Sunteți pe pagina 1din 28

EDUCAIE

EDUCATION

CUPRINS TABELE

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18

Pagina
Page

nvmntul pe niveluri de educaie ....................... 243


Populaia colar pe niveluri de educaie
i pe sexe ................................................................ 245
Personalul didactic pe niveluri de educaie
i pe sexe ................................................................ 246
Absolvenii pe niveluri de educaie .......................... 246
Populaia colar pe niveluri de educaie
i tipuri de coli ........................................................ 247
Gradul de cuprindere n nvmnt a populaiei
de vrst colar ..................................................... 247
Elevii nscrii n nvmntul preuniversitar,
dup studiul limbilor moderne ................................. 248
nvmntul preuniversitar,
dup limba de predare ............................................ 250
nvmntul liceal, pe profiluri ................................ 252
nvmntul profesional, postliceal i de maitri,
pe tipuri de coli i profiluri de pregtire ................. 254
nvmntul special ................................................ 258
nvmntul superior, pe localiti .......................... 258
nvmntul superior, pe grupe de specializri ...... 262
nvmntul superior din instituii private,
pe localiti, n anul universitar 2010/ 2011 .............. 266
nvmntul superior din instituii private,
pe grupe de specializri .......................................... 266
nvmntul pe niveluri de educaie din
instituiile private ...................................................... 268
Numrul elevilor care au promovat
examenul de bacalaureat ........................................ 269
Rata abandonului n nvmntul
preuniversitar ........................................................... 269
Teritorial

8.19
8.20
8.21
8.22
8.23
8.24
8.25
8.26

238

Populaia colar, n profil teritorial i niveluri de


educaie, n anul colar 2010/ 2011 ...............................
nvmntul precolar, n profil teritorial,
n anul colar 2010/ 2011 ..............................................
nvmntul primar i gimnazial, n profil
teritorial, n anul colar 2010/ 2011 ...............................
nvmntul liceal, n profil teritorial,
n anul colar 2010/ 2011 ..............................................
nvmntul profesional, n profil teritorial,
n anul colar 2010/ 2011 ..............................................
nvmntul postliceal, n profil teritorial,
n anul colar 2010/ 2011 ................................................
nvmntul de maitri, n profil teritorial,
n anul colar 2010/ 2011 ..............................................
nvmntul superior, n profil teritorial,
n anul universitar 2010/ 2011 .........................................

TABLES CONTENTS

Education by level of education


School aged population by level
of education and by sex
Teaching staff by level
of education and by sex
Graduates by level of education
School aged population by level
of education and type of school
Enrolment rate for school
aged population
Pupils enrolled in pre-university
education, by foreign language studied
Pre-university education,
by teaching language
High school education, by profile
Vocational, post high school and foremen
education, by type of school and training profile
Special education
Tertiary education, by locality
Tertiary education, by group of specializations
Tertiary education from private institutions,
by locality, in 2010/ 2011 academic year
Tertiary education from private institutions,
by group of specializations
Education by level of education
from private institutions
Number of pupils who graGuated the
School Leaving Examination
Abandon rate in
pre-university education
Territorial
School aged population at territorial level and
level of education, in 2010/2011 school year
Pre-school education, at territorial level,
in 2010/ 2011 school year
Primary and secondary education, at territorial
level, in 2010/ 2011 school year
High school education, at territorial level,
in 2010/ 2011 school year
Vocational education, at territorial level,
in 2010/ 2011 school year
Post high school education, at territorial level,
in 2010/ 2011 school year
Foremen education, at territorial level,
in 2010/ 2011 school year
Tertiary education, at territorial level,
in 2010/ 2011 academic year

8.27

8.28
8.29

Numrul elevilor care au promovat examenul


de bacalaureat, n profil teritorial,
n anul colar 2009/2010 ................................................
Absolvenii n profil teritorial i niveluri de
educaie, n anul colar / universitar 2009/2010 ...........
Rata abandonului n nvmntul preuniversitar,
n profil teritorial, n anul colar 2009/2010 ...................

SURSA DATELOR

Cercetri statistice:
Cercetri statistice realizate la nceputul i sfritul
anului colar (universitar) n unitile de nvmnt
de toate tipurile, pe forme de proprietate i niveluri
de educaie.

Number of pupils who graduated the School


Leaving Examination, at territorial level,
in 2009/2010 school year
Graduates at territorial level, and level of education,
in 2009/2010 school / academic year
Abandon rate in pre-university education,
at territorial level, in 2009/2010 school year

DATA SOURCE

Statistical surveys:
Statistical surveys carried out at the beginning and
at the end of school year (academic year) in
educational units of all types, by type of ownership
and level of education.

PRECIZRI METODOLOGICE

METHODOLOGICAL NOTES

Datele statistice privind numrul copiilor i elevilor


nscrii, absolvenilor i personalului didactic din
nvmntul preuniversitar (precolar, primar i
gimnazial, liceal, profesional, postliceal) cuprind i pe
cele din nvmntul special.
Profilurile, calificrile profesionale i specializrile n
care se pregtesc elevii i studenii sunt stabilite conform
prevederilor legislaiei n vigoare, referitoare la
organizarea i funcionarea nvmntului n Romnia i
pe baza Nomenclatorului profilurilor, calificrilor
profesionale i specializrilor, ntocmit de Institutul
Naional de Statistic mpreun cu Ministerul Educaiei,

Data on the number of enrolled children and pupils,


graduates and teaching staff of preuniversity education
(pre-school, primary and secondary, high school, post
high school) also refer to special education.

Cercetrii, Tineretului i Sportului.


Datele statistice privind nvmntul universitar
(numrul facultilor, studenii nscrii, absolvenii i
personalul didactic) includ i nvmntul superior de
scurt durat (colegii), precum i studenii strini care
studiaz n Romnia; nu sunt inclui studenii romni
care studiaz n alte ri.
Cadrele didactice sunt nregistrate o singur dat la
unitatea unde au cartea de munc. n aceeai categorie
sunt inclui i maitrii instructori, care desfoar
activitate instructiv-educativ n sistemul de nvmnt.
Gradul de cuprindere n nvmnt a populaiei de
vrst colar reprezint raportul dintre numrul elevilor
dintr-o anumit grup de vrst, indiferent de nivelul de
educaie i totalul populaiei de aceeai grup de vrst.

Profiles, vocational qualifications and specializations


for pupils and students are set up according to the
stipulations of the in force legislation, referring to
education organisation and functioning in Romania and
based on Nomenclature of profiles, vocational
qualifications and specialisations, drawn up by the
National Institute of Statistics together with the Ministry
of Education, Research, Youth and Sport.
Statistical data on tertiary education (number of
faculties, enrolled students, graduates and teaching
staff) also include short term higher education (colleges),
as well as foreign students who study in Romania;
Romanian students who study in other countries are not
included.
Teaching staff is registered only once at the unit
where there is the work record. Foremen trainers who carry
out training-educational activity within the educational
system are also included in the same category.
Enrollment rate for school aged population
represents the ratio between number of pupils from a
certain age group, no matter of education level and total
population of the same age group.

239

Personalul didactic, pe niveluri de educaie


Teaching staff, by level of education

8.G1

2005/2006

11,2%

0,4%

2010/2011

11,8%

12,7%

14,8%

0,4%

**)

2,3%

23,6%

22,0%

49,4%

51,4%

nvmnt precolar
Pre-school education

nvmnt profesional
Vocational education

nvmnt primar i gimnazial


Primary and secondary education

nvmnt postliceal i de maitri


Post high school and foremen education

nvmnt liceal
High school education

nvmnt superior
Tertiary education

**) = Sub 0,05


Under 0.05

Populaia colar, pe niveluri de educaie (exclusiv postuniversitare)


School aged population, by level of education (excluding post-university education)

8.G2

100
18,1

20,6

20,6

18,6

80

16,4
1,0

0,8

1,0

1,2

1,5

16,7
1,7

60

46,2

45,0

44,0

43,2

43,7

44,3

21,5

21,2

19,6

19,9

20,2

20,6

14,9

14,9

14,8

15,1

16,0

16,7

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

40
20
0

Preprimar (precolar)
Pre-primary (pre-school)

Secundar
Secondary

Primar (clasele I-IV)


Primary (forms I-IV)

Post secundar
Post secondary
Teriar (superior)
Tertiary (higher)

240

8.G3

Ponderea elevilor care studiaz o limb strin (prima limb modern),


n total elevi din nvmntul preuniversitar
Weight of pupils learning a foreign language (first foreign language),
in total number of pupils from pre-university education
2005/2006

10,6%

2010/2011

1,6%

29,3%

2,4%

2,3%

22,3%

21,0%

37,5%

36,2%

36,8%

nvmnt primar
Primary education

nvmnt liceal
High school education

nvmnt gimnazial
Secondary education

nvmnt profesional
Vocational education
nvmnt postliceal i de maitri
Post high school and foremen education

8.G4

Absolvenii, pe niveluri de educaie


Graduates, by level of education
2005/2006

16,1%

2009/2010

33,3%

28,3%
27,1%

2,3%

21,6%

2,7%

12,8%
26,7%

29,1%

nvmnt gimnazial
Secondary education

nvmnt profesional
Vocational education

nvmnt liceal
High school education

nvmnt postliceal i de maitri


Post high school and foremen education
nvmnt superior
Tertiary education

241

8.G5

Ponderea absolvenilor din nvmntul liceal, pe profiluri


Weight of high-school graduates, by profile
2005/2006

2009/2010

11,4%

7,4%

11,7%

48,7%

28,2%

14,3%

42,2%

36,1%
Licee i colegii teoretice (inclusiv liceele de informatic)
Theorethical high schools and colleges (including the informatics high schools)
Licee industriale (inclusiv liceele de metrologie)
Industrial high schools (including the metrology high schools)
Licee economice i administrative
Economic and administrative high schools
Alte licee
Other high schools

8.G6

Structura studenilor, pe grupe de specializri, din nvmntul superior


Students in higher education institutes, by specialization groups
Anul universitar / Academic year
2005/2006

2010/2011

1,4%

1,6%
23,0%

23,8%
27,1%

30,5%

8,1%

5,1%

8,9%

14,3%
30,9%

242

25,3%

Tehnice
Technical

tiine juridice
Law science

Medico-farmaceutice
Medicine and pharmacy

Universitar-pedagogice
University-pedagogy

tiine economice
Economics

Artistice
Artistic

8.1

nvmntul pe niveluri de educaie


(nvmnt de zi, seral, cu frecven redus i deschis la distan)
Education by level of education
(full time, part-time, part-time attendance education and learning at distance)
2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

Total
Uniti
Units
Populaia colar
Enrolled population
Copii n grdinie
Children in kindergartens
Elevi - total
Pupils - total
nvmnt de zi
Full time education
nvmnt seral
Part-time education
nvmnt cu frecven redus
Part-time attendance education
Studeni
Students
nvmnt de zi
Full time education
nvmnt seral
Part-time education
nvmnt cu frecven redus
Part-time attendance education
nvmnt deschis la distan
Learning at distance
Personal didactic
Teaching staff

11865

8484

8230

8221

8244

7588

4360831

4345581

4404581

4324992

4176866

4029226

648338

648862

650324

652855

666123

673736

2996029

2911213

2846904

2781039

2735424

2682489

2880157

2784827

2700780

2612331

2558900

2516508

60588

57324

59681

63559

78694

84860

55284

69062

86443

105149

97830

81121

716464

785506

907353

891098

775319

673001

518997

539174

555975

516468

562105

513491

2602

1115

1132

1616

1626

995

60874

68013

89335

93842

132654

94239

133991

177204

260911

279172

78934

64276

281034

277318

276849

275426

268679

252953

nvmnt precolar / Pre-school education


Grdinie de copii
Kindergartens
Copii nscrii
Children enrolled
Personal didactic
Teaching staff

3769

1720

1731

1718

1697

1498

648338

648862

650324

652855

666123

673736

35755

36555

37348

38253

38322

37353

nvmnt primar i gimnazial / Primary and secondary education


coli
Schools
Elevi nscrii (n clase l-VIII)
Pupils enrolled (in forms l-VIII)
din care: / of which:
n nvmntul gimnazial
Secondary education
Personal didactic
Teaching staff
din care:/ of which:
n nvmntul gimnazial
Secondary education
Din nvmntul primar i gimnazial:
Of primary and secondary education:
nvmnt special:
Special education:
coli
Schools
Elevi nscrii (n clase l-VIII)
Pupils enrolled (in forms l-VIII)
Personal didactic
Teaching staff

6411

5045

4737

4727

4623

4248

1900561

1842208

1789693

1752335

1719676

1691441

961231

922769

924518

893166

873997

862588

144489

141601

138972

138560

135231

125005

88668

86114

84422

84491

82959

77445

126

125

122

113

105

106

19315

18079

16861

16048

16308

16341

6038

6225

6151

6183

6355

6203

243

8.1

nvmntul pe niveluri de educaie


(nvmnt de zi, seral, cu frecven redus i deschis la distan) - continuare
Education by level of education
(full time, part-time, part-time attendance education and learning
at distance) - continued
2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

nvmnt liceal / High school education


Licee
High schools
Elevi nscrii
Pupils enrolled
Personal didactic
Teaching staff

1410

1421

1426

1444

1638

1643

767439

780925

791348

784361

837728

866543

61914

62048

61620

60647

60255

59609

nvmnt profesional / Vocational education


coli
Schools
Elevi nscrii
Pupils enrolled
Personal didactic
Teaching staff

90

115

147

147

98

284412

250383

220335

189254

115445

54538

6234

5643

5939

5129

2803

116

nvmnt postliceal i de maitri / Post high school and foremen education


coli
Schools
Elevi nscrii
Pupils enrolled
Personal didactic
Teaching staff
din care: / of which:
nvmnt de maitri
Foremen education
Elevi nscrii
Pupils enrolled
Personal didactic
Teaching staff

78

79

83

79

80

86

43617

37697

45528

55089

62575

69967

1099

888

1006

864

965

1124

2821

2693

4534

6319

6315

6108

26

18

10

29

12

13

nvmnt superior / Tertiary education


Instituii de nvmnt superior
Tertiary education institutions
Faculti
Faculties
Studeni nscrii - total
Students enrolled - total
din care: / of which:
nvmnt de scurt durat (colegii)
Short-term education (colleges)
Din total: studeni strini care
studiaz n Romnia
Of total: foreign students
studying in Romania
Personal didactic
Teaching staff

107

104

106

106

108

108

770

755

631

617

624

629

716464

785506

907353

891098

775319

673001

27872

12937

1485

573

570

610

9944

10396

11095

11887

13778

16138

31543

30583

31964

31973

31103

29746

Rate la 10000 locuitori / Per 10000 inhabitants


Elevi
Pupils
Studeni
Students

244

1386

1349

1322

1293

1274

1252

331

364

421

414

361

314

8.2

Populaia colar pe niveluri de educaie i pe sexe


(nvmnt de zi, seral, cu frecven redus i deschis la distan)
School aged population by level of education and by sex
(full time, part-time, part-time attendance education and learning at distance)

Total = T / Total = T
Masculin = M / Male = M
Feminin = F / Female = F

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Populaia colar
Enrolled population

T
M
F

4360831
2176098
2184733

4345581
2164302
2181279

4404581
2185299
2219282

4324992
2151452
2173540

4176866
2084733
2092133

4029226
2019611
2009615

nvmnt precolar
Pre-school education

T
M
F

648338
330802
317536

648862
331126
317736

650324
332715
317609

652855
333666
319189

666123
340949
325174

673736
344967
328769

nvmnt primar i gimnazial


Primary and secondary
education
din care: / of which:
nvmnt gimnazial
Secondary education

T
M
F

1900561
980972
919589

1842208
950183
892025

1789693
923812
865881

1752335
904733
847602

1719676
888518
831158

1691441
874606
816835

T
M
F

961231
496477
464754

922769
476353
446416

924518
476600
447918

893166
460685
432481

873997
451168
422829

862588
445455
417133

T
M
F

19315
11937
7378

18079
11099
6980

16861
10428
6433

16048
9971
6077

16308
10219
6089

16341
10264
6077

nvmnt liceal
High school education

T
M
F

767439
354634
412805

780925
370577
410348

791348
382158
409190

784361
380190
404171

837728
418249
419479

866543
441438
425105

nvmnt profesional
Vocational education

T
M
F

284412
174948
109464

250383
155309
95074

220335
136798
83537

189254
118881
70373

115445
72949
42496

54538
35223
19315

nvmnt postliceal i de maitri


Post high school and foremen
education

T
M
F

43617
15071
28546

37697
10390
27307

45528
12046
33482

55089
15696
39393

62575
17336
45239

69967
19476
50491

T
M
F

2821
2671
150

2693
2496
197

4534
4189
345

6319
5806
513

6315
5903
412

6108
5763
345

T
M
F

716464
319671
396793

785506
346717
438789

907353
397770
509583

891098
398286
492812

775319
346732
428587

673001
303901
369100

T
M
F

27872
11800
16072

12937
5685
7252

1485
558
927

573
147
426

570
103
467

610
105
505

Din nvmntul primar i gimnazial:


Of primary and secondary education:
nvmnt special
Special education

din care: / of which:


nvmnt de maitri
Foremen education

nvmnt superior
Tertiary education
din care: / of which:
nvmnt de scurt durat
(colegii)
Short-term education (colleges)

245

8.3

Personalul didactic pe niveluri de educaie i pe sexe


Teaching staff by level of education and by sex

Total = T / Total = T
Masculin = M / Male = M
Feminin = F / Female = F
Personal didactic
Teaching staff

T
M
F

281034
78238
202796

277318
75850
201468

276849
75876
200973

275426
74696
200730

268679
71393
197286

252953
65841
187112

nvmnt precolar
Pre-school education

T
M
F

35755
85
35670

36555
93
36462

37348
108
37240

38253
98
38155

38322
112
38210

37353
135
37218

nvmnt primar i gimnazial


Primary and secondary
education
din care: / of which:
nvmnt special
Special education

T
M
F

144489
35710
108779

141601
34812
106789

138972
34283
104689

138560
34472
104088

135231
33561
101670

125005
30451
94554

T
M
F

6038
1082
4956

6225
1066
5159

6151
1113
5038

6183
1017
5166

6355
1030
5325

6203
998
5205

nvmnt liceal
High school education

T
M
F

61914
21319
40595

62048
21035
41013

61620
20513
41107

60647
19820
40827

60255
19407
40848

59609
19019
40590

nvmnt profesional
Vocational education

T
M
F

6234
2769
3465

5643
2537
3106

5939
2521
3418

5129
2191
2938

2803
1169
1634

116
57
59

nvmnt postliceal i de maitri


Post high school and foremen
education
din care: / of which:
nvmnt de maistri
Foremen education

T
M
F

1099
307
792

888
224
664

1006
326
680

864
260
604

965
305
660

1124
338
786

T
M
F

26
10
16

18
11
7

10
3
7

29
15
14

12
8
4

13
7
6

nvmnt superior
Tertiary education

T
M
F

31543
18048
13495

30583
17149
13434

31964
18125
13839

31973
17855
14118

31103
16839
14264

29746
15841
13905

8.4

Absolvenii pe niveluri de educaie (nvmnt de zi, seral i cu frecven redus)


Graduates by level of education (full time, part-time and part-time attendance
education)

Anul colar / School year

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

nvmnt gimnazial
Secondary education
din care: feminin / of which: female

231842

219507

207798

204018

198981

114111

108294

102485

100346

97538

nvmnt liceal
High school education
din care: feminin / of which: female

185255

187576

218205

202113

204863

100122

100541

112982

103574

103544

nvmnt profesional
Vocational education
din care: feminin / of which: female

150187

133829

113084

100901

89805

nvmnt postliceal i de maitri


Post high school and foremen education
din care: feminin / of which: female
din care: /of which:
nvmnt de maitri
foremen education
din care: feminin / of which: female
nvmnt superior
Tertiary education
din care: feminin / of which: female

246

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

57322

50623

43175

38303

32259

15899

12660

12986

17574

19232

10462

8322

9660

11406

12845

1251

1172

1339

2909

2952

47

96

100

223

233

112244

125499

232885

214826

191291

65578

74459

151092

128010

118992

8.5

Populaia colar pe niveluri de educaie i tipuri de coli1)


School aged population by level of education and type of school1)
procente / percentage

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Preprimar (precolar)

14,5

14,5

14,2

14,4

15,1

15,9

Pre-primary (pre-school)

Primar (clase I-IV)

21,0

20,5

19,0

19,0

19,3

19,6

Primary (forms I-IV)

Secundar
Inferior (clase V-VIII)
Superior
General (liceu teoretic)
Tehnic / vocaional
liceu
profesional

44,9
21,5
23,4
8,2
15,2
8,9
6,3

43,5
20,5
23,0
8,1
14,9
9,3
5,6

42,4
20,3
22,1
7,8
14,3
9,5
4,8

41,2
19,7
21,5
7,8
13,7
9,5
4,2

41,5
19,9
21,6
7,8
13,8
11,2
2,6

42,2
20,4
21,8
8,0
13,8
12,5
1,3

Secondary
Lower (forms V-VIII)
Upper
General (theoretical high school)
Technical / vocational
high school
vocational

1,0
0,9
0,1

0,8
0,7
0,1

1,0
0,9
0,1

1,2
1,1
0,1

1,4
1,3
0,1

1,7
1,5
0,2

18,6
15,4
0,6
2,6

20,7
17,2
0,3
3,2

23,4
19,8
0,1
3,5

24,2
19,6
**)
4,6

22,7
17,6
**)
5,1

20,6
15,9
**)
4,7

Total

Post secundar
postliceal
de maitri
Teriar (superior)
de lung durat
de scurt durat (colegii)
postuniversitar
1)

Total

Post secondary
post high school
foremen
Tertiary (higher)
long-term
short-term (colleges)
postuniversity

Conform Clasificrii Internaionale Standard a Educaiei (CISE) - 1997. / According to International Standard Classification of Education
(ISCED) - 1997.

8.6

Gradul de cuprindere n nvmnt a populaiei de vrst colar


Enrolment rate for school aged population
procente / percentage

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

Total

76,0

77,3

79,7

79,6

78,7

77,6

Total

3 - 6 ani
7 - 10 ani
11 - 14 ani
15 - 18 ani
19 - 23 ani i peste

80,4
98,0
96,2
73,5
51,2

80,9
97,0
95,0
75,7
55,9

81,8
96,0
94,4
77,4
63,8

81,7
95,0
94,4
79,2
63,3

81,9
94,9
94,5
81,3
59,3

82,1
94,6
94,0
80,8
56,0

3 - 6 years
7 - 10 years
11 - 14 years
15 - 18 years
19 - 23 years and over

Masculin

74,1

75,3

77,2

77,4

76,8

76,0

Male

3 - 6 ani
7 - 10 ani
11 - 14 ani
15 - 18 ani
19 - 23 ani i peste

79,6
98,1
96,2
71,5
46,5

80,0
97,2
95,1
73,9
50,5

81,1
96,2
94,6
75,4
57,3

80,9
95,2
94,5
77,4
57,5

81,2
95,2
94,7
80,2
54,0

81,4
94,8
94,2
80,1
51,3

3 - 6 years
7 - 10 years
11 - 14 years
15 - 18 years
19 - 23 years and over

Feminin

78,0

79,5

82,3

82,0

80,7

79,3

Female

3 - 6 ani
7 - 10 ani
11 - 14 ani
15 - 18 ani
19 - 23 ani i peste

81,2
97,8
96,2
75,6
56,1

81,9
96,9
94,9
77,7
61,5

82,6
95,7
94,2
79,5
70,5

82,6
94,8
94,3
81,1
69,2

82,6
94,7
94,4
82,5
64,8

82,8
94,4
93,7
81,5
60,9

3 - 6 years
7 - 10 years
11 - 14 years
15 - 18 years
19 - 23 years and over

247

8.7

Elevii nscrii n nvmntul preuniversitar, dup studiul limbilor moderne


Pupils enrolled in pre-university education, by foreign language studied
numr / number

Prima limb modern


First foreign language
2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2619377
1483773
1056792
64936
5113
5062
3223
108
135
235
-

2541738
1513882
956428
59031
3737
5048
3163
74
132
230
13

2480878
1538900
877073
54405
2426
4427
3253
26
134
215
19

2413768
1562729
792784
48981
1748
4784
2385
26
127
204
-

2372518
1610931
707378
44250
2632
4891
2101
26
115
194
-

2313361
1619742
644927
39943
989
4784
2680
117
179
-

1516772
621616
738556
119213
23070
6048
8039
84
146

1550570
609992
789549
121681
15080
5438
8595
22
62
151

1632878
619765
863217
126400
9831
5680
7889
96
-

1631885
577506
909998
123160
6931
6268
7641
47
131
203

1673000
541896
988818
122627
5889
6152
7290
24
87
217

1682189
518541
1022121
121243
5313
6576
8062
24
54
255

nvmnt primar
Limba englez
Limba francez
Limba german
Limba rus
Limba spaniol
Limba italian
Limba greac
Limba japonez

583029
358312
207012
15189
872
1110
534
-

568073
368319
183797
13984
475
1155
327
16
-

517694
353121
150486
12558
355
951
223
-

516223
361865
141506
11567
220
857
208
-

509443
367974
129042
10883
304
1097
143
-

486907
358433
117078
9856
140
1092
308
-

7353
2688
3373
1068
143
19
62
-

9516
4215
4096
905
149
129
22

7678
2987
3630
935
32
94
-

8134
3176
4018
641
39
81
132
47

8023
2756
4147
984
25
71
16
24

5362
1922
2520
764
17
25
90
24

nvmnt gimnazial
Limba englez
Limba francez
Limba german
Limba rus
Limba spaniol
Limba italian
Limba portughez

948881
513834
401718
28147
2729
1587
866
-

911756
516732
365339
25116
1941
1601
1027
-

914039
538883
346930
24560
990
1513
1163
-

882938
545879
311931
21819
799
1586
924
-

863036
559737
279413
20457
864
1608
957
-

850605
571735
257436
18260
510
1483
1181
-

913263
388004
429565
72017
18156
3079
2420
22

877855
361845
430764
68393
11748
2736
2355
14

878373
349596
447875
68152
7452
3039
2250
9

848445
316713
457196
64998
4686
2837
2000
15

827324
285721
470829
62836
3443
2719
1776
-

814023
267546
475652
62620
3585
2719
1901
-

Secondary education
English language
French language
German language
Russian language
Spanish language
Italian language
Portuguese language

nvmnt liceal
Limba englez
Limba francez
Limba german
Limba rus
Limba spaniol
Limba italian
Limba greac
Limba japonez
Limba portughez
Limba turc

767439
442453
305887
15041
862
1433
1285
108
135
235
-

780925
473634
289878
13457
909
1599
1015
58
132
230
13

791348
497245
277786
12528
882
1568
945
26
134
215
19

784361
517163
252001
11530
599
1803
908
26
127
204
-

837665
579417
243144
10700
1353
1824
892
26
115
194
-

866543
613988
238735
10149
301
2127
947
117
179
-

564023
219183
290161
43315
4459
2832
3865
62
146

629281
231799
337000
49986
3093
2399
4805
48
151

708341
251932
391705
55217
2226
2338
4836
87
-

737825
243489
429356
54902
2134
3068
4557
116
203

813978
245913
500113
57052
2372
3099
5125
87
217

847409
244667
534296
56897
1711
3636
5893
54
255

High school education


English language
French language
German language
Russian language
Spanish language
Italian language
Greek language
Japanese language
Portuguese language
Turkish language

nvmnt profesional
Limba englez
Limba francez
Limba german
Limba rus
Limba spaniol
Limba italian

278278
134893
136003
5667
650
918
147

245526
125540
112912
5847
412
693
122

215919
115395
95810
4066
199
395
54

185745
101726
79976
3331
130
538
44

112524
64170
46354
1541
72
362
25

52881
31309
20785
681
82
24

27710
11549
12761
2488
312
28
572

30909
11930
16168
2204
88
132
387

35881
15009
18356
1936
121
160
299

35270
13813
18043
2468
72
282
592

21501
7377
12020
1608
49
263
184

12828
4203
7706
702
137
80

Vocational education
English language
French language
German language
Russian language
Spanish language
Italian language

41750
34281
6172
892
14
391

35458
29657
4502
627
672

41878
34256
6061
693
868

44501
36096
7370
734
301

49850
39633
9425
669
39
84

56425
44277
10893
997
38
220

4423
192
2696
325
90
1120

3009
203
1521
193
2
42
1048

2605
241
1651
160
143
410

2211
315
1385
151
360

2174
129
1709
147
189

2567
203
1947
260
59
98

Post high school and


foremen education
English language
French language
German language
Russian language
Spanish language
Italian language

Total
Limba
Limba
Limba
Limba
Limba
Limba
Limba
Limba
Limba
Limba

englez
francez
german
rus
spaniol
italian
greac
japonez
portughez
turc

nvmnt postliceal
i de maitri
Limba englez
Limba francez
Limba german
Limba rus
Limba spaniol
Limba italian

248

A doua limb modern


Second foreign language

Total
English language
French language
German language
Russian language
Spanish language
Italian language
Greek language
Japanese language
Portuguese language
Turkish language
Primary education
English language
French language
German language
Russian language
Spanish language
Italian language
Greek language
Japanese language

249

8.8

nvmntul preuniversitar, dup limba de predare1)


(nvmnt de zi, seral i cu frecven redus)
Pre-university education, by teaching language1)
(full time, part-time and part-time attendance education)
2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

COPII I ELEVI NSCRII


CHILDREN AND PUPILS ENROLLED
nvmnt precolar
Limba romn
Limba maghiar
Limba german
Limba srb
Limba ucrainean
Limba slovac
Limba ceh
Limba bulgar
Limba croat
Limba romanes

648338
600920
41104
5408
276
236
227
16
20
97
34

648862
601137
41280
5417
272
280
219
28
81
94
54

650324
603025
41054
5122
235
320
259
29
78
127
75

652855
605635
41184
4975
252
309
253
22
60
87
78

666123
617934
41857
5356
224
309
226
22
47
73
75

673736
624092
42747
5982
144
298
251
12
62
75
73

1900561
1793992
96266
8977
287
159
661
50
42
48
79
-

1842208
1737450
93944
9551
353
138
626
53
40
53
-

1789693
1685749
92816
9981
247
115
587
55
52
91
-

1752335
1649578
91732
9803
238
123
549
46
57
209
-

1719676
1617465
90930
10147
198
115
529
38
69
185
-

1691441
1589012
90779
10180
176
125
514
33
75
189
358

Primary and secondary


education
Romanian language
Hungarian language
German language
Serbian language
Ukrainian language
Slovakian language
Czech language
Croatian language
Romanes language
Turkish language
English language

nvmnt liceal
Limba romn
Limba maghiar
Limba german
Limba srb
Limba ucrainean
Limba slovac
Limba croat
Limba bulgar
Limba engleza

767439
731769
30876
4101
131
208
164
57
133
-

780925
745414
30968
3776
122
201
183
50
211
-

791348
755562
31559
3528
114
198
220
80
87
-

784361
748540
31616
3417
107
269
236
83
93
-

837728
799905
33563
3373
112
307
292
78
98
-

866543
826705
35452
3420
106
281
285
67
94
133

High school education


Romanian language
Hungarian language
German language
Serbian language
Ukrainian language
Slovakian language
Croatian language
Bulgarian language
English language

nvmnt profesional
Limba romn
Limba maghiar

284412
274273
10139

250383
240507
9876

220335
211565
8770

189254
181945
7309

115445
111224
4221

54538
52798
1740

43617
42105
1512

37697
36545
1152

45528
44426
1102

55089
53821
1268

62575
61390
1185

69967
68591
1376

2821
2792
29

2693
2664
29

4534
4534
-

6319
6319
-

6315
6315
-

6108
6108
-

nvmnt primar
i gimnazial
Limba romn
Limba maghiar
Limba german
Limba srb
Limba ucrainean
Limba slovac
Limba ceh
Limba croat
Limba romanes
Limba turc
Limba engleza

nvmnt postliceal
i de maitri
Limba romn
Limba maghiar
din care:
nvmnt de maitri
Limba romn
Limba maghiar

1) Limba romn i limba minoritilor naionale. / Romanian language and language of national minorities.

250

Pre-school education
Romanian language
Hungarian language
German language
Serbian language
Ukrainian language
Slovakian language
Czech language
Bulgarian language
Croatian language
Romanes language

Vocational education
Romanian language
Hungarian language
Post high school and
foremen education
Romanian language
Hungarian language
of which:
Foremen education
Romanian language
Hungarian language

8.8

nvmntul preuniversitar, dup limba de predare1)


(nvmnt de zi, seral i cu frecven redus) - continuare
Pre-university education, by teaching language1)
(full time, part-time and part-time attendance education) - continued
2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

PERSONAL DIDACTIC
TEACHING STAFF
nvmnt precolar
Limba romn
Limba maghiar
Limba german
Limba srb
Limba ucrainean
Limba slovac
Limba ceh
Limba bulgar
Limba croat
nvmnt primar
i gimnazial
Limba romn
Limba maghiar
Limba german
Limba srb
Limba ucrainean
Limba slovac
Limba ceh
Limba croat
Limba romanes
Limba turc
nvmnt liceal
Limba romn
Limba maghiar
Limba german
Limba srb
Limba ucrainean
Limba slovac
Limba croat
Limba bulgar
nvmnt profesional
Limba romn
Limba maghiar
nvmnt postliceal
i de maitri
Limba romn
Limba maghiar
din care:
nvmnt de maitri
Limba romn

35755
33552
2085
93
4
5
13
1
1
1

36555
34350
2073
91
10
6
13
2
6
4

37348
35083
2138
80
10
7
14
2
7
7

38253
35969
2146
89
13
9
15
2
5
5

38322
36004
2185
92
9
9
13
2
3
5

37353
35088
2137
94
6
8
9
1
5
5

Pre-school education
Romanian language
Hungarian language
German language
Serbian language
Ukrainian language
Slovakian language
Czech language
Bulgarian language
Croatian language

144489
137449
6699
248
29
3
50
11

141601
134503
6727
286
27
4
53
1
-

138972
132202
6424
273
10
3
59
1
-

138560
131455
6685
309
16
2
55
1
37
-

135231
128411
6451
295
10
2
47
1
14
-

118802
112490
6001
262
2
36
1
10
-

Primary and secondary


education
Romanian language
Hungarian language
German language
Serbian language
Ukrainian language
Slovakian language
Czech language
Croatian language
Romanes language
Turkish language

61914
59210
2399
196
16
14
29
30
20

62048
59474
2292
181
16
13
29
23
20

61620
58974
2401
167
21
14
31
12
-

60647
57893
2479
177
21
17
35
25
-

60255
57519
2473
186
19
16
35
7
-

59609
56929
2420
175
19
18
39
9
-

High school education


Romanian language
Hungarian language
German language
Serbian language
Ukrainian language
Slovakian language
Croatian language
Bulgarian language

6234
6182
52

5643
5563
80

5939
5865
74

5129
5098
31

2803
2790
13

116
116
-

1099
1083
16

888
863
25

1006
994
12

864
850
14

965
959
6

1124
1121
3

26
26

18
18

10
10

29
29

12
12

13
13

Vocational education
Romanian language
Hungarian language
Post high school and
foremen education
Romanian language
Hungarian language
of which:
Foremen education
Romanian language

1) Limba romn i limba minoritilor naionale. / Romanian language and language of national minorities.

251

8.9

nvmntul liceal, pe profiluri


(nvmnt de zi, seral i cu frecven redus)
High school education, by profile
(full time, part-time and part-time attendance education)
2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

1410

1421

1426

1444

1638

1643

554

557

558

560

554

554

455

469

483

487

605

589

44

35

23

22

53

56

17

15

12

10

10

17

14

15

18

20

17

125

130

136

150

171

188

30

30

28

27

25

25

45

45

45

45

45

45

32

33

34

34

33

33

73

74

75

73

74

76

11

12

13

14

41

45

Elevi nscrii / Pupils enrolled

767439

780925

791348

784361

837728

866543

Licee i colegii teoretice1)


Theoretical high schools and colleges1)
Licee industriale2)
Industrial high schools2)
Licee agricole
Agricultural high schools
Licee silvice
Sylvicultural high schools
Licee agromontane
Agromountain high schools
Licee veterinare
Veterinary high schools
Licee economice i administrative
Economic and administrative high schools
coli normale
Pedagogical schools
Licee de art
Art high schools
Licee cu program de educaie fizic
Sports high schools
Licee militare
Military high schools
Seminarii teologice
Theological seminaries
Licee speciale
Special high schools

368821

361917

355586

352739

344449

338829

228091

250510

265127

258273

297941

313110

9550

7531

6583

7680

11368

13729

7551

6276

5186

3913

4156

3738

3707

2996

2672

1989

2248

2657

4544

3625

3616

4508

5016

5363

90468

96661

104674

109797

126220

139529

10540

8812

6947

5463

4748

5639

14111

13931

13522

13588

13778

13915

14828

14418

13863

13947

14324

14761

1629

1434

1358

1202

1227

1289

12869

12188

11552

10242

10190

10294

730

626

662

1020

2063

3690

Licee / High schools


Licee i colegii teoretice1)
Theoretical high schools and colleges1)
Licee industriale2)
Industrial high schools2)
Licee agricole
Agricultural high schools
Licee silvice
Sylvicultural high schools
Licee agromontane
Agromountain high schools
Licee veterinare
Veterinary high schools
Licee economice i administrative
Economic and administrative high schools
coli normale
Pedagogical schools
Licee de art
Art high schools
Licee cu program de educaie fizic
Sports high schools
Licee militare
Military high schools
Seminarii teologice
Theological seminaries
Licee speciale
Special high schools

1) Inclusiv liceele de informatic. / Including the informatics high schools.


2) Inclusiv liceele de metrologie. / Including the metrology high schools.

252

8.9

nvmntul liceal, pe profiluri


(nvmnt de zi, seral i cu frecven redus) - continuare
High school education, by profile
(full time, part-time and part-time attendance education) - continued

Absolveni / Graduates

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010 2010/2011

185255

187576

218205

202113

204863

90250

90311

91252

89138

86350

52297

54520

79916

68289

74001

2511

2235

1978

1883

2242

2239

2044

1710

1098

862

955

1128

995

614

352

3)

Licee i colegii teoretice1)


Theoretical high schools and colleges1)
Licee industriale2)
Industrial high schools2)
Licee agricole
Agricultural high schools
Licee silvice
Sylvicultural high schools
Licee agromontane
Agromountain high schools
Licee veterinare
Veterinary high schools
Licee economice i administrative
Economic and administrative high schools
coli normale
Pedagogical schools
Licee de art
Art high schools
Licee cu program de educaie fizic
Sports high schools
Licee militare
Military high schools
Seminarii teologice
Theological seminaries
Licee speciale
Special high schools

1911

1772

728

742

1057

21716

22019

27734

28535

29369

2665

2636

2518

2326

1053

3435

3561

3472

3224

3300

3621

3771

3747

3283

3386

461

360

435

318

280

3014

3071

3530

2427

2468

180

148

190

236

143

Personal didactic / Teaching staff

61914

62048

61620

60647

60255

59609

Licee i colegii teoretice1)


Theoretical high schools and colleges1)
Licee industriale2)
Industrial high schools2)
Licee agricole
Agricultural high schools
Licee silvice
Sylvicultural high schools
Licee agromontane
Agromountain high schools
Licee veterinare
Veterinary high schools
Licee economice i administrative
Economic and administrative high schools
coli normale
Pedagogical schools
Licee de art
Art high schools
Licee cu program de educaie fizic
Sports high schools
Licee militare
Military high schools
Seminarii teologice
Theological seminaries
Licee speciale
Special high schools

22156

22290

22012

21987

20988

20617

25361

25719

26019

25017

24587

23857

1809

1452

802

820

923

999

747

652

485

364

322

213

94

73

62

80

531

441

511

623

677

669

4866

5177

5679

5872

6167

6528

1414

1362

1246

1161

1057

1025

2297

2424

2407

2347

2578

2555

1293

1253

1260

1175

1150

1045

110

107

99

94

88

85

973

897

931

959

1036

1072

263

201

169

228

620

864

1) Inclusiv liceele de informatic. / Including the informatics high schools.


2) Inclusiv liceele de metrologie. / Including the metrology high schools.
3) Anul colar 2010/2011 se ncheie dup examenul de corigen din toamn. / 2010/2011 school year ends after the autumn second

examination.

253

8.10

nvmntul profesional, postliceal i de maitri,


pe tipuri de coli i profiluri de pregtire
Vocational, post high school and foremen education,
by type of school and training profile
Elevi nscrii / Pupils enrolled
2005/
2006

coli profesionale
Vocational schools

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

274041 240924 211345 181048 109847 51029 146429 130863 110597 98529 87731

Construcii de maini
Engineering
Electrotehnic i
electronic
Electrotechnics
and electronics

66068 55392 46740 41022 22642

6772 32631 27719 21885 19224 17882

30650 26995 23595 19174

3778 15360 13618 11450 10143

9986

8413

Mine
Mines

137

16

126

14

Petrol
Oil

1471

991

762

813

696

507

896

578

440

456

508

Metalurgie
Metallurgy

148

59

54

39

63

20

84

33

43

31

51

Energetic
Energy

1744

1413

983

674

297

229

1147

844

674

489

267

Chimie industrial
Industrial chemistry

2957

2569

2313

1890

1072

385

1531

1361

1265

1203

892

Materiale de construcii
Construction materials

1455

1202

878

629

452

137

676

590

454

352

365

19039 17270 16703 14728

8884

4059

9655

8909

8063

7795

6898

15383 13431 11280

9113

5148

2129

7896

7286

5781

4736

3982

15299 13730 12235 10174

9886

9222 12445 10822

9534

7885

7589

Construcii-montaj
Assembly-construction
Exploatarea i
industrializarea lemnului
Wood exploitation
and processing
Transporturi
Transport
Pot i telecomunicaii
Post and telecommunications

321

172

110

63

459

262

290

158

96

Industrie alimentar
Food industry

12525 11908 10960

9808

6074

2924

6793

6396

5938

5504

4874

Industrie uoar
Light industry

34738 26768 21087 15751

8938

3357 18212 14421 10892

8187

6708

484

274

Poligrafie
Poligraphy

664

626

554

416

243

157

425

389

288

262

160

Gospodrirea apelor
Water management

124

109

25083 22203 18457 14710

8364

3667 11545 11416

9280

7392

6351

Agricultur
Agriculture
Silvicultur
Forestry

3251

3394

3083

2245

1272

462

1759

1779

1646

1434

1078

592

543

399

317

154

50

381

300

253

200

140

1773

1569

2083

2331

1352

531

899

896

981

1204

1131

Comer
Trade

10600 11415 11064 11001

6750

3206

5407

5960

5735

5909

5829

Alimentaie public
Public catering

23693 22640 21654 20092 13178

Teologie
Theology
Turism
Tourism

Industrie mic i
prestri servicii
Small-sized industry
and rendering services
Industrie
Industry

254

2006/
2007

Absolveni / Graduated

6355 14015 13077 11976 12151 11061

6163

6516

6140

5949

4265

2999

3978

4193

3729

3814

3456

21

20

8.10

nvmntul profesional, postliceal i de maitri,


pe tipuri de coli i profiluri de pregtire - continuare
Vocational, post high school and foremen education,
by type of school and training profile - continued
Elevi nscrii / Pupils enrolled

Absolveni / Graduated

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

coli profesionale
speciale
10371
Special vocational schools

9459

8990

8206

5598

3509

3758

2966

2487

2372

2074

1277

1458

1173

1098

807

488

335

387

240

262

278

40

18

21

16

12

10

10

12

10

2123

1774

1677

1420

908

670

823

520

452

431

336

1050

1099

1179

1103

800

437

325

336

334

262

327

Transporturi
Transport

263

115

66

45

18

27

144

77

48

33

13

Industrie alimentar
Food industry

271

250

334

315

216

192

72

74

85

86

28

3300

2872

2691

2382

1600

887

1174

918

796

720

604

359

312

305

265

173

121

134

88

90

111

70

59

72

132

150

117

97

28

25

14

27

59

1140

1010

950

1016

734

438

492

420

312

292

268

434

401

354

225

173

102

191

95

65

50

41

29

37

29

17

10

17

nvmnt general
General education

36

88

152

32

12

41

74

30

Turism
Tourism

41

Construcii de maini
Engineering
Electrotehnic i electronic
Electrotechnics and electronics
Chimie industrial
Industrial chemistry
Materiale de construcii
Construction materials
Construcii-montaj
Assembly-construction
Exploatarea i
industrializarea lemnului
Wood exploitation
and processing

Industrie uoar
Light industry
Agricultur
Agriculture
Comer
Trade
Alimentaie public
Public catering
Industrie mic i
prestri servicii
Small-sized industry and
rendering services
Poligrafie
Poligraphy

coli postliceale
Post high schools

40578 34772 40759 48546 56063 63676 14579 11398 11567 14565 16204

Construcii de maini
Engineering

309

215

363

584

507

574

97

124

44

258

223

Electrotehnic i electronic
Electrotechnics and electronics

78

65

160

281

258

225

27

23

134

110

Mine
Mines

21

18

Petrol
Oil

41

40

Geologie
Geology

86

89

122

161

147

121

31

32

33

63

64

255

8.10

nvmntul profesional, postliceal i de maitri,


pe tipuri de coli i profiluri de pregtire - continuare
Vocational, post high school and foremen education,
by type of school and training profile - continued
Elevi nscrii / Pupils enrolled
2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

54

36

93

93

27

33

Chimie industrial
Industrial chemistry

55

101

136

40

Materiale de construcii
Construction materials

15

15

15

15

15

15

15

301

331

786

1086

1082

996

87

152

106

434

431

200

147

171

269

235

271

116

59

12

111

89

Transporturi
Transport

619

364

731

1291

1450

1316

208

169

106

537

622

Pot i telecomunicaii
Post and telecommunications

401

243

467

510

455

481

141

121

98

300

142

Industrie alimentar
Food industry

771

359

665

881

959

929

313

173

134

400

378

Industrie uoar
Light industry

227

118

164

239

242

245

105

77

10

97

77

Poligrafie
Polygraphy

27

26

Agricultur
Agriculture

41

337

442

415

437

15

206

152

Silvicultur
Forestry

1236

502

357

533

927

970

590

443

178

164

385

Comer
Trade

1913

1041

1191

1408

1283

1030

769

539

253

564

594

2969

1337

564

519

415

450

1240

689

123

233

171

Turism
Tourism

633

289

646

1231

1142

1181

266

156

89

544

460

Servicii
Services

1328

1036

1437

1636

1335

1206

635

450

532

716

652

Informatic
Informatics

1616

759

668

1053

1204

1154

684

363

141

374

449

26677 26982 31183 35554 43044 51009

8664

7358

9252

Energetic
Energy

Arhitectur, sistematizare
i construcii-montaj
Architecture, arrangement
and assembly-construction
Exploatarea i
industrializarea lemnului
Wood exploitation
and processing

Finane, contabilitate,
administrativ
Finances, accountancy,
administrative

Sanitar
Sanitary

256

Absolveni / Graduated

9102 10835

Cultur
Culture

127

111

57

124

138

126

19

54

46

46

52

nvmnt
Education

228

305

229

207

260

170

91

181

144

90

103

Asisten social
Social assistance

487

117

18

39

11

279

124

14

Altele
Others

188

347

428

392

345

541

91

111

251

178

118

8.10

nvmntul profesional, postliceal i de maitri,


pe tipuri de coli i profiluri de pregtire - continuare
Vocational, post high school and foremen education,
by type of school and training profile - continued
Elevi nscrii / Pupils enrolled

Absolveni / Graduated

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

coli postliceale speciale


Special post high schools

218

232

235

224

197

183

69

90

80

100

76

Sanitar
Sanitary

167

177

181

163

156

142

51

59

68

69

51

Cultur
Culture

19

21

nvmnt
Education

10

10

15

30

14

15

10

14

14

Servicii
Services

22

24

39

31

27

26

12

12

12

17

11

2821

2693

4534

6319

6315

6108

1251

1172

1339

2909

2952

542

454

908

1466

1593

1463

261

172

252

631

756

Electronic i electrotehnic
260
Electronics and electrotechnics

277

470

641

677

676

147

97

168

276

337

coli de maitri
Foremen schools
Construcii de maini
Engineering

Mine
Mines

14

61

129

13

Petrol
Oil

97

121

175

229

203

143

48

62

52

116

107

Metalurgie
Metallurgy

132

93

193

200

99

69

87

25

60

140

60

Energetic
Energy

477

445

622

821

867

1043

230

217

225

380

388

Chimie industrial
Industrial chemistry

101

111

112

143

104

18

27

66

37

45

48

Materiale de construcii
Construction materials

32

30

29

Construcii-montaj
Assembly-construction

348

411

1090

1590

1387

1334

118

145

237

811

633

135

134

236

202

128

110

53

63

70

132

85

654

588

611

747

894

785

267

267

238

276

408

36

72

48

85

28

16

29

29

54

136

131

120

29

47

70

27

72

123

133

27

44

Exploatarea i
industrializarea lemnului
Wood exploitation
and processing
Transporturi
Transport
Industria alimentar
Food industry
Industria uoar
Light industry
Agricultur
Agriculture

257

8.11

nvmntul special
Special education
Din care: n nvmntul

Anii colari

Precolar
Pre-school

Primar i gimnazial
Primary and secondary

Liceal
High school

Profesional
Vocational

Postliceal i de maitri
Post high school and foremen

School years

2005/2006

coli
Elevi nscrii
din care: feminin
Personal didactic
din care: feminin

190
32531
12770
7988
6354

20
1897
847
393
388

126
19315
7378
6038
4956

11
730
371
263
175

33
10371
4067
1292
834

218
107
2
1

Schools
Pupils enrolled
of which: female
Teaching staff
of which: female

2005/2006

2006/2007

coli
Elevi nscrii
din care: feminin
Personal didactic
din care: feminin

174
30163
11851
8157
6539

9
1767
779
453
443

125
18079
6980
6225
5159

12
626
301
201
133

28
9459
3688
1278
804

232
103
-

Schools
Pupils enrolled
of which: female
Teaching staff
of which: female

2006/2007

2007/2008

coli
Elevi nscrii
din care: feminin
Personal didactic
din care: feminin

176
28828
11216
8068
6447

13
2080
912
523
508

122
16861
6433
6151
5038

13
662
320
169
114

28
8990
3444
1225
787

235
107
-

Schools
Pupils enrolled
of which: female
Teaching staff
of which: female

2007/2008

2008/2009

coli
Elevi nscrii
din care: feminin
Personal didactic
din care: feminin

172
27654
10702
8150
6612

14
2156
881
583
567

113
16048
6077
6183
5166

14
1020
527
228
157

31
8206
3109
1147
717

224
108
9
5

Schools
Pupils enrolled
of which: female
Teaching staff
of which: female

2008/2009

2009/2010

coli
Elevi nscrii
din care: feminin
Personal didactic
din care: feminin

170
26313
9974
8059
6619

13
2147
798
591
572

105
16308
6089
6355
5325

41
2063
874
620
407

11
5598
2115
493
315

197
98
-

Schools
Pupils enrolled
of which: female
Teaching staff
of which: female

2009/2010

2010/2011

coli
Elevi nscrii
din care: feminin
Personal didactic
din care: feminin

166
25862
9769
7763
6430

11
2139
801
587
563

106
16341
6077
6203
5205

45
3690
1554
864
606

4
3509
1253
109
56

183
84
-

Schools
Pupils enrolled
of which: female
Teaching staff
of which: female

2010/2011

8.12

nvmntul superior, pe localiti


(nvmnt de zi, seral, cu frecven redus i deschis la distan)
Tertiary education, by locality
(full time, part-time, part-time attendance education and learning at distance)
Instituii de nvmnt superior
Tertiary education institutions

Localiti

Total
Bucureti
Iai
Cluj-Napoca
Timioara
Craiova
Braov
Galai
Ploieti
Trgu Mure
Petroani
Sibiu
Piteti

258

Of which: in education

Total

Faculti
Faculties
2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

Studeni nscrii
Students enrolled
2009/
2010

2010/
2011

2005/
2006

2006/
2007

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

107

104

106

106

108

108

770

755

631

617

624

629

716464 785506 907353 891098 775319 673001 31543 30583 31964 31973 31103 29746

Total

34
11
10
8
3
3
2
1
4
1
4
2

34
10
10
8
3
3
3
1
4
1
4
2

35
10
10
8
3
3
2
1
4
1
4
2

35
10
10
8
3
3
2
1
4
1
4
2

33
11
10
8
3
3
2
1
4
1
4
2

33
11
10
8
3
3
2
1
4
1
4
2

184
65
56
50
26
28
24
6
16
4
27
16

184
59
58
50
26
26
24
6
18
4
29
16

169
51
52
47
24
25
19
5
16
3
21
14

167
51
51
46
23
23
20
5
15
3
19
14

165
51
50
45
23
23
19
5
15
3
21
14

170
50
50
43
23
25
19
5
15
3
21
14

253247
60686
65691
45750
30700
32109
18303
10450
11641
5187
22569
17377

Bucharest
Iai
Cluj-Napoca
Timioara
Craiova
Braov
Galai
Ploieti
Trgu Mure
Petroani
Sibiu
Piteti

302248
60102
66033
48541
33431
37538
19757
10100
11313
4950
26816
16590

2007/
2008

389517
62875
67982
50587
37634
49869
21006
9607
11757
5547
25884
17579

2008/
2009

Personal didactic
Teacing staff

388161
60226
61487
47487
37650
60519
20363
8262
11425
5395
25221
15515

2009/
2010

285720
58418
60371
42259
35667
58976
20117
8569
11654
4812
24211
13845

2010/
2011

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

222047 11045 10393 11280 11164 10707 10087


55557
3548
3394
3345
3302
3316
3203
57595
3525
3469
3561
3749
3932
3862
39139
2875
2848
3036
3072
2306
2189
29956
1409
1378
1381
1421
1462
1405
45992
1091
1100
1091
1072
1018
926
17765
737
695
689
664
677
667
8246
364
367
364
358
366
351
11705
634
657
659
685
784
735
4311
207
207
213
209
211
203
22077
806
785
801
853
883
848
12291
532
552
570
585
555
525

Localities

259

8.12
Localiti

nvmntul superior, pe localiti


(nvmnt de zi, seral, cu frecven redus i deschis la distan) - continuare
Tertiary education, by locality
(full time, part-time, part-time attendance education and learning
at distance) - continued
Instituii de nvmnt superior
Tertiary education institutions
2005/
2006

Baia Mare
Reia
Hunedoara
Constana
Suceava
Oradea
Bacu
Arad
Brila
Rmnicu Vlcea
Alba Iulia
Satu Mare
Bistria
Buzu
Trgovite
Trgu Jiu
Drobeta-Turnu Severin
Botoani
Blaj
Deva
Lugoj
Marghita
Bile Herculane
Caransebe
Sfntu Gheorghe
Gheorghieni
Focani
Beiu
Nsud
Clrai
Sighetu Marmaiei
Piatra Neam
Zalu
Cmpulung
Vatra Dornei
Brlad
Aiud
Trgu Secuiesc
Odorheiu Secuiesc
Miercurea Ciuc
Toplia
Slobozia
Amara
Giurgiu
Crevedia
Slatina
Alexandria
Sebi
Sighioara
Cmpina
Cernica
Roman

260

2
1
5
1
4
2
2
2
1
2
1
1
-

Faculti
Faculties

Studeni nscrii
Students enrolled
2008/
2009

2009/
2010

Personal didactic
Teacing staff

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2010/
2011

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

Localities

2
1
4
1
4
2
2
2
1
1
1
-

2
1
5
1
4
2
2
2
1
1
1
1
-

2
1
5
1
4
2
2
2
1
1
1
1
-

2
1
5
1
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

2
1
5
1
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

11
2
3
32
12
27
8
25
4
7
9
8
8
3
12
13
7
2
4
3
3
1
2
1
3
2
3
2
2
5
3
4
5
3
1
2
2
2
3
1
2
1
2
5
3
1
3
1
-

11
2
3
32
12
27
9
24
4
6
7
7
7
3
12
10
7
1
4
2
3
1
1
3
2
2
2
2
4
3
4
5
2
1
1
1
2
2
3
1
2
1
2
4
5
2
3
1
-

11
2
2
30
9
24
8
23
3
3
7
4
2
1
9
7
6
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
4
1
1
1
-

11
2
2
28
9
23
9
23
3
3
7
5
2
1
9
7
5
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
-

10
2
1
29
9
25
9
24
3
5
7
6
2
1
9
7
5
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
1
2
3
1
1
1
2

10
2
1
29
9
25
9
24
3
5
7
6
2
1
8
7
5
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
3
2
1
2
3
1
1
1
2

6214
3745
1089
29928
9909
22929
7872
15851
2142
3007
6383
762
839
401
8887
6909
4000
92
447
1831
998
72
210
130
840
324
327
260
196
634
337
332
316
788
79
34
72
81
1195
11
346
269
189
522
540
210
76
129
-

6299
3892
1082
32701
10373
23100
8235
21082
2310
3191
5857
788
787
291
8557
6431
3891
199
466
262
985
25
47
895
305
133
105
183
397
396
613
347
124
206
34
39
128
156
1159
10
150
109
199
577
503
365
52
51
-

6385 5783 5383 5236


4195 3845 3415 3077
1168 1157
944
930
38915 40093 36860 38120
11039 9947 9796 9299
22075 21013 19182 17497
8464 7512 7468 6792
21997 20076 19224 23616
2412 2021 1830 1444
3176 2709 6060 4514
5189 4780 4898 4645
1084 1348 1939 1776
1041 1282 1355 1241
206
222
224
306
8102 7834 7998 7519
7106 6307 5749 5215
3879 3176 2960 2611
218
361
293
298
691
599 2361
703
257
145
151
109
1007
946 1006
857
1174
962
804
860
255
315
224
188
200
164
141
536
311
191
296
439
391
499
467
797
516
499
500
492
760
845
867
783
394
425
428
425
276
151 4137 2173
162
143
121
51
39
16
189
253
66
144
292
456
193
358
1212 1025
971
940
315
290
66
259
203
216
239
655
730
557
690
952
686
607
559
510
401
313
222
38
31
28
13
252
236
251
240
102
76

204
93
60
1002
318
1487
270
565
40
35
173
337
144
7
23
12
-

195
101
61
990
324
1461
278
569
44
40
164
337
141
4
7
22
-

213
109
56
1021
327
1418
317
723
39
39
171
329
146
19
5
22
20
-

215
110
56
1023
355
1421
304
565
35
50
176
320
150
8
5
26
20
-

219
121
59
985
364
1446
297
565
32
40
181
19
327
151
9
5
30
19
17

210
109
57
957
342
1382
287
576
31
43
190
17
321
145
3
27
9
20
19

Baia Mare
Reia
Hunedoara
Constana
Suceava
Oradea
Bacu
Arad
Brila
Rmnicu Vlcea
Alba Iulia
Satu Mare
Bistria
Buzu
Trgovite
Trgu Jiu
Drobeta-Turnu Severin
Botoani
Blaj
Deva
Lugoj
Marghita
Bile Herculane
Caransebe
Sfntu Gheorghe
Gheorghieni
Focani
Beiu
Nsud
Clrai
Sighetu Marmaiei
Piatra Neam
Zalu
Cmpulung
Vatra Dornei
Brlad
Aiud
Trgu Secuiesc
Odorheiu Secuiesc
Miercurea Ciuc
Toplia
Slobozia
Amara
Giurgiu
Crevedia
Slatina
Alexandria
Sebi
Sighioara
Cmpina
Cernica
Roman

261

8.13

nvmntul superior, pe grupe de specializri


(nvmnt de zi, seral, cu frecven redus i deschis la distan)
Tertiary education, by group of specializations
(full time, part-time, part-time attendance education and learning at distance)

Grupe de specializri

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

STUDENI NSCRII - total

716464

785506

907353

891098

775319

673001

STUDENTS ENROLLED - total

nvmnt
nvmnt
nvmnt
nvmnt

518997
2602
60874
133991

539174
1115
68013
177204

555975
1132
89335
260911

516468
1616
93842
279172

562105
1626
132654
78934

513491
995
94239
64276

Full time education


Part-time education
Part-time attendance education
Learning at distance

164736
149431
101343
96151
541
541
1728
1411
59387
57241
19041
18536
5339
5234
975
975
3805
3644
10527
8569
5674
5150
23651
22445
21235
14690
16966
10449
4269
4241
4233
3625
8600
7370

170921
150814
102151
93674
452
452
1490
1257
58927
56525
18193
17401
4740
4623
946
946
2691
2641
10459
7793
5423
4690
26398
25030
22737
15568
18551
11395
3869
3856
4541
3793
9671
8059

178258
153970
122100
105671
397
397
1837
1518
41502
39839
18497
17471
4008
3952
836
836
959
959
11964
9202
42100
31497
5376
4317
28187
26227
14474
11661
10525
7712
3949
3949
4614
3741
3507
2353

188660
159901
128328
108239
513
513
2579
1986
42719
40478
19209
17836
4109
4109
727
727
659
659
13199
9429
44614
32502
6361
4835
32250
29620
13385
10740
9547
6902
3838
3838
4691
3799
3645
2668

168863
141027
111756
92006
401
401
2259
1930
36897
34545
16040
14767
3046
3046
514
514
432
432
12370
7943
39797
28428
5778
4198
30093
27486
11692
9477
7760
5545
3932
3932
3674
2921
5870
4939

160432
138174
108183
92166
377
377
2214
1925
35760
33539
15838
14705
2997
2997
413
413
392
392
11100
7593
39092
30225
5458
4136
28861
26890
10822
9295
6788
5261
4034
4034
3387
2710
3721
2977

Medico-farmaceutice
din care: nvmnt de zi
Medicin uman2)
din care: nvmnt de zi
Farmacie
din care: nvmnt de zi

36422
36422
31433
31433
4989
4989

40028
40028
34104
34104
5924
5924

41398
41398
34769
34769
6629
6629

47758
47758
39970
39970
7788
7788

50059
50059
41330
41330
8729
8729

54375
54375
45038
45038
9337
9337

Medicine and pharmacy


of which: full time education
Human medicine2)
of which: full time education
Pharmacy
of which: full time education

tiine economice
din care: nvmnt de zi

221619
129204

242330
139547

294417
146792

281421
121694

223961
144388

170217
112593

Economics
of which: full time education

tiine juridice
din care: nvmnt de zi

63586
32538

82696
33876

116538
35694

127399
38123

112621
47291

96148
47758

Law science
of which: full time education

Universitar-pedagogice
din care: nvmnt de zi
Filologie3)
din care: nvmnt de zi
Istorie-Filosofie4)
din care: nvmnt de zi
Geografie
din care: nvmnt de zi

218860
161440
49751
35782
27889
23594
15900
12950

238711
165211
48722
37682
25775
21747
19443
13793

265624
168394
53630
37280
25029
20561
18313
13501

235923
140358
40321
29066
22484
18194
15897
10836

210126
170463
40038
32983
16249
14868
11701
10351

182442
151860
36044
30776
15765
14539
11259
10273

University-pedagogy
of which: full time education
Philology3)
of which: full time education
History-Philosophy4)
of which: full time education
Geography
of which: full time education

de zi
seral
cu frecven redus
deschis la distan

Tehnice
din care: nvmnt de zi
Industrie
din care: nvmnt de zi
Mine
din care: nvmnt de zi
Petrol-Geologie
din care: nvmnt de zi
Energie electric i electrotehnic
din care: nvmnt de zi
Metalurgie i construcii de maini
din care: nvmnt de zi
Tehnologie chimic
din care: nvmnt de zi
Industria lemnului i materialelor de construcii
din care: nvmnt de zi
Industria uoar
din care: nvmnt de zi
Industria alimentar
din care: nvmnt de zi
Inginerie1)
din care: nvmnt de zi
Transporturi i telecomunicaii
din care: nvmnt de zi
Arhitectur i construcii
din care: nvmnt de zi
Agricultur (inclusiv Medicin veterinar)
din care: nvmnt de zi
Agricultur
din care: nvmnt de zi
Medicin veterinar
din care: nvmnt de zi
Silvicultur
din care: nvmnt de zi
Alte specializri
din care: nvmnt de zi

1)

Group of specializations

Technical
of which: Full time education
Industry
of which: full time education
Mining
of which: full time education
Petroleum-Geology
of which: full time education
Electric power and electrotechnics
of which: full time education
Metallurgy and engineering
of which: full time education
Chemical technology
of which: full time education
Wood and building materials industry
of which: full time education
Light industry
of which: full time education
Food industry
of which: full time education
Engineering1)
of which: full time education
Transport and telecommunications
of which: full time education
Architecture and construction
of which: full time education
Agriculture (veterinary medicine included)
of which: full time education
Agriculture
of which: full time education
Veterinary medicine
of which: full time education
Forestry
of which: full time education
Other specialities
of which: full time education

Include: ingineria economic, ingineria mediului, tiine inginereti i ingineria industrial. / Economic engineering, environment
engineering, science engineering, industrial engineering included.

2)
Inclusiv Stomatologie. / Stomatology included.
3) Inclusiv Jurnalistic. / Journalism included.
4) Inclusiv Teologie. / Theology included.

262

263

8.13

nvmntul superior, pe grupe de specializri


(nvmnt de zi, seral, cu frecven redus i deschis la distan) - continuare
Tertiary education, by group of specializations
(full time, part-time, part-time attendance education and learning
at distance) - continued

Grupe de specializri

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

Biologie
din care: nvmnt de zi
Chimie
din care: nvmnt de zi
Matematic-Fizic
din care: nvmnt de zi
Pedagogie5)
din care: nvmnt de zi
Educaie fizic
din care: nvmnt de zi
tiine politice i administrative
din care: nvmnt de zi
tiina mediului
din care: nvmnt de zi
tiine culturale
din care: nvmnt de zi

5743
5368
2594
2541
21627
15744
47821
31916
15344
11838
32191
21707
-

6300
6105
2330
2284
19003
14853
59627
33028
15640
12084
41139
22961
393
335
339
339

6231
5983
2264
2204
20327
14849
74108
36347
16346
12503
48861
24651
44
44
471
471

5139
4971
1325
1325
17243
11847
69449
31094
14952
10397
48384
21899
292
292
437
437

4964
4698
1414
1414
12968
11442
62248
55497
13841
11908
44833
25527
1324
1229
546
546

4902
4573
1318
1318
12826
11654
50734
43740
13621
11870
34044
21289
1329
1228
600
600

Artistice
din care: nvmnt de zi
Art plastic i decorativ
din care: nvmnt de zi
Art teatral i cinematografic6)
din care: nvmnt de zi
Muzic
din care: nvmnt de zi

11241
9962
4124
4124
2136
2079
4981
3759

10820
9698
4314
4314
2213
2169
4293
3215

11118
9727
4273
4273
2363
2286
4482
3168

9937
8634
3729
3729
2265
2179
3943
2726

9689
8877
3776
3776
2313
2313
3600
2788

9387
8731
3784
3784
2169
2169
3434
2778

112244

125499

232885

214826

191291

24605
16073
135
354
9158
3230
837
120
741
1498
654
2825
3200
2491
709
576
1277

24758
15242
112
297
8880
2571
876
213
524
1312
457
587
2892
3750
3089
661
849
1438

23949
17581
56
237
5884
2355
673
134
255
1395
6592
354
2373
2087
1550
537
598
956

49342
36411
119
581
12029
5498
1080
240
343
3706
12815
1370
5385
3336
2803
533
1478
1362

30287
21062
97
339
6661
2595
608
101
157
2469
8035
972
4161
2228
1684
544
842
1022

Technical
Industry
Mining
Petroleum-Geology
Electric power, electrotechnics
Metallurgy and engineering
Chemical technology
Wood and building materials industry
Light industry
Food industry
Engineering1)
Transport and telecommunications
Architecture and construction
Agriculture
Agriculture
Veterinary medicine
Forestry
Other specializations

6292
5562
730

6633
5810
823

6596
5754
842

8122
7103
1019

7763
6392
1371

Medicine and pharmacy


Human medicine2)
Pharmacy

32098
10175
36503
9350
5339
2030
992
590
3308
7159
3111
4624
-

37211
12568
42093
10172
5616
2555
1071
471
3316
9938
2911
6043
-

91884
14458
92118
17900
9028
6024
2114
853
6561
28150
5615
15752
121
-

67420
21418
66140
11978
4664
3875
1204
359
3762
22659
3471
13942
78
148

72641
17954
60198
10705
3707
3403
991
345
2865
20647
3391
13625
117
402

Economics
Law science
University-pedagogy
Philology3)
History-Philosophy4)
Geography
Biology
Chemistry
Mathematics-Physics
Pedagogy5)
Physical education
Political and administrative studies
Culture related sciences
Environment related sciences

2571
800
429
1342

2236
832
429
975

3880
1700
770
1410

2384
951
471
962

2448
953
596
899

Artistic
Plastic and decorative arts
Drama and cinematography6)
Music

ABSOLVENI
Tehnice
Industrie
Mine
Petrol-Geologie
Energie electric i electrotehnic
Metalurgie i construcii de maini
Tehnologie chimic
Industria lemnului i materialelor de construcii
Industria uoar
Industria alimentar
Inginerie1)
Transporturi i telecomunicaii
Arhitectur i construcii
Agricultur
Agricultur
Medicin veterinar
Silvicultur
Alte specializri
Medico-farmaceutice
Medicin uman2)
Farmacie
tiine economice
tiine juridice
Universitar-pedagogice
Filologie3)
Istorie-Filosofie4)
Geografie
Biologie
Chimie
Matematic-Fizic
Pedagogie5)
Educaie fizic
tiine politice i administrative
tiine culturale
tiina mediului
Artistice
Art plastic i decorativ
Art teatral i cinematografic6)
Muzic

Group of specializations
Biology
of which: full time education
Chemistry
of which: full time education
Mathematics-Physics
of which: full time education
Pedagogy5)
of which: full time education
Physical education
of which: full time education
Political and administrative sciences
of wich: full time education
Science of environment
of wich: full time education
Culture related sciences
of wich: full time education
Artistic
of which: full time education
Plastic and decorative arts
of which: full time education
Drama and cinematography6)
of which: full time education
Music
of which: full time education
7)

GRADUATES

1) Include: ingineria economic, ingineria mediului, tiine inginereti i ingineria industrial. / Economic engineering, environment

engineering, science engineering, industrial engineering included.

2)
Inclusiv Stomatologie. / Stomatology included. 3) Inclusiv Jurnalistic. / Journalism included. 4) Inclusiv Teologie. / Theology included.
5)
Inclusiv Socio-psiho-pedagogie. / Socio-psycho-pedagogy included. 6) Inclusiv Coregrafie. / Choreography included.
7) Anul universitar 2010/2011 se ncheie dup restanele din toamn. / 2010/2011 university year ends after autumn second examinations.

264

265

8.14

nvmntul superior din instituii private, pe localiti,


n anul universitar 2010/2011
Tertiary education from private institutions, by locality,
in 2010/2011 academic year
Instituii de
nvmnt superior
Tertiary education
institutions

Faculti
Faculties

Total

52

207

239938

135647

4128

2104

Bucureti / Bucharest
Alba Iulia
Alexandria
Arad
Bacu
Baia Mare
Blaj
Braov
Brila
Cernica
Campulung
Cluj-Napoca
Constana
Craiova
Deva
Focani
Galai
Iai
Lugoj
Miercurea Ciuc
Oradea
Piteti
Rmnicu Vlcea
Roman
Satu Mare
Sebi
Sibiu
Slobozia
Trgu Jiu
Trgu Mure
Timioara

17
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1
6
1
3
1
1
1
2
1
4

80
1
2
15
3
6
1
6
2
1
1
8
8
4
1
1
5
12
2
2
6
3
3
2
4
1
6
2
2
5
12

126886
29
362
14682
1473
1007
645
27118
969
240
2091
3217
15514
9453
109
379
5336
5628
857
908
1923
1751
4245
76
1006
222
4040
290
1132
2708
5642

71807
182
8373
872
431
478
16724
616
119
1659
1701
8848
4663
60
178
2734
3091
418
533
1206
901
2475
536
100
2097
133
512
1248
2952

2276
4
338
40
74
31
20
327
70
4
3
95
241
27
125
57
43
19
17
109
57
151

1207
152
12
33
21
9
136
36
1
2
50
132
14
60
41
27
8
46
36
81

Localiti
Localities

8.15

Personal didactic
Teaching staff
Total din care: feminin
of which: female

nvmntul superior din instituii private, pe grupe de specializri


Tertiary education from private institutions, by group of specializations

Grupe de specializri

Studeni nscrii n anul


Absolveni n anul
universitar 2010/2011
universitar 2009/2010
Students enrolled in
Graduates in 2009/2010
2010/2011 academic year
academic year
Group of specializations
Total din care:
Total din care:
feminin
feminin
of which:
of which:
female
female

STUDENI NSCRII - total


nvmnt de zi
nvmnt cu frecven redus
nvmnt deschis la distan

266

Studeni nscrii
Students enrolled
Total din care: feminin
of which: female

239938
144874
77327
17737

135647
83396
43145
9106

97422
57992
34464
4966

63479
37981
22629
2869

Tehnice
11824
din care: nvmnt de zi
6719
Industrie
9663
din care: nvmnt de zi
4691
Energie electric i electrotehnic
1209
din care: nvmnt de zi
1209

5088
2638
4181
1736
170
170

3015
1313
2758
1056
231
231

1379
541
1282
444
17
17

STUDENTS ENROLLED - total


Full time education
Part-time attendance education
Learning at distance
Technical
of which: full time education
Industry
of which: full time education
Electric energy and electrotechnics
of which: full time education

8.15

nvmntul superior din instituii private, pe grupe de specializri - continuare


Tertiary education from private institutions, by group
of specializations - continued

Grupe de specializri

Studeni nscrii n anul


Absolveni n anul
universitar 2010/2011
universitar 2009/2010
Students enrolled in
Graduates in 2009/2010
2010/2011 academic year
academic year
Group of specializations
Total din care:
Total din care:
feminin
feminin
of which:
of which:
female
female

Metalurgie i construcii de maini


din care: nvmnt de zi
Industria alimentar
din care: nvmnt de zi
Inginerie1)
din care: nvmnt de zi
Arhitectur i construcii
din care: nvmnt de zi
Agricultur (inclusiv medicin
veterinar) - total
din care: nvmnt de zi - total
din total:
Agricultur
din care: nvmnt de zi
Medicin veterinar
din care: nvmnt de zi
Silvicultur
din care: nvmnt de zi

128
128
4293
1329
4033
2025
1485
1485

2191
662
1820
904
702
702

13
13
1222
354
1292
458
135
135

1
1
665
217
599
209
78
78

424
424

193
193

30
30

16
16

107
107
317
317
252
119

40
40
153
153
12
7

21
21
9
9
92
92

12
12
4
4
3
3

7230
7230

4850
4850

1045
1045

772
772

Medicine and pharmacy2)


of which: full time education

5900
5900
1330
1330

3709
3709
1141
1141

854
854
191
191

601
601
171
171

Human medicine
of which: full time education
Pharmacy
of which: full time education

tiine economice
din care: nvmnt de zi

88977
54880

52927
31564

49183
27657

32965
17942

Economics
of which: full time education

tiine juridice
din care: nvmnt de zi

70859
28761

33148
13387

13518
5398

6776
2740

Law science
of which: full time education

Universitar-pedagogice
din care: nvmnt de zi
Filologie3)
din care: nvmnt de zi
Istorie-Filosofie4)
din care: nvmnt de zi
Geografie
din care: nvmnt de zi
Biologie
din care: nvmnt de zi
Matematic-Fizic
din care: nvmnt de zi
Pedagogie5)
din care: nvmnt de zi
Educaie fizic
din care: nvmnt de zi
tiine politice i administrative
din care: nvmnt de zi
tiina mediului
din care: nvmnt de zi

59409
45964
8796
6599
2415
1578
2691
2514
1085
1023
2835
2237
22970
21974
3434
3386
15152
6622
31
31

38802
30349
6565
4802
1163
619
1419
1342
656
617
918
864
17818
17252
1032
1025
9220
3817
11
11

30078
22233
3822
2419
649
374
1152
1084
118
118
489
304
13832
13706
1226
1226
8779
2991
11
11

21263
15817
2982
1755
356
192
715
676
103
103
92
70
10925
10814
368
368
5719
1836
3
3

Artistice
din care: nvmnt de zi
Art plastic i decorativ
din care: nvmnt de zi
Art teatral i cinematografic
din care: nvmnt de zi
Muzic
din care: nvmnt de zi

1639
1320
288
288
775
775
576
257

832
608
157
157
336
336
339
115

583
346
76
76
226
226
281
44

324
169
39
39
112
112
173
18

Medico-farmaceutice2)
din care: nvmnt de zi
Medicin uman
din care: nvmnt de zi
Farmacie
din care: nvmnt de zi

6)

Metallurgy and machine buildings


of which: full time education
Food industry
of which: full time education
Engineering1)
of which: full time education
Architecture and construction
of which: full time education
Agriculture (veterinary
medicine including) - total
of which: full time education - total
of total:
Agriculture
of which: full time education - total
Veterinary medicine
of which: full time education
Forestry
of which: full time education

University-pedagogy
of which: full time education
Philology3)
of which: full time education
History-Philosophy4)
of which: full time education
Geography
of which: full time education
Biology
of which: full time education
Mathematics-Physics
of which: full time education
Pedagogy5)
of which: full time education
Physical education
of which: full time education
Political and administrative sciences
of which: full time education
Environment related sciences
of which: full time education
Artistic
of which: full time education
Plastic and decorative arts
of which: full time education
Drama and cinematography6)
of which: full time education
Music
of which: full time education

1) Include inginerie economic / Economic engineering included. 2) Inclusiv Stomatologie. / Stomatology included.
3) Inclusiv Jurnalistic. / Journalism included. 4) Inclusiv Teologie. / Teology included.
5) Inclusiv Socio-psiho-pedagogie. / Socio-psycho-pedagogy included. 6) Inclusiv coregrafie. / Choreography included.

267

8.16

nvmntul pe niveluri de educaie din instituiile private


Education by level of education from private institutions
2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

Uniti colare
Education units
nvmnt precolar
nvmnt primar
i gimnazial
nvmnt liceal
nvmnt profesional
nvmnt postliceal
i de maitri
nvmnt superior

171

194

206

212

218

222

31
46
6

39
45
5

32
41
8

33
50
7

36
59
3

36
67
-

53
52

54
48

58
50

50
50

56
52

66
52

Pre-school education
Primary and secondary
education
High school education
Vocational education
Post high school and
foremen education
Tertiary education

Populaia colar - nscrii


Enrolled population
nvmnt precolar
din care: feminin
nvmnt primar
i gimnazial
din care: feminin
nvmnt liceal
din care: feminin
nvmnt profesional
din care: feminin
nvmnt postliceal
i de maitri
din care: feminin
din care: nvmnt de maitri
din care: feminin
nvmnt superior
din care: feminin

9334
4717

10598
5283

11086
5483

12245
6043

12150
5956

12308
6007

3154
1540
10124
4599
3199
2006

4596
2228
15095
6501
2818
1729

4525
2198
19186
8753
2646
1460

4201
1992
26255
11807
1996
1053

4397
2096
30370
13989
1503
775

4690
2220
29798
13564
664
332

22310 19824 20587 23256 27679 32066


17152 16204 18006 20643 24448 27568
235
200
227
260
204
113
23
10
4
2
2
202786 265243 380509 410859 322337 239938
115512 150623 217378 236301 186571 135647

Pre-school education
of which: female
Primary and secondary
education
of which: female
High school education
of which: female
Vocational education
of which: female
Post high school and
foremen education
of which: female
of which: Foremen education
of which: female
Tertiary education
of which: female

Absolveni
Graduates
nvmnt gimnazial
din care: feminin
nvmnt liceal
din care: feminin
nvmnt profesional
din care: feminin
nvmnt postliceal
i de maitri
din care: feminin
din care: nvmnt de maitri
din care: feminin
nvmnt superior
din care: feminin

202
92
2781
1259
1958
1253

260
117
3173
1412
1866
1174

321
159
3562
1459
1627
948

337
146
5122
2208
1528
793

349
176
7082
3253
1062
561

8250
6584
113
10
26336
15372

6464
5122
58
6
33839
19629

6626
5685
91
3
88028
55281

6393
5609
112
91803
57602

7344
6556
137
1
97422
63479

...1)
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Secondary education
of which: female
High school education
of which: female
Vocational education
of which: female
Post high school and
foremen education
of which: female
of which: Foremen education
of which: female
Tertiary education
of which: female

1) Anul colar 2010/2011 se ncheie dup examenul de corigen din toamn. / 2010/2011 school year ends after the autumn second examination.

268

8.17

Numrul elevilor care au promovat examenul de bacalaureat


(nvmnt de zi, seral i cu frecven redus)
Number of pupils who graGuated the School Leaving Examination
(full time, part-time and part-time attendance education)
numr / number

Elevi - total
din care: feminin

8.18

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

171015
94597

181589
97681

199972
105674

199006
102964

162482
88060

Pupils - total
of which: female

Rata abandonului n nvmntul preuniversitar


Abandon rate in pre-university education
procente / percentage

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

nvmnt primar
i gimnazial

1,8

2,0

2,0

1,7

1,6

Primary and secondary


education

din care:
nvmnt primar
nvmnt gimnazial

1,5
2,1

1,7
2,3

1,8
2,2

1,4
1,9

1,4
1,7

of which:
Primary education
Secondary education

nvmnt liceal

2,7

3,3

2,9

2,4

2,2

High school education

nvmnt profesional

7,4

8,2

8,5

8,3

8,6

Vocational education

nvmnt postliceal
i de maitri

8,6

7,5

4,8

5,9

5,5

Post high school and


foremen education

269