Sunteți pe pagina 1din 31

Studiu privind consumul de cerealele Nestle Fitness cu ciocolat

CEREALELE NESTLE FITNESS CU


CIOCOLAT
Student: Nedelcu Andreea-Mihaela
Facultatea: Ingineria Sistemelor Biotehnice
Grupa: 74
1
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURETI
Studiu privind consumul de cerealele Nestle Fitness cu ciocolat
!"#$INS
Scurt istoric al cerealelor la nivel mondial i na ional
#re%entarea pie&ei 'i a mrcii Nestle
()iectivele cercetrii
*la)orarea chestionarului
!hestionarul propriu %is
#relucrarea 'i anali%area in+orma&iilor
$aportul +inal
!onclu%ii
Bi)liogra+ie
2
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURETI
Studiu privind consumul de cerealele Nestle Fitness cu ciocolat
Scurt istoric al cerealelor la nivel mondial i na ional
Cerealele au fost concepute pentru consumul matinal,micul deun tre!uie s" fie !o#at $n
#lucide %i nutrimente care s" asi#ure apro&imati' () la sut" din aportul *ilnic recomandat, acesta
fiind considerat cea mai important" mas" a *ilei+ Un mic deun s"n"tos este un mic deun !a*at
pe cereale deoarece acestea nu con in #r"simi, fiind !o#ate $n #lucide i fi!re+
,rimele cereale pentru micul deun , au fost in'entate $n Statele Unite $n -./0 de c"tre
1ames 1ac2son Cale!+ Trei*eci de ani mai tar*iu, , un t3nar medic American 1o4n 5ar'e6
7ello##, a $ncercat, s" $m!un3t" easc" alimenta ia pacien ilor din clinic" $mpreun" cu fratele
s"u, 8ill 7eit4+ Ei au a'ut ideea de a concasa #r"un ele de o'"* i de a prepara apoi f"ina la
'apori+ 9ai t3r*iu ace tia, le:au introdus $n cuptor i au o! inut astfel ;ful#i de o'"*;+ Succesul
pe care l:au a'ut aceste cereale l:a determinat pe 8ill 7eit4 7ello## s" cree*e, $n anul -<=/,
societatea care a'ea sa de'in" 7ello## Compan6, una dintre cele mai mari producatoare de
cereale din lumea $ntrea#" i la ora actual"+ ,rimele produse comerciali*ate de aceast" companie
au fost >ful#ii de porum!>+
Cea mai important" companie $n acest domeniu este firma el'e ian" Nestle+
#$*,*N-A$*A #I*.*I /I A M0$!II N*S-1*
Compania el'e?ian" Nestl@, liderul mondial al industriei alimentare, a fost fondat" $n anul
-.// de c"tre 5enri Nestl@ %i este ast"*i cea mai mare companie de produse alimentare din lume,
cu apro&imati' ()0+=== an#aa?i %i )-- unit"?i opera?ionale $n aproape fiecare ?ar" a lumii+
Nestle a p"truns pe pia?a rom3neasc" $n -<<), acti'itate principal" fiind importul de
cafea, cereale pentru mic deun, 4ran" pentru
!e!elu%i, supe instant %i condimente+
An#aamentul Nestl@ este de a asi#ura cea
mai !un" nutri?ie posi!il" pe parcursul $ntre#ii *ile,
pe parcursul $ntre#ii 'ie?i %i $n $ntrea#a lume, a'3nd
la !a*" principiul: ;Good Food2 Good 1i+e;+
,rincipiile opera?ionale ale Nestle Romania:
,roduse alimentare de cea mai $nalt" calitate oferite consumatorilor rom3niA
3
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURETI
Studiu privind consumul de cerealele Nestle Fitness cu ciocolat
Folosirea celei mai performante te4nolo#ii %i a cuno%tin?elor acumulate $n produc?ia de
produse alimentareA
,romo'area furni*orilor locali de materii primeA
Respectarea celor mai $nalte standarde de calitateA
Folosirea cercet"rii, te4nolo#iei, calit"?ii %i i#ienei #enerale $n procesarea alimentelor+

Bn pre*ent, portofoliul Nestl@ Rom3nia include: cafea CNESCAFD Red Cup, NESCAFD
Erasero, NESCAFD Classic, NESCAFD Fold, NESCAFD 9onte#o, NESCAFD 0in-,
NESCAFD Frappe, NESCAFD CappuccinoG, cacao instant CNESHUI7G, napolitane C1OE,
NESHUI7G, !atoane de ciocolat" CLION, 7IT 7AT, 1OE Crunc4G, condimentul uni'ersal
9AFFI SECRETUL FUSTULUI, cu!uri %i supe 9AFFI, 9AFFI Recipe 9i&, 9AFFI
Read6 9ade ,asta, mustar 9AFFI 9oments, 4ran" pentru nou:n"scu?i, cereale, piureuri, sucuri
%i !iscui?i pentru nou:n"scu?i, cereale pentru mic deun CNESHUI7, C5OCA,IC, CINI 9INIS,
FITNESS, C5EERIOS, CORN FLA7ES, FOLI FLA7ES, 9USLIG, !atoane de cereale
CNESHUI7, C5OCA,IC, FITNESSG %i 4ran" pentru animale de companie C,URINA, ,RO
,LAN, FOUR9ET, CAT C5O8, IOF C5O8, FRIS7IES, IARLINFG+ ,rodusele Nestl@
sunt distri!uite at3t $n ma#a*ine, c3t %i $n re?eaua 5ORECA %i JENIINF+
Nestl@ Rom3nia de?ine po*i?ia de lider pe aceast" pia?", at3t $n 'olum, c3t si $n 'aloare+
Nestl@ a $nceput s" comerciali*e*e cate#oria de cereale pentru mic deun $n anul -<<K+
,ia?a cerealelor pentru micul deun a e'oluat fantastic de la an la an, $nre#istr3nd cre%teri
anuale de p3n" la )=L+ Iiferen a dintre pia a rom3neasca i celelalte pie e europene este dat"
de consumul pe cap de locuitor, indicator care $n Rom3nia nu dep" este 'aloarea de =,0K de
2ilo#rame, $n timp ce $n Un#aria consumul este de =,K. 2ilo#rame per cap de locuitor, iar $n
9area Eritanie de /,M. 2ilo#rame pe cap de locuitor+
,or?ia *ilnic" de cereale pentru micul deun este disputat" $ntre companii precum Nestle,
Loulis, European Food, Io!ro#ea Froup, Rommac, Somiro, Sano Jita, Ir+ Oet2er etc+ Bn
condi?iile $n care profilul consumatorului se modific" periodic, companiile care lucrea*" pe
aceast" pia?" in'estesc anual at3t $n de*'oltarea portofoliului de produse, c3t %i $n promo'area
acestora+
Nestle ofer" $n pre*ent consumatorilor un portofoliu lar# de produse ce acoper" toate
se#mentele de pia?": copii, adul?i %i toat" familia+
4
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURETI
Studiu privind consumul de cerealele Nestle Fitness cu ciocolat
Bn anul (==. $n martie, s:a completat #ama de produse Fitness destinat" se#mentului
adul?i cu un nou produs: Nestle Fitness C4ocolat+ Acest produs este o com!ina?ie unic" ce
con?ine ful#i de cereale inte#rale Nestle Fitness $n'eli?i $ntr:un strat de ciocolat"+
Identi+icarea componentelor produsului total
CO9,ONENTE COR,ORALE:
!ompo%i ia cerealelor Fitness:
Fulgi de cereale Fitness 73 4: cerealeC#r3u inte#ral 0K,/L,ore6G, *a4"r, sirop de *a4"r
!run par?ial in'ertit, e&tract de mal? din or*, sare, sirop de #luco*", corector de aciditateCfosfat
trisodicG, antio&idantCe&tract !o#at $n tocoferolG+
Fulgi de cereale Fitness 5nveli&i 5n ciocolat cu lapte 674: ciocolat" cu lapte -0,/L
Csu!stan?" uscat" de cacao ()L minimGN*a4"r, unt de cacao, lapte praf inte#ral, mas" de cacao,
*er prafCdin lapteG,emul#ator Clecitin" de soiaG, arom"O, ful#i de cereal Fitness NcerealC#r3u
inte#ral /,0L, ore*G, *a4"r, e&tract de mal? din or*, sirop de *a4"r !run par?ial in'ertit, sare,
corector de aciditate Cfosfat trisodicG, antio&idantCe&tract !o#at in tocoferolGO, ciocolat" 0,ML
Csu!stan?" uscat" de cacao 0,)L minimG, N mas" de cacao , *a4"r, unt de cacao,
emul#atorClecitin" de soiaG, arom"O, #la*ur" N a#ent de #la*urare C#um" ara!ic"G, a#ent de
$n#ro%areCpolide&tro*"G, sirop de #luco*", ulei de nuca de cocos, corector de
aciditateC acidcitricGO, 'itamineN nicotinamid" Cniacin"G, pantotenat de calciuCacid pantotenicG,
ri!ofla'in" C 'itamina E(G, clor4idrat de pirido&in"C'itamina E/G, acid folic %i mineraleCcar!onat
de calciu, fierG+ ,rodusul con?ine #luten+,oate con?ine urme de ara4ide %i alte 'ariet"?i similare+
In+orma&ii nutri&ionale 8o+erite de ctre productor9
5
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURETI
Studiu privind consumul de cerealele Nestle Fitness cu ciocolat
:alori nutri&ionale medii pentru-3;;g :itamine 'i minerale

-ipuri de cereale Nestle Fitness:

Cerealele Nestle Fitness cu se pre*int" su! form" de pun#i de ()=, M)= sau de )== de
#rame %i su! form" de !atone de 0= de #rame+ ,entru a 'eni c3t mai mult $n a'antaul clientelor,
Nestle a completat #ama clasic" a cerealelor inte#rale si pre*int" urm"toarele trei sortimente:
Nestle Fitness, Nestle Fitness Fruits %i Nestle Fitness C4ocolate+ ,e piata Nestle, a scos si )
6
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURETI
Studiu privind consumul de cerealele Nestle Fitness cu ciocolat
'ariante de !atoane Nestle Fitness : simple, cu capsuni, cu caise, cu ciocolata si cu ciocolata cu
lapte+
CO9,ONENTE ACOR,ORALE:
Numele Nestle este liderul mondial $n industria alimentar" fiind recunoscut $n intrea#a
lume+ 5enri Nestl@ %i:a denumit compania Societ@ Farine Lact@e 5enri Nestl@ %i a folosit numele
s"u drept lo#o, nume care $n lim!a #erman" $nseamn" Pcui!u%orQ, precum %i em!lema familiei
sale : un cui! de p"s"ri $n care mama $%i 4r"ne%te puiul+ Acest sim!ol al familiei protectoare
continu" s" fie folosit de c"tre companie pentru a e'oca si#uran?", afec?iune, natur" %i 4ran"+ Su!
mottoul PFood Food, Food LifeQ, Nestl@ ofer" consumatorilor din toat" lumea m"rci de calitate
%i produse $nso?ite de Si#iliul de Calitate Nestl@, care este 'i*i!il pe orice am!ala %i repre*int"
un pri'ile#iu foarte important al consumatorului : dreptul la cea mai !un" calitate
Fama Nestle Fitness se adresea*" $n special femeilor tinere, care doresc s" ai!" un re#im
alimentar s"n"tos %i care se preocup" pentru felul $n care arat"+ Ienumirea QFitness> se corelea*a
perfect cu caracteristicile esentiale ale produsului: mentinerea siluetei si pastrarea 'italitatii+
Slo#anul adoptat de Nestle pentru acest produs este: QSilueta care te prinde>, e'iden iind
astfel se#mentul de consumatori pe care $l 'i*ea*", i anume, femeile+
CO9UNICATIILE pri'itoare la produs se refer" la promo'area faptului c" cei care
consum" cerealele Nestle Fitness $ i men in silueta mult mai mult timp i duc o 'ia "
s"n"toas"+
I9AFINEA ,ROIUSULUI
9oti'ul care st" la !a*a cump"r"rii produselor Nestle Fitness trece dincolo de #ustul propriu:
*is al produselor %i este repre*entat de urm"rile de preferat fa'orile ale consumului de cereale
inte#rale+ Clien?ii cump"r" de fapt ima#inea corpului c3t mai aproape de perfec?iune %i al
or#anismului s"n"tos+ Aici un rol foarte important $l au te4nicile de promo'are ale produsului %i
$n special pu!licitatea de la TJ+ Reclama tre*e%te $n femei con%tiin?a importan?ei pe care o au
alimentele asupra calit"?ii %i lon#e'it"?ii fiec"reia %i pre*int" un produs, ca o alternati'"
accesi!il", pentru a asi#ura men?inerea unui corp frumos+
Identi+icarea celor < nivele ale produsului 8mie%2 tangi)il2 total9
7
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURETI
Studiu privind consumul de cerealele Nestle Fitness cu ciocolat
produsul mie% sau )ene+iciu R satisfacerea ne'oii de a m3nca s"n"tos la micul deun,
care s" te men?in" $n form" %i s":?i dea ener#ie $n fiecare *iA
produsul intangi)il R cerealele Nestle Fitness se afl" $n topul preferin?elor
consumatoarelor asi#ur"nd o cantitate optim" de calciu, fier, 'itamine, fi!re, *inc %i
car!o4idra?i $n fiecare *i+ Fitness ofer" trei 'ariante de cereale pentru ca fiecare dimineata
sa fie speciala:
Nestle Fitness sunt cereale crocante din #rau inte#ral care contin 'itamine si minerale
esentiale+
Nestle Fitness = Fruits iti ofer" o e&perien?" e&otic" $m!in"nd ful#i crocan?i din #r3u
inte#ral %i fructe din di'erse p"r?i ale lumii: papa6a, ananas, m"r, stafide %i nuc" de cocos+
Nestle Fitness !hocolate este o com!ina?ie unic" ce contine ful#i de cereale inte#rale
$n'eli?i $ntr:un strat delicios de ciocolat"+
>; ?cal si nici un regret@ ,entru persoanele ocupate, care i%i iau pe fu#" micul:deun sau pentru
orice alt" #ustare, !atoanele de cereale Nestle FI-N*SS sunt solu?ia perfect"+ Iin ful#i de #r3u
inte#ral, cu 'itamine %i minerale esen?iale, cu #ust delicios, !atoanele de cereale Nestle Fitness
aut" la p"strarea siluetei+ Se pot ale#e $ntre !atoane de cereale simple, cu #ust de ciocolat" sau
cu fructe+ Se poate sa'ura un !aton de cereale Nestle FI-N*SS oric"nd ai poft" de ce'a !un %i
s"n"tos, cu doar <= 2cal S !atonT Un !aton de cereale Nestle FI-N*SS asi#ur" ((L din do*a
*ilnic" recomandat" pentru . 'itamine, -=L din do*a *ilnic" recomandata de fier %i (=L din
do*a *ilnic" recomandat" de calciu+
8
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURETI
Studiu privind consumul de cerealele Nestle Fitness cu ciocolat
Am!alaul cerealelor inte#rale Nestle Fitness este unul cu culori 'esele, are o form"
ino'atoare, care se desc4ide u%or+ Ima#inea repre*entati'" a #amei Nestle Fitness este dat" de
acea silueta feminine re#asit" pe toate am!alaele produselor+ Cerealele pentru micul deun
con?in cereale inte#rale, pentru a certifica acest con?inut, si#la 'erde ;Nestle Cereale inte#rale;
poate fi citit" pe am!alaele produselor+
produsul total A se refer" la !eneficiile psi4olo#ice ale produsului, ce sunt decisi'e $n
ale#erea cumparatoruluiA Nestle Fitness ofer" un consum re#ulat de cereale inte#rale cu
lapte la micul deun constituind alternati'a ideal" de a:i furni*a or#anismului uman toate
elementele nutriti'e esen?iale pentru un $nceput e&celent al fiecarei *ile+ Ofera #aran?ia %i
calitatea unor produse foarte !une, datorit" con?inutului de 'itamina E %i a comple&ului
de 'itamine E ce d" o ener#ie din plin, mineralele sunt perfecte pentru cre%terea
'italit"?ii, fi!rele sunt de mare autor $n men?inerea unei diete ec4ili!rate, de asemenea
cerealele inte#rale compensea*" deficitul de calciu si fier, iar car!o4idra?ii %i proteinele
fac mai re*istent or#anismul+ Totodat", $n fa!ricarea lor se folose%te $ntre#ul !o! %i astfel
se pastrea*" toate elementele nutriti'e esen?iale or#anismului+

Identi+icarea elementelor de di+eren&iere ale produsului +a& de produsele concurente 'i
anali%a po%i&ionrii acestuia la nivelul pie&ei

,or?ia *ilnic" de cereale pentru micul deun este disputat" de companii precum Nestle,
Loulis, European Food, Io!ro#ea Froup sau Oet2er International Fm!5+
Frupul Loulis este pre*ent pe piata rom3neasc" din -<<., su! !randul Fort*a+ Acesta
include dou" cate#orii de produse : ful#ii de porum! %i cerealele pentru micul deun+
Frupul European FoodUIrin2s, a intrat pe pia?" la $nceputul anului (==(, primele
sortimente produse fiind su! !randul Ji'a+ Bn anii care au urmat compania a mai lansat
pe pia?" alte doua !randuri, Olla si Rollo, fiecare inclu*3nd mai multe sortimente de
cereale+
Cerealele pentru mic deun Io!ro#ea, lansate $n (==(, sunt o!?inute cu te4nolo#ii
moderne care respect" re#lement"rile sistemului inte#rat calitate:5ACC,:mediu+ Bn
#ama de cereale se include: Cereale 9atina: mic deun pentru $ntrea#a familie : ful#i de
9
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURETI
Studiu privind consumul de cerealele Nestle Fitness cu ciocolat
porum! %i Cereale Captain Crant*: mic deun pentru copii : inelu%i, !ilu?e %i scoici cu
ciocolat"+
Ir+ Oet2er este un produc"tor de aditi'i de patiserie, prafuri pentru deserturi %i
conser'an?i, fiind pre*ent pe pia?a local" cu peste K= de produse Cinclusi' mVsli %i pi**aG,
din care maoritatea sunt fa!ricate la Curtea de Ar#e%+Cerealele 9usli Jitalis se pre*int"
su! mai multe sortimente :Jitalis Eatoane de musli, Jitalis 9usli crocant cu !anane %i
ciocolat", Jitalis 9usli crocant cu fructe, Jitalis 9usli crocant cu miere de al!ine,
Jitalis 9usli crocant cu stafide %i #r3u $ncol?it, Jitalis 9usli cu ciocolat", Jitalis 9usli
cu fructe %i 'itamina C+
,rintre !randurile de cereale Nestle pre*ente pe pia?a din Rom3nia se num"r" NesWui2,
C4ocapic, C4eerios, Cini 9inis, Coo2ie Crisp, ful#ii de cereale Fold Fla2es U Corn
Fla2es, Fitness %i 9usli, dar %i !atoanele de cereale pentru copii NesWui2 %i C4ocapic %i
cele pentru adul?i Fitness+
Nici una dintre companiile pre*entate mai sus nu au o #ama de cereale inte#rale
destinate special femeilor, ceea ce este un a'anta pentru !randul Nestle+ Bn conclu*ie,
cerealele inte#rale Nestle Fitness este liderul unic pe pia?a rom3neasc"+
Scopurile 'i o)iectivele gamei de produse Nestle Fitness:
cerealele Nestle Fitness s" fie c3t mai cunoscute pe pia?a rom3neasc" ,$n special $n r3ndul
femeilor sau a celor ce 'or s" ai!e un mod de 'ia?" s"n"tosA
s" c3%ti#e notorietateA
s" creasc" '3n*"rileA
educarea pie?ei, $n'"?area modului de folosire a produsului, crearea unui tipar
comportamental cu pri'ire la cerealele FitnessA
atra#erea de clien?i noiA
fideli*area clien?ilor e&isten?iA
()iectivele cercetrii
3B ()iectiv:
10
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURETI
Studiu privind consumul de cerealele Nestle Fitness cu ciocolat
Identificarea preferi?elor consumatorilor pri'ind marca Nestle+
Ipote*a:
,rodusele Nestle sunt cunoscute datorit" #amei di'ersificate %i calit"?ii ridicate+
6B ()iectiv:
Ieterminarea principalelor caracteristici pe care le pre*int" cerealele Nestle+
Ipote*a:
Cerealele Nestle se diferentia*" de celelalte m"rci de cereale prin con?inutul lor !o#at $n
'itamine, prin #ustul lor unic %i multe alte caracteristici+
<B ()iectiv:
Ieterminarea #radului de cunoa%tere a m"rcii Nestle+
Ipote*a:
Nestle de?ine po*i?ia de lider pe pia?a cerealelor, at3t $n 'olum, c3t %i $n 'aloare, potri'it
propriilor estim"ri+
4B ()iectiv:
Identificarea procentului de consumatori care cumpar" cereale Nestle+
Ipote*a:
Firma Nestle de?ine po*i?ia de lider pe pia?a cerealelor, astfel are un procent ridicat de
consumatori+
C9()iectiv:
Aflarea condi?ilor care $i determin" pe consumatori s" se oriente*e spre produsele Nestle+
Ipote*a:
,rodusele Nestle sunt produse care se ridic" la standardele #lo!ale+
11
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURETI
Studiu privind consumul de cerealele Nestle Fitness cu ciocolat
*la)orarea chestionarului
-emele 'i varia)ilele chestionarului
TE9ELE C5ESTIONARULUI JARIAEILELE ANALIXATE
-+CONSU9UL IE CEREALE -+CO9,ORTA9ENTUL IE CONSU9
(+FRECJENYA IE CONSU9
0+CARACTERISTICILE CEREALELOR
(+ AC5IXIYIONAREA 9RCILOR IE
CEREALE
-+ATRIEUTELE UR9RITE LA
9ARC
(+I9,ORTANYA ACESTOR ATRIEUTE
0+,ERCE,YIA ASU,RA 9RCILOR IE
CEREALE
CARACTERISTICILE UNEI 9RCII
IIEALE
M+,REYUL IE REFERINT ,ENTRU O
CUTIE IE CEREALE
,REY 9AZI9
)+ATITUIINEA FAT IE 9ARCA
NESTLE
-+EJALUAREA ATRIEUTELOR
9RCII
(+,ERCE,YIA 9RCII IE CTRE
UTILIXATOR
/+,ROFILUL RES,ONIENYILOR -+9EIIU
(+ SEZ
0+J[RSTA
M+JENIT
12
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURETI
Studiu privind consumul de cerealele Nestle Fitness cu ciocolat
)+,ROFESIE
!hestionarul propriu-%is
Eun" *iua, m" numesc Andreea Nedelcu %i '" ro# s" a'e?i !una'oin?a de a:mi r"spunde
la $ntre!arile din acest c4estionar cu pri'ire la cerealele Fitness cu ciocolat" C la op?iunea ;ot4er;
trece?i r"spunsul corespun*"tor 'ariantei dumnea'oastr"G+
-+ Sunte?i consumator de cereale\
Ia Ctrece?i la $ntre!area (G
Nu Ctreceti la $ntre!are -0G
(+ Ie cate ori pe s"pt"m3n" cosuma?i cereale\
Xilnic
(:0 ori pe s"ptam3n"
- dat" pe s"pt"m3n"
Uneori
3. Dup !" !#$%"#$$ & '($)*+$ !,-) *!($.$%$/-*+$ / 0*#! )" !"#"*1"2
Imaginea de marca
Raport calitate/pre
Tip de ambalaj
Statutul conferit de produs
Pre
AlteleS,reci*a?i care ]]]]]]
13
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURETI
Studiu privind consumul de cerealele Nestle Fitness cu ciocolat
4. 3*#!*+$ p#$-!$p*1"1" !*#*!%"#$4%$!$ p" !*#" *# %#"5u$ 4 1" p#".$-%" !"#"*1"1" )"
!*1$%*%"2
S" fie s"n"toase
S" con?in" 'itamine
S" fie 4ranitoare
S" ai!e un #ust placut
AlteleS,reci*a?i care ]]]]]]
)+ ^ti?i c" cerealele Fitness cu ciocolat" con?in M0,<L cereale inte#rale, o parte important" a unei
alimenta?ii ec4ili!rate\
Ia
Nu
/+ Bncercui?i 'arianta care reflect" opinia dumnea'oastr" $n ceea ce pri'e%te cerealele Nestle+
Sunt produse de calitate
Sunt intens promo'ate
Au un #ust pl"cut
AlteleS,reci*a?i care ]]]]]]
K+ Enumera?i c3te'a cate#orii de cereale pe care le cunoa%te?i:
]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]
.+ A?i consumat cereale Fitness cu ciocolat"\
14
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURETI
Studiu privind consumul de cerealele Nestle Fitness cu ciocolat
Ia Ctrece?i la $ntre!are <G
Nu Ctrece?i la $ntre!area -0G
<+ Ie o!icei, de unde cump"ra?i cereale Fitness\
C4io%c
Supermar2et
5ipermar2et
Alte locuri
-=+ Ja ro# s" '" e&prima?i acordulSde*acordul $n le#"tur" cu urm"toarele afirma?ii:
AFIR9AYII Total
acord
Acord Neutru Ie*acord Total
de*acord
Cerealele Nestle sunt pentru persoane
acti'e
Nestle,Fitness cu ciocolat" este lider
pe pia?a cerealelor
Cerealele Nestle con?in 'itamine
Cerealele Fitness ne aut" s" adoptam
un stil de 'ia?" s"n"tos
--+ Care este pre?ul ma&im pe care sunte?i dispus s":l plati?i pentru o cutie de cereale\
) ron
. ron
-= ron
15
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURETI
Studiu privind consumul de cerealele Nestle Fitness cu ciocolat
-) ron
_-) ron
-(+ Ce '" determin" cel mai adesea s" ac4i*itiona?i cereale Nestle Fitness\
,u!licitatea
Reducerile de pre?
Oferirea $n mod #ratuit a unui produs
Recomandarea unui cunosc"tor
AlteleS,reci*a?i care ]]]]]]
-0+ ,reci*a?i mediul $n care locui?i:
Rural
Ur!an
-M+ Se&ul dumnea'oastr" este:
Femeiesc
E"r!"tesc
-)+ Ale#e?i inter'alul de '3rst" $n care '" $ncadra?i:
16
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURETI
Studiu privind consumul de cerealele Nestle Fitness cu ciocolat
-.:() ani
(/:0) ani
0/:M) ani
M/:)) ani
,este )/ ani
-/+ ,reci*a?i care este domeniul d:'oastr" de acti'itate:
Industrie
A#ricultur"
Comer?
Cultur",$n'"?"m3nt,s"n"tate
Administra?ie pu!lic"
Armat",poli?ie
StudentC"G
AlteleS,reci*a?i care ]]]]]]
-K+ Jenitul lunar net este:
Su! ()= ron
()=:)== ron
)==:K== ron
,este -=== ron
17
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURETI
Studiu privind consumul de cerealele Nestle Fitness cu ciocolat
-.+ ,reci*ati ce studii a'eti:
^coala #imna*ial"
^coala profesional"
Studii medii
Studii superioare
-<+ ,reci*a?i printr:o nota de la - la -= m"sura $n care a'e?i $ncredere $n oferta acestei firme de
cereale:
-
(
0
M
)
/
K
.
<
-=
18
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURETI
Studiu privind consumul de cerealele Nestle Fitness cu ciocolat
#relucrarea 'i anali%area in+orma&iilor
,entru prelucrarea informa?iilor s:a folosit Foo#le Iri'e, cercetarea a fost facut" $n
perioada decem!rie (=-0:ianuarie (=-M, pe un e%antion de -=K persoane adulte,prin c4estionarul
pre*entat anterior+
$aportul +inal
Re*ultatele $nre#istrate $n urma complet"rii c4estionarului sunt sinteti*ate $n #raficele
urmatoare:
3B Sunte&i consumator de cerealeD
6B Ee cate ori pe sptmFn cosuma&i cerealeD
19
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURETI
Studiu privind consumul de cerealele Nestle Fitness cu ciocolat
3. Eup ce criterii v ghida&i cFnd achi%itiona&i o marc de cerealeD
4B Marca&i principalele caracteristici pe care ar tre)ui s le pre%inte cerealele de
calitateD
20
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURETI
Studiu privind consumul de cerealele Nestle Fitness cu ciocolat
CB /ti&i c cerealele Fitness cu ciocolat con&in 4<2>4 cereale integrale2 o parte
important a unei alimenta&ii echili)rateD
B Gncercui&i varianta care re+lect opinia dumneavoastr 5n ceea ce prive'te
cerealele NestleB
21
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURETI
Studiu privind consumul de cerealele Nestle Fitness cu ciocolat
7B *numera&i cFteva categorii de cereale pe care le cunoa'te&i:
7B A&i consumat cereale Fitness cu ciocolatD
22
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURETI
Studiu privind consumul de cerealele Nestle Fitness cu ciocolat
>B Ee o)icei2 de unde cumpra&i cereale FitnessD
3;B :a rog s v eHprima&i acordulIde%acordul 5n legtur cu urmtoarele a+irma&ii:
23
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURETI
Studiu privind consumul de cerealele Nestle Fitness cu ciocolat
33B !are este pre&ul maHim pe care sunte&i dispus s-l plati&i pentru o cutie de
cerealeD
24
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURETI
Studiu privind consumul de cerealele Nestle Fitness cu ciocolat
-(+
36B !e v determin cel mai adesea s achi%itiona&i cereale Nestle FitnessD
3<B #reci%a&i mediul 5n care locui&i:
25
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURETI
Studiu privind consumul de cerealele Nestle Fitness cu ciocolat
34B SeHul dumneavoastr este:
3CB Alege&i intervalul de vFrst 5n care v 5ncadra&i:
3B #reci%a&i care este domeniul d-voastr de activitate:
26
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURETI
Studiu privind consumul de cerealele Nestle Fitness cu ciocolat
37B :enitul lunar net este:
37B #reci%ati ce studii aveti:
27
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURETI
Studiu privind consumul de cerealele Nestle Fitness cu ciocolat
3>B #reci%a&i printr-o nota de la 3 la 3; msura 5n care ave&i 5ncredere 5n o+erta
acestei +irme de cereale:
28
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURETI
Studiu privind consumul de cerealele Nestle Fitness cu ciocolat
!onclu%ii
3BGn legatur cu comportamentul de consum:
Iin cei -=K reponden?i -=- C<MLG sunt consumatori de cereale,iar / C/LG nu consum"
cereale+
Cea mai mare parte a celor intero#a?i au o pondere de 0K L la consumul *ilnic, $n timp ce
la consumul la doua *ile au o pondere de (< LA cei mai pu?ini, $n propor?ie de -M L consum" o
dat" pe s"pt"m3n" cereale +
)) L este ponderea de ac4i*i?ie a cerealelor de la supermar2et,0<L prefer" de la 46permar2et
iar (L cumpar" de la c4iosc
Se constat" o pondere ridicat" a raportului calitateSpre? ca unul dintre criteriile pe care se
!a*ea*a cei -=- responde?i consumatori de cereale+,re?ul ma&im pe care responden?ii sunt
dispu%i sa $l pl"teasc" pentru o cutie de cereale este de -) ron+
,este um"tate dintre responden?i,)(L, consider" cerealele Nestle produse de calitate %i
de asemenea cred c" sunt intens promo'ate ()L+
Se o!ser'" c" (<L dintre reponden?i pun pe prim plan s"n"tatea, atunci c3nd
ac4i*i?ionea*" cereale, iar (/L pentru #ustul pl"cut , $n timp ce (0L consider" c" este important
ca cerealele s" fie 4r"nitoare %i 'itaminele oaca un rol important $n deci*ia de cump"rare a
cerealelor cu o pondere de (=L+
9area maoritate au consumat cereale Fitness cu ciocolat" cu o pondere de <0L, $n timp
ce KL nu au $ncercat aceasta marc" de cereale+
6B Gn legatur cu percep&ia consumatorilor +a& de Fitness cu ciocolat:
29
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURETI
Studiu privind consumul de cerealele Nestle Fitness cu ciocolat
)(L din consumatorii c4estiona?i sunt de acord cu faptul c" cerealele Fitness sunt pentru
persoane acti'e+
)0L dintre consumatori consider" cerealele Fitness ca lider pe pia?a cerealelor+
/KL $%i e&prim" acordul $n le#"tur" cu afirma?ia QCerealele Fitness con?in 'itamine+>
QAdoptarea unui stil de 'ia?" s"n"tos cu autorul cerealelor Fitness> este afirma?ia cu care
este de acord mare maoritate a responden?ilor cu o pondere de /.L+
<B Gn legatur cu pro+ilul respondentilor:
Iintre cei c4estiona?i <(,L locuiesc $n mediul ur!an %i doar .L $n cel rural+
/<L sunt de se& femeiesc iar restul de 0-L sunt de se& !"r!"tesc+
Iintre responden?i, maoritatea au o '3rst" cuprins" $ntre -. si () de ani C)-LG, fiind
urma?i de cei cu '3rsta $ntre 0/ si M) de ani C(KLG, celelate doua inter'ale de '3rst" $nsum3nd un
total de doar ((L+
Cei mai mul?i dintre cei c4estiona?i au 'enituri peste -=== ron C)<LG+ Cei cu 'enituri
intermediare $nsumea*" un total de M- L din totalul celor inter'ie'a?i+
Bn c4estionar au fost incluse M cate#orii de ni'ele de studii Cpentru studen?i cele $n cursG:
scoal" profesional", studii medii %i studii superioare, dintre cei c4estiona?i ponderea cea mai
mare o de?in cei cu studii superioare C.)LGurmati de cei cu studii medii C-0,LG, ultimul locuri
fiind ocupate de cei cu %coala profesional"C0LG, respecti' cei cu %coala #imna*ial" C(LG+
Cerealele Nestle Fitness cu ciocolat" prime%te o nota mare din partea responden?ilor,nota
< o ofer" M-L,fiind urmat" de nota . cu o pondere de (/L+ ,rintre cei c4estiona?i se numar" %i
un neincre*"tor $n oferta acestei m"rci de cereale,$ns" cu o pondere de numai -L+

Ca o conclu*ie final" Cerealele Fitness se !ucur" de notorietate mare $n r3ndul
consumatorilor de cereale %i se remarc" prin calitate, ima#ine %i re*ultatele do'edite+ Ceea ce
poate face Nestle $n continuare const" $n reali*area unor promo?ii %i aducerea unor a'antae
suplimentare produsului pentru fideli*area clien?ilor+
30
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURETI
Studiu privind consumul de cerealele Nestle Fitness cu ciocolat
EIELIOFRAFIE
-+ 4ttps:SSnestle:fitness+comSroS C'i*itat $n perioda decem!rie (=-0:ianuarie (=-MG
(+ Articol pu!licat pe ```+capital+ro+
0+ 4ttp:SS```+nestle#oodfood#oodlife+comS C'i*itat $n perioda decem!rie (=-0:
ianuarie (=-MG
M+ Eolo#a N+, Eurda A+ R 9erceolo#ie alimentar", Editura Uni'ersitar", Eucure%ti,
(==/
31
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURETI

S-ar putea să vă placă și