Sunteți pe pagina 1din 5

RAPORT DE PRACTIC

Eftimie Gabriela Victoria


Facultatea de Administraie Public, Anul II
SNSPA, Bucureti
Instituia ! "a#d$ Instituia Pre%ectului &unici'iului Bucuresti
Peri(ada sta"iului de 'ractic: )*+,)+),,- ! ./+,0+),,-
Prezentare general a stagiului de practic
Sta"iul de 'ractica a %(st e%ectuata in cadrul Pre%ecturii &unici'iului Bucuresti, cu
sediul 'e Bd+ Re"ina Elisabeta nr+ 12, Sect(r 0,Bucuresti, R(mania O+P+ ., C+P+ 32+
Sta"iul de 'ractica a cu'rins acti4itati des%asurate in cadrul urmat(arel(r de'artamente
si ser4icii$ Resurse umane, O%icii si Direcia ser4icii 'ublice dec(ncentrate, strate"ii
"u4ernamentale i a%aceri eur('ene
Biroul Resurse Umane are urmt(arele atribuii 'rinci'ale$
a5 elab(rea# d(cumentele necesare 'ri4ind 6nc7eierea, m(di%icarea, sus'endarea i 6ncetarea
ra'(rtului de ser4iciu i8sau c(ntractului de munc 'recum i ac(rdarea tutur(r dre'turil(r
're4#ute de le"islaia muncii sau le"islaia 'ri4ind %uncia 'ublic 'entru 'ers(nalul
Instituiei Pre%ectului &unici'iului Bucureti9
b5 asi"ur, la s(licitarea c(nducerii Instituiei Pre%ectului &unici'iului Bucureti 6nt(cmirea
%(rmalitil(r 'ri4ind m(di%icarea8actuali#area (r"ani"ramei instituiei, a numrului t(tal de
'(sturi, a ROF:ului i a statului de %uncii 'e ba#a c(nclu#iil(r anali#ei c(nduct(rului
instituiei i8sau 'r('uneril(r 'rimite de la c(m'artimentele de s'ecialitate9
c5 stabilete i actuali#ea#, c(n%(rm re"lementril(r le"ale, salariile de 6ncadrare i
indemni#aiile de c(nducere 'entru 'ers(nalul din cadrul Instituiei Pre%ectului &unici'iului
Bucureti9
Oficiile Prefecturale ale Sect(arel(r .:3 sunt (r"ani#ate 6n temeiul 're4ederil(r art+
*. din ;e"ea nr+ *1,8),,1 'ri4ind 're%ectul i instituia 're%ectului, re'ublicat i %ac 'arte
inte"rant din Instituia Pre%ectului &unici'iului Bucureti+
O%iciile 're%ecturale au ca sc(' reali#area 6n #(na deser4it, res'ecti4 6n Sect(arele .:3
ale &unici'iului Bucureti, a atribuiil(r ce re4in Instituiei Pre%ectului+
Acti4itatea (%iciil(r 're%ecturale se (r"ani#ea# i se des%(ar c(n%(rm 'r("ramului
! cadru de aciuni 'r('riu, a'r(bat de ctre 're%ect, i este 6ndrumat i c(ntr(lat de ctre
Sub're%ectul care asi"ur c(nducerea ('erati4 a Instituiei Pre%ectului+
Princi'alele atribuii ale (%iciil(r 're%ecturale sunt$ 4eri%ica ROF n(u
1. cu privire la urmrirea respectrii legalitii actelor consiliului local i ale primarului de
sector, precum i a activitii de contencios administrativ:
2. cu privire la realizarea Progamului de guvernare:
3. cu privire la afacerile europene:
4. cu privire la activitile serviciilor publice deconcentrate:
. cu privire la respectarea !egilor i a "otr#rilor $uvernului, asigurarea ordinii publice i
aprarea drepturilor cetenilor:
%. cu privire la activitatea de informare i relaii publice:
&. cu privire la aleii locali:
Direcia Sericii Publice Deconcentrate! Strategii Guernamentale "i #faceri
Europene este c(ndus de un direct(r e<ecuti4, %unci(nar 'ublic de c(nducere i are 6n
c(m'(nena sa trei c(m'artimente, du' cum urmea#$
1. 'ompartimentul pentru monitorizarea serviciilor publice deconcentrate i
relaia cu sindicatele i patronatele,
2. (iroul pentru realizarea programului de guvernare i dezvoltare economic,
3. 'ompartimentul afaceri europene, relaii internaionale i minoriti
Atribuiile cel(r trei c(m'artimente sunt cele 're4#ute de actele n(rmati4e 6n 4i"(are
=6n m(d s'ecial, cele 're4#ute 6n >+?+ nr+ 13,8),,35 'recum i de Re"ulamentul de
(r"ani#are i %unci(nare a instituiei, a'r(bat 'rin (rdin al 're%ectului+
Obiecti4e$ m(nit(ri#area SPD, a'licarea P? la ni4elul ca'italei, "esti(narea situatiil(r de
ur"enta+++++++++++++
Descrierea instituiei primitoare
Instituia Pre%ectului &unici'iului Bucureti este (r"ani#at i %unci(nea# sub
c(nducerea 're%ectului, 6n temeiul ;e"ii *1,8),,1 'ri4ind 're%ectul i instituia 're%ectului,
re'ublicat i a >(tr@rii ?u4ernului nr+ 13,8),,3 'entru a'licarea un(r 're4ederi ale ;e"ii
nr+ *1,8),,1+
Instituia Pre%ectului este ( instituie 'ublic cu 'ers(nalitate Auridic, cu 'atrim(niu i
bu"et 'r('riu+
Acti4itatea instituiei 're%ectului este %inanat de la bu"etul de stat, 'rin bu"etul
&inisterului Internel(r i Re%(rmei Administrati4e, i din alte surse le"al c(nstituite+
Instituia 're%ectului '(ate bene%icia de 'r("rame cu %inanare internai(nal+
Pre%ectul este re're#entantul ?u4ernului 6n munici'iul Bucureti i c(nduce ser4iciile
'ublice dec(ncentrate ale ministerel(r i a cel(rlalte (r"ane ale administraiei 'ublice centrale
(r"ani#ate 6n munici'iul Bucureti+
Pre%ectul asi"ur reali#area interesel(r nai(nale, a'licarea i res'ectarea C(nstituiei,
a le"il(r, a (rd(nanel(r i 7(tr@ril(r ?u4ernului, a cel(rlalte acte n(rmati4e, 'recum i a
(rdinii 'ublice+
Pre%ectul e<ercit c(ntr(lul de le"alitate asu'ra actel(r administrati4e ad('tate sau
emise de aut(ritile administraiei 'ublice l(cale (r"ani#ate la ni4elul munici'iului Bucureti+
Pentru 6nde'linirea atribuiil(r i 'rer("ati4el(r care 6i re4in '(tri4it le"ii, 're%ectul
munici'iului Bucureti este aAutat de * sub're%eci+
Structura de (r"ani#are a Instituiei Pre%ectului &unici'iului Bucureti este stabilit
'rin (rdin al Pre%ectului la ni4el de direcii, ser4icii i bir(uri, du' ca#+
Ca'acitatea Auridic de dre't 'ublic a instituiei 're%ectului se e<ercit 6n e<clusi4itate
de ctre 're%ect+
E<ercitarea dre'turil(r i asumarea (bli"aiil(r ci4ile ale instituiei 're%ectului se
reali#ea# de ctre 're%ect sau de ctre ( 'ers(an anume desemnat 'rin (rdin al acestuia+
)elaiile funcionale i m(dul de stabilire a acest(ra se 're#int ast%el$
)elaii ierar*ice de autoritate$
a5 sub(rd(narea Sub're%ecil(r %a de Pre%ect, sub're%ecii sunt indi4iduali#ai 'rin
ci%re arabe de la .:*9
b5 sub(rd(narea direct(ril(r e<ecuti4i, e%il(r de ser4iciu, e%il(r de bir(u i
c((rd(nat(ril(r c(m'artimentel(r inde'endente %a de Pre%ect i du' ca#, %a de
Sub're%eci, 6n limita c(m'etenel(r stabilite de le"islaia 6n 4i"(are, a (rdinel(r Pre%ectului i
a structurii (r"ani#at(rice9
c5 sub(rd(narea e%il(r de ser4iciu i a e%il(r de bir(u %a de direct(rii e<ecuti4i !
du' ca#9
d5 sub(rd(narea 'ers(nalului de e<ecuie %a de direct(rul e<ecuti4, e%ul de ser4iciu
sau e%ul de bir(u, du' ca#+
)elaii de colaborare
a5 Se stabilesc 6n cadrul c(lab(rrii %unci(nale dintre structurile de s'ecialitate din
cadrul Instituiei Pre%ectului &unici'iului Bucureti, 'e de ( 'arte i, 'e de alt 'arte, 6ntre
acestea i structurile cu acti4iti similare din cadrul aut(ritil(r i8sau instituiil(r 'ublice ale
administraiei 'ublice l(cale sau centrale, du' ca#+
b5 Relaiile de c(lab(rare i c(('erare e<teri(are se stabilesc numai 'e ba# de mandat
ac(rdat de Pre%ectul &unici'iului Bucureti+
)elaii de reprezentare
a5 Sub're%ecii i 'ers(nalul c(m'artimentel(r din structura (r"ani#at(ric, 6n limitele
le"islaiei 6n 4i"(are i a mandatului ac(rdat de Pre%ect, '(t re're#enta Instituia Pre%ectului
&unici'iului Bucureti 6n relaiile cu celelalte structuri ale administraiei centrale sau l(cale,
aut(riti Audect(reti, (r"anisme, O+N+?+ :uri, etc+, din ar sau strintate9
b5 Funci(narii 'ublici care re're#int aut(ritatea sau instituia 'ublic 6n cadrul un(r
(r"ani#aii internai(nale, instituii de 6n4m@nt, c(n%erine, seminarii i alte acti4iti cu
caracter internai(nal au (bli"aia s 'r(m(4e#e ( ima"ine %a4(rabil rii i Instituiei
Pre%ectului &unici'iului Bucureti+
Direcia B 'e lar"
%urnalul stagiului de practic
&'()&(&))* ;a aceasta data am %(st intam'inati de catre Sub're%ectul Bucurestiului D(ru
Eduard Clbescu care ne:a %acut ( 're#entare amanuntita a institutiei 'e care urma sa (
4i#itam in %iecare sa'tamana 'entru a a%la lucruri n(i si interesante des're administratia
'ublica si nu numai+
&()'(&))* Am %(st re'arti#ata la O%iciile 're%ecturale aici ai a%lat ca sunt 3 la numar, cate un
(%iciu 'entru %iecare sect(r al Bucurestiului si ca ele se (cu'a cu res'ectarea le"alitatii
actel(r 'rimarului, c(nsilului l(cal, * din cei 3 direct(ri e<ecuti4i mi:ai adus la cun(stinta
mai multe din sarcinile dumneal(r de ser4iciu din #iua res'ecti4a si mi:au dat materiale
'entru a ma 'utea %amiliari#a cu m(dul de lucru al c(m'artimentului+
*()'(&))* Directia ser4icii 'ublice dec(ncentrate ! anali#a bu"etel(r ser4iciil(r 'ublice
dec(ncentrate, 're#entarea acti4itatii C(misiei 'entru 4arstnici si e"alitatii de sanse si
alcatuirea arb(ril(r l("ici+
+,()'(&))* ! Descrierea acti4itatii si r(lului C(le"iului 're%ectural Anali#a Bu"etului unui
ON? C(m'letarea un(r c7esti(nare des're %unctia 'ublica si %ucti(narul 'ublic Pre#entarea
anali#ei SCOT : studiu de ca# StarbucDs i IPE++++
&'()'(&))* ! Test din cadrul n(rmati4 al intitutiei 're%ectului Pre#entarea temei de la
arb(rii l("ici B ce tema
')()'(&))* ! Ar7i4are, d(cumentare cu 'ri4ire la le"islaia a'licabil ! ;e"ea ar7i4el(r+++,
Ordinul &AI, Ordinul Pre%ectului ++++++ anali#a mediului e<tern STEP i anali#a %act(ril(r
interesai, dia"rama Fenn
1+,1+),,- ! Ar7i4are, unde am reali#at ('is:uri 'ri4ind Pr("ramul ?u4ernamental
GHR(mania CurataHH 'eri(ada
..+,1+),,- ! Ar7i4are, unde am reali#at ('is:uri 'ri4ind Pr("ramul ?u4ernamental
GHR(mania CurataHH 'eri(ada
),()-(&))* ! Ar7i4are, reali#are ('isuri Pr("ramul ?u4ernamental GHR(mania CurataHH :
'eri(ada
+'()-(&))* ! Fi#ita la Ser4iciul 'ublic c(munitar, re"im 'ermise de c(nducere si
inmatriculari aut( 'entru 're#entarea acti4itatii si a'araturii s'eci%ice, 're#entarea n(il(r
'asa'(arte electr(nice ! 'r(cedura de (binere a 'ermisului i de e<aminare la sal, instituia,
elementele de si"uran ale 'aa'(artel(r electr(nice
&.()-(&))* ! Ar7i4are, unde am reali#at ('is:uri 'ri4ind Pr("ramul ?u4ernamental
GHR(mania CurataHH 'eri(ada
&ai