Sunteți pe pagina 1din 85

Facultatea de Management Turistic si Comercial

Sectia Master: Marketing si negocieri de afaceri


LUCRARE DE DISERTAIE
MIXUL DE MARKETING
STUDIU DE CAZ
AVON COSMETICS ROMNIA SRL
- 2007 -
CUPRINS
introducere.......................................................................................................................3
CAPITOLUL I........................................................................................................................... 3
STRATEGIA DE PIA - COMPONENT ESENIAL A POLITICII DE MARKETING.. 3
1.1. CONINUTUL SI LOCUL STRATEGIEI DE PIA........................................................ 3
1.2. TIPOLOGIA STRATEGIILOR DE PIA.......................................................................... 5
CAPITOLUL II........................................................................................................................... 7
MIXUL DE MARKETING......................................................................................................... 7
2.1. POLITICA DE PRODUS..................................................................................................... 8
2.2. POLITICA DE PRE......................................................................................................... 14
2.3. POLITICA DE DISTRIBUIE........................................................................................... 20
2.4. POLITICA DE COMUNICARE........................................................................................ 28
CAPITOLUL III...................................................................................................................... 36
PREZENTAREA GENERAL A COMPANIEI AVON COSMETICS................................... 36
3.1. ISTORIA AVON COSMETICS....................................................................................... 36
3.2. EVOLUIA COMPANIEI AVON COSMETICS............................................................37
3.3. PRINCIPIILE COMPANIEI AVON COSMETICS..........................................................38
3.4. SITUAIA ACTUAL A COMAPNIEI .........................................................................39
3.5. PREOCUPAREA COMPANIEI AVON COSMETICS PENTRU MEDIUL NCONJURTOR 39
3.6.PREZENTAREA COMPANIEI AVON COSMETICS ROMNIA SRL.........................41
3.7.ROLUL sI RESPONSABILITIILE REPREZENTANTULUI.....................................43
3.8.CONDIIILE DE VNZARE ...........................................................................................44
3.9.ROLUL sI RESPONSABILITIILE COORDONATORULUI.....................................45
3.10. SISTEMUL DE LUCRU.................................................................................................50
3.11. MODUL DE FUNCIONARE A COMPANIEI.............................................................50
3.11.1. DEPARTAMENTULDE MARKETING......................................................................51
3.11.3. DEPARTAMENTUL OPERAIONAL.......................................................................51
3.11.3. DEPARTAMENTUL DE VNZRI............................................................................ 51
3.11.4. DEPARTAMENTUL DE FINANE............................................................................. 51
3.12.REZULTATE ECONOMICO- FINANCIARE................................................................52
CAPITOLUL IV...................................................................................................................... 53
STUDIU PRIVIND PIAA, CONCURENA SI CLIENII FIRMEI AVON COSMETICS ROMNIA 53
4.1. CARACTERIZAREA PIEEI FIRMEI AVON
COSMETICS............53
2
4.2. CONCURENII FIRMEI AVON COSMETICS ROMNIA........................................... 55
4.3. CLIENII FIRMEI AVON COSMETICS ROMNIA.................................................. 57
CAPITOLUL V........................................................................................................................ 59
STUDIU PRIVIND POLITICA DE MARKETING A FIRMEI AVON COSMETICS ROMNIA 58
5.1.ANALIZA POLITICII DE PRODUS A COMPANIEI......................................................58
5.2. ANALIZA POLITICII DE PRE A FIRMEI AVON COSMETICS................................ 62
5.3. ANALIZA POLITICII DE DISTRIBUIE A FIRMEI AVON COSMETICS.................... 64
5.3.1.ETAPELE SI OBIECTIVELE PROCESULUI DE VNZARE PERSONAL................ 64
5.4. ANALIZA POLITICII DE COMUNICARE A COMPANIEI AVON COSMETICS........ 65
5.4.1. PUBLICITATEA............................................................................................................. 65
5.4.2. PROMOVAREA VNZRILOR..................................................................................66
5.4.3 MANIFESTARILE PROMOIONALE.........................................................................67
CAPITOLUL VI...................................................................................................................... 69
STRATEGII PRIVIND POLITICA DE MARKETING A FIRMEI AVON COSMETICS
ROMANIA......................................................................................................69
6.1. STRATEGIA DE PIA A FIRMEI AVON COSMETICS ROMNIA.......................... 69
6.2. MIXUL DE MARKETING AL FIRMEI AVON COSMETICS ROMNIA..................... 70
6.2.1. POLITICA DE PRODUS A FIRMEI AVON COSMETICS ROMNIA....................... 70
6.2.2. POLITICA DE PRE A FIRMEI AVON COSMETICS ROMNIA............................ 71
6.2.3. POLITICA DE DISTRIBUIE A FIRMEI AVON COSMETICS ROMNIA............. 72
6.2.4. POLITICA DE PROMOVARE A FIRMEI AVON COSMETICS ROMNIA............. 72
CONCLUZII sI PROPUNERII............................................................................................74
BIBLIOGRAFIE.....................................................................................................................76
INTRODUCERE
Conducerea strategica este un atribut al firmei moderne, strategia de piata poate fi considerata
cea mai importanta daca se are n vedere legatura sa directa cu finalitatea activitatii economice a firmei.
Adoptarea conceptului de marketing de catre o firma presupune, printre altele, utilizarea unui
sistem adecvat de conducere prin intermediul caruia se urmareste sincronizarea permanenta cu mediul
n care si desfasoara activitatea. Acest sistem trebuie sa permita firmei ncadrarea actiunilor sale ntr-o
anumita perspectiva, prin formularea unor strategii de dezvoltare care sa asigure mobilizarea fortelor ei
umane, materiale si financiare n vederea atingerii obiectivelor si scopurilor fixate.
Aceasta lucrare doreste sa prezinte si sa analizeze strategia de piata si mixul de marketing la o
companie multinationala care este lider mondial n vnzarea directa a produselor cosmetice.
n capitolul nti am definit strategia de piata, continutul si locul strategiei de piata ntr-o
inteprindere si nu n ultimul rnd am descris tipologia strategiilor de piata.
n capitolul doi am descris pe larg mixul de marketing: politica de produs, politica de pret, politica
de distributie si politica de comunicare.
n capitolul trei este descrisa compania Avon Cosmetics, ncepnd cu istoricul firmei, evolutia si
principiile companiei, rolul si responsabilitatiile reprezentantului si a coordonatorului, sistemul de lucru,
precum si modul de functionare a companiei si terminnd n capitolul trei cu rezultatele economico-
financiare ale companiei Avon Cosmetics Romnia SRL.
n capitolul patru am facut un studiu privind piata, concurenta si clientii firmei Avon Cosmetics
Romnia SRL.
n capitolul cinci am facut o analiza a politicii de marketing si am analizat pe rnd politiciile de
pret, politiciile de distributie, apoi am descris etapele si obiectivele procesului de vnzare personala si
am analizat pe larg politiciile de comunicare ale companiei.
n capitolul sase am descris ce strategii de marketing aplica compania Avon Cosmetics, precum si
mixul de marketing pe care l foloseste compania multinationala n vnzarea directa de produse
cosmetice.
n finalul lucrarii sunt prezentate concluziile si propunerile privind mbunatatirea strategiilor de
marketing, promovarii vnzarilor
CAPITOLUL
STRATEGIA DE PIA - COMPONENT ESENIAL A POLITICII DE MARKETING
Conducerea strategica fiind un atribut al firmei moderne, strategia de piata poate fi considerata
chiar cea mai importanta, daca se are n vedere legatura sa directa cu finalitatea activitatii economice a
firmei.
Adoptarea conceptului de marketing de catre o firma presupune, printre altele, utilizarea unui
sistem adecvat de conducere prin intermediul caruia se urmareste sincronizarea permanenta cu mediul
n care si desfasoara activitatea. Acest sistem trebuie sa permita firmei ncadrarea actiunilor sale ntr-o
anumita perspectiva, prin formularea unor strategii de dezvoltare care sa asigure mobilizarea fortelor ei
umane, materiale si financiare n vederea atingerii obiectivelor si scopurilor fixate.
1.1. CONINUTUL sI LOCUL STRATEGIEI DE PIA
Elaborarea strategiei de dezvoltare a unei firme, n cadrul careia un loc deosebit de important l
detine stabilitatea strategiei de piata, reprezinta un proces complex, care face obiectul conducerii
strategice - componenta de baza a conducerii de ansamblu a activitatii economice. Gndirea si
conducerea strategica trebuie sa se materializeze n programe de dezvoltare, n cadrul carora se
defineste locul si rolul ce urmeaza sa-l aiba ntreprinderea n ansamblul socio-economic n care
opereaza, calea pe care o va urma si mijloacele concrete pe care le va utiliza n vederea cuceririi pozitiei
dorite.
In competentele conducerii strategice intra trei dimensiuni de baza: definirea domeniului de
activitate al firmei, stabilirea indicatorilor de performanta (obiectivelor) ai acesteia si elaborarea
ansamblului strategiilor de dezvoltare care sa conduca la realizarea obiectivelor stabilite.
Definirea domeniului de activitate al firmei, stabilirea locului si rolului, a naturii si finalitatii ei,
trebuie tratate cu cea mai mare responsabilitate. Importanta acestei laturi a conducerii strategice creste
mai mult n conditiile dinamismului social-economic contemporan, care obliga fimele la frecvente
schimbari strategice, presupunnd, ntre altele, modificarea structurii produselor sau serviciilor realizate
si asigurarea de noi piete de desfacere.
O conditie importanta pentru realizarea finalitatii firmei o prezinta formularea unui set de
obiective, care sa exprime n termen operational performantele anticipate, sa oglindeasca gradul de
eficienta a procesului de conversiune a resurselor ntreprinderii.
Orice obiectiv trebuie sa contina trei elemente: un anumit atribut, prin intermediul caruia se
exprima obiectivul; o scala (indicator), prin care acest atribut este masurat; un scop, adica o anumita
valoare de pe scala pe care ntreprinderea si propune sa o atinga.
Obiectivele concrete sunt diferite de la o ntreprindere la alta, fiind determinate de profilul
activitatii, de locul ocupat de ntreprindere n cadrul pietei. Chiar pentru aceeasi ntreprindere,
obiectivele difera de la o perioada la alta n functie de faza de dezvoltare n care se afla si de alti factori
de natura endogena si exogena.
Exista multe posibilitati de clasificare a obiectivelor. Dintre acestea, pentru conditiile economiei
noastre, merita atentie deosebita distinctia dintre macroobiectivele si microobiectivele ntreprinderii.
Macroobiectivele sunt reprezentate de obiectivele generale, comune tuturor ntreprinderilor care
alcatuiesc o ramura economica, un sector de activitate, fiind cuprinse n planurile si programele lor de
dezvoltare. Microobiectivele se refera la obiectivele particulare ale unei ntreprinderi, n functie de
conditiile lor specifice, care se stabilesc avndu-se n vedere si evolutia de ansamblu a ramurii sau
sectorului din care face parte.
Din punct de vedere al naturii lor, obiectivele unei ntreprinderi pot fi economice si sociale. Prin
intermediul obiectivelor economice se urmareste optimizarea eficientei utilizarii resurselor
ntreprinderii; din rndul acestora fac parte, n primul rnd, obiective care vizeaza eficienta economica,
cum ar fi venitul net, profitul, aportul net valutar, etc., precum si obiective privind rata dezvoltarii
ntreprinderii, ponderea si competitivitatea acesteia pe piata, capacitatea sa de adaptare la modificarile
mediului. Obiectivele sociale exprima rezumatul interactiunii dintre interesele ntreprinderii si ale
mediului n care actioneaza. In conformitate cu conceptul de marketing, realizarea obiectivelor
economice este conditionata chiar de atingerea scopurilor sociale si, mai ale 111d39b s, de gradul de
satisfacere a nevoilor care se manifesta pe piata. Cele doua categorii de obiective - economice si sociale
- nu sunt deci de natura alternativa, ci ele trebuie armonizate.
Daca obiectivele indica cotele care trebuie atinse de ntreprindere, straetgia, cea de-a treia
componenta a conducerii strategice, reprezinta drumul ce urmeaza sa fie parcurs spre aceste cote, linia
de dezvoltare pe care ntreprinderea si-a propus sa o urmeze n vederea atingerii obiectivelor. O
strategie bine conceputa trebuie sa determine declansarea si angajarea, ntr-o perspectiva de regula
ceva mai larga, a tuturor resurselor ntreprinderii, n vederea realizarii scopurilor fixate, n conditiile
permanentelor mutatii ce se produc n cadrul mediului n care aceasta functioneaza.
O strategie de piata adecvata este aceea conform careia ntreprinderea face o selectie corecta a
segmentelor spre care si concentreaza eforturile de marketing, carora li se adreseaza cu produsul
potrivit, pe care-l ofera n cel mai potrivit loc, la pretul potrivit si nsotit de o promovare
corespunzatoare, urmarind sa-si realizeze astfel obiectivele stabilite pentru o anumita perioada. Se
apreciaza ca formularea strategiei de piata reprezinta punctul central al programarii de marketing.
Sfera de produse si de piete, vectorul de crestere si avantajul competitiv formeaza tripticul prin
care se poate caracteriza drumul ntreprinderii spre mediul nconjurator pentru realizarea obiectivelor
stabiltie. Dar eficienta cu care ntreprinderea abordeaza diferitele piete depinde si de capacitatea ei de
a-si mobiliza resursele si de a le face compatibile cu cerintele mediului. A patra componenta, sinergia
ntreprinderii, reprezinta procesul de actiune concentrata a mai multor factori, proces care genereaza un
efect total mai mare dect suma efectelor individuale ale fiecarui factor considerat independent.
Marketingul este domeniul unde, prin excelenta, efectele sinergetice au o amplitudine deosebita, unde
efectul oriecarei variabile controlabile depinde foarte mult de modul cum este integrata alaturi de
celelalte variabile, prin intermediul carora ntreprinderea actioneaza asupra mediului.
Indiferent de profil si marime, ntreprinderea trebuie sa dispuna de o strategie proprie, care sa-i
permita adaptarea eficienta la conditiile n permanenta schimbare ale mediului.
Elaborearea strategiei de piata constituie obiectul unor procese complexe si continue de
informare, analiza si decizie. Alegerea unei strategii de piata este rezultatul unei optiuni din mai multe
variante. Ea se face n urma cercetarii atente att a mediului n care ntreprinderea si desfasoara
activitatea, ct si a resurselor ei potentiale: umane, materiale si financiare. Cu alte cuvinte, coordonatele
strategiei unei ntreprinderi sunt influentate, pe de o parte de factorii exogeni - care nmanuncheaza
rezultanta fortelor interne ale ntreprinderii.
Asupra strategiei ntreprinderii si pune amprenta si faza din ciclul de viata n care se gaseste
ntreprinderea, gradul sau de dezvoltare, prestigiul pe care l-a cstigat pe piata. Practica economica
contemporana a demonstrat ca activitatea ntreprinderilor urmeaza n timp o traiectorie care n multe
privinte se aseamana cu ciclul de viata al unui produs. De-a lungul ciclului sau de viata, se apreciaza ca
ntreprinderea parcurge urmatoarele faze: faza de fondare, cnd noua ntreprindere cauta un loc n
cadrul pietei, un segment care sa actioneaza favorabil la politica sa de piata;faza de dezvoltare, n care
ntreprinderea concepe o astfel de strategie care sa-i permita expansiunea cu produsele sale att pe
calea intensiva, sporindu-si ponderea pe un anumit segment de piata, ct si pe calea extensiva,
adresndu-se unor noi segmente ale pietei; faza de consolidare si stabilizare, caracterizata prin eforturi
ale ntreprinderii de crestere n continuare, dar mai ales de a-si mentine pozitiile cstigate, printr-o
politica corespunzatoare de piata.
In adoptarea strategiei este necesar sa se ia n considerare si posibilitatea aparitiei unor
evenimente neprevazute (de exemplu, posibilitatea limitarii unor surse de materii prime, aparitia unor
schimbari semnificative de natura tehnologica, adoptarea unei noi legislatii mpotriva poluarii etc.), care
ar afecta activitatea de piata a ntreprinderii. Dinamismul socio-economic si tehnologic contemporar
obliga din ce n ce mai mult conducerea strategica a ntreprinderilor sa apeleze la noi resorturi pentru a
face fata discontinuitatilor si surprizelor de natura strategica.
1.2. TIPOLOGIA STRATEGIILOR DE PIA
Multitudinea starilor mediului cu care ntreprinderea urmeaza a se confrunta, alaturi de marea
varietate de niveluri si structuri pe care o poate descrie sinergia ntreprinderii, conduc la o extrem de
larga diversitate a strategiilor de piata adoptate. Analiza tipologica a acestor variante, prin utilizarea
unor criterii de grupare si clasificare, ramne singura modalitate de examinare a multimii strategiilor de
piata si de identificare a celor mai importante variante ntlnite n practica.
In desfasurarea unei analize se poate porni, n primul rnd, de la faptul ca strategia de piata se
nfatiseaza sub forma unor reactii ale ntreprinderii la fizionomia si dinamica mediului. Aceste relatii
strategice pot fi de doua feluri: reactii care conduc n mod nemijlocit la modificarea raportului existent
ntre ntreprindere si mediu si reactii care presupun modificari de natura interna a ntreprinderii, cu
efecte indirecte asupra relatiei sale cu mediul ambiant.
n al doilea rnd, unul din factorii exogeni cei mai importanti, n functie de care trebuie conceputa
strategia de piata a ntreprinderii l reprezinta modul de manifestare a cererii de marfuri sau servicii.
In al treilea rnd, strategia pe care o ntreprindere o adopta se poate diferentia si dupa
comportamentul acesteia n conformitate cu dinamica mediului. Din acest punct de vedere exista trei
alternative de comportament: pasiv (adaptiv), anticipativ si activ (inovator). Comportamentul
pasiv presupune ca ntreprinderea sa-si adapteze strategia la schimbarile intervenite n mediul ambiant,
fara a influenta asupra acestuia. In cazul comportamentului anticipativ, ntreprinderea prevede
modificarile mediului si cauta, prin masuri adecvate, sa-si corecteze strategia nainte ca aceste
schimbari sa devina realitate. In sfrsit, comportamentul activ presupune cunoasterea permanenta a
modificarilor n perspectiva ale mediului ambiant, depistarea oportunitatilor si influentarea evolutiei
acestuia printr-un proces continuu de inovare; o astfel de strategie este considerata adecvata mai ales n
sectoarele cu nalt nivel de dezvoltare tehnologica si cu produse brevetabile.
In al patrulea rnd, o deosebita importanta practica reprezentarea interactiunea strategie -
segmentare, respectiv diferentierea strategiei n functie de atitudinea ntreprinderii fata de structurile
pietei. Principalele tipuri de strategie rezultate denumite alternative de pozitie, sunt urmatoarele:
strategie nediferentiata, strategie diferentiata si strategie concentrata.
In al cincilea rnd, n adoptarea strategiei sale de piata ntreprinderea are de ales, n sfrsit, ntre
diferite alternative de dezvoltare. Acestea pot fi definite plecnd de la elementele de baza ale vectorului
de crestere. Astfel, daca se considera toate directiile de dezvoltare n corelatie cu situatia actuala a
produselor si pietelor ntreprinderii, se obtine un larg evantai de strategii posibile, avnd urmatorul
continut:
- strategia de penetrare a pietei presupune mbunatatirea pozitiei pe pietele actuale n conditiile
oferirii, n continuare, a acelorasi produse. Aceasta mbunatatire se poate realiza prin cresterea
eficientei actiunilor de marketing, n special a celor de distributie si de promovare; prin astfel de actiuni,
cumparatorii actuali pot fi influentati n sporirea calitatilor consumate, n folosirea mai frecventa a
produsului, n nlocuirea lui la termene mai scurte etc.
- strategia de dezvoltare a pietei orienteaza spre gasirea unor noi segmente de cumparatori care
sa-i solicite produsele actuale carora urmeaza sa le dea utilizari noi;
- strategia de reformulare conduce la mbunatatiri ale produselor cu scopul de a spori vnzarile pe
pietele actuale;
- strategia de extindere a pietei are n vedere modificari ale actualelor produse si introducerea
acestora noi pe pietele de desfacere;
- strategia de nlocuire vizeaza lansarea pe aceleasi piete a unor sortimente noi, mbunatatite, ale
unui produs, realizate pe baza unor tehnologii asemanatoare cu cele ale produsului initial;
- strategia diferentierii produselor si segmentarii pietei este conceputa cu scopul de a dezvolta noi
variante sortimentale ale unui produs si a le lansa pe piata n vederea satisfacerii anumitor segmente ale
acesteia;
- strategia extinderii liniei produselor urmareste dezvoltarea de noi produse care au la baza
tehnologii nrudite cu cele existente si sunt destinate acelorasi segmente de piata;
- strategia diversificarii concentrice presupune atragerea de noi segmente de cumparatori,
adaugnd variante noi n linia actuala de produse;
- strategia diversificarii orizontale consta n dezvoltarea de noi produse prin utilizarea unor
tehnologii diferite de cele actuale si care sunt destinate acelorasi segmente de piata;
- strategia diversificarii laterale reprezinta alternativa care conduce ntreprinderea spre realizarea
de produse noi, care nu au legatura cu actualele produse, nici din punct de vedere tehnologic, nici din
cel al segmentelor de piata carora le sunt destinate.
Din multitudinea de alternative strategice, ntreprinderea va trebui sa aleaga varianta care permite
luarea n considerare n cel mai nalt grad a actiunii factorilor de natura endogena si exogena. Totodata,
este necesar sa existe o concordanta deplina ntre strategia de piata elaborata si toate celelalte
elemente ale politicii de marketing, astfel ca sa asigure participarea eficienta a ntreprinderii n cadrul
pietei.
CAPITOLUL II
MIXUL DE MARKETING
Pentru ntreprindere, strategia de piata este doar un "ghid". Promovarea unei politici globale de
marketing, presupune initierea unui sir de actiuni practice si antrenarea unor eforturi pentru
desfasurarea lor. Este vorba, desigur, nu de actiuni izolate, ci de un ansamblu coerent, pus n miscare pe
baza unor programe, care sa optimizeze eforturile de marketing necesare pentru promovarea strategiei
de piata, a politicii de marketing respective.
Structura concreta a mixului, pozitia ocupata de fiecare dintre elementele sale componente vor
depinde de posibilitatile ntreprinderii si de solicitarile pietei; n consideratie vor intra, de asemenea,
optica decidentului, capacitatea lui de realizare a celei mai inspirate combinatii de instrumente,
corespunzatoare conditiilor concrete n care si desfasoara activitatea.
Numarul combinatiilor posibile, din care urmeaza a fi retinuta cea mai potrivita, este extrem de
mare. Aceasta ntruct cele patru componente ale mixului nu reprezinta intrumente singulare, ci
adevarate ansambluri de instrumente, axate pe cte un element central. Referitor la prima si cea mai
importanta componenta a mixului - produsului - se constata ca ntreprinderea poate opera, n conditii
diferite, asupra continutului si calitatii produsului, asupra ritmului de noire si gradului de diversificare
sortimentala, asupra dozajului, asupra numelui si marcii produsului s.a.m.d. O gama larga de posibilitati
de alegere exista si n privinta celorlalte ale mixului. Rezulta de aici ca fiecare dintre cele patru
componente ale mixului poate constitui o adevarata constelatie de instrumente, din care se aleg cele
mai potrivite conditiilor date si se alcatuieste o combinatie, un submix.
Nota caracteristica a mixului de marketing va fi data de piata n care aceasta ar urma sa se nscrie,
sa se aplice practic. De regula, n cadrul celor patru componente ale mixului, accentul cade asupra
primei componente - politica de produs; n definitiv, produsul este principalul mijloc de comunicare a
ntreprinderii cu piata. In unele situatii nsa, obtinerea unor schimbari favorabile ntreprinderii n
contractul cu piata sau fie si numai consolidarea pozitiei pe piata pot sa nu implice revendicari ale
politicii anterioare de produs sau doar unele retusuri minore. Pozitia si ordinea de importanta a celor
patru elemente variaza n functie de conditiile concrete ale implementarii mixului, de specificul
strategiei n slujba careia este pus. De asemenea, mixul de marketing nu contine n mod obligatoriu, n
toate cazurile, ansamblul celor patru componente ale sale; el se poate limita la doua-trei sau chiar la un
singur element.
Indiferent cte dintre cele patru elemente sunt prezente cu schimbari efective fata de perioadele
anterioare si indiferent asupra careia cade accentul principal al preocuparilor ntreprinderii, o cerinta de
baza a realismului mixului de marketing o constituie judicioasa corelare a acestor elemente. Lipsa de
corelare poate diminua sau chiar pune n pericol realizarea efectivului global urmarit. Toate aceste
elemente se cer corelate, la rndul lor, cu strategia de piata a ntreprinderii.
O alta problema importanta care intervine n stabilirea mixului de marketing o constituie
optimizarea eforturilor de marketing. Practic, fiind vorba de o alegere dintre mai multe variante posibile
care pot duce la un anumit efect, intra n discutie criteriul eficientei economice. De plida, cresterea pna
la un anumit nivel a volumului vnzarilor pe piata poate fi obtinuta fie prin ridicarea calitatii produselor,
fie prin reducerea preturilor, fie prin antrenarea unei retele mai largi si mai diversificate de distributie,
fie prin amplificarea activitatii promotionale; acelasi efect poate fi nsa obtinut prin antrenarea
simultana a mai multor sau a tuturor acestor cai. Este vorba, deci, de o problema de minim, respectiv se
cere stabilirea si apoi adoptarea acelei solutii care minimizeaza eforturile necesare pentru obtineri unui
efect prestabilit.
2.1. POLITICA DE PRODUS
Cu ajutorul sistemului sau informational de marketing ntreprinderea percepe semnalele mediului sau
ambiant concentrndu-se, prin politica de marketing pe care o desfasoara, sa-si adapteze ct mai exact
deciziile la exigentele pietei, pentru cresterea semnificativa a gradului sau de competitivitate.
Materializarea acestor decizii se nfaptuieste n cadul mixului de marketing, a carui componenta cea mai
importanta este reprezentata de politica de produs.
Politica de produs reprezinta conduita pe care o adopta ntreprinderea referitor la dimensiunile,
structura si evolutia gamei de produse si servicii ce fac obiectul propriei sale activitati, atitudine ce se
raporteaza permanent la cerintele mediului de piata, la tendintele manifestate de ceilalti concurenti. La
rndul ei, ntreprinderea, prin oferta pusa la dispozitia pietei, joaca un rol activ n modelarea cererii, att
a agentilor economici ct si a populatiei.
Obiectul de activitate al politicii de produs l reprezinta bunurile economice n sensul cel mai cuprinzator
al termenului, subsumndu-se acestui concept att bunurile reale ct si bunurile nominale (bani, hrtii
de valoare etc.). La rndul lor bunurile reale privesc att bunurile materiale (obiecte) ct si bunurile
imateriale (servicii si drepturi-brevete, licente, know-how etc.). Intrepatrunderea si combinarea acestor
componente ale bunurilor economice este att de diversa n societatea contemporana, nct devine tot
mai dificil, pentru specialistul chemat a deslusi comportamentul cumparatorului, de a separa rolul
fiecarei entitati n parte, n decizia de cumparare. Cu toate acestea, consecintele practice pentru
ntreprindere ale acestui proces nu pot fi neglijate.
In acceptiunea sa cea mai cuprinzatoare politica de produs cuprinde:
politica de produs n sens strict
politica sortimentala
politica de service si garantie
Intre aceste componente exista o strnsa conditionare, totalitatea deciziilor pe care le antreneaza
reprezentnd continutul politicii de produs.
2.1.1. OBIECTIVELE sI SARCINILE POLITICI DE PRODUS
Obiectivele urmarite de politica de produs trebuie sa slujeasca scopului activitatii economice a
ntreprinderii. Dincolo de specificitatea imprimata acestora de orizontul de timp pentru care se stabilesc,
de profilul activitatii ntreprinderii sau de natura pietei careia i se adreseaza, obiectivele politicii de
produs privesc modul concret de alocare a resurselor pentru dimensionarea adecvata a structurii
fabricatiei sau a sortimentului comercializat.
Strategiile de produs semnifica principalele directii n care ntreprinderea poate sa-si mobilizeze
potentialul uman, material si financiar pentru a realiza indicatorii economico-financiari care au fost
fixati. In cadrul acestor directii strategice, produsul reprezinta obiectul central asupra careia actioneaza
totalitatea fortelor motrice ale ntreprinderii si mediului. Componente ale politicii, strategiile de produs
fac parte n acelasi timp din arsenalul strategic general al ntreprinderii. Aceasta dubla subordonare nu
trebuie sa conduca nsa la confundarea termenilor; n practica, aceeasi politica de produs, avnd drept
obiectiv, de exemplu consolidarea pozitiei ntreprinderii de piata, se poate materializa ntr-o strategie a
perfectionarii continue a marfurilor fabricate sau ntr-o strategie a perfectionarii continue a marfurilor
fabricate sau ntr-o strategie de diversificare sortimentala de natura sa raspunda exigentelor unui numar
sporit de segmente de consumatori.
Modalitatile efective de punere n aplicare a unei anumite strategii de produs se concretizeaza ntr-un
arsenal bogat de tactici sau tehnici de marketing. Ele pot privi schimbari de ordin tehnologic, referitoare
la substanta materiala a produsului sau ambalajului, diferentieri de pret n raport cu segmentele de
consumatori-tinta, variatii n dimensiunile unei linii de produse, acreditarea unei noi imagini a bunului
sau serviciului comercializat, schimbari n structura canalelor de distributie sau a formelor de vnzare,
modificari induse clientelei asupra pozitionarii produsului n cmpul perceptual al purtatorilor cererii.
Inteleasa drept un ansamblu de strategii si tactici, politica de produs nu trebuie confundata cu o
succesiune de decizii de factura tehnologice, chemate sa asigure o anumita structura a fabricatiei, ci ca
un proces economic complex de raportare continua a ntreprinderii la necesitatile pietei, de modelare a
componentelor ofertei la aceste cerinte.
Privita ca un tot unitar, politicii de produs, la nivel de ntreprindere, i se pot atribui trei sarcini principale:
introducerea produselor noi n fabricatie si pe piata pentru cstigarea de noi segmente de clientela
sau umplerea unor nise de piata, sarcina ce reprezinta un factor central, de succes, pentru ntreprindere.
Efectele acestui demers se cer evaluate n contextul procesului de obsolescenta a produsului, al cresterii
duratei fazei de cercetare-dezvoltare, al unei rate tot mai nalte de esuare a variantelor de noi produse
sau al nivelului scazut de noutate cu care se prezinta multe dintre prototipurile destinate lansarii la
examenul pietei;
modernizarea produselor introduse pe piata reprezinta sarcina politici de produs prin care
ntreprinderea se preocupa permanent de modelarea prestatiilor sale n asa fel nct sa raspunda ct
mai bine modificarilor survenite n deprinderile de cumparare si obiceiurile de consum, consemnate n
timp, la grupele tinta de clientela vizata pentru respectivele produse. Aceasta sarcina solicita diferentieri
si variatii n structura gamei de produse, relansari sau noi pozitionari ale unor componente ale gamei
pentru a raspunde mai bine intensificarii concurentei de pe pietele tinta;
eliminarea produselor "mbatrnite" n cazul celor la care acceptanta clientului este n vadita
descrestere si care nu mai poseda factori strategici de succes, se constituie, de asemenea, ntr-o sarcina
a politicii de produs, ce nu trebuie neglijata de ntreprindere. Aceasta din urma, pentru a-si conserva
indicatorii de performanta, trebuie sa promoveze o retragere planificata a produselor cu obsolescenta
evidenta si sa pastreze la un nivel ct mai redus costurile iesirii lor de pe piata.
2.1.2. CONINUTUL POLITICII DE PRODUS
Activitatile componente ale politici de produs pot fi grupate, dupa continutul lor tematic, n
urmatoarele ansambluri:
a) Cercetarea produsului - componenta distincta a studiilor de piata - are n vedere analiza calitatii
produselor aflate n fabricatie si/sau vnzare, studiul nvechirii economice a acestora, analiza circulatiei
produselor si urmarirea lor n utilizare sau n consum.
b) Activitatea de inovatie - reprezinta principala orientare ofensiva a politicii de produs.
c) Modelarea produsului - reprezinta totalitatea operatiunilor prin care ntreprinderea
producatoare confera identitate bunuriloe pe care le creeaza.
d) Asigurarea legala a produsului - semnifica ansamblul de actiuni juridice prin care acesta este
protejat mpotriva contrafacerilor.
e) Atitudinea fata de produsele vechi - priveste preocuparea ntreprinderilor fata de soarta
marfurilor cu grad ridicat de obsolescenta si nivel scazut de rentabilitate.
2.1.3. DIMENSIUNILE GAMEI DE PRODUSE
In cvasitotalitatea situatiilor, produsul care face obiectul fabricatiei sau al comercializarii nu este
singular. El se ncadreaza ntr-o anumita gama de produse, nrudite prin destinatia lor comuna n consum
si prin caracteristicile esentiale similare privitoare la materia prima din care sunt obtinute, la tehnologia
de fabricatie. Marimea si gradul de omogenitate al produselor sunt determinate de un complex de
factori ce tin de profilul activitatii desfasurate, de resursele umane si materiale disponibile, de natura si
specificul pietelor carora se adreseaza ntreprinderea prin produsele sale. In cadrul gamei se disting mai
multe lini de produse; o linie semnifica un grup omogen de produse sub aspectul materiei prime sau a
tehnologiei de fabricatie. Plecnd de la aceste elemente, dimensiunile gamei de produse se pot defini
prin urmatoarele coordonate:
largimea gamei, data de numarul de linii de produs ce o compun;
profunzimea gamei, data de numarul de linii de produse distincte pe care le contine o linie de
produse;
lungimea gamei, reprezentnd nsumarea efectivelor tuturor liniilor de fabricatie.
Dimensiunile gamei sortimentale permit aprecieri comparative ntre ntreprinderi ce fabrica aceleasi
produse si servesc, totodata, drept puncte de reper pentru formularea strategiilor de produs. Nu exista
reguli stricte pentru definirea dimensiunilor optime ale gamei de produse. Acestea depind de strategia
de produs pentru care opteaza ntreprinderea, de obiectivele pe care si le propune, corespunzator cu
potentialul sau uman, material si financiar.
2.1.4. LANSAREA PRODUSELOR NOI PE PIA
Pentru reusita introducerii noilor produse pe piata, optica de marketing trebuie sa se regaseasca pe
toata durata lansarii lor. Factorii de decizie din cadrul firmei trebuie sa elaboreze un program de
marketing, care sa cuprinda modul direct de realizare a acestui proces.
Elementele procesului de lansare:
Introducerea pe piata a unui produs nou presupune rezolvarea urmatoarelor probleme:
8 Stabilirea perioadei de lansare, care este corelata cu natura produsului si specificul sau de consum:
curent, sezonier sau strict sezonier. Astfel, pentru produsele sezoniere, momentul lansarii trebuie fixat
n perioada premergatoare sezonului.
8 Fixarea zonei teritoriale pentru lansare este dependenta de strategia de distributia aleasa. Astfel,
produsul poate fi lansat simultan pe ntreaga piata a tarii sau poate fi introdus n unul sau cteva centre
urbane mari, n functie de caracteristicile cumparatorilor potentiali carora li se adreseaza si de gradul de
adaptare a produsului la piata.
8 Alegerea canalelor de distributie se refera la optiunea pentru circuitul lung al produsului
(producator-angrosist-detailist) sau circuitul scurt (producator-detailist). In alegerea variantei se tine
seama de natura produsului si nivelul conditionarii sale, timpul necesar parcurgerii canalelor de
distributie, costul distributiei.
8 Pregatirea pietei urmareste crearea unui climat de interes, curiozitate si nerabdare fata de noul
produs n rndurile consumatorilor potentiali. Principalul instrument de actiune folosit este publicitatea.
8 Alegerea modalitatilor de comercializare si pregatirea fortelor de vnzare sunt operatiuni ce se
coreleaza, n programul de marketing al lansarii, cu elementele prezentate anterior. Primul aspect se
refera la cantitatea n care marfurile noi sunt aduse spre vnzare. Se poate opta pentru o lansare "n
masa" sau o lansare "n transe". In cadrul pregatirii fortelor de vnzare trebuie avuta n vedere stabilirea
magazinelor n care va fi introdus pentru prima oara produsul, pregatirea personalului de vnzare pentru
desfacerea lui, organizarea de actiuni promotionale la nivelul magazinului si n afara lui, asigurarea
stocului la nivelul unitatii comerciale si stabilirea ritmului remprospatarii lui.
Difuzarea noului produs pe piata se realizeaza n mai multe faze ce se succed astfel: etapa de
constatare (n care consumatorul potential afla pentru prima data de existenta noului produs); etapa
interesului individual (cnd sunt procurate informatii suplimentare ct mai exacte); etapa de
cumpanire (n care se pun n balanta avantajele si dezavantajele unei decizii favorabile adoptarii noului
produs); etapa de ncercare (are menirea sa nlature eventualele incertitudini nca existente privitoare la
produs); etapa de acceptare sau respingere a produsului nou, reprezentnd concluzia la care ajunge
consumatorul potential dupa cele patru etape anterioare.
Cunoasterea etapelor procesului de difuzare a noutatii pe piata se dovedeste a fi foarte utila pentru
coordonarea ntregii activitati promotionale ce nsoteste noile produse postlansare. Ele fundamenteaza
alegerea unui anumit mediu, suport si mesaj publicitar, a altor forme de promovare a vnzarilor cu mare
audienta la publicul consumator.
Sub raportul gradului de receptivitate fata de noutate, consumatorii se mpart n : inovatori, acceptanti
timpurii, majoritate timpurie, majoritate trzie, acceptanti trzii.
Inovatorii sunt primii adoptatori ai noutatii, distingndu-se, n principal, prin ndrazneala, printr-o relativ
mare independenta financiara si sociala.
Acceptantii timpurii sunt persoanele carora li se atribuie conducerea opiniei n materie de noutate. Spre
deosebire de inovatori, care sunt considerati extravaganti, accentantii timpurii se afla n centrul
interesului public si hotarrea lor cu privire la noile tipuri de produse este aprobata si de multe ori chiar
imitata.
Majoritatea timpurie detine o pozitie aparte ntre acceptantii timpurii si cei relativ trzii. Din aceasta
cauza, decizia lor de acceptare are efectul de legitimizare a noilor produse pe piata.
Majoritatea trzie are nevoie pentru luarea deciziei definitive de acceptare de mult mai mult timp si de
alti factori de influenta dect primele trei grupe. Trebuie sa se ntruneasca concomitent necesitatea
economica cu presiunea sociala pentru ca membrii acestei categorii sa-si depaseasca dubiile. Chiar daca
sunt convinsi de utilitatea noilor produse, nu se hotarasc imediat sa le achizitioneze.
Acceptantii trzii sunt persoanele care achizitioneaza produsele ce le sunt necesare dupa ce acestae si-
au pierdut complet caracterul de noutate. Aceasta grupa de cumparatori este puternic orientata spre
traditie, receptivitatea ei la componentele promotionale ale marketingului-mix fiind minima.
Cunoasterea mecanismului de difuzare contribuie la folosirea adecvata a instrumentelor marketingului-
mix n realizarea obiectivelor strategice pe care le urmareste fiecare ntreprindere comerciala.
a) Controlul lansarii noilor produse
Controlul lansarii comerciale presupune obtinerea de informatii cantitative si calitative asupra unui
spectru larg de probleme legate de determinarea nivelului de acceptare al noilor produse de catre piata,
de masurarea succesului lor n rndul consumatorilor.
Informatiile cantitative necesare trebuie sa permita calculul urmatorilor indicatori:
* gradul de raspndire a noilor produse pe piata;
* gradul de patrundere a lor n consum;
* viteza de difuzare (de raspndire) pe piata, respectiv ritmul de trecere a noilor produse de la
inovatorii initiali la restul consumatorilor.
Controlul ansarii nu prezinta o activitate izolata, ci face parte integranta din munca de pilotaj, prin care
departamentul comercial supravegheaza permanent ntreaga politica de marketing a ntreprinderii. O
serie de informatii privitoare la desfaceri pe unitate comerciala, pe lucrator comercial, cota de piata
atinsa ntr-un interval de timp etc. pot constitui indicatori de alerta permitnd marketerului sa
ntreprinda ajustari tactice necesare.
b) Urmarirea comportarii produselor n consum (utilizare)
Ciclul activitatilor de marketing se ncheie si ncepe cu urmarirea comportarii produselor n consum sau
utilizare. Interesnd deopotriva pe producator si pe distribuitor, urmarirea comportarii produsului la
utilizatori furnizeaza informatii referitoare la: modul cum a fost primit produsul de catre consumatori;
gradul de satisfacere a necesitatilor pentru care a fost creat; masura n care consumatorii cunosc modul
de folosire rationala a produsului; modificarile sau mbunatatirile solicitate de cumparatori; cauzele
insatisfactiilor n utilizare; aria de raspndire a produsului pe piata; noile ntrebuintari date marfii n
procesul utilizarii; idei noi de produse.
Modalitatile de cercetare, n cazul urmaririi comportarii noilor produse n consum sunt variate. Alaturi
de analiza evolutiei vnzarilor si a stocurilor pe ntreaga durata a ciclului de viata rezultatele cele mai
bune se obtin cu ajutorul cercetarilor selective directe, ce permit contractul nemijlocit cu utilizatorii sau
consumatorii marfurilor.
Urmarirea comportarii produselor n consum permite, totodata, sesizarea gradului de nvechire
economica a acestora, determinarea uzurii lor morale. Aceasta obliga ntreprinderea la adoptarea unei
atitudini fata de produsele vechi aflate n fabricatie sau comercializare. Scoaterea unui produs vechi din
fabricatie si din sfera distributiei ridica o serie de probleme referitoare la: amortizarea completa a liniei
de fabricatie, posilibitatea alocarii capacitatilor de productie ce ramn disponibile pentru producerea
altor marfuri; evaluarea posibilitatilor de perfectionare a produselor vechi si de relansare comerciala a
lor etc. Relansarea unui produs vechi trebuie sa valorifice pe deplin rezultatele urmaririi marfurilor n
consum si sa directioneze programul de marketing ce se realizeaza n acest scop pentru o mai buna
repozitionare a produsului pe piata.
2.1.5. ALTERNATIVE STRATEGICE N POLITICA DE PRODUS
Optiunile ntreprinderii privitor la dimensiunile, structura si dinamica gamei de produse pe care le
fabrica sau comercializeaza se reflecta n strategia de produs. Aceasta nu reprezinta un scop n sine, ci
va fi subordonata strategiei de piata si corelata, totodata, cu strategiile de pret, de distributie si de
promovare.
In functie de resursele disponibile, ntreprinderea foloseste strategia de produs pentru atingerea unor
astfel de obiective: consolidarea pozitiei n cadrul actualelor segmente de consumatori; cresterea
gradului de patrundere n consum a unui anumit produs; sporirea gradului de raspndire pe piata a
produsului prin atragerea a noi segmente de utilizatori; diferentierea fata de produsele similare sau
apropiate ale altor producatori (distribuitori); o mai buna pozitionare n cadrul gamei din care face parte
respectivul produs si cresterea cotei de piata a acestuia.
Modificarile n dimensiunile gamei de produse pot duce fie la cresterea, fie la scaderea liniilor de
produse si/sau la accentuarea gradului de profunzime al acestora. Restrngerea dimensiunilor gamei
poate fi realizata apelnd la o strategie de selectie, mentinerea acestora se nfaptuieste prin strategia
stabilitatii sortimentale, iar cresterea dispune de numeroase variante ale strategiei diversificarii
sortimentale.
Nivelul calitativ al produselor prezinta un alt element strategic esential. Confruntata cu o piata puternic
divizata, n care segmentele se departajeaza clar ntre ele prin caracteristici specifice, ntreprinderea
poate opta pentru o strategie de adaptare a calitatii marfurilor n raport cu exigentele fiecarui segment
sau pentru o strategie de diferentiere calitativa de oferta celorlalti competitori. Atunci cnd detine o
pozitie puternica pe piata, agentul economic poate opta pentru o strategie a stabilitatii calitative,
consolidndu-si statutul prin aceasta caracteristica a ofertei sale.
Gradul de nnoire a produselor face si el obiectul unor directii strategice. El poate fi mentinut constant
(ntreprinderea scoate si introduce anual acelasi numar de articole din nomenclatorul sau, fara a afecta
structura gamei), poate fi mbunatatit n mod relativ (prin perfectionarea unor linii de fabricatie) sau
poate creste pe calea asimilarii de produse noi. In acest din urma caz, noul produs poate fi rezultatul
cercetarii-dezvoltarii n conceptie proprie, al realizarii tehnice sub forma de licenta sau al fabricatiei
acestuia dupa model de referinta.
Strategia de selectie a produselor si propune o consolidare a indicatorilor economico-financiari si a
locului ntreprinderii n cadrul pietei. Dobndirea unei pozitii mai bune, prin cstigarea unei cote mai
mari de piata se poate realiza apelnd, n primul rnd, la strategia de crestere a dimensiunilor gamei.
Principala modalitate de transpunere practica a acestei strategii o reprezinta diversificarea gamei.
Diversificarea gamei de produse poate fi dezvoltata pe trei directii principale: orizontala, verticala si
laterala. Nu este exclusa nici alternativa combinarii acestor directii
Diversificarea orizontala se realizeaza prin marimea numarului de produse n cadrul gamei.
Diversificarea verticala se nfaptuieste prin prelungirea n "amonte" sau n "aval" a unei linii de produse,
incluznd n nomenclatorul de fabricatie si unele bunuri anterior achizitionate ca materii prime sau
altele care folosesc actualele produse ale ntreprinderii drept componente constructive.
Diversificarea laterala constituie o dezvoltare a gamei de produse n directii conexe structurii de baza.
Pentru a raspunde exigentelor specifice unei anumite piete sau categorii de utilizatori (cumparatori),
ntreprinderea poate opta pentru o strategie de adaptare a structurii gamei. Efortul de adaptare implica
modificari tehnico-constructive, functionale, de dimensiuni (gabarit sau dozaj), de conditionare sau
legate de serviciile ce nsotesc produsul respectiv. Aceasta optiune este avuta n vedere n cazul unor
produse ce se gasesc sun incidenta modificarilor foarte rapide ale mediului tehnologic, ale modei, ori n
situatia ofertarii lor pe pietele externe cu particularitati pronuntate.
Problema optimizarii calitatii marfurilor aflate n fabricatie si/sau comercializare, n raport cu nivelele
diferite de exigenta ale principalelor segmente de consumatori (utilizatori), gaseste o solutie de larga
aplicabilitate n strategia diferentierii calitative a produselor si serviciilor. Atingerea unui anumit nivel
calitativ al produselor (serviciilor) poate reprezenta o tinta sau o etapa n evolutia activitatii unei
ntreprinderi n raport cu obiectivele pe care aceasta si le-a fixat. Se pot determina schimbari calitative
prin mbunatatirea performantelor actuale ale produselor sau mentinerea acestora la un nivel deja atins.
O firma producatoare si poate fixa, adoptnd strategia diferentierii calitative, obiectivul de a produce
numai marfuri de nalta performanta caracterizate printr-un nivel calitativ superior, n timp ce o alta
poate opta pentru un nivel standard al calitatii produselor sale.
Cea mai complexa si mai dinamica, din rndul strategiilor de produs, o reprezinta cea a nnoirii
sortimentale. Innoirea sortimentala duce la crearea de noi linii de produse n cadrul gamei existente,
mobiliznd ntregul potential uman, material si financiar al ntreprinderii. Recomandabila n faza de
maturitate a componentelor unei linii de produse, ea urmareste nlocuirea produselor "mbatrnite" cu
altele noi, superioare calitativ. Pe aceasta cale, se preiau consumatorii produsului eliminat de catre noul
produs ce urmeaza a fi lansat pe piata.
Strategiile de produs dobndesc valente specifice n cazul alternativelor penetrarii unor piete externe.
Marketerul trebuie sa opteze n aceasta situatie ntre standardizare si adaptare, n raport cu piata de
destinatie.
Intruct cvasitotalitatea ntreprinderilor realizeaza un numar relativ mare de articole, pot fi adoptate
concomitent mai multe variante strategice, distincte pentru anumite linii ale gamei si pentru pietele
carora se adreseaza. Formularea acestor variante presupune combinatii de componente strategice, si nu
o strategie "pura".
2.2. POLITICA DE PRE
Pretul este unul dintre cei patru piloni ai mixului de marketing. Importanta lui n combinatia mixului
variaza n functie de mprejurari. In unele cazuri, el poate avea un rol deciziv n atingerea obiectivelor
ntreprinderii, alteori i revine o contributie minora sau poate chiar lipsi cu totul din arsenalul pus n
miscare. Inainte, se aprecia ca rolul lui este modest, data fiind flexibilitatea redusa a pretului si, deci,
posibilitatile mai limitate ale firmei de a-l manevra, n comparatie cu celelalte variabile ale mixului.
Ultima perioada pare nsa sa indice o tendinta generala de crestere a rolului acestui instrument n
politica de marketing a ntreprinderilor.
Pretul este efectiv folosit ca instrument de marketing, pe baza unor analize complexe si aprofundate,
acestea dovedindu-se un element cu implicatii directe asupra tuturor activitatilor si actiunilor de
marketing ale ntreprinderilor.
Este semnificativa, n acest sens, opinia unor specialisti, potrivit careia acceptiunea strict economica a
pretului sau serviciu este la fel de importanta ca pretul unui gest de politete al conducatorului unei
firme, fata de omologul sau de afaceri. Pretul a depasit deja semnificatia sa economica, n abordarile
moderne ale preturilor, n viziunea stiintei marketingului, adaugndu-se valente psihologice, sociale,
psihografice, demografice etc.
2.2.1. PREUL N MEDIUL CONCURENIAL
Mediul concurential nu influenteaza determinarea propriu-zisa a pretului, din punct de vedere tehnic,
economic, dar este deosebit de semnificativ pentru folosirea pretului ca instrument de marketing.
Astfel, mediul concurential este decisiv pentru marja de profit inclusa n pretul de baza, respectiv pentru
strategia de pret si politicile de pret la care firmele recurg n relatiilor lor de piata.
In general, abordarea economica a concurentei n domeniul stabilirii preturilor pune n evidenta faptul
ca deciziile nu sunt determinate, cum s-ar crede la prima vedere, de proprietarul produsului, ci de
raportul existent pe piata, la un moment dat, ntre numarul vnzatorilor si cel al cumparatorilor bunului
respectiv. Acest raport definestetipul de piata al produsului sau serviciului n cauza, dupa cum urmeaza:
Piata polista, daca numarul de vnzatori este mai mic dect cel al cumparatorilor. Pe o astfel de
piata vnzatorul stabileste pretul pe care l propune sau impune cumparatorului. Este cazul cel mai
frecvent n comertul cu amanuntul .
Piata perfecta, daca numarul vnzatorilor este egal cu cel al cumparatorilor. Pe aceasta piata
vnzatorul si cumparatorul ajung oarecum mpreuna la un anumit pret, care este si un pret de echilibru
al intereselor lor.
Piata pronista, daca numarul vnzatorilor este mai mare dect numarul cumparatorilor. Este piata
pe care cumparatorul propune sau impune vnzatorului pretul sau.
Competitia prin preturi poate sa fie realizata prin scaderea pretului, fie de catre o anumita firma, fie de
catre concurentii acestuia. In principiu, scaderea pretului poate fi cauzata fie de aparitia pe piata a unui
concurent puternic, fie, termen scurt, de necesitatea de a corecta stocurile prea mari de marfuri
nevndute.
In mod obisnuit, scaderea pretului determina sporirea vnzarilor si, deci, a cotei de piata a firmei daca
cererea pentru produsul respectiv este sensibila sau elastica la factorul pret. Aceasta sensibilitate sau
elasticitate a cererii fata de pret sporeste daca produsul sau serviciul n cauza are nlocuitori. In acest
caz, cresterea vnzarilor este rezultatul deplasarii cererii efective de la produsele nrudite, cu pretul
ramas neschimbat, la produsele n cauza, carora li s-a redus pretul.
Atunci cbnd se iau decizii de modificare a pretului, trebuie sa se cunoasca foarte exact natura elasticitatii
cererii pentru produsul n discutie, deoarece scaderea pretului poate avea efecte diferite, chiar contrare.
Competitia prin pret mbraca nu numai forma reducerii acestuia, asa cum s-a aratat mai sus. Este
posibila, oarecum paradoxal, si marimea pretului pentru a obtine cresterea vnzarilor si a cotei de
piata. Cresterea vnzarilor prin marirea pretului este o modalitate de concurenta care s-a impus
atentiei specialistilor ca una din consecintele aplicarii n studiul pietei a conceptului de valoare
capitalizata a marcii (brand equity).
Studiul valorii capitalizate a marcii este relativ sofisticat, acesta punnd n relatie directa preturile la care
se vnd pe piata diferite marci concurente ale aceluiasi produs sau serviciu. Studiile focalizate asupra
valorii capitalizate a marcii furnizeaza cote procentuale cu care pot fi marite preturile curente practicate
pe piata pentru diferite marci, precum si cotele de crestere a vnzarilor acestora, n perioade
determinate de timp (de regula, pe termen scurt si mediu). Astfel de situatii se bazeaza pe fundamentele
psihologice pe care consumatorii le ataseaza preturilor, cresterea acestora fiind asociata cu valoarea
globala pe care anumite marci o au n psihicul cumparatorilor, valoare care depaseste cu mult ceea ce
denumim, n mod obisnuit, valoarea pe piata a unui produs sau serviciu.
In fine, n formularea judecatilor de valoare cu privire la competitia prin pret, trebuie avute n vedere si
elementele competitiei n afara pretului, care influenteaza semnificativ deciziile politicii de pret.
Competitia n afara pretului se concretizeaza prin sporirea vnzarilor prin intermediul celorlalte
componente ale mixului de marketing (produsul, distributia, promovarea), n afara pretului.
In competitia pe alte cai dect cea a pretului se poate obtine cresterea vnzarilor pastrnd acelasi nivel
al pretului, dar apelnd, de pilda, la un program promotional eficient, prin care firma reuseste sa
convinga un numar mare de cumparatori sa achizitioneze produsul sau serviciul respectiv.
Marketingul modern utilizeaza tot mai mult competitia n afara pretului. Pentru a mpiedica pe
revnzatori sa recurga la competitia prin pret, unii producatori apeleaza la diferite variante de
distributie: vnzarea prin consignatie, vnzarea produselor direct consumatorilor sau utilizatorilor
industriali, acordarea exclusivitatii distributiei unor revnzatori pe care i obliga sa practice preturile
stabilite etc.
2.2.2. STRATEGIA DE PRE
Inainte de a prezenta unele aspecte referitoare la strategia de pret, trebuie sa se sublinieze faptul ca
acest instrument de marketing nu are o determinare unica si nu trebuie neaparat sa se concretizeze ntr-
o varianta singulara, de nenlocuit pentru activitatea practica. Dimpotriva, este posibil ca o firma sa
practice mai multe variante strategice de pret, mai ales n cadrul unor game diversificate de produse sau
servicii. In astfel de situatii, se ntelege ca si evantaiul politicii preturilor poate fi relativ diversificat.
A) Strategia pretului nalt este menita sa valorifice existenta unor categorii de consumatori care sunt
dispusi sa plateasca preturi mai ridicate dect alti cumparatori pentru produse sau servicii care i
intereseaza n mod deosebit.
Aceasta strategie prezinta avantaje certe, ntre care se numara urmatoarele:
Valorifica unicitatea unor produse sau servicii a caror atractivitate pentru consumatori face ca
cererea sa fie putin elastica, iar pretul perceput ca avnd o mica nsemnatate.
Poate conduce la segmentarea pietei n functie de criterii strict economice si controlabile, respectiv
veniturile consumatorilor si puterea lor de cumparare. Segmentul cel mai important este cel al
consumatorilor care, pe curba sensibilitatii la pret, se plaseaza pe ramura rigida, adica insensibil la pret si
cu reactie pozitiva fata de caracterul distinct si exclusiv al produsului sau serviciului.
Ulterior, recurgnd la scaderea pretului initial, devine posibila si atragerea segmentelor de piata care
sunt sensibile la pret.
Firma poate sa reduca pretul initial cu multa usurinta, daca reactia pietei este nefavorabila,
deoarece a pornit de la un pret ridicat. Acest avantaj este notoriu, ntruct s-a dovedit ca este mult mai
dificil de marit un pret initial, care s-adovedit prea mic pentru acoperirea costurilor si, eventual,
obtinerea de profit.
Preturile mai ridicate nca de la nceputul prezentei pe piata a unui produs sau serviciu genereaza
mai multe venituri si, implicit, profit, comparativ cu practicarea unor preturi mai scazute.
Strategia pretului ridicat se recomanda firmelor interesate n lansarea pe piata a unor produse noi sau
modernizate, atunci cnd este imperios necesara recuperarea ct mai rapida a cheltuielilor de
cercetare/dezvoltare si a celor promotionale, categorii de cheltuieli care sunt, de regula, foarte mari. Pe
de alta parte, s-a dovedit ca strategia pretului nalt este oportuna pe pietele ale caror potential nu este
suficient de mare pentru a-i motiva pe marii concurenti sa vina pe astfel de piete.
B) Strategia pretului de penetrare pe piata, la rndul ei, se caracterizeaza prin stabilirea unui pret initial
relativ scazut, n scopul patrunderii rapide n segmentele vizate ale pietei produsului sau serviciului.
Adoptarea acestei strategii se recomanda ndeosebi n urmatoarele situatii:
8 Cnd cererea produsului sau serviciului n cauza prezinta o mare sensibilitate n functie de pret;
8 Cnd pot fi obtinute reduceri substantiale ale costurilor unitare de productie si, n general , a
costurilor de marketing, printr-o productie de masa.
8 Cnd costul sau serviciul se loveste de o puternica si pagubitoare competitie pe piata, firma n cauza
fiind angajata pe piata respectiva cu investitii la care nu mai poate renunta nainte de recuperarea lor,
fie si partiala (generata de comiterea unor erori n stabilirea strategiei si a cotei de piata).
8 Cnd puterea de absorbtie a pietei este redusa, adica marcata de fenomene negative care nu permit
practicarea strategiei pretului nalt (este vorba despre diverse fenomene care genereaza tulburarea
macromediului firmei, cum sunt inflatia, somajul, instabilitatea politica, crizele sociale etc.).
Pentru stabilirea strategiei de pret adecvate pentru un anumit produs sau serviciu este necesar sa se
aiba n vedere ca strategia de pret este influentata de curba de viata a produsului. Prin aceasta prisma,
teoria si practica de specialitate au pus n evidenta mai multe particularitati, ntre care se considera mai
importante urmatoarele:
- In faza introducerii pe piata a produsului sau serviciului n cauza este relativ usor de decelat ntre
strategia pretului nalt si strategia pretului de penetrare pe piata, prin simpla luare n considerare a
obiectivelor firmei n ceea ce priveste recuperarea investitiilor si anticiparii reactilor concurentilor.
- In faza de crestere a produsului sau serviciului, pe piata, optiunea pentru o strategie fundamentala
sau alta de pret este determinata de doua aspecte: numarul de competitori existenti (inclusiv cotele lor
de piata) si necesitatea de a se mentine o stabilitate relativa a pretului.
- In faza de maturitate a produsului sau serviciului, n general, ritmurile vnzarilor intra ntr-un
evident declin. Elasticitatea ridicata a cererii si presiunea concurentei, n astfel de situatii, determina
cotele procentuale tot mai scazute ale profitului.
- In faza de declin a ciclului de viata a produsului sau serviciului, cnd, de regula, acesta devine
nerentabil, este limpede ca pretul va fi micsorat. Produsul respectiv va fi mentinut pe piata numai
pentru eventuala completare a gamei sortimentale sau n asteptarea lansarii pe piata a unui produs sau
serviciu nlocuitor. Scaderea pretului, n aceasta faza a ciclului de viata, mai poate avea si menirea de
atragere a unor consumatori n magazine, cu speranta ca acestia vor cumpara alte produse ale firmei
care sunt rentabile.
Dupa cum se constata, variantele fundamentale ale strategiei de pret a unei firme nu sunt deloc
sofisticate, ceea ce este mult mai dificila, este fundamentarea variantei stabilite si, n continuare a
politicii si tacticii preturilor propriu-zise.
2.2.3. POLITICA PREURILOR
Adaptarea sistemului de proiectare a preturilor la diferite situatii impuse de oferirea produsului pe piata,
cerintele clientilor si competitia existenta se realizeaza prin decizii specifice privind rabaturile, alegerea
clauzei FOB sau CIF, corelatiile dintre preturile unei game de produse etc., care, n unitatea lor,
constituie politica preturilor. Deciziile referitoare la politica preturilor sunt decizii tactice, care se
bazeaza ndeosebi pe strategia de pret stabilita si cota de piata care se doreste a fi atinsa de
ntreprindere.
A. O componenta practica importanta a politicii preturilor o reprezinta rabaturile, care se concretizeaza
n reduceri la preturile de baza. Principalele forme n care se aplica rabaturile sunt urmatoarele:
Rabaturi oferite intermediarilor, care se acorda acestora pentru distributie si vnzare, respectiv
pentru realizarea marfurilor si serviciilor n procesul schimbului. Astfel de rabaturi se acorda n functie
de pozitia cumparatorului, reducerile fiind oferite att angrosistilor ct si detailistilor.
Rabaturi pentru cantitatile cumparate, care se acord direct sau progresiv proportional cu acestea.
Ratiunea lor economica rezida n economiile pe care cantitatile mai mari cumparate le genereaza la
producator, care au cheltuieli mai reduse, pe unitatea de produs, cu manipularea, ambalarea, facturarea
etc. Pe de alta parte, aceste rabaturi au si menirea de a stimula angrosisti si detailistii, dupa caz, n
cumpararea de cantitati mai mari de produse sau servicii.
Rabaturi pentru momentul si cunatumul achitarii facturilor, care se aplica n strnsa relatie cu
politica de facilitati de plata stabilita de producatori. Aceste rabaturi se acorda n multiple forme,
ncepnd cu cele aferente facturilor achitate n avans, n totalitate sau partial si pna la rabaturile mici
oferite potrivit momentului achitarii facturilor.
Rabaturi pentru activitati promotionale, care sunt reducerile practicate de producatori n favoarea
distribuitorilor, cu conditia ca acestia sa suporte o parte din cheltuielile de promovare a produselor si
serviciilor. Astfel de rabaturi transfera nu numai o parte a cheltuielilor de promovare asupra
distribuitorilor, ci si responsabilitatea acestora, n cercetarea, proiectarea si realizarea programelor
promotionale.
B. O alta componenta a acestei arii problematice o constituie aspectele concrete ale politicilor preturilor
n functie de pozitia geografica a clientilor. In acest sens, politica preturilor are n vedere toate aspectele
logisticii marfurilor, accentul principal fiind pus pe modalitatile de acoperire a cheltuielilor de transport.
Din acest punct de vedere, pe piata pot fi practicate doua categorii de preturi:
Preturi de livrare uniforme, care sunt aplicate tuturor cumparatorilor, indiferent de pozitia lor
geografica fata de producator. Aceste preturi sunt aferente, de regula, marfurilor pentru care
cheltuielile de transport sunt relativ mici, comparativ cu valoarea de ansamblu a bunurilor.
Preturi de livrare zonale, diferentiate de producatori potrivit zonelor geografice n care activeaza
pe piata. In astfel de situatii, producatorii practica preturi de livrare progresive, cele mai mari fiind cele
stabilite pentru zonele mai ndepartate.
C. In politica preturilor se face, de asemenea, distinctie ntre politica pretului unic si a preturilor
variabile.
Pretul unic este stabilit de producatori sau de distribuitori, fiind practicat la acelasi nivel pentru
categorii asemanatoare de clienti, care cumpara, dupa caz, cantitati similare, n conditiile existentei unor
conditii identice de plata.
Preturile variabile sunt practicate pe baza unor negocieri, astfel nct cantitati similare de produse
sunt vndute unor clienti asemanatori, dar la niveluri diferite de pret. Practicarea unor preturi flexibile
da posibilitatea vnzatorilor sa aduca noi clienti n aria lor de activitate pe piata, concesiile de pret
facute fiind un mijloc eficare al luptei de concurenta.
D. Politica preturilor include si practicarea unor preturi n functie de gama de produse si servicii.
Producatorii care ofera o gama sortimentala diversificata sunt interesati ca sa fie stimulata vnzarea
tuturor componentelor gamei, iar preturile diferentiate urmaresc sublinierea acestei complementaritati.
E. Politica preturilor se refera si la deciziile tactice privind politica revnzarilor si mentinerea unui nivel
constant al pretului final. Aceasta politica este aplicata de producatorii care au nevoie sa controleze
preturile practicate de diferite verigi ale lantului de distributie.
F. Politica preturilor pune uneori un accent deosebit pe reducerea temporara a pretului unor produse, n
toate sau ntr-un numar limitat de puncte de vnzare, cu scopul de a atrage mai multi consumatori care
sa cumpere inclusiv marfuri cu preturi care nu au fost reduse. Pe ansamblu, vnzarile fizice vor spori, iar
masa profitului va fi mare.
G. Politica garantiilor fata de declinul preturilor este o alta practica a pietei prin care se urmareste
aplatizarea fluctuatiilor sezoniere ale cererii pentru unele produse sau servicii. Aceasta alternativa a
politicii preturilor consta n compensatii acordate de producatori distribuitorilor, n perioade de timp
strict determinate, pentru echilibrarea reducerilor de preturi practicate de acestia din urma.
H. Preturile orientate dupa competitie reprezinta o alta componenta a politicii preturilor, care are
menirea de a alinia strategia de pret a unei firme la realitatea concurentiala existenta pe o piata data. In
acest sens se pot aplica, dupa caz, urmatoarele variante ale politicii preturilor.
Alinierea la preturile firmelor concurente, ceea ce presupune practicarea unor niveluri de pret
aproape identice, pentru produse sau servicii asemanatoare.
Politica pretului sub nivelul concurentei, aplicata atunci cbnd vnzarile sunt n cantitati mari,
marjele de rabat fiind relativ scazute.
Politica pretului peste nivelul concurentei sau a pietei, n general, se practica pentru produsele
unicat si foarte distincte de altele similare sau atunci cnd vnzatorul se bucura de o mare reputatie
recunoscuta de cumparatori. Este cazul vnzarii prin magazine strict specializate, de mare notorietate,
din cele mai diverse domenii: articole de moda, magazine de bijuterii, mobila, unele magazine
alimentare etc.
I. politica preturilor mai cuprinde si practicarea unor preturi psihologice care vizeaza n deosebi latura
emotionala a proceselor decizionale ale consumatorilor. Printre formele cele mai utilizate ale politicii
pretului psihologic se numara:
Pretul impar, de tipul preturilor cu terminatia 9, care se bucura de o mare popularitate n rndul
proiectantilor de preturi. Astfel de preturi este necesar sa fie aplicate, nsa, pe baze loiale fata de
cumparatori, care nu trebuie sa fie indusi n eroare cu privire la pretul real platit, prin excerbarea unor
reactii comportamentale de tip emotional.
Pretul traditional, pe care producatorul nu doreste sa-l schimbe, cum sunt, n unele tari, preturile
unei cesti de ceai sau de cafea etc.
Pretul de prestigiu, care este un pret ntotdeauna mai ridicat dect valoarea propriu-zisa a
produsului sau serviciului, si care se practica tocmai pentru a se pune n evidenta caracterul distinct al
produsului sau punctului de vnzare. In astfel de situatii, consumatorii cumpara nu numai produsul sau
serviciul respectiv,ci si prestigiul conferit prin efectuarea cumparaturii. Sensibilitatea cererii la astfel de
preturi este foarte redusa, iar scaderea pretcare este un pret ntotdeauna mai ridicat dect valoarea
propriu-zisa a produsului sau serviciului, si care se practica tocmai pentru a se pune n evidenta
caracterul distinct al produsului sau punctului de vnzare. In astfel de situatii, consumatorii cumpara nu
numai produsul sau serviciul respectiv,ci si prestigiul conferit prin efectuarea cumparaturii. Sensibilitatea
cererii la astfel de preturi este foarte redusa, iar scaderea pretului nu determina cresterea vnzarilor.
J. In sfrsit, mai ales n practica ultimelor decenii, s-a impus atentiei si politica preturilor oferite special.
Aceste preturi sunt, de fapt, reduceri de preturi aplicate unor loturi de marfuri ce urmeaza a fi soldate.
Reducerile de pret sunt foarte severe n aceste situatii si sunt justificate pe plan economic de
recuperearea n perioade de timp anterioare a tuturor cheltuielilor de productie, distribuire si
promovare.
Este de la sine nteles ca aplicarea politicii preturilor, n variante de tipul celor mentionate mai sus,
trebuie conceputa pe baze sistemice, ntreprinderile fiind obligate sa recurga la diverse combinatii, la
mai multe solutii, n concordanta cu strategia sau strategiile de pret si, fireste, pe baza strategiei lor de
piata si a cotei de piata pe care si-au propus-o.
2.3. POLITICA DE DISTRIBUIE
Valorificarea oportunitatilor pietei si finalizarea efectiva a activitatii ntreprinderilor producatoare de
bunuri si servicii sunt conditionate de ajungerea marfurilor la consumatorii si utilizatorii finali, de
satisfacerea nevoilor pentru care au fost concepute. Rezultatele ntreprinderii se integreaza n mod
specific unui anumit tip de oferta pe piata - oferta de produse sau oferta de servicii, oferta de
prodfactori sau oferta de satisfactori, oferta de bunuri/servicii noi sau oferta de bunuri/servicii
traditionale etc. - dupa gradul de prelucrare si valorificare a resurselor ntreprinderii si dupa
caracteristicile si modul de satisfacere a nevoilor de consum carora le sunt destinate aceste rezultate. In
spatiul si timpul care separa ncheierea productiei de intrarea bunurilor/serviciilor n consum, se
desfasoara un ansamblu de operatiuni si procese economice a caror orientare eficienta constituie
obiectul celei de-a treia compontente a mixului de marketing - politica de distributie.
2.3.1. CONCEPTUL sI ROLUL DISTRIBUIEI
Pentru a desemna continutul si mecanismul sferei economice care acopera spatiul si timpul dintre
productie si consum, stiinta marketingului a optat pentru notiunea de distributie - o notiune
cuprinzatoare, incluznd procese si activitati eterogene. In terminologia economica, se folosesc n mod
frecvent alte notiuni pentru a descrie activitatea desfasurata n aceasta sfera, printre care se nscriu:
miscarea marfurilor, circulatia marfurilor, comercializarea marfurilor. Notiunea de "distributie" este nsa
cea mai cuprinzatoare, incluzndu-le pe toate celelalte.
a) Conceptul de distributie
Conceptul de distributie se refera, ami nti, la "traseul" pe care l parcurg marfurile pe piata pna ajung
la consumatori; producatorul, intermediarii si consumatorul alcatuiesc ceea ce n terminologia
marketingului se numeste canal de distributie. Conceptul analizat se refera apoi la ansamblul
operatiunilor (vnzare, cumparare, concesiune, consignatie etc) prin care se realizeaza transferul
drepturilor de proprietate asupra marfurilor de la un agent de piata la altul, pna la intrarea lor
definitiva n sfera consumului. El include, totodata, lantul proceselor operative la care sunt supuse
marfurile n traseul lor spre consumator, respectiv distributia fizica a marfurilor. Notiunea de distributie
se mai refera, n sfrsit, la aparatul tehnic - retea de unitati, dotari, personal - care realizeaza asemenea
procese si operatiuni.
Distributia se refera, n esenta, la circuitul fizic si economic al marfurilor, la sistemul de relatii ce intervin
ntre agentii de piata, la activitatile unei mase largi si eterogene de unitati, apartinnd mai multor
profiluri economice. Obiectul activitatii de distributie l formeaza marfurile (bunuri si/sau servicii), fluxul
lor nentrerupt de la producator pna la consumator.
In privinta participantilor la procesul distributiei, structura acesteia este extrem de eterogena. Deoarece
functioneaza n secvente diferite ale procesului de distributie, participantii au roluri, preocupari si
interese specifice, desfasurnd activitati variate ca profil, amploare, complexitate, forme de organizare
etc.
b) Rolul distributiei
Prin pozitia pe care o ocupa n ansamblul proceselor economice - ca activitate de intermediere ntre
producator si consumator - distributia ndeplineste un rol economic si social important. Prin intermediul
distributiei, se finalizeaza activitatea economica a ntreprinderilor si se ncheie ciclul economic al
produselor. Intreprinderea producatoare/comerciala redobndeste n forma baneasca resursele
investite n producerea/comercializarea produselor, mpreuna cu un profit pentru activitatea
desfasurata, iar consumatorul/utilizatorul intra n posesia bunurilor necesare.
Contributia distributiei n viata economica a societatii moderne poate fi apreciata prin prisma proportiei
n care aceasta sfera economica antreneaza fondurile materiale si resursele umane ale societatii, ca si a
ponderii pe care o detine n pretul final al produselor. Aceste ponderi difera n functie de structura pe
ramuri a unei economii si nivelul ei de dezvoltare. In tarile dezvoltate si cu o structura de productie
complexa, distrivutia angajeaza aproape jumatate din populatia activa a societatii si si apropie mai mult
de o treime din pretul final al marfurilor. La anumite produse, aceasta proportie poate depasi chiar
jumatate din pretul de vnzare, ceea ce atrage atentia asupra faptului ca distributia produselor a devenit
mai complexa dect producerea lor.
2.3.2. CANALELE DE MARKETING
Una dintre functiile esentiale ale distributiei o constituie realizarea actelor de vnzare-cumparare, prin
intermediul carora are loc schimbarea proprietatii asupra marfurilor, respectiv transferarea succesiva a
dreptului de proprietate de la producator pna la consumator. Este vorba de un itinerar n circuitul
economic al marfurilor, denumit canal de distributie.
Cu peste doua decenii n urma, termenul de "canal de distributie" a nceput sa fie nlocuit cu termenul
de "canal de marketing". In esenta, canalul de marketing este definit ca un ansamblu de organizatii
independente, implicate n procesul de asigurare a disponibilitatii produsului pentru consum ori
utilizare. Aceasta schimbare terminologica nu este accidentala, ntruct ea urmareste sublinierea rolului
retelei de participanti la procesul distributiei, de a crea valoare pentru consumator sau utilizator prin
generarea de utilitati de forma, posesie, timp si loc. In plus, rolul canalului de marketing nu se limiteaza
la satisfacerea cererii prin furnizare de bunuri si servicii, ci presupune si stimularea cererii prin actiunile
de promovare a membrilor retelei.
Fiecare canal de marketing este o componenta a unui sistem de canale de distributie cu caracteristicile
determinate de componentele mediului national sau international n care functioneaza. Structura
interna a sistemului este marcata de competitie, mai multe canale de distributie disputndu-si n acelasi
timp distributia unui produs. Conectarea unui sistem de canale de distributie la trasaturile mediului
extern al ntreprinderii determina nu numai gradul de dezvoltare al sistemului, dar si anumite
particularitati ale procesului de distributie, cum sunt: amploarea, costul, utilitatile, facilitatile etc.
A) Participantii la procesul de distributie
Canalele de marketing sunt constituite din operatori cu profiluri de activitate diverse, care contribuie n
masura diferita la deplasarea fizica a marfurilor si derularea celorlalte fluxuri asociate acesteia. In functie
de rolul ndeplinit n canalele de marketing si de fluxurile n care sunt prezenti, participantii la procesul
de distributie pot fi clasificati n urmatoarele categorii:
a) Participanti primari - din aceasta categorie fac parte firme care detin, n general, proprietatea asupra
marfurilor pe care le distribuie si si asuma, n consecinta, un risc substantial n procesul de adaugare a
valorii, n cadrul distributiei.
b) Ofertantii de servicii functionale - aceasta categorie este constituita din ofertantii de servicii
functionale, care asigura utilitati de timp, loc si forma, care i sprijina pe participantii primari n
operationalizarea strategiilor de marketing ale acestora.
Gama serviciilor functionale pe care le ofera acesti participanti include urmatoarele operatiuni:
8 Transportul - deplasarea marfurilor ntre participantii primari ai canalului de marketing, prin
apelarea la mijloace rutiere, dar si la calea fereta, mijloace de transport pe apa si transport aerian,
inclusiv prin conducte, si care raspund particularitatilor categoriilor de produse vehiculate;
8 Depozitarea - prin punerea la dispozitia participantilor primari a unor spatii de pastrare a marfurilor
pe perioade de timp determinate; oferirea de spatii de depozitare "la cheie", adaptate cerintelor
referitoare la distributie ale clientilor majori;
8 Asamblarea - consta n definitivarea formei finale a produsului ce va fi oferit clientilor finali,
operatiuni cum sunt: ambalarea grupata a unor produse si pregatirea lor pentru actiuni de promovare la
punctele de vnzare, combinarea componentelor produselui n functie de cerintele clientilor,
etichetarea etc.
8 Preluarea si onorarea comenzilor - servicii solicitate de unii participanti primari pentru anumite
categorii de clienti care lanseaza comenzi de valoare si frecventa mica, a caror ndeplinire directa de
catre participantul primar nu este eficienta;
8 Sortarea - pentru crearea unui sortiment de produse cu o structura adaptata la cerintele specifice ale
unui anumit client; aceasta operatiune poate consta, de exemplu, n reuniunea marfurilor provenind de
la mai multi producatori n vederea expedierii unui singur lot, cu o structura mixta, a unui supermagazin;
8 Servicii de merchandising - care se refera la aranjarea marfurilor n spatiul de vnzare a magazinelor,
distribuirea de echipamente speciale de expunere a marfurilor la punctele de vnzare, crearea de
pachete promotionale dintr-un anumit produs, pentru un anumit detailist etc.
c) Furnizorii de servicii de sprijin. Avnd rolul de a facilita ntregul proces de distributie, acestia nu sunt
implicati nici n vnzarea-cumpararea efectiva a produselor, nici n logistica marfurilor. Cu toate acestea,
participarea lor este esentiala pentru realizarea circulatiei marfurilor. Majoritatea prestatorilor de
servicii de sprijin ofera numai un anumit tip de serviciu. Lista principalelor servicii de sprijin cuprinde:
- servicii financiare de asigurari
- servicii de comunicare
- servicii de cercetari de marketing si consultanta
- servicii de promovare
B) Dimensiunile canalului de marketing
Diferit de la o categorie de marfuri la alta, canalul de marketing se particularizeaza prin trei dimensiuni:
lungime, latime si adncime.
a) Lungimea canalului se refera la numarul de niveluri intermediare pe care le parcurg
marfurile de la producator la consumatorul (utilizatorul) final. Aceasta dimensiune este determinata de
numarul de verigi si nu de distanta n spatiu parcursa de marfuri.
b) Latimea canalului este determinata de numarul unitatilor prin care se asigura
distribuirea unui produs din cadrul fiecarei faze (secvente) a rutei de distributie.
c) Adncimea canalului reflecta masura apropierii distribuitorului fata de punctele
efective de consum.
Fiecare categorie de bunuri/servicii are canalul sau canalele specifice de distributie. Uneori, acelasi
produs poate fi ntlnit n canale de dimensiuni diferite. Reteaua de distributie dintr-o economice va
cuprinde, prin urmare, un numar mare de canale, de o larga diversitate. Pentru fiecare firma, alegerea
unor canale de dimensiuni adecvate n raport cu particularitatile pietei tinta este o decizie de marketing
deosebit de importanta si o conditie a succesului.
2.3.3. SISTEMUL LOGISTIC
Elaborarea politicii de distributie a firmei, care sa contribuie la nfaptuirea obiectivelor sale de
marketing, presupune nu numai stabilirea canalelor de marketing, dar si formularea strategiei si tacticii
referitoare la distributia fizica, respectiv logistica marfurilor. Practica arata ca deciziile luate n acest
domeniu pot avea implicatii profunde att asupra costurilor de marketing, ct si asupra activitatii
ntreprinderii, a gradului de satisfacere a intereselor consumatorilor si utilizatorilor cu bunuri sau
servicii.
A) Structura sistemului logistic
Sistemul logistic este compus dintr-un ansamblu de activitati organizate de transferul produselor ntre
nivelurile canalelor de marketing, precum si din infrastructura necesara desfasurarii acestei activitati.
Dintre activitatile de distributie fizica, cele mai importante sunt urmatoarele: transportul, stocarea,
depozitarea, manipularea, sortarea, preambalarea, conditionarea, expedierea si receptia produselor,
distributia inversa si fluxurile informationale privind logistica produselor.
Transportul produselor este considerat cea mai importanta componenta a mixului logistic, ea detinnd,
de obicei, aproape doua treimi din costurile aferente tuturor activitatilor logistice. Deciziile privitoare la
transportul produselor se nscriu pe ntregul circuit al acestora si si exercita impactul asupra tuturor
activitatilor din lantul logistic. Printre cele mai importante arii decizionale viznd transportul produselor,
pot fi mentionate: alegerea modalitatii de transport, alegerea rutelor de transport si programarea
operativa a vehiculelor pentru transportul produselor.
Stocarea produselor reprezinta o alta componenta a sistemului logistic si este a doua ca pondere n
totalul costurilor, capabila de utilitati de timp si loc. O gestiune stiintifica a stocurilor poate aduce
importante economii de fonduri, paralel cu cresterea calitatii servicilor logistice oferite consumatorilor
(utilizatorilor). Printr-o politica rationala de stocare, se constituie stocul de produse necesare, la
momentul potrivit, urmarindu-se minimizarea numarului de rupturi de stoc, ca si a costului total aferent
stocarii.
Depozitarea are, de asemenea, un loc important ntre activitatile care compun lantul logistic.
Amplasarea, proiectarea si alegerea spatiilor de depozitare aflate n punctele nodale ale circuitului fizic
al produselor, n vederea realizarii n conditii de eficienta a functiilor care le revin, angreneaza
numeroase decizii. Pentru ndeplinirea functiilor sale, orice unitate de depozitare organizeaza o serie de
activitati, toate acestea presupunnd luarea de decizii cele mai diverse. In aceste unitati se realizeaza
receptia produselor intrate, se asigura pastrarea si protectia lor, sortarea, constituirea loturilor
corespunzatoare etapelor urmatoare ale circuitului logistic, pregatirea lor pentru expediere.
Manipularea fizica a produselor n diferitele faze ale circuitului logistic exercita un puternic impact
asupra nivelului de satisfacere a nevoilor consumatorilor (utilizatorilor) si asupra eficientei distributiei
fizice. Printre obiectivele prioritare ale acestei activitati se nscriu minimizarea costurilor de manipulare
si utilizarea la maxim a spatiilor de depozitare.
Fluxurile informationale reprezinta o componenta a sistemului logistic ce aduce o contributie
hotartoare la cresterea eficientei circuitului produselor. Sistemul informational logistic faciliteaza
luarea deciziilor si asigurarea serviciilor logistice n cele trei modalitati, si anume transformnd datele
ntr-o forma utila si mai accesibila, transfernd datele n reteaua logistica si stocnd aceste date pna n
momentul n care sunt utilizate.
B) Relatiile dintre logistica si mixul de marketing
Conducerea eficienta a sistemului logistic presupune analiza interferentelor dintre logistica si mixul de
marketing. Componentele mixului reprezinta mijloace pe care organizatie le poate utiliza n mod
profitabil pentru ndeplinirea obiectivelor sale, n functie de caracteristicile micromediului si
macromediului n care actioneaza. Complexitatea relatiilor dintre logistica si componentele mixului de
marketing este amplificata de inter-relatiile dintre componentele respective.
In practica, se constata existenta unor grade diferite de interactiune ntre componentele mixului.
Alternativele posibile sunt urmatoarele:
Concordanta (compatibilitate). Acest grad de interactiune consta n corespondenta logica si
utila dintre doua sau mai multe elemente ale mixului de marketing. De exemplu, un bun de consum de
calitate ridicata nu va fi, de regula, comercializat prin intermediul unui detailist care ofera produse de
calitate scazuta, pentru a evita reactia nefavorabila a clientilor potentiali.
Integrare. Pe o treapta superioara, se situeaza interactiunea activa si armonioasa ntre
elementele mixului. Publicitatea intensa, de pilda, este asociata cu un nivel nalt al pretului de vnzare;
totodata pretul nalt este justificat de imaginea creata prin publicitate, de diferentierea marcii proprii n
raport cu cele existente.
Sprijin tip "prghie". Cea mai sofisticata forma de interactiune este specifica situatiilor n care
fiecare componenta este astfel utilizata nct sa sprijine ntregul mix de marketing. De exemplu, pentru
bunurile de consum, este necesara cunoasterea reprezentarii matematice a relatiei dintre cheltuielile
publicitare si cantitatea de produse vndute. Pe baza acestei reprezentari, marketerii pot stabili nivelul
investitiilor n publicitate a carui depasire nu conduce la cresterea suplimentara a vnzarilor. In conditiile
atingerii acestui nivel, sporirea n continuare a vnzarilor poate fi sustinuta prin intermediul unei alte
componente ale mixului, respectiv distributia.
Numeroase oferte ale interactiunilor dintre variabilele mixului de marketing nu au fost deloc cercetate
sau au facut obiectul unui numar mic de investigatii empirice. De exemplu, nu exista suport empiric
pentru interactiunea promovare-distributie. Similar, n privinta interactiunilor produs-distributie si pret-
distributie suportul empiric este limitat.
Componentele mixului de marketing nu interactioneaza numai ntre ele, ci si cu alte variabile. In cadrul
firmei, dintre variabilele externe ale mixului, putem enumera: investitiile de capital, managementul
personalului, investitiile n domeniul cercetarii-dezvoltarii, managementul calitatii etc.
C) Relatiile dintre logistica si distributie
Relatiile dintre logistica si distributie sunt reflectate de urmatoarele aspecte:
a) relatia dintre distributia fizica si canalele de marketing. Se afirma ca managementul canalelor
de marketing este o componenta esentiala a strategiei distributiei si mult mai ampla n comparatie cu
managementul distributiei fizice. Managementul canalului de marketing se refera la toate fluxurile
majore din cadrul canalului (produs, negociere, proprietate, informatie, promiovare etc.), n timp ce
distributia fizica - parte a logisticii - este focalizata asupra fluxului produselor.
b) output-urile sistemului de distributie. Performanta sistemului de distributie este evaluata n
functie de nivelul de servire al clientilor. Principalii indicatori de caracterizare a nivelului serviciului sunt
urmatorii:
- dimensiunea lotului - numarul de unitati de produs pe care le poate cumpara clientul, cu ocazia
unei comenzi, nivelul serviciului sporind odata cu abilitatea de a pune la dispozitia clientilor cantitati mai
mici de produse, conform nevoilor acestora;
- timpul de asteptare - intervalul de timp mediu n care clientul intra n posesia bunurilor
comandate, nivelul de servire fiind mai nalt n cazul intervalelor mai mici;
- descentralizarea pietei (comoditatea spatiala) - proximitatea produselor pentru cumparator si
gradul de comoditate a cumpararii, din perspectiva clientului;
- varietatea produselor - dimensiunea gamei sortimentale oferite de furnizor, capacitatea sistemului
de distributie de a onora comenzi de bunuri si servicii, n structura corespunzatoare cerintelor specifice
ale clientilor;
- serviciile suplimentare - gama de servicii de valoare adaugata, care consta n acordarea de credit,
instalarea echipamentelor, reparatii etc.
c) stabilirea tipurilor de canale de marketing. In functie de nivelul tinta de servire al clientilor,
crearea sistemului de distributie presupune adoptarea unor decizii strategice, referitoare la tipologia
canalelor de marketing la care va putea apela firma. Din perspectiva relatiei logistica-distributie,
alegerea canalelor de marketing este determinata de tipurile de functii tranzactionale, logistice si de
facilitare pe care trebuie sa le ndeplineasca membrii canalelor.
d) selectia intermediarilor. Proiectarea sistemului de distributie al firmei este urmata de alegerea
operatorilor intermediari la care aceasta va apela. Identificarea, evaluarea si recrutarea membrilor
potentiali ai canalului de marketing au o importanta critica pentru concretizarea strategiei de distributie
ntr-un sistem fiabil si eficient. Pentru evaluarea intermediarilor, firma furnizoare stabileste, n prealabil,
un set de criterii de importanta diferita, n functie de care va analiza capacitatile si performantele
fiecarui intermediar. Printre criteriile utilizate se nscriu urmatoarele: forta financiara, gradul de
acoperire a pietei, performantele n domeniul vnzarilor, reputatia pe piata, calitatea managementului,
gama sortimentala comercializata, interesul pentru a coopera n programe comune cu furnizorul, ritmul
de dezvoltare etc.
e) etapa de crestere a ciclului de viata al produsului. In aceasta etapa, distributia devine variabila
prioritara a mixului de marketing, pentru a ndeplini obiectivul strategic de minimizare a cotei de piata.
Armonizarea relatiilor dintre logistica si elementele mixului de marketing trebuie sa constituie
preocuparea comuna si permanenta a logisticienilor si marketerilor. Coordonarea eficienta a celor doua
arii ale activitatii firmei se raporteaza la obiectivele strategice specifice fiecarei etape a ciclului de viata
al produselor.
2.3.4. STRATEGIA DE DISTRIBUIE
Alegerea canalelor de distributie, selectarea intermediarilor, stabilirea formelor de distributie adecvate
fiecarei categorii de produse si servicii constituie decizii de marketing de maxima importanta, cu efecte
pe termen lung asupra activitatii ntreprinderii. Prin implicatiile lor, prin consecintele pe care le au
asupra orientarii si finalizarii activitatii ntreprinderii, ele tin de domeniul de marketing.
A) Elaborarea strategiei de distributie
Elaborarea strategiei de distributie presupune identificarea celor mai potrivite canale de distributie si
modalitati de desfasurare a operatiunilor logistice. Optiunea pentru o anumita varianta strategica nu
trebuie sa fie efectul ntmplarii, ci rezultatul unei abordari sistematice. In acest sens, procesul de
formulare a strategiei referitoare la canalele de marketing de catre o ntreprindere producatoare
necesita parcurgerea unei succesiuni de etape, de la identificarea cerintelor clientilor tinta, pna la
selectia celei mai adecvate variante.
a)Identificarea cerintelor clientilor privind nivelul serviciilor de distributie. Proiectarea oricarui sistem
de distributie are ca punct de plecare analiza nevoilor si comportamentul de cumparare al clientilor care
constituie piata tinta.
Serviciile principale pe care le furnizeaza un canal de marketing constau n: facilitatea spatiala, marimea
lotului, timpul de asteptare si varietatea produselor.
b)Stabilirea obiectivelor strategiei de distributie. Urmatoarea etapa consta n definirea obiectivelor
firmei referitoare la variabila distributie a mixului de marketing. In acest scop, vor fi considerate, pe de o
parte, informatiile rezultate din cercetarile de marketing referitoare la nivelul serviciilor de distributie
solicitate de clienti si, pe de alta parte, obiectivele de marketing ale firmei (cresterea vnzarilor, cota de
piata, gradul de acoperire a pietei etc.).
Raportarea la obiectivele de marketing ale ntreprinderii n procesul de elaborare a strategiei referitoare
la canalele de distributie este absolut necesara. Deciziile strategice n domeniul distributiei vizeaza, n
general, un orizont de timp ndelungat, au un grad mare de complexitate si presupun o implicare
financiara considerabila din partea ntreprinderii. In plus, strategia de distributie va influenta la rndul
ei, celelalte variabile ale mixului de marketing.
c)Determinarea variantelor de strategii de distributie. In aceasta etapa sunt identificate variantele
posibile de canale de marketing pe care ntreprinderea le poate utiliza pentru ndeplinirea obiectivelor
stabilite n domeniul distributiei. In afara de canalul direct, se pot considera diverse canale indirecte
potentiale. Structura canalelor indirecte se va stabili n functie de tipurile de intermediari care ar fi
capabili sa contribuie la oferirea serviciilor de distributie solicitate de consumatorii/utilizatorii finali.
Lista variantelor posibile este determinata pe baza unui set de criterii, dintre care cele mai importante
sunt: numarul canalelor utilizate, dimensiunile canalului, amploarea distributiei, gradul de participare al
firmei n activitatea de distributie, gradul de control asupra distributiei, gradul de elasticitate a retelei de
distributie si gradul de implicare a firmei n logistica marfurilor.
d)Evaluarea variantelor strategice si selectare celei (celor) mai adecvate. Dupa ce au fost identificate
structurile potentiale ale canalelor de marketing la care ar putea recurge ntreprinderea, este necesara
evaluarea fiecarei variante pentru a determina fezabilitatea ei, precum si masura n care corespunde
obiectivelor strategiei de distributie. Compararea variantelor strategice va permite alegerea celei mai
potrivite structuri a sistemului de distributie. Procesul de evaluare se bazeaza deopotriva pe criterii
calitative si cantitative. Criteriile utilizate pot fi clasificate n urmatoarele categorii: criterii economice,
criterii de control si criterii de adaptabilitate.
In cadrul mixului de marketing, distributia nu este o variabila rigida, configurata o data pentru
totdeauna. Strategia de distributie este reformulata si ajustata periodic, n functie de: modificarea
obiectivelor firmei, etapa n care se afla produsele n cadrul ciclului lor de viata, faza pe care o parcurge
firma n procesul ei de evolutie, schimbarile care au loc la nivelul pietei tinta si aparitia unor formule de
distributie inovatoare. In afara strategiei de distributie care este operationalizata de ntreprindere, este
recomandata proiectarea unor strategii de rezerva, care sa permita adaptarea eficienta la noile conditii
ale pietei.
B) Operationalizarea strategiei
Selectarea celei mai adecvate variante a strategiei de distributie a firmei reprezinta, n esenta, stabilirea
n plan conceptula a tipurilor de canale de marketing la care aceasta va apela, precum si gradul de
implicare n activitatile de natura logistica. Pentru ndeplinirea obiectivelor privind variabila distributie a
mixului de marketing este necesara operationalizarea strategiei, respectiv concretizarea si aplicarea ei.
a)Selectarea intermediarilor. Pentru fiecare tip de intermediar prevazut n strategia sa de distributie,
ntreprinderea producatoare va trebui sa identifice, evalueze, selecteze firme care servesc piata tinta, au
capacitatea de a oferi serviciile de distributie vizate de producator si sunt interesate sa colaboreze cu
acesta. Inaintea nceperii procesului de identificare, evaluare si selectie, firma producatoare decide lista
criteriilor (variabilelor) care vor sta la baza analizei intermediarilor.
b)Motivarea intermediarilor. Fiecare membru al canalului poate influenta comportamentul celorlalti
participanti recurgnd la diferite surse de putere pentru a stimula cooperarea. Din perspectiva
producatorului, pot fi delimitate urmatoarele surse ale puterii:
- recompensa - pentru a-i cointeresa pe intermediari sa ndeplineasca anumite functii, producatorul
poate oferi o serie de facilitati, avantaje semnificative;
- constrngerea - unii producatori influenteaza comportamentul intermediarilor prin amenintarea
de a aplica o sanctiune n cazul n care acestia nu coopereaza;
- legitimitatea - ca sursa a puterii, legitimitatea se bazeaza pe ideea ca producatorul are dreptul de a
influenta comportamentul intermediarului, iar intermediarul are obligatia de a accepta aceasta
influenta;
- cunostinte speciale - capacitatea producatorului de a influenta membrii canalelor de distributie are
adesea ca sursa cunostintele si informatiile pe care le detine;
- referintele - reputatia producatorului constituie un mijloc de a stimula cooperarea membrilor
canalului. Imaginea deosebit de favorabila a unor producatori sau marci la nivelul pietei tinta se va
repercuta n mod pozitiv si asupra intermediarilor care asigura distributia produselor. Participantii la
procesul de distributie vor fi interesati ca identitatea lor sa fie asociata unei firme sau marci de prestigiu.
c)Evaluarea membrilor canalului. Operationalizarea strategiei de distributie presupune analiza
performantelor intermediarilor. Exista doua tipuri distincte de evaluare. Producatorul recurge, pe de o
parte, la urmarirea zilnica a membrilor canalului, pentru a-si mentine controlul operational asupra
activitatilor acestora. Analiza se bazeaza pe valoarea si volumul vnzarilor realizate de catre fiecare
intermediar client. Pe de alta parte, ntreprinderea producatoare realizeaza o evaluare periodica, de
profunzime, a masurii n care activitatea si rezultatele fiecarui intermediar corespund asteptarilor sale.
Managementul fiecarei firme producatoare trebuie sa fie constient de faptul ca intermediarii vor evalua,
la rndul lor, serviciile oferite de furnizor. In consecinta, evaluarea performantelor canalului de
marketing presupune si masurarea gradului de sarisfactie a clientilor, n privinta producatorului.
2.4. POLITICA DE COMUNICARE
In sistemul relatiilor cu mediul economico-social, cu piata, cu eforturile de marketing ale ntreprinderii
moderne nu se pot limita la producerea si distributia de bunuri si servicii; ele implica, totodata, o
permanenta si complexa comunicare cu mediul extern, cu piata, care presupune o informare atenta a
consumatorilor potentiali si a intermediarilor, actiuni specifice de influentare a comportamentului de
cumparare si consum, de sprijinire a procesului de vnzare. Toate aceste activitati, cu obiective si
mijloace de actiune exterm de variate, alcatuiesc politica de comunicare sau promotionala.
Promovarea a fost apreciata a fi "una dintre cele mai costisitoare componente ale strategiei de
"marketing". Dar n absenta unor asemenea actiuni pot apare dificultati n desfasurarea normala a
relatiei ntreprindere-mediu extern, a relatiei ntreprindere-piata.
Problemele cele mai dificile ntlnite n acest domeniu sunt determinate de complexitatea deciziilor
referitoare la marimea bugetelor ce vor fi alocate, repartitia acestora pe dieritele instrumente
promotionale si perioadele sau momentul utilizarii lor. In fapt, orice ntreprindere este angajata ntr-un
amplu proces de comunicare promotionala.
Activitatea promotionala cunoaste, n perioada actuala, o mare varietate sub raportul continutului,
rolului, formei de realizare etc. De aici si dificultatea clasificarii lor riguroase, fapt ce a condus la
utilizarea, n literatura de specialitate, a unor scheme diferite de grupare si deliminare. Cu o frecventa
mai mare sunt retinute, drept criterii esentiale de delimitare, natura si rolul lor n sistemul
comunicational si al ntreprinderii; n functie de aceste criterii, activitatile promotionale se pot structura
astfel: a) publicitatea; b) promovarea vnzarilor; c) relatiile publice; d) utilizarea marcilor; e)
manifestarile promotionale; f) fortele de vnzare. La rndul lor, fiecare dintre aceste componente
beneficiaza de procedee, tehnici si mijloace specifice de actiune.
2.4.1. PUBLICITATEA
Publicitatea, variabila importanta a politici promotionale a ntreprinderii moderne, reprezinta unul
dintre mijloacele cele mai utilizate n activitatile de piata, unii specialisti considernd-o nervul politicii de
comunicatie a ntreprinderii . Ea constituie unul din mijloacele prin care ntreprinderea se implica si se
raporteaza la evolutia pietei, mbratisnd o ntreaga paleta de tehnici proprii mai multor discipline
(sociologie, psihologie, grafica etc.).
Prin obiectivele urmarite si mijloacele folosite, activitatea de publicitate trebuie sa contribuie si la
educarea consumatorilor influentnd, n acest fel, volumul si structura consumului, obiceiurile de
cumparare si de consum n sensul rationalitatii acestora. Raportata la conditiile unor piete diferite, ea va
trebui folosita diferentiat, adecvndu-si continutul, mijloacele si formele de desfasurare potrivit
cerintelor si specificului acestor piete.
A. Formele publicitatii
Odata cu dezvoltarea activitatii economice, cu evolutia relatiilor de piata si n conditiile sporirii
concurentei ntre agentii pietei si produsele oferite de acestia, s-a multiplicat si diversificat si formele
concrete de realizare a publicitatii. In functie de o serie de criterii validate de practica publicitatii,
acestea pot fi grupate astfel:
In functie de obiect, publicitatea poate fi de produs (serviciu), de marca si institutionala.
Publicitatea de produs (serviciu) reprezinta forma cea mai cunoscuta si cea mai frecvent utilizata n
practica publicitara; n esenta, ea urmareste stimularea cererii de consum pentru produsele (serviciile) la
care se refera. In practica, se disting cteva forme ale acesteia: a) publicitatea de informare, care
urmareste stimularea cererii potentale prin informarea publicului n legatura cu aparitia si prezenta pe
piata a unui produs nou sau serviciu; b)publicitatea de conditionare, avnd ca principal obiectiv
stimularea cererii pentru un produs, un serviciu, o marca, pune accentul pe conditiile de prezentare ale
acestora care pot facilita identificarea lor n masa ofertei; c) publicitatea comparativa, forma relativ
recenta, utilizata pentru compararea directa a unor produse sau servicii aflate n relatii de concurenta pe
o anumita piata; d) publicitatea de reamintire, folosita n scopul ntaririi efectului unor actiuni de
publicitate anterioare, respectiv al pastrarii interesului pentru un produs, un serviciu, o firma etc. n
rndul consumatorilor, chiar si n perioadele de maturitate din ciclul de viata al acestora.
Publicitatea de marca, axata pe evidentierea marcii sub care produsul (serviciul) este oferit pietei, s-a
impus n conditiile multiplicarii nentrerupte a marcilor sub care ntreprinderile si prezinta produsele.
Publicitatea institutionala are ca principal obiectiv instaurarea n rndul publicului a unei atitudini
favorabile si de atasament fata de firma si de oferta sa. Ca si n cadrul publicitatii de produs, publicitatea
institutionala poate fi de informare, de conditionare si de reamintire.
Dupa aria geografica de raspndire a mesajului, publicitatea poate fi locala, nationala si
internationala.Publicitatea locala se efectueaza, de regula, de firmele si unitatile comerciale cu
amanuntul, de cele prestatoare de servicii etc., care au o piata locala de desfacere. Publicitatea
regionala este desfasurata deopotriva de firme producatoare si comerciale cu activitate pe piata
circumscrisa spatiului geografic al unei regiuni. Publicitatea nationala este sustinuta, cu precadere, de
ntreprinderi producatoare si firme comerciale sau prestatoare de servicii cu raza de actiune la nivel
national. In ceea ce priveste publicitatea internationala, desfasurata n forme variate, aceasta este larg
utilizata de ntreprinderile producatoare exportatoare, de firmele de comert exterior si de diferiti agenti
intermediari care actioneaza n comertul international.
Dupa timpul mesajului difuzat, publicitatea poate fi de natura factuala, punnd accentul pe reliefarea
caracteristicilor clare ale produsului/serviciului si de natura emotionala, viznd exploatarea unor
trasaturi si resorturi emotionale ale individului.
Dupa efectul intentionat, publicitatii i se pot atribui fie o actiune directa, cu efect imediat, fie o actiune
ntrziata, cu efecte ce se vor produce n timp.
Dupa sponsor, publicitatea se diferentiaza n functie de agentul finantator, care poate fi producatorul,
intermediarul (n cooperare) si alti agenti economici.
In functie de influenta exercitata asupra cererii, publicitatea poate fi destinata fie influentarii cererii
primare la nivelul produsului, stimulnd consumul unui anumit produs n general, fie influentarii unei
cereri selective, contribuind la deplasarea curbei cererii pentru o anumita marca.
B. Tehnici si mijloace publicitare
Mesajul publicitar care urmeaza a fi difuzat se exprima n forme extrem de variate, n functie de tipul
produsului sau serviciului, de psihologia celor carora se adreseaza; el constituie "fructul" unor activitati
deopotriva creative, de imaginatie, s.a.m.d., care asigura o mbinare eficienta a unui sir de elemente
psihologice, sociologice, economice etc.
Presa reprezinta, n prezent, "media" principala de transmitere a mesajelor publicitare, iar atunci cnd
este corect folosita are un randament excelent. In decizia de alegere a presei ca "media" de publicitate
se tine cont de caracteristicile de baza ale acesteia, ntre care: difuzarea teritoriala, momentul aparitiei,
categoriile socio-profesionale ale publicului, tirajului, pretului de vnzare al spatiului, calitatea
imprimarii etc.
Presa cotidiana ramne cel mai folosit "media" de publicitate n majoritatea tarilor lumii, datorita
avantajelor pe care le ofera: flexibilitatea, prestigiul de care se poate bucura un anumit cotidian, aria
vasta de difuzare, posibilitatea de a dirija expunerea anunturilor.
Presa periodica ofera, la rndul ei numeroase si variate posibilitati de vehiculare a mesajelor publicitare.
Aceasta se adreseaza unor segmente bine determinate de cititori, deci asigura selectivitatea socio-
profesionala a mesajului transmis si o receptivitate mai sporita a destinatarului vizat.
Radioul, ca urmare a utilizarii lui n maza, constituie un alt "media" de publicitate care acopera n mod
rapid si cu regularitate cea mai mare parte a publicului. Intre avantajele oferite, se pot mentiona:
selectivitatea, costurile moderate, flexibilitate si mobilitate. Exista, nsa, si dezavantajul ca mesaul nu
poate fi prezentat dect sonor, ascultatorii facndu-si doar o imagine partiala si numai de moment
asupra obiectului mesajului.
Televiziunea reprezinta suportul publicitar care a cunoscut expansiunea cea mai rapida n zilele noastre,
fiind si unul dintre cele mai recente "media" de publicitate. Ea asigura o combinatie unica a sunetului,
imaginii si miscarii, combinatie ce nu poate fi realizata de alte suporturi. Impresia de contact cu
destinatarul mesajului, flexibilitatea satisfacatoare, posibilitatea unei difuzari repetate la ore de maxima
audienta reprezinta avantajele efectuate prin televiziune. Limitele acesteia privesc selectivitatea n
general scazuta a destinatarilor mesajelor si costurile relativ ridicate de realizare si difuzare a
programelor publicitare.
Cinematograful ocupa un loc modest n ansamblul mijloacelor publicitare. Desi costurile de realizare si
difuzare ale filmelor publicitare sunt relativ ridicate, utilizarea acestui suport nu trebuie neglijata
ntruct, tot mai frecvent, aceste filme au o dubla folosinta: cinematograf si televiziune.
Publicitatea exterioara include utilizarea n scopurile publictare a afiselor, panourilor publicitare si
nsemnelor luminoase. Aceste suporturi au avantajul de a comunica idei simple si concise, menite sa
stimuleze vnzarea unor produse si servicii, sa mentina interesul publicului pentru o marca sau firma si
sunt considerate ca fiind eficiente n aglomerarile urmabe cu intesa circulatie pietonala sau auto
specifica centrelor comerciale, zonelor de mare interes turistic etc. Principalul lor dezavantaj consta n
concizia mesajului transmis publicului.
Catalogul constituie un suport publicitar, de dimensiuni variabile, folosit ca instrument de prezentare a
activitatii unei ntreprinderi, firme, a unei mari unitati comerciale, zone sau statiuni turistice etc. Dupa
caracteristicile sale esentiale catalogul se prezinta n trei variante: de prospectare, de lucru si de
prestigiu.
Pliantul, prospectul si brosura reprezinta alte suporturi publicitare incluse n sfera publicitatii realizate
prin tiparituri si utilizate pe scara larga n activitatile promotionale ale ntreprinderii moderne. Aceste
suporturi urmaresc sa stimuleze interesul cititorului la o parcurgere integrala, sa-l incite n efectuarea
actului de cumparare.
Agendele si calendarele, ca mijloace publicitare, n majoritatea cazurilor au semnificatia de cadou
publicitar; modalitatile de executie ale acestor suporturi sunt extrem de variate, iar oferirea lor este
legata de anumite evenimente.
Publicitatea directa implica actiunea de comunicatie avnd ca obiectiv informarea si atragerea clientului
potential spre un produs sau loc de vnzare, utiliznd ca suport de comunicare expedierea unei scrisori
personale, transmiterea la sediul sau domiciliul clientului potential a unor brosuri sau prospecte, prin
stabilirea unui contact telefonic, prin distribuirea de pliante n locurile de vnzare etc.
In sistemul comunicatiei promotionale se nscrie si publicitatea gratuita, concretizata n orice forma de
noutate cu semnificatie comerciala n legatura cu un produs, un serviciu, o ntreprindere sau o unitate
comerciala ori prestatoare de servicii etc., dar neplatita de agentul respectiv.
2.4.2. PROMOVAREA VNZRILOR
In literatura de specialitate, prin promovarea vnzarilor se ntelege, cel mai adesea, folosirea mijloacelor
si tehnicilor de stimulare, impulsionare si crestere a vnzarilor de bunuri si servicii ce formeaza oferta
ntreprinderilor.
Dintre acestea cteva se detaseaza prin frecventa cu care sunt antrenate astfel:
Reducerea preturilor (tarifare) are un efect promotional incontestabil. Ea poate fi avuta n vedere n
situatii diferite: ca mijloc de eliminare a retinerilor de la cumparare ale anumitor categorii de
consumatori, pentru care pretul este considerat prea ridicat; scaderea importanta sau chiar lichidarea
stocurilor de produse lent sau greu vandabile; mentinerea vnzarilor la un nivel normal de eficienta n
perioadele cnd se constata un reflux al cererii; lichidarea stocurilor la produse care urmeaza a fi
nlocuite cu altele noi; contracararea actiunilor concurentei; folosirea oportunitatilor oferite de anumite
conjuncturi ale pietei.
Vnzarile grupate reprezinta ansamblul de tehnici promotionale ce vizeaza vnzarea simultana sau
succesiva a doua sau mai multe produse la un pret global inferior celui rezultat prin nsumarea preturilor
individuale.
Concursurile promotionale constituie o modalitatea ofensiva de popularizare a ofertei unor
ntreprinderi producatoare sau firme comerciale (prezente n calitate de sponsori), prin crearea n jurul
lor a unei astmosfere de interes n rndul publicului, care sa favorizeze procesul de vnzare.
Publicitatea la locul vnzarii cuprinde ansamblul de tehnici de semnalare, n cadrul unitatilor
comerciale, pentru a atrage, orienta si dirija interesul clientelei catre un anumit raion, produs sau oferta.
Utiliznd o serie de tehnici distincte, actiunile de promovare la locul vnzarii urmaresc sa transforme
motivatia de cumparare n act de cumparare efectiv.
Merchandisingul cuprinde o serie de tehnici utilizate n procesul comercializarii, care se refera la
prezentarea n cele mai bune conditii a produselor si serviciilor oferite pietei. Tehnicile de
merchandising privesc, n esenta: a) modalitatile optime de amplasare a produselor n spatiul de
vnzare, pe suporturile lor materiale; b) acordarea unei importante deosebite factorului vizual n
vnzare; c) sprijinirea produselor ntre ele n procesul de vnzare.
Cadourile promotionale, folosite ca mijloc de vnzare sau ca subiect de publicitate, privesc facilitatile pe
care vnzatorul (producator, comerciant etc.) ntelege sa le acorde cumparatorului, oferind prime,
obiecte sau servicii, n cadrul unor concursuri, jocuri sau loterii.
Avnd la dispozitie o paleta att de larga de forme de promovare a vnzarilor, ntreprinderile trebuie sa
evalueze cu anticipatie rezultatele aplicarii diferitelor tehnici. Astfel, ele trebuie sa aiba n vedere ca
anumite tehnici sunt inutilizabile la scara mare prin nsasi natura lor, iar altele se pot dovedi neadecvate
obiectivelor economice vizate.
2.4.3. RELAIILE PUBLICE
Relatiile publice - constituite relativ recent ca o activitate distincta, desfasurata de ntreprinderi,
institutii, organisme publice s.a. din tarile cu o economie dezvoltata - implica din partea ntreprinderii
cultivarea unor contracte directe, realizate consecvent si sistematic, cu diferite categorii de public, cu
persoane influente din conducerea altor ntreprinderi din tara sau strainatate, cu mass media, cu
reprezentanti ai puterii publice, lideri de opinie etc., n scopul obtinerii sprijinului acestora n efortul de
pastrare si dezvoltare a intereselor sale.
Ca domeniu distinct de activitate al agentilor economici, relatiile publice se nscriu ntre instrumentele
cele mai moderne ale politicii de comunicatie n societatea contemporana, ntrunind totodata si
veritabile atribute promotionale.
Mijloacele utilizate n activitatea de relatii publice sunt foarte variate: editarea de brosuri si jurnale ale
ntreprinderii; organizarea de colocvii, congrese; seminarii; acordarea de interviuri si publicarea de
articole; crearea si difuzarea de filme; nfiintarea de fundatii; initierea si sustinerea diverselor opere
filantropice si de caritate; participarea la diverse actiuni sociale si de interes public; lansarea de stiri;
organizarea unor conferinte de presa, ntlniri cu reprezentanti ai mass media; punerea la dispozitia
publicului a unor linii telefonice directe pentru a oferi noutati si informatii despre ntreprindere si oferta
sa etc.
2.4.4. STRATEGIA DE COMUNICARE
Ca si n cazul celorlalte variabile ale mixului de marketing - produs, pret si distributie - elaborarea
strategiei promotionale de ansamblu si a optiunilor strategice derivate constituie un proces complex,
dificil de realizat, dar pe deplin posibil. El indica o cunoastere n detaliu a mediului economico-social, a
celui concurential, a pietei si a mecanismelor acesteia, a comportamentelor de consum, a modalitatilor
de actiune a ntreprinderilor partenere si concurente ca si a specificului si a efectelor pe care le poate
avea utilizarea diferitelor instrumente promotionale.
La nivelul obiectivelor urmarite prin desfasurarea activitatii promotionale, ntreprinderea poate opta
pentru orientarea eforturilor n directia promovarii imaginii sale globale n cadrul mediului extern, al
pietei sau pentru promovarea exclusiva a produsului/serviciului oferit pietei. In cazul n care se
urmareste promovarea imaginii, se pot avea n vedere doua variante distincte: strategia de promovare a
imaginii si strategia de extindere a imaginii.
Modul de desfasurare n timp a activitatii promotionale constituie un alt criteriu de diferentiere a
optiunilor strategice ale ntreprinderii. In acest caz, se pot avea n vedere fie desfasurarea unei activitati
promotionale permanente, care presupune eforturi financiare importante, fie desfasruarea cu
intermitenta a unor actiuni promotionale, dictate de factori de sezonalitate, de anumite situatii
conjuncturale etc.
Comportamentul strategic n domeniul activitatii promotionale poate fi definit si pornind de la pozitia
ocupata de ntreprindere n cadrul pietei. In consecinta, se poate opta fie pentru o strategie
promotionala concentrata, ntreprinderea orientndu-si efortul promotional spre un singur segment de
piata, pe care sa-si consolideze sau sa-si extinda activitatea, fie pentru o strategie diferentiata, n cadrul
careia si va adapta actiunile potrivit caracteristicilor fiecarui segment de piata n parte ori pentru
o strategie nediferentiata, prin care sa se adreseze ntregii piete, tuturor consumatorilor potentiali n
scopul atragerii lor.
Un alt criteriu de diferentierea a variantelor strategiei promotionale este cel al sediului organizarii
acestei activitati. Din acest punct de vedere, se poate adopta fie decizia organizarii promotionale
cu forte proprii, n cadrul ntreprinderii, fie decizia de organizare a acestei activitati apelnd la institutii
specializate.
Varietatea mijloacelor si instrumentelor de actiune specifice activitatii promotionale marcheaza si
procesul elaborarii strategiilor aferente. In consecinta, strategia promotionala va reprezenta, n toate
cazurile, o combinatie de mijloace si actiuni subordonate politicii globale de marketing a ntreprinderii si
menite sa contribuie la realizarea lor.
A)Operationalizarea politicii de comunicare
Operationalizarea politicii de comunicare implica adoptarea unui sir de decizii cu privire la organizarea si
desfasurarea unor activitati practice convertite n alcatuirea mixului promotional si integrarea acestuia
n strategia de marketing a ntreprinderii. Constituind optiunea strategica a ntreprinderii n domeniul
activitatii promotionale, mixul promotional va reflecta obiectivele urmarite, agentii de piata vizati,
diversitatea mijloacelor utilizate, modalitatile concrete de actiune, resursele financiare mobilizate si
repartizarea lor, orientnd eforturile ntreprinderii n directia captarii si motivarii interesului agentilor
pietei (consumatori individuali, utilizatori industriali, distribuitori) pentru oferta sa.
B)Stabilirea obiectivelor si selectia mijloacelor si tehnicilor promotionale
Procesul de definire a obiectivelor activitatii promotionale urmareste, pe de o parte, alinirea acestora la
obiectivele politicii globale de marketing a ntreprinderii, pe de alta parte, asigurarea concordantei lor cu
cele specifice celorlalte componente ale mixului de marketing.
Prin continutul lor, obiectivele activitatii promotionale pot fi diferite de la o ntreprindere la alta, pot viza
aspecte generale sau concrete activitatilor de piata si mbraca forme extrem de variate. Astfel, drept
criterii de diferentiere, pot servi: domeniul de activitate si profilul ntreprinderii, segmentele de piata
vizate, diversitatea mijloacelor utilizate, bugetele alocate etc.
Actiunea promotionala implica, de asemenea, precizarea clara a categoriilor de agenti de piata vizati -
consumatori individuali, utilizatori industriali, conducatori de firme, distribuitori, prescriptori - definiti, la
rndul lor, pe baza unor criterii variate (caracteristici socio-demografice, obiceiuri de consum sau de
utilizare, atitudini n privinta unui produs sau unor marci).
Actiunea de selectie a mijloacelor si tehnicilor promotionale trebuie efectuate riguros, pe baza unor
principii verificate de practica. Astfel, n procesul conceperii unei actiunii de publicitate trebuie avute n
vedere si respectate trei principii de mare importanta:
principiul selectiei argumentelor
principiul convergentei mijloacelor
principiul uniformitatii publicitatii
C)Determinarea bugetului promotional
Deciziile cu privire la dimensionarea bugetelor promotionale atesta optici si practici diferite de abordare,
determinate att de resursele financiare ale ntreprinderilor, ct si de limitele unor metode de
cuantificare riguroasa a eforturilor necesare, de reflectare corecta a actiunii conjugate a diferitelor
instrumente promotionale si a efectului acestora, ceea ce ngreuneaza masurarea cu precizie a
rezultatelor obtinute.
In aceste conditii, n practica sunt utilizate modalitati variate de stabilire a bugetelor promotionale, ntre
care:
a) stabilirea unui procent din cifra de afaceri; convenabila prin simplitatea ei, o astfel de abordare se
dovedeste vulnerabila, ntruct marimea acestuia procent este , n general, arbitrara;
b) o metoda dintre cele mai simple de stabilire a bugetului promotional se bazeaza pe "tot ceea ce
ntreprinderea si poate permite" n acest domeniu;
c) n multe cazuri, ntreprinderile opteaza pentru un buget promotional comparativ cu cel al
concurentilor; metoda poate fi utilizata de ntreprinderi puternice si presupune existenta unor
importante resurse materiale si financiare;
d) o alta modalitate de fixare a bugetului promotional se bazeaza pe analiza obiectivelor specifice
acestei activitati; ea presupune evaluarea riguroasa a cheltuielilor necesare atingerii fiecarui obiectiv de
comunicatie al ntreprinderii;
e) exista si posibilitatea utilizarii experimentelor de marketing pentru fundamentarea bugetelor
promotionale; ele sunt rareori utilizate n practica ntruct necesita cheltuieli nsemnate pentru
organizarea si desfasurarea lor.
D)Controlul si evaluarea rezultatelor
Literatura de marketing si practica ntreprinderilor moderne atesta existenta unor variate modalitati de
control si evaluare a rezultatelor activitatii promotionale. Acestea pot fi grupate n doua mari categorii:
metode pentru determinarea impactului actiunilor de publicitate si metode specifice evaluari celorlalte
actiuni promotionale. Ele se diferentiaza, de asemenea, n functie de momentul efectuarii controlului si
evaluarii rezultatelor, respectiv anterior sau ulterior desfasurarii fiecarei actiuni promotionale.
CAPITOLUL III
PREZENTAREA GENERAL A COMPANIEI AVON COSMETICS
3.1. ISTORIA AVON COSMETICS
Avon Cosmetics este una dintre cele mai mari si mai cunoscute companii producatoare de
produse cosmetice din lume, care functioneaza n sistemul vnzarilor directe. Compania a fost nfiintata
n America, astfel:
In 1886, David McConnell, un vnzator ambulant de carti, oferea clientelor o mostra de parfum
ntre filele cartilor sale. Aceste daruri au fost att de populare, nct McConnell a decis sa nceapa o
afacere cu parfumuri.
"Am nceput ntr-un spatiu care abia depasea marimea unei camari de bucatarie... Ambitia mea a
fost sa realizez o linie de produse superioare tuturor celorlalte si sa transmit aceste produse, prin
intermediul agentilor ambulanti, din laborator direct la clienti... doamna P.F.E..Albee a fost primul si
singurul General Agent angajat pentru primele 6 luni... A fost foarte cuvenit sa-i oferim ei titlul onorific
de Mama a companiei "The California Perfume Company", pentru ca sistemul pe care l oferim pentru
distribuirea produselor noastre a devenit operational datorita d-nei Albee". (David McConnell - fondator
al "The California Perfume Company").
Doamna Albee a fost primul Reprezentant al companiei si un adevarat pionier al acestei afaceri,
ea calatorind cu trenul sau cu diligenta pentru a vinde parfumuri n nord-est. In anii 1880, locul femeii
era n casa, rolul ei era sa raspunda la usi, nu sa bata la ele. Pentru mai mult de 100 de ani, d-na Albee a
fost model si simbol al reusitei pentru Reprezentantii Avon.
Avon a fost chiar prima companie care a oferit femeilor sansa de a deveni independente si de a-si
atinge propriile lor teluri de mndrie si respect de sine. Astazi, lucreaza pentru Avon mai multe femei
dect pentru orice alta companie din lume.
Primul produs al companiei a fost un set de parfumuri "The Litle Dot Parfume Set", continnd
cinci arome diferite: "Heliotrofe", "Violet", "White Rose", "Lily of the Valley", "Hyadinth".
Imediat ce am fost siguri ca avem produse superioare si ca suntem capabili sa ne satisfacem
clientii, am adoptat "Garantia 100%".
In 1928, numele "The California Parfume Company" parea prea regional pentru o companie care-
si extindea afacerile n 48 de state. O noua linie de produse intitulata "Avon" a fost introdusa n 1929, iar
n 1939 numele companiei a fost oficial schimbat n AVON PRODUCTS INC. Acest nume a fost ales n
onoarea fondatorului companiei care a admirat tinutul natal al lui Shakespeare Stratford on Avon (Avon
upon Stratford).
Avon pe piata de 121 ani. Lider mondial n vnzarea directa a produselor cosmetice.
n 1997 ea fiinta n Romnia Avon Cosmetics S.RL si tot atunci au fost nregistrati primii 6 reprezentanti
Avon care erau chiar primii directori de vnzari din Romnia. Astazi, exista 100 zone n Romnia, n care
activeaza peste 5.000 de coordonatori si peste 300.000 de reprezentanti.
Avon Romnia este lider pe piata produselor cosmetice din 2001 pna n prezent.
3.2. EVOLUIA COMPANIEI AVON COSMETICS
Cele mai importante momente din evolutia firmei Avon sunt redate n tabelul ce urmeaza.:
Tabelul 3.2. -evolutia firmei Avon Cosmetics n lume:
1887 David McConnell a deschis un laborator n Suffen New York; el a reusit sa-l aduca sa
lucreze la companie pe cel mai bun creator de parfumuri din acea vreme, Adolf Goeting.
1914 Compania si extinde activitatea n Canada.
1927 "Gertrude Recordon Facial Treatment Kit" marcheaza debutul companiei n fabricarea
produselor de ngrijire a pielii.
1939 The California Perfume Company devine oficial Avon Producs Inc.
1959 Avon a nceput sa functioneze n Marea Britanie si Germania; au urmat rapid Franta,
Italia si Spania.
1969 Avon s-a extins peste Pacific, Japonia devenind prima tara din Extremul Orient n care
produsele Avon au fost vndute.
1989 Avon devine prima mare companie producatoare de cosmetice care anunta ncetarea
testelor pe animale.
1990 Avon devine prima mare companie de cosmetice care produce si vinde n China; de
asemenea, n acest an, Avon devine prima companie americana de frumusete care
patrunde n Germania de Est.
1992 Avon si ncepe afacerile n Rusia; de asemenea, Cruciada Avon mpotriva Cancerului la
Sn ncepe n acest an si a adunat fonduri n valoare de peste trei milioane de lire.
1994 Avon devine prima mare companie de cosmetice produce si si vinde produsele n Egipt.
1996 Avon si ncepe activitatea n Republica Africa de Sud.
1997 Avon Cosmetics ea fiinta n Romnia.
3.3. PRINCIPIILE COMPANIEI AVON
Principiile dupa care se ghideaza Avon au fost stabilite de catre fondatorul companiei, David
McConnell. Acestea nu sunt reguli sau proceduri; ele reprezinta valori, etici. In ele au crezut membrii
companiei timp de peste un secol si au la baza credinta n bunatatea oamenilor, importanta calitatii si
relevanta metodei de vnzare adoptate.
* Reprezentantii Avon vor ramne independenti, avnd posibilitatea de a se dezvolta si cstiga
prin munca n sprijinul bunastarii si fericirii acestora.
Avon a fost una dintre primele companii care a oferit femeilor posibilitatea de a face afaceri.
Astazi, aceasta sansa se existinde asupra a trei milioane de reprezentanti si a miilor de angajati n peste
135 de tari din toata lumea. sansa pe care AVON o ofera este n crestere si se refera la cunostinte,
pricepere si potentialul de a cstiga muncind. Compania este una de succes doar daca angajatii acesteia
au succes.
* Vom oferi familiilor din ntrega lume produse de cea mai nalta calitate, nsotite si de o garantie a
satisfactiei.
Avon are ncredere totala n calitatea produselor. Acest lucru se reflecta si n garantia prin care Avon
returneaza banii neconditionat: "daca, din orice motiv, un produs Avon nu este gasit satisfacator, acesta
va fi schimbat cu un altul sau va fi napoiata ntreaga suma platita, dupa ce produsul a fost returnat
Reprezentantului".
Nu exista produs care sa fie "destul de bun". Noi trebuie sa producem si sa vindem doar acel gen de
produse pe care oricare dintre noi ar fi mndru sa poarte semnatura.
* Vom furniza un serviciu pentru Reprezentanti si clienti care sa se remarce prin utilitate si
amabilitate.
Admitnd ca Reprezentantul este si clientul nostru, trebuie sa i demonstram mai nti lui importanta
calitatii serviciului pe care, la rndul lui, trebuie sa-l asigure clientilor proprii.
Trebuie sa fie acel gen de serviciu care sa reflecte respectul reciproc. Incercam sa furnizam acest serviciu
cu zmbetul pe buze - acesta este stilul Avon.
* Avem ncredere deplina n angajatii si Reprezentantii nostri, recunoscnd ca succesul ntregii
companii depinde de contributiile si de realizarile lor individuale.
A te baza pe deplin pe cineva este un act de ncredere... credinta este n modul nostru de a face afaceri
si n capacitatea de a selecta oameni buni. Noi credem n oamenii nostri. Cei mai buni oameni si cel mai
bun tratament al acestora va asigura succesul nostru continuu.
* Vom mparti cu altii recompensele faimei si succesului.
Oamenii care participa la dezvoltarea noastra - angajati, reprezentanti, actionari - ar trebui sa participe,
de asemenea, la succesul nostru. Pentru a continua sa fim una din companiile de succes de acest gen,
trebuie sa atragem n continuare si sa retinem cei mai buni oameni. Vom face acest lucru furniznd acel
gen de cstiguri si compensatii, beneficii si recompense, echipament si conditii de lucru care sa inspire si
sa reflecte perfectiunea.
* Vom onora ndatoririle cetatenesti contribuind la binele societatii n care functionam.
Credem ca succesul unei companii se masoara nu numai prin profitul obtinut, ci si prin grija sa fata de
oameni si mediul nconjurator.
* Vom pastra si vom mentine spiritul de prietenie Avon.
Vrem sa fim cunoscuti ca o asociatie de oameni de afaceri interesati si interesanti. Spiritul pe care l
mpartasim - de dreptate, prietenie si respect reciproc - formeaza baza unei realizari marete, att pentru
individ, ct si pentru companie.
3.4. SITUAIA ACTUAL A COMPANIEI AVON COSMETICS
AVON azi:
A. Peste 121 ani de experienta n domeniul cosmeticelor;
B. Peste 140 de tari unde si desfasoara activitatea;
C. Peste 6 milioane de Reprezentanti n ntreaga lume;
D. Peste 600 milioane de Clienti;
AVON ofera:
A. gama complexa si moderna de produse, pentru cele mai exigente gusturi;
B. calitate remarcabila sustinuta prin garantia satisfacerii 100%;
C. serviciile deosebite n ce priveste ajutorul si curtoazia fata de Clienti;
D. formule avansate, nalta tehnologie n producerea cosmeticelor;
E. posibilitatea de sporire a veniturilor ntr-un mod placut.
De peste un secol, Avon a adus frumusetea milioanelor de femei din ntreaga lume, prin intermediul
Reprezentantilor Avon.
Avon pune accent pe calitatea produselor, la care se alatura servicii excelente si de ncredere. Acesti
factori au contribuit la consolidarea pozitiei de leader mondial pe care Avon o ocupa n rndul
companiilor de frumusete.
Astazi, Avon ofera o gama completa, cuprinzatoare si moderna de produse create pentru a ntmpina
nevoile de frumusete ale femeilor de pretutindeni. Pentru produsele de machiaj, sunt folosite cele mai
moderne formule si doar cele mai bune ingrediente pentru a crea nuantele placute si emotionante de-a
lungul spectrului de culori. Produsele de ngrijire a pielii sunt rezultatul unor cercetari si teste laborioase
si reflecta ultimele descoperiri stiintifice pentru a oferi clientelor cele mai moderne si sofisticate
produse. Parfumuri ncntatoare si inovatoare sunt puse la dispozitia clientelor pentru a-l alege pe cel ce
se potriveste stilului de viata sau diferitelor stari sufletesti. Barbatii nu au fost uitati de catre Avon, care
le ofera un sortiment de parfumuri generos si deversificat , precum si produse de ngrijire a picioarelor si
obiecte de toaleta pentru ntreaga familie.
Spre deosebire de alte companii care sunt nevoite sa nchirieze echipamentele de cercetare de la alte
laboratoare, Avon detine n acest moment cel mai sofisticat echipament de cercetare. Nici o alta firma
de cosmetice nu detine, pentru moment, extraordinarul aparat de masurat microcirculatia la nivelul
pielii pe care Avon l utilizeaza. Avon chiar a proiectat si construit propria instalatie pentru a beneficia de
avantaje incomparabile n tehnologie.
3.5. PREOCUPAREA COMPANIEI AVON COSMETICS PENTRU MEDIUL NCONJURTOR
Att managerii ct si toti angajatii Avon s-au angajat sa protejeze, din toate punctele de vedere ce tin de
afaceri, mediul n care traiesc si muncesc.
Intre prioritatile Avon se afla actiuni a caror finalitate este aceea de a face lumea mai curata, mai sigura,
un loc mai bun pentru noi toti:
- reducerea pierderilor la minim;
- reciclarea materialelor pe ct de mult posibil;
- evitarea poluarii aerului, solului si apei;
- mbunatatirea mediului n care se desfasoara activitatea;
- ntmpinarea si depasirea, acolo unde este posibil, a standardelor legale privitoare la mediu;
- sprijinirea angajatilor n vedere protejarii mediului;
Majoritatea ambalajelor Avon sunt reciclabile.
Avon este total implicata n problemele care afecteaza viata de zi cu zi si mediul nconjurator. Avon a
fost prima mare companie de cosmetice care a eliminat din compozitia produselor sale gazele C.F.C.,
gaze daunatoare paturii de ozon.
In 1989, Avon a ntrerupt testarea pe animale. In 1990 Avon a fost recunoscuta de PETA (People for the
Ethical Treatment of Animals) din S.U.A. pentru rolul principal detinut n testarea alternativa a
produselor sale, pentru siguranta consumatorilor.
De asemenea, Avon a nfiintat si sprijinit Fundatia pentru Inlocuirea Testarilor Medicale pe Animale
(FRAME - Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments). Aceasta face parte din efortul
sustinut pe care Avon l depune pentru stoparea testelor pe animale.
3.6. PREZENTAREA COMPANIEI AVON COSMETICS ROMNIA S.R.L.

n data de 4 Septembrie 1997 Avon Cosmetics Romnia S.R.L a fost nregistrata la Registrul Comertului
Bucuresti, cu numar de nmatriculare J40 / 16838 / 97,cu codul fiscal AR 9378657, avnd ca activitate
principala: comertul cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazin si un capital de 520.000.000 Ron.
Sediul firmei Avon Cosmetics Romnia este n Sectorul 1 Bucuresti, strada Emil Pangrati, nr. 30.
Structura companiei este urmatoarea:

Tabelul 3.6.1.- structura Avon Cosmetics Romnia S.R.L.

GENERAL MANAGER

Sales Marketing Rep.Service&
Sales Suport
Finance&
Accouting
Operations Human
Resources

ITTransportation

Tabel 3.6.2- structura departamentului vnzari Avon Cosmetics Romnia SRL
NAIONAL SALES DIRECTOR

Sales Traninng &
DevelpomentShpping Line &
Wartehouse


REGIONAL SALES MANAGER

DIVISION SALES MANAGER

AREA SALES MANAGER

SENIOR MANAGER

JUNIOR MANAGER

SENIOR COORDONATOR

COORDONATOR

REPREZENTANT
3.7. ROLUL sI RESPONSABILITIILE REPREZENTANTULUI
Orice persoana fizica/juridica se poate nscrie ca reprezentant al firmei Avon, primind un numar de
nregistrare format din 7 cifre. n plus, orice reprezentant al firmei Avon este de acord a nu se declara
angajant sau agent al acestuia, nici a avea autoritatea contractuala asupra Avon si nici a-si asuma vreo
responsabilitate n numele Avon.A fi reprezentant nseamna a fi client Avon.
Reprezentantul n momentul cnd se nscrie, prin semnarea conditiilor de vnzare este de acord ca
datele sale personale sa intre n baza de date a Avon Cosmetics Romnia SRL, care si rezerva dreptul de
a prelucra si utiliza n scop de marketing informatiile continute, fara alte obligatii fata de persoana sa.
n cazul n care reprezentantul recomercializaza produsele Avon, el este singurul responsabil de plata
impozitelor la diverse fonduri sociale. Avantajele de a fi reprerzentant sunt urmatotoarele:
Nu exista limite pentru sumele pe care le cstigi
ti stabilesti singur programul de lucru
Ai propria afacere
Reprezentantul are un coordonator care l ajuta si l sprijina
Participa la ntlniri periodice unde pot fi ajutati si sfatuiti
Pot face cursuri de pregatire n domeniul vnzarilor si produselor cosmetice, fiind atestat la sfarsitul
cursurilor cu o diploma.
Pot deveni lideri si pot sa-si construiasca o cariera cu Avon, n care pot avea o grupa personala de
reprezentanti, minim 4 reprezentanti pentru a te califica ca si coordonator si a te nregistra ca persoana
fizica autorizata si a primi un onorariu n functie de valoarea comenzilor.
Pot returna produsele, daca clientul nu este satisfacut 100 % si primesc banii napoi pe produsul
returnat sau nlocuirea produsului cu un alt produs.
Ca reprezentant Avon vei obtine produse cosmetice de cea mai buna calitate, la preturi
avantajoase, nu la pret de brosura ci la pret de depozit, n functie de valoarea comenzi.
Reprezentantul are urmatoarea structura de discount:
15 % - cnd comanda depaseste 100 RON
20 % - cnd comanda depaseste 230 RON
25 % - cnd comanda depaseste 360 RON
30 % * - cnd comanda depaseste 550 RON
* Daca ai cstigat titlul de Reprezentant de Top - toti reprezentantii care de-a lungul activitatii unui an,
ating valoarea comenzilor de 4.000 RON (valoare de brosura), nu pret de depozit, vor beneficia de un
discount de 30 % pentru toate comenzile care vor depasi 550 RON (valoare de brosura).
n functie de vechimea pe care o ai ca reprezentant, n Avon Cosmetics Romnia SRL, poti
beneficia de limite de credit ( LOA)
Ce nseamna LOA ? LOA = Lenght Of Association (perioada de timp, masurata n campanii, de cnd
persoana respectiva a fost nscrisa ca reprezentant).
n prima luna cnd te nscri ai LOA 0,< prima campanie>
LOA 0 - 1- 400 RON
LOA 2 - 3 - 650 RON
LOA > 4 - 850 RON
LOA > 6 -1.800 RON
Cum se calculeaza limita de credit disponibila? Limita de credit disponibila se calculeaza n functie de
vechimea Reprezentantilor si de valoarea comenzilor (valoarea de brosura) care sunt n termen.
De exemplu :
Un reprezentant cu vechime de 4 campani cu credit de 650 Ron care are o comanda, n termen, de 300
RON , poate plasa o comanda de 350 RON pna la data expirarii facturii initiale. n cazul n care comanda
este mai mare dect limita de credit aferenta, reprezentantul poate platii n avans diferenta (n cazul
precedent, daca a doua comanda era 400 RON, diferenta de 50 RON trebuia platita n avans).
3.8. CONDIIILE DE VNZARE

1) n calitate de reprezentant al firmei Avon Cosmetics, orice persoana fizica / juridica trebuie sa se
ridice la cele mai nalte standarde etice, morale si profesionale. n plus, orice reprezentant al firmei Avon
este de acord a nu se declara angajat al acestuia, nici a avea autoritatea contractuala asupra Avon si nici
a-si asuma vreo responabilitate n numele Avon.
2) Prin semnarea acestor conditii de vnzare, reprezentantul este de acord ca datele sale personale sa
intre n baza de date a SC.Avon Cosmetics Romnia SRL, care si rezerva dreptul de a prelucra si utiliza n
scop de marketing informatiile continute, fara alte obligatii fata de persoana sa..
3) Comenzile de produse vor fi acceptate de Avon numai daca acestea se ridica la cantitatea minima,
care va fi comunicata reprezentantului mpreuna cu modificarile ulterioare.
4) Avon si rezerva dreptul de a modifica periodic preturile pentru produsele sale. Reprezentantul va fi
nstiintat de aceste modificari n cel mai scurt timp posibil. n principiu, pretul facturat de Avon pentru
Produsele comandate este cel care apare pe lista de preturi, la data la care repezentantul trimite
comanda la Avon.
5) n cazul n care reprezentantul doreste sa napoieze sau sa schimbe un produs achiztionat de la Avon
n conformitate cu cerintele din Garantie. Avon va restitui suma achitata initial de catre acestea, fie va
schimba acest produs cu altul.Reprezentantul trebuie sa returneze mai nti produsul n termen de
maxim 3 luni de la livrare, n ambalaj original.
6) Plata fiecarei comenzi si a taxelor de livrare se va face de catre reprezentant la una din unitatiile
specializate: bancii, caserii, oficii postale., acestea nu trebuie sa ntrzie mai mult de 14 zile lucratoarede
la primirea de catre reprezentant a produselor si de asemenea trebuie sa aiba loc naintea altei comenzi
adresate firmei Avon.
7) Comanda reprezentantului poate fi primita de catre o terta persoana numai pe baza unei
mputerniciri date de catre reprezentant n acest sens.
8) n cazul n care reprezentantul recomercializeaza produsele Avon, el este singurul rasponsabil de plata
impozitelor si taxelor la diversele fonduri sociale.
9) Avon si rezerva dreptul de a refuza comenzile solicitate de reprezentant, daca una dintre comenzile
anterioare nu a fost platita integral.
10) SC AVON COSMETICS ROMNIA SRL si rezerva dreptul de a percepe penalitati de ntrziere a platii,
n valoare de 0,15 % / zi pentru facturile care nu se platesc n termenul de scadenta specificat pe factura,
precum si o taxa de ncredintare a debitelor restante catre Agentii de colectare a creantelor, n cazul n
care SC AVON COSMETICS ROMNIA SRL foloseste serviciile unei astfel de Agentii.

3.9. ROLUL sI RESPONSABILITILE COORDONATORULUI
Rolul coordonatorului este de a prospecta piata. Prospectarea nseamna a discuta cu ct mai multi
oameni posibili pentru a gasi reprezentantii si clienti potentiali. De-a lua ct mai multe date: numar de
telefon, adresa, daca este cazul si numele potentialului reprezentant, ca ulterior sa fie sunati si invitati
la o prezentare de produse sau chemati la un interviu pentru a i se prezenta oportunitatea Avon.
Ca si coordonator trebuie sa: prospectezi, recrutezi, recomanzi, promovezi, instruiesti, motivezi, planifici
si organizezi si nu n ultimul rnd sa ai contact permanent cu reprezentantii, iar apoi din nou sa
prospectezi piata pentru noi recrutari.
A recomanda - nseamna sa oferi produse si servici personalizate si regulate celor care sunt
interesati si sa te asiguri ca acestia sunt multumiti si vor continua sa comande.
A promova oportunitatea Avon - nseamna sa-ti construiesti propria afacere devenind Lider.
Devii Lider vorbind despre Oportunitatea Avon persoanelor cu care intri n contact n scopul de a
le oferi posibilitatea de a deveni Reprezentanti.
A instrui - nseamna sa arati noilor Reprezentanti cum sa recomande si cum sa promoveze
oportunitatea Avon pentru a-si construi o echipa de succes.
Ca Lider Avon beneficiezi de
- la o comanda personala de 100 RON ai discount de 25 %
- onorariu pentru comenzile grupei personale de reprezentanti
- daca ndeplinesti conditiile primesti onorariu pe generatii, bonusuri si participarea la tot felul de
competitii.
A fi coordonator nseamna a ndeplinii urmatoarele conditii:
lider la minim 4 reprezentanti nscrisi de tine n decursul a 3 luni (campanii),
de a avea vnzare personala de minim 100 RON,
vnzare cu grupa (cei 4 reprezentanti) de minim 1.500 RON
de a avea plati n termenele scrise n factura fiscala
si nu n ultimul rnd a fi autorizat ca persoana fizica autorizata sau persoana juridica,
nregistrata la Registrul Comertului n raza de domicilu de care apartine sau un contract de
colaborare cu firma Avon Cosmetics Romnia SRL
dupa ce toate actele sunt trimise la Bucuresti si ndeplinesti toate conditiile pentru a-ti ncepe
activitatea de coordonator si vei semna contractul de colaborare, vei primii un numar de
coordonator (de nregistrare).
se primeste un onorariu n functie de valorile comenzilor reprezentantilor din grupa personala,
dupa cum urmeaza n tabelele de mai jos:

Tabel 3.8.1 - tip lider -Coordonator (conditii minime si obligatorii de calificare)
- Comanda personala:100 RON
- Recrutari personale (Reprezentantii activi + Lideri): 4 Reprezentanti
- Comenzii cu grupa:1.500 RON
Generatie:
ONORARIU
Generatia 1: Valoarea minima de comanda : 100 RON 4 %
230 RON 5 %
360 RON 6 %

Generatia 2 : Valoarea minima de comanda 100 RON 1 %

Generatie nseamna:
1 generatie = totii reprezentantii nscrisi direct de lider
2 generatie = reprezentantii nscrisi de lideri aflati n prima generatie
3 generatie = totii reprezentantii recrutati de catre liderii de vnzari din generatia 2
Tabel 3.8.2. tip lider -SeniorCoordonator (conditii minime si obligatorii de calificare)
- Comanda personala:100 RON
- Recrutari personale (Reprezentantii activi + Lideri):15+3 Reprezentanti si 3 lideri
- Comenzii cu grupa:12.500 RON
Generatie:
ONORARIU
Generatia 1: Valoarea minima de comanda : 100 RON 5 %
230 RON 6 %
360 RON 7 %

Generatia 2 : Valoarea minima de comanda 100 RON 2 %
Generatia 3 : Valoarea minima de comanda 100 RON 1 %
Generatie nseamna:
1 generatie = totii reprezentantii nscrisi direct de lider
2 generatie = reprezentantii nscrisi de lideri aflati n prima generatie
3 generatie = totii reprezentantii recrutati de catre liderii de vnzari din generatia 2
Tabel 3.8.3. tip lider - Junior Manager (conditii minime si obligatorii de calificare)
- Comanda personala: 100 RON
- Recrutari personale(Reprezentantii activi+Lideri): 25+6 Reprezentanti si 6 lideri din care cel
putin 1 SC
- Comenzii cu grupa: 38.500 RON
Generatie:
ONORARIU
Generatia 1: Valoarea minima de comanda : 100 RON 6 %
230 RON 7 %
360 RON 8 %
ONORARIU
Generatia 2: Valoarea minima de comanda : 100 RON 2 %
230 RON 3 %
360 RON 4 %
Generatia 3 : Valoarea minima de comanda 100 RON 1 %
Generatie nseamna:
1 generatie = totii reprezentantii nscrisi direct de lider
2 generatie = reprezentantii nscrisi de lideri aflati n prima generatie
3 generatie = totii reprezentantii recrutati de catre liderii de vnzari din generatia 2
Tabel 3.8.4. tip lider - Senior Manager (conditii minime si obligatorii de calificare)

ONORARIU
Generatia 2: Valoarea minima de comanda : 100 RON 3 %
230 RON 4 %
360 RON 5 %
- Comanda personala: 100 RON
- Recrutari personale (Reprezentantii activi + Lideri): 30 + 12 Reprezentanti si 12 lideri din care
cel putin 2 SC
- Comenzii cu grupa: 80.000 RON
Generatie:
ONORARIU
Generatia 1: Valoarea minima de comanda : 100 RON 7 %
230 RON 8 %
360 RON 9 %
Generatia 3 : Valoarea minima de comanda 100 RON 2 %
Generatie nseamna:
1 generatie = totii reprezentantii nscrisi direct de lider
2 generatie = reprezentantii nscrisi de lideri aflati n prima generatie
3 generatie = totii reprezentantii recrutati de catre liderii de vnzari din generatia 2
3.10. SISTEMUL DE LUCRU
Fig. 3.10.1- sistemul de lucru AvonCOMANDA LIVRARE PLATA

COMANDA se face pe baza formularului de comanda care va fi predat coordonatorului/sau
directorului zonal de vnzari n ziua destinata strngeri comenziilor, conform unui calendar
prestabilit si trimis la Bucuresti, sau comanda plasata pe internet pe site-
ul: www.avoncosmetics.ro
LIVREAREA produselor comandate se va face n termen de maxim 5 zile lucratoare de la data
trimiteri comenzi sau n 48 de ore de la data comenzi trimise n functie de cum vrea
reprezentantul, livrate de o firma de transport la domiciliul reprezentantului.
PLATA trebuie facuta n termenul nscris pe factura, la una dintre unitatiile indicate pe factura
fiscala (Oficiile Postei Romne, Cec- caserii, Banca Transilvania- daca ai card Visa Electron Maxi
Shop - plata la automate de ncasare numerar, Citibank - automate de ncasare numerar, Banca
BCR- caserii).
Plata se face la 18 zile de la primirea comenzi.
ntr-o campanie (luna) se pot plasa urmatoarele comenzi:
2 comenzii normale, cu livrare la adresa repezentantului fara a plati transportul coletelor;
compania suporta cheltuiala cu transportul produselor. Comanda normala nseamna: plasezi o
comanda din brosura la o data stabilita mpreuna cu directorul zonal de vnzari, iar la o
saptamna livrarea produselor.
Exemplu:
n Timisoara, sunt 2 zone: 012 Grupa B, 090 Gupa B, n aceste zone se plaseaza comanda n ziua de
Marti sau Miercuri dupa un calendar prestabilit, iar saptamna urmatoare tot Marti sau Miercuri livrarea
produselor.
Livrarea produselor n Timisoara se realizeaza cu ajutorul unei firme de coletarie si transport (FAN
CURIER)
comenzii expres n campania respectiva cu livrare la centrele expres din tara, divizi, zone, care
se platesc n functie de greutatea coletului 14 RON/kg, cu livrare n 48 de ore (zile lucratoare) la
centrele expres, (aceste comenzi se pot plasa doar pe internet)
comenzii express cu livrare la adresa reprezentantului, oriunde n tara tot cu livrare n 48 de
ore (zile lucratoare), cu taxa de livrare de 6 Lei (TVA inclus), taxa unica, fara a conta cte
kilograme are coletul sau cte colete are reprezentantul pe acel nume.
3.11. MODUL DE FUNCIONARE A COMPANIEI
Organizatia care coordoneaza activitatile ntreprinse de Avon pe teritoriul Europei este Overseas
Business Developement, cu sediul n Marea Britanie.
Overseas Business Developement are 4 departamente: Marketing, Vnzari, Operational si Financiar.
Fig 3.11.1.- departamentele avon pe teritoriul Europei3.11.1. DEPARTAMENTUL DE MARKETING
In cadrul acestui departament se examineaza fezabilitatea si
potentialul unei noi piete, sunt analizate legile si regulamentele locale, se
calculeaza tinta vnzarilor unui Distribuitor si potentialul de
profitabilitate a acestuia peste un numar de ani si de asemenea,
profiturile estimate pentru Avon.
Parcurgnd etapele unui plan detaliat de patrundere pe piata, este desemnat un Distribuitor care ncepe
sa vnda.
Odata ce patrunderea a fost realizata, Directorul de marketing mpreuna cu proiectantii sai selecteaza
produsele, realizeaza si produc cataloagele si brosurile. Ei estimeaza cte bucati din fiecare produs vor
vinde n fiecare companie si analizeaza si monitorizeaza performanta vnzarilor fiecarui produs.
3.11.2. DEPARTAMENTUL OPERAIONAL
Departamentul Marketing
Departamentul Operational
Departamentul Vnzari
Departamentul Finante
Overseas Business
Development
Marea Britanie
Are responsabilitatea de a stabili de ce are nevoie structura operationala pentru distributia pe fiecare
piata si ajuta la implementarea sistemului.
Prelucreaza comenzile Distribuitorilor pentru produse si coordoneaza transportul.
3.11.3. DEPARTAMENTUL DE VNZRI
Este responsabil cu acordarea celor mai bune sfaturi pentru vnzarea pe o noua piata si asistarea la
activitatile de recrutare a fortelor de vnzare; supravegheaza pregatirea fortelor de vnzare.
Furnizeaza materialele necesare muncii de teren pentru Reprezentanti si Manageri si stabileste noile
ntlniri si documentatia pentru recrutare.
Formuleaza planurile de vnzari si obiectivele pentru pietele care au fost deja studiate si stabilite
mpreuna cu Distribuitorii.
3.11.4. DEPARTAMENTUL DE FINANE
Furnizeaza suportul financiar pentru a se asigura ca Overseas Business Developement si va atinge
obiectivele de afaceri. Implementeaza toate planurile financiare, previziuni si rapoarte.
Monitorizeaza constant rezultatele care au contrazis planurile si tin sub observatie evenimentele, pentru
a minimiza riscurile si a maximiza oportunitatile.
Pastrarea unei evidente stricte a fondurilor este importanta pentru orice afacere si, facnd acest lucru,
controlorul financiar si echipa sa se vor asigura ca clientii/distribuitorii nu vor trebui sa plateasca mai
mjult pentru produsele pe care le-au comandat.
3.12. REZULTATE ECONOMICO- FINANCIARE

2004

Veniturile n anul 2004 au fost de 285.000.000 RON
Cheltuielile n anul 2004 au fost de 170.350.000 RON
Pofit brut = V - CH
Pb = 285.000.000 RON - 170.350.000 = 114.650.000 RON
Profit net = 85.987.500 RON - dupa scaderea impozitului pe profit (25%)
Rata profitului n anul 2004
Rp = = 114.650.000 RON / 285.000.000 RON x 100 = 40,22 %
P - profitul brut
I - ncasarile totale
2005

Veniturile n anul 2005 au fost de 456.200.000 RON
Cheltuielile n anul 2005 au fost de 235.700.000 RON
Pofit brut = V - CH
Pb = 456.200.000 RON - 235.700.000 RON = 220.500.000 RON
Profit net =165.375.000 RON - dupa scaderea impozitului pe profit (25%)
Rata profitului n anul 2005
Rp = = 220.500.000 RON / 456.200.000 RON x 100 = 48,33 %
P - profitul brut
I - ncasarile totale
2006

Veniturile n anul 2006 au fost de 765.900.000 RON
Cheltuielile n anul 2006 au fost de 304.500.000 RON
Pofit brut = V - CH
Pb = 765.900.000 RON - 304.500.000 RON = 461.400.000 RON
Profit net = 346.050.000 RON - dupa scaderea impozitului pe profit (25%)
Rata profitului n anul 2006
Rp = = 461.400.000 RON / 765.900.000 RON x 100 = 60,24 %
P - profitul brut
I - ncasarile totale
CAPITOLUL IV
STUDIU PRIVIND PIAA, CONCURENA sI CLIENII FIRMEI AVON COSMETICS ROMNIA
Cnd Avon era deja cunoscuta n peste 140 de tari de pe mapamond, conducerea companiei a
hotart ca este timpul sa si extinda activitatea si n Romnia. Dupa ce a fost studiata piata din Romnia,
specialistii au ajuns la concluzia ca aceasta reprezinta un potential ridicat si ca sunt sanse ca afacerea sa
se dezvolte cu succes.
Astfel, la data de 4 septembrie 1997, compania Avon Cosmetics Romnia a fost nregistrata la
Registrul Comertului. In noiembrie 1997 au fost realizate primele vnzari pe piata romneasca.
Avon Cosmetics a nceput activitatea n Romnia doar cu ctiva Reprezentanti n Bucuresti.
Primele vnzari au devenit realitate datorita zelului Reprezentantilor care erau nsufletiti de gndul
nceperii unei afaceri noi precum si datorita instruirii lor n prealabil; la acestea au contribuit n unele
cazuri faptul ca printre primii cumparatori s-au aflat persoane care auzisera de produsele Avon si chiar le
folosisera n strainatate sau cu foarte multi ani n urma.
Cu toate ca, la nceput, au trebuit depasite unele greutati pricinuite de faptul ca n Romnia nu
exista un depozit si linie de ambalare pentru produsele Avon , afacerea s-a derulat cu succes, facnd
posibile dezvoltarea si extinderea activitatii.
Astfel, n 1998, la doar un an de activitate, Avon Cosmetics s-a bucurat sa constate ca produsele
sale se vnd cu succes si n afara Bucurestiului, patrunznd treptat pe pietele din cele mai importante
orase din Romnia. De la cele sase zone n care era mpartit Bucurestiul, cu care Avon Cosmetics si-a
nceput activitatea, s-a ajuns n anul 2007 la 100 de zone repartizate pe ntreg teritoriul Romniei.
In afara de extinderea ariei de desfasurare si de intensificarea activitatilor de pe ntreaga piata
romneasca, o alta mare realizare a reprezentat-o deschiderea n 1999 a Centrului Operational din
Tunari cu depozit si linie de ambalare. Aceasta realizare a contribuit esential la mbunatatirea sistemului
operational, la eficientizarea activitatilor de depozitare, sortare, ambalare, acestea realizndu-se cu mai
multa usurinta, rapiditate si promptitudine. Punerea n functiune a Centrului Operational din Tunari a
favorizat desfasurarea n conditii de lucru mai bune a activitatii angajatilor companiei care efectuau
operatiunile necesare pe care trebuiau sa le parcurga produsele pna n momentul n care acestea
ajungeau la Reprezentant.
Intre anii 2000-2002, compania a adus mbunatatiri care sa avantajeze si sa sprijine si actiunile
Reprezentantilor. Aceste mbunatatiri se refera la livrarea produselor comandate direct la domiciliul
Reprezentantului, fara ca acesta sa mai fie nevoit sa se deplaseze la sediul firmei pentru a intra n
posesia respectivelor produse. De asemenea, pentru a veni n ntmpinarea actiunilor ntreprinse de
Reprezentanti, a fost deschis un "Expres Centre", oferind Reprezentantilor ocazia de a plasa comenzi la
intervale mai scurte de timp, cu livrarea la 48 de ore.
Toate aceste realizari au avut drept scop crearea unor conditii optime pentru Reprezentanti, astfel nct
acestia sa obtina rezultate satisfacatoare att n ceea ce priveste succesul individual ct si cel al
companiei. Rezultatele nu au ntrziat sa apara; ele s-au concretizat n mai multe forme: cresterea
numarului de Reprezentanti, cresterea vnzarilor, cresterea ariei de cuprindere, imaginea favorabila pe
piata etc. Pentru a exemplifica, voi prezenta cteva date, astfel: n anul 2002, Avon Cosmetics Romnia
nregistra 30.000 de Reprezentanti activi si aproximativ 580 de Coordonatori cu ajutorul carora
compania a realizat ncasari de peste 20 de milioane de dolari. In acelasi an, indicele de penetrare era de
0,50 de centi/locuitor, iar media pentru fiecare zona din tara era de 1,5 Reprezentanti la 1000 de
locuitori. Iar n 2007, exista 100 zone n Romnia, n care activeaza peste 5.000 de coordonatori si peste
300.000 de reprezentanti.
In Romnia, Avon Cosmetics detine 30% din piata produselor de machiaj, iar unul din 5 parfumuri
cumparate este Avon; acesta reprezinta un fapt incredibil dupa circa zece ani de existenta pe piata
romneasca.
In urma unui sondaj efectuat de Overseas Business Developement s-au obtinut urmatoarele
informatii:
A. 53% din femeile din Romnia au cumparat produse Avon;
B. 90% din femeile din Romnia au auzit de produsele Avon;
C. nivelul mediu de vrsta la clientelor Avon este cuprins n intervalul 15-45 ani;
D. veniturile medii ale clientelor Avon sunt cuprinse n intervalul 350 Ron si 1.500 Ron
E. 71% din femeile din Romnia au cumparat produse prin sistemul de vnzari directe;
F. 80% din clientii companiei Avon Cosmetics Romnia doresc sa mai comande produse;
G. cele mai vndute produse ale companiei Avon Cosmetics Romnia sunt urmatoarele: produse de
machiaj, produse de parfumerie, produse pentru ngrijirea corpului, produsele pentru ngrijirea
tenului.
4.1. CARACTERIZAREA PIEEI FIRMEI AVON COSMETICS ROMNIA
Piata reprezinta terenul valorificarii activitatii unui cerc larg si eterogen de ntreprinderi; fiecare n
parte urmareste ocuparea unei anumite pozitii n ansamblul pietei, care sa-i asigure realizarea eficienta
a produselor (serviciilor) oferite spre vnzare. Prin activitatea desfasurata, ntreprinderea va cauta sa-si
mentina sau chiar sa-si mbunatateasca pozitia detinuta la un moment dat; realizarea unui asemenea
obiectiv presupune delimitarea propriilor coordonate n cadrul pietei, precizarea raporturilor n care se
afla ntreprinderea si produsele sale cu ceilalti participanti la activitatea de piata.
Din perspectiva acestor raporturi, rezulta clar ca marketingul si activitatile concrete desfasurate n
optica sa sunt indisolubil legate de sfera economica a pietei, de natura, dimensiunile si mecanismul sau
de functionare.
Avon Cosmetics este o companie al carui domeniu de activitate presupune att producerea de produse
cosmetice, ct si comercializarea acestora.
Compania functionnd n sistemul vnzarilor directe libere, n care actele de vnzare-cumparare se
desfasoara nestingherit, n cadrul pietei. In Romnia, Avon Cosmetics si desfasoara activitatea n cadrul
unei piete limite impuse indirect, de regula, prin mijloace economice (impozite, taxe, etc.). Actiunea pe o
piata libera presupune manifestarea liberei initiative, miscarea libera a capitalurilor, a fortei de munca,
formarea libera a preturilor pe baza raportului dintre cerere si oferta, concurenta ntre agentii
economici.
Din punctul de vedere al caracteristicilor pe care le prezinta, categoria principala de clienti n cadrul
pietei campaniei Avon Cosmetics este reprezentanta de populatie. Astfel, piata n cadrul careia se
exprima cererea consumatorilor individuali, n calitatea lor de persoane fizice, este cunoscuta sub
denumirea de piata de consum.
Piata, privita n conexiune cu spatiul, cunoaste forme diferite de localizare, densitati geografice diferite,
precum si particularitati teritoriale n chiar continutul si modul de realizare a tranzactiilor pe piata.
Cunoasterea relatiei piata-spatiu prezinta o importanta deosebita pentru ntreprinderile producatoare,
dar si pentru cele comerciale, structura ofertei, logistica marfurilor, amploarea si dispersarea spatiilor de
depozitare si a punctelor de desfacere, organizarea vnzarilor sunt direct legate de teritorialitatea pietei,
de spatiul economico-geografic unde urmeaza a se ntlni cererea si oferta. Tinnd cont de faptul ca
Avon Cosmetics este o companie care functioneaza n sistemul vnzarilor directe, aceasta va trebui sa
organizeze, sa coordoneze si sa realizeze prin grija si fortele proprii activitatile mai sus mentionate,
ntreprinderea fiind deci nevoita sa combine atributii att ale ntreprinderilor producatoare ct si ale
celor comerciale. Pe lnga importanta care trebuie acordata structurii ofertei, logisticii marfurilor,
organizarii spatiilor de depozitare etc., compania trebuie sa se intereseze si de organizarea vnzarilor,
aceasta presupunnd, n mod deosebit, instruirea Reprezentantilor. Acestia sunt foarte importanti
pentru compania Avon Cosmetics, deoarece ei sunt nu numai cei prin intermediul carora compania si
vinde produsele, ci, prin activitatea pe care o desfasoara, sunt si cei care asigura ntr-o mare masura
propagarea unei imagini ct mai favorabile companiei, cei care prezinta cel mai bine produsele
actualilor, dar si potentialilor consumatori, cei care ofera noi informatii despre companie si produsele
acesteia, cei care recruteaza noi Reprezentanti etc. Asadar, din punct de vedere teritorial, al spatiului
economico-geografic, Avon Cosmetics Romnia si desfasoara activitatea pe ntreg teritoriul tarii, cu
precadere n zonele urbane, dar spatiul n care se ntlneste efectiv cererea cu oferta este cel creat si
"acoperit" de Reprezentantii companiei, distanta dintre producator si consumator fiind minima n cadrul
vnzarilor directe.
4.2. CONCURENII FIRMEI AVON COSMETICS ROMNIA
In Romnia, Avon Cosmetics si desfasoara activitatea ntr-o economie de piata. O trasatura de
baza a economiei de piata o reprezinta concurenta, motiv pentru care aceasta este cunoscuta si sub
numele de economie concurentiala. Succesul sau esecul actiunilor ntreprinse de o firma ntr-o
economie de piata este determinat nu numai de strategiile, metodele si instrumentele proprii sau de
profesionalismul cu care sunt manevrate, ci si de cele utilizate de ntreprinderile concurente. In deciziile
referitoare la o actiune pe piata, trebuie sa se acorde importanta si activitatilor celorlalti participanti cu
care ntreprinderea se afla n concurenta directa sau indirecta.
Pentru Avon Cosmetics Romnia, orice produs cosmetic existent pe piata romneasca reprezinta
un produs concurent. Desigur, exista anumite criterii pe baza carora concurentii se diferentiaza astfel
nct fiecaruia sa i se acorde importanta cuvenita, mai ales n functie de influenta pe care actiunile
acestora o exercita asupra activitatii Avon Cosmetics. Cei mai importanti concurenti ai firmei sunt cei
care actioneaza n cadrul aceleiasi piete-tinta si utilizeaza aceeasi strategie. Ei alcatuiesc un grup
strategic. Identificarea grupurilor strategice prezinta importanta deosebita pentru firma, deoarece
concurenta se manifesta att n interiorul grupurilor, ct si ntre grupurile strategice.
In continuare, vor fi enumerati concurentii firmei Avon Cosmetics, clasificati n grupa de produse
considerata si n functie de categoria n care se ncadreaza:.
Tabel 4.2.1. -concurentii Avonului la produsele pentru machiaj
Budget Mass Mass Premium Prestige
Constance Carol
Paris Collection
Margaret Astor
Coty
Gala
Desiree
Oriflame
Biolife Carreau
Yardley
Careline
Revlon
Visions
Revlon
Max Factor
Arancil
Bourjois
Elizabeth Arden
Givenchy
Nina Ricci
Clarins
Guerlain
Forever Living

Tabel 4.2.2. - concurentii Avonului la produsele pentru ngrijirea tenului
Budget Mass Mass Premium Prestige
Palmolive
Oriflame
Yardley
Oriflame
Ponds
Nivea
Oriflame
Careline
L'Oreal
Revlon Eterna
Givenchy
Christian Dior
Biolife Johnsons
Visions
Ellen Betrix
Nivea Visage
Tabel 4.2.3. concurentii Avonului la produsele pentru ngrijirea corpului
Budget Mass Mass Premium Prestige
Oriflame
Lady Speed Stick
Camey
Rexona
Nivea
8*4
Fa
Johnsons
Palmolive
Pantene
Oriflame
Nivea
Elseve
Aloe Vera -Forever Christian Dior
Tabel4.2.4.concurentii Avonului la parfumuri
A) parfumuri de dama
Budget Mass Mass Premium Prestige
Deodorantele de corp
sau roll-on
Oriflame
Federico Mahora
Yardley
Adidas
Oriflame
Visions
Gabriella Sabatini
Yardley Fleur
Yardley Baroque
Chanel No 5
Nina Ricci
Cacharel Eden
Lancome
Anais Anais
Laura Biagotti
Givenchy
Organza
Escada
B) parfumuri barbatesti
Budget Mass Mass Premium Prestige
Deodorante de corp si
roll-on
Old Spice
Brut
Oriflame
Harley Davidson
Oriflame
Yardley
Caroline Herrera
Caractere
Fahrenheit
Davidoff
Hugo Boss
Kenzo
Tommy
Calvin Klein
Paco Rabanne
Caroline Herrera
4.3. CLIENII FIRMEI AVON COSMETICS ROMNIA
Prin produsele sale, Avon Cosmetics Romnia se adreseaza tuturor femeilor din Romnia, dar nu
n exclusivitate, n gama sortimentala oferita regasindu-se si produsele cosmetice destinate satisfacerii
nevoilor de frumos si igiena ale barbatilor.
Avon Cosmetisc Romnia nceaca sa acopere satisfacator cerintele de produse cosmetice (cerinte
care pot fi specifice fiecarei vrste), astfel nct sunt oferite spre vnzare produse cosmetice necesare
consumatorilor care pot fi att copii cu vrsta de peste 3 ani, dar si adolescente, femei tinere, femei
mature sau femei n vrsta.
Pe lnga diferentierea tipurilor de consumatori n functie de vrsta si n functie de sex, Avon
Cosmetics Romnia mai are n vedere si criteriul resurselor financiare de care fiecare consumator
dispune pentru achizitionarea de produse cosmetice. Sub acest aspect, produsele cosmetice fabricate de
Avon Cosmetics au destinatii diferite, fiind adresate urmatoarelor categorii de consumatori, n functie de
veniturile acestora:
- budget
- mass
- mass premium
- prestige
In continuare, sunt prezentate principalele caracteristici ale pietei, ale consumatorilor, dar si ale
produselor incluse n categoriile prezentate mai sus, n functie de categoria de produse analizata
(produse pentru machiaj, produse pentru ngrijirea tenului, parfumuri, produse pentru ngrijirea
corpului).
Tabel 4.3.1. produse pentru machiaj - caracteristicile pietei
Budget Mass & Mass Premium Prestige
-pretul prezinta importanta n
decizia de cumparare;
-utilizare usoara;
-culoare;
-amuzament;
-consumatori mai
putin experimentati.
-principalele marci multi-
nationale;
-ambalaj de calitate;
-valori si aspiratii;
-imagine;
-pretul nca important;
-alte avantaje n afara de
culoare.
-imagine;
-aspiratii si ostentatie;
-ambalaje sofisticate;
-inovatie.
Tabel 4.3.2. produse pentru ngrijirea tenului - caracteristicile pietei
Budget Mass & Mass Premium Prestige
-hidratare de baza;
-luarea deciziei de cumparare n
functie de volum si de pret;
-produse pentru tratarea
tenului;
-volum mare si folosire
frecventa.
-consumatori mai sofisticati;
-produse cu tratament complet;
-ambalaje functionale si de
calitate;
-pretul este nca important.
-imagine de marca si ostentatie;
-inovatii tehnologice;
-ambalaje si formule avansate.
Tabel 4.3.3. produse pentru ngrijirea corpului - caracteristicile pietei
Budget Mass & Mass Premium Prestige
-pretul este important n luarea
deciziei de cumparare;
-produse pentru ntreaga
familie;
-utilizare frecventa.
-produse care se adreseaza
unor nevoi mai speciale
(produse pentru tratarea
celulitei, pentru protectie solara
etc);
-ambalaje functionale si de
calitate.
-imagine de marca
CAPITOLUL V
STUDIU PRIVIND POLITICA DE MARKETING A FIRMEI AVON COSMETICS ROMNIA
Prin analiza politicii de marketing a firmei Avon Cosmetics Romnia, se urmareste modul n care
compania concepe dezvoltarea activitatii sale, directiile de perspectiva si actiunile practice, concrete,
viznd valorificarea potentialului sau n concordanta cu cerintele pietei. Analiznd strategiile si tacticile
aferente politicii de marketing, se poate desemna un anumit stil propriu firmei, o anumita maniera
specifica de abordare si rezolvare a problemelor sale.
Acest capitol si propune sa analizeze conduita pe care o adopta compania referitor la
dimensiunile, structura si evolutia gamei de produse si servicii ce fac obiectul propriei sale activitati,
atitudine ce se raporteaza permanent la cerintele mediului de piata, la tendintele manifestate de ceilalti
concurenti.
5.1. ANALIZA POLITICII DE PRODUS A COMPANIEI
5.1.1. PREZENTAREA GAMEI DE PRODUSE A FIRMEI AVON COSMETICS ROMNIA
Avon Cosmetics este o companie de produse cosmetice care ofera mai ales femeilor, dar si
barbatilor, o gama diversificata de produse care sa acopere si sa satisfaca corespunzator nevoile de
frumusete si ngrijire a corpului.
Aceasta gama sortimentala se doreste a fi una complexa si completa, continnd 4 linii principale:
A. Produse pentru machiaj;
B. Produse pentru ngrijirea tenului;
C. Parfumuri;
D. Produse pentru ngrijirea corpului.
E. Bijuterii si aceesorii cosmetice: portfarduri, posete, curele, ceasuri
A. Produse pentru machiaj
Produsele pentru machiaj se mpart n patru categorii principale, si anume:
produse pentru machiajul ochilor; acestea la rndul lor, contin urmatoarele tipuri de produse: creion
corector, fard de pleoape, creion contur pentru ochi, rimel;
produse pentru machiajul obrajilor; aceasta categorie se compune din urmatoarele tipuri de produse:
fond de ten, pudra de obraz, fard de obraz;
produse pentru machiajul buzelor; produsele care alcatuiesc aceasta categorie sunt urmatoarele:
creion contur; rujuri, gloss, balsam cu reflexe etc.
lacuri pentru unghii.
La nceputul anului 2007, n catalogul de prezentare a produselor cosmetice Avon,existau urmatoarele
game ce contin produse pentru machiaj: Avon Color, Beyond Colour, Perfect Wear, Arabian Glow, Color
Trend.
B.Produse pentru ngrijirea tenului
Avon Cosmetics produce si comercializeaza numeroase produse destinate ngrijirii tenului si tratarii
diferitelor afectiuni ale acestuia. Produsele se diferentiaza n functie de tipul de ten, de vrsta persoanei
care foloseste produsul respectiv etc. Produsele pentru ngrijirea tenului sunt urmatoarele: creme si
lotiuni de fata, creme si lotiuni demachiante, lotiuni tonice, creme si lotiuni pentru tratament anti-acnee
etc.
Denumirile gamelor pentru ngrijirea tenului, n anul 2007, sunt urmatoarele: Naturals, Anew, Clearskin,
Avon Solutions, Avon Care.
C.Parfumuri.
Avon Cosmetics produce si comercializeaza parfumuri att pentru femei ct si pentru barbati.
Parfumurile pentru femei sunt comercializate n 2007 sub urmatoarele denumiri:
Apa de parfum: Crystal Aura, Today, Tomorrow, Always, Today. Tomorrow. Always-im Bloom,
Today.Tomorrow. Always-Hart, Little Black Dress, Avon Extraordinary, Incandesscence, Surrender,
Perceive, Dream Life, Dream Bliss, Rare Gold, Far Away, Women of Earth, Treselle, Treselle Silver, Avon
Shine
Apa de toaleta: Be...Kissable, Be...Sensual, Be... Spontaneous, Exotic Beaches, Summer White, Pur
Blanca, Surreal, Celebre, Lyrical, Wink, Passion Dance, Blue Rash, Insland Vibe.
Sub aceste denumiri sunt comercializate nu numai ape de parfum sau ape de toaleta pentru femei, ci si
alte produse cum ar fi: deodorante de corp, deodorante cu bila, crema de corp parfumata si pudra de
corp parfumata, toate aceste produse enumerate mai sus fiind "nsotite" de aroma parfumului a carei
denumire o poarta.
Parfumurile pentru barbati comercializate de Avon Cosmetics Romnia n anul 2007 au urmatoarele
denumiri:
Apa de parfum:Tomorrow for Him, Surrender for Him, Perceive for Him,
Apa de toaleta/lotiune dupa ras: ProSport Tournament, Pro Sport, ProXtreme, Pro Energy, Pro Ice, Pro
Vibe, Blue, Blue Rush, I' mperfect, Full Speed, Interact, Open Road, For Men, Avon Essence.
Ca si n cazul parfumurilor pentru femei, sub aceste denumiri nu au fost comercializate numai ape de
parfum si lotiuni dupa ras, ci si deodorante de corp, deodorante cu bila, gel pentru ras, balsam dupa ras,
gel racoritor dupa ras.
D.Produse pentru ngrijirea corpului
Produsele pentru ngrijirea corpului se mpart n urmatoarele categorii principale:
- produse pentru igiena (sapun, gel de dus, spumant pentru baie etc.)
- produse pentru ngrijirea corpului (lotiuni de corp, masti pentru corp, gel anticelulitic, gel contur
pentru bust, deodorant pentru corp etc.);
- produse pentru ngrijirea minilor si a unghiilor (creme pentru mini, lacuri tratament pentru unghii,
crema pentru cuticule, dizolvant pentru lacul de unghii etc.);
- produse pentru ngrijirea picioarelor (crema emolienta pentru picioare, crema abraziva pentru picioare,
gel racoritor pentru picioare, spray revitalizant, lotiune de masaj pentru picioare, pudra odorizanta
pentru picioare etc.);
- produse pentru ngrijirea parului (sampon, balsam, gel pentru par, fixativ, spuma pentru coafat, masca
pentru par,etc.).
Produsele pentru ngrijirea corpului enumerate mai sus se regasesc n cataloagele Avon Cosmetics, n
game cu urmatoarele denumiri: Anew, Naturals, Planet Spa, Avon Aromatherapy, Sensis, Skin So Soft,
On Duty, Foot Works, Avon Solutions, Herbal Care, Advence Techniques.
Avon Cosmetics Romnia comercializeaza si produce produse non cosmetice, dar care sunt dorite de
orice utilizator (consumator) de produse cosmetice; este vorba despre produsele Avon personalizate,
cum ar fi: portfard, geanta pentru cosmetice, oglinda, perie de unghii, geanta de voiaj, ceas cu logo
Avon, perie pentru par, pila pentru unghi, biblioraft Avon, calculator, suport carti de vizita, umbrela cu
logo Avon.
5.1.2. ALTERNATIVE STRATEGICE N POLITICA DE PRODUS A FIRMEI AVON COSMETICS ROMNIA
Optiunile companiei privitor la dimensiunile, structura si dinamica gamei de produse pe care le fabrica si
comercializeaza se reflecta n strategia de produs. Obiectivele pentru atingerea carora Avon Cosmetics
Romnia a adoptat diferite alternative strategice n politica de produs, n anul 2007, sunt urmatoarele:
- cresterea numarului de Reprezentanti activi;
- mentinerea unui nivel ridicat de consum al Clientilor;
- nbunatatirea deservirii Clientilor;
- obtinerea unui succes mai mare dect cel obtinut n anul anterior;
- cresterea cotei de piata n segmentul "deodorante";
- cresterea nivelului vnzarilor;
- cresterea gradului de penetrare pe piata;
- cresterea nivelului valoric al comenzii;
- cstigarea de clienti noi si ncntarea actualilor Clienti si Reprezenti;
- crearea de "brand awareness" (constiinta brand-ului).
Politica de produs a firmei Avon Cosmetics Romnia presupune adoptarea si punerea n practica nu doar
a unei singure strategii, ci a mai multora referitoare la modificari n dimensiunile gamei, la nivel calitativ
si la gradul de nnoire a produselor.
Avon Cosmetics Romnia a urmarit dobndirea unei pozitii mai bune, obtinerea unei cote de piata; din
acest motiv, conducerea firmei a apelat la strategia de crestere a dimensiunilor gamei. Pentru
exemplificare, voi mentiona ca, ntre 2006 si 2007, au fost lansate patru game noi de parfumuri (apa de
parfum "Crystal Aura", apa de toaleta "Be...Sensual ", apa de parfum si lotiunea dupa ras "Avon
Essence", apa de parfum si lotiunea dupa ras "Blue Rash"), au fost introduse n oferta noi game de
produse pentru ngrijirea corpului (Naturals Coconut si Papaya, Naturals Milk si Lemon, Naturals Tea
Tree, Naturals Peach, Naturals Vanilla, Aromatherapy, Advance Techniques etc.), au fost adaugate
produse noi la game deja existente (Avon Care, Anew, Avon Colour, Arabian Glow, Women of Earth,
Foot Works,).
Modificari n dimensiunile gamei au fost efectuate nu numai n vederea cresterii liniilor de produse, ci si
n vederea retragerii din vnzare a unor produse, din diferite motive: fie sunt produse "cu viata limitata"
(ex.diferitele game Naturals ale caror viata dureaza aproximativ 5 campanii), fie cererea pentru aceste
produse este foarte redusa, fie produsele sunt retrase cu scopul de a fi relansate ntr-o formula
mbunatatita. Totusi, numarul produselor noi care au fost introduse n oferta firmei Avon Cosmetics
Romnia l depaseste cu mult pe cel al produselor care au fost retrase din oferta, realizndu-se o
evidenta extindere a liniilor de produse, o diversificare pe orizontala.
Din punctul de vedere al nivelului calitativ al produselor, Avon Cosmetics Romnia a elaborat si a pus n
practica strategia diferentierii calitative a produselor, pentru a raspunde corespunzator la exigentele
specifice diferitelor segmente de cumparatori. In plan practic, aceasta strategie se materializeaza n
conturarea unor game de produse destinate satisfacerii nevoilor si exigentelor doar anumitori categorii
de consumatori. De exemplu, Avon Care contine produse pentru ngrijirea corpului care sunt destinate
sa acopere necesitatile minime ale tenului, fara diferentiere n functie de vrsta sau tipul de ten;
produsele din aceasta gama se adreseaza clientilor care sunt interesati de un produs cu pret acceptabil
potrivit pentru ntreaga familie. La capatul extrem opus se afla gama de produse pentru ngrijirea tenului
Anew. Aceasta gama contine produse de prestigiu, care pot satisface cele mai diferite exigente n
legatura cu problemele tenului (n functie de vrsta, factori de stres, efecte ale poluarii mediului asupra
tenului, caracteristici diferite n functie de fiecare tip de ten etc.). Pentru fabricarea acestor produse
sunt utilizate retete ct mai moderne, ingrediente speciale, formule avansate, inovatii tehnologice etc.
De asemenea, se acorda o foarte mare importanta si atentie modului de prezentare, produsele fiind
comercializate n ambalaje moderne si sofisticate. Gama Anew se adreseaza femeilor care acorda o
ngrijire speciala tenului lor si sunt gata sa aloce o suma mai mare de bani n acest scop.
Gradul de nnoire a produselor reprezinta un criteriu care nu a fost omis de firma Avon Cosmetics
Romnia atunci cnd au fost stabilite directiile strategice n anul 2007. Din acest punct de vedere, au fost
"afectate" urmatoarele game, astfel:
- Lacurile de unghii Avon Color au fost retrase din oferta firmei, pentru ca n campania 9/2007 sa fie
lansate 10 nuante stralucitoare, rezistente, ntr-un ambalaj nou, original. Noua formula este
mbunatatita si contine doua sisteme patentate de Avon: tehnologia speciala cu polimeri si complexul
hranitor "keravite". Acestea sunt caracteristicile noii game de lacuri de unghii, denumita Avon Nailwear.
- Gama Colour Rich Lipstick, care continea 19 nuante diferite de rujuri, este supusa si ea unei
transformari de proportii. Astfel, noua gama Ultra Colour Rich Renewable este structurata n trei finish-
uri diferite (lucios, mat si sidefat) si pune la dispozitia clientelor nu mai putin de 30 de nuante.
- Gama de produse de ngrijire a unghiilor Nail Care este nlocuita de produse noi, cu formule
mbunatatite, un design nou si o noua denumrie: Nail Experts.
Exemplele prezentate mai sus nu sunt singurele actiuni de acest gen pe care firma Avon Cosmetics
Romnia le-a realizat pentru satisfacerea cerintelor mereu n schimbare ale clientilor sai. Pe ntreg
parcursul anului 2006, au fost si alte game supuse unor astfel de schimbari, fie integral, fie partial.
5.2. ANALIZA POLITICII DE PRE A FIRMEI AVON COSMETICS ROMNIA
Politica de pret detine un loc aparte n cadrul celor patru politici de marketing, ca urmare detine
un loc aparte si n cadrul actiunilor ntreprinse de firma. Compania trebuie sa acorde importanta
cuvenita rolului pretului, care este efectiv folosit ca instrument de marketing, acesta dovedindu-se un
element cu implicatii directe asupra tuturor activitatilor si actiunilor de marketing ale ntreprinderii.
Analiza preturilor practicate de companie se poate face avnd n vedere trei aspecte
principale: nivelul preturilor, gradul de diversificare a preturilor si gradul de mobilitate a preturilor.
Nivelul preturilor este influentat de criteriul care a stat la baza stabilirii respectivului nivel de pret, si
anume; costurile, cererea si concurenta.
Orientarea dupa costuri a preturilor este luata n calcul de catre firma Avon Cosmetics Romnia pentru
produsele care se ncadreaza n categoria "budget". Este vorba, n general, despre produsele pentru
ngrijirea corpului, produse destinate uzului ntregii familii, produsele folosite n mod frecvent, pentru
care exista cerere si pe care compania le doreste a fi accesibile pentru toate categoriile de consumatori.
Din acest punct de vedere se poate vorbi despre practicarea unei strategii a preturilor joase.
Orientarea dupa cerere, ca varianta a strategiei de preturi, este adoptata de firma Avon Cosmetics
Romnia n cazul produselor "mass si "mass premium". Acestea sunt produse de calitate, pentru care
exista o cerere ridicata si care permit companiei sa adopte o strategie a preturilor moderate. In aceasta
situatie, compania ncearca sa valorifice avantajele oferite de faptul ca exista o cerere ridicata pentru
produsele firmei, precum si de cele oferite de faptul ca ntreprinderea poseda potentialul de productie
necesar acoperirii cererii, indiferent daca aceasta se mentine sau se extinde. Astfel, ntreprinderea
practica un nivel al preturilor "att ct suporta piata", fara a trece de pragul care ar nsemna practicarea
unor preturi ridicate.
Orientarea dupa concurenta a preturilor este un alt tip de strategie adoptat de firma Avon Cosmetics
Romnia mai ales pentru produsele din categoria "prestige", produse de nalta calitate. Pe acest
segment concurenta este foarte puternica, astfel nct, pentru a desfasura o activitate eficienta pe
aceasta piata, compania trebuie sa acorde atentia corespunzatoare actiunilor derulate de firmele
concurente. Din acest punct de vedere, firma Avon Cosmetics Romnia a adoptat practicarea unor
preturi sub nivelul concurentei, urmarindu-se atragerea consumatorilor, care, la preturi usor inferioare
celor concurente, vor putea achizitiona produse superioare, care pot satisface pretentiile celor mai
sofisticati clienti.
Avon Cosmetics Romnia ncearca sa trateze corespunzator aspectul referitor la preturile practicate,
avndu-se n vedere si corelarea acestora cu elementele mixului de marketing. Decizia de cumparare,
cresterea vnzarilor, obtinerea de profit sunt influentate, n principal, de preturile de vnzare, dar
rezultatele sunt vizibil superioare daca se realizeaza o ntrepatrundere armonioasa ntre toate
componentele mixului de marketing (produs, distributie, promovare).
Avon Cosmetics Romnia a stabilit preturile de vnzare pentru produsele comercializate astfel nct
acestea sa reflecte calitatea si pozitionarea pe piata. Pentru stabilirea unui pret corespunzator, au fost
efectuate analize amanuntite pe piata, astfel, fiind determinati factorii care ar putea influenta evolutia
preturilor pe piata romneasca, precum si comportamentul (reactia) cumparatorilor la diferitele niveluri
ale preturilor. In stabilirea preturilor s-a tinut cont de urmatoarele aspecte;
- produsele Avon Cosmetics comercializate n Romnia nu sunt fabricate la noi n tara, ci n alte tari din
Europa, cum ar fi: Germania, Ungaria, Polonia, Marea Britanie, Italia, Franta etc. Din totalitatea
produselor pe care Avon Cosmetics le produce la nivel mondial, expertii companiei au selectat pentru
Romnia acele produse care au corespuns caracteristicilor pietei de la noi din tara din punctul de vedere
al cererii, al proprietatilor produselor, al costurilor, al veniturilor consumatorilor si al sumei pe care
acestia sunt dispusi sa o aloce achizitionarii de produse cosmetice. Preturile practicate n Romnia sunt
calculate avnd la baza costurile de productie din tara n care sunt fabricate, la care se adauga si alte
cheltuieli generate de transport, ambalare, etichetare, distributie etc.
- preturile produselor firmei, ca si majoritatea preturilor produselor de pe piata romneasca, sunt
afectate de factori cum ar fi: evolutia inflatiei, cursul valutar, legislatia n domeniu etc. sub acest aspect,
preturile produselor Avon Cosmetics au nregistrat o evolutie doar n sens ascendent.
- Avon Cosmetics ofera cosmetice care se adreseaza diferitelor categorii de consumatori, de la cei care
prefera produsele accesibile pna la cei care doresc produse de lux. Astfel, si preturile se diferentiaza pe
respectivele categorii: budget, mass, mass premium si prestige.
5.3. ANALIZA POLITICII DE DISTRIBUIE A FIRMEI AVON COSMETICS ROMNIA
Factorul principal care determina si caracterizeaza politica de distributie a firmei Avon Cosmetics
Romnia este acela ca compania functioneaza n sistemul vnzarior directe. Acest lucru presupune
distribuirea produselor cosmetice doar prin intermediul Reprezentantilor firmei care deservesc
compania n schimbul unui comision stabilit n functie de valoarea totala a comenzii.
Activitatea n sistemul vnzarilor directe presupune preluarea de catre ntreprindere a tuturor
activitatilor referitoare la activitatile logistice si la serviciile functionale (transport, depozitare,
asamblare, prelucrarea si onorarea comenzilor, sortarea, servicii de marchandising).
Avon Cosmetics Romnia si distribuie produsele printr-un singur tip de canal, respectiv un canal direct,
fara intermediari, n relatii directe cu potentialii clienti. Reprezentantii firmei sunt cei care asigura o
permanenta comunicare ntre companie si clienti, sunt cei care transmit informatiile de la client catre
firma si de la firma catre client.
5.3.1. ETAPELE sI OBIECTIVELE PROCESULUI DE VNZARE PERSONAL
Tabel 5.3.1.1- etapele si obiectivele procesului de vnzare personala
Etapa Obiective Observatii
Prospectarea Cautarea potentialilor clienti - nceperea procesului de vnzare
- sunt identificati potentialii clienti, prin
reclama, referirea la produs, propaganda.
Inceputul
abordarii
Culegerea de informatii si alegerea
modului de abordare a clientului
Sunt utilizate urmatoarele surse:
- observatii personale;
- alti clienti;
- personalul de vnzare propriu.
Abordarea Atragerea atentiei clientului,
stimularea interesului acestuia si
trecerea la prezentarea produsului
- prima impresie este deosebit de
importanta;
- atragerea atentiei prin referire la
aspectele comune, referire la produs sau
la o demonstratie.
Prezentarea Inceperea transformarii unui
potential client ntr-unul adevarat
prin crearea dorintei pentru produsul
respectiv.
- sunt posibile diferite forme de
prezentare;
- este foarte importanta implicarea
clientului prin referire la anumite
necesitati ale acestuia;
- tratarea corecta a indiferentei sau a
obiectiilor clientului.
Incheierea
vnzarii
Obtinerea unui angajament de a
cumpara si crearea unui client real.
- vnzatorul ntreaba despre decizia de
cumparare pe cale directa, presupunere,
indirecta;
Mentinerea
relatiei
Asigurarea ca clientul este satisfacut
de produs
- rezolvarea oricaror probleme ridicate de
client
Amploarea distributiei reprezinta o dimensiune a canalului de marketing, care poate fi exprimata prin
numarul de Reprezentanti care asigura livrarea catre clientii companiei a produselor comandate. In anul
2000, firma Avon Cosmetics Romnia colabora cu peste 1.000 de Reprezentanti care preluau si livrau
comenzi pentru companie, iar astazi cu 5.000 de coordonatori si peste 300.000 de reprezentanti.
Din punct de vedere al gradului de participare al firmei n activitatea canalului de marketing, se
realizeaza o distributie prin aparatul propriu.
Referitor la gradul de control asupra distributiei, mai exact asupra conditiilor de depozitare, a conditiilor
de transport, a volumului stocurilor, a nivelului preturilor, asupra continutului si amploarei publicitatii
etc., Avon Cosmetics Romnia manifesta un control ridicat.
In legatura cu logistica marfurilor, succesiunea activitatilor este urmatoarea: Reprezentantul aduna
comenzi de la clientii pe care i-a contactat si care s-au aratat interesati de produsele firmei; formularul
de comanda este depus de catre Reprezentant la centrul de colectare al comenzilor, respectiv la sediul
zonei de care apartine sau pe internet unde si palseaza singur comanda on line; formularele colectate
sau comenziile on line n ziua de comanda sunt predate operatorilor care vor verifica datele nscrise pe
formulare si vor centraliza comenzile; urmatorul pas este reprezentat de transmiterea datelor
centralizate catre Centrul Operational din Tunari, unde functioneaza un depozit si o linie de ambalare;
aici, produsele comandate de fiecare Reprezentant vor fi ambalate n colete ce vor fi transportate la
domiciliul Reprezentantilor de catre o firma angajata de companie pentru acest serviciu; n continuare,
fiecare Reprezentant va avea grija ca produsele sa ajunga la clientii care le-au comandat si pentru care
vor trebui sa plateasca pretul corespunzator, odata cu produsele comandate, n colet, Reprezentantul
primeste si factura nsotita de anuntul de sold, calculul sumei de achitat, alte informatii necesare,
precum si un ordin de plata; dupa ce va ncasa sumele de bani de la clienti, Reprezentantul va achita n
contul companiei Avon Cosmetics Romnia suma nscrisa n ordinul de plata, suma care nu contine si
comisionul cuvenit Reprezentantului. Timpul care trece de la lansarea comenzii si pna la livrarea
coletului la domiciliul Reprezentantului este de aproximativ 3-5 zile. In cazul n care un client este
nemultumit de calitatea unui produs, din orice motiv, acesta l poate returna Reprezentantului, care la
rndul lui l va returna la sediul firmei, urmnd ca la urmatoarea comanda sa fie scazuta suma platita
pentru produsul respectiv.
Din punct de vedere al distributiei, ntre 2000 si 2002 s-a nregistrat un progres reprezentat de punerea
n aplicare a livrarilor la domiciliu (n anii anteriori, Reprezentantii erau nevoiti sa se prezinte la sediul
central pentru a ridica coletele cu produsele comandate). De asemenea, un alt progres este reprezentat
de nfiintarea unui Express Centre, unde Reprezentantii pot lansa comenzi n orice zi a saptamnii,
coletul cu produsele comandate fiind livrat la sediul companiei la cel mult 48 de ore de ct a fost
comandat,sau la domiciliul clientului.
5.4. ANALIZA POLITICII DE COMUNICARE A FIRMEI AVON COSMETICS ROMNIA
Pentru a analiza politica de comunicare a firmei Avon Cosmetics Romnia, vor fi dezbatute
principalele activitati promotionale, dupa cum urmeaza:
5.4.1. PUBLICITATEA
In functie de obiect, Avon Cosmetics Romnia a desfasurat o publicitate institutionala, avnd ca
principal obiectiv instaurarea n rndul publicului a unei atitudini favorabile si de atasament fata de
firma si fata de oferta sa. Avon Cosmetics Romnia a desfasurat o publicitate institutionala de
informare.
innd cont de faptul ca Avon Cosmetics Romnia este o firma cu raza de actiune la nivel
national, si publicitatea sustinuta a fot la nivel national, urmarindu-se crearea unei cereri pentru
produsele firmei.
Avon Cosmetics Romnia a transmis mesajele publicitare prin intermediul urmatoarelor medii
majore:
Presa - mesaje cu caracter publicitar au fost difuzate n principalele reviste dedicate
femeilor (exemplu: Unica, Avantaje, Lumea Femeilor etc.);
Radioul - pe calea undelor au fost difuzate mesaje publicitare, n special pe posturile
radio pentru tineret (exemplu: Radio 21);
Televiziunea - posturile de televiziune au difuzat reclamele la ore de maxima
audienta si nu numai,
Publicitatea exterioara - a fost utilizata de compania Avon Cosmetics Romnia prin
intermediultipariturilor, mai exact prin folosirea de cataloage (produsele cosmetice Avon sunt
prezentate potentialilor cumparatori cu ajutorul cataloagelor n care sunt vizualizate toate produsele
oferite spre vnzare; de asemenea, catalogul contine caracterizari ale produselor, enumerari ale
principalelor proprietati ale acestora, precum si paletele de culori disponibile si listele cu preturile
practicate). Ca mijloc de publicitate exterioara sunt utilizate si agendele si calendarele cu logo Avon, care
sunt oferite clientilor si Reprezentantilor cu diferite ocazii.
5.4.2. PROMOVAREA VNZRILOR
Avon Cosmetics Romnia a utilizat urmatoarele tehnici de promovare a vnzarilor:
Reducerea preturilor - n fiecare campanie de vnzari, Avon Cosmetics Romnia ofera spre vnzare
produse la preturi reduse. In brosura fiecarei campanii exista anumite sectiuni care si propun sa
determine o crestere a cererii pentru produsele respective prin reducerea pretului. Iata cteva exemple:
"Pasaport pentru frumusete" (Passport to beauty) este denumirea unei pagini din fiecare catalog, pagina
care ofera clientilor produse de prestigiu sau din game mai greu accesibile datorita preturilor ridicate,
dar care acum beneficiaza de o reducere care poate fi de la 25 la 50%.; astfel un produs considerat
scump de anumite categorii de consumatori devine mai usor de procurat, chiar daca pentru o perioada
scurta de timp. Un alt exemplu similar: sub denumirea "Trebuie sa-l am", o pagina din catalog contine
produse (n general, pentru ngrijirea corpului sau pentru uzul ntregii familii) comercializate la preturi
accesibile, dar care devin si mai accesibile datorita unor reduceri de 15-30%. In afara de exemplele
prezentate mai sus, n fiecare campanie, produse din diferite game si la diferite niveluri ale preturilor
beneficiaza de reduceri ntre 10-30 %. Pe lnga acest tip de reduceri, Avon Cosmetics Romnia a adoptat
si medota vnzarilor grupate; astfel se ofera posibilitatea achizitionarii de produse la un pret total mai
mic dect n cazul n care produsele respective ar fi achizitionate separat. Avon Cosmetics Romnia mai
practica reduceri de preturi sub urmatoarele formulari: "la doua produse cumparate din gama Avon
Basics, 20% reducere" sau "la o apa de toaleta cumparata, primiti gratuit un deodorant" etc.
Concursuri promotionale - sunt folosite de Avon Cosmetics Romnia cu scopul de a determina
cresterea consumului, de a atenua sezonalitatea vnzarilor, de a stimula Reprezentantii, de a contracara
actiuni promotionale ale concurentilor care organizeaza concursuri etc. Concursurile promotionale
organizate de Avon Cosmetics Romnia s-au canalizat pe doua directii: concursuri promotionale
destinate sa impulsioneze consumatorii si concursuri promotionale destinate sa impulsioneze
Reprezentantii. Din prima categorie fac parte actiunile de genul "prin tragere la sorti, unul dintre cititorii
revistei Unica va cstiga produse cosmetice oferite de firma Avon Cosmetics Romnia" sau "primul
ascultator al postului Radio 21 care suna la redactie, va cstiga produse cosmetice oferite de firma Avon
Cosmetics Romnia". Din categoria concursurilor promotionale organizate n scopul stimularii
Reprezentantilor, fac parte actiuni cum ar fi: "Reprezentantul care va vinde cele mai multe parfumuri
Incandessence va primi produse Avon Cosmetics n valoare de 100 Ron" sau "Reprezentantul care va
trimite cea mai frumoasa scrisoare de dragoste , va primi drept cadou de Ziua Indragostitilor o cina
romantica n doi la un restaurant din Bucuresti". Astfel de concursuri sunt organizate periodic de firma
Avon Cosmetics Romnia pentru a mentine n permanenta att interesul consumatorilor ct si pe cel al
Reprezentantilor.
Tabel 5.4.2.1 - Masuri de promovare a vnzarilor orientate spre consumator
Metoda Obiective Avantaje Dezavantaje
Cupoane Stimularea cererii Implica vnzatorii Amnarea comenzii
Premii Crearea unei imagini
favorabile
Atragerea
consumatorilor
Clientii cumpara pt.premiu
nu pt.produs
Concursuri Stimularea cumpararii si Implicarea Necesita gndire creatoare,
crearii de stocuri consumatorilor n
evolutia produsului
dar si analitica
Mostre Incercarea produselor
noi
Risc scazut pentru
consumator la
ncercarea produsului
Costuri mari pentru
companie
Reduceri de
pret
Incurajarea clientilor sa
cumpere; stoparea
declinului vnzarilor
Stimuleaza efectiv
cererea
Usor de imitat; reduce
vnzarile viitoare; scade
valoarea perceputa a
produsului
Vitrine cu
produse
pentru
ncercat
Suport pentru alte
metode de promovare;
ncurajeaza ncercarea
produselor
Ofera o vizibilitate
buna a produselor
Este dificil pentru vnzator
sa aloce spatiu pentru asa
ceva.
Tombole Incurajarea clientilor sa
cumpere mai mult;
scaderea tendintei de
schimbare a marcii
Stimuleaza clientii sa
cumpere mai mult
Vnzarile scad la ncheierea
perioadei
5.4.3. MANIFESTARI PROMOTIONALE
Intre instrumentele promotionale utilizate de Avon Cosmetics Romnia, se nscriu si participarile
cu caracter expozitional si sponsorizarea.
Participarea la manifestari cu caracter expozitional de catre firma Avon Cosmetics Romnia s-a realizat
cu ocazia organizarii de catre companie a unor actiuni ce aveau drept scop crearea pentru consumatori a
unor oportunitati de a vedea produsele si n realitate nu numai n catalog, precum si de a ncerca
produsele respective. Un exemplu n acest sens l reprezinta actiunea desfasurata de catre Avon
Cosmetics Romnia n sala de conferinte a hotelului Sofitel din Bucuresti n primavara anului 2006. Cu
aceasta ocazie, a fost organizata si o conferinta n care s-au prezentat progresele pe care compania le-a
realizat de la nfiintare, s-au enumerat o parte din proiectele ce urmau a fi ndeplinite, au fost premiati
Coordonatori si Reprezentanti ce au desfasurat o activitate remarcabila n cadrul companiei, au fost
proiectate filme informative, a fost initiat un concurs cu premii substantiale pentru Reprezentanti. In
holul hotelului au fost amenajate display-uri n care erau expuse toate produsele companiei, pentru a fi
admirate sau ncercate de catre invitati. Actiunea pe care tocmai am descris-o nu reprezinta doar o
manifestare expozitionala, ci contine foarte multe elemente ce tin de relatiile publice. De remarcat ca
aceasta actiune a oferit firmei posibilitatea de a comunica att cu publicul intern ct si cu publicul
extern, posibilitatea punerii n miscare a unor variante de actiuni promotionale, ntre care distribuirea
de cataloage si brosuri, organizarea de demonstratii ale utilizarii produselor, conferinte, proiectii de
filme publicitare, oferirea de cadouri publicitare etc.
CAPITOLUL VI
STRATEGII PRIVIND POLITICA DE MARKETING A FIRMEI
AVON COSMETICS ROMANIA
In baza analizei politicii de marketing a firmei Avon Cosmetics Romnia voi arata strategiile pe
care compania Avon Cosmetics Romnia le are pentru a realiza atingerea obiectivelor propuse. In acest
sens, un rol important l prezinta strategia de piata a firmei Avon Cosmetics Romnia, n jurul careia
graviteaza elementele mixului de marketing, respectiv politica de produs, politica de pret, politica de
distributie si politica de promovare. Adoptnd variantele strategice cele mai potrivite, ntreprinderea si
poate ndeplini misiunea, si poate realiza obiectivele si si poate asigura o evolutie ascendenta,
ncununata de succese n domeniu.
6.1. STRATEGIA DE PIA A FIRMEI AVON COSMETICS ROMNIA
Strategia de piata poate fi considerata nucleul politicii de marketing si se poate spune ca prezinta
o importanta majora, daca se are n vedere legatura sa directa cu finalitatea activitatii economice a
ntreprinderii.
In strategia de piata s-a luat n calcul unele elemente pe care le-am analizat n Capitolul IV al
lucrarii, elemente care se refera la piata, concurentii, clientii firmei Avon Cosmetics Romnia si care
influenteaza strategia de piata a ntreprinderii.
Pornind de la principalele dimensiuni si trasaturi ale pietei (pozitia companiei fata de dinamica
pietei, pozitia companiei fata de structurile pietei, pozitia ntreprinderii fata de schimbarile pietei, pozitia
ntreprinderii fata de exigentele pietei, pozitia ntreprinderii fata de nivelul competitiei) voi propune
urmatoarele variante strategice pe care firma Avon Cosmetics sa le adopte: strategia cresterii, strategia
diferentiata, strategia activa, strategia exigentei ridicate, strategia ofensiva (a cresterii cotei de
piata).
Consider ca strategiile pe care tocmai le-am descris sunt cele mai potrivite pentru compania Avon
Cosmetics Romnia, ele aflndu-se n concordanta cu domeniul de activitate, obiectivele propuse si
politica firmei.
In continuare voi prezenta argumentele care au determinat alegerea fiecarei variante strategice n
functie de principalele dimensiuni si trasaturi ale pietei:
1) Pozitia companiei fata de dinamica pietei impune adoptarea strategiei de dezvoltare a activitatii de
piata, daca tinem cont de faptul ca Avon Cosmetics Romnia se afla de putin timp pe piata romneasca,
n comparatie cu alte firme, n intervalul de timp, adica cei 11 ani, care au trecut de cnd si-a nceput
activitatea la noi n tara, compania s-a aflat ntr-o continua expansiune (a crescut numarul
Reprezentantilor activi, s-a extins aria de actiune a firmei, a crescut numarul clientilor, a crescut cererea
pentru produsele firmei, a crescut valoarea ncasarilor etc.), ntreprinderea functionnd n cadrul unei
piete cu potential ridicat.
2) Pozitia companiei fata de structurile pietei permite adoptarea strategiei diferentiate, deoarece Avon
Cosmetics Romnia are posibilitatea sa se adreseze diferitelor segmente ale pietei cu produse si preturi
care sa vina n ntmpinarea nevoilor si exigentelor care variaza n functie de diversele categorii de
consumatori carora le corespund.
3) Pozitia companiei fata de schimbarile pietei determina adoptarea strategiei active de catre
compania Avon Cosmetics Romnia, care este considera o companie moderna, puternica, preocupata
permanent de nnoire si perfectionare. Formulele, tehnologia si expertii care lucreaza pentru Avon
Cosmetics Romnia dispune de propriile laboratoare si detine n acest moment cel mai sofisticat
echipament de cercetare . Nici o alta firma nu detine, pentru moment, aparatul de masurat micro-
circulatia la nivelul pielii pe care Avon l utilizeaza. Avon a proiectat si a construit propria instalatie
pentru a beneficia de avantaje incomparabile n tehnologie. Toate acestea au ca efect provocarea n
cadrul pietei a unor schimbari care sa raspunda intereselor companiei, care nu se multumeste sa
studieze si sa anticipeze schimbarile pietei, ci intervine efectiv pentru influentarea sau chiar modelarea
acesteia.
4) Pozitia companiei fata de exigentele pietei atrage adoptarea strategiei exigentei ridicate. Aceasta se
afla n strnsa legatura cu adoptarea strategiei active, deoarece toate eforturile si interesul firmei Avon
Cosmetics Romnia de a se perfectiona si de a inova trebuie sa fie dublate de nivelul calitativ ridicat la
care compania si propune sa-si desfasoare activitatea n raport cu exigentele pe care le manifesta piata.
Avon Cosmetics Romnia a adoptat "garantia 100%", tocmai pentru ca are certitudinea ca produce
cosmetice superioare si ca are capacitatea de a satisface pe deplin chiar si cele mai exigente cerinte ale
clientilor.
5) Pozitia companiei fata de nivelul competitiei determina adoptarea strategiei ofensive. Aceasta
strategie este benefica pentru Avon Cosmetics Romnia, deoarece aceasta este o companie relativ nou-
venita pe piata romneasca de cosmetice,dar care se bucura, totusi, de prestigiul, experienta si
performantele unei firme de renume mondial. Avon Cosmetics Romnia doreste sa se impuna pe
aceasta piata si are ca principal obiectiv cresterea cotei de piata sa mentinerea cotei, din 2001 Avon
Cosmetics este lider n vnzarea produselor cosmetice.
Deciziile privind variantele strategice adoptate de companie sunt luate dupa ce au fost realizate si
analizate amanuntit pe piata, dar si analize referitoare chiar la companie, la obiectivele acesteia, la
modul de functionare, la politica de marketing a acesteia.
6.2. MIXUL DE MARKETING AL FIRMEI AVON COSMETICS ROMNIA
Politica globala de marketing se concretizeaza la nivelul anumitor "secvente" ale activitatii
companiei, de unde si denumirile: politica de piata, politica de produs etc.
6.2.1. POLITICA DE PRODUS A FIRMEI AVON COSMETICS ROMNIA
Avnd la baza analiza politicii de produs a firmei Avon Cosmetics Romnia si n functie de dimensiunile
gamei de produse, nivelul calitativ al produselor si gradul de nnoire al produselor, compania are
urmatoarele variante strategice: strategia de crestere a dimensiunilor gamei, strategia diferentierii
calitative, strategia nnoirii sortimentale.
Aceste variante strategice aplicate corespunzator, sunt cele care raspund cel mai bine conditiilor pe care
compania Avon Cosmetics Romnia trebuie sa le ndeplineasca pentru ca obiectivele vizate sa fie atinse
si pentru ca rezultatele obtinute sa fie satisfacatoare, pe masura eforturilor depuse n acest sens.
Argumentele aduse n favoarea aplicarii variantelor strategice cu privire la politica de produs a firmei
Avon Cosmetics Romnia sunt prezentate n functie de fiecare criteriu n parte care a stat la baza alegerii
fiecarei variante strategice.
Referitor la politica de produs a firmei Avon Cosmetics Romnia, trebuie continuata strategia de
diversificare orizontala a gamei sortimentale pentru ca compania sa vina permanent n ntmpinarea
nevoilor consumatorilor. Avon Cosmetics Romnia este o companie care produce si comercializeaza o
gama complexa si moderna de produse cosmetice, pentru cele mai exigente gusturi si tocmai din acest
motiv, trebuie sa se alinieze constant la noile cerinte ale pietei referitoare al noutatea produselor, la
gradul de modernitate, la caracteristicile si proprietatile cosmeticelor, la diversificarea paletelor de
culori utilizate pentru produsele de machiaj, la forma de prezentare si la ambalajul utilizat, la formulele
si tehnologia folosita la producerea cosmeticelor, a fi n pas cu moda, etc.
De asemenea, trebuie mentinuta strategia diferentierii calitative, prin care sa se solutioneze problema
optimizarii calitatii marfurilor aflate n fabricatie si comercializare, n raport cu diferitele nivele de
exigenta ale principalelor segmente de consumatori. Este important ca Avon Cosmetics Romnia sa
ofere produse superioare, care sa multumeasca toate categoriile de consumatori, de la cei care doresc
sa foloseasca produse de buna calitate la preturi accesibile, pna la cei care ar cheltui orice suma pentru
a avea un produs deosebit, de prestigiu, care sa le satisfaca si cele mai pretentioase necesitati n
domeniu.
Strategia nnoirii sortimentale este cea mai complexa si mai diamica din rndul strategiilor de produs.
Innoirea sortimentala duce la crearea de noi linii de produse n cadrul gamei existente, mobiliznd
ntregul potential uman, material si financiar al companiei. Strategia nnoirii sortimentale este beneficia
pentru Avon Cosmetics Romnia, care este o companie moderna, ce doreste sa ofere consumatorilor
produse care sa corespunda cerintelor noi ale modei, ale tehnologiei, astfel nct destinatarii acestor
produse sa manifeste un nivel ridicat al fidelitatii fata de marca.
Pentru viitor, ar fi o mare realizare daca firma Avon Cosmetics Romnia ar oferi spre comercializare nu
doar produse fabricate n celelalte tari ale Europei, ci produse fabricate chiar la noi n tara. Deschiderea
unei linii de productie n Romnia ar reprezenta un succes remarcabil, care ar putea aduce mari beneficii
att companiei Avon Cosmetics, ct si industriei de produse cosmetice din Romnia.
6.2.2. POLITICA DE PRE A FIRMEI AVON COSMETICS ROMNIA
Au fost elaborate n urma analizei politicii de pret a firmei Avon Cosmetics Romnia trei aspecte
principale:nivelul preturilor, gradul de diversificare a preturilor si gradul de mobilitate a pretului.
La nivel global, compania Avon Cosmetics Romnia ar putea adopta pe viitor o strategie a
preturilor moderate. Desigur, poate fi benefica o diferentiere a strategiilor adoptate, n functie de
fiecare categorie de produse n parte, de caracteristicile acestora, de etapa din ciclul de viata n care
se afla produsul, categoria de consumatori vizata, obiectivele urmarite etc. Astfel, nivelul preturilor
poate varia n functie de criteriul care a stat la baza stabiliri acestuia, respectiv costurile, cererea si
concurenta.
Dupa aceste considerente, compania Avon Cosmetics Romnia poate opta, n continuare, pentru
practicarea unei strategii a preturilor joase n cazul produselor din categoria "budget", pentru
care orientarea nivelului preturilor se face dupa costuri.
Orientarea dupa cerere a preturilor poate fi mentinuta pentru produsele "mass" si "mass
premium", produse pentru care exista cerere ridicata si care permit companiei sa adopte o strategie a
preturilor moderate. Sub acest aspect, este valorificat si potentialul de productie de care dispune
ntreprinderea pentru a acoperi cererea, indiferent daca aceasta se mentine sau creste.
Orientarea dupa concurenta a preturilor este recomandata pentru produsele din categoria
"prestige", deoarece pentru aceste produse concurenta este foarte puternica si trebuie acordata atentia
corespunzatoare n acest sens. Pentru Avon Cosmetics Romnia poate prezenta un avantaj faptul ca
ofera produse de nalta calitate la preturi usor sub nivelul celor practicate de firmele concurente.
Un alt criteriu de diferentiere a strategiilor este strns legat de criteriul reprezentat de nivelul
preturilor si se refera la gradul de diversificare a preturilor practicate. Este absolut necesara o
diversificare a preturilor, tinnd cont de gradul de diversificare sortimentala a produselor cu care
compania Avon se adreseaza pietei. Optiunea pentru aceasta diversificare a preturilor practicate este
vizibil conditionata de strategia de produs si implicit, de cea de piata.
Privitor la politica de pret a firmei Avon Cosmetics Romnia, este benefica o mentinere a nivelului
preturilor practicate.Din punctul de vedere al preturilor, Avon se situeaza deasupra pretului mediu al
produselor cosmetice fabricate si/sau comercializate n Romnia. Insa, nivelul preturilor este justificat de
calitatea produselor oferite spre consum.
De asemenea, Avon Cosmetics ar trebui sa mentina diferentierea preturilor pe cele patru categorii
(budget, mass, mass premium si prestige) care se deosebesc prin caracteristicile diferite ale produselor
si ale segmentelor de consumatori corespunzatoare fiecarei categorii n parte.
Preturile practicate de Avon Cosmetics Romnia pentru produsele pe care le
comercializeaza reflecta calitatea si pozitionarea pe piata.
6.2.3. POLITICA DE DISTRIBUIE A FIRMEI AVON COSMETICS ROMNIA
In acest paragraf sunt prezentate politiciile de distributie a firmei Avon Cosmetics Romnia, ce au la
baza analiza politicii de distributie a firmei.
Principalele criterii care au determinat alegerea variantelor strategice sunt urmatoarele: dimensiunile
canalului, amploarea distributiei, gradul de participare a firmei, gradul de control, gradul de
elasticitate si logistica marfurilor. In functie de criterile enumerate mai sus, sunt urmatoarele variante
strategice pe care firma Avon Cosmetics Romnia le adopta n politica de distributie: distributie directa,
distributie prin aparatul propriu, grad de control ridicat, flexibilitate medie.
Tinnd cont de faptul ca compania Avon Cosmetics va functiona pentru mult timp de azi nainte n
sistemul vnzarilor directe, politica de distributie nu va fi supusa unor schimbari radicale. Eventual, vor fi
operate mbunatatiri din punctul de vedere al sistemului logistic, al departamentului operatioanl, al
sistemului informational.
Ar reprezenta un avantaj pentru compania Avon Cosmetics Romnia, dar mai ales pentru activitatea
desfasurata de Reprezentantii companiei, realizarea unei diminuari a timpului care trece din momentul
lansarii comenzii de catre Reprezentant si pna n momentul n care produsele comandate sunt livrate la
domiciliul Reprezentantului.
De asemenea, s-ar realiza o mbunatatire a conditiilor n care Reprezentantii si desfasoara activitatea,
daca produsele comandate la Express Centre ar fi livrate tot la domiciliul Reprezentantului; astfel timpul
pe care trebuie sa-l aloce deplasarii la sediul companiei pentru a intra n posesia produselor comandate
ar putea fi folosit altfel de catre Reprezentant.
6.2.4. POLITICA DE PROMOVARE A FIRMEI AVON COSMETICS ROMNIA
Ca si n cazul celorlalte variabile ale mixului de marketing (produs, pret, distributie), elaborarea strategiei
promotionale n ansamblu si a optiunilor strategice derivate constituie un proces complex, dificil de
realizat, dar pe deplin posibil. El implica o cunoastere n detaliu a mediului economico-social, a celui
concurential, a pietei si a mecanismelor acesteia, a comportamentelor de consum, a modalitatilor de
actiune a ntreprinderilor concurente ca si a specificului si a efectelor pe care le poate avea utilizarea
diferitelor instrumente promotionale. Criteriile care determina alegerea diferitelor variante strategice
sunt: obiectivele activitatii promotionale, natura si conditiile concrete ale pietei n care actioneaza,
pozitia ocupata de ntreprindere n cadrul pietei, sediul organizarii activitatii promotionale. In functie de
criteriile enumerate mai sus, propunerile privind politica de promovare a firmei Avon Cosmetics sunt
urmatoarele: promovarea imaginii globale - strategia de extindere a imaginii, desfasurarea unei
activitati promotionale permanente, strategia promotionala ofensiva, strategia nediferentiata,
organizarea activitatii promotionale apelnd la institutii specializate.
Strategia de extindere a imaginii ar putea fi adoptata de firma Avon Cosmetics, deoarece nu mai poate
fi cazul doar de promovare a imaginii companiei, consumatorii fiind deja informati de existenta acesteia
din actiunile promotionale desfasurate anterior.
Strategia promotionala ofensiva ar putea fi benefica pentru Avon Cosmetics, deoarece compania
beneficiaza de resursele necesare desfasurarii unei astfel de actiuni, care ar dubla siguranta obtinerii
unei cote de piata ridicate.
Strategia nediferentiata poate servi companiei Avon Cosmetics Romnia, prin care sa se adreseze
ntregii piete, tuturor consumatorilor potentiali n scopul atragerii lor.
Organizarea activitatii promotionale prin intermediul institutiilor specializate prezinta avantajul ca
profesionalismul n cadrul acestor institutii garanteaza elaborearea unor solutii de cel mai nalt nivel.
Reprezentantii sunt cei prin intermediul carora se propaga cantitatea cea mai mare de informatii
referitoare la companie si la produsele pe care aceasta le ofera, Reprezentantii sunt cei care mentin
relatia cu actualii consumatori si realizeaza contactul cu potentialii consumatorii, Reprezentantii sunt cei
care realizeaza activitatea cea mai sustinuta de publicitate n favoarea companiei; dar munca
Reprezentantilor ar trebui dublata de eforturile companiei n vederea formarii pe piata a unei imagini
reale si pozitive cu privire la activitatea si produsele firmei.
CONCLUZII sI PROPUNERI
In baza analizei politicii de marketing a firmei Avon Cosmetics Romnia, un rol important l
prezinta strategia de piata a firmei, n jurul careia graviteaza elementele mixului de marketing, respectiv
politica de produs, politica de pret, politica de distributie si politica de promovare. Adoptnd variantele
strategice cele mai potrivite, compania si poate ndeplini misiunea, si poate realiza obiectivele si si
poate asigura o evolutie ascendenta, ncununata de succese n domeniu.
Strategia de piata poate fi considerata nucleul politicii de marketing si se poate spune ca
prezinta o importanta majora, daca se are n vedere legatura sa directa cu finalitatea activitatii
economice a companiei.
Pozitia ntreprinderii fata de schimbarile pietei determina adoptarea strategiei active de catre
compania Avon Cosmetics Romnia, care este considera o ntreprindere moderna, puternica,
preocupata permanent de nnoire si perfectionare.
Avon Cosmetics Romnia a adoptat "garantia 100%", tocmai pentru ca are certitudinea ca
produce cosmetice superioare si ca are capacitatea de a satisface pe deplin chiar si cele mai exigente
cerinte ale clientilor.
Deciziile privind variantele strategice adoptate de ntreprindere sunt luate dupa ce au fost realizate
analize amanuntite ale pietei, dar si analize referitoare chiar la ntreprindere, la obiectivele acesteia, la
modul de functionare, la politica de marketing a acesteia.
De asemenea, consider ca trebuie mentinuta strategia diferentierii calitative, prin care sa fie solutionata
problema optimizarii calitatii marfurilor aflate n fabricatie si comercializare, n raport cu diferitele nivele
de exigenta ale principalelor segmente de consumatori. Este important ca Avon Cosmetics Romnia sa
ofere produse superioare, care sa multumeasca toate categoriile de consumatori, de la cei care doresc
sa foloseasca produse de buna calitate la preturi accesibile, pna la cei care ar cheltui orice suma pentru
a avea un produs deosebit, de prestigiu, care sa le satisfaca si cele mai pretentioase necesitati n
domeniu.
Strategia nnoirii sortimentale este benefica pentru Avon Cosmetics Romnia, care este o
companie moderna, ce doreste sa ofere consumatorilor produse care sa corespunda cerintelor noi ale
modei, ale tehnologiei, astfel nct destinatarii acestor produse sa manifeste un nivel ridicat al fidelitatii
fata de marca.
La nivel global, compania Avon Cosmetics Romnia ar putea adopta pe viitor o strategie a
preturilor moderate.
Din punctul de vedere al preturilor, Avon Cosmetics Romnia se afla deasupra pretului mediu al
produselor cosmetice fabricate si/sau comercializate n Romnia. Insa, nivelul preturilor este justificat de
calitatea produselor oferite spre consum.
n continuare, preturile practicate de Avon Cosmetics Romnia pentru produsele pe care le
comercializeaza reflecta calitatea si pozitionarea pe piata.
Ca si n cazul celorlalte variabile ale mixului de marketing (produs, pret, distributie), elaborarea
strategiei promotionale n ansamblu si a optiunilor strategice derivate constituie un proces complex,
dificil de realizat, dar pe deplin posibil. El implica o cunoastere n detaliu a mediului economico-social, a
celui concurential, a pietei si a mecanismelor acesteia, a comportamentelor de consum, a modalitatilor
de actiune a companiilor concurente ca si a specificului si a efectelor pe care le poate avea utilizarea
diferitelor instrumente promotionale.

Propunerea mea pentru viitor, ar fi daca Avon Cosmetics Romnia ar oferi spre comercializare nu doar
produse fabricate n celelalte tari ale Europei, America ci produse fabricate chiar la noi n tara.
Deschiderea unei linii de productie n Romnia ar reprezenta un succes remarcabil, care ar putea aduce
mari beneficii att companiei Avon Cosmetics, ct si industriei de produse cosmetice din Romnia.
Propunerea mea pentru atingerea obiectivele legate de diferite alternative strategice n politica de
produs, n anul 2008, sunt urmatoarele:
- cresterea numarului de Reprezentanti activi;
- mentinerea unui nivel ridicat de consum al Clientilor;
- nbunatatirea deservirii Clientilor;
- obtinerea unui succes mai mare dect cel obtinut n anul anterior;
- cresterea cotei de piata n segmentul "deodorante";
- cresterea nivelului vnzarilor;
- cresterea gradului de penetrare pe piata;
- cresterea nivelului valoric al comenzii;
- cstigarea de clienti noi si ncntarea actualilor Clienti si Reprezenti;
- crearea de "brand awareness" (constiinta brand-ului).
Pornind de la principalele dimensiuni si trasaturi ale pietei (pozitia companiei fata de dinamica pietei,
pozitia companiei fata de structurile pietei, pozitia ntreprinderii fata de schimbarile pietei, pozitia
ntreprinderii fata de exigentele pietei, pozitia ntreprinderii fata de nivelul competitiei) voi propune
urmatoarele variante strategice pe care firma Avon Cosmetics sa le adopte: strategia cresterii, strategia
diferentiata, strategia activa, strategia exigentei ridicate, strategia ofensiva (a cresterii cotei de
piata).
Consider ca strategiile pe care tocmai le-am descris sunt cele mai potrivite pentru compania Avon
Cosmetics Romnia, ele aflndu-se n concordanta cu domeniul de activitate, obiectivele propuse si
politica firmei.
Ar reprezenta un avantaj pentru compania Avon Cosmetics Romnia, dar mai ales pentru activitatea
desfasurata de Reprezentantii companiei, realizarea unei diminuari a timpului care trece din momentul
lansarii comenzii de catre Reprezentant si pna n momentul n care produsele comandate sunt livrate la
domiciliul Reprezentantului.
Avon Cosmetics Romnia ar trebui ca pe viitor sa declanseze o campanie publicitara mai agresiva, care
sa presupuna, n primul rnd, difuzarea de clipuri publicitare pe posturile de televiziune cu acoperire
nationala la ore cu audienta ridicata si cu o frecventa care sa atraga curiozitatea si interesul publicului.
Reprezentantii sunt cei prin intermediul carora se propaga cantitatea cea mai mare de informatii
referitoare la compania Avon Cosmetics Romnia si la produsele pe care aceasta le ofera, Reprezentantii
sunt cei care mentin relatia cu actualii consumatori si realizeaza contactul cu potentialii consumatorii,
Reprezentantii sunt cei care realizeaza activitatea cea mai sustinuta n favoarea companiei.
BIBLIOGRAFIE
1. Anghel L.,Florescu C., Zaharia R. - Marketing. Probleme, cazuri, teste, Editura Expert,
Bucuresti ,1993

2. Balaure V. -Tehnici promotionale, probleme,analize, studii de caz, Editura Uranus,
Bucuresti, 1999

3. Braha S. - Elemente de dermatologie si cosmetologie, Editura Cermi, Iasi, 1998.
4. Dobre C., Negrut C. - Marketing . Politici. Strategi. Tactici, Editura Integraf, Resita
1997
5. Dobre C. - Publicitatea, Editura Mirton, Timisoara, 2005
6. Foltean F., Ladar L.,Dobre C., -Marketing, Editura Brumar, Timisoara, 2000
Ionescu Ghe.,Negrut C.

7. Kotler Ph. - Managementul marketingului, Editura Teora, 1997
8. Radu C. - Marketing - Curs pentru directia de aprofundare: Medicamente si cosmetice,
Editura Universitatea Politehnica, Bucuresti, 2005.
9. Morariu D. -Tehnici promotionale, abordare teoretica si studii de caz, Editura Bibliofor,
Deva, 2001
10. Negrut C. - Initiere n marketing, Editura Augusta, Timisoara,1995.
11. Negrut C., Oancea M. - Bazele Marketingului,Editura Nero,Timisoara, 2005.
12. Popescu I. C., serbanica D., Balaure V.- Tehnici promotionale, Editura Metropol, 1994
13. Suciu Gh. - Cosmetologie-ndreptar practic, Editura Medicala Universitara, Bucuresti,
2004.
14. Suciu Gh. - Dermafarmacie si cosmetologie, Editura Medicala Universitara, Bucuresti,
2005.
15. XXX -The Market for cosmetics and toletries in Eastern Europe, Editura Euromonitor,
London, 2005.
16. XXX - Comisia Nationala pentru Statistica, "Anuarul Statistic al Romniei 2006".

S-ar putea să vă placă și