Sunteți pe pagina 1din 76

UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI

Facultatea Urbanism i Arhitectur


Catedra Alimentri cu Cldur i Gaze, VentilaieSISTEME DE ALIMENTARE CU CLDUR I
VENTILAIE


Indicaii metodice
pentru elaborarea proiectelor/lucrrilor de an


CHIINU
U.T.M.
2013
Digitally signed by
Library TUM
Reason: I attest to the
accuracy and integrity
of this document
- 2 -

CZU 628.8 (076.5)
C 62
Lucrarea este elaborat n conformitate cu planul de nvmnt
pentru studenii de la specialitile: 581.1 Arhitectur, 581.4 Design
interior, 582.6 Ingineria i protecia apelor, 582.1 Construcii i
inginerie civil i programa de nvmnt la disciplinele Reele de
alimentare cu cldur i gaze i Sisteme tehnico-sanitare interioare.
Este destinat stundeilor cu frecven la zi i cu frecven redus,
de la specialitile nominalizate.
n ndrumar este prezentat sarcina individual pentru elaborarea
proiectului/lucrrii de an, indicaii privind coninutul i elaborarea
proiectului/lucrrii de an.

Autori: lector superior, ing. Tatiana COLOMIE
lector universitar, ing., mr. Andrei BNZARI
lector superior, ing., mr. Iulia NEGAR
Redactor responsabil: conf. univ., dr. Constantin ULEANU
Recenzent: conf. univ., dr. Vera GUUL
DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAIONALE A CRII
Colomie, Tatiana.
Sisteme de alimentare cu cldur i ventilaie: indicaii metodice
pentru elaborarea proiectelor/lucrrilor de an / Tatiana Colomie, Bnzari
Andrei, Negar Iulia; red. resp.: uleanu Constantin; Univ. Tehn. a
Moldovei, Fac. Urbanism i Arhitectur, Catedra Alimentri cu Cldur i
Gaze, Ventilaie. Ch.: UTM, 2013. 77 p. : fig., tab.
Bibliogr.: p. 52 (9 tit.). 55 ex.
ISBN 978-9975-45-235-9.
628.8 (076.5)
C 62

Redactor: E. Gheorghiteanu

Bun de tipar 25.02.13 Formatul hrtiei 60x84 1/16.
Hrtie ofset. Tipar RISO Tirajul 55 ex.
Coli de tipar 4,75 Comanda nr. 18

ISBN 978-9975-45-235-9.
U.T.M., 2013
- 3 -

Cuprins
1. Indicaii generale pentru proiectul/lucrarea de an ..................... ..4
1.1. Noiuni generale ..................................................................... ..4
1.2. Date iniiale ............................................................................ ..4
1.3. Coninutul i structura proiectului/lucrrii de an ................... 10
2. Calculul pierderilor de cldur ................................................. 12
2.1. Noiuni generale privind calculul termic al ngrdirilor ........ 12
2.2. Calculul termic al peretelui exterior ...................................... 16
2.3. Calculul termic al pardoselilor ............................................... 18
2.4. Calculul termic al planeului ultimului nivel ......................... 23
2.5. Calculul termic al ngrdirilor vitrate .................................... 25
2.6. Calculul pierderilor de cldur .............................................. 26
3. Proiectarea i calculul instalaiilor de nclzire ........................ 30
3.1. Determinarea condiiilor tehnice de racordare ....................... 30
3.2. Descrierea sistemului de nclzire ......................................... 31
3.3. Amplasarea corpurilor de nclzire i proiectarea instalaiei
de nclzire .............. ..................................................................... 32
3.4. Calculul de dimensioanre a conductelor ................................ 36
3.5. Calculul de dimensioanre a corpurilor de nclzire ............... 41
3.6. Calculul de dimensioanre a utilajului din nodul termic ......... 42
4. Proiectarea i calculul instalaiilor de ventilare ........................ 45
4.1. Noiuni generale ..................................................................... 45
4.2. Calculul instalaiilor de ventilare ........................................... 45
Bibliografie ................................................................................... 52
Anexa nr. 1 .................................................................................... 53
Anexa nr. 2 .................................................................................... 65
Anexa nr. 3 .................................................................................... 66
Anexa nr. 4 .................................................................................... 70
Anexa nr. 5 .................................................................................... 71
Anexa nr. 6 .................................................................................... 72
Anexa nr. 7 .................................................................................... 73
Anexa nr. 8 .................................................................................... 74
Anexa nr. 9 .................................................................................... 75
Anexa nr. 10 .................................................................................. 76
- 4 -

1. Indicaii generale pentru proiectul/lucrarea de an
1.1. Noiuni generale
Proiectul/lucrarea de an prevede proiectarea sistemelor de
nclzire central cu ap i a sistemelor de ventilare n blocuri de
locuit cu trei nivele.
Elaborarea proiectului/lucrrii va contribui la formarea
deprindelor practice, de proiectare i calcul a elementelor sistemelor
de nclzire i ventilare, studierea normelor de stat de proiectare n
domeniul proteciei termice a cldirilor, proiectrii sistemelor de
nclzire i ventilare n vigoare.
Toate soluiile de proiect adoptate de student trebuie s fie
argumentate prin calcule corespunztoare i s corespund normelor
n vigoare i regulilor de oformare a desenelor tehnice.

1.2. Date iniiale
Codul dup care sunt colectate datele iniiale este adoptat
conform numrului format din ultimele trei cifre ale carnetului de
note sau este acordat de profesor.
Pentru elaborarea proiectului/lucrrii de an sunt necesare
urmtoarele date iniiale:
1. Planul casei, care se determin din anexa nr. 1, n
conformitate cu suma cifrelor codului. Dac aceast sum
depete numrul 24, atunci varianta planului este
determinat conform sumei ultimelor dou cifre ale codului.
2. Localitatea i parametrii climaterici exteriori se adopt n
funcie de suma ultimelor dou cifre ale codului din tabelul 1,
anexa nr.2.
3. Orientarea faadei principale fa de punctele cardinale se
adopt din tabelul 1.1.
4. ncperea nodului termic este prevzut n partea stng a
axei de simetrie, dac ultima cifr a codului este par, i n
partea dreapt dac ultima cifr este impar.
5. Structura ngrdirilor de protecie i unele materiale din care
sunt construite ngrdirile se adopt din tabelul 1.2, iar
- 5 -

structura de baz a peretelui exterior, materialul stratului
termoizolant al tuturor ngrdirilor i tipul acoperiului se
adopt conform ultimei cifre a codului din tabelul 1.3.
6. Dimensiunile uilor i ferestrelor sunt prezentate n tabelul
1.4.
7. Temperatura de calcul a aerului interior este t
i
=20
o
C.
8. Condiiile tehnice de racordare a sistemului de nclzire la
reelele termice exterioare, ct i parametrii agentului termic
n sistemul de nclzire se determin conform ultimei cifre a
codului din tabelul 1.5.
Proiectul/lucrarea de an, care nu corespunde codului
personal al studentului, nu se admite la susinere.

Tabelul 1.1. Orientarea faadei principale
Ultima
cifr a
codului
Suma ultimelor dou
cifre ale codului
Ultima
cifr a
codului
Suma ultimelor dou
cifre ale codului
par impar par impar
0 Nord Sud 5 Est Vest
1 Vest Est 6 Sud-Vest Nord-Est
2 Nord-Est Sud-Vest 7 Nord-Vest Sud-Est
3 Sud-Est Nord-Vest 8 Nord Sud
4 Sud Nord 9 Vest Est- 6 -

Tabelul 1.2. Structura ngrdirilor de protecie i unele
materialele din care sunt construite straturile ngrdirilor

Nr.
Denumirea
ngrdirii
Structura ngrdirii
Materialele i grosimea
straturilor, densitatea
materialelor unor straturi
1
P
e
r
e
t
e
l
e

e
x
t
e
r
i
o
r

1. Mortar din var cu nisip,
=0.02 m;
4. Mortar din ciment cu nisip
=0.02 m.


Not: celelalte straturi sunt prezentate n
tabelul 1.3.
2
P
l
a
n

e
u
l

u
l
t
i
m
u
l
u
i

n
i
v
e
l

1. Plac din beton oel,
=0.20 m, =2500 kg/m
3
;
2. Ruberoid, =0.0015 m;
4. Mortar din ciment i nisip,
=0.04 m;
5. Ruberoid, =0.0045 m
(acest strat este numai
pentru acoperiuri plane
din rulouri de ruberoid,
pentru celelalte tipuri de
acoperi acest strat nu
exist).
Not: stratul 3 este prezentat n tabelul 1.3.
3
P
a
r
d
o
s
e
a
u
a

d
e
a
s
u
p
r
a

s
u
b
s
o
l
u
l
u
i

1. Plac din beton oel,
=0.20 m, =2500 kg/m
3
;
2. Ruberoid, =0.0015 m;
4. Mortar din ciment i nisip,
=0.04 m;
5. Parchet laminat,
=0.012 m.
Not: stratul 3 este prezentat n tabelul 1.3.
- 7 -

Tabelul 1.3. Materialul stratului de baz a peretelui exterior, a
straturilor termoizolante a tuturor ngrdirilor i tipul
acoperiului
N
r
.

C
r
t
.

U
l
t
i
m
a

c
i
f
r
a

a

c
o
d
u
l
u
i

Pereii exteriori
Planeul
ultimului
nivel
Pardoseaua
deasupra
subsolului
T
i
p
u
l


a
c
o
p
e
r
i

u
l
u
i

Materialul stratului
de baz i a stratului
termizolant
Materialul
stratului
termoizolant
Materialul
stratului
termoizolant
1 0
C

m
i
d


o
b
i

n
u
i
t


d
i
n

a
r
g
i
l


5
3
0
)

c
u

m
o
r
t
a
r

d
i
n

c
i
m
e
n
t

i

n
i
s
i
p

=
0
.
3
8
m
,

p
l

c
i

d
i
n

v
a
t


m
i
n
e
r
a
l


c
u

l
i
a
n

i

s
i
n
t
e
t
i
c
i
,

=
5
0

k
g
/
m
3

P
o
l
i
s
t
i
r
e
n

e
x
p
a
n
d
a
t
,

=
4
0
k
g
/
m
3

P
l

c
i

d
i
n

v
a
t


m
i
n
e
r
a
l


c
u

l
i
a
n

i

b
i
t
u
m
i
n
o

i
,

=
1
0
0

k
g
/
m
3

P
l
a
n
,

d
i
n

r
u
l
o
u
r
i

d
e

r
u
b
e
r
o
i
d

2 1
C

m
i
d


o
b
i

n
u
i
t


d
i
n

a
r
g
i
l


c
u

m
o
r
t
a
r

d
i
n

c
i
m
e
n
t

i

z
g
u
r

=
0
.
3
8
m
,

p
l

c
i

d
i
n

p
o
l
i
s
t
i
r
e
n

e
x
p
a
n
d
a
t
,

=
4
0

k
g
/
m
3

B
e
t
o
n

e
x
p
a
n
d
a
t
,

=
4
0
0

k
g
/
m
3

P
o
l
i
u
r
e
t
a
n

e
x
p
a
n
d
a
t
,

=
6
0

k
g
/
m
3

C
u

p
a
n
t
e
,


d
i
n

i
g
l


3 2
C

m
i
d


o
b
i

n
u
i
t


d
i
n

a
r
g
i
l


c
u

m
o
r
t
a
r

d
i
n

c
i
m
e
n
t

i

p
e
r
l
i
t

=
0
.
3
8
m
,

s
a
l
t
e
l
e


d
i
n

v
a
t


m
i
n
e
r
a
l


c
u
s
u
t
e
,


=
1
2
5

k
g
/
m
3

A
r
g
i
l


e
x
p
a
n
d
a
t


c
o
n
c
a
s
a
t

=
6
0
0

k
g
/
m
3

S
a
l
t
e
l
e


d
i
n

v
a
t


m
i
n
e
r
a
l


c
u
s
u
t
e
,

=
5
0

k
g
/
m
3

C
u

p
a
n
t
e
,


d
i
n

f
o
i

d
e

a
r
d
e
z
i
e

4 3
C

m
i
d


d
i
n

s
i
l
i
c
a
t

c
u

m
o
r
t
a
r

d
i
n

c
i
m
e
n
t

i

n
i
s
i
p

=
0
.
3
8
m
,

p
l

c
i


d
i
n

v
a
t


m
i
n
e
r
a
l

=
1
0
0

k
g
/
m
3

S
a
l
t
e
l
e


d
i
n

v
a
t


m
i
n
e
r
a
l

=
1
2
5

k
g
/
m
3

P
l

c
i

d
i
n


f
i
b
r
e

d
e

s
t
i
c
l

t
a
p
e
l
,


=
6
0

k
g
/
m
3

C
u

p
a
n
t
e
,


d
i
n

i
g
l


- 8 -

Tabelul 1.3. (continuare)
5 4
C

m
i
d


d
i
n

p

e
l

=
0
.
3
8
m
,

p
o
l
i
u
r
e
t
a
n

e
x
p
a
n
d
a
t
,

=
6
0

k
g
/
m
3

P
o
l
i
u
r
e
t
a
n

e
x
p
a
n
d
a
t
,

=
6
0

k
g
/
m
3

S
a
l
t
e
l
e


d
i
n

v
a
t


m
i
n
e
r
a
l


c
u

l
i
a
n

i

s
i
n
t
e
t
i
c
i
,

=
5
0

k
g
/
m
3

C
u

p
a
n
t
e
,

d
i
n

f
o
i

d
e

a
r
d
e
z
i
e

6 5
C

m
i
d


d
i
n

a
r
g
i
l


c
u

g
o
l
u
r
i
,

=
1
6
0
0
k
g
/
m
3

=
0
.
3
8
m
,

p
l

c
i

t
e
r
m
o
i
z
o
l
a
n
t
e


d
i
n

v
a
t


m
i
n
e
r
a
l


c
u

l
i
a
n

i

s
i
n
t
e
t
i
c
i
,

=
7
5

k
g
/
m
3

P
o
l
i
s
t
i
r
e
n

e
x
p
a
n
d
a
t
,


=
4
0

k
g
/
m
3

G
a
z
b
e
t
o
n
,

=
3
0
0

k
g
/
m
3

C
u

p
a
n
t
e
,


d
i
n

i
g
l


7 6
C

m
i
d


d
i
n

a
r
g
i
l


c
u

g
o
l
u
r
i
,

=
1
4
0
0
k
g
/
m
3

=
0
.
3
8
m
,

p
l

c
i


d
i
n

p
o
l
i
s
t
i
r
e
n

e
x
p
a
n
d
a
t
,
=
4
0

k
g
/
m
3

P
l

c
i


d
i
n

v
a
t


m
i
n
e
r
a
l


c
u

l
i
a
n

i

s
i
n
t
e
t
i
c
i
,


=
1
2
5

k
g
/
m
3

P
o
l
i
s
t
i
r
e
n

e
x
p
a
n
d
a
t
,


=
4
0

k
g
/
m
3

P
l
a
n
,

d
i
n

r
u
l
o
u
r
i

d
e

r
u
b
e
r
o
i
d

8 7
C

m
i
d


d
i
n

a
r
g
i
l


c
u

g
o
l
u
r
i
,

=
1
2
0
0
k
g
/
m
3

=
0
.
3
8
m
,

s
a
l
t
e
l
e

d
i
n

v
a
t


m
i
n
e
r
a
l


s
e
m
i
r
i
g
i
d
e
,

=
5
0

k
g
/
m
3

B
e
t
o
n

d
i
n

z
g
u
r

=
1
0
0
0

k
g
/
m
3

P
l

c
i


f
i
b
r
o
l
e
m
n
o
a
s
e
,

=
4
0
0

k
g
/
m
3

C
u

p
a
n
t
e
,

d
i
n

f
o
i

d
e

a
r
d
e
z
i
e

9 8
C

m
i
d


d
i
n

s
i
l
i
c
a
t

c
u

1
4

g
o
l
u
r
i

=
0
.
3
8
m
,

p
o
l
i
u
r
e
t
a
n

e
x
p
a
n
d
a
t
,

=
6
0

k
g
/
m
3

G
a
z
b
e
t
o
n
,

=
4
0
0

k
g
/
m
3

P
o
l
i
u
r
e
t
a
n

e
x
p
a
n
d
a
t
,

=
6
0

k
g
/
m
3

P
l
a
n
,

d
i
n

r
u
l
o
u
r
i

d
e

r
u
b
e
r
o
i
d

10 9
B
l
o
c
u
r
i

d
i
n

c
a
l
c
a
r
,

=
1
4
0
0

k
g
/
m
3

=
0
.
3
9
m
,

p
l

c
i


d
i
n

v
a
t


m
i
n
e
r
a
l


c
u

l
i
a
n

i

s
i
n
t
e
t
i
c
i
,

=
5
0

k
g
/
m
3

B
e
t
o
n

e
x
p
a
n
d
a
t

d
i
n

z
g
u
r

=
8
0
0

k
g
/
m
3

P
o
l
i
s
t
i
r
e
n

e
x
p
a
n
d
a
t
,

=
1
0
0

k
g
/
m
3

C
u

p
a
n
t
e
,


d
i
n

i
g
l
- 9 -

Tabelul 1.4. Dimensiunile uilor i ferestrelor
Tipul ngrdirii
Dimensiunile
ngrdirii, mm
limea nlimea
Fereastr mare 1500 1400
Fereastr mic 1000 1400
Fereastr
alturat uii de
balcon
1000 1400
U de balcon 700 2000
U de acces 1200 2200

Tabelul 1.5. Condiiile tehnice de racordare a sistemului de
nclzire i parametrii agentului termic n sistemul de nclzire

Ultima
cifra a
codului
Presiunea, MPa, n
conducta reelelor
termice exterioare:
Temperatura, C,
n conducta
reelelor termice
exterioare:
Temperatura, C,
n conducta
instalaiilor
interioare de
nclzire:
P
1

tur

P
2
retur

1

tur

2

retur
t
1

tur
t
2
retur
0 0,50 0,30 115 70 80 60
1 0,35 0,20 125 70 85 65
2 0,40 0,25 140 70 80 60
3 0,27 0,25 130 70 85 65
4 0,37 0,22 105 70 80 60
5 0,25 0,23 120 70 85 65
6 0,25 0,35 90 70 80 60
7 0,80 0,65 135 70 85 65
8 0,42 0,35 100 70 80 60
9 0,58 0,42 140 70 85 65- 10 -

1.3. Coninutul i structura proiectului/lucrrii de an
Proiectul/lucrarea de an este alctuit/alctuit din partea
grafic i memoriul explicativ, n care vor fi prezentate argumentele
necesare privind alegerea sistemului de nclzire i ventilare,
construcia lor (tipul sistemului de nclzire, tipul sistemului de
ventilare, amplasarea conductelor, canalelor i a altor elemente ale
sistemelor), tipurile elementelor de baz (evi, corpuri de nclzire,
armturi, utilajul din nodul termic, grile de ventilare).
Memoriul explicativ trebuie prezentat n map pe hrtie alb
de format A4, textul nu trebuie s depeasc cmpul de 2 cm n
toate cele 4 pti ale foii. n partea de jos se numeroteaz toate foile,
foaia de titlu intr n numrul de rnd dar nu se numeroteaz.
Memoriul explicativ poare fi scris manual sau cules la calculator pe
o singur parte a foii, fr corecturi.
Dup foaia de titlu este expus coninutul memoriului
explicativ n urmtoarea ordine:
- cuprins, cu indicarea coninutului i paginilor;
- introducere;
- sarcina de proiectare;
- calculul pierderilor de cldur;
- condiii tehnice de racordare a sistemului de nclzire la reelele
termice;
- descrierea i argumentarea sistemului de nclzire i ventilare ales;
- proiectarea sistemului de nclzire;
- calculul de dimensionare a conductelor;
- calculul de dimensionare a corpurilor de nclzire;
- calculul de dimensionare a utilajului din nodul termic;
- proiectarea i calculul intalaiei de ventilare;
- bibliografie;
- anexe.
Partea grafic se prezint pe o coal de hrtie de desen,
formatul A1 cu cmp i chenar i va conine urmtoarele:
- planul etajului tip la scara 1:100, cu amplasarea corpurilor de
nclzire, trasarea conductelor, indicaia diametrelor conductelor,
- 11 -

numrului de elemente n corpurile de nclzire, numerotarea
ncperilor i a coloanelor, numerotarea axelor pereilor portani;
- planul nivelului tehnic (subsolului) cu amplasarea coloanelor
sistemului de nclzire i numerotarea lor (aceeai ca i pe planul
tip), trasarea conductelor de distribuie, amplasarea nodului termic;
- planul etajului tip la scara 1:100, cu amplasarea canalelor i
grilelor de ventilare, indicaia dimensiunilor canalelor, indicaia
dimensiunilor i tipul grilelor de ventilare, numerotarea ncperilor;
- schema axonometric de calcul a sistemului de nclzire la scara
1:100 cu numerotarea tronsoanelor circuitului de baz pentru care s-
a efectuat calculul i indicaia: sarcinilor termice i lungimilor
tronsoanelor, puterilor termice ale fiecrui corp de nclzire i
numrul de elemente, diametrele conductelor, tipul conductelor (tur
sau retur);
- noduri explicative pentru unele elemente care nu pot fi artate n
plan sau pe schem din cauza scrii prea mici;
- agenda materialelor, armturii, listei de completare a corpurilor de
nclzire i utilajelor din punctul termic.
- 12 -

2. Calculul pierderilor de cldur
2.1. Noiuni generale privind calculul termic al ngrdirilor
n conformitate cu [1] sunt trei indicatori de protecie
termic a cldirii:
a) rezistena redus la transfer termic a elementelor de
nchidere a cldirii;
b) indicatorul igienicosanitar care include diferena de
temperatur dintre temperatura aerului interior i de la
suprafaa elementului de nchidere, i temperatura pe
suprafaa interioar mai nalt dect temperatura punctului
de rou;
c) consumul specific de energie termic pentru nclzirea
cldirii, care permite a varia valorile proprietilor a diferitor
tipuri de elemente de nchidere, innd cont de soluiile
arhitectural urbanistice i de alegerea sistemului de
meninere a microclimei pentru atingerea mrimii normate a
acestui indicator.
Condiiile de protecie termic a cldirii vor fi satisfcute
dac n cldirile de locuit sau publice vor fi respectate condiiile ,,a
i ,,b, sau ,,b i ,,c. Pentru cldirile de producie trebuie
respectate condiiile indicatorilor ,,a i ,,b.

2.1.1. Rezistena termic a ngrdirilor i calculul coeficientului
de transfer termic global
Toate ngrdirile exterioare ale ncperilor nclzite a
cldirilor de locuit, socio-comunale i industriale trebuie s
corespund nu numai cerinelor de rezisten, stabilitate, rezisten
la foc, durat de via ct mai mare, economie i design modern, dar
i s in cont de cerinele privind indicii termotehnici. Soluiile
arhitectural-constuctive trebuie astfel adoptate nct rezistena
termic global a ngrdirilor de nchidere s fie egal cu valoarea
maxim dintre valorile urmtoarelor rezistene:
- 13 -

rezistena termic minim necesar,
nec
min
R , din considerente de
asigurare a condiiilor sanitaro-igienice care se determin cu
relaia:
n
t
t t
R
n i
c
e i
nec
min

= , ( 2.1 )
n care: t
i
- temperatura aerului interior,
o
C;
c
e
t
- temperatura de calcul a aerului
exterior (a celor mai reci 5 zile cu coeficientul de asigurare 0.92),
o
C;
i
-
coeficientul de schimb de cldur pe suprafaa interioar a ngrdirii, W/(m
2

o
C),
care se determin n funcie de tipul ngrdirii conform tabelului 7 [1] sau tabelul
1, anexa nr. 3; t
n
- diferena maxim admisibil dintre temperatura aerului
interior i temperatura suprafeei interioare a ngrdirii,
o
C, care se determin n
funcie de tipul ngrdirii i destinaia cldirii conform tabelului 5 [1] sau tabelul
3, anexa nr. 3; n - coeficient care ine cont de poziia ngrdirii fa de aerul
exterior, care se determin n funcie de tipul ngrdirii conform tabelului 6 [1]
sau tabelul 4, anexa nr. 3;
rezistena redus la transfer termic din punct de vedere a
stocrii energiei elementelor de nchidere ( cu excepia celor
vitrate transparente), R
req
, care se determin conform tabelului
4 [1] sau tabelul 6, anexa nr. 3, n funcie de tipul ngrdirii,
destinaia cldirii i indicatorul grade-zi, D
d
, care pentru
perioada de nclzire se determin cu relaia,
o
C zi :
( ) , z t t D
s ms i d
= ( 2.2 )
n care: t
i
- temperatura aerului interior,
o
C; t
ms
- temperatura medie a aerului
exterior pe durata sezonului de nclzire,
o
C; z
s
durata sezonului de nclzire,
zile.
*Not: Valorile obinute ale rezistenei termice din considerente de asigurare a
condiiilor sanitaro-igienice ale ngrdirilor sunt mult mai mici dect cele necesare
conform tabelului 4 [1] sau tabelul 6, anexa nr. 3. Prin urmare, pentru
consecven n selectarea rezistenei termice a ngrdirilor i pentru reducerea
pierderilor de cldur n principalele ncperi funcionale, se recomand alegerea
rezistenei termice necesare a ngrdirilor conform tabelului 4 [1] sau tabelul 6,
anexa nr. 3. n prezent formula (2.1) se utilizeaz pentru determinarea rezistenei
termice a ngrdirilor exterioare (excepie - elementele vitrate) ale cldirilor
industriale cu excese mari de cldur, cldiri destinate pentru exploatare
- 14 -

sezonier (primvara sau toamna), precum i cldiri cu temperatura de calcul a
aerului interior 12 C i mai mic.
Rezistena termic specific global a ngrdirii se determin
cu relaiile:
pentru ngrdire fr strat izolant

e
N
1 j
j
j
i
o

1

1
R

=
+ + =

( 2.3 )
pentru ngrdire cu strat izolant

e iz
iz
1 N
1 j
j
j
i
o

1

1
R + + + =

, ( 2.4 )
n care:
j
este grosimea straturilor ngrdirii, cu excepia celui izolant, mm;

iz
- grosimea stratului izolant, mm;
j
i
iz
coeficientul de contuctibilitate
termic a materialului straturilor, inclusiv celui izolant, W/(m
o
C), care se
determin n funcie de materialul stratului din anexa D [2];
e
- coeficientul de
schimb de cldur pe suprafaa exterioar a ngrdirii, W/(m
2

o
C), care se
determin n funcie de tipul ngrdirii conform tabelului 8 [2] sau tabelul 2,
anexa nr. 3.
Rezistena termic specific global a ngrdirii se adopt
egal cu valoarea maxim dintre valorile rezistenelor enumerate
mai sus:
} R , max{R R
req
nec
min o
= , ( 2.5 )
dac nlocuim aceast valoare n relaia (2.4) obinem relaia
pentru determinarea grosimii stratului izolant:

+ =

=
1 N
1 j
e j
j
i
o iz iz

1
R . ( 2.6 )
Valoarea grosimii stratului izolant se rotunjete cu precizia
+0.005m sau pn la grosimea materialului conform fiei tehnice a
productorului. Dup aceasta valoarea rezistenei termice specifice
globale a ngrdirii se recalculeaz folosind relaia (2.4).
- 15 -

Coeficientul de transfer termic global, k, W/(m
2

o
C) se
determin cu formula:

o
R
1
k = . ( 2.7 )
2.1.2. Temperatura aerului interior
Pentru calculele generale temperatura aerului interior se
adopt conform tabelului 1 [2] , iar pentru calculul pierderilor de
cldur i calculul instalaiilor de nclzire i ventilare, temperatura
de calcul a aerului interior pentru cldiri de locuit, funcie de
destinaia ncperilor, pentru sezonul rece se adopt din tabelul 5,
anexa nr. 3.

2.1.3. Temperatura aerului exterior
Temperatura aerului exterior nu este constant, ci variaz n
limite destul de mari att zilnic ct i pe toat durata sezonului de
nclzire. Pentru calculul puterii termice a sistemului de nclzire
trebuie luat o temperatur concret pentru localitatea dat. Aceast
temperatur se numete temperatur de calcul a aerului exterior. n
calitate de temperatur de calcul a aerului exterior,
c
e
t , trebuie luat
acea temperatur la care pierderile de cldur ale ncperii vor fi
maxime pentru o temperatur constant a aerului interior.
Pentru determinarea stabilitii termice a ngrdirii de
nchidere se utilizeaz indicele D - grosimea convenional a
ngrdirii (gradul de inerie termic). Conform normelor n vigoare
toate ngrdirile de nchidere se mpart n 4 grupe n funcie de
grosimea convenional D:
- fr inerie termic, 0.98 k , t t 1.5 D
as
I
e
c
e
= = ;
- cu inerie termic mic, 0.92 k , t t 4 D 1.5
as
I
e
c
e
= = < ;
- cu inerie termic medie, 0.92 k , t t 7 D 4
as
III
e
c
e
= = < ;
- cu inerie termic mare, 0.92 k , t t 7 D
as
V
e
c
e
= = > .
- 16 -

*Not: Despre coeficientul de asigurare
as
k mai amnunit n literatura de
specialitate.
Normele n vigoare stabilesc temperatura de calcul a aerului
exterior fiind egal cu media celor mai reci 5 zile la rnd din cele
mai reci 4 ierni din ultimii 25 - 50 ani.

2.2. Calculul termic al peretelui exterior
Succesiunea calculului termic al peretelui exterior este
urmtoarea:
1. se calculeaz rezistena termic minim necesar,
nec
min
R , din
considerente de asigurare a condiiilor sanitaro-igienice i de
confort;
2. se determin valoarea rezistena redus la transfer termic din
punct de vedere a stocrii energiei elementelor de nchidere,
R
req
;
3. se alege valoarea cea mai mare dintre,
req
nec
min
R , R i se
calculeaz grosimea stratului termoizolant,
iz
, cu precizia
+0.005m;
4. se recalculeaz valoarea rezistenei termice specifice globale
a peretelui, R
o
, i se determin valoarea coeficientului de
transfer termic global, k.
Exemplu de calcul. S se calculeze coeficientul de transfer
termic global a peretelui exterior al unei case de locuit din oraul
Bli. Peretele este alctuit din 4 straturi, stratul portant fiind din
blocuri mici de calcar 0.19x0.19x0.39m. Parametrii termici necesari
ai materialelor straturilor sunt luai din ANEXA D [2] i prezentai
n tabelul 2.1.


- 17 -

Tabelul 2.1. Parametrii materialelor straturilor

Rezolvare:
Pentru or. Bli avem:
c
e
t = -18
o
C; t
ms
=+0,2
o
C; z
s
=172 zile.
Calculm rezistena termic minim necesar,
nec
min
R , din
considerente de asigurare a condiiilor sanitaro-igienice i de
confort:
( )
W
C m
1.092 1
4 8.7
18 20
n
t
t t
R
o 2
n i
c
e i
nec
min

=

= .
Din tabelul 4 [1] sau tabelul 6, anexa nr. 3, pentru case de
locuit n localitatea dat determinm valoarea normat a rezistenei
la transfer termic a elementelor de nchidere, conform indicelui
gradzi: ( ) ( ) 3405.6 172 0.2 20 z t t D
s ms i d
= = = , prin
interpolare liniar determinm 2.59 R
req
= (m
2

o
C)/W. R
o
se adopt
valoarea maxim dintre aceste 2 rezistene.
23
1
0.76
0.02
0.052

0.56
0.39
0.70
0.02
8.7
1

1
R
iz
e iz
iz
1 N
1 j
j
j
i
o
+ + + + + = + + + =

=
2.59 0.91
0.052

R
iz
o
= + =

1.68
0.052

iz
=

Nr.
str.
Materialul
stratului
Densitatea
materialului,
, kg/m
3

Grosimea
straturilor
constructive,
, m
Coeficientul de
conductibilitate
termic
, W/(m
o
C)
1
Mortar din
nisip i var
1600 0,02 0,70
2
Blocuri mici
de calcar
1400 0,39 0,56
3
Polistiren
expandat
150

iz

0,052
4
Mortar din ciment
i nisip
1800 0,02 0,76
- 18 -

0.09 0.08736
iz
= m.
Grosimea stratului izolant se adopt cea mai apropiat
valoare de cea calculat ce se afl n producie, deci se adopt

iz
=0,09m.
Recalculm valoarea rezistenei termice specifice globale a
peretelui, R
o
, cu valoarea adoptat a izolaiei:
W
C m
2.64,
23
1
0.76
0.02
0.052
0.09
0.56
0.39
0.70
0.02
8.7
1

1
R
o 2
e
N
1 j
iz
iz
j
j
i
o

= +
+ + + + + = + + + =

=

Se verific condiia (2.5):
} R , {R R
req
nec
min o
2,64 > 2,59, calculul se consider corect.
Deci, coeficientul de transfer termic global, k se va determina cu
relaia:
C m
W
0.379,
2.64
1
R
1
k
2
o

= = = .

2.3. Calculul termic al pardoselilor
Calculul termic al pardoselilor se deosebete de calculul
termic al altor ngrdiri. n continuare vom prezenta metodologia de
calcul termic al pardoselilor cu diferite structuri.

2.3.1. Pardoseli aezate pe sol
Transferul de cldur prin pardoseaua amplasat pe sol este
un proces foarte complicat. Pentru simplificarea calculelor suprafaa
pardoselii se mparte n fii paralele cu peretele exterior a cte 2 m
fiecare. Fia din apropierea nemijlocit cu peretele exterior se
noteaz cu numrul 1, urmtoarele dou zone cu numerele 2 i 3,
respectiv, iar restul pardoselii se refer la zona 4. Calculul
pierderilor de baz de cldur se calculeaz ca i pentru pereii
- 19 -

exteriori considerndu-se c diferena de temperaturi ( )
c
e i
t t este
egal cu cea pentru perei i nu variaz de la o zon la alta.
Rezistenele termice globale pentru pardoseaua amplasat
pe sol pentru fiecare zon sunt:
- R
I
= 2.1, (m
2

o
C)/W;
- R
II
= 4.3, (m
2

o
C)/W;
- R
III
= 8.6, (m
2

o
C)/W;
- R
IV
= 14.2, (m
2

o
C)/W.
Pentru pardoseaua ce are n structura sa straturi izolante,
coeficientul conductibilitii termice a materialelor crora nu
depete 1.2 W/(m
o
C), rezistena termic pentru fiecare zon se
mrete cu rezistena termic a stratului izolant:
-

+ =
iz
iz
I

2.1 R (m
2

o
C)/W;
-

+ =
iz
iz
II

3 . 4 R (m
2

o
C)/W;
-

+ =
iz
iz
III

8.6 R (m
2

o
C)/W;
-

+ =
iz
iz
IV

2 . 4 1 R (m
2

o
C)/W.
Succesiunea calculului termic al pardoselii aezate pe sol
este urmtoarea:
1. se calculeaz rezistena termic minim necesar,
nec
min
R , din
considerente de asigurare a condiiilor sanitaro-igienice i de
confort;
2. se determin valoarea rezistenei redus la transfer termic
din punct de vedere a stocrii energiei elementelor de
nchidere, R
req
;
3. se alege valoarea cea mai mare dintre
req
nec
min
R , R i se
calculeaz grosimea stratului termoizolant,
iz
, cu precizia
+0.005m. Acest calcul se face numai pentru prima zon,
deoarece aceast zon are cea mai mic rezisten, iar la
- 20 -

celelalte zone se va folosi aceeai grosime a stratului izolant
ca pentru prima zon;
4. se recalculeaz valoarea rezistenei termice specifice globale
a peretelui, R
o
, i se determin valoarea coeficientului de
transfer termic global, k, pentru toate zonele aparte.

2.3.2. Pardoseli aezate pe tlpi de lemn
Pierderile de cldur prin pardoseli amplasate pe tlpi de
lemn, de asemenea, sunt calculate prin zone, iar rezistena termic
convenional a fiecrei zone este calculat ca i pentru pardoseli
aezate pe sol cu straturi izolante i nmulit cu 1,18. Deci, pentru
pardoseli amplasate pe tlpi de lemn rezistenele vor fi:
-

+ =

iz
iz
I

2.1 18 . 1 R (m
2

o
C)/W;
-

+ =

iz
iz
II

3 . 4 18 . 1 R (m
2

o
C)/W;
-

+ =

iz
iz
III

8.6 18 . 1 R (m
2

o
C)/W;
-

+ =

iz
iz
IV

2 . 4 1 18 . 1 R (m
2

o
C)/W.
Succesiunea calculului termic al pardoselilor aezate pe tlpi
de lemn este la fel ca i n cazul pardoselilor aezate pe sol.

2.3.3. Pardoseli deasupra subsolurilor nenclzite
Deseori cldirile sunt prevzute cu subsoluri nenclzite.
Calculul pierderilor de cldur prin pardoseli deasupra subsolurilor
nenclzite nu difer de calculul termic al pereilor i altor ngrdiri.
n cazul cnd planeul deasupra subsolurilor are n componena sa
plci cu goluri de aer, mai nti se calculeaz rezistena la
permeabilitatea termic a plcii, dup care se efectueaz calculul
termic al pardoselilor.
- 21 -

Succesiunea calculului termic al pardoselilor deasupra
subsolurilor nenclzite exterior este urmtoarea:
1. se calculeaz rezistena termic minim necesar,
nec
min
R , din
considerente de asigurare a condiiilor sanitaro-igienice i de
confort;
2. se determin valoarea rezistenei redus la transfer termic
din punct de vedere a stocrii energiei elementelor de
nchidere, R
req
;
3. se alege valoarea cea mai mare dintre
req
nec
min
R , R i se
calculeaz grosimea stratului termoizolant,
iz
, cu precizia
+0.005m;
4. se recalculeaz valoarea rezistenei termice specifice globale
a peretelui, R
o
, i se determin valoarea coeficientului de
transfer termic global, k.
Exemplu de calcul. S se determine grosimea stratului
termoizolant, rezistena termic specific global i valoarea
coeficientului de transfer termic global al planeului deasupra
subsolului nenclzit, amplasat sub nivelul solului unei case de
locuit din oraul Floreti. Parametrii termici necesari ai materialelor
straturilor sunt luai din ANEXA D [2] i prezentai n tabelul 2.2.

Tabelul 2.2. Parametrii materialelor straturilor
Nr.
str.
Materialul stratului
Densitatea
materialului,
, kg/m
3

Grosimea
straturilor
constructive,
, m
Coeficientul de
conductibilitate
termic
, W/(m
o
C)
1 Plac din beton-oel 2500 0,20 1,92
2 Strat de ruberoid 600 0,002 0,17
3
Beton cu liani de mas
plastic
200
iz
0,052
4 Mortar din ciment i nisip 1800 0,04 0,76
5 Parchet din brad 500 0,025 0,14- 22 -

Rezolvare: Pentru or. Floreti avem:
c
e
t = -17
o
C; t
ms
= - 0,2
o
C;
z
s
=173 zile.
Calculm rezistena termic minim necesar,
nec
min
R , din
considerente de asigurare a condiiilor sanitaro-igienice i de
confort, cu presupunerea c valoarea lui m=1:
( )
W
C m
0.851 4 . 0
2 8.7
17 20
n
t
t t
R
o 2
n i
c
e i
nec
min

=

= .
Din tabelului 4 [1] sau tabelul 6, anexa nr. 3, pentru case de locuit n
localitatea dat determinm valoarea normat a rezistenei la
transfer termic al elementelor de nchidere, conform indicelui
gradzi: ( ) ( ) 3494.6 173 0.2 20 z t t D
s ms i d
= + = = , prin
interpolare liniar determinm 47 . 3 R
req
= (m
2

o
C)/W. R
o
se adopt
cu valoarea maxim dintre aceste 2 rezistene.
W
C m
3.47,
6
1
0.14
0.025
0.76
0.04
0.052

0.17
0.002
1.92
0.20
8.7
1

1
R
o 2
iz
e iz
iz
1 N
1 j
j
j
i
o

= + +
+ + + + + = + + + =

3.47 0.629
0.052

R
iz
o
= + =

2.841
0.052

iz
=

0.15 0.148
iz
= m.
Grosimea stratului izolant se adopt cea mai apropiat
valoare de cea calculat ce se afl n producie, deci se adopt

iz
=0,15m.
Recalculm valoarea rezistenei termice specifice globale a
peretelui, R
o
, cu valoarea adoptat a izolaiei:
- 23 -

= + +
+ + + + + = + + + =

W
C m
3.51,
6
1
0.14
0.025
0.76
0.04
0.052
0.15
0.17
0.002
1.92
0.20
8.7
1

1
R
o 2
e iz
iz
1 N
1 j
j
j
i
o

Se determin valoarea coeficientului de transfer termic
global, k:
C m
W
0.285,
3.51
1
R
1
k
2
o

= = = .

2.4. Calculul termic al planeului ultimului nivel
Calculul termic al planeului ultimului nivel este asemntor
cu cel al pardoselii deasupra subsolurilor nenclzite, excepie fiind
numai valorile coeficienilor de schimb de cldur la suprafeele
planeului i coeficientul ce ine cont de poziia planeului fa de
aerul exterior.
Exemplu de calcul. S se determine grosimea stratului
termoizolant, rezistena termic specific global i valoarea
coeficientului de transfer termic global a planeului ultimului nivel,
acoperit cu materiale din rulouri, tipul acoperiului fiind plan, al
unei case de locuit din oraul Chiinu. Parametrii termici necesari
ai materialelor straturilor sunt luai din ANEXA D [2] i prezentai
n tabelul 2.3.
Tabelul 2.3. Parametrii materialelor straturilor
Nr.
str.
Materialul stratului
Densitatea
materialului,
, kg/m
3

Grosimea
straturilor
constructive,
, m
Coeficientul de
conductibilitate
termic
, W/(m
o
C)
1 Plac din beton armat 2500 0,20 1,92
2 Strat de ruberoid 600 0,0015 0,17
3 Beton de vermiculit 300
iz
0,09
4 Mortar din ciment i nisip 1800 0,04 0,76
5 Strat de ruberoid 600 0,005 0,17
- 24 -

Rezolvare: Pentru or. Chiinu avem:
c
e
t = -16
o
C; t
ms
= +0,6
o
C;
z
s
=166 zile.
Calculm rezistena termic minim necesar,
nec
min
R , din
considerente de asigurare a condiiilor sanitaro-igienice i de
confort, cu presupunerea c valoarea lui m=1:
( )
W
C m
1.379 1
3 8.7
16 20
n
t
t t
R
o 2
n i
c
e i
nec
min

=

= .
Din tabelul 4 [1] sau tabelul 6, anexa nr. 3, pentru case de locuit n
localitatea dat determinm valoarea normat a rezistenei la
transfer termic a elementelor de nchidere, conform indicelui
gradzi: ( ) ( ) 3220.4 166 0.6 20 z t t D
s ms i d
= = = , prin
interpolare liniar determinm 81 . 3 R
req
= (m
2

o
C)/W. R
o
se adopt
cu valoarea maxim dintre aceste 2 rezistene.

= + +
+ + + + + = + + + =

W
C m
3.81,
23
1
0.17
0.005
0.76
0.04
0.052

0.17
0.0015
1.92
0.20
8.7
1

1
R
o 2
iz
e iz
iz
1 N
1 j
j
j
i
o
3.81 0.359
0.09

R
iz
o
= + =

3.451
0.09

iz
=

0.310 0.310
iz
= m.
Grosimea stratului izolant se adopt cea mai apropiat
valoare de cea calculat ce se afl n producie, deci se adopt

iz
=0,31m.
Recalcularea valorii rezistenei termice specifice globale a
planeului nu este necesar s fie fcut, deoarece grosimea stratului
izolant adoptat coincide cu cea calculat.
Se determin valoarea coeficientului de transfer termic
global, k:
- 25 -

C m
W
0.262,
3.81
1
R
1
k
2
o

= = = .

2.5. Calculul termic al ngrdirilor vitrate
Rezistena normat la transfer termic a ferestrelor i uilor
de balcon, R
req
, se adopt conform tabelului 4 [1] sau tabelul 6,
anexa nr. 3, n funcie de destinaia cldirii i indicele grad-zi, D
d
, al
localitii. Tipul ferestrelor i uilor de balcon se adopt conform
prevederilor Anexei [2], astfel ca rezistena termic specific
global a ferestrei, R
o
, s nu fie mai mic dect R
req
. Valoarea
coeficientului de transfer termic global, k, se determin cu relaia:
C m
W
,
R
1
k
2
o

= .
Rezistena redus la transfer termic, R
req
, a uilor de acces i
a uilor de la apartamentele de la primul nivel, a porilor, de
asemenea a uilor de la apartamentele care au casa scrii
nenclzit, nu trebuie s fie mai mic dect produsul:
-
W
C m
, R 0,6 R
o 2
PE
req
u
req

=

- pentru uile blocuri cu mai
multe apartamente;
-
W
C m
, R 0,8 R
o 2
PE
req
u
req

=

- pentru uile de intrare n casele
cu o locuin.
unde:
PE
req
R este rezistena redus la transfer termic a pereilor exteriori,
(m
2

o
C)/W.
Tipul uilor de acces se adopt astfel nct valoarea
rezistenei termice globale, R
o
, s nu fie mai mic dect R
req
.
Valoarea coeficientului de transfer termic global, k, se determin cu
relaia:
C m
W
,
R
1
k
2
o

= .
- 26 -

2.6. Calculul pierderilor de cldur
Pentru asigurarea n ncperi a parametrilor aerului conform
normelor n vigoare la calculul puterii termice a sistemului de
nclzire este necesar s se ia n consideraie:
pierderile de cldur prin ngrdirile exterioare de
construcie (perei exteriori - PE, planeul ultimului nivel -
Tv, pardosea - Pd, acoperi - A, ngrdiri vitrate - FD, FT,
ui - UE, UB), repectiv, prin ngrdirile dintre ncperile a
cror diferen de temperatur depete 3
o
C;
necesarul de cldur pentru nclzirea aerului exterior
infiltrat n ncperea nclzit;
necesarul de cldur pentru nclzirea materialelor, unitilor
de transport intrate n ncpere;
aporturile regulate de cldur degajat de la aparatele
electice, corpurile de iluminat, oameni, utilajul tehnologic i
alte surse.

2.6.1. Pierderile de baz de cldur
Pierderile principale de cldur se calculeaz cu formula:
( ) n t t F k Q
c
e i b
= ,W ( 2.8 )
n care: k este coeficientul de transfert termic global al ngrdirii respective,
W/(m
2

o
C); F - aria suprafeei perpendiculare pe direcia fluxului termic, m
2
, a
ngrdirii respective; n - coeficientul care ine cont de poziia ngrdirii fa de
aerul exterior;
i
t i
c
e
t - temperaturile de calcul ale aerului interior i exterior,
o
C, respectiv.
Precizia de determinare a pierderilor de baz de cldur,
b
Q ,W pentru fiecare ncpere trebuie s fie 0,5W.

2.6.2. Reguli de msurare a ngrdirilor
Dimensiunile ngrdirilor vor fi msurate n conformitate cu
scara cldirii, conform indicaiilor prezentate n figura 2.1.
- 27 -


Fig. 2.1. Reguli de msurare a ngrdirilor

2.6.3. Adaosuri la pierderile de baz de cldur
Relaia de calcul a pierderilor de cldur cu influena
coeficienilor de adaos este:
( )

+ =

100

1 n t t F k Q
c
e i b
( 2.9 )
unde: sunt adaosurile la pierderile de baz de cldur, %, calculate cu relaia:

+ + =
3 2 1
( 2.10 )
Suma adaosurilor la pierderile de baz de cldur se
compune din:
- 28 -

- adaosuri n funcie de orientarea ngrdirii, care se adopt
pentru ngrdirile (perei exteriori, ferestre i ui de balcon)
ncperilor cu orice destinaie,
1
, i capt valori:
Nord 10% Sud 0%
Nord-Est 10% Sud-West 0%
Est 10% West 5%
Sud-Est 5% Nord-West 10%
- adaosuri cnd ntr-o ncpere sunt 2 sau mai muli perei
exteriori, ,
2
, atunci adaosurile prezentate n punctul 1 se
majoreaz cu 5 %;
- adaosuri pentru ui exterioare care nu sunt dotate cu perdea
de aer cald,
3
, care se i-au n dependen de nlimea
cldirii i anume:
H,% 20
3
= - pentru u cu trei pnze i dou tambure ntre
ele;
H,% 27
3
= - pentru u cu dou pnze i un tambur ntre ele;
H,% 4 3
3
= - pentru u cu dou pnze fr tambur ntre ele;
H,% 2 4
3
= - pentru u cu o singur pnz.

2.6.4. Necesarul de cldur pentru nclzirea aerului infiltrat
n cldirile de locuit i publice dotate numai cu sisteme de
ventilaie prin aspiraie necesarul de cldur pentru nclzirea
aerului infiltrat, Q
inf
, se determin prin 2 ci i valoarea de calcul a
cldurii se adopt valoarea maxim obinut, W:
1. ( )
1
c
e i a inf
k t t c G 0.28 Q = ( 2.11 )
unde: G
a
este debitul de aer exterior infiltrat prin ngrdiri, kg/h; c capacitatea
termic specific masic a aerului egal cu 1 kJ/(kg
o
C); k
1
coeficient care ine
cont de influena asupra temperaturii aerului infiltrat a fluxului termic
contracurent prin ngrdire i obine urmtoarele valori: 0,7 pentru jonciuni
dintre panouri i ferestre cu trei foi de geam; 0,8 pentru ferestre i ui de balcon
cu cercevele separate; 1 - pentru ferestre i ui de balcon cu cercevele cuplate.
2. ( )
c
e i a inf
t t c L 0.28 Q = ( 2.12 )
- 29 -

unde: L
a
este debitul specific normativ de aer aspirat i compensat cu aer exterior
infiltrat, egal cu 3

m
3
/h la fiecare m
2
de suprafa vie a ncperilor de locuit; c
capacitatea termic specific masic a aerului egal cu 1 kJ/(kg
o
C);
densitatea aerului infiltrat n ncpere, egal aproximativ cu 1.37 kg/m
3
.
Pentru simplificarea calculelor, necesarul de cldur pentru
nclzirea aerului infiltrat se va calcula numai cu relaia (2.12) ce
descrie cheltuielile de cldur, pentru nclzirea aerului infiltrat n
ncperile cldirilor de locuit i obteti cu ventilare natural prin
aspiraie, necompensate cu aer cald refulat prin sistemul de ventilare
mecanic. Aceast cldur nu se va calcula pentru buctrii,
coridoare i camera de baie.

2.6.5. Degajri de cldur
Din aceste considerente la calculul pierderilor de cldur a
cldirilor de locuit pentru buctrii i ncperile de locuit se permite
a considera fluxul de cldur degajat a fi egal cu 10 W pentru un
metru ptrat de suprafa vie a pardoselii.

2.6.6. Bilanul de cldur al ncperilor
Pentru determinarea pierderilor totale de cldur se
ntocmete bilanul de cldur al ncperilor pentru timpul de iarn:

d inf b tot
Q Q Q Q + = ( 2.13 )
Calculul pierderilor de cldur, al adaosurilor la pierderile
de baz de cldur, a necesarului de cldur pentru nclzirea
aerului infiltrat i a degajrilor de cldur urmeaz a fi indicate n
tabelul 1, anexa nr. 4.- 30 -

3. Proiectarea i calculul instalaiilor de nclzire
3.1. Determinarea condiiilor tehnice de racordare
Alimentarea cu cldur a unei cldiri poate fi realizat astfel:
- de la surs autonom pentru fiecare apartament;
- de la surs autonom pentru ntreaga cldire sau un grup de cldiri
(centrala termic de cartier);
- de la reelele termice exterioare.
n funcie de parametrii tehnici de racordare, instalaiile de
nclzire se pot racorda la reelele termice exterioare prin
urmtoarele moduri:
- direct;
- cu ajutorul elevatorului;
- cu pomp de amestecare;
- cu schimbtor de cldur.
Racordarea direct este cea mai simpl i cea mai
avantajoas din punct de vedere economic dar este rar folosit,
deoarece parametrii agentului termic din reelele termice nu
corespund cerinelor sistemului de nclzire.
Dup racordarea direct mai avantajoas din punct de vedere
economic este racordarea cu ajutorul elevatorului. Elevatorul este
un dispozitiv care asigur amestecarea apei din conducta tur a
reelelor termice cu apa din conducta retur a instalaiei de nclzire
astfel asigurnd temperatura necesar a agentului termic n conducta
tur a sistemului de nclzire. Condiia principal pentru a putea
racorda instalaia de nclzire cu ajutorul elevatorului este dat de
relaia:
MPa , P P P
2 1
= , ( 3.1 )
n care: P
1
presiunea n conducta tur a reelelor termice, MPa; P
2
presiunea n
conducta retur a reelelor termice, Mpa.
Astfel pentru a putea racorda direct cu ajutorul elevatorului
aceast diferen trebuie s fie egal cu 0,15 MPa. Presiunea
format de elevator P
E
, Pa, se determin din figura 3.1 n funcie
- 31 -

de P i de coeficientul de amestecare u care se determin cu
relaia:

2 1
1 1
t t
t
u

= , ( 3.2 )
n care:
1
temperatura agentului termic n conducta tur a reelelor termice,
o
C;
t
1
, t
2
temperatura egentului termic n instalaia de nclzire n conducta tur i
retur, respectiv,
o
C.
2 1,5 1 0,5
0,05
0,075
0,10
0,125
0,15
0,175
0,20
0,225
0,25
2,5
10000
u 3,0
P ,Pa
E P,MPa
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
Fig. 3.1. Nomograma presiunii de circulaie a hidroelevatorului

3.2. Descrierea sistemului de nclzire
Deoarece racordarea se realizeaz cu ajutorul elevatorului,
care se amplaseaz de obicei n subsol, se recomand ca instalaia
de nclzire s fie cu distribuie inferioar. Din punct de vedere al
eficienei termice se recomand folosirea sistemului de nclzire
bitubular, orizontal cu amplasarea conductelor de legtur n
- 32 -

pardosea. Din punct de vedere economic, att ca pre al materialului
ct i al manoperei, la montare se recomand folosirea evilor din
PPE sau Pexal. De asemenea pot fi folosite i tevi din oel. n
calitate de corpuri de nclzire pot fi folosite radiatoare din oel de
tip panou sau corpuri de nclzire cu elemente din aluminiu sau
font. Pentru o mai bun fiabilitate a instalaiei de nclzire i pentru
a putea msura cantitatea de cldur consumat de fiecare
consumator se recomand folosirea colectoarelor la fiecare nivel de
la care se racordeaz fiecare consumator separat i se monteaz pe
conducta tur contorul termic.

3.3. Amplasarea corpurilor de nclzire i proiectarea
instalaiei de nclzire
Proiectarea instalaiei de nclzire ncepe cu amplasarea
sursei de cldur sau a nodului termic de racordare, amplasarea
colectoarelor la fiecare nivel i amplasarea corpurilor de nclzire
care realizeaz transferul de cldur de la agentul termic la aerul
interior.
Nodul termic de obicei se amplaseaz n subsol (dac acesta
exist) sau ntr-o ncpere alturat special amenajat (vezi figura
3.2). Colectoarele se amplaseaz n dulapuri special amenajate
amplasate n casa scrii la fiecare nivel, dar astfel ca s nu creeze
incomoditi (vezi figura 3.3).
La amplasarea corpurilor de nclzire trebuie s inem cont
de urmtoarele cerine:
1. sanitaro-igienice;
2. termotehnice;
3. estetice;
4. tehnologice;
5. de construcie i montare.
innd cont de cerinele prezentate mai sus, corpurile de
nclzire se recomand a fi amplasate pe peretele exterior sub
pervazul de la fereastr. De obicei, alturi de peretele exterior nu se
amplaseaz mobil sau alte obiecte care vor acoperi corpul de
- 33 -

nclzire. Alt avantaj este c peretele exterior este acoperit cu
draperii care camufleaz corpul de nclzire, conductele de legtur
i robinetele de nchidere i reglare a debitului apei ce intr n
corpul de nclzire. Iar din punct de vedere termotehnic i sanitaro-
igienic amplasarea sub pervazul ferestrei este un avantaj, deoarece
prin neetanietatea ferestrelor sau prin grilele higroreglabile, special
amenajate, n perioada rece se infiltreaz aer rece din exterior care
este nemijlocit nclzit n imediata apropiere i se formeaz o
perdea de aer cald care nu permite curenilor de aer rece s se
deplaseze n ncpere i s creeze disconfort. Exemplu de amplasare
a corpurilor de nclzire este prezentat n figura 3.3.
Dup amplasarea corpurilor de nclzire, a colectoarelor i
nodului termic se proiecteaz instalaia de nclzire. Pentru nceput
se deseneaz schema n plan a instalaiei de nclzire, apoi se
construiete schema axonometric a instalaiei de nclzire.
La proiectarea instalaiei de nclzire att pentru conductele
magistrale, coloane, ct i conductele de legtur trebuie respectat
condiia ca n direcia curgerii agentului termic conducta tur s fie
proiectat n partea dreapt.
Proiectarea instalaiei de nclzire ncepe cu proiectarea
conductelor magistrale care unesc nodul termic cu coloanele.
Conductele magistrale de obicei se amplaseaz n subsol (dac
acesta exist) sau direct n sol. Coloanele se proiecteaz astfel ca la
ele s poat fi racordate colectoarele de la fiecare nivel (vezi figura
3.2). Plus la aceasta se prevede amplasarea i a unor coloane aparte
n casa scrii la care se vor racorda corpurile de nclzire care vor
nclzi casa scrii, adic locul de uz comun. Dup proiectarea
coloanelor, se proiecteaz instalaiile de nclzire pentru fiecare
apartament n parte. ncepnd de la colector se proiecteaz instalaii
separate pentru fiecare apartament astfel ca s fie racordate toate
corpurile de nclzire. Se recomand ca tipul instalaiei s fie
ramificat, dar nu inelar sau n lan, deoarece cel ramificat necesit
un consum redus de materiale i este mai funcionabil i fiabil. n
cutia colectorului se prevede montarea pentru fiecare consumator a
robinetelor pe conductele tur - retur, i a contorului termic care va
- 34 -

msura cantitatea de cldur consumat. Exemplu de proiectare a
unor astfel de instalaii este redat n figura 3.3.

Fig. 3.2. Aplasarea nodului termic i proiectarea instalaiei de
nclzire n subsol
- 35 -


Fig. 3.3. Aplasarea colectoarelor i corpurilor de nclzire,
proiectarea instalaiei de nclzire pentru fiecare apartament
- 36 -

3.4. Calculul de dimensioanre a conductelor
Pentru a putea realiza calculul de dimensionare a
conductelor mai nti se construiete schema axonometric a
instalaiei de nclzire i n interiorul fiecrui corp de nclzire se
nscriu pierderile de cldur calculate anterior pentru fiecare odaie
n parte. Dac ntr-o ncpere sunt amplasate dou sau mai multe
corpuri de nclzire, atunci pierderile de cldur se mpart
proporional. De obicei schema axonometric se construiete n
aceeai scar n care este prioectat instalaia de nclzire n plan.
La construirea schemei axonometrice se ine cont de urmtoarele
condiii:
- conducta tur se deseneaz deasupra conductei retur;
- conductele orizontale proiectate n plan la fel orizontale se
deseneaz i n schema axonometric;
- iar conductele verticale n schema axonometric se
deseneaz sub un unghi de 45
o
fa de orizontal;
- intersectarea conductelor n schema axonometric se
deseneaz prin ntreruperea uneia din conducte;
- cnd se suprapun unele poriuni din schema axonometric,
atuci poriunea de schem se deplaseaz artnd cu linie punctat
locul de unde a fost deplasat.
Dup construirea schemei axonometrice se determin care
este traseul de baz de calcul al instalaiei de nclzire. Acesta va fi
traseul de la nodul termic pn la cel mai nefavorabil punct i acesta
va fi cel mai ndeprtat i ncrcat corp de nclzire de la primul
nivel. Se recomand ca numerotarea tronsoanelor s nceap cu
conductele retur de la cel mai ndeprtat i ncrcat corp de nclzire
pn la nodul termic, apoi de la nodul termic cu conductele tur pe
acelai traseu. Pentru fiecare tronson se determin lungimea i
sarcina sa.
Exemplu de constuire a schemei axonometrice i de
numerotare a tronsoanelor este prezentat n figura 3.4.
- 37 -Fig. 3.4. Schema de calcul a instalaiei de nclzire
Calculul de dimensionare a conductelor se realizeaz prin
metoda rezistenelor liniare specifice. Rezistena liniar medie
specific pentru circuitul de baz ales se determin cu relaia:

tr
d
m
l
P
0.65 R = , ( 3.3 )
- 38 -

n care: P
d
presiunea disponibil de circulaie a circiutului de baz,

Pa; l
tr

suma lungimilor tronsoanelor traseului de baz, m.
Presiunea disponibil de circulaie se determin cu relaia:

g E d
P B P P + = , ( 3.4 )
n care B este coeficient care ine cont de cota-parte a presiunii naturale i care
conform [6] pentru sisteme bitubulare cu circulaie forat are o valoare egal cu
0,4.
Presiunea natural de circulaie aprut n urma rcirii apei
n corpul de nclzire se determin cu relaia:
( )
tur retur
g
h g P + = , ( 3.5 )
n care: g este acceleraia cderii libere, valoarea creia este egal cu 9,81 m/s
2
;
h distana pe vertical ntre centrul de nclzire, adic nodul termic, i centru de
rcire, adic corpul de nclzire,

m;
tur
i
treur
densitatea apei din conducta tur,
respectiv, retur, kg/m
3
, adoptat din tabelul 3.1 n funcie de temperatura apei.
Tabelul 3.1. Densitatea apei n funcie de temperatur

t,
o
C
Valoarea densitii apei, kg/m
3

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0
60 983,2 982,7 982,2 981,7 981,1 980,6 980,1 979,5 978,9 978,4
70 977,8 977,2 976,7 976,1 975,5 974,9 974,3 973,7 973,1 972,5
80 971,8 971,2 970,6 969,9 969,3 968,7 968,0 967,3 966,7 966,0
90 965,3 964,7 964,0 963,3 962,6 961,9 961,2 960,5 959,8 959,1
100 958,4 957,7 956,9 956,2 955,5 954,8 954,2 953,6 953,1 952,5
110 952,0
951,0 950,0 949,1 948,1 947,2 946,7 946,3 945,9 945,5
120 945,1
944,1 943,1 942,1 941,1 940,1 939,1 938,0 937,0 935,9
130 934,8 934,0 933,1 932,2 931,4 930,5 929,6 928,7 927,9 927,0
140 926,1 925,2 924,3 923,4 922,5 921,6 920,6 919,7 918,8 917,9
- 39 -

Pentru calculul de dimensionare a conductelor se va folosi
nomograma prezentat n anexa nr. 5, iar pentru determinarea
rezistenelor locale se va folosi anexa nr. 6 i tabelul 3.2.
Rezultatele calculului de dimensionare a conductelor se nscriu n
anexa nr. 7.
Debitul de ap pentru fiecare tronson se determin cu relaia:

( )
2 1
tr
tr
t t c
Q 3.6
G


= , ( 3.6 )
n care: Q
tr
este sarcina tronsonului, W; c capacitatea termic specific masic
a apei, valoarea creia este egal cu 4,187 kJ/(kg
o
C).
Viteza de micare a agentului termic prin conducte se
determin cu relaia:=
4
d
3600
G
v
2
i
tr
tr
, ( 3.7 )
n care: este densitatea apei din conducta tur, respectiv, retur, kg/m
3
; d
i

diametrul interior al conductei, m.
Pierderile de presiune n instalaia de nclzire vor fi egale
cu suma pierderilor liniare i locale de presiune. Pierderile lineare
de presiune se vor determina cu relaia:

tr i lin
l R P = , ( 3.8 )
n care: R
i
este rezistena local real a tronsonului, Pa/m.
Pierderile locale de presiune ce apar datorit schimbrii
direciei de curgere sau ngustarea seciunii de curgere a agentului
termic se determin cu relaia:

din loc
P P = , ( 3.9 )
n care: este suma coeficientului rezistenelor locale a fiecrui tronson; P
din

presiunea dinamic care se determin n funcie de viteza de micare a agentului
termic din [4].
- 40 -

Pierderile totale de presiune se determin cu relaia:

loc lin tot
P P P + = . ( 3.10 )
Pentru buna funcionalitate a instalaiei de nclzire i
eficien economic maxim privind costul instalaiei de nclzire
trebuie s se respecte urmtoarea condiie:

( )
10% 100%
P
P P

d
tot d

= . ( 3.11 )
Cnd aceast condiie nu se respect atunci se realizeaz
calculul de finisare prezentat n anexa nr. 7 prin modificarea
diametrelor unor tronsoane (pentru ambele tronsoane, tur i retur)
pn cnd se va respecta condiia, iar dac totui aceasta nu este
posibil, atunci se prevede montarea unor vane de nchidere sau
clapete automate de reglare.
Tabelul 3.2. Coeficieni de rezisten local a unor elemente a
sistemelor de nclzire
Nr.
ord.
Denumirea
Valoarea coeficientului de rezisten local
(pentru unele rezistene n funcie de diametrul
nominal, mm)
10 15 20 25 32 40 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Cruce la treceree 2
2 Cruce la branament 3
3
Robinet cu ventil i
scaun drept
10 10 7 7 5 5 4
4
Robinet drept de
radiator
8,5 8,5 6 6 5 5 4
5
Robinet colar de
radiator
4 4 2 2 2 2 2
6
Robinet de nchidere
sferic
0,5
7 Colector 1
8 Cazan 2,5
9 Corp de nclzire 2,5

- 41 -

3.5. Calculul de dimensioanre a corpurilor de nclzire
n proiectul/lucrarea de an, calculul de dimensionare a
corpurilor de nclzire se efectueaz pentru toate ncperile blocului.
Scopul calculului este a determina suprafaa sau numrul de
elemente ale fiecrui corp de nclzire, i aceasta se poate afla doar
dup calculul de dimensionare a conductelor. Se recomand de
folosit corpuri de nclzire de tip panou din oel. Puterea termic a
fiecrui corp de nclzire n funcie de dimensiunile sale sunt
prezentate n anexa nr 8. Tot n aceast anex este prezentat modul
de pozare a corpurilor de nclzire ct i unele dimensiuni de
montare.
Consecutivitatea de dimensionare a corpurilor de nclzire
este urmtoarea:
- se determin diferena dintre temperatura medie a agentului
termic i temperatura aerului interior:

( )
ai
2 1
c
t
2
t t
t

= , ( 3.12 )
n care t
ai
este temperatura aerului interior,
o
C;
- se determin diferena dintre temperatura medie a agentului
termic i temperatura aerului interior la condiii nominale,
adic la condiiile n care s-au determinat puterile termice
ale corpurilor prezentate n paaportul tehnic al corpurilor de
nclzire (anexa nr. 8):

( )
ai
2 1
n
t
2
t t
t

= ; ( 3.13 )
- se determin coeficientul de corecie a puterii termice a
corpurilor de nclzire, reieind din condiiile reale:

n
n
c
t
t

= , ( 3.14 )
n care n este exponentul de reglare a puterii termice a corpului de nclzire;
- 42 -

- se determin puterea termic real a corpului de nclzire
readus la condiii nominale:

real
nom
real
q
q = , ( 3.15 )
n care q
real
este puterea real pe care trebuie s-o cedeze corpul de nclzire i care
este egal cu pierderile de cldur pentru ncperea n care este amplasat corpul
de nclzire, calculat anterior;
- din anexa nr. 8 se determin tipul, dimensiunile i puterea
termic instalat a corpurilor de nclzire n funcie de
puterea termic real a corpului de nclzire, readus la
condiii nominale, adoptnd astfel corpul de nclzire ca
puterea termic instalat s fie mai mare sau egal dect cea
real readus la condiii nominale;
- rezultatele calculelor se nscriu n tabelul prezentat n anexa
nr. 9.
Dimensiunile sau numrul de elemente a corpurilor de
nclzire se reprezint att n plan ct i pe schema axonometric
(vezi fig. 3.3 i 3.4).

3.6. Calculul de dimensioanre a utilajului din nodul termic
Deoarece s-a stabilit c racordarea instalaiei de nclzire la
reelele termice exterioare se face cu ajutorul hidroelevatorului,
calculul de dimensionare a utilajului din nodul termic se rezum n
principal la dimensionarea hidroelevatorului.
Cele mai rspndite hidroelevatoare, utilizate n ar, sunt de
marca reprezentat n figura 3.5.
- 43 -

Gac
P1
Gat
Gs
Pe,1
dd dor

Fig. 3.5. Hidroelevatorul din oel
Caracteristica de baz a hidroelevatorului este coeficientul
de amestecare calculat anterior cu relaia 3.2 sau cu relaia:

ac
at
G
G
u = , ( 3.16 )
n care: G
at
este debitul de ap antrenat de elevator din conducta retur a
instalaiei de nclzire, t/h; G
ac
debitul de ap activat, adic preluat din
conducta tur a reelelor termice, t/h.
Debitul de ap activat, t/h, se determin cu relaia:

( )
2 1 ac
s
ac

Q
0.86 G

= , ( 3.17 )
n care: Q
s
este puterea termic a sistemului de nclzire, egal cu suma puterilor
termice a tuturor corpurilor de nclzire, W;
1
i
2
temperatura agentului
termic din reelele termice n conducta tur, retur, respectiv,
o
C;
ac
densitatea
apei activate, kg/m
3
, adoptat din tabelul 3.1 n funcie de temperatura medie a
apei.
Debitul de ap antrenat din conducta retur a instalaiei de
nclzire, t/h, se determin cu relaia:

ac s at
G G G = , ( 3.18 )
n care: G
s
este debitul de ap de calcul n sistemul de nclzire, obinut n urma
amestecrii apei antrenate i celei activate, t/h.
- 44 -

Debitul de ap n sistemul de nclzire, t/h, se determin cu
relaia:

( )
2 1 s
s
s
t t
Q
0.86 G

= , ( 3.19 )
n care: t
1
i t
2
este temperatura apei n instalaia de nclzire n conducta tur i
retur, respectiv,
o
C.;
s
densitatea apei n instalaia de nclzire, kg/m
3
, adoptat
din tabelul 3.1 n funcie de temperatura medie a apei.
Calculul de dimensionare a hidroelevatorului se reduce la
determinarea diametrului orificiului camerei de amestecsre, d
or
, i a
duzei, d
d
.
n cazul n care rezistena sistemului de nclzire este
cunoscut, P
tot
, diametrul orificiului camerei de amestecare, mm,
se determin cu relaia:

ap or
G 8.74 d = , ( 3.20 )
n care G
ap
este debitul de ap n sistemul de nclzire, t/h, adus la
rezistena de 1 m cl. H
2
O cu relaia:

tot
s
ap
P
G
05 . 8 9 G

= . ( 3.21 )
n dependen de diametrul orificiului obinut se alege
numrul elevatorului cu diametrul d
or
standard (nr. 1 15 mm, nr. 2
20 mm, nr. 3 25 mm, nr. 4 30 mm, nr. 5 35 mm, nr. 6 47
mm, nr. 7 50 mm.).
Dup alegerea elevatorului se calculeaz diametrul duzei, d
d
,
mm, cu formula de mai jos i valoarea lui se rotunjete cu precizia
0,05 mm.


( ) ( )
2
2
4
or
2
2
ap
or
d
u 0.4 u 1 0.6
10
d
u 1
G
0.78
d
d
+ +

+
= . ( 3.22 )
- 45 -

4. Proiectarea i calculul instalaiilor de ventilare
4.1. Noini generale
n conformitate cu normele n vigoare, n casele de locuit se
prevd sisteme de ventilare natural de aspiraie, realizate prin
canale amplasate n pereii interiori sau panouri prefabricate. n
apartamentele cu aerisire integral (direct) sau de col, precum i
n apartamentele cu una, dou sau trei odi, evacuarea aerului se
realizeaz prin canale din buctrii, camere de baie i WC-uri. n
apartamentele cu patru i mai multe odi fr aerisire integral
(direct) sau de col trebuie s fie prevzut ventilarea natural prin
aspiraie direct din camerele de locuit nealturate cu WC-urile i
buctriile. n caz de necesitate, n buctriile apartamentelor,
amplasate la ultimele nivele i neechipate cu nclzitoare de ap cu
gaz, se recomand amplasarea ventilatoarelor axiale n canale
separate. Refularea aerului exterior se prevede prin neetanieti n
construciile exterioare, ferestre i ui de balcon.
Evacuarea aerului din diferite ncperi se efectueaz prin
canale separate. Dimensiunile minime ale grilelor cu jaluzele: n
buctriile apartamentelor cu una, dou i trei odi fr ventilatoare
- 20x25cm, n WC-uri i camere de baie - 15x15cm; n blocurile
sanitare comune - 15x20cm. Este admis amplasarea separat a
canalelor colectoare din camera de baie, buctrie i WC-ul din
acelai apartament cu canalele colectoare din buctrii sau blocuri
sanitare, situate la diferite niveluri. Conectarea canalului local la
canalul colector trebuie efectuat nu mai aproape dect peste un
nivel. Se admite colectarea canalelor la etajul tehnic, dac ncperile
ventilate sunt de aceeai sau aproximativ de aceeai destinaie. Nu
este admis colectarea canalelor din ncperile orientate n direcii
opuse.

4.2. Calculul instalaiilor de ventilare
Schimbul de aer sau debitul de aer necesar L, m
3
/h, evacuat
sau introdus n ncpere se determin cu una din relaiile:
- 46 -

V n L = , ( 4.1 )
A k L = , ( 4.2 )
n care: n este numrul de schimburi,1/h; V - volumul ncperii, m
3
, A - suprafaa
ncperii, m
2
; k - debitul de aer specific, m
3
/hm
2
.
Presiunea disponibil gravitaional P
g
, Pa, se determin cu
relaia:
h g P
g
= , ( 4.3 )
n care: este diferena de densiti ale aerului exterior i interior, kg/m
3
,
=
ext
-
int
; g - acceleraia cderii libere, g=9,81 m/s2; h -nlimea canalului de
ventilare, m.
Densitatea aerului , kg/m
3
, la temperatura t,C, poate fi
determinat cu formula:

t 273
353

+
= , ( 4.4 )
n care t este temperatura aerului,
o
C.
Seciunea canalelor F, m
2
, se determin cu relaia:

adm
v 3600
L
F

= , ( 4.5 )
n care v
adm
este viteza admisibil de micare a aerului, m/s, care se adopt
conform indicaiilor prezentate n [3].
Pierderea total de presiune n canalul de ventilare P, Pa,
se determin cu relaia:
Z l R P + = , ( 4.6 )
n care: R sunt pierderile de presiune liniare, Pa/m; l - lungimea tronsonului, m; -
coeficient ce ine cont de rugozitatea materialului canalului de aer, se determin
din tab. 14.3 [3]; Z pierderile de presiune locale, Pa .
Pierderile de presiune local Z, Pa, se deteremin cu relaia:
hd Z = , ( 4.7 )
- 47 -

n care: este suma coeficienilor de rezisten local, se determin din anexa 9
[3]; hd presiunea dinamic, Pa, se determin din Fig.14.9 [3].
Calculul se consider corect, dac rezerva de presiune se afl
n intervalul 10-15%.
Exemplu de calcul. S se proiecteze i s se calculeze
sisteme de ventilare natural prin aspiraie, organizat prin canale
din buctrii, WC - e i camere de baie.
Rezolvare. Sistemul de ventilare prin refulare este
neorganizat, se realizeaz prin neetanietile ferestrelor i uilor,
sau la deschiderea acestora. Sistemul de ventilare se proiecteaz
pentru un apartament de col cu camerele de locuit 101 i 116,
buctria 102, WC-ul 102A i camera de baie 102B (parter) i
pentru apartamentele analogice la nivelul nti i doi. Canalele de
aer de aspiraie se amplaseaz n pereii interiori din crmid,
separat pentru buctrie, WC-u, camera de baie. n WC-uri sunt
prevzute grile cu jaluzele reglabile, n buctrii - cu jaluzele fixe,
deoarece n buctrii sunt amplasate maini de gtit alimentate cu
gaz natural. Grilele sunt amplasate la distana de 300 mm de tavan.
n partea superioar a coului de evacuare se monteaz o cciul de
protecie.
Determinarea debitului de aer pentru ventilare se efectueaz
n modul urmtor: se calculeaz volumul schimbului necesar de aer
pentru spaiul locativ; se determin debitul necesar de aer pentru
spaiul auxiliar (buctrie, WC-u, camer de baie); din aceste dou
valori se adopt valoarea cea mai mare i aceasta va fi valoarea de
calcul.
Temperatura de calcul a aerului i numrul de schimburi
orare de aer n ncpere, pentru casa de locuit se stabilesc n
conformitate cu normele n vigoare (anexa 1 din [3]). Rezultatele
calculului se nscriu n form de tabel.

- 48 -

Tabelul 4.1. Debitul de aer de calcul
Nr.
nc.
Denumirea
ncperii
Dimensiunile,
m
Suprafaa,
m
2

Indicii n sau k
Debitul
de aer
necesar,
m
3
/h
Debitul de aer necesar conform spaiului locativ
101 (201,301)
Odaie
locativ
4,1 x 2,7 11,07 3 m
3
/m2h 33,21
116 (216,316)
Odaie
locativ
3,5 x 2,8 9,80 3 m
3
/m2h 29,40
Total: 62,61 m
3
/h
Debitul de aer necesar pentru ncperile auxiliare
102 (202,302) Buctrie - - 60,0 m
3
/h 60,0
102A(202A,302A) WC - - 25,0 m
3
/h 25,0
102B(202B,302B)
Camer de
baie
- - 25,0 m
3
/h 25,0
Total: 110,0 m
3
/h

Deci, debitul de aer de calcul se adopt conform necesarului
de aer conform spaiului auxiliar L=110m
3
/h.
Presiunea disponibil gravitaional pentru canalele
ncperilor va fi:
- buctrii:
parter:
( ) ( ) 3,58Pa 6,4 9,81 1,213 1,270 h g P
p
18
int
5
ext
p
g
= = =
+ +
,
etajul I:
( ) ( ) 2,07Pa 3,7 9,81 1,213 1,270 h g P
e1
18
int
5
ext
e1
g
= = =
+ +

etajul II:
- 49 -

( ) ( ) 0,56Pa 1,0 9,81 1,213 1,270 h g P
e2
18
int
5
ext
e2
g
= = =
+ +
.
- WC-uri:
parter:
( ) ( ) Pa 84 , 3 9 , 8 9,81 1,226 1,270 h g P
p
15
int
5
ext
p
g
= = =
+ +

etajul I:
( ) ( ) Pa 37 , 2 5 , 5 9,81 1,226 1,270 h g P
e1
15
int
5
ext
e1
g
= = =
+ +

etajul II:
( ) ( ) Pa 91 , 0 1 , 2 9,81 1,226 1,270 h g P
e2
15
int
5
ext
e2
g
= = =
+ +
.
- camerele de baie:
parter:
( ) ( ) Pa 09 , 7 4 , 8 9,81 1,185 1,270 h g P
p
25
int
5
ext
p
g
= = =
+ +

etajul I:
( ) ( ) Pa 50 , 4 4 , 5 9,81 1,185 1,270 h g P
e1
25
int
5
ext
e1
g
= = =
+ +

etajul II:
( ) ( ) Pa 92 , 1 3 , 2 9,81 1,185 1,270 h g P
e2
25
int
5
ext
e2
g
= = =
+ +
.
Dimensionarea canalelor se efectueaz pentru fiecare
ncpere separat, innd cont de vitez admisibil: v
adm
=0,5-1,5 m/s.
- buctrie:
2
0.0167m
1 3600
60
F =

= .
- 50 -

Canalele de ventilare se adopt din crmid. Seciunea de calcul
corespunde dimensiunilor 140x140 mm, cu F
r
=0,0196 m
2
, viteza
real va fi:
0,85m/s
0,0196 3600
60
v
r
=

= ;
- WC-u i camera de baie:
2
0.007m
1 3600
25
F =

= .
Canalele de ventilare se adopt din crmid. Seciunea de calcul
corespunde dimensiunilor 140x140 mm, cu F
r
=0,0196 m
2
, viteza
real va fi:
0,35m/s
0,0196 3600
25
v
r
=

= .
Deoarece v
r
< v
adm
este necesar reglarea debitului de aer cu
ajutorul grilelor cu jaluzele.
Seciunea grilelor cu jaluzele se determin pentru viteza
v
adm
=0,5-1,0 m/s:
- buctrie:
2
0.0167m
1 3600
60
F =

= .
Se adopt seciunea 20x25 cm.
Seciunea real F
r
=0,05 m
2
. Seciunea vie F
v
=0,6 0,05=0,03 m
2
.
Atunci viteza real a aerului evacuat 0,56m/s
0,03 3600
60
v
r
=

= .
- 51 -

- WC-u i camera de baie:
2
0.014m
0,5 3600
25
F =

= .
Se adopt seciunea 15x15 cm. Seciunea real F
r
= 0,0225 m
2
.
Seciunea vie F
v
=0,6 0,0225=0,0135 m
2
. Atunci viteza real a
aerului evacuat 0,51m/s
0,0135 3600
25
v
r
=

= .
Calculul aerodinamic se efectueaz pentru nou canale de
ventilare din buctrie, WC-u i camera de baie. Suma rezistenelor
locale este prezentat n tabelul 4.2.

Tabelul 4.2. Suma rezistenelor locale
Nr. canalului
Dimensiunile
canalului, mm
Denumirea
rezistenei
Valoarea i suma
rezistenelor,
1 (2,3)
Buctrie

140x140
Gril cu jaluzele,
cot, cciul de
protecie
2+1,2+1,3=4,5
4 (5,6)
WC-u
140x140
Gril cu jaluzele,
cot, cciul de
protecie
2+1,2+1,3=4,5
7 (8,9)
Camera de baie
140x140
Gril cu jaluzele,
cot, cciul de
protecie
2+1,2+1,3=4,5

Rezultatele calculului aerodinamic sunt prezentate n
tabelul 1 anexa 10.
n tabelul dat sunt prezentate rezultatele calculului pentru
etajele I i II. n buctrie la etajul II se amplaseaz un ventilator
axial n canalul de aer. Pentru celelalte ncperi nu se efectueaz
schimbri n calcul. Dimensionarea preliminar corespunde
rezultatelor calculului pierderilor de presiune n canalele de aer.

- 52 -

Bibliografie
1. NCM E.04.01-2006. Protecia termic a cldirilor, Agenia
construcii i dezvoltare a teritoriului a Republicii Moldova,
Chiinu, 2007.
2. CP E.04.05-2006. Proiectarea proteciei termice a cldirilor,
Agenia construcii i dezvoltare a teritoriului a Republicii
Moldova, Chiinu, 2007.
3. Tihomirov C. V., Sergheenko E. S.. Termotehnica,
alimentarea cu cldur i gaze, ventilarea, Chiinu, Firma
editorial-poligrafic Tipografia Central, 1994.
4. Pavel Vrlan. Instalaii de nclzire, Chiinu, Editura
TEHNICA, 1996.
5. Paaportul tehnic al corpurilor de nclzire.
6. , 1,
,
. . , . 4-, , , 1990.
7. . ., . . .,
, 3- . ,
, 1988.
8. . ., . ., . .,
. ., , , , 1982.
9. 2.04.05-91, .
.- 53 -

ANEXA nr. 1
7000 3200 7000
6
0
0
0
Varianta 1
6
0
0
0
8800 6000 2600
A
B

1 2 3 4
6
0
0
0
6
0
0
0
A
B

1 2 3 4
1
2
0
0
0
1
2
0
0
0
34400
34800
Varianta 2

- 54 -

ANEXA nr. 1 (continuare)
4
0
0
0
4
0
0
0
2600 2600 2600 2600 2600
1 2 3 4 5 6 7
A
B

7200 2700 6300


6
0
0
0
6
0
0
0
A
B

1 2 3 4
1400
8
0
0
0
1
2
0
0
0
28800
32400
Varianta 3
Varianta 4

- 55 -

ANEXA nr. 1 (continuare)
6
0
0
0
6
0
0
0
6000 2800 6000 3000
A
B

1 2 3 4 5
3600 3600 3000 3000 4200
5
7
0
0
5
7
0
0
3600 3000 3600 3600 3600
1 5 2 4 6 8
1 5 2 3 7 8
B
A

1
1
4
0
0
1
2
0
0
0
34800
Varianta 5
Varianta 6
35600

- 56 -

ANEXA nr. 1 (continuare)
6
0
0
0
7000 3200 7000
A
B

1 2 3 4
8
0
0
0
8
0
0
0
8000 2600 8000
A
B

1 2 3 4
6
0
0
0
1
2
0
0
0
1
6
0
0
0
34400
Varianta 7
Varianta 8
18600

- 57 -

ANEXA nr. 1 (continuare)
6
0
0
0
6
0
0
0
6000 2400 8000
A

B
1 2 3 4
6
4
0
0
6
4
0
0
7200 2700 6300
A
B

1 2 3 4
1
2
0
0
0
1
2
8
0
0
32800
32400
Varianta 9
Varianta 10

- 58 -

ANEXA nr. 1 (continuare)
6
0
0
0
6
0
0
0
6000 2400 8000
A
B

1 2 3 4
7200 2400 5600
2 3 4 1 5
6
0
0
0
6
0
0
0
A
B

1
2
0
0
0
1
2
0
0
0
32800
30400
Varianta 11
Varianta 12

- 59 -

ANEXA nr. 1 (continuare)
6
0
0
0
6
0
0
0
6200 2600 6000
1 2 3 4
A
B

6
4
0
0
6
4
0
0
6600 3000 3800
A
B

1 2 3 4
1
2
8
0
0
1
2
0
0
0
26800
29600
Varianta 13
Varianta 14

- 60 -

ANEXA nr. 1 (continuare)
5
1
0
0
6
3
0
0
7200 2700 5700
1 2 3 4
A
B

6
0
0
0
6
0
0
0
6800 3000 6000
A
B

1 2 3 4
1
1
4
0
0
1
2
0
0
0
31200
31600
Varianta 15
Varianta 16

- 61 -

ANEXA nr. 1 (continuare)
6
0
0
0
6
0
0
0
7200 3000 6000
A
B

1 2 3 4
6
4
0
0
6
4
0
0
6000 3000 6600
A
B

1
2 3 4
1
2
0
0
0
1
2
8
0
0
32400
31200
Varianta 17
Varianta 18

- 62 -

ANEXA nr. 1 (continuare)
5
4
0
0
5
4
0
0
7300 3000 6900
1 2 3 4
A
B

6
0
0
0
6
0
0
0
6000 2500 10600
1 2 3 4
A
B

1
0
8
0
0
1
2
0
0
0
34400
38200
Varianta 19
Varianta 20

- 63 -

ANEXA nr. 1 (continuare)
6
4
0
0
6
4
0
0
7200 2600 4800
1 2 3 4
A
B

6
0
0
0
6
0
0
0
6000 2500 8400
A
B

1 2 3 4
1
2
8
0
0
1
2
0
0
0
29200
33800
Varianta 21
Varianta 22

- 64 -

ANEXA nr. 1 (continuare)
5
2
0
0
5
2
0
0
6600 3000 6400
A
B

1 2 3 4
6
0
0
0
6600 2800 6000
1 2 3 4
A
B

6
0
0
0
1
0
4
0
0
1
2
0
0
0
32000
Varianta 23
Varianta 24
30800

- 65 -

ANEXA nr. 2
Tabelul 1. Temperatura aerului exterior i durata sezonului de
nclzire


S
u
m
a

u
l
t
i
m
e
l
o
r

d
o
u


c
i
f
r
e

a
l
e

c
o
d
u
l
u
i

L
o
c
a
l
i
t
a
t
e
a

Temperatura de calcul a aerului
exterior, cu coeficientul k=0.92,
o
C
Durata
sezonului
de
nclzire
z
s
, zile
Celei
mai
reci
zile
Celor
mai reci
5 zile
c
e
t
Medie pe durata
sezonului
de
nclzire
t
ms
celei
mai
reci
luni
t
ml

1 2 3 4 5 6 7
1 Bli -24 -18 +0.2 -4.4 172
2 Cahul -17 -15 +1.0 -3.2 158
3 Chiinu -21 -16 +0.6 -3.5 166
4 Comrat -20 -16 +0.8 -3.2 164
5 Drochia -23 -17 -0.1 -4.5 175
6 Edine -24 -17 -0.4 -4.5 177
7 Floreti -22 -17 -0.2 -4.5 173
8 Leova -19 -15 +0.8 -3.3 165
9 Lipcani -26 -19 -0.4 -4.6 181
10 Ocnia -24 -18 -0.4 -4.5 177
11 Orhei -20 -16 +0.6 -3.5 168
12 Otaci -26 -19 -0.4 -4.6 181
13 Soroca -25 -19 -0.2 -4.5 173
14 Streni -21 -16 +0.6 -3.5 166
15 Teleneti -22 -17 -0.1 -3.9 170
16 Tiraspol -20 -16 +0.7 -3.3 163
17 Ungheni -24 -18 +0.3 -3.8 170
18 Vulcneti -17 -15 +1.0 -3.1 156
- 66 -

ANEXA nr. 3
Tabelul 1. Coeficientul de schimb de cldur la suprafaa
interioar a elementului de construcie
Suprafaa interioar a elementului de nchidere
Coeficientul de
schimb de
cldur

i
,
W/(m
2

o
C)
Perei, poduri, tavane netede, tavane cu muchii raportul
dintre nlimea muchiilor h i distana dintre muchiile
vecine h/a 0,3
8,7
Tavane cu muchii proeminente i raportul
h/a > 0,3
7,6
Ferestre 8,0
Luminatoare zenitale 9,9
Planee peste subsoluri sau ncperi reci, la fluxul termic
descendent
6

Tabelul 2. Coeficientul de schimb de cldur la suprafaa
exterioar a elementului de construcie
Suprafaa interioar a elementului de nchidere
Coeficientul de
schimb de
cldur

e
,
W/(m
2

o
C)
Suprafee exterioare ale elementelor de construcie n
contact cu aerul exterior (perei exteriori, acoperiuri,
terase, planee peste spaii libere).
23
Planee deasupra subsolurilor reci, care comunic cu aerul
exterior.
17
Suprafee ale podurilor i subsolurilor cu goluri de ferestre,
precum i suprafee ale straturilor de aer puternic ventilate.
12
Suprafee ale demisolurilor reci fr ferestre, precum i ale
subsolurilor tehnice.
6
Not: pentru condiii de var
e
=12W/m
2
C .


- 67 -

ANEXA nr. 3 (continuare)
Tabelul 3. Diferena normat de temperatur dintre
temperatura aerului interior i temperatura suprafeei
interioare a elementului de nchidere
Tipuri de cldiri i ncperi
Diferena normat de
temperatur
n
t ,
o
C pentru
P
e
r
e

i

e
x
t
e
r
i
o
r
i

A
c
o
p
e
r
i

u
r
i

i

t
e
r
a
s
e

P
l
a
n

e
e

d
e
a
s
u
p
r
a


p
a
s
a
j
e
l
o
r

i

s
u
b
s
o
l
u
r
i
l
o
r

L
u
m
i
n
a
t
o
a
r
e


z
e
n
i
t
a
l
e

Case de locuit, instituii curativ
preventive, cree i grdinie de copii,
coli i internate
4,0 3,0 2,0 t
int
-t
d
Cldiri publice, cu excepia celor
indicate mai sus, cldiri administrative
i auxiliare, cu excepia celor cu regim
umed i foarte umed
4,5 4,0 2,5 t
int
-t
d

Cldiri industriale cu regim uscat i
normal
t
int
-t
d
,
ns
sub 7
0,8
(t
int
-t
d
),
ns
sub 6
2,5 t
int
-t
d

Cldiri industriale i alte cldiri cu
regim umed i foarte umed
t
int
-t
d

0,8
(t
int
-t
d
)
2,5 -
Cldiri de producie cu exces
considerabil de cldur peste 23W/m
3

i cu umiditatea de calcul relativ a
aerului interior sub 50%.
12 12 2,5 t
int
-t
d

*Not: t
d
- temperatura punctului de rou corespunztoare temperaturii de
calcul,
o
C, i umiditii relative a aerului interior adoptat conform
12.1.005, documentelor normative n vigoare i codurile practice
pentru cldirile respective.


- 68 -

ANEXA nr. 3 (continuare)
Tabelul 4. Coeficientul care ine cont de poziia elementului de
construcie fa de aerul exterior
Tipul elementului de nchidere
Coeficientul
n
Perei exteriori i acoperiuri (inclusiv cele ventilate cu aer
rece exterior), luminatoare zenitale, planee de pod (cu
acoperiuri din materiale n buci) i deasupra pasajelor,
planee deasupra subsolurilor reci (fr perei de nchidere)
n zona climateric de nord.
1
Planee deasupra subsolurilor reci, care comunic cu aerul
exterior, planee de pod (cu acoperiuri din materiale n
rulouri) , planee deasupra subsolurilor reci (cu perei de
nchidere) i etaje reci n zona climateric de nord.
0,9
Planee deasupra subsolurilor nenclzite cu ferestre n
perei
0,75
Planee deasupra subsolurilor nenclzite fr ferestre n
perei, situate mai sus de nivelul solului
0,6
Planee deasupra subsolurilor tehnice nenclzite, amplasate
sub nivelul solului
0,4
Not: Pentru planeele de pod la podurile calde i la planeele deasupra
subsolurilor cu temperatura aerului n ele t
c
mai mare dect t
ext
, ns mai
mic dect t
i
, coeficientul n se determin cu relaia:
ext int
int
t t
t

=
c
t
n .

Tabelul 5. Temperatura aerului interior n funcie de destinaia
ncperii
Camere de locuit i holuri 20
Vestibuluri 18
Camere pentru baie i duuri 25
Buctrii 18
Wc -uri 15
Scri i coridoare exterioare
apartamentului
10
Intrri (tambure) 10
Spltorii i clctorii 15
Usctorii la blocuri de locuine 25
- 69 -

ANEXA nr. 3 (continuare)
Tabelul 6. Valorile normate ale rezistenei la transfer termic ale
elementelor de nchidere
Cldiri i ncperi
Grade
zi n
perioada
de
nclzire
D
d
,
Czi
Rezistena normat la transfer termic a elementelor
de nchidere, R
req,
m
2
C/W
P
e
r
e

i

A
c
o
p
e
r
i

u
r
i

i

p
l
a
n

e
e

d
e
a
s
u
p
r
a

p
a
s
a
j
e
l
o
r

P
l
a
n

e
e

d
e

p
o
d
,

p
l
a
n

e
e

d
e
a
s
u
p
r
a

s
u
b
s
o
l
u
r
i
l
o
r

n
e

n
c

l
z
i
t
e

F
e
r
e
s
t
r
e

i

u

i

d
e

b
a
l
c
o
n
,

v
i
t
r
a
l
i
i

L
u
m
i
n
a
t
o
a
r
e

c
u

v
i
t
r
a
r
e

v
e
r
t
i
c
a
l


1 2 3 4 5 6 7
Case de locuit,
instituii curative
preventive, cree i
grdinie de copii,
coli i internate
2000 2,1 3,2 2,8 0,3 0,3
4000 2,8 4,2 3,7 0,45 0,35
6000 3,5 5,2 4,6 0,6 0,4
8000 4,2 6,2 5,5 0,7 0,45
10000 4,9 7,2 6,4 0,75 0,5
12000 5,6 8,2 7,3 0,8 0,55
Cldiri publice,
cu excepia celor
indicate mai sus,
cldiri
administrative i
auxiliare, cu
excepia celor cu
regim umed i foarte
umed
2000 1,8 2,4 2,0 0,3 0,3
4000 2,4 3,2 2,7 0,4 0,35
6000 3,0 4,0 3,4 0,5 0,4
8000 3,6 4,8 4,1 0,6 0,45
10000 4,2 5,6 4,8 0,7 0,5
12000 4,8 6,4 5,5 0,8 0,55
Cldiri industriale
cu regim uscat i
normal
2000 1,4 2,0 1,4 0,25 0,2
4000 1,8 2,5 1,8 0,3 0,25
6000 2,2 3,0 2,2 0,35 0,3
8000 2,6 3,5 2,6 0,4 0,35
10000 3,0 4,0 3,0 0,45 0,4
12000 3,4 4,5 3,4 0,5 0,45
*Not:Valoarea ,R
req
pentru mrimea D
d
care se deosebete de cea din tabel se
determin cu formula:
R
req
=a D
d
+b, n care D
d
- grade-zi n perioada de nclzire, Czi pentru punctul
concret; a,b coeficieni ai cror valoare trebuie adoptat conform datelor din tabele
pentru grupele corespunztoare de cldiri, cu excepia coloanei 6, pentru grupa de
cldiri din poziia 1 pentru care n intervalul: de pn la 6000C*zi a=0,000075,
b=0,15; 6000-8000C*zi a=0,00005, b=0,3; 8000 i mai mult C*zi a=0,000025,
b=0,5.


A
N
E
X
A

n
r
.

4

T
a
b
e
l
u
l

1
.

C
a
l
c
u
l
u
l

p
i
e
r
d
e
r
i
l
o
r

d
e

c

l
d
u
r


ncperea
Parametrii
ngrdirii
Adaosuri
Pierderile de cldur cu evidena adaosurilor Q
b
, W
Necesarul de cldur pentru infiltraie, Q
inf
, W
Degajri de cldur , Q
d
, W
Pierderile totale de cldur pe ncpere,
Q
,t
=

Q
b
+ Q
inf
- Q
d
, W
Numrul ncperii
Destinaia i temperatura aerului
interior, t
i
.
o
C
Denumirea
Orientarea
Dimensiunile, axb, m
Aria, F, m
2

Coeficientul de transfer termic global,
k,W/m
2
*
C

Diferena de calcul de temperatur,
(t
i
-t
e
c
)*n,
C

Pierderile de baz de cldur, Q
b
, W
La orientare,
1
Pentru 2 i mai muli perei,
2
Ui exterioare,
3
Coeficientul total de adaosuri, 1+
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7
70
ANEXA nr.5

71
- 72 -

ANEXA nr. 6A
N
E
X
A

n
r
.

7

T
a
b
e
l
u
l

1
.

C
a
l
c
u
l
u
l

d
e

d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
r
e

a

c
o
n
d
u
c
t
e
l
o
rN
r
.


S
a
r
c
i
n
a

t
r
o
n
s
o
n

Q
t
r
,

W

D
e
b
i
t

a
p


G
t
r
,

k
g
/
h

L
u
n
g
i
m

t
r
o
n
s
o
n

l
t
r
,

m

R
e
z
u
l
t
a
t
e
l
e

c
a
l
c
u
l
u
i

p
r
e
l
i
m
i
n
a
r


R
e
z
u
l
t
a
t
u
l

c
a
l
c
u
l
u
i

d
e

f
i
n
i
s
a
r
e

d
t
r
,

m
m

R
t
r
,

P
a
/
m

v
t
r
,

m
/
s

P
l
i
n
,

P
a

P
l
o
c
,

P
a

P
t
o
t
,
P
a

d
t
r
,

m
m
R
t
r
,

P
a
/
m

v
t
r
,

m
/
s

P
l
i
n
,

P
a

P
l
o
c
,

P
a

P
t
o
t
,

P
a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8
73


ANEXA nr. 8


74A
N
E
X
A

n
r
.

9

T
a
b
e
l
u
l

1
.

C
a
l
c
u
l
u
l

d
e

d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
r
e

a

c
o
r
p
u
r
i
l
o
r

d
e

n
c

l
z
i
r
e

N r . n c p e r i i
P i e r d e r i l e d e
c l d u r
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
i
l
e

s
i

d
i
f
e
r
e
n
t
e
l
e

l
o
rn
o
m
r
e
a
l
q
,
W
q a d o p t a t , W
D
i
m
e
n
s
i
u
n
i
l
e


c
o
r
p
u
r
i
l
o
r

d
e

n
c
a
l
z
i
r
e

T
i
p
u
l

c
o
r
p
u
l
u
i

d
e

i
n
c
a
l
z
i
r
e
a e r u l u i
A
g
e
n
t
u
l
u
i

t
e
r
m
i
c

t
n
,

o
C

t
c
,

o
C

n

C o e f i c i e n t u l
H
,

m
m

L
,

m
m

i
n
t
r
a
r
e

i
e
s
i
r
e

Q
o
,

W

t
a
i
,

o
C

t
1
,

o
C

t
2
,

o
C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4


75

A
N
E
X
A

n
r
.

1
0

T
a
b
e
l
u
l

1
.

C
a
l
c
u
l
u
l

a
e
r
o
d
i
n
a
m
i
c

a
l

i
n
s
t
a
l
a

i
i
l
o
r

d
e

v
e
n
t
i
l
a
r
e


N
r
.
c
a
n
a
l
u
l
u
i

L
,

m
3
/
h

l
,

m

V
r
,

m
/
s

F
r
,

m
2

a
x
b
,

m
m

d
e
,

m
m

R
,

P
a
/
m


R
l

,
P
a


h
d
,

P
a

Z
,

P
a

R
l


+
Z
,

P
a
B
u
c

r
i
e

p
a
r
t
e
r
,

P
g
=
3
,
5
8

P
a

1
.

6
0

7
,
2
7
0
,
8
5

0
,
0
1
9
6

1
4
0
x
1
4
0

1
4
0

0
,
0
9

1
,
4
3

0
,
9
4

4
,
5

0
,
4
5

2
,
0
3

2
,
9
7

B
u
c

r
i
e

e
t
.
I
,

P
g
=
2
,
0
7

P
a

2
.

6
0

4
,
2
7
0
,
4
4

0
,
0
9
7
8

1
4
0
x
2
7
0

1
8
0

0
,
0
2
5

1
,
2
7

0
,
1
4

4
,
5

0
,
1
3

0
,
6
0

0
,
7
4

B
u
c

r
i
e

e
t
.
I
I
,

P
g
=
0
,
5
6

P
a

3
.

6
0

1
,
2
0
0
,
4
4

0
,
0
9
7
8

1
4
0
x
2
7
0

1
8
0

0
,
0
2
5

1
,
2
7

0
,
0
4

4
,
5

0
,
1
3

0
,
6
0

0
,
6
4

C
a
m
e
r
a

d
e

b
a
i
e

p
a
r
t
e
r
,

P
g
=
7
,
0
9

P
a

4
.

2
5

8
,
5
7
0
,
3
5

0
,
0
1
9
6

1
4
0
x
1
4
0

1
4
0

0
,
0
2
4

1
,
2
0

0
,
2
5

4
,
5

0
,
0
8

0
,
3
6

0
,
6
1

C
a
m
e
r
a

d
e

b
a
i
e

e
t
.
I
,

P
g
=
4
,
5
0

P
a

5
.

2
5

5
,
5
7
0
,
3
5

0
,
0
1
9
6

1
4
0
x
1
4
0

1
4
0

0
,
0
2
4

1
,
2
0

0
,
1
6

4
,
5

0
,
0
8

0
,
3
6

0
,
5
2

C
a
m
e
r
a

d
e

b
a
i
e

e
t
.
I
I
,

P
g
=
1
,
9
2

P
a

6
.

2
5

2
,
5

0
,
3
5

0
,
0
1
9
6

1
4
0
x
1
4
0

1
4
0

0
,
0
2
4

1
,
2
0

0
,
0
7

4
,
5

0
,
0
8

0
,
3
6

0
,
4
3

W
C
-
u

p
a
r
t
e
r
,

P
g
=
3
,
8
4

P
a

7
.

2
5

8
,
0
7
0
,
3
5

0
,
0
1
9
6

1
4
0
x
1
4
0

1
4
0

0
,
0
2
4

1
,
2
0

0
,
2
3

4
,
5

0
,
0
8

0
,
3
6

0
,
5
8

W
C
-
u

e
t
.
I
,

P
g
=
2
,
3
7

P
a

8
.

2
5

5
,
0
7
0
,
3
5

0
,
0
1
9
6

1
4
0
x
1
4
0

1
4
0

0
,
0
2
4

1
,
2
0

0
,
1
5

4
,
5

0
,
0
8

0
,
3
6

0
,
5
1

W
C
-
u

e
t
.
I
I
,

P
g
=
0
,
9
1

P
a

9
.

2
5

2
,
3
0
0
,
3
5

0
,
0
1
9
6

1
4
0
x
1
4
0

1
4
0

0
,
0
2
4

1
,
2
0

0
,
0
7

4
,
5

0
,
0
8

0
,
3
6

0
,
4
3


76