Sunteți pe pagina 1din 156

PATRICIA POTTER

Drum
necunoscut
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
LUMINI}A SORA.
ALCRIS
Capitolul 1
E[ti nebun`!
Cuvintele acestea \i r`sunau \nc` \n urechi lui Lacey
Seldon \n timp ce ie[ea din statul Washington la volanul
micului ei Fiat ro[u. Ma[ina urca nervoas` panta de unde
se vedea insula pe care tn`ra hot`rse s`-[i petreac`
vara.
De cte ori nu auzise aceste cuvinte [i altele
asem`n`toare, de cnd luase hot`rrea care avusese
exact efectul unei bombe! |n acest moment, zvonul \nc`
mai circula probabil de-a lungul cmpurilor de gru din
Iowa sa natal` pn` \n or`[elul universitar din Midwest
unde crescuse [i locuise timp de dou`zeci [i nou` de
ani.
E[ti nebun`!
Toat` lumea i-o repetase. Chiar [i directorul bibliotecii,
cu o voce calm` [i patern`, \n momentul \n care ea \i
prezentase demisia.
{i p`rin]ii s`i i-o spuseser`, desigur, iar mama ei izbuc-
nise \n lacrimi la aflarea ve[tii. Tat`l s`u, care era bancher [i
fratele ei, agent de schimb, abordaser` aspectul economic al
problemei.
S` renun]i la o meserie bun` tocmai \n momentul
cnd e[ti pe cale s` fii avansat`!? Nu fi proast`, Lacey!
Nici m`car nu ai alt post asigurat. A[teapt` cel pu]in s`
g`se[ti ceva!
S` zicem c` po]i tr`i o vreme din ceea ce vei ob]ine din
vnzarea casei! Dar pe termen lung aceasta nu este o solu]ie
rezonabil` [i mai trziu poate vei avea nevoie de bani pen-
tru ceva mai serios.
|n argumentele mamei sale g`si ceva mai mult` sensibi-
litate. Ea cel pu]in spunea lucrurile pe care ceilal]i numai le
gndeau, f`r` s` le exprime.
Dar nu po]i pleca a[a, pur [i simplu! Ai tr`it aici dintot-
deauna. Aici sunt r`d`cinile tale. Fii \n]eleapt` [i m`rit`-te cu
profesorul acela de psihologie. Este \ncnt`tor, iar tu vei fi
o mam` ideal` pentru cei doi \ngera[i de copii ai lui. De ce
faci asta? Ai fost mereu un copil bun, bine crescut. Tat`l t`u
[i cu mine am fost \ntotdeauna mndri de tine. Poate mai
pu]in atunci cnd ai divor]at, ad`ugase ea gnditoare. Dar,
oricum, [tiam c` nu era vina ta. {i, pn` la urm`, au trecut
doi ani de atunci! Ai avut tot timpul s`-]i revii. Nu e[ti f`cut`
s` tr`ie[ti pe Coasta de Vest [i [tii [i tu prea bine ce fel de
oameni sunt pe-acolo. Tocmai tu care ai fost de cnd te [tiu
att de \n]eleg`toare [i att de ascult`toare!
Vnzarea mobilei lui Lacey fusese un adev`rat eveni-
ment \n via]a micului ei ora[. Nimeni nu pleca niciodat` [i
6 PATRICIA POTTER
erau neobi[nuite astfel de practici. La umbra copacului
uria[ din curte, Lacey \n[irase toate bunurile pe care le
avea. Casa [i-o vnduse cu dou` s`pt`mni \nainte, iar
acum se preg`tea s-o elibereze imediat ce termina lichi-
darea mobilierului.
Toat` lumea venise, \mpins` mai mult de curiozitate.
Totu[i solu]ia aceasta se dovedi a fi un succes. Tanti Selma,
una dintre m`tu[ile sale, care nu fusese niciodat` c`s`torit`,
studiase \ndelung mul]imea de curio[i [i apoi \i f`cuse com-
plice cu ochiul nepoatei sale. Ea p`rea a fi singura persoan`
din familie care o \n]elegea. Poate, se gndea Lacey, pentru
c` [i ea avusese la vrsta de treizeci de ani, sentimentul
acela nepl`cut de captivitate \ntr-un or`[el \n care fiecare
locuitor [tie totul despre vecinul lui.
M` duc s-o iau pe maic`-ta la o cea[c` de cafea, \i spuse
Selma cu hot`rre. Altfel nu [tiu cum o s` reziste pn` la
sfr[itul zilei.
Dar, a[a cum prev`zuse Lacey, mama sa reu[i s`-[i
domine emo]iile. Nu degeaba era urma[a acelor femei
demne [i puternice care creaser` reputa]ia Midwest-ului \n
inimile americanilor. {i pn` la urm`, la plecare, cnd Lacey
st`tea rezemat` de ma[in`, cu toat` familia aliniat` \n fa]a ei
pe trotuar, tocmai mama ei a fost aceea care a luat cuvntul
cu o voce sigur`.
De fapt, cred c` meri]i mai mult dect profesorul
acela \ncnt`tor, draga mea. Dar trebuie s` recuno[ti c`
era normal ca noi s` te prevenim. Poate c` exist` totu[i
acolo, pe Coasta de Vest, cineva care va [ti s` te fac`
fericit`...
DRUM NECUNOSCUT 7
Doamna Seldon era o femeie cu picioarele pe p`mnt.
Lacey mergea pe treizeci de ani, \i trebuia un so]. Trebuia
s-o lase s`-l caute \n alt` parte, din moment ce nu p`rea
prea hot`rt` s` [i-l g`seasc` aici.
Lacey \i \mbr`]i[ase pe to]i: pe mama sa, pe m`tu[a
Selma, pe tat`l [i pe fratele ei. Ace[tia \i spuseser` s` scrie
des, s` fie prudent` [i s` nu uite s` mai vin` din cnd \n
cnd pe-acas`. Pentru prima dat` de cnd luase hot`rrea
aceea, Lacey se surprinsese plngnd.
A[ezat` la volanul micului ei Fiat supra\nc`rcat cu baga-
je, f`cuse mari eforturi s` se concentreze asupra drumului,
c`ci ochii \nl`crima]i o \mpiedicaser` mult` vreme s`
disting` bine strada prin parbriz. |ns` lacrimile i s-au uscat
cnd a ie[it din Iowa.
Nu, nu era nebun`! F`r` \ndoial`, gndi ea zmbind, era
prima oar` cnd ac]iona cu \n]elepciune dup` toate
episoadele conven]ionale [i rezonabile care \i formaser`
pn` atunci via]a.
|n timpul lungii c`l`torii de-a lungul Mildwest-ului [i a
Mun]ilor Stnco[i nu \ncetase o clip` s`-[i imagineze insula
pitoreasc` \nverzit` care o a[tepta \n mijlocul arhipelagului
San Juan.
Se sim]ea atras` \ntr-acolo precum acul magnetic al unei
busole, simbol al schimb`rii de direc]ie a propriei sale exis-
ten]e. Acolo va \ncepe o nou` via]`, care \i va [terge
amintirea ultimilor zece ani irosi]i, \[i spuse Lacey.
Acum, cnd ajunsese pe insul`, conducea pe str`du]a cir-
cular`, gndindu-se la to]i ace[ti ani pierdu]i. |nc` de la
vrsta de dou`zeci de ani irosise un timp pre]ios, care ar fi
8 PATRICIA POTTER
trebuit s`-i permit` s` descopere lumea, s` exercite o
meserie pasionant`, s`-[i asume ni[te riscuri [i, de ce nu, s`
tr`iasc` o mare iubire...
Tot acest timp se scursese, iar bilan]ul se solda cu o
c`s`torie e[uat`, cu o slujb` devenit` o rutin` ap`s`toare [i
cu speran]a ascuns` de a duce o via]` mai pu]in plictisi-
toare.
Dar era stabilit! Din vara aceasta Lacey Seldon \[i va lua
via]a \n mini, hot`rt` s` nu repete gre[elile trecutului. La
treizeci de ani [tia c` via]a este scurt` [i c` trebuia s` profite
de ea \nainte de a fi prea trziu.
Mica hart` rutier` desenat` pe spatele pliantului primit
de la han era destul de precis`. Ro]ile Fiatului zburau pe
[oseaua sinuoas`, str`juit` de pini pe o parte,
descoperind o priveli[te minunat` spre mare pe cealalt`
parte.
Un panou anun]a intersec]ia unde Lacey trebuia s`
\ntoarc`. Intr` pe un drum [i mai \ngust, care cobora spre
un golfule] lini[tit.
Acolo, cochet construit \n fa]a m`rii, se \n`l]a hanul
Randolph. Lacey zmbi. Sem`na \ntrutotul cu imaginea pe
care o oferea pliantul turistic.
Cl`direa era din piatr`, cu brne groase de cedru, care \i
d`deau un aer vetust, \ns` original. Un balcon larg \nconju-
ra tot etajul al doilea. |n fa]a intr`rii principale se \ntindea
pn` la ]`rm o peluz` mare, mngiat` ne\ncetat \n zona
aceea de valurile lene[e ale m`rii. |n spatele hanului, z`ri
bungalourile confortabil ad`postite sub crengile pinilor.
Unul dintre ele \i era destinat.
DRUM NECUNOSCUT 9
Lacey opri ma[ina. |[i desf`cu e[arfa cu care \[i legase
coada [i-[i scutur` nervos p`rul lung [i des. Trecuser` doi
ani de cnd \l l`sase s` creasc`. Atunci nimeni nu remarcase
\nceputul unei revolte \mpotriva felului pu]in cam sobru de
a-l purta strns \n coc la ceaf`.
|ns` ast`zi, ca [i pe toat` durata c`l`toriei sale de o
s`pt`mn`, \[i l`s` [uvi]ele s`-i danseze s`lbatic pe umeri.
Ochii ei verzi erau pu[i \n eviden]` de sprncenele castanii
ca [i p`rul. Privirea \i era plin` de inteligen]` [i de mali]io-
zitate, lipsit` de expresia aceea inflexibil` [i \nc`p`]nat`
att de caracteristic` femeilor din Midwest.
F`r` fals` modestie, Lacey credea c` figura ei era agre-
abil`, nimic mai mult. De mul]i ani r`m`sese la convingerea
c` tr`s`turile sale nu erau suficient de fine pe ct [i le-ar fi
dorit, ca acestea s` se armonizeze perfect cu frumosul ei p`r
\ntunecat. Combina]ia pe care o formau un nas drept [i
bine desenat, ni[te pome]i proeminen]i [i o gur` gata
oricnd s` zmbeasc` nu avea nimic nepl`cut, \ns` nici nu
degaja o adev`rat` str`lucire.
Existau, \ns`, mai multe metode de a ascunde aceast`
lips` de sex-appeal, se gndi ea. |n primul rnd felul de a se
\mbr`ca. Astfel, cobornd din ma[in`, l`s` s` se \nvolbureze
\n jurul siluetei sale zvelte m`tasea galben` a unei rochii
plisate. Rochia aceasta \i punea \n valoare, f`r` \ndoial`,
snii mici, dar fermi [i [oldurile gra]ioase. Picioarele goale,
\nc`l]ate \n sandale din curelu[e de piele, precum [i cerceii
care-i atrnau \n urechi \i asigurau, gndi ea, un aer real
dezinvolt. |[i puse pe um`r cureaua gen]ii de piele [i se
\ndrept` c`tre intrarea principal` a hanului.
10 PATRICIA POTTER
Era foarte cald una din acele zile frumoase de var` din
care arhipelagul San Juan putea s`-[i fac` un titlu de glorie.
Mai mul]i clien]i, a[eza]i pe terasa acoperit` de la etaj, \[i
sorbeau \ncet b`uturile r`coritoare. Undeva trebuia s`
existe, dup` cte [tia din bro[ura publicitar`, o piscin`
descoperit` pe timpul verii.
Intr` \n holul hanului, dar acesta era pustiu. |n spatele
biroului de recep]ie, de un model foarte vechi, nu se afla
nimeni. Sun` din clopo]elul ce se g`sea pe mas`, studiind
\n acest timp micul obiect de metal. Dup` cteva minute,
cum nu ap`rea nimeni, ridic` din umeri [i se \ndrept` spre
fereastr`. Nu era gr`bit`, \n fond. Avea chiar toat` via]a
\nainte.
Era pe cale s` zmbeasc` la gndul acesta, cnd \n
spatele ei r`sun` o voce de b`rbat, puternic` [i politicoas`.
|mi pare r`u, domni[oar`, dar m` tem c` nu mai sunt
camere libere. Doar dac`, ad`ug` glasul, nu a]i f`cut o
rezervare...
Vocea, catifelat` [i cu tonalit`]i din cele mai grave, l`sa s`
se \n]eleag` c` o astfel de ipotez` era pu]in probabil`.
|ntocmai, am rezervare, se gr`bi ea s` r`spund`, \ntor-
cndu-se pentru a-l descoperi pe b`rbatul care \i vorbea din
u[a vestibulului.
St`tea aplecat \n cadrul u[ii [i \[i [tergea minile cu un
prosop alb. Era exact contrariul imaginii pe care Lacey [i-ar
fi putut-o face despre un recep]ioner stilat. Cu siguran]`,
oamenii din vest erau mult mai diferi]i!
|i adres` un zmbet prietenos, ar`tndu-i din priviri
po[eta.
DRUM NECUNOSCUT 11
Trebuie s` am pe-aici pe undeva confirmarea scris`. De
fapt am rezervat un bungalou pe toat` perioada verii, nu o
camer`.
Dar toate bungalourile sunt \nchiriate sau ocupate,
domni[oar`. Numai dac`...
Ochii s`i gri str`lucitori se luminar` \ntr-o expresie de
uimire evident`.
Doar dac` nu sunte]i cumva domni[oara Seldon,
bibliotecara din Iowa?
Lacey \l privi \ncrez`toare.
Sunt nevoit` s` recunosc! Dar lini[ti]i-v`, nici dum-
neavoastr` nu ar`ta]i a recep]ioner, a[a cum nici eu nu ar`t
a [oarece de bibliotec`.
La rndul lui zmbi, examinnd-o cu aten]ie. Cutele fe]ei
sale exprimau o oarecare duritate. Ochii \i str`luceau, iar
Lacey observ` c` se opriser` cam prea insistent asupra
rochiei sale galbene. Con[tient` c` lumina de afar` \i scotea
\n relief formele trupului prin m`tasea sub]ire a rochiei, ea
se \ndep`rt` de fereastr` [i-i \ntinse cu un gest sigur
scrisoarea prin care i se confirmase rezervarea.
B`rbatul arunc` o privire asupra hrtiei, iar Lacey
profit` de acest lucru pentru a-[i da mai bine seama cu cine
are de-a face.
Trebuia s` aib` vreo treizeci [i [apte sau treizeci [i opt
de ani, iar vrsta i se ghicea dup` tr`s`turile pe care tim-
pul s`pase indiciile a ceea ce numim de regul` expe-
rien]`, f`r` a l`sa totu[i urme de b`trne]e. I se ghicea
totu[i ceva aspru \n privire iar ochii \i tr`dau o voin]` extra-
ordinar`.
12 PATRICIA POTTER
P`rul \nchis la culoare, b`tnd \n ro[cat, piept`nat pe
spate de mntuial`, descoperea o frunte lat`. Cteva [uvi]e
cam prea lungi pentru un b`rbat de vrsta lui \i atrnau la
ceaf` pe gulerul c`m`[ii albastre. Avea mnecile suflecate
deasupra antebra]elor puternice, iar c`ma[a descheiat`
descoperea un piept bronzat, acoperit cu p`r. L`]imea
umerilor contrasta cu [oldurile \nguste. Lacey observ` c`
purta ni[te blugi prea strm]i, care i se mulau pe coapse
\ntr-un fel ce i-ar fi displ`cut cu siguran]` doamnei Seldon.
Asemenea blugi pentru un b`rbat de vrsta lui! Hai c`-i
bun`!
Lacey nu putu s`-[i re]in` un zmbet imaginndu-[i
reac]ia mamei sale.
Abia cnd el se a[ez` \n spatele biroului, \i putu
analiza expresia energic` [i sever` imprimat` pe chip,
subliniat` de ni[te pome]i proeminen]i, un nas agresiv
[i o b`rbie foarte voluntar`. F`r` a fi cu adev`rat fru-
mos, chipul acesta emana o autoritate calm` care
putea, orict de ciudat ar p`rea, s`-l fac` extrem de
seduc`tor.
Ridicndu-[i ochii cenu[ii, el realiz` c` era privit [i zmbi
cu satisfac]ie [i amuzament, v`dit \ncntat de a fi astfel
analizat.
Bine a]i venit, domni[oar` Seldon! V` a[teptam, \ntr-
adev`r. {i nu numai noi, de altfel!
Ea \l urm`ri, cu o expresie \ntreb`toare, cum disp`rea
dup` birou \n c`utarea unor hrtii. Cnd reap`ru \n cm-
pul ei vizual, \i \ntinse un teanc de scrisori atent \mpa-
chetate.
DRUM NECUNOSCUT 13
Domni[oar`, v-am urmat instruc]iunile pe care ni le-a]i
dat \n scrisoarea dumneavoastr`. Ave]i aici coresponden]a.
V` a[teapt` de peste o s`pt`mn`.
Perfect, spuse ea \ntinznd mna cu ner`bdare spre
pachetul voluminos. M`car la capitolul acesta lucrurile au
\nceput bine.
Ave]i inten]ia s` v` petrece]i vara scriind scrisori? o
\ntreb` el cu u[oar` ironie \n glas.
Nu, cred c` \mi voi umple timpul \ncercnd s`-mi
g`sesc de lucru, r`spunse ea cercetnd pe rnd plicurile
pe care le ]inea \n mn`. Dar dac` ]ine]i neap`rat s` [ti]i,
afla]i c` majoritatea acestor scrisori sunt de la persoanele
c`rora le-am trimis un curriculum vitae de vreo dou` luni
\ncoace. Mi-am permis s` dau adresa de aici pentru
r`spunsuri.
V`d, spuse el cu voce joas`. {i cte scrisori a]i trimis?
Sute! \i r`spunse rznd. Cu pu]in noroc, ve]i primi
coresponden]` pentru mine pn` la sfr[itul verii!
S` nu-mi spune]i c` a]i b`tut atta drum pn` aici doar
ca s` v` g`si]i de lucru!
O privea acum cu o expresie sincer derutat`.
Am b`tut tot drumul `sta, cum spune]i dumneavoastr`,
din multe alte motive... |mi pute]i spune unde trebuie s`
semnez?
F`r` s` scoat` un cuvnt el lu` un formular de pe un col]
al biroului [i-i \ntinse un stilou.
Ea \ncepu s` completeze fi[a \ntr-o t`cere deplin`,
sub privirile insistente ale b`rbatului de la biroul de
recep]ie.
14 PATRICIA POTTER
|n timp ce scria, Lacey se \ntreba cum va reac]iona el
cnd va vedea c` a men]ionat adresa hanului la rubrica
domiciliul stabil. |n sfr[it, el \i \ntinse cheia [i \i propuse:
Am s` v` ajut s` v` desc`rca]i bagajele.
V`d c` \ndeplini]i [i func]ia de recep]ioner [i pe aceea
de hamal, \i spuse ea surzndu-i, \n timp ce se \ndrepta
spre ma[in`.
|ntocmai. {i mai ales ast`zi, cnd ajutorul meu este
bolnav. Dar permite]i-mi s` m` prezint: m` numesc
Randolph. Holt Randolph. {i... sunt proprietarul hanului.
|n]eleg, spuse Lacey, nu foarte surprins`. Ce intere-
sant! De ct timp v-a]i instalat aici?
Mergeau pe peluz`, ea \nainte, el \n urm`. Trebuia s`
aib` cam un metru optzeci [i de aceea se sim]ea pu]in
ap`sat` de prezen]a lui, \n ciuda faptului c` [i ea avea
aproape un metru [aizeci [i opt.
Sunt mo[tenitorul acestui han. A fost al bunicilor mei.
Tonul lui era aproape agresiv.
Da, desigur... |ns` nu-mi imaginam c` e posibil prin
p`r]ile acestea.
Ce? S` ai bunici?
Nu, spuse ea rznd. Pur [i simplu s` po]i mo[teni
averea l`sat` de genera]iile care te-au precedat. |mi imagi-
nam c` oamenii de pe aici sunt ni[te oameni realiza]i prin
for]e proprii, care pleac` de tineri din casa p`rinteasc` pen-
tru a-[i construi un viitor...
Ave]i dreptate, a[a se \ntmpl` \n majoritatea cazurilor.
Ajunser` aproape de ma[in`, al c`rei interior era \n]esat de bagaje.
Apoi el ad`ug`:
DRUM NECUNOSCUT 15
Dar nu e neap`rat nevoie s` abandonezi totul ca s`
pleci \n c`utarea propriei identit`]i.
Lacey \i arunc` o privire t`ioas`. Se afla \n fa]a unui
b`rbat care [tia ce vrea. Emana o singuran]` \nn`scut`, prin
care l`sa s` se \n]eleag` c` era capabil s` ob]in` de la via]`
tot ceea ce [i-ar fi dorit s` ob]in`. Singurul lucru care o mira
pe Lacey era cum de un b`rbat ca Holt Randolph se
mul]umea s` conduc` un han cu aspect destul de
\mb`trnit, ad`postit \n golful unei mici insule.
Fiecare cu destinul s`u, conchise ea cu dezinvoltur`.
Apoi se a[ez` la volan, \n timp ce el \i ]inea portiera
deschis`.
Filozofie venit` direct din Midwest?
Rde]i de mine. Imagina]i-v` c` tocmai de aceea m`
aflu aici, pentru a fi \nconjurat` de oameni cu o astfel de
filozofie. De fapt, unde este bungaloul meu?
Uita]i-l acolo, este cel de pe coasta aceea. O s` v`
sim]i]i bine [i ve]i avea o priveli[te adorabil` spre Punget
Sound. Atunci, o s` ne \ntlnim acolo sus, fiindc` \n ma[in`
nu este loc [i pentru mine, dup` cte v`d.
Lacey rse binevoitor [i \i ar`t` cu un gest neputincios
pachetele \nghesuite pn` [i pe scaunul din fa]`.
Vede]i, aici este tot ce am pe lumea asta. M` simt exact
ca unul dintre aventurierii de odinioar`, care-[i
\ngr`m`deau \n c`ru]e toate lucrurile pe care nu le vn-
duser` \nainte de plecare.
Holt o fix` un moment. |n privirea lui se citea [i uimire
[i curiozitate. S-ar fi zis c` dorea s`-i pun` o mie de
\ntreb`ri, iar acest lucru nu-i displ`cea lui Lacey deloc.
16 PATRICIA POTTER
Nimeni pn` acum nu se interesase prea mult de subiectul
acesta. Acas`, \n Iowa, toat` lumea o cuno[tea dintotdeau-
na, pe ea [i familia ei. Singura dat` cnd suscitase pu]in
curiozitatea celorlal]i fusese \n ziua cnd le anun]ase ple-
carea.
Holt \ncepuse deja s` urce pe poteca ce ducea spre bun-
galou. |ntorcnd cheia \n contact, se gr`bi s` porneasc` [i
ea. Ajuns` cu cteva secunde \naintea lui [i se duse s`
deschid` u[a, curioas` s` descopere ce \nsemna farmec
rustic pentru cei care \i trimiseser` pliantul publicitar al
hanului. Nu fu dezam`git`. Era exact ceea ce-[i imaginase.
Scnduri late de cedru acopereau pere]ii camerei princi-
pale, pe care o \nveselea un mic [emineu din piatr` alb`.
De o parte [i de alta a intr`rii se aflau dou` ferestre mari
care ofereau o larg` priveli[te asupra insulelor arhipelagu-
lui, iar \n centrul acestei priveli[ti ap`rea seme] hanul.
Buc`t`ria micu]` ocupa un col] al bungaloului, iar \n
apropiere de aceasta \ncepea un culoar ce deservea camera
[i baia.
V` place?
|i pusese \ntrebarea cu timiditate, intrnd \n urma ei \n
camer`.
E perfect, \i r`spunse ea entuziasmat`
Canapeaua, original` [i confortabil`, era un model foarte
vechi. Holt arunc` o privire \ntr-acolo [i ad`ug` \n chip de
scuz`:
O parte din mobilier dateaz` de ceva vreme, \ns` patul
e nou-nou], v` garantez, ct despre baie, a fost renovat`
iarna aceasta.
DRUM NECUNOSCUT 17
Dar sunt \ncntat`! De un lucru sunt sigur`: n-a]i putea
fi amendat pentru reclam` mincinoas`.
Lacey se \ntreb` oare de ce se sim]ea el obligat s` se
scuze astfel.
Covoare groase acopereau o parte a podelei, iar
perdelele erau f`cute dintr-o ]es`tur` imprimat` cu culori
calde [i vesele. Pe pere]ii de lemn galben din fundul
\nc`perii, soarele desena reflexe juc`u[e. Holt p`rea
u[urat.
M` bucur mult c` v` place. V` aduc imediat bagajele.
Mul]umesc.
Lacey l`s` pachetul cu scrisori pe un birou a[ezat \n
dreptul uneia dintre ferestre. Apoi ie[i [i ea s` descarce
bagajele din ma[in`.
Glumea]i mai devreme cnd mi-a]i spus c` asta e tot ce
ave]i dumneavoastr`?
Lacey \ntoarse capul. Holt apucase cu abilitate caseto-
fonul \n]epenit \ntr-unul din col]urile portbagajului.
Deloc! r`spunse Lacey, apucnd [i ea mnerul unei
valize. Am vndut tot ce aveam [i crede]i-m`, \nc` se mai
vorbe[te despre asta \n Iowa!
Cteva minute mai trziu el puse cu grij` aparatul pe o
m`su]`.
{i unde-avea]i de gnd s` merge]i dup` vacan]`?
N-am nici cea mai vag` idee. Am timp toat` vara s` m`
mai gndesc la asta. Cum v-am mai spus, trebuie s`-mi
g`sesc de lucru [i mai am [i alte lucruri de f`cut \nainte de
a m` stabili undeva definitiv. Deocamdat` ceea ce conteaz`
pentru mine e s` m` simt bine aici, s` m` simt ca acas`.
18 PATRICIA POTTER
El se opri pentru o clip` [i zmbi, privind-o cum iese. O
briz` u[oar` \i \nfoiase rochia \n jurul picioarelor.
Cu siguran]` n-ave]i nimic din bibliotecara coco[at` pe
care o a[teptam. Dumnezeu mi-e martor, totu[i, c` m`
feresc de idei preconcepute. Apropo, de la ce vine L-ul
dinaintea numelui dumneavoastr`.
Lacey.
Ea zmbi, pu]in jenat`, c`ci sim]ise c` lumina soarelui \i
f`cea rochia aproape transparent`; de altfel sim]i c` se
\nro[e[te, c`ci Holt Randolph nu se jena s` admire ceea ce
lumina \l ajuta s` \ntrez`reasc`.
Se \ntreb` dac` to]i b`rba]ii din aceast` regiune aveau
acelea[i obiceiuri. Ct era de diferit fa]` de locurile ei
natale! Dar apoi, brusc, \[i m`rturisi \n gnd c` acas` n-ar fi
\ndr`znit niciodat` s` \mbrace o astfel de rochie!
{i dumneavoastr`... Crede]i c` ceea ce-mi imagi-
nasem eu despre cum ar`ta]i are vreo leg`tur` cu reali-
tatea?
P`i de ce? Chiar att de pu]in am aerul unui adev`rat
hangiu? Atunci, a ce sem`n, dup` dumneavoastr`?
Ei bine, s` spunem c` mai degrab` p`re]i f`cut pen-
tru a conduce un ranch sau o exploatare petrolier` sau
chiar...
|n nici un caz! Randolph e foarte potrivit aici, nu-i a[a,
Holt?
Surprins`, Lacey se \ntoarse. Un b`rbat tn`r sosise \n
spatele ei. Era sl`bu] [i cam adus de spate, c`ci era foarte
\nalt. Avea p`rul castaniu \nchis, ca [i ochii [i purta o
must`cioar` cuceritoare.
DRUM NECUNOSCUT 19
Dumneavoastr` sunte]i bibliotecara pe care ne-au
anun]at-o? Bine a]i venit! M` numesc Jeremy Todd, sunt
vecinul dumneavoastr`.
Purta \n bra]e trusa nou-nou]` de pictur`, pe care o luase
\n trecere din portbagaj.
Sunte]i [i artist`, pe deasupra?
Bun` ziua, r`spunse ea zmbind. M` numesc Lacey
Seldon, dar nu [tiu dac` sunt artist`. Nici n-am \ncercat \nc`
s` pictez. Este unul din lucrurile pe care inten]ionez s` le
experimentez vara aceasta.
Bun` seara, Todd, spuse Holt la rndul lui. V`d c` nu
pierzi vremea.
Exact, replic` tn`rul. Cnd am v`zut ma[ina, am
\n]eles imediat c` oaspetele din Midwest pe care \l a[teptam
ne va dep`[i a[tept`rile!
Lacey clipi din ochi, dezorientat` de u[oara und` de
rivalitate masculin` ce plutea \n aer. Oare ea era cauza aces-
tui schimb de replici pu]in acide?
Am cump`rat ma[ina aceasta acum dou` luni, spuse ea
repede pentru a destinde atmosfera. Toat` lumea m-a crezut
nebun`; spuneau c` nici un mecanic n-o s`-i dea de cap!
Jeremy avu o strmb`tur` pozna[`. Era \mbr`cat cu ni[te
jean[i decolora]i [i o c`ma[` lung` ro[ie.
Toate bibliotecarele din Midwest sunt ca dumneavoastr`?
Nu! Unele sunt blonde!
Holt aprecie gluma cu un rs \nfundat.
Dragul meu Todd, spuse el, din moment ce pari
hot`rt s` r`mi cu noi, \]i suger`m s` ne aju]i s` desc`rc`m
bagajele.
20 PATRICIA POTTER
La dispozi]ia voastr`, r`spunse Todd, lund-o \n urma lui Holt.
Lacey se g`si curnd \n mijlocul bagajelor sale
\mpr`[tiate prin camer`. Le mul]umi c`lduros celor doi
b`rba]i.
Pentru pu]in. Sigur nu v` lipse[te nimic?
Sigur. Tot ce am e aici!
Cred c` a]i l`sat o groaz` de lucruri \n Iowa!
E-adev`rat. |n primul rnd mi-am l`sat dou`zeci [i
nou` de ani din via]`.
O s` v` \ntoarce]i \napoi \ntr-o zi...
Niciodat`!
Holt [i Lacey se privir` o clip`, uitnd de prezen]a lui
Jeremy. Holt cl`tin` din cap gnditor, iar Lacey se sim]i
dintr-o dat` incomod sub intensitatea privirii lui.
Unde e bungaloul dumneavoastr`? \l \ntreb` pe
Jeremy.
Aici, al`turi. Am trecut prin fa]a lui. Ave]i cumva pla-
nuri pentru disear`? Dac` nu, a[ fi \ncntat s` vi-l prezint pe
prietenul nostru Holt \n minunatul exerci]iu al func]iilor
lui.
Ce vre]i s` spune]i? \ntreb` Lacey nel`murit`.
Jeremy face aluzie probabil la felul \n care ne petrecem
serile la han. Sunte]i binevenit`, ca [i to]i ceilal]i clien]i ai
no[tri, desigur.
Ve]i vedea, continu` Jeremy. Programul este \mbietor.
Dup` cin` po]i s` te la[i prad` tenta]iei de a savura un pahar
\n fa]a [emineului imens, iar apoi s` dansezi \n sala mare.
Dineurile lui Holt atrag mult` lume. Vre]i s` veni]i? Eu am
s` ajung pe la ora opt.
DRUM NECUNOSCUT 21
Lui Lacey nu-i pl`cea s` i se for]eze mna. |ns` era curioas`
din fire. {i apoi nu era acesta un mod potrivit de a-[i \ncepe
vacan]a?
De acord. Voi veni.
Ei, bine, pe disear`, spuse Holt cu un ton ceremoni-
os. Dac` ave]i nevoie de ceva, orice, nu ezita]i s` m`
anun]a]i.
Ea \l privi cum se \ndep`rta pe drumul care cobo-
ra spre han, cu un mers u[or, de felin`. Era pentru
prima oar`, gndi ea, cnd analiza mersul unui
b`rbat.
Vocea lui Jeremy o f`cu s` revin` pe p`mnt.
Pot s` v` ajut s` despacheta]i?
|i privea cu viu interes colec]ia de discuri de flamen-
co.
Nu, mul]umesc. Apropo, va trebui s` ne \mbr`c`m \n
vreun fel mai special \n seara aceasta?
A, nu! Se merge pe simplitate pe-aici. Ct mai lejer!
R`mne]i a[a cum sunte]i, va fi perfect.
|n timp ce-i vorbea, \i detalia din priviri ]inuta, a[a cum
f`cuse [i Holt.
O pereche trainic` de blugi [i un costum de baie e tot
ce-]i trebuie ca s`-]i petreci vara aici.
Ave]i inten]ia s` r`mne]i mult timp?
Da, imagina]i-v` c` m-am hot`rt s` scriu o carte, \i
dest`inui el ceremonios.
Formidabil! Ce gen de carte?
Lacey era obi[nuit` s` \ncurajeze astfel de proiecte. O
mare parte din activitatea ei la bibliotec` fusese \ndreptat`
22 PATRICIA POTTER
\nspre sf`tuirea acelora ce-[i doreau s` \nfiin]eze un ziar, s`
scrie articole sau chiar c`r]i. {tia ct de mult aveau nevoie
de sprijin scriitorii \n devenire.
E vorba de un roman de aventuri, \i r`spunse.
Mult` ac]iune, pu]in sex, iar ca personaj principal, un
macho...
Este prima carte pe care vre]i s-o scrie]i?
Da. Lucrez \n domeniul asigur`rilor [i sper s-o scot la
cap`t.
Dac` \n]eleg eu bine, [i dumneavoastr` [i eu vom
profita de vara aceasta pentru a \ncerca o nou` carier`.
{i dumneavoastr`?
Da, spuse ea, o nou` activitate [i o nou` via]`.
Inten]ionez s` folosesc hanul ca ramp` de lansare.
Draga mea Lacey, avem multe \n comun!
Tn`ra femeie zmbi. Cu siguran]`, se sim]ea \n clipa
aceasta mai apropiat` de el dect de Holt. Holt Randolph,
gndi ea, n-avea dect s` se mul]umeasc` s` tr`iasc` din
mo[tenirea familiei. |n fond, probabil c` nici nu-[i dorea
altceva dect o m`runt` existen]` lini[tit`, lipsit` de griji, la
hanul s`u...
Nu, ei doi nu aveau nimic \n comun...
DRUM NECUNOSCUT 23
Capitolul 2
|n timp ce intrau \n sala primitoare a hanului, Todd \i
spuse lui Lacey:
Aici vei g`si to]i insomniacii insulei.
Un foc superb trosnea \n [emineul care se \n`l]a monu-
mental pe peretele din fund. La San Juan, nop]ile puteau fi
[i reci. C]iva obi[nui]i, confortabil a[eza]i \n fotoliile lor, \[i
degustau coniacul.
Presupun c` este singurul loc de acest gen de pe
insul`, r`spunse Lacey.
Holt Randolph, care discuta \n apropierea focului cu
o femeie de o vrst` destul de \naintat`, le arunc` o
privire.
Jeremy \ncepu s` rd`, \nainte de a i se adresa familiar lui
Lacey:
Cum de ai ghicit? To]i cei care vor veni \n curnd aici
s` danseze sunt fie locatari ai vilelor vecine, fie clien]i ai
motelurilor din \mprejurimi. Form`m o mic` societate, s-ar
putea spune, [i \nc` una destul de antrenant`, vei vedea. A!
Cred c` am fost repera]i.
|ntr-adev`r, Holt venea spre ei cu dou` pahare [i o sticl`
de coniac de calitate. Lacey \[i putu da seama dintr-o privire
de seduc]ia [i dezinvoltura pe care le emana proprietarul
locului. Purta o hain` u[oar` de var`, cu dunguli]e albastru
deschis. Pantalonii de culoare \nchis` [i c`ma[a de un alb
impecabil \i subliniau elegan]a siluetei.
Le zmbea amndurora, \ns` Lacey sim]i c` numai ea era
vizat` de privirea ascu]it`. De[i Jeremy \i spusese s` nu-[i
fac` probleme pentru ]inut`, se felicit` acum \n sinea ei c`
se oprise \n Seattle s`-[i re\nnoiasc` o parte din garderob`.
|n seara aceasta \mbr`ca pentru prima oara o rochie exotic`
superb`, din m`tase indian`. Strns` pe talie, se l`rgea apoi \n
pliuri ce-i dansau \n jurul genunchilor. Nuan]ele lucioase de
albastru [i verde \i puneau \n eviden]` reflexele arz`toare ale
p`rului castaniu ro[cat [i se armonizau cu culoarea ochilor.
Surprinsese o lumin` aprobatoare \n privirea lui Holt [i sim]i
deodat` o senza]ie stranie, nel`murit`.
Sunt \ncntat c` a]i venit, le spuse el cu amabilitate,
umplnd cele dou` pahare.
Apoi se \ntoarse c`tre Jeremy.
Dragul meu, e[ti aici de o s`pt`mn` [i cuno[ti obi-
ceiurile casei. Permite-mi s` te las singur o clip` pn` cnd
o prezint pe Lacey [i celorlal]i prieteni ai no[tri.
Dar pot eu s`... r`spunse Jeremy.
Lacey nu auzi [i restul frazei: cu o mn` puternic`, Holt
o tr`gea dup` el.
DRUM NECUNOSCUT 25
E unul din pu]inele mele privilegii \n casa asta.
Oricum, b`iatul acela era cam prea tn`r pentru tine, \i
spuse el, l`snd la o parte convenien]ele. S` mergem! {i \[i
strecur` mna pe sub bra]ul tinerei femei.
Domnule Randolph, voi face treizcei de ani vara asta,
[i e o vrst` la care \ncepi s` apreciezi compania b`rba]ilor
mai tineri.
|i d`duse replica pe un ton sec \nghe]at [i se gndi c` \n
Iowa n-ar fi \ndr`znit niciodat` s` vorbeasc` a[a cu un
str`in. Era destul de mul]umit` de sine.
Holt ridic` o sprncean` \ntreb`tor, \ntoarse u[or capul
[i o cnt`ri de sus pn` jos.
Totu[i nu m` \ndoiesc c` femeile din Midwest [tiu s`
fac` diferen]a \ntre, s` spunem... autenticitatea unei sticle
de vin bun, vechi, [i agresivitatea unuia recent, necopt.
Lacey se crisp` pu]in. Nu era obi[nuit` s` poarte acest
gen de conversa]ie cu un b`rbat pe care abia \l cunoscuse.
Dar poate a[a era moda pe aici...
Am plecat din Midwest pentru a schimba atmosfera, nu
ca s` pun \n practic` formule \nvechite, gata f`cute.
Se oprir` \n fa]a [emineului. Cu un aer ironic el o studia cum
\[i bea coniacul cu \nghi]ituri mici. Apoi o \ntreb` pe un ton moale:
Chiar e[ti hot`rt` s-o rupi definitiv cu trecutul?
Absolut.
E vorba bine\n]eles [i de un b`rbat?
Nu cred c` v` prive[te.
Lacey se str`duia s` r`spund` calm [i s`-[i ascund` senti-
mentul de disconfort pe care i-l provoca intensitatea acestei
priviri gri-argintii.
26 PATRICIA POTTER
Felul \n care o privea o tulbura. Era ceva mult mai
puternic dect senza]ia de u[oar` surescitare pe care o
poate cauza un flirt f`r` importan]`.
Ca s` se lini[teasc` \[i spuse c` lucrurile n-aveau cum s`
avanseze. Un mic flirt, nimic mai mult. Al doilea la num`r de
cnd sosise, [i de la \ntlnirea ei cu Jeremy. {i apoi, n-avea
nici o importan]` din moment ce hot`rse deja c` Holt
Randolph nu putea \n nici un caz s` reprezinte idealul ei
masculin.
A[ prefera s` fiu prevenit \n cazul \n care un mascul
furios ar ap`rea la u[a mea s` m` acuze c` ad`postesc o
so]ie fugit` de acas`...
Fi]i f`r` grij`, \i spuse ea cu o grimas`. Nu am nici un
so] care s` m` caute. De fapt so]ul, meu m-a p`r`sit pe
mine, nu eu pe el, [i toat` lumea pe-acolo crede c` am
\nnebunit.
{i care este adev`rul?
Prefer s` cred c` am sc`pat tocmai la timp.
Po]i fi sigur` c` nu mai e[ti \nc` sub [ocul acestei
desp`r]iri?
Ea \i r`spunse glacial:
S` \n]eleg c` v` supune]i to]i clien]ii la acest gen de
interogatoriu?
Doar pe cei care m` intereseaz`.
Ea ezit`. S`-i r`spund` la privirea aceea scrut`toare? Se
gndi cteva clipe, apoi, ridicnd u[or din umeri, alese s`-i
povesteasc` pe scurt via]a sa. |n definitiv, ce-ar fi putut face?
Nici o grij`, nu mai sunt afectat` de lovitura divor]ului
meu. S-a petrecut acum doi ani, imediat ce i-am terminat de
DRUM NECUNOSCUT 27
pl`tit studiile de medicin`. S-a rec`s`torit cu o doctori]`. |i
trebuia o persoan` cu care s` \mp`rt`[easc` acelea[i
interese [i acelea[i gusturi, cel pu]in asta este ceea ce a
pretins el.
R`mase gnditoare o clip`, apoi relu`:
Ar mai fi [i Harold. Dar nici de el n-ave]i de ce s` v`
teme]i.
Rse, uimit` de franche]ea [i cinismul cu care \i vorbea.
Bine. |ns` trebuie s`-]i mai pun o \ntrebare. Cine este
acest Harold?
O grimas` \i schimonosi brusc chipul cnd auzi numele
pronun]at de Holt.
A! Este un profesor de psihologie de la universitatea
unde lucram.
Reu[ise s` ia un aer dezinvolt [i se minuna c` poate s` se
adapteze att de u[or la \ntors`tura glumea]` a conversa]iei.
Ca s` continue \n acela[i stil, spuse, pe un ton pref`cut
tragic:
M-a cerut \n c`s`torie prim`vara trecut`. Aveam ima-
ginea ideal` pentru el.
O \nmormntare \n toat` regula, nu? {i care era ima-
ginea respectiv`?
Genul de femeie de cas`, cu picioarele pe p`mnt.
La amintirea lui Harold [i a micilor pete de cerneal` pe
care le \mpr`[tia peste tot, nu-[i putu opri un zmbet larg.
E cu att mai amuzant, cu ct nu-mi plac \n mod
deosebit copiii, iar ai lui aveau darul de a m` c`lca pe nervi
r`u de tot. De multe ori mi-a sc`pat mna. |i cre[te cu sim]
de r`spundere, dup` principii de psihologie avansat`. |n
28 PATRICIA POTTER
ziua \n care i-am spus c`, din cnd \n cnd, cteva palme la
fund sunt mai folositoare dect ni[te discursuri inter-
minabile, [i-a retras cererea \n c`s`torie!
Surprinse o lic`rire de amuzament \n ochii lui Holt [i
scoase un oftat adnc, caraghios.
Un alt plan de m`riti[ intrat la ap`! Mama nu mi-o va
ierta niciodat`, desigur. Timpul trece, crede]i dumneavoas-
tr`, ad`ug` ea cu un aer filozofic. {tiu dintr-o surs` sigur` c`
dup` treizeci de ani, [ansele ca o femeie s` se m`rite scad
rapid.
{i care este aceast` surs`? o \ntreb` el f`cndu-i jocul.
Tanti Selma. Avea dou`zeci [i nou` de ani cnd a
refuzat cererea unui comerciant care se afla \n trecere prin
or`[elul nostru. Ultima ei [ans`, mi-a spus. {i-a mu[cat
degetele!
Din cte v`d, ai venit aici ca s`-]i g`se[ti o slujb` [i... \n
acela[i timp [i un so]? \ntreb` Holt prudent, lund o
\nghi]itur` de coniac.
Auzi]i, lucrurile au mai evoluat, totu[i, de pe vremea
cnd m`tu[a mea avea dou`zeci [i nou` de ani.
Orice urm` de ironie disp`ruse din vocea ei, \n timp ce
continua s` sus]in`:
Ast`zi mai exist` [i alte posibilit`]i pentru o femeie, \n
afara mariajului. Am fost cerut` de dou` ori [i nu sunt ten-
tat` \n mod deosebit de aceast` variant`. Prima dat` cnd mi
s-a cerut mna a fost pentru c` acest lucru semnifica un bon
de mas`. So]ul meu n-avea un ban cnd l-am cunoscut [i
am comis gre[eala clasic` de a-l ajuta s`-[i termine studiile,
s`-l \ntre]in, altfel spus. A doua [ans` de fericire conjugal`
DRUM NECUNOSCUT 29
ce mi s-a oferit o datorez acestei imagini de casnic`.
Mul]umesc lui Dumnezeu acum, nu mai am t`r]e \n cap ca
prima dat`. Urm`toarea mea experien]` \n acest domeniu
se va limita strict la o aventur` pasager`. F`r` angajamente
condi]ionate!
Lic`rirea de surprindere din ochii gri-cenu[ii era abia
vizibil`, dar Lacey avu timp s` observe [i alt` expresie, pe
care nu reu[i s-o descifreze. Dezaprobare? |[i mu[c` buzele.
Ce c`uta ea acolo, pe punctul de a-[i povesti via]a acestui
b`rbat? Ar fi f`cut bine s` bea mai pu]in coniac!
Dar era prea trziu s` dea \napoi. Iar Holt o provoac` [i
mai mult la continuarea discu]iei:
N-ar trebui s` fie prea greu de g`sit ceea ce cau]i. Nu
l-ai ochit deja pe Jeremy Todd pentru a \ncerca aceast`
urm`toare experien]`?
Vocea \i era prea neutr` pentru a p`rea natural`.
Singura atitudine posibil` era s` r`spund` cu aceea[i
moned`. Avea s`-i arate lui Randolph c` nu str`b`tuse tot
acest drum ca s` suporte o nou` serie de critici [i de sfa-
turi...
Nu am hot`rt nimic \nc`, spuse ea cu o voce suav`.
Jeremy [i cu mine abia ne-am cunoscut [i vreau s` fiu abso-
lut sigur`.
Sigur`! Sigur` de ce?
Tonul lui violent o surprinse [i se \ntreb` ce naiba l-apu-
case. Putea s` nu fie de acord cu planurile ei de viitor, \ns`,
pn` una-alta, ea nu era dect o client` a hanului [i nimic
mai mult. Holt \[i reveni repede [i continu` cu o non[alan]`
afectat`.
30 PATRICIA POTTER
De ce ]ii att de mult s` fii sigur`? Ai putea s` \ncerci
oricnd o nou` experien]` [i s`-i pui punct dac` lucrurile
merg r`u.
M-ai \n]eles gre[it, Holt, \i r`spunse Lacey cu un calm
aparent. Era pentru prima oar` cnd \l tutuia de la
\nceputul discu]iei lor. Considera c` \[i poate permite acest
lucru ]innd cont de lucrurile att de personale pe care
\ncepuser` s` le discute. S` [tii c` m-am gndit mult. Caut
leg`turi solide, bazate pe interese comune [i pe ra]iune.
Leg`turi care pot fi desf`cute f`r` am`r`ciunea divor]ului, o
dat` ce pl`cerea sim]urilor \nceteaz`.
Idealul t`u e s` fii o amant` cu drepturi recunoscute,
oarecum! r`bufni el brusc. |[i turn` o cantitate conside-
rabil` de coniac. Ofensat`, Lacey \[i \ncrunt` sprncenele
cu un aer sever.
Eu m` refer la o alian]` cl`dit` pe egalitate absolut`. |]i
aminte[ti de scrisorile acelea cu posibile locuri de munc`
pe care le-ai pus de o parte pentru mine? O s`-mi c[tig sin-
gur` existen]a. Nu se pune problema s` fiu o femeie
\ntre]inut` de un b`rbat.
Holt se interes` pe un ton batjocoritor:
Ai inten]ia s` \]i g`se[ti tot felul de preocup`ri?
De ce nu? Am descoperit a[a zisele binefaceri ale
c`s`toriei tradi]ionale \n anii \n care puteam tr`i o mare
dragoste. Am suportat timp de dou`zeci [i nou` de ani
chinurile unei vie]i meschine, \nguste, \ntr-un or`[el de
provincie. De acum \nainte am inten]ia s` recuperez timpul
pierdut.
Holt exclam` \nsp`imntat:
DRUM NECUNOSCUT 31
Dumnezeule! Nu-mi spune c` ai ales hanul meu ca
s`-]i pui via]a \n ordine.
Lacey se relax` [i-i adres` un zmbet provocator. Privirea
aceea \nfrico[at` \i aducea aminte de altele asemenea [i avu
o pl`cere r`ut`cioas` s` toarne gaz pe foc.
Ba da, \ntocmai. N-a fost nevoie dect de o arunc`tur`
de ochi pe pliantul hanului ca s` m` conving c` insula
aceasta este locul ideal pentru dep`[irea unei crize.
F`r` s` a[tepte un r`spuns, \i \ntoarse spatele [i plec` s`-l
caute pe Jeremy.
Ochii ei p`strau \nc` zmbetul acela [i o or` mai trziu,
cnd aluneca u[or pe ringul de dans \n bra]ele lui Jeremy.
Aveai dreptate. Parc` to]i insomniacii de pe insul` [i-au
dat \ntlnire aici.
Scrut` cu privirea mul]imea ce se \nghesuia \n sal`.
|n ceea ce m` prive[te, am s` m` dedic noii mele
cariere de scriitor, dar nu am inten]ia s` renun] la orice dis-
trac]ie. De[i locul acesta are reputa]ia de a fi animat \n
perioada verii, tot la fel de bine au de c[tigat [i amatorii de
lini[te [i calm. |n plus, nu suntem departe de Seattle [i de
Vancouver, ceea ce \mi permite cte-o scurt` escapad` din
cnd \n cnd, ad`ug` el vesel.
Mi-am propus [i eu s` vizitez aceste ora[e ct voi sta
aici.
Dac` o faci pentru a-]i g`si o slujb`, s` [ti c` sunt multe
ocazii [i \n nord-vest, \i spuse el pu]in surprins.
Domiciliul meu va fi aici, \ns` inten]ionez s` frecventez
[i alte regiuni. Am trimis C.V.-uri pe toat` Coasta de Vest [i
chiar \n insulele Hawaii. Numai Dumnezeu [tie unde am s`
32 PATRICIA POTTER
aterizez! Mi s-a spus c` \n California ar fi cele mai mari
[anse. Dar nu-i nici o grab`... am la dispozi]ie toat` vara ca
s` vizitez nord-vestul.
Vrei s` spui c` ]i-e egal dac` ajungi \n California sau \n
insulele Hawaii? se interes` el cu curiozitate.
De ce nu? De altfel, mi-am pus la dispozi]ie toat` vara
pentru vacan]`.
A[a, deci!
Sursul pozna[ \i reap`ru pe chip.
Sper c` nu ai nimic \mpotriva aventurilor de var`! glumi el.
Nu [tiu. N-am tr`it niciodat` vreuna.
Ei, asta-]i lipse[te ca s` fii fericit`!
Tot ce se poate.
O strnse [i mai aproape, iar Lacey se l`s` \n voia bra]elor
lui. Era frumos, gndi ea, [i se \n]elegeau de minune. |l ascul-
ta atent` cum vorbea despre personajul principal al c`r]ii sale.
Sper s-o plasez la o editur` cu un public larg.
{i dac` nu se vinde?
Atunci nu-mi va r`mne altceva de f`cut dect s` m`
\ntorc la asigur`rile mele, conchise el suspinnd.
|n vreme ce traversau sala sc`ldat` \ntr-o lumin` difuz`
pentru a ajunge la masa lor, Jeremy o prezent` \n trecere
tuturor cuno[tin]elor lui de la han.
Cnd se \ndep`rtau de o pereche \ncnt`toare cu care
schimbaser` cteva cuvinte politicoase, Jeremy morm`i:
Credeam c` Randolph trebuia s` se ocupe de
prezent`ri. Despre ce vorbea]i adineauri? Trebuia s`-i fi
v`zut fa]a cnd ai plecat! P`rea tare \nciudat.
Lacey \i r`spunse pe un ton sec:
DRUM NECUNOSCUT 33
Vorbeam despre planurile mele de viitor care nu prea
p`reau s`-i plac`, de altfel. Totu[i nu \n]eleg de ce l-ar
interesa pe el acest aspect.
|nso]itorul ei, galant, \i trase scaunul.
Probabil fiindc` \nainte de sosirea ta \[i f`cuse o ima-
gine total diferit` despre tine.
Lacey ridic` o sprncean`, \ntreb`tor.
Cum adic`? Ce [tii tu despre asta?
Cnd l-am \ntrebat cine va ocupa bungaloul vecin cu al
meu, mi-a r`spus c` a[tepta o oarecare bibliotecar` din
Midwest. Nu p`rea deloc s` conteze pe sosirea acestei
m`runte bibliotecare ca s` distreze \n vara aceasta!
Totu[i pare... \h... mai degrab` genul conservator.
Vreau s` spun, dac` ]inem cont de faptul c` e celibatar...
Se opri dintr-o dat`, lovit` de un gnd nea[teptat.
Pentru c` e celibatar, nu?
Pn` \n clipa de fa]`, da. Dup` Mulleri perechea pe
care tocmai i-o prezentase situa]ia nu va r`mne a[a o
ve[nicie. Mullerii, care sunt obi[nui]ii casei de ani de zile, [i-o
amintesc foarte bine pe fosta lui logodnic`. L-ar fi p`r`sit,
zice-se, pentru un alt b`rbat cu care s-a [i c`s`torit, dar de
care a divor]at mai apoi. Edith a auzit ni[te zvonuri, cum c`
misterioasa femeie din trecutul lui Randolph ar fi ocupat
vara, de mai multe ori, o camer` la han... Edith [i Sam cred
c` gazda noastr` ar putea s` re\nnoade leg`tura cu ea.
Ochii lui Lacey str`lucir`.
Interesant! Respins prima oar` cu mndrie de o fiin]`
nestatornic`, sfr[e[te prin a trata cu dispre] toat` specia
feminin`.
34 PATRICIA POTTER
Nu [tiu nimic mai mult.
Jeremy ridic` din umeri, v`dit neinteresat de problem`.
Lacey consider` subiectul \ncheiat [i aduse vorba de altce-
va. Erau adnci]i \ntr-o discu]ie antrenant` despre naviga]ie,
o veche pasiune a lui Jeremy \n care se oferi s-o ini]ieze,
cnd Holt ap`ru lng` ei.
Lacey care-l urm`rise cu coada ochiului cnd dansase [i
el pu]in, nu fu surprins`.
Manierele lui atente [i curtenitoare \l f`ceau cu siguran]`
o gazd` foarte popular`, \[i spuse ea.
Bei cu noi un pahar, Holt?
Jeremy i se adresase pe un ton foarte amabil.
Mul]umesc, tocmai fac oficiile de gazd`, Lacey este
urm`toarea pe lista mea. |mi permi]i s-o invit la dans...?
Lacey remarc` lipsa total` de cordialitate \ntre cei doi
b`rba]i [i zmbi \n sinea ei. Holt se \nclin` u[or \n fa]a
tinerei femei, l`sndu-l pe Jeremy cu gura c`scat`. Acesta se
str`dui s` p`streze un glas vesel:
Nu uita s` mi-o aduci \napoi. Eram \n mijlocul unei
discu]ii interesante. |]i vine s` crezi? Biata fat` n-a urcat
niciodat` pe un vapor!
Cu siguran]` c` au o mie de alte feluri de a-[i petrece
timpul liber \n Iowa, \i arunc` Holt peste um`r.
Spunnd acestea, \i strnse ferm \ncheietura minii.
Lumini]a care str`lucea \n privirea lui \i d`du ghes lui Lacey
s`-l sfideze.
Nimic nu te oblig`, Holt, s` m` incluzi pe lista ta,
vorbesc foarte serios. Nu m` plictisesc deloc, dup` cum
bine vezi.
DRUM NECUNOSCUT 35
|ncerc` s`-[i elibereze \ncheietura minii \ns` f`r` succes.
Insist, replic` el cu o voce suav`. |ntotdeauna \mi iau
rolul foarte \n serios.
Lacey \i adres` lui Jeremy, pe deasupra um`rului lui
Holt, o mic` strmb`tur` neputincioas`, iar acesta \i
r`spunse cu un zmbet crispat. S` l`s` condus` pe ringul
de dans.
Un singur dans, Holt. Sarcina ta se opre[te aici, \i spuse
ea cu o voce inexpresiv`.
Nu tu decizi asta, numai eu pot s` judec cnd ia sfr[it
misiunea mea.
De cum o \nl`n]ui, \i sim]i c`ldura trupului prin m`tasea
fin` a rochiei.
Vezi tu, Lacey, pentru mine totul este o art`.
A! {i dansezi cu toate femeile care se cazeaz` la
tine?
Cel pu]in o dat`.
{i e benefic pentru afaceri?
Lacey se str`duia s` par` vesel` [i dezinvolt`.
Nemaipomenit!
Lacey se gndi la urm`toarea sosire a fostei logodnice. |[i
spuse c` s-ar amuza s`-l vad` dansnd cu acea femeie din
trecutul lui. O curiozitate tipic feminin`. Dar oare i-ar acor-
da el un dans? Sau ar face excep]ie de la regul`? Se sur-
prinse \ntrebndu-l, sincer interesat`.
Obliga]iile acestea mondene nu \]i sunt nepl`cute
uneori? S-ar putea spune c` ]i-ai petrecut seara alergnd de
la unul la altul f`r` s` ui]i pe nimeni. Nu e o rutin`
ap`s`toare?
36 PATRICIA POTTER
El ridic` din umeri [i o strnse [i mai tare la pieptul s`u.
Degetele ei \ntrziar` pe ]es`tura fin` a hainei lui; parfumul
incitant al apei de toalet` pe care o folosea Holt se potrivea
de minune cu virilitatea lui.
S-ar putea spune c` e o rutin`. |ns` o fac cu pl`cere
pentru c` singura mea dorin]` e ca oaspe]ii mei s` fie
mul]umi]i. Totu[i, \n cazul de fa]`...
Lacey ridic` privirea spre el, dezorientat`.
Nu ]i-am cerut nimic. Tu ai insistat s` dans`m.
|i r`spunse cu un glas aproape indiferent:
Nu mi se pare deloc o corvoad` s` dansez cu tine. De
fapt, te potrive[ti perfect \n bra]ele mele. Att de u[oar`,
att de m`t`soas`...
Ochii lui Lacey se \nchiser` pe jum`tate. Holt t`cu pen-
tru un moment, apoi relu` cu glas lini[tit.
|ns` m` tem de pe acum de reac]ia pe care o vei avea
cnd am s` te informez despre Jeremy Todd.
Ai perfect` dreptate. Nu sunt dispus` s` te ascult. A[a
c`, s` nu abord`m subiectul, vrei? Consider c` ]i-ai \ndepli-
nit misiunea. Hot`rt lucru, Holt dep`[ea orice limit`!
Regret. Con[tiin]a mea nu mi-ar da pace s`pt`mni
\ntregi! Todd e un b`iat dr`gu], dar foarte plin de el, `sta-i
adev`rul. Se cam crede un gigolo. A stat aici cteva
s`pt`mni vara trecut` [i am avut ocazia de neinvidiat de a-l
vedea \n ac]iune.
Nu crezi c` sunt destul de mare ca s` am grij` de mine?
De altfel, nu mi-ai spus c` e prea tn`r pentru mine?
Lacey se sim]ea cople[it`. Holt Randolph se credea \n
m`sur` s-o avertizeze! Se comporta exact ca un frate autoritar.
DRUM NECUNOSCUT 37
Cred c` e[ti mai vulnerabil` dect multe femei de
vrsta ta. Lacey, \i [opti, articulnd clar fiecare cuvnt. A[a
cum ai spus-o [i tu mai devreme, ai dus o via]` poate
monoton`, \ns` protejat`, \ntr-un or`[el de provincie.
Experien]a divor]ului nu ajunge pentru a-]i da o imuni-
tate extraordinar` \n fa]a b`rba]ilor care exploateaz`
femei.
{i dac`, a[a cum \ncercam s` te fac s` \n]elegi [i la
prima noastr` discu]ie, dac` nu m-ar deranja s` fiu...
exploatat`, cum spui tu?
Nu [tii ce vorbe[ti. Jeremy pnde[te o aventur`, de o
var`, nimic mai mult. {i, \n ciuda ideilor tale feministe, nu
e[ti \nc` altceva dect o mic` provincial`.
Ei bine, tocmai! Nu cer mai mult dect s` m` debarasez
de r`m`[i]ele educa]iei mele provinciale.
El \ncrunt` sprncenele [i deveni mai conciliant.
Nu te sup`ra, Lacey. E de datoria mea s` te previn \n
ceea ce-l prive[te pe Todd.
A! Iat` un lucru bun! Am putea, te rog, s` vorbim
despre altceva?
O lic`rire de mnie str`lucea \n ochii ei. B`rbatul acesta
n-o mai amuza, \ncepea chiar s-o agaseze. F`r` \ndoial`, s-ar
fi sim]it ca la el acas` \n Iowa!
Chipul lui Holt se umbrise [i tr`da dezam`girea pe care
i-o cauzase ne\nsemnatul efect ce-l avuseser` vorbele lui
asupra lui Lacey.
S` vorbim despre altceva? P`i cum a[a? |n fine, cum
vrei tu! Spune-mi, de exemplu, de ce ai ales hanul meu pen-
tru aceast` escapad`?
38 PATRICIA POTTER
Uite o \ntrebare bun`! Ar trebui s` fii mndru. Am ales
hanul t`u dintr-o mie de hanuri asem`n`toare de pe \ntrea-
ga coast`. De[i pliantul nu promitea nici ap` cald`, nici
cte-o cad` \n form` de inim` \n fiecare camer`!
Sunt flatat! Nu m` \ndoiam c` am o concuren]` att de
serioas`.
Ea continu`, ignornd tonul lui sarcastic.
Am ales insula ta din alte motive. Visam la un loc \n
care s` scap de cmpuri de gru, de campusuri universitare
[i care, \n acela[i timp, s` nu fie prea sufocant. |n]elegi,
Holt? Am p`strat ceva din bunul sim] al Midwest-ului meu.
Vara aceasta va \nsemna o schimbare hot`rtoare \n via]a
mea. Vreau s` m` adaptez ct mai bine noului stil de via]`
pe care l-am ales. Locul acesta nu reprezenta numai un
refugiu pentru mine, ci [i un spa]iu extrem de propice,
unde puteam s`-mi organizez viitorul.
Chiar vezi schimbarea aceasta drept definitiv`? Cerceta
cu am`nun]ime chipul ridicat spre el, iar \ntrebarea lui
cerea un r`spuns sincer.
Absolut! Nu m-a[ \ntoarce niciodat` \n Iowa. De acum
\nainte am s` profit de toate avantajele vie]ii. |ns` cred c`
schimb`rile prea brutale ale existen]ei [i modific`rile de
decor pot crea probleme. Poate de aceea am luat hot`rrea
de a m` opri \nti \n nord-vest mai degrab` dect de a m`
duce direct \n California de Sud.
}i-ai cnt`rit mult aceast` decizie?
{i planurile, r`spunse ea ferm. Sunt dotat` cu un
teribil sim] de organizare. Probabil forma]ia mea de
bibliotecar`.
DRUM NECUNOSCUT 39
Holt profit` de o u[oar` ezitare din vocea lui Lacey [i \i t`ie vorba:
Atunci chiar ar fi p`cat s` te vedem naufragiind \nainte
de a atinge etapa decisiv` a metamorfozei tale! Ar fi \ngro-
zitor ca planurile s`-]i dea gre[!
Lacey \ncepu s` rd`, sincer amuzat`.
{i cine ]i-a spus c` naufragiul nu face parte din pla-
nurile mele? {tii c` via]a din Iowa ]i s-ar potrivi ca o m`nu[`?
Ah! Bine\n]eles, ar trebui s`-]i tunzi pu]in p`rul [i s` faci
cteva mici modific`ri de vestimenta]ie. Dar, o dat` puse
la punct aceste detalii, te-ai descurca perfect. Familia mea
te-ar adopta \ntr-o secund`.
Ipotez` care e mai mult dect suficient` ca s` m`
coboare complet \n ochii t`i, nu?
S` spunem c` pn` acum membrii familiei mele n-au
f`cut deloc eforturi ca s`-mi \n]eleag` gusturile.
|l apreciau to]i pe studentul la medicin` [i pe Harold,
profesorul de psihologie?
Mi-e team` c` da.
Ce te face s` crezi c` [i eu intru \n aceea[i categorie cu
ei?
O anumit` autoritate cam prea \ncrezut`! r`spunse ea
cu satisfac]ie.
|ncrezut`!
|[i \nso]i exclama]ia cu o grimas` care \i descoperi din]ii
de un alb str`lucitor. Privind-o, o lic`rire de amuzament \i
\nsufle]i ochii cenu[ii [i, pentru prima oar`, Lacey se \ndoi
de juste]ea a ceea ce crezuse despre el. Dac` Holt avea o
calitate care le lipsea att fostului ei so] ct [i lui Harold,
aceea era sim]ul umorului...
40 PATRICIA POTTER
M` g`se[ti \ncrezut? relu` el.
N-ai crede acela[i lucru despre mine dac` doar cu cte-
va ore dup` ce am fi f`cut cuno[tin]`, te-a[ fi pus \n gard`
\n privin]a vreunei femei?
El scoase un oftat [i \[i permise s`-[i lase mna s`-i
alunece pe [oldurile tinerei femei.
A[ fi putut considera acest lucru ca o dovad` de
interes...
A, deci te interesez?
Lacey \l sfida, brusc intrigat`.
De ce attea sfaturi, m` rog? \l chestion` pe un ton
sever.
Nu e[ti a[a cum \mi imaginasem pn` s` te
cunosc.
Evident c` nu dorea s` r`spund` direct [i c`uta porti]e
de sc`pare.
{tiu. Atunci s` \n]eleg c` aten]ia ta o datorez acestui
fapt? }i-e greu s` suprapui realitatea peste imaginea pe care
]i-o f`cuse[i despre viitoarea client`?
Nu, spuse el f`r` tragere de inim`.
P`rea fascinat de ochii ei verzi.
Nu e doar asta...
Ce-ar mai fi?
|l \ncuraja s` continue; \[i d`dea seama c` era pe cale s`
\nceap` un flirt [i acest lucru \i f`cea pl`cere. El trase
puternic aer \n piept.
|mi aminte[ti de cineva.
Sclipirea de veselie disp`ru din ochii lui Lacey [i fu
\nlocuit` de o expresie grav`.
DRUM NECUNOSCUT 41
|n]eleg.
|n acela[i moment ea f`cuse deja leg`tura cu fosta lui
logodnic` despre care discutase cu Jeremy ceva mai
devreme.
M-ar mira s` \n]elegi. Nu m` cuno[teai cnd s-a petre-
cut povestea mea, spuse el rznd.
Cum?
Ea \l privi confuz`. Cu siguran]`, el credea c` nu va trece
mult [i se va ar`ta [i ea o fiin]` f`r` inim`, ca [i femeia din
trecutul lui.
Dar Holt relu` pe un ton de o blnde]e nea[teptat`:
{i eu am trecut prin ce-ai trecut tu, acum c]iva ani. Nu
e[ti prima care descoper` c` traverseaz` o perioad` critic` a
vie]ii, Lacey Seldon. {i nici singura care experimenteaz` un
alt fel de existen]`, total nou, pentru a \ncerca s`
dep`[easc` astfel criza.
Vrei s`-mi spui c` [i tu ai tr`it o experien]` de acela[i
gen?
Ochii ei se m`rir` \ntreb`tor, ca [i cum i-ar fi fost greu s`
cread`.
Nu pot s` mi te imaginez capabil de scrupule nici fa]`
de tine, nici fa]` de oricine altcineva.
Nici n-am a[a ceva... m` rog, nu mai am acum.
Dar ai avut vreodat`?
Insista ca el s` r`spund`, arznd de o nea[teptat` curi-
ozitate.
Holt devenise serios.
Da, odat`. Vrei s` [tii ce-am aflat \n aceast` perioad`?
R`spunsul veni ca o explozie.
42 PATRICIA POTTER
Nu! V`d bine ce-ai \nv`]at! Te-ai hot`rt s`-]i pre]uie[ti
confortul [i siguran]a, nu-i a[a? Spui c` ai traversat o criz`?!
Dar ]i-ai schimbat via]a? Nu! Atunci, la naiba cu concluziile
tale! C`ci, vezi tu, Holt, \n clipa asta eu \mi schimb total
lumea! {i n-am s` primesc lec]ii de la unul care n-a fost \n
stare s-o termine o dat` pentru totdeauna cu trecutul!
Nu e[ti dispus` s` \nve]i din gre[elile altuia?
Cnd \ncepi o nou` via]`, ai nevoie s` urmezi exemple
care demonstreaz` reu[ita...
F`r` incidente pe parcurs.
|i \ncheiase chiar el fraza cu o concluzie spus` pe un ton
devenit brusc agresiv.
Lacey \nchise ochii un moment, iar obrajii i se aprinser`.
Niciodat` pn` atunci nu fusese att de dur`. Ce i se \ntm-
plase? De ce se l`sa provocat` de acest b`rbat?
|[i reveni [i \l analiz` printre gene.
Fiecare dintre noi e liber s` aleag`, Holt. Se pare c` tu
]i-ai f`cut alegerea. E treaba ta. Totu[i sper s` \n]elegi c`
nu-mi doresc ca tu \n mod special, nu altcineva, s`
hot`rasc` \n locul meu.
Lacey, ascult`-m`...
Dac`-mi permi]i, am s` m` duc \napoi la Jeremy.
|i d`rui sursul ei cel mai \ncnt`tor.
{i mai ales, lini[te[te-te, ]i-ai f`cut datoria.
F`r` s` a[tepte un r`spuns, Lacey se \ntoarse [i plec` de
pe ringul de dans. Era a doua oar` \n seara aceea cnd \i
\ntorcea spatele. {i abia \l cunoscuse pe acest b`rbat!
DRUM NECUNOSCUT 43
Capitolul 3
A doua zi diminea]a, Lacey st`tea pe o rogojin`, cu
picioarele \ncruci[ate turce[te, cu palmele pe genunchi,
privind cerul superb al r`s`ritului. Holt ap`ru din nou.
Acum medit`m? Pari f`cut` pentru lucrurile acestea,
Lacey. |mi imaginez fe]ele celor din Iowa dac` te-ar vedea \n
postura asta.
Vocea \i era seac`, \ns` Lacey sim]i o ironie u[oar` care-[i
g`si imediat ecoul \n ea.
Bun` diminea]a, Holt, spuse ea calm f`r` s` deschid` ochii.
|l sim]ea aproape de ea, pe peluza din spatele bunga-
loului, studiindu-i chipul.
Ai venit s` afli unde [i-a petrecut noaptea Jeremy? |mi
aduci aminte de o supraveghetoare de dormitoare, pe care
o aveam la pension. Acum c` ai constatat c` sunt singur`,
du-te repede la urm`torul bungalou. Cine [tie ce picanterii
s-or petrece acolo?
El murmur` cu stng`cie, v`dit jenat.
M` crezi sau nu, dar nu am obiceiul s`-mi spionez clien]ii.
Nu-i auzi pa[ii pe iarba umed` de rou`, \ns` \l sim]i
apropiindu-se.
Nu? A[ fi b`gat mna \n foc c` da!
|i revedea privirea b`nuitoare a]intit` asupra ei noaptea
trecut`, cnd plecase la bra]ul lui Jeremy.
La gndul acesta deschise ochii. El st`tea \n picioare
lng` ea. |i remarc` \nc`l]`mintea sport, [ortul [i pieptul
gol, bronzat.
Lacey zmbi u[or.
Faptul c` faci jogging la aceast` or` matinal` nu-]i d`
dreptul s`-mi ironizezi micile tabieturi.
Alerg, domni[oar` Seldon, nu fac jogging, e o mic`
diferen]` de nuan]`.
El se a[ez` lng` ea, cu un zmbet larg pe buze.
Dac` te las` inima s` mergi cu mine, e pe-aici o potec`
ce duce pn` sus...
|i ar`t` cu un gest vag un punct \n spatele unui plc de
arbu[ti.
Lacey \i r`spunse ceremonios:
|]i mul]umesc pentru invita]ie. |ns`, dup` cum
vezi, mi-am f`cut deja un program pentru prima parte a
zilei.
Da, v`d.
Privirea lui \ntrzie pe p`rul ei strns \ntr-un coc negli-
jent la ceaf`. Cteva [uvi]e delicate i se ondulau pe umeri,
deasupra gulerului brodat al bluzei. Ceva din expresia lui
Holt o f`cu s`-[i aduc` aminte c` nu avea nimic pe
dedesubt.
DRUM NECUNOSCUT 45
Nu te tenteaz` ideea s`-]i \ncepi ziua a[a cum ai
\ncheiat-o ieri? |n doi?
|i trebuir` cteva clipe s`-i \n]eleag` aluzia.
Interesant` sugestie, fug s`-l trezesc pe Jeremy.
Haide, Lacey! exclam` el pe un ton de repro[. Jeremy
doarme bu[tean, probabil. Pe cnd eu sunt aici, treaz [i...
Devii cam \ndr`zne]! Ai face bine s`-]i continui alergarea,
poate mai scapi de excesul acesta de energie pe care-l ai \n
tine.
D`-mi o [ans`, Lacey. |ncerc s`-mi cer scuze!
Scuze! exclam` ea cu ochii m`ri]i.
Ieri sear`, dup` plecarea ta, am \n]eles c` m-am com-
portat ca un imbecil. Sunt chiar surprins s` te v`d \nc` aici.
M` a[teptam s` apari \n diminea]a asta la recep]ie, s` m`
anun]i c` te-ai gndit s`-]i petreci vara \n alt` parte.
Ea ezit` o clip`. Ar fi vrut s` nu fie con[tient` de for]a pe
care o degaja corpul lui musculos, de pielea neted` [i
lucioas`. |ns` lumina dimine]ii \i d`dea un nu [tiu ce
extrem de seduc`tor, iar Lacey nu putea s` nu-i observe
umerii la]i, coapsele ferme, conturul bine desenat al trun-
chiului [i al bra]elor. Holt emana o virilitate ce p`rea s`-i
trezeasc` sim]urile \ntr-un mod \ngrijor`tor. |n ciuda
voin]ei sale, Lacey \[i aminti fiorul care o str`b`tuse cnd
dansase cu el.
|[i goni din minte cu hot`rre acest gnd.
}i-a cam fost team` c` pierzi un client, nu? spuse ea \ncet.
Iar tu e[ti de p`rere [i pe bun` dreptate c` a[ fi
meritat-o, a[a e? Lacey, adev`rul e c`-mi pare r`u c` m-am
purtat ca un...
46 PATRICIA POTTER
...Frate? tat`? sau ca at]ia al]ii pe care i-am cunoscut
acas`, \n Iowa?
|mi pare r`u!
Lini[te[te-te! Sunt obi[nuit`. Cel pu]in aici nu trebuie
s` fiu \n gard` tot timpul.
|i arunc` o privire vinovat`, iar apoi gura lui schi]` un
zmbet timid.
{tiu, te-ai s`turat pn` peste cap s` ]i se spun` ce e mai
bine pentru tine.
Ea \[i cnt`ri vorbele \nainte de a r`spunde.
Mai bine, nu, bine ar fi termenul potrivit. E o dife-
ren]`. Cnd eram mai tn`r` nu f`ceam aceast` diferen]`,
c`ci credeam sincer c` cele dou` exprim`ri sunt sinonime.
Ceea ce era bine, era \n mod necesar mai bine pentru
mine. {i apoi, \ntr-o zi, am realizat c` lucrurile st`teau altfel.
Oamenii \]i doresc ceea ce este bine, doar pentru c` asta \i
aranjeaz` pe ei. Nu neap`rat fiindc` e mai bine pentru
tine!
El o ascultase gnditor, sprijinindu-se cu spatele de
trunchiul unui copac.
Hmm!... {i ]i-au trebuit dou`zeci [i nou` de ani ca s`
descoperi acest lucru?
Cu siguran]` c` nu, dar de data asta n-am s` m` mai
las antrenat` \n jocurile celorlal]i. Cnd m` gndesc cte
ocazii am l`sat s`-mi scape \n via]`!
{i abia ai pus piciorul pe p`mntul f`g`duin]ei [i
chinul re\ncepe! |mi pare r`u, Lacey, dar am circumstan]e
atenuante.
P`rea sp`[it. Lacey \[i mu[c` buzele, apoi zmbi larg.
DRUM NECUNOSCUT 47
Dac` vrei s` [tii totul, discursurile tale nu m` plictisesc
chiar att de tare.
Adev`rat? \ntreb` el, sincer mirat.
La mine n-aveam de face: ori ascultam [i m` resem-
nam, ori riscam s`-mi jignesc familia [i s` scandalizez la
maximum comunitatea. |n schimb aici, de discursurile tale
pot s` rd \n voie [i \mi pot face de cap oricnd! Eram mai
degrab` amuzat` noaptea trecut` de faptul c` am putut s`
te trimit la plimbare. Un simbol, oarecum, nu? |n]elegi? Holt
\[i trecu mna prin p`rul bogat [i cl`tin` din cap.
|n]eleg, dar, fie vorba \ntre noi, nu-mi place prea tare
rolul acesta.
{i totu[i \l joci a[a de bine!
|]i repet, aveam circumstan]e atenuante!
Ea ghici c` Holt a[tepta cteva cuvinte mai \mp`ciuitoare
[i se \mblnzi pu]in.
{tiu. Erai blindat de prejudec`]i \n privin]a mea [i te-ai
sim]it obligat s` protejezi o biat` fiin]` inocent`, a[a cum \]i
p`ream eu, de maleficul Jeremy. {i ai vrut s`-mi atragi
aten]ia, a[a e?
Ochii de o]el scnteiar` \n lumina soarelui.
Nu-i adev`rat dect par]ial, Lacey.
Ce-ar mai fi?
|n clipa \n care te-am v`zut ieri, mi-am spus c` mi-ar
pl`cea s` te cunosc mai bine. Iar apoi Jeremy Todd a fost
mai iute ca mine. Speram s` te am numai pentru mine toat`
seara [i iat` c` acest privilegiu mi-a fost r`pit de Todd. Dac`
te-am prevenit \n privin]a lui cu atta insisten]`, m` tem c`
am f`cut-o de ciud` c` altcineva mi-a luat-o \nainte.
48 PATRICIA POTTER
Aha!
Nu face pe mirata. M-ai clasat de la \nceput \n aceea[i
oal` cu to]i \n]elep]ii t`i din Midwest [i totu[i, asta nu m`
\mpiedic` s` m` simt atras de tine!
|[i ridic` ochii spre el cu un aer \ntreb`tor.
{i e[ti?
E att de greu de crezut? E[ti o femeie ciudat`,
Lacey Seldon! M` la[i s`-mi scuz comportamentul de
ieri?
Cum?
Acceptnd s` iei micul dejun pe iahtul meu \n diminea]a
asta. Am o or` la dispozi]ie s`-l preg`tesc. Am s`-]i ar`t cu
ocazia asta insula v`zut` de pe mare.
Invita]ia era atr`g`toare, iar Lacey o accept` cu un zm-
bet prietenos.
De acord. Eu am la dispozi]ie toat` vara ca s` r`spund
la ofertele de munc`. {i apoi n-am urcat niciodat` pe un
vapor adev`rat, doar \ntr-o barc`.
Chipul lui Holt se lumin`.
Cel pu]in este ceva ce nu-]i aminte[te de trecut. Ia-]i
sandale f`r` toc. Ne \ntlnim \ntr-o or` pe chei, \n fa]a
hanului.
Un iaht superb, de un alb str`lucitor, scnteia \n soare.
Holt se plimba de colo colo pe punte. Purta ni[te blugi
decolora]i, iar mu[chii spatelui \i jucau \ndr`zne], aproape
senzual, \[i spuse Lacey \n gnd.
|i veni \n \ntmpinare pe chei. |n ciuda cordialit`]ii,
Lacey \l sim]i circumspect. Pentru o clip` \ncerc` s`
descopere care era cauza, dar apoi nu se mai gndi.
DRUM NECUNOSCUT 49
Micul dejun este gata? \ntreb` ea vesel.
Mai lipse[ti doar tu.
|ntinzndu-i mna, o ajut` s` urce pe iaht. Acesta se
balans` u[or. Puntea str`lucea de cur`]enie. Ct de mndru
trebuia s` fie Holt de aceast` achizi]ie!
S` sper`m c` n-am r`u de mare! glumi ea.
Dac` ai, po]i s` fii sigur` c` vei fi aruncat` peste bord.
Nu vreau s` mi se murd`reasc` puntea.
Chiar dac` e vorba de un client care pl`te[te?
Nu iau niciodat` clien]i pe Reality.
O und` de arogan]` r`zb`tea \n r`spunsul lui, \n timp ce
dezlega odgoanele.
Doar prieteni?
{i numai pe cei buni, r`spunse el cu emfaz`.
Strnse funiile apoi se duse s` porneasc` motorul.
|n calitate de prieten` privilegiat`, pot s` te \ntreb de
ce se nume[te acest vaport Reality?
Lacey accept` scaunul oferit de Holt. Motorul se auzea
duduind, iar vasul se \ndep`rta lent de chei.
El \i adres` o privire ne\ncrez`toare.
Chiar ]ii s` [tii acest lucru? Risc`m s` deschidem iar o
discu]ie pe care te-ai str`duit s-o \nchei asear` destul de
energic...
|n]eleg! Reality se refer` la lec]ia pe care se presupune
c` ai \nv`]at-o la vremea marii tale dezam`giri?
Vorbise pe un ton blnd. Pn` la urm` amintirea acestui
e[ec trebuia s` fie nepl`cut` pentru el. Ceea ce o surprindea
era faptul c` nu [i-l putea imagina pe Holt ratnd ceva din
ceea ce \ntreprindea.
50 PATRICIA POTTER
E pu]in [i din asta.
Toat` aten]ia lui p`rea concentrat` la manevrele pe care
le f`cea pentru a scoate iahtul din rad`.
Chiar vrei s` [tii? repet` el \ntrebarea.
Nu sunt sigur`.
Cu o mi[care chochet` ea \[i l`s` capul pe spate pentru
a-[i oferi chipul mngierilor soarelui.
Poate c` am s` m` simt \n pragul unei depresii.
Probabil. |n]eleg c` nu vrei s` abord`m subietul... Ai
f`cut bine c` ]i-ai luat m`suri de precau]ie, s-ar putea s` se
fac` foarte cald.
{i ar`t` cu un gest vag p`l`ria dr`g`la[`, de un gal-
ben luminos, pe care ea se gndise s-o ia \n ultimul
moment.
Ai tr`it \ntotdeauna pe insul`?
Sprijinit` de o balustrad`, Lacey admira coasta \nver-
zit`.
Cnd eram copil \mi petreceam aici toate verile.
Familia mea locuia la Facoma, iar bunicii din partea tat`lui
aveau hanul. Bunicul se bizuia pe tata, creznd c` va prelua
el conducerea hanului, dar cnd a venit momentul, tata n-a
vrut s` renun]e la cariera de inginer.
Tu, \ns` te pricepeai de minune la aceast` afacere.
Lacey \[i lu` o min` interesat`, iar Holt ridic` din umeri,
aparent nep`s`tor.
E o poveste lung`.
Important este, presupun, faptul c` e[ti mul]umit
acum, spuse Lacey f`r` s`-l priveasc`. E[ti mul]umit c` ai
f`cut aceast` alegere... impus` de fapt de familie?
DRUM NECUNOSCUT 51
Mul]umit c` am f`cut fa]` realit`]ii, vrei s` spui?
De asta era vorba?
|ntoarse capul pentru a-l privi drept \n ochi.
Da, rosti el cu fermitate.
{i e[ti fericit?
Orice urm` de ironie disp`ruse de pe chipul ei \n timp
ce-i a[tepta r`spunsul, cu vie curiozitate.
Nu-mi regret alegerea.
Asta e cel mai important, spuse ea cu condescenden]`.
Dar tu, erai fericit` \n Iowa?
Vai, nu! exclam` ea. {i-apoi, hai s` termin`m discu]ia
asta. Unde mergem?
El ezit` \ntre a continua pe acela[i subiect sau a-i respec-
ta dorin]a. Pn` la urm` \i r`spunse pe un ton blnd:
{tiu un golfule] minunat, destul de ad`postit, \n
apropierea extremit`]ii de sud a insulei. Am putea s`
arunc`m ancora acolo [i s` mnc`m pe punte. Ce p`rere ai?
Perfect! {i \nc` nu mi s-a f`cut r`u.
|i revenise tot entuziasmul.
Asta ar fi fost culmea! Marea e lini[tit` [i neted` ca o
piscin`!
Un gnd fugar \l f`cu s` \ntoarc` brusc capul.
Doamne! Am uitat s` te \ntreb dac` [tii s` \no]i!
Bine\n]eles! Poate c` n-om avea noi oceane \n
Midwest, dar nu ducem lips` nici de ruri nici de lacuri.
Uf! Se presupune c` aici toat` lumea trebuie s` [tie s`
\noate.
}i-e c-am s` sar peste bord?
Sau c-ai s` fii aruncat`. Cine [tie?
52 PATRICIA POTTER
Fii lini[tit! N-am s`-]i dau ocazia s` m` arunci \n Puget
Sound, dar m`car s`-mi serve[ti un mic dejun bun.
Am s`-mi amintesc asta!
Tonul pozna[ al lui Holt l`sa impresia c` era dispus la un
armisti]iu. Lacey se relax`, abandonndu-se bucuriei care i
se citea \n ochi. Nu-[i amintea s` mai fi avut o diminea]` a[a
de minunat` \n ultimii ani. F`r` \ndoial`, f`cuse bine c`
acceptase.
Parc` ai fi o pisic` ce se \nc`lze[te la soare dup` ce a
\nghi]it un canar mare.
|[i lu` un aer pref`cut b`nuitor \n vreme ce se preg`tea
s` scoat` mncarea.
Este exact ceea ce simt.
Lacey se \ntinse, apoi se sprijini pe sp`tarul scaunului.
|ntotdeauna pndesc canarul de aproape. Nu cumva se
ascunde vreunul dolofan \n co[ul `la?
Nu promit nimic \n privin]a canarului, dar pot s`-]i
ofer \n schimb cornuri, c`p[une, somon afumat [i suc de
portocale. E acceptabil?
E fantastic!
Devorar` rapid con]inutul co[ului, iar Holt preg`ti
cafeaua \n mica buc`t`rie a vaporului. Purtau o discu]ie
lejer`, pl`cut`. Amndoi evitau cu grij` subiectele tabu.
Cred c` m-am n`scut pe mare, spuse Lacey savurndu-[i
cafeaua. M` simt att de \n form`!
Perfect! Am s` te duc \ntr-una din zilele acestea s`
facem o croazier` \n insule, spuse Holt \n vreme ce privirile
lor se \ncruci[au pe deasupra ce[tilor de cafea. Insulele San
Juan jaloneaz` autostrada Canadei. Te tenteaz` ideea?
DRUM NECUNOSCUT 53
Lacey se gndi s` nu scape o ocazie ca aceea, \ns` un
reflex de pruden]` o re]inu. Holt mergea nea[teptat de
repede \n direc]ia \ndrept`rii rela]iei lor pe un altfel de
f`ga[. Nu mai departe de noaptea trecut` \i f`cea moral`.
Ast`zi era acela[i om, \[i spuse ea hot`rt`. Poate c` era atras
de ea, fie, \ns` ideile lui nu puteau s` se fi schimbat \n
dou`zeci [i patru de ore. |i dezaproba \n continuare pla-
nurile.
Ea afi[` o rezerv` politicoas`:
Vom vedea. Propunerea e atr`g`toare...
Apoi se apuc` s` strng` \ntr-un sac resturile picnicului,
con[tient` de privea lui Holt a]intit` asupra ei.
Te rog s`-i transmi]i buc`tarului t`u complimentele
mele. A fost cel mai bun mic dejun din via]a mea. Sau poate
fiindc` totul are un gust mai bun aici?
Redeveni brusc serioas` cnd Holt \i prinse b`rbia; nu
mai putea s` evite s`-l priveasc` \n ochi. Buna lui dis-
pozi]ie p`rea s` se fi evaporat [i o expresie grav` se dese-
na pe chipul lui cu tr`s`turi voluntare. Se aplec` asupra
ei.
{i dac` am descoperi \mpreun`?
Ce s` descoperim? [opti ea.
Sim]i un fior str`b`tndu-i toat` fiin]a. Holt era s-o s`rute
iar ea era stupefiat` de propria-i reac]ie.
Dac` \ntr-adev`r totul are un gust mai bun aici...
|i aplecase capul, strecurndu-i mna pe dup` ceaf`, pe
sub podoaba \ntunecat` [i grea a p`rului. O s`rut` fugar
acolo unde p`l`ria desena o u[oar` umbr`, apoi buzele lui
\ndr`zne]e puser` st`pnire s`lbatic pe ale ei.
54 PATRICIA POTTER
Lacey a[tept` pu]in pn` s`-[i dea seama cum trebuia s`
r`spund` acestui prim s`rut. Noaptea trecut`, cnd Jeremy
o strnsese \n bra]e, sim]ise un \nceput de pl`cere foarte
agreabil care n-o \mpiedicase totu[i s` se st`pneasc` ct
timp o s`rutase. Era destul de avizat` pentru a nu resim]i o
mare decep]ie. |n fond, Jeremy era \nc` la \nceput.
Acum, \ns`, nu se putea compara, trebui s`-[i
m`rturiseasc` ea, \n vreme ce buzele calde, arz`toare ale lui
Holt deveneau [i mai insistente, [i mai solicitante. S`rutul
acela nu sem`na cu cele pe care le primise pn` atunci. Nici
cu s`rutul lui Jeremy, noaptea trecut`, nici cu s`ruturile
prozaice ale lui Harold, nici cu cele distrate ale fostului ei
so].
Era \n s`rutul acesta ceva nou care, brutal [i imprevizibil,
amenin]a s`-i taie respira]ia.
Revela]ia aceasta o tulbur` \n timp ce Holt \[i continua
explorarea intim`.
Lacey? [opti el f`r` s`-[i desprind` buzele de pe gura ei.
Numele sunase ca o \ntrebare pe care o murmurase cu
voce r`gu[it`, dar la care nu a[tepta r`spuns. Degetele lui
puternice, pu]in aspre, \[i accentuar` ap`sarea pe ceaf`, ca
[i cum i-ar fi fost team` ca ea s` nu \ncerce s`-i scape \nainte
de a-[i fi terminat s`rutul.
Lacey vru s`-l resping`, dar \l strnse [i mai aproape de
ea, \n timp ce limba ei \i explora gura catifelat` [i cald`. Nu
sim]ea nici un pic de fric`, \ns` o \nsp`imnta violen]a
senza]iilor din ce \n ce mai incontrolabile pe care el le
trezea \n ea. Nu tr`ise \nc` nimic asem`n`tor. Trebuia s` fie
atent`...
DRUM NECUNOSCUT 55
|i puse o mn` pe um`r pentru a \ncerca s` se
andep`rteze pu]in. |ns` Holt scoase un murmur de protest
iar bra]ele lui se \ncordar` ferm \n jurul taliei lui Lacey.
Apoi, cu un gest suplu [i hot`rt, o a[ez` pe genunchii lui.
Pulsul ei se acceler` nebune[te.
Holt! bigui ea \n zadar, cu o voce spart`. Nu tre-
buie...
El n-o l`s` s` continue [i puse din nou st`pnire s`lbatic
pe buzele ei. Prizonier` \ntre coapsele lui, cu capul l`sat pe
spate pe um`rul lui, cu p`rul mngindu-i b`rbia lui Holt,
Lacey sim]ea c`ldura pe care o degaja pieptul lui bronzat de
soare [i mu[chii \ncorda]i ai picioarelor. |n pozi]ia aceea se
sim]ea extrem de vulnerabil`.
Nu spune nimic, Lacey, [opti el cu buzele ap`sndu-i
obrazul. Nu \nc`! Uneori cuvintele sunt inutile.
S`rut`rile lui \naintau pe gt, pe umeri [i \i sim]i mna
cobornd pe [olduri, apoi urcnd din nou, strecurndu-se
pe sub bluz`, pe pielea goal` a spatelui.
Tremurnd, Lacey l`s` s`-i scape un u[or suspin. Trebuia
s` recapete controlul asupra situa]iei imediat. Dar chiar \[i
dorea s-o fac`? U[oara leg`nare a iahtului accentua printr-un
fel de efect hipnotizant senza]iile \mb`t`toare pe care
buzele [i minile lui Holt le trezeau \n ea. Se l`s` prad` aces-
tor senza]ii atingndu-i fa]a cu minile, apoi adncindu-[i
degetele \n p`rul lui bogat.
Holt!... murmur` ea.
Cuvntul acesta p`ru s` doboare \n ei ultimele bariere.
Mna puternic` [i cald` a lui Holt \i cuprinse din nou talia,
apoi se strecur` pe nesim]ite spre snii ei liberi.
56 PATRICIA POTTER
Lacey \i ghici inten]iile. Prea trziu! Ce se \ntmpla? Abia
\l cuno[tea pe b`rbatul acesta [i nici m`car nu era sigur` c`
aproba acel pu]in ct cuno[tea din el. Atunci de ce se l`sa
astfel mngiat`?
Cu pre]ul unui imens efort de voin]`, \ncerc` s` scape
dintre genunchii lui. Dar bra]ul lui Holt, care o ]inea lipit`
de el, \[i amplific` strnsoarea [i mai mult \n vreme ce
degetele lui desenau conturul micilor ei sni \ndr`zne]i [i
fermi.
Lacey, nu te mai \mpotrivi, o implor` el. Vreau att de
mult s`-]i simt gustul! Din clipa \n care te-am v`zut am
sim]it nevoia s` te s`rut. La naiba! Am vrut mai mult de att!
Am perceput \n ace[ti ochi verzi minuna]i promisiuni inci-
tante [i prea evidente de pl`cere. Mi-am dorit s` ajungi s`
cuno[ti aceste senza]ii \mpreun` cu mine.
Holt! Te rog! Lucrurile au mers prea departe... Abia te
cunosc [i...
Nu, spuse el cu o voce adnc`. Ce importan]` are
dac` mergi prea departe cu un str`in, cum spui tu, atta
vreme ct sentimentele tale sunt adev`rate? N-ai spus-o
chiar tu?
De fapt, eu...
|ns` cuvintele \i r`maser` suspendate, sufocate de un val
de pl`cere: Holt \i mngia cu degetele vrful snului, iar ea
se \nfior` sub aceast` dulce dezmierdare.
Pentru c` sunt ni[te tr`iri adev`rate, nu-i a[a, Lacey?
|i pndea orice reac]ie, analiza [i cele mai mici detalii, iar
mngierile lui deveneau din ce \n ce mai insistente, din ce
\n ce mai excitante.
DRUM NECUNOSCUT 57
Cu capul pe um`rul lui, Lacey gemea u[or, \nnebunit`
de pielea lui arz`toare, de mireasma lui cald` [i pro-
fund`. Dintr-o pornire nest`vilit`, \i mu[c` um`rul, iar
Holt \i r`spunse printr-un geam`t r`gu[it. Mna lui aler-
ga cu mi[c`ri [i mai repezi acum pe pieptul lui Lacey,
care vibra \ntr-o stare de semicon[tien]` sub atingerea
frenetic`.
|ncurajat, Holt \i desf`cu bluza, eliberndu-i complet
snii [i-i cuprinse \ntre buze mameloanele \nt`rite.
Oh...
|i sc`pase un suspin prelung, tot corpul ei luase foc.
Niciodat` pn` atunci atingerea unui b`rbat nu-i provocase
o reac]ie att de puternic`, att de brusc`! {tiu dintr-o dat`
c` g`sise ceea ce c`uta [i c` v`paia aceea care-i incendiase
sim]urile [i care-i cauzase aceast` cascad` de tres`riri \nfio-
rate era ceea ce a[teptase [i nu cunoscuse niciodat` \n
cursul celor optsprezece luni de mariaj.
Lacey, Lacey... murmur` el.
Limba lui desena cercuri din ce \n ce mai strnse \n jurul
petei \ntunecate a mamelonului o dulce [i \n acela[i timp
insuportabil` tortur`. Ea \l apuc` aproape violent de p`r,
for]ndu-l s`-[i apese puternic gura pe corpul ei.
|ntr-o dezl`n]uire de pl`ceri [i de dorin]` extrem`, el \i
acoperi chipul [i corpul cu s`rut`ri pn` cnd ea ajunse s`-i
cear` \ndurare.
Atunci, dintr-o s`ritur`, el fu \n picioare, o ridic` \n
bra]e [i o duse \n micu]a cabin`. Ea \nchise ochii pentru a
se feri att de lumina arz`toare a soarelui, ct [i de
senza]ia inevitabilului. Cnd Holt o a[ez` u[or pe patul
58 PATRICIA POTTER
\ngust al cabinei, deschise ochii. El se \ntinse deasupra ei...
Greutatea corpului lui puternic [i musculos o pironi pe pat.
Cu o mi[care rapid`, ner`bd`toare, \i scoase bluza, apoi o
strnse cu toat` for]a, ap`sndu-[i bazinul pe trupul ei.
S`rut`rile lui nu uitau nimic, nici gura ei, nici gtul, nici snii...
Te doresc! Doamne, ct te doresc! spuse el cu voce
r`gu[it`. N-am dorit niciodat` o femeie \n felul acesta, att
de brusc, att de violent. M-ai drogat!
Cnd sim]i c` pasiunea lui Holt a atins paroxismul, \i
r`spunse cu toat` fiin]a ei. Cu bra]ele \nl`n]uite \n jurul
gtului lui ea \[i d`rui s`lbatic buzele s`rutului devastator.
Apoi, \nceti[or, \ncepu s`-i mu[te delicat lobul urechii.
Din momentul acela, Lacey [tiu c` nu mai conteaz`
nimic, \n afar` de nevoia de acest b`rbat care intuise att de
rapid, att de nea[teptat cum s`-i \nfl`c`reze sim]urile. Holt
\ncepu atunci s-o fac` s` simt` propria lui dorin]`,
ner`bdarea lui de a-i cunoa[te \n sfr[it cele mai intime p`r]i
ale trupului.
Complet st`pnit` de prezen]a att de viril` [i att de
senzual` a lui Holt, Lacey l`s` deoparte orice rezisten]`.
Minile lui se luptau febril cu nasturii blugilor, apoi se
strecurar` pe sub cureaua desf`cut`. |i auzea respira]ia saca-
dat` ce \nso]ea fiecare din gesturile lui, din ce \n ce mai pre-
cise, din ce \n ce mai \ndr`zne]e.
Ai s` fii a mea, Lacey, ai s` fii \n totalitate a mea, ]i-o jur.
O sim]i tres`rind sub el [i izbucni \ntr-un rs r`sun`tor,
victorios.
Nu asta ai venit s` cau]i a[a de departe, scumpa [i
micu]a mea bibliotecar`? Ceva ce nu g`seai \n Iowa?
DRUM NECUNOSCUT 59
Oh! Holt, nu mi-a[ fi putut niciodat` imagina! N-am
b`nuit vreodat` c`... spuse ea cu un suspin.
Capul ei se mi[ca agitat pe pern`.
Sunt mul]umit, [opti el cu convingere, c` g`se[ti \n
bra]ele mele r`spunsurile \ntreb`rilor tale. Credeai c` se va
\ntmpla att de repede? ad`ug` pe un ton din care r`zb`tea
o mare satisfac]ie.
Cu o mn` \i ajut` blugii s` coboare \n jurul coapselor.
Att de repede... repet` Lacey.
Cuvintele treceau cu greutate de buze.
Nu, nu cred. Nu att de repede...
Ce naiba f`cea? Era mult, mult prea devreme. |ntr-
adev`r, visase tot timpul s` tr`iasc` o pasiune att de
puternic`, \ns`, \mpotriva tuturor ideilor sale de libertate,
nu [i-ar fi putut imagina niciodat` c` ar putea fi tulburat`
\n asemenea m`sur` pe durata unei \ntlniri att de scurte.
Holt, \nceteaz`! Trebuie s` te opre[ti! Nu am vrut asta...
Minile lui Holt o imobilizar`, unghiile lui se adncir` \n
carnea ei. Ridic` spre Lacey o privire inundat` de pl`cere.
Apoi pupilele i se mic[orar` cnd \[i d`du seama de angoasa
pe care o reflecta chipul tinerei femei.
E cam trziu acum, nu crezi? Prea trziu! Nici tu nu vrei
altceva dect s` mergem pn` la cap`t! Marturise[te-o!
E prea devreme, prea devreme! Nu vreau! Nu a[a,
repet` ea cu disperare.
C`utai o leg`tur`, nu?
O leg`tur` amoroas`, nu una trec`toare, f`r` nici un sens,
cu un om pe care abia \l cunosc, cu care nu am nimic \n comun!
Vocea ei era jalnic`.
60 PATRICIA POTTER
D`-i timp, Lacey. Nu spune c` leg`tura asta n-are sens.
Nimic att de puternic n-ar fi lipsit de sens.
Nu \n]elegi.
Pumnii ei loveau umerii lui Holt pentru a \ncerca s`-l
desprind` de ea.
La naiba! Nu po]i s` dai \napoi dup` ce ai declan[at
totul!
Ba da, pot! Pot s` fac ce vreau eu.
|l respinse violent, g`sind \n mnia ce-o cuprinsese la
auzul vorbelor lui, puterea care \i lipsea.
De aceea am venit aici, aminte[te-]i! Ca s`-mi tr`iesc
via]a dup` bunul meu plac.
V`zu un val de snge urcnd \n obrajii lui Holt [i sim]i
aproape fizic efortul pe care \l f`cea pentru a-[i \n`bu[i
dorin]a. Dar, brusc, \[i d`du seama c`, dac` ar fi vrut, el ar
fi putut foarte bine s-o trnteasc` pe pat, s`-i smulg` blugii
[i s` termine ceea ce \ncepuse.
Se \ncord` la gndul c` se juca cu focul. Se comportase
ca o incon[tient`, ca o nebun`!
Totu[i, orice s-ar \ntmpla, senza]iile pe care acest b`rbat
le trezise \n ea [i care alergau \nc` prin venele ei ca un foc mis-
tuitor, \i vor r`mne gravate pentru totdeauna \n memorie.
|n clipa urm`toare, [tiu c` ea c[tigase partida, c`ci v`zu
maxilarele lui Holt \ncle[tndu-se [i privirea lui asprindu-se.
|[i d`du seama perfect de lupta ce se d`dea \n el. F`r` un
cuvnt, Holt se ridic`, se \ntoarse sco]nd o exclama]ie
dezarticulat` [i ie[i gr`bit din cabin`.
Lacey auzi motorul pornind, \n timp ce-[i \ncheia blugii
cu o mn` tremur`toare [i \[i c`uta bluza. Era perfect
DRUM NECUNOSCUT 61
con[tient` de responsabilitatea pe care o avea \n tot ceea ce
se petrecuse cu cteva secunde \n urm` [i era cople[it` de
o ru[ine imens`. F`cndu-[i curaj, se \ndrept` c`tre punte.
Drept, \ncordat, Holt manevra iahtul afar` din golfule].
Nu-i arunc` nici m`car o privire cnd ea \i puse mna pe
um`r.
Holt! [opti ea cu un glas aproape stins.
Trebui s` se str`duiasc` s` continue mai tare:
Holt, \mi pare r`u! |]i \n]eleg mnia. E vina mea c`
lucrurile au luat o \ntors`tur` nepl`cut`.
El se \ntoarse pentru a o fixa cu o privire ostil`.
|]i pare r`u! |ntr-adev`r, \]i pare r`u!
Nu [tiu ce m-a apucat. N-aveam dreptul s` te provoc,
s`-]i permit anumite gesturi, dac` nu eram preg`tit` s`-]i
cedez. Iart`-m`, te rog. Nu se va repeta, promit!
Ochii ei arz`tori care \l implorau mai mult dect o f`ceau
cuvintele, \i \ntlnir` pe aceia ai lui Holt, care nu exprimau
dect uluire.
|]i pare r`u!
Opri motorul [i se \ntoarse.
|mi asum toat` r`spunderea pentru ce s-a \ntmplat
adineauri, insist` ea.
Sim]i furia lui Holt diminundu-se [i schi]` un zmbet
timid.
|n noua mea via]` va trebui s`-mi asum att privilegiile,
ct [i obliga]iile [i riscurile libert`]ii. Trebuia s` fi pus
lucrurile la punct cu tine \nc` de la \nceput.
Avu impresia c` z`re[te \n ochii lui o mic` lic`rire de
amuzament.
62 PATRICIA POTTER
Ai uitat c` eu am avut ini]iativa acelui s`rut care ne-a
dus att de departe? o \ntreb` el cu cea mai mare seriozi-
tate.
Bine\n]eles c` nu! Nu sunt gata s` uit!
Atunci nu ]i se pare c` aceste scuze m` \nvinov`]esc
mai degrab` pe mine, dect pe tine?
Acum era sigur` c` el se amuza. |[i reg`si siguran]a [i
cl`tin` din cap.
Nu \n cazul acesta. Trebuia s`-]i fi dezv`luit clar
inten]iile mele. }i-am spus c` vreau o rela]ie [i nu e vina ta
c` n-am precizat c` vreau altceva dect o aventur`
trec`toare de o noapte, pardon, de o diminea]`!
El \[i puse o mn` \n [old [i se rezem` cu spatele de
peretele cabinei, cu un zmbet u[or.
Nu voi pretinde c` m` \ncnt` s` las pe umerii t`i
responsabilitatea tuturor celor \ntmplate. Dac` stau s` m`
gndesc, prefer s` cred c` am reu[it s` te seduc!
Ea \[i reg`si sim]ul umorului cnd \n]elese c` Holt nu
f`cea o tragedie din acel incident.
Atunci hai s` d`m cu banul, s` vedem cine merit`
pedeapsa!
Holt \ncepu s` rd`, o prinse pe dup` gt [i \i d`du un
s`rut care se termin` att de repede pe ct \ncepuse.
E[ti o femeie tare ciudat`, Lacey Seldon. Orice se va \ntm-
pla \n vara aceasta, pot s` prezic c` via]a nu ne va fi trist`!
Cu att mai bine! N-am b`tut atta drum ca s` duc o
via]` trist`!
El \i arunc` o privire stranie, enigmatic`.
Da, spuse el. Un drum lung, mult prea lung...
DRUM NECUNOSCUT 63
Capitolul 4
Zilele urm`toare, Lacey avu impresia c` merge pe o
srm` \ntins` senza]ie necunoscut` de ea pn` atunci,
\ns` mai degrab` pl`cut` [i incitant`. Dar, din cnd \n cnd,
nu putea s`-[i suprime un sentiment de jen` pe care i-l
provoca prezen]a unui b`rbat pe care ar fi trebuit s`-l ]in` la
distan]`.
Holt Randolph o dorea. O putea citi \n ochii lui \n fiecare
diminea]` cnd el se oprea s` schimbe cteva vorbe cu ea
\nainte de a-[i \ncepe cursa. Devenise un obicei: \n vreme ce
ea medita, a[ezat` pe rogojin`, el pndea momentul cnd,
remarcndu-i prezen]a, ea avea s`-i dea bun` diminea]a.
Atunci, f`r` zgomot, venea \n fa]a ei, cu ochii plini de
amintirea acelei dimine]i pe vapor. {i \n fiecare diminea]` ea
a[tepta ceva...
Totu[i, el nu f`cea nimic pentru a recrea intimitatea acelei
faimoase plimb`ri. |ns` privirea lui era gr`itoare, nu era
nevoie s` se exprime \n cuvinte.
Seara, cnd mergea la han, singur` sau \n compania lui
Jeremy, Holt nu sc`pa nici o ocazie de a dansa cu ea, obraz
lng` obraz, corp lng` corp, \ntr-o atitudine care dovedea
clar c` dorin]a lui nu se stinsese, \ns` era con[tient c` trebuie
s-o \n`bu[e. Lacey zmbi \n sinea ei [i-[i spuse c` senti-
mentele lui Holt pentru ea erau la fel de nel`murite ca [i ale
ei pentru el. El nu-i aproba planurile, iar pe ea o agasau efor-
turile lui stngace de a nu l`sa s` se observe nimic din aceast`
dezaprobare. |i sc`pau adesea aluzii la care Lacey r`spundea
cu un rs batjocoritor.
La ce te gnde[ti la ora aceasta att de matinal`? o
\ntreb` el \ntr-o zi a[ezndu-se lng` ea.
Purta un [ort [i \nc`l]`minte sport [i o privea cu interes.
Dar tu la ce te gnde[ti cnd alergi?
El ezit` \nainte de a r`spunde.
La nimic deosebit, la tot ce-mi trece prin cap, presupun.
Mai degrab` \mi las sufletul s` pluteasc` \n ritmul corpului.
M` mul]umesc s` \nregistrez pasiv sentimente [i senza]ii, f`r`
s` \ncerc s` m` concentrez.
O privi \ntreb`tor pentru a vedea dac` \n]elege.
{i eu la fel, spuse Lacey lini[tit. Stau a[ezat` pe jos [i \mi
golesc total spiritul \nainte de a-mi \ncepe ziua.
E un obicei acest exerci]iu la tine \n Midwest?
Nici gnd! M-ar fi pus la un loc cu nebunii dac` m-ar fi
v`zut practicndu-l.
Holt \[i imagina cu u[urin]` beneficiile pe care le spera
ea de la un astfel de moment de destindere, iar Lacey, la
rndul ei, ghicea ce \nsemna pentru el aceast` curs`
matinal`.
DRUM NECUNOSCUT 65
Uneori, cnd pleca de la han \n compania lui Jeremy,
Lacey observa privirea nelini[tit` [i angrijorat` a lui Holt
a]intit` asupra ei. Era ct se poate de evident c` se ab]inea cu
greu, ca apoi s-o conduc` el pn` la bungalou. Aceast`
re]inere, aceast` st`pnire de sine o intrigau pe Lacey.
|ntr-o zi, cnd st`tea pe marginea piscinei sporov`ind cu
noii veni]i [i r`sfoind cu non[ala]` un vraf de scrisori profe-
sionale, ea \l v`zu pe Holt apropiindu-se.
Acesta salut` grupul de turi[ti cu o mi[care a capului.
E[ti c`utat` la telefon, Lacey. I-am spus lui George c`
te-am z`rit pe-aici.
Dintr-o s`ritur`, Lacey fu \n picioare, cu privirea str`lucin-
du-i de curiozitate. {tia cumva George de unde venea apelul?
George Barton, asistentul lui Holt, era un b`rbat de
dou`zeci [i cinci de ani, pl`cut, care \ncepuse s` se implice
\n \ncerc`rile lui Lacey de a-[i g`si o slujb`. |i preg`tea \n
fiecare diminea]` s`cule]ul cu coresponden]`.
M` tem c` din Iowa. Te a[teptai la ceva mai interesant?
O urm`rea \n vreme ce ea \[i strngea rapid halatul de baie de
un ro[u-aprins. Flutur` o scrisoare primit` \n diminea]a aceea.
Hawaii, anun]` ea.
Apoi se \ndrept` spre cabinele telefonice rnduite \ntr-o
parte lateral` a piscinei.
Holt mergea \n urma ei cu pa[i len]i, salutnd \n trecere \n
stnga [i-n dreapta. O ajunse \n momentul \n care ea ridica
receptorul.
Hawaii, ce \nseamn` asta? \ntreb` el cu voce joas`, r`gu[it`.
|i \ntinse scrisoarea pe care el o parcurse \ncruntnd din
sprncene, \n timp ce ea vorbea la telefon.
66 PATRICIA POTTER
Alo, mam`? Bine! M` simt excelent. Sigur! Nu mi-ai
primit scrisorile? Da! E minunat aici!
Ascult` r`bd`toare inevitabilul discurs de la cap`tul
cel`lalt al firului.
Nu, spuse Lacey \nceti[or. |mi place aici, nu m` \ntorc \n
Iowa. Voi ar trebui s` veni]i s` vizita]i insulele acestea. E plin
de verdea]`! Nici un cmp de lan la orizont!
Lacey, decret` ferm doamna Martha Seldon, nu crezi
c`-i suficient acum? Nu zic c` nu-i bine s`-]i iei o vacan]`...
|n ciuda irit`rii ei crescnde, Lacey se str`dui s` p`streze
un ton calm.
Nu e vorba de o simpl` vacan]`, mam`. E ceva definitiv.
|ncearc` s` \n]elegi, te rog.
Se l`s` un moment de t`cere, apoi mama ei \i spuse
adev`ratul motiv pentru care o sunase.
Roger divor]eaz`, spuse ea cu un ton plin de
sub\n]elesuri.
Nu mai spune! Iar?
Lacey primi cu o total` indiferen]` vestea celui de-al doilea
divor] al fostului ei so].
Cum ai aflat?
A sunat la noi, Lacey. Voia s` discute cu tine.
De ce? \ntreb` ea glacial. Doar nu-[i imagina c` stau [i
a[tept disperat` ocazia s`-l consolez.
Totu[i, \[i spuse ea, asta trebuie s` fie \n mintea lui Roger.
Fusese \ntotdeauna apreciat de c`tre familia lui Lacey [i nu era
str`in de faptul c` ea ceda voin]ei p`rin]ilor s`i.
Ascult`, Lacey, [tii bine c` Roger n-a \ncetat niciodat` s`
se intereseze de tine.
DRUM NECUNOSCUT 67
Vocea Marthei Seldon se \ndulcise. Visase dintotdeauna
un so] medic pentru fiica ei.
Roger Wesley s-a interesat de mine atta vreme ct a avut
nevoie de o surs` de venituri pentru a-[i pl`ti studiile, mam`.
Cnd o s` \n]elege]i, tu [i tata, acest lucru?
Lacey \[i d`du seama deodat` de prezen]a lui Holt \n spatele
ei. Jenat`, se \ntoarse [i \[i apropie [i mai mult receptorul.
Nu mai pot eu de divor]ul lui, [i po]i s`-i transmi]i asta
din partea mea! exclam` ea \n receptor.
Lacey, b`rba]ii au nevoie cteodat` s`-[i fac` de cap.
Roger era prins cu studiile, de aceea n-a f`cut-o mai devreme.
Acum s-a potolit, pot s`-]i garantez. De fapt pe tine te-a iubit
cu adev`rat \ntotdeauna. A[a sunt b`rba]ii, draga mea, iar noi,
femeile, trebuie s` ne ar`t`m \n]eleg`toare.
Lacey zmbi f`r` s` vrea. Apoi izbucni de-a dreptul \ntr-un
rs aproape nervos.
Vai, mam`!
Ce e a[a amuzant, Lacey? Este vorba de so]ul t`u!
Fostul meu so]! {i a[a va r`mne pentru totdeauna. Dac`
te \ntreab`, spune-i c` [i eu m` preg`tesc s`-mi fac de cap. {i
e posibil s` nu fie doar ceva pasager! S-ar putea s`-mi fac de
cap de-acum \nainte tot timpul! La revedere, mam`. S`rut`-l
[i pe tata din partea mea. Am s` v` sun s`pt`mna viitoare.
O lumini]` juc`u[` \i lic`rea \n ochii verzi cnd \nchise. Se
\ntoarse [i se lovi de Holt care o privea scrut`tor.
O ultim` chemare la ra]iune?
|i \ntinse scrisoarea din Hawaii, pe care o mai ]inea \nc` \n mn`.
De data asta or s` m` cread` nebun` de-a binelea, ire-
cuperabil`!
68 PATRICIA POTTER
S-ar zice c` mama ta \ncearc` serios s` te \ntoarc` \napoi.
Roger este deci fostul t`u so]?
Divor]eaz` iar, se pare. {i n-a g`sit altceva mai bun de
f`cut dct s` le anun]e vestea p`rin]ilor mei, care v`d \n el
dintotdeauna un posibil ginere.
Probabil se vedea deja intrat din nou \n posesia dr`gu]ei
lui so]ioare, att de \n]eleg`toare, att de conformist`?
{i cine nu-l \n]elege?
|l dete[ti? \ntreb` brusc Holt.
Nu. El e ultima mea grij`. Indiferen]` total`.
A, perfect!
Ochii lui Lacey se m`rir` de uimire \n fa]a satisfac]iei
nedisimulate pe care o con]inea aceast` simpl` exclama]ie.
De ce spui asta!
Pentru c` reac]ia ta dovede[te c` ai terminat-o definitiv
cu el.
De fapt, Roger mi-a f`cut un serviciu cerndu-mi
divor]ul. Eu nu am f`cut-o pentru c` nu aveam curajul nece-
sar pentru a isca tot scandalul acela. Tot ora[ul m-ar fi ar`tat
cu degetul.
{i acum, ai \n plan g`sirea unei slujbe [i a unei leg`turi?
Pe scurt, te-ai hot`rt s`-]i faci de cap, cum ai spus. Apropo,
pe cnd aceast` leg`tur`?
Ofensat` de tonul lui sarcastic, ea ridic` b`rbia.
Cine ]i-a spus c` n-a \nceput deja? \ntreb` ea pe un ton
suav. Privi \nspre piscin` unde Jeremy tocmai sosise, \n
c`utarea unui moment de relaxare.
{tiu, spuse Holt, ridicnd din umeri.
Iar \ncepi s`-]i spionezi clien]ii? strig` ea furioas`.
DRUM NECUNOSCUT 69
S` spunem c`-mi ]in un ochi a]intit asupra ta.
De ce?
{tii r`spunsul. A[ fi pariat c` chiar [i \n Iowa o femeie
[tie cnd un b`rbat e interesat de ea.
Dar cum ar putea o femeie c`reia \i dezaprobi opiniile
s` te fac` s`-]i pierzi capul, Holt? replic` ea, luptnd \mpotri-
va valului de c`ldur` care o invada. Ai doar suficient`
st`pnire de sine!
Cine ]i-a spus c` sunt un campion al autocontrolu-
lui?
|n vocea lui r`zb`tea o blnde]e pe care Lacey n-o mai per-
cepuse \nc` la el, dar care \i declan[` \n subcon[tient o vag`
sonerie de alarm`.
Ai fost un model de autost`pnire din diminea]a aceea
cnd am luat \mpreun` micul dejun pe iaht.
|[i d`dea seama c` \[i asuma riscul de a redeschide
subiectul acela destul de stnjenitor, \ns` nu se putea
ab]ine.
M` \ndoiesc s` ]i se potriveasc` o femeie emancipat` ca
mine, dac` stau s` judec dup` temperamentul t`u.
|ntr-adev`r. Numai dac` nu cumva ajung s`-i st`vilesc
aceast` personalitate puternic`.
Imposibil, spuse ea categoric. Prefer s` alerg orict [i ori-
unde pn` am s` g`sesc exact ceea ce caut.
|n cazul acesta, m` tem s` nu treci pe lng` ceea ce cau]i
f`r` s`-]i dai seama.
Nu-]i face griji! {i oricum, exist` \ntotdeauna [i alte
scopuri [i alte destina]ii.
E[ti dispus` s` experimentezi toate posibilit`]ile?
70 PATRICIA POTTER
Probabil c` da!
Dac` leg`tura pe care ]i-o dore[ti s-ar prelungi, i-ai pune
un termen final.
Leg`turile sunt trec`toare prin \ns`[i defini]ia lor, \i
r`spunse ea t`ios.
{i ai pune pune punct imediat ce te-ai plictisi, cam cnd
]i s-ar ivi o perspectiv` mai atr`g`toare?
De ce s` continui for]at o rela]ie \n care nu e[ti pe deplin
mul]umit? E absurd! Faci cumva parte dintre cei care sus]in
ideea \nvechit` c` doi oameni trebuie s` stea \mpreun` \n
continuare chiar [i dac` nu se \n]eleg?
Holt f`cu o pauz` \nainte de a-i da un r`spuns.
Nu. Dar sunt suficient de pragmatic ca s` [tiu c` orice
rela]ie e sortit` s` \ntmpine [i momente dificile [i n-a[ vrea
deloc s` m` ata[ez de o femeie care m-ar l`sa cu prima ocazie.
Cu alte cuvinte, nu ]i-ai pierde vremea cu o femeie nese-
rioas` ca mine!
Nu e[ti chiar att de libertin` pe ct vrei s` la[i impresia.
|n fond, chiar tu ai sus]inut c` nu te-ar mul]umi o aventur`
de-o noapte, aminte[te-]i. De ce s` neg`m eviden]ele? De o
s`pt`mn` de cnd e[ti aici, se pare c` n-ai \nceput nici o
aventur` pasional` cu Jeremy, de exemplu. El era cel desem-
nat pentru un mic flirt de-o var`, nu-i a[a?
Vezi-]i de treaba ta!
Deja \[i pierduse cump`tul. Mai degrab` ar fi murit dect
s`-i m`rturiseac` acestui b`rbat c` rela]ia ei cu Jeremy nu
dep`[ea probabil stadiul unei prietenii.
Holt se \mbun` cnd v`zu expresia de contrarietate din
ochii ei str`lucitori.
DRUM NECUNOSCUT 71
Ai dreptate.
O mir` tonul lui umil. Cam prea umil, \[i spuse ea.
Atunci, dac` este adev`rat c` n-ai nici un fel de aranja-
ment cu Jeremy, esti liber` s` cinezi cu mine?
Doar nu-]i \nchipui c-am s`-]i primesc propunerea cu
strig`te de bucurie? S` stau cu tine la mas` ca s`-]i ascult
predicile toat` seara? Mul]umesc!
Luat` pe nea[tetate de aceast` invita]ie, Lacey \ncerca s`-[i
mascheze stnjeneala \n spatele unei m`[ti de excesiv` agre-
sivitate. |ns`, \n acela[i timp [tia deja c` va accepta. Erau
attea lucruri pe care voia s` le afle despre Holt Randolph, fie
[i numai limita r`bd`rii lui! Era doar curiozitate, \[i spuse ea,
o curiozitate specific feminin`, periculoas`, ce-i drept, dar
c`reia nu putea s`-i reziste.
Holt \ncepu s` glumeasc`.
Promit c` n-am s` predic. Dac`-mi accep]i invita]ia, ai
cuvntul meu c` nu-mi va ie[i din gur` nici o critic`.
Lacey ezit` pu]in \nainte de a spune pe un ton batjocoritor.
Pe cuvntul t`u de onoare?
Pe cuvntul meu de onoare, repet` el solemn.
Atunci accept. Dumnezeule, ce sear` dificil` te a[teapt`. Ai
s` te po]i st`pni s` nu \ncerci s` m` aduci pe drumul cel bun?
Nu mi-ai spus c` sunt un model de autost`pnire? Am
impresia c` eu voi suferi mai degrab` cascada sarcasmelor tale.
Da, s-ar putea. La ce or` trebuie s` vin?
Am s` vin eu s` te iau. Nu vom cina la han. |mi voi per-
mite o sear` liber`. O s` m` \nnebuneasc` George la aperitiv.
{tiu \n sat un loc renumit pentru specialit`]ile din somon
care se servesc acolo. La [ase [i jum`tate, bine?
72 PATRICIA POTTER
Somon? Formidabil! se entuziasm` Lacey. Voi fi gata!
Sub privirile insistente ale lui Holt \[i lu` r`mas bun [i
plec` \n c`utarea lui Jeremy, cu inten]ia de a-i ar`ta scrisoarea
pe care o primise din Hawaii de la o societate de inginerie. Se
oferea un post de documentarist. M`car el se va bucura pen-
tru ea.
La cin`, Lacey nu se putu \mpiedica s` readuc` subiectul
\n discu]ie.
Bine\n]eles, nu e \nc` ceva sigur. Scrisoarea aceasta nu
\nseamn` dect c` sunt interesa]i de candidatura mea.
Holt [i ea erau a[eza]i la o mas` de lng` fereastra ce d`dea
spre portul att de lini[tit al insulei. Restaurantul, situat cu fa]a
la mare, era cunoscut pentru specialit`]ile sale din pe[te. Holt
[i Lacey fuseser` \ntmpina]i c`lduros de c`tre patron, un pri-
eten al lui Holt, care le rezervase cel mai bun loc. E interesant
s` ie[i cu o personalitate cunoscut` \n bran[`! \[i spuse Lacey
\n timp ce li se aducea la mas` o sticl` de vin.
Alt` veste interesant` nu mai era \n coresponden]a de
azi-diminea]`? \ntreb` Holt.
Ea tocmai \[i \ncepuse aperitivul [i r`spunse \ntre dou`
\nghi]ituri:
Ba da, din California. O ofert` de la o societate de arhi-
tectur` [i alta de la un mic colegiu din Los Angeles. Celelalte
scrisori se rezum` \n majoritate la confirmarea primirii cererii
mele [i promit s`-mi trimit` un alt r`spuns, imediat ce vor avea
ceva sigur. Dar slujba asta \n Hawaii! A[a noroc mai zic [i eu!
S` tr`ie[ti un an sau doi pe o asemenea insul`! |]i imaginezi?!
DRUM NECUNOSCUT 73
{i acum nu tr`ie[ti tot pe o insul`? remarc` el sec.
Nu se compar`! ripost` ea.
Se gndea la renumitele nop]i hawaiene, \nc`rcate de par-
fumuri tropicale, pe cnd pe insula lui Holt trebuia uneori s`
se fac` focul \n plin` var`!
{i ce-ai s` faci dac` cererea aceasta nu se va concretiza
pn` la urm` [i dac` nimic atr`g`tor nu se va ivi pn` la
toamn`?
Am impresia c`-]i este fric` s` nu m` ai cumva pe cap
toat` iarna...
|ntrez`re[ti o astfel de posibilitate?
Ea izbucni \n rs.
Fii lini[tit, am [i solu]ii de rezerv`.
Absorbit de chipul ei radios, Holt o \ntreb`:
Cum ar fi?
Ea \i r`spunse enigmatic:
Chiar vrei s` [tii?
|]i repet c` m` intrigi! spuse el.
O str`lucire puternic` se aprinse pentru o clip` \n privirea
ei devenit` brusc trist`.
N-am spus-o \nc` nim`nui.
Lacey se mir` ea \ns`[i de dorin]a de a i se confesa lui Holt.
Te ascult.
|[i unse cu unt o felie groas` de pine.
Ei bine, iat`. M` gndesc s` m` lansez pe cont propriu.
S` \ncep o afacere. A[ putea chiar s` m` reorientez profe-
sional. S` fiu..., ce [tiu eu, reprezentant comercial sau chiar
s`-mi deschid un mic magazin.
Chiar te gnde[ti serios la asta?
74 PATRICIA POTTER
Holt \i pusese \ntrebarea pe un ton prietenos, iar din
vocea lui grav` r`zb`tea o anumit` bun`voin]`. St`tu pe gn-
duri o clip`, ca [i cum s-ar fi \ntrebat dac` s` dea glas celor
ce-i treceau prin minte...
Am c`utat [i eu odat`...
Ea \l \ntrerupse grav:
{tiu, [i nu ai reu[it...Aten]ie, ai f`cut o promisiune!
Am promis s` nu-]i ]in predici. Nu voiam dect s`-]i
vorbesc pu]in despre mine. Nimic altceva!
P`rea jignit. Lacey realiz` c`-i t`iase vorba de fiecare dat`
cnd \ncercase s`-i vorbeasc` despre el. Cu un gest instinctiv
\i \ntinse mna pe deasupra mesei, adresndu-i un zmbet
amical.
Da, vreau s` te cunosc. Dac` te \ntrerup \ntruna, o fac
pentru c` m` tem s` nu primesc o avaln[` de sfaturi [i de
mustr`ri.
Degetele lui Holt \i cuprinser` mna. |i r`spunse la zm-
bet printr-o privire complice.
}i-am dat cuvntul, am s` mi-l ]in.
Atunci, vorbe[te-mi despre scurtul t`u zbor spre libertate.
|[i retrase mna cnd chelnerul le aduse faimosul somon.
De unde s`-ncep? E o poveste lung`. Am crescut la han.
P`rin]ii mei c`l`toreau mult, afacerile tat`lui meu \l chemau
\n lumea \ntreag`. St`team la bunici, pe insul` mai tot timpul,
astfel \nct to]i au \nceput s`-[i pun` problema c` eu voi pre-
lua afacerea \ntr-o bun` zi.
{i p`rin]ii t`i?
Da. Bunicul era un b`rbat foarte sever, cu principii
solide. Dup` el, hanul trebuia s` r`mn` \n familie, [i cum se
DRUM NECUNOSCUT 75
resemnase cu gndul c` tata nu-l va \nlocui niciodat`, nu-i
r`mneam dect eu. P`rin]ii mei au fost \ncnta]i s`-mi
cedeze mie aceast` sarcin`!
Ce-ai sim]it?
Lacey se sim]i dintr-o dat` cuprins` de o nea[teptat` sim-
patie pentru acel b`ie]el crescut [i orientat \nc` din fraged`
copil`rie spre un scop bine definit.
Fiind doar un pu[ti, adoram locul [i munceam aici
vara, \n vacan]e. Cnd mi-am luat diploma, la sfr[itul
liceului, p`rea normal s` preiau hanul. |ns`, \n ciuda
tuturor vorbelor frumoase, bunicul nu era \nc` dispus s` se
retrag`. Doi Randolphi, s` munceasc` la un loc, era imposi-
bil!
A[ fi b`gat mna \n foc pentru asta!
Ca s` rezum, ]i-a[ spune c` certurile deveniser` din ce
\n ce mai dese \ntre noi doi, a[a c` \ntr-o zi l-am anun]at c`
plec s`-mi fac un rost \n alt` parte, [i chiar am plecat.
{i? \ntreb` Lacey, captivat` de povestire.
Familia mea a fost dezam`git`, bine\n]eles, creznd c`
am vrut s` fug de r`spundere.
|n]eleg! spuse Lacey cu o u[oar` \nclinare a capului.
Le-am spus s` nu-[i mai fac` planuri cu mine, fiindc` eu
le am pe ale mele, [i mi-am v`zut de drum.
{i chiar ai dat cu piciorul la tot? \ntreb` Lacey
ne\ncrez`toare.
Da! Mi s-a propus un loc \ntr-o companie interna]ional`
de hoteluri. Trebuia s` implant`m aceste hoteluri \n toat`
lumea. Am locuit la Acapulco, \n Bahamas, \n Europa, \n Asia.
Lacey l`s` s`-i scape un oftat de invidie.
76 PATRICIA POTTER
Sun` minunat.
A[a a [i fost. Totul rapid, incitant. |ntr-un cuvnt, cam tot
ceea ce-]i dore[ti tu! spuse el cu un zmbet amar.
Tot?
Da, o asigur` el cu un ton mieros. Chiar [i leg`turile pe
care le-am avut.
Holt!
Te-ai \mbujorat precum somonul din farfurie!
Nu conteaz`, continu`!
Ea \[i alung` din minte imaginea lui Holt, implicat \ntr-o
groaz` de aventuri pasionale. Era prea tulbur`tor.
Spune mai departe! Cum de te-ai \ntors aici?
Am s`-]i spun alt` dat` capitolul al doilea al pove[tii
mele, spuse el turnndu-[i un pahar de vin alb.
Vreau s-aud acum! insist` ea.
|n via]` nu putem avea \ntotdeauna ceea ce vrem, \i
r`spunse cu ochii scnteindu-i mali]ios. M`nnc`-]i pe[tele
pn` nu se r`ce[te.
O faci special! N-am s` pot adormi pn` n-am s` ascult
continuarea.
Perfect! Vei avea la ce s` te gnde[ti \n seara asta, dup`
ce te conduc.
Vocea lui exprima satisfac]ia. Ea \i arunc` o privire printre
pleoapele pe jum`tate \nchise.
O modalitate de a m` face s` m` gndesc la tine?
Exact, replic` el imperturbabil [i \[i lu` furculi]a f`r` s`
par` ctu[i de pu]in c` d` acestor cuvinte conota]ia unei evi-
dente provoc`ri.
DRUM NECUNOSCUT 77
Capitolul 5
Imediat ce Lacey renun]` s`-[i mai foloseasc` farmecul
pe lng` Holt pentru a reu[i s`-i smulg` sfr[itul pove[tii,
conversa]ia redeveni agreabil`. |n fond, nu aveau dect s`
ocoleasc` subiectele prea spinoase, \[i spuse ea.
Era pierdut` \n aceste gnduri, cnd Holt opri ma[ina
Alfa Romeo gri-argintie \n parcarea privat` a hanului. Apoi o
luar` pe drumul care ducea la bungaloul ei.
Nu m` invi]i s` intru? o \ntreb` prietenos.
Dac` te invit, ai s`-mi spui continuarea pove[tii tale?
Cu siguran]` nu. Am tot interesul s` te las cu aceast`
curiozitate nesatisf`cut`.
Ajunser` \n fa]a por]ii. Holt \i lu` u[or cheia din mn` [i
deschise. Nu avu timp s` scoat` nici un cuvnt, c` el intrase
deja. Era \n salon, ocupat s` aprind` focul.
Cu un zmbet for]at, Lacey se duse \n buc`t`rie s` preg`teasc`
un ceai. Aparent, el luase loc doar pentru cteva minute.
Acordurile stranii ale unui flamenco o \nso]eau cnd se
\ntoarse din buc`t`rie cu un platou \n mini.
V`d c` mi-ai g`sit colec]ia de discuri!
|i zmbi, se a[ez` pe canapea [i umplu ce[tile cu un ceai
foarte parfumat.
Gusturile tale \n materie de muzic` sunt la fel de
neprev`zute ca toat` persoana ta, rosti el pe un ton ironic.
Dar s` nu mai abordez subiecte prea personale.
Totu[i, \mi e[ti dator cu sfr[itul pove[tii!
|[i aranj` cu grij` \n juru-i faldurile rochiei u[oare de
var`, apoi \[i scoase sandalele [i-[i \ndoi un picior sub ea.
Ochii lor se \ntlnir` \n timp ce degustau ceaiul.
Ai s`-mi rzi \n nas, dac` o s` te avertizez c` \n momen-
tul \n care vei ajunge la sfr[itul c`ut`rilor ai s` fii
dezam`git`?
Am s`-]i rd \n nas dac` o s-o meri]i.
|[i l`s` cea[ca jos [i o privi lung, cu un zmbet amar \n
col]ul gurii.
|n seara asta, n-am chef s`-]i suport sarcasmele,
domni[oar` Seldon.
Ea zmbi artificial. Sim]ea \n aer o tensiune nou`, poate
amenin]`toare, \ns` nu se putea ab]ine s` nu-l provoace \nc` un
pic! De ce se \ndrjea oare s`-l tachineze att? Nu se recuno[tea.
Am devenit o surs` inepuizabil` de divertisment pen-
tru tine, nu-i a[a? murmur` el gnditor.
Nu e scopul t`u m`rturisit acela de a-]i face clien]ii feri-
ci]i? spuse ea pe un ton [i mai sarcastic.
Cu o mi[care hot`rt`, el \i lu` cea[ca din mn`
DRUM NECUNOSCUT 79
Da, a[a e: totul pentru clien]i. Dar cu mine cum r`mne?
Apoi, pe nea[teptate, o trase \n bra]ele lui.
Lacey nu protest`. Un gnd \i [optea c` a-l l`sa pe Holt
Randolph s-o s`rute nu era probabil cel mai bun lucru
acum... |ns` nu l`sase ea \n urm`, de bun`voie, o via]` con-
sacrat` respect`rii conven]iilor?
Sim]i minile lui Holt adncindu-se febril \n p`rul ei des, \n timp
ce o l`sa u[or pe canapea [i se \ntindea deasupra ei [optindu-i:
De o s`pt`mn` \ntreag` \mi petrec nop]ile retr`ind
clipele din diminea]a aceea de pe vaporul meu.
Limba lui, posesiv`, p`trunse cu s`lb`ticie, adnc \n
c`ldura gurii ei [i, pe cnd buzele i se deschideau involun-
tar, ea gemu u[or.
Cuprins` de valuri de pl`cere, ea r`spundea cu toat`
fiin]a ei s`rutului \nfl`c`rat al lui Holt. Cu un gest inde-
pendent de voin]a ei, \[i \nfipse unghiile \n umerii lui. El o
privi fix \n ochi.
|nnebuneam cnd dansam cu tine \n fiecare sear`,
\nnebuneam \n fiecare diminea]` cnd te vedeam [i nu
puteam s` te ]in \n bra]e.
{i autocontrolul acela?...
Nu se putea opri s` nu-l provoace, \n ciuda v`p`ilor care
o r`scoleau, \n ciuda fiorilor pe care i-i provoca violenta
pasiune a b`rbatului care ]inea \n bra]e.
Aveam nevoie de pu]in timp, ca s` m` gndesc,
r`spunse el.
Degetele ei \i mngiau spatele prin ]es`tura fin` a
c`m`[ii, iar corpul lui Holt se arcui sub aceast` mngiere.
80 PATRICIA POTTER
{i ai terminat de meditat?
Aproape...
|i mu[c` brusc urechea, ca s-o \mpiedice s` vorbeasc`.
Cu r`suflarea t`iat`, Lacey sim]i c` le[in` sub asaltul lui att
de senzual.
Sim]urile o tr`dau ca [i \n diminea]a aceea, pe iaht.
|ntreaga lume se cl`tina [i uit` totul \n afara acestui b`rbat
care \i trezea o dorin]` att de violent`.
Se zb`tea sub el \n timp ce mna lui cobora de-a lungul
trupului ei, iar degetele lui i se strecurau cu repeziciune pe
sni, \ntr-o dezmierdare cu greu suportabil`.
Lacey nu-[i putu opri un geam`t, c`ruia el \i r`spunse
printr-un geam`t plin de dorin]`.
Lacey, Lacey, spune c` ai nevoie de mine.
Vocea lui r`gu[it` nu implora, ci mai degrab` ordona.
M`car atta lucru f` pentru mine!
Holt! Eu...
Nu reu[i s`-[i termine fraza, cuprins` de un fel de
ame]eal`.
Cum po]i s`-mi faci asta? reu[i pn` la urm` s`
articuleze, ag`]ndu-se de el.
Lui Holt \i sc`p` un rs puternic de satisfac]ie. |n acela[i
timp \i ridica rochia [i \[i strecura picioarele \ntre coapsele
ei. Lacey \nchise ochii, prad` unei senza]ii minunate de
ame]eal`.
E o \ntrebare pe care mi-am pus-o [i eu, dar dintr-un
alt punct de vedere. Cine ]i-a dat dreptul ca abia ajuns` aici
s` dai totul peste cap?
DRUM NECUNOSCUT 81
|ntr-adev`r, am dat totul peste cap?
Ea \l privi cu o expresie plin` de senzualitate.
Trebuie s` fi dus o via]` tare izolat` dac` nu-]i cuno[ti
capacitatea, \i declar` el, pecetluindu-[i fraza cu un s`rut
arz`tor. Apoi \ncepu s`-i scoat` rochia, f`r` ezitare.
Oh!
Suspinul \i sc`p` molatic, \n timp ce el descheia ultimul
nasture, dezvelindu-i complet frumo[ii sni rotunzi.
|mi place sensibilitatea ta, \i [opti el la ureche.
Buzele lui i se plimbau pe gt [i \ntrziau pe pieptul gol.
Mici, ginga[i [i fermi... E[ti exact pe gustul meu, draga
mea. Ba chiar mai mult de-att. M` \nnebune[ti! Mor de
dorin]` s` te am \n \ntregime, trup [i suflet!
Aceste cuvinte declan[ar` alarma \n mintea lui Lacey. Ca
[i pe iaht, instinctul de ap`rare i se de[tept` brusc,
destr`mnd cea]a ce-i acoperise creierul. Mersese destul de
departe \n seara aceasta. B`rbatul de lng` ea putea fi
periculos, iar ea nu se sim]ea \n stare s` \nfrunte un risc de
asemenea natur`.
|ncerc` s`-[i elibereze u[or picioarele pentru a rupe con-
tactul dintre trupurile lor. Minile ei respinser` umerii lui
Holt \ntr-o \ncercare disperat` de a sc`pa de sub impactul
puternic, infernal, ce-l aveau asupra ei.
Holt! Holt! E mai bine s` ne oprim...
|ns` vocea ei, slab` [i neconving`toare, nu ajungea nici
m`car la urechile ei. Iar cnd el \i puse un deget pe buze
pentru a o face s` tac`, Lacey trebui s`-[i \nghit` restul
protestelor.
82 PATRICIA POTTER
Nu o ajuta deloc, \[i spuse ea, vag con[tient` de starea
lucrurilor. Dimpotriv`, considera lamentabilele ei eforturi
drept reac]ia unei femei sf[iate \ntre derut` [i ra]iune. De
fapt, el conta pe puterea lui pentru a o face s` cedeze.
{tiu c` [i tu m` vrei, Lacey, o [tiu bine
|i cobor\ rochia pn` la mijloc. Apoi, f`r` s` se gr`beasc`,
o mngie, o contempl`, o dezmierd`.
Spune-o, am nevoie s-o aud din gura ta.
|i atinse cu buzele pielea fin`, acoperindu-i trupul de
s`ruturi cnd domoale, cnd p`tima[e. Pe nesim]ite rochia
\i alunec` de-a lungul coapselor, dezv`luind [i ceea ce
r`m`sese \nc` ascuns pn` atunci.
Lacey se sim]ea cuprins` de o febr` ciudat` [i necunos-
cut` ale c`rei convulsii \[i g`seau ecoul \n toate fibrele pielii
lui Holt. Trup lng` trup, erau cutremura]i de aceea[i und`
de pasiune care \i electriza din ce \n ce mai puternic.
Spune-mi, Lacey, o mai implor` o dat`.
Minile lui Holt alergau pe coapsele lungi ale tinerei
femei, apoi p`trunser` dintr-o dat` pe sub elasticul lenjeriei
ei intime.
Lacey nu mai putea rezista, pe deplin cucerit` de
pl`cerea pe care i-o provocase cu aceast` mngiere. Nu
asta era ceea ce c`uta?
Te doresc, Holt! Oh! Numai Dumnezeu [tie ct de mult
te doresc!
Dovede[te-mi-o, draga mea. Dovede[te-mi-o!
Degetele lui Lacey tremurau cnd \ncepu s`-i desfac`,
din ce \n ce mai ner`bd`toare, nasturii c`m`[ii. Curnd
DRUM NECUNOSCUT 83
aceasta alunec` pe covor, iar Holt se lipi, gol, de pieptul lui
Lacey. Sim]indu-i torsul puternic, acoperit de o umbr`
m`t`soas` de p`r, nu lipsi mult ca Lacey s` le[ine.
|mpletindu-[i picioarele cu cele ale lui Holt, se arcui pentru
a se putea lipi [i mai strns de b`rbatul care o domina cu
greutatea lui. Sunetele \ntret`iate care sc`pau din gura ei
r`sunau ca o plngere dulce, excitant`.
Te rog, Holt, te rog...
Din secunda \n care te-am v`zut \n hol, la recep]ie, am
visat la acest moment \n care m` implori.
Holt pusese st`pnire pe trupul satinat al lui Lacey,
explorndu-i fiecare curb`, fiecare loc secret.
{tii ce simt cnd te aud strigndu-mi numele, cnd te
simt tres`rind sub mine, cnd \]i ghicesc ner`bdarea?
Ritmul frenetic, pasional al flamenco-ului p`rea s`-i
ghideze degetele pe pielea goal` a lui Lacey. Incapabil` s`
scoat` un sunet, ea exulta constatnd ce putere avea asupra
lui.
E ca [i cum a[ prinde un fluture, spuse el cu o tandre]e
nea[teptat`.
Complice, ea \[i arcui spatele strngndu-l ct de tare
putea. Capul \i c`zu pe spate cu un suspin de dorin]`, iar
respira]ia sacadat` a lui Holt \nso]ea ritmul mi[c`rilor lor.
Dintr-o dat`, \ns`, Holt o respinse cu putere, ca [i cum
ar fi atins o limit` fixat` dinainte. O clip`, Lacey fu paralizat`
de uimire.
Destul, flutura[, [opti el. E destul acum.
Holt?
84 PATRICIA POTTER
B`tnd din pleoape, Lacey \l privea, stupefiat`, la lumina
tremur`toare a focului. Gura lui avea o expresie de o
blnde]e bizar` \n timp ce se ridica [i \i ridica rochia de pe
jos.
M` antrenez s` conserv acest autocontrol pe care \l
admiri atta.
|i \ntinse lini[tit rochia.
Ochii lui se oprir` [i \ntrziar` pe snii ei \nc` goi, apoi
se ridicar` \ntlnind privirea \ntreb`toare, uluit` a lui
Lacey.
Pleci? Acum? De ce?
Strngndu-[i rochia febril la piept, Lacey nu-l sl`bea din
ochi. Doar n-avea s-o lase! Nu acum dup` ce aprinsese acest
foc uria[ \n ea, aceast` dorin]` pe care nici un b`rbat nu o
mai trezise \nc` \n trupul ei.
E mai bine a[a, draga mea. Ar r`mne \n suspensie
prea multe \ntreb`ri \ntre noi [i vreau ca totul s` fie clar
\nainte de a te face pe de-a-ntregul a mea. Am luat
aceast` hot`rre acum cteva zile [i vreau s` mi-o ]in.
Dac` nu, n-am s`-mi g`sesc lini[tea sufleteasc`.
Nu... nu \n]eleg... suspin` ea.
Prad` unui sentiment insuportabil de frustrare, ea se
sim]ea complet abandonat`.
{tiu... |ns` ]i-am observat st`pnirea de sine. Te-am
ascultat vorbind despre noua ta via]`. Te-am v`zut lenevind
pe marginea piscinei [i r`spunznd ofertelor de munc`, f`r`
s`-]i \ntrerupi totu[i rela]iile cu Jeremy. M` \nnebune[ti,
\n]elegi?
DRUM NECUNOSCUT 85
Lacey \[i mu[c` buzele, confuz`. De ce persista \n a-i
invoca \ntruna viitorul? Nu era capabil s` tr`iasc` momentul
prezent la fel de natural cum o f`cea ea?
Nu m` mai dore[ti?
E[ti femeie, Lacey. Cuno[ti r`spunsul.
Ochii argintii str`lucir` o clip`. Era pe punctul de a-[i
abandona inten]iile, gndi ea. |ns` Holt \[i reveni foarte
repede.
Suntem de acord m`car \n privin]a unui singur lucru,
Lacey. Nici unul dintre noi nu-[i dore[te doar o aventur` de
o noapte.
Ea se \ncord`. Realitatea o \mpresura cu o manta de
ghea]`.
{i ce vrei tu, Holt?
S` vedem mai degrab` ceea ce nu vreau. Ceea ce nu vreau
este s` m` implic \ntr-o aventur` cu o femeie care nu vede \n
mine altceva dect un nume dintr-o lung` list` de cuceriri pe
care are de gnd s` le fac` \n drumul ei spre Hawaii!
Cuvintele acestea, pronun]ate cu o cruzime calculat`,
explodar` ca o bomb`. Lacey p`li, privindu-l ca [i cum era
amenin]at` brusc de apari]ia unui animal s`lbatic \ngrozitor.
Cum \ndr`zne[ti?!
De[i ea ]ipase, el nu reac]ion` \n nici un fel. Se
mul]umea s-o priveasc` enigmatic, iar ea r`spunse acestei
priviri cu o expresie ucig`toare.
Ascultndu-te, oricine ar putea trage concluzia c` eu
nu am dect o singur` idee \n cap: aceea de a m` folosi de
tine [i de to]i ceilal]i b`rba]i care-mi cad \n mreje.
86 PATRICIA POTTER
M` \n[el cumva? \i spuse el cu o deta[are care o \nfurie
[i mai mult. Po]i s` negi c` \n seara asta n-aveai de gnd
dect s` \mpar]i patul cu mine?
Strngndu-[i pumnii de furie, ea trebui s` recunoasc` \n
sinea ei c`, aflndu-se prizonier` \n bra]ele lui, nu se putea
gndi la altceva dect la pl`cerea pe care o primea, aban-
donndu-se valului de dorin]` ce o cople[ise, nu-[i pusese
nici un moment \ntrebarea ce se va \ntmpla cu ei doi \n
viitor.
Constrns` s` dea un r`spuns, ea f`cu o grimas`.
{i dac` ar fi a[a? Doar n-ai s` pretinzi c` a[tep]i mai
mult de la mine?
El schi]` un gest de o violen]` care aproape o f`cu s` tre-
sar`.
Ce spui?
Starea de confuzie care o st`pnea o condusese \n pragul
disper`rii.
Nu cumva pretinzi c` vrei ca lucrurile s` mearg` mai
departe \ntre noi?
Ba da, [i e adev`rat.
O \nfrunta cu un calm nea[teptat. Lacey nu-[i putea
reveni.
Dar abia ne cunoa[tem...
El o \ntrerupse brusc.
Am \nv`]at de mult s` [tiu ce vreau, Lacey. Te vreau pe
tine, dar nu-mi doresc sub nici o form` s` fiu doar un nume
pe lista ta de vn`toare. O aventur` cu mine nu s-ar putea
rezuma la o \ntlnire pasager`, la un foc de paie!
DRUM NECUNOSCUT 87
Atunci ce vrei?
Se str`duia s`-i vorbeasc` rece, de[i sufletul ei ardea.
Ceva durabil.
Ca s`-[i ascund` emo]ia, Holt \[i trecu rapid mna prin
p`r, cu un gest exasperat, apoi se \ndrept` spre foc con-
templndu-l melancolic.
M-am s`turat s` te v`d eschivndu-te \n toate discu]iile
noastre. M-am s`turat s` te v`d studiind to]i b`rba]ii care
apar la orizont, ca [i cum ai vrea s` le m`sori capacitatea de
seduc]ie. M-am s`turat s` te v`d pe marginea piscinei mele
cum r`spunzi vesel` propunerilor de serviciu de la cel`lalt
cap`t al planetei!
Fascinat` de profilul aspru al lui Holt, care se desena clar
la lumina focului, ea resim]i o vag` senza]ie de team`, de
disconfort. Dup` p`rerea lui, ea nu era dect o femeie
superficial`, f`r` inim`. O descreierat` crud` [i egoist`, ca [i
fosta lui logodnic`. Neputincioas`, ea oft`.
Nu \n]elegi.
Nu [tii s` spui altceva. {i nu e adev`rat.
Cuvintele lui aveau o urm` de tandre]e [i de indul-
gen]` care o irita pe Lacey. Era iritarea aceea pe care el
avea talentul s` i-o provoace cnd devenea Holt cel
\ncrezut, care \i amintea att de mult de trecutul ei
detestat.
|ncerc s`-]i explic, Lacey, c` noi nu suntem f`cu]i pen-
tru o aventur` trec`toare. Cu mine va fi ceva total [i pentru
toat` via]a. Gnde[te-te!
Ea \l privi uimit`, sufocat` de curajul lui.
88 PATRICIA POTTER
Nu te mai uita a[a!
|i lu` minile [i \[i aplec` fa]a spre palmele ei fierbin]i.
M-am gndit la asta toat` s`pt`mna, cred c` dez-
nod`mntul se apropie. |ns` mai ai nevoie de pu]in timp ca
s`-]i pui ordine \n gnduri. O s`-]i ias` repede fluturii `[tia
din cap. Va trebui \n curnd s` te gnde[ti serios la destinul
t`u.
E[ti un pre]ios [i un egoist! De ce crezi c` am s`-mi
schimb planurile ca s`-]i fac ]ie pe plac?
Zmbetul lui Holt era u[or ironic. Se aplec` [i-i atinse \n
treac`t buzele.
Pentru c` ceea ce-]i propun \]i va aduce mult mai mult`
satisfac]ie! Adineauri n-ai putu s`-]i desimulezi reac]iile. M`
dore[ti tot att de tare ct te doresc [i eu. |ns` vreau ca
leg`tura noastr` s` fie sincer`. Nu vreau s` m` la[i balt` cu
prima ocazie, pentru un post \n insulele Hawaii sau pentru
un capriciu de copil r`sf`]at.
Noapte bun`, Holt.
Ni[te lumini]e verzui se aprinser` \n ochii lui
Lacey.
|]i mul]umesc pentru aceast` sear` interesant`. Am s`
mi-o amintesc cu prima ocazie, \n Hawaii sau \n alt` parte!
Acum fii bun [i las`-m`.
F`r` s`-i r`spund` ceva, Holt ie[i \n lini[te, urm`rit de
privirea stupefiat` [i \nc` furioas` a lui Lacey. Sentimentele
contradictorii care puseser` st`pnire pe ea o \nnebuneau.
Cine se credea el? Doar nu-[i imagina c` ea avea s` renun]e
la noua via]` de la care a[tepta attea, ca s` \mbr`]i[eze o
DRUM NECUNOSCUT 89
existen]` a[ezat`, mediocr`, lng` proprietarul hanului
Randolph! {i apoi, ce-l f`cea s` cread` c`-[i dorea o leg`tur`
cu el?
O or` mai trziu, \nc` tot nu dormea. Urm`rea gndi-
toare umbrele care se jucau pe tavan, \ncercnd s`-[i fixeze
aten]ia asupra propunerilor de posturi pe care le primise,
cnd un zgomot o f`cu s` tresar`. Cineva arunca cu pie-
tricele \n geam.
Lacey se d`du jos din pat cu precau]ie. C`ma[a ei de
noapte de un verde \nchis, lung` [i vaporoas` i se unduia \n
jurul gleznelor, dndu-i o alur` zvelt`. Se strecur` pe lng`
perete [i se ascunse \n spatele perdelei pe care o \ndep`rt`
\nceti[or, abia sim]it.
Jeremy!
Cu un rs \n care se \mpleteau dezam`girea [i u[urarea,
Lacey deschise fereastra [i \[i z`ri prietenul, \mbr`cat \n
blugi [i cu o vest` din piele.
Bun`, \i spuse el abia [optit.
Ce faci aici?
Am venit s` te \ntreb dac` n-ai cumva chef s` te
b`l`ce[ti pu]in \n piscin`.
|i ar`t` prosopul de baie pe care-l ]inea \n jurul gtu-
lui.
Jeremy, ai b`ut!
Ce voiai s` fac ct am a[teptat ca \ntlnirea ta cu Holt
Randolph s` ia sfr[it?
90 PATRICIA POTTER
{i femeia aceea blond` din Portland?
S-a terminat! So]ul ei sose[te mine. Bun, acum
r`spunde-mi \nainte s` fim transforma]i \n blocuri de
ghea]`. Apa din piscin` va fi o binecuvntare.
Pe u[` scrie c` sunt interzise b`ile dup` ora zece seara,
pentru a nu tulbura somnul clien]ilor.
Arunc` repede o privire spre ceasul de[tept`tor de pe
noptier` [i v`zu c` era aproape de ora dou` noaptea.
Nu va [ti nimeni. Vino, Lacey. Vom avea piscina doar
pentru noi. E o idee \mb`t`toare!
Ea ezit`. |n fond, de ce nu? Ideea nu era lipsit` de fan-
tezie. F`r` s` pun` la socoteal` c` \notul o relaxa [i c` ar
putea \n sfr[it s` adoarm`!
O clip`, s` m` \mbrac!
Cteva momente mai trziu, p`trundeau \nceti[or \n
piscina cufundat` \n \ntuneric, cu sentimentul ridicol c`
tr`iesc o mare aventur`.
Vom fi \mpu[ca]i \n zori dac` suntem prin[i \n flagrant
delict? glumi Lacey, sco]ndu-[i blugii pe care [i-i luase pe
deasupra costumului de baie.
S` \mpu[ti un om care-]i pl`te[te? Nici s` nu te
gnde[ti! De fapt, este interzis accesul \n piscin` la ora asta
tocmai pentru ca oamenii ame]i]i s` nu cad` \n ap`, sau s`
nu-i trezeasc` pe ceilal]i locatari.
Trebuie s` recunosc c` ai avut o idee minunat`,
Jeremy.
F`cnd relaxat` pluta, lui Lacey \i sc`p` un oftat de
u[urare.
DRUM NECUNOSCUT 91
Avea dreptate Jeremy. Apa era c`ldu]`, tocmai bun` pen-
tru vremea aceea.
Mul]umesc, dar voiam de fapt s` repet o anumit` scen`
pentru urm`torul capitol al romanului meu. Cu cteva
nuan]e, desigur.
Ce nuan]e?
Lacey \nchise ochii [i se l`s` s` pluteasc` f`r` s`-[i dea
seama c` Jeremy se apropia de ea.
Ei bine, am inten]ia s` introduc pu]in` senzualitate...
Lacey deschise ochii \n momentul \n care el \i s`ruta
buzele, plin de speran]` [i de d`ruire.
Abia putu s` remarce ct de departe era arta lui Jeremy
de aceea a lui Holt \n materie de s`rut, c` neoanele se
aprinser` dintr-o dat`, iluminnd puternic [i violent pisci-
na.
Ce dracu...
Jeremy se desprinse de ea brusc, iar Lacey se ridic` \n
picioare \n apa nu foarte adnc`. Se \ntoarser` amndoi [i
z`rir` o siluet` cu bra]ele \ncruci[ate pe piept \n cadrul u[ii.
A! Tu erai, Randolph. Ne-ai tras o sperietur`!
|m pare r`u c` v` stric petrecerea, rosti Holt deta[at,
\ns` regulamentul e valabil pentru toat` lumea.
Lacey ghici c` era turbat de mnie. Ecoul furiei lui
ajungea pn` la ea. Se putea observa c` abia se ab]inea s`
nu se n`pusteasc` la Jeremy s`-l scoat` cu for]a afar` din
ap`. Sub privirea metalic` a ochilor lui, ea se sim]ea goal` [i
foarte vulnerabil`.
Jeremy \n`l]` din umeri cu un aer de \n]elept.
92 PATRICIA POTTER
Vino, Lacey. {i cele mai bune lucruri au un sfr[it.
Dezlipindu-[i cu greu ochii din cei ai lui Holt, care mai
c` o ]intuiau pe loc, Lacey \l urm` pe Jeremy, urc` sc`rile
dintr-un salt, \[i apuc` prosopul, [i-l arunc` pe umeri [i \[i
scoase casca de baie, l`sndu-[i liber p`rul bogat.
Plec`m, Holt!
Jeremy \i adres` un zmbet amabil [i se [terse energic cu
prosopul.
Tu pleci. Eu am s-o conduc pe Lacey.
Ea \l privi alarmat`.
Nu-i nevoie, e aproape [i...
Se opri brusc, v`zndu-i expresia zugr`vit` pe chip.
El nu catadicsi s`-i r`spund`, st`pnit de o ner`bdare
cu greu ascuns`, \n timp ce ei \[i adunau hainele de pe
jos.
Iat` o \ntors`tur` destul de ciudat`, oft` Jeremy. Ne
vedem mine, Lacey...
De cum ie[ir`, Jeremy se \ndep`rt` rapid de ei.
{tiu drumul, Holt, nu-i nevoie s` m` conduci.
D`du s` plece singur`, f`r` s` a[tepte vreun r`spuns.
Holt o prinse de mn` att de brutal, \nct Lacey \[i
strnse instinctiv prosopul \n jurul ei, \ntr-un gest de
autoap`rare. Frigul nop]ii \ncepea s-o p`trund`. Holt \i lu`
[i cealalt` mn` [i-i spuse:
{tiu c` nu e[ti dispus` s` prime[ti sfaturi \n perioada
aceasta. Dar dac` n-ascul]i ceea ce-]i voi spune acum, e
riscul t`u: nu mai scoate nici un cuvnt pn` la bungalou,
altminteri nu mai r`spund de mine. Ne-am \n]eles?
DRUM NECUNOSCUT 93
Dorin]a de a se justifica [i de a avea din nou controlul,
birui interdic]ia lui Holt.
Holt, ascult`-m`! Regret nespus c` n-am respectat
regulamentul acela stupid al piscinei, \ns` nu era nici un
r`u \n ce-am f`cut [i am crezut c`...
Nici un r`u!
Holt se opri brusc. Expresia ochilor lui aproape o
\ngrozea. |n lumina lunii c`p`tase propor]iile unui uria[.
Nici un r`u! Isuse! Din ce material e[ti f`cut`? Numai
cu o or` \n urm` erai \n bra]ele mele, implorndu-m` s` te
iubesc! {i nici una nici dou`, te g`sesc pe cale s` seduci un
alt b`rbat, \n propria mea piscin`! Ai merita s`-]i sucesc
gtul.
Degetele lui Holt \i cuprinser` cu putere umerii goi,
f`cnd-o s` se clatine.
Holt, te rog, tu nu \n]elegi...
Mnia lui o f`cu s` intre \n panic`. Era incapabil` s`
sting` aceste fl`c`ri mistuitoare ce cre[teau necontenit.
Te repe]i! |ncep s` cred c` aveai dreptate. De ce n-am
acceptat mai de mult? Am crezut c` am tot timpul s` te aduc
cu picioarele pe p`mnt, \ns` m-ai convins c` n-am [anse.
Vrei o aventur`, Lacey Seldon? Foarte bine, o vei avea! |ns`
cu mine, [i chiar \n aceast` noapte!
Con[tiin]a unui pericol iminent declan[` \n Lacey o
reac]ie reflex`, instantanee. |ncepu s` alerge ca s` scape de
el, \ns` el o prinse, o ridic` \n bra]e ca pe o p`pu[` [i se
\ndrept` cu pa[i uria[i spre vechea locuin]` de var` \n stil
victorian, ata[at` cl`dirii principale.
94 PATRICIA POTTER
Capitolul 6
Holt o ]inea strns lipit` de pieptul lui puternic [i prima
reac]ie a lui Lacey fu una de u[urare [i de confort. C`ldura
corpului lui \i alunga amor]eala pe care i-o cauzase frigul.
Instinctiv, voia s` se ghemuiasc` [i mai aproape de el, dar
vocea ra]iunii \i trimise un semnal [i, pentru moment, Lacey
o ascult`. |ncerc` chiar s` se apere:
Holt! Nu po]i face asta!
Nu de mult m` implorai chiar tu s-o fac!
|ns` tu e[ti cel care a refuzat! Nu po]i s`-]i schimbi
hot`rrea dup` cum bate vntul.
Furia o cuprindea treptat.
De ce nu? \i r`spunse el cinic.
Urc` treptele de la intrare [i deschise u[a f`r` s`-i lase
prizonierei nici o [ans` de sc`pare.
Pentru c`... pentru c` toate motivele pe care le-ai invo-
cat acum o or` mai sunt \nc` valabile.
Holt o \mpinse \n`untru ca [i cum n-ar fi auzit nimic din
protestele ei.
Dintr-o privire Lacey remarcase b`ncile albe din gr`din`,
f`cute din r`chit` [i plantele verzi care erau suspendate pe
verand`. |nc` nu avusese prea mult` vreme s` \ntrzie
asupra peisajului. Un bra] ferm o tr`gea printr-o alt` galerie,
apoi \n`untrul casei.
Ia te uit`! Acum ascul]i vocea ra]iunii! Cu att mai r`u,
e prea trziu s` ne ar`t`m rezonabili, Lacey. Ai reu[it s` m`
convingi. Din moment ce e[ti hot`rt` s` gu[ti pl`cerile
vie]ii, am s` te ajut. |n fond, de ce Jeremy [i nu eu?
Lacey sim]ea c` toate justific`rile ar fi de prisos, din
moment ce el luase o hot`rre. La lumina felinarului, ochii
lui str`lucir` cu un reflex metalic, iar cuta din col]ul gurii \i
tr`da \ncordarea sufleteasc`. Lacey tremura din toate \nche-
ieturile, [i nu de frig.
Vino, \i spuse brutal. Nu vreau s` r`ce[ti din prima zi a
marii noastre aventuri,
Cu bra]ul \n jurul umerilor ei, Holt o conduse printr-un
salon care, \n condi]ii obi[nuite, ar fi \ncntat-o. Dar acum,
sub tensiunea momentului, Lacey nu percepu dect ima-
ginea fugar` a unei \nc`peri dr`gu]e, foarte masculine, care
i s-ar fi potrivit tot att de bine [i unui c`pitan de vas din
secolul trecut.
Un covor oriental minunat era \ntins pe parchetul ceruit.
Observ` \n treac`t un vechi cuf`r marin`resc cu ornamente
din aram`, un mobilier confortabil din lemn [i din piele,
96 PATRICIA POTTER
precum [i o gr`mad` de obiecte exotice \mpr`[tiate ici [i
colo: o cup` de argint [lefuit` cu m`iestrie, probabil de
origine mexican`, o tapiserie mural` \nf`]i[nd un peisaj
din Caraibe, un paravan gigantic decorat cu motive orien-
tale.
O duse, \n sfr[it, \ntr-o baie imens`, ultramodern`.
Holt, s` ne oprim aici. Nu \n]eleg de ce trebuie s`
ajungi \n astfel de st`ri. Oricum, n-am de gnd s` te las s`-]i
ver[i mnia pe mine!
El lu` un prosop imens [i i-l arunc`.
}ine, [terge-te bine, bine [i d`-mi mie toate astea. |i lu`
hainele pe care ea \nc` le mai strngea la piept ca pe un
colac de salvare.
Ce... vrei s` faci? \ntreb` ea cu voce slab`.
S`-]i ofer un du[ cald, desigur.
Trase perdeaua de plastic [i \i ar`t` cada cu un aer
poruncitor.
Ai \nghe]at [i n-am nici un chef s` g`sesc \n patul meu
un sloi de ghea]`!
Lacey \l fix` un moment. Apoi hot`r\ c` un du[ ar \nc`lzi-o
[i poate c` Holt se va mai calma \n acest timp. |i l`sase
\ntotdeauna impresia c` este un om perfect st`pn pe
emo]iile sale.
F`r` s` mai spun` ceva, Lacey \[i \nnod` prosopul \n
jurul capului [i, p`strndu-[i costumul de baie, se b`g`
sub du[ul fierbinte. Apa cald` \i oferea o senza]ie
minunat`.
DRUM NECUNOSCUT 97
Dac` Holt fu surprins de docilitatea ei nea[teptat`, nu
ar`t` totu[i nimic. Lacey trase perdeaua. Mai sim]i \nc` o
clip` prezen]a lui Holt \n baie apoi auzi u[a \nchizndu-se
\n urma lui.
{i acum? se \ntreb` ea cu scepticism. Ct timp \i va trebui
ca s` revin` la un comportament civilizat?
Abia \[i formulase aceast` \ntrebare, c` un gnd
nebunesc \i veni \n minte. Chiar \[i dorea sincer ca el s`-[i
revin`?
Amintirile serii i se amestecau \n cap, figura lui Holt
cnd o privea \n timpul cinei, c`ldura corpului s`u
cnd o luase \n bra]e, promisiunea unei nop]i de
dragoste...
O promisiune nerespectat`. De ce? Pentru c` el \[i dorea
o femeie supus` voin]ei lui [i nu o persoan` libertin`, care
trece de la o aventur` la alta.
Nu erau f`cu]i unul pentru cel`lalt, asta era tot, presu-
puse ea, f`r` s` cread` totu[i cu adev`rat acest lucru. Vie]ile
lor luau direc]ii opuse. O leg`tur` superficial`, da, era posi-
bil. |ns` nimic mai mult.
Dar de ce numai o noapte? Doar r`mnea aici toat` vara!
Bine\n]eles, dac` [i Holt ar fi fost de acord cu acest plan. Or,
nu mai devreme de cteva ore, o l`sase s` \n]eleag` c` acest
gen de rela]ii, stabilite dinainte [i prev`zute a se \ncheia la
o dat` fix`, nu-i conveneau. Un angajament durabil, acesta
fusese ultimul lui cuvnt.
U[a se deschise.
98 PATRICIA POTTER
Ai de gnd s` mai stai mult acolo? \ntreb` Holt cu ner`bdare.
Ceva din vocea lui o aduse brusc la realitate. Nu mai
p`rea furios ca adineauri, \ns` nu era nici acel Holt calm [i
rezervat pe care se a[tepta s`-l g`seasc`. Zbuciumul l`untric
pe care \l tr`da glasul lui \i reaprinse lui Lacey dorin]a pe
care voia s` [i-o st`pneasc` [i, \n adncul ei un fel de team`
ciudat` se n`scu.
Am s`... am s` ies \n cteva minute.
Era perfect con[tient` de disconfortul care punea
st`pnire pe ea. Un nou sentiment de pruden]` lu` locul
gndului de a tr`i o aventur` pasional` al`turi de acest
b`rbat pe durata \ntregii veri.
Nu te gr`bi.
Trase perdeaua pe nea[teptate [i-i privi lung corpul gol.
Vin [i eu!
Nu!
Lacey schi]` un gest instinctiv de autoap`rare. El \[i
dezbr`case c`ma[a [i \ncepea s`-[i desfac` [i cureaua.
Ies, Holt...
Prea trziu. Dezbr`cat complet, el intrase sub du[. La
vederea corpului neted [i bronzat, care emana o for]` extra-
ordinar`, Lacey se sim]i cuprins` de un val de dorin]`.
Ce s-a \ntmplat, flutura[?
O trase lng` el cu blnde]e.
Las`-m` s`-]i imaginez noul stil de via]`.
|i ridic` b`rbia apoi se aplec` u[or spre ea. Lacey \[i
strnse pumnii, iar ochii s`i, \n fa]a inevitabilului, se \nchi-
DRUM NECUNOSCUT 99
ser` supu[i, iar toate hot`rrile ei c`deau \nvinse una dup`
alta. St`tea nemi[cat`, gustnd mngierea domoal` a
buzelor lui Holt pe ochii ei \nchi[i, apoi pe pielea ei
neted`.
Vezi ct e de u[or? {i ct de bine...
Mna lui \i alunec` pe spate, apoi pe [olduri.
Totul e s` ui]i de ziua de mine, s` ui]i de viitor.
Tr`ie[te clipa prezent` [i apreciaz-o pentru ceea ce-]i ofer`.
Dar ]in predici unei adepte, nu-i a[a?
Holt, te rog... {tii bine c` nu accept jocurile de-o
noapte.
Nu reu[i s`-[i termine fraza... Holt o strngea, mai mai
s`-i taie respira]ia. Coapsele lui se lipir` insistent de ale
ei.
Cine ]i-a spus de o noapte? Avem toat` vara la dis-
pozi]ie! Asta trebuie s` [tii ca s`-]i po]i \mp`ca totu[i
con[tiin]a ta de fat` serioas`?
Are dreptate, \[i spuse ea. Dar ce era cu tonul acela sar-
castic? Sim]i buzele lui Holt prinzndu-i u[or lobul urechii
[i limba lui cald` o f`cu s` tresar`. O str`b`tu un fior mai
fierbinte dect apa ce le curgea pe trupuri.
E doar vina ta c` gr`bim lucrurile \n seara asta, fru-
moasa mea nebun`. Dar de ce te plngi? Dorin]ele tale vor
fi \ndeplinite cu maximum de eficien]`. Hot`rri imediate,
satisfac]ie imediat`. }i-am spus c` nu duc lips` de expe-
rien]` \n domeniu. Hai, destinde-te. Va fi o pl`cere pentru
mine s`-]i ar`t cum...
100 PATRICIA POTTER
Tri[ezi! protest` ea. Tu de fapt nu e[ti de acord!
El \i desprinse [nurul costumului de baie. Ea \[i \ngrop`
fa]a \n um`rul lui, l`sndu-se \n voia bra]elor care o
strngeau cu putere.
Aprob cu toat` inima anumite aspecte ale personalit`]ii
tale. Din partea asta, po]i fi lini[tit`!
|nceti[or \i cobor\ costumul pn` la talie, iar Lacey \[i
\nfipse u[or unghiile \n carnea lui. Contactul minilor lui
Holt cu pielea ei, trupul lui lipit de al ei o \nnebuneau.
Visase dintotdeauna s` poat` da fru liber dorin]elor [i pasi-
unii sale [i iat` c` ziua a[teptat` sosise. Trebuia s` fie
nebun` ca s` rateze ocazia!
Holt, tu m` iube[ti... un pic?
Abia l`sase s`-i scape aceste cuvinte, c`-[i mu[c` buzele.
Nu! Nu voia s` spun` asta!
|l sim]i c` se crispeaz`. O secund` dup` aceea, minile lui
viguroase \i \ncercuir` cu putere mijlocul. |[i sl`bi \n aceea[i
clip`, \ns`, strnsoarea [i-i r`spunse aproape r`ut`cios.
S` te iubesc? Ce \ntrebare! Crezi c` stai de vorb` cu unul
dintre admiratorii t`i din Midwest, gata oricnd s` ofteze
dup` tine? Dac` vrei neap`rat un r`spuns, iat`-l: te doresc.
A! La urma urmelor am s` m` mul]umesc cu att, \[i
spuse ea curajos. Oricum, ce-a[ putea a[tepta de la o
poveste att de prost \nceput`? Dorin]` [i nevoie fizic`. Asta
\nv`]ase din via]a ei de pn` atunci. |n gura unor oameni ca
Roger Wesley sau profesorul de psihologie, cuvntul
dragoste nu avea nici un sens. {i atunci?
DRUM NECUNOSCUT 101
Lacey oft` \nceti[or, \[i \ncol`ci bra]ele \n jurul gtului lui
Holt c`utnd mngierea pieptului viril pe pielea ei catife-
lat`. Cu o mi[care fulger`toare, el \i \mpinse costumul de
baie \n josul coapselor. Cnd Lacey r`mase goal`, Holt
gemu r`gu[it [i \[i lipi [i mai mult corpul de al ei, cu o
satisfac]ie s`lbatic`.
Lacey nu mai putu s` gndeasc`. |nainte de toate, trebuia
s` profite de ocazia ce i se oferea. Ducea o via]` nou`, deci
trebuia ea \ns`[i s` fie alta! Degetele ei c`utau febril mu[chii
lui Holt \ntr-o atingere senzual` care-i oferea o intens`
pl`cere. Descoperea uimit` c` avea puterea de a-l seduce,
iar gndul acesta \i amplific` excita]ia [i \ndr`zneala pn` la
un punct pe care nu crezuse vreodat` c` \l va atinge.
Ce idiot am fost c` n-am ghicit toate astea mai
devreme, murmur` Holt cu o voce r`gu[it`.
|[i uni [oldurile cu ale ei, astfel \nct Lacey nu putea s`
nu-i remarce excitarea.
Vrei s` cuno[ti pl`cerea cu un b`rbat. De ce ezi]i s` m`
accep]i pe mine?
Ea presupuse o clip` c` el \ncerca, poate, s` se justifice
dinainte, \ns` \[i alung` repede aceast` idee. Dorin]a lui era
la fel de arz`toare ca [i a ei. Amndoi se sim]eau acum
purta]i de acelea[i impulsuri.
Cnd degetele lui Holt alunecar` pe snii ei, Lacey
scoase un geam`t slab. |[i puse capul pe um`rul lui, cu un
gest inocent de capitulare, ceea ce-l impresion` vizibil pe
Holt. |ncntat, \i [opti.
102 PATRICIA POTTER
Indivizii `ia din Iowa sunt ni[te imbecili notorii dac`
te-au l`sat s` le scapi. Cum poate cineva s` reziste la
generozitatea aceasta de care e[ti capabil`?
Lacey nu \ndr`zni s`-i m`rturiseasc` faptul c` nici un
b`rbat nu trezise vreodat` \n ea astfel de senza]ii. Se
mul]umi s`-i s`rute p`tima[ scobitura gtului.
Respira]ia accelerat` a lui Holt o anun]` c` excitarea lui
atinsese intensitatea maxim`. Incon[tient, ea \ncepu s`-[i
mi[te u[or [oldurile atingndu-i ritmic bazinul.
Doamne! {tii cum s` \nnebune[ti un b`rbat!
Cu minile amndou` rezemate pe [oldurile ei, o opri, \n
timp ce ea \[i l`sa capul pe spate, oferindu-i lui Holt chipul
transfigurat [i gura, pe care acesta puse st`pnire cu patim`.
S`rutul lor se prelungi mult` vreme, iar apoi Lacey,
deschiznd ochii, \ntlni o privire arz`toare care o sfrede-
lea. F`r` un cuvnt, el o scoase afar` din cad` [i o \nveli \ntr-
un halat de baie. |i [terse el \nsu[i trupul cu mi[c`ri lente,
grijulii, care aproape o f`cur` s` l`crimeze.
E rndul t`u, [opti el, \ntinzndu-i un prosop.
Tremurnd, ea \ncepu s`-l maseze, mai \nti cu mi[c`ri
energice, apoi din ce \n ce mai domoale. |n genunchi, \i
[tergea coapsele, gambele, ab]inndu-se cu greu s` nu-l
acopere cu s`ruturi. |n sfr[it se ridic`, iar Holt o lu` \n
bra]e [i o duse \n camer`, \n apropierea patului imens.
D`du la o parte cuvertura [i o \ntinse pe Lacey pe cear[afu-
rile albe. Apoi se d`du doi pa[i \n spate, contemplnd-o
\ndelung, [i-i [opti:
DRUM NECUNOSCUT 103
Fii a mea, mica mea nebun`. Am s`-]i ofer ceea ce cau]i.
Te doresc att de tare \n seara asta... Cu disperare...
Da, spuse ea \ntr-un suflet. {i eu te doresc. Ah! Holt!
Nici \n vis nu mi-a[ fi imaginat...
El se \ntinse lng` ea [i f`r` nici un cuvnt, \[i ap`s`
trupul pe al ei pentru a-i sim]i cu [i mai mult` intensitatea
c`ldura. Lacey se sim]ea purtat` \ntr-un vrtej de pl`cere.
Atingerea lui Holt o electriza de-a dreptul.
E[ti extraordinar`, Lacey...
|i atinse cu delicate]e coapsele, mngind u[or
pielea fin` a tinerei femei. Cu ct mngierea lui deve-
nea mai insistent`, cu att Lacey se \ncorda mai mult.
Cnd scoase un geam`t, \nfl`c`rarea lui Holt atinse
apogeul.
|i r`spunse cu o avalan[` de s`ruturi, din ce \n ce mai
\ndr`zne]e care o f`ceau s` fream`te s` cear` \ndurare.
Nemiloase, buzele lui Holt puser` st`pnire pe snii ei.
Scoase un ]ip`t surd [i dintr-un salt, se ridic` pentru a-l
domina [i ea pe el. P`rul ei se r`spndi pe pieptul lui
Holt, care o cuprinse \ntr-un elan de pasiune. Prizonier`
\n bra]ele lui, \ns` nesupus`, \ncepu s`-l aduc` \n cul-
mea excit`rii prin atingeri [i mi[c`ri de o abilitate dia-
bolic`. Minile ei se plimbau pe corpul lui Holt, iar
buzele \i descoperea locurile cele mai sensibile [i cele
mai ascunse. El aproape \[i pierduse r`suflarea [i articul`
cu greutate:
Eram sorti]i s` ne \ntlnim, draga mea!
104 PATRICIA POTTER
Da, \ncuviin]` ea, \mb`tat` de parfumul trupului lui.
Da, exact ceea ce-mi doream...
Am s`-]i \ndeplinesc dorin]a. {i vom atinge \mpreun`
perfec]iunea.
Cuvintele lui con]ineau o promisiune att de minunat`
\nct, incapabili s` mai suporte mult aceast` a[teptare, se
rostogolir` unul peste cel`lalt, preg`ti]i pentru extazul final.
Cu calm [i cu pricepere, Holt \ncerc` s`-i provoace [i mai
mult ner`bdarea. Avu chiar curajul s` se desprind` de ea
cteva secunde care i se p`rur` o eternitate [i care o f`cur`
s` simt` dureros tortura dorin]ei nesatisf`cute.
Cu o voce cutremur`toare, Lacey gemu:
Holt, nu mai pot. Ia-m` acum, vreau s` merg pn` la
cap`t. Vreau s` te cunosc \n \ntregime...
Da, [i eu vreau s` te am. Vom face aceast` c`l`torie
minunat` \mpreun`...
Holt \[i vr\ piciorul \ntre coapsele ei, oblignd-o s` i se
ofere f`r` rezerve. Foarte repede \[i g`si locul mult a[teptat. O
furtun` \i cutremura, un vrtej de senzualitate \i purta pe ari-
pile lui pe amndoi. Holt mai st`tu o secund` s`-i contemple
chipul, prelungind dincolo de limite clipa fericirii [i, \n sfr[it,
trupurile lor se unir`, \n acel moment. Lacey avu certitudinea
c` o dat` cu contopirea lor, c`ut`rile ei fuseser` r`spl`tite.
O ame]eal` ciudat` o cuprinse [i, atingnd punctul de
maxim` tensiune, scoase un ]ip`t. |n acela[i timp \i auzi [i
lui Holt strig`tul r`gu[it [i-l sim]i cum \[i \ngroap` capul \n
p`rul ei parfumat.
DRUM NECUNOSCUT 105
R`maser` nemi[ca]i o clip`, cu r`suflarea t`iat`, sim]ind
c`ldura umed` a trupurilor lor \mpreunate. |n sfr[it, respi-
ra]ia lor \[i reg`si un ritm mai lini[tit, \n timp ce ei mai savu-
rau \nc` ecourile fericirii. Se privir` t`cu]i, apoi Holt spuse
simplu:
Ai g`sit ceea ce c`utai?
O, Holt! {tii r`spunsul.
Ea \i trecu mna prin p`rul ciufulit.
Numai \n vis \mi imaginasem ceva asem`n`tor...
O lumini]` de satisfac]ie luci \n ochii lui Holt.
Ai s` fii mirat`, dar [i eu mi-am pierdut ani \ntregi
alergnd dup` ceva ce aveam s` descop`r acas` la mine.
Ai noroc. Eu mi-am petrecut ani \ntregi c`utnd la
mine ceva ce am g`sit pn` la urm` abia aici.
El \i zmbi [i \i s`rut` nasul cu un aer pozna[.
Era scris c` la tine \nseamn` aici, [i nu acolo.
Ea \[i puse capul pe pern`, privindu-l mustr`tor.
Nu mai e[ti gr`bit s` m` expediezi dincolo de zidurile
astea?
Nici n-am fost vreodat`. Voiam chiar s` m` asigur c` te
vei opri aici. {i iat` c` acum e clar!
Am toat` vara s`-mi continuu cercet`rile...
Un suspin voluptuos \i sc`p` de pe buze, \ns` se opri
brusc, sim]indu-l dintr-o dat` extrem de \ncordat.
Ce ai, Holt?
Ce \nseamn` toat` vara?
Vocea lui se \n`sprise evident.
106 PATRICIA POTTER
Ea b`tu din gene, dezorientat` de aceast` schimbare
brusc` de stare de spirit. Un fior de ghea]` \i str`b`tu [ira
spin`rii.
Ai spus c`... \ncepu ea, stnjenit`. Ai spus c` nici unul
nici cel`lalt nu vrem dect o aventur` de o noapte.
A, da! Am mai spus [i c` n-am s`-]i fiu cobai, Lacey. C`
defini]ia pe care o dai tu vie]ii nu m` intereseaz`.
Lacey se \nfurie cnd \ncepu s`-i cnt`reasc` vorbele.
M-ai sedus \n noaptea asta \n speran]a c`-mi voi uita
planurile de viitor, a[a este?
Noaptea aceasta nu a fost neap`rat premeditat`, pn`
\n momentul \n care te-am surprins \n piscin` cu Todd.
Comportamentul t`u m-a f`cut s` gr`besc lucrurile.
Interpretezi totul cum vrei tu!
{i tu! strig` ea. Cum \ndr`zne[ti s` crezi c-ai s` m` faci
s` cedez? Dac` n-ai reu[it s` m` convingi cu argumente, ai
crezut c-o s-o faci seducndu-m`?
Lacey, spui prostii! Calmeaz`-te [i ascult`-m`. Nu ne
mai putem continua drumul fiecare de capul lui. |n]elegi? E
imposibil dup` ceea ce s-a petrecut \ntre noi. Doar nu-]i
imaginezi c` dup` ce vei fi cunoscut toat` vara astfel de
tr`iri ai s` po]i pleca de pe insul` \n Hawaii sau Los Angeles,
a[a cu una cu dou`!
DRUM NECUNOSCUT 107
Capitolul 7
Un sentiment de frustrare amestecat cu nelini[te [i furie,
o f`cu pe Lacey s` se dea jos din pat la o or` foarte matinal`.
Noaptea fusese totu[i foarte scurt`. Dar cum s`-]i g`se[ti
somnul cnd \n sufletul t`u e numai zbucium? \[i spuse ea.
Aruncnd cuverturile la o parte, se duse la baie.
Fusese de-a dreptul nebun` s` se arunce a[a \n bra]ele
lui Holt. Unde era bunul ei sim] solid din Midwest? |i lipsea
tocmai cnd avea cea mai mare nevoie de el.
Era inutil s`-[i g`seasc` scuze. Holt nu o luase cu for]a.
Bine\n]eles, fusese nebun de furie cnd o surprinsese cu
Jeremy \n piscin`. |ns` niciodat` \n pofida amenin]`rilor lui,
n-ar fi posedat-o f`r` voia ei, Lacey o [tia. La amintirea dorin]ei
pe care o sim]ise, se strmb` la imaginea din oglind`.
Nu, nu putea da vina numai pe Holt. Nu-i putea repro[a nici
m`car c` [i-a impus propriile condi]ii. Dar ce b`rbat ar accepta
f`r` ranchiun` ca ini]iativa rupturii s` nu plece de la el?
Privind adev`rul \n fa]`, gndi Lacey cu am`r`ciune, \n
vreme ce-[i punea o pereche de blugi [i o bluza larg`, peri-
colul nu venea din partea lui Holt. Era mult mai grav, mult
mai serios, [i acest lucru o contraria. De fapt, nici nu voia s`
se mai gndeasc`.
|[i mu[c` buzele. Trebuia s` cnt`reasc` situa]ia cu snge
rece. Mai \nti de toate, putea s` r`mn` \n continuare pe
insul`?
Abia ce-i veni \n gnd aceast` \ntrebare, c`-[i [i
d`du seama c` pn` \n clipa aceea \[i ascunsese sie[i
ideea plec`rii, \ns` acum ie[ise la suprafa]`. Oare nu
era cel mai cuminte s`-[i fac` bagajele [i s` plece? Dac`
nu, cum [i-ar petrece restul verii? De fiecare dat` cnd
s-ar afla \n prezen]a lui Holt, s-ar gndi la faimoasa
noapte.
Un feribot al statului Washington, de un alb str`lucitor,
ap`ru la orizont, iar Lacey se hot`r\ s` plece \ntr-o croazier`
chiar \n ziua aceea. Sim]ea nevoia s` lase totul \n urm` [i s`
se reg`seasc` pe sine. Ce-ar fi fost mai potrivit dect o
croazier`?
Programul feribotului era afi[at \n holul hanului. Lacey
cobor\ \n grab` spre aleea care ducea la cl`direa principal`.
Cu pu]in noroc, nu se \ntlni cu Holt. Ajunse la George
r`suflnd sacadat. Acesta era singur la ghi[eu. |i surse.
Bun` diminea]a, George. Am venit s` m` uit pe pro-
gramul croazierelor. Ceva scrisori?
Tocmai au sosit, Lacey.
El \i zmbi larg [i-i \nmn` un teanc de scrisori.
DRUM NECUNOSCUT 109
Vrei s` faci o plimbare?
|ncruntnd din sprncene, ea analiza afi[ul.
Da, am chef s` iau pu]in aer.
Se for]` s`-i zmbeasc` lui George, ca [i cum nu ar fi fost
nimic \n neregul` cu ea, \n timp ce \ntindea mna dup`
coresponden]`.
E un vapor peste aproximativ o jum`tate de or`. Dac`
m` gr`besc a[ putea s`-l prind.
Distrac]ie pl`cut`, \i ur` amabil George.
Lacey avu o expresie sceptic` pe chip la auzul acestor
vorbe. Alerg` \ntr-un suflet s`-[i ia cteva lucruri [i s`ri \n
ma[in`. Ajunse \n port la timp, [i se alinie \n urma [irului de
ma[ini care a[teptau. |[i \ncuie micul Fiat [i intr` \n sala de
pasageri unde avea timp s` bea \nc` o cafea [i s`-[i aleag`
prima etap` a c`l`toriei \nainte ca feribotul s` acosteze. Se
hot`r\ s` viziteze toate insulele arhipelagului San Juan \n
ziua aceea.
Ceru la bar o cafea, apoi se \ndrept` spre pod. Era frig \n
diminea]a aceea iar vntul i se juca \n p`rul cu reflexe ro[ia-
tice. Cafeaua fierbinte \i f`cu bine iar aerul proasp`t o
\nvior`. Nici o \ndoial`, luase decizia potrivit`. Sprijinit` de
balustrad`, ea contempla pasiv` multitudinea de insule
\nverzite r`spndite pe \ntinderea albastr` a m`rii. Lacey se
str`dui s`-[i goleasc` mintea, ca la [edin]ele de medita]ie
matinal` pentru a putea apoi s` reflecteze cu calm. Se \ntre-
ba de unde s` \nceap`, cnd, bruma de lini[te dobndit` cu
greu se f`cu ]`nd`ri: o voce grav`, profund`, mai mult dect
cunoscut`, o interpel`:
110 PATRICIA POTTER
Fugi, Lacey? M` surprinzi. Credeam c` oamenii din
Midwest sunt cunoscu]i pentru \nc`p`]narea lor.
Se \ntoarse att de brusc \nct pu]in lipsi s` nu verse
cafeaua.
M` urm`re[ti?
El ridic` din umeri f`r` a catadicsi s` nege eviden]a [i se
apropie. {i el avea o cea[c` de cafea \n mn`. |mbr`cat \n
ni[te blugi, cu o vest` pe deasupra unei c`m`[i cu mneci
lungi, cu p`rul nepiept`nat, ciufulit de vnt, era mai
seduc`tor ca niciodat`.
De ce? \ntreb` ea, cu triste]e, con[tient` de valul de
dorin]` pe care i-l declan[a simpla lui vedere.
Numai prezen]a lui era suficient` pentru a strnge [i mai
tare \n jurul ei lan]urile nev`zute care o legau de el. Trebuia
s` lupte \mpotriva acestei senza]ii!
|i r`spunse f`r` s` clipeasc`:
Ca s` m` conving eu \nsumi dac` e vorba de o fug`
real` sau provizorie.
O privi \n ochi, sprijinindu-se [i el de balustrad`.
Am aflat de la George c` ai consultat programul feri-
botului [i cnd ]i-am v`zut ma[ina demarnd, am luat
hot`rrea s`-]i urm`resc mi[carea, cu inten]ia de a-]i sem-
nala cteva aspecte.
Ai f`cut-o deja noaptea trecut`.
|ntoarse capul ca s` nu-i \ntlneasc` privirea.
{i planul t`u? Acum joci rolul de ofensat`?
Se ab]inea, \ns` vocea \i tr`da agresivitatea.
Nu-mi spune c` revendici tu acest rol! strig` ea.
DRUM NECUNOSCUT 111
Ba da. Am impresia c` mi se potrive[te perfect.
|l fix` cu un aer b`nuitor.
|n cazul acesta, n-ai dect s` ]i-l iei singur!
O s` ai \ndr`zneala s`-mi spui c` ceea ce s-a \ntmplat
azi-noapte este numai din vina mea?
Lacey primi lovitura, cu minile crispate pe
balustrad`.
Tu m-ai scos cu for]a din piscin` [i m-ai obligat s` fac
du[ul `la!
Dar nu te-am obligat s` intri la mine \n pat, nu? Ai venit
de bun`voie. M`car po]i s-o recuno[ti cinstit, Lacey?
Ea inspir` adnc [i-[i ridic` spre el ochii smeri]i.
Da, recunosc. Pe scurt: am cedat amndoi unei tenta]ii
de moment. Altfel spus, amndoi am f`cut o gre[eal`.
{i acum o iei la fug`, trase el concluzia, cu o voce
nep`s`toare.
Ea se \mpotrivi.
Nu, aici te \n[eli. Pur [i simplu am nevoie s` m` deta[ez
pu]in de tot ceea ce s-a \ntmplat. M-am hot`rt s` plec \ntr-o
croazier` \n insule pentru cteva zile.
Ca s`-]i definitivezi alegerea? \ntreb` el dup` un
moment de t`cere.
E ceva [i din asta.
{i fuga e pe lista de posibilit`]i?
Lacey protest`, prad` unei nervozit`]i crescnde.
Cnd ai s`-ncetezi s` m` faci la[`? Nu-]i d` prin cap c`
plecarea mea ar putea fi decizia cea mai corect`, cea mai
convenabil` pentru noi doi?
112 PATRICIA POTTER
Nu, e imposibil.
De ce nu? \l \ntreb` ea provocator.
Fuga nu va schimba nimic din ce a fost \ntre noi. {i
peste [ase luni te vei mai gndi \nc` la noaptea aceasta.
Se uit` la el profund uimit`.
E absurd!
Din p`cate, nu! Crede pe cineva care a trecut prin ace-
lea[i probe ca [i tine acum. Noaptea trecut` e unic`. Absolut
unic`. De aceea te-am urm`rit \n diminea]a asta. Ca s` m`
asigur c` [tii.
V`znd c` acest lucru era evident, Lacey \ncerc` o diver-
siune.
Nu mi-ai spus c-ai s` po]i face fa]` situa]iei?
Dac` sunt obligat, da. Dar prefer s` se \ntmple altfel.
Te vreau, Lacey. {i tu [tii.
Noaptea trecut` pur [i simplu m-ai gonit.
Vocea-i aspr` exprima rana profund` pe care o \ndurase.
Eram nebun de furie noaptea trecut`. Erai att de
absurd`, att de \nc`p`]nat`! Ag`]ndu-te \ntruna de vise-
le tale despre o via]` nou`, plin` de aventuri! {i asta dup`
ce am tr`it o noapte att de minunat`! Po]i s` realizezi cam
cum m-am sim]it cnd m-ai l`sat s` \n]eleg ct ai putut de
clar c` nu sunt dect primul de pe o lung` list` de
cuceriri?
Ea sim]i c`-[i pierde puterile.
Dar eu? {tii ce-am sim]it cnd, dup` ce m-ai sedus, ai
vrut s`-mi dictezi viitorul a[a cum au \ncercat to]i s-o fac`
pn` acum? Vrei s` fac totul cum \]i place ]ie, s`-mi duc via]a
DRUM NECUNOSCUT 113
dup` cum spui tu. Iar orgoliul t`u refuz` ideea c` ruptura
va veni de la mine, la sfr[itul vacan]ei. De aceea \ncerci
s`-mi smulgi promisiunea unui angajament definitiv.
El o fix` cu o expresie dur`.
Chiar crezi sincer ce spui?
Ea \nchise ochii un moment, incapabil` s` lupte cu
privirea lui autoritar`.
Nu [tiu, r`spunse pn` la urm` cu o voce ciudat`, ce
nu p`rea a ei, nu [tiu.
Chipul lui Holt se \mblnzi. |i s`rut` u[or obrazul [i cu
un glas pe jum`tate amuzat, pe jum`tate nec`jit, el \i [opti:
Biat` Lacey! Lucrurile nu se petrec exact cum le pro-
gram`m noi. Abia ai \nceput s`-]i duci noua existen]`, c` te-ai
[i lovit deja de piedici puse \n calea ei.
El se aplec` [i o s`rut` \ndelung, pasionat. Ea nu se feri.
Cnd se retrase, Holt \i zmbi.
M` vei crede dac-am s`-]i spun c` nu se va \ntmpla \n noua
ta via]` nimic comparabil cu ceea ce s-a \ntmplat \ntre noi?
Dar cum pot s` fiu sigur` de asta dac` nu m` conving
eu \ns`mi?
Doar nu-]i imaginezi c` am s` te-a[tept? {i a[a am avut
co[maruri \ntrebndu-m` cu cine e[ti, gndindu-m` la
riscurile pe care ]i le asumi. D`-ne o [ans`, draga mea.
Implic`-te \n rela]ia asta [i, dac` nu merge, e[ti liber` s`-]i
urmezi drumul.
|ntr-o bun` zi, \n viitor? Cnd?
El nu spuse nimic. Lacey \i ghicea \ncordarea fiec`rei
fibre \n \ncercarea de a o convinge.
114 PATRICIA POTTER
E[ti sigur c` vrei s` mergi att de departe? continu`
Lacey cu greutate. Insula ta e micu]`. N-or s` te deranjeze
comentariile clien]ilor, brfele vecinilor? E ca [i cum eu a[
avea o aventur` \n ora[ul meu natal.
Pe onoarea mea, tu-mi vorbe[ti de c`s`torie! exclam`
el cu o dezinvoltur` pref`cut`.
Nu, bine\n]eles c` nu! C`s`toria e ultimul lucru la care
aspir!
Bine, s` zicem c` da. Pot s` accept brfele de pe
insul`, dar nu pot s` accept s` fiu folosit! M` dore[ti tot
att ct te doresc [i eu, Lacey. Promite-mi doar c` ne vei da
o [ans` cinstit`. Promite-mi c` nu-]i vei petrece fiecare
clip` din zi f`cndu-]i planuri de viitor din care eu voi fi
exclus [i...
Dar tu, Holt, ce-mi oferi \n schimb? \ntreb` ea cu o
voce [uier`toare.
Un prezent mai frumos dect oricare viitor pe care ]i-l
po]i imagina, spuse el simplu.
Nu am dect cuvntul t`u.
El scutur` energic din cap.
Nu. Ai s` \n]elegi pn` la urm` c` este exact ceea ce-]i
dore[ti dintotdeauna.
Ea \l privi, str`b`tut` de o intui]ie subit`.
Asta ]i s-a \ntmplat [i ]ie?
El zmbi.
A! Acum ai vrea s`-]i povestesc!
Nu m` mai am`gi, Holt! {tii c` vreau s` aflu sfr[itul
pove[tii tale!
DRUM NECUNOSCUT 115
Bine. Din moment ce trebuie s` st`m \mpreun` cel
pu]in ct dureaz` cursa feribotului...
Mai multe curse! \l \ntrerupse vesel`. Nu m` \ntorc la
han pn` nu m` gndesc serios la ce trebuie s` fac de-acum
\nainte.
Bine. Din moment ce trebuie s` st`m \mpreun` pe
durata mai multor curse, de ce n-am intra \n`untru, la
ad`post, [i-am s`-]i povestesc a doua parte a vie]ii mele.
Lacey st`tea pe gnduri. |[i spunea c` trebuie s` ajung`
la ni[te concluzii \n ziua aceasta, f`r` s` se lase influen]at`.
|ns`, oricum, nu putea evita prezen]a lui Holt pe acest mic
feribot. Pe de alt` parte, era curioas` s` afle de ce ajunsese
el s` conduc` hanul familiei sale pe acea insul` m`runt`,
cnd i s-ar fi putut oferi perspectiva unei vie]i minunate.
Se a[ez` pe scaunele capitonate de lng` hublouri. Lacey
\l asculta politicos, iar el \i spunea numele tuturor insulelor
care se perindau pe sub ochii lor. Apoi, cnd sim]i c` expli-
ca]iile lui \ncepeau s` aduc` a comentariu de ghid turistic,
\l \ntrerupse cu r`ceal`:
Ai promis, Holt.
Da, \ncuviin]` el rezemndu-se de sp`tarul scaunului.
S` vedem, unde r`m`sesem?
Duceai o via]` pasionant`, c`l`toreai \ntruna [i
supravegheai deschiderea de noi hoteluri \n cele patru
col]uri ale lumii.
A, da. O via]` frumoas`, \n concluzie.
{i atunci? Sper totu[i c` n-o s` am parte de o tirad`
despre avantajele [i dezavantajele vie]ii de hoinar!
116 PATRICIA POTTER
Care \[i are momentele ei frumoase...
Nu m` \ndoiesc.
Nu-mi place entuziasmul t`u, \i spuse el oftnd. Cnd
ni[te oameni ca noi se arunc` \ntr-o existen]` de genul aces-
ta, o fac pentru c` sunt \n c`utarea a ceva. |ns` nu aici sunt
solu]iile. O via]` de pl`ceri nu e un scop \n sine, vezi tu. E
o pierdere de vreme... cnd po]i s` g`se[ti totul la tine
acas`.
La mine acas` eu nu g`sesc nimic, replic` Lacey sec.
Nu vorbesc de tine. Sunt perfect de acord c` ai dat mai
mult de-o [ans` oamenilor din Midwest.
Dar nu [i celor de pe insula ta, a[a e?
Mie nu, \n orice caz!
}i-am dat o [ans` noaptea trecut`. {i m-ai gonit cnd
ai considerat c` nu sunt la \n`l]ime.
Lacey!
Se aplec` spre ea cu o blnde]e nea[teptat` [i \i arunc` o
privire ce o f`cu s` se \nfioare.
Vai, taci! Dumnezeule mare! exclam` el. Tu e[ti cea
care a profitat de mine azi-noapte, nu uita! Chiar ai mers
pn` acolo \nct mi-ai cerut s`-]i declar c` te iubesc.
Presupun c` acum vrei s`-]i re\mprosp`tezi tabloul de
vn`toare.
Violen]a cuvintelor lui o sufoc`.
Nu-i adev`rat! Nici nu [tiu ce m-a apucat. Vechi... vechi obi-
ceiuri care nu s-au putut [terge a[a u[or, asta trebuie s` fi fost.
Lini[te[te-te. Vechile tale obiceiuri vor disp`rea curnd
dac` urmezi drumul pe care ]i l-ai ales.
DRUM NECUNOSCUT 117
Te \ndep`rtezi de subiect! observ` ea sever.
Ba suntem \n miezul lui. Eram la Acapulco cnd am
aflat vestea c` bunicul meu e pe moarte. M-am \ntors ct am
putut de repede. |l iubeam, chiar dac` ne certam cteodat`
pe tema carierei mele.
F`cu o pauz` [i Lacey se sim]i cuprins` de un sentiment
de \nduio[are.
A murit pu]in dup` sosirea mea \n Seattle. La \nmor-
mntare am sim]it c` toat` familia credea c` voi r`mne.
Holt f`cu o grimas` [i cl`tin` din cap.
Nimeni nu mi-a spus nimic, pur [i simplu a[teptau s`
fac ce era de f`cut.
S` preiei hanul?
Da. Bunicul d`duse dovad` de o mare abilitate
l`sndu-mi hanul. N-aveam dect dou` solu]ii: s` r`mn
sau s` vnd. Am str`b`tut insula de la un cap`t la cel`lalt ca
s`-mi dau seama ce pre] a[ fi putut ob]ine.
Te gndeai s` vinzi?
|n mintea mea \mi f`cusem planuri s` m` \ntorc la
Acapulco. O dat` ce a[ fi rezolvat problema hanului. Cnd
am sosit pe insul` am fost \ngrozit de starea \n care
ajunsese. Bunicul l`sase totul de izbeli[te. Nu-mi venea
s`-mi cred ochilor. Dnd ocol gr`dinilor [i cl`dirilor \mi
aminteam cum ar`tau \n zilele bune. {i m` gndeam la pla-
nurile de renovare pe care mi le f`cusem alt`dat`.
{i atunci te-ai hot`rt s` r`mi?
Nu tocmai. Am hot`rt s` restaurez cl`direa ca s` scot
un pre] bun. Lucrasem \ntr-o companie de hoteluri, a[a c`
118 PATRICIA POTTER
[tiam totul despre instala]iile moderne [i \n afar` de asta,
aveam [i eu propriile mele idei. Mi-am spus c` pot ob]ine
un pre] dublu aducnd cteva \mbun`t`]iri. Apoi, implicn-
du-m` serios, mi-am dat seama c` n-aveam nici o inten]ie s`
vnd. {i mai ales c` via]a mea de dinainte nu-mi lipsea
deloc.
{i ai acceptat lan]urile impuse de c`tre familie...
Nu dramatiza. De fapt, g`seam ceea ce c`utam. Nu v`d
de ce a[ mai fi alergat dup` o satisfac]ie din moment ce o
g`seam la mine acas`.
|n concluzie, care ar fi morala acestei pove[ti?
Am avut noroc, Lacey, asta-i tot. |mprejur`rile mi-au
deschis ochii. Via]a mea era aici. N-am \n]eles asta de prima
dat`. Iar destinul nu ofer` dect foarte rar o a doua [ans`.
Dac` o calci \n picioare pe prima, s-ar putea s` nu ]i se mai
iveasc` alta.
{tiu, n-ai s` a[tep]i s`-mi fac de cap [i dup` aceea s`-mi
mai oferi o [ans`.
|]i ofer acum o [ans` de a-]i face de cap \mpreun` cu
mine, \i spuse el zmbindu-i deschis, preocupat s` destind`
atmosfera. Ceea ce vreau \n schimb este s` nu fiu \ndep`rtat
cu prima ocazie.
Ostilitatea lui Lacey se topi.
Holt n-am avut niciodat` inten]ia s` te fac s` suferi sau
s` te \n[el. Am \ncercat \nc` de la \nceput s` fiu sincer` cu
tine.
Dar n-ai fost nici cinstit`, nici sincer` noaptea trecut`,
draga mea. Cu corpul \mi spuneai una, cu mintea alta.
DRUM NECUNOSCUT 119
Nu-i adev`rat!
Ba da, e adev`rat. De ce crezi c` eram att de furios
\nct voiam s` te gonesc din patul meu? Mi te d`ruie[ti ca [i
cum a[ fi unicul b`rbat din lume care conteaz` pentru tine,
iar apoi, \n momentul urm`tor pui pe tapet din nou ple-
carea ta la sfr[itul verii.
E[ti nemilos!
{i tu la fel. Dar eu sunt gata s` recunosc c` nu m-am
comportat cum trebuia. Era prea devreme, o [tiam. Singura
mea scuz` este c` dup` ce te-am surprins \mpreun` cu
Jeremy \n piscin` impulsul de moment a biruit bunul sim].
{i \n plus, tu te-ai \nc`p`]nat, \n loc s` m` la[i s`-mi treac`
furia. Mi-am pierdut capul [i am vrut s`-]i ar`t c`-]i irose[ti
timpul cu Jeremy Todd.
Dispozi]ia lui moroc`noas` de pn` atunci l`s` loc
unei vagi culpabilit`]i. Lacey \ncerc` s` destind` atmos-
fera.
Astea sunt scuze!
Presupun c` da. {tiu numai c` n-ar fi trebuit s` te pun
niciodat` \ntr-o astfel de situa]ie. E[ti inteligent`, hot`rt`,
[i probabil ]i-ai f`cut deja ni[te p`reri.
Ba bine c` nu!
S` nu mi-o iei \n nume de r`u.
De ce, nu e cazul!
Exact. Sau poate doar pu]in. Dar s` [tii c` am f`cut-o
fiindc`...
Fiindc` pretinzi c` [tii ce-i mai bine pentru mine!
El nu se l`s` intimidat [i r`spunse f`r` re]inere.
120 PATRICIA POTTER
{i \nc` cum! Pn` la urm` ai s` recuno[ti! Iar acum,
care e urm`toarea insul`?
Nu [tiu. Am s` m` uit pe harta din salonul mare.
Ro[ie de nesiguran]`, Lacey \[i g`si cu greu cuvintele
cnd \l \ntreb`:
Chiar te-ai hot`rt s` mergi cu mine?
El \i r`spunse pe un ton blnd:
Trebuie s` \ncerc s` m` revan[ez \ntr-un fel fa]` de
tine, din moment ce te-am gonit azi-noapte din patul meu,
nu-i a[a?
Lacey \[i sim]i obrajii lund foc.
Preferam s` nu mai vorbim despre asta.
Dorin]ele tale sunt ordine. Vino, am s`-]i ar`t cele mai
interesante insule.
O ajut` s` se ridice [i se \ndrept` repede spre salonul
mare.
Am urcat la bord f`r` ma[in`, a[a c-o s-o lu`m pe-a ta.
Ziua trecu pe nesim]ite, iar Lacey trebui s` recunoasc`
faptul c` Holt se dovedise a fi un ghid minunat. Coborser`
din insul` \n insul`, o dusese printr-o groaz` de magazina[e
de artizanat, \i oferise un prnz delicios cu preparate din
pe[te [i \i povestise legenda despre Puget Sound,
pres`rnd-o cu am`nunte amuzante.
{i acum hai s` mai vorbim [i despre noi!
Se \ntorsese c`tre ea, privind-o cu seriozitate.
M-ai iertat? Putem m`car s` \ncheiem un armisti]iu?
|n urma c`ruia s` revenim la punctul de plecare, cel de
dinaintea nop]ii trecute? Lacey era \n gard`.
DRUM NECUNOSCUT 121
Asta nu cred c-ar fi posibil. Dar de ce s` nu \ncerc`m
un armisti]iu prin care s` ajungem s` ne cunoa[tem mai
bine?
Ca s` m` convingi c` tu ai dreptate, iar eu m` \n[el?
E[ti inteligent`, ]i-am mai spus!
Ea zmbi pu]in for]at.
Nu vreau s` fug, dac` de asta ]i-e fric`. Am de primit pe
adresa aceasta mult` coresponden]`!
Se fie-ntr-un ceas bun! Dac` \n]eleg eu bine, r`mi
doar pentru acest motiv. Pentru ca nu cumva ofertele de
serviciu s`-]i piard` urma!
Sim]ul meu practic din Midwest \[i spune cuvntul,
nu?
Min]ea, Lacey o [tia bine. R`mnea pe insul` pentru c`
nu se putea hot`r\ s` plece de lng` Holt Randolph acum.
Ziua aceasta pe care o petrecuse \mpreun` cu el nu f`cuse
altceva dect s`-i strng` [i mai mult lan]urile nev`zute care
o ]ineau \n captivitate.
Nici nu b`nuia ce avea s`-i rezerve viitorul, pe cnd se
\mbr`ca pentru serata dat` la han de c`tre Holt. Un singur
lucru era sigur: de plecat nu putea s` plece. {i ea era la[`!
|n orice caz, nu era preg`tit` deloc pentru [ocul ce avea
s-o a[tepte cnd, pu]in mai trziu, se strecura prin mul]imea
vesel` care flec`rea la un pahar de coniac.
La bra]ul lui Holt zmbea cuceritor o femeie extraordi-
nar de frumoas`, cu p`rul ca abanosul, care nu putea fi
dect fosta lui logodnic`.
122 PATRICIA POTTER
Capitolul 8
O fat` frumoas` foc, nu-i a[a?
Jeremy p`rea fascinat cnd \i pusese aceast` \ntrebare lui
Lacey, \n mijlocul unui grup de persoane bine dispuse.
El arunc` o privire de cunosc`tor, studiind-o cu interes
pe tn`ra femeie sofisticat` care st`tea \n mijlocul s`lii.
Este Joanne Davis. Faimoasa logodnic`!
Lacey \l corect` f`r` convingere:
Fost` logodnic`.
|nghi]i o gur` din coniacul pe care i-l \ntinsese Jeremy,
f`r` a-[i lua ochii de la cealalt` femeie.
Joanna era, f`r` \ndoial`, o apari]ie care te l`sa mut de
admira]ie: p`rul negru str`lucitor era ridicat \ntr-un coc ele-
gant, iar ochii alba[tri, plini de via]`, erau umbri]i de gene
lungi negre. Tr`s`turile fine, aristocratice, \i d`deau un aer
de noble]e \nn`scut`. {i, incontestabil, Joanna [tia s`-[i
pun` \n valoare atuurile. O bustier` neagr`, foarte fin`, \i
accentua alura sofisticat`, bijuteriile scnteietoare \i scoteau
\n eviden]` gtul delicat [i \ncheieturile minilor. Lacey
\ncerc` s`-i ghiceasc` vrsta: cam treizeci [i doi de ani, gndi ea.
E \mbr`cat` cam prea elegant pentru locul acesta, nu
]i se pare?
Jeremy ridic` din sprncene cu un zmbet ironic.
Aha! Deci asta era! Nu sunt surprins, ad`ug` el vesel.
Ce vrei s` spui?
Stai lini[tit`. Nu-i un secret pentru nimeni c` tu [i
Randolph a]i disp`rut \mpreun` aproape o zi \ntreag`. Iar
noaptea trecut` n-ai fost prea gr`bit` s` te \ntorci la tine. Am
constatat c` n-ai aprins lumina dup` ce-am ajuns eu acas`,
nu te \ntorsese[i \nc`, desigur...
To]i scriitori sunt a[a de curio[i ca tine?
Tocmai \n momentul cnd eram pe punctul de a tr`i o
aventur` emo]ional`! Nu nega!
Vorbea att de degajat, c` Lacey izbucni \n rs.
Ei bine, \]i mul]umesc din inim`! M`car iei lucrurile \n
rs. Puteai s` te prefaci c` suferi pu]in!
El ridic` din umeri.
|mi pare r`u, dar am \nv`]at de mult` vreme s` m`
adaptez \n orice situa]ie. |n schimb, m` uime[te un lucru.
Nu te v`d deloc formnd un cuplu cu Holt!
Ne-am \ntlnit doar de dou` ori, asta a fost tot \ntre
mine [i Holt.
El remarc`, dus pe gnduri:
A[a e, ai dreptate. Iar \ntoarcerea Joannei va pune totul
\n alt` lumin`.
F`r` s` vrea, Lacey arunc` o privire furi[` spre locul \n
care femeia zmbea cuceritor la bra]ul lui Holt. |n acela[i
124 PATRICIA POTTER
moment el \[i ridic` privirea [i d`du ochii cu ea. Lacey avu
timp s` surprind` \n ochii aceia cenu[ii, cu sclipiri de argint,
o expresie distant` care disp`ru \n clipa \n care privirile lor
se \ntlnir`. Timp de o secund` se fixar` unul pe cel`lalt
apoi Holt se aplec` spre femeia de lng` el.
V`zndu-l c` se \ndep`rteaz` de Joanna Davis, Lacey se
sim]i cuprins` de panic`. Avea s` vin` la ea, \n mod sigur,
iar ea n-o s` poat` face fa]` situa]iei. Auzi salutul unui
paznic de noapte care ap`ruse \n cadrul u[ii [i scruta
mul]imea cu un aer important.
A! Iat`-v`, domni[oar` Holt! exclam` tn`rul. Ave]i o
convorbire telefonic`. M-am gndit c-am s` v` g`sesc aici [i
de aceea nu v-am f`cut leg`tura \n camer`. Veni]i s` vorbi]i
din hol?
Da, mul]umesc.
Lacey se gndea c` este mama ei [i tres`ri surprins` cnd
auzi la cel`lalt cap`t al firului vocea lui Roger Wesley.
Alo, Lacey? [opti el pe un ton conven]ional. |mi pare
bine c`-]i aud vocea...
A! Tu e[ti, Roger. Ce naiba vrei?
Se a[ternu un moment de t`cere \n care Roger diger`
acest r`spuns pu]in \ncurajator. {i-l putea imagina c`utn-
du-[i cu grij` cuvintele.
P`rin]ii t`i mi-au dat num`rul de telefon...
Nu \n]eleg de ce.
Draga mea, spuse el dulceag, [tiu c` ]i-am f`cut r`u
acum doi ani, \ns` eram tineri [i...
Roger, te rog, f`r` introduceri. Spune direct ce ai de zis
[i \nchide. M` gr`besc.
DRUM NECUNOSCUT 125
Draga mea, v`d c`-]i ascunzi emo]ia \n spatele acestor
cuvinte dure.
Roger, cuno[ti cumva un profesor de psihologie de la
universitate? |l cheam` Harold [i are doi copii.
Ce tot spui acolo?
Nimic, nimic. Ce vrei?
Draga mea, familia ta e \ngrijorat` \n ceea ce te prive[te.
F`r` s` se intimideze, vorbea pe tonul hot`rt [i sigur al
unui medic.
Roger Wesley, ca [i to]i ceilal]i din Iowa [tia ce e bine
pentru Lacey.
Iar p`rin]ii mei se bizuie pe tine s` m` faci s` m` \ntorc?
S` te fac s` urmezi ra]iunea, da. Acum lini[te[te-te [i
ascult`-m`, Lacey...
Nu sunt nelini[tit` \n mod deosebit, te asigur...
}i-a spus mama ta c` divor]ez?
Roger nu se dezmin]ea, se a[tepta s` g`seasc` femeia
\n]eleg`toare pe care o [tia dintotdeauna \n persoana lui
Lacey. Deodat` u[a se deschise \n spate, iar Holt ap`ru \n
cadrul ei, sprijinindu-se de cabin`.
Vreau s`-]i aduc la cuno[tin]` aceast` decizie a mea,
Lacey. Ea te prive[te [i pe tine. M-am gndit mult la noi \n
tot acest timp [i...
Roger! Am alte lucruri mai bune de f`cut \n clipa asta.
Bun` seara!
Lacey!
Roger, dac` nu vrei s`-]i trimit factura cu cheltuielile
detaliate ale studiilor tale, nu m` mai deranja!
F`r` s`-i a[tepte r`spunsul, ea \nchise.
126 PATRICIA POTTER
Se pare c` vocile trecutului [i-au dat \ntlnire \n seara
asta, constat` Holt cu o voce non[alant`.
Vocea trecutului t`u, \n schimb, s-a [i \ntrupat.
A! Aici da, ai dreptate! {i-nc` \n ce trup! Aproape c`
uitasem!
Lacey sim]i c`-i cre[te tensiunea.
S-a \mbr`cat \n seara asta ca [i cum ar vrea s` re\nvie
cele mai pl`cute amintiri...
Privirea gri-argintie, misterioas`, se plimba pe bluza ei
alb` cu mneci largi, pe decolteul ce-i eviden]ia linia fin` a
gtului [i a umerilor [i l`sa doar s` se ghiceasc` rotunjimea
snilor, pe fusta lung`, vaporoas`. Pe lng` \mbr`c`mintea
neagr` mulat` a Joannei Davis, Lacey se sim]ea picat` direct
din Iowa.
Holt o \ntreb` cu v`dit` curiozitate.
E[ti cumva geloas`?
Ea trebui s` se str`duiasc` s` r`spund` distant:
Deloc. Am primit un telefon care mi-a schimbat dis-
pozi]ia. Eu...
Chiar \n momentul \n care urma s` spun` o banalitate,
u[a se deschise \n spatele lui Holt [i ap`ru surz`toare
Joanna Davis.
A, Holt! Iat`-te! M` \ntrebam unde ai disp`rut a[a deo-
dat`. Se danseaz` \n salon [i a trecut att de mult` vreme de
cnd n-am mai valsat \mpreun`!
Ochii alba[tri, machia]i din bel[ug, str`lucir` la evocarea
acestor amintiri, iar Lacey \[i \nfipse unghiile \n palme. Nu
se va l`sa intimidat` de apari]ia aceasta din trecutul lui
Holt.
DRUM NECUNOSCUT 127
Cu pl`cere, Joanna.
Ochii lui coborr` pe mna sub]ire [i fin` a tinerei femei
care \l tr`gea de mnec`.
Se \ntoarse cu gndul s`-i mai spun` ceva lui Lacey, \ns`
Jeremy \[i f`cu apari]ia.
Vino s` dansezi, Lacey!
|naint` spre ea, ignorndu-i pe ceilal]i doi, [i-i apuc`
\ncheietura minii.
Randolph a adus o orchestr` nou` pentru seara asta!
Lacey zmbi lini[tit` trecnd prin fa]a Joannei care ]inu
s` aib` ultimul cuvnt.
Acum nu mai ai de ce s`-]i faci griji, Holt. Clienta ta a
plecat s` se distreze, totul e \n ordine.
Jeremy l`s` u[a s` se \nchid` \n urma lor [i \[i [terse frun-
tea cu un gest teatral.
Extraordinar! Femeia asta e uimitoare din toate
punctele de vedere! Otrav` curat`, dac` vrei p`rerea mea.
Cnd am v`zut c`-i \n urma lui Randolph care plecase \n
c`utarea ta, m-am hot`rt s` m` al`tur cortegiului!
Cavaleresc din partea mea, nu-i a[a?
Lacey rse ironic.
Foarte.
Jeremy o conduse \n sal`.
Aparent, a venit aici pentru un singur motiv, foarte clar
de altfel!
Ca s` pun` gheara din nou pe Holt? \ndr`zni Lacey s`
presupun`, cu un oftat.
Edith [i Siam sunt convin[i de asta. {i, ca s` fim sin-
ceri, nu prea pare s` fug` de el. Dimpotriv`!
128 PATRICIA POTTER
De mai multe ori \n cursul serii, Lacey \[i aminti aceste
vorbe. Dans` cteva blues-uri cu Jeremy [i chiar [i cu al]i
b`rba]i, iar \n acest timp, ca din \ntmplare, de fiecare dat`
cnd se afla pe ring se lovea de Holt [i de fosta lui logod-
nic`. Formau un cuplu frumos, gndea ea cu am`r`ciune.
Cum de nu-[i d`dea seama Holt c` femeia asta e o devora-
toare de b`rba]i?
Era aproape unsprezece, cnd Lacey, odihnindu-se pu]in
la masa ei, \l v`zu pe Holt apropiindu-se, \n compania
Joannei.
Resemnat, Jeremy \i [opti:
O s` ias` cu scandal. Pun pariu c` voi avea privilegiul
de a dansa cu dulcea Joanna... care nu pare prea \ncntat`
de aceast` perspectiv`...
Avea dreptate. Holt bigui cteva cuvinte prin care i-o
\ncredin]a lui Jeremy pe Joanna pentru o clip` [i, \nainte de
a \n]elege exact ce se \ntmpl`, Lacey se [i trezi pe ring \n
bra]ele lui Holt, care o strngea ca \ntr-o menghin`. Acesta
o \ntreb` f`r` nici o alt` introducere:
Ce ]i-a spus Roger?
A fost \ns`rcinat s` m` fac` s` reac]ionez cum tre-
buie.
Lacey \i r`spunsese pe un ton degajat, mirat` de ati-
tudinea destul de sobr` a lui Holt. Ce avea? Doar nu era
gelos?! |n fond, el era cel care-[i petrecuse toat` seara \n
compania fostei lui logodnice!
{i va reu[i?
Nu [tiu. Domni[oara Davis va reu[i s` te conving` pe
tine?
DRUM NECUNOSCUT 129
Ce [tii tu mai exact despre Joanna?
Zvonurile circul` rapid \ntr-o comunitate restrns`!
{tiu c-a]i fost logodi]i, c` dup` aceea Joanna s-a c`s`torit, iar
apoi a divor]at. S-au f`cut o groaz` de presupuneri \n
leg`tur` cu posibilele motive ale prezen]ei ei aici. Gura
lumii nu tace!
Oare de ce...?
|ntrebarea pe care ne-o punem to]i ar fi dac` e[ti
bucuros c-o revezi. A realizat c` a gre[it atunci cnd a rupt-o
cu tine?
Astea sunt ni[te \ntreb`ri destul de \ndr`zne]e, poate chiar
prea obraznice, din moment ce vin din partea cuiva c`ruia pu]in
\i pas` ce-o s` se-ntmple cu mine dup` septembrie.
Nu-i adev`rat! Pur [i simplu \mi puneam \ntrebarea
dac` nu cumva e[ti \n pericol s` suferi un nou e[ec.
De ce-]i pas` ]ie? Nu trebuie s`-]i faci griji \n privin]a
Joannei. Noi doi ne \n]elegem. Sau cel pu]in, eu o \n]eleg
pe ea. |n orice caz, tu [i cu Jeremy ar`ta]i foarte bine \mpre-
un` \n seara asta. Ce p`rere are despre ziua pe care ai petre-
cut-o cu mine? Trebuie s`-[i fi dat seama [i c` nu te-ai \ntors
imediat la tine \n camer` noaptea trecut`, nu-i a[a?
Lacey se \nro[i; s` hot`r\ s`-l ironizeze.
Jeremy [i cu mine ne \n]elegem [i noi foarte bine.
Cu alte cuvinte, nu-]i face repro[uri?
Nu [tie nimic despre noaptea trecut`. Doar c` nu
m-am \ntors imediat la mine \n camer`.
Atunci, draga mea, toat` lumea, sau aproape toat`
lumea din sala aceasta, este la curent, o inform` Holt cu
oarecare satisfac]ie.
130 PATRICIA POTTER
Ce spui?
Ochii m`ri]i [i buzele \ntredeschise \i tr`dau stupefac]ia.
Dar cum a[a? Eu n-am spus nimic... Am fost cumva
v`zut` cnd m-am \ntors \n camer`?
Chipul lui se \mblnzi, observndu-i dezam`girea evi-
dent`.
To]i brfesc pe tema asta. Orice-ar fi, oamenii sunt
ferici]i pentru noi, le plac pove[tile de dragoste. |ns`
specula]iile vor fi [i mai multe acum, o dat` cu rea-
pari]ia Joannei. |n curnd va fi [i ea la curent, dac` n-o
fi deja!
Dumnezeule! Mai r`u ca la mine \n Iowa!
Te deranjeaz`?
Am oroare de complica]ii, r`spunse ea furioas`.
Va trebui s` te ar`]i la \n`l]imea \mprejur`rilor...
Bine\n]eles, eu trebuie \ntotdeauna s` fac fa]`
situa]iilor de acest gen! Cum \ndr`zne[ti, Holt Randolph?
|ntoarce-te la fosta ta logodnic`. Pariez c` are o vast` expe-
rien]` \n astfel de situa]ii. Dar s` nu vii s` mi te plngi mie
cnd se va fi s`turat s` se joace cu tine!
F`r` s`-i a[tepte reac]ia, Lacey se desprinse din bra]ele
lui [i travers` ringul \n direc]ia mesei sale. Jeremy nu venise
\nc`, \mpreun` cu partenera lui recalcitrant`. Lacey \[i lu`
geanta micu]` [i plec` hot`rt`, f`r` s` dea importan]`
privirilor iscoditoare care o urm`reau.
Tocmai ajunsese la u[` cnd Jeremy ap`ru lng` ea ca
prin minune. O lu` de bra] autoritar.
Te conduc eu. E mai bine s` pleci \n compania cuiva.
Mul]umesc, dar nu e neap`rat nevoie.
DRUM NECUNOSCUT 131
De ce se l`sa ea oare intimidat` de aceast` femeie? |n defi-
nitiv pu]in \i p`sa dac` Holt fusese umilit de fosta logodnic`.
Ct despre Jeremy, acesta p`rea mai mult amuzat.
Insist. De altfel, nu e[ti singura care vrei s` fugi!
Te-a l`sat balt`?
Lacey \ncepu s` zmbeasc`.
Era furioas` cnd Holt mi-a pasat-o mie! Femeia asta e
mai periculoas` ca o pisic` s`lbatic`! morm`i Jeremy.
Lacey primi \n piept aerul rece [i proasp`t al nop]ii cu un
sentiment de u[urare.
Ciudat! Era toat` numai zmbete cnd dansa cu Holt!
remarc` ea.
Trebuie s` te avertizez: [tie despre tine, e la curent...
{tiu.
Lacey ridic` din umeri cu indiferen]`.
Nu, vreau s` spun c` e la curent cu rolul pe care-l ai \n
via]a lui Holt.
Nu joc un rol deosebit, ce naiba!
A[a spui tu, Lacey. |ncercam pur [i simplu s` te pun \n
gard`. Joanna s-a \ntors aici pentru Holt [i nu-l v`d bine pe
cel ce i se va pune \n drum!
N-am nici o inten]ie de genul acesta. Dac` Holt vrea s`
reia leg`tura cu ea, e treaba lui, eu n-am nimic \mpotriv`.
Lacey ridic` b`rbia cu mndrie.
|n ceea ce m` prive[te, am propriile mele planuri de
viitor.
Te cred.
Cnd ajunser` \n fa]a bungaloului, lui Lacey i se f`cu
mil` de el.
132 PATRICIA POTTER
|mi pare r`u, Jeremy, nu [tiu de ce m` port a[a! Intr`
s` bei un grog. M`car cu att s`-]i mul]umesc c` mi-ai venit
\n ajutor \n seara asta!
Mul]umesc, accept.
Ochii lui \ntuneca]i se aprinser`.
Ie[i de la ea o or` mai trziu [i \[i \nso]i plecarea cu un
s`rut fr`]esc. Lacey \l privi cum se \ndep`rteaz`, gndin-
du-se c` de fapt e un b`iat bun. Apoi intr` \n cas` [i
\nchise u[a.
R`mase o clip` nemi[cat`, \ntrebndu-se ce se petrecea
acum \ntre Holt [i fosta lui logodnic`. Dup` aceea,
cople[it`, hot`r\ s` nu se mai gndeasc`. Cu gesturi
mecanice strnse paharele de pe mas` ca s` le duc` la
buc`t`rie.
Tocmai le cl`tea cnd auzi un cioc`nit discret la u[`.
Ghicind cine era, Lacey ezit` o clip`, ne[tiind ce atitudine s`
ia. Apoi, ca hipnotizat` de un destin inevitabil, travers`
camera [i deschise.
Nu-mi spune c` nu m` a[teptai!
Trecu pragul cu un aer dezinvolt, ]innd \ntr-o mn` o
sticl` de coniac.
Nu! Ce cau]i aici, Holt?
Intr` \n camer` prin spatele ei.
Am venit s`-i dau de urm` lui Todd, ce credeai?
Se trnti pe canapea [i \i arunc` o privire plin` de
sub\n]elesuri.
Ai f`cut bine c` l-ai dat afar` pe Jeremy. |nc` cinci
minute dac` mai st`teai cu el, \mi pierdeam sngele rece [i
m-apucam s` fac mai [tiu eu ce scandal!
DRUM NECUNOSCUT 133
E absurd.
Ea \nchise u[a [i travers` camera ca s` se a[eze pe fotoliul
de mod` veche de lng` [emineu, c`ci nu voia s`-l simt` pe
Holt prea aproape de ea.
Nu-]i st` ]ie capul la astfel de prostii! E[ti prea absorbit
de viitorul t`u!
Viitorul nostru. Ai dou` pahare?
Am b`ut deja un grog, mul]umesc.
Mai bei unul. Vreau s`-]i vorbesc.
Lacey \ncerc` s`-i ghiceasc` starea de spirit, apoi, f`r` s`
mai spun` nimic, se duse la buc`t`rie s` caute dou`
pahare.
Degustar` b`utura \n t`cere, fiecare afundat \n gn-
durile lui, iar apoi, la un moment dat, Lacey se auzi \ntre-
bnd:
Chiar era ct pe-aci s` v` c`s`tori]i?
Da. Slav` Domnului c` [i-a dat seama \n ultimul
moment c` n-aveam nici o inten]ie s` m` las luat cu for]a de
pe aceast` insul`. |[i pusese \n cap s` m` fac` s`-mi reiau
afacerile cu hoteluri [i cred c` se [i vedea ducnd o via]` la
o intensitate maxim`.
Ca mine, vrei s` spui?
El zmbi.
Nu, deloc. Ea \[i dorea mai ales un b`rbat care s`-i
pl`teasc` totul.
Pe tine?
Da.
O iubeai?
Ridic` din umeri.
134 PATRICIA POTTER
Eram atras de ea. Joanna a ap`rut foarte curnd dup`
ce m-am hot`rt s` m` instalez aici. M` gndeam c` o
patroan` elegant` ar da bine pentru imaginea hanului.
Logodna n-a durat mult. Cnd a constatat c` sunt ferm pe
pozi]ie \n privin]a hanului, s-a gndit serios s` se uite dup`
altcineva.
Te-ai sim]it foarte... umilit?
Ce te face s` m` \ntrebi acest lucru? Compasiunea?
E doar o \ntrebare.
Nu, nu prea umilit. Am avut \n primul rnd un senti-
ment de u[urare.
Lacey \l aprob` printr-o mi[care a capului, cu un aer de
cunosc`toare.
Ca [i mine cnd m-a anun]at Roger c` vrea s`
divor]eze.
Apropo de Roger...
Holt nu-[i termin` fraza, c`ci, \n aceea[i clip`, soneria
telefonului r`sun` \n \nc`pere.
Hmm, Roger... murmur` ea cu dispre].
El este?
Probabil.
Telefonul continua s` sune. Lacey nu mi[ca. Privind-o
fix, Holt \i propuse:
Vrei s` r`spund eu?
Un zmbet pozna[ ap`ru pe buzele lui Lacey \n timp ce
cnt`rea \ntrebarea. Se gndea ce mutr` ar face Roger dac`
ar auzi la telefon o voce de b`rbat, [i mai ales la ora aceea
att de trzie din noapte. Ar fi extrem de amuzant s`-i vad`
fa]a!
DRUM NECUNOSCUT 135
F`r` s` mai a[tepte, Holt se duse la telefon [i ridic` receptorul.
Cu o voce t`r`g`nat`, far` s-o sl`beasc` din ochi pe
Lacey, spuse:
Nu, nu a]i gre[it. Este camera lui Lacey Seldon.
Avu loc o pauz` [i o lumin` amenin]`toare se aprinse \n
ochii lui Holt.
M` tem c` nu se poate. Lacey e ocupat` \n acest
moment... Cine sunt eu? Cel cu care este ocupat`, desigur.
Dinspre receptor, un strig`t \n`bu[it ajunse pn` la ure-
chile lui Lacey. S-ar fi zis c` Roger explodase de mnie [i de
indignare.
Nu, n-am s` v-o dau. Nu permit str`inilor s`-i vor-
beasc` a[a logodnicei mele. Cu att mai pu]in la aceast` or`
trzie!
|nchise [i o privi \ntreb`tor pe Lacey. Ea \l fix` o clip`,
\mp`r]it` \ntre emo]ie [i o poft` nebun` de rs.
Cam energic, dar eficace. A[ fi dat orice s`-i v`d mutra!
Vino, hai s` facem o plimbare. Simt c` am nevoie de
pu]in` mi[care.
La miezul nop]ii?! exclam` ea, derutat` de veselia lui subit`.
Exact! Vino, c` altfel nu [tiu ce sunt \n stare s`-]i fac!
Holt apuc` \n grab` [alul pe care ea-l aruncase pe cana-
pea ceva mai devreme [i i-l \ntinse.
P`i unde e subcon[tientul t`u extraordinar? \l \ntreb`
Lacey rznd, pentru a alunga valul de dorin]` pe care
cuvintele lui \l iscaser` \n ea.
Tocmai asta e! |n]elepciunea mea \mi interzice \n seara
asta orice act nes`buit! Dar fii atent`, prea mult` inhibi]ie d`
na[tere la explozii!
136 PATRICIA POTTER
Mergeau c`tre rad`. La mijlocul peluzei, Holt se opri [i o
lu` \n bra]e. |n dep`rtare se auzeau \nc` acordurile
orchestrei, \ns` Lacey nu le auzea. Lumini]ele ce jucau \n
ochii lui Holt o fascinau, iar strnsoarea bra]elor lui puter-
nice o tulbura profund.
Draga mea, nu m` provoca dac` nu e[ti gata s`-]i asumi
consecin]ele. Toat` ziua m-am gndit la tine, clip` de clip`, [i
asta aproape \mi f`cea r`u. Iar seara a trebuit s` te v`d
vorbind la telefon cu fostul t`u so] [i apoi dansnd cu Todd.
Ce zi!
|n mintea ei n`v`leau imagini [i amintiri. Se gndea la
femeia cu p`rul de abanos, apoi la noaptea de dragoste pe
care o petrecuse cu Holt [i la minunata zi \mpreun` cu el de
dup` aceea. |l dorea pe acest b`rbat [i el, la rndul lui, o
dorea.
|nc` o dat` Lacey evit` s` se gndeasc` la viitor. Holt era
acolo deocamdat` [i numai asta conta. |ns` \[i aminti deo-
dat` furia lui din seara trecut` [i ochii ei verzi se \ntunecar`.
|ncerc` s` se desprind` u[or.
Ce e, draga mea?
|mi placi, Holt, ba chiar mai mult de-att, \ns` adu-]i
aminte ce mi-ai spus. Eu nu pot s`-]i fac promisiunile pe
care le a[tep]i...
Cuvintele ei se pierdur` \n r`coarea nop]ii.
E[ti sigur`, micu]a mea Lacey?
Se aplec` pentru a-i \ndep`rta o [uvi]` de p`r de pe
frunte.
Cu adev`rat sigur`?
Holt, s` nu mai revenim asupra acestui aspect.
DRUM NECUNOSCUT 137
Lacey tremura \n timp ce minile lui Holt alunecau pe
spatele ei din ce \n ce mai jos. |nchise ochii, cuprins` de o
dorin]` aprig` care \i urca \n trup.
Dac` nu po]i s` te hot`r`[ti s` ai o rela]ie adev`rat`, cel
pu]in pref`-te.
S` m` prefac?
Lacey, ne \n]elegem de minune. S` tr`im clipa f`r` alte
gnduri [i preocup`ri. S` presupunem c` suntem logodi]i
de-adev`ratelea.
O alt` aventur` de-o noapte? \l \ntreb` ea cinic.
Nu. Dou` nop]i ar \nsemna deja o leg`tur`.
O s`rut` \nceti[or pe tmpl`.
{i dup` aceea, va fi o a treia noapte?
Da.
Holt, [tii ce-ar \nsemna asta, nu?
Cu ct se ap`ra mai mult, cu att se tr`da [i mai tare.
C` m` dau b`tut. Spune-i cum vrei. Accept orice. Cnd
am fost \mpreun` noaptea trecut`, am \n]eles c` m` implic
f`r` nici o rezerv`. Toat` ziua m-am gndit la un compro-
mis. Am f`cut o singur` gre[eal`: am crezut c-am s`-]i ]in
piept mai mult, atta timp ct va trebui ca tu s` \n]elegi sin-
gur`... Dar nu mai pot, draga mea, am s` m` mul]umesc cu
ce-mi dai.
F`r` nici un cuvnt o lu` de mn` [i o duse spre casa
impun`toare.
138 PATRICIA POTTER
Capitolul 9
De ce \i era a[a greu s` accepte capitularea acestui
b`rbat? Prad` unor sentimente contradictorii, Lacey urc`
treptele casei la bra]ul lui Holt. Cnd el se opri ca s`
deschid` u[a cu geamuri alb`strui, ea sim]i c` \ncepe s`
tremure [i \i c`ut` \n zadar privirea.
Holt \nchise u[a \n urma lor [i imediat dup` aceea o
lu` de umeri, oblignd-o s`-i sus]in` privirea. |i analiza
cu aten]ie tr`s`turile \mpietrite ca [i cum ar fi vrut s`
descopere un semn al luptei care se d`dea \nl`untrul
ei. |ns` era departe de a-i b`nui m`car zbuciumul
inimii.
Pe un ton sarcastic, dar [i \ngrijorat, el o \ntreb`:
Ce este, draga mea? Te temi s` nu fii gonit` din patul
meu de acum \ncolo?
La asta te gnde[ti? zise ea cu am`r`ciune.
F`r` \ndoial` c` era capabil de a[a ceva, \[i spuse Lacey \n sinea ei.
O! Lacey!
El oft` [i o strnse [i mai tare, \ngropndu-[i fa]a \n p`rul
ei.
Nu voi avea puterea s-o mai fac vreodat`. Noaptea tre-
cut` de-abia te-am condus [i am [i \nceput s` regret.
Lini[te[te-te, draga mea, mi-am acceptat soarta!
Lacey sim]i un val de c`ldur` str`b`tndu-i inima la auzul
acestor cuvinte rostite blnd, \ns` hot`rt. Sim]i din nou
nevoia aceea distructiv` de a-l ap`ra pe acest b`rbat att de
sigur pe el \n aparen]`. Ghemuit` sub bra]ul lui, \i [opti cu
gravitate:
Holt, dac` nu asta-]i dore[ti...
Strnsoarea lui deveni [i mai puternic`.
Ba da, e tocmai ceea ce vreau. Tu nu?
Cred... cred c` da, murmur` ea.
Tulburarea \i era tr`dat` de aceast` ezitare, \ns` era prea
trziu ca s` mai dea \napoi.
|i puse degetele \nceti[or pe bra] [i \l strnse cu hot`rre.
Nu mai [tia ce s` \n]eleag`.
Te vreau. Doar c` totul s-a petrecut a[a repede! {i apoi
mai e [i Joanna.
Uit` de Joanna. Ea n-are nici o leg`tura cu hot`rrea
mea din aceasta sear`. Mai pot conta pe tine s`-i spui c`
ne-am logodit, nu-i a[a?
|ncntat` c`-i poate oferi chiar [i o slab` compensa]ie \n
schimbul capitul`rii sale, mult mai important`, Lacey
aprob` cu o mi[care rapid` a capului.
140 PATRICIA POTTER
Spune-mi cum s` te ajut, Holt.
El p`ru s` se concentreze iar Lacey avu impresia c`-i
simte minile tremurnd.
|n noaptea asta o s` ne prefacem c` suntem c`s`tori]i,
\i [opti el. Iar mine o s` uit`m totul.
R`suflarea lui \i ridica u[or [uvi]ele de p`r, iar Lacey \l
s`rut` cu delicate]e. El \i d`du \n spate pentru o clip` p`rul
bogat [i \[i apropie buzele de urechea ei. Fiecare din
mi[c`rile lui era incredibil de lent`, de rafinat` [i chinuitor
de pl`cut`.
Holt \[i continu` explorarea cu grij`, ca [i cum ar fi ]inut
\n mini o comoar` fragil`, ce trebuie manevrat` cu maxi-
mum de precau]ie. O s`rut` pasional pe gt, pe linia
umerilor [i gemu de pl`cere cnd o sim]i tremurnd la
pieptul lui.
Minile lui Lacey se plimbau pe pieptul lui, apoi
alunecar` pe sub materialul c`m`[ii, c`utndu-i c`ldura
trupului. |i sim]i mirosul masculin [i, cu o mi[care instinc-
tiv`, aproape animalic`, \l trase spre ea, lipindu-se de corpul
lui cu dorin]a de a-i sim]i fiecare fibr`.
Cu mi[c`ri lente, senzuale, el o mngia pe sni, pe
[olduri f`cnd-o s` scoat` gemete de pl`cere. Lacey se arcui
cuprins` de o ciudat` [i \n acela[i timp minunat` senza]ie
de voluptate. Apoi, \nchiznd ochii, \[i sprijini capul pe
um`rul lui.
M` \nnebune[ti, iubito. R`spunzi att de minunat la
chemarea mea [i \mi provoci att de subtil reac]iile... |mi
este de ajuns s` te privesc ca s` am nevoie de tine.
DRUM NECUNOSCUT 141
Nu te mai gnde[ti la Joanna?
Cuvintele ei se voiau nep`s`toare, ironice chiar cnd, de
fapt, ele \i ascundeau cu greu temerile. |l sim]i c` zmbe[te
dup` mi[carea gurii pe pielea um`rului ei.
Nu m` gndesc dect la tine, draga mea. Dar tu? Te
gnde[ti la Roger Wesley?
Ea \i descheie primul nasture al c`m`[ii pentru a-l putea
s`ruta pe gt.
Nu fi ridicol. Roger reprezint` pentru mine unul din
cele [apte p`cate capitale. Cnd m` gndesc ce mult mi-a
pl`cut c` i-ai spus c` suntem logodi]i, aproape c` m` sperii!
F`r` scrupule, o merita.
De fapt, era o minciun`.
Ea oft`, pu]in stnjenit` [i se \ncrunt` la gndul c` fami-
lia ei va fi de-a dreptul [ocat` a doua zi cnd Roger \[i va
anun]a vestea tr`snet.
Ca s` min]i trebuie s` fii sigur pe ceea ce spui. S` te pref-
aci a crede cu t`rie ceea ce spui. Problem` de antrenament...
Ma \nti ea fu [ocat` de aceast` m`rturisire f`r` ocoli[uri,
\ns` nu avu vreme s` se mai gndeasc` fiindc` el tocmai o luase
\n bra]e [i o ducea cu mare grij` spre camera cufundat` \n
\ntuneric. |n timp ce o \ntindea pe covor, aproape de pat, Lacey
uit` de toate, nemaiavndu-l \n gnd dect pe Holt Randolph.
Am atta nevoie de tine, Holt. Te...
Ea ezit` s` pronun]e [i cel`lalt cuvnt, realiznd c` fusese
pe punctul de a-i declara \nc` o dat` dragostea! Nu! Nu era
vorba de iubire \ntre ei. Erau atra[i fizic unul de cel`lalt,
asta era tot.
142 PATRICIA POTTER
Ce-ai vrut s` spui, draga mea?
El \i d`du jos bluza alb`, care alunec` pe covor cu un
fo[net u[or. Snii i se dezgolir`, frumo[i, fermi ner`bd`tori
s` primeasc` mngierile lui domoale.
Nimic... Nu... nu mai [tiu prea bine ce spun \n acest
moment.
Nici eu nu mai [tiu, m`rturisi el.
Minile lui \i strnser` mijlocul, apoi pornir` \n c`utarea
fermoarului fustei.
|mi e[ti ca un drog \n snge.
El \[i ascunse chipul \ntre snii ei, apoi continu` s-o
dezbrace. Ea ap`ru \n sfr[it goal` \n \ntregime, cu o piele
ca de catifea sub lumina blnd` a veiozei.
Dezbrac`-m`, \i ordon` el. Vreau s`-]i simt minile pe
mine.
Lacey nu a[tept` s` i se spun` de dou` ori. Minile ei,
devenite acum ne\ndemnatice sub impulsul dorin]ei
arz`toare ce o cuprindea tot mai mult, \i scoaser` \ncet
hainele. El nu \i veni \n ajutor nici cu un singur gest. St`tea
nemi[cat, la cheremul ei.
Lacey \i desf`cu \ncet cureaua [i-[i strecur` minile pe
sub stofa pantalonilor, eliberndu-i [oldurile, apoi coapse-
le, \ngenuncheat` \n fa]a lui.
Nu tu trebuie s` stai la picioarele mele.
Vocea lui devenit` gutural` o \nm`rmuri. |ncepu s`-i
acopere \n t`cere coapsele cu s`rut`ri att de p`tima[e,
\nct minile lui Holt se \ncle[tar` \n p`rul ei.
Lacey, draga mea, Lacey!
DRUM NECUNOSCUT 143
El tremura sub buzele calde ce-i alergau pe trup, urcn-
du-i pe burt`, pe piept, pe umeri, \n timp ce minile lui
Lacey \i fr`mntau febril spatele.
Vrei s` m` omori!
Mndr` de puterea pe care o avea asupra lui, \[i con-
tinu` explorarea f`r` s`-l lase o clip` s`-[i trag` sufletul.
Niciodat` nu putuse concepe c` un b`rbat i s-ar supune \n
felul acesta unei femei. |ns` el \i d`dea dovada c` era
posibil.
O!
Ea scoase un geam`t cnd Holt prelu` ini]iativa [i lund-o
\n bra]e o puse pe pat.
Holt! Cum a[ fi putut eu s` [tiu?...
Ea nu-[i termin` fraza. El era deja deasupra ei, iar minile
lui \i f`ceau corpul s` vibreze, descriind mi[c`ri din ce \n ce
mai \ndr`zne]e, din ce \n ce mai incitante.
Lacey i se abandona cu toat` fiin]a, nu \[i mai ascundea
dorin]a, a[a cum nici el nu mai \ncerca s` se tempereze.
Fiecare d`dea, cerea, se oferea celuilalt cu aten]ie [i avidi-
tate \n acela[i timp.
Holt o acoperea cu mngieri voluptuoase, iar Lacey nu
mai era dect pasiune, \ncordat` spre \mplinirea final` a
dorin]ei sale. Sim]ea parc` o infinit` pl`cere cnd be]ia
aceea urca \n ea tot mai \nnebunitor.
Pn` la urm` ea fu cea care ced` prima [i \l trase lng` ea
cu toat` puterea. Crud, el opuse rezisten]` cteva secunde.
Te rog, Holt. Iube[te-m`!
S` te iubesc!
144 PATRICIA POTTER
Nu era con[tient` de cuvintele pe care le spusese, dar
cnd \l auzi repetndu-le cu o voce joas`, nu \ncerc` s` le
retracteze. Dimpotriv`, se \ntinse spre el, cerndu-i \n
t`cere s` se uneasc`. Cuprinzndu-se unul pe cel`lalt,
devorndu-[i trupurile, ei pierdur` contactul cu realitatea.
Strig`tul lor simultan rupse t`cerea unui univers \n care se
aflau doar ei [i \n care nu erau dect o singur` fiin]`.
E[ti a mea, Lacey. Mi te-ai d`ruit \n \ntregime. Nimic nu
ne mai poate desp`r]i...
Ea \i auzi cuvintele f`r` s` \ncerce s` le \n]eleag`.
Con[tient` doar de prezen]a lui, Lacey \i apar]inea trup [i
suflet acestui b`rbat care o poseda.
Mi[c`rile ferme ale lui Holt \i purtar` pe aripile unui
nou vrtej irezistibil, \n care cunoscur` \mpreun` extazul
ultim. St`teau lipi]i unul de cel`lalt \ntr-o \mbr`]i[are f`r`
sfr[it.
|nainte chiar ca ultima tres`rire s` ia sfr[it, Lacey fu
p`truns` pn` \n adncul inimii de un adev`r izbitor.
|nchise ochii \n fa]a acestui fapt evident [i \ncerc` s` se
conving` c` resimte efectele trec`toare ale unei fericiri efe-
mere. |ns` realitatea \i striga \mpotriva voin]ei ei: \l iubea pe
Holt din toat` inima.
Lacey \ntoarse capul pentru a-l putea contempla. El
st`tea lng` ea, cu picioarele \nc` \ncol`cite cu ale ei. F`r`
\ndoial` c` nici nu-[i d`dea seama ce se petrecea cu ea.
DRUM NECUNOSCUT 145
La rndul lui, el o privea fix, cu o satisfac]ie lene[`.
Relaxeaz`-te, n-am s` te izgonesc. Am f`cut o prostie o
dat`, acum gata, ajunge!
|i trase capul pe pieptul lui umed \nc` de sudoare [i \i
mngie u[or p`rul.
N-am s` te mai pot l`sa.
Ascult`toare, ea r`mase lipit` de el cteva minute, f`r`
s` scoat` un cuvnt. De altfel, n-ar fi fost \n stare s` vor-
beasc`.
Via]a era plin` de surprize, se convinsese. Toate pla-
nurile ei, att de ferm stabilite, ce topeau o dat` ce i se
oferise o astfel de pl`cere care sem`na mult cu feri-
cirea.
Cnd se \ntoarse la bungalou, auzi telefonul sunnd.
Lacey se uit` la aparat, f`r` s` aib` nici o \ndoial` \n pri-
vin]a identit`]ii celui care era la cap`tul cel`lalt al firului.
Pu]in lipsi s` nu r`spund`, fiindc` nu avea nici un chef s`
vorbeasc` cu cineva, cu att mai pu]in cu ai ei. Chiar
nimeni n-o \n]elegea \n diminea]a asta? Ura \ntreg univer-
sul!
Ridic` receptorul cu o strngere de inim`.
Da, mam`! spuse ea f`r` s` mai a[tepte.
Lacey, Lacey, ce se \ntmpl`? Tocmai ne-a sunat so]ul
t`u.
Fostul meu so]!
Ne-a spus Roger c` asear`, trziu de tot, a r`spuns un
b`rbat la tine acas`. Un b`rbat care s-a dat drept logodnicul
t`u!
146 PATRICIA POTTER
|nseamn` c` Roger are auz bun, remarc` Lacey sec.
Ce?
Ei da, ce este?
E adev`rat?
Doamna Seldon era disperat`.
Mai mult dect adev`rat. Iar acum, dac`-mi permi]i,
mai am [i alte lucruri de f`cut \n diminea]a asta.
Lacey, nu \nchide! Vreau s` [tiu ce se \ntmpl`!
M-am logodit. Lini[te[te-te, mam`, o s`-l placi sigur!
Lacey \nchise telefonul, \[i lu` \n grab` costumul de baie
[i ie[i, f`r` s`-i dea ocazia mamei sale s` mai sune \nc` o
dat`.
|n drum spre piscin` se opri pe hol [i-l chem` printr-un
semn discret pe George.
Bun`, George. Sunt la piscin`. Dac` m` caut` cineva
din Iowa te rog, nu m` chema. De acord?
Sigur, domni[oar` Seldon.
Ridic` o sprncean` \ntreb`tor, dar nu insist` s` afle
nimic.
Lacey nu catadicsi s` r`spund` \ntreb`rii mute. Avea deja
prea mult` b`taie de cap cu propria-i persoan`.
DRUM NECUNOSCUT 147
Capitolul 10
Lacey \not` \n voie, profitnd de faptul c` piscina era
goal` la ora aceea matinal`.
C`uta s`-[i calmeze nervii printr-un exerci]iu fizic. Nu
era nevoie s` fii psiholog ca s`-]i dai seama de acest lucru,
\[i spuse ea furioas`, \n timp ce-[i tr`gea sufletul f`cnd
pluta.
|ns` situa]ia \i ap`ru \n culori [i mai \ntunecate \nc`.
|ncerca s` revin` la o atitudine normal`, ra]ional`, dar nu
putea s` fac` nimic. Nu mai conta altceva pentru ea dect
Holt Randolph. Iar Holt se mul]umea cu o leg`tur` f`r`
viitor.
Ie[i din ap` [i-[i scutur` energic p`rul umed, apoi apuc`
prosopul.
Oare ce-o f`cuse s` ajung` \ntr-o astfel de stare noaptea
trecut`?
Capitularea lui Holt avea cu siguran]` un rol aici, \[i
spuse. Strnse din din]i [i se duse la cabine s` se \mbrace
din nou cu blugii [i cu bluza ei veche prea larg`. Holt
pusese \ntotdeauna problema \n termenii unui angajament
definitiv.
Pn` noaptea trecut`... cnd \ncepuse s` spun` ca ea.
Dar acum ea nu mai voia. Rolurile se inversaser`. Era ridicol
de-a dreptul!
Ie[i din cl`dire abia trndu-[i picioarele, trecu pe-acas`
s`-[i lase costumul de baie la uscat, apoi se hot`r\ s` fac` o
scurt` plimbare de-a lungul rului str`juit de copaci. Aerul
proasp`t nu putea s`-i fac` dect bine. Avea nevoie de un
singur lucru: s`-[i pun` ordine \n gnduri. |ns` i se
\nv`lm`[eau \n cap f`r` s`-i dea pace. |l voia pe Holt. Ba nu,
voia mai mult: c`s`toria. E bine, \[i spuse ea cu triste]e,
acum doar eu \ntrev`d aceast` posibilitate \ntre noi doi.
{i viitorul ei str`lucitor, viitorul acela minunat la care
visa cnd a plecat de-acas`? Dup` ce [i l-a imaginat de attea
ori, acum s`-l [tearg` a[a, dintr-o dat`? |ncerca s`-[i
aminteasc` surescitarea pe care o sim]ea \nainte la gndul
unei existen]e necunoscute de nimeni, plin` de aventuri.
Ct de mult o \ncntase o astfel de perspectiv`! Iat` c` acum
nu reu[ea s` se gndeasc` la nimic altceva dect la pasiunea
care o mistuia.
Era acum victima propriei sale capcane? Acum lua drept
dragoste o simpl` atrac]ie fizic`?
Ajuns` la cap`tul drumului, Lacey se \ntoarse [i se
\ndrept` spre bungalou. Nu, era perfect capabil` s` fac`
diferen]a. Chiar dac` dusese o existen]` \nchistat` [i limi-
tat`, putea s` deosebeasc` dorin]a de dragoste.
Sentimentele ei pentru Holt dep`[eau cu mult o simpl`
DRUM NECUNOSCUT 149
atrac]ie fizic`. Lacey ar fi vrut s`-l protejeze de atacurile
Joannei, i-ar fi pl`cut s` stea orict \n compania lui, c`ci [i
cea mai simpl` discu]ie cu el o f`cea s` se simt` minunat, ba
chiar \i pl`cea s` se [i certe cu el. {i mai erau att de multe
alte lucruri... |ntr-un cuvnt, \l iubea...
Era \nc` \n stare de [oc datorit` revela]iei pe care o
avusese noaptea trecut`. Toate aceste gnduri o sufocau.
Capitularea acestui b`rbat o punea \ntr-o situa]ie din
care nu [tia cum s` ias`. Nu putea s` se trag` la r`spundere
dect pe ea \ns`[i! Cel pu]in ieri diminea]` \[i permisese
luxul unei discu]ii \n contradictoriu!
|ntoars` acas`, Lacey travers` salonul, incapabil` s`-[i
pun` ordine \n gnduri, de[i acest lucru se impunea de
mult` vreme. Mai r`m`sese pu]in pn` la \ntoarcerea lui
Holt. Ce-i va spune? Cum \i va explica aceast` nervozi-
tate?
|n mod sigur solu]ia nu era s` se agite a[a cum o f`cea.
Disperat`, ie[i s` se plimbe pe peluza din spatele bunga-
loului. Nu era ora ei obi[nuit` de medita]ie, dar sim]ea
nevoia s` se reculeag` \n locul acela att de lini[tit [i de
retras.
Se a[ez` \n pozi]ia ei din fiecare diminea]`. Mental \i
ordona cugetului s`u s` se relaxeze, nervilor s` nu mai stea
att de \ncorda]i, membrelor s` se destind`.
Toat` lumea \n jur p`rea s`-[i fi rec`p`tat senin`tatea de
pn` atunci, iar Lacey se gndi c` de acolo ar fi trebuit s`
\nceap`. |nchise ochii, \[i puse podul palmelor pe genunchi
[i a[a, stnd turce[te, \ncerc` s`-[i goleasc` creierul de orice
gnd, concentrndu-se numai asupra brizei u[oare ce venea
150 PATRICIA POTTER
dinspre mare [i care \i \nfoia p`rul [i bluza. Soarele o s`geta
cu razele fierbin]i, iar Lacey \ncerc` s`-[i imagineze c`
absoarbe aceast` energie a astrului zilei.
|[i l`s` gndurile s` r`t`ceasc` \n voie, iar apoi, \ncetul
cu \ncetul, g`si punctul asupra c`ruia s` se concentreze:
sentimentele ei pentru Holt.
R`bd`toare, a[tept` ca ideile s` i se pun` \n ordine.
Venise \n vest s` caute ni[te r`spunsuri. |n Iowa \[i imagi-
nase pe drept cuvnt c` solu]ia se g`sea \ntr-o via]` cu totul
nou`, dincolo de drumurile b`t`torite cu care erau
obi[nui]i cei de acolo. Tocmai descoperise \ns` c` nu acela
era r`spunsul la \ntreb`rile ei, ci Holt. Cnd el se apropie,
aproape c` nu-l observ`.
|ncet, nervozitatea i se diminu`; era lini[tit` acum, iar
gndurile i se clarificaser`. Sentimentul de descurajare
total` care o torturase pn` atunci f`cu loc unei certitudini
pe care oamenii din vest ar fi clasificat-o drept \nc`p`]nare
din Midwest. {tia ce voia acum. R`mnea de v`zut dac` [i
Holt dorea acela[i lucru.
Ne[tiind ce or` era, Lacey \ncerc` s` intuiasc`, ]innd \n
continuare ochii \nchi[i. Mirosul proasp`t al p`durii [i al
ierbii ajungea \n valuri pn` la ea. Era con[tient` numai de
duritatea p`mntului sub ea; p`s`rile ciripeau \n copaci.
Apoi, dintr-o dat`, percepu o schimbare \n atmosfer` [i
deschise ochii \ncet. Holt era ghemuit \n fa]a ei, cu un surs
incredibil de tandru pe buze. Lng` el, Lacey observ` un
co[ule].
O alt` criz`? o \ntreb` el cu blnde]e.
Ea \l privi.
DRUM NECUNOSCUT 151
Te iubesc, Holt.
{tiu.
Se a[ez` pe p`mnt, lng` ea.
}i-e foame? Dac` nu te-am v`zut la micul dejun, m-am
gndit s` vin s`...
{tii! Cum adic` [tii? Ce tot spui acolo? strig` ea cu
r`suflarea t`iat`.
El se opri din scotocit \n co[ [i ridic` ochii spre ea cu un
zmbet ciudat pe buze.
Am [tiut-o \nc` de cnd te-am avut la mine \n pat, chiar dac`
eram \nnebunit de furie c` nu voiai s` recuno[ti. Bibliotecarele
din Midwest nu se pricep prea bine s` se prefac` atunci cnd se
afl` \n bra]ele unui b`rbat! Mi te-ai d`ruit total, a[a cum numai o
femeie preg`tit` s` se uneasc` definitiv cu un b`rbat poate s-o
fac`. |n plus, o astfel de femeie nu [i-ar face probleme pentru c`
acest b`rbat a fost umilit de o fost` logodnic`.
V`d c` e[ti expert \n domeniu.
O parte din calmul dobndit cu greu disp`ru la vederea
nep`s`rii cu care \ntmpina Holt revela]ia iubirii ei.
Cu o simplitate dezarmant`, el rosti:
}i-am acceptat toate condi]iile, \ns` [tiam c` numai ce
e \ntre noi conteaz`.
Lu` din co[ o sticl` de vin rece [i d`du s-o desfac`.
Holt, las` sticla aia [i ascult`-m`. Am spus: te iubesc.
Ceea ce \n ]inutul meu natal echivaleaz` cu c`s`toria, l`snd
complica]iile la o parte.
El l`s` impresia c` ia \n considerare [i o astfel de ipotez`
care merita o oarecare aten]ie [i r`mase nemi[cat, cu mna
pe gtul sticlei.
152 PATRICIA POTTER
Ce fel de complica]ii?
C` nu... c` nu m` iube[ti, \n primul rnd.
El apuc` din nou dopul sticlei.
Atunci, nu sunt complica]ii, nu-i a[a? Bine\n]eles c` te
iubesc, prostu]o! Te-am iubit din clipa \n care te-am v`zut.
Holt!
Lacey \i smulse sticla din mini [i o puse \n co[. Apoi i se
arunc` \n bra]e. Ochii lui str`luceau cnd \i \ntlnir` pe a ei.
|[i sim]i r`suflarea \ntret`iat`; nu-[i mai putea ascunde tul-
burarea.
Explic`-te! M` iube[ti?
El o strnse \n bra]e cu toat` puterea [i \i d`du la o parte
p`rul de pe fa]` cu un gest blnd.
Te iubesc, e adev`rat. Hot`rsem s` m` c`s`toresc cu
tine imediat ce ai fi renun]at la toate ideile tale nebune[ti \n
leg`tur` cu un viitor plin de aventuri trec`toare [i lipsite de
sens. Dac` nu vrei s` m` crezi, \ntreab-o pe mama ta!
ad`ug` el pe un ton misterios.
Pe mama?!
Hmm... Trebuia s` vorbeasc` cineva azi de diminea]`.
Bietul George \[i smulgea p`rul din cap \ncercnd s`-i
explice c` nu vrei s` prime[ti nici un apel din Iowa.
Dumnezeule!
Lacey \l privi fix, sim]ind c`-i vine ame]eala la gndul c`
tocmai el vorbise cu mama ei despre acest lucru.
Lini[te[te-te. |mi e profund recunosc`toare, pentru c`
am s` te salvez. Dumnezeu [tie de ce sau de cine. Aproape
m` consider` membru al familiei. Vei fi \ncntat` s` afli c`
Roger a dec`zut acum pn` la statutul de m`sc`rici.
DRUM NECUNOSCUT 153
Mama mea e o femeie de bun sim].
Roger reprezenta centrul aten]iei atta vreme ct era sin-
gur pe pist`. O dat` cu apari]ia unei alte partide, soarta lui
fusese pecetluit`.
Cum apar \n ochii t`i, Lacey? Sunt o afacere bun`?
Orice urm` de glum` disp`ruse din vocea lui [i ajunsese
acum s-o strng` cu [i mai mult` putere.
E[ti sigur` pe tine? N-a[ suporta s`-]i schimbi p`rerea
\n viitor. Vreau o leg`tur` pentru toat` via]a. Nu am de
gnd s` te las s`-mi scapi...
Nu te teme. Noaptea trecut`, cnd ai cedat [i ai afirmat
c`-mi accep]i toate condi]iile, mi-am dat seama c` m-am
r`zgndit. {i eu vreau o leg`tur` pentru toat` via]a. N-a[tep-
tam dect s` aduci tu vorba despre asta din nou.
El \i r`spunse calm.
C`ci ai \n]eles \n sfr[it c` aceasta este aspira]ia vie]ii
tale. Eram att de sigur de dragostea ta \nct m-am hot`rt
s`-mi asum riscul de a te l`sa s`-]i dai seama singur`.
S` nu-mi spui c` ai flirtat cu Joanna inten]ionat \n fa]a mea?
Poate, pu]in. |ncercam ceva...
Apropo, unde e Joanna? Ai anun]at-o c` ne logodim?
El r`spunse dup` o mic` ezitare:
Da, \nainte s` ne \ntlnim asear`.
Pe Lacey o cuprinse o ciudat` senza]ie contradictorie de
indignare [i de amuzament.
{i ce-ai fi f`cut \n diminea]a asta dac` n-a[ fi fost att de
amabil` s` accept s`-]i vin \n ajutor?
Slav` Domnului, n-a fost cazul. Ai prea mult suflet ca
s` m` la[i prad` unei foste iubiri, a[a, f`r` ap`rare...
154 PATRICIA POTTER
Tu, f`r` ap`rare! Holt, \nc` te mai temi de ea?
Nu spune prostii. Sentimentele mele pentru Joanna au
murit de mult. Chiar [i cnd aveam ceva pentru ea, nu se
poate compara cu ceea ce ne une[te pe noi doi. Pe Joanna
n-o iubeam, pe cnd pe tine am s` te iubesc toat` via]a!
Trimi]ndu-te pe tine la lupt` cu ea, nu \ncercam dect s`
te leg [i mai mult de mine. Nu m` eschivez de obicei!
Lovit` deodat` de un gnd, Lacey \ntreb`:
{i ea, \nc` mai caut`, nu?
Ce s` caute?
Joanna tr`ie[te acum genul de via]` la care credeam c`
visez [i eu. A venit din nou aici ca s` recupereze ceea ce a
pierdut.
Joanna nu se intereseaz` de mine dect \n m`sura \n
care se gnde[te c` m` poate face s` duc genul ei de via]`
superficial`. Ea nu iube[te dect banul [i luxul, ea nu se
d`ruie[te, nu se implic`. {i chiar dac-ar putea s-o fac` acum,
eu nu mai sunt liber.
Zmbi [i \i s`rut` u[or buzele.
Sunt \nl`n]uit pentru totdeauna de o mic`
\nc`p`]nat` din Midwest, care a str`b`tut dou` mii de kilo-
metri ca s` m` revendice!
Lui Lacey \i sc`p` un suspin de mul]umire.
Ai vorbit serios cnd mi-ai spus c` te-ai \ndr`gostit de
mine de cum m-ai v`zut?
P`i cum altfel? Te-am a[teptat toat` via]a. Habai n-ai ce
panic` m-a cuprins cnd am aflat c` vrei s-o porne[ti \n
c`utarea unei vie]i destr`b`late, care nu ]i se potrivea \n nici
un fel, puteam s-o jur. Dar cum s` te fac s`-]i dai seama?
DRUM NECUNOSCUT 155
Nu mi-ai vorbit niciodat` nici de dragoste, nici de c`s`torie.
Cum naiba a[ fi putut s-o fac? De fiecare dat` cnd
venea vorba, \mi ar`tai un dispre] profund, aminte[te-]i.
Respingeai orice propunere serioas`. Chiar [i cnd am
\ncercat dup` aceea s`-]i ofer perspectiva unei idile dura-
bile, ai refuzat din nou. {i \nc` te mai miri c` nu ]i-am
declarat iubirea?
Noaptea trecut` chiar erai gata s` accep]i orice ]i-a[ fi oferit?
Nu tocmai. Eram sigur de dragostea ta [i puteam s`-mi
asum riscul s` m` prefac c` m` dau b`tut. Contam pe o alt`
noapte cu mine ca s` te fac s` deschizi ochii. Azi-diminea]`, cnd
ne-am trezit, am \n]eles c` lucrurile luaser` \ntors`tura dorit`.
|ntors`tura dorit`?
Lacey s`ri \n sus.
Ce mod de a descrie lucrurile! Am fost o epav` toat` diminea]a!
{i, dup` tine, ce crezi, nu mi-am dat seama? Abia atunci
am avut toate motivele s` sper. Aproape puteam s`-]i v`d
creiera[ul fierbnd la aceast` descoperire. Nu-i a[a c` tot
viitorul ]i-a defilat prin fa]a ochilor? \ntreb` el pe un ton
care o tachina, \ns` cu blnde]e.
Am avut o diminea]` \nfior`toare, Holt Randolph. {i nu
e prea politicos din partea ta s` rzi de asta!
Ai dreptate. Doar c` sunt att de u[urat!
Ce-ai fi f`cut dac` n-a[ fi ajuns la magnificele mele con-
cluzii \n diminea]a asta? \l \ntreb` ea ironic.
Aveam la dispozi]ie toat` vara ca s` te fac s` \n]elegi. A[
fi l`sat idila noastr` s` continue a[a, dup` condi]iile tale,
pn` cnd ai fi ajuns singur` la aceast` concluzie.
|n ochii ei se aprinse o lumini]` de vinov`]ie.
156 PATRICIA POTTER
|ntr-un anume sens, capitularea mea de azi-noapte n-a
fost doar simulat`. Eram gata s` primesc ceea ce mi-ai fi
oferit. |ns` \mi doream att de multe lucruri \n plus, iar tu
la fel, sunt sigur!
Se opri pentru un moment, iar Lacey citi pe buzele lui o
imens` u[urare.
M-ai f`cut s` v`d stele verzi toate zilele acestea!
Dar eu ce s` mai zic? Mi-ai spulberat pur [i simplu toate
planurile de viitor!
{i chiar \]i va lipsi acest viitor de aur? \ntreb` el [optit,
cu buzele \n p`rul ei.
Nu! L-am \nlocuit cu ceva ce-mi doream mult mai
mult. N-am realizat imediat. Ce vrei? Eu nu am experien]a
ta!
Slav` Domnului! Cnd m` gndesc ce s-ar fi putut
alege de tine cu un astfel de mod de via]`! C` vrei sau nu,
educa]ia pe care ai primit-o \n or`[elul t`u natal [i-a l`sat
amprenta asupra personalit`]ii tale, am fost convins de asta
\nc` de la \nceput. Iar \n prima noapte cnd te-am ]inut \n
bra]e, cnd m-ai \ntrebat dac` te iubesc pu]in, n-am mai
avut nici o \ndoial`.
Ea \[i ascunse fa]a \n ]es`tura c`m`[ii lui.
De ce nu mi-ai spus nimic?
M-am temut ca asta s` nu \ntrzie [i mai mult dez-
nod`mntul. {i \n plus, eram disperat \n seara aceea.
Aminte[te-]i c` te-am surprins s`rutndu-te cu Todd \n
piscin`.
Pe Lacey n-o \ncnta deloc s` continue discu]ia cu
subiectul Jeremy.
DRUM NECUNOSCUT 157
Asta n-are nici o importan]`.
{tiu. O mic` experien]`. Prima dintr-o lung` serie, dac`
]i-ai fi urmat ideile. Voiam s` ]i le scot din cap \nainte s`
\nnebunesc.
O experien]` reu[it`, totu[i.
Cum a[a? strig` el.
Cnd m-am s`rutat cu Jeremy, am ajuns imediat la con-
cluzia c` s`ruturile lui nici nu se puteau compara cu ale
tale.
Ajunge, s` l`s`m acum experien]ele, iubito!
Promit! E[ti singurul b`rbat pe care mi-l doresc, Holt.
Te iubesc att de mult!
Ei, asta trebuie s`rb`torit! Propun s` desfacem aceast`
sticl` [i s` ciocnim pentru viitorul nostru. Dac` nu, sunt \n
stare s` fac dragoste cu tine aici, \n v`zul lumii!
Holt scoase dopul sticlei, turn` vin \n paharele cu picior
[i \i \ntinse unul. Se privir` \n t`cere pe deasupra cristalului,
apoi ciocnir` pentru viitorul lor.
Lacey \[i l`s` jos paharul, cu o privire r`ut`cioas`.
Voi `[tia din vest ave]i o pasiune pentru lucrurile
preg`tite a[a, ceremonios. S` bei vin la ora asta, \n pahare
de cristal [i stnd pe iarb`!
Ne d`m [i noi silin]a, spuse el cu modestie. Eu per-
sonal, \ns`, sunt gata s` \nv`] obiceiurile din Midwest.
Imediat, redeveni serios.
Ah! Era s` uit! George mi-a dat asta pentru tine...
|i \ntinse un plic lung pe spatele c`ruia scria cu litere
mari de tipar: Hawaii. O urm`ri pe Lacey f`r` s` reu[easc`
s`-[i mascheze teama.
158 PATRICIA POTTER
Ea arunc` o privire pe deasupra plicului, apoi, \ncet, \l
rupse \n dou`, l`snd ostentativ buc`]ile de hrtie s` se
r`spndeasc` pe jos.
Ct despre viitoarea mea carier`...
Ct despre ce, draga mea?
Nu-]i aminte[ti ideea mea de a-mi deschide un
magazina[?
Ba da.
M` gndesc c` un astfel de magazin ar fi necesar aici,
pe insul`. To]i turi[tii `[tia lene[i n-au pe ce s`-[i arunce
banii \n afar` de mncare [i b`utur`.
Chipul lui Holt se lumin`. |i lu` paharul din mini [i \l
puse deasupra co[ului. O trase spre el \nceti[or [i o strnse
\n bra]e cu un aer fericit, ca [i cum ar fi fost cel mai
nepre]uit lucru din lume.
Bine ai venit la mine, Lacey, dragostea mea, \i zise pe
un ton de o nespus` blnde]e. Mi-a fost att de team` c`
n-ai s` \n]elegi c` locul t`u e la mine!
Dac` ai fi cunoscut bunul-sim] al micu]elor bibliote-
care din Midwest, nu te-ai fi \ndoit nici o clip` de sfr[itul
pove[tii.
Ea \[i \n`l]` capul spre el s`-l s`rute, cople[it` de
viziunea \ncnt`torului viitor ce i se oferea.
Sfr[it
DRUM NECUNOSCUT 159

S-ar putea să vă placă și