Sunteți pe pagina 1din 33

EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV

IMPC 1 Page 1
INTOCMT DE:
I rina I chimov
MAI 2010
EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV
IMPC 1 Page 2
BORDEROU
CAPITOLUL A: Piese scrise
FOAIE DE CAPAT LISTA DE SEMNATURI
I. Date generale:
1. Denumirea obiectivului de investitii;
2. Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numrul);
3. Titularul investitiei;
4. Beneficiarul investitiei;
5. Elaboratorul studiului.
II. Informatii generale privind proiectul:
1. Situatia actual si informatii despre entitatea responsabil cu implementarea
proiectului;
2. Descrierea investitiei:
a. concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de
investitii pe termen lung (n cazul n care au fost elaborate n prealabil)
privind situatia actual, necesitatea si oportunitatea promovrii
investitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat;
b. scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de
investitii pot fi atinse:
scenarii propuse (minimum dou);
scenariul recomandat de ctre elaborator;
avantajele scenariului recomandat;
c. descrierea constructiv, functional si tehnologic;
3. Date tehnice ale investitiei:
a. zona si amplasamentul;
b. statutul juridic al terenului care urmeaz s fie ocupat;
EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV
IMPC 1 Page 3
c. situatia ocuprilor definitive de teren: suprafata total, reprezentnd
terenuri din intravilan / extravilan;
d. studii de teren:
- studii topografice cuprinznd planuri topografice cu
amplasamentele reperelor, liste cu repere n sistem de referint
national;
- studiu geotehnic cuprinznd planuri cu amplasamentul forajelor,
fisele complexe cu rezultatele determinrilor de laborator, analiza
apei subterane, raportul geotehnic cu recomandrile pentru
fundare si consolidri;
- alte studii de specialitate necesare, dup caz;
e. caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de
investitii, specifice domeniului de activitate, si variantele constructive de
realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;
f. situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum:
necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii;
solutii tehnice de asigurare cu utilitati;
g. concluziile evaluarii impactului asupra mediului;
4. Durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investitiei.
III. Costurile estimative ale investitiei
1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;
2. Esalonarea costurilor corroborate cu graficul de realizarea a investitiei.
IV. Analiza cost-beneficiu
1. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea
perioadei de referinta;
2. Analiza optiunilor
1)
;
3. Analiza financiar, inclusiv calcularea indicatorilor de performant
financiar: fluxul cumulat, valoarea actual net, rata intern de rentabilitate
si raportul cost-beneficiu;
4. Analiza economic
2)
, inclusiv calcularea indicatorilor de performant
economic: valoarea actual net, rata intern de rentabilitate si raportul cost-
EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV
IMPC 1 Page 4
beneficiu;
5. Analiza de senzitivitate;
6. Analiza de risc.
___________________________________
Varianta zero (variant fr investitie), varianta maxim (variant cu
investitie maxim), varianta medie (variant cu investitie medie); se va
preciza varianta selectata.
2
Este obligatorie doar n cazul investitiilor publice majore.
V. Sursele de finantare a investitiei
VI. Estimri privind forta de munc ocupat prin realizarea investitiei
1. Numr de locuri de munc create n faza de executie;
2. Numr de locuri de munc create n faza de operare.
VII. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei
CAPITOLUL B: Piese desenate
A00 Plan de amplasament, scara 1:500
A01 Schita-plan parter cota 0.00, scara 1:100
A01 Perspective
EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV
IMPC 1 Page 5
I. Date generale
1. Denumirea obiectivului de investitii:
Construire piata agroalimentara P
2. Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul):
J udetul Galati, Localitatea Barcea. Amplasamentul pe care se va construi piata agroalimentara este
situat pe terenul intravilan Curti Constructii si este constituit din terenul n suprafat de 2.090 mp, avand
ca vecinatati: la Nord Alee pietonala, la Sud Tanjala Mitrita si Maros Neculai, la Est Drum
comunal si la Vest Ansamblu comemorativ, care figureaz ca fiind proprietate personala a Domeniului
Public al Comunei Barcea.
3. Titularul investitiei:
Primaria Comunei Barcea
4. Beneficiarul investitiei:
Primaria Comunei Barcea
5. Elaboratorul studiului:
Ing. IRINA ICHIMOV
II.Informatii generale privind proiectul:
1. Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu
implementarea proiectului:
Barcea, Galai
Barcea este o comun si o localitate n judetul Galati, Moldova, Romnia. Teritoriul comunei
Barcea se gseste situat n partea central-vestic a J ud. Galati, pe valea rului Brlad, n zona de
confluent a acestuia cu afluentul Corzel, la o departare de 10 km Sud de Municipiul Tecuci si 70 km
Nord de Municipiul Galati. De aceste dou centre comuna este legat prin soseaua national DN25, ct
si prin calea ferat.
Localitati componente: Barcea, Podoleni
Toponimia:
Barcea, sat, este atestat la 26 septembrie 1706 (Catalogul documentelor moldovenesti (CDM),
V, nr. 604). Iordan (Toponimia, p. 53) aseaza toponimul in categoria celor ce au intelesul de balta. Se
EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV
IMPC 1 Page 6
poate avea in vedere apelativul barc, "lunca plina de balti, mlastini si ape curgatoare" (T. Porucic,
Lexiconul termenilor entopici din Basarabia, 1931, p. 36) +sufixul ea. La originea lui barc sta
romanescu bara (Dictionarul Limbii Romane, (DLR), I, 1, p. 488). Explicatie care concorda cu zona
inundabila din marginea de apus a satului, creata de revarsarile Barladului. Daca luam in seama faptul ca
numele anterior al satului s-a format de la un patronim, Trohan, putem admite ca si Barcea are la baza
tot un onomastic, atestat in Moldova, tinutul Iasi, in iunie 1607: "Agafiia, fata Barcei" (DIR, A, XVII, II,
p.108, nr. 132). Pentru acest nume, Dictionar onomastic romanesc, (DOR), 1963, p. 192, noteaza
intelesul de "femeie proasta". Satul se numise, mai inainte, Tohanesti (toponim atestat la 3 noiembrie
1632, DRH, A, XXI, p. 297 nr. 239), derivat din onomasticul ortodox Trofim (in greaca "nutritor"). Prin
contaminare cu Tofan s-a format Trofan. In textele vechi, labiala f, urmata de vocala, se transforma in h
(hierul, hiara, hirea etc., vezi Sextil Puscariu, Limba romana, II, 1994, p. 253). Deci Trohan (onomastic
folosit in documente la 10 mai 1604, DIR, A, XVII, I, p. 153 nr. 217, in tinutul Iasi) +sufixul esti =
scoborator din Trohan. Pentru sufixul escu, plural esti, (vezi Christian Ionescu, Numele de familie
romanesti, in LR, 1990/3, p. 243).
Podoleni, sat, este atestat la 3 aprilie 1632, DRH, A, XXI, p. 13-14 nr. 14. Toponimul are la
origine onomasticul Podolean, folosit pe teritoriul judetului Galati inainte de rastimpul 1593-1594, DIR,
A, XVI, III, p. 91-92 nr. 115. Iordan explica toponimul prin "oameni originari din Podolia" (Toponimia,
p. 280; DLR, VIII, p. 927. Podoliaeste partea de sud-vest a Ucrainei, despartita de Moldova prin raul
Nistru). Miron Costin aminteste in Poema polona de "rutenii fermieri din Podolia" asezati de Dragos
Voda in Moldova. Cronicarul ii mentioneaza si pe cei care mai traiau in tinutul Iasi inainte de iulie 1684
(Opere, 1958, Editie P. P. Panaitescu, p. 233). DOR, p. 330 deriva pe Podolean din substantivul pod,
fara a preciza semnificatia onomasticului.
La 8 iunie 1677 (ANDIC, M-rea Neamt, XXV/11, 12) satul Podoleni se numea Barladeni.
Schimbare toponimica folosita, cu intreruperi, multa vreme. In 1868 se vinde mosia Podoleni, "numita
actualmente Barladeni" (ANDIC, Doc. ist., MCCXCI/250). Toponimul Barladeni este forma plurala a
onomasticului Barladeanul, "locuitor la malul Barladului". Iordan trece toponimul in grupa celor ce
indica "originea locala" (Toponimia, p. 295. DLR, I, 1, p. 500 sustine ca provine din numele orasului
Barlad, cu sufixul gentilic ean. Nu trebuie uitat numele raului, care este anterior celui al targului. DOR
(p. 204) afirma ca numele orasului si raului Barlad "pare" sa fie la origina un nume de persoana.
Relieful
ntreg teritoriul comunei apartine unittii cunoscute sub numele de Cmpia Tecuciului, aceasta
apartinnd marii regiuni morfo-fito-climatice a cmpiilor, cu un relief jos, nclinat spre Sud, putin
fragmentat si de vrst cuaternar si este alcatuit litologic dintr-un complex de roci friabile (loesoide,
nisipuri si pietrisuri).
Populatie: 6.174 locuitori
Total gospodarii: 2392
Numar locuinte: 1757
Numar gradinite: 4
Numar scoli: 4
Drumuri:
DN 25 Tecuci-Galati
DJ 252 Barcea-Movileni
5 km de drumuri comunale bitumizate
18 km de drumuri pietruite
Acces la calea ferata la 500 m de centrul civic
Telefonie digitala si mobila
Suprafata localitate Barcea: 126 ha
Suprafata intravilan: 637 ha
Suprafata extravilan: 5.489 ha
Activitatile zonale: Agricultura preponderent legumicultura, zootehnia
EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV
IMPC 1 Page 7
Comertul cu legume si alte produse agricole
Obiective turistice: Lacul de agrement (discotec - bar perioada mai-septembrie) S=3,14 fa
Monumentul eroilor czuti n cele dou rzboaie mondiale pe DN 25
Proiecte de investitii: Introducere gaz metan (stadiu de implementare)
Dig de aparare mpotriva inundatiilor pentru satul Podoleni
Piata agroalimentar
Reabilitare drumuri comunale
nfiintarea de unitti de procesare a produselor vegetale si animale
Reabilitarea slilor de grup ale grdinitelor nr. 2 si 3
Pe raza comunei Barcea nu exista un spatiu special amenajat pentru desfasurarea activitatii
Comert cu legume si alte produse agricole. In acest conditii, in vederea valorificarii produselor
agroindustriale, in deplina siguranta alimentara impusa de legislatia nationala si europeana, este necesara
realizarea unei piete cu facilitatile necesare, astfel:
- spatii acoperite, destinate expunerii, vnzrii si depozitrii si pstrrii produselor
agroalimentare;
- realizarea unei hale pentru splarea si sortarea produselor;
- spatii pentru circulatia si parcarea autovehiculelor;
- spatii pentru conducerea si administratia societtii pietei;
- spatii pentru serviciul de control al calittii produselor, control sanitar si fitosanitar;
- spatii pentru stocarea, ambalarea ambalajelor de transport, recirculabile si a celor scoase
din uz;
- grupuri sanitare cu ap curent potabil, pentru public;
- servicii de paz, securitate si PSI a bunurilor.
Proiectul isi propune sa revitalizeze activitatea economica a localitatii, sa creeze noi locuri de
munca (prin atragerea si stabilizarea cetatenilor care fac naveta la Tecuci si Galati sau in alte localitati
pentru un loc de munca), imbunatatirea conditiilor de lucru si o dezvoltarea durabila a localitatii,
cresterea veniturilor bugetare la primarie prin inchirierea standurilor si halelor ce compun piata
agroalimentara, dar si prin vanzarea unor loturilor de teren din viitoarea zona.
Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Primaria comunei Barcea, judetul Galati.
2. Descrierea investitiei:
a. concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe
termen lung (n cazul n care au fost elaborate n prealabil) privind situatia
actual, necesitatea i oportunitatea promovrii investitiei, precum i scenariul
tehnico-economic selectat;
In vederea desfsurrii unor activitti specifice pietei agroalintentare, sunt necesare de luat unele
msuri care s asigure conditiile igienico-sanitare de desfacere a produselor, precum si spatiile tehnice
care s asigure desfsurarea procesului tehnologic respectiv:
- asigurarea utilittilor:
o ap
o canalizare
o nclzire
o ventilatii
EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV
IMPC 1 Page 8
o energie electric
- asigurarea lucrrilor exterioare:
o mprejmuiri si porti
o domenii de acces, alei, parcaje
- asigurarea unor spatii nchise de strict necesitate:
o spatii pentru sortarea si splarea produselor
o grupuri sanitare
o cabine paz si PSI
o spatii pentru administratie, control sanitar si fitosanitar
- asigurarea unor spatii nchise pentru:
o depozitarea, pstrarea, expunerea si desfacerea produselor agroalimentare
- asigurarea dotrilor specifice necesare.
Necesitatea investitiei rezultat din prevederile Ordinului nr. 259/980/65 din anul 2003 al
Agentiei Nationale pentru ntreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, pentru pietele de gros.
De asemenea, se au n vedere si urmtoarele acte normative:
- HG nr. 348 din 18 martie 2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de
plat n unele zone publice;
- Regulament cadru din 18 martie 2004 pentru functionarea pietei.
Prin aceste acte normative se prevd o serie de conditii minimale de spatii si dotri pentru a
putea functiona, astfel:
- produsele vor fi sortate, splate si au prelucrare primar nainte de expunere;
- prin activittile desfsurate s fie reduse riscurile pentru sntatea
consumatorului prin asigurarea snttii alimentare;
- protejarea mediului nconjurtor, prin aplicarea unei tehnologii nepoluante
n managementul deseurilor alimentare;
- asigurarea populatiei de produse proaspete;
- s fie respectate normele Comunittii Europene privind calitatea si siguranta
alimentului.
Tinnd seama de amplasamentul pus la dispozitie pentru investitie, n suprafat de 2.090 mp, se
propune urmtorul scenariu tehnico-economic:
1. Piata agroalimentara acoperit, n care se vor desfsura urmtoarele activitti:
- expunere
- vnzare
- pstrare
- halate, cntare
EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV
IMPC 1 Page 9
- grupuri sanitare
- birou administratie
- birou Politia pietei
- birou pentru personal control sanitar si fitosanitar
2. Platforme si drumuri carosabile
3. Parcaje
4. Parc recreere
5. Imprejmuiri si porti
6. Alimentare cu ap
7. Fosa septica
8. Retea electric de joas tensiune
9. Alimentare cu energie electric
b. scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi
atinse:
scenarii propuse (minimum dou):
Conform HG 28/2008, n acest proiect de investitii, au fost analizate doua scenarii:
Scenariul 1 (variant f investiie) sau scenariu inerial, reprezint alternativa de continuare
a activittii fr nici o interventie, determinnd astfel o dezvoltare nceat a obiectivelor investitionale
Ir o crestere semnificativ n perioada urmtoare. Astfel, n ipoteza n care acest proiect nu va fi
implementat vor aprea urmtoarele consecinte negative:
a) din punct de vedere al dezvoltrii economice n zon:
- nevalorificarea corespunztoare a resurselor din zon;
- stagnarea si implicit deterioararea infrastructurii generale si a retelelor tehnico-edilitare;
- lipsa utilittilor igienico-sanitare si a amenajrilor ambientale pentru odihn si miscare;
- n lipsa unor amenajri turistice si comerciale, dezvoltarea turismului n zon nu este
posibil;
- lipsa unor zone de agrement si divertisment pentru locuitorii si vizitatorii zonei;
- mbunttirea si diversificarea serviciilor destinate populatiei local si, implicit, cele pentru
turisti.
b) din punct de vedere social
- inexistenta unor activitti alternative pentru populatia activ tanara din localitate si
mprejurimi;
- mentinerea ratei mari a somajului;
- migratia fortei de munca;
- mentinerea la un nivel sczut a veniturilor unui segment important al populatiei locale,
precum si al veniturilor autorittii locale;
EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV
IMPC 1 Page 10
Scenariul 2 - variant cu investiie care implic implementarea integral a investitiei propuse n
vederea atingerii obiectivelor asteptate.
Varianta cu proiect este prezentata mai jos.
scenariul recomandat de ctre elaborator:
Scenariul recomandat de elaborator este reprezentat de scenariul 2, respectiv Construire piata
agroalimentara, comuna Barcea, J udetul Galati, deoarece se pot atinge obiectivele asteptate.
avantajele scenariului recomandat:
Avantajele sistemului recomandat:
- suprafata pus la dispozitie asigur necesarul de spatii pentru desfacerea produselor en
gross si en detail, la nivelul solicitrilor;
- terenul este liber de orice sarcin, fcnd parte din domeniul public al comunei Barcea;
- are asigurate utilitti n apropiere: ap, energie electric, colectarea apelor reziduale va
fi efectuata prin fosa septica;
- este situat n zona de interes, cu acces la Alee pietonala si Drum comunal;
- prin oferirea de noi servicii se vor aduce venituri la bugetul local;
- mbunttirea aspectului urbanistic al zonei;
- oferirea ctre cettenii comunei Barcea de servicii administrative de calitate, n
conformitate cu normativele Uniunii Europene;
- asigurarea conditiilor de lucru la standardele europene a salariatilor;
- revigorarea mediului cultural a comunei;
- crearea de noi locuri de munc.
c. Descrierea constructiv, functional i tehnologic:
Din punct de vedere tehnologic, alcatuirea s-a facut tinand seama de conditiile obligatorii impuse de
HGR nr. 348 din 18 martie 2004 si de Ordinul nr. 259/980/65 din 2003 al Agentiei Nationale pentru
Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.
Piata a fost structurata pe activitati astfel:
Activitati fundamentale comerciale sau de vanzare:
- descarcarea marfii;
- expunerea marfii de catre producatori si comercianti;
- vanzarea marfii;
- depozitarea pe termen scurt.
Activitati aditionale:
- spalarea;
- impachetarea;
- sortarea.
Spatii pentru marketing si deservire:
- birou pentru personalul administrativ al pietii;
EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV
IMPC 1 Page 11
- standuri pentru produse alimentare (lactate, carne, peste, oua);
- magazine;
- grupuri sanitare;
- cantare.
Spatii pentru circulatie, acces iesiri si parcari:
- spatii circulatie auto intrari iesiri;
- parcari.
Spatii pentru birouri:
- spatii pentru control sanitar si fitosanitar
- birou pentru Politia pietei;
Spatii pentru deseuri:
- deseuri solide containere.
Din punct de vedere functional, constructia va fi grupata pe urmatoarele functiuni:
- standuri pentru expunere, vanzare, depozitare pe termen scurt a legumelor si fructelor;
- standuri speciale pentru:
lactate si produse din lapte;
carne de porc si preparate din carne de porc;
carne de vita si preparate din carne de vita;
peste si preparate din peste;
oua.
- birouri pentru administratie piata, Politie piata si Directia Sanitar Veterinara;
- magazine alimentare;
- grupuri sanitare.
Alcatuirea constructiva
Piata agroalimentara, in regim de inaltime P, va fi realizata cu o deschidere de 20 m interax, cu 3
travei de 4,90m, 9,90m, respectiv 5,05m. Va fi dotata cu 2 intrari, una principala si una pentru
aprovizionare, dotata si cu o platforma acoperita pentru aprovizionare. Totodata piata va fi prevazuta cu
parcare pentru autoturisme si un parc de recreere.
Structura de rezistenta este compusa din cadre formate din stalpi si grinzi din profile metalice
laminate la cald si va fi protejata impotriva coroziunii. Inchiderile perimetrale, precum si peretii de
compartimentare dintre birouri si magazine alimentare, vor fi realizate din panouri de tip sandwich
dimensionati corespunzator. Pardoseala de la cota -0.05m va fi realizata din beton rutier, iar fata vazuta
va fi tratata cu rasini epoxidice. Sistemul de fundare ales este fundatie continua sub stalpi, fundatia fiind
formata din grinzi din beton armat monolit. Invelitoarea va fi realizata din panouri sandwich si va fi
prevazuta cu luminatoare. Pardoseala grupului sanitar va fi placata cu gresie mata antiderapanta.
Finisaje: placaje faianta, zugraveala lavabila de exterior si de interior, tamplarie aluminiu cu
geam termopan, tamplarie PVC, pardoseli gresie mata antiderapanta.
EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV
IMPC 1 Page 12
Utilitti: constructia va fi racordata la retelele de electricitate, apa si telefonie existente in zona.
Evacuarea apelor uzate se va face la o fosa vidanjabila. Standurile speciale pentru lactate, carne vita si
produse din carne de vita, carne de porc si produse din carne de porc vor fi dotate cu camere frig.
Acces carosabile si retele tehnico - edilitare
Accesul principal, secundar si auto la cladirea proiectata se va realiza din drumurile aflate pe
latura de est (drum comunal) si pe latura de nord (alee pietonala).
Memoriu de arhitectura
Piata agroalimentara din comuna Barcea, judetul Galati se va amplasa in intravilanul comunei,
pe un teren care face parte din domeniul public al comunei si se afla in administrarea Consiliului Local
al comunei Barcea. Terenul figureaza in categoria curti constructii.
Suprafata terenului este de 2.090 mp.
Suprafata totala construita propusa se compune din:
- stand special lactate si produse din lapte: s =17.52 mp;
- camera frig pentru lactate: s =17.52 mp;
- stand special de carne de porc si preparate din carne de porc: s =19.44 mp;
- camera frig pentru carnea de porc: s = 3.80 mp;
- stand special de carne de vita si preparate din carne de vita: s =19.44 mp;
- camera frig pentru carnea de vita: s = 3.72 mp;
- stand special pentru peste si preparate din peste: s =11.52 mp;
- stand special pentru vanzarea oualelor: s =11.52 mp;
- birou administrator: s =11.40 mp;
- birou politia pietei: s = 7.59 mp;
- birou Directia Sanitar Veterinara: s = 13.11mp;
- magazine alimentare (2 magazine): s =23.28 mp;
- hala de legume si fructe prevazute cu spatii pentru spalarea s =253.60mp;
legumelor:
- WC baieti: s = 9.04 mp;
- WC fete: s = 6.05 mp;
- spalator: s = 5.65 mp;
- vestiar femei: s = 7.95 mp;
- vestiar baieti: s = 7.90 mp.
Suprafata construita propusa: 606,00 mp; p.o.t. propus =28%
Suprafata desfasurata propusa: 606,00 mp; c.u.t. propus =0,28
Suprafata utila propusa: 559.59 mp
Hala pietii este o constructie cu regim de inaltime P, avand structura de rezistenta realizata din
profila metalice laminate la cald.
Inchiderile perimetrale si peretii de compartimentare vor fi realizati din panouri tip sandwich
(profile UW si CW, vata minerala, placa OSB, folie si rigips). Invelitoarea va fi realizata din panouri
sandwich si va fi prevazuta cu luminatoare.
EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV
IMPC 1 Page 13
Tamplaria exterioara este realizata din profile de aluminiu si geam termopan, cu 3 straturi de
izolatie termica.
Usile de acces vor fi realizate din profile de aluminiu.
Pardoseala in hala va fi realizata din beton rutier tratat cu rasini epoxidice in reteta specifice
spatiilor pentru piete, iar pardoseala grupului sanitar va fi placata cu gresie mata antiderapanta.
Spatiile de birouri si magazine vor fi tratate cu zugraveli lavabile.
Tamplaria interioara va fi realizata din profile PVC.
Peretii grupurilor sanitare vor fi placati cu faianta pe h =1,50 m si zugraveli lavabile.
3. Date tehnice ale investitiei:
a. Zona i amplasamentul:
Localizare: Comuna Barcea se afla situata in partea central-vestica a judetului Galati, judet care
face parte din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est a Romaniei.
Terenul este amplasat, conform Planului de amplasament si delimitare a bunului imobil, in
intravilanul Comunei Barcea, zona centrala, cvartalul 40, parcela 1352, jud. Galati si are suprafata de
2.090 mp, conform masuratorilor si actelor.
Din punct de vedere seismic, amplasamentul se afla situat in zona cu gradul VIII de intensitate
macroseismica pe scara Richter, avand acceleratia terenului pentru proiectare la cutremure a.g. =0,28 g
si perioada de colt a spectrului de raspuns Tc =1,0 sec.
Din punct de vedere climatic, comuna Barcea este situata in zona II climatica, cu urmatoarele
caracteristici:
- vara: -28 C (cf. STASB 6472/2-83)
- iarna: +18 C (cf. SR 1907/1-98)
b. Statutul juridic al terenului care urmeaz s fie ocupat:
Regim juridic: terenul de amplasament se afla in intravilanul comunei Barcea, judetul Galati,
face parte din domeniul public al comunei Barcea, este liber de orice sarcini si face parte din categoria
curti-constructii, conform actelor anexate.
Vecinatati: terenul are urmatoarele vecinatati:
- la Nord: vecin: Alee pietonala;
- la Vest: vecin: Drum comunal;
- la Sud: vecini: Tanjala Mitrita si Maros Neculai;
- la Est: vecin: Ansamblu comemorativ.
c. Situatia ocuprilor definitive de teren: suprafata total, reprezentnd
terenuri din intravilan/extravilan:
Suprafata totala a terenului este de 2.090 m:
EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV
IMPC 1 Page 14
Suprafata construita propusa: 606,00 mp; p.o.t. propus =28,00%
Suprafata desfasurata propusa: 606,00 mp; c.u.t. propus =0,28
Suprafata utila propusa: 559,59 mp
d. Studii de teren:
- studii topografice cuprinznd planuri topografice cu amplasamentele
reperelor, liste cu repere n sistem de referin naional;
Forma terenului: forma si dimensiunile terenului sunt prezentate in planul de situatie. Terenul
este conventional plat.
- studiu geotehnic cuprinznd planuri cu amplasamentul forajelor, fiele
complexe cu rezultatele determinrilor de laborator, analiza apei
subterane, raportul geotehnic cu recomandrile pentru fundare i
consolidri;
Se prezinta anexat.
e. Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de
investitii, specifice domeniului de activitate, i variantele constructive de
realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru
aprobare;
Caracteristicile principale ale constructiei sunt urmatoarele:
Nr.
Crt.
Denumirea
constructiei
Regim
inaltime
Sd
mp
Sc
mp
Su
mp
H
m
Lungime Latime
1 Piata P 606,00 606,00 559,59 5,00 30,30 20,00
Variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru
aprobare, se prezinta mai jos astfel:
Nr. Crt. Denumire categorie
de lucrari
Variante constructive de realizare
Varianta
optima
V
I
V
II
1.
Fundatii Fundatie continua sub
stalpi formata din grinzi
de beton armat
Idem V
I
V
I
=V
II
2.
Structura de rezistenta Cadre formate din stalpi
si grinzi din profile
metalice laminate la cald
Idem V
I
V
I
=V
II
3. Inchiderile perimetrale Panouri sandwich (profile Panouri din table ZN V
I
EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV
IMPC 1 Page 15
UW si CW, vata mineral
, placa OSB, folie )
cu niez termoizolator
din poliuretan
4.
Peretii de
conpartimentare
Panouri sandwich (profile
UW si CW, vata mineral
, placa OSB, folie )
Zidarie de caramida V
I
5.
Planseu peste birouri,
magazine si standurie
speciale
Placa beton armat
monolit
Panouri sandwich
(profile UW si CW,
vata mineral , placa
OSB, folie )
V
I
6
Invelitoare hala Panouri sandwich si va fi
prevazuta cu luminatoare
Panouri sandwich si
va fi prevazuta cu
luminatoare
V
I
=V
II
7.
Tamplarie exterioara Ferestre din Al cu geam
termopan
Ferestre din PVC cu
geam termopan
V
I
8 Tamplarie interioara Tamplarie PVC Idem V
I
V
I
=V
II
9.
Zugraveli Zugraveli lavabile Tencuieli +zugraveli
lavabile
V
I
10
Pardoseli Beton rutier cu rasini
epoxidice
Idem V
I
V
I
=V
II
11.
Grup sanitar Placaj faianta +pardoseli
gresie
Idem V
I
V
I
f. Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum:
necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii;
Necesarul de utilitti pentru investitie se prezint astfel:
Denumirea tipului de utilitti UM Cantitatea necesar
1. Ap Mc/h 2,97
2. Canalizare l/s 0,66
3. Energie electric Kwh 53,36
solutii tehnice de asigurare cu utilitati;
Apa se asigura prin racordare la reteaua comunala existenta in zona.
Canalizarea evacuarea apelor uzate, rezultate din procesul tehnologic (spalare legume fructe) se va
face printr-o conducta la un bazin vidanjabil propus in acest scop.
Evacuarea apelor rezultate de la grupurile sanitare se va face la o fosa vidanjabila.
Energia electrica alimentarea cu energie electrica se va face prin racordare la reteaua comunala
existenta, pe baza unei taxe de racordare si a unui aviz de racordare ce se va emite de catre SC ELECTRICA
SA, Galati.
EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV
IMPC 1 Page 16
g. concluziile evaluarii impactului asupra mediului;
In urma analizei efectuate privind impactul asupra mediului rezulta urmatoarele:
Nr.
Crt.
Denumirea parametrilor si a
impacturilor
Sursa Impact evaluat
A. Pe perioada executarii lucrarilor
1. Impactul traficului
Praf
Zgomot
Neglijabil
Neglijabil
2.
Impactul deseurilor solide in faza
de construire
- Deseuri din constructie
- Pamant in exces
Neglijabil
B. Pe perioada functionarii
3. Impact asupra apelor Incarcare cu poluanti
Nesemnificativ-
neglijabil
4.
Deseuri rezultate in faza de
exploatare
Deseuri menajere Neglijabil
5 Impactul asupra solului
Terenurile perturbate de
constructiile care se amenajeaza
Impact pozitiv
major
6. Impact asupra subsolului
Apele uzate se colecteaza la fosa
septic a pietii
Neglijabil
7. Impact asupra biodiversitatii
Nu se prelimina efectuarea florei si
faunei
Inexistent
9. Impact asupra peisajului Pozitiv major
10.
Mostenirea culturala Nu este afectata Inexistent
11. Impactul asupra sanatatii umane Zgomot redus Neglijabil
12. Riscuri naturale
Potentialul seismic al zonei
Prin masurile constructive luate se
va asigura protectia seismica
Nesemnificativ
Riscul de inundatii Inexistent
Seceta Obiectivele zonei nu sunt afectate Nesemnificativ
Alunecari de teren
Nu exista fenomenul posibil de
alunecare
Inexistent
Accidente potentiale:
incendiu
Cladirile sunt asigurate constructiv Nesemnificativ
13. Socio - economic Pozitiv major
4. Durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a
investitiei.
Graficul de realizare a investitiei este predat anexat.
Durata de realizare a investitiei este de 12 luni.
EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV
IMPC 1 Page 17
GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI
Nr.
Crt
Denumirea etapelor si
activitatilor
ESALONARE IN LUNI Executanti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 DEMARAREA
1.1.Stabilirea echipei
de implementare si a
planului de actiune
pentru perioada de
implementare
__ B
2. ALEGEREA
PROIECTANTULUI
PT. INTOCMIREA
PROIECTELOR
TEHNICE SI A
CAIETELOR DE
SARCINI
B
2.1.Intocmire
documentatie licitatie
__
B
2.2.Efectuare licitatie _ B
2.3.Incheiere contract
cu ofertant castigator
__
B+P
2.4.Intocmire
documentatii tehnice
__
P
3 INTOCMIREA
PLANULUI DE
DERULARE A
ACHIZITIILOR DE
BUNURI, SERVICII
SI LUCRARI,
INCLUSIV
EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV
IMPC 1 Page 18
INTOCMIREA
DOCUMENTELOR
DE ACHIZITII
3.1.Intocmire plan de
derulare a achizitiilor
__
B
3.2.Intocmirea
documentelor de
achizitii
___ B
3.3.Anunturi
publicitare
___
B
4 TRAINING
PENTRU
UTILIZAREA
PROCEDURILOR
___
B
5 DERULAREA
LICITATIILOR
___
B
6 INCHEIEREA
CONTRACTELOR
___
B
7 STABILIREA
ECHIPEI DE
URMARIRE A
EXECUTIEI
___
B
8 DERULAREA
CONTRACTEOR
8.1.Executie lucrari
pregatitoareinclusiv
organizarea de santier
__ C
8.2.Executie lucrari de
baza
__________________________ ___________________________ C
8.3.Asistenta tehnica
________________________ __________________________
P
8.4.Probe, receptii
___________
B+C+P
8.5.Carte tehnica
__________
B+C
EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV
IMPC 1 Page 19
8.6.Receptie la
terminarea lucrarilor
____
C+B+P
8.7.Receptia punerii in
functiune
___
C+B+P
8.8.Autorizatii de
functionare
__
B
NOTA PRESCURTARI : - BENEFICIAR B
-CONSTRUCTOR C
-PROIECTANT - P
EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV
IMPC 1 Page 20
III. Costurile estimative ale investitiei
1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general:
DEVIZ GENERAL
Sediu Piata agroalimentara
n mii lei si mii euro la cursul 4,10 lei/euro
Nr.
Crt
Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (frTVA) TVA
Valoare (inclusiv TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
PARTEA I
CAPITOLUL1
Cheltuieli pt.obtin.si amenajarea
terenului
1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajarea pt. protectia mediului
si aducerea la starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL2
Cheltuieli pentru asig. utilit. nec.
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor necesare
41,00 10,00 7,79 48,79 11,90
TOTAL CAPITOL 2 41,00 10,00 7,79 48,79 11,90
CAPITOLUL3
Cheltuieli pentru proiect. si asist.
tehnica
3.1 Studii de teren 1,00 0,24 0,19 1,19 0,29
3.2 Taxe pentru obtinerea de avize ,
acorduri si autorizatii
1,00 0,24 0,19 1,19 0,29
3.3 Proiectare si inginerie 57,40 14,00 10,90 68,30 16,66
3.4 Organizarea procedurilor de
achizitie public
3.5 Consultant +studiu fezabilitate 49,20 12,00 9,35 58,55 14,28
3.6 Asistent tehnic 24,60 6,00 4,67 29,27 6,54
TOTAL CAPITOL 3 133,20 32,48 25,30 158.50 38,66
EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV
IMPC 1 Page 21
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pt. investitia de baz
4.1 Constructii si instalatii:
4.1.1. Sediu piata agroalimntara
615,00 150,00 116,85 731,85 178,50
4.2 Montaj utilaje tehnologice 65,60 16,00 12,46 78,06 19,04
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice
si functionale cu montaj
73,80 18,00 14,02 87,82 21,42
4.4 Utilaje fr montaj si echipamente
de transport
4.5 Dotri 82,00 20,00 15,58 97,58 23,80
4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4 836,41 204,00 158,92 995,33 242,76
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 92,25 22,50 17,52 109,77 26,77
5.3 Cheltuieli diverse si neprevzute 344,84 84,10 65,52 410,36 100,08
TOTAL CAPITOL 5 437,10 106,61 83,05 520,15 126,86
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pt. probe tehnologice si
teste si pred. beneficiar
6.1 Pregtirea personalului de
exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL 1447,71 353,10 275,06 1722,77 420,19
Din care C+M 615,00 150,00 116,85 731,85 178,50
EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV
IMPC 1 Page 22
2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei:
ESALONAREA COSTURILOR INVESTITIEI PE LUNI
Nr.
Crt.
Denumire
elemente de
cost
Valoarea
totala
mii lei
Esalonarea costurilor pe luni mii lei
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Proiectare 68,30 __
2. Organizare
santier
109,77 __
3. Executie
lucrari de baza
995,33 ___________ ______ ___________ ______ ______ ______
4. Asistenta
tehnica
29,27 ___________ _________________ ______ ______________
5. Probe, receptii
6. Alte cheltuieli 520,10 ___________ _________________ ______ ______ ______________________ ______
TOTAL 1722,77
IV. Analiza cost-beneficiu
Analiza cost-beneficiu este principalul instrument de estimare si evaluare economica a proiectelor.
Analiza cost-beneficiu se bazeaza pe exprimarea in bani pentru situatiile cu si fara proiect a
tuturor elementelor de cheltuieli (costuri de investitie si operationale) si venituri (directe si indirecte).
1. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea
perioadei de referinta
Investitia Piata agroalimentar n comuna Barcea, judetul Galati" se amplaseaz n intravilanul
satului Barcea, centru de comun.
Comuna Barcea se afl situat n partea de central-vestica a judetului Galati, judet ce se afl n
Regiunea de Dezvoltare Sud-Est a Romniei.
Obiectivul de investitii se ncadreaz n obiectivul general al Programului National de Dezvoltare
Rural - 2007 - 2013, care vizeaz pe lng dezvoltarea durabil a economiei rurale, msuri privind
mbunttirea calittii n zonele rurale.
Una din problemele cu care se confrunt spatiul rural romnesc o constituie slaba dezvoltare a
serviciilor de baz, respectiv a infrastructurii aferente acestora.
In cadrul sprijinului prevzut pentru dezvoltarea infrastructurii se preconizeaz investitii n spatiul
rural si pentru amenajri de piete, spatii pentru organizarea de trguri etc.
EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV
IMPC 1 Page 23
- Obiectivul general al proiectului vizeaz mbunttirea conditiilor de viat ale
populatiei prin posibilitti de cumprare a unor produse agroalimentare din piete, n
conditii de sigurant alimentar si la un nivel civilizat.
- Obiectivul specific al proiectului l reprezint cresterea numrului de locuitori din
zon care beneficiaz de serviciile pietii, prin realizarea obiectivului de investitii Piata
agroalimentar".
Durata de implementare a proiectului este de 12 luni, din care perioada de proiectare 3 luni si
perioada de executie 9 luni.
Perioada de exploatare luat n calculul analizei este de 49 ani.
2. Analiza optiunilor
Pentru stabilirea optiunilor si pentru stabilirea variantei optime au fost avute n vedere
urmtoarele:
datele de baz din teren:
- studii geotehnice si geodezice;
- limitele propriettilor existente pe care sunt amplasate drumurile;
- consultarea avut cu Primria comunei Barcea;
- normativele tehnice si legale.
Scenariile au fost alctuite n conformitate cu posibilittile de analiz multicriterial.
Au fost alese 3 variante:
- Varianta I-a - Nu se ia nici o msur (varianta 0 fr investitie);
- Varianta a Il-a - realizarea hale de splare-sortare si a unui grup sanitar;
- Varianta a IlI-a - realizarea lucrrilor.
Analiza optiunilor are 2 componente:
- o evaluare obiectiv;
- o evaluare subiectiv.
Evaluarea obiectiv se bazeaz pe analiza diferitilor parametri, dup cum urmeaz:
- tehnici;
- de mediu si sociali;
- economici;
- legali.
Evaluarea se face cu note de la 10 la 1, de la cele mai bune, pn la cele mai putin indicate solutii,
cu interpolri n situatii intermediare.
Evaluarea subiectiv introduce factori de cntrire a unor indicatori, n detrimentul altora.
Tabelul nr. 1 - PARAMETRII TEHNICI
Nr. Denumirea parametrilor Scenarii/variante/optiuni Observatii
crt. I II III
Piat agroalimentar
(obiectiv fizic)
1 5 10
Suprafata ocupat de
investitie
1 10 10
Total 2 15 20
EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV
IMPC 1 Page 24
Tabelul nr. 2 - PARAMETRII SOCIALI SI DE MEDIU
Nr. Denumirea parametrilor Scenarii/variante/optiuni Observatii
crt. I II III
Risc de poluare a solului si
a apei freatice
1 5 10
Impact asupra mediului -
Puncte acordate
1 5 10
Acceptare social
Puncte acordate
1 5 10
Tabelul nr. 3 - PARAMETRII ECONOMICI
Nr. Denumirea parametrilor Scenarii/variante/optiuni Observatii
crt. I II III
Investitii 10 5 1
Cost de operare 10 5 1
Puncte acordate
Tabelul nr. 4 - CENTRALIZATORUL PARAMETRILOR - PUNCTE
Nr.
crt.
Denumirea parametrilor Scenarii Nivel de
important I II III
Parametri punct A 1 5 10 3
I dem B 1 10 10 2
Risc de poluare 1 5 10 1
Impact asupra mediului 1 5 10 1
Acceptare social 1 5 10 3
Investitii 10 5 1 3
Costuri de operare 10 5 1 3
Total puncte 25 40 52
Nivel de important:
1: IMPORTANT
2: SEMNIFICATIV
3: DE MIC IMPORTANT
Din analiza de mai sus rezult c varianta III este cea mai bun, deci va fi optiunea selectat.
3. Analiza financiar, inclusiv calcularea indicatorilor de performant
financiar: fluxul cumulat, valoarea actual net, rata intern de
rentabilitate i raportul cost-beneficiu
I n vederea elaborrii analizei financiare se impune luarea in calcul a unor estimri si utilizarea
anumitor variabile.
Variabile de lucru:
- orizontul de timp;
- rata de actualizare;
- rata inflatiei;
- cursul de schimb valutar.
Metodologie: analiza financiara a proiectului PIAA AGROALIMENTAR COMUNA
BARCEA, JUDEUL GALAI" este elaborata conform recomandrilor din Ghidul solicitantului , Msura
EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV
IMPC 1 Page 25
322 Renovarea si dezvolarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia
rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale si Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficii a proiectelor de
investitii.
Orizontul de timp previzionat pentru realizarea analizei financiare este de 20 ani, in conformitate
cu recomandrile din Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficii a proiectelor de investitii si, respectiv,
Msura 322.
Rata de actualizare - este de 8%, conform recomandare Ghidul solicitantului Msura 322-
Renovarea si dezvoltarea satelor.
Rata inflaiei - atat costurile, cat si veniturile se indexeaz cu o rata medie a inflatiei de 3% an
(media din Uniunea Europeana).
Cursul de schimb: s-a utilizat un curs de schimb de 4,1 lei/Euro.
Analiza financiara are rolul de a furniza informatii cu privire la fluxurile de intrri si iesiri,
structura veniturilor si cheltuielilor necesare implementrii proiectului, dar si pe perioada previzionata, in
vederea determinrii sustenabilitatii financiare.
Modelul teoretic aplicat, este modelul Discount Cash Flow (DCF) actualizat care cuantifica
diferenta dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de functionare, ajustnd aceasta
diferenta cu un factor de actualizare, operatiune necesara pentru a aduce o valoare viitoare in prezent.
In cadrul acestei metode, fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si provizioanele, nu sunt
luate in considerare.
Cunoscut fiind faptul ca infrastructurile pentru apa au o perioada lunga de viata utila, analiza
financiara trebuie sa ia in considerare valoarea reziduala a investitiei, conform cu recomandrile din
Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficii, Cap. 2.
Pentru efectuarea analizei financiare se vor lua in calcul doua scenarii:
- Scenariul "fara proiect" - presupune ca investitia nu va fi realizata, si implicit proiectul nu v-a
produce rezultate.
- Scenariul "cu proiect" - presupune ca proiectul v-a fi implementat; lucrrile propuse vizeaz
lucrri dePIAA AGROALIMENTAR COMUNA BARCEA, JUDEUL GALAI".
Atat veniturile, cat si cheltuielile vor fi ajustate dupa metoda incrementala care se bazeaz pe
comparatia dintre scenariile "fara proiect" si "cu proiect".
Aceasta diferenta dintre cele doua fluxuri de numerar se actualizeaz anual si este comparata cu
valoarea prezenta a investitiei pentru a stabili daca valoarea adugata neta (VAN) a proiectului este
pozitiva sau negativa.
Valoarea actualizata neta indica valoarea actuala la momentul zero a implementrii proiectului
care va genera in viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli si se calculeaz cu formula:
n
VAN / (NPV) = _CF
t
/ (l +K)
i
+VR
n
/ ( 1+K)
n
-I
0
,
i=1
Unde:
CF
t
=cash flow-ul generat de proiect n anul n" - diferenta dintre veniturile si cheltuielile
aferente;
VR
n
=valoarea rezidual a investitiei n ultimul an al analizei (20% din valoarea investitiei);
I
0
=investitia necesar pentru implementarea proiectului.
Rata interna de rentabilitate (RIR) - reprezint rata de actualizare la care VAN (NPV) este
egala cu zero .
Pentru ca proiectul sa poat fi considerat eligibil pentru acordarea cofinantarii, VANF/c trebuie sa
fie negativ si RIRF/c trebuie sa fie mai mica dect rata de actualizare.
EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV
IMPC 1 Page 26
Raportul Cost-Beneficiu este un indicator complementar al NPV, comparnd valoarea actuala
a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea investitiei.
B / C = VP(I)
0
/ VP(O)
0
,
Unde :
VP(I)
0
- este valoarea actualizata a intrrilor de fluxuri financiare generate de proiect in perioada
analizata (inclusiv valoarea reziduala);
VP(O)
0
- este valoarea actualizata a iesirilor de fluxuri financiare generate de proiect in perioada
analizata (inclusiv costurile investitionale).
Orizontul de previziune a veniturilor si cheltuielilor generate de implementarea proiectului este de
20 ani, din care primul an constituie perioada de constructie.
Evoluia prezumata a costurilor
Costurile de operare sunt costuri aditionale generate de utilizarea investitiei dup finalizarea
lucrrilor de constructie a fosei septice.
In acest caz costurile de operare constau in:
- cheltuieli de personal
6 salariati x 300 euro/lun x 12 luni =21.600 euro/an
- contributii aferente salarii:
21.600 euro/an x 28,50% =6.156 euro/an
Total cheltuieli de personal = 27.756 euro/an
- energie electrica
Iluminat Putere Ore/zi
Canti tate
(Buc) KWH/zi
Flourescent (mic) 18 W x 4,0 h x 36 = 2,6 KWh
Flourescent (mare) 36 W x 4,0 h x 30 = 4,3 KWh
Climati zare Putere Ore/zi Canti tate KWH/zi
Aer conditionat 1000 W x 4,0 h x 15 = 60,0 KWh
Utilaj frig 5000 W x 24,0 h x 3 = 360,0 KWh
426,9 kwh/zi x 252 zile/an =107.578,8 kw/an
107.578,8 kw/an x 0,4485 lei/kw / 4,1 =11.768,07 Euro/an
Total cheltuieli energie electrica =11.768,07 euro/an
- cheltuieli cu apa
2,597 mc/h x 2 h/zi x 252 zile/an =1.308,888 mc/an
1.308,888 mc/an x 2,87 lei/mc / 4,1 =916,22 Euro/an
Pret mc apa rece potabila perceput de SC APA CANAL SA, Galati, la data de 01.05.2010: 1 mc
apa rece =2,87 lei, cu TVA inclus
Curs previzionat: 1 euro =4,1 lei
Determinarea debitului de calcul s-a fcut conform STAS 1478/1990 cu relatia:
q
c
= a*b*c*\E = 0,72 l/s = 2,597 mc/h.
EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV
IMPC 1 Page 27
Grup Sanitar Standuri
Lavoare 5 buc x 0,35 E =1,75 E
Total =1,75 E
Grup Sanitar Public
Lavoare 3 buc x 0,35 E =1,05 E
WC-uri 2 buc x 0,5 E =1,0 E
Pisoare 2 buc x 0,17 E =0,34 E
Total =2,39 E
Hala splare legume-fructe
Spltoare __ 3 buc x 1 E =3 E
Total = 3 E
a 0,15 - coeficient f-ctie de regimul de functionare
b 1,0
c 1,8 - coeficient f-ctie de destinatia cldirii
- cheltuieli canalizare
Se considera 80% din consumul de apa potabila in scopuri menajere.
1.308,888 mc/an x 0,8 =1.047,11 mc/an
1.047,11 mc/an x 0,87 lei/mc / 4,1 =222,19 Euro/an
Pret mc apa uzata menajera perceput de SC APA CANAL SA, Galati, la data de 01.05.2010: 1 mc
apa uzata menajera =0,87 lei, cu TVA inclus
Curs previzionat: 1 euro =4,1 lei
Total ap + canalizare =1.138,41 euro/an
- cheltuieli de ntretinere: 0,2% / an din total costuri de operare ncepnd cu anul 5 (anul 4 dup
punerea n functiune).
353,10 mii Euro x 0,2% =0,706 mii euro/an.
- plata investitiei
Proiectul urmeaza sa fie realizat pe baza unei finantari din partea constructorului, in suma de
1.722.774,90 lei sau 420.189 euro, la un curs previzionat de 1 euro =4,1 lei.
Plata se va asigura prin anulitate din Bugetul Local al Primariei Barcea in timp de 10 ani, fiind in
suma de 144.757,06 lei/an sau35.306,60 euro/an.
Total costuri de operare =76.675,08 euro/an
Evoluia prezumata a veniturilor
Veniturile se obtin din incasarea contravalorii taxei de nchiriere astfel:
- In hal tarabe pentru vnzare produse agricole
(44 tarabe x 2 mp) x 1,25 euro/mp x 252 zile/an =27.720,00 euro/an
- Spatii comerciale
117,12 mp x 1,75 euro/mp x 252 zile/an =51.649,92 euro/an
Total venituri din nchirieri spaii pentru vnzare =79.369,92 euro/an
EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV
IMPC 1 Page 28
Rezultatele analizei financiare
Pe baza fluxurilor de numerar au fost calculati urmtorii indicatori financiari de referinta conform
anexei 4:
- rata interna de rentabilitate financiara a investitiei (RIRF/c) are valoarea financiara
0.042.
- valoarea actualizata neta financiara a investitiei (VNAF/c) are o valoare negativa de -
112 mii Euro.
Raportul cost/beneficiu este 1,191.
- sustenabilitatea financiara a proiectului este data de veniturile generate de
implementarea proiectului.
Conform anexei 3, fluxul de numerar net cumulat neactualizat este pozitiv pe intreaga perioada
luata in calcul in cadrul analizei financiare, ceea ce nseamn c proiectul nu risc s rmn fr
lichiditti n viitor.
Pentru determinarea fluxului de numerar net au fost luate in considerare toate costurile si toate
sursele de finantare (atat pentru investitie, cat si pentru operare si functionare).
4. Analiza economic, inclusiv calcularea indicatorilor de performan
economic: valoarea actual net, rata intern de rentabilitate i
raportul cost -beneficiu;
Nu este cazul, aceasta fiind obligatorie doar n cazul investitiilor publice majore.
5. Analiza de senzitivitate
Analiza de senzitivitate este o tehnic de evaluare cantitativ a impactului modificrii unor
variabile de intrare asupra rentabilittii proiectului investitional.
Scopul analizei de senzitivitate este de a identifica variabilele sau parametrii critici ai modelului,
ale cror variatii, n sens pozitiv sau negativ, comparativ cu valorile folosite pentru situatia optim,
provoac cele mai semnificative variatii asupra principalilor indicatori ai rentabilittii, respectiv RIR si
VNA.
Valorile critice sunt considerate acei parametri pentru care o variatie de 1% provoac cresterea cu
1% a ratei interne de rentabilitate sau cu 5% a valorii actuale nete.
Indicatorii luati n calcul pentru analiza senzitivittii sunt:
- rata intern de rentabilitate (RIR);
- valoarea actualizat net (VAN)
Parametrii care vor varia n sens negativ si defavorabil situatiei de baz prezentate sunt:
- scderea veniturilor (cu 10%, respectiv 20%);
- cresterea cheltuielilor (cu 10%, respectiv 20%);
- cresterea costului investitiei (cu 10%, respectiv 20%).
Se urmreste influenta variabilelor prezentate asupra:
- cash flow-ului net si cumulat;
- ratei interne de rentabilitate (RIR);
- valorii actualizate nete (VAN).
EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV
IMPC 1 Page 29
Analiza senzitivitatii variante de lucru sunt prezentate in tabelul de jos:
Varianta I Varianta II Varianta III
Costul investitiei (mii euro) 353,100 388,410 423,720
Rata intern de rentabilitate
financiar a investitiei (RIRF/c) %
0,042 # #
Valoarea net actualizat a
investitiei (VNAF/c) (mii euro)
-122 -493 -698
In toate variantele proiectul este viabil, eventuala crestere a variabilei cheltuielilor poate fi tinuta
sub control prin evitarea cheltuielilor riscante.
6. Analiza de risc
6.1. Riscuri tehnice
Patrimoniu cultural
In principiu, actiunile preconizate prin acest proiect nu vor afecta nici direct, nici indirect, vreunul
din elementele de patrimoniu cultural din zona sau din localitate.
Aerul
Amploarea global asupra aerului este moderat pe perioada executiei lucrrilor, iar n perioada
de exploatare poate fi considerat admisibil.
Zgomotul
I n perioada de executie si exploatare, emisiile fiind limitate, se poate considera c au un impact
admisibil.
Mirosurile
In perioada de executie si exploatare se poate considera c mirosurile sunt admisibile.
Biodiversitatea
- Impactul asupra faunei este nesemnificativ.
- Impactul asupra florei poate fi considerat admisibil.
Peisajul
Impactul general este pozitiv.
Mediu social - economic
La nivelul comunitar si comunal, impactul socio-economic net de bunstare este pozitiv, pentru c
este un proiect care ntruneste conditiile eligibile unui proiect cu scop social.
Impacturi negative - riscuri
- Modificri ale calittii aerului n timpul executiei.
- Modificri ale scurgerii apelor meteorice la suprafata terenului, n perioada de executie.
Impacturi negative - admisibile
- Modificri ale calittii apei de suprafat, pe perioada executiei.
- Afectri ale florei pe perioada executiei.
EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV
IMPC 1 Page 30
Riscul izbucnirii incendiilor - nesemnificativ.
Riscul mbolnvirilor - nesemnificativ.
6.2. Riscuri financiare
6.2.1. Variabilitatea costurilor operaionale. Acestea pot fi tinute sub control prin
evitarea angajrii unor cheltuieli riscante.
6.2.2. Variabilitatea preurilor poate influenta performanta financiar a sistemului,
n special la costurile de investitie.
6.2.3. Riscuri instituionale
Sistemul institutional, odat implementat, nu poate fi nefunctional.
6.2.4. Riscuri legale
Intruct lucrarea, din punct de vedere a executiei si exploatrii este relativ simpl, nu exist riscuri
legale n implementare si exploatare.
6.3. Indicatori calitativi
Analiza socio-economic a luat n considerare si alti factori, dect cei financiari, care se refer n
mod strict la profit abilitate.
S-au studiat n mod deosebit costurile si beneficiile de ordin economic si social, precum si
efectele asupra mediului.
Analiza economic a dimensionat contributia economic a proiectului sub raportul bunstrii
economice a comunittii locale.
Proiectul are efecte directe si indirecte n ceea ce priveste economia local si de protectie a
mediului.
Au fost identificati urmtorii indicatori calitativi:
Efecte directe Efecte indirecte
- Se creeaz noi bunuri si servicii la nivel local - Contribuie la dezvoltarea infrastructurii locale
- Se creeaz locuri de munc - Contribuie la mbunttirea strii generale a
nvtmntului
- Are loc un impact favorabil asupra conditiilor
de mediu prin reducerea drastic a agentilor
poluanti de mediu (sol, ap, aer).
- Contribuie la crearea unui ambient propice
dezvoltrii nvtmntului.
- Se mbunttesc radical conditiile de
functionare a nvtmntului n cadrul scolii
6.4. Indicatori cantitativi
Nr.
Crt.
Denumirea indicatorilor Valori
E.R.R. -
E.N.P.V. -
Raport COST - BENEFICIU= Venit total
Cheltuieli totale
1,191
EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV
IMPC 1 Page 31
V. SURSELE DE FINANARE A INVESTIIEI
Proiectul urmeaza sa fie realizat pe baza unei finantari din partea constructorului, in suma de
1.722.774,90 lei sau 420.189 euro (TVA inclus), la un curs previzionat de 1 euro =4,1 lei.
Plata se va asigura prin anulitate din Bugetul Local al Primariei Barcea in timp de 10 ani, fiind in
suma de 144.757,06 lei/an sau35.306,60 euro/an.
VI. ESTIMRI PRIVIND FORA DE MUNC OCUPAT PRIN
REALIZAREA INVESTIIEI:
6.1. Numr de locuri de munc create n faza de executie: 15
6.2. Numr de locuri de munc create n faza de operare: 6
VII. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI
INVESTIIEI:
1. Valoarea total (INV)
Fr TVA Cu TVA
Total valoare investitie
1.447.710 lei 1.722.774,90 lei
353.100 E 420.189 E
Din care constructii montaj
615.000 lei 731.850 lei
150.000 E 178.500 E
Durata de realizare a investitiei (luni): 12
NR. DE
TURE
NR. DE
ANGAJATI
FUNCTIA PERSOANEI
ANGAJATE
1 2 Personal administrativ
2 2 Femeie intretinere curatenie
2 2 Paznic
TOTAL ANGAJATI 6 persoane
EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV
IMPC 1 Page 32
2. Calculul indicatorilor tehnici ai proiectului de investitie
a) Gradul de ocupare al terenului
se obtine prin raportarea suprafetei construite la suprafata total a terenului
G =(Sc/St) x 100 =(606/2090) x 100 =28,99 % Unde:
Sc suprafata construita
St suprafata totala
b) Gradul de folosire al suprafetei construite:
se calculeazaraportnd suprafata desfasuratala suprafata construita
G =(Sd/Sc) x 100 =(606/606) x 100 =100 % Unde:
Sd - suprafata desfasurata
Sc suprafata construita
c) Gradul de folosire al suprafetei desfasurate:
G =(Su/Sd) x 100 =(559,59/606) x 100 =92,34 % Unde:
Su suprafata utila
Sd suprafata desfasurata
d) Densitatea constructiilor - se obtine ca raport al suprafetei desfasurate fat de
suprafata terenului
G =(Sd/St) x 100 =(606/2090) x 100 =28,99 % Unde:
S
d
- suprafat desfasurata
S
t
- suprafat teren
3. Calculul indicatorilor economici ai proiectului de investitie
3.1. Capacitti (n unitti fizice si valorice);
- 253,60 mp spatii destinate halei legume-fructe
- 117,12 mp spatii comerciale
3.2. Alti indicatori specifici domeniului de activitate n care este realizat investitia:
Piat agroalimentar cu urmtoarele capacitti:
- 44 tarabe pentru expunere, depozitare, vnzare
- grup sanitar cu 2 cabine
- ambalare - 600 Kg/or
- cantitatea lunara de produse agroalimentare care se desfac - 1,5 tone
EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV
IMPC 1 Page 33
CAPITOLUL B: Piese desenate
- A00 Plan de amplasament, scara 1:500
- A01 Schita-plan parter cota 0.00, scara 1:100
- A01 Perspective