Sunteți pe pagina 1din 24

Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.1) Strategia valorii ridicate presupune urmatoarele caracteristici ale ofer


tei:

A. Calitate medie si pret scazut
B. Calitate ridicata si pret mediu (Answer)
C. Calitate scazuta si pret ridicat
D. Calitate ridicata si pret ridicat (Your Answer)
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.2) Progresul tehnic este un factor al onjuncturii pietei:

A. Cu actiune ciclica
B. Sezonier
C. De durata (Your Answer)
D. Accidental
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.3) Cumparatorii care achizitioneaza produse fie pentru prelucrarea sau util
izarea lor directa, fie pentru comercializare sunt: Aceasta intrebare rezolvata
avea raspunsul gresit dat in brosura. Acesta era indicat ca fiind 'Cumparatorii
fideli', insa raspunsul corect este "Cumparatorii organizationali".

A. Cumparatori organizationali (Your Answer)
B. Consumatori fideli
C. Consumatori ocazionali
D. Clienti
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.4) Practicarea unui pret scazut pentru un produs de o calitate scazuta este
specifica strategiei:

A. De exceptie
B. Falsei economii
C. Valorii acceptabile (Your Answer)
D. Economisirii (Answer)
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.5) Una dintre urmatoarele categorii de intermediari se refera la simpli mij
locitori avand o libertate minima de miscareL

A. Concesionarii
B. Reprezentantele
C. Brokerii (Answer)
D. Mandatarii (Your Answer)
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.6) Firmele de distributie fizica fac parte din categoria:

A. Consumatorilor
B. Intermediarilor de marketing (Your Answer)
C. Furnizorilor de marfuri
D. Nici una din variantele enuntate
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.7) Metoda pragului de rentabilitate sau a punctului critic presupune:

A. Stabilirea unui pret ridicat atunci cand cererea este mai mare (
Your Answer)
B. Adaugarea unui procent la costul de oferire a produsului
C. Stabilirea unui pret in functie de desfacerile necesare atingeri
i unui anumit profit (Answer)
D. Stabilirea pretului in functie de elasticitatea cererii
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.8) Forta motrice a societatii, in totalitatea ei, este reprezentata de:

A. Mediul economic (Your Answer)
B. Mediu demografic
C. Mediu tehnologic (Answer)
D. Mediul politico-ligislativ
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.9) Preturile care se formeaza pe piata principala a unui produs reprezinta:

A. Preturi de tranzactie
B. Preturi ajustate (Your Answer)
C. Preturi directoare (Answer)
D. Preturi lista
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.10) Rabaturile de natura functionala ( rabaturi comerciale ) fac parte din u
rmatoarea categorie de preturi:

A. Legate de evenimente speciale
B. De linie
C. Profesionale
D. Cu stimulente si bonificatii (Your Answer)
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.11) Identificati dintre grupele de mai jos pe cea care contine numai compone
nte ale micromediului:

A. Furnizori,clienti,concurenti (Answer)
B. Cadrul natural,concurentii,organismele publice
C. Furnizorii de marfuri, clientii, cadrul legislativ (Your Answer)
D. Prestarotii de servicii, concurentii, cadrul natural
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.12) Orientarea spre satisfacerea mai multor nevoi ale acelorasi consumatori,
se refera la modelul de alegere a pietelor tinta, denumit:

A. Specializare de piata (Answer)
B. Concentrare asupra unui singur segment de piata (Your Answer)
C. Specializare selectiva
D. Acoperirea intregii piete
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.13) Functia-mijloc a merketingului, este reprezentata de:

A. Conectarea dinamica a intreprinderii la mediu (Your Answer)
B. Investigarea pietei, a necesitatilor de consum
C. Satisfacerea in conditii superioare a nevoilor consumatorilor
D. Maximizarea profitului
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.14) Care din afirmatiile de mai jos exprima cel mai bine legatura dintre str
ategia de marketing si politica de marketing ?

A. Sunt notiuni diferite, aflate in raport de la parte la intreg, f
iecare avand o arie de cuprindere specifica (Answer)
B. Politica de marketing desemneaza un anumit "stil" de abordare si
rezolvare a problemelor unei organizatii (Your Answer)
C. Politica de marketing implica un efort rational de evaluare real
ista a obiectivelor organizatiei, avand ca nucleu strategia de piata
D. Intre strategia de marketing si tacticile aferente trebuie sa ex
iste o corespondenta; tacticile se afla in relatii de subordonare fata de strate
gie
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.15) Piata a fost structurata in piata bunurilor materiale si piata serviciil
or, in functie de criteriul :

A. Numarul segmentelor de piata
B. Profilul agentilor
C. Destinatia tranzactiilor (Your Answer)
D. Obiectul tranzactiilor (Answer)
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.16) Starea economiei care caracterizeaza situatia economica existenta, la un
moment dat, intr-o tara, grup de tari sau chiar la nivelul economiei mondiale,
se refera la:

A. Conjunctura pietei
B. Analiza pietei (Your Answer)
C. Structura pietei
D. Conjunctura economica (Answer)
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.17) Producatorii de bunuri de larg consum si de materii prime obisnuite folo
sesc o strategie prin care stocheaza produsele in cat mai multe centre, in veder
ea disponibilitatii imediate, denumita:

A. Distributie extensiva
B. Distributie modica (Your Answer)
C. Distributie intensiva (Answer)
D. Distributie larga
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.18) Strategia de piata concentrata poate fi adoptata in functie de:

A. Dinamica pietei
B. Nivelul competitiei (Your Answer)
C. Structurile pietei (Answer)
D. Schimbarile piete
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.19) O firma ocupa pozitia de lider unic, in situatia in care:

A. Marimea cotei relative de piata esteapropiata de 1
B. Marimea cotei relative de piata este mai mare sau egala cu 1 (Yo
ur Answer)
C. Marimea cotei relative de piata este mai mare sau egala cu 2 (An
swer)
D. Marimea cotei relative de piata este apropiata de 2
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.20) Din ce etapa a procesului de adaptare a firmei la mediul de marketing fa
ce parte evaluarea atractivitatii fiecarui segment:

A. Pozitionarea pe piata
B. Vizarea pietei (Answer)
C. Segmentarea pietei
D. Elaborarea mix-ului de marketing (Your Answer)
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.21) Dupa tipul mesajului difuzat, publicitatea poate fi:

A. Factuala , emotionala (Answer)
B. Locala, regionala, nationala
C. Cu actiune directa, cu actiune intarziata
D. De informare, reamintire, comparativa (Your Answer)
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.22) Sponsorizarea nu reprezinta:

A. O tehnica de comunicatie
B. Relatie de schimb bazata pe principiul prestatie-contraprestatie
C. O forma a relatiilor publice (Your Answer)
D. O componenta a mixului primotional
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.23) In opinia lui R. KIing, perioada 1930-1950, corespunde:

A. Etapei orientata spre productie
B. Etapei de promovare a marketingului
C. Etapei orientate spre vanzari (Your Answer)
D. Etapei orientate spre conceptul de marketing
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.24) Care dintre urmatoarele forme ale relatiilor de piata, nu reprezinta rel
atii de vanzare-cumparare:

A. Livrarea si achizitionarea de marfuri
B. Prestarea de servicii (Your Answer)
C. Intermedierea
D. Donatiile de bunuri (Answer)
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.25) Lungimea unei game de produse este data de:

A. Efectivele tuturor liniilor de fabricatie (Answer)
B. Numarul de linii de produse ce o compun
C. Numarul de produse distincte pe care le contine o linie de produ
se (Your Answer)
D. Prelungirea unei linii de bunuri care sa produca si materii prim
e
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.26) Autonomia agentilor de piata, descentralizarea deciziilor economice si p
luralitatea formelor de proprietate, sunt conditii ale :

A. Pietei serviciilor (Your Answer)
B. Pietei libere (Answer)
C. Pietei reale
D. Pietei controlate
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.27) In functie de rolul activitatii promotionale, firma poate opta pentru o
strategie promotionala :

A. Cu surse proprii sau cu surse externe
B. Permanenta sau intermitenta
C. Ofensiva sau defensiva (Answer)
D. Concentrata sau diferentiata (Your Answer)
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.28) De regula, canalele prin care sunt distribuite bunurile de utilizare pro
ductiva sunt:

A. Canale de distributieindirecte ori scurte
B. Canale de distributie directe sau lungi (Your Answer)
C. Canale de distributie indirecte sau lungi
D. Canale de distributie directe sau scurte (Answer)
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.29) Buletinele informative, reprezinta tehnici de:

A. Manifestari promotionale
B. Relatii publice (Your Answer)
C. Publicitate
D. Promovarea vanzarilor
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.30) Dupa natura schimbului, preturile pot fi:

A. Preturi ale hartiilor de valoare
B. Preturi de catalog
C. Preturi ale produselor industriale (Answer)
D. Preturi cu limita de variatie stabilita (Your Answer)
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.1) Dintre criteriile care strucureaza relatiile de piata ale intreprinderii
nu face parte:

A. Gradul de concentrare (Your Answer)
B. Obiectul relatiilor
C. Profilul agentilor de piata
D. Categoria relatiilor (Answer)
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.2) Realizarea functiei de marketing referitoare la "conectarea dinamica a i
ntreprinderii la mediu", nu presupune una dintre activitatile:

A. Promovarea spiritului inovator
B. Cresterea capacitatii de mibilizare a tuturor resurselor
C. Distribuirea produselor in conditii optime (Your Answer)
D. Atitudine activa pe piata
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.3) Marketingul ce are ca scop stabilirea unor relatii de durata de catre op
eratorii de marketing cu distribuitorii, clientii, intermediarii si furnizorii,
reprezinta :

A. Marketingul relationa (Your Answer)
B. Marketingul strategic
C. Marketingul direct
D. Marketingul ofertei
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.4) Mediul economic se caracterizeaza printr-o serie de variabile, printre c
are:

A. Taxarea, structura pe grupe de varsta a populatiei, densitatea p
opulatiei
B. Rata de schimb, asteptarile distribuitorilor, progresul tehnic
C. Recesiunea, taxarea, rata de schimb (Answer)
D. Recesiunea, densitatea populatiei, progresul tehnic (Your Answer
)
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.5) Pretul este calculat astfel incat organizatia sa obtina un anumit nivel
al eficientei investitiilor, in cadrul:

A. Metodei adaosului
B. Metodei venitului (Answer)
C. Metodei punctului critic
D. Metodei preturilor de conjunctura (Your Answer)
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.6) Printre caracteristicile distincte ale publicitatii, nu se regasesc:

A. Prezentare publica
B. Caracter personal (Your Answer)
C. Expresivitate ridicata
D. Putere de raspandire
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.7) In viziunea lui Philip Kotler, nivelul produsului format din totalitatea
ameliorarilor si transformarilor, inclusiv pentru produsele de baza poarta denu
mirea de:

A. Produsul asteptat (Your Answer)
B. Metaprodusul
C. Produsul generic
D. Produsul potential (Answer)
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.8) Care dintre variantele ecnumerate, reprezinta, in ultima instanta, facto
rul activ si determinant al potentialului firmei :

A. Personalul (Answer)
B. Terenurile (Your Answer)
C. Cladirile
D. Dotarile
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.9) Practicarea unui pret scazut pentru un produs de o calitate superioara e
ste specifica strategiei:

A. Jefuirii
B. Valorii ridicate
C. Valorii superioare (Answer)
D. Valorii acceptabile (Your Answer)
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.10) Mediul relativ ostil firmei, caracterizat prin schimbari bruste,impreviz
ibile, in evolutia componentelor sale, constituie un mediu :

A. Stabil
B. Turbulent (Answer)
C. Instabil (Your Answer)
D. Strategic
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.11) Printre factorii de care depinde reusita strategiei de piata regasim:

A. Formularea si masurabilitatea obiectivelor (Answer)
B. Programarea judicioasa a activitatilor de programare
C. Raportarea permanenta la cerintele mediului extern (Your Answer)
D. Materiilr prime si materialele folosite in procesul de fabricati
e
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.12) Natura bunurilor ce fac obiectul de activitate al firmei si categoria de
nevoi carora se adreseaza, intra in categoria factorilor :

A. Conjuncturali
B. Exogeni (Your Answer)
C. Sezonier
D. Endogeni
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.13) In cadrul procesului de adoptare a strategiei de piata nu se regaseste :

A. Formularea obiectivelor
B. Formularea strategiei de marketing (Your Answer)
C. Analiza mediului intern
D. Analiza mediului extern
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.14) Progresul tehnic este un factor al onjuncturii pietei:

A. Cu actiune ciclica
B. Sezonier
C. De durata (Your Answer)
D. Accidental
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.15) Adoptarea unei strategii de piata diferentiata presupune din partea orga
nizatiei:

A. Conceperea unei oferte care sa vizeze piata in mod global
B. Oferta adresata catre o piata externa (Your Answer)
C. Satisfacerea la un nivel cat mai ridicat a exigentelor pietei
D. Realizarea de produse adaptate fiecarui segment in parte (Answer
)
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.16) Buletinele informative, reprezinta tehnici de:

A. Manifestari promotionale
B. Relatii publice (Your Answer)
C. Publicitate
D. Promovarea vanzarilor
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.17) Directia principala, in care organizatia isi mobilizeaza resursele pentr
u atingerea obiectivelor propuse in cadrul politicii de marketing, este cuprinsa
in:

A. Mixul de marketing
B. Politica comerciala
C. Tactica de marketing
D. Strategia de marketing (Your Answer)
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.18) Pietele formate din agentii de stat care achizitioneaza bunuri si servic
ii cu scopul de a presta servicii publice sau de a le pune la dispozitia celor c
are au nevoie de ele, reprezinta :

A. Pietele interguvernamentale
B. Pietele guvernamentale (Your Answer)
C. Pietele de afaceri
D. Utilizatorii industriali
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.19) Componenta importanta a produsului, pretul se regaseste in cadrul:

A. Imaginii produsului
B. Comunicatiilor privitoare la produs
C. Componentelor acorporale ale produsului (Your Answer)
D. Componentelor corporale
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.20) Printre activitatile departamentului de relatii publice, nu regasim:

A. Consultanta (Your Answer)
B. Merchandisingul (Answer)
C. Publicitatea produsului
D. Comunicatiile corporative
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.21) Diversificarea laterala se realziaeaza prin:

A. Dezvoltarea gamei de produse in directii conexe (Your Answer)
B. Marirea numarului liniilor de fabricatie
C. Prelungirea unei linii de produse
D. Restrangerea gamei de produse
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.22) Macromarketingul reprezinta:

A. Aplicarea marketingului la probleme-cadru, de ansamblu, ale firm
elor nationale;
B. O specializare a merketingului in fucntie de nivelul de organiza
re economica (Answer)
C. Patrunderea marketingului in toate sferele vietii economice si s
ociale
D. Domeniu al marketingului orientat dinspre firma spre clienti (Yo
ur Answer)
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.23) Practicarea unui pret scazut pentru un produs de o calitate scazuta este
specifica strategiei:

A. De exceptie
B. Falsei economii
C. Valorii acceptabile
D. Economisirii (Your Answer)
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.24) Micromediul este constituit din:

A. Complex de factori intre care exista multiple conditionari
B. Factorii care influenteaza direct capacitatea firmei de a-si ser
vi piata tinta (Your Answer)
C. Ansamblul factorilor cu care intreprinderea intra in legaturi in
directe
D. Grupurile de interese care actioneaza in viata economica a socie
tatii
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.25) Organizatiile care decid sa isi extinda gama de produse pe care le ofera
, reprezinta:

A. Concurenti directi
B. Specialisti
(Your Answer)
C. Nou-veniti (Answer)
D. Inlocuitori
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.26) Din ce etapa a procesului de adaptare a firmei la mediul de marketing fa
ce parte evaluarea atractivitatii fiecarui segment:

A. Pozitionarea pe piata
B. Vizarea pietei (Answer)
C. Segmentarea pietei
D. Elaborarea mix-ului de marketing (Your Answer)
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.27) Calitatea produsului este o componenta specifica:

A. Imaginii produsului
B. Comunicatiilor privitoare la produs
C. Componentelor corporale (Your Answer)
D. Componentelor acorporale
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.28) Practicarea unui pret scazut pentru produsul de baza, in timp ce preturi
le articlolelor auxiliare sunt mult mai ridicate corespunde tacticii:

A. Pretului captiv (Answer)
B. Pretului momeala (Your Answer)
C. Pretului premium
D. Pretului de linie
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.29) Printre elementele care se au in vedere in analiza mediului cultural se
afla :

A. Situatia financiar-valutara
B. Ansamblul resurselor naturale
C. Gradul de ocupare a foreti de munca
D. Sistemul de valori, obiceiurile, traditiile, religia (Your Answe
r)
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.30) Orientarea spre satisfacerea mai multor nevoi ale acelorasi consumatori,
se refera la modelul de alegere a pietelor tinta, denumit:

A. Specializare de piata (Answer)
B. Concentrare asupra unui singur segment de piata
C. Specializare selectiva
D. Acoperirea intregii piete (Your Answer)
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.1) Mediu stabil este caracterizat de:

A. Modificari frecvente ale majoritatii componentelor sale, in limi
te rezonabile
B. Evolutia fenomenelor este lenta si usor previzibila (Your Answer
)
C. Schimbari bruste a raporturilor dintre componente
D. Situatii complexe ce necesita adaptare din partea firmei
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.2) Identificati dintre grupele de mai jos pe cea care contine numai compone
nte ale micromediului:

A. Furnizori,clienti,concurenti (Your Answer)
B. Cadrul natural,concurentii,organismele publice
C. Furnizorii de marfuri, clientii, cadrul legislativ
D. Prestarotii de servicii, concurentii, cadrul natural
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.3) In cazul cererii in declin, care necesita revitalizarea prin actiuni spe
cifice de marketing (ambalaj, prezentare,program promotional), se impune adoptar
ea :

A. Strategiei conversiunii
B. Strategiei de stimulare
C. Strategiei de dezvoltare
D. Strategiei de remarketing (Your Answer)
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.4) Macromarketingul reprezinta:

A. Aplicarea marketingului la probleme-cadru, de ansamblu, ale firm
elor nationale;
B. O specializare a merketingului in fucntie de nivelul de organiza
re economica (Your Answer)
C. Patrunderea marketingului in toate sferele vietii economice si s
ociale
D. Domeniu al marketingului orientat dinspre firma spre clienti
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.5) Din ce componenta a micromediului firmei, fac parte utilizatorii industr
iali?

A. Prestatori de servicii
B. Concurenti (Your Answer)
C. Clienti (Answer)
D. Nici una din variantele enumerate
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.6) Una dintre urmatoarele categorii de intermediari se refera la simpli mij
locitori avand o libertate minima de miscareL

A. Concesionarii
B. Reprezentantele
C. Brokerii (Answer)
D. Mandatarii (Your Answer)
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.7) Marketingul serviciilor are drept criteriu de specializareL

A. Diferentieri in structura pietei
B. Aria teritoriala de desfacusare a activitatii economice
C. Specificul (profilul) activitatii economice (Your Answer)
D. Orientarea/ reorinentarea cererii de consum
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.8) Cel mai important criteriu care opereaza diferentieri in structura piete
i, il constituie:

A. Destinatia
B. Obiectul tranzactiilor (Answer)
C. Intensitatea si structurea cererii (Your Answer)
D. Gravitatia comerciaa
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.9) In cazul produselor cu rentabilitate ridicata, cota de piata mare, dar c
u un ritm scazut al vanzarilo, pe care dorim sa il imbunatatim, se recomanda:

A. Scoaterea produselor respective din gama
B. Realizarea de modificari insemante in componentele lor corporale
si acorporale (Answer)
C. Se incurajeaza productia si astfel cresterea ritmului vanzarilor
D. Optimizarea sistemului de distributie (Your Answer)
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.10) Rabaturile de natura functionala ( rabaturi comerciale ) fac parte din u
rmatoarea categorie de preturi:

A. Legate de evenimente speciale
B. De linie
C. Profesionale
D. Cu stimulente si bonificatii (Your Answer)
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.11) Competitorii fac parte din:

A. Mediul natural
B. Mediul economic
C. Macromediul (Your Answer)
D. Micormediul (Answer)
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.12) Firmele de distributie fizica fac parte din categoria:

A. Consumatorilor
B. Intermediarilor de marketing (Answer)
C. Furnizorilor de marfuri (Your Answer)
D. Nici una din variantele enuntate
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.13) Componenta importanta a produsului, pretul se regaseste in cadrul:

A. Imaginii produsului
B. Comunicatiilor privitoare la produs
C. Componentelor acorporale ale produsului (Your Answer)
D. Componentelor corporale
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.14) Progresul tehnic este un factor al onjuncturii pietei:

A. Cu actiune ciclica
B. Sezonier
C. De durata (Your Answer)
D. Accidental
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.15) Practicarea unui pret scazut pentru un produs de o calitate superioara e
ste specifica strategiei:

A. Jefuirii
B. Valorii ridicate
C. Valorii superioare (Your Answer)
D. Valorii acceptabile
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.16) Strategia valorii ridicate presupune urmatoarele caracteristici ale ofer
tei:

A. Calitate medie si pret scazut
B. Calitate ridicata si pret mediu (Your Answer)
C. Calitate scazuta si pret ridicat
D. Calitate ridicata si pret ridicat
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.17) Dintre criteriile care strucureaza relatiile de piata ale intreprinderii
nu face parte:

A. Gradul de concentrare
B. Obiectul relatiilor
C. Profilul agentilor de piata
D. Categoria relatiilor (Your Answer)
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.18) Practicarea unui pret scazut pentru produsul de baza, in timp ce preturi
le articlolelor auxiliare sunt mult mai ridicate corespunde tacticii:

A. Pretului captiv (Answer)
B. Pretului momeala (Your Answer)
C. Pretului premium
D. Pretului de linie
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.19) O firma ocupa pozitia de lider unic, in situatia in care:

A. Marimea cotei relative de piata esteapropiata de 1
B. Marimea cotei relative de piata este mai mare sau egala cu 1
C. Marimea cotei relative de piata este mai mare sau egala cu 2 (Yo
ur Answer)
D. Marimea cotei relative de piata este apropiata de 2
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.20) De regula, canalele prin care sunt distribuite bunurile de utilizare pro
ductiva sunt:

A. Canale de distributieindirecte ori scurte
B. Canale de distributie directe sau lungi
C. Canale de distributie indirecte sau lungi
D. Canale de distributie directe sau scurte (Your Answer)
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.21) Pietele formate din agentii de stat care achizitioneaza bunuri si servic
ii cu scopul de a presta servicii publice sau de a le pune la dispozitia celor c
are au nevoie de ele, reprezinta :

A. Pietele interguvernamentale
B. Pietele guvernamentale (Your Answer)
C. Pietele de afaceri
D. Utilizatorii industriali
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.22) Clasificarea in relatii de vanzare-cumparare si relatii de transmitere d
e mesaje si informatii, a fost realizata in functie de criteriul:

A. Frecventa
B. Gradul de concentrare
C. Obiectul relatiilor (Your Answer)
D. Profilul agentilor de piata
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.23) Din ce etapa a procesului de adaptare a firmei la mediul de marketing fa
ce parte evaluarea atractivitatii fiecarui segment:

A. Pozitionarea pe piata
B. Vizarea pietei (Your Answer)
C. Segmentarea pietei
D. Elaborarea mix-ului de marketing
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.24) Un pret ridicat in mod artificial pentru a sugera ca produsul este de o
calitate superioara, este un pret: (Din ce am gasit eu, raspunsul ar fi pretul d
e prestigiu, insa nu se regaseste printre variantele de mai jos. Cel mai apropia
t dintre aceste raspunsuri cred ca ar fi cel psiologic )

A. Promotional
B. Psihologic (Your Answer)
C. Zonal
D. Discriminatoriu
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.25) Orientarea spre satisfacerea mai multor nevoi ale acelorasi consumatori,
se refera la modelul de alegere a pietelor tinta, denumit:

A. Specializare de piata (Your Answer)
B. Concentrare asupra unui singur segment de piata
C. Specializare selectiva
D. Acoperirea intregii piete
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.26) Buletinele informative, reprezinta tehnici de:

A. Manifestari promotionale
B. Relatii publice (Your Answer)
C. Publicitate
D. Promovarea vanzarilor
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.27) Identificati gruparea care contine numai practici de concurenta neloiala
:

A. Concurenta parazitara, concurenta imperfecta, denigrarea concure
ntilor
B. Concurenta parazitara, concurenta imperfecta, concurenta ilicita
(Your Answer)
C. Denigrarea concurentilor, concurenta parazitara, concurenta ilic
ita (Answer)
D. Concurenta ilicita, concurenta monopolista, concurenta pura
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.28) Care din variantele de mai jos sunt forme ale strategiei de piata adopta
te in functie de schimbarile pietei:

A. Strategie concentrata, diferentiata, nediferentiata (Your Answer
)
B. Strategie activa, adaptiva, pasiva (Answer)
C. Strategia restrangerii, mentinerii, cresterii
D. Nici una din variantele enumerate
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.29) Printre componentele acorporale care definesc un produs se afla :

A. Capacitate si mod de folosinta
B. Forma si densitatea (Your Answer)
C. Modelul de folosinta si calitatea produsului
D. Numele si termenul de garantie (Answer)
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.30) Dupa gradul de concentrare a tranzactiilor, exista urmatoarele categorii
de piete:

A. Piata la vedere si la termen
B. Piata satisfacatorilor si podfactorilor
C. Piata ofertanta si piata cumparatoare (Your Answer)
D. Nici una din variantele enumerate (Answer)
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.1) Printre activitatile departamentului de relatii publice, nu regasim:

A. Consultanta
B. Merchandisingul (Your Answer)
C. Publicitatea produsului
D. Comunicatiile corporative
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.2) Dintre criteriile care strucureaza relatiile de piata ale intreprinderii
nu face parte:

A. Gradul de concentrare
B. Obiectul relatiilor
C. Profilul agentilor de piata
D. Categoria relatiilor (Your Answer)
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.3) Unul dintre urmatorii factori nu face parte dinmacromediul firmei:

A. Mediul socio-cultural
B. Mediul demografic
C. Mediul economic
D. Mediul strategic (Your Answer)
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.4) Micromediul este constituit din:

A. Complex de factori intre care exista multiple conditionari
B. Factorii care influenteaza direct capacitatea firmei de a-si ser
vi piata tinta (Your Answer)
C. Ansamblul factorilor cu care intreprinderea intra in legaturi in
directe
D. Grupurile de interese care actioneaza in viata economica a socie
tatii
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.5) In functie de nivelul complexitatii, de frecventa si intensitatea schimb
arilor care au avut loc in cadrul mediului de marketing, se poate distinge unul
din urmatoarele tipuri de medii:

A. Mediu complex
B. Mediu simplu static (Your Answer)
C. Mediu simplu
D. Nici una din variantele enumerate
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.6) Care din variantele de mai jos sunt forme ale strategiei de piata adopta
te in functie de schimbarile pietei:

A. Strategie concentrata, diferentiata, nediferentiata (Your Answer
)
B. Strategie activa, adaptiva, pasiva (Answer)
C. Strategia restrangerii, mentinerii, cresterii
D. Nici una din variantele enumerate
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.7) Marketingul serviciilor are drept criteriu de specializareL

A. Diferentieri in structura pietei
B. Aria teritoriala de desfacusare a activitatii economice
C. Specificul (profilul) activitatii economice (Your Answer)
D. Orientarea/ reorinentarea cererii de consum
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.8) Care dintre variantele de mai jos corespunde articolelor din cadrul unui
game, reprezentative pentru o anumita forma de produse:

A. Categoria de produse (Your Answer)
B. Tipul de produs (Answer)(Your Answer)
C. Tipul de nevoie
D. Articolul
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.9) Practicarea unui pret scazut pentru un produs de o calitate scazuta este
specifica strategiei:

A. De exceptie
B. Falsei economii
C. Valorii acceptabile
D. Economisirii (Your Answer)
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.10) Cel mai bun avantaj oferit de un produs in raport cu pretul platit repre
zinta:

A. Schimbul
B. Tranzactia
C. Valoarea (Your Answer)
D. Produsul
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.11) In viziunea lui Philip Kotler, nivelul produsului format din totalitatea
ameliorarilor si transformarilor, inclusiv pentru produsele de baza poarta denu
mirea de:

A. Produsul asteptat
B. Metaprodusul
C. Produsul generic
D. Produsul potential (Your Answer)
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.12) Printre factorii de care depinde reusita strategiei de piata regasim:

A. Formularea si masurabilitatea obiectivelor (Your Answer)
B. Programarea judicioasa a activitatilor de programare
C. Raportarea permanenta la cerintele mediului extern
D. Materiilr prime si materialele folosite in procesul de fabricati
e
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.13) Organizatiile care decid sa isi extinda gama de produse pe care le ofera
, reprezinta:

A. Concurenti directi
B. Specialisti
C. Nou-veniti (Your Answer)
D. Inlocuitori
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.14) Etapa in care se delimiteaza aria, viteza si intensitatea schimbarilor d
in mediu, este reprezentata de:

A. Analiza
B. Monitorizare
C. Prognozare (Your Answer)
D. Observare
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.15) In cazul produselor cu rentabilitate ridicata, cota de piata mare, dar c
u un ritm scazut al vanzarilo, pe care dorim sa il imbunatatim, se recomanda:

A. Scoaterea produselor respective din gama
B. Realizarea de modificari insemante in componentele lor corporale
si acorporale (Answer)
C. Se incurajeaza productia si astfel cresterea ritmului vanzarilor
D. Optimizarea sistemului de distributie (Your Answer)
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.16) Gradul de solvabilitate a pietei careia se adreseaza o firma, se exprima
, printre altele si prin:

A. Gradul de saturatie a piete (Your Answer)
B. Aria pietei
C. Puterea de cumparare a populatiei (Answer)
D. Natura bunurilor
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.17) Este forma cea mai sofisticata de gestiune a raporturilor dintre fabrica
nt si intermediar

A. Distributie selectiva
B. Distribuirea programata (Answer)
C. Parteneriatul (Your Answer)
D. Cooperarea
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.18) Adoptarea unei strategii de piata diferentiata presupune din partea orga
nizatiei:

A. Conceperea unei oferte care sa vizeze piata in mod global (Your
Answer)
B. Oferta adresata catre o piata externa
C. Satisfacerea la un nivel cat mai ridicat a exigentelor pietei
D. Realizarea de produse adaptate fiecarui segment in parte (Answer
)
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.19) In timp ce publicitatea ofera un motiv pentru a cumpara, promovarea vanz
arilor ofera:

A. Cresterea notorietatii marcii
B. Un stimulent in directia cumpararii (Your Answer)
C. Informarea publicului in legatura cu aparitia si prezenta pe pia
ta
D. Compararea directa a unor produse sau servicii aflate in relatii
de concurenta
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.20) Clasele sociale si rolul lor in societate, reprezinta o variabila compon
enta a L

A. Mediului politic (Your Answer)
B. Mediul natural
C. Mediul intern
D. Mediul cultural
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.21) Din ce etapa a procesului de adaptare a firmei la mediul de marketing fa
ce parte evaluarea atractivitatii fiecarui segment:

A. Pozitionarea pe piata
B. Vizarea pietei (Your Answer)
C. Segmentarea pietei
D. Elaborarea mix-ului de marketing
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.22) Corespunde multimii atributelor pe care cumparatorii se asteapta sa le g
aseasca la un produs :

A. Produsul potential (Your Answer)
B. Metaprodusul
C. Produsul generic
D. Produsul asteptat (Answer)
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.23) Nivelul dobanzilor este un indicator al conjuncturii pietei:

A. Concomitent
B. Avansat (Your Answer)
C. Intarziat (Answer)
D. Ciclic
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.24) Piata a fost structurata in piata bunurilor materiale si piata serviciil
or, in functie de criteriul :

A. Numarul segmentelor de piata
B. Profilul agentilor
C. Destinatia tranzactiilor
D. Obiectul tranzactiilor (Your Answer)
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.25) Care dintre urmatoarele forme ale relatiilor de piata, nu reprezinta rel
atii de vanzare-cumparare:

A. Livrarea si achizitionarea de marfuri
B. Prestarea de servicii
C. Intermedierea
D. Donatiile de bunuri (Your Answer)
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.26) Cel mai important criteriu care opereaza diferentieri in structura piete
i, il constituie:

A. Destinatia
B. Obiectul tranzactiilor (Your Answer)
C. Intensitatea si structurea cererii
D. Gravitatia comerciaa
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.27) Forta motrice a societatii, in totalitatea ei, este reprezentata de:

A. Mediul economic
B. Mediu demografic
C. Mediu tehnologic (Your Answer)
D. Mediul politico-ligislativ
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.28) Care dintre variantele enumerate, nu reprezinta o premisa a segmentarii
pe baze comportamentale :

A. Statutul utilizatorului (Your Answer)
B. Rata utilizarii bunului sau cantitatea consumata din acesta
C. Fidelitatea
D. Atitudinea manifestata fata de legislatie (Answer)
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.29) Deplasarea marfurilor spre consumatorul final este insotita, precedata s
au urmata de o serie de fluxuri, printre acestea se regaesc :

A. Fluxul promotional
B. Fluxul negocierilor si al decontarilor (Your Answer)
C. Fluxul informational
D. Toate variantele enuntate (Answer)
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.30) Firmele care contribuie la protejarea firmei impotriva riscurilor legate
de achizitionarea si vanzarea produselor, reprezinta:

A. Firmele de distributie
B. Intermediarii financiari (Your Answer)
C. Furnizorii de marfuri
D. Grupurile interne de marketing
Q.1) Din ce etapa a procesului de adaptare a firmei la mediul de marketing fa
ce parte evaluarea atractivitatii fiecarui segment:

A. Pozitionarea pe piata
B. Vizarea pietei (Your Answer)
C. Segmentarea pietei
D. Elaborarea mix-ului de marketing
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.2) Lungimea unei game de produse este data de:

A. Efectivele tuturor liniilor de fabricatie (Your Answer)
B. Numarul de linii de produse ce o compun
C. Numarul de produse distincte pe care le contine o linie de produ
se
D. Prelungirea unei linii de bunuri care sa produca si materii prim
e
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.3) Care din afirmatiile de mai jos exprima cel mai bine legatura dintre str
ategia de marketing si politica de marketing ?

A. Sunt notiuni diferite, aflate in raport de la parte la intreg, f
iecare avand o arie de cuprindere specifica (Your Answer)
B. Politica de marketing desemneaza un anumit "stil" de abordare si
rezolvare a problemelor unei organizatii
C. Politica de marketing implica un efort rational de evaluare real
ista a obiectivelor organizatiei, avand ca nucleu strategia de piata
D. Intre strategia de marketing si tacticile aferente trebuie sa ex
iste o corespondenta; tacticile se afla in relatii de subordonare fata de strate
gie
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.4) Din ce componenta a micromediului firmei, fac parte utilizatorii industr
iali?

A. Prestatori de servicii
B. Concurenti
C. Clienti (Your Answer)
D. Nici una din variantele enumerate
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.5) Atomicitatea, fluidicitatea si transparenta sunt conditii ale:

A. Concurentei indirecte
B. Concurentei perfecte (Your Answer)
C. Concurentei directe
D. Concurentei libere
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.6) Prin adancimea canalului de distributie se intelege:

A. Distanta dintre unitatile distribuitoare la nivelul aceleiasi ve
rigi (Your Answer)
B. Numarul de niveluri intermediare prin care trec marfurile de la
producator la consumatorul final
C. Numarul unitatilor prin care se asigura distribuirea unui produs
in cadrul fiecarei faze a rutei de distributie
D. Masura apropierii distribuitorului de punctele efective de consu
m (Answer)
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.7) In opinia lui R. KIing, perioada 1930-1950, corespunde:

A. Etapei orientata spre productie
B. Etapei de promovare a marketingului
C. Etapei orientate spre vanzari (Your Answer)
D. Etapei orientate spre conceptul de marketing
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.8) Identificati gruparea care contine numai practici de concurenta neloiala
:

A. Concurenta parazitara, concurenta imperfecta, denigrarea concure
ntilor
B. Concurenta parazitara, concurenta imperfecta, concurenta ilicita
C. Denigrarea concurentilor, concurenta parazitara, concurenta ilic
ita (Your Answer)
D. Concurenta ilicita, concurenta monopolista, concurenta pura
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.9) Urmatorul factor se refera la increderea consumatorilor in starea econom
iei care poate sau nu sa fie reflectata in indicatori economici :

A. Fiscalitatea
B. Inclinatia spre consum (Your Answer)
C. Factorul " Feel good " (Answer)
D. Inclinatia spre economie
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.10) Organizatiile care decid sa isi extinda gama de produse pe care le ofera
, reprezinta:

A. Concurenti directi
B. Specialisti
C. Nou-veniti (Your Answer)
D. Inlocuitori
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.11) Identificati dintre grupele de mai jos pe cea care contine numai compone
nte ale micromediului:

A. Furnizori,clienti,concurenti (Your Answer)
B. Cadrul natural,concurentii,organismele publice
C. Furnizorii de marfuri, clientii, cadrul legislativ
D. Prestarotii de servicii, concurentii, cadrul natural
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.12) Realizarea functiei de marketing referitoare la "conectarea dinamica a i
ntreprinderii la mediu", nu presupune una dintre activitatile:

A. Promovarea spiritului inovator
B. Cresterea capacitatii de mibilizare a tuturor resurselor
C. Distribuirea produselor in conditii optime (Your Answer)
D. Atitudine activa pe piata
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.13) Practicarea unui pret scazut pentru un produs de o calitate scazuta este
specifica strategiei:

A. De exceptie
B. Falsei economii
C. Valorii acceptabile
D. Economisirii (Your Answer)
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.14) Printre activitatile componente ale politicii de produs se regasesc:

A. Activitatea de inovatie
B. Activitatea de modelare a produsului
C. Cercetarea produsului
D. Toate variantele enuntate (Your Answer)
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.15) Firmele de distributie fizica fac parte din categoria:

A. Consumatorilor
B. Intermediarilor de marketing (Your Answer)
C. Furnizorilor de marfuri
D. Nici una din variantele enuntate
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.16) Macromarketingul reprezinta:

A. Aplicarea marketingului la probleme-cadru, de ansamblu, ale firm
elor nationale;
B. O specializare a merketingului in fucntie de nivelul de organiza
re economica (Your Answer)
C. Patrunderea marketingului in toate sferele vietii economice si s
ociale
D. Domeniu al marketingului orientat dinspre firma spre clienti
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.17) Costul redus al informarii publicului, operativitatea transmiterii mesaj
elor si flexibilitatea mesajelor transmise sunt caracteristici ale:

A. Radioului
B. Televiziunii
C. Cinematografului
D. Presei (Your Answer)
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.18) Diversificarea laterala se realziaeaza prin:

A. Dezvoltarea gamei de produse in directii conexe (Your Answer)
B. Marirea numarului liniilor de fabricatie
C. Prelungirea unei linii de produse
D. Restrangerea gamei de produse
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.19) O firma ocupa pozitia de lider unic, in situatia in care:

A. Marimea cotei relative de piata esteapropiata de 1
B. Marimea cotei relative de piata este mai mare sau egala cu 1
C. Marimea cotei relative de piata este mai mare sau egala cu 2 (Yo
ur Answer)
D. Marimea cotei relative de piata este apropiata de 2
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.20) Care dintre variantele de mai jos corespunde articolelor din cadrul unui
game, reprezentative pentru o anumita forma de produse:

A. Categoria de produse (Your Answer)
B. Tipul de produs (Answer)
C. Tipul de nevoie
D. Articolul
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.21) In cazul produselor cu rentabilitate ridicata, cota de piata mare, dar c
u un ritm scazut al vanzarilo, pe care dorim sa il imbunatatim, se recomanda:

A. Scoaterea produselor respective din gama
B. Realizarea de modificari insemante in componentele lor corporale
si acorporale (Your Answer)
C. Se incurajeaza productia si astfel cresterea ritmului vanzarilor
D. Optimizarea sistemului de distributie
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.22) Ansamblul mijloacelor si tehnicilor concrete prin care organizatia pune
in practica o anumita strategie, sunt cuprinse in :

A. Politica de marketing
B. Planul de marketing (Your Answer)
C. Mixul de marketing
D. Tactica de marketing (Answer)
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.23) In functie de rolul activitatii promotionale, firma poate opta pentru o
strategie promotionala :

A. Cu surse proprii sau cu surse externe
B. Permanenta sau intermitenta
C. Ofensiva sau defensiva (Answer)
D. Concentrata sau diferentiata (Your Answer)
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.24) Practicarea unui pret scazut pentru un produs de o calitate superioara e
ste specifica strategiei:

A. Jefuirii
B. Valorii ridicate
C. Valorii superioare (Your Answer)
D. Valorii acceptabile
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.25) Dupa Philip Kotler, din organismele publice, ca element al micromediului
firmei, fac parte:

A. Firmele de comert
B. Distribuitorii
C. Prestatorii de servicii
D. Organele cetatenesti (Your Answer)
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.26) Clasele sociale si rolul lor in societate, reprezinta o variabila compon
enta a L

A. Mediului politic (Answer)
B. Mediul natural
C. Mediul intern
D. Mediul cultural (Your Answer)
Incorrect Points earned: 0 out of 5

Q.27) Care dintre urmatoarele elemente nu reprezinta o componenta a micromediu
lui firmei ?

A. Fortele politice (Answer)
B. Furnizorii fortei de munca (Your Answer)
C. Furnizorii de marfuri
D. Prestatorii de servicii
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.28) Mediu stabil este caracterizat de:

A. Modificari frecvente ale majoritatii componentelor sale, in limi
te rezonabile
B. Evolutia fenomenelor este lenta si usor previzibila (Your Answer
)
C. Schimbari bruste a raporturilor dintre componente
D. Situatii complexe ce necesita adaptare din partea firmei
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.29) Calitatea produsului este o componenta specifica:

A. Imaginii produsului
B. Comunicatiilor privitoare la produs
C. Componentelor corporale (Your Answer)
D. Componentelor acorporale
Correct Points earned: 5 out of 5

Q.30) Este forma cea mai sofisticata de gestiune a raporturilor dintre fabrica
nt si intermediar

A. Distributie selectiva
B. Distribuirea programata (Your Answer)
C. Parteneriatul
D. Cooperarea