Sunteți pe pagina 1din 23

Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 2013Masura 322 Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de

baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale


Ghidul Solicitantului
Page 1
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA - 2007-2013
Masura 322 RENOVAREA SI DEZVOLTAREA SATELOR, IMBUNATATIREA SERVICIILOR DE BAZA
PENTRU ECONOMIE SI POPULATIA RURALA SI PUNEREA IN VALOARE A MOSTENIRII RURALE
FORMULARUL
CERERII DE FINANARE
Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 2013Masura 322 Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de
baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Ghidul Solicitantului
Page 2
Cuprins
0. INFORMAII PRIVIND TIPUL ASISTENEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE
1. INFORMAII PRIVIND SOLICITANTUL
1.1. Solicitantul
1.2. Reprezentantul legal al Solicitantului
1.3. Persoana de contact
1.4. Persoana responsabil cu operaiunile financiare
1.5. Banca/Trezoreria
1.6. Sprijin primit n prezent sau anterior din fonduri publice i/sau mprumuturi din partea instituiilor
financiare internaionale (IFI)
2. PROIECTUL 5
2.1. Axa prioritar i domeniul major de intervenie POR
2.2. Localizarea proiectului
2.3. Descrierea proiectului
2.4. Managementul proiectului
2.5. Durata de implementare a proiectului
2.6. Indicatori
2.7. Parteneri implicai n implementarea proiectului
2.8. Relaia cu alte programe, strategii, proiecte
2.9. Taxa pe valoarea adugat
2.10. Proiect generator de venit
2.11. Informare i publicitate
3.CONCORDANA CU POLITICILE UE I LEGISLAIA NAIONALError! Bookmark not defined.
3.1. Egalitatea de anse
3.2. Dezvoltarea durabil i eficiena energetic
4. FINANAREA PROIECTULUI
4.1. Bugetul proiectuluiError! Bookmark not defined.
5. CERTIFICAREA CERERII DE FINANARE
Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 2013Masura 322 Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de
baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Ghidul Solicitantului
Page 3
NREGISTRAREA CERERII DE FINANARE
Organismul intermediar pentru POR Agenia pentru Dezvoltare Regional
Nr:
nregistrate de:
Cod SMIS: Semntura
Data
TITLUL PROIECTULUI:
Construire - Piata agroalimentara
0. INFORMAII PRIVIND TIPUL ASISTENEI FINANCIARE NERAMBURSABILE
SOLICITATE
Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR)
1. INFORMAII PRIVIND SOLICITANTUL
1.1. Solicitantul
Denumirea firmei SC PURPLE SRL
Adresa sediului
solicitantului
Constanta
Email
Tipul solicitantului unitate administrativ-teritorial (autoritate a administratiei
publice locale) din mediul urban
parteneriat de unitti administrativ-teritoriale (autoritti ale
administratiei publice locale)
1
societate comerciala
Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 2013Masura 322 Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de
baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Ghidul Solicitantului
Page 4
1.2. Reprezentantul legal al Solicitantului
Numele Aura Petre
Funcia contabil
Numrul de
telefon
07450000xx
Numrul de fax
0236-335xxx
Email barcea_galati@hotmail.com
1.3. Persoana de contact
Numele Aura Petre
Funcia contabil
Numrul de
telefon
07450000xx
Numrul de fax
0236-335xxx
Email barcea_galati@hotmail.com
1.4. Persoana responsabil cu operaiunile financiare
Numele Aura G. Petre
Funcia contabil
Numrul de
telefon
07450000xx
Numrul de fax
0236-335xxx
Email barcea_galati@hotmail.com
1.5. Banca/Trezoreria
Denumirea bncii
(sucursalei)
Carpatica, sucursala Galati
Adresa bncii Strada xxx, nr 20
Codul IBAN 235CAPR 23534728475RO01
Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 2013Masura 322 Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de
baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Ghidul Solicitantului
Page 5
1.6. Sprijin primit n prezent sau anterior din fonduri publice i/sau mprumuturi din
partea instituiilor financiare internaionale (IFI)
1.6.1 i beneficiat de asisten nerambursabil din fonduri publice sau de mprumut din partea
unei IFI n ultimii 5 ani, nainte de data depunerii prezentei cereri de finanare?
Da
Nu
Daca da, v rugm specificai urmtoarele informaii pentru maxim 3 proiecte
1.6.2 i mai solicitat sprijin financiar din fonduri publice sau mprumuturi din partea IFI,
pentru proiectul (fie n ntregime, fie parial, respectiv pentru o parte din activitile
cuprinse n proiect) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finantare?
Da
Nu
1.6.3 Proiectul (integral sau parial, respectiv activiti/investiii din proiect) ce constituie
obiectul prezentei Cereri de finanare a mai beneficiat deja de sprijin financiar din fonduri
publice sau mprumuturi din partea IFI?
Da
Nu
2. PROIECTUL
2.1. Axa prioritar i domeniul major de intervenie POR
Prin prezenta Cerere de finanare se solicit co-finanarea proiectului propus, n cadrul
Programului National de Dezvoltare rurala - 2007-2013 Masura 322 Renovarea si dezvoltarea
satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economie si polulatia rurala si punerea in valoarea
a mostenirii rurale
Reabilitarea infrastructurii urbane i mbunirea serviciilor urbane, inclusiv
transportul urban
Dezvoltarea durabil a mediului de afaceri
Reabilitarea infrastructurii sociale
2.2. Localizarea proiectului
Statul: ROMNIA
Judeul: Galati
Localitatea: Comuna Barcea
Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 2013Masura 322 Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de
baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Ghidul Solicitantului
Page 6
2.3. Descrierea proiectului
Obiectivele proiectului .
Strategia de dezvoltare economico-social local, prin consolidarea resurselor existente,
furnizeaz orasului stabilitate si extindere economic solid. Dezvoltarea investitiilor locale presupune
crearea unui climat care s atrag si investitii externe, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra
comunittii, prin cresterea ofertei de noi locuri de munc direct create, cresterea salariilor, a vnzrilor.
Obiectivul de investitii se incadreaza in obiectivul general al Programului National de
dezvoltare rurala, care vizeaza, pe langa dezvoltarea durabila a economiei rurale, masuri privind
imbunatatirea calitatii in zonele rurale.
Obiectivul general al proiectului vizeaza imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei prin
posibilitatile de cumparare a unor produse agroalimentare din piete, in conditii de siguranta alimentara si
la un nivel civilizat.
Obiectivul specific al proiectului il reprezinta cresterea numarului de locuitori din zona care
beneficiaza de serviciile pietei, prin realizarea obiectivului de investitii piata agroalimentara.
Consiliul Local Barcea va avea n vedere la exploatarea spatiilor construite respectarea si
ndeplinirea cel putin a urmtoarelor cerinte:
- securitatea serviciilor furnizate/prestate;
- continuitatea serviciilor din punct de vedere calitativ si cantitativ;
- adaptabilitatea serviciilor la cerintele comunittii locale;
- accesul liber la servicii si la informatiile necesare la acestea.
Desfsurarea activittiilor specifice pentru administrarea bunurilor rezultate trebuie s asigure:
- satisfacerea cerintelor si nevoilor de utilitate public ale comunittii locale si cresterea
calittii vietii;
- administrarea si gestionarea spatiilor construite n interesul concesionarului si a
comunittii locale;
- functionarea si exploatarea n conditii de sigurant, rentabilitate si eficient economic a
spatiilor construite;
- ridicarea continu a standardelor si a indicatorilor de performant ai serviciilor prestate;
- dezvoltarea si modernizarea spatiilor construite n corelare cu planurile si documentatiile de
urbanism si amenajarea teritoriului aprobate;
- protejarea domeniului privat si public si punerea n valoare a acestora; protectia si conservarea
mediului natural si construe, n conformitate cu reglementrile legale n vigoare;
protectia snttii si igienei publice, n conformitate cu reglementrile specifice n vigoare.
Contextul proiectului
Barcea este o comuna si o localitate in judetul Galati, Moldova, Romania. Intreg teritoriul
comunei apartine unitatii cunoscute sub numele de Campia Tecuciului, aceasta apartinand marii regiuni
morfo-fito-climatice a campiilor, cu relief jos, inclinat spre Sud, putin fragmentat si de varsta cuaternara
si este alcatuit litologic dintr-un complex de roci fiabile (loesoide, nisipuri si pietrisuri).
Populatie: 6.174 locuitori
Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 2013Masura 322 Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de
baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Ghidul Solicitantului
Page 7
Total gospodarii: 2.392
Numar locuinte: 1.757
Numar gradinite : 4
Numar scoli: 4
Drumuri:
- DN 25 Tecuci Galati
- DJ 252 Barcea-Movileni
- 5 km de drumuri comunale bitumizate
- 18 km de drumuri pietruite
- Acces la cale ferata la 500 m de centrul civic
- Telefonie digitala si mobila
Suprafata localitate Barcea: 126ha
Suprafata intravilan : 637ha
Suprafata extravilan: 5.489ha
Activitatile zonale :
- Agricultura poreponderent legumicultura, zootehnia
- Comertul cu legume si alte produse agricole
Obiective turistice: Lacul de agrement, Monumentul eroilor cazuti in cele razboaie mondiale
Proiecte de investitii :
- Introdicere gaz metan
- Dig de aparare impotriva inundatiilor
- Piata agroalimentara
- Reabilitare drumuri comunale
- Infiintarea de unitati de procesare a produselor vegetala si animale.
Proiectul face parte dintr-o noua strategie a firmei, aceea de a finanta in totalitate lucrarea,
urmand ca plata de la beneficiar ( Consiliul Local Barcea) sa se asigure din bugetul local al Primariei, in
timp de 10 ani.
Justificarea necesitii implementrii proiectului
Pe raza comunei Barcea nu exista un spatiu special amenajat pentru desfasurarea activitatii
Comert cu legume si alte produse agricole. In acest conditii, in vederea valorificarii produselor
agroindustriale, in deplina siguranta alimentara impusa de legislatia nationala si europeana, este necesara
realizarea unei piete cu facilitatile necesare, astfel:
- spatii acoperite, destinate expunerii, vnzrii si depozitrii si pstrrii produselor
agroalimentare;
- realizarea unei hale pentru splarea si sortarea produselor;
- spatii pentru circulatia si parcarea autovehiculelor;
- spatii pentru conducerea si administratia societtii pietei;
- spatii pentru serviciul de control al calittii produselor, control sanitar si fitosanitar;
- spatii pentru stocarea, ambalarea ambalajelor de transport, recirculabile si a celor scoase din
uz;
- grupuri sanitare cu ap curent potabil, pentru public;
- servicii de paz, securitate si PSI a bunurilor.
Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 2013Masura 322 Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de
baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Ghidul Solicitantului
Page 8
Proiectul isi propune sa revitalizeze activitatea economica a localitatii, sa creeze noi locuri de
munca (prin atragerea si stabilizarea cetatenilor care fac naveta la Tecuci si Galati sau in alte localitati
pentru un loc de munca), imbunatatirea conditiilor de lucru si o dezvoltarea durabila a localitatii,
cresterea veniturilor bugetare la primarie prin inchirierea standurilor si halelor ce compun piata
agroalimentara, dar si prin vanzarea unor loturilor de teren din viitoarea zona.
Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Primaria comunei Barcea, judetul Galati.
Potenialii beneficiari ai proiectului
Principalul beneficiar va fi Consiliul Local Barcea iar indirect sunt toti locuitorii comunei ca viitori
comercianti sau ca viitori cumparatori.
Activittile proiectului
Nr
.
Crt
Denumirea etapelor si
activitatilor
ESALONARE IN LUNI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 DEMARAREA
1.1.Stabilirea echipei
de implementare si a
planului de actiune
pentru perioada de
implementare
__
2. ALEGEREA
PROIECTANTULU
I PT. INTOCMIREA
PROIECTELOR
TEHNICE SI A
CAIETELOR DE
SARCINI
2.1.Intocmire
documentatie licitatie
_
_
2.2.Efectuare licitatie _
2.3.Incheiere contract
cu ofertant castigator __
2.4.Intocmire
documentatii tehnice
__
Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 2013Masura 322 Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de
baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Ghidul Solicitantului
Page 9
3 INTOCMIREA
PLANULUI DE
DERULARE A
ACHIZITIILOR DE
BUNURI, SERVICII
SI LUCRARI,
INCLUSIV
INTOCMIREA
DOCUMENTELOR
DE ACHIZITII
3.1.Intocmire plan de
derulare a achizitiilor
__
3.2.Intocmirea
documentelor de
achizitii
___
3.3.Anunturi
publicitare
__
_
4 TRAINING
PENTRU
UTILIZAREA
PROCEDURILOR
__
_
5 DERULAREA
LICITATIILOR
___
6 INCHEIEREA
CONTRACTELOR
___
7 STABILIREA
ECHIPEI DE
URMARIRE A
EXECUTIEI
___
8 DERULAREA
CONTRACTEOR
8.1.Executie lucrari
pregatitoare inclusiv
organizarea de santier
__
8.2.Executie lucrari de
baza
_____________ _______ ______ _______ _______ _______ ______
8.3.Asistenta tehnica
______________________________ ____________________
Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 2013Masura 322 Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de
baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Ghidul Solicitantului
Page 10
8.4.Probe, receptii
_______ ____
8.5.Carte tehnica
_______ ___
8.6.Receptie la
terminarea lucrarilor ____
8.7.Receptia punerii in
functiune ___
8.8.Autorizatii de
functionare __
NOTA PRESCURTARI : - BENEFICIAR B
-CONSTRUCTOR C
-PROIECTANT - P
Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 2013Masura 322 Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de
baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Ghidul Solicitantului
Page 11
Resursele materiale implicate n realizarea proiectului
Terenul in suprafata de 2.090 mp, teren ce face parte din domeniul public al comunei, in
administrarea Consiliului Local si figureaza in categoria curti - constructii.
Suprafata totala construita propusa a pietei se compune din:
stand special lactate si produse din lapte: s =17.52 mp;
camera frig pentru lactate: s =17.52 mp;
stand special de carne de porc si preparate din carne de porc: s =19.44 mp;
camera frig pentru carnea de porc: s = 3.80 mp;
stand special de carne de vita si preparate din carne de vita: s =19.44 mp;
camera frig pentru carnea de vita: s = 3.72 mp;
stand special pentru peste si preparate din peste: s =11.52 mp;
stand special pentru vanzarea oualelor: s =11.52 mp;
birou administrator: s =11.40 mp;
birou politia pietei: s = 7.59 mp;
birou Directia Sanitar Veterinara: s = 13.11mp;
magazine alimentare (2 magazine): s =23.28 mp;
hala de legume si fructe prevazute cu spatii pentru spalarea s =253.60mp;
legumelor
WC baieti: s = 9.04 mp;
WC fete: s = 6.05 mp;
spalator: s = 5.65 mp;
vestiar femei: s = 7.95 mp;
vestiar baieti: s = 7.90 mp.
2.4. Managementul proiectului
Managementul va fi realizat de urmatoarea echipa:
Nr.
Crt.
Nume Experienta
Functia echipa
proiectului
Responsabilitati
1.
Inginer constructii
civile, industriale
Manager proiecte
Director proiect
-Controleaza modul in care sunt
utilizate fondurile si se asigura ca
bugetul va fi respectat
-Controleaza efectuarea actiunilor in
termenele planificate
-Aproba si/sau propune spre aprobare
modificarile impuse de conditii
neprevazute si se asigura de
necesitatea acestora si de incadrarea
acestora in bugetul aprobat;
-Coordoneaza activitatea intregii
echipe de implementare
Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 2013Masura 322 Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de
baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Ghidul Solicitantului
Page 12
-Impreuna cu responsabilul tehnic,
organizeaza activitatile, stabileste
atributiile si raspunderile membrilor
echipei
-Se ocupa de activitatile de diseminare
ale proiectului
2.
Inginer constructii
civile
Responsabil tehnic
-Se ocupa de urmarirea indeplinirii
activitatilor cu caracter tehnic
-Evalueaza calitatea achizitiilor
-Controleaza indeplinirea parametrilor
tehnici pentru echipamentele
-Avizeaza modificarile legate de
achizitia de subansamble, atunci cand
acestea sunt necesare
3.
Inginer chimist
Responsabil
achizitii
-Participa la elaborarea caietelor de
sarcini
-Se ocupa de totalitatea achizitiilor,
urmarind ca acestea sa corespunda
parametrilor stabiliti, conform OUG
34/2006
4
Director
economic
Finante
contabilitate
Responsabil
financiar
implementare
proiecte fonduri
nerambursabile
Responsabil
financiar
-Asigura gestionarea fondurilor in
conformitate cu linia bugetara
elaborata si cu normele legale in
vigoare
-Intocmeste actele financiar contabile
aferente proiectelor in termenii legali
-Intocmeste actele justificative pentru
toate cheltuielile
-Avizeaza rapoartele legate de proiect
-Colaboreaza direct cu managerul de
proiect pentru alte probleme legate de
buna implementare a acestuia
Managementul firmei se bazeaza si va urmarii urmatoarele:
Managementul prin obiective si managementul prin bugete, ce vor permite:
Stabilirea unei legaturi indisolubile si logice intre: obiective, programe de actiuni,
calendarul actiunilor, bugetul alocat, seturi de metode si instructiuni, corelate ca
obiective de indeplinit
Instituirea unui control permanent asupra bugetului de venituri si cheltuieli al proiectului
Actionarea in sensul cresterii participarii, a initiativei, a colaborarii in procesul stabilirii
si indeplinirii obiectivelor.
Principaleleetape:
Stabilirea obiectivelor derivate, specifice, individuale in concordanta cu obiectivele
Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 2013Masura 322 Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de
baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Ghidul Solicitantului
Page 13
fundamentale
Elaborarea programelor, calendarului de actiune, bugetului si listei de metode, respectiv
a bugetelor aferente fiecarei actiuni din planul de actiuni al proiectului;
Adaptarea subsistemului decizional, structural si informational al firmei la cerintele
realizarii obiectivelor proiectului, asigurndu-se, n acelasi timp, continuitatea activitatii
curente a SC PURPLE SRL;
Urmarirea permanenta a modului de indeplinire a obiectivelor
Controlul bugetar si evaluarea realizarii obiectivelor
Se va accentua:
Asigurarea unei evidente financiar-contabile distincte si clare a proiectului;
Stabilirea procedurilor interne de implementare a proiectului si anume: definirea fisei
postului pentru echipa de proiect, identificarea colaboratorilor adecvati pentru
implementarea activitatilor, stabilirea metodologiei de colaborare cu partenerii,
respectiv a instrumentelor de evaluare intermediara a activitatilor proiectului;
Asigurarea locatiilor si logisticii necesare pentru buna desfasurare a activitatilor din
proiect : activitatile desfasurate de echipa de proiect vor avea loc in spatiul pus la
dispozitie de conducerea firmei, activitatile specifice de promovare.
Vor fi intocmite periodic rapoarte tehnice si financiare din care s rezulte stadiul in care
se afla desfasurarea proiectului si gradul de atingere a obiectivelor si rezultatelor propuse de
proiect, rapoarte care vor fi inaintate conducerii firmei - in calitate de promotor al proiectului.
Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia autoritatii contractante orice informatie suplimentara
solicitata. De asemenea, se va mobiliza permanent si se va mentine o evidenta separata clara a
contabilitatii in cadrul proiectului.
La solicitarea autoritatii contractante sau a altor organisme competente, beneficiarul va
sustine vizitele si controalele pe teren ale acestora.
Motivele pentru alegerea metodologiei propuse
Metodele si tehnicile de implementare a proiectului utilizate permit :
Asigurarea cadrului institutional de desfasurare al activitatilor din cadrul proiectului, in
corelare cu activitatile curente ale promotorului, prin stabilirea distincta a sarcinilor si atributiilor
referitor la proiectul de fata pentru fiecare membru din echipa de proiect, respectiv prin
stabilirea unui calendar riguros si detaliat al termenelor fiecarei activitati, detaliat la nivelul
sarcinilor specifice fiecarui membru al echipei de proiect, respectiv prin crearea cadrului de
urmarire distincta a evolutiei bugetului de proiect;
Asigurarea cadrului administrativ si al logisticii de desfasurare a actiunilor din proiect,
prin integrarea activitatilor desfasurate in cadrul proiectului in activitatile curente SC PURPLE
SRL
Asigurarea comunicarii si a fluxurilor informationale intre membrii echipei de proiect,
prin stabilirea unor relatii clare de subordonare in cadrul echipei de proiect, cat si de cooperare
intre organizatiile partenere in cadrul proiectului, respectiv prin utilizarea mijloacelor
informationale de comunicare moderne.
Prin metodele si tehnicile de management propuse vor fi atinse:
Asigurarea fluxului continuu de informatii intre membrii echipei de proiect;
Respectarea procedurilor Uniunii Europene, precum si legislatia romana;
Armonizarea si controlul permanent al bugetului proiectului cu activitatile propuse in
Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 2013Masura 322 Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de
baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Ghidul Solicitantului
Page 14
cadrul proiectului, in vederea atingerii rezultatelor propuse;
Respectarea planului de activitati al proiectului;
Evaluarea facila a activitatilor;
Evaluarea permanenta a impactului activitatilor desfasurate si a rezultatelor obtinute
asupra grupului tinta si al beneficiarilor;
Mobilizarea echipei de proiect in vederea amplificarii punctelor forte si a oportunitatilor
din mediul de afaceri.
Procedurile de evaluare
Evaluarea gradului de atingere a obiectivelor asumate si a obtinerii rezultatelor
corespunzatoare activitatilor specifice proiectului se va realiza atat prin proceduri interne de
evaluare, cat si prin evaluarea externa a actiunii.
Evaluarea interna
Masurarea valorii adaugate in domeniul transmiterii informatiei utile grupurilor tinta
Gradul de implicare in realizarea si desfasurarea activitatilor din proiect
Modul in care participantii la proiect identifica aspectele esentiale pentru imbunatatirea
situatiei lor actuale utilizand informatia si actionand in consecinta.
Rezultatele evaluarii interne: rapoarte de evaluare intermediara, rapoarte de
desfasurare a activitatilor cuprinse in proiect
Proceduri de evaluare interna:
Evaluarea imediata care se va face prin evaluarea conformitatii procedurilor de achizitii
si contractarii;
Evaluari periodice ale stadiului de implementare financiara a proiectelui si a rezultatelor
obtinute, determinarea eficientei utilizarii fondurilor aferente proiectului;
Evaluarea imediata se va face la sfarsitul fiecarei activitati a proiectului, urmarind
indicatori calitativi si cantitativi cuantificabili.
Indicatori calitativi
Calitatea, claritatea si complexitatea informatiilor pentru persoanele interesate,
publicitate pe situri dedicate si prin intermediul revistelor de specialitate
Gradul de satisfactie si de intelegere a participantilor la proiect precum si gradul de
implicare si reactie;
Gradul de receptivitate a mass-media la problematica legata de tematica proiectului
Indicatorii cantitativi vor urmari achizitionarea cantitatilor specificate in contracte.
Evaluarea externa
se va face in primul rand de catre reprezentantii Autoritatii Contractante
prin audit
Riscuri
Managementul proiectului a luat in considerare si aparitia unor eventuale riscuri.
Posibilitatea de aparitie a unui eveniment ce prejudiciaza realizarea obiectivelor tehnice, de
cost sau de termene de realizare a proiectului.
Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 2013Masura 322 Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de
baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Ghidul Solicitantului
Page 15
Riscul are manifestare aleatorie de natura imprevizibila, favorabila dar mai ales
defavorabila si n aceste conditii analiza si prevederea riscurilor trebuie sa reprezinte o
preocupare primordiala pentru managerul de proiect.
Niciun intreprinzator, director sau manager nu poate avea certitudinea deplina asupra
evolutiei viitoare a pietei sale, a concurentilor sai sau a situatiei furnizorilor, pe scurt asupra
conditiilor-cadru ale activitatii sale de productie. In aceeasi masura, nici chiar expertii nu
cunosc cum vor evolua pe termen mediu cursul de schimb, preturile la materii prime sau
dobinzile. Factorii de raspundere trebuie deci sa ia in permanenta decizii care se bazeaza pe
ipoteze si asteptari. De aceea, este inevitabil ca acestia, la fiecare decizie importanta sa se
gandeasca nu doar la consecinte, ci si la posibile alternative de actiune. Toate eforturile de
cautare a avantajului competitiv sunt sustinute printr-un proces investitional continuu.
In general, realizarea obiectivului investitional este o combinatie de eforturi materiale,
umane si financiare, care pot fi afectate de erori sau variatii fata de estimarile initiale, care se va
reflecta in nefinalizarea la timp si la caracteristicile dorite ale proiectului.
Pe parcursul realizarii pot sa apara cauze cum ar fi:
Prelungirea duratei de realizare
Atingerea parametrilor
Depasirea volumul de investitii
Cresterea diferitelor preturi (materiale, energie etc)
Modificarea preturilor echipamentelor
Altele
2.5. Durata de implementare a proiectului
Durata de realizare a investitiei este de 12 luni.
2.6. Indicatori
Indicatori
Valoare la inceputul
perioadei de
implementare
Valoare la
sfarsitull perioadei
de implementare
Valoarea la sfarsitul
perioadei de mentinere
obligatorie a
investitiei ( 10 ani)
Realizare
Suprafata de productie
modernizata/construita
prin proiect (mp)
0 Min. 600 Min. 600
Rezultat
Contributie proprie
beneficiar
0 0 1.722.774,90 lei
Cresterea cifrei de
afaceri (%)
0% 12,5% 25%
Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 2013Masura 322 Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de
baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Ghidul Solicitantului
Page 16
Numrul locurilor de
munc create
0 15 21
Numrul locurilor de
munc mentinute
0 6 47
2.7. Parteneri implicati in implementarea proiectului
Proiectul urmeaz a fi implementat n parteneriat?
Da
Nu
2.8. Taxa pe valoarea adugat
Organizaia solicitant este pltitoare de TVA?
Da
Nu
2.9. Proiect generator de venit
Proiectul pentru care se solicit finanarea este generator de venituri?
Da
Nu
2.10. Impactul asistenei financiare nerambursabile asupra implementrii
proiectului
2.10.1. Asistenta financiar nerambursabil pe care o solicitai va avea rolul s accelereze
implementarea proiectului?
Da
Nu
Alternativa fara proiect ar presupune un timp foarte mare pana la pregatirea volumului
total de resurse financiare pentru o astfel de dezvoltare, iar apelarea la credite genereaz costuri
foarte mari cu dobnzile si comisioanele bancare care mresc costul investitiei si riscurile la
care s-ar supune activitatea actuala.
Alternativa de a realiza acest proiect presupune investitii in infrastrucura si in
tehnologie de ultima ora.
Efectele rezultate din proiect se regasesc in cresterea economica sub urmatoarele
principale directii:
Contribuie la crearea unor noi piete si/sau procese de productie
Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 2013Masura 322 Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de
baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Ghidul Solicitantului
Page 17
Conduc la imbunatatirea produselor si proceselor existente.
Accelerarea implemetarii acestui proiect este necesara datorita
Modificarilor rapide care au loc in toate normativele si legislatie
Obligativitatea respectarii normelor in vigoare
Necesitatea ca orice productie de baza sa fie la curent cu cerintele de piata, si sa
respecte: impactul socio-economic, protectia mediului, siguranta si securitatea muncii si
egalitatea de sanse.
Fara sustinere, obiectivul nu va fi realizat si deci nu vom avea nici venituri si nici costuri
de operare.
2.10.2 Asistena financiar nerambursabil pe care o solicitai este esenial pentru
implementarea proiectului?
Da
Nu
Plecand numai de la faptele de baza reale existente in necesitatea cresterii eficientei
economice, se justifica in totalitate cat de esentiala este sustinerea implementarii proiectului.
Noua infrastructura va permite
cresterea cifrei de afaceri
crearea premiselor pentru extinderea schimburilor comerciale, implicit a investitiilor
cresterea competitivitatii
dezvoltarea economica intr-o zona extrem de inapoiata din acest punct de vedere
cresterea gradului de satisfacere al clientilor
2.11. Informare si publicitate
Nr. Crt. Activitatea de informare i publicitate
Durata estimat/ Perioa
1 Publicitate in mass media
Luna 1 si Luna 12
2 Panou
Luna 1
3 Etichete
Luna 12
Se vor realiza n conformitate cu prevederile
Regulamentului CE Nr. 1083/2006 privind normele
generale asupra Fondurilor Structurale, Regulamentului CE
Nr. 1828/2006 privind regulile de implementare a
Regulamentului CE Nr. 1083/2006 si a Regulamentului Nr.
1080/2006 al Parlamentului si al Consiliului privind
Fondul European de Dezvoltare Regional ce definesc
msurile de informare si publicitate privind operatiunile
finantate din instrumente structurale. Se respecta Manualul
de Identitate Vizuala.
Firma va transmite ctre OI, serviciului Monitorizare si
SMIS, pentru avizare toate materialele de informare si
publicitate elaborate n vederea implementrii msurilor de
informare si publicitate asumate prin contractul de
Pe toata perioada
Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 2013Masura 322 Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de
baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Ghidul Solicitantului
Page 18
finantare, cu cel putin 15 zile lucrtoare nainte de lansarea
si utilizarea acestora.
La finalizarea proiectului, SC PURPLE SRL va publica o
informare asupra proiectului si a rezultatelor sale n ziarul
local cu cea mai mare audient.
3. CONCORDANTA CU POLITICILE UE SI LEGISLATIA NATIONALA
3.1. Egalitatea de sanse
Egalitatea de gen trebuie s constituie un obiectiv central al oricrei democratii care
doreste s ia masuri ca opiniile femeilor si brbatilor s se bucure de aceeasi greutate si
influent. A milita pentru drepturi reale pentru femei nseamn s tindem ctre o societate care
s dea dovad de generozitate si de o tolerant care poate crea drepturi cettenesti depline si
egale pentru toti. Glenys Kinnock - membr a Parlamentului European.
1. Pe plan internaional
Promovarea constant, sistematic si concertat a principiului egalittii de sanse ntre
femei si brbati, n acceptiunea actual a notiunii, constituie o preocupare de dat relativ
recent pentru comunitatea international, desi diferite aspecte ale egalittii ntre femei si
brbati au fost evocate prin mai multe declaratii sau tratate internationale, respectiv
prin:
Declaratia Universal a Drepturilor Omului (1948);
Conventia asupra drepturilor politice ale femeii (1952),
Conventia asupra cetteniei femeii cstorite (1957),
Conventia privind consimtmntul la cstorie, vrsta minim pentru
cstorie si nregistrarea cstoriilor (1962);
Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si
culturale (1966);
Pactul international privind drepturile civile si politice (1966);
Declaratia privind eliminarea discriminrii fat de femei (1967).
2. Pe plan european
Preocuparea Consiliului Europei de a realiza o uniune mai strns ntre membrii si,
cu scopul de a proteja si promova idealurile si principiile care sunt patrimoniul lor comun
si de a favoriza progresul lor economic si social, n special prin aprarea si dezvoltarea
drepturilor omului si liberttilor fundamentale, s-a materializat de-a lungul timpului n
numeroase instrumente juridice europene, esentiale pentru promovarea principiului
egalittii ntre femei si brbati fiind:
Conventia european pentru protectia drepturilor omului si a
liberttilor fundamentale (1950) si Protocoalele aditionale;
Carta social european (1961);
Carta social european revizuit (1996).
Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 2013Masura 322 Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de
baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Ghidul Solicitantului
Page 19
3. Pe plan naional
Legislatia national, n primul rnd Constitutia Romniei, afirm egalitatea ntre
cettenii si, fr deosebire de sex, si n principiu nu contine norme discriminatorii dup
acest criteriu.
Legislatia romaneasca in domeniu este reglementata de Legea nr 202/2002 republicata in
2007, privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, publicata in M. Of. Partea I nr.
150/01.03.2007
Prevederile prezentei legi se aplica tuturor persoanelor, functionari publici si personal
contractual, din sectorul public si privat, inclusiv din institutiile publice.
Principiul care sta la baza activitatilor desfasurate in cadrul SC PURPLE SRL este acela
al competentei pentru oricare din posturile de lucru. In prezent firma are angajati din toate
categoriile femei - barbati sau tineri - maturi, fara a aplica criterii diferite de selectie sau
tratament.
SC PURPLE SRL are nevoie in permanenta de sprijinul unor angajati competenti,
proactivi, dinamici, flexibili, transparenti, loiali si capabili sa lucreze in echipa. Pe langa
pregatirea profesionala, angajatii trebuie sa intruneasca un cumul de alte calitati necesare
indeplinirii cu success a sarcinilor incredintate. Succesul politicii firmei in domeniul
personalului se bazeaza pe lipsa discriminarii de orice fel in ceea ce priveste angajarea,
pregatirea si perfectionarea, remunerarea, promovarea si relatiile umane de munca.
Acest lucru este stipulat si in regulamentul de ordine interioara al firmei.
Tratamentul egal aplicat angajatilor firmei inlatura frustrarile, tensiunile si provocarile
intre angajati. In aceelasi context, firma noastra ia masuri impotriva angajatilor care au
manifestari discriminatorii in firma.
SC PURPLE SRL are incredere in tineri si este pregatit sa investeasca in ascensiunea si
dezvoltarea acestora. Persoanele recrutate trebuie sa aiba si au o mentalitate flexibila, sunt
deschise catre inovatie si schimbare. Angajatii companiei trebuie sa-si doreasca sa se dezvolte
intr-o companie care tinteste sa devina cel mai competent pe piata.
Fiecarei persoane din firma i se cere sa fie responsabila pentru propriile decizii la
nivelul executiv sau organizational, acceptand recompensele si consecintele rezultate in urma
deciziei luate precum si oportunitati reale de promovare si dezvoltare a carierei. Angajatilor li
se ofera posibilitati reale de crestere a salariului, in functie de eficienta si efortul depus,
bonusuri.
SC PURPLE SRL se bazeaza pe imbinarea optima dintre capacitatea tehnica si
manageriala a inginerilor si specialistilor cu experienta si creativitatea, entuziasmul si puterea
de munca a tinerilor absolventi.
3.2. Dezvoltarea durabila
Dezvoltarea durabila este forma de crestere economica care satisface nevoile societatii in
termeni de bunastare pe termen scurt, mediu si lung.
Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 2013Masura 322 Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de
baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Ghidul Solicitantului
Page 20
Cea mai cunoscut definitie a dezvoltrii durabile este cu sigurant cea dat deComisia
Mondial pentru Mediu i Dezvoltare (WCED) n raportul "Viitorul nostru comun",
cunoscut si sub numele de Raportul Brundtland: "Dezvoltarea durabil este cea care
urmareste satisfacerea nevoile prezentului, fr a compromite posibilitatea generatiilor viitoare
de a-si satisface propriile nevoi
Legislaia internaional
Tratatul de la Maastricht (1993)
Consiliul de la Gteborg (2001)
Consiliul de la Barcelona (2002)
Summitul Mondial de la Johannesburg (2002)
Obiectiv fundamental al Strategiei Naionale de Dezvoltare Durabil: Cresterea
bunstrii si prosperittii individuale si a ansamblului social la nivel national, urmrind o
dezvoltare economic n limitele de suport ale Capitalului Natural, ntr-un mod care s
garanteze si calitatea vietii generatiilor viitoare.
Obiective principale
asigurarea strii de sntate a populatiei;
redimensionarea si remodelarea structurii economico-sociale, si transformarea ei ntr-un
sistem durabil;
dezvoltarea unui sistem legislativ si institutional coerent, compatibil cu cel al Statelor
Membre;
monitorizarea si evaluarea permanent a performantelor economice, sociale si de
protectie a mediului, printr-un sistem de indicatori cantitativi si calitativi determinabili.
Cele trei dimensiuni ale dezvoltarii durabile sunt:
societate (dezvoltare sociala)
economie (dezvoltare economica)
mediu (protectia mediului)
Pentru societate impactul se va reflecta in:
Locuri de munca create
Conditii de siguranta si securitate in munca
Imbunatatirea nivelului de trai
Reducerea poluarii fonice
Pentru economie impactul se va reflecta in:
Marirea eficientei economice
Din punct de vedere al mediului:
Fr ocrotirea mediului, nu se poate asigura dezvoltarea durabil. Dezvoltarea durabil include
protectia mediului, iar protectia mediului conditioneaz dezvoltarea durabil. Cerintele si
exigentele existente la nivelul Uniunii Europene impun o nou abordare a problemelor globale
de mediu, din punct de vedere al efectelor si presiunii asupra mediului, a tuturor consecintelor
Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 2013Masura 322 Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de
baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Ghidul Solicitantului
Page 21
dezvoltrii socio-economice.
Decizii mai bune in raport de tipul om/mediu, fie ca e vorba de mediu nconjurtor,
economic sau social.
Prezervarea calittii mediului nconjurtor, n prezent un concept care s-a extins asupra
calittii vietii n complexitatea sa, si sub aspect economic si social.
Conferinta privind Mediul care a avut loc la Stockholm a pus pentru prima data in mod
serios problema deteriorarii mediului inconjurator in urma activitatilor umane, ceea ce pune in
pericol insusi viitorul omenirii.
Totodata, Raportul admitea ca dezvoltarea economica nu poate fi oprita, dar ca
strategiile trebuie schimbate astfel incat sa se potriveasca cu limitete ecologice oferite de mediul
inconjurator si de resursele planetei.
Proiectul respecta principiul dezvoltarii durabile, toate achizitiile facute putand fi
folosite in avantajul generatiilor prezente si viitoare, fr a afecta optiunea acesteia din urm de
a-si stabili propriile prioritti si mijloace de realizare, asa cum s-a aratat si la grupurile tinta si
releventa proiectului pentru grupurile tinta.
Prin acest proiect se urmareste crearea unei infrastructuri moderne, pentru a sustine
activitatea de comert, care sa permita obtinerea de rezultate remarcabile in domeniul
productivitatii muncii, in contextul actual al dezvoltarii durabile si in acord cu tendintele
europene.
4. FINANTAREA PROIECTULUI
4.1. Bugetul proiectului
Nr.
Crt.
Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli
Valoare ( fara TVA) TVA
Valoare (inclusiv
TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1
2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL I
Cheltuieli pt. Obt. Si amemajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului
1.2. Amenajarea terenului
1.3.
Amenajarea pt. protectia
mediului si aducerea la
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL2
Cheltuieli pentru asig. utilit. nec.
2.1. Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor necesare
41,00 10,00 7,79 48,79 11,90
Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 2013Masura 322 Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de
baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Ghidul Solicitantului
Page 22
TOTAL CAPITOL 2 41,00 10,00 7,79 48,79 11,90
CAPITOLUL3
Cheltuieli pentru proiect. si asist tehnica
3.1 Studii de teren 1,00 0,24 0,19 1,19 0,29
3.2 Taxe pentru obtinerea de
avize , acorduri si autorizatii
1,00 0,24 0,19 1,19 0,29
3.3 Proiectare si inginerie 57,40 14,00 10,90 68,30 16,66
3.4 Organizarea procedurilor de
achizitie public
3.5 Consultant +studiu
fezabilitate
49,20 12,00 9,35 58,55 14,28
3.6 Asistent tehnic 24,60 6,00 4,67 29,27 6,54
TOTAL CAPITOL 3 133,20 32,48 25,30 158.50 38,66
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pt. investitia de baz
4.1 Constructii si instalatii:
4.1.1.Sediu piata 615,00 150,00 116,85 731,85 178,50
4.2
Montaj utilaje tehnologice 65,60 16,00 12,46 78,06 19,04
4.3 Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale
cu montaj
73,80 18,00 14,02 87,82 21,42
4.4 Utilaje fr montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotri 82,00 20,00 15,58 97,58 23,80
4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4
836,41 204,00 158,92 995,33 242,76
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 92,25 22,50 17,52 109,77 26,77
5.3
Cheltuieli diverse si
neprevzute
344,84 84,10 65,52 410,36 100,08
TOTAL CAPITOL 5
437,10 106,61 83,05 520,15 126,86
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pt. probe tehnologice si teste si pred. beneficiar
6.1
Pregtirea personalului de
exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL 1447,71 353,10 275,06 1722,77 420,19
Din care C+M 615,00 150,00 116,85 731,85 178,50
Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 2013Masura 322 Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de
baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Ghidul Solicitantului
Page 23
5. CERTIFICAREA CERERII DE FINANTARE
Confirm c informatiile incluse n aceast cerere si detaliile prezentate n documentele
anexate sunt corecte si asistenta financiar pentru care am aplicat este necesar proiectului
pentru a se derula conform descrierii.
De asemenea, confirm c nu am la cunostint nici un motiv pentru care proiectul ar
putea s nu se deruleze sau ar putea fi ntrziat.
nteleg c dac cererea de finantare nu este complet cu privire la toate detaliile si
aspectele solicitate, inclusiv aceast sectiune, ar putea fi respins.
Prezenta cerere a fost completat avnd cunostint de prevederile articolelor 473, 474,
479-484 din Codul Penal adoptat prin Legea nr. 301/2004.