea traseului6 numrul o&stacolelor i
!nlimea acestora +or fi sta&ilite !n funcie de o&iecti+ele
urmrite i de posi&ilitile su&iecilor9
PARCURS NR. (
O0"*c'"9*= de;+oltarea re;istenei6 de;+oltarea
orientrii spaio-temporale6 de;+oltarea coordonrii generale6
stimulea; iniiati+a6 stimulea; am&iia6 de;+oltarea
capacitii de lucru !n perec/e9
M'*)".*= coard6 saltea special9
D*+c)"*)*= deplasare6 prin rostogoliri laterale
succesi+e6 din culcat facial pri;a reciproc la ni+elul &raelor
celuilaltC srituri simultane cu o coard i deplasareC srituri
alternati+e peste corpul aplecat al partenerului Afiecare de+ine
spri,in pentru partenerBC srituri alternati+e peste partenerul
situat pe genunc/i spri,in pe palme Afiecare de+ine alternati+e
o&stacolB6 deplasare prin rostogolire lateral alternati+e peste
partener A&and rulantB9
I1d"c!""= distanele de parcurs +or fi a,ustate !n funcie
de o&iecti+ele urmrite9
1--
PARCURS NR. O
O0"*c'"9*= de;+oltarea forei6 de;+oltarea re;istenei6
stimularea d<r;eniei6 stimularea cura,ului6 stimularea
cooperrii6 culti+area !ntra,utorrii9
M'*)".*= &nci de gimnastic6 l;i de gimnastic9
D*+c)"*)*= st<nd cu partenerul fa !n fa se
!nfoar trunc/iul acestuia cu picioarele i se face pri; la
ni+elul cefeiC deplasarea cu trecere peste 3 &nci de
gimnastica ae;ate perpendicular pe direcia de mers la
distana de 2 metri !ntre eleC trecere prin pire pe 3 o&stacole
A2 ni+ele cu capac ale l;ii de gimnasticBC se in+ersea;
rolurile i se urc o &anc de gimnastic !nclinat i spri,init
pe o ladC se parcurge distana re;ultat prin alturarea6 !n
prelungire a !nc dou l;i cu !nlimi ascendente fa de
primaC co&or<rea de pe lad se face indi+idual prin sritur9
I1d"c!""= se +or alege parteneri de talie i greutate
apropiateC traseul se parcurge de dou ori6 partenerii
sc/im&<nd rolurile la a doua parcurgere9
PARCURS NR 4
O0"*c'"9*= de;+oltarea detentei trenului inferior6
de;+oltarea forei6 de;+oltarea ec/ili&rului6 formarea
deprinderii de escaladare i de aruncare6 stimularea ateniei6
formarea spiritului de ec/ip6 stimularea responsa&ilitii9
M'*)".*= sac de mingi6 &anc6 l;i6 mingi medicinale9
D*+c)"*)*= deplasare prin srituri succesi+e6 partenerii
afl<ndu-se fa-n fa !ntr-un sac p<n la talieC rostogolire
lateral pe sol fr a se prsi saculC culegerea unor mingi
medicinale i introducerea acestora !n sacC deplasare cu
transportul sacului pe o &anc de gimnastic !ntoarsC
escaladarea unei l;i de gimnastic cu trecerea saculuiC
aruncarea mingiilor la int !n dou l;i de gimnastic fr
capac9
1-1
I1d"c!""= greutatea i numrul de mingi +or fi sta&ilite
!n funcie de posi&ilitiC distanele +or fi alese !n funcie de
+<rsta participanilor9
PARCURS NR. 10
O0"*c'"9*= formarea deprinderii de aruncare-prindere6
de;+oltarea orientrii spaio-temporale6 de;+oltarea
ec/ili&rului6 de;+oltarea ateniei6 culti+area cooperrii9
M'*)".*= mingi medicinale6 &nci de gimnastic9
D*+c)"*)*= st<nd fa-n fa cu un partener fiecare !n
posesia unei mingi medicinale6 deplasare lateral cu pasarea
mingiilorC deplasare cu pasare pe c<te o &anc de gimnasticC
deplasare pe o &anc de gimnastic !ntoars !n contact
reciproc de &raul omonim cellalt &ra susin<nd mingea6
deplasarea prin susinerea partenerului !n spate acesta
fix<ndu-se cu picioarele !n ,urul taliei i transport<nd !n &rae
cele dou mingiC aruncarea la int a mingiilor de ctre
su&iectul transportat9
I1d"c!""= perec/ile +or fi formate astfel !nc<t s
permit desfurarea parcursuluiC pasarea se poate face at<t
cu rostogolire pe sol c<t i aerian9
PARCURS NR. 11
O0"*c'"9*= stimularea cooperrii6 culti+area lucrului !n
ec/ipa6 de;+oltarea ateniei9
M'*)".*= manec/ine6 &nci de gimnastic6 l;i de
gimnastic9
D*+c)"*)*= participanii sunt ae;ai !n coloan6 fiecare
apuc<nd centura celui dinaintea saC alergare erpuit printre
,aloaneC parcurgerea a dou &nci de gimnastic !ntoarseC
alergare cu trecerea peste o&stacole formate din manec/ine
ae;ate perpendicular pe direcia de deplasareC trecerea
printr-un tunel format din l;i de gimnastic i &nciC
1-2
I1d"c!""= pe tot parcursul su&iecii pstrea; formaia
iniialC numrul de participani poate +aria !n funcie de
efecti+9
PARCURS NR. 12
O0"*c'"9*= de;+oltarea orientrii spaiale6 de;+oltarea
detentei6 formarea deprinderii de t<r<re6 formarea deprinderii
de sritur6 stimularea iniiati+ei6 culti+area a,utorului reciproc6
culti+area lucrului !n ec/ip9
M'*)".*= saltea special9
D*+c)"*)*= participanii sunt ae;ai !n coloan6 fiecare
parcurge la r<ndul su tunelul format de apropierea
coec/ipierilor i de deprtarea picioarelor acestora6 dup care
de+ine parte component a tuneluluiC deplasare prin srituri
succesi+e peste partenerul aflat !nainte6 de+enind pe r<nd
o&stacolC srituri succesi+e peste partenerul aflat !nainte6
de+enind6 pe r<nd6 prin g/emuire o&stacolC srituri succesi+e
cu g/emuire i treceri printre picioarele partenerilor Aunul
aplecat6 urmtorul cu picioarele deprtateB9
I1d"c!""= sriturile se execut pe r<nd6 !n coloan6
dup sritur fiecare de+enind o&stacol p<n !i +ine din nou
r<ndul i se re+ine la formaia iniial9
1-3
BIBLIOGRA<IE
&. )%OR6 )96 A199"B 2 (si/ologia colarului greu
educa&il6 ditura .R.6 Kucureti
(. )RN.16 %9%96 3.8CO).R6 Y9)9 A199"B 2 (/5sical
education for special population9 ) de+elopmental6 adapted
and remedial approac/6 (retice-Nall6 .8C96 nglePood Cliffs6
8eP Derse5
A. K^O)86 V9 A2--0B 2 3pecificitatea manifestrii motrice
a omului !n mediul ac+atic6 Referat de doctorat nr9 26 )8736
Kucureti6 iunie
B. K^O)86 V9 A2--"B 2 Docuri dinamice !n ap6 d9
Cartea :ni+ersitar6 Kucureti
$. KO4CT6 196 %)V.36 T96 A199'B 2 )n )cti+it5-&ased
)pproac/ to (/5sical ducation for (resc/ool C/ildren Yit/
%isa&ilities6 )dapted (/5sical )cti+it5 Fuarterl56 nr93
>. K43C6 G96 GR43G4RG6 K A197#B2 OIentraineur
de &as>et&all6 ditura Vigot6 (aris
C. C)1(KOO 3:__)88 T96 O.8%8 %)RO Y9V96
()O.3)84 R4KRT D9 A2---B - (/5sical T/erap5 for
C/ildren- 3econd dition- Y9K9 3aunders Compan5
). C.47: :G8 (96 C.47: C)R18 3. C4O)K9
A2--1B - Tratat de pediatrie - ditia . - d9 1edicala6 Kucuresti
/. %R)G8)6 )96 3T^83C:6 196 ()TR.T33486 G96
A2--2B 2 ducaia fi;ic i sportul factori de integrare social
A8ote de cursB6 )8736 Kucureti
&'.%R)G8)6 )96 K4T)6 )96 T4%4R3C:6 39
3T^83C:6 196 $RK^84.:6 396 T:%4R6 V9 A2--'B 2
ducaie fi;ic i sport6 teorie i didactic6 d9 73T6
Kucureti
&&.KRN)R%6 `96 A199#B 2 1ieux connaitre les
perssonnes /andicapWs mentales6 Re+ue (36 8r9 299
&(.nciclopedia educaiei fi;ice i sportului din Rom<nia
A2--2B6 +ol9 .V6 d9 )ramis6 Kucureti
&A.RR).36 K96 Y.3_6 ) A19#-B 2 Kas>et-&all moderne9
35stemes offensifs et defensifs9 ditura )mp/ora6 (aris
1-0
&B.G)OO)N: %)V.% O9 A1993B 2 %e+elopmental
(/5sical ducation for Toda5Is C/ildren- 3econd dition 2
YCK
&$.GN.Q3C:6 G9.9 A2--2B 2 Kasc/et9 xerciii pentru
!n+area te/nicii i tacticii indi+iduale9 ditura 3emne6
Kucureti
&>.GN.Q3C:6 G9.9 A2--2B 2 Kasc/et9 ditura )r+in6
Kucureti
&C.GN.Q3C:6 G9.96 14)8Q^ )9%9 A2--"B 2 Kasc/et9
7undamente teoretice i metodice9 )8736 Kucureti
&).N4771)88 )9 A2--3B 2 Competiia sporti+ din
punct de +edere interdisciplinar9 Kucureti6 Conferina
$tiinific .nternaional ?Competiia@9
&/.TR:GR6 )96 A199"B 2 3ociali;area i culturali;area
prin sportul competiional i de;&aterile legate de acesta6 *n=
3portul de (erforman6 Teoria competiiei6 nr93'2-3'0
('.O)7486 R9 A19'9B - Voca&ulaire du ps5c/opWdagogie
et ps5c/iatrie de l enfant6 (9:9796 (aris
(&.1)RC:6 V9 A2--3B 2 Competiia 2 o a&ordare
psi/opedagogic9 Kucureti6 Conferina $tiinific
.nternaional ?Competiia@9
((.14)8Q^6 )9%9 A2---B 2 (regtirea fi;ic !n ,ocul de
&asc/et9 Kucureti6 (ro-ditura
(A.14)8Q^6 )9%9 A2--"B 2 Kasc/et9 1etodic9 d9
)lp/a6 Ku;u
(B.8)1Q:6 C96 GNRG:Q6 ) A2---B 2 (si/opedagogie
special6 Kucureti6 ditura (olirom9
($.8^3T)36 %9V9 A2--3B 2 Competiia !n sporturile
adaptate9 Kucureti6 Conferina $tiinific .nternaional
?Competiia@9
(>.8G:O3C:6 C96 (4(3C:6 796 14)8Q^6 )96
(R%)6 C9 A1997B 2 1etodica !n+rii i perfecionrii te/nicii
i tacticii ,ocului de &asc/et9 1.6 )8736 Kucureti
(C.(^:83C:6 C9 A19#3B 2 Copilul deficient 2
cunoaterea i educarea lui6 d9 $tiinific i nciclopedic6
Kucureti
1-"
().(^:83C:6 C96 1:$:6 .9 A199-B 2 Recuperarea
medico-pedagogic a copilului /andicapat mintal6 d9
1edical6 Kucureti
(/.(^:83C:6 C96 1:$:6 .96 A1997B 2 (si/opedagogie
special integrat6 ditura (ro Numanitate6 Kucureti
A'.(^:83C:6 C96 A1999B 2 Terapia educaional a
persoanelor cu disfuncii intelecti+e6 ditura )ll6 Kucureti
A&.(4(3C: G96 (O$)6 49 A199#B 2 Nandicap6
readaptare6 integrare 2 G/id fundamental pentru protecia
special6 recuperarea i integrarea socio-profesional a
persoanelor cu dificultate6 Kucureti6 ditura (ro-Numanitate
A(.(R)TT6 D919 A2--2B 2 T/e /ealing aualities of Pater6
*n= 4rt/opedic Tec/nolog5 Re+ieP6 +ol9 06 nr9 06 Dul5E)ugust
AA.(R%3C:6 T96 14)8Q^6 ) A2--1B 2 Kasc/etul !n
coal9 .nstruire 2!n+are6 d9 3emne6 Kucureti
AB.R)%:6 GN96 Acoord9B A1999B 2 .ntroducere !n
psi/opedagogia colarilor cu /andicap6 ditura (ro
Numanitate6 Kucureti
A$.R)%:6 .9%96 A2---B 2 ducaia psi/omotorie a
deficienilor mintal9 *ndrumtor metodic6 ditura (ro
Numanitate6 Kucureti
A>.R.CNTR6 D96 3NR.OO6 C96 1CC)886 C9 A199#B 2
Recreation and sport for people Pit/ disa&ilities6 *n=
Re/a&ilitation medicine 2 principles and practice6 Oippincott-
Ra+en (u&lis/ers6 (/iladelp/ia
AC.3T^83C: 148.C) A2--2B 2 ducatie fi;ica pentru
prescolari i scolari mici- d9 3emne Kucuresti
A).3T^83C:6 196 C.4OC^6 C96 :R_)O^6 C9 A2--0B 2
Docul de micare6 metod i mi,loc de instruire !n educaie
fi;ic i sport6 d9 Cartea :ni+ersitar6 Kucureti
A/.$CN.4(:6 :9 A1997B - U%icionar de psi/ologieU6 ed9
Ka&el
B'.3V4K4%)6 K96 ()TR.TT3486 G96 A199'B 2 .mpactul
sportului asupra sociali;rii6 *n= +ol9..6 1inisterul Tineretului i
3portului6 Kucureti
B&.T4%4R3C:6 396 K4T)6 )96 3T^83C:6 19
A2--3B 2 ducaie fi;ic i sport adaptat pentru persoanele cu
1-'
deficiene sen;oriale6 mintale i defa+ori;ate social6 d9
3emne6 Kucureti
B(.V)3.O 1)RC: A199'B 2 (si/oterapie i
psi/osomatic6 d9 (olirom .ai
BA.V)3.O (R%) A1999B - .nter+enia precoce !n
educarea copiilor deficieni +i;ual9 ditura (resa :ni+ersitarb
Clu,eanb Clu,-8apoca
BB.VR_)6 96 A199#B 2 (si/opedagogia special6
ditura %idactic i (edagogic6 Kucureti
B$.% V.33CNR6 (9 i 8C:O):6 )9 A2--1B -
U%inamica grupurilorU6 d9 (olirom
B>.VR^$1)$6 T96 %):8T6 (96 1:$:6 .9 A199'B -
G.ntegrarea !n comunitate a copiilor cu cerine educati+e
speciale@6 :8.C7
BC.Y.%1R6 96 3)(.86 19A2--'B - GResurse sociale i
familiale@ 2 note de curs
B).Y.88.CT6 D96 A199"B 2 )dapted (/is5cal ducation
and 3port9 Numan Tinetics
B/.Y`K)R T9 A19''B - %isorders of +ision !n c/ildren9
%iseases of t/e e5e
$'.PPP9specilaol5mpics9org
1-7