Sunteți pe pagina 1din 4

Curs 7 PROCEDURA PENALA

APELUL
-Pe VCP recursul purta doar asupra chestiunilor de drept, nu era o jurisdictie completa
Calea ordinara de atac : APELUL
ordinara in sensul procesual penal se refera la hotararile nedefinitive, in ciclul procesual
complet
Cai extraordinare: ele ies din ciclul procesual normal si se deruleaza impotriva unor hotarari
deja definitive. Apelul, ca si cale ordinara de atac, poate fi antamat pt orice cvasinemultumire a
partilor. La caile extraordinare, ele sunt mai greu de antamat deoarece este nevoie de
circumscrierea unor motive.
Apelul este o cale ordinara de apel completa grad de jurisidictie complet
Hotararile ce pot fi atacate cu apel : sentintele;
- de principiu, orice sentinta poate fi atacata cu apel. Ca si exceptie, nu se poate ataca
cu apel: sentinta de declinarea competentei ;
- Pana a se ajunge la sentinta, incheierile sunt cele care preced sentina. Daca o parte nu
este de acord cu ceea ce s-a administrat la un termen, cu ceea ce contine o incheiere,
se considera ca prin apel se critica si ceea ce contin incheierile => alt principiu ar fi :
apelul facut impotriva sentintei, se considera facut si impotriva incheierii. De la acest
principiu rezulta ca incheierile nu au cale de atac separata si vor fi atacate impreuna
cu sentinta. Exceptie: unele incheieri care au apel separat si acest apel se judeca intr-o
procedura speciala , prin inscrisuri, sedinta nefiind publica.
Apelul se desfasoara dupa ce o parte, sau pers vatamata sau procurorul sau martorul,
expertul, interpretul aparatorul sau orice persoana vatamata printr-un act al instantei il
declanseaza.
Persoane care au vocatia de a declansa apelul:
-inculpatul: poate atacat atat latura penala cat si cea civila din sentinta
-procurorul: avand in vedere rolul sau de garant al legalitatii in procesul penal, el este
neingradit: poate face apel atat pe latura civila cat si pe latura penala
-partea civila : atat latura penala cat si pe cea civila
- partea responsabila civilmente: poate apela doar latura civila a cauzei iar in ceea ce priveste
latura penala, o poate ataca doar daca demonstreaza un interes pt acest lucru vis-a-vis de latura
civila. ( daca de exemplu inculpatul a fost achitat pe faptul ca nu intrunea elementele
componente ale infractiunii, daca se schimba temeiul pe lit a (fapta nu exista) rezulta ca nimeni
nu poate fi obligat la despagubiri=> se poate dovedi un interes al partii responsabile civilmente)
-persoana vatamata: nu poate ataca sentinta decat pe latura penala; daca partea civila face apel
pe modalitatea solutionarii laturii civile in procesul penal: se respinge ca inadmisibil;
-martori, experti, interpreti, aparatori, martori pot face apel daca instanta nu le-a stabilit in mod
corect onorariul, cheltuielile; + orice pers vatamata printr-un act sau vreo masura a instantei de
judecata poate face apel impotriva sentintei pronuntate in fond;
TERMENE
Apelul se face in 10 zile, daca legea nu prevede altfel. Acest termen se calculeaza pe unitati
libere de timp si curge de la comunicarea copiei de pe minuta.
- O parte poate fi impiedicata de o cauza temeinica sa faca apel=> in doctrina s-a statuat
ca acest termen este peremptoriu; principiul politicii penale face ca nu doar forta majora
sa impiedice o persoana sa isi exercite dreptul la apel, ci poate fi uzitata de parte orice
metoda prin care se poate demonstra ca partea nu a putut sa isi exercite dreptul de apel=>
poate cere repunerea in termenul de apel daca dovedeste ca a existat o impiedicare peste
care nu a putut sa treaca, iar cererea de repunere sa fie facuta in maxim 10 zile de la
disparitia impiedicarii respective. Sentinta de fond, pana la admiterea cererii de apel peste
termen, este executorie; instanta care solutioneaza cererea de apel peste termen are
posibilitatea de a suspenda executarea sentintei.

ASPECTE PROCEDURALE
- Cererea de apel trebuie sa identifice hotararea atacata, datele de indentificare ale
instantei, sectie, nr dosar, nr sentinta; elementele de indentificare ale apelantului;
- Cererea se depune la instanta a carei hotarare se ataca; daca partea depunde cererea la
instanta care solutioneaza apelul, aceasta se admite;
- Forma este in mod obligatoriu scrisa si semnata; daca cererea nu a fost semnata, partea
si-o poate insusi la primul termen de judecata cu procedura completa.

INSTITUTII LEGATE DE APEL
-renuntarea la apel: este prevazuta NUMAI pentru parti, nu si pt ceilalti participanti(
inclusiv procurorul)
Se poate renunta la apel in perioada in care partea poate face apel. Se poate razgandi in
interiorul acestui termen, dar numai pe latura penala nu si pe latura civila. Pe latura civila
renuntarea este un act de dispozitie care odata facut, persoana nu se mai poate razgandi.
- Retragerea apelului se poate face pana la depunerea dezbaterilor in instanta de apel de
catre ORICE apelant. EXCEPTIE: minorul nu poate retrage apelul declarat personal sau
prin reprezentant; procurorul nu-si poate retrage apelul decat prin procurorul ierarhic
superior in virtutea dreptului sau de control; Se accepta ca apelul sa fie retras si partial,
tot de catre procurorul ierarhic superior.
( exemplu: in cauza exista un unic apelant: Parchetul. Acesta ataca hotararea prin apel
iar la primul termen procurorul ierarhic superior retrage apelul; de asemenea, se poate ca
acest apel al procurorui facut in favoarea unei parti sa fie insusit de catre aceasta si deci
se va continua judecata)
Retragerea apelului, pe langa parte poate fi facuta si de un reprezentant cu procura
speciala.

EFECTELE APELULUI :

1. Efectul suspensiv
- Se are in vedere faptul ca cererea de apel depusa in termen suspenda de drept executarea
hotararii atacate atat sub aspectul laturii penale cat si sub aspectul laturii civile; acest
efect dureaza pana la judecarea apelului;

2. Efectul devolutiv
- Configureaza in ce masura instanta care judeca apelul poate modifica hotararea atacata in
cazul admiterii apelului; astfel se limiteaza dreptul de control al instatei de apel pe 3
coordonate: persoana care face apel, persoana la care se refera, calitatea pe care o are
apelantul in proces;
- Instanta de apel poate controla si alte aspecte ; Exista de exemplu titulari precum
procurorul care pot devolua controlul instantei de apel pe intreaga cauza;

3. Efectul neagravant
- Spre deosebire de dreptul francez, unde se poate agrava situatia, in dreptul romanesc
instanta nu poate agrava situatia IN PROPRIA CALE DE ATAC ; (sau daca este facut
apelul de alta persoana, dar in favoarea unei parti, nu se poate agrava situatia persoanei in
favoarea careia a fost declansat apelul) daca titular al apelului este procurorul si face
apelul in favoarea unei parti, partii civile nu i se poate agrava situatia;
- Daca sunt mai multi apelanti impotriva sentintei de fond, se poate agrava situatia
inculpatului daca apelul a fost facut in defavoarea sa.
- De obicei, instanta de apel in cazul in care hotararea din fond este gresita, o solutioneaza.
Daca in schimb fondul este extrem de prost facut, poate fi trimisa cauza spre rejudecare
in fond. ( neputandu-se agrava situatia in fond daca apelul a fost facut in favoarea
inculpatului)

4. Efectul extensiv
- Avand in vedere devolutia, este posibil ca desi dintre parti doar una sa fi facut apel, cand
acea parte obtine schimbarea sentintei, este posibil ca si cealalta parte care nu a facut apel
sa se afle intr-o situatie similara=> este necesara schimbarea sentintei si pentru cealalta
parte; de asemenea orice schimbare in favoarea inculpatului pe latura civila profita si
partii responsabila civilmente;
- In concluzie, daca unui memebru al unui grup procesual cu comunitate de drepturi si
interese pe anumite laturi a procesului penal i se admite apelul si i se schimba ceva in
favoarea sa, automat se extinde acel lucru si la ceilalti membri ai grupului procesual care
nu au facut apel sau eventual apelul a fost respins=> se depaseste cumulat efectul
devolutiv; acest principiu nu se aplica pentru schimbarile in defavoarea persoanei.

JUDECAREA APELULUI
Se vorbeste despre o jurisdictie plina, toate normele referitoare la structura
aplicandu-se de la judecata in fond, in masura in care nu exista norme contrare.
Judecarea apelului nu se poate desfasura decat cu partile prezente si legal citate. Participa
de asemenea si procurorul si incupatul chiar daca este aflat in stare de detinere;
Desfasurarea judecatii:
- Poate exista cercetare judecatoreasca in apel, deoarece judecata se desfasoara pe baza
dosarului cauzei si pe baza oricaror probe administrate in apel
- Cand procurorul a declansat apelul, el vorbeste primul. Intotdeauna ultimul cuvant il are
inculpatul;
- Pana la incheierea dezbaterilor se poate uzita de retragerea apelului;
- Art. 421 CPP : instanta poate respinge apelul sau il poate admite; Art. 421(1)- respingerea
apelului ca tardiv sau inadmisibil si alin (2) respingerea ca nefondat; Primele doua motive
presupun analiza unor elemente externe dosarului, pe cand respingerea apelului ca
nefondat are la baza critici facute de apelant referitoare la continutul dosarului,
presupunand o judecata si o analiza a cauzei -> astfel se poate da o noua interpretare a
probelor, precum si introducerea unor noi probe;

Admiterea apelului intervine in situatia in care hotararea data in fond este gresita =>
sentinta din fond este desfiintata si cauza este rejudecata de instanta de apel.( aceasta
cantareste atat legalitatea hotararii din fond cat si rejudecarea cauzei). EXCEPTIE: in
anumite cazuri cand instanta de apel observa ca o parte a lipsit nefiind legal citata sau
desi legal citata nu s-a putut prezenta sau in cazul nulitatilor absolute => cauza se trimite
spre rejudecara catre fond si apoi daca este cazul revine din nou in apel= desfiintare cu
trimitere;