Sunteți pe pagina 1din 17

1

Academia de Studii Economice


Bucuresti 2013

Proiect
Managementul
ProiectelorDan Iulia Elena
Facultatea de Management
Anul 2
Seria B, Grupa 130


2


TITLUL PROIECTULUI: BAZA SPORTIVA

BENEFICIARUL (APLICANTUL): PRIMARIA URZICENI

ARIA TEMATICA:
- programul operaional:REGIONAL
- axa prioritar: Dezvoltarea durabil i promovarea turismului
- domeniul de intervenie: Crearea, dezvoltarea, modernizarea
infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabil a resurselor
naturale i pentru creterea calitii serviciilor turistice
- operaiunea:construirea unei baze sportive

LOCATIA PROIECTULUI:
- regiunea:SUD-ESTUL TARII
- judeul:IALOMITA
- localitatea:URZICENI

DESCRIEREA PROIECTULUI:
- scop: Dezvoltarea infrastructurii regionale si mbunttirea situatiei
sociale ,economice si cultural-sportive a locuitorilor ,a investitiilor
locale, a serviciilor publice.
- obiective:
promovarea potenialului turistic i crearea infrastructurii n scopul
creterii atractivitii Romniei ca destinaie turistic;
moderni zarea i exti nderea i nfrastructuri i ;
dezvol tarea turi smul ui ca surs de dezvol tare
economi c;
sti mul area mi cri i sporti ve;
dezvol tarea educai ei pri n sport;
crearea unui medi u rel axant echi val ent unei pensi uni .
- justificarea proiectului: Proiectul est necesar pentru dezvoltarea de
activitati complementare generate de zona respectiva (turism, servicii
nepoluante, sport si agrement); ocuparea, perfectionarea si
diversificarea fortei de munca pe domenii specifice; creterea
nivelului de socializare i a strii de sanatate a tuturor cetenilor si
creearea unui mediu relaxant pentru toate varstele.
3
- contextul proiectului: O baza sportiv, conform Legii educaiei fizice
i sportului nr. 69/2000, cu modificrile i completrile ulterioare,
este o amenajare specific ce cuprinde construcii i instalaii
destinate activitii de educaie fizic i sport.

In Romania, la nivel national exista:
9 complexuri sportive nationale;
32 de unitati de administrare a bazelor sportive din cadrul
Directiilor pentru sport judeten;
48 de cluburi sportive;
10 federatii sportive nationale..
Baza materiala este constituita din:
sedii administrative
146 sali de antrenament i competitii pentru diferite ramuri sportive
27 sali polivalente
24 bazine de not, din care 10 acoperite i 14 descoperite
17 stadioane de atletism, rugby i fotbal
3 piste de patinaj i role
3 partii de bob-sanie
2 partii pentru schi
2 popicarii
12 poligoane de tir; 16 baze nautice
6 patinoare artificiale, din care 2 acoperite i 4 descoperite
4 baze hipice
3 piste de aeromodele
1 baza montana
5 radiocluburi
95 terenuri n aer liber pentru tenis, handbal, volei, baschet, fotbal
45 camine, vile i hoteluri
25 grupuri de alimentatie (bufete, cantine , restaurante)
alte baze sportive, terenuri i anexe necesare activitatilor sportive.4
ACTIVITATILE PROIECTULUI:

1. Constituirea echipei de proiect: alocarea responsabilitatilor fiecarui
membru:

DAN IULIA manager de proiect : Va asigura realizarea activitatilor, va
monitoriza rezultatele, va asigura evaluarea proiectului

IVAN SILVIA asistent manager de proiect : Va sprijini indeplinirea
activitatilor pastrand contactul permanent intre factorii implicati si
parteneri.

ZAMFIR ANCA expert contabil : Va tine evidenta cheltuielilor
investitionale aferente proiectului.

GEOLEA IULIAN - expert consultant de specialitate in managementul
turismului.
BARBU GEORGIANA - expert consultant in colaborarea cu administratia
publica locala.
2. Activitati de constructie
Derularea activitatilor de constructii se face in conformitate cu
prevederile stabilite de Inspectoratul de Stat in Constructii (I.S.C.) si in
conformitate cu legislatia in vigoare.
2.1. Elaborarea caietului de sarcini
Principalele activitati de constructie incluse in caietul de sarcini sunt:
Lucrari de realizare a unor cai de acces;
Lucrari de imprejmuire cu gard a suprafetei aflate in constructie;
Lucrari de constructie a infrastructurii propriu-zise;
Lucrari de racordare la utilitati(apa,gaz,curent,etc);
Lucrari de finisaje (interior si exterior);
2.2 Organizarea licitatiei pentru atribuirea lucrari
Garantarea tratamentului egal si nediscriminarea agentilor economici
impune necesitatea organizarii de licitatii publice pentru atribuirea
lucrarilor.Orice societate comerciala isi poate depunde candidatura la
aceste licitatii. O.U.G. 34/2006 stabileste cadrul legal de desfasurare a
acestor licitatii. Principiile care stau la baza licitatiilor pentru atribuirea
contractelor de lucrari publice sunt:
5
Nediscriminarea;
Tratamentul egal;
Recunoasterea reciproca;
Transparenta;
Proportionalitatea;
Eficienta utilizarii fondurilor;
Asumarea raspunderii.
2.3. Contractarea furnizorilor
Dupa organizarea licitatiei este aleasa o societate comerciala cu care se
va incheia un contract pentru atribuirea lucrarilor de constructii. Se are
in vedere experienta in domeniu si tehnologia utilizata de catre agentul
economic.
2.4. Demararea activitatilor de constructii
Reprezinta etapa de incepere a constructiilor conform caietului de
sarcini.
3. Activitati de achizitii
Acizitiile de bunuri, servicii sau lucrari in vederea implementarii
proiectului finantat din fonduri publice se fac cu respectarea legislatiei
natioanale in domeniul achizitiilor publice (O.U.G. 34/2006 publicata in
Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006 privind atribuirea contractelor
de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii).
3.1. Elaborarea caietului de sarcini
Principalele achizitii necesare punerii in functiune a obiectivului
investitional in conditii normale sunt:
Achizitii de utilaje si echipamente pentru mentinerea in conditii
normale de functionare a
pistelor,terenurilor,partiilor,tribunelor,etc.
Achizitii de echipamente si accesorii sportive (in care intra o gama
variata de echipamente .si accesorii de la imbracaminte pana la
mingi de tenis,fotbal,baschet,etc).
Achizitii de aparate de fitness (benzi de alergare, biciclete
mecanice, banci inclinate,aparate fe forta,etc)
3.2. Organizarea licitatiei pentru achizitia echipamentelor
Deoarece este vorba de o diversitate de echipamente si utilaje, este
absolut necesar organizarea de licitatii pentru achizitionalarea acestora.
Aceste licitatii se organizeaza in aceleasi conditii impuse de lege ca si
licitatiile pentru atribuirea lucrarilor.
6
3.3. Contractarea furnizorilor de echipamente
In urma incheierii licitatiei se incheie contracte cu diverse societati
furnizoare de echipamente, utilaje si accesorii sportive.Acestea din urma
joaca un rol important in indeplinirea obiectivelor si scopului final. De
calitatea si numarul lor depinde in mare masura indeplinirea obiectivelor si
scopului.
3.4. Receptia si punerea in functiune a echipamentelor
Receptia echipamentelor se va face dupa ce acestea au fost instalate de
catre societatea furnizoare.Aceasta raspunde de modul in care aceste
echipamente au fost instalate si de modul lor de functionare atata timp
cat se afla in perioada de garantie.Punerea in functiune a echipamentelor
se va face de catre societatile furnizoare cu care sa incheiat contract.
De asemenea punerea in functiune va fi supervizata de un reprezentant
din cadrul echipei de proiect.
4. Receptia si darea in folosinta a infrastructurii construite
Se estimeaza ca in ianuarie 2015 se va finaliza infrastructura care face
obiectul prezentului proiect investitional. Dupa ce este finalizata
infrastructura construita ea este receptionata de catre Primaria
Urziceni si apoi , la un termen stabilit ulterior, este data in folosinta.

REZULTATELE PROIECTULUI :
Promovarea imaginii locale
Cresterea interesului pentru zona
Cresterea valorii terenurilor in perimetrul localitatii
Motivarea dezvoltarii infrastructurii in municipiu
Stimularea dezvoltarii turismului
Crearea de noi locuri de munca
Atragerea de alte proiecte locale cu activitati conexe

BENEFICIARII PROIECTULUI :
Implementarea proiectului duce la aparitia unui numar mai mare sau mai
mic de beneficiari (grupuri tinta).Principalii beneficiari sunt turistii din
tara si din strainatate care vor putea practica o gama variata de sporturi
intr-una dintre cele mai mari baze sportive din tara pe langa
oportunitatea de a admira peisajul natural din zona. Pe langa acestia se
mai numara si societatile cu care Primaria Orasului Urziceni incheie
contracte de lucrari sau prestari servicii.Beneficiile acestora sunt mai
mult de natura financiara.Totusi, in mod indirect, aceste societati
7
contribuie prin impozite si taxe la bugetul local si implicit la bugetul
central.Un alt beneficiar din acest punct de vedere poate fi considerata
si Primaria Localitatii Urziceni impreuna cu autoritatile publice locale.
Activitatea turistica creaza cerere pentru o gama larga de bunuri si
servicii achizitionate ulterior de turisti si companii de turism, inclusiv
bunuri si servicii produse de alte sectoare economice (comert, industria
alimentara, transportuir, confectii si incaltaminte, etc.). Putem spune deci
ca de pe urma implementarii acestui proiect are de beneficiat intreaga
economie nationala.
Punerea in functiune a bazei sportive duce la necesitatea crearii de noi
locuri de munca. Astfel se poate distinge o alta categorie de beneficiari si
anume locuitorii orasului care au posibilitatea de a-si creste veniturile
prin ocuparea unui loc de munca si implicit a statutului, situatiei materiale,
etc.

MANAGEMENTUL PROIECTULUI:

Echipa de proiect (numr, competene, responsabiliti n cadrul proiectului)

Echipa de proiect este formata din :
Managerul de proiect Dan Iulia are urmatoarele responsabilitati:
supravegheaza realizarea proiectului;
coordoneaza activitatea celorlalti membri ai echipei de
proiect;
asigura utilizarea rationala si eficienta a resurselor
disponibile.
Asistent manager de proiect Ivan Silvia are urmatoarele responsabilitati:
faciliteaza procesul de comunicare dintre managerul de proiect si
restul membrilor echipei;
supravegeaza desfasurarea activitatilor in lipsa managerului.
Expert contabil Zamfir Anca are urmatoarele responsabilitati:
tine evidenta veniturilor si cheltuielilor asigurandu-se de incadrarea in
bugetul alocat;
tine evidenta salariatilor.
Inregistreaza in contabilitate datele necesare.
Consultant in managementul turismului Geolea Iulian are urmatoarele
responsabilitati:
realizeaza pachetele turistice;
8
Reprezentant al administratiei publice locale Barbu Georgiana are
urmatoarele responsabilitati:
fluidizeaza circuitul informational dintre echipa de proiect si
autoritatile publice locale;
se asigura ca resursele financiare sunt utilizate pentru indeplinirea
obiectivelor stabilite.

Metodologia de implementare (sub aspect managerial i tehnic)
Metodele de implementare ale proiectului vor fi utilizate complementar. Cele
mai importante sunt:
Manegementul prin proiect vizeaza ansamblul activitatilor desfasurate pe
perioada de implementare a proiectului in vederea atingerii obiectivelor
propuse si obtinerii rezultatelor. Aceste activitati sunt reprezentate de
toate activitatile de constructie enumerate mai sus. Conducerea prin
proiecte reprezinta o metoda de conducere aplicabila pe o perioada limitata
in vederea rezolvarii unor probleme complexe de mari dimensiuni care
presupun desfasurarea unui ansamblu de activitati de natura diferita si care
implica numerosi specialisti.
Managementul prin bugete reprezinta metoda prin care bugetul asigura, in
expresie financiara, dimensionarea obiectivelor, cheltuielilor, veniturilor si
rezultatelor. Putem include aici achizitia de echipamente si utilaje necesare
implementarii si punerii in functiune a obiectivului investitional.
Managementul prin obiective reprezinta un sitem de conducere bazat pe
determinarea riguroasa a obiectivelor pana la nivelul executantilor care
participa nemijlocit la stabilirea lor si pe corelarea stransa a recompenselor
si sanctiunilor cu nivelul realizarii obiectivelor prestabilite.
Aceste metode combinate asigura implementarea proiectului din toate
puncetele de vedere:
pe activitati;
pe obiective;
pe responsabilitati;
in functie de nevoi si executia bugetara.

9
Riscuri (categorii, evaluare, msuri de atenuare a efectelor)

- Riscuri de furnizori: presupure riscul de a nu primii materia prima si
materialele la timp ceea ce are ca efecte marirea duratei de realizare
a proiectului rezultand din aceasta costuri suplimentare, iar pentru
prevenirea acestui risc vom semna in contracte clauze cu privire la
acest risc.
- Riscul natural: aceste riscuri sunt determinate de factori naturali de
aceea nu pot fi pot prevazute mai dinainte iar pentru acestea sunt
semnate diferite contracte de asigurari.
- Riscul de a nu primi finantarea proiectului: este determinat de o
neredactare corecta si concreta a proiectului iar pentru aceasta vom
respecta metodologia proiectului si vom reconstitui ceea ce nu a fost
elaborat bine.
1
0
DURATA ACTIVITILOR: (grafic Gantt)

Nr.
crt

Activitate/
subactivitate

Poziia/
persoana
responsabil cu
implementarea
activitii

Anul 1 Anul 2

L
u
n
a

1
L
u
n
a

2
L
u
n
a

3
L
u
n
a

4
L
u
n
a

5
L
u
n
a

6
L
u
n
a

7
L
u
n
a

8
L
u
n
a

9
L
u
n
a

1
0
L
u
n
a

1
1
L
u
n
a

1
2
L
u
n
a

1
L
u
n
a

2
L
u
n
a

3
L
u
n
a

4
L
u
n
a

5
L
u
n
a

6
L
u
n
a

7
L
u
n
a

8
L
u
n
a

9
L
u
n
a

1
0
L
u
n
a

1
1
L
u
n
a

1
2
L
u
n
a

.
.
1
Realizarea
Unei cai de
Acces Solicitant x
1.1
Lucrari de
Imprejmuire cu
Gard Solicitant x
1.2
Constructia
Infrastructurii Solicitant x x x x x x x x x x
1
Racordarea la
Utilitati Solicitant x x x
2
Lucrari de
Finisaje Solicitant x x x
2.1
Achizitii de
Utilaje si echip. Solicitant

x x x
xxx
Achizitii de
Echipamente si
Aparate sportive Solicitant x x

11
RELATIA CU ALTE PROGRAME SAU STRATEGII NATIONALE /
EUROPENE:
Proiectul relationeaza cu activitatile din Programul Operational Mediu si va
tine cont de de principiile dezvoltarii durabile pentru a reduce si minimaliza
impactul asupra mediului.
Proiectul este complementar si cu Programul National de Dezvoltare Durabila
in domeniul resurselor turistice naturale, structurilor de cazare si a
infrastructurii turistice de agrement.
[se va descrie modul n care proiectul relaioneaz/se ncadreaz/rspunde unei strategii
naionale n domeniu, modul n care proiectul se coreleaz cu alte proiecte finanate din
fonduri publice/private n regiune/jude, modul n care proiectul se ncadreaz n strategia
local de dezvoltare etc completnd tabelul de mai jos, selectnd opiunea/opiunile care
sunt relevante pentru proiect.]

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:

Particularitati care contribuie la sustenabilitatea proiectului:
baza sportiva va continua sa functioneze si dupa finalizarea
proiectului;
rezultatele proiectului vor fi transferate la diferite niveluri (
sectorial, regional, local,etc);
proiectul include activitati care continua valorizarea rezultatelor si
dupa finalizarea acestuia.

CONCORDANA CU POLITICILE UE I LEGISLAIA NAIONAL:
(principiul poluatorul pltete, dezvoltarea durabil, egalitatea de anse)
Coerenta cu politicile comunitare
Proiectul se afla in concordanta cu Politica de coeziune si orasele:
contributia oraselor la cresterea economca si crearea de locuri de munca in
regiuni. Dupa cum s-a mentionat mai sus, implementarea proiectului va duce
la crearea de noi locuri de munca. Punerea in functiune a bazei sportive va
asigura in viitor surse de finantare pentru bugetul local,respectiv pentru
bugetul central, contribuind in acest fel la cresterea economica nationala.
Coerenta cu politicile nationale
Acest proiect se afla in concordanta cu Hotararea de Guvern 875/2005
privind aprobarea strategiei pe termen scurt si mediu pentru formarea
12
profesionala continua 2005-2010. Aceasta strategie considera ca invatarea
pe tot parcursul vietii ar trebui abordata ca o necesitate obiectiva impusa de
tranzitia catre o economie si o societate bazate pe cunoastere. Strategia
urmareste dezvoltarea unui sistem de formare profesionala continua,
transparent si flexibil care sa asigure cresterea ocupabilitatii, adaptabilitatii
si mobilitatii fortei de munca si care sa raspunda nevoilor pentru o forta de
munca calificata.
De asemenea proiectul se afla in concordanta cu Legea 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul. Acest lucru este evident datorita
faptului ca proiectul impune necesitatea construirii unei infrastructuri.
Obiectivele principale ale amenajarii teritoriului sunt:
dezvoltarea economica si sociala echilibrata a zonelor si regiunilor;
imbunatatirea calitatii vietii oamenilor;
gestioanrea responsabila a resurselor naturale si protectia mediului;
utilizarea rationala a teritoriului.
Proiectul se incadreaza in axa prioritara Dezvoltarea durabila si promovarea
turismului din cadrul POR fiind in concordanta si cu Strategia de dezvoltare
durabila a Romaniei din 1999. Conform acestei strategii sunt sprijinite
investitiile care sunt in concordanta cu obiectivele dezvoltarii durabile.

Principiul poluatorul plateste
O.U. nr. 68/2007 este o corespondenta in sistemul romanesc a Directivei
Europene 2004/35/CE privind raspunderea pentru mediul inconjurator in
legatura cu prevenirea si repararea daunelor aduse mediului. Conform
legisatiei in vigoare, agentul economic a carei activitate a cauzat un
prejudiciu mediului trebuie sa raspunda contraventinal sau penal.
Respectarea acestui principiu in prezentul proiect se va face prin
contractarea unei firme specializate care sa depoziteze deseurile rezultate
din constructia bazei sportive si nu numai. Trebuie mentionat de asemenea ca
echipamentele si utilajele utilizate pentru constructia bazei sportive sunt de
ultima generatie iar nivelul de poluare al acestora se incadreaza in limitele
legale.
Dezvoltarea durabila
Conceptul de dezvoltare durabila desemneaza totalitatea formelor si
metodelor de dezvoltare socio-economica, al caror fundament il reprezinta
asigurarea unui echilibru intre aceste sisteme socio-economice si elementele
13
capitalului natural. Dezvoltarea durabila urmareste si incearca sa gaseasca un
cadru teoretic stabil pentru luarea deciziilor in orice situatie in care se
regaseste un raport de tipul om-mediu. Un element important al dezvoltarii
durabile il reprezinta asigurarea eficientei energetice si utilizarea durabila a
energiei. Pentru realizarea acestui deziderat, acest proiect va accesa surse
ecologice de energie (cum ar fi, de exemplu, panourile solare).
Egalitatea de sanse
In ceea ce priveste egalitatea de sanse, acest proiect va respecta
urmatoarele aspecte :
asigurarea participarii echilibrate a femeilor si barbatilor pe piata
muncii fara nici o discriminare;
asigurarea participarii echilibrate a femeilor si barbatilor in procesul
decizional;
asigurarea egalitatii de sanse in formare profesionala;
reconcilierea vietii profesionale cu viata de familie.
De asemenea, proiectul va asigura egalitatea de sanse si minoritatilor etnice.


14
BUGETUL PROIECTULUI: Euro

Nr.
crt
Denumirea capitolelor i
subcapitolelor
Cheltuieli
neeligibile
Cheltuieli
eligibile
TOTAL TVA*
1 2 3 4 5=3+4 6
1
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obinerea i
amenajarea terenului

1.1 Achiziionarea (exproprierea)
terenului 2500 7500 10000 1900
1.2 Amenajarea terenului 7500 22500 30000 5700
1.3 Amenajarea pentru protecia
mediului 500 1500 2000 380
TOTAL CAPITOL 1 10500 31500 42000 7980
2 CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea
utilitilor necesare obiectivului
2.1 Alimentare cu ap, canalizare,
alimentare cu gaze naturale,
agent termic, energie electric,
telecomunicaii 6250 18750 25000 4750
2.2 Cheltuieli aferente racordrii la
reelele de utiliti 1750 5250 7000 1330
TOTAL CAPITOL 2 8000 24000 32000 6080
3 CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare i
asisten tehnic
3.1 Studii de teren (geotehnice,
geologice, hidrologice,
hidrogeotehnice,
fotogrammetrice, topografice i
de stabilitate a terenului) 1250 3750 5000 950
3.2 Cheltuieli pentru avize, acorduri,
autorizaii de construcie 750 2250 3000 570
3.3 Proiectare i inginerie 1000 3000 4000 760
3.4 Consultan 500 1500 2000 380
3.5 Asisten tehnic 500 1500 2000 380
15
TOTAL CAPITOL 3 2000 6000 8000 1520
4 CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiii
4.1 Construcii i instalaii 1500 4500 6000 1140
4.2 Utilaje i echipamente specifice
i funcionale 12500 37500 50000 9500
4.3 Dotri de specialitate 5000 15000 20000 3800

TOTAL CAPITOL 4 19000 57000 76000

14440

5 CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de antier 250 750 1000 190
5.1.1 5.1.1. Lucrri de construcii i
instalaii aferente organizrii de
antier


1250 3750 5000 950
5.1.2 5.1.2. Cheltuieli conexe
organizrii de antier

250
750 1000 190
5.2 Comisioane, taxe i cote legale
750 2250 3000 570
5.3 Cheltuieli diverse i neprevzute 125 375 500 95
TOTAL CAPITOL 5 2125 7875 10500 1995
6 CAPITOLUL 6
Cheltuieli aferente
implementrii proiectului

6.1 Cheltuieli de publicitate i
informare 125 375 500 95
6.2 Cheltuieli de audit 375 1125 1500 285
TOTAL CAPITOL 6 500 1500 2000 380
I TOTAL cheltuieli 42125 127875 170500 32395
II Alte cheltuieli neeligibile 0 0 0 0
III TOTAL GENERAL (I+II) 42125 127875 170500 32395
16
SURSE DE FINANARE :

NR.
CRT
.
SURSE DE FINANARE VALOARE
(euro)


I
Valoarea total a proiectului, din
care:
170500
A
.
Valoarea neeligibil a proiectului
42125
B
.
Valoarea eligibil a proiectului
127875
C
.
TVA
32395
I

I
Contribuia proprie n proiect, din
care:

A
.
Contribuia solicitantului la
cheltuielile eligibile
0
B Contribuia solicitantului la
cheltuielile neeligibile
42125
C Autofinanarea proiectului
0
TVA 32395
I
V
Asisten financiar nerambursabil
solicitat
= I b II a II
c=127875


17
n care:
I Valoarea total a proiectului = Valoarea neeligibil a proiectului +
Valoarea eligibil a proiectului + TVA
II Contribuia proprie n proiect = Contribuia solicitantului la cheltuieli
eligibile + Contribuia solicitantului la cheltuieli neeligibile + Autofinanarea
proiectului*
*Autofinanarea proiectului se va calcula numai n cazul proiectelor generatoare de venit.