Sunteți pe pagina 1din 24

TEMA 4

PROIECTAREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT COMBINAT AUTO-CALE FERATA1. Formularea cererii de capacitate

Cererea de capacitate de transport este actiunea pe care intreprinde un potential expeditor de marfuri,
fata de carausii autorizati, pentru perfectarea unui contract de transport , adica aranjarea pentru viitor a
unui transport de marfuri.

Elementele cererii de capacitate sunt:
- Felul si cantitatea marfii (q
i
);
- Modul de prezentare la transport : vrac, bucati, UTI, etc;
- Locul de expediere si locul de destinatie, eventual via;
- Data sau perioada in care se doreste efectuarea transportului respectiv;
Asemenea cereri de capacitate formuleaza mai multi potentiali expeditori (q
i
).
Suma cererilor de capacitate va fi in faza de proiectare a transportului Q, adica:De regula, cererea de capacitate se formuleaza in anul precedent anului de executie.
In zona de influenta a terminalului presupunem existenta a sase firme producatoare de bunuri care
doresc sa-si transporte produsele catre Valencia, Spania.
Presupunem volumul annual de marfuri stabilit astfel:Clientii din zona de influenta a terminalului din Bucuresti sunt prezentati in tabelul urmator:
Nr. Crt. Clienti
Cantitate de
marfa [t/an]
Distanta fata
de terminal
[km]
t*km
1 11 15000 15 225000
2 12 20000 20 400000
3 13 30000 35 1050000
4 14 10000 40 400000
5 15 17000 60 1020000
6 16 8000 80 640000
Total 100000 250 3735000


Clientii din zona de influenta a terminalului din Valencia sunt prezentati in tabelul urmator:
Nr. Crt. Clienti
Cantitate de
marfa [t/an]
Distanta fata
de terminal
[km]
t*km
1 11 13500 15 202500
2 12 18000 20 360000
3 13 27000 35 945000
4 14 9000 40 360000
5 15 15300 60 918000
6 16 7200 80 576000
Total 90000 250 22500000

2. Calculul traficului maim zilnic de marfa
Spre deosebire de curentii de calatori, curentii de marfuri au sens univoc, de la resurse la productie,
cai de aici la consumatie. Sensul univoc al curentilor de marfuri determina si fenomenul cursei goale,
atat de pagubos in activitatea de transport.
Sursele de materii prime de la care se aprovzioneaza productia, in marea lor majoritate nu pot
onora cererile de marfuri in cantitati constante, pe toata durata anului(Este cazul produselor agricole al
unor produse forestiere s.a). Aceiasi situatie fluctuanta se petrece, in mica masura , si pe piata
consumului.
Insasi condiitile atmosferice determina fluctuatii in circuitul continuu si uniform al curentiilor de
marfuri.
Aceste situatii si altele asemenea fac din cererea de capacitate un fenomen cu unele incertitudini,
neuniform si inconstant ca periodicitate.
Neuniformitate curentilor de marfuri se exprima prin coeficientul de neuniformitate , care se
determina ca raport intre valoarea maxima si valoarea medie a curentilor:


Coeficientul de neuniformitate este sezonier
s
, lunar
L
si zilnic
z
.
Coeficientuk de neuniformitate total
T
se determina ca produs al coeficientilor de neuiformitate
partiali:Valoarea medie zilnica a curentului de marfuri este

se determina cu relatia:


In care Q
a
reprezinta valoarea anuala a curentului de marfuri
z
l/a
zile lucratoare in an


Unde : Z
n
zile nelucratoare pe saptamana(Sambata si Duminica) = 2
n
s
numarul de saptamani intr-uh an = 52
Z
s
zile de sarbatoare = 11 zile


3. Calculul numarului zilnic de containere
Numarul de containere se calculeaza cu relatia:


Unde:
N
c/z
numarul de containere necesar;
Q
a
capacitatea anuala e marfuri;

T
coeficient de neuniformitate total;
Z
l/a
numarul de zile lucratoare intr-un an;
q greutatea unui container;


G
i
greutatea utila a containerului = 18,9 t
coeficient de utilizare a capacitatii containerului


Se considera ca numarul containerelor pe sensul Bucuresti Valencia este acelasi cu numarul
containerelor pe sensul Valencia Bucuresti.


Nr. Crt. Clienti
Cantitate de
marfa zilnica
[t/an]
Distanta fata
de terminal
[km]
t*km
1 11 115 15 1725
2 12 118 20 2360
3 13 103 35 3605
4 14 139 40 5560
5 15 100 60 6000
6 16 92 80 7360
Total 667 250 26610

Nr. Crt. Clienti
Cantitate de
marfa zilnica
[t/an]
Distanta fata
de terminal
[km]
t*km
1 11 100 15 1500
2 12 139 20 2780
3 13 110 35 3850
4 14 114 40 4560
5 15 105 60 6300
6 16 45 80 3600
Total 611 250 22590PROIECTAREA UNUI SISTEM DE TRAMSPORT COMBINAT AUTO- CALE FERAT

5. CALCULUL PARCULUI DE AUTOCAMIOANE

Autocamioanele programate pentru a efectua transportul containerelor ntre cliemt i terminal sunt
autocamioane platform marca VOLVO F6 avnd capacitatea de transport Gi=20 t.
Parcul inventar de camioane se determin cu relaia:

Pi=Pc+Pim
unde: Pi este parcul inventar
Pc parc circulant;
Pim parc imobilizat.
Calculul parcului circulant se va face pentru zilele cu tarfic de vrf. Traficul de vrf presupune
transportul celor Nc/z containere de la terminal la client i invers.
Un ciclu de transport ntre client i terminal se va determina ca n figura urmtoare:T
1

CFig. 1. Cursa unui autocamion de la terminal la client i elementele cursei

ore top
v
l
t t
mc
t
d i c
, 2
/
|
|
.
|

\
|
+ + =


d i d i
t t t
/
si , - sunt timpii de ncrcare, descrcare i descrcare/rencrcare nregistrai n terminal i
la clieni.
h t t
d i
083 , 0 min 5 = = =

CT
m
TC
m
t t ,
- timpul de mers de la terminal la client, respectiv de la client la terminal;

C
d i
t
/
- timpul de ncrcare / descrcare a unitii de ncrctur la client.
= 10 min=0,166h

Parcul activ se va exprima ca fiind:

s c
z c
a
n
N
P
/
/
=
n care N
c/z
reprezint numrul de containere de transportul zilnic,
n
c/z
- numrul de containere pe care le poate transporta ntr-o zi lucrtoare un singur autocamion.
c c s k s c
n n n
/ / /
=
N
k/z
numrul de curse pe zi al unui autocamion,
n
c/z
numrul de containere pe curs.
u
c
z l
z c
t
t
n
/
/
=
t
l/z
timpul de lucru pe zi al unui autocamion,
t
c
timpul unei curse,
u - coeficientul de utilizare a timpului de lucru normatz l
a
t
t
P
/
*u

=
Unde:

t - durata total a ciclurilor de transport;z l
t
/
- timpul de lucru pe zi al unui ofer la bordul autocamionului platform;

z l
t
/
= 8 ore;
u - coeficientul de utilizare a timpului de lucru = 95%

Durata total a ciclului de transport se va exprima ca:=
=
n
i
ci ci
t n t
1
*
ude:
ci
n - numrul de containere care aparin clientului;

ci
t - durata unui ciclu de transport de la terminal pn la clientul i
Se presupune viteza de circulaie de 40km/h.


Durata total a ciclului de transport se va determina n tabelul urmtor:

Pentru Bucuresti - Valencia

clienti Distana Viteza V Timpul de
ncrcare/descrc
Timpul de
descrcare
Timpul de
ncrcare
Durata unui
ciclu de
L
[km]
[km/h] are la client
C
d i
t
/
[h]
n terminal
d
t [h]
n terminal
i
t [h]
transport
c
t [h]
Client 11 15 40 0.1666 0.083 0.083 1.25
Client 12 20 40 0.1666 0.083 0.083 1.50
Client 13 35 40 0.1666 0.083 0.083 2.25
Client 14 40 40 0.1666 0.083 0.083 2.50
Client 15 60 40 0.1666 0.083 0.083 3.50
Client 16 80 40 0.1666 0.083 0.083 4.50


C
d i i d
CT
m
C
d i
TC
m i c
t
V
L
t t t t t t t
/ /
2 2 2 + + = + + + + = [h]
Durata ciclului de transport

clienti Durata unui
ciclu de
transport
c
t [h]
Numrul
de
container
e
z c
n
/

Durata ciclului de
transport

t [h]
Client 11 1.25 8 10
Client 12 1.50 4 6
Client 13 2.25 6 13.5
Client 14 2.50 8 20
Client 15 3.50 10 35
Client 16 4.50 9 40.5
Total 15.50 45 125

Dimensiunea parcului activ va fi : P
a
=

autovehicule

Parcul imobilizat de autocamioane platform se calculeaz cu formula:

F
im
O
im
T
im im
P P P P + + =
unde:
T
im
P - parcul imobilizat din motive tehnice;
O
im
P - parcul imobilizat din motive organizatorice (lipsa comenzilor de la beneficiari, lipsa
anvelopelor, lipsa pieselor de schimb, lipsa de carburani, lipsa de lubrifiani);
F
im
P - parcul imobilizat din motive de for major.

RK
im
RC
im
RT
im
T
im
P P P P + + =
n care :
RT
im
P - parcul imobilizat din motive de revizii tehnice;

RC
im
P - parcul imobilizat din motive de reparaii curente (acestea pot fi de gardul 1 i 2);

RK
im
P - parcul imobilizat pentru reparaii capitale.
Imobilizrile parcului sunt:
- planificate;
- accidentale.
A
im
P
im im
P P P + =
Imobilizrile planificate se rezum n mod deosebit la imobilizrile din motive tehnice, dei i n
caeast categorie pot aprea imobilizri accidentale.
Imobilizrile de ordin organizatoric (
O
im
P ) i cele din motive de for major (
F
im
P ) sunt numai
accidentale. Pentru exemplul de fa se consider imobilizrile accidentale de ordinul a 10% din
imobilizrile planificate.

Astfel se poate scrie:

T
im
T
im
T
im
T
im
F
im
O
im
T
im im
P P P P P P P P 3 , 1 1 , 0 1 , 0 ) 1 , 0 1 ( = + + + = + + =


Imobilizrile din motive tehnice se calculeaz cu formula:

z l a l
im H T
im
t z
A
P
/ /
/
*
=


Unde:
im H
A
/
- numrul anual de ore de imobilizare;
z l
t
/
- timp de lucru pe zi; 8 ore;
a l
z
/
- numrul de zile de lucru pe an;

RK
im H
RC
im H
RC
im H
RT
im H im H
A A A A A
/
2
/
1
/ / /
+ + + =
Unde:

RT
im H
A
/
- numrul anual de ore de imobilizare la revizii tehnice;

1
/
RC
im H
A - numrul anual de ore de imobilizare la reparaii curente de gradul1

2
/
RC
im H
A - numrul anual de ore de imobilizare la reparaii curente de gradul2

RK
im H
A
/
- numrul anual de ore de imobilizare la reparaii capitale.
RT RT
RT
im H
t n A *
/
=
1 1
1
/
*
RC RC
RC
im H
t n A =
2 2
2
/
*
RC RC
RC
im H
t n A =
RK RK
RK
im H
t n A *
/
=
Unde:
RK RC RC RT
n n n n , , ,
2 1
- numrul de revizii tehnice, de reparaii curente de gradul 1, de reparaii
curente de gradul 2 respectiv de reparaii capitale.
RT
t - durata unei revizii tehnice 8 ore
1 RC
t - durata unei reparaii curente de grad 1 16 ore
2 RC
t
- durata unei reparaii curente de grad 2 24 ore
RK
t
- durata unei reparaii capitale 30 zile 240 ore

RT
mz a l a
RT
l
l z P
n
* *
/
=


1
/
1
* *
RC
mz a l a
RC
l
l z P
n =


2
/
2
* *
RC
mz a l a
RC
l
l z P
n =


RK
mz a l a
RK
l
l z P
n
* *
/
=Unde: Pa parcul activ ;

z c mt mz
n l l
/
* = - parcursul mediu zilnic

c
z l
z c
t
t
n
/
/
= - numrul de curse pe zi

c
t - durata unui ciclu de transport;

) ( 2
/ m d i c
t t t + =
d i
t
/
= 10 min
m
t - timpul de mers =
V
l
mt


RT
l - distana dup care se efectueaz o revizie tehnic; = 10.000 km

1 RC
l - distana dup care se efectueaz o reparaie curent de gradul 1 = 20.000 km

2 RC
l - distana dup care se efectueaz o reparaie curent de gradul 2 = 30.000 km

RK
l - distana dup care se efectueaz o reparaie capital = 100.000km


l
mz

()
PROIECTAREA UNUI SISTEM DE TRAMSPORT COMBINAT AUTO- CALE FERAT

6. CHELTUIELI CU SECVENA RUTIER

Pe distana medie de transport
mt
l , cu un parcurs mediu zilnic
mz
l , pentru parcul inventar Pi putem evalua
costurile utilizatorului astfel:AL AS S R I cLM AM V F
C C C C C C C C C + + + + + = + =
+
*+

unde: C
AM
cheltuieli cu amortismentul
C
cLM
cheltuieli cu lubrifiani, combustibil i piese de schimb;
C
I+R
cheltuieli cu ntrinerea i reparaiile;
C
S
cheltuieli cu salariile oferilor;
C
AS
cheltuieli cu asigurrile;
C
AL
alte cheltuieli.


6.1. Cheltuieli cu lubrifiani, combustibil i piese de schimb

- Cheltuieli cu lubrifiani (U)
Numeroase studii demonstreaz c viteza de deplasare i tipul suprafeei de rulare, respectiv tipul arterelor
de circulaie folosite au efect special asupra consumului de ulei.

- Cheltuieli cu combustibilul (M)
Reprezint cel mai important element al costului de operare al vehiculelor. Valoarea cantitii de combustibil
variaz n funcie de tipul de vehicul, tipul zonei (drum sau autostrad), tipul de operare (liber, medie,
restricional), viteza de operare, categoriile de decliviti, tipul de mbrcminte asfaltic, aliniamente i curbe.

- Cheltuieli cu piesele de schimb (C
PSMC
)
Lipsa pieselor de schimb, poate duce la imobilizarea mainilor, cu grave repercursiuni n derularea traficului i
n servirea la timp a clienilor.

Aceste costuri se pot exprima cu formula:

C
cLM
= M*c
m
+U*c
u
+C
PSCM
*+

unde: U cantitatea anual de ulei;
M cantitatea anual de motorin;
c
m
costul unui litru de motorin= 6 lei 4 , 1 ~
C
PSCM
- costul pieselor de schimb= 15%( M*c
m
+U*c
u
)
c
u
costul unui litru de ulei= 40lei 3 , 9 ~

178538 15 , 1 30
100
517500
* *
100
= - - = =
t s
e
k C
L
M litri motorina
unde: L
e
lungimea anual efectiv parcurs de vehiculele din parcul activ *km+

L
e
= P
a
* z
l/a
* l
mz
=15*250*138=517500 km
P
a
parcul activ;
Z
l/a
zilele lucrtoare dintr-un an;
L
mz
parcursul mediu zilnic.
C
s
consumul specific de motorin la 100 km = 30 litri


025 , 326 05 . 1 6
10000
517500
) 1 ( * * = - - = + = s q
l
L
U
u
e
[litri ulei]
unde: l
u
distana dup care se face schimbul de ulei = 10.000 km
q capacitatea bii de ulei = 6 litri
(1+s) coeficient de suplimentare = 1,05

C
cLM
= 1,4*178538+326,025*9,3+0,15*(1,4*178538+326,025*9,3) *+
C
cLM
=249953,2+3032,03+0,15*(249953,2+3032,03)
C
cLM
=252985,23 + 37947,8= 290933,03

6.2. Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile

Se pot determina cu formula:

C
I+R
= n
RT
*c
RT
+ n
RC1
*c
RC1
+ n
RC2
*c
RC2
+ n
RK
*c
RK
*+

unde: n
RT,
n
RC1,
n
RC2,
n
RK,
- numrul de revizii tehnice, de repararaii curente de gradul 1, de reparaii curente de
gradul 2, respectiv numrul de reparaii capitale (calculate in laboratorul precedent);

c
RT
- costul unei revizii tehnice = 500

c
RC1
costul unei revizii curente de gradul 1 = 700
c
RC2
costul unei revizii de gradul 2 = 1000
c
RK
- costul unei reparaii capitale = 4000


C
I+R
=52*500+26*700+18*1000+6*4000

C
I+R
=26000+18200+18000+24000

C
I+R
=86200
6.3. Cheltuieli cu amortizarea investiiei

Pentru a achiziiona P
i
autocamioane platforma este nevoie de o investiie de P
i
*120.000

. Pentru stingerea
acestei datorii propun un program cu durata de 10 ani i rate constante. Dobnda anual este de 6%.
Notm cu :
i dobnda
n numrul de ani pe care se contracteaz mprumutul;
v factorul de actualizare;
10
a - valoarea actualizat a rentei de 1 pltit timp de 10 ani n condiiile unei dobnzi de 6%.
10
s
- valoarea final a rentei de 1 pltit timp de 10 ani, n condiiile unei dobnzi de 6 %.
A valoarea mprumutului= 18*120000=2160000 ;;
R rata anual.
C
p
cota de capital;
i
p
cota de dobnd;
p anul pentru care se efectueaz calculele.
Astfel putem scrie:

94 , 0
06 , 1
1
06 , 0 1
1
1
1
= =
+
=
+
=
i
V

1 , 7
06 , 0
94 , 0 1 1
10
10
=

=
i
V
a
n


352 , 304225
1 , 7
120000 * 18
10
= = =
a
A
R

182 , 13
538 , 0
1 , 7
94 , 0
1 . 7
10 10
10
10
= = = =
V
a
s

Mai cunoatem:

R= C
p
+i
p
i
p
=R-C
p


1
10
) 1 (

+ =
p
p
i
s
A
C


Programul de atingere a datoriei este prezentat n tabelul urmtor:
Anul R C
p
I
p
Rest plata Cumulat achitat
1 304225.3521 163860.3727 140364.9794 1996139.6273 163860.3727
2 304225.3521 173691.9951 130533.3570 1822447.6322 337552.3678
3 304225.3521 184113.5148 120111.8373 1638334.1173 521665.8827
4 304225.3521 195160.3257 109065.0264 1443173.7917 716826.2083
5 304225.3521 206869.9452 97355.4069 1236303.8464 923696.1536
6 304225.3521 219282.1420 84943.2102 1017021.7045 1142978.2955
7 304225.3521 232439.0705 71786.2816 784582.6340 1375417.3660
8 304225.3521 246385.4147 57839.9374 538197.2193 1621802.7807
9 304225.3521 261168.5396 43056.8125 277028.6797 1882971.3203
10 304225.3521 276838.6520 27386.7002 0.0000 2160000.0000

6.4. Cheltuieli cu salarizarea personalului

Pentru desfurarea transportului rutier ntre terminal i cleni propun organizarea unei coloane n incinta
terminalului, cu urmtorul personal:
- ef coloan = 1 angajat
- mecanic = 1 angajat
- tinichigiu tapier = 1 angajat
- electrician = 1 angajat
- oferi = nr de camioane active

Cheltuieli cu salariile se pot estima astfel:

=
i s s
S k C * * 12
unde: k
s
coeficientul de suplimentare a salariilor = 1,2

i
S - suma salariilor angajailor
Propunem urmtoarele salarii:
- ef coloan = 400
- mecanic = 200
- tinichigiu tapier = 300
- electrician auto = 320
- oferi = 350

Salariu soferi= 15*350=5250
i
S = 400+200+300+320 +5250= 6470
93168 6470 * 2 , 1 * 12 = =
s
C

S-a considerat ca transportul pe distana ntre terminal i cleni este efectuat cu mainile terminalului. ns n
mod real clienii pot deine propriile vehicule cu care pot transporta containerul din terminal ctre unitile de
producie sau distribuie, care le aparin.
De aceea, trebuie mult pruden n stabilirea strategiilor de investiii, n parcul de autocamioane platform.6.5. Cheltuieli cu asigurrile vehiculelor

Putem considera asigurrile ca fiind:

C
AS
= 0,1*V *+

unde: V valoarea investiiei
Not:
Se consider valoarea de achiziie a unui platform Volvo de 120.000 .

C
AS
= 0,1*(18*120000)=0,1* 2160000=216000


6.6. Alte cheltuieli
Pentru ca sistemul auto proiectat s asigure transportul containerelor ntre terminal i cleni, vom suplimenta
cu 25% fondurile de cheltuieli.
Aceast sum suplimentar trebuie s acopere n primul rnd plata unor taxe ctre stat pentru obinerea
lincenelor necesare desfurrii activitii de transport.
Astfel putem scrie:

=
i AL
C k C * *+
k coeficient de suplimentare = 25%

AS S R I cLM AM i
C C C C C C + + + + =
+


i
C =3042253,521+290933,03 +86200+93168+216000=3728554.551
AL
C =0.25*3728554.551=932138,6378

8 932138,637 1 3728554.55 + = + + + + + = + =
+ AL AS S R I cLM AM V F
C C C C C C C C C

= C 4660693.189
PROIECTAREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT COMBINAT AUTO- CALE FERAT


7. PROIECTAREA TERMINALULUI DE TRANSPORT AUTO-CALE FERATA PENTRU CONTAINERE
Terminalul de transport este interfaa dintre dou sau mai multe noduri de transport. Terminalul este
locul n care se face trecerea unitilor tehnice de ncrctur (UTI) de la un mod de transport la altul.

Principalele caracteristici constructive i de exploatare ale autocamioanelor (platform) folosibile
pentru transportul containerelor de 20

Mrimi U.M. Valori
Mas proprie daN 17000
Capacitate la ncrcare mm 22000
Lungime de gabarit mm 7800
Lungime de ncrcare mm 6058
Lime de gabarit mm 2500
Lime de ncrcare mm 2438
nlimea de ncrcare mm 1250
nlime de gabarit mm 4000
Putere motor CP 200
Consum specific l/100 km 20
Viteza maxim Km/h 120

Elementele terminalelor de transport combinat auto-cale ferat pentru containere sunt:
- fronturile feroviare i rutiere de ncrcare- descrcare-transbordare;
- suprafeele de depozitare a UTI;
- mainile, dispozitivele i instalaiile de manipulare i transport a UTI;
- liniile de cale ferat pentru manevr i staionarea vagoanelor;
- suprafaa de teren pentru manevra i staionarea autocamioanelor platform;
- corpul de cldiri administrativ gospodresc;
- sisteme de iluminare a pieei de lucru, de comunicaii i telecomunicaii;
utiliti: ap, canal, gaze, electricitate

7.1. Calculul elementelor terminalului de transport
Calculul terminalului de transport se face n funcie de sarcina zilnic de lucru, maxim (
max
/
max
,
z c z
N Q ), sarcin
care va trebui s fie ndeplinit n perioada urmtoare.
47
628
. 47
697
max
/
max
max
/
max
=
=
=
=
z c
z
z c
z
N
Q
sau N
Q


a) calculul frontului de ncrcare descrcare transbordare feroviar
Pentru a realiza o productivitate maxim tuturor elementelor din terminal, activitatea se organizeaz
i se desfoar pe reprize. O repriz dureaz ct este necesar efectuarea ntregii activiti pe un tronson de
lucru: ncrcarea, descrcarea, transbordarea unui numr UTI aflate pe un convoi de vagoane, care pot fi
garate pe linia sau liniile situate sub raza de activitate a unui transtainer sau a mai multe.
] / [ 24
2
47
/
/
/
zi vag
N
N
N
v c
z c
z v
= = =
m l N l
v z v
F
f
528 22 * 24 *
/
= = =
n care -
v
N - numrul vagoanelor de ncrcat, descrcat
v c
n
/
- numrul de osii pe vagon (4 osii)
lv 18 22 m
Alegerea i calculul necesarului de vagoane
Containerele, de orice categorie, se pot transporta pe vagoane de cale ferat platform, prevzute cu
dispozitive de prindere i fixare a ncrcturii. Vagoanele cele mei folosite n transportul containerelor sunt din seriile
L, K, R i au urmtoarele caracteristici:

Seria
Caracteristici
Nr.osii Sarcina pe
osie (t)
Masa
proprie (t)
Capacitatea de
ncrcare (t)
Coeficientul
de tar
Masa
maxim (t)
Lungimea
platformei
K 2 20 12,2 25 ~ 30 0,307 39,7 9 ~ 12
L
bs
2 20 11 29 0,275 40,0 9 ~ 12
R
gx
4 20 23 50 ~ 60 0,287 80,0 18 ~ 22
R
gs
2 20 12,2 26,5 0,305 38,070,0 13
L
pb
4 17,3 18,3 53,7 0,261 22

De regul, se folosete seria R
gx
, avnd lungimea de ncrcare a platformei de 18 ~ 22 m, ceea ce permite ca
pe un astfel de vagon s se ncarce 2 ~ 3 containere de 20. Frecvent pe un vagon R
gx
se ncarc dou containere de
20 sau un container de 40.

Principalele caracteristici constructive i de exploatare ale unui vagon platform R
gx

Nr.crt. Caracteristici Valoare UM
1 Ecartament 1435 mm
2 Lungime ntre tampoane 18900 mm
3 Lungimea planeului 18500 mm
4 Limea de gabarit 2600 mm
5 Limea planeului 2510 mm
6 Suprafaa util 46,435 m
2

7 Ampatamentul boghiului 1800 mm
8 Ampatamentul vagonului 14866 mm
9 Diametrul cercului de rulare 920 mm
10 nlimea pereilor frontali 520 mm
11 epui 8+8 Buc
12 Tara vagonului 25 t
13 Sarcina util 55 t
14 Sarcina maxim proprie 20 t
15 Viteza maxim 100 Km/h
16 Raza minim in curb 150 m

Numrul de vagoane necesare pentru o zi N
v/z
se determin cu relaia:
) / ( ,
/
/
/
zi vag
N
N
N
v c
z c
z v
=
unde:
z c
N
/
- reprezint numrul de containere ce se expediaz zilnic din terminal;
v c
N
/
- numrul de containere care se ncarc pe un vagon.

Numrul de linii ale frontului feroviar:
linii
l
l l
n
lT
F
f
F
l
2
310
35 528
max
=
+
=
A +
=
max
lT
l - lungimea maxim de lucru a transtainerului, limitat de lungimea de alimentare cu energie
electric a transtainerului= 310 m

35 10 25 = + = + = A
P L
l l l
unde: l
L
lungimea locomotivei = 2025 m
l
P
lungimea de potrivire a vagonului = 510 m

Durata unei reprize (t
r
)
ore
n
N
t
h v
v
r
05 . 0
310
563
/
= = =
h v
n
/
v - productivitatea utilajelor de ncrcare descrcare
( ) h vag
t
n n
c
u h v
/ 466
476 . 15
3600
* 2
3600
/
= = =
u
n - numrul utilajelor de ncrcare descrcare
t
c
durata unui ciclu de manipulare
Procesul tehnologic al unui ciclu de manipulare al transtainerului:
Nr.crt. Operaia Simbol Durata (s) Observaii
1. Coborre spreder t
cs

2. Lagre container t
lc

3. Ridicare container t
rc

4. Deplasare container t
dc

5. Coborre container (pe
suprafaa de depozitare
sau pe platforma
autocamionului)
t
cc

6. Dezlegare container t
dc

7. Ridicare spreder t
rs

8. Deplasare spreder t
ds

9. Deplasare transtainer t
dT

TOTAL

n procesul tehnologic de mai sus s-a considerat doar descrcarea containerelor de pe vagon i
depunerea lor pe platforma de depozitare sau pe platforma containerelor care transport UTI la clieni.
De menionat c toate operaiile pe care le face utilajul de manipulare a transtainerului sunt
semicurse alctuite din micri variabile i constante:
b
v
v
l
a
v
t t t t
c
sc
f c d sc
+ + = + + =
n care t
d
este timpul de demarare, t
f
timpul de frnare, t
c
tipul de mers cu vitez constant, v viteza de
deplasare, l
sc
lungimea total a semicursei, a i b acceleraia la demarare, respectiv decelerare la frnare.
b) Calculul frontului de ncrcare descrcare transbordare rutier
Frontul de ncrcare descrcare rutier
R
f
l se determin ca valoare minim a lungimii de lucru a
transtainerului (l
lt
). Ceea ce poate diferi este numrul de benzi de circulaie rutier sub terminal, dac se lucreaz cu
mai multe transtainere sau mai multe camioane sosesc n grup la ncrcare descrcare.
Terminalele de transport combinat auto-cale ferat pentru containere sunt organizate ca grupe de
lucru n mai multe staii tehnice sau ca uniti independente n imediata apropiere i legate de acestea cu
linii industriale sau de garaj.

c) Calculul suprafeei de depozitare a containerelor
Descrcarea containerelor de pe vagoane i de pe autocamioane nu se poate face de fiecare dat pe cellalt
mijloc de transport (transbordare). Este necesar ca aceste uniti de ncrctur s se depun ntr-un depozit, care se
formeaz sub transtainer, paralel cu fronturile de ncrcare descrcare feroviar i rutier. Acest depozit se poate
face pe unul, dou sau trei rnduri (niveluri), att ct se poate ridica sprederul (aproximativ 8 m).
Se determin cu relaia:

521 769 . 14 *
2
) 5 . 0 1 (
* 47 *
) 1 (
* =
+
=
+
=
c c d
s
n
k
N S [m
2
]
n care:
S
d
suprafaa de depozitare;
N
c
numrul de containere;
k sporul de suprafa pentru manevrarea i sigurana containerelor depozitate = 0,250,5
n numrul de niveluri pe care se face depozitarea = 2
s
c
- suprafaa de gabarit a containerului de 20.

769 . 14 438 . 2 * 058 . 6 * = = =
c C c
l L s [m
2
]
n care:
L
c
lungimea containerului= 6,058 m
L
c
limea containerului = 2,438 m


d) Calculul suprafeei de manevr i garare a autocamioanelor platform

Aceast suprafa se calculeaz cu formula:

927 4 . 29 * ) 5 . 0 1 ( * 21 * ) 1 ( = + = + =
a i mg
s k P S [m
2
]
n care:
P
i
parcul inventar de autocamioane platform;
k coeficientul suplimentar de suprafa = 0,250,5
s
a
suprafaa de gabarit a autocamionului platform

4 . 29 8 . 2 * 5 . 10 * = = =
a a a
l L s [m
2
]
Pentru transportul contrainerului ntre terminal i client se folosete un autocamion marca Volvo F6 cu
urmtoarele caracteristici de gabarit:
L
a
= 10,5m
l
a
= 2,8m