Sunteți pe pagina 1din 5

Calculul in domeniul plastic

Placile armate dupa doua directii incarcate cu sarcini permanente si temporare


static, la care nu se pun conditii speciale de limitare a deschiderii fisurilor si la care
v=qld/qtotal0,75 se pot calcula in domeniul plastic. Se pot folosi metode generale de
calcul in domeniul plastic, si anume metoda echilibrului limita care se baeaa pe
teorema cinematica.
!onform metodei cinematice, incarcarea efectiva de cedare a unei placi
reemate pe doua directii este egala cu cea mai mica valoare a incarcarilor de referinta
calculate pentru toate mecanismele posibile de cedare a placii.
"n calculul dupa teoria liniilor de rupere, se fac urmatoarele ipotee
simplificatoare #
$ in stadiul de pierdere a capacitatii de reistenta, deplasarile %sagetile& elastice sunt
negli'abile in raport cu deplasarile datorite rotirilor articulatiilor plastice, portiunile de
placa cuprinse intre liniile de rupere putand fi considerate ca placi plane rigide (
$ liniile de rupere se considera ca sunt drepte inpartind placa in portiuni triunghiulare si
trapeiodale, suprafata deformata a placii formand cu suprafata nedeformata un volum
in forma de pana (
$ in lungul fiecarei linii de rupere, sectiunile se plastifica in intregime, momentul
incovoietor fiind constant si egal cu momentul capabil ultim ( pentru o fasie de placa cu
latimea egala cu unitatea momentul capabil ultim este egal cu #
)=*a+aa
)ecanismul de cedare fiind cunoscut nu mai este necesar studiul mai multor
mecanisme, incarcarea de referinta a acestuia fiind incaecarea efectiva de cedare.
*ceasta se obtine din ecuatia de echilibru plastic care se scrie folosind principiul lucrului
mecanic virtual #
,e-,i=0
,ucrul mecanic produs de incarcarile e.terioare de calcul %,e& uniform repartiate,
permanente g si temporare p, este egal cu suma produselor acestor incarcari cu
deplasarile ce reulta din deplasarea virtuala data mecanismului de cedare #
,e = /* %g-p&0 d* = %g-p& /* 1 d*=%g-p& 2
in care 1 este sageata elementului de suprafata d* si 2 este volumul deplasarilor, adica
volumul panei formata de suprafta deformata cu suprafata nedeformata a placii si care
este egal cu #
2 = %3a-b&bh/4
in caul placii din figura de mai 'os, pentru
567=5677=537=5377=6/l6,
inaltimea panei este egala cu 6/3 iar a=l3 si b=l3$l6.
2 = %%3l3-l3$l6&l6 8 &/4 = l6%9l3$l6&/63
,ucrul mecanic virtual al incarcarilor e.terioare este egal cu #
,e = %g-p& 2 = 6/63 %g-p& l6%9l3$l6&
,ucrul mecanic virtual interior ,i este egal cu #
$,i = $ :)5 = )656-;)5-)67567-)6775677-)37537-)3775377=
= m6%l3$l6&<3/l6-%;%m6-m3&<l6/3=3&<=3/l6-m67l3<6/l6-m677l3<6/l6-m377l6<6/l6- m37l6<6/l6
=
=6/l6<%3m6l3-3m3l6-m67l3-m37l3-m37l6-m377l6-m677l3&
iar )6=m6l3 si )3=m3l6 momentele incovoietoare capabile ale sectiunilor pe la
mi'locul deschiderilor pe toata lungimea si respectiv pe toata latimea placii.
$ ,i = 6/l6<%3)6-3)3-)67-)677-)37-)377&
>e unde reulta ca #
6/63<%g-p&<l6
3
<%9l3$l6& = 3)6-3)3-)67-)677-)37-)377
>in aceasta relatie se determina incarcarea de cedare %g-p& care trebuie sa fie
mai mare decat incarcarea de calcul %g-p&.
"n functie de raportul deschiderilor placilor raportul intre )6/)3 poate fi ales intre
anumite limite pe baa unor studii teoretice si e.perimentale.
)omentele de calcul de la reaeme se aleg se aleg pe baa relatiei #
) = ?p<)e
in care )e $ momentul ma.im in valoare absoluta reultat din calculul in domeniul
elastic (
?p @ coeficientul de adaptare plastica care se ia cu valori intre 0,A si 6,00 dar cu
conditia #
?pB0,A%v-0,35&
in care v este raportul dintre incarcarea de lunga durata si incarcarea totala.
)omentele de calcul in sectiunile critice din camp trebuie sa indeplineasca
conditia #
,e-,i0
+aportul dintre momentle de calcul pe cele doua directii , in camp, se ia egal cu
raportul momentelor elastice respective sau cu valori apropiate de aceasta.
Calculul static simplificat in domeniul postelastic (plastic) Exemplu
*cest calcul se face cu realatia data la punctul ;.3 #
6/63<%g-p&<lmin
3
<%9lma.$lmin& = 3).-3)C-).7-).77-)C7-)C77
lma.= lC = 400 cm
lmin= l. = ;00 cm
q = = 6,95<57;-6,5<650= DDD,D daE/m
3
F= lC/ l.=400/;00=6,5
"n functie de F raportul )./)C se alege intre 3,50 si 9,70.
*leg )./)C = 9 astfel ). = 9<)C
+apoartele intre )./)7. si )C/)7C se aleg apro.imativ egale cu #
$ 0,5 la placile continue cu deschideri egale (
$ 0,A la placile cu deschideri inegale la care deschiderile adiacente reaemului
respectiv difera intre ele cu 90G.
*stfel, reulta # )./)7.=0,5 astfel )7. = )./0,5 = 4<)3
)C/)7C =0,5 astfel )7C = )C/0,5 = 3< )3
*nalog, reulta # )./)77.=0,5 astfel )77. = )./0,5 = 4<)3
)C/)77C =0,5 astfel )77C = )C/0,5 = 3< )3
+elatia # 6/63<%g-p&<lmin
3
<%9<lma.$lmin& = 3<).-3<)C-).7-).77-)C7-)C77
devine # 6/63<%g-p&<lmin
3
<%9<lma.$lmin& = 3<9<)C-3<)C-4<)C-4<)C-3<)C-3<)C
6/63<%g-p&<lmin
3
<%9<lma.$lmin& = 3;<)C
6/63<DDD,D <;
3
<%9<4$;& = 3;<)C
)C = 777,7 daEm
). = 3999,6 daEm
)7. = )77. = ;444,3 daEm
)7C = )7C = 6555,; daEm

S-ar putea să vă placă și