Sunteți pe pagina 1din 11

Comunicarea de mas prin internet

Butuc Daniel
Baciu Gabriel
Andriescu Tudor

INTRODUCERE
n scurta sa istorie internetul a transformat radical realitatea, o performan
remarcabil pentru un mediu de comunicare cu o vechime de aproximativ 25 de ani n
pre!ent internetul este noua televi!iune, noul !iar sau noul radio, telefonDe altfel apari ia
calculatorului i a re elelor de calculatoare interconectate , precum internetul a creat un nou
canal pentru comunicarea asistat tehnolo"ic i pentru cea de mas#$mailul este un bun
exemplu de comunicare interpersonal,cu caracteristici similare telefonului ,c%t i
scrisorii&haturile , buletinele de tiri electronice ,listserverele i domeniile multi$
user'()Ds$care ini ial s$au numit celule multi$user* repre!int un ca! special de comunicare
asistat , unde mul i comunic cu mul i
+rintre cei care se folosesc intens de avanta,ele noilor tehnolo"ii pentru a$ i populari!a
sau extinde brndul pe platforme online se numr mai to i liderii presei scrise -Ga!eta
.porturilor-, -+ro.port- sau -/urnalul 0ational- au 1nceput, de anul acesta, s profite de
op iunile multimedia pentru a$ i 1mbo" i, 1n variantele online, con inutul editorial cu filme
i comunicare direct cu cititorii, prin forumuri, blo"uri sau site$uri -spin$off-, precum cele
sus inute pentru suporterii echipelor de fotbal de G.+ 2nternetul este noul ,urnal intim, cel
mai bun prieten 3i cel mai la mod ma"a!in
Toate mediile de comunicare 13i "sesc corespondent 1n internet (edia are nevoie de
2nternet, la fel cum 3i 2nternetul are nevoie de media +a"inile informaionale nu vor fi
niciodat accesate dac nu sunt 1n colaborare cu institutele media care s le fac cunoscute
4aptul c tot mai multe instituii media din strintate 13i deschid porile spre acest spaiu
informaional superior altor medii, a determinat ca 3i institutele media de la noi din ar s se
1ndrepte spre o nou er
Totu i , 5orld 5ide 5eb$ul este cel care aduce calculatorul 1n !ona comunicrii de
mas ,site$urile 6eb sunt un ca! special de comunicare de mas ,care cree! un tip diferit de
comunicatorAceast nou surs de comunicare este posibil pentru c internetul aduce costul
comunicrii de mas la un nivel pe care mul i i$l pot permite.pre deosebire de costurile
uria e pe care le implic 1nfiin area unei noi sta ii de radio sau a unui !iar , un individ 1 i
poate crea site$ul su 6eb la un pre foarte micAccesibilitatea acestui nou canal d unei
persoane posibilitatea de a publica electronic orice dore te , 1n mod instantaneu i cu acces la
un public de milioane de utili!atori de internet,ceea ce crea! o nou clas de comunicatori de
mas

&omunicarea de mas se mut pe internet, la fel 3i sentimentul de comunitate Din ce 1n ce
mai muli oameni folosesc acest mediu de comunicare 3i de sociali!are

2
Comunicarea de mas
4enomenul at%t de complex i contradictoriu al comunicrii de mas a cunoscut ,
numeroase tipuri de definire i numeroase perspective de clasificareAstfel ,dup
&5ri"ht ,7comunicarea de mas este orientat ctre audien e lar"i ,etero"ene ,care nu sunt
cunoscute de ctre comunicator 8 mesa,ele sunt transmise 1n mod public i sunt calculate
astfel 1nc%t s a,un" repede la public ,uneori chiar 1n mod simultan ' cu emiterea lor 9
n(&* 8de obicei , ele sunt tran!iente i nu au caracter de documente 1nre"istraten
sf%r it,comunicatorul tinde s fie inte"rat i s ac ione!e 1n or"ani!a ii formale , care implic
mari cheltuieli 7 ' & 5ri"ht , :;<= ,p;=* (ichael >eal ':;??,p:@* sus ine c acest tip de
comunicare 7 eman de la o surs individual sau or"ani!a ional ,prin modalit i de codare
i multiplicare electronice sau mecanice, adresndu$se unor audien e relativ mari , etero"ene
i anonime , care nu au dec%t posibilit i limitate de feedbacA 7Dup al i autori,comunicarea
de mas repre!int 7 practica i produsul care ofer divertisment i informa ii unei audien e
formate din persoane necunoscute 8 aceste con inuturi , transmise pe suporturi tiprite, sonore
i audiovi!uale , au statutul unor mrfuri , care sunt produse industrial ,cu a,utorul unor
tehnolo"ii complexe ,sunt re"ulari!ate de stat i finan ate de firme particulare 8aceste
con inuturi sunt consumate 1n mod personal , privat, de ctre publicul lor 7'TB .ullivan et
allii :;;= , p:?C*8 DE suma intitu iilor i a tehnicilor prin care "rupuri speciali!ate folosesc
tehnolo"ii moderne pentru a distribui con inuturi simbolice unor audien e lar"i , etero"ene i
dispersate7'(/ano6it! , :;<F, volC, p=:*
n limba,ul de specialitate , foarte adesea , aceast no iune este considerat sinonim cu
aceea de mass$media8acest termen s$a format pe teren an"lofon ,prin sinte!a dintre un cuv%nt
en"le! 'mass*,care trimite la 7masa7 de consumatori ai acestor forme culturale , i un cuv%nt
latin 'media*,1n forma sa plural ,care se refer la suporturile pe care sunt fixate mesa,ele
respectiveDac primul element al construc iei este clar , cel de$al doilea repre!int o surs de
permanente ambi"uit i 'conceptuale i lin"vistice*Dup Gves Havoine ':;;?,ppC=$C5*,care
a urmrit diversele accep ii pe care le are acest concept , 7media7 se refer , deopotriv , la
mai multe lucruri diferite I
o tehnic sau un ansamblu de tehnici de ':* producere a mesa,elor i de fabricare a unor
suporturi manevrabile $ ceea ce implic un anume timp de transport8'2* transmitere
instantanee a mesa,elor printr$un canal anume 'unde hert!iene , cablu* ctre un terminal
'receptor , monitor*8
ansamblul mesa,elor create cu a,utorul acestei tehnici 8
ansamblul or"ani!a iilor care produc sau tratea! aceste mesa,e
Ha ora actual, 1n peisa,ul comunicrii de mas , pe l%n" tipurile 7tradi ionale7 de media au
aprut i s$au impus forme noi de comunicareAcestea combin elemente textuale i "rafice
'specifice,p%n de cur%nd ,presei scrise*cu sunete i ima"ini 1n mi care 'tipice
audiovi!ualului tradi ional*, cu ima"ini de sinte! i cu facilit ile tehnolo"ice oferite de
calculatoare , "ener%nd produse care , prin unit ile componente , sunt similare cu cele din
mass$media 7clasic7 , dar care , prin modul de asamblare i de utili!are 'caracterul
interactiv*, sunt total diferite4recvent , media de tip nou este determinat cu termenul
"eneric multimedia 'D(onet , :;;F,p;*
2deea care st la ba!a acestor sisteme este aceea a convergen ei Iea a fost teoreti!at , 1nc
din :;?F , de 0icholas 0e"roponte , cercettor la (assachusetts 2nstitute of Technolo"J 8
C
acesta a sus inut necesitatea combinrii industriilor mass$media cu industriile calculatoarelor
i cu sistemele de telecomunica ii , pentru reali!area unei noi "alaxii de comunicare n urma
acestor conver"en e s$au nscut sistemele 7on$line7 'de la po ta electroonic sau e$mail , prin
care se transmit mesa,e personali!ate unor receptori cunoscu i sau necunoscu i , la 5orld
5ide 5eb , prin care mase enorme de oameni au acces la bnci prin canalele de televi!iune*,
,ocurile video 'care combin ima"ini , texte i "rafice , controlate prin pro"rame de calculator
i accesibile pe monitoare TK sau de calculator*, ima"inile i spectacolele holo"rafice
,televi!iunea di"ital , presa scris di"ital , ma"istralele informa iei 'concentrarea pe un
monitor a mai multor canale 9 televi!iune ,radio , calculator , presa scris*, crearea de realit i
virtuale etc+rin unele caracteristici , aceste sisteme sunt asemntoare cu mass$ media 'au
capacitatea de a atin"e audien e uria e , etero"ene , deprtate "eo"rafic8 au o mare vite! de
transmitere 8sunt finan ate prin cumprare direct , 1nchirierea dreptului de acces,
sponsori!are sau v%n!area de spa iuLtimp pentru publicitate* 8 prin alte aspecte , noile
mi,loace de comunicare 1n mas par mai apropiate de formele de comunicare interpersonal ,
mediate tehnolo"ic 'transmit at%t mesa,e elaborate de speciali ti , c%t i mesa,e fabricate de
persoane particulare , ofer facilit i de dialo" intim , con inuturile transmise nu pot fi
controlate de autorit ile statale*n acest nou spa iu , modul de a face c ,urnalismul se
schimb , este datorit intersec iei mai multor factori I
convergen a mediilor $ ,urnalismul care este nevoit s produc mesa,e cu specific at%t de
pres scris , c%t i de radio , televi!iune , blo" etc Trebuie s stp%neasc tehnici
profesionale diverse8
hypermedia 9 crearea unor texte care , prin modalit i variate de evadare din ele 'de la linAu$
ul ctre alte texte p%n la deschiderea de ferestre audiovi!uale 1n textul de tip 7pres scris7* ,
scufund consumatorul 1ntr$o spiral nesf%r it de alte i alte mesa,e8
fragmentarea i personalizarea mesajelor 9 ,urnali tii nu mai au de a face cu o mas amorf
de consumatori , ci cu publicuri active8 1n consecin , aceea i informa ie poate fi editat
diferit , pentru diferitele tipuri de produse din cyberspace 'spa iul virtual 1n care multiple
comunit i de internau i folosesc comunicarea mediat de calculator*, deci pentru diferitele
tipuri de public
Dintr$o perspectiv sintetic , mass$media 'sau forme 7clasice7 ale comunicrii de mas* se
refer la Dinstitu iile sociale care se ocup cu producerea i distribu ia cuno tin elor i care
se distin" prin urmtoarele caracteristici I folosirea unor tehnici 'relativ* avansate pentru
produc ia de mas i distribuirea mesa,elor8 or"ani!area ri"uroas i re"lementarea social a
activit ii lor8 trimiterea mesa,elor ctre audien e '1n mod poten ial* foarte mari , care sunt
necunoscute comunicatorului i libere s$i preia mesa,ele sau s le refu!e7'D(cMuail,
:;F5,p=;F*


Modelul comunicrii de mas prin internet
4i"ura de mai ,os este o 1ncercare sumar de a repre!enta comunicarea de mas prin internet ,
un nou cadru ce ofer posibilitatea mai multor surse de a comunica mai multor receptori De
remarcat e c 1n acest model simplificat con inutul este oferit nu numai de or"ani!a ii , ci i
de indivi!iBsin"ur persoan 1ndepline te func iile de decodificare , interpretare i
=
codificareDe adu"at mai e c fi"ura de mai ,os nu e un model cu sens unic&omunicarea nu
are loc de la st%n"a la dreapta ,ci este direc ionat ctre centru&omunicatorul de mas
tradi ional nu mai este 1n mod necesar cel care ini ia! procesuln schimb , este posibil ca
receptorul s$ i alea" momentul i modul de interac iune. !icem c vrei s afli ce s$a
1nt1mplat 1ntr$un meci 1n care ,oac echipa ta favorit de fotbal , iar meciul a intrat 1n
prelun"iri i s$a terminat t%r!iu 1n noapten ca!ul mi,loacelor tradi ionale ,ar trebui s a tep i
ca !iarul s ias a doua !i pe pia sau s a tep i ca postul tu TK favorit , re eaua de cablu
sau postul de radio s$ i comunice re!ultatulAv%nd internet , po i s intri pe o pa"in cu tiri
sportive i s "se ti informa ia imediatn plus , dac vrei s tii mai mult ,po i s vi!ite!i
site$ul 6eb al echipei pentru amnunte i s verifici pa"ina de comentarii pentru a vedea
reac iile de dup meci ale altora+e scurt, membrii publicului au un mai mare control asupra
procesului

B alt caracteristic important a modelului de comunicare de mas prin internet este c
mesa,ele direc ionate ctre fiecare receptor 1n parte nu sunt indenticeDe exemplu ,ai foarte
multe op iuni cu privire la pa"ina de start care apare atunci c%nd accese!i internetuln plus ,
este posibil ca fiecare receptor s$ i personali!e!e informa ia pe care o prime teDe
exemplu , #xcite ofer multe confi"ura ii diferite ,care 1 i permit s ale"i re!ultate sportive
,titluri de articole din !iare ,rapoarte despre pia a de capital , previ!iuni meteo i tiri din
divertisment)nii scriitori au carcteri!at modelul de comunicare de mas prin internet ca pe
un model de tip 7extra"e7 'receptorul extra"e numai informa ia pe care o dore te*

n plus ,1n modelul comunicrii de mas prin internet , fluxul mesa,elor este unul
nonlinearDe exemplu , un !iar este fcut 1n a a fel 1nc%t s fie citit dinspre pa"ina : 1nspre
pa"ina 2 i a a mai departe B carte este fcut s fie citit dinspre capitolul : ctre capitolul
2 "ra ie hipertextului , o modalitate de a pre!enta informa ia 1n care textul , sunetele ,
ima"inile i ac iunile sunt le"ate 1ntr$un fel care 1 i permite s sari de la una la alta 1n ce
ordine vrei , receptorul nu mai trebuie s 1nceap cu 1nceputul pentru a "si informa ia pe care
o dore te De pild ,cutm informa ii despre beneficiile minereului de !inc pentru
sntatenainte de apari ia 6eb$ului , ar fi trebuit s "sesc o carte de specialitate , s m uit
la cuprins sau la index i apoi s caut ce doresc 1n pa"inile respectiveAcum , am cutat pur i
simplu pe internet cuvintele 7!inc7 i 7sntate7 ,ceea ce m$a dus la pa"ina adecvat din
enciclopedia online (other0aturecomAcea pa"in con inea un lunA ctre alt pa"in, 1n
care se discuta chiar despre utili!are !incului pentru tratarea rcelii ,exact inform ia de care
aveam nevoie
n cele din urm , fi"ura de mai ,os arat c at%t indivi!ii ,c%t i or"ani!a iile sunt le"a i
printr$un mediu 1ncon,urtor intermediat de calculatorAcest lucru u urea! foarte mult
interac iunea i feedbacAul De exemplu ,revista online .latecom are un site intitulat 72ntr la
btaie7 , unde cititorii pot trimite mesa,e care comentea! articolele din revistAcest mediu
permite oamenilor i or"ani!a iilor s fie conecta i 1n moduri fr precedent ,care permit
forme complet noi de interac iune.ite$ul de licita ii e$baJ 1i reune te pe cumprtoriii i
v%n!torii din 1ntrea"a lume&lubul virtual humanitiesclassics aduce laolalt oameni care n$
au tiut probabil nciodat unul de cellalt i le permite s discute despre Descartes i
5a"ner2nternetul conectea! productorii i clien ii i face posibil comer ui electronic)na
peste alta,noul model , oric%t ar fi de incomplet ,su"erea! un nou mod de a conceptuali!a
comunicarea de mas 1n epoca internetului
5
4i"ura : repre!int modelul de comunicare de mas prin internet
."e ile nu sunt orientate 1n sens unic ,s"e ile repre!int con inutul i mesa,e diferen iate
(esa,ele diferen iateI : nonlineare
2 personali!ate
Ba!a de plecare a utili!atorului e nonlinear

2ndivid
Br"ani!a ie
2ndivid
Br"ani!a ie
2ndivid
Br"ani!a ie
+a"ini 6eb
#$mail
Grupuri de tiri
(ediul
1ncon,urtor
intermediat de
calculator
<
Rolul unui newsletter n comunicarea public
Ne6sletter$ul este o Dpublicaie7 distribuit re"ulat cu un subiect de ba! iar cei interesai
pot s se abone!e 3i s primeasc mai multe detalii&ele mai multe ne6sletter$e sunt publicate
de cluburi,biserici,asociaii,societi,3i cel mai des de companii de afaceri, pentru a furni!a
informaii utile anumitor persoane
0e6sletter$ul electronic este un fel de N buletin de 3tiri O on$line, livrat re"ulat prin e$mail
utili!atorilor care s$au abonat in prealabil n ultima vreme, tot mai multe companii
'or"ani!aii* apelea! la acest mi,loc de informare a propriului public, deoarece pe internet
totul evoluea! rapid 3i din necesitatea de a$i ine la curent pe cei interesai
n "eneral se evit publicarea unui ne6sletter de dimensiuni mari Bbiectivul urmrit nu este
creearea unei liste de n abonai, ci profitul afacerii celui care$l public &reearea unei liste de
n abonai este doar un mi,loc pentru atin"erea scopului .copul unui ne6sletter electronic este
construirea unei relaii cu publicul int 3i apropierea acestuia de oferta companiei Trebuie
"%ndit de la 1nceput la ce va fi folositI 1n multe ca!uri ne6sletter$ul este folosit pentru a face
cunoscut numele unei companii sau anunarea diferitelor evenimente din ,urul companiei
'afacerii*
Dac ne6sletter$ul se adresea! unei arii de clieni, atunci se poate promova prin intermediul
lui 3i servicii noi, produse sau soluiiAtunci c%nd este ca!ul, se pot promova oferte
speciale,reduceri, etc Din punctul de vedere al ima"inii, ne6sletter$ul electronic a,ut prin a
demonstra c acea companie se afla intr$o !ona de v%rf
+entru a avea un mare succes ne6sletter$ul trebuie trimis re"ulatDac din diferite motive nu
se poate editarea 3i difu!area constant a unui ne6sletter este mai bine sa nu se 1nceap
publicarea luiHivrarea nere"ulat sau editarea superficial ar duna ima"inii companiei, in
loc s contribuie la aceasta 1n mod po!itiv&reearea unui ne6sletter electronic de calitate
aduce o serie beneficii msurabileI
#ste un instrument de marAetin" extrem de ieftin
n felul acesta se rmane in contact permanent cu abonaii
+ublicarea este perceput de cititori ca o luare 1n serios a propriei afaceri
.e construie3te o relaie cu abonaii, o relaie ba!at pe 1ncredere 3i informare
Bamenii cumpr in "eneral de la cei care le plac,pe care ii cunosc 3i 1n care au 1ncredere
&ompania american 0ielsen 0orman Group a efectuat 1n 2@@2 un studiu care a demonstrate
c ne6sletter$ul electronic economise3te foarte mult timp, punct%nd un anumit coninut sau
trimi%nd la un volum mai mare de informaii&onform studiului 2CP din ne6sletter$e sunt
citite inte"ral8 5@P sunt parcurse 3i citite parial 8 2?P nu au fost niciodat deschise
+artea cea mai important a unui ne6sletter este titlul acestuia care trebuie pus 1n partea de
sus puin mai ,os de numele companieiHan" numele companiei putem pune 3i lo"o$ul
acesteia, in ca!ul in care exist Titlul 'primele r%nduri* este primul contact pe care 1l avem cu
cititorul, iar ceea ce scriem aici trebuie s fie interesant 3i captivant pentru cei rora ne
adresm, pentru a le menine interesul 3i pentru a$i face s citeasc in continuare
+uin mai ,os de titlu se poate introduce un editorial pe o tem specific, un interviu cu o
persoan repre!entativ 3i care ar putea spune lucruri interesante pentru clienii 3i potenialii
clieni, un articol scris de cineva recunoscut 1n domeniu sau un articol al unor oameni din
conduerea companiei n ca!ul 1n care articolul e mai detaliat sau are le"atur cu ceva de pe
internet se poate pune un linAn cadrul acestui articol, pentru a creea o ima"ine bun, se pot
pune po!e care au le"atur cu compania, produsele acesteia, etc +entru un impact maxim
trebuie s ne asi"urm c po!a are re!oluie 3i calitate maxim
?
>olul unui ne6sletter in comunicarea public este de a informa populaia +opulaia poate fi
informat despre ce se petrece 1n ora3ul lor, ultimele deci!ii luate de persoane cu funcie de
conducere, proiecte de viitor, 3i multe alte domenii care in de spaiul unde populaia 13i
desfa3oara activitatea Dupa prerea mea, cel mai rapid mod de a aduce la cuno3tina unei
persoane un anumit lucru este ne6sletter$ul electronic deoarece a,un"e foarte repede la un
numar mare de persoane,3i,tot mai mult lume are calculator 3i internet
Daca fiecare om dintr$un ora3 ar avea calculator le"at la reteaua de internet 'si bine1neles
csu de e$mail* informaia trimis ar a,un"e la toat lumea+entru ca acest sistem sa
funcione!e ar trebui ca primaria fiecarui ,ude sa aiba o ba!a de date cu toi cei care au acces
la internet 3i doresc s fie informai+ersoanle doritoare ar trebui sa fie 1mparite 1n mai multe
cate"orii deoarece pot exista anumite mesa,e care privesc doar o anumit parte a populaiei,
de exemplu un mesa, despre formarea unei asociaii a patronilor de cluburi 3i discoteci n$o sa
interese!e pe nimeni ci doar pe oamenii care fac parte din acea cate"orieDac populaia ar fi
1mprit in ct mai multe se"mente s$ar face o diferen 1ntre mesa,ele de interes public 3i
celelalte mesa,e care privesc un numr relativ mic de persoane
n !onele rurale, unde la ora actual informarea prin ne6sletter electronic are cea mai
slaba 3ansa de informare,trebuie informat populaia prin afi3e puse 1n locuri frecventate des
de oameni, !iare "ratuite 3i flutura3i plasai ,dac nu la fiecare om mcar la fiecare
"ospodrie
+rintr$un ne6sletter electronic se pot face foarte rapid 3i pe un e3antion foarte mare
diferite sonda,e de opinie, se poate afla foarte repede opinia public cu privire la o anumit
situaien comunicarea public ne6sletter$ul trebuie s conin informaii care privesc
ma,oritatea persoanelor
Trebuie folosit un limba, u!ual, fr termeni de specialitate 3i cuvinte rar 1nt%lnite, pentru ca
mesa,ul s fie ct mai clar pentru toat lumea din toate cate"oriile societii Trebuie s se
foloseasc un limba, sobru, diplomat, pentru c, in lipsa acestuia mesa,ul poate s nu fie luat
1n seriosnainte de a informa oamenii prin ne6sletter electronic trebuie fcut o campanie
care s informe!e oamenii despre beneficiile pe care$l poate aduce acesta 3i pentru ca oamenii
s fie c%t mai receptivi
n conclu!ie ne6sletter$ul electronic 1n comunicarea public a,ut la formarea unei
le"aturi 1ntre populaie 'opinia public* 3i persoanle publice, se pot face 1ntr$un timp scurt
sonda,e de opinie, se poate afla 3i manipula opinia public +entru a avea un impact maxim
asupra "rupului int, ne6sletter$ul trebuie s conin informaii de interes naional 3i trimise
periodic&ea mai mare problem a informrii populaiei prin ne6slletter electronic este ca nu
toat lumea are acces la canalul de primire al acestuia 'internetul*
Blogurile si politica
Ha 1nceputurile apariiei blo"$urilor nu se putea pune problema influenrii sferei politice de
ctre acestea +e msur ce numrul acestora cre3te 1n ritmuri astronomice, ma,oritatea
speciali3tilor din acest domeniu se concentrea! asupra "radului de putere politic a reelelor
sociale
&ercettorii au fost 1ntotdeauna preocupai de modul cum teoria reelelor sociale poate s
descrie formarea 3i influena anumitor centri asupra opiniei publice Aciunea colectiv,
ale"erea votului 3i alte metode de participare politic se afl sub controlul reelelor sociale n
acest sens, 1n ultimii ani au fost reali!ate o serie de cercetri 3i simulri asupra proceselor
colective de formare a opiniei publice 1n scopul de a 1nele"e mai bine 3i mai exact cum
reelele sociale influenea! politica
F
(odul de or"ani!are a blo"urilor 3i conexiunile dintre acestea formea! a3a!isa blo"osfer,
structur care devine astfel predispus la anali!a reelelor
n ultimele cinci decenii, speciali3tii din domeniile politic, economic 3i sociolo"ic au
de!voltat o serie de instrumente pentru studierea reelelor sociale ns, datorit condiiilor
tehnolo"ice ale momentului, ace3tia 3i$au 1ndreptat atenia asupra unor reele de mici
dimensiuni
Aceste blo"$uri ce devin Qpuncte de atracieQ am putea considera c se transform de fapt 1n
niste Qblo"o$poriQ, iar media politic direcional, care formea! curentul politic principal de
opinie public, se va concentra asupra acestoraQ, astfel 1nc%t va a,un"e s acione!e ca o curea
de transmisie 1ntre blo"osfer 3i cele mai puternice entiti politice
.$a a,uns astfel la cea mai rapid ascensiune a unui instrument de comunicare n numai cinci
ani, blo"$urile s$au nscut, au evoluat 3i au a,uns s influene!e spectrul politic prin
intermediul comentariilor politice 3i afect%nd coninutul informaiilor din mass$media
n acela3i timp, blo"$urile vor avea un ascendent asupra domeniului politic deoarece
tehnolo"ia informaiei a devenit omnipre!ent 3i obli"atorie, iar "eneraia actual va fi o
"eneraie interactiv, de cultur multi$media Tinerii au 1nceput de,a s nu mai utili!e!e 3tirile
TK, prefer%nd site$urile online, mai ales cele independente Aceast situaie este asemntoare
cu Kestul slbatic, iar "eneraia Q6iredQ va fi foarte "reu 1ndreptat ctre spaiul de vot politic
n nici un ca! lupta nu se va da pe ecranele TK, ci 1n special pe tr%mul interactiv al
conver"enei dintre computer, telefon mobil 3i TK, 1n care blo"$ul va ,uca un rol important
deoarece 1nma"a!inea! de,a la un loc funciile corespondente aparatelor de mai sus, adicI
transfer de informaii prin computer, conexiune cu telefoanele mobile, prin moblin" 'mobile
blo""in"* 3i stocare de ima"ini, care 1n cur%nd se va transforma 1n stocare de fi3iere video,
probabil 1n timp real, exact ca un post TK
Retelele sociale pe internet
>eelele sociale online au devenit populare 1n 2@@C, o dat cu lansarea unor 6ebsite$uri ca
N4acebooAO, NTribenetO 3i NHinAed2nO Ha ora actual exist peste 2@@ de site$uri sociale
online importante (otorul de cutare NGoo"leO a lansat 1n ianuarie 2@@2 reeaua online
NBrAutO, iar NRibopO s$a lansat recent ca reea social a vorbitorilor de spaniol 3i
portu"he!
n aceste comuniti online, un set iniial de fondatori trimit mesa,e prin care invit
membri ai reelelor lor personale de contacte s se alture reelei 0oii membri repet acela3i
proces 3i contribuie la cre3terea numrului de membri 3i la asi"urarea unor le"turi "lobale
.ite$urile ofer servicii de tipul actuali!rii crilor de vi!it online ce conin adresele de mail
ale cunoscuilor, vi!uali!area profilului membrilor, crearea de noi contacte prin pre!entarea
serviciilor
.ite$uri de tipul NHive/ournalO 1ncura,ea! interconectarea unor 6eblo"uri, iar pasul
urmtor este ideea unor N.emantic .ocial 0et6orAO care va interconecta at%t oameni, c%t 3i
6eblo"uri, cum ar fi N.tumble)ponO 3i N4unchainO #xist soft6are special pentru crearea
unei reele sociale proprii, cum ar fi N.partaO sau conceptele de afaceri N#cademJO,
N>efer0etO sau N.hortcutO
;
Concluzie
n conclu!ie ,internetul este ultima mare provocare a inova iilor tehnolo"ice 1n comunicarea
de mas,este un produs al societ ii moderne ,const%nd dintr$un set de re ele&omunicarea de
mas prin internet s$a dovedit a fi un mi,loc de comunicare care ofer acces la o "roa! de
informa ii care pot fi stocate 1n diferite puncte ale planetei noastre
n ,urul valorii internetului se poart discu ii i de!bateri p1n la infinit'at%t de bine c%t i de
ru ,dar p%n la urma nu s$a a,uns la un numitor comun cu referire la avanta,ele i
de!avanta,ele internetului*.pre exemplu (anuel &astells a spus , 7 indiferent de atitudinea
noastr fa de internet , trebuie s lum 1n calcul faptul c internetul i re elele de
calculatoare , au devenit coloana vertebral a tuturor societ ilor moderne din 1ntrea"a
lumen :;;5 existau cel pu in :@ milioane de utili!atori ai internetului ,iar la sf%r itul anului
2@@C numrul acesta a crescut considerabil ,a,un"%nd p%n la ?@@ milioane de persoane , i 1n
2@@5 numrul acestora va a,un"e la un miliard , lu%nd 1n considerare diferen a enorm 1ntre
rile de!voltate i cele 1n curs de de!voltaren plus , toate ativit ile ,1ncep%nd de la cele
financiare i mass$media i p%n la mi crile politice i sociale ,toate aceste sfere sunt
or"ani!ate 1n ,urul internetului 7ns acum , 1n 2@:2 , se presupune c numrul utili!atorilor
de internet a dep it demult numrul ma"ic fiind cel de un miliardB astfel de cre tere a
coeficientului de comunicare de mas prin internet ar putea deveni un proces "lobal de
asimilare a informa iei ,de 1nv are+rin intermediul comunicrii prin internet cre te
poten ialul intelectual al omului modern>evolu ia tehnolo"ic i cea informa ional care e
1n curs de desf urare duce la o cre tere a nivelului de cuno tin e care pot 1mbunt i
capacit ile tehnice de prelucrare a informa iei
2nternetul poate fi considerat un mi,loc 'sau un proces tehnic * al timpului nostru care d o
form nou i rearan,ea! sistemul de interdependen social ,precum i aspecte ale vie ii
noastre personale
:@
Bibliografie:
&oman (ihai, Introducere n sistemul mass media , 2a i , #ditura +olirom ,:;;;
DominicA /oseph >, Ipostazele comunicrii de mas:media n era digital ,Bucure ti ,
#ditura I&omunicarero ,2@@;
(elvin HDe4leur i .andra Ball$>oAeach , Teorii ale comunicrii de mas , 2a i , #ditura
+olirom , :;;;

::