Sunteți pe pagina 1din 2

Exploatatia agricola: SC BEST-VEGIES SRL Producia medie: 25 t!

a
"i#ta$a medie%&m':( Supra)aa: * !a
Cultura premerg+toare: Var,a de -ara
FIA TEHNOLOGIC A CULTURII CEAP
.r/
crt L
u
$
a
Lucr+ri te!$ologice 0$ ordi$e
cro$ologic+ 1
/
2
/
Lucr+ri executate
meca$i,at
Lucr+ri executate ma$ual Co$#um materiale
Vol/ Lucr/ Tari)
lei
1/2/
C!elt/
cu lucr/
2ec/
Vol/
lucr/
.orma
de
mu$c+
Grupa de
compl/ a
lucr+rii
.ec/
3/4/
C!elt/ cu
)orta de
mu$c+
5elul materialelor
1
/
2
/
Co$#/
$ormat
Pre
lei
1/2/
Tot
al
lei
( III "i#cuit %2x' !a (2
2 III .i-elare de exploatare !a *
* III I$c+rcat 0$gr+6+mi$te c!imice 7g */*88 Super )o#)at 7g 2/(88
9 III Tra$#port 0$gr+6+mi$te c!imice 7g7m */*88 Sare pota#ic+ 7g (/288
5 III "e#c+rcat 0$gr+6ami$te c!imice 7g */*88
: III ;dmi$i#trare 0$gr+6+mi$te c!imice 7g */*88
< III ;r+tur+ ad=$c+ !a *
> III Gr+pat !a *
? III I$c+rcat 0$gr+6+mi$te c!imice 7g ?88 ;,otat de amo$iu 7g ?88
(8 III Tra$#port 0$gr+6+mi$te c!imice 7g7m ?88
(( III "e#c+rcat 0$gr+6ami$te c!imice 7g ?88
(2 III ;dmi$i#trare 0$gr+6+mi$te c!imice 7g ?88
(* III "i#cuit @ gr+pat !a *
(9 III Preparat erAicid l 29 259B9 ( 8B?: "1;L l 29
(5 III ;dmi$i#trat erAicid !a *
(: III "i#cuit @gr+pat !a *
(< III Sema$at 7g Semi$e 7g 9>
(> IV Irigat %2x' mc ap+ mc 9/288
(? V Preparat i$#ecticid %ptr/ 2u#ca cepei' l ? (<:B9 ( 8B*: Si$oratox *5 l ?
28 V ;dmi$i#trare i$#ecticid !a *
2( V R+rit !a : 8B29 2 (58
22 V Irigat %(x' mc ap+ mc 2/988
2* VI R+rit !a : 8B29 2 (58
29 VI Irigat %2x' mc ap+ mc 9/>88
25 VII Irigat %(x' mc ap+ mc 2/988
2: VIII Irigat %2x' mc ap+ mc 9/>88
2< IC Preparat #oluie Reglo$e l 29 259B9 ( 8B?: Reglo$e l 29
2> IC ;dmi$i#trat !a *
2? C Recoltat t (58
*8 C Tra$#port t7m (58
*( C "e#c+rcat t (58