Sunteți pe pagina 1din 225

FLORIAN TNSESCU

DOCTRINE I INSTITUII POLITICE


Ediia a IV-a
Universitatea SPIRU HARET
Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Ro!niei
TNSESCU" FLORIAN
Doctrine #i instit$ii %olitice& Ediia a IV-a / Florian
Tnsescu. Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine,
2006
224 .! 20," c#
Bi$lio%r.
I&B' ()0* +,--,2"-6,6-.
()-* +,/-+,--,2"-6,6-/
-2.0)(0,"./*
-42."(0,"./*
Editura Fundaiei Romnia de Mine,2006
0edactor1 2eor%eta 3IT04'
Te5noredactor1 3arcela 67408
9oerta1 &tan B406'
Bun de tiar1 )-.)).2006 ! 9oli tiar1 )4
For#at1 )6/6):/6
E Editura Fundaiei Romnia de Mine
Bule;ardul Ti#ioara nr."/, Bucureti, &ector 6
Tel./Fa<1 02)/444.20.+)! ===.siru5aret.ro
e-#ail1 contact>edituraro#aniade#aine.ro
Universitatea SPIRU HARET
UNI'ERSITATEA SPIRU HARET
F4987T4TE4 ?E &69I6762IE-@&IA6762IE
FLORIAN TNSESCU
DOCTRINE I INSTITUII
POLITICE
Ediia a IV-a
E?IT804 F8'?4BIEI ROMNIA DE MINE
Bucureti, 2006
Universitatea SPIRU HARET
Universitatea SPIRU HARET
CUPRINS
Cuvnt nainte CCCCCCCCCCCC.CCCCCCCCC... ,
I. SOCIETATEA I POLITICA CCCCCCCCCCCC.C.. ))
).).@olitica la ni;elul cunoaterii co#une i tiiniDice CCCCCC ))
).2.2eneEa oliticii, instituiilor i instru#entelor sale de ro#o;are. &iste#ul
olitic1 esen i tiolo%ie CCCCCCCCCCCC 20
II. (ATRICEA" )NCEPUTURILE I E'OLUIA *+NDIRII
POLITICE CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.. -0
)).). Factori, condiii i conte<te istorice care Da;oriEeaE aariia
i deE;oltarea %Fndirii olitice CCCCCCCCCC.CCC. -0
)).2. E;oluia %Fndirii olitice uni;ersale CCCCCCCCCCC. -2
III. *+NDIREA POLITIC )N SPAIUL RO(+NESC CCCC 44
IV.DOCTRIN I IDEOLO*IE POLITIC CCCCCCCC... 6)
IV.). ?eli#itri concetuale, deDiniii, ori%ini CCCCCCCCC 6)
IV.2. Ele#ente constituti;e i Duncii CCCCCCCCCCCC ,2
IV.-. Tiolo%ie CCCCCCCCCCCCCCCCCCC.C. ,"
IV.4. Istoricitatea doctrinelor olitice CCCCCCCCCCCC.. /0
V. *ENE,A I E'OLUIA DOCTRINELOR POLITICE -./ C.. /-
V.). ?octrina li$eral CCCCCCCCCCCC.CCCCCC /-
VI. *ENE,A I E'OLUIA DOCTRINELOR POLITICE -0/ C.. )00
VI.2. ?octrina conser;atoare CCCCCCCCCCCC.CCC )00
VI.-. ?octrina de#ocrat-cretin CCCCCCCCCCCC.C )0+
VI.4. ?octrina socialist CCCCCCCCCCCC.CCCC.. ))0
"
Universitatea SPIRU HARET
VII. *ENE,A I E'OLUIA DOCTRINELOR POLITICE -1/ C. )2-
VII.". ?octrina co#unist CCCCCCCCCCCC.CCCC )24
VII.6. ?octrina Dascist CCCCCCCCCCCC.CCCCC )-0
VII.,. 'aionalis#ul CCCCCCCCCCCC.CCCCCC )-4
VII./. 9ororatis#ul CCCCCCCCCCCC.CCCCCC )-6
VII.+. Ecolo%is#ul CCCCCCCCCCCC.CCCCCC... )-/
VII.)0. 0asis#ul CCCCCCCCCCCC.CCCCCCC. )40
VIII. INSTITUII POLITICE -./ CCCCCCCCCCCC.C.. )46
VIII.). ?eDiniie, ele#ente constituti;e, trsturi, Duncii, tiolo%ie C )46
VIII.2. &tatul CCCCCCCCCCCC.CCCCCCCC.. )4+
I.. INSTITUII POLITICE -0/ CCCCCCCCCCCC.CC. )6-
I..-. GeDul statului CCCCCCCCCCCC.CCCCCC... )64
I..4. @arla#entul CCCCCCCCCCCC.CCCCCCC. ),)
.. INSTITUII POLITICE -1/ CCCCCCCCCCCC.CC. ),+
..". @artidul CCCCCCCCCCCC.CCCCCCCCC. )/0
..6. 2u;ernul CCCCCCCCCCCC.CCCCCCCC... )+-
.I. CONFRUNTRI DOCTRINARE )N SPAIUL POLITIC
RO(+NESC CCCCCCCCCCCC...CCCCCCC. 20)
.II. OR*ANI,AREA POLITIC A SOCIETII RO(+NETI&
SISTE(UL INSTITUIONAL CCCCCCCCCCCC. 2)/
6
Universitatea SPIRU HARET
CUVNT-NAINTE
Ultimele decenii mac!ea"# o autentic# evolu$ie n %i%temele de
&ndie 'i ac$iune (olitic#, n ima&inaea 'i de%)#'uaea %tate&iilo e-
&ionale %au &lo*ale ale de"volt#ii, umate )iind de %c!im*#i (o)unde n
edi%ti*uiea oluilo mailo actoi (olitici intena$ionali, n o&ani"aea
(olitic# a uno %ociet#$i, (ecum 'i n ela*oaea 'i (omovaea (oliticilo
de inte&ae euoatlantic#+
Du(# a(oa(e o ,um#tate de veac, n -./., o *un# (ate a Euo(ei,
%ec!e%tat# de comuni%m, %e eli*eea"#, inau&und un deme% %ocio-
(olitic inedit0 teceea de la totalitai%m la democa$ie+ A%(ia$ia )o%telo
%ociet#$i 1comuni%te2 la li*etate, democa$ie 'i o condi$ie e3i%ten$ial#
decent# e%te n%# cund amenin$at# de tan%)omaea tan"i$iei n
4ol&ot#+ Diminuaea ncedeii n vitu$ile %i%temului (olitic democat e%te
una dinte numeoa%ele con%ecin$e ale ndelun&atei 'i dueoa%ei tan"i$ii+
5enomenul %e ntlne'te 'i n democa$iile vec!i, con%olidate 'i vei)icate
din Occident, da eodaea ima&inii lo idilice n )a$a (o(iilo cet#$eni a
intat de mult nt-o ela$ie de 1nomalitate2, nt-un )el de ,oc de lumini 'i
um*e+
6entu )o%tele %tate comuni%te, de(ecieea ncedeii n valoile
democatice e%te &eneat# nu numai de acumulaea uno nemul$umii %au
ten%iuni de cele mai dive%e ti(ui, ci 'i de li(%a ndelun&at# a e3eci$iului
(olitic democat 'i, im(licit, a unei cultui (olitice coe%(un"#toae,
(iedeea ncedeii n in%titu$iile (olitice, ce'teea alamant# a e)u"ului
a)ilieilo (olitice 'i a*%entei%mului la %cutinuile electoale etc+
n&i,o#to e%te 'i )a(tul, cae m*ac# tot mai (e&nant a%(ect de
)enomen %ocio-(olitic, c# tineetul, n ma,oitatea lui, nu %e %imte ata% de
1deliciile (oliticii2, ado(t# o atitudine de indi)een$#, uneoi o%tentativ
a)i'at#, %au decla# &av 'i %enten$io% c# nu ae ce c#uta n (olitic#, ce a )i
un a(ana, al )audatoilo, al 1&uleelo al*e2 )## coloan# vete*al#, al
,
Universitatea SPIRU HARET
intee%a$ilo 7 cin%tea, coectitudinea, atitudinea civic#, e%(on%a*ilitatea
)a$# de $a# 'i neam )iind l#%ate la u'ile in%titu$iilo (olitice+
O a%t)el de (ece(ee a (oliticului 'i a (oliticii, coo*oat# cu
mani)e%t#ile unei &ave ci"e moale a %ociet#$ii omne'ti, ceea"# %t#i
de an3ietate 'i de(e%onali"ae, (e%imi%m n %olu$ionaea )avoa*il# a
(o(iilo %itua$ii (o)e%ionale, )amiliale, %ociale etc+ 'i n (o%i*ilit#$ile
eale de ede%ae a %ociet#$ii omne'ti+ Re)u&iul n Occident, n c#utaea
unui 1loc %u* 8oae2, din ne)eicie, a devenit o 1%olu$ie2 (entu mul$i
tinei+ 5u&a ceieelo tinee n Occident, coo*oat# cu m*#tniea
demo&a)ic# a (o(ula$iei, anun$# o (eioad# cu un mae de)icit de tinei,
cu um#i dinte cele mai %eioa%e a%u(a na$iunii noa%te+
Tineetul e%te n%# %(ean$a 'i viitoul neamului no%tu 'i n el te*uie
inve%tite ncedeea 'i mai ale% ntea&a di%(oni*ilitate a %ociet#$ii+ n
acea%t# vi"iune am ela*oat 'i acea%t# cate, limitat# deocamdat# la
doctine 'i in%titu$ii (olitice, ncadate nt-o e$ea de anali"e, comentaii 'i
e3ten%ii in)oma$ionale+
Manualul de )a$#, cae cu(inde (ele&eile de%tinate cu%an$ilo
5acult#$ii de 8ociolo&ie-6%i!olo&ie la di%ci(lina Doctine 'i in%titu$ii
(olitice, e%te conce(ut nt-o a%emenea manie# nct %# nle%nea%c# n
(e%(ectiva evolu$iei %ociet#$ii omne'ti, )omaea uno %(eciali'ti cu un
oi"ont la& de cuno'tin$e, cae (ot 'i te*uie %#-'i a(o(ie (olitica, nu ca
(e un ,oc de intee%e, ci ca (e un mi,loc de (imenie a vie$ii (olitice
omne'ti cu autentice valoi, a(te %# &#%ea%c# altenative (entu 1'ocul
viitoului2+
Cuno'tin$ele din %)ea di%ci(linelo (olitice au meniea de a da un
minim nece%a de in)oma$ii 1la "i2 n le&#tu# cu dominantele &ndiii
(olitice na$ionale 'i unive%ale 9tecute 'i actuale:, cu )omele 'i
mani)e%t#ile lo in%titu$ionali"ate, cu diec$iile vec!i 'i noile oient#i n
a(otul de )o$e (e (lanul ela$iilo intena$ionale, (entu a %u(inde ce
%unt 'i ce (ot )i n viito %ocietatea omnea%c# 'i lumea din cae )ace
(ate+ Ace%te cuno'tin$e %unt nece%ae oic#ui a*%olvent al 5acult#$ii, n
vi"iunea elevat# de,a, 'i %e con%tituie, n acela'i tim(, n de%c!idei
nece%ae (entu unele di%ci(line din um#toii ani de %tudii+
Manualul %e ade%ea"# %tuden$ilo de la toate )omele de nv#$#mnt 7
"i, )ecven$# edu%# 95+R+: 'i la di%tan$# 9I+D+: 7 motiv (entu cae e%te
conce(ut a avea o utili"ae multi)unc$ional#+ 8e accentuea"#, a%t)el,
caacteul %intetic 'i %c!ematic, te3tele )iind aticulate (e (o*lematici
/
Universitatea SPIRU HARET
(unctuale, (entu a ma,oa &adul lo de (emea*ilitate 'i n%u'ie de c#te
cu%an$i; acolo unde e%te ca"ul, am (o(u% unele %c!eme, ta*ele, &a)ice 'i
alte ti(ui de e(e"ent#i, a(te a %(i,ini (ece(eea 'i a%imilaea
cuno'tin$elo de *a"# n domeniu+
5iecae ca(itol al manualului ae la )inalul %#u un &lo%a de temeni,
conce(te-c!eie 'i e3tindei, nte*#i7te%te de autoevaluae a cuno'tin$elo,
*i*lio&a)ie o*li&atoie 'i )acultativ#+
Autoul
+
Universitatea SPIRU HARET
Universitatea SPIRU HARET
I. SOCIETATEA I POLITICA
6olitica ae caacte i%toic, de*utuile %ale %e ne&i%tea"# nc# din
"oii umanit#$ii+ I"voul (oliticii l e(e"int# (uteea, (e cae oamenii o
acce(t# de tim(uiu ca altenativ# a %u(avie$uiii 'i (e(etu#ii e3i%ten$ei
&u(ului %au colectivit#$ii n cae %unt inte&a$i+ Cu tim(ul, (olitica devine
mi,locul (in cae e%te o&ani"at# 'i condu%# o %ocietate, im(otan$a ei
accentundu-%e con%idea*il+ Rolul (oliticii, n (e"ent, e%te cov'ito0
domina$ia ei e%te autoita# 'i inte&al# +
I.). @67ITI94 74 'IVE787 98'64GTE0II 9638'E GI
GTII'BIFI9E
9o#onent esenial a siste#ului social %lo$al, olitica, Hnainte de a
de;eni o$iect de studiu i analiE tiiniDic, este recedat de erceerea i
interretarea ei ;ul%ar de ctre oa#enii si#li, e<ri#ate rin inter#ediul
lim*a,ului comun+ &i#ul co#un este ;ioi i ro#t Hn reacii Da de tot
ceea ce se etrece Hn sDera olitic, aciuni, #aniDestri, relaii etc., Diind
codiDicate i con;ertite Hn e<resii sau ter#eni Doarte diDerii, Hn raort de
ni;elul i Dora de erceie i interretare a indi;idului, %ruului sau
co#unitii.
7i#$aIul co#un, din care nu lisesc ter#eni recu#1 olitic, oor,
adunare, le%e, Hnele%ere, ace, conDlict, rE$oi, sol, tron, re%e (re<*,
conductor (#ilitar sau reli%ios*, H#rie etc., este anterior in;entrii
scrisului i e<ist aralel cu li#$aIul tiiniDic, du aariia acestuia din
ur#.
Jn lim*a,ul 'tiin$i)ic ter#enii reluai din li#$aIul co#un Hi ierd
Hn;eliul a#$i%uu, con;enional sau deDor#at (uneori* Hn raort cu
realitile socio-olitice. 9oncetele e<ri#, astDel, concis, e<licit i
tiiniDic ;arietatea Dor#elor i #aniDestrilor olitice, eli#inFndu-se
conDuEiile, interretrile si#liste i neconcordanele cu saiul social,
cruia le sunt destinate.
))
Universitatea SPIRU HARET
E<e#liDicri1
?iDerene de Hnele%ere i sensuri date concetului de cultu# (olitic#
9unotine i derinderi ri;ind Duncionarea siste#ului
olitic, senti#ente oEiti;e i ne%ati;e Da de acesta i Iudeci de
;aloare ri;ind siste#ul.
6<Dord, Dic$iona de (olitic#
Valori, credine i senti#ente care re;aleaE Hntr-o
societate Hn di;erse DaEe ale e;oluiei sale (sociolo%ie olitic -
2a$riel 4l#ond i &idneK Ver$a*.
____________________________________________________
7i#$aIul tiiniDic curinde, deci, i concete ino;ate i utiliEate de
ctre ersonaliti tiiniDice care s-au i#us, au ri#it recunoatere i s-au
Hnscris Hn atri#oniul tiinelor olitice.
&9IE'TI4 E&TE @6TE'TI4
?I3IT0IE 28&TI1 LCc5iar i li#$aIul su%ereaE relaia
strFns dintre diDerite #aniDestri ale ;ieii sociale i diDerite Deluri
de olitic, astDel se ;or$ete de o olitic econo#ic (i anu#e de
o olitic a%rar, Dinanciar, co#ercial, a $reslelor, a $ursei, a
i#oEitelor, a trusturilor*, de o olitic colonial, de o olitic a
dretului (ci;il, cri#inal, olitica de rocedur ci;il, de rocedur
enal*, de o olitic co#unal, o olitic a artelor, a cultelor, a
culturii, olitica colar, de o olitic social, de o olitic intern,
internaional i euroean. 4ceste Deluri de aa-Eis MoliticN,
Hnre%istrate cu contiincioEitate Hn ;or$irea curent, se ot reduce
Doarte uor, cu aIutorul transunerii ;oinei sociale, Hn trei i#a%ini
;ii co#un, stat, co#unitate a statelor - , la o olitic co#unal, o
olitic le%islati; i o olitic a u#anitiiO (O(ee, ;ol. II,
Bucureti, Editura 4cade#iei, )+6+, . -4--"*.
Jn ;iEiune tiiniDic, olitica este interretat ca Diind Die tiin, Die
art. &ecialitii care o consider tiin o deDinesc Hn #ai #ulte ;ariante1
)2
Universitatea SPIRU HARET
tiin a oliticii, tiin a uterii, tiin a statului, olitolo%ie, DilosoDie
olitic etc. 4lii o consider art, ornind de la ideea c olitica e<clude
reEol;area conDlictelor rin Dor. 4tunci cFnd raiunea este Hnlocuit cu
ar#e, susin acetia, olitica HnceteaE. @entru e;itarea unui astDel de
deEnod#Fnt, tre$uie utiliEat Hntre%ul LarsenalO de #iIloace care stau la
Hnde#Fna oliticienilor. ?in acest #oti;, olitica este asociat artei, o art
care are, Hns, un caracter deose$it. Este areciat ca Diind Lart oliticO
datorit Datului c i#a%inarea i, #ai ales, ro#o;area ei resuun
stFnire, intuiie, tact, Dor creati; i rosecti;, ruden, dar i curaI, o
cultur solid, #o$ilitate i ;iteE de reacie etc.
34. PEBE01 LM9e Hnele%e# rin oliticQN 9oncetul
este e<traordinar de ;ast i curinde toate %enurile de acti;itate
conductoare autono#. &e ;or$ete de olitica ;alutar a unei
$nci, desre olitica de scont a 0eic5s$anR, desre olitica unui
sindicat Hn ti#ul unei %re;e, se #ai oate ;or$i desre olitica
colar a unei co#une ur$ane sau rurale, desre olitica unui
co#itet care conduce o asociaie i, Hn Dine, desre olitica unei
De#ei a$ile care caut s-i suun soul. 'oi nu d#, e;ident, o
se#niDicaie atFt de lar% concetului e care se ;or Dunda#enta
reDleciile SCT. @olitica ;a dese#na e<clusi; conducerea %rurii
olitice e care o ;o# nu#i MstatN sau inDluena e<ercitat asura
acestei conduceriO (<e %avant et le (oliti=ue, @aris, @lon, )+"+,
. ++-)0)*.
)-
Universitatea SPIRU HARET
2E6FF0EU V. 06BE0T&1 @olitica este Lacti;itatea ce rereEint,
Hn siste#ul social naional sau transnaional, rocesul rin care
o$iecti;ele acelui siste# sunt selectate, co#andate Hn ter#eni de
rioritate, reciEFndu-se ter#enele i resursele alocate, i ulterior
i#le#entate de ctre autoritile conductoare. 4cti;itatea acestor
%ruuri olitice se distin%e de alte rocese sociale rin reocuarea
entru scourile u$lice ale societii, Hn ti# ce econo#ia se reocu
de alocarea resurselor u$lice i ri;ate, iar rocesele sociale de
acti;itile nonolitice i non-u$liceO. (T!e lan&ua&e o) moden
(olitic, 7ondon, @aer#ac, )+,/, . -*
3480I9E ?8VE02E01 LC e de o arte (este n+n.* o lut
Hntre indi;iEi i %ruuri entru cucerirea uterii, e care o Dolosesc sre
roriul roDit i Hn detri#entul Hn;inilor i, e de alt arte,
conco#itent, (este n+n+* un eDort de realiEare a ordinii sociale de care
roDit toi, Hn;ini i Hn;in%toriO (8ociolo&ie (oliti=ue, @aris, @8F,
)+6/, . 2*.
&E02I8 TW34G1 L4cti;itatea de %u;ernare a societii rin
deciEii ce se reDer la direcionarea deE;oltrii sre anu#ite o$iecti;e,
#o$iliEarea i alocarea resurselor necesare, asi%urarea sta$ilitii
sociale, ro#o;area sc5i#$rii i ino;rii, re%larea raorturilor unui
stat cu #ediul internaionalO (Dic$iona (olitic, Bucureti, Editura
4cade#iei 0o#Fne, )++-, . 20,*.
?I9BI6'40 ?E &69I6762IE1 Lrocesul rin care un %ru
u#an, cu oinii i interese iniial diDerite, aIun%e la deciEii i oiuni
colecti;e care se i#un Hntre%ului %ru i si#$oliEeaE o olitic a
acestuia Hn ansa#$luO (coordonatori1 9tlin Xa#Dir, 7aEr Vlsceanu,
Bucureti, Editura Ba$el, )++/, . 4-0*.
De rein$t2
6olitica e%te un conce(t (oli%emantic1 are sensuri i deDiniii
de o #are di;ersitate, cu #ult #ai nu#eroase decFt cele reEentate.
Tendina de a atri$ui noi coninuturi distinciei dintre
olitic i (olitici, recu# i concetului de olitici, Hndeose$i celui
reDeritor la (oliticile (u*lice, s-a accentuat considera$il.
Ce e%te (olitica (u*lic#>
)4
Universitatea SPIRU HARET
6 olitic de;ine u$lic atunci cFnd este realiEat de autoriti
%u;erna#entale, Hn Hneles Doarte lar%1
oliticile u$lice Lsunt acelea e<ercitate de ctre Duncionari i
or%anis#e %u;erna#entaleO (Ya#es E. 4nderson, 6u*lic 6olic?-ma@in&,
Boston, Aou%5ton-3iDDlin, )+++, . "*!
,,6 olitic u$lic este reEultatul acti;itii unei autoriti
HnEestrate cu utere u$lic i le%iti#itate instituionalO (U. 3ZnK,
Y.9. T5oeni%, <a (olitic!e (u**lic!e, Bolo%na, Il 3ulino, )++), . )0"*.
Condi$ii (entu ca o (olitic# %# devin# (u*lic#1
a* E3i%ten$a uno actoi 1(u*lici2 HnEestrai cu ;oin i utere
entru a iniia i ro#o;a o olitic de acest ti. ?ei concetul de actori
Lu$liciO are un caracter li#itati;, i#recis i reducti;, este accetat de
secialiti, cu unele a#endri, #ai #ult sau #ai uin i#ortante.
@rincialii actori Lu$liciO sunt considerai a Di1 L%u;ernaniiO,
Larla#entariiO, Lco#isiile arla#entareO, LeDii de artidO, L%ruurile de
resiuneO i Lde intereseO i rereEentanii lor, structuri L$irocratico-
ad#inistrati;eO, alte La%re%ri 5etero%ene de actori u$lici, care inter;in cu
#odele #ai #ult sau #ai uin consolidateO Hn rocesul deciEional
(2ianDranco @as[uino, Cu% de 'tiin$# (olitic#, Iai, Institutul Euroean,
2002, . 24/-24+*.
$* E3i%ten$a unui cadu in%titu$ional 'i a unui %(a$iu (olitic adecvat
de mani)e%tae (siste# olitic de#ocrat*.
c* 5unc$ionaea unui %i%tem de ne&ociee, sta$il i consolidat, care
s er#it sta$ilirea unor direcii, nome 'i e&uli oientative cu ;aloare
%eneral sau se%#enial (olitica e<tern, olitica econo#ic, olitica
Dorei de #unc, olitica de#o%raDic, olitica Lorilor desc5iseO
ro#o;at de naional-rniti Hn erioada inter$elic, otri;it creia
caitalul strin a;ea acces e iaa ro#Fneasc Hn condiii #ult #ai
a;antaIoase decFt cele li#itati;e li$erale etc.*.
d* E3i%ten$a 'i mani)e%taea unei comuniuni de valoi, o*iective 'i
intee%e care s Dac osi$il %eneEa i alicarea unei olitici Lu$liceO sau
a unui set de olitici Lu$liceO.
Dive%itatea (oliticilo (u*lice
Varietatea actorilor Lu$liciO i a condiiilor care %enereaE i Dac
osi$il ro#o;area unei/unor olitici Lu$liceO deter#in o #are
di;ersitate a oliticilor Lu$liceO. ?i;ersitatea este HncuraIat i susinut de
diDerenierile dintre siste#ele olitice, natura resurselor instituionale
)
"
Universitatea SPIRU HARET
(Dor#e de %u;ernare, tiul $irocratic-ad#inistrati;, Dor#e de stat, siste#ul
artidist, #odaliti de Dor#are a artidelor olitice*, rocedeele i
#iIloacele utiliEate, caracteristicile #asei sociale ce este i#licat Hn
ro#o;area acestui ti de olitic, resursele $u%etare, #ateriale etc.
alocate, #iEa colecti; (oliticieni, aarat $irocratic Hndeose$i, dar i
se%#ente #ari ale oulaiei* etc. 8u%a (inci(al# a e3tindeii activit#$ilo
(u*lice o con%tituie (oli)eaea 1ati*utului &uvenamentalO, care este
reEent, ractic, Hn toate sDerele i do#eniile de acti;itate (?u unele
arecieri, atri$uiile de esen %u;erna#ental s-au #ultilicat considera$il
Hn ulti#a Iu#tate de ;eac, de cca "-6 ori*.
EDecte ale
roliDerrii
oliticilor
u$lice
?i;ersiDicarea
#odalitilor
de
inter;enie
a
autoritilor
u$lice
333333334 7e%iDerare
333333334 4rarea naional
333333334 Jncasarea i#oEitelor
33333334 4d#inistrarea resurselor (u#ane,
Dinanciare, #ateriale etc.*
33333334 4d#inistrarea acti;itii industriale i
a%rare (Hn nu#e roriu sau Hn siste# de
inter#ediere*
333333334 9rearea sau e<tinderea ser;iciilor
culturale
33333333> 9rearea sau e<tinderea reelei de
asisten social
4 6r%aniEarea ti#ului li$er al
%ruurilor sociale
333333334 4si%urarea #iIloacelor de e<isten
entru oulaie
333333334 3eninerea Hn stare de Duncionare sau
deE;oltarea siste#ului de reco#ense
333333334 8tiliEarea canalelor u$lice entru
LHndoctrinareaO oulaiei
33333333> @rotecia #ediului
333333334 4rarea contra deEastrelor
4 @ro#o;area oliticii e<terne
)6
Universitatea SPIRU HARET
3odele ale rocesului de realiEare a oliticilor u$lice
Triun%5iuri
de Dier
0eele
te#atice
2u;ernare
de ca$inet
'eo-
corora-
tis#
@olitici
co#unitare
For#aiuni
o litice
&ta$ile Insta$ile &ta$ile Insta$ile 7a$ile
4rene
deciEionale
&e%#en-
tate
Fra%#en-
tate
&e%#en-
tate
&e%#en-
tate
?iDuEe
'u#r de
articiani
7i#itat 'eli#itat 7i#itate E<clusi; Vast
4utoritatea
central
'ici una 'ici una @reEent @reEent 4$sent
@utere ?isersat 3ult
disersat
Jn canale
olitice
Jn resurse
instituio
-nale
Fluctuant
Ter#ene
deciEionale
Jn sectoare 'u 9a$inet Jn sectoare Jn arii
2ruuri Voluntare Voluntare Voluntare
3ar%inale
6$li%ate &ontane
4cces
deciEional
Jnc5is ?esc5is Jnc5is Jnc5is @er#ea$il
&oluie ?a 0ar ?a ?a 4#Fnat
8co(ul (oliticilo (u*lice1 #icorarea distanei dintre asiraii i
realiEri Hntr-un do#eniu al ;ieii u$lice.
Ti(olo&ia (oliticilo (u*lice1 ;arietatea oliticilor u$lice accentueaE
reocuarea entru clasiDicarea lor du anu#ite criterii. &unt rouse #ai
#ulte tiolo%ii, Hntre care cea Dor#ulat de T5eodor 7e=i are s o$in o
#ai lar% recunoatere1

Ta$elul este rerodus din lucrarea lui 2ianDranco @as[uino, Cu% de 'tiin$#
(olitic#, tradus Hn li#$a ro#Fn, Institutul Euroean, Iai, 2002, (. 2"4*.
),
Universitatea SPIRU HARET

Di%ti*utive (ro#o;eaE acordarea de


licene, autoriEaii, acre-
ditri etc.*.
Redi%ti*utive (sta$ilesc sau re%le#enteaE
criteriile Hn $aEa crora se
acord sau nu dreturi,
Daciliti, ;enituri etc*.
Re&lementatoii (sta$ilesc re%uli de
co#orta#ent roDesional
sau ci;il*.
Con%titutive (reco#and re%uli entru
alctuirea altor re%uli! coduri
5 de rocedur*.
Anali"a (oliticilo (u*lice
O*iectivul esenial al studiului Hl rereEint sta$ilirea naturii, esenei
i coninutului acti;itii autoritilor u$lice, orientarea, direcionarea lor
sre noi coninuturi ale de#ersurilor Hn oera de %u;ernare, in;esti%area
u$licului ;iEat i identiDicarea eDectelor ro#o;rii oliticilor u$lice. @rin
autoitate (u*lic# se dese#neaE acele instituii ce e<ercit Duncii de
%u;ernare Hntr-o colecti;itate u#an i Hntr-un saiu %eoolitic deDinit.
&tudiul (analiEa* se desDoar e trei lanuri1
a* identiDicarea i cunoaterea Hntre%ului set de aciuni ale statului
(Hn sens de instituie olitic* i ale altor autoriti u$lice!
$* analiEarea coninutului, desDurrii i eDectelor de#ersurilor
acestor autoriti (reonderent ale statului - Lrocesele etatiEriiO, cu# le
deDinesc unii olitolo%i*!
c* Dor#area unor cadre secialiEate Hn racticarea oliticilor u$lice.
?e#ersurile autoritilor u$lice (oliticile sectoriale e care le
ro#o;eaE* entru a a;ea eDecte tre$uie s1
)/
Universitatea SPIRU HARET
&iste#e de olitici u$lice
Die er#anente i nu conIuncturale!
;iEeEe o construcie olitic raional, care s se relaioneEe
continuu la resurse, nor#e i osi$iliti reale (i nu iluEorii*!
ur#reasc #eninerea unui ec5ili$ru Hntre o$iecti;ele
oliticii/oliticilor u$lice i reEultatele lor concrete astDel HncFt s re;in
distorsiuni Hn sDera resecti; de aciune!
e;ite iEolarea sau autono#iEarea unei olitici u$lice (de
conte<tul %eneral*!
accentueEe asura necesitii ca autoritile u$lice s ro#o;eEe
desc5iderea sre #odiDicare sau sc5i#$are, sre raionalitate, sre
deE$atere i conDruntare u$lic de idei, su%estii, rouneri etc.
L&tudiul oliticilor u$lice er#ite, rin o$ser;area
cu#ulati; a aciunilor concrete, s sta$ileasc dac e<ist i care
este lo%ica ce %5ideaE inter;eniile %u;ernului sau re%i#ului
olitic Hn ti# i Hn di;erse do#enii, dac re%larea deciEiilor este
sau nu controlat ideolo%ic sau ;oluntarist sau const Hntr-o su#
de aIustri incerte, cine ia aceste deciEii i cFt de ar$itrar, ce
resiuni i incertitudini se #aniDest Hn luarea deciEiilor, cFt
constrFn%ere Hn%lo$eaE i e<erseaE ad#inistraiile, rin $irocraie
sre e<e#luO (3adelaine 2ra=itE, Yean 7eca, TaitA de %cience
(oliti=ue, ;ol. IV, @aris, @8F, )+/", . 6.*.
De reinut1
Anali"a (oliticilo (u*lice e%te una dinte cele mai
im(otante 'i dinamice "one de cecetae n %)ea 'tiin$elo (olitice,
cu (ec#dee a a(otului dinte in%titu$ii 'i ac$iunea (olitic#+
Cecetaea e%te e)icient# numai n m#%ua n cae
e"ultatele %ale %unt utili"ate n deme%uile (entu ce'teea
e)icien$ei &uvenamentale 'i, n &enee, a in%titu$iilo cae
1(oduc2 'i (omovea"# (olitici (u*lice+
)+
Universitatea SPIRU HARET
Alte di%tinc$ii teminolo&ice
a* 6olitica %tatului (ca e<onent al unei orientri olitice interne*
e<ri# ;oina co#unitii e care o rereEint Hn raort cu alte state! ea are
caracter de su;eranitate naional nu#ai Hn condiiile Hn care uterea Hn stat
se e<ercit li$er i nu Hn re%i# de i#i<tiuni, resiuni, a#eninri sau
do#inaie strin! ter#enul inte%reaE, Hntr-o unitate concetual, atFt
olitica intern, cFt i olitica e<tern a statului.
$* 6olitica inten# nu e<ri# %tictu %en%u olitica statului decFt Hn
condiiile unui siste# olitic totalitar. Jn cadrul unui siste# olitic de#ocrat
luralist, aceasta rereEint un set de olitici (inclusi; a statului*, care
rele; asiraii, interese etc., ale artidelor olitice, %ruurilor,
or%aniEaiilor sociale i roDesionale etc.
c* 6olitica intena$ional# dese#neaE, de #ai #ult ti#, dar
accentuat Hn ulti#a ;re#e, nu doar i nu#ai ceea ce tradiional se Hnele%ea
rin aceasta (orientarea e<tern a oliticii unui stat*. Jn reEent s-au i#us i
au de;enit oeraionale i alte sensuri care se atri$uie sinta%#ei resecti;e1
- olitic ro#o;at de or%anis#e internaionale cu rereEentati;i-
tate uni;ersal (&ocietatea 'aiunilor Hn erioada inter$elic, 6'8 etc.*!
- olitic desDurat de or%anis#e olitice cu rereEentati;itate
re%ional ((olitica e&ional#, care oate a;ea caracter %eneral sau
do#enial econo#ic, social, #ilitar etc.*!
- &lo*ali%m strate%ie sau direcie de aciune Hn lanul raortrilor
internaionale su$su#at intereselor unuia sau #ai #ultor centre de utere,
care are ca nu#itor co#un analiEa i alicarea unor olitici la ni;el lanetar
ce ;iEeaE ro$le#e econo#ice, Dinanciare, sociale, #ilitare, te5nolo%ice,
ecolo%ice .a.#.d.
I.2. 2E'EX4 @67ITI9II, I'&TIT8BII760 GI I'&T083E'TE760 &47E
?E @0636V40E. &I&TE387 @67ITI91 E&E'BW GI TI@6762IE
Fiina u#an ercee de ti#uriu c deEordinea, anar5ia, conDlictele
inter#ina$ile a#enin coeEiunea i eretuarea %ruului din care Dace
arte. 95iar dac #ultor indi;iEi nu le-a Dost uor s accete LtutelaO celor
uternici i aoi s se suun unor nor#e i re%uli de con;ieuire social,
ordinea realiEat rin Dor a Dost reDerat deEordinii. 4stDel se nate
olitica, asociat uterii Hnc de la Hnceuturile sale. &i#$ioEa oliticii cu
20
Universitatea SPIRU HARET
uterea este sin%ura Hn #sur s asi%ure autoritatea actului deciEional,
c5iar dac acesta Hntrunete i ele#ente constrFn%toare (coecitive*.
Feno#enul uterii e<ist i se #aniDest acolo unde s-au rodus
diDerenieri i stratiDicri sociale, indiDerent de intensitatea ierar5iErilor,
deci nu#ai Hn cadrul unor raorturi socio-u#ane. Jn relaie de #aniera Hn
care se statornicesc aceste raorturi, uterea oate Di de natur olitic,
econo#ic, #ilitar, Iudectoreasc, le%islati; etc. I#actul #asi;,
er#anent i 5otrFtor asura societii Hl deine (uteea (olitic#+
&8VE04'IT4TE4 @8TE0II @67ITI9E
L&u;eranitatea uterii olitice resuune c nu e<ist
autoritate suerioar Hn Daa creia s-ar utea Dace ael entru a
contesta deciEiile sale i c sure#aia uterii olitice Hi er#ite s
reri#e orice Hnclcare a le%ilor! deintorii uterii olitice
le%islatori i %u;ernani a;Fnd ca Duncie s 5otrasc Hn nu#ele
ansa#$lului societii %lo$ale, %u;erneaE rin deciEiile lor toate
celelalte uteri sociale, D r a Di dele%ai s se suun ;reuneia dintre
acestea. 4adar, a sune c societatea %lo$al este o colecti;itate
sure#, care nu deinde de nici o alta, Hnsea#n a sune c
autoritatea acestei colecti;iti este i ea sure#. Jn acest sens,
uterea olitic este utere su;eranO (Y.P. 7aierre, E%%ai %u le
)ondament du (ouvoi (oliti=ue, 4i< en @ro;ence, Edition 65nKs,
)+6/, . ,4*.
&u;eran, Hn ade;ratul Hneles al ter#enului, este uterea olitic
do#inant Hntr-un stat care disune de Fr%5iile uterii e<ecuti;e i
ad#inistrati;e i decide e;oluia uterilor le%islati; i Iudectoreasc,
utiliEFnd totalitatea #iIloacelor de care disune (olitice, ideolo%ice,
econo#ice, Dinanciare etc.*. @uterea olitic rereEint a<ul ;ieii olitice,
Diind relaionat oliticii, care nu#ai Hntr-un raort de Dor se #aniDest i
se ro#o;eaE, a;Fnd ca o$iecti; rioritar or%aniEarea i conducerea
societii, #eninerea ordinii interne, asi%urarea securitii e<terne,
sta$ilirea i atin%erea unor eluri colecti;e, inclusi; accederea la utere etc.
9oncetul de %olitic6 Hi are ori%inile Hndertate Hn ter#enul de
(oli%, e care ;ec5ii %reci Hl utiliEau atunci cFnd dese#nau o cetate-stat i
co#unitatea ce ;ieuia Hn acel saiu, ca ti distinct de or%aniEare socio-
olitic. LJ#ru#utulO lin%;istic din antic5itate are o du$l se#niDicaie1
rele; ;ec5i#ea oliticii i e<ri# o nou realitate socio-olitic.
2)
Universitatea SPIRU HARET
Vec5i#ea este atestat eti#olo%ic, dar ea este considera$il #ai #are decFt
antic5itatea, olitica %er#inFnd Hnc din DaEele aroiate aariiei Diinei
u#ane. 'oua realitate socio-olitic, (oli%-ul, rereEint, Hn esen,
e;adarea ;ec5ilor %reci din i#eriul dictatului uterii, rin conceerea unui
nou #od de ro#o;are a oliticii1 statornicirea unei ordini sociale i
olitice $aEate e Hnele%ere i ar#onie. LE;adareaO nu este HntF#ltoare.
E<eriena Hn #aterie olitic de Fn atunci a u#anitii de#onstra c
nor#ele i instituiile cu Duncii de or%aniEare i discilinare a co#orta-
#entului indi;idual i colecti; au a;ut, e lFn% eDecte oEiti;e, i conse-
cine ne%ati;e.
Efectele pozitive erau i#ortante, deoarece1
- aciunile indi;iEilor i %ruurilor s-au aDlat su$ se#nul autoritii
unui conductor, ceea ce constituia ele#entul Dorte Hn deirea deEordinii,
care ar Di a#eninat coeEiunea i eretuarea e<istenei %ruurilor i, Doarte
ro$a$il, ar Di HncuraIat Hntoarcerea la L$ar$arieO!
- an%renarea unor #ari %ruuri u#ane Hn Dor#e de or%aniEare
olitico-#ilitaro-reli%ioas, cu# au Dost, de ild, desoiile orientale, care
au H#iedicat, cel uin te#orar, conDlictele inter%ruale sau interco#u-
nitare, care ar Di a;ut ur#ri serioase, inclusi; asura ereturii e<istenei
unor colecti;iti.
Efectul negativ #aIor const Hn Datul c Dor#ele de or%aniEare care
re#er% (oli%ului, inclusi; statele desotice orientale, sacriDic li$ertatea de
e<ri#are, de iniiati; i de aciune a oa#enilor e altarul ordinii i Lres-
ectuluiO autoritii discreionare a uterii olitice ($aEileu, re%e, H#rat etc.*.
&re deose$ire de desoiile orientale, Hn (oli%-ul %recesc ordinea nu
era i#us rin Dor, ci se $aEa e le%e (nomo%*, ca roiecie a ordinii
naturale ((!i%i%* i a ar#oniei cos#ice (@o%mo%*. 2recii au, astDel, un cadru
nor#ati; de co#orta#ent raional i ci;iliEat, e care Hl creeaE #ari
le%islatori de talia lui 7Kcur% (sec. )0-+ H.Ar.*, ?racon (sec. , H.A.*, &olon
(c.640-c."// H.Ar.* ri#ul la &arta, ceilali la 4tena.
Politica exprim i !efinete a"tfel activitatea !e guvernare "au !e
management politic a "ocietii# fiin! o$iectiv angrenat %n exercitarea
puterii& Ea are un caracter i"toric i e"te !irecionat "pre con!ucerea
"ocietii prin alocarea# mo$ilizarea i ge"tionarea re"ur"elor nece"are
!ezvoltrii# promovarea "c'im$rii# a"igurrii pcii "ociale# reglementrii
raporturilor cu "trintatea etc&
@olitica are o sDer #ai lar% de alica$ilitate i de #aniDestare decFt
%olitic$l, care rereEint #odul Hn care este conceut or%aniEarea i
Duncionarea ansa#$lului relaiilor sociale, astDel HncFt s se asi%ure
deE;oltarea i eretuarea e<istenei unei co#uniti sau societi. 4cest
22
Universitatea SPIRU HARET
ansa#$lu de relaii este reEultanta oliticii, a aciunii centrate e ro$le#atica
uterii Hn stat. 6 utere do$Fndete caracter olitic nu#ai atunci cFnd este
at s utiliEeEe Dora (coerciia* cu scoul #eninerii ordinii i sta$ilitii Hntr-
o co#unitate, indiDerent de Dor#ele i #odalitile e<ercitrii acesteia. 0elaia
de utere, care deDinete oliticul (utere sco*, ri#ete se#niDicaie olitic
doar Hn oriEontul Dinalitii sale1 *inele &eneal+
@67I&-87 6 '68W E0W 4 @67ITI9878I GI @67ITI9II
For# de or%aniEare socio-olitic Hn siste#ul de#ocraiei scla;a%iste,
ale crei rinciale ele#ente constituti;e i trsturi sunt ur#toarele1
6uteea (olitic# aarine demo%ului (totalitatea cetenilor cu
dreturi deline*. Erau e<clui1 scla;ii, #etecii (strinii sta$ilii Hn
cetile-state*, De#eile (Hn #aIoritatea lor*.
Autoitatea (olitic# %u(em#0 Adunaea 6o(ula# (e@@le%ia*, din
care se dese#nau1
a* 8)atul ($oulZ* cor consultati; cu atri$uii oerati;e1
- soluionarea ro$le#elor curente ale LcetiiO!
- re%tirea Hntrunirilor 4dunrii @oulare.
$* ma&i%ta$ii (al cror nu#e, atri$uii i nu#r ;ariau de la o
LcetateO la alta* rereEentau, Hn esen, uterea e<ecuti;.
T#%#tui e%en$iale1
- indi;iEii sunt rocla#ai e%ali Hn Daa le%ilor (i%onomia*!
- Diecare indi;id este Hndretit s asire la de#niti u$lice
(i%otimia*!
- cetenii cu dret e%al la cu;Fnt Hn adunri i Hnaintea instanelor
Iudectoreti (i%e&oia*!
- autoritile se reocu de Hntreinerea orDanilor i in;aliEilor
recu# i de deE;oltarea cunotinelor indi;iEilor Hn #aterie de teatru i
#uEic (cultur, Hn %eneral*.
Relevan$a n deme%ul (entu econ%tuc$ia (oliticului 'i (oliticii
@olis-ul este o nou i co#le< structur olitic, care1
inau%ureaE Hnceutul autono#iErii oliticului i a oliticii!
ridic resectarea le%ii la ran% de rinciiu de %u;ernare i
re%ul %eneratoare de coeEiune social!
%enereaE un nou rototi u#an1 cet#$eanul (co#onent acti;
al societii ci;ile, dar i ele#ent al statului*, care are o du$l calitate i
aartenen1 ci;il i etatic, condiia de cetean conduce la concilierea
intereselor indi;iduale cu cele %enerale (%lo$ale* ale cetii (statului*!
Dor#eaE terenul e care aare via$a (olitic#, Hntr-o Dor#ul
de#ocratic, raional, #oral i le%al.
2-
Universitatea SPIRU HARET
5ome i%toice de e3ecitae a (uteii
?eirea deEordinii, anar5iei i ericolului deEa%re%rii
colecti;itilor u#ane rin ecunoa'teea autoit#$ii unuiBuno conduc#toi+
7uta dintre indi;iEi entru do$Fndirea autoritii Hn cadrul
%ruului sau colecti;itii se te#ereaE cu ti#ul. &e trece la a#enaIarea
;ieii sociale Hn Dor#e #ai co#le<e Hn lan teritorial, re;alFnd
di#ensiunile olitice, #ilitare i reli%ioase1
Democa$ia milita# 7 Dor# de or%aniEare olitic a co#unitilor
ri#iti;e, care este creat i DuncioneaE e ti#ul conDlictelor #ilitare,
constFnd Hn in;estirea aristocraiei tri$ale cu uteri e<ceionale. 7i#itat la
Hnceut nu#ai e durata HnDruntrii ar#ate, uterea aristocraiei tri$ale,
concedat de Adunaea 6o(oului namat sau 8)at cu titlul asa%er, se
relun%ete i du Hncetarea rE$oaielor, erodFnd siste#ul de#ocratic
#ilitar.
Democa$ia %clava&i%t# este inau%urat Hn secolul 6 H.Ar. Hn 2recia
antic (4ttica* rin reDor#ele lui 9listene i erDecionat Hn ur#torul ;eac
de @ericle la 4tena. &iste#ul se e<tinde, curinEFnd nu#eroase state-ceti,
i DuncioneaE Fn la cucerirea 2reciei de cFtre ro#ani (;eEi1 (oli%*. Jn
conceia istoric, articiarea cetenilor la ;iaa u$lic (,,resu$licaO, de
unde deri; ter#enul de reu$lic*, aa cu# a Dost situaia Hn unele din
(oli%-urile %receti, este #ai HntFi oera %Fndirii unor DilosoDi antici i
#oderni i ulterior reEultanta aciunii olitice. 0e%i#ul reu$lican nu
resuune, Hn astDel de circu#stane, o relaie de utere Hn care ;oina
cetenilor s re;aleEe. &unt Dor#e reu$licane de %u;ernare i de
or%aniEare a uterii Hn stat Hn care o #inoritate olitic (aristocraia* deine
uterea (e(u*lici ai%tocatice* cu# au Dost reu$licile scla;a%iste
instalate Hn &arta (secolele VIII-IV H.Ar.*, 9arta%ina i 0o#a (Fn Hn
secolul al V-lea H.Ar.* dar i Dor#e Hn care cetenii li$eri, Hn #sur #ai
#are sau #ai #ic, iau arte la deE$aterea ro$le#elor u$lice (e(u*lici
democatice* 4tena (secolul al V-lea H.Ar.*.
De%(o$ia oiental# Dor# de or%aniEare i e<ercitare a uterii
caracteriEat rin #aniDestarea discreionar a ;oinei unui conductor
(H#rat, re%e, $asileu, desot de unde deri; i denu#irea L#odeluluiO*.
4ctul de %u;ernare e<ri# cruEi#e, ar$itrar, sDidare Da de nor#e i
re%uli de con;ieuire social, ;oluntaris#, cinis#. Indi;iEii sunt lisii
co#let de li$ertatea de e<ri#are, de iniiati; i de aciune.
24
Universitatea SPIRU HARET
Jn eoca #odern, de%(oti%mul este un ti articular de %u;ernare
ous #onar5iei i reu$licii (3ontes[uieu*.
Mona!ie Dor# de %u;ern#Fnt Hn care uterea este deinut de
#onar5 (H#rat, ar, re%e, a5*, Die e linie dinastic (ereditar*, Die rin
Hncredinarea ei (ale%ere*. @uterea se e<ercit Die real, Die Dor#al Hn raort de
resti%iul i calitile ersonale sau de LEeiDicareaO acestuia rin
identiDicarea #onar5ului cu o Dor di;in (sacraliEare*.
5ome i%toice ale mona!iei1 a$solutist, li#itat i constituional.
6ima dintre acestea se #aniDest i este e<resia %eneraliEat a Dor#ei de
utere seciDic Deudalis#ului. &e articulariEeaE Hn lan olitic rin
e<ercitarea uterii deline i autoritare de ctre #onar5, care se oate
accentua considera$il Hn unele situaii, de;enind desotic. A doua este o
Dor# tranEitorie, caracteriEat rin li#itarea atri$utelor #onar5ului i
creterea rolului arla#entului, iar ultima, HntFlnit Hn eoca #odern i
conte#oran, este reEultanta ascendenei re%i#urilor arla#entar-
constituionale i restrFn%erii rero%ati;elor #onar5ilor, care do#nesc, dar
nu %u;erneaE, restaia lor olitic Diind decorati;, Dor#al sau
cere#onial.
Democa$ia moden#, reEultat Hn ur#a re;oluiilor $ur%5eEe din
4n%lia, Frana, &.8.4. etc., este o Dor# de or%aniEare olitic a societii
rin care se rocla#, le%iti#eaE i se une Hn oer dretul oorului
(demo%* de a se %u;erna e sine Hnsui (rinciiul su;eranitii*. Jn ;irtutea
acestui rinciiu, %u;ernarea se le%iti#eaE nu#ai Hn #sura Hn care
e<ri# ;oina oulaiei. ?e#ocraia #odern se deose$ete de tiurile
istorice de de#ocraie, Hn care ;oina cetenilor se realiEa direct
(democa$ia diect#, cu# s-a rocedat Hn (oli%-ul 4tena sau se #ai
HntFlnete i astEi Hn unele cantoane ale El;eiei, co#uniti ur$ane din
3area Britanie, 2er#ania etc.*, rin introducerea siste#ului
rereEentati;itii, de aici i denu#irea de democa$ie e(e"entativ#.
Voina cetenilor nu #ai este e<ri#at Hn actul de %u;ernare direct, ci este
#ediat, rin rereEentani dese#nai Hn ur#a unor ale%eri li$ere, care
ela$oreaE i ro#o;eaE olitica Hn nu#ele celor care i-au ales.
2"
Universitatea SPIRU HARET
?E36904BI4 ?I0E9TW
Jn aDara (oli%-ului 2reciei antice, #aniDestri ale de#ocraiei
directe se identiDic Hn1
Roma e(u*lican# unde, alturi de 4dunarea rereEentanilor
atricienilor (%enatu%*, a Duncionat i siste#ul consultrii locuitorilor
rin (le*i%cit ((le*i% %citum* de ctre tri$unii in;estii cu atri$utul de a
le ara interesele (ti*uni (le*i%*, otri;it 7e%ii @u$lia (4,) H.Ar.*.
0eEultatul le$iscitului do$Fndea caracter de le%e. @articiau la
le$iscit nu#ai cetenii cu dret de ;ot din rFndul Loa#enilor li$eriO.
Comunit#$ile ce'tine (ri#ele secole d.Ar.* care dese#nau
direct conductorii.
Re(u*licile o#'ene'ti (din e;ul #ediu* unde se ractica o
de#ocraie de ti cororati;, e#anciarea e<ri#Fndu-se rin Re)om#
(Hn oriEont reli%ios*, Rena'tee (Hn ersecti; cultural* i evolu$ii (Hn
lan olitic*. 8nele co#uniti ur$ane rosere cu#r autono#ia de la
#ari seniori Deudali (Veneia, Florena, 2enua secolele .II-.III etc.*,
rocla#Fnd e%alitatea i li$ertatea Iuridic a cetenilor.
C8)ea le&al# 'i a(ai$ia uno numeoa%e codui de le&i, cu olul
de a %(i,ini eci(ocitatea dinte (#$ile contactuale, a avut o
conti*u$ie )undamental# n con%olidaea unei tadi$ii (olitice elativ
de%c!i%e+ O )unc$ie %imila# a avut-o &uvenaea munici(al#+ Cel mai
im(otant a%(ect l e(e"int# n%# e3i%ten$a oa'ului ca )oum de
tan"ac$ii continue, economice 'i %ociale, n cae %e (uteau %ta*ili
%c!im*ui meeu mai com(le3e+ <e&ile ce &uvenau acea%t#
com(le3itate te*uiau %# %ta*ilea%c# un ec!ili*u nte (evi"i*il 'i
utin#, (e de o (ate, 'i )le3i*ilitate 'i %c!im*ae, (e de alt# (ate+ <a
ace'ti )actoi %e mai (oate ad#u&a olul ,ucat de oa'e n de"voltaea
identit#$ii (olitice 'i a conce(tului de cet#$enie2 (2eor%e &c5\Dlin,
Tadi$iile (olitice ale Euo(ei de E%t, Hn L4lternati;eO, I! nr. 2---4,
dece#$rie )++0, . -6*.
26
Universitatea SPIRU HARET
9aracteristice de#ocraiei #oderne sunt ur#toarele trsturi1
in%tituiea e(e"ent#ii electoratul dese#neaE, Hn ale%eri
li$ere, rereEentanii si ce se constituie Hntr-o adunare cu Duncii le%islati;e,
e<ercitFnd uterea Hn nu#ele cetenilor care i-au ales (arla#ent*!
e(e"entativitatea e%te cva%i&eneal#, ca eDect al introducerii
suDra%iului uni;ersal, e%al, direct i secret! electoratul Dor#eaE #aIoritatea
oulaiei, e<cetrile ;iEFnd tinerii Fn la ;Frsta #aIoratului, alo%enii
(strinii* i deDicienii #entali!
democa$i a diect# e%te limitat# Fn aroae de ra%ul disariiei!
dive%i)icaea con%idea*il# a vie$ii (olitice rin roliDerarea
artidelor olitice, a %ruurilor de interese i de resiune!
multi(licaea in%titu$iilo cae (omovea"# democa$ia
(oliar5ia*!
mani)e%taea, Hn Dor#e i cu #iIloace din ce Hn ce #ai di;erse i
eDicace, a concuen$ei nte com(etitoii (olitici!
e3tindeea de(tuilo 'i li*et#$ilo democatice individuale, care
sunt recunoscute i %arantate de nor#e constituionale, le%i i instane
Iudiciare!
de"voltaea )omelo a%ociative (e lan olitic, econo#ic,
cultural etc.* care se e<ri# rin crearea unei reele de or%aniEaii,
asociaii, Dundaii, clu$uri etc. (societatea ci;il*.
4ariia i #aniDestarea oliticii a condus i conduce la crearea unor
instituii secialiEate, instit$iile %olitice, care sunt dotate cu instru#ente
adec;ate entru ro#o;area acesteia. 95arles Bou%lZ arecia c Dor#ele de
ro#o;are a oliticii se relaioneaE instituiilor a$ilitate s le un Hn
alicare, o astDel de relaionare #aniDestFndu-se atFt Hn trecut (de la ri#ele
i rudi#entarele instituii din eocile Hndertate*, cFt i Hn reEent (Hn
condiiile unui siste# instituional co#le<, #odern i Duncional*.
Istoricitatea instituiilor olitice este do;edit de or%aniEarea Hnc din
ri#iti;itate a uterii e<ri#at rin eDi de clanuri, tri$uri sau uniuni
tri$ale, #onar5ii, adunarea $trFnilor sau adunarea oa#enilor su$ ar#e (cu
Duncii e<ecuti;e i/sau Iudectoreti*! de aariia i e;oluia altor structuri
instituionale, inclusi; cu Duncii le%islati;e, care, cu ti#ul, do$Fndesc un
caracter tot #ai rereEentati; (arla#entul*, ce Hi reciEeaE din ce Hn ce
#ai clar atri$uiile i sDera de co#eten, ocuFnd Eone distincte Hn saiul
olitic (searaia uterilor*. 9onco#itent, aa du cu# s-a rele;at, se
cristaliEeaE i se e<erseaE, Hn diDerite eoci istorice, #odele de or%aniEare
a uterii, cu# au Dost de#ocraia #ilitar, de#ocraia scla;a%ist sau
2,
Universitatea SPIRU HARET
%u;ernarea oli%ar5ic entru erioadele ;ec5i, #onar5ia a$solutist Hn
Deudalis# etc. 4ceste Dor#e (#odele* de or%aniEare i e<ercitare a uterii Hn
societate %enereaE, cu ti#ul, tiuri distincte de siste#e olitice, ca ri
co#onente i inseara$ile ale societii %lo$ale.
@rin siste %olitic se Hnele%e un ansa#$lu sta$il de relaii i roluri
sociale instituionaliEate, care concur i asi%ur e<ercitarea uterii Hn
societate.
Structura "i"temului politic, Hn raort de rerile e<ri#ate de unii
secialiti, este #ai restrFns (;iEiunile reducioniste* sau #ai
curinEtoare. Jn ;iEiune reducionist, curinde Die nu#ai siste#ul de
%u;ernare, Die nu#ai instituiile i or%aniEaiile olitice. @otri;it celei de a
doua oEiii, structura siste#ului olitic ar curinde (du 2a$riel
4l#ond*1 relaii olitice, instituii olitice, cultura i contiina olitic,
;alori i nor#e olitice.
'atura seciDic a co#onentelor siste#ului olitic deter#in rolul
su distinct Hn ;iaa social, rol care este asi%urat rin Duncii adec;ate
cerinelor or%aniErii i conducerii societii.
@rincialele funcii ale siste#ului olitic sunt1
asi%ur deE;oltarea societii rin acte deciEionale la ni;elul uterii!
susine sta$ilitatea intern, inte%ritatea societii i a statului rin
re;enirea, contracararea i ani5ilarea tendinelor sau #aniDestrilor anar5ice,
antisociale sau a ericolelor care a#enin cu deEinte%rarea acestora!
deter#in adatarea uterii i, i#licit, a Hntre%ului siste# la
sc5i#$rile care se roduc Hn lan intern sau e<tern, rin Hnnoirea
structurilor, #odelarea sau sc5i#$area rolurilor olitice etc., adatare care
resuune deE;oltarea unor caaciti #ana%eriale i#ortante (caacitatea
de a #o$iliEa resurse, caacitatea de a asi%ura alocarea de $unuri, ser;icii,
reco#ense #e#$rilor societii, caacitatea de a reaciona ro#t i
adec;at la ro;ocrile #ediului social etc.*.
&unt rouse #ai #ulte tiuri de clasiDicare a siste#ului olitic, cele
#ai cunoscute (i oeraionale, de altDel* Diind tiolo%iile ela$orate de 3a<
Pe$er (care au la $aE le%iti#area autoritii1 siste#ul olitic tradiional,
caris#atic i resecti; raional-le%al*, Eisenstadt (siste#ul ri#iti;!
siste#ul i#us de i#eriile atri#oniale! siste#ul i#us de i#eriile
no#ade! statele-ceti %receti! siste#ele olitice Deudale! #onar5iile
$irocratice i centraliEate! siste#ele #oderne, care ot Di de#ocrate,
autoritare, totalitare*, 2a$riel 4l#ond (siste#e oli%ar5ice-#oderniEatoare
sau totalitare! siste#e de#ocratice #oderne de#ocraie tutelar sau
de#ocraie olitic etc.*.
2/
Universitatea SPIRU HARET
Conce%te c7eie #i e8tin9eri
6olitic+ 3od Hn care este conceut or%aniEarea i Duncionarea
ansa#$lului relaiilor sociale astDel HncFt s se asi%ure deE;oltarea i
eretuarea e<istenei unei co#uniti/societi.
6olitic#+ ?eDinete acti;itatea de %u;ernare sau #ana%e#ent olitic
al societii, a;Fnd ca o$iecti; esenial e<ercitarea uterii. Este direcionat,
Hn esen, sre conducerea societii rin alocarea, #o$iliEarea i
%estionarea resurselor necesare deE;oltrii, ro#o;area sc5i#$rii,
asi%urarea cii sociale, re%le#entrii raorturilor cu strintatea etc.
6olitic# (u*lic#+ 0eEultat al acti;itii unei autoriti HnEestrate cu
utere u$lic i le%iti#are instituional.
8i%tem (olitic+ 4nsa#$lu sta$il de relaii i roluri sociale
instituionaliEate care concur i asi%ur e<ercitarea uterii Hn societate.
Biblio:ra;ie obli:atorie
Dic$iona de %ociolo&ie (coordonatori 9tlin Xa#Dir, 7aEr
Vlsceanu*, Bucureti, Editura Ba$el, )++/.
&artori, 2io;anni, Teoia democa$iei einte(etat#, @oliro#, Iai,
)+++.
2usti, ?i#itrie, O(ee, ;ol. II, Bucureti, Editura 4cade#iei, )+6+.
@as[uino, 2ianDranco, Cu% de 'tiin$# (olitic#, Iai, Institutul
Euroean, 2002.
T#a, &er%iu, Dic$iona (olitic, Bucureti, Editura 4cade#iei
0o#Fne, )++-.
)ntreb6ri %entr$ <eri;icarea #i ;i8area c$no#tinelor
). 9e se Hnele%e rin oliticQ
2. Jn ce const distincia dintre olitic i oliticQ
-. 9are sunt #oti;ele entru care interesul tiiniDic acordat
oliticilor u$lice s-a accentuatQ
4. 9e este autoritatea u$lic i ce i#ortan are studiul acti;itii
sale entru societateQ
". 9u# i Hn ce conte<t se roduce %eneEa oliticiiQ
6. @rin ce se diDereniaE or%aniEarea i e<ercitarea uterii Hn (oli%-ul
%recesc de alte Dor#e de or%aniEare olitic a societilor din eoca resecti;Q
,. 9are sunt Dor#ele istorice de e<ercitare a uteriiQ
2+
Universitatea SPIRU HARET
II. (ATRICEA" )NCEPUTURILE I E'OLUIA
*+NDIRII POLITICE
4ndiea (olitic# e%te o com(onent# e%en$ial# a &ndiii umane+ 'i
)o,ea"# identitatea 'i le&itimaea nt-un ndelun& (oce% de c#utae a
%olu$iilo (entu o&ani"aea 'i conduceea colectivit#$ilo+ E%te
in%e(aa*il# in%titu$iilo 'i ac$iunii (olitice 'i a(ae, %e mani)e%t# 'i %e
(e(etuea"# n conte3tul uno a(otui de )o$# n (lanul ealit#$ii %ociale+
II.). F49T60I, 96'?IBII GI 96'TE.TE I&T60I9E 940E
F4V60IXE4XW 4@40IBI4 GI ?EXV67T40E4 2]'?I0II @67ITI9E
3atricea %Fndirii olitice Hi are ori%inile Hndertate Hn Eorii
u#anitii, cFnd raorturile de Dor din cadrul %ruurilor #i%ratoare sau
sedentariEate Hnce s Die erceute ca un Lru necesarO. @Fn la aariia
conse#nrilor scrise, ce ne atest e<istena unei co#onente olitice a
%Fndirii u#ane, colecti;itile arcur% #ai #ulte etae e;oluti;e, Hn care
instituiile i aciunea olitic H#$rac Dor#e distincte, din ce Hn ce #ai
di;ersiDicare i co#le<e.
?e la Dor#e rotoolitice, care resuun structuri oliDuncionale,
instituiile ce se re;endic a a;ea caracter olitic tind i reuesc cu ti#ul
s-i do$Fndeasc un LstatutO roriu, conco#itent cu de#ersuri i
resonsa$iliti ce le asu# uterea olitic, Hn roces de consolidare i
;eriDicare, entru conser;area sta$ilitii i coeEiunii %ruului sau
co#unitii sociale i deootri; entru eretuarea e<istenei acestora.
4stDel de de#ersuri %enereaE olitica, ca ti distinct de acti;itate socio-
u#an, care suscit de ti#uriu interes, nu nu#ai Hn oriEontul e<ersrii ei,
ci i Hn ersecti;a studierii sale, studiu ce se siste#atiEeaE ro%resi;. 9ei
care urced la in;esti%area oliticii se strduiesc s-i identiDice i e<lice
%eneEa, natura i esena, condiiile i Dactorii care o Da;oriEeaE sau, din
contr, Hi restrFn% sDera de aciune, Dunciile i i#ortana ei, ca una din
co#onentele Dunda#entale ale siste#ului social %lo$al, direciile
-0
Universitatea SPIRU HARET
e;oluti;e i deootri; s aDle care Hi sunt unctele ne;ral%ice, %eneratoare
de tensiuni sociale entru a Di ani5ilate etc.
?esc5iderea tot #ai accentuat sre olitic este sti#ulat, Hn
rincial, de1
a& e<tinderea saiului olitic, creterea rolului i i#ortanei
oliticii Hn ansa#$lul ;ieii sociale!
b& erceerea i contientiEarea i#ortanei Dunciei sale eseniale
de or%aniEare i conducere a societii!
c& creterea %radului de co#le<itate a sDerei olitice, care curinde
o reea de relaii, instituii, cultur, contiin, ;alori i nor#e olitice etc.,
ce Hi deter#in Duncia sa ri#ordial (de or%aniEare i conducere a
societii*!
9& deirea er#anent a %ranielor cunoaterii, Hn %eneral, a
cunoaterii sociale, Hn articular, de ctre indi;iEi i %ruurile din care Dac
arte.
3aniDestarea din ce Hn ce #ai re%nant a atraciei Da de olitic,
#ai ales du aariia unora dintre tiinele sociale, recu# istoria, DilosoDia
etc., nu a resuus c ro$le#a cunoaterii tiiniDice a oliticului i a
oliticii era soluionat. ?e la cunoaterea sontan (co#un* la
cunoaterea tiiniDic este un dru# lun%, #arcat de a;ansuri, dar i de
sta%nri, de desc5ideri, dar i de er#etiEri, de tensiuni intelectuale, dar i
de concilieri.
0eDlecia olitic se nate i e<ri# oliticul Hntr-un roces de lun%
durat. @oliticul, ca i olitica de altDel, se re%sesc i se Hn%e#neaE Hn
reDlecia (%Fndirea* u#an, centrat e identiDicarea soluiilor entru
or%aniEarea i conducerea colecti;itilor, care de;ine :!n9ire %olitic6.
3ai e<resi;, %Fndirea rereEint ideile, concetele, teoriile etc., iar
oliticul aciunea, ele H#letindu-se Hn ;iaa olitic.
2Fndirea i cultura olitic aar i se e<ri# atunci cFnd, Hntr-un
#ediu de ;ia social, unii indi;iEi contientiEeaE rsunderea lor u$lic
i #editeaE asura cilor, #iIloacelor sau soluiilor a#eliorrii, or%aniErii
sau conducerii colecti;itii din care Dac arte. 4se#enea condiii se
conDi%ureaE de ti#uriu Hn unele saii e<traeuroene, iar #ai tFrEiu i Hn
cele euroene.
0eDlecia olitic e<resie direct a culturii olitice cFti% Hn
consisten, Dor interretati; i rosecti; o dat cu aariia tiinelor
socio-u#ane, HnceFnd cu antic5itatea i continuFnd cu eocile ce i-au
-
)
Universitatea SPIRU HARET
ur#at. Jn aralel Hns cu eDectele $eneDice ale aortului tiinelor la ro%resul
%Fndirii olitice, ca uni;ers al concetelor, teoriilor, ideilor, ideolo%iilor i
doctrinelor olitice, resiunile i constrFn%erile la care aceasta este suus se
accentueaE ro%resi;, deturnFnd-o, #ai #ult sau #ai uin, de la o$iecti;ele
i Dunciile sale. Jn acest conte<t aare (oliticiani%mul+
II.2. EV678BI4 2]'?I0II @67ITI9E 8'IVE0&47E
Jnceuturile %Fndirii olitice sunt HncuraIate de cu#ulul ro%resi; de
e<erien a colecti;itilor Hn e<ersarea uterii i de aariia unor
reocuri e<licite entru studiul oliticului. @reocurile sunt %enerate i
sti#ulate de interesul i curioEitatea Diinei u#ane de a a;ea un oriEont cFt
#ai curinEtor de cunotine noi i deootri; de a adec;a, Hntr-un sirit
cFt #ai raional, Duncionalitatea societii la roriile sale asiraii i
deEiderate. ?ac #oti;aiile relieDrii tot #ai re%nante a acestor
reocuri au un caracter %eneral, #aniDestrile concrete ale Hnceuturilor
reDleciei olitice sunt distanate Hn ti# i saiu i deootri; distincte Hn
coninut i Hn contri$uiile e care le aduc la atri#oniul %Fndirii olitice
uni;ersale. For#e inciiente ale %Fndirii olitice se identiDic Hn te<te
%umeiene, %umeo-a@@adiene i *a*iloniene (sDFritul #ileniului III H.Ar.
secolul VI H. Ar.*. Te<tele, de natur Iuridic sau literar, Hntre altele, in;oc
autoritatea de sor%inte di;in a #onar5ului (8r-'a#u, re%e Hn 8r, este
H#uternicit al Eeilor e #Fnt* sau Hl identiDic cu un Hnelet care, rin
atotcurinEtoarele lui cunotine, este Hndretit s conduc (E(o(eea lui
4!il&ame'*.
6ri%inea di;in a #onar5ului (Daraonului* este in;ocat i Hn scrieri
e&i(tene (nv#$#tua lui 6ata!ote(, I%toi%iea lui I(u%e*, care nuaneaE
Hns raorturile cu suuii (Loa#eni si#liO*, ledFnd entru cunoaterea i
satisDacerea unor e<i%ene ale LooruluiO. 8n ri# Ltratat oliticO,
coninFnd re%uli de co#orta#ent ale Daraonului Da de suui
nv#$#tuile lui Ac!toe% III (#ileniul II H.Ar.* oate Di considerat i un %5id
Hn arta %u;ernrii, ase#ntor HntrucFt;a cu nv#$#tuile lui Nea&oe
Da%aa* c#te )iului %#u Teodo%ie.
L2Fndirea oliticO, dei nu Hi le%iti#eaE Hnc denu#irea, Diind #ai
#ult o colecie de reDlecii arcelare cu re%nante inDuEii reli%ioase, #istice,
#orale, etice sau Iuridice, Hndeose$i rin LsDaturileO sau LHn;turileO
atri$uite unor #onar5i, e<ri# nu nu#ai un cu#ul de e<erien Hn
-2
Universitatea SPIRU HARET
#aterie olitic, ci i reocuarea acestora de a asi%ura o linie de
continuitate oliticii e care au ro#o;at-o. Este, Hn Dor#e e#$rionare, un
Hnceut de instrucie Hn do#eniul oliticii. 0eDlecia olitic se aDl Hn DaE
inciient, Diind aanaIul e<clusi; al elitei olitice.
Idei olitice HntFlni# i Hn Vec!iul Te%tament (sec. I.-VI H.Ar.*, cu#
sunt i cele care se reDer la or%aniEarea ;ieii sociale i reli%ioase Hn te#eiul
unor le%i Lde ori%ine di;inO, autoritatea uterii care se le%iti#a tot rin
aelul la di;initate etc. Te<tele $i$lice, rin circulaia e care o au Hnc din
acele ;re#uri (din sec. V H.Ar. Hncee deDiniti;area redactrii crilor
LBi$liceO, iar la #iIlocul sec. III H.Ar. se Hnre%istreaE ri#a traducere Hn
li#$a %reac*, lr%esc saiul cunoaterii %Fndirii olitice rin deirea
cadrului strict li#itat al elitelor. Feno#enul este sesiEat la ni;elul
co#unitilor e;reiti care conce i c5iar alic siste#e de or%aniEare
diDerite, Hn raort de oEiiile sociale e care le ocu Hn societate.
0ereEentani ai aristocraiei tri$ale ($e@udimi* susineau ideea c
statul este sure#a int a oliticii i idealul de ;ia al e;reilor! straturile de
#iIloc rin erui#i aeEau colecti;itatea (oorul* Hnaintea statului, iar
eseenii (colecti;iti #ici a%rariene sau astorale din aroierea 3rii
3oarte, din care s-au ridicat Iisus Aristos i Ioan BoteEtorul* rsFndeau
ideea c o#ul (indi;idul* rereEint idealul de ;ia u#an i eDorturile
tre$uie direcionate sre realiEarea unui rototi u#an Hn care s-i dea
HntFlnire Luritatea suDleteasc, cinstea des;Frit i Hnsuiri aleseO (&.
?u$no=, I%toia eveilo, ;ol. I, Bucureti, Editura &lo;a, )+-", . )0-*.
Jn C!ina, Hn ti#ul dinastiei X5on de ;est (sec. .VIII-.II H.Ar.*,
Dor#e inciiente de %Fndire olitic sunt sesiEa$ile Hn reDleciile de Dactur
DilosoDic i #oral (daoiste, conDucianiste, le%iste*, Die din ersecti;a
intereselor straturilor sociale Lde IosO, Die ale ;ec5ii aristocraii c5ineEe.
?aoitii susin reHntoarcerea la ;re#urile re%entilice, cFnd indi;iEii nu
#aniDestau reocuri de H#$o%ire i cFnd nu e<istau diDerenieri sociale.
9onDucionitii retind c societatea este reEultanta unui contract, #onar5ul
Diind ales dintre contractani (uterea lui este dat de LoorO*, iar le%itii
sunt adeii e%aliErii tuturor indi;iEilor Hn Daa le%ii (care de;ine o$li%atorie
i alica$il Hntre%ii societi*. ?u le%iti, rinciiul oti# al cFr#uirii
olitice Hl rereEint noncFr#uirea, conductorul statului %u;ernFnd Hn #od
natural, aa du cu# decur% toate Hn natur.
<e&ile lui Manu i At!a'a%ta (sec. IV H.Ar* sunt scrieri cu
se#niDicaie socio-olitic Hn %Fndirea indian#, c5iar dac Hn esen sunt
conduri de le%i. &iste#ul de caste, sancionarea lor Iuridico-olitic,
--
Universitatea SPIRU HARET
atri$uiile i locul acestora Hn cadrul siste#ului (ri#a scriere* i
or%aniEarea statului desotic (a doua* rereEint ele#entele lor de noutate
i de atracti;itate. 4tri$uit lui Eantil?a, At!a'a%ta (Ftiin$a 6oliticii* a;ea
Hnelesul de Lart oliticO Hn conducera statului.
Euroa intr Hn co#etiia in;esti%rii oliticului, #ai HntFi rin
;ec5ii &eci, aoi rin omani i Di"an$+ @ri#ele reocuri care atest
interes entru olitic sunt identiDica$ile Hn scrierile unor DilosoDi, istorici i
oei %reci (Ao#er, Aerodot, Esc5il, @rota%oras*. ?ac %recilor li se
datoreaE denu#irea acestei reocuri, tot lor li se datoreaE i HntFile scrieri
care laseaE sDera oliticului i a oliticii Hn saiul de cercetare, analiE i
interretare tiiniDic. Socrate (46+--++ H.Ar.*, Platon (42,--4, H.Ar.* i
Aristotel (-/4--22 H.Ar.* consacr deDiniti; %Fndirea olitic dret
do#eniu distinct al %Fndirii u#ane. Jn ersecti;a ri#ului dintre acetia,
o$iecti;ul rincial al cunoaterii u#ane Hl rereEint nu natura
HnconIurtoare, ci o#ul (iniiind astDel studiul ro$le#aticii o#ului, a
uni;ersului u#an-Dunda#ental entru de#ersurile tiiniDice ale tiinelor
sociale*! olitica este arta de a co#anda, de a conduce indi;iEii e calea
autoerDecionrii, e care o au nu#ai Hneleii sau iniiaii (olitica ar Di,
rin ur#are, un aanaI al unei #inoriti*! #orala are un Doarte #are rol Hn
creterea, su$ raort ;aloric, a Hnse#ntii oliticii Hn societate.
@laton, reocuat de ideea i#a%inii unui %tat ideal, analiEeaE
raorturile dintre olitic i nor#e (cadrul le%islati;*. @otri;it conceiei
sale, Hntr-un astDel de stat tre$uie s coe<iste trei caste1
a+ )ilo%o)ii, care au rol de conductori (inclusi; su$ raort olitic*!
*+ &adienii, cu atri$uia arrii statului (de ericole interne i e<terne*!
c+ a&icultoii i me%eia'i i, care rereEint Dora de susinere a statului.
@entru e;itarea tensiunilor i conDlictelor sociale, @laton rounea
instituirea unui #ecanis# econo#ic de ti e%alitarist, anu#e comunitatea
aveilo+
9onceia lui 4ristotel desre stat i #oral se concentreaE
Hndeose$i Hn 6olitica, dar i#ortante desc5ideri interretati;e se re%sesc i
Hn alte lucrri recu#1 Etica nicoma!ic#, Con%titu$ia atenian#, Etica
eudemic#, Hn care se reDer la Dor#e de %u;ern#Fnt, Lo#ul oliticO ("oon
(oliti@on*, constituie etc.
4ristotel susine c indi;idul #aniDest Hnclinaie entru o ;ia
social or%aniEat olitic, deoarece LcalitateaO lui de "oon (oliti@on,
recu# i natura lui de Diin socia$il, redisus s ;ieuiasc Hn %ruuri
or%aniEate i ierar5iEate, sunt i#ulsuri luntrice care-l Dac at s adote un
astDel de co#orta#ent. 9aracterul olitic al ;ieii sociale Hl deduce din
necesitile si5ice ale Diinei u#ane.
-4
Universitatea SPIRU HARET
4ristotel, ca i @laton, nu este adet al de#ocraiei, HntrucFt aceasta ar
Di ser;it unor scouri e%oiste, care conduceau la 5aos, ur#at, Datal#ente, de
desotis#. @entru 4ristotel, (oliteia este re%i#ul olitic suerior celui
de#ocratic, HntrucFt co#$in ele#ente ale %u;ernrii celor uini
(#inoritatea* cu ele#ente ale %u;ernrii celor #uli (#aIoritatea*,
er#iFnd astDel sura;e%5erea lor reciroc. Idealul co#un, rin
rereEentanii #inoritii i ai #aIoritii, de;ine Dactorul care asi%urar i
arar $inele co#unitar.
40I&T6TE7 ?E&@0E &T4T
L). JntrucFt constat# c orice stat este o co#unitate, i c orice
co#unitate este constituit Hn ;ederea realiErii unui $ine cci toi
oa#enii acioneaE Hn ;ederea unui lucru care li se are a Di $inele
este e;ident c toate co#unitile tind sre un $ine i, #ai cu sea#,
co#unitatea cea #ai i#ortant i care le curinde e toate celelalte
(tinde* sre $inele cel #ai i#ortant dintre toate. 4ceast co#unitate
este denu#it stat i co#unitate olitic.
2. 9ei ce cred c o#ul olitic, re%ele, caul de Da#ilie i stFnul
(de scla;i n+n+* sunt unul i acelai, %reesc. 9ci ei Hi Hnc5iuie c
acetia diDer nu#ai rin nu#rul suuilor lor, iar nu rin Delul Diecruia
din ei. &re e<e#lu, stFnul co#and la uini, caul de Da#ilie la #ai
#uli, iar o#ul olitic sau re%ele la i #ai #uli, astDel HncFt o cas #are
nu ar diDeri de un stat #ic. Tot astDel o#ul olitic i re%ele1 cel ce s-a
aeEat el Hnsui Hn Druntea statului ar Di re%e, iar cel ce %u;erneaE
conDor# cu re%ulile tiinei olitice, rFnd e rFnd %u;ernFnd i Diind
%u;ernat, este o# olitic. ?ar aceste lucruri nu sunt e<acte.
-. 4Dir#aia noastr ;a de;eni e;ident entru cei ce cerceteaE
lucrurile du #etoda alicat Fn acu#. 9ci, du cu# i Hn alte
#aterii este necesar s desri# un lucru co#us Hn rile sale si#le
Hn ade;r, acestea sunt rile cele #ai #ici ale unui Hntre% tot astDel
analiEFnd rile din care se co#une un stat, ;o# ;edea #ai $ine ceea
ce sunt ele, HntrucFt se deose$esc unele de altele i dac e osi$il s
ct# o ;edere tiiniDic desre Diecare din cele #enionate SCT
/. 9o#unitatea Dor#at din #ai #ulte sate constituie un stat
co#lect. Ea osed, ca s sune# aa, un %rad real de indeenden,
Diind nscut Hn ;ederea (con* ;ieuirii, dar e<istFnd Hn ;ederea
(con*;ieuirii $une. ?e aceea orice stat e<ist rin natur, ca i ri#ele
co#uniti. 9ci el este scoul acestora, iar natura este sco. 'oi
aDir## c natura Diecrui lucru care i-a H#linit deE;oltarea, ca
natura o#ului, calului, casei.O (4ristotel, 6olitica, 9artea I, 9a. ), Hn
Ai%totel, Bucureti, Editura de &tat, )+"2, . ))0-)2), )22.*
-"
Universitatea SPIRU HARET
6 Dor# de %u;ern#Fnt #i<t o rereEint i 0eu$lica 0o#an, dar
suerioar oliteiei, HntrucFt co#$ina i ec5ili$ra trei Dor#e de %u;ernare1
uniersonal, a #ai #ultor ersoane i a #aIoritii. Pol=bos (sec. I H.Ar.*,
care studiaE or%aniEarea olitic a 0o#ei reu$licane, consider c
H#rirea uterii Hntre cei trei Dactori olitici (consuli, &enat i 4dunarea
$r$ailor li$eri* asi%ur o Dor# de %u;ern#Fnt li$er, sta$il i de
durat.
2Fndirea olitic roan6 este rereEentat, Hntre alii, de 3arcus
@orcius 9ato, 9aius Terentius Varro, Titus 7i;ius, 9eEar, 9icero. &re
deose$ire de %reci, care accentueaE latura teoretic a studiilor asura
oliticii, ro#anii sunt #ai ra%#atici, acordFnd Hndeose$i atenie asectelor
ad#inistrati;e i de dret ale or%aniErii ;astului lor i#eriu.
Di"an$ul, civili"a$ia i%lamic# i cea e*aic# se Hnscriu cu unele
contri$uii i#ortante Hn saiul %Fndirii olitice, cu# sunt Hntre altele1
Codul lui Gu%tinian (tirit Hn "--*! 8tate&iconul, datorat lui >e?a$enos
(secolul al II-lea*! C#l#u"a %olitaului, lucrare realiEat de Ibn Ro#9
(4;erroes* Hn secolul al .I-lea! Re(etaea le&ii, scris Hn ))/0 de #edicul
e;reu (aion.
E;ul #ediu, inclusi; Hn lanul %Fndirii olitice, este #arcat Hnc de
transDerul reocurilor tiiniDice Hn sDera teolo%iei. 8n e<onent al noului
ti de %Fndire, cruia i se datoreaE ela$orarea doctrinei olitice oDiciale a
catolicis#ului este Toa 9@AA$ino ()22"-)2,4*. Jn 8umma t!eolo&ica
(8inte"a teolo&iei*, cel #ai de sea# rereEentant al scolasticii catolice
oDiciale realiEeaE cone<area %Fndirii olitice aristotelice cu cretinis#ul.
Rena'teea (secolele .IV-.VI* i Re)oma (secolul al .VI-lea*
tind s e#ancieEe %Fndirea olitic de teolo%ie i de #oral. 6erele
lui NiccolB (ac7ia<elli ()46+-)"2,*, Cean Bo9in ()"-0-)"+6*, T7oas
Dobbes ()"//-)6,+*, Bar$c7 S%inoEa ()6-2-)6,,* recu# i ale altor
rereEentani de #arc ai cercurilor intelectuale euroene dau sens i
consisten tendinei de e#anciare a %Fndirii olitice i contri$uie cu noi
desc5ideri interretati;e la deE;oltarea acesteia. 3ac5ia;elli, ca i
antecesorul su Hndertat, 4ristotel, une te#ei Hn cercetarea oliticului i a
oliticii e o$ser;aie i co#araie. El a$ordeaE Datele sociale Hn
Hnlnuirea lor cauEal, rele;Fnd rolul interesului ca Dactor roulsor al
societii. 4stDel, Hn olitic dicteaE interesele i Dora. Jn ;iEiunea sa,
oliticul constituie un do#eniu de reDlectare i #aniDestare a conDlictului de
interese dintre indi;iEi (ersonaliti* i/sau dintre di;erse %ruuri sociale.
3ac5ia;elli, iniiind teoria laic asura statului, d lo;itura de %raie
doctrinelor teolo%ice.
-6
Universitatea SPIRU HARET
Teoriile, Hndeose$i, dar i ideolo%ia i doctrina olitic, dei conDer
noi di#ensiuni i suli#ente de Dor %Fndirii olitice, aceasta nu aare Hnc
delin desrins de alte do#enii tiiniDice. 9ontri$uia lui (ontesA$ie$
()6/+-),""* ca i cea a encicloeditilor DranceEi (Ro$ssea$, D@Alebert,
'oltaire, Di9erot, Del<eti$s, Dolbac7* este i#ortant, dar nu se reuete
Hnc detaarea teoriei olitice ca do#eniu autono# al cunoaterii u#ane.
&I'TEX4 8'8I 34'847 ?E GTII'BW @67ITI9W
'I9967^ 349AI4VE77I 6inci(ele ()")-*,
&tatele sunt de dou tiuri1 reu$lici i rinciate, ulti#ele
Diind, la rFndul lor, Die ereditare, Die creaii noi (9a. I*.
Jn rinciatele ereditare, uterea este deinut de un rincie
ereditar Hn ;irtutea unui dret natural, sre deose$ire de rinciatele
nou constituite, Hn care rinciele aIun%e s accead la utere datorit
#eritelor ersonale (9a. II*.
?istincia dintre rinciatele #i<te i cele noi const Hn1 ri#ele
sunt Dor#aiuni statale alctuite din teritorii ;ec5i, crora li se adau%
ane<iuni noi, iar celelalte se constituie din teritorii noi o$inute rin
cuceriri. &tatele italiene ar tre$ui s se Hndrete ctre #onar5ia a$solut
de ti DranceE, Dor# considerat adec;at or%aniErii olitice a Italiei
(9a. III*.
?eose$irea dinte tiul #onar5ic DranceE i cel oto#an1 Hn ri#ul,
re%ele este HnconIurat, reuit i sluIit de nu#eroi suui (no$ili*, care Hi
streaE ri;ile%iile, Hn ti# ce Hn al doilea, sultanul %u;erneaE
autoritar sin%ur, disunFnd du $unul lac de suui (9a. IV*.
'oile teritorii cucerite ot Di stFnite rin distru%ere,
ad#inistrare de ctre cuceritori sau acordarea autono#iei condiionate de
lata unui tri$ut. 7i$ertatea rinciatelor este necesar, dar, dac de;ine o
sta;il Hn realiEarea unitii statale, ea tre$uie sacriDicat (9a. V*.
@ersonalitile Hn istorie Ioac un rol i#ortant. Ele nu aar
oricu# i nu acioneaE HntF#ltor. 8n o# Hnelet are o su# de
caliti care Hl roulseaE la utere. 8n rincie tre$uie s in sea#a
de Hn;#intele istoriei, s alea% nu#ai dru#ul arcurs de oa#enii
des;Frii, s ro#o;eEe noul i s deter#ine accetarea Dorei de
ctre #aIoritate, ca #iIloc de conducere olitic (9a. VI*.
-,
Universitatea SPIRU HARET
8nii rincii acced la utere rin sriIinul acordat de ctre alii
(9eEar Bor%ia, cu aIutorul tatlui su*. 'u#ai Hnsuirile i caa$ilitile
lor ersonale Hi ot #enine la conducerea statului (9a. VII*.
4lii o$in uterea rin nele%iuiri (inclusi; rin cri#
#odaliti tratate Hn caitolul VIII*, alii a;Fnd concursul oulaiei,
care Hi areciaE entru calitile lor (9a. I.*.
0aorturile unui rincie cu statele ;ecine sunt condiionate, de
ase#enea, de ;irtuile ersonalitii sale1 dac sunt oEiti;e, c5iar Hn
condiiile Hn care este atacat de un ad;ersar are anse de a Hn;in%e,
HntrucFt oulaia Hl sriIin! dac sunt ne%ati;e, situaia de;ine
i#ro$a$il, riscant i cu consecine ne%ati;e (9a. .*.
0eli%ia tre$uie searat de orice ele#ent al uterii olitice
(9a. .I*.
@rinciii sunt datori s cunoasc arta #ilitar i olitic
necesar atFt cuceririi unor noi teritorii, cFt i consolidrii statului (9a.
.II, .III, .IV*.
3orala cretin este suerioar #oralei $ur%5eEe (9a. .V*.
9u#tarea este una dintre re%ulile eseniale ale do#niei unui
rincie (conductor*, care nu tre$uie s Die e<cesi; de darnic sau
E%Frcit, de $lFnd sau crud (9a. .VI, .VII*.
Jn olitic lisa de scruule este o ;irtute, HntrucFt asi%ur
succesul (9a. .VIII*.
2u;ernarea tre$uie Derit de %reeli (9a. .I.*.
&iste#ul de arare (Dortreele* rereEint un scut rotector
H#otri;a atacurilor du#anilor (9a. ..*.
'u#ai dac are Dai#a unui o# #are i des;Frit, un rincie
este sti#at, reuit sau ascultat! tre$uie s se #aniDeste ca un rieten
ade;rat sau ca un du#an Hn;erunat i uternic, s reuiasc
;irtuile, s HncuraIeEe artele i s or%aniEeEe ser$ri i sectacole
entru #uli#e (9a. ..I*.
Intelectualii, din care se recruteaE Duncionarii de ran% Hnalt,
tre$uie reco#ensai entru roDesionalis# i Didelitate (9a. ..II*.
&Detnicii sunt cei care Hl conseiaE e un rincie asura oricrei
ro$le#e de interes ersonal sau u$lic (9a. ..III*.
3oralitatea du$ioas sau scEut a rinciilor italieni a condus la
insuccese olitice i #ilitare Hn conDruntarea cu DranceEii (9a. ..IV*.
Jneleciunea unui lider olitic (rincie* const Hn uterea lui de
adatare la di;ersitatea situaiilor, succesul aciunilor sale Diind reEultanta
conIunciei dintre roriul s u de#ers i H#reIurri (9a. ..V*.
@atria tre$uie s se situeEe deasura tuturor intereselor, iar
si##intele atriotice tre$uie s Die do#inante (9a. ..VI*.
-/
Universitatea SPIRU HARET
Jn secolul al .I.-lea se roduce autono#iEarea teoriei olitice i,
i#licit, conDi%urarea unui saiu distinct al %Fndirii olitice. ?etaarea se
roduce conco#itent cu desrinderea sociolo%iei de alte do#enii tiiniDice
(inclusi; din sDera tiinei olitice, aDlat Hn DaE a;ansat de constituire*,
care are o i#ortan cu du$lu eDect Hn lanul e;oluiei %Fndirii olitice1 Hi
Di<eaE deDiniti; cadrul de #aniDestare Hn sDera olitic, ca o co#onent
esenial a siste#ului social %lo$al, i Hi DurniEeaE instru#ente de
in;esti%are noi i erDor#ante, care desc5id oriEonturi lar%i analitice i
interretati;e tiinei olitice.
6 dat cu deli#itarea Eonelor de cercetare ale tiinelor sociale i
olitice, sta$ilirea o$iecti;elor, #etodelor i te5nicilor de in;esti%are ale
realitilor lu#ii u#ane, disar rincialele $ariere care esto#au
deE;oltarea %Fndirii, Hn %eneral, i a celei olitice, Hn articular.
9ontri$uiile indi;iduale ale unor ersonaliti tiiniDice
conDi%ureaE, cu ti#ul, coli naionale, care au roria lor identitate
tiiniDic i deootri; roriul lor aort intelectual la deE;oltarea %Fndirii
olitice i i#licit a tiinelor care studiaE sDera oliticului. Jn 2er#ania,
*eor: Celline? contri$uie la Dunda#entarea unei teorii %enerale a statului
(sau a unei tiine a satului*, >arl (ar8 une $aEele doctrinei co#uniste
e te#eiuri DilosoDice, econo#ice i olitice, %enerFnd o #icare
re;oluionar de idei Hn lanul %Fndirii i aciunii olitice, iar (a8 Feber
are un aort esenial la Hnte#eierea sociolo%iei olitice! Hn Frana, EilG
D$r?7ei este cel care d ;ia sociolo%iei i %aranteaE adFncirea
cercetrii asura naturii i cauEelor e;oluiei societii #oderne, Diind ur#at
de o leiad de intelectuali care au contri$uii re#arca$ile Hn lanul
in;esti%rii i interretrii Deno#enelor olitice (Leon D$:$it, Pierre
Bo$r9ie$, (a$rice D$<er:er, Ra=on9 Aron, (ic7el CroEier, Alaine
To$raine etc.! Hn Italia, 'il;re9o Pareto, *aetano (osca i Robert
(ic7els*, Diecare are aortul roriu la deE;oltarea sociolo%iei olitice
(Hndeose$i Hn lanul elitelor olitice*, iar H#reun de#onstreaE caracterul
ine%al al societilor, do#inate de o clas olitic, care acaareaE uterea
olitic. Gcolile en%leE i a#erican au, la rFndul lor, su$staniale
contri$uii la ro#o;area i deE;oltarea %Fndirii olitice (Br=ce, S$ner,
*i99in:s, Coole=, (ea9*.
-+
Universitatea SPIRU HARET
49BI8'E4 @67ITI9W
C$ se ;ace %olitica
,,E<ist dou #odaliti de a Dace olitic. &e oate tri MentruN
olitic sau MdinN olitic. 4ceast ooEiie nu conine ni#ic e<clusi;. Ba
c5iar, Hn %eneral, se ractic a#$ele #odaliti Hn acelai ti#, la #odul
ideal, desi%ur, dar i, Hn cea #ai #are arte a ti#ului, la #odul eDecti;.
9el care triete MentruN olitic Hi Dace din aceasta Melul ;ieiiN,
Hn sensul cel #ai roDund al ter#enului, Die rin Datul c descoer
satisDacie Hn deinerea uterii, Die entru c aceast acti;itate Hi er#ite
s-i %seasc ec5ili$rul interior i s dea #sura ;alorii ersonale
unFndu-se Hn sluI$a unei McauEeN care d sens ;ieii lui. Jn acest sens
roDund, orice o# serios care triete entru o cauE triete, de ase#enea,
din ea. ?istincia noastr are deci la $aE un asect e<tre# de i#ortant al
condiiei o#ului olitic, i anu#e asectul econo#ic. Vo# aDir#a aadar
c acela care ;ede Hn olitic o surs er#anent de ;enituri Mtriete din
oliticN i c, Hn caEul ous, triete Mentru oliticNO (3a< Pe$er,
<e %avant et le (oliti=ue, @aris, @lon, )+"), . )))-))2*
O$l %olitic
L@ute# sune c e<ist trei caliti 5otrFtoare indisensa$ile
o#ului olitic1 asiunea, senti#entul resonsa$ilitii, discern#Fntul.
@asiune Hn sensul de Mo$iect de realiEatN S8ac!lic!@eitT, adic
de;ota#entul asionat entru o McauEN, un Eeu sau un de#on. 4ceasta
nu are ni#ic de-a Dace cu acea co#ortare ur interioar e care re%retatul
#eu rieten 2eor% &i##el o$inuia s o nu#easc Me<citare sterilN,
co#ortare seciDic unei anu#ite cate%orii de intelectuali, Hndeose$i rui
(nu toi, e dret*, care Dace Durori Hn #ediile noastre de intelectuali or$ii de
acest carna;al H#odo$it cu nu#ele o#os de Mre;oluieN. Toate acestea
in de Mro#antis#ul dat de ceea ce este interesant din unct de ;edere
intelectualN, de unde senti#entul o$iecti; al resonsa$iliti e a$sent. Este
un senti#ent care se Hn;Frte Hn %ol. Jntr-ade;r, nu#ai asiunea, oricFt de
sincer, nu aIun%e. 9Fnd o une# Hn sluI$a unei cauEe Dr s Dace# din
resonsa$ilitatea coresunEtoare steaua olar care s ne orienteEe Hn c5i
5otrFtor, acti;itatea, asiunea nu transDor# o#ul Hn lider olitic. 3ai
este ne;oie de discern#Fnt, care este calitatea si5olo%ic deter#inant a
o#ului olitic. 9eea ce Hnsea#n c tre$uie s osede Dacultatea de a lsa
lucrurile s treac este el, s le ri;easc recules Hn linitea suDletului i Hn
40
Universitatea SPIRU HARET
consecin s tie cu# s in la distan oa#enii i lucrurileO. (3a<
Pe$er, o(+ cit+, . )62-)6-*.
24ET4'6 36&94
*eneEa #i co%oEiia clasei %olitice
L@re;alena unei #inoriti or%aniEate, care se suune unui unic
i#uls, asura unei #aIoriti deEor%aniEate este o Datalitate istoric.
Fora oricrei #inoriti este ireEisti$il Hn Daa oricrui indi;id al
#aIoritii, care se %sete sin%ur Hn conDruntarea cu totalitatea
#inoritii or%aniEate! Hn acelai ti#, se oate sune c aceasta este
or%aniEat toc#ai entru c este #inoritateO. (Elementi di 8cien"a
6olitica, ;ol. I, Bari, 2ius. 7aterEa i Fi%li, )+-+, . )6*.
9o#onenii #inoritii se distin% i sunt selectai Hn raort de
calitile ersonale i suerioritatea #aterial, intelectual sau #oral.
Jn societile ri#iti;e accesul Hn structurile clasei conductoare
este osi$il datorit atitudinilor #ilitare (Hndeose$i*, acestora
adu%Fndu-se ulterior i condiia #aterial a indi;iEilor.
L@rinciala condiie necesar entru ca aceast transDor#are s se
roduc i s ai$ ur#ri este ca or%aniEarea social s se erDecioneEe
astDel HncFt reEidarea Dorei u$lice s de;in #ult #ai eDicace decFt
cea a Dorei ri;ateO. (I*idem, . +-*
9Fnd rorietatea ri;at Hncee s Die re%le#entat i tutelat
de Dora u$lic se roduc #odiDicri Hn Hnsi structura statului, care
e;olueaE de la or%aniEarea olitic Deudal sre cea $irocratic.
L6dat etrecut aceast transDor#are, este cert c, aa cu#
uterea olitic a rodus $o%ia, tot aa $o%ia roduce utere. Jntr-o
societate suDicient de #atur, Hn care Dora indi;idual este inut Hn DrFu
de cea colecti;, dac cei uternici sunt Hndeo$te $o%ai, atunci, e de
alt arte, este de aIuns s Di $o%at entru a Di uternicO. (I*idem, . +4*
Jn societile do#inate de credine reli%ioase Hnalii relai de;in
osesori de nu#eroase $unuri i au acces la uterea olitic (E%itul antic*.
Jn societile a;ansate econo#ic, olitic etc., Hn aDara uterii
$anilor, acioneaE i alte #iIloace sociale care sunt accesi$ile
Hndeose$i celor $o%ai (%radul suerior de cunotine, notorietatea
u$lic, oEiiile Hnalte care sunt deinute Hn societate* i care sunt Hn
a;antaIul #inoritii or%aniEate. 9u ti#ul, aceste L#iIloace socialeO
4)
Universitatea SPIRU HARET
de;in decisi;e. 9o#etiia i selecia ;alorilor cad Hn desuetudine,
liniile de co#unicare Hntre diDerite ni;ele ale societii Diind controlate
sau $locate.
&e%re%area e care %u;ernanii Hncearc s o i#un Hn raort
de %u;ernai nu este co#let i nici deDiniti;. Jn caE contrar, istoria
olitic a o#enirii ar Di lat, Dr culoare i si#liDicat la e<tre#.
LC Hntrea%a istorie a u#anitii ci;ile se reEu# la tendina e
care o au ele#entele do#inatoare de a #onooliEa Hn c5i sta$il Dorele
olitice i de a trans#ite ereditar ceea ce osed ur#ailor direci i
tendina care real#ente e<ist ctre $locarea acestor Dore i aDir#area
de noi Dore, ceea ce ro;oac endos#oEe i e<os#oEe Hntre clasa
suerioar i anu#ite Draciuni ale clasei de Ios. 9lasele olitice decad
ne%reit ori de cFte ori nu #ai ot s-i e<ercite calitatea entru care au
aIuns la utere sau cFnd acestea nu #ai ot Hndelini Duncia social ce
le re;ine sau cFnd calitatea i Duncia e care o Hndelinesc Hi ierd
orice i#ortan Hn #ediul social Hn care triescO. (I*idem, . )06*
De reinut1
4ndiea (olitic# e(e"int# o cea$ie intelectual# de o
co(le'itoae vaietate tematic#, ideolo&ic# 'i valoic#+ Dive%itatea nu
ecanea"# liniile de continuitate %au de identi)icae a (o"i$iilo
a(o(iate %au comune, cae con)e# e)lec$iei (olitice 'i ela*oatelo
%ale o anume unitate de m#%u#+
?i;ersitatea lanurilor %Fndirii olitice Hn oriEontul aciunii olitice,
Hntr-un #ediu social dat, se e<ri# rin in%titu$ii (olitice i in%tumente de
unere Hn oer a oliticii1 acte Dunda#entale, le%i or%anice sau ordinare,
decrete, 5otrFri %u;erna#entale, ordonane, re%ula#ente, rocla#aii,
reDerendu#uri, aeluri, ro%ra#e, statute, tratate, con;enii, rotocoale etc.
Conce%te c7eie #i e8tin9eri
Cla%# (olitic#1 %ru restrFns de ersoane care se diDereniaE Hn
cadrul unei co#uniti i care are un rol i#ortant sau deter#inant Hn
or%aniEarea i/sau conducerea acesteia. 9oncete sinoni#e1 clas
conductoare, oli%ar5ie olitic, L#inoritate or%aniEatO (2aetano 3osca*.
42
Universitatea SPIRU HARET
Elita (olitic#+ 4re o du$l se#niDicaie1 a* co#onent a clasei
olitice, care se distin%e rin calitile sale deose$ite (re%tire roDesional
suerioar, %rad de cultur ele;at etc.* i erDor#anele o$inute Hn roriul
do#eniu de acti;itate i Hn olitic! $* %ru restrFns de ersoane care se
constituie Hn structura de utere a societii, cu inDluen #aIor sau
decisi; Hn ro#o;area oliticii. Jn a doua acceiune, ter#enul este utiliEat
Drec;ent ca sinoni# al concetului de clas olitic.
Biblio:ra;ie obli:atorie
9arinsc5i, 4nton, De%c!idee 'i %en% n &ndiea (olitic#, Iai,
Institutul Euroean, )++".
95atelet, Fr., @isier, E., Conce($iile (olitice ale %ecolului HH,
Bucureti, Editura Au#anitas, )++4.
@Fr;ulescu, 9ristian, 6olitici 'i in%titu$ii (olitice, Bucureti, Editura
Trei, 2000.
Tnsescu, Florian, Doctine 'i in%titu$ii (olitice, Hn 8inte"e (entru
anul II*, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine, 200-, .
-4+--"2.
Biblio:ra;ie ;ac$ltati<6
3ac5ia;elli, 'iccol_, 6inci(ele, Bucureti, Editura 3ondero, )++/.
3%ureanu, Vir%il, 8tudii de %ociolo&ice (olitic#, Bucureti, Editura
4l$atros, )++,.
&artori, 2io;anni, Teoia democa$iei einte(etat#, Iai, Editura
@oliro#, )+++.
Pe$er, 3a<, Etica (ote%tant# 'i %(iitul ca(itali%mului, Bucureti,
Editura Au#anitas, )++-.
)ntreb6ri %entr$ <eri;icarea #i ;i8area c$no#tinelor
). 9e Dactori i condiii au Da;oriEat conDi%urarea %Fndirii olitice ca
o co#onent i#ortant a reDleciei u#aneQ
2. 9are sunt ri#ele LroduseO Hn lan uni;ersal ale %Fndirii oliticeQ
-. Jn ce const aortul de ori%inalitate al %Fnditorilor %reci la
deE;oltarea reDleciei oliticeQ
4. 9e este (oli%-ul i care este se#niDicaia lui Hn ersecti;a
or%aniErii i conducerii olitice a societiiQ
". 9e concluEii utei desrinde din lectura reEentrii succinte a
lucrrii 6inci(ele de 'iccol_ 3ac5ia;elliQ
4-
Universitatea SPIRU HARET
6. 9Fnd i cu# se roduce autono#iEarea %Fndirii olitice ca saiu
distinct al %Fndirii u#aneQ
,. 9e Hnele%ea 2aetano 3osca rin L#inoritate or%aniEatO i
L#aIoritate deEor%aniEatOQ
III. *+NDIREA POLITIC )N SPAIUL RO(+NESC
Oi&inile &ndiii (olitice omne'ti te*uie c#utate n vemuile
nde(#tate ale %tatelo dace din antic!itate+ O&ani"aea (olitic# 'i
admini%tativ#, mecani%mele de )unc$ionae ale in%titu$iilo, ati*utele
(uteii, metodele de &uvenae, a(otuile dinte (utee 'i eli&ie etc+ le
a)l#m indiect )ie din %ciei %t#ine din e(oc#, )ie de mai t"iu+
8ciei *i%eice'ti, documente de cancelaie, conici 'i liteatua
oal# %unt %u%e ulteioae (entu econ%tituiea ta%eului, con$inutului
ideatic 'i elevan$ei cea$iei auto!tone n (lin (olitic+ 8c!im*#ile cae %e
(oduc n %ocietatea omnea%c# n e(oca moden# 'i contem(oan#
%timulea"# de"voltaea &ndiii (olitice cae te*uie %# #%(und# la noile
ti(ui de e3i&en$e 'i %# ima&ine"e altenative, %tate&ii, conce($ii, (oiecte
e)omatoae etc+
&crierile autorilor strini (%reci, ro#ani, $iEantini etc.* deE;luie un
uni;ers olitic ori%inal i co#ara$il, Hn unele ri;ine, cu cel din saiul
#arilor ci;iliEaii ale antic5itii. 2u;ernarea, i#re%nat cu uternice
accente teocratice, a;ea un caracter dual1 re%ele Hl asocia la utere e ontiD
(Bure$ista ` ?eceneu*, al crui nu#e se %sea alturat de cel al su;eranului
Hn actele deciEionale i#ortante. ?ualitatea %u;erna#ental era e<resia
credinei suuilor c #arele reot e<ri#a Hnsei Eeitatea Hncarnat, a crei
continuitate era neHntrerut, Hn ti# ce re%ele era un su;eran te#orar,
trector. 2etul ro#aniEat Iodane% (secolul al VI-lea* e;oca astDel relaia de
utere i iE;oarele ei Hn lu#ea %eto-dacilor1 L?e aceea %eii au Dost totdeauna
sueriori aroae tuturor $ar$arilor i aroae e%ali cu %recii, du cu#
44
Universitatea SPIRU HARET
relateaE ?io S9assiusT

, care a co#us istoria i analele lor Hn li#$a %reac.


El sune c acei dintre ei care erau de nea# s-au nu#it la Hnceut
taa*o%te%, aoi (illeati1 dintre dFnii se ale%eau re%ii i reoii SCT.
9o#unicFnd aceasta i alte #ulte %eilor cu #iestrie, ?ecineus a de;enit
Hn oc5ii lor o Diin #iraculoas, HncFt a condus nu nu#ai oa#eni de rFnd,
dar c5iar i e re%i. 9ci atunci cFnd a ales dintre ei e $r$aii cei #ai de
sea# i cei #ai Hnelei e care i-a Hn;at teolo%ia, i-a sDtuit s
cinsteasc anu#ite di;initi i sanctuare, DcFndu-i reoi SCTO (Iordanes,
4etica, Hn I"voaele i%toiei Romniei, ;ol. II, Bucureti, Editura
4cade#iei, )+,0, . 4)-, 4)+*.
9onsolidarea statal se identiDic ca Diind o coordonat olitic a
uterii din acele ;re#uri Hndertate, o$iecti; realiEat rin coro$orarea unor
de#ersuri interne cu aciuni ener%ice dilo#atice sau #ilitare Hn e<terior,
care au sorit Dai#a %eto-dacilor.
@Fn la aariia ri#elor scrieri auto5tone care trateaE Hn ter#eni
tiiniDici oliticul i olitica, cancelariile do#neti sunt cele care ne
deE;luie idei, raiona#ente sau strate%ii olitice. Jnsi titulatura %eneric
a su;eranilor ro#Fni #edie;ali L?o#n a toat Bara 0o#FneascO (i
resecti; a 3oldo;ei sau a 4rdealului* do;edete, du cu# interreteaE
'icolae Ior%a, o %Fndire olitic ra%#atic, i#re%nat cu ele#ente de
ori%inalitate1 LVoiu Dace s se o$ser;e de la Hnceut, Hn ce ri;ete acest
de$ut al ;ieii noastre olitice, care este i ;ia constituional, dou
lucruri1 HntFiu, Hnsui acest titlu de M?o#nie a toat Bara 0o#FneascN
do;edete cele trei lucruri care ne un Hntr-o situaie cu #ult #ai $un decFt
e ;ecinii notri din @eninsula Balcanilor, cari Hn ;re#ea aceea u#$lau
du un ideal #edie;al, cutFnd s cucereasc 9onstantinoolul, s
Hnte#eieEe acolo o J#rie i au #urit din neutina de a urta o sarcin
atFt de %rea. &tatul ro#Fnesc, cel Hnte#eiat la 4r%e e la )-00, s-a sriIinit
#ai HntFiu e conceia c 8tatul nou e%te un %tat na$ional, a Mtoat Bara
0o#FneascN, ideea de naiune este curins, a# sus-o, Hn c5iar acest
titlu! al doilea, c nu e%te vo*a de o na$iune n a)a# de limitele *ine
de)inite1 se ;or$ete de ro#Fni, dar nu e un stat al ro#Fnilor, ci unul al Brii
0o#Fneti, deDinit teritorial e $aEa ideii naionale. Jn ri;ina acestora
sunte# Hnaintea altor naiuni de la sDFritul e;ului #ediu1 a# intrat Hn istoria
#odern rin ideea esenial a Hnte#eierii celui dintFi stat ro#Fnesc #ai

Cocceianu% 9Dio Ca%%iu%:, istoric i o# olitic %rec (c. )"" - c. 2-6*.


4"
Universitatea SPIRU HARET
Hnainte de a Di caa$ile s intre Hn istoria #odern alte naiuni su$ atFtea
raorturi #ult #ai Hnaintate, decFt noiO. (I%toicul con%titu$iei omne'ti, Hn
Noua Con%titu$ie a Romniei 'i noile con%titu$ii euo(ene, Bucureti,
Tiarul 9ultura 'aional, )+2-, . /*.
Nicolae Ior:a accentueaE asura unui asect esenial al siste#ului
olitic ro#Fnesc ;ec5i, a crui linie de continuitate de la Bure$ista,
?eceneu sau ?ece$al este neHntrerut Fn Hn adFnci#ile e;ului #ediu.
4cesta este i #oti;ul entru care ilustrul istoric ro#Fn, d o #are
i#ortan tradiiei olitice auto5tone1
T04?IBI4 @67ITI9W 063]'E4&9W
LSCT Bara 0o#Fneasc n-a Dost Hnte#eiat SCT de o clas
$oiereasc, ce ar Di constituit un re%i# olitic i social coresunEtor
intereselor sale. 4ici n-a Dost, ca Hn Frana sau 4n%lia, cucerirea unei clase
suuse de o clas stFnitoare! aici n-au ;enit nor#anEi este an%lo-
sa<oni, ori Dranci este %alo-ro#ani, ca acolo, ci aici un oor, un si#lu,
dar detet i ;iteaE oor de rani, din roria lor ;oin i este unul
din cele #ai Dru#oase caEuri din istoria uni;ersal a Hnte#eiat o ar
unFnd Hn Drunte e Iudele cel #are, e Voe;odul sure#, socotind c-i
re;ine tot teritoriul e care-l stFnete naia sa. 4stDel dac# %tatul nu
t#ie'te (e *a"a ideilo m(umutate la -/II, con'tiin$a noa%t# t#ie'te
(e *a"a ideilo )undamentale ie'ite din con'tiin$a (o(ula# la -JKKO.
(I*idem, . )0-))*
L9ontiina oularO este Hns #ai ;ec5e decFt )-00. &e DorIeaE Hn
ti# i se trans#ite din %eneraie Hn %eneraie e<ri#Fnd e<eriena de ;ia a
unui Loor de raniO ('. Ior%a*, care concee, ori%ineaE i eretueaE un
siste# olitic ce se identiDic a Di o democa$ie de ti( $##ne%c+ 6$tea
steasc, rereEentati; entru de#ocraia rneasc, constituie saiul
socio-olitic Hn care se #aniDest i se conser; ;eacuri Hntre%i.
InDuEii 5ellenistice, rin oraele %receti de la 3area 'ea%r (To#is,
9allatis, Aistria*, i ro#ane sc5i#$ #entaliti, conceii i #aniDestri
olitice, e Dondul unei or%aniEri olitice de ti #editeranean i#us de
0o#a.
46
Universitatea SPIRU HARET
7iteratura oral, aoi scrierile reli%ioase, actele de cancelarie i
docu#entele dilo#atice scot Hn relieD alte lanuri ale %Fndirii olitice
ro#Fneti.
nv#$#tuile lui Nea&oe Da%aa* c#te )iul %#u Teodo%ie, scriere din
ri#ul trar al ;eacului al .VI-lea, este arial i un #anual de olitic,
rin #aniera didactic de reEentare a nor#elor i re%ulilor de
co#orta#ent ale unui do#nitor Hn relaiile interne i e<terne, a crui
dese#nare Hn Hnalta de#nitate are dret Dunda#ent #eritele ersonale i nu
#ane;rele olitice sau le%turile de rudenie. 9o#ara$il cu scrierea
H#ratului $iEantin 9onstantin @orDiro%enetul (+4"-+"+*, Cate de
nv#$#tu#, sau cu 6inci(ele, datorat lui 'iccol_ 3ac5ia;elli, L#anualulO
e%te o (im# tentativ# de con%acae a unei doctine (olitice auto!tone+
&eria cronicarilor ((iron Costin, *ri:ore Urec7e, Ra9$
*recean$, Ra9$ Po%esc$, Ion Nec$lce .a.* i cronicile anoni#e (ale
Blenilor, BuEetilor, 25iculetilor etc.* sunt i#ortante reere Hn
surrinderea e;oluiei oliticii ro#Fneti Hn ;eacurile al .VI-lea al
.VIII-lea. 9ontri$uii la desciDrarea unor Eone ale oliticului care constau
Hn analiEe, interretri (interesante i ri%uroase* i un suli#ent su$stanial
de cunoatere aduc Nicolae (ilesc$ ()6-6-),0/*, ale crui scrieri
insuDicient e<loatate (a;e# Hn ;edere, Hntre altele, susinerea teoretic a
doctrinei ortodo<e, ri%uroEitatea cu care surrinde esena, coninutul i
sensul reDor#elor olitice iniiate Hn 0usia de @etru cel 3are .a.* i
Diitrie Canteir ()6,--),2-*. 4cesta din ur# e%te (imul intelectual
omn cae teoeti"ea"# o (o*lem# e3(licit# din cm(ul &ndiii (olitice0
mona!ia eedita#, e care o consider dret o soluie la du$la cerin a
societii ro#Fneti1 unitatea naional-statal i indeendena.
2Fnditor roDund i cercettor de ;ocaie, ?i#itrie 9ante#ir are
contri$uii nota$ile, unele din acestea de;ansFnd Hn roDunEi#e i rele;an
aortul tiiniDic al unor crturari cu Dai# Hn eoc i de #ai tFrEiu, recu#
2io;anni Battista Vico sau 3ontes[uieu. El identiDic deter#inaiile
naturale i #entale recu# i cauEele #ririi i decadenei I#eriului
6to#an, Hn articular, a i#eriilor, Hn %eneral. ?i#itrie 9ante#ir studiaE
dina#ica socio-cultural a i#eriului ca LsocietateO i aIun%e la concluEia
c aceasta este inDluenat de dou #ari i Dunda#entale e;oluii ale
ci;iliEaiei1 ri#a %eo%raDic-circular i a doua si#$olic-onduliDor#
(Lcretere i descretereO*.
4,
Universitatea SPIRU HARET
EV678BI4 36'40AII760
L6rice %u;ernare SCT tre$uie s ai$ un 5otar! otri;it cu acest
ade;r ur, tot ce se deE;olt i Dor#eaE o$iecte articulare concrete
SCT tre$uie s aar i s disar, s se #odiDice i s se reHntruc5ieEe,
s se nasc i s #oar, s ai$ un sDFrit oarecare (aDar de caEul cFnd se
#enine rin %raia di;in*. Jn acest cadru, du cu# ne Hn;a raiunea i
e<eriena, din desco#unerea, din #oartea unui lucru are loc E#islirea
altuia. ?in lucrurile acestea articulare concrete SCT Dac arte #onar5iile
i care o# HnEestrat cu raiune ;a o$iecta H#otri;a acestui DatQ 'u#ai
unica i atotcurinEtoarea #onar5ie a lui ?u#neEeu nu are #ar%ini. ?ar
desre aceasta a# sus destul. ?e aci ur#eaE, Hn #od necesar, c Hn
conDor#itate cu #odul Hn care aar i #or, #onar5iile arcur% un cerc de
deE;oltare natural i in;aria$il, aa c Hn ele se streaE de ase#enea
ordinea necesar de succesiune a trecutului, reEentului i ;iitorului, cci
?u#neEeu i natura nu Dac sau nu cunosc ni#ic HntF#ltor, adic
deEonorantO.
(?i#itrie 9ante#ir, 8tudiu a%u(a natuii mona!iilo, Hn Te3te
(ivind de"voltaea &ndiii %ocial-(olitice din Romnia, Bucureti,
Editura 4cade#iei, )+"4, . ,)*
?i#itrie 9ante#ir Dor#uleaE ioteEa c I#eriul 6to#an este Hn
descretere, Hn ti# ce Euroa nordic (Hn care este inclus i 0usia* se aDl
Hn ascensiune, #oti; entru care consider c ro#Fnii ot asira cu delin
te#ei la inte%rarea Hn ascensiunea euroean, date Diind i#ortantele lor
resurse i disoni$iliti u#ane.
Jn;atul do#n e%te 'i (imul cae ela*oea"# o %tate&ie (olitic# (e
temen lun& n (omovaea a(otuilo e3tene ale Moldovei (Hn
4/
Universitatea SPIRU HARET
articular*, ale ro#Fnilor, Hn %eneral aliana cu 0usia, #oti;at de1
de%ri%olada I#eriului 6to#an, ca ur#are a coruiei (Llco#ieiO*!
ascensiunea 0usiei! osi$ilitatea ca ro#Fnii, cu sriIinul ruilor, s-i
asi%ure concursul occidentalilor Hn soluionarea ro$le#ei naionale
(do$Fndirea neatFrnrii, uniDicarea teritorial*! ali Dactori olitici care
reEult din analiEa e;oluiei %eneral-euroene.
9Fnd se#nele #odernis#ului de;in ;iEi$ile, ur#ate Diind de trendul
tot #ai accelerat sre sc5i#$are a societii ro#Fneti, %Fndirea olitic
Hnscrie Hn al#aresul su idei, concete i teorii, secondate de aariia unor
ideolo%ii, doctrine i ro%ra#e olitice. ?ac aciunea olitic deea
Fn i ra%ul secolului al .I.-lea Hn #ulte ri;ine contri$uiile eDecti;e Hn
lanul aortului tiiniDic la %enerarea i deE;oltarea %Fndirii olitice
ro#Fneti, o dat deit acest ra% se roduce tretat o e%aliEare a celor
dou di#ensiuni ale oliticului. 0scoala de la ),/4, unele uncte
ro%ra#atice, dar i re;oluia Hnsi de la )/2), L9onstituia cr;unarilorO
()/22* i re;oluia de la )/4/ din rile ro#Fne, creia Hi dator#
conDi%uraia unui ro%ra# de esen li$eral entru #oderniEarea societii
ro#Fneti, se Hnscriu Hn aceast nou direcie de Hnaintare a %Fndirii i
aciunii olitice ro#Fneti.
Este o eta calitati; nou, re%tit de Hnsei cerinele intrinseci ale
e;oluiei societii ro#Fneti (#ar%inaliEat, se%#entat i do#inat de
strini*, de #arile desc5ideri Hn %Fndirea i ractica olitic %enerate de
re;oluiile $ur%5eEe euroene i nord-a#erican i deootri; de
contri$uia e care o aduc unii crturari i oliticieni ro#Fni la H#$o%irea
atri#oniului %Fndirii olitice auto5tone (Sa$il (ic$, *7eor:7e incai,
Petr$ (aior, Ion B$9ai3Delean$, Ion Co9r$3Dr6:$#ean$, Siion
B6rn$i$, *eor:e Barii$, Ion *7ica etc.*. @olitica deete cercul
Hn%ust al unor iniiai! ea de;ine Lun $unO consu#a$il i de ctre #uli#i
u#ane, care o erce altDel decFt Hnainte i Hncearc s o utiliEeEe Hn
roriul lor interes. Jn rile ro#Fne se roduce, ase#ntor statelor
ausene, contientiEarea Dorei sociale e care o dein #uli#ile Hn oera de
#odelare sau sc5i#$are social. Im(licaea %ocialului n (olitic#
&eneea"# o modi)icae de %u*%tan$# a &ndiii 'i (acticii (olitice+,
(olitica 'i ati"anii cae o (un n o(e# )iind n %itua$ia, dac# nu cumva
%unt )o$a$i, %# ia %eio% n calcul a%(ia$iile 'i voin$a ma%elo+
@ro%ra#ele #icrilor re;oluionare din rile ro#Fne, constituirea i
Diinarea artidelor olitice, e;oluia constituional a statului ro#Fn i, Hn
4
+
Universitatea SPIRU HARET
%enere, a siste#ului le%islati;, ur#ate, du ri#ul rE$oi #ondial, de
sc5i#$area siste#ului electoral i de alte #suri olitice cu caracter
de#ocrat reDlect tot #ai re%nant aceast direcie. @olitica nu #ai oate Di
reEultanta e<clusi; a unui ;FrD al uterii sau a unui cerc restrFns al
acesteia, c5iar dac ea este ela$orat Hn continuare Hn aceast sDer.
4siraiile i ;oina #uli#ilor acioneaE ca un Dactor constrFn%tor,
te#erFnd e<cesele i sancionFnd erorile rin #ecanis#e de#ocratice.
4ceasta nu resuune Hns c dictatori i dictaturi nu #ai aar, c ;oina
#aselor este resectat i c ec5ili$rul socio-olitic nu se oate rue.
De la maile evolu$ii democatice ale veacului al HVIII-lea 'i al
HIH-lea evolu$ia %ocio-(olitic# a umanit#$ii tinde %(e &eneali"aea
%i%temelo (olitice democate, in%tumentele cu cae o(eea"# (oliticienii
e3(imnd tot mai (e&nant intee%e colective (ro%ra#e i statute ale
artidelor, ro%ra#e electorale i de %u;ern#Fnt, reDerendu#uri,
consultri electorale, #odiDicri constituinale i le%islati;e etc.* i tot #ai
uin indi;iduale sau de %ru.
4&@I04BII 967E9TIVE E.@0I34TE J' @062043E
0EV678BI6'40E
No*ilii 1%# )ie (l#titoi de dae2 ca 'i 1(o(oul conti*ua*il de
ndO (),/4*
LSCT 2. 9a no$ili#e #ai #ult s nu Die, ci Diecare unde oate ri#i o
sluI$ criasc, din aceea s triasc.
-. 9a no$ilii osesori s rseasc entru totdeauna #oiile
no$iliare.
4. 9a i ei s Die ltitori de dare tot aa ca i oorul contri$ua$il
de rFnd.
". 9a #Fnturile no$iliare s se H#art Hntre oorul de rFnd
otri;it oruncii H#ratului, ce ;a ur#aO.
(9ondiiile Dor#ulate de Aorea no$ili#ii, Hn 9ornelia Bodea, , -/L/
la omni+ O i%toie n date 'i m#tuii, ;ol. I, Bucureti, Editura GtiiniDic
i Encicloedic, )+/2, . 4*.
-/M-0 1#%coala (o(oului omn2
LSCT 0scoala oorului ro#Fn nu se oate e<lica #ai ni#erit
decFt ca un res$el al celor ne;oii contra celor creEui $o%ai SCTO
"0
Universitatea SPIRU HARET
(3e#oriul $oierilor din Brao; adresat consulului rus @ini, Hn
9.?. 4ricescu, Acte ,u%ti)icative la i%toia evolu$iunii omne de la -/M-,
9raio;a, )/,4, . )+2*.
E&alitate n )a$a le&ii, ea*ilitaea in%titu$iei 8)atului O*'te%c,
ale&eea domnului dinte *oieii (#mnteni ()/22*
LSCT )/. Jnaintea ra;ilei s Die socotii toi deootri; i Dr
deose$ire a;Fnd a Di i ra;il una i aceeai entru toi, sau entru a ocroti
sau entru a edesi. Jn ra;il nu oate s se 5otrasc decFt ceia ce este
dret i Dolositor i nu oate s se oreasc decFt ceia ce este nedret i de
stricciune.
)+. 'orodul, sre a i se ocFr#ui tre$urile sale cele dinluntru Hn
c5iul cu;iincios, ca s se oat Dolosi cu dretile ;ec5ilor sale
ri;ile%iuiri, cere s i se Hntreasc i le%iuirea aceia a statului o$tesc ce au
a;ut-o #Fntul acesta iari din ;ec5i#e, le%iuire du care uterea
ocFr#uirei i a H#linirei s Die sin%ura #Fn a ?o#nilor, iar uterea
5otrFrei s Die ururea Hn #Fna ?o#nului H#reun cu &Datul 6$tesc
SCT.
,2. @entru ?o#nii acestei ri, r#FnFnd du #ilosti;nica Hndurare
rea uternicei noastre J#rii (6to#ane n+n+* ca s Die din #Fnteni
?o#ni, atunce ale%erea ?o#nului s Die rin 6$teasca 4dunare, alctuit
din #itroolit i de eiscoii rei i de toat o$tia $oierilor, de la lo%Dt
#are Fn la strar, ale%Fndu-se o#nul nu#a din #Fnteni i i acel ce ;a
Di #ai cu delin isitire cunoscut i Hns#nat entru Datele sale cele $une,
entru rF;na atrioticeasc, entru ;rednicia cea cu;iincioas unui ?o#n i
entru credina sa ctre rea uternica H#rie SCTO.
(@roiect de constituie )/22, cunoscut su$ nu#ele de Con%titu$ia
c#vunailo, Hn 4.?. .enool, I%toia (atidelo (olitice din Romnia,
Bucureti, 7i$rria &tnciulescu, )+20, . ",6-",,, "+-*.
6oiectul (a'o(ti%t de e)omae %ocio-(olitic# a %ociet#$ii
omne'ti
A. 6oiec$ii e)omatoae ale evolu$ionailo moldoveni
Matie -/L/ (@etiiune-rocla#aie*1
LSCT 2. &ecarea coruiei rin ra;ile Hnadins Dcute i a a$usurilor
ce iE;oresc din acea coruie.
-. &i%urana ersonal, adec ni#eni s nu oat Di edesit decFt e
te#eiul le%ilor i Hn ur#a unei 5otrFri Iudectoreti SCT.
")
Universitatea SPIRU HARET
". 2ra$nic H#$untire a strii locuitorilor steni, atFt Hn relaia lor
cu rorietarii #oiilor, cFt i Hn acelea cu cFr#uirea SCTO.
B. Romnii tan%ilv#neni (oclam# (inci(iul li*et#$ii, e&alit#$ii 'i
)atenit#$ii
Mai -/L/ (@ro%ra#ul ;otat la adunarea de la BlaI*1
LSCT ). 'aiunea ro#Fn, reEi#at e rinciiul li$ertii, e%alitii
i Draternitii, retinde indeendena sa naional Hn resectul olitic ca s
Di%ureEe Hn nu#ele su ca naiune ro#Fn SCT.
2. 'aiunea ro#Fn retinde ca Biserica ro#Fn, Dr distinciune de
conDesiune, s Die i s r#Fn li$er, indeendent de oricare alt $iseric,
e%al Hn dreturi i Doloase cu celelalte $iserici ale Transil;aniei SCT.
-. 'aiunea ro#Fn, aIun%Fnd la contiina dreturilor indi;iduale,
cere Dr HntFrEiere desDiinarea de io$%ie Dr nici o des%u$ire din artea
ranilor io$a%i SCT.
4. 'aiunea ro#Fn oDtete li$ertatea industial i co#ercial SCT.
,. 'aiunea ro#Fn cere li$ertatea de a ;or$i, de a scrie i a tiri
Dr nici o censur, rin ur#are retinde li$ertatea tiarului entru orice
u$licare de cri, de Iurnale i de altele SCT.
/. 'aiunea ro#Fn cere asi%urarea li$ertii ersonale SCTO.
9 Revolu$ionaii munteni &l#%uie%c 'i ac$ionea"# 1n numele
(o(oului omnO.
Iunie -/L/ (@rocla#aia i @ro%ra#ul adotate la IslaE*1
LSCT @oorul ro#Fn ld un 0e%ula#ent care este Hn otri;a
dreturilor sale le%islati;e i Hn otri;a tratatelor ce-i recunosc autono#ia SCT.
@oorul ro#Fn decret i 5otrete resonsa$ilitatea #initrilor i cu
un cu;Fnt a tuturor Duncionarilor u$lici SCT.
@oorul ro#Fn ;oiete o atrie tare, unit Hn dra%oste, co#us din
Drai, iar nu din ;r#ai, rin ur#are decret, du ;ec5ile sale datine,
aceleai dreturi ci;ile i olitice entru tot ro#Fnul SCT.
@oorul ro#Fn SCT decret contri$uie %eneral du ;enitul
Diecruia SCT.
@oorul ro#Fn d Hnaoi, la toate strile, dretul cel ;ec5i de a a;ea
rereEentani Hn 2enerala 4dunare, decret de aEi Hnainte ale%erea lar%,
li$er, dreat, unde tot ro#Fnul are dretul de a Di c5e#at i unde nu#ai
caacitatea, urtarea, ;irtuile i Hncrederea olitic s-i dea dretul de a Di
ales SCT.
"2
Universitatea SPIRU HARET
@oorul ro#Fn ;oiete ace, ;oiete trie, ;oiete %arania a;erilor
sale #ateriale, #orale i olitice SCT.
@oorul ro#Fn, du ;ec5ile sale dreturi, ;oiete ca ?o#nul, Hn
care este ersoniDicat su;eranitatea acestui oor, s Die tare rin dra%ostea
u$lic, dret, lu#inat, ;oitor de $ine atriei, $r$at Hntre% i, ca s-l oat
aDla la ale%ere astDel, decret, du ;ec5ile sale dreturi, a-l cuta Hn toate
strile societii, Hn toat naia, iar nu Hntr-un nu#r #r%init de oa#eni.
?o#nia nu e dret de #otenire a nici unei Da#ilii, do#nia este a atrieiO
(9ornelia Bodea, o(+ cit+, . 4, -"+--60, 4/4-4/6, "-4-"-"*
Jn conte<tele rere;oluionare i ostre;oluionare, se deE;olt un
oriEont ideatic de o #are ;arietate i $o%ie de coninut, ela$orFndu-se i
;e5iculFndu-se idei, concete, teorii i #ai ales i Doarte i#ortant
desi%ur ele#ente su$staniale doctrinare.
2Fnditorii olitici i sociali ro#Fni Hn scrierile lor Dac do;ada
cunoaterii Lsiritului ;re#iiO, a #arilor i Dunda#entalelor ro$le#e care
se deE$at Hn cF#ul tiinelor socio-olitice i sunt la curent cu de#ersurile
olitice din saiul 6ccidental. 8nii dintre ei a;anseaE rouneri i idei
;iEFnd o$iecti;e olitice, sociale, econo#ice, educaionale etc., alii
teoretiEeaE di;erse asecte ale ;ieii sociale i olitice, lansFndu-se Hn
soluii sau alternati;e de reDor#are a societii. &elecia ur#toare, ser#,
d o anu#e di#ensiune a reocurilor i creaiei crturarilor ro#Fni Fn
la aariia artidelor olitice, inclusi; Hn sDera oliticii i oliticului.
?0. 96'&T4'TI' 940494G ()/-0*
L9ei #ai #uli din cei care co#un clasa HntFia a $oierilor locuiesc
Hn rorietile lor. ?intre ei se nu#esc Hn tot anul la dre%toriile
%u;ernului, iar Hn c5iul cu care se oart sarcinile acestor dre%tori este
#ai #ult o etrecere i o distraciune a siritului, Hn ti# ce ;enitul $o%at
al Dunciilor este #oti; de cel #ai #are $elu%O.
(Te3te (ivind de"voltaea &ndiii %ocial-(olitice n Romnia, ;ol.
I, . )4,*
TAE6?60 ?I434'T ()/--*
L'u e<ist li$ertate indi;idual, Iustiie i ordine Dr un minim
decent de e<isten asi%urat oorului.
"-
Universitatea SPIRU HARET
'u e<ist minim Dr atracie industrial SCT.
'u e<ist atracie industrial Hn #unca H#$uctit, solitar i
relun%it Dr socoteal, cu un salariu insuDicientO.
(C#te (ietenii li*et#$ii, de(t#$ii 'i odinei+ De%(e un mi,loc de
a )ace %# ncete"e lu(ta nte cei cae nu au, )## %# %e ia de la cei ce au,
I*idem, ;ol. I, . ))/*
'I9674E BW79E&98 ()/4/*
L4cest tractat (din )-+-, Hnc5eiat de 3ircea cel BtrFn cu 6to#anii
n+n+* rin care ara Hi streaE dretul d-a %u;erna cu le%ile sale,
dretul d-a Dace rE$oiu sau ace, dretul de a-i ale%e e caul naiei,
HndatorFndu-se nu#ai la un uor tri$ut, nu oate Di ri;it, du dretul
%inilor (nea#urilor* astDel decFt ca un tractat de rotecie! cci du
o$iceiul cunoscut Hndeose$i Hn Euroa, o naie care nu e Hn stare a se ara
sin%ur de insult sau de asurire, oate do$Fndi rotecia unui stat #ai
uternic. ?e o ;a do$Fndi HndatorFndu-se nu#ai la oarecari condiii sau
c5iar la lata unui tri$ut sre recunotin entru si%urana ce i se d i
strFndu-i dretul d-a se %u;erna du cu# Hi lace, acesta este un
tractat de rotecie care nu atin%e su;eranitatea eiO.
(De(tuile omnilo c#te nalta 6oat#, Hn L@oorul &u;eranO,
Bucureti, ;ol. I, )/4/*
()/"0*
L0e;oluia de la )/4/ a stri%at de(tate i a ;rut ca tot 0o#Fnul s Die
li$er i e%al, ca statul s se Dac ro#Fnesc. Ea Du o re;oluie de#ocratic.
0e;oluia de la )/4/ a ;rut ca 0o#Fnul s Die nu nu#ai li$er, dar
i (o(ieta, Dr de care li$ertatea i e%alitatea e #inciun. @entru aceea
adao% la de;iEa sa cu;Fntul )#$ie, aceast condiie de cetenie a
ro%resului social. Ea Du o re;oluie social.
0e;oluia ;iitoare nu se oate #r%ini a ;oi ca 0o#Fnii s Die
li$eri, e%ali, rorietari de #Fnt i de caital i Drai asociai la Data
unui ro%res co#un. Ea nu se ;a #r%ini a cere li$ertatea din aDar,
li$ertatea de sut do#nia strin, ci ;a cere unitatea i li$ertatea naional.
?e;iEa ei ;a Di1 De(tate , 5#$ie , Unitate . Ea ;a Di o re;oluie naional.
"4
Universitatea SPIRU HARET
4ceasta este calea ce ;a lua re;oluia ro#Fn Hn ;iitor.
Gi nu#ai atunci cFnd rE$oiul sDFnt ;a #Fntui naia de asarea
streinilor i o ;a reHntre%i Hn li$ertatea i unitatea sa, adunarea oorului,
Con%tituanta, ;a utea s realiEeEe Hn ace toate reDor#ele olitice i
sociale, de care are el ne;oie i s constitueEe do#inarea de#ocraiei,
do#inarea oorului rin oorO.
(Me%ul evolu$iei n i%toia omnilo, Hn L0o#Fnia ViitoareO,
@aris, )/"0*
I6' 96?08 ?0W28G4'8 ()/6"*
L6 ade;rat naiune e nu#ai acolo unde oorul e $ine reresintat
rin 2u;ernul su, e acolo unde toate si#irile, toate uterile i toate
lucrurile intesc sre unul i acela sco1 ;aEa i reutaia, resectul i
%loria oorului, Hn aDar, $unstarea i #ul#irea Diecrii clase, Diecrui
indi;id, HnuntruO.
(@ere%rinu Transel;anu, E(i%tole %ci%e din tiei %t#ine unui amicu
n (atia dela anul -/JN (n# nc!i%ive -/L/" &i$iu, )/6"*.
&tudiul siste#atic al realitilor olitice naionale i internaionale
(din trecut sau conte#orane*, sti#ulat de a;ansul tendinelor sau
construciei de#ocratice a unor societi ;est euroene i de #aniDestarea
interesului unor su$staniale straturi sociale ale societii ro#Fneti entru
un astDel de ti de construcie socio-olitic, %enereaE o sc5i#$are de Dond
a reDleciei olitice auto5tone. 8e accentuea"# anali"a )enomenelo
(olitice 'i de%c!ideile teoetice 'i deo(otiv# e)otuile (entu ceaea
*a"elo unei 'tiin$e (olitice na$ionale, a(t# %# #%(und# %olicit#ilo
%ociet#$ii omne'ti n (oce% de modeni"ae+ 9ontri$uia, Hn acest sens, a
lui Ion Delia9e R69$lesc$ sau a lui Siion B6rn$i$ sunt de ri# ordin.
Jn conDor#itate cu tradiia aristotelic, Ion Aeliade 0dulescu,
deDinete olitica dret LGtiina ce se ocu desre $inele #aterial i #oral
al societiiO. 2reelile Hn olitic Diind de natur s Latin% naiuni Hntre%iO,
este necesar ca aceasta (olitica* s Die conceut i oeraionaliEat nu de
oliticieni reocuai nu#ai de roriile interese sau de %ru, ci de cei care
Lse ocu de tiin sre a a#eliora societatea sau olitica, conducFnd
reEentul sre a reara un ;iitor #ai DericeO (Ion Aeliade 0dulescu,
"
"
Universitatea SPIRU HARET
<iteatua (olitic#+ O(ee, to# II, Bucureti, Fundaia 0e%al entru
7iteratur i 4rt, )+4-*.
I. Aeliade-0dulescu este unul dintre ri#ii ideolo%i i doctrinari
ro#Fni. El are contri$uii su$staniale la deE;oltarea %Fndirii sociale i
olitice auto5tone, care acoer o suraDa consistent de analiE
tiiniDic. ?octrina Lec5ili$rului Hntre antiteEeO, re;endicat de sociolo%i i
areciat dret un siste# sociolo%ic co#le<, unitar i coerent, rereEint
deootri; i o creaie teoretic i#ortant entru sDera %Fndirii olitice
ro#Fneti.
Gtiina oliticii, ca tiin a statului, este Hn conceia lui &i#ion
Brnuiu rodus al eocii #oderne, HnceFnd cu a doua Iu#tate a
;eacului al .VIII-lea. Finalitatea tiinei olitice este i#ortant i
#ultidi#ensional1 ser;ete li$ertatea i reu$lica de#ocratic, contri$uie
la contientiEarea #uli#ii de ;alorile, i#licaiile i se#niDicaiile ei Hn
de#ersurile entru aDir#area i ararea roriilor interese i asiraii.
4ortul celor doi %Fnditori la Dunda#entarea tiiniDic a oliticii,
do#eniu distinct de acti;itate, se coreleaE cu alte contri$uii i#ortante
datorate lui Tit$ (aioresc$ (teoria Dor#elor Dr Dond*, (i7ai Einesc$,
Petre P& Car%, A$rel C& Po%o<ici (rinciiul naionalitii*, Constantin
R69$lesc$3(otr$ (teoria elitelor ;ocaionale*, Diitrie *$sti,
Ale8an9r$ Cla$9inan, (la ooarele nou Dor#ate, instituiile sunt si#le
Dor#e i#itate*, Petre An9rei .a.
3IA4I E3I'E&98 ()/"0-)//+*
LSCT niciodat n-a# H#rtit ideea c cutare sau cutare o# sau
%u;ern este cauEa relelor de care suDer o societate SCT. 9eea ce Dace $inele
sau rul Hntr-o societate este societatea Hnsei, sunt tendinele care o conduc,
ideile cari o do#inO.
@uterea econo#ic, #ilitar, olitic, siritual are un coninut
istoric, Diind condiionat de #ediul Hn care se e<ercit. @uterea oto#an a
i#us ro#Fnilor sc5i#$area #odului lor de adotare rin instaurarea
do#niilor Danariote.
7i$ertatea Dr #unc, cultura Dr Hn;tur, or%aniEaia
#odern Dr deE;oltare econo#ic nu sunt osi$ile. Indeendena statului
ro#Fn nu oate Di #eninut Dr asi%urarea sta$ilitii societii, Hncetarea
"6
Universitatea SPIRU HARET
in%erinelor strintii i a lutei Dr rinciii i idealuri entru utere i
Duncii, $ararea accesului Hn ierar5iile sociale i olitice a nulitilor.
Jn ordinea olitic este ne;oie de crearea i Duncionarea unui
siste# $aEat Le sirit de ade;r i de #uncO.
(4ud, I%toia %ociolo&iei omne'ti, ediia citat, . )-/ i ur#.*
@ET0E @. 940@ ()/-,-)+)+*
@rin clas %u;ernant se Hnele%e un %ru de oa#eni care, rin
instrucie i #erite, ot ad#inistra, ara i deE;olta o societate.
4d#inistraia tre$uie scoas din L$taia oliticiiO.
?e#ocratiEarea statului nu este reEultatul oliticii e trF#
arla#entar, ci al #uncii.
?e#ocraia real este cea realiEat de Ios Hn sus i nu de sus Hn Ios.
(8ociolo&i omni+ Mic# enciclo(edie coordonator GteDan 9ostea -
Bucureti, Editura E<ert, 200), . +2-+"*
@ro$le#atica naional i a%rar, care do#in Hntrea%a e;oluie a
societii ro#Fneti, inDlueneaE %Fndirea olitic, rsunsurile sale la
ro;ocrile socio-olitice Diind e #sur1 ro%ra#e olitice, doctrine i
ideolo%ii (ooranist, se#ntorist, li$eral, socialist, rnist,
naionalist .a.#.d.* care a;anseaE soluii i strate%ii, ar%u#entate
teoretic, ci i #iIloace de aciune etc.
&c5i#$rile %eoolitice care se roduc du ri#ul rE$oi #ondial
desc5id noi oriEonturi %Fndirii olitice ro#Fneti, care tra;erseaE oate
cea #ai Dast erioad a e;oluiei sale, cFnd Lcantitati;O i calitati; roduce
un uni;ers intelectual de an;er%ur euroean, care se Hnscrie Hn
atri#oniul %Fndirii conte#orane. ?i#itrie 2usti, Hn ri#ul rFnd, dar i
Constantin Stere" Petre An9rei" te;an ,eletin" Diitrie Dr6:7icesc$"
'ir:il (a9:ear$" (i7ail (anoilesc$" Petre *7ia6" (ircea DH$<ara"
Anton *alo%enia" Constantin Titel3Petresc$" L$crei$ P6tr6#can$"
Ion Clo%oel" Lotar R696cean$ i nu#eroi alii contri$uie su$stanial i
cu nu#eroase ele#ente de ori%inalitate la aDir#area %Fndirii i teoriei
olitice, conDi%urFnd i le%iti#Fnd e<istena tiinelor olitice Hn 0o#Fnia.
",
Universitatea SPIRU HARET
3I09E4 ?Y8V404 ()//6-)+44*
&c5i#$rile sociale #aIore nu au ca Dunda#ent cauEe de ordin
econo#ic, ci idei noi, care au Dora de enetrare Hn rFndul #uli#ilor.
6r%aniEarea statului ro#Fn tre$uie s conduc la Dor#area unor
elite etice care s Die ate s %estioneEe Latri#oniul sDFnt al naiunii
noastreO.
(8ociolo&i omni+ Mic# enciclo(edie, . )"2-)"6*
@ET0E 4'?0EI ()/+)-)+40*
6rice colecti;itate u#an are e&uli de conduit# i o autoitate
care sunt Hn #sur s controleEe conDor#area indi;iEilor la nor#e.
4cestea sunt deDinite ca #aniDestri or%aniEatoare i sunt co#use din
ele#ente olitice i Iuridice.
L9Fnd ;or$i# de ;alori olitice a;e# Hn ;edere Hnelesul tiiniDic
al acestui ter#en i ne reDeri# la ;alorile sta$ilite rin tiina oliticii.
0ealitatea social se transDor# #ereu, tinEFnd s realiEeEe anu#ite
scouri, e care le Di<eaE etica i e care olitica le HnDtuiete, alicFnd
nor#ele i rinciiile #orale sta$ilite de etic. Vo# a;ea Hn ;edere deci
;alorile olitice tiiniDice, al cror caracter social Hl ;o# arta, indicFnd i
cele dou rocese deose$ite de noi.
?u cu# se oate ;edea i din nu#e, ;alorile olitice se reDer la %tat,
la cetate ca unitate social, deci la Dor#ele de or%aniEare a ;ieii Hn co#un, a
;ieii sociale. ?e la starea de ri#iti;itate, cFnd nu e<ista nici o or%aniEare,
s-a trecut la starea social, cFnd s-a Hnceut alctuirea %ruelor olitice.
TrecFnd de la Dor#ele de co#unitate1 cla%e i ti* (cu diDeritele sale Dor#e*,
de la con&e&a$ii &entilice $aEate e descendena i e le%tura sFn%elui, de la
%rurile Hnte#eiate (e o*icei nu e le&e, la %ocietatea (o(iu-"i%#
constituit nu e $aEa le%ii, statul aare ca o ;aloare suerioar oliticO.
(@etre 4ndrei, O(ee, ;ol. I, Bucureti, Editura 4cade#iei 0.&.0.,
)+,-, . 2,,*
?I3IT0IE 28&TI ()//0-)+""*
LIdealul nu se oate realiEa dintr-o dat. Voina str$ate, rin
aciune, nu#eroase etae Fn la el i este silit s #Fnuiasc nenu#rate
#iIloace entru atin%erea scoului sure# i a scourilor inter#ediare.
&tudiul acestor #iIloace re;ine sre cercetare altei disciline1 olitica. ?ac
etica se ocu cu siste#ul scourilor, din care desrinde ca ro$le#
central idealul etic, olitica se ocu cu %i%temul mi,loacelo (entu
eali"aea valoilo 'i nomelo %ociale 'i etice ale ealit#$ii %ociale
"/
Universitatea SPIRU HARET
viitoae+ 8na Di<eaE inta ulti# a tuturor eDorturilor o#eneti, cealalt ne
arat dru#ul e care tre$uie s-l str$ate# Fn la ideal. 9u;Fntul atFt de
uEat i co#ro#is de MoliticN do$Fndete astDel, un coninut recis nou i
HndrEne, care Hnlocuiete anaceul de Dericire conte#lati; cu o$li%aia
#uncii creatoare, Hndretat sre HnDtuirea idealului.
Jn aDar de nor#a etic, nor# care este ersonalitatea creatoare de
;alori, olitica se suune unei nor#e rorii, care este de(tatea Hneleas
ca ar#onia scourilor i #iIloacelor indi;iduale, sociale, naionale i
u#anitare.
?rete sunt aciunile care nu atin% nici Diina indi;iEilor, nici a
unitilor sociale i nici a unitilor naionale, ori a unitilor sure#e
u#anitatea, entru c nu#ai aa #iIloacele olitice ot duce la HnDtuirea
de ersonaliti indi;iduale i colecti;e, ar#onii suerioare care resect
toate Dor#ele creatoare ale e<istenei o#eneti.
&iste#ul nostru de etic i olitic duce la o ordine ractic, la o
moal# 'i la o (olitic# a cea$iei de valoi cultuale. Toate aciunile
o#eneti tre$uie s duc la Dor#area de ersonaliti creatoare. Jnte#eie#
astDel o eda%o%ie naional a creaiei i Dor#rii ersonalitii sociale ale
crei rinciii le desrinde# din etic i oliticO.
(?. 2usti, O(ee, ;ol. I, Bucureti, Editura 4cade#iei 0.&.0., )+6/,
. -4+--"0*
47E.4'?08 9748?I4' ()/+/-)+62*
7a $aEa conDlictelor dintre state sunt interese econo#ice i
olitice di;er%ente, Dactori de ordin si5olo%ic i etnic.
8n Dactor i#ortant Hn ;iaa unui stat Hl constituie adeEiunea i
senti#entul de aartenen a oulaiei la ;iaa de Ei cu Ei, i nu la structuri
instituionale trectoare.
Via$ilitatea unui stat, Dor#a de %u;ern#Fnt i atitudinea sa Hn
relaiile internaionale sunt Duncii %enerate de structura i de relaiile de clas.
(8ociolo&i omni+ Mic# enciclo(edie, . )06-))0*
L2Fndirea cati;O din eoca dictaturii co#uniste (du e<resia
oloneEului 9Eesla= 3ilosE* este e<resia re%i#ului totalitar care o
roduce i susine i, Hn acelai ti#, %arania entru ideolo%ia oDicial c
nu utea intra Hn coliEiune de;astatoare cu oonenii ei. Eli$erarea din )+/+
desc5ide %Fndirii olitice din saiul ro#Fnesc accesul la ;alorile erene ale
creaiei tiiniDice uni;ersale din acest do#eniu i deootri; un cF# de
aciune ractic neli#itat.
Conce%te c7eie #i e8tin9eri
"+
Universitatea SPIRU HARET
Con'tiin$a (o(ula# (Hn #aterie olitic* rereEint un set de
rereEentri, idei, cunotine, #entaliti etc. ale unei colecti;iti Hn relaie
cu #odul su de or%aniEare i e<isten, la ni;elul cunoaterii co#une.
Tadi$ie (olitic#+ 4nsa#$lul de ;alori, nor#e, conceii etc.
e<ri#ate rin instituii i si#$oluri, care se trans#ite de la o %eneraie la
alta, strFndu-se i eretuFndu-se acele ele#ente care reEist la scur%erea
;re#ii. 9u ti#ul, unele co#onente eri#ate i Hn deEar#onie cu
e<i%enele e;oluiei unei colecti;iti sunt Hnlocuite cu altele coresun-
Etoare noilor ro;ocri olitice.
Biblio:ra;ie obli:atorie
a O O I%toia %ociolo&iei omne'ti (coordonator GteDan 9ostea*,
Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine, 200-.
a O O 8ociolo&i omni+ Mic# enciclo(edie (coordonator GteDan
9ostea*, Bucureti, Editura E<ert, 200).
Tnsescu, Florian, Doctine 'i in%titu$ii (olitice, Hn1 8inte"e (Facultatea
de &ociolo%ie-@si5olo%ie, anul II*, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de
Mine, 200-, . -44--/-.
Biblio:ra;ie ;ac$ltati<6
4ndrei, @etre, Valoi (olitice, Hn 5ilo%o)ia valoilo, Hn O(ee, ;ol. I,
Bucureti, Editura 4cade#iei 0.&.0., )+,-, . 2,,--)"! 8ociolo&ia
evolu$iei, Hn O(ee, ;ol. II, . -,-)+0.
Brileanu, Traian, 8ociolo&ie &eneal#, Bucureti, Editura 4l$atros,
200-, . 2+/--2-.
2usti, ?i#itrie, O(ee, ;ol. I, Bucureti, Editura 4cade#iei 0.&.0.,
)+6/, . 220, 2-+, 2/2, -"0--").
7o;inescu, Eu%en, I%toia civili"a$iei omne modene, Bucureti,
Editura GtiiniDic, )+,2.
To#oia%, 0adu, Ion Eliade R#dule%cu+ Ideolo&ia %ocial-(olitic# 'i
)ilo%o)ia, Bucureti, Editura GtiiniDic, )+,).
)ntreb6ri %entr$ <eri;icarea #i ;i8area c$no#tinelor
). Jn ce conte<t se oate ;or$i de Hnceuturile Hndertate ale
%Fndirii olitice ro#FnetiQ
2. 9are este rele;ana tradiiei olitice ro#Fneti e;ideniat de
'icolae Ior%aQ
-. @rin ce contri$uii se re#arc ?i#itrie 9ante#ir Hn lanul
deE;oltrii reDleciei olitice ro#FnetiQ
4. 9e ur#ri are asura %Fndirii olitice ascendena i e<tinderea
i#licrii Dorelor socialeQ
". Jn ce const esena reDor#atoare a %Fndirii i aciunii olitice a
re;oluionarilor aotitiQ
60
Universitatea SPIRU HARET
6. 9e relaie se oate sta$ili Hntre trendul #oderniEator al e;oluiei
societii ro#Fneti i deE;oltarea %Fndirii olitice auto5toneQ
,. 9are este raortul Hntre etic i olitic Hn ;iEiunea roDesorului
?i#itrie 2ustiQ
/. 9e Hneles d @etre 4ndrei noiunii de L;alori oliticeOQ
IV. DOCTRIN I IDEOLO*IE POLITIC
Conce(te (oli%emantice, doctina 'i ideolo&ia %u%cit# numeoa%e
inteo&a$ii 'i am*i&uit#$i+ C!ia dac# %unt conce(te-c!eie n (ei%a,ul
'tiin$elo %ocial-(olitice, 1%olu$iile2 o)eite (n# n (e"ent de %(eciali'ti nu
o%taci"ea"# com(let 'i nt-o manie# &eneal acce(ta*il# (unctele
neval&ice+
n liteatua (olitic# din %t#in#tate, conce(tul de ideolo&ie ae o mai
la&# utili"ae+ Autoii omni l-au %u(alicitat nainte de -./., ia du(#
acea%t# dat# navi&!ea"# nte ideolo&ie 'i doctin#, tin"nd )ie %# le
con)ee uneoi n$ele%ui oaecum a%em#n#toae, )ie %# acode, n
continuae o mai mae aten$ie de"*ateilo teoetice a%u(a ideolo&iei+
IV.). ?E7I3ITW0I 96'9E@T847E, ?EFI'IBII, 60I2I'I
?octrina i ideolo%ia olitic sunt, du cu# areciaE unii
secialiti, co#onente ale %Fndirii olitice care, e lFn% acestea, #ai
curind idei, conceii, teorii, rinciii etc.
7a ori%ini, !octrina (de la ter#enul si#ilar din li#$a latin* a;ea
rioritar acceiune de nv#$#tu#. Era Hntre$uinat i Hn sens de educa$ie,
teoie sau an%am*lu de (inci(ii moale. 9u ti#ul, Hi deli#iteaE sDera
de curindere, Diind relaionat unor ersonaliti olitice (Ldoctrina
6)
Universitatea SPIRU HARET
3onroeO, Ldoctrina BreIne;O, Ldoctrina 9eauescuO etc.*, Dor#aiuni sau
#icri olitice (Ldoctrina li$eralO, Ldoctrina conser;atoareb, Ldoctrina
co#unistO, Ldoctrina #icrilor de eli$erare naionalO etc.*, do#enii
distincte de acti;itate (Ldoctrin #ilitarO, Ldoctrin econo#icO,
Ldoctrin DilosoDicO, Ldoctrin socialO, Ldoctrin reli%ioasO etc.*,
contri$uiei unor oa#eni de tiin sau cultur (Ldoctrina 5aretisO,
Ldoctrina e;an%5elicO Ion Aeliade 0dulescu, Ldoctrina ro#Fnis#ului
inte%ralO 'ic5iDor 9rainic etc. sau, cu acelai sens, dar Hntr-o alt
Dor#ulare GteDan Xeletin doctrinar al L$ur%5eEiei ro#FnetiO, 2. Bo%dan-
?uic doctrinar al rnis#ului* .a.#.d.
7iteratura de secialitate din eoca co#unist acord o atenie
e<cesi; concetului de ideolo%ie Hn co#araie cu cellalt ter#en, #oti;
entru care, du )+/+, asist# la o relati; ascenden a interesului entru
doctrin/doctrine. E<licaia care se d este c Lideolo%iaO a a;ut o
traiectorie #ai Da;ora$il Hn trecut Diind asociat de#ersurilor
roa%andistice ale re%i#ului co#unist, Hn ti# ce concetul de doctrin
cunoate o erioad de renatere a interesului Da de el, du )+,0
Hndeose$i, dar nu#ai Hn conIuncie cu nu#ele ulti#ului dictator co#unist
din 0o#Fnia (Ldoctrina 9eauescuO*. Interesant este c Hn ti# ce ideolo%ia
a Dost erceut ca un instru#ent de ri# di#ensiune utiliEat Hn
construcia i#a%inii idilice a societii co#uniste, doctrina, care are aceeai
Hntre$uinare, dar cu utilitate re%nant ersonaliEat (aortul la ediDicarea
unei i#a%ini Da;ora$ile a liderului @.9.0. 'icolae 9eauescu*, nu se
laseaE e un alier suerior de interes i Hntre$uinare du )+/+, cu# era
de atetat.
@erceia diDereniat a celor dou concete este osi$il s ai$ i o
alt #oti;aie. 6 lun% erioad de ti# ideolo%ia a;ea sens de conceie
Dals, deDor#at, Hndertat de realitate, de o$iecti;itate, e<ri#Fnd
interese de %ru, cu un #are %rad de su$iecti;itate. & ne ori# uin
asura acestui asect, cruia nu#eroi autori Hi acord atenie deose$it.
3aIoritatea autorilor atri$uie aternitatea ter#enului de i!eologie
DranceEului A+ Dest$tt 9e Trac=, lansat la sDFritul secolului al .VIII-lea
(),/+*, alii consider c (ar8 este cel care introduce concetul Hn
%Fndirea olitic. IndiDerent Hns de atri$uirea aternitii, ter#enul
ri#ete conotaii ne%ati;e du lansarea lui, care se esto#eaE cu ti#ul,
dar nu Hntr-o #sur suDicient entru rea$ilitarea sa co#let.
62
Universitatea SPIRU HARET
7a cFi;a ani de la lansarea concetului, ?estutt de TracK rounea,
Hn lucrarea Element% dPidAolo&ie ()/0"*, o nou tiin, o tiin a ideilor
ideolo%ia care, otri;it su%estiilor sale, ar Di constituit Dunda#entul
celorlalte tiine socio-u#ane. 4utorul Dor#uleaE o e<licaie raional a
%eneEei ideilor, care erau eli$erate de reIudeci reli%ioase i #etaDiEice.
0esin%e concetul de Lidei HnnscuteO i areciaE c ideile au la $aE
senEaii DiEice.
Ideolo%ia, Hn ;iEiunea sa, resuunea critica ideilor, cu alte cu;inte
analiEa tiiniDic a roduselor %Fndirii u#ane. ?ac intenia lui de TracK de
a crea o nou tiin nu se DinaliEeaE, ter#enul de ideolo%ie are o e;oluie
i circulaie sectaculoase, c5iar cu Hncrctura de a#$i%uiti a sensurilor
care se dau.
@entru scurt ti#, este considerat c ser;ete interesele ro%resului
%eneral u#an, dar intr Hn diE%raie rin criticile se;ere ale reu$licanilor i
li$eralilor, care Hl asociaE IustiDicrii de#ersurilor i#eriale (cenEariste*
ale lui 'aoleon Bonaarte.
Ter#enul, care nu#ai Hn su$sidiar este areciat dret Ltiin a
ideilorO, roliDereaE considera$il cu toate criticile ce i se aduc. &e
do;edete a Di Doarte util Hn de#ersurile teoretice de le%iti#are a unei uteri
(atFt ale DilosoDilor ilu#initi, cFt i ale rereEentanilor $ur%5eEiei Hn
ascensiune*.
(ar8, En:els, D$r?7ei, *rasci, Feber, Br$ntsc7li, Lenin,
Pareto, S7ils conDer concetului sensuri i coninuturi noi.
Jn Ideolo&ia &eman# ()/4"*, Varl 3ar< i Friedric5 En%els
areciaE ideolo%ia dret conceie %eneral desre lu#e. Jntr-o astDel de
acceiune, ideolo%ia dese#neaE #orala, reli%ia, dretul, #etaDiEica,
olitica, ideile, rereEentrile i contiina e care le au Diinele u#ane
desre natur i societate de-a lun%ul ti#ului. &tructura co#le< a
ideolo%iei este reEultanta unui roces de H#letire a unor Dactori i condiii
deter#inante, care Hi conDer o anu#e identitate. Ea e<ri# i reroduce
inclusi; ideile clasei do#inante.
@Fn Hn acest unct al analiEei structurii i coninutului su, ideolo%ia
nu ne aare Hn iostaEa de reDlectare deDor#at a realitilor socio-olitice.
9Fnd 3ar< i En%els o raorteaE Hns la %ruuri i clase sociale, ideolo%ia
de;ine contiin DalsO, LdenaturatO. L9lasa care disune de #iIloacele de
roducie #ateriale disune, Hn acelai ti#, i de #iIloacele de roducie
sirituale. Ideile do#inante nu sunt altce;a decFt e<resia ideal a relaiilor
6
-
Universitatea SPIRU HARET
#ateriale do#inante, e<ri#ate su$ Dor# de idei! ele sunt, deci, e<resia
relaiilor care Dac ca o anu#it clas s Die do#inant i, rin ur#are, sunt
ideile do#inaiei eiO ar%u#entau acetia (Varl 3ar<, Friedric5 En%els,
Ideolo&ia &eman#, Hn Varl 3ar<, Friedric5 En%els, O(ee, ;ol. -,
Bucureti, Editura @olitic, )+"/, . 4,*.
3oti;aiile aariiei i #aniDestrii ideolo%iilor Dalse se identiDic Hn
Hnsi realitatea socio-olitic, Hn societile concret-istorice i Hn alierul
%ruurilor i claselor sociale aDlate Hn co#etiie entru satisDacerea i
conser;area roriilor oEiii cucerite.
VilDredo @areto are o oEiie aro<i#ati; ase#ntoare cu cea
e<ri#at de Varl 3ar<. @entru el, Lcriteriul esenial al ideolo%iei este
de;iaiaO, Hn acest caE de;iaia a;Fnd se#niDicaia de Hndertare a
ideolo%iei de realitatea social.
Ideolo%ia nu oate Di Hns etic5etat ur i si#lu dret LDals
contiinO, dei nu este #ai uin ade;rat c #istiDicarea, ca#uDlarea,
deturnarea ade;rului se re%sesc Hn trsturile sale, situaie ;ala$il i Hn
caEul ideolo%iei olitice, care Hns, du unii autori conte#orani, nu cade
su$ incidena ade;rului sau Dalsului i nici nu este e<resia unor %usturi
sau #ode Hndoielnice i asa%ere. Ideolo%ia i olitica consider unii
olitolo%i nu tre$uie s se suraun sau un ter#en s-l su$stituie e
cellalt. L?in strFnsa cone<iune dintre olitic i ideolo%ie susin acetia
ne reEult identiDicarea ideolo%iei cu olitica. Ideolo%ia nu oate Di
diEol;at Hn olitic, du cu# nici olitica nu se reduce la ideolo%ie.
Ideolo%ia nu oate rin roriile sale #iIloace s reEol;e ro$le#e olitice,
du cu# nici olitica nu oate reEol;a ro$le#e ideolo%ice. 6 concluEie
i#ortant C este necesitatea resectrii si#ului #surii, a #surii interne
a lucrurilor. 4tFt olitica cFt i ideolo%ia sunt c5e#ate s cunoasc #sura
lucrurilor i nu Hn ulti# instan #sura lor rorie. @strarea #surii Hn
acest do#eniu ur#rete nu seararea ideolo%iei de olitic, ci, di#otri;,
asi%urarea cone<iunii lor DiretiO ('icolae Vall_s, 9lina 3are, Ideolo&ie 'i
'tiin$#, Bucureti, Editura @olitic, )+,2, . +"*.
L3suraO sau Lec5ili$rulO Hntre ideolo%ie i olitic Hn ersecti;a
tiinei sunt nu nu#ai deEira$ile, ci i osi$ile, Hn ti# ce ;iaa olitic, cu
desDurrile ei co#le<e i ;ariate, iostaEiaE ideolo%ia Hntr-o alt relaie.
4cesta este i #oti;ul entru care se Hnre%istreaE nu#eroase acceiuni
ter#inolo%ice ale concetului de ideolo%ie. ?iDerenierile dintre ele Dac
ine;ita$il o LstaionareO cu o$iecti;e, e;aluati;e #ai ales, entru Di<area
64
Universitatea SPIRU HARET
liniilor de de#arcaie dintre ideolo%ie i doctrin recu# i a sDerei lor de
curindere, e;itFndu-se astDel e;entuale conDuEii. Este de la sine Hneles c
Hntrerinderea noastr a* initio are un caracter li#itat1 reine# i analiE#
deDiniiile celor dou concete Dor#ulate Hndeose$i Hn instru#ente
intelectuale de lucru (encicloedii, dicionare etc.* i #ai uin aarinFnd
unor autori, e dou sec;ene te#orale1 Hnainte i du c/+, aa cu# se
re%sesc acestea Hn literatura olitic auto5ton sau strin.
Ce e"ult# 'i ce e%te de e$inut din deme%ul evaluativ al celo dou#
conce(te1
nainte de -./.
?eDiniiile date ideolo%iei sunt reEente, Dr e<ceie, atFt Hn
instru#entele tiiniDice cFt i Hn lucrrile de secialitate.
9oncetul de doctrin are o Drec;en scEut Hn dicionare i
encicloedii i o relati; ascenden du )+6/ Hn lucrri cu caracter olitic,
cFnd se lanseaE sinta%#a Ldoctrina 9eauescuO.
Jn ;iEiunea autorilor ro#Fni i strini ale cror lucrri a;eau
circulaie Hn 0o#Fnia, noiunilor de doctrin i ideolo%ie li se conDereau
ur#toarele sensuri1
4. Doctrine
a* 8i%tem1
- DilosoDic, olitic, reli%ios!
- Hnc5e%at de conceii i rinciii (rin care se e<ri# o anu#it
orientare, un curent de %Fndire DilosoDic, olitic econo#ic, Iuridic,
sociolo%ic, reli%ioas, #ilitar, etic etc.*!
- intelectual (reli%ios, DilosoDic, socio-econo#ic etc.* relaionat unui
%Fnditor sau unei te#e.
$* An%am*lu %au totalitate de1
- rinciii, teEe Dunda#entale ale unui siste# (olitic, tiiniDic,
DilosoDic sau reli%ios*!
- noiuni ale unei coli literare sau DilosoDice, al unui siste# olitic,
econo#ic etc.!
- do%#e ale unei reli%ii.
c* Inte(etae teoetic# (a re%ulilor de dret*.
B. I9eolo:ie
6"
Universitatea SPIRU HARET
a* Ftiin$# IT
$* 8tudiu C
c: 8i%tem de
- idei, noiuni, conceii olitice, #orale, Iuridice etc. (deter#inat de
condiiile ;ieii #ateriale i interese de clas*.
d* An%am*lu de1
- idei (DilosoDice, sociale, olitice, #orale, reli%ioase* rorii unei
eoci sau unui %ru social, care e<ri# Hntr-o Dor# teoretic (#ai #ult
sau #ai uin siste#atiEat* interesele i asiraiile %eneral u#ane sau ale
unui %ru, clase sociale etc.
e* Doctin# (ela$orat de ?estutt de TracK*.
'oiunile de doctrin i ideolo%ie olitic se consider c sunt1
C. Doctrin6 %olitic6
An%am*lu de1
- teEe (care interreteaE realitatea olitic i tinde s-o orienteEe Hn
lu#ina unor ;alori ce e<ri# oiuni ideolo%ice, cu caracter de clas*!
- teEe, teorii, conceii cu ri;ire la natura i e;oluia societii, a
statului, a re%i#urilor olitice, a artidelor i or%aniEaiilor social-o$teti.
D. I9eolo:ie %olitic6
a* nv#$#tu# (desre idei*.
$* Totalitate %i%temati"at# 'i %tuctuat# a ideilo (care %enetic i
Duncional sunt rereEentati;e entru interesele, asiraiile i atetrile
olitice ale unui %ru sau clase sociale i care reDlect realitatea social-
olitic, raortarea oa#enilor la aceast realitate e $aEa e<erienei social-
istorice a %ruului resecti; i din care decur% nor#e de co#orta#ent
olitic, directi;e i orientri Hn aciunea oliticaa*.
Du(# -./.
3arcu Florin, 3aneca 9onstant, Dic$iona de neolo&i%me, Bucureti,
Editura GtiiniDic, )+66, . 2)+, -6+! Nouveau (etit <aou%%e, @aris, 7i$rairie
7arousse, )+6/, . -2/, "24! Mic dic$iona enciclo(edic, Bucureti, Editura
Encicloedic 0o#Fn, )+,2, . -02, 4"6! Dic$iona (olitic, Bucureti, Editura
@olitic, )+,", . 2)), 2/0! <e Dictionaie de note tem(%, @aris, Aac5ette, )+//,
. 446, ,4,.
OO Mic# enciclo(edie de (olitolo&ie, Bucureti, Editura GtiiniDic i
Encicloedic, )+,,, . )4"-)46, 22+-2-0! Dic$iona di(lomatic, Bucureti, Editura
@olitic, )+,+, . -,2--,". 66
Universitatea SPIRU HARET
?eDiniiile date concetelor de doctrin i ideolo%ie roliDereaE,
atFt rin contri$uiile ori%inale ale unor autori ro#Fni, cFt i rin
nu#eroasele traduceri ce in;adeaE iaa literaturii olitice din 0o#Fnia.
4$ordrile teoretice i analiEeEe asura Deno#enelor olitice
eli#in conceia i ;iEiunea de esen co#unist! ela$oratele teoretice Die
sunt reluate inte%ral din arsenalul %Fndirii occidentale, Die sunt
LrelucrateO.
4are #ai re%nant tendina deEideolo%iErii discursului teoretic
i aroierii lui de e<i%ene tiiniDice.
In;aEia literaturii olitice occidentale recu# i unele creaii
tiiniDice auto5tone dilat considera$il aria de interes entru doctrine,
ideolo%ii i instituii olitice, crora li se dau nu#eroase acceiuni i sunt
cercetate #ai insistent i Hn roDunEi#e (structur, Duncii, Dor#e de
#aniDestare etc.*.
?eDinirea concetelor are o su$stanial alet interretati;, Hn
esen areciindu-se c acestea rereEint1
A. Doctrin61
a* LTotalitatea (inci(iilo unui siste# olitic tiiniDic, reli%ios etc.O
(?E., Bucureti, 8ni;ers Encicloedic, )++/, . -)-.*.
B. I9eolo:ie1
a* Lun %i%tem %tuctuat de e(e"ent#i colecti;e (credine,
si#$oluri, cunotine etc.*, co#une unui %ru, rin care se aDir# o ierar5ie
a ;alorilorO (Vir%il 3%ureanu, 8tudii de %ociolo&ie (olitic#, Bucureti,
Editura 4l$atros, )++/, . 2++*!
$* an%am*lu de idei, o($iuni valoice, a%(ia$ii, idealui ce e<ri#
tre$uinele i interesele anu#itor %ruuri, oDerind o anu#it interretare a
realitii sociale i orientFnd aciunea Hnsre anu#ite scouri, Hn Duncie de
un anu#it #odel al deE;oltrii ;iitoareO (7iliana 3i5u, Dilemele 'tiin$ei
(olitice, Bucureti, Editura Encicloedic, )++", . )24*.
c* ,,An%am*lu cu(in"#to 'i coeent de idei, rin care un %ru
social interreteaE lu#ea Hn care trieteO (6<Dord. Dic$iona de (olitic#,
coordonat de Iain 3c7ean, Bucureti, 8ni;ers Encicloedic, 200), . 2)+*.
C. Doctrin6 %olitic61
a* L8i%tem nc!e&at de (inci(ii care interreteaE Hn #od coerent
realitatea olitic i reco#and o #odalitate de aciune Hn Duncie de
6,
Universitatea SPIRU HARET
anu#ite oiuni ideolo%ice i scouriO (&er%iu T#a, Dic$iona (olitic,
Bucureti, Editura 4cade#iei 0o#Fne, )++-, . /6*!
$* 8i%tem 1de idei, te"e, (inci(ii, conce($ii, #ai #ult sau #ai uin
ela$orate, ar%u#entate i reEentate Hn #odaliti di;erse, cu ri;ire la
or%aniEarea i Duncionarea societii, la esena uterii olitice, la coninutul,
Dor#ele, #ecanis#ele de e<ercitare a acesteia, la rolul instituiilor i al
clasei olitice, la raorturile dintre %u;ernani i %u;ernaiO (9lin VFlsan,
6olitolo&ie, Bucureti, Editura Econo#ic, )++4*.
?. I9eolo:ie %olitic61
a* LAn%am*lu de idei, e(e"ent#i, mitui ela$orate de #icrile
olitice, Hntr-o Dor# #ai #ult sau #ai uin siste#atic, Hn ;ederea
orientrii co#orta#entalului cetenilor Hn ro$le#ele Dunda#entale ale
deE;oltrii societiiO (&er%iu T#a, o(+ cit+, . )26*.
?e#ersul analitic co#arati; asura LroducieiO de ter#eni olitici
i a acceiunii conDerite acestora Hn cele dou erioade conduce la
ur#toarele constatri1
du c/+ crete considera$il, su$ raort cantitati;, utiliEarea
concetelor de doctrin i ideolo%ie, cretere datorat ascendenei
interesului entru literatura olitic i rea$ilitrii rolului i Dunciilor
instituiilor olitice, Hndeose$i a artidelor!
sensul noiunii de doctrin Hn instru#entele intelectuale de lucru
(dicionare, encicloedii etc.* atFt Hnainte, cFt i du )+/+ este relati;
si#ilar, iar Hn lucrri de autori diDereniat, Hn relaie cu ersecti;a
interretati; indi;idual!
Hn construcia ter#enului de ideolo%ie, Hnainte de linia de
de#arcaie a#intit, re;aleaE Dor#ularea Lansa#$lu de ideiO curinEtor
i coerent, roriu unei eoci sau %ru social, iar du c/+ arecierea
otri;it creia e<ri# un siste# de idei, teEe, rinciii cu ri;ire la
or%aniEarea i Duncionarea societii!
distincii Hntre concetele de ideolo%ie i doctrin se rele; cFnd
se analiEeaE structura i Dunciile acestora, analiE care se Dace searat Hns,
entru Diecare dintre cei doi ter#eni i nu co#arati;, situaie care aare
du )+/+ i se identiDic i Hn reEent.
6/
Universitatea SPIRU HARET
E<erciiul nostru Hn relaie cu e;oluia sensurilor atri$uite ter#enilor
de doctrin i ideolo%ie nu are caracter seculati; i nu este HntF#ltor.
?ou sunt #oti;ele eseniale care ne-au incitat s roced# aa1
). ersistena unei deli#itri Dra%ile Hntre concete, care DertiliEeaE
unele conDuEii interretati;e i ecraneaE erceerea lor corect!
2. dorina le%iti# a celor ce asir la cunoatere ca noiunile,
ideile, teoriile etc., Hn %enere Hntrea%a ro$le#atic ce intr Hn sDera
interesului lor s Die cFt #ai clare.
LE<erciiulO nu este altce;a decFt se#nalul de alar#, care, odat
acionat, recla# i %sirea unor rsunsuri la intero%aiile1 L9e rereEint
ideolo%ia i resecti; doctrina oliticQO, LJn ce constau ase#nrile i
deose$irile dintre acesteaQO i L9u# ot Di oeraionaliEate cele dou
concete Hn raort de coninutul atFt de ;ariat i dina#ic al ;ieii oliticeQO
6ricrei construcii, indiDerent de natura ei, Hi este necesar un suort,
o te#elie, o $aE de susinere. &e consider c ideolo%iei Hi lisete aa
ce;a, #oti; entru care areciaE unii autori ter#enul alunec sre
desuetudine. &-a rous i s-a accetat arial ca ideolo%ia s Die Hnlocuit
cu sinta%#a set sau siste# de credine i/sau de ;alori

. 4lii i%nor
rounerea, acordFnd atenie rioritar concetului de doctrin, Dr s
reciEeEe Hns sensul care i se d, %enerFnd astDel intero%aii i neclariti.
4#$ele L;arianteO sunt de natur s ne HnderteEe de o #ini#al
Hnele%ere a coninutului i sensului concetului i a diDerenierilor Da de
ter#enul doctrin/doctrine.
Jn ediDicarea noiunii de ideolo%ie suortul Hl rereEint, du cu#
de#onstreaE Iain 3c7ean, Terence Ball i 0ic5ard ?a%%er, un
Lansa#$luO sau un Lset de ideiO, care se caracteriEeaE rin coeren i
co#re5ensiune i care are #enirea s LinterreteEe lu#eaO Hn care
LtrieteO sau s LaIute oa#enii s-i Hnelea% locul Hn societateO (Iain
3c7ean, o(+ cit+, . 22*.
9aracteristicile de coeren i co#re5ensiune (uurin Hn Hnele%ere,
inteli%i$ilitate* atri$uite ideolo%iei olitice sunt eseniale, cu# esenial este
i relaionarea lor la unele %ruuri sociale, cu %rad #ai #are sau #ai #ic de
seciDicitate. Jn acest raort, un ideal u#an (li$ertate, de#ocraie, eli$erare,
e#anciare social i/sau naional etc.* ia HnDiarea unui set de idei, care

9a alternati; la alte acceii a;ansate de 3a< Pe$er (L#edieri


si#$oliceO*, 0aK#ond 4ron (Lreli%ii seculareO* .a.
6+
Universitatea SPIRU HARET
conDi%ureaE asiraiile unui %ru sau a unor %ruuri sociale. Idealul
eli$errii, Hn;e#Fntat Hn setul de idei seciDice unui %ru social, oate lua
Dor#a unor ideolo%ii care sunt %er#inate de condiiile e<isteniale ale
%ruurilor, deDinindu-le situaia lor articular Hn raort de altele. 'u este
Hns o$li%atoriu ca aceste ideolo%ii s e<lice in inte&um atFt condiiile de
;ia ale acestor %ruuri, cFt i H#reIurrile (trecute sau actuale* care le-au
conDi%urat LstatutulO social, olitic etc. 4cest ti de ideolo%ii, care reDlect
i deDinesc deootri; starea unor co#uniti (naiuni* sau %ruuri (ne%rii,
De#eile, 5o#ose<ualii, sracii etc.* Lleac de la re#isa c starea
%ruurilor crora li se adreseaEO (i este deDinit de Ldo#inaie i
oresiuneO* Lnu este ur i si#lu o situaie care tre$uie accetat, la Del ca
ne;oia de a #Fnca, dor#i sau resira. @ornind de la acest unct, ele
continu rin a arta c suDerina este reEultatul oresiunii a al$ilor asura
ne%rilor, a $r$ailor asura De#eilor i aa #ai dearteO (Terence Ball,
0ic5ard ?a%%er, o(+ cit., . 222*.
Ideolo%iile eli$errii, deDinite astDel de Hnsi condiiile sociale Hn care
triesc %ruurile a#intite sau altele, Hi sensi$iliEeaE e co#onenii lor
asura roriei condiii de oresai, do#inai, suui etc. i deootri; Hi
incit la contientiEarea intolera$ilei lor situaii Hn raort de nor#ele i
;alorile %eneral u#ane. Indi;idul i %ruul din care Dace arte acesta nu ot
s sc5i#$e roria lor situaie Dr s Hnelea% oEiia ce o ocu, de care
nu se Dac resonsa$ili i care nu tre$uie interretat ca o Datalitate, ca o
reEultant a unui i#laca$il destin.
Jn acelai ti#, ideolo%iile olitice a#intite nu ot s roduc
sc5i#$area doar rin loEinci, slo%anuri sau cu;inte, oricFt de enetrante sau
Dru#oase ar Di acestea. Ele au ne;oie de ro%ra#e olitice i tactici
adec;ate de aciune. ?e aici aroierea de teritoriul doctrinei olitice
%enereaE interDerene care a#enin liniile desritoare, Da;oriEFnd unele
conDuEii.
Ideolo%iile eli$errii sunt doar un Lse%#entO al traseului ideolo%iei,
care, nu Hn uine situaii, inDir# teEa otri;it creia aceasta (ideolo%ia*
este lisit de eDicacitate, HntrucFt ea ar #odiDica sau sc5i#$a realitatea #ult
#ai consistent decFt ar utea-o roduce cunoaterea tiiniDic. EDicacitatea
sau ineDicacitatea unei ideolo%ii este i Hn raort de caacitatea ei
#o$iliEatoare, de antrenare Hntr-o #icare de idei, cu anu#e o$iecti;e, a
unor #ase de oa#eni. 0aorturile dintre eDicacitate i ener%iile u#ane,
dintre o$iecti;e olitice, sociale etc. i realitate au caracter dina#ic. ,0
Universitatea SPIRU HARET
6 ideolo%ie ($ole;ic* are un anu#e %rad de eDicien Hn DaEa cFnd
Dora sa #o$iliEatoare desDoar #ari %ruuri de oa#eni Hn aciunea de
sc5i#$are a siste#ului olitic (re;oluiile $ole;ice din 0usia, 2er#ania,
4ustria, 8n%aria din )+),-)+)+*, eDicien care se di#inueaE Hns $rusc i
ire;ersi$il, Hn conte<tul Hn care Hn ractica olitic ideile Dor Hnscrise Hn
orientrile ro%ra#atice s-au de#onstrat a Di iluEorii ($unstarea %eneral,
ar#onia social, disariia diDerenelor Hntre #unca DiEic i #unca
intelectual etc.*, iar suortul social se reduce Fn la transDor#area
aderenelor Hn ooneni ideolo%ici.
6 e;oluie si#ilar constat# i Hn caEul ideolo%iilor Dasciste. 8n Din
i a;iEat analist asura acestui ti de ideolo%ie, DranceEul 0o%er Bourderon,
consider c dincolo de diDerenele de esen ro%ra#atic i doctrinar
dintre #icrile Dasciste LclasiceO (naEis#ul %er#an, Dascis#ul italian i
Dalan%is#ul saniol*, ro%ra#ele acestora reEint un Dond ideatic co#un1
ri#atul naionalis#ului i ;ocaia i#erialist, Dunciile sorite ale statului,
i#ortana deose$it acordat instituiei #ilitare, susinerea rinciiului
cororatist, reDerina Da de Hntrerinderile #ici i #iIlocii etc. 4cest
oriEont ideatic este seciDic e<tre#ei drete, dar ideolo%ii Dasciti nu eEit s
realiEeEe H#ru#uturi din ideile olitice ale dretei LclasiceO nu#ai i Hn
#sura Hn care ;or s dea un sor de atracti;itate i credi$ilitate
ro%ra#elor lor1 L'u#ai in;entarul ro#isiunilor i re#ediile la unele
distorsiuni sociale rele; recur%erea la H#ru#uturi i din alte oriEonturi
oliticeO reciEeaE secialistul DranceE (0o%er Bourderon, <e )a%ci%me,
idAolo&ie et (ati=ue%+ E%%ai dPanal?%e com(aAe, @aris, dditiones &ociales,
)+,+, . 2,*.
7iantul acestor siste#e de idei Hl rereEint ideile, teEele, rinciiile
reEentate succint anterior. &uortul lor ideolo%ic, $aEa construciei
acestora, otri;it aceluiai autor, o constituie LooEiia radical, ireducti$il
a Dascis#ului, naEis#ului i Dalan%is#uluiO Da de #ar<is# i teEele sale,
Hndeose$i Da de internaionalis#ul roletar i luta de clas. @e aceast
$aE, suralicitat roa%andistic, #icrile Dasciste Hi construiesc
arsenalul ideolo%ic i doctrinar ale cror idei-Dor, cu e;ident caracter
#o$iliEator, sunt1 ri#atul naiunii i a statului naional (ouse
internaionalis#ului co#unist*, o naiune Hns care este o construcie
istoric ce tre$uie re;i%orat rin uritatea i solidaritatea naional i un
stat care are o$iecti;ul esenial de a or%aniEa i conduce naiunea sre
,)
Universitatea SPIRU HARET
realiEarea asiraiilor sale, toind destinele indi;iduale Hn $locul #onolit
stat-naiune, a crei esen totalitar este e;ident.
De rein$t1 ideolo&ia ae o mae ca(acitate de ac$iune a%u(a
ealului, a%u(a uno mai &u(ui de oameni )ie n %en% (o"itiv
9a$ional:, )ie n %en% ne&ativ 9n contadic$ie cu ealitatea:,
tan%)omndu-%e n )anati%m, n deli, nt-o )al%# cedin$#
9%u(eioitatea a%ei aiene, de e3em(lu*.
Ideolo%ia, ca i doctrina, sunt co#onente ale %Fndirii olitice. ?ac
unele trasee Hn la$irintul arsenalelor teoretice, analitice i e<licati;e create
Hn ti# entru a da deEle%are ro$le#aticii diDicile a ideolo%iei/ideolo%iilor
sunt conDi%urate deIa i ot #ini#al, a# sune noi s oDere un surlus
de cunoatere, s Hncerc# acelai rocedeu i, Hn caEul doc-
trinei/doctrinelor. ?u cu# a# rele;at deIa, doctina (olitic# este un
corus coerent de conceii, rinciii, teEe i cunotine care interreteaE i
deDinesc realitile socio-olitice ale unui siste# olitic i deootri;
roiecteaE #odaliti de aciune Hn raort de scourile, asiraiile i oiu-
nile ideolo%ice ale unei ersonaliti sau %ru social (doctrina 3onroe, doc-
rina 9eauescu, doctrina BreIne;, doctrina li$eral, doctrina rnist etc.*.
@entru a oera corect (sau #ai $ine Eis entru a Hncerca s ne
aroie# de oEiia corect* nu este suDicient s analiE# doctrina nu#ai
rin riE#a deDiniiei/deDiniiilor sale. Este necesar s roced# la analiEa
co#arat a ele#entelor constituti;e, a Dunciilor i rolurilor e care le au i
le Hndelinesc atFt doctrina cFt i ideolo%ia olitic.
IV.2. E7E3E'TE 96'&TIT8TIVE GI F8'9BII
0eertoriul te#atic al unei doctrine, care este %enerat de roria
structur (teEe, rinciii, conceii etc.*, otri;it roDesorului 4nton
9arinsc5i, curinde o ro$le#atic co#le< reDeritoare Lla uterea
olitic, or%aniEarea i ad#inistrarea uterii Hn stat, structura i dina#ica
siste#ului olitic dintr-o societate dat, raorturile dintre stat i societatea
ci;il, siste#ul artidist i al %ruurilor de resiune, dina#ica olitic,
,2
Universitatea SPIRU HARET
strate%ia olitic intern i e<tern, orientarea di;erselor olitici de ra#ur,
econo#ic, social, cultural etcO (De%c!idee 'i %en% n &ndiea (olitic#,
Iai, Institutul Euroean, )++", . 4/-4+*.
Ideolo%ia (al crui reertoriu ideatic deri; din idei, credine,
con;in%eri* are un re%istru te#atic care se reDer, Hntr-o #anier #ai %eneral,
la sDera olitic. Ideolo%ia co#unist, de e<e#lu, ;iEeaE ediDicarea
societii socialiste/co#uniste, conceFnd roria strate%ie entru atin%erea
o$iecti;ului su1 re;oluia socialist, Hn care LroletariatulO are rolul de
5e%e#on! dictatura, ca #odalitate de conducere a societii! #onoolul
olitic al artidului co#unist, susinut de aliana clasei #uncitoare cu
rni#ea srac! desDiinarea rorietii ri;ate i Hnlocuirea ei cu
rorietatea de stat i cooeratist! industrialiEarea sau o#o%eniEarea social!
controlul delin al statului asura indi;idului i Lsocietii ci;ileO .a.#.d.
Ideolo%ia ca i doctrina dau sensul, direcia de aciune olitic a unui
%ru, a unei clase, a unei colecti;iti, Hn %eneral, Die de consolidare a
siste#ului olitic, Die de sc5i#$are a acestuia! re%tesc indi;iEii i %ruul
entru s;Frirea aciunii olitice, Hi incit, Hi #o$iliEeaE, le insuDl
serane (H#linite sau nu*, le dina#iEeaE de#ersurile! creeaE i
L%estioneaEO i#a%ini (otenial Dalse sau reale* desre e;oluii olitice i
sociale i#ediate sau Hn ersecti;! Hncearc s con;in% atFt aderenii cFt
i indi;iEii neaDiliai olitic de caracterul LrealistO al oliticii, de
ersecti;ele ro#itoare su$ raort social, econo#ic, educaional etc. al
orientrii olitice resecti;e.
4#$ele (ideolo%ia i olitica* utiliEeaE, Hn %enere, acelai arsenal de
#iIloace roa%andistice, Hn ri#ul rFnd ro%ra#ele olitice, instru#ent
esenial Hn deDinirea identitii unei ideolo%ii sau a unei doctrine.
Jntre o doctrin i o ideolo%ie, indiDerent de orientarea lor olitic,
e<ist rin ur#are surauneri, interDerene i aroieri Hn lan ideatic i nu
este %reu de Hneles acest asect. Jn ri#ul rFnd, a#Fndou aarin %Fndirii
olitice. 4stDel, au acelai unct de ornire ori%inar. Jn al doilea rFnd,
conotaiile ne%ati;e atri$uite ideolo%iei Hi Dac e unii autori s dea rioritate
analiEei doctrinare, cu sau Dr ;oie i%norFnd deartaIrile LteritorialeO Hntre
doctrin i ideolo%ie, ceea ce #enine Hn aceast LEonO o stare de
incertitudine.
&unt unele surauneri i Hntre #esaIele olitice ale ideolo%iei i ale
doctrinei, Hndeose$i Hn lanul soluiei olitice. ?octrina reia i ro#o;eaE
un set de idei c5eie, su$ Dor#a unui Lnucleu ideolo%icO, care, de re%ul,
,
-
Universitatea SPIRU HARET
conine Lin;arianiiO discursului olitic (@. 4nsart, <e% idAolo&ie%
(oliti=ue%, @aris, @.8.F., )+,4, . -6*, recu#1 e%alitatea, ec5itatea,
li$ertatea, uterea, statul, su;eranitatea, naiunea. LIn;arianiiO sunt noiuni
de #a<i# %eneralitate, care, aa cu# reciEeaE autorul DranceE citat,
induc conotaii luri;alente, ec5i;oce.
0eertoriul te#atic al unei doctrine i, Hn %enere, ela$oratele doctrinare
nu se reduc la Lnucleul ideolo%icO, #oti; entru care nu tre$uie e%aliEate cu
cele ale ideolo%iei. E<e#lul e care Hl d Yean Bac5ler este ediDicator Hn
acest sens. 9ele$rei loEinci L7i$ertate, e%alitate, DraternitateeO Hi conDer
ur#toarea se#niDicaie1 L'u ad#it o (alt n+n+* Dor#ulare #ai concis i Hn
acelai ti# #ai e<clusi; a roduciei ideolo%ice a secolului al .VIII-leaO
(Qu-e%t-ce =ue lPidAolo&ie, @aris, Editions 2alli#ard, )+6,, . 2"*.
4lte slo%anuri cele$re, cu# sunt LToat uterea so;ieteloreO, LEin
VolR, Ein Ffrer, Ein 0eic5eO sunt la Del de e<clusi;iste ca i loEinca
a#intit, DacilitFnd identiDicarea nucleului ideolo%ic al Diecrei doctrine.
?istincia care tre$uie Dcut Hntre ideolo%ie i doctrin, Hn raort de
acest asect, contri$uie la adec;area Hnele%erii coninutului Diecreia dintre
acestea. Ideolo%ia olitic conDer ela$oratelor sale, ansa#$lului de idei,
credine i con;in%eri, conotaii cu desc5ideri ce se aroie #ai #ult sau
#ai uin de #a<i#a %eneralitate, de #ulte ori ec5i;oce, %enerFnd o
luralitate interretati;, care Dac ca #esaIul olitic s Die eEitant, Hn ti# ce
doctrina d roriilor ela$orate un coninut i un sens, Hn linii eseniale, $ine
articulate unor o$iecti;e olitice recise. 4se#ntor se e<ri# i
3aurice ?u;er%er, care consider c ideolo%ia oDer un cadru %eneral
e<licati; desre lu#e i e<istena ei i deootri; IustiDicati; entru
#odiDicarea, transDor#area, sc5i#$area etc. acestei lu#i Hn sensul
or%aniErii i conducerii sale, Hn direcia satisDacerii unor interese de %ru
sau de clas. 4stDel, ideolo%ia olitic (i nu alt ti de ideolo%ie* rin
#esaIul su1
- )i3ea"# cadul &eneal al ac$iunii (olitice, %en%ul, diec$iile,
o*iectivele deme%ului colectiv (de e<e#lu1 o e<isten Dr srcie i
de#n entru Diinele u#ane! o ordine olitic i social Hnte#eiat e
li$ertate, e%alitate, securitate indi;idual, dretate etc.*!
- ima&inea"# )inalitatea ac$iunii (olitice (in ela*oaea (oiectului
(ivind %c!im*aea %ocio-(olitic# (#odul de or%aniEare, conducere,
Duncionare a Lnoii ordiniO*!
,4
Universitatea SPIRU HARET
- con)i&uea"#, n linii e%en$iale, (inci(iile 'i nomele cae vo %ta la
*a"a con%tuc$iei noului edi)iciu %ocio-(olitic (rinciii de dret
constituional, ad#inistrati;, u$lic i ri;at, Dunciar, internaional .a.#.d.*.
8tilitatea ractic a unei ideolo%ii olitice se rele; #ai re%nant
astDel, Diind Hn #sur s li#eEeasc oarecu# Eona de Drontier cu
doctrinele olitice. ?e reinut este i arecierea sociolo%ului i olitolo%ului
italian 4ntonio 2ra#sci otri;it creia utilitatea ideolo%iilor const Hn
Datul c dina#iEeaE i or%aniEeaE #ase u#ane, re%tesc terenul e care
;or aciona acestea i le insuDl con;in%erea (credina, contiina* Hn Iusteea
oEiiei lor Hn de#ersul/de#ersurile ce le Hntrerind (4ntonio 2ra#sci,
Oeve% c!oi%ie%, @aris, dditions &ociales, )+"+, . ,4*.
?octrina olitic are, e;ident, roria utilitate, care oate Di Iudecat
Hn relaia %eneral-articular1 ideolo%ia oDer cadrul %eneral de Hnele%ere,
or%aniEare i desDurare al unui de#ers olitic roriu unui %ru, clase sau
co#uniti, Hn ti# ce doctrina d concreten aciunii olitice, orientFnd
actorii olitici Hndeose$i sre inte recise, sre o$iecti;e realiEa$ile.
?istincia Hn acest oriEont interretati;, aare, du unele arecieri,
cFnd Iudecile de ;aloare Li#lic o di#ensiune nor#ati; asura
realitiiO (Vir%il 3%ureanu, 8tudii de %ociolo&ie (olitic#, Bucureti,
Editura 4l$atros, )++,, . -00*. ?octrina d astDel L#suraO asura a cFt,
cu# i Hn ce #od o roiecie a arsenalului ideolo%ic oate Di transus Hn
realitate (de#ocraia rereEentati; ca ideal, recla# siste# olitic
#ultiartidist, ale%eri li$ere, astDel conceute, or%aniEate i desDurate
HncFt s asi%ure o cFt #ai su$stanial rereEentati;itate a #asei electorale
Hn arla#ent, Duncionarea Dle<i$il i Hntr-un cli#at de resect reciroc a
uterii le%islati;e etc.*.
Ideolo%iile au un caracter #ai reEistent indiDerent de oEiia e care o
ocu un %ru, o clas etc. Hn siste#ul olitic1 Hn caEul unui artid aDlat la
utere sluIete interesele acestuia (aaratul ideolo%ic IustiDic #eninerea i
eretuarea uterii*! Hn situaia contrar, entru un artid sau artide aDlate
Hn ooEiie, ar%u#enteaE necesitatea sc5i#$rii olitice rin reluarea
uterii de ctre artidul/artidele ooEante uterii*. ?octrinele sunt #ai
desc5ise la #odiDicri, date Diind situaiile sc5i#$tore Hn lanul realitilor
sociale, olitice, econo#ice etc.
IV.-. TI@6762IE
,"
Universitatea SPIRU HARET
Tiurile de ideolo%ii i doctrine care s-au conDi%urat Hn decursul
ti#ului constituie un alt do#eniu de inters al tiinelor socio-olitice. E<ist
deIa nu#eroase LclasiDicriO, care iau sau nu Hn considerare Datul c ter#enul
de ideolo%ie este un rodus relati; LrecentO al %Fndirii olitice, Hn co#araie
cu alii, inclusi; cu doctrina. 9riteriile care stau la $aEa clasiDicrilor sunt
diDerite, dar se are c oEiia e care o ocu o %ruare sau alta Hn saiul
olitic sau atitudinea acestora (%ruurilor, artidelor etc.* Da de sc5i#$are
sunt #ai $ine cotate.
Jn raort de lasa#entul unei ideolo%ii se distin% ideolo%ii de centru,
dreata, stFn%a, de e<tre# dreat i de e<tre# stFn%, otri;it sc5e#ei1
E<tre#a dreat333333gFasciste
?reata 33333333
9entru
&tFn%a
E<tre#a stFn%
7i$erale
'eoli$erale
&ocial-de#ocrate (conte#oran*
9retin-de#ocrate
&ocialiste (#ar<ist*
sau 3ar<iste
ortodo<e
5
hS9o#uniste.
6 sc5e# oarecu# ase#ntoare, din care oEiia ideolo%iilor Hn
sectrul olitic este i#licit, dar care este #ai curinEtoare o i#a%in#
Hn raort de #odul Hn care sunt reEentate acestea Hn lucrarea #enionat
datorit olitolo%ilor Terence Ball, 0ic5ard ?a%%er1
r H; italian
Fascis#ii
5J5 %er#an (naEis#*
(()* tradiional
9onser;atoris# 333333333K indi;idual
j 'eoconser;atoris#
j ?reata reli%ioas
,6 neoclasic (7i$ertarianis#*
Universitatea SPIRU HARET
L 9onser;atoare
'eoconser;atoare
7i$eralis# 33333333333K al $unstrii %enerale
5L533MN
"
utoic
&ocialis# 35OkL#ar<istO (re;oluionar*
T5 re;iEionist 9o#unis# P5 K rusesc
(#ar<is#-leninis#* 55?& c5ineEesc (#aois#*
&ocialis# non-#ar<ist1 j anar5oco#unis#ul
j socialis#ul Da$ian
j socialis#ul a#erican
Q a* eli$erarea ne%rilor
Ideolo%iile $* eli$erarea De#eilor eli$errii
+ c* eli$erarea 5o#ose<ualilor
d* eli$erarea sracilor
e* eli$erarea ani#alelor
Ideolo%ia OK Letica #FntuluiO
L;erEilorO
a* #icri naionaliste (inclusi; Hn Dor#ule
searatiste*!
$* #icri reli%ioase care H#$rac caracte-
Ideolo%ia ristici olitice (isla#is#*!
i osi$ili , c* #icri ecolo%iste #ai a#le i #ai
;ectori Hn IJ articulate ericolelor la adresa ;ieii e
;iitor #Fnt!
d* re;i%orarea unor #icri olitice trecute Hn
situaia Hn care diserarea sau
ne#ulu#irile oa#enilor se a#liDic i '
cresc Hn intensitate.
6 clasiDicare Hn raort de atitudinea e<ri#at Da de sc5i#$are
H#arte ideolo%iile olitice Hn atru cate%orii1
a* conser;atoare (#iliteaE entru strarea LordiniiO e<istente*!
$* re;oluionare (orienteaE aciunea olitic sre sc5i#$area Hn
ersecti; a Lordinii oliticeO*!
Universitatea SPIRU HARET ,,
Ideolo%ii clasice
i
;ariante actuale
Ideolo%ii actuale
sau Hn ersecti;
c* reDor#iste (susin oerarea unor sc5i#$ri %raduale i ealonate
Hn ti#*!
d* e<tre#iste (sriIin sc5i#$area total a ordinii e<istente rin
;iolen, teroare etc.*.
9lasiDicarea, ca oricare alta, are un %rad arecia$il de Dor#alis#,
HntrucFt Hn Lsc5e#O ne sunt curinse nu#eroasele ;ariante ideolo%ice care
reEult din co#$inaiile celor atru cate%orii (c5e;aris#ul,
neocororatis#ul, euro-co#unis#ul, socialis#ul de#ocratic, Lnoua
stFn%O etc. etc.*, dar i din conDi%urarea unor noi Eone de utiliEare a
construciilor ideolo%ice (Hndeose$i Hn condiiile accenturii tendinelor
searatiste sau succesioniste e criterii etnice, reli%ioase, culturale etc. i a
aroierii %ruurilor teroriste de sDere olitice entru a le conDeri
le%iti#itate*.
4lte Hncercri de clasiDicare au ca reDereniale1 ti#ul istoric
(ideolo%ia ;eacului al .VIII-lea, ideolo%ii conte#orane*! L;ec5i#eaO
(ideolo%ii L;ec5iO, ideolo%ii noi*! aartenena la un %ru social, clas,
co#unitate (ideolo%ia $ur%5eE, ideolo%ia clasei #uncitoare, ideolo%ia
%er#an etc.*, %radul de coeren (ideolo%ii siste#atiEate, rereEentri
ideolo%ice sontane* .a.#.d.
Jn uni;ersul doctrinelor olitice, care s-au conDruntat i se conDrunt
Hn saiul olitic, clasiDicrile Die reroduc sau sunt aroiate de cele
utiliEate Hn diDerenierea tiurilor de ideolo%ii, Die se derteaE de acestea,
conDerindu-le distincii (unele se#niDicati;e*.
Tiuri doctrinare sunt considerate1 Lli$eralis#ul, conser;atoris#ul,
socialis#ul #ar<ist, socialis#ul reDor#ist anti#ar<ist, co#unis#ul,
Dascis#ul, centris#ul con;er%entist, Mnoua stFn%N, Mnoua dreatNO
(4nton 9arinsc5i, o(+ cit+, . ,-*. ?ei nu se seciDic, aceste tiuri de
doctrine sunt lasate e a<a tradiional stFn%a-centru-dreata.
?octrinele, Hn ;iEiunea altor olitolo%i, se ot clasiDica Hn raort de
#odul de or%aniEare i conducere a societii1
a* olitice li$erale i neoli$erale
N Vir%il 3%ureanu, o(+ cit, .
-)-. ,/
Universitatea SPIRU HARET
A. ?e#ocratic $* olitice conser;atoare i neoconser;atoare
c* de#ocrat-cretin
d* olitice social-de#ocrate
a* olitice Dasciste
$* co#unist de ti #ar<ist-leninist
c* olitice rasiste, social-dar=iniste, elitiste
d* #ilitariste.
8nii autori laseaE la %rania dintre cele dou cate%orii de doctrine,
o a treia cate%orie Hn care sunt Hnc5ise doctinele te!nocatice (uterea
tre$uie, Hn #od necesar, s aeleEe la secialiti - te5nocrai care tre$uie
ro#o;ai inclusi; Hn oEiii de ;FrD deciEionale*.
6 alt not distincti; Hntre clasiDicrile ideolo%iei i doctrinei olitice
este dat de atri$uirea aternitii unei doctrine Die unei ersonaliti
olitice, Die unei ersonaliti tiiniDice sau culturale, dar cu rele;an
olitic.
9lasiDicrile reEentate, recu# i altele Hncearc s siste#atiEeEe
saiul roduciei ideolo%ice i doctrinare, Hn Dor#ele coerente i e<resi;e.
Jntinderea i co#le<itatea teritoriului e care se Dor#eaE, circul i se
#aniDest acestea le conDer un caracter relati;. 9u# a# ;Eut, nu#eroase
construcii ideolo%ice i doctrinare nu sunt lasate Hn clasiDicri, dat Diind
diDicultatea acestei Hntrerinderi.
Jnainte de reEentarea i analiEarea doctrinelor olitice LtradiionaleO
i actuale, cFte;a o$ser;aii treb$ie rein$te1
-+ Toate doctinele (olitice, )## e3ce($ie, au un caacte i%toic,
)iecae %u%$innd un %et de valoi n a(ot de ideolo&ia de la cae
(one%c+
M+ 5undamentaea lo teoetic# 'i a(licativ# a cuno%cut 'i
cunoa'te di%tinc$ii, mai mai %au mai mici, cae au &eneat 'i
&eneea"# %e(a#i, %ci"iuni doctinae, ce conduc la vaiante ale
uneia 'i aceleia'i doctine+
J+ nte doctine %e (oduce (emanent o inte)een$# %au c!ia
un tan%)e de te"e %au (inci(ii, ca e)le3 al continuei ada(t#i la
a9lin VFlsan, o(+ cit+, . )/ i ur#.
,+
Universitatea SPIRU HARET
B. ?ictatorial
ealitatea %ocial# %c!im*#toae+ n acea%t# (e%(ectiv# nici o doctin#
nu (oate )i con%ideat# 1(u#2+
L+ Nici o doctin# (olitic#, indi)eent de %u%ele ideolo&ice 'i
)o$a %a mo*ili"atoae, nu (oate avea caacte de unive%alitate+
N+ I%toia doctinelo (olitice e)lect#, n e%en$#, i%toia
(e)oman-$elo 'i conta-(e)oman$elo umane la nivel de &u(, cla%#,
comunitate+
I+ Doctina (olitic#, n toate vaiantele %ale, e)lect# a%(ia$iile 'i
intee%ele de &u(, n a(ot de o e(oc# i%toic#, 'i i de)ine%c (o"i$ia
ace%tuia )a$# de (o*lemele e%en$iale ale o&ani"#ii (olitice a %ociet#$ii+
,. Re&i%tul tematic al doctinelo (oate )i mai la& %au mai
edu%, ca 'i in)luen$a (e cae o e3ecit# a%u(a oamenilo .
IV.4. I&T60I9IT4TE4 ?69T0I'E760 @67ITI9E
4tFt doctrinele, cFt i ideolo%iile olitice au un caracter istoric. Ele
sunt reEultatul unei Hndelun%i e;oluii socio-olitice, econo#ice i culturale
a u#anitii, a transDor#rilor care s-au rodus i se #ai roduc Hn aceste
sDere.
0utura care se roduce Hn #odernitate Hn siste#ele de rereEentare a
lu#ii este radical i ire;ersi$il. 7u#ea nou, a li$ertii de %Fndire i
aciune, lu#ea societii caitaliste in na%cendo i aoi Hn consolidare rue
cu trecutul do#inat de reli%ie i o$scurantis#, ridicFnd stea%ul
raionalis#ului. 'aterea $ur%5eEiei a Hnse#nat, Hn esen, aariia
a%entului social transDor#ator care Hi ela$oreaE roria doctrin i
ideolo%ie li*eali%mul+
9Fnd societatea Dace saltul de la #anuDactur la industria #ainist i
cFnd caitalul Hn Dor#are tinde i aoi se eli$ereaE de corsetul LordiniiO
Deudale, aare i se deE;olt %Fndirea olitic #odern, articulat din ce Hn
ce #ai re%nant e noile realiti socio-olitice.
9a o contrareacie la aariia li$eralis#ului, aristocraia Deudal une
$aEele doctinei i ideolo&iei con%evatoae+ 8lterior, doctrinele
roliDereaE, Die rin di;iEarea li$eralis#ului i conser;atoris#ului, Die rin
aariia altora noi.
&ensul esenial al e;oluiei %Fndirii olitice este dat de er#anenta i
#ereu reHn;iata sa desc5idere, reDuEul de a se iEola, Hnc5ista, er#etiEa.
4ceast trstur Dunda#ental a %Fndirii olitice se re%sete inclusi; la
Diecare din co#onentele sale. Ela$oratele %Fndirii olitice arcur% astDel
un saiu desc5is al uni;ersului siritual u#an, tinEFnd sre realiEarea unei
sinteEe.
/0
Universitatea SPIRU HARET
&tudierea acestui caitol er#ite noi interretri i a$ordri analitice
Hntr-o ;iEiune coerent a unitii rocesului %Fndirii u#ane Hn di;ersitatea
Dor#elor sale. ?esi%ur, oeraia Hn sine este Doarte diDicil i co#le<, dar,
Hn acelai ti#, este o ro;ocare la care #erit s se rsund. Este diDicil,
recunoate#, s suune# analiEei %eneEa %Fndirii olitice, aariia i
e;oluia oliticului, a li#$aIului i co#unicrii olitice, Dor#ele doctrinare
ale %Fndirii olitice a;Fnd ca rinciiu tutelar de#ersul sre sinteE. 9u atFt
#ai #ult cFnd aceast oeraie, de ;aste roorii, resuune i reco#and
cu rioritate o a$ordare siste#atic i interdiscilinar a uni;ersului %Fndirii
olitice.
6 astDel de oeraie se roune s Die alicat i studiului doctrinelor
olitice, cruia i s-a dat i o denu#ire1 doctinolo&ia (olitic#+ Jn ;iEiunea
roDesorului ieean 4nton 9arinsc5i, interDerenele ce se ot sta$ili Hn
lu#ea doctrinelor olitice i di;ersitatea Dor#elor sale de #aniDestare de-a
lun%ul e;oluiei istorice ot Di cercetate unitar a;Fnd Hn o$iecti;
identiDicarea Eonelor de conDlict, cunoaterea i e<lorarea articulaiilor
dintre cone<iuni i istoricitatea Dor#elor. Istoricitatea are se#niDicaie de
e;oluie, de de;enire istoric a societii. @lasarea doctrinelor olitice Hn
cF#ul istoriei er#ite nu nu#ai identiDicarea interDerenelor, ci i a
le%turii ce se statornicete Hntre di;ersitatea Dor#elor %Fndirii olitice i
realitile socio-olitice ale eocilor istorice e care le tra;erseaE.
Conce%te c7eie #i e8tin9eri
Doctina, Hn esen, rereEint un corus de rinciii i teEe care
e<ri# o anu#e oEiie Da de ;ia i lu#e i care orienteaE
%ruul/%ruurile sociale sre H#linirea o$iecti;elor reconiEate.
Doctina (olitic# rereEint un ansa#$lu de rinciii i teEe cu
ri;ire la or%aniEarea i Duncionarea su$ raort olitic a societii.
Doctinolo&ie dese#neaE #odalitatea coerent i unitar de
studiere a doctrinelor olitice Hn di;ersitatea Dor#elor lor de #aniDestare de-
a lun%ul ti#ului entru identiDicarea Eonelor de conDlict i deootri; a
articulaiilor dintre cone<iuni, aroieri i conDluene.
Ideal (olitic 7 #odel creat de i#a%inaie cu ri;ire la erDecionarea
sau sc5i#$area siste#ului olitic.
Ideolo&ia este un siste# structurat de idei, credine i cunotine,
co#une unui %ru sau %ruuri, care Hl orienteaE/le orienteaE Hn direcia
H#linirii unor asiraii u#ane.
/)
Universitatea SPIRU HARET
Ideolo&ia (olitic# este un ansa#$lu curinEtor i coerent de idei,
rereEentri i cunotine care orienteaE %ruul/%ruurile Hntr-o anu#e
direcie cu o$iecti;ul soluionrii unor Dunda#ente ale deE;oltrii societii.
Biblio:ra;ie obli:atorie
Ball, Terrence, ?a%%er, 0ic5ard, Ideolo&ii (olitice 'i idealul
democatic, Iai, @oliro#, 2000.
9arinsc5i, 4nton, De%c!idee 'i %en% n &ndiea (olitic#, Iai,
Institutul Euroean, )++".
3%ureanu, Vir%il, 8tudii de %ociolo&ie (olitic#, Bucureti, Editura
4l$atros, )++,.
a a a 6<Dord, Dic$iona de (olitic# (coordonator1 Iain 3c7ean*,
Bucureti, 8ni;ersul Encicloedic, 2000.
VFlsan, 9lin, 6olitolo&ie, Bucureti, Editura Econo#ic, )++4.
E;eline, Fisier, I%toia ideilo (olitice, Ti#ioara, Editura 4#arcord,
2000.
Biblio:ra;ie ;ac$ltati<6
4nsert, @., <e% idAolo&ie% (oliti=ue%, @aris, @.8.F., )+,4.
Bac5ler, Yean, Que-e%t-ce =ue lPidAolo&ie, @aris, dditions 2alli#ard,
)+6,.
Bourderon, 0o%er, <e )a%ci%me, ideolo&ie et (ati=ue%. E%%ai
dPanal?%e com(aeA, @aris, ddition &ociales, )+,+.
2ra#sci, 4ntonio, Oeve% c!oi%e%, @aris, dditions &ociales, )+"+.
)ntreb6ri %entr$ <eri;icarea #i ;i8area c$no#tinelor
). 9e interretare dai concetului de doctrin oliticQ
2. ?ar celui de ideolo%ieQ
-. ?ac le analiEai co#arati;, ce dese#neaE cele dou concete,
care sunt ele#entele ce le aroie i care sunt cele care le distaneaEQ
4. 9e Duncii eseniale au doctrinele i ideolo%iileQ
". @reciEai-le distinct.
6. 9u# ar%u#entai c doctrinele olitice au un caracter istoricQ
,. 9Fnd a arut ter#enul de ideolo%ie i cu# e;olueaE sensurile
care i s-au atri$uit de-a lun%ul eocii #oderne i conte#oraneQ
/. 9are sunt rincialele LclasiDicriO ale doctrinelor i ideolo%iilorQ
/2
Universitatea SPIRU HARET
V. *ENE,A I E'OLUIA DOCTRINELOR POLITICE -./
8u%ele intelectuale ale doctinelo %unt dive%e, cum dive%e %unt 'i
%itua$iile cae le-au im(u%+ Con)i&ua$ii ale &ndiii (olitice cae au
&eneat ideolo&ii 'i doctine 7 idei, te"e, (inci(ii etc+ 7 a(a cu mult
nainte de de)iniea ideolo&iilo %au doctinelo+ Doctinele (olitice, ca
%(a$iu di%tinct doctina, %e ci%tali"ea"# 'i %e ecuno%c ca (odu%e ale
&ndiii (olitice numai n condi$iile n cae tind %au eu'e%c %# oiente"e
ealitatea (olitic# n lumina uno valoi ce e3(im# intee%e 'i o($iuni
%ociale, economice, ideolo&ice etc+, %(eci)ice unui &u( %au cla%e %ociale
nt-o anumit# (eioad# i%toic#+
&unt #ai #ulte #odaliti de a$ordare, Hn ersecti; istoric, a
doctrinelor olitice. ?ou dintre acestea au o utiliEare #ai consistent1 ri#a,
analiEeaE doctrinele Hn succesiunea lor, cu o$iecti;ul e;idenierii inDluenei
e care o e<ercit asura eocii/eocilor istorice i contri$uiei ce o aduc la
Hnele%erea realitilor socio-olitice ale erioadei/erioadelor la care sunt
raortate! a doua le inte%reaE Hn siste#ele de %Fndire ale ti#ului, entru a
da conturul de#ersurilor siritului u#an Hn de;enirea lui istoric. Jn
ersecti;a o$iecti;elor noastre, ri#a dintre acestea este reDera$il.
V.). ?69T0I'4 7IBE047W
/-
Universitatea SPIRU HARET
?octrina li$eral constituie una dintre co#onentele eseniale ale
siste#ului doctrinar conte#oran i deootri; ale %Fndirii olitice trecute
i actuale. 9a orice doctrin olitic, li$eralis#ul are roria sa e;oluie,
roria sa istorie. Este o istorie care tre$uie desluit i areciat corect,
HntrucFt de li$eralis# se relaioneaE Hntre% saiul doctrinar ;ec5i i nou.
Funda#ental este ca, e lFn% condiii concret-istorice Da;ora$ile
entru conDi%urarea unui set coerent de teEe, rinciii, cunotine rorii
unei doctrine, s e<iste i terenul socio-olitic at entru alicarea lor,
;oina olitic i actorii sociali care s transun LteoriaO Hn Dat, Hn realitate
olitic, social, econo#ic, Iuridic etc. ?octrina, oricFt de atr%toare sau
ro#itoare se arat, dac nu are teren de alicare i #aniDestare, r#Fne
Hn sDera iluEiilor, a seranelor neH#linite, a L;or$elorO Dr su$stan
alicati;.
8nele dintre ideile li$erale, consider cunosctori ai do#eniului, aar
i Hi %sesc concretiEri cu #ult Hnainte de Deudalis# (Hn societile %reac
i ro#an*. 'u oate Di ;or$a Hns de o doctrin Hn Hnelesul ei #odern i, Hn
nici un caE, cu o astDel de no#inaie (ter#enul de li$eral este introdus Hn
L;oca$ularul oliticO nu#ai Hn secolul al .I.-lea*, HntrucFt ideile i
concretiErile lor Hn saiul olitic, c5iar dac erau e<resia HncuraIrii
siritului i iniiati;elor indi;idualiste, nu au condus la conceerea unui
siste# olitic, social i econo#ic cldit e ideile li$erale i care nu se utea
li#ita oricu# nu#ai la rocla#area li$ertii indi;iduale, ca unic rinciiu
doctrinar.
&urse i#ortante ale li$eralis#ului se identiDic Hn %Fndirea olitic a
DilosoDului i o#ului olitic en%leE Co7n Loc?e ()6-2-),04*, Hn unele
uncte ro%ra#atice ale re;oluiei en%leEe din ;eacul al .VII-lea (insirate
din scrierile lui 7ocRe*, Hn orientrile olitice ale #icrii de eli$erare a
coloniilor en%leEe din 4#erica de 'ord, Hn rinciiile rocla#ate de
re;oluia DranceE de la ),/+, recu# i Hn reDleciile olitice ale lui
(ontesAie$ ()6/+-),""*, A9a Sit7 (),2--),+0*, Robert (alt7$s
(),66-)/-4*, BenHain Constant (),6,-)/-0*, FranRois *$iEot (),/,-
)/,4*, Ale8is 9e TocA$e<ille ()/0"-)/"+* .a.
IXV640E 47E ?69T0I'EI 7IBE047E
4aan$ii (entu de(tui individuale
/4
Universitatea SPIRU HARET
, iulie )62/1 6eti$ia de(tului (Dra%#ente* Hn#Fnat de arla#entul
en%leE re%elui 9arol I &tuart
LSCT -. 9onsiderFnd c, rin statutul nu#it 3area 95art a
7i$ertilor 4n%liei, s-a 5otrFt i statornicit de ase#enea c nici un o#
li$er nu ;a utea Di arestat i Hnte#niat, nici lisit de li$ertile i dreturile
sale, nici us Hn aDara le%ii sau e<ilat, nici #olestat Hn orice alt c5i, decFt Hn
$aEa unei sentine le%ale din artea e%alilor si sau a le%ilor rii.
4. 9onsiderFnd c, rin autoritatea arla#entului, Hn cel de-al 2/-lea
an al do#niei re%elui Eduard al III-lea, s-a declarat i le%iDerat, de
ase#enea, c nici o ersoan, de orice ran% sau condiie, nu ;a utea Di
lisit de #Fntul su, nici arestat, Hnte#niat, ri;at de dretul de a
trans#ite $unurile rin succesiune, sau tri#is la #oarte, Dr a i se er#ite
s se aere Hn Daa unei instane de Iudecat o$inuite SCT.
)). 4ceste lucruri le cer ei (lorEii ecleEiastici i #ireni i
rereEentanii co#unelor n+n+* cu s#erenie 3aiestii Voastre, ca e nite
dreturi i li$erti ce le aarin, otri;it le%ilor i statutelor re%atului SCTO.
(Cule&ee de te3te (entu i%toia unive%al#+ E(oca moden#, ;ol. I,
)640-)/4/, Bucureti, Editura ?idactic i @eda%o%ic, )+,-, . 6-,*.
4uven#mntul e(u*lican 'i 1le&ile2 democa$iei ),4/1
3ontes[uieu, De%(e %(iitul le&ilo (Dra%#ente* SCT L4tunci cFnd Hn
reu$lic uterea sure# aarine Hntre%ului oor a;e# o democa$ie.
4tunci cFnd uterea sure# se aDl Hn #Finile unei ri a oorului
a;e# ceea ce se nu#ete ai%toca$ie.
Jn de#ocraie, oorul este, Hn anu#ite ri;ine, #onar5ul, iar Hn alte
ri;ine, suusul.
El nu oate Di #onar5 decFt datorit suDra%iilor sale, care sunt
e<resia ;oinei sale. Voina su;eranului este Hnsui su;eranul. 4adar,
le%ile care sta$ilesc dretul de ;ot sunt Dunda#entale Hn aceast Dor# de
%u;ern#Fnt. Jntr-ade;r, Hntr-o reu$lic este tot atFt de i#ortant s se
Di<eEe Hn ce #od, de ctre cine, cui i cu ri;ire la ce tre$uie s Die date
;oturile, e cFt este de i#ortant Hntr-o #onar5ie s se tie cine este
#onar5ul i Hn ce c5i tre$uie el s %u;erneEe SCT.
@oorul, care deine uterea sure#, tre$uie s Dac el Hnsui tot ceea
ce oate Hndelini $ine! iar ceea ce nu oate Hndelini $ine tre$uie s Dac rin
H#uterniciii si. 4cetia nu sunt H#uterniciii si dac nu-i dese#neaE el
Hnsui! aa c este un rinciiu Dunda#ental al acestui %u;ern#Fnt ca
oorul s-i dese#neEe H#uterniciii, adic dre%toriiO SCT.
/"
Universitatea SPIRU HARET
(A(ud1 <a %ociolo&ie coord. Varl 3. ;an 3etter, @aris, 7arousse,
)++2, . -2*
Unive%alitatea de(tuilo individuale 'i a (inci(iilo
democatice
)4 octo#$rie ),,41
Declaa$ie adotat de ri#ul L9on%res continental a#ericanO
(@5iladel5ia, &84* (Dra%#ente*
L7ocuitorii coloniilor en%leEe din 4#erica de 'ord, Hn te#eiul
le%ilor eterne ale naturii, al rinciiilor 9onstituiei en%leEe i al diDeritelor
c5arte i statute, au ur#toarele dreturi1
). &unt Hndretii la ;ia, li$ertate i rorietate i niciodat n-au
cedat, Hn Da;oarea nici unei uteri su;erane, dretul de a disune de ;reuna
din acestea, Dr consi##Fntul lor SCT.
4. Funda#entul li$ertilor en%leEe i al oricrui %u;ern li$er este
dretul oorului de a articia la adunarea sa le%islati;! HntrucFt colonitii
en%leEi nu sunt rereEentai Hntr-Hnsa, iar datorit circu#stanelor locale, cFt
i altora, ei nu ot Di rereEentai Hn c5i otri;it Hn arla#entul $ritanic,
ur#eaE de aici c sunt Hndretii la li$er i e<clusi; utere le%islati; Hn
cadrul di;erselor lor adunri ro;inciale, sin%urele or%anis#e Hn care
dretul lor de rereEentare oate Di realiEat SCT.
)0. Este a$solut necesar unei $une %u;ernri i este un Dat esenial,
Hn te#eiul constituiei en%leEe, ca ra#urile constituti;e ale uterii s Die
indeendente una de alta! de aceea e<ercitarea uterii le%islati;e Hn #ulte
colonii, din artea unui consiliu nu#it de 9oroan du $unul ei lac, este
neconstituional, ri#eIdioas i distru%toare a li$ertii le%islaturii
a#ericaneO.
(Cule&ee de te3te (entu i%toia unive%al#+ E(oca moden#, ;ol. I.
)640-)/4/, Bucureti, Editura ?idactic i @eda%o%ic, )+,-, . )06-)0,*.
ViEiunile li$erale asura sc5i#$rii socio-olitice i cldirii unei noi
LordiniO olitice, $aEat e alte ediDicii Iuridice, econo#ice, sociale etc., nu
au aceeai surs i nici aceleai condiionri istorice. Ele aar i
roliDereaE, %estionFnd un Dond co#un de roiecii doctrinare (li$ertatea
indi;idual, rorietatea sacr i in;iola$il , seararea uterilor Hn stat
etc.*, dar i conotaii distincte, deter#inate de saiul social i %eo-olitic Hn
care %er#ineaE. 9ele dou asecte se identiDic Hn oriEontul li$eralis#ului
/6
Universitatea SPIRU HARET
en%leE, DranceE sau a#erican, recu# i Hn saiul altor %Fnduri olitice de
esen li$eral, care se conDi%ureaE #ai tFrEiu.
Jn Frana, de e<e#lu, ree;alurile recente ri;ind rdcinile
intelectuale ale li$eralis#ului recu# i direciile eseniale ale e;oluiei sale
dau un contur #ai accentuat celor dou tendine. @e de o arte, se atri$uie o
#ai #are i#ortan contri$uiei %Fndirii li$erale DranceEe la deE;oltarea
atri#oniului teoretic al li$eralis#ului doctrinar, iar e de alta, se rele;
articularitile saiului doctrinar auto5ton, la care contri$uie o leaid de
intelectuali, inclusi; unii #ai uin cunoscui Hn reEent (FranRois3Antoine
Boiss= 9@An:las, Pierre3Cla$9e FranRois Da$no$ sau Cean3Denis
LanH$inais*. @articularitile ilustreaE Lsin%ularitateaO culturii olitice
DranceEe, articulariti %enerate de ctre 0e;oluie i #arcate Hnc din ),/+
de Dor#area unui sirit reu$lican care se adateaE la e;eni#ente Dr a
renuna la esenial, LHntrucFt e deter#inat de ;oina de a crea o societate
raional, indi;idualist, laic, de$arasat de tene$rele Vec5iului re%i# i
e cFt osi$il strin de e<e#le stineO (Yean-@aul 9lZ#ent, Au3 %ouce%
du li*Aali%me )anRai%0 Doi%%? dPAn&la%, Daunou, <an,uinai%, @aris,
72?Y, 4;ant-roos*.
@Fn la Hnceutul ;eacului al .I.-lea, noile idei i conceii olitice,
care co#$at #onar5ia a$solut, susinFnd un re%i# #onar5ic
constituional, Hn care s DuncioneEe seararea uterilor Hn stat i s se
asi%ure roteIarea ;ieii, li$ertii i rorietii indi;iEilor, nu au o
no#inaie rorie, care s le conDere o identitate distinct Hn eisaIul
%Fndirii olitice. ?in )/00, cFnd o co#onent a 9ortesurilor (le%islati;ul
saniol* se autodeDinete ca Diind li$eral (<i*eale%*, %ruare care are un
rol i#ortant Hn iniierea unor reDor#e cu re%nant caracter $ur%5eE, iar o
arte a ei (li$eralii #oderai* deine, entru scurt ;re#e, uterea (au%ust
)/22 sete#$rie )/2-*, doctrina se i#une relati; raid cu aceast
denu#ire. Frana, 4n%lia i aoi alte state euroene Li#ortO de la
sanioli denu#irea i o consacr Hn saiile olitice naionale, inclusi; rin
constituirea unor Dor#aiuni olitice de esen i cu titulatur li$eral.
?e la re;oluia en%leE i Fn la i#unerea Hn ter#inolo%ia olitic
a Hnceutului de ;eac al .I.-lea a concetului de li$eral, societile ;est-
euroene i nord-a#ericane realiEeaE trecerea de la DaEa reindustrial la
cea industrial, Hn care rolul caitalului este Hn ascenden i, e;ident, i a
$ur%5eEiei, ca a%ent al sc5i#$rii socio-olitice. 2Fndirea li$eral se nate
/,
Universitatea SPIRU HARET
o dat cu noua clas Hn Dor#are i ascensiune, Diindu-i suort i Lcon;i;O Hn
Hntre%ul su de#ers istoric.
?octrinarii li$eralis#ului aDlat Hn roces constituti; HnDrunt doi
ad;ersari uternici, e care tre$uie s-i Hn;in% dac asir la recunoatere
u$lic i deootri; la reEultate Hn lanul de#ersurilor olitice1
conDor#is#ul reli%ios (rin rocla#area li$ertii reli%ioase i a searrii
$isericii de stat* i conceia #edie;al desre ori%inea social (rin
acordarea de anse e%ale tuturor indi;iEilor*.
6rientrile ideolo%ice i doctrinare, o$iecti;ele e care le ur#resc ca
i #iIloacele olitice e care le utiliEeaE sunt, Hn $un #sur, de esen
re;oluionar i aa r#Fn Fn la crearea cadrului %eneral olitic, social,
econo#ic etc. al noii societi.
7i$eralis#ul, Hn ;eacul al .I.-lea, are Hnscrise deIa Hn roriul
atri#oniu ideatic teEe i rinciii Dunda#entale care conDi%ureaE identitatea
inconDunda$il a doctrinei. 2Fnditorii olitici sunt du$lai de racticieni
olitici, care Hncearc i Hn #ulte ri;ine reuesc s concretiEeEe, Hn
lanul realitilor olitice, roieciile noii orFnduiri sociale. 0e;oluiile
en%leE, a#erican i DranceE sunt e<resii ale acestei tendine (care Hn
;eacul al .I.-lea streaE Hnc un re%nant caracter re;oluionar i nu este
de #irare, deoarece li$eralis#ul aare ca reacie H#otri;a a$solutis#ului
Deudal*. ?octrina li$eral aIun%e la un ni;el al e;oluiei sale, considerat
cla%ic, al crui coninut denot c Hnsei realitile socio-olitice oeraser o
selecie i#ortant, consacrFnd doar un set coerent, e<resi; i ;eriDicat de
idei, teEe, rinciii i alte ela$orate ale %Fndirii olitice. L'ucleul ideolo%icO
tare li$ertate-e%alitate, dou din slo%anurile re;oluiei DranceEe - este
susinut doctrinar de rinciii i teEe care, Hn #ulte ri;ine, deesc stadiul
de roiecte, de;enind realiti olitice, econo#ice, sociale, Iuridice etc.
7IBE047I&387 974&I9 rocla# i susine1
<i*etatea indi;idului, ca ;aloare sure# a Diinei u#ane, care se
articuleaE noului siste# de ;alori i nor#e susinut de doctrin1
o#ul este li$er s %Fndeasc i s-i e<ri#e rin ;iu %rai sau Hn
scris rerile, oEiiile, arecierile!
o#ul este li$er s se asocieEe i s desDoare acti;itate olitic
sau orice alt ti de acti;itate cu resectarea le%ii!
VeEi Declaa$ia de(tuilo omului 'i ale cet#$eanului (),/+*.
//
Universitatea SPIRU HARET
nici un o# nu oate Di acuEat, arestat sau conda#nat decFt Hn $aEa
le%ii! reEu#ia de ne;ino;ie tre$uie s DuncioneEe Fn la sta$ilirea
;ino;iei!
o#ul este li$er s ro#o;eEe roriile interese, Dr a leEa Hns
dreturile i interesele altui indi;id!
o#ul este li$er s roduc i s acu#uleEe $o%ie Hntr-o
econo#ie $aEat e concuren i li$era circulaie a caitalului, a #rDurilor
i a Dorei de #unc! siste#ul concurenial este un Dactor de roseritate
indi;idual i de ro%res %eneral!
li$ertatea ca i dreturile de care se $ucur o#ul sunt %arantate i
arate de stat, inclusi; li$ertatea reli%ioas, orice Hnclcare sau li#itare a
li$ertii indi;idului se sancioneaE otri;it le%ii.
E&alitatea1
oa#enii se nasc i r#Fn e%ali Hn dreturi! deose$irile sociale,
etnice sau reli%ioase nu #ai constituie ele#ente de Drustrare a indi;idului,
e%alitatea anselor Diind rocla#at ca rinciiu su;eran!
toi oa#enii sunt e%ali Hn Daa le%ii, au acces e%al la de#niti,
osturi i Duncii u$lice! criteriul de selecie i ierar5iEare Hl constituie
roriile lor caaciti, ;alori, a$iliti, cunotine, ;irtui, talente etc.

7i$ertatea i e%alitatea dou dintre atFtea %eneroase idealuri


Lco$oarO din sDera ideilor i do$Fndesc concretiEri doctrinare. Ele nu #ai
dau senEaia de ne$uloEiti olitice, de ;a%i roiecii i#ro$a$ile sau
c5iar i#osi$il de H#linit. ?e;in credi$ile rin e<ri#area cilor,
#odalitilor i Dor#elor e care le H#$rac concretiEarea lor olitic.
&ecolul al .I.-lea consacr, astDel, doctrina li$eral atFt ca reEultant a
reDle<iei olitice, cFt i ca #odel nou de or%aniEare olitic a societii.
6rdinea li$eral nu se oate concee Dr dreturi i li$erti
indi;iduale, Dr econo#ie li$er i siste# concurenial, Dr recunoaterea
i ararea rorietii ri;ate .a.#.d. ?octrinarii li$erali redescoer
noiunea de de#ocraie, creia Hi dau Hns sensuri, interretri i #ai ales
alicaii olitice noi, #oderne, Hn conDor#itate cu cerinele raionalitii
sociale i olitice recla#at de clasa $ur%5eE Hn consolidare Hn unele saii
euroene i e<tra-euroene.
?e#ocraia este noua ordine, care resuune un siste# olitic
de#ocrat, a crui Duncionalitate este conDerit de1
/+
Universitatea SPIRU HARET
ale%eri li$ere!
rereEentati;itate arla#entar!
re%uli constituionale!
luralis# olitic!
seararea uterilor Hn stat!
statul are rolul s asi%ure do#nia Iustiiei, securitatea indi;iEilor,
di;ersitatea oiniilor, credinelor, #aniDestrilor.
36?E787 7IBE047 B0IT4'I9
3area Britanie, su$ cFr#uirea re%elui Pil5el# al II-lea de 6rania
()6/+-),02*, de;ine HntFiul Lstat li$eralO din lu#e, su;eranul en%leE, de
ori%ine olandeE, contri$uie la ediDicarea #odelului, e Dunda#entele
unor de#ersuri anterioare, care li#itaser succesi; Dora Deudalis#ului.
3odelul este des;Frit de succesorii si.
Ini$iative cae con)e# un caacte (aticula tadi$iei )eudale
*itanice1
Ma&na Cata <i*etatum ()" iunie )2)"*1
$aronii i#un re%elui Ioan Fr de Bar recunoaterea ri;ile%iilor
#arilor seniori! autoritatea re%al este controlat de aristocraie!
6etition o) Ri&!t (, iunie )62/*1
9a#era 9o#unelor solicit re%elui 9arol I &tuart %arantarea
dreturilor indi;iduale i accetarea a;iEului arla#entului entru
i#unerea unor #suri Discale.
In%tument o) 4ovenement ()6 dece#$rie )6"-*1
'oua constituie recunoate e<istena unui arla#ent ales e - ani,
alctuit din 460 de #e#$ri. @uterea E<ecuti; este deinut de 7ordul
@rotector i de un 9onsiliu Dor#at din 2) de #e#$ri.
Sa*ea% Co(u% Act (2, #ai )6,+*1
+0
Universitatea SPIRU HARET
4l treilea arla#ent con;ocat de re%ele 9arol al II-lea Hi i#une,
rin acest act, interEicerea arestrii Dr Iudecat a oricrui suus al
9oroanei $ritanice.
Mona!ia con%titu$ional#1
Dill o) Ri&!t ()6 dece#$rie )6/+*1
@arla#entul li#iteaE rero%ati;ele re%ale i do$Fndete
sure#aia olitic Hn stat.
Act o) 8ettlement ()2 iunie ),0)*1
@arla#entul re%le#enteaE succesiunea la tronul 4n%liei! #initrii
sunt declarai rsunEtori entru #surile luate de re%e! Iudectorii de;in
ina#o;i$ili.
Con%tituiea %i%temului ca*inetului mini%teial+ 6alamentul 'i
de)initivea"# %tuctuile1
),2)-),421
Druntaul =5i%-ilor, &ir 0o$ert Palole, Hn calitate de re#ier,
inau%ureaE %u;ernarea Lca$inetului #inisterialO i adot unele #suri
de or%aniEare a arla#entului!
),,"1
Yo5n 9art=ri%5 roune ;ot uni;ersal entru $r$ai i ale%erea
anual a arla#entului!
)/-2 (#artie-iunie*1
arla#entul adot T!e Re)om Dill (7e%ea reDor#ei* rin care se
%eneraliEeaE censul electoral, se du$leaE nu#rul electorilor, se
#rete nu#rul de locuri Hn arla#ent entru centrele industriale din
'ord i se acord locuri Irlandei, &coiei i Pales-ului. 0olul i inDluena
9a#erei 9o#unelor crete considera$il.
T#%#tui ale modelului li*eal *itanic1
li$ertatea %Fndirii i a e<ri#rii (Hn scris sau oral* sunt
asi%urate i roteIate rin le%e!
cenEura (cu e<ceia erioadei ),/--)/00* a Dost a$ro%at!
li$ertatea de asociere nu este Hn%rdit!
acti;itile econo#ice sunt li$ere, concurena este HncuraIat, iar
rorietatea este ocrotit i arat rin le%e!
statul are un rol #ini#al, de %arant i rotector al iniiati;elor
+)
Universitatea SPIRU HARET
articulare!
re%i#ul olitic este #onar5ic-constituional, arla#entul Diind
un Dactor olitic i#ortant.
Ecourile i i#a%inea Da;ora$il a #odelului sunt conDerite de
HncuraIarea co#etiiei e toate lanurile, ca #iIloc de sti#ulare a
caacitilor creatoare ale indi;iEilor i de selectare a ;alorilor,
resectarea dreturilor i li$ertilor ceteneti, ararea rinciiului Ltoi
sunt e%ali Hn Daa le%iiO, HnDrFnarea tendinelor care a#eninau cu #ari
deEec5ili$re sociale sau olitice societatea, alicarea le%ii, indiDerent de
ran%ul sau oEiia social a ersoanelor, Duncionarea searrii uterilor Hn
stat etc.
3odelul li$eral $ritanic are o erceie Da;ora$il e continent i Hn
restul lu#ii i nu este surrinEtor entru acea ;re#e HntrucFt Hn alte saii
olitice, c5iar Hn;ecinate 4n%liei, li$ertile i dreturile acordate
indi;idului sunt declarati;e i Dor#ale (caEul Franei, care du ),/+
tra;erseaE o eoc de reresiuni sFn%eroase* sau sunt reDuEate (caEul
I#eriului Aa$s$ur%ic, care rin cancelarul ;on 3etternic5 s-a eriIat
ad;ersar al li$eralis#ului*. 9ontrastele dintre siste#ul olitic en%leE i alte
siste#e olitice rereEint sursa audienei sale (Hndeose$i e continent*.
3odelul li$eral $ritanic nu era Hns suDicient de articulat unei
de#ocraii autentice, Diind #ai de%ra$ unul elitist, aristocratic i cenEitar.
Era, totui, suDicient de distanat Da de a$solutis#ele #onar5ice
continentale HncFt #uli %Fnditori ai ;re#ii (Voltaire, 3ontes[uieu, Vant*
au identiDicat Hn re%i#ul #onar5ic constituional-arla#entar en%leE un
#odel de#n de a Di i#itat.
LE<eri#enteleO Hn #aterie de doctrin i aciune olitic li$eral de
la sDFritul ;eacului al .VIII-lea i Hnceutul ur#torului, atFt de
contrastante (4n%lia i &.8.4. e;oluii oEiti;e, Frana e;oluie
ne%ati;, idealurile li$erale ale re;oluiei din ),/+ Diind Hnecate Hn sFn%e
c5iar de unii re;oluionari aoi de re%i#ul naoleonian*, sunt de natur s
contur$e ;iaa LDa#ilieiO li$erale. 2Fnditorii olitici ai secolului al .I.-lea
i ulterior alii Hnce s aDir#e uncte de ;edere care aDecteaE LunitateaO
li$eralilor, de altDel recar i doar aarent. 8nii accentueaE oEiia
contestatar Da de li$eralis#, iar alii Hncearc s-i eli#ine a#$i%uitile,
;iEiunile arcelare sau erorile, Hn tentati;a de re;i%orare a acestuia. E<ist i
o alt cate%orie de doctrinari, cu oEiii conser;atoare, care Hi centreaE
+2
Universitatea SPIRU HARET
eDorturile teoretice e susinerea Lli$eralis#ului clasicO. Ei areciaE c
li$eralis#ul nu i-a Hnc5eiat cariera olitic i c #odiDicrile ce ot Di
alicate roieciilor sale ro%ra#atice, tre$uie s Die de Dor# i nu de Dond.
?eE$aterile cele #ai arinse se desDoar Hn Iurul a dou ro$le#e,
considerate ;itale entru destinele li$eralis#ului1 rolul statului Hntr-o
societate de#ocrat i siste#ul de ;ot.
Indi;idul, ca su$iect esenial al doctrinei li$erale, este li$er i e%al Hn
dreturi. 7i$ertile, ca i dreturile sale sunt cele care dau consisten
ra%#atic doctrinei i constituie unctul su central de atracie. 'u se are
Hn ;edere ca orice iniiati; sau de#ers indi;idual s Die tolerat. 7e%ea este
cea care sear iniiati;ele ce nu aDecteaE e ali indi;iEi, de cele care le
ro;oac constrFn%eri, daune, ;t#ri etc. 4cu# i aici inter;ine statul,
care are o Duncie coerciti; i o alta de sura;e%5ere, a#$ele a;Fnd
caracter esenial#ente neroducti;. Econo#ia i concurena Diind li$ere,
statul nu inter;ine, Iocul ieei Diind un #ecanis# re%lator suDicient entru a
reHntF#ina #arile deEec5ili$re.
Jn lan olitic, arado<al, dei rocla# li$ertatea indi;idual,
li$eralis#ul clasic o restricioneaE rin #eninerea siste#ului de ;ot
cenEitar. Tea#a c lr%irea cadrului de #aniDestare olitic a LceteanuluiO
rototiul u#an al noii societi Hn trend de consolidare i aDir#are
oate aDecta ordinea i sta$ilitatea olitic este #oti;ul esenial al reinerilor
L$trFnilorO li$erali Hn #aterie de siste# electoral.
Jn c5iar L$loculO li$eralis#ului clasic se detaeaE utilitaritii, du
denu#irea rinciiului c5eie e care Hl susin rinciiul utilitii
L#o#entO care anun aariia unor L;arianteO Hn saiul doctrinar li$eral.
8TI7IT40I&387 susine (inci(iul utilit#$ii, Hn ;irtutea cruia
oa#enii tre$uie s caute lcerea Hn satisDacii i#ediate. 8tilitatea este deci
sursa Dericirii.
Re(e"entan$i1
CGrG= Bent7a (),/4-)/-2*1
2u;ern#Fntul tre$uie s acioneEe astDel HncFt s aduc Dericire
celui #ai #are nu#r de ceteni. 3iIloace1
- s acorde delin li$ertate de iniiati; indi;iEilor i
- s se e<tind dretul de ;ot acordat cetenilor.
Co7n St$art (ill ()/06-)/,-*1
+-
Universitatea SPIRU HARET
?u di#inuarea considera$il sau disariia a#eninrilor la
adresa li$ertii indi;iduale %enerate de conDor#is#ul reli%ios, statul
a$solutist i ori%inea social, uterea Hn cretere a ma%%-media oate Di
considerat dret un nou i i#ortant ericol entru li$ertatea indi;idual.
9oerciia #oral a oiniei u$lice oate conduce la Hn$uirea li$ertii de
%Fndire, e<ri#are i aciune a nonconDor#itilor. @entru indi;id li$ertatea
este ;ital Hn deE;oltarea sa, dar tre$uie er#anent s se ;e%5eEe ca s nu
ro;oace leEarea li$ertii altora (De%(e li*etate, )/"+*.
7i$ertatea indi;idual este cel #ai $ine e<ri#at Hntr-o
de#ocraie rereEentati;, Hn care se instru#enteaE ;otul lural
(Con%idea$ii a%u(a &uven#ii+ Re(e"entativitatea, )/6)*.
7IBE047I&387 'E6974&I9 ar%u#enteaE c rolul statului ar
tre$ui redus, entru ca s nu Die aDectat li$ertatea indi;idual. Jndatorirea
sin%ular i Lle%iti#O a statului const Hn roteIarea indi;idului i a
rorietii.
8nii dintre rereEentanii curentului, uini de altDel, aeleaE la
teoria e;oluionist, alicFnd-o Dorat sDerelor social i olitic. 4cetia
reiau din arsenalul ideolo%ic i doctrinar al dar=inis#ului social,
rereEentat de Derbert S%encer ()/20-)+0-* i a#ericanul Fillia
*ra7a S$er ()/40-)+)+*, unele idei i teEe, e care Hncearc, Dr
rea #are succes, s le alice li$eralis#ului clasic (cei #ai uternici i
dotai indi;iEi sunt Hn;in%tori! li$ertatea co#etiiei este i li$ertatea
Hn;in%torilor de a sa;ura deliciile Dericii*.
'E67IBE047I&387 ;arianta doctrinar li$eral care reDor#uleaE
unele dintre rinciiile i teEele li$eralis#ului clasic, Hn tentati;a de a le
corela cu sc5i#$rile ce au loc Hn ;eacurile al .I.-lea i al ..-lea.
8nele desc5ideri sre neoli$eralis# se re%sesc Hn scrierile olitice
ale lui CGrGie Bent7a i Co7n St$art (ill& Fondul ro$le#elor este
LatacatO Drontal de T&D& *reen ()/-6-)//2* care, la Del ca i adeii
li$eralis#ului clasic, crede Hn ;aloarea li$ertii indi;iduale, ca reDerenial al
Hntre%ului eaDodaI doctrinar, dar areciaE c statul Lnu este un ru necesar,
ci, di#otri;, condus Hn #od adec;at, %u;ern#Fntul oate Di Dora
oEiti; care s ro#o;eEe li$ertatea indi;idual, asi%urFndu-se c toat
lu#ea se $ucur de anse e%ale Hn ;iaO (Terence Ball, 0ic5ard ?a%%er,
o(+ cit+, . /2*.
+4
Universitatea SPIRU HARET
T.A. 2reen ledeaE entru un ti de li$eralis# care oate Di
considerat ca li*eali%m al *un#%t#ii. Esena acestuia o constituie
i#licarea statului Hn di#inuarea decalaIelor sociale, care, c5iar dac nu
sunt oera e<res a unei olitici orientat Hn acest sens, rereEint, totui,
surse care atenteaE la li$ertatea indi;idual, HntrucFt un srac, c5iar dac
este li$er, nu are acces la educaie, cultur, ;ia decent etc., condiia lui
r#FnFnd nesc5i#$at, dac nu inter;in Dactori e<terni roriei ;oine i
condiii.
&ocietatea, rintr-un %u;ern#Fnt orientat i sre soluionarea
ro$le#elor sociale i econo#ice, oate i tre$uie s oDere anse inclusi;
acestei cate%orii socio-u#ane. Este, deci, de datoria ei i a statului ca e
lFn% Duncia nor#ati;, s alice i olitici sociale de inter;enie entru
crearea unor condiii #ai roice deE;oltrii indi;idualitii u#ane.
0ectiDicri asura ;iEiunii neoli$erale se roduc i era re;iEi$il
acest asect i du ri#ul rE$oi #ondial, cFnd, e<eriena $ole;ic Hn
#aterie de laniDicare econo#ic Hl Dace e econo#istul (a=nar9 >e=nes
()//--)+46* s IustiDice inter;enionis#ul etatist Hn econo#ie, entru a
HnDrFna caracterul sontan al econo#iei de ia (Lstatul ro;idenialO*.
L3odulO Hn care s-au re%Fndit, Hn cadrul li$eralis#ului, raorturile
dintre iniiati;a indi;idual Hn econo#ia de ia i rolul acti; al statului a
dat su$stan unei di;ersiti de Dor#e ale neoli$eralis#ului1
Neoli*eali%mul con%evato ;arianta conte#oran,
rereEentat Hn lan teoretic de P7ili%%e Benton i Fr& <on Da=e?" care
#aniDest reEer;e Da de inter;enia statului Hn deDa;oarea celor
deDa;oriEai, HntrucFt conduce la crearea unei #entaliti de Hntreinui a
celor ;iEai de o astDel de olitic.
Neoli*eali%mul %ocial ;ariant relati; recent a li$eralis#ului,
susinut de Dostul reedinte DranceE *iscar9 D@Estain:" care ostuleaE
inter;enionis#ul statului Hn econo#ie, Hn #aniera Hn care Hl conce actualii
social-de#ocrai %er#ani.
LOdoli*eali%mulO ;ariant LlocalO a li$eralis#ului roiectat
i aDir#at Hn 2er#ania ost$elic de ctre un %ru de uni;ersitari de la
Frei$ur% (Ale8an9er R$stoS" Fil7el Ro%?e" Falter E$c?en* care
construiete un nou ti de olitic econo#ic li$eral Lecono#ia social
de iaO. Fr a ne%a ;alorile tradiionale ale li$eralis#ului, adeii noului
curent susin c rinciiul li$ertii i resectul entru Diina u#an, nu
tre$uie e<acer$ate! este necesar ca acestea s se HncadreEe Hntr-o ordine
+"
Universitatea SPIRU HARET
#oral1 li$ertatea econo#ic este o Fr%5ie nu nu#ai entru satisDacerea
e<i%enelor indi;iduale, ci i a celor %enerale, ale Hntre%ii societi.
L6rdoli$eralis#ulO #ai este cunoscut i su$ denu#irea de
neoli$eralis#ul Gcolii de la Frei$ur%.
Neoli*eali%mul Fcolii de la C!ica&o ;ariant li$eral Hn
ascensiune, la a crei ela$orare un aort su$stanial Hl au (ilton Frie9an i
Frie9ric7 <on Da=e?. Te#a central1 ordinea social i instituiile
econo#ice aar sontan, Diind reEultantele Lraionalis#ului e;oluti;O, al
e<erienei u#ane i nu LoeraO unei olitici naionale. 95iar dac doctrinarii
acestui curent sunt entru reducerea Dunciei econo#ice a statului, nu accet
anar5ia, susinFnd toniDierea dretului ca Dactor de ro%res.
<i*eali%mul (sau li*etali%mul* ana!ic conceie li$eral
lansat de (a8 Stirner ()/0"-)/"6*, care ostuleaE li$ertatea delin a
indi;idului1 o#ul este un ?u#neEeu, rin unicitatea lui i, deci, tre$uie
eli$erat de lanurile societii. &usintorii ulteriori ai conceiei1
L$9Si: <on (ises 9-//T--.TJ:, Da<i9 Frie9an (Diul lui 3ilton
Fried#an*, A=n Ran9" ($rra= Rot7bar9 (ulti#ii trei econo#iti
a#ericani*, care nu nea% unctele eseniale ale doctrinei li$erale, dar
erce Hn stat i Hn Dunciile sale o utere care nu aduce ni#ic $un
oa#enilor.
&aiul doctrinar li$eral Hnre%istreaE i alte L;arianteO, Hndeose$i
locale, %enerate de situaii i condiii articulare. Esena li$eralis#ului
(indiDerent de nu#rul alternati;elor doctrinare* care i-a dat i Hi d Dor
olitic i care l-a i#us deDiniti; Hn anolia doctrinelor olitice este
rereEentat de1
- detaarea oliticii Da de reli%ie! olitica i oliticul Hi au
resursele i ornesc de la o# i nu de la ordinea natural creat de
?u#neEeu!
- seararea uterilor Hn stat!
- detaarea econo#iei de olitic! econo#ia este eli$erat de
constrFn%erile uterii, de;enind Lecono#ie de iaO!
- desrinderea, Hntr-o #sur relati; i ;aria$il, a #oralei de
reli%ie.
L'ucleul tareO al doctrinei, Hn ade;r, enun rinciii recunoscute i
;eriDicate Hn ractica olitic i este osi$il s reEiste Hn continuare, c5iar
dac eisaIul socio-olitic este Hn sc5i#$are i aar noi ro;ocri, de cele
#ai di;erse tiuri, la care li$eralis#ul tre$uie s rsund. +6
Universitatea SPIRU HARET
Jn ri#ul rFnd, saiul de #aniDestare al doctrinei li$erale s-a e<tins
considera$il HnceFnd cu )+///)+/+, ca eDect al r$uirii re%i#urilor
totalitarist-co#uniste. Jn Dostele state co#uniste din centru i rsritul
Euroei, li$eralis#ul do$Fndete sens re;oluionar, aa cu# era acesta Hn
societile occidentale la Hnceuturile sale. TransDor#area de#ocratic este
interretat i retins ca Diind Lli$eraliEareO. ?octrina este Hns un
a#al%a# de H#ru#uturi din arsenalele olitice ale artidelor li$erale
conte#orane altoite e teEe i rinciii ale Dostelor Dor#aiuni olitice
li$erale din statele acestei Eone, care au Diinat Hn erioada inter$elic.
Jn al doilea rFnd, doctrina li$eral tre$uie s %seasc rsunsuri la
reaciile Dunda#entalis#ului isla#ic, la a#eninrile teroris#ului
internaional, la Deno#enele de %lo$aliEare i redeDinire a strate%iilor e
ter#en scurt, #ediu i lun% ale e;oluiei u#anitii, la ro$le#ele le%ate de
resursele ali#entare i ener%etice, e;oluiile de#o%raDice, sc5i#$rile
cli#atice tot #ai accentuate .a.#.d.
Jn al treilea rFnd, %Fnditorii li$erali sunt Hn situaia de a redeDini
oEiia Da de li$ertatea indi;idual i e%alitatea de anse (@rostituia,
ariurile, orno%raDia ot sau nu s Die considerate LinDraciuni Dr
;icti#eOQ 9u# i Fn unde se oate e<tinde sriIinul statului entru
cate%oriile deEa;antaIateQ @oate Di sau nu accetat discri#inarea oEiti; a
De#eilor i #inoritilor etnice i reli%ioaseQ*.
a
L'u doresc s intr# Hn secolul al ..I-lea cu li$eralis#ul secolului
al ..-leaO - aDir#a Lionel Cos%in, cunoscutul de#nitar DranceE, la
su##itul de la Florena din noie#$rie )+++, care deE$tea te#a
L0eDor#is#ul Hn secolul al ..I-leaO. 7ionel Yosin se Dcea ecoul unor
critici se;ere la adresa doctrinei li$erale, Hn ;arianta Lneoli$eralO, care se
accentueaE Hn anii c/0 cFnd, Hn &.8.4., se cristaliEeaE un nou curent
olitic i o nou doctrin1 Lco#unitaris#ul/co#unitaristO. ?octrina este un
a#al%a# de H#ru#uturi din cretinis#ul social, #ar<is#, reu$licanis#
ci;ic etc. i, Hn esen, se $aEeaE e criticile neoli$eralis#ului an%lo-sa<on
Dor#ulate de ctre un %ru de DilosoDi i econo#iti (Robert NoEic?, Co7n
RaSls, Ronal9 DSor?in, (ilton Frie9ann .a.*.
Comunitai%mul critic1 oEiia li$eralilor asura li$ertii indi;idului
(radical li$er, Lato#iEatO i autono# Hn raort de ali indi;iEi*, reDlecia
DilosoDic asura L$ineluiO i conceia asura Lneutralitii statuluiO.
+,
Universitatea SPIRU HARET
'oul curent de %Fndire, Hn Dond c5iar dac se arat critic la adresa
neoli$eralis#ului, reDlect #ai de%ra$ reocuarea analitilor i
%Fnditorilor olitici de a identiDica rsunsuri raionale la ro;ocrile noului
#ileniu, care resuun nu nu#ai reconstrucii doctrinare, ci i ra%#atice
ce ;iEeaE ro$le#a caital ce HnDier$Fnt Hn reEent #inile secialitilor,
oliticienilor, strate%ilor #ilitari i deootri; a #ilioane de oa#eni1 ce ti%
9e societate este ai <iabil6" ai %$in <$lnerabil6 la seise sociale"
econoice" %olitice" 9eo:ra;ice" ecolo:ice etc& #i ai oti<at6 Tn
%ers%ecti<a intereselor in9i<i9$ale #i 9e :r$%.
8n rsuns la aceast Hntre$are Hl Dor#uleaE i DilosoDul en%leE Co7n
*ra=, roDesor la 7ondon &c5ool oD Econo#ics, co#onent al %ruului de
reDlecie %u;erna#ental al la$uritilor $ritanici, care a ela$orat doctrina
Lnoilor la$uritiO ce st la $aEa %u;ernrii re#ierului TonK Blaira.
3odelul, e care uni;ersitarul $ritanic Hl deDinete ca Diind Lersecti;a
Mli$eral-co#unitarNO, nu este un ela$orat al %Fndirii li$erale, #oti; entru
care las# reEentarea sa Hn cadrul doctrinei social-do#ocrate. Jl a#inti#
Hns Hn acest loc entru ca s rele;# #icarea de idei care se #aniDest Hn
reEent, #icare ce are Hn o$iecti; reoEiionarea li$eralis#ului Hn raort de
noile i sectaculoasele sc5i#$ri ce se contureaE Hn ersecti;a i#ediat
la ni;el re%ional i %lo$al.
7i$eralii, la rFndul lor, trec rintr-un roces de restructurri doctrinare,
ideolo%ice, instituionale i acionale, cea #ai re%nant tendin Diind aceea
de redeDinire a rolului statului Hn relaie cu societatea, Hn sensul i#licrii lui
#ai acti;e Hn soluionarea unor ro$le#e de interes %eneral i de conceere i
alicare a unor ro%ra#e sociale #ai curinEtoare i #ai eDiciente.
Conce%te c7eie #i e8tin9eri
De(tui individuale+ 4nsa#$lul de dreturi ceteneti consacrate
rin le%e (9onstituie*, care %aranteaE i asi%ur #aniDestarea li$er a
indi;idului Hntr-o societate de#ocrat.
&usine c reDor#ele neoli$erale a;Fnd ca ,,su$iectO statul-ro;iden
sunt un eec, HntrucFt nu reduc srcia i nu ot te#era c5eltuielile care tind s
creasc este li#ite reEona$ile, #aniDest o rea lar% toleran Da de Lo#aIul
de lun% duratO, iar oliticile de ocuare a Dorei de #unc sunt ineDiciente,
reducerea rolului statului s-a realiEat arial date Diind c5eltuielile u$lice
%enerate de o#aIul de lun% durat. +/
Universitatea SPIRU HARET
De(tui natuale+ 4nsa#$lul de dreturi rorii Diinei u#ane
resuuse a Di Hnnscute i IustiDicate de natura o#ului (dretul la e<isten,
la sntate, la inte%ritatea cororal, la ;ia inti# etc.*.
De(tui (olitice+ &inta%# ce dese#neaE un set de dreturi
recunoscute i Hnscrise Hn te<te de le%e rin care un cetean #aIor oate
s-i e<ri#e li$er oiunile i con;in%erile olitice, s-i e<ercite dretul
de a ale%e i de a Di ales etc. 'u $eneDiciaE de dreturi olitice #inorii,
aatriEii, ersoanele care au suDerit di;erse conda#nri i/sau sunt ri;ai
de dreturi ci;ile etc.
O 6oiecte de e)omae a modelului %ocial-democat, Hn L&inteEeO,
nr. -/)+++, . )-2.
De(tui 'i li*et#$i )undamentale+ 4nsa#$lul de dreturi i li$erti
ceteneti consacrate rin le%i i re%le#entri internaionale care er#it
li$era #aniDestare i aDir#are a ersonalitii u#ane Hntr-un saiu olitic
de#ocrat. @rocla#ate de re;oluiile en%leE, a#erican i DranceE i
Hnscrise Hn constituiile a nu#eroase state, dreturile i li$ertile o#ului
sunt consacrate Hn lan uni;ersal rin ?eclaraia 8ni;ersal a ?returilor
6#ului, adotat de 6.'.8. Hn )+4/.
Biblio:ra;ie obli:atorie
95Ftelet, Franlois! @isier, E;eline, Conce($iile (olitice ale %ecolului
HH, Bucureti, Au#anitas, )++4.
a O O Doctinele (atidelo (olitice Bucureti, 9ultura 'aional, )+24.
a O O De(tuile omului 7 Documente ado(tate de o&ani%me
intena$ionale, Bucureti, Editura 4de;rul, )++0.
3anent, @., I%toia intelectual# a li*eali%mului, Bucureti,
Au#anitas, )++2.
3ontes[uieu, De%(e %(iitul le&ilo, Bucureti, Editura GtiiniDic, )+64.
@lano, YacR 9., 0i%%s, 0o$ert E., Aelenan &., Dic$iona de anali"#
(olitic#, Bucureti, Editura Ecce Ao#o, )++-.
To[ue;ille, 4le<is de, De%(e democa$ie n Ameica, Bucureti,
Au#anitas, )++2.
Pe$er, 3a<, Etica (ote%tant# 'i %(iitul ca(itali%mului, Bucureti,
Au#anitas, )++-.
)ntreb6ri %entr$ <eri;icarea #i ;i8area c$no#tinelor
). Jn ce conte<t aare i de deE;olt doctrina li$eralQ
++
Universitatea SPIRU HARET
2. 9are este contri$uia li$eralis#ului la conceerea i construcia
olitic a unei noi Lordini socialeOQ
-. 9e a deter#inat aariia unor oEiii di;er%ente Hn cF#ul
doctrinei li$erale i care este esena acestoraQ
4. Jn ce constau diDerenele dintre neoli$eralis# i Lli$eralis#ul clasicOQ
". 9are sunt rincialele curente de %Fndire ce se #aniDest Hn cadrul
li$eralis#ului conte#oranQ
6. 9are sunt noile ro;ocri la adresa o#enirii i ce soluii
reconiEeaE doctrina li$eralQ
VI. *ENE,A I E'OLUIA DOCTRINELOR POLITICE -0/
<i*eali%mul cla%ic, n e%en$# evolu$iona, (oduce, du(# evolu$ia
)ance"# de la -T/., o eac$ie de conte%tae n An&lia, 5an$a, 8+U+A+ 'i n
alte %tate, cae %e ci%tali"ea"# nt-un nou cuent de &ndie (olitic# 7
con"ervatori"mul+ No$iunea de con%evato e3(im# tendin$a de (#%tae,
de con%evae a unei %itua$ii %au %t#i de )a(t+ E%te o(o"ant#, deci,
%c!im*#ilo *u'te, evolu$ionae, cu im(act ma,o a%u(a %(ectului
%ocial 7 (olitic+ Con%evatoi%mul (olitic nu e%(in&e %c!im*aea; conce(e
n%# o %c!im*ae &adual#, (udent#, )## 'ocui, o inte&ae te(tat# a
elementelo noi n )ondul vec!i+ Cu tim(ul, doctina con%evatoae
ne&i%tea"# modi)ic#i n e&i%tul conce(tual, ideatic 'i teoetic,
dive%i)icndu-'i con%idea*il o($iunile 'i oient#ile (o&amatice+
Altenativa doctina# %ocial-democat# e3(im# intee%ele 'i
a%(ia$iile uno cate&oii %ocio-(o)e%ionale o(o"ante, (in condi$ia lo
%ocial#, att li*ealilo, ct 'i con%evatoilo+ Ae o evolu$ie %inua%# 'i
com(le3# da, cu tim(ul, do*nde'te audien$# 'i ecunoa'tee (olitic#+
)00
Universitatea SPIRU HARET
VI.2. ?69T0I'4 96'&E0V4T640E
?octrina conser;atoare Hi are ori%inile Hn atitudinea olitic a
aristocraiei Deudale de la sDFritul ;eacului al .VIII-lea i Hnceutul
ur#torului, care reudiaE ideile re;oluiilor $ur%5eEe, Hndeose$i ale celei
DranceEe din ),/+. Re)lec$ii a%u(a evolu$iei din 5an$a lucrarea-a#Dlet
a en%leEului E9$n9 B$r?e tirit la un an du e;eni#entele
re;oluionare de la @aris desc5ide seria criticilor la adresa ideilor
re;oluionare li$erale, la care se LasociaEO ulterior i Cose%7 9e (aistre,
Lo$is 9e Bonal9, Frie9eric7 <on *entE, >arl L$9Si: <on Doller .a.
9onceiile acestora recu# i ale altor autori conDi%ureaE, cu ti#ul, un
set de teEe i rinciii ce Dor#eaE doctrina conser;atoare, a crei esen
const Hn ur#toarele1 Lordinea naturalO, tradiiile i continuitatea tre$uie
arate cu rioritate Hntr-o societate Hn care uterea este $aEat e Dor i
do#inaie autoritar! Lor%anis#ul socialO este suerior oricrei
indi;idualiti, #oti; entru care indi;idul tre$uie s se suun Dorei
uterii i ordinii ierar5ice statornicit de aceasta! rorietatea ri;at are un
rol ri#ordial Hn %enerarea li$ertii indi;iduale i ararea ordinii i
sta$ilitii sociale! reDor#ele i nu re;oluia constituie calea ce conduce la
sc5i#$ri Lor%aniceO! ;aloarea li$ertii indi;iduale nu este a$solut, ci este
suus unor alte ;alori etc.
?octrina conser;atoare, ca i li$eralis#ul olitic, are o dina#ic
rorie su$ raortul coninutului teoretic, cadrului de #aniDestare i
inDluenei e care o e<ercit Hn societate.
E?38'? B80VE (),2+ ),+,*
Om (olitic en&le", mem*u al 6alamentului *itanic tim( de
a(oa(e tei decenii, e%te (imul cae atac# viulent (inci(iile 'i
ac$iunile evolu$ionailo )ance"i de la -T/., )ie n di%cu%ui, )ie n
luc#ile (e cae le (u*lic#+ 1Re)lec$ii a%u(a evolu$iei )ance"e2,
editat# n -T.K, l con%ac# n (ano(lia 1con%evatoilo cla%ici2+
E. BurRe critic conce%ia atoist6 a ideolo%ilor re;oluiei
DranceEe, otri;it creia societatea este o reuniune li$er i Doarte leIer de
hato#ih, ale cror le%turi Dra%ile sunt a#eninate s cedeEe Hn orice
#o#ent.
L9onceiei ato#isteO Hi oune roria <iEi$ne or:anic6 as$%ra
societ6ii, otri;it creia aceasta (societatea* este ase#ntoare unei
LesturiO ce curinde indi;iEii i se raorteaE la ei recu# Hntre%ul la
)0)
Universitatea SPIRU HARET
arte. Indi;iEii, deci, nu sunt Lato#iEaiO, din contr sunt co#onente ;ii
i dina#ice ale societii, din ale cror le%turi i ;oin se nasc Hnsi
societatea i %u;ern#Fntul.
0elaia dintre %u;ern#Fnt i oa#eni (indi;iEi* este Doarte
co#le<, dar i lFnd! ea tinde s de;in #ai reEistent Hn condiiile
Hn care %u;ern#Fntul se Hnte#eiaE e tradiiile i o$iceiurile oa#enilor,
iar acetia consi#t s-l recunoasc i s-l sriIine Hn de#ersurile sale.
7i$ertatea sure#, delin, aa cu# o rocla# re;oluia
DranceE, se oate Hntoarce H#otri;a indi;idului i a societii, susine
BurRe. 8tiliEat raional, se reHntF#in aciunea ne%ati; a oa#enilor,
care se consider eli$erai de orice constrFn%ere i, rin ur#are, de orice
resonsa$iliti.
UE;ect$l libert6ii as$%ra in9i<iEilor const6 Tn ;a%t$l c6 ei %ot
;ace ceea ce 9orescV ar treb$i Tns6 s6 <e9e ce 9oresc in9i<iEii Tnainte
9e a Tn9r6Eni s6 le transite ;elicit6ri" care s3ar %$tea re%e9e
trans;ora Tn %l!n:eriW&
(E. BurRe, a(ud1 Terence Ball, 0ic5ard ?a%%er, O(+cit., . )0-*.
Valoarea li$ertii indi;iduale nu este a$solut, ea este suus
ri#ordial %u;ern#Fntului, deci unei alte ;alori, deoarece, Hn caE
contrar, conduce la anar5ie.
&c5i#$area este necesar entru orice societate, dar o
sc5i#$are Hn trete, nu $rusc, e calea reDor#elor. &c5i#$area $rusc
este la Del ca un e<eri#ent ale crui eDecte ot Di ericuloase, %reu de
stFnit.
2u;ernarea raional (L%u;ern#Fntul rereEentati;O*, care
acioneaE Hn interesul %eneral i nu al celui indi;idual, nu i#lic
lr%irea dretului de ;ot i nu resuune un re%i# de#ocratic.
L2u;ern#Fntul rereEentati;O e<ri#, deci, calitatea actului de
%u;ernare, necu# cantitatea (adic e<resia unui nu#r LrereEentati;O
de ;otani, rin e<tinderea suDra%iului electoral la ni;elul unei #ase
sociale LrereEentati;eO, cu# este situaia Hn de#ocraiile consolidate*.
?e#ocraia, care i#lic Hn #od necesar e<tinderea dretului de
;ot, de;ine, Hn ;iEiunea LrinteluiO conser;atoris#ului clasic, o $o#$
cu eDect de;astator asura sta$ilitii sociale i olitice. Votarea este un
act resonsa$il, iar e<tinderea dretului de ;ot tre$uie s se realiEeEe
)02
Universitatea SPIRU HARET
nu#ai Hn condiiile Hn care cetenii contientiEeaE ;aloarea olitic a
articirii lor la un scrutin.
@oliticienii care alctuiesc L%u;ern#Fntul rereEentati;O sunt
selectai i recrutai din rFndul Laristocraiei naturale ade;rateO
(sinoni#e, Hn ;iEiunea sa, cu aristocraia ereditar*, sin%ura Hn #sur s
asi%ure o re%tire intelectual i o educaie coresunEtoare tinerilor.
@rorietatea ri;at, Hndeose$i rorietatea Dunciar, d Dor
aristocraiei i, Hn %enere, conDer sta$ilitate i si%uran societii.
@uterea nu tre$uie concentrat Hn #Finile unei sin%ure ersoane,
care oate %enera e<cese i, deci, ne#ulu#iri! ea tre$uie distri$uit,
inclusi; la ni;el local.
9ontri$uia lui BurRe la Dunda#entarea conser;atoris#ului, ca i a
altor rereEentani de #arc din Frana, &.8.4. etc. nu a resuus a* initio
aariia unei doctrine cu un coninut identic sau o aciune olitic a$lon,
ni;elatoare entru toate societile.
9onser;atorii se diDereniaE, Hn ri#ul rFnd, rin tradiiile,
o$iceiurile, cutu#ele etc., Doarte diDerite de la o societate la alta, e care le
ar i se strduiesc s le conser;e.
&e diDereniaE, cu ti#ul, Diindc i o$iecti;ele conser;rii se
#odiDic. 7a Hnceut ar, ;or s conser;e i s restaureEe societatea
aristocratic erodat i aoi de#olat de li$erali, ulterior ;or s conser;e i
s eretueEe alte ;alori, dintre care unele sunt c5iar contrare
conser;atoris#ului iniial sau clasic.
4@60T87 2]'?I0II @67ITI9E 43E0I94'E 74
E?IFI940E4 GI '84'B40E4 96'&E0V4T60I&3878I
Ameicanii, li(%i$i de o tadi$ie cae %# le ,u%ti)ice oient#ile
con%evatoae, %e a)im# totu'i n (lan doctina, (in a(otul uno
intelectuali de mac#, cae conce( o vaietate 1local#2 con%evatoae,
a%imetic# n multe (ivin$e (aadi&mei con%evatoae euo(ene+
1Tadi$ia2 con%evatoae ameican#, ca 'i cea euo(ean#, e%te
neomo&en#, di%cu%ul (olitic ae n)#$i'ae eclectic#, ia %(a$iul %ocial %e
dovede'te a )i (u$in (emi%iv te"elo 'i (inci(iilo con%evatoae+
)0-
Universitatea SPIRU HARET
Conte3tul intelectual, (olitic 'i %ocial e%te ten%ionat mult# veme inclu%iv
de contadic$ia dinte Nod 'i 8ud (e tema %clava&i%mului, %itua$ie cae
&eneea"# dou# vaiante con%evatoae (e acea%t# tem#0 una
antia*oli$ioni%t#, alta a*oli$ioni%t#+ Men$ineea %au a*oliea %clava,ului
din 8ud nu e%te %in&ua (o*lem# cae divi"ea"# (e con%evatoii
ameicani+ 6eicolul comuni%t, a%i%mul, amenin$aea &av# a
)a%ci%mului, 1#"*oiul ece2 etc+ %unt alte %u%e de contadic$ii 'i
eoient#i, cae &eneea"# un inventa tematic dive%i)icat, n (eioadele
i%toice um#toae+ Co7n A9as (),-" )/26* i Ale8an9er Dailton
(),", )/04*, aroiai conser;atoris#ului euroean (E. BurRe*, se
indi;idualiEeaE Hn eisaIul olitic a#erican rin redisoEiia Da de
unele din conceiile susinute de T7oas Ce;;erson (),4- )/26*, lider
rereEentati; al artiEanilor rE$oiului de indeenden al coloniilor
en%leEe din 4#erica de 'ord (),," ),/-*. @ri#ul este adet al
searrii uterilor Hn stat, se arat neHncreEtor Hn erDeciona$ilitatea
naturii u#ane, Hn #aIoritile olitice i Hn roiectele reDor#atoare de
#are an;er%ur, al doilea oereaE disocieri Hn interiorul tradiiei
a#ericane, ounFndu-se redicalis#ului re;oluionar euroean i, Hn
consecin, susinFnd o %u;ernare Dederalist #oderat.
Aa#ilton se oune i Dlu<ului #i%raionist irlandeE, consider
industria i co#erul ra#uri ri;ile%iate, iar ruralul ca Eon reEer;at
strrii tradiiilor.
@arado<al, dar Hn siritul disocierilor ce le oereaE Aa#ilton, dei
accet deE;oltarea industrialis#ului, consider industria dret DurniEoare
de coruie.
Inte%rat rin conceiile sale aradi%#ei conser;atoare, Co7n C&
Col7o$n (),/2 )/"0* are o restaie olitic care-l laseaE rintre cei
#ai contro;ersai oa#eni olitici a#ericani. L&udistO (din statul
9arolina*, el este considerat Lca#ion al dreturilor statelorO din 8niune,
Diindu-i recunoscut aternitatea concetului Lsu;eranitatea statelorO i
Ldoctrinei nulitiiO, otri;it creia un stat are li$ertatea constituional de a
declara nul o le%e. ?ac Hl Iudec# Hn incidena acestor oEiii, el ne
aare Hn ostura unui conser;ator tiic sudist, artor al scla;iei i,
i#licit, al seccesiunii. Este %reit, Hns, Diindc 9ol5oun, rin aelul la
L#aIoritatea con;er%entO, su%ereaE o cale entru e;itarea seccesiunii i
i#licit a rE$oiului Ldintre 'ord i &udO ()/6) )/6"*. 9u acela
o$iecti; se ronun entru di#inuarea e<cesului de utere al )04
Universitatea SPIRU HARET
e<ecuti;ului 8niunii i rereEentarea #ai re%nant a intereselor statelor
co#onente, otri;it di;ersitii i diDerenelor re%ionale.
95iar i Hn ro$le#a scla;aIului ne%rilor, este ;iEi$il nuanarea
oEiiei sale, care se distin%e de atitudinea inDle<i$il a artorilor
scla;iei. El Hncearc s dea le%iti#itate ideii eli#inrii ro%resi;e a
scla;iei racticate de LsuditiO, idee tardi; Hns i i#ractica$il Hn
condiiile i#inenei declanrii rE$oiului ci;il. (T5o#as E. @atterson,
T!e Ameican Democac?, ed. a II-a, 'e= UorR, 3c 2ra= Aill, Inc.,
)++4, .44-4"*.
@erceia conser;atoris#ului Hn &.8.4. are o traiectorie care se
intersecteaE cu li$eralis#ul. 'u este ;or$a de o aroiere Hntre cele dou
doctrine, ci de o sectaculoas in;ersiune de erceere i de atri$uire a
LcaliDicati;elorO de Lconser;atorO i de Lli$eralO. Jn c5i cu totul
surrinEtor, HnceFnd cu ulti#ele decenii ale secolului al .I. lea, Hn
&.8.4. oa#enii de aDaceri i industriaii, care Hn Euroa sunt socotii
rereEentani tiici ai li$eralis#ului, de;in Hn oc5ii a#ericanilor
conser;atori. E<licaia const Hn Datul c atFt li$eralii, cFt i
conser;atorii susin rorietatea ri;at i indi;idualis#ul, e de o arte,
iar e de alta, c li$eralis#ul, Hn ur#a Hndertrii adeilor li$eralis#ului
$unstrii de cei ai li$eralis#ului neoclasic, este ri;it diDerniat. 7i$eralii
neoclasici, care r#Fn Dideli LercetelorO li$eralis#ului ori%inar, sunt
socotii de#odai, deii de ti# i, rin ur#are, asi#ilai cu
conser;atorii (Terece Ball, 0ic5ard ?o%%er, o(+cit., . ))2*.
9a reDle< al aariiei Dascis#ului, rereEentanii conser;atoris#ului,
Hn anii m20 m-0 ai secolului trecut, se oun societii de #as, acuEFnd-o c
e<cesele de#ocratice au Da;oriEat aariia Dascis#ului i instalarea lui la
utere Hn Italia, 2er#ania, &ania i Hn alte ri. 9e;a #ai tFrEiu, rin anii
m2+ m--, Hn &.8.4. se deE;olt un nou conser;atoris#, care este cunoscut
su$ denu#irea de neocon%evatoi%m i care are LcicluriO e;oluti;e ce se
relaioneaE societii industrialiEate.
)0"
Universitatea SPIRU HARET
9ritica neoconser;atoare Hn erioada inter$elic este Hndretat sre
li$eralis# care, susin teoreticienii conser;atori, ar Di alunecat sre
totalitaris#. ?e aici, ar%u#entarea necesitii ca societatea s Die reorientat
sre ;alorile li$erale ale secolului al .I.-lea. 0ereEentanii acestui curent
acuE e li$erali c sunt ;ino;ai de eecul Hn Daa co#unis#ului i
socialis#ului, care ar Di condus la aa-nu#ita LcontracieO a 6ccidentului.
4li teoreticieni neoconser;atori re;endic re;enirea la sursele de
insiraie ori%inare ale conser;atoris#ului (BurRe*, care recla#au la
;re#ea resecti;1 credina Hntr-o le%e di;in du care se conduce
societatea i contiina u#an! Hntoarcerea la siste#ele olitice tradiionale,
#eninerea di;iErii societii Hn clase etc.
?u reDlu<uri teoretice, ur#ate de cderi li$ere ale inDluenei
olitice, neoconser;atoris#ul re;i%oreaE HnceFnd cu anii m60 ai secolului
trecut. 0esurecia neoconser;atoare este, Hntr-un Del, Da;oriEat i de
recrudescena doctrinar neoli$eral recu# i de ;irulena criticis#ului
racticat de Lnoua stFn%O. 0esurecia se roduce Hntr-un conte<t #ai lar%,
care Da;oriEeaE ree;aluarea doctrinar a conser;atoris#ului Hn %eneral. Jn
&.8.4., rin crearea unui Lcentru coordonatorO al Dor#aiunilor de dreata,
un Del de LcentralO olitic, Hn reaI#a ale%erilor reEideniale din )+64, se
resuscit ro$le#atica doctrinar conser;atoare, care se asociaE,
$ineHneles, #ecanis#elor roa%andistice ce DuncioneaE Lla turaieO
#a<i#. Barr= *ol9Sater, candidat al @artidului 0eu$lican la ale%erile
reEideniale, u$lic, Hn )+62, lucrarea U!? not victo? (De ce nu victoie,
3c 2ra= Aill ed., 'e= UorR, )+62, .,*, Hn esen un #aniDest-ro%ra# al
dretei a#ericane, cruia autorul Hi deturneaE sensul, areciindu-l ca Diind
conser;ator. Jn introducerea crii sale, el deDinete o$iecti;ul conser;a-
toris#ului a#erican (La reEer;a i e<tinde li$ertateaO* deloc HntF#ltor.
6 Dace Diindc, Hn ca#ania electoral Hncearc s con;in% i, Hn $un
#sur reuete, c Hn 4#erica se #aniDest un uternic curent de DilosoDie
conser;atoare.
&u$stituirea oerat de 2old=ater nu reEist ti#ului i nu oate
#asca e<istena unui cF# di;er%ent conser;ator, Hn care neocon-
ser;atoris#ul Hi re;endic e<istena, cu atFt #ai #ult cu cFt @artidul
0eu$lican, care Fn Hn anii m,0 le%iti#ase o ractic li$eral, $ate Hn
retra%ere Hn conte<tul uEurii neoli$eralis#ului etatic (Uel)ae 8tate*.
)06
Universitatea SPIRU HARET
'eoconser;atoris#ul a#erican se relieDeaE Hn eisaIul olitic
a#erican ca eDect al eurii roiectelor neoli$erale, de;enind, ca i cel
euroean, Hn caE de LDurtun oliticO, un reDu%iu Lentru li$erali atunci
cFnd li se Dace Dric de roriul lor li$eralis#O (@eter VierecR,
Con%evatoi%m Revi%ited, 'e= UorR, 9ollir BooRs, )+62, .-"*.
EriIFndu-se Hn artor al ;alorilor 6ccidentului, neoconser;atoris#ul
ulti#elor decenii ale ;eacului trecut Hncearc s se laseEe la conDluena cu
li$eralis#ul, ro#o;Fnd o olitic ce are accente reDor#atoare, dar li#itate
i use Hn su$ordinea ideii de ordine i autoritate. 'oii conser;atori
Hncearc, de ase#enea, o reconciliere Hntre tradiie i #odernis#, Hntre
autoritaris# i de#ocraie etc.
9onser;atoris#ul actual are HnDiare doctrinar care e;ideniaE o
;arietate relati; Hntins, Diecare dintre ;ariante a;Fnd ;alori i inDluene
olitice distincte1 con%evatoi%mul tadi$ional, con%evatoi%mul indivi-
duali%t, neocon%evatoi%mul i Dea(ta Reli&ioa%# (ulti#a ;ariant
arut i#ediat du al doilea rE$oi #ondial i orientat H#otri;a
Lco#unis#ului ateistO i deE;oltat considera$il du )+,0 Hn &.8.4.,
rocla#Fnd dret o$iecti; esenial reHntoarcerea la #oralitate Hn sDera
uterii i Hn societate*.
Con%evatoi%mul tadi$ional, care recruteaE adei ai L;ec5iuluiO
conser;atoris#, Hndeose$i ad#iratori ai conceiilor lui E. BurRe, concee
li$ertatea (i o accet* ca o Lli$ertate ordonatO Fiecare indi;id, indiDerent
de ran% sau oEiie social, are o anu#e resonsa$ilitate Da de ceilali
indi;iEi, date Diind raorturile de interdeenden dintre oa#eni. @olitica
este, astDel, un #iIloc necesar de #ediere a raorturilor dintre indi;iEi i
dintre acetia i societate.
LTradiionalitiiO areciaE c rorietatea ri;at este Dactorul
esenial al sta$ilitii sociale. 9aitalis#ul, Hns, este un sol;ent Hn care
relaiile tradiionale se ot diEol;a, #oti; entru care %u;ernarea este
datoare s ;e%5eEe asura #eninerii unui anu#e ni;el al concurenei, Hn
caE contrar aceasta (rorietatea* de;enind o$iect de liti%iu.
Con%evatoi%mul individuali%t (sau al ieei li$ere* rocla#
societatea dret Lia li$erO, Hn care indi;iEii sunt li$eri s se concureEe
Hndeose$i Hn saiul econo#ic. Tradiia nu #ai este un liant Hntre indi;iEi,
acetia Diind li$eri s accead Hn societate rin eDorturi rorii. Fr s se
sun, concurena este de Dat o selecie natural a indi;iEilor, cei care
hreEisth Diind ai s #ear% Hnainte. 4dei ai conser;atoris#ului
)0
,
Universitatea SPIRU HARET
indi;idualist a#intitul olitician a#erican BarrK 2old=ater, sau Ronal9
Rea:an (Hn &.8.4.*, (ar:aret T7atc7er (Hn 3area Britanie*.
Jn ;iEiunea lor, iaa li$er este cea care oate re%la inclusi;
ro$le#ele sociale, eli$erFndu-se astDel %u;ernele de o;ara lor, ro$le#
care resuscit siritele du cderea co#unis#ului.
Neocon%evatoi%mul este e<resia desc5iderii sre li$eralis# a
conser;atorilor (Hn oriEontul reDor#elor i a oliticilor econo#ico-sociale*
i deootri; a reorientrii li$eralilor care Hi re;iEuiesc oEiia Da de
autoritate i ordine. JntrucFt se aDl la conDluena celor dou tendine,
neoconser;atoris#ul conte#oran este o su# co#oEit de tradiie i
reDor#, autoritate i li$ertate, ad#iraie i susiciune (Da de econo#ia de
ia i ;irtuiile de#ocraiei*.
0ereEentani de #arc ai neoconser;atoris#ului sunt1 sociolo%ii
Daniel Bell, Nat7an *laEer i Daniel Patri? (o=ni7an, olitolo%ul
Ceanne >ir?%atric?, u$licistul Ir<in: >ristol i, #ai recent, Fillia
Bennett, #e#$ru #arcant al ad#inistraiilor 0ea%an i Bus5.
'eoconser;atorii contientiEeaE ;irtuile, dar i ser;ituile societii
caitalist -li$erale i Hncearc s %seasc rsunsuri la #arile ro$le#e cu
care se conDrunt societile de#ocrate Hn reEent.
Econo#ia li$eral i concurena s-au do;edit $eneDice entru
roseritatea unor cate%orii sociale, situaie care Hntreine Dalsa rere c
societatea caitalist nu are li#ite Hn ce ri;ete asi%urarea $unstrii
u#ane, c oa#enii Hi ot Hnc5iui i er#ite orice. Jn acela ti#,
reciitarea care a us stFnire e #ilioane de oa#eni creaE diDiculti
insur#onta$ile %u;ernelor, care nu ot s oDere nici cantitati;, nici calitati;
satisDacie tuturor straturilor sociale, Hndeose$i a celor deDa;oriEate.
8n ele#ent i#ortant, cu ;aloare ro%ra#atic i care rele; o
continuare a siritului Lconser;atoris#ului culturalO Hl rereEint
resin%erea rE$oiului Hntre culturi. &e are Hn ;edere catalo%area, cu o
uurin deEar#ant, a unor culturi sau ;alori culturale (cu# sunt cele ale
intelectualilor de stFn%a, De#inis#ului etc.* dret Lculturi sau ;alori
culturale ad;erseO. J#otri;a unei atitudini atFt de ericuloase i
anacronice, neoconser;atorii, aa cu# Hncearc s Dac i Pillia# Bennet Hn
lucrarea sa T!e Doo@ o) Vitue% (Catea vitu$ilo*, a;anseaE roiectul
resuscitrii resectului Da de #unc, discilin, onoare, Dair-laK .a.#.d.
Dea(ta eli&ioa%# este o #icare olitic ce de$uteaE i#ediat du
ter#inarea ri#ului rE$oi #ondial, iniiat Hn &.8.4. de unii astori
)0/
Universitatea SPIRU HARET
rotestani. Jn anii m,0 ai secolului trecut cunoate o Dor#ida$il diEol;are
e Dondul acu#ulrii unor tensiuni ro;ocate de rata Hnalt a cri#inalitii,
declinul atriotis#ului, creterea alar#ant a consu#ului de dro%uri,
le%aliEarea Hntreruerii sarcinii .a.
@rin rereEentanii si (Hntre care se nu#r i astorii Cerr= FalSell,
Pat Robertson, Ci= SSa::art* ?reata reli%ioas, care se declar
adet a de#ocraiei, Hndea#n societatea s ur#eEe calea #oralitii
cretine (Hn coli s se Di<eEe ti#i entru ru%ciuni, interEicerea
a;orturilor, eli#inarea lucrrilor din $i$lioteci care atenteaE la #oral
etc.*, rin creterea Dorei i autoritii uterii e<ecuti;e.
VI.-. ?69T0I'4 ?E36904T-90EGTI'W
?octrina de#ocrat-cretin se deDinete #ai tFrEiu decFt li$eralis#ul
i conser;atoris#ul i este e<resia asocierii rinciiilor dretii sociale i
solidaritii cu rinciiile DilosoDiei i eticii cretine. ?e#ocraia cretin
este relica doctrinar la deEa#%irea ro;ocat de li$eralis# rin re;oluia
industrial, ale crei consecine aDecteaE #ilioane de oa#eni. Feno#enele
de aueris#, o#aIul cronic, $olile sociale etc., %enerate de Lordinea
socialO li$eral, sunt inco#ati$ile cu #orala cretin. @entru ri#enirea
;ieii olitice i entru aroierea ei de ;alorile #oralei cretine, se
Hntrerind de#ersuri Hnc de la Dinele secolului al .I.-lea (Enciclica aal
Revum Navaum din )/+)*, dar ele do$Fndesc consisten du al doilea
rE$oi #ondial, cFnd se deDinete entru ri#a dat i ter#enul de
Lde#ocraie cretinO ()+4/*.
&ursele de#ocraiei-cretine sunt di;erse, dar esenial este %Fndirea
cretin, Hntre ai crei coriDei se Hnscriu CaA$es (aritain ()//2-)+,-* i
Ean$el (a$rier+
@ri#ul, DilosoD DranceE, con;ertit la catolicis#, este ro#otor al
reHnnoirii %Fndirii to#iste, Diind din acest unct de ;edere rincialul
rereEentant al neoto#is#ului. El Hncearc o reconciliere Hntre credin i
raiune, Hntre teolo%ie i DilosoDie, Hntre %raie i natur, unctFnd critic, de e
oEiiile de#ocraiei cretine, sl$iciunile Lordinii li$eraleO conte#orane.
9retin-de#ocraia se deli#iteaE de li$eralis#, social-de#ocraie i
Dascis#, construind o doctrin care HncororeaE cele #ai ;aloroase i noi
)0+
Universitatea SPIRU HARET
creaii ale %Fndirii olitice i econo#ice conte#orane, Diltrate i adatate
siritului cretin.
Con%tante ale democa$iei ce'tine1
- realiEarea unei de#ocraii deline, luraliste, Hnte#eiat e
%arantarea i ararea de#nitii u#ane!
- indi;idul este su$iectul i Lo$iectulO esenial al de#ocraiei deline!
- de#ocraia delin este or%anic, articiati; i co#unitar,
Diind ous colecti;is#ului co#unist i indi;idualis#ului li$eral!
- siste#ul de#ocrat se $aEeaE e econo#ia social de ia!
- Hntrirea autoritii uterii olitice!
- asi%urarea unui ec5ili$ru sta$il i Duncional Hntre LcentruO i
autoritile locale, necesar unei %u;ernri eDiciente!
- ararea autoritii sirituale.
9onstantele doctrinei ;iEeaE H#letirea unor ;alori aarent
contradictorii1 rorietatea i #unca, Da#ilia i statul, naionalis#ul i
ecu#enis#ul.
9onsiderat ca Diind o orientare de centru, cretin-de#ocraia se
#aniDest rintr-o olitic de stFn%a cu ale%tori de dreata, rinciiul
solidaritii sociale i econo#ice H#letindu-se cu rinciiul su$sidiaritii.
4ceasta resuune c statul inter;ine entru susinerea aDacerilor u$lice i
asi%urarea Binelui social, dar sriIin acti;itatea ersoanelor, HncuraIFnd
iniiati;a articular. ?octrina de#ocrat-cretin laseaE, deci, indi;idul Hn
centrul interesului i de#ersurilor sale. 9ontractul cu sindicatele, Lo
constituie a HntrerinderiiO, i sti#ularea articirii acti;e a salariailor
er#it o rotecie social real, HntrucFt iaa reEol; ro$le#ele sociale, cu
condiia s Die lsat s %enereEe o cretere suDicient.
VI.4. ?69T0I'4 &69I47I&TW
?octrina socialist, ase#ntoare doctrinelor li$eral i conser;atoare,
are ori%ini ce se laseaE Hn eoca destr#rii Deudalis#ului i de$uturilor
caitalis#ului i e Hncrcat de contradicii (re;iEuiri i reconstrucii teoretice
succesi;e, ur#ate de aariia, Die Hn cadrul doctrinei, Die Hn aDara ei, a unor noi
;ariante, care conduc la distorsiuni Hn saiul socialis#ului*.
Ter#enul de socialis# (socialist*, de sor%inte latin (%ociali% n social,
socia$il* este utiliEat HnceFnd cu )/22, Hn 4n%lia, de ctre Robert OSen,
iar Hn Frana, cFi;a ani #ai tFrEiu de ctre Pierre Lero$8. Sainte3Sione
))0
Universitatea SPIRU HARET
Hl Dolosete Hn )/-)-)/-2 Hn <e 4lo*e, iar C7arles Fo$rier Hn 6!alan%tee,
Hn )/--. @ri#a deDiniie dat concetului de socialis# aarine lui @.
7erou<1 L6 doctrin care nu sacriDic nici unul din ter#enii Dor#ulei1
7IBE0T4TE, E247IT4TE, F04TE0'IT4TE i care Hi H#ac e toi
Hntr-o ade;rat sinteEO (aud1 3aurice ?u;er%er, <e live li*eal et la
tounAe Euo(Aene, @aris, Edition 4l$in 3ic5el, )++0, ./2*.
Teoria socialist clasic este recedat de %ociali%mul uto(ic, care
rereEint un ansa#$lu de concete olitice ce Hncearc s dea rsuns la
ro$le#e sociale, econo#ice, olitice care aar i se deE;olt Hn conte<tul
a%oniei Deudalis#ului, i#a%inFnd un nou #od de or%aniEare i conducere a
societii, ale crui Dunda#ente le rereEentau li$ertatea i Llisa
e<loatriiO. 9oncetul de socialis# utoic este introdus de T7oas
(or$s ()4,/ )"-"* Hn lucrarea Uto(ia i deE;oltat Hn secolele .VII-
.VIII de Ca%anella, (alb=, Babe$; .a. o dat cu ediDicarea unui set de
conceii, teEe i rinciii ce Hi conDer un cadru teoretic rereEentati; i ale
crei roiecii se su$stanialiEeaE rin contri$uiile lui &aint-&i#on,
Fourier i 6=en. 8lti#ii trei socialiti utoici, dar i DeEa=, Cabet .a.,
care critic ;irulent realitile noului ediDiciu social Hn construcie
caitalis#ul sunt i recursorii unei ;ersiuni noi a socialis#ului,
ma3i%mul sau %ociali%mul evolu$iona, Hndeose$i rin deDinirea unor
trsturi eseniale ale unei reEu#ti;e societi a ;iitorului (desDiinarea
rorietii ri;ate i Hnlocuirea ei cu rorietatea colecti;ist-etatist,
laniDicarea deE;oltrii econo#ice, o$li%ati;itatea #uncii i un nou siste#
de reartiie a rodusului social, desDiinarea claselor .a.#.d.*. &ocialis#ul
re;oluionar (denu#it i co#unis# sau socialis# tiiniDic* a Dost re%tit
de o leiad de teoreticieni i Hnc5e%at Hntr-o Dor#ul coerent, siste#atic
i e<resi; de ctre >arl (ar8 i Fri9eric7 En:els.
Deo%e*iile e%en$iale dinte %ociali%mul uto(ic 'i %ociali%mul
evolu$iona can%tau n )omulaea o*iectivelo )inali%te ale doctinei0 Hn
ti# ce ri#a ;ariant doctrinar arecia socialis#ul dret un rodus al
raiunii sau un ideal #oral, a doua Dor#ula, Dr ec5i;oc, cerina
Lo$iecti;O a sc5i#$rii sociale e calea re;oluiei entru eli#inarea
caitalis#ului i ediDicarea unei noi societi, societatea socialist.
&ocialis#ul re;oluionar este o construcie teoretic realiEat rin
decuarea unor idei i teEe din econo#ia olitic en%leE (ideea ;alorii
#unc*, DilosoDia clasic %er#an i socialis#ul utoic DranceE, care se
transDer e terenul aciunii olitice rin incitarea #uncitori#ii
))
)
Universitatea SPIRU HARET
(roletariatului* Lla luta de clasO entru cucerirea uterii olitice (rin
re;oluie socialist*, instituirea dictaturii i construirea orFnduirii socialiste
i co#uniste. Jn Delul acesta, lu(ta de cla%#, evolu$ia %ociali%t# 'i dictatua
(oletaiatului (e<ercitat rin or%anis#e statale* rereEint suortul
teoretic esenial al noii doctrine i totodat #iIloacele olitice care sunt
reconiEate entru alanarea conDlictului dintre #uncitori#e (Hn calitate de
#as salarial* i $ur%5eEie (Hn ostur de $eneDiciar al lus-;alorii
reEultat din roducie*.
Inte%rat Hn doctrina socialist-re;oluionar, #aterialis#ul istoric are
ca o$iect de studiu societatea, le%ile %enerale i Dorele #otrice ale
deE;oltrii istorice, inclusi; e;oluia acestuia su$ raort olitic. Teoria
olitic Hn ;iEiunea socialis#ului re;oluionar tre$uie orientat sre
cercetarea esenei i interaciunii oliticului cu structura socio-econo#ic a
societii i deootri; re;iEuit Hn relaie cu unele concete noi
(surastructur olitic* sau reDor#ulate (utere olitic, artid, stat,
dictatur, de#ocraie, li$ertate, e%alitate etc.*.
34'IFE&T87 @40TI?878I 9638'I&T
(F0423E'TE* Fe$ruarie
)/4/
M Istoria tuturor societilor de Fn aEi este istoria lutelor de clas.
6#ul li$er i scla;ul, atricianul i le$eul, no$ilul i io$a%ul,
#eterul i calDa, Hntr-un cu;Fnt asuritorii i asuriii se aDlau Hntr-un
er#anent anta%onis#, duceau o lut neHntrerut, cFnd ascuns, cFnd
Di, o lut care, de Diecare dat, se sDFrea rintr-o reDacere
re;oluionar a Hntre%ii societi sau rin ieirea clasei aDlate Hn lut SCT.
Toate #icrile de Fn acu# au Dost #icri ale unor #inoriti.
3icarea roletar este #icarea indeendent a i#ensei #aIoriti, Hn
interesul i#ensei #aIoriti. @roletariatul, tura cea #ai de Ios a societii
actuale, nu se oate ridica i eli$era Dr s arunce Hn aer Hntrea%a
surastructur a turilor care alctuiesc societatea oDicial SC T.
0e;oluia co#unist Hnsea#n rutura cea #ai radical cu relaiile de
rorietate #otenite din trecut ! nu e deci de #irare c Hn cursul deE;oltrii
ei se roduce rutura cea #ai radical cu ideile tradiionale SCT.
9o#unitii sriIin retutindeni orice #icare re;oluionar
H#otri;a orFnduirii sociale i olitice e<istente SCT.
))2
Universitatea SPIRU HARET
9o#unitii detest s-i ascund ;ederile i inteniile. Ei declar Di
c elurile lor ot Di atinse nu#ai rin do$orFrea ;iolent a Hntre%ii orFnduiri
sociale de Fn acu#. & tre#ure clasele do#inante Hn Daa 0e;oluiei
9o#uniste. @roletarii n-au de ierdut Hn aceast re;oluie decFt lanurile. Ei
au o lu#e de cFti%at. N
(3ar< En%els, O(ee, ;ol. 4, Bucureti, Editura @olitic, )+"/,
.46+ "00*.
4ariia 3aniDestului 9o#unist nu #arc5eaE trecerea M de la utoie
la tiin N (cu# susin clasicii #ar<is#ului*, ci este ri#ul stadiu de trecere
de la o etic reli%ioas la o etic laic, care Hi Hnsuete #orala cretin,
desrind-o de ?u#neEeuC N (AenrK de 7es[uen, Reli&ia conta
ideolo&iilo %ociali%te, Bucureti, Editura 4ntet, )++", .6/*.
3ar<is#ul este criticat c5iar Hn eoc de reduta$ili teoreticieni i
doctrinari, critici care ;or conduce la scindarea socialis#ului. 3ai HntFi
aare %ociali%mul e)omi%t, aoi *ol'evi%mul (;arianta ruseasc a
#ar<is#ului, denu#it i ma3i%m-lenini%m*.
Fer9inan9 Lassalle ()/2" )/64*, iniial disciol al lui 3ar<, aoi
critic al acestuia, se arat, Hn %eneral, ostil %re;elor i aciunilor Hn Dor ale
#uncitorilor, HntrucFt risiesc ener%ia lor inutil i de #ulte ori Dr reEultate.
@rin 7assalle se HnDiri, Hn Dor#e e#$rionare, curentul reDor#ist care, Hn
)/,", la 9on%resul de la 2ot5a al socialitilor %er#ani, se conDrunt cu
M #ar<is#ul ortodo< N. 9on%resul se Hnc5eie rin ;otarea unui 6o&am
care conciliaE cele dou arii ale socialis#ului %e#an, asru ad#onestat
de ctre Varl 3ar<.
@ro%ra#ul lanseaE dou rinciii eseniale care ;or %enera sciEiunea
socialis#ului 1
). &tatul este li$er, creat rin #iIloace anice, e $aEa ;otului
uni;ersal i resectarea dreturilor ci;ile.
2. &ocialis#ul este o doctrin a ec5itii i dretii sociale, HntrucFt
asi%ur o distri$uie ec5ita$il a roduselor, ca reEultat al #uncii (i nu al
lutei de clas, cu# susineau #ar<itii ordodoci*.
&ocialis#ul re;iEionist Hi deDinete cadrele concetuale i teoretice
rin scrierile lui E9$ar9 Bernstein ()/"0 )+-2* care, Hn )/+/, cu rileIul
9on%resului social-de#ocraiei %er#ane, Hntr-o scrisoare desc5is adresat
articianilor, a;ertiEeaE c #aniera de alicare Hn ractica olitic a
doctrinei i ideolo%iei #ar<iste este %reit i ericuloas. El Hi Hndea#n e
))-
Universitatea SPIRU HARET
M #ar<itii ortodoci N (social-de#ocraii #ar<iti* s renune la DraEeolo%ia
oulist, s concea un artid al reDor#elor de#ocratice i sociale (i nu
un HncrFncenat adet al lutei de clas i re;oluiei*, care s nu-i a<eEe
tactica e serana iluEorie a unei catastroDe i#inente a caitalis#ului.
E. Bernstein rele;, totodat, c sensul i direciile e;oluiei societii
du )/,0 inDir# rediciile lui Varl 3ar<. 9aitalis#ul %er#an nu nu#ai
c nu s-a r$uit ci, din contr, i-a consolidat oEiiile, situaie din care
roDit i roletariatul, dat Diind creterea salariului real. M &ituaia
econo#ic a #uncitorilor nu s-a a%ra;at. Este inutil i a$surd de a disi#ula
DatulO susine el, artFnd Hn continuare c Hnsi $ur%5eEia era interesat
Hn lr%irea cadrului de#ocratic de #aniDestare econo#ic, olitic i social
a indi;iEilor. Jn concluEie, el reco#anda1 Lluta entru socialis# tre$uie s
Die %radual i reDor#ist, entru o #ai delin de#ocraie, entru creterea
rolului #uncitorului asura roduciei rin #iIloace olitice i sindicale
(Cum e (o%i*il %ociali%mul 'tiin$i)ic, Bucureti, Bi$lioteca &ocialist,
)+0), ./"*.
0e;iEionis#ul este recetat i Hn 0usia (Str$<e, Ple7ano<*, care din
)+), de;ine teatrul unei noi sc5is#e Hn LDa#iliaO socialist / social
de#ocrat, aariia i aoi detaarea $ole;is#ului.
De rein$t2 marxi"mul %au "ociali"mul revoluionar e%te ade(tul
lu(tei de cla%#, %c!im*#ii (in )o$# a odinii %ociale (in evolu$ia
(oleta#, n tim( ce "ociali"mul reformi"t (ledea"# (entu nlocuiea
ac$iunii evolu$ionae cu e)omele 9(olitice, %ociale, economice etc+:,
e'alonate n tim( 'i eali"ate nt-un cadu democatic (in e)otul
(atidelo %ociali%te 'iB%au %ocial-democate, cu e%(ectaea le&alit#$ii 'i a
condi$iilo eclamate de )unc$ionaea %tatului de de(t+
Bole;is#ul, deDinit artiDicial dret #ar<is#-leninis#ul eocii
conte#orane, se deE;olt la Hnceut Hn interiorul doctrinei socialist-
re;oluionare (#ar<iste*, du care, Hn condiiile iE$ucnirii ri#ului rE$oi
#ondial, se desrinde de #atc, aDir#Fndu-se ca doctrin i ideolo%ie
distincte.
?octrina i #ai ales aciunea olitic a $ole;icilor (datorate, Hn
rincial, lui 'la9iir Ilici Lenin* ro;oac o ;re#e conDuEii Hn ma%%-
media i serioase reciitri Hn Dor#aiunile olitice de esen socialist i
social-de#ocrat, Hndeose$i Hn erioada inter$elic. 4ar nuane
interretati;e ale doctrinei socialist-re;oluionare, unele care tind i reuesc
))4
Universitatea SPIRU HARET
Hn Dinal s %enereEe un curent de %Fndire inter#ediar Hntre Dondul ori%inar
socialist (e<ri#at Hn lan olitic de artide social-de#ocrate i socialiste*
i doctrina $ole;ic 1 socialis#ul radical (care resin%e #iIloacele i
#etodele de lut ale M socialis#ului clasic N i ale celui reDor#ist i
reco#and aciuni Hn Dor, aa cu# reconiEeaE $ole;icii*.
@erioada inter$elic, ea Hnsi lin de contradicii %enerate de
consecinele ri#ei conDla%raii #ondiale, recrudescena #icrilor sociale,
aariia unor doctrine i ractici olitice e<tre#iste (co#unis#ul sau
socialis#ul radical i Dascis#ul*, E%uduiri econo#ice de an;er%ur uni;er-
sal, aariia i deE;oltarea sectaculoas a siritului de re;an i de re;i-
Euire a %ranielor etc., une la %rea Hncercare doctrina socialist i e<resia
ei instituionaliEat Hn lan olitic 1 artidele socialiste i social-de#ocrate.
Este eoca Hn care M stFn%a N, di;iEat ireconcilia$il de lo;iturile Hn Dor ale
ideolo%iei i aciunii olitice co#uniste, detaeaE social-de#ocraia ca
artoare a ;alorilor de#ocratice, iar co#unis#ul, indiDerent de nuana sa,
ca doctrin olitic HnDeudat conceiei dictatoriale de or%aniEare i
conducere a societii. 'u este de loc surrinEtor ca artiEanii co#unitilor
s catalo%5eEe social-de#ocraia dret reacionar, su$ordonat intereselor
M dretei N, incaa$il s Hnelea% i cu atFt #ai #ult s se orienteEe Hn
raort cu realitile socio-olitice ale eocii. 9riticile Dor#ulate de
co#uniti au eDect contrar 1 erceia social-de#ocraiei este din ce Hn ce
#ai Da;ora$il, Hn #e#oria colecti; aceasta este reinut dret socialis#
de#ocratic.
&ocial-de#ocraia este areciat entru Datul c ro#o;eaE ;alori
u#ane eseniale ca 1 li$ertatea, de#ocraia, ec5itatea, Iustiia, solidaritatea,
autono#ia, luralis#ul olitic, di;ersitatea Dor#elor de rorietate etc.
4nsa#$lul teEelor teoretice i #odalitile sale de aciune ractic se i#un
#ai re%nant ateniei du cel de-al doilea rE$oi #ondial, cFnd o $un
arte dintre artidele social-de#ocrate aIun% s %u;erneEe erioade
Hndelun%ate de ti#. 4ceasta s-a datorat orientrii social-de#ocrailor sre
o nou i #ai $un ordine econo#ic i social Hn %eneral, sre Lo nou i
#ai $un ordine a societiiO. 9eea ce Hnsea#n, de Dat, cu# rele;
e<eriena unor state occidentale, trecerea la o de#ocraie curinEtoare, la
H#$inarea laniDicrii cu concurena, rin controlul u$lic al Dorelor
econo#ice, rin socialiEare i eDicien e calea cola$orrii Dactorilor
roducti;i, ca i rin olitici rotecioniste Hn do#eniul social i
educaional.
))"
Universitatea SPIRU HARET
Jn co#araie cu li$eralis#ul, social-de#ocraia nu sear strict sDera
olitic i interesele statului de indi;id. ?e#ersurile sale au Hn ;edere
#eninerea ec5ili$rului, instru#entFnd inter;enia uterii statale, rin
#iIloace econo#ico-sociale, Hn desDurarea roceselor econo#ice. 0olul
statului se #enine Hn econo#ia de ia rin inter;enia sa Hn olitica
ta<elor i i#oEitelor, laniDicarea i diriIarea resurselor i in;estiiilor,
controlul reurilor entru asi%urarea unei reale rotecii sociale, controlul
ratei o#aIului .a. @rin aceast strate%ie socialis#ul de#ocratic H#$in
necesitatea cu oortunitatea, eDiciena cu ra%#atis#ul i reDor#a cu
cerinele recla#ate de e;oluia societii (raortul cerere-oDert*. ?ac
%u;ernele social-de#ocrate ost$elice au dura$ilitate i audien, aceasta se
datoreaE asi%urrii coe<istenei uterii #aIoritii cu interesele #inoritii,
rolului e care i-l reEer; statul ar$itru Hntre atronat, sindicate i
societatea ci;il entru deirea contradiciilor sau tensiunilor sociale.
@e cale de#ocratic, arla#entar-constituional, artidele social-
de#ocrate (socialis#ul de#ocratic* contri$uie (alturi de li$erali i
reDor#iti* la crearea statului social. &e realiEeaE astDel, du cu# susine
uni;ersitarul #adrileE Vir%ilio Xaatero, M #arele contract social al
secolului .., care Dace osi$il arcur%erea celei #ai lun%i erioade
istorice de ace social, li$ertate i e%alitate N (aud 1 4lDonso 2uerra,
El )utuo del %ociali%mo, 3adrid, Editorial &iste#a, )+/6, ./)*. 3o#entul
de cul#inaie al statului social, du arecierea unor secialiti, este atins Hn
reaI#a anilor @60. LPelDare &tateO (&tatul $unstrii %enerale* este
Dunda#entat teoretic i us Hn ractic Hn ti#ul %u;ernrii artidelor
social-de#ocrate din &uedia, Finlanda, 4ustria, 0.F.2. etc. Ideea unui
astDel de stat %sete ecou Da;ora$il la de#ocraii a#ericani i c5iar la
reu$licanii cu ;ederi li$erale.
?ar ce este, dincolo de aarene, LPelDare &tateOQ Jn cea #ai
sintetic i e<resi; deDiniie, care aarine lordului Pillia# Be;erdi%e,
&tatul $unstrii %enerale rereEint Lo socialiEare a cererii Dr socialiEarea
roducieiO. (A(ud1 3ic5el Foot, 4neurin Be;an, )+4" )+60, ;ol.II,
7ondon, ?a;is-@aKnter, )+,- . )0+ ))+*.
@rinciiile social-de#ocrate i li$erale, care au stat la $aEa unor
%u;ernri su$ e%ida statului social, nu nu#ai c au H#iedicat conDruntrile
sociale de a#loare, dar au contri$uit i la construirea i#a%inii unei
societi centrate e ne;oile u#ane, e satisDacerea asiraiilor i cerinelor
indi;iduale. ))6
Universitatea SPIRU HARET
9li#atul euDoric, %enerat de Duncionarea Hn ara#etri neatetat de
$uni a an%renaIului econo#ico-social, Dace e #uli teoreticieni social-
de#ocrai i socialiti (Hndeose$i din &candina;ia* s LdecreteEeO LsDFritul
ideolo%iilorO. 8nii olitolo%i i sociolo%i (&eK#our 3artin 7iset, ?aniel
Bell, 0aK#ond 4ron* consider c asist# la o di#inuare (Lo
de;aloriEareO* a conDlictelor ideolo%ice, HntrucFt atFt social-de#ocraii, cFt
i li$eralii (Hn rincial* au aIuns la o concluEie co#un1 9eocraiile
%l$raliste #i econoiile i8te s$nt cele ai e;iciente iHloace 9e
eliinare a risc$rilor $nor seise sociale aHore&
)+6/ #arc5eaE Lre;oltaO stFn%ii H#otri;a roriei strate%ii olitice.
9riEa ener%etic, #icrile studeneti din Frana i 2er#ania, ao%eul
#icrii antise%re%aioniste din &.8.4. (,,#icarea ne%rilorO*, Lri#;ara
de la @ra%aO, Hn$uit de tancurile so;ietice, #icrile de %ueril din state
central i sud-a#ericane .a.#.d. sunt tot atFtea ro;ocri la adresa
conDor#is#ului ideolo%ic, doctrinar i acional care %enereaE o nou
re%Fndire a oliticii social-de#ocrate, ce Hi orienteaE eDorturile atFt e
de#ocratiEare, luralis# social i restructurare econo#ic, cFt i e
rocesele de deso;ietiEare a societailor co#uniste din 9entrul i 0sritul
Euroei.
Jn Lla$olatoareleO %Fnditorilor social-de#ocrai tre$uia s Die
%estionat criEa Hn care intrase roria lor doctrin i aciune olitic i
deite eDectele ei, %enerate de1
a& oDensi;a neoli$eralis#ului!
b& transDor#area conDlictelor de clas Hn #o$ilitate social!
c& creterea standardelor de ;ia!
9& transDor#area Internaionalei &ocialiste Hntr-o instituie $irocratic !
e& conDor#is#ul social i cultural Hn care s-au co#lcut liderii
social-de#ocrai (Franlois 95atelet, E;eline @isier, Conce($iile (olitice ale
%ecolului HH, Bucureti, Editura Au#anitas, .)"2*
'u este #ai uin ade;rat c social-de#ocraia, e lFn% asectele
se#nalate, este Hn cul i entru reducerea turaiei la criticile, de altDel
IustiDicate, la adresa co#unis#ului de stat. In;aEia 9e5oslo;aciei de ctre
rui i truele @actului de la Varo;ia, de la care 0o#Fnia a lisit, este
ri#ul oc e care social-de#ocraia euroean (Hn rincial* Hl receteaE
Hn lin, oc la Del de i#ortant i entru treEirea unor artide co#uniste
occidentale (italian, DranceE, %er#an*. ?eruta este %eneral Hn saiul
ideolo%ic i doctrinar social-de#ocrat cFnd, rFnd e rFnd, re%i#urile
)),
Universitatea SPIRU HARET
co#uniste din 9entrul i 0sritul Euroei se r$uesc. 8n nou caitol Hn
istoria LstFn%iiO, Hn %eneral, i a social-de#ocraiei, Hn articular, se
desc5ide HnceFnd cu anii )+///)+/+. 8n nou caitol care este interretat i
ca sDFrit al co#etiiei Hntre cele dou siste#e econo#ice i socio-olitice
ouse1 de#ocratic luralist (occidental* i totalitar (co#unist*. L&DFritul
istorieiO, cu# Hl interreteaE olitolo%ul Yean Franlois 0e;el, nu
resuune i un nou LsDFrit al ideolo%iilorO, ci o reanaliEare a lor, o
ree;aluare critic i lucid, entru a Di racordate la noile sensuri ale
deE;oltrii societilor.
&ocialitii DranceEi (care Fn la r$uirea siste#ului co#unist erau
an%aIai Hntr-o ari% disut cu susintorii caitalis#ului*, social-
de#ocraii suedeEi (ce se ;d contestai Hn ;ala$ilitatea i ;ia$ilitatea
Lstatului $unstrii %eneraleO*, la$uritii $ritanici (criticai entru olitica
naionaliErilor i deEar#rii unilaterale* etc. intr Hntr-o nou eta istoric,
centrat Hndeose$i e recunoaterea i corectarea erorilor, ree;aluarea
strate%iilor econo#ice, olitice i sociale, reconsiderarea oEiiei lor Hn
lanul LstFn%iiO i al siste#ului luralist de#ocrat etc. L@endulul
de#nocraticO (sau LrotaiaO %u;ernrilor* le a#enin oEiiile, electoratul,
Hn relati; derut, orientFndu-se, cu o consisten Hn ascensiune, sre alte
Dor#aiuni olitice. Este de atetat ca social-de#ocraia s testeEe noi
strate%ii, s oereEe o rectiDicare Hn ro%ra#ele de %u;ernare, s dea o nou
orientare oliticii lor. &e aas e ro$le#atica societii ci;ile, se trec e
lan Hndertat soluiile entru conDlictele sociale (e care le consider
deite*, dar se laseaE i lanul i#ediat de interes construirea unei
uniuni olitice euroene, Hn care $locul social-de#ocrat, alctuit din
artidele socialiste, la$uriste, social-de#ocrate etc., s dein un rol
i#ortant.
&ocialis#ul de#ocratic tre$uie s Dac Da i noii conDi%uraii
olitice din 9entrul i 0sritul continentului, Hn care se Hnscriu i Dor-
#aiuni de esen social-de#ocrat, socialist, socialist-cretin etc.
4cestea, ca i altele, du euDoria osttotalitar, au roria lor contri$uie la
deteriorarea i#a%inii social-de#ocraiei. 3ulte dintre ele, Hn aDar de
titulaturi, n-au nici o le%tur cu rinciiile social-de#ocrate! altele, care se
re;endic dret continuatoare ale tradiiei social-de#ocrate auto5tone
inter$elice, $asculeaE Hntre tradiie (entru a accentua L;ec5i#eaO lor* i
conte#oraneitate (entru a de#onstra racordarea doctrinei i aciuniilor
olitice la realitile ostco#uniste*. Jn sDFrit, e<ist i social-de#ocrai cu
))/
Universitatea SPIRU HARET
nu#ele, entru a crea di;ersiune Hn saiul social-de#ocrat Hn reDacere du
cderea co#unis#ului, care acioneaE din start i la co#and e
Dunda#ente ideolo%ice co#uniste.
L@o;araO sectrului artidist de esen social-de#ocrat din centrul i
estul continentului aas e u#erii social-de#ocraiei occidentale, care se
;ede Hn situaia alDa$etiErii Dor#aiunilor care reEist la Linte#eriileO
electorale din erioada tranEiiei.
9onte<tele socio-olitice noi, dina#ica sc5i#$rilor i eDorturile de
re%Fndire a roriei lor doctrine conduc la diDerenieri Hn saiul social-
de#ocrat, care se esto#eaE Hns Hn rocesele de inte%rare euroean.
&ocial-de#ocraii nu ascund Datul c, renunFnd la ideile #ar<iste, se
orienteaE ctre ac5iEiionarea unor Lele#enteO ale %Fndirii li$erale,
Hndeose$i ale neoli$eralis#ului. Jn lan olitic, ro#o;eaE conceia
otri;it creia Lsocialis#ul nu oate Di decFt de#ocraticO, de#ocraia
tre$uie s do$Fndeasc Lrioritate Hn rocesul realiErii deEideratelor
socialisteO (&er%iu T#a, o(+cit., .2"-*, iar Hn ractica econo#ic, caut o
cale rorie Hn care s se realiEeEe sinteEa Hntre rolul oEiti; al econo#iei de
ia i rolul statului.
@re;iEiunile esi#iste ;iEFnd #ar%inaliEarea social-de#ocraiei nu
s-au conDir#at, din contr, du un reDlu< te#orar, %enerat de Dactorii
a#intii, artidele social-de#ocrate Hi re;in, se i#lic cu Dor Hn ;iaa
olitic, recFti% electoratul ierdut, Hi e<tind sDera de aciune rin aariia
de noi Dor#aiuni de esen social-de#ocrat i, e;ident, ca un corolar al
acestui set de aciuni ener%ice, Hi ereetueaE %u;ernarea sau re;in la
%u;ernare Hn statele unde suDeriser eecuri electorale Hndeose$i du
or$uirea totalitaris#ului co#unist. 9are sunt Hns ersecti;ele social-
de#ocraieiQ
9u# se tie, Hntotdeauna, doctrina social-de#ocrat s-a corelat cu
socialis#ul. 3ai este oare osi$il o astDel de corelaie i dac nu, care ar Di
alternati;aQ &re caitalis# (neoli$eralis#* sau sre o alt caleQ
&ocial-de#ocraii suedeEi, care au o e<erien Hndelun%at Hn #aterie de
%u;ernare, reacioneaE #ai reede la noile ro;ocri istorice (%lo$aliEarea,
indi;idualis#ul, LdreataO i LstFn%aO, aciunea olitic i ro$le#ele
ecolo%ice* i roun alternati;a celei de a teia c#i.
?u A&*i99ens, sinta%#a este Hntre$uinat HntFia oar la Hnceutul
secolului trecut, Diind reluat aoi de %ruuri de e<tre# dreata (ctre anii
c20*. 9el #ai #ult este utiliEat Hns de social-de#ocrai i socialiti. I#ediat
))+
Universitatea SPIRU HARET
du a doua conDla%raie #ondial, social-de#ocraii consider c au
identiDicat o noua LcaleO inter#ediar, Hntre #odelul caitalis#ului a#erican
i #odelul co#unis#ului so;ietic. ?in )+"), se #aniDest #ai #ult i #ai
e<licit e La treia caleO, entru ca Hn deceniul / al ;eacului trecut 6to &iR,
econo#ist de ori%ine ce5, o identiDic cu Lsocialis#ul de iaO.
@oliticile celei de-a treia ci
&coul sure#0
- sriIin acordat oa#enilor entru a se orienta Hn raort de
Lre;oluiileO actuale i ;iitoare1 %lo$ariEarea, #eta#orDoEarea ;ieii
indi;idului, reconcilierea relaiei o# - natur.
6rientri1
- redeDinirea raorturilor dintre indi;id i co#unitate (li$ertatea asi%ur
autono#ia aciunilor indi;iduale i deootri; o i#licare #ai acti; i #ai
accentuat Hn ro$le#ele co#unitii* i, conco#itent, redeDinirea dreturilor
i o$li%aiilor (nici un Del de dreturi Dr resonsa$iliti*!
- redeDinirea relaiei autoritate-de#ocraie (nici un Del de autoritate
Dr de#ocraie*! autoritatea tre$uie construit e te#eiuri articiati;e!
- redeDinirea raorturilor dintre o# i natur (o#ul nu #ai oate Di
H#otri;a naturii, ci se raorteaE raional i resonsa$il la #ediu*!
- reDor#area statului i a %u;ernului este rinciiul orientati; esenial!
la $aEa rinciiului st Lde#ocratiEarea de#ocraieiO, ale crei rinciale
direcii de aciune constau Hn1
descentraliEarea!
reDor#a constituional (care s accentueEe desc5iderea i
transarena i s introduc Lnoi recauiiO contra coruiei*!
#rirea eDicienei ad#inistrati;e! e<tinderea actelor articiati;e
ale cetenilor la ;iaa LcetiiO!
#ana%e#entul riscului!
reHnnoirea societii ci;ile, care recla#1
%u;ernul i societatea ci;il tre$uie s se aDle Hntr-o relaie de
arteneriat!
co#unitatea s se reHnnoiasc rin sti#ularea iniiati;ei locale!
statul s se i#lice Hn sectorul terial!
rotecia sDerei u$lice!
re;enirea cri#inalitii la ni;elul co#unitii!
)20
Universitatea SPIRU HARET
HncuraIarea i sriIinirea Da#iliei de#ocrate.
ro#o;area unei Lnoi econo#ii #i<teO care recla# HncuraIarea
deE;oltrii conco#itente a sectorului u$lic i a celui ri;at i care,
deootri;, Hnsea#n resin%erea1
conce($iei %ocial-democa$iei 1cla%iceO, care considera
crearea de $o%ie #ai uin i#ortant Hn raort
cu redistri$uirea i securitatea econo#ic i
conce($iei neoli*eale, care roiecta Hn lanul de interes
i#ediat co#etiti;itatea i %enerarea $o%iei!
deirea o$sesiei ina%alitii i re%Fndirea sensurilor e%alitii1
LE%alitatea tre$uie deDinit ca includere, iar ine%alitatea ca e<cludereO.
LIncluderea se reDer la cetenie, dreturi olitice i ci;ile i la
o$li%aiile e care toi #e#$rii societii ar tre$ui s le ai$, nu Hn #od
Dor#al, ci ca realitate a ;ieii lor. Jns, includerea se reDer i la oortuniti
i la i#licarea Hn saiul u$lic. Jntr-o societate Hn care #unca r#Fne
;aloarea central entru sti#a de sine i entru standardul de ;ia al
oa#enilor, accesul la #unc este rincialul conte<t al oortunitilor, ca i
educaia, c5iar i Hn a$sena corelrii uternice care e<ist Hntre educaie i
osi$ilitile de an%aIare Hn #uncO, (4nioara Aenrieta 3itrea-Ger$an,
o(+ cit., .20*.
8ocietatea inclu%iv#1
- E%alitate ca includere!
- 3eritocraia!
- 0eHnnoirea saiului u$lic (li$eralis#ul ci;ic*!
- ?eirea societii #uncitoare!
- Bunstarea oEiti;!
- &tatul in;estiiei sociale.
@uncte reluate din docu#entarul 4ntonK 2iddens, A teia cale+
Rentoaceea %ocial-democa$iei (realiEat de 4nioara Aenrieta 3itrea-Ger$an*, Hn
L&inteEeO, nr. )2, sete#$rie 2000, . )/.
4ntonK 2riddens, A teia cale+ Rentoaceea %ocial-democa$iei, Iai,
@oliro#, 200), . ))4.
)2)
Universitatea SPIRU HARET
LE3cludeea nu se reDer la diDerite %rade de ine%alitate, ci la
#ecanis#e care acioneaE desrinEFnd %ruuri de oa#eni de #ediul
social,O. (4ntonK 2iddens, o(+cit+, .))-*.
deE;oltarea conceiei naiunii cos#oolite, care resin%e loialitile
e<clusi; etnice sau culturale i a unei societi ci;ile care trans%reseaE
%raniele statelor naionale. 'aiunea cos#oolit i#lic o de#ocraie
cos#oolit care tre$uie s se e<tind i s de;in oerati; la scar #ondial.
4 treia cale, ca roiecie a societii ;iitoare, Hn ;iEiune social-de-
#ocrat, dar i ca #odalitate de creare a unor con;er%ene Hntre LcentruO i
LstFn%aO, cerin e care rocesele de %lo$ariEare o aDir# cu tot #ai #ult
insisten, e<ri# reocuarea lui 4. 2iddens i a altor %Fnditori sociali i
olitici entru destinul societii u#ane Hn ;iitorul i#ediat sau #ai
Hndertat.
Conce%te c7eie #i e8tin9eri
Uto(ie+ Ideal social %eneros, dar irealiEa$il. Ter#enul Hi are ori%inile Hn
scrierea lui T5o#as 3orus De%(e %tatul ideal 'i in%ula 1Uto(ia2 ()")6*.
8ociali%m uto(ic+ FaE inciient a socialis#ului care este conceut ca
un ideal #oral, noul ti de or%aniEare social Diind e<resia cerinei raiunii.
Biblio:ra;ie obli:atorie
Ball, Terence, ?a%%er, 0ic5ard, Ideolo&ii (olitice 'i idealul
democatic, Iai, @oliro#, 2000.
95atelet, Franlois, @isier, E;eline, Conce($iile (olitice ale %ecolului
HH, Bucureti, Editura Au#anitas, 2000.
7es[uen, AenrK de, Reli&ia conta ideolo&iilo %ociali%te, Bucureti,
Editura 4ntet, )++".
-i$liografie facultativ
Bernstein, Eduard, Cum e (o%i*il %ociali%mul 'tiin$i)ic, Bucureti,
Bi$lioteca &ocialist, )+0).
?u;er%er, 3aurice, <e live li*eal et la tounAe Euo(Aen, Edition
4l$in 3ic5el, )++0.
2uerra, 4lDonso, El )utuo del %ociali%mo, 3adrid, Editorial &iste#a,
)+/6.
ViereR, @eter, Con%evatoi%m Revi%ited, 'e= UorR, 9ollir BooRs, )+62.
.ntre$ri pentru verificarea cunotinelor
). 9are sunt rincialele idei susinute de Edu#nd BurRe Hn scrierile
sale re;endicate de conser;atoris#Q
2. 9u# ar%u#entai c BurRe este LrinteleO conser;atoris#uluiQ
)22
Universitatea SPIRU HARET
). Jn ce const aortul %Fndirii olitice a#ericane la deE;oltarea
doctrinei conser;atoareQ
2. 9are sunt direciile criticilor doctrinarilor neoconser;atori i Hn ce
constau acesteaQ
-. 9are sunt ;ariantele actuale ale conser;atoris#uluiQ @reEentai-le
succint.
4. 9e oEiie ocu de#ocraia cretin Hn siste#ul luriartidistQ
". 9are sunt rincialele DaEe e;oluti;e ale socialis#uluiQ
6. Jn ce constau distinciile eseniale dintre socialis#ul re;oluionar
i cel re;iEionistQ
,. 9e este $ole;is#ulQ 9Fnd, cu#, unde i Hn ce conte<t se i#une
ca doctrin i ractic oliticQ
/. 9are sunt unctele ro%ra#atice rinciale ale doctrinei social-
de#ocrateQ
+. 9are sunt osi$ile direcii e;oluti;e ale social-de#ocraieiQ
VII. *ENE,A I E'OLUIA DOCTRINELOR
POLITICE -1/
E3temi%mul (olitic e%te e(e"entat, n e%en$#, de doctinele
comuni"t 'i fa"ci"t, a c#o e3(e%ie n (lan in%titu$ional o con%tituie
(atidele cae, )ie 'i ao&# o a%t)el de %o&inte, )ie oient#ile
(o&amatice 'i deme%uile lo le (la%ea"# n ace%t %(a$iu al vie$ii (olitice+
Am*ele doctine 'i caut# oi&inile n &ndiea uno 1noncom)omi'ti2,
cae %e aat# ade($i ai (actic#ii ela$iilo de )o$# (e teenul (oliticii,
idicnd violen$a 'i di%(e$ul (entu valoile umane la an& de metod#
(olitic#+ De*utui incete %unt umate e(i%odic de a%cenden$e n (lanul
audien$ei (u*lice 'i de e3(eien$e (olitice, din ne)eicie damatice (entu
mai ma%e umane+ A%cen%iunea e%te )avoi"at# de ci"e %ociale 'i
economice, de mnuiea )## %cu(ule a ve*elo cu i" (o(uli%t, de
(omi%iunile )## aco(eie, cae induc n eoae milioane de oameni+
Democa$iile (luali%te %e aat# ne(e&#tite n )a$a a%altului *atalioanelo
ne&e, *une %au o'ii, cedea"# 'i )ac com(omi%ui, cae le co%t# enom+
Unele (ie tem(oa %u* lovituile comuni'tilo 'i )a%ci'tilo, altele te*uie
)2-
Universitatea SPIRU HARET
%# %e mo*ili"e"e e3em(la (entu a e"i%ta ma'inilo lo de #"*oi+ Te"ite
la ealitate, o ealitate cae va a(#%a meeu con'tiin$a a milioane de
oameni, na$iunile cae au c#"ut n ca(cana comuni%mului 'i )a%ci%mului,
%-au ecule% 'i au "do*it e&imuile totalitae de %tn&a 'i de dea(ta+ 8u*
a(ot doctina, n (e"ent att )a%ci%mul ct 'i comuni%mul %e mani)e%t#
n numeoa%e vaiante, ia n (lanul ac$iunii (olitice mai e)ulea"# uneoi+
1Vocea2 (utenic# a democa$iilo (luali%te, cae nu %e mai la%# am#&ite
de vo*ele dulci ale e3temi'tilo, le im(une n (e"ent (uden$# 'i c!ia
team#, n condi$iile n cae %e e%(ect# e&ulile 1,ocului2 (olitic+ Devine
n%# evident c# unele &u(#i (olitice cae %e ei,ea"# n e(e"entante ale
intee%elo &eneale 'i cae )ac a(el la mi,loace violente de lu(t# 9(ioita
atentate, (uc!-ui, #%coale amate: tind %# ocu(e %(a$iul de la e3temele
%i%temului (olitic+ A%emenea )oma$iuni, de multe oi cu titulatui deli*eat
deutante 9CMi'caea de eli*eaeV2: %unt a%imilate teoi%mului 'i n
con%ecin$# tentativa lo e%te ilu"oie+
VII.". ?69T0I'4 9638'I&TW
?octrina co#unist Hi re;endic ori%inile Hn socialis#ul re;oluionar
#ar<ist, care este cunoscut i su$ denu#irea de co#unis#. 8nele
concete, teEe i rinciii sunt H#ru#utate din arsenalul teoretic i
#etodolo%ic al socialis#ului #ar<ist, dar, cu ti#ul, acestea Hi %sesc alte
interretri i #ai ales concretiEri Hn aciunea olitic.
3ar<is#-leninis#ul, cu# a Dost denu#it doctrina co#unist, rin
cone<area #ar<is#ului re;oluionar cu leninis#ul, ;rea s e<ri#e
continuitatea uneia i aceleiai ideolo%ii i doctrine. ?e Dat, Hntre #ar<is#
i leninis# aare o linie de de#arcaie, care se contureaE Hnainte de ri#ul
rE$oi #ondial i se adFncete Fn la desrire sre Dinalul acestuia, Hn
condiiile accederii la utere a $ole;icilor (noie#$rie )+),*. @artidul
9o#unist ($ole;ic* 0us de;ine e<onentul doctrinei $ole;ice i
deootri; instru#entul olitic care o e<erseaE Hn lanul ;ieii olitice.
V. I. 7enin este areciat dret rincialul teoretician al co#unis#ului
rusesc, Hns, Dr aortul de su$stan al %Fndirii DilosoDului #ar<ist rus
*7eor:7i Ple7ano<, ar Di na;i%at Hntr-un ocean de contestari i intero%aii.
4ntecedente ale %Fndirii co#uniste unii autori le laseaE c5iar Hn
antic5itate. 4lii, cu# este i roDesorul ?i#itrie 2usti, le aroie re;oluiei
DranceEe de la ),/+. @otri;it rerii sale, Boissel, autor al lucrrii
Catec!i%me du &ene !umain, este ri#ul care reEint Hn ti#ul 4dunrii
'aionale din ),/+ un oiect de reDor# social. @roiectul este resins, iar
)24
Universitatea SPIRU HARET
autorul Catec!i%mului i%norat. Babe$; (),60-),+,* este Hns Dascinat de
lucrarea lui Boissel i de;ine Lco#unistO. 2Fndirea sa nu rele; ni#ic nou,
dac o raort# la reDleciile lui Boissel. Ba$euD este i#ortant, totui,
Diindc concee o nou #etod de lut olitic1 Lrintr-o lo;itur $rusc i
reede, rin lute de strad se oate realiEa idealul socialO. (A(ud1
@roD. ?. 2usti, Cu% de %ociolo&ie &eneal#, )+20-)+2), @rele%erea ..VII,
. 4"-*.
?octrina ucist a lui Ba$euD are nu#eroi roEelii Hn eoca
re;oluiei (nu#ai la @aris, du unele esti#ri, erau circa ), #ii de adei*,
dar #oartea lui rin decaitare cur# un destin la ;Frsta neH#linirilor.
3etoda ;iolent de realiEare a unui ideal social este reluat i
alicat Hn lutele olitice din Frana de ctre Lo$is BlanA$i ()/0"-)//)*.
&uccesori ai $lanc5itilor, du ?. 2usti i ali %Fnditori sociali i
olitici, ar Di ana!i'tii, dintre care cei #ai rereEentati;i sunt (a8 Stirner,
e nu#e real >as%ar Sc7i9 ()/06-)/"6*, Cose%7 Pro$97on ()/0+-
)/6"*, (i7ail Ba?$nin ()/)4-)/,6*.
Eti#olo%ic, anar5is#ul are sens de Llis de autoritateO (an n lis `
a!? n autoritate, Hn %reaca ;ec5e*. 'u resuune, deci, 5aos, cu# Hnc se
interreteaE. ?ac Fn la &tirner, Hntr-ade;r, concetul are un sens
eiorati; (este sinoni# cu deEordinea*, de la acesta i ceilali anar5iti el
dese#neaE ne%area autoritii i a statului recu# i ridicarea li$ertii
indi;idului la cote a$solute. Ei roun o ordine social Dr constrFn%eri i
Dr stat, ale crui Dunda#ente s Die date de li$ertatea a$solut.
4li rereEentani ai doctrinei anar5iste (C&C& Ro$ssea$, *& CroS9er,
(& >ro%ot?in* o nuaneaE, astDel c li$ertatea oate Di interretat Hn
du$lu sens1 oEiti; (li$ertate oEiti; n auto%u;ernare* i ne%ati; (li$ertate
ne%ati; n a$sena o$stacolelor Hn calea H#linirii asiraiilor indi;iduale*.
7a anar5itii LclasiciO, cu toate c nu sunt anar5ici, erceia
curentului olitic e care Hl rereEint este de la Hnceut ne%ati;, i#a%ine
care se eretueaE i Hn reEent. ?ei roD. 2usti Hi deDinete corect, rin
si#lul Dat c Hi laseaE Hntre $lanc5iti i $ole;ici, su%ereaE c erau
adei ai sc5i#$rii ordinii olitice rin Dor#ule Lneortodo<eO.
4nar5is#ul, este Doarte ade;rat, du L#arii calsiciO, de%enereaE Hn
#icare ucist sau terorist, Deno#en HntFlnit i Hn 0o#Fnia (Hn )+20, Hn
sala &enatului, 3a< 2oldstein, #e#$ru al %ruurilor co#uniste, laseaE o
$o#$ artiEanal care e<lodeaE, uci%Fnd un #inistru i ali de#nitari*.
4cestui ti de anar5is# roDesorul 2usti Hi atri$uie nuane co#uniste.
)2"
Universitatea SPIRU HARET
9o#unitii ri#ului ;al ($ole;icii*, ca i cei din ;alurile ur#toare,
resin% anar5is#ul, dei sunt adeii sc5i#$rii ordinii sociale rin
;iolen. Jl resin% i Hn aceasta aare deose$irea de esen Hntre anar5is#
i co#unis# - HntrucFt conce Lluta de clasO ca teren re%titor entru
re;oluie, entru antrenarea unor #ari #ase u#ane Hn aciunea ;iolent de
rsturnare a uterii. 8nii ;or s-i H#lineasc idealul social rin aciuni
indi;iduale (anar5itii*, alii rin utiliEarea Dorei #asei sociale ($ole;icii*.
9o#unitii cFti% te#orar ariul cu anar5itii, un ariu e care
u#anitatea Hl ltete cu #ilioane de ;icti#e, cu suDerine ne#r%inite, cu
Hnaoiere econo#ic, cultural, educaional, cu trau#e #orale i si5ice
care i-au #arcat i Hi #arc5eaE e #uli oa#eni care au tra;ersat eoca
co#unist.
'o#inaia de *ol'evici, cu care au intrat Hn istorie co#unitii rui,
se datoreaE unei sciEiuni ce se roduce Hn @artidul 3uncitoresc &ocial-
?e#ocrat 0us (@.3.&.?.0.* Hn )+0-. 7a lucrrile celui de-al doilea
9on%res al artidului are loc seararea #aIoritii de #inoritate.
3aIoritatea, condus de 7enin, entru recunoaterea identitii rorii, se
autodeDinete ca #a<i#alist (sau $ole;ic, de la ter#enul *al'oi n
#are, din li#$a rus*. 3inoritatea, rin contrast, de;ine #ini#alist, iar
co#onenii ei #ini#aliti sau #ene;ici (de la ter#enul men'e n #ai
#ic, din li#$a rus*.
Bole;is#ul (sau ;arianta ruseasc i deDor#at a #ar<is#ului
re;oluionar* are retenia de ori%inalitate, dar ele#entele LureO, ori%inale
sunt uine, Diind un a#estec de teEe i rinciii #ar<iste i reDlecii care
aarin Hn rincial lui V.I. 7enin, cu# era caracteriEat c5iar de la Hnceutul
ediDicrii siste#ului olitic co#unist Hn 0usia de ctre analiti olitici,
sociolo%i, istorici etc.
6o)+ D+ 4u%ti0 natua, e%en$a 'i t#%#tuile *ol'evi%mului
L9a doctrin social $ole;is#ul e un co#ro#is Doarte uin
ori%inal. El curinde dou ele#ente 1
a* unul naionalist e<a%erat!
$* unul e#iric $rutal.
@ri#ul ele#ent Hl constituie idealul unei societi erDecte, cu oa#eni
erDeci. Jl cunoate# din VrootRin (<a con=uete du (ain*. Bole;icii
ur#aresc o societate erDect, Hn care caonstrFn%erea n-are ce cuta, Diindc
oa#enii sunt cinstii i triesc Hntr-o ar#onie des;Frit i sontan. )26
Universitatea SPIRU HARET
9u# realiE# idealul socialQ
0sunsul la aceast Hntre$are Dor#eaE #ieEul sociolo%iei leniniste
i esena sociolo%iei olitice Hn %enere. @entru a realiEa idealul social, toat
%riIa %u;ernanilor tre$uie s Die de a or%aniEa reEentul, care e o stare de
tranEiie Hntre trecutul caitalist i ;iitorul co#unist.
9u# ;edei, du cu# idealul social Hl H#ru#ut de la anar5iti, tot
aa i Hn ri;ina acestei idei de a or%aniEa reEentul 7enin nu e ori%inal, ci
i#it e 3ar<, care Hn scrisoarea asura @ro%ra#ului de la 2ot5a, e care a
adresat-o Hn )/," lui Be$el i 7ie$Rnec5t, scria1 LHntre societatea caitalist
i societatea co#unist se une erioada de transDor#are re;oluionar,
adic trecerea de la una la altaO.
@entru or%aniEarea acestui reEent, tre$uie s Hntre$uin# #iIloacele
cele #ai drastice, sre a ne aroia de ideal. 3ai ales dou #iIloace
caracteriEeaE #etoda olitic a lui 7enin Hn ce ri;ete reEentul1
)* #etoda so;ietic!
2* dictatura roletariatului.
9ea #ai in%enioas ino;aie din re%i#ul olitic $ole;ic este
or%aniEaia so;ietelor. ?e aceea cred c acest re%i# s-ar utea nu#i Doarte
$ine so;ietis#.
Jnainte de a ; cita cFte;a asa%ii din 9onstituia so;ietelor, ;o# Dace
o constatare care ;a Dace #ai clar deose$irea dintre re;oluia rus i cea
DranceE. 0e;oluia rus Hncee ostentati; cu Declaaea de(tuilo
(o(oului e3(loatat. Jn ti#ul re;oluiei DranceEe, Boissel (din @artidul
Yaco$inilor, autorul lui <e catAc!i%me du &ene !umain, desre care a# #ai
;or$it Hn le%tur cu Ba$euD* sunea la 9lu$ul Yaco$inilor1 cFnd
0o$esierre ;a citi ?eclaraia dreturilor o#ului, eu ;oi citi ?eclaraia
dreturilor Lsans-culoilorO. 9eea ce Boissel doar a %Fndit atunci, s-a
HnDtuit aEi la 0ui, care un aceste dreturi Hn caul constituiei
so;ietice SCT
9e sunt so;ieteleQ ?ac ; a#intii, cFnd a# ;or$it de sindicaliti,
a# ;Eut c acetia, Hn critica lor H#otri;a Datalis#ului #ar<ist i a oliticii
social-de#ocrate, erau entru aciunea direct. 9eteanul a$stract a Dost
Hnlocuit cu ceteanul roductor, creator, acesta H#reun cu se#enii
Dor#eaE sindicate care dau ade;rata lut. 95estiunea introducerii Hn
;iaa u$lic a unor or%aniEaiuni concrete de roductori, care s
Hnlocuiasc e cetenii a$straci, a Dost adotat de so;ietis#.
)2,
Universitatea SPIRU HARET
&o;ietele Hns nu sunt nu#ai or%aniEaii econo#ice, ci i olitice.
Jn sindicate intr nu#ai roductorii, Hn so;iete toi care adot doctrina
co#unist. &iste#ul so;ietic rereEint o ira#id, cu o $aE lar%,
Dor#at de so;ietele locale, de canton, de district, de %u$ernii, i un ;FrD,
rereEentat rin Lcon%resul naional al so;ietelorO, care are Hn #Fn uterea
sure#. SCT
Toate aceste so;iete Dor#eaE o ierar5ie, Hn care Diecare so;iet are
dret de control de sus Hn Ios i datorie de suunere de Ios Hn sus. Ele au o
du$l Dunciune1 le%islati; i e<ecuti;.
&iste#ul electoral e intenionat antide#ocratic1 creaE ri;ile%ii
entru o clas i Hn secial entru @artidul 9o#unist. Jntr-ade;r dretul de
;ot atFrn de anu#ite condiii1 su$iecti;e i o$iecti;e.
9onstituia rus nu acord dretul de ;ot tuturor #inoritilor, ci
nu#ai acelora a cror #unc e caliDicat ca util corului social. ?ar e
;or$a, caliDicarea cine o DaceQ ?esi%ur c so;ietele. Gi e e;ident c Hn Delul
acesta ele ot s caliDice ca inutil #unca tuturor celor care n-ar Di Da;ora$ili
@artidului 9o#unist. SCT
Ine%alitatea ;otului sorete i rin aceia c sunt e<clui de la dretul
de ;ot1 ersoanele care triesc din ;enituri ce nu ro;in din #unca lor! cei
ce se ser;esc de #uncitori! co#ercianii ri;ai! Duncionarii cultului!
ne$unii i conda#naii.
Esena oliticii so;ietice o Dor#eaE aa-Eisa dictatur a
roletariatului, care, du art. + al 9onstituiei tre$uie s Die inta rincial
a acestei 9onstituii. ?ar ce Hnsea#n dictaturQ 4 sus-o 7enin1 do#nia,
Hnte#eiat e utere, care nu ine sea#a de nici o le%e. ?eci o ;oin
ar$itrar, caricioas, a unuia sau #ai #ultora, care cred c e $ine s
i#un anu#e le%i cu Dora.
'u e nou aceast conceie. 6 cunoate# de #ult, su$ denu#irea
de a$solutis# sau autocratis#. Interesant e nu#ai c 7enin adot aceast
instituie i caut s-i dea un resti%iu tiiniDic, aDir#Fnd c a Dost
reco#andat de Varl 3ar<. 'u ;o# discuta rea #ult acest lucru! ;reau
nu#ai s ; art c aDir#aia lui 7enin e neHnte#eiat.
Jntr-ade;r dei se susine c dictatura roletaraitului este
i#ersonal, Diind a unei Hntre%i clase, totui, cu# ;o# ;edea #ai Ios,
ractica i Hnsi deDiniia lui 7enin (do#nia, care nu ine sea#a de nici o
le%e* o arat ca e cel #ai ersonal re%i# olitic, ceea ce e dearte de
%Fndirea lui 3ar<. )2/
Universitatea SPIRU HARET
@e de alt arte, 7enin luFnd ca #odel entru aciunea sa olitic
9o#una din @aris asura creia 3ar< a scris un ;olu# consider dou
Date ca Diind caracteristice e<erienei sociale Hntrerinse de el1 suri#area
;otului uni;ersal i osi$ilitatea sure#aiei olitice a unei #inoriti. Jns
Hn lucrarea sa asura 9o#unei 3ar< sune1 oo9o#una Du co#us din
consilieri co#unali, alei rin suDra%iu uni;ersalC #aIoriatea #e#$rilor ei
era natural co#us din lucrtoripp. Gi #ai dearte1 oo&uDra%iul uni;ersal
tre$uia s ser;easc oorul constituit Hn co#une ca i suDra%iul
indi;idualC Hn cutarea lucrtorilorCpp 'i#ic n-ar utea Di #ai strin
siritului 9o#unei decFt de a Hnlocui suDra%iul uni;ersal rintr-un siste# de
nu#iri ierar5ice. Iar cu ri;ire la al doilea caracter, 3ar< scrie1 ooToate
#icrile de Fn acu# au Dost #icri ale #inoritilorCpp, ori Hn
interesul #inoritilor. 3icarea roletar este o #icare indeendent a
unei enor#e #aIoriti.
?e Dat, Hn 0usia lucrurile stau toc#ai e dos. 7enin nu se sDiete s
sun Hntr-unul din discursurile sale1 oo?u re;oluia din )+0", 0usia, cu
)"0 de #ilioane locuitori, a utut Di %u;ernat de )-".000 de rorietari
Dunanciari, %raie ;iolenelor Dr sea#nC i se #ai susine c 0usia nu ;a
utea Di %u;ernat rin 240.000 de #e#$ri ai re%i#ului $ole;icQpp ?u
o anc5et ulterioar discursului lui 7enin s-a sta$ilit la 600.000 nu#rul
co#unitilor! totui aceast ciDr tot ni#ic nu Hnsea#n Da de cele cFte;a
#ilioane de roletari i de atFtea #ilioane de neroletari, crora co#unitii
;or s le i#un ;oina lor. Gi dac #ai ine# sea#a i de Datul c Hn sFnul
@artidului 9o#unist sunt nu#ai cFi;a cei din 9o#itetul 9entral care
co#and, ne ute# Hnc5iui cFt e de ericuloas dictatura ce s-a Hntronat Hn
0usia. 9ci dictatura cFtor;a de%enereaE lesne Hn dictatura unuia i acesta
Hn ceEaris# (#ai totdeauna dictatura a dat natere ceEaris#ului1 'aoleon*.
(@roD. ?. 2usti, o(+ cit., @rele%erile ..I. i ..., . 4,6-4,/, 4/-,
4/"-4//*.
De rein$t2
Doctina comuni%t# lenini%t# )undamente"# te"a i"*ucniii 'i
victoiei evolu$iei %ociali%te nt-o %in&u# $a# %au n cteva $#i, n cae
olul de !e&emon evine (oletaiatului, cae, du(# accedeea la (utee,
in%tituie (o(ia %a dictatu#, dictatua (oletiatului+ Att evolu$ia ct 'i
dictatua nu (ot %# )ie dect %n&eoa%e, deoaece te*uie nde(#tat#
oice o(o"i$ie, oict de )iav# a )i acea%ta+ Revolu$ia %ociali%t# e%te
)2+
Universitatea SPIRU HARET
du#, muda#, ,o%nic# 'i (e%u(une multe victime 9a'a cum %-a
ntm(lat 'i n Ru%ia:, conduceea ei )iind ncedin$at# 6atidului
Comuni%t, cae e%te conce(ut 'i ceat ca un (atid de cade 7 de mici
dimen%iuni, e3clu%ivi%t, *ine o&ani"at, (e *a"a a'a-"i%ului 1centali%m
democatic2, di%ci(linat 'i con%(iativ 7 nainte de evolu$ie 'i (utenic 'i
de mai dimen%iuni du(# victoia ace%tuia
?octrina co#unist-leninist acord o #are i#ortan oliticului,
recu# i Ltiinei i artei oliticeO. Jn ;iEiunea sa, olitica este e<resia
concentrat a econo#icului, iar oliticul ri#eaE Da de toi ceilali Dactori
sociali. @olitica Hi are roria sa lo%ic, care se deE;olt i acioneaE
indeendent de dorinele su$iecti;e ale indi;iEilor, %ruurilor, societii.
6$iecti;ele doctrinei co#uniste sunt LIusteO, Hntr-o astDel de ersecti;,
HntrucFt HncororeaE aceast lo%ic.
8n rol central Hn cadrul doctrinei co#uniste-leniniste Hl ocu
ro$le#atica co#le< a construciei noului ti de societate, societatea
socialist, cu cele dou DaEe ale sale socialis#ul i co#unis#ul, la care
i-a adu%at roriile aseriuni I. V. &talin (lisite de ori%inalitate i Diind, de
Dat, Llatitudini tri;ialeO, du cu# re#arc istoricul rus 0. 3ed;ede;* i,
de ase#enea, artide co#uniste euroene sau de e alte continente. 4ceste
contri$uii contureaE detari teoretice Hn cadrul doctrinei co#uniste
(Ldoctrina #aoistO, Ldoctrina BreIne;O, Ldoctrina ceauistO etc.* care
dilat saiul sDerei %Fndirii olitice co#uniste.
@r$uirea Lsiste#ului socialistO la sDFritul anului )+/+ se#iDic
eecul ideolo%iei, doctrinei i aciunii olitice co#uniste, incaa$ile s
renune la do%#e i s se adateEe dina#icii sociale i deootri; este o
reconDir#are a Datului c li$ertatea i de#ocraia sunt indisensa$ile
indi;idului i colecti;itilor u#ane.
VII.6. ?69T0I'4 F4&9I&TW
?octrina Dascist aare i#ediat du ri#ul rE$oi #ondial, Hn
condiiile ascensiunii #icrilor sociale ca eDect al deEastrelor u#ane i
econo#ice e care le roduce, #icri HncuraIate deootri; i de
r$uirea i#eriilor #ultietnice euroene i or%oliile rnite ale statelor
Hn;inse ce nasc asiraii re;anarde i re;iEioniste. 8n%aria ()+20* i Italia
)-0
Universitatea SPIRU HARET
()+22* sunt ri#ele state ce se LconDor#eaEO ordinii olitice Dasciste,
ur#ate #ai tFrEiu de 2er#ania ()+--*, &ania ()+-+* etc.
5a%ciu%, de la care deri; denu#irea doctrinei i a #icrii olitice
Dasciste, Hn latin are Hneles de #nunc5i de nuiele de Iur H#reIurul unei
securi e care o urtau, ca se#n distincti; al uterii, consulii, dictatorii i
#a%istraii ro#ani. ?enu#irea su%ereaE c doctrina i aciunea olitic
Dascist asir la un siste# de or%aniEare i conducere a societii $aEat e
Dor i su$ordonare total Da de autoritile statale. ?octrina se
#aterialiEeaE Hn lan olitic rintr-o dictatur total (totalitaris# Dascist*
ro#o;at de artidul stat aDlat la utere i Hndretat H#otri;a societii
ci;ile i statului de dret.
Totalitaris#ul este ridicat la ran% de rinciiu atotcurinEtor de ctre
Dascis# ca reacie la li$eralis# i socialis#1 Da de li$erali, entru atenia,
rolul i i#ortana acordate indi;idului, ca cetean li$er Hntr-o societate
de#ocrat, iar Da de doctrinele de stFn%a (socialiste, social-de#ocrate i
co#uniste* entru declararea Di a rE$oiului H#otri;a do#inaiei
$ur%5eEe (luta de clas*. Jn relic, Dascis#ul concee o nou Dor# de
or%aniEare a societii, Hn care indi;iEii i clasele sociale sunt trecui su$
controlul total al unui artid-stat i al liderului su. 4ceast conceie Hi
aroie de doctrina co#unist, care, la rFndul ei, ro#o;eaE totalitaris#ul.
?eclarati;, Dascitii co#$at caitalis#ul i lutocraia internaional
entru a Di Hn acord cu #uli#ile srcite, diserate i/sau re;oltate i,
Hndeose$i, cu straturile #iIlocii aueriEate, ca ur#are a ri#ului rE$oi
#ondial i criEelor econo#ice ost$elice. 3esaIul lor olitic are caracter
oulist, naionalist a%resi;, antise#it i <enoDo$1
L). @e $aEa dretului de autodeter#inare a ooarelor, cere# unirea
tuturor %er#anilor Hntr-o 2er#anie 3are.
2. 2er#ania s se $ucure de aceleai dreturi ca i celelalte naiuni,
HnlturFndu-se tratatele de la Versailles i &aint-2er#ain.
-. 9ere# colonii entru a 5rni oorul %er#an i entru lasarea
surlusului de oulaie.
4. 'u oate Di cetean decFt acela care este de sFn%e %er#an, Dr
deose$ire de conDesiune. 'ici un e;reu nu oate Dace arte din nea#ul
%er#an.
". 'u#ai acela care este cetean %er#an oate tri Hn 2er#ania, iar
ceilali nu ;or utea tri Hn 2er#ania decFt ca oasei i tre$uie s se
suun le%ilor care ri;esc e strini SCT
)-)
Universitatea SPIRU HARET
,. &tatul tre$uie s considere o ri# datorie a lui asi%urarea
#uncii i #iIloacelor de e<isten ale cetenilor. ?ac statul nu ;a utea
5rni toat oulaia sa, necetenii tre$uie s Die iE%onii din 2er#ania.
/. Tre$uie s se interEic orice i#i%rare de ne%er#ani. ?e ase#enea,
cere# ca toi strinii (ne%er#anii* care s-au sta$ilit Hn 2er#ania du 2
au%ust )+)4, s Die silii s rseasc i#ediat 0eic5ul. SCT
)0. @ri#ordiala datorie a Diecrui cetean este de a #unci cu #intea
i cu $raele SCT
)-. 9ere# naionaliEarea tuturor trusturilor.
)4. Vre# articiarea tuturor lucrtorilor la $eneDicii Hn toate #arile
Hntrerinderi
)". 9ere# o nou or%aniEare a asi%urrilor asura $trFneii.
)6. Vre# crearea i conser;area unei clase #iIlocii sntoase,
co#uniEarea i#ediat a #arilor #a%aEine, care ;or Di Hnc5iriate aoi la
reuri reduse #icilor co#erciani! de ase#enea, se ;a a;ea Hn ;edere ca
#icilor Hntrerinderi s li se dea co#enEi de ctre stat i co#une.
),. Vre# o reDor# a%rar otri;it cu ne;oile noastre naionale, o
le%e care s Hn%duie e<rorierea #Fntului, Dr nici o des%u$ire,
entru scouri de interes %eneral, desDiinarea rentei Dunciare i interEicerea
oricrei seculaii Dunciare SCT
2). &tatul tre$uie s ;e%5eEe asura sntii oulaiei, ocrotind e
#a# i coil, interEicFnd #unca Hn coilrie, deE;oltFnd rin sort i
%i#nastic calitile DiEice ale tinerilor, dFnd cel #ai #are sriIin
societilor care se ocu cu educaia DiEic a tineretului SCT
2-. 9ere#, e cale de le%e, edesirea #inciunii olitice i
rsFndirea ei rin res SCT
2". @entru realiEarea acestui ro%ra# cere# crearea Hn 0eic5 a unei
uteri centrale, un arla#ent central, care tre$uie s disun de o autoritate
a$solut e Hntre%ul 0eic5.O
(?in 6o&amul 6atidului Na$ional 8ociali%t 4eman al Muncii,
adotat Hn De$ruarie )+20, a(ud 1 ?a;K Pinter, Ta&edia Euo(ei+ Adol)
Sitle, Bucureti, Editura 4B9, )+4", . ----,*.
4nticaitalis#ul declarati; al Dascis#ului este Dor#al i iocrit.
3arele caital este susinut i deootri; este susintorul Dascis#ului, iar
#odelul de ordine socio-olitic reconiEat i alicat Hn unele state reDlect
interesul uterii entru Hnlocuirea elitelor $ur%5eEe cu elite Dasciste,
)-2
Universitatea SPIRU HARET
#eninFnd #ecanis#ele de Duncionare ale econo#iei de ia, crora le
aduc unele corecii.
'oua ordine social se i#une rintr-o lo;itur Hn Dor, rin
re;oluia Dascist, ase#antoare Hn scouri cu cea socialist (instaurarea
unui nou siste# olitic i social* i Hn #iIloace i #etode de %u;ernare cu
aceasta (dictat i teroare, ce se instaureaE du L;ictoriaO ei*. ?in acest
unct de ;edere, atFt Dascis#ul, cFt i co#unis#ul se deose$esc de
conser;atoris#, care, de ase#enea, resin%e %u;ernarea nonde#ocratic i
cu atFt #ai #ult e cea Hnte#eiat e dictat i ;iolen.
IndiDerent de Dor#ele sale (#ussolinian, 5itlerist, Dranc5ist,
%ardist etc.*, Dascis#ul e<ult senti#entele naionale i ro#o;eaE
intolerana Da de %ruurile etnice #inoritare, #er%Fnd Fn la racticarea
%enocidului H#otri;a acestora (naEis#ul, 5ort5Ks#ul etc.*! teoretiEeaE i
ractic elitis#ul (o societate este Duncional nu#ai Hn condiiile Hn care
uterea este concentrat Hn #Finile unui %ru restrFns de oa#eni
oli%ar5ie* i iraionalis#ul (Diina u#an tre$uie s se Hntoarc la instinctele
ri#are! o ras este ereditar suerioar altora, #oti; entru care este
in;estit natural cu atri$utul conducerii rasa arian! aceast ras de;ine
surs creatoare de ci;iliEaie i cultur i are #enirea de a sal;a u#anitatea
de du#anii ei ilu#initii, li$eralii i #ar<itii, indiDerent de oEiia lor ,
care tre$uie deErdcinai i distrui! ooarele sau oulaiile LinDerioareO
tre$uie tratate ca ani#alele, deci#ate Dr #il etc.*.
Jn aceast ersecti;, doctrina Dascist este esenial reacionar. 'u
nu#ai c nea% i se declar ad;ersar a de#ocraiei, dar o i co#$ate cu
toate instru#entele e care statul totalitar Dascist le deine. &lo%anurile a%reate
de 3ussolini Cedee, o**ediee, com*attee (LcreEi, suune-te, lutO* i
de Aitler Ein Vol@, ein Reic!, ein 5W!e (L8n oor, un i#eriu, un
conductorO* sunt e<resia #entalitii liderilor Dasciti (o$edien i e<altare
Da de LconductoriO* i deootri; a siritului dictatorial su;eran, Dr
relic la suunerea oar$ (necondiionat i total* a indi;iEilor.
Ideolo%ia, doctrina i aciunea olitic Dascist reEint ase#nri,
dar i distincii. 'aEis#ul (sau noional-socialis#ul %er#an* i Dascis#ul
italian sunt Dunda#entul entru dictatur, ca Dor# de or%aniEare i
conducere olitic a societii, Diind ad;ersari ai li$eralis#ului i
de#ocraiei! Dac ael la/i i#un suunere total Da de artidul-stat,
accentueaE siritul naionalis#ului, Hn nu#ele cruia recla# discilin i
sacriDiciu! susin ;ocaia i#erial a 2er#aniei i Italiei etc.
)--
Universitatea SPIRU HARET
?istinciile aar Hn secial atunci cFnd doctrina tre$uie conDruntat cu
ractica olitic. 'aEitii, dei se insir din conceiile olitice ale
Dascitilor italieni, nu #aniDest interes entru or%aniEarea societii Hn
cororaii, aa cu# rocedeE italienii! ei un accent e #istica antise#it
i <enoDo$, Hn ti# ce artiEanii LduceluiO, nu#ai la resiunile 2er#aniei
naEiste o accet (de aici deri; i ;iEiunea distinct asura sursei ri#are a
aartenenei unui indi;id naEitii, la naiunea ur, arian, Dascitii italieni,
la naiune recu# i asura li$ertii1 naEitii o nea% total, e cFnd
Dascitii italieni o accet i o teoretiEeaE, dar Hntr-o ;iEiune tiic doctrinei
lor li$ertatea necondiionat de a ser;i statul*.
@Fn la un unct conceiile celor dou doctrine de esen Dascist
sunt con;er%ente Hn ro$le#a nostal%iilor i#eriale, naEitii ;isFnd la un al
--lea 0eic5 %er#an (du I#eriul 0o#ano-2er#an realiEat de Frederic I
Bar$arossa ))"2-))+0 i I#eriul Federal 2er#an, creat Hn )/,), al crui
artiEan este cancelarul Bis#arR*, iar Dascitii italieni Hn re;enirea rii lor Hn
Lcercul ailorO i#eriali. ?eose$irile aar atunci cFnd se trece la e<ecutarea
lanurilor1 %er#anii reuesc Fn la un unct, Hn ti# ce italienii, du
unele LcuceririO, care cul#ineaE cu ocuarea Etioiei ()+-"-)+-6*, se
aliaE 2er#aniei la olitica de cuceriri.
Jn condiiile HnDrFn%erii uterilor Dasciste Hn al doilea rE$oi #ondial
i a aciunilor de Dor Hndretate H#otri;a adeilor sau susintorilor
Dor#aiunilor de esen Dascist, asist# la un recul al Dascis#ului. ?e la o
doctrin care reuise s stFnesc Eeci de #ilioane de oa#eni Hnainte i Hn
ti#ul celui de al doilea rE$oi #ondial, entru unii analiti Deno#en %reu
de Hneles, Dascis#ul Hi restrFn%e, du )+4", sDera de inDluen, racticat
Diind de %ruuscule sau %ruuri #ai #ult sau #ai uin or%aniEate, care
acioneaE rioritar su$teran, i care Hi e<ri# Hn lan olitic identitatea
rin Dor#ule li#itate la rasis#, antico#unis# etc. (@artidul 'aionalist din
4Drica de &ud care ractica aart5eid-ul, 3icarea &ocial 'eoDascist din
Italia, @artidul 'aEist din &.8.4., or%aniEaii neonaEiste din 2er#ania,
Frana, 4ustria etc.*.
@ac5etul de doctrine e care Hl reEent#, este ade;rat, rereEentati;
entru saiul %Fndirii olitice, nu oate e<clude alte contri$uii Hn lan
doctrinar. 95iar dac nu au L;ec5i#eaO i i#ortana doctrinelor li$eral,
conser;atoare sau social-de#ocrat, reDleciile olitice e care le e<une#
Hn continuare Hi au locul i rolul lor Hn constelaia doctrinar.
)-4
Universitatea SPIRU HARET
VII.,. '4BI6'47I&387
'aionalis#ul este una dintre acestea, dac i se acord ;aloare de ideo-
lo%ie sau doctrin i se resin% aseriunile care contest o astDel de oEiie.
@unctul de lecare al naionalis#ului Hl constituie Dor#area naiunilor
Hn secolele .VIII-.I., L#otorulO rsFndirii idealurilor naionale este
conDerit de 0e;oluia FranceE de la ),/+, iar L#o#entul de cul#inaieO
este atins du ri#ul rE$oi #ondial, cFnd 5arta olitic a Euroei Hi
#odiDic HnDiarea, rin ul;eriEarea i#eriilor #ultietnice i aariia
unor state naionale. 'u este #ai uin ade;rat c naiunile Hi datoreaE
e<istena i deE;oltarea lor, inclusi; rocesului de industrialiEare i Dor#are
a societilor #oderne.
'aionalis#ul, Hn ter#eni Doarte %enerali, este doctrina olitic a crei
no#inaie ro;ine de la concetul de naiune i e<ri# co#unitatea de
interese i asiraii ale unei naiuni (unitate naional-statal, indeenden
econo#ic i/sau olitic, su;eranitate etc.*.
'aionalis#ul Hi are coresondent Hn contiina aartenenei unui
indi;id sau %ru la un anu#it oor sau la o anu#it naiune, la un anu#it
#ediu social, olitic, cultural, ceea ce Hn lan si5osocial, ideolo%ic i
doctrinar este ec5i;alentul atriotis#ului.
9a doctrin olitic, naionalis#ul aare Doarte nuanat Hn raort de
stadiul e;oluiei istorice a unei co#uniti, o$ieci;ele i scourile actorilor
olitici care Hl ro#o;eaE. 2radul diDerit de intensitate i de
Hntretrundere dintre con;in%erile de#ocratice i etnice, raortul dintre
con;in%erile de#ocratice i naionalis# i #sura naional a
#aniDestrilor sale Hn lan olitic %enereaE diDerenieri Hn saiul doctrinei
naionaliste. 4tunci cFnd naionalis#ul are dret Dunda#ente u#anis#ul,
de#ocraia i raionalitatea, i cFnd ser;ete ro%resul i deE;oltarea
%eneral u#an, doctrina i aciunea olitic naionalist au caracter oEiti;.
Jn caE contrar, e<acer$area senti#entului naional, care ia Dor#a
intoleranei, a%resi;itii i ;iolenei Da de alte %ruuri etnice, ooare sau
naiuni, naionalis#ul are un caracter distructi;, transDor#Fndu-se Hntr-o
doctrin e<tre#ist, <enoDo$, o;in Hn contrasens cu siritul i
#aniDestrile ci;iliEaiei u#ane, cu dreturile o#ului i ceteanului, cu
siritul #odern al raorturilor dintre naiuni. Jn acest sens, 5arta olitic a
lu#ii rele; asecte distincte1 saiile occidentale, Hn care de#ocraiile
consolidate au creat un cli#at de sta$ilitate, resonsa$ilitate i ci;is#, sunt
)-"
Universitatea SPIRU HARET
ractic eli$erate de raionalis#e intolerante, <enoDo$e etc.! Hn Eonele Hn care
s-au Hnre%istrat sau se Hnre%istreaE sc5i#$ri socio-olitice (cu# este i
eri#etrul Dostului $loc Lso;ieticO* asist# la renaterea unor Lnaionalis#e
localeO, care re;endic autono#ie e criterii etnice, searatis# sau
#odiDicarea %ranielor i se ro#o;eaE <enoDo$ia sau o;inis#ul.
L'aionalis#eleO din saiul e<co#unist de%enereaE Hn conDlicte
interetnice, unele dintre acestea transDor#ate Hn rE$oaie sFn%eroase (rE$oiul
de seccesiune din Dosta Iu%osla;ie dintre sFr$i, croai, al$aneEi i $osniaci!
rE$oiul de seccesiune a Transnistriei de 3oldo;a, susinut de 3osco;a etc.*
sau conduc la di;iEarea unor state e criterii etnice (seararea de Dosta
8.0.&.&. a rilor $altice, a 8crainei i Belarusiei, a reu$licilor asiatice
VaEa5stan, Vir%5iEia, TurR#enia etc.! seararea ce5ilor i slo;acilor din
Dosta 9e5oslo;acie i Dor#area a dou state distincte*.
De reinut/
Na$ionali%mul e%te un in%tument de le&itimae 'i ,u%ti)icae
(olitic# a unui ti( %(eci)ic de deme% n (lanul ealit#$ii %ociale, )iind
inti%ec le&at de a%(ia$iile 'i voin$a unui &u( etnic minoita, (o(o %au
na$iune+ n ace%t oi"ont inte(etativ, na$ionali%mul ae caacte de
ideolo&ie 'i de doctin#+ Detunaea o*iectivelo democatice, umani%te
'i a$ionale ale ideolo&iei 'i doctinei na$ionali%te le tan%)om# n
(o&ame (olitice cu accente e3temi%te, 3eno)o*e, cu nc#c#tui
e3(lo"ive de intolean$# 'i 'ovini%m+ Na$ionali%mul 1cuminte2 9N+ Io&a:,
cae mani)e%t# e%(ect 'i tolean$# )a$# de alte &u(ui etnice minoitae
'i aticulea"# n (lanul ac$iunii (olitice o %tate&ie ce vi"ea"# concilieea
%au econcilieea inteetnic#, a avut 'i ae un ol im(otant 'i (o"itiv n
evolu$ia umanit#$ii+
VII./. 960@604TI&387
9ororatis#ul, Hn interretarea strict de doctrin olitic, a cunoscut
i cunoate o ;arietate relati; #are de ;ariante. L'u#itorul co#un al
doctrinelor cororatiste const Hn cerina instituionaliErii olitice a
%ruurilor roDesionaleO (&er%iu T#a, o( cit, .62*.
)-6
Universitatea SPIRU HARET
Idei cororatiste se identiDic Hn %Fndirea social de insiraie
catolic. Traseul ideatic trece e la C7& Fo$rier, care Hl teoretiEeaE, aoi la
D$r?7ei. Jn ri#ele decenii ale secolului .., cororatis#ul se deE;olt
atFt su$ raort doctrinar, cFt i ideolo%ic, do$Fndind Hns caracter
antisindicalist i antico#unist. 8nele state cu re%i#uri Dasciste sau
autoritare (2er#ania, &ania, @ortu%alia, Italia,* Hl ro#o;eaE i Hn olitica
intern, ri#ele dou reluFnd idei, teEe i rinciii din doctrina
Lcororatis#ului ur i inte%ralO, ela$orat de econo#istul i sociolo%ul
ro#Fn (i7ail (anoilesc$ ()/")-)+"0*.
Esena ro%ra#atic a cororatis#ului ur i inte%ral
9ororatis#ul este atFt o Dor# de or%aniEare social i olitic a
societii ostli$erale i ostarla#entare cFt i o Dor# ori%inal a acestei
doctrinar.
Jn noul siste# socio-olitic clasele sociale se Hnlocuiesc cu
cororaii (%ruri sociale or%aniEate e rinciii roDesionale*.
@uterea olitic o deine artidul unic, care HncororeaE i este
condus de noua elit olitic, constituit Hn te#eiul rereEentrii e<clusi;e a
cororaiilor.
7i$era concuren a a%enilor econo#ici, ce se #aniDest Hn
econo#ia de ia li$eral, este Hnlocuit cu or%aniEarea centraliEat i
autoritar a cororaiilor (econo#ice, sociale, reli%ioase, culturale etc.* i a
acti;itii lor.
&iste#ul de#ocratic arla#entar este Hnlocuit cu un Larla#entO
or%aniEat e rinciii cororatiste (cu# a Dost instituia arla#entar din
0o#Fnia Hn erioada )+-/-)+40, Hn ti#ul re%i#ului autoritar carlist*.
Jn %eneral, Hn siste#ele cororatiste, se acord i#ortan1
- resectului Da de tradiie!
- rereEentrii intereselor oulaiei!
- re%le#entrii acti;itilor roDesionale!
- asi%urrii roteciei Diecrei roDesii!
- strrii ordinii u$lice!
- articirii cetenilor la %estionarea ro$le#elor u$lice.
)-,
Universitatea SPIRU HARET
9ororatis#ul resin%e li$eralis#ul entru c e<acer$eaE rolul
indi;idualis#ului, ericlitFnd i c5iar distru%Fnd astDel solidaritatea social,
otri;it rinciiului LrE$oiul tuturor H#otri;a tuturorO (*ellum omnium,
conta omne%*. 0esin%e, de ase#enea, doctrinele de stFn%a (co#unist,
socialist, social-de#ocrat*, HntrucFt acestea sunt artiEanele lutei de
clas i a rolului Dunda#ental al #uncitori#ii Hn societate.
E;oluia cororatis#ului nu este liniar, uniDor#. El se reEint ca o
doctrin cu #ulte Lra#iDicaiiO, dar cu un Lnucleu teoreticO tare, care reEist
Dluctuaiilor sau inte#eriilor socio- olitice.
For#e (;ariante* ale cororatis#ului
a* Ce'tin (sau de insiraie cretin*, care este %enerat de inDluene
ale catolicis#ului asura #icrii cororatiste. &e Hnte#eiaE e ideea
cone<rii oliticii cu #orala cretin Hn ;iEiunea Hnte#eierii unei ordini
sociale cretine Hn care cororaiilor li se reEer; un i#ortant rol.
$* No%tal&ic, denu#it aa Diindc reune Hn discuie cororaiile
#edie;ale i i#licit rolul #icilor Hntrerinderi.
c* Re(u*lican (su%erat de E. ?urcR5ei# i teoretiEat de 7eon
?u%uit*, otri;it cruia cororaiile ot a;ea un rol acti; i $eneDic de
inter#ediar Hn relaiile dintre stat i indi;id.
d* De %tat, racticat Hn unele state cu re%i#uri autoritare sau Dasciste
Hn erioada inter$elic.
e* 6o(uli%t, arial insirat din doctrina ro#o;at de 3.
3anoilescu i alicat Hn ri latino-a#ericane (3e<ic, BraEilia* Hn
erioada inter$elic (du criEa econo#ic #ondial din )+2+-)+--*, dar i
Hn eoca ost$elic.
D* 6u 'i inte&al (iniiator 3. 3anoilescu*.
%* Neoco(oati%mul, ce se #aniDest i se i#une Hn secial Hn
ulti#ele decenii ale secolului trecut. @otri;it conceiei neocororatiste
Hntre stat (ad#inistraie*, atronat i or%aniEaiile roDesionale se i#un
re%le#entri i raorturi noi care s se $aEeEe e o ;iEiune concentrat
asura econo#iei i e consensul social asura controlului ;eniturilor,
in;estiiilor i oliticii sociale. Jn cadrul neocororatis#ului se distin%1
)-/
Universitatea SPIRU HARET
% ()* co(oati%mul %ocial, care este e<eri#entat i deE;oltat
Hndeose$i Hn statele LnordiceO (&uedia, 'or;e%ia, Finlanda, ?ane#arca*
recu# i Hn 6landa, 2er#ania, 4ustria.
% (2* co(oati%mul de %tat care se traduce rin controlul Dor#rii
#onoolurilor de interese de ctre uterea olitic.
VII.+. E96762I&387
Ecolo%is#ul este o #icare olitic, care Hi deDiniti;eaE Hnc
roria ideolo%ie i doctrin, HncercFnd s di#nueEe sau s oreasc
a%resiunea ci;iliEaiei u#ane asura naturii.
@ro%ra#ele unor artide ale L;erEilorO (2er#ania, 6landa, Bel%ia*
sau rinciii care stau la $aEa acti;itii or%aniEaiei L2reen @eaceO (L@acea
VerdeO* i Hn secial cele 2, de rinciii ale ?eclaraiei de la 0io de Yaneiro
()++2* constituie un i#ortant ac5et ideatic, cu ;alene teoretice i
acionale, care orienteaE %Fndirea olitic ecolo%ist.
Esena ecolo%is#ului indiDerent de ;ariantele sale const Hn
ar#oniEarea di#ensiunilor u#ane cu #ediul HnconIurtor astDel HncFt
deE;oltarea econo#ic s nu ericliteEe natura. Fiina u#an Hi re%sete
autentica li$ertate nu#ai Hn condiiile Hn care deete Laro%ana
u#anis#uluiO (oluarea e<cesi;, risia resurselor, creterea necontrolat a
a%lo#errilor ur$ane, erDecionarea i roliDerarea te5nolo%iilor nucleare i
a ar#a#entului cu Hncrctur nuclear etc.*
Ecolo%itii cred c Dunda#ental entru destinele u#anitii este s se
identiDice tiul cel #ai otri;it al creterii econo#ice astDel HncFt s nu ;in
Hn contradicie nici cu asiraia le%iti# a o#ului la $unstare i nici cu
natura. ?ac acest unct de ;edere este H#rtit de ctre toi ecolo%itii,
#odul Hn care tre$uie soluionat Lro$le#aO Hn sine de;ine rileI de
di;er%ene. 8nii susin reHntoarcerea la natur, rin renunarea la ro%resul
te5nolo%ic i te5nic i adotarea unui #od de ;ia raional, si#lu i
eDicient! alii consider c rit#urile creterii econo#ice tre$uie di#inuate
sau c5iar stoate (Lcreterea 0O*! Hn ;iEiunea altora deE;oltarea dura$il
tre$uie s ridice standardele de ;ia tuturor naiunilor, dar Hn conte<tul
asi%urrii LresectuluiO Da de #ediu.
@entru ecolo%iti idealul de#ocratic Hi %sete H#linirea atunci cFnd
indi;idul contientiEeaE i#ortana co#orta#entului ecolo%ic nu nu#ai
Hn relaie cu natura, ci i Hn raort de #ediul social, econo#ic i olitic.
)-+
Universitatea SPIRU HARET
?u cu# se o$ser;, ecolo%is#ul are i#ortane inDluene li$erale.
8nii ecolo%iti, #ai uin receti;i sau c5iar ostili li$eralis#ului, se aroie
#ai #ult de a%rarieni. 4sectul a%rarian al ecolo%is#ului, du unele
arecieri, este alternati;a La%resi;O, HntrucFt se susine reHntoarcera Diinei
u#ane la natur i o econo#ie reonderent a%rar. 9ei care se aroie de
unele conceii li$erale (aa-Eiii L;erEiO* susin roteIarea #ediului a#$iat
ca #iIloc de aroiere a o#ului Da de satisDacerea #ai eDicient i dura$il
a roriilor sale e<i%ene.
4rorierea L;erEilorO de li$eralis# %enereaE contientiEarea #ai
adec;at de ctre li$erali a necesitii roteIrii naturii, ca #iIloc de deDinire
#ai clar a li$ertii indi;idului i a rorietii articulare (ri;ate*.
VII.)0. 04&I&387
0asis#ul, nu#ai Hn anu#ite condiii socio-olitice, de;ine i oate Di
considerat ideolo%ie sau doctrin. ?e aceea, Hn e;oluia %Fndirii olitice
rasiste se distin% trete sau ni;ele, diDicil de sesiEat, HntrucFt este #ascat de
atitudini <enoDo$e sau este insidios, deli$erat derutant entru a Di conDundat
cu alte oinii sau oEiii. Jn %enere, se consider c rasis#ul arcur%e atru
stadii, du cu# ur#eaE1 (imul, Hn care ;iolena este diDuE, localiEat
(Lencla;iEatO*, se%re%area H#$rac Dor#e sociale (#ar%inaliEarea unor
%ruuri etnice rin o#aI i #iEerie*, iar discri#inarea este se%#enial (la
ni;el de Lse%#enteO sociale sau instituionale*! al doilea Hn care se
#aniDest #ai clar i #ai recis, H#$rac inclusi; o anu#it Dor#
doctrinar, IustiDicati; entru reeti;itatea atitudinilor olitice care Dac ca
se%re%area s Die erceti$il! al teilea, ce se detaeaE rin aariia unei
#icri olitice Hn care rasis#ul de;ine ideolo%ia, doctrina i rinciiul su
de aciune, deter#inFnd i#ortante desDurri de Dore sociale incitate la
intoleran i ur, ce sunt #aniulate Hn scoul accederii la utere a
rereEentanei/rereEentanelor olitice ale rasitilor! al (atulea, Hn care
intr Hn scen statul, transDor#at Hn instru#ent entru alicarea oliticii
ro#o;ate de rasiti. S3ic5el Terestc5enRo, Maile cuente ale )ilo%o)iei
(olitice, Institutul Euroean, 2000, . 4-26! 4lina 3un%iu-@iidi
(coordonator*, Doctine (olitice, Iai, Editura @oliro#, .))! Doctinele
)40
Universitatea SPIRU HARET
(atidelo (olitice (ediie su$ Hn%riIirea lui @etre ?an*, Bucureti, Editura
2ara#ond, .+)T.
9ele atru DaEe ale e;oluiei rasis#ului, i#ortante desi%ur, nu
eli#in a#$i%uitile, incertitudinile i c5iar conDuEiile Hn ceea ce ri;ete
doctrina rasist. Ele constituie, totui, un reer i#ortant Hn identiDicarea
ele#entelor sau co#onentelor %Fndirii olitice rasiste, a raorturilor dintre
reDlecia i aciunea olitic recu# i a di#ensiunii consecinelor
inoculrii contiinelor cu otra;a reIudecilor, intoleranei, discri#inrii i
;iolenei rasiale. 9Ft de noci;e sunt de#ersurile cu o astDel de do#inant
ideatic i acional reEult din racticile rasiste ale re%i#urilor Dasciste din
erioada inter$elic (2er#ania, 8n%aria* recu# i a unor or%aniEaii
(Vu-Vlu<-Vlan, Hn &.8.4.* i state din eoci aroiate Eilelor noastre
(4Drica de &ud, 05odeEia*.
0asis#ul, din unct de ;edere ideolo%ic i doctrinar, este
Dunda#entat e teEele Dor#ulate de A& 9e *obinea$ ()/)6-)//2*, care
susine ideea ri#ordialitii ori%inii etnice Hn raort cu alte ro$le#e.
'ac7er 9e La%o$:e, tot la sDFritul secolului al .I.-lea, ca i 2o$ineau,
lanseaE LteoriaO rasei ariene (caracteriEat rin statur Hnalt, craniul
dolicoceDal i rul desc5is, $lond*. Ideile sale sunt rsFndite Hn 2er#ania
de Do$ston SteSart C7aberlain ()/""-)+2,*.
Jntr-un sens lar%, rasis#ul este un con%lo#erat de conceii care au
ca nu#itor co#un ideea c Hn rocesul e;oluiei istorice a u#anitii
Dactorul deter#inant l-a constituit i Hl constituie articulartitile rasiale i
luta entru sura;ieuire sau sure#aie dintre rase. Ideolo%ia ca i
doctrina rasist, indiDerent de Dor#ele e care le H#$rac, Hncearc s
IustiDice ine%alitile sociale, econo#ice, culturale, rin diDerenierile care
s-ar #aniDesta Hntre rase (rase LsuerioareO, Hn ;irtutea $a%aIului %enetic
Hnnscut, i rase LinDerioareO*. ?ei idei desre diDerenierile dintre rase
Hnce din secolele .VI-.VII, Hn lin eoc de cuceriri coloniale, doctrina
olitic rasial se conDi%ureaE #ai tFrEiu, Hn secolul al .VIII-lea. Jn eoca
inter$elic, Lcontri$uiiO i#ortante la deE;oltarea acesteia aduc ideolo%ii i
doctrinarii Dasciti, care inDlueneaE considera$il inclusi; de#ersurile
tiiniDice ale sociolo%ilor, istoricilor, Iuritilor, olitolo%ilor etc.
TeEele ;e5iculate de doctrina rasist ser;esc dret ar%u#ente entru
se%re%ri etnice i #suri adotate H#otri;a unor %ruuri #inoritare sau
naiuni, #er%Fnd Fn la suri#ri DiEice care ot do$Fndi caracter de
%enocid. 9a i Hn caEul altor doctrine, rasis#ul se #aniDest e lanuri
)4
)
Universitatea SPIRU HARET
distincte, cu o$iecti;e distincte Hn raort de rasa/rasele care se aDl Hn ;iEorul
lor. 'aEitii au LteoretiEatO i au ro#o;at a%i%mul antieveie%c, Hn te#eiul
conceiei rasei LureO (ariene* do#inatoare, care era c5e#at s i#un o
nou ordine #ondial. E;reii au cEut ;icti#e e<ceselor antise#ite i
datorit oEiiilor c5eie e care le deineau Hn econo#ia i Dinanele
2er#aniei i ale lu#ii, Hn %eneral.
6 Dor# articular de rasis# o rereEint cea din 8+U+A+ m(otiva
(o(ula$iei de culoae 9ne&ii*, care s-a #aniDestat Hnc de la Hnceuturile
Dor#rii 8niunii rin instituirea scla;aIului Hn statele sudice. 4$olirea
scla;iei ne%rilor Hn &.8.4., Hn ur#a ;ictoriei LnorditilorO (ianuarie )/6"*,
Hnltur o la% a societii a#ericane, dar nu eli#in #aniDestarea Hn
continuare a conceiilor i a aciunilor olitice cu caracter rasist. Jn acelai
an ()/6"* se HnDiineaE or%aniEaia terorist Vu-Vlu<-Vlan cu o$iecti;ul
#eninerii se%re%aiei rasiale Hntre al$i i ne%ri! Hn )//- statele din &ud
declar neconstituional le%ea din )/," H#otri;a se%re%aiei! din )+"4
;iolent ooEiie a statelor sudice Da de AotrFrea 9urii &ure#e a
&.8.4. de conda#nare a se%re%aiei rasiale din Hn;#Fntul u$lic, iar din
)+6" ir de ciocniri ;iolente Hntre se%re%aioniti i antise%re%aioniti
(7os 4n%eles, 95ica%o, &an Francisco, 'e= UorR etc.* i asasinate (..
3alcol#, 3artin 7ut5er Vin% etc.* sunt consecine ale rocesului diDicil
i co#le< de eli#inare a rasis#ului din statul considerat cu re%i#ul olitic
cel #ai de#ocrat. 95iar dac reconcilierea dintre ne%ri i al$i este Hn reEent
o realitate, se%re%aionis#ul este Hnc reEent Hn #entalitatea unor
a#ericani Lo$inuiiO sau oliticieni, reDulri eisodice Diind o conDir#are a
tensiunilor latente care dinuie Hnc Hn societatea a#erican.
8n caitol secial al se%re%rii rasiale Hn &.8.4. Hl rereEint (olitica
de eliminae a 1(ieilo o'iiO, a oulaiei de ori%ine indian., de iEolare a
acesteia Hn eri#etre %eo%raDice srace, lisite de otenialiti econo#ice,
de ri;area ei de dreturi olitice sau ci;ile etc. Gi Hn acest caE inte%rarea
oulaiei de ori%ine indian Hn societatea a#erican a Dost un roces de
durat, dra#atic i diDicil.
Jn aDara saiului a#erican, se%re%area oulaiei de LculoareO s-a
#aniDestat Fn nu de #ult i Hn 4Drica de &ud i 05odeEia. ?octrina
rasial, adatat seciDicului LlocalO, se ;rea s Die e<resia arrii
dretului la e<isten a al$ilor care triesc e #Fnt aDrican.
?octrinarii re%i#ului rasist din cele dou state aDricane rele; %ra;ul
ericol e care Hl rereEint reEistena i roliDicitatea #ai #are a ne%rilor Hn
)42
Universitatea SPIRU HARET
co#araie cu cele ale al$ilor, care sunt conda#nai, astDel, Die la asi#ilare,
Die la di#inuare ro%resi; Fn la disariie.
4art5eid-ul sud aDrican (a(at!eid, Hn li#$a aDriRanos n
searare* Oi&ini nde(#tate. Jn ur#a cuceririi unei ri a teritotiului
4Dricii de &ud de ctre olandeEi (sec..VII*, se roduce un roces de
asi#ilare i os#oE etnic Hntre coloniti i o arte a oulaiei
auto5tone ($antu*. @oulaia nou $urii cu tendine e<ansioniste
#otenite de la olandeEi, declaneaE aciuni de Hndertare a ouliei
auto5tone de e teritoriile sale, care conduc la LrE$oiul de trei aniO
(),,+-),/)*. Este o ri# i ;iolent Dor# de searatis# etnic, care se
accentueaE du cucerirea 9oloniei 9aului de ctre en%leEi (),+"* i
#ai ales du constituirea 8niunii &ud-4Dricane cu statut de do#inion
i %u;ern resonsa$il unic ()+)0*.
6imele con)i&u#i ale a(at!eidului n (lan (olitic
9onstituirea 8niunii &ud 4Dricane coincide cu e<cluderea
aDricanilor de la ;iaa olitic, #sur ur#at de li#itarea dretului de a
cu#ra i a arenda #Fntul entru oulaia aDrican. ?in )+)4, o dat
cu Diinarea @artidului 'aionalist din 8niunea &ud 4Drican, olitica de
aart5eid are o rereEentant olitic, care Hi deDinete roria doctrin i
o #aterialiEeaE Hn ti#ul %u;ernrilor din eoca inter$elic rin #suri
ro%resi;e cu caracter se%re%aionist (li#itarea accesului aDricanilor Hn
orae, interdicia rsirii locurilor de #unc din a%ricultur de ctre
indi%eni etc.*.
6olitica %i%tematic# de a(at!eid Hncee s se deruleEe din iunie
)+4/ su$ %u;ernarea liderului @artidului 'aional, ?aniel Franlois
3alan. @lanurile e care se desDoar olitica de aart5eid sunt1
- seararea, rin toate #iIloacele, a oulaiei aDricane de oulaia
al$!
- crearea de reEer;aii ($atustane* entru oulaia nea%r (ri#ul
Hn )+6-, curindea o oulaie de )," #ilioane de locuitori*!
- iEolarea etnic conco#itent cu #ar%inaliEarea econo#ic rin
o$li%area aDricanilor de a locui e cele #ai neDertile #Fnturi!
- discri#inarea social, olitic, Iuridic i educaional a oulaiei
de culoare, care este lisit de cele #ai ele#entare dreturi i li$erti
)4-
Universitatea SPIRU HARET
ceteneti!
- racticarea, e scar lar%, a reresiunii entru inti#idarea
oulaiei indi%ene, care, nu Hn uine situaii, ia asect de %enocid!
- sDidarea atitudinii rero$atoare a oiniei u$lice internaionale
rin iEolarea rii.
?octrinele i ideolo%iile rasiste ro;oac contrareacii Hn lan
doctrinar i ideolo%ic, ur#ate de aciuni olitice care H#$rac Dor#e ;ariate
(ca#anii de res, #aniDestaii i de#onstraii de strad, %re;e i
$oicoturi, roteste indi;iduale i de %ru .a.#.d.*. Jn %enere, se consider
c cea #ai e<resi; Dor# de contracarare a %Fndirii olitice rasiste o
constituie ideolo&ia, doctina 'i ac$iunea (olitic# a eli*e#ii ne&ilo, care
are dou co#onente1 autoeli$erarea de co#le<ul de inDerioritate inoculat
de al$i i er#anentiEat rin Dor#e insidiuase sau ;iolente i contracararea,
Fn la ani5ilare, a oEiiilor i conceiilor cu asect rasial (Terence Ball,
0ic5ard ?o%%er, o(+cit., .20" i ur#.*.
?in Lin;entarulO doctrinelor olitice actuale sau roieciile doctrinare
Hn ;iitorul aroiat Dac sau ;or Dace arte1 doctrina Lco#unitarO (Hn roces
de deDiniti;are*, doctine )emini%te (li$eral, conser;atoare, social-de#o-
crat etc. care tind s %enereEe o doctrin unitar, ca e<resie a asiraiilor
i o$iecti;elor Hnscrise Hn ro%ra#ele #icrilor De#iniste*, doctine
militai%te (care susin soluionarea conDlictelor olitice rin #iIloace
#ilitare*, doctine Lindividuali%teO, datorate conceiilor olitice ro#o;ate
de ersonaliti roe#inente ale ;ieii olitice (Ldoctrina ?e 2aulleO,
Ldoctrina Bus5, IuniorO, Ldoctrina @utinO .a.* etc.
?e cFte;a decenii, dar #ai insistent Hn ulti#a ;re#e, Lro$le#aO
teroris#ului ocu un saiu tot #ai #are atFt Hn deE$aterile u$lice, cFt i
Hn de#ersurile analitice ale unor secialiti (ca s nu #ai ;or$i# de
i#ortana care i se acord Hn lan olitic*. 'u intr Hn discuie, desi%ur,
teroris#ul de dret co#un. 4re rele;an doar acea Eon a teroris#ului
care se coreleaE cu o$iecti;e olitice teoi%mul (olitic, care are o
;arietate de Dor#e i #aniDestri1 teroris# rasist, teroris#ul e<tre#ist-
naionalist, teroris#ul neoDascist, teroris#ul de stat.
@ro$le#a deDinirii teroris#ului, a oEiionrii sale Hn raort cu
olitica, a #oti;rii sale si5osociale i olitice, a le%iti#itii sau
ile%iti#itii unor acte de teroris# olitic (susinute inclusi; su$ raort
ideolo%ic i doctrinar* sunt Hnc dearte de a Di soluionate. )44
Universitatea SPIRU HARET
Conce%te c7eie #i e8tin9eri
Autodeteminae+ AotrFre adotat unilateral i Hn delin cunotin
de cauE (auto%, Hn %reaca ;ec5e n Hnsui! detemino Hn li#$a latin n a
5otrH*.
Autodeteminaea na$ional# este rinciiul olitic oti;it cruia o
#inoritate sau o #aIoritate etnic (%ru etnic #inoritar, oor, naiune* are
dretul Dunda#ental de a ale%e li$er, Dr constrFn%eri sau a#eninri,
roriul destin olitic, Dor#a de %u;ern#Fnt, orientrile deE;oltrii
econo#ice, sociale, educaionale i culturale.
Biblio:ra;ie obli:atorie
Ball, Terence, ?a%%er, 0ic5ard, Ideolo&ii (olitice 'i idealul
democatic, Iai, @oliro#, 2000.
9ordellier, &er%e, @oisson, &er%e (editori*, Na$iuni 'i na$ionali%me,
Bucureti, Editura 9orint, 2002.
T#a, &er%iu, Dic$iona (olitic+ In%titu$iile democa$iei 'i cultua
civic#, Bucureti, Editura 4cade#iei 0o#Fne, )++-.
Tnsescu, Florian, Doctine 'i in%titu$ii (olitice, Hn &inteEe (entru
anul II*, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine, 200-.
Biblio:ra;ie ;ac$ltati<6
O O O Doctinele (atidelo (olitice (ediie Hn%riIit de @etre ?an*,
Bucureti, Editura 2ara#ond, 200).
2ellner, Errnest, National and Nationali%m, 6<Dord, BlacR=ell,
)+/-.
2o%a, 6cta;ian, Ideea na$ional-ce'tin#, Bucureti, Tio%raDia
Buco;ina, )+-6.
a a a Mic# enciclo(edie de (olitolo&ie, Bucureti, Editura
GtiiniDic i Encicloedic, )+,,.
3un%iu-@iidi, 4lina (coordonator*, Doctine (olitice, Iai, Editura
@oliro#, )++/.
Terestc5enRo, 3ic5el, Maile cuente ale )ilo%o)iei (olitice, Institutul
Euroean, Iai, 2000.
)4"
Universitatea SPIRU HARET
VIII. INSTITUII POLITICE -./
In"tituie e%te un temen cu n$ele%ui 'i utili"#i di)eite+ C!ia la
oi&ini 9institutio/instituire, n lim*a latin# X n)iin$ae, in%tituie,
nv#$#tu#, e&ul# de (utae, metod# etc+: ae o mul$ime de %en%ui+ 6e
m#%u# ce e%te (eluat 'i )olo%it de c#te ,ui'ti, economi'ti, %ociolo&i,
(%i!olo&i, (olitolo&i 'i al$i %(eciali'ti, temenul ae un %(ectu din ce n ce
mai mae de acce($iuni 'i inte(et#i+ Cunoa'teea, c!ia n temeni
&eneali, a utilit#$ilo con)eite conce(tului de c#te dive%e di%ci(line
%ociale, ndeo%e*i de %ociolo&ie 'i 'tin$ele (olitice, e%te nece%a# (entu a
)i3a mai *ine no$iunea de in%titu$ie (olitic#, cae con%tituie o*iectul
deme%uilo noa%te+ In%titu$iile, indi)eent de inte(et#ile actuale %au
tecute, %unt e3(e%ia e)lec$iei 'i ac$iunii (olitice n (lanul ealit#$ilo
%ocio-(olitice+ Ele nu %unt cea$ii ntm(l#toae, c!ia dac# unele dinte
ele au caacte (a%a&e 'i %(ontan; %unt e"ultante ale &ndiii 'i
e3(eien$ei (olitice ale colectivit#$ilo umane, 1in%tumente2 (in cae
&ndui, a%(ia$ii, idealui individuale %au de &u( %e mateiali"ea"# (in
)46
Universitatea SPIRU HARET
intemediul lo, %au, din cont#, %eve%c uno intee%e eliti%te, ma,oit#$ile
%ociale )iind e3clu%e+E%te 'i un motiv, da nu %in&uul, cae ne-a ndemnat
%# tat#m cone3at doctinele 'i in%titu$iile (olitice+
VIII.). ?EFI'IBIE, E7E3E'TE 96'&TIT8TIVE, T0W&WT80I,
F8'9BII, TI@6762IE
Jn ersecti; sociolo%ic, ter#enul de instituie este un concet
Dunda#ental, la Del ca i Hn olitolo%ie. El are di;erse acceii, Hn raort de
e;oluia Diecreia dintre cele dou disciline i Hn relaie de secialitii
i/sau colile e care le rereEint.
n oi"ont inte(etativ %ociolo&ic, instituia este e<resia unor
realiti sociale, esena sa social Diind deDinitorie.
Eile D$r?7ei i coala e care o DondeaE Hi conDer o acceie
%eneroas, identiDicFnd instituia cu Datul social (se i#une contiinei
indi;idului ca ce;a e<terior i coerciti;*. Ilustrati;e entru co#orta#ente
sociale instituionaliEate sunt Da#ilia i rudenia. F&*& S$ner consider
c instituia are o du$l co#onen (sau o du$l se#niDicaie* rin aceea
c1 este noiune, idee sau concet i deootri; structur. Jn ;iEiunea lui
R&(& (arci<er i C&D& Pa:e, rin instituii sociale se Hnele% Dor#ele
sta$ilite ori condiiile de rocedur seciDice acti;itii de %ru. B&
(alinoSs?i, T& Parsons, C& Le<i3Stra$ss, *& *ran:er laseaE
concetul e teren structuralist (la $aEa noiunii de instituie social sunt
;alori-ti care, dac ri#esc recunoatere, de;in raorturi cu ;aloare
structural strate%ic Hn siste#ul social (Mic# enciclo(edie de (olitolo&ie,
Bucureti, Editura GtiiniDic i Encicloedic, )+,,, .24)-242*.
6olitolo&ia i, Hn %enre, tiinele olitice areciaE instituiile Lca %en
de or%aniEaii oDiciale ale societiiO, iar or%aniEaiile ca Linstituii
neoDicialeO (3aurice ?u;er%er, In%titution% (oliti=ue% et doit con%titu-
tionnel+ <e% &and %?%tYme%, @aris, @.8.F., )+,-, .)+*.
4du%# celor dou ersecti;e tiiniDice sociolo%ic i
olitolo%ic i (e%(ectiva (%i!olo&ic#, otri;it creia instituiile sociale
sunt siste#e de atitudini or%aniEate, Hncororate Hn indi;iEi, care dicteaE
co#orta#entul/co#orta#entele acestora, i ,uidic# (dretul constituio-
nal Hndeose$i*, asura creia ne ;o# reDeri Hntr-un alt conte<t.
9oncetul de in%titu$ie (olitic# su%ereaE Die entiti olitice concrete
(stat, arla#ent, artid etc.*, Die Lce;aO nedeDinit, care are un caracter oDicial
sau se aDl Hn relaie cu oDicialitile. Jn li#$aIul co#un se streaE, astDel,
)4,
Universitatea SPIRU HARET
sensul Iuridic iniial al ter#enului in%titutio, reluat din latin (LaeE#FntO,
Lre%ul de urtareO*, Hn ti# ce Hn sociolo%ie i Hn alte tiine sociale
concetului i se atri$uie Hnelesuri #ai co#le<e, du cu# s-a rele;at. Jn
ri#ul rFnd i esenial, de reinut este Datul c instituia olitic Dace arte din
siste#ul instituiilor sociale (Hntre care se nu#r i cele econo#ice, educa-
ti;e, culturale etc.* care, Hn raort de natur, Duncii i o$iecti;e, coresund
ne;oilor i intereselor Dunda#entale ale %ruurilor sau colecti;itilor sociale.
Instituiile olitice sunt co#onente eseniale ale siste#ului olitic,
interretat ca arte inseara$il i Doarte i#ortant a siste#ului social
%lo$al. Fiecare dintre acestea constituie Hn sine un #odel de or%aniEare i
desDurare a interaciunilor dintre indi;iEi care e<ri# raorturi concrete,
ce do$Fndesc un caracter de sta$ilitate i coeEiune e o erioad #ai #are
sau #ai #ic de ti#. Jn acelai ti#, instituiile olitice sunt i
rereEentri ale unui siste# (sau siste#e* de ;alori, conceii etc., ceea ce le
conDe caracter de le%iti#itate Diind astDel accetate de #aIoriti sociale a
cror dina#ic este Hns sc5i#$toare.
9Fnd le%iti#itatea instituiilor intr Hn i#act cu asiraiile i ;oina
#aIoritii sociale, relati;a lor autono#ie le er#ite s nu Die Hnlocuite Hn
$loc i conco#itent, ci succesi; i ealonat Hntr-o erioad reEona$il de
ti#. Jn condiiile unor #ari tul$urri sociale, Dor#ele instituionale olitice
ri%ide ot disrea o dat cu r$uirea siste#ului olitic, Diind Hnlocuite cu
altele noi, coresunEtoare e<i%enelor i intereselor noii uteri i
atetrilor unei #aIoriti sociale.
E%te de e$inut, deci, c# 'tiin$ele (olitice con%ide# in%titu$iile (olitice
de(t com(onente de (im an& ale %i%temului (olitic, cu valoae de
%tuctui 'i activit#$i in%titu$ionali"ate. Este un #od de a$ordare Hn ;iEiune
instituionaliEat, rin care se e;ideniaE c esena analiEei olitice const
Hn cercetarea structurii i a #odului de Duncionare a instituiilor i, Hn
ri#ul rFnd, a Linstituiei instituieiO, care este statul (3. Aauriou*.
Fiecare instituie olitic este Hn sine un #odel structural (are o
%tuctu# (o(ie* i deootri; un ansa#$lu de rereEentri colecti;e
(conceii, credine, siste#e de ;alori*. 3. ?u;er%er consider c, Hn caEul
instituiilor olitice, %radul de ;aloriEare a ideilor, credinelor, conceiilor
etc. este Doarte ridicat, Diind condiionat Hns de le%iti#itatea lor
(concordana dintre o$iecti;ele uterii i interesele #aIoritii sociale*
(3aurice ?u;er%er, o(+cit., .)/*.
)4/
Universitatea SPIRU HARET
6ricFt de reEistente se arat unele instituii Hn conte<tul Hn care au loc
#ari sc5i#$ri sociale, econo#ice etc., acestea Die suDer #odiDicri
su$staniale , Die sunt Hnlturate. 9oa$itarea dintre ;ec5ile i noile instituii Hn
lan olitic este unul dintre ele#entele eseniale ale sta$ilitii i ordinii
sociale. 'u este o$li%atoriu ca o instituie olitic ce a Dost eli#inat de noua
utere s r#Fn e ;ecie Hn#or#Fntat de istorie. Este osi$il i Datele o
conDir#, ca instituii Hnlturate de re%i#uri olitice ile%iti#e, resinse de
#aIoritatea olulaiei (totalitare de dreata sau de stFn%a* s reaar du
r$uirea lor (situaie ce se #aniDest Hn saiul Dostelor state co#uniste*.
Este de su$liniat i Datul c instituiile olitice au o relati;
autono#ie Hn cadrul siste#ului olitic, %enerat de Hnsi autono#ia lor Da
de realitatea social e care o e<ri#, iar Hntr-o anu#it Dor# i
LroorieO o conine. 4ceast relati; indeenden Dace osi$il
#aniDestarea lor Dle<i$il Hn ansa#$lul olitic dina#ic, sc5i#$tor.
Instru#ente eseniale i indisensa$ile siste#ului olitic, instituiile
olitice au atFt )unc$ii or%aniEatorice, cFt i re%latoare a relaiilor olitice i
deootri; a celor sociale, olul lor Diind trilu1 de recrutare, de socialiEare
i de co#unicare olitic. 9u alte cu;inte, rolul #aIor e care Hl au const Hn
lasarea lor Hn Dlu<ul $idirecional dintre %u;ernani i %u;ernai, ceea ce le
conDer resti%iu i autoritate (Hn siste#ele olitice de#ocrate* sau
deEa;uare i resin%ere (Hn re%i#urile totalitare*.
Jnstituiile olitice, otri;it di;ersitii ;ieii sociale, sunt relati;
nu#eroase, Diecare a;Fnd structuri, trsturi, roluri, Duncii i rele;an
distincte. 9ele #ai i#ortante instituii olitice sunt1 %tatul, care este
instituia olitic Dunda#ental a oricrei societi! (alamentul, in%titu$ia
(e"iden$ial# %au mona!ic#; &uvenul (autoritile u$lice*! admini%ta$ia
(u*lic# (central, local, secial*! autoitatea ,udec#toea%c#; (atidele
(olitice, &u(uile de intee%e 'iB%au de (e%iune, alte o&ani"a$ii+
VIII.2. &T4T87
'oiunea de stat are o di;ersitate de acceiuni i sensuri. Frec;ent,
ter#enul este relaionat unei co#uniti olitice, care de-a lun%ul ti#ului a
luat o #ultitudine de Dor#e, e<ri#Fnd, Hn esen, #odaliti de or%aniEare
a co#unitilor Hn oriEont olitic. @rin ur#are, #iIlocul rin care se asi%ur
eretuarea e<istenei unei colecti;iti u#ane, ordinea i coeEiunea sa este
uterea olitic, instru#entat rin stat.
)4+
Universitatea SPIRU HARET
@uterea olitic se deose$ete Hns de alte Dor#e de utere
(econo#ic, Iuridic, #ilitar etc.*, Hn ri#ul rFnd rin caracterul ei
teritorial (Yean Bec5ler*, caracter care este transDerat i statului. @rin aceasta
statul deter#in aartenena indi;iEilor la un anu#it teritoriu, Hnlocuind
le%tura de sFn%e, ce unea e #e#$rii co#unitilor ri#iti;e, cu uterea
olitic, care, sre deose$ire de uterea social, este $aEat e autoritate i
coerciie, e i#unerea ;oinei Lcelor tariO celorlali #e#$ri ai co#unitii
(nu nearat i nu#ai Lcelor sla$iO*. 3a< Pe$er, Hn aceast ersecti;,
consider statul o instituie care utiliEeaE le%iti# ;iolena Hn roriul su
saiu %eoolitic, iar Varl 3ar<, #ai LlasticO, o #ain entru aDir#area i
#eninerea do#inaiei unei clase asura alteia.
ViEiunile asura naturii i rolului statului se #odiDic Hns cu cFt ne
aroie# de eoca actual. &tatul nu #ai este interretat strict ne%ati;,
nuanrile ce ;iEeaE Hn rincial Dunciile sale Diind tot #ai nu#eroase i
e;idente. ?e;ine, astDel, un Dactor de ec5ili$ru social, iar autoritatea sa nu
#ai este conDerit rioritar de utiliEarea Dorei i a #iIloacelor coerciti;e, ci
de o$inerea consensului i le%iti#itii sale (e<ceie Dac, e;ident, statele Hn
care se ractic totalitaris#ul*. Este de Hneles, Hns, c statul nu se
transDor# Hntr-o instan care caseaE instituiile ce au Hn sarcin ararea
ordinii u$lice i c nu ;a Di inert la ro;ocri i aciuni contrare asiraiilor
i ;oinei #aIoritii sociale, a Hnsi e<istenei instituiei ca atare. 9ele dou
co#onente ale oliticii statale coerciti; i de asi%urare a ec5ili$rului i
ordinii sociale se aDl er#anent Hn $alan. 3. ?u;er%er surrinde acest
asect, re#arcFnd Hn 8ociolo&ie (oliti=ue (@aris, @8F, )+6/*1 Lstatul i,
Hntr-o Dor# #ai %eneral, uterea instituit Hntr-o societate sunt, totdeauna
i este tot, Hn acelai ti#, instru#entul anu#itor clase cu care acestea
do#in altele, Dolosindu-l Hn roriul lor roDit i Hn deEa;antaIul celorlali,
i un #iIloc de a asi%ura o anu#it ordine social, o anu#it inte%rare a
tuturor Hntr-o colecti;itate entru un $ine co#un. 9ele dou ele#ente
coe<ist totdeauna, onderea lor utFnd Di diDeritO(.2/*.
&tatul, ca instituie de i#ortan caital entru e<istena unei
societi sau naiuni, a Dost i este susceti$il de un #are interes entru
tiinele sociale i olitice. 3ai #ult, ca reDle< al acestui interes, s-au
constituit nu#eroase disciline olitice cone<e altora deIa e<istente sau
detaate de acestea, de sine stttoare (autono#iEate* cu# sunt1 istoria
doctrinelor olitice, teoria %eneral a statului, tiinele ad#inistrati;e, istoria
relaiilor internaionale etc.
&tudiul instituionaliErii uterii i i#licit al %eneEei statului,
considerat ao%eul acestui roces reocu e unii %Fnditori Hnc din
)"0
Universitatea SPIRU HARET
eoci Hndertate. ?u Aristotel, care iniiaE cercetarea siste#atic a
(oli%-ului %recesc (,,cetii-statO*, ur#eaE o erioad Hndelu%at Hn care
unele studii nu lisesc, dar i#ortana lor este relati;. @rin (ac7ia<elli,
noiunea de stat intr Hn circuitul u$lic, iar Bo9in enun ideea
su;eranitii statale, ur#at Diind de aciunea olitic consacrat HnDtuirii
unui stat naional centraliEat Hn saiul DranceE. @entru Dobbes statul aare
ca reEultat a unui contract social (teorie la care ader i S%inoEa*.
(ontesAie$ deDinete statul dret instituie central i Dace distincia Hntre
ra#urile uterii Hn stat1 le%islati;, e<ecuti; i Iudectoreasc.
9ontri$uiile %Fnditorilor sociali i olitici se su$stanialiEeaE i se
di;ersiDic ro%resi;. 9ontri$uie, Hntre alii, la clasiDicarea unor asecte de
natur teoretic1 C&C& Ro$ssea$, *& De:el, Fr& En:els, >& (ar8, (a8
Feber, Fr& RatEel, C& Bart7GlG=, R& Saler, D& Le;eb<re, C&
Blon9el, T& Parsons #enionFnd doar o inDi# arte dintre aceti
%Fnditori. &tudii serioase Hntreind i Diitrie *$sti, Petre An9rei, Traian
Br6ilean$, Petre *7ia6, (ircea DH$<ara recu# i ali sociolo%i i Iuriti
ro#Fni, alturi de econo#iti, istorici, olitolo%i i si5olo%i.
Toate instituiile olitice, Dr e<ceie, au caracter istoric. Jntr-o leIer
ierar5iEare, statul, D r nici un du$iu, se laseaE rintre cele #ai ;ec5i.
TI@80I GI F603E I&T60I9E ?E &T4T
a* E&i(tul antic (#ileniul 4 H.Ar.- sec. 6 H.Ar.*, cu #ai #ulte DaEe de
e;oluie1 0e%atul ti#uriu, 0e%atul #iIlociu, 0e%atul nou, 0e%atul tFrEiu.
$* 5oma$iunile %tatale ale Oientului antic1
- 8ume (3esoota#ia*
(sDFritul #ileniului IV H.Ar.-sec. )) H.Ar.* saiu Hn care aar i
se deE;olt #ici oa'e %tate indeendente ('iur, 8ruR, 8r,
7arsa, 8##a, Vi*, care Hi disut HntFietatea entru do#inarea
teritoriului dintre EuDrat i Ti%ru, e&ate (4RRad, 4ssiria, Ba$ilon,
3ari, 3itanni*. 8nele re%ate de;in state uternice, cu Dor
do#inant Hn Eon1
- A%iia (sDFritul #ileniului - H.Ar.-60" d.Ar.*!
- Da*ilon (sec. )/ H.Ar.-"-+ d.Ar.!
- 5enicia saiu e coasta estic a 3editeranei locuit de
Denicieni, Hn care se deE;olt #ici state-ceti (BK$los, 8%arit,
&idon, TKr, 4rados!
- 6ale%tina (sec. )- H.Ar.---2 H.Ar.!
)")
Universitatea SPIRU HARET
- 8tatul !itit este recedat de Dor#area Hn @odiul 4natoliei din
centrul 4siei 3ici a unor orae-state ('esa, Vuar, Aattua*
sec. )/ H.Ar. &tatul este Hnte#eiat Hn)6"0 (cu aro<i#aie* i
dureaE Fn Hn Iurul anului )200 H.Ar!
- <idia (sec. / H.Ar.---4 H.Ar.* Hn Vestul 4siei 3ic!
- 8tatele a!emenid (sec. / H.Ar.---0 H.Ar.*, (at (c. 2"0 H.Ar.-
224 d.Ar.* i %a%anid (20/-66)* succed Elamului, ri#ul stat
creat Hn saiul @ersan (#ileniul - H.Ar.!
- Uatu (sec. )- H.Ar.-c. "+0 H.Ar.* se constituie e @odiul
4r#eniei, din ;ec5ile tri$uri ale urarilor.
c* C!ina antic# 7 statul Gan (sec. )6 H.Ar.* este cucerit de statul 9ion
(sec. )) H.Ar.*. 8r#eaE o erioad de DrF#iare statal, du care, Hn
sec. - H.Ar. se realiEeaE uniDicarea Dor#aiunilor statale.
d* India antic#+ Jnce s cunoasc Dor#e de or%aniEare statal din
sec. +-6 H.Ar., la Hnceut de di#ensiuni #ici, aoi #ari (A&a, Avanti,
Ma&ad!a, Eo%ala, Va%ta etc., Hn 'ordul Indiei, Hn sec. 6 H.Ar.*. ?in
-24 H.Ar. Hncee constituirea Im(eiului Mau?a, su$ care are loc uniDicarea
statelor din 'ordul Indiei, ur#at de Hnte#eierea statelor Eu'ame (sec.
) d.Ar* i 4u(ta(sec. 4 d.Ar.*.
e* Cet#$i-%tate &ece'ti (sec. )0-+ H.Ar.-sec " H.Ar.*1 9orint, 3ilet,
95alcis, 3e%ara, 4r%os, E%ina, 3Ktilene, 3a%nesia, EDes, Aalicarnas,
05odos etc.*. 9ele #ai i#ortante orae-ceti1 Atena (#ileniul - H.Ar.-
sec. ) H.Ar.* i 8(ata (Hnceutul #ileniului ) H.Ar.-sec. ) H.Ar.*.
D* 8tatul oman antic (sec. / H.Ar.-sec. 4 d.Ar.*, care are #ai #ulte
DaEe de e;oluie1 Roma e&al# (sec. / H.Ar. - ")0/+ H.Ar.*, Re(u*lica
(")0/+ H.Ar.--0 H.Ar.*, 6inci(atul (-0 H.Ar.-2/2/- d.Ar.*, Dominatul (2/4--+"*.
&uccesoare ale statului ro#an1 I#eriul 0o#an de 0srit (-+"-4//*,
I#eriul 0o#an de 4us (-+"-4,6*.
%* 8tatele )eudale, care e<ri# un nou #od de or%aniEare social,
econo#ic, olitic etc. a societii. Jn %enere, statele Deudale se
caracteriEeaE rin1
suort econo#ic $aEat e #unca ranilor i #eteu%arilor
deendeni de seniorul Deudal!
DrF#iare e<cesi; teritorial-ad#inistrati; (LDeudeO* Hn care se
e<ercit autoritatea delin a unui no$il sau relat $isericesc*, c5iar
)"2
Universitatea SPIRU HARET
Hn conte<tul aariiei i e;oluiei #arilor re%ate sau i#erii
(ro#ano-%er#an, $iEantin, oto#an etc.*!
rolul do#inant al reli%iei i $isericii, reli%ia Diind un Linstru#entO
de le%iti#are a uterii i de i#licare inclusi; Hn or%aniEarea i
conducerea societii!
nor#ele de dret, care stau la $aEa or%aniErii i Duncionrii
statelor Deudale, Hnlocuiesc tretat e cele tradiionale (cutu#iare*,
er#isi;e i rereEentati;e entru o colecti;itate, cu nor#e care
statueaE a$solutis#ul de ori%ine di;in (#onar5ul este
H#uternicit s do#neasc otri;it Lle%ii di;ineO*!
erodarea tretat a re%alitii (instituiei #onar5ice, Hn %eneral* i a
Dorei i autoritii no$ili#ii rin cristaliEarea unor noi conceii desre
cu# tre$uie s Die i s DuncioneEe statul, instituiile olitice i
societatea! e acest Dundal aar i se #enin, Hn aDara instituiilor
Deudale, or%anis#e autono#e, se#ide#ocratice (Hn reu$licile italiene
Florena, Veneia etc.*, cu# sunt i cele ad#inistrati;e Hn care
enetreaE atricieni, #e#$ri ai cororaiilor de #eteu%ari, i
rereEentani ai $ur%5eEiei Hn Dor#are.
5* 8tatele modene Hnc5eie etaa cea #ai i#ortant a sinuosului roces
al instituionaliErii statului. @ri#ele state #oderne aar Hn Euroa Hn secolele
al .V-lea i al .VI-lea, du care roliDereaE i Hn alte saii %eo%raDice.
Trsturi eseniale
For#ele de or%aniEare statal Hn antic5itate sunt Doarte di;erse, date Diind
condiiile i Dactorii diDerii care au condus la %eneEa, deE;oltarea, decadena
sau disariia lor de e scena istoriei. Dive%itatea este conDerit de1
#ri#ea teritoriului (cele #ai #ici oraele-ceti, cele #ai
#ari i#eriile*!
;olu#ul oulaiei i co#onena sa etnic i reli%ioas!
Dor#a de or%aniEare olitic i ad#inistrati;!
o$iecti;ele oliticii interne i e<terne!
Dora econo#ic i #ilitar!
durata i rele;ana su$ raort istoric.
A%em#n#ile 'iB%au coincidenele se #aniDest rin1
Lordinea socialO de esen scla;a%ist!
le%iti#itatea teocratic a uterii olitice!
e&imui (olitice a*%oluti%te, de%(otice, (omovate de 'e)ul %tatului
9e&e, m(#at etc+:, cu un a(aat admini%tativ centali"at, mae 'i dive%i)icat;
)"-
Universitatea SPIRU HARET
cicula$ia nc!i%# a elitelo (olitice;
(olitica e3ten# oientat# (ioita %(e cuceii 'i ane3# i
teitoiale+
8e e3(eimentea"# un nou ti( de e&im (olitic 7 democa$ia, n cae
cet#$enii %unt c!ema$i %# (atici(e la via$a (u*lic#+ 9Revede$i o&ani"aea
'i )unc$ionaea %i%temului (olitic al (oli%-ului:+
Re(e"int#, ca 'i n ca"ul %tatelo &ece'ti, comunit#$i, de cet#$eni,
(e(ondeent u*an 9civita%, (oliteia:+ Individul nu (oate e3i%ta n a)aa
%tatului, )iind 1a*%o*it2 de %tuctuile (olitice+ 8tatul e%te cea$ia (olitic#
(in cae omul %e a(o(ie de "ei (in %im*io"a dinte dou# 'i )undamentale
idealui umane 9cea mai *un# &uvenae, cel mai *un cet#$ean:+ 8tatul
a%i&u# cet#$enilo in%tuc$ia (entu (acticaea vitu$ii, (in cae ace'tia
(ot (atici(a la via$a (u*lic# a Cet#$ii+
Dac# (entu cet#$ile-%tate din 4ecia in%titu$ia %tatal# e(e"int#
numai o unitate (olitic# 'i economic#, (entu omani %tatul e%te 'i o unitate
teitoial#+
Condi$ii (entu a(ai$ia 'i de"voltaea %tatelo
e<istena unui teritoriu i a unei oulaii ce ;ieuiete Hn saiul
su de %eneE!
Drontiere deli#itate!
unitatea etnic, siritual, cultural a oulaiei!
co#unitate de asiraii i atetri a locuitorilor!
Dor#area i #aniDestarea e<istenei naiunii!
tiul de utere s ;iEeEe e;oluia i deE;oltarea dura$il a statului
recu# i asi%urarea securitii, indeendenei i su;eranitii naionale!
e<istena i Duncionarea unitar, centraliEat i coerent a
siste#ului olitic i a totalitii or%anis#elor statale!
seararea $isericii de stat, do#inaia statului Hn raort cu $iserica!
uniDicarea nor#elor Iuridice Hntr-un siste# de dret i e<tinderea
alicrii lor la Hntre%ul teritoriu al statului!
consolidrea i %eneraliEarea relaiilor de roducie seciDice
econo#iei de ia!
instituirea li$erei concurene de ia, rin desDiinarea instituiilor
i relaiilor recaitaliste ($resle, cororaiilor #ercantile*!
desDiinarea $arierelor de clas sau de LcastO! acordarea unor
lar%i dreturi i li$erti indi;iduale i %arantarea lor rin uterea le%ii!
aariia i deE;oltarea societii ci;ile de ti indi;idualist!
)"4
Universitatea SPIRU HARET
L5e%e#onia ideolo%ic a raionalis#ului de sor%inte ilu#inistO
(Vir%il 3%ureanu, 8tudii de %ociolo&ie (olitic#, Bucureti, Editura
4l$atros, )++/, .)+)*.
6inci(ii de o&ani"ae 'i )unc$ionae/
rinciiul su;eranitii naionale, (otivit c#uia (uteea de
comand# a %tatului %e mani)e%t# (e nte& teitoiul na$ional;
rinciiul %u;ernrii rereEentati;e, cae con%t# n dele&aea
uno e(e"entan$i %au (utei de c#te 1(o(o2, cae %# e3ecite (uteea n
numele %#u 'i (entu %ine;
rinciiul searrii i ec5ili$rului dintre uteri, cae (e%u(une o
du*l# calitate0 %e(aaea o&anic# 'i %e(aaea )unc$ional#;
rinciiul sure#aiei le%ii!
rinciiul consacrrii dreturilor i li$ertilor de#ocratice.
5unc$ii 'i in%titu$iile cae concu# la (omovaea lo1
F8'9BII 47E
&I&TE3878I
@67ITI9
I'&TIT8BII
7e%islati; @arla#ent (le%i*
2u;ern (re%le#entri autono#e*
9uri sure#e (5otrFri de rinciiu*
E<ecuti; 2u;ern (#etodolo%ii de alicare, #suri indi;iduale*
4d#inistraie (#etodolo%ii de alicare, #suri
indi;iduale, oeraii eDecti;e*
Yuridic @arla#ent (le%i de a#nistie*
2u;ern i ad#inistraie (recurs e<traordinar*
4utoriti Iuridice (recurs Hn contencios*
&tatul, rin inter#ediul or%anis#elor sale secialiEate, are rolul
i#ortant, dac nu co;Fritor entru o colecti;itate u#an, de a ara-o de
ericole interne (criEe olitice, sociale, econo#ice* i e<terne (a%resiuni*, Hn
acest sens Diind Hntr-o er#anent cutare de strate%ii #enite s-i asi%ure
4ud1 @5ilie Braud, 8ociolo&ie (oliti=ue, @aris, @.8.F., )++6, . /6.
)""
Universitatea SPIRU HARET
eretuarea, deE;oltarea Hntr-o lar% ersecti; te#oral (necu#
eDe#er, asa%er*. @er#anetiEFnd or%aniEarea raional a societii, statele
#oderne, inclusi; cele din eoca noastr, nu #ai sunt un si#lu (dar
necesar* instru#ent al strrii ordinii, ci de;in, aa cu# aDir#a# anterior,
un Dactor de ar#oniEare a intereselor dintre %u;ernani i %u;ernai. Este
ceea ce re#arc i @5ilie Braud cFnd rele; c acti;itatea curent a
statului are asectul unei du$le #icri1 de la societatea ci;il ctre instituii
cu o$iecti;ul de a identiDica i #o$iliEa resurse i de la instituii sre
societate a;Fnd asect de distri$uie a $unurilor.
4ene"# 'i evolu$ie
?e la statul #onar5ic a$solutist, Hn care su;eranul se identiDic cu
Hnsui autoritatea statal, la statul #odern, istoria u#anitii Hnre%istreaE
sc5i#$ri socio-econo#ice #aIore, conco#itent cu aariia i aoi
%eneraliEarea unor ideolo%ii i doctrine noi, care roiecteaE o alt ;iEiune
asura ordinii sociale. Ele#entul social dina#ic i no;ator Hl constituie
$ur%5eEia ale crei asiraii i interese sunt e<licit le%ate de un nou ti de
societate societatea $ur%5eE care recla# alte instituii olitice, deci o
alt structur instituional, la $aEa creia se situeaE rinciiile e<ri#ate
i aDir#ate de re;oluiile $ur%5eEe.
@uterea Hn stat nu #ai are le%iti#are di;in, ci se Dunda#enteaE e
deter#inare i recunoatere de ctre #aIoriti sociale, care se i#lic Hn
;iaa olitic Hn conDor#itate cu dreturile i li$ertile ceteneti instituite
de re%i#urile luraliste ce Hnlocuiesc tretat re%i#urile a$solutiste de ti
Deudal. @er#anetiEarea i consolidarea de#ocraiei laseaE instituiile
olitice Hntr-o alt relaie social1 ele de;in i se #aniDest ro%resi;
accentuat ca re%latoare ale raorturilor sociale i din ce Hn ce #ai uin ca
#odel de or%aniEare social. 'u#ai Hn condiiile Hn care siste#ul olitic
de#ocrat este Hn ericol i se clatin su$ lo;iturile totalitaris#ului Dascist i
co#unist, Lro$le#aO #odelului li$eral-de#ocrat de or%aniEare a societii
aare Hn Dor Hn ri# lanul interesului %eneral.
&tatul #odern este asociat i ro$le#aticii naionale, esena sa
naional Diind una din trsturile i#ortante. ?ac Fn la ri#ul rE$oi
#ondial Euroa, Hn rincial, dar i alte saii %eoolitice erau do#inate de
#arile i#erii #ultietnice (rusesc i austro-un%ar* i uteri coloniale
(4n%lia, Frana, 2er#ania, Bel%ia, 6landa, @ortu%alia, &ania*, du
Hnc5eierea acestuia naiunile Hi re;endic dretul la e<isten rorie
)"6
Universitatea SPIRU HARET
statal, Hn condiii de li$ertate, indeenden i su;eranitate. FiEiono#ia
Euroei i a lu#ii se sc5i#$ sau este Hn curs de sc5i#$are. I#erii
#ultietnice i coloniale se r$uesc, Hn locul lor conDi%urFndu-se state
naionale, alte Dor#aiuni statale (Finlanda, 7etonia, Estonia, 7ituania,
@olonia, 9e5oslo;acia, 4ustria, 8n%aria, 0o#Fnia, Iu%osla;ia, Bul%aria,
4l$ania etc.*, #enionFnd doar e cele euroene.
Ti(olo&ie
6 dat cu intrarea Hn #odernitate, ersecti;a interretati; a
tiurilor i Dor#elor de stat se #odiDic Hn raort de ara#etrii socio-
econo#ici i olitici, care deDinesc coninutul nou atFt al eocii, cFt i al
instituiilor statale. Jn acest conte<t, se conDi%ureaE1
a* 8tatul moden li*eal, care Hnltur a$solutis#ul de ti Deudal
(laic sau reli%ios* i Hi asu# atri$uii coresunEtoare noii DaEe de e;oluie
a societii (roteIarea caitalului Dinanciar i co#ercial, asi%urarea li$erei
concurene Hntre roductori, resectarea dreturilor i li$erilor ceteneti
etc.*. &tatul HncuraIeaE cristaliEarea i consolidarea unor instituii i relaii
socio-olitice, Hn conDor#itate cu doctrina li$eral, a;Fnd dret rinciiu
director indi;idualis#ul i raionalitatea (de sor%inte ilu#inist*, cu alte
cu;inte a societii ci;ile, ca artener social.
$* 8tatul de de(t este reEultanta e;oluiei statului li$eral #odern, Hn
cadrul cruia s-au creat condiiile transDor#rii lui Hn stat de dret rin1
consacrarea sure#aiei le%ii, le%alitii actelor ad#inistrati;e, seararii
uterilor Hn stat i %arantrii dreturilor i li$ertilor indi;iduale. Jn acelai
ti#, este i reEultanta ostulrii dreturilor indi;idului (ale ceteanului* Hn
cadrul searaiei Hntre stat i societatea ci;il.
0esectul ersoanei i al de#nitii sale, ca eDect al li$ertii olitice,
recu# i li#itarea statului nu#ai la Duncia de %arantare i arare a
indi;idului sunt cele dou ele#ente Dunda#entale ale construciei statului
de dret.
@entru ca statul de dret s se constituie Hntr-un %arant al li$ertilor
indi;iduale i deootri; entru HnDrFnarea tendinelor transDor#rii lui Hntr-o
instituie olitic de ti a$solutist (i deci ar$itrar*, au Dost ela$orate,
sancionate i recunoscute #ai #ulte rinciii care stau la $aEa Duncionrii
sale, reEentate anterior.
c* 8tatul %ocial este acea Dor# de stat care recunoate i alic una
din Dunciile eseniale ale statului1 )unc$ia %ocial#. 4ceasta resuune un
)",
Universitatea SPIRU HARET
inter;enionis# etatic, atFt Hn econo#ie cFt i Hn ;iaa social, cu scoul
li#itrii ine%alitilor, reartiErii cFt #ai ec5ita$ile a @.I.B-ului, reducerii
o#aIului, alicrii unei olitici sociale eDiciente, controlul roDiturilor,
realiEarea ersonalitii u#ane e $aEa #eritelor i caacitilor ersonale.
E<eriena do$Fndit Hn construcia statului de dret a condus la oerarea
unor i#ortante rectiDicri Hn doctrina olitic li$eral, Hn sensul c acesta
(statul social* nu #ai este cosiderat dret reEultant a unui ansa#$lu de
inter;enii succesi;e sau doar un instru#ent al asistenei sociale. Jn noua
;iEiune, statul este e<resia altei %Fndiri olitice, a unui nou i i#ortant
roiect reDor#ist (de sc5i#$are social* a;Fnd ca o$iecti;e rinciale
identiDicarea i statornicirea unor raorturi noi i ec5ita$ile Hntre atronat i
#unc.
d* 8tatul totalita controleE autoritar toate asectele ;ieii sociale i
indi;iduale rin constrFn%ere, ar$itrar, ;iolen. @rincialele sale trsturi
sunt1 rolul i#ortant al artidului unic! ideolo%iEarea e<cesi; a Hntre%ii
;iei!anularea searrii uterilor Hn stat! suri#area dreturilor i li$ertilor
Dunda#entale ale ceteanului i ale o#ului! instituirea unui re%i# de
teroare, de suunere oar$ a o#ului Da de autoritile olitice etc. Tiuri
de state totalitare1 8.0.&.&.()+),-)++0*, statul Dascist italian ()+22-)+4-*,
statul Dascist %er#an ()+---)+4"*, &ania Dranc5ist ()+-+-)+4,*, statele
co#uniste din 9entrul i 0sritul Euroei ()+4"-)+/+* .a.
?eE$aterile asura tiurilor i Dor#elor de stat nu se li#iteaE la cele
reEentate succint. Jntr-o tentati; de sintetiEare a ;ariantelor roieciilor
tiolo%ice ar reEulta ur#toarele1
Citeii de cla%i)icae Ti(ui de %tate
Jn raort de eoca istoric1 a* antice!
$* #edie;ale!
c* #oderne!
d* conte#orane.
Jn raort de #ri#ea teritoriului1 a* #ari (&.8.4., 0usia, 95ina*!
$*#iIlocii (0o#Fnia*!
c* #ici (Bel%ia, 6landa, ?ane#arca etc.*!
d*Doarte #ici, LliliutaneO (4ndorra,
7ic5tenstein, 3onaco etc.*.
Jn raort de structura etnic a* naional-unitare (0o#Fnia*!
)"/
Universitatea SPIRU HARET
a oulaiei1
Jn raort de Dora econo#ic i
Dinanciar1
?u #odul de roducie
(teoria #ar<ist*1
?u natura re%i#ului olitic1
?u Dor#a de %u;ern#Fnt1
$* #ultietnice (0usia, &84 etc.*.
a* suerdeE;oltate (&84,
Yaonia etc.*!
$* deE;oltate (9e5ia, Bel%ia, 6landa,
&uedia etc.*!
c* #ediu deE;oltate (0o#Fnia*!
d* su$deE;oltate (rile lu#ii La treiaO*.
a* co#una ri#iti;!
$*scla;a%is#!
c* Deudalis#!
d*caitalis#!
e* i#erialis#!
D* socialis#!
%*caitalis#.
A. 6luali%te1
a* re%i#uri reEideniale (&84*!
$* re%i#uri arla#entare1
- $iartidiste (3area Britanie*
- #ultiartidiste (statele Euroei
continentale*
D+ Autoitae 'i totalitai%te
A+ Mona!ice1
- du Dor#a de accedere la tron1
a* ereditare (3are Britanie, &uedia,
Danemaca, Del&ia:;
$* ereditar-electi;e (Brile
0o#Fne*!
- du %radul de deinere i e<ercitare
a uterii1
c* a$solutiste (desotice*!
d* constituionale1
q dualiste (#onar5 ` arla#ent n
dualitatea uterii*
)"+
Universitatea SPIRU HARET
q arla#entare (rero%ati;e #ari ale
arla#entului*.
D+ Re(u*licane1 Jn
4ntic5itate1
a* de#ocratice (4tena*!
$* aristocratice (&arta, 9arta%ina,
0o#a*!
Jn E;ul 3ediu1 oa'e 7 e(u*lici
(Veneia, 2eno;a, Florena, @isa etc.*.
Jn Eoca #odern
a* reu$licane dictatoriale!
$* reu$licane de#ocratice1
q cu re%i# arla#entar!
q cu re%i# reEidenial!
q cu re%i# se#ireEidenial.
Jnc de la Dinele celei de-a doua conDla%raii #ondiale, dar #ai ales Hn
ulti#ele decenii, s-au intensiDicat deE$aterile asura Dunciilor i rolului
statului Hn societatea #odern i deootri; s-au iniiat reDor#e care ;iEeaE
oEiionarea lui Hn siste#ul social %lo$al. 8nele curente socio-olitice i
ideolo%ice consider c rolul statului tre$uie di#inuat ro%resi; i li#itat la
cFte;a atri$uii eseniale. 4ltele, Hncearc s acrediteEe ideea c, din contr,
rolul statului r#Fne ;ala$il Hn ara#etrii lui tradiionali sau c5iar tre$uie s
creasc Hn anu#ite circu#stane.
Jn cadrul Diecruia din cele dou #ari curente de %Fndire socio-
olitic e<ist deli#itri, care H#$rac nuane, uneori i#ortante, cu# sunt,
de e<e#lu, artiEanii Lli$eralis#ului raDinat i HndrEneO. 4cetia au
iniiat #icarea cunoscut su$ nu#ele de Lli$ertarianO.
Jn ;iEiunea lor, li*etai%mul este un curent de %Fndire ultra radical Hn
cadrul li$eralis#ului #odern, a crui esen const Hn cutarea soluiilor de
or%aniEare social care s er#it indi;iEilor s $eneDicieEe de cea #ai
#are li$ertate osi$il Hn cadrul societii i, i#licit, Hn cadrul statului.
7i$ertatea #a<i#al, du rerea lor, nu oate Di atins decFt Hn cadrul
economiei de (ia$# 'i %tatului minimal, adic a unui astDel de stat care s
ai$ ca Duncie esenial asi%urarea ordinii i Iustiiei, eli#inFndu-se astDel
;iolena i asi%urFndu-se delin dretul la rorietate.
6 alt doctrin socio-olitic este cea care rocla#, entru unele din
statele Euroei occidentale, aariia %tatului *un#%t#ii &eneale. 4ceasta
)60
Universitatea SPIRU HARET
doctrin laseaE statul deasura structurilor (claselor* sociale, susinFnd c
aaratul de stat din rile cele #ai deE;oltate ar Di aIuns la situaia de a
asi%ura otenialitile sta$iliEatoare. 9e Hnsea#n, Hn esen, aceasta Q
Jnsea#n c aceste otenialiti de;in Dactor de ec5ili$ru i deE;oltare al
Hntre%ii societi i, deootri; al re%le#entrii i ar#oniErii sociale. &tatul
aare ca un ar$itru, dar un ar$itru acti; i inte%rator al ;oinelor de
deE;oltare econo#ic i social, de;enind, el Hnsui, a%ent al deE;oltrii.
Jn reEent, Hn &.8.4., Euroa 6ccidental, Yaonia etc. Lstatul $u-
nstrii %eneraleO se caracteriEeaE rin delasarea acti;itii sectoarelor
rinciale ale econo#iei sre roducerea $unurilor de consu# de Dolosin
Hndelun%at i sre ser;icii, creterea ;enitului real e locuitor la ni;elul unui
consu# care deete necesarul de 5ran, locuin i H#$rc#inte etc.
Conce%te c7eie #i e8tin9eri
Domina$ie+ 0eEultat al aciunii de do#inare e<ercitat asura
indi;iEilor sau %ruurilor de ctre alte %ruuri rin #iIloace coerciti;e use
Hn oer de structuri ale uterii sau state. ?o#inaia diDer Hn raort de
condiiile istorice, natur, coninut i eDecte.
8clavia este o Dor# de do#inaie asura unor indi;iEi lisii co#let
de dreturi i rorieti, care ei Hnii de;in o$iect al rorietii. &e cunosc
dou tiuri de scla;ie1 econo#ic (Hn care scla;ul este utiliEat rioritar Hn
acti;itate cu caracter lucrati;* i nonecono#ic (Hn care scla;ul este areciat
dret Lo$iect de lu<O al unei Da#ilii*. @ractici scla;a%iste se #aniDest Fn
tFrEiu Hn eoca #odern (scla;ia ne%rilor*.
Fe*ia (io$%ia sau ru#Fnia* este o alt Dor# de do#inaie, de
esen econo#ic, tiic eocii Deudale. 7a Hnceuturile Deudalis#ului
er$ia era Doarte LasrO, ase#ntoare Hn unele ri;ine scla;iei (no$ilii
a;eau ractic LdreturiO neli#itate asura er$ilor i Da#iliilor lor*. Branul
er$ este deendent de stFnul Deudal, cruia Hi era o$li%at s resteEe
#unc sau s-i oDere roduse, $unuri sau $ani, Hn sc5i#$ul LHnc5irieriiO
unei #ici suraDee de #Fnt.
Ro*ia este Dor#a de deenden total a unui indi;id Da de stFnul
su, care nu a;ea Hns dretul s-i suri#e ;iaa. 0o$ia are Hns DaEe
distincte de e;oluie. Jn ri#iti;itate, tri$urile care Hn;in%eau Hn lute alte
tri$uri, Die utiliEau riEonierii entru acti;iti lucrati;e, Die Hi Doloseau dret
5ran. Jn eoca Deudal, ro$ul total deendent de stFn este Derit Hns de
le%e de alicarea edesei caitale de ctre acesta (stFn*. Jn societatea
ro#Fneasc, Fn Hn eoca lui 4le<andru Ioan 9uEa, s-a racticat ro$ia,
care era alicat nu#ai i%anilor. Boierul stFn de i%ani utea s-i ;Fnd
sau s-i cu#ere Die indi;idual (Dr s se in sea#a c erau soi sau a;eau
)6)
Universitatea SPIRU HARET
coii*, Die cu Da#iliile lor, utea s-i alice sanciuni sau edese (unele
Doarte se;ere*.
Domina$ia im(eial# este %enerat de suunerea rin Dor a unei
oulaii, oor sau naiuni de ctre un i#eriu (5a$s$ur%ic, oto#an,
rusesc etc.*
Domina$ia colonial# este ase#ntoare Fn la un unct cu
do#inaia i#erial (#etode i o$iecti;e*, dar se deose$ete de aceasta rin
Datul c do#inatorul este o utere olitic sau #ilitar (&ania, @ortu%alia,
4n%lia, Frana, 6landa, Bel%ia, 2er#ania etc.*, iar do#inatul este o
oulaie Lde este #riO (din 4sia, 4Drica, 4#erica de 'ord i de &ud*.
?o#inaia oate Di de natur olitic 9domina$ie (olitic#:, econo#ic
(domina$ie economic#:, #ilitar (domina$ie milita#* .a.#.d.
Biblio:ra;ie obli:atorie
Aall, Yo5n 4., Ven$errK, 2. Yo5n, 8tatul, Bucureti, Editura ?u &tKle,
2000.
3anent, @ierre, Oi&inile (oliticii modene, Bucureti, Editura
'e#ira, 2000.
3itran, Ion, 6olitolo&ie, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de
Mine, 2000.
@Fr;ulescu, 9onstantin, 6olitici 'i in%titu$ii (olitice, Bucureti,
Editura Trei, 2000.
Tnsescu, Florian, Doctine 'i in%titu$ii (olitice, Hn 8inte"e
(Facultatea de &ociolo%ie-@si5olo%ie, anul II*, Bucureti, Editura Fundaiei
Romnia de Mine, 200-, . -6,--,0.
Biblio:ra;ie ;ac$ltati<6
Braud, @5illie, 8ociolo&ie (oliti=ue, @aris, )++6.
?u;er%er, 3aurice, In%titution (oliti=ue% et doit con%titutionel+ <e%
&ande% %?%tYme%, @aris, @8F, )+,-.
FinleK, 3. I., DAmocatie anti=ue et dAmocatie modene, @aris,
@aKot, )+,6.
2usti, ?i#itrie, 8ociolo&ia militan%+ Intoducee n %ociolo&ia
(olitic#, Bucureti, )+-".
7alle#ent, 3ic5ele, I%toia ideilo %ociolo&ice, Bucureti, 4ntet,
2000.
3%ureanu, Vir%il, 8tudii de %ociolo&ie (olitic#, Bucureti, Editura
4l$atros, )++/.
)62
Universitatea SPIRU HARET
3i5u, 7iliana, Dilemele 'tiin$ei (olitice, Bucureti, Editura
Encicloedic, )++".
@arsons, Talcott, <e 8?%tYme de% %ociAtA% modene%, @aris, ?unod,
)+,-.
Pe$er, 3a<, Etica (ote%tant# 'i %(iitul ca(itali%mului, Bucureti,
Editura Au#anitas, )++-.
)ntreb6ri %entr$ <eri;icarea #i ;i8area c$no#tinelor
). @rin ce se distin%e noiunea de instituie olitic de concetul
%eneral de instituieQ
2. ?e ce statul este considerat instituie olitic Dunda#ental Q
-. 9are sunt Dor#ele istorice de stat Q
4. 9e Duncii eseniale are statul #odern Q
". 9are sunt acceiunile conDerite statului Hn eoca, conte#oran Q
6. 9are sunt rincialele tiuri de stat Q
,. 9u# areciai c ;a e;olua atitudinea u$lic Da de stat Hntr-o
ersecti; i#ediat sau #ai Hndertat Q
I.. INSTITUII POLITICE -0/
8tatul, ca in%titu$ie (olitic# )undamental#, e%te n m#%u# %#-'i
a(o(ie nde(liniea olului 'i )unc$iilo %ale numai n condi$iile n cae
(o(iile %tuctui )unc$ionea"# la (aameti nomali 'i deo(otiv# ae
concu%ul celolalte in%titu$ii (olitice+ Dac# ve*ele 1a avea2 'i 1a (utea2
%e con,u&# n ace%te a(otui, )unc$ionalitatea in%titu$iilo (olitice (oate
&enea unele inteo&a$ii numai n m#%ua n cae %en%ul evolu$iei %ociet#$ii
e%te conce(ut )## o %u)icient# cunoa'tee 'i e)lec$ie a%u(a ealit#$ilo
%ociale, economice etc+ Ten%iuni %au contadic$ii nte in%titu$iile (olitice
%au nte ace%tea 'i alte %tuctui ale %ociet#$ii %unt n%# inevita*ile+
Individul 'i &u(ul a%(i# la mai mult, im(imnd o (e(etu# mi'cae la
toate niveluile unei %ociet#$i+ De(inde de ca(acitatea de (ece(ee 'i
)6-
Universitatea SPIRU HARET
di%cenee a ealit#$ilo %ociale, de )o$a de antici(ae 'i de )le3i*ilitatea n
ada(taea la noi %itua$ii a (uteii ca ciocniea de intee%e 'i a%(ia$ii ale
dive%elo %tuctui %ociale %# nu de&enee"e n con)licte ma,oe+ n
men$ineea ec!ili*ului %ocial 'i (olitic, att %tatul, ct 'i celelalte in%titu$ii
(olitice au nu numai un im(otant ol, ci 'i ca(acitatea 'i e%(on%a*ilitatea
con)eit# de (o(ii cet#$eni (entu a nde(lini ace%t ol+
9o#licatul an%renaI olitic al unei societi c5iar i entru ale%torii
din de#ocraiile consolidate nu este, uor enetra$il. @entru cetenii #aIori
din LnoileO de#ocraii euroene sau entru cei din rile Llu#ii a treiaO,
care Hn;a 4B9-ul olitic, este, Hns, nu Hn uine situaii, de netruns.
@entru acetia din ur#, cauEa #aIor entru care ;iaa olitic rereEint
Hnc o scen e care ei nu ot sau nu ;or deoca#dat s Ioace o constituie
irul de Drustrri ce le-a #arcat ;iaa, Die Hn trecutul i#ediat, Die #ai
Hndertat. EDectele Drustrrilor sunt ;iEi$ile1 incultur olitic sau sla$e
cunotine desre olitic, reinere sau nonarticiare la ;iaa cetii dintr-un
senti#ent de inutilitate care s-a instalat i care cu %reu se disloc, acordarea,
de #ulte ori HntF#ltoare, a ;otului candidailor la eDia statului recu# i
a celor ce ;iEeaE scaune de deutai i de senatori sau ;otarea lor su$
i#eriul i#resiei de #o#ent i nu raional, Hn $aEa analiEei Dactorilor de
risc sau a celor Da;ora$ili entru e;oluia ro<i# a societii. @entru
aceast cate%orie de oa#eni deirea roriei condiii de sectatori, entru
a de;eni actori ai ;ieii olitice, desciDrarea #ecanis#elor de Duncionare
ale siste#elor olitice recu# i Hnele%erea oEiiei, rolului i Dunciilor
Diecrei co#onente a siste#ului instituional olitic sunt indisensa$ile.
&tatul Hn Hneles de co#unitate olitic aare ca necesitate u#an,
HntrucFt statueaE raorturi sta$ile Hntre indi;iEi i roriul lor atri#oniu de
$unuri, o anu#e coeEiune Hntre ceteni i societate, o anu#e ierar5iEare
instituional, un anu#it ti de ordine i de %u;ernare. E<eriena Hn
#aterie de conducere olitic a unei societi accentueaE si#ul #surii, al
raionalitii socio-olitice i a ordinii de dret, deEa;uFnd, Hn acelai ti#,
e<cesele, Dracturarea raorturilor Hntre utere i #aIoritatea social,
i%norarea cerinelor i asiraiilor oa#enilor.
9ondiia esenial, dar nu suDicient ca o societatea s cunoasc un
curs ascensional al e;oluiei sale e lan econo#ic, social, educaional etc.
este ca raorturile dintre stat i celelalte instituii olitice s DuncioneEe Hn
ara#etrii cei #ai reEona$ili, astDel HncFt #ecanis#ele care un Hn #icare
an%renaIul instituional olitic s nu cunoasc a;arii. @entru aceasta sunt
)64
Universitatea SPIRU HARET
c5e#ai s contri$uie conductorul statului (#onar5 sau reedinte*,
arla#entul, %u;ernul i co#onentele sale, artidele olitice etc.
I..-. GEF87 &T4T878I
GeDul statului, rereEentFnd Die in%titu$ia mona!ic#, Die e cea
(e"iden$ial#, Hn Duncie de Dor#a de %u;ern#Fnt resecti; (#onar5ie sau
reu$lic* are atri$uii e<tre# de diDereniate du %radul de deinere i
e<ercitare a uterii.
)n 9es%oiile antice1
;oina #onar5ului (re%e, H#rat, Daraon, desot, satra etc.* este
su;eran, Diind sin%ura Lle%eO Hn stat. Jn reEent #onar5ia a$solut
DuncioneaE Hn 4ra$ia &audit.
)n onar7ia constit$ional61
atri$uiile i uterea eDecti; a #onar5ului sunt Di<ate rin
9onstituie.
9a s se aIun% la aceast DaE, #onar5ia a$solut, tiic antic5itii
i e;ului #ediu, a Dost tretat li#itat Hn atri$uii de ctre arla#ent, iE;orFt
din 4dunrile de &tri Deudale sau din 4dunrile Vasalilor, Hn care Hi Dac
loc idei de#ocrat-$ur%5eEe. 3initrii, care erau Fn la aariia
arla#entului si#li secretari ai re%i#ului sau H#ratului, tre$uie s
o$in acordul instituiei arla#entare la in;estirea lor Hn Duncie.
3odelul este transDerat i e teren reu$lican #ai HntFi i asa%er Hn
Frana ()/+)-)/+2*, aoi Hn alte state. 3onar5ia constituional e;olueaE
Hn dou direcii aralele din aceast eoc1
a* GeDul statului (sau #onar5ul* are lar%i rero%ati;e, secondat de un
arla#ent cu atri$uii le%islati;e, uterea Diind astDel di;iEat Hntre cei doi
LarteneriO, de aici denu#irea de mona!ie con%titu$ional# duali%t# i
$* GeDul statului (#onar5ul* are rero%ati;e li#itate, Hn condiiile Hn
care uterile arla#entului cresc, Diind a$ilitat inclusi; cu Dor#area i
;alidarea co#onenei %u;ernului. 3onar5ul nu #ai deine #onoolul
uterii, el de;ine ractic un si#$ol, instituia e care o rereEint Diind
tretat lisit de su$stan olitic.
8n siste# #onar5ic de acest ti este catalo%at dret mona!ie
con%titu$ional#+
36'40AI4 96'&TIT8BI6'47W B0IT4'I9W (distri$uia uterii*
)6"
Universitatea SPIRU HARET
Fe)ul %tatului (re%ele sau re%ina*1
- accede la tron e cale ereditar!
- are atri$uii li#itate, #ai #ult si#$olice! HnsrcineaE Dor#al e
ri#ul-#inistru cu Dor#area ca$inetului!
- accet i ur#eaE reco#andrile re#ierului!
- %u;ernul, cFnd;a un Lco#itet de consilieri ai #onar5uluiO, este
su$ordonat de ctre 9a#era 9o#unelor, de;enind cu ti#ul un instru#ent
al acesteia.
6emieul, ca eD al E<ecuti;ului i
Ca*inetul e care Hl conduce dein uterea eDecti; Hn 3area Britanie.
36'40AI4 96'&TIT8BI6'47W Y4@6'EXW (distri$uia uterii*1
Fe)ul %tatului (H#ratul*1
- accede la tron e cale ereditar!
- rereEint si#$olic statul i unitatea IaoneEilor!
- conDir# dese#narea re#ierului i a eDului 9urii &ure#e, dar
a#$ii sunt ;alidai de instane olitice1 ri#ul de ?iet (arla#ent*, al
doilea de ctre %u;ern!
- con;oac ?ieta i conDer titluri i onoruri la su%estia ri#ului-
#inistru i nu#ai cu aro$area %u;ernului!
- conDir# dese#narea eDului Tri$unalului &ure# de ctre
re#ier i aro$at rintr-un reDerendu# naional (o dat la )0 ani*.
6imul-mini%tu 'i &uvenul,
rsunEtori entru actele lor Hn Daa ?ietei, e<ercit eDecti; uterea
olitic Hn Yaonia.
For#e de %u;ern#Fnt de acest ti, care diDer Hn raort de ;ec5i#e
i #odul de succesiune la tron, sunt Hn ;i%oare Hn1 Bel%ia, ?ane#arca,
6landa, 'or;e%ia, &ania, &uedia Euo(a! Au%talia! 9a#$od%ia,
E#iratele 4ra$e 8nite, Iordania, Vu=ait, 3alaKsia, 'oua Xeeland, 6#an
A%ia! Canada! Ameica de Nod! 3aroc A)ica etc.
)n ;orele 9e :$<ern6!nt re%$blicane oEiia eDului statului
(reedintelui* diDer Hn raort de tiul reu$licii (re%i# arla#entar,
reEidenial sau se#ireEidenial* i esena uterii (de#ocrat sau
nede#ocrat*.
a* Re(u*lica (alamenta#1
6e'edintele1
- este ales de arla#ent!
)66
Universitatea SPIRU HARET
- are Dor#al sure#aia Da de e<ecuti;!
- Hn %eneral, are uteri li#itate.
6alamentul1
- este de )acto cea #ai i#ortant instituie olitic, oEiie conDerit
de caracterul su rereEentati; (de aici i denu#iri recu# LrereEentan
naionalO, L4dunare 'aionalO etc.* i de i#a%inea u$lic Da;ora$il1
or%anis# olitic Lcolecti;O.
2E034'I4 L&T4T FE?E047 GI &69I47O (distri$uia uterii*1
6e'edintele )edeal1
- este ales e " ani, rin ;ot indirect, de ctre 9on;enia Federal,
alctuit din #e#$rii Bundesta%ului (@arla#entul Dederal* i un nu#r e%al
de #e#$ri alei de arla#entul landurilor!
- uterile sale sunt li#itate, a;Fnd rioritar o Duncie de rereEentare!
el inter;ine Hn ro$le#ele olitici interne nu#ai Hn situaii care recla#
#edierea sa (de e<e#lu1 declanarea unui conDlict de interese Hntre
Bundesta% i cancelar - ri#ul-#inistru Dederal*! oate decide dac sunt
necesare noi ale%eri!
- roune ersoana care tre$uie s de;in cancelar, dar in;estirea
acestuia se Dace nu#ai rin ;otul arla#entului Dederal (Bundesta%ului*.
Cancelaul, otri;it 9onstituiei din )+4+, are rolul olitic do#inant.
I&04E7 (distri$uia uterii*1
6e'edintele1
- este ales rin suDra%iu uni;ersal e o erioad de " ani!
- are atri$uii li#itate!
- HncredineaE #isiunea de Dor#are a %u;ernului unui #e#$ru al
Vnessetului (@arla#entului*!
6alamentul1
- rereEint cea #ai i#ortant ra#ur a uterii Hn stat.
Alte e(u*lici (alamentae1 4ustria (siste# Dederal*, Belarus,
Bosnia i Aere%o;ina, Bul%aria, 9e5ia, 9roaia, El;eia (siste# Dederal*,
Estonia, 2recia, Italia, 7etonia, 7ituania, @olonia, &lo;acia, &lo;enia,
8n%aria Euo(a! Ban%lades5, 95ina, India (stat Dederal*, Iran (reu$lic
isla#ic*, 7i$ia, Vietna# A%ia! 7i$ia A)ica etc.
$* Re(u*lica (e"iden$ial#1
)6,
Universitatea SPIRU HARET
6e'edintele1
- este ales rin ;ot direct, ceea ce Hi conDer o oEiie Dorte Hn ;iaa
olitic (;otul direct %enereaE senEaia c reedintele este e<resia
e#anaiei directe a su;eranitii naionale*!
- atri$uiile sale sunt Doarte #ari a;Fnd o oEiie Die e%al cu cea a
arla#entului, Die ri;aliEFnd cu cea a %u;ernului sau deind-o.
&T4TE7E 8'ITE 47E 43E0I9II (distri$uia uterii*1
6e'edintele1
- este ales indirect (sre deose$ire de #odul de ale%ere a reedinilor
din celelalte reu$lici reEideniale*, e o erioad de 4 ani! rereEint
ele#entul Dunda#ental al siste#ului olitic a#erican, uterile sale Diind
Doarte #ari, cu toate c nor#ele constituionale s-au sc5i#$at uin Hn
raort cu 9onstituia din ),/,.
)6/
Universitatea SPIRU HARET
E9AI7IB087 @8TE0I760 J' &T4T87 43E0I94'
O*iectivul m#tui%it al Con%titu$iei ameicane din -T/T l
e(e"int# ceaea 'i %tatoniciea, n cadul 5edea$iei, a unui %i%tem
(olitic n cae amuile (uteii %# %e *loc!e"e eci(oc (entu evitaea
ce'teii ati*u$iilo uneia n de)avoaea alteia+ Con%tituantul a um#it
ceaea ace%tui ec!ili*u att la nivel )edeal, ct 'i la nivelul )iec#ui
%tat al 5edea$iei Ameicane+ n ace%t %en%, a%(ia$ia (entu men$ineea
ec!ili*ului (olitic %e mani)e%t# (e dou# (lanui1
a* 5edeal 7 nte cele tei amui ale (uteii n %tat1 le&i%lativ#,
e3ecutiv# 'i ,udec#toea%c# 'i
$* 1local2 (la nivelul )iec#ui %tat com(onent al 5edea$iei*
nte (uteile locale 'i cele centale+
Ace%t %i%tem ae im(lica$ii 'i a%u(a cet#$eanului ameican, ca
%u*iect 'i acto (e %cena vie$ii (olitice, ntuct %e a)l# n %itua$ia de
a-'i e3(ima o($iunile (olitice att la nivel unional, ct 'i local (n
ela$ie cu con%tituiea &uvenelo din cele NK de %tate ale 5edea$iei*.
ndelun&ul e3eci$iu (olitic a dat na'tee la com(otamente 'i
mani)e%t#i (olitice ce concod#, n linii e%en$iale, cu vitu$ile
%i%temului, c!ia dac# %u* a(otul %tuctuii etnice a (o(ula$iei o
a%emenea i(o%ta"# (#ea im(o%i*il#+ 8entimentul de a(atenen$# la
comunitatea ameican#, la (o(oul ameican, indi)eent de
di)een$ieile a%iale %au etnice cae %e mani)e%t# n %ocietate, con)e#
coe"iune, %ta*ilitate 'i )unc$ionalitate %i%temului+ E%te (oate unul dinte
cele mai im(otante elemente cae (ote,ea"# %ocietatea ameican# de
%c!im*#i damatice (cum au cuno%cut unele democa$ii con%olidate
euo(ene 7 4emania, Italia 7 n (eioada inte*elic#* 'i n acela'i
tim(, i con)e# (e%ti&iu n %t#in#tate, ndeo%e*i n %tatele cae %-au
con)untat nu de mult cu e&imui autoitae %au dictatoiale+
- @reedintele, c5iar Hn conte<tul Hn care nor#ele constituionale
e<clud ascensiunea Dorei sale ca Dactor e<ecuti;, tretat, acu#uleaE
atri$uii care, Hn reEent, Hl laseaE Hn ;FrDul ierar5iei uterii olitice Hn stat1
este eDul statului i conco#itent eDul e<ecuti;ului (nu e<ist
ri#-#inistru*, care este nu#it i condus de ctre reedinte!
)6+
Universitatea SPIRU HARET
are atri$uii i Hn lan le%islati;, uterea le%islati; Diind e<ercitat
conIu%at de ctre reedinte i 9on%res!
nu este resonsa$il Da de cele dou ca#ere ale arla#entului
(9on%res, 9a#era 0ereEentanilor*!
este co#andantul eD al Dorelor ar#ate.
- For#al, uterile reedintelui sunt li#itate de unele roceduri (nu
disune de $u%et decFt cu acordul 9on%resului! deciEiile sale ot Di
areciate dret constituionale sau neconstituionale de 9urtea &ure#*.
Vice(e'edintele1
- secondeaE e eDul e<ecuti;ului a#erican Hn toate de#ersurile sale
i Hi succede la reedinie Hn caEul decesului acestuia.
E2I@T (distri$uia uterii*1
6e'edintele1
- este dese#nat rin ale%eri directe e o erioad de 6 ani!
- are atri$uii Doarte #ari!
e<ercit uterea e<ecuti;, secondat de %u;ern!
are iniiati; le%islati;!
este co#andantul ar#atei1
nu#ete i re;oc Duncionarii ci;ili!
nu#ete i re;oc #initri!
H#reun cu arla#entul oate #odiDica 9onstituia.
- este Dactorul olitic cel #ai i#ortant din E%it, i#ri#Fnd
siste#ului nuane autoritare.
Fe)ul &uvenului0
- dei este in;estit cu rero%ati;e constituionale i#ortante,
asocierea reedintelui la e<ercitarea Dunciei e<ecuti;e Hi esto#eaE
iniiati;ele i Dora real olitic.
Alte )ome de &uven#mnt e(u*lican-(e"iden$iale1 4l$ania,
Finlanda, @ortu%alia, 0usia (stat Dederal*, 8craina Euo(a! 4l%eria,
4r#enia, 4Eer$aidIan, 9oreea de &ud, 0.@.?. 9oreean (9oreea de
'ord*, Filiine, IndoneEia, VaEa5stan, @aRistan (reu$lic isla#ic*,
&iria, 8E$eRistan, Ue#en A%ia! 4r%entina (stat Dederal*, Boli;ia,
BraEilia (stat Dederal*, 95ile, 9olu#$ia, Ecuador, 2uate#ala, 3e<ic,
@eru, VeneEuela Ameica de Nod 'i de 8ud! 9a#erun, 9iad, 9on%o,
Et5ioia, 25ana, VenKa, 3oEa#$ic, 'i%eria, Tunisia, 8%anda, Xair,
Xa#$ia A)ica+
),0
Universitatea SPIRU HARET
c* Re(u*lica %emi(e"iden$ial# (distri$uia uterii*1
- H#$in trsturi ale re%i#ului arla#entar i ale re%i#ului
reEidenial.
6e'edintele0
- este ales rin ;ot uni;ersal!
- are rero%ati;e #ai #ari decFt un eD de stat cu Dor# de
%u;ern#Fnt arla#entar, aDlFndu-se la acelai ni;el de i#ortan cu
arla#entul, dar Diind lasat e o oEiie suerioar Hn raort cu ri#ul-
#inistru i %u;ernul!
- Hi e<ercit ersonal i eDecti; rero%ati;ele e<ecuti;e, Diind
or%anul esenial al %u;ernrii.
6imul-mini%tu i %u;ernul sunt resonsa$ili Hn Daa arla#entului.
0E@8B7I94 F04'9EXW (distri$uia uterii*1
6e'edintele1
- este ales e o erioad de , ani, otri;it constituiei din )+"/ i e
" ani (Hn conDor#itate cu recentele #odiDicri constituionale*!
- deine o oEiie ri;ile%iat Hn ra#ura e<ecuti; a uterii, dei
Duncia e<ecuti; Hn stat, otri;it nor#elor constituionale, tre$uie e<ercitat
conIu%at (H#reun cu 4dunarea 'aional arla#entul DranceE*!
- are rero%ati;e Hn #ulte ri;ine ase#ntoare cu cele ale
reedintelui &.8.4.1
oate diEol;a arla#entul (nu#ai o sin%ur dat e an*!
nu#ete re#ierul!
controleaE acti;itatea %u;ernului!
e#ite decrete cu utere de le%e!
oate solicita or%aniEarea unui reDerendu#!
decreteaE starea de necesitate!
are rol de ar$itru Hn condiiile unor situaii conDlictuale Hntre
Dactorii olitici!
#initrii care dein osturi c5eie (arare, interne, e<terne etc.*
conlucreaE direct cu reedintele, Dr in%erine din artea eDului
ca$inetului (re#ierului*!
decretele %u;ernului de;in alica$ile nu#ai du ;alidarea lor de
ctre reedinte!
),)
Universitatea SPIRU HARET
solicit, dar nu#ai Hn caEul unor disute, ;eriDicarea
constituionalitii ale%erilor sau reDerendu#urilor de ctre 9onsiliul
9onstituional.
6imul-mini%tu 'i &uvenul1
- au atri$uii #ai #ici Hn raort cu reedintele, dar #ai #ari Hn
co#araie cu 4dunarea 'aional.
?in eisaIul estri al lu#ii olitice n-au lisit i nu lisesc Dor#e de
%u;ern#Fnt totalitare ai cror eDi de stat au uteri discreionare sau Dor#e
de %u;ern#Fnt autoritare, cu Daad de#ocratic, entru a induce Hn eroare
oulaia i oinia u$lic internaional (Hn rincial Hn unele state din
4#erica de &ud i 9entral, 4sia i 4Drica*.
Jn aDara statelor cu re%i#uri Dasciste din erioada inter$elic, ti# de
aroae o Iu#tate de ;eac du Hnc5eierea celui de al doilea rE$oi
#ondial, Euroa, 4sia i 4#erica 7atin cunosc (du e<eri#entele
co#uniste din 0usia i 3on%olia anterioare acestuia* eDectele rocla#rii
reu$licilor de#ocrate, oulare sau socialiste de Dactur co#unist Hn
@olonia, Eona estic a 2er#aniei (0.?.2.*, 9e5oslo;acia, 8n%aria,
0o#Fnia, Bul%aria, Iu%osla;ia, 4l$ania, 95ina, 9oreea de 'ord, Vietna#,
9u$a. Jn toate acestea, Dunciile sure#e Hn stat sunt deinute de liderii
artidului unic, ri#ul secretar, cu sau Dr in;estitur de eD al statului, Hn
%eneral a;Fnd cele #ai lar%i atri$uii i i#licit utere olitic.
I..4. @40743E'T87
@arla#entul rereEint uterea le%islati; Hntr-un stat, de aici i
denu#irea Drec;ent de le%islati;. Jn re%i#urile de#ocrate, are un rol
central, iar Hn cele autoritare sau totalitare este o instituie Dor#al, ri;at
de atri$ute i Duncii reale.
&ociolo%ii Hl include Hn rFndul instituiilor sociale, considerat Diind
ele#ent deDinitoriu al socia$ilitii Hn sDera olitic. Jn aceast ersecti;,
arla#entul este analiEat Die Hn oriEontul instituiilor olitice ca instituii
sociale (Hn %eneral*, Die Hn ersecti;a unei or%aniEaii, ca arte a
ansa#$lului instituional (distinct, articulariEat*.
@rerea H#rtit de #ai #uli secialiti, Hntre care i '. @ols$K,
este c L@arla#entele sunt #ai #ult ca oricFnd or%aniEaii cu scouri
#ultile al cror rol este central Hn de#ocraia de ti occidental i a cror
inDluen nu se li#iteaE la incinta Hn%ust i Dor#al Hn care se deE$ate
),2
Universitatea SPIRU HARET
oliticaO (F. 2reenstein, '. @ols$K (Ed.*, Sand*oo@ o) 6olitical 8cience, ;ol.
", 4ddison, PesleK @u$lis5in% 9o., )++0, . -0)*. Fat este c i#ortana
arla#entelor Hn de#ersurile olitice ale siste#elor de#ocrate este Hn cretere
c5iar dac luta surd care se d de #ult ;re#e Hntre instituia le%islati; i
cea e<ecuti; entru sure#aie le laseaE Hn osturi dintre cele #ai diDerite.
I#ortant este c aceste or%aniEaii, cu Duncii #ultile, indiDerent de
disutele olitice i audiena e care o au Hn #ass-#edia, sunt necesare,
erDecti$ile i deootri; rereEentati;e entru de#ocraiile consolidate sau
Hn curs de consolidare. @rin e<istena i Duncionarea arla#entelor searaia
uterilor este ine;ita$il (cu e<ceia siste#elor olitice totalitare*.
8tuctua instituiei arla#entare este #onoca#eral (4l$ania,
Finlanda, &uedia, ?ane#arca, @ortu%alia, 0eu$lica 9e5, 8n%aria, Bul%aria,
2recia* sau $ica#eral (L9a#eraO i &enatul, 4dunarea ?eutailor i
&enatul, 9a#era InDerioar i 9a#era &uerioar etc.*, #aIoritar Hn siste#ele
le%islati;e euroene i e<traeuroene, Hn care se includ i statele Dederale
(4r%entina, BraEilia, &.8.4., 9anada, 0usia, 2er#ania, El;eia, 4ustralia,
India, 4Drica de &ud etc.*. 0olul i i#ortana celor dou Lca#ereO sau
LadunriO ale arla#entului diDer de la o eoc la alta i de la un siste#
olitic la altul, %enerFnd un Del de co#etiie Hntre acestea.
?iDerit este i co#onena lor nu#eric (rereEentarea*, structura
celor dou LadunriO, otri;it constituiei i re%ula#entelor de Duncionare ale
Lca#erelorO, raorturile cu celelalte uteri Hn stat etc.
5unc$iile e%en$iale ale uterii le%islati;e constau Hn1 a* deE$aterea i
;otarea roiectelor de le%i, Die din iniiati; arla#entar, Die deuse la
$irourile adunrilor (Duncia le%islati;*! $* deE$aterea i aro$area
9u titlu de e<e#lu1 Adunaea 6o(ula# (Vu;endi @oullor* din 4l$ania
)"" #e#$ri alei rin scrutin direct e o le%islatur de 4 ani! Adunaea Na$ional#
('arodno &o$ranie* din Bul%aria 240 #e#$ri alei rin scrutin direct (e 4 ani*,
5ol@etin&ul daneE ),+ #e#$ri (e 4 ani*! Adunaea Na$ional# (4sse#$lZe
'ationale* i &enatul din Frana - ",, #e#$ri alei rin scrutin direct (e " ani* i
resecti; -2) de senatori e durata de + ani! 6alamentul nove&ian (&tortin%et*
)6" #e#$ri alei rin scrutin direct (e 4 ani*! Camea Comunelo (Aouse oD
9o##ons* i Camea <o"ilo (Aouse oD 7ords* 6"+ de #e#$ri alei rin scrutin
direct (e " ani* i resecti; /4- #e#$ri ereditari ` -)4 nu#ii. ?ieta IaoneE
(Camea Con%ilieilo 7 2"2 #e#$ri alei entru 6 ani i Camea Re(e"entan$ilo
")2 deutai alei entru 4 ani*! 9on%resul &.8.4. (Camea Re(e"entan$ilo
4-" de con%res#eni alei entru 2 ani i 8enatul )00 de senatori alei entru 2
ani*! Adunaea Na$ional# din 9a#erun )/0 de #e#$ri alei rin scrutin direct
entru " ani .a.#.d.
),-
Universitatea SPIRU HARET
$u%etului (Duncia $u%etar i Dinanciar*! c* e<ercitarea controlului asura
actelor %u;erna#entale (Duncia de control a e<ecuti;ului*! d* ;otarea
nu#irii i uneori, a de#iterii %u;ernului! e* rereEentarea asiraiilor i
intereselor co#unitii-societii (Duncia de rereEentare*. Jn aDara acestora,
arla#entul ar #ai a;ea i ur#toarele Duncii1 e<resi; (Hn sensul c
e<ri# oiniile cetenilor*! eda%o%ic (contri$uie la educarea naiunii*!
inDor#ati; (co#unic cetenilor inDor#aii i#ortante*, Hn ;iEiunea lui
Palter Ba%e5ot.
@40743E'T87 F04'9EX
4tri$uii rinciale
5unc$ia nomativ#1
0e;iEuirea constituional!
Iniierea i ;otarea le%ilor (art. -4 i -+ ale 9onstituiei*!
@rounerea i ;otarea a#enda#entelor!
7e%i de a$ilitare i le%i de rectiDicare a ordonanelor %u;erna-
#entale (art. -/ al 9onstituiei*!
Votarea le%ilor cu caracter Dinanciar i a Dinanrii &ecuritii
&ociale!
0ectiDicarea sau aro$area tratatelor (internaionale*.
5unc$ia de contol1
Jntre$ri!
9o#isii de anc5et!
4ro$area ro%ra#ului %u;erna#ental sau a unei declaraii de
olitic %eneral, la cererea %u;ernului.
5unc$ia de cen"u#1
3oiunea de cenEur a 4dunrii 'aionale!
&in%urul care oate s-o diEol;e este reedintele 0eu$licii.
5unc$ia electiv#1
Fiecare din cele dou adunri (ca#ere* ale% dintre #e#$rii lor un
nu#r e%al de #e#$ri Hn Jnalta 9urte de Yustiie i Hn 9urtea de Yustiie a
0eu$licii!
?eutaii Diecrui dearta#ent aarin 9ole%iului Electoral al
&enatorilor.
Altele1
?eclaraia de rE$oi!
@rero%area strii de asediu!
@rounerea entru un reDerendu# le%islati;. (A%%em*lAe
Intenationale de% 6almentai% de <an&ue 5anRai%e, Re&ion Euo(e,
Bru<elles, )++6, . ),-)/*
Universitatea SPIRU HARET
),4
Oi&inile Hndertate ale arla#entului se identiDic Hn ractica
co#unitilor ar5aice de a lua, la ni;elul Hntre%ii adunri a o$tii sau, ce;a
#ai restrFns, la ni;elul adunrii $r$ailor su$ ar#e, adunrii $trFnilor
(L&DatulO, L9onsiliulO* etc. 5otrFrile cele #ai i#ortante care ri;esc
Hntrea%a colecti;itate. @rocedura de;ine cu ti#ul inco#od i din ce Hn ce
#ai %reu de realiEat, #oti; entru care se trece la in;estirea unor
rereEentani ai colecti;itii cu #andatul de a lua deciEiile cele #ai
i#ortante Hn nu#ele i entru aceasta.
@arla#entele #oderne sunt reEultanta unor Hndelun%i i uneori ari%e
disute Hntre artorii Llu#ii ;ec5iO (a$solutis#ul Deudal* i Llu#ii noiO Hn
de;enire (li$eralis#ul $ur%5eE*. ?isutele Hnce i se desDoar Hn saiul
adunrilor de stri sau statelor %enerale cu# erau denu#ite arla#entele
HnceFnd cu secolele al .III-lea, Hn 4n%lia i al .IV-lea, Hn Frana, disute
care continu cu intensitate Hn 3area Britanie i se di#inueaE ro%resi;,
Fn Hn ;eacul al .VII-lea, Hn celelalte state euroene. 3onar5ia en%leE, la
Hnceutul secolului ur#tor, se ;ede Dorat s cedeEe arla#entului
rero%ati;a le%islati; (),0,*, ur#at Diind de cea DranceE recu# i cele
din alte state.
@arla#entul cFti% teren lr%ind tretat cadrul de#ocratic de
#aniDestare al ;ieii olitice i, conco#itent, a#eliorFndu-i su$stanial
roria rereEentati;itate. El de;ine o instituie olitic cu do#inant
social du introducerea suDra%iului uni;ersal (inclusi; entru De#ei, dar
#ai tFrEiu, Hn erioada inter$elic*, e<ercitFnd o inDluen considera$il
asura #aIoritii oulaiei, oate cea #ai i#ortant dac ne raort# la
audiena u$lic a celorlalte instituii olitice. @rin #odul de constituire (Hn
ur#a scrutinurilor electorale*, or%aniEare i Duncionare, arla#entul
(e;ident Hntr-un re%i# de#ocrat* oate i tre$uie s rereEinte ;oina
#aIoritii oulaiei. Jn aceasta const, de Dat, i#ortana sa olitic
deose$it i aici tre$uie cutat arecierea c;asi%eneral otri;it creia
arla#entul este instituia Dunda#ental a de#ocraiei luraliste, indiDerent
de Dluctuaiile e care le Hnre%istreaE Hn lanul i#resiei e care o creaE Hn
#ass-#edia.
Denumiea arla#entului, e lFn% aceea care are circulaie
uni;ersal (le%islati; sau adunare le%iuitoare*, cunoate nu#eroase ;ariante
LlocaleO1 Alt!in& (Islanda, areciat ca Diind cel #ai ;ec5i, Hnceuturile sale
datFnd din anul +-0*, Ri@%da& (&uedia*, Dum# (Federaia 0us*, Adunae
),"
Universitatea SPIRU HARET
6o(ula# (4l$ania*, Adunae Na$ional# (Bul%aria, 8n%aria*, 5ol@etin&
(?ane#arca* etc.
Con%tituiea, )unc$ionaea 'i di"olvaea le&i%lativului+ Jn ur#a
scrutinului (ale%erilor arla#entare %enerale*, deutaii i senatorii
rocedeaE la dese#narea or%anelor de conducere ale celor dou adunri
(reedinte, secretar, $irou er#anent*, a co#isiilor er#anente, de
anc5et, seciale i de #ediere (Hntre cele dou ca#ere, cFnd este caEul*, la
Di<area nor#elor i statutul de Duncionare a ad#inistraiilor rorii recu#
i a re%ula#entului de ordine interioar, aoi la ;alidarea ale%erilor i
;eriDicarea le%alitii #andatelor deutailor i senatorilor.
?u constituirea sa, @arla#entul Hi Hncee activitatea (o(iu-"i%#
rin con;ocarea adunrilor Hn sesiuni (ordinare e an sau e<traordinare* i
edine (searate sau co#une*. Gedinele co#une sunt con;ocate nu#ai Hn
ur#a ;otului #aIoritii celor dou ca#ere i otri;it nor#elor
constituionale (art. 6", ct. 2 din 9onstituia actual a 0o#Fniei re;ede
ur#toarele situaii1 ri#irea #esaIului reedintelui rii! aro$area
$u%etului de stat, declararea #o$iliErii, a strii de rE$oi! susendarea sau
Hncetarea ostilitilor #ilitare! aro$area strate%iei naionale de arare a
rii, e<a#inarea raoartelor 9onsiliului &ure# de 4rare a Brii i a
9urii de 9onturi! nu#irea la rounerea reedintelui 0o#Fniei a
directorilor &er;iciilor de inDor#aii i e<ercitarea controlului asura
acti;itii acestor ser;icii! nu#irea 4;ocatului @oorului! sta$ilirea
statutului deutailor i al senatorilor, sta$ilirea inde#niEaiilor i a
celorlalte dreturi ale acestora.
6ocedua 9%au (oceduile: de di"olvae a arla#entului diDer de la
un siste# olitic la altul i este #ai si#l sau #ai co#le< (@re;ederile
9onstituiei 0o#Fniei, de e<e#lu, seciDic c diEol;area acestuia se
roduce Hn condiiile Hn care arla#entul nu acord ;ot de Hncredere entru
Dor#area %u;ernului Hn ter#en de 60 de Eile de la ri#a solicitare i nu#ai
du resin%erea a cel uin dou solicitri entru in;estitur*. ?iEol;area
arla#entului este o rero%ati; e<clusi; a reedintelui, du consultarea
reedinilor celor dou Lca#ereO i a liderilor %ruurilor arla#entare.
De(ecieea olului 'i ima&inii (u*lice a arla#entului a Hnceut de
#ai #ult ti#, dar s-a accentuat Hn%riIortor Hn ulti#ele decenii.
9ontradiciile (i uneori c5iar co#etiia* dintre arla#ent i %u;ern au un
sens ascendent i #ai alert Hn erioada inter$elic, cFnd Le<ecuti;e tariO
i#un roria ;oin le%islati;ului, care se ;ede Hn situaia de a ;alida Hn
),6
Universitatea SPIRU HARET
rit#uri #ult #ai raide ac5ete le%islati;e su$staniale i, Hn acelai ti#,
s lase saiu tot #ai Hntins de #aniDestare iniiati;ei %u;erna#entale Hn
#aterie le%islati; (o astDel de tendin este e;ident Hn condiiile actuale ale
e;oluiei siste#ului olitic ro#Fnesc, cFnd %u;ernul, rin siste#ul
ordonanelor de ur%en, i#une arla#entului roriile re%uli Hn raortul
dintre cele dou uteri Hn stat*.
?erecierea rolului i i#a%inii u$lice a arla#entului se datoreaE
i erodrii acestuia din interior, cauEat de co#orta#ente indi;iduale sau
c5iar de %ru care Hncalc rinciii i re%uli ale ;ieii arla#entare, recu#
i raorturile dintre @arla#ent i alte instituii care eludeaE nor#e i
rinciii etc. @arla#entarii se derteaE tot #ai #ult de condiia lor de
rereEentani ai LnaiuniiO, trdFnd Hncrederea i seranele ale%torilor rin
ro#o;area cu rioritate a roriilor interese, sriIinirea unor %ruuri de
resiune, articiarea la distri$uirea unor resurse ilicite cu scouri
oliticianiste su$terane etc.
In%titu$ii (alamentae tan%na$ionale+ Tendinele de interna-
ionaliEare a instituiilor olitice au o ;ec5i#e considera$il. Jnc din )//+
este creat Uniunea Inte(alamenta# 9U+I+6+:, or%anis# internaional cu
du$lu o$iecti;1 s Da;oriEeEe contactele ersonale Hntre #e#$rii arla#en-
telor i s contri$uie la realiEarea unor aciuni de cooerare Hntre acestea, cu
intenia #rturisit de a conduce la consolidarea i deE;oltarea instituiilor
olitice de#ocrate.
8n or%anis# si#ilar reunete rereEentani ai arla#entelor ara$e
Uniunea Inte(alamenta# Aa*#, constituit Hn )+,4.
Jn reEent DiineaE #ai #ulte or%anis#e internaionale ce
ro#o;eaE interrelaiile dintre arla#ente, care, du #odul lor de
constituire, sunt de dou tiuri1 adunrile arla#entare i arla#entele
internaionale. ?in ri#a cate%orie Dac arte1 Adunaea 6alamenta# a
Con%iliului Euo(ei (creat Hn )+4+*, Adunaea (alamenta# 7 N+A+T+O+
(HnDiinat Hn )+""*, Adunaea 6alamenta# a O+8+C+E+ (constituit Hn
)+,"* i Adunaea 6alamenta# a Coo(e#ii Economice la Maea
Nea&# (care dateaE din )++-*, iar din a doua, 6alamentul Euo(ei (creat
Hn )+",*.
),,
Universitatea SPIRU HARET
Conce%te c7eie #i e8tin9eri
Dicameali%m 7 siste# de or%aniEare a instituiei arla#entare
alctuit din dou ra#uri, care oart %eneric denu#irea de Lca#ereO.
'u#rul arla#entelor cu siste# $ica#eral a scEut, unele state (&uedia,
'or;e%ia, 'oua-Xeeland etc.* renunFnd la a doua ca#er.
Dicameali%m a%imetic 7 siste# de or%aniEare a instituiei
arla#entare Dor#at din dou ra#uri, Hn care una dintre ele a ierdut din
rero%ati;e. 8n ase#enea siste# DuncioneaE Hn 3area Briatanie. 9a#era
7orEilor a ierdut (Hn )+))* dretul de ;eto asura roiectelor de le%i care
erau suuse deE$aterilor arla#entare. 4 strat nu#ai dretul de a a#Fna
o le%e e ti# de un an.
Biblio:ra;ie obli:atorie
Tnsescu, Florian, 6alamentul 'i via$a (alamenta# din Romnia+
-.JK--.LK, Bucureti, 7u#ina 7e<, 2000.
Tnsescu, Florian, Doctine 'i in%titu$ii (olitice, Hn 8inte"e
(Facultatea de &ociolo%ie-@si5olo%ie, anul II*, Bucureti, Editura Fundaiei
Romnia de Mine, 200-, . -,0--,-.
Biblio:ra;ie ;ac$ltati<6
?eleanu, Ion, In%titu$ii 'i (ocedui con%titu$ionale, 4rad, Editura
&er;o &at, )++/.
?o%an, 3attei, @elassK, ?o#ini[ue, Cum %# com(a#m na$iunile0
%ociolo&ie (olitic# com(aativ#, Bucureti, Editura 4lternati;e, )++-.
Enac5e, 3arian, Contolul (alamenta, Iai, Editura @oliro#, )++/.
Aun%tinton, &a#uel @., Via$a (olitic# ameican#, Bucureti,
Au#anitas, )++4.
7alu#irre, @ierre, ?e#ic5el, 4ndrZ, <e% A&ime% (alamentaie%
euo(Aen%, @aris, @.8.F., )+66.
@oer, Varl 0ai#und, 8ocietatea de%c!i%# 'i du'manii ei, Bucureti,
Au#anitas, )++-.
Vasilescu, Florin, Comi%iile (alamentae+ Realit#$i 'i (e%(ective,
Bucureti, Editura GtiiniDic i Encicloedic, )+/2.
),/
Universitatea SPIRU HARET
)ntreb6ri 9e <eri;icare #i ;i8are a c$no#tinelor
). 9are sunt diDerenele dintre atri$uiile instituiei #onar5ice
a$solutiste i ale #onar5iei constituionaleQ
2. ?ar Hntre rero%ati;ele instituiei reEideniale din reu$licile
arla#entare, reEideniale i se#ireEidenialeQ
-. 9u# areciai c e;olueaE Hn reEent raorturile dintre eDul
statului (#onar5 sau reedinte* i celelalte uteri Hn statQ
4. ?ar Hn ersecti;Q
". 9are sunt rincialele Duncii ale instituiei arla#entareQ
6. 9e siste# arla#entar DuncioneaE Hn statele DederaleQ 3oti;ai
rsunsul.
,. 9are sunt Dactorii ce contri$uie la derecierea i#a%inii u$lice a
le%islati;uluiQ
/. 9e ar tre$ui Hntrerins entru a ori de%radarea i#a%inii u$lice a
@arla#entuluiQ
),+
Universitatea SPIRU HARET
.. INSTITUII POLITICE -1/
6atidul 'i &uvenul 9e3ecutivul: e(e"int# alte dou# in%titu$ii
(olitice, c#oa le acod#m aten$ie n continuae+ n acce($iunea noa%t#,
(atidul 9la %in&ula: e%te in%titu$ia la cae ne a(ot#m n lo&ica
iea!i"#ii in%titu$iilo (olitice+ 6lualul temenului 7 (atide 7 ne timite
la %i%tem 7 %i%temul (atidi%t, cae ae alt# %emni)ica$ie 'i, evident,
inte(etae+ 4ene"a, evolu$ia, )unc$iile, olul, a(otuile cu alte in%titu$ii
etc+ %e e)e# la (atid, ca 1entitate2 (olitic# di%tinct# 'i nu la %i%tem, cae
(e%u(une, n multe %itua$ii, alte condi$ii i%toice %au %ocio-(olitice (entu
(o(ia %a con%tituie 'iB%au de"voltae+ 6atidul e%te, (oate, in%titu$ia
(ivile&iat#, n a(ot c!ia 'i cu (alamentul+ 8e *ucu# de audien$# %au
e%te e%(in%, ae a%cen%iune %(ectaculoa%#, %e men$ine nt-un ec!ili*u
(eca, %e (#*u'e'te %au evine (e )imamentul vie$ii (olitice+ 8altuile de
la e3ta" la a&onie )ac deliciul celo cae a%i%t# la %(ectacolul vie$ii
(olitice 'i (ive%c cu mnie, indul&en$# %au admia$ie la actoii (olitici+
6atidul nu a(ae doa n acea%t# i(o%ta"#+ El e%te 'i un 1mediato
(ivile&iat al vie$ii (olitice2 9Gean Daudouin:, nici o alt# in%titu$ie
(olitic# n-a eu'it 'i nu eu'e'te %# atin&# (e)oman$ele %ale %ociale,
ntuct e3(im# cel mai *ine a%(ia$ii colective 'i deo(otiv# ceea"# un
%i%tem de a(otui %ocio-(o-litice dive%i)icat, e3(e%iv 'i )oate
dinamic+
6ivile&iile (atidului nu le ae &uvenul 9e3ecutivul: cae, din
cont#, de e&ul# e%te $inta uno nemul$umii ale (o(ula$iei 9,u%ti)icate %au
nu:+ Mana&e cu mandat limitat, &uvenul te*uie %# a%i&ue )unc$ionaea
nte&ului an&ena, al %tatului 'i (edaea 1&e%tiunii2 'i a &e%tion#ii
%ociet#$ii um#toului &uven+ Rolul 'i )unc$iile unui ca*inet %unt
condi$ionate de natua e&imului (olitic 9democat, autoita, dictatoial:,
de nome con%titu$ionale, cae )i3ea"# ati*u$iile 'i im(licit ca(acit#$ile
o(ea$ionale ale unei in%titu$ii (olitice, de con,unctui (olitice intene %au
e3tene 'i nu n ultimul nd de %(i,inul (e cae l acod# (o(ula$ia+ )/0
Universitatea SPIRU HARET
6e)oman$ele unui &uven, cae %unt e%en$iale (entu evolu$ia
%tatului 'i a %ociet#$ii, de(ind, la ndul lo, de o %um# de %itua$ii, )actoi 'i
condi$ii, cae ac$ionea"# inde(endent de voin$a 'i ca(acitatea %a (olitic#+
.."). @40TI?87
@artidul (de la (a%, din li#$a latin n arte* este o instituie olitic
relati; nou (@artidul ?e#ocrat din &.8.4. constituit Hn )/2/, @artidul
9onser;ator din 3area Britanie Hn )/-/, Hn Frana du )/4/, iar Hn Yaonia
du )/6, etc.*, dei %eneEa acestora Hncee Hnc din antic5itate (%ruri
olitice Hn (oli%-urile %receti i Hn oraele ro#ane*.
'oiunea de %ruare olitic e<ri# #ai curFnd o DaE a
de#ersurilor entru Dondarea unui artid, dei, uneori, o %ruare olitic
oate Di ri;ile%iat de un statut ase#ntor sau identic cu cel al unui artid.
&e oate acceta Hns c o %ruare olitic de;ine artid nu#ai Hn
ur#toarele condiii1
s ai$ o e<isten dura$il (i nu asa%er*!
s se reEinte ca o or%aniEaie co#let, a;Fnd o reea co#le<
de relaii Hntre structurile centrale i cele locale!
s Die ani#at de ;oina e<ersrii uterii olitice i
s #aniDeste ;oina o$inerii unei susineri olitice cFt #ai lar%i
(Yose5 7aalo#$ara, 3Kron Peiner, 6olitical 6atie% and 6olitical
Develo(ement, @rincenton 8ni;ersitK @ress, )+"", . 6*.
?eDiniiile date artidului olitic sunt nu#eroase i ;ariate, cele #ai
cunoscute (dar nu nearat a%reate Hn totalitate*, se datoreaE lui E& B$r?e,
B& Constant, D& D$e, (& Feber, A& *rasci, S& Ne$ann, A& D&
Xeno%ol, P& P& Ne:$lesc$, D& Dr6:7icesc$, (& (anoilesc$, D&
*$sti, (& D$<er:er, R& Aron.
4ristotel consider c Hn 4tena secolului al VI-lea se identiDicau
ur#toarele artide, care e<ri#au stratiDicarea social a cetii-stat1 (endienii
(aristocraia Dunciar*, (aalienii (co#ercianii i ne%ustorii* i diacienii
(a%ricultorii i storii*. Jn 0o#a antic, disuta olitic se #aniDesta Hntre dou sau
trei %ruri olitice care rereEentau, de ase#enea, unele straturi sociale1
aristocraie, atricieni i le$ei.
)/)
Universitatea SPIRU HARET
9onstituirea artidelor este e<resia rereEentrii intereselor
indi;iduale i de %ru Hn sDera olitic, osi$il Hntr-un siste# de#ocrat. Jntre
artidis# i de#ocraie se #aniDest, astDel, un raort $iuni;oc, Hn sensul c
de#ocraia Hncee s se #aniDeste autentic o dat cu aariia i deE;oltarea
artidelor, iar artidul i siste#ul de artide au condiii de Dor#are i de
#aniDestare Hntr-un siste# olitic de#ocrat.
3ai #ulte artide olitice alctuiesc un %i%tem de (atide, care diDer
su$ raort nu#eric, doctrinar i ;aloric de la o co#unitate la alta. &u$
raortul nu#rului de artide, siste#ul olitic oate Di mono(atidi%t
(uniartidist*, cu# au Dost sau sunt re%i#urile autoritare (re%i#ul carlist din
0o#Fnia din erioada )+-/-)+40* sau totalitare (re%i#urile co#uniste i
Dasciste* sau (lui(atidi%t, cu# sunt re%i#urile de#ocrate.
&I&TE3E ?E
@40TI?E @67ITI9E 4.
Mono(atidi%te (cu artid unic*
B. Cu (atid !e&emon, Hn condiiile
e<istenei Dor#ale i a altor
Dor#aiuni olitice (Hn unele Doste
state co#uniste*
f a* Bul%aria - @.9.B. - 5e%e#on! -
8niunea @oular 4%rar (satelit*
$* 9e5oslo;acia - @.9.9. - 5e%e#on!
-
satelii -
c* 0.?.2. - @&82 - 5e%e#on!
II - 8niunea 9retin ?e#ocrat
a 2er#aniei! satelii IS -
@artidul 7i$er ?e#ocrat
al 2er#aniei! 53 - @artidul
?e#ocrat Brnesc
d* @olonia - @.3.8.@. - 5e%e#on
satelii S- @artidul Brnesc!
@artidul ?e#ocratic.
)/2
Universitatea SPIRU HARET
II a* Fascist (2er#ania, Italia, &ania etc.*
$* 9o#unist (80&&, 4l$ania, 0o#Fnia,
Iu%osla;ia, 8n%aria*
c* ?in unele ri ale lu#ii a treia
- @artidul &ocialist
9e5oslo;ac!
@artidul @oular 9e5oslo;ac!
- @artidul 0enaterii &lo;ace!
- @artidul 7i$ertii
a* Biartidiste1
j L(ueO (&.8.4., 9anada, 'oua
Xeeland, 3area Britanie*
j 1im(e)ecteO (2er#ania, 4ustria,
4ustralia etc.* Hn care DiineaE i un
artid #ic, dar care are rolul de a Dace
osi$il accederea la %u;ernare a unuia
din cele dou artide, rin acordarea
sriIinului Hn arla#ent i %u;ern.
$* 3ultiartidiste
?e#ocraia direct, ca ti ideal de le%iDerare a nor#elor, de sta$ilire a
orientrilor, direciilor de e;oluie etc. ale unei societi, oricFt de ar%u#entat
a Dost de#onstrat de 3ontes[uieu i 0ousseau Hn teoria su;eranitii
oorului, s-a do;edit i se do;edete a Di o utoie olitic. @artidul i
siste#ul de artide, dei nu H#linesc un astDel de ideal, oDer un suli#ent
su$stanial de rereEentati;itate Hn co#araie cu siste#ele olitice
re#oderne i c5iar #oderne, $ineHneles cFnd nu toate societile se $ucurau
de deliciile e<istenei artidelor.
@artidul aare, astDel, Hn iostaEa de instituie olitic, la Del ca i statul,
a;Fnd HnDiarea, caracteristicile i Dunciile unei or%aniEaii, dar de un ti
deose$it. E%te acea o&ani"a$ie, elativ %ta*il# 'i elativ dua*il#, alc#tuit#
din indivi"i cae %unt uni$i (in aceea'i conce($ie ideolo&ic#, %u*%ciind la
un %et comun de valoi 'i cae ac$ionea"# (entu cuceiea (uteii 'i
a(licaea n actul de &uvenae a (o(iei lo (olitici 9intene 'i e3tene:+
@artidul, Hn unele situaii, nu are o deli#itare strict Da de alte
or%aniEaii, deoarece nu uine dintre acestea sunt an%renate Hn de#ersuri
olitice, Diind Dor#e inter#ediare Hntre or%aniEaiile roriu-Eise i
Dor#aiunile olitice. Jn %eneral, Hns, un artid se detaeaE de alte
or%aniEaii, rin1 a* %radul su #ai #are de rereEentati;itate social, c5iar la
scara Hntre%ii societi! $* aDir#area unei DilosoDii olitice rorii (li$eral,
conser;atoare, social-de#ocrat etc.*! c* or%aniEarea sa Dor#al (statut,
VeEi 3%ureanu, Vir%il, o(+ cit+, . 2",-262.
)/-
Universitatea SPIRU HARET
r
9. 8i%teme (luali%tei
V
ro%ra#, structur central i teritorial, discilin de artid etc.*! d* o$iec-
ti;ul socio-olitic Dunda#ental1 reluarea uterii (sau #eninerea ei*.
8n artid i un siste# de artide Hi e<ri# rereEentati;itatea
nu#ai Hntr-un siste# olitic de#ocrat. Jntr-un astDel de siste#, )unc$iile e
care oate s le Hndelineasc un artid olitic sunt, de re%ul, ur#toarele1
a* a;anseaE ro%ra#e entru soluionarea ro$le#elor cu care se
conDrunt societatea, a cror ;ia$ilitate este testat Hn conDruntrile
electorale i Hn actul de %u;ernare!
$* acioneaE ca Dactori de socialiEare olitic, %enerFnd aDilieri
olitice i distri$uia ;oturilor e<ri#ate de electorat!
c* constituie surse de re%enerare a elitelor olitice sau de
reroducere a acestora!
d* articuleaE i d coeren intereselor #aIoritii rin con;ertirea
lor Hn acte sau olitici u$lice!
e* asi%ur conducerea olitic a societii rin actul de %u;ernare (Hn
condiiile o$inerii ;ictoriei Hn scrutinurile electorale*!
D* se reocu de di#inuarea tensiunilor sau contradiciilor sociale
i de realiEarea unui consens socio-olitic cFt #ai lar% i sta$il.
Cla%i)icaea (tiolo%ia* artidelor i a siste#elor de artide se
realiEeaE Hn raort de nu#eroase criterii, care diDer de la un autor la altul,
de la un siste# olitic la altul, de la o societate la alta.
9ea #ai ;ec5e tiolo%iEare a Dor#aiunilor olitice le H#arte (Hn
raort de ;Frstele o#ului* Hn artide adicale, li*eale, con%evatoae i
a*%oluti%te (F. 0\5#er*. Jn relaie de criteriul de or%aniEare, artidele sunt
de dou tiuri1 (atide de cade (nu#r restrFns de #e#$ri, dar selectai
din ersonaliti inDluente* i (atide de ma%e (nu#r #are de adereni*, iar
Hn raort de coloratur olitic, ideolo%ie i doctrin olitic, se identiDic
artide li*eale (neoli$erale*, con%evatoae (neoconser;atoare*, %ociali%te,
%ocial-democate, comuni%te, )a%ci%te, ecolo&i%te etc.
6 anu#e deartaIare a artidelor se Dace i du lasa#entul e care
Hl au Hn siste#ul de artide1 (atide de e3teme (de dreata Dasciste, de
stFn%a co#uniste*, de dea(ta (conser;atoare, cretin-de#ocrate etc.*, de
centu-dea(ta (unele artide li$erale, oulare, a%rariene etc.*, de centu,
de centu-%tn&a (unele artide socialiste, social-de#ocrate, naionaliste
etc.* i de %tn&a (unele artide socialiste, social-de#ocrate, radicale etc.*.
Tiolo%iile artidelor olitice sunt relati; nu#eroase i au la $aE criterii
)/4
Universitatea SPIRU HARET
diDerite (;ec5i#ea, nu#rul aderenilor, or%aniEarea intern, sco,
ro%ra#e olitice, ideolo%ie sau doctrine .a.#.d.*.
4.?. .enool identiDic Hn istoria #ai ;ec5e a ro#Fnilor artide
(e%onale, na$ionale i antidominatoae (anti%recesc, antiaustriac,
antirusesc*, iar Hn eoca #odern li*eale, con%evatoae, unioni%te i
%e(aati%te (4.?. .enool, I%toia (atidelo (olitice n Romnia,
Bucureti, 7i$rria &tnciulescu, )+22*! 9onst. 2r. Xotta i '. Tulceanu1
(atide cu (o&am (care au Hn o$iecti; ararea roriei doctrine i
roriului ro%ra#* i (atide o(otuni%te (care consider %u;ernarea ca un
sco Hn sine* (6atidele (olitice din Romnia 'i (o&amele lo, Bucureti,
Tio%raDia L0e;istei 2eniuluiO, )+-4, . 6*, insirai ro$a$il din
clasiDicarea roD. ?. 2usti1 (atide cu (o&am inte&al (rinciale, care
risc s de;in ur doctrinare, Dr o raortare real la realitile socio-
olitice* i (atide de ac$iune imediat# (oortuniste, care ri;esc cucerirea
uterii olitice ca sin%urul i rincialul o$iecti; olitic* sau (atide de
(inci(ii i (atide o(otuni%te (8ociolo&ia militan%+ Cunoa'tee 'i
ac$iune n %eviciul na$iunii, Bucureti, Fundaia 0e%ele 3i5ai I, )+46, .
+2*.
?i#itrie ?r%5icescu, ca i ?i#itrie 2usti, insist e Dondul
doctrinar, rinciii i aroierea de Dilonul naional. Jn acest sens el aDir#a1
L9 din unct de ;edere al co#oEiiei lor artidele au utut ;aria, du
cu# Hn unele din ele o clas social a;ea #ai #uli rereEentani decFt din
celelalte, este ade;rat. Jn Dond ceea ce le deose$ea nu era clasa de unde se
recrutau artiEanii, ci anu#e aDiniti #orale i de doctrin, anu#e atitudini
Da de e;oluie i ro%res, era, Hntr-un cu;Fnt, senti#entul de#ocratic i
li$eral, sau antide#ocratic i antili$eral, care stFnea e conductori i
#iIlocia artiEanilor. Jn ce ri;ete ori%inea acestor artiEani, ei ;eneau
indiDerent din toate claseleO (6atidele (olitice 'i cla%ele %ociale, Bucureti,
)+22, . "4*. @otri;it conceiei sale, ;iitorul reEer;a locul unei Dor#aiuni
olitice ce reEult din DuEiunea doctrinar a dou artide li$eral i socialist1
LViitorul olitic este al unui artid li$eral socialist i al unei doctrine
cunoscute su$ nu#ele de socialis# li$eralO (. /-*.
)/"
Universitatea SPIRU HARET
Tiolo%ii ale artidelor olitice, de dat recent
@artide1
a. ideolo&ice (rolul i Dunciile lor sunt condiionate de o doctrin
e<licit i de o rorie DilosoDie olitic*!
$. i%toice (Hi eretueaE e<istena Hntr-un cadru istoric nou, ;enind
din trecutul aroiat sau #ai Hndertat, sunt eDe#ere i se #enin #ai #ult
ca tendin*!
c. (e%onale (se constituie Hn Iurul unor ersonaliti* @artidul
@oorului (Hn Iurul %eneralului 4;erescu*, @artidul 'aionalist-?e#ocrat
(Hn Iurul lui '. Ior%a* etc.
d. de tendin$e (se strduiesc s rsund #odului de structurare a
asiraiilor oa#enilor i a societii* li$erale, conser;atoare, social-
de#ocrate etc.! reacionare, radicale etc.
e. de intee%e (se ro#o;eaE interese rorii unor colecti;iti #ari
naiuni! %ruurilor etnice #inoritare sau reli%ioase artide naionale,
artide ale #inoritilor! #uncitori#e artide #uncitoreti! rni#e
artide rneti etc.*.
Jn raort de roriile structuri i Dor nu#eric se Hnre%istreaE
e<istena ur#toarelor artide1
a. de cade (au i ur#resc s ai$ un #are nu#r de adereni i
ersonaliti inDluente*!
$. de ma%# (i#un #e#$rilor o discilin Der#, sunt discilinate i
au un nu#r #are de adereni*!
c. indiecte (sunt acele Dor#aiuni olitice ce au o situaie
inter#ediar, lasFndu-se Hntre artidele de cadre i artidele de #as!
adeii lor nu sunt aDiliai indi;idual, ci rin inter#ediul unor sindicate,
societi, cooerati;e etc.* @artidul 7a$urist din 3area Britanie, unele
artide socialiste i social-de#ocrate euroene etc. (Vir%il 3%ureanu,
o(+ cit+, . 2"0 i ur#.*.
@artidele sunt or%aniEate i DuncioneaE du anu#ite rinciii i
criterii. &tructura lor este diDerit i se relaioneaE , Hn cele #ai nu#eroase
caEuri, o$iecti;elor i#ediate i de ersecti; recu# i Dorei sale
electorale.
&c5e#a or%aniEatoric a unui artid este, Hn lunii eseniale
ase#ntoare, Diind ;or$a de1
)/6
Universitatea SPIRU HARET
4. In%tan$e (olitice %u(eme (de ran% naional*1
a* con%rese (ordinare, e<traordinare*!
$* conDerine (ordinare, e<traordinare*.
B. O&ani%me (olitice centale0
A. a* dele%aii er#anente!
$* $irouri olitice (sau e<ecuti;e*!
c* co#itete centrale!
d* consilii de conducere.
9. 8tuctui e&ionale %au locale0
a* co#isii secialiEate!
$* re%ionale (dearta#entale, cantonale etc.*!
c* Diliale sau seciuni locale.
&tudiul siste#ului de or%aniEare a artidelor olitice resuune
identiDicarea i analiEarea1 Dactorilor, condiiilor i H#reIurrilor care conduc
la aariia, deE;oltarea, de%radarea sau disariia lor! structurilor interne i
Duncionalitii lor! o$iecti;elor i scourilor entru care s-au constituit!
rolului i Dunciilor e care le deE;olt Hn cadrul siste#ului de artide i, e un
lan #ai %eneral, Hn societate! a%re%area i articularea roriilor interese! cu#
se roduce socialiEarea i #o$iliEarea olitic, rin ce #iIloace i #etode se
realiEeaE! cu# se recruteaE, Dor#eaE i ro#o;eaE liderii! cu# se
i#lic i care sunt reEultatele concrete ale i#licrii Hn ;iaa olitic!
acti;itii olitice e care o desDoar Hn ooEiie i/sau la %u;ernare!
#oti;elor i cauEelor care conduc la derecierea audienei liderului (liderilor*
sau a artidului Hn ansa#$lul su etc. etc.
3etodele de in;esti%are, ca i cele de analiE i cuantiDicare a
reEultatelor cercetrii se coreleaE cu o$iecti;ele i scourile ur#rite de
secialiti.
@artidele olitice nu se i#lic oricu# Hn ;iaa olitic. @articiarea
lor este re%le#entat rin le%e (constituie, le%i or%anice, re%ula#ente etc.*
i se desDoar otri;it unor re%uli i roceduri $ine reciEate, care, Hn
esen, constau Hn1 Hnre%istrarea i recunoaterea e<istenei le%ale a
artidelor! or%aniEarea structurilor centrale i locale! ela$orarea
docu#entelor ro%ra#atice, a ideolo%iei i doctrinei rorii! sta$ilirea
strate%iei i a orientrilor Hn ersecti;e te#orale diDerite! lansarea
latDor#ei de %u;ernare, articiarea la ca#aniile i scrutinurile electorale
i la constituirea noilor arla#ente i %u;erne! i#licarea Hn oera de
)/
,
Universitatea SPIRU HARET
%u;ernare (sau de co#$atere a acesteia, Hn secial de ctre artidele de
ooEiie* i de ro#o;are a relaiilor e<terne ale statului etc.
Ra(otul (ivile&iat dinte (atid 'i doctin#+ 8na din Dunciile
i#ortante ale unui artid este i ela$orarea roriei doctrine recu# i a
docu#entelor cu caracter ro%ra#atic. @ractica olitic rele; c nu toate
artidele au caacitatea s ela$oreEe o doctrin ;ia$il, care s se i#un i
care s reEiste ti#ului, tra;ersFnd eoci i situaii neDa;ora$ile. ?octrinele,
Hn esen, e<ri# Dora de creaie teoretic, de i#a%inaie i de %Fndire
rosecti; a %ruului de reDlecie al Dor#aiunii olitice resecti;e, #sura
Hn care se cunoate i se desciDreaE co#le<itatea realitilor sociale,
econo#ice, olitice etc. ale eocii i care este osi$ila lor traiectorie
e;oluti;, ;oina de %ru entru sc5i#$are rin %u;ernare, asiraiile,
atetrile, deEideratele, asiraiile unor cate%orii sau clase sociale.
Intelectualitatea de ;FrD a artidului este cea care roiecteaE i aoi
d contur unei doctrine, rintr-un eDort indi;idual sau colecti;, ce consu#
considera$ile ener%ii, HntrucFt #esaIele sale (ale doctrinei* tre$uie s Die
clare, enetrante, atracti;e, s %enereEe deE$ateri, intero%aii, serane,
ur#ate de con;in%eri, ce dau coninut social i ;ia$ilitate creaiei
doctrinare.
0aiunea de a Di a unei doctrine nu este ur teoretic sau i#a%inati;.
6 doctrin sau un ro%ra# olitic sunt destinate oient#ii aciunii olitice,
sunt intrinsec le%ate de de#ersurile ce ;iEeaE transunerea lor e LnoteleO
#iIloacelor i #odalitilor ractice care concur la transDor#area acestora
Hn realitate socio-olitic (ascensiunea olitic a artidului sau cucerirea
uterii de ctre acesta*. &unt Hns i situaii cFnd un artid acord atenie
c;asie<clusi; laturii acionale. &e rele;, deci, trei iostaEe ale realiErii
Dunciei de ela$orare a doctrinei i docu#entelor ro%ra#atice de ctre un
artid1
a* cFnd eDecti; se concee doctrina, ro%ra#ul/ro%ra#ele olitice
i alte docu#ente Lde linieO!
$* cFnd se roiecteaE i se desDoar ca#ania roa%andistic i
c* cFnd di#ensiunea teoretic este diluat sau aarent ine<istent, Hn
condiiile Hn care aciunea olitic se rele; ca Diind do#inant.
3odul diDereniat de realiEare a Dunciei doctrinare i ro%ra#atice a
artidului nu resuune i#o$ilis#ul doctrinei, ro%ra#ului, discursului
olitic, Hn %eneral, al unui artid. ?ac rin a$surd s-ar HntF#la aa, liderii
acestui artid Die dau do;ad de #ioie olitic, Die au alte interese decFt
)//
Universitatea SPIRU HARET
cele aDir#ate de #asa aderenilor. Rela$ia (ivile&iat# dinte un (atid 'i
doctin# %e e3(im# (ioita 'i e%en$ial (in dinami%mul doctinei care, la
rFndul ei, i#ri# reocuarea re;iEuirii sau adatrii ro%ra#ului olitic
i a celorlalte instru#ente ro%ra#atice la sc5i#$rile ce se Hnre%istreaE Hn
lanul realitilor naionale sau internaionale.
3utaii econo#ice, sociale, #orale, te5nico-tiiniDice, educaionale,
#odiDicri Hn re%istrul asiraiilor u#ane, sc5i#$ri ale unor #entaliti i
co#orta#ente sau ale raorturilor de Dor Hn oriEont naional sau
internaional sunt tot atFtea #oti;e i deootri; ele#ente de resiune
asura doctrinarilor unui artid sau altul. EDectul acestor resiuni const Hn
reactualiEarea discursului teoretic i ro%ra#atic al unui artid, recorelarea
doctrinei i ro%ra#elor olitice la noile realiti interne i e<terne.
&tudii sociolo%ice, olitolo%ice sau istorice asura e;oluiei
artidelor, de la Hnceuturi i Fn Hn reEent, rele; un considera$il eDort
intelectual de adatare i readatare, de corelare i recorelare a doctrinei
unei Dor#aiuni olitice la sc5i#$rile sectrului social, econo#ic, te5nico-
tiiniDic etc. dintr-o eoc sau alta.
Doctina li*eal#, ale crei Hnceuturi se datoreaE Hndeose$i
scrierilor en%leEului Yo5n 7ocRe (ro#otor al Lli$eralis#ului aristocraticO*,
se contureaE, deE;olt, #odiDic i se reactualiEeaE Hn decursul ti#ului.
@rincialele #oti;aii i surse sirituale ale transDor#rilor e care le
Hnre%istreaE doctrina li$eral sunt1
ideile olitice ale re;oluiilor antiDeudale din 4n%lia, Frana,
&.8.4.!
de#ersul intelectual al ilu#initilor!
sc5i#$rile Hn e;oluia econo#ico-social ce se roduc Hn ;estul
Euroei i Hn &.8.4.!
#arile criEe econo#ice, olitice i #ilitare din erioada #odern
i conte#oran!
criEa eretu a condiiei u#ane, c5iar dac calitatea ;ieii s-a
a#eliorat entru #ilioane de oa#eni, r#Fn, Hn continuare, alte sute de
#ilioane care se E$at Hn srcie, #alnutriie, $oli, sute de #ii din rFndul lor
ierind Hn Diecare an! olariEarea $o%iei, discreanele #aIore sociale,
econo#ice, olitice, culturale, educaionale etc. se #enin la cote ridicate!
ine%alitile rasiale, etnice sau Hntre se<e se #aniDest Hn continuare i
uneori reDuleaE cu Dor, %enerFnd conDlicte! disutele conDesionale, care
)/+
Universitatea SPIRU HARET
H#$rac un caracter olitic tot #ai e;ident, tensioneaE raorturile
interu#ane! alcoolis#ul, dro%urile, ro<enetis#ul, cri#a or%aniEat,
teroris#ul etc. un Hn ericol linitea i securitatea indi;idului Hntr-o lu#e
ce are c este Hn deri;!
sc5i#$rile roDunde care au loc Hn conceiile econo#ice,
sociale, olitice cu ri;ire la or%aniEarea societii i direciile ei de
e;oluie, #ai ales du cele dou rE$oaie #ondiale.
Jn raort de acestea, dar i de alte #oti;aii i surse sirituale, li$eralii
au rocedat la sc5i#$ri, #odiDicri sau rectiDicri doctrinare1
- li$eralis#ul clasic este Leli$eratO de unele teEe, rinciii, idei etc.,
care sunt Hnlocuite cu altele noi, #ai ales Hn eoca inter$elic, de ctre
neoli$erali!
- neoli$eralii, la rFndul lor, sunt Hn situaia s recunoasc i s renune
la unele rinciii, teEe etc. sau s le Hnlocuiasc cu altele noi! cad Hn
desuetudine unctele de ;edere e<clusi;iste (statul ro;iden*, unele
tendine aolo%etice! se adot o atitudine #ai aroiat de unele realiti
sociale!
- din anii c,0 ai secolului trecut, deE$aterile asura neoli$eralis#ului
%enereaE noi reconsiderri, Hndeose$i ale unor teEe i ractici care au Dost Hn
;o% Hn erioada inter$elic i Hn ri#ele decenii ost$elice (decretarea o#a-
Iului dret Datalitate, olitici sociale orientate rioritar sre sriIinirea ou-
laiei cu ;enituri reduse, etatiEarea unor do#enii i ra#uri econo#ice etc.*!
- du )+/+, r$uirea re%i#urilor totalitare co#uniste ro;oac o
nou re%Fndire a li$eralis#ului, care, volen% nolen%, se aroie de uncte de
;edre social-de#ocrate i le adateaE roriei lor ;iEiuni (Deno#en si#ilar
i Hn Eona social-de#ocraiei care, la rFndul ei, #aniDest tot #ai re%nant
interes entru neoli$eralis#*!
- ro;ocrile #ileniului -, Hndeose$i rocesele inte%raioniste i
Deno#enul %lo$aliErii, desc5id din nou Lcutia @andoreiO doctrinare C
entru re%enerarea %Fndirii i aciunii li$erale.
@rocese ase#ntoare se Hnre%istreaE i Hn relaiile artid - doctrin
Hn saiile1 conser;atoris#ului, cretin-de#ocraiei, social-de#ocraiei,
co#unis#ului, ecolo%is#ului, Dascis#ului etc. i al ;ariantelor acestora. 8n
Deno#en si#ilar se constat i Hn raortul artid-ro%ra#/ro%ra#e
olitic/olitice, care cunosc sc5i#$ri de suraDa sau de esen.
)+0
Universitatea SPIRU HARET
Mi,loace de in%tumentae a (oliticii (atidului+
9a or%aniEaie al crei o$iecti; const Hn eretuarea sau cucerirea
uterii olitice, artidul utiliEeaE o %a# di;ers i din ce Hn ce #ai
soDisticat de #iIloace entru H#linirea scourilor sale Dunda#entale.
?ac doctrina Hi d identitate olitic i Di<eaE liniile de Dor ale
de#ersurilor roa%andistice i ale aciunii artidului, ro%ra#ele sunt cele
care dau cadrul concret al direciilor e care se Hnscrie acti;itatea sa entru
cucerirea uterii sau eretuarea acesteia.
@ro%ra#ul olitic este un instru#ent de ri# i#ortan al
artidului, el deDinind o$iecti;ele rinciale i secundare ale acestuia, resur-
sele u#ane i #ateriale alocate entru realiEarea lor, #iIloacele i #oda-
litile ractice de e<ecuie, rocedurile sau te5nicile seciale utiliEate .a.#.d.
6$iecti;ele Hnscrise Hn ro%ra#ul olitic decur% din conceiile
olitice i DilosoDice H#rtite de Dondatorii i susintorii artidului, din
rinciiile i idealurile lor, din interese i asiraii concentrate Hn re;ederi
cu caracter ro%ra#atic.
@ro%ra#ul olitic, Hn ela$orarea i alicarea lui, arcur%e ur#toarele
etae1
ela$orarea sc5iei de ro%ra# i discutarea lui la ni;elul
instanelor oerati;e deciEionale ale artidului (sau coaliiei de artid*!
deDiniti;area ro%ra#ului i ;alidarea lui de ctre con%res,
conDerin sau un alt or%anis# suerior al artidului!
u$licarea i #ediatiEarea ro%ra#ului!
sta$ilirea rioritilor i a etaelor oeraionaliErii re;ederilor
ro%ra#atice!
coro$orarea aciunii olitice concrete cu Hndelinirea unctual a
o$iecti;elor ro%ra#ului.
8n ro%ra# olitic are HnDiare, coninut i destinaie distincte Hn
relaie cu o$iecti;ul/o$iecti;ele olitic/olitice reconiEate. El oate
e<ri#a olitica unui artid sau a unei coaliii de artide, oate Di un
ro%ra# de reEentare %eneral a identitii, o$iecti;elor i direciilor de
aciune olitic ale unui artid sau oate lua HnDiarea unui ro%ra# de
%u;ernare, oate Di succint (nu#ai o$iecti;ele %enerale* sau deE;oltat. ?e
ase#enea, un ro%ra# este osi$il s se diDerenieEe i rin raortul dintre
artea consacrat asectelor doctrinare i cea consacrat aciunii concrete i
#iIloacelor rin care artidul Hnele%e s-i ro#o;eEe roria olitic.
)+)
Universitatea SPIRU HARET
?ocu#ente cu Hncrctur ro%ra#atic sunt i declaraiile olitice
(asura e;eni#entelor interne sau e<terne, de aici denu#irea de declaraie
de olitic intern i declaraie de olitic e<tern*.
?octrina, ro%ra#ul i #iIloacele de aciune olitic sunt ele#entele
de $aE care conDer identitate artidului i o anu#e oEiie Hn ansa#$lul
relaiilor olitice. ?eootri; Hi conDer i desc5iderea sre cF#ul socio-
olitic, %enerFnd Deno#enul de aderen sau aDiliere sau, din contr,
ro;ocFnd reinere, ruden i c5iar resin%ere. ?ac structura
or%aniEatoric a artidului este Hn #sur s-i dea coeEiunea, Dora i
sta$ilitatea, doctrina, ro%ra#ul i aciunea concret a liderilor i celorlali
#e#$ri acti;i ai artidului, Hl e<un L#arelui u$licO, care Hl accet, Hl
tolereaE sau Hl resin%.
3iIloacele rin care un artid Hi ;eriDic cota de audien u$lic
sunt diDerite de la sondaIe de oinie, la ale%eri. &ondaIele, $aro#etrele de
oinie i alte #etode de in;esti%are sociolo%ic rele; cota de interes
local, Eonal sau naional Da de un artid sau altul, iar ale%erile sunt
roceduri olitice, care Hn conDor#itate cu re;ederi constituionale,
le%islaia electoral de or%aniEare i Duncionare a artidelor, creeaE cadrul
de #aniDestare (li$er sau controlat* a ale%torilor, al cror ;ot conduce la
eretuarea %u;ernrii unui artid, la accederea lui la utere sau la
r$uirea i Hnlocuirea lui cu un altul.
4le%erile sunt or%aniEate Die la ter#en (de re%ul la Dinalul
#andatului unui %u;ern, a;Fnd o succesiune #aIoritar din atru Hn atru
ani*, Die Hnainte de ter#en (ale%eri anticiate, cFnd arla#entul
Hnre%istreaE adotarea unei #oiuni de cenEur la adresa e<ecuti;ului,
acesta Diind astDel ne;oit s de#isioneEe*. Ele sunt de #ai #ulte tiuri1
A. Ale&ei (e"iden$iale0 a* directe (0o#Fnia*!
$* indirecte (&.8.4.*.
B. Ale&ei le&i%lative (arla#entare* a* locale!
$* ariale!
c* %enerale.
&iste#ul electoral, Hn te#eiul cruia sunt or%aniEate i se desDoar
ale%erile, diDer de la un stat la altul. @rincialele #oduri Hn care se
desDoar ale%erile sunt ur#toarele1
A. 8cutin ma,oita (candidatul care o$ine cele #ai #ulte ;oturi
este declarat ales*, care oate Di1
)+2
Universitatea SPIRU HARET
a* uninominal (;otul este acordat unei sin%ure ersoane* i
$* (luinominal (;oturile sunt acordate listelor de candidai*!
c* cu un %in&u tu (candidatul care o$ine cele #ai #ulte ;oturi este
declarat ales Dr s se in sea#a c #aIoritatea ;oturilor s-au distri$uit altor
candidai*! un astDel de siste# Hl constituie %i%temul ma,oita (e)een$ial
(sau alternati;* Hn care un ale%tor ;oteaE toi candidaii Hnscrii e list, dar
Hn ordinea reDerinei! Hn acest caE este declarat ales acel candidat care a
ri#it cele #ai #ulte ;oturi e $aEa e<ri#rii ri#ei reDerine.
B. 8cutinul (e)een$ial (Diecare Dor#aiune olitic care artici la
ale%eri ri#ete un nu#r de #andate roorional cu Dora i i#ortana
sa Hn ;iaa olitic*.
C. 8cutin mi3t (co#$inaie Hntre scrutinul #aIoritar i cel de
rereEentare roorional*.
Jn raort de siste#ul electoral, un artid este declarat Hn;in%tor Hn
ale%eri Hn situaia Hn care Hndelinete condiiile re;Eute de le%e. @otri;it
acestor condiii, ;ictoria Hn ale%eri oate s aarin unei sin%ure Dor#aiuni
olitice sau disersia ;oturilor conduce la Dor#area unui %u;ern de coaliie.
Jn ri#ul caE, artidul Hn;in%tor cu #aIoritate conDorta$il de ;oturi,
Dor#eaE sin%ur %u;ernul (de aici denu#irea de %u;ern #onocolor*, Hn al
doilea, nici un artid olitic nu o$ine nu#rul #ini# necesar de ;oturi
entru a alctui sin%ur %u;ernul, #oti; entru care se trece la consultri Hn
;ederea Dor#rii unui %u;ern de coaliie.
4le%erile sunt, e;ident, un #ediator Hntre artide i arla#ent, iar
artidul/artidele un #ediator Hntre arla#ent i %u;ern.
De rein$t2
1nt-un e&im (olitic democat e(e"entativ, (atidele (olitice
%unt vectoi ai democa$iei+ Ace%te (atide (olitice %unt e%en$iale (entu
)unc$ionalitatea 'i (eenitatea democa$iei ntuct ele %unt nu numai
in%tumente (entu cuceiea (uteii (in ale&ei e&ulate, ec!ita*ile 'i
tan%(aente, ci 'i locui unde a(a idei 'i (o(unei concete nainte de
ela*oaea (o&amelo altenative de &uvenae+ Ele con%tituie, n
acela'i tim(, mi,loace &a$ie c#oa indivi"ii e)lectea"# a%u(a
c!e%tiunilo (u*lice, 'i e3(im# nemul$umiile lo %au 'i e3(im#
%u%$ineea actelo &uvenamentale2 (0a !1mocratie& Principe" et
r1ali"ation , 8nion Interarla#entaire, 2rne;e, )++/, . 4"*.
)+-
Universitatea SPIRU HARET
@rocesele de inte%rare euroean %enereaE constituirea unor
Dor#aiuni olitice transnaionale (@artidul &ocialitilor Euroeni*, care
DuncioneaE Hn aralel cu unele asociaii internaionale care %rueaE
artide de aceeai orientare olitic1 Intena$ionala <i*eal# (creat Hn
)+4,, al crui sediu este la 7ondra*, Intena$ionala 8ociali%t# ()+"),
7ondra*, Intena$ionala Democat-Ce'tin# ()+"6, 0o#a*.
..6. 28VE0'87
2u;ernul (9onsiliul de 3initri* rereEint uterea e<ecuti;, Diind
H#uternicit, otri;it nor#elor constituionale, s %estioneEe, e durata
#andatului su, de#ersurile interne i e<terne ale societii i statului. ?ac
l-a# raorta strict la Duncia sa esenial ce deri; din searaia uterilor Hn
stat, un ca$inet (%u;ern* este in;estit s alice le%ile (;otate de arla#ent*.
Jn realitate, eludFndu-se rinciiul searaiei uterilor Hn stat, %u;ernul
Hnre%istreaE ro%resi; cu#ul de atri$uii, de;enind Hn nu#eroase state,
instituia olitic cu cea #ai #are autoritate.
4cti;itatea %u;ernului Hn contiina u$lic rereEint sau este
sinoni# cu actul de %u;ernare. ?esi%ur, un %u;ern deine atri$uia e<res
i rincial a %u;ernrii, dar noiunea de %u;ernarea are un sens #ai lar%
i anu#e de act sau Deno#en de conducere, care deete cadrul unei
astDel de instituii, reDerindu-se, Hn %eneral, la or%aniEarea i Duncionarea
Hntre%ului ansa#$lu instituional, astDel HncFt s se asi%ure coerena
de#ersurilor Hn toate sDerele de acti;itate ale unei societi.
Con%tituiea &uvenului. ?e re%ul, %u;ernul este reEultatul
e<ri#rii rin ;ot a electoratului, Hn ur#a unui scrutin electoral, ri#ind
in;estirea Die direct, Hn ur#a ;otului oular, Die de la un artid (sau coaliie
de artide* care au cFti%at ale%erile.
?u #odul Hn care se constituie, %u;ernul oate Di1
a* ma,oita (#onocolor* (artidul care cFti% ale%erile Dor#eaE
%u;ernul*!
$* de coali$iei (alctuit din rereEentani a dou sau #ai #ulte
artide olitice*!
c* minoita (care nu disune de o #aIoritate arla#entar*!
d* (ovi"oiu (care are o durat li#itat, Fn la constituirea unui
nou %u;ern, otri;it 9onstituiei i rocedurilor le%ale*!
)+4
Universitatea SPIRU HARET
e* civil sau milita (Hn raort de co#onena ca$inetului #initri
sau secretari de stat rereEentFnd artide sau %ruri olitice i resecti;
rereEentFnd structurile #ilitare ale statului*!
D* le&itim (cFnd este e<resia ;oinei #aIoritilor sociale i este
constituit otri;it re;ederilor constituionale* i
%* ile&itim (cFnd se constituie Hn ur#a unei lo;ituri de stat sau a unei
aciuni Hn Dor, Dr s ai$ sriIin oular sau Diind contrar ;oinei i
asiraiilor #aIoritii oulaiei*.
3odul diDerit de constituire a e<ecuti;elor se relieDeaE #ai re%nant
Hn condiiile Hn care se o$ser; care sunt diDerenele Hntre o ale%ere oular
direct i o in;estire de ctre artide i arla#ente. ?istincia conduce la
Dor#ele de %u;ernare reEideniale i cele arla#entare. L9Fnd e<ist o
ale%ere oular direct a eDului e<ecuti;ului sau #ai recis a
reedintelui i, nu de #ult ti# Hn Israel, a ri#ului-#inistru, Dor#area
e<ecuti;ului este i#ediat. 9ine ;a Hn;in%e de;ine Hn #od auto#at eDul
e<ecuti;ului, Dr ne%ocieri, Dr #edieri, Dr transDor#ri instituionale
ulterioareO (2ianDranco @as[uino, o(+ cit+, . 2)6*.
Jn caEul Dor#elor de %u;ernare se#ireEideniale, uterea e<ecuti;
are caracter dual1 reedintele (dese#nat rin ale%eri directe li$ere* i
ri#ul-#inistru.
8tuctua &uvenului are ca nu#itor co#un1 #inisterele,
secretariatele de stat i/sau dearta#entele (al cror nu#r diDer Hn raort
de siste#ele olitice, de interese de #o#ent, tranEitorii sau de durat*, Hn
aDara acestora e<ist i alte co#onente care, de ase#enea, diDer #ai #ult
sau #ai uin Hn ce ri;ete nu#rul, atri$uiile lor etc. Jn su$ordinea unui
%u;ern se aDl ad#inistraia u$lic.
Jn unele state (2er#ania, &.8.4.* e<ist Duncia de vice(e'edinte
er#anent, cu Dluctuaii Hn Italia, Hn #od e<ceional Hn 3area Britanie, iar
Hn altele (cu# este Frana* a Dost eli#inat.
GeDul e<ecuti;ului are la disoEiie un ca$inet #ai restrFns sau #ai
lar%, Hn raort de nu#eroi Dactori, Hn care intr #initri sau #initri de stat
(Dr ortoDoliu*, ali Duncionari sueriori (care, cu toii, alctuiesc ec5ia
#inisterial, ce oate a;ea di#ensiuni i#resionante cu# este caEul celor
din &tatele 8nite ale 4#ericii aro<i#ati; 600 de ersoane sau 2er#ania
aro<i#ati; "00 de ersoane*.
5unc$iile &uvenului+ E<ecuti;ul e durata #andatului su (de re%ul
de 4 ani* Hndelinete i#ortante Duncii care ri;esc toate sDerele de
)+"
Universitatea SPIRU HARET
acti;itate ale unei societi1 social, econo#ic, cultural, te5nico-tiiniDic,
de#o%raDic, educaional .a.#.d. 6$iecti;ul lui Dunda#ental const Hn
transunerea Hn ;ia a ro%ra#ului de %u;ernare, care este unui dintre cei
#ai i#ortani indicatori de erDor#an i deootri; de control ai
acti;itii sale.
2u;ernul, care are la $aEa Duncionrii sale rinciiul cole%ialitii, se
Hntrunete Hn edine st#Fnale (de re%ul* sau ori de cFte ori situaia o
i#une, adotFnd 5otrFri, roiecte de le%i, re%ula#ente etc.! sunt
deE$tute ro$le#e curente de olitic intern i e<tern, se Dac nu#iri sau
se aro$ sc5i#$ri sau destituiri din Duncii, se oereaE #odiDicri la
$u%etele unor instituii, se discut i se iau #suri entru co#$aterea
Deno#enelor inDracionale etc. @rincialele Duncii sunt de natur olitic,
econo#ic i social.
R#%(undeea &uvenului este reciEat Hn nor#ele constituionale i
Hn alte re%le#entri, care sta$ilesc instanele olitice ce areciaE restaia
unui %u;ern i decid Hn consecin. 2u;ernul, odat in;estit, este
rsunEtor entru actele sale nu#ai Hn Daa arla#entului. Fiecare #e#$ru
al e<ecuti;ului rsunde solidar cu ceilali #e#$ri entru acti;itatea
acestuia (a %u;ernului*. @re#ierul (care conduce ca$inetul* recu# i eDul
statului (Hn #aIoritatea siste#elor olitice de#ocrate* au dretul s cear
ur#rirea enal a unui #e#$ru a e<ecuti;ului.
2u;ernul oate Di de#is la data retra%erii Hncrederii arla#entare, Hn
locul su constituindu-se un ca$inet interi#ar.
Accentuaea olului &uvenului+ 7e%islatorii de#ocrai din trecut,
indiDerent de culoarea lor olitic, au conceut un siste# olitic at s
HnDrFneEe tendina de cretere a rero%ati;elor unei ra#uri a uterii Hn
deDa;oarea celorlalte, care unea astDel Hn ericol Duncionarea rinciiului
searrii uterilor Hn stat. 95iar i Hn de#ocraiile consolidate, cu# este cea
a#erican, accentuarea ro%resi; a rolului e<ecuti;ului Hn ;iaa olitic nu
a utut Di stoat.
?in erioada inter$elic se deE$ate ro$le#a L%u;ernelor tariO, care
eludFnd cu $un tiin re;ederi constituionale, i-au aro%at atri$uii
suli#entare, atFt Hn deDa;oarea eDului statului, cFt i a arla#entului
(le%islati;ului*. Tendina continu i du al doilea rE$oi #ondial i este
sesiEa$il i Hn reEent. 3oti;aii sunt destule, unele acceta$ile, altele nu,
dar realitatea este c %u;ernul este Hn reEent o ies central Hn siste#ul
instituional olitic. )+6
Universitatea SPIRU HARET
&c5i#$rile care au a;ut loc Hn 9entrul i 0sritul continentului
du )+/+, cFnd co#unis#ul Lin;inci$ilO se r$uete ca un castel de
cri de Ioc, sc5i#$area centrelor de utere i olitica de %lo$aliEare care
deete DaEa teoretic i de;ine tot #ai re%nant o olitic Hn desDurare,
creeaE re#ise entru sc5i#$ri Hn lan doctrinar i instituional.
Inte&aea euo-atlantic#, e)ecte n (lan doctina 'i in%titu$ional+
2Fndirea olitic receteaE #esaIele care anun ur%ena reconstruciei
doctrinare a #arilor curente i artide olitice i i#licit alicarea unor
corecii instituiilor care sunt ate s le un Hn alicare ro%ra#ele. 4cesta
este i #oti;ul entru care doctrinele i instituiile olitice tra;erseaE, Hn
reEent, o erioad re;olut, #ai intens i #ai dina#ic Hn #eta#orDoEe
decFt erioadele anterioare. 9auEele sunt nu#eroase, dar unele dintre
acestea se are c i#ri# cursul e;oluiei %enerale sau re%ionale, Hntre
care se detaeaE rocesele inte%rrii co#unitilor Hn structuri
transnaionale, care tind s-i ar#oniEeEe o$iecti;ele, dei anta%onis#e se
#aniDest Hnc sau reDuleaE cu ;irulen eisodic.
Jntr-o lu#e Hn sc5i#$are i care este orientat s e;olueEe Hn siste#
inte%rat din ce Hn ce #ai re%nant, otri;it strate%iei #ondialiErii i a
de#ersurilor Hntrerinse Hn acest sens, doctrine i ideolo%ii #ai ;ec5i se
readateaE sc5i#$rilor, altele se r$uesc, iar cele #ai noi, care ocu
saiile r#ase li$ere, tind s reDlecte noul trend al e;oluiei u#anitii. Jn
acest conte<t, noi doctrine conce alte direcii e;oluti;e re%ionale sau
uni;ersale, doctrine care se e<ri# Hn reEent inclusi; Hn lanul
concretului olitic rin structuri olitice deIa instituionaliEate.
?esi%ur, noile tendine nu sunt atFt de noi cu# ar la ri#a ;edere.
E<ist tri#iteri Hndertate ale acestora la iniiati;e de DederaliEare sau
internaionaliEare a unor structuri olitice (8niunea Interarla#entar,
&ocietatea 'aiunilor etc.*, ceea ce denot c Hn ;iEiunea oa#enilor olitici
inte&aea, ca roces olitic cu ;aloare internaional, rereEenta nu nu#ai
un deEiderat sau o asiraie asu#at, ci c5iar #ai #ult, o comand# %ocial#
inevita*il#+
?u al doilea rE$oi #ondial, di;iEarea lu#ii Hn $locuri olitice i
#ilitare rea s H#ieteEe rocesul Hnceut cu #ai #ulte decenii Hn ur#,
care ;a cunoate Hns o ;i%uroas ascenden du r$uirea re%i#urilor
co#uniste din 9entrul i 0sritul Euroei. 0e;enirea statelor Doste
co#uniste Hn Da#ilia de#ocraiilor de ti occidental re%enereaE rocesele
inte%raioniste, care tind s curind noi saii %eoolitice.
)+,
Universitatea SPIRU HARET
9adrul instituional L;ec5iO se lr%ete considera$il, rin a$sor$irea
de noi #e#$ri (9onsiliul Euroei, '.4.T.6. etc.*, Hn aralel cu aariia
unor noi instituii olitice i i#licit a unor noi doctrine (@artidul
&ocialitilor Euroeni, Dondat Hn noie#$rie )++2, la 9on%resul
9onDederaiei @artidelor &ocialiste din 9.E.E., care a a;ut loc la Aa%a,
entru a oDeri un e<e#lu Hn acest sens*.
6$iecti;ele acestor instituii con;er% rioritar sre crearea unui
siste# inte%rator de raorturi (re%ionale, continentale, #ondiale*.
L&ocialitii i social-de#ocraii euroeni sunt e delin an%aIai Hn rocesul
de inte%rare euroean. 9o#unitatea Euroean este un sti#ulent entru
ro#o;area cii, roseritii, $unstrii i dretii sociale. Ea este o
ancor a sta$ilitii Hn EuroaO se rele; Hn ?eclaraia @artidului
&ocialitilor Euroeni din )++2, a crei orientare i conceie este astDel
sintetiEat de 0udolD &c5arin%, Hn 2002, Hn ate teEe ri;ind
resonsa$ilitatea %lo$al a Euroei1 )* Euroa1 un #odel de ci;iliEaie al
lu#ii Hntre%i! 2* Euroa1 resonsa$ilitate %lo$al datorit intereselor
%lo$ale! -* Euroa1 contri$uia la soluionarea rincialelor ro$le#e cu
care se conDrunt o#enirea! 4* Euroa1 o sin%ur ;oce! "* Euroa1
cooerare re%ional i cooerare Hntre re%iuni! 6* Euroa1 or%aniEaii
internaionale i cooerarea Hntre ele! ,* Euroa1 asu#area unui rol acti; Hn
lu#ea %lo$aliEat.
8n roces ase#ntor se roduce i Hn sDera or%aniEaiilor
internaionale cu atri$uii #ilitare, care Hn ulti#ul deceniu au accentuat
se#niDicati; i rolul lor olitic. Jn acest sens, 4liana 4tlanticului de 'ord
('.4.T.6.*, creat Hn ur#a se#nrii Tratatului de la Pas5in%ton din 4
au%ust )+4+, Hi #odiDic olitica coresunEtor noilor situaii1
LTransDor#area '.4.T.6., Hn erioada care a ur#at rE$oiului rece i
di;iErii Euroei, are ca sco %enerarea unui %rad #ai Hnalt de cooerare i
Hncredere reciroc, ceea ce ;a aduce $eneDicii Hntre%ii EuroeO se
reciEeaE Hn ?eclaraia adotat la 0euniunea la ;FrD de la Pas5in%ton
(2--2" arilie )+++*.
Vec5iul roiect al &tatelor 8nite ale Euroei Hi re%sete astDel
#aterialiEarea Hntr-o Dor#ul care e;ideniaE intenia crerii unui saiu
co#unitar care s %estioneEe resursele, s diriIeEe oliticile econo#ico-
Dinanciare, sociale, educaionale etc., s coordoneEe orientrile e<terne ale
statelor #e#$re, inclusi; Hn ro$le#e de securitate colecti;. Jntre%ul
an%renaI instituional i oliticile e care le ro#o;eaE conDer un alt
)+/
Universitatea SPIRU HARET
Hneles i are alte eDecte asura relaiei dintre statele #e#$re ale 8.E. sau
candidate la ad#iterea Hn 8niunea Euroean. Fiecare dintre acestea tre$uie
s se conDor#eEe e<i%enelor 9o#unitii Euroene, inclusi; su$ raort
instituional. Jn acest sens, structurile olitice se #odiDic e relaia cu 8.E.
astDel HncFt s asi%ure inte%rarea (#inistere, dearta#ente, a%enii cu
atri$uii e<rese Hn aceast direcie 3inisterul Inte%rrii Euroene, sre
e<e#lu, sau dearta#ente de inte%rare la ni;el #inisterial* i deootri;
s orienteEe Hntre%ul set de olitici interne Hn direcia adatrii din #ers a
societilor la e<i%enele inte%rrii. Jn acelai ti#, DuncioneaE i Hi
deE;olt atri$uiile instituiile euroene de ti co#unitar (9onsiliul de
3initri, 9o#isia Euroean, 9urtea de Yustiie Euroean, 9urtea de
9onturi, 9o#itetul Econo#ic i &ocial, 9o#itetul 0e%iunilor, 9onsiliul de
4sociere 9o#itetul @arla#entar 3i<t i de 4sociere*. &c5i#$rile care se
roduc Hn siste#ul instituiilor olitice %enereaE, Diresc, i un roces de
e;aluare a doctrinelor, de #odiDicare a lor Hn raort de conte<tele socio-o-
litice noi sau de aariie a altor doctrine, ca eDect al ro#o;rii unor olitici
cu o$iecti;e i construcii ideatice reno;ate sau noi. L9o#unitaris#ulO,
Leuro-re%ionalis#ulO, L#ondialis#ulO sunt noi conDi%uraii doctrinare, care
se aDl Hn di;erse DaEe de e;oluie i consacrare, cutFnd Hns rsunsuri la
ro;ocrile roceselor inte%raioniste atFt Hn lanul raorturilor
internaionale, cFt i al sc5i#$rilor Hn lan intern.
9a doctrin Lco#oEitO a eocii Lost-ideolo%iceO, ce H#ru#ut
ele#ente teoretice din conser;atoris#ul clasic (teEele lui BurRe desre
co#unitate i altele* i neoli$eralis#ul a#erican, comunitai%mul susine
teEa transDor#rii statului din L#are caitalistO Hn #ana%er care s
deter#ine racordarea ieei la cerinele societii i nu in;ers. 4deii noii
doctrine nu susin Hns #ini#aliEarea rolului statului Hn lan econo#ic
(,,statul #ini#alO*, ci laseaE o arte din resonsa$iliti co#unitilor
locale, ale cror atri$uii soresc considera$il. 9o#unitaris#ul consider c
societatea i statul li$eral ot Di reDor#ate rin Hntrirea ideii de co#unitate
care, Hn ;iEiunea teoreticienilor acestuia, rereEint un dat natural al
indi;iEilor, locul seciDic e<istenei lor olitice i econo#ice. @rin
aartenena la co#unitate se realiEeaE o corelare Hntre scoul i #iIloacele
de HnDtuire sau deE;oltare a de#ocraiei. Jn acest sens, se reconsider
locul i rolul e care co#unitatea tre$uie s Hl ai$ Hn adotarea deciEiilor i
su$ordonarea acestor deciEii intereselor #e#$rilor si i nu intereselor
a$stracte ale statului. 9o#unitaris#ul se ronun entru o descentraliEare
a oliticilor Fn la ni;el local i i#licarea cetenilor Hn aceste deciEii.
'u#ai cetenii sunt cei care tre$uie i ot s reEol;e ro$le#ele
co#unitii i s se i#lice Hn luarea deciEiilor ce Hi ri;esc. &tatul
)++
Universitatea SPIRU HARET
de#ocratic de;ine, astDel, un stat al co#unitilor ce Hi orienteaE i
desDoar acti;itatea Hn direcia i#licrii co#unitilor Hntr-o reea $ine
or%aniEat i structurat (de;enind un stat e oriEontal*, cFt i Hn direcia
soluionrii ro$le#elor seciDice Diecrei co#uniti, dar care nu ot Di
reEol;ate doar de acestea.
Interaciunea dintre %u;ernarea naional i structura de conducere a
8.E. a Dost considera$il H#$untit Hn ulti#ul deceniu. 9oordonarea la
ni;el #acroecono#ic, oliticile sociale i reDor#ele structurale dau un
contur cFt #ai clar rocesului de %u;ernare euroean, Hn care de#ersurile
naionale coordonate i cele co#unitare se co#leteaE i se sriIin
reciroc. 3arile ro;ocri ale noului secol, cu# ar Di i %lo$aliEarea,
recla# intensiDicarea acestui roces. @entru o %u;ernare cFt #ai eDicient a
Euroei este ne;oie de instituii uternice, o ;iEiune colecti;, un control
de#ocratic i o i#licare cFt #ai acti; i eDicient.
4lo*ali"aea desc5ide noi ersecti;e entru co#er, in;estiii i
deE;oltarea te5nolo%ic, dar are i eDecte secundare ne%ati;e. @rocesul se
do;edete a Di #ai de%ra$ unul care e<clude, decFt unul care include,
HncuraIFnd ine%alitile Hntre state, cate%orii sociale i re%iuni. 4ctori
internaionali i#ortani ot %eneraliEa eDecte de #ar%inaliEare a
#ecanis#elor de#ocratice i deootri; ot ericlita oliticile de
deE;oltare econo#ic ;ia$il.
Conce%te c7eie #i e8tin9eri
4uvenae se#niDic aciunea de conducere a societii otri;it
doctrinei, ideolo%iei i ro%ra#ului olitic al unui artid sau a unei
ersonaliti (Hn lisa artidelor sau/i a arla#entului sau Hn condiiile
transDor#rii acestora Hn instituii de decor*.
4uven#mnt este sinoni# cu ter#enul de %u;ernare (sau ti de
%u;ernare*.
8i%tem electoal+ 8n set de roceduri i nor#e Iuridice rin care
oulaia cu dret de ;ot dese#neaE rorii si rereEentani Hn
or%anis#ele uterii.
Biblio:ra;ie obli:atorie
@as[uino, 2ianDranco, Cu% de 'tiin$# (olitic#, Iai, Institutul
Euroean, 2002.
3itran, Ion, 6olitolo&ie, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de
Mine, 2000.
@Fr;ulescu, 9onstantin, 6olitici 'i in%titu$ii (olitice, Bucureti,
Editura Trei, 2000.
200
Universitatea SPIRU HARET
Tnsescu, Florian, Doctine 'i in%titu$ii (olitice, Hn 8inte"e
(Facultatea de &ociolo%ie-@si5olo%ie, anul II*, Bucureti, Editura Fundaiei
Romnia de Mine, 200-.
T#a, &er%iu, Dic$iona (olitic, Bucureti, Editura 4cade#iei
0o#Fne, )++-.
Biblio:ra;ie ;ac$ltati<6
Betea, 7a;inia, 6%i!olo&ie (olitic#, Iai, @oliro#, 200).
Burdeau, 2eor%es, TaitA de %cience (oliti=ue, @aris, 7.2.?.Y., )+/0.
?o%an, 3attei, 8ociolo&ie (olitic#, Bucureti, 4lternati;e, )+++.
7aDontaine, 6sRar! 3fller, 9ristina, Nu v# )ie team# de &lo*ali"ae,
0eia, Editura Inter 2raD, )++/.
7e=in, 3., <a )omation du %?%tYme %ovieti=ue, @aris, 2alli#ard, )+/,.
7iI5art, 4rend, Democac? in 6lual 8ocietie%0 A Com(aative
E3(loation, Uale 8ni;ersitK @ress, )+,,.
a a a Manualul Con%iliului Euo(ei, Bucureti, Biroul de InDor#are
al 9onsiliului Euroei de la Bucureti, 200-.
'e%ulescu, @.@., 6atidele (olitice, Bucureti, Editura 2ara#ond, )++4.
@ariani, @5ilie, <e% in%titution% (oliti=ue%, @aris, 4r#and 9olin, )+/4.
@rZlat, 3arcel, Baulouis, Yean, In%titution% (oliti=ue% et doit
con%titutionnel, @aris, ?alloE, )+/,.
&eiler, ?aniel 7ouis, <e% (atie% (oliti=ue%, @aris, 4r#and 9olin, )++-.
&ence, 0.B.! 'elson, 7.7., 6eluaea (uteii n (e%(ectiv# i%toic#
n Euo(a de E%t 'i #"*oiul ece, Iai, Institutul Euroean, )++6.
)ntreb6ri 9e <eri;icare #i ;i8are a c$no#tinelor
). 9e Hneles dai noiunii de artid oliticQ
2. @rin ce se deose$ete un artid de o %ruare oliticQ
-. 9are sunt rincialele Duncii ale unui artidQ
4. 9are sunt cele #ai utiliEate clasiDicri ale artidelor oliticeQ ?ar
ale siste#ului de artideQ
". 9e tiuri de %u;ernare cunoatei (Hn raort de siste#ele olitice*Q
6. 9e se Hnele%e rin rsundere %u;erna#entalQ
,. 9u# au e;oluat i care este situaia reEent a raorturilor
%u;ern-arla#entQ
/. 9e Dactori i condiii deter#in re%Fndirea unor asecte
doctrinare, ro%ra#e olitice, strate%ii etc.Q
+. 9are sunt ele#entele eseniale ale rocesului de inte%rare euro-
atlanticQ
)0. 9u# se e<ri# Hn lan instituional rocesele de inte%rare Hn
saiul euroeanQ
20)
Universitatea SPIRU HARET
.I. CONFRUNTRI DOCTRINARE )N SPAIUL POLITIC
RO(+NESC
2Fndirea olitic ro#Fneasc este arut cu #ult ti# Hnaintea
Eorilor #odernis#ului, aa du cu# s-a rele;at anterior. Euroa #odern,
Hns, i#ri# un rit# #ult #ai alert sc5i#$rilor, %enereaE aariia unei
noi conceii desre or%aniEarea, conducerea i #ana%e#entul societii
care i#lic crearea altor instituii olitice, ce le Hnlocuiesc e cele ;ec5i,
deter#in delasri Hn contiina social, #odiDic co#orta#ente, atitudini
i #aniDestri Die indi;iduale, Die de %ru.
&ocietatea ro#Fneasc, tradiional a%rar, are o erioad #ai
Hndelun%at de adatare la e<i%enele trendului #oderniEator, sc5i#$rile
Diind #ai alerte i #ai consistente du )/"+ i, Hndeose$i, du )+)/, cFnd
reunirea ro;inciilor ro#Fneti i#lic nu nu#ai reor%aniEarea statului i a
celorlalte instituii olitice, ci i aDir#area unor uncte de ;edere noi care s
reDlecte atFt Hn lanul %Fndirii olitice, cFt i e alte lanuri i#ortantele
sc5i#$ri care au loc Hn cadrul societii ro#Fneti HnceFnd cu 8nirea cea
3are.
9ondiiile seciDice ale e;oluiei societii ro#Fneti inDlueneaE
%Fndirea olitic, roces ine;ita$il dac ne raort# la di;iEarea ei su$
asect teritorial i la statutul Iuridic e care l-a a;ut atFt Hnainte de
#o#entul )+)/, cFt i du aceast dat. ?o#inaia strin, care se
e<ercit ;re#e de secole, conduce la aariia unor diDerenieri Eonale, #ai
#ult sau #ai uin accentuate, dar, Hn oDida unor eDorturi diserate ale
do#inatorilor strini de a le sar%e i di;iEa unitatea de nea#, de li#$,
;ia siritual etc., reacia ro#Fnilor ani5ileaE aceste tentati;e rin
aDir#area contiinei aartenenei din totdeauna la una i aceeai etnie.
8nitatea de %eneE i de e;oluie etnic, unitatea lin%;istic, siritual,
cultural etc., er#anena i continuitatea Hn saiul ori%inar de;in ele#ente
eseniale ale construciei unor conceii i teorii cu re%nant coninut
naional care H#$rac i Dor#e doctrinare1 na$ionali%mul+ 202
Universitatea SPIRU HARET
6ri%inile Hndertate ale Lideii naionaleO, dac accet# suoEiiile
a;ansate de '. Ior%a i 9. @oo;ici, le aDl# Hn %Fndirea olitic a unor
do#nitori, Hn scrierile cronicarilor sau ale rereEentanilor colii latiniste.
@entru Constantin Po%o<ici, autor al lucrrii Na$ionali%m 'i democa$ie,
Petr$ (aior, *7eor:7e incai i Sa$el (ic$ >lein sunt Llatiniti
naionaliO i nu doar Lsi#liO autori ai uriDicrii li#$ii ro#Fne, rin
eli#inarea ter#enilor ro;enii din li#$ile un%ar, rus i sla;on.
@e acest teren Hnce s se conDi%ureEe i alte te#e de #editaie, care
au ca unct central Lnea#ulO, LoorulO sau naiunea. Vec5ea ideolo%ie
daco-ro#Fnist se #eta#orDoEeaE tretat Hntr-o ideolo%ie naional, ce se
;a #aniDesta e teritoriul tuturor artidelor olitice ro#Fneti create Hn a
doua Iu#tate a ;eacului al .I.-lea i #ai tFrEiu, Die Hn ter#eni #oderai,
Die #ai accentuai. Ideile eseniale ale naionalis#ului ro#Fnesc constau Hn1
realiEarea unitii naional-statale, do$Fndirea indeendenei de stat i a
su;eranitii, ela$orarea i ro#o;area unei olitici interne i e<terne care
s ;aloriDice resursele i otenialul creator ro#Fnesc.
Jn oriEont doctrinar i instituional, aariia Dor#aiunilor olitice
detaeaE tretat oEiii, atitudini, conceii, uncte ro%ra#atice
diDereniate de la o Dor#aiune olitic la alta, de la o eta istoric la alta.
95iar dac @artidul 'aional din Transil;ania (Fn Hn )+)/*, @artidul
7i$eral sau @artidul 'aional ?e#ocrat ('. Ior%a, 4.I. 9uEa* tot Fn Hn
)+)/ includ Hn ro%ra#ele lor i#ortante ele#ente doctrinare de esen
naionalist, doctrina naionalist nu rereEint Hnc un corus unitar de
idei, teEe, concete sau teorii, acestea Diind disersate i re%sindu-se Die la
artidele #enionate, Die la altele.
&ituaia se sc5i#$ du )+)/, Hn condiiile H#linirii idealului
naional de unitate teritorial-etnic i al creterii considera$ile a oulaiei
aarinFnd unor %ruuri etnice #inoritare (#a%5iari, %er#ani, rui,
ucraineni, e;rei etc.*. @entru susintorii ideolo%iei i doctrinei naionaliste,
rioritare au de;enit1 ararea %tatu-=uo-ului teritorial, roteIarea #uncii
ro#Fneti, ar#oniEarea raorturilor dintre #aIoritatea ro#Fneasc i
#inoritarii de alt etnie.
0econstrucia statal, reDor#ele instituionale, noile olitici
ad#inistrati;e, sociale, educaionale .a.#.d. nu ot s eludeEe Hns o
realitate ost$elic arut o dat cu DinaliEarea rocesului unitii naionale
i anu#e1 #aniDestarea unor disroorii, unele serioase Hn raort de
oEiiile deinute de ro#Fni i de #inoritari Hn siste#ul $ancar, Hn consiliile
20
-
Universitatea SPIRU HARET
de ad#inistraie ale unor societi e aciuni, Hn sectorul editorial-
u$licistic, Hn unele instituii de Hn;#Fnt suerior (#edicin, Dar#acie,
dret* etc. ?isrooriile nu se atenueaE nici du un deceniu de la 3area
8nire, #oti; entru care se resuscit unele idei ;e5iculate i#ediat du
)+)/ cu ri;ire la necesitatea introducerii unor #suri restricti;e Da de
accesul #inoritarilor Hn Eonele deDicitare de ele#ente ro#Fneti. &e
recla#, astDel, introducerea roorionalitii etnice (numeu%
valac!oum*, ur#at aoi de idei i teEe care deesc li#itele #aniDestrii
de#ocratice, %enerFnd tensiuni i disute olitice ari%e. ?octrina
naionalist suort eDectele1 e un lan se conDi%ureaE o su$stanialiEare
teoretic, care oate certiDica e<istena i #aniDestarea unui naionalis#
ro#Fnesc, raional i euroean, e un altul, acelai Deno#en se roduce la
ni;elul unor Dor#aiuni olitice, care Hi accentueaE ro%resi; radicalis#ul.
?etarile sunt e;idente.
'icolae Ior%a, Hntr-un Del LrinteO al naionalis#ului ro#Fnesc,
atr%ea atenia Hnc din )+)+1 L'oi Hnele%e# i aEi ca i #ai Hnainte
naionalis#ul ca o datorie de a lucra din rsuteri entru ca Hn ara lui
ro#Fnul s-i ai$ toate dreturile Dr a nedreti e ni#eni, dar Dr a se
lsa nedretit de ni#eni. Jl Hnele%e# ca un sriIin dat ro#Fnilor celor #ai
5arnici i #ai trecui cu ;ederea, ranii, care au Dost entru Hntre%irea
0o#Fniei neHntrecuii notri ostai ai 3arelui 0E$oi. 'oi Hnele%e# i aEi,
ca i #ai Hnainte, de#ocraia nu nu#ai ca dretul oorului de a lua arte la
cFr#uirea rii sale, dar ca i datoria celor c5e#ai de a-l re%ti entru
aceast sarcin, de a-l lu#ina entru el, Hn loc de a-l Hntuneca entru
elCO(Di%cu%ui (alamentae, ;ol. I. )+-+-)+40, . -,"*.
0eacia roDesorului Ior%a reDi%ura detaarea naionalis#ului
Lcu#inteO, de ;ariantele sale doctrinare de #ai tFrEiu, care Hi %sesc
coresondent instituional Hn artidele olitice care Hl ro#o;eaE.
Jn concluEie, doctrina naionalist, ale crei ele#ente constituti;e,
este ade;rat Dra%ile i ri#iti;e, aar Hn eocile re#oderne, Hn #odernis#
Hi conDi%ureaE tot #ai clar atFt coninutul ideatic i teoretic, recu# i
saiul olitic de #aniDestare, treat cu treat, rin aortul unor %Fnditori
sociali i olitici de #arc recu#1 Siion B6rn$i$ (Lsocietatea IuridicO,
ca Dunda#ent al statului naional*, *eor:e Barii$ (societatea #odern
de#ocratic naional se creeaE e Dor#ula Lli$ertate i naionalitateO*,
(i7ail Einesc$ (rasa este o cate%orie istoric i nu $iolo%ic*, A&C&
Po%o<ici (rinciiul naionalitii, cel #ai i#ortant rinciiu 204
Universitatea SPIRU HARET
al ;eacului al .I.-lea su$ raort social, olitic i #oral care #arc5eaE
e;oluia naiunilor*, A&C& C$Ea (le%ea naionalitii do#in u#anitatea i
Dace ca aceasta s e<iste rin naii, care Hi H#linesc destinele rin cultur*,
Nic7i;or Crainic (Lnaionalis#ulO sau Lro#Fnis#ul inte%ralO este o
doctrin care are trei di#ensiuni1 cretin, cororatist i etnocratic* .a.
Variantele doctrinare naionaliste intr Hn i#act cu alte doctrine
(socialist, social-de#ocrat, co#unist*, a#liDicFnd sectrul disutelor
doctrinare din eri#etrul olitic ro#Fnesc. ?ac Hnainte de )+)/, duelurile
teoretice dintre li$eralis#, conser;atoris# i social-de#ocraie
#onooliEau deE$aterile din saiul %Fndirii olitice i sociale ro#Fneti,
sau dintre acestea i ooranis# sau se#ntoris#, du aceast dat Hn
cF#ul disutelor intr naional-rnis#ul, neoli$eralis#ul, co#unis#ul,
cororatis#ul, Dascis#ul, disute care sunt ani5ilate de diEol;area
artidelor olitice de ctre re%i#ul autoritar carlist, dictatura antonescian i
cea co#unist, entru a Di reluate e o nou Dor#ul, cu alte ar%u#ente i Hn
ale condiii socio-olitice du dece#$rie )+/+.
?isute doctrinare care an%aIeaE ener%ii intelectuale i care
Hn;ioreaE saiul siritualitii ro#Fneti, a;Fnd unele eDecte inclusi; Hn
lanul oliticii %enerale interne i internaionale, se Hnre%istreaE Hntre unii
Lurttori de cu;FntO ai li$eralis#ului, conser;atoris#ului, socialis#ului,
ooranis#ului, rnis#ului, co#unis#ului sau Dascis#ului, e;ident Hn
eoci i cu #iIloace diDerite. Ele se desDoar Die e un lan %eneral, care
ri;ea sensurile i direciile de e;oluie ale societii ro#Fneti, identitatea
ideolo%ic i doctrinar a curentelor de %Fndire olitic, DilosoDic, social,
cultural etc. e care le rereEentau, Die unctual, e o ro$le#atic
strin%ent eocii, ce ;iEa1
- condiia social, econo#ic i e<istenial a rni#ii! #odalitile
sau oliticile care erau Hn #sur s-i a#elioreEe situaia!
- necesitatea industrialiErii!
- ridicarea ni;elului %eneral de cultur i educaie a oulaiei!
- a#eliorarea strii de sntate, Hndeose$i a oulaiei rurale i a
structurilor sociale ur$ane deDa;oriEate!
- realiEarea unirii ro#Fnilor Hntr-un sin%ur stat i o$inerea unui alt
statut internaional entru 0o#Fnia etc.
Jn %eneral, deE$aterile e te#e ideolo%ice i doctrinare au un caracter
acid! doar Hn unele situaii tonul do$Fndete accente ;irulente care deesc
nota de ur$anis#, cFnd se trece la atacuri la ersoan sau se aeleaE la
20"
Universitatea SPIRU HARET
in;ecti;e. Este caEul disutelor dintre socialiti i co#uniti, Dasciti i
antiDasciti, ultranaionaliti (sau naionaliti reacionari* i rereEentani ai
doctrinelor li$eral, naional-rnist, social-de#ocrat.
?u )+/+, Hn condiiile re;enirii societii ro#Fneti la ;iaa olitic
de#ocrat, reaare o anu#e si#to#atolo%ie cu tri#iteri la erioada
inter$elic, Hn secial Hn disutele olitice dintre Dotii rniti, li$erali i
social-de#ocrai (recon;ertii Hn neorniti, neoli$erali i neosocial-
de#ocrai* i rereEentanii F.?.&.'.-ului, @.?.&.0.-ului i @.&.?.-lui, care
Hi re;endic ascendena or%aniEaional de la Dostele artide socialiste i
social-de#ocrate anterioare anului )+-/ i coloratura ideolo%ic i
doctrinar de insiraie occidental.
3ediul intelectual ro#Fnesc de la sDFritul ;eacului al .I.-lea i
Hnceutul ur#torului este tul$urat de disutele critice dintre li$erali,
conser;atori, socialiti, ooraniti, se#ntoriti i LnaionalitiO.
LBrnis#ulO, du unele Hncercri ti#ide, se stin%e, rearFnd Hns Hn Dor
du Hnc5eierea ri#ului rE$oi #ondial.
4<a deE$aterilor doctrinare o rereEint L#odelulO deE;oltrii
societii ro#Fneti. ?ac toi rereEentanii rincialelor curente de
%Fndire sunt de acord cu #oderniEarea societii ro#Fneti, cile rin care
se utea realiEa aceasta aar ca Doarte diDerite Hn conceiile rincialilor lor
teoreticieni. 7i$eralii se ronun entru #oderniEare rin industrialiEare,
conser;atorii entru o econo#ie #i<t a%ro-industrial i un a;ans #oderat
al deE;oltrii societii, socialitii entru sc5i#$area ordinii sociale,
ooranitii entru deE;oltarea a%riculturii ca $aE entru o industrie de
esen a%ro-ali#entar i deootri; entru a#eliorarea condiiei sociale a
rni#ii etc.
?ac contradiciile ideolo%ice i doctrinare dintre li$erali i
conser;atori, Hn rincial, dar i Hntre acetia i socialiti nu #ai
surrindeau, aariia e Dir#a#ent a ideilor ooraniste ro#o;ate de
iniiatorul lor ideolo%ic Constantin Stere ()/6"-)+-6*, i de *arabet
Ibr6ilean$ ()/,4-)+-6* Dondatorul ooranis#ului literar treEesc
interes, cu o relati; audien de u$lic i reacii, uneori surrinEtoare, rin
;irulena atacurilor la adresa susintorilor lor. ?ei unele aDiniti ideatice
e<ist Hntre ooraniti i socialiti, tiul sa$iei strlucete Hn ca#aniile
critice reciroce, Hn care se dueleaE sadasini de ri# #Fn cu# sunt
Constantin Dobro:ean$3*7erea i Cristian Raco<s?i, la Hnceut, aoi,
#ai tFrEiu, Hn eoca inter$elic erban 'oinea, Lot7ar R696cean$ .a.
206
Universitatea SPIRU HARET
@ooranis#ul are o du$l iostaE1 %e de)ine'te ca un cuent
%ociolo&ic, ce se nate din conDruntarea lui Constantin Stere cu doctrina
social-de#ocrat de la sDFritul secolului al .I.-lea i Hnceutul celui
ur#tor i conco#itent este recunoscut ca o doctrin olitic ori%inal.
@oEiia iniiatorului ooranis#ului este e<licit1 Looranis#ul este #ai
Hn%ust decFt socialis#ul, deoarece curinde nu#ai tura cult, iar e de
alt arte, el este #ai lar% decFt socialis#ul, HntrucFt nu toi ooranitii
sunt socialiti, deoarece a Di socialist se#niDic a H#rti Mo teorie
istorico-social i un ideal Doarte $ine deDinitN Hn ti# ce toi socialitii din
tura cult sunt i ooranitiO (Mic# enciclo(edie+ 8ociolo&i omni 7
coordonator GteDan 9ostea, Bucureti, Editura E<ert 200), . 4-2*.
9ritica alicat de &tere doctrinei socialiste se centreaE e trei
coordonate1
). &ocialis#ul este o doctrin de sor%inte strin, internaional, sre
deose$ire de ooranis# care este o doctrin naional.
2. &ocialis#ul, nscut din alte raiuni i Hn alte condiii, este ile%iti#,
deci strin de asiraiile naionale, HntrucFt nu se oate identiDica Hn Dondul
cultural naional i, rin ur#are, nu oate Di un Dactor de ci;iliEaie.
-. &ocialis#ul este ile%iti# Hn 0o#Fnia i entru c este o doctrin
re;oluionar. Este de resuus, deci, c societatea ro#Fneasc nu oate
risca o aciune re;oluionar Dr a une Hn ericol indeendena rii, rin
ro<i#itatea unei inter;enii strine.
9onceiile olitice ro#o;ate de &tere sunt ;ulnera$ile teoretic i
#etodolo%ic, susine 9onstantin ?o$ro%eanu-25erea, HntrucFt acesta
adot o #etod suerDicial i senti#ental DanteEist de analiE a
ooranis#ului doctrinar rusesc. 4seriuni critice Dor#uleaE la adresa
ooranis#ului i D& Saniele<ici, te;an ,eletin, E$:en Lo<inesc$ .a.
4nul )+)/ este, c5iar dac Dor#ularea are deit, o autentic
iatr de 5otar, inclusi; Hn lanul conDruntrilor doctrinare. Gi nu este deloc
HntF#ltor s Die aa, HntrucFt 0o#Fnia #are nu rereEint o su#
arit#etic de teritorii i oulaii, ci este, Hn ri#ul rFnd, o societate i un
stat care nu nu#ai c au HnDiri noi, dar au i asiraii noi, e Dundalul
senti#entului de H#linire a unui ideal cu ;ec5i#e #ultisecular. ?in nou
aare, dar Hntr-o Dor# #ult #ai accentuat i c5iar radicaliEat,
ro$le#atica #ai ;ec5e a cii sau cilor e care tre$uie s se Hnscrie
e;oluia societii ro#Fneti inte%rale sau a ro#Fnis#ului inte%ral,
20,
Universitatea SPIRU HARET
Hnele%Fnd rin aceasta conDi%uraia %eoolitic nou a %ranielor statalitii
ro#Fneti.
@e ri#-lanul deE$aterilor ideolo%ice, doctrinare i ro%ra#atice se
aDl li$eralii, socialitii (care ;or renuna la titulatura ante$elic de;enind
social-de#ocrai* i Lnaionalitii cu#iniO ('. Ior%a i co#ania*
rereEentFnd L;ec5ea %ardO, la care se adau% Lnoii ;eniiO, rnitii
(aoi, din )+26, naional-rnitii*, co#unitii i Dascitii.
?ac disuta dintre li$erali i conser;atori se a<eaE e conceia ce
;iEeaE olitica econo#ic i social Hn rincial (doctrina Lorilor
desc5iseO Da de caitalul strin ro#o;at de naional-rniti este
contracarat de doctrina li$eral a roteIrii industriei i caitalului
auto5ton cunoscut i su$ denu#irea de Lolitica rin noi HnineO*,
conDruntarea ideolo%ic i doctrinar dintre social-de#ocrai i co#uniti
de;ine cu ti#ul un saiu Hn care se ur#rete lo;itura de %raie, un Del de
aren de lut Hntre %ladiatori. 95iar dac e<ist diDerene #aIore Hntre
esena disutelor doctrinare dintre ooraniti i socialiti, e de o arte i
co#uniti i social-de#ocrai, e de alta, un ele#ent co#un se identiDic1
social-de#ocraii, la Del ca ooranitii, resin% i#orturile doctrinare, Hn
caEul acesta co#unis#ul de sor%inte ruseasc, care, su$ raort olitic,
rereEint ericolul rincial entru e<istena i eretuarea societii
ro#Fneti.
Jn ti# ce construcia teoretic a social-de#ocraiei se ridic e
Dunda#ente ro#Fneti, naionale, co#unis#ul aa-Eis ro#Fnesc Hi are
o$Fria Hn la$oratoarele ideolo%ice ale $ole;is#ului din 0usia &o;ietelor.
?e Dat, toc#ai Hn aceasta, Hn ori%inea lui ruseasc (Hn aDar de co#unis#ul
de ti #ar<ist care Hi Hnc5eie ractic cariera istoric rin decaitarea lui de
ctre 7enin i ur#aii si Hn L#ar<is#-leninis#O*, se aDl i ori%inile
roriei sale dra#e1 resin%erea de ctre societatea ro#Fneasc, ce nu
utea a%rea un artid olitic i o ideolo%ie ce ser;eau interesele unei uteri
strine 0usia &o;ietelor.
LC7esti$nea naional6 9in Ro!nia #i sarcinile P&C&R.O (9on%resul al
V-lea, dece#$rie )+-), desDurat lFn% 3osco;a* ). 0o#Fnia
conte#oran nu rereEint rin sine o unire Ma tuturor ro#FnilorN, ci un
stat tiic cu #ulte naiuni, creat e $aEa siste#ului rdalnic de la
VersailSlesT, e $aEa ocurii unor teritorii strine i e $aEa Hnro$irii unor
ooare strine. Bur%5eEia i #oierii din 0o#Fnia, HnDtuind
roriile lor lanuri i#erialiste i Hndelinind totodat 20/
Universitatea SPIRU HARET
Hnsrcinarea uterilor i#erialiste conductoare din Euroa de a crea la
'istru un a;anost H#otri;a 8.0.&.&., au cucerit Basara$ia, Transil;ania,
Buco;ina, ?o$ro%ea i Banatul i suun unei asuriri naionale
ne#aio#enite i unei e<loatri se#icoloniale e cele / #ilioane de
#oldo;eni, un%uri, rui, ucraineni, $ul%ari, ne#i, turci i alii.
2. &oarta 0o#Fniei caitaliste i #oiereti este le%at Hn #odul cel
#ai strFns cu siste#ul relaiilor i#erialiste din VersailSlesT. 9riEa
econo#ic #ondial a Hnsrit la e<tre# toate contraEicerile i#erialiste, a
#rit ri#eIdia iE$ucnirii unor noi rE$oaie i#erialiste i a dus la criEa
siste#ului din VersailSlesT. 9riEa econo#ic a luat Dor#e deose$it de
ascuite Hn 0o#Fnia i este Hnto;rit de o Hnsrire din ce Hn ce #ai
uternic a e<loatrii i asuririi ooarelor su$Iu%ate, ceea ce #rete i
#ai #ult deE;oltarea #icrii uternice de eli$erare naional care se duce
Hn continuu din #o#entul alctuirii M0o#Fniei 3ariN.
-. @olitica claselor stFnitoare ro#Fne Hn ro;inciile ocuate a a;ut
i are un caracter ;dit i#erialist, colonial. 4ceasta s-a o%lindit1 Hn #utarea
siste#atic a Hntrerinderilor industriale Hn re%iunile ro#Fneti! Hn olitica
secial de credit, Hn olitica ;a#al i Discal, care are ca sco Hntrirea
oEiiilor caitalului Dinanciar ro#Fn! Hn introducerea ro#Fnilor Hn
ad#inistraia $ncilor i Hntrerinderilor industriale din ro;inciile ocuate!
Hn distri$uirea ine%al a creditelor, Hn Dolosul 0e%atului! Hn i#unerea
Discal #ult #ai ridicat a re%iunilor ocuate! Hn tariDele 9.F.0. care
uureaE trunderea #rDurilor din 0e%atul Vec5i Hn ro;inciile ocuate!
Hn IeDuirea #Fntului i durilor care au aarinut oulaiei locale sau
or%aniEaiilor naionale, culturale i econo#ice etc.
Jn le%tur cu creterea criEei econo#ice i a re%tirilor de rE$oi
contra 8.0.&.&. recu# i scoul de a corue turile Hnaoiate ale
roletariatului ro#Fn i de a $%a EFEanie Hntre roletariatul ro#Fn i Hntre
acela al naiunilor asurite, $ur%5eEia ro#Fn a ornit la concedierea Hn
#as de la 9.F.0., din uEinele #etalur%ice i Hn %eneral din toat industria
de rE$oi a #uncitorilor un%uri i ale celorlalte naionaliti asurite,
recu# i Hnlocuirea lor cu ro#Fni. Toi cei concediai, c5iar aceia care au
dretul la ensie, sunt lisii de orice aIutor. @olitica i#erialist a
$ur%5eEiei i a #oierilor ro#Fni a a;ut ur#ri i asura situaiei #icii
$ur%5eEii oreneti. Xeci de #ii de #eteu%ari i ne%ustori #ici e;rei,
un%uri, ucraineni, #oldo;eni i alii - s-au ruinat, iar intelectualii de la
20+
Universitatea SPIRU HARET
orae i de la sate ai naiunilor asurite au suDerit a#ar de e ur#a
#surilor Mde econo#ieN, introduse de %u;ernul Ior%a SCT.
4. Jn olitica i#erialist, $ur%5eEia ro#Fn se sriIin e toate
artidele $ur%5eEe. Jn secial social-de#ocraia este un sriIin din cele #ai
i#ortante ale oliticii i#erialiste a claselor stFnitoare ro#Fneti.
&ocial-Dascitii ro#Fni Hncearc s con;in% #asele c 0o#Fnia de aEi a
HnDtuit unirea tuturor ro#Fnilor i acoer Hn tot c5iul olitica rdalnic
a i#erialis#ului ro#Fn Hn inuturile ocuate. &ocial-de#ocraii au Dost cei
dintFi care au ;otat entru MunireaN Transil;aniei cu 0o#Fnia. &ocial-
de#ocraii lut Hn #od 5otrFt H#otri;a #icrii naional-re;oluionare
din teritoriile ocuate, cic Hn nu#ele Mlutei de clas curateN. &er;ind cu
credin $ur%5eEia, social-de#ocraia ro#Fn se silete din rsuteri s
sl$easc i s deEor%aniEeEe #icarea #uncitoreasc din Transil;ania i
Buco;ina. Jn le%tur cu asasinarea #ieleasc a lui ?once;, unul din
conductorii artidului co#unist i al or%aniEaiei re;oluionare din
?o$ro%ea (?06* social-Dascitii au cerut sorirea reresaliilor H#otri;a
#icrii naional-re;oluionare su$ Dor#a de lut H#otri;a
Mco#ita%iilorN.
". Fa de aceast olitic a i#erialis#ului ro#Fn, e<e#lul
8niunii &o;ietice cu creterea ;iIelioas a industriei socialiste i a
colecti;iErii %osodriei a%ricole, Hnto;rit de H#$untirea neHncetat
a strii #ateriale a #aselor lar%i de #uncitori i rani, cu olitica ei
naional so;ietic, care a dat li$ertatea olitic i cultural de deE;oltare
Eecilor de ooare, odinioar Hn$uite de aris# i e $aEa acestei li$erti,
roletariatul cldete o cultur nou ucrainean i #oldo;eneasc Hn
8craina &o;ietic i 0eu$lica 3oldo;eneasc, o cultur naional rin
Dor#a ei socialist du coninut! cu olitica ei neHncetat de ace i
deEar#are acest e<e#lu al 8.0.&.&. ridic i #o$iliEeaE la lut #asele
cele #ai lar%i de #uncitori i rani nu nu#ai din Basara$ia i Buco;ina, ci
i din toate celelalte inuturi ocuate, #rind Hn acelai ti# inDluena i
rolul conductor al artidului co#unist Hn luta H#otri;a ocuaiei i
asuririi naionaleO.
9u un coninut i li#$aI dincolo de orice LlinieO ideolo%ic sau
doctrinar, docu#entele e#anate de la diDerite structuri de conducere ale
@.9.0. creau deE%ust i re;olt e<act Hn erioada reconstruciei statale
ro#Fneti. ?iDerena de a$ordare a ro$le#elor olitice (i nu nu#ai a lor*
dintre social-de#ocrai i co#uniti este e;ident i rele;ant deootri;
2)0
Universitatea SPIRU HARET
su$ raortul atitudinii u$lice1 co#unis#ul este resins, social-de#ocraia
accetat ca o creaie olitic de Dactur de#ocrat, aa cu# reEult i din
ur#toarele1
L?ei artid de clas, @artidul &ocialist nu este Dor#at nu#ai din
ele#ente din roletariat. Este ade;rat c ri#ele ele#ente care ader la
#icarea socialist sunt ele#ente roletare dei Duritorii ideii socialiste
n-au Dost deloc roletari i #ai ales din roletariatul #anual, din
roletariatul din Da$rici. 3unca Hn co#un Hn ateliere i Da$rici, cu #aini
#ari, d #uncitorilor HntFi ideea i osi$ilitatea solidaritii de clas, le d
#ai uor osi$ilitatea s ricea ideea socialiErii, a osedrii Hn co#un a
#iIloacelor de roducie. ?ar curFnd #icarea roletar, rin creterea
Dorei ei, rin deE;oltarea ideolo%iei sale, i#une i deteat contiina de
clas a Duncionarilor i intelectualilor roletari din Hntrerinderile
caitaliste, atra%e e lucrtorii i Duncionarii din #ica industrie i din
co#er, e Duncionarii articulari i de la &tat, e ranii salariai i aoi
c5iar, rin reDor#ele cu caracter %eneral e care le cere, e ranii,
#eseriaii i co#ercianii sraci, ne#ulu#ii de re%i#ul de aEi.
3entalitatea roletariatului #anual, ideolo%ia sa, Hncee Hn curFnd s
stFneasc toate celelalte turi i clase roductoare, nedretite de
re%i#ul de astEi. ?ar nu nu#ai aceste turi din roletariat
neroductoare direct de lus;aloare, - nu nu#ai ele#ente din #ica
$ur%5eEie i intelectuali sraci ;in Hn #icarea olitic a #uncitorilor, dar
;in c5iar i intelectuali $o%ai, ele#ente care Dac direct arte din clasa
$ur%5eE. ?u cu# Hn toate re;oluiile i transDor#rile sociale anterioare,
ele#ente din clasele surause i intelectuali, dFndu-i sea#a, Hn eoca de
desco#unere a societii lor, de ericolul e care-l constituie entru
ro%resul o#enirii eretuarea re%i#ului, au rsit clasa lor i au trecut de
artea clasei ro%resiste i re;oluionare, - Hn 3area 0e;oluie DranceE au
trecut de artea $ur%5eEiei intelectualii, toi #arii cu%ettori, o arte din cler
i o arte c5iar din #area no$ili#e tot aa trec de artea clasei
#uncitoare, intr Hn @artidul &ocialist i #ulte ele#ente culte din rFndurile
$ur%5eEiei. Iar Datul c ele#entele ;enite de la #ica $ur%5eEie, de la
#area $ur%5eEie, de la intelectuali sunt #ai culte i au #ai #ult e<erien
Hn lutele olitice, ele reuesc c5iar s ocue retutindeni ri#ele locuri Hn
luta re;oluionar a clasei #uncitoare. @artidul n-a Hncetat Hns rin
aceasta a Di un artid e<clusi; de clas, entru c rereEint interesele unei
clase, este condus de ideolo%ie de clas.
2))
Universitatea SPIRU HARET
7uta de clas a roletariatului ca a tuturor claselor Hn ascenden
este re;oluionar, #ai #ult Hns ca a celorlalte clase, ea este roDund
re;oluionar, entru c ea nu are de Dcut nu#ai o re;oluie #oral, o
re;oluie olitic, o re;oluie econo#ic, ea are de Dcut o re;oluionare
co#let a siste#ului de rorietate, a #odului de reartiEare a $o%iilor,
ea tre$uie s Hnlture e<loatarea o#ului de ctre o#, ea are de Dcut o
Revolu$ie 8ocial#.
@reluarea uterii olitice de ctre o clas i#ilat, entru a
transDor#a Hntrea%a Dor# social a societii, este o re;oluie social.
0e;oluia social astEi Hnsea#n reluarea uterii olitice de ctre
roletariat, entru trecerea #iIloacelor de roducie i de sc5i#$ Hn
rorietatea societii, entru introducerea unui nou siste# de reartiie a
$unurilor, entru de#ocratiEarea Dor#ei de roducie i de reartiie, entru
realiEarea societii socialiste.
Jn starea de deEor%aniEare i de anar5ie Hn care se aDl astEi
societatea caitalist, este suDicient sDorarea unei #inoriti #ai uternice
i curaIoase ca s un #Fna e uterea olitic. ?ar @artidul &ocialist,
artidul de clas al clasei #uncitoare, nu este o sect de consiratori, o clic
care une #Fna e utere ca s-o Hntre$uineEe Hn Dolosul su sau Hn Dolosul
#e#$rilor si! dFnsul, ca rereEentant al clasei #uncitoare, ca a;an%ard a
ei, nu oate i nu tre$uie s se Ioace cu ;oina clasei #uncitoare i s Dac
e<eriene e sinarea ei! dFnsul nu are dretul s ericliteEe cuceririle
econo#ice i olitice e care aceast clas le-a o$inut Hn lute de decenii,
cu sacriDicii %rele.
4oi socialis#ul nu are de sc5i#$at nu#ai Dor#a de rorietate i de
reartiie a $unurilor, el are de dus roducia #ai dearte, s #reasc cFt
#ai #ult $o%ia %eneral. El nu ;rea co#unis#ul ri#iti; al ;Fntorilor i
storilor, sau co#unis#ul tot aa de ri#iti; al ri#ilor cretini,
co#unis# $aEat e srcie, i i%noran, ci ;rea co#unis#ul $o%iei, al
unei societi $o%ate i caa$ile, rin roducia i in;eniile sale, de cFt #ai
#ult $o%ie, el ;rea $o%ia culturii celei #ai HnalteO.
Jn ti# ce doctrinarii social-de#ocrai co#$at rin ar%u#ente, idei i
teoretiEri, co#unitii Dac uE de slo%anuri, loEinci i alte ele#ente de
H#ru#ut din arsenalul co#unitilor rui.
@e acelai lan de diDereniere Hntre conceii i #odul lor de
e<ri#are, se Hnscrie i doctrina li$eral a crei esen este e<us cu
ele%an intelectual de I&*& D$ca ()/,+-)+--*, care Hi deE;luie ;irtui de
2)2
Universitatea SPIRU HARET
olitolo% i sociolo%. Jn conDerina susinut la LFundaia 8ni;ersitar 9arol
IO, la )" noie#$rie )+2-, consacrat e<clusi; L?octrinei li$eraleO, ilustrul
o# olitic ro#Fn rele;1
L?octrina naional-li$eral este l#urit. Ea se oate reEu#a Hn
ur#toarea Dor#ul1 M6o&e%ul %u* toate )omele n cadul n%# al
conce($iei (o(iet#$ii individualeN.
Jntr-ade;r, li$eralis#ul consider c societile o#eneti se deE;olt
otri;it unor anu#e le%i, #ai resus de ;oina oa#enilor i c Hn aceast
;enic reDacere datoia o&ani"a$iunilo (olitice e %# ada(te"e )omele
le&ale nevoilo eale im(u%e de di)eitele )a"e ale evolu$iunii (o(oaelo+
@rin ur#are, li*eali%mul e(e"int# (in e%en$a lui ideea de (o&e%+
@ro%res nu Hnsea#n salturi, ro%resul nu e ;iolen, ro%resul e %riIa
er#anent a ;iitorului, e reocuarea de a-l re%ti i a-l asi%ura. n
n$ele%ul doctinei li*eale (o&e%ul nu e "vcnie incoeent#, ci mi'cae
o&ani"at#+
?ar ro%resul #ai e ce;a1 el e du#anul Dorei de inerie care
ornete de la iluEia c o#enirea oate sta e loc i a Dorei de reaciune
care cu nai;itate crede c ;iaa social oate s se reHntoarc la Dor#ulele
trecutului. <i*eali%mul ae oc!ii a$inti$i nainte, (iviile lui cecetea"#
nt-una c#ile (e cae omeniea %e ndea(t# ntu n)#(tuiea nevoilo ei
atot%t#(nitoae+
9Fnd Eic ro%res Hntre$uineE acest cu;Fnt #ai #ult Hn interesul de
Datal transDor#are decFt de ro%res roriu-Eis, cci cunosc rea $ine
relati;itatea credinelor i a cuceririlor o#eneti entru a # socoti Hndrituit
s aDir# c aceste Datale transDor#ri sociale luate Hn a$stract constituie
toate ro%rese i aDar de aceasta, noiunea de ro%res Hn sine este rea
elastic i rea discuta$il entru ca ea s oat sluIi de criteriu Di< al ;alorii
intrinsece a diDeritelor reDaceri o#eneti.
?ar doctrina li$eral nu se #ulu#ete s ur#reasc ro%resul
social. Ea nu-l ;rea, ea nu-l ad#ite, ea nu-l recla# decFt Hn cadrul
rorietii indi;iduale. ?octrina li$eral nu contest c Hn do#eniul
seculaiunii intelectuale se oate concee i o or%aniEare social $aEat e
ne%aiunea roritii indi;iduale, dar ea nu crede ;ia$il o astDel de
or%aniEare i ca atare o resin%e, o resin%e ca e o DanteEie a
i#a%inaiunii, ca e o nesocotire a realitilor e<istente sau osi$ile.
2)-
Universitatea SPIRU HARET
Jns o doctrin olitic, adic o conceie de ;ia social, nu este
realiEa$il rin si#la ei enunare. &e cere ca ea s se reaEi#e i e cFte;a
#iIloace ractice de HnDtuire.
4a Diind doctina li*eal# cede cu (utin$# eali"aea (o&e%ului
ct de naintat n cadul conce($iei (o(iet#$ii individuale, numai (in
odine, (in democa$ie, (in na$ionali%m 'i (in amonie %ocial#O.
(I.2. ?uca, Doctina li*eal#, Bucureti, 9ercul de &tudii al @.'.7.,
)+2-, . --"*.
@e un lan suerior, intelectual i ci;ic, 'ir:il (a9:ear$
()//,-)+40,* unul din rincialii doctrinari ai naional-rnitilor, Hnainte
de a contraune ideile artidului din care Dcea arte (@.'.B.*, Dace un
e<curs teoretic asura noiunii de doctrin1
L9e este o doctrin oliticQ
Ele#entele constituti;e ale unei doctrine olitice sunt dou1 o conce-
ie asura situaiei sociale sau/i asura e;oluiei sociale i un ideal social.
?ar oare toate artidele olitice tre$uie s ai$ o doctrin oliticQ
4# utea H#ri artidele olitice Hn1
)* @artide oortuniste, care sunt orientate e<clusi; du utere,
entru conductorii lor i du a;antaIiile uterii, entru adereni!
2* @artide ro%ra#atice, care sunt cluEite de anu#e eluri concrete
Hn le%tur cu situaia social dat!
-* @artide de idei %enerale, care sunt Hndru#ate de o conceie
asura lu#ii i
4* @artide de clas, care Hi sta$ilesc directi;a olitic du interesele
unei clase sociale i du rolul ei istoric Hn e;oluia social
)
.
6$ser;#, #ai HntFi, c artidele ro%ra#atice nu ot Di erDect
searate de artidele de idei %enerale. 8n artid de idei %enerale tre$uie
)
4stDel Ma3 Ue*e Hn oera sa Uit%c!a)t und 4e%ell%c!a)t (4undi%% de
8o"ial-e@onimie* . )6,, 6-+-,6+ H#arte artidele olitice Hn1 ). @atrona%e-@artei
(artide oortuniste*! 2. Vlassen-@artei (artide de clas* i -. Peltansc5auun%s-@artei
(artide doctrinare*, curinEFnd Hns Hntre acestea i artidele care tind la realiEarea
unor scouri concrete. ?-l ?. 2usti, Hn studiul su M@artidul @oliticN (4r5i;a entru
Gtiina i 0eDor#a &ocial 'o. 4/"* Dace deose$irea Hntre artide rinciiale, ceea ce
este cu des;Frire eronat
artide de ro%ra# inte%ral i artide oortuniste sau artide de ur
aciune i#ediat . )4). 2)4
Universitatea SPIRU HARET
nu#aidecFt s ai$ un ro%ra#, dar un artid de ro%ra#, nu e nu#aidecFt
necesar s osede idei %enerale asura lu#ii sau o conceie asura
e;oluiei $ur%5eEe de o arte i artidele #uncitoreti de alta.
?intre artidele $ur%5eEe1 li$eralis#ul, conser;atis#ul i de#ocra-
tis#ul $ur%5eE clasic au a;ut o ideolo%ie, Hns artidele li$erale, conser-
;atoare, de#ocrate conte#orane nu #ai streaE acea ideolo%ie clasic i
nu i-au utut crea alta nou, de;enind cu ;re#ea artide ro%ra#atice
sau/i nu#ai oortuniste. @artidele #uncitoreti Hns au a;ut i au o
ideolo%ie rorie o conceie asura e;oluiei sociale i un ideal sociale
?ar toate artidele1 oortuniste, ro%ra#atice sau doctrinare, au ca
$aE de e<isten o anu#e structur social, H#rirea societii Hn clase
sociale. ?e aceea, entru Hnele%erea Diinei lor este necesar s se reciEeEe
care sunt raorturile Hntre clasele sociale i artidele olitice.
9lasele sociale i artidele olitice au condiii de e<isten i de
aciune deose$ite. 9lasele sociale sunt un rodus al e;oluiei econo#ice!
deE;oltarea lor are loc Hn sDera raorturilor olitice, a ordinii de &tat. Fiecare
clas, ca s-i realiEeEe re;endicrile ei i s inDlueneEe oliticete ordinea
de &tat, tre$uie s-i creeEe o or%aniEaie olitic, un artid. 'ici Hntr-un caE
Hns artidul nu se ;a identiDica cu clasa social. 'ecesitatea de a se
;aloriDica oliticete i#une oricrui artid e<tinderea cadrelor sale, ca s-
i asi%ure o rereEentare Hn toate or%anele &tatului. @artidul de;ine astDel o
%ruare de ele#ente etero%ene din unct de ;edere social, unite rintr-o
conceie co#un desre strile sau/i desre e;oluia societii i rintr-un
ideal social co#un.
8n artid de clas rereEint interesele unei anu#e clase, dar nu
nu#ai interesele acelei clase i cu cFt #ai uin este alctuit, e<clusi;, din
ele#ente aarinFnd aceleai clase, aderenii si Diind artiEanii unui
ro%ra#, care nu conine niciodat nu#ai re;endicri econo#ice, ci i
anu#e conceii olitice i DiloEoDice i se reaEi# e un ideal social.
Jn acest Hneles artidele #uncitoreti socialiste sau rneti sunt
artide de clas, ca i artidele li$erale sau conser;atoare, cu deose$ire c
cele dintFi rereEint Hn ri#ul rFnd interesele #uncitori#ii sau rni#ii,
cele din ur# ale #arilor i #iIlociilor rorietari sau ale $ur%5eEiei.
4oi, e cFnd artidele socialiste i rneti au un ideal social,
ur#resc transDor#area ordinii sociale, artidele li$erale i conser;atoare
lut entru strarea ordinii e<istente.
4ceast deose$ire rinciial HnrFurete adFnc doctrinele olitice.
2)"
Universitatea SPIRU HARET
4# a#intit c unctul de lecare al unei doctrine olitice este o
conceie asura strilor sociale sau/i asura e;oluiei sociale. 4stDel
li$eralis#ul clasic socotea c din Iocul li$er al Dorelor desctuate rin
r$uirea Deudalis#ului se cldete societatea nou i se realiEeaE
ar#onia social cea #ai des;Frit. 9onser;atoris#ul a;ea ca idee
Dunda#ental credina Hn e<istena unei ierar5ii naturale i, HntrucFt Dorele
sociale ;eneau s strF#$e aceast ierar5ie natural conser;atis#ul de;enea
scetic asura ;iitorului social, era esi#ist, ne%a Dr s aDir#e ni#icO.
(Vir%il 3ad%earu, Doctina $##ni%t#, Bucureti, 9ultura 'aional,
)+2-, . )2*.
?in eisaIul H#estriat al doctrinelor olitice sau DilosoDice care se
HnDrunt Hndeose$i Hn deceniile trei i atru ale ;eacului al ..-lea sunt de
reinut i criticile reciroce care i le adreseaE rereEentanii co#unitilor
i cei ai Dascitilor. IntereseaE #ai uin ce-i reroeaE unii altora sau ce
co#$at Hn lo%ica e<unerii noastre. Este Hns un Dat care #erit s Die
se#nalat, dei arado<al, aseriunile critice ale unui u$licist Hn resa
co#unist se reDer la ideolo%ia Dascist, i#a%inile ce le roiecteaE sunt i
alte statului totalitar co#unist1 L4# ur#rit cu ateniune aDir#a Hn )+-6
@a;el @a;el toate #aniDestaiunile u$lice ale MreDor#atorilorN de
e<tre# dreat de toate nuanele. Gi toate #-au Draat (in a*%en$a uno
linii (inci(ale de oientae SCT. &-au aruncat Hn ;Fltoarea $tliei SCT
Eice-se entru a da Mo nou aeEare statului ro#FnN, ei Hns nu o sun.
?eoca#dat Hi ;ede# #ilitFnd, Hn #od E%o#otos, entru o Dor# de
%u;ern#Fnt la #od Hn alte ri, entru aa-nu#itul Mstat totalitarN sau
dictatorial, care, realiEat Hn Delul cu# Hl ti# Hn alte ri, Hnsea#n Hnsui
ne%area ci;iliEaieiO (@a;el @a;el, Moment na$ional %au moment %ocialQ,
9luI, Editura L3iner;aO, )+-6, . --4*.
9onDruntrile ideolo%ice i doctrinare se continu e alte lanuri du
)+4", Hn condiiile instalrii co#unis#ului la utere Hn 0o#Fnia, ele
deE;luind inconsistena teoretic a co#unis#ului de i#ort cFt i a celui
Eis naional, din Leoca 9eauescuO, deraaIele sale etice i #orale rin
susinerea unor slo%anuri Dr acoerire, Dalse, care de la un anu#e unct
n-au #ai utut s induc Hn eroare e ni#eni, cFt i du )+/+, Hn situaia
arado<al a re;enirii societii ro#Fneti e alinia#entele Lde#ocraiei
$ur%5eEeO, e<act ceea ce co#unitii i ideolo%ia lor au co#$tut Lcu cea
#ai #are Der#itateO.
2)6
Universitatea SPIRU HARET
4r Di instructi; i Doarte i#ortant ca s unct# #car asecte ale
noii Lere doctrinareO ro#Fneti ce de$uteaE Hn )+/+ odat cu r$uirea
co#unis#ului, dar noutatea derutant a oEiiilor, cFt i a#al%a#ul
ideolo%ic, doctrinar i ro%ra#atic concentrat e o LsuraDaO #ic,
Hndea#n Hnc la reDlecie i #ult discern#Fnt.
Conce%te c7eie #i e8tin9eri
Na$ionali%m. For# de #aniDestare a senti#entelor naionale Hn
Dor#ul olitic rin e<ri#area aartenenei la o naiune i aDir#area
intereselor naionale su$ raort ideolo%ic, doctrinar, ro%ra#atic i acional.
'aionalis#ul are #ai #ulte ;ariante, dar dou sunt i#ortante1
a* Lnaionalis#ul cu#inteO, du e<resia consacrat a lui '. Ior%a,
care se #aniDest Hn ter#enii unei doctrine Dr tonaliti a%resi;e, Ii%nitoare
sau a#enintoare la adresa altei naiuni sau %ruri etnice #inoritare i
$* naionalis#ul a%resi;, care este ro#o;at de doctrine cu coninut
<enoDo$, antise#it etc. la adresa oulaiilor de alt ori%ine etnic decFt
oulaia auto5ton.
Na$ionalitate. 4artenena unei ersoane la o naiune.
Na$ionalitate conlocuitoae (sau #inoritate naional*. 2ru #ai
#are sau #ai #ic de ersoane care se diDereniaE de oulaia #aIoritar a
unui stat rin ori%ine etnic, li#$, o$iceiuri i tradiii, cultur sau reli%ie.
Jn ulti#a ;re#e, #ai Drec;ent se utiliEeaE ter#enul de &u( etnic
minoita. 2ruuri etnice #inoritare Hn 0o#Fnia1 #a%5iar, %er#an,
e;reesc, ucrainean, oloneE etc.
Biblio:ra;ie obli:atorie
9arinsc5i, 4nton, De%c!idee 'i %en% n &ndiea (olitic#, Iai,
Institutul Euroean, )++", . )-,-)6+.
a O O Doctinele (atidelo (olitice, Bucureti, 9ultura 'aional,
)+24.
a O O I%toia %ociolo&iei omne'ti (coordonator GteDan 9ostea*,
Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine, 200-.
Tnsescu, Florian, Doctine 'i in%titu$ii (olitice, Hn 8inte"e (Facultatea
de &ociolo%ie-@si5olo%ie, anul II*, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de
Mine, 200-, . -,+--/).
2),
Universitatea SPIRU HARET
Biblio:ra;ie ;ac$ltati<6
?r%5icescu, ?., Evolu$ia ideilo li*eale, Bucureti, I#ri#eriile
LIndeendenteO, )+2).
O O O Ideolo&ie 'i %tuctui comuni%te n Romnia, (coordonator
Florian Tnsescu*, ;ol. I i III, Bucureti, Institutul 'aional entru &tudiul
Totalitaris#ului, )++,, 200).
7i;eEeanu, Irina, Cultu# 'i na$ionali%m n Romnia mae+ -.-/-
-.JK, Bucureti, Au#anitas, )++/.
a a a Mic# enciclo(edie+ 8ociolo&i omni (coordonator GteDan
9ostea*, Bucureti, Editura E<ert, 200).
&aniele;ici, A., 6o(oani%mul eac$iona, Bucureti, Editura &ocec
et 9o#. &.4., )+2).
&toian, &tanciu, 5a"ele de"volt#ii $##ni%mului 'i Romnia,
Bucureti, 4telierele 2raDice &69E9 s 96 &.4.0. S.a.T.
a a a Totalitai%mul de dea(ta n Romnia -.-.--.MT, Bucureti,
Institutul 'aional entru &tudiul Totalitaris#ului, )++6.
)ntreb6ri %entr$ <eri;icarea #i ;i8area c$no#tinelor
). 9u# areciai e;oluia doctrinei naionaliste Hn 0o#FniaQ
2. 9are sunt ro$le#ele de Dond ale #oderniErii 0o#Fniei i cu#
se re%sesc acestea Hn erioada anterioar ri#ului rE$oi #ondialQ ?ar Hn
erioada inter$elicQ
-. 9e rereEint doctrina ooranist i care este distincia dintre
aceasta i doctrina socialist Hn ;iEiunea lui 9. &tereQ
4. 9u# areciai oEiia co#unitilor Da de Lro$le#a naionalOQ
". 9u# deDinete I.25. ?uca li$eralis#ul i care sunt rincialele lui
trsturiQ
6. 9e rereEint o doctrin Hn conceia lui V. 3ad%earu i ce
ar%u#ente aduce Hn Da;oarea susinerii acesteiaQ
2)/
Universitatea SPIRU HARET
.II. OR*ANI,AREA POLITIC A SOCIETII RO(+NETI&
SISTE(UL INSTITUIONAL
Vec5i#ea societii ro#Fneti are coresondent i Hn lanul
or%aniErii sale olitice. Fiecare eoc Hi aduce contri$uia rorie de
ori%inalitate, iar toate la un loc contureaE de#ersul olitic al ro#Fnilor din
cele #ai ;ec5i ti#uri i Fn Hn reEent.
&e cunoate, de #ult ;re#e, i#ortana co#onentei olitice a
societii, Hnele%Fnd rin aceasta Hntre%ul ansa#$lu de conceii, teEe,
ideolo%ii, doctrine etc. Hn lanul %Fndirii olitice, recu# i de instituii i
#ecanis#ele lor de Duncionare, actori olitici, relaii, co#orta#ente,
#aniDestri indi;iduale i de %ru etc. &e tie, de ase#enea, c or%aniEarea
olitic a societii este o construcie esenial, de care deinde, Hntr-o
#sur 5otrFtoare, e;oluia sa. 4cestea sunt i #oti;ele entru care, Hn
reEent, se acord o atenie considera$il oliticului i oliticii, sti#ulat i
de rocesul inte%rrii Hn structurile euroatlantice a nu#eroase co#uniti
euroene sau e<traeuroene.
9unoaterea structurilor olitice actuale i a Duncionalitii lor Hn
condiiile Hn care sDera olitic e<ercit o uternic inDluen, dac nu
cu#;a un control din ce Hn ce #ai accentuat, a de;enit deIa o reocuare de
ri# di#ensiune a siste#elor educaionale.
9unotinele olitice sunt necesare din cel uin dou ersecti;e
i#ortante1 Hn discernerea sensurilor i direciilor e;oluti;e trecute i
reEente ale societii i Hn re;iEionarea osi$ilelor surse de tensionare
socio-olitic, a tendinelor care se anun Hn saiul social i olitic (i nu
nu#ai al acestora*. 9unotinele olitice sau cultura olitic %enereaE un
cF# #ai roice Hnele%erii i discernerii Deno#enelor olitice i
deootri; Dace osi$il e;itarea erorilor interretati;e ce se Hnre%istreaE Hn
reEent (inclusi; Hn rFndul oliticienilor* Hn olitic, deE$ateri olitice i
c5iar Hn unele deciEii ale instanelor olitice.
&iste#ul olitic ro#Fnesc, Hn e;oluia lui istoric, are nu#eroase
ele#ente de ori%inalitate, dar i de H#ru#ut. 4ortul local d o anu#e
not sau culoare actului olitic roDesionist, care reDlect inclusi; ;alenele
%Fndirii olitice ro#Fneti. 9u cFt ne aroie# #ai #ult de eoca #odern
2)+
Universitatea SPIRU HARET
inDluenele saiului olitic euroean care se e<ercit asura celui ro#Fnesc
soresc considera$il, astDel HncFt structurile olitice se #oderniEeaE raid
(Hndeose$i din a doua Iu#tate a ;eacului al .I.-lea*, dar ractica olitic
i #ai ales #ora;urile olitice r#Fn ancorate Hntr-un localis# $iEantin,
anacronic i contraroducti;. 2Fndirea olitic este Hns ;ioaie, #ini
lu#inate de intelectuali aducFnd o contri$uie ori%inal i de su$stan la
H#$o%irea atri#oniului naional i euroean al %Fndirii olitice.
?ac Hn lanul %Fndirii olitice #aIoritatea contri$uiilor atest oEiii
de#ocrate, reDlectFnd de Dat redisoEiiile aDecti;e ale ro#Fnilor, Hn
oriEontul #aniDestrilor olitice eDecti;e, e;oluia are un curs distinct.
&iste#ul olitic de#ocrat alterneaE cu re%i#uri autoritariene sau cu
dictaturi de dreata sau de stFn%a, %enerate de resiunea Dactorilor e<terni
sau i#i<tiunea $rutal a unor #ari uteri Hn ;iaa olitic ro#Fneasc.
4naliEa co#arat a celor dou tiuri de siste#e olitice (cu# sunt,
de e<e#lu, siste#ul de#ocrat luralist ante i ost$elic, re%i#ul autoritar
carlist )+-/-)+40, re%i#ul antonescian, dictatura co#unist )+4"-)+/+,
re%i#ul de#ocrat ostdece#$rist* reDlect nu nu#ai o realitate olitic
incontesta$il, ci i o #anier de a$ordare i areciere a realitilor olitice
ro#Fneti actuale i de ersecti;.
I#ortant este ca s de;in L;iEi$ileO distinciile dintre re%i#ul
olitic de#ocrat i cele autoritariste sau totalitare, de#ocraia Diind nu
nu#ai o asiraie, ci i o stare, un #od Hn care i rin care un indi;id se
re%sete e sine i Hn acelai ti# se #aniDest ca #e#$ru al unui %ru sau
al unei colecti;iti.
6r%aniEarea olitic a societii ro#Fneti are o ;ec5i#e
considera$il, Hnscriindu-se rintre cele #ai ti#urii din saiul euroean.
4r Di #ulte i interesante de e<us, dar nu ute# e<a%era rin concretiEri
entru Diecare eta istoric. 4cord# atenie Hndeose$i eocilor
inter$elic, ost$elic i ostdece#$rist.
Jn erioada )+)/-)+/+, societatea ro#Fneasc cunoate trei tiuri de
re:i$ri %olitice1 de#ocrat luralist, autoritar i dictatorial, Diecare cu
trsturile sale rorii i cu instituiile sale olitice seciDice.
A. Democat 7 (luali%t 9-.-/--.J/:, care DuncioneaE Hn $aEa
9onstituiei din )+2-, le%ilor i re%le#entrilor ri;ind ad#inistraia
u$lic central i local, or%aniEarea artidelor olitice i a ale%erilor etc.
T#%#tui 'i (inci(ii de o&ani"ae1
- statul este naional i unitar!
- oorul este deoEitarul su;eranitii naionale!
- rereEentati;itatea!
- searaia uterilor Hn stat!
220
Universitatea SPIRU HARET
- %arantarea i ararea dreturilor i li$ertilor ceteneti,
inclusi; dreturile indi;iduale ale %ruurilor etnice i reli%ioase #inoritare!
- luriartidis#ul!
- sure#aia le%ii.
5ome de &uven#mnt1
- #onar5ie constituional, re%ele Diind eDul statului (Ferdinand Fn
Hn )+2,, Hntre )+2,-)+-0 0e%en, Hntre )+-0-)+40 - 9arol al II-lea ur#at
la tron de 3i5ai I de Ao5enEolern*.
6uteea le&i%lativ# se e<ercit conIu%at de ctre re%e i arla#ent.
@arla#entul are o structur $ica#eral1
a* 9a#era ?eutailor (-/" de deutai*!
$* &enatul (cu un nu#r Dluctuant date Diind condiiile Dor#rii sale1
240 )+2/-)+-)! 24/ )+-)-)+--! 24, )+-2-)+--! 2"0 )+-4-)+-,*.
?eutaii sunt alei rin ;ot direct e o le%islatur de 4 ani! o arte din
senatori aleas e aceeai durat, o alt arte nu#ii de re%e. 4#$ele
ra#uri ale arla#entului au iniiati; le%islati;. Ati*u$iile
(alamentului1
a;iEeaE sc5i#$rile care se roduc Hn Da#ilia re%elui Hn relaie cu
alte Da#ilii re%ale euroene!
a;iEeaE instituirea re%enei Hn caE de ;acan a tronului!
;alideaE ri#irea de ctre eDul statului a conducerii altui stat.
Ati*u$iile e&elui1 are dretul de a con;oca adunrile reunite ale
arla#entului, a rero%a sau diEol;a le%islati;ul, Hn calitate de rereEentant
al uterii Hn stat.
Ati*u$iile (ioitae ale 6alamentului1
- aro$ sau resin%e articolele din 9onstituie rouse sre
re;iEuine!
- ;oteaE $u%etele (nu#ai 4dunarea ?eutailor*!
- ;oteaE le%ile ri;itoare la HnEestrarea ar#atei, arare,
contin%entele #ilitare etc.!
- ;alideaE sau in;alideaE #andatele roriilor lor #e#$ri (Hn
ur#a ale%erilor*.
6uteea e3ecutiv#1 este e<ercitat conIu%at de ctre e&e i &uven,
relaia dintre #onar5 i e<ecuti; Diind de alt natur, Hn co#araie cu
relaia #onar5-arla#ent1 L4uvenul e3ecit# (uteea e3ecutiv# n numele
e&eluiO.
Con%iliul de Mini'ti1
%u;erneaE ara Hn nu#ele re%elui, Hntre dou le%islaturi
arla#entare!
este alctuit din #inistere, dearta#ente i direcii, cu atri$uii
seciDice, al cror nu#r i co#onen sunt Dluctuante.
22)
Universitatea SPIRU HARET
6uteea ,udec#toea%c# este e<ercitat de1
- Jnalta 9urte de 9asaie i Yustiie!
- curi de ael!
- tri$unale.
B. Re&imul autoita cali%t 9-.J/--.LK: instituit Hn ur#a a$ro%rii
9onstituiei de#ocrate din )+2- i i#unerii unei noi constituii, cunoscut
i su$ denu#irea de L9onstituia 9arol al II-leaO.
T#%#tui 'i (inci(ii de o&ani"ae1
- %e acod# la&i 'i unice (eo&ative 'e)ului %tatului (#onar5ul*,
care este, conco#itent, i co#andantul ar#atei!
- dei e<ist searaia uterilor Hn stat, uterea le%islati;, e<ecuti;
i Iudectoreasc se e<ercit su$ controlul #onar5ului!
- @arla#entul este or%aniEat e rinciii cororatiste! e<ri# ;oina
#onar5ului, #oti; entru care a Dost con;ocat Hn sesiuni Doarte scurte!
- 2u;ernul este sc5i#$at nu de arla#ent, ci de re%e! dei are o
anu#e autono#ie Hn #aterie de olitic intern, e<istena reEidenilor re%ali
ca eDi ad#inistrati;i locali, H#uternicii direct de re%e, LcenEuraO serios
acti;itatea acestuia!
- entru a da un oarecare asect de conducere de#ocratic, este
HnDiinat 9onsiliul de 9oroan, care are iniiati;e inclusi; Hn #aterie
le%islati;, deE$ate i discut ro$le#e de olitic e<tern etc.!
- 0e%i#ul HncuraIeaE cultul re%elui, care se re%sete i Hn alte
sDere decFt cele olitice (literatur, art, sort etc.*! sunt or%aniEate
i#resionante #aniDestaii stradale, co#etiii sorti;e etc.!
- artidele olitice sunt desDiinate, Hn locul lor Diind constituit
Frontul 0enaterii 'aionale, Hnlocuit Hn )+40 cu @artidul 'aiunii!
- or%aniEaiile roDesionale (sindicatele, asociaiile etc.* sunt
Hnlocuite cu $resle!
- statul de dret este Hnlocuit cu statul autoritar, transDor#at Hn
instru#ent al re%i#ului carlist!
- societatea ci;il este araliEat.
C. Dictatua antone%cian# ()+40-)+44*. 9onstituia din )+-/ este
a$ro%at, @artidul 'aiunii i $reslele desDiinate! dei r#Fn desDiinate
artidele olitice, #arealul 4ntonescu recunoate tacit autoritatea liderilor
@.'.7., @.'.B. i @.&.?., a;Fnd unele contacte cu acetia i solicitFndu-le
cola$orarea Hn Dor#area unor ca$inete de uniune naional. @arla#entul
este desDiinat.
E3ecitaea (uteii. &e #aniDest o dualitate a uterii1
- conduc#toul %tatului uEur autoritatea re%elui, ca eD al statului,
a$ro%Fnd inclusi; 9onstituia din )+2-, Hn ;irtutea creia #onar5ul era
eDul statului!
222
Universitatea SPIRU HARET
- e&ele streaE rero%ati;a de co#andant al ar#atei.
Con%iliul de Mini'ti este o a doua instituie Hn stat care are utere de
deciEie, dar su$ controlul i autoritatea direct a #arealului.
4ctele de olitic intern nu se discut, se i#un rin decrete,
olitica se desDoar nu#ai Hn $aEa 5otrFrilor 9onsiliului de 3initri, care
tre$uie s ai$ a;iEul conductorului statului.
D. Dictatua comuni%t# ()+4"-)+/+*1
8i%temul (olitic constituia e<resia sc5i#$rilor sur;enite Hn
or%aniEarea uterii olitice du )+4", a cror esen const Hn instalarea
dictaturii co#uniste, a totalitaris#ului de stFn%a.
&iste#ul olitic se cristaliEeaE Hntr-un roces care Hncee Hn )+4" i
se deDiniti;eaE, Hn linii eseniale, Hn )+"2, cFnd este adotat o nou
constituie. &iste#ul este alctuit din trei cate%orii de or%anis#e, iar
acestea, la rFndul lor, din su$siste#e ale siste#ului olitic %eneral1
A. O&ani%me (olitice
@artidul 9o#unist 0o#Fn! amua (olitic#!
B. O&ani%me admini%tative (de stat*! amua de %tat!
C. O&ani"a$ii o*'te'ti (care ar Di se#niDicat, Hntr-o ;iEiune c5iurile
nou, %ocietatea civil#*.
&iste#ul olitic actual, reluFnd ele#ente ale e<erciiului de#ocratic
din erioada inter$elic, dar i din #odul cu# sunt conceute, or%aniEate i
cu# DuncioneaE de#ocraiile consolidate i ;eriDicate actuale, aare ca un
5i$rid e cale de consolidare, care se aroie, cu ;oia sau Dr ;oia clasei
olitice, de e<i%enele 9onsiliului Euroei sau '.4.T.6. &tructurile
siste#ului reroduc atFt e cele LclasiceO (arla#ent, %u;ern, artide
olitice etc.*, cFt i e cele Hn ;o% astEi (#inistere i dearta#ente cu
Duncii de inte%rare etc.*, Da;oriEFnd o olitic cu suDiciente ele#ente
contradictorii, atFt Hn coninut cFt i Hn #aniDestri.
Jn #od necesar i rioritar, Hn e<ercitarea Dunciilor olitice ale unui
siste# de#ocrat, e<istena i Duncionarea %tatului de de(t, a %ociet#$ii
civile i %e(aa$ia (uteilo se constituie Hn ele#ente Dunda#entale de
construcie ale saiului olitic ro#Fnesc du )+/+, care se re%sesc
stiulate i Hn actul Dunda#ental ela$orat i ;otat Hn )++).
@otri;it Con%titu$iei, statul ro#Fn este un stat naional, unitar i
su;eran, Hn care uterea se e<ercit de ctre oor Die direct (rin
reDerendu#*, Die indirect (rin or%anele sale rereEentati;e*. Jn aceast
relaie, 6alamentul este instituia olitic cu cea #ai lar%
rereEentati;itate, Diind deootri; i unicul Dor olitic in;estit cu autoritate
le%islati;. @arla#entul 0o#Fniei este co#us din dou 9a#ere (&enat i
4dunarea ?eutailor sau L9a#eraO*, Diind ales rin ;ot uni;ersal e%al,
22-
Universitatea SPIRU HARET
direct, secret i li$er e<ri#at (o dat la 4 ani, Hn condiiile euiErii unui
ciclu electoral nor#al sau Hn situaii de criE %u;erna#ental*.
@rin ;ot uni;ersal e%al, direct, secret i li$er e<ri#at este ales i
6e'edintele Romniei, ale crui Duncii e<ecuti;e sunt re;Eute Hn
9onstituie i a crui de#itere (cFnd i dac este caEul* oate Di Dcut
nu#ai rin reDerendu#, #odalitate Doarte rsFndit de e<ri#are a
su;eranitii naiunii.
6r%aniEarea de#ocraiei ro#Fneti actuale se Hnte#eiaE i e rin-
ciiul (luali%mului, care este eDecti; i se #aniDest rin (lui(atidi%m i
rin li*ea ini$iativ# de con%tituie a unui (atid sau a unor or%aniEaii
olitice. Jn acest sens, du )+/+ au Dost HnDiinate Eeci de (atide (olitice, cu
ro%ra#e i Dor electoral e<tre# de diDereniat, care au trecut rin Diltrul
conDruntrilor electorale, nu#rul lor Diind considera$il redus Hn reEent.
?in construcia constituional a siste#ului olitic actual (Hn lin
Lca#anie euroeanO de restructurare* seararea uterilor este astDel
%Fndit HncFt acti;itatea Diecreia dintre ra#urile uterii s nu conduc la
dere%larea ec5ili$rului care tre$uie s se #enin Hntre acestea. ?eli#itrile
creeaE cadrul de LsearaieO Hntre uteri care se Hnte#eiaE e1 structura
$ica#eral a @arla#entului, ce DuncioneaE Hns unitar, Duncia le%islati;
e<ercitFndu-se conIu%at, acti;itatea @reedintelui, 2u;ernului i 4d#inis-
traiei @u$lice, care Hndelinesc Duncii e<ecuti;e i e autoritatea uterii
Iudectoreti ale crei atri$uii sunt Hndelinite de 9urtea &ure# de Yustiie,
3inisterul @u$lic, 9onsiliul &uerior al 3a%istraturii i alte instane.
4naliEa ele#entelor structurale, a #odului cu# DuncioneaE i a
erceiei u$lice actuale a siste#ului olitic ro#Fnesc rele; trsturi i
#aniDestri contradictorii, atiice Hn raort cu unele standarde de#ocrate,
care, studiate i analiEate, conduc la unele concluEii nu nu#ai su%esti;e,
dar i i#ortante entru Dactorii deciEionali olitici, Hn oriEontul e;oluiei
olitice a societii noastre i a roceselor de inte%rare Hn or%anis#ele
euroatlantice.
Conce%te c7eie #i e8tin9eri
Modeni%m 7 nu#e %eneric care este atri$uit #icrilor, tendinelor,
e<eri#entelor literare i artistice noi, care de$uteaE la sDFritul secolului
al .I.-lea.
Modenitate e<ri# caracterul a ceea ce este #odern.
6o%t-Modenitate (sinoni# uneori cu ost-#odernis# sau societate
ost-industrial* este un ter#en care se ;rea s se#niDice stadiul cel #ai
Hnalt de deE;oltare a #odernitii.
Modeni"ae 7 aciunea al crui eDect Hl rereEint #oderniEarea.
224
Universitatea SPIRU HARET
Biblio:ra;ie obli:atorie
a a a Con%titu$i a Romniei, Bucureti, Editura 3onitorul 6Dicial, 200-.
@Fr;ulescu, 9onstantin, 6olitici 'i in%titu$ii (olitice, Bucureti,
Editura Trei, 2000, . 6" i ur#.
T#a, &er%iu, Dic$iona (olitic+ In%titu$iile democa$iei 'i cultua
civic#, Bucureti, Editura 4cade#iei 0o#Fne, )++-.
Tnsescu, Florian, Doctine 'i in%titu$ii (olitice, Hn 8inte"e
(Facultatea de &ociolo%ie-@si5olo%ie, anul II*, Bucureti, Editura Fundaiei
Romna de Mine, 200-.
Biblio:ra;ie ;ac$ltati<6
Activitatea Cameei De(uta$ilo -..I-MKKK, Bucureti, dece#$rie 2000.
9onstantiniu, Florin, O i%toie %ince# a (o(oului omn, Bucureti,
Au#anitas, )++/.
?o%an, 3attei, Anali"a %tati%tic# a 1democa$iei (alamentae2 n
Romnia, Bucureti, Editura @.&.?., )+46.
Iordac5e, 4nastasie, Via$a (olitic# n Romnia -.-K--.-L,
Bucureti, Editura GtiiniDic, )+,2.
3uat, 3ircea, 4rdeleanu, Ion, Via$a (olitic# n Romnia+ -.-/-
-.M-, Bucureti, Editura @olitic, )+,6.
0usenescu, 3i5ai, &aiEu, Ioan, Via$a (olitic# n Romnia+ -.MM-
-.M/, Bucureti, Editura @olitic, )+,+.
&a;u, 4l. 25., Dictatua e&al# 9-.J/--.LK:, Bucureti, Editura
@olitic, )+,0.
&onea, E#ilia, &onea, 2a;ril, Via$a economic# 'i (olitic# a
Romniei+ -.JJ--.J/, Bucureti, Editura GtiiniDic i Encicloedic, )+,/.
Tnsescu, Florian, 6alamentul 'i via$a (alamenta# din Romnia+
-.JK--.LK, Bucureti, 7u#ina 7e<, 2000.
)ntreb6ri 9e <eri;icare #i ;i8are a c$no#tinelor
). 9u# i Hn ce sens e;olueaE siste#ul instituional olitic
ro#Fnesc Hn eocile #odern i conte#oranQ
2. 9are sunt rincialele sc5i#$ri oerate la ni;elul instituiilor
olitice de re%i#ul autoritar carlistQ
-. 9u# oate Di areciat e;oluia raorturilor dintre ra#urile
uterii Hn eocile inter$elic i ost$elicQ
4. 9are este esena #odului de or%aniEare i Duncionare a
siste#ului olitic ro#Fnesc Hn eoca totalitaris#ului co#unistQ
Universitatea SPIRU HARET
22"