Sunteți pe pagina 1din 2

EXPLOZIA STELARA

Pasul 1~~Se scrie problema in centrul unei stelute cu 5


colturi ;
Pasul 2~~In varful fiecarui colt al stelutei se scriu
intrebari de tipul:
*ce?
*cine?
*unde?
*de ce?
*cand?
Pasul 3~~Se imparte clasa in grupuri;
Pasul 4~~Se lucreaza la nivelul grupurilor pentru
elaborarea unei liste cu
intrebari multe si diverse;
Pasul 5~~Se comunica intregii clase rezultatele muncii de grup. Lista de intrebari initiale poate
genera altele,neasteptate; Optional,se poate proceda si la elaborarea de raspunsuri.
Avantaje
*usor de aplicat oricarei varste si unei palete largi de domenii;
*este in acelasi timp o modalitate de relaxare si o sursa de noi descoperiri;
*obtinerea a cat mai multe intrebari duce la cat mai multe conexiuni intre concepte.
Eplozia stelar! este o metod! de stimulare a creativita"ii, o modalitate de relaare a copiilor #i
se bazeaz! pe formularea de $ntreb!ri pentru rezolvarea de probleme #i noi descoperiri.
Starbursting %englez! star & stea, burst & a eploda', similar, brainstormingului, $ncepe din centrul
conceptului #i se $mpr!#tie $n afar!, cu $ntrebari, asemenea eploziei stelare. Etapele acestei
metode sunt urm!toarele: anun"area temei ()rimul razboi mondial* care este scris! pe tabl! #i se
$n#ir! c+t mai multe $ntreb!ri care au leg!tur! cu ea. ,n bun punct de plecare $l constituie cele de
tipul -e., ,nde., /e ce., -and.. 0poi colectivul se poate organiza $n grupuri preferen"iale.
1rupurile lucreaz! pentru a elabora o list! cu c+t mai multe $ntreb!ri #i c+t mai diverse. ,rmeaz!
comunicarea rezultatelor muncii de grup #i eviden"ierea celor mai interesante $ntreb!ri #i
aprecierea muncii $n ec2ip!. 3acultativ, se poate proceda #i la elaborarea de r!spunsuri la unele
dintre $ntreb!ri. 4etoda starbursting este u#or de aplicat oric!rei v+rste #i unei palete largi de
domenii. 5u este costisitoare #i nici nu necesit! eplica"ii am!nun"ite. )articipan"ii se prind
repede $n 6oc, acesta fiind pe de o parte o modalitate de relaare #i, pe de alt! parte, o surs! de
noi descoperiri.