Sunteți pe pagina 1din 31

Lect. univ. dr.

Costin Ciora
costin.ciora@cig.ase.ro
INTRODUCERE IN
EVALUAREA INTREPRINDERII
Obiectivele cursului
Intelegerea definitiei evaluarii intreprinderii
Intelegerea rolului evaluatorului profesionist si a tipurilor
de ocupatii privind evaluarea
Intelegerea scopului evaluarii
Cunoasterea organizatiilor profesionale existente la nivel
international si in Romania
Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora
Care ar putea fi valoarea de piata?
A unui kilogram de portocale?
A 1% din actiunile Apple?
A 1% din actiunile Vodafone Romania?
a Manastirii Putna?
Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora
Evaluarea intreprinderii
Vizeaza estimarea celui mai probabil pret ce s-
ar plati la un moment dat pentru o proprietate,
aceasta in functie de masurarea avutiei (bogatiei)
si a potentialului acesteia de a-si mari bogatia in
perioada urmatoare.
Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora
Evaluarea intreprinderii nu reprezinta doar
stabilirea valorii unei proprietati sau bunuri din
activul acesteia, ci si
determinarea capacitatii firmei de a genera
fluxuri (profit, cash-flow) la dispozitia
proprietarului sau,
avandu-se in vedere ca obiectul evaluat (firma) este un
bun ce are capacitatea de a crea alte bunuri.
Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora
Estimarea valorii de piata a companiei se face pe baza
urmatoarelor criterii:
1. Cat ar costa realizarea unei reprici a intreprinderii
evaluare, pornind de la activul net?
2. Care este fluxul de venit net actualizat, achizitionat
prin plata (ipotetica) a pretului?
3. Care sunt alternativele investitionale disponibile
(comparabile), ce alternative de investitii cu risc si
rentabilitate similare sunt disponibile pe piata?
Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora
In sens larg,
Evaluarea este o analiza, opinie sau concluzie
referitoare la natura, calitatea, valoarea sau utilitatea
unor anumite interese sau aspect ale unei anumite
proprietati, exprimata de o persoana impartiala,
specializata in analiza si evaluarea proprietatilor.
Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora
Evaluatorul profesionist
Conform standardelor profesionale, evaluatorul este o
persoana ce are pregatirea profesionala necesara,
capacitate si experienta de a efectua o evaluare si:
1. A obtinut calificarea corespunzatoare de la institutie
de invatamant/instruire recunoscuta sau o calificare
universitara echivalenta;
2. Are o experienta corespunzatoare si este competenta
sa evalueze intreprinderi in domeniu sau activitate si in
zona sa geografica
Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora
3. Cunoaste, intelege si pune in aplicare in mod correct
acele metode si tehnici recunoscutate care sunt necesare
pentru efectuarea unei evaluari credibile
4. Este membru al unui organizam national profesional
de evaluare recunoscut
5. Urmeaza un program de instruire profesionala
continua si respecta cerintele codului deontologic al
profesiei de evaluator
Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora
Evaluatorul profesionist (cont.)
In Romania, la solicitarea ANEVAR (Asociatia Nationala a
Evaluatorilor din Romania), in clasificarea ocupatiilor din
Romania au fost introduce cele patru categorii de experti
evaluatori:
- 241701 expert evaluator de intreprinderi;
- 241702 expert evaluator de proprietati imobiliare;
- 241703 expert evaluator de bunuri mobile;
- 241704 expert evaluator de active financiare;
Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora
Evaluatorul profesionist (cont.)
Comitetul Profesional al IVSC (International Valuation
Standards Council) a propus o definitie a evaluatorului
Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora
Evaluatorul profesionist (cont.)
Evaluator:
Studii
universitare
Examen
acces la
profesie
Training
etica
profesionala
Experienta
de lucru
Educatie
continua
Licentiere
(cand este
ceruta)
Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora
Cand si cine are nevoie de servicii de evaluare a
intreprinderii?
Evaluarea
intreprinderii ceruta
in scopurti de
TRANZACTIONARE INFORMARE
Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora
In scopuri de tranzactionare retinem:
1. Vanzarea sau cumpararea unei proprietati (intreprindere, parti din
intreprindere, active necorporale, etc.)
Pentru a-I ajuta pe vanzator/comparator sa intre in procesul de negociere si sa
ajunga la un pret pentru realizarea tranzactiei ori pentru confirmarea propriei
perceptii asupra valorii activului sau.
2.Fuziuni, divizari si/sau schimburi de proprietati, majorarea de capital
In cazul fuziunii trebuie stabilita valoarea fiecarei intreprinderi care fuzioneaza
pentru ca noul capital social al noii companii rezultate sa se imparta echitabil.
3. Dizolvarea, reorganizarea sau lichidarea intreprinderii
Operatiunea de restructurare precum reorganizarea companiei se bazeaza
fundamental pe cunostintele de evaluare a intreprinderii.
In scopuri de tranzactionare retinem: (cont.)
4. Listarea la bursa
Pentru o companie ce va fi tranzactionata la bursa, evaluarea capitalului
acesteia este necesara pentru stabilirea pretului de listare si pentru informarea
participantilor de pe piata si a publicului.
5. Justa compensare in caz de expropriere (cauza de utilitate publica)
Autoritatea expropriatoare face o evaluare a proprietatii si a eventualelor
pagube suferite de expropriate, fiind baza pentru oferirea unui pret de
despagubire. Daca oferta este refuzata se ajunge in justitie.
6. Cazuri de inselare dovedita a cumparatorului
Situatia clasica este cea a prezentarii false a unei proprietati. Astfel, exista o
paguba pentru comparator. Valoarea pagubei se va stabili nu in mod direct, ci
indirect prin evaluarea proprietatii la data litigiului si apoi facandu-se diferenta
intre valoare si suma platita pentru proprietate.
7. Evaluarea pentru pagubele prin deteriorarea proprietatii
Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora
In scopuri de informare retinem:
1. Evaluarea pentru garantarea imprumuturilor
Aceasta evaluare ajuta bancherul in esalonarea serviciului datoriei, reducand
riscul de neplata.
2. Impozitarea proprietatilor
3. Asigurarea proprietatilor apartinand companiilor si asigurarea activitatii
operationale
4. Inregistrarea valorii activelor in situatii financiare
Reevaluari conform standardelor IFRS, evaluarea de active pentru deprecierea
activelor conform IAS 36
5. Informarea actionarului sau a managementului
6. Stabilirea rentelor sau redeventelor si esalonarea lor in timp
Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora
Cadrul profesionist al evaluarii
1994: The International Valuation Standards Committee (IVSC) ce are
ca obiectiv elaborarea Standardelor IVS si ghidurilor GN (Guidance
Note) acestea reprezentand cea mai buna practica in evaluare.
1997: TEGoVA (The European Group of Valuers Associations)
elaborarea Standardelor Europene de Evaluare (EVS-uri) in corcondanta
cu Directivele Consiliului Europei.
Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora
Cadrul profesionist al evaluarii
1992: Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR)
asociatie profesionala nonprofit care are intre obiectivele principale
elaborarea de standarde de evaluare a intreprinderilor si proprietatilor,
standard care sa reprezinte punctual de vedere al profesionistilor in
domeniu.
Din 2004, ANEVAR a adoptat ca standarde de baza Standardele
Internationale de Evaluare (IVS).
Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora
Grile
1) Estimarea valorii de piata a companiei se face in
functie de:
a) Cat ar costa realizarea unei replici a intreprinderii evaluate, pornind
de la activul net;
b) Care este fluxul de venit net actualizat, achizitionat prin plata
(ipotetica) a pretului;
c) Care sunt alternativele investitionale disponibile (comparabile);
d) Toate cele de mai sus.
Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora
Grile
1) Estimarea valorii de piata a companiei se face in
functie de:
a) Cat ar costa realizarea unei replici a intreprinderii evaluate, pornind
de la activul net;
b) Care este fluxul de venit net actualizat, achizitionat prin plata
(ipotetica) a pretului;
c) Care sunt alternativele investitionale disponibile (comparabile);
d) Toate cele de mai sus.
Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora
Grile
2) In sens restrans, evaluarea este:
a) O analiza, opinie sau concluzie referitoare la natura, calitatea sau
utilitatea unor anumite proprietati sau aspect ale unei anumite
intreprinderi;
b) Procesul de estimare a unui tip de valoare, pentru o anumita
proprietate, la o anumita data si concretizata in raportul de evaluare
c) Procesul de calcul a unui tip de valoare, pentru o anumita
proprietate, la o anumita data si concretizata in raportul de evaluare
d) Procesul de calcul a unui tip de valoare pentru o anumita
intreprindere, la o anumita data si concretizata in opinia asupra
evaluarii
Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora
Grile
2) In sens restrans, evaluarea este:
a) O analiza, opinie sau concluzie referitoare la natura, calitatea
sau utilitatea unor anumite proprietati sau aspect ale unei
anumite intreprinderi;
b) Procesul de estimare a unui tip de valoare, pentru o anumita
proprietate, la o anumita data si concretizata in raportul de evaluare
c) Procesul de calcul a unui tip de valoare, pentru o anumita
proprietate, la o anumita data si concretizata in raportul de evaluare
d) Procesul de calcul a unui tip de valoare pentru o anumita
intreprindere, la o anumita data si concretizata in opinia asupra
evaluarii
Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora
Grile
3) In Romania, la solicitarea ANEVAR, in clasificarea ocupatiilor din
Romania (COR) au fost introduce urmatoarele profesii:
a) Evaluator de intreprinderi, evaluator de proprietati imobiliare si evaluator de
bunuri mobile
b) Expert ethnic evaluator de intreprinderi si expert ethnic evaluator de
proprietati imobiliare
c) Expert evaluator de intreprinderi si expert evaluator de proprietati imobiliare
d) Expert evaluator de intreprinderi, expert evaluator de proprietati imobiliare,
expert evaluator bunuri mobile, expert evaluator de active financiare
Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora
Grile
3) In Romania, la solicitarea ANEVAR, in clasificarea ocupatiilor din
Romania (COR) au fost introduce urmatoarele profesii:
a) Evaluator de intreprinderi, evaluator de proprietati imobiliare si evaluator de
bunuri mobile
b) Expert ethnic evaluator de intreprinderi si expert ethnic evaluator de
proprietati imobiliare
c) Expert evaluator de intreprinderi si expert evaluator de proprietati imobiliare
d) Expert evaluator de intreprinderi, expert evaluator de proprietati
imobiliare, expert evaluator bunuri mobile, expert evaluator de active
financiare
Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora
Grile
4) Evaluator profesionist inseamna:
a) Studii de evaluare + examen de acces la profesie + experienta de lucru +
educatie continua + licentiere (cand e ceruta)
b) Studii superioare + examen acces la profesie + training etica profesionala +
experienta de lucru + educatie continua + licentiere (cand e ceruta)
c) Examen de acces la profesie + training etica profesionala + experienta de lucru +
educatia continua + licentiere (cand este ceruta)
d) Examen de acces la profesie + training standarde etice si profesionale + experienta
de lucru + licentiere (cand este ceruta)
Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora
Grile
4) Evaluator profesionist inseamna:
a) Studii de evaluare + examen de acces la profesie + experienta de lucru +
educatie continua + licentiere (cand e ceruta)
b) Studii superioare + examen acces la profesie + training etica profesionala +
experienta de lucru + educatie continua + licentiere (cand e ceruta)
c) Examen de acces la profesie + training etica profesionala + experienta de lucru +
educatia continua + licentiere (cand este ceruta)
d) Examen de acces la profesie + training standarde etice si profesionale + experienta
de lucru + licentiere (cand este ceruta)
Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora
Grile
5) Evaluarea intreprinderii este ceruta in scopuri de:
a) Privatizare sau dovedire a coruptiei
b) Tranzactionare (inregistrare in contabilitate, garantii bancare) si
informare (vanzare-cumparare, fuziune, divizare);
c) Tranzactionare (vanzare cumparare, fuziune, divizare) si informare
(inregistrare in contabilitate, garantii bancare)
d) Vanzare cumparare, fuziune-divizare, restructurare, impozitare si
raportare financiara periodica
Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora
Grile
5) Evaluarea intreprinderii este ceruta in scopuri de:
a) Privatizare sau dovedire a coruptiei
b) Tranzactionare (inregistrare in contabilitate, garantii bancare) si
informare (vanzare-cumparare, fuziune, divizare);
c) Tranzactionare (vanzare cumparare, fuziune, divizare) si
informare (inregistrare in contabilitate, garantii bancare)
d) Vanzare cumparare, fuziune-divizare, restructurare, impozitare si
raportare financiara periodica
Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora
Grile
6) Ca urmare a fenomenului de globalizare a pietelor de investitii:
a) S-a simtit necesitatea elaborarii unor standarde nationale pentru
raportarea valorii proprietatilor
b) S-a simtit necesitatea elaborarii unor standard specific tarilor in
dezvoltare pentru raportarea valorii proprietatilor
c) S-a simtit necesitatea elaborarii unor standarde international
acceptate pentru raportarea valorii proprietatilor
d) S-a simtit necesitatea elaborarii unor standard regionale pentru
raportarea valorii proprietatilor.
Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora
Grile
6) Ca urmare a fenomenului de globalizare a pietelor de investitii:
a) S-a simtit necesitatea elaborarii unor standarde nationale pentru
raportarea valorii proprietatilor
b) S-a simtit necesitatea elaborarii unor standard specific tarilor in
dezvoltare pentru raportarea valorii proprietatilor
c) S-a simtit necesitatea elaborarii unor standarde international
acceptate pentru raportarea valorii proprietatilor
d) S-a simtit necesitatea elaborarii unor standard regionale pentru
raportarea valorii proprietatilor.
Studiu de caz
Facebook cumpr cu 19 mld.$ WhatsApp, o
aplicaie care nlocuiete SMS-urile.
Ziarul financiar 20 februarie 2014
Tranzacia este cea mai mare din industria internet de la fuziunea de 124 de
miliarde de dolari a Time Warner cu AOL n anul 2001
Reeaua social condus de Mark Zuckerberg va plti 4 miliarde de dolari
cash pe WhatsApp i alte 12 miliarde de dolari n aciuni. Tranzacia
ajunge ns la o valoare total de 19 miliarde de dolari n condiiile n care
angajaii i fondatorii WhatsApp vor primi n plus i aciuni n valoare de trei
miliarde de dolari, pe care le vor putea vinde n urmtorii ani.
Whatsapp: 450 de milioane de utilizatori lunar din
care 70% active zilnici
Anul trecut WhatsApp a avut venituri minuscule, de
doar 20 de milioane de dolari
INTREBARI?