Sunteți pe pagina 1din 116

UNIVERSITATEA OVIDIUSCONSTANA

FACULTATEA DE DREPT
SPECIALIZAREA DREPT
NOTE DE CURS
DREPT PENAL,
PARTEA SPECIAL I
LECT.UNIV.DR. Vasile DRGHICI

ASIS.UNIV.DRD. Maia!a MITRA
CONSTANA "##$
STRUCTURA CURSULUI
Cursul de drept penal, partea special, este o disciplin de an i este
structurat n dou pri:
- prima parte se studiaz n primul semestru i cuprinde primele patru
titluri (art. 155 - 258 C. pen.)
- a doua parte se studiaz n al doilea semestru i cuprinde urm!toarele
ase titluri (art. 25" - #$1 C. pen.)
2
2
INFRACIUNI
CONTRA SIGURANEI STATULUI
ASPECTE GENERALE %
%n&raciunile contra si'uranei statului reprezint! &i'a ()&* de
in&raciuni care se studiaz!, din partea special! a dreptului penal.
(cest aspect are la )az! &aptul c!, si()a!+a s,a,)l)i este *aloarea
social! &undamental! &!r! de care celelalte *alori nu ar putea e+ista.
,i'urana statului este &ormat! din : s)-ea!i,a,ea, i!.e&e!.e!+a,
)!i,a,ea /i i!.i-i0i1ili,a,ea acestuia. -n c&m. cu art. 1 din .. 51/1""1,
si'urana statului este de&init! ca &iind:
starea de legalitate, de echilibru i de stabilitate social, ecoo!ic
i "olitic ecesar e#iste$ei i de%&oltrii statului a$ioal ro!', ca stat
su&era, uitar, ide"edet i idi&i%ibil, !e$ieriiordiii de dre"t
"recu! i a cli!atului de e#ercitare e(grdit a dre"turilor, libert$ilor
i (datoririlor )uda!etale ale cet$eilor "otri&it "rici"iilor i
or!elor de!ocratice statoricite "ri Costitu$ie* +
-ntra'a le'islaie rom0n! tre)uie s! ocroteasc! &iina statului at!t pe
plan i!,e! c!t i pe plan e2,e!.
(ceast! prote1are se &ace prin incriminarea i sancionarea &aptelor
periculoase n : C3.)l Pe!al 4a,.5667589:, dar i intr-o serie de le'i
speciale:L.95;5<<5, L.65;5<<5, L.5=;5<<".
#
#
TRDAREA4a,.566 C.&e!:
5. C3!+i!),)l le(al%
,-a"ta cet$eaului ro!' sau a "ersoaei )r cet$eie, do!iciliat "e
teritoriul statului ro!', de a itra ( legtur cu o "utere sau cu o orgai%a$ie
stri ori cu age$i ai acestora, ( sco"ul de a su"ri!a sau tirbi uitatea i
idi&i%ibilitatea, su&eraitatea sau ide"ede$a statului, "ri ac$iui de
"ro&ocare de r%boi cotra $rii sau de (lesire a ocu"a$iei !ilitare strie, ori
de sub!iare ecoo!ic sau "olitic a statului, ori de aser&ire )a$ de o "utere
strai, sau de a.utare a uei "uteri strie "etru des)urarea uei acti&it$i
du!oase (!"otri&a sigura$ei statului,se "ede"sete cu dete$iue "e &ia$
sau cu (chisoare de la /0 la 10 de ai i iter%icerea uor dre"turi*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - este identic la toate in&raciunile contra
si'uranei statului i anune este reprezentat de si()a!+a !a+i3!al* ca *aloare
social! &undamental! i relaiile sociale care se nasc i e*olueaz! n 1urul i n
str0ns! le'!tur! cu respecti*a *aloare
7 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial 7 este reprezentat de ansam)lul relaiilor sociale
ce pri*esc unitatea, indi*izi)ilitatea, su*eranitatea i independena statului.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- 7 este cali)icat 7 cetean rom0n sau apatrid cu domiciliul
n 2om0nia. 3ste posi)il! participaia n toate &ormele sale.
7 s)1ie>,)l &asi- - este statul rom0n.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial 7 se realizeaz! prin aciunea de a intra n le'!tur! cu o
putere str!in! sau cu a'eni ai acestora. (ceast! aciune presupune sta)ilirea unui
contact cu unul din &actorii pre*!zui de le'e prin scris, prin intermediul unei
persoane sau prin orice alte mi1loace. 3lementul material se poate s!*0ri n ar!
sau str!inatate.
7 )'aea i'e.ia,* 7 realizarea unei st!ri de pericol pentru si'urana
statului.
7 a&3,)l .e >a)0ali,a,e - rezult! din ns!i s!*0rirea &aptei.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-B+ie 7 intenia direct! cali&icat! prin scop.
=. F3'e. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. A>,e &e(a,i,3ae: sunt posi)ile i sunt asimilate tentati*ei
". Te!,a,i-a: se pedepsete c&m. art. 14# al. 1 i 2 C. pen
5
5
9. Fa&, >3!s)'a,: in&raciunea se consum! n momentul n care &!ptuitorul intr!
n le'!tur! cu o putere, or'anizaie str!in! ori cu a'eni ai acestora, deoarece n
acest moment se creaaz! starea de pericol pentru si'urana statului
SANCIUNI%
7 deteniunea pe *ia! sau
7 nc6isoarea de la 15-25 de ani i
7 interzicerea unor drepturi.
TRDAREA PRIN ACUTAREA INAMICULUI4a,.56$ C.&e!:
5. C3!+i!),)l le(al%
,-a"ta cet$eaului ro!' sau a "ersoaei )r cet$eie do!iciliat "e
teritoriul statului ro!', care, ( ti!" de r%boi3
a4 "red teritorii, ore, "o%i$ii de a"rare, de"o%ite ori istala$ii ale )or$elor
ar!ate ro!'e sau care ser&esc a"rarii5
b4 "red a&e, aeroa&e, !aii, a"arate, ar!a!et sau orice alte !ateriale
care "ot slu.i "urtrii ra%boiului5
c4 "rocur du!aului oa!ei, &alori i !ateriale de orice )el5
d4 trece de "artea ia!icului sau e)ectuea% alte ac$iui care sut de atur s
)a&ori%e%e acti&itatea du!aului ori s slbeasc "uterea de lu"t a )or$elor
ar!ate ro!'e sau a ar!atelor aliate,
se "ede"sete cu dete$iuea "e &ia$ sau (chisoare de la /0410 de ai i
iter%icerea uor dre"turi*
Cu aceeai "edea"s se sac$ioea% cet$eaul ro!' sau "ersoaa
)r cet$eie do!iciliat "e teritoriul statului ro!', care, ( ti!" de ra%boi,
lu"t sau )ace "arte di )or!a$ii de lu"t (!"otri&a statului ro!' sau a
alia$ilor si*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!i %
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> 7 este identic la toate in&raciunile contra
si'uranei statului
7 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este comple+, &ormat din si()a!+a s,a,)l)i i
>a&a>i,a,ea .e a&*ae a s,a,)l)i
7 31ie>, 'a,eial 7 este reprezentat de o)iecti*ele, )unurile sau *alorile
asupra c!rora se ndreapt! acti*itatea in&racional!: teritorii, orae, poziii de
ap!rare, depozite, instalaii, na*e, aerona*e, maini, armament, materiale, etc.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii %
7s)1ie>,)l a>,i- 7 este acelai ca la in&raciunea de tr!dare
7s)1ie>,)l &asi- - statul rom0n dar i un aliat al acestuia
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
5
5
7 ele'e!,)l 'a,eial 7 se realizeaz! printr-o aciune sau inaciune de
a1utare a inamicului: predarea de teritorii, trecerea de partea inamicului, procurarea
de oameni sau *alori. 7oate acestea tre)uie s! se s!*0reasc! numai &e ,i'& .e
*013i(art.15# c.pen)
7 )'aea i'e.ia,* - producerea unei st!ri de pericol pentru si'urana
statului
7 a&3,)l .e >a)0ali,a,e - tre)uie s! se constate ntre aciunile
&!ptuitorului i urmarea imediat!.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenie direct! sau indirect!
=. F3'e. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. A>,e &e&aa,3ii 7 sunt asimilate tentati*ei i pedepsite ca atare
". Te!,a,i-a 7 se pedepsete c&m.art.14# C. pen
9. Fa&, >3!s)'a, 7 in&raciunea se consum! n momentul s!*0ririi elementului
marerial al in&raciunii i producerea strii de pericol pentru si'urana statului
SANCIUNI%
- deteniunea pe *ia! sau
- nc6isoarea de la 15-25 de ani i
- interzicerea unor drepturi.
TRDAREA PRIN TRANSMITERE DE SECRETE 4ART.568 C.&e!:
5. C3!+i!),)l le(al%
Tras!iterea secretelor de stat uei "uteri sau orgai%a$ii strie ori
age$i ai acestora, "recu! i "rocurarea de docu!ete sau date ce costituie
secrete de stat, ori de$ierea de ase!eea docu!ete de ctre cei care au
calitatea de a le cuoate, ( sco"ul tras!iterii lor uei "uteri sau orgai%a$ii
strie ori age$i ai acestora , s&'rite de u cet$ea ro!' sau de o "ersoa
)r cet$eie do!iciliat "e teritiriul statului ro!', se "ede"sete cu
dete$iue "e &ia$ sau cu (chisoare de la /0 la 10 de ai i iter%icerea uor
dre"turi*
Aceleai )a"te, dac "ri&esc alte docu!ete sau date care "ri caracterul
i i!"orta$a lor )ac ca )a"ta s&'rit s "ericlite%e securitatea statului, se
"ede"sesc cu (chisoare de la 0 la 16 de ai i iter%icerea uor dre"turi*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> 7 este comun tuturor in&raciunilor contra
si'uranei statului
7 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial 7 l reprezint! ansam)lul relaiilor sociale care
pri*esc si'urana statului i a c!ror ap!rare este asi'urat! prin stricta ap!rare a
secretului de stat (c&m. art 158 C. pen) 9secretele de stat sunt documentele i datele
$
$
care prezint n mod *dit acest caracter, precul i cele declarate sau cali&icate
ast&el prin 6otr0re a :u*ernului;
7 31ie>,)l 'a,eial < este documentul care conine secrete de stat (n
ori'inal sau copie, inte'ral sau p!ri din document)
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii %
7 s)1ie>,)l a>,i- 7este identic ca la in&raciunea de tr!dare
7 s)1ie>,)l &asi- 7 statul rom0n
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial < se realizaeaz prin aciuni de: transmitere,
procurare sau deinere de documente n scopul transmiterii lor
7 )'aea i'e.ia,* < o stare de pericol pentru si'urana statului
7 le(*,)a .e >a)0ali,e,e < se impune sta)ilirea ei ntre elementul material
i urmarea imediat!
9A.La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie < intenie direct! sau indirect!
=. F3'e. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii < sunt asimilate tentati*ei i pedepsite ca atare
".,e!,a,i-a < se pedepsete c&m. art. 14# C. pen
9. ?a&, >3!s)'a, < in&raciunea se consum! n momentul producerii urm!rii
imediate
SANCIUNI%
- deteniunea pe *ia! sau
- nc6isoare de la 15 la 25 de ani sau de la 5 la 28 de ani n &orma atenuat! i
interzicerea unor drepturi
ACIUNI DUDMNOASE CONTRA SIGURNEI STATULUI 4ART.56E
C.&e!:
5. C3!+i!),)l le(al%
F-a"tele "re&%ute ( art* /00 i /07, s&'rite de u cet$ea stri sau
de o "ersoa )r cet$eie care u do!icilia% "e teritoriul statului ro!', se
"ede"sesc cu dete$iuea "e &ia$ sau cu (chisoare de la /0 la 10 de ai i
iter%icerea uor dre"turi*
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> 7 este comun tuturor in&raciunilor contra
si'uranei statului
7 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial G este identic cu cel al in&raciunilor de tr!dare i
de tr!dare prin a1utarea inamicului
4
4
7 31ie>,)l 'a,eial < este identic cu cel al in&raciunilor de trdare i de
tr!dare prin a1utarea inamicului
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- Geste cali&icat, reprezentat de un cet!ean str!in sau
apatrid care nu domiciliaz! pe teritoriul !rii noastre. =articipaia este posi)il! n
toate &ormele sale, cu condiia ca, toi coautorii s! ai)! calitatea cerut! de le'e.
%nsti'atorii i complicii pot a*ea i calitatea de cet!ean rom0n
7 s)1ie>,)l &asi- - este statul rom0n
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
7 ele'e!,)l 'a,eial 7 n acest caz e+ist! o per&ect! concordan! a acesteia
cu in&ractiunile de tr!dare i tr!dare prin transmitere de secrete i de asemenea, n
ceea ce pri*ete sanciunea.
SPIONACUL4a,.56< C.&e!:
5. C3!+i!),)l le(al%
,-a"tele "re&%ute ( art* /08, s&'rite de u cet$ea stri sau de o
"ersoa )r cet$eie care u do!icilia% "e teritoriul statului ro!', se
"ede"sesc cu dete$iue "e &ia$ sau cu (chisoare de la /0 la 10 de ai i
iter%icerea uor dre"turi*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii% -n toate aspectele, acesta este identic cu cel al
in&raciunii de tr!dare prin transmitere de secrete
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- < este cali)icat, reprezentat de un cet!ean str!in sau
apatrid care nu locuiete n 2om0nia. Cet!enii rom0ni care contri)uie la
s!*0rirea acestei in&raciuni nu pot &i dec0t complici sau insti'atori
7 s)1ie>,)l &asi- < este staul rom0n
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
C0t pri*ete latura o)iecti*! i su)iecti*!, e+plicaiile sunt identice cu cele
de la in&raciunea pre*!zut! n art. 154 C. pen la &el i n cazul &ormelor i
sanciunilor.
ATENTATUL CARE PUNE HN PERICOL SIGURANA STATULUI
4a,.5$# C.&e!:
5. C3!+i!),)l le(al%
,Atetatul s&'rit cotra &ie$ii, itegrit$ii cor"orale ori st$ii uei
"ersoae care (de"liete o acti&itate i!"ortat de stat sau alt acti&itate
"ublic i!"ortat, ( (!"re.urri care )ac ca )a"ta s "u ( "ericol
sigura$a statului, se "ede"sete cu dete$iue "e &ia$ sau (chisoare de la /0
la 10 de ai i iter%icerea uor dre"turi*2
8
8
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> G este comun tuturor in&raciumilor contra
si'uranei statului
7 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial < este comple+, &ormat din relaiile pri*ind
si'urana statului, dar i din cele re&eritoare la persoana uman! (*iaa, inte'ritatea
corporal i s!n!tatea acesteia)
7 31ie>,)l 'a,eial < este corpul persoanei
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- < poate &i orice persoan! care r!spunde penal
7 s)1ie>,)l &asi- < (n principal) este persoana mpotri*a c!reia se
ndreapt! acti*itatea in&racional! < preedintele !rii, primul ministru, deputai,
senatoti, i (n secundar) statul rom0n
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial G se realizeaz! printr-o aciune, atac material
suscepti)il s! pro*oace uciderea unei persoane sau *!t!marea corporal! a acesteia.
3senial este ca acestea s! se realizeze n condiii de natur! s! pericliteze si'urana
statului (e+. nc6eierea unui tratat de pace internaional).
7 )'aea i'e.ia,* G const ntr7o stare de pericol pentru si'urana
statului i uciderea sau *!t!marea acelei persoane care ndeplinete o &uncie
important! n stat
7 le(*,)a .e >a)0ali,a,e < tre)uie s! e+iste ntre elementul material i
urmarea imediat!
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie G intenia direct! sau indirect!
=. F3'e. Sa!>+i)!i.
FORME%
1. actele preparatorii - sunt asimilate tentati*ei i pedepsite ca atare
". ,e!,a,i-a < este asimilat! in&raciunii &apt consumat
9. ?a&, >3!s)'a, < in&raciunea se consum! n momentul s!*0ririi elementului
material
SANCIUNI%
- deteniunea pe *iaa sau
- nc6isoarea de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi.
ATENTATUL CONTRA UNEI COLECTIVITI 4a,. 5$5 C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
FAtetatul s&'rit cotra uei colecti&it$i "ri otr&iri ( !as,
"ro&ocare de e"ide!ii sau "ri orice alt !i.loc, de atur s slbeasc "uterea
"
"
de stat, se "ede"sete cu dete$iue "e &ia$ sau (chisoare de la /0 la 10 de ai
i iter%icerea uor dre"turi*
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> < este comun tuturor in&raciunilor contra
si'uranei statului
7 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial < este comple+, &ormat din releiile sociale
pri*ind si'urana statului, dar i din cele re&eritore la ocrotirea *ieii dintr-o
colecti*itate
7 31ie>,)l 'a,eial < este &ormat din corpul persoanelor din aceea
colecti*itate.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- < orice persoan! care r!spunde penal. =articipaia este
posi)il! su) toate &ormele sale.
7 s)1ie>,)l &asi- < persoanele care &ac parte din aceea colecti*itate i statul
rom0n.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial G se poate realiza printr-o aciune de ucidere sau
*!t!mare a mem)rilor unei colecti*it!i: prin otr!*ire sau pro*ocare de epidemii,
'azarea, n&ometarea, etc. -ns! toate acestea tre)uie s &ie de natur s! sl!)easc!
si'urana statului pentru a se ncadra n acest articol.
7 )'aea i'e.ia,* G o stare de pericol pentru si'urana statului, dar i
uciderea sau *!t!marea mem)rilor acelei colecti*it!i.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie < intenia direct! sau indirect!
=. F3'e. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&ae,3ii < sunt asimilate tentati*ei i pedepsite ca atare
". ,e!,a,i-a < este asimilat! in&raciunii consumate i sancionat! c&m. art.14#
C.pen.
9. ?a&, >3!s)'a,< in&raciunea se consum! c6iar dac! nu se produc rezultatele
periculoase.
SANCIUNI: sunt identice cu cele de la in&raciunea pre*!zut! n art.1$8 C. pen.
SUAMINAREA PUTERII DE STAT4a,. 5$" C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,Ac$iuea ar!at de atur s slbeasc "uterea de stat se "ede"sete cu
dete$iuea "e &ia$ sau cu (chisoare de la /0 la 10 de ai i iter%icerea uor
dre"turi*
18
18
Orice alte ac$iui &iolete s&'rite de !ai !ulte "ersoae (!"reu, de
atur s atrag aceleai ur!ri, se "ede"sesc cu (chisoare de la 0 la 16 de ai
i iter%icerea uor dre"turi*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> < este identic la toate in&raciunile contra
si'uranei statului
7 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial < este &ormat din relaiile re&eritore la si'urana
statului i din una din componentele sale &undamentale
7 31ie>,)l 'a,eial < nu este o)li'atoriu s! e+iste ntotdeana, dar poate &i
reprezentat de corpul persoanelor mpotri*a c!rora se ndreapt! acti*itatea
in&racional!.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- G orice persoan!. .a aceast! in&raciune este o)li'atoriu s!
e+iste o pluralitate de su)ieci acti*i de min. 2 pers. n primul alin. i de # pers. n
cel de-al doilea alin.
7 s)1ie>,)l &asi- < statul rom0n
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial < o aciune armat! n primul caz i o aciune *iolent!
n cel de-al doilea caz. 7oate acestea tre)uie s &ie de natur s! sl!)easc! puterea
de stat.
7 )'aea i'e.ia,* < o stare de pericol pentru si'urana statului
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie < intenia direct! sau indirect!
=. F3'e. Sa!>+i)!i%
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii 7 sunt asimilate tentati*ei i pedepsite ca atare
". ,e!,a,i-a 7 se pedepsete c&m. art. 14# C. pen
9. ?a&, >3!s)'a, - aceasta se consum! n momentul declan!rii aciunii armate
sau *iolente
SANCIUNI%
- deteniune pe *ia! sau
- nc6isoarea de la 15 la 25 de ani sau de la 5 la 28 de ani i
- interzicerea unor drepturi
ACTELE DE DIVERSIUNE 4a,.5$9 C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
FDistrugerea, degradarea sau aducerea ( stare de e(trebui$are, (
(tregi!e sau ( "arte, "ri e#"lo%ii, icedii sau ( orice alt !od, a u%ielor,
11
11
istala$iilor idustriale, cilor de co!uica$ie, !i.loacelor de tras"ort,
!i.loacelor de teleco!uica$ie, costruc$iilor, "roduselor idustriale sau
agricole ori a altor buuri, dac )a"ta este de atur s "u ( "ericol
sigura$a statului, se "ede"sesc cu dete$iue "e &ia$ sau cu (chisoare de la
/0 la 10 de ai i iter%icerea uor dre"turi*
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> < este identic la toate in&raciunile contra
si'uranei statului
7 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial G este comple+, reprezentat de relaiile pri*ind
si'urana statului, dar i din cele re&eritoare la a*utul pu)lic
7 31ie>,)l 'a,eial < este reprezentat de )unurile asupra c!rora se
ndreapt! acti*itatea in&ractional! (uzine, instalaii, etc.)
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii:
7 s)1ie>,)l a>,i- < orice persoan! care rspunde penal. =articipaia este
posi)il! n toate &ormele sale
7 s)1ie>,)l &asi- G statul (ca su)iect pasi* principal) i unitatea c!reia i
aparin respecti*ele )unuri distruse (n secundar)
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial G prin aciuni de distru'ere, de'radare, nimicire,
dezinte'rare.7oate acestea pot &i totale sau pariale, dar s! &ie de natur! s! aduc!
atin'ere si'uranei statului (prin e+plozii, scu&und!ri de na*e, pro*oc!ri de
inundaii) >ac! nu se ndeplinete aceast! condiie, *om &i n prezena unei
in&raciuni de distru'ere.
7 )'aea i'e.ia,* G stare de pericol pentru si'urana statului, dar i
pro*ocarea de pa'u)e a*utului pu)lic. >eci, poate consta ntr-o trans&ormare a
o)iectului material.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie 7 intenia direct! sau indirect!. >ac! aceasta se
s!*0rete din culp! *om &i n prezena in&raciunii de distru'ere din culp! (art.
21" C. pen.)
=. F3'e. Sa!>+i)!i%
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii G sunt asimilate tentati*ei i pedepsite ca atare
". ,e!,a,i-a G se pedepsete c&m. art. 14# C. pen
9. ?a&, >3!s)'a, < in&raciunea se consum! n momentul s!*0ririi elementului
material i realiz!rii strii de pericol
SANCIUNI% sunt aceleai ca la tr!dare.
SUAMINAREA ECONOMIEI NAIONALE4a,. 5$6 C. &e!.:
12
12
5. C3!+i!),)l le(al%
,-a"ta de a )olosi o uitate di cele la care se re)er art* /90 C* "e, ori
de a (!"iedeca acti&itatea or!al a acesteia, dac )a"ta este de atur s
sub!ie%e ecoo!ia a$io!al, se "ede"sete cu (chisoare de la 0 la 16 de ai
i iter%icerea uor dre"turi*
Dac )a"ta "re&%ut ( alieatul "recedet a "rodus "agube i!"ortate
ecoo!iei a$ioale, "edea"sa este dete$iuea "e &ia$ sau (chisaore de la /0
la 10 de ai i iter%icerea uor dre"turi*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> G este comun tuturor in&raciunilor contra
si'uranei statului
7 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial G este reprezentat de relaiile sociale re&eritoare la
si'urana economiei naionale i la )una des&!urare a acti*it!ii tuturor re'iilor
autonome i societ!i comerciale
7 31ie>,)l 'a,eial 7 acesta nu este o)li'atoriu s! e+iste ntotdeauna.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
- s)1ie>,)l a>,i- - poate &i orice persoan! care rspunde penal. =articipaia
este posi)il! n toate &ormele sale
7 s)1ie>,)l &asi- - statul (n principal) i or'anizaia de stat sau pu)lic! n
secundar
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial G se poate realiza printr-o aciune sau inaciune de
&olosire ori de mpiedicare a acti*it!ii acesteia ()locarea unor &onduri )!neti,
nenc6eierea unor contracte pro&ita)ile)
7 )'aea i'e.ia,* G const ntr-o stare de pericol pentru si'urana
economiei naionale, dar i pentru statul rom0n. >ac! nu se ndeplinete aceast!
urmare, *om &i n prezena unei in&raciuni de a)uz n ser*iciu.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenia direct! sau indirect!
=. F3'e. M3.ali,a+i. Sa!>+i)!i%
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii 7 sunt asimilate tentati*ei i pedepsite ca atare
". ,e!,a,i-a 7 se pedepsete c&m. art. 14# C. pen.
9. ?a&, >3!s)'a, - in&raciunea se consum! n momentul s!*0ririi primului act de
&olosire sau de mpiedicare a acti*it!ii normale a unit!ii, cre0ndu-se ast&el starea
de pericol pentru si'urana statului
MODALITI%
%n&raciunea cunoate o &orm! tip i una a'ra*at! c0nd se produc pa'u)e
importante economiei naionale.
1#
1#
SANCIUNI %
- deteniunea pe *ia! (n &orma a'ra*at!)
- nc6isoarea de la 15 la 25 de ani (n &orma a'ra*at!)
- nc6isoarea de la 5 la 28 de ani (n &orma tip)
- interzicerea unor drepturi (n &orma a'ra*at!).
PROPAGANDA HN FAVOAREA STATULUI TOTALITAR
4a,. 5$$ C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
F:ro"agada ( &ederea istaurrii uui stat totalitar, s&'rit "ri
orice !i.loace, ( "ublic, se "ede"sete cu (chisoare de la 7 lui la 0 ai i
iter%icerea uor dre"turi*
:ro"agada cost ( rs"'direa, ( !od siste!atic, sau ( a"ologia
uor ideei, coce"$ii sau doctrie cu ite$ia de a co&ige i de a atrage oi
ade"$i*
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - este identic la toate in&raciunile contra
si'uranei statului
7 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este &ormat din relaiile sociale re&eritoare la
si'urana statului a c!rei ap!rare este asi'urat! prin com)aterea mani&est!rilor
e+tremiste &a*ora)ile statului totalitar
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- 7 orice persoan! care rspunde penal. =articipaia este
posi)il! n toate &ormele sale
7 s)1ie>,)l &asi- - statul rom0n
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - acesta se mani&est! su) &orma unei aciuni de
propa'and! n *ederea instaur!rii unui stat totalitar, lipsit de democraie. (cest
lucru se poate realiza prin: scris (pu)licarea unor c!ri), oral (ntruniri) sau prin
orice alte mi1loace (ar)orarea unor stea'uri). 7oate aceste lucruri tre)uie s!*0rite
9( !od siste!atic;, adic! repetat i n locuri pu)lice (art. 152C. pen.).
7 )'aea i'e.ia,* G const n crearea unei st!ri de pericol pentru
si'urana statului de drept
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie 7 intenia direct!
=. F3'e. Sa!>+i)!i%
FORME%
5. a>,ele &e(*,i,3ae 7 sunt asimilate tentati*ei i pedepsite ca atare
". ,e!,a,i-a 7 nu este posi)il! &iind o in&raciune ce implic acte de repeta)ilitate
15
15
9. ?a&, >3!s)'a, 7 consumarea are loc n momentul s!*0ririi celui de-al doilea
act de propa'and!
=. ?a&, e&)i0a, 7 este momentul ncet!rii oric!rui act de propa'and!.
SANCIUNI%
- nc6isoarea de la $ luni la 5 ani i
- interzicerea unor drepturi.
ACIUNI HMPOTRIVA ORDINII CONSTITUIONALE
4a,.5$$IC. &e!:
5. C3!+i!),)l le(al%
,;tre"riderea oric<rei ac$iui "etru schi!barea "ri ac$iui ilegale i
"ri &iole$< a ordiii costitu$ioale sau a caracterului a$ioal, su&era,
ide"edet, uitar i idi&i%ibil al statului ro!' se "ede"sesc cu (chisoare de
la 0 la /0 ai i iter%icerea uor dre"turi*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!i%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> 7 este identic ca la toate celelalte in&raciuni
contra si'uranei statulu
7 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este &ormat din relaiile sociale care asi'ur!
ordinea constituional! i caracterul naional, su*eran i independent al statului
rom0n
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- 7 orice persoan! care rspunde penal. =articipaia este
posi)il! n toate &ormele sale
7 s)1ie>,)l &asi- 7 statul rom0n.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial 7 prin aciuni de: iniiere, or'anizare, s!*0rire sau
spri1inire, ndemnare sau prin *iolen!
7 )'aea i'e.ia,* - o stare de pericol pentru si'urana statului
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenia direct! sau indirect!.
=. F3'e. M3.ali,*+i. Sa!>+i)!i%
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii 7 sunt asimilate tentati*ei i pedepsite ca atare
". ,e!,a,i-a 7 se sancioneaz! c&m. art. 14# C. pen.
9. ?a&, >3!s)'a, 7 aceasta se consum! n momentul s!*0ririi unei aciuni ce
&ormeaz! elementul material
MODALITI%
(ceast! in&raciune cunoate: - o &orm! tip(alin.1)
- o &orm! atenuat!(alin.2)
15
15
- i o &orm! a'ra*at!(alin.5)
SANCIUNI%
- nc6isoarea de la 5 la 15 ani (n &orma tip)
- nc6isoarea de la 2 la 4 ani (n &orma atenuat!)
- nc6isoarea de la 18 la 28 de ani i interzicerea unor drepturi n &orma a'ra*at!)
COMPLOTUL 4a,. 5$8C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,Ii$ierea sau costituirea uei gru"ri ( sco"ul s&'ririi &reueia di
i)rac$iuile "re&%ute ( art* /00 4 /7= i /77> ori aderarea sau s"ri.iirea sub
orice )or! a uei ast)el de asocia$ii sau gru"ri se "ede"sete cu (chisoare de
la /0 la 10 de ai i iter%icerea uor dre"turi*
:edea"sa "etru co!"lot u "oate )i !ai !are dec't sac$iuea
"re&%ut de lege "etru cea !ai gra& ditre i)rac$iuile care itr ( sco"ul
asocia$iei sau gru"rii*
Dac )a"tele "re&%ute ( ali* / au )ost ur!ate de s&'rirea uei
i)rac$iui, se a"lic regulile de la cocursul de i)rac$iui*
Nu se "edeosete "ersoaa, care, s&'rid )a"ta "re&%ut ( ali* / sau
=, o deu$ !ai (aite de a )i desco"erit*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> 7 este identic ca la celelalte in&raciuni contra
si'irnnei statului
7 31ie>,)l @)i.i> s&e>i?i> - este &ormat din relaiile sociale pri*ind
si'urana statului prin com)aterea tuturor in&raciunilor suscepti)ile s! &ie
n&!ptuite de participanii la complot.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- 7 orice persoan!, cu meniunea c! n acest caz este
necesar! o pluralitate de su)ieci acti*i. -n mod e+cepional se poate s!*0ri de o
sin'ur! persoan! n cazul iniierii unei ast&el de 'rup!ri. Complicitatea nu este
posi)il!, deoarece orice act de spri1inire l trans&orm! pe acesta n autor. %nsti'area
este posi)il!.
7 s)1ie>,)l &asi- 7 statul rom0n.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial G se s!*0rete prin aciuni de: iniiere, constituire,
spri1inire sau aderare la o ast&el de 'rupare. 3lementul esenial l reprezint! &aptul
c! aceast! 'rupare *izeaz! s!*0rirea unei in&raciuni pre*!zute n art. 155-1$#,
1$5 i 1$$? >ac! cei ce se 'rupeaz! urm!resc s!*0rirea altor in&raciuni, *om &i
n prezena in&raciunii de asociere n *ederea s0*0ririi de in&raciuni (art. #2#C.
pen.)
7 )'aea i'e.ia,* 7 o stare de pericol pentru si'urana statului
1$
1$
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie 7 intenia direct! (cali&icat! prin scop)
=. F3'e. Sa!>+i)!i%
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii 7 dei posi)ile nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a 7 se pedepsete c&m. art. 14# C. pen.
9. ?a&, >3!s)'a, 7 se consum! n momentul s!*0ririi unei aciuni ce &ormeaz!
elementul material
SANCIUNI%
- nc6isoarea de la 15 la 25 de ani i
- interzicerea unor drepturi sau
- deteniunea pe *ia!
COMPROMITEREA UNOR INTERESE DE STAT 4a,. 5$E C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,Distrugerea, alterarea ori ascuderea uui docu!et sau (scris
( care sut stabilite dre"turi ale statului ro!' ( ra"ort cu o "utere stri,
dac )a"ta este de atur a co!"ro!ite iteresele de stat, se "ede"sesc cu
(chisoare de la 0 la /0 ai i iter%icerea uor dre"turi*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - este comun tuturor in&raciunilor contra
si'uranei statului
7 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - relaiile sociale pri*ind prote1area i asi'urarea
intereselor i drepturilor statului rom0n n raporturile cu alte puteri
7 31ie>,)l 'a,eial - este reprezantat de acele documente sau nscrisuri
care cuprind drepturi ale 2om0niei n raport cu alte state.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- - poate &i orice persoan! care rspunde penal. =articipaia
penal! este posi)il! n toate &ormele sale.
7 s)1ie>,)l &asi- - statul rom0n i instituia c!reia i aparin documentele.
9. C3!+i!),)l >3s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial < se poate realiza prin aciuni de: distru'ere, alterare
sau ascundere. (cestea pot &i ori'inale sau copii, ns! este o)li'atoriu ca ele s!
cuprind! drepturi ale 2om0niei pe plan internaional. >ac! nu ndeplinesc aceast!
condiie, putem &i n prezena in&raciunii de sustra'ere sau distru'ere de nscrisuri
(art. 252C. pen.).
7 )'aea i'e.ia,* < const ntr-o stare de pericol pentru si'urana
statului.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
14
14
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenie direct! sau indirect!. >ac! se s!*0rete din
culp! atunci *a &i in&raciunea de sustra'ere sau distru'ere de nscrisuri sau
ne'li1en! n p!strarea secretului de stat (art. 252C. pen.)
=. F3'e. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii - dei posi)ile nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - se pedepsete c&m. art. 14# C. pen.
9. ?a&, >3!s)'a, - acesta se realizeaz! n momentul s!*0ririi elementului
material.
SANCIUNI%
- nc6isoare de la 5 la 15 ani i
- interzicerea unor drepturi.
COMUNICAREA DE INFORMAII FALSE 4a,. 5$EI C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,Co!uicarea sau rs"'direa, "ri orice !i.loace, de tiri, date sau
i)or!a$ii )alse ori de docu!ete )alsi)icate, dac "ri aceasta se "ue (
"ericol sigura$a statului, se "ede"sete cu (chisoare de la / la 0 ai*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> 7 este identic la toate in&raciunile contra
si'uranei statului
7 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial 7 este &ormat din ansam)lul de relaii sociale care
pri*esc si'urana statului i relaiile internaionale care se realizeaz! prin
incriminarea r!sp0ndirii de ast&el de tiri
7 31ie>,)l 'a,eial 7 poate consta ntr-un document &alsi&icat. (cesta nu
este o)li)atoriu n toate cazurile.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- 7 orice persoan! care rspunde penal. =articipaia este
posi)il! n toate &ormele sale.
7 s)1ie>,)l &asi- 7 este statul rom0n, dar i unele instituii importante din
stat (=arlamentul)
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - se poate s!*0rii printr-o aciune de comunicare sau
r!sp0ndire de date sau in&ormaii &alse. (cest lucru se poate &ace prin pres!, radio,
tele*iziune, etc. =rin elementul material tre)uie s! se pun! n pericol si'urana
statului i totodat! aceste in&ormaii tre)uie s! &ie &alse ori documentele s! &ie
&alsi&icate.
18
18
7 )'aea i'e.ia,* < o stare de pericol pentru si'urana statului i relaiile
internaiomale ale 2om0niei.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie 7 intenia direct! sau indirect!. >ac! se s!*0rete din
culp!, nu mai este in&raciune.
=. F3'e. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii - dei posi)ile, nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - se pedepsete c&m. art. 14# C. pen.
9. ?a&, >3!s)'a, < aceast! in&raciune se consum! n momentul s!*0ririi unei
aciuni ce &ormeaz! elementul material.
SANCIUNI: nc6isoare de la 1 la 5 ani.
DIVULGAREA SECRETULUI CARE PERICLITEAZ SECURITATEA
STATULUI 4a,. 5$< C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,Di&ulgarea uor docu!ete sau a uor date care costituie secrete de
stat ori a altor docu!ete sau date, de ctre cel care le cuoate datorit
atribu$iilor de ser&iciu, dac )a"ta este de atur s "u ( "ericol sigura$a
statului, se "ede"sete cu (chisoare de la 8 la /0 ai i iter%icerea uor
dre"turi*
De$ierea ( a)ara (datoririlor de ser&iciu a uor docu!ete ce
costituie secret de stat, dac )a"ta este de atur s "u ( "ericol sigura$a
statului, se "edeosete cu (chisoare de la 0 la /6 ai*
Cu "edea"sa "re&%ut ( ali* 1 se sac$ioea% de$ierea ( a)ara
(datoririlor de ser&iciu a altor docu!ete ( &ederea di&ulgrii, dac )a"ta este
de atut s "u ( "ericol sigura$a statului*
Dac )a"tele "re&%ute ( ali* "recedete sut s&'rite de orice alt
"essoa, "edea"sa este (chisaorea de la / la 8 ai*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - este identic ca la celelalte in&raciuni contra
si'uranei statului
7 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial 7 este &ormat din totalitatea relaiilor sociale care
prote1eaz! secretul de stat i a c!ror di*ul'are ar pune n pericol si'urana statului
7 31ie>,)l 'a,eial 7 poate consta ntr-un document ce cuprinde acele
secrete de stat (art. 158 C. pen.)
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7s)1ie>,)l a>,i- 7 este cali&icat, n sensul c! tre)uie s! &ie un &unciunar care
cunoate acele secrete de stat datorit! atri)iiilor de ser*iciu (un mem)ru al
ser*iciilor secrete). -n ultimul alin. acesta poate &i orice persoan!. =articipaia este
posi)il! n toate &ormele sale
1"
1"
7 s)1ie>,)l &asi- 7 este statul rom0n, dar i o unitate din cele pre*!zute n
art. 155 C. pen.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
- ele'e!,)l 'a,eial - se realizeaz! printr-o aciune de di*ul'are ce poate
consta n: comunicarea sau aducerea la cunotin! a respecti*elor secrete. >ac!
acestea se di*ul'! cu intenia ca ele s! a1un'! la o putere str!in!, *om &i n
prezena in&raciunii de tr!dare prin transmitere de secrete. (ceasta se mai poate
s!*0rii i printr-o inaciune, c0nd &!ptuitorul las! documentul, cu tiin!, la
*ederea altor persoane sau instituii ce le poate &olosi mpotri*a intereselor statului
rom0n. %n&raciunea se mai poate s!*0rii prin simpla deinere a documentelor n
*ederea transmiterii lor. 7oate aceste lucruri tre)uie s! &ie de natur! s! pericliteze
securitatea statului.
7 )'aea i'e.ia,* - o stare de pericol pentru si'urana statului
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie 7 intenia direct! sau indirect!. >ac! &aptele se
s!*0resc din culp!, se *a realiza coninutul in&raciunii de ne'li1en! n p!strarea
secretului de stat(art. 252 C. pen.).
=. F3'e. M3.ali,*+i. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii 7 dei posi)ile, nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - se pedepsete c&m. art. 14# C. pen.
9. ?a&, >3!s)'a, 7 aceast! in&raciune se s!*0rete n momentul c!nd se
realizeaz! elementul material al in&raciunii
MODALITI % (ceast! in&raciune cunoate o &orm! tip (alin.1) i trei
atenuate (alin. 2, #, 5)
SANCIUNI%
- nc6isoarea, care di&er! n &uncie de ncadraea 1uridic!
- inter1icerea unor drepturi.
NEDENUNAREA 4a,. 58# C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,O!isiuea de a deu$a de (dat s&'rirea &reueia ditre
i)rac$iuile "re&%ute ( art* /004/7= ,/70* /77*/ i /78 se "ede"sete cu
(chisoare de la 1 la 8 ai*
O!isiuea de a deu$a, s&'rit de so$ sau de o rud a"ro"iat, u se
"ede"sete*
Nu se "ede"sete "ersoaa care !ai (aite de a se )i (ce"ut ur!rirea
"eal "etru i)rac$iuea edeu$at, (cuoti$ea% autorit$ile
co!"etete des"re acea i)rac$iue sau care, chiar du" ce s4a (ce"ut
28
28
ur!rirea "eal ori du" ce &io&a$ii au )ost desco"eri$i, a (lesit arestarea
acestora*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> 7 este identic ca la celelalte in&raciuni contra
si'uranei statului
7 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial 7 l constituie relaiile sociale re&eritoare la
si'urana statului ce se realizeaz! prin descoperirea i sancionarea prompt! a
tuturor &aptelor ce sunt ndreptate mpotri*a acestei *alori
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- 7 orice persoan! care rspunde penal. =articipaia este
posi)il! n toate &ormele sale.
7 s)1ie>,)l &asi- 7 este statul rom0n.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - acesta se poate realiza numai printr-o inaciune.
,peci&icul acestei in&raciuni este acela c! &!ptuitorul a tiut de s!*0rirea
in&raciunilor i nu le-a denunat autoritailor, n condiiile n care le'ea l o)li'! s!
&ac! acest lucru.
7 )'aea i'e.ia,* G o stare de pericol pentru si'urana statului.
"A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie 7 intenia sau culpa.
=. F3'e. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii 7 nu sunt posi)ile, &iind o in&raciune omosi*
". ,e!,a,i-a 7 nu este posi)il!, &iind o in&raciune omosi*
9. ?a&, >3!s)'a, 7 in&raciunea se consum! n momentul n care &!ptuitorul a luat
cunotin! de s!*0rirea unei ast&el de in&raciuni i nu o denun! ntr-un anume
inter*al de timp.
SANCIUNI: nc6isoare de la 2 la 4 ani
CAUZE DE NEPEDEPSIRE% C0nd se s!*0rete de so sau rud! apropiat!
INFRACIUNI CONTRA REPREZENTANTULUI UNUI STAT STRIN
4a,. 585 C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
FI)rac$iuile cotra &ie$ii, itegrit$ii cor"orale, st$ii, libert$ii sau
de!it$ii, s&'rite (!"otri&a re"re%etatului uui stat stri se sac$ioea%
cu "edea"sa "re&%ut de lege "etru )a"ta s'&'rit, al crei !a#i! se s"orete
cu 1 ai*
21
21
Ac$iuea "eal se "ue ( !icare la dori$a e#"ri!at de gu&erul
stri*
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> 7 este identic ca la celelalte in&raciuni co)tra
si'uranei statului.
7 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - n principal se re&er! la relaiile sociale
re&eritoare la si'urana statului, iar n secundar la relaiile sociale ce pri*esc *iaa,
inte'ritatea corporal!, li)ertatea i denmitatea reprezentantului unui stat str!in.
7 31ie>,)l 'a,eial - este corpul persoanei mpotri*a c!reia se ndreapt!
in&raciunea.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- - orice persoan! care rspunde penal. =articipaia este
posi)il! n toate &ormele sale.
7 s)1ie>,)l &asi- - este persoana &izic! mpotri*a c!reia se ndreapt!
in&raciunra (n secundar) - e&ii de state, mem)rii ai 'u*ernului, etc. i (n
principal) statul rom0n.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial 7 aceast! in&raciune se poate s!*0ri prin toate
aciunile i inaciunile prin care se pot comite in&raciunile contra presoanei.
7 )'aea i'e.ia,* 7 o stare de pericol pentru si'urana statului i uciderea
sau *!t!marea persoanei ce ndeplinete o &uncie n stat.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie 7 intenia direct! sau culp!.
=. F3'e. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii G dei posi)ile, nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a 7 se pedepsete c&m. art. 14# C. pen.
9. ?a&, >3!s)'a, 7 se consum! atunci c0nd se creaz! starea de pericol pentru
si'urana statului
SANCIUNI% ,e *a aplica sanciunea pre*!zut! de le'e pentru in&raciunea
s!*0rit!, la care se adau'! un spor de 2 ani. (ciunea se pune n micare la
dorina e+primat! a statului str!in.
22
22
TITLUL II
INFRACIUNILE CONTRA PERSOANEI
ASPECTE GENERALE%
%n&raciunile contra persoanei se studiaz! imediat dup! in&raciunile
contra si'uranei statului, deoarece persoana cu toate atri)utele sale reprezint! una
din *alorile sociale &undamentale pe care statul le ocrotete.
%n&raciunule contra persoanei sunt structurate n mai multe capitole,
n &uncie de *aloarea social! lezat!: *iaa, s!n!tatea i inte'ritatea corporal!,
li)ertatea &izic! sau psi6ic!, li)ertatea *ieii se+uale.
>atorit! multitudini de &eluri n care persoana poate &i lezat!, acest
titlu se *a studia pe parcursul a 5 cursuri.
CAPITOLUL I 7 INFRACIUNILE CONTRA VIEII%
OMORUL4a,. 58= C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,Uciderea uei "ersoae, se "ede"sete cu (chisoare de la /6 la 16 de
ai i iter%icerea uor dre"turi*
Tetati&a se "ede"sete*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 (e!ei> - este &ormat din relaiile sociale care pri*esc ap!rarea persoanei
pri*it! su) totalitatea atri)utelor sale
7 s&e>ial - este &ormat din relaiile sociale care ap!r! *iaa tuturor
persoanelor
7 'a,eial - corpul persoanei a&lat n *ia!. (cesta nu tre)uie s! se
con&unde cu su)iectul pasi* care este persoana n *ia!.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
- s)1ie>,)l a>,i- - orice persoan! care rspunde penal. =articipaia este
posi)il! n toate &ormele sale.
- s)1ie>,)l &asi- - este persoana ucis!.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
- ele'e!,)l 'a,eial - se poate realiza printr-o aciune sau
inaciune:su'rumare, lo*ire, t!iere, otr!*ire, mpucare, nepare, electrocutare,
neadministrarea de 6ran! sau medicamente, neacordarea primului a1utor, asmuirea
unui c!ine, &olosirea unei reptine, etc. ,e poate o)ser*a c! omorul se poate s!*0rii
direct sau indirect. >e asemenea, &!ptuitorul poate &olosi i anumite instrumente:
cuit, topor, lam!, su)stane otr!*itoare, etc.
2#
2#
- )'aea i'e.ia,* - moartea persoanei. >ac! aceasta nu se produce *a &i
tentati*!.
- le(*,)a .e >a)0ali,a,e - ea tre)uie s! se sta)ileasc! ntre aciunea
&!ptuitorului i urmarea imediat!.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
- ?3'a .e -i!3-*+ie - intenie direct! sau indirect!. 3a se *a sta)ili n
&uncie de modul cum a acionat &!ptuitorul i de instrumentele pe care le-a &olosit.
- '31il)l - ura, 'elozia. %nteresul material sc6im)! ncadrarea 1uridic! (art.
145 C. pen.). .ipsa acestuia poate rele*a ine+istena discern!m0ntului. 3l arat!
totodat! periculozitatea in&ractorului.
- s>3&)l - suprimarea *ieii persoanei. (cesta a1ut! de cele mai multe ori la
indi*idualizarea pedepsei.
=. F3'e. Sa!>+i)!i%
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii - dei posi)ile nu se pedepsesc (procurarea unui cuit)
". ,e!,a,i-a - se pedepsete (ndreptarea cuitului nspre inima unei persoane)
9. ?a&, >3!s)'a, - momentul producerii mori.
SANCIUNI%
- nc6isoarea de la 18 la 28 de ani i
- interzicerea unor drepturi.
OMORUL CALIFICAT4a,. 586 C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
@Amorul s!*0rit n *reuna din urm!toarele mpre1ur!ri:
a) cu premeditare
)) din interes material
c) asupra soului sau unei rude apropiate
d) pro&it0nd de starea de neputin! a *ictimei de a se ap!ra
e) prin mi1loace ce pun n pericol *iaa mai multor persoane
&) n le'!tur! cu ndeplinirea ndatoririlor de ser*iciu sau pu)lice ale *ictimei
') pentru a se sustra'e ori pentru a sustra'e pe altul de la urm!rire sau arestare, ori
de la e+ecutarea unei pedepse
6) pentru a nlesni sau a ascunde s!*0rirea altei in&raciuni
i) n pu)lic
se pedepsete cu nc6isoare de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi.
7entati*a se pedepsete.;
Amorul cali&icat implic! aceleai caracteristici ca i omorul simplu, cu
deose)irea c! primul prezint! unele circumstane care i sporesc periculozitatea.
=entru e+plicaiile pri*ind o)iectul, su)iecii, latura o)iecti*! i su)iecti*!
trimitem la in&raciunea de omor. -n continuare *om analiza numai cazurile n care
omorul poate &i cali&icat.
a. >) &e'e.i,ae%
25
25
=remeditarea presupune o '0ndire anticipat! asupra unei acti*it!i *iitoare.
-n accepiunea le'ii penale, premeditarea presupune ce*a mai mult dec0t o '0ndire
anticipat!. 3a const! n trecerea unui inter*al de timp din momentul lu!rii 6ot!r0rii
de a s!*0rii omorul i p0n! n momentul e+ecut!rii in&raciunii. (cest inter*al de
timp nu este e+pres pre*!zut de le'e, &iind l!sat la aprecierea instanei.
=remeditarea mai presupune i s!*0rirea unor acte de pre'!tire, de natur!
s! nt!reasc! 6ot!r0rea de a s!*0ri in&raciunea i totodat! s!-i &aciliteze
e+ecutarea acesteia (procurarea unui cuit sau a unei cantit!i de otra*!, urm!rirea
*ictimei).
(ceasa implic! aadar o c6i)zuin!, s0n'e rece, st!p0nire de sine. -n cazul
n care o persoan! procur! instrumente autorului n *ederea s!*0ririi omorului,
acesta *a r!spunde pentru complicitate la in&raciunea de omor cali&icat.
1. .i! i!,ees 'a,eial%
(cesta constituie un mo)il de &actur! e'oist!, care i con&er! &aptei un
pericol mai mare. %nteresul material se poate n&!ia ca un a*anta1 sau )ene&iciu
de natur! material! cum ar &i: )ani, )unuri, titluri de *aloare, do)0ndirea unei
moteniri, stin'erea unor datorii sau o)inerea altor a*anta1e. Bu intereseaz!
*aloarea a*anta1elor sau )unurilor care pot &i o)inute. 3ste important ca aceste
a*anta1e s! &i constituit mo)ilul crimei.
,!*0rirea omorului din interes material, este o circumstan! personal!,
deoarece pri*ete latura su)iecti*! a in&raciunii, ne&iind transmisi)il! i celorlali
participani.
>. as)&a s3+)l)i sa) )!ei ).e a&3&ia,e%
Amorul s!*0rit n ast&el de cazuri este mai 'ra* deoarece *ictima miz0nd
pe a&ecti*itatea dintre el i autor nu-i ia m!suri de ap!rare, ceea ce poate s!
nlesneasc! s!*0rirea in&raciunii. -n acest caz su)iectul pasi* este cali&icat.
Calitatea de so rezult! numai dintr-o c!s!torie le'al n'6eiat!&iind scos din
aceast! s&er! concu)ina1ul. >esp!rirea n &apt a soilor nu are rele*an!.
=rin rude apropiate se nele' ascendenii i descendenii, &raii i surorile,
copiii acestora, precum i persoanele de*enite prin adopie potri*it le'ii, ast&el de
rude. Bu intereseaz! 'radul de rudenie n linie ascendent! i descendent!. Copiii
adoptai au calitatea de rude apropiate &a! de adoptator. (dopia cu e&ecte depline
nu permite s! opereze a'ra*anta ntre n&iat i ascendentul s!u natural sau &ratele
s!u de s0n'e.
.. &3?i,J!. .e s,aea .e !e&),i!+* a -i>,i'ei .e a se a&*a%
('ra*anta se 1usti&ic! prin aceea c!, omorul ast&el s!*0rit este mai uor de
consumat. ,unt n neputin! de a se ap!ra persoanele care su&er! o in&irmitate
&izic! sau psi6ic!, cele de *0rst! &ra'ed! sau cele de *0rst! naintat!.
,tarea de neputin! tre)uie s! &ie anterioar! s!*0ririi &aptei i nu s! &ie
pro*ocat! de autor. ( pro&ita de starea de neputin! a *ictimei, presupune
cunoaterea de c!tre &!ptuitor a condiiei precare a *ictimei i 6ot!r0rea acestuia de
a se &olosi de aceast! stare pentru a o ucide.
25
25
Capta prezint! un 'rad de pericol social mai 'ra* din punct de *edere
o)iecti* (neputina *ictimei), c0t i din punct de *edere su)iecti* (per*ersitatea
&!ptuitorului care a ucis pro&it0nd de aceast! mpre1urare).
e. &i! 'i@l3a>e >ae &)! K! &ei>3l -ia+a 'ai ')l,3 &es3a!e%
Amorul s!*0rit n ast&el de situaii este mai 'ra*, deoarece cu c0t sunt mai
multe *ictime cu at0t &apta este mai periculoas!. ,e ndeplinete aceast! a'ra*ant!
c0nd autorul &olosete pentru s!*0rirea in&raciunii metode ca: )om)e, 'aze,
incendii, armament.
(ceast! a'ra*ant! poate s! reias! din mi1loacele &olosite de autor, dar i din
mpre1ur!rile n care se comite &apta (ntr-o sal! de curs).
?. K! le(*,)* >) K!.e&li!iea K!.a,3iil3 .e se-i>i) sa) &)1li>e ale -i>,i'ei%
(ceast! circumstan! are n *edere, de re'ul!, omorul care se comite dintr-
un sentiment de nemulumire sau de r!z)unare pentru modul n care *ictima, n
cadrul ndatoririlor de ser*iciu, a satis&!cut interesele ori preteniile autorului.
3+ist! aceast! circumstan! i atunci c0nd autorul ucide pentru a mpiedica *ictima
s!-i e+ercite atri)uiile de ser*iciu.
-n cazul n care *ictima ndeplinete o &uncie important! pe linie de stat sau
politic!, &apta se ncadreaz! n art. 1$8 C. pen. dac! ndeplinete i celelalte
condiii.
(. &e!,) a se s)s,e(e 3i &e!,) a s)s,a(e &e al,)l .e la )'*ie, aes,ae
3i .e la e2e>),aea )!ei &e.e&se%
=ericolul sporit al omorului s!*0rit n ast&el de situaii decur'e din scopul
urm!rit de &!ptuitor. >e e+. autorul comite un omor pentru a nu &i tras la
r!spundere penal!. Bu se aplic! aceast! a'a*ant! n cazul n care urm!rirea nu a
nceput.
L. &e!,) a K!les!i sa) a as>)!.e s*-J/iea al,ei i!?a>+i)!i%
=entru e+istena acestei a'ra*ante este necesar! i su&icient! do*ada
scopului urm!rit, indi&erent dac! acest scop s-a realizat sau nu. >e e+. &apta
autorului care, urm!rind s! ai)! raport se+ual cu *ictima, nu a oprit maina la
insistenele acesteia, determin0nd-o ast&el s! sar! din main!, accident0ndu-se
mortal. -n spe! nu este rele*ant c! inculpatul n-a reuit s! consume *iolul,
6ot!r0tor &iind scopul urm!rit, i anume, mpiedicarea *ictimei de a se sal*a.
(cest te+t de le'e se re&er! i la tentati*!, nu numai la in&raciunile
consumate. -n cazul n care scopul s-a realizat, *a e+ista un concurs de in&raciuni.
i. K! &)1li>%
Amorul s!*0rit ntr-o asemenea mpre1urare e*ideniaz! o periculozitate
sporit! a &!ptuitorului, iar &apta are un mare ecou social, determin0nd o
nesi'uran! pu)lic!. =rin loc pu)lic se nele' situaiile pre*!zute n art. 152 C.
pen.
OMORUL DEOSEAIT DE GRAV 4a,. 58$C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
@Amorul s!*0rit n *reuna din urm!toarele mpre1ur!ri:
2$
2$
a. prin cruzimi
). asupra a dou! sau mai multor persoane
c. de c!tre o persoan! care a mai s!*0rit un omor
d. pentru a s!*0ri sau a ascunde s!*0rirea unei t0l6!rii sau piratrerii
e. asupra unei &emei 'ra*ide
&. asupra unui ma'istrat, poliist, 1andarm ori asura unui militar, n timpul sau n
le'!tur! cu ndeplinirea ndatoririlor de ser*iciu sau pu)lice ale acestora
'. de ctre un 1udector sau procuror, poliist, 1andarm sau militar, n timpul sau n
le'!tur! cu ndeplinirea ndatoririlor de ser*iciu sau pu)lice ale acestora,
se pedepsete cu deteniunea pe *ia! sau cu nc6isoare de de al 15 la 25 de
ani i interzicerea unor drepturi
7entati*a se pedepsete.;
a. &i! >)0i'iM
3ste o circumstan! &oarte des nt0lnit! n practic!. (st&el, >icionarul
Duridic de&inete cruzimea ca 9o mani&estere de &erocitate n comiterea unei
in&raciuni de natur! s! pro*oace su&erine prelun'ite *ictimei. ;
(ctele de cruzime comise de &!ptuitor pro*oac! implicit i un sentiment de
oroare celor din 1ur, ori de 'roaz!.
3+. n acest sens pot &i: stropirea *ictimei cu )enzin!, dup! care i s-a dat
&oc, aplicarea de lo*ituri care zdro)esc 'lo)ii oculari, t!ierea *ictimei cu o lam! n
zone ne*itale, dar totui pentru a-i pro*oca moartea.
Amorul s!*0rit n asemenea situaii este deose)it de 'ra*, deoarece
in&ractorul urm!rete un rezultat du)lu: pro*ocarea de su&erine &izice i moartea
*ictimei.
1. as)&a a .3)* sa) 'ai ')l,3 &es3a!eM
(ceast! circumstan! are ca element speci&ic nu o pluralitate de *ictime,ci
*oina in&ractorului de a ucide mai multe persoane n aceeai mpre1urare.
('ra*anta se aplic! numai dac! se produce e&ecti* moartea a cel puim dou!
persoane.
=entru incidena a'ra*antei, autorul tre)uie s! ai)! reprezentarea
consecinelor const0nd n uciderea a cel puin dou! persoane. 3+. aruncarea unei
)om)e care a ucis mai multe persoane, otr!*irea unor &0nt0ni.
>ac! &!ptuitorul demonstreaz! intenia de a ucide o sin'ur! persoan! prin
mi1loace care pun n pericol *iaa mai multor persoane, atunci el *a r!spunde c&m.
art 145 lit. e.
>. .e >*,e 3 &es3a!* >ae a 'ai s*-J/i, )! 3'3M
(ceasta are la )az! antecedena penal! a in&ractorului, care demonstreaz!
c! acesta nu s-a ndreptat. =entru aplicarea acesteia nu se *or lua n calcul &aptele
de omor s!*0rite ntr-o stare care nl!tur! caracrerul penal al &aptei - le'itim!
ap!rare.
(ceast! anteceden! penal! *a e+ista c6iar dac! pentru omorul s!*0rit a
inter*enit amnistia, 'raierea ori prescripia sau dac! acesta a &ost rea)ilitat.
24
24
.a sta)ilirea sanciuni, se *or aplica re'ulile concursului de in&raciuni sau
ale recidi*ei. (ceast! a'ra*ant! esre personal!, deci ea nu se r!&r0n'e i asupra
altor participanti.
.. &e!,) a s*-J/i sa) a as>)!.e s*-J/iea )!ei ,JlL*ii sa) &ia,eii%
-mpre1urarea care atri)uie acestui omor un caracter mai 'ra* const! n
scopul special urm!rit de &!ptuitor. ,e *a aplica art. 14$ lit. d c0nd se sta)ilete c!
&!ptuitorul a suprimat cu intenie *iaa unui om, pentru a crea condiiile &a*ora)ile
s!*0ririi sau ascunderii unei t0l6!rii sau piraterii.
(ceast! condiie tre)uie s! &i e+istat n momentul s!*0ririi omorului. 3a
este o circumstan! personal! i deci nu este opoza)il! i celorlali participani,
a&ar! de cazul n care acetia au acionat i ei cu acelai scop.
Amorul s!*0rit n aceast! mpre1urare se deose)ete de t0l6!ria care a a*ut
ca urmare moartea *intimei, deoarece n acest caz &!ptuitorul nu acioneaz! cu
intenia de a ucide *ictima ci de a o deposeda de un )un, &orma de *ino*!ie cu
care se comite &apta &iind praeterintenia.
e. as)&a )!ei ?e'ei (a-i.eM
A asemenea &apt! produce moartea a dou! &iine, lez0nd respectul &a! de
produsul concepiei. Bu are semni&icaie stadiul sarcinii, le'ea nepreciz0nd acest
lucru. ,tarea de 'ra*iditate tre)uie s! &ie real!. >ac! &!ptuitorul s!*0rete omorul
tiind c! *ictima este 'ra*id!, ea ne&iind, a'ra*anta nu *a opera.
-n momentul s!*0irii &aptei, autorul tre)uie s! cunoasc! starea *ictimei, n
caz contrar oper0nd eroarea de &apt. Cu toate c!, le'ea nu precizeaz! ar mai &i de
menionat c!, starea de 'ra*iditate a *ictimei ar tre)ui s! &ie *izi)il!.
?. as)&a )!)i 'a(is,a,, &3li+is,, @a!.a' 3i as)a )!)i 'ili,a, n timpul sau
n le'!tur! cu ndeplinirea ndatoririlor de ser*iciu sau pu)lice ale acestora, se
pedepsete cu deteniunea pe *ia! sau cu nc6isoare de de al 15 la 25 de ani i
interzicerea unor drepturi.
(. .e >B,e )! @).e>B,3 sa) &3>)3, &3li+is,, @a!.a' sa) 'ili,a, n timpul
sau n le'!tur! cu ndeplinirea ndatoririlor de ser*iciu sau pu)lice ale acestora,
2aiunea acestei a'ra*ante decur'e din calitatea su)iectului pasi* i/sau
acti* de purt!tor al autotit!ii de stat, &ie ca procuror, 1udec!tor, poliist sau
1andarm. (ceste persoane intr! n cate'oria persoanelor care se ocup! cu
reprimarea &enomenului in&racional.
,u)iectul pasi* tre)uie s! se a&le n e+ercitarea atri)uiilor de ser*iciu sau &apta s!
se comit! n pe'!tur! cu ndeplinirea ndatoririlor de ser*iciu sau pu)lice ale
*ictimei.
PRUNCUCIDEREA 4a,.588 C.&e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,Uciderea co"ilului ou4scut, s&'rit i!ediat du" atere de ctre
!a!a a)lat (tr4o stare de tulburare "riciuit de atere, se "ede"sete cu
(chisoare de la 1 la 8 ai*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
28
28
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
- 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - este identic ca la celelalte in&raciuni contra
persoanei
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este &ormat din totalitatea relaiilor sociale care
ocrotesc dreptul la *ia! oric!rui nou-n!scut. >up! cum se tie dreptul la *ia!
apare n momentul e+pulz!rii copilului din corpul mamei. Bu are rele*an! dac!
copilui este s!n!tos sau nu, important este ca el s! &ie n *ia!.
- 31ie>,)l 'a,eial - este corpul nou-n!scutului.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
- s)1ie>,)l a>,i- - este cali&icat, n persoana !a!ei nou-n!scutului, imediat
dup! natere. Cel care a1ut! la s!*0rirea in&raciunii poate &i dup! caz complice
sau insti'ator. =runcuciderea reprezint! o &orm! mai uoar! de omucidere.
7otodat!, mama tre)uie s! se &i a&lat ntr-o puternic! tul)urare pricinuit! de actul
naterii i nu de un con&lict e+terior.(ceste dou! condiii tre)uie ndeplinite
cumulati*. >ac! lipsete aceast! stare, mama *a r!spunde pentru omor cali&icat.
- s)1ie>,)l &asi- - este cali&icat n persoana nou-n!scutului, indi&erent dac!
este n!scut din c!s!torie sau din a&ara acesteia. >urata ma+im! a st!rii de nou-
n!scut este de 18-15 zile - at0t timp c0t dureaz! urmele naterii.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
- ele'e!,)l 'a,eial - se poate s!*0rii printr-o aciue sau inaciune de
ucidere (aplicarea de lo*ituri, l!sarea acestuia n &ri', n&ometarea copilului). 7oate
acestea tre)uie &!cute 9imediat dup! natere; i datorit! tul)ur!rilor n care se
'!sea mama dup! natere.
- )'aea i'e.ia,* - moartea copilului nou-n!scut. >ac! se produce un alt
rezultat-o *!t!mare 'ra*!, nu *a c!dea n s&era penalului, deoarece tentati*a nu se
mai pedepsete.
#E. .atura su)iecti*! :
- ?3'a .e -i!3-*+ie - intenia, &iind n acest caz incompati)il! cu
premeditarea, deoarece pruncuciderea este o in&raciune spontan!.
=. F3'e. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii - deii posi)ile, nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - nu se pedepsete
9. ?a&, >3!s)'a, - se consum! atunci c0nd se produce moartea nou-n!scutului.
SANCIUNI%
- nc6isoare de la 2 la 4 ani.
UCIDEREA DIN CULP 4a,. 58E C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
2"
2"
,Uciderea di cul" a uei "ersoae, se "ede"sete cu (chisoare de la /
la 0 ai*
Uciderea di cul" ca ur!are a eres"ectrii dis"o%i$iilor legale ori a
!surilor de "re&edere "etru e#erci$iul uei )uc$i sau !eserii, ori "etru
e)ectuarea uei au!e acti&it$i, se "ede"sete cu (chisoare da la 1 la 8 ai*
C'd uciderea di cul" a uei "ersoae este s&'rit de u coductor
de &ehicul cu trac$iue !ecaic, a&'d ( s'ge o (!biba$ie alcoolic ce
de"ete li!ita legal sau care se a)l ( stare de ebrietate, "edea"sa este
(chisoarea de la 0 la /0 ai*
Cu aceeai "edea"s se sac$ioea% )a"ta s&'rit di cul", de orice
alt "ersoa ( e#erci$iul "ro)esiei sau !eseriei i care se a)l ( stare de
ebrietate*
Dac "ri )a"ta s&'rit s4a cau%at !oartea a dou sau !ai !ultor
"ersoae, la !a#i!ul "ede"selor "re&%ute ( ali*"recedete se "oate aduga
u s"or de "' la = ai*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
- 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - este identic ca la celelalte in&raciuni contra
persoanei
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este &ormat din totalitatea relaiilor sociale care
ocrotesc dreptul la *ia!, c6iar i n cazul &aptelor s!*0rite din culp!, cu toate c!
suprimarea *ieii unei persoane n asemenea condiii este mai puin 'ra*! raportat!
la celelalte in&raciuni de omor.
- 31ie>,)l 'a,eial - este corpul persoanei ucise.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
- s)1ie>,)l a>,i- - poate &i orice persoan! care rspunde penal. >ar, uneori
le'ea cere o anumit! calitate - conduc!tor auto. C0t pri*ete coautoratul, n
doctrin! sunt mai multe opinii care con&irm! sau in&irm! posi)ilitatea acestuia.
- s)1ie>,)l &asi- - este persoana ucis!. (ceeai persoan! poate &i de cele
mai multe ori at0t su)iect acti* c0t i su)iect pasi* al in&raciunii.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial 7 se poate s!*0rii printr-o aciune sau inaciune de
ucidere din culp!. -n acest caz nu a*em o in&raciune *iolent!, premeditat! sau prin
cruzimi ci o conduit! 'reit! a autorului ntr-o situaie periculoas! (conducerea
unui auto*e6icul, m0nuirea unui a're'at). >ac! &!ptuitorul s-a &olosit ns! de
aceste instrumente pentru a produce moartea persoanei, nu *a mai opera incidena
acestui articol.
7 )'aea i'e.ia,* - moartea persoanei. >ac! nu se produce aceast!
urmare, ncadrarea 1uridic! a &aptei *a &i de *!t!mare corporal! din culp!.
7 le(*,)a .e >a)0ali,a,e 7 ea tre)uie ntotdeauna sta)ilit!, ast&el nc0t s! se
cunoasc! n concret &apta care a dus la acest rezultat. Bu *a e+ista le'tur de
#8
#8
cauzalitate dac! ntre aciunea &!ptuitorului i urmarea imediat! s-au interpus
&actori e+terni.7otodat! nu *a e+ista le'tur de cauzalitate dac! &!ptuitorul, n
momentul s!*0ririi &aptei, nu-i putea reprezenta urm!rile &aptelor sale (caz
&ortuit).
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - culpa simpl! sau cu pre*edere.
=. F3'e. M3.ali,*+i. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii - nu sunt posi)ile
". ,e!,a,i-a - nu este posi)il!
9. ?a&, >3!s)'a, - se consum! atunci c0nd se produce moartea persoanei.
MODALITI% Fciderea din culp! cunoate # &orme a'ra*ate:
a. Uciderea di cul" ca ur!are a eres"ectrii dis"o%i$iilor legale ori a
!surilor de "re&edere "etru e#erci$iul uei )uc$i sau !eserii, ori "etru
e)ectuarea uei au!e acti&it$i, se "ede"sete cu (chisoare da la 1 la 8 ai*
-n aceast! a'ra*ant! se includ de o)icei accidentele de circulaie. (ici
inter*ine culpa pro&esional!, c0nd o&erii sunt o)li'ai s! reduc! *iteza p0n! la
e*itarea oric!rui pericol. -n acti*itatea medical! se poate reine culpa pro&esional0
n cazul unei consultaii super&iciale a )olna*ului.
(st&el, de e+. e+ist! r!spunderea penal! a c6irur'ului care, dup! e&ectuarea
operaiei a uitat o compres! n corpul *ictimei i aceasta a decedat.
b*C'd uciderea di cul" a uei "ersoae este s&'rit de u
coductor de &ehicul cu trac$iue !ecaic, a&'d ( s'ge o (!biba$ie
alcoolic ce de"ete li!ita legal sau care se a)l ( stare de ebrietate,
"edea"sa este (chisoarea de la 0 la /0 ai*
Cu aceeai "edea"s se sac$ioea% )a"ta s&'rit di cul", de orice
alt "ersoa ( e#erci$iul "ro)esiei sau !eseriei i care se a)l ( stare de
ebrietate*
-n acest caz su)iectul acti* este cali&icat n sensul c! este un conduc!tor
auto. >e menionat c!, starea de e)rietate nu este sinonim! cu starea n care o&erul
are n corp o anumit! m)i)aie alcoolic!. (ceast! a'ra*ant! i are raionamentul
n aceea c! ntre alcoolism i in'racionalitate e+ist! o str0ns! le'!tur!. >up! unii
autori aceast! a'a*ant! ar ndeplini condiiile concursului de in&raciui, iar dip!
alii aceasta ar &i o in&raciune comlpe+!. -ns! cei mai muli tind c!tre prima
opinie.
c*Dac "ri )a"ta s&'rit s4a cau%at !oartea a dou sau !ai !ultor
"ersoae, la !a#i!ul "ede"selor "re&%ute ( ali* "recedete se "oate aduga
u s"or de "' la = ai*2(ceast! a'ra*ant! are n *edere situaia n care printr-o
s'. &apt! se cauzeaz! moartea a 2 sau mai multor persoane.
SANCIUNI%
- nc6isoare de la 1 la 5 ani n &orma tip i
#1
#1
- nc6isoare de la 2 la 4 ani sau de la 5 la 15 ani n &orma a'ra*at!, care poate &i
sporit! cu # ani.
DETERMINAREA SAU HNLESNIREA SINUCIDERII 4a,. 58<C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,-a"ta de a deter!ia sau (lesi siuciderea uei "ersoae, dac
siuciderea sau (cercarea a a&ut loc, se "ede"sete cu (chisoare de la 1 la 8
ai*
C'd )a"ta "re&%ut ( ali* "recedet s4a s&'rit )a$ de u !ior sau
)a$ de o "resoa care u era ( stare s4i dea se!a de )a"ta sa, ori u "utea
s )ie st"' "e ele, "edea"sa este (chisoarea de la = la /6 ai*
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
- 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - este identic ca la celelalte in&raciuni contra
persoanei
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este &ormat din totalitatea relaiilor sociale care
ocrotesc dreptul la *ia! oric!rui om, incrimin0d &aptele care insti'! la
autosuprimarea *ieii.
- 31ie>,)l 'a,eial - este corpul persoanei care s-a sinucis sau care a
ncercat s! se sinucid!.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
- s)1ie>,)l a>,i- - orice persoan! care rspunde penal. =articipaia este
posi)il! su) toate &ormele sale.
- s)1ie>,)l &asi- - orice persoan!. -n cazul a'ra*antei, acesta este cali&icat
-minor sau iresponsa)il.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
- ele'e!,)l 'a,eial - se poate s!*0rii printr-o aciune de determinare sau
nlesnire a sinuciderii, ori de con*in'ere a acesteia s! se sinucid!. C0nd
constr0n'erea *ictimei este de asemenea natur! nc0t nu las! acestuia nici o
posi)ilitate concret! de a aciona alt&el, ori de a se mpotri*i, &!ptuitorul *a
r!spunde pentru in&raciunea de omor. Cel care silete o persoan! s! se sinucid! *a
r!spunde tot pentru omor. -n cazul acestei in&raciuni, 6ot!r0rea aparine
su)iectului pasi*.
- )'aea i'e.ia,* - sinuciderea persoanei sau ncercarea de a se
sinucide.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
- ?3'a .e -i!3-*+ie - intenia direct! sau indirect!.
=. F3'e. M3.ali,*+i. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii - deii posi)ile, nu se pedepsesc
#2
#2
". ,e!,a,i-a - nu se pedepsete
9. ?a&, >3!s)'a, - &apta se consum! atunci c0nd se produce sinucidrea sau c0nd
ncercarea de sinucidere a a*ul loc.
MODALITI% Capta este mai 'ra*! atunci c0nd:
a. c0nd &apta se s!*0rete asupra unui minor
). c0nd &apta se s!*0rete asupra unui iresponsa)il (n sensul art.58 C.pen.)
-n am)ele situaii este necesar ca &!ptuitorul s! &i cunoscut starea *ictimei, n caz
contrar a'ra*anta nu se reine.
SANCIUNI%
- nc6isoare de la 2 la 4 ani - n &orma tip i
- nc6isoare de la # la 18 ani - n &orma a'ra*at!.
LOVIREA DI VTMAREA INTEGRITII CORPORALE SAU A
SNTII
LOVIREA SAU ALTE VIOLENE 4a,. 5E# C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,Lo&irea sau orice acte de &iole$ cau%atoare de su)eri$e )i%ice se
"ede"sesc cu (chisoare de la o lu la = lui sau cu a!ed*
-a"tele "re&%ute la ali* / s&'rite asu"ra !e!brilor de )a!ilie se
"ede"sesc cu (chisoare de la 7 lui la / a sau cu a!ed*
Lo&irea sau actele de &iole$ care au "riciuit o &t!are ce ecesit
"etru &idecare (gri.iri !edicale de cel !ult 16 de %ile se "ede"sesc cu
(chisoare de la = lui la 1 ai sau cu a!ed*
-a"tele "re&%ute ( ali* "recedet s&'rite asu"ra !e!brilor )a!iliei
se "ede"sesc cu (chisoare de la / la 1 ai sau cu a!ed*
Ac$iuea "eal se "ue ( !icare la "l'gerea "realabil a "ersoaei
&t!ate* ; ca%ul ali /> i 1> ac$iuea "eal se "ue ( !icare i di o)iciu*
;!"carea "r$ilor (ltur rs"uderea "eal, "roduc'du4i e)ectele
i ( ca%ul ( care ac$iuea "eal a )ost "us ( !icare di o)iciu*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
- 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - este identic ca la celelalte in&raciuni contra
persoanei
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este &ormat din totalitatea relaiilor sociale care
ocrotesc inte'ritatea corporal! sau s!n!tatea &iec!rei persoane, indi&edent c! este o
persoan! oarecare sau mem)ru de &amilie.
- 31ie>,)l 'a,eial - este corpul persoanei.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- - orice persoan!. =articipaia este posi)il! su) toate
&ormele sale. >ac! lo*iturile sunt e+ercitate de un &uncionar n e+ercitarea
atri)uiilor de ser*iciu, atunci *om a*ea in&raciunea de purtare a)uzi*!. -n &orma
a'ra*at!, su). acti* tre)uie s! &ie so sau rud! apropiat!.
##
##
- s)1ie>,)l &asi- - orice persoan!. -n cazul a'ra*antei, acesta este cali&icat -
mem)ru de &amilie.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - se poate s!*0rii printr-o aciune de lo*ire sau acte
de *iolem!. Capta se poate s!*0ri i indirect, prin intermediul unui animal.
- )'aea i'e.ia,* - *!t!marea persoanei sau pro*ocarea de su&erine
&izice.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenia direct! sau indirect!.
=. F3'e. M3.ali,*+i. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii - dei posi)ile, nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - nu se pedepsete
9. ?a&, >3!s)'a, - &apta se consum! atunci c0nd se produce o *!t!mare corporal!
a persoanei sau c0nd se produc su&erine &izice.
MODALITI% Capta este mai 'ra*! atunci c0nd:
a. &apta se s!*0rete asupra mem)rilor de &amilie
). c0nd &apta produce leziuni ce necesit! pentru *indecare n'ri1iri medicale de cel
mult 28 de zile. Bu intr! n acest termen durata concediului medical.
SANCIUNI%
- nc6isoare de la o lun! la # ani - n &orma tip i
- nc6isoare de la $ luni la 1 an, de la # luni la 2 ani, de la 1 la 2 ani - n &orma
a'ra*at!.
VTMAREA CORPORAL 4a,.5E5 C.&e!.:
5. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
? -a"ta "ri care s4a "riciuit itegrit$ii cor"orale sau st$ii o
&t!are care ecesit "etru &idecare (gri.iri !edicale de cel !ult 76 de %ile
se "ede"sete cu (chisoare de la 7 lui la 0 ai*
-a"tele "re&%ute la ali* / s&'rite asu"ra !e!brilor de )a!ilie se
"ede"sesc cu (chisoare de la / la 0 ai sau cu a!ed*
Ac$iuea "eal se "ue ( !icare la "l'gerea "realabil a "ersoaei
&t!ate* ; ca%ul ali* /> ac$iuea "eal se "ue ( !icare i di o)iciu*
;!"carea "r$ilor (ltur rs"uderea "eal, "roduc'du4i e)ectele
i ( ca%ul ( care ac$iuea "eal a )ost "us ( !icare di o)iciu* 2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - este identic ca la celelalte in&raciuni contra
persoanei
#5
#5
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este &ormat din totalitatea relaiilor sociale care
ocrotesc inte'ritatea corporal! sau s!n!tatea &iec!rei persoane, indi&edent c! este o
persoan! oarecare sau mem)ru de &amilie.
- 31ie>,)l 'a,eial - este corpul persoanei.
"A.S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- - orice persoan! care rspunde penal. =articipaia este
posi)il! su) toate &ormele sale. >ac! lo*iturile sunt e+ercitate de un &uncionar n
e+ercitarea atri)uiilor de ser*iciu, atunci *om a*ea in&raciunea de purtare
a)uzi*!. -n &orma a'ra*at!, su). acti* tre)uie s! &ie so sau rud! apropiat!.
- s)1ie>,)l &asi- - orice persoan!. -n cazul a'ra*antei, acesta este cali&icat -
mem)ru de &amilie.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - se poate s!*0rii printr-o aciune de lo*ire sau acte
de *iolen!. Capta se poate s!*0ri i indirect, prin intermediul unui animal sau
o)iect. ,peci&icul acestei in&raciuni const! n aceea c! durata n'ri1irilor medicale
nu dep!ete $8 de zile.
- )'aea i'e.ia,* - *!t!marea persoanei sau pro*ocarea de su&erine
&izice.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenia direct! sau indirect!, iar n anumite cazuri
poate m)r!ca i &orma praeterinteniei.
=. F3'e. M3.ali,*+i. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii - dei posi)ile, nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - nu se pedepsete
9. ?a&, >3!s)'a, - &apta se consum! atunci c0nd se produce o *!t!mare corporal!
a persoanei sau c0nd se produc su&erine &izice a c!ror *indecare nu dep!esc $8 de
zile.
MODALITI%Capta este mai 'ra*! atunci c0nd ea se s!*0rete asupra
mem)rilor de &amilie
SANCIUNI%
- nc6isoare de la $ luni la 5 ani - n &orma tip i de la 1 la 5 ani - n &orma
a'ra*at!.
VTMAREA CORPORAL GRAVN4a,.5E" C. &e!.:
5. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
?-a"ta "ri care s4a "riciuit itegrit$ii cor"orale sau st$ii o
&t!are care ecesit "etru &idecare (gri.iri !edicale !ai !ult 76 de %ile
se "edr"sete cu (chisoare de la 1 la 8 ai*
#5
#5
Dac )a"ta a "rodus &reua di ur!toarele coseci$e3 "ierderea uui
si!$ sau orga, (cetarea )uc$iorii acestuia, o i)ir!itate "er!aet )i%ic
sau "sihic, slu$irea, a&ortul ori "uerea ( "ri!e.die a &ie$ii "ersoaei,
"edea"sa este (chisoarea de la 1 la 8 ai*
C'd )a"ta a )ost s&'rit ( sco"ul "roducerii coseci$elor "re&%ute
la ali / i 1, "edea"sa este (chisoarea de la = la /1 ai*
Tetati&a )a"tei "re&%ut ( ali* = se "ede"sete*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - este identic ca la celelalte in&raciuni contra
persoanei
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este &ormat din totalitatea relaiilor sociale care
ocrotesc inte'ritatea corporal! sau s!n!tatea &iec!rei persoane, indi&erent c! este o
persoan! oarecare sau mem)ru de &amilie.
- 31ie>,)l 'a,eial - este corpul persoanei.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- - orice persoan!. =articipaia este posi)il! su) toate
&ormele sale.
- s)1ie>,)l &asi- - orice persoan!.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - se poate s!*0ri printr-o aciune de lo*ire sau acte
de *iolen!. Capta se poate s!*0ri i indirect, prin intermediul unui animal sau
o)iect. ,peci&icul acestei in&raciuni const! n aceea c! durata n'ri1irilor medicale
dep!ete $8 de zile sau produce una din urm!toarele consecine:
- pierderea unul sim sau or'an ori ncetarea &uncion!rii acestuia (scoaterea unui
oc6i, t!ierea unei urec6i)
- producerea unei in&irmit!i &izice sau psi6ice permanente
- sluirea, care poate consta n sc6im)area n&!i!rii (i ea tre)uie s! &ie
permanent!)
- a*ortul - cu condiia ca &!ptuitorul s! cunoasc! aceast! stare
- punerea n prime1die a *ieii persoanei. 7otui &!ptuitorul nu urm!rete s!
omoare *ictima.
- )'aea i'e.ia,* - *!t!marea persoanei, pro*ocarea de su&erine &izice
sau punerea n prime1die a *ieii persoanei.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenia direct! sau indirect!, iar n anumite cazuri
poate m)r!ca i &orma praeterinteniei.
=. F3'e. M3.ali,*+i. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii - dei posi)ile, nu se pedepsesc
#$
#$
". ,e!,a,i-a - se pedepsete numai n cazul alin. #
9. ?a&, >3!s)'a, - &apta se consum! atunci c0nd se produce o *!t!mare corporal!
a persoanei sau c0nd se produc su&erine &izice a c!ror *indecare dep!esc $8 de
zile.
MODALITI: Capta este mai 'ra*! atunci c0nd &aptuitorul acioneaz! n
scopul producerii consecinelor pre*!zute n alin. 1 i 2.
SANCIUNI%
- nc6isoare de la 2 la 4 ani - n &orma tip i
- nc6isoare de la 2 la 18 ani i de la # la 12 ani - n &orma a'ra*at!.
LOVIRILE SAU VTMRILE CAUZATOARE DE MOARTE 4a,.5E9
C.&e!:
5. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
,Dac &reua di )a"tele "re&%ute ( art* /@64/@1 a a&ut ca ur!are
!oartea &icti!ei, "edea"sa este (chisoarea de la 0 la /0 ai*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - este identic ca la celelalte in&raciuni contra
persoanei
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este &ormat din totalitatea relaiilor sociale care
ocrotesc inte'ritatea corporal! sau s!n!tatea &iec!rei persoane. (ceast! in&raciune
este de &apt o &orm! a'ra*at! a in&raciunilor pre*!zute n art. 188 < 182 C. pen.
- 31ie>,)l 'a,eial - este corpul persoanei.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- - orice persoan!. =articipaia este posi)il! su) toate
&ormele sale.
- s)1ie>,)l &asi- - orice persoan!.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - se poate s!*0ri printr-o aciune de lo*ire sau
n)r0ncire. Capta se poate s!*0ri i indirect, prin intermediul unui animal sau
o)iect. ,peci&icul acestei in&raciuni const! n aceea c!, moartea *ictimei se
produce din culp!.
- )'aea i'e.ia,* - moartea persoanei.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - praeterintenia. .o*irea *ictimei se produce cu
intenie, ns! moartea se produce din culp!. >ac! se reine intenia autorului de a
produce moartea *ictimei atunci se *a e+ista in&raciunea de omor.
=. F3'e. M3.ali,*+i. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii - nu sunt posi)ile
#4
#4
". ,e!,a,i-a - nu este posi)il!
9. ?a&, >3!s)'a, - &apta se consum! atunci c0nd se produce moartea *ictimei.
>ac! aceasta nu se produce, *om &i n prezena unei in&raciuni de lo*ire sau
*!t!mare corporal!.
MODALITI:Capta este suscepti)il! de modalit!ile normati*e a'ara*ate
analizate la in&raciunile pre*!zute la art. 188 - 182.
SANCIUNI% nc6isoare de la 5 la 15 ani. ,anciunea este mai mic! n
comparaie cu cea de la omor, deoarece n acest caz moartea se produce din culpa
autorului.
VTMAREA CORPORAL DIN CULP 4a,. 5E= C. &e!.:
5. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
,-a"ta "re&%ut la art* /@6 ali* 1 i 1>, care a "riciuit o &t!are ce
ecesit "etru &idecare (gri.iri !edicale !ai !ari de /6 %ile, "recu! i cea
"re&%ut ( art* /@/, s&'rite di cul", se "ede"sesc cu (chisoare de la o
lu la = lui sau cu a!ed*
Dac )a"ta a a&ut &reua di ur!rile "re&%ute la art* /@1 ali* / i 1,
"edea"sa este (chisoarea de la = lui la 1 ai sau a!eda*
C'd s&'rirea )a"tei "re&%ute ( ali*/ este ur!area eres"ectrii
dis"o%i$iilor legale sau a !surilor de "re&edere "etru e#erci$iul uei "ro)esii
sau !eserii, ori "etru (de"liirea uei au!e acti&it$i, "edea"sa este
(chisoarea de la= lui la 1 ai sau a!eda*
-a"ta "re&%ut ( ali* 1 dac este ur!area eres"ectrii dis"o%i$iilor
legale sau !suriloe de "re&edere artate ( ali* "recedet se "ede"sete cu
(chisoare de la 7 lui la = ai*
Dac )a"tele "re&%ute ( ali* = i 9 sut s&'rite de ctre o "ersoa
care se a)l ( stare de ebrietate, "edea"sa este (chisoarea de la / la = ai, (
ca%ul ali* =, i (chisoarea de la / la 0 ai ( ca%ul ali* 9*
:etru )a"tele "re&%ute ( ali*/ i =, ac$iuea "eal se "ue (
!icare la "l'gerea "realabil a "ersoaei &t!ate* ;!"carea "r$ilor
(ltur rs"uderea "eal*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - este identic ca la celelalte in&raciuni contra
persoanei
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este &ormat din totalitatea relaiilor sociale care
ocrotesc inte'ritatea corporal! sau s!n!tatea &iec!rei persoane.
- 31ie>,)l 'a,eial - este corpul persoanei.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- - orice persoan! care rspunde penal.
- s)1ie>,)l &asi- - orice persoan!.
#8
#8
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - se poate s!*0rii printr-o aciune de lo*ire sau orice
acte de *iolen!. Be *om '!si n prezena acestei in&raciuni numai dac! durata
n'ri1irilor medicale este cuprins! ntre 18 i $8 de zile. >ac! acestea nu dep!esc
18 zile &apta nu se ncadreaz! n acest art.
- )'aea i'e.ia,* - producerea *reuneia din urm!rile menionate n art.
188, 181 i 182.
#E. .atura su)iecti*!:
- ?3'a .e -i!3-*+ie - culpa simpl! sau cu pre*edere.
=. F3'e. M3.ali,*+i. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii - nu sunt posi)ile
". ,e!,a,i-a - nu este posi)il!
9. ?a&, >3!s)'a, - &apta se consum! atunci c0nd se produce rezultatul periculos
cerut de norma de incriminare.
MODALITI:Capta este suscepti)il! de modalit!ile normati*e a'ra*ate:
- c0nd n'ri1irile medicale dep!esc $8 de zile
- c0nd aceasta este urmarea nerespect!rii unor dispoziii le'ale sau de
pre*edere pentru e+ercitarea unei pro&esii sau meserii
- c0nd autorul se a&l! n stare de e)rietate
SANCIUNI%
- nc6isoare de la o lun! la # luni sau amend! <n &orma tip i
- nc6isoare de la # luni la 2 ani sau amend!, nc6isoare de la $ luni la # ani,
nc6isoare de la 1 la 5 ani < n &orma a'ra*at!.
PROVOCAREA ILEGAL A AVORTULUI 4a,. 5E6 C. &e!.:
5. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
,;treru"erea cursului sarciii, "ri orice !i.loace, s&'rit ( &reua
di ur!toarele (!"re.urri3
a* ( a)ara istitu$iilor !edicale sau cabietelor !edicale autori%are ( acest
sco"5
b* de ctre o "ersoa care u are calitatea de !edic de s"ecialitate5
c* dac &'rsta sarciii a de"it /9 s"t!'i, se "ede"sete cu (chisoare de la
7 lui la = ai*
,;treru"erea cursului sarciii, s&'rit ( orice codi$ii )r
cosi!$!'tul )e!eii (srciate, se "ede"sete cu (chisoare de la 1 la 8 ai
i iter%icerea uor dre"turi*
Dac "ri )a"tele "re&%ute ( ali* / i = s4a cau%at )e!eii (srciate
&reo &t!are cor"oral gra&, "edea"sa este (chisoarea de la = la /6 ai i
iter%icerea uor dre"turi, iar dac )a"ta a a&ut ca ur!are !oartea )e!eii
#"
#"
(srciate, "edea"sa este (chisoarea de la 0 la /0 ai i iter%icerea uor
dre"turi*
; ca%ul c'd )a"ta "re&%ut i ali* 1 i = a )ost s&'rit de u !edic,
"e l'g "edea"sa (chisorii, se &a a"lica i iterdic$ia e#ercitrii "ro)esiei de
!edic, "otri&it art* 79 lit* c*
Tetati&a se "ede"sete*
Nu se "ede"sete (treru"erea cursului sarciii e)ectuat de !edic 3
a* dac (treru"erea cursului sarciii este ecesar "etru a sal&a &ia$a,
statea sau igritatea cor"oral a )e!eii (srciate de la u "ericol gra& i
i!iet i care u "utea )i (lturat alt)el 5
b* ( ca%ul "re&%ut ( ali*/ lit* c, c'd (treru"erea cursului sarciii se
i!"uea di !oti&e tera"eutice, "otri&it dis"o%i$iilor legale 5
c* ( ca%ul "re&%ut ( ali* 1 c'd )e!eia (srciat s4a a)lat ( i!"osibilitatea
de a4i e#"ri!a &oi$a, iar (treru"erea cursului sarciii se i!"uea di !oti&e
tera"eutice, "otri&it dis"o%i$iilor legale*
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - este identic ca la celelalte in&raciuni contra
persoanei
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este &ormat din totalitatea relaiilor sociale care
ocrotesc inte'ritatea corporal! sau s!n!tatea &iec!rei persoane mpotri*a &aptelor
de ntreruprere ile'al! a cursului sarcinii. 7otodat! se mai iau n *edere i relaiile
sociale cu pri*ire la li)ertatea &emeilor ns!rcinate de a decide sin'ure dac!
p!streaz! sau nu &ructul concepiei.
- 31ie>,)l 'a,eial - este corpul &emeii ns!rcinate, precum i al &!tului,
asupra c!rora se ndreapt! acti*itatea in&racional!.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- 7 orice persoan! (moae, medici care nu sunt de
specialitate, c6iar i un medic 'inecolo' care e&ectueaz! ntreruperea &!r!
consimt!m0ntul &emeii).
- s)1ie>,)l &asi- - este &emeia ns!rcinat!.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - se poate s!*0rii printr-o aciune suscepti)il! s!
pro*oace ntreruperea cursului sarcinii. Gi1loacele pot &i: interne (administrarea
unor su)stane a*orti*e) i e+terne (aplicarea de lo*ituri). >ac! &!tul a decedat ca
urmare a unui &enomen natural, &apta nu *a mai constitui in&raciune.
- )'aea i'e.ia,* - e+pulzarea produsului concepiei, &ie uciderea &!tului
n!untrul uterului.
#E. .atura su)iecti*!:
58
58
- ?3'a .e -i!3-*+ie - intenia direct!. C!ptuitorul tre)uie s! cunoasc!
starea de 'ra*iditate a *ictimei, iar n alin. # &orma de *ino*!ie este
praeterintenia.
=. F3'e. M3.ali,*+i. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii < nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - se pedepsete
9. ?a&, >3!s)'a, - &apta se consum! atunci c0nd se produce rezultatul periculos
cerut de norma de incriminare i anume uciderea &!tulului.
MODALITI:Capta este suscepti)il! de modalit!ile normati*e a'ra*ate:
a. ntreruperea cursului sarcinii, s!*0rit! n orice condiii &!r!
consim!m0ntul &emeii ns!rcinate, se pedepsete cu nc6isoare de la 2 la 4 ani i
interzicerea unor drepturi.
). dac! prin &aptele pre*!zute n alin. 1 i # s-a cauzat &emeii ns!rcinate
*reo *!t!mare corporal! 'ra*!, pedeapsa este nc6isoarea de la # la 18 ani i
interzicerea unor drepturi
c. iar dac! &apta a a*ut ca urmare moartea &emeii ns!rcinate, pedeapsa este
nc6isoarea de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi.
SANCIUNI%
- nc6isoare de la $ luni la # ani < n &orma tip i
- nc6isoare de la 2 la 4 ani, nc6isoare de la # la 18 ani, nc6isoare de la 5 la 15
ani i interzicerea unor drepturi < n &orma a'ra*at!.
CAUZE DE NEPEDEPSIRE%
Bu se pedepsete ntreruperea cursului sarcinii e&ectuat! de medic:
a. dac! ntreruperea cursului sarcinii este necesar! pentru a sal*a *iaa,
s!n!tatea sau inte'ritatea corporal! a &emeii ns!rcinate de la un pericol 'ra* i
iminent i care nu putea &i nl!turat alt&el
). n cazul pre*!zut n alin. 1 lit. c, c0nd ntreruperea cursului sarcinii se
impunea din moti*e terapeutice, potri*it dispoziiilor le'ale
c. n cazul pre*!zut n alin. 2 c0nd &emeia ns!rcinat! s-a a&lat n
imposi)ilitatea de a-i e+prima *oina, iar ntreruperea cursului sarcinii se impunea
din moti*e terapeutice, potri*it dispoziiilor le'ale.
INFRACIUNI CONTRA LIAERTII PERSOANEI
LIPSIREA DE LIAERTATE HN MOD ILEGAL 4a,. 5E< C. &e!.:
5. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
,Li"sirea de libertate a uei "ersoae ( !od ilegal se "ede"sete cu
(chisoare de la = la /6 ai*
; ca%ul ( care )a"ta este s&'rit "ri si!ularea de calit$i o)iciale,
"ri r"ire, de o "ersoa (ar!at, de dou sau !ai !ulte "ersoae (!"reu
51
51
sau dac ( schi!bul eliberrii se cere u )olos !aterial sau orice alt a&ata.,
"rcu! i ( ca%ul ( care &icti!a este !ior sau este su"us uor su)eri$e ori
statea sau &ia$a (i este "us ( "ericol, "edea"sa este (chisoarea de la 8 la
/0 ai*
Cu "edea"sa (chisorii de la 8 la /0 ai se sac$ioea% i li"sirea de
libertate a uei "ersoae s&'rit ( sco"ul de a o obliga la "racticarea
"rostitu$iei*
Dac "etru eliberearea "ersoaei se cere, ( orice !od, ca statul, o
"ersoa .uridic, o orgai%a$ie itera$ioal itregu&era!etal sau u
gru" de "ersoae s (de"lieasc sau u u au!it act, "edea"sa este
(chisoarea de la 8 la /@ ai*
Dac )a"tele "re&%ute ( ali* /49 se s&'resc de ctre o "ersoa care
)ace "arte ditr4u gru" orgai%at, "edea"sa este (chisoarea de la 0 la /0 ai,
( ca%ul ali* /, (chisoarea de la 8 la /@ ai ( ca%ul ali* 1 i =, (chisoarea de
la /6 la 16 de ai, ( ca%ul ali* 9*
Dac )a"ta a a&ut ca ur!are !oartea sau siuciderea &icti!ei, "edea"sa
este (chisoarea de la /0 la 10 de ai*
Tetati&a )a"telor "re&%ute ( ali* /49 se "ede"sete*
Costituie tetati& i "roducerea sau "rocurarea !i.loacelor, a
istru!etelor sau luarea de !suri ( &ederea co!iterii )a"tei "re&%ute (
ali* 9*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - este identic ca la celelalte in&raciuni contra
persoanei
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este &ormat din totalitatea relaiilor sociale care
ocrotesc li)ertatea persoanei, adic! posi)ilitatea acesteia de a se mica li)er i de a
aciona dup! propria sa *oin!.
- 31ie>,)l 'a,eial - este corpul persoanei.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- - orice persoan!. =articipaia este posi)il! n toate &ormele
sale.
- s)1ie>,)l &asi- - orice persoan!. >ac! acesta este minor, &apta *a &i mai
'ra*!.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - const! ntr-o aciune sau inaciune prin care se
produce lipsirea de li)ertate a persoanei. (cest lucru se poate realiza c6iar n
locuina su)iectului pasi*. -n mod o)li'atoriu lipsirea de li)ertate tre)uie s! ai)!
un caracter ile'al, n caz contrar, &apta nu *a &i in&raciune. Bu are rele*an! penal!
nici restr0n'erea li)ert!ii inpus! de acti*itatea des&!urat! de su)iect - militarii n
termen, sporti*ii din cantonamente.
52
52
- )'aea i'e.ia,* - const! n imposi)ilitatea *ictimei de a se mica li)er
con&orm *oinei sale.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenia direct! sau indirect!. >ac! &apta a a*ut ca
urnare moartea *ictimei, &orma de *ino*!ie este n acest caz praeterintenia.
=. F3'e. M3.ali,*+i. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii < sunt posi)ile i se pedepsesc numai n cazul &ormelor
a'ra*ate
". ,e!,a,i-a - se pedepsete
9. ?a&, >3!s)'a, - &apta se consum! atunci c0nd se produce rezultatul periculos
cerut de norma de incriminare i anume imposi)ilitatea *ictimei de a se mica
li)er.
MODALITI: Capta este suscepti)il! de modalit!ile normati*e a'ra*ate:
- c0nd &apta este s!*0rit! prin simularea de calit!i o&iciale
- prin r!pire
- de o persoan! narmat!
- de dou! sau mai multe persoane mpreun!
- dac! n sc6im)ul eli)er!rii se cere un &olos material sau orice alt a*anta
- *ictima este minor! sau este supus! unor su&erine ori s!n!tatea sau *iaa i este
pus! n pericol, pedeapsa este nc6isoarea de la 4 la 15 ani.
- lipsirea de li)ertate a unei persoane s!*0rit! n scopul de a o o)li'a la
practicarea prostituiei- nc6isorii de la 4 la 15 ani
- dac! pentru eli)erearea persoanei se cere, n orice mod, ca statul, o persoan!
1uridic!, o or'anizaie internaional! intre'u*ernamental! sau un 'rup de persoane
s! ndeplineasc! sau nu un anumit act, pedeapsa este nc6isoarea de la 4 la 18 ani.
- dac! &aptele pre*!zute n alin. 1-5 se s!*0resc de c!tre o persoan! care &ace
parte dintr-un 'rup or'anizat, pedeapsa este nc6isoarea de la 5 la 15 ani, n cazul
alin. 1, nc6isoarea de la 4 la 18 ani n cazul alin. 2 i #, nc6isoarea de la 18 la 28
de ani, n cazul alin. 5.
- dac! &apta a a*ut ca urmare moartea sau sinuciderea *ictimei, pedeapsa este
nc6isoarea de la 15 la 25 de ani.
SANCIUNI%
- nc6isoare de la # la 18 ani < n &orma tip i
- nc6isoare de la 4 la 15 ani, nc6isoare de la 4 la 18 ani, nc6isoare de la 18 la 28
de ani, nc6isoare de la 15 la 25 de ani - n &orma a'ra*at!.
SCLAVIA 4a,. 5<#C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,:uerea sau $ierea uei "ersoae ( stare de scla&ie, "recu! i tra)icul
de scla&i, se "ede"sete cu (chisoare de la = la /6 ai i iter%icerea uor
dre"turi*
5#
5#
Tetati&a se "ede"sete*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - este identic ca la celelalte in&raciuni contra
persoanei
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este &ormat din totalitatea relaiilor sociale care
ocrotesc li)ertatea persoanei mpotri*a actelor de punere sau meninere a unei
persoane n stare de scla*ie.
- 31ie>,)l 'a,eial - este corpul persoanei.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- - orice persoan!. =articipaia este posi)il! n toate &ormele
sale.
- s)1ie>,)l &asi- - orice persoan!.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - const! ntr-o aciune sau inaciune prin care se
produce lipsirea de li)ertate a persoanei. ,cla*ia se deose)ete de lipsirea de
li)ertate deoarece n acest caz *ictima de*ine un lucru. 3lementul material se
poate s!*0ri prin: punerea, inerea n stare de scla*ie sau tra&icul de scla*i. >up!
cum se poate o)ser*a, aceast! in&raciune poate m)r!ca &orme continui, i
continuate.
- )'aea i'e.ia,* - const! n suprimarea complet! a li)ert!ii indi*iduale
a persoanei.
9A.La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenia direct! sau indirect!. Bu are importan!
dac! *ictima i-a dat consim!m0ntul.
=. F3'e. Sa!>+i)!i.
FORME %
5. a>,ele &e&aa,3ii < sunt posi)ile nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - se pedepsete
9. ?a&, >3!s)'a, - &apta se consum! atunci c0nd se produce rezultatul periculos
cerut de norma de incriminare i anume suprimarea ntre'ii li)ert!i a persoanei
=. ?a&, e&)i0a, - acesta este reprezentat de momentul n care nceteaz! acti*itarea
in&racional!.
SANCIUNI% nc6isoare de la # la 18 ani i interzicerea unor drepturi.
SUPUNEREA LA MUNC FORAT SAU OALIGATORIE 4a,.5<5C.&e!:
5. C3!+i!),)l le(al%
,-a"ta de a su"ue o "ersoa, ( alte ca%uri dec't cele "re&%ute de
dis"o%i$iile legale, la "restarea uei !uci cotra &oi$ei sale sau la o !uc
obligatorie, se "ede"sete cu (chisoare de la 7 lui la = ai*2
55
55
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - este identic ca la celelalte in&raciuni contra
persoanei
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este &ormat din totalitatea relaiilor sociale care
ocrotesc li)ertatea oric!rei persoane de a-i ale'e munca i de a o presta dup!
*oina sa.
- 31ie>,)l 'a,eial - nu are.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- - orice persoan! care rspunde penal. =articipaia este
posi)il! n toate &ormele sale.
- s)1ie>,)l &asi- - orice persoan!.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - const! ntr-o aciune de silire a unei persoane de a
presta o anume munc! sau o)li'area acesteia la prestarea muncii ca i c0nd ar &i
&ost o)li'at! s! o &ac!. C&m. art. #" alin. 2 din Constituie nu constituie munc!
&orat!:
- ser*iciul militar
- munca unei pers. condamnate
- munca n stare de calamitate
- )'aea i'e.ia,* - const! n prestarea unei munci &!r! *oia celui care
lucreaz!.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenia direct! sau indirect!. Bu *a intra su)
incidena le'ii penale eroarea &!ptuitorului asupra caracterului ile'al al m!surii de
a supune o pers. la o munc! &orat!.
=. F3'e. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii < sunt posi)ile dar nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - nu se pedepsete
9. ?a&, >3!s)'a, - &apta se consum! atunci c0nd se produce rezultatul periculos
cerut de norma de incriminare i anume s-a produs supunerea *ictimei la o munc!
&orat!, realiz0ndu-se o in&raciune continu!.
=. ?a&, e&)i0a, - acesta este reprezentat de momentul n care nceteaz! acti*itarea
in&racional!.
SANCIUNI: nc6isoare de la $ luni la # ani.
VIOLAREA DE DOMICILIU 4a,. 5<" C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
55
55
?:truderea )r dre"t, ( orice !od, (tr4o locui$, (c"ere,
de"edi$ sau loc (!"re.!uit $i'd de acestea, )r cosi!$!'tul
"ersoaei care le )olosete, sau re)u%ul de a le "rsi la cererea acesteia, se
"ede"sete cu (chisoare de la 7 lui la 9 ai*
; ca%ul ( care )a"a se s&'rete de o "ersoa (ar!at, de 1 sau !ai
!ulte "ersoae (!"reu, ( ti!"ul o"$ii sau "ri )olosire de calit$i
!icioase, "edea"sa este (chisoarea de la = la /6 ai*
:etru )a"ta "re&%ut ( ali* / ac$iuea "eal se "ue ( !icare la
"l'gerea "realabil a "ersoaei &t!ate* ;!"carea "r$ilor (ltur
rs"uderea "eal* 2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - este identic ca la celelalte in&raciuni contra
persoanei
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este &ormat din totalitatea relaiilor sociale care
ocrotesc li)ertatea oric!rei persoane su) aspectul *ieii domestice. C&m. art. 24 din
Constituie domiciliul i reedina persoanei sunt in*iola)ile.
- 31ie>,)l 'a,eial - este reprezentat de nc!perea, dependina sau locul
mpre1muit in0nd de acestea.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- - orice persoan! care rspunde penal. =articipaia este
posi)il! n toate &ormele sale. =oate s!*0ri aceast! in&raciune i proprietarul care
p!trunde n locuin! &!r! consim!m0ntul c6iriaului.
- s)1ie>,)l &asi- - este cel care &olosete locuina, nc!perea, dependina n
mod le'al.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - const! ntr-o aciune sau inaciune -p!trunderea &!r!
drept sau re&uzul de a p!r!si nc!perea. Bu *a intra su) incidena le'ii penale
situaia n care se p!trunde ntr-o nc!pere cu &ora, dar cu mandat sau n orice alt
mod le'al.
- )'aea i'e.ia,* - const! n nc!lcarea li)ert!ii persoanei prin *reuna
din modalit!ile de mai sus.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenia direct! sau indirect!.
=. F3'e. M3.ali,*+i. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii < sunt posi)ile dar nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - nu se pedepsete
5$
5$
9. ?a&, >3!s)'a, - &apta se consum! atunci c0nd se produce rezultatul periculos
cerut de norma de incriminare i anume p!trunderea &!r! drept ntr-o nc!pere &!r!
consim!m0ntul *ictimei.
MODALITI: Capta este suscepti)il! de modalit!ile normati*e a'ra*ate:
a. c0nd &apta se s!*0rete de o persoan! narmat!
). de 2 sau mai multe persoane mpreun!
c. n timpul nopii sau
d. prin &olosire de calit!i mincinoase.
SANCIUNI%
- nc6isoare de la $ luni la 5 ani - n &orma tip i
- nc6isoare de # la 18 ani - n &orma a'ra*at!.
AMENINAREA 4a,. 5<9 C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,-a"ta de a a!ei$a o "ersoa cu s&'rirea uei i)rac$iui sau a
uei )a"te "gubitoare (dre"tate (!"otri&a ei, a so$ului ori a uei rude
a"ro"iate, dac este de atur s alar!e%e, se "ede"sete cu (chisoare de la =
lui la / a sau cu a!ed, )r ca "edea"sa a"licat s "oat de"i
sac$iuea "re&%ut de lege "etru i)rac$iuea care a )or!at obiectul
a!ei$rii*
Ac$iuea "eal se "ue ( !icare la "l'gerea "realabil a "ersoaei
&t!ate* ;!"carea "r$ilor (ltur rs"uderea "eel*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - este identic ca la celelalte in&raciuni contra
persoanei
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este &ormat din totalitatea relaiilor sociale care
ocrotesc li)ertatea psi6ic! oric!rei persoane. Captele de ameninare creaz! o stare
de temere, de nelinite a persoanei ameninate.
- 31ie>,)l 'a,eial - nu e+ist!.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- - orice persoan!. =articipaia este posi)il! n toate &ormele
sale.
- s)1ie>,)l &asi- - este persoana ameninat!. -n doctrina 1uridic! s-a
apreciat c! noul-n!scut, )olna*ul n stare de com!, ori alienatul mintal sau cel a&lat
n stare de )eie complet! nu pot &i su). pasi*i ai in&raciunii de ameninare
deoarece nu au capacitatea de a contientiza acest lucru.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
- ele'e!,)l 'a,eial - const! ntr-o aciune de ameninare a unei persoane
de insu&lare a temerii c! *ictima *a &i supus! unui pericol sau c! soul ori rud!
apropiat! *or su&erii un r!u. (ceast! aciune poate &i s!*0rit! direct, prin orice
54
54
milloace de comunicare: cu*inte, 'esturi, &apte sau indirect, adic! printr-o ter!
persoan!. -n orice caz aceastea tre)uie s! ai)! o rele*an! penal!, s! ai)! ca o)iect
s!*0rirea unei in&raciuni sau a unei &apte p!'u)itoare indi&erent de 'ra*itate.
>ac! din atitudinea &!ptuitorului rezult! c! nu *a trece la s!*0rirea &aptei , nu *a
&i incident acest articol. >ac! ameninarea se re&er! la s!*0rirea unei in&raciuni i
apoi se trece la s!*0rirea acesteia, atunci in&raciunea de ameninare este a)sor)it!
n in&raciunea care s-a s!*0rit. -n cazul n care &!ptuitorul amenint! *ictima cu
moartea, ar!t0ndu-i un cuit i spun0ndu-i c! o *a omor, &!r! a trece ns! la
e+ecutarea acestei &apte - &apta se ncadreaz! n acest art. -n situaia n care acesta
trece la s!*0rirea &aptei, &!r! a se produce moartea persoanei, &apta *a constitui
tentati*! de omor.
- )'aea i'e.ia,* - const! n crearea unei st!ri de alarmare a *ictimei.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenia direct! sau indirect!. 3+primarea unor
cu*inte din culp! suscepti)ile de a &i interpretate de o persoan! ca alarmante
pentru ea nu constituie in&raciune.
=. F3'e. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii < sunt posi)ile dar nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - nu se pedepsete
9. ?a&, >3!s)'a, - &apta se consum! atunci c0nd se produce rezultatul periculos
cerut de norma de incriminare i anume insu&larea unei temeri persoanei
ameninate
SANCIUNI%nc6isoare de la # luni la 1 an sau cu amend!, &!r! ca pedeapsa
aplicat! s! poat! dep!i saciunea pre*!zut! de le'e pentru in&raciunea care a
&ormat o)iectul amenin!rii.
DANTACUL 4a,. 5<= C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,Costr'gerea uei "ersoae, "ri &iole$ sau a!ei$are, s dea, s
)ac, s u )ac sau s su)ere ce&a, dac )a"ta este co!is s"re a dob'di (
!od i.ust u )olos, "etru sie sau "ertu altul, se "ede"sete cu (chisoare de
la 7 lui la 0 ai*
C'd costr'gerea cost ( a!ei$area cu darea ( &ileag a uei
)a"te reale sau i!agiare, co!"ro!i$toare "etru "ersoaa a!ei$at,
"etru so$ul acesteia sau "etru o rud a"ro"iat, "edea"sa este (chisoarea de
la 1 la 8 ai*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - este identic ca la celelalte in&raciuni contra
persoanei
58
58
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este &ormat din totalitatea relaiilor sociale care
ocrotesc li)ertatea psi6ic! oric!rei persoane mptri*a &aptelor suscepti)ile s!
n'r!deasc! posi)ilitatea celui ana1at de a *oi i de a dispune de aciunile sale.
- 31ie>,)l 'a,eial - de re'ul! nu e+ist!.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- 7 orice persoan!. =articipaia este posi)il! n toate &ormele
sale.
- s)1ie>,)l &asi- - orice persoan!.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - const! ntr-o aciune de constr0n'ere, n sensul c! se
impune unei persoane s! dea, s! &ac!, s! nu &ac! sau s! su&ere ce*a mpotri*a
*oinei sale. Constr0n'erea se poate realiza prin *iolen! sau ameninare.
Hiolena tre)uie s! se e+ercite n limitele pre*!zute n art. 188 C. pen. >ac! prin
&olosirea *iolenei se produe o *!t!mare corporal!, *a e+ista un concurs de
in&raciuni.
(meninarea presupune e&ectuarea de c!tre &!ptuitor a unui act care s!
inspire *ictimei temerea c! n *iitor *a suporta un r!u, const0nd n s!*0rirea unei
&apte p!'u)itoare. Hiolena i ameninarea tre)uie s! constituie mi1loace de a
e+ercita o constr0n'ere asupra *ictimei. ( da ce*a nseamn! un act de deposedare
prin remiterea unui )un sau prin a suporta un pre1udiciu. Ianta1ul este o in&raciune
ndreptat! n principal, nu mpotri*a patrimoniului ci mpotri*a li)ert!ii psi6ice.
%n&raciunea de anta1 a)soar)e in&raciunea de ameninare.
(tenie J a nu se con&unda cu in&raciunea de t0l6!rie. C0nd deposedarea de un )un
se &ace prin acte de *iolen! concomitente , *a &i t0l6!rie.
- )'aea i'e.ia,* - const! n n'r!direa li)ert!ii psi6ice a persoanei,
cre0ndu-i o stare de temere.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenia direct! cali&icat! prin scop.
=. F3'e. M3.ali,*+i. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii < sunt posi)ile dar nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - nu se pedepsete
9. ?a&, >3!s)'a, - &apta se consum! atunci c0nd se produce rezultatul periculos
cerut de norma de incriminare i anume insu&larea unei temeri persoanei anta1ate.
MODALITI: Capta este suscepti)il! de modalit!ile normati*e a'ra*ate:
C0nd constr0n'erea const! n ameninarea cu darea n *ilea' a unei &apte
reale sau ima'inare, compromi!toare pentru persoana ameninat!, pentru soul
acesteia sau pentru o rud! apropiat!, pedeapsa este nc6isoarea de la 2 la 4 ani.
SANCIUNI%nc6isoare de la $ luni la 5 ani < n &orma tip i
- nc6isoare de la 2 la 4 ani < n &orma a'ra*at!.
5"
5"
VIOLAREA SECRETULUI CORESPONDENEI 4a,. 5<6 C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,Deschiderea uei cores"ode$e adresate altuia ori iterce"tarea uei
co&orbiri sau co!uicri e)ectuate "ri tele)o, telegra) sau "ri alte !i.loace
de tras!itere la dista$, )r dre"t, se "ede"sete cu (chisoare de la 7 lui la
= ai*
Cu aceeai "edea"s se sac$ioea% sustragerea, distrugerea sau
re$ierea uei cores"ode$e, "recu i di&ulgarea co$iutului uei
cores"ode$e, chiar atuci c'd a )ost tri!is' deschis sai a )ost deschis di
greeal ori di&ulgarea co$iutului uei co&orbiri sau co!uucri
iterce"tate, chiar ( ca%ul ( care )"tuitorul a luat cuotit de acesta di
greeal sau di (t'!"lare*
Ac$iuea "eal se "ue ( !icare la "l'gerea "realabil a "ersoaei
&t!ate* ;!"carea "r$ilor (ltur rs"udarea "eal*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - este identic ca la celelalte in&raciuni contra
persoanei
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este &ormat din totalitatea relaiilor sociale care
ocrotesc li)ertatea persoanei de a comunica prin intermediul corespondenei cu
alte persoane.
- 31ie>,)l 'a,eial - l reprezint! corespondena *iolat! prin actul de
desc6idere, sustra'ere, distru'ere sau reinere.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- - orice persoan! care rspunde penal. C0nd &apta este
s!*0rit! de un &uncionar, *om &i n prezana unui concurs ideal de in&raciuni
ntre *iolarea secretului corespondemei i a)uz n ser*iciu contra intereselor
personale. =articipaia este posi)il! n toate &ormele sale.
- s)1ie>,)l &asi- - orice persoan!.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - const! ntr-o aciune de desc6idere &!r! drept a unei
corespondene adresate altuia, interceptarea unei con*or)iri, sustra'erea sau
distre'erea ori di*ul'area unor con*or)iri sau comunic!ri interceptate.
- )'aea i'e.ia,* - const! n nc!lcarea li)ert!ii de comunicare a
persoanei cu ali oameni.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenia direct! sau indirect!. ,!*0rirea din culp! a
acestei &apte nu intr! su) incidena le'ii penale.
=. F3'e. Sa!>+i)!i.
58
58
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii < sunt posi)ile dar nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - nu se pedepsete
9. ?a&, >3!s)'a, - &apta se consum! atunci c0nd se produce rezultatul periculos
cerut de norma de incriminare i anume interceptarea n orice mod a
corespondenei adresate altei persoane.
SANCIUNI% nc6isoare de la $ luni la # ani.
DIVULGAREA SECRETULUI PROFESIONAL 4a,. 5<$ C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,Di&ulgarea, )r dre"t, a uor date, de ctre acela cruia i4au )ost
(credi$ate, sau de care a luat cuoti$ ( &irtutea "ro)esiei ori )uc$iei, dac
)a"ta este de atur a aduce "re.udicii uei "ersoae, se "ede"sete cu
(chisoare de la = lui la 1 ai sau cu a!ed*
Ac$iuea "eal se "ue ( !icare la "l'gerea "realabil a "ersoaei
&t!ate* ;!"carea "r$ilor (ltur rs"uderea "eal*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - este identic ca la celelalte in&raciuni contra
persoanei
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este &ormat din totalitatea relaiilor sociale care
ocrotesc li)ertatea persoanei de a i se respecta secretul datelor ncredinate celor
care e+ercit! o pro&esie sau o &uncie, la care este ne*oit! s! apeleze.
- 31ie>,)l 'a,eial - nu are.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- - orice cali&icat n sensul c! acesta este o persoan! care
e+ercit! o pro&esie sau o &uncie ce implic! o)li'area de p!strare a secretului
(a*ocai, medici, &armaciti, preoi).
- s)1ie>,)l &asi- - orice persoan!. >ac! sectetul se re&er! la 2 sau mai
multe persoane, *a e+ista un concurs de in&raciuni, deoarece n cazul
in&raciunilor contra persoanei, pluralitatea su)iecilor pasi*i este incompati)il! cu
in&raciunea continuat! i cu unitatea natural! de in&raciune.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - const! ntr-o aciune de di*ul'are a unor date din
partea persoanei o)li'ate la p!strarea secretului, adic! o aciune de dare n *ilea',
de aducere la cunotina altor persoane. Capta se poate s!*0ri i printr-o inaciune,
c0nd autorul a l!sat intenionat la *edere acte i documente care cuprind ast&el de
date despre alte persoane. A)li'aia de nedi*ul'are este total!. (ceast! di*ul'are
mai tre)uie s! se &ac! &!r! drept, adic! s! nu e+iste o ndatorire le'al! de a denuna
acele secrete. Bu constituie di*ul'are &!r! drept, atunci c0nd a e+istat
51
51
consim!m0ntul persoanei. 7otodat! aceast! &apt! tre)uie s! aduc! pre1udicii
materiale sau morale unei persoane.
- )'aea i'e.ia,* - const! n aducerea la cunotina altor persoane a
unor date ce au un carecter con&idenial.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenia direct! sau indirect!. ,!*0rirea din culp! a
acestei &apte nu intr! su) inci&ena le'ii penale.
=. F3'e. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii < sunt posi)ile dar nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - nu se pedepsete
9. ?a&, >3!s)'a, - &apta se consum! atunci c0nd se produce rezultatul periculos
cerut de norma de incriminare i anume n momentul c0nd s-a produs di*ul'area.
SANCIUNI% nc6isoare de la # luni la 2 ani sau cu amend!.
INFRACIUNI PRIVITOARE LA VIAA SEOUAL
VIOLUL 4a,. 5<8 C. &e!.:
5. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
,Actul se#ual, de orice atur, cu o "ersoa de se# di)erit sau de acelai
se#, "ri costr'gerea acesteia sau "ro)it'd de i!"osibiliratea ei de a se
a"ra ori de a4i e#"ri!a &oi$a, se "ede"sete cu (chisoare de la = la /6 ai i
iter%icerea uor dre"turi*
:edea"sa este (chisoarea de la 0 la /@ ai i iter%icerea uor dre"turi,
dac3
a* )a"ta a )ost s&'rit de 1 sau !ai !ulte "ersoae (!"reu<5
b* &icti!a se a)l ( (gri.irea, ocrotirea, educarea, "a%a sau (
trata!etul )"tuitorului5
b>* &icti!a este !e!bru al )a!iliei5
c* s4a cau%at &icti!ei o &t!are gra& a itegrit$ii cor"orale sau a
st$ii*
:edea"sa este (chisoarea de la /6 la 10 de ai i iter%icerea uor
dre"turi, dac &icti!a u a (!"liit &'rsta de /0 ai, iar dac )a"ta a a&ut ca
ur!are !oartea sau suuciderea &icti!ei, "edea"sa este (chisoarea de /0 la 10
de ai i iter%icerea uor dre"turi*
Ac$iuea "eal "etru )a"ta "re&%ut ( ali* / se "ue ( !icare la
"l'gerea "realabil a "ersoaei &t!ate*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - este identic ca la celelalte in&raciuni contra
persoanei
52
52
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este &ormat din totalitatea relaiilor sociale care
ocrotesc li)ertatea *ieii se+uale a oric!rei persoane i de a ntreine relaii se+uale
dup! propria sa *oin!.
- 31ie>,)l 'a,eial - corpul persoanei.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- - orice persoan! care rspunde penal. =articipaia penal!
este posi)il! n toate &ormele sale.
- s)1ie>,)l &asi- - orice persoan!. (cesta poate &i c6iar i soul autorului.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - const! ntr-o aciune su) &orm! de act se+ual de
orice natur! cu o persoan! de se+ di&erit sau de acelai se+. Bu e+ist! *iol dac! nu
a a*ut loc un act se+ual, ci numai un simplu contact al or'anelor se+uale. -n acest
caz, dac! su). pasi* este o minor!, *a &i in&raciunea de corupie se+ual!. Hiolul
presupune un act se+ual &!r! a e+ista consim!m0ntul persoanei cu care se dorete
a a*ea relaia se+ual!, realiz0ndu-se prin constr0n'ere &izic! sau moral! sau prin
pro&itarea de starea *ictimei care se a&l! n neputina de a-i e+prima *oina.
Constr0n'erea tre)uie e+ercitat! pentru a determina *ictima la o relaie se+ual!, iar
nu pentru a-i pro*oca alte su&erine &izice sau psi6ice. %mposi)ilitatea *ictimei de a
se ap!ra poate &i temporar! sau permanent!.
- )'aea i'e.ia,* - const! n nc!lcarea li)ert!ii i in*iola)ilit!ii
se+uale a persoanei.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenia direct!.
=. F3'e. M3.ali,*+i. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii < sunt posi)ile dar nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - se pedepsete c&m. art. 285 C. pen.
9. ?a&, >3!s)'a, - &apta se consum! atunci c0nd s-a produs actul se+ual &orat.
MODALITI: Capta este suscepti)il! de modalit!ile normati*e a'ra*ate:
a. c0nd &apta a &ost s!*0rit! de 2 sau mai multe persoane mpreun!
). *ictima se a&l! n n'ri1irea, ocrotirea, educarea, paza sau n tratamentul
&!ptuitorului
c. *ictima este mem)ru al &amiliei
d. s-a cauzat *ictimei o *!tamere 'ra*! a inte'rit!ii corporale sau a s!n!t!ii
e. dac! *ictima nu a mplinit *0rsta de 15 ani
&. dac! &apta a a*ut ca urmare moartea sau sinuciderea *ictimei.
SANCIUNI% nc6isoare de la # la18 ani i interzicerea unor drepturi <n &orma
tip i nc6isoare de la 5 la 18 ani, de la 18 la 25 de ani i de la 15 la 25 de ani i
interzicerea unor drepturi < n &orm! a'ra*at!.
5#
5#
ACTUL SEOUAL CU UN MINOR 4a,. 5<E C. &e!.:
5. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
?Actul se#ual, de orice atur, cu o "resoa de se# di)erit sau de acelai
se#, care u a (!"liit &'rsta de /0 ai se "ede"dete cu (chisoare de la = la /6
ai i iter%icerea uor dre"turi*
Cu aceeai "edea"s se sac$iuea% actul es#ual, de orice atur, cu o
"ersoa de se# di)erit sau de acelai se# (tre /0 i /@ ai, dac )a"ta este
s&'rit de tutore sau curator, ori de ctre su"ra&e)hetor, (gri.itor, !edic
curat, "ro)esor sau educator, )olosidu4se de calitatea sa , ori dac )"tuitorul
a abu%at de (crederea &icti!ei sau de autoritatea ori i)lue$a sa asu"ra
acesteia*
Dac actul se#ual, de orice atur, cu o "ersoa de se# di)erit sau de
acelai se#, care u a (!"liit &rsta de /@ ai , a )ost deter!iat de o)erirea
sau darea de bai ori alte )oloase de ctre )"tuitor, direct sau idirect &icti!ei,
"edea"sa este (chisoarea de la = la /1 ai i iter%icerea uor dre"turi*
Dac )a"tele "re&%ute ( ali* /4= au )ost s&'rite ( sco"ul "roducerii
de !ateriale "orogra)ice, "edea"sa este (chisoarea de la 0 la /0 ai i
iter%icerea uor dre"turi, iar dac "etru reali%area acestui sco" s4a )olosit
costr'garea, "edea"sa este (chisoarea de la 0 al /@ ai i iter%icerea uor
dre"turi*
C'd )a"ta "re&%ut ( ali* / a )ost s&'rit ( (!"re.urrile "re&%ute
( art* /A8 ali* 1 lit* b ori dac )a"tele "re&%ute ( ali* / i 9 au a&ut ur!rile
"re&%ute ( art* /A8 ali* 1 lit* c, "edea"sa este (chisoarea de la 0 la /@ ai i
iter%icerea uor dre"turi*
Dac )a"ta a a&ut ca ur!are !oartea sau siuciderea &icti!ei, "edea"sa
este (chisoarea de la /0 la 10 de ai i iter%icerea uor dre"turi* 2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - este identic ca la celelalte in&raciuni contra
persoanei
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este &ormat din totalitatea relaiilor sociale care
ocrotesc li)ertatea *ieii se+uale, indi&rent de se+, n perioada minorit!ii.
- 31ie>,)l 'a,eial - corpul prersoanei.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- - orice persoan!. =articipaia penal! este posi)il! n toate
&ormele sale. -n cazul actului se+ual cu o persoan! a*0nd *0rsta ntre 15 i 18 ani,
su). acti* tre)uie s! &ie tutore sau curator, n'ri1itor, pro&esor, sducator (cali&icat).
- s)1ie>,)l &asi- - orice persoan! minor!. >ac! *ictima din cauza *0rstei
&ra'ede nu a*ea posi)ilitatea de a-i e+prima *oina, &apta *a constitui *iol.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
55
55
7 ele'e!,)l 'a,eial - const! ntr-o aciune su) &orm! de act se+ual de
orice natur! cu o persoan! de se+ di&erit sau de acelai se+ cu consim!m0ntul
persoanei. (ceast! in&raciune se poate s!*0ri n concurs cu in&raciunea de
seducie.
- )'aea i'e.ia,* - const! n realizarea actului se+ual.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenia direct!. >ac! *ictima, a*0nd o con&ormaie
ro)ust!, un corp dez*oltat i prezent0ndu-se celor din 1ur ca a*0nd o *0rst! mai
mare, a creat con*in'erea &!ptuitorului c! are o *!rst! mai mare, *or opera
pre*ederile art. 51 alin. 1 C. pen.
=. F3'e. M3.ali,*+i. Sa!>+i)!i.
FORME %
5. a>,ele &e&aa,3ii < sunt posi)ile dar nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - se pedepsete c&m. art. 285 C. pen.
9. ?a&, >3!s)'a, - &apta se consum! atunci c0nd s-a produs actul se+ual.
MODALITI% Capta este suscepti)il! de modalit!ile normati*e a'ra*ate:
a. dac! actul se+ual, de orice natur!, cu o persoan! de se+ di&erit sau de
acelai se+, care nu a mplinit *!rsta de 18 ani , a &ost determinat de o&erirea sau
darea de )ani ori alte &oloase de c!tre &!ptuitor, direct sau indirect, *ictimei
pedeapsa este nc6isoarea de la # la 12 ani i interzicerea unor drepturi
). dac! &aptele pre*!zute n alin. 1-# au &ost s!*0rite n scopul producerii
de materiale porno'ra&ice, pedeapsa este nc6isoarea de la 5 la 15 ani i
interzicerea unor drepturi, iar dac! pentru realizarea acestui scop s-a &olosit
constr0n'area, pedeapsa este nc6isoarea de la 5 al 18 ani i interzicerea unor
drepturi
c. c0nd &apta pre*!zut! n alin. 1 a &ost s!*0rit! n mpre1ur!rile pre*!zute
n art. 1"4 alin. 2 lit. ) ori dac! &aptele pre*!zute n alin. 1 i 5 au a*ut urm!rile
pre*!zute n art. 1"4 alin. 2 lit. c, pedeapsa este nc6isoarea de la 5 la 18 ani i
interzicerea unor drepturi
d. dac! &apta a a*ut ca urmare moartea sau sinuciderea *ictimei, pedeapsa
este nc6isoarea de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi.
SANCIUNI%
- nc6isoare de la # la18 ani i interzicerea unor drepturi < n &orma tip i
- nc6isoare de la # la12 ani, de la 5 la 15 de ani i de la 5 la 18 de ani i de la 15
la 25 de ani i interzicerea unor drepturi < n &orm! a'ra*at!.
SEDUCIA 4a,. 5<< C. &e!.:
5. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
,-a"ta aceluia care, "ri "ro!isiui de cstorie, deter!i o "ersoa
de se# )e!ii !ai !ic de /@ ai de a a&ea cu el ra"ort se#ual, se "ede"sete
cu (chisoare de la / la 0 ai* ;!"carea "r$ilor (ltur rs"uderea "eal*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
55
55
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - este identic ca la celelalte in&raciuni contra
persoanei
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este &ormat din totalitatea relaiilor sociale care
ocrotesc li)ertatea *ieii se+uale, a unei persoane de se+ &eminin mai mic! de 18
ani mpotri*a &aptelor de inducere n eroare a *ictimei prin promisiuni de c!s!torie
spre a consimi la raport se+ual.
- 31ie>,)l 'a,eial - corpul minorei.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- - orice persoan! de se+ masculin. 3senial este ca acesta
s! poat! ntrine un act se+ual. =articipaia penal! este posi)il! n &orma
complicit!ii i insti'!rii, care pot &i i de se+ &eminin.
- s)1ie>,)l &asi- - orice persoan! minor! de se+ &eminin i care este
nec!s!torit!. >ac! minora nu are 15 ani, autorul *a r!spunde pentru in&raciunea
pre*!zut! n art. 1"8 C. pen.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - const! ntr-o aciune su) &orm! de act se+ual de
orice natur! cu o persoan! de se+ &eminin cu consim!m0ntul persoanei. (ceast!
in&raciune se s!*0rete prin promisiuni mincinoase de c!s!torie. >eterminarea
presupune o aciune de con*in'ere, st!ruin! i perse*eren!.
- )'aea i'e.ia,* - const! n realizarea actului se+ual.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenia direct! i indirect!. =entru a e+ista intenie
este necesar ca promisiunile de c!s!torie s! se &ac! cu rea-credin!.
=. F3'e. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii < sunt posi)ile dar nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - nu se pedepsete
9. ?a&, >3!s)'a, - &apta se consum! atunci c0nd s-a produs actul se+ual, iar nu la
data c0nd promisiunile de c!s!torie s-au do*edit a &i mincinoase.
SANCIUNI% nc6isoare de la 1 la 5 ani.
PERVERSIUNEA SEOUAL 4a,. "#5 C. &e!.:
5. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
,Actele de "er&ersiue se#ual s&'rite ( "ublic sau dac au "rodus
scadal "ublic se "ede"sesc cu (chisoarea de la / la 0 ai*
Actele de "er&ersiue se#ual cu o "ersoa care u a (!"liit &'rsta de
/0 ai se "ede"sesc cu (chisoare de la = la /6 ai i iter%icerea uor dre"turi*
Cu aceeai "edea"s se sac$ioea% i actele de "er&ersiue se#ual cu
o "ersoa (tre /0 i /@ ai, dac )a"ta este s&'rit de tutore sau curator ori
5$
5$
de ctre su"ra&eghetor, (gri.itor, !edic curat, "ro)esor sau educator,
)olosidu4se de calitatea sa, ori dac )"tuitorul a abu%at de (crederea &icti!ei
sau de autoritatea ori i)lue$a sa asu"ra acesteia*
Dac actele de "er&ersiue se#ual cu o "ersoa care u a (!"liit
&rsta de /@ ai au )ost deter!iate de o)erirea sau darea de bai ori alte
)oloase de ctre )"tuitor, direct sau idirect &icti!ei, "edea"sa este (chisoarea
de la = la /1 ai i iter%icerea uor dre"turi*
Dac )a"tele "re&%ute ( ali* 1, = i => au )ost s&'rite ( sco"ul
"roducerii de !ateriale "orogra)ice, "edea"sa este (chisoarea de la 0 la 10 de
ai i iter%icerea uor dre"turi, iar dac "etru reali%area acestui sco" s4a
)olosit costr'gerea, "edea"sa este (chisoarea de la 0 la /@ ai i iter%icerea
uor dre"turi*
Actele de "er&ersiue se#ual cu o "ersoa a)lat ( i!"osibilitatea de a
se a"ra ori de a4i e#"ri!a &oi$a sau "ri costr'gere se "ede"sesc cu
(chisoare de = la /6 ai i iter%icerea uor dre"turi*
Dac )a"ta "re&%ut ( ali* /49 are ca ur!are &t!area gra& a
itegrit$ii cor"orale sau a st$ii, "edea"sa este (chisoarea de 0 la /@ ai i
iter%icerea uor dre"turi, iar dac are ca ur!are !oartea sau siuciderea
&ictu!ei, "edea"sa este (chisoarea de la /0 la 10 de ai i iter%icerea uor
dre"turi*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - este identic ca la celelalte in&raciuni contra
persoanei
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este &ormat din totalitatea relaiilor sociale
pri*itoare la *iaa se+ual! a persoanei, care tre)uie s! se des&!oare n condiii de
moralitate i decen!.
- 31ie>,)l 'a,eial - corpul persoanei asupra c!reia se s!*0resc actele de
per*ersiune se+ul!.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- - orice persoan! &izic! - )!r)at sau &emeie. =rin s!*0rirea
actelor de per*ersiune se+ual!, su)iectul acti* urm!rete o satis&acere contra &irii,
anormal! a apetitului se+ual.
- su)iectul pasi* - e+ist! numai la modalit!ile a'ra*ate.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - const! ntr-o aciune de s!*0rire de acte de
per*ersiune se+ual!, n sensul unor &apte ne&ireti le'ate de satis&acerea apetitului
se+ual. (cestea tre)uie s!*0rite n pu)lic sau s! produc! scandal pu)lic adic! ele
tre)uie s! a1un'! n orice mod la cunotina altor persoane.
54
54
- )'aea i'e.ia,* - const! n producerea scandalului pu)lic sau n
lezarea li)ert!ii se+uale a persoanei.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenia direct! i praeterintenie n &ormele
a'ra*ate.
=. F3'e. M3.ali,*+i. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii < sunt posi)ile dar nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - se pedepsete c&m. art. 285 C. pen.
9. ?a&, >3!s)'a, - &apta se consum! atunci c0nd s-au produs actele de per*ersiune
se+ual! n pu)lic sau n condiii care tul)ur! linitea pu)lic!.
MODALITI: Capta este suscepti)il! de modalit!ile normati*e a'ra*ate:
a. actele de per*ersiune se+ual! cu o persoan! care nu a mplinit *0rsta de
15 ani se pedepsesc cu nc6isoare de la # la 18 ani i interzicerea unor drepturi
). cu aceeai pedeaps! se sancioneaz! i actele de per*ersiune se+ual! cu o
persoan! ntre 15 i 18 ani, dac! &apta este s!*0rit! de tutore sau curator ori de
c!tre supra*e'6etor, n'ri1itor, medic curant, pro&esor sau educator, &olosindu-se
de calitatea sa, ori dac! &!ptuitorul a a)uzat de ncrederea *ictimei sau de
autoritatea ori in&luena sa asupra acesteia
c. dac! actele de per*ersiune se+ual! cu o persoan! care nu a mplinit *!rsta
de 18 ani au &ost determinate de o&erirea sau darea de )ani ori alte &oloase de c!tre
&!ptuitor, direct sau indirect *ictimei, pedeapsa este nc6isoarea de la # la 12 ani i
interzicerea unor drepturi
d. dac! &aptele pre*!zute n alin. 2, # i #? au &ost s!*0rite n scopul
producerii de materiale porno'ra&ice, pedeapsa este nc6isoarea de la 5 la 15 de ani
i interzicerea unor drepturi, iar dac! pentru realizarea acestui scop s-a &olosit
constr0n'erea, pedeapsa este nc6isoarea de la 5 la 18 ani i interzicerea unor
drepturi
e. actele de per*ersiune se+ual! cu o persoan! n imposi)ilitate de a se
ap!ra ori de a-i s+prima *oina sau prin constr0n'ere se pedepsesc cu nc6isoare
de # la 18 ani i interzicerea unor drepturi
&. dac! &apta pre*!zut! n alin. 1-5 are ca urmare *!t!marea 'ra*! a
inte'rit!ii corporale sau a s!n!t!ii, pedeapsa este nc6isoarea de 5 la 18 ani i
interzicerea unor drepturi, iar dac! are ca urmare moartea sau sinuciderea *ictimei,
pedeapsa este nc6isoarea de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi.
SANCIUNI%
- nc6isoare de la 1 la 5 ani - n &orma tip i
- nc6isoare de la # la 18 ani, de la # la 12 ani, de la 5 la 15 ani, de la 5 la 18 ani,
de la # la 18 ani, de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi -n &orma
a'ra*at!.
CORUPIA SEOUAL 4a,. "#" C. &e!.:
58
58
5. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
,Actele cu caracter obsce s&'rite asu"ra uui !ior sau ( "re%e$a
uui !ior se "ede"sesc cu (chisoare de la 7 lui la 0 ai*
C'd aclele "re&%ute ( ali*/ se s&'resc ( cadrul )a!iliei, "edea"sa
este (chisoarea de la / la 8 ai*
Dac )a"tele s&'rite ( ali* / i 1 au )ost s&'rite ( sco"ul "roducerii
de !ateriale "orogra)ice, !a#i!ul s"ecial al "ede"sei se !a.orea% cu 1 ai*
Ade!eirea uei "ersoae ( &ederea s&'ririi de acte se#uale cu u
!ior de se# di)erit sau de acelai se# se "ede"sete cu (chisoare de la / la 0
ai*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - este identic ca la celelalte in&raciuni contra
persoanei
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este &ormat din totalitatea relaiilor sociale
pri*itoare la *iaa se+ual! a persoanei, pentru care minorul tre)uie s! &ie pre'!tit
n condiii de decen! i moralitate.
2E. ,u)iecii in&raciunii :
- s)1ie>,)l a>,i- - orice persoan! &izic!. =articipaia este posi)il! n toate
&ormele sale.
- s)1ie>,)l &asi- - este un minor, de se+ &eminin sau masculin.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - se realizeaz! prin acte cu caracter o)scen, n sensul
c! este *or)a despre &apte care aduc atin'ere pudoarei i )unului sim al celor
prezeni. (st&el, s-a decis n practica 1udiciar! c! e+ist! aceast! in&raciune c6iar
prin simpla apropiere a or'anelor se+uale ale autorului &a! de un minor.
- )'aea i'e.ia,* - const! ntr-o stare de nc!lcare a *alorilor sociale
ap!rate de le'e prin incriminarea &aptei.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenia direct!.
=. F3'e. M3.ali,*+i. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii < sunt posi)ile dar nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - se pedepsete c&m. art. 285 C. pen.
9. ?a&, >3!s)'a, - &apta se consum! atunci c0nd s-au produs actele cu caracter
o)scen n prezena sau asupra minorului.
MODALITI:Capta este suscepti)il! de modalit!ile normati*e a'ra*ate:
a. c0nd actele pre*!zute n alin. 1 se s!*0resc n cadrul &amiliei, pedeapsa
este nc6isoarea de la 1 la 4 ani
5"
5"
). dac! &aptele s!*0rite n alin. 1 i 2 au &ost s!*0rite n scopul producerii
de materiale porno'ra&ice, ma+imul special al pedepsei se ma1oreaz! cu 2 ani
c. ademenirea unei persoane n *ederea s!*0ririi de acte se+uale cu un
minor de se+ di&erit sau de acelai se+ se pedepsete cu nc6isoare de la 1 la 5 ani.
SANCIUNI% nc6isoare de la $ luni la 5 ani - n &orma tip i
- nc6isoare de la 1 la 4 ani i de la 1 la 5 ani - n &orma a'ra*at!.
INCESTUL 4a,. "#9 C. &e!.:
5. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
,Ra"ortul se#ual (tre rude ( liie direct sau (tre )ra$i i surori se
"ede"sete cu (chisoare de la 1 la 8 ai*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - este identic ca la celelalte in&raciuni contra
persoane
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este &ormat din totalitatea relaiilor sociale
pri*itoare la *iaa se+ual!, care tre)uie s! se de&!oare n condiii care nu
a&ecteaz! calit!ile )iolo'ice i morale ale e+istenei umane. =ericolul 'ra* l
reprezint! producerea de de'ener!ri a speciei umane.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- - incestul presupune o)li'atoriu un raport se+ual ntre 2
persoane de se+ di&erit, &iind ast&el o in&raciune )ilateral!, cu su)iect acti* plural,
r!spunz0nd penal am)ele persoane. ,u)iecii sunt cali&icai n sensul c! sunt rude.
3ste posi)il! i participaia n &orma insti'!rii i complicit!ii.
- s)1ie>,)l &asi- - de re'ul! nu e+ist!, ns! n mod e+cepional ar putea &i
acel partener care a &ost *ictima celuilalt. -n acest caz este posi)il ca numai unul
dintre parteneri s! &ie tras la r!spundere penal!.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - se realizeaz! prin s!*0rirea unui raport se+ual. 3ste
*or)a de relaii se+uale normale.
- )'aea i'e.ia,* - const! n atin'erea *alorilor sociale ocrotite de le'e.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenia direct!.
=. F3'e. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii < sunt posi)ile dar nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - se pedepsete c&m. art. 285 C. pen.
9. ?a&, >3!s)'a, - &apta se consum! atunci c0nd s-a relizat raportul se+ual ntre
rude. (ceast! in&raciune se poate s!*0ri repetat, m)r!c0nd o &orm! repetat!
$8
$8
=. ?a&, e&)i0a, < se realizeaz! n momentul n care acti*itatea in&racional! a luat
s&0rit.
SANCIUNI% nc6isoare de la 2 la 4 ani.
HRUIRA SEOUAL 4a,. "#9I C. &e!.:
5. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
,Br$uirea uei "ersoae "ri a!ei$are sau costr'gere, ( sco"ul
de a ob$ie satis)ac$ii de atur se#ual, de ctre o "ersoa care abu%ea% de
autoritatea sau i)lue$a "e care i4o co)er )uc$ia (de"liit la locul de
!uc se "ede"sete cu (chisoare de la = lui la 1 ai sau cu a!ed*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - este identic ca la celelalte in&raciuni contra
persoanei
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este &ormat din totalitatea relaiilor sociale
pri*itoare la *iaa se+ual!, care ocrotesc persoana mpotri*a oric!ror &apte de a
presta ser*ici se+uale su) imperiul unor acte din partea unor persoane care au o
anume autoritate &a! de *ictim!.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii %
7 s)1ie>,)l a>,i- - este cali&icat - e&(!) sau persoan! care are o anumit!
autoritete &a! de *ictim!.
- s)1ie>,)l &asi- - orice persoan! - )!r)at sau &emeie.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - se realizeaz! printr-o aciune de 6!ruire prin
constr0n'ere sau ameninare n scopul de a o)ine a*anta1e se+uale. 7oate aceste
lucruri tre)uie s! se s!*0reasc! la locul de munc! a persoanelor implicate.
7 )'aea i'e.ia,* - const! n atin'erea *alorilor sociale ocrotite de le'e
i anume li)ertatea persoanei de a-i ale'e sin'ur! partenerul.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
- ?3'a .e -i!3-*+ie - intenia direct! cali&icat! prin scop.
=. F3'e. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii < sunt posi)ile dar nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - nu se pedepsete
9. ?a&, >3!s)'a, - &apta se consum! atunci c0nd s-a s!*0rit elementul material al
in&raciunii
=. ?a&, e&)i0a, < se realizeaz! n momentul n care acti*itatea in&racional! a luat
s&0rit.
SANCIUNI% nc6isoare de la # luni la 2 ani sau cu amend!.
$1
$1
INFRACIUNI CONTRA PATRIMINIULUI
FURTUL 4a,. "#E C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,Luarea uui bu !obil di "osesia sau dete$ia altuia, )r
cosi!$!'tul acestuia, ( sco"ul de a i4l (sui "e edre"t, se "ede"sete cu
(chisoare de la / la /1 ai*
Se cosider buuri !obile i orice eergie care are o &aloare
ecoo!ic, "recu! i (scrisurile*
-a"ta costituie )urt chiar dac buul a"ar$ie ( (tregi!e sau ( "arte
)"tuitorului, dar ( !o!etul s&'ririi acel bu se gsea ( "osesia sau
de$ierea legiti! a altei "ersoae*
De ase!eea, costituie )urt luarea ( codi$iile ali* / a uui &ehicul,
cu sco"ul de a4l )olosi "e edre"t*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - l constituie relaiile sociale a c!ror &ormare,
des&!orare i dez*oltare sunt asi'urate prin ap!rarea patrimoniului. =atrimoniu
este &ormat din totalitatea )unurilor corporale i incorporale, consuma)ile ori
&un'i)ile, mo)ile sau imo)ile, principale ori accesorii care au o *aloare
economic!.
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - l constituie *aloarea social!, relaiile sociale de
ordin patrimonial a c!ror e+isten!, e*oluie sau dez*oltare este condiionat! de
p!strarea situaiei &izice a )unurilor mo)ile i de mpiedicare lu!rii pe nedrept a
acestor )unuri din patrimoniul pri*at sau pu)lic.
- 31ie>, 'a,eial - este un )un mo)il care se a&l! n posesia sau detenia
altei persoane. (cest )un tre)uie s! ai)! o *aloare pentru cel care l deine i nu o
*aloare n 'eneral. Boiunea de )un corespunde aceleia din dr. ci*il, n sensul c! el
poate &i deplasat, transportat, trans&erea dintr-un loc ntr-altul. %mo)ilele nu pot
&ace o)iectul unei in&raciuni de &urt ci p!ri dintr-un imo)il. ,unt considerate
)unuri mo)ile i acele ener'ii suscepti)ile de a &i sustrase i care au o anumit!
*aloare economic! (ener'ia electric!, termic!, 6idraulic!). Amul nu poate
reprezenta o)iectul material al in&raciunii de &urt.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- - este orice persoan!. =articapaia este posi)il! n toate
&ormele sale. 7otui, coautoratul sc6im)! ncadrarea 1uridic!, trans&orm0nd &apta
n &urt cali&icat.
- s)1ie>,)l &asi- - orice persoan! &izic! sau 1uridic!. =oate &i nt0lnit! o
pluralitate de su)ieci pasi*i.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
$2
$2
7 ele'e!,)l 'a,eial - se realizeaz! printr-o aciune de deposedare sau
printr-o apropriere, &urtul caracteriz0ndu-se i printr-o aciune de sustra'ere a
)unului mo)il. -n doctrin! i 1urispruden! se apreciaz! c! aciunea de luare poate
&i s!*0rit! prin di&erite moduri: apucare, ascundere, n6!are, desprindere, de*iere,
prin racord!ri la surse de ener'ie. -n mod e+cepional, luarea se poate n&!ptui i
prin inaciune, cum ar &i cazul celui care pred! o mas! de )unuri i omite n mod
intenionat s! predea anumite )unuri, pe care le reine pentru el. 3lementul
material prezint! unele cerine eseniale:
a- s! &ie *or)a de un )un mo)il
)- acesta s! se '!seasc! n posesia sau detenia altei persoane
c- iar, luarea s! se &i &!cut &!r! consim!m0ntul acesteia.
7 )'aea i'e.ia,* - const! n trecerea )unului din st!p0nirea de &apt a
posesorului sau detin!torului, n cea a &!ptuitorului. Frmarea imediat! se
realizeaz! i atunci c0nd )unul luat &!r! drept a &ost ascuns de &!ptuitor c6iar n
locul de unde l-a sustras, &!c0nd imposi)il! utilizarea lui de c!tre posesor sau
detentor. Frmarea imediat! nu tre)uie con&undat! cu pa'u)a produs! prin aceast!
urmare. >e ceea c0nd se realizeaz! o restituire a )unlui, urmarea imediat! nu este
nl!turat!.
7 a&3,)l .e >a)0ali,a,e - tre)uie s! se sta)ileasc! n concret, c! urmarea
imediat! este o consecin! a s!*0ririi elementutlui material.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenia direct! n cele mai multe cazuri,dar i cea
indirect! atunci c0nd )unul sustras mai conine n el alt )un.
=. F3'e. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii < sunt posi)ile dar nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - se pedepsete c&m. art. 222 C. pen.
9. ?a&, >3!s)'a, - &apta se consum! n momentul n care )unul a &ost scos din
s&era de posesie sau st!p0nire a )unului. ,impla deposedare a su)iectului pasi*
duce automat la realizarea in&raciunii de &urt, i deci la consumarea ei
=. ?a&, e&)i0a, - acesta este considerat a &i momentul n care a ncatat acti*itatea
in&racional!. (&urtul de ener'ie electric!).
SANCIUNI% nc6isoare de la 1 la 12 ani.
FURTUL CALIFICAT 4a,. "#< C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,-urtul s&'rit ( ur!toarele (!"re.urri3
a* de dou sau !ai !ulte "ersoae (!"reu5
b* de o "ersoa a&'d asu"ra sa o ar! sau o substa$ arcotic<5
c* de ctre o "ersoa !ascat, deghi%at sau tra&estit<5
d*asu"ra uei "ersoae a)late ( i!"osibilitatea de a4i e#"ri!a &oi$a sau de a
se a"ra5
$#
$#
e* (tr4u loc "ublic5
)* (tr4u !i.loc de tra!s"ort ( co!u5
g* ( ti!"ul o"$ii5
h* ( ti!"ul uei cala!it$i5
i* "ri e)rac$ie, escaladare sau "ri )olosirea )r dre"t a uei chei ade&rate ori
a uei chei !icioase, se "ede"sete cu (chisoare de la = la /0 ai*
Cu aceeai "edea"s se sac$ioea% i )urul "ri&id3
a* u bu care )ace "arte di "atri!oiul cultural5
b* u act care ser&ete "etru do&edirea strii ci&ile "etru legiti!are sau
ideti)icare*
-urtul "ri&id ur!toarele categorii de buuri3
a* $i$ei, ga%oli, codesat, eta lichid, be%i, !otori, alte "roduse
"etroliere sau ga%e aturale di coducte, de"o%ite, cistere ori &agoae4
cister5
b* co!"oete ale siste!elor de iriga$ii5
c* co!"oete ale re$elelor electrice5
d* u dis"o%iti& ori u siste! de se!ali%are, alar!e ori alertare ( ca% de
icediu sau alte situa$ii de urge$ "ublic5
e* u !i.loc de tras"ort sau orice alt !i.loc de iter&e$ie la icediu, la
accidete de cale )erat, rutiere, a&ale sau aeriee, ori ( ca% de de%astru5
)* istala$ii de sigura$ i diri.are a tra)icului )ero&iar, rutier, a&al i aeria i
co!"oete ale acestora, "recu! i co!"oete ale !i.loacelor de tras"ort
a)erete5
g* buuri "ri (suirea crora se "ue ( "ericol sigura$a tra)icului i a
"ersoaelor "e dru!urile "ublice5
h* cabluri, liii, echi"a!ete i istala$ii de teleco!uica$ii, "recu! i
co!"oete de co!uica$ii, se "ede"sete cu (chisoare de la 9 la /@ ai*
-urtul care a "rodus coseci$e deosebit de gra&e se "ede"sete cu
(chisoare de la /6 la 16 de ai i iter%icerea uor dre"turi*
; ca%ul "re&%ut la ali* = lit* a sut cosiderate tetati& i e)ectuarea
de s"turi "e tereul a)lat ( %oa de "rotec$ie a coductei de tras"ort al
$i$eiului, ga%oliei, codesatului, etaului lichid i be%iei, !otoriei, altor
"roduse "etroliere sau ga%elor aturale, "recu! i de$ierea ( acele locuri sau
( a"ro"ierea de"o%itelor, cisterelor sau &agoaelor4cister, a tu$urilor,
istala$iilor sau oricror altor dis"o%iti&e de "ridere ori "er)orare*2
a. .e .3)* sa) 'ai ')l,e &es3a!e K'&e)!* G (ceast! a'ra*ant! presupune cel
puin doi autori, insti'atori i complici. =ericulozitatea rezult! din conlucrarea
acestora la s!*0rirea &aptei cu mai mult! uurin!. 3+ist! aceast! a'ra*ant! i n
situaia n care &apta se s!*0rete de un ma1or mpreun! cu un minor, c6iar dac!
cel din urm! nu r!spunde penal
1. .e 3 &es3a!* a-J!. as)&a sa 3 a'* sa) 3 s)1s,a!+* !a>3,i>* G =ericolul
social al &aptei crete, n aceast! situaie deoarece &!ptuitorul care este narmat sau
are asupra sa o su)stan! narcotic! se simte mai n si'uran!, este mai dezin*olt,
$5
$5
tiind c! prin &olosirea cestor mi1loace poate mo)iliza sau intimida *ictima. =entru
realizarea a'ra*antei este deci necesar ca &!ptuitorul s! ai)! asupra sa aceste
instrumente i nu n mod o)li'atoriu s! le &oloseasc!. -n cazul n care &!ptuitorul
are o arm! asupra sa i nu are permis de port arm!, in&raciunea de &urt cali&icat
intr! n concurs real cu cea de nerespectare a re'imului armelor i muniiilor(art.
24"C. pen.)
>. .e >*,e 3 &es3a!* 'as>a,*, .e(Li0a,* sa) ,a-es,i,* < (ceast! mpre1urare
con&er! &urtului un caracter mai 'ra* datorit! pericolului pe care l prezint!
&!ptuitorul. (cesta opereaz! ast&el nc0t s! intimideze i s! n&ricoeze *ictima,
tiind totodat! c! *a &i mai 'reu de recunoscut
.. as)&a )!ei &es3a!e a?la,e K! i'&3si1ili,a,ea .e a7/i e2&i'a -3i!+a sa) .e
a se a&*a < (ceast! a'ra*ant! are la )az! situaia n care se a&l! su)iectul pasi*,
care este o persoan! incapa)il! de a-i e+prima *oina. ,tarea respecti*!,
cunoscut! i *alori&icat! de &!ptuitor, l &ace s! acioneze cu mai mult cura1, cu mai
mult! dezin*oltur!. %ncapacitatea const! ntr-o stare psi6o-&izic! ce pune persoana
n imposi)ilitatea de a realiza ce se petrece n 1urul s!u. %ncapacitatea *ictimei de a
se ap!ra nu tre)uie s! &ie consecina unei &apte a autorului, deoarece n acest caz
*om &i n prezena in&raciunii de t0l6!rie
e. K!,7)! l3> &)1li> G (ceast! a'ra*ant! se 1usti&ic! prin aceea c! ntr-un loc
pu)lic sunt prezente de o)icei mai multe persoane, iar &!ptuitorul i realizeaz!
aciunea cu mai mult! uurin!. =rin loc pu)lic tre)uie s! nele'em situaia
pre*!zut! n art. 152 C. pen.
?. K!,7)! 'i@l3> .e ,a!s&3, K! >3')! - ,e are n *edere n acest caz, condiiile
de deplasare n a'lomereie i &lu+ul mare de c!l!tori, starea de o)oseal! a acestora
i imposi)ilitatea de supra*e'6ere a )a'a1elor. (ceste aspecte constituie
mpre1ur!ri de care pot pro&ita in&ractorii pentru a sustra'e di&erite )unuri. (ceast!
a'ra*ant! nu se reine n cazul &urturilor s!*0rite n ta+iuri, deoarece acestea nu
sunt considerate mi1loace de transport n comun. Ciind destinate unui num!r
restr0ns de persoane
(. K! ,i'&)l !3&+ii G (ceast! mpre1urare este considerat! a'ra*ant!, deoarece
&urtul s!*0rit n ast&el de situaii este mai uor de e+ecutat dec0t n timpul zilei
c0nd *izi)ilitatea este sporit mai )un!. .a ad!postul ntunericului, &!ptuitorul are
posi)ilitatea s! transporte i s! ascund! )unurile &urate
L. K! ,i'&)l )!ei >ala'i,*+i G =rin calamitate se nele'e situaia imediat
urm!toare creeat! de un cutremur, inundaie, epidemie 'ra*!, accidente aeriene,
na*ale sau &ero*iare a*0nd consecine deose)ite. (ceste situaii prezint! un 'rad
de pericol social sporit, deoarece n timpul unor ast&el de e*enimente, 'ri1a este
ndreptat! c!tre sal*area altor *alori dec0t cele patrimoniale. (ceste situaii
creeaz! pentru in&ractori posi)ilit!i mai mari de sustra'ere a unor )unuri
K. &i! e?a>+ie, es>ala.ae sa) &i! ?3l3siea ?** .e&, a )!ei >Lei a.e-*a,e
3i a )!ei >Lei 'i!>i!3ase < (ceast! a'ra*ant! se re&er! la anumite mi1loace pe
care le &olosete &!ptuitorul n *ederea s!*0ririi &urtului, ce i imprim! &aptei un
$5
$5
careacer mai 'ra*. =rin e&racie nele'em nl!turarea *iolent! a oric!rul o)iect sau
dispoziti* de si'uran!
i. )! 1)! >ae ?a>e &a,e .i! &a,i'3!i)l >)l,)al G (ceast! a'ra*ant! *izeaz!
natura )unului care &ormeaz! elementul material al &urtului, n sensul c! acesta
&ace parte din patrimoniul cultural al !rii noastre. Cac parte din aceast! cate'orie
)unurile cu *aloare istoric!, artistic!,etc. Becesitatea acestei a'ra*ante este
relie&at! i de cazul unui cet!ean rom0n care, dup! ce a sustras o icoan! dintr-o
)iseric! dat0nd din sec. K%H a ncercat s! p!r!seasc! ara pentru a o *alori&ica.
@. )! a>, >ae se-e/,e &e!,) .3-e.iea s,*ii >i-ile &e!,) le(i,i'ae sa)
i.e!,i?i>ae. %ntroducerea acestei a'ra*ante este 1usti&icat! prin aceea c!, odat!
sustrase de in&ractori, aceste acte le dau posi)ilitatea acestora ca prin &alsuri s!-i
atri)uie o stare ci*il! care nu le aparin! i s! se pun! n si'Lran! contra unui risc
de identi&icare. >in aceast! cate'orie &ac parte: )uletinul, paaportul, le'itimaia.
-n situaia n care &!ptuitorul sustra'e un porto&el care conine i ast&el de acte, el
*a r!spunde pentru &urt cali&icat, deoarece autorul tre)uia s! pre*ad! c! n porto&el
se pot '!si ast&el de acte
P. F),)l s*-J/i, K! >3!.i+iile a,. "#< ali!. 9 C. &e!. 7 (ceast! a'ra*ant!
*izeaz! calitatea o)iectului material al in&raciunii. ,ustra'erea acestora poate
pro*oca urm!ri deose)ite acti*it!ilor umane i pot pune n pericol *iaa mai
multor persoane. 7otodat!, sustra'erea i *alori&icarea acestor )unuri pot aduce
mari pierderi proprietarului sau posesorului i n acelai timp mari a*anta1e ile'ale
&!ptuitorului
l. CJ!. ?),)l a &3.)s >3!se>i!+e .e3se1i, .e (a-e G (ceast! a'ra*ant! are n
*edere urmarea produs! de s!*0rirea &aptei. =rin consecine deose)it de 'ra*e se
nele'e o pa'u)! material! ce dep!ete 2.888.888.888.de lei sau o pertur)are
'ra*! a acti*it!ii cauzat! unei autorit!i pu)lice sau unei unit!i la care se re&er!
art. 155 C. pen., ori altei persoane &izice sau 1uridice (art. 15$ C. pen.)
PEDEPSIREA UNOR FURTURI LA PL. PREALAAIL 4a,. "5# C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,-urul s&'rit (tre so$i ori (tre rude a"ro"iate, sau de ctre u !ior
( "aguba tutorelui su, ori de ctre cel care locuiete (!"reu cu "ersoaa
&t!at sau este g%duit de aceasta, se ur!rete u!ai la "l'gerea
"realabil a "ersoaei &t!ate* ;!"carea "r$ilor (ltur rs"uderea
"eal*2
TQLHRIA 4a,. "55 C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,-urtul s&'rit "ri (trebui$are de &iole$e sau a!ei$ri ori "ri
"uerea &icti!ei ( stare de icotie$ sau e"uti$ de a se a"ra , "recu! i
)urtul ur!at de (trebui$area uor ast)el de !i.loace "etru "strarea buului
)urat sau "etru (lturarea ur!elor i)rac$iuii ori "etru ca )"tuitorul s4i
asigure sc"area, se "ede"sete cu (chisoare de la = la /@ ai*
$$
$$
T'lhria s&'rit ( ur!toarele (!"re.urri3
a* de o "ersoa !ascat, deghi%at sau tra&estit5
b* ( ti!"ul o"$ii 5
c* (tr4u loc "ublic sau (tr4u !i.loc de tras"ort, se "ede"sete cu (chisoare
de la 0 la 16 de ai*
:edea"sa este (chisoarea de la 8 la 16 de ai, dac t'lhria a )ost
s&'rit3
a* de dou< sau !ai !ulte "ersoae (!"reu5
b* de o "ersoa a&'d asu"ra sa o ar!, o substa$ arcotic ori "arali%at5
c* (tr4o locui$ sau ( de"edi$e ale acesteia5
d* ( ti!"ul uei cala!it$i5
e* a a&ut &reua di ur!rile artate ( art* /@1*
T'lhria care a "rodus coseci$e deosebit de gra&e sau a a&ut ca ur!are
!oartea &icti!ei se "ede"sete cu (chisoare de la /0 la 10 de ai i irer%icerea
uor dre"turi*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - l constituie relaiile sociale a c!ror &ormare,
des&!orare i dez*oltare sunt asi'urate prin ap!rarea patrimoniului. =atrimoniu
este &ormat din totalitatea )unurilor corporale i incorporale, consuma)ile ori
&un'i)ile, mo)ile sau imo)ile, principale ori accesorii care au o *aloare
economic!.
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este comple+, &iind reprezentat de releiile
sociale patrimoniale, ca o)iect 1uridic principal, precum i de relaiile sociale
pri*ind *iaa, s!n!tatea, inte'ritatea corporal! i li)ertatea persoanei, ca o)iect
1uridic secundar. (adar, t0l6!ria este ndreptat! n acelai timp mpotri*a a dou!
*alori sociale (patrimoniul i persoana)
- 31ie>, 'a,eial - este un )un mo)il care se a&l! n posesia sau detenia
altei persoane i corpul persoanei mpotri*a c!reia se ndreapt! acti*itatea
in&racional!.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- - este orice persoan!. =articapaia este posi)il! n &orma
insti'!rii i complicit!ii. Coautoratul sc6im)! ncadrarea 1uridic!, trans&orm0nd
&apta ntr-o *ariant! a'ra*ant!.
- s)1ie>,)l &asi- - orice persoan! &izic! nu i 1uridic! ca n cazul &urtului.
=oate &i nt0lnit! o pluralitate de su)ieci pasi*i.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - se realizeaz! prin dou! aciuni corelate i anume:
aciunea de &urt, n principal, i printr-o aciune de ameninare sau *iolen!, n
secundar. Hiolenele tre)uie s! &ie e+ercitate direct mpotri*a *ictimei. >ac!
$4
$4
acestea m)rac! &orma distru'erii, *a e+ista un concurs de in&raciuni. 7otodat!
c0nd )unul se ia prin smul'ere *a e+ista ntotdeauna in&raciunea de t0l6!rie.
70l6!ria nu tre)uie con&undat! cu anta1ul, deaorece n cazul anta1ului
&!ptuitorul urm!rete o)inerea de &oloase materiale de la *ictim! ntr-un moment
*iitor i nu e+act n momentul s!*0ririi &aptei.
70l6!ria nu tre)uie con&undat! nici cu &urtul cali&icat c0nd &!ptuitorul
acioneaz! pro&it0nd de starea *ictimei de a se ap!ra sau de starea de incontien! a
cesteia, deoarece n cazul t0l6!riei &!ptuitorul i pro*oac! intenionat aceste st!ri
pentru a putea mai uor s! sustra'! )unurile.
70l6!ria poate intra n concurs cu in&raciunea de ultra1 c0nd &apta se
s!*0rate asupra unui &uncionar pu)lic care ndeplinete o &uncie ce implic!
e+erciiul autorit!ii de stat.
- )'aea i'e.ia,* - const! n trecerea )unului din st!p0nirea de &apt a
posesorului sau detin!torului, n cea a &!ptuitorului. -n unele modalit!i a'ra*ate se
poate produce i moartea *ictimei.
- a&3,)l .e >a)0ali,a,e - tre)uie s! se sta)ileasc! n concret, c! urmarea
imediat! este o consecin! a s!*0ririi elementutlui material.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenia direct! n ceea ce pri*ete aciunea
principal! dar i cea secundar!. C0nd &apta are ca urmare o *!t!mare corporal!
'ra*! sau moartea *ictimei, &orma de *ino*!ie este praeterintenia.
=. F3'e. M3.ali,*+i. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii < sunt posi)ile dar nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - se pedepsete c&m. art. 222 C. pen.
9. ?a&, >3!s)'a, - &apta se consum! n momentul n care )unul a &ost scos din
s&era de posesie sau st!p0nire a )unului concomitent cu s!*0rirea aciunilor de
ameninare sau *iolen!. -n cazul modalit!ii a'ra*ate, t0l6!ria se consum! dac! s-
a produs *!t!marea sau moartea *ictimei
=. ?a&, e&)i0a, - acesta este considerat a &i momentul n care a ncetat acti*itatea
in&racional! i c0nd ampli&icarea consecinelor a luat s&0rit.
MODALITI: Capta este mai 'ra*! c0nd este s!*0rit! n urm!toarele
mpre1ur!ri:
a. de o persoan! mascat!, de'6izat! sau tra*estit!
). n timpul nopii
c. ntr-un loc pu)lic sau ntr-un mi1loc de transport
d. de doua sau mai multe persoane mpreun!
e. de o persoan! a*0nd asupra sa o arm!, o su)stan! narcotic! ori paralizant!
&. ntr-o locuin! sau n dependine ale acesteia
'. n timpul unei calamit!i
. a a*ut *reuna din urm!rile ar!tate n art.182
$8
$8
e. t0l6!ria care a produs consecine deose)it de 'ra*e sau a a*ut ca urmare moartea
*ictimei.
SANCIUNI%
- nc6isoare de la # la 18 de ani < n &orma tip i
- nc6isoare de la 5 la 28 de ani , de la 4 la 28 de ani i de la 15 la 25 de ani i
interzicerea unor drepturi< n &orma a'ra*at!
PIRATERIA 4a,. "5" C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,Ce)uirea "ri acte de &iole$ s&'rite ( sco"uri "ersoale, de
echi"a.ul sau "asagerii uei a&e (!"otri&a "ersoaelor sau buurilor care se
gsesc "e acea a& ori (!"otri&a altei a&e, dac a&ele se a)l ( !area liber
sau (tr4u loc care u ecte su"us .urisdic$iei ici uui stat, se "ede"sete cu
(chisoare de la = la /@ ai*
Dac "irateria a a&ut &reua di ur!rile artate ( art* /@1, "edea"sa
este (chisoarea de la 0 la 16 de ai*
:irateria care a "rodus coseci$e deosebit de gra&e sau a a&ut ca
ur!are !oartea &icti!ei se "ede"sete cu (chisoare de la /0 la 10 de ai i
iter%icerea uor dre"turi*
Dis"o%i$iile ali* "recedete se &or a"lica ( !od cores"u%tor i cd
i)rac$iuea de "iraterie s4a co!is "e o aeroa& sau (tre aeroa&e i a&e*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - l constituie relaiile sociale a c!ror &ormare,
des&!orare i dez*oltare sunt asi'urate prin ap!rarea patrimoniului. =atrimoniu
este &ormat din totalitatea )unurilor corporale i incorporale, consuma)ile ori
&un'i)ile, mo)ile sau imo)ile, principale ori accesorii care au o *aloare
economic!.
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este comple+, &iind reprezentat de releiile
sociale patrimoniale, ca o)iect 1uridic principal, precum i de relaiile sociale
pri*ind *iaa, s!n!tatea, inte'ritatea corporal! i li)ertatea persoanei, ca o)iect
1uridic secundar. (adar, pirateria este ndreptat! n acelai timp mpotri*a a dou!
*alori sociale (patrimoniul i persoana)
- 31ie>, 'a,eial - este un )un mo)il care se a&l! n posesia sau detenia
altei persoane pe o na*! sau aerona*! i corpul persoanei mpotri*a c!reia se
ndreapt! acti*itatea in&racional!.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- - este orice persoan! care se a&l! pe acea na*! sau
aerona*!. =articapaia este posi)il! n toate &ormele sale. ,unt su)ieci acti*i at0t
cei care e+ecut! aciunea de 1a& c0t i cei care realizeaz! *iolenele.
- s)1ie>,)l &asi- - orice persoan! &izic! a&lat! pe na*! sau aerona*!. =oate
&i nt0lnit! o pluralitate de su)ieci pasi*i.
$"
$"
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - se realizeaz! prin dou! aciuni corelate i anume :
aciunea de 1a&, n principal, i printr-o aciune de ameninare sau *iolen!, n
secundar. Hiolenele tre)uie s! &ie e+ercitate direct mpotri*a *ictimei. A cerint!
esenial! este locul s!*0ririi &aptei - marea li)er! sau n spaiul aerian care nu sunt
supuse 1urisdiciei *reunui stat. -n caz contrar se *or aplica re'ulile de la
in&raciunea de t0l6!rie.
- )'aea i'e.ia,* - const! n trecerea )unului din st!p0nirea de &apt a
posesorului sau detin!torului, n cea a &!ptuitorului. -n unele modalit!i a'ra*ate se
poate produce i moartea *ictimei.
- a&3,)l .e >a)0ali,a,e - tre)uie s! se sta)ileasc! n concret, c! urmarea
imediat! este o consecin! a s!*0ririi elementutlui material.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenia direct! cali&icat! prin scop. C0nd &apta are
ca urmare o *!t!mare corporal! 'ra*! sau moartea *ictimei, &orma de *ino*!ie
este praeterintenia.
=. F3'e. M3.ali,*+i. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii < sunt posi)ile dar nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - se pedepsete c&m. art. 222 C. pen.
9. ?a&, >3!s)'a, - &apta se consum! n momentul n care )unul a &ost scos din
s&era de posesie sau st!p0nire a )unului, prin 1e&uire, concomitent cu s!*0rirea
aciunilor de ameninare sau *iolen!. -n cazul modalit!ii a'ra*ate, t0l6!ria se
consum! dac! s-a produs *!t!marea sau moartea *ictimei
=. ?a&, e&)i0a, - acesta este considerat a &i momentul n care a ncetat acti*itatea
in&racional! i c0nd ampli&icarea consecinelor a luat s&0rit.
MODALITI% Capta este mai 'ra*! c0nd este s!*0rit! n urm!toarele
mpre1ur!ri:
a. dac! a a*ut *reuna din urm!rile ar!tate n art. 182
). t0l6!ria care a produs consecine deose)it de 'ra*e sau a a*ut ca urmare moartea
*ictimei.
SANCIUNI%
- nc6isoare de la # la 18 ani < n &orma tip i
- nc6isoare de la 5 la 28 de ani, i de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor
drepturi < n &orma a'ra*at!.
AAUZUL DE HNCREDERE 4a,. "59 C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,;suirea uui bu !obil al altuia, de$iut cu orice titlu, sau dis"uerea
de acest bu "e edre"t ori re)u%ul de a4l restitui, se "ede"sete cu (chisoare de
la = lui la 9 ai sau cu a!ed*
48
48
Dac buul este "ro"rietate "ri&at, cu e#ce"$ia ca%ului cd acesta este
( (trgi!e sau ( "arte al statului, ac$iuea "eal se "ue ( !icare la
"l'gerea "realabil a "ersoaei &t!ate* ;!"carea "r$ilor (ltur
rs"uderea "eal*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - l constituie relaiile sociale a c!ror &ormare,
des&!orare i dez*oltare sunt asi'urate prin ap!rarea patrimoniului. =atrimoniu
este &ormat din totalitatea )unurilor corporale i incorporale, consuma)ile ori
&un'i)ile, mo)ile sau imo)ile, principale ori accesorii care au o *aloare
economic!.
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este reprezentat de relaiile sociale de ordin
patrimonial a c!ror dez*oltate implic! o anumit! ncredere pe care participanii
tre)uie s! i-o acodre unii altora.
- 31ie>, 'a,eial - este un )un mo)il al altuia deinut cu orice titlu de c!tre
&!ptuitor i pe care i l-a nsuit pe nedrept. =ot &i ast&el de )unuri: recolte, un
*e6icul, )anii o)inui din *!nzarea unor )unuri, etc. (cest )un tre)uie s! &ie
deinut cu orice titlu de c!tre &!pruitor (un depozit) deci esena acestei in&raciuni
o reprezint! e+istena unui raport 1uridic ntre p!ri.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- - este persoana care deine )unul cu orice titlu. Eun ce
aparine altuia. =articipaia penal! este posi)il! n toate &ormele sale.
- s)1ie>,)l &asi- - orice persoan! &izic! sau 1uridic! pri*at! ori pu)lic! de
la care autorul a primit, cu un anumit titlu, un )un mo)il pe care l-a nsuit.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - se realizeaz! prin una din urm!toarele aciuni sau
inaciuni: nsuirea )unului, dispunerea pe nedrept, re&uzul de a-l restitui <acest
re&uz tre)uie s! &ie ne1usti&icat i nu presupune e&ectuarea *reunui act de
dispoziie.
- )'aea i'e.ia,* - const! n modi&icarea situaiei )unului i crearea unei
situaii contrare celei care ar &i tre)uit s! e+iste.
- a&3,)l .e >a)0ali,a,e - tre)uie s! se sta)ileasc! n concret, c! urmarea
imediat! este o consecin! a s!*0ririi elementului material.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenia direct! i indirect!. Go)ilul sau scopul nu
au rele*an! n realizarea laturii su)iecti*e de ele in0ndu-se seama la
indi*idualizarea pedepsei.
=. F3'e. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii < sunt posi)ile dar nu se pedepsesc
41
41
". ,e!,a,i-a - nu se pedepsete
9. ?a&, >3!s)'a, - aceast! in&raciune este instantanee, consumarea ei are loc
odat! cu e+ecutarea n ntre'ime a oric!reia dintre aciunile ce &ormeaz! elementul
material al in&raciunii. >ac! p!rile au con*enit o anumit! dat! de restituire,
in&raciunea se *a consuma la acea dat!.
=. ?a&, e&)i0a, - acesta este considerat a &i momentul n care a ncetat acti*itatea
in&racional! i c0nd ampli&icarea consecinelor a luat s&0rit.
SANCIUNI% nc6isoare de la # luni la 5 ani
GESTIUNEA FRAUDULOASN 4a,. "5= C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,:riciuirea de "agube uei "ersoae, cu rea4credi$, cu oca%ia
ad!iistrrii ori coser&rii buurilor acesteia, de ctre cel care are ori trebuie
s aib gri.a ad!iistrrii sau coser&rii acelor buuri, se "ede"sete cu
(chisoare de la 7 lui la 0 ai*
Destiuea )rauduloas s&'rit ( sco"ul de a dob'di u )olos !aterial
se "ede"sete cu (chisoare de la = la /6 ai, dac )a"ta u costituie o
i)rac$iue !ai gra&*
Dac buul este "ro"rieatea "ri&at, cu e#ce"$ia ca%ului c'd acesta este
( (tregi!e sau ( "arte ( "ro"rietatea statului, ac$iuea "eal "etru )a"ta
"re&%ut ( ali* / se "ue ( !icare la "l'gerea "realabil a "ersoaei
&t!te*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - l constituie relaiile sociale a c!ror &ormare,
des&!orare i dez*oltare sunt asi'urate prin ap!rarea patrimoniului. =atrimoniu
este &ormat din totalitatea )unurilor corporale i incorporale, consuma)ile ori
&un'i)ile, mo)ile sau imo)ile, principale ori accesorii care au o *aloare
economic!.
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este reprezentat de relaiile sociale de ordin
patrimonial a c!ror dez*oltate implic! o anumit! ncredere n persoana care a
primit n administrare sau conser*are )unurile altuia i c! nu *a pricinui cu rea-
credint! pa'u)e proprietarului )unurilor respecti*e.
- 31ie>, 'a,eial - este un )un mo)il sau imo)il ce aparine altuia i care a
&ost dat &!ptuitorului pentru a-l administra sau conser*a.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- - este persoana care are sarcina de a administra sau
conser*a )unurile. (ceast! calitate poate reiei dintr-un contract sau
c*asicontract. (st&el de persoane pot &i: tutorele, curatorul, intendentul, e+ecutorul
testamemtar, 1udec!torul sindic, custodele, depozitarul. =articipaia este posi)il! n
toate &ormrle sale.
- s)1ie>,)l &asi- - orice persoan! &izic! sau 1uridic! pri*at! ori pu)lic! de
la care autorul a primit anumite )unuri n *ederea conser*!rii lor.
42
42
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - se realizeaz! prin aciuni sau inaciuni p!'u)itoare
pentru proprietarul )unurilor, s!*0rit! de &!ptitutor cu prile1ul administr!rii lor.
=entru e+istena elementului material se cer ndeplinite urm!toarele condiii :
a .e+istena unui raport 1uridic
). )unurile sau *alorile s! se a&le n posesia sau detenia &!ptuitorului
c. &!ptuitorul s! ai)! de drept ori de &apt 'estionarea sau administrarea
)unurilor respecti*e.
(st&el, s!*0rete aceast! in&raciune cel care &olosete )unurile n interesul
s!u personal, a*0nd drept urmare diminuarea *alorii acestora.
- )'aea i'e.ia,* - const! n crearea unei situaii de &apt p!'u)itoare
pentru )unurile ncredinate, consecin! a aciunii sau inaciunii &!ptuitorului.
- a&3,)l .e >a)0ali,a,e - tre)uie s! se sta)ileasc! n concret, c! urmarea
imediat! este o consecin! a s!*0ririi elementutlui material.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenia direct! i indirect!.
=. F3'e. M3.ali,*+i. Sa!>+i)!i.
FORME %
5. a>,ele &e&aa,3ii < sunt posi)ile dar nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - nu se pedepsete
9. ?a&, >3!s)'a, - aceast! in&raciune se consum odat! cu e+ecutarea n
ntre'ime a oric!reia dintre aciunile ce &ormeaz! elementul material al
in&raciunii.
=. ?a&, e&)i0a, - acesta este considerat a &i momentul n care a ncetat acti*itatea
in&racional! i c0nd ampli&icarea consecinelor a luat s&0rit.
MODALITI% 'estiunea &rauduloas! s!*0rit! n scopul de a do)0ndi un &olos
material se pedepsete cu nc6isoare de la # la 18 ani, dac! &apta nu constituie o
in&raciune mai 'ra*!.
SANCIUNI%
- nc6isoare de la $ luni la 5 ani < n &orma tip i
- nc6isoare dela # la 18 ani < n &orma a'ra*at!.
HNDELNCIUNEA 4a,. "56 C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,Iducerea ( eroare a uei "ersoae, "ri "re%etarea ca ade&rat a
uei )a"te !icioase sau ca !icioas a uei )a"te ade&rate, ( sco"ul de a
ob$ie "etru sie sau "etru altul u )olos !aterial (.ust i dac s4a "riciuit
o "agub, se "ede"sete cu (chisoare de la 7 lui la /1 ai*
;elciuea s&'rit "ri )olosire de u!e sau calit$i !icioase ori
de alte !i.loace )rauduloase se "ede"sete cu (chisoare de la = la /0 ai* Dac
4#
4#
!i.locul )raudulos costituie "ri el (sui o i)rac$iue, se a"lic regulile
"ri&id cocursul de i)rac$iui*
Iducerea sau !e$ierea ( eroare a uei "ersoae cu "rile.ul (cheierii
sau e#ecutrii uui cotract, s&'rit ( aa )el (c't )r aceast eroare, cel
(elat u ar )i (cheiat sau e#ecutat cotractul ( codi$iile sti"ulate, se
sac$ioea% cu "edea"sa "re&%ut ( ali* "recedete, du" distic$iie acolo
artate*
E!itarea uui cec asu"ra uei istitu$ii de credit sau uei "ersoae,
tiid c "etru &alori)icarea lui u e#ist "ro&i%ia sau aco"erirea ecesar,
"recu! i )a"ta de a retrage, du" e!itere, "ro&i%ia ( totul sau ( "arte, ori de a
iter%ice trasului de a "lti (aite de e#"irarea ter!eului de "re%etare, (
sco"ul artat ( ali* / dac s4a "riciuit o "agub "osesorului cecului, se
sac$ioea% cu "edea"sa "re&%ut ( ali* 1
;elciuea care a a&ut coseci$e deosebit de gra&e se "ede"sete cu
(chisoare de la /6 la 16 de ai i iter%icerea uor dre"turi*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - l constituie relaiile sociale a c!ror &ormare,
des&!orare i dez*oltare sunt asi'urate prin ap!rarea patrimoniului. =atrimoniu
este &ormat din totalitatea )unurilor corporale i incorporale, consuma)ile ori
&un'i)ile, mo)ile sau imo)ile, principale ori accesorii care au o *aloare
economic!.
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este reprezentat de relaiile sociale de ordin
patrimonial a c!ror dez*oltate implic! ncredere ntre su)iecii acestor raporturi.
- 31ie>, 'a,eial - poate &i un )un mo)il sau imo)il, nscrisuri cu *aloare
patrimonial!.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- - orice persoan! care ndeplinete condiiile pentru a
r!spunde penal. =articipaia este posi)il! n toate &ormele sale.
- s)1ie>,)l &asi- - orice persoan! &izic! sau 1uridic! pri*at! ori pu)lic! al
c!rei patriminiu a &ost lezat prin nel!ciune. Fneori poate e+ista un su). pasi*
principal i unul secundar.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - se realizeaz! prin aciuni sau inaciuni &rauduloase
de am!'ire ori inducere n eroare a *ictimei, prin prezentarea ca ade*!rat! a unei
&apte mincinoase sau ca mincinoas! a unei &apte ade*!rate. %nducerea n eroare se
&ace mai uor n &uncie de 'radul de cultur! a *ictimei, precum i de starea psi6ic!
a acesteia.
- )'aea i'e.ia,* - const! n creerea unei situaii de &apt p!'u)itoare
pentru su)iectul pasi*, consecin! a aciunii sau inaciunii &!ptuitorului.
45
45
7 a&3,)l .e >a)0ali,a,e - tre)uie s! se sta)ileasc! n concret, c! urmarea
imediat! este o consecin! a s!*0ririi elementutlui material.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenia direct! cali&icat! prin scop. 3scrocul este
acel tip de in&ractor care pro&it! de ncrederea pe care i-o acord! *ictima. 3l
trieaz!, speculeaz!, neal!, rezult0nd c! este a)il, &!r! scrupule, cunosc!tor al
le'ilor pe care le ncalc! n mod deli)erat. 3scrocul este imoral, &!r! a&i neap!rat
)olna* psi6ic i nu mani&est! *iolen! pentru realizarea scopului propus.
=. F3'e. M3.ali,*+i. Sa!>+i)!i.
FORME %
5. a>,ele &e&aa,3ii < sunt posi)ile dar nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - se pedepsete c&m. art. 222 C. pen.
9. ?a&, >3!s)'a, - aceast! in&raciune se consum! odat! cu e+ecutarea n
ntre'ime a oric!reia dintre aciunile ce &ormeaz! elementul material al in&raciunii
i c0nd s-a produs urmarea imediat!, adic! pa'u)a e&ecti*! n patrimuniul celui
nelat.
=. ?a&, e&)i0a, - acesta este considerat a &i momentul n care a ncetat acti*itatea
in&racional! i c0nd ampli&icarea consecinelor a luat s&0rit.
MODALITI%
1. -nel!ciunea prezint! o *ariant! simpl! (alin.1)
2. >ou! *ariante speciale (alin. # i 5)
#. Ii dou! *ariante a'ra*ate (alin. 2 i 5).
SANCIUNI%
- nc6isoare de la $ luni la 12 ani < n &orma tip i
- nc6isoare dela # la 15 ani, de la 18 la 28 de ani i interzicerea unor drepturi < n
&orma a'ra*at!.
DELAPIDAREA 4a,. "56I C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,;suirea, )olosirea sau tra)icarea, de ctre u )uc$ioar ( iteresul
su ori "etru altul, de bai, &alori sau alte buuri "e care le gestioea% sau le
ad!iistrea%, se "ede"sesc cu (chisoare la / la /0 ai*
; ca%ul ( care dela"idarea a a&ut coseci$e deosebit de gra&e "edea"sa
este (chisoarea de la /6 la 16 de ai i iter%icearea uor dre"turi*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - l constituie relaiile sociale a c!ror &ormare,
des&!orare i dez*oltare sunt asi'urate prin ap!rarea patrimoniului. =atrimoniu
este &ormat din totalitatea )unurilor corporale i incorporale, consuma)ile ori
&un'i)ile, mo)ile sau imo)ile, principale ori accesorii care au o *aloare
economic!.
45
45
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este reprezentat de relaiile sociale de ordin
patrimonial a c!ror ezisten! i dez*oltare este condiionat! de meninerea
condiiei de &apt a )unurilor ce aparin sau intereseaz! o persoan! 1uridic! pri*at!
sau pu)lic! mpotri*a actelor 'estionarilor sau administratorilor, de nsuire sau
&olosire n scopuri personale a )unurilor ce constituie o)iectul acti*it!ii de
'estionare sau administrare.
- 31ie>, 'a,eial - poate &i: )ani, *alori sau alte )unuri din patrimoniul
pu)lic sau pri*at pe care &!ptuitorul le 'estioneaz! sau administreaz!. (adar
o)iectul material al acestei in&raciuni n reprezint! numai )unurile corporale
mo)ile, care tre)uie s! ai)! o *aloare economic! i o anumit! situaie 1uridic!,
adic! s! aparin! unei persoane 1uridice.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- - este du)lu cali&icat n sensul c!, acesta este un
&uncionar i 'estionar sau administrator. (ceste dou! calit!i tre)uie ndeplinite
cumulati*, lipsa uneia dintre ele duc0nd la ine+istena delapid!rii. -ntotdeauna
&uncionarul tre)uie s! se a&le ntr-un raport de munc!, pe )aza unui contract
indi*idual de munc! cu o alt! persoan! 1uridic!, alta dec0t cele ar!tate n art. 155
C. pen. =rin calitatea de 'estionar se nele'e acea persoan! care are ca atri)uii
principale primirea, p!strarea i eli)erarea de )unuri a&late n administrarea,
&olosirea sau deinerea unei unit!i pu)lice. (ceast! in&raciune se poate s!*0rii i
n coautorat cu condiia ca toi participanii s! al)! calitatea cerut! de le'e.
- s)1ie>,)l &asi- - este or'anul, instituia pu)lic! sau orice alt! persoan!
1uridic! n cadrul c!rora autorul i e+ercit! acti*itatea. >eci, la in&raciunea de
delapidare, su)iectul pasi* poate &i numai o persoan! 1uridic!.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - se realizeaz! prin aciuni de sustra'ere de&initi*!
sau temporar! a unui )un din patrimoniul unei persoane 1uridice de c!tre un
'estionar sau administrator, n urm!toarele modalit!i: nsuire, &olosire sau
tra&icare de natur! a produce o pa'u)!.
- )'aea i'e.ia,* - const! n creerea unei situaii de &apt p!'u)itoare
pentru su)iectul pasi*, consecin! a aciunii sau inaciunii &!ptuitorului.
- a&3,)l .e >a)0ali,a,e - tre)uie s! se sta)ileasc! n concret, c! urmarea
imediat! este o consecin! a s!*0ririi elementutlui material.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenia direct! sau indirect!. Go)ilul &aptei nu are
importan! n realizarea laturii su)iecti*e, el *a a1uta ns! la determinarea
pericolului concret al in&raciunii i la indi*idualizarea r!spunderii penale.
=. F3'e. M3.ali,*+i. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii < sunt posi)ile dar nu se pedepsesc
4$
4$
". ,e!,a,i-a - se pedepsete c&m. art. 222 C. pen.
9. ?a&, >3!s)'a, - aceast! in&raciune se consum! odat! cu e+ecutarea n
ntre'ime a oric!reia dintre aciunile ce &ormeaz! elementul material al in&raciunii
(nsuire, tra&icare, &olosire) i c0nd s-a produs urmarea imediat!, adic! o pa'u)a
e&ecti*! .
=. ?a&, e&)i0a, - acesta este considerat a &i momentul n care a ncetat acti*itatea
in&racional!, deoarece delapidarea n cele mai multe cazuri are un aspect
continuat.
MODALITI% n cazul n care delapidarea a a*ut consecine deose)it de 'ra*e
pedeapsa este nc6isoarea de la 18 la 28 de ani i interzicearea unor drepturi.
SANCIUNI%
- nc6isoare de la 1 la 15 ani < n &orma tip i
- nc6isoare dela 18 la 28 de ani i interzicerea unor drepturi < n &orma a'ra*at!.
HNSUDIREA AUNULUI GNSIT 4a,. "5$ C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,-a"ta de a u "reda ( ter!e de /6 %ile u bu gsit autorit$ilor sau
celui care l4a "ierdut sau de a dis"ue de acel bu ca de al su, se "ede"sete cu
(chisoare de la o lu la = lui sau cu a!ed*
Cu aceeai "edea"s se sac$ioea% i (suirea "e edre"t a uui bu
!obil ce a"ar$ie altuia, a.us di eroare ( "osesia )"tuitorului*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - l constituie relaiile sociale a c!ror &ormare,
des&!orare i dez*oltare sunt asi'urate prin ap!rarea patrimoniului. =atrimoniu
este &ormat din totalitatea )unurilor corporale i incorporale, consuma)ile ori
&un'i)ile, mo)ile sau imo)ile, principale ori accesorii care au o *aloare
economic!.
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este reprezentat de relaiile sociale de ordin
patrimonial a c!ror natere, e+isten! i dez*oltare este condiionat! de )una-
credin!, cinstea i corectitudinea din partea acelora care '!sesc anumite )unuri
sau a1un' din eroare n posesia unor ast&el de )unuri.
- 31ie>, 'a,eial - poate &i orice )un mo)il care tre)uie s! ai)! o *aloare
economic! suscepti)il de a &i e*aluat i care prin natura sa poate &i pirdut sau poate
s! s1un'! din eroare n posesia altor persoane. Eunul '!sit tre)uie s! &i ieit din
posesia altuia, &!r! *oia acestuia, adic! s! &ie un )un pierdut, iar &!ptuitorul s! nu
tie cui aparine. Bu este considerat un )un '!sit acel )un l!sat temporar &!r!
supra*e'6ere (e+.- 6aina de piele l!sat! ntr-un cuier n 6olul unui 6otel). >ac! o
persoan! a pierdut un )un i l caut! pentru a reintra n posesia acestuia, iar alt!
persoan! care are )unul i tie c! proprietarul l caut! i l ine n mod deli)erat,
&apta *a &i &urt. Bu intr! n aceast! cate'orie )unurile a)andonate sau p!r!site.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
44
44
7 s)1ie>,)l a>,i- - este necali&icat, poate &i orice persoan! care r!spunde
penal.
- s)1ie>,)l &asi- - este orice persoan! &izic! sau 1uridic! proprietar! sau
dein!toare a )unului pierdut.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - se realizeaz! printr-o aciune sau inaciune ast&el:
nepredarea )unului '!sit, dispunerea de acesta i nsuirea lui pe nedrept. =entru
ntre'irea laturii o)iecti*e, n *arianta nepred!rii, se impune mplinirea unui
termen de 18 zile. Cu alte cu*inte, omisiunea de a preda )unul cap!t! rele*an!
1uridic! a)ia n momentul ndeplinirii acestui termen, in&raciunea consum0ndu-se
dup! 18 zile de la '!sirea )unului. >ar elementul material al in&raciunii se poate
realiza i nainte de 18 zile, dac! are loc dispunerea pe nedrept cu pri*ire la )unul
'!sit.
- )'aea i'e.ia,* - const! n creerea unei situaii de &apt p!'u)itoare
pentru su)iectul pasi*, consecin! a aciunii sau inaciunii &!ptuitorului.
- a&3,)l .e >a)0ali,a,e - tre)uie s! se sta)ileasc! n concret, c! urmarea
imediat! este o consecin! a s!*0ririi elementutlui material.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenia direct! sau indirect!. 3ste n a&ara oric!rei
ndoieli, c! un )un poate &i luat sau &olosit din culp!.
=. F3'e. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii < sunt posi)ile dar nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - nu se pedepsete
9. ?a&, >3!s)'a, - aceast! in&raciune se consum! n momentul mplinirii
termenului de 18 zile, n cazul nepred!rii, iar n cazul dispunerii sau nsuirii
)unului '!sit in&raciunea se consum! c6iar n acel moment.
=. ?a&, e&)i0a, - acesta este considerat a &i momentul n care a ncetat acti*itatea
in&racional!, deoarece delapidarea n cele mai multe cazuri are un aspect
continuat.
SANCIUNI: nc6isoare de la o lun! la # luni sau cu amend!.
DISTRUGERA 4a,. "58 C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,Distrugerea, degradarea ori aducerea ( stare de e(trebui$are a uui
bu a"ar$i'd altuia sau (!"iedicarea lurii !surilor de coser&are ori de
sal&are a uui ast)et de bu, "recu! i (lturarea !surilor luate, se
"ede"sete cu (chisoare de la o lu la = ai sau cu a!ed*
48
48
; ca%ul ( care buul are dosebit &aloare artistic, tii$i)ic, istoric,
arhi&istic sau o alt ase!eea &aloare, "edea"sa este (chisoarea de la / la /6
ai*
Distrugerea, degradarea sau aducerea ( stare de e(trebui$are a uei
coducte "etroliere sau de ga%e, a uui cablu de (alt tesiue, a
echi"a!etelor i istala$iilor de teleco!uica$ii sau "etru di)u%area
"roga!elor de radio i tele&i%iue ori a siste!elor de ali!etare cu a" i a
coductelor !agistrale de ali!etare cu a", se "ede"sesc cu (chisoare de la /
la /6 ai*
Dac distrugerea, degradarea sau aducerea ( stare de e(trebui$are se
s&'rete "ri icediere, e#"lo%ie sau "ri orice alt ase!eea !i.loc i dac
re%ult "ericol "ublic, "edea"sa este (chisoarea de la = la /0 ai*
Dis"o%i$iile "re&%ute ( ali* 1, = i 9 se a"lic chiar dac buul a"ar$ie
)"tuitorului*
Dac buul este "ro"rietate "ri&at, cu e#ce"$ia ca%ului c'd acesta este
( (trgi!e sau ( "arte al statului, ac$iuea "eal "etru )a"t "re&%ut (
ali* / se "ue ( !icare la "l'gerea "realabil a "ersoaei &t!ate*
;!"carea "r$ilor (ltur rs"uderea "eal*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - l constituie relaiile sociale a c!ror &ormare,
des&!orare i dez*oltare sunt asi'urate prin ap!rarea patrimoniului. =atrimoniu
este &ormat din totalitatea )unurilor corporale i incorporale, consuma)ile ori
&un'i)ile, mo)ile sau imo)ile, principale ori accesorii care au o *aloare
economic!.
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este reprezentat de relaiile sociale de ordin
patrimonial a c!ror natere, e+isten! i dez*oltare este condiionat! de asi'urarea
inte'rit!ii materiale a )unurilor i potenialul de utilizare a acestora.
- 31ie>, 'a,eial - poate &i orice )un mo)il sau imo)il care tre)uie s! ai)!
o *aloare economic! aparin0nd patrimoniului pri*at sau pu)lic. Eunul tre)uie s!
aparin! altuia, n *arianta simpl!. Eunurile a)andonate sau cele care nu mai pot &i
utilizate c&m. destinaiei lor iniiale nu pot constitui o)iect material al in&raciunii
de distru'ere. >ac! )unul are o *aloare deose)it!, &apta *a &i mai 'ra*!.
>istru'erea poate a*ea o)iect material i un nscris, dac! n aceste sunt
consemnate raporturi patrimoniale. >ac! nscrisul este unul o&icial, &apta *a &i
ncadrat! n art 252 C. pen. - sustra'ere sau distru'ere de nscrisuri.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- - este necali&icat, put0nd &i orice persoan! care r!spunde
penal, dar nu i proprietarul )unului - n &orma simpl!. .a &ormele a'ra*ate, su).
acti* poate &i orice persoan!, c6iar i proprietarul )unului. =articipaia penal! este
posi)il! n toate &ormele sale.
- s)1ie>,)l &asi- - este orice persoan! &izic! sau 1uridic! proprietar! sau
dein!toare a )unului distrus. ,e poate nt0lni i o pluralitate de su)ieci pasi*i.
4"
4"
C0nd &!ptuitorul este c6iar proprietarul )unului distrus, *or &i su). pasi*i
persoanele care a*eau un drept asupra )unului distrus sau ale c!ror )unuri au &ost
distruse odat! cu acesta.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - se realizeaz! prin urm!toarele aciuni: distru'erea,
de'radarea, aducerea n stare de nentre)uinare, mpiedicarea lu!rii m!surilor de
conser*are ori de sal*are a )unului, nl!turarea m!surilor luate de conser*are ori
de sal*are. Capta este mai 'ra*! c0nd toate aceste &apte se s!*0resc prin
incendiere, e+plozie i care au prezentat un pericol pu)lic.
- )'aea i'e.ia,* - const! n creerea unei situaii de &apt p!'u)itoare
pentru su)iectul pasi*, consecin! a aciunii sau inaciunii &!ptuitorului i
sc6im)area ne'ati*! n r!u a e+istenei )unului sau a capaci!ii de utilizare a
acestuia.
- a&3,)l .e >a)0ali,a,e - tre)uie s! se sta)ileasc! n concret, c! urmarea
imediat! este o consecin! a s!*0ririi elementutlui material.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenia direct! sau indirect!. >ac! &apta se
s!*0rete din culp!, *a &i alt! in&raciune i anume aceea de distru'ere din culp!
(art. 21"C. pen.)
=. F3'e. M3.ali,*+i. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii < sunt posi)ile dar nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - se pedepsete c&m. art. 222 C. pen.
9. ?a&, >3!s)'a, - aceast! in&raciune se consum! n momentul n care aciunea
de distru'ere a &ost dus! p0n! la s&0rit i s-a produs urmarea imediat!, adic!
distru'erea, de'radarea sau aducerea n stare de nentre)uinare a )unului
=. ?a&, e&)i0a, - acesta este considerat a &i momentul n care a ncetat acti*itatea
in&racional!.
MODALITI% Capta este mai 'ra*! c0nd:
a. )unul are dose)it! *aloare artistic!, tiini&ic!, istoric!, ar6i*istic! sau o alt!
asemenea *aloare
). distru'erea, de'radarea sau aducerea n stare de nentre)uinare a unei conducte
petroliere sau de 'aze, a unui ca)lu de nalt! tensiune, a ec6ipamentelor i
instalaiilor de telecomunicaii sau pentru di&uzarea pro'amelor de radio i
tele*iziune ori a sistemelor de alimentare cu ap! i a conductelor ma'istrale de
alimentare cu ap!
c. dac! distru'erea, de'radarea sau aducerea n stare de nentre)uinare se
s!*0rete prin incendiere, e+plozie sau prin orice alt asemenea mi1loc i dac!
rezult! pericol pu)lic
SANCIUNI%
88
88
- nc6isoare de la o lun! la # ani sau cu amend! - n &orma tip i
- nc6isoare de la 1 la 18 ani, de la # la 15 ani - n &orma a'ra*at!.
DISTRUGEREA CALIFICATN 4a,. "5E C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,Dac )a"tele "re&%ute ( art* 1/8 a a&ut coseci$e deosebit de gra&e,
"edea"sa este (chisoarea de la /6 la 16 de ai i iter%icerea uor dre"turi, iar
dac au a&ut ca ur!are u de%astru, "edea"sa este dete$iuea "e &ia$ sau
(chisoarea de la /0 la 10 de ai i iter%icerea uor dre"turi*
De%astrul cost ( distrugerea sau degradarea uor !i.loace de
tras"ort ( co!u, de !r)uri sau "ersoae, ori a uor istala$ii sau lucrri i
care a a&ut ca ur!are !oartea sau &t!area gra& a itegrit$ii cor"orale ori
st$ii !ai !ultor "ersoae2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - l constituie relaiile sociale a c!ror &ormare,
des&!orare i dez*oltare sunt asi'urate prin ap!rarea patrimoniului. =atrimoniul
este &ormat din totalitatea )unurilor corporale i incorporale, consuma)ile ori
&un'i)ile, mo)ile sau imo)ile, principale ori accesorii care au o *aloare
economic!.
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este reprezentat de relaiile sociale de ordin
patrimonial a c!ror natere, e+isten! i dez*oltare este condiionat! de asi'urarea
inte'rit!ii materiale a )unurilor i potenialul de utilizare a acestora.
- 31ie>, 'a,eial - poate &i orice )un mo)il sau imo)il care tre)uie s! ai)!
o *aloare economic! aparin0nd patrimoniului pri*at sau pu)lic. Eunul tre)uie s!
aparin! altuia, n *arianta simpl!. Eunurile a)andonate sau cele care nu mai pot &i
utilizate c&m. destinaiei lor iniiale nu pot constitui o)iect material al in&raciunii
de distru'ere. >ac! )unul are o *aloare deose)it!, &apta *a &i mai 'ra*!.
>istru'erea poate a*ea o)iect material i un nscris, dac! n aceste sunt
consemnate raporturi patrimoniale. >ac! nscrisul este unul o&icial, &apta *a &i
ncadrat! n art 252 C. pen. - sustra'ere sau distru'ere de nscrisuri.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- - este necali&icat, put0nd &i orice persoan! care r!spunde
penal, dar nu i proprietarul )unului - n &orma simpl!. .a &ormele a'ra*ate, su).
acti* poate &i orice persoan!, c6iar i proprietarul )unului. =articipaia penal! este
posi)il! n toate &ormele sale.
- s)1ie>,)l &asi- - este orice persoan! &izic! sau 1uridic! proprietar! sau
dein!toare a )unului distrus. ,e poate nt0lni i o pluralitate de su)ieci pasi*i.
C0nd &!ptuitorul este c6iar proprietarul )unului distrus, *or &i su). pasi*i
persoanele care a*eau un drept asupra )unului distrus sau ale c!ror )unuri au &ost
distruse odat! cu acesta.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
81
81
9A. La,)a 31ie>,i-*%
- ele'e!,)l 'a,eial - se realizeaz! prin urm!toarele aciuni: distru'erea,
de'radarea, aducerea n stare de nentre)uinare, mpiedicarea lu!rii m!surilor de
conser*are ori de sal*are a )unului, nl!turarea m!surilor luate de conser*are ori
de sal*are i s-au produs consecine deose)it de 'ra*e sau un dezastru. (adar,
aceast! in&raciune este condiionat! de aceste urm!ri. =entru analiz! &acem
trimitere la art. 15$ C. pen. i 218 alin. 2 C. pen. ,ta)ilirea caracterului deose)it de
'ra* este un atri)ut e+clusi* al instenei de 1udecat!.
- )'aea i'e.ia,* - const! n creerea unei situaii de &apt p!'u)itoare
pentru su)iectul pasi*, consecin! a aciunii sau inaciunii &!ptuitorului i
sc6im)area ne'ati*! n r!u a e+istenei )unului sau a capaci!ii de utilizare a
acestuia.
- a&3,)l .e >a)0ali,a,e - tre)uie s! se sta)ileasc! n concret, c! urmarea
imediat! este o consecin! a s!*0ririi elementutlui material.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenia dep!it!, &!ptuitorul comite actele de
distru'ere cu intenie, iar consecinale pre*!zute de art. 218 din culp!. >ac!
am)ele se s!*0resc cu intenie *a &i concurs de in&raciuni ntre distru'ere i omor
depse)it de 'ra*.
=. F3'e. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii < sunt posi)ile dar nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - se pedepsete c&m. art. 222 C. pen.
9. ?a&, >3!s)'a, - aceast! in&raciune se consum! n momentul n care aciunea
de distru'ere a &ost dus! p0n! la s&0rit i s-a produs urmarea imediat!, adic!
dezastrul sau consecinele deose)it de 'ra*e. (ceast! in&raciune este o &orm!
a'ra*at! a in&raciunii de distru'ere.
=. ?a&, e&)i0a, - acesta este considerat a &i momentul n care a ncetat acti*itatea
in&racional!.
SANCIUNI%
- nc6isoare de la 18 la 28 de ani i interzicerea unor drepturi c0nd &apta a a*ut ca
urmare consecine deose)it de 'ra*e i
- deteniunea pe *ia! sau nc6isoare de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor
drepturi c0nd &apta a a*ut ca urmare un dezastru.
DISTRUGEREA DIN CULPN 4a,. "5< C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,Distrugerea, degradarea sau aducerea ( stare de e(trebui$are, di
cul", a uui bu chiar dac acesta a"ar$ie )"tuitorului, ( ca%ul ( care
)a"ta este s&'rit "ri icediere, e#"lo#ie sau "ri orice alt ase!eea !i.loc
i dac re%ult "ericol "ublic, se "ede"sesc cu (chisoare de la o lu la 1 ai
sau cu a!ed*
82
82
Cu aceeai "edea"s se sac$ioea% distrugerea sau degradarea di
cul" a uei coducte "etroliere sau de ga%e, a uui cablu de (alt tesiue, a
echi"a!etelor i istala$iilor de teleco!uica$ii sau "etru di)u%area
"rogra!elor de radio i tele&i%iue "ri a siste!elor de ali!etare cu a" i a
coductelor !agistrale de ali!etare cu a", dac a a&ut ca ur!are aducerea
( stare de e(trebui$are a acestora*
Distrugerea, degradarea sau aducerea ( stare de e(trebui$are, di
cul", a uui bu chiar dac acesta a"ar$ie )"tuitorului, ( ca%ul ( care a
a&ut coseci$e deosebit de gra&e, se "ede"sesc cu (chisoare de la / la 7 ai, iar
dac a a&ut ca ur!are u de%astru, "edea"sa este (chisoarea de la = la /1 ai*
C'd de%astrul ori coseci$ele deosebit de gra&e s4au "rodus ca ur!are
a "rsirii "ostului sau a s&'ririi oricrei alte )a"te de ctre "ersoalul de
coducere al uui !i.loc de tras"ort ( co!u ori de ctre "ersoalul care
asigur direct securitatea uor ase!eea tras"orturi, "edea"sa este
(chisoarea de la 0 la /0 ai* 2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - l constituie relaiile sociale a c!ror &ormare,
des&!orare i dez*oltare sunt asi'urate prin ap!rarea patrimoniului. =atrimoniul
este &ormat din totalitatea )unurilor corporale i incorporale, consuma)ile ori
&un'i)ile, mo)ile sau imo)ile, principale ori accesorii care au o *aloare
economic!.
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este reprezentat de relaiile sociale de ordin
patrimonial a c!ror natere, e+isten! i dez*oltare este condiionat! de asi'urarea
inte'rit!ii materiale a )unurilor i potenialul de utilizare a acestora.
- 31ie>, 'a,eial - poate &i orice )un mo)il sau imo)il care tre)uie s! ai)!
o *aloare economic! aparin0nd patrimoniului pri*at sau pu)lic. Eunul tre)uie s!
aparin! altuia, n *arianta simpl!. Eunurile a)andonate sau cele care nu mai pot &i
utilizate c&m. destinaiei lor iniiale nu pot constitui o)oect material al in&raciunii
de distru'ere.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- - este necali&icat, put0nd &i orice persoan! care r!spunde
penal. .a &ormele a'ra*ate, su). acti* poate &i orice persoan!, c6iar i proprietarul
)unului. =articipaia penal! este posi)il! n toate &ormele sale.
- s)1ie>,)l &asi- - este orice persoan! &izic! sau 1uridic! proprietar! sau
dein!toare a )unului distrus. ,e poate nt0lni i o pluralitate de su)ieci pasi*i.
C0nd &!ptuitorul este c6iar proprietarul )unului distrus, *or &i su). pasi*i
persoanele care a*eau un drept asupra )unului distrus sau ale c!ror )unuri au &ost
distruse odat! cu acesta.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
8#
8#
- ele'e!,)l 'a,eial - se realizeaz! prin urm!toarele aciuni: distru'erea,
de'radarea, aducerea n stare de nentre)uinare, mpiedicarea lu!rii m!surilor de
conser*are ori de sal*are a )unului, nl!turarea m!surilor luate de conser*are ori
de sal*are.
- )'aea i'e.ia,* - const! n creerea unei situaii de &apt p!'u)itoare
pentru su)iectul pasi*, consecin! a aciunii sau inaciunii &!ptuitorului i
sc6im)area ne'ati*! n r!u a e+istenei )unului i imposi)ilitarea de utilizare a
acestuia.
- a&3,)l .e >a)0ali,a,e - tre)uie s! se sta)ileasc! n concret, c! urmarea
imediat! este o consecin! a s!*0ririi elementutlui material.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie < culpa.
=. F3'e. M3.ali,*+i. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii < nu sunt posi)ile
". ,e!,a,i-a - nu este posi)il!
9. ?a&, >3!s)'a, - aceast! in&raciune se consum! n momentul n care aciunea
de distru'ere a &ost dus! p0n! la s&0rit i s-a produs urmarea imediat!, adic!
distru'erea, de'radarea sau aducerea n stare de nentre)uinare a )unului sau
imposi)ilitatea de utilizare a cestora c&m.destinaiei iniiale.
MODALITI% Capta este mai 'ra*! c0nd:
a. distru'erea, de'radarea sau aducerea n stare de nentre)uinare, din culp!, a
unui )un c6iar dac! acesta aparine &!ptuitorului, a a*ut consecine deose)it de
'ra*e
). dac! a a*ut ca urmare un dezastru
c. c0nd dezastrul ori consecinele deose)it de 'ra*e s-au produs ca urmare a
p!r!sirii postului sau a s!*0ririi oric!rei alte &apte de c!tre personalul de
conducere al unui mi1loc de transport n comun ori de c!tre personalul care asi'ur!
direct securitatea unor asemenea transporturi.
SANCIUNI%
- nc6isoare de la o lun! la 2 ani sau cu amend! - n &orma tip i
- nc6isoare de la 1 la $ ani, de la # la 12 ani i de la 5 la 15 ani - n &orma
a'ra*at!.
TULAURAREA DE POSESIE 4a,. ""# C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,Ocu"area, ( (tregi!e sau ( "arte )r dre"t, a uui i!obil a)lat (
"osesia altuia, )<r< cosi!$<!'tul acestuia sau )<r< a"robare "realabil<
"ri!it< ( codi$iile legii, ori re)u%ul de a aelibera i!obilul ast)el ocu"at se
"ede"sete cu (chisoare de la / la 0 ai*
85
85
Dac )a"ta "re&%ut ( ali* / se s&'rete "ri &iole$ sau
a!ei$are ori "ri des)ii$area sau str!utarea se!elor de hotar, a re"erelor
de !arcare, "edea"sa este (chisoarea de la 1 la 8 ai*
Dac )a"ta "re&%ut ( ali* 1 se s&'rete de dou sau !ai !ulte
"ersoae (!"reu, "edea"sa este (chisoarea de la = la /0 ai*
;!"carea "r$ilor (ltur rs"uderea "eal* 2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
- 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - l constituie relaiile sociale a c!ror &ormare,
des&!orare i dez*oltare sunt asi'urate prin ap!rarea patrimoniului. =atrimoniul
este &ormat din totalitatea )unurilor corporale i incorporale, consuma)ile ori
&un'i)ile, mo)ile sau imo)ile, principale ori accesorii care au o *aloare
economic!.
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este reprezentat de relaiile sociale de ordin
patrimonial re&eritoare la securitatea imo)ilelor, la starea lor panic! de posesie,
)unuri care aparin de drept unor persoane &izice sau 1uridice. -n cazul &ormei
a'ra*ate, nt0lnim i un o)iect 1uridic secundar &ormat din relaiile sociale pri*ind
s!n!tatea i inte'ritatea &izic! a persoanei.
- 31ie>,)l 'a,eial - poate &i un imo)il care aparine altuia, dar i corpul
persoanei n &orma a'ra*at!.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- - este necali&icat, put0nd &i orice persoan! care r!spunde
penal. ,u)iectul acti* poate &i c6iar i proprietarul )unului, dac! n momentul
s!*0ririi &aptei imo)ilul se a&la n posesia le'al! a altei persoane(c6iria).
=articipaia penal! este posi)il! n toate &ormele sale numai n alin.1.
- s)1ie>,)l &asi- - este orice persoan! &izic! sau 1uridic! proprietar! sau
dein!toare a imo)ilului.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - se realizeaz! printr-o aciune de ocupare care
presupune p!trunderea n imo)il i r!m0nerea n acel imo)il cu intenia de a-l
poseda. Acuparea reprezint o aciune instantanee. ,impla intrare ntr-o locuin!,
&!r! consim!m0ntul proprietarului, constituie *iolare de domiciliu. =rin urmare
ceea ce incrimineaz! art. 228 este ocuparea imi)ilului, n sensul de r!m0nere mai
departe &!r! *oia proprietarului. 7oate acestea tre)uie s! se &ac! &!r! drept.
- )'aea i'e.ia,* - const! n sc6im)area situaiei de &apt pentru
su)iectul pasi*, consecin! a aciunii sau inaciunii &!ptuitorului i sc6im)area
ne'ati*! n r!u a e+istenei )unului.
- a&3,)l .e >a)0ali,a,e - tre)uie s! se sta)ileasc! n concret, c! urmarea
imediat! este o consecin! a s!*0ririi elementutlui material.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenie direct! i indirect!.
85
85
=. F3'e. M3.ali,*+i. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii < nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - nu se pedepsete
9. ?a&, >3!s)'a, - aceast! in&raciune se consum! n momentul n care aciunea
de ocupare a a*ut loc i &!ptuitorul i ia n st!p0nire imo)ilul.
=. ?a&, e&)i0a, < se realizeaz! n momentul c0nd nceteaz! acti*itatea de ocupare
sau c0nd se pronun! o 6ot!r0re n cauz!.
MODALITI% Capta este mai 'ra*! c0nd:
a. &apta pre*!zut! n alin. 1 se s!*0rete prin *iolen! sau ameninare ori prin
des&iinarea sau str!mutarea semnelor de 6otar, a unui imo)il a&lat n posesia
altuia
). dac! &apta pre*!zut! n alin. 2 se s!*0rete de dou! sau mai multe persoane
mpreun!.
SANCIUNI%
- nc6isoare de la 1 la 15 ani - n &orma tip i
- nc6isoare de la 2 la 4 ani, de la # la 15 ani - n &orma a'ra*at!.
TNINUIREA 4a,. ""5 C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,:ri!irea, dob'direa sau tras)or!area uui bu ori (lesirea
&alori)icrii acestuia, cuosc'd c buul "ro&ie di s&'rirea uei )a"te
"re&%ute de legea "eal dac "ri aceasta s4a ur!rit ob$ierea, "etru sie
ori "etru altul, a uui )olos !aterial, se "ede"sesc cu (chisoare de la = lui la
8 ai, )r ca sac$iuea a"licat s "oat de"i "edea"sa "re&%ut de lege
"etru i)rac$iuea di care "ro&ie buul tiuit*
Tiuirea s&'rit de so$ sau de o rud a"ro"iat u se "ede"sete*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
- 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - l constituie relaiile sociale a c!ror &ormare,
des&!orare i dez*oltare sunt asi'urate prin ap!rarea patrimoniului. =atrimoniul
este &ormat din totalitatea )unurilor corporale i incorporale, consuma)ile ori
&un'i)ile, mo)ile sau imo)ile, principale ori accesorii care au o *aloare
economic!.
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este reprezentat de relaiile sociale de ordin
patrimonial re&eritoare la ap!rarea patrimoniului persoanelor mpotri*a &aptei de
t!inuire. (ceasta are i un o)iect 1uridic secundar &ormat din relaiile sociale
pri*ind n&!ptuirea 1ustiiei.
- 31ie>,)l 'a,eial - este )unul care pro*ine din s!*0rirea unei in&raciuni
i asupra c!ruia are loc aciunea speci&ic! t!inuirii (lucruri, animale, *e6icule,
acte).
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
8$
8$
7 s)1ie>,)l a>,i- 7 este necali&icat, put0nd &i orice persoan! care r!spunde
penal. ,u)iectul acti* poate &i c6iar i proprietarul )unului, dac! n momentul
s!*0ririi &aptei)unul se a&la n posesia le'al! a altei persoane. =articipaia penal!
este posi)il! n toate &ormele sale. 7!inuitorul nu particip! e&ecti* la s!*0rirea
&aptei de sustra'ere a )unurilor pe care acesta le primete sau *alori&ic!, situaie n
care se deose)ete de complice.
- s)1ie>,)l &asi- - este orice persoan! &izic! sau 1uridic! pri*at! ori
pu)lic! proprietar! sau dein!toare a imo)ilului. =oate e+ista i o pluralitate de
su)ieci pasi*i.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - se realizeaz! printr-o aciune alternati*! de: primire,
do)0ndire, trans&ormare ori de nlesnire a *alori&ic!rii )unului. =entru e+istena
in&raciunii este necesar ca aciunea incriminat! s! poarte ntotdeauna asupra unui
)un pro*enit din s!*0rirea unei in&raciuni.
- )'aea i'e.ia,* - const! n sc6im)area situaiei de &apt pentru a
)unului prin trecerea lui ntr-o alt! s&er! patrimonial!.
- a&3,)l .e >a)0ali,a,e - tre)uie s! se sta)ileasc! n concret, c! urmarea
imediat! este o consecin! a s!*0ririi elementutlui material.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenie direct! cali&icat! prin scop, i anume,
o)inerea unui &olos material pentru sine sau pentru altul. >ac! nu se urm!rete
o)inerea acestui &olos material, &apta *a &i ncadrat! n art. 2$5 C. pen.
-&a*orizarea in&ractorului. 7otodat! &!ptuitorul tre)uie s! tie c! )unul pro*ine din
s!*0rirea unei &apte pre*!zute de le'ea penal!. -n cazul n care su)iectul nu
cunoate sursa real! de pro*enien! a )unului, *or opera pre*ederile art. 51 C. pen.
-eroarea de &apt.
=. F3'e. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii < dei posi)ile, nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - nu se pedepsete
9. ?a&, >3!s)'a, - aceast! in&raciune se consum! n momentul n care se e+ecut!
n ntre'ime cu intenie *reuna din aciunile ce &ormeaz! elementul material.
7!inuirea se poate s!*0ri i n &orm! continuat! n situaia n care )unurile
do)0ndite pro*in din in&raciuni di&erite.
=. ?a&, e&)i0a, < se realizeaz! n momentul c0nd nceteaz! acti*itatea
in&racional!.
SANCIUNI%
- nc6isoare de la # luni la 4 ani &!r! ca sanciunea aplicat! s! poat! dep!i
pedeapsa pre*!zut! de le'e pentru in&raciunea din care pro*ine )unul t!inuit.
7!inuirea s!*0rit! de so sau de o rud! apropiat! nu se pedepsete. (ceast!
84
84
e+onerare de r!spundere se )azeaz! pe le'!tura de a&ecti*itate ce se realizeaz! n
mod natural ntre rude apropiate sau soi. -n cazul in&raciunilor contra p!cii i
omenirii i n cazul in&raciunilor contra si'uranei statului, t!inuirea s!*0rit! de
c!tre aceste persoane se pedepsete.
INFRACIUNI CONTRA AUTORITII
OFENS ADUS UNOR HNSEMNE 4a,. "9$ C.&e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,Orice !ai)estare "ri care se e#"ri! dis"re$ "etru (se!ele
Ro!'iei se "ede"sete cu (chisoare de la 7 lui la = ai*
Eai)estarea "ri care se e#"ri! dis"re$ "etru e!ble!ele sau se!ele
de care se )olosesc autorit$ile se "ede"sete cu (chisoare de la = lui la / a
sau cu a!ed*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - l constituie relaiile sociale a c!ror &ormare i
dez*oltare in de asi'urarea presti'iului i respectului datorat autorit!ii acestor
or'ane su) toate &ormele sale de mani&estare. (utoritatea pu)lic! este con&erit!
or'anelor pu)lice sau este e+primat! prin nsemne, sim)oluri, ca i prin re'imul
1uridic pe care l implic!.
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este reprezentat de relaiile sociale re&eritoare la
atri)utul autorit!ii, care implic! respect &a! de nsemnele 2om0niei, c0t i &a! de
em)lemele i semnele de care se &olosesc autorit!ile. ,im)olurile naionale sunt:
drapelul, ziua naional!, imnul naional, stema !rii i si'iliul statului. >in
cate'oria semnelor &ac parte : semnele(stemele) 1udeeloe i municipiilor ori
semnul distincti* al or'anelor de 1ustiie prin insi'na purtat! de ma'istrai. Bu
intr! n aceast! cate'orie semnele &olosite de partidele politice ori de di&erite
asociaii sporti*e sau artistice.
- 31ie>,)l 'a,eial - const! n nsemnele i em)lemele sau semnele asupra
c!rora se r!s&r0n'e acti*itatea in&racoinal!, prin care &!ptuitorul e+prim! dispre.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- - este necali&icat, put0nd &i orice persoan! care r!spunde
penal. =articipaia este posi)il! n toate &ormele sale.
- su)iectul pasi* - este or'anul de stat ale c!rui em)leme sau nsemne au
&ost dispreuite(su). pasi* secundar), iar su). pasi* principal este statul.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - se realizeaz! printr-o aciune prin care se e+prim!
dispre pentru nsemnele ar!tate mai sus. (ceast! aciune poate &i s!*0rit! prin
orice mi1loace: *er)al < cu*inte 1i'nitoare, n scris < a&ie, prin acte materiale <
distru'erea, de'radarea, murd!rirea, prin 'esturi < 'esturi o)scene care e+prim!
desconsiderare, lips! de respect. 3+. - c!lcarea n picioare a stea'ului !rii.
88
88
- )'aea i'e.ia,* - const! n ns!i s!*0rirea &aptei, produc0nd o stare
de pericol pentru autoritatea statului
- a&3,)l .e >a)0ali,a,e - tre)uie s! se sta)ileasc! n concret, c! urmarea
imediat! este o consecin! a s!*0ririi elementutlui material.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenie direct! sau indirect!. ,!*0rirea din culp! a
acestei &apte nu cade su) incidena le'ii penale.
=. F3'e. M3.ali,*+i. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii < dei posi)ile, nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - nu se pedepsete
9. ?a&, >3!s)'a, - aceast! in&raciune se consum! instantaneu n momentul n
care aciunea sau inaciunea cu caracter o&ensator &iind s!*0rit!, se produce
urmarea periculoas! pentru autoritatea de stat. =oate m)r!ca i o &orm! continuat!
sau continu!.
=. ?a&, e&)i0a, < se realizeaz! n momentul c0nd nceteaz! acti*itatea
in&racional! sau n momentul s!*0ririi ultimei aciuni cu caracter o&ensator.
MODALITI% %n&raciunea prezint! mai multe modalit!i &aptice n &uncie de
modul cum a &ost s!*0rit!: *er)al, n scris, prin 'esturi. %n&raciunea prezint! i o
modalitate atenuat! c0nd &apta se s!*0rete asupra unor em)leme sau semne ale
autorit!ilor pu)lice ale statului.
SANCIUNI%
- nc6isoare de la $ luni la # ani < n &orma tip i
- nc6isoare de la # luni la 1 an < n &orma atenuat!.
ULTRACUL 4a,. "9< C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,A!ei$area s&'rit e!i.locit sau "ri !i.loace de co!uicare
direct cotra uui )uc$ioar "ublic care (de"liete o )uc$ie ce i!"lic
e#erci$iul autorit$ii de stat, a)lat ( e#erci$iul )uc$iuii ori "etru )a"te
(de"liite ( e#erci$iul )uc$iuii, se "ede"este cu (chisoare de la 7 lui la 1
ai sau cu a!ed<*
Lo&irea sau orice acte de &iole$, s&'rite (!"otri&a uui )uc$ioar
"ublic care (de"liete o )uc$ie ce i!"lic e#erci$iul autorit$ii de stat, a)lat (
e#erci$iul )uc$iuii ori "etru )a"te (de"liite ( e#erci$iul )uc$iuii, se
"ede"ete cu (chisoare de la 7 lui la = ai sau cu a!ed<*
Ft!area cor"oral, s<&'rit< (!"otri&a uui )uc$ioar "ublic care
(de"liete o )uc$ie ce i!"lic e#erci$iul autorit$ii de stat, a)lat ( e#erci$iul
)uc$iuii ori "etru )a"te (de"liite ( e#erci$iul )uc$iuii, se "ede"este cu
(chisoare de la 7 lui la 7 ai*
Ft!area cor"oral< gra&<, s<&'rit< (!"otri&a uui )uc$ioar "ublic
care (de"liete o )uc$ie ce i!"lic e#erci$iul autorit$ii de stat, a)lat (
8"
8"
e#erci$iul )uc$iuii ori "etru )a"te (de"liite ( e#erci$iul )uc$iuii, se
"ede"este cu (chisoare de la = lui la /1 ai*2
CAZURI SPECIALE DE PEDEPSIRE4a,. "9<I C. &e!.:
,; ca%ul i)rac$iuilor "re&%ute ( art* /@64/@1, /@A i /A= s&'rite
(!"otri&a so$ului, co"iilor sau "ri$ilor uui .udec<tor, "rocuror, "oli$ist,
.adar! ori !ilitar, ( sco" de iti!idare sau de r%buare "etru acte sau
)a"te (de"liite ( e#erci$iul )uc$iuii, !a#i!ul "ede"sei se !a.orea% cu 1
ai* ,
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - l constituie relaiile sociale a c!ror &ormare i
dez*oltare in de asi'urarea presti'iului i respectului datorat autorit!ii acestor
or'ane su) toate &ormele sale de mani&estare. (utoritatea pu)lic! este con&erit!
or'anelor pu)lice sau este e+primat! prin nsemne, sim)oluri, ca i prin re'imul
1uridic pe care l implic!.
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este reprezentat de relaiile sociale pri*ind
autoritatea de stat, a c!ror dez*oltare este asi'urat! prin ap!rarea presti'iului i
si'uranei &uncionarilor care e+ercit! aceast! autoritate. A)iectul 1uridic secundar
este &ormat din relaiile sociale care se re&er! la onoarea, li)ertatea sau inte'ritatea
corporal! a persoanei, purt!toare a autorit!ii pu)lice.
- 31ie>,)l 'a,eial < %n&raciunea nu are o)iect material c0nd se s!*0rete
prin ameninare, dar dac! se comite prin lo*ire sau alte *iolene, o)iectul material
este corpul persoanei.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- - este necali&icat, put0nd &i orice persoan! care r!spunde
penal. =articipaia este posi)il! n toate &ormele sale.
- s)1ie>,)l &asi- < este, n principal, or'anul care e+ercit! autoritatea
pu)lic!, iar n secundar este persoana care ndeplinete o &unctie ce implic!
e+erciiul autorit!ii de stat i mpotri*a c!reia s-a e+ercitat ameninarea, lo*irea
sau actele de *tmare. (ceast! persoan! i poate e+ercita &uncia n cadrul puterii
le'islati*e, e+ecutoreti sau 1udec!toreti. (semenea &uncii sunt: mem)ru al
=arlamentului, al :u*ernului, al Curii Cinstituionale, al Curii de Conturi. Bu pot
&i su)ieci pasi*i ai acestei in&raciuni persoanele care e&ectueaz! acte sau operaii
te6nico-administrati*e (ar6i*ari, o&eri la aceste institiii).
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - se realizeaz! prin aciunile speci&ice ce
caracterizeaz! in&raciunile de: ameninare sau *tmare corporal. =entru
ntre'irea elementului material este necesar ca:
a. &apta s! &ie s!*0rit! nemi1locit sau prin mi1loace de comunicare direct!
"8
"8
). s! &ie s!*0rit! contra unui &unciunar a&lat n e+erciiul &unciunii ori
pentru &apte ndeplinite n e+erciiul &unciunii.
- )'aea i'e.ia,* - const! n ns!i s!*0rirea &aptei, produc0nd o stare
de pericol pentru autoritatea cu care este in*estit or'anul din care &ace parte
&uncionarul ultra'iat iar, ca o urmare adiacent!, o atin'ere adus! li)ert!ii psi6ice
sau inte'rit!ii corporale a persoanei.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenie direct! sau indirect!.
=. F3'e.M3.ali,*+i. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii < dei posi)ile, nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - nu se pedepsete
9. ?a&, >3!s)'a, - aceast! in&raciune se consum! n momentul n care aciunea
incriminat! a &ost s!*0rit! i s-a produs urmarea imediat! a in&raciunii.
MODALITI% Fltra1ul cunoate urm!toarele &orme a'ra*ate:
a. .o*irea sau orice acte de *iolen!, *!t!marea corporal! i *tmarea corporal
'ra* s!*0rit! mpotri*a persoanei pre*!zute n alin. 1, a&lat! n e+erciiul
&unciunii ori pentru &apte ndeplinite n e+erciiul &unciunii.
). >ac! &aptele pre*!zute n alin. precedente sunt s!*0rite mpotri*a unui
ma'istrat, poliist sau 1andarm ori alt militar, ma+imul special se ma1oreaz! cu 2
ani.
SANCIUNI%
- nc6isoare de la $ luni la 2 ani sau cu amend < n &orma tip i
- nc6isoare de la $ luni la 12 ani < n &orma a'ra*at!.
UZURPAREA DE CALITI OFICIALE 4a,. "=# C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,-olosirea )r dre"t a uei calit$i o)iciale, (so$it sau ur!at de
(de"liirea &reuui act legat de acea calitate, se "ede"sete cu (chisoare de la
7 lui la = ai* 2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - l constituie relaiile sociale a c!ror &ormare i
dez*oltare in de asi'urarea presti'iului i respectului datorat autorit!ii acestor
or'ane su) toate &ormele sale de mani&estare. (utoritatea pu)lic! este con&erit!
or'anelor pu)lice sau este e+primat! prin nsemne, sim)oluri, ca i prin re'imul
1uridic pe care l implic!.
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este reprezentat de relaiile sociale pri*ind
e+ercitarea calit!olor o&iciale numai de c!tre persoanele n*estite cu ast&el de
calit!i.
- 31ie>,)l 'a,eial < nu are.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
"1
"1
7 s)1ie>,)l a>,i- - este necali&icat, put0nd &i orice persoan! care r!spunde
penal. =articipaia este posi)il! n toate &ormele sale. ,u)iect al in&raciunii poate
&i i o persoan! n*estit! cu o calitate o&icial!, dar &olosete &!r! drept o alt!
calitate o&icial!. =oate s!*0ri aceast! in&raciune i persoana care a a*ut aceast!
calitate, dar a pierdut-o i continu! s! o e+ercite dup! ce a piedut-o.
- s)1ie>,)l &asi- < este autoritatea pu)lic! pre1udiciat! prin calitatea
o&icial! pe care &!ptuitorul o &olosete &!r! drept.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - se caracterizeaz! prin dou! aciuni distincte,
cumulati*e, care se pot s!*0ri simultan sau succesi* i anume : &olosirea &!r!
drept a unei calit!i o&iciale i ndeplinirea *reunui act le'at de acea calitate. >e
e+. < o persoan! i atri)uie calitatea de procuror i e&ectueaz! o perc6eziie sau o
arestare. A condiie esenial! este aceea c! toate aceste acte tre)uie s! se &ac! &!r!
drept.
- )'aea i'e.ia,* - const! n ns!i s!*0rirea &aptei, produc0nd o stare
de pericol pentru autoritatea statului n numele c!reia s-a &olosit &!r! drept calitatea
o&icial!.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenie direct! sau indirect!.
=. F3'e. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii < dei posi)ile, nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - nu se pedepsete
9. ?a&, >3!s)'a, - aceast! in&raciune se consum! n momentul n care s-au
s!*0rit cele dou! aciuni incriminate i s-a produs urmarea imediat!. >ac!
&!ptuitorul a s!*0rit numai prima aciune, &apta se a&l! n &orma tentati*ei i nu se
pedepsete.
,(BCM%FB%: nc6isoarea de la $ luni la # ani.
PORTUL NELEGAL DE DECORAII SAU SEMNE DISTINCTIVE 4a,.
"=5 C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,:urtarea, )r dre"t, de decora$ii, de ui)or!e sau de se!e disticti&e
ale uui orga de stat, se "ede"sete cu (chisoare de la o lu la = lui sau cu
a!ed*
:urtarea, )r dre"t, de ui)or!e, grade sau isige !ilitare, se
"ede"sete cu (chisoare de la = lui la 1 ai sau cu a!ed*
Dac )a"ta "re&%ut ( ali* "recedet se s&'rete ( ti!" de r%boi,
"edea"sa este (chisoarea de la / la 0 ai*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"2
"2
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - l constituie relaiile sociale a c!ror &ormare i
dez*oltare in de asi'urarea presti'iului i respectului datorat autorit!ii acestor
or'ane su) toate &ormele sale de mani&estare. (utoritatea pu)lic! este con&erit!
or'anelor pu)lice sau este e+primat! prin nsemne, sim)oluri, ca i prin re'imul
1uridic pe care l implic!.
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este reprezentat de relaiile sociale pri*ind
purtarea corect! a decoraiilor, uni&ormelor sau semnelor distincti*e ale autorit!ii
de stat numai de c!tre persoanele c!rora li s-a con&erit acest drept.
- 31ie>,)l 'a,eial < const! n decoraia, uni&orma sau semnul distincti* al
autorit!ii de stat.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- - este necali&icat, put0nd &i orice persoan! care r!spunde
penal. =articipaia este posi)il! n &orma complicit!ii i insti'!rii.
- s)1ie>,)l &asi- < este or'anul de stat ale c!rui semne distincti*e le-a
purtat su)iectul &!r! drept.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - se realizeaz! prin aciunea de purtare &!r! drept de
decoraii sau semne distincti*e ale unui or'an de stat. (ceaste presupune o
anumit! durat!, ceea ce ne indic! &aptul c! aceasta este o in&raciune continu!.
=entru e+istena in&raciunii este necesar ca purtarea s! se &ac! &!r! drept, adic!
&!r! o 1usti&icare care s!-i dea dreptul s! poarte acele uni&orme sau decoraii, &ie c!
acest drept nu l-a a*ut niciodat!, &ie c! l-a pierdut. Aalt! cerin! esenial! este ca
purtarea s! ai)! loc n pu)lic.
- )'aea i'e.ia,* - const! n ns!i s!*0rirea &aptei, produc0nd o stare
de pericol pentru autoritatea o'ranului de stat pe care acestea l reprezint!.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenie direct! sau indirect!.
=. F3'e. M3.ali,*+i. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii < dei posi)ile, nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - nu se pedepsete
9. ?a&, >3!s)'a, - aceast! in&raciune se consum! n momentul n care are loc
purtarea uni&ormei sau a semnului distincti* pe o durat! su&icient! pentru a e+ista
un pericol concret pentru autoritatea de stat
=. ?a&, >3!s)'a, < are loc n momentul n care acti*itatea in&racional! nceteaz!.
-n unele situaii in&raciunea de port nele'al de uni&orm! sau semne distincti*e
constituie un mi1loc &raudulos pentru s!*0rirea altei in&raciuni. -n aceste cazuri
*om a*ea un concurs de in&raciuni.
MODALITI% Capta este mai 'ra*! c0nd:
"#
"#
a. se poart!, &!r! drept, uni&orme, 'rade sau insi'ne militare, nc6isoarea este de la
# luni la 2 ani sau cu amend!
). c0nd &apta pre*!zut! n alin. precedent se s!*0rete n timp de r!z)oi, pedeapsa
este nc6isoarea de la 1 la 5 ani.
SANCIUNI%
- nc6isoare de la o lun! la # luni sau amend! < n &orma tip i.
- nc6isoare de la # luni la 2 ani sau amend! sau de la 1 la 5 ani < n &orma
a'ra*at!.
SUSTRAGEREA SAU DISTRUGEREA DE HNSCRISURI
4a,. "=" C.&e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,Sustragerea ori distrugerea uui dosar, registru, docu!et sau alt
(scris care se a)l ( "strarea ori ( de$ierea uui orga sau a uei istitu$ii
de stat ori a uei uit$i di cele la care se re)er art*/90 se "ede"sete cu
(chisoare de la = lui la 0 ai*
Distrugerea di cul" a &reuuia di (scrisurile "re&%ute ( ali*
"recedet, care "re%it &aloare artistic, tii$i)ic, istoric, arhi&istic sau o
alt ase!eea &aloare, se "ede"sete cu (chisoare de la = lui la 1 ai sau cu
a!ed*
Dac )a"tele "re&%ute ( ali* / i 1 sut s&'rite de u )uc$ioar
"ublic ( e#erci$iul atribu$iilor de ser&iciu, !a#i!ul "ede"selor "re&%ute (
aceste alieate se !a.orea% cu u a*
Tetati&a i)rac$iuii "re&%ute ( ali* / se "ede"sete2*
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
7 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - l constituie relaiile sociale a c!ror &ormare i
dez*oltare in de asi'urarea presti'iului i respectului datorat autorit!ii acestor
or'ane su) toate &ormele sale de mani&estare. (utoritatea pu)lic! este con&erit!
or'anelor pu)lice sau este e+primat! prin nsemne, sim)oluri, ca i prin re'imul
1uridic pe care l implic!.
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este reprezentat de relaiile sociale pri*itoare la
securitatea nscrisurilor sau documentelor a&late n deinerea unui or'an sau
instituie de stat ori a unei alte unit!i din cale prez!+ute n art. 155 C.pen. i
asi'urarea prin aceasta a autorit!ii acestora.
- 31ie>,)l 'a,eial < l &ormeaz! dosarul, nscrisul, re'istrul, documenrul
a&lat n p!strarea ori deinerea unei or'anizaii pre*!zute n art. 155 C.pen. Bu
intr! n cate'oria acestor nscrisuri cele care cuprind o *aloare material! cert!,
sustra'erea ori distru'erea lor const0nd in&raciuni contra patrimoniului i nici cale
emise de un or'an de urm!rire penal!, de o instan! de 1udecat! sau de un alt or'an
de 1urisdicie, sustra'erea ori distru'erea lor const0nd n in&raciunea de reinere
sau distru'ere de nscrisuri pre*!zut! n art. 254 C.pen.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
"5
"5
7 s)1ie>,)l a>,i- - este necali&icat, put0nd &i orice persoan! care r!spunde
penal. =articipaia este posi)il! n toate &ormele sale. C0nd &apta este s!*0rit! de
un &uncionar sau alt salariat n e+ercitarea atri)uiilor de ser*iciu, &apta este mai
'ra*!
- s)1ie>,)l &asi- < este or'an sau instituie de stat care des&!oar! o
acti*itate util! din punct de *edere social i care &uncioneaz! potri*it le'ii.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - se realizeaz! prin aciunea de sustra'ere ori
distru'ere a o)iectului material. =rin aceast! in&raciune le'iuitorul a incriminat
&aptele de distru'ere a acelor nscrisuri ce sunt purt!toare ale autorit!ii
or'enizaiilor pu)lice.
- )'aea i'e.ia,* - const! n ns!i s!*0rirea &aptei, produc0nd o stare
de pericol pentru autoritatea or'anului de stat i lezarea material! a p)iectului
nsui.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenie direct! sau indirect!. .e'ea pedepsete i
distru'erea din culp! numai atunci c0nd nscrisul prezint! o *aloare artistic!,
tiini&ic!, istoric!, ar6i*istic! sau o alt! *aloare social!.
=. F3'e. M3.ali,*+i. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii < dei posi)ile, nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a - se pedepsete numai n cazul alin. 1
9. ?a&, >3!s)'a, - aceast! in&raciune se consum! n momentul n care are loc
e+ecutarea &aptei i s-a produs urmarea sau rezultatul *!t!m!tor.
MODALITI%=edeapsa este mai )l0nd! c0nd:
a. distru'erea s-a s!*0rit din culp! asupra *reunuia din nscrisurile pre*!zute n
alin. precedent, care prezint! *aloare artistic!, tiini&ic!, istoric!, ar6i*istic! sau o
alt! asemenea *aloare, se pedepsete cu nc6isoare de la # luni la 2 ani sau cu
amend!.
=edeapsa este mai aspr! c0nd:
a. &aptele pre*!zute n alin. 1 i 2 sunt s!*0rite de un &uncionar pu)lic n
e+erciiul atri)uiilor de ser*iciu, ma+imul pedepselor pre*!zute n aceste alineate
se ma1oreaz! cu un an.
SANCIUNI%
- nc6isoare de la # luni la 5 ani < n &orma tip i.
- nc6isoare de la # luni la 2 ani sau amend! - n &orma atenuat!.
- nc6isoare de la # luni la $ ani sau amend! sau de la # luni la # ani - n &orma
a'ra*at!.
RUPEREA DE SIGILII 4a,. "=9 C. &e!.:
"5
"5
5. C3!+i!),)l le(al%
,;lturarea ori distrugerea uui sigiliu legal a"licat se "ede"sete cu
(chisoare de la o lu la / a sau cu a!ed*
Dac )a"ta a )ost s&'rit de custode, "edea"sa este (chisoarea de la =
lui la 1 ai sau a!eda 2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
- 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - l constituie relaiile sociale a c!ror &ormare i
dez*oltare in de asi'urarea presti'iului i respectului datorat autorit!ii acestor
or'ane su) toate &ormele sale de mani&estare. (utoritatea pu)lic! este con&erit!
or'anelor pu)lice sau este e+primat! prin nsemne, sim)oluri, ca i prin re'imul
1uridic pe care l implic!.
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este reprezentat de relaiile sociale pri*itoare la
e+istena i inte'ritatea si'iliilor le'el aplicate n numele autorit!ii pu)lice i a
altor or'ane. (plicarea si'iliului este o msur! prin care se asi'ur! identi&icarea i
conser*area sau indisponi)ilizarea anumitor )unuri, e+ist0nd o)li'aia de a
respecta m!sura luat!.
- 31ie>,)l 'a,eial < l &ormeaz! nsui si'iliul aplicat, adic! materialul pe
care este imprimat! amprenta si'iliului i asupra c!ruia acioneaz! &!ptuitorul.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- < n *arianta simpl! este necali&icat, put0nd &i orice
persoan! care r!spunde penal. =articipaia este posi)il! n toate &ormele sale. C0nd
&apta este s!*0rit! de un custode, &apta este mai 'ra*!. Custodele este persoana
c!reia i s-a ncredinat paza i conser*area temporar! a )unurilor indisponi)ilizate
prin sec6estru.
- s)1ie>,)l &asi- < este un or'an sau instituie de stat care a dispus
aplicarea si'iliului.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - se realizeaz! prin orice aciune prin care se poate
realiza alternati* nl!turarea sau distru'erea unui si'iliu aplicat. 7re)uie ca acest
si'iliu s! &i &ost le'al aplicat.
- )'aea i'e.ia,* - const! n ns!i s!*0rirea &aptei, produc0nd o stare
de pericol pentru autoritatea or'anului de stat carea aplicat si'iliul.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenie direct! sau indirect!.
=. F3'e. M3.ali,*+i. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii < dei posi)ile, nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a < nu se pedepsete
"$
"$
9. ?a&, >3!s)'a, - aceast! in&raciune se consum! n momentul n care are loc
nl!turarea sau distru'era si'iliului. Capta poate m)r!ca i o &orm! continuat!.
MODALITI% =edeapsa este mai aspr! c0nd &apta a &ost s!*0rit! de custode -
nc6isoarea de la # luni la 2 ani sau amenda.
SANCIUNI%
- nc6isoare de la o lun! la 1 an sau cu amend! < n &orma tip i
- nc6isoare de la # luni la 2 ani sau amend! - n &orma a'ra*at!.
SUSTRAGEREA DE SUA SECHESTRU4a,. "== C. &e!.:
5. C3!+i!),)l le(al%
,Sustragerea uui bu care este legal sechestrat se "ede"sete cu
(chisoare de o lu la / a sau cu a!ed*
Dac )a"ta a )ost s&'rit de custude, "edea"sa este (chisoarea de la = lui la
= ai sau a!eda*2
". C3!.i+ii &ee2is,e!,e%
"A. O1ie>,)l i!?a>+i)!ii%
- 31ie>,)l @)i.i> (e!ei> - l constituie relaiile sociale a c!ror &ormare i
dez*oltare in de asi'urarea presti'iului i respectului datorat autorit!ii acestor
or'ane su) toate &ormele sale de mani&estare. (utoritatea pu)lic! este con&erit!
or'anelor pu)lice sau este e+primat! prin nsemne, sim)oluri, ca i prin re'imul
1uridic pe care l implic!.
- 31ie>,)l @)i.i> s&e>ial - este reprezentat de relaiile sociale pri*itoare la
e+istena i inte'ritatea m!surii sec6estrului le'al aplicat n numele autorit!ii
pu)lice i a altor or'ane.
- 31ie>,)l 'a,eial < l &ormeaz! )unul sec6estrat. 3ste sec6estrat acel )un
in*entariat i indisponi)ilizat de or'anul n drept.
"A. S)1ie>+ii i!?a>+i)!ii%
7 s)1ie>,)l a>,i- < n *arianta simpl! este necali&icat, put0nd &i orice
persoan! care r!spunde penal. =articipaia este posi)il! n toate &ormele sale. C0nd
&apta este s!*0rit! de un custode, &apta este mai 'ra*!. Custodele este persoana
c!reia i s-a ncredinat paza i conser*area temporar! a )unurilor indisponi)ilizate
prin sec6estru.
- s)1ie>,)l &asi- < este un or'an sau instituie de stat care a dispus
aplicarea sec6estrului.
9. C3!+i!),)l >3!s,i,),i-%
9A. La,)a 31ie>,i-*%
7 ele'e!,)l 'a,eial - se realizeaz! prin orice aciune prin care se poate
realiza sustra'erea )unului le'al sec6estrat tre)uie ca acel sec6estru s! &i &ost
le'al aplicat. ,ustra'erea se poate realiza prin nstr!inarea sau consumarea
)unurilor sec6estrate. -n cazul n care o persoan! are )unurile le'al sec6estrate
date n custodie altei persoane, i acesta le sustra'e, el *a s!*0ri un concurs ideal
de in&raciuni i anume: sustra'ere de su) sec6estru i &urt.
"4
"4
- )'aea i'e.ia,* - const! n ns!i s!*0rirea &aptei, produc0nd o stare
de pericol pentru autoritatea or'anului de stat care a aplicat sec6estrul.
9A. La,)a s)1ie>,i-*%
7 ?3'a .e -i!3-*+ie - intenie direct! sau indirect!. >ac! &!ptuitorul nu
tia c! )unul se a&l! su) sec6estru, el *a r!spunde pentru &urt.
=. F3'e. M3.ali,*+i. Sa!>+i)!i.
FORME%
5. a>,ele &e&aa,3ii < dei posi)ile, nu se pedepsesc
". ,e!,a,i-a < nu se pedepsete
9. ?a&, >3!s)'a, - aceast! in&raciune se consum! n momentul n care are loc
sustra'erea de su) sec6estru. >ac! &!ptuitorul este proprieterul )unului sec6estrat
i acesta este n acelai timp i custode, el *a s!*0ri in&raciunea de sustra'ere de
su) sec6estru n concurs ideal cu a)uzul de ncredere.
GA>(.%7NM%: =edeapsa este mai aspr! c0nd &apta a &ost s!*0rit! de custode -
nc6isoarea de la # luni la 2 ani sau amenda.
SANCIUNI%
- nc6isoare de la o lun! la 1 an sau cu amend! < n &orma tip i
- nc6isoare de la # luni la 2 ani sau amend! - n &orma a'ra*at!.
INFRACIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR ACTIVITI DE
INTERES PUALIC SAU ALTOR ACTIVITI REGLEMENTATE DE
LEGE
CAP. 5 G INFRACIUNI DE SERVICIU SAU HN LEGTUR CU
SERVICIUL
AAUZUL HN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PERSOANELOR 4a,.
"=$ C. &e!.:%
1. Coninutul le'al:
@Capta &uncionarului pu)lic, care, n e+erciiul atri)uiilor sale de ser*iciu,
cu tiin!, nu ndeplinete un act ori l ndeplinete n mod de&ectuos i prin aceasta
cauzeaz! o *!t!mare intereselor le'ale ale unei persoane se pedepsete cu
nc6isoare de la $ luni la # ani.;
2. Condiii pree+istente:
2(. A)iectul in&raciunii:
- o)iectul 1uridic special - este reprezentat de relaiile sociale pri*itoare la
asi'urarea )unului mers al unit!ilor pre*!zute n art. 155 ori a altor persoane
1uridice, la )una des&!urare i realizare a acti*it!ii de sr*iciu, care implic!
e+ecutatrea ndatoririlor de ser*iciu n mod cinstit i corect.
- o)iect material < de re'ul! nu e+ist! ns! c0nd interesele le'ale se re&er!
la un )un, la un nscris, o)iectul material *a &i reprezentat de acel )un sau nscris.
2E. ,u)iecii in&raciunii:
"8
"8
- su)iectul acti* < acesta este cali&icat < &iind un &uncionar pu)lic sau
&uncionar. (ceste noiuni sunt de&inite n art. 154 C. pen. C&m. art. 154,
&uncionar poate &i orice salariat n ser*iciul altei persoane 1uridice, c6iar i una
pri*at!. =entru a c!p!ta calitatea de @alt salariat; i implicit de &uncionar n sensul
art. 154 alin. 2, tre)uie s! e+iste un contract indi*idual de munc! ntre acea
persoan! &izic! i persoana 1uridic!. Calitatea de &uncionar sau de &uncionar
pu)lic tre)uie s! e+iste n momentul s!*0ririi &aptei, iar n cazul coautoratului,
toi coautorii tre)uie s! ai)! aceast! calitate. =ot comite aceast! in&raciune n
coautorat mem)rii unei comisii de e+amen pentru ocuparea unui post ntr-o
anumit! instituie, care n mod a)uzi* pri*eaz! o persoan! de dreptul de a ocupa
acel post, cu toate c! din punct de *edere le'al i al cunotinelor ndeplinea toate
condiiile. %nsti'area i complicitatea sunt posi)ile &!r! ndeplinirea *reunei
condiii.
- su)iectul pasi* < 'eneral - este reprezentat de stat ca titular al *alorii
sociale care este )unul mers al acti*it!ii or'anelor i instituiilor pu)lice sau a
altor persoane 1uridice de interes pu)lic.
- secundar < este persoana &izic! c!reia i s-a adus o
*!t!mare intereselor le'ale prin &apta a)uzi*! a su)iectului acti*.
#. Coninutul constituti*:
#(. .atura o)iecti*!:
- elementul material - se realizeaz! printr-o aciune dar i printr-o inaciune,
respecti* ndeplinirea unui act de&ectuos sau nendeplinirea unui asemenea act.
- urmarea imediat! - const! ntr-o *!t!mare a intereselor le'ale ale unei persoane.
#E. .atura su)iecti*!:
- &orma de *ino*!ie - intenia direct!. Go)ilul i scopul nu reprezint!
importan!, dar ele tre)uie a*ute n *edere la indi*idualizarea pedepsei.
5. Corme. ,anciuni.
CA2G3:
1. actele preparatorii < nu se pedepsesc
2. tentati*a < nu se pedepsete
#. &apt consumat - aceast! in&raciune se consum! n momentul n care s-a produs
urmarea pre*!zut! de le'e.
,(BCM%FB%:
- nc6isoare de la $ luni la # ani.
(EFOF. -B ,32H%C%F =2%B -B:2N>%23( FBA2 >23=7F2% (art. 254 C.
pen.)
1. Coninutul le'al:
@-n'r!direa, de c!tre un &uncionar pu)lic, a &olosinei sau e+erciiului
drepturilor *reunui cet!ean, ori crearea pentru acesta a unor situaii de
in&erioritate pe temei de ras, naionalitate, etnie, lim) reli'ie, 'en, orientare
se+ual, opinie, apartenen politic, con*in'ere, a*ere, ori'ine social, *0rst,
""
""
diza)ilitate, )oal cronic neconta'ioas sau in&ecie P%H/ ,%>(, se pedepsete cu
nc6isoare de la $ luni la 5 ani.;
2. Condiii pree+istente:
2(. A)iectul in&raciunii:
- o)iectul 1uridic special - este reprezentat de relaiile sociale pri*itoare la
ap!rarea i 'arantarea intereselor le'ale ale cet!enilor, n ceea ce pri*ete
e'alitatea n drepturi &!r! nici o discriminare mpotri*a &aptelor a)uzi*e ale
&uncionarilor pu)lici sau altor &uncionari.
- o)iect material < de re'ul! nu e+ist! ns! c0nd interesele le'ale se re&er!
la modi&icarea unui act de stare ci*il! sau a altui act pu)lic, o)iectul material *a &i
reprezentat de acel act.
2E. ,u)iecii in&raciunii:
- su)iectul acti* < acesta este cali&icat < &iind un &uncionar pu)lic sau
&uncionar. (ceste noiuni sunt de&inite n art. 154 C. pen. C&m. art. 154,
&uncionar poate &i orice salariat n ser*iciul altei persoane 1uridice, c6iar i una
pri*at!. =entru a c!p!ta calitatea de @alt salariat; i implicit de &uncionar n sensul
art. 154 alin. 2, tre)uie s! e+iste un contract indi*idual de munc! ntre acea
persoan! &izic! i persoana 1uridic!. Calitatea de &uncionar sau de &uncionar
pu)lic tre)uie s! e+iste n momentul s!*0ririi &aptei, iar n cazul coautoratului,
toi coautorii tre)uie s! ai)! aceast! calitate. %nsti'area i complicitatea sunt
posi)ile &!r! ndeplinirea *reunei condiii.
- su)iectul pasi* < principal - este reprezentat de stat ca titular al *alorii
sociale care este )unul mers al acti*it!ii or'anelor i instituiilor pu)lice sau a
altor persoane 1uridice de interes pu)lic.
- secundar < este cet!eanul c!ruia i s-a n'r!dit
&olosirea sau e+erciiul drepturilor pe temei de naionalitate, reli'ie, ras! sau se+.
>e e+. i se re&uz! dreptul unei persoane de se+ &eminin s! ocupe o &uncie de
conducere cu toate c! ndeplinea toate condiiile impuse de le'e.
#. Coninutul constituti*:
#(. .atura o)iecti*!:
- elementul material - se realizeaz! n dou! modalit!i
prin n'r!direa &olosinei sau e+erciiunui drepturilor *reunui cet!ean. (ceasta se
poate realiza prin acte comisi*e dar i omisi*e < concedierea unei persoane pe
moti* de reli'ie
prin crearea pentru o persoan! a unor situaii de in&erioritate pe temei de
naionalitate, ras!, se+ sau reli'ie. Capta, n am)ele modalit!i, tre)uie s! se
s!*0reasc! de un &uncionar n cadrul atri)uiilor de ser*iciu.
- urmarea imediat! - const! n lezarea drepturilor unui cet!ean prin
s!*0rirea elementului material al in&raciunii.
- le'!tura de cauzalitate < tre)uie s! se demonstreze c! &apta a)uzi*! a unui
&uncionar pu)lic a a*ut drept urnare punerea unei persoane n imposi)ilitatea de
a-i e+ercita sau &olosi un drept sau a creat pentru aceasta o situaie de in&erioritate.
188
188
#E. .atura su)iecti*!:
- &orma de *ino*!ie - intenia direct!. .a )aza s!*0ririi acestei &apte poate
sta un anumit mo)il: ( ura de ras!, se+ sau reli'ie, etc.). ,ta)irirea mo)ilului
reprezint! i o cerin! esenial! pentru e+istena laturii su)iecti*e.
5. Corme. ,anciuni.
CA2G3:
1. actele preparatorii < nu se pedepsesc
2. tentati*a < nu se pedepsete
#. &apt consumat - aceast! in&raciune se consum! n momentul n care s-a produs
urmarea pre*!zut! de le'e.
,(BCM%FB%: nc6isoarea de la $ luni la 5 ani.
(EFOF. -B ,32H%C%F CAB72( %B7323,3.A2 =FE.%C3 (art. 258 C. pen.)
1. Coninutul le'al:
@Capta &uncionarului pu)lic, care, n e+erciiul atri)uiilor sale de ser*iciu,
cu tiin!, nu ndeplinete un act ori l ndeplinete n mod de&ectuos i prin aceasta
cauzeaz! o tul)urare nsemnat! )unului mers al unui or'an sau al unei instituii de
stat ori a unei alte unit!i din cele la care se re&er! art. 155 sau o pa'u)!
patrimoniului acesteia se pedepsete cu nc6isoare de la $ luni la 5 ani.;
2. Condiii pree+istente:
2(. A)iectul in&raciunii:
- o)iectul 1uridic special - este reprezentat de acele relaii sociale a c!ror
natere, normal! des&!urare i dez*oltare nu ar &i posi)ile &!r! ndeplinirea cu
corectitudine a ndatoririlor de ser*iciu de c!tre &uncionarii pu)lici sau ali
&uncionari. A)iectul 1uridic speci&ic mai este reprezentat i de relaiile sociale
re&eritoare la patrimoniul pu)lic.
- o)iect material < de re'ul! nu e+ist! dac! n anumite situaii
nendeplinirea cu tiin! sau ndeplinirea n mod de&ectuos a atri)uiilor de ser*iciu
*izeaz! n mod direct un )un, atunci acel )un de*ine o)iect material al in&raciunii
- de e+. su)iectul acti* nu pred! )eme&iciarilui anumite )unuri, dei era o)li'at s!
&ac! acest lucru n ndeplinirea atri)uiilor de ser*iciu.
2E. ,u)iecii in&raciunii:
- su)iectul acti* < acesta este cali&icat < &iind un &uncionar pu)lic sau
&uncionar. (ceste noiuni sunt de&inite n art. 154 C. pen. C&m. art. 154,
&uncionar poate &i orice salariat n ser*iciul altei persoane 1uridice, c6iar i una
pri*at!. Calitatea de &uncionar sau de &uncionar pu)lic tre)uie s! e+iste n
momentul s!*0ririi &aptei, iar n cazul coautoratului, toi coautorii tre)uie s! ai)!
aceast! calitate. >e e+. s!*0rete aceast! in&raciune conduc!torul auto an'a1at al
unei societ!i de stat care &ace transporturi clandestine cu maina unit!ii.
%nsti'area i complicitatea sunt posi)ile &!r! ndeplinirea *reunei condiii.
- su)iectul pasi* - poate &i o autoritate pu)lic!, un or'an sau o instituie de
stat sau o unitate din cele pre*!zute n art. 155 C. pen. care a &ost pre1udiciat! prin
181
181
comitarea in&raciunii, adic! i-a &ost cauzat! o tul)urare nsemnat! a acti*it!ii sau
i-a &ost produs! o pa'u)! patrimoniului.
#. Coninutul constituti*:
#(. .atura o)iecti*!:
- elementul material - se realizeaz! at0t printr-o aciune c0t i printr-o
inaciune: ndeplinirea unui act de&ectuos sau nendeplinirea unui asemenea act.
>e e+. &apta unui an'a1at, *!nz!tor la o unitate de stat, care a *0ndut m!r&uri pe
credit, acest lucru ne&iind permis sau &apta unui tractorist care a &olosit tractorul
unit!ii ptr. e&ectuarea unor transporturi n &olosul unor cet!eni n sc6im)ul unor
sume de )ani.
- urmarea imediat! < const! ntr-o tul)urare nsemnat! )unului mers al unui
or'an sau instituii de stat sau o pa'u)! patrimoniului acesteia. C&m. art. 258 nu
orice tul)urare realizeaz! coninulul in&raciunii, ci aceasta tre)uie s! &ie una
nsemnat!, adic! o tul)urare de o anumit! proporie i 'ra*itate. (cest caracter se
apreciaz! de c!tre instana de 1udecat!. ( doua urmare const! n producerea unei
pa'u)e unui or'an sau instituii de stat.
#E. .atura su)iecti*!:
- &orma de *ino*!ie - intenia direct! dar i indirect!.
5. Corme. ,anciuni.
CA2G3:
1. actele preparatorii < nu se pedepsesc
2. tentati*a < nu se pedepsete
#. &apt consumat - aceast! in&raciune se consum! n momentul n care ca urmare a
&aptei a)uzi*e a &uncionarului pu)lic, se produce una din urm!rile pre*!zute de
la'e. Capta se poate comite i n &orm! continuat!.
,(BCM%FB%: nc6isoarea de la $ luni la 5 ani.
(EFOF. -B ,32H%C%F -B CA2GN C(.%C%C(7N
(art. 258? C. pen.)
1. Coninutul le'al:
@>ac! &aptele pre*!zute n art. 25$, 254 i 258 au a*ut consecine deose)it
de 'ra*e, se pedepsesc cu nc6isoare de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi.;
2. Condiii pree+istente:
2(. A)iectul in&raciunii:
- o)iectul 1uridic special - este reprezentat de acele relaii sociale a c!ror
natere, normal! des&!urare i dez*oltare nu ar &i posi)ile &!r! ndeplinirea cu
corectitudine a ndatoririlor de ser*iciu de c!tre &uncionarii pu)lici sau ali
&uncionari. A)iectul 1uridic speci&ic mai este reprezentat i de relaiile sociale
re&eritoare la patrimoniul pu)lic.
- o)iectul material < de re'ul! nu e+ist! dac! n anumite situaii
nendeplinirea cu tiin! sau ndeplinirea n mod de&ectuos a atri)uiilor de ser*iciu
*izeaz! n mod direct un )un, atunci acel )un de*ine o)iect material al in&raciunii.
182
182
2E. ,u)iecii in&raciunii:
- su)iectul acti* < acesta este cali&icat < &iind un &uncionar pu)lic sau
&uncionar. (ceste noiuni sunt de&inite n art. 154 C. pen. C&m. art. 154,
&uncionar poate &i orice salariat n ser*iciul altei persoane 1uridice, c6iar i una
pri*at!. Calitatea de &uncionar sau de &uncionar pu)lic tre)uie s! e+iste n
momentul s!*0ririi &aptei, iar n cazul coautoratului, toi coautorii tre)uie s! ai)!
aceast! calitate.
- su)iectul pasi* - poate &i o autoritate pu)lic!, un or'an sau o instituie de
stat sau o unitate din cele pre*!zute n art. 155 C.pen. care a &ost pre1udiciat! prin
comitarea in&raciunii, adic! i-a &ost cauzat! o tul)urare nsemnat! a acti*it!ii sau
i-a &ost produs! o pa'u)! patrimoniului.
#. Coninutul constituti*:
#(. .atura o)iecti*!:
- elementul material - se realizeaz! at0t printr-o aciune c0t i printr-o
inaciune ntocmai ca n cazul art. 25$, 254 i art. 258 C.pen.
- urmarea imediat! < const! n producerea unor consecine deose)it de
'ra*e care reprezint! consecina a'ra*!rii urm!rii immediate corespunz!toare
uneia din in&raciunile pre*!zute n art. 258? C.pen. =otri*it art. 15$ C.pen. prin
consecine deose)it de 'ra*e se nele'e o pa'u)! material! mai mare de
2.888.888.888 de lei sau o pertur)are deose)it de 'ra*! cauzat! unei autorit!i
pu)lice sau oric!reia dintra unit!ile la care se re&er! art. 155 C.pen. =ertur)area
deose)it de 'ra*! se mai re&er! la ns!i e+istena persoanelor 1uridice, care poate
&i ameninat! prin producerea unor asemene urm!ri.
#E. .atura su)iecti*!:
- &orma de *ino*!ie - intenia direct! dar i indirect!. Go)ilul i scopul nu
reprezint! cerine ale laturii su)iecti*e dar *or &i a*ute n *edere la sta)ilirea
pedepsei.
5. Corme. ,anciuni.
CA2G3:
1. actele preparatorii < nu se pedepsesc
2. tentati*a < nu se pedepsete
#. &apt consumat - aceast! in&raciune se consum! n momentul n care a &ost
realizat n ntre'ime elementul material i s-au produs urm!rile cerute de le'e.
,(BCM%FB%: nc6isoarea de la 5 la 15 ani.
B3:.%D3BM( -B ,32H%C%F (art. 25" C. pen.)
1. Coninutul le'al:
@-nc!lcarea din culp!, de c!tre un &uncionar pu)lic a unei ndatoriri de
ser*iciu, prin nendeplinirea acesteia sau prin ndeplinirea ei de&ectuoas!, dac! s-a
cauzat o tul)urare nsemnat! )unului mers al unui or'an sau al unei instituii de
stat ori a unei alte unit!i din cele la care se re&er! art. 155 sau o pa'u)!
18#
18#
patrimoniului acesteia ori o *!t!mare important! intereselor le'ale ale unei
persoane, de pedepsete cu nc6isoare de la o lun! la 2 ani sau cu amend!.
Capta pre*!zut! n alin. 1, dac! a a*ut consecine deose)it de 'ra*e se
pedepsete cu nc6isoare de la 2 la 18 ani.;
2. Condiii pree+istente:
2(. A)iectul in&raciunii:
- o)iectul 1uridic special - este reprezentat de acele relaii sociale
re&eritoare la asi'urarea respect!rii de c!tre &uncionarii pu)lici sau &uncionari a
o)li'aie de a ndeplini n mod corect atri)uiile ce le re*in pentru a nu *!t!ma
interesele pu)lice ori interesele le'ale ale persoanelor &izice.
- o)iectul material < de re'ul! nu e+ist! dac! n anumite situaii aciunea ce
constituie elementul material al in&raciunii s-a e+ercitat asupra unui lucru, n
ast&el de situaii *a e+ista un o)iect material de e+. redactatrea de&ectuoas! a unui
nscris. A)iectul material al in&raciunii poate &i i corpul unei persoane n situaia
n care, ca urmare a nc!lc!rii din culp! a ndatoririlor de ser*iciu de c!tre un
&uncionar pu)lic sunt *!t!mate interesele le'ale ale unei persoane, n sensul c! i
se produce e&ecti* o *!t!mare acestei persoane de e+. &apta medicului care nu a
luat toate m!surile pentru des&!urarea n )une condiii a unei operaii de
*accinare, din care cauz! s-a produs uciderea din culp! a unei persoane de c!tre
a'entul sanitar. -n acest caz madicul *a r!spunde pentru ne'li1en! n ser*iciu, iar
a'entul sanitar pentru ucidere din culp!.
2E. ,u)iecii in&raciunii:
- su)iectul acti* < acesta este cali&icat < &iind un &uncionar pu)lic sau
&uncionar. (ceste noiuni sunt de&inite n art. 154 C. pen. C&m. art. 154,
&uncionar poate &i orice salariat n ser*iciul altei persoane 1uridice. Calitatea de
&uncionar sau de &uncionar pu)lic tre)uie s! e+iste n momentul s!*0ririi &aptei.
Ciind o in&raciune din culp!, nu este posi)il! participatia. 7otui s-ar putea
concepe i coautoratul, atunci c0nd ndeplinirea unei o)li'aiiincum)! unui 'rup
de persoane (unei comisii care e+ecut! un control).
- su)iectul pasi* - poate &i o autoritate pu)lic!, un or'an sau o instituie de
stat sau o unitate din cele pre*!zute n art. 155 C.pen. c!reia prin &apta
&uncionarului pu)lic sau &uncionarului i s-a cauzat o tul)urare )unului mers ori o
pa'u)! patrimoniului acesteia.
#. Coninutul constituti*:
#(. .atura o)iecti*!:
- elementul material - se realizeaz! prin nc!lcarea unei ndatoriri de
ser*iciu de c!tre su). acti* al in&raciunii, nc!lcare ce se poare s!*0rii prin
nendeplinirea acesteia sau prin ndeplinirea ei n mod de&ectuos. Bendeplinirea
unei ndatoriri de ser*iciu nseamn! omiterea, nee&ectuarea unui act care tre)uia s!
&ie ndeplinit ori r!m0nerea &!ptuitorului n stare de oasi*itate. Bendeplinirea
poate s! &ie total! sau parial!, poate *iza o sin'ur! ndatorire sau c6iar mai multe
185
185
asemenea ndatoriri. 7oate acestea tre)uie s! se &ac! de c!tre &uncionar n
e+erciiul atri)uiilor de ser*ici.
- urmarea imediat! < const! ntr-o tul)urare nsemnat! a )unului mers al
unui or'an sau a unei instituii de stat ori al unei alte unit!i din cele pre*!zute n
art. 155 sau printr-o pa'u)! adus! patrimoniului acesteia ori printr-o *!t!mare
important! a intereselor le'ale ale unei persoane.-n cazul *ariantei a'ra*ate,
urmarea imediat! const! n producerea unor consecine deose)it de 'ra*e. =otri*it
art. 15$ C.pen. prin consecine deose)it de 'ra*e se nele'e o pa'u)! material!
mai mare de 2.888.888.888 de lei sau o pertur)are deose)it de 'ra*! cauzat! unei
autorit!i pu)lice sau oric!reia dintra unit!ile la care se re&er! art. 155 C.pen.
=ertur)area deose)it de 'ra*! se mai re&er! la ns!i e+istena persoanelor 1uridice,
care poate &i ameninat! prin producerea unor asemene urm!ri. -ntruc0t n cazul
*ariantei tip, c0t i n cazul calei a'ra*ate le'iuitorul pre*ede urm!ri alternati*e,
ori de c0te ori prin s!*0rirea in&raciunii s-au produs am)ele consecine nu *om &i
n prezena unui concurs de in&raciuni ci a unei in&raciuni unice cu pluralitate de
urm!ri, situaie care *a &i a*ut! n *edere de c!tre instana ce 1udecat! la
indi*idualizarea pedepsei.
#E. .atura su)iecti*!:
- &orma de *ino*!ie < culpa cu cele dou! modalit!i ale sale : uurina i
ne'li1ena.
5. Corme. Godalit!i. ,anciuni.
CA2G3:
1. actele preparatorii < nu sunt posi)ile
2. tentati*a < nu este posi)il!
#. &apt consumat - aceast! in&raciune se consum! n momentul n care a &ost
realizat n ntre'ime elementul material i s-au produs urm!rile cerute de le'e.
3+ < &apta inculpatului 'estionar care nu a inut cu re'ularitate e*idena
)unurilor din ma'azie i prin aceasta s-a produs un pre1udiciu.
GA>(.%7NM%: Capta este mai 'ra*! c0nd a a*ut consecine deose)it de 'ra*e i
se pedepsete cu nc6isoare de la 2 la 18 ani.
,(BCM%FB%:
- nc6isoare de la o lun! la 2 ani sau cu amend! < n &orma tip i
- nc6isoare de la 2 la 18 ani < n &orma a'ra*at!.
=F27(23( (EFO%HN (art. 258 C. pen.)
1. Coninutul le'al:
@-ntre)uinarea de e+presii 1i'nitoare &a! de o persoan!, de c!tre un
&uncionar pu)lic n e+erciiul atri)uiilor de ser*iciu, se pedepsete cu nc6isoare
de la o lun la 1 an sau cu amend!.
(meninarea s*0rit de ctre un &uncionar pu)lic, n condiiile alin. 1, se
pedepsete cu nc6isoare de la $ luni la 2 ani sau cu amend.
.o*irea sau alte acte de *iolen! s!*0rite de ctre un &uncionar pu)lic, n
condiiile alin. 1 se pedepsete cu nc6isoare de la $ luni la # ani sau cu amend.
185
185
Htmarea corporal s!*0rit de ctre un &uncionar pu)lic, n condiiile alin. 1 se
pedepsete cu nc6isoare de la $ luni la $ ani.
Htmarea corporal 'ra* s!*0rit de ctre un &uncionar pu)lic, n
condiiile alin. 1 se pedepsete cu nc6isoare de la # la 12 ani.;
2. Condiii pree+istente:
2(. A)iectul in&raciunii:
- o)iectul 1uridic special - este reprezentat de acele relaii sociale
re&eritoare la comportarea corect! i cu*iincioas! a &uncionarului pu)lic sau
&uncionarul &a! de orice persoan!, cu e+cluderea &olosirii unor e+presii 1i'nitoare
ori a actelor de *iolen!. =rin incriminarea acestei in&raciuni se asi'ur! ap!rarea
persoanelor care *in n contact cu anumii a &uncionari pu)lici sau &uncionari.
- o)iect material < acesta e+ist! numai n &orma a'ra*at! a in&raciunii i
const! n corpul persoanei asupra c!reia se s!*0resc actele de *iolen!.
2E. ,u)iecii in&raciunii:
- su)iectul acti* < acesta este cali&icat < &iind un &uncionar pu)lic sau
&uncionar. (ceste noiuni sunt de&inite n art. 154 C. pen. C&m. art. 154,
&uncionar poate &i orice salariat n ser*iciul altei persoane 1uridice. Calitatea de
&uncionar sau de &uncionar pu)lic tre)uie s! e+iste n momentul s!*0ririi &aptei.
=articipaia este posi)il!. =entru insti'atori i complici nu este necesar! *reo
calitate anume.
- su)iectul pasi* - poate &i orice person! &izic! c!reia i s-au adresat
e+presiile 1i'nitoare sau care a su&erit o lo*ire. C0nd elementul material se
s!*0rete tot asupra unui &uncionar pu)lic sau &uncionar care se a&la n e+erciiul
&unciunii actele de purtare a)uzi*! constituie in&raciunea de ultra1. =luralitatea de
su)ieci pasi*i *a reprezenta un concurs ideal sau real de in&raciuni.
#. Coninutul constituti*:
#(. .atura o)iecti*!:
- elementul material < const! n ntre)uinarea de e+presii 1i&nitoare &a! de
o persoan! < n &orma tip -n acest caz &!ptuitorul utilizeaz! insulte n sensul art.
285 C.pen., iar n al doilea r0nd, &olosirea de cu*inte care &!r! a cunstitui insult!,
e+prim! o desconsidereare i sunt de natur! s! aduc! atin'erea demnit!ii
persoanei. (cestea pot m)r!ca o &orm! scris!, oral! sau prin 'esturi.
-n cadrul &ormei a'ra*ate elementul material const! ntr-o &apt! de lo*ire
sau alte *iolene s!*0rite asupra su). pasi*. >ac! prin acestea se cauzeaz!
persoanei *!t!mate leziuni ce necesit! pentru n'ri1iri mai mult de 28 de zile, dar
care nu dep!esc $8, e+ist! concurs de in&raciuni ntre purtarea a)uzi*! i
*!t!mare corporal!. 7oate acestea tre)uie s!*0rite de su). acti* n cadrrul
atri)uiilor de ser*ici.
#E. .atura su)iecti*!:
- &orma de *ino*!ie < intenia direct! sau indirect!.
5. Corme.Godalit!i. ,anciuni.
CA2G3:
18$
18$
1. actele preparatorii < nu sunt pedepsite
2. tentati*a < nu este pedepsit!
#. &apt consumat - aceast! in&raciune se consum! n momentul n care s-au
ntre)uinat e+presiile 1i'nitoare ori s-a recurs la lo*iri.
GA>(.%7NM%: Capta este mai 'ra*! c0nd s-a realizat prin ameninare, lo*iri sau
alte acte de *iolen!, *tmare corporal, *tmare corporal 'ra* s!*0rite n
condiiile alin. 1 i se pedepsesc cu nc6isoare de la $ luni la 12 ani.
,(BCM%FB%:
- nc6isoare de la o lun la 1 an sau cu amend! < n &orma tip i
- nc6isoare de la $ luni la 12 ani < n &orma a'ra*at!.
B3:.%D3BM( -B =N,72(23( ,3C237F.F% >3 ,7(7
(art. 252 C. pen.)
1. Coninutul le'al:
@Be'li1ena care are drept urmare distru'erea, alterarea, pierderea sau
sustra'erea unui document ce constituie secret de stat, precum i ne'li1ena care a
dat prile1 altei persoane s! a&le un asemenea secret, dac! &apta este de natur! s!
aduc! atin'ere intereselor statului, se pedepsesc cu nc6isoare de la # luni la #
ani.;
2. Condiii pree+istente:
2(. A)iectul in&raciunii:
- o)iectul 1uridic special - este reprezentat de acele relaii sociale
re&eritoare la )una des&!urare a acti*it!ii de ser*iciu, care este incompati)il! cu
comportarea ne'li1ent! a &uncionarilor pu)lici, precum i a celorlali &uncionari n
p!strarea secretului de stat.
- o)iect material < acesta este reprezentat de un document care constituie
secret de stat. Boiunea de secrete de sata este de&init! n art. 158 C. pen.
2E. ,u)iecii in&raciunii :
- su)iectul acti* < acesta este cali&icat < &iind un &uncionar pu)lic sau
&uncionar. Bumai persoanele care au aceast! calitate au acces la respecti*ele
documente cu caracter secret i numai ele ar putea a*ea o comportare ne'li1ent!.
Calitatea de &uncionar sau de &uncionar pu)lic tre)uie s! e+iste n momentul
s!*0ririi &aptei. =articipaia nu este posi)il!.
- su)iectul pasi* - poate &i oricare dintra unit!ile pre*!zute n art. 155 C.
pen. ,au alte persone 1uridice ale c!ror interese au &ost lezate ca urmare a
ne'li1enei n p!strarea secretului de stat.
#. Coninutul constituti*:
#(. .atura o)iecti*!:
- elementul material < const! n comportarea ne'li1ent! a &uncionarului
pu)lic sau &uncionarului, care a a*ut ca urmare distru'erea, alterarea, pierderea,
sustra'erea unui document ce constituie secret de stat tre)uie ca &apta s! &ie de
natur! s! aduc! atin'ere intereselor statului. >ac! aceast! cerin! nu este
ndeplinit!, &apte *a atra'e o alt! sanciune.
184
184
- urmarea imediat! < const! n distru'erea, alterarea, pierderea, sustra'erea
unui document ce constituie secret de stat, ori s! &i dat prile1ul unei persoane de a
a&la un ast&el de secret.
#E. .atura su)iecti*!:
- &orma de *ino*!ie < culpa n oricare din &ormele sale.
5. Corme.,anciuni.
CA2G3:
1. actele preparatorii < nu sunt posi)ile
2. tentati*a < nu este posi)il!
#. &apt consumat - aceast! in&raciune se consum! n momentul n care s-au produs
consecinele cerute de le'e.
,(BCM%FB%: nc6isoarea de la # luni la # ani.
.F(23( >3 G%7N (art. 255 C. pen.)
1. Coninutul le'al:
@Capta &uncionarului care, direct sau indirect, pretinde ori primete )ani
sau alte &oloase care nu i se cu*in, ori accept! promisiunea unor ast&el de &oloase
sau nu o respin'e, n scopul de a ndeplini, a nu ndeplini, ori a nt0rzia
ndeplinirea unui act pri*itor la ndatoririle sale de ser*iciu sau n scopul de a &ace
un act contrar acestor ndatoriri, se pedepsete cu nc6isoare de la # la 12 ani i
interzicerea unor drepturi.
Capta pre*!zut! n alin. 1, dac! a &ost s!*0rit! de un &unciunar cu atri)uii
de control, se pedepsete cu nc6isoare de la # la 15 ani i interzicerea unor
drepturi.
Eanii, *alorile sau orice alte )unuri care au &!cut o)iectul lu!rii de mit! se
con&isc!, iar dac! acestea nu se '!sesc, condamnatul este o)li'at la plata
ec6i*alentului lor n )ani.;
2. Condiii pree+istente:
2(. A)iectul in&raciunii:
- o)iectul 1uridic special - este reprezentat de acele relaii sociale
re&eritoare la normala natere, des&!urere i dez*oltare care sunt condiionate de
e+ercitarea cu pro)itate de c!tre toi &uncionarii a atri)uiilor de ser*iciu.
(cti*itatea acestora nu tre)uie s! &ie um)rit! de &aptele de corupie.
- o)iect material < acest! in&raciune nu are o)iect material, deoarece
acti*itatea &uncionarului nu se r!s&r0n'e asupra unor )unuri, lucruri sau persoane.
Eanii, *alorile sau alte &oloase reprezint! o)iecte ale mitei.
2E. ,u)iecii in&raciunii:
- su)iectul acti* < acesta este cali&icat < &iind un &uncionar n nelesul art.
154 C.pen. Calitatea de &uncionar tre)uie s! e+iste n momentul s!*0ririi &aptei.
-n practica 1udiciar! s-a decis c! pot comite aceast! in&raciune, pro&esorul care
primete o anumit! sum! de )ani pentru a &a*oriza un ele* la e+amen, o&ierul de
poliie care primete )ani pentru a nu &ace acte de cercetare n *ederea descoperiri
unei in&raciuni.
188
188
-n practic! s-a mai pus pro)lema a*ocailor i medicilor dac! pot a*ea sau
nu calitatea de su)iect acti* al acestei in&raciuni. (*ocatul &iind pl!tit de c!tre
1ustiia)il, el nu poate s!*0ri aceast! in&raciune, de aceea ei nu pot &i asimilai cu
ali salariai. -n pri*ina medicilor, C. ,. de Dustiie susine c! ei pot &i asimilai
&uncionarilor pu)lici sau altor salariai. >up! adoptatrea .. 45/1""5 care a
n&iinat Cole'iul Gedicilor din 2om0nia, s-a statutat c! medicul nu este
&uncionar pu)lic. 7otui, aceast! le'e nea*0nd caracter penal ci unul
administrati*, termenul de &uncionar i p!streaz! nelesul din art. 154 C. pen. <
acetia &iind aadar su)ieci acti*i ai in&raciunii de luare de mit!.
- su)iectul pasi* - este reprezentat de or'anul sau instituia de stat, de o
unitate din cele pre*!zute n art. 155 C.pen. sau orice alt! persoan! 1uridic! a c!rei
ima'ine a &ost puternic a&ectat!.
#. Coninutul constituti*:
#(. .atura o)iecti*!:
- elementul material < se poate realiza at0t printr-o aciune c0t i printr-o
inaciune. (ciunea poate m)r!ca urm!toarele &orme : pretinderea, primirea,
acceptarea. %naciunea incriminat! se poate realiza prin nerespin'erea promisiunii
de )ani sau alte &oloase. =entru ntre'irea elementului material se cer ndeplinite i
urm!toarele condiii:
a. pretinderea, primirea, acceptarea sau nerespin'erea tre)uie s! ai)! ca
o)iect )ani sau alte &oloase de ordin patrimonial sau nepatrimonial. Gicile
@atenii; sau cadouri cu ocazia zilei de natere sau onomastice nu pot &i
considereate drept mit!. >ac! *aloarea lor este &oarte mare putem a*ea o mit!
de'6izat!
). ce cere ca )anii sau &oloasele s! nu &ie datorai n mod le'al
&uncionarului sau unit!ii n care acesta i des&!oar! acti*itatea
c. aciunea de pretindere,acceptare, primire sau inaciunea de nerespin'ere
s! ai)! loc nainte sau n timpul ndeplinirii ori nt0rzierii e&ectu!rii unui act ce
intr! n s&erea atri)uiilor sale de ser*iciu
d. se mai cere ca actul *izat de aciunea de corupere s! &ac! parte din s&era
atri)uiilor de ser*iciu ale &uncionarului. >ac! n momentul s!*0ririi aciunii
speci&ice elementului material al in&raciunii de luare de mit!, &!ptuitorul nu a*ea
ca ndatorire de ser*iciu ndeplinirea acelui act, dar las! s! se cread! acest lucru,
atunci &apta *a &i cali&icat! ca nel!ciune.
- urmarea imediat! < const! n crearea unei st!ri de pericol pentru )una
des&!urare a acti*it!ii de ser*iciu ntr-un or'an sau instituie de stat, ntr-o unitate
din cele pre*!zute n art. 155 sau n orice alt! person! 1uridic!.
#E. .atura su)iecti*!:
- &orma de *ino*!ie < intenia direct!.
5. Corme. Godalit!i. ,anciuni.
CA2G3:
18"
18"
1. actele preparatorii < sunt asimilate &ormei consumate (acceptarea,
nerespin'erea)
2. tentati*a < ar &i posi)il! numai n *arianta @primirii;, dar la acest moment
in&raciunea ar puta &i de1a consumat! su) &orma accept!rii sau nerespin&erii
acesteia. >e aceeea este 'reit a spune c! tentati*a este posi)il!, dar le'ea nu o
pedepsete
#. &apt consumat - aceast! in&raciune se consum! n momentul pretinderii, c6iar
dac! nu s-au primit &oloasele, accept!rii, primirii sau nerespin'erii primirii acestor
)unuri sau &oloase.
GA>(.%7NM%:Capta este mai 'ra*! dac! a &ost s!*0rit! de un &unciunar cu
atri)uii de control.
,(BCM%FB%:
-nc6isoare de la # la 12 ani < n &orma tip i interzicerea unor drepturi.
-nc6isoare de la # la 15 ani < n &orma a'ra*at! i interzicerea unor drepturi.
Eanii, *alorile sau orice alte )unuri care au &!cut o)iectul lu!rii de mit! se
con&isc!, iar dac! acestea nu se '!sesc, condamnatul este o)li'at la plata
ec6i*alentului lor n )ani.
>(23( >3 G%7N (art. 255 C. pen.)
1. Coninutul le'al:
@=romisiunea, o&erirea sau darea de )ani ori alte &oloase, n modurile i
scopurile ar!tate n art. 255, se pedepsesc cu nc6isoare de la $ luni la 5 ani.
Capta pre*!zut! n alin. precedent nu constituie in&raciune atuni c0nd
mituitorul a &ost constr0ns prin orice mi1loace de c!tre cel care a luat mit!.
Gituitorul nu se pedepsete dac! denun! autorit!ii &apta mai nainte ca
or'anul de urm!rire s! &i &ost sesizat pentru acea in&raciune.
>ispoziiile art. 255 alin. # se aplic! n mod corespunz!tor, c6iar dac!
o&erta nu a &ost urmat! de acceptare.
Eanii, *alorile sau orice alte )unuri se restituie persoanei care le-a dat n
cazurile ar!tate n alin. 2 i #.;
2. Condiii pree+istente:
2(. A)iectul in&raciunii:
- o)iectul 1uridic special - este reprezentat de acele relaii sociale
re&eritoare la normala natere, des&!urere i dez*oltare care sunt condiionate de
e+ercitarea cu pro)itate de c!tre toi &uncionarii a atri)uiilor de ser*iciu.
(cti*itatea acestora nu tre)uie s! &ie um)rit! de &aptele de corupie.
- o)iect material < acest! in&raciune nu are o)iect material. 7otui, n
doctrim! se admite c! e+ist! o)iect material n situaia o&ertei de mit! respins! de
c!tre &unciunar, )unurile o&erite de*enind o)iecte materaiale ale in&raciunii.
2E. ,u)iecii in&raciunii:
- su)iectul acti* < acesta este necali&icat , &iind orice persoan!. %n&raciunea
poate &i comis! i de un &uncionar n scopurile ar!tate n art. 255, n acest caz
primul &uncionar comport0ndu-se ca un simplu particular n raport cu cel de-al
118
118
doilea. (*0nd n *edere c! luarea i darea de mit! sunt in&raciuni corelati*e,
ntotdeauna mituitorul *a &i su)iect acti* la darea de mit!, iar cel care a luat mit!
*a &i su)iect acti* la luare de mit!. >ac! &apta se s!*0rete prin intermediar,
acesta *a a*ea calitatea de complice la darea de mit!. -n cazul n care c6iar
intermediarul l-a determinat pe mituitor s! comit! &apta, el *a do)0ndi calitatea de
insti'ator la darea de mit! care o a)soar)e pe cea de complice.
- su)iectul pasi* - este reprezentat de or'anul sau instituia de stat, de o
unitate din cele pre*!zute n art. 155 C.pen. sau orice alt! persoan! 1uridic! a c!rei
ima'ine a &ost puternic a&ectat!. ,u)iectul pasi* poate &i i &uncionarul n cazul n
care el respin'e promisiunea, o&erirea sau darea de )ani, &iind atins i presti'iul
acestuia.
#. Coninutul constituti*:
#(. .atura o)iecti*!:
- elementul material < se poate realiza printr-o aciune care poate m)r!ca
urm!toarele &orme: promisiunea, o&erirea sau darea de )ani sau alte &oloase. >area
de mit! se poate e&ectua i prin intermediar. =entru ntre'irea elementului material
se cer ndeplinite i urm!toarele condiii:
a. promisiunea, o&erirea sau darea tre)uie s! ai)! ca o)iect )ani sau alte
&oloase de ordin patrimonial sau nepatrimonial.
). ce cere ca )anii sau &oloasele s! nu &ie datorai n mod le'al
&uncionarului sau unit!ii n care acesta i des&!oar! acti*itatea =romisiunea,
o&erirea sau darea s! ai)! loc nainte sau n timpul ndeplinirii ori nt0rzierii
e&ectu!rii unui act ce intr! n s&erea atri)uiilor sale de ser*iciu
c. se mai cere ca actul n *ederea c!ruia se d! mit! s! &ie unul licit sau ilicit.
Bu *a e+ista in&raciune c!nd &uncionarul c!ruia i s-a o&erit suma de )ani
nu a*ea competena de a e&ectua actul n *ederea c!ruia participantul a comis
&apta.
- urmarea imediat! < const! n crearea unei st!ri de pericol pentru )una
des&!urare a acti*it!ii de ser*iciu ntr-un or'an sau instituie de stat, ntr-o unitate
din cele pre*!zute n art. 155 sau n orice alt! person! 1uridic!.
#E. .atura su)iecti*!:
- &orma de *ino*!ie < intenia direct!. -n lipsa contiinei i dorinei de a
e&ectua un act de corupere asupra unui &uncionar, aciunea &!ptuitorului nu *a
constitui in&raciune.(aciunea &!ptuitorului &!cut! n stare de )eie). .atura
su)iecti*! mai cuprinde i un scop i anume ndeplinirea, nendeplinirea sau
nt0rzierea ndepliniriiunui act pri*itor la atri)iiile sale de ser*iciu. (lteori, pe
l!n'! scopul speci&ic d!rii de mit! mai apare i un alt scop: (o persoan! o&er! o
sum! de )ani unui &uncionar pentru a-l determina s! ntocmeasc! un act &als).
Cauze care e+clud e+istena in&raciunii:
Capta pre*!zut! n alin. 1 nu constituie in&raciune atunci c0nd mituitorul a &ost
constr0ns prin orice mi1loace de c!tre cel care a luat mit!. 3ste *or)a despre o
constr0n'ere psi6ic!.
111
111
5. Corme.,anciuni.
CA2G3:
1. actele preparatorii < sunt asimilate &ormei consumate (promisiunea, o&erirerea)
2. tentati*a < tentati*a nu este posi)il!, darea de mit! &iind o in&raciune cu
consumare anticipat!
#. &apt consumat - aceast! in&raciune se consum! n momentul n care &!ptuitorul
promite, o&er! sau d! &uncionarului pu)lic )ani sau alte &oloase. 3a poate a*ea i o
&orm! continuat!.
,(BCM%FB%: nc6isoarea de la $ luni la 5 ani, iar dac! pedeapsa e&ecti* aplicat!
este mai mare de 2 ani, se poate dispune i pedeapsa complementar! a interzicerii
unor drepturi.Eanii, *alorile sau orice alte )unuri care au &!cut o)iectul d!rii de
mit! se con&isc!.
Cauz! de nepedepsire: Gituitorul nu se pedepsete dac! denun! autorit!ii &apta
mai nainte ca or'anul de urm!rire s! &i &ost sesizat pentru acea in&raciune. (cesta
tre)uie s! se &ac! n &aa unei autorit!i, c6iar i n &aa unei autorit!i
necompetente a e&ectua urm!rirea penal! n aceast! materie.
=2%G%23( >3 CA.A(,3 B3CFH3B%73 (art. 25$ C. pen.)
1. Coninutul le'al:
@=rimirea de c!tre un &uncionar direct sau indirect, de )ani ori alte &oloase,
dup! ce a ndeplinit un act n *irtutea &unciei sale i la care era o)li'at n temeiul
acesteia, sa pedepsete cu nc6isoare de la $ luni la 5 ani.
Eanii, *alorile sau orice alte )unuri primite se con&isc!, iar dac! acestea nu
se '!sesc, condamnatul este o)li'at la plata ec6i*alentului lor n )ani.;
2. Condiii pree+istente:
2(. A)iectul in&raciunii:
- o)iectul 1uridic special - este reprezentat de acele relaii sociale re&eritoare
la normala natere, des&!urere i dez*oltare care sunt condiionate de e+ercitarea
cu pro)itate de c!tre toi &uncionarii a atri)uiilor de ser*iciu. (cti*itatea acestora
nu tre)uie s! &ie um)rit! de &aptele de corupie. -ntre aceast! in&raciune i luarea
de mit! e+ist! multe asem!n!ri, de aceea unii autori consider! c! in&raciunea
pre*!zut! n art. 25$ C.pen. este o *ariant! de specie a lu!rii de mit!.
- o)iect material < acest! in&raciune nu are o)iect material. Eanii sau
&oloasele primite constituie )unuri do)0ndite prin s!*0rirea in&raciunii n sensul
art. 118 C. pen. i *or &i supuse con&isc!rii. -n acest caz se poate *or)i de un o)iect
material al in&raciunii.
2E. ,u)iecii in&raciunii:
- su)iectul acti* < acesta este cali&icat , &iind un &uncionar sau &uncionar
pu)lic. =articipaia este posi)il! n situaia n care actul de care a )ene&iciat
persoana &izic! a &ost ndeplinit de mai multe persoane, iar &oloasele au &ost date
ntre'ului colecti*, simultan sau succesi*. =ersoana care coopereaz! n mod
nemi1locit la s!*0rirea in&raciunii, nea*0nd calitatea cerut! de le'e *a r!spunde
pentru complicitate la in&raciunea de primire de &oloase necu*enite. (utor al
112
112
acestei in&raciuni este acela care primete &oloasele at0t direct c0t i prin
intermediar. >ac! &apta se s!*0rete prin intermediar, acesta *a a*ea calitatea de
complice la aceast! in&raciune. =ersoana care a dat &oloasele necu*enite c0t i cel
care a cump!rat in&luena, nu se pedepsete, deoarece &apta nu este incriminat! ca
in&raciune.
- su)iectul pasi* - este reprezentat de or'anul sau instituia de stat, de o
unitate din cele pre*!zute n art. 155 C.pen. sau orice alt! persoan! 1uridic! a c!rei
ima'ine a &ost puternic a&ectat!.
#. Coninutul constituti*:
#(. .atura o)iecti*!:
- elementul material < se poate realiza printr-o aciune de primire a unor
)ani sau &oloase de c!tre un &uncionar pu)lic sau &uncionar, dup! ce a ndeplinit
un act n *irtutea &unciei sale i la care era o)li'at n temeiul acesteia. -n cazul
acestei in&raciuni le'iuitorul a a*ut n *edere ntotdeauna ndeplinirea unui act
licit i o)li'aroriu de ndeplinit pentru respecti*ul &uncionar. >ac! un &uncionar
pu)lic sau &uncionar i-a ndeplinit atri)uiile de ser*iciu nu n mod corect, iar
dup! aceasta primete )ani sau )unuri de la o persoan! &a*orizat! prin ndeplinirea
acelui act, &apta *a &i considerat! a)uz n ser*iciu contra intereselor persoanelor
dac! sunt ndeplinite i celelalte condiii cerute de le'e. =entru ntre'irea
elementului material se cer ndeplinite i urm!toarele condiii :
a. ce cere ca )anii sau &oloasele s! &ie necu*enite &uncionarului sau unit!ii n
care acesta i des&!oar! acti*itatea
). )anii sau &oloasele s! &i &ost remise &uncionarului dup! ndeplinirea actului ce
intr! n s&erea atri)uiilor sale de ser*iciu, cu condiia s! nu &i e+istat anterior ntre
ei *reo ast&el de nele'ere i nici n timpul e&ectu!rii actului n caz contrar &apta
*a &i luare de mit!. >ac! dup! ce a ndeplinit un act n *irtutea &unciri sale i la
care era o)li'at, &uncionarul o)li'! pe )ene&iciarul actului s!-i remit! )ani sau alte
&oloase, consider!m c! suntem n prezena unui a)uz n ser*iciu contra intereselor
persoanelor.
- urmarea imediat! < const! n crearea unei st!ri de pericol pentru )una
des&!urare a acti*it!ii de ser*iciu ntr-un or'an sau instituie de stat, ntr-o unitate
din cele pre*!zute n art. 155 sau n orice alt! person! 1uridic!.
#E. .atura su)iecti*!:
- &orma de *ino*!ie < intenia direct! dar i indirect!.
5. Corme.,anciuni.
CA2G3:
1. tentati*a <tentati*a este posi)il! n &orma ntrerupt!, dar nu se pedepsete
2. &apt consumat - aceast! in&raciune se consum! n momentul n care, dup!
ndeplinirea actului, &!ptuitorul primete )ani sau alte &oloase n mod direct sau
indirect. 3a poate a*ea i o &orm! continuat!, c0nd &uncionarul n )aza aceleiai
rezoluii in&racionale, dup! ce a ndeplinit mai multe acte, primete de la mai
11#
11#
multe persoane, )ene&iciare ale actelor respecti*e, di&erite )unuri, &oloase sau )ani
la inter*ale di&erite de timp.
,(BCM%FB%: nc6isoarea de la $ luni la 5 ani, iar dac! pedeapsa e&ecti* aplicat!
este mai mare de 2 ani, se poate dispune i pedeapsa complementar! a interzicerii
unor drepturi.Eanii, *alorile sau orice alte )unuri primite de &!ptuitor se con&isc!.
>ac! persoana care a dat &oloasele necu*enite denun! autorit!ii &apta mai nainte
ca &apta s! &i &ost descoporit!, acestea se *or restitui persoanei care le-a dat.
72(C%CF. >3 %BC.F3BMN (art. 254 C. pen.)
1. Coninutul le'al:
@=rimirea ori pretinderea de )ani sau alte &oloase ori acceptarea de
promisiuni, de daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, s!*0rit! de
c!tre o persoan! care are in&luen! sau las! s! se cread! c! are in&luen! asupra
unui &uncionar pentru a-l determina s! &ac! ori s! nu &ac! un act ce intr! n
atri)uiile sale de ser*iciu, se pedepsete cu nc6isoare de la 2 la 18 ani.
>inpoziiile art. 25$ alin. 2 se aplic! n mod corespunz!tor.;
2. Condiii pree+istente:
2(. A)iectul in&raciunii:
- o)iectul 1uridic special - este reprezentat de acele relaii sociale re&eritoare
la des&!urarea acti*it!ilor pu)lice sau pri*ate n condiii care s! asi'ure
ncrederea i presti'iul de care tre)uie s! se )ucure personalul acestora. Comiterea
acestei in&raciuni discrediteaz! acti*itatea de ser*iciu i i aduce 'ra*e pre1udicii.
- o)iect material < acest! in&raciune nu are o)iect material, )anii sau
&oloasele pretinse sau primite constituie )unuri date pentru s!*0rirea in&raciunii
i *or &i supuse con&isc!rii.
2E. ,u)iecii in&raciunii:
- su)iectul acti* < acesta este necali&icat, put0nd &i orice persoan! care are
in&luen! sau las! s! se cread! c! are in&luen! asupra unui &uncionar pu)lic sau
&uncionar, aceste aspecte ne&iind condiii ale su)iectului acti* ci mi1loace prin
care se s!*0rete in&raciunea. =articipaia este posi)il! n toate &ormele sale. >e
cele mai multe ori &apta este s!*0rit! de rude, prieteni, cunotine sau alte
persoane care nici m!car nu cunosc &uncionarul respecti*. -n doctrim! s-a pus
pro)lema c! ar tre)ui pedepsii i cei care cump!r! in&luena ne&iind cu nimic mai
pre1os de cel care d! mit!. -n situaia n care cel care a conceput in&raciunea i l-a
determinat pe autor s! o comit! este c6iar intermediarul atunci el *a cumula
calitatea de insti'ator c0t i pe cea de complice, &iind n &inal pedepsit doar pentru
insti'are la tra&ic de in&luen!.
- su)iectul pasi* - este reprezentat de or'anul sau instituia de stat, de o
unitate din cele pre*!zute n art. 155 C. pen. sau orice alt! persoan! 1uridic! a c!rei
ima'ine a &ost puternic a&ectat!. -n secundar su). pasi* este c6iar &uncionarul
pu)lic a c!rui ima'ine este denaturat! prin s!*0rirea &aptei.
#. Coninutul constituti*:
#(. .atura o)iecti*!:
115
115
- elementul material < se poate realiza prin trei aciuni distincte : primirea,
pretinderea sau acceptarea de promosiuni de daruri direct sau indirect n *ederea
determin!rii unui &uncionar s! &ac! ori s! nu &ac! un act ce intr! n atri)uiile sale
de ser*iciu. %niiati*a comiterii tra&icului de in&luen! poate porni de la su)iectul
acti* sau de la cump!r!torul de in&luen!. >ac! iniiati*a comiterii in&raciunii o
are cump!r!torul de in&luen!, pentru e+istena in&raciunii se care ca su)iectul
acti* s! &i primit e&ecti* )anii sau )unurile sau s! &i acceptat promisiunule &!cute.
=entru ntre'irea elementului material se cer ndeplinite i urm!toarele condiii :
a. ce cere ca &!ptuitorul s! ai)! in&luen! sau s! lase s! se cread! acest lucru. -n
aceast! *ariant! in&raciunea se aseam!n! cu nel!ciunea
). &!ptuitorul s! promit! inter*enia sa pe l!n'! un &uncionar pu)lic sau
&uncionar
c. aciunea ce constituie elementul material al in&raciunii s! &ie realizat! mai
nainte ca &uncionarul pe l0n'! care se inter*ine s! &i ndeplinit actul care l
intereseaz! pe cump!r!torul de in&luen!, sau cel t0rziu n timpul ndeplinirii
acestuia.
>ac! tra&icantul de in&luen! nu remite &uncionarului )ani sau alte &oloase,
ci doar l determin! s! &ac! acel act, atunci se *a reine un concurs de in&raciuni
ntre tra&ic de in&luen! i insti'are la a)uz n ser*iciu s!*0rita de &uncionar.
7ra&icul de in&luen! tre)uie sancionat n concurs cu nel!ciunea dac! tra&icarea
reprezint! un mi1loc de am!'ire pentru o inducere n eroare.
- urmarea imediat! < const! n crearea unei st!ri de pericol pentru )una
des&!urare a acti*it!ii de ser*iciu ntr-un or'an sau instituie de stat, ntr-o unitate
din cele pre*!zute n art. 155 sau n orice alt! person! 1uridic!.
#E. .atura su)iecti*!:
- &orma de *ino*!ie < intenia direct!.
5. Corme. ,anciuni.
CA2G3:
1. actele preparatorii i tentati*a de re'ul! nu se pedepsesc, numai atunci c0nd sunt
asimilate in&raciunii consumate (pretinderea sau acceptarea) 7entati*a este
posi)il! numai n cazul primirii de )ani sau alte &oloase, or n acest moment &apta
este de1a consumat! n &orma pretinderii sau accept!rii de promisiuni de daruri
2. &apt consumat - aceast! in&raciune se consum! n momentul accept!rii de
promisiuni de daruri, n momentul primirii de )ani sau alte &oloase. =entru
consumarea in&raciunii nu are rele*an! dac! inter*enia promis! a i &ost
e&ectuat!.
,(BCM%FB%: nc6isoarea de la 2 la 18 ani, iar dac! pedeapsa e&ecti* aplicat! este
mai mare de 2 ani, se poate dispune i pedeapsa complementar! a interzicerii unor
drepturi.Eanii, *alorile sau orice alte )unuri primite de &!ptuitor se con&isc!. >ac!
acestea nu se '!sesc, &!pruitorul *a &ace plata ec6i*alentului lor n )ani.
115
115
AIALIOGRAFIE
:P. B%,7A23(BF i cola)oratorii < Q >23=7 =3B(. - =(273(
,=3C%(.N R, 3>. 3F2A=( BAH(, EFCF23I7%, 1"""
:P. B%,7A23(BF i cola)oratorii < Q >23=7 =3B(. - =(273(
,=3C%(.N R, 3>. (.. E3CS, EFCF23I7%, 2885
=(H3. (E2(P(G i 3G%. >32I%>(B < @CA>F. =3B(. (. 2AGTB%3%
CAG3B7(7 I% (>BA7(7;, 3>. B(M%AB(., EFCF23I7%, 2882
%F.%(B =A3B(2F < @=2AE.3G3.3 .3:%,.(M%3% =3B(.3;, 3>.
.FG%B( .3K, EFCF23I7%, 1"""
CAB,7(B7%B EF7%FC < Q 3.3G3B73 >3 >23=7 =3B(. R, 3>. .FG%B(
.3K, EFCF23I7%, 1""8
>FG%72F ,(B>F < Q C(.,F. -G (C73 R, 3>. .FG%B( .3K,
EFCF23I7%, 1""5
(.3K(B>2F EA2A% i cola)oratorii < @CF.3:323 >3 ,=3M3 =72. FOF.
,7F>3BM%.A2;, 3>. (.. E3CS, EFCF23I7%, 2882
CA>F. =3B(. CF GA>%C%CN2%.3 >3 =TBN .( 15 (F:. 288$
(.3K(B>2F EA2A% < Q >23=7 =3B(. - =(273( ,=3C%(.N R, 3>. (..
E3CS, EFCF23I7%, 288$
11$
11$