Sunteți pe pagina 1din 263

UNIVERSITATEA PETRU MAIOR

TRGU-MURE
DREPT CIVIL
Partea general
Curs universitar
1
M nclin cu respect i mulumesc
Omului, dasclului i profesorului universitar,
doctor Mircea Murean
Autorul
2
CUPRINS
CAPITOLUL I
DREPTUL CIVIL, NOIUNI INTRODUCTIVE
1. NOIUNEA DE DREPT
2. SISTEMUL DE DREPT. RAMURILE DREPTULUI
INTERN
a) drept publ!
b) drept pr"at
#. DREPTUL $I%IL& DE'INIIE& $RITERIILE DE
INDI%IDUALI(ARE A DREPTULUI $I%IL $A RAMUR)
DISTIN$T) DE DREPT
A. Obe!tul de regle*entare a dreptulu !"l
a) rap+rtur ,urd!e patr*+nale
b) rap+rtur ,urd!e nepatr*+nale -rap+rtur per.+nale
nepatr*+nale)
/. Met+da de regle*entare a rap+rturl+r ,urd!e !"le
$. $ara!terul n+r*el+r ,urd!e !"le
D. Natura .an!0unl+r de drept !"l
1. LO$UL 2I ROLUL DREPTULUI $I%IL 3N SISTEMUL
DREPTULUI ROM4NES$
5. DELIMITAREA DREPTULUI $I%IL DE ALTE
RAMURI DE DREPT
A. Del*tarea dreptulu !"l de dreptul 6a*le
/. Del*tarea dreptulu !"l de dreptul *un!
$. Del*tarea dreptulu !"l de dreptul
nterna0+nal pr"at
D. Del*tarea dreptulu !"l de dreptul !+*er!al
#
CAPITOLUL II
IZVOARELE DREPTULUI CIVIL
1. NOIUNEA DE I(%OR DE DREPT
2. I(%OARE DIRE$TE ALE DREPTULUI $I%IL
A. Legea
a) leg !+n.ttu0+nale
b) leg +rgan!e
!) leg +rdnare
d) de!rete7leg
/. 8+tr9rea : Ord+nan0a ;u"ernulu
a) 8+tr9r
b) Ord+nan0e
$. Ordnele& n.tru!0unle *n:trl+r +r ale alt+r
!+ndu!t+r a +rganel+r de .pe!altate : a ad*n.tra0e
publ!e !entrale
D. A!te n+r*at"e e*.e de aut+rt0le publ!e l+!ale
E. A!te n+r*at"e e*.e p9n la 22 de!e*bre 1<=<
'. $+ntra!tele7tp& !+ntra!tele !+le!t"e de *un!&
!+ntra!tele de .+!etate& a!tul !+n.ttut"
#. I(%OARE INDIRE$TE ALE DREPTULUI $I%IL
A. Prn!ple generale ale p+lt! e!+n+*!e
/. $utu*a -+b!eul)& !a >"+r de drept
$. D+!trna
D. ?ur.pruden0a -pra!t!a ,ud!ar)
CAPITOLUL III
APLICAREA LEGII CIVILE
1. NOIUNI INTRODU$TI%E
2. APLI$AREA LE;II $I%ILE 3N TIMP
a) M+*entul ntrr @n "g+are a leg !"le
b) M+*entul @n!etr apl!r leg !"le
Prn!ple apl!r @n t*p a leg !"le
A. Prn!pul neretr+a!t"t0 leg !"le n+
/. Prn!pul apl!r **edate a leg !"le n+
#. APLI$AREA LE;II $I%ILE 3N SPAIU
A. A.pe!tul ntern
1
/. A.pe!tul nterna0+nal
$. S+lu0+narea !+n6l!tulu de leg @n .pa0u
1. APLI$AREA LE;II $I%ILE ASUPRA
PERSOANELOR
CAPITOLUL IV
INTERPRETAREA NORMELOR JURIDICE DE DREPT
CIVIL
1. NOIUNEA DE INTERPRETARE A NORMEI
?URIDI$E DE DREPT $I%IL
2. NE$ESITATEA INTERPRET)RII NORMEI ?URIDI$E
$I%ILE
#. 'ORMELE INTERPRET)RII
a) nterpretarea +6!al
b) nterpretarea ne+6!al
!) nterpretarea lteral
d) nterpretarea eAten."
e) nterpretarea re.tr!t"
1. METODE DE INTERPRETARE
a) Met+da gra*at!al
b) Met+da ..te*at!
!) Met+da l+g!
- argu*entele nterpretr l+g!e
d) Met+da tele+l+g!
e) Met+da .t+r!
CAPITOLUL V
RAPORTUL JURIDIC CIVIL
1. DE'INIIA RAPORTULUI ?URIDI$ $I%IL
2. $ARA$TERE ?URIDI$E ALE RAPORTULUI
?URIDI$ $I%IL
#. STRU$TURA RAPORTULUI ?URIDI$ $I%IL
A. Sube!0 rap+rtulu ,urd! !"l
1. Determinarea subiecilor
2. Pluralitatea subiecilor
3. Schimbarea subiecilor
5
4. Capacitatea civil a subiecilor raportului juridic
civil
- !apa!tatea de 6+l+.n0
- !apa!tatea de eAer!0u
/. $+n0nutul rap+rtulu ,urd! !"l
1. Dreptul subiectiv civil latura activ a coninutului
raportului juridic civil
a) De6n0a dreptulu .ube!t" !"l
b) $la.6!area drepturl+r !"le .ube!t"e
!) Re!un+a0terea drepturl+r .ube!t"e
!"le
d) O!r+trea -aprarea) drepturl+r
.ube!t"e !"le
e) EAer!tarea drepturl+r .ube!t"e !"le
2. bli!aia civil latura pasiv a coninutului
raportului juridic civil
$. Obe!tul rap+rtulu ,urd! !"l
1. De"iniie
2. #unurile
a) De6n0a bunurl+r
b) $la.6!area bunurl+r
- dup reg*ul ,urd! al !r!ula0e bunurl+r
- dup natura l+r : !al6!area dat de lege
- dup *+dul l+r de per!epere
- dup *+dul !u* .unt deter*nate
- dup *+dul !u* p+t .au nu 6 @nl+!ute @n
eAe!utarea une +blga09
- dup !u* @ntrebun0area +b:nut *pl! .au
nu d.trugerea& !+n.u*area l+r .au
@n.trnarea
- dup !u* p+t 6 @*pr0te .au nu 6r .7:
.!B*be de.tna0a l+r
- dup !+rela0a @ntre ele
- dup !u* .unt .au nu pr+du!t+are de alte
bunur& 6r a7: !+n.u*a .ub.tan0a
C
CAPITOLUL VI
Subcapitolul $
ACTUL JURIDIC CIVIL
1. DE'INIIA A$TULUI ?URIDI$ $I%IL
2. $LASI'I$AREA A$TELOR ?URIDI$E $I%ILE
a) dup nu*rul "+n0el+r ,urd!e !are dau na:tere
a!tulu ,urd!
7 a!te ,urd!e unlaterale
7 a!te ,urd!e blaterale -!+ntra!tul)
7 a!te ,urd!e *ultlaterale
b) dup .!+pul ur*rt de pr0 la @n!Beerea l+r
7a!te ,urd!e !u ttlu +ner+.
7 a!te ,urd!e !u ttlu gratut
!) dup t*pul& *+*entul @n !are @: pr+du! e6e!tele
7 a!te ,urd!e @ntre " -nter ""+.)
7 a!te ,urd!e pentru !au> de *+arte -*+rt.
!au.a)
d) dup e6e!tele pr+du.e
7 a!te ,urd!e !+n.ttut"e de dreptur
7 a!te ,urd!e tran.lat"e de dreptur
7 a!te ,urd!e de!larat"e de dreptur
e) dup *p+rtan0a pe !are + pre>nt a!tele ,urd!e @n
rap+rt !u patr*+nul per.+ane
7 a!te ,urd!e de !+n.er"are
7 a!te ,urd!e de ad*n.trare
7 a!te ,urd!e de d.p+>0e
6) dup *+dul de 6+r*are
7 a!te ,urd!e !+n.en.uale
7 a!te ,urd!e .+le*ne
7 a!te ,urd!e reale
g) dup r+lul pe !are @l au "+n0ele ,urd!e ale pr0l+r
la .tablrea drepturl+r : +blga0l+r !e le re"n
7 a!te ,urd!e .ube!t"e
7 a!te ,urd!e !+nd0e
B) dup !+rela0le eA.tente @ntre a!tele ,urd!e
7 a!te ,urd!eprn!pale
7 a!te ,urd!e a!!e.+r
D
) dup legtura !u !au>a& .!+pul pentru !are .7a
@n!Beat a!tul ,urd!
7 a!te ,urd!e !au>ale
7 a!te ,urd!e a!au>ale -ab.tra!te)
,) dup p+.bltatea @n!Beer prn repre>entare
7 a!te ,urd!e +b:nute
7 a!te ,urd!e .tr!t per.+nale
E) dup legtura a!tel+r ,urd!e !u *+dalt0le l+r
7 a!te ,urd!e pure : .*ple
7 a!te ,urd!e a6e!tate de *+dalt0
l) dup !u* .unt .au nu regle*entate de lege
7 a!te ,urd!e tp!e -nu*te)
7 a!te ,urd!e netp!e -nenu*te)
*) dup r+lul d6ert al "+n0el+r pr0l+r la @n!Beerea
a!tulu ,urd!
7 a!te ,urd!e neg+!able
7 a!te ,urd!e de ade>une
7 a!te ,urd!e *pu.e -6+r0ate)
n) dup eAe!utarea @n t*p a +blga0l+r
7 a!te ,urd!e !u eAe!utarea n.tantanee
7 a!te ,urd!e !u eAe!utarea .u!!e." @n t*p
#. $ONDIIILE ESENIALE PENTRU %ALA/ILITATEA
-%ALIDITATEA) A$TULUI ?URIDI$
%. &erminolo!ie
#. Clasi"icarea condiiilor eseniale pentru
valabilitatea actului juridic
1. dup a.pe!tele la !are .e re6er
7 !+nd0 de 6+nd
7 !+nd0 de 6+r*
7 !+nd0 de publ!tate
2. dup !ara!terul +blgat+ru .au nu a !+nd0l+r
7 !+nd0 e.en0ale
7 !+nd0 nee.en0ale
#. dup >"+rul l+r
- !+nd0 legale
- !+nd0 !+n"en0+nale -"+luntare)
1. dup e6e!tele !e .e pr+du! @n lp.a !+nd0l+r
=
- !+nd0 de "aldtate
- !+nd0 de e6!a!tate
- !+nd0 de publ!tate
C. Condiiile de "ond pentru valabilitatea actului juridic
1. $apa!tatea de a !+ntra!ta
2. $+n.*0*9ntul "alabl al pr0 !are .e +blg
a) Prn!ple "+n0e ,urd!e
- prn!pul lbert0 -aut+n+*e) "+n0e
,urd!e
- prn!pul "+n0e reale -nterne) 6a0 de
"+n0a de!larat
- !+n!ep0a +be!t"
- !+n!ep0a .ube!t"
b) De6n0a !+n.*0*9ntulu
- !+nd0le !+n.*0*9ntulu
!) %!le de !+n.*0*9nt
- er+area
- d+lul -"!lena)
- "+len0a
- le>unea
d) $+*para0e @ntre "!le de !+n.*0*9nt
#. Obe!tul a!tulu ,urd! !"l
a) De6n0a +be!tulu a!tulu ,urd!
b) $+nd0le +be!tulu a!tulu ,urd!
1. $au>a a!tulu ,urd!
a) De6n0a !au>e a!tulu ,urd!
b) Ele*entele !au>e a!tulu ,urd!
!) $+nd0le de "alabltate ale !au>e a!tulu
,urd!
d) Pr+ba !au>e
e) A!te ,urd!e !au>ale : a!au>ale
5. '+r*a a!tulu ,urd! !"l
a) N+0unea de 6+r* a a!tulu ,urd!
b) Prn!pul !+n.en.ual.*ulu a!tel+r
,urd!e !"le
!) $+nd0le de 6+r* ale a!tulu ,urd!
!"l
<
C. M+dalt0le a!tulu ,urd!
a) N+0unea de *+daltate a a!tulu
,urd! !"l
%. &ermenul
1. N+0unea de ter*en
2. $la.6!area ter*enulu
#. E6e!tele ter*enulu
1. N+0unle de .!aden0 : elgbltate
5. Renun0area la ter*en
#. Condiia
1. N+0unea de !+nd0e
2. $la.6!area !+nd0l+r
- dup e6e!tele !are le
pr+du!
a) !+nd0a .u.pen."
b) !+nd0a re>+lut+re
- dup !au>a de !are depnde
@ndeplnrea .au nu a !+nd0e
a) !+nd0a !au>al
b) !+nd0a *At
!) !+nd0a p+te.tat"
- dup !u* !+n.t @n real>area .au
nereal>area eAper*entulu "t+r :
ne.gur
a) !+nd0a p+>t"
b) !+nd0a negat"
- dup !u* e"en*entul "t+r :
ne.gur e.te *p+.bl& !+ntrar leg
.au regull+r de *+ral
a) !+nd0a *p+.bl
b) !+nd0a l!t
!) !+nd0a *+ral
#. Regul .pe!ale !u pr"re la @ndeplnrea
.au ne@ndeplnrea !+nd0e
1. E6e!tele !+nd0e
5. S!urt !+*para0e @ntre ter*en : !+nd0e
!a *+dalt0 ale a!tulu ,urd!
1F
C' Sarcina
1. N+0unea de .ar!n& !a *+daltate a
a!tulu ,urd!
2. E6e!tele .ar!n
#. $+nd0a : .ar!na& a.e*nr : de+.ebr
D. E6e!tele a!tulu ,urd!
A. De6n0a e6e!tel+r a!tulu ,urd! !"l
/. Prn!pul 6+r0e +blgat+r a a!tulu ,urd! !"l
1. EA!ep0le de la prn!pul 6+r0e
+blgat+r a a!tulu ,urd!
2. Te+ra *pre">un
$. Prn!pul re"+!ablt0 a!tulu ,urd! !"l
1. EA!ep0le de la prn!pul re"+!ablt0
a!tulu ,urd! !"l
2. EA!ep0le de la prn!pul re"+!ablt0
a!tulu ,urd! !"l unlateral
D. Prn!pul relat"t0 e6e!tel+r a!tulu ,urd! !"l
1. N+0une
2. N+0unle de pr0& ter0& a"9n>7!au>
#. Op+>abltatea : n+p+>abltatea a!tulu
,urd! !"l 6a0 de ter0
1. EA!ep0le de la prn!pul relat"t0
e6e!tel+r a!tulu ,urd! !"l
a) .tpula0a pentru altul
b) a!0unle dre!te
!) !+ntra!tul !+le!t" de *un!
d) a"9n>7!au>
e) pr+*.unea 6apte altua -!+n"en0a
de p+rte76+rt)
6) .*ula0a
g) repre>entarea
Subcapitolul $$
NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL
1. DE'INIIA NULIT)II A$TULUI ?URIDI$ $I%IL
2. 'UN$IILE NULIT)II
11
#. RE;LEMENTAREA NULIT)II
1. $AU(ELE NULIT)II A$TULUI ?URIDI$ $I%IL
5. $LASI'I$AREA NULIT)II
a) Nultatea ab.+lut
- $au>ele nult0 ab.+lute
- Reg*ul ,urud! al nult0 ab.+lute
b) Nultatea relat"
- $au>ele nult0 relat"e
- Reg*ul ,urd! al nult0 relat"e
!) Snte> pr"nd reg*ul ,urd! al nult0 ab.+lute :
nult0 relat"e
d) Nultatea t+tal : nultatea par0al
e) Nultatea eApre. : nultatea "rtual
6) Nultatea de drept : nultatea ,ud!ar
C. E'E$TELE NULIT)II A$TULUI ?URIDI$ $I%IL
a) N+0unea de e6e!te ale nult0 a!tulu ,urd! !"l
b) Prn!pul retr+a!t"t0 e6e!tel+r nult0
!) Prn!pul re.tablr .tua0e anter+are @n!Beer
a!tulu -re.ttut+ n ntegru*)
d) Prn!pul de.6n0r -anulr) a!tel+r ,urd!e
.ub.e!"ente
e) Prn!p de drept p+tr"t !r+ra a!tul ,urd! nul nu
pr+du!e e6e!te
- prn!pul !+n"er.un a!tulu ,urd! nul
- prn!pul "aldt0 aparen0e @n drept
7 prn!pul r.punder !"le del!tuale
D. NULITATEA A$TULUI ?URIDI$ 2I ALTE SAN$IUNI
$I%ILE
12
CAPITOLUL I
DREPTUL CIVIL NOIUNI
INTRODUCTIVE
1. Noiunea de drept
N+0unea de GdreptH are *a *ulte .en.ur.
ntr-un sens& prn GdreptH .e @n0elege (totalitatea prevede)
rilor concrete ale re!lementrilor di"ereniate prin ramuri de drept *i
pe instituii juridice+ .au (totalitatea normelor de drept dintr)un sis)
tem de drept dat+.
1
Dreptul& @n a!e.t .en.& .e !+n!ret>ea> @n an.a*blul a!tel+r
n+r*at"e e*.e de aut+rt0le .tatulu @n l*tele !+*peten0el+r atr7
bute. A!tele n+r*at"e !+n0n regul +blgat+r de !+ndut a +a*e7
nl+r : p+t 6 *pu.e& la ne"+e& prn 6+r0a de !+n.tr9ngere a .tatulu.
Regulle de !+ndut a +a*enl+r @n .+!etate .tablte de .tat
: *ateral>ate @n a!tele n+r*at"e .e nu*e.! nr!e "uri#i$e.
N+r*ele ,urd!e .unt generale& @n .en.ul ! .e apl! repetat
@n !a>ur nel*tate& : impersnale& ad! nu .e adre.ea> anu*t+r
per.+ane& !& de regul& tutur+r per.+anel+r. N+r*ele ,urd!e eA.t
+be!t"& nd6erent da! +a*en le !un+.! .au nu& le apl! .au nu. Se
.pune ! ele au + eA.ten0 +be!t".
3n a!e.t .en.& ter*enul de GdreptH e.te .n+n* !u ter*enul
G#re%t &ie$tivH& G#re%t %'itivH.
2
1

2

1#
ntr-un a(t sens& n+0unea de GdreptH .e .uprapune !u n+0u7
nea de drept .ube!t"& prn !are .e @n0elege p+.bltatea& apttudnea
une per.+ane -nu*t !redt+r) de a .e !+*p+rta dn pun!t de "edere
,urd! @n !+n6+r*tate !u pre"ederle n+r*el+r ,urd!e !"le : de a
!ere une alte per.+ane -nu*t debt+r) + !+ndut !+re.pun>t+are&
@n !a> de ne"+e apel9nd la 6+r0a de !+n.tr9ngere a .tatulu. De
eAe*plu& l+!at+rul -per.+ana !are prntr7un !+ntra!t @n!Bra> un
bun) are p+.bltatea . .e !+*p+rte dn pun!t de "edere ,urd!& da!
d+re:te& a:a !u* pre"ede n+r*a ,urd! I art.1111 $+d !"l I : .
Ga.gure !elelalte -n.a.7 pr0 !+ntra!tante) 6+l+.n0a unu lu!ru pentru
un t*p deter*nat& drept un pre0 deter*natH. L+!at+rul& da! a d+rt
: a a.gurat 6+l+.n0a lu!rulu& are dreptul de a !ere !elelalte pr0 I
debt+rulu 7 + !+ndut !+re.pun>t+are& ad! .7 predea un Gpre0
deter*natH.
Conduita persoanei a creditorului este prev,ut de
dreptul obiectiv *i pentru c vi,ea, o persoan se "olose*te sinta!ma
(drept subiectiv+ -n sensul c dreptul aparine unui subiect de
drept. persoan "i,ic sau juridic.
Ce( #e-a( trei(ea .en. e.te dent! !u !el de G!"iin#a
$rep"%l%iH& :tn0 .+!al !are .tuda>J
G 7 legle eA.ten0e : de>"+ltr .tatulu : dreptulu
- n.ttu0le p+lt!+7,urd!e
- 6+r*ele !+n!ret .t+r!e& !+rela0le : n6luen0ele re!pr+!e
@ntre !+*p+nentele ..te*ulu .+!al.
2tn0a dreptulu 6+r*ulea> prn!ple generale de !+ndu!ere
a .+!et0& anal>ea> part!parea +a*enl+r la !r!utul ,urd! !a
purtt+r de dreptur : +blga0& d.!pln9nd : !++rd+n9nd a!0unle
a!e.t+raH.
#
2. Sistemul de drept. Ramurile dreptului intern
An.a*blul n+r*el+r ,urd!e elab+rate @ntr7un .tat 6+r*ea>
..te*ul de drept& !are la r9ndul .u e.te 6+r*at dn ra*ur de drept.
Dreptul +be!t" !uprnde ra*ura dreptulu publ! : ra*ura
dreptulu pr"at.
#

11
A) &rep"%l p%'li( repre>nt an.a*blul de n+r*e ,urd!e !e
regle*entea> +rgan>area .tatulu : a aut+rt0l+r publ!e :
rap+rturle @n!Beate de a!e.tea !u part!ular.
Prn!pala %arti$u(aritate a rap+rturl+r ,urd!e de drept
publ! !+n.t @n !altatea .pe!al a unu .ube!t al rap+rtulu ,urd!&
: anu*e a!eea de purtt+r al aut+rt0 .tatulu. A:adar un .ube!t al
rap+rtulu ,urd! de drept publ! e.te @nt+tdeauna .tatul.
O alt %arti$u(aritate a rap+rtulu ,urd! de drept publ! e.te
*et+da de regle*entareJ de .ub+rd+nare& .tatul *pun9nd regula de
!+ndut part!ularulu. Dreptul !+n.ttu0+nal& dreptul ad*n.trat"&
dreptul 6nan!ar76.!al& dreptul penal& dreptul pr+!e.ual !"l : penal
et!. .unt ra*ur ale dreptulu publ!.
*) Dre%tu( %rivat e.te al!tut dn t+taltatea n+r*el+r
,urd!e !are regle*entea> rela0le !e .e .table.! @ntre per.+anele
6>!e : ,urd!e -@ntre part!ular).
Met+da de regle*entare a rap+rtulu de drept pr"at e.te a!eea
de egaltate a "+n0el+r ,urd!e ale .ube!0l+r. A.t6el& pr0le rap+r7
tulu ,urd! .unt lbere . .tablea.!& . *+d6!e& . tran.*t .au .
.tng rap+rtul ,urd! de drept pr"at. De eAe*plu& pr0le rap+rtulu
,urd! dn "+n0a l+r .7au legat dn pun!t de "edere ,urd!& atun!
!9nd au @n!Beat un a!t ,urd! !"l -au @n!Beat un !+ntra!t de
"9n>are7!u*prare) : t+t prn "+n0a l+r p+t .7l *+d6!e& .7l
tran.*t .au .7l .tng.
Prn!pala ra*ur a dreptulu pr"at e.te dreptul !"l. La
@n!eputur& dreptul !"l .7a !+n6undat !u dreptul pr"at. De>"+ltarea
.+!et0 +*ene:t& apar0a un+r rela0 .+!ale .pe!6!e un+r d+*en
n+ ale "e0 @n !+le!t"tate& a *pu. elab+rarea de n+r*e ,urd!e
part!ulare& .pe!6!e. A.t6el au aprut n+ ra*ur de drept pr"atJ
dreptul !+*er!al& dreptul 6a*le& dreptul *un!& dreptul
nterna0+nal pr"at et!.
De: !u part!ulart0 e"dente& n+r*ele de drept !e al!tue.!
ra*urle dreptulu pr"at .unt .tr9n. legate de n+r*ele dreptulu !"l.
EApre.a $rep"%l (i)il es"e $rep" (m%n pentru ra*urle
dreptulu pr"at .ntet>ea> a!e.te legtur : .e !+n!ret>ea> @n
ur*t+areleJ
a) dreptul !"l a ela'ra" n#i%nile *%n$amen"ale ale dreptulu
pr"at !e .e reg.e.! @n ra*urle a!e.tua. De eAe*plu& n+0unea de
15
.ube!t de drept& per.+an 6>!& per.+an ,urd!& a!t ,urd!&
!+ntra!t& +blga0 et!.
b) @nt+tdeauna !9nd + ra*ur a dreptulu pr"at n% reglemen"ea+,
-@n eApre.. "erb.) anu*te rela0 .+!ale& de 6e!are dat .e apelea>
la pre"ederle n+r*el+r ,urd!e de drept !"l.
3. Drept civil, definiie, criteriile de individualizare a
dreptului civil, ca ramur distinct de drept
3n d+!trna de drept !"l .e !un+.! *a *ulte de6n0 date
dreptulu !"l. A.t6el& un aut+r de !ert re!un+a:tere :tn06!&
pr+6.dr.Aurelan I+na:!u& de6ne:te a.t6el dreptul !"lJ (acea ramur
a dreptului unitar/.care re!lementea, rapr"%rile pa"rimniale -n
care prile "i!urea, ca subiecte e!ale -n drepturi- rapr"%rile
persnale nepa"rimniale -n care se mani"est individualitatea
persoanei. precum *i (n$i#ia .%ri$i(, a persanelr *i+i(e/0!i
persanelr .%ri$i(e. -n calitatea lor de participani la raporturile
juridice civile+.
1
3ntr7+ alt ab+rdare& pentru a .tabl de6n0a dreptulu !"l .e
pre!>ea> +be!tul dreptulu !"lJ (principalul criteriu de constituire
a ramurilor de drept sunt relaiile sociale pe care ramura de drept le
re!lementea, *i. prin urmare. care -i "ormea, obiectul//0na din
cate!oriile principale de relaii sociale care alctuiesc obiectul
dreptului civil -l constituie/..rapr"%rile pa"rimniale. Principalele
raporturi patrimoniale re!lementate de dreptul civil sunt1 raporturile
de proprietate *i alte raporturi reale. precum *i raporturile
obli!aionale/.Rapr"%rile persnale nepa"rimniale/.al cror
coninut este str2ns le!at de persoana titularului lor. Dreptul civil
re!lementea,. de asemenea. (n$i#ia .%ri$i(, a persanelr *i+i(e !i
a persanelr .%ri$i(e+. Pr+6.un".dr. Mr!ea Mure:an de6ne:te
dreptul !"l !a 6nd (totalitatea normelor
3
juridice care
re!lementea,. pe de o parte. a(ele rapr"%ri .%ri$i(e pa"rimniale -n
care prile apar ca subieci e!ali 4nesubordonai unul altuia'. iar pe
de alt parte. a(ele rapr"%ri persnale 1nepa"rimniale2 -n care se
1

5

1C
mani"est. "ie individualitatea persoanei ca subiect de drept. "ie
condiia juridic a persoanelor "i,ice *i a persoanelor juridice -n
calitatea lor de participani la raporturile juridice civile+
C
3ntr7+ lu!rare de .pe!altate& Otla $al*u.!B de6ne:te
dreptul !"l !aJ (acea ramur a dreptului unitar/care
re!lementea, %nele rapr"%ri pa"rimniale -n care prile "i!urea,
ca subiecte e!ale de drepturi. ca *i %nele rapr"%ri persnale
nepa"rimniale le!ate de individualitatea persoanei. (n$i#ia
.%ri$i(, a persanelr *i+i(e !i a al"r s%'ie("e (le("i)e $e $rep"
civil -n calitatea lor de participani la raporturile juridice civile+
D
.
Pr+6.un".dr. ;Be+rgBe /eleu de6ne:te dreptul !"l r+*9n !a
(acea ramur care re!lementea, rapr"%ri pa"rimniale *i nepa"ri-
mniale stabilite -ntre persoane "i,ice *i persoane juridice a"late pe
po,iii de e!alitate juridic+
=
.
De6n0a reluat : de ;abrel /+r+
<
& pr+6.un".dr. I+an
D+garu
1F
: pr+6.dr. Te+6l P+p& adaug la +be!tul dreptulu !"l& @n
a6ara rap+rturl+r patr*+nale : per.+nale nepatr*+nale& (*i
condiia juridic a persoanelor "i,ice *i a persoanelor juridice+
11
.
Pr+6.un".dr.d+!ent Tud+r P+pe.!u7/rla de6ne:te dreptul
!"l prn a!eea: *et+d de pre>entare a +be!tulu dreptulu !"lJ
((n$i#ia .%ri$i(, a persanelr- rapr"%rile pa"rimniale /-n
primul r2nd relaiile de proprietate. a doua cate!orie de raporturi
patrimoniale re!lementate de dreptul civil o "ormea, raporturile de
obli!aii/rapr"%rile persnale nepa"rimniale/.+
12
2 alt aut+r au 6+r*ulat de6n0 ale dreptulu+ !"l
1#
.
Pe par!ur.ul t*pulu& @n de6n0a dreptulu !"l .7au reg.t
a!elea: ele*ente.
3n 1=D# dreptul !"l .e !+n.dera (coleciunea le!ilor care au
ca obiect a re!ula interesele respective ale particularilor -ntre ei. -n
C

D

=

<

1F

11

12

1#

1D
tot ceea ce prive*te a"acerile relative la persoanele. la bunurile *i la
conveniile lor.+
D. AleAandre.!+ !+n.deraJ GDreptul !"l .au pr"at e.te
a!ela !are regulea> rap+rturle part!ularl+r dntre e : !are e.te
pr+pru une na0unH
11
.
Cn$(u'ie+
De6n0le pre>entate : altele au @n !+*un ur*t+arele
ele*enteJ
7 +be!tul de regle*entare al dreptulu !"l e.te al!tut dn
rapr"%ri pa"rimniale : rapr"%ri nepa"rimniale -a!elea @n !are .e
nd"dual>ea>& .e deter*n per.+ana 6>! .au ,urd!)K
7 dreptul !"l regle*entea> nu!ai a$e(e rap+rtur
patr*+nale @n !are p,r#ile a% )in#, .%ri$i(, egal, .au alt6el
6+r*ulat Gp+>0a de egaltate ,urd! a pr0l+rHK
7 (n$i#ia .%ri$i(, a persanelr *i+i(e !i .%ri$i(e. $u pr"re
la a!e.t ele*ent al de6n0e nu eA.ta un pun!t de "edere !+*un. Se
.u.0ne ! a!e.t ele*ent .e .ub@n0elege& de+are!e rap+rtul ,urd!
nepatr*+nal are @n .tru!tura .a : .ube!tele& a:adar : !+nd0a
,urd! a per.+anel+r 6>!e : ,urd!e.
Apre!e* ! de6n0a dreptulu !"l trebue . !uprnd !el
pu0n ur*t+areleJ
7 e.te ra*ur a dreptulu pr"atK
7 regle*entea> a$e(e ra%rturi "uri#i$e %atri!nia(e @n
!are .ube!0 au + "+n0 ,urd! egalK
7 regle*entea> a$e(e ra%rturi(e "uri#i$e ne%atri!nia(e
@n !are .e *an6e.t 6e nd"dualtatea per.+ane& 6e .tatutul ,urd!
al per.+ane 6>!e .au ,urd!eK
7 rap+rturle ,urd!e patr*+nale : nepatr*+nale .e
.table.! @ntre per.+ane 6>!e : ,urd!e
'e!are ra*ur a ..te*ulu de drept r+*9n .e nd"7
dual>ea> prn d+u !rter 6unda*entale& +be!tul de regle*entare :
*et+da de regle*entare& : prn d+u !rter auAlare& !ara!terul
n+r*el+r ,urd!e : natura .an!0unl+r.
11

1=
Dreptul !"l e.te + ra*ur d.tn!t a dreptulu pr"at&
de+are!e are un +be!t : + *et+d pr+pre de regle*entare& pre!u* :
pentru ! n+r*ele ,urd!e !"le : .an!0unle !"le .e de+.ebe.! de
!ele .*lare dn alte ra*ur de drept.
A0 O'ie("%l $e reglemen"are al $rep"%l%i (i)il
Dreptul !"l regle*entea>& a:a dup !u* .7a .tablt @n
de6nrea a!e.tuaJ
a) rap+rtur ,urd!e patr*+nale
b) rap+rtur ,urd!e nepatr*+nale
a) rapr"%rile .%ri$i(e pa"rimniale .unt rap+rtur .+!ale
regle*entate de n+r*a ,urd! !"l !are au un !+n0nut e!+n+*! !e
p+ate 6 eApr*at& e"aluat @n ban. -eA.rap+rtul ,urd! !e .e na:te dn
!+ntra!tul de @n!Brere& de "9n>are7!u*prare et!.).
Dup !u* a* pre!>at @n de6n0a dreptulu !"lJ Ga(ele
ra%rturi "uri#i$e %atri!nia(eH& dreptul !"l n% regle*entea>
"a"e rap+rturle ,urd!e patr*+nale& ! ma.ri"a"ea a!e.t+ra& @n !are
s%'ie(#ii se a*l, 3n"r- p+i#ie $e egali"a"e a )in#elr .%ri$i(e.
Ra*ur de drept& pre!u* dreptul !+*er!al& dreptul ad*n.trat"&
dreptul *un!& dreptul 6a*le regle*entea> : rap+rtur ,urd!e
patr*+nale.
Rap+rturle ,urd!e patr*+nale !uprndJ
- rapr"%rile .%ri$i(e reale& ad! a!ele rap+rtur ,urd!e !e
pr"e.! dreptul de pr+pretate : !elelalte dreptur reale prn!pale
-u>u6ru!t& u>& abta0e& .er"tute : .uper6!e)K
- rapr"%rile .%ri$i(e 'liga#inale -de +blga0)& ad! a!ele
rap+rtur ,urd!e !"le @n !are + parte& nu*t !redt+r& are
p+.bltatea de a pretnde !elelalte pr0& nu*t debt+r& . eAe!ute +
pre.ta0e .au *a *ulte pre.ta0 !e p+t 6 de a da& a 6a!e .au a nu 6a!e
!e"a& de regul .ub .an!0unea !+n.tr9nger de .tat.
15
. A!e.tea
>"+r.! dn a!te ,urd!e -de eA. !+ntra!te) : dn 6apte ,urd!e @n
.en. re.tr9n. -6apte ,urd!e l!teJ ge.tunea de a6a!er& plata
15

1<
nedat+rat : @*b+g0rea 6r ,u.t te*e : 6apte ,urd!e l!teJ
del!tul).
b) rapr"%ri .%ri$i(e nepa"rimniale -ra%rturi %ersna(e
ne%atri!nia(e) .unt a!ele rap+rtur ,urd!e !are nu au un !+n0nut
e!+n+*! : de! nu .e p+t eApr*a @n ban. 3n !adrul a!e.t+ra .e
*an6e.t nd"dualtatea per.+ane 6>!e.
S6era rap+rturl+r ,urd!e nepatr*+nale !uprndeJ
- rapr"%rile .%ri$i(e $e %rives$ e,isten-a .i inte/ritatea
0i'i$1 .i !ra(1 a %ersanei) 3n !+n0nutul l+r @nt9ln* dreptur
per.+nale& eAtrapatr*+nale& !u* ar 6 dreptul la "a0& la .ntate& la
ntegrtate !+rp+ral& la lbertate& la +n+are& reputa0e et!K
- rapr"%rile .%ri$i(e (are se re*er, la elemen"e $e
i$en"i*i(are ale persanei *i+i(e sa% .%ri$i(e !u* ar 6 dreptul la
nu*e& denu*re& d+*!lu& .edu et!K
- rapr"%rile .%ri$i(e pri)in$ (rea#ia in"ele("%al, !e au @n
!+n0nut dreptur per.+nale nepatr*+nale pr"nd !rea0a ntele!tual&
!a& de eAe*plu& dreptul de aut+r& de n"entat+r& de *ar! et!.
1C
Pre$i'are
Dreptul !"l regle*entea> + parte a rap+rturl+r ,urd!e
patr*+naleJ e.te drept& !ea *a nu*er+a. @n !are %1r-i(e se a0(1 %e
%'i-ie #e e/a(itate "uri#i$1. E.te + egaltate !e pr"e:te "+n0a
,urd! a 6e!re pr0 a rap+rtulu ,urd!K ele de !+*un a!+rd
.table.! . .e lege dn pun!t de "edere ,urd! : 2n$3eie rap+rtul
,urd!& !+n"n a.upra drepturl+r : +blga0unl+r !e le re"n @n
!+n6+r*tate !u pr+prle ntere.e& !#i0i$1, trans!it .au stin/
rap+rtul ,urd!.
EA.t rap+rtur ,urd!e patr*+nale regle*entate de alte
ra*ur ale ..te*ulu de drept r+*9ne.!. De eAe*plu& dreptul
6nan!ar I 6.!al regle*entea> rap+rturle patr*+nale .tablte @ntre
.tat : !+ntrbuabl pr"nd *p+>tele : taAele& dreptul *un!
regle*entea> rap+rturle patr*+nale !are .e na.! dn @n!Beerea
!+ntra!tulu de *un!K dreptul ad*n.trat" regle*entea> rap+rturle
patr*+nale dntre .tat& unt0le ad*n.trat"7tert+rale : part!ular
et!. 3n a!e.te .tua0 e.te de +b.er"at ! .ube!0 rap+rturl+r patr *+7
1C

2F
nale .e a6l @ntr7+ %'i-ie #e su&r#nareK .tatul *pune *p+>tele
: taAele& de regul& anga,at+rul .table:te !+nd0le !+ntra!tulu de
*un!& .tatul : unt0le ad*n.trat"7tert+rale @n!Bee& de regul&
!+ntra!te !"le de ade>une !u part!ular.
De: #re%tu( $ivi( re/(e!entea'1 !a"ritatea ra%rturi(r
"uri#i$e ne%atri!nia(e -per.+nale& eAtrapatr*+nale)& + .ere de
rap+rtur ,urd!e nepatr*+nale .unt regle*entate de !tre alte
ra*ur de drept. De eAe*plu& dreptul 6a*le regle*entea> a!ele
rap+rtur ,urd!e nepatr*+nale per.+nale eAtrapatr*+nale& @n !are
!el pu0n unul dntre .ube!0 are + !altate .pe!al& !ea de .+0& !+pl&
prnte& @n6at& @n6et+r.
3n de6n0a dreptulu !"l a* pre!>at ! rap+rturle ,urd!e
patr*+nale : nepatr*+nale .e .table.! @ntre per.+ane 6>!e :
per.+ane ,urd!e. Ele .unt .ube!tele -pr0le) rap+rturl+r !"le.
$altatea de .ube!t de drept !"l + p+ate a"ea& de regul& +r!e
per.+an 6>! .au ,urd!.
3n alte ra*ur de drept& !altatea de .ube!t al rap+rtulu
,urd! + p+t a"ea anu*te per.+ane 6>!e .au anu*te per.+ane
,urd!e. Se 6+l+.e:te .ntag*a de G.ube!t !al6!atH. 3n dreptul
6a*le nu*a per.+ana 6>! !are are& de eAe*plu& !altatea .pe!al
de .+0& .+0e p+ate @n!Bea rap+rtur ,urd!e de dreptul 6a*le.
40 Me"$a $e reglemen"are a rapr"%rilr .%ri$i(e (i)ile
Dreptul !"l 6nd + ra*ur a dreptulu pr"at regle*entea>
rap+rturle patr*+nale : nepatr*+nale prn *et+da egalt0
,urd!e a .ube!0l+r -pr0l+r). E.te + part!ulartate a dreptulu pr"at&
.pre de+.ebre de dreptul publ!& unde pr0le -.ube!0) rap+rtulu
,urd! .e a6l pe + p+>0e de .ub+rd+nareJ .tatul& @nt+tdeauna .ube!t
@n rap+rtul ,urd! de drept publ! @: *pune !+nduta& @:
.ub+rd+nea> !ellalt .ube!t.
C0 Cara("er%l nrmelr .%ri$i(e (i)ile
N+r*ele ,urd!e !"le au !ara!ter prep+nderent d.p+>t"& @n
.en.ul ! pr0le rap+rtulu ,urd! p+t der+ga prn a!+rdul l+r de
"+n0 de la pre"ederle a!e.t+ra.
21
Nr!e(e "uri#i$e #is%'itive .untJ
a) permisi)eJ .unt n+r*ele !"le !e @ngdue pr0l+r
rap+rtulu ,urd! !"l . B+tra.! !e !+ndut . ad+pte. De
eAe*plu& art.12<C aln.1 : 2 $+d !"l1 (vinderea se poate "ace sau
pur sau sub condiie. 5a poate avea de obiect dou sau mai multe
lucruri alternativeHK art.1F2=& re6ert+r la +blga0le alternat"e&
pre!>ea>J Gdebitorul se poate libera pred2nd sau pe unul sau pe
altul din lucrurile permise+K art.111= $+d !"lJ (6ocatarul are
dreptul de a sub-nchiria ori a subarenda *i de a ceda contractul su
ctre altul. dac o asemenea "acultate nu i)a "ost inter,is+. L+!a7
tarul& de: @n !+nd0le de *a .u. p+ate .ub@n!Bra& de !+*un a!+rd
!u l+!at+rul @: a.u* +blga0a . nu .ub@n!Bre>e.
b) s%ple"i)e& ad! .e apl! +blgat+ru +r de !9te +r pr0le
nu au @n0ele. . regle*ente>e @ntr7un alt *+d rap+rtul ,urd! .tablt.
EAe*plu de n+r* ,urd! !"l .uplet"J art.15#1 $+d
!"lJ G7andatul este "r plat c2nd nu s)a stipulat contrariul+&
art.1#F5 $+d !"lJ (spe,ele v2n,rii sunt -n sarcina cumprtorului.
-n lips de stipulaie contrarie+& art.1#1< $+d !"l (predarea trebuie
s se "ac la locul unde se a"l lucrul v2ndut dac prile nu s)au
-nvoit alt"el.+
Nr!e(e "uri#i$e i!%erative prn !are .e *pun !+ndute
+blgat+r -n+r*ele ,urd!e *perat"e nerative) .au prn !are .e
nter>! anu*te a!0un -n+r*e ,urd!e *perat"e pr+Bbt"e) .unt
*a pu0n 6re!"ente !a& de pld& @n ra*urle dreptulu publ!. Ele
regle*entea> a!ele rap+rtur !"le @n !are .e ur*re:te pr+te!0a
ntere.ulu publ!& @n general +rdnea publ!. EAe*plu de n+r*
,urd! *perat" +nerat" e.te pre"ederea dn art.<<2 $+d !"l
pr"t+are la plata nedat+ratJ (cel ce din eroare sau cu *tiin
prime*te ceea ce nu)i este debit este obli!at a)l restitui aceluia de la
care l)a primit+K pre"ederle art.<<= $+d !"l pr"nd r.punderea
!"l del!tual pentru 6apt pr+preJ (orice "apt a omului. care
cau,ea, altuia un prejudiciu. obli! pe acela din a crui !re*eal s)
a oca,ionat. a)l repara+& pre"ederle art.1#1# $+d !"l !u re6erre la
+blga0le "9n>t+ruluJ (82n,torul are dou obli!aii principale. a
preda lucrul *i a rspunde de d2nsul+.
EAe*ple de nr!e "uri#i$e i!%erative %r3i&itiveJ art.1
$+d !"lJ (este oprit judectorului de a se pronuna. -n hotr2rile ce
d. prin cale de dispo,iii !enerale *i re!lementare asupra cau,elor
22
ce)i sunt supuse+K art.=1F $+d !"l& *ed! : 6ar*a!:tJ (care au
tratat pe o persoan -n boala din care moare. nu pot pro"ita de
dispo,iiile -ntre vii sau testamentare. ce d2nsa a "cut)o -n "avoare)le
-n cursul acestei boli.+
&0 Na"%ra san(#i%nilr $e $rep" (i)il
San!0unle !"le au un !ara!ter reparat+r& ele ur*rnd&
@nante de t+ate& repunerea pr0l+r @n .tua0a anter+ar @n!l!r
n+r*e ,urd!e. $9nd prn ne.+!+trea n+r*e ,urd!e !"le .7a
pr+du. un pre,ud!u& pr+rtar e.te @nlturarea tutur+r !+n.e!n0el+r
dunt+are !are .7au pr+du.. A.t6el& prn!palele .an!0un !"le .untJ
repararea pre,ud!ulu pr+du. prntr7+ 6apt l!t& repunerea pr0l+r
@n .tua0a anter+ar @n!Beer a!tulu ,urd! nul .au anulabl&
n+p+>abltatea a!tulu @nt+!*t !u ne.+!+trea dreptulu .au
ntere.el+r legt*e ale alte per.+ane et!.
1D
4. Locul i rolul dreptului civil !n sistemul dreptului
rom"nesc
'r a 6a!e + de*+n.tra0e Gpr+ d+*+H& dreptul !"l
(constituie "r -ndoial una dintre cele mai importante poate chiar
cea mai important dintre toate ramurile dreptului+
1=
De !e a!ea.t a6r*a0eL
Un aut+r de pre.tgu argu*entea> a.t6elJ (-n vederea trece)
rii de la o economie super)centrali,at la o economie de pia. -n care
iniiativa particular are un rol de seam -n pro!resul societii.
or!anul le!islativ a adoptat o sum de le!i care. -n majoritate.
aparine dreptului civil *i dreptului comercial. deoarece
re!lementea, raporturi patrimoniale *i sunt menite s sprijine
re"orma economic din ara noastr+.
1<
$rede* ! ur*t+arele argu*ente "n @n .pr,nul a6r*a0e
de *a .u.J
1D

1=

1<

2#
a) %a0a +*ulu nu p+ate 6 de.pr0t de n+r*ele dreptulu
!"l. Dn *+*entul na:ter& +*ul are p+.bltatea ,urd! de a a"ea
+r!e drept .ube!t" !"l : +r!e +blga0e !"l !+relat". Ma *ult&
!u pr"re la dreptur& p+ate . le d+b9ndea.! dn !Bar *+*entul
!+n!ep0e& !u + !+nd0eJ . .e na.! "u. Ap+& a!a.& la grdn0 :
:!+al e:t @n!+n,urat per*anent de dreptul !"l& de la !u*prarea
une @ngBe0ate .au G!+ntrbu0aH la 6+ndul !la.e& p9n la pr+!urarea
0nute "e.t*entare pentru ult*a > de :!+al.
Ap+& dup pr*ul Gte ube.!H& n+r*ele dreptulu !"l @0
@*plne.! pa.ul B+tr9t+r @n "a0& !.t+ra& n.ttu0e !u nu*er+a.e
regle*entr de drept !"l. M+artea pr+du!e : ea e6e!te @n planul
dreptulu !"l.
b) Dreptul !"l e.te dreptul !+*un @n rap+rt !u regle*entrle
dn dreptul pr"at. Pr+ble*a a 6+.t de>"+ltat @n !ap.I. Dreptul !"l I
N+0un ntr+du!t"e& p!t. 2& S.te*ul de drept. Ra*urle dreptulu
ntern.
#. Delimitarea dreptului civil de alte ramuri de drept
&in p%n(" $e )e$ere "ere"i(& ne!e.tatea del*tr dreptulu
!"l re>ult dn ur*t+areleJ
7 dup !u* .7a .tablt& dreptul !"l nu regle*entea>
t+taltatea rap+rturl+r ,urd!e patr*+nale : nepatr*+nale
-per.+nale& eAtrapatr*+nale). E.te ne"+e de !rter de del*tare a
dreptulu !"l de ra*urle de drept !are regle*entea> : ele rap+rtur
patr*+nale : nepatr*+nale : !are dn lp. de regle*entr
.u6!ente 6a! apel la regle*entrle dn dreptul !"lK
7 Pentru !+re!ta apl!are a leg nu de pu0ne +r ntere.ea>
r.pun.ul la @ntrebareaJ !re ra*ur de drept apar0n n.ttu0le de
drept& !are au @n !+n0nut at9t ele*ente de drept !"l !9t : ele*ente
apar0nt+are alt+r ra*ur de dreptL De eAe*plu& !+ntra!tele ad*n.7
trat"e& !+ntra!tul de @n!Brere a .pa0l+r l+!at"e pr+pretate de .tat
et!.
2F
2F

21
&in p%n(" $e )e$ere pra("i(- apar .tua0 6re!"ente !e *pun
.tablrea apartenen0e rap+rtulu ,urd! la + ra*ur .au alta a
..te*ulu de drept& : de a! +b.er"area !+re!t a !+n.e!n0el+r ,ur 7
d!e ale a!e.tua
21
.
A* pre!>at !rterle de del*tare ale dreptulu !"l de
!elelalte ra*ur de dreptJ !rterle 6unda*entale !are !+n.tau @n
+be!tul de regle*entare : *et+da de regle*entare : !rterle
auAlareJ !ara!terul n+r*el+r ,urd!e : natura .an!0unl+r.
A) De(i!itarea #re%tu(ui $ivi( #e #re%tu( 0a!i(iei
A.e*narea !+n.t @n +be!tul de regle*entareJ a*bele
ra*ur de drept regle*entea> rap+rtur ,urd!e patr*+nale :
nepatr*+nale -per.+nale& eAtrapatr*+nale).
Dese&iri(e !ele *a .e*n6!at"e .untJ
Dre%tu( $ivi( Dre%tu( 0a!i(iei
7 .ube!t al rap+rtulu ,urd! !"l
p+ate 6 +r!e per.+an 6>! .au
,urd!
7 .ube!t al rap+rtulu ,urd! de
dreptul 6a*le p+ate 6 nu*a
per.+ana 6>! !are are + !altate
.pe!alJ de .+0& prnte& !+pl&
rud& ad+ptat& tut+re& !urat+r&
Per.+ane .trne de 6a*le .unt
.ube!te ale rap+rtulu ,urd! de
dreptul 6a*le nu*a @n .tua0
de eA!ep0e -de eAe*plu @n !a>ul
tutele& !uratele& !9nd p+t @nde7
pln a!ea.t !altate : per.+ane
.trne de 6a*le).
7 .6era rap+rturl+r patr*+nale
e.te eAtn.
7 regle*entea> nu*a rap+rturle
patr*+nale re6ert+are la reg*ul
bunurl+r .+0l+r& +blga0a legal
de @ntre0nere @ntre .+0 : @ntre
rude.
21

25
regle*entea> un nu*r re.tr9n.
de dreptur nepatr*+nale -per7
.+nale& eAtraper.+nale)& nu*a
a!elea !are pr"e.! eA.ten0a :
ntegrtatea 6>! : *+ral a per7
.+ane& rap+rturle !are .e re6er
la ele*entele de dent6!are ale
per.+ane 6>!e .au ,urd!e :
!ele pr"nd !rea0a ntele!tual
7*a,+rtatea rap+rturl+r regle7
*entate .unt !ele nepatr*+nale
-per.+nale& nepatr*+nale) !e >7
"+r.! dn !.t+re& rudene&
ad+p0une et!.
7 *et+da de regle*entare a rap+r7
turl+r ,urd!e e.te de egaltate a
"+n0el+r ,urd!e a pr0l+r
7 @n rap+rturle ,urd!e @ntre
prnte7!+pl *n+r *et+da de
egaltate .u6er + d.t+r.une Gp+7
>0a .ube!tel+r e.te de .ub+rd+7
nareH
22
7 .an!0unle @n dreptul !"l au
!ara!ter reparat+r& ur*rndu7.e
re.tablrea dreptulu .ube!t"
!"l @n!l!at prn repararea
pre,ud!ulu
7 are .an!0un pr+pr -de
eAe*pluJ de!derea dn puterea
prntea.!& @ndeprtarea tut+relu
de la eAer!tarea tutele et!.)
2#
7 n+r*ele ,urd!e au !ara!ter
prep+nderent d.p+>t"7.uplet"
7 pred+*n n+r*ele ,urd!e
*perat"e
*) De(i!itarea #re%tu(ui $ivi( #e #re%tu( !un$ii
A.e*nrle .untJ
7 regle*entea> pred+*nant rap+rtur ,urd!e patr*+nale
7 regle*entea> : rap+rturle ,urd!e nepatr*+nale
22

2#

2C
Dre%tu( $ivi( Dre%tu( !un$ii
7 .ube!0 rap+rtulu ,urd! de
dreptul *un! au + !altate .pe7
!al de patr+n : de anga,at& de
a.e*enea& .6era .ube!tel+r e.te
*a re.tr9n.K *n+r .ub 1C an
nu p+t @n!Bea !+ntra!t de *un!
7 .ube!t al rap+rtulu ,urd! !"l
p+ate 6 +r!e per.+an
7 +be!tul rap+rtulu ,urd! de
*un! are + .6er de !uprndere
re.tr9n.J !uprnde .alar>area&
t*pul de *un!& d.!plna :
pr+te!0a *un!& r.punderea *a7
teral& pr+te!0a .+!al& dreptul la
pen.e et!.
7 +be!tul rap+rtulu ,urd! !"l
e.te eAtn.
7 >"+rul rap+rtulu ,urd! de
*un! e.te !+ntra!tul de *un!
7 >"+arele rap+rtulu ,urd! !"l
!+n!ret @l !+n.ttue e"en*entele
,urd!e : a!0unle +*ene:t de
!are legea leag anu*te
!+n.e!n0e ,urd!e
7 egaltatea "+n0el+r ,urd!e a
pr0l+r .e @nt9lne:te nu*a @n
*+*entul @n!Beer !+ntra!tulu
de *un!& ulter+r& @n eAe!utarea
!+ntra!tulu& d.!plna *un! *7
pune .ub+rd+narea .alaratulu
21
7 .ube!0 rap+rtulu ,urd! !"l
.unt pe p+>0e de egaltate a
"+n0el+r ,urd!e
7 .ub a.pe!tul r.punder ,urd!e&
.pe!6! e.te r.punderea *ate7
ral& 6+r* a r.punder !+ntra!7
tuale& : r.punderea d.!plnar
7 r.punderea !"l e.te *a
!uprn>t+are n!lu>9nd r.pun7
derea del!tual : r.punderea
!+ntra!tual
7 n+r*ele de dreptul *un! .unt
@n *a,+rtatea l+r n+r*e *pera7
t"e
21

2D
7 n+r*ele ,urd!e !"le au
!ara!ter prep+nderent d.p+>t"
: .uplet"
C) De(i!itarea #re%tu(ui $ivi( #e #re%tu( interna-ina(
%rivat
A.e*narea .e re6er la 6aptul ! regle*entea> a!elea:
rap+rtur .+!ale.
Dreptul nterna0+nal pr"at .e del*tea> de dreptul !"l&
prn ur*t+arele ele*enteJ
7 rap+rtul de drept nterna0+nal pr"at !uprnde un ele*ent de eAtra7
netateJ !et0ene .trn& d+*!lul pr0l+r& .tuarea @n .trntate a
bunulu !e 6a!e +be!tul eAter+r al rap+rtulu ,urd!& @n!Beerea .au
eAe!utarea @n .trntate a unu !+ntra!t& ."9r:rea 6apte pgubt+are
pe tert+rul altu .tat et!.
7 n+r*ele dreptulu nterna0+nal .e apl! ltgl+r pr"nd !+n6l!tul
de leg @n .pa0ul pe !are le .+lu0+nea> prn n+r*e ,urd!e !+n6l!7
tuale -n+r*a !+n6l!tual nd! legea apl!abl rap+rtulu ,urd! !u
ele*ente de eAtranetate)& !+n6l!tul de ,ur.d!0 : !+nd0a ,urd! a
.trnulu.
D) De(i!itarea #re%tu(ui $ivi( #e #re%tu( $!er$ia(
3n a*bele ra*ur de drept& n+r*ele ,urd!e regle*entea>
rap+rturle ,urd!e patr*+nale : nepatr*+nale.
3n dreptul !+*er!al apar unele part!ulart0 ale rap+rtulu
,urd!& !a de eAe*pluJ
7 !el pu0n una dn pr0 are !altatea de !+*er!ant.
7 .6era rap+rturl+r patr*+nale e.te re.tr9n. nu*a la 6aptele de
!+*er0& a!te ,urd!e : 6apte ,urd!e !+*er!ale& !e pr*e.! a!ea.t
!al6!are prn "+n0a leg -.unt enu*erate @n art.# $+d !+*er!al)
7 de regul& *et+da de regle*entare e.te egaltatea ,urd! a "+n0el+r
pr0l+r rap+rtulu ,urd!. A>& t+t *a *ult& .+!etatea !+*er!al
tnde . pr.ea.! terenul !+ntra!tual : . de"n + n.ttu0e. Statul
nter"ne agre." @n regle*entrle !+*er!ale : *pune
!+*er!antulu + p+>0e de .ub+rd+nare. A.t6el& @n Legea nr.2CMN<F
2=
pr"nd Reg.trul !+*er0ulu& *+d6!at @n art.1 .e pre!>ea>J (
Comercianii au obli!aia ca. -nainte de -nceperea comerului. s
cear -nmatricularea -n re!istrul comerului+. $+*er!an0 !e nu
re.pe!t a!ea.t +blga0e& art.11 (vor "i obli!ai prin hotr2re
judectoreasc la plata unei amen,i civile+.
7 e.te regle*entat 6re!"ent prn n+r*e ,urd!e *perat"e. De
eAe*plu art.11#& Legea nr.#1MN<F pr"nd .+!et0le !+*er!aleJ
(%dunarea !eneral e9traordinar se -ntrune*te ori de c2te ori este
necesar a se lua o hotr2re pentru1 a' schimbarea "ormei juridice a
societii+
7 .an!0unle @n dreptul !+*er!al nu au !ara!ter .pe!6!. A.t6el .unt
.an!0un !"le -eAe*plu& nultatea !+ntra!tulu de "9n>are7!u*prare
!+*er!al !9nd lp.e:te una dn !+nd0le e.en0ale pentru "aldtatea
une !+n"en0) !+ntra"en0+nale& de drept ad*n.trat"& a*end !"l
: penale.
2C
2C

2<
CAPITOLUL II
IZVOARELE DREPTULUI
1. Noiunea de izvor de drept
Un$e 3n"5lnim nrme $e $rep" (i)il (are reglemen"ea+,
rapr"%rile .%ri$i(e pa"rimniale !i nepa"rimniale6
N+0unea de >"+r de drept r.punde la @ntrebare.
n sens !ateria(& >"+rul de drept @n general : al dreptulu
!"l @n .pe!al @l repre>nt Gan.a*blul !+nd0l+r *aterale de
eA.ten0 !e generea> regle*entrle ,urd!e apar0nt+are a!e.te
ra*urH
2D
.
n sens 0r!a( n+0unea de >"+r de drept !"l de.e*nea>
a!tele n+r*at"e dn leg.la0e !are !+n0n n+r*e ,urd!e !"le. A!7
tele n+r*at"e .unt elab+rate de +rgane ale .tatulu anu*e de.e*nate
prn $+n.ttu0e& @n !+n6+r*tate !u atrbu0le pr*te @n a!e.t .en..
2. $zvoare directe ale dreptului civil
3ntr7+ erarB>are a a!tel+r n+r*at"e @n rap+rt de 6+r0a l+r
,urd!& dat de l+!ul +rganulu !e + elab+rea> @n erarBa +rganel+r
.tatulu& d.tnge*J
A0 Legea
Legea& @n .en. larg& @n.ea*n +r!e a!t n+r*at" !e !uprnde
n+r*e de !+ndut nd6erent de +rganul e*tent. De eAe*plu legea&
B+tr9rea de ;u"ern& B+tr9rle !+n.ll+r l+!ale& regula*ente de
6un!0+nare et!.
Legea& @n .en. re.tr9n.& e.te a!tul n+r*at" elab+rat de Parla7
*ent : nu*t a.t6el.
2D

#F
D.tnge* tre !ateg+r de legJ
45 Le/i $nstitu-ina(e
Dn a!ea.t !ateg+re 6a! parteJ
6 Cnstitu-ia R!7niei& @n !are apar d.p+>0 generale& prn7
!p : regle*entr 6unda*entale re6ert+are la +rgan>area dn pun!t
de "edere p+lt! a .tatuluK drepturle& lbert0le : @ndat+rrle
6unda*entale ale !et0enl+rK aut+rt0le publ!eK e!+n+*a :
6nan0ele publ!eK $urtea $+n.tu0+nal : re">urea $+n.ttu0e.
In.ttu0le *p+rtante ale dreptulu !"l& !a& de eAe*plu& .u7
be!0 de drept !"l& pr+te!0a per.+anel+r : a patr*+nulu& dreptul
de pr+pretate& dreptul la *+:tenre& dreptul la lbera !r!ula0e& dreptul
la d+*!lu .au re:edn0 et!. .unt eApre.. "erb. regle*entate de
$+n.ttu0e. De eAe*plu& @n art.1#5 aln.1& $+n.ttu0a R+*9neJ
GStatul ocrote*te proprietateaHK @n art.11 aln.2J (Proprietatea
privat este ocrotit -n mod e!al de le!e. indi"erent de titular+: art.11
aln 1 : 51 (Pentru lucrri de interes !eneral. autoritatea public
poate "olosi subsolul oricrei proprieti imobiliare. cu obli!aia de a
desp!ubi proprietarul pentru daunele aduse solului. plantaiilor sau
construciilor. precum *i pentru alte daune imputabile autoritii.
De.pgubrleO.e .table.! de !+*un a!+rd !u pr+pretarul
.au& @n !a> de d"ergen0& prn ,u.t0e.H
b) (e/i $nstitu-ina(eJ .unt legle de re">ure a $+n.ttu0e
-art.D2 aln.2 dn $+n.ttu0e) (&e9tele constituionale. ca toate
celelalte te9te juridice. sunt evolutive. precum sunt *i relaiile sociale
crora le dau e9presie juridic/revi,uirea este o operaie de
adaptare sau de corecie a Constituiei+.
2=
$+n.ttu0a p+ate 6 *+d6!at prn ur*t+arele teBn! de
re">ureJ
a) se "ace apel la anumite majoriti cali"icate. Art.11C dn
$+n.ttu0e pre"edeJ (;evi,uirea Constituiei poate "i iniiat de
Pre*edintele ;om2niei la propunerea <uvernului. de cel puin = din
numrul deputailor sau senatorilor. precum *i de cel puin 3>>.>>>
de ceteni cu drept de vot. Cetenii care iniia, revi,uirea Consti)
tuiei trebuie s provin din cel puin jumtate din judeele rii. iar -n
2=

#1
"iecare din aceste judee sau -n municipiul #ucure*ti trebuie s "ie
-nre!istrate cel puin 2>.>>> de semnturi -n sprijinul acestei
iniiative+.
b) se urmre*te o anumit procedur de revi,uire& !u un
pr+nun0at !ara!ter re.tr!t" : 6nal>at dup apr+barea e prn
re6erendu*& !+n.ultare p+pular.
!) revi,uirea Constituiei are *i anumite limite& @n .en.ul !
p+tr"t art.11= aln.1J (Dispo,iiile pre,entei Constituii privind
caracterul naional. independent. unitar *i indivi,ibil al statului
rom2n. "orma republican de !uvernm2nt. inte!ritatea teritoriului.
independena justiiei. pluralismul politic *i limba o"icial nu pot
"orma obiectul revi,uirii.+
$u re.pe!tarea teBn!l+r de re">ure a $+n.ttu0e p+t 6
*+d6!ate regle*entr !+n.ttu0+nale pr"nd *ater de drept !"l.
2<
85 Le/i r/ani$eJ .unt legle nter*edare& @ntre legea
!+n.ttu0+nal : legea +rdnar !are .e !ara!ter>ea> prnJ
regle*entea> un nu*r re.tr9n. de *ater eApre.
pre">ute @n $+n.ttu0e -art.D2 aln.# I 1C *ater I ..te*ul ele!t+ralK
+rgan>area : 6un!0+narea partdel+rK +rgan>area : de.6:urarea
re6erendu*uluK +rgan>area ;u"ernulu : a $+n.lulu Supre* de
Aprare a rK a $+n.lulu Super+r al Mag.tratur& a n.tan0el+r
,ude!t+re:t& a Mn.terulu Publ! : a $ur0 de $+nturK reg*ul
.tr de a.edu : al !ele de urgen0K n6ra!0unle& pedep.ele :
reg*ul eAe!utr a!e.t+raK a!+rdarea a*n.te .au a gra0erK .tatutul
6un!0+narl+r publ!K !+nten!+.ul ad*n.trat"K re!imul juridic
!eneral al proprietii *i al mo*teniriiK reg*ul general pr"nd
rap+rturle de *un!& .nd!atele : pr+te!0a .+!alK +rgan>area
general a @n"0*9ntuluK reg*ul general al !ultel+rK +rgan>area
ad*n.tra0e l+!ale& a tert+rulu& pre!u* : reg*ul general pr"nd
aut+n+*a l+!alK *+dul de .tablre a >+ne e!+n+*!e eA!lu."e :
!elelalte d+*en pentru !are @n $+n.ttu0e .e pre"ede ad+ptarea de
leg +rgan!e& !a de eAe*plu art.12 aln.1 dn $+n.ttu0a R+*9neJ
GStema rii *i si!iliul statului sunt stabilite prin le!i or!aniceHK art.#D
aln.#J G?u pot "ace parte din partidele politice/..*i alte cate!orii de
"uncionari publici stabilite prin le!e or!anicH.
2<

#2
.e ad+pt prn "+tul *a,+rt0 *e*brl+r 6e!re $a*ere&
.pre de+.ebre de legle +rdnare !are ur*ea> a 6 ad+ptate !u "+tul
*a,+rt0 *e*brl+r pre>en0 @n 6e!are $a*er.
95 Le/i r#inareJ .unt t+ate !elelalte leg ad+ptate de
Parla*ent.
#F
'a! parte dn a!ea.t !ateg+re $+durle -de eAe*plu&
$+dul !"l& $+dul !+*er!al& $+dul Penal et!.)& leg !are ..te*at7
>ea> *a,+rtatea regle*entrl+r apl!able unu d+*enu.
A*nt*& !u ttlu de eAe*plu& leg !"le de dat re!entJ
Legea 6+ndulu 6un!ar nr.1=M1<<1& Legea nr.C1M1<<1 pr"nd bre"etul
de n"en0e& Legea nr.1CM1<<1 a arendr& Legea nr.DM1<<C pr"nd
!ada.trul 6un!ar : publ!tatea *+blar& Legea nr.=M1<<C pr"nd
drepturle de aut+r : drepturle !+neAe& Legea l+!un0e nr.111M1<<C&
Legea nr.11<M1<<C !u pr"re la a!tele de .tare !"l& Legea
nr.51M1<<= pr"nd !r!ula0a ,urd! a terenurl+r& Legea nr.21#M1<<=
pr"nd pr+pretatea publ! : reg*ul ,urd! al a!e.tea& Legea
nr.21<M1<<= pr"nd reg*ul !+n!e.unl+r et!.
:5 De$rete-(e/i
Sunt a!te n+r*at"e elab+rate de !tre $+n.lul 'r+ntulu
Sal"r Na0+nale : $+n.lul Pr+">+ru de Unune Na0+nal @n
per+ada 22 de!e*bre 1<=< : une 1<<F !9nd a 6+.t "aldat
Parla*entul R+*9ne.
Ele au putere de lege. De eAe*plu& De!retul7Lege nr.1FM1<<F
pr"nd reg*ul pa:ap+artel+r : !lt+rl+r @n .trntate& De!retul7
Lege nr.11M1<<F !u pr"re la !+n.u*ul de ga>e .au De!retul7Lege
nr.115M1<#= pentru un6!area d.p+>0l+r pr"t+are la $r0le 6un7
!are& De!retul7Lege nr.#1<M1<11 pr"nd dreptul la un6!area d.p+7
>0l+r pr"t+are la $r0le 6un!are& De!retul7Lege nr.#1<M1<11 pr7
"nd dreptul la *+:tenre al .+0ulu .upra"e0ut+r et!.
40 7",r5rea !i Or$nan#a G%)ern%l%i
#F

##
;u"ernul e*te 3t1r7ri pentru +rgan>area eAe!utr
legl+r. ;u"ernul& +rgan .upre* eAe!ut"& !u prn!palul atrbut de a
+rgan>a eAe!utarea legl+r e*te @n "ederea @ndeplnr a!e.tu atrbut
B+tr9r prn !are !lar6! legea& pentru + *a bun apl!are a e.
8+tr9rea de ;u"ern nu G!reea> dreptH. De eAe*plu
8.;.nr.152M1<<2 pr"nd bre"etele de n"en0eK 8.;. nr.CF=M1<<F
pr"nd .tablrea pre0url+r de "9n>are a l+!un0el+r !+n.trute dn
6+ndurle .tatulu& re!ep0+nate dup 1 anuare 1<<F& 8.;.
nr.122=M1<<F pentru apr+barea Met+d+l+ge !+n!e.+nr& @n!Brer
: l+!a0a ge.tun et!.
Or#nan-e(e ;u"ernulu .e e*t @n te*eul une delegr
leg.lat"e -leg .pe!ale de abltare date de Parla*ent) unde .e
pre!>ea> per+ada de t*p !9nd .e e*t +rd+nan0ele : d+*enle la
!are .e re6er. De eAe*plu O.;. nr.1<M1<<1 pr"nd .t*ularea n"e.7
t0l+r pentru real>area un+r lu!rr publ!e : !+n.tru!0 de l+!un0eK
O.;. nr.25M1<<D !u pr"re la reg*ul ,urd! al ad+p0eK O.;.
nr.2CM2FFF !u pr"re la a.+!a0 : 6unda0 et!. 3n art.111 aln.1 dn
$+n.ttu0a R+*9ne .e pre"edeJ G3n !a>ur eA!ep0+nale gu"ernul
p+ate e*te +rd+nan0e de urgen0. A!e.tea ntr @n "g+are nu*a dup
depunerea l+r .pre apr+bare la Parla*ent. -O) Apr+barea .au
re.pngerea +rd+nan0el+r .e 6a!e prntr7+ legeH.
C0 Or$inele- ins"r%(#i%nile mini!"rilr ri ale al"r (n$%-
(,"ri ai rganelr $e spe(iali"a"e- ai a$minis"ra#iei p%'li(e (en"rale
3n eAe!utarea legl+r& +rganele !entrale e*t regula*ente&
n+te& +rdne& n.tru!0un& .tatute et!. !are .e publ! @n M+nt+rul
O6!al. A!e.te a!te n+r*at"e& !9nd !+n0n regle*entr @n *ater de
drept !"l& repre>nt >"+are 6+r*ale de drept !"l.
&0 A("e nrma"i)e emise $e a%"ri",#ile a$minis"ra#iei
p%'li(e l(ale
Aut+rt0le ad*n.tra0e publ!e l+!ale .untJ
- !+n.lle l+!ale -!+*unale& +r:ene:t : ,ude0ean)
- pr*arul& pre6e!tul
#1
$+n.lle l+!ale @: eAer!t atrbu0le prn ad+ptarea de
B+tr9r& pr*ar e*t d.p+>0 : pre6e!0 e*t +rdne.
G%ceste acte juridice sunt i,voare de drept civil -n msura -n
care re!lementea, relaii sociale din s"era dreptului civil. numai
dac au caracter normativ *i nu individual+.
#1
E0 A("e nrma"i)e emise p5n, la 88 $e(em'rie 9:;:
A!te n+r*at"e e*.e p9n la 22 de!e*bre 1<=< de aut+r7
t0le !+*petente& pre!u* legle e*.e de Marea Adunare Na0+nal&
de!rete e*.e de $+n.lul de Stat : B+tr9rle e*.e de $+n.lul de
Mn:tr -8$M) r*a.e @n "g+are : !are regle*entea> *ater de
drept !"l repre>nt : ele >"+are 6+r*ale de drept !"l. De eAe*plu
De!retul #1M1<51 pr"t+r la per.+anele 6>!e : ,urd!e& De!retul
1CDM1<5= pr"nd pre.!rp0a eAtn!t"& De!retul nr.<D5M1<C= pr"nd
nu*ele.
<0 Cn"ra("ele "ip- (n"ra("ele (le("i)e $e m%n(,- (n"ra(-
"ele $e s(ie"a"e- a("%l (ns"i"%"i)
3n +pna d7lu pr+6.un".dr. Mr!ea Mure:anJ (norme de
drept civil pot "i cuprinse chiar *i -n acte juridice de natur
contractualH. A!e.te n+r*e ,urd!e -regul de !+ndut .tablte de
pr0 !e @nl+!ue.! de regul n+r*ele legale !u !ara!ter .uplet" .au
d.p+>t") .unt +blgat+r : au + .6er de apl!abltate re.tr9n. d+ar
la pr0le rap+rtulu ,urd!.
#2
Pr+6.dr.d+!. Traan I+na:!u& *e*bru
!+re.p+ndent al A!ade*e R+*9ne& a pre!>atJ (contractele tip au.
de asemenea. valoarea unui act normativ+.
#1
$u pr"re la a!e.te >"+are de drept& 2ntr- %inie& dl. pr+6.
un".;Be+rgBe /eleu& apre!a> ! (suntem -n pre,ena unor
$en%miri spe(i*i(e ale i,voarelor de drept civil menionate mai sus
4n.a. statut. re!ulament. (n"ra("-(a$r% sa% (n"ra(" "ip. standard.
norme'. iar nu -n pre,ena unei cate!orii distincte de (i,voare de
#1

#2

#1

#5
drept civil+/.a*a dup cum o denumire speci"ic pentru le!e este
aceea de Cod.+
Ne e,%ri!1! re>er"a 6a0 de a!e.t pun!t de "edere& !el pu0n
dn ur*t+rul !+n.derentJ
Aut+rul 6a!e + enu*erare a a!tel+r n+r*at"e !are p+art +
denu*re .pe!alJ .tatut& regula*ent& !+ntra!t7!adru .au !+ntra!t7tp&
.tandard& n+r*e : a:a> pe a!ela: plan pe !ele !u "al+are n+r*at"&
e*.e pentru eAe!utarea legl+r& !u apl!abltate @n d+*en .+!ale
eAtn.e -.tatut& regula*ent& .tandard& n+r*e& !a& de eAe*plu& Ordnul
nr.1D1M1<<F al Mn.terulu $ultur pentru apr+barea N+r*el+r !u
pr"re la +rgan>area .pe!ta!+lel+r& !+n!ertel+r& a alt+r a!t"t0
art.t!e : d.tra!t"e la !are .e per!ep tar6e de ntrare) !u !ele de
na"%r, (n"ra("%al, I !+ntra!te tp. N+r*ele de drept .tablte @n
!+ntra!tul7tp& de + parte a !+ntra!tulu& au apl!abltate nu*a @ntre
pr0le !+ntra!tante& !9nd !ealalt parte a!!ept . @n!Bee !+ntra!tul7
tp. Ea nu are a!ea.t +blga0e.
Apre!e* ! a:e>area $ntra$tu(ui-ti% @n a!ea.t enu*erare a
>"+arel+r de drept !"l -enu*erarea .tablt de dl. pr+6. un". dr.
;Be+rgBe /eleu) e.te + .+lu0e !el pu0n d.!utabl& (n"ra("%l-"ip
6nd + !ateg+re d.tn!t de >"+are dre!te de drept.
3. $zvoare indirecte ale dreptului civil
3n lteratura ,urd! de .pe!altate .7a eApr*at +pna
p+tr"t !rea >"+arele dreptulu !"l .unt >"+are dre!te : >"+are
ndre!te.
#5
I>"+arele dre!te .unt >"+arele 6+r*ale de drept !"l& *a
.u. *en0+nate.
a2 Prntre >"+arele ndre!te ale dreptulu .e nu*r
(prin(ipiile generale ale pli"i(ii e(nmi(e+. Se a6r* ! : @n
!+nd0le de a>& !+nd0 de tran>0e& Ga!e.te prn!p ar putea 6
n"+!ate nu nu*a @n !+*pletarea leg& dar : @n @nl+!urea un+r
n+r*e ,urd!e "e!B -dar !are n7au 6+.t abr+gate .au @nl+!ute)&
de"ente n!+*patble !u realt0le .+!al7p+lt!e a!tualeH.
#5

#C
De eAe*plu& pra!t!a ,ud!ar a ad*. !a 6nd @n .prtul
prn!pl+r e!+n+*e de pa0 @n !ur. de n.taurare @n R+*9na :
de! "alable& pre"ederle !+ntra!tuale prn !are .7au .tablt d+b9n>
real p+>t"e *ult *a *ar !+*parat" !u !ele pre">ute *perat" @n
De!retul nr.#11M1<51& abr+gat @n 1<<=& .pe!6!e e!+n+*e
!entral>ate la data apar0e a!tulu n+r*at".
A!e.t >"+r trebue pr"t !u re>er"& de+are!e ne"+a de a
r.punde la !+nd0le e!+n+*!e n+ p+ate du!e la abu>.
#C
'2 C%"%ma 1'i(ei%l'
$utu*a -+b!eul) repre>nt + regul de !+ndut ne.!r.&
!are .7a 6+r*at @ntr7+ per+ad de t*p *a @ndelungat : !rea
.+!etatea 7a a!+rdat putere +blgat+re a.e*nt+are une leg.
Un aut+r& @n @n!er!area de a pre!>a n+0unea de +b!e
-!utu*) !a >"+r de drept& d.tnge @ntreJ
- 'i(ei%rile !are repre>nt + r,m,!i#, a "re(%"%l%i : @*p+tr"a
!r+ra .t.tul lupt prn legle .ale& +b!eur 6a0 de !are attudnea
.tatulu e.te nd6erent dn pun!t de "edere ,urd!
- 'i(ei%ri pe !are .tatul le .an!0+nea>& d9ndu7le putere ,urd!
+blgat+re. Nu*a a!e.tea p+t !+n.ttu un >"+r de drept& "al+are !are
le e.te !+n6ert prn re6errea pe !are legea + 6a!e @n unele d.p+>0
ale .ale la n+le +b!eur -de eAe*plu& art.<DF $+d !"lJ Gconven)
iile/obli! nu numai la ceea ce este e9pres -ntr)-nsele. dar la toate
urmrile. ce echitatea. 'i(ei%l sau le!ea d obli!aiei. dup natura
sa+: art.CFF $+d !"lJ G-nlimea -n!rdirii se va hotr- dup/
obiceiul ob*tesc+: art.CFD $+d !"lJ (nu e iertat a sdi arbori care
cresc -nali dec2t -n -ndeprtarea hotr2t/.de obiceiurile constante
*i recunoscute.+).
3n lteratura de .pe!altate .7au purtat d.!u0 !u pr"re la
!al6!area +b!eulu !a 6nd .au nu >"+r de drept.
ntr- %inie, !a"ritar1, +b!eul -!utu*a) a 6+.t !al6!at
!a 6nd >"+r de drept& @n anu*te !+nd0 : !la.6!at la GAl"e i+)are
ale $rep"%l%i (i)ilH .au GI+)are ne*rmale 1reale2.
#D
#C

#D

#D
A.t6el& .e apre!a> ! +b!eul e.te >"+r de drept nu*a
atun! !9nd legea 6a!e tr*tere eApre. la el. -"e> eAe*plele de la
art.<DF& CFF : CFD $+d !"l).
ntr- a(t1 %inie& pr+6.un".dr. ;Be+rgBe /eleu -@n.u:t :
de pr+6. un". dr. I+n D+garu) .e eApr* tran:antJ Gobiceiul 4cutuma'
/.nu sunt *i nu pot "i i,voare distincte ale dreptului civil: re!ulile de
conduit cristali,ate -n cadrul acestora se inte!rea, -n ipote,ele *i
dispo,iiile normelor de drept civil. -n msura -n care aceste norme
"ac trimitere e9pres la obicei.H
3n eAe*plele date& teAtele $+dulu !"l 6a! tr*tere la
+b!eul l+!ulu. Se pune @ntrebareaJ !e .e apl! !+n!ret @n rap+rtulu
,urd! !"l& n+r*a ,urd! !are 6a!e tr*tere la +b!e -!utu*a) .au
!Bar @n.u: +b!eul -!utu*a)L Sau alt6el 6+r*ulatJ e.te >"+r de drept
teAtul legal .au +b!eul -!utu*a)L Ob!eul -!utu*a) e.te d6ert de la
l+! la l+!& de la + regune ge+gra6! la alt regune ge+gra6! G!!
+b!eurle .e pre6a! @n *ulte !BpurH.
De eAe*plu& @n .atele ..e:t dn Tran.l"ana +b!eul +b:te.!
pr"nd !+n.tru!0a p+r0l+r : a >durl+r une !a.e e.te ur*t+rulJ
p+r0 : @*pre,*ur& !el pu0n la .trad& @nalte : *a."e& pentru a
@n6r9nge elanul !ur+:l+r. Ob!eul d6er @n D+br+geaJ gardurle .unt
.!unde& !u @ntreaga pr"el:te a g+.p+dre la "edere.
A%re$ie! ! .e apl! +b!eul la !are 6a!e tr*tere n+r*a
,urd! !"l.
I'vare(e in#ire$te a(e #re%tu(ui $ivi( se a%re$ia'1 a 0i
#$trina .i "uris%ru#en-a
(2 &("rina de drept !"l @n.u*ea> +pnle .pe!al:tl+r de
re6ern0 @n d+*enu eApr*ate @n tratate& .tud& lu!rr& *+n+gra6&
!ur.ur un"er.tare& art!+le et!.
Se pune @ntrebarea da! un ,ude!t+r& @n .+lu0+narea une
pr!n& p+ate 6a!e tr*tere eApre. la un pun!t de "edere eApr*at @n
lteratur : . a6r*e ! .+lu0a .e @nte*ea> pe a!e.taL
3nt+tdeauna .+lu0+narea !au>e .e 6unda*entea> pe n+r*a
,urd! !"l. GDe*i doctrina nu se -nscrie -n r2ndul i,voarelor de
drept. totu*i prin opiniile care le "ormulea,. contribuie la
-nlturarea diversitii de practic judiciar *i la crearea *i
#=
per"ecionarea normelor de drept edictate de autoritatea
le!iuitoare.H
#=
$2 =%rispr%$en#a -pra!t!a ,ud!ar) e.te al!tut dn
.+lu0le !uprn.e @n B+tr9rle date de n.tan0ele de ,ude!at.
Pra!t!a ,ud!ar e.te .au nu >"+r de dreptL ?ude!t+rul
p+ate . .+lu0+ne>e + !au> *+t"9nd ! B+tr9rea .e @nte*ea> pe +
.+lu0e a.e*nt+are dat de un alt ,ude!t+r @ntr7+ !au> .*larL
E.te p+.bl !a + B+tr9re ,ude!t+rea.! . 6e !+n.derat >"+r de
dreptL
R.pun.ul la @ntrebare a .!at !+ntr+"er.e& !u at9t *a *ult !u
!9t @n unele ..te*e de drept& pra!t!a ,ud!ar e.te !+n.derat un
>"+r de drept -eAe*plu& dreptul 6ran!e>& dreptul a*er!an).
Ma,+rtatea aut+rl+r& la !are ne rale*& eA!lud pra!t!a
,ud!ar dn r9ndul >"+arel+r de drept !"l. Prn!palul argu*ent
!+n.t @n @n.: pre"ederea legal dn art.5 $+d !"l& @n ba>a !rea
+rganul de ,ude!at are +blga0a . apl!e n+r*ele de drept !"l @n
!a>urle adu.e .pre ,ude!at. (5ste oprit judectorului de a se
pronuna. -n hotr2rile ce se d. pe cale de dispo,iii !enerale *i
re!lementare. asupra cau,elor ce)i sunt supuse.+
T+t at9t de ade"rat e.te : 6aptul ! ,ude!t+rul !are e.te
ndependent : .e .upune nu*a leg -art.12# aln.# $+n.ttu0a
R+*9ne) p+ate . .e alne>e la .+lu0le date : de n.tan0e& @nde+.eb
de $urtea Supre* de ?u.t0e. Pre!>* ! e.te d+ar + p+.bltate :
nu + +blga0e& 6apt prn !are .e real>ea> + pra!t! ,ud!ar untar
: !+n.tant& ele*ent *p+rtant @n !re:terea aut+rt0 puter ,ude!7
t+re:t.
?ur.pruden0a are un r+l *p+rtant @n 6+r*area : per6e!0+7
narea n+r*el+r de drept& @nde+.eb @n *atera dreptulu !"l !are e.te
untar : !+n.tant.
#=

#<
CAPITOLUL III
APLICAREA LEGII CIVILE
1. Noiuni introductive
A!tele n+r*at"e& : a"e* @n "edere a! n+0unea de lege @n
.en. larg& .unt elab+rate pentru a 6 apl!ate @n !a>ur !+n!rete.
GPrin aplicarea le!ii civile se -nele!e activitatea practic
prin care or!anele de stat -n"ptuiesc prevederile normelor juridice
civile/.activitate ce se des"*oar -n "ormele juridice o"iciale
stabilite prin acte normativeH.
#<
Apl!area leg !"le pr"e:te ur*t+arele a.pe!teJ
- durata de apl!are @n t*p a leg !"le -apl!area leg
!"le @n t*p)
- .pa0ul ge+gra6! @n !are .e apl! legea !"l -apl!area
leg !"le @n .pa0u)
- .ube!0 de drept !r+ra l .e adre.ea> legea !"l
-apl!area leg !"le a.upra per.+anel+r).
GDin punct de vedere teritorial le!ile coe9ist. iar privite sub
raportul timpului. ele se succed.H
1F
De a!eea& une+r legle !"le p+t
. ntre @n !+n6l!t. De pld& @ntr7+ @*pre,urare& + per.+an& un bun
.au un a!t ,urd! p+ate 6 re"end!at de *a *ulte leg na0+nale
!+eA.tente& !u* ar 6 !.t+ra unu !et0ean r+*9n !u un !et0ean
.trn& @n T9rgu Mure:& .au !u*prarea de !tre un !et0ean r+*9n @n
;er*ana a unu bun *+bl .au @n!Beerea unu a!t de d+na0e @ntre
un !et0ean r+*9n : unul engle>& @n /u!ure:t. 3n a!e.te p+te>e .e
pune @ntrebarea !e lege !"l .e apl!L $ea r+*9n .au !ea .trn&
a*bele !+eA.t9nd.
#<

1F

1F
3n p+te>a legl+r !"le !are .e .u!!ed @n t*p .e pun d+u
@ntrebrJ
a) $u .e apl! n+ua lege !"l @n !a>ul @n!Beer unu a$t
"uri#i$L
7 a!tulu ,urd! @n!Beat @nante de n+ua lege !"l : e6e!tel+r
pr+du.e de a!e.ta p9n la apar0a n+ leg I 6a!ta praetertaK
7 a!tulu ,urd! !e .e @n!Bee @n pre>ent .ub n+ua lege :
e6e!tel+r ,urd!e ale a!e.tua pr+du.e .ub n+ua lege I 6a!ta pendentaK
7 e6e!tel+r "t+are ale unu a!t ,urd! @n!Beat .ub "e!Bea
lege I 6a!ta 6uturaK
b) $u .e apl! n+ua lege !"l @n !a>ul situa-ii(r "uri#i$e
!e .e !+n.ttue @n t*p& @n *a *ulte etape -de eAe*plu per6e!tarea
"9n>r7!u*prr unu *+bl ne!e.t + per+ad *a @ndelungat
de t*p I @ntre >ua real>r a!+rdulu de "+n0 a pr0l+r !+ntra!7
tante : data ntabulr dreptulu de pr+pretate *a *ulte >le)L
7 pr*ulu *+*ent al !+n.ttur .tua0l+r ,urd!eK
7 6e!ru *+*ent dn lan0ul de !+n.tture a .tua0l+r ,ur7
d!eK
7 ult*ulu *+*ent dn !adrul a!e.t+ra.
Re>+l"area !+n6l!tulu de leg @n .pa0u 6a!e +be!tul
$rep"%l%i in"erna#inal pri)a"0
Re>+l"area !+n6l!tulu de leg @n t*p 6a!e +be!tul $rep"%l%i
"ran+i"ri% sa% in"er"empral& ra*ur a dreptulu !"l.
2. %plicarea le&ii civile !n timp
Legea !"l nu e.te "e:n!& ea trebue . r.pund per*anent
!ern0el+r *aterale eA.tente @ntr7un .tat la un *+*ent dat. De a!eea
legle !"le .e .u!!ed @n t*p.
A:adar& legea !"l .e apl! @ntr7+ anu*t per+ad de t*p.
a) M+*entul intr1rii 2n vi/are a leg !"le p+ate 6J
- data publ!r @n M+nt+rul O6!al
- legea pre"ede eApre. data ntrr @n "g+are& pe.te un
nu*r de >le .au lun.
De *+*entul ntrr @n "g+are a leg !"le .e leag d+u
e6e!te ,urd!eJ
- legea !"l de"ne +blgat+re
11
- .e n.ttue pre>u*0a legal ab.+lut ! +r!e per.+an +
!un+a:te& n! + per.+an nu p+ate n"+!a ne!un+a:terea
e -ne*+ !en.etur gn+rare lege*).
b) M+*entul 2n$et1rii a%(i$1rii leg !"le p+ate 6J
7 prin a'rgare. Ea p+ate 6 e>pres, -!9nd @n n+ua lege !"l
.e pre"ede eApre. ! "e!Bul a!t n+r*at" .au un anu*t art!+l dn
a!tul n+r*at" "e!B .e abr+g 7 a'rgare e>pres, $ire(", 7 .au !
d.p+>0le !+ntrare .e abr+g 7 a'rgare e>pres, in$ire(", ) sa%
"a(i", -!9nd abr+garea re>ult dn 6aptul ! + anu*t *atere e.te
regle*entat d6ert @n rap+rt de "e!Bea regle*entare).
7 %rin 2!%(inirea ter!enu(ui 2n $a'u( (e/i(r $u ter!en.
Prn a,ungerea la ter*en legea !"l @n!etea> . *a 6e @n "g+are
- %rin $1#erea 2n #esuetu#ine. N+0unea de de.uetudne
are @n lteratura ,urd! @n0ele.ur d6erte.
Un aut+r + de6ne:te !a Gneapl!area @ndelungat a une
leg.H
11

Un alt aut+r apre!a> ! G+ lege !ade @n de.uetudne atun!
!9nd au @n!etat ra0unle pentru !are a 6+.t ad+ptat& de eAe*plu& da!
au d.prut rela0le .+!ale regle*entateH.
12
Un alt aut+r d.tnge @ntre neapl!area leg !>ute @n
de.uetudne& !a ur*are a d.par0e ra0unl+r pentru !are a!tul
n+r*at" a 6+.t ad+ptat& : abr+gare -*+d de e:re dn "g+are a une
leg !"le) pre!>9ndJ G$derea @n de.uetudneH a une leg @n.ea*n
neapl!area e& dar n!de!u* abr+garea eH.
1#

Apr+ape @n unan*tate .e ad*te ! de.uetudnea nu e.te un
*+d de e:re dn "g+are a leg.
11
De eAe*plu $+dul !+*er!al ntrat
@n "g+are la 1 .epte*bre 1==D nu .7a apl!at @n per+ada puter
p+pulare p9n la 22 de!e*bre 1<=< 6nd !+n.derat !a : !>ut @n
de.uetudne& dat dup !are .e apl! dn n+u.
Le/ea $ivi(1 nu1 p+ate pr+du!e ur*t+arele !ateg+r de
e6e!teJ
- e6e!te *edate& ad! .e apl! .tua0l+r pre>ente
- e6e!te retr+a!t"e& .e apl! .tua0l+r tre!ute
11

12

1#

11

12
- e6e!te ultraa!t"e& .e apl! : dup abr+garea leg.
Unele leg !"le pre>nt part!ulart0 .ub a.pe!tul apl!r
l+r @n t*p. A.t6elJ
7 (e/i(e a&r/ative au + eA.ten0 6+arte .!urt @n t*p& ele au
nu*a *enrea . 6a! . @n!ete>e apl!area leg !"le anter+are.
7 (e/i inter%retative .unt leg prn !are .e !lar6! @n0ele.ul
une n+r*e ,urd!e d.!utable dntr7+ lege eA.tent. (6e!ea inter)
pretativ se inte!rea, -n le!ea interpretat. aceasta din urm
trebuind s se aplice. chiar *i pentru trecut. cu -nelesul statornicit de
le!iuitor. Prin urmare le!ea interpretativ -*i produce e"ectele *i -n
trecut.+
15
ntr- %inie& .e .u.0ne !+ntrarulJ (@a de sin!ura e9cepie
pe care o prevede Constituia -art.15 aln.2J (6e!ea dispune numai
pentru viitor. cu e9cepia le!ii penale mai "avorabile' trebuie s
admitem c le!ea interpretativ a(" nrma"i) in"er"empral
produce e"ecte numai pentru viitor. de*i p2n la intrarea -n vi!oare a
actualei Constituii era acceptat te,a potrivit creia le!ea
interpretativ avea caracter retroactiv+.
1C
- (e/i(e tran'itrii& prn !are .e regle*entea> apl!area leg
n+ @n !+rela0e !u legea "e!Be& au apl!abltate d+ar @n per+ada de
tran>0e.
;itua-ii(e "uri#i$e p+t 6 : ele regle*entate de + .ngur lege
I situa-ii "uri#i$e uni#e%en#ente& .au de *a *ulte leg < situa-ii
"uri#i$e %(uri#e%en#ente.
Prin(ipiile apli(,rii 3n "imp a legii (i)ile
3n p+te>a .u!!e.unl+r legl+r !"le @n t*p& pentru .tablrea
leg !"le apl!able .e apelea> la ur*t+arele prn!pJ prn!pul
neretr+a!t"t0 leg !"le n+ : prn!pul apl!r *edate a leg
!"le n+.
Prin$i%iu( neretra$tivit1-ii (e/ii $ivi(e ni)
A!e.t prn!pu e.te !+n.a!rat @n art.1 $+d !"lJ (6e!ea
dispune numai pentru viitor: ea nu are putere retroactiv+. Prn!pul
15

1C

1#
!+n.a!r regula ,urd! p+tr"t !rea& (le!ea civil se aplic numai
situaiilor ce se ivesc -n practic dup adoptarea ei. iar nu *i
situaiilor anterioare. trecute+.
1D
Prn!pul .e ,u.t6! prn (ideea potrivit creia nimeni nu)*i
poate stabili conduita dup norme ce nu e9ist -nc+.
1=
Prn!pul neretr+a!t"t0 leg !"le a pr*t un !ara!ter
!+n.ttu0+nal prn teAtul art.15 al.2 dn $+n.ttu0a R+*9neJ (6e!ea
dispune numai pentru viitor. cu e9cepia le!ii penale mai "avorabile+.
S7a pu. a.t6el !apt .tua0e dn reg*ul tre!ut !9nd
(le!iuitorul -nsu*i putea dispune aplicarea retroactiv a unei le!i noi
pe care o edictea,+
1<
K de+are!e regula ,urd! a neretr+a!t"t0
leg !"le !u* .e .u.0nea .e apl!a d+ar ,ude!t+rulu. A>
legut+rul @n.u: nu p+ate d.pune ! + lege !"l n+u .e apl! :
pentru .tua0 anter+are apar0e e.
3ntr7+ +pne !+ntrar& Paul Mr!ea $+.*+"! apre!a>J
Gpentru !a + lege . 6e retr+a!t" e.te ne!e.ar !a legut+rul .
de!lare @n *+d eApre. a!e.t !ara!terO.H
Cn(l%+ii -.au regul ,urd!e @n apl!area prn!pulu neretr+7
a!t"t0 leg !"le)
Legea !"l n+u regle*entea> nu*a a!te ,urd!e : .tua0
,urd!e !e apar dup ntrarea e @n "g+are I te*pu. regt a!tu*.
Regulle pr"e.! a("%l .%ri$i( : si"%a#iile .%ri$i(e @n !ur. de
!+n.tture *+d6!are .au .tngere -"e> eAe*plul re6ert+r la
!+ntra!tul de "9n>are7!u*prare a unu *+bl).
$u pr"re la a$tu( "uri#i$ 6un!0+nea> ur*t+arele regul @n
apl!area prn!pulu neretr+a!t"t0 leg !"leJ
a2 a("%l .%ri$i( es"e )ala'il 3n(?eia" !9nd .unt @ntrunte
!u*ulat"& !+nd0le !erute de legea @n "g+are& @n *+*entul
@n!Beer lu. $9nd ulter+r @n!Beer "alable a a!tulu ,urd! apare +
n+u lege !"l& ea nu p+ate de!lara !a ne"alabl a!tul "alabl de,a
@n!Beat : atun! !9nd n+ua lege ntr+du!e .au el*n !au>a de
nultate.
5F
1D

1=

1<

5F

11
'2 e*e("ele .%ri$i(e ale a("%l%i )ala'il 3n(?eia"- pr$%se .au
epu>ate @nante de ntrarea @n "g+are a n+ leg& r,m5n )ala'ileK
(2 e*e("e .%ri$i(e ale a("%l%i )ala'il 3n(?eia" !e .e pr+du!
$%p, in"rarea 3n )igare a nii legi .e .upun a!e.tea.
Re6ert+r la .tua0le ,urd!e .unt apl!able ur*t+arele
regulJ
a5 situa-ii(e "uri#i$e 2n $urs #e $nstituire -"e> eAe*plul
!+ntra!tulu de "9n>are7!u*prare a unu *+bl) !#i0i$are .au
stin/ere la data ntrr @n "g+are a leg n+& !ad .ub n!den0a a!e.te
leg -prn!pul apl!r *edate a leg n+). $9nd ele*entele !e
!+*pun .tua0a ,urd! @n !ur. de !+n.tture& *+d6!are .au
.tngere au nd"dualtate pr+pre -de eAe*plu& real>area a!+rdulu
de "+n0 la !+ntra!tul de "9n>are7!u*prare a *+blulu !+n6+r*
leg trebue . .e *an6e.te @n 6+r* .+le*n)& .e re.pe!t legea @n
"g+are @n a!el *+*ent& neapl!9ndu7.e legea n+u !are de pld ar
putea +*te a!ea.t !ern0 -a .+le*nt0).
&5 e0e$te(e %r#use #e situa-ii(e "uri#i$e @n !ur. de
!+n.tture& *+d6!are .au .tngere .unt gu"ernate de legea .ub !are
.e pr+du!. Legea n+u regle*entea> e6e!tele .tua0l+r ,urd!e dup
ntrarea e @n "g+are.
$9te"a !a>ur 6re!"ente de apl!are a prn!pulu
neretr+a!t"t0 leg !"leJ
7 ad*.bltatea d+"e>l+r pr"nd a!tele : 6aptel+r ,urd!e
generat+are de dreptur : +blga0& @n legtur !u !are pr0le p+t
a,unge @n !+n6l!t& .e 6a!e prn re.pe!tarea leg @n "g+are la data !9nd
n.tan0a .e pr+nun0 a.upra ad*.blt0 *,l+!ulu de pr+bK
7 d+"ada a!tulu ,urd! .e .upune leg @n "g+are @n
*+*entul @n!Beer a!tulu ,urd!K
7 r.punderea pentru pre,ud!le !au>ate prn 6apte l!te .e
.table:te @n 6un!0e de legea @n "g+are @n *+*entul ."9r:r 6apte
l!teK
7 *+:tenrea legal -.u!!e.unea ab n te.tat) e.te !9r*ut de
legea @n "g+are @n *+*entul de.!Bder .u!!e.unK
7 "aldtatea te.ta*entulu .e apre!a> dup legea @n "g+are
@n *+*entul reda!trK
7 e6e!tele d.p+>0l+r te.ta*entare .unt gu"ernate de legea @n
"g+are @n *+*entul de.!Bder .u!!e.un. De eAe*plu& da! dup
reda!tarea te.ta*entulu ar aprea + lege !are ar *+d6!a !+nd0le
15
de "alabltate ale te.ta*entulu& legea n+u nu .7ar apl!a
te.ta*entulu @n!Beat.
Pre!>rle re6ert+are la prn!pul neretr+a!t"t0 leg
!"le @n *atera pre.!rp0e eAtn!t"e .e g.e.! la !ap. GPre.!rp0a
eAtn!t"H.
Prn!pul !+n.ttu0+nal al neretr+a!t"t0 leg ad*te +
.ngur eA!ep0eJ Glegea penal *a 6a"+rablH.
A%re$ie! $1 nu*a prntr7+ lege !+n.ttu0+nal .e p+t
aduga eA!ep0 @n *atera !"l& legea +rgan! .au +rdnar nu p+t
der+ga de la n+r*a !+n.ttu0+nal.
A!ea.t pre*. !lar6! d.!u0le dn d+!trn re6ert+are la
!ara!terul retr+a!t" al n+r*e de nterpretare.
Prin(ipi%l apli(,rii ime$ia"e a legii (i)ile ni.
Prn!pul !+n.t @n regula !+n6+r* !rea legea& dn
*+*entul ntrr @n "g+are& .e apl! a("elr .%ri$i(e 3n (%rs $e
(ns"i"%ire- de *+d6!are& .au .tngere : !el+r !e .e "+r !+n.ttu @n
"t+r& pre!u* : e6e!tel+r a!e.t+ra -6a!ta penden0a : 6a!ta 6utura).
T+t+dat& legea n+u regle*entea> : si"%a#iile .%ri$i(e (e se
(ns"i"%ie .au .tng& pre!u* : e6e!tele a!e.t+ra.
Prn!pul apl!r *edate a leg !"le n+ nu e.te !+n.a!rat
leg.lat"& el .e dedu!e dn prn!pul neretr+a!t"t0 leg !"le.
Prn!pul .e ,u.t6! prn ur*t+arele ra0unJ
7 legea !"l n+u ne6nd retr+a!t"& .e *pune apl!area e *edat
7 nead*terea prn!pulu ar @n.e*na neapl!area leg n+
7 legea n+u trebue pre>u*at ! repre>nt un pr+gre. teBn!& ,urd!&
6a0 de legea "e!Be& a.t6el @n!9t trebue . .e apl!e& de la ntrarea e @n
"g+are& : .tua0l+r ,urd!e !are .unt @n !ur. de !+n.tture&
*+d6!are .au .tngere +r ale !r+r e6e!te .unt @n !ur. de
!+n.tture.
51
Prn!ple apl!r leg !"le @n t*p au d+*en d6erte de
a!0uneJ
7 prn!pul neretr+a!t"t0 leg !"le .e +pune retr+7
a!t"t0 a!e.tea
51

1C
7 prn!pul apl!r *edate a leg !"le n+ .e +pune
.upra"e0ur "e!B leg !"le.
(Problema aplicrii imediate a le!ii noi este cea a e9cluderii
supravieuirii le!ii vechi/.are ca 'ie(" *ap"ele !i e*e("e 3n
(%rs..problema retroactivitii/.are (a 'ie(" *ap"ele 3n 3n"regime
(ns%ma"e 3n "re(%"+.
52
La a!ea.t 6+r*ulare l*pede a de+.ebr
6unda*entale @ntre !ele d+u prn!p& apre!e* ! .e p+ate adaugaJ
prn!pul neretr+a!t"t0 ">ea> a!tele ,urd!e %n i("% -!9nd
!+n.tturea .au .tngerea .e pr+du! @ntr7un .ngur *+*ent)K prn!pul
apl!r *edate a leg n+ pr"e:te si"%a#iile .%ri$i(e !e .e !+n.ttue
.u!!e."& @n t*p -eAe*plu& ad+p0unea pre.upune *+*ente .u!!e."e
@n t*pJ !+n.*0*9ntul prn0l+r 6re:t& B+tr9rea n.tan0e de
,ude!atK *+blele .e p+t d+b9nd prn u>u!apune& ad! prn p+.e.e
de bun !redn0 prelungt @n t*p).
Prn!pul apl!r *edate a leg n+ e.te + !rea0e a
d+!trne : pra!t! ,ud!are& el nu e.te !+n.a!rat prn legea !"l.
'nd (o simpl re!ul de interpretare/.le!iuitorul o poate -nltura.
5l o poate "ace nu numai printr)o declaraie de voin e9pres. dar *i
-n mod tacit/.5l se -ntemeia, numai pe voina tacit a le!iuitorului.
ast"el cum acesta a putut "i desprins. prin interpretare. de teorie *i
practic+.
5#
Da! "+n0a ta!t a legut+rulu per*te 6un!0+narea
prn!pulu apl!r *edate a leg n+& t+t prn "+n0 ta!t
legut+rul @l p+ate @nlturaJ + 6a!e @n .tua0a ultraa!t"t0 leg
"e!B.
E,$e%-ia de la %rin$i%iu( a%(i$1rii i!e#iate a (e/ii $ivi(e ni
+ !+n.ttue u(traa$tivitatea =su%ravie-uirea5 (e/ii ve$3i& ad!
apl!area @n anu*te .tua0 deter*nate de legea n+u pentru @n! +
per+ad de t*p a leg "e!B& de: a 6+.t abr+gat : a ntrat @n
"g+are + n+u lege !"l.
ntr- %inie& .e apre!a> ! ("iind o e9cepie *i
supravieuirea le!ii vechi trebuie consacrat e9pres de le!e. Socotim
c !re*it s)a "cut aplicaia e9cepiei ultraactivitii. -n lips de te9t
e9pres. a art.12 din Decretul nr.144A1B3C. abro!at prin 6e!ea
nr.3>A1BB1 -n practica unor instane.+ A!eea: p+>0e tran:ant : @n
52

5#

1D
re6erreaJ (ca *i -n ca,ul e9cepiei retroactivitii le!ii civile. ea 4n.a.)
e9cepia de ultraactivitate a le!ii civile trebuie prev,ut e9pres -n
le!ea nouH).
51

Ur*t+area pre"edere legal !+n.a!r eApre.. "erb.
.upra"e0urea leg "e!BJ art.D1 dn Legea nr.111M1<<C pr"nd
l+!un0a pre"edeJ (persoanele care bene"icia, de drepturi mai
"avorabile dec2t cele prev,ute -n pre,enta le!e. consacrate prin le!i
speciale. care se re"er printre altele. la materia raporturilor juridice
locative *i a celor cone9e acestora. se bucur -n continuare de
aplicarea drepturilor mai "avorabileH -n.a. 7 .e bu!ur @n !+ntnuare
de pre"ederle leg !"le "e!B& de: abr+gat).
ntr- a(t1 %inie Gd.p+>0le "e!B leg .upra"e0ue.! @n
te*eul "+n0e ta!te a legut+ruluH.
A:adar& eA!ep0a de ultraa!t"tate eA.t de: lp.e:te un teAt
eApre. @n n+ua lege.
55
3n apl!area eA!ep0e de la ultraa!t"tate a leg !"le
d.tnge*J
7 de regul& .e apl! a!tel+r ,urd!e -.tua0l+r ,urd!e "+luntare)& !u
pre!>area ! n+ua lege !"l . !+n0n n+r*e ,urd!e d.p+>t"e&
pr0le a"9nd a.t6el lattudnea !a prn a!+rdul de "+n0 . der+ge de
la pre"ederle legale
7 une+r n+ua lege eA!lude eApre.. "erb. apl!area eA!ep0e
7 nu .e p+ate 6a!e apl!area eA!ep0e de ultraa!t"tate !9nd n+ua lege
!"l are !ara!ter *perat".
Apl!area eA!ep0e @n *atera .tua0l+r ,urd!e "+luntare
-!+ntra!te) .e ,u.t6! prn 6aptul ! pr0le la @n!Beerea !+ntra!tulu
!+n.*t ta!t !a n+r*a ,urd! !"l .uplet" .ub *perul !rea .e
a6l . !+*plete>e !+nd0le : e6e!tele a!e.tua. Prn abr+garea "e!B
leg& !are pra!t! .7a t+pt @n "+n0a pr0l+r !+ntra!tante& .7ar adu!e
atnger a!e.tea& pr0le 6nd pu.e @n .tua0a . nu .e bu!ure de
e6e!tele !+ntra!tulu& nereal>ate p9n @n *+*entul apar0e n+ leg
!"le.
51

55

1=
3. %plicarea le&ii civile !n spaiu
Legea !"l .e apl! @ntr7un anu*t .pa0u .upu. .u"erant0
unu .tat.
Apl!area leg !"le @n .pa0u pr"e:te d+u a.pe!teJ
a2 aspe("%l in"ern
Sub a!e.t a.pe!t& legea !"l r+*9n .e apl! rap+rturl+r
,urd!e !"le .tablte @ntre !et0en r+*9n @n l*tele tert+rulu
R+*9ne. Prn!pul !are regle*entea> apl!area leg !"le @n .pa0u
.ub a.pe!t ntern e.te prin(ipi%l "eri"riali",#ii.
P+tr"t a!e.tu prn!pu legea !"l @n .en. re.tr9n. -a!eea
elab+rat de Parla*ent) .e apl! pe @ntregul tert+ru al .tatulu& ar
legea !"l @n .en. larg -!elelalte a!te n+r*at"e elab+rate de +rganele
de .tat !+*petente) .e apl! 6e la n"elul @ntreg 0r -!ele !e e*an
de la +rganele !entrale) 6e la n"el l+!al& !9nd .unt e*.e de un +rgan
l+!al.
Tert+rul e.te .pa0ul ge+gra6! !uprn. @ntre 6r+nterele de
.tat legal .tablteJ ("rontierele rii sunt cons"inite prin le!e
or!anic. cu respectarea principiilor *i celorlalte norme !enerale ale
dreptului internaional+ -art.# aln.2 $+n.ttu0a R+*9ne).
T+tu:& @n unele .tua0 pre">ute @n leg .pe!ale& legea !"l
r+*9n nu .e apl! pe @ntregul tert+ru al 0rJ
7 pe tert+rul a*ba.adel+r .trne
7 @n anu*te >+ne lbere& +ra:e& p+rtur .tablte !+n"en0+nal
: .upu.e un+r regle*entr nterna0+nale .pe!ale
Legea !"l r+*9n .e apl!& pe ba> de re!pr+!tate& @n
ba>a un+r tratate nterna0+nale : @n a6ara tert+rulu .tatulu r+*9nJ
7 pe na"e : aer+na"e .ub pa"l+n r+*9ne.! !e .e a6l @n a6ara
apel+r tert+raleK
7 @n a*ba.adele R+*9ne dn .trntateK
7 !et0enl+r r+*9n a6la0 @n a6ara gran0el+r 0r @n anu*te
!+nd0 -de eAe*plu pre"ederle $+dulu 'a*le re6ert+are la
!+nd0le de 6+nd ale !.t+re).
&5 aspe("%l in"erna#inal
A!e.t a.pe!t are @n "edere rap+rturle ,urd!e @n!Beate !e
!+n0n ele*ente de eAtranetateJ pr0le au !et0en d6erte& a!tul
1<
,urd! @n !are + parte e.te !et0ean r+*9n .e @n!Bee @n .trntate&
a!tul ,urd! @n !are + parte e.te !et0ean .trn .e @n!Bee @n R+*9na&
bunul *+bl e.te +be!t eAter+r al rap+rtulu ,urd! !"l .e .tuea>
@n .trntate et!.
$5 s(u-inarea $n0(i$tu(ui #e (e/i 2n s%a-iu
$e lege .e apl! rap+rturl+r ,urd!e !u ele*ente de
eAtranetateL Legea 0r !rea @ apar0ne una dn pr0le rap+rtulu
,urd!& legea .tatulu unde .e @n!Bee rap+rtul ,urd!& legea .t.tulu
unde .e .tuea> bunul !e 6a!e +be!tul rap+rtulu ,urd!L
$+n6l!tul de leg @n .pa0u .e .+lu0+nea> prn n+r*ele
!+n6l!tuale. 'e!are .tat elab+rea> n+r*e !+n6l!tuale& !e al!tue.!
dreptul nterna0+nal pr"at.
Legea nr.1F5M1<<2 !u pr"re la regle*entarea rap+rturl+r de
drept nterna0+nal !uprnde n+r*ele !+n6l!tuale prn !are .e
.+lu0+nea> !+n6l!tul de leg @n .pa0u.
Legea !uprnde ur*t+arele !ateg+r de n+r*e !+n6l!tualeJ
a) nrmele (n*li("%ale (% pri)ire la si"%a#ii .%ri$i(e legale
-.e na.!& *+d6!& tran.*t : .tng @n puterea leg) au !ara!ter
+blgat+ru
7 art.11J .tarea : !apa!tatea !"l a per.+ane -.tatulu per.+ane
6>!e) e.te gu"ernat de legea !et0ene -leA per.+nal.) .au de legea
na0+nal -leA patrae) a .ube!tulu rap+rtulu ,urd!
7 art.11J legea apl!abl per.+ane ,urd!e e.te !9r*ut de legea .a
na0+nal& deter*nat de .edul .+!al al .+!et0
7 art.1<J p+.e.a& dreptul de pr+pretate : !elelalte dreptur reale
a.upra bunurl+r& n!lu." !ele de garan0 reale .unt .upu.e leg
l+!ulu unde a!e.tea .e a6l .au .unt .tuate
7 art.115J u>u!apunea e.te !9r*ut de legea .tatulu unde bunul .e
a6l la @n!eperea ter*enulu de p+.e.e& pre">ut @n a!e.t .!+p
7 art.CCJ *+:tenrea e.te .upu.& @n !e pr"e:te bunurle *+ble&
+runde a!e.tea .7ar a6la& leg na0+nale pe !are per.+ana de!edat +
a"ea la data de!e.ulu -leA patrae)& ar @n !eea !e pr"e:te bunurle
*+ble : 6+ndul de !+*er0& leg l+!ulu unde 6e!are dn a!e.te
bunur .e a6l -leA re .tae)
7 art.1=J !+nd0le de 6+nd !erute pentru @n!Beerea !.t+re .unt
deter*nate de legea na0+nal a 6e!rua dntre "t+r .+0 -leA
patrae)
5F
7 art.1FDJ 6aptele ,urd!e !u !ara!ter l!t : r.punderea ,urd!
!"l .unt .upu.e leg .tatulu pe al !ru tert+ru a nter"ent 6apta
l!t -leA l+! del!t !+**.)
b) nrmele (n*li("%ale (% pri)ire la si"%a#ii .%ri$i(e
s%'ie("i)e -.e na.!& *+d6! tran.*t : .tng pe !ale !+n"en0+nal)
7 art.C< : D1 !+nd0le de 6+nd : 6+r* ale a!tulu ,urd! unlateral
.unt !9r*ute de legea alea. de aut+rul .u
7 art.D# !+ntra!tul e.te gu"ernat de legea alea. prn !+n.en. de pr0
4. %plicarea le&ii civile asupra persoanelor
N+r*ele ,urd!e !"le& 6nd n+r*e +blgat+r de !+ndut&
.e adre.ea>& @n prn!pu& +r!re per.+ane 6>!e .au ,urd!e.
Sube!0 de drept !"l au + "+n0 ,urd! egal& @n .en.ul !
part!p la rap+rturle ,urd!e !"le& de regul nu*a p+tr"t
!+n.*0*9ntulu lber eApr*at.
Sub a.pe!tul .6ere .ube!0l+r de drept !r+ra l .e adre.ea>
legea !"l .e d.tng ur*t+arele !ateg+r de leg !"leJ
a) (e/i $ivi(e $u v$a-ie /enera(1 #e a%(i$are& at9t
per.+anel+r 6>!e !9t : per.+anel+r ,urd!e. De eAe*plu& n+r*ele
,urd!e pre">ute @n $+dul !"l
b) (e/i $ivi(e a%(i$a&i(e nu!ai %ersane(r 0i'i$e. De
eAe*plu& Legea nr.11<M1<<C pr"nd a!tele de .tare !"l& De!retul
nr.<D5MC= pr"nd nu*ele et!.
!) (e/i $ivi(e $u v$a-ie #e a%(i$are nu!ai %ersane(r
"uri#i$e. De eAe*plu& De!retul #1M1<51 @n !eea !e pr"e:te per.+ana
,urd!& Legea nr.#1M1<<F pr"nd .+!et0le !+*er!ale et!.
Une+r n+r*ele ,urd!e !"le .e apl! une anu!ite
$ate/rii #e %ersane 0i'i$e sau "uri#i$e -de eAe*plu pre"ederle dn
$+dul 6a*le re6ert+are la *n+r : +!r+trea l+r).
51
CAPITOLUL IV
INTREPRETAREA NORMELOR
JURIDICE DE DREPT CIVIL
1. Noiunea de interpretare a normelor 'uridice de drept
civil
Pre!>area ele*entel+r !e 6+r*ea> +be!tul nterpretr
pr+"+a! d.!u0 @n lteratura ,urd! de .pe!altate. Se "+rbe:te de
Gnterpretarea legH& Gnterpretarea dreptuluH :& *a re!ent& de
Gnterpretarea n+r*el+r ,urd!eH.
D+!trna de drept !"l a preluat a!ea.t d.put& eApr*9ndu7
.e prer d6erte !u pr"re la .ntag*a !are . de6nea.! a!ea.t
*atere.
3ntr7+ +pne .e 6+r*ulea> Gin"erpre"area legii (i)ileH
55
&
@ntr7+ +pne !+ntrar Gin"erpre"area nrmelr $e $rep" (i)ilH
5C
: un
aut+r pr+pune Gin"erpre"area a("elr nrma"i)eH
5D
.
Apre!e* ! 6+r*ularea >inter%retarea nr!e(r "uri#i$e
#e #re%t $ivi(? e.te de pre6erat de+are!eJ
7 legea !"l& a!tele n+r*at"e .unt an.a*blur de n+r*e
,urd!e !"le
7 n+r*a ,urd! e.te regula de !+ndut general : ab.tra!t
!e .e apl! un+r .tua0 !+n!rete
7 pentru apl!area n+r*e ,urd!e la .tua0 pra!t!e .e
*pune a .e +b.er"a !e a d+rt legut+rul prn ed!tarea e
Prn in"erpre"area nrmei .%ri$i(e .e deter*n (n#in%"%l&
@n0ele.ul : .6era .tua0l+r @n !are .e apl!.
#=
2 aut+r !are de6ne.! *atera prn .ntag*a in"erpre"area
legii (i)ileH .ublna> eApre.. "erb. ! .e re6er la + pera#ie
lgi(-.%ri$i(, ra#inal, $e l,m%rire !i e>pli(are a (n#in%"%l%i !i
55

5C

5D

#=

52
sens%l%i nrmei- 3n s(p%l %nei .%s"e apli(,ri
5<
.au l,m%rirea
3n#eles%l%i e>a(" !i (mple" al $isp+i#iilr nrma"i)e
CF
.
3ntr7+ alt de6n0e (interpretarea normelor juridice este o
operaiune lo!ico)juridic. care se "ace dup anumite re!uli *i cu
anumite metode speci"ice dreptului. ea constituind un moment necesar
al aplicrii lui+
C1
.
N. Ttule.!u .puneaJ (a interpreta o le!e -nseamn a cuta
soluia practic cea mai convenabil. Dn !enere. orice soluie juridic
se ba,ea, pe o sum de in"ormaii acumulate din probele cau,ei *i pe
ar!umente obinute din interpretare+
C2
.
3n !+n!lu>e& de6n0a nterpretr n+r*e ,urd!e !"le
!uprnde !el pu0n ur*t+arele ele*enteJ
7 e.te + etap ne!e.ar apl!r n+r*e ,urd!e
7 .e +b.er" prn nterpretare "+n0a legut+rulu
7 .!+pul nterpretr e.te a!ela al apl!r !+n"enable& ,u.te a
n+r*e ,urd!e la !a>ur pra!t!e.
2. Necesitatea interpretrii normei 'uridice civile
N+r*ele ,urd!e au un !ara!ter general& *per.+nal& ele .e
re6er la !a>ur p+tet!e. Apl!area @n pra!t!& la !a>ur !+n!rete&
pune pr+ble*e. De a!& !9te"a argu*ente !e *pun !u ne!e.tate
nterpretarea n+r*e ,urd!e !"le.
a) nr!a $ivi(1 nu %ate $u%rin#e @n 6+r*ularea e& +r!9t de
pre!.& varietatea re(a-ii(r s$ia(e $1rra (i se a%(i$1. De.e+r
legut+rul la data elab+rr n+r*e ,urd!e nu p+ate . pre"ad
.tua0le n+& !+n!rete !r+ra l .e "+r apl!a. De eAe*plu art.1FFF
aln.1 $+d !"l1 (suntem asemenea responsabili de prejudiciul cau,at
prin "apta persoanelor pentru care suntem obli!ai a rspunde sau de
lucrurile sub pa,a noastr+. In0al .7a apre!at ! reda!t+r $+dulu
!"l au @n0ele. a!ea.t 6+r*ulare . 6a! + ntr+du!ere la 6+r*ele
r.punder !"le& enun0ate @n aln.2&# : 1 : art.1FF1 : 1FF2 $+d
!"l& ad! !a>urle r.punder pentru 6apta altua -r.pundere
5<

CF

C1

C2

5#
ndre!t I r.punderea prn0l+r pentru pre,ud!le !au>ate de !+p
l+r *n+r& r.punderea !+*ten0l+r pentru pre,ud!le !au>ate de
prepu: l+r @n eAer!tarea 6un!0l+r @n!redn0ate : r.punderea
n.ttut+rl+r : *e.era:l+r pentru pre,ud!le !au>ate de ele" :
u!en! a6la0 .ub .upra"egBerea l+r) : la r.punderea pentru
l%(r%rile (e s%n" s%' pa+a nas"r, -r.punderea dre!t I pentru
pre,ud!le !au>ate de an*ale& re.pe!t" de runarea ed6!ulu).
T9r>u& dup 1<1F .ub pre.unea @n*ul0r pre,ud!l+r
pr+"+!ate de *a:n& n.tala0& utla,e& ur*are a pr+gre.ulu teBn! .7a
de>"+ltat te+ra r.punder !"le del!tuale pentru G6apta lu!ruluH
C#
.
b) Legut+rul 6+r*ulea> n+r*a ,urd! prn e>prim,ri
generale& !e .e !er a 6 eApl!ate pentru a .e .tabl pre!. da! +
.tua0e !+n!ret .e .uprapune !u ip"e+a n+r*e ,urd!e -ele*entul
!+*p+nent al n+r*e ,urd!e !are de.!re @*pre,urrle @n !are .e
apl! regula de !+ndut).
De eAe*plu n+r*a ,urd! dn art.1FFF aln.1 $+d !"l !are
pre"ede ! .unt r.pun>t+rJ (institutorii *i arti,anii. de prejudiciul
cau,at de elevii *i ucenicii lor. -n tot timpul ce se !sesc sub a lor
prive!here+. Dn teAt nu re>ult !e "9r.t au ele" : u!en! pentru
!are .e r.punde. 3n lteratura de drept !"l !a ur*are a nterpretr
teAtulu de lege .7a eApr*at prerea !a a!ea.t r.pundere .e
anga,ea> nd6erent de "9r.ta ele"l+r : u!en!l+r. Ma,+rtatea
aut+rl+r @n. +b.er"9nd : teAtul !e ur*ea>J (-n tot timpul ce se
!sesc sub a lor privi!here+ @l nterpretea> @n .en.ul ! a!e.ta .e
re6er la ele" : u!en! *n+r& de+are!e nu*a *n+r .unt
.upra"egBea0.
!) %neri (%)in"ele *lsi"e $e legi%i"r @n reda!tarea n+r*e
,urd!e $i*er, $e sens%l $in )r'irea (%ren",. De eAe*plu @n l*ba,
,urd! bunurle .unt *+ble : prn deter*narea leg& nu nu*a prn
natura l+r -!u* .e @n0elege @n l*ba,ul !urent)& !u"9ntul +blga0e are
un .en. d6ert de !el u>ual et!. Ma *ult& a!ela: !u"9nt @n l*ba,
,urd! are .e*n6!a0 d6erte @n rap+rt de *atera ,urd! la !are .e
re6er. De eAe*plu !u"9ntul Gter0H& @n *atere !+ntra!tual& @n.ea*n
+r!e alt per.+an @n a6ara pr0l+r !+ntra!tante& : @n *atere de
r.pundere !"l del!tual +r!e per.+an @n a6ara p9r9tulu& a
"!t*e : a per.+ane pentru !are .e r.punde.
C#

51
De a!eea& e.te de pre6erat !a legut+rul . de6nea.! @n
n+r*a ,urd! !"l n+0unle !u !are +perea>. A:a + 6a!e de
eAe*plu @n art.= aln.# dn Legea nr.1=M1<<1 pr"nd 6+ndul 6un!ar
unde .table:te .upra6a0a *aA* de teren !e .e p+ate atrbu @n
pr+pretate une 6a*lJ (prin "amilie se -nele! soii *i copiii
necstorii. dac !ospodresc -mpreun cu prinii lor.+
d) ter!enii 0(si-i de legut+r .unt i!%re$i.i, 0r!u(1ri(e
ne$(are, e$3iv$e) De eAe*plu @n art.2 aln.# dn Legea nr.51M1<<=
pr"nd !r!ula0a ,urd! a terenurl+r .e pre"ede .an!0unea
Gredu!0unH a!tulu ,urd! prn !are .7a dep:t l*ta de 2FF Ba teren
agr!+l @n e!B"alent arabl& de 6a*le. Ter*enul de Gredu!0uneH
">ea> nultatea a!tulu ,urd! : n!de!u* n.ttu0a redu!0un
.u!!e.+rale.
3. (ormele interpretrii normelor 'uridice civile
3n 6un!0e de !altatea nterpretulu& nterpretarea n+r*e
,urd!e !"le p+ate 6 +6!al : ne+6!al.
A) Inter%retarea 0i$ia(1J e.te nterpretarea 6!ut de +rganul
!are a e*. n+r*a ,urd! !"l -Parla*ent& ;u"ern& !+n.lul l+!al
et!.) : .e nu*e:te in"erpre"are a%"en"i(,.
Ea e.te general : +blgat+re erga +*ne. : @*bra! 6+r*a
n+r*el+r ,urd!e nterpretat"e.
A%re$ie! ! e.te t+t nterpretare +6!al -ter*enul de o"icial
a"9nd un alt @n0ele. de!9t a!ela de *a .u. !9nd nterpretarea era
6!ut de +rganul !are a e*. n+r*a ,urd! !"l) : in"erpre"area
(a+%al, unde .ntag*a G+6!alH de.e*nea> puterea +blgat+re a
re>ultatulu la !are a a,un. nterpretul I n.tan0a de ,ude!at .au
+rganele ad*n.tra0e de .tat I +p+>abl pr0l+r @n !+n6l!te -nter
parte.).
Pun!tul n+.tru de "edere .e pare ! e.te .u.0nut @n d+!trnJ
G$nterpretarea o"icial poate "i !rupat *i ea -n interpretare !eneral
care este "cut de ctre un or!an de stat 4/' care a "ost -mputernicit
s elabore,e norme juridice 4-n acest ca, vorbim de interpretare
autentic' 4/' se "ace prin acte normative *i are un caracter !eneral
obli!atoriu.+ A!e.ta e.te de 6apt un "e!B prn!pu al dreptulu&
aprut @n dreptul r+*an& p+tr"t !rua Gcine edictea, le!ea o *i
55
interpretea, 4/' *i in"erpre"area (a+%al,. "cut de or!anul de
aplicare a dreptului care se re"er la un ca, concret. Subiectele care
"ac aceast "orm de interpretare sunt instanele judectore*ti *i
or!anele administraiei de stat 4/' este obli!atorie numai pentru o
anumit cau, concretH
C1
. $rede* ! 6+r*ularea Gin"erpre"are
(a+%al,H e.te !ea !+re!t.
*) Inter%retarea ne0i$ia(1 e.te 6!ut de per.+ane !are nu
au !altatea de +rgane ale .tatulu. Ea nu e.te +blgat+re& "al+area e
!+n.t9nd @n te*en!a anal>e :tn06!e : "al+area ra0+na*entulu
pe !are .e @nte*ea>. Interpretarea d+!trnar .au nterpretarea
:tn06! e.te 6!ut de +a*en de :tn0& !er!ett+r& !adre dda!t!e&
.pe!al:t @n d+*enul dreptulu !"l @n art!+le& .tud& *+n+gra6&
et!. : n6luen0ea> de.e+r pr+!e.ul de elab+rare a n+r*el+r ,urd!e
!"le.
C5
G5a nu obli! pe judector. dar serve*te. prin ar!umentele pe
care le "ormulea,. la aplicarea unitar a le!ii. poate servi ca mijloc
de per"ecionare a le!islaiei prin propunerile de le!e "erendaH.
Du%1 re'u(tatu( &-inut #e inter%ret !a ur*are a nter7
pretr n+r*e ,urd!e !"le d.tnge*J nterpretarea lteral&
eAten." : re.tr!t".
C) Inter%retarea (itera(1 -@n ltera leg .au .tr!t)J
Interpretul de.!+per !+n0nutul n+r*e ,urd!e a:a !u* a 6+.t @n0ele.
: 6+r*ulat de legut+r prn eApre.le dn teAtul legal& @n0elege !
n+r*a ,urd! .e apl! la a!elea: .tua0 pe !are le7a a"ut @n "edere
legut+rul. Pra!t! e.te + denttate @ntre 6+r*ularea teAtulu n+r*e
,urd!e : !+n0nutul e. A.t6el nterpretul nu eAtnde : n! nu
re.tr9nge @n0ele.ul n+r*e ,urd!e.
De eAe*plu art.<D= $+d !"lJ G!9nd + !lau> -n.a. 7 @ntr7un
!+ntra!t) e.te pr"t+are a d+u @n0ele.ur& ea .e nterpretea> @n .en.ul
!e p+ate a"ea un e6e!t& ar nu @n a!ela @n !are n7ar pr+du!e n! unulH.
Interpretul @n0elege ! @nt+tdeauna @n !a>ul unu !+ntra!t !lau>a
-!+nd0le) .tablt de pr0 "a pr+du!e e6e!te -!+n.e!n0e) ,urd!e&
C1

C5

5C
de+are!e !+!+ntra!tan0 au d+rt a!e.t lu!ru @n *+*entul @n!Beer
!+ntra!tulu.
Interpretarea lteral nu .e !+n6und !u nterpretarea
gra*at!al. A!ea.ta dn ur* e.te + *et+d general de nterpretare&
prn !are nterpretul de.lu:e:te "+n0a legut+rulu dn anal>a
*+r6+l+g! : .nta!t! a !u"ntel+r a:e>ate @n pr+p+>0 : 6ra>e !are
al!tue.! teAtul n+r*e ,urd!e. Prn 6+l+.rea *et+de gra*at!ale
nterpretul p+ate @n 6nal . real>e>e + nterpretare lteral& dar @n
a!ela: t*p : una eAten." .au re.tr!t".
D) Inter%retarea e,tensiv1 =2n s%iritu( (e/ii2J are !a re>ultat
apl!area leg la .tua0 *a nu*er+a.e de!9t !ele !e par . re>ulte
dn teAtul leg. Interpretul eAtnde .6era de apl!are a leg& de+are!e
!+n.tat ! 6+r*ularea n+r*e ,urd!e e.te *a re.tr9n. de!9t a
nten0+nat legut+rul. (De aceea. pentru a reali,a intenia
le!iuitorului *i scopul normei/.or!anul care aplic norma -i atribuie
un sens mai lar! dec2t re,ult din "ormulare+.
C5
$a>ur !9nd nu .e ad*t nterpretr eAten."eJ
7 !9nd legea !uprnde + enu*erare l*tat" a @*pre,urrl+r
@n !are .e p+ate apl!a. De eAe*plu art.1FF2 $+d !"lJ (Proprietarul
unui edi"iciu este responsabil pentru prejudiciul cau,at prin ruina
edi"iciului. c2nd ruina este urmarea lipsei de -ntreinere sau a unui
viciu de construcieH. Enu*erarea teAtulu legal l*t9ndu7.e la !ele
d+u @*pre,urr& @n n! + alt @*pre,urare pr+pretarul unu ed6!u
nu e.te re.p+n.abl pentru pre,ud!ul !au>at prn runa ed6!ulu.
7 !9nd n+r*a ,urd! .table:te + eA!ep0e de la regula
general& de+are!e + regul .pe!6! de nterpretare a n+r*e ,urd!e
!"le e.te : a!eea ! eA!ep0le .unt de .tr!t nterpretare -eA!ept+
e.t .tr!t..*ae nterpretat+n.). De eAe*plu @n teAtul art.1<F< te>a I
$+d !"l .e n.ttue regula general !+n6+r* !rea lu!rurle
*:!t+are .e pre.!ru prn 6aptul p+.e.un l+r& 6r . 6e trebun0
de "re+ !urgere de t*p. 3n te>a a II7a .e n.ttue eA!ep0aJ (Cu toate
acestea. cel ce a pierdut sau cel crui s)a "urat un lucru poate s)l
revendice 4n.a. ) prin aciune -n justiie s cear restituirea bunului'.
-n curs de 3 ani. din ,iua c2nd l)a pierdut sau c2nd i s)a "urat. de la
cel la care)l !se*te+. A:adar pr+pretarul lu!rulu *+bl perdut .au
C5

5D
6urat I .e re!un+a:te p+.bltatea re"end!r bunulu @n ter*enul
general de pre.!rp0e de # an& @n t+ate !elelalte !a>ur 6un!0+n9nd
*pre.!rbltatea.
7 !9nd n+r*a ,urd! .table:te pre>u*0. P+tr"t art.12FF
$+d !"lJ GSunt pre>u*0 legale a!elea !are .unt deter*nate .pe!al
prn legeH. Drept ur*are& pre>u*0le legale anu*e pre">ute @ntr7un
teAt de lege nu p+t 6 nterpretate eAten."& pe !ale de anal+ge
-a.e*nare).
E) Inter%retarea restri$tiv1J Interpretul re.tr9ngere .6erea
.tua0l+r la !are .e apl! n+r*a ,urd!& !+*parat" !u !ea a"ut @n
"edere de legut+r. Pra!t! nterpretul !+n.tat ! 6+r*ularea teAtulu
legal e.te prea larg& @n rap+rt !u p+te>ele a"ute @n "edere de
legut+r. De eAe*plu& art.11=2 $+d !"l pr"t+r la d+b9ndrea date
!erte arat ! un @n.!r. .ub .e*ntur pr"at d+b9nde:te dat !ert :
e.te +p+>abl ter0l+r (din ,iua -n care a "ost -n"i*at la o instituie de
statH. 3ntr7+ +pne& 6+r*ularea @n teAtul leg (a "ost -n"i*at la o
instituie de stat+ (este susceptibil de o interpretare restrictiv. -n
sensul c simpla -n"i*are 4pre,entare' a -nscrisului nu este
su"icient. ci ar "i necesar ca -nscrisul s "ie -nre!istrat la acea
autoritate. ori ca pe -nscris s se "ac o meniune despre data
pre,entrii. meniune certi"icat de autoritatea respectiv+
CD
.
Une+r a!eea: n+r* ,urd! !"l e.te nterpretat @n
d+!trn : pra!t!a ,ud!ar 6e eAten." 6e re.tr!t". De eAe*plu&
art.1FFF aln.# $+d !"l !are .table:te r.punderea !+*tetulu pentru
pre,ud!le !au>ate de prepu.ul .u a dat na:tere une " !+ntr+"er.e
@n legtur !u 6+r*ulareaJ G-n "unciile ce li s)au -ncredinatH& !+nd0e
.pe!al a r.punder. 3ntr7+ +pne& prn nterpretare re.tr!t" .7a
@n0ele. ! teAtul .e re6er la ."9r:rea 6apte l!te @n ntere.ul
!+*tentulu .au . eA.te !el pu0n aparen0a ! ea e.te ."9r:t @n
ntere.ul !+*tentulu.
C=
3ntr7+ alt +pne& teAtul .7a nterpretat eAten."& r.punderea
6nd atra. : !9nd prepu.ul a ."9r:t 6apta pre,ud!abl dep:nd
CD

C=

5=
6un!0le .tablte de !+*tent& prn de"ere de la a!e.tea. A*bele
+pn .e reg.e.! @n .+lu0 ale n.tan0el+r de ,ude!at.
C<
4. )etodele de interpretare
Interpretarea n+r*e ,urd!e !"le e.te un pr+!e. de anal> a
teAtulu leg !e .e 6nal>ea> !u .tablrea p+te>e& d.p+>0e :
.an!0un n+r*e ,urd!e& a .ube!0l+r de drept !r+ra .e adre.ea>& a
drepturl+r : +blga0l+r !e le re"n a!e.t+ra& a e6e!tel+r ,urd!e !e .e
pr+du! @n !a>ul nere.pe!tr e.
3n a!e.t pr+!e. nterpretul re!urge la *et+de .tablte de
d+!trn& !e !+ndu! la .tablrea @n0ele.ulu n+r*e ,urd!e.
Prn me"$, $e in"erpre"are @n0elege* pr+!edeele :
*,l+a!ele 6+l+.te pentru de.!+perrea !+n0nutulu pre"ederl+r
n+r*el+r ,urd!e @n .!+pul apl!r l+r la !a>ur !+n!rete.
a2 Me"$a grama"i(al,0
Interpretul apl! regulle gra*at! la teAtul n+r*e ,urd!e&
anal>ea> *+r6+l+g! : .nta!t! pr+p+>0le : 6ra>ele teAtulu leg&
+b.er" legtura @ntre !u"nte : 6ra>e.
Met+da gra*at!al pre.upune : .tablrea .en.ulu !u"ntel+r
@n !are .e eApr* n+r*a.
3n p+te>a !9nd teAtul n+r*e ,urd!e nter!alea> @ntre
!u"nte part!ula G:H n+r*a *pune !+nd0 !u*ulat"e& ar !9nd
nter!alea> part!ula .auM+r& n+r*a .e re6er la !+nd0 alternat"e.
De eAe*plu& @n art.1# De!retul #1M1<51 .e pre"edeJ (domiciliul unei
persoane "i,ice este acela unde ea -*i are locuina statornic sau
principal+. A:adar !9nd per.+ana are *a *ulte l+!un0e& d+*!lul
"a 6 la l+!un0a prn!pal& da! are + .ngur l+!un0& a!+l+ "a 6 :
d+*!lul.
'2 Me"$a sis"ema"i(,.
Interpretul de.lu:e:te @n0ele.ul n+r*e ,urd!e @n !+nteAtul
a!tulu n+r*at" dn !are 6a!e parte .au prn legturle !u n+r*e
,urd!e dn alt a!t n+r*at".
C<

5<
De eAe*plu& pentru a @n0elege teAtul art.= dn De!retul #1MN51
pr"nd per.+anele 6>!e : ,urd!eJ (minr%l care se cstore*te
dob2nde*te. prin aceasta. capacitatea deplin de e9erciiuH& .e
apelea> la n+r*a ,urd! dn art.1 $+dul 'a*leJ (#rbatul se
poate cstori numai dup -mplinirea v2rstei de 1C ani. iar "emeia
dac a -mplinit 1E ani sau dup ca,. 13 ani+.
A:adar nu*a 6e*ea .e p+ate !.t+r a"9nd "9r.ta
*n+rt0 -.ub 1= an) : de! ter*enul G*n+rH dn art.= .e re6er
d+ar la 6e*ea *n+r !are .e !.t+re:te.
Met+da ..te*at! de nterpretare .e 6+l+.e:te : atun! !9nd
ntere.ea> d+*enul de apl!are a n+r*e ,urd!eJ e.te + n+r*
general .au + n+r* .pe!al. 3n a!e.t de*er. .e re.pe!t regulaJ
n+r*a .pe!al der+g de la n+r*a general I .pe!ala generalbu.
der+gant.
(2 Me"$a lgi(,.
E.te *et+da !are .table:te @n0ele.ul n+r*e ,urd!e prn
6+l+.rea legl+r l+g!& ba>9ndu7.e pe ra0+na*ente ndu!t"e :
dedu!t"e.
Regulle de nterpretare l+g! .untJ
7 e9cepia este de strict interpretare *i aplicare -eA!ept+ e.t
.tr!t..*ae nterpretat+n.).
$9nd legea .table:te + eA!ep0e de la regul ea nu p+ate 6
apl!at @n @*pre,urrle !e nu .unt pre">ute de lege. A.t6el& art.<D1
$+d !"l .table:teJ G$redt+r p+t eAer!ta t+ate drepturle :
a!0unle debt+rulu& a6ar de a!elea !are @ .unt eA!lu." per.+nale.H
A:adar& !redt+r eAer!t nu*a a!0unle !u !ara!ter
patr*+nal& eA!lu." !ele per.+nale ale debt+rulu& !a de eAe*plu
a!0unea @n re!un+a:terea paternt0 !+plulu n.!ut dn a6ara
!.t+re.
7 unde le!ea nu distin!e. nici interpretul nu trebuie s
distin! -ub leA n+n d.tngut& ne! n+. d.tnguere debe*+.). A.t6el&
art.11 aln.1 dn De!retul nr.#1M1<51 pre"edeJ (domiciliul minorului
este la prinii si sau la acela din prini la care el locuie*te
statornicH. Ter*enul de GminrH nu per*te nterpretulu . d.tng
@ntre *n+rul .ub 11 an -lp.t de !apa!tate de eAer!0u) .au @ntre 117
1= an -!are are !apa!tate re.tr9n. de eAer!0u).
CF
7 normele juridice se interpretea, -n sensul -n care ele
produc e"ecte. ar nu @n .e.nul @n !are ele n7ar pr+du!e n! un e6e!t
-a!tu. nterpretandu. e.t p+tu. ut "aleat& Pua* ut pereat).
Regula a 6+.t preluat dn *atera !+ntra!tel+r : ap+ eAtn.
la nterpretarea n+r*el+r dreptulu !"l. P+tr"t art.<D= $+d !"lJ
Gc2nd o clau, este primitoare de dou -nelesuri. ea se interpretea,
-n sensul ce poate avea un e"ect. iar nu -n acela ce n)ar putea produce
nici unulH.
7 le!ea special dero! de la le!ea !eneral -.pe!ala
generalbu. der+gant)
7 regula + repre>nt legea general : eA!ep0a legea .pe!al.
A.t6el& @n art.2D aln.1 dn $+n.ttu0e .e d.puneJ (Domiciliul *i
re*edina sunt inviolabile. ?imeni nu poate ptrunde sau rm2ne -n
domiciliu sau -n re*edina unei persoane "r -nvoirea acesteia.H
A!ea.ta e.te legea general. 3n aln.2 .e pre!>ea> .tua0le @n !are
Gse poate dero!a prin le!eH. Legea !e .e "a elab+ra : !are !uprnde
.tua0le !9nd .e p+ate ptrunde : r*9ne @n d+*!lu e.te + lege
.pe!al !e der+g de la legea general.
D1
Arg%men"ele in"erpre",rii lgi(e s%n"@
a) per a (n"rariJ Or de !9te +r teAtul de lege pre"ede un
lu!ru& .e pre>u* ! el neag !+ntrarul. A.t6el& art.<C< aln.2 $+d
!"l pre"edeJ (ele 4conveniile' se pot revoca prin consimm2ntul
mutual sau din cau,e autori,ate de le!eH. Interpretarea a!e.tu teAt
prn argu*entul per a !+ntrar+ !+ndu!e la !+n!lu>a ! a!e.tea nu p+t
6 re"+!ate prn *an6e.tarea unlateral de "+n0 a une pr0
!+ntra!tante.
b) a *r"iri ra"ine -!u at9t *a *ult). Interpretarea prn
argu*entul a 6+rt+r eAtnde apl!area n+r*e ,urd!e : la
@*pre,urr nepre">ute @n p+te>& !9nd argu*entele !are au du. la
ad+ptarea n+r*e .e reg.e.! !u *a *ult putere @n @*pre,urarea
re.pe!t". A.t6el& .7a .tablt ! da! u>u!apunea e.te un *+d de
d+b9ndre a pr+pret0 !u at9t *a *ult -a 6+rt+r rat+ne)
u>u!apunea e.te : un *+d de d+b9ndre a unu de>*e*br*9nt al
dreptulu de pr+pretate -de eAe*plu& dreptul de u>u6ru!t et!.).
D1

C1
!) a pari -de anal+ge) I ub eade* e.t rat+& eade* leA e..e
debet& unde e.te a!eea: ra0une a leg& a!+l+ trebue apl!at a!eea:
d.p+>0e a leg. A:adar& n+r*a ,urd! pre">ut pentru + anu*t
@*pre,urare trebue apl!at la !a>ur dent!e .au a.e*nt+are.
Potrivit art.3 Cod civil1 (judectorul care va re"u,a de a judeca. sub
cuv2nt c le!ea nu prevede sau este -ntunecat sau ne-ndestultoare.
va putea "i urmrit ca culpabil de dene!are de dreptate+& lu!ru !e7
per*te ,ude!t+rulu . apele>e la argu*entul a par !9nd !a>ul
!+n!ret nu e.te pre">ut de n+r*a ,urd!.
De pre!>at ! argu*entul a pari e.te relat" pentru !
6+l+.rea unu teAt de lege la .tua0 dent!e& a.e*nt+are& trebue .
ab @n "edere : de+.ebrle dntre a!e.tea : .tua0a eApre.
regle*entat de lege.
De a.e*enea& regula !+n6+r* !rea n+r*ele .pe!ale .unt de
.tr!t nterpretare nu per*te apl!area prn anal+ge. A.t6el& regulle
,urd!e !e regle*entea> !+ntra!tul de rent "ager 7In+r*e ,urd!e
.pe!ale I nu .e "+r apl!a !+ntra!tulu de @ntre0nere -!+ntra!t
nenu*t& neregle*entat de legea !"l) de: @ntre !ele d+u !+ntra!te
eA.t a.e*nr. $+ntra!tul de @ntre0nere e.te regle*entat de regulle
generale dn te+ra general a +blga0l+r.
d) arg%men"%l re$%(erii la a's%r$ I redu!t+ ad ab.urdu*&
.ublna> ! nu*a + .ngur .+lu0e e.te de ad*.& pentru !&
ra0+nal& + alt .+lu0e e.te ab.urd& l+g!.
$2 Me"$a "elelgi(, -tele+.Q.!+p& l+g+.Q.tud).
Interpretul .table:te @n0ele.ul& !+n0nutul n+r*e ,urd!e prn
ur*rrea .!+pulu a"ut @n "edere de legut+r la elab+rarea teAtulu
legal.
Pentru a6larea .!+pulu @n !are legut+rul a elab+rat n+r*a
,urd! .e anal>ea> !+nd0le n0at"e leg.lat"e& 6+r*a n0al a
pr+e!tulu a!tulu n+r*at"& eApunerea de *+t"e !e pre6a0ea>
!+n0nutul a!tulu n+r*at"& de>baterle parla*entare et!.
e2 Me"$a is"ri(,.
Interpretul .table:te .en.ul n+r*e ,urd!e dn anal>a
!+nd0l+r !+n!ret .t+r!e !are au generat e*terea n+r*e ,urd!e
!"le. A!e.tea .e reg.e.! @n eApunerea de *+t"e ale a!tulu
n+r*at".
C2
CAPITOLUL V
RAPORTUL JURIDIC CIVIL
1. Definiia raportului 'uridic civil
Rap+rtul ,urd! @n general e.te rela0a .+!al regle*entat de
n+r*a ,urd!. Dat+rt a!e.te regle*entr& rela0a .+!al pr*e:te
!ara!ter ,urd! : d+b9nde:te 6+r*a de rap+rt ,urd!.
D#
Rap+rturle ,urd!e .unt regle*entate de d"er.e n+r*e
,urd!eJ !+n.ttu0+nale& penale& de drept ad*n.trat"& de dreptul
6a*le et!.
Rap+rturle ,urd!e regle*entate de n+r*e ,urd!e !"le .unt
rap+rtur ,urd!e !"le.
D1
3ntr7+ alt 6+r*ulare& @n e.en0 a!eea: Grap+rtul ,urd! !"l
e.te rela0a .+!al regle*entat de n+r*a de drept !"l.H
D5
3n unan*tate& aut+r de drept !"l pre!>ea> ! rela0le
.+!ale regle*entate de dreptul !"l .untJ
7 rela0le .+!ale patr*+nale -de pr+pretate& de +blga0& de
.u!!e.une et!.)
7 rela0 .+!ale nepatr*+nale -per.+anele eAtrapatr*+nale)
@n !are .e *an6e.t nd"dualtatea per.+ane.
De6n0a rap+rtulu ,urd! !"l .ublna>J
7 rap+rtul ,urd! !"l e.te a!ea rela0e .+!al !are are natur
patr*+nal .au nepatr*+nal
7 rela0a .+!al patr*+nal .au nepatr*+nal e.te
regle*entat de n+r*a ,urd! !"l.
D#

D1

D5

C#
2. *aracterele 'uridice ale raportului 'uridic civil
a) es"e %n rapr" s(ial& 6nd + rela0e .+!al regle*entat de
n+r*a ,urd! !"l& el .e .table:te @nt+tdeauna @ntre +a*en& pr"0
nd"dual& @n !altate de per.+ane 6>!e .au pr"0 @n !+le!t"tatea !e
+ al!tue.!& @n !altate de per.+ane ,urd!e.
3n d+!trna 6ran!e> : ap+ : la n+ .7a .u.0nut te>a& p+tr"t
!rea& @n !a>ul dreptulu de pr+pretate rap+rtul ,urd! !"l .e
.table:te @ntre pr+pretar : lu!rul .u& la !are .e re6er dreptul .u. Ar
@n.e*na ! rap+rtul ,urd! !"l .7ar @n!Bea @ntre + per.+an I
pr+pretarul& : lu!rul a.upra !rua eAer!t a!e.t drept.
'aptul ! e.te G+ ab.urdtate a!ea.t te>
DC
H re>ult dn
ur*t+areleJ
7 n+r*a de drept regle*entea> rela0le @ntre +a*en&
!+nduta +a*enl+r& !Bar da! !+nduta e.te @n legtur !u anu*te
lu!rur : n!de!u* !+nduta lu!rurl+r.
G% admite ast"el. -nseamn a admite c le!ea poate
re!lementa conduita lucrurilor. c deci. este posibil s se poat
institui o obli!aie -n sarcina lucrurilor. ceea ce este o absurditateH&
.pune N. Ttule.!u.
7 rap+rtul ,urd! .e 6+r*ea> prntr7un a!+rd de "+n0 al
pr0l+r& de !ele *a *ulte +r.
3n p+te>a ! rap+rtul ,urd! .e .table:te @ntre +* : lu!ru&
@n.ea*n ! lu!rul ar 6 .ube!t al rap+rtulu ,urd! !"l& !+n!lu>e
nad*.bl -lu!rul nu p+ate a"ea "+n0 pr+pre).
Rap+rtul de pr+pretate e.te un rap+rt ,urd! !"l !e .e
.table:te @ntre ttularul dreptulu de pr+pretate : t+0 !elal0& !r+ra le
re"ne +blga0a negat" de a nu 6a!e n*! de natur a .t9n,en pe
pr+pretar . eAer!te a!e.t drept.
'+r*ularea 6re!"ent 6+l+.t Greg*ul ,urd! al bunurl+rH .e
re6er la regulle ,urd!e pr"t+are la !+nduta +a*enl+r !u pr"re la
lu!rur.
DC

C1
b) (ara("er%l $%'l% )l%#inal
Rap+rtul ,urd! !"l are !ara!ter "+lu0+nal pentru ! e.te
regle*entat de lege. Or legea repre+in", )in#,& !ea a legut+rulu&
!are @n pr+!e.ul de leg6erare d eApre.e "+n0e +a*enl+r unu .tat&
repre>enta0 @n a!e.t pr+!e. !a ur*are a alegerl+r.
Rap+rtul ,urd! !"l !are >"+r:te dn a!tele ,urd!e !"le&
la 6el !a +r!e alt rap+rt ,urd!& are !ara!ter "+lu0+nal& de+are!e .e
na:te nu*a prn *an6e.tarea de )in#, a p,r#ilr .au !el pu0n a
unea dntre ele. A.t6el& @n a!e.te rap+rtur ,urd!e .e @nt9lne.! "+n0a
legut+rulu eApr*at @n n+r*a ,urd! !are 6Aea> *+dul !u* .e
na:te& *+d6!& tran.*te .au .tnge un rap+rt ,urd! !+n!ret : "+n0a
pr0l+r !+ntra!tante !are @n0eleg . .e lege dn pun!t de "edere ,urd!.
3n d+!trn .e "+rbe:te de G(ara("er%l $%'l% )l%#inalH -+r
G$%'l% (ara("er )l%#inalH) al rap+rtulu ,urd! !"l.
!) p+i#ia $e egali"a"e a p,r#ilr
3n ra*urle dreptulu pr"at& @nde+.eb @n dreptul !"l&
.ube!0 rap+rtulu ,urd! au + p+>0e egal& @n .en.ul ! "+n0ele
,urd!e ale l+r .unt egale. N! una dn pr0 nu p+ate . *pun
"+n0a .a !elelalte "+n0e& nu*a de !+*un a!+rd ele p+t da! d+re.!
. @n!Bee& . *+d6!e .au . .tng un rap+rt ,urd! !"l. Egaltatea
"+n0el+r ,urd!e .au p+>0a ,urd! de egaltate are un !+n0nut
d6ert de egaltatea @n 6a0a leg& n+0une de. 6+l+.t @n ra*urle
dreptulu publ!& unde .e .table.! rap+rtur ,urd!e @n !are pr0le .e
a6l @ntr7+ p+>0e de .ub+rd+nare& .tatul parte a rap+rtulu @*pun9ndu7
: @nt+tdeauna !+nduta !elelalte pr0.
Egaltatea ,urd! a "+n0el+r pr0l+r rap+rtulu ,urd! !"l
eA!lude .ub+rd+narea @ntre pr0le rap+rtulu ,urd!. Ideea e.te
ade"rat : @n !a>ul rap+rturl+r ,urd!e !"le .tablte @n !+ntra!tele
de ade>une. De: una dn pr0 @: *pune "+n0a& .tablnd !+n0nutul
rap+rtulu ,urd! -eA.ten0a : @ntnderea drepturl+r : +blga0l+r !e
re"n !elelalte pr0)& de eAe*plu !+ntra!tele de utlt0 publ!e I de
6urn>are ap& ga>& ele!tr!tate& tele6+n& !ablu T% et!. !ealalt parte
e.te lber . @n!Bee .au nu a.e*enea !+ntra!te.
C5
3. Structura raportului 'uridic civil
Rap+rtul ,urd! !"l !uprnde ur*t+arele ele*enteJ
a) s%'ie(#ii .au pr0le rap+rtulu ,urd! !"l& ad!
per.+anele 6>!e : ,urd!e @ntre !are .e .table:te rap+rtul ,urd! !"l
b) (n#in%"%l& al!tut dn drepturle .ube!t"e : +blga0le
pr0l+r. De eAe*plu& de !+*un a!+rd pr0le @ntr7un !+ntra!t de
"9n>are7!u*prare .table.! !e dreptur : +blga0 au 6e!areJ a.t6el&
predarea lu!rulu p+ate 6 !+n"ent la + alt dat de!9t !ea a pl0
pre0ulu& predarea pre0ulu .e .table:te . .e 6a! @ntr7un nu*r de rate
.au la + a trea per.+an& !Beltuelle de tran.p+rt ale bunulu !u*prat
. 6e .up+rtate de !tre una dn pr0 et!.
A.t6el& !u*prt+rul p+ate a"ea ur*t+arele
drepturiJ
7 . pr*ea.! bunul dup !e a predat pre0ul .au nu*rul de
rate !+n"ent
7 . !ear re.tturea !Beltuell+r de tran.p+rt a"an.ate& de la
"9n>t+r& da! a:a .7a .tablt
sau obli!aiiJ
7 . pltea.! !Beltuelle de tran.p+rt +!a>+nate !u
tran.p+rtul bunulu !u*prat da! a:a .7a .tablt et!.
Real>area @n pra!t! a !+n0nutulu rap+rtulu ,urd!& de! a
drepturl+r : +blga0l+r pr0l+r .e 6a!e prn +be!tul rap+rtulu
,urd!.
!) 'ie("%l& prn !are @n0elege* a!0unea .au na!0unea
-pre.ta0a) pe !are + parte a rap+rtulu ,urd! -.ube!tul pa.") are
+blga0a . + ."9r:ea.!& de+are!e !ealalt parte -.ube!tul a!t")
e.te @ndrept0t . + pretnd. De eAe*plu& 6a!e parte dn +be!tul
rap+rtulu ,urd! +blga0a predr bunulu dup plata a # rate dn !ele
5 -a!0unea de a da bunul) de !tre "9n>t+r& de+are!e !u*prt+rul
are dreptul . !ear predarea lu!rulu pentru ! a*b au !+n"ent
a.upra a!e.tu 6apt.
CC
A0 S%'ie(#ii rapr"%l%i .%ri$i( (i)il
N+0unea de s%'ie(" al rap+rtulu ,urd! !"l @n.ea*n
atrbutul& !altatea& p+.bltatea de a 6 ttularul drepturl+r :
+blga0l+r !e al!tue.! !+n0nutul rap+rtulu ,urd! !"l.
Sube!0 rap+rtulu ,urd! .untJ
7 per.+anele 6>!e& denu*te : s%'ie("e in$i)i$%ale de drept
!"l
7 per.+anele ,urd!e& !are .unt s%'ie("e (le("i)e de drept
!"l.
Per.+ana 6>! e.te +*ul& pr"t !a ttular de dreptur :
+blga0 !"le.
Per.+ana ,urd! e.te !+le!t"tatea !are @ndeplnnd !+nd0le
leg -are + .tru!tur +rgan>at+r! ntern& un patr*+nu pr+pru&
d.tn!t de !el al +a*enl+r !are + !+*pun : un .!+p bne deter*nat)
e.te ttular de dreptur : +blga0 !"le.
De!retul nr.#1M1<51 pr"nd per.+anele 6>!e : ,urd!e e.te
regle*entarea @n *atera .ube!tel+r de drept !"l.
3n a!ea.t parte a !ur.ulu "+* eApl!a d+ar !9te"a n+0un
6unda*entale pr"nd .ube!0 de drept !"l& de+are!e partea a d+ua a
!ur.ulu& nttulat GSube!te de drept !"lH detala> *atera.
S%'ie("%l a("i) e.te per.+ana !are prn @n!Beerea rap+rtulu
,urd! !"l $'5n$e!"e $rep"%ri -de eAe*plu !Bra:ul I l+!atarul 7
.tablnd un rap+rt ,urd! !u l+!at+rul 7 pr+pretarul lu!rulu @n!Brat
parte a !+ntra!tulu de @n!Brere 7 $'5n$e!"e $rep"%l . !ear .pre
6+l+.n0 bunul @n!Brat .au e>er(i", dreptur !"le -de eAe*plu&
*+:tent+rul e>er(i", dreptul de a !ere !Bra& !9nd a *+:tent un
*+bl @n!Brat : a!e.t drept e.te .tpulat @n !+ntra!tul de @n!Brere.)
S%'ie("%l pasi)& e.te per.+ana !rea @ re"n +blga0 !"le.
De eAe*plu& l+!at+rul are +blga0a !"l . pun la d.p+>0e
l+!atarulu . predea lu!rul @n 6+l+.n0 te*p+rar.
3n rap+rturle ,urd!e de +blga0 -!are "+r 6 .tudate @n anul
II la !ur.ul GTe+ra general a +blga0l+rH) .ube!tul a!t" .e nu*e:te
creditor : .ube!tul pa." .e nu*e:te debitor.
De regul& pr0le rap+rtulu ,urd! !"l -.ube!te) au @n
a!ela: t*p a*bele !alt0J !altatea de .ube!t -parte) a!t" :
!altatea de .ube!t -parte) pa."& pentru !& @n *+d +b:nut& dreptulu
CD
une pr0 dn rap+rtul ,urd! !"l @ !+re.punde +blga0a !elelalte
pr0. A.t6el& @n !+ntra!tul de @n!Brere !e d na:tere unu rap+rt
,urd! !"l& + parte I l+!at+rul !are are dreptul . pretnd !Bra
!+n"ent& la ter*enele .tpulate& de la l+!atar& !rua @ re"ne
+blga0a de a plt !Bra. A.e*enea& + parte I l+!atarul are dreptul .
!ear . .e predea lu!rul .pre 6+l+.n0 te*p+rar& de la l+!at+r&
a!e.ta 6nd +blgat .7l predea.
1. DETERMINAREA SU/IE$ILOR
3n *+d +b:nut .ube!0 rap+rtulu !"l .e deter*n& .e
nd"dual>ea> @n *+*entul @n!Beer a!tulu ,urd! !"l .au a
."9r:r 6aptulu ,urd!& *+*ent @n !are .e na:te rap+rtul ,urd!
!"l.
De eAe*plu !un+a:te* !ne e.te l+!at+rul : !ne e.te
l+!atarul& de! !ne are !altatea de .ube!t al rap+rtulu ,urd!& de la
data @n!Beer !+ntra!tulu de l+!a0une. T+t a.t6el& de regul .e
!un+a:te !ne e.te +blgat . repare pre,ud!ul& !ne e.te .ube!tul
pa." I debt+rul -aut+rul 6apte l!te) : !ne e.te @n drept . !ear :
. pr*ea.! repararea pre,ud!ulu& .ube!tul a!t" I !redt+rul
-"!t*a) !Bar la data pr+du!er pre,ud!ulu.
3n !a>ul rap+rturl+r ,urd!e !"le !e au @n !+n0nutul l+r
dreptur ab.+lute& !a de eAe*plu dreptul de pr+pretate& alte dreptur
reale& dreptur nepatr*+nale& $e"erminarea s%'ie("%l%i pasi) .e 6a!e
ulter+r @n!Beer rap+rtulu ,urd! !"l. 3n *+*entul @n!Beer
a!e.tua -de eAe*plu !u*prt+rul !u*pr + b!!let) .e deter*n
.ube!tul a!t" -!u*prt+rul @n eAe*plul dat) .ube!tul pa."
-ttularul de +blga0) 6nd "#i (eilal#i& !r+ra le re"ne 'liga#ia
general, nega"i), !are !+n.t @n a nu 6a!e n*! de natur a .t9n,en
eAer!tarea dreptulu de pr+pretate -de a nu adu!e atngere drepturl+r
.ube!tulu a!t"). Sube!tul pa." e.te ri(ine- "a", l%mea& el n% es"e
in$i)i$%ali+a" el es"e %ni)ersal.
Nu*a @n !a>ul @n!l!r +blga0e generale negat"e& de
eAe*plu pr+pretarulu .7a luat 6r drept lu!rul& a 6+.t tulburat @n
eAer!0ul dreptulu de pr+pretate .au .7a pr+du. un pre,ud!u& .e
nd"dual>ea> .ube!tul pa."& dar& aten0e& a!e.t lu!ru .e @nt9*pl
@n !adrul unu n+u rap+rt ,urd! !"l& rap+rtul de +blga0 .tablt @ntre
!el !e a @n!l!at +blga0a general negat" : .ube!tul a!t"
-pr+pretarul) dn !adrul pr*ulu rap+rt ,urd!.
C=
3ntr7+ +pne& (acest nou raport juridic nu se substituie celui
iniial. nici nu)l -nltur 4n.a. ) acesta rm2ne -n "iin -n continuare
cu un subiect activ *i cu subiecte pasive nedeterminate'. ci se adau!
acestuia. av2nd o e9isten de sine stttoare *i av2nd un coninut
di"erit.+
DD
Un pun!t de "edere d6ert a"an.ea> deea !+n6+r* !rea @n
*+*entul ne.+!+tr dreptulu de pr+pretate .e na:te un rap+rt d6ert
de rap+rtul ,urd! real !u un !+n0nut d.tn!t @n !are apare dreptul
.ube!t" de a trage la r.pundere pe !el !are a @n!l!at dreptul de
pr+pretate& pre!u* : +blga0a !+relat" a !elu !e a @n!l!at dreptul
de pr+pretate de a re.tabl .tua0a anter+ar& n!lu." prn repararea
pre,ud!ulu !au>at.
D=
Pr+6.dr. Te+6l P+p adu!e @n .pr,nul +pne un
argu*ent .+ldJ >"+rul !elu de al 27lea rap+rt ,urd! !"l e.te d6ert
de >"+rul pr*ulu rap+rt ,urd! !"l real& : anu*e de regul& + 6apt
!au>at+are de pre,ud!.
3ntr7+ +pne tran:ant @n deter*narea .ube!0l+r .e are @n
"edere !ele .e d.tng d+u !ateg+r de rap+rtur ,urd!e !"leK unele
au @n !+n0nut dreptur ab.+lute : a! .ube!tul a!t" e.te ttularul
dreptulu ab.+lut : .ube!tul pa." e.te nedeter*nat 6nd 6+r*at dn
t+ate !elelalte per.+ane& !elelalte au @n !+n0nut dreptur relat"e
.ube!0 de drept 6nd nd"dual>a0 @n *+*entul @n!Beer
rap+rtulu ,urd! !"l.
D=
2. PLURALITATEA SU/IE$ILOR RAPORTULUI ?URIDI$
$I%IL
De regul rap+rtul ,urd! !"l .e .table:te @ntre + per.+an !a
.ube!t a!t" : + alt per.+an !a .ube!t pa.". A!e.ta e.te rap+rtul
,urd! !"l .*plu.
Une+r& rap+rtul ,urd! !"l .e .table:te @ntre *a *ul0
.ube!0 de drept& un 6nd .ube!0 a!t"& al0 .ube!0 pa.". E.te
rap+rtul ,urd! !"l !+*pleA.
3n p+te>a rap+rturl+r ,urd!e !"le !u *a *ul0 .ube!0& 6e
a!t"& 6e pa."& regula e.te a!eea a d">blt0& drepturle :
+blga0le @ntre .ube!0 a!t" : pa.".
DD

D=

D=

C<
Rap+rtur ,urd!e !"le !u pluraltate de .ube!0& p+t 6J
a) rapr"%l .%ri$i( $e 'liga#ii& unde 6un!0+nea> regula !a
+blga0a e.te !+n,un!t -d">bl).
D.tnge* d+u !a>urJ pl%rali"a"e a("i), I .unt *a *ul0
.ube!0 a!t"& de eAe*plu # 6ra0 au *+:tent un aut+tur.*& !are a
6+.t deter+rat& "al+area pagube 6nd de 1FF *l+ane le& +r!are dn
6ra0 p+ate pretnde de la debt+r I !el !e a deter+rat aut+tur.*ul 7&
nu*a partea !e .e !u"ne lu @n.u:& pl%rali"a"ea pasi), I .unt *a
*ul0 .ube!0 pa."& 6e!are !+debt+r e.te 0nut nu*a pentru partea
.a dn dat+ra !+*un -de eAe*plu @ntr7un !+ntra!t de @n!Brere
l+!at+rul .table:te !Bra pentru 6+l+.n0a aut+tur.*ulu de !tre d+
preten @n .u* de 1 *l+n le pe > t*p de # >le. 'e!are !+debt+r
-+r!are dn preten) e.te 0nut nu*a pentru partea .a dn dat+ra
!+*un.
Regula d">blt0 !+*p+rt $%, e>(ep#ii& @*pre,urr
!9nd drepturle : +blga0le nu .e d"dJ
1) 'ie("%l e>"erir rapr"%l%i .%ri$i( (i)il -de eAe*plu
aut+tur.*ul @ntr7un !+ntra!t de "9n>are7!u*prare) e.te prin na"%ra
l%i in$i)i+i'il0 De!& d+ 6ra0 au *+:tent& au !u*prat& au pr*t @n
d+na0e et!. un aut+tur.* pe !are @l "9nd. Oblga0a de a preda
aut+tur.*ul nu p+ate 6 d">at& de+are!e aut+tur.*ul prn natura lu
e.te nd">bl. Or!are dn "9n>t+r p+ate 6 +blgat de !u*prt+r .
predea aut+tur.*ul. T+t a.t6el& da! .unt d+ !u*prt+r&
aut+tur.*ul .e "a preda +r!rua dntre e.
In#ivi'i&i(itatea drepturl+r : +blga0l+r @n !a>ul rap+rtulu
,urd! !"l !u *a *ul0 .ube!0 a!t" : pa." p+ate 6 .tablt :
prn $nven-ia %1r-i(rJ ele !+n"n !a pre.ta0a . 6e eAe!utat
ntegral& ned">at.
3n eAe*plul dat @n !are d+ preten @n!Bee un !+ntra!t de
@n!Brere a unu aut+tur.* @n .u* de 1 *l+n pe > t*p de # >le&
l+!at+rul p+ate !+n"en !u !e d+ !Bra: nd">bltatea !Bre -a
.u*e de # *l+ane). Pr+!ed9nd a:a& l+!at+rul .e a.gur de
returnarea !Bre de la +r!are !Bra:.
2) sli$ari"a"ea& e.te @*pre,urarea @n !are legea .au "+n0a
pr0l+r .table:te ! +blga0le .au drepturle . 6e eAe!utate .au
eAer!tate @n @ntreg*e& ned">at& de +r!are dntre !+debt+r .au
dntre !redt+r .+ldar.
DF
D.tnge*J
7 solidaritatea pasiv& +blga0le .e eAe!ut @n @ntreg*e de
+r!are !+debt+r& !el !e a eAe!utat +blga0a a"9nd drept de regre.
@*p+tr"a !el+rlal0 debt+r& prn plata 6!ut el @ elberea> pe a!e:ta
de dat+ra l+r 6a0 de !redt+r& rap+rtul ,urd! de +blga0 @ntre
!redt+r I !+debt+r @n!etea>..
De eAe*plu da! tre !+ndu!t+r aut+ @*preun d.trug
nd!at+arele rutere de GSta0+nare nter>.H de pe dru*ul publ!&
aut+r 6apte l!te r.pund .+ldar 6a0 de per.+ana pre,ud!at -S.$.
$tadn SRL). %!t*a are p+.bltatea . !ear n.tan0e de ,ude!at
"al+area t+tal a pre,ud!ulu .u6ert de la +r!are !+debt+r -+r!are
!+ndu!t+r aut+). $+debt+rul +blgat la plata ntegral a pre,ud!ulu
6a!e plata : a.t6el rap+rtul ,urd! de +blga0 .tablt @ntre "!t* :
!+debt+r @n!etea>. Debt+rul !are a de.pgubt ntegral "!t*a are
a!0une @n regre. @*p+tr"a !el+rlal0 debt+r& pentru !a 6e!are .
.up+rte repararea pre,ud!ulu.
S+ldartatea pa." .e na:te dn lege .au dntr7un a!t ,urd!
-!+n"en0a pr0l+r).
7 solidaritatea activ& !9nd +r!are dntre !redt+r eAer!t
dreptul de a !ere de la debt+r @ntreaga dat+re& nu nu*a partea !e .e
!u"ne. Debt+rul& prn plata 6!ut& .e elberea> 6a0 de t+0 !elal0
!redt+r .+ldar. $redt+rul !are a pr*t t+at !rean0a e.te +blgat .
+ @*part !u !elal0 !redt+r.
De eAe*plu # 6ra0 au @n pr+pretate !+*un un aparta*ent
pr*t d+na0e :7l @n!Bra>. E .unt !redt+r !Bre. 3n !+ntra!t& e
p+t .tpula dreptul +r!rua dn e de a pr* !Bra. S+ldartatea
a!t" .e na:te nu*a dntr7un a!t ,urd!.
b) rapr"%l .%ri$i( real
3n rap+rturle ,urd!e reale !are au @n !+n0nutul l+r dreptul de
pr+pretate p+t eA.ta *a *ul0 .ube!0 a!t"& ttular a dreptulu de
pr+pretate !+*un a.upra unu bun .au *a.e de bunur.
Pr+pretatea !+*un p+ate 6J
7 coproprietateJ 6e!are !+pr+pretar are + parte deal -de
eAe*plu d+ 6ra0 .unt pr+pretar @n !+*un a unu *+bl& unul a.upra
a 2M# : !ellalt a.upra 1M# dntr7un *+bl)& dar nu !+n!ret dn bunul
.au !9te"a bunur deter*nate.
D1
7 indivi,iuneaJ *a *ulte per.+ane de0n @n !+*un + *a. de
bunur& a"9nd !altatea !+nd">ar. 'e!are !un+a:te !+ta deal de
drept& dar nu de0ne @n eA!lu."tate n! un bun. De eAe*plu @n !a>ul
*+:tent+rl+r !e d+b9nde.! *a.a .u!!e.+ral.
Aten0e& .pre de+.ebre de !+pr+pretate& !+nd">ar .unt
pr+pretar une *ul0* de bunur nu a unua .au a !9t+r"a bunur
deter*nate.
7 devlm*iaJ e.te ttlul ,urd! .ub !are .+0 de0n bunurle
!+*une& d+b9ndte @n t*pul !.t+re. Partea 6e!ru .+0 e.te
deter*nat de lege prn 6+l+.rea !rterulu Ggradul de !+ntrbu0eH la
d+b9ndrea bunurl+r !+*une.
!) rapr"%l .%ri$i( nepa"rimnial !are .e na:te nu*a dn
!rea0a ntele!tual -+per :tn06!& n"en0e). 3n a!e.t !a> eA.t
pluraltate a!t" denu*t G!+aut+ratH& +pera !+*un 6nd !reat de
*a *ulte per.+ane& !u + !+ntrbu0e .tablt a 6e!rea.
9) ;$3i!&area su&ie$-i(r ra%rtu(ui "uri#i$ $ivi(
Rap+rturle ,urd!e !"le @n!Beate .e *+d6! @n t*p
adapt9ndu7.e un+r @*pre,urr n+. Se p+t .!B*ba : .ube!0 de drept
!are l7au @n!Beat. A.t6el& @ntr7un !+ntra!t de @n!Brere& !Bra:ul&
nep+tul a"9nd pr+ble*e 6nan!are e.te @n *p+.bltatea pl0 !Bre.
$+ntra!tul @n!etea> prn a!+rdul de "+n0 al l+!at+rulu :
l+!atarulu& dar !rean0a trebue eAe!utat. Inter"ne un!Bul : 6a!e el
plata. A.t6el& .e .!B*b .ube!tul a!t" al rap+rtulu ,urd! !"l&
l+!ul l+!atarulu 6nd luat de un!B prn n.ttu0a nu*t .ubr+ga0a @n
dreptul !redt+rulu pltt.
S!B*barea .ube!0l+r rap+rtulu ,urd! d6er @n 6un!0e de
natura rap+rtulu ,urd!.
a) schimbarea subiecilor raportului juridic c2nd ace*tia sunt
persoane juridiceJ .e 6a!e @n !+nd0le a!tulu n+r*at" prn !are .7au
!+n.ttut& @n !a>ul !el+r de drept publ! .au a "+n0e lber eApr*ate
de per.+ana ,urd! de drept pr"at.
b) schimbarea subiecilor raportului juridic civil ce are -n
coninut drepturi nepatrimonialeJ
Drepturle per.+nale& nepatr*+nale 6nd .tr9n. legate de
per.+ana ttularulu& nt* legate de "a0 de 6a*le -de eAe*plu&
dreptul la reputa0e& la nu*e& la denu*re& la +n+are& dreptul de aut+r
D2
: n"entat+r& la "a0& la ntegrtate 6>! : .ntate& dreptul la
re.pe!tarea "e0 pr"ate et!.) a"9nd !ara!ter nalenabl nu p+t 6
tran.*.e alte per.+ane.
S!B*barea .ube!0l+r nu .e p+ate 6a!e @n a!e.t !a>.
D<
!) schimbarea subiecilor raportului juridic civil de obli!aii
Legea regle*entea> .!B*barea .ube!tulu a!t" @n
rap+rturle de +blga0 prn ur*t+arele pr+!edeeJ !e.unea de !rean0&
.ubr+ga0a @n drepturle !redt+rulu pltt : n+"a0a prn .!B*barea
de !redt+r. M+dul de .!B*bare a .ube!0l+r @n a!e.te rap+rtur .e "a
.tuda @n anul II la d.!plna GTe+ra general a +blga0l+rH.
cesiunea de creanJ e.te !+ntra!tul prn !are un !redt+r
tran.*te dreptul .u de !rean0 !u ttlul +ner+. .au gratut une alte
per.+ane. $redt+rul !are tran.*te !rean0a .e nu*e:te !edent&
d+b9ndt+rul !rean0e .e nu*e:te !e.+nar& debt+rul !are r*9ne .
eAe!ute !rean0a tran.*. .e nu*e:te debt+r !edat. A.t6el& @n rap+rtul
,urd! de +blga0 .e .!B*b .ube!tul a!t"J !e.+narul a l+!ul
!edentulu. De eAe*plu& @ntr7un !+ntra!t de @*pru*ut& de !+n.u*a0e
-*utuu*)& !redt+rul -@*pru*utt+rul) @l @*pru*ut pe debt+r !u
.u*a de 15 *l+ane R& !u ter*en .!adent @n C an. 3*pru*utt+rul
@nante de @*plnrea ter*enulu .u.pen." I C an I -la .!aden0) !9nd
"a putea eAer!ta dreptul de a !ere re.tturea .u*e @*pru*utate& are
ne"+e de ban. Atun! !edentul -@*pru*utt+rul) @n!Bee un !+ntra!t
de !e.une de !rean0 !u + per.+an d.pu. . !u*pere !rean0a
-!e.+nar). A.t6el& .e .!B*b .ube!tul a!t" @n rap+rtul ,urd! de
+blga0J .ube!tul a!t" n0al& !edentul e.te @nl+!ut !u d+b9ndt+rul
!rean0e7!e.+nar. A*bele pr0 ale !+ntra!tulu de !e.une .unt @n
a"anta,J !edentul d+b9nde:te ban de !are are ne"+e& !Bar da! nu
@ntreaga .u*& !e.+narul :7a n"e.tt ban ur*9nd . d+b9ndea.! :
un !9:tgJ d6eren0a dntre pre0ul de !u*prare a !rean0e& de regul
*a *! de!9t "al+area n+*nal a !rean0e .au !9nd a!e.tea !+n!d
d+b9nda legal.
subro!aia -n drepturile creditorului pltit !+n.t @n
@nl+!urea debt+rulu dn rap+rtul ,urd! de +blga0 !u + alt
per.+an !are& pltnd dat+ra& de"ne !redt+r al debt+rulu&
d+b9ndnd t+ate drepturle !redt+rulu. Sunt 6re!"ente .tua0le !9nd
+ alt per.+an plte:te dat+ra debt+rulu. De eAe*plu tata plte:te
D<

D#
dat+ra 6ulu .u !are a @n!Beat un !+ntra!t de "9n>are7!u*prare a
une !+*bne *u>!ale : nu reu:e:te . pltea.! de!9t + parte dn
pre0. $el !e plte:te @n l+!ul debt+rulu& @l @nl+!ue:te pe a!e.ta @n
rap+rtul ,urd! de +blga0. A.t6el& .7a .tn. rap+rtul de +blga0 @ntre
!redt+rul n0al -@n eAe*plu "9n>t+rul !+*bne *u>!ale) : debt+r
-@n eAe*plu& 6ul !are a !u*prat !+*bna *u>!al) a!e.ta r*9n9nd
pe *a departe +blgat 6a0 de n+ul !redt+r -@n eAe*plu& tatl).
novaia prin schimbare de creditor& e.te un !+ntra!t prn
!are .e .!B*b "e!Bul !redt+r !u un n+u !redt+r& debt+rul
de"ennd +blgat 6a0 de n+ul !redt+r : lberat 6a0 de "e!Bul
!redt+r. N+"a0a& de: .ub a!e.t a.pe!t e.te dent! !u !e.unea de
!rean0 : .ubr+ga0a @n drepturle !redt+rulu pltt& .e
part!ular>ea> prn a!eea ! .*ultan !u .!B*barea .ube!tulu a!t"
are l+! .tngerea "e!B +blga0 : tran.6+r*area a!e.tea @ntr7+ n+u
!rean0 al !re ttular e.te n+ul !redt+r. De eAe*plu& !u*prt+rul
unu aut+tur.* a !+n"ent !u "9n>t+rul . pltea.! pre0ul la un
ter*en : !+n.tat ! e.te @n *p+.bltate . + 6a!.
$e d+ p+t @n!Bea un !+ntra!t @n !are . .tablea.!
.!B*barea +be!tulu !+ntra!tulu de "9n>are7!u*prare -de
eAe*plu& @n l+!ul pre0ulu debt+rul . predea un bun deter*nat une
alte per.+ane& !are de"ne a.t6el n+ul !redt+r. A!e.t lu!ru .e p+ate
real>a pentru ! @ntre "9n>t+r : n+ul !redt+r de eAe*plu eA.t +
+blga0e de plat).
=F
d) schimbarea subiecilor raportului juridic civil ce are -n
coninut drepturi reale
3n a!e.t !a>& .e p+t .!B*ba nu*a .ube!0 a!t"& prn
tran.*terea bunulu a.upra !rua .e eAer!t dreptul de pr+pretateJ
prn !+ntra!te& .u!!e.une& legate te.ta*entare& trad0une et!.
Sube!tul pa." nu .e p+ate .!B*ba& el 6nd Gt+0 !elal0H&
nedeter*nat& un"er.al.
1. $APA$ITATEA $I%IL) A SU/IE$ILOR RAPORTULUI
?URIDI$ $I%IL
$apa!tatea !"l e.te + parte a !apa!t0 ,urd!e : !+n.t @n
apttudnea& !altatea& p+.bltatea per.+ane 6>!e .au ,urd!e de a 6
=F

D1
.ube!t de drept. Per.+ana p+ate @n!Bea rap+rtur ,urd!e !"le nu*a
da! are !apa!tate !"l.
P+tr"t pre"ederl+r art.1 De!retul #1M1<51 pr"t+r la
per.+anele 6>!e : ,urd!eJ G$apa!tatea !"l e.te re!un+.!ut
tutur+r per.+anel+rH.
Per.+ana 6>! are !apa!tate de 6+l+.n0 :& @n a6ar de
!a>urle pre">ute de lege& !apa!tate de eAer!0u -art.5 De!retul
#1M1<51 pr"t+r la per.+anele 6>!e : ,urd!e).
Capacitatea de "olosin
$apa!tatea de 6+l+.n0 e.te de6nt de art.5 al a!elua: a!t
n+r*at"J G$apa!tatea de 6+l+.n0 e.te !apa!tatea $e a a)ea dreptur
: +blgat+r.H
3n d+!trn& .e nuan0ea> 6+r*ularea legalJ Gapttudnea
general : ab.tra!t a +*ulu de a a"ea dreptur : +blga0H.
A* .ublnat Gde a a"ea drepturH pentru a nu .e !+n6unda !u
n+0unea de !apa!tate de eAer!0u @n de6n0a !rea apare .ntag*a
G#e a-.i e,er$ita #re%turi(eH.
3ntr7+ alt 6+r*ulare& !apa!tatea de 6+l+.n0 e.te apttudnea
de a 6 .ube!t de drept !"l. Legea re!un+a:te tutur+r per.+anel+r
!apa!tatea !"l& *pl!t !apa!tatea de 6+l+.n0 -art.1 De!retul
#1M51 pr"t+r la per.+anele 6>!e : ,urd!e) 6r n! + d.!r*nare
de .eA& ra.& na0+naltate& relge& grad de !ultur .au +rgne.
$apa!tatea de 6+l+.n0 e.te /enera(1 @n .en.ul ! ea
!uprnde t+ate drepturle .ube!t"e : +blga0le !"le re!un+.!ute de
dreptul +be!t". A.t6el& +r!e per.+an 6>! are dreptul . "9nd& .
!u*pere& . @n!Bre>e& . d+ne>e& . @*pru*ute& . .u!!ead et!.
N*en nu p+ate 6 @ngrdt @n !apa!tatea de 6+l+.n0 de!9t @n
!a>urle : !+nd0le pre">ute de lege. De eAe*plu& dreptul de a d+na
e.te nter>. per.+ane 6>!e @n anu*te !+nd0J (art.C>E Cod civil
(minorul mai mic de 1E ani nu poate dispune nici -ntr)un "elH.
N*en nu p+ate renun0a& n! @n t+t& n! @n parte& la
!apa!tatea de 6+l+.n0. Une+r per.+ana 6>! p+ate renun0a la un
drept !"l .ube!t"& .au la *a *ulte& dar la apttudnea general de a
a"ea dreptur : +blga0& la !apa!tatea de 6+l+.n0 nu p+ate renun0a.
$apa!tatea de 6+l+.n0 a +*ulu @n!epe de la na:tere :
@n!etea> !u *+artea a!e.tua -une+r la de!lararea ,ude!t+rea.! a
*+r0).
D5
Drepturle !+plulu .unt re!un+.!ute dn per+ada de
!+n!ep0e& @n. nu*a da! .e na:te "u.
La %ersane(e "uri#i$e& !apa!tatea de 6+l+.n0 e.te l*tat
de prn!pul .pe!alt0 !apa!t0 de 6+l+.n0. A.t6el& per.+ana
,urd! are apttudnea general de a a"ea dreptur : +blga0& dar
nu*a Gacele drepturi care corespund scopului ei. stabilit prin le!e.
actul de -n"iinare sau statutH-art.#1 aln.1 De!retul #1M1<51).
3n !+n!lu>e& !apa!tatea de 6+l+.n0 nu *a e.te general& !a
la per.+anele 6>!e& ! e.te l*tat de prn!pul .pe!alt0
!apa!t0 de 6+l+.n0.
Legea .an!0+nea> ne.+trea l*tr !apa!t0 de 6+l+.n0
la .!+pul pentru !are .7a @n6n0at per.+ana ,urd!. GOr!e a!t ,urd!
!are nu e.te 6!ut @n "ederea real>r a!e.tu .!+p e.te nulH -n.a.
nultate ab.+lut I art.#1 aln.1 De!retul #1M1<51).
$apa!tatea de 6+l+.n0 a per.+ane ,urd!e @n!epe la data
@nreg.trr per.+ane ,urd!e .au la data a!tulu de d.p+>0e !are le
@n6n0ea> -de eAe*plu la per.+anele ,urd!e de drept publ!)& data
re!un+a:ter a!tulu de @n6n0are& data aut+r>r @n6n0r .au data
@ndeplnr "reune !ern0e a leg& dup !a>.
$apa!tatea de 6+l+.n0 a per.+ane ,urd!e a .69r:t la data
@n!etr eA.ten0e per.+ane ,urd!e& prn re+rgan>are .au d>+l"are.
C. #. Capacitatea de e9erciiu
PERSOANE 'I(I$E
GCapacitatea de e9erciiu este capacitatea persoanei de a)*i
e9ercita drepturile *i de a)*i asuma obli!aii. sv2r*ind acte juridiceH
-art.5 aln.# De!retul #1M1<51).
A!tele ,urd!e nu p+t 6 @n!Beate de +r!e per.+an. Per.+ana
!are @n!Bee a!te ,urd!e trebue .7: dea .ea*a de e6e!tele ,urd!e
pe !are le pr+du!e a!tul @n!Beat& trebue . ab "+n0 !+n:tent.
3n d+!trn .e a!!ept @n unan*tate ur*t+area de6n0e a
!apa!t0 de eAer!0uJ apttudnea per.+ane 6>!e de a d+b9nd
dreptur -un aut+rJ de a eAer!ta) : de a7: a.u*a +blga0 -un
aut+rJ de a7: @ndepln +blga0le !"le) prn @n!Beerea de a!te
,urd!e pr+pr.
=2
=2

DC
N*en nu p+ate 6 lp.t @n t+t .au @n parte& de !apa!tatea de
eAer!0u& de!9t @n !a>urle : @n !+nd0le pre">ute de leg. De
eAe*plu *n+rul @ntre 1171= an e.te lp.t @n parte de !apa!tatea de
eAer!0u& pentru ! a:a pre"ede legea7art.< dn De!retul #1M1<51& !a
*.ur de +!r+tre. Se !+n.der ! el nu d.pune de + de>"+ltare
p.B! depln& nu are + "+n0 !+n:tent *atur.
N% a% (apa(i"a"e $e e>er(i#i%& p+tr"t art.11 dn De!retul
#1M1<51& *n+rul !are nu a @*plnt "9r.ta de 11 an : per.+ana pu.
.ub nterd!0e. Legea pre>u* ! nu au d.!ern*9nt. /ene6!nd de
!apa!tate de 6+l+.n0 e p+t de"en ttular de dreptur : +blga0& dar
nu*a prn a!tele ,urd!e !"le @n!Beate de repre>entan0 l+r
-prn0 .au tut+rele) @n nu*ele *n+rulu.
Are (apa(i"a"e $e e>er(i#i% res"r5ns, *n+rul !are a @*plnt
"9r.ta de 11 an.
A!tele ,urd!e ale *n+rulu !u !apa!tate re.tr9n. .e @n!Bee
de !tre a!e.ta -n.a. 7 .ngur) !u @n!u"n0area prealabl a prn0l+r
.au a tut+relu& @n unele !a>ur -a!te ,urd!e de d.p+>0e) : !u
@n!u"n0area aut+rt0 tutelare.
Capa(i"a"ea $eplin, $e e>er(i#i% @n!epe de la data !9nd
per.+ana de"ne *a,+r. Per.+ana de"ne *a,+r la @*plnrea "9r.te
de 1= an.
Prn eA!ep0e& 6e*ea *n+r !are .e !.t+re:te -6e*ea
p+tr"t $+dulu 6a*le .e p+ate !.t+r 6r @n!u"n0area prn0l+r
.au a tut+relu la @*plnrea "9r.te de 1C an& ar @n *+d eA!ep0+nal
!Bar la @*plnrea "9r.te de 15 an& !u apr+barea Pr*re)
d+b9nde:te prn !.t+re !apa!tate depln de eAer!0u.
3n !+nd0le leg : per.+anele *a,+re p+t 6 lp.te de
!apa!tate de eAer!0uJ e.te !a>ul nter>:l+r ,ude!t+re:t& per.+anele
dagn+.t!ate ! .u6er de alena0e .au debltate *ntal& !are .unt
pu.e .ub nterd!0e prn B+tr9re ,ude!t+rea.! de6nt". Stua0a l+r
,urd! e.te dent! !u !ea a *n+rl+r !are nu au @*plnt "9r.ta de
11 an.
PERSOANELE ?URIDI$E
N+0unea de !apa!tate de eAer!0u a per.+ane ,urd!e e.te
a!eea: !a la per.+ana 6>!.
Per.+ana ,urd! @: eAer!t drepturle : @: @ndeplne:te
+blga0le prn +rganele .ale. Organele per.+ane ,urd!e -.tablte .au
DD
ale.e p+tr"t a!tulu n+r*at" de @n6n0are a per.+ane ,urd!e) .unt
purtt+arele "+n0e per.+ane ,urd!e.
A!tele ,urd!e 6!ute de +rganele per.+ane ,urd!e& @n
l*tele puterl+r !e le7au 6+.t !+n6erte .unt a!tele per.+ane ,urd!e
@n.e:.
'aptele l!te .au l!te ."9r:te de +rganele .ale +blg @n.:
per.+ana ,urd!& da! au 6+.t @ndeplnte !u prle,ul eAer!tr
6un!0e.
'aptele l!te atrag : r.punderea per.+nal a !elu !e le7a
."9r:t& at9t 6a0 de per.+ana ,urd!& !9t : 6a0 de !el de7al trelea.
Rap+rturle dntre per.+ana ,urd! : !e !are al!tue.!
+rganele .ale .unt .upu.e& prn a.e*nare& regull+r *andatulu& da!
nu .7a pre">ut alt6el prn lege& a!tul de @n6n0are .au .tatut -art.#5 :
#C De!retul #1M51).
3n!eputul !apa!t0 de eAer!0u e.te data @n6n0r&
@nreg.trr per.+ane ,urd!e. 3n d+!trn .e apre!a> ! @n!eputul
!apa!t0 de eAer!0u e.te *+*entul de.e*nr +rganel+r .ale.
S69r:tul !apa!t0 de eAer!0u a per.+ane ,urd!e !+n!de
!u !el al !apa!t0 .ale de 6+l+.n0J data @n!etr per.+ane ,urd!e.
Cn-inutu( ra%rtu(ui "uri#i$ $ivi(
1. &e*ini#ieJ $+n0nutul rap+rtulu ,urd! e.te de6nt !a 6nd
t+taltatea drepturl+r !"le .ube!t"e : a +blga0l+r !+relat"e ale
pr0l+r.
Latura a$tiv1 a !+n0nutulu rap+rtulu ,urd! !"l e.te
6+r*at dn drepturle !"le .ube!t"e : (atura %asiv1 dn +blga0le
!"le.
Dreptul .ube!t" !"l : +blga0a !"l .unt @ntr7+ legtur
de nterdependen0. A.t6el& @ntr7un rap+rt ,urd! de +blga0 I de
eAe*plu !+ntra!tul de @*pru*ut& @*pru*utt+rul e.te ttularul
dreptulu de !rean0& al dreptulu de a !ere @*pru*utatulu .u*a
@*pru*utat. A!e.tu drept @ !+re.punde +blga0a !+relat" a
@*pru*utatulu de a re.ttu bunul @*pru*utat.
Pentru su&ie$tu( a$tiv& !+n0nutul rap+rtulu ,urd! e.te
al!tut dn dreptur& re.pe!t"& pentru su&ie$tu( %asiv !+n0nutul e.te
al!tut dn +blga0.
D=
3n ra%rtu( "uri#i$ rea(& @n al !ru !+n0nut @nt9ln* dreptul
de pr+pretate& ttularul dreptulu& pr+pretarul are dreptul .ube!t" de
a p+.eda& 6+l+. : d.pune de bunul .u& @n l*tele leg& a:a !u*
d+re:te. Dreptulu @ !+re.punde +blga0a !+relat" negat" pentru
Gt+0 !elal0H de a nu 6a!e n*! de natur a du!e atngere dreptulu de
pr+pretate.
3n ra%rturi(e "uri#i$e #e &(i/a-ii& !+n0nutul rap+rtulu
,urd!& de regul e.te al!tut dn drepturle : +blga0le .ube!0l+r
-pr0l+r).
1. Dreptul .ube!t" !"l I latura a!t" a !+n0nutulu
rap+rtulu ,urd! !"l
a' De"iniia dreptului subiectiv civil
$+dul !"l nu de6ne:te dreptul .ube!t" !"l. 3n d+!trn
de6n0le d6erJ
A.t6el& dreptul .ube!t" e.te puterea .au prer+gat"a
re!un+.!ut de dreptul +be!t" per.+anel+r 6>!e .au ,urd!e
-denu*te : ttulare ale dreptulu)& @n !altatea l+r de .ube!te a!t"e
ale rap+rtulu ,urd!& de a pretnde .ube!tel+r pa."e . dea& +r .
6a! .au . nu 6a! !e"a -. ."9r:ea.! .au . .e ab0n de la
."9r:rea une a!0un)& 6+l+.nd& la ne"+e& aparatul de !+n.tr9ngere
al .tatuluH
=#
.
De6n0a +*te . pre!>e>e p+.bltatea ttularulu dreptulu
.ube!t" de a a"ea el @n.u: + anu*t !+ndut& re!un+.!ut :
pr+te,at de lege. 3n de6n0le ur*t+are +*.unea e.te el*nat.
(/prero!ativ con"erit de le!e -n temeiul creia titularul dreptului
poate sau trebuie s des"*oare o anumit conduit ori s cear
altora des"*urarea unei conduite. adecvate dreptului su. sub
sanciunea recunoscut de le!eH
=1
Dreptul .ube!t" e.te Gposibilitatea juridic a titularului unui
drept $e a $es*,!%ra. -n limitele le!ii an%mi", (n$%i",. -n virtutea
creia pa"e pre"in$e persoanei obli!ate s aib (mpr"are
(resp%n+,"are. ce poate "i impus -n ca, de necesitate. prin "ora de
constr2n!ere a statului+.
=5
=#

=1

=5

D<
3ntr7+ alt de6n0eJ (prero!ativa pe care o acord unei
persoane dreptul obiectiv. prero!ativ !arantat prin mijloace
juridice. $e a a)ea %n an%mi" (mpr"amen" sau $e a pre"in$e
an%mi", (n$%i", subiectului.+
=C
Dreptul .ube!t" e.te de6ntJ
(posibilitatea juridic a titularului dreptului. dintr)un raport juridic
civil. $e a $es*,!%ra o anumit conduit !arantat de le!e prin
putina $e a pre"in$e persoanei obli!ate. o anumit comportare
corespun,toare care poate "i impus. -n ca, de nevoie. prin
mijlocirea "orei coercitive a statuluiH.
=D
Un aut+r de6ne:te dreptul .ube!t" a.t6elJ Gposibilitatea
juridic a titularului 4subiect activ' de a des"*ura o anumit
conduit. !arantat de le!e prin putina de a pretinde subiectului
pasiv o anumit comportare corespun,toare. care poate "i impus. la
nevoie. prin "ora de constr2n!ere a statuluiH.
==
Dreptul .ube!t" e.teJ Sacel interes individual pe care voina
colectiv -l poate impune ca "iind -n con"ormitate cu interesul social
e9primat -n norme de drept *i -n virtutea cruia subiectul activ
poate pretinde subiectului pasiv s sv2r*easc ori s se abin de la
sv2r*irea unei aciuni+.
=<
3ntr7+ 6+r*ulare dent! pr+6.un".dr. ;Be+rgBe /eleu :
pr+6.un".dr. I. D+garu de6ne.! dreptul .ube!t" !a 6ndJ
(posibilitatea recunoscut de le!ea civil subiectului activ
persoan "i,ic sau persoan juridic -n virtutea creia aceasta
poate. -n limitele dreptului *i a moralei. s aib o anumit conduit.
s pretind o conduit corespun,toare s dea. s "ac ori s nu
"ac ceva de la subiectul pasiv. *i s cear concursul "orei
coercitive a statului. -n ca, de nevoie.+
<F
Apre!e* ! @n de6nrea dreptulu .ube!t" !"l trebue . .e
reg.ea.! ur*t+arele ele*enteJ
7 e.te + p+.bltate -6a!ultate& putere& prer+gat") re!un+.!ut
de lege .ube!tulu a!t" -ttularulu)
7 ttularul are + anu*t !+ndut& @n l*tele .tablte de lege
=C

=D

==

=<

<F

=F
7 ttularul p+ate pretnde .ube!tulu pa." + anu*t !+ndut&
@n l*tele leg. $+nduta .ube!tulu pa." !+n.t @n a da& a 6a!e& .au
a nu 6a!e !e"a.
7 la ne"+e ttularul dreptulu .ube!t" p+ate apela la 6+r0a de
!+n.tr9ngere a .tatulu pentru pr+te,area dreptulu .u.
Pre6er* ur*t+area 6+r*ulare a de6n0e dreptulu
.ube!t"J
Dre%tu( su&ie$tiv $ivi( p+.bltatea ,urd! a ttularulu de a
a"ea + anu*t !+ndut re!un+.!ut de lege : de a pretnde +
!+ndut !+re.pun>t+are dreptulu .u& la ne"+e prn apelarea la 6+r0a
de !+n.tr9ngere a .tatulu.
&5 C(asi0i$area #re%turi(r $ivi(e su&ie$tive+
$la.6!area drepturl+r !"le .ube!t"e dn dreptur ab.+lute
: dreptur relat"e e.te unan* a!!eptat @n d+!trna de drept !"l.
$rterul de !la.6!are a dat na:tere un+r !+ntr+"er.e.
Un aut+r .table.! drept !rteru +be!t" al !la.6!r&
/ra#u( #e %'a&i(itate)
De6n0a dreptulu ab.+lut 6+r*ulat de dl. pr+6. un". dr.
Mr!ea Mure:an pune a!!entul pe .6era per.+anel+r +blgate .7l
re.pe!te& pe +p+>abltatea dreptulu ab.+lutJ Sdrepturle ab.+lute .unt
a!elea !r+ra le !+re.punde +blga0a general a tutur+r per.+anel+r de
a .e ab0ne de a le @n!l!a
<1
H.
3ntr7+ alt de6n0e& al0 aut+r ad+pt !rterul !#u(ui #e
e,er$itare a( #re%tu(ui : de6ne.! dreptul ab.+lut !a 6ndJ Sdreptul al
!ru ttular p+ate a"ea + anu*t !+ndut& 6r a 6a!e apel la
alt!ne"a pentru a7l real>a
<2
H& .au& @ntr7+ alt 6+r*ulareJ Sdreptul @n
te*eul !rua ttularul .u I .ube!tul a!t" deter*nat& are
p+.bltatea .7l eAer!te .ngur& !el+rlalte .ube!te re"enndu7le
+blga0a general : negat" de a nu 6a!e n*! de natur a7 adu!e
atngere
<#
H.
A%re$ie! $1 !ele d+u !rter +be!t"e a*ntte& gradul de
+p+>abltate : *+dul de eAer!tare al dreptulu ab.+lut nu .e eA!lud&
! .e !+*pen.ea> re!pr+!. A.t6el& da! tate per.+anele au +blga0a
general de a .e ab0ne de a7l @n!l!a& @n.ea*n ! nu *a eA.t ni$i
<1

<2
=1
%ersan1 la !are . .e 6a! apel pentru a 6 real>at. De a!eea& !rterul
de del*tare a drepturl+r ab.+lute p+ate 6 *+dul de eAer!tare a
dreptulu ab.+lut I ttularul @l eAer!t 6r ap+rtul alt!u"a I pre!u*
: gradul de +p+>abltate I St+0 !elal0H !r+ra le re"ne +blga0a
general negat" de a nu7 adu!e n! + atngere.
$ara!terele ,urd!e ale drepturl+r ab.+luteJ
7 .ube!0 rap+rtulu ,urd! !"l !are are @n !+n0nutul .u un
drept ab.+lut .untJ .ube!tul a!t"& ttularul dreptulu ab.+lut :
.ube!tul pa."& un"er.al& Gt+0 !elal0H& nedeter*natK
7 .ube!tul pa." are +blga0a general& negat" de a nu adu!e
atngere dreptulu ab.+lutK
7 .unt +p+>able tutur+r -erga +*ne.).
Sunt dreptur ab.+luteJ
7 drepturle per.+nale nepatr*+nale& !are p+t 6J #re%turi
str7ns (e/ate #e %ersana u!an1 -eAe*plu& dreptul la "a0& la
ntegrtate 6>!& la .ntate 6>! : p.B!& la lbertate& la
re.pe!tarea "e0 pr"ate& la n"+labltatea per.+ane : a
d+*!lulu& nu*e& +n+are& reputa0e& de*ntate et!.)& #re%turi inti!
(e/ate #e via-a #e 0a!i(ie -de eAe*plu dreptul de a .e !.t+r&
dreptul .+0l+r la nu*e& dreptul la d+*!lu& dreptul la .e!retul "e0
de 6a*le et!.)& #re%turi(e autri(r #e %ere .tiin-i0i$e, (itera(e .i
artisti$e -de eAe*plu& dreptul de a 6 re!un+.!ut !a aut+r& dreptul de a
adu!e +pera la !un+:tn0a publ!ulu& dreptul la n"+labltatea +pere
et!.) : #re%turi(e ne%atri!nia(e a(e %ersanei "uri#i$e !u* ar 6J
dreptul la denu*re& e*ble*& 6r* : *ar! !+*er!al& la
!+n!uren0 l+al et!.).
<#
7 drepturle reale -dreptul de pr+pretate& de u>u6ru!t& de u> :
abta0e& .er"tute et!.)
Drepturle ab.+lute .unt l*tate !a nu*r 6nd .tablt prn
lege.
&rep"%l rela"i).
Dreptul relat" e.teJ (acel drept -n virtutea cruia titularul
poate pretinde subiectului pasiv o conduit determinat. "r care
dreptul nu se poate reali,a.+
<1
<#

<1

=2
3ntr7+ 6+r*ulare *a nuan0atJ Gdrepturile relative sunt cele
crora le corespunde obli!aia unei sau mai multor persoane.
determinate din chiar momentul stabilirii raportului juridic. de a da/
de a "ace/sau uneori de a nu "ace ceva.+
O de6n0e !uprn>t+are 6+r*ulea> d+*nul pr+6.un".dr.I+n
D+garu (dreptul -n temeiul cruia subiectul activ 4titularul su' numit
creditor 4reus credendi' subiect determinat i se recunoa*te
posibilitatea de a pretinde subiectului pasiv. numit debitor 4reus
debendi' de asemenea determinat s dea 4aut dare' s "ac 4aut
"acere'. sau s nu "ac ceva 4aut non "acere'+.
<5
$ara!terele ,urd!e ale drepturl+r relat"eJ
7 .ube!0 rap+rtulu ,urd! !"l !are are @n !+n0nut dreptur
relat"e .unt !un+.!u0 dn *+*entul na:ter rap+rtulu ,urd!
7 .ube!tul pa." are +blga0a de a da& a 6a!e .au a nu 6a!e
!e"a
7 .unt +p+>able nu*a .ube!tulu pa." -debt+r).
Sunt dreptur relat"e drepturle de !rean0.
Ter*en 6+l+.0 de Gab.+lutH : Grelat"H nu pr"e.! *+dul de
garantare al a!e.t+ra& @n .en.ul ! drepturle ab.+lute ar 6 *a bne
pr+te,ate& ar 6 G*a putern!eH& !+*parat" !u drepturle relat"e. S7a
a"ut @n "edere +p+>abltatea l+r& drepturle reale trebue re.pe!tate de
Gt+0 !elal0H& t+at lu*ea& : drepturle relat"e de .ube!tul pa."
deter*nat -debt+rul).
Pre!>area ! drepturle relat"e pr+du! e6e!te @n rap+rt !u +
anu*t per.+an -anu*te per.+ane) deter*nate @n *+*entul
@n!Beer rap+rtulu ,urd! nu @n.ea*n ! Gt+0 !elal0H& t+at lu*ea&
p+t . le @n!al!e& ne.+!+tea.!. Ele .e *pun re.pe!tulu general.
3n!l!area l+r atrage r.punderea !"l del!tual !9nd .7a pr+du. un
pre,ud!u. T+ate drepturle ab.+lute .au relat"e .unt +p+>able
tutur+r& dar nu*a drepturle ab.+lute pr+du! e6e!te 6a0 de t+0.
3n! + pre!>areJ une+r : @n !a>ul drepturl+r ab.+lute
.ube!tul pa." p+ate a"ea + pre.ta0e p+>t". De eAe*plu&
de0nt+rul 6r te*e legal al lu!rulu altua e.te +blgat la re.tturea
lu!rulu altua !tre pr+pretar.
<C
<5

<C

=#
$la.6!area drepturl+r @n ab.+lute : relat"e e.te de+.ebt de
*p+rtant .ub a.pe!tul reg*ulu ,urd! -a regull+r ,urd!e)
apl!abl. A.t6el& drepturle ab.+lute p+t 6 pr+te,ate @n t*p prn 6+r0a
de !+n.tr9ngere a .tatutulu Gla n6ntH. Or!9t t*p ar tre!e de la
atngerea adu. @n eAer!tarea l+r& ttularul .e p+ate adre.a n.tan0e de
,ude!at : !ere aprarea lu. Se .pune ! .unt *pre.!rptble.
Drepturle relat"e .unt pre.!rptble& ttularul a!e.t+ra eAer!t
a!0unea @n ,u.t0e @ntr7un ter*en .!urtJ de regul& @n ter*enul general
de pre.!rp0e de # an.
O alt regul apl!abl d6ertJ +r!e per.+an p+ate !ere
aprarea unu drept ab.+lut prn a!0une @n ,u.t0e. 3n !a>ul drepturl+r
relat"e aprarea + p+ate !ere nu*a ttularulu a!e.tua.
a2 &rep"%ri pa"rimniale !i $rep"%ri nepa"rimniale
1e>"rapa"rimniale- persnale2
Dreptul patrimonial e.te dreptul !e 6a!e parte dn patr*+nul
une per.+ane& a"9nd !ara!ter e!+n+*! : put9nd 6 e"aluat @n ban.
Dreptul !"l regle*ent9nd rap+rtur patr*+nale& *pl!t are @n
"edere drepturle patr*+nale& !e !+n.ttue !+n0nutul *a,+rt0
rap+rturl+r ,urd!e !"le.
Drepturle patr*+nale p+t 6 dreptur ab.+lute .au relat"e.
Dreptul nepatrimonial -eAtrapatr*+nal& per.+nal) e.te
dreptul !e nu 6a!e parte dntr7un patr*+nu& nu are !ara!ter e!+n+*!
: de! nu p+ate 6 e"aluat @n ban.
Ter*enul de eAtrapatr*+nal e.te utl>at pentru a .ublna
a!ea.t dee.
Se 6+l+.e:te& t+t @n a!ea.t dee : ter*enul de per.+nal& *a
*ult : pentru a arta ! .unt .tr9n. legate de per.+ana ttularulu.
A!e.t ter*en I per.+nal I are : @n0ele.ul ! t+ate drepturle .ube!t"e
.unt dreptur per.+nale& de+are!e apar0n une per.+ane.
Drepturle nepatr*+nale .unt l*tate !a nu*r de lege.
-Enu*erarea a!e.t+ra a* 6!ut7+ la drepturle ab.+lute).
Drepturle nepatr*+nale -eAtrapatr*+nale& per.+nale) .unt
@nt+tdeauna dreptur ab.+lute.
Une+r unele dreptur .ube!t"e !"le p+t a"ea : !ara!ter
patr*+nal : !ara!ter nepatr*+nal. De eAe*plu dreptul de aut+r
e.te un drept per.+nal& eAtrapatr*+nal !are are : un !ara!ter
=1
patr*+nal -de eAe*plu dreptul aut+rulu de a 6 re*unerat @n !a> de
edtare a +pere).
I*p+rtan0a !la.6!r re>d @n reg*ul ,urd! d6ert
apl!abl drepturl+r patr*+nale : nepatr*+nale -eAtrapatr*+nale&
per.+nale). De eAe*plu& drepturle nepatr*+nale -eAtrapatr*+nale&
per.+nale)& 6nd .tr9n. legate de per.+ana ttularulu nu .e p+t
tran.*te prn a!te ,urd!e& de a.e*enea nu p+t 6 eAer!tate& @n
general& prn repre>entare& lu!ru per*. @n !a>ul drepturl+r
patr*+nale. Pr+te,area prn a!0une @n ,u.t0e a drepturl+r
nepatr*+nale -eAtrapatr*+nale& per.+nale) de regul nu e.te .upu.
pre.!rp0e eAtn!t"e.
'2 &rep"%ri reale !i $rep"%ri $e (rean#,
Nu*a drepturle patr*+nale .e .ub!la.6! @n dreptur reale
: dreptur de !rean0& dreptul real -,u. n re) e.te a!el drept !e !+n6er
ttularulu p+.bltatea de a eAer!ta .ngur atrbutele -prer+gat"ele
dreptulu a.upra unu lu!ru deter*nat) @n *+d dre!t : ne*,l+!t&
6r !+n!ur.ul alte per.+ane.
Ter*enul de GrealeH "ne de la 6aptul ! .e re6er la lu!rur -@n
l*ba latn re.).
Drepturle reale au ur*t+arele !ara!tere ,urd!e .pe!6!eJ
7 ttularul dreptulu real @l eAer!t dre!t a.upra unu lu!ru&
6r !+n!ur.ul alt+r per.+ane
7 ttularul dreptulu real .e bu!ur de dreptul de ur*rre : de
pre6ern0.
Dreptul de ur*rre @n.ea*n dreptul de a ur*r : !ere
re.tturea bunulu dn *9nle +r!u .7ar a6la @n *+d nelegt* -.7ar
a6la @n lp.a unu a!t ,urd! .au prn gn+rarea !lau>el+r a!e.tua& @n
lp.a une B+tr9r ,ude!t+re:t& prn @n!l!area une d.p+>0 legale&
prn ne.+!+trea e6e!tel+r u>u!apun .au p+.e.e bunulu *+bl !u
bun !redn0).
Dreptul de pre"erin per*te ttularulu unu drept real
a!!e.+ru -de ga, de p+te! .au pr"legu) . 6e pre6erat !9nd a!e.ta
ntr @n !+n!ur. !u alte per.+ane& .7: .at.6a! !u pr+rtate !rean0a
garantat !u a!el drept real.
7 e.te un drept ab.+lut& a:adar @*pru*ut !ara!terele ,urd!e
ale a!e.tua -.ube!tul a!t" e.te deter*nat& .ube!tul pa." e.te Gt+0
=5
!elal0H& un"er.al& nedeter*natK .ube!tul pa." are + +blga0e
general negat"& : e.te +p+>abl Gerga +*ne.H).
- .unt @n nu*r l*tat& 6nd eApre. pre">ute de lege.
Sunt dreptur reale prn!paleJ
7 dreptul de pr+pretate !u !ele # 6+r*e ale .ale -pr+pretatea
de .tat al!tut dn d+*enul publ! : d+*enul pr"at al .tatulu&
pr+pretatea !++perat.t7+b:tea.! : pr+pretatea pr"at)K
7 dreptul de ad*n.trare dre!t -al !ru ttular e.te rega
aut+n+* .au n.ttu0le de .tat : .e eAer!t a.upra bunurl+r
pr+pretate de .tat)K
7 dreptul de !+n!e.une a.upra un+r bunur dn d+*enul
publ! al .tatuluK
7 dreptul de u>u6ru!t& u> : abta0e& .er"tute : .uper6!e.
Sunt dreptur reale a!!e.+r ga,ul& p+te!a : unele pr"leg.
7 Dreptul de creanJ -,u. ad per.+na*) e.te a!el drept @n
"rtutea !rua .ube!tul a!t" nu*t !redt+r -reu. !redend) are
p+.bltatea . pretnd .ube!tulu pa." nu*t debt+r -reu.
debend)& .ube!t deter*nat& . dea& . 6a! .au . nu 6a! !e"a -aut
dare& aut 6a!ere .au aut n+n 6a!ere).
Une+r .e !un+.! : .ub denu*rea de dreptur per.+nale& .pre
a .e .ublna deea ! .unt +p+>able une per.+ane deter*nate
-debt+r).
Drepturle de !rean0 al!tue.! !+n0nutul rap+rtulu ,urd!
de +blga0.
Drepturle de !rean0 au ur*t+arele !ara!tere ,urd!eJ
7 .ube!tul a!t" -!redt+rul) p+ate . ad+pte + anu*t
!+*p+rtare& de regul& .tablt de !+*un a!+rd !u debt+rul& @n.
nu*a @n l*terele pre"ederl+r legK
7 .ube!tul a!t" I -!redt+rul) I are p+.bltatea . pretnd
.ube!tulu pa." -debt+rul) + anu*t !+ndutK
7 .unt nel*tate !a nu*r& ele .e na.! de regul dn "+n0a
.ube!0l+r rap+rtulu ,urd! de +blga0
7 .unt dreptur relat"e& de! preau !ara!terele ,urd!e ale
a!e.t+ra -.ube!0 .e !un+.! dn *+*entul .tablr rap+rtulu ,urd!
de +blga0& .ube!tul pa." are +blga0a de a da& a 6a!e .au a nu 6a!e
!e"a& e.te +p+>ablul debt+rulu).
=C
(2 &rep"%ri prin(ipale !i $rep"%ri a((esrii)
A!ea.t !la.6!are pr"e:te nu*a drepturle patr*+nale.
Dreptul principalJ e.te dreptul !are are + eA.ten0 de .ne
.ttt+are& .+arta lu ,urd! nu depnde de eA.ten0a unu alt drept. De
eAe*plu& dreptul de pr+pretate a.upra unu bun& dreptul de !rean0 !e
are !a +be!t plata !Bre& a pre0ulu& @n general t+ate drepturle !"le.
Dreptul accesoriuJ e.te a!el drept a !ru .+art ,urd!
depnde de eA.ten0a unu alt drept& nu*t drept prn!pal. E.te
6+r*ulat @n l*ba latn a.t6elJ Ga!!e..+ru* .ePutur prn!pale*H&
ad! .+arta dreptulu a!!e.+ru e.te deter*nat de !ea a dreptulu
prn!pal.
3n *atera drepturl+r reale @nt9ln* !el *a 6re!"ent
d6eren0erea @n dreptur prn!pale : dreptur a!!e.+r. Sunt .+!+tte
dreptur reale prn!pale drepturle enu*erate la !la.6!area
drepturl+r !"le .ube!t"e @n SDreptur reale : de !rean0H.
Dre%turi(e rea(e a$$esrii sunt ur*t+areleJ #re%tu( #e
i%te$1 -drept real a!!e.+ru !e repre>nt + garan0e *+blar& !e
@n.+0e:te +blga0a pe !are + are debt+rul : !are nu pre.upune
dep+.edarea !elu !e + !+n.ttue)& #re%turi #e /a" -a*anet 7 drept
real a!!e.+ru& n.!ut dn !+ntra!t a!!e.+ru prn !are debt+rul re*te
!redt+rul .u un lu!ru *+bl pentru garantarea dat+re. $9nd
debt+rul nu7: eAe!ut +blga0a& !redt+rul ga,.t are dreptul . !ear
n.tan0e de ,ude!at re0nerea lu!rulu @n !+ntul !rean0e)& %rivi(e/ii(e
: #re%tu( #e reten-ie.
Dreptul real a!!e.+ru pre.upune un drept prn!pal !are e.te
un drept real prn!pal.
ntr- %inie& .6era de apl!are a @*pr0r @n dreptur
prn!pale : dreptur a!!e.+r nu trebue redu. la !ateg+ra
drepturl+r reale& de+are!e eA.t : $rep"%ri $e (rean#, a((esrii
a!e.tea >"+r9nd !a dreptur !+relat"e +blga0l+r n.!ute dn a!te
,urd!e !"le a!!e.+r. Dntr7un !+ntra!t a!!e.+ru >"+r.! nu
nu*a +blga0 a!!e.+r ! : dreptur !+relat"e a!e.t+raOJ (dreptul
creditorului de a pretinde de la debitor dob2nda a"erent creanei
principale. dreptul nscut din convenia accesorie numit clau,
penal/+.
BF
De eAe*plu& @ntr7un !+ntra!t de eAe!utare de lu!rr .e
p+ate ntr+du!e + !lau> I !lau>a penal I -are !ara!ter a!!e.+ru
<D

=D
de+are!e nu ar 6 eA.tat @n lp.a !+ntra!tulu prn!pal I !+ntra!tul de
eAe!utare de lu!rr) p+tr"t !rea partea !e nu7: eAe!ut pre.ta0a .e
+blg la plata une .u*e de ban& !+n"ent de !+*un a!+rd. Dn
a!ea.t +blga0e a!!e.+re& re>ult $rep"%l (rela"i) a((esri% de a
pretnde plata .u*e pre">ute @n !lau>a penal.
$2 &rep"%ri s%'ie("i)e (i)ile p%re !i simple !i $rep"%ri
s%'ie("i)e (i)ile a*e("a"e $e m$ali",#i
Dreptul subiectiv civil pur *i simplu e.te dreptul !e p+ate 6
eAer!tat de @ndat& dn !Bar *+*entul na:ter lu& eA.ten0a :
eAer!tarea lu nu depnd de n! + @*pre,urare "t+are nu*t !+nd0e
.au ter*en. De eAe*plu& @ntr7un !+ntra!t de "9n>are7!u*prare& dn
*+*entul na:ter dreptulu !u*prt+rulu de a ntra @n pr+pretatea
bunulu !u*prat -e.te *+*entul real>r a!+rdulu de "+n0 @ntre
pr0) a!e.ta .e : eAer!t prn predarea7pr*rea bunulu !u*prat.
Dreptul subiectiv civil a"ectat de modaliti -*+dalt0le .unt
ter*enul& !+nd0a : .ar!na) e.te dreptul !are .e na:te .au p+ate 6
eAe!utat @n rap+rt de @*pre,urr "t+are !are .e p+t .au nu real>a .au
!are .e "+r real>a !u .guran0. M+dalt0le a!tulu ,urd! "+r 6
.tudate @n !adrul !apt+lulu GA!tul ,urd! !"lH.
C' ;5C0?%G&5;5% D;5P&0;$6; S0#$5C&$85 C$8$65
N+r*ele dreptulu +be!t" -dreptul p+>t") re!un+.!
drepturle .ube!t"e !"le& de regul regle*entea> !+nduta
ttularulu dreptulu : l*tele eAer!tr lu.
3n art.1 dn De!retul nr.#1M1<51 pr"t+r la per.+anele 6>!e :
,urd!e .unt re!un+.!ute la *+dul general nu*a a!ele dreptur
.ube!t"e !"le !are @: pr+pun drept .!+p G.at.6a!erea ntere.el+r
per.+nale& *aterale : !ulturale& @n a!+rd !u ntere.ul +b:te.!& p+tr"t
leg : regull+r de !+n"e0ureH. A.t6el& ttularul dreptulu .ube!t"
!"l p+ate .7l eAer!te @n ntere.ul .u& Gdar @n ntere.ul .u @*bnat
!u ntere.ele tutur+rH.
<=
A!tele n+r*at"e& de regul& re!un+.! !ateg+r de dreptur
.ube!t"e !"le .au anu*te dreptur .ube!t"e !"le. De eAe*plu&
@n $+n.ttu0a R+*9ne .e re!un+.! drepturle 6unda*entale ale
!et0eanulu !are .unt @n a!ela: t*p dreptur .ube!t"e !"le !u*
<=

==
.untJ dreptul la "a0& la ntegrtate 6>! : p.B!& la aprare& la
lber !r!ula0e& la d+*enu .au re:edn0& la e*grare& de a re"en @n
0ar& la "a0 nt*& 6a*lal : pr"at& dreptul per.+ane 6>!e .
d.pun de ea @n.:& la n6+r*a0e& la @n"0tur& la +!r+trea .nt0&
la *un! et!.K @n $+dul !"l .e re!un+.! *a,+rtatea drepturl+r
patr*+nale -reale : de !rean0)K @n De!retul #1M1<51 pr"t+r la
per.+anele 6>!e : ,urd!e .e re!un+.! drepturle per.+nale
nepatr*+nale.
Re6ert+r la per.+anele ,urd!e& re!un+a:terea drepturl+r
.ube!t"e !"le e.te regle*entat de art.2 dn De!retul #1M1<51
pr"t+r la per.+anele 6>!e : ,urd!eJ (Drepturile civile pe care le
au. ca persoane juridice 4/' sunt recunoscute -n scopul de a se
asi!ura cre*terea ne-ncetat a bunstrii materiale 4/' a oamenilorH.
D' C;&$;5% 4%PH;%;5%' D;5P&0;$6; S0#$5C&$85
C$8$65
P+tr"t art.# De!retul #1M51 Gdrepturle !"le .unt +!r+tte de
legeH.
Drepturle nepatr*+nale per.+nale .unt aprate prn
*,l+a!ele nepatr*+nal pre">ute @n art.51 dn a!ela: a!t n+r*at"J
Gva cere instanei -ncetarea sv2r*irii "aptei care aduce atin!ere
drepturilor nepatrimoniale sau (va putea cere instanei s obli!e pe
autorul "aptei sv2r*ite "r drept s -ndeplineasc orice msuri
socotite necesare de ctre instan. spre a ajun!e la restabilirea
dreptului atinsH.
Aprarea drepturl+r nepatr*+nale -per.+nale)& prn *,l+a!e
patr*+nale& e.te a!!eptat @n unan*tate dup 1<=<J .7a a!!eptat
p+.bltatea reparr daunel+r *+rale prn *,l+a!e bne:t.
Legea nr.2<M1<<F pr"nd !+nten!+.ul ad*n.trat" d.pune
eApre.. "erb. @n art.1 p+.bltatea aprr dreptulu .u& de !tre
+r!e per.+an 6>! .au ,urd!& @n!l!at prntr7un a!t ad*n.trat"
prn Ganularea a!tulu& re!un+a:terea dreptulu pretn. : repararea
pagube !e 7a 6+.t !au>at.H
M,l+a!ele ,urd!e de aprare a drepturl+r .ube!t"e !"le
.untJ
) aciunea -n justiie& e.te p+.bltatea ttularulu dreptulu .
!ear nter"en0a 6+r0e de !+n.tr9ngere a .tatulu pentru a +b0ne
=<
re.pe!tarea dreptulu .au re.tablrea .tua0e eA.tente @nantea
ne.+!+tr a!e.tuaK
) pe cale de e9cepieJ @n !ur.ul pr+!e.ulu !"l .e n"+!
dreptul .ube!t" !"l !a *,l+! de aprare @*p+tr"a preten0l+r
ne,u.t6!ate 6+r*ulate de alte per.+ane @*p+tr"a ttularulu dreptuluK
) prin e9ecutare silitJ *,l+! ,urd! prn !are ttularul
dreptulu .ube!t" !"l !ere n.tan0e de ,ude!at adu!erea la
@ndeplnre a B+tr9r ,ude!t+re:t !e re!un+a:te un drept& da!
per.+ana +blgat nu @n0elege de bun"+e . eAe!ute B+tr9rea
,ude!t+rea.!.
e5 E,er$itarea #re%turi(r su&ie$tive $ivi(e
Dreptul .ube!t" !"l trebue eAer!tat @n .!+pul .at.6a!er
ntere.el+r per.+nale ale ttularulu& p+tr"t leg : regull+r de
!+n"e0ure .+!al. A:adar& @n eAer!tarea dreptulu .ube!t" apar
anu*te l*te.
L*tele eAer!tr dreptulu .ube!t" !"l .unt l*te
e9terne : l*te interne.
Li!ite(e e,terne .unt *aterale. A.t6el& pr+pretarul nu p+ate
eAer!ta atrbutele dreptulu de pr+pretate dn!+l+ de l*tele&
B+tarulele terenulu .u.
Li!ite(e e,terne .unt juridice. A.t6el& !redt+rul nu p+ate
!ere debt+rulu *a *ult de!9t .e dat+rea>& 6r a dep: l*tele
,urd!e ale dreptulu .u de !rean0.
Li!ite(e interne ale dreptulu .ube!t" !"l .unt date de
.!+pul @n !are e.te re!un+.!ut dreptul : anu*e .at.6a!erea ntere.el+r
per.+nale ale ttularulu a!e.tua.
3n d+!trn .7au n.!ut a*ple d.!u0 !u pr"re la de6nrea
abu>ulu de drept.
Abu>ul de drept !+n.t @n dep:rea l*tel+r eAterne
-*aterale .au ,urd!e) .au a !el+r nterne& .au a !el+r d+u.
$u pr"re la limitele e9terne materiale sau juridice .unt
aut+r !are .7au eApr*at tran:ant.
Paul Mr!ea $+.*+"!& *e*bru !+re.p+ndent al A!ade*e
R+*9ne& a !+n!B.J (cel ce acionea, prin dep*irea limitelor
e9terne. materiale ori juridice ale drepturilor subiective acionea,
"r drept. ca. de pild. proprietarul care ar construi dincolo de
hotarul terenului su deci prin dep*irea limitelor materiale ale
<F
dreptului de proprietate ori creditorul care ar pretinde debitorului
su mai mult dec2t -i datorea, acesta deci prin dep*irea limitelor
juridice ale dreptului su de crean+.
<<
3n a!eea: deeJ (%bu,ul de drept nu -nseamn dep*irea
limitelor e9terne. de ordin material sau juridic. ale dreptului
respectiv. ipote, -n care am "i -n pre,ena unui "apt juridic sv2r*it
"r drept. ci numai dep*irea limitelor interne ale dreptului subiectiv
civil.+
1F1
Dep:rea l*tel+r eAterne 6e *aterale& 6e ,urd!e p+ate
repre>enta un 6apt ,urd! l!t& : da! .7a pr+du. un pre,ud!u .unt
apl!able regulle r.punder !"le.
$u pr"re la limitele interne ale eAer!0ulu drepturl+r
.ube!t"e& .7au pr+pu. *a *ulte !rter pentru de6nrea abu>ulu de
dreptJ nten0a de a duna altua& eAer!0ul an+r*al al dreptulu&
ab.en0a unu ntere. legt*& deturnarea dreptulu de la 6naltatea .a.
1FF
3ntr7+ de6n0e& aut+rul are @n "edere nu*a l*tele nterneJ
(59ercitarea drepturilor subiective civile prin -nclcarea acestor
principii 4not1 autorul se re"er la e9ercitarea dreptului subiectiv
civil potrivit cu scopul su social *i economic. e9ercitarea cu
respectarea strict a le!ii *i a re!ulilor de moral. e9ercitarea cu
bun)credin' constituie. ceea ce se nume*te -n literatura de
specialitate *i practica judectoreasc. abu, de drept+.
1F2
Al0 aut+r de6ne.! abu>ul de drept !u re6erre de+p+tr" la
l*tele eAterne : nterne ale eAer!tr dreptulu .ube!t" !"l.
A.t6el& (59ercitarea unui drept civil subiectiv cu dep*irea
limitelor sale "ire*ti. ) *i -n special. cu dep*irea limitelor sale
interne. adic e9ercitarea lui -n alt scop dec2t acela -n vederea cruia
dreptul respectiv este recunoscut de le!e+.
1F#
Pr+6.un".dr. ;Be+rgBe /eleu @n de6n0a abu>ulu de drept .e
re6er eApre.. "erb. la a*bele l*teJ (prin abu, de drept -nele!em
e9ercitarea unui drept subiectiv civil cu -nclcarea principiilor
e9ercitrii sale 4/' prin nesocotirea scopului economic *i social
<<

1F1

1FF

1F2

1F#

<1
pentru care a "ost recunoscut. cu nesocotirea le!ii *i moralei. cu rea
credin cu dep*irea limitelor saleH.
1F1
Aut+r de6n0l+r de *a .u. .e grupea> @n teoria obiectiv
a abu>ulu de drept& !are @n e.en0 .ublna> ! .*pla deturnare a
eAer!tr dreptulu de la .!+pul .u .+!al repre>nt abu> de drept&
nd6erent de nten0a .ube!t" de a "t*a pe altul.
3ntr7+ alt !+n!ep0e& teoria subiectiv eApl! abu>ul de drept
prn nten0a !e an* pe ttularul dreptulu .ube!t" !"l de a "t*a
pe altul. A.t6el& un aut+r .ublna>J (Dn ce ne prive*te. apreciem c
abu,ul de drept vi,ea, numai ultimele dou principii din cele patru
pre,entate mai sus 4n.a. ) dreptul subiectiv civil trebuie e9ercitat
numai potrivit scopului economic *i social -n vederea cruia este
recunoscut *i numai cu bun)credin 4/' se poate vorbi de un abu,
de drept atunci c2nd titularul acestuia cu rea)credin. -l deturnea,
de la "inalitatea lui 4/' "aptul sv2r*it neput2nd "i e9plicat printr)un
motiv le!itim 4/' titularul -*i e9ercit dreptul subiectiv civil -n scopul
de a)l vtma pe altul. a)l *icana etc.+
1F5
Inten0a de a "t*a .e apre!a> dn Gnutltatea a!tulu
pentru !el !are l7a ."9r:tH.
1FC
San!0+narea abu>ulu de drept .e 6a!e @n d+u *+durJ
- +blgarea ttularulu dreptulu .ube!t" !"l eAer!tat @n
*+d abu>" la repararea e"entualulu pre,ud!u pr+du.&
p+tr"t regull+r r.punder !"le del!tualeK
- re6u>ul pr+te!0e ,urd!e a ttularl+r drepturl+r
.ube!t"e !"le eAer!tate @n *+d abu>".
1FD
A!ea.t
.an!0une a 6+.t apl!at @n pra!t!a ,ud!ar.
1F=
3n d+!trn .7au eApr*at : +pn !+ntrare.
Un aut+r !+n.der ! (re"u,ul concursului "orei de
constr2n!ere a statului 4/' este discutabil 4/' -n lipsa unui te9t de
le!e e9pres -n acest sens 4/': respin!erea cererii titularului
dreptului subiectiv civil e9ercitat abu,iv va interveni. eventual. -n
1F1

1F5

1FC

1FD

1F=

<2
temeiul unei dispo,iii le!ale e9prese. iar nu -n ba,a simplei e9ercitri
abu,ive a dreptului+.
1F<
80 O'liga#ia (i)il, A la"%ra pasi), a (n#in%"%l%i rapr"%l%i
.%ri$i( (i)il
Dreptul .ube!t" !"l pre.upune eA.ten0a une +blga0
!+relat"e. Drepturle .ube!t"e !"le : +blga0le !are al!tue.!
!+n0nutul rap+rtulu ,urd! !"l .unt legate @ntre ele& 6e!ru drept
.ube!t" !+re.pun>9ndu7 + +blga0e& dup !u* 6e!re +blga0 @
!+re.punde un drept .ube!t". $eea !e pretnde .ube!tul a!t" e.te
t+!*a @ndat+rrea .ube!tulu pa.".
11F
A.t6el& @ntr7un !+ntra!t de
l+!a0une dreptulu l+!at+rulu de a pr* !Bra @ !+re.punde +blga0a
l+!atarulu de a plt !Bra& dup !u* dreptulu l+!atarulu de a .e
preda lu!rul @n 6+l+.n0 te*p+rar @ !+re.punde +blga0a l+!at+rulu
de a preda lu!rul.
Oblga0a !"l e.te +be!tul de .tudu al !ur.ulu GTe+ra
general a +blga0l+rH& *atere de anul II.
Oblga0a !"l e.te rap+rtul de drept !"l @n !are + parte&
nu*t !redt+r& are p+.bltatea de a pretnde !elelalte pr0& nu*t
debt+r& . eAe!ute + pre.ta0e .au *a *ulte pre.ta0 !e p+t 6 de a da&
a 6a!e .au a nu 6a!e& de regul& .ub .an!0unea !+n.tr9nger de .tat.
111
Pre.ta0a .ube!tulu pa." !+n.t @nJ
- a da -aut dare)& !+n.t @n @ndat+rrea de a !+n.ttu -un
drept real de p+te! .au ga, a.upra unu bun) .au a
tran.*te un drept real a.upra unu lu!ru. De eAe*plu
tran.*terea dreptulu de pr+pretate prntr7un a!t ,urd!
de "9n>are7!u*prare& d+na0e et!. Oblga0a de a da nu .e
!+n6und !u +blga0a de a preda lu!rul !are e.te +
+blga0e de a 6a!eK
- a "ace & e.te @ndat+rrea !e !+n.t @ntr7+ pre.ta0e p+>t"&
a"9nd !a +be!t eAe!utarea de lu!rr& pre.tarea de .er"!
.au predarea unu lu!ru -de eAe*plu a !+n.tru un *+bl
prntr7un !+ntra!t de antrepr>& a @ntre0ne + per.+an
1F<

11F

111

<#
prntr7un !+ntra!t de @ntre0nere& a repara un aut+tur.*
p+tr"t unu !+ntra!t de eAe!utr lu!rr et!.)K
- a nu "ace. e.te @ndat+rrea de a .e ab0ne de la ."9r:rea
une a!0un& !are ar 6 putut . + ."9r:ea.! da! nu .7ar
6 +blgat . nu + 6a!. De eAe*plu& prn !+ntra!tul de
edtur& aut+rul lu!rr predate .pre tprre .e +blg .
nu predea lu!rarea une alte edtur.
O'liga#ia are -n structura sa@
) subiecii -!redt+rul : debt+rul) !are de regul au @n a!ela:
t*p : !altatea de !redt+r : !altatea de debt+r.
) coninutul I dn !are 6a! parte t+ate drepturle de !rean0 :
+blga0le !+relat"e !e apar0n .ube!0l+r. De regul e.te al!tut dn
dreptul !redt+rulu de a pretnde : @ndat+rrea debt+rulu de a
eAe!uta pre.ta0a dat+rat.
) obiectul I !+n.t @n !+nduta !+n!ret& a!0unea na!0unea&
pre.ta0a !e + p+ate pretnde !redt+rul : la !are e.te 0nut debt+rul.
Pre.ta0a debt+rulu !+n.t @n a da& a 6a!e .au nu 6a!e !e"a.
) sanciunea I !+n.t @n dreptul !redt+rulu de a re!urge la
6+r0a de !+n.tr9ngere a .tatulu pentru real>area dreptulu .u pe !alea
une a!0un @n ,u.t0e .au . pr+!ede>e la eAe!utarea .lt pentru
real>area !rean0e .ale.
Oblga0a !"l >"+r:te dn a!te ,urd!e : 6apte ,urd!e
l!te -ge.tunea de a6a!er& plata nedat+rat : @*b+g0rea 6r ,u.t
te*e) : l!te -del!te).
40 O'ie("%l rapr"%l%i .%ri$i( (i)il
90 &e*ini#ie+
3n lteratura ,urd! .7au purtat d.!u0 legate de d+u a.pe!te
pr"t+are la +be!tul rap+rtulu ,urd! !"l.
Pri!u( as%e$t .e re6er la 6aptul da! rap+rtul ,urd! !"l are
.au nu un +be!t.
Aut+r !are pun la @nd+al eA.ten0a +be!tulu rap+rtulu
,urd! au @n "edere ! prn +be!t .e @n0eleg nu*a lu!rurle la !are .e
re6er drepturle : +blga0le pr0l+r& : !u* .unt rap+rtur ,urd!e
<1
!"le !are .e re6er nu*a la a!0un& ab0ner& +be!tul nu e.te un
ele*ent .tru!tural al rap+rtulu ,urd! !"l.
112
Ma,+rtatea !+n.der necesar e9istena noiunii de obiect al
raportului juridic. Un aut+r dent6! n+0unea at9t !u lu!rurle !e
ne @n!+n,+ar& !9t : !u a!0unle .au ab0nerle .ube!0l+r.
Un drept 6r +be!t e.te un lu!ru greu de a!!eptat. Ma *ult&
.e 6a!e : + d6eren0ereJ @n !a>ul drepturl+r reale& +be!tul e.te lu!rul
la !are .e re6er dreptulK @n !a>ul drepturl+r de !rean0& +be!tul @l
!+n.ttue a!0unea .au na!0unea la !are are dreptul .ube!tul a!t" :
e.te 0nut .ube!tul pa.".
11#
Al $ilea aspe(" .e re6er la !+n0nutul +be!tulu. 'a! parte
dn +be!tul rap+rtulu ,urd! a!0unea .au na!0unea la !are are
dreptul .ube!tul a!t" : 0nut .ube!tul pa." .au : lu!rurle la !are .e
re6er a!0unea .au na!0unea& atun! !9nd ele eA.tL
3ntr7+ de6n0e G+be!tul nu p+ate !+n.ta de!9t @n a!0unea .au
ab0nerea pe !are .ube!tul a!t" -ttularul dreptulu) + p+ate pretnde
.ube!tulu pa." -!elu 0nut de +blga0e)& ar a!ea.ta 6r a de+.eb
dup !u* @n !+n0nutul rap+rtulu ,urd! !"l ntr un drept real .au
un drept de !rean0H. Inutltatea pre!>r& dup !u* e.te "+rba de un
drept real .au de !rean0& e.te .*plu de argu*entatJ : @n !a>ul
dreptulu real& ttularul e.te @ndrept0t . *pun .ube!tulu pa."7
nedeter*nat& un"er.al Gt+0 !elal0H + !+ndut& +blga0a general
negat" . nu 6a! n*! de natur a .t9n,en eAer!tarea dreptulu. 3n
a*bele !a>ur I drept real : drept de !rean0 7 .unte* @n pre>en0a une
rela0 .+!ale @n !are 6e!are parte a rap+rtulu ,urd! .e *an6e.t
prntr7+ !+ndut !e repre>nt +be!tul rap+rtulu ,urd! !"l.
111
Nu*er+: aut+r !+n.der !+nduta pr0l+r -a!0unea&
na!0unea la !are are dreptul .ube!tul a!t" : e.te 0nut .ube!tul
pa.") !a 6nd .ngurul ele*ent al +be!tulu rap+rtulu ,urd!J
G-ntotdeauna. obiectul raportului juridic civil este "ormat din conduita
pr0l+rH.
115
Gprin obiect al raportului juidic -nele!em conduita
prilor+.
11C
112

11#

111

115

11C

<5
GDn conclu,ie. obiectul raportului juridic civil const -n
aciunea sau absteneunea la care este -ndreptit subiectul activ *i
este inut subiectul pasiv. 4n.n. este vorba de conduit'.+
11D
GPrin obiect al raportului juridic civil se -nele!e/-n ali
termeni conduita subiectelor acestui raportH.
11=
3n !+n!lu>eJ (ceea ce pare s re,ulte din multiple de"iniii ce
au "ost date este "aptul c toate se re"er. -n ultim anali,. la
conduita subiectelor acestui raport. indi"erent dac raportul juridic
cuprinde -n coninutul su drepturi reale sau drepturi de creanH.
11<
Al0 aut+r apre!a> ! @n !+n0nutul n+0un de +be!t al
rap+rturl+r ,urd!e apar : lu!rurle la !are .e re6er !+nduta
.ube!0l+r& lu!rul 6nd nu*t obiect derivat -ndre!t).
A.t6el (-ntruc2t -ns aciunea sau abinerea ori. -n !eneral.
conduita poate privi. ca -n e9emplul dreptului real un lucru acesta
trebuie privit *i el. c2nd este ca,ul. ca obiect al raportului juridic *i
anume obiect derivat+.
12F
3ntr7+ +pne a.e*nt+are& un aut+r pre!>ea>J (%desea
conduita subiecilor raportului juridic civil se re"er direct la anumite
lucruri e9terioare 4/' titularul unui drept de proprietate -*i e9ercit
aciunile care alctuiesc coninutul dreptului 4adic atributele de
posesie. "olosin *i dispo,iie' -n mod direct asupra lucrului pe care)l
are -n proprietate1 cumprtorul este -ndreptit s dob2ndeasc
dreptul de proprietate *i s i se predea lucrul 4bunul' pe care l)a
cumprat 4/' lucrurile respective nu sunt dec2t obiecte. materiale.
lucruri. bunuri e9trinseci raportului juridic civil+.
121
Ne rale* de6n0e de *a ,+.& a a.pe!tulu rap+rtulu ,urd!
!"l& tran:ant : !uprn>t+are& an!+rat @n pra!t!a !r!utulu !"l :
ntrat @n l*ba,ul !urent de drept !"lJ Gobiectul raportului juridic
civil const -n aciunea sau absteniunea 4conduita' la care este
-ndreptit subiectul activ *i inut subiectul pasiv. iar dac aciunea
sau inaciunea se re"er la lucruri. *i acestea dar nu ca obiect direct.
ci derivat 4indirect'.H
11D

11=

11<

12F

121

<C
Obe!tul rap+rtulu ,urd! !"l .e eApr* 6re!"ent prn
eApre.leJ a* !u*prat !a.a la un pre0 bun& a* "9ndut bne
aut+tur.*ul& a* @n!Brat 6+arte bne aparta*entul et!.
3n a!e.t .en.& .e apre!a>J (nu se poate s nu se recunoasc
str2nsa le!tur -ntre cei doi termeni1 obiect al raportului juridic
civil *i lucrurile la care se re"er.+
122
2. +unurile
a2 &e*ini#ia '%n%rilr
$+dul !"l 6+l+.e:te ter*enul de GbunH : ter*enul de Glu!ruH
6r a le de6n. A.t6el& @n art.1=FJ (Proprietatea este dreptul ce are
cineva de a se bucura *i a dispune de un lucru -n mod e9clusiv *i
absolut. -ns -n limitele determinate de le!e+ *i -n art.B3E1 (?umai
lucrurile ce sunt -n comer pot "i obiectul unui contract.+
N+0unea de GbunH e.te @ntrebun0at @n teAtele $+dulu !"l
@n d+u .en.urJ
7 2ntr-un sens (ar/& prn bun .e @n0eleg at9t lu!rurle !9t :
drepturle !e au !a +be!t un lu!ru. De eAe*plu& art.1D5J (ricine
poate dispune liber de bunurile ce sunt ale lui.+
7 2ntr-un a(t sens& prn bun .e @n0eleg lu!rurle a.upra !r+ra
.e eAer!t drepturle patr*+nale. De eAe*plu art.1D< $+d !"lJ
(poate avea cineva asupra bunurilor. sau un drept de proprietate. sau
un drept de "olosin. sau numai servitute.+
Prn bun @n0elege* t+ate lu!rurle utle +*ulu .au& @ntr7+ alt
de6n0e& + "al+are e!+n+*!& pentru .at.6a!erea ne"+l+r *aterale
+r .prtuale ale +*ulu -@n t+ate de6n0le .e 6a!e a!ea.t pre!>are)
.u.!eptble de apr+pere .ub 6+r* de dreptur patr*+nale -ele*ent
preluat dn de6n0le date de d+!trn).
P+tr"t de6n0e& nu +r!e lu!ru .au "al+are e!+n+*! p+ate
d+b9nd !altatea de bun& @n *atera dreptulu !"l& ! nu*a a!elea
!are @ntrune.! !u*ulat" d+u !ern0eJ
7 lu!rul& "al+area e!+n+*! .at.6a!e + ne"+e *ateral .au
.prtualK
122

<D
7 lu!rul pentru a de"en GbunH @n *atere !"l trebue . 6e
.u.!eptbl de apr+pere -@n.u:re) .ub 6+r*a drepturl+r patr*+nale.
A.t6el& aerul& de: .at.6a!e + ne"+e *ateral& nu e.te GbunH @n
a!!ep0unea dreptulu !"l& de+are!e n*en nu .e p+ate 6a!e .tp9n
pe aer.
12#
Se p+ate pune @ntrebareaJ +are Gaerul de Ne"adaH
!+*er!al>at @n SUA @n re!pen0 .pe!al& .au Gaerul de *unteH
6+l+.t de agen0 de !r!ula0e dn /angE+E& !aptala TBalande& nu
.unt eAe*ple p+tr"t !r+ra !+nd0a re6ert+are la .u.!eptbltatea de
a 6 @n.u:te& .ub 6+r*a drepturl+r patr*+nale& e.te relat"L
Un aut+r& pe bun dreptate& apre!a>J GOa!e.te !+nd0 .unt
relat"e @n t*p : @n .pa0u : trebue pr"te @n per.pe!t" .t+r!&
lu!rur nutle la un *+*ent dat p+t de"en ap+ utle -de pld
re!!larea de:eurl+r)& .au ne.u.!eptble de apr+pere -!a .pa0ul
!+.*! de pld) put9nd de"en& @n "t+r& +be!te ale un+r dreptur
-.ub 6+r*a re.ur.el+r *nerale eAtra.e dn alte !+rpur !ere:t& .au a
re.ur.el+r energet!e +6erte de "9ntul .+lar)H.
3n.u:rle un+r bunur .u.!eptble de apr+pere n6luen0ea>
de!." reg*ul ,urd! -regulle ,urd!e) apl!abl un+r bunur.
b) C(asi0i$area &unuri(r
D+!trna& !la.6! bunurle dup *a *ulte !rter de
!la.6!are. 3n !ele !e ur*ea> ne +pr* la ur*t+arele !rter de
!la.6!are& 6re!"ent @nt9lnte @n d+!trn. A.t6elJ
) dup re!imul juridic al circulaiei bunurilor. d.tnge*J
bunur @n !r!utul !"l& bunur .!+a.e dn !r!utul !"l& bunur !u +
!r!ula0e ,urd! re.tr!t" regle*entat : bunur *+*entan 6r
.tp9nK
) dup modul lor de percepere1bunur !+rp+rale : bunur
n!+rp+rale
) natura lor *i cali"icarea dat de le!e1 bunur *+ble :
*+ble
) dup modul cum sunt determinate1 bunur !erte& nd"dual
deter*nate& -re. !erta) : bunur deter*nate gener!& bunur de gen
-re. genera)K
12#

<=
) dup modul cum pot "i sau nu -nlocuite -n e9ecutarea unei
obli!aii1 bunur 6ungble : bunur ne6ungbleK
) dup cum -ntrebuinarea obi*nuit implic sau nu
distru!erea. consumarea sau -nstrinarea lor1 bunur !+n.u*ptble :
bunur ne!+n.u*ptbleK
) dup cum pot "i -mprite sau nu. 6r .7: .!B*be
de.tna0a l+rJ bunur d">ble : bunur nd">bleK
) dup corelaia -ntre ele1 bunur prn!pale : bunur
a!!e.+rK
) dup cum sunt sau nu productoare de alte bunuri& 6r a7:
!+n.u*a .ub.tan0aJ bunur 6rug6ere : bunur ne6rug6ere.
Ptrivit re/i!u(ui "uri#i$ a( $ir$u(a-iei &unuri(r,
#ese&i!+
&unuri 2n $ir$uitu( $ivi(+
Regula e.te ! t+ate bunurle .unt @n !r!utul !"l. Ele p+t
6a!e +be!tul a!tel+r ,urd!e !"le : prn ur*are p+t 6 d+b9ndte .au
@n.trnate prn a.e*enea a!te.
121
&unuri s$ase #in $ir$uitu( $ivi(
Prn eA!ep0e& nu*a prn lege trebue ad*. ! anu*te
bunur p+t 6 .!+a.e !r!utulu !"l. De pld& @n art.1#5 aln.1 dn
$+n.ttu0a R+*9ne dn 1<<1 .unt enu*erate !ateg+r de bunur
!are G"ac obiectul e9clusiv al proprietii publice 4/' statului *i
unitilor administrativ teritoriale.H Ele .unt GnalenableH -aln.5 dn
a!ela: art!+l) a:adar nu p+t 6 @n.trnate .au gre"ate. A!e.te bunur
.untJ (bo!iile de orice natur ale subsolului. cile ale comunicaie.
spaiul aerian. apele cu potenial ener!etic valori"icabil *i acelea ce
pot "i "olosite -n interes public. plajele. marea teritorial. resursele
naturale ale ,onei economice *i ale platoului continental. precum *i
alte bunuri stabilite de le!e.+
&unuri $u $ir$u(a-ie "uri#i$1 restri$tiv re/(e!entat1
/unurle .!+a.e dn !r!utul !"l& enu*erate *a .u.& @n
!+nd0le leg p+t ntra @n !r!utul !"l. 3n art.1#5 aln.5 dn
$+n.ttu0a R+*9ne .e pre!>ea>J (-n condiiile le!ii. ele pot "i date
-n administrarea re!iilor autonome ori instituiilor publice sau pot "i
concesionate ori -nchiriate+.
121

<<
Dn !+n.derente *ed!ale& pentru anu*te bunur legea
pre"ede + !r!ula0e ,urd! re.tr!t"& !a de pldJ de:eurle t+A!e
.upu.e Leg nr.1#DM1<<#K pr+du.ele : .ub.tan0ele .tupe6ante .upu.e
Leg nr.D#M1<C<. Pentru pr+te,area +rdn publ!e& Legea nr.1DM1<<C
regle*entea> re.tr!t" !r!ula0a ar*el+r de 6+! : *un0e& Legea
nr.12CM1<<5 .table:te reg*ul ,urd! al eApl+>bll+r. Unele bunur
!u "al+are relg+a. .unt pr+te,ate prn Legea nr.1F#M1<D= pr"nd
+be!tele de !ult& ar altele !u "al+are de+.ebt I *etalele : petrele
pre0+a.e : .e*pre0+a.e .unt .upu.e reg*ulu ,urd! pre">ut @n
De!retul nr.211M1<D= et!.
&unuri !!entan 01r1 st1%7n
Ele .unt @n prn!pu .u.!eptble de apr+pere. De eAe*plu
"9natul .lbat!& !+*+ara& lu!rurle aband+nate.
125
I*p+rtan0a !la.6!r !+n.t @n a!eea ! a!tele ,urd!e !"le
@n!Beate prn gn+rarea pre"ederl+r legale pr"nd !r!ula0a a!e.t+ra
.unt l+"te de nultate ab.+lut : une+r p+ate atrage : r.punderea
penal -de eAe*plu& @n !a>ul ar*el+r de 6+!& a .tupe6antel+r& a
eApl+>bll+r et!.).
Ptrivit !#u(ui (r #e %er$e%ere #istin/e!+
'%n%ri (rpraleJ .unt bunurle !are au eA.ten0 *ateral&
6nd per!epute de +* prn pr+prle .*0ur. De eAe*plu& + !arte& +
ban!& un aparta*ent et!.
'%n%ri in(rpraleJ .unt bunurle !e nu au eA.ten0
*ateral per!eptbl .*0url+r n+a.tre. De pldJ drepturle @n
general.
$la.6!area pre>nt *p+rtan0 @n *atera d+b9ndr
pr+pret0 a.upra bunurl+r *+ble !+rp+rale !a e6e!t al p+.e.e de
bun7!redn0 : @n *atera pr"nd p+.e.a& deten0a et!.
Du%1 natura .i $a(i0i$area #at1 #e (e/e+
$+dul !"l @n art.1C1 pre"edeJ (toate bunurile sunt mobile *i
imobile+. !rterul de departa,are 6nd al "al+r e!+n+*!e : .+!ale a
bunurl+r.
125

1FF
b%n%ri m'ile 1'%n%ri mi!(,"are2
3n art.1D2 $+d !"l .unt enu*erate bunurle *+ble& !are p+t
6J prn natura l+r .au prn deter*narea leg.
4%n%rile m'ile prin na"%ra lrJ .unt bunurle !are .e p+t
*uta dntr7un l+! @n altul& 6e prn energe pr+pre -Gpre!u* .unt
an*aleleH)& 6e !u a,ut+rul une energ .trne -Gpre!u* .unt lu!rurle
ne@n.u6le0teH).
3ntr7+ 6+r*ulare *+dernJ G.unt bunurle !are .e p+t depla.a
prn *,l+a!e pr+pr .au p+t 6 .tr*utate dntr7un l+! @n altul& prn
6+r0e eAter+are& 6r a l .e altera .au *+d6!a natura : de.tna0aH.
De eAe*plu& !9nele& .!aunul& aut+tur.*ul et!.
4%n%rile m'ile prin $e"erminarea legii .unt drepturle reale
a.upra *+blel+r
12C
& drepturle de !rean0 : a!0unle @n ,u.t0e
re6ert+are la bunurle *+ble -art.1D1 $+d !"l)
4%n%rile m'ile prin an"i(ipa#ie. A!e.tea nu .unt pre">ute
@n $+dul !"l. D+!trna a .tatuat ! *+blele prn ant!pa0e .unt
a!ele bunur !are prn natura l+r& .unt *+ble& dar pe !are pr0le unu
a!t ,urd! le !+n.der !a *+ble @n !+n.derarea a !eea !e "+r de"en.
De pld 6ru!tele : re!+ltele "t+are& @n.trnate @n pre>ent prn a!tul
,urd!.
'%n%rile im'ile 1'%n%ri nemi!(,"are2
/unurle *+ble .unt enu*erate @n art. 1C2 $+d !"lJ Sbunur
*+ble prn natura l+r& .au prn de.tna0a l+r& .au prn +be!tul la !are
.e apl!H.
4%n%rile im'ile prin na"%ra lr .untJ
7 G6+ndurle de p*9nt : !ldrleH I art. 1C2 $+d !"l. Prn
G!ldrH .e ad*te ! .unt t+ate !+n.tru!0le .au lu!rrle rd!ate pe
p*9nt .au @n a!ea.ta -*aga>& p+dur& tunelur& dgur& !anale et!.).
T+ate pr0le une !ldr -eAe*plu& u:& 6ere.tre& bal!+ane&
burlane et!.) .unt *+ble prn natura l+r& prn @n!+rp+rare& .au *+ble
prn natura l+r prn de.tna0e -eAe*plu& +gln> prn.e @n pere0& .tatu
et!.)
7 G*+rle de "9nt& .au de ap& a:e>ate pe .t9lpH I art.1C1 $+d
!"l
12C

1F1
7 Gre!+ltele !are @n! .e 0n de rd!n : 6ru!tele de pe arb+r&
ne!ule.e @n!H I art.1C5 $+d !"l. Se a!!ept ! .unt *+ble prn
natura l+r : arb+r neta0 : "egeta0a prn. de p*9nt.
Un aut+r& @ntr7+ 6+r*ulare a!!eptat& apre!a> ! .unt bunur
*+ble prn natura l+rJ Gterenurle de +r!e 6el : t+ate bunurle !are&
@n *+d natural .au art6!al .unt @n!+rp+rate l+rH.
4%n%rile im'ile prin $es"ina#ia lr0
3n art.1C= .e de6ne.! *+blele prn de.tna0a l+rJ (obiectele
ce proprietarul unui "ond a pus pe el pentru serviciul *i e9ploatarea
acestui "ond+ : ap+ .e enu*erJ an*alele 6+l+.te la !ultur&
n.tru*entele art+are& .e*n0ele date arenda:l+r& p+ru*be dn
p+ru*bre& epur de !a.& .tup !u r+& pe:tele dn a>& tea.!urle&
!ldrle& ala*b!urle& !>le& "a.ele& n.tru*entele ne!e.are pentru
eApl+atarea 6errl+r& 6abr!l+r de B9rte : alt+r u>ne& paele :
gun+aele. A!e.t teAt .e "a nterpreta la !+nd0le a!tuale de
de>"+ltare a teBn!. 3n art.1C= alnat ult*1 (mai sunt imobile prin
destinaie toate lucrurile mobile ce proprietarul a a*e,at ctre "ond -n
perpetuu.H
'a! parte dn bunurle *+ble prn de.tna0a l+r :J
7 lu!rurle *+ble a:e>ate perpetuu* pe un *+bl (c2nd
acestea sunt -ntrite cu !ips. var sau ciment sau c2nd ele nu se pot
scoate "r a se strica sau deteriora partea "ondului pe care sunt
a*e,ate (I art.1C< aln.1 $+d !"l.
) (o!lin,ile unui apartament se presupun a*e,ate -n
perpetuum c2nd parchetul pe care ele stau este una cu boaseria
4lemnria care -mbrac pereii interiori ai unei camere' camerei+ I
art.1C< aln.2 $+d !"l
7 tabl+ur : alte +rna*ente I art.1C< aln.# $+d !"l
7 .tatule (c2nd sunt a*e,ate -nadins. chiar c2nd ele s)ar
putea scoate "r "ractur sau deteriorare+ I art.1C< aln.1 $+d !"l
7 url+aele .au 0e"le !e .er"e.! pentru !+ndu!erea apel+r la un
6+nd de p*9nt& .au "re+ !a.H I art.1DF $+d !"l.
3n e.en0 .unt bunur prn de.tna0a l+rJ (bunurile care prin
natura lor sunt mi*ctoare. dar care. "ie c sunt ata*ate -n mod
perpetuum unui imobil 4e9emplu. elementele de ornamentaie ale unei
cldiri. parc'. "ie c sunt destinate e9ploatrii economice ori sociale a
1F2
unui imobil 4de e9emplu. utilaje a!ricole. instalaii industriale.
mobilierul slii de spectacol etc.' sunt privite ca accesorii ce sporesc
valoarea acelui imobilH.
12D
Pentru !a un bun *+bl . 6e !+n.derat bun *+bl prn
de.tna0e& trebue @ndeplnte d+u !+nd0 !u*ulat"J
7 . 6e @n pr+pretatea ttularulu *+blulu
7 bunul *+bl . 6e a6e!tat eApl+atr *+blulu& prntr7+
legtur 6>!& *ateral .au "+lu0+nal -prn "+n0a pr+pretarulu
*+blulu) .pre de+.ebre de *+blele prn natura l+r& unde
*+bl>area e.te *ateral& la *+blele prn de.tna0e *+bl>area
are un !ara!ter ,urd!. Ea .e 6a!e prn *an6e.tarea de "+n0 a
pr+pretarulu !are a6e!tea> un anu*t *+bl unu *+bl prn natur&
pentru a .p+r utltatea a!e.tua dn ur*.
4%n%rile im'ile prin 'ie("%l la (are se re*er, .unt
pre!>ate @n art.1D1 $+d !"lJ u>u6ru!tul lu!rurl+r *+ble& .er"tu0le
: a!0unle !are tnd la re"end!area unu *+bl. La a!e.tea& lteratura
,urd! adaugJ !elelalte dreptur reale a.upra *+blel+r& drepturle
de !rean0 !are au !a +be!t darea +r preluarea unu lu!ru *+bl :
a!0unle @n ,u.t0e re6ert+are la *+ble.
I!%rtan-a $(asi0i$1rii &unuri(r 2n !&i(e .i i!&i(e
!+n.t @n reg*ul ,urd! pr+pru apl!abl bunurl+r *+ble : *+ble.
) posesia de bun7!redn0 a unu lu!ru *+bl atrage& @n
prn!pu& !altatea de pr+pretar
) posesia bunurl+r *+ble& de bun7!redn0& e.te un *+d de
d+b9ndre a pr+pret0 prn u>u!apune& nu*a dup + per+ad
@ndelungat de t*p -1F72F an& da! p+.e.a e.te de bun7!redn0 :
are la ba> un G,u.t ttluH& re.pe!t" #F de an @n !elelalte !a>ur)
) -nstrinarea bunurl+r *+ble e.te de regul !+n.en.ual -.e
6a!e "alabl prn .*plu a!+rd de "+n0 al pr0l+r)K
7 -nstrinarea bunurl+r *+ble .e 6a!e de regul @n 6+r*
.+le*n : prn @ndeplnrea un+r !+nd0 de publ!tate
7 !+ntra!tele @n!Beate pentru !arantarea obli!aiilor au
+be!t d6ert. $+ntra!tele de p+te! au !a +be!t nu*a bunur
*+bleK !+ntra!tele de ga, -a*anet) nu*a bunur *+ble& !u
eA!ep0le pre">ute @n lege
12D

1F#
) -nstrinarea -.au gre"area) unu teren .au a une !+n.tru!0
de ctre unul din soi& @n t*pul !.t+re& nu .e p+ate 6a!e de!9t !u
!+n.*0*9ntul eApre. al !elulalt& @n t*p !e @n.trnarea +r!ru bun
*+bl !+*un .e p+ate 6a!e& @n t*pul !.t+re& de !tre unul dn .+0&
@n te*eul !+n.*0*9ntulu ta!t al !elulalt& pre>u*at de lege
) competena de .+lu0+narea a ltgl+r !e au !a +be!t un
*+bl re"ne de regul n.tan0e de la l+!ul de .tuare a *+blulu& @n
t*p !e la bunurle *+ble n.tan0e de d+*!lu a p9r9tulu
) e9ecutarea silit e.te !9r*ut de regul d6erte& dup !u*
bunul e.te *+bl .au *+bl.
Du%1 !#u( $u! sunt #eter!inate, #ese&i!J bunur
nd"dual deter*nate -re. !erta) : bunurle de gen -re. genera).
) '%n%rile in$i)i$%al $e"ermina"e -re. !erta)J .unt bunurle !e
.e deter*n prn part!ulart0 !are7l 6a! . .e de+.ebea.! de alte
bunur a.e*nt+are& @l nd"dual>ea>. De eAe*plu& aut+tur.*ul
*ar!a %+lE.Tagen ;+l6& de !ul+are alb& !u p+rtbaga,ul >g9rat : 6r
+rna*ente la r+0& !u nu*rul de @n*atr!ulare MS7F17SEN
) '%n%ri $e"ermina"e prin (ara("ere generi(e- bunurle gen
re. genera& .unt bunurle ale !r+r !ara!tere .unt !+*une a!elea:
!ateg+r de bunur : !are .e p+t nd"dual>a nu*a prn nu*rare&
!9ntrre .au *.urare. De eAe*plu& ban& !+*bu.tblul& "nul&
al*entele& 0e.turle et!. .unt bunur deter*nate prn !ara!tere
gener!e
/unul p+ate 6 deter*nat nd"dual .au prn !ara!tere
gener!e @n 6un!0e de natura lu& .au une+r @n rap+rt de "+n0a pr0l+r
rap+rturl+r ,urd!e. De eAe*plu& + !arte e.te un bun gener! !9nd .e
a6l pe un ra6t& @ntr7+ lbrre. Da! ea 6a!e +be!tul unu !+ntra!t de
!+*+dat -!+ntra!tul prn !are + per.+an re*te I d I .pre 6+l+.n0
un bun une alte per.+ane !u +blga0a pentru a!ea.ta dn ur* de a7l
re.ttu la ter*en& @n natur& @n nd"dualtatea .a) de"ne un bun !ert.
Pr0le d+re.! !a eAe*plarul @*pru*utat -de eAe*plu e.te + a*ntre
de 6a*le& p+art aut+gra6ul aut+rulu et!.) . 6e re.ttut.
I*p+rtan0a pra!t! a !la.6!r @n bunur !erte : bunur de
gen!+n.t @n regulle ,urd!e apl!able 6e!re !ateg+rJ
7 la "9n>area bunurl+r nd"dual deter*nate -re. !erta)& de
regul dreptul de pr+pretate .e tran.*te d+b9ndt+rulu @n *+*entul
real>r a!+rdulu de "+n0& !Bar da! bunul nu a 6+.t predatJ
1F1
art.12<5 $+d !"lJ (vinderea este per"ect -ntre pri *i proprietatea
este de drept strmutat la cumprtor. -n privina v2n,torului.
-ndat ce prile s)au -nvoit asupra lucrului *i asupra preului. de*i
lucrul -nc nu se va "i predat *i preul -nc nu se va "i numrat+).
Pr0le p+t prn "+n0a l+r .tabl un alt *+*ent al tran.*ter
pr+pret0.
7 @n !a>ul "9n>r bunurl+r gener!e& *+*entul tran.*ter
pr+pret0 e.te !el al nd"dual>r& nd"dual>r bunulu "9ndut
prn nu*rare& !9ntrre& *.urare. $9nd .e "9nd 1F Eg *ere& .e
!un+a:te e6e!t" !anttatea de 1F Eg *ere "9ndute dn "ra! -gr*ad)
@n *+*entul !9ntrr
7 bunul !ert deter*nat& !9nd pere dn !au> de 6+r0 *a,+r
@nante de a 6 predat de debt+r !redt+rulu .u& @l elberea> pe
debt+r de +blga0a de a7l preda. -De eAe*plu @ntr7un !+ntra!t de
"9n>are7!u*prare& pr0le .e @n0eleg !a tele">+rul "9ndut . 6e
predat !u*prt+rulu la + dat ulter+ar real>r a!+rdulu de
"+n0. P9n la data .tablt tele">+rul pere @ntr7un n!endu.
%9n>t+rul -debt+rul) e.te elberat de +blga0a de a7l preda& pentru !
+blga0a nu *a are +be!t -art.115C $+d !"lJ (c2nd obiectul
obli!aiei este un corp cert *i determinat. de piere 4n.a. ) din cau, de
"or major'4/' obli!aia este stins. dac lucrul a pierit 4/' "r
!re*eala debitorului+).
7 bunurle de gen -re. genera) dn pun!t de "edere ,urd! nu
per n!+dat -genera n+n pereunt). De eAe*plu @ntr7un !+ntra!t de
"9n>are7!u*prare .e "9nd 5F Eg p+ru*b. Da! bunul pere 6+rtut
"9n>t+rul e.te +blgat . pr+!ure alt !anttate de p+ru*b pentru a7:
@ndepln +blga0a : de! eAe!utarea +blga0e nu e.te *p+.bl.
7 plata -eAe!utarea +blga0e de a da un lu!ru) !9nd are !a
+be!t un bun !ert deter*nat .e 6a!e la l+!ul .tur a!e.tua& ar @n
!a>ul bunurl+r de gen& la d+*!lul debt+rulu& !are7l
nd"dual>ea> prn nu*rare& !9ntrre& *.urare.
&%p, m$%l (%m p" *i sa% n% 3nl(%i"e 3n e>e(%"area %nei
'liga#ii bunurle .unt 6ungble : ne6ungbleJ
- '%n%ri *%ngi'ile .unt bunurle !are @n eAe!utarea une
+blga0 p+t 6 @nl+!ute !u altele& pentru ! .unt deter*nate prn
!ara!tere gener!e. Nu*a bunurle de gen .unt bunur 6ungble.
1F5
- '%n%ri ne*%ngi'ile .unt bunurle !e nu @ndeplne.! !ern0a
de *a .u.. /unurle !erte .unt bunur ne6ungble.
T+tu: ("un!ibilitatea sau ne"un!ibilitatea 4/' depinde nu
numai de -nsu*irile bunurilor. ci adesea *i de intenia prilor+. De
eAe*plu& pr0le @ntr7un !+ntra!t de "9n>are !u*prare .table.! de
!+*un a!+rd !a un lu!ru nd"dual deter*nat I un aut+tur.* I .
6e pr"t !a 6ungbl 7 aut+tur.* de a!eea: *ar! : an de 6abr!a0e
.au !a bunur deter*nate prn !ara!tere gener!e . nu 6e .u.!eptble
de @nl+!ure prn altele -De eAe*plu& + *+bl). Se apre!a> ! !eea
!e .7a .tablt prn a!tul ,urd! . .e .!B*be nu e.te !ara!terul de
6ungbltate .au ne6ungbltate ! !ara!terul ,urd! de lu!ru de gen.
12<
&%p, (%m 3n"re'%in#area '#in%", impli(, sa% n% $is"r%-
gerea- (ns%marea sa% 3ns"r,inarea& bunurle .unt !+n.u*ptble :
ne!+n.u*ptble.
- '%n%ri (ns%mp"i'ileJ .unt bunurle !are prn @ntrebun0area
+b:nut .e d.trug& .e !+n.u* .au .e @n.trnea> -de eAe*plu&
al*entele& !+*bu.tblul. Ele& a6late @n pr+pretatea unu "9n>t+r&
prn "9n>are .e !+n.u*& pentru ! .e @n.trnea>).
- '%n%rile ne(ns%mp"i'ileJ .unt bunurle !are nu au a!ea.t
!altate& @n !+nd0le artate *a .u..
Prn @ntrebun0are +b:nut nu7: !+n.u* .ub.tan0a. De
eAe*plu aut+tur.*ul& aparta*entul et!. $ara!terul unu lu!ru de a 6
.au nu !+n.u*ptbl e.te dat de natura lu& e.te +be!t". T+tu: pr0le
p+t !al6!a bunul : !a a"9nd !ara!ter !+n.u*ptbl. De eAe*plu
pentru "9n>t+r tele">+arele .unt bunur !+n.u*ptble pentru ! prn
G@ntrebun0are +b:nutH& pentru el prn "9n>are& .e @n.trnea>.
Pentru !u*prt+r tele">+rul e.te un bun ne!+n.u*ptbl.
3n *atere de @*pru*ut& !9nd +be!tul @*pru*utat e.te un bun
!+n.u*ptbl& !+ntra!tul .e nu*e:te @*pru*ut de !+n.u*a0e
-*utuu* I !+ntra!tul prn !are @*pru*utt+rul tran.*te un bun
!+n.u*ptbl @*pru*utatulu pentru a7l !+n.u*a& !u +blga0a de a7l
re.ttu la ter*enul .tablt @n a!eea: !anttate : !altate. De eAe*plu&
te @*pru*ut !u 2 Eg de 6n p9n *9ne).
12<

1FC
Da! +be!tul !+ntra!tulu de @*pru*ut e.te un bun
ne!+n.u*ptbl& !+ntra!tul .e nu*e:te !+ntra!t de @*pru*ut de
6+l+.n0 -!+*+dat). %e>& eAe*plul de la bunurle re. !erta.
&%p, (%m p" *i 3mp,r#i"e sa% n%- *,r, s,-!i s(?im'e
$es"ina#ia lr& bunurle .untJ
- '%n%l $i)i+i'il& e.te bunul !are p+ate 6 @*pr0t& d">at 6r
.7: .!B*be de.tna0a .a e!+n+*!. De eAe*plu& + .upra6a0 de
p*9nt& un !up+n de .t+6 et!.
- '%n%l in$i)i+i'ilJ e.te bunul !are prn d">are& @*pr0re @:
.!B*b de.tna0a e!+n+*!. De eAe*plu& un an*al "u& un
aut+tur.*& + Ban et!.
P+.bltatea .au *p+.bltatea @*pr0r bunulu e.te dat de
natura a!e.tua& dar p+ate 6 .tablt : prn a!te ,urd!e prn a!+rdul
de "+n0 al pr0l+r.
$la.6!area ntere.ea> *atera +blga0l+r !u pluraltate de
.ube!0. De eAe*plu& un bun d">bl @n pr+pretate per*te !a
drepturle : +blga0le .ube!0l+r . .e d"d la !90 .ube!0 a!t" :
pa." .unt. 3n !a>ul unu bun nd">bl -de eAe*plu un aut+tur.*)
!+!redt+r .au !+debt+r .unt 0nu0 .+ldar .7: eAer!te drepturle
: .7: a.u*e +blga0le.
3ntr7un a!t ,urd! pr0le p+t .tpula nd">bltatea
+blga0e& !Bar da! prn natura .a bunul e.te d">bl. %e> eAe*plul
la pluraltatea de .ube!0 a rap+rtulu ,urd! !"l.
&%p, (rela#ia $in"re ele& bunurle .untJ
- '%n%l prin(ipal& e.te bunul !are p+ate 6 6+l+.t& p+tr"t
de.tna0e lu& @n *+d ndependent.
- '%n%l a((esri%& e.te bunul *+bl !are e.te de.tnat .
6+l+.ea.! alt+r bunur& de !are e.te legat prn a!eea: de.tna0e
e!+n+*!. De eAe*plu ar!u:ul 6a0 de "+ar& !Bea 6a0 de la!t&
br0ara 6a0 de !ea. et!.
3n *atera +blga0l+r apare *p+rtan0a a!e.te !la.6!r&
debt+rul 6nd +blgat . predea : bunul a!!e.+ru altur de bunul
prn!pal& da! nu .7a .tpulat alt6el& p+tr"t regul ,urd!e& a!!e+ru
ur*ea> .+arta ,urd! a prn!palulu& 7 a!!e..+ru* .ePutur
prn!pale*.
Prn a!tul ,urd! @n!Beat& pr0le p+t B+tr@ : alt6el.
1FD
&%p, (%m s%n" sa% n% pr$%(,"are $e al"e '%n%ri *,r, a-!i
(ns%ma s%'s"an#a& bunurle p+t 6J
- '%n *r%gi*erJ e.te a!el bun !are& 6r !+n.u*area .ub.tan0e
lu& p+ate pr+du!e per+d! un alt bun& nu*t 6ru!t&
) '%n ne*r%gi*erJ e.te bunul !are& 6r !+n.u*area .ub.tan0e
lu& nu p+ate pr+du!e per+d! alt bun& nu*t 6ru!t.
'ru!tele p+t 6J naturale -.e pr+du! ndependent de *un!a
+*ulu& !a de eAe*plu 6ru!tele de pdure& "9natul dn pdure et!.)
industriale -.e pr+du! prn *un!a +*ulu& !a de eAe*plu pr+du.ele
!erealere de pe + .upra6a0 agr!+l lu!rat& 6ru!tele +b0nute dntr7+
l"ad et!.) : civile -.e pr+du! !a ur*are a @n!Beer unu a!t ,urd!
!"l& de eAe*plu !Bra pentru un bun @n!Brat et!.).
N+0unea de 6ru!t nu .e !+n6und !u n+0unea de pr+du!t dn
d+u ra0unJ
7 6ru!tul e.te un bun pr+du. per+d! de un alt bun nu*t bun
6rug6erK pr+du!tul e.te un bun pr+du. de un alt bun 6r !ara!ter de
per+d!tate.
7 6ru!tul e.te un bun& pr+du. per+d! de un alt bun& "r !a
a!e.ta .7: *+d6!e .ub.tan0a @n t*p !e pr+du!tul e.te un bun&
pr+du. de un alt bun& !are a.t6el @: schimb substana.De eAe*plu&
le*nul tat dn pdure& patra dntr7+ !arer. Pdurea& !arera& prn
pr+du!erea de pr+du!te& @n t*p d.par !a bunur.
D.tn!0a bun 6rug6er& bun ne6rug6er apare ne!e.ar @n
*atera u>u6ru!tulu : a p+.e.e *+blare.
A.t6el& u>u6ru!tuarul -!el !e a d+b9ndt de la pr+pretar
p+.e.a : 6+l+.n0a bunulu) are dreptul la 6ru!tele pr+du.e de bun nu
: la pr+du!te& !e .e !u"n nudulu pr+pretar -pr+pretarul !are a
@n.trnat p+.e.a : 6+l+.n0a : a r*a. nu*a !u d.p+>0a).
P+.e.+rul de bun7!redn0 al bunulu 6rug6er d+b9nde:te
pr+pretatea 6ru!tel+r& nu : a pr+du!tel+r.
$la.6!area 6ru!tel+r @n naturale& ndu.trale : !"le e.te
*p+rtant dn pun!t de "edere ,urd!J 6ru!tele naturale : ndu.trale
.e d+b9nde.! @n pr+pretate prn per!epere -!ulegere)& 6ru!tele !"le .e
d+b9nde.! @n pr+pretate > !u > -ad! prn .*pla .!urgere a
t*pulu).
1F=
4. $zvoarele raportului 'uridic civil concret
De"iniia i,vorului raportului juridic civil concret
Rela0le .+!ale .e tran.6+r* @n rap+rtur ,urd!e !"le
nu*a !9nd .unt regle*entate de n+r*a ,urd! !"l. N+r*a ,urd!
regle*entea> rap+rtur ,urd!e ab.tra!te& tp& generale. Pentru !a
n+r*a ,urd! . prnd "a0& . .e apl!e e.te ne!e.ar !a @n eA.ten0a
!+tdan . .e pr+du! anu*te @*pre,urr& 6apte. De eAe*plu& @n
art.<<= $+d !"l& n+r*a ,urd! pre"ede + !+ndut ab.tra!t& tp&
generalJ (rice "apt a omului. care cau,ea, altuia prejudiciu.
obli! pe acela din a crui !re*eal s)a oca,ionat. a)l repara.H Pentru
!a a!ea.t regul de !+ndut . .e apl!e& trebue . .e pr+du! un
pre,ud!u prn +r!e 6apt a +*ulu. A.t6el& +*ul a @n!Bea un !+ntra!t
de tran.p+rt& nu re.pe!t ter*enele .tablte : 6a!e tran.p+rtul !u
@nt9r>ere& 6apt !e pr+du!e deter+rarea bunulu per.abl tran.p+rtat :
*pl!t& un pre,ud!u. A.t6el& + @*pre,urare dn "a0a !+tdan I lp.a
de pun!tualtate *ateral>at @n eAe!utarea @nt9r>at a tran.p+rtulu I
*pune apl!area n+r*e ,urd!e generale& a:adar !el !are a
pre,ud!at trebue . .e !+n6+r*e>e !+ndute *pu.e de n+r*a
,urd!J . repare pre,ud!ul pr+"+!at. 3ntre aut+rul 6apte l!te :
"!t* .e .table:te un rap+rt ,urd! !+n!ret.
A!ea.t @*pre,urare !+n.ttue >"+rul rap+rtulu ,urd! !"l.
Nu +r!e 6apt& @*pre,urare dn "a0a *ateral pr+du!e e6e!te
,urd!e& ad! na:te un rap+rt ,urd! !"l. N+r*a ,urd! de drept
!"l pre!>ea> !are @*pre,urare dn nu*rul l+r ne.69r:t e.te a!eea
!e !apt .e*n6!a0e dn pun!t de "edere ,urd!. 3n eAe*plul dat
a!ea.ta e.te @nt9r>erea @n eAe!utarea tran.p+rtulu.
3ntr7+ de6n0e& prn >"+r al rap+rtulu ,urd! !"l !+n!ret
@n0elege* a!ele @*pre,urr& 6e a!0un +*ene:t& 6e e"en*ente ale
natur de !are legea !"l leag pr+du!erea un+r e6e!te ,urd!e -ad!
na:terea& *+d6!area +r .tngerea un+r rap+rtur ,urd!e).
A!ea.t de6n0e .e .uprapune !u de6n0a 6aptel+r ,urd!e @n
.en. larg.
'aptele ,urd!e @n .en. larg .unt al!tute dn aciuni omene*ti
: evenimente ale naturii .au evenimente sociale.
%ciunile omene*ti .unt a!ele 6apte ."9r:te de +* -6e
a!0un& 6e na!0un) !u nten0a .au 6r nten0a de a pr+du!e e6e!te
,urd!e& de !are legea leag na:terea& *+d6!area .au .tngerea de
rap+rtur ,urd!e !"le !+n!rete. De+.eb*J
1F<
7 a!0un ."9r:te de .ube!0 de drept !"l !u intenia de a
pr+du!e e6e!te ,urd!e -de a da na:tere un+r rap+rtur ,urd!e
!+n!rete). A!e.tea .unt a!tele ,urd!e !"le.
) a!0un ."9r:te de .ube!0 de drept !"l "r intenia de a
pr+du!e e6e!te ,urd!e& dar !are .e pr+du! pentru ! a:a pre"ede
legea& ad! 6aptele ,urd!e @n .en. re.tr9n.. A!e.tea .untJ 6aptele
,urd!e l!te -ge.tunea de a6a!er& plata nedat+rat : @*b+g0rea
6r ,u.t te*e) : 6aptele ,urd!e l!te -del!tul).
5venimente ale naturii *i sociale .unt @*pre,urr !e .e pr+du!
nd6erent de "+n0a +a*enl+r de !are legea !"l leag pr+du!erea de
e6e!te ,urd!e& ad! na:terea de rap+rtur ,urd!e !"le !+n!rete. De
eAe*plu& na:terea& de !are legea leag d+b9ndrea !apa!t0 de
6+l+.n0& nunda0a& tr.netul& !e p+t 6 .tablte !a r.! a.gurat @n
!a>ul !+ntra!tel+r de a.gurr& lu!ru !e d na:tere drepturl+r :
+blga0l+r pr0l+r a!e.tua.
11F
CAPITOLUL VI
S%'(api"l%l I
ACTUL JURIDIC CIVIL
1. Definiia actului 'uridic civil
A!tul ,urd! !"l p+ate 6 de6nt @n d+u *+durJ
7 $+dul !"l @l de6ne:te prn .pe!le a!tulu ,urd! !"l
-!+ntra!te .pe!ale)J !+ntra!tul de d+na0e& de "9n>are7!u*prare&
.!B*b& l+!a0une& .+!etate& *andat& !+*+dat& @*pru*ut& dep+>t&
rent7"ager : tran>a!0e. De eAe*plu !+ntra!tul de "9n>are7
!u*prare e.te de6nt a.t6elJ S%nderea -n.a. 7 a!tul ,urd! .pe!al&
!+ntra!tul de "9n>are7!u*prare) e.te + !+n"en0e prn !are d+u pr0
.e +blg @ntre .ne& una a tran.*te !elelalte pr+pretatea unu lu!ru :
a!ea.ta a plt !ele dnt9 pre0ul luH -art.12<1 $+d !"l).
7 d+!trna de6ne:te a!tul ,urd! !"l @n ter*en e.en0al
pentru t+ate !ateg+rle de a!te ,urd!e !"le.
A.t6el& @ntr7+ de6n0e unan* a!!eptat a!tul ,urd! !"l
e.teJ Imani"estarea de voin sv2r*it cu intenia de a produce
e"ecte juridice. adic de a na*te. modi"ica *i stin!e un raport
juridicH.
1#F
Un aut+r ntr+du!e @n de6n0e un ele*ent& *pl!t : anu*eJ
*an6e.tarea de "+n0 .e 6a!e Sp+tr"t dreptulu +be!t"H. Se
.ublna> a.t6el + l*t a *an6e.tr de "+n0 6!ut !u nten0a de
a pr+du!e e6e!te ,urd!e& legeaJ Smani"estarea de voin a subiecilor
de drept -n scopul de a asi!ura crearea. modi"icarea. transmiterea
sau stin!erea unor raporturi juridice civile. potrivit dreptului
obiectivH.
1#1

3ntr7+ alt de6n0e& prn !are .7a ur*rt del*tarea a!tulu
,urd! !"l de 6aptul ,urd! l!t .e aratJ Io mani"estare de voin
unilateral. bilateral sau multilateral sv2r*it cu intenia de a
stabili. modi"ica sau stin!e. potrivit dreptului obiectiv. raporturi
1#F

1#1

111
juridice. cu condiia ca de e9istena acestei intenii s depind -ns*i
producerea e"ectelor juridiceH.
1#2
Se apre!a> !+re!ttudnea de6n0e& dar .unt a*ntte d+u
ele*ente !e p+t lp.J pre!>area 6+r*el+r *an6e.tr de "+n0 I
unlateral&blateral .au *ultlateral : !+nd0a !a de *an6e.tarea
a!e.te nten0 . depnd @n.: pr+du!erea e6e!tel+r ,urd!e. Pr*ul
ele*ent p+ate lp. pentru ! *an6e.tarea de "+n0 e.te +r
unlateral& +r blateral& +r *ultlateral. Al d+lea ele*ent repet
.!+pul *an6e.tr de "+n0 I .e ."9r:e:te !u nten0a de a pr+du!e
e6e!te ,urd!e I& dar ntr+du!e + !+nd0e neAa!tJ e6e!tele ,urd!e .e
"+r pr+du!e nu*a !a ur*are a *an6e.tr de "+n0 a pr0l+r. 3n
realtate nu pu0ne .unt a!tele ,urd!e !are pr+du! e6e!te ,urd!e
dn!+l+ de "+n0a pr0l+r .au !Bar @*p+tr"a "+n0el+r a!e.t+ra. De
eAe*plu @n art.<DF $+d !"l .e pre"ede ! un !+ntra!t I !el *a
6re!"ent a!t ,urd! I +blg Snu nu*a la !eea !e e.te eApre. @ntr7
@n.ele& dar : la t+ate ur*rle -n.a. pr+du!e e6e!te @n a6ara "+n0e
pr0l+r) !e e!Btatea& +b!eul .au legea d +blga0e dup natura .aH.
Pr+6.dr.d+!ent $+n.tantn Stte.!u& *e*bru !+re.p+ndent al
A!ade*e de :tn0e .+!ale : p+lt!e
1##
de6ne:te a.e*nt+r a!tul
,urd!.
n $n$(u'ie& de6n0a a!tulu ,urd! !"l reune:te ur*7
t+arele ele*ente !ara!ter.t!eJ
7 e.te + *an6e.tare de "+n0 a .ube!0l+r de dreptK
7 .!+pul *an6e.tr de "+n0 e.te a!ela de a pr+du!e e6e!te
,urd!e !"le. Prn a!ea.t !ara!ter.t! a!tul ,urd! !"l .e
d6eren0a> de 6aptul ,urd! !"l !are pr+du!e e6e!te ,urd!e nu*a
da! legea pre"ede a!e.t lu!ruK
7 e6e!tele ,urd!e !"le !+n.tau @n na:terea& *+d6!area .au a
.tngerea unu rap+rt ,urd! !"l !+n!ret. Prn a!ea.t !ara!ter.t!
a!tul ,urd! !"l .e d6eren0a> de a!tele ,urd!e dn alte ra*ur de
drept.
Ter*enul de @a$t? .au de @a$t "uri#i$ $ivi(? are ur*t+arele
a!!ep0unJ
7 pr*a a!!ep0une e.te a!eea de *a .u.& de *an6e.tare de
"+n0 @n .!+pul de a pr+du!e e6e!te ,urd!e& ad! de operaiune
1#2

1##

112
juridic -ncheiat -ne!otium juris. ne!otium)& de eAe*plu& "9n>are7
!u*prare& @*pru*ut& .!B*b& d+na0e
7 a d+ua a!!ep0une 6re!"ent @nt9lnt @n d+!trn : pra!t!
e.te a!eea de 2ns$ris $nstatatr al *an6e.tr de "+n0& a +pera7
0un ,urd!e @n!Beate -instrumentum pr+bat+n.& n.tru*entu* .au
de .up+rt *ateral al *an6e.tr de "+n0 a .ube!tulu de drept
1#1
'+l+.rea ter*enulu de -nscris.
1#5
@n !ea de7a d+ua a!!ep0une
a ter*enulu de a!t ,urd! !"l .e apre!a> !a 6nd @n .pr,nul
a!urate0e eApr*r ,urd!e
Une+r legut+rul 6+l+.e:te @n a!eea: n+r* ,urd! a*bele
a!!ep0un ale ter*enulu de a!t ,urd! !"l. De eAe*plu& @n art.11<1
$+d !"lJ IDovada actelor juridice 4n.a. ) ne!otium' al cror obiect
are o valoare ce dep*e*te suma de 23> lei. chiar pentru depo,it
voluntar. nu se poate "ace dec2t prin act autentic. sau prin act sub
semntur privat+ -n.a. 7 n.tru*entu*).
2. *lasificarea actelor 'uridice civile
A!tele ,urd!e de+.ebt de "arate p+t 6 grupate& !la.6!ate.
De*er.ul are "al+are pra!t!J 6e!are !ateg+re de a!te ,urd!e
pr+du!e e6e!te .pe!6!e& .upun9ndu7.e anu*t+r regul ,urd!e.
3n d+!trn : pra!t! !la.6!area a!tel+r ,urd!e .e 6a!e @n
6un!0e de ur*t+arele !rterJ
A0 &%p, n%m,r%l )in#elr .%ri$i(e (are $a% na!"ere a("%l%i
.%ri$i(& .e d.tng a!te ,urd!e unlaterale& blaterale : *ultlaterale.
Se 6+l+.e:te : 6+r*ularea Snumrul prilorH& la !are .e adaug 6e
Sre,ultatul unei sin!ure priH& 6e Svoina concordant a dou sau
mai multe priH. $u* 6e!are parte Sare propria voin juridicH&
atun! !9nd a!!ept . .e lege dn pun!t de "edere ,urd! de + alt
parte& %re0er1! 6+r*ularea Snumrul voinelor juridice care dau
na*tere actului juridic.H
7 a(" .%ri$i( %nila"eralJ .e 6+r*ea> !a ur*are a une .ngure
*an6e.tr de "+n0& .au e.te a!el a!t ,urd! !"l "alabl @n!Beat de
!tre + .ngur parte. De regul& @n dreptul !"l r+*9n "+n0a
1#1

1#5

11#
unlateral nu pr+du!e e6e!te ,urd!e de!9t @ntr7un nu*r *! de
!a>ur : a!elea pre">ute @n *+d eApre. @n legea !"l. De pld& .unt
a!te ,urd!e unlateraleJ legatul !uprn. @ntr7un te.ta*ent& te.ta*entul&
a!!eptarea : renun0area la *+:tenre& rat6!area ge.tun de a6a!er&
re!un+a:terea paternt0 unu !+pl n.!ut dn a6ara !.t+re et!.
7 a(" .%ri$i( 'ila"eralJ e.te a!tul ,urd! !e .e 6+r*ea> prn
*an6e.tarea de "+n0 a d+u pr0 -de regulJ a d+u per.+ane).
Une+r + parte a a!tulu ,urd! p+ate 6 al!tut dn *a *ulte
per.+ane. De eAe*plu& + parte dn !+ntra!tul de "9n>are7!u*prare&
"9n>t+rul& p+ate 6 al!tut dn tre per.+ane& tre 6ra0 !are
*+:tennd un teren& d+re.! .7l "9nd. Pr0le& prn acordul lor de
voin @n!Bee a!tul ,urd!. A!+rdul de "+n0 al pr0l+r .e nu*e:te
consimm2nt& !u* t+t consimm2nt .e nu*e:te "+n0a 6e!re pr0
de a @n!Bea a!tul ,urd! !"l.
A!tele ,urd!e blaterale .e nu*e.! contracte sau convenii&
n+0un .n+n*e. De eAe*plu& !+ntra!tul de @*pru*ut& de l+!a0e& de
@n!Brere& de *andat et!.
7 a$t "uri#i$ !u(ti(atera(J e.te a!tul ,urd! 6+r*at dn
a!+rdul de "+n0 a tre .au *a *ulte pr0. De eAe*plu& !+ntra!tul de
.+!etate& e.te !+ntra!tul prn !are d+u .au *a *ulte per.+ane .e
@n"+e.! . pun !e"a @n !+*un& . de.6:+are @*preun + a!t"tate :
. @*part 6+l+a.ele !e ar der"a dn a!ea.ta.
I*p+rtan0a pra!t! a !la.6!r !+n.t @n reg*ul ,urd!
d6ert apl!abl a!tulu unlateral& blateral : *ultlateral. De eAe*pluJ
7 pentru "er6!area "alablt0 a!tulu ,urd!& la a!tul ,urd!
unlateral .e "er6! + .ngur "+n0& la a!tele ,urd!e b :
*ultlaterale .e "er6! 6e!are "+n0 ,urd!.
7 "!le de !+n.*0*9nt .unt .upu.e un+r regul ,urd!e
d6erteJ de eAe*plu& eroarea e.te "!u de !+n.*0*9nt la t+ate !ele
tre !ateg+r de a!te ,urd!e& d+lul e.te "!u de !+n.*0*9nt nu*a
la a!tele ,urd!e b : *ultlaterale& le,iunea e.te "!u de
!+n.*0*9nt la anu*te a!te ,urd!e blaterale.
7 a!tele ,urd!e b : *ultlaterale se pot re"+!a -de.6a!e&
de.6n0a) nu*a prn a!+rdul de "+n0 al pr0l+r -*utu. d..en.u.)&
pe !9nd a!tele ,urd!e unlaterale& nu*a @n !a>urle eApre. pre">ute
de lege.
111
40 &%p, s(p%l %rm,ri" $e p,r#i la 3n(?eierea lr& a!tele
,urd!e p+t 6 !u ttlu +ner+. .au !u ttlu gratut
7 a(" .%ri$i( (% "i"l% nersJ 3n art.<15 dn $+dul !"l .e
de6ne:te !+ntra!tul +ner+.& .pe!e a a!tulu ,urd! !"lJ S!+ntra!tul
+ner+. e.te a!ela @n !are 6e!are parte "+e:te a7: pr+!ura un a"anta,H.
D+!trna a eAtn. de6n0a la a!tele ,urd!e !u ttlul +ner+..
A!tele ,urd!e !u ttlu +ner+. .unt a!ele a!te ,urd!e @n !are 6e!are
parte ur*re:te la @n!Beerea lu +b0nerea unu 6+l+. patr*+nal& @n
.!B*bul 6+l+.ulu patr*+nal pe !are l7a pr+!urat !elelalte pr0. De
eAe*plu& !+ntra!tul de "9n>are7!u*prare& !+ntra!tul de antrepr>&
de l+!a0une et!.
7 a(" .%ri$i( (% "i"l% gra"%i"J e.te a!tul ,urd! @n!Beat& @n !are
+ parte d+re:te . pr+!ure un 6+l+. patr*+nal !el+rlalte pr0& 6r .
ur*rea.! @n .!B*b +b0nerea unu 6+l+. patr*+nal. De6n0a e.te
preluat de la !+ntra!tul gratut : eAtn. la a!tele ,urd!e !u ttlu
gratut.
3n art.<1C $+d !"l .e de6ne:te !+ntra!tul gratutJ S-...) e.te
a!ela @n !are una dn pr0 "+e:te a pr+!ura& 6r e!B"alent& un
a"anta, !elelalte.H Sunt a!te ,urd!e !u ttlu gratut !+ntra!tul de
d+na0e& !+*+dat& *andatul gratut et!.
I*p+rtan0a pra!t! a !la.6!r !+n.t @n apl!area un+r
regul ,urd!e pr+pr la a!tele ,urd!e +ner+a.e : la !ele !u ttlu
gratut. A.t6elJ
7 dn pun!t de "edere al !apa!t0 per.+anel+r 6>!e !are
@n!Bee a!te ,urd!e !u ttlu gratut& legea !"l e.te re.tr!t". Sunt
n.ttute anu*te n!apa!t0 .pe!aleJ de eAe*plu& *n+rul .un 11
an nu p+ate 6a!e d+na0e& n! repre>entat de prntele .u n! a..tat
de a!e.ta -*n+rul !are a @*plnt 11 an).
7 nu*a la a!tele ,urd!e !u ttlu +ner+. !+n.*0*9ntul une
pr0 p+ate 6 "!at prn le>une.
7 legea !"l e.te *a .e"er !u pr"re la !+nd0le de 6+r*
ale a!tel+r !u ttlu gratut. De eAe*plu !+ntra!tul de d+na0e .e 6a!e
prn a!t autent!.
7 r.punderea !+ntra!tual e.te *a .e"er la a!tele ,urd!e !u
ttlu +ner+.& de!9t la !ele !u ttlu gratut. De eAe*plu @n *atera
!+ntra!tulu de *andat& @n art.151F aln.2 $+d !"l .e pre"edeJ
Spentru culp. c2nd mandatul este "r plat. rspunderea se aplic
cu mai puin ri!uro,itate. dec2t -n ca, contrariu.H
115
A!tele ,urd!e !u ttlu +ner+. .unt de d+u 6elurJ
7 a("%l .%ri$i( (m%"a"i)J e.te a!tul ,urd! !u ttlu +ner+. @n
!are pr0le !un+.! dn *+*entul @n!Beer lu eA.ten0a : @ntnderea
obli!aiilor ce le revin.
1#C
Aut+r au preluat a.t6el de6n0a
!+ntra!tel+r !+*utat"e pre">ut @n art.<1D dn $+dul !"lJ
SContractul cu titlu oneros este comutativ. atunci c2nd obli!aia unei
pri este echivalentul obli!aiei celeilalteH : a* eAtn.7+ la t+ate
a!tele ,urd!e !"le. 3n de6n0a *en0+nat .e "+rbe:te nu*a de
eA.ten0a : @ntnderea +blga0l+r !e re"n pr0l+r.
3ntr7+ alt de6n0e aut+rul .ublna>& pe bun dreptate& !J
Sprile cunosc sa% p" (%na!"e 4...' e9istena *i -ntinderea
drepturilor *i obli!aiilor ce le revinH.
1#D
De eAe*plu& @n !+ntra!tul de
@n!Brere& l+!at+rul !un+a:te eAa!t dreptul .u de a !ere !Bra
.tablt& dar : +blga0a de a pune la d.p+>0a !Bra:ulu !a*era
@n!Brat& re.pe!t" !Bra:ul !un+a:te dreptul .u de a !ere
l+!at+rulu !a*era .tablt . + 6+l+.ea.! : +blga0a a.u*at de a
plt !Bra !u"ent.
7 a("%l .%ri$i( alea"ri%& @n !are eA.ten0a : @ntnderea
pre.ta0l+r .au nu*a a unea dn ele depnd de un e"en*ent "t+r :
n!ert -alea)& pr0le !+n.*0nd a.upra :an.el+r de perdere .au !9:tg&
de eAe*plu !+ntra!tul de rent "ager& @n !are !redrenterul I
per.+ana !are pr*e:te renta "ger I p+ate 6 @n !9:tg !9nd durata
!+ntra!tulu e.te prelungt @n t*p -*+artea lu .ur"ne dup *ul0
an)& .au @n perdere& !9nd a!e.ta durea> 6+arte pu0n. $+relat"& de
brenterul I per.+ana !are plte:te renta e.te @n !9:tg .au perdere @n
rap+rt de durata @n t*p a !+ntra!tulu. $+ntra!tul de a.gurare e.te un
!+ntra!t aleat+ru.
A!tele ,urd!e !u ttlu gratut .e .ubd"d @nJ
7 acte de,interesateJ .unt a!tele ,urd!e gratute prn !are +
per.+an 6a!e altea un .er"!u& 6r a7: *!:+ra patr*+nul. De
eAe*plu& !+ntra!tul de !+*+dat -@*pru*ut de 6+l+.n0) prn !are +
per.+an d .pre 6+l+.n0 gratut une alte per.+ane un bun !ert& !u
+blga0a a!e.tea de a7l re.ttu la ter*enul .tablt. 3*pru*u0
!+legulu de !a*er un tele">+r !+l+r pe # >le& !u +blga0a a!e.tua
. t7l re.ttue la ter*en.
1#C

1#D

11C
7 acte liberalitiJ prn !are d.punt+rul @: *!:+rea>
patr*+nul& 6r a pr* n*! @n .!B*b. De eAe*plu d+na0a& legatul
et!.
'e!re !ateg+r de a!te ,urd!e !u ttlu gratut @ .unt pr+pr
!9te"a regul ,urd!eJ
7 dn pun!t de "edere al !+nd0l+r de 6+r*& a!tele ,urd!e !u
ttlu gratut lberalt0 .e @nt+!*e.! @n 6+r* .+le*n -de eAe*plu
d+na0a& @n 6+r* autent!). A!tele de>ntere.ate .e @nt+!*e.! p+tr"t
prn!pulu !+n.en.ual.*ulu -ele .unt "alabl @n!Beate prn .*plu
a!+rd de "+n0 al pr0l+r).
7 @n *atere de .u!!e.un nu*a a!tele lberalt0 6a! +be!tul
redu!0un .u!!e.+rale. -E.te .an!0unea !"l !e !+n.t @n
de.6n0area retr+a!t" a d+na0l+r 6!ute de !tre de !u,u.& la !ererea
*+:tent+rl+r re>er"atar @n *.ura !+*pletr re>er"e l+r
.u!!e.+rale).
C0 &%p, "imp%l- mmen"%l 3n (are 3!i pr$%( e*e("ele& a!tele
,urd!e !"le .e @*part @n a!te ,urd!e @ntre " : a!te ,urd!e pentru
!au> de *+arteJ
7 a("e .%ri$i(e 3n"re )ii -nter ""+.) .unt a!tele ,urd!e !are7:
pr+du! e6e!tele pe t*pul "e0 !el+r !are le @n!Bee.
Une+r e6e!tele ,urd!e .e p+t prelung : dup *+artea
pr0l+r !are l7au @n!Beat. De eAe*plu& tran.*.unea .u!!e.+ral.
A!tele ,urd!e& @n *a,+rtate& pr+du! e6e!te @n t*pul "e0 pr0l+r
.unt @n "a0.
7 a("e .%ri$i(e pen"r% (a%+, $e mar"e -*+rt. !au.a) .unt
a!te ,urd!e @n!Beate pentru a pr+du!e e6e!te dup *+artea aut+rulu.
De eAe*plu& te.ta*entul& !+ntra!tul de a.gurare de "a0 et!.
Regul ,urd!e !e .e apl! d6ert a!tel+r ,urd!e nter ""+.
: a!tel+r ,urd!e *+rt. !au.aJ
7 a!tele ,urd!e *+rt. !au.a .unt regle*entate *a a*nun0t
@n !+*para0e !u a!tele ,urd!e nter ""+..
7 a!tele ,urd!e *+rt. !au.a 6nd + eA!ep0e de la regula
!+n6+r* !rea e6e!tele ,urd!e .e pr+du! pe t*pul "e0 !el+r !e le
@n!Bee .unt .tr!t pre">ute @n legea !"l. Ele .unt a!te ,urd!e
nu*te.
7 a!tele ,urd!e *+rt. !au.a .unt "alabl @n!Beate nu*a prn
re.pe!tarea !+nd0l+r de .+le*ntate !erute de lege. De eAe*plu&
11D
!+ntra!tul de a.gurare pe "a0 .e @nt+!*e:te @n 6+r* .!r.& el 6nd
!+ntra!t de ade>une& d+na0a bunurl+r "t+are .e @n!Bee @n 6+r*
autent!& te.ta*entul @n 6+r* .+le*n et!. A!tele ,urd!e nter ""+.
.unt gu"ernate de prn!pul !+n.en.ual.*ulu.
7 a!tele ,urd!e *+rt. !au.a p+t 6 @n!Beate& @n !eea !e
pr"e:te !apa!tatea pr0l+r& @n !+nd0 re.tr!t"e !+*parat" !u
a!tele ,urd!e nter ""+..
&0 &%p, e*e("ele pr$%se a!tele ,urd!e .unt constitutive&
translative *i declarative1
7 a("e .%ri$i(e (ns"i"%"i)eJ .unt a!tele ,urd!e @n!Beate @n
.!+pul na:ter de drepturi *i obli!aii n+& neA.tente.
3ntr7+ de6n0e 6re!"ent @n d+!trn& a!tele ,urd!e
!+n.ttut"e Sau -n coninut drepturi *i obli!aii corelative care iau
ast"el na*tere.H
1#=
E.te de6n0a la !are ne rale* de+are!e& !9nd ne
re6er* la na:terea unu drept& !el pu0n .ub a.pe!t dda!t!& trebue .
*en0+n* : na:terea une +blga0& de: a!e.t lu!ru e.te .ub@n0ele.&
@nt+tdeauna dreptul .ube!t" pre.upun9nd +blga0a !"l !+relat".
Unele de6n0 .e re6er d+ar la na:terea unu drept .ube!t" !"l n+uJ
Sd na:tere la un drept .ube!t" !"l !e n7a eA.tat anter+r.H
1#<
De
eAe*plu& !+ntra!tul de u>u6ru!t& !+ntra!tul de ga,& de p+te! et!.
7 a("e .%ri$i(e "ransla"i)e $e $rep"%riJ .unt a!te ,urd!e prn
!are are l+! .tr*utarea unu drept .ube!t" !"l dn patr*+nul une
pr0& @n patr*+nul !elelalte pr0. De eAe*plu& !+ntra!tul de
"9n>are7!u*prare& d+na0a& !e.unea de !rean0 et!.
A!tul ,urd! !"l tran.lat" de dreptur .e de+.ebe:te a!tul
,urd! !+n.ttut" -...) prn a!eea ! a!e.ta dn ur* d na:tere unu
drept n+u !e& @*preun !u +blga0a !+relat"& n7a eA.tat @nante. 3n
!a>ul a!tel+r tran.lat"e& .e !reea> + .tua0e n+u& unul dn .ube!te
d+b9ndnd un drept preeA.tent @n patr*+nul tran.*0t+rulu.H
7 a("e .%ri$i(e $e(lara"i)e .unt a!tele ,urd!e prn !are pr0le
@: re!un+.!& de6nt"ea> dreptur eA.tente anter+r @n!Beer a!e.7
t+ra. De eAe*plu& !+ntra!tul de parta,& tran>a!0a.
$la.6!area d+"ede:te *p+rtan0 pra!t! @n *atera .tablr
*+*entulu !9nd @: pr+du! e6e!teleJ A.t6el&
1#=

1#<

11=
7 a!tele ,urd!e !+n.ttut"e : tran.lat"e @: pr+du! e6e!tele
dn *+*entul @n!Beer l+r& nu*a pentru "t+r -eA nun!)
7 a!tele ,urd!e de!larat"e @: pr+du! e6e!te pentru "t+r -eA
nun!)& dar : pentru tre!ut -eA tun!). De eAe*plu& @n !a>ul parta,ulu&
a!tul ,urd! al @*pr0r pr+du!e e6e!te de la data !9nd a luat na:tere
!+pr+pretatea .au nd">unea& : nu de la data @*pr0r& de! a!tul
,urd! de!larat" retr+a!t"ea>.
7 nu*a a!tele ,urd!e tran.lat"e : !+n.ttut"e .unt .upu.e
re>+lu0un -6nd !+ntra!te .nalag*at!e) nu : a!tele ,urd!e
de!larat"e.
E0 &%p, impr"an#a pe (are pre+in", a("ele .%ri$i(e 3n
rapr" (% pa"rimni%l persanei& d.tnge* a!te ,urd!e de
!+n.er"are& a!te ,urd!e de ad*n.trare : a!te ,urd!e de d.p+>0eJ
7 a("%l .%ri$i( $e (nser)are e.te a!tul ,urd! @n!Beat !are
are drept !au> p.trarea unu drept .ube!t" !"l @n patr*+nu&
pre@nt9*pnarea perder lu. A"anta,ul !+n.t @n e6e!tuarea un+r
!Beltuel *n*e @n rap+rt !u "al+area dreptulu !e ur*ea> a 6 .al"at
prn @n!Beerea a!tulu ,urd!. De eAe*plu& @ntreruperea une
pre.!rp0& .+*a0a& punerea de pe!e0& @n.!rerea une p+te! et!.
7 a("%l .%ri$i( $e a$minis"rare e.te a!tul ,urd! prn !are
pr0le ur*re.! . real>e>e punerea @n "al+are a unu bun& .au
patr*+nu. De eAe*plu& l+!a0unea unu bun& @n!Brerea unu
aparta*ent et!.
A!tele de ad*n.trare pr"e.!J
7 administrarea unui bun sin!ular -ut .ngul) prn !are .e
pune @n "al+are bunul& 6r @n.trnarea lu
7 administrarea unui patrimoniu. 3n a!ea.t p+te>& a!tul de
ad*n.trare re6ert+r la un bun e.te + @n.trnare -a!t de d.p+>0e)&
dar rap+rtat la @ntregul patr*+nu e.te un a!t de ad*n.trare& de
n+r*al 6+l+.re& eApl+atare a @ntregulu patr*+nu. De eAe*plu&
"9n>area 6ru!tel+r une l"e> e.te un a!t de d.p+>0e& dar rap+rtat la
patr*+nul !e are @n !+*punerea .a l"ada e.te un a!t de
ad*n.trareK !+ntra!tul @n!Beat pentru e6e!tuarea un+r repara0 de
@ntre0nere e.te un a!t ,urd! de d.p+>0e I ban& !+.tul lu!rr .e
@n.trnea>& dar !+ntra!tul rap+rtat la @ntregul patr*+nu e.te un a!t
de ad*n.trare pentru ! repara0le de @ntre0nere pun @n "al+are
patr*+nul& a.gur 6+l+.rea lu.
11<
7 actul juridic de dispo,iie e.te a!tul @n!Beat prn !are pr0le
d+re.! @n.trnarea unu bun -ad! .!+aterea unu bun dn
patr*+nu)& a unu drept .au gre"area unu bun !u + .ar!n real. De
pld& "9n>area& !e.unea de !rean0 .au @n!Beerea unu !+ntra!t de
p+te! .au ga,.
$la.6!area a!tel+r ,urd!e @n a!te de !+n.er"are&
ad*n.trare .au d.p+>0e pre>nt *p+rtan0 pra!t! prn reg*ul
,urd! pr+pru 6e!re !ateg+r.
7 @n *atera !apa!t0 pr0l+r !are @l @n!Bee& d+!trna :
,ur.pruden0a ad*t !a a!tele de !+n.er"are . p+at 6 @n!Beate : de
!tre per.+anele lp.te de !apa!tate de eAer!0u.
7 a!tele de ad*n.trare& da! nu .unt @n!Beate prntr7un
!+n.*0*9nt "!at prn le>une& p+t 6 @n!Beate : de !tre *n+rul
@ntre 1171= an& .ngur -!apa!tate de eAer!0u re.tr9n.) 6r
@n!u"n0area prealabl a +!r+tt+rulu legal -prn0& tut+re).
Per.+anele lp.te de !apa!tate de eAer!0u -*n+r : nter>:
,ude!t+re:t) @n!Bee a!te de ad*n.trare prn repre>entantul legal.
7 a!tele de d.p+>0e .e @n!Bee de per.+ane !u depln
!apa!tatea de eAer!0u -per.+ane !are au @*plnt 1= an). Mn+rul
!are a @*plnt 11 an -!apa!tate de eAer!0u re.tr9n.) p+ate @n!Bea
a!te de d.p+>0e !u @n!u"n0area prntelu .au a tut+relu& pre!u* :
a aut+rt0l+r tutelare.
7 @n *atera repre>entr& pentru @n!Beerea a!tel+r de
d.p+>0e e.te ne!e.ar un *andat .pe!al -pentru un anu*t a!t ,urd!
de d.p+>0e) : nu de un *andat general.
<0 &%p, m$%l $e *rmare& a!tele ,urd!e .unt !+n.en.uale&
.+le*ne : a!te ,urd!e reale.
7 a("%l .%ri$i( (nsens%al e.te "alabl @n!Beat prn .*plul
a!+rd de "+n0 real>at @ntre pr0& 6r n! + 6+r*altate. Une+r&
pr0le dn ne"+a pre!+n.ttur une pr+be @ntr7un e"entual ltgu&
p+t .tabl& t+t de !+*un a!+rd& !a *an6e.tarea de "+n0 pentru
@n!Beerea a!tulu ,urd! . @*bra!e + anu*t 6+r*J de eAe*plu&
6+r*a .!r.. A!e.t lu!ru nu pr+du!e e6e!te !u pr"re la "alabltatea
a!tulu ,urd! @n!Beat. Regula denu*t : prn!pul
!+n.en.ual.*ulu e.te preluat dn *atera !+ntra!tel+r tran.lat"e de
dreptur reale -art.<D1 $+d !"l) : eAtn. la t+ate a!tele ,urd!e
!"le.
12F
7 a("%l .%ri$i( slemn =0r!a() pentru a 6 "alabl @n!Beat
e.te ne!e.ar !a a!+rdul de "+n0 al pr0l+r . @*bra!e 6+r* .+le*n
!erut de lege. Legea pre.!re 6+r*a .+le*n pentru "alabltatea
a!tulu ,urd! @n!Beat -ad "aldtate* .au ad .+le*ntate*). De
eAe*plu& !+ntra!tul de d+na0e .au de p+te! e.te "alabl @n!Beat
nu*a da! *an6e.tarea de "+n0 .e *ateral>ea> @ntr7un @n.!r.
autent!.
7 a("%l .%ri$i( real e.te a!tul !are pentru a 6 "alabl @n!Beat&
@n a6ara a!+rdulu de "+n0 al pr0l+r .e !ere : re*terea -predarea)
e6e!t" a bunulu -tradt+ re). De eAe*plu& !+ntra!tul de @*pru*ut
-!+*+datul& *utuu*)& de dep+>t& !+ntra!tul de ga, !u dep+.edare et!.
Regul ,urd!e apl!able a!e.t+r !+ntra!teJ
7 nere.pe!tarea 6+r*el+r .+le*ne *pu.e de lege pentru
*an6e.tarea a!+rdulu de "+n0 al pr0l+r atrage .an!0unea !"l a
nult0 a!tulu ,urd! @n!Beat
7 @n !a>ul @n!Beer a!tel+r ,urd!e .+le*ne prn repre>entare&
: pr+!ura .pe!al de repre>entare trebue . @*bra!e 6+r* .+le*nK
7 *+d6!area a!tulu ,urd! .+le*n .e 6a!e nu*a @n 6+r*
.+le*n
7 reg*ul ,urd! al pr+bel+r d6er dup !u* a!tul ,urd! e.te
!+n.en.ual& 6+r*al .au real.
G0 &%p, rl%l pe (are-l a% )in#ele .%ri$i(e ale p,r#ilr 3n
s"a'ilirea $rep"%rilr !i 'liga#iilr (e le re)in& .e de+.ebe.! a!te
,urd!e .ube!t"e : a!te ,urd!e !+nd0e
7 a("%l .%ri$i( s%'ie("i) e.te a!tul ,urd! @n !are .ube!0 de
drept .table.! de !+*un a!+rd drepturle : +blga0le !e le re"n.
Ma,+rtatea a!tel+r ,urd!e .unt .ube!t"e.
7 a("%l .%ri$i( (n$i#ie& e.te a!tul @n!Beat de al !ru !+n0nut
-drepturle : +blga0le pr0l+r) e.te dnante .tablt de lege& 6r
p+.bltatea ! pr0le . der+ge de la a!e.ta. De eAe*plu& !.t+ra&
ad+p0unea et!. Legea !"l regle*entea> un nu*r l*tat de a!te
,urd!e !+nd0e *pun9nd regul .tr!te @n pr"n0a @n!Beer l+r
"alable .au a de.6a!er l+r. A!tele ,urd!e .ube!t"e @n!Beate de
pr0 .e .upun unu reg* ,urd! 6leAbl& pr0le prn a!+rdul de "+n0
der+g de la n+r*ele ,urd!e d.p+>t"e !e le regle*entea>.
121
70 &%p, (rela#iile e>is"en"e 3n"re ele& a!tele ,urd!e .unt
a!te ,urd!e prn!pale : a!te ,urd!e a!!e.+r
7 a("%l .%ri$i( prin(ipal e.te a!tul ,urd! !are are + eA.ten0
de .ne .ttt+are& + .+art ,urd! !e nu depnde de .+arta ,urd! a
unu un alt a!t ,urd!. Ma,+rtatea a!tel+r ,urd!e .unt a!te ,urd!e
prn!pale.
7 a("%l .%ri$i( a((esri% e.te a!tul !are nu are + eA.ten0 de
.ne .ttt+are& reg*ul lu ,urd! 6nd dependent de !el al a!tulu
,urd! prn!pal. De pld& !lau>a penal& 6de,u.unea& !+ntra!tul de
ga,& !+ntra!tul de p+te! et!. A!tul ,urd! a!!e.+ru p+ate .au nu 6
n!lu. @n a!tul ,urd! prn!pal. El p+ate 6 @n!Beat !+n!+*tent !u
a!tul ,urd! prn!pal .au ulter+r a!e.tua.
Regul ,urd!e apl!able a!tulu prn!pal : a!tulu a!!e.+ru.
7 "aldtatea a!tulu ,urd! prn!pal .e anal>ea>
ndependent& @n rap+rt de !+nd0le pr+pr de "alabltate& @n t*p !e a
a!tulu ,urd! a!!e.+ru are @n "edere "aldtatea a!tulu ,urd!
prn!pal. De eAe*plu& @n p+te>a @n !are a!tul ,urd! prn!pal e.te
nul& a!tul ,urd! a!!e.+ru nu pr+du!e n! un e6e!t.
7 @n!etarea e6e!tel+r a!tulu ,urd! prn!pal pr+du!e e6e!te :
a.upra a!tulu ,urd! a!!e.+ruJ a!e.ta @n!etea> !a ur*are a
prn!pulu a!!e..+ru* .ePutur prn!pale* -.+arta a!tulu ,urd!
a!!e.+ru ur*ea> .+arta a!tulu ,urd! prn!pal). De eAe*plu& a!tul
,urd! a!!e.+ru& !+ntra!tul de ga, nu pr+du!e n! un e6e!t !9nd a!tul
,urd! prn!pal& !+ntra!tul de @*pru*ut de !+n.u*a0e& e.te l+"t de
nultate.
7 nultatea a!tulu ,urd! a!!e.+ru nu pr+du!e n! un e6e!t !u
pr"re la "alabltatea a!tulu ,urd! prn!pal
I0 &%p, leg,"%ra (% (a%+a 1s(p%l2 pen"r% (are s-a 3n(?eia"
a("%l .%ri$i(. d.tnge* a!tul ,urd! !au>al : a!tul ,urd! ab.tra!t
-a!au>al)
7 a("%l .%ri$i( (a%+al e.te a!tul pentru "aldtatea !rua
trebue anal>at "alabltatea !au>e -.!+pulu) a!e.tua. El e.te
"alabl @n!Beat !9nd are + !au> -un .!+p) !au>a e.te l!t : *+ral.
A!tul e.te nul @n lp.a !au>e .au atun! !9nd a!ea.t !au> eA.t& ea
e.te l!t : *+ral. De eAe*plu& .tudentul a @n!Beat un !+ntra!t de
@n!Brere pentru ! a ur*rt un .!+p -!au>)J . d+b9ndea.! !+nd0
122
bune de l+!ut& @n apr+perea Un"er.t0. Ma,+rtatea a!tel+r ,urd!e
.unt !au>ale.
7 a("%l .%ri$i( a(a%+al =a&stra$t5 e.te a!tul "alabl @n!Beat
6r anal>a "alablt0 !au>e. Se nu*e.! : ttlur de "al+are.
Ne"+le "e0 !+tdene au deter*nat apar0a un+r @n.!r.ur -ttlurle
de "al+are) a !r+r "alabltate nu .e anal>ea> @n rap+rt de
"alabltatea !au>e& ! @n rap+rt de unele ele*ente 6+r*aleJ teAtul
*en0+nat pe @n.!r. .e*nturle per.+anel+r @ndrtute& data e*ter
et!. 3n.!r.ul *en0+nea> "al+area n+*nal a dreptulu de !rean0 :
prn tran.*tere& de regul prn predare& !+n6er p+.e.+rulu& dreptul
de a bene6!a de .u*a n+*nal *en0+nat ndependent de !au>a @n
"ederea !rea a 6+.t e*. ttlul. De eAe*plu& +blga0le $E$&
a!0unle la .+!et0le !+*er!ale& bletele de +rdn et!. Pr+ba a!tulu
,urd! a!au>al .e 6a!e dup regul d6erte 6a0 de pr+ba a!tulu ,urd!
!au>al. $+nd0le de "alabltate pr"nd @n!Beerea a!e.t+r a!te
,urd!e .unt d6erte.
3n d+!trna ,urd! .unt !un+.!ute : alte !la.6!r ale a!tel+r
,urd!e.
=0 &%p, psi'ili"a"ea 3n(?eierii lr prin repre+en"are
d.tnge* a!tul ,urd! +b:nut : a!tul ,urd! .tr!t per.+nal.
7 a("%l .%ri$i( 'i!n%i" e.te a!tul @n!Beat "alabl 6e per.+nal
de partea ntere.at& 6e prn repre>entantul per.+ane ntere.ate
-*andatar). Ma,+rtatea a!tel+r ,urd!e .unt a!te +b:nute.
7 a("%l .%ri$i( s"ri(" persnal e.te a!tul @n!Beat "alabl nu*a
per.+nal de !tre per.+ana ntere.at& !a& de eAe*plu& !.t+ra&
te.ta*entul& re!un+a:terea paternt0 !+plulu n.!ut dn a6ara
!.t+re et!.
Regula + !+n.ttue a!tul ,urd! +b:nut. EA!ep0a +
repre>nt a!tele ,urd!e .tr!t per.+nale.
3n d+!trn .e apre!a> ! SeA!ep0a 6nd de .tr!t
nterpretare -eA!ept+ e.t .tr!t..*ae nterpretat+n.)& pr*ele -n.a.
7a!tele ,urd!e .tr!t per.+nale) .unt nu*a !ele regle*entate
-pre!>ate) eApre. de legeH.
111
A!tele ,urd!e .e p+t @n!Bea prn repre>entare nu*a @n
!+nd0le .pe!ale pre">ute @n *atera repre>entr.
111

12#
B0 &%p, leg,"%ra a("elr .%ri$i(e (% m$ali",#ile lr&
de+.eb* a!te ,urd!e pure : .*ple : a!te ,urd!e a6e!tate de
*+dalt0.
7 a("%l .%ri$i( p%r !i simpl% e.te a!tul nea6e!tat de *+dalt0
-ter*en& !+nd0e& .ar!n). De regul& p+tr"t prn!pulu lbert0
!+ntra!tuale pr0le p+t .tabl !a a!tul @n!Beat . 6e .au nu a6e!tat de
*+dalt0. EA.t a!te ,urd!e !e nu p+t 6 de!9t pure : .*ple. De
eAe*plu !.t+ra& ad+p0unea& +p0unea .u!!e.+ral et!.
7 a("%l .%ri$i( a*e("a" $e m$ali",#i e.te a!tul @n !+n0nutul
!rua pr0le au !+n"ent + *+daltate -!+nd0e& ter*en& .ar!n).
EA.t a!te ,urd!e !e nu p+t 6 de!9t a6e!tate de *+dalt0. De
eAe*plu& !+ntra!tul de rent "ager& unde plata rente .e 6a!e pe un
ter*en eAtn!t"& p9n la *+artea !red renterulu.
$la.6!area pre>nt *p+rtan0 pra!t! @n *atera !+nd0l+r
de "alabltate !erute la @n!Beerea l+r. A.t6el& lp.a *+dalt0 la
a!tele !e nu p+t 6 "alabl @n!Beate alt6el& de eAe*plu @n !+ntra!tul de
@*pru*ut nu .e .table:te ter*enul de re.tture a bunulu @*pru*utat)
atrage nultatea a!e.t+ra.
M+*entul @n!eper !urger ter*enulu de pre.!rp0e d6er
dup !u* a!tul ,urd! e.te pur : .*plu .au a6e!tat de *+dalt0.
L0 &%p, (%m s%n" sa% n% reglemen"a"e $e lege .e de+.ebe.!
a!tele ,urd!e nu*te -tp!e) de a!tele ,urd!e nenu*te -atp!e).
7 a("%l .%ri$i( "ipi( =nu!it5 e.te a!tul !are pr*e:te +
denu*re : + regle*entare pr+pre prn lege. De eAe*plu& !+ntra!tul
de l+!a0e& de @n!Brere& de *andat et!.
7 a("%l .%ri$i( ne"ipi( =nenu!it5 e.te a!tul ,urd! !are nu are
+ denu*re legal : + regle*entare pr+pre. De eAe*plu& !+ntra!tul
de @ntre0nere& !+ntra!tul de publ!tate T% et!.
$+ntra!tel+r nenu*te l .e apl! regulle ,urd!e generale
dn te+ra !+ntra!tel+r& altur de regulle .tablte de pr0.
Une+r& legut+rul e.te ntere.at . regle*ene>e !+ntra!te
nenu*te. De eAe*plu !+ntra!tul de .p+n.+r>are !+ntra!t nenu*t&
prn pre"ederle Leg nr.#2M1<<1 pr"nd .p+n.+r>area a de"ent un
!+ntra!t nu*t.
121
3n !+ntra!tele nu*te pr0le p+t +*te ele*ente dn !+n0nutul
a!tulu ,urd! -de eAe*plu& nu 6a! pre!>r pr"nd unele dreptur :
+blga0). A!e.tea .e pre.upun prn 6aptul ! legea le pre"ede eApre..
M0 &%p, rl%l $i*eri" al )in#elr p,r#ilr la 3n(?eierea
a("%l%i .%ri$i( .e d.tng a!te ,urd!e neg+!able& de ade>une :
*pu.e -6+r0ate).
7 a("%l .%ri$i( neg(ia'il e.te a!tul ,urd! pe !are pr0le de
!+*un a!+rd @l @n!Bee @n depln lbertate& dup d.!u0 prealable
-neg+!er)& !u .tablrea lber a drepturl+r : +blga0l+r !e le re"n.
7 a("%l .%ri$i( $e a$e+i%ne e.te a!tul Sla !are t+ate !lau>ele
!+ntra!tuale .unt .tablte de !tre una dn pr0& !ealalt parte a"9nd
d+ar +p0unea de a a!!epta .au de a re6u>a @n!Beerea l+r.H
112
De
eAe*plu& !+ntra!tele de utlt0 publ!eJ ap& energe ele!tr!& ga>e
naturale& tele6+n& !ablu T%& !+ntra!tele de .tud& bur.e et!. de+are!e
.at.6a! trebun0e *aterale : .prtuale 6re:t& +blg pe bene6!arul
a!e.t+ra . a!!epte @n!Beerea !+ntra!tulu.
7 a("%l .%ri$i( imp%s =0r-at5 e.te *pu. de lege. De eAe*plu&
!+ntra!tele de a.gurare +blgat+re @n !a> de a!!dent pentru
aut+*+bl:t.
N0 &%p, e>e(%"area 3n "imp a 'liga#iilr- de+.eb* a!te
,urd!e !u eAe!utare n.tantanee : !u eAe!utare .u!!e." @n t*p.
7 a("%l .%ri$i( (% e>e(%"are ins"an"anee -*edat& dntr7
+dat& un+ !tu) e.te a!tul @n !are eAe!utarea pre.ta0l+r are l+!
*edat : + .ngur dat. De eAe*plu& @n !+ntra!tul de "9n>are7
!u*prare a bunulu !ert& +blga0a "9n>t+rulu de a tran.6era
pr+pretatea bunulu "9ndut e.te de drept eAe!utat @n *+*entul
@n!Beer !+ntra!tulu.
7 a("%l .%ri$i( (% e>e(%"are s%((esi), 3n "imp e.te a!tul @n
!are eAe!utarea pre.ta0l+r are l+! @ntr7+ per+ad de t*p. De
eAe*plu& @n !+ntra!tul de rent "ager debrenterul plte:te renta
per+d!& @ntr7+ per+ad de t*p.
Une+r pr0le a!tulu ,urd! !u eAe!utare un+ !tu p+t
!+n"en . eAe!ute +blga0le e:al+nat. De eAe*plu& @n !+ntra!tul de
112

125
"9n>are7!u*prare pr0le .table.! !a plata pre0ulu . .e 6a! @n 1F
rate lunare.
Regul ,urd!e .pe!6!e a!e.t+r !+ntra!teJ
7 re,oluiunea -de.6a!erea) !+ntra!tel+r .nalag*at!e pr"e:te
nu*a la a!tele ,urd!e !u eAe!utare n.tantaneeK re>lerea
-de.6a!erea pentru "t+r a !+ntra!tel+r) .e apl! nu*a la !+ntra!tele
.nalag*at!e !u eAe!utare .u!!e." @n t*p. Re>+lu0unea& re.pe!t"
: re>lerea .e .upun un+r regul pr+pr& d6erte.
7 nultatea .an!0une !"l a a!tulu ,urd!& +perea>
retr+a!t" la a!tele !u eAe!utare dntr7+ dat : nu*a pentru "t+r la
a!tele ,urd!e !u eAe!utare .u!!e." @n t*p.
3. *ondiiile eseniale pentru vala,ilitatea -validitatea.
actului 'uridic
A0 Terminlgie
Legea !"l r+*9n nu de6ne:te a!tul ,urd! !"l @n general
! nu*a .pe!le a!tulu ,urd! !"l -a!tele ,urd!e nu*te). O .pe!e
a a!tulu ,urd! !"l e.te !+ntra!tul -!+n"en0a).
$+nd0le de "alabltate ale une !+n"en0 -!+ntra!t) .unt
artate @n teAtul art.<1= $+d !"l. S$+nd0 e.en0ale pentru
"aldtatea une !+n"en0H .untJ
1. !apa!tatea de a !+ntra!taK
2. !+n.*0*9ntul "alabl al pr0 !e .e +blgK
#. un +be!t deter*natK
1. + !au> l!t.
3n d+!trn : ,ur.pruden0& !+nd0le e.en0ale pentru
"alabltatea une !+n"en0 au 6+.t eAtn.e la t+ate a!tele ,urd!e.
$u pr"re la .ntag*a S!+nd0 e.en0ale pentru "alabltateaH
a!tulu ,urd! !"l& @n d+!trn .unt 6+l+.te : alte 6+r*ulrJ
Sele*entele e.en0ale ale +r!ru a!t ,urd!H
11#
S!+nd0le a!tulu
,urd!H
111
S!+nd0le de "aldtateH
115
S!+nd0le de e6!a!tate -@n .en.
11#

111

115

12C
re.tr9n.) ale a!tulu ,urd! !"lH
11C
Sele*entele dn !are e.te al!tut
un a.e*enea a!tH
11D
Ni %t1! pentru 6+r*ulareaJ S!+nd0 e.en0ale pentru
"aldtateaH a!tulu ,urd! !"l. Op0unea n+a.tr .e @nte*ea> pe +
dee .u.0nut de reputatul !"l.t pr+6. un". dr. I+an AlbuJ @n l+!ul
+r!re 6+r*ulr atun! !9nd legea + 6a!e& e.te de pre6erat 6+r*ularea
legut+rulu.
Ter*enul de S!+nd0eH e.te 6+l+.t a! @n .en.ul ! @n lp.a
unea dn !ele patru !+nd0 enu*erate& a!tul ,urd! nu e.te "alabl&
nu .e !+n6und !u S*+daltatea a!tulu ,urd!H nu*t S!+nd0eH&
ad! a!el e"en*ent "t+r : n!ert -ne.gur) de @ndeplnrea !rua
depnde @n.: na:terea "alabl a a!tulu ,urd! !"l. De eAe*plu& @0
"9nd aut+tur.*ul da! p9n la data de #1 de!e*bre @* !u*pr un
aut+tur.* n+u. $+nd0a Sda! p9n la data de #1 de!e*bre @*
!u*pr un aut+tur.* n+uH real>at& @ndeplnt per*te !a a!tul
,urd! al "9n>r @n!Beat . pr+du! e6e!te ,urd!e.
40 Clasi*i(area (n$i#iilr esen#iale pen"r% )ala'ili"a"ea
a("%l%i .%ri$i(
Enu*erarea !+nd0l+r e.en0ale de "aldtate ale a!tulu
,urd! dn art.<1= $+d !"l nu epu>ea> .6era !+nd0l+r !erute de
lege pentru @n!Beerea "alabl a a!tulu ,urd! !"l. $el+r patru
!+nd0& dup !u* "+* +b.er"a @n !ele !e ur*ea>& legea adaug
une+r& @n *+d eApre.& : alte !+nd0 de "aldtate. 3n d+!trn&
!+nd0le de "aldtate ale a!tulu ,urd! !"l .unt !la.6!ate dup
nu*er+a.e !rter. Ne "+* *rgn la !ele !e ur*ea>.
90 &%p, aspe("ele la (are se re*er,& !+nd0le de "aldtate
.unt de 6+nd : de 6+r*J
7 (n$i#ii $e *n$ -ntrn.e!) .e re6er la !+n0nutul a!tulu
,urd! -.unt !ele 1 !+nd0 e.en0ale pentru "alabltatea a!tulu ,urd!
*a .u. eApu.e).
11C

11D

12D
7 (n$i#ii $e *rm, -eAtrn.e!) .e re6erJ
la *+dul de eAter+r>are al !+n.*0*9ntulu -a!+rdul de
"+n0) pr0l+r la @n!Beerea a!tulu ,urd!. '+r*a e.te !erut ad
"aldtate* pentru @n!Beerea a!tel+r ,urd!e .+le*ne
une+r la 6+r*a @n !are .e *ateral>ea>& !+n!ret>ea>
a!tul ,urd! @n!Beat pentru a !+n.ttu @n "t+r un *,l+! de pr+b.
'+r*a e.te !erut ad pr+bat+ne* de lege .au de pr0 pentru
@n!Beerea a!tulu ,urd!.
7 p+a'ili"a"ea *a#, $e "er#i. Legea !"l !ere une+r !+nd0
de publ!tate pentru !a a!tul ,urd! @n!Beat . 6e +p+>abl ter0l+r
-a!tul ,urd! . 6e !un+.!ut : re.pe!tat). De eAe*plu& !+ntra!tul de
"9n>are7!u*prare a unu *+bl& p+tr"t art.2 aln 1 dn Legea
!r!ula0e ,urd!e a terenurl+r nr.51M1<<=& trebure @n!Beat @n 6+r*
autent!. STerenurle .tuate @n ntra"lan : eAtra"lan p+t 6
@n.trnate : d+b9ndte prn a!te ,urd!e @ntre "& @n!Beate @n "orm
autentic.H
3n!Beerea !+ntra!tulu de "9n>are7!u*prare @ntr7+ 6+r*
.+le*n e.te !ert ad validitatem& dar : S@n "ederea @ndeplnr
"ormalitilor de publicitate a tran.6erulu dreptulu de pr+pretate
a.upra *+blel+r.H
11=

80 &%p, (ara("er%l 'liga"ri% sa% n% al (n$i#iilr&
d.tnge* !+nd0 e.en0ale : !+nd0 nee.en0ale.
) (n$i#ii esen#iale .unt !erute pentru "aldtatea a!tulu
,urd! @n!Beat -.unt !ele patru !+nd0 artate : atun! !9nd legea
!ere : 6+r*a .+le*n a a!tulu ,urd!).
) (n$i#ii neesen#iale -@nt9*plt+are) .unt !+nd0le !e p+t
.au nu 6 pre>ente& 6r . .e pun la @nd+al "alabltatea a!tulu
@n!Beat. De eAe*plu& un !+ntra!t de @*pru*ut de !+n.u*a0e I @0
@*pru*ut 1F *l+ane de le p9n la .alaru I e.te !+n.en.ual -"alabl
@n!Beat prn .*plu a!+rd de "+n0 al pr0l+r). Pr0le p+t .tabl +
!+nd0e nee.en0al : anu*e . @n!Bee !+ntra!tul @n 6+r* autent!&
pentru a7 da SputereH. Lp.a 6+r*e .+le*ne a !+ntra!tulu a.t6el
@n!Beat nu are n! un e6e!t a.upra "alablt0 a!e.tua.
$9te+dat unul : a!ela: ele*ent e.te !+nd0e e.en0al @n
unele !+ntra!te : !+nd0e nee.en0al -@nt9*plt+are) la alte
11=

12=
!+ntra!te. De pld ter*enul e.te !+nd0e e.en0al @n !+ntra!tul de
@*pru*ut -art.15CF $+d !"l pre"ede +blga0a !elu !e a @*pru*utat
un bun de a7l re.ttu la ter*enul .tablt) : !+nd0e @nt9*plt+are&
nee.en0al @n !+ntra!tul de "9n>are7!u*prare& unde& de: pr0le
.table.! eAe!utarea pl0 la + dat ulter+ar predr bunulu& nu 6a!
*en0une @n !+ntra!t de.pre ter*enul de plat : !+ntra!tul de "9n>are7
!u*prare r*9ne "alabl @n!Beat.
C0 &%p, i+)r%l lr& de+.eb* !+nd0 legale : !+nd0
!+n"en0+nale -"+luntare).
7 (n$i#ii legale .unt !ele .tablte de lege. De eAe*plu&
art.1DD2 $+d !"l pre!>ea> 6+r*a !+ntra!tulu de p+te!J Sp+te!a
!+n"en0+nal nu p+ate 6 !+n.ttut de!9t prn a!t autent!H.
7 (n$i#ii (n)en#inale =v(untare) .unt !+nd0le .tablte
de !+*un a!+rd de pr0 pentru @n!Beerea a!tulu ,urd!.
D0 &%p, e*e("ele (e se p" pr$%(e 3n lipsa (n$i#iilr&
d.tnge*J !+nd0 de "aldtate& !+nd0 de e6!a!tate& !+nd0 de
publ!tate.
7 (n$i#ii $e )ali$i"a"eJ .unt !+nd0 @n lp.a !r+ra a!tul
,urd! !"l @n!Beat nu e.te "alabl& 6nd .an!0+nat !u nultate
ab.+lut -!+nd0 de 6+nd : !+nd0le de 6+r* ad "aldtate*).
7 (n$i#ii $e e*i(a(i"a"eJ .unt !+nd0le @n lp.a !r+ra a!tul
,urd! de: "alabl @n!Beat nu *a pr+du!e e6e!te ,urd!e.
7 (n$i#ii $e p%'li(i"a"e& de !are depnde +p+>abltatea
a!tulu ,urd! 6a0 de ter0.
C0 Cn$i#iile $e *n$ pen"r% )ala'ili"a"ea a("%l%i .%ri$i(
90 Capa(i"a"ea $e a (n"ra("a
Prn !apa!tatea de a !+ntra!ta .e @n0elege aptitudinea
persoanei de a deveni titular de drepturi *i obli!aii prn @n!Beerea
de a!te ,urd!e !"le. 3ntr7+ alt 6+r*ulare& !u a!ela: !+n0nut este
aptitudinea persoanei de a "i subiect de drept. Nu*a .ube!tul de
drept& !a ur*are a @n!Beer a!tel+r ,urd!e& de"ne ttular de dreptur
: +blga0.
$apa!tatea de a !+ntra!ta e.te + parte a !apa!t0 !"le :
@ntreaga !apa!tatea de eAer!0u.
12<
3n art.<1< $+d !"l .e pre"ede !ne are S!apa!tate de a
!+ntra!taH& teAt eAtn. la a!tele ,urd!e @n general @n @n0ele.ul
!apa!t0 de a @n!Bea a!te ,urd!e.
$+nd0a !apa!t0 de a !+ntra!ta -@n!Bea) d"er.e .pe! de
a!te ,urd!e e.te eApre. pre">ut @n legea !"l. A.t6el& @n art.=FC7
=F= $+d !"l .e .table:te !apa!tatea de a d.pune .au de a pr*
d+na0& @n art.=5C $+d !"l !apa!tatea de a 6a!e te.ta*ent -de a
@n!Bea a!e.t a!t ,urd! unlateral)& @n art.1#FC $+d !"l !apa!tatea
de a !u*pra .au "nde& @n art.1DFC $+d !"l !apa!tatea de a @n!Bea
!+ntra!tul de tran>a!0e et!.
Regula @n *atera !apa!t0 de a @n!Bea a!te ,urd!e .e
dedu!e dn teAtul art.<1< $+d !"lJ Ipoate contracta 4n.a. ) -n planul
actului juridic !eneral poate -ncheia acte juridice civile ) ' orice
persoan ce nu este declarat necapabil de le!eH.
3n !a>ul per.+anel+r ,urd!e !apa!tatea de a @n!Bea a!te
,urd!e !"le e.te l*tat de prn!pul .pe!alt0 !apa!t0 de
6+l+.n0. 3n art.#1 dn De!retul #1M1<51 pr"t+r la per.+anele 6>!e :
,urd!e .e .table:teJ IPersoana juridic nu poate avea dec2t acele
drepturi care corespund scopului ei. stabilit prin le!e. actul de
-n"iinare sau statut. orice act juridic care nu este "cut -n vederea
reali,rii acestui scop este nul+.
EA!ep0a @n *atera @n!Beer a!tel+r ,urd!e .e
de.prnde dn pre"ederle art.<5F $+d !"lJ Inecapabil de a contracta
4n.a.) -n planul actului juridic !eneral nu poate -ncheia acte juridice
civile' sunt1 1. minorii. 2. inter,i*ii 4...' 4. Dn !enere toi acei crora
le!ea le)a prohibit oarecare contracte+. Dn 6+r*ularea teAtulu leg
n!apa!tatea de a @n!Bea a!te ,urd!e e.te eApre. pre">ut de lege.
EA!ep0le .unt de .tr!t nterpretare : apl!are. In!apa!t0le .unt
pre">ute de legea !"l& $+dul penal : $+dul !"l.
De eAe*plu @n $+dul !"l .e pre"edeJ
7 *n+rul *a *! de 1C an nu p+ate d.pune de bunurle .ale
prn d+na0e .au te.ta*ent -art.=FC)
7 *n+rul de 1C an nu p+ate d.pune prn te.ta*ent de *a
*ult de ,u*tate dn bunurle .ale -art.=FD)
7 *ed! : 6ar*a!:t nu p+t pr* d+na0 de la per.+ana pe
!are au tratat7+ @n b+ala de !are *+are -art.=1F) et!.
1#F
3n $+dul 6a*le .e pre"edeJ
7 tut+rele : rudele .ale apr+pate nu p+t @n!Bea a!te ,urd!e
!u *n+rul a6lat .ub tutel -art.12=)
7 .+0 nu p+t @*pr0 "+luntar bunurle !+*une @n t*pul
!.t+re -art.#C al.2).
3n $+dul penal .e pre"edeJ
7 pedeap.a !+*ple*entar a nter>!er un+r dreptur& prntre
!are drepturle prnte:t : dreptul de a 6 tut+re .au !urat+r -art.C1).
7 *.ura de .guran0 prn !are .e nter>!e per.+ane de a .e
a6la @n anu*te l+!alt0& *.ur !e adu!e atngere .tatutulu
per.+ane -art.111 : 112).
n $n$(u'ie& p+t @n!Bea a!te ,urd!e !"le per.+anele !e au
depln !apa!tate de eAer!0u -au @*plnt "9r.ta de 1= an). Mn+r
: nter>: ,ude!t+re:t nu au !apa!tatea de a @n!Bea e @n.: a!te
,urd!e !"le. Dat+rt 6aptulu ! d.pun de !apa!tate de 6+l+.n0 e
p+t de"en ttular de dreptur : +blga0& dar nu*a da! @n!Bee a!te
,urd!e prn repre>entare -I de !tre prn0 .au tut+r).
3n !a>ul *n+rl+r @ntre 1171= an e p+t .ngur . @n!Bee a!te
,urd!e !u @n!u"n0area prealabl a prntelu .au a tut+relu. 3n
art.1F5 aln.2 dn $+dul 6a*le .e pre"edeJ IDup -mplinirea v2rstei
de 14 ani minorul -*i e9ercit sing%r drepturile *i -*i e9ecut tot ast"el
obli!aiile. -ns numai cu -ncuviinarea prealabil a prinilor. spre
a)l apra -mpotriva abu,urilor din partea celor de al treilea.H
$apa!tatea de eAer!0u nu .e !+n6und !u d.!ern*9ntul.
E.te ade"rat& !apa!tatea de eAer!0u e.te .tr9n. legat de
d.!ern*9ntul per.+ane 6>!eK ea .e na:te nu*a !9nd legea
apre!a> ! + per.+an e.te !apabl& d.pune de d.!ern*9ntul
ne!e.ar pentru a real>a -@: d .ea*a) de e6e!tele ,urd!e ale a!tel+r
@n!Beate.
$apa!tatea de eAer!0u e.te + .tare de drept regle*entat de
lege. Legea .table:te "9r.ta de 1= an !a 6nd a!eea la !are per.+ana
.e !+n.der !a a"9nd d.!ern*9ntul ne!e.ar . @n!Bee a!te ,urd!e.
Ma *ult& p+ate @n!Bea a!te ,urd!e @n anu*te !+nd0 pre">ute
eApre. de lege !Bar de la @*plnrea "9r.te de 11 an.
D.!ern*9ntul e.te + .tare de 6apt pe !are legea + re!un+a:te
+r!re per.+ane. El p+ate 6 d+"edt prn *,l+a!e de pr+b !9nd
legea pre>u* neA.ten0a lu -la per.+anele !are nu au @*plnt 11
1#1
an)& dar p+ate lp. : d+"edt a!e.t lu!ru& !9nd legea pre>u*
eA.ten0a lu -la per.+anele *a,+re).
$+rela0a @ntre !apa!tatea de eAer!0u : d.!ern*9nt !rede*
! .ublna> deeaJ IDn conclu,ie. putem aprecia c alturi de
capacitate. validitatea actului juridic civil este condiionat *i de
e9istena discernm2ntuluiH
11<
@n .en.ul adugr la !+nd0le
e.en0ale de "aldtate a a!tulu ,urd! -a !el+r 1) : a !+nd0e
d.!ern*9ntulu.
Apre!e* ! a!ea.t !+nd0e pr"e:te eA.ten0a "alabl a
!+n.*0*9ntulu dat la @n!Beerea a!tulu ,urd!. Pentru detal&
pr+ble*a e.te pre>entat la G$+nd0le !+n.*0*9ntuluH.
$+nd0a !apa!t0 de a !+ntra!ta trebue . eA.te @n
*+*entul @n!Beer a!tulu ,urd!& de regul @n a!ela !9nd .e
real>ea> a!+rdul de "+n0 al pr0l+r. 3n !a>urle de eA!ep0e& la
a!tele ,urd!e .+le*ne !apa!tatea de a !+ntra!ta . eA.te @n
*+*entul @ndeplnr 6+r*el+r .+le*ne !erute de lege& : la a!tele
,urd!e reale& @n *+*entul predr -tradt+ re) lu!rulu.
80 Cnsim#,m5n"%l )ala'il al p,r#ii (e se 'lig,
A!tul ,urd! e.te *an6e.tarea de "+n0 @n .!+pul pr+du!er
de e6e!te ,urd!e.
3ntr7+ +pneJ Ielementul "undamental 4constitutiv' al actului
juridic este. a*a cum re,ult din -ns*i de"iniia actului juridic. voina
juridic+& !+*pu. dn d+u ele*enteK S(nsim#,m5n"%l. const2nd -n
hotr2rea de te obli!a juridice*te *i mani"estarea ei -n e9terior *i
(a%+a. care cuprinde la r2ndul su dou elemente1 scopul imediat *i
scopul mediat al consimm2ntului.H
15F

3n d+!trn& @n de!ur.ul t*pulu& .7au eApr*at d+u pun!te
de "edere @n legtur !u a!ea.t !+nd0e e.en0al de "aldtate a
a!tulu ,urd!.
Un aut+r !+n.der vin-a "uri#i$1 ele*ent e.en0al al
a!tulu ,urd!.
3ntr7+ alt +pne& ele*entele .ale !+*p+nente I
!+n.*0*9ntul : !au>a .unt& 6e!are @n parte& !+nd0 e.en0ale de
"aldtate ale a!tulu ,urd!.
11<

15F

1#2
%+n0a ,urd! a .ube!tulu de drept .e 6+r*ea> @ntr7un
pr+!e. p.B+l+g! !+*pleA al!tut dn ur*t+arele etapeJ
7 ne"+a .at.6a!er un+r ntere.e *aterale& .prtuale !are .e
re6le!t& apar @n !+n:tn0a +*uluK
7 apar0a *+t"el+r !are @ndea*n la a!0un& na!0un @n
"ederea .at.6a!er ntere.el+r *aterale .prtualeK
7 alegerea unua dn *+t"ele *ultple : a unua dn
*,l+a!ele d"er.e de .at.6a!ere a ntere.el+r pr+prK
7 .tablrea *+t"ulu deter*nantK
7 B+tr9rea de a @n!Bea a!tul ,urd!K
7 eAter+r>area B+tr9r de a @n!Bea a!tul ,urd!.
Sub a.pe!t ,urd!& pr+!e.ul de 6+r*are a "+n0e ,urd!e
pre>nt rele"an0 d+ar !u pr"re la B+tr9rea de a @n!Bea a!tul ,urd!
: *+t"ul deter*nant ur*rt prn @n!Beerea a!tulu ,urd!.
Man6e.tarea B+tr9r de a @n!Bea a!tul ,urd! .e nu*e:te
!+n.*0*9nt.
M+t"ul deter*nant .au .!+pul !+n!ret ur*rt prn
@n!Beerea a!tulu ,urd! .e *a nu*e:te $au'1 =s$%5)
a) Prin(ipiile )in#ei .%ri$i(e
%+n0a ,urd! a per.+ane .e .upune ur*t+arel+r prn!pJ
prn!pul lbert0 -aut+n+*e) "+n0e ,urd!e : prn!pul
pr+rt0 "+n0e nterne -reale) 6a0 de "+n0a de!larat.
Prin(ipi%l li'er",#ii 1a%"nmiei2 )in#ei .%ri$i(e
Te+ra aut+n+*e de "+n0 a 6+.t elab+rat @n .e!+lul U%III
de ?ean ?aPue. R+u..eau : I**anuel Vant @n !+nteAtul !l*atulu
nd"dual.t d+*nant @n ep+!.
3n e.en0& te+ra pr"e:te +*ul !a 6nd lber prn natura .aK
trnd @n .+!etate +*ul @n0elege . renun0e de bun"+e la + parte dn
lbert0le d+b9ndte prn na:tere a,ung9ndu7.e a.t6el la un a!+rd al
"+n0el+r lbere nu*t !+ntra!t .+!al.
/a>a @ntreg !+n.tru!0 a .+!et0 u*ane e.te nd"dul&
"+n0a .a lber.
Te+ra aut+n+*e de "+n0 a pr+*+"at pe plan ,urd!
prn!pul lbert0 !+ntra!tuale -la..er 6are& la.er !+ntra!ter) I la.
. .e 6a!& la. . .e !+ntra!te>e.
1##
3n .e!+lul UU .7au e"den0at @n !uprn.ul te+re er+r :
eAagerrJ e.te + 6!0une . .e !+n.dere ! +*ul n0al lber a !edat
dn lbert0le .ale& pentru real>area !+eA.ten0e .+!aleK +*ul trnd
@n .+!etate& pr+prle ntere.e @l deter*n . .e .upun un+r
@ndat+rrK lbertatea nu e.te ab.+lut& ab.tra!t& ! ea e.te !+n!ret&
deter*nat de + ne"+e et!.
Te+ra a pr+*+"at +!r+trea 6n0e u*ane& a per.+nalt0
.ale& a pre6gurat "t+area regle*entare ,urd!.
151

Prn!pul lbert0 !+ntra!tuale .e de.prnde dn *+dul !u*
au @n0ele. reda!t+r $+dulu !"l . regle*ente>e !+ntra!tul !a 6nd +
*an6e.tare a "+n0el+r nd"duale aut+n+*e.
3n e.en0& prn!pul lbert0 !+ntra!tulu @n.ea*nJ
7 pr0le .unt lbere . @n!Bee .au nu a!tul ,urd! !"lK
7 pr0le& de !+*un a!+rd& .table.! !+n0nutul !+ntra!tuluK
drepturle : +blga0le !e le re"nK
7 pr0le p+t !+n"en& da! d+re.!& . *+d6!e .au . .tng
a!tul ,urd! prn !are .7au legat.
Prn!pul lbert0 !+ntra!tuale e.te !+n.a!rat ndre!t& el .e
dedu!e 7prn nterpretarea art.<C< aln.1 $+d !"lJ S!+n"en0le legal
6!ute au putere de lege @ntre pr0le !+ntra!tanteH : de art.5 $+d
!"lJ Snu .e p+ate der+ga prn !+n"en0 .au d.p+>0 part!ulare de la
legle !are ntere.ea> +rdnea publ! : bunele *+ra"urH.
3n art.5 $+d !"l .e pre!>ea> l*tele prn!pulu lbert0
!+ntra!tualeJ legea& +rdnea publ! : bunele *+ra"ur.
Or#inea %u&(i$1 .ub a.pe!t n+r*at" e.te al!tut dn
n+r*ele legale *perat"e !are .table.! +rdnea p+lt!& e!+n+*!
: .+!al a .+!et0 +*ene:t. $+ntra!tele @n!Beate prn ne.+!+trea
n+r*el+r legale *perat"e de +rdne publ! .unt .an!0+nate !u
nultate ab.+lut.
3n leg.la0a r+*9n eA.t : n+r*e *perat"e !are nu
pr"e.! +rdnea p+lt!& e!+n+*! : .+!al. De eAe*plu& teAtul
art.<1= $+d !"l e.te + n+r* *perat"K a!tele ,urd!e @n!Beate
6r re.pe!tarea !+nd0l+r e.en0ale de "aldtate .unt l+"te de
nultateK teAtul art.=1# $+d !"l .table:te *perat" 6+r*a a!tulu de
d+na0eJ a!t autent!.
151

1#1
*une(e !ravuri !uprnd regulle *+rale pr+pru7>.e :
regulle de !+n"e0ure .+!al& ter*en 6+l+.t 6re!"ent @n d+!trn :
pra!t!.
$+n.ttu0a R+*9ne 6+l+.e:te eApre. ter*en de bune
*+ra"ur : *+ral publ!.
Prin(ipi%l priri",#ii )in#ei reale 1in"erne2 *a#, $e )in#a
$e(lara",
3n .tru!tura "+n0e ,urd!e .e reune.!J elemen"%l psi?lgi(&
voina intern a pr0 a!tulu ,urd!& ad! B+tr9rea .ube!tulu
a!tulu ,urd! de a7l @n!Bea : elemen"%l s(ial. voina declarat&
materiali,at. e9teriori,at a B+tr9r de a @n!Bea a!tul ,urd!.
De regul& "+n0a ntern !+n!de !u "+n0a eAtern& .ube!tul
eApr*9nd& *ateral>9nd @n a!tul ,urd! ad pr+bat+ne* eAa!t !e a
d+rt atun! !9nd a luat B+tr9rea de a .e lega ,urd! de + alt
per.+an.
Une+r& @ntre !ele d+u "+n0e p+t . apar ne!+n!+rdan0e
dat+rate 6e d6!ult0l+r de eApr*are @n l*ba, ,urd!& 6e n"elulu
ntele!tual *+de.t.
3n a!e.te .tua0 .e pune @ntrebarea !re "+n0e .e a!+rd
pr+rtateJ !ele reale& nterne !are a !lu>t .ube!tul de drept .
@n!Bee a!tul ,urd!& .au !ele eAterne& .+!ale& de!larate& eAter+r>ate
@n *+*entul @n!Beer a!tulu ,urd!.
R.pun.ul la @ntrebare e.te dat @n 6un!0e de !+n!ep0a
ad+ptat de legut+r @n pr"n0a rap+rtulu dntre "+n0a ntern :
"+n0a eAtern.
Concepia obiectiv @*br0:at de $+dul !"l ger*an @n
1<FF a!+rd *p+rtan0 eA!lu." "+n0e de!larate. %alabltatea
a!tulu ,urd! @n!Beat depnde nu*a de de!lara0a de "+n0. Se
gn+r a.t6el "+n0a real a .ube!tulu de drept eApr*at @n a!tul
,urd!. 3n a!ea.t !+n!ep0e .e a.gur .e!urtatea depln a
d+b9ndt+rl+r& .e!urtatea dna*! a !r!utulu !"l. ?ude!t+rul
e.te +blgat . "er6!e nu*a *an6e.tarea de "+n0& .7 a!+rde
pr+te!0e& !Bar da! @n realtate "+n0a eAtern .e 6a!e @n .!+pul
@n!l!r leg.
Concepia subiectiv ad+ptat de $+dul !"l 6ran!e> @n 1=F1
pune a!!entul pe "+n0a ntern& real a .ube!tulu de drept.
%alabltatea a!tulu ,urd! .e !er!etea> nu*a @n rap+rt de "+n0a
1#5
ntern. Se a.gur a.t6el .e!urtatea .tat! a !r!utulu !"l& a !elu
!e @n.trnea>& gn+r9ndu7.e .e!urtatea dna*!& a !el+r !e "+r .
d+b9ndea.!. Pra!t! "alabltatea a!tulu de d+b9ndre at9rn eA!lu."
de ele*ente ale "+n0e nterne& !e nu au 6+.t eApr*ate @n "+n0a
*ateral>at& eAter+r>at& ele*ente ne!un+.!ute d+b9ndt+rulu.
Dreptul !"l r+*9n a ale. !alea de *,l+!.
3n prn!pu& .7a !+n.a!rat !+n!ep0a .ube!t"& a!+rd9ndu7.e
pr+rtate "+n0e nterne @n rap+rt !u "+n0a eAtern. 3n art.<DD dn
$+dul !"l .e pre"edeJ Sinterpretarea contractelor se "ace dup
in"en#ia (m%n, a prilor contractante. 4n.a.) dup voina intern'
iar nu dup sensul literal al termenilorH -n.a. 7 "+n0a eAtern&
*ateral>at @n a!tul ,urd! ad pr+bat+ne*).
3n $+dul !"l eA.t apl!a0 pra!t!e ale prn!pulu
pr+rt0 "+n0e reale -nterne) 6a0 de "+n0a de!laratJ
7 @n !ateria $nsi!-1!7ntu(uiJ art.<5# dn $+d !"l
pre"edeJ Sconsimm2ntul 4n.a.) aici -n sensul de mani"estare a
voinei interne de a -ncheia actul juridic' nu este valabil. c2nd este
dat prin eroare. smuls prin violen. sau surprins prin dolHK @n art.<CF
dn $+d !"lJ Sdolul este o cau, de nulitate a conveniei c2nd
mijloacele viclene. -ntrebuinate de una din pri. sunt ast"el. -nc2t
este evident c. "r aceste ma*inaii. cealalt parte. n)ar "i
contractat+ -n.a. 7 nu :7ar 6 *an6e.tat "+n0a ntern de a !+ntra!ta).
7 @n !ateria si!u(a-ieiJ art.11D5J Sa!tul .e!ret& -n.a. 7 re>ultat
al "+n0el+r nterne al pr0l+r) !are *+d6! un a!t publ!& nu p+ate
a"ea putere de!9t @ntre pr0le !+ntra!tante -n.a. 7 Se.te re>ultatul
"+n0el+r nterne eApr*ate de pr0) : .u!!e.+rl+r un"er.alK un
a.e*enea a!t nu p+ate a"ea n! un e6e!t @n !+ntra alt+r per.+aneH.
A:adar a!tul real e.te !el .e!ret& re>ultat al "+n0el+r nterne& @n t*p
!e a!tul publ! e.te re>ultatul "+n0el+r eAterne& a !el+r de!larate de
pr0.
Argu*entele !e *pun prn!pul pr+rt0 "+n0e nterne
-reale) 6a0 de "+n0a de!larat .unt ur*t+areleJ
7 prn!pul lbert0 !+ntra!tuale *pr* "+n0e ,urd!e
lbertatea de a @n!Bea .au nu +r!e 6el de a!t ,urd!& de a7l *+d6!a&
tran.*te .au .tnge. %+n0a ntern& 6nd re>ultatul unu pr+!e.
p.B+l+g! !+*pleA& deter*n @n 6nal na:terea legtur ,urd!e&
*pl!t a a!tulu ,urd! !"lK
1#C
7 atun! !9nd "+n0a eAtern eApr*at la @n!Beerea a!tulu
,urd! e.te .u.!eptbl de *a *ulte @n0ele.ur& pr0le .au
,ude!t+rul .table:te ade"ratul @n0ele. dup un !rteru un!& "+n0a
ntern a pr0l+r. TeAtul art.<CF $+d !"l a6r* eApre.J
Snterpretarea !+ntra!tel+r -n.a. 7 a6larea ade"ratulu @n0ele. al "+n0e
pr0l+r) .e 6a!e dup nten0a !+*un a pr0l+r !+ntra!tanteH -n.a. 7
"+n0a ntern)K
7 "+n0a ntern .e p+ate retrage pe !ale a*abl .au
,ude!t+rea.! !9nd .e d+"ede:te ! a 6+.t dat dn er+are& +b0nut
prn d+l .au .*ul. prn "+len0& 6apt !e nu .e @nt9*pl @n !+n!ep0a
+be!t"& !u "+n0 eAtern.
$+n.e!n0ele .pe!6!e !+n!ep0e +be!t"e .e reg.e.! : @n
dreptul n+.tru @nte*eat pe prn!pul pr+rt0 "+n0e nterne @n
rap+rt !u "+n0a eAtern& de!larat.
A.t6el& @n *atera pr+ba0un .e a!+rd pr+rtate "+n0e
eAterne& *ateral>ate. 3n art.11<1 $+d !"l .e d.puneJ SNu .e "a
pr* n!+dat + d+"ad prn *art+r& @n !+ntra .au pe.te !eea !e
!uprnde a!tul -@n.!r.ul) -n.a.7 nu .e ad*te !+*baterea "+n0e
eAterne& *ateral>at @n a!tul ,urd!) n! de.pre !eea !e .e pretnde
! .7ar 6 >. @nantea& la t*pul .au @n ur*a !+n6e!0+nr a!tulu&
!Bar !u pr"re la + .u* .au "al+are !e nu dep:e:te 25F le.H
Intere.ele .e!urt0 .tat!e : dna*!e a !r!utulu !"l
*pun @*bnarea d.p+>0l+r n+r*at"e !are dau .at.6a!0e at9t
!+n!ep0e .ube!t"e !9t : !+n!ep0e +be!t"e.
3n!rederea @n a!tele ,urd!e @n!Beate : .e!urtatea dna*! a
!r!utulu !"l ,u.t6! p+>0a legut+rulu r+*9n.
'02 &e*ini#ia (nsim#,m5n"%l%i
$+n.*0*9ntul e.te + !+nd0e e.en0al de "aldtate a
a!tulu ,urd! : !+n.t @n *an6e.tarea B+tr9r de a @n!Bea un a!t
,urd! !"l.
$+n.*0*9ntul are d+u .en.urJ
3ntr7un .en.& (nsim#,m5n"%l 3n sens res"r5ns
152
e.teJ
7 *an6e.tare a B+tr9r 6e!re pr0& a 6e!ru .ube!t de
drept de a @n!Bea un a!t ,urd! !"l b +r *ultlateral
152

1#D
7 *an6e.tare a B+tr9r aut+rulu de a @n!Bea a!tul ,urd!
unlateral.
A.t6el& @n art.<5# $+d !"l& .e pre"edeJ S$+n.*0*9ntul
-n.a. 7 B+tr9rea de a @n!Bea a!tul ,urd!) nu e.te "alabl& !9nd e.te
dat prn er+are& .*ul. prn "+len0 .au .urprn. prn d+lH.
3ntr7un alt .en.& (nsim#,m5n"%l 3n sens larg repre>nt
acordul de voin al pr0l+r @n a!tele ,urd!e blaterale .au
*ultlaterale -!+n!ur.u. "+luntaru*). De eAe*plu @n art.<C< $+d
!"l& .e 6+l+.e:te a!e.t .en. al !+n.*0*9ntuluJ IConveniile le!al
"cute au putere de le!e -ntre prile contractante. 5le se pot revoca
prin consimm2ntul mutual 4n.a.) prin acordul de voin' sau din
cau,e autori,ate de le!eH.
Cn#i-ii(e $nsi!-1!7ntu(ui
3n d+!trn .7au eApr*at +pn d6erte !u pr"re la nu*rul
: !+nd0le de "alabltate ale !+n.*0*9ntulu.
3ntr7+ +pne& la !are ne rale*& ele .unt ur*t+areleJ Is
provin de la o persoan cu discernm2nt. s "ie e9primat cu intenia
de a produce e"ecte juridice. s "ie e9teriori,at. s nu "ie alterat de
vreun viciu de consimm2nt+.
15#
Un alt aut+r adaug la !+nd0le de *a .u.J S"+n0a trebue .
6e lber& "+n0a trebue . 6e !+n:tentH.
151
3ntr7+ +pne& la !ele patru !+nd0 pre>entate la @n!eput .e
enu*er :J S!+n.*0*9ntul trebue . 6e .er+.K !+n.*0*9ntul
trebue . 6e pre!.H.
155
3ntr7+ +pne& !+nd0le .untJ Ivoina s "ie declarat sau
mani"estat -n e9terior. declaraia de voin trebuie s "ie serioas.
"cut cu intenia de a produce e"ecte juridice: consimm2ntul
trebuie s "ie liber *i neviciatH.
15C
15#

151

155

15C

1#=
92 s, pr)in, $e la persan, (% $is(ern,m5n"
3n d+!trn +pnle @n legtur !u a!ea.t !+nd0e .unt
@*pr0te.
3n !e ne pr"e:te& !+nd0a .e ,u.t6! at9t .ub a.pe!t te+ret!&
!9t : .ub a.pe!t pra!t!.
Dn pun!t de "edere te+ret!& !+nd0a .ublna> d6eren0ele
!altat"e eA.tente @ntre !apa!tatea de a !+ntra!ta : d.!ern*9nt @n
*+*entul @n!Beer a!tulu ,urd!. Pr+ble*a a 6+.t tratat la
G$apa!tatea de a !+ntra!taH.
Ap+& @n a6ara n!apa!t0l+r legale de a !+ntra!ta -*n+r :
nter>: ,ude!t+re:t) eA.t n!apa!t0 naturale de a !+ntra!ta I
.tua0 !9nd de: per.+ana are depln !apa!tate de eAer!0u& @n 6apt&
te*p+rar& e.te lp.t de d.!ern*9nt. De eAe*plu @n !a>urle de be0e
n"+luntar& de Bpn+>& de .+*na*bul.*& p+te>e @n !are lp.e:te
!+n.*0*9ntul la @n!Beerea a!tulu ,urd!& !a ur*are a ab.en0e
d.!ern*9ntulu.
Sub a.pe!t pra!t!& @n ,ur.pruden0 .7a .tatuat ! d.punt+rul&
pentru !a te.ta*entul . 6e "alabl& trebue . ab d.!ern*9nt @n
*+*entul @n !are7l @nt+!*e:te& @n .en.ul de a nu eA.ta n!apa!t0
legale : n! !ele naturale. Lp.a "+n0e !+n:tente e.te !au> de
anulare a a!tulu ,urd! -n.a. 7 lp.e:te !+n.*0*9ntul) nd6erent !
are + !au> per*anent -pre">ut de lege) .au tre!t+are -!ele
enu*erate *a .u.).
82 (nsim#,m5n"%l s, *ie e>prima"- $e(lara"- e>"eriri+a"
%+n0a de a @n!Bea a!tul ,urd! n.!ut dntr7un pr+!e.
p.B+l+g! !+*pleA& d+b9nde:te "al+are ,urd! nu*a atun! !9nd
e.te eApr*at& pentru !a a.t6el @nt9lnndu7.e !u + alt *an6e.tare de
"+n0& . .e real>e>e a!+rdul de "+n0. A!e.t lu!ru .e real>ea>&
prn *an6e.tarea "+n0e nterne @n eAter+r.
Sube!tul de drept e.te lber . eAter+r>e>e "+n0a ntern @n
6+r*a d+rt !a ur*are a prn!pulu !+n.en.ual.*ulu.
%+n0a ntern .e p+ate eApr*a& de!lara& eAter+r>a prn.
7 cuvinte. vorbeJ pr0le p+t a.t6el 6e!are .7: de!lare
!+n.*0*9ntul : @*preun . real>e>e a!+rdul de "+n0. De
eAe*plu& "9n>t+rul : !u*prt+rul prn !u"nte& "+rbe& !ad la
@n"+al !u pr"re la bunul !u*prat : pre0ul pltt. 3n"+ala la !are .7
1#<
a a,un. e.te !+n.*0*9ntul dat la na:terea !+ntra!tulu de "9n>are7
!u*prare.
7 -nscrisuriJ de regul& pr0le gr,ul !u .+arta a!tulu ,urd!
@l @n!Bee @n 6+r* .!r.. 3n a!e.t .!+p& !+n"n !a *an6e.tarea
!+*un de "+n0 . .e 6a! prntr7un @n.!r. !+n.tatat+r .e*nat de
ele. Une+r legea *pune !a *an6e.tarea !+n.*0*9ntulu . .e 6a!
@n 6+r* .!r..
3n art.11<1 $+d !"l .e *pune !a a!tele ,urd!e al !r+r
+be!t are + "al+are !e dep:e:te 25F le& de regul& . .e @nt+!*ea.!
@n 6+r* autent! .au .ub .e*ntur pr"at.
Prn !u"nte& @n.!r.ur& !+n.*0*9ntul e.te eApr*at eApre..
Unele a!te ,urd!e .e @n!Bee p+tr"t leg nu*a prn
*an6e.tarea eApre. a !+n.*0*9ntulu. De pld @n art.=11 $+d
!"l .e pre"ede !a @n !a>ul !+ntra!tulu de d+na0e @ntre ab.en0&
a!!eptarea -n.a. 7 !+n.*0*9ntulu) . 6e 6!ut @n 6+r* autent!
-n.a. 7 a:adar !+n.*0*9ntul trebue . 6e eApre.).
15D
K @n art.1F#1&
1F12 @n *atere de .+ldartate !+n"en0+nal !redt+rul S!ere -n.a. 7
!+n.*0*9nt eApre.) plata @n t+t a !rean0eH .au S.e p+ate adre.a -n.a.
7 !+n.*0*9nt eApre.) la a!ela !are "a "+ dntre debt+rH.
7 aciuni. !esturi. atitudiniJ une+r "+n0a de a @n!Bea a!tul
,urd! I !+n.*0*9ntul I .e dedu!e dn anu*te a!0un& attudn&
ge.tur. De eAe*plu& .e*nalul de +prre al unu taA .au .ta0+narea
taAulu @ntr7+ .ta0e de taA .unt *an6e.tr de "+n0 ta!t de a
@n!Bea !+ntra!tul de tran.p+rt.
$+n.*0*9ntul @n a!e.t !a> e.te tacit.
$u pr"re la eApr*area !+n.*0*9ntulu .e pune @ntrebarea
da! t!erea are "al+are ,urd! de !+n.*0*9nt& p+tr"t adagulu
latn !+n6+r* !rua t!erea "al+rea> !+n.*0*9nt -Pu ta!t
!+n.etre "detur).
$a prn!p& @n dreptul !"l t!erea nu "al+rea>
!+n.*0*9nt.
3n ur*t+arele .tua0 t!erea "al+rea> !+n.*0*9nt.
7 c2nd le!ea prevede e9presis verbisJ de eAe*plu& @n art.11#D
$+d !"l& pr"t+r la ta!ta rel+!a0uneJ IDup e9pirarea termenului
stipulat prin contractul de locaiune 4n.a. ) contract de -nchiriere prin
care se asi!ur "olosina temporar a unui lucru -n schimbul chiriei'.
15D

11F
dac locatarul rm2ne *i este lsat -n posesie. atunci se consider
locaiunea ca re-nnoit.+K @n art.=2 aln.2 dn Legea #1MN<F pr"nd
.+!et0le !+*er!ale& republ!at& unde .e pre!>ea>J
Iconsimm2ntul se socote*te dat dac participarea sau operaiunile
4n.a.) este vorba de participarea asociailor cu rspundere nelimitat.
-n alte societi concurente sau av2nd acela*i obiect de activitate *i de
operaiuni "cute -n contul acestora' "iind anterioare actului
constitutiv au "ost cunoscute de ceilali asociai *i ace*tia nu au
inter,is continuarea lorH-n.a. 7 au t!ut).
7 prile convin s acorde tcerii valoare de consimm2nt.
De eAe*plu& pr0le .table.! !a *+daltate de @nn+re a !+ntra!tulu
de @n!Brere a une l+!un0e !a t!erea l+!at+rulu t*p de D >le .
repre>nte !+n.*0*9ntul a!e.tua de re@nn+re a !+ntra!tulu !u @n!
un an.
7 c2nd prin obicei 4u,ane' t!erea "al+rea> !+n.*0*9nt
C2 (nsim#,m5n"%l "re'%ie $a" (% in"en#ia $e a pr$%(e
e*e("e .%ri$i(e -an*+ !+ntraBend neg+t). Man6e.tarea de "+n0 .e
6a!e !u nten0a .pe!al de a @n!Bea un a!t ,urd!& !u nten0a de a
pr+du!e e6e!te ,urd!e : @n 6nal eAe!utarea a!e.tua -. 6e garantat)
prn 6+r0a !+er!t" a .tatulu.
3n ur*t+arele @*pre,urr& nu ne a6l* @n pre>en0a a!e.te
!+nd0J
7 !9nd !+n.*0*9ntul a 6+.t dat @n glu* -,+a!and !au>a)
dn pretene& !urt+a>e& dn p+lte0e et!.
7 !9nd .7a 6!ut .ub !+nd0e pur pr+te.tat" Sdn partea !elu
!e .e +blgH -art.1F1F $+d !"l) de eAe*plu& @0 "9nd aut+tur.*ul
da! "reau et!.
7 !9nd !+n.*0*9ntul .e 6a!e .ub re>er" *ntal -re>er"at+
*ental.).
D2 (nsim#,m5n"%l s, *ie li'er !i neal"era" $e %n )i(i% $e
(nsim#,m5n"
Man6e.tarea de "+n0 de a @n!Bea a!tul ,urd!& re>ultat al
pr+!e.ulu p.B+l+g! ntern& trebue . .e e,teriri'e'e @n *+d lber&
nu perturbat de anu*te @*pre,urr eAterne& : $n.tient& nu
!en>urat de anu*te @*pre,urr nterne.
111
A!e.te @*pre,urr nterne : eAterne !e a6e!tea>
!+n.*0*9ntul .e nu*e.! "! de !+n.*0*9nt. %!le de
!+n.*0*9nt !e !+n.tau @n @*pre,urr eAter+are .unt "+len0a :
le>unea : !ele !e pr"e.! @*pre,urr nterne de natur ntele!tual
.unt er+area : d+lul.
(2 Vi(iile $e (nsim#,m5n"
P+tr"t art.<5# $+d !"lJ IConsimm2ntul nu este valabil.
c2nd este dat prin eroare. smuls prin violen. sau surprins prin dol.H
De a.e*enea& @n art.<51 $+d !"l .e d.puneJ I7inorul nu poate
ataca an!ajamentul su pentru cau, de necapacitate. dec2t -n ca, de
le,iune.+: art.115D $+d !"lJ S*n+rul p+ate eAer!ta a!0unea @n
re.!>une pentru .*pla le>une @n !+ntra +r!re !+n"en0 -!u
pre!>area ! @n al.1 : 2 dn art.25 dn De!retul #2M1<51 pentru
punerea @n apl!are a $+dulu 6a*le : a De!retulu nr.#1M1<51
re6ert+r la per.+anele 6>!e : ,urd!e .e .table:te ! a!0unea @n
re.!>une 7 @n anulare pentru le>une 7& apar0ne eA!lu." *n+rulu
!are& a"9nd "9r.ta de 11 an @*pln0& @n!Bee .ngur a!te ,urd!e& 6r
@n!u"n0area prn0l+r .au a tut+relu .au @n!u"n0area prealabl a
aut+rt0 tutelare& !9nd a!e.te a!te le pr!nue.! "re+ "t*are.
%!le de !+n.*0*9nt .e ad*t a 6 er+area& "+len0a& d+lul
: le>unea.
3n d+!trn .7a apre!at ! le>unea nu e.te un "!u de
!+n.*0*9nt.
EA.ten0a "!ulu de !+n.*0*9nt e.te !au> de nultate a
a!tulu ,urd!.
Erarea
3n art.<5# $+d !"l .e d.puneJ Iconsimm2ntul nu este
valabil c2nd este dat prin eroare...+ : @n art.<51 $+d !"l .e
regle*entea> !ele d+u !a>ur !9nd er+area "!a> !+n.*0*9ntulJ
7 Ieroarea nu produce nulitate dec2t c2nd cade asupra substanei
obiectului conveniei+ :
) Ieroarea nu produce nulitate c2nd cade asupra persoanei cu care s)
a contractat. a"ar numai c2nd consideraia persoanei este cau,a
principal pentru care s)a "cut convenia.+
Er+area e.te + 6al. per!epere a un+r @*pre,urr.
112
Sube!tul de drept a6lat @n er+are @n!Bee a!tul ,urd! pe !are&
@n !+nd0 n+r*ale& nu l7ar 6 @n!Beat.
Dup gra"tatea e er+area e.te de tre 6elurJ
7 5roarea obstacolJ e.te at9t de gra"& @n!9t "+n0ele pr0l+r
a!tulu ,urd! nu .e @nt9lne.!. Se *a nu*e:te @n d+!trn eroare
distructiv. distru!toare de voin& de+are!e gra"tatea er+r
@*ped! @n!Beerea a!tulu ,urd!.
15=
Erarea &sta$( este #e #u1 0e(uri+
7 p+art a.upra naturii "uri#i$e a a!tulu -err+r n neg+t+) !e
.e @n!Bee. De eAe*plu& una dn pr0 @: *an6e.t "+n0a . @n!Bee
un !+ntra!t de "9n>are7!u*prare @n t*p !e partea !+!+ntra!tant
!rede : @: *an6e.t "+n0a . @n!Bee un !+ntra!t de d+na0eK
- %art1 asu%ra dentt0 +be!tulu a$tu(ui "uri#i$ =errr
in $r%re5) De e,e!%(u, %arte 2.i #1 $nsi!-1!7ntu( s1
$u!%ere un autturis! !ar$a >Peu/et?, 2n ti!% $e v7n'1tru( 2i
0er1 un autturis! >Da$ia Nva?)
3n !a>ul er+r +b.ta!+l& 6e!are *an6e.tare de "+n0 a
pr0l+r .e re6er la alt!e"a. 3n a!e.t !a> nu p+ate 6 "+rba de real>area
a!+rdulu de "+n0& a !+n.*0*9ntulu.
5roarea viciu de consimm2nt e.te !un+.!ut @n d+!trna *a
"e!Be .ub denu*rea de er+are gra". Ea pr"e:te a:a !u* pre!>ea>
teAtul leg -art.<51 $+d !"l)J
7 !alt0le .ub.tan0ale ale +be!tulu a!tulu ,urd! -err+r n
.ub.tanta*). Prn G!alt0 .ub.tan0aleH .e @n0eleg a!ele !alt0& 6e
ale bunulu& 6e ale pre.ta0e !are au 6+.t deter*nante la @n!Beerea
a!tulu ,urd!& : 6r de !are a!tul nu .7ar 6 @n!Beat.
15<
Sube!tul de
drept @n0elege . @n!Bee a!tul ,urd! @n !+n.dera0a +be!tulu& a
bunulu pe !are d+re:te .7l !u*pere& .7l d+ne>e .au .7l pr*ea.!
!a d+na0e& .7l .!B*be& .7l @n!Bre>e& re.pe!t" .7l 6+l+.ea.!
te*p+rar& .au @n !+n.dera0a pre.ta0e !e + "a eAe!uta
!+!+ntra!tantul. $+n.dera0a !alt0 bunulu .au pre.ta0e au
deter*nat !+n.*0*9ntul la @n!Beerea a!tulu ,urd!. De eAe*plu&
@n !+ntra!tul de "9n>are7!u*prare& !u*prt+rul d+re:te . !u*pere
aparta*entul de la ult*ul eta, pentru ! e.te lu*n+. : *a 6ert de
>g+*+tul .tr>& dar @n realtate ta"anul e.te ptrun. @n *ulte l+!ur de
15=

15<

11#
ap. Pra!t!a ,ud!ar a .tatuat ! lp.a !alt0l+r bunulu !e
!+n.ttue +be!tul a!tulu ,urd! deter*n partea . nu @n!Bee a!tul
,urd!.
7 denttatea .au !alt0le e.en0ale ale per.+ane -error in
personam). A!ea.t er+are .e @nt9lne:te la anu*te a!te ,urd!e&
nu*te !+ntra!tele intuitu personae.
$+ntra!tele ntutu per.+nae .unt !+ntra!tele !e .e @n!Bee
pentru ! una dn pr0 apre!a> !alt0le per.+nale& reputa0a&
talentul& gradul de rudene& gradul :tn06! purtat et!. ale !elelalte
pr0.
$+n.dera0a per.+ane !+!+ntra!tante a determinat
!+n.*0*9ntul la @n!Beerea a!tulu ,urd!. De eAe*plu& .e @n!Bee
un !+ntra!t de pre.tr .er"! !u un anu*t !9ntre0& pentru ! nu*a
el are a!ele !alt0 art.t!e apte . atrag un nu*r .p+rt de
.pe!tat+rK d+ne> pr*ulu nep+t un aut+tur.* pe !+n.derentul ! el
@* "a prelua nu*ele et!.
A:adar& er+area a.upra !alt0l+r .ub.tan0ale ale +be!tulu
a!tulu ,urd! : dentt0 .au !alt0l+r e.en0ale ale per.+ane au
determinat @n!Beerea a!tulu ,urd!. 3n lp.a er+r n .ub.tanta* .au
n per.+na*& a!tul ,urd! nu .7ar 6 @n!Beat.
5roarea indi"erentJ e.te 6al.a per!epere a un+r @*pre,urr
dn realtate !are nu n6luen0ea> @n!Beerea "alabl a a!tulu ,urd!.
Ea p+art a.upra un+r !alt0 nee.en0ale ale bunulu .au pre.ta0e. De
eAe*plu& !u*pr + b!!let de !ul+are gr de.!B.& de: a* !re>ut !
e.te de !ul+are alb& er+are a.upra .tr !"le a !u*prt+rulu&
er+are a.upra .+l"ablt0 !+!+ntra!tantulu et!.
E.te denu*t @n d+!trn Ger+are u:+arH .au Ger+are 6r
e6e!te a.upra "aldt0 a!tulu ,urd!H.
1CF
San!0unea !"l @n !a>ul er+r .e d6eren0a> a.t6elJ
- nultate ab.+lut a a!tulu ,urd! @n!Beat& @n !a>ul er+r
+b.ta!+l
- nultatea relat" a a!tulu ,urd! @n!Beat @n !a>ul er+r
"!u de !+n.*0*9nt
- !el *ult + d*nuare "al+r! a pre.ta0e @n !a>ul er+r
nd6erente.
1C1
1CF

1C1

111
Er+area @n 6un!0e de @*pre,urrle la !are .e re6er p+ate 6J
7 eroarea de "aptJ !9nd p+art a.upra !alt0l+r .ub.tan0ale
ale +be!tulu .au pre.ta0l+r a!tulu ,urd!& dentt0 per.+ane
!+ntra!tanteK
7 eroarea de dreptJ !9nd pr"e:te eA.ten0a& !+n0nutul .au
nterpretarea un+r n+r*e ,urd!e.
3n d+!trn& pun!tele de "edere pr"nd ad*.bltatea er+r
de drept !a "!u de !+n.*0*9nt .unt d6erte.
3ntr7+ +pne .e !+nte.t er+area de drept !a "!u de
!+n.*0*9nt. Prn!palul argu*ent e.te a!ela ! legut+rul pre>u*
! t+at lu*ea !un+a:te legea& de "re*e !e a!ea.ta a 6+.t publ!at @n
M+nt+rul O6!al -n*en nu p+ate n"+!a ne!un+a:terea leg7adagu
latn7ne*+ !en.etur gn+rare lege*). Aprarea 6unda*entat pe
ne!un+a:terea leg nu .e p+ate ad*te.
1C2
n rea(itate, %re'u!-ia $1 tat1 (u!ea $una.te (e/ea, #e (a
%u&(i$area ei 2n Mnitru( O0i$ia(, este #ar un #e'i#erat) Li%sa
%re/1tirii "uri#i$e a a!eni(r este un 0a%t in$ntesta&i()
3ntr7+ alt +pne& @*br0:at : de pra!t!a ,ud!ar .e .u.0ne
ad*.bltatea er+r de drept !a "!u de !+n.*0*9nt& n"+!9ndu7.e
ur*t+arele argu*enteJ
7 @n art.<5# $+d !"l nu .e d.tnge @ntre er+area de 6apt :
er+area de drept. Regul de nterpretare .pe!6! dreptulu !"l
.table:teJ a!+l+ unde legea nu d.tnge n! n+ nu trebue .
d.tnge*.
7 art.12FC $+d !"l pre"ede1 (ea 4mrturisirea judiciar' nu
poate "i luat dec2t -n -ntre!ime -mpotriva celui care a mrturisit *i
nu poate "i revocat de acesta. a"ar numai de va proba c a "cut)o
din eroare de "aptH. A:adar legut+rul pre"ede eApre. !9nd nu ad*te
er+area de drept. Prn nterpretare per a !+ntrar+& @n.ea*n ! @n
!elelalte !a>ur& ea e.te ad*.
7 er+area de 6apt : !ea de drept repre>nt + per!epere 6al. a
realt0& +runde eA.t a!eea: *+t"a0e -6al.a per!epere a realt0)&
a!+l+ trebue . eA.te a!eea: .+lu0e -nultate relat" a a!tulu ,urd!
@n!Beat dn er+are& "!u de !+n.*0*9nt). O .pune adagul latn Gub
eade* e.t rat+& b eade* .+lut+).
1C#
1C2

1C#

115
Argu*entele de *a .u.& eApr*ate @n d+!trn : @n.u:te de
pra!t!a ,ud!ar .unt !+n"ngt+are : er+area de drept "!u de
!+n.*0*9nt e.te + realtate.
Pe !+n.derente de e!Btate& @n !+nteAtul a!tual& !9nd a!tul de
,u.t0e .e eAer!t : .ub *pul.ul ntere.el+r eAtra,ud!are& de regul&
la !+*anda 6a!t+rulu *ateral& apre!e* ! n"+!area er+r de drept
!a "!u de !+n.*0*9nt ar !+n.ttu + p+rt0 de *an6e.tare a
lberulu arbtru.
Partea @n er+are trebue . d+"edea.! @n 6a0a n.tan0e de
,ude!atJ
7 ! a per!eput @n *+d er+nat& 6al.& realtateaK
7 ! a @n!Beat a!tul ,urd!& deter*nat 6nd de per!eperea
6al. a realt0.
;u&ie$tu( #e #re%t, $uns$7n# $re$t rea(itatea, nu ar 0i
2n$3eiat a$tu( "uri#i$) A$east1 #va#1 se a%re$ia'1 #e (a $a' (a
$a', #u%1 un $riteriu su&ie$tiv)
7 @n !a>ul a!tel+r ,urd!e blaterale -!+ntra!te) ! cealalt
parte -!+!+ntra!tantul) a !un+.!ut .au trebua . !un+a.! !
-mprejurarea a.upra !rea eA.t er+area& a determinat .a .e @n!Bee
a!tul ,urd!. $ern0a .e *pune& de+are!e .an!0unea .e"er a nult0
relat"e a a!tulu ,urd! pr"e:te : !ealalt parte. Se a.gur
.tabltatea !r!utulu !"l& !erttudnea +pera0unl+r ,urd!e. $ne ar
*a @n!Bea un a!t ,urd!& :tnd ! !ealalt parte e.te @n er+are& : "a
putea !ere de.6n0area a!tulu a.t6el @n!BeatL
Er+area "!u de !+n.*0*9nt p+ate 6 re0nut de n.tan0 :
!9nd p+art a.upra *an6e.tr de "+n0 a unea dn pr0. Partea dn
!ulpa !rea .7a a,un. la nultatea a!tulu ,urd! "a plt !elelalte pr0
de.pgubr& pentru a7 a!+per pre,ud!ul pr+"+!at prn de.6n0area
!+ntra!tulu.
1C1
&l%l 1)i(lenia2
3n art.<5# $+d !"l .e aratJ G!+n.*0*9ntul nu e.te "alabl
!9nd e.te -O) .urprn. prn d+l.H
3n art.<CF $+d !"l .e de6ne:te d+lul !a 6ndJ G+ !au> de
nultate a !+n"en0e !9nd *,l+a!ele "!lene& @ntrebun0ate de una dn
1C1

11C
pr0& .unt a.t6el& @n!9t e.te e"dent !& 6r a!e.te *a:na0un& !ealalt
parte n7ar 6 !+ntra!tat. D+lul nu .e pre.upune.H
A:adar& d+lul "!u de !+n.*0*9nt e.te ndu!erea @n er+are
a une per.+ane& prn *,l+a!e "!lene .au d+l+."e& pentru a +
deter*na -@n .!+pul) . @n!Bee un a!t ,urd!. E.te de6n0a a!!eptat
@n d+!trna de drept !"l.
3ntr7+ 6+r*ulare .ntet! d+lul e.te + er+are pr+"+!at.
De: d+lul e.te + er+are pr+"+!at& @ntre d+l : er+are eA.t
d6eren0er e.en0aleJ
7 d+lul are + .6er de !uprndere *a larg de!9t er+area
.p+ntan @n .en.ul ! pr"e:te nu nu*a !alt0le .ub.tan0ale ale
+be!tulu .au pre.ta0e dn a!tul ,urd! +r denttatea .au !alt0le
.pe!ale ale !+!+ntra!tantulu @n !+ntra!tele ntutu per.+nae& ! : alte
@*pre,urr.
7 d+lul eAter+r>9ndu7.e prn *,l+a!e "!lene& *aterale .e
p+ate d+"ed *a u:+r !+*parat" !u er+area& pr+!e. p.B+l+g! ntern
d6!l de pr+bat -6al.a per!epere a un+r @*pre,urr).
Dn nterpretarea teAtulu art.<CF $+d !"lJ G*,l+a!ele
"!lene @ntrebun0ate de una dn pr0H re>ult ! d+lul pr"e:te nu*a
a!tele ,urd!e blaterale. 3n pra!t!a ,ud!ar .7a ad*. ! : @n !a>ul
a!tel+r ,urd!e unlaterale -de eAe*plu& te.ta*ent) d+lul p+ate 6
@nt9lnt .ub 6+r*a G.uge.teH& G!apta0eH ad! a Glngu:rH
per.+ane !are are + a6e!0une& pa.une pentru !ne"a& @n .!+pul . 6a!
un te.ta*ent.
3n .tru!tura .a& d+lul are d+u ele*enteJ
7 elementul intenional -p.B+l+g!) al "+n0e eAter+r>ate de
.ube!tul de drept !are @: pr+pune& ur*re:te . ndu! @n er+are
partea !+!+ntra!tant pentru !a a!ea.ta . @n!Bee a!tul ,urd!. De
eAe*plu& "9n>t+rul& pentru a @n.trna aut+tur.*ul la un pre0 *are&
@: pr+pune .7l ndu! @n er+are pe !u*prt+r& prn *+d6!area
anulu de 6abr!a0e dn !ert6!atul de @n*atr!ulare& prn *+d6!area
nu*rulu de E* par!ur: @nreg.tra0 la b+rd& prn retu:ur .uper6!ale
ale !ar+.ere et!.
3n d+!trn : @n pra!t! .7a .tatuat ! pr+"+!area une er+r
prn .*pl negl,en0& 6r rea7!redn0& nu !+n.ttue d+l
1C5
& nu eA.t
1C5

11D
d+l da! @*pre,urarea pretn. a.!un. era !un+.!ut de !ealalt
parte.
1CC
7 elementul material !are !+n.t @n @ntrebun0area de *ane"re
d+l+."e& *,l+a!e "!lene& *,l+a!e !+*bnate de :retene&
*a:na0un !u !ara!ter de @n:el!une& a!0un 6raudul+a.e et!.
Ele*entul *ateral al d+lulu !+n.t @ntr7+ a!0une& .au
na!0une. Un eAe*plu de a!t !+*." @n *atera a!tel+r ,urd!e !u
ttlu gratut I lbert0& e.te G.uge.taH& G!apta0aH& ad! .pe!ularea
a6e!0un une per.+ane pentru a + !+n"nge . 6a! + d+na0e +r un
legat. EAe*plu de na!0une e.te dolul prin reticen& !9nd una dn
pr0 p.trea> t!erea a.upra un+r @*pre,urr e.en0ale !are ar 6
trebut adu.e la !un+:tn0a !elelalte pr0 : a !r+r !un+a:tere ar 6
putut .7+ deter*ne . nu @n!Bee a!tul ,urd!.
1CD
3ntr7+ .pe0 .7a
anulat + !.t+re pentru d+lul prn ret!en0 !+*. prn a.!underea
b+l de !are .u6erea unul dn .+0.
1C=
Utl>area *,l+a!el+r "!lene pentru a pr+"+!a er+area
!+n.ttue 6apt l!t : @n p+te>a pr+du!er pre,ud!ulu& "!t*a
p+ate ntr+du!e pe l9ng a!0unea @n anularea a!tulu ,urd! :
a!0unea @n repararea pre,ud!ulu p+tr"t art.<<= $+d !"l
-r.punderea del!tual pentru 6apt pr+pre).
De +b.er"at ! @n d+!trn ele*entele d+lulu .e de6ne.! :
prn ter*en de ele*ent .ube!t" : +be!t".
1C<
3ntr7+ +pne& !el+r d+u ele*ente ale d+lulu .e adaug un al
trelea ele*entJ ele*entul n,u.t prn !are .e @n0elege d+lul gra" !e
gn+r regulle de *+ral I d+lu. *alu. I&!are& .pre de+.ebre de
d+lu. b+nu. -d+lul u:+r) ad*. une+r& de eAe*plu& @n dreptul
!+*er!al& lauda une *r6& nu e.te t+lerat.
1DF
3n pre>ent .e pare ! d.tn!0a nu .e ,u.t6!& pentru !
*+raltatea a6a!erl+r *pune .an!0+narea +r!ru d+l .au pentru !
.e ad*te ! re!la*a un+r *r6ur : .er"! e.te de regul eAagerat&
!lentul a">at nu .e la. @n:elat de re!la*.
1D1
1CC

1CD

1C=

1C<

1DF

1D1

11=
A!0unea @n ,u.t0e prn !are .e !ere anularea a!tulu ,urd!
pentru !+n.*0*9ntul "!at prn d+l trebue . d+"edea.! eA.ten0a
!+nd0l+r d+luluJ
7 dolul a determinat @n!Beerea a!tulu ,urd!& Ge.te e"dent
!& 6r a!e.te *a:na0un& !ealalt parte n7ar 6 !+ntra!tatH -art.<CF
$+d !"l). D+lul nu .e l*tea> d+ar la G!alt0le .ub.tan0ale ale
+be!tuluH +r la G!alt0le per.+aneH !+!+ntra!tante !a @n !a>ul
er+r& ! ara ele*entel+r deter*nante e.te *ult *a larg. D+lul !are
a deter*nat @n!Beerea a!tulu ,urd! e.te denu*t dol principal :
atrage nultatea relat" a a!tulu. Dolul incident -.e!undar) pr"e:te
@*pre,urr nedeter*nante pentru @n!Beerea a!tulu ,urd!. El nu
atrage nultatea relat" a a!tulu ,urd!.
7 s provin de la cealalt parte& !+nd0e pre">ut @n art.<CF
$+d !"l G*,l+a!ele "!lene @ntrebun0ate de una dn pr0.H
3n d+!trn .e ad*te ! d+lul p+ate pr+"en : de la un ter0&
da! !+!+ntra!tantul :te a!e.t lu!ru& e.te !+*pl!e la d+l. De
a.e*enea .7a ad*. ! d+lul p+ate pr+"en : de la repre>entantul
!+!+ntra!tantuluH.
1D2
3ntr7+ +pne .e .u.0ne ! a!ea.t !+nd0e I . pr+"n de la
!ealalt parte I Gpr"e:te nu*a !+ntra!tele !u ttlu +ner+..H
1D#
E.te
6re.! . 6e aprat una dn pr0le !+ntra!tulu +ner+. de d+lul !e
pr+"ne de la !ealalt parte& at9ta t*p !9t a!ea.ta Ga n"e.ttH @n
!+ntra!tul +ner+. -a pr+!urat !elelalte pr0 un 6+l+. patr*+nal) : nu
e.te "n+"at. 3n a!tele ,urd!e !u ttlu gratut& d+b9ndt+rul& n"+!9nd
d+lul d.punt+rulu& ur*re:te . apere un a"anta, +b0nut 6r
pre.ta0e e!B"alent& lu!ru !e nu trebue +!r+tt de lege.
1D1
D+lul& a:a !u* .e .table:te @n art.<CF $+d !"lJ Gnu .e
pre.upuneH. La 6el !a : @n !a>ul er+r& el trebue d+"edt. Se d+"ede.!
G*,l+a!ele "!leneH& eA.ten0a& *ateraltatea l+r& ad! un 6apt ,urd!&
prn +r!e *,l+! de pr+b. De a!eea& d+"ada d+lulu e.te *a u:+r de
6!ut de!9t d+"ada er+r.
1D2

1D#

1D1

11<
Vilen#a
3n art.<5# $+d !"l .e pre"edeJ (consimm2ntul nu este
valabil c2nd 4/' este smuls prin violen.+
P+tr"t art.<5C $+d !"lJ (este violen -ntotdeauna c2nd.
spre a "ace o persoan a contracta. i se insu"l temerea. raionabil
dup d2nsa. c va "i e9pus persoana sau averea sa unui ru
considerabil *i pre,ent. Se ine cont -n aceast materie de etate. de
se9 *i de condiia persoanelor.+
3n art.<5D $+d !"l .e pre!>ea>J (violena este cau, de
nulitate a conveniei *i c2nd s)a e9ercitat asupra soului sau soiei.
asupra descendenilor sau ascendenilor.+
G8iolena -n contra celui care s)a obli!at este cau, de
nulitate. chiar c2nd este e9ercitat de alt persoan dec2t aceea -n
"olosul creia s)a "cut conveniaH d.pune art.<55 $+d !"l -ad!
a*enn0area p+ate pr+"en : de la + alt per.+an de!9t
!+!+ntra!tantul).
%+len0a e.te "!ul de !+n.*0*9nt !e !+n.t @n a*enn0area
une per.+ane !u un ru& a.t6el @n!9t .e n.u6l + tea*& 6r! !e +
deter*n . @n!Bee un a!t ,urd!. 3n lp.a a*enn0r& per.+ana nu
ar 6 @n!Beat a!tul ,urd!.
A*enn0area p+ate 6J
7 de natur "i,icJ -".) !9nd a*enn0area pr"e:te ntegrtatea
6>! a per.+ane -l+"r& "t*area ntegrt0 !+rp+rale& +*+r)
- $e na"%r, pa"rimnial, =#istru/erea, sustra/erea,
#e/ra#area unr &unuri et$)5
7 de natur moral -*etu.) atnger adu.e +n+are& de>"lur
nde!ente et!.
n #$trin1 se 0a$e #istin$-ia 2ntre+
7 ameninarea le!itim 4justa' nu !+n.ttue "!u de
!+n.*0*9nt. De eAe*plu "!t*a unu pre,ud!u a*enn0 pe
aut+rul 6apte l!te : pre,ud!able ! .e "a adre.a n.tan0e de
,ude!at pentru repararea pre,ud!ulu. A*enn0area !u eAer!tarea
unu drept nu !+n.ttue "+len0.
7 ameninarea nele!itim -n ,u.ta) !+n.ttue "!u de
!+n.*0*9nt& "+len0. De eAe*plu& !u*prt+rul @l a*enn0 pe
"e!n !u de>"lurea !e + "a 6a!e .+0e lu pr"nd rela0a nep+tr"t
15F
!u "e!na de la parter& da! nu7 "nde tele">+rul la pre0ul .tablt de
el.
%+len0a are @n .tru!tura .a ur*t+arele ele*enteJ
7 element e9terior -+be!t")& !e !+n.t @n a*enn0area !u un
ru& !e p+ate 6 de natur 6>!& patr*+nal .au *+ral.
P+ate 6 a*enn0at !u un ruJ
7 + parte a a!tulu ,urd!& !are @n!Bee a.t6el a!tul ,urd!K
7 .+0ul -.+0a)& !+p -de.!enden0) .au a.!enden0 -prn0 a
une pr0 a a!tulu ,urd!.
3n d+!trn .e apre!a>J (de*i le!ea se re"er numai la so.
soie. descendeni *i ascendeni. iar aceast enumerare pare a avea
un caracter limitativ. ea trebuie s "ie considerat enuniativ. c
ast"el dispo,iia cuprins -n te9t ar "i de aplicare prea restr2ns *i nu
-n deplin concordan cu caracterul violenei de a "i un viciu de
consimm2nt...+
1D5
Se lrge:te a.t6el .6era per.+anel+r 6a0 de !are
"!t*a e.te legat prntr7+ putern! a6e!0une& de.gur !el !e n"+!
"+len0a ur*9nd . pr+be>e at9t legtura de a6e!0une& !9t : tea*a
n.u6lat& !are l7a deter*nat . @n!Bee a!tul ,urd!.
1DC

P+ate a*enn0a !u un ruJ
7 + parte a a!tulu ,urd! !e ur*re:te& @n a!e.t *+d&
@n!Beerea luK
- un ter-, art)ABB C# $ivi( #is%une+ >$3iar $7n# este
e,er$itat1 #e a(t1 %ersan1 #e$7t $ea 2n 0(su( $1reia s-a 01$ut
$nven-ia)?
S7a .u.0nut @n d+!trn +pna p+tr"t !rea "+len0a e.te
"!u de !+n.*0*9nt : !9nd te*erea n.u6lat e.te re>ultatul un+r
!au>e naturale .au al un+r @*pre,urr !are& prn a*enn0area une
pr*e,d -de eAe*plu& .ub tea*a nunda0e& !ne"a "nde un bun al
.u) !+n.tr9nge per.+ana . @n!Bee a!tul ,urd!.
1DD
3ntr7+ alt +pne .e .u.0ne ! .tarea de ne!e.tate @n !are .e
g.e:te + per.+an !are + deter*n . @n!Bee un a!t ,urd!& pe !are
1D5

1DC

1DD

151
alt6el nu l7ar 6 @n!Beat& trebue a.*lat "+len0e& "!u de
!+n.*0*9nt.
1D=
A%re$ie! ! pre"ederle legale re6ert+are la "+len0a "!u de
!+n.*0*9nt nu a!+per : eAtnderle a*ntte *a .u.J !9nd te*erea
e.te re>ultatul un+r !au>e naturale .au al .tr de ne!e.tate.
De+are!e a*enn0area .e *ateral>ea>& la 6el !a : la d+l&
"!t*a a*enn0r& !9nd .u6er un pre,ud!u -de eAe*plu& a @n!Beat
!+ntra!tul a"9nd !+n.*0*9ntul "!at prn "+len0& de: @n !+nd0
n+r*ale l7ar 6 putut @n!Bea *ult *a a"anta,+.) p+ate eAer!ta +
a!0une @n r.pundere !"l del!tual -p+tr"t art.<<=& r.pundere
!"l del!tual pentru 6apt pr+pre).
7 element psiholo!ic -nter+r) !+n.t @n tea*a n+!ulat
per.+ane !+n.tr9n. a.t6el . @n!Bee a!tul ,urd! pe !are @n !+nd0
n+r*ale nu l7ar 6 @n!Beat. 3n!Beerea a!tulu + .!ap de a*enn0are.
$u pr"re la pre!>area art.<5C $+d !"lJ (ru considerabil
*i pre,ent+. @n d+!trn .e apre!a>1 (temerea trebuie s "ie
considerabil *i pre,ent la -ncheierea actului juridic. rul put2nd s
"ie *i viitorH
1D<
. A:adar& a*enn0area !u un ru "t+r p+ate !+n.ttu
"+len0& da! e.te de natur . na.! @n .u6letul pr0 + te*ere
a!tual.
3n +r!e !a>& p+ate 6 "+rba : de un ru "t+r& dar 6+arte
apr+pat& !u alte !u"nte de un ru *nent.
1=F
$+nd0le "+len0e .untJ
7 a $e"ermina" 3n(?eierea a("%l%i .%ri$i(. $+nd0a e.te
pre">ut @n art.<5C $+d !"lJ te*erea . 6e Gre>+nabl dup d9n.a.H
A.t6el& per.+ana a*enn0at !+n.der te*erea at9t de gra" @n!9t
@n!Bee a!tul ,urd!. Apre!erea ! te*erea n+!ulat a deter*nat
!+n.*0*9ntul la @n!Beerea a!tulu ,urd! .e 6a!e de la !a> la !a>&
0n9ndu7.e .ea*a& a:a !u* d.pune legeaJ (de etate. de se9 *i de
condiia persoanelor.+ De.gur& legea a a"ut @n "edere : gradul de
!ultur& per.+ana de la !are pr+"ne "+len0a& *,l+a!ele 6+l+.te& l+!ul
unde .e eAer!t "+len0a.
;tarea #e tea!1 %rva$1 !tivu( $are a #eter!inat
2n$3eierea a$tu(ui "uri#i$)
1D=

1D<

1=F

152
) pentru evitarea rului se -ncheie actul juridic.
Se *pune + pre!>areJ "+len0a e.te "!u de !+n.*0*9nt
nu*a !9nd (spre a "ace o persoan a contracta& i s)a insu"lat
temerea.H Nu e.te + !ern0 a "+len0e eAe!utarea un+r a!0un
*aterale de "+len0. A!e.tea& @n *.ura @n !are au pr+du. un
pre,ud!u p+t 6 @nlturate prntr7+ a!0une @n r.pundere !"l
del!tual pentru 6apt pr+pre -art.<<= $+d !"l).
- amenin#area s, *ie in.%s",. Nu +r!e a*enn0are e.te n,u.t.
A*enn0area !u eAer!tarea unu drept .uba unu drept .ub. De
eAe*plu& !redt+rul @l a*enn0 pe debt+r !u .e.>area n.tan0e de
,ude!at pentru !a a!ea.ta dn ur* .7: eAe!ute +blga0a
!+ntra!tual a.u*at. Da! @n.& !redt+rul& pentru a7l deter*na pe
debt+r . re!un+a.! dat+ra 6a0 de el @l a*enn0 !u btaa& !u
*+artea& .unte* @n pre>en0a "+len0e I "!u de !+n.*0*9nt.
O apl!a0e pra!t! a !+nd0e "+len0e I . 6e n,u.t I e.te
pre"ederea art.<5= $+d !"lJ G.*pla te*ere re"eren0ar& 6r
"+len0& nu p+ate anula !+n"en0a.H -te*ere re"eren0ar Q re.pe!tul
dat+rat un+r per.+ane 6a0 de !are eA.t + a6ntate .pe!alJ prn0&
rude& :e6 et!.). Te*erea re"eren0ar e.te + a*enn0are& dar legt*.
'aptul ! "n> un bun :e6ulu& pr+6e.+rulu tu& tre>e:te + tea*& dar
a!ea.ta e.te generat de re.pe!tul dat+rat per.+ane !+!+ntra!tante&
tea*a e.te ,u.t& legt*. A:adar& a!tul ,urd! @n!Beat .ub a!ea.t
te*ere nu du!e la nultatea lu.
Le+i%nea
Art.115D $+d !"l d.puneJ (minorul poate e9ercita
aciunea -n resci,iune pentru simpla le,iune -n contra oricrei
conveniiH.
3n art.25 aln.1 : 2 dn De!retul #2M1<51 pentru punerea @n
apl!are a $+dulu 6a*le : a De!retulu #1M1<51 pr"t+r la
per.+anele 6>!e : ,urd!e .e pre!>ea> n+0unea de *n+rJ
(minorii. care. av2nd v2rsta de 14 ani -mplinii -ncheie sin!uri. "r
-ncuviinarea prinilor sau tutorilor. acte juridice pentru a cror
valabilitate nu se cere *i -ncuviinarea prealabil a autoritilor
tutelare. dac aceste acte le pricinuiesc vreo vtmare+.
Le'iunea este vi$iu( #e $nsi!-1!7nt $are $nst1 2n
%a/u&a !ateria(1 %e $are su0er1 %arte a $ntra$tu(ui, #in
15#
$au'a #is%r%r-iei v1#ite #e va(are e,istent1 2ntre %resta-ii(e
re$i%r$e a(e %1r-i(r)
3ntr7+ de6n0e& pe !are + apre!e* pentru !+n!>une&
le>unea e.te "!u de !+n.*0*9nt !are !+n.t @n d.pr+p+r0a "dt
de "al+are @ntre d+u pre.ta0.
1=1
Pr+6.dr.d+!ent Traan I+na:!u +pnea> ! le>unea @n !adrul
a!tuale regle*entr nu p+ate 6 !+n.derat "!u de !+n.*0*9nt.
Le>unea repre>nt + !+nd0e -n.a.) pentru de.6n0area a!tulu ,urd!
-pentru !a nultatea relat" . p+at 6 n"+!at) @n !a>ul *n+rulu
!are @n!Bee .ngur a!te -6r @n!u"n0area prn0l+r& tut+relu .au a
aut+rt0 tutelare)& : !are prn a!e.te a!te a 6+.t pgubt -le>at).
T+!*a de a!eea& @n a!ea.t +pne nu trebueJ (a ne ocupa 4/' de
aciunea -n resci,iune deosebit de aciunea -n anulareH.
1=2
Sunte*
a:adar @n pre>en0a une (condiii de anulare a contractului pentru
incapacitate. aceasta 4/' "iind cau,a care duce la nulitateH
-n!apa!tatea *n+rulu !are a @*plnt 11 an : !are @n!Bend .ngur
a!tul ,urd!& @n !+nd0le *a .u. artate& a 6+.t pgubt).
A$est (u$ru re'u(t1 #in $3iar te,tu( (e/ii+ art)8B #in
De$retu( 98C4AB:+ =D5 a%(i$area #is%'i-ii(r (e/a(e re0eritare (a
a$-iunea 2n anu(are %entru (e'iune =n)a) - C#u( $ivi( nu!e.te
>a$-iune 2n res$i'iune?5)
Se arat @n !+ntnuare ! un !+!+ntra!tant nu trebue .
pr+6te& .pre a +b0ne a"anta,e d.pr+p+r0+nate 6a0 de pre.ta0a 6!ut.
Un !+ntra!t de a!e.t 6el nu ar pune pr+ble*a "!ulu de
!+n.*0*9nt& ! a !au>e *+rale pe !are .e @nte*ea> a!tul ,urd!.
De a!eea a!tul ,urd! e.te l+"t de nultate ab.+lut.
1=#
3ntr7+ +pne !+ntrar .e .ublna> deea !J (anularea
actului juridic nu intervine at2t pentru minoritate. c2t pentru pa!uba
material su"erit de cel cu capacitatea restr2ns de e9erciiu la
-ncheierea actului juridic.
1C4
+
1=1

1=2

1=#

1=1

151
Domeniul de aplicare a le,iunii
D+*enul de apl!are a le>un& "!u de !+n.*0*9nt
pr"e:te d+u a.pe!teJ per.+anele !e p+t n"+!a le>unea : a!tele
,urd!e !e p+t 6 a6e!tate de le>une.
Cine poate invoca le,iuneaJ
Le>unea& "!u de !+n.*0*9nt& p+ate 6 n"+!at nu*a de
+ .ngur !ateg+re de per.+aneJ (minorii care av2nd v2rsta de 14 ani
-mplinii -ncheie sin!uri. "r -ncuviinarea prinilor sau tutorelui.
acte juridice pentru a cror valabilitate nu se cere -ncuviinarea
prealabil a autoritii tutelareH.
Art)44EB C# $ivi(, #is%une+ >Ma"ru( nu %ate, %entru
(e'iune, s1 e,er$ite a$-iunea 2n res$i'iune?) C#u( $ivi( %reve#e
sin/ur1 e,$e%-ie $7n# !a"ru( %ate inv$a (e'iunea+ 2n te!eiu(
art)EA: C# $ivi(, 2n !ateria a$$e%t1rii su$$esiunii)
Ce acte juridice pot "i des"iinate pentru le,iune. "!u de
!+n.*0*9ntL
R.pun.ul a 6+.t dat la @ntrebarea pre!edent. Mn+rul p+ate
@n!Bea .ngur& 6r @n!u"n0area prn0l+r .au tut+relu& .au
@n!u"n0area aut+rt0 tutelare& a!te juridice de administrare. A!e.te
a!te .unt a!te ,urd!e !u ttlu +ner+. : !+*utat".
6e,iunea se re"er la acte juridice oneroase -+ parte pr+!ur
un a"anta, patr*+nal !elelalte pr0 @n .!+pul +b0ner unu a"anta,
patr*+nal& *a *ult .au *a pu0n e!B"alent) pentru ! @n de6n0a
le>un .e .puneJ Gd.pr+p+r0a "dt de "al+are @ntre d+u pre.ta0.H
Le>unea nu pr"e:te a!tele ,urd!e !u ttlu gratut pentru !
@n a!e.te a!te nu*a + parte eAe!ut + pre.ta0e I pr+!ur !elelalte
pr0 un 6+l+. patr*+nal 6r . ur*rea.! + !+ntrapre.ta0e.
Le>unea 6nd + d.pr+p+r0e "dt de "al+are @ntre d+u
pre.ta0 p+ate 6 @nt9lnt nu*a la a!tele !+*utat"e -unde pr0le
!un+.! eA.ten0a : @ntnderea pre.ta0l+r). La a!tele aleat+r&
eA.ten0a : @ntnderea pre.ta0l+r nu .e !un+.! @n *+*entul @n!Beer
!+ntra!tulu& ele depn>9nd de un e"en*ent aleat+ru.
A!tele ,urd!e de *a .u. @n!Beate de *n+r .ngur trebue .
6e le>+nare -. eA.te + pagub *ateral !a ur*are a d.pr+p+r0e
"dte dntre pre.ta0le pr0l+r.).
155
Structura le,iunii
E(e!ente(e $!%nente a(e (e'iunii sunt 2n ra%rt #e
$n$e%-ia avut1 2n ve#ere #e (e/iuitr $u %rivire (a (e'iune)
Concepia subiectivJ le>unea are d+u ele*enteJ
- unul obiectiv& !e !+n.t @n d.pr+p+r0a "dt de "al+are
@ntre pre.ta0le pr0l+r&
- unul subiectiv& !e !+n.t @n d+rn0a une pr0 de a pr+6ta
de .tarea de ne"+e @n !are .e a6l !ealalt parte& .!+p @n
!are @n!Bee a!tul ,urd!.
Concepia obiectivJ le>unea are un .ngur ele*ent : anu*eJ
pre,ud!ul *ateral .u6ert de + parte !a ur*are a d6eren0e "al+r!e
@ntre !+ntrapre.ta0le pr0l+r.
$+dul !"l r+*9n a @*br0:at !+n!ep0a +be!t" pr"nd
le>unea.
3n p+te>a !9nd una dn pr0& la @n!Beerea a!tulu ,urd!& a
pr+6tat de .tarea de ne"+e @n !are .e g.ea !ealalt parte& a!tul ,urd!
@n!Beat e.te nul ab.+lut pentru !au> *+ral.
$e trebue . d+"edea.! partea a !re !+n.*0*9nt a 6+.t
"!at prn le>uneL -!ern0ele le>un)
7 paguba *ateral .u6ert e.te ur*area @n!Beer a!tulu
,urd! a !ru anulare .e !ere. A!ea.t !ern0 a leg .e de.prnde dn
art.115= $+d !"lJ G!9nd le>unea re>ult dntr7un e"en*ent !a>ual :
nea:teptat *n+rul nu are a!0une @n re.!>uneH.
7 paguba *ateral . eA.te @n *+*entul @n!Beer a!tulu
,urd!
7 paguba .u6ert !e !+n.t @n d.pr+p+r0a de "al+are dntre
!+ntrapre.ta0 trebue . 6e "dt.
$2 Cmpara#ie 3n"re )i(iile $e (nsim#,m5n"
A.e*nrJ
7 @*pre,urarea dn realtate per!eput 6al. de una dn pr0 a
determinat @n!Beerea a!tulu ,urd!K
7 "!ul de !+n.*0*9nt trebue dovedit:
- san$-iunea "uri#i$1 %entru a$tu( 2n$3eiat %rintr-un
$nsi!-1!7nt vi$iat este n%li"a"ea rela"i), a a$estuiaF
15C
- vi$iu( #e $nsi!-1!7nt tre&uie s1 e,iste 2n !!entu(
2n$3eierii a$tu(ui "uri#i$F
- 2n a$te(e "uri#i$e &i(atera(e, vi$iu( #e (nsim#,m5n"
tre&uie s1 a0e$te'e $nsi!-1!7ntu( %nei sing%re p,r#i)
De+.ebrJ
7 pr+ba0unea ,ud!ar e.te d6!l la er+are -de+are!e .e
tnde d+"edrea unu pr+!e. .ube!t") : u:+ar la d+l& "+len0&
le>une -unde eA.t un ele*ent eAter+r& *ateral)
7 er+area p+art a.upra !alt0l+r .ub.tan0ale ale +be!tulu
*ateral eAter+r rap+rtulu ,urd! .au pre.ta0e unea dn pr0 .au
a.upra dentt0 .au !alt0l+r .pe!ale ale !+!+ntra!tantulu -la
!+ntra!tele ntutu per.+nae)K d+lul p+art a.upra +r!ru ele*ent !are
a deter*nat @n!Beerea a!tulu ,urd!.
7 la d+l : "+len0 ele*entul eAter+r& *ateral 6nd 6apt
l!t& atrage r.punderea !"l del!tual.
7 le>unea de regul .e .an!0+nea> !u nultatea relat"& dar
une+r : !u redu!erea une pre.ta0 : .p+rrea !elelalte.
3. /,iectul actului 'uridic
a2 &e*ini#ia 'ie("%l%i a("%l%i (i)il
Art.<C2 $+d !"l de6ne:te +be!tul !+n"en0e I de6n0e
eAtn. la a!tul ,urd! @n general a.t6elJ (obiectul conveniilor este
acela la care prile sau numai una din pri se obli!.H De6n0a
legal !reea> !+n6u> @ntre +be!tul +blga0e : +be!tul !+n"en0e
$+ntra!tul 6nd principalul >"+r al +blga0l+r& dup un aut+r& el
!reea> +blga0. Oblga0a are : ea un +be!t pr+pru -n.a. 7 "+*
.tuda la te+ra general a +blga0l+r& @n anul II).
TeAtul a .u.!tat nu*er+a.e d.!u0 @n d+!trna de drept !"l.
3ntr7+ +pne& .e neag eA.ten0a unu +be!t d.tn!t al a!tulu
,urd!& anal>9ndu7.e d+ar +be!tul +blga0e !e .e na:te dn a!tul
,urd!.
1=5
1=5

15D
P+tr"t unu alt pun!t de "edere& +be!tul a!tulu ,urd! e.te
crearea. modi"icarea sau stin!erea unui raport juridic.
1=C
S7a +pnat
! a!e.tea .unt e6e!te ale a!tulu ,urd! : n!de!u* pre.ta0 la !are
.e +blg una .au !ealalt parte la a!tul ,urd!.
Ap+ .7a .pu. ! +be!tul a!tulu ,urd! !"l !+n.t @n
ntere.ele regle*entate de pr0 prn @n!Beerea a!tulu& @n l*tele : @n
ba>a leg. S7a !rt!at ! ntere.ele 0n de G!au>aH a!tulu ,urd! : nu
de G+be!tulH a!tulu ,urd!.
Opna @*br0:at de *a,+rtatea aut+rl+r e.te a!eea p+tr"t
!rea +be!tul a!tulu ,urd! e.te !Bar +be!tul rap+rtulu ,urd!
n.!ut dn a!tul ,urd!.
A:adar& prn +be!t al a!tulu ,urd! .e @n0elege a!0unea .au
na!0unea pe !are + pretnde .ube!tul a!t" : de !are e.te 0nut
.ube!tul pa."& ad! !+nduta !+n!ret a 6e!re pr0& .tablt de
!+*un a!+rd @n *+*entul @n!Beer a!tulu ,urd!. Obe!tul a!tulu
,urd! e.te .n+n* !u +be!tul rap+rtulu ,urd! !"l. De eAe*plu&
@ntr7un !+ntra!t de "9n>are7!u*prare a unu tele">+r +be!tul @l
p+ate !+n.ttuJ
7 pre.ta0a !u*prt+rulu !e !+n.t @n predarea a ,u*tate dn
pre0 la data predr tele">+rulu de !tre "9n>t+r
7 pre.ta0a !u*prt+rulu !e !+n.t @n predarea re.tul pre0ulu
dup 1F >le de la predarea tele">+rulu -dup eAprarea per+ade de
pr+b)
7 pre.ta0a "9n>t+rulu !e !+n.t @n predarea tele">+rulu la
data !+n"ent de pr0
- %resta-ia v7n'1tru(ui #e a %re#a %iese(e #e s$3i!& (a
e,%irarea ter!enu(ui #e %r&1)
A:adar& !+nduta !+n!ret a 6e!re pr0 a a!tulu ,urd!
!+n.ttue +be!tul a!tulu ,urd!. Dup !u* a* pre!>at la Gobiectul
raportului juridic civilH& !+nduta .ube!0l+r .e re6er de regul la
bunur !+n!rete& !e !+n.ttue obiect derivat al rap+rtulu ,urd!. 2 @n
!a>ul a!tel+r ,urd!e& bunurle& lu!rurle a.upra !r+ra p+art !+nduta
.ube!0l+r de drept& .unt obiectul derivat al a!tulu ,urd!.
$+nduta !+n!ret a pr0l+r p+ate 6J
7 p+>t"& !+*." -a da& a 6a!e !e"a)
7 negat"& +*." -a nu da& a nu 6a!e !e"a).
1=C

15=
De regul& +be!tul a!tulu ,urd! !+n0ne at9t pre.ta0le
p+>t"e !9t : pre.ta0le negat"e.
'2 Cn$i#iile 'ie("%l%i a("%l%i .%ri$i(
A!tul ,urd! e.te "alabl @n!Beat nu*a da! +be!tul
@ndeplne:te ur*t+arele !+nd0& ..te*at>ate a.t6elJ
7 Cn$i#ii generale re*eri"are la +be!tul eAter+r al a!tulu
,urd!& la '%n%l as%pra (,r%ia se r,s*r5nge pres"a#ia p,r#ilr. A!e.te
!+nd0 ">ea> pre.ta0a de a da un bunJ
&ie$tu( -bunul) trebue s1 e,iste @n *+*entul @n!Beer
a!tulu ,urd!J
A!ea.t regul .e .table:te @n art.1#11 $+d !"lJ (dac. -n
momentul v2n,rii. lucrul v2ndut era pierit -n tot. vinderea este
nulH& de+are!e a!tulu ,urd! !"l @ lp.e:te una dn !+nd0le
e.en0ale de "aldtateJ +be!tul. San!0unea !"l e.te nultatea
ab.+lut a a!tulu ,urd!. De eAe*plu& @n *+*entul @n!Brer
l+!un0e& pr0le nu !un+.! ! l+!un0a a 6+.t *.tut @ntr7un n!endu.
$+dul !"l ad*te + eA!ep0e -.tua0e !9nd a!tul ,urd! e.te
"alabl @n!Beat& de: +be!tul lp.e:te) art.<C5 aln.1 $+d !"lJ
Glucrurile viitoare pot "i obiectul obli!aieiH. De eAe*plu& !r+t+rul
p+ate "nde !+.tu*ul de Bane pe !are7l !+n6e!0+nea>& .au
"9n>at+rul "nde re!+lta "t+are de !art+6 de pe + par!el et!. EA.t
eA!ep0 de la p+.bltatea @n!Beer a!tulu ,urd! !e are !a +be!t un
lu!ru "t+rK art.<C5 aln.2 $+d !"lJ (nu se poate "ace renunare la o
succesiune ce nu este deschis. nici nu se pot "ace -nvoiri asupra unei
ast"el de succesiuni. chiar de s)ar da consimm2ntul celui a crui
succesiune este -n chestiune+ -.u!!e.unle nede.!B.e nu p+t 6a!e
+be!tul n! unu a!t ,urd!). De eAe*plu& 6ul nu p+ate . @n.trne>e
bunurle !e ur*ea> . le *+:tenea.! de la prn0 .. De a.e*enea&
bunurle "t+are ale debt+rulu nu p+t 6 +be!tul !+ntra!tulu de
p+te! -art.1DD5 $+d !"l).
&ie$tu( -lu!rul) trebue s1 0ie 2n $ir$uitu( $ivi(F
$+nd0a e.te pre">ut @n art.<C# $+d !"l1 (numai lucrurile
ce sunt -n comer pot "i obiectul unui contract+K @n art.1D5J (oricine
poate dispune liber de bunurile ce sunt ale lui. cu modi"icrile
stabilite de le!i.+K @n art. 1#1FJ (toate bunurile care sunt -n comer.
pot s "ie v2ndute. a"ar numai dac vreo le!e a oprit aceastaHK @n
15<
art.1D5FJ G.e p+t p+te!a *+blele !are .unt @n !+*er0H : @n art.1=11J
Gnu se poate prescrie domeniul lucrurilor care. din natura lor proprie
sau printr)o declaraie a le!ii. nu pot "i proprietate privat. ci sunt
scoase a"ar din comer+ -n.a. 7 bunurle .!+a.e dn !+*er0 -!r!utul
!"l)& ad! bunurle pr+pretate publ! .unt bunur nalenable).
Sntag*a G.unt @n !+*er0H @n.ea*n .unt @n !r!utul !"l.
E.te "+n0a eApre. a legut+rulu pre">ut @n art.5 aln.2 dn Legea
6+ndulu 6un!ar nr.1=M1<<1 republ!at& bunur G.!+a.e dn !r!utul
!"lH : @n art.CCJ G.unt : r*9n @n !r!utul !"lH.
A .e "edeaJ !la.6!area bunurl+r dup reg*ul ,urd! al
!r!ula0e l+r.
&ie$tu( -lu!rul) s1 0ie #eter!inat -#eter!ina&i()
$+nd0a e.te pre">ut @n d+u teAte legaleJ art.<1= $+d !"lJ
Gcondiiile eseniale pentru validitatea unei convenii sunt1 3. 0n
obiect determinatH : art.<C1 (obli!aia trebuie s aib de obiect un
lucru determinat. cel puin -n specia sa. Cantitatea obiectului poate "i
necert. de este posibil determinarea saH.
Interpretarea !+r+b+rat a teAtel+r legale !+ndu!e .pre
ur*t+arele !+n!lu>J
7 +be!tul -bunul) . 6e determinat @n.ea*n . 6e
part!ular>at& pre!>at& nd"dual>at prn @n.u:r pr+pr pre">ute @n
a!tul ,urd! @n!Beat. /unurle re. !erta -bunurle !erte) .e deter*n
a.t6el. /unurle gener!e& ad! a!elea !are .e dent6! prn @n.u:rle
genulu dn !are 6a! parte& .e deter*n prn !9ntrre& *.urare&
nu*rare. De eAe*plu& bunul re. !erta -un tele">+r) .e deter*n @n
a!tul ,urd! !e .e @n!Bee prn @n.u:r !aJ *ar!& an de 6abr!a0e&
!ul+area !ar!a.e& a but+anel+r& lung*ea dag+nale et!. $anttatea de
1F Eg de !art+6 !u*prat .e "a deter*na dup !9ntrrea a 1F Eg
dn .a!ul de !art+6 eApu. la "9n>are.
7 +be!tul -bunul) . 6e determinabil @n "t+r @n.ea*n
pre!>area @n !+ntra!t a anu*t+r ele*ente& .u6!ente pentru a :t !u
!erttudne bunul !e repre>nt +be!tul a!tulu ,urd!. De eAe*plu& @0
@n!Bre> pe.te + lun unul dn aparta*entele .tuate la eta,ul II al
*+blulu de pe .tr. Unr nr.=& !e "a 6 re!ep0+nat pe.te 1F >le. Sau
@0 "9nd !ele CF de 6rgdere !e7* "+r 6 eApedate @n data de #1 *arte
2FF2 de la 'abr!a de 6rgdere GAr!t!H ;e:t& @n ba>a !+ntra!tulu
de 6urn>are @n!Beat.
1CF
7 !9nd +be!tul -bunul) e.te o cantitate de bunur de gen
Gcantitatea obiectului poate "i *i necert. de este posibil
determinarea sa+. De eAe*plu @0 "9nd p+ru*bul dn .l+>ul nr.# al
6er*e 2C.
7 da! +be!tul a!tulu ,urd! e.te 6+r*at : dn pre& a!e.ta
trebue . 6e serios : deter*nat de pr0 -art.1#F# $+d !"l).
. eA.te aut+r>a0a !erut de lege
Unele bunur dn !+n.derente de +rdne publ!& .ntate et!.&
au + !r!ula0e ,urd! re.tr9n.. De eAe*plu& p+tr"t art.5= dn
Legea nr.1DM1<CC pr"nd reg*ul ar*el+r : muniiilor1 (-mprumutul
sau -nstrinarea armelor *i muniiilor se poate "ace numai
persoanelor autori,ate s le dein cu respectarea destinaiei
acestora *i a scopului pentru care s)a dat autori,area.+
Cn$i#ii spe(iale (5n$ pres"a#ia $e'i"r%l%i are (a 'ie(" %n
*ap" al $e'i"r%l%i 1a *a(e sa% a n% *a(e (e)a2
*ap"%l $e'i"r%l%i -ad! pre.ta0a de a 6a!e .au a nu 6a!e
!e"a) s, *ie psi'il& pentru ! n*en nu .e p+ate +blga la un 6apt
*p+.bl. $9nd +be!tul e.te *p+.bl& @n.ea*n ! el nu eA.t :
a!tul ,urd! e.te nul. I*p+.bltatea trebue . 6e ab.+lut& +be!t"
pentru +r!ne. De eAe*plu& @0 "9nd 1F.FFF de !+.tu*e pe !are le "+
!+n6e!0+na @n tre >le @n atelerul *eu d+tat !u + *a:n de !u.ut.
I!%si&i(itatea tre&uie s1 e,iste 2n !!entu( 2n$3eierii
a$tu(ui "uri#i$)
I*p+.bltatea p+ate 6 de ordinul material -+be!tul a!tulu
nu .e p+ate real>a dat+rt un+r @*pre,urr de 6aptK @n eAe*plul dat
e.te *p+.bl . !+n6e!0+ne> la + *a:n de !u.ut @n tre >le 1F.FFF
de !+.tu*e) .au de ordin juridic -+be!tul a!tulu nu .e p+ate real>a
dat+rt un+r @*pre,urr de drept. De eAe*plu& @0 "9nd .tatua
GM+nu*entul +.ta:ulu r+*9nH dn !entrul *un!pulu T9rgu
Mure:).
*ap"%l $e'i"r%l%i s, *ie li(i" !i mral& . nu @n!al!e n+r*ele
*perat"e de +rdne publ! .au n+r*ele de *+raltate .au
!+n"e0ure .+!al. E.te l!t 6aptul debt+rulu !are .e +blg .
*utle>e + per.+an& . d.trug un bun et!.& @n .!B*bul une .u*e de
ban& .au e.te *+ral 6aptul debt+rulu !are .e +blg pentru + .u* de
ban . .e pl*be g+l prn !*nul .tuden0e.! et!.
1C1
*ap"%l 4obiectul actului juridic ce const -n prestaia de a
"ace sau a nu "ace ceva' s, *ie persnal- al !elu !e .e +blg. $+nd0a
.e dedu!e dn regula de drept p+tr"t !rea n*en nu p+ate 6
+blgat de!9t prn "+n0 pr+pre.
Pr+*.unea 6apte altua nu pr+du!e e6e!te ,urd!e. De
eAe*plu& un .tudent pr+*te !+legulu .u ! aut+rul @ "a d+na !ur.ul
!u aut+gra6.
Alta e.te .tua0a da! + per.+an& @n eAe*plul dat .tudentul&
pr+*te ! "a depune t+ate dlgen0ele& e6+rturle pentru a7l deter*na
pe aut+r . d+ne>e !ur.ul. 3n a!e.t !a>& +blga0a de a 6a!e a
.tudentulu e.te "alabl& pentru ! el pr+*te 6apta .a pr+pre I de a7l
deter*na pe aut+r . d+ne>e. Aut+rul "a d+na .au nu !ur.ul !u
aut+gra6& p+tr"t pr+pre .ale *an6e.tr de "+n0. A!e.t !+nta!t
"alabl @n!Beat .e nu*e:te !+n"en0a de p+rte76+rt .au pr+*.unea
pentru altul.
!el !e .e +blg& . 6e ttularul dreptulu
n a$te(e "uri#i$e $nstitutive sau trans(ative #e #re%turi
rea(e .e !ere $n#i-ia !a !el !are d . 6e titu(aru( #re%tu(ui -de
eAe*plu& !el !e "nde . 6e ttularul dreptulu de pr+pretate). E.te +
!ern0 a prn!pulu de drept p+tr"t !rua n*en nu p+ate da !eea
!e nu are -ne*+ dat Pu+d n+n Babet) .au n*en nu p+ate da *a *ult
de!9t are el @n.u: -ne*+ plu. ,ur. ad alu* tran.6erre p+te.t& Pua*
p.e Babet).
Prn a!e.te a!te .e tran.*te dreptul de pr+pretate : de a!eea
"9n>t+rul trebue . 6 ttularul dreptulu de pr+pretate !e .e
tran.*te. E.te pr+ble*a !un+.!ut a contractului de v2n,are a
lucrului altuia.
Pr+ble*a nu .e pune @n p+te>a &unuri(r #e /en .au a !el+r
"t+arede+are!e pr+pretatea nu .e tran.*te @n *+*entul @n!Beer
!+ntra!tulu& ! @n *+*entul nu*rr& !9ntrr& *.urr .au
real>r bunulu "t+r. Lu!rurle de gen nu per n!+dat&
pr+pretarul trebue . pr+!ure un altul pentru a +n+ra +blga0a de
predare.
3n !a>ul &unuri(r #eter!inate& res $erta& pr+ble*a *pl!
d+u .tua0J
1C2
a) prile. sau cel puin cumprtorul a 6+.t @n er+are&
apre!nd gre:t ! "9n>t+rul e.te pr+pretarul lu!rulu "9ndut.
D+!trna pr+pune ur*t+arele .+lu0J
"9n>area e.te "alabl
$u*prt+rul p+ate !ere re>+lu0unea !+ntra!tulu pentru
neeAe!utarea +blga0e "9n>t+rulu de a tran.6era dreptul de
pr+pretate a.upra lu!rulu "9ndut.
1=D
$u*prt+rul poate cere re,oluiune !+ntra!tulu& !9nd
!+n.*0*9ntul a 6+.t "!at prin dol. Se pre!>ea> ! e.te + nultate
relat".
1==
b) v7n'area este anu(a&i(1 %entru erare -"!u de
!+n.*0*9nt) asu%ra $a(it1-ii esen-ia(e a v7n'1tru(ui& !are a 6+.t
.+!+tt de !u*prt+r pr+pretar al lu!rulu
1=<
Pra!t!a ,ud!ar e.te !+ntrad!t+reJ
.7au dat .+lu0 de nulitate absolut a !+ntra!tulu& de+are!e
lp.e:te !au>a "9n>r7!u*prr -n.a. 7 .7a !u*prat de la "9n>t+rul
nepr+pretar nu de la un pr+pretar)
@n pra!t!a $ur0 Supre*e de ,u.t0e .e ad*te .+lu0a
nult0 relat"e& !+ntra!tul de "9n>are7!u*prare 6nd @n!Beat .ub
!+nd0e re>+lut+re.
3n !a>ul !9nd a*bele pr0 ale a!tulu ,urd! au 6+.t de rea7
!redn0 -a* !un+.!ut ! lu!rul @n.trnat e.te pr+pretatea alte
per.+ane)& a!tul ,urd! e.te l+"t de nultate ab.+lut pentru !au>
l!t.
%lte condiiiJ Une+r& natura a!tulu ,urd! *pune !a +be!tul
. 6e 6+r*at dn anu*te bunur. A.t6elJ
- &ie$tu( $ntra$tu(ui #e i%te$1 %ate 0i nu!ai un
i!&i(,
- &ie$tu( $ntra$tu(ui #e /a" este un !&i(,
- &ie$t a( unui $ntra$t #e 2!%ru!ut #e $nsu!a-ie un
&un $nsu!%ti&i(,
- &ie$t a( unui $ntra$t #e 2!%ru!ut #e 0(sin-1 un
&un ne$nsu!%ti&i( et$)
1=D

1==

1=<

1C#
4. *auza actului 'uridic
a5 De0ini-ia $au'ei a$tu(ui "uri#i$
P+tr"t art.<1= $+d !"l a patra !+nd0e e.en0al de
"aldtate a a!tulu ,urd! e.teJH1. + !au> l!t.H 3n art.<CC $+d !"l
.e d.puneJ (obli!aia "r cau, sau "ondat pe o cau, "als sau
nelicit. nu poate avea nici un e"ect.H
Prin $au'1 se 2n-e(e/e $n#i-ia esen-ia(1 #e va(i#itate a
a$tu(ui "uri#i$ $e $nst1 2n s$%u( ur!1rit #e 0ie$are %arte $7n#
.i-a #at $nsi!-1!7ntu( (a 2n$3eierea a$estuia) Este e(e!entu(
%si3(/i$ $e #eter!in1 $nsi!-1!7ntu(, este !tivu(
#eter!inant, i!%u(siv $e $n#u$e (a (uarea 3t1r7rii #e a 2n$3eia
a$tu()
Cau'a a%ar-ine 0ie$1rui $nsi!-1!7nt)
n #$trin1 se %inea'1 $1 este !ai $re$t s1 se s%un1 $1 2n
$ntra$te ave! #u1 $au'e, $7te una %entru 0ie$are %arte $are se
&(i/1, .i este #e %re0erat 0r!u(area >(a%+a 'liga#iei? 2n ($ #e
>(a%+a a("%l%i .%ri$i(?
4AG
) O&(i/a-ia 0ie$1rei %1r-i are $au'1
%r%rie, nu e,ist1 &(i/a-ie $!un1 a$tu(ui "uri#i$)
Cau'a =s$%u(5 a$tu(ui "uri#i$ .i $nsi!-1!7ntu( sunt
e(e!ente(e $!%nente a(e vin-ei "uri#i$e) E(e nu se $n0un#1)
Cnsi!-1!7ntu(-!ani0estarea 3t1r7rii #e a 2n$3eia un a$t
"uri#i$ - este %re$e#at #e $au'1 %re0i/urat1 !enta( %entru $are
%artea 3t1r1.te s1 2n$3eie a$tu( "uri#i$) ;$%u( $nstituie !tivu(
$e a #eter!inat $nsi!-1!7ntu( #at (a 2n$3eierea a$tu(ui "uri#i$)
Cnsi!-1!7ntu( r1s%un#e (a 2ntre&area+ >;u&ie$tu( #e
#re%t a vit s1 2n$3eie a$tu( "uri#i$H? .i $au'a r1s%un#e (a
2ntre&area+ >De $e s-a 2n$3eiat a$tu( "uri#i$H?, >De $e su&ie$tu( #e
#re%t a vrut s1 2n$3eie a$tu( "uri#i$H?)
De e,e!%(u, #res$ s1 $u!%1r un autturis!, #eare$e
nu( ($ #e !un$1 !ai &ine %(1tit este (a #istan-1 !are #e $as1)
Cau'a $u!%1r1rii autturis!u(ui =a a$tu(ui "uri#i$ #e v7n'are-
1<F

1C1
$u!%1rare5 este #rin-a, e(e!ent %si3(/i$, #e a nu %ier#e nu(
($ #e !un$1 !ai &ine %(1tit)
n $n$(u'ie, $au'a este+
- %arte a vin-ei "uri#i$e, .i anu!e a$eea $are a
#eter!inat $nsi!-1!7ntu( (a 2n$3eierea a$tu(ui
- s$%u( ur!1rit #e 0ie$are %arte (a 2n$3eierea a$tu(ui
"uri#i$
- e(e!ent #istin$t 0a-1 #e $nsi!-1!7nt, $n#i-ie esen-ia(1
#e va(i#itate a a$tu(ui "uri#i$
- s$%u( a$tu(ui "uri#i$ nu!it .i $ausa 0ina(is
- 2n ti!%, $au'a %re$e#e e0e$tu(, 2n sensu( $1 !enta( se %re-
0i/urea'1 $au'a =s$%u(5 %entru $are se 2n$3eie a$tu( "uri#i$, .i
e0e$t a( s$%u(ui =$au'ei5 se 2n$3eie a$tu( "uri#i$)
b) Ele*entele !au>e a!tulu ,urd!
Cau'a a$tu(ui "uri#i$ este a($1tuit1 #in #u1 e(e!ente+
s$%u( i!e#iat a( $nsi!-1!7ntu(ui .i s$%u( !e#iat a(
$nsi!-1!7ntu(ui)
a5 scopul imediat al consimm2ntului, nu!it .i s$%u(
&(i/a-iei =$au'a %r,i!a5) Este s%e$i0i$ 0ie$1rei $ate/rii #e a$te
"uri#i$e) E( este a's"ra("- 'ie("i)- in)aria'il (a a$eea.i $ate/rie #e
a$te "uri#i$e)
La (n"ra("ele sinalagma"i(e, %arte se &(i/1, #eare$e 2(
interesea'1 $ntra%resta-ia $e(ei(a(te %1r-i) De e,e!%(u, 2n
$ntra$tu( #e v7n'are-$u!%1rare, &(i/a-ia asu!at1 #e v7n'1tr
#e a %re#a &unu( v7n#ut are #re%t $au'1, s$%, 0a%tu( $1 se
ur!1re.te s1 se %ri!eas$1 %re-u( =%re#area %re-u(ui este &(i/a-ia
$e(ei(a(te %1r-i5)
La a("ele .%ri$i(e (% "i"l% gra"%i", $au'a =s$%u(5 %entru
$are una #in %1r-i se &(i/1 s1 0a$1 (i&era(itate sau un servi$iu
#e'interesat este inten-ia #e a /rati0i$a =ani!us #!an#i5)
La a("ele .%ri$i(e reale, $au'a =s$%u(5 %resta-iei este
re!iterea =%re#area5 !ateria(1 a (u$ru(ui =tra#iti rei5)
&5 s(p%l me$ia" al (nsim#,m5n"%l%i =$ausa re!ta5 nu!it
.i $au'a =s$%u(5 a$tu(ui "uri#i$ $nst1 2n 2!%re"urarea $n$ret1,
su&ie$tiv1, .i varia&i(1, (a 0ie$are a$t, $e a #eter!inat %artea
1C5
=%1r-i(e5 s1 2n$3eie a$tu( "uri#i$) ;$%u( !e#iat a 0st a$e(a $are a
i!%u(sinat 3t1r7rea #e a 2n$3eia a$tu( "uri#i$) Ori$e a$t "uri#i$
are un s$% !e#iat %r%riu) De e,e!%(u, 2ntr-un a$t "uri#i$ se
2n$3iria'1 un a%arta!ent %entru nevi(e #e ($uit a(e ($ataru(ui,
2ntr-un a(t a$t "uri#i$ %entru sta&i(irea se#iu(ui unei 0ir!e
$!er$ia(e, 2n a(t a$t "uri#i$ %entru a!ena"area unui $a&inet
!e#i$a( %rivat)
Pentru #ve#irea s$%u(ui i!e#iat se $er$etea'1 natura
a$tu(ui "uri#i$ 2n$3eiatF a$t sina(a/!ati$, a$t $u tit(u /ratuit sau
a$t rea() Iiin# sta&i(it1 natura a$tu(ui "uri#i$ se sta&i(es$ i!%(i$t
%resta-ii(e (a $are s-au &(i/at %1r-i(e)
Ia%tu( $1 s$%u( i!e#iat .i s$%u( !e#iat sunt #u1
n-iuni #istin$te se evi#en-ia'1 2n !aterie #e %r&a-iune "u#i$iar1)
Dva#a s$%u(ui !e#iat este #i0i$i(1 %entru $1 se %une
%r&(e!a sta&i(irii unui e(e!ent %si3(/i$ < !tivu( i!%u(siv .i
#eter!inant $are a #us (a 2n$3eierea a$tu(ui "uri#i$) ;e a%e(ea'1 (a
%re'u!-ii #in $are a%i se sta&i(e.te s$%u( !e#iat)
A$east1 $n$e%-ie re0eritare (a e(e!ente(e $!%nente
a(e $au'ei a 0st a#%tat #e "uris%ru#en-1) Nu!ai ast0e(, %t 0i
anu(ate a$te "uri#i$e 2n $are $au'a i!e#iat1 nu %ate 0i %us1 su&
se!nu( 2n#ie(ii, 2n ti!% $e $au'a !e#iat1 %ate 0i 0a(s1 i(i$it1 sau
i!ra(1) De e,e!%(u, instan-a #e "u#e$at1 a #is%us anu(area unui
$ntra$t #e #na-ie #eare$e $au'a !e#iat1 a 0st i!ra(1 <
#na-ia a 0st 01$ut1 2n s$%u( !en-inerii unei re(a-ii #e
$n$u&ina"F s-a #is%us anu(area unui $ntra$t #eare$e una #in
%1r-i (a 2n$3eierea a$tu(ui .i-a %r%us #re%t s$% s1 %r0ite #e
starea #e i/nran-1 a $e(ei(a(te %1r-i .i s1 &-in1 avanta"e
#is%r%r-inat #e !ari 2n ra%rt $u %resta-ia 0erit1) De a$eea,
$n#i-ii(e #e va(a&i(itate a(e $au'ei a$tu(ui "uri#i$ %rives$ $au'a
=s$%u(5 !e#iat1)
!) $+nd0le de "alabltate ale !au>e a!tulu ,urd!
4) Ca%+a "re'%ie s, e>is"e0
Cn#i-ia este $erut1 #e #is%'i-ii(e art)AEE C# $ivi(+
@&(i/a-ia 01r1 $au'1 =)))5 nu %ate avea ni$i un e0e$t)?
3n d+!trn .7au eApr*at pun!te de "edere d6erte !u pr"re
la absena cau,ei.
1CC
3ntr7+ +pne& n+0unea de ab.en0 de !au> .e ntegrea> @n
n+0unea de !au> 6al..
S?oiunea de absen de cau,. conceput independent de
cau,a "als. nu are a "i reinut.H
1<1
3ntr7+ alt +pne& lp.a !au>e @n.ea*n + er+are a.upra
eA.ten0e !au>a& de+are!e a!tul ,urd! .e @n!Bee @nt+tdeauna pentru
! pr0le ur*re.! un .!+p. S!+pul p+ate lp. d+ar !9nd a!tul ,urd!
l7ar @n!Bea nter>: ,ude!t+re:t& lu!ru nad*.bl.
3n !+n!lu>e& !au>a -.!+pul) a!tulu ,urd! eA.t9nd
@nt+tdeauna -!u eA!ep0a artat) nu*a repre>entarea e -!au>e) p+ate
6 6al..
1<2

Stablrea eA.ten0e !au>e *pune d+u +pera0un
- .tablrea !au>e nu eA.tJ !au>a *edat .au !au>a
*edatK
- *+t"ul lp.e !au>e 6e a !ele *edate& 6e a !ele
*edate.
D+!trna ,urd! .table:te ur*t+arele .+lu0J
7 !au>a a!tulu ,urd! lp.e:te dat+rt neA.ten0e
d.!ern*9ntulu. 3n a!ea.t p+te> lp.e.! a*bele !+*p+nente ale
!au>eJ !au>a *edat : !au>a *edat& de+are!e nu*a
d.!ern*9ntul generea> !+n.*0*9nt& *an6e.tarea B+tr9r de a
@n!Bea a!tul ,urd!. San!0unea e.te nultatea relat" a a!tulu ,urd!
7 !au>a lp.e:te pentru ! @n !+ntra!tele .nalag*at!e + parte
.e +blg 6r . ur*rea.! + !+ntrapre.ta0e -de eAe*plu& n6ra!t+rul
!er!etat @n!Bee !+ntra!tul de "9n>are7!u*prare a aut+tur.*ulu
Mer!ede.& dar nu ur*re:te !+ntrapre.ta0a pr+!ur+rulu I pre0ul)& @n
a!tele ,urd!e !u ttlu gratut + parte nu e.te an*at de d+rn0a de a
grat6!a -de eAe*plu& ad*n.trat+rul une .+!et0 !+*er!ale
d+nea> + .u* pentru .p+n.+r>area une a!0un a ;r> 'nan!are&
dar nu + 6a!e pentru a grat6!a& ! pentru a e"ta un "t+r !+ntr+l)K @n
a!tele ,urd!e reale nu .e ur*re:te predarea lu!rulu. 3n a!e.te
p+te>e lp.e:te !au>a *edat -!are ab.+arbe !au>a *edat)&
!+nd0e e.en0al de "aldtate a a!tulu ,urd!. San!0unea e.te
nultatea ab.+lut a a!tulu ,urd! @n!Beat.
1<1

1<2

1CD
2. Cau,a s "ie real 4s nu "ie "als'.
$+nd0a .e pre"ede @n art.<CC $+d !"lJ Sobli!aia "ondat
pe o cau, "als 4...' nu poate avea nici un e"ect.H
$au>a e.te 6al. !9nd partea la a!tul ,urd! e.te @n er+are !u
pr"re la *+t"ul !are l7a deter*nat .7l @n!Bee& ad! e.te @n er+are
a.upra .!+pulu *edat. De eAe*plu& @n !+ntra!tul de pre.tr .er"!
+ parte @l @n!Bee pentru ! :7a pr+pu. !a .!+p prn n"tarea unu
!9ntre0 de t+p adu!erea unu nu*r !9t *a *are de .pe!tat+r. 3n
realtate .7a pre>entat un .+l.t lp.t de !alt0 art.t!e.
$au>a 6al. .e .an!0+nea> !u nultatea relat" a a!tulu
numai c2nd .e @ndeplne.! !ern0ele er+r "!u de !+n.*0*9nt.
#. Cau,a s "ie licit *i moral.
P+tr"t art.<C= $+d !"lJ Scau,a este nelicit c2nd este
prohibit de le!i. c2nd este contrar bunelor moravuri *i ordinii
publiceH. A.e*enea& art.<CC $+d !"l d.puneJ Sobli!aia 4...' nelicit
nu poate avea nici un e"ect.H
De *en0+nat ! !ern0a pr"nd *+raltatea !au>e& de: nu
e.te pre">ut @n teAtele legale& .e dedu!e *pl!t dn !ern0a !au>e
de a 6 l!t. Legea pune .e*nul egalt0 @ntre !au>a imoral :
cau,a ilicit. De eAe*plu& +blga0a a.u*at de + parte a !+ntra!tulu
de a pr+du!e + "t*are !+rp+ral @n .!B*bul une .u*e de ban& e.te
l!t : @n a!ela: t*p *+ral. De a.e*enea +blga0a a.u*at& t+t
pentru + .u* de ban& de a .e pl*ba g+l prn .lle de !la.& e.te nul
ab.+lut pentru !au> *+ral& de: + a.e*enea a!0une p+ate 6
!al6!at !a 6nd + 6apt penal I ultra, !+ntra bunel+r *+ra"ur& :
de! + 6apt l!t.
#5 Pr&a $au'ei
3n art.<CD $+d !"l .e pre"ede ur*t+area regulJ S$+n"en0a
e.te "alabl& !u t+ate ! !au>a nu e.te eApre.HK S$au>a e.te
pre>u*at p9n la pr+ba !+ntrare.H
TeAtele de lege pre"d d+u pre>u*0 legale relat"e -ur.
tantu*)J
- +r!are a!t ,urd! !"l are + !au>
1C=
- !au>a a!tulu ,urd! e.te "alabl.
$ne n"+! neA.ten0a !au>e +r ne"alabltatea e trebue .
6a! d+"ada.
$au>a 6nd un 6apt ,urd!& p+ate 6 pr+bat prn +r!e *,l+!
de pr+b.

e5 A$te "uri#i$e $au'a(e .i a$au'a(e
Ma,+rtatea a!tel+r ,urd!e .unt a!tele ,urd!e !au>ale.
%alabltatea l+r *pl! anal>a !au>e I !+nd0e e.en0al de
"alabltate a a!tulu. 3n lp.a une !au>e "alable a!tul e.te nul.
3n pra!t! eA.t a:a nu*tele tit(uri #e va(are -a!te ,urd!e
a!au>ale) !u !r!ula0e *a lber !+*parat" !u a!tele ,urd!e
+b:nute. Ele& pentru a 6 "alable trebue . @ndeplnea.! !+nd0le
6+r*ale .tr!te pre">ute de lege.
Ttlurle de "al+r .unt @n.!r.ur !e @n!+rp+rea> !rean0e.
P+.e.+rul a!e.t+ra 6e el n+*nal>at .au nu @n !uprn.ul ttlulu de
"al+are d+b9nde:te dreptul de !rean0 .pe!6!at @n ttlul de "al+are.
%alabltatea a!tulu ,urd! ab.tra!t nu .e anal>ea> @n
6un!0e de "alabltatea !au>e& ! @n rap+rt de @ndeplnrea .!rupul+a.
a 6+r*el+r *pu.e de lege. EAe*ple de ttlur de "al+areJ +blga0unle
$E$& a!0unle : +blga0unle e*.e de .+!et0le !+*er!ale& bletul
la +rdn et!.
A!e.te @n.!r.ur 6+r*ale .unt nu*te a!te ab.tra!te t+!*a
pentru a .ublna ! ele .unt "alable ndependent de !au>a l+r.
1<#

Ur*t+area .pe0 rele" *p+rtan0a !un+a:ter !au>e a!tel+r
,urd!e !"le.
D+u per.+ane !u +!upa0a de gB!t+are @n!Bee un !+ntra!t
de "9n>are7!u*prare a un+r bunur !e .e 6+l+.e.! eA!lu." pentru
pra!t!area a!e.te *e.er. $u*prt+rul nu a predat pre0ul. 3n ltgu
pr0le au n"+!at ur*t+arele argu*ente& pentru a7: .u.0ne
preten0leJ
7 !u*prt+rul pentru a nu plt pre0ul .7a aprat pre"al9ndu7
.e de 6aptul ! a!tul ,urd! @n!Beat e.te nul de drept I nultate
ab.+lut pentru !au> l!t& eAer!tarea une pr+6e. l!te.
1<#

1C<
7 "9n>t+rul a .u.0nut ! @n !+ntra!tul .nalag*at! !au>a
*edat e.te !+ntrapre.ta0a !elelalte pr0& de! tran.*09nd
pr+pretatea bunurl+r el trebue . pr*ea.! pre0ul.
$au>a !+ntra!tulu nu !+n.t @n utl>area pe !are + "a da
!u*prt+rul bunurl+r d+b9ndte.
In.tan0a a apre!at ! de: !au>a *edat !+n.t @n
tran.*terea pr+pret0 bunulu& !au>a *edat& @n a!e.t !a>& *+t"ul
!e l7a deter*nat pe !u*prt+r . d+b9ndea.! bunurle e.te d+rn0a
a!e.tua de a eAer!ta *e.era de gB!t+are& 6apt @n anu*te !+nd0
pre">ute de lege& nter>.& l!t. 3n !+nd0le .pe0e -a*bele pr0
.unt gB!t+are) n.tan0a nu a *a !er!etat da! "9n>t+rul !un+:tea
*+t"ul deter*nant I !au>a *edat pentru !are !u*prt+rul :7a dat
!+n.*0*9ntul la a!el !+ntra!t.
1<1

Dup prerea n+a.tr& @n .+lu0+narea legal a .pe0e .e *pun
r.pun.ur la ur*t+arele @ntrebrJ !are a 6+.t !au>a -.!+pul) *edat
al "9n>t+rulu& !e l7a @nde*nat .7: dea !+n.*0*9ntul la !+ntra!tul
de "9n>are7!u*prare a un+r bunur& !Bar da! utl>area l+r p+ate 6
legal. De eAe*plu& !u ban a.t6el +b0nu0& "9n>t+rul p+ate ur*rea
. pltea.! taAele legale pentru a ur*a !ur.urle une un"er.t0
pr"ate.
#. (orma actului 'uridic
a5 N-iunea #e 0r!1 a a$tu(ui "uri#i$
N+0unea de S"orma actului juridicH are d+u .en.urJ
7 sens restr2ns& prn 6+r*a a!tulu .e @n0elege *+dul !u* .e
eAter+r>ea> *an6e.tarea de "+n0 a pr0 la @n!Beerea a!tulu
,urd!. E.te& @ntr7+ alt 6+r*ulare& modul de e9teriori,are a
consimm2ntului.
) -n sens lar!& 6+r*a a!tulu ,urd! repre>nt !+nd0le de
6+r* !erute de lege pentru "aldtatea a!tulu ,urd! -ad "aldtate*)&
pentru pr+ba eA.ten0e : a !+n0nutulu a!tulu ,urd! -ad pr+ba7
t+ne*) : pentru +p+>abltatea a!tulu 6a0 de ter0ele per.+ane
-!+nd0 de publ!tate).
1<1

1DF
$+n.*0*9ntul pr0l+r .e eAter+r>ea> @n ur*t+arele
6+r*eJ
7 @n 6+r* !+n.en.ual& p+tr"t prn!pulu !+n.en.ua7
l.*ulu a!tel+r ,urd!eK
7 @n 6+r* .+le*n& !a ur*are a un+r !ern0e *pu.e de lege&
la anu*te a!te ,urd!e.
&5 Prin$i%iu( $nsensua(is!u(ui a$te(r "uri#i$e $ivi(e
Prn!pul e.te + !+n.e!n0 a prn!pulu lbert0
!+ntra!tuale. Pentru "alabltatea a!tulu ,urd! e.te .u6!ent .*pla
*an6e.tare de "+n0 a pr0l+r @n .!+pul de a pr+du!e e6e!te ,urd!e
-.+l+ !+n.en.u). A!ea.t !+nd0e e.te : .u6!ent : ne!e.ar. Nu
ntere.ea> 6+r*a @n !are .e eAter+r>ea> *an6e.tarea de "+n0.
A!tele ,urd!e @n!Beate a.t6el .unt a!te ,urd!e !+n.en.uale.
Prn!pul nu are !+n.a!rare leg.lat"K el p+ate 6 dedu.
a.t6elJ
7 dn nterpretarea per a !+ntrar+ a art.<1= $+d !"l unde .unt
enu*erate !+nd0le e.en0ale de "alabltate ale a!tulu ,urd!.
Dn t!erea leg -.e enu*er d+ar !apa!tatea&
!+n.*0*9ntul& +be!tul : !au>a) .e @n0elege ! legut+rulu @ e.te
nd6erent 6+r*a @n !are .e *an6e.t !+n.*0*9ntul.
7 dn nterpretarea art.12<5 $+d !"l& re6ert+r la !+ntra!tul de
"9n>are7!u*prare& a!t ,urd! .pe!alJ Ivinderea este per"ect -ntre
pri *i proprietatea este de drept strmutat la cumprtor. -n
privina v2n,torului. -ndat ce prile s)au -nvoit asupra lucrului *i
asupra preului. de*i lucrul nu se va "i predat *i preul -nc nu se va "i
numrat.+
7 dn nterpretarea art.<D1 $+d !"l unde .e !+n.a!r *pl!t
a!e.t prn!puJ I-n contractele ce au ca obiect translaia proprietii
sau unui alt drept real. proprietatea sau dreptul se transmite prin
e"ectul consimm2ntului prilor *i lucrul rm2ne -n ri,io)pericolul
dob2nditorului. chiar c2nd nu i s)a "cut tradiiunea lucrului+.
A!+l+ unde legut+rul a d+rt . *pun + anu*t 6+r* de
eAter+r>are a !+n.*0*9ntulu& a 6!ut7+ @n *+d eApre.. De
eAe*plu& @n art.=1# $+d !"lJ ST+ate d+na0le .e 6a! prn a!t
autent!H.
1D1
Sublne* ! p+tr"t prn!pulu lbert0 !+ntra!tuale&
pr0le p+t .tabl de !+*un a!+rd . @*bra!e a!+rdul de "+n0 @ntr7+
6+r* .+le*n. De eAe*plu& pentru a pre!+n.ttu un *,l+! de pr+b
@ntr7un e"entual ltgu .table.! !a a!+rdul de "+n0 . @*bra!e 6+r*a
unu @n.!r..
$5 Cn#i-ii(e #e 0r!1 a(e a$tu(ui "uri#i$+
Dup !u* a* artat& !+n.*0*9ntul pr0l+r la a!tul ,urd!
.e p+ate eAter+r>a @n 6+r* .+le*n.
'+r*a .+le*n a a!tulu ,urd! pr"e:teJ
7 "alabltatea a!tulu ,urd! -6+r*a e.te !erut ad "aldtate*
.au ad .+le*ntate*)
7 pr+ba a!tulu ,urd! -6+r*a e.te !erut ad pr+bat+ne*)
7 +p+>abltatea 6a0 de ter0 -!+nd0 de publ!tate).
'+r*a .+le*n a a!tulu ,urd! p+ate 6 *pu. de lege .au
.tablt !+n"en0+nal de pr0. De regul 6+r*a !+ntra!tel+r + aleg
pr0le !+ntra!tante. Abaterle de la regul& de la lbertatea aleger
6+r*e !+ntra!tuale .e .table.! prn lege.
Ir!a $erut1 a# va(i#itate! e.te !+nd0a de "alabltate a
a!tulu ,urd! @n lp.a !rea a!tul ,urd! nu .e na:te "alabl.
3n d+!trna ,urd! .unt artate ur*t+arele ra0un ale 6+r*e
a!tulu ,urd! -neg+tu* ,ur.) ad "aldtate*.
7 a!tul ,urd! -neg+tu* ,ur.) are *p+rtante !+n.e!n0e
patr*+nale pentru !el !e le @n!Bee. De eAe*plu a!tul ,urd! de
#na-ie& a!tul ,urd! de i%te$1 -art.1DD2 $+d !"lJ Sp+te!a
!+n"en0+nal nu "a putea 6 !+n.ttut de!9t prn a!t autent!)&
v7n'area-$u!%1rarea terenuri(r -art.2 aln.1 dn Legea pr"nd
!r!ula0a ,urd! a terenurl+r nr.51M1<<=. STerenurle .tuate @n
ntra"lan : eAtra"lan p+t 6 @n.trnate : d+b9ndte prn a!te ,urd!e
@ntre "& @n!Beate @n 6+r* autent!.H)& testa!entu( -art.=5= $+d
!"lJ SUn te.ta*ent p+ate 6 +l+gra6& .au 6!ut prn a!t autent!& .au @n
6+r* *.t!) et!. .e @nt+!*e.! nu*a @n 6+r* .+le*n I a!t
autent!.
7 .tatul p+ate !un+a:te : !+ntr+la @n!Beerea un+r a!te ,urd!e
!u *p+rtan0 de+.ebt pentru pr0 : pentru .tat
7 6+r*a de .+le*ntate garantea> lbertatea depln :
!+n:tent a !+n.*0*9ntulu& @n a!te ,urd!e !u *p+rtante
!+n.e!n0e patr*+nale -de eAe*plu& d+na0a& te.ta*entul)
1D2
7 .e a.gur pr+te!0a ntere.el+r !redt+rl+r : ter0l+r& @n
!+ntra un+r e"entuale 6raude @ndreptate @*p+tr"a l+r -De eAe*plu&
debt+rul ur*re:te pr+"+!area n.+l"ablt0 .au agra"area e& prn
d+na0& pentru a e"ta plata dat+rat !redt+rulu .u).
1<5
'+r*a a!tulu ,urd! ad "aldtate* .e !ara!ter>ea> prnJ
7 !+n.ttue !+nd0e e.en0al de "aldtate a a!tulu ,urd!& @n
lp.a !rea a!tulu ,urd! e.te l+"t de nultate
7 @n a!tul ,urd! @n!Beat @n 6+r* .+le*n !+n.*0*9ntul
e.te @nt+tdeauna eApre. -nu e.te ad*.bl !+n.*0*9ntul ta!t.)
7 a!tul ,urd! p+ate 6 @n!Beat @ntr7+ .ngur 6+r*J .+le*n
.au !+n.en.ual.
$9nd legea pre!>ea> 6+r*a .+le*n& pr0le nu p+t 6a!e +
alt alegere. EA!ep0eJ @n !a>ul te.ta*entulu !are p+ate 6J
7 @n 6+r* autent!& @n 6+r* +l+gra6 -.!r. @n @ntreg*e&
datat : .e*nat de !tre te.tat+r)& @n 6+r* *.t! -.e*nat de te.tat+r
I p+ate 6 .!r. : de + alt *9n I @n!B.& .glat : pre>entat une
,ude!t+r !e @nt+!*e:te un pr+!e.7"erbal pe @n.!r.ul unde .7a
@nt+!*t te.ta*entul .au pe pl!ul unde .7a ntr+du. te.ta*entul).
Cn#i-ii(e $erute %entru 2nt$!irea 0r!ei a# va(i#itate!+
7 a!tul ,urd! .e @n!Bee @n @ntreg*e @n 6+r* .+le*n -t+ate
!lau>ele) :
7 a!tul ,urd! nterdependent !u a!tul ,urd! .+le*n .e
@n!Bee @n 6+r* .+le*n. De eAe*plu la @n!Beerea unu a!t ,urd!
.+le*n prn repre>entare : pr+!ura @*bra! 6+r*a .+le*n.
Sunt a!te ,urd!e !e .e @n!Bee @n 6+r* .+le*n ad
"aldtate* ur*t+areleJ
7 !+ntra!tul de d+na0e -art.=1# $+d !"l)
7 te.ta*entul -art.=5= $+d !"l)
7 re"+!area eApre. a unu legat -art.<2F $+d !"l)
7 a!!eptarea .u!!e.un .ub bene6!u de n"entar -art.DF1
$+d !"l : art.DC aln.1 dn Legea nr.#CM1<<5
7 renun0area eApre. la .u!!e.une -art.D1 aln.1 dn Legea
nr.#CM1<<5)
7 .ubr+ga0a @n drepturle !redt+rulu pltt& a!!eptat de
debt+r -art.11FD p!t.2 $+d !"l)
7 !+ntra!tul de p+te! -art.1DD2 $+d !"l)
1<5

1D#
7 a!tul ,urd! @ntre " a"9nd !a +be!t @n.trnarea unu teren
-art.2 dn Legea nr.51M1<<= pr"nd !r!ula0a ,urd! a terenurl+r)
7 !+ntra!tul de arendare -art.C aln.1 dn Legea arendr
nr.1CM1<<1)
7 eApr*area !+n.*0*9ntulu prn0l+r -prntelu) la
ad+p0a !+plulu -art.D aln.1 dn Ord+nan0a nr.25M1<<D !u pr"re la
reg*ul ,urd! al ad+p0e& apr+bat prn Legea nr.=DM1<<= pr"nd
ad+p0unea).
7 eApr*area !+n.*0*9ntulu .!r. !u pr"re la d+narea de
0e.utur : +rgane @n .!+p terapeut! -art.5 aln.1 dn Legea nr.2M1<<=)
7 !+ntra!tul de !e.une a drepturl+r a.upra *r! trebue
@n!Beat @n 6+r* .!r. -art.1F dn Legea nr.=1M1<<= pr"nd *r!le
: nd!a0le ge+gra6!e)
7 a!tul !+n.ttut" al a.+!a0l+r : 6unda0l+r 6r .!+p
patr*+nal -art.C dn Ord+nan0a de ;u"ern nr.2CM2FFF !u pr"re la
a.+!a0 : 6unda0)
7 a!tul !+n.ttut" al .+!et0 !+*er!ale -art.1C dn Legea
nr.#1M<F pr"nd .+!et0le !+*er!ale& republ!at).
Ir!a $erut1 a# %r&atine! e.te !+nd0a !are !+n.t @n
@nt+!*rea .!r. a a!tulu ,urd! !u .!+pul de a !+n.ttu *,l+! de
pr+b @ntr7un e"entual ltgu.
'+r*a a!tulu ,urd! ad pr+bat+ne* .e *pune dn
ur*t+arele !+n.derenteJ
7 unele a!te ,urd!e .unt *p+rtante 6e .ub a.pe!tul
!+n.e!n0el+r patr*+nale& 6e .ub a.pe!tul ndu!er un+r .u.p!un
6a0 de ter0. De eAe*plu& !u*prarea a !9t+r"a b,uter @n "al+are de
!9te"a .ute de *l+ane e.te un *+t" .u6!ent !a pr0le . !+n"n
@nt+!*rea @n 6+r* .!r. a !+ntra!tulu de "9n>are7!u*prare .au& de
eAe*plu& @nt+!*rea @n 6+r* .!r. a !+ntra!tulu de "9n>are7
!u*prare a 1FF na"ete de bere de !tre !u*prt+rul& "e!n !u +
6abr! de bere de .tat
7 reda!tarea @n 6+r* .!r. a.gur el*narea .u.p!unl+r
pr"nd !+n0nutul : +be!tul a!tulu ,urd!
7 !+n.ttue !ele *a !erte *,l+a!e de pr+ba0une -.!rpta
*anent) Legea pre"ede eApre. ! un @n.!r. nu p+ate 6 !+*btut
de!9t prn alt @n.!r. -art.11<1 aln.2 $+d !"lJ Snu .e "a pr*
1D1
n!+dat + d+"ad prn *art+r @n !+ntra .au pe.te !eea !e !uprnde
a!tulH)
1<D
'+r*a !erut ad pr+bat+ne* .e caracteri,ea, prnJ
- +dat !+n"ent de pr0 .au *pu. de lege& e.te
+blgat+re& a.e*n9ndu7.e !u 6+r*a !erut ad "aldtate*
- @n !a> de ltgu& d+"ada a!tulu ,urd! nu .e *a p+ate
6a!e prn alte *,l+a!e de pr+b. A!tul ,urd! e.te "alabl
@n!Beat. Pra!t! .an!0unea e.te + de!dere dn dreptul de
a pr+ba.
Un aut+r !+n.der 6+r*a !erut ad pr+bat+ne* !a 6nd +
eA!ep0e de la prn!pul !+n.en.ual.*ulu.
1<C
'+r*a ad pr+bat+ne* + !er pr0le .au legea.
Legea !ere a!ea.t 6+r* @n d+u *+durJ
7 prntr7un teAt general re6ert+r la t+ate a!tele ,urd!e. 3n
art.11<1 $+d !"l .e d.pune *perat"J Sd+"ada a!tel+r ,urd!e al
!r+r +be!t are + "al+are !e dep:e:te .u*a de 25F le& !Bar pentru
dep+>t "+luntar& nu .e p+ate 6a!e de!9t prn a!t autent!& .au prn a!t
.ub .e*ntur pr"at.H
7 pre!>ea> a!tele ,urd!e !are trebue @nt+!*te ad
pr+bat+ne* )!+ntra!tul de l+!atune& @n art.111C $+d !"l& dep+>tul
"+luntar @n art.15<D $+d !"l& tran>a!0a @n art.1DF5 $+d !"l&
!+ntra!tul de @n!Brere a l+!un0el+r& @n art.21 dn Legea l+!un0el+r
nr.111M1<<C et!.)
- *rma (er%", pen"r% p+a'ili"a"ea *a#, $e "er#i e.te 6+r*a
!erut de lege @n .!+pul !a a!tul ,urd! . 6e +p+>abl : ter0l+r
-per.+ane !are nu au part!pat la @n!Beerea a!tulu ,urd!).
Sunt pr+te,ate a.t6el drepturle : ntere.ele ter0l+r. De
eAe*plu& ter0ul -"e!nul) !er!et9nd reg.trul de !arte 6un!ar& a
!un+:tn0 ! pr+pretarul terenulu agr!+l dn eAtra"lan @n"e!nat&
e.te "e!nul .u : de!& !9nd a!e.ta "a d+r . @n.trne>e& p+ate .7:
eAer!te dreptul de pree*0une).
1<D

1<C

1D5
'+r*a !erut de lege pentru publ!tate e.te +blgat+re. 3n
!a>ul nere.pe!tr 6+r*e de publ!tate a!tul ,urd! nu e.te +p+>abl
ter0l+r -e p+t gn+ra a!tul ,urd! !9nd una dn pr0 @l n"+!
@*p+tr"a l+r. De eAe*plu& !9nd pr+pretarul nu :7a ntabulat terenul&
el nu p+ate !ere "e!nulu . *ute gardul !+n.trut pe terenul .u.)
3n lteratur .7a apre!at ! @n a!e.t !a> .unte* @n pre>en0a
une eA!ep0 de la prn!pul !+n.en.ual.*ulu& de+are!e a!tul ,urd!
trebue 6!ut !un+.!ut ter0l+r prn @*plnrea un+r *.ur .pe!6!e
pre">ute de lege.
1<=
Legea *pune 6+r*a de publ!tate !a + !+nd0e de
+p+>abltate 6a0 de ter0& @n prn!pal& @n ur*t+arele !a>urJ
7 publ!tatea *+blar prn !r0le 6un!are -art.21 dn Legea
nr.DM1<CC)
7 publ!tatea !+n.ttur ga,ulu -art.1C=C $+d !"l)
7 n+t6!area !e.un de !rean0 -art.1#<# $+d !"l)
7 data !ert a @n.!r.ulu .ub .e*ntur pr"at -art.11=2 $+d
!"l)
7 publ!tatea prn Reg.trul !+*er0ulu a !+n.ttur
.+!et0l+r !+*er!ale -art.1 Legea 2CM1<<F pr"nd Reg.trul
!+*er0ulu)
7 publ!tatea la n.tan0ele ,ude!t+re:t a a!tel+r de !+n.tture
a a.+!a0l+r : 6unda0l+r -art.5 dn Ord+nan0a de ;u"ern nr.2CM2FFF)
et!.
E) M#a(it1-i(e a$tu(ui "uri#i$ =ter!enu(, $n#i-ia,
sar$ina5
a2 N#i%nea $e m$ali"a"e a a("%l%i .%ri$i( (i)il
A!tele ,urd!e .e !la.6! dup legtura !u *+dalt0le l+r @n
a!te ,urd!e pure : .*ple : a!te ,urd!e a6e!tate de *+dalt0.
M+dalt0le a!tulu ,urd! .unt @*pre,urr "t+are !are
n6luen0ea>J
- eA.ten0a a!tulu ,urd! -!+nd0a)
- eAer!tarea drepturl+r : eAe!utarea +blga0l+r !e
!+n.ttue !+n0nutul a!tulu ,urd! -ter*enul).
1<=

1DC
3nt+tdeauna *+dalt0le @: pr+du! e6e!tele dup @n!Beerea
a!tulu ,urd!. M+dalt0le !+n.tau @n .!urgerea t*pulu -la ter*en)
.au @ntr7+ a!0une +*enea.! .au e"en*ent al natur -!+nd0e :
.ar!n).
A!tele ,urd!e .e !la.6! .ub a.pe!tul *+dalt0l+r @nJ
7 a$te "uri#i$e %ure .i si!%(e& !are prn natura l+r nu p+t 6
a6e!tate de *+dalt0. De eAe*plu& !.t+ra& @n6erea& re!un+a:terea
6la0e et!.
7 a$te "uri#i$e $e nu %t e,ista #e$7t a0e$tate #e !#a(it1-i&
!a de eAe*plu !+ntra!tul de @*pru*ut -@nt+tdeauna @*pru*utul .e
a!+rd pe + per+ad de t*p)& !+ntra!tul de rent "ager -@nt+tdeauna
.e @ntnde @n t*p p9n la *+artea !redrenterulu)& !+ntra!tul de
a.gurare a6e!tat @nt+tdeauna de + !+nd0e I real>area .au nu a
r.!ulu a.gurat. 3n a!e.te a!te ,urd!e ter*enul : !+nd0a de"n
!+nd0 e.en0ale de "aldtate ale a!tulu ,urd! !"l.
7 a$te "uri#i$e $e %t 0i sau nu a0e$tate #e !#a(it1-i.
A!ea.t !ateg+re de a!te ,urd!e e.te !ea *a nu*er+a.. De
eAe*plu& @ntr7un !+ntra!t de "9n>are7!u*prare pr0le p+t !+n"en
plata pre0ulu la un ter*en .u.pen." -la data de...) .au . ta! @n
a!ea.t pr"n0& : atun! "9n>area7!u*prarea de"ne un a!t
nea6e!tat de *+dalt0. A!ela: !+ntra!t p+ate 6 a6e!tat de + !+nd0e
.u.pen." -@0 "9nd aparta*entul da! p9n la #1 de!e*bre *7a*
*utat la RegBn) .au nu.
Pr0le .unt @ndrept0te . .tablea.! *+dalt0le @ntr7un a!t
,urd! !a eApre.e a prn!pulu lbert0 !+ntra!tuale& p+tr"t ne"+
.at.6a!er ntere.el+r l+r.
De a.e*enea& @n a!tele ,urd!e !u ttlu gratut& .ar!na
.tpulat @n 6a"+area grat6!atulu "ne @n @nt9*pnarea ntere.ulu
ur*rt de d.punt+r.
A) Ter!enu( =#ies5
92 N#i%nea $e "ermen
Ter*enul e.te un e"en*ent "t+r : !ert ! .e "a pr+du!e&
!are a*9n @n!eperea eAer!tr drepturl+r .au eAe!utr +blga0l+r
.au le .tnge.
Ter*enul "ne de la !u"9ntul dn l*ba latn Sde.H @n .en.ul
de >& dat& t*p.
De6n0a .table:te part!ulart0le ter*enuluJ
1DD
7 .e @nt9*pl @nt+tdeauna dup @n!Beerea a!tulu ,urd!& !are
eA.t
7 e.te un e"en*ent "t+r : .gur ! .e "a @*pln
7 a6e!tea> nu*a eAer!tarea drepturl+r : eAe!utarea
+blga0l+r pe !are le a*9n .au le .tnge. De eAe*plu& .e "nde
tele">+rul : pr0le .table.! !a plata pre0ulu . .e 6a! pe.te # lun&
@n #1 *a. A!tul ,urd! eA.t& dar pr0le ntere.ate .table.! !a
"9n>t+rul .7: eAer!te dreptul de a !ere pre0ul la #1 *a I e"en*ent
"t+r : !ert ! .e "a @ndepln I : t+t+dat !u*prt+rul .7: eAe!ute
+blga0a de a preda pre0ul la a!ela: ter*en. 3ntr7un alt eAe*plu&
!+ntra!t de @n!Brere pr0le .table.! un ter*en la !are .e .tnge a!tul
,urd!& pr0le @n!etea> .7: *a eAer!te drepturle : .7: eAe!ute
+blga0le& !+ntra!tul de @n!Brere @n!etea>.
Regulle generale pr"nd ter*enul .unt regle*entate de
$+dul !"lJ
7 art.1F22 STer*enul .e de+.ebe:te de !+nd0e pentru ! el nu
.u.pend anga,a*entul& ! nu*a a*9n eAe!utareaH -ter*en
.u.pen.")
7 art.1F2#J SA!eea !e .e dat+re:te !u ter*en nu .e p+ate !ere&
@nantea ter*enulu& dar !eea !e .e plte:te @nante nu .e p+ate repetaH
-n.a. I re.ttu)
7 art.1F21J STer*enul e.te pre.upu. @nt+tdeauna ! .7a .tpulat
@n 6a"+area debt+rulu& da! nu re>ult dn .tpula0e .au dn
!r!u*.tan0e ! e.te pr*t : @n 6a"+area !redt+ruluH.
7 art.1F25J SDebt+rul nu p+ate re!la*a bene6!ul ter*enulu&
!9nd e.te n.+l"abl .au !9nd !u 6apta .a a *!:+rat .guran0ele !e prn
!+ntra!t ddu.e !redt+rulu .uH.
Regulle .pe!ale pr"nd ter*enul .unt !uprn.e 6e @n $+dul
!"l& 6e @n alte leg. De eAe*plu& @n art.1FD< @n *atere de punere @n
@nt9r>ere& @n art.11F1 unde .e regle*entea> prn!pul nd">blt0
pl0 et!.
82 Clasi*i(area "ermen%l%i
Dup e6e!tele pe !are le pr+du!e& ter*enul e.teJ
S%spensi)+ e.te ter*enul !e .u.pend& a*9n @n!eperea
eAer!tr drepturl+r : eAe!utr +blga0l+r p9n @n *+*entul
@*plnr .ale. Sube!tul a!t" nu p+ate !ere .ube!tulu pa." .
eAe!ute +blga0a a.u*at. De eAe*plu& !Bra la !+ntra!tul de
1D=
@n!Brere nu p+ate 6 !erut p9n la ter*enul .tablt de pr0 .au @ntr7
un !+ntra!t de @*pru*ut @*pru*utt+rul nu are dreptul . pretnd
re.tturea .u*e @*pru*utate : n! @*pru*utatul nu are +blga0a .
+ 6a!& .au @ntr7un !+ntra!t de "9n>are7!u*prare plata @n rate
!+n"ent& nu p+ate 6 !erut @nante de ter*enul .u.pen." .tablt et!.
E>"in("i)+ e.te ter*enul !are +dat @*plnt .tnge a!tul
,urd!. De eAe*plu& un !+ntra!t de @n!Brere a unu aut+tur.* pe 1F
>le. P9n la @*plnrea ter*enulu& pr0le eAer!t drepturle :
eAe!ut +blga0le .tablte @n !+n0nutul a!tulu ,urd!. La @*plnrea
ter*enulu a!e.tea .e .tng. A!e.t ter*en .table:te durata @n t*p a
a!tulu ,urd! : e.te .pe!6! a!tel+r ,urd!e !u eAe!utarea .u!!e."
@n t*p. De eAe*plu& !+ntra!tul de l+!a0une& de !+*+dat -@*pru*ut
de 6+l+.n0)& rent "ager& de @ntre0nere.
Dup bene"iciarul termenului ter*enul e.te @n 6a"+area
debt+rulu& a !redt+rulu .au @n 6a"+area a*bel+r pr0.
) termenul stabilit -n "avoarea debitorului& e.te regula
pre">ut @n art.1F21 $+d !"lJ STer*enul e.te pre.upu. @nt+tdeauna
! .7a .tpulat @n 6a"+area debt+rulu& da! nu re>ult dn .tpula0e
.au dn !r!u*.tan0e ! e.te pr*t : @n 6a"+area !redt+ruluH.
) termenul stabilit -n "avoarea creditorului. 3n unele !+ntra!te
ter*enul p+ate 6 .tablt @n 6a"+area !redt+rulu. De eAe*plu& @n
!+ntra!tul de dep+>t .e !+n.der ! ter*enul e.te .tablt @n 6a"+area
dep+nentulu -!el !e la. lu!rul @n dep+>t& e.te !redt+r pentru ! are
dreptul . !ear lu!rul @nap+ !9nd "+e:te)& p+tr"t art.1C1C $+d
!"lJ Sdep+>tul trebue . .e re.ttue dep+nentulu @ndat !e .7a
re!la*at& !Bar !9nd .7ar 6 .tpulat prn !+ntra!t un anu*e ter*en
pentru re.ttu0unea lu. Spe!tat+rul& dep+nent a lu!rurl+r .ale la
garder+ba .l de .pe!ta!+l& p+ate !ere re.tturea l+r +r!9nd& la
.69r:tul pr*ulu a!t& dar : la ter*en& .69r:tul .pe!ta!+lulu.
) termen stabilit -n "avoarea ambelor pri. Un eAe*plu de
a.t6el de a!t ,urd! e.te !+ntra!tul de a.gurare& !9nd la data
pr+du!er r.!ulu a.gurat .e na.! : eAer!t drepturle : .e eAe!ut
+blga0le de !tre a.gurat : a.gurt+r.
Nu*a partea !e .e bu!ur de bene6!ul ter*enulu p+ate
renun0a la el. De eAe*plu @*pru*utatul !e .e bu!ur de ter*enul de
re.tture p+ate . renun0e : . re.ttue @*pru*utul @nante de ter*en.
1D<
Dup cum -n momentul stabilirii lui poate "i cunoscut sau nu&
ter*enele .unt !erte : n!erte.
Cert e.te a!ela a !ru @*plnre .e !un+a:te eAa!t. De
eAe*plu& @0 @*pru*ut .u*a p9n la 11 *a& @0 @n!Bre> tele">+rul
pentru a!e.t .69r:t de .pt*9n& @0 @n!Bre> aparta*entul pe 1 an
@n!ep9nd !u >ua de *9ne et!.
$ncert e.te ter*enul !are .e @*plne:te !u .guran0 @ntr7+ >&
dar a!ea.t > e.te ne!un+.!ute @n *+*entul @n!Beer a!tulu ,urd!.
De eAe*plu& @n !+ntra!tul de rent "ager .e :te ter*enu .e :te
ter*enuurea> !+ntra!tul I *+artea !redrenterulu& dar nu : >uaK @n
!+ntra!tul de !+*+dat -de @*pru*ut de 6+l+.n0)J @0 @*pru*ut
p+*pa de ap la pr*a pl+ae t+ren0al pentru a .!+ate apa dn be!ul
nundatK @0 "9nd e!Bpa*entul de .!B @n >ua pr*e >pe>.
$+nd0a nu .e !+n6und !u ter*enul n!ert. 3n !a>ul !+nd0e
.e a6l .ub .e*nul @ntrebr @ndeplnrea e"en*entulu "t+r I de
eAe*plu& @0 "9nd e!Bpa*entul de .!B da! p9n la 1 de!e*bre *
@n.+r I pe !9nd la ter*enul n!ert e"en*entul "t+r e.te .gur ! .e
"a @nt9*pla& dar nu .e :te eAa!t >ua I @0 "9nd e!Bpa*entul de .!B
@n >ua pr*e >pe>& !are p+ate 6 pe.te !9te"a >le& .pt*9n& lun.
Ter*enul n!ert e.te nu*t de un aut+r Ster*en !u .!aden0
n!ertH.
1<<
Ter*enul !ert e.te denu*t& apre!e* .uge.t"& : ter*en
pre!. @n rap+rt de ter*enul nepre!. -n!ert).
2FF
Dup i,vorul su& ter*enul e.te !+n"en0+nal -"+luntar)& legal
: ,ud!ar
$+n"en0+nalJ .e .table:te prn a!+rdul de "+n0 al pr0l+r.
De eAe*plu& "9n>t+rul a!+rd !u*prt+rulu un ter*en de plat&
a!+rdarea unu @*pru*ut p9n la + anu*t dat et!.
6e!alJ e.te .tablt prntr7un teAt al leg. De eAe*plu& legea
prn *+rat+ru .table:te data p9n la !are .e a*9n eAe!utarea
+blga0l+r tutur+r debt+rl+r .au a une !ateg+r de debt+rK legea
prn proro!are legal prelunge:te eA.ten0a !+ntra!tulu& dup !e .7a
@*plnt ter*enul eAtn!t" .tablt de pr0.
1<<

2FF

1=F
KudiciarJ e.te a!+rdat de n.tan0a de ,ude!at. El .e nu*e:te
ter*en de gra0e : e.te regle*entat de art.11F1 $+d !"lJ ,ude!t+r
Sp+t& @n !+n.derarea p+>0e debt+rulu& . a!+rde *! ter*ene
pentru plat& : . +prea.! eAe!utarea ur*rrl+r& l.9nd lu!rurle @n
.tarea @n !are .e g.e.!H. Sunt a!te ,urd!e pentru !are legea pre"ede
eApre. ! nu .e a!+rd ter*ene de gra0e. De eAe*plu& @n !a>ul
!+ntra!tulu de dep+>t.
C2 E*e("ele "ermen%l%i
Ter*enul a6e!tea> nu*a eAe!utarea a!tulu ,urd!& nu :
eA.ten0a lu.
5"ectele termenului suspensiv. Ter*enul .u.pen." a*9n
@n!eperea eAer!tr drepturl+r : a eAe!utr +blga0l+r. De
eAe*plu !+ntra!tul de @*pru*ut p9n la 1 anuare. Drepturle :
+blga0le pr0l+r eA.t : de a!eea .e pr+du! ur*t+arele e6e!teJ
7 plata 6!ut de debt+r @nante de @*plnrea ter*enulu e.te
+ plat "alabl : nu una nedat+rat. De eAe*plu& @*pru*utatul
re.ttue .u*a @nante de 1 anuare& el eAe!ut a.t6el +blga0a
a.u*at. Da! ar !ere n.tan0e re.tturea .u*e pltte @nante de
@*plnrea ter*enulu& !Bar dn er+are& !ererea 7ar 6 re.pn.& pentru
! a 6!ut + plat dat+rat -art.1F2# $+d !"l d.puneJ Sa!eea !e .e
dat+re:te !u ter*en nu .e p+ate !ere @nantea ter*enulu& dar !eea !e
.e plte:te @nante nu .e *a p+ate repet -re.ttu).H 3n a!e.t !a>&
@*pru*utatul .e !+n.der ! a renun0at la bene6!ul ter*enulu.
7 !redt+rul -@n eAe*plul n+.tru @*pru*utt+rul) @n !altate de
ttular al dreptulu -de a !ere !rean0a& .u*a de ban @*pru*utat)
p+ate lua *.ur de !+n.er"are a dreptulu .u. -De eAe*plu& dreptul
de a !ere punerea de .e!Be.tru a.gurat+r a.upra un+r bunur ale
debt+rulu pentru !a la .!aden0& @n !a>ul n.+l"ablt0
@*pru*utatulu . ab p+.bltatea *ateral . repr*ea.! .u*a
@*pru*utat). $redt+rul nu are dreptul la a!0une +bl! .au la
a!0unea paulan -re"+!at+re).
7 @n a!tele ,urd!e tran.lat"e de pr+pretate -de eAe*plu @n
!+ntra!tul de "9n>are7!u*prare) !e au !a +be!t der"at un bun !ert
-re. !erta)& tra.6erul dreptulu de pr+pretate .e 6a!e @n *+*entul
real>r a!+rdulu de "+n0 al pr0l+r -art.12<5 $+d !"lJ S"nderea
1=1
e.te per6e!t @ntre pr0 : pr+pretatea e.te de drept .tr*utat la
!u*prt+r& @n pr"n0a "9n>t+rulu& @ndat !e pr0le .7au @n"+t
a.upra lu!rulu : a.upra pre0ulu& de:& lu!rul @n! nu .e "a 6 predat :
pre0ul @n! nu .e "a 6 nu*ratH). D+b9ndt+rul de"ne pr+pretar al
lu!rulu& : @n a!ea.t !altate "a .up+rta r.!ul perr 6+rtute a
lu!rulu& ur*9nd . pltea.! bunul pert& de: nu *a p+ate ntra @n
p+.e.a lu. De eAe*plu& @ntr7un !+ntra!t de "9n>are7!u*prare a une
b!!lete& pr0le .table.! !a pre0ul . .e predea la #F de >le de la data
@n!Beer !+ntra!tulu : predr b!!lete. Pr+pretarul lu!rulu
de"ne !u*prt+rul. $9nd lu!rul pere p9n la @*plnrea ter*enulu
.u.pen." -@n !ele #F de >le .tablte p9n la data pl0) r.!ul @l
.up+rt !u*prt+rul I @n !altate de pr+pretar al lu!rulu -el plte:te
pre0ul la .!aden0 I @*plnrea ter*enulu .u.pen."& 6r . *a p+at
ntra @n p+.e.a b!!lete). Pr0le p+t .tabl !a pr+pretatea . .e
tran.*t la + alt dat de!9t a!eea a real>r a!+rdulu de "+n0. 3n
eAe*plul n+.tru& pr0le .table.! !a pr+pretatea . .e tran.6ere @n
*+*entul e6e!tur pl0& la ter*enul .u.pen." !+n"ent. P9n @n
*+*entul @*plnr ter*enulu .u.pen."& "9n>t+rul e.te pr+pretarul
lu!rulu : "a .up+rta r.!ul perr 6+rtute a lu!rulu -la 6el !a
d+b9ndt+rul @n pr*ul !a>)& p+tr"t regul re. pert d+*n+ -lu!rul
pere @n .ar!na pr+pretarulu).
3n a!tele ,urd!e a6e!tate de ter*enul .u.pen." +blga0le
pr0l+r eA.t& ele @n. nu p+t 6 pretn.e pe durata ter*enulu
.u.pen.". A!e.t 6apt d na:tere la ur*t+arele e6e!teJ
7 !redt+rul nu p+ate pretnde eAe!utarea +blga0e de !tre
debt+r& p9n la @*plnrea ter*enulu .u.pen." -art.1F2# $+d !"l).
De eAe*plu @n !+ntra!tul de @*pru*ut @*pru*utt+rul nu p+ate !ere
re.tturea .u*e @*pru*utate& @nante de eAprarea ter*enulu
.u.pen." -@nante de .!aden0)
7 !redt+rul nu p+ate +pune debt+rulu !+*pen.a0a -e.te un
*,l+! de .tngere a d+u dat+r re!pr+!e : de a!eea: natur
eA.tente @ntre d+u per.+ane& 6e!are per.+an 6nd @n a!ela: t*p
!redt+r : debt+r al !elelalte per.+ane). De eAe*plu&
@*pru*utt+rul& pe per+ada @*pru*utulu& a de"ent debt+r al
@*pru*utantulu -trebue . predea pre0ul bunulu !u*prat de la
a!e.ta). $+*pen.a0a nu p+ate . .tng !ele d+u +blga0
-@*pru*utt+rul nu *a !ere de la @*pru*utat .u*a pentru ! : el are
+ +blga0e de plat e!B"alent)& de+are!e nu .e @ndeplne:te una dn
1=2
!+nd0le !+*pen.a0e I dat+rle . 6e eAgble. -Dat+ra
@*pru*utatulu nu e.te eAgbl& nu a a,un. la .!aden0). 3n art.1115
$+d !"l .e pre!>ea>J S$+*pen.a0a n7are l+! de!9t @ntre d+u
dat+r -...) !are .unt de+p+tr" l!Bde : eAgble.H
) prescripia dreptulu la a!0une @n!epe . !urg de la data
@*plnr ter*enulu .u.pen.". De eAe*plu& @*pru*utt+rul .e p+ate
adre.a n.tan0e de ,ude!at . !ear aprarea dreptulu .u de !rean0
-de a pr* .u*a @*pru*utat) nu*a dn >ua @*plnr ter*enulu
.u.pen." -data .!aden0e).
E*e("ele "ermen%l%i e>"in("i)
La @*plnrea lu a!tul ,urd! !"l @n!etea>. De eAe*plu& la
@*plnrea ter*enulu eAtn!t" la !+ntra!tul de @n!Brere a
aparta*entulu I 5 *a 2FF5 I!+ntra!tul @n!etea> . *a pr+du!
e6e!te ,urd!eJ l+!atarul nu *a bene6!a> de dreptul de 6+l+.n0 a
aparta*entulu& l+!at+rul nu *a p+ate pretnde !Bra.
D2 N#i%nile $e Es(a$en#, !i Ee>igi'ili"a"e
Prn scaden .e @n0elege @*plnrea ter*enulu .u.pen.". De
eAe*plu& +blga0a @*pru*utatulu de a re.ttu .u*a @*pru*utat
e.te scadent la 25 *a& data !9nd .e @*plne:te ter*enul .u.pen.".
Oblga0a a,un. la .!aden0 de"ne eAgbl& ad! .e p+ate
!ere eAe!utarea e de la debt+r& ar !9nd a!e.ta re6u> prn a!0une @n
n.tan0.
Regula @n dreptul !"l e.te a!eea ! .*pla a,ungere la
.!aden0 nu @n.ea*n : d+rn0a !redt+rulu !a +blga0a . .e
eAe!ute. Pr+!edura Spuner @n @nt9r>ereH prntr7+ .+*a0e de plat .au
n+t6!are tr*. debt+rulu prn eAe!ut+r ,ude!t+re:t e.te
pr+!edeul ,urd! la @nde*9na !redt+rulu prn !are @: *an6e.t
"+n0a .7 6e eAe!utat pre.ta0a.
Prn eA!ep0e& @n art.1FD< $+d !"l .e pre"d .tua0le !9nd
debt+rul e.te de drept @n @nt9r>ereJ S1. -n ca,urile anume determinate
de le!e: 2. c2nd s)a contractat e9pres c debitorul va "i -n -nt2r,iere
la -mplinirea termenului. "r a "i necesitate de noti"icare: 3. c2nd
obli!aia nu poate "i -ndeplinit dec2t -ntr)un timp determinat. ce
debitorul a lsat s treac.H
1=#
F2 Ren%n#area la "ermenG $e(,$erea $in 'ene*i(i%l
"ermen%l%i
Partea @n 6a"+area !rea .7a .tablt ter*enul p+ate renun0a la
ter*en. De eAe*plu& !u*prt+rul renun0 la ter*enul pr*t : a!Bt
ult*ele tre rate !+ntra!tuale de+dat.
Decderea din bene"iciul termenului e.te + .an!0une !"l
prn !are debt+rul a,un. @n .tare de n.+l"abltate .au !are& prn 6apta
.a *!:+rea> garan0le !+n.ttute @n 6a"+area !redt+rulu& nu *a
p+ate bene6!a de ter*enul .tablt @n 6a"+area .a. 3n a!ea.t .tua0e
+blga0a debt+rulu de"ne eAgbl : .e eAe!ut la 6el !a @n .tua0a
@n !are ar 6 a,un. la .!aden0.
40 Cn$i#ia
4) N-iunea #e $n#i-ie
$+nd0a !a *+daltate a a!tulu ,urd! e.te un e"en*ent
"t+r : ne.gur ! .e "a pr+du!e de !are depnde eA.ten0a e6e!tel+r
a!tulu ,urd! !"l. De !+nd0e depnde na:terea drepturl+r :
+blga0l+r pr0l+r& a e6e!tel+r a!tulu ,urd!. Pra!t! a!tul ,urd!
eA.t& a 6+.t @n!Beat de pr0& dar el nu pr+du!e e6e!te ,urd!e. 3n
d+!trn .e *a utl>ea> 6+r*ula Sdepnde @n.: eA.ten0a +r
neA.ten0a a!tulu ,urd!H& eApr*are !e p+ate na:te !+n6u>.H
2F1
N+0unea SeA.tH @n .en. !+*un ne !+ndu!e la deea ! a!tul
,urd! !a atare e.te !e"a per!eptbl .*0url+r n+a.tre. 2 e.te a:a.
A!tul ,urd! a 6+.t @n!Beat de pr0& el eA.t @n *ateraltatea lu @n
6+r*a !+n.en.ual .au a unu @n.!r..
Nu eA.t @n. dreptul !"l .ube!t" : +blga0a !+relat"&
de! nu eA.t e6e!tele a!tulu ,urd! @n!Beat. A!e.tea "+r eA.ta .au
nu @n "t+r& @n rap+rt de @ndeplnrea .au nu a !+nd0e.
TeAtul de lege& .e pare& e.te .up+rtul a!e.te a6r*a0J
art.1F1D $+d !"l d.puneJ S+blga0a& .ub !+nd0e .u.pen."& e.te
a!eea !are depnde de un e"en*ent "t+r : ne!e.ar.H Or n+0unea de
+blga0e : n+0unea de a!t ,urd! nu .e .uprapun. A!ea.t +pne e.te
@*br0:at @n d+!trn.
2F2
3ntr7+ alt 6+r*ulare& pe !are + apre!e*J S!+nd0a !a
*+daltate a a!tulu ,urd! e.te un e"en*ent "t+r : ne.gur @n !e
2F1

2F2

1=1
pr"e:te real>area .a& de !are depnde @n.: eA.ten0a a!tulu ,urd!
-.au& *a eAa!t& depnde eA.ten0a e6e!tel+r a!tulu ,urd!H).
De6n0a !+nd0e e"den0a> d+u part!ulart0 ale a!e.teaJ
- e.te un e"en*ent "t+r !are .e p+ate .au nu real>a
- de real>area .au nu a !+nd0e depnde na:terea .au nu a
drepturl+r : +blga0l+r pr0l+r.
$+nd0a !a *+daltate a a!tulu ,urd! e.te regle*entat @n
!artea III& ttlul III SDe.pre !+ntra!te .au !+n"en0H& !ap.%I& .e!0unea
I. SDe.pre +blga0le !+nd0+naleH art.1FF171F21 $+d !"l.
8) C(asi0i$area $n#i-ii(r
) Dup e"ectele pe care le produce& !+nd0a e.te .u.pen." :
re>+lut+re.
a. Suspensiv e.te a!ea !+nd0e de !are depnde na:terea
drepturl+r : +blga0l+r pr0l+r& a rap+rtulu ,urd! de +blga0 @ntre
a!e.tea. De eAe*plu& @0 "9nd tele">+rul !u + !+nd0eJ !a p9n la #F
*arte . * @n.+r. Tele">+rul @* "a pr.+. pentru ! "t+area .+0e
are C tele">+are. 3n art.1F1D $+d !"l e.te de6nt !+nd0a
.u.pen."J S+blga0a& .ub !+nd0e .u.pen." e.te a!eea !are
depnde de un e"en*ent "t+r : ne!ert.H -@n eAe*plul dat de
@n!Beerea .au nu a !.t+re p9n la data de #F *arte).
b. ;e,olutorieJ e.te a!el e"en*ent "t+r : ne.gur !are da!
.e real>ea> du!e la de.6n0area drepturl+r : +blga0l+r pr0l+r& !u
e6e!t retr+a!t". De eAe*plu& @0 "9nd aut+tur.*ul !u + !+nd0eJ .7
* plte:t pre0ul p9n la data de 1 ule. Da! nu7* plte:te pre0ul
p9n la data .tablt& !+ntra!tul de "9n>are7!u*prare @l de.6n0e>
retr+a!t" de la data @n!Beer lu.
$+nd0a re>+lut+re e.te a.t6el de6nt @n teAtul art.1F1< $+d
!"lJ S!+nd0a re>+lut+re e.te a!eea !are .upune de.6n0area
+blga0e la un e"en*ent "t+r : ne!ert.H
3n realtate& a!tul ,urd! pr+du!ele e6e!tele unu a!t ,urd! pur
: .*plu !u pre!>areaJ da! !+nd0a nu .e @ndeplne:te& a!tul ,urd!
.e !+n.+ldea> !a : !u* nu ar 6 6+.t a6e!tat de !+nd0e re>+lut+reK
da! !+nd0a .e @ndeplne:te -@n eAe*plul dat& !u*prt+rul nu
plte:te pre0ul p9n la data .tablt) a!tul ,urd! .e de.6n0ea>
retr+a!t".
1=5
SCondiia re,olutorie este aceea care supune des"iinarea
obli!aiei la un eveniment viitor *i incert. 5a nu suspend e9ecutarea
obli!aie. ci numai obli! pe creditor a restitui aceea ce a primit. -n
ca, de -ndeplinire a evenimentului prev,ut -n condiieH d.pune
art.1F1< $+d !"l.
) Dup cau,a de care depinde -ndeplinirea sau nu a condiiei&
.e d.tng !+nd0a !a>ual& *At : pr+te.tat".
a. Condiia ca,ualJ -!a.u. Q @nt9*plare) real>area e
depnde de @nt9*plare .au Ba>ard.
3n art.1FF5& $+dul !"l d.puneJ S$+nd0a !a>ual e.te a!eea
!e depnde de Ba>ard : !are nu e.te @n puterea !redt+rulu& n! @ntr7
a!eea a debt+rulu.H De eAe*plu& @0 @n!Bre> aparta*entul& da!
.pt*9na "t+are "+ !9:tga la l+t+. Se apre!a> ! e.te !+nd0e
!a>ual : @*pre,urarea !are depnde eA!lu." de "+n0a une ter0e
per.+ane nedeter*nate. De eAe*plu& @0 d+ne> !ur.urle da! @n
.e.unea de "ar "+ lua nu*a n+te de >e!e.
2F1
b. Condiia mi9t& e.te e"en*entul "t+r : ne.gur ! .e "a
@nt9*pla& !e depnde de "+n0a une pr0 : de "+n0a une ter0e
per.+ane.
SCondiia mi9t este aceea care depinde totodat de voina
uneia din prile contractante *i de aceea a unei alte persoaneH
-art.1FFD $+d !"l). De eAe*plu @0 @*pru*ut 1F *l+ane le& da!
"+ "nde !+*bna *u>!al -a!+rdarea @*pru*utulu depnde de
"+n0a une ter0e per.+ane !are "a !u*pra .au nu !+*bna *u>!al).
c. Condiia potestativ& e.te !+nd0a !e depnde de "+n0a
pr0l+r .au a unea dn pr0.
SCondiia potestativ este aceea care "ace s depind
per"ectarea conveniei de un eveniment. pe care *i una *i alta din
prile contractante poate s)l "ac a se -nt2mpla sau poate s)l
-mpiedice.H De eAe*plu& @0 "9nd aparta*entul& da! p9n la 1 *a @*
"+ !u*pra altul
3n 6un!0e de "+n0a !rea dn pr0 depnde !+nd0a
p+te.tat"& d.tnge*J
Condiia pur potestativ& !9nd @ndeplnrea e"en*entulu
"t+r depnde eA!lu." de "+n0a unea dn pr0. Ea .e eApr* prn
eApre.leJ Sda! "+ d+rH& da! "+ "reaH& S!9nd @* "a pl!eaH.
2F1

1=C
$9nd real>area !+nd0e pur pr+te.tat"e depnde eA!lu." de
"+n0a debt+rulu -de eAe*plu& @0 "9nd I !el !e 6a!e pr+punerea e.te
debt+r& de+are!e .e +blg la pre.ta0a de a da I !a.a da! "+ d+r)
+blga0a e.te nul -a!tul ,urd! nu .e p+ate @n!Bea pentru lp.a
!+n.*0*9ntulu I de!lararea *an6e.tr de "+n0 a debt+rulu de
a @n!Bea a!tul ,urd! e.te ne.er+a.& nu .7a 6!ut !u nten0a de a
pr+du!e e6e!te ,urd!e de a .e lega de !redt+r dn pun!t de "edere
,urd! I @0 "9nd !a.a da! "+ d+r).
$9nd real>area !+nd0e pur p+te.tat"e depnde eA!lu." de
"+n0a !redt+rulu -de eAe*plu& @0 "9nd aut+tur.*ul& da! "e d+r
.7l !u*per p9n la 1F *a I !u*prt+rul e.te !redt+r al
aut+tur.*ulu) +blga0a e.te "alabl.
3n art.1F1F $+d !"l .e regle*entea> eApre. !+nd0a pur
pr+te.tat" !u pr"re la debt+r : *pl!t prn& nterpretare pe a
!+ntrar+& !+nd0a pur pr+te.tat" !u pr"re la !redt+rJ S+blga0a
e.te nul !9nd .7a !+ntra!tat .ub + !+nd0e p+te.tat" dn partea !elu
!e .e +blgH.
Condiia potestativ simpl& !9nd !+nd0a depnde de "+n0a
une pr0 : de un 6apt eAter+r .au de "+n0a une ter0e per.+ane
nedeter*nate. De eAe*plu& @0 @*pru*ut 1 *l+n da! "+ 6 pre*at
la .69r:tul lun.
) Dup cum const -n reali,area sau nereali,area
evenimentului d.tnge* !+nd0a p+>t" : !+nd0a negat".
a. Condiia po,itiv& e.te !+nd0a 6+r*ulat @n .en. a6r*at"&
ad! a!tul ,urd! depnde de un e"en*ent !e .e "a @nt9*pla. De
eAe*plu& @0 "9nd tele">+rul& da! * "+ tran.6era la $lu,7Nap+!a
p9n la 1 une.
b. Condiia ne!ativ e.te !+nd0a 6+r*ulat @n .en. negat"&
ad! a!tul ,urd! depnde de un e"en*ent !e nu .e "a @nt9*pla. De
eAe*plu& @0 "9nd tele">+rul& da! p9n la $r!un nu * "+
tran.6era la $lu,7Nap+!a.
Pra!t! +r!e !+nd0e p+ate 6 6+r*ulat @n *+d p+>t" .au
negat".
) Dup cum evenimentul viitor *i nesi!ur este imposibil.
!+ntrar leg .au regull+r de *+ral !+nd0a p+ate 6 *p+.bl&
l!t : *+ral.
a. Condiia imposibil e.te !+nd0a !e !+n.t @ntr7un
e"en*ent "t+r !e nu p+ate . .e @ndeplnea.!. I*p+.bltatea
1=D
@ndeplnr !+nd0e e.te de natur 6>! -de eAe*plu& @0 d+ne>
aparta*entul da! @n # >le *erg pe ,+. p9n la Ma*aa) .au de
natura ,urd! -de eAe*plu& @0 d+ne> tele">+rul da!7* pre>n0 ttlu
de pr+pretate a.upra !ldr Penten!arulu ;Berla).
b. Condiia ilicit !+n.t @ntr7un 6apt !+ntrar leg -de
eAe*plu& @0 d+ne> !ur.ul da! * a,u0 . S.pargH lbrra
S;audea*u.H).
c. Condiia imoral e.te !+nd0a !e !+n.t @ntr7un 6apt !+ntrar
bunel+r *+ra"ur -de eAe*plu& @0 @*pru*ut b!!leta 1F >le& da! te
pl*b g+l "ner .ear prn !*n).
$+nd0a .u.pen." !e !+n.t @ntr7un 6apt *p+.bl& l!t .au
*+ral e.te l+"t de nultate : a!tul ,urd! nu *a pr+du!e n! un
e6e!t.
$+nd0a re>+lut+re !e !+n.t @ntr7un 6apt *p+.bl& l!t .au
*+ral e.te nul : a!tul ,urd! pr+du!e e6e!tele unu a!t ,urd! pur :
.*plu.
9) Re/u(i s%e$ia(e $u %rivire (a 2n#e%(inirea sau
ne2n#e%(inirea $n#i-iei
3n $+dul !"l .e pre"d patru regul .pe!ale !u pr"re la
@ndeplnrea .au ne@ndeplnrea !+nd0eJ
7 art.1F11 $+d !"lJ I-ndeplinirea condiiei trebuie s se "ac
ast"el cum au -neles prile s "ie "cut.H
7 art.1F12 aln.1 $+d !"lJ Ic2nd obli!aia este contractat
sub condiia c un eveniment oarecare se va -nt2mpla -ntr)un timp
"i9at. condiia este considerat ca ne-ndeplinit. dac timpul a e9pirat
"r ca evenimentul s se -nt2mple.H
De eAe*plu& @0 d+ne> *+bla da! * "+ *uta la /u!ure:t
p9n la $r!un& !+nd0a e.te @ndeplnt nu*a !9nd p9n la $r!un
*7a* *utat la /u!ure:t. Dup !e a tre!ut $r!unul& !+nd0a .e
!+n.der ne@ndeplnt& !Bar da! la !9te"a >le dup $r!un *7a*
*utat la /u!ure:t.
7 art.1F1# aln.1 $+d !"l pre"ede .tua0a .*etr!J
Iobli!aia este contractat sub condiia c un eveniment n)are s se
-nt2mple -ntr)un timp determinat. aceast condiie este -ndeplinit.
dac timpul a trecut. "r ca evenimentul s se "i -nt2mplat.H De
eAe*plu& @0 d+ne> tele">+rul la .69r:tul 6a!ult0& da! p9n atun!
1==
nu te @n.+r& !+nd0a .e !+n.der @ndeplnt la ter*narea 6a!ult0&
da! p9n la a!ea.t dat nu te7a @n.urat.
7 !9nd @n a!tul ,urd! nu .7a 6Aat un ter*en @n !are . 6e
@ndeplnt !+nd0a .e !+n.der !+nd0a @ndeplnt .au ne@ndeplnt&
nu*a atun! !9nd de"ne .gur ! e"en*entul nu .e "a @nt9*pla. De
eAe*plu& @0 "9nd !a.a& da! ter*n 6a!ultatea : * *ut la /u!ure:t.
$+nd0a e.te ne@ndeplnt !9nd de"ne .gur ! nu *a ter*n
6a!ultatea. De eAe*plu& @n anul II *7a* !.t+rt !u un *+del : *7a*
*utat @n Duba.
7 @n !a>ul !+nd0e negat"e& !9nd .7a 6Aat un ter*en de
@*plnre& !+nd0a .e !+n.der @ndeplnt& !Bar @nante de eAprarea
ter*enulu& da! e.te .gur ! e"en*entul nu .e "a putea @ndepln.
De eAe*plu& @0 d+ne> aparta*entul da! p9n la $r!un nu * @n.+r.
$+nd0a negat"& da! p9n la $r!un nu * @n.+r e.te @ndeplnt
@nante de eAprarea ter*enulu& da! p9n la $r!un e.te .gur ! nu
* @n.+r I de pld a* r*a. legal @n .trntate.
7 art.1F11 $+d !"lJ ICondiia este repetat 4n.a. )
considerat' ca -ndeplinit. c2nd debitorul obli!at sub condiie a
-mpiedicat -ndeplinirea ei.H
:) E0e$te(e $n#i-iei
Regula @n *atera e6e!tel+r !+nd0e e.te retr+a!t"tatea.
3*plnrea .au ne@*plnrea !+nd0e pr+du!e e6e!te de la data
@n!Beer a!tulu ,urd!. Regula 6nd .uplet"& pr0le prn a!+rdul de
"+n0 p+t !+n"en !a e6e!tele . .e pr+du! nu*a pentru "t+r.
E6e!tele !+nd0e .u.pen."e d6er dup !u* ne a6l*J
7 @nante de @ndeplnrea .au ne@ndeplnrea !+nd0e -pedente
!+ndt+ne)&
7 @n *+*entul ne@ndeplnr !+nd0e -de6!ente !+ndt+ne)
7 @n *+*entul @ndeplnr !+nd0e -e"enente !+ndt+ne)
Pedente conditione 4-nainte de -ndeplinirea condiiei'.
E.te per+ada de t*p @ntre *+*entul @n!Beer a!tulu ,urd!
: !el .tablt pentru @ndeplnrea .au ne@ndeplnrea !+nd0e. 3n a!e.t
nter"al de t*p& de: a!tul ,urd! a 6+.t @n!Beat& el nu pr+du!e e6e!te
,urd!e& nu .7au n.!ut dreptur : !+relat" n! +blga0. $u t+ate
a!e.tea& @n unan*tate aut+r de *anuale : !ur.ur un"er.tare de
1=<
SDrept !"l& partea generalH .au STe+ra general a +blga0l+rH
enu*er !+n.e!n0ele 6aptulu ! +blga0a nu eA.t.
Apre!e* a!e.t lu!ru !a 6nd lp.t de utltate !el pu0n
dda!t!. T+tu: "+* enu*era : n+ a!e.te e6e!te.
A:adar& !redt+rul nu e.te ttular al dreptulu .ube!t" de a
!ere eAe!utarea +blga0e de la debt+rul .u. De eAe*plu& @n
!+ntra!tul de "9n>are7!u*prare a unu aut+tur.* .ub !+nd0a
.u.pen." -da! "9n>t+rul p9n la $r!un .e @n.+ar) !redt+rul
aut+tur.*ulu& ad! !u*prt+rul& nu p+ate !ere predarea
aut+tur.*ulu de la debt+r7 -"9n>t+r).
$9nd debt+rul -"9n>t+rul tur.*ulu @n eAe*plul dat)
eAe!ut pre.ta0a -pred aut+tur.*ul) el p+ate !ere re.tturea
aut+tur.*ulu pentru ! a 6!ut + plat nedat+rat.
N! una dn pr0 nu p+ate .tnge +blga0a prn !+*pen.a0e.
Pre.!rp0a nu @n!epe . !urg.
3n a!tele tran.lat"e de pr+pretate nu .e pr+du!e e6e!tul
tran.lat"& pr+pretarul lu!rulu r*9ne @n !+ntnuare !el !e d+re:te .
@n.trne>e .ub !+nd0e .u.pen.". A!e.t ult* e6e!t >"+r:te dn
teAtul art.1F= $+d !"lJ Ic2nd obli!aia este contractat sub o
condiie suspensiv. obiectul conveniei rm2ne -n ri,ico)pericolul
debitorului. care s)a obli!at a)l da. -n ca, de -ndeplinire a condiieiH
-u.a. prn nterpretare per a !+ntrar+& @nante de @*plnrea !+nd0e
e6e!tul tran.lat" de pr+pretate nu .e pr+du!e).
3n d+!trn& .e re!un+.! !redt+rulu !9te"a Sprer+gat"e
.pe!6!eH argu*ent9ndu7.e @ntr7+ +pne !J S+blga0a are + anu*t
eA.ten0 e*br+nar.H
2F5
A%re$ie! $1 @n a!e.t !a> apare + n!+n.e!"en0J .e de6ne:te
!+nd0a .u.pen." Sa!el e"en*ent de !are depnde na:terea
rap+rtulu +blga0+nalH pentru !a ap+ . .e ad*t SeA.ten0a
e*br+narH a +blga0e& !are @n! nu .7a n.!ut.
n $e ne %rive.te& .ublne* ! @ntr7ade"r .e na:te un drept
@n per.+ana !redt+rulu& dar a!e.ta e.te pre">ut de lege : nu de
eA.ten0a e*br+nar a +blga0eJ @n art.1F1C $+d !"l .e d.puneJ
S$redt+rul p+ate& @nantea @ndeplnr !+nd0e& . eAer!te t+ate
a!tele !+n.er"at+are dreptulu .uH& !u* ar 6 @ntreruperea une
pre.!rp0 et!.
2F5

1<F
Un alt drept !e .e na:te @n per.+ana !redt+rulu& @nante de
@ndeplnrea !+nd0e .u.pen."e : pre">ut de lege e.te tran.*terea
prn a!te ,urd!e a dreptulu .ub !+nd0e .u.pen."J art.1F15 $+d
!"lJ S-...) da! !redt+rul a *urt @nantea @ndeplnr !+nd0e&
drepturle .ale tre! ere>l+r ..H De: teAtul .e re6er eApre. la
tran.*terea dreptulu !redt+rulu prn a!te ,urd!e *+rt. !au.a& @n
d+!trn .e ad*te : tran.*terea prn a!te nter ""+. a dreptulu
!redt+rulu& a6e!tat de !+nd0a .u.pen."& dar nu !a drept pur :
.*plu.
Se ad*te dreptul !redt+rulu de a +b0ne garan0 pentru
!rean0a .a -ga,& p+te!& 6de,u.une).
5veniente conditione 4condiia s)a -ndeplinit'
3ndeplnrea !+nd0e .u.pen."e pr+du!e de regul e6e!te
retr+a!t"e& de la data @n!Beer a!tulu ,urd!. A:adar& .e pr+du!
e6e!tele unu a!t pur : .*plu : drept ur*areJ
7 plata 6!ut de debt+r pendente !+ndt+ne& de: nedat+rat&
prn @ndeplnrea !+nd0e .u.pen."e& de"ne plat dat+rat :
debt+rul nu *a p+ate !ere re.tturea e
7 drepturle tran.*.e de !tre ttular pendente !+ndt+ne .e
!+n.+ldea>. 3n eAe*plul& @0 "9nd aparta*entul& da! p9n la $r!un
* @n.+r& real>area !+nd0e I da! p9n la $r!un * @n.+r 6a!e !a
tran.*terea dreptulu de pr+pretate a.upra !u*prt+rulu . .e
!+n.+lde>e.
7 a!tele ,urd!e @n!Beate de @n.trnt+r .e de.6n0ea>. De
eAe*plu& @n.trnt+rul .ub !+nd0e .u.pen." -"9n>t+rul
aparta*entulu) @n!Bee un !+ntra!t de @*pru*ut : .e !ere +
garan0e. El @n!Bee un !+ntra!t de p+te! al !ru +be!t e.te
aparta*entul. $+nd0a .e @ndeplne:te. 3n.trnt+rulu de"ent
nepr+pretar de la data @n!Beer !+ntra!tulu de "9n>are7!u*prare
.e de.6n0ea> !+ntra!tul de p+te!& pentru ! nu el era pr+pretarul
aparta*entulu p+te!at.
De la regula !+n6+r* !rea @ndeplnrea !+nd0e .u.pen."e
pr+du!e e6e!te retr+a!t"e& .unt ur*t+arele e>(ep#iiJ
7 pre.!rp0a eAtn!t" !urge nu*a de la data @ndeplnr
!+nd0e -art.D aln.# dn De!retul 1CDM1B3C Idac dreptul este sub
condiie suspensiv sau cu termen suspensiv. prescripia -ncepe s
cur! de la data c2nd s)a -mplinit condiia sau a e9pirat termenulH)
1<1
7 6ru!tele !ule.e de !tre @n.trnt+rul .ub !+nd0e p9n @n
*+*entul @ndeplnr !+nd0e r*9n ale lu& !u t+ate ! bunul
6rug6er de"ne pr+pretatea !redt+rulu& retr+a!t" de la @n!Beerea
a!tulu. 3n eAe*plul n+.tru& @0 "9nd aparta*entul da! p9n la
$r!un * @n.+r& debt+rul aparta*entulu -"9n>t+rul& @n.trnt+rul)
p9n la $r!un @l @n!Bra>. $+nd0a .e @ndeplne:te. %9n>t+rul
-@n.trnt+rul) p.trea> !Bra @n!a.at p9n la $r!un& de: "a
trebu . predea aparta*entul& !are a ntrat @n pr+pretatea !redt+rulu
-a !u*prt+rulu) de la data @n!Beer !+ntra!tulu de "9n>are7
!u*prare.
7 a!tele ,urd!e de !+n.er"are : ad*n.trare 6!ute de
@n.trnt+r -debt+rul) .ub !+nd0e r*9n "alable. 3n eAe*plul
n+.tru& @n.trnt+rul -"9n>t+rul) aparta*entulu l7a pu. @n "al+are&
@n!Bend un a!t ,urd! de ad*n.trare -!+ntra!t de @n!Brere) !are
e.te "alabl.
7 r.!urle pendente !+ndt+ne -at9t a perr 6+rtute a lu!rulu
!9t : !+ntra!tual) .unt @n .ar!na @n.trnt+rulu -debt+rulu).
3n.trnt+rul -debt+rul) e.te pr+pretarul aparta*entulu -a* ">ut
*a .u. ! @n a!tele tran.lat"e de pr+pretate& pendente !+ndt+ne nu
.e pr+du!e e6e!tul tran.lat" de pr+pretate)& : da! a!e.ta pere @ntr7
un !utre*ur @nante de $r!un& "a .up+rta pagubaJ nea"9nd !e preda
!u*prt+rulu& nu p+ate pretnde pre0ul.
De"iciente conditione 4condiia nu se -ndepline*te'.
3n a!ea.t p+te> pr0le re"n @n .tua0a de dnantea
@n!Beer a!tulu ,urd! a6e!tat de !+nd0e .u.pen.". T+ate a!tele
,urd!e @n!Beate de +r!are dn pr0 pendente !+ndt+ne .e
de.6n0ea> retr+a!t". A:adar
7 pre.ta0le e"entual eAe!utate .e re.ttue
7 garan0le !+n.ttute .e de.6n0ea>
7 a!tele ,urd!e @n!Beate de @n.trnt+r -debt+r) .ub !+nd0e
.u.pen." .e !+n.+ldea>. 3n eAe*plul n+.tru @n.trnt+rul
-debt+rul) aparta*entulu p+ate @n!Bea un !+ntra!t de p+te!& de
@n!Brere& a!te ,urd!e !e .e !+n.+ldea>& de+are!e ne@ndeplnrea
!+nd0e .u.pen."e are !a e6e!t r*9nerea aparta*entulu @n
patr*+nul @n.trnt+rulu
7 a!tele ,urd!e @n!Beate de d+b9ndt+r : drepturle n.!ute
@n 6a"+area a!e.tua -!redt+r) .ub !+nd0e .u.pen." .e de.6n0ea>
1<2
retr+a!t"& p+tr"t prn!pulu re.+lut+ ,ure dant. re.+l"tur ,u.
a!!pent..
E*e("ele (n$i#iei re+l%"rii
Pen#ente $n#itine -per+ada de t*p @ntre *+*entul
@n!Beer a!tulu ,urd! : data .tablt pentru @ndeplnrea !+nd0e).
3n a!ea.t per+ad a!tul ,urd! pr+du!e e6e!te ,urd!e
.tablte de pr0. Pra!t! .unte* @n pre>en0a unu a!t ,urd! pur :
.*plu : prn ur*are .e pr+du! ur*t+arele !+n.e!n0eJ
7 a*bele pr0 ale a!tulu ,urd! @: eAer!t drepturle :
eAe!ut +blga0le. $redt+rul are dreptul . !ear eAe!utarea
pre.ta0e de !tre debt+r& a!e.ta are +blga0a . + eAe!ute
7 a!tele tran.lat"e de pr+pretate .ub !+nd0e re>+lut+re
pr+du! e6e!tul tran.lat"& d+b9ndt+rul de"ne pr+pretar : .up+rt
a.t6el r.!urle -al per 6+rtute a lu!rulu : !+ntra!tual)
7 d+b9ndt+rul dreptulu .ub !+nd0e re>+lut+re& @n !altate de
ttular al a!e.tua& @l p+ate tran.*te .au gre"a prn a!te nter ""+. .au
*+rt. !au.a. Dreptul .e tran.*te t+t a6e!tat de !+nd0a re>+lut+re.
De eAe*plu& @ntr7un !+ntra!t de "9n>are7!u*prare a unu bun -@0
"9nd tele">+rul& dar da! nu7* plte:t pre0ul p9n la Pa:t&
!+ntra!tul .e de.6n0ea>) !u*prt+rul .ub !+nd0e re>+lut+re& @l
p+ate @n.trna p9n la Pa:t. Subd+b9ndt+rul tele">+rulu e.te : el
0nut de !+nd0a re>+lut+re -ne*+ plu. ur. al alu* tran.6erre p+te.t&
Pua* p.e Babet).
&e*i(ien"e (n$i"ineJ -!+nd0a nu .e @ndeplne:te). 3n
eAe*plul dat& !+nd0a I da! plata tele">+rulu !u*prat nu .e 6a!e
p9n la Pa:t I nu .7a @ndeplnt& plata 6!9ndu7.e p9n la Pa:t& a!tul
,urd! .e !+n.+ldea> de6nt". Se !+n.der ! de la @n!Beere .a a
6+.t un a!t ,urd! pur : .*plu.
E)enien"e (n$i"ine -!+nd0a .7a real>at). 3n eAe*plul
n+.tru& plata tele">+rulu .7a 6!ut dup Pa:t. 3n a!e.t !a>& a!tul
,urd! .e de.6n0ea> retr+a!t" de la data @n!Beer& !+n.der9ndu7.e
!a nu a 6+.t @n!Beat n!+dat : .e pr+du! ur*t+arele e6e!teJ
7 t+ate pre.ta0le 6!ute de pr0 .e re.ttue
7 drepturle pe !are e"entual d+b9ndt+rul le7a !+n.ttut .ub
!+nd0e re>+lut+re @n 6a"+area un+r ter0e per.+ane !u pr"re la
1<#
bunur .e de6n0ea> -n*en nu p+ate da *a *ult de!9t are) :
n"er.& drepturle !+n.ttute de @n.trnt+r .ub !+nd0e re>+lut+re .e
!+n.+ldea>.
De la regula re.ttur retr+a!t"e a pre.ta0l+r eAe!utate de
pr0 p9n @n *+*entul @ndeplnr !+nd0e re>+lut+r .unt
ur*t+arele eA!ep0J
7 r.!urle -ale perr 6+rtute a lu!rulu : ale !+ntra!tulu)
real>ate pendente !+ndt+ne .e .up+rt de d+b9ndt+r& pentru ! a
de"ent pr+pretar .ub !+nd0e re>+lut+re.
7 a!tele ,urd!e de !+n.er"are : ad*n.trare 6!ute de
d+b9ndt+rul .ub !+nd0e re>+lut+re r*9n "alable& de:& prn
real>area !+nd0e re>+lut+r& a!tul .e de.6n0ea> : e.te +blgat .
re.ttue bunul.
7 6ru!tele !ule.e de d+b9ndt+rul .ub !+nd0e re>+lut+re
r*9n ale .ale& de: "a re.ttu bunul 6rug6er& pentru ! a perdut
!altatea de pr+pretar.
7 @n a!tele ,urd!e !u eAe!utare .u!!e." -de eAe*plu&
!+ntra!tul de @n!Brere !+*+dat)& @ndeplnrea !+nd0e re>+lut+r
pr+du!e e6e!te nu*a pentru "t+r -eA nun!) de+are!e pre.ta0le de,a
eAe!utate .unt re"er.ble.
B) ;$urt1 $!%ara-ie 2ntre ter!en .i $n#i-ie $a !#a(it1-i
a(e a$tu(ui "uri#i$.
%semnriJ
- .unt e"en*ente "t+are
- .unt *+dalt0 ale a!tulu ,urd!& eApre. ale prn!pulu
lbert0 !+ntra!tuale
Deosebiri1
Ter*en $+nd0e
7 real>area e"en*entulu "t+r e.te
.gur
7 real>area e"en*entulu "t+r e.te
n!ert
7 la ter*enul n!ert ne.guran0a
pr"e:te d+ar >ua @ndeplnr
7 ne.guran0a pr"e:te @n.:
real>area e"en*entulu "t+r
7 a*9n .au .tnge eAer!tarea
drepturl+r : eAe!utarea +blga0l+r
7 a6e!tea> eA.ten0a drepturl+r :
+blga0l+r
7 e6e!tele .e pr+du! pentru "t+r& eA 7 e6e!tele .e pr+du! de regul pentru
1<1
nun! tre!ut& eA tun!& !u unele eA!ep0
C0 Sar(ina@
4) N-iunea #e sar$in1, $a !#a(itate a a$tu(ui "uri#i$
Sar!na !a *+daltate a a!tulu ,urd! e.te +blga0a de a da& a
6a!e .au a nu 6a!e !e"a *pu. de d.punt+r grat6!atulu @n
!+ntra!tul de d+na0e .au legatul te.ta*entar.
$+ntra!tul de d+na0e : legatul te.ta*entar .unt a!te ,urd!e
!u ttlu gratut lberalt0. A:adar& .ar!na are un d+*enu de apl!are
re.tr9n.J a!te ,urd!e lberalt0.
Clasi"icarea sarcinilor1
Dup per.+ana !are bene6!a> de .ar!n .e d.tngJ .ar!na
@n 6a"+area d.punt+rulu& a grat6!atulu : @n 6a"+area une ter0e
per.+ane.
;ar$ina 2n 0avarea #is%un1tru(ui !+n.t @n +blga0a de a
da& a 6a!e .au a nu 6a!e !e"a& !e + *pune d.punt+rul @n 6a"+area .a.
De eAe*plu& un!Bul d+nea> aut+tur.*ul nep+tulu .u : *pune
a!e.tua .7l tran.p+rte @n 6e!are t+a*n la + .ta0une balne+7
!l*ater!.
;ar$ina 2n 0avarea /rati0i$atu(ui e.te +blga0a de a da& a
6a!e .au a nu 6a!e !e"a& pe !are d.punt+rul + .table:te @n 6a"+area
!elu grat6!at. De eAe*plu& un!Bul d+nea> nep+tulu + .u* de
ban pe !are a!e.ta . + 6+l+.ea.!& @n parte pentru + bur. de .tud @n
.trntate.
;ar$ina 2n 0avarea unei ter-e %ersane @n !are bene6!arul
+blga0e de a da& a 6a!e .au a nu 6a!e !e"a e.te + ter0 per.+an. De
eAe*plu de !u,u. la. prn te.ta*ent + !a. nep+tulu !u +blga0a
a!e.tua . pltea.! + rent "ager .+0e te.tat+rulu.
1<5
$la.6!area pre>nt *p+rtan0 prn reg*ul ,urd! pr+pru
6e!re .ar!n *a .u. pre!>ateJ
7 .ar!na @n 6a"+area d.punt+rulu .e p+ate .tabl nu*a @n
!+ntra!tele de d+na0e& nu : @n te.ta*ente. Te.ta*entul pr+du!e e6e!te
nu*a dup *+artea te.tat+rulu. Pre"ederle leg !"le -art.<C5
aln.2 $+d !"l) nter>! @n"+rle a.upra une .u!!e.un !e nu e.te
de.!B..
7 @n unele .tua0 .ar!na p+ate . .!B*be natura ,urd! a
d+na0e .au te.ta*entulu. A.t6el& da! .ar!na egalea> .au dep:e:te
"al+area d+na0e .au te.ta*entulu& a!tul ,urd! de"ne +ner+..
7 .ar!na @n 6a"+area une ter0e per.+ane e.te .tpula0e pentru
altul. A:adar rap+rtul ,urd! .e na:te @ntre grat6!at : ter0a per.+an&
a!ea.ta dn ur* de"ne !redt+r al grat6!atulu : @n a!ea.t !altate
p+ate !ere eAe!utarea .ar!n de !tre grat6!at.
7 ter0ul bene6!ar ne6nd parte la !+ntra!tul de d+na0e nu
p+ate !ere re>+lu0unea a!tulu : ap+ nu ar a"ea n! un ntere.. 3ntre
ter0a per.+an : d.punt+r nu .e .table:te n! un rap+rt ,urd!.
Nu*a d.punt+rul p+ate !ere re"+!area a!tulu de d+na0e !9nd
grat6!atul nu eAe!ut .ar!na @n 6a"+area ter0e per.+ane.
8) E0e$te(e sar$inii
EAe!utarea .ar!n de !tre grat6!at !+n.+ldea> a!tul
,urd! a6e!tat de .ar!n -!+ntra!tul de d+na0e : te.ta*entul).
NeeAe!utarea .ar!n de !tre grat6!at per*te
d.punt+rulu 6e . !ear eAe!utarea .lt a .ar!n& 6e . re"+!e
a!tul -. !ear re>+lu0unea). A:adar& nu .e pune pr+ble*a
"alablt0 a!tulu ,urd! @n !a>ul neeAe!utr .ar!n& ! nu*a
pr+ble*a e6!a!t0 a!tulu.
A!0unea @n re>+lu0unea une d+na0 pentru neeAe!utarea
.ar!n apar0ne d.punt+rulu& ea e.te tran.*.bl *+:tent+rl+r
a!e.tua !are 6e !+ntnu a!0unea ntr+du. de aut+r& 6e eAer!t
dre!t + a.e*enea a!0une.
9) Cn#i-ia .i sar$in1 < ase!1n1ri .i #ese&iri
%semnri1
- .an!0unea @n !a>ul ne@ndeplnr .au @ndeplnr !+nd0e
I de.6n0area a!tulu ,urd! : .an!0+narea @n !a>ul
1<C
neeAe!utr .ar!n I re"+!area a!tulu pr+du! de regul
e6e!te retr+a!t"e.
- eA!ep0le de la retr+a!t"tatea e6e!tel+r de.6n0r
a!tulu ,urd! pentru ne@ndeplnrea !+nd0e : eA!ep0e
de la re"+!area a!tulu ,urd! @n !a>ul neeAe!utr
.ar!n .unt a!elea:.
Deosebiri1
$+nd0a Sar!na
7 d+*enu de apl!areJ !+nd0a
a6e!tea> a!tele ,urd!e !u ttlu
+ner+. : a!tele ,urd!e !u ttlu
gratut
7 a6e!tea> nu*a a!tele ,urd!e !u
ttlu gratut lberalt0& d+na0a :
te.ta*entul
7 e6e!teJ pr"e:te eA.ten0a dreptulu
.ube!t" : a +blga0e !+relat"e
7 are !a e6e!t& @n !a> de neeAe!utare&
lp.a de e6!a!tate a d+na0e :
te.ta*entulu
7 !+nd0a re>+lut+re +perea> de
drept. 3ntr7un ltgu n.tan0a de
,ude!at !+n.tat e6e!tele pr+du.e
de nereal>area !+nd0e
7 neeAe!utarea .ar!n trebue !erut
n.tan0e de ,ude!at
J) EIECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL
A0 &e*ini#ia e*e("elr a("%l%i .%ri$i( (i)il
E6e!tele a!tulu ,urd! !"l .unt !rearea& *+d6!area&
tran.*terea .au .tngerea un+r rap+rtur ,urd!e !"le : *pl!t a
drepturl+r : +blga0l+r !are al!tue.! !+n0nutul a!e.t+r rap+rtur.
2FC
3n d+!trn& un aut+r nu enu*er prntre e6e!te :
tran.*terea un+r rap+rtur ,urd!e !"le.
2FD
SPrin e"ectul actului juridic se -nele! drepturile civile *i
obli!aiile civile la care d na*tere. pe care le modi"ic sau stin!e un
asemenea act.H
2FC

2FD

1<D
3ntr7+ de6n0eJ Se6e!tul general al +r!ru a!t ,urd! !+n.t
@n legarea anu*t+r per.+ane .ube!te de drept !"l I @n : prn
rap+rtur ,urd!e !"le& ad! real>area un+r legtur ,urd!e
-"n!ulu* ,ur.)H
2F=
.
I+an Albu de6ne:te e6e!tele !+ntra!tuluJ S!+n.tau @n !rearea
de dreptur : @ndat+rr !+relat"e @ntre pr0le !+ntra!tante& ar une+r
: 6a0 de anu*te alte per.+aneH.
2F<
A%re$ie! ne!e.ar !uprnderea @n de6n0a e6e!tel+r a!tulu
,urd! : a e6e!tulu pr"t+r la tran.*terea drepturl+r : +blga0l+r
pr0l+r. Sunt a!te ,urd!e prn !are .e real>ea> a!e.t e6e!tJ de
eAe*plu& !+ntra!tul de !e.une de !rean0 @n !are una dn pr0le
rap+rtulu ,urd! tran.*te dreptul de !rean0 -!u ttlu +ner+. .au
gratut) une alte per.+ane. O per.+an .trn de rap+rtul ,urd!
n0al -!edent I debt+r)& nu*t !e.+nar& prea - .e tran.*te) de la
!edent dreptul a!e.tua. SPrn!palul e6e!t al !e.un e.te tran.*terea
dreptulu de !rean0 de la !edent la !e.+narH
21F
A.e*enea& e.te *,l+!
de tran.*tere legal .au !+n"en0+nal a +blga0l+r .ubr+ga0a @n
drepturle !redt+rulu prn plata !rean0e. Un ter0 la rap+rtul ,urd!
n0al .tablt @ntre !redt+r : debt+r pltnd !redt+rulu !rean0a !e +
a"ea de @n!a.at de la debt+r& de"ne !redt+r al a!e.tua dn ur*&
d+b9ndnd t+ate drepturle !redt+rulu pltt. 3n lu!rrle de
.pe!altate re6ert+are la +blga0& un !apt+l d.tn!t @l 6+r*ea>
SM+dul de tran.*tere al +blga0l+rH.
211
$+dul !"l r+*9n de: nu !+n0ne + regle*entare eApre. a
e6e!tel+r a!tulu ,urd! !"l& regle*entea> e6e!tele !+n"en0l+r .au
!+ntra!tel+r& @n art.<C<7<=5 $+d !"l : e6e!tele .pe!6!e d6ertel+r
!+ntra!te !"leJ "9n>are7!u*prare& .!B*b& l+!a0une& .+!etate&
*andat& !+*+dat& @*pru*ut& dep+>t& renta "ager& !au0unea&
a*anet& tran>a!0e& d+na0e : e6e!tele te.ta*entulu.
De a.e*enea& @n leg .pe!ale .unt regle*entate e6e!tele alt+r
!+ntra!te .pe!aleJ !+ntra!tul de arendare @n Legea 1CM1<<1K !+ntra!tul
de a.gurare @n Legea nr.1#CM1<<5K !+ntra!tul de .p+n.+r>are @n
Legea nr.1#5M1<<5 et!.
2F=

2F<

21F

211

1<=
A!tul ,urd! !"l pr+du!e e6e!teJ
I 0a-1 #e %1r-i. 3n a!ea.t *atere eA.t d+u prn!pJ
prn!pul 6+r0e +blgat+r a a!tulu ,urd! : prn!pul
re"+!ablt0 a!tulu ,urd!.
I 0a-1 #e ter-i. A! @nt9ln* prn!pul relat"t0 e6e!tel+r
a!tulu ,urd! !"l.
40 Prin(ipi%l *r#ei 'liga"rii a a("%l%i .%ri$i( (i)il 1pa("a
s%n" ser)an$a2
Art.<C< aln.1 $+d !"l !+n.a!r prn!pul 6+r0e +blgat+r a
a!tulu ,urd!J S$+n"en0le legal 6!ute au putere de lege @ntre pr0le
!+ntra!tanteH. TeAtul& !u t+ate ! .e re6er la !+ntra!te& a 6+.t
eAtrap+lat la t+ate a!tele ,urd!e !"le.
Prn!pul .e 6unda*entea> pe te+ra lbert0 !+ntra!tuale.
$+n.e!n0ele prn!pulu .untJ
I !+ntra!tul e.te +blgat+ru pentru pr0le !+ntra!tante
I !+ntra!tul e.te +blgat+ru : pentru n.tan0ele de ,ude!at
!are& .e.>ate @n ltg pr"nd !+ntra!tul& trebue .7l nterprete>e
a.t6el @n!9t "+n0a !+*un a pr0l+r dn !+ntra!t . pre"ale>e.
Prn .ntag*a S!+ntra!tul e.te +blgat+ru pentru pr0le
!+ntra!tanteH .e @n0eleg ur*t+areleJ
I pr0le trebue . eAe!ute @nt+!*a +blga0le pe !are& de
regul& le7au .tablt @*preun
I !+ntra!tul nu p+ate 6 de.6!ut prn "+n0a une .ngure pr0
I +blga0le !+ntra!tate .e *pun a 6 eAe!utate !u bun7
!redn0.
A0 E>(ep#iile $e la prin(ipi%l *r#ei 'liga"rii a a("%l%i
.%ri$i( (i)il
Ur*t+arele .tua0 .unt e,$e%-ii de la prn!pul 6+r0e
+blgat+r a !+ntra!tulu -@*pre,urr ndependente de "+n0a pr0l+r&
!9nd e6e!tele .e re.tr9ng .au .e eAtnd)J
Ca'uri #e restr7n/ere a 0r-ei &(i/atrii a a$tu(ui "uri#i$&
!a ur*are a 6aptulu ! pe par!ur.ul eAe!utr a!tulu ,urd! d.pare +
!+nd0e de "alabltate a a!tulu.
1<<
I !+ntra!tul de *andat @n!etea> dn !au>a *+r0& nterd!0e&
n.+l"ablt0 : 6al*entulu *andantulu +r *andatarulu -art.1552
$+d !"l).
I @n!etarea !+ntra!tulu de l+!a0une !9ndJ Slu!rul a pert @n
t+tal .au .7a 6!ut netrebn! .pre +b:nun0a @ntrebun0areH -art.11#<
aln.1 $+d !"l)
I !+ntra!tul de .+!etate !"l @n!etea> prn tre!erea t*pulu
pentru !are a 6+.t !+ntra!tat& prn de.6n0area +be!tulu& perderea
lu!rulu& .au de."9r:rea a6a!erK prn *+artea& nterd!0a .au
ne.+l"abltatea unua dn a.+!a0& prn "+n0a eApre. -eApr*at) de
unul .au *a *ul0 a.+!a0 de a nu "+ a !+ntnua .+!etatea -art.152#
$+d !"l).
I !+ntra!tul de @*pru*ut de 6+l+.n0 -!+*+datul) @n!etea>
prn *+artea !+*+datarulu -per.+ana !are pr*e:te bunul .pre
6+l+.n0 gratut pe + per+ad de t*p& la .!aden0 6nd +blgat .7l
re.ttue) !9nd @*pru*utul .7a 6!ut eA!lu." @n !+n.derarea per.+ane
a!e.tea -art.15C# aln.2 $+d !"l).
I a!tele ,urd!e !"le ntutu per.+nae @n!etea> !a ur*are a
*+r0 per.+ane @n !+n.derarea !rea .7a @n!Beat a!tul.
I !+ntra!tul de !+n!e.une !9nd d.pare& dn !au> de 6+r0
*a,+r& bunul !+n!e.+nat& pre!u* : !9nd !+n!e.+narul renun0 la
!+ntra!t dat+rt *p+.blt0 +be!t"e de a eApl+ata bunul
!+n!e.+nat -art.#5 lt.e dn Legea nr.21<M1<<=).
Ca'uri #e e,tin#ere a 0r-ei &(i/atrii a a$tu(ui "uri#i$+
7 pr+r+garea legalJ legea prelunge:te @n t*p durata :
*pl!t e6e!tele a!tulu ,urd! pe.te l*ta .tablt de pr0. De
eAe*plu& !+ntra!tul de @n!Brere a .upra6e0e l+!at"e -art.1 dn Legea
nr.1DM1<<1)K @n !a>ul .u.pendr e6e!tel+r a!tulu ,urd! !u eAe!utare
.u!!e." @n t*p !a ur*are a nter"en0e unu !a> de 6+r0 *a,+r .au
!a> 6+rtut& e6e!tele a!tulu ,urd! .e a*9n p9n la @n!etarea !au>el+r
de .u.pendare.
- @n !a>ul te+re *pre">un -rebu. .! .tandbu.).
40 Teria impre)i+i%nii are !a pun!t de ple!are un 6apt realJ
pr0le @n!Bee a!tul ,urd! 0n9nd !+nt de @*pre,urrle eA.tente @n
*+*entul @n!Beer a!tulu. De eAe*plu& la @n!Brerea unu
aparta*ent pr0le au @n "edere n"elul !Brl+r de pe pa0.
2FF
Pe par!ur.ul eAe!utr !+ntra!tulu& .e p+t .!B*ba
@*pre,urrle eA.tente @n *+*entul @n!Beer a!e.tua : drept ur*are
apar d.pr+p+r0 @ntre pre.ta0le pr0l+rK + parte !9:tg e"dent&
!ealalt parte perde. 3n eAe*plul dat Spe pa0H !Bra .7a *rt 6+arte
*ult& dar l+!at+rul nu pr*e:te de!9t !Bra n+*nal>at @n !+ntra!t.
3n t*p !e el e.te @n perdere& l+!atarul e.te @n !9:tg. Te+ra
*pre">un .u.0ne ! a!tul ,urd! trebue . dnua.! nu*a at9t
t*p !9t @*pre,urrle dn *+*entul @n!Beer eA.t -rebu. .e
.ta"dbu. I a:a .t9nd lu!rurle). M+d6!area @*pre,urrl+r per*te
pr0 @n perdere . !ear n.tan0e de ,ude!at . nter"n pentru
e!Blbrarea pre.ta0l+r pr0l+r.
Adep0 te+re *pre">un ad*t !a a!tul ,urd! . pr+du!
alte e6e!te de!9t a!elea pe !are pr0le le7au pre">ut la @n!Beerea
a!tulu.
212
3ntr7+ alt +pne .e re.pnge te+ra *pre">un.
21#
?ur.pruden0a @n *atere e.te !+ntrad!t+re. Re!ent& $urtea
Supre* de ?u.t0e& prn de!>a nr.21M1<<1 a Se!0e !+*er!ale&
ad*09nd te+ra *pre">un& a re!un+.!ut p+.bltatea re">ur
!lau>e pr"t+are la !Bre& @ntr7un !+ntra!t de l+!a0une @n!Beat pe 5
an.
Dup 1<=<& legut+rul a elab+rat a!te n+r*at"e !"le @n !are
a @*br0:at te+ra *pre">un. A.t6el& @n art.1# aln.# dn Legea
nr.=M1<<C pr"nd drepturle de aut+r& .e d.puneJ I-n ca,ul unei
disproporii evidente -ntre remuneraia autorului operei *i bene"iciile
celui care a obinut cesiunea drepturilor patrimoniale. autorul poate
solicita or!anelor jurisdicionale competente revi,uirea contractului
sau mrirea convenabil a remuneraiei.H
3n art.CF aln.2 dn Ord+nan0a nr.12M1<<D pr"nd na"ga0a
!"l .e pre!>ea>J Ior!anele de jurisdicie pot majora retribuia
convenional cuvenit salvatorilor -n ca,urile -n care meritele
acestora au "ost mai mari dec2t cele estimate -n contract. atunci c2nd
condiiile de salvare au "ost mai !rele etc...+
3n art.#2 dn Legea nr.21<M1<<= .e pre"edeJ Irelaiile
contractuale dintre concedent *i concesionar se ba,ea, pe principiul
echilibrului "inanciar al concesiunii. respectiv pe reali,area unei
212

21#

2F1
posibile e!aliti -ntre avantajele care -i sunt acordate
concesionarului *i sarcinile care -i sunt impuse. Dn consecin.
concesionarul nu va "i obli!at s suporte cre*terea sarcinilor le!ate
de e9ecuia obli!aiilor sale -n ca,urile -n care aceast cre*tere
re,ult -n urma1
a' unei aciuni sau unei msuri dispuse de o autoritate
public
b' unui ca, de "or major sau unui ca, "ortuit.+
Apre!e* ! ad*terea de !tre legut+rul r+*9n a te+re
*pre">un e.te de natur . tran:e>e a!ea.t !+ntr+"er.. Cre#e!
! 6unda*entul p+>0e legut+rulu e.te deea de e!Btate& de
real>are a unu p+.bl e!Blbru @ntre a"anta,ele a!+rdate unea dn
pr0 : .ar!nle !e .unt *pu.e !elelalte pr0.
3n !+ntra!tele !u eAe!utare .u!!e." @n t*p I legut+rul pe
a!e.tea le7a a"ut @n "edere 7& @n @ndeplnrea pre.ta0l+r de !tre pr0&
p+t . apar 6a!t+r eAtern& *pre">bl @n *+*entul @n!Beer
a!tulu -de eAe*plu& n6la0a& de"al+r>area *+nede na0+nale& 6+r0a
*a,+r& !a>ul 6+rtut et!.) !are *+d6!& .!B*b& d.t+r.+nea>
"+n0a pr0l+r.
%+n0a ,urd! eApr*at la @n!Beerea a!tulu ,urd! eA.t&
dar @n unele !+nd0 ea .7a *+d6!at.
Da! a!tul ,urd! !"l e.te *an6e.tarea de "+n0 a pr0l+r
@n .!+pul pr+du!er de e6e!te ,urd!e& atun! *+d6!area& .!B*barea
"+n0e ,urd!e nu p+ate !+ndu!e la *+d6!area& .!B*barea a!tulu
,urd!L
R.pun.ul @l !+n.der* a6r*at" : n.tan0a de ,ude!at
p+ate . nter"n @n *+d6!area a!tulu ,urd! pentru a da .ub.tan0
.!B*brl+r .u6erte de "+n0a pr0l+r.
Oblga0a !un.!ut .ub denu*rea de Sdat+re de "al+areH .e
pare ! lu.trea> +pna n+a.tr. EAe*plul !el *a 6re!"ent !tat de
Gdat+re de "al+areH e.te a!ela al +blga0e de @ntre0nere. Obe!tul
a!e.te +blga0 @l !+n.ttue bunurle ne!e.are traulu !redt+rulu& !a
al*ente& @*br!*nte& l+!un0& *ed!a*ente& +blga0e !e p+ate 6
eAe!utat 6e @n natur& 6e prn plata per+d! de .u*e de ban& !e
repre>nt "al+area a!e.t+r bunur. Se .pune ! debt+rul are 6a0 de
!redt+r + dat+re de "al+are. A!ea.t dat+re e.te *+d6!abl& @n
6un!0e de e"+lu0a pre0url+r bunurl+r ne!e.are @ntre0ner
!redt+rulu.
2F2
Ad*terea te+re *pre">un e.te + !Be.tune de 6apt&
a.upra !rea n.tan0a de ,ude!at trebue . .e pr+nun0e de la !a> la
!a>& *.ura apre!er 6nd !rterul e!Bt0 : *+ralt0. 3n !a>
!+ntrar .e de.!Bde !9*p larg arbtrarulu ,ude!t+re.!.
Se *pune + pre!>areJ !9nd pr0le !+ntra!tulu .tpulea> +
!lau> prn !are .e pre"ede re">urea lu @n anu*te @*pre,urr&
prntre !are : .!B*barea !+nd0l+r eA.tente @n *+*entul @n!Beer
!+ntra!tulu& nu .unte* @n pre>en0a te+re *pre">un.
C. P;$?C$P$06 $;58C%#$6$&HL$$ %C&060$ K0;$D$C C$8$6
3n art.<C< $+d !"l .e pre"edeJ S ele -n.a. 7 !+n"en0le) .e p+t
re"+!a prn !+n.*0*9ntul *utual .au dn !au>e aut+r>ate de lege.H
D+!trna 6+r*ulea> prn!pul re"+!ablt0 a!tulu ,urd!
!a 6nd regula de drept p+tr"t !rea a!tul ,urd! blateral nu p+ate 6
re"+!at prn "+n0a unlateral a unea dn pr0le !are l7au @n!Beat
-.au a!tul ,urd! unlateral nu p+ate 6 de.6n0at prn re"enrea
aut+rulu a.upra *an6e.tr de "+n0 S@n .en. !+ntrarH).
TeAtul art.<C< $+d !"l nu 6+r*ulea> eApre. prn!pul
re"+!ablt0& ! regle*entea> d+u !a>ur !9nd @n!etea> e6e!tele
unu a!t ,urd!J
I re"+!area -de.6a!erea) a!tulu ,urd! prn !+n.*0*9ntul
*utual al pr0l+r -*utu. d..en.u.).
E.te + apl!are a regul .*etre @n a!tele ,urd!eJ .e @n!Bee
prn !+n.*0*9ntul pr0l+r -*utuu. !+n.en.u.) .e re"+! prn
!+n.*0*9ntul pr0l+r -*utuu. d..en.u.).
I re"+!area -de.6a!erea) a!tulu ,urd! .e 6a!e @n !a>urle
pre">ute de lege. Pentru a da .at.6a!0e alt+r prn!p : regul de
drept& legea pre"ede eApre. a!tele ,urd!e !e p+t 6 de.6!ute prn
*an6e.tarea de "+n0 a une .ngure pr0.
Prn nterpretarea per a !+ntrar+ a teAtulu art. <C< $+d !"l
.e dedu!e eA.ten0a prn!pulu re"+!ablt0 a!tulu ,urd!.
Prn!pul re"+!ablt0 a!tulu ,urd! e.te + !+n.e!n0 6rea.! a
prn!pulu 6+r0e +blgat+r a a!tulu ,urd!. Legtura .tr9n. @ntre
+blgat"tate : re"+!abltate .e pare ! a deter*nat un aut+r de
drept . nu !+n.dere prn!pul re"+!ablt0 !a un prn!pu
d.tn!t.
Un aut+r apre!a> ! S*a degrab -...) prn!pul
re"+!ablt0 p+ate 6 nu*t prn!pul @n!etr 6+r0e +blgat+r a
2F#
a!tel+r ,urd!eHK al0 aut+r nu @l *en0+nea> prntre e6e!tele a!tulu
,urd!.
Ma,+rtatea aut+rl+r nu !+nte.t eA.ten0a a!e.tu prn!pu.
21D
Ter*enul de re"+!are e.te .n+n* !u ter*enul de de.6a!ere a
a!tulu ,urd!. Re"+!area trebue d6eren0at a.t6elJ la a!tele ,urd!e
!u eAe!utare n.tantanee de.6a!erea a!e.tua .e nu*e:te re"+!are : ea
e!B"alea> !u @n!Beerea unu n+u a!t ,urd! prn !are pr0le !+n.*t
.7: re.ttue pre.ta0le e6e!tuateK la a!tele ,urd!e !u eAe!utare
.u!!e." @n t*p re"+!area @n.ea*n re>lere : +perea> nu*a
pentru "t+r.
21=
Re"+!area : re>lerea nu au e6e!te retr+a!t"e :
pr+du! e6e!te nu*a @n "t+r -eA nun!).
TeAtul art.<C< $+d !"l .e re6er la re"+!abltatea
!+n"en0l+r *pl!t a +r!r+r a!te ,urd!e blaterale.
A!tul ,urd! unlateral nu .e bu!ur de + a.e*enea
regle*entare. De+are!e legea !"l pre"ede eApre.. "erb. a!te
,urd!e unlaterale re"+!able prn "+n0a aut+rulu& .e p+ate
!+n!lu>+na ! prn!pul re"+!ablt0 @: g.e:te apl!area : @n
*atera a!tel+r ,urd!e unlaterale.
D. %. E>(ep#ii la prin(ipi%l
ire)(a'ili",#ii a("%l%i .%ri$i(
(i)il
Legea !"l .table:te a!tele ,urd!e -blaterale& *ultlaterale
: unlaterale) !are .e p+t re"+!a prn "+n0a une pr0& a *a *ult+r
pr0 .au prn "+n0a aut+rulu.
I contractul de donaie @ntre .+0 e.te re"+!ablK art.<#D $+d
!"lJ SOr!e d+na0e 6!ut @ntre .+0 @n t*pul *ara,ulu e.te
re"+!abl.H
I contracte de locaie -!+ntra!tul prn !are l+!at+rul a.gur
l+!atarulu 6+l+.n0a te*p+rar a unu bun @n .!B*bul !Bre)K
Aten0eW& !+ntra!tul de @n!Brere a .upra6e0el+r l+!at"e e.te +
"aretate a !+ntra!tulu de l+!a0e @n!Beat pe + per+ad
nedeter*nat& p+ate 6 denun0at de +r!are parte& art.11#C $+d !"lJ
SDa! !+ntra!tul a 6+.t 6r ter*en& denun0area trebue . .e dea de la
+ parte la alta& +b.er"9ndu7.e ter*enelendu7.e ter*eneleeul l+!ulu.H
21D

21=

2F1
I contractul de societate civil .e p+ate de.6a!e de unul .au
*a *ul0 a.+!a0& art.152# $+d !"lJ S.+!etatea @n!etea> prn
"+n0a eApre. -n.a. 7 eApr*at) de unul .au *a *ul0 a.+!a0 de a
nu "+ a !+ntnua .+!etatea.H
I contractul de depo,it .e .tnge la !ererea dep+nentulu de a
.e re.ttu bunul dep+>tatK art. 1C1C $+d !"lJ SDep+>tul trebue .
.e re.ttue dep+nentulu @ndat !e .7a re!la*at& !Bar !9nd .7ar 6
.tpulat prn !+ntra!t un anu*e ter*en pentru re.ttu0unea lu.H
I contractul mandat p+ate @n!eta prn re"+!area *andatuluK
prn renun0area *andatarulu la *andatK prn *+artea& nterd!0a&
n.+l"abltatea : 6al*entul +r a *andatarulu& +r a *andantulu
-art. 1552 $+d !"l).
I contractul de -nchiriere a une .upra6e0e l+!at"e p+ate 6
de.6!ut unlateral la !ererea !Bra:ulu !u !+nd0a unu prea"> de CF
de >le .au la !ererea pr+pretarulu& nu*a prn B+tr9re
,ude!t+rea.! de6nt"& @n anu*te !+nd0 -art.21 dn Legea
l+!un0e nr.111M1<<C).
I contractul de asi!urare p+ate 6 de.6!ut la !ererea une
pr0 @n !+nd0le Leg pr"nd a.gurrle nr.1#CM1<<5 art.1< lt.b :
art.2.
I contractul de editur p+ate 6 denun0at de una dn pr0
-art.1C aln.2 Legea nr.=M1<<5).
I contractul de concesiune p+ate 6 denun0at unlateral de
!tre !+n!edent @n !a>ul !9nd ntere.ul publ! *pune + a.e*enea
@n!etare& !u plata une de.pgubr ,u.te : prealable !tre !+n!e.+nar
-art.#5 lt.b. dn Legea nr.21<M1<<= pr"nd !+n!e.+narea....)
/. EA!ep0le de la prn!pul re"+!ablt0 a!tel+r ,urd!e
unlaterale
I le!atul& art.<22 $+d !"lJ Sre"+!area 6!ut prn te.ta*entul
p+.ter+r "a a"ea t+at "aldtatea e.H
I testamentul e.te un a!t ,urd! unlateral re"+!abl prn
e.en0a lu -art.=F2 $+d !"lJ STe.ta*entul e.te un a!t re"+!abl...)H.
I retractarea renunrii la mo*tenire @n !el *ult C lun de la
data de.!Bder .u!!e.un& da! @ntre t*p *+:tenrea nu a 6+.t
a!!eptat de al0 .u!!e.+r a de6un!tuluK art.DF1 $+d !"l.
I re"+!area *rtur.r pentru er+are de 6apt -art.12FC aln.2
$+d !"lJ Sea -n.a. 7 *rtur.rea) nu p+ate 6 re"+!at de a!ea.ta -n.a.
2F5
7 !el !e + 6a!e) a6ar nu*a de "a pr+ba ! a 6!ut7+ dn er+are de
6apt.H)
I !+n.*0*9ntul prn0l+r la ad+p0a !+plulu p+ate 6
re"+!at @n #F de >le de la data @nt+!*r @n.!r.ulu autent! prn !are
a!e.ta a 6+.t eApr*at -art.= aln.2 dn Ord+nan0a de urgen0
nr.25M1<<D !u pr"re la reg*ul ,urd! al ad+p0e& apr+bat prn
Legea nr.=DM1<<=)
I re"+!area +6erte @nante de a a,unge la de.tnatar -art.#D
$+d !+*er!alJ SP9n !+ntra!tul nu e.te per6e!t& pr+punerea :
a!!eptarea .unt re"+!ableH).
D. Principiul relativitii e"ectelor actului juridic civil
90 N#i%ne
E6e!tele 6a0 de ter0 ale a!tulu ,urd! !"l .unt gu"ernate de
prn!pul relat"t0 e6e!tel+r a!tulu ,urd!.
Prn!pul relat"t0 e.te !+n.a!rat leg.lat" @n teAtul art.<D#
$+d !"lJ S$+n"en0le n7au e6e!t de!9t @ntre pr0le !+ntra!tante.H
Prn!pul e.te !un+.!ut prn adagul latn re. nter al+. a!ta&
al. nePue n+!ere nePue pr+de..e p+te.t -un a!t @n!Beat @ntre anu*te
per.+ane .au *a eAa!t lu!rul !+n"ent @ntre un n! nu a"anta,ea>&
n! nu de>a"anta,ea> pe !ne"a).
Prn!pul .table:te ! a!tul ,urd! !"l na:te dreptur :
+blga0 !+relat"e nu*a pentru pr0le !are l7au @n!Beat. N*en nu
p+ate 6 +blgat de!9t prn pr+pra7 "+n0.
A!tul ,urd! nu pr+du!e e6e!te 6a0 de ter0ele per.+ane& @n
.en.ul ! ter0 nu p+t de"en !redt+r .au debt+r prn "+n0a pr0l+r
a!tulu ,urd!.
Prn!pul e.te de6nt @n d+!trnJ Sregula p+tr"t !rea -...)
a!tul ,urd! pr+du!e e6e!te nu*a 6a0 de aut+r .au aut+rul a!tulu& el
neput9nd . pr+6te +r . dune>e alt+r per.+ane.H
Prn!pul >"+r:te dn "+n0a pr0l+r !are au dat na:tere
a!tulu ,urd!. Pr0le :7au dat a!+rdul pentru @n!Beerea a!tulu
,urd! pentru ! au d+rt !a a!e.ta . pr+du! anu*te e6e!te ,urd!e.
Ap+& da! .7ar ad*te + .+lu0e !+ntrar& ar 6 @n!l!at lbertatea
.ube!0l+r de drept.
3ntr7+ +pne& prn!pul relat"t0 r.punde la @ntrebarea !9t
de @ntn. e.te puterea +blgat+re a !+ntra!tuluL
2FC
Puterea +blgat+re a !+ntra!tel+r -a a!tel+r ,urd!e) .e @ntnde
nu*a a.upra pr0l+r !+ntra!tuale.
22F
80 N#i%nile $e p,r#i- "er#i- a)5n+i-(a%+,
Prn!pul relat"t0 e6e!tel+r a!tulu ,urd!& pentru a 6
@n0ele.& trebue del*tate n+0unle de pr0 la a!tul publ!& de ter0 :
de a"9n>7!au>.
P,r#iJ .unt per.+anele !are au @n!Beat !+ntra!tul dre!t&
per.+nal .au !are au 6+.t repre>entate @n .!+pul @n!Beer !+ntra!tulu.
3n 6un!0e de natura a!tulu ,urd! ele .e nu*e.!J "9n>t+r&
!u*prt+r& *andant& *andatar& l+!at+r& l+!atar. Ter*enul de SparteH
p+ate . !uprnd une+r *a *ulte per.+ane 6>!e .au ,urd!e& !are
au un ntere. !+*un @n a!tul ,urd! @n!Beat.
Ter#iJ -pentu. eAtrane) .unt t+ate !elelalte per.+ane .trne
de !+ntra!t : de !+ntra!tan0. De a!eea& ter0 nu bene6!a>& dar n!
nu .u6er dn !au>a e6e!tel+r a!tulu ,urd!. Alt6el 6+r*ulat& e6e!tele
a!tulu ,urd! nu adu! pr+6tur ter0l+r : n! nu le "at* ntere.ele.
A)5n+i-(a%+,J -Babente. !au.a) .unt per.+anele !are nu
part!p la @n!Beerea a!tulu ,urd!& n! per.+nal& n! prn
repre>entan0& dar !are& prn legturle pe !are le au !u pr0le& nu p+t 6
!+n.derate ter0 pr+pru7>:. 'a0 de ele a!tul ,urd! pr+du!e& pentru
! legea pre"ede& anu*te e6e!te ,urd!e. A"9n>7!au> .e a.ea*n
!u pr0le pentru ! a!tul ,urd! pr+du!e e6e!te 6a0 de e& dar .e
a.ea*n : !u ter0& pentru ! nu part!p la @n!Beerea a!tulu
,urd!.
Ur*t+arele !ateg+r de per.+ane au !altatea de av7n'i-
$au'1J
a) s%((esrii %ni)ersali .unt a!ele per.+ane !are la *+artea
lu de !u,u. d+b9nde.! patr*+nul a!e.tua. Ele .unt *+:tent+r
!are& @n puterea leg& .unt !Be*a0 . *+:tenea.! un patr*+nu&
ad! + un"er.altate de drept al!tut dn dreptur : bunur.
Per.+anele ,urd!e p+t d+b9nd !altatea de .u!!e.+r un"er.al
al unu patr*+nu prn e6e!tul !+*a.r -6u>un .au ab.+rb0e).
22F

2FD
Sunt .u!!e.+r un"er.al *+:tent+rul legal un! : legatarul
un"er.al -per.+ana !are pr*e:te prn te.ta*ent @ntreaga *+:tenre a
te.tat+rulu).
b) s%((esrii (% "i"l% %ni)ersal .unt per.+anele .tablte prn
te.ta*ent& de te.tat+r !e d+b9nde.! + 6ra!0une dntr7un patr*+nu.
Su!!e.+r un"er.al : !u ttlu un"er.al .e !ara!ter>ea> .ub
a.pe!tul e6e!tel+r pe !are le pr+du!e a!tul ,urd! !"l a.upra l+r prn
ur*t+areleJ
I dn pun!t de "edere ,urd! ele !+ntnu per.+naltatea
,urd! a aut+rulu a!tulu ,urd!& ad! au l+!ul a!e.tua @n a!tul
@n!Beat. De eAe*plu& la de!e.ul tatlu& un!ul 6u !+ntnu per.+7
naltatea ,urd! a tatlu .u& aut+rul unu !+ntra!t de @n!Brere& :
prea dreptul a!e.tua de a @n!a.a !Bra& dar : +blga0a de a pune la
d.p+>0a l+!atarulu aparta*entul @n!Brat.
I de"n ttular drepturl+r : +blga0l+r n.!ute dn a!tul
,urd! @n!Beat de !el !e a l.at *+:tenre. 3ntr7+ alt 6+r*ulare&
e6e!tele a!tulu ,urd! la !are e nu au part!pat .e pr+du! a.upra l+r&
!a : !u* ar 6 6+.t pr0 la @n!Beerea lu. EA.t d+u eA!ep0J
drepturle : +blga0le .tr9n. legate de per.+ana aut+rulu -ntutu
per.+nae)& pre!u* : drepturle : +blga0le de!larate de pr0
netran.*.ble .e .tng la *+artea a!e.tua. De eAe*plu& aut+rul -!el
!e a l.at *+:tenre) e.te parte la un !+ntra!t de rent "ager.
$+ntra!tul 6nd @n!Beat @n !+n.dera0a per.+ane lu .e .tnge la
@n!etarea dn "a0 a !redrenterulu.
$u pr"re la r.punderea ,urd! a .u!!e.+rl+r un"er.al : a
.u!!e.+rl+r !u ttlu un"er.al& @n !a>ul neeAe!utr +blga0l+r dn
!+ntra!tele pe !are le preau .e *pune ur*t+area d.tn!0eJ
I !9nd a!e:ta au a!!eptat *+:tenrea pur : .*plu& e
r.pund !a : aut+r a!tulu& !u pr+prul patr*+nu : !u patr*+nul
d+b9ndt.
I !9nd *+:tenrea a 6+.t a!!eptat .ub bene6!u de n"entar&
r.pund nu*a @n l*tele a!t"ulu .u!!e.+ral d+b9ndt.
Atun! !9nd legea pre"ede& !altatea de a"9n>7!au> a
.u!!e.+rl+r un"er.al : !u ttlu un"er.al .e .tnge. De eAe*plu&
*+:tent+r legal re>er"atar perd !altatea de a"9n>7!au> : de"n
ter0 6a0 de a!tele ,urd!e ale aut+rulu -ale !elu pe !are7l
*+:tene.!)& !are ne.+!+te:te re>er"a .u!!e.+ral.
2F=
!) s%((esrii (% "i"l% par"i(%lar .unt a!ele per.+ane !are
d+b9nde.! un anu*t drept .ube!t" .au bun deter*nat -ut .ngul).
E.te .u!!e.+r !u ttlu part!ular !u*prt+rul& pentru ! a d+b9ndt un
drept I dreptul de pr+pretate a.upra bunulu !u*pratK d+natarul&
de+are!e a d+b9ndt un bun deter*nat -de eAe*plu& un tele">+r) de
la d+nat+rK !e.+narul& pentru ! a d+b9ndt un drept de !rean0 de la
!e.+nar et!.
Su!!e.+rul !u ttlu part!ular d+b9nde:te !altatea de a"9nd7
!au> !u d+u pre!>rJ
I nu*a 6a0 de a!ele a!te ,urd!e @n!Beate de aut+r -!el de la
!are a d+b9ndt dreptul .au bunul deter*nat)& anter+are a!tulu prn
!are a d+b9ndt dreptul .au bunul deter*nat
I a!tele ,urd!e 6a0 de !are de"ne a"9nd7!au> pr"e.!
dreptul .au bunul deter*nat d+b9ndt.
$+nd0 !u*ulat"e !erute pentru !a d+b9ndt+rul unu drept
.ube!t" .au bun . d+b9ndea.! !altatea de .u!!e.+r !u ttlu
part!ular .untJ
I a!tul ,urd! 6a0 de !are are !altatea de .u!!e.+r !u ttlu
part!ular& de! !are pr+du!e e6e!te 6a0 de el . .e re6ere la bunul&
dreptul .ube!t" d+b9ndt. De eAe*plu& @ntr7un !+ntra!t de "9n>are7
!u*prare a unu *+bl& !u*prt+rul -.u!!e.+rul !u ttlu part!ular)
d+b9nde:te !altatea de a"9nd7!au>& 6a0 de !+ntra!tul de @n!Brere&
@n!Beat de aut+r -de "9n>t+r) anter+r d+b9ndr *+blulu de !tre
el. $u*prt+rul trebue . re.pe!te drepturle : . eAe!ute +blga0le
.tr9n. legate de bunul d+b9ndt -de *+blul !u*prat)& .tablte de
aut+r @n !+ntra!tul de @n!Brere de: nu a 6+.t parte la @n!Beerea
a!tulu. A!ea.t .tua0e e.te pre">ut @n $+dul !"l art.1111J IDac
locatarul vinde lucrul -nchiriat sau arendat. cumprtorul este dator
s respecte locaiunea "cut -nainte de v2n,are. -ntruc2t 4n.a. ) dac'
a "ost "cut printr)un act autentic sau prin act privat. dar cu dat
cert. a"ar numai c2nd des"iinarea ei din cau,a v2n,rii s)ar "i
prev,ut -n -ns*i contractul de locaiune.+
I a!tul ,urd! 6a0 de !are d+b9nde:te !altatea de a"9nd7
!au>& de .u!!e.+r @n dreptur . 6e anter+r -. ab dat !ert
anter+ar) a!tulu ,urd! prn !are a d+b9ndt dreptul .ube!t" .au
bunul.
I a!tul ,urd! @n!Beat de aut+r& 6a0 de !are d+b9ndt+rul
dreptulu .au bunulu de"ne .u!!e.+r !u ttlu part!ular& . 6
2F<
@ndeplnt !+nd0le de publ!tate !erute de lege. De eAe*plu&
d+b9ndt+rul une !e.un de !rean0 trebue . n+t6!e debt+rulu
!e.unea.
3n lp.a @ndeplnr unea dn !+nd0le de *a .u.&
d+b9ndt+rul dreptulu .ube!t" .au a bunulu are !altatea de ter0.
Su!!e.+rul !u ttlu part!ular al unu drept .ube!t" .au bun
deter*nat e.te 0nut de e6e!tele a!tulu ,urd! .tr9n. legate de dreptul&
bunul d+b9ndt& p+tr"t regul de drept !+n6+r* !rea tran.*0t+rul
nu p+ate tran.*te dreptul .au bunul de!9t a:a !u* au 6+.t a!e.ta @n
patr*+nul lu. -N*en nu p+ate tran.*te altua *a *ult drept
de!9t are el @n.u:& @n latn Sne*+ plu. ,ur. ad alu* tran.6erre
p+te.t& Pua* p.e Babet.H)
d) (re$i"rii (?irgra*ariJ .unt !redt+r !are nu au @n!Beat
!+ntra!te de garan0 reale -!+ntra!t de p+te!& de ga,) pentru a pr+te,a
dreptul l+r de !rean0& r.!9nd a.t6el !a @n p+te>a n.+l"ablt0
debt+rulu . pard a!e.t drept. E .e bu!ur de un drept de ga,
general a.upra patr*+nulu debt+rulu pe !are7l p+t ur*r -*a
eAa!t& bunurle !e7l !+*pun) pentru real>area dreptulu de !rean0.
3n a!e.t .en.& art.1D1= $+d !"l pre"edeJ SOr!ne e.te +blgat
per.+nal e.te 0nut de a @ndepln @ndat+rrle .ale !u t+ate bunurle
.ale& *+ble : *+ble& pre>ente : "t+are.H
$redt+r !Br+gra6ar .unt + !ateg+re .pe!al de a"9n>7
!au>& de+are!eJ
I au !altatea de a"9n>7!au> 6a0 de a!tele ,urd!e @n!Beate
de debt+r& prn !are a!e.ta @: *re:te .au *!:+rea> patr*+nul&
*pl!t dreptul de ga, general al !redt+rl+r !Br+gra6ar.
A!tele ,urd!e @n!Beate de debt+r pr+du! e6e!te ,urd!e pe
de + parte 6a0 de !redt+rul !Br+gra6ar& : pe de alt parte 6a0 de
per.+ane .trne de !+ntra!t.
I de eAe*plu& !redt+rul !Br+gra6ar are de pr*t @*pru*utul
a!+rdat de 1FF *l+ane le. Debt+rul @n.trnea> bunur dn
patr*+nul .u& de <F de *l+ane le& 6apt !e n6luen0ea> dreptul de
ga, general al !redt+rulu !Br+gra6ar. $redt+rul !Br+gra6ar .e "ede
pu. @n per!+lul de a nu *a re!upera @*pru*utul pentru ! "al+area
t+tal a patr*+nulu debt+rulu -dreptulu de ga, general) a .!>ut.
I au !altatea de ter0 6a0 de a!tele ,urd!e @n!Beate de
debt+rul l+r prn !are .e pr+"+a! .au agra"ea> .tarea de
21F
n.+l"abltate& pun9ndu7.e a.t6el @n per!+l ga,ul general al
!redt+rl+r !Br+gra6ar.
$redt+r !Br+gra6ar perd !altatea de a"9n>7!au> : de"n
ter0 6a0 de a!tele ,urd!e @n!Beate de debt+r @n .!+pul 6raudr
ntere.el+r !redt+rl+r !Br+gra6ar. E au la @nde*9n p+tr"t art.<D5
$+d !"l a!0unea re"+!at+re -a!0unea paulan) : a!0unea @n
de!lararea .*ula0e -art.11D5 $+d !"l).
Se *pune + pre!>areJ + per.+an p+ate a"ea 6a0 de a!ela:
a!t ,urd! : !altatea de ter0 : !altatea de a"9nd7!au>& @n rap+rt de
anu*te @*pre,urr !+n!rete. De eAe*plu& .u!!e.+r un"er.al : !u
ttlu un"er.al& !9nd au : !altatea de *+:tent+r re>er"atar& .unt
a"9n>7!au> 6a0 de !+ntra!tul de d+na0e @n!Beat de aut+rul pe !are7l
*+:tene.!. Da! @n. prn !+ntra!tul de d+na0e a 6+.t a6e!tat re>er"a
.u!!e.+ral& .u!!e.+r un"er.al : !u ttlu un"er.al !e au !altatea de
*+:tent+r re>er"atar de"n ter0& @l ata! @n ,u.t0e : +b0n redu!erea
d+na0e @n *.ura ne!e.ar re@ntregr re>er"e .u!!e.+rale. $altatea
de ter0 .au a"9nd7!au> a une per.+ane .e anal>ea> !+n!ret& @n
rap+rt !u a!tul ,urd! @n!Beat de pr0le !u !are .unt legate ,urd!.
9)O%'a&i(itatea .i in%'a&i(itatea a$tu(ui "uri#i$ $ivi(
0a-1 #e ter-i
Op+>abltatea e.te part!ulartatea a!tulu ,urd! .au a
.tua0e ,urd!e !reate de a!tul ,urd! de a da na:tere la dreptur :
+blga0 6a0 de pr0 : a"9n>7!au> a pr0l+r : de a .e *pune
re.pe!tulu ter0l+r pr+pru7>:.
I p+a'ili"a"ea *a#, $e p,r#iJ a!tul ,urd! !"l e.te +p+>abl
pr0l+r : a"9n>l+r7!au> a a!e.t+ra.
3n !+n0nut& +p+>abltatea 6a0 de pr0 !+n.t @n eAer!tarea
drepturl+r : eAe!utarea +blga0l+r de !tre pr0 .au a"9n>7!au> a
a!e.t+ra& a:a !u* au 6+.t ele .tablte .au& @ntr7+ alt 6+r*ulare& a!tul
,urd! d na:tere la dreptur : +blga0 nu*a 6a0 de pr0 : a"9n>
l+r !au>.
Ob.er"* ! +p+>abltatea 6a0 de pr0 e.te .n+n* !u
prn!pul relat"t0 e6e!tel+r a!tulu ,urd!.
A6r*a0a ! un a!t ,urd! e.te +p+>abl nu*a pr0l+r :
a"9n>l+r !au> a pr0l+r e.te dent! !u a6r*a0a ! a!tul ,urd!
pr+du!e e6e!te nu*a 6a0 de pr0 : a"9n>7!au> a pr0l+r.
211
3n !+n!lu>e& +p+>abltatea a!tulu ,urd! 6a0 de pr0 :
a"9n>7!au> a pr0l+r .e !+n6und !u relat"tatea e6e!tel+r a!tulu
,urd!.
I p+a'ili"a"ea *a#, $e "er#ii pr+pru7>:. A!tul ,urd!
@n!Beat : .tua0a ,urd! !rua 7a dat na:tere nu p+t 6 nd6erente
ter0l+r pr+pru7>:. El .e *pune re.pe!tulu tutur+r.
Sub a!e.t a.pe!t +p+>abltatea 6a0 de ter0 are un !+n0nut
pr+pruJ !+n.t @n +blga0a general a tutur+r de re.pe!ta& de a nu
adu!e atngere a!tulu ,urd! !"l @n!Beat& .tua0e ,urd!e !rea 7a
dat na:tere. De eAe*plu& a!tul ,urd! de "9n>are7!u*prare a unu
aut+tur.* +blg pe t+0 . re.pe!te dreptul de pr+pretate al
!u*prt+rulu& . nu 6a! n*! de natur a .t9n,en eAer!tarea
dreptulu de !tre !u*prt+r.
Prn a!tul ,urd! @n!Beat& ter0l+r nu le re"ne n! + +blga0e.
Stua0a ,urd! n.!ut dn !+ntra!t -de eAe*plu& !altatea de
pr+pretar d+b9ndt de !u*prt+r) .e *pune re.pe!tulu tutur+r&
at9t pr0l+r dn !+ntra!t& !9t : ter0l+r pr+pru7>:.
Op+>abltatea a!tulu ,urd! 6a0 de ter0 pr+pru7>: *pune
de regul re.pe!tarea 6+r*alt0l+r de publ!tate -"e> S'+r*a a!tulu
,urd!) .au dup !a> de !+n.tatarea a!tulu ,urd! @ntr7un @n.!r.
a"9nd data !ert.
A!tul ,urd! 6nd +p+>abl ter0l+r& @n.ea*n ! partea dn
!+ntra!t are dreptul . n"+!e eA.ten0a a!tulu& +r de !9te +r ter0ul ar
e*te preten0 !u pr"re la drepturle d+b9ndte de pr0. $9nd partea
a!tulu ,urd! nu re.pe!t 6+r*ele de publ!tate .e a6r* ! a!tul
,urd! nu e.te +p+>abl 6a0 de ter0& e.te n+p+>abl 6a0 de ter0& ad!
partea nu are dreptul . +pun a!tul preten0l+r ter0ulu.
3n ur*t+arele .tua0 partea p+ate . n"+!e +p+>abltatea
a!tulu ,urd! 6a0 de ter0J
I a!tul ,urd! e.te +p+>abl ter0l+r pentru ! el e.te ttlu
pentru d+b9ndrea unu drept .ube!t"
I a!tul ,urd! e.te un *,l+! de pr+b @*p+tr"a preten0l+r
ter0ulu !are ar re"end!a dreptul de pr+pretate a.upra bunulu !e
!+n.ttue +be!tul *ateral& eAter+r& der"at al a!tulu ,urd!
I a!tul ,urd! e.te ttlu pentru a 6a!e d+"ada d+b9ndr
dreptulu de pr+pretate prn u>u!apune
212
I a!tul ,urd! e.te ttlu pentru ,u.t6!area .p+rr
patr*+nulu une per.+ane : p+ate 6 +pu. @*p+tr"a !elu !e
ntentea> + a!0une -de n re* "er.+) de @*b+g0re 6r ,u.t te*e.
I*p+rtan0a pra!t! a de+.ebrl+r @ntre relat"tatea e6e!tel+r
: +p+>abltatea 6a0 de ter0 !+n.t @n *atera pr+ba0un ,ud!are :
a r.punder !"le.
Hn ma"eria pr'a#i%nii .%$i(iareJ !9nd pr0le a,ung @n ltgu
!u pr"re la eA.ten0a : @ntnderea drepturl+r : +blga0l+r& ele
trebue . 6a! pr+ba a!tulu ,urd!& !+n6+r* regull+r !+*une de
pr+ba0une ,ud!ar. D*p+tr"& pentru ter0 a!tul ,urd! 6nd un 6apt
,urd! @n .en. re.tr9n.& p+ate 6 d+"edt prn +r!e *,l+! de pr+b&
n!lu." prn *art+r.
Hn ma"eria r,sp%n$erii (i)ileJ !9nd una dn pr0 pr+du!e un
pre,ud!u !elelalte pr0 prn neeAe!utarea +blga0l+r .ale& .e
anga,ea> r.punderea !"l !+ntra!tual. Alta e.te .tua0a !9nd un
ter0 pr+pru7>. prntr7+ 6apt l!t pr+du!e un pre,ud!u unea dn
pr0 prn ne.+!+trea dreptulu d+b9ndt dn a!tul ,urd!K .e anga,ea>
r.punderea del!tual.
D0 E>(ep#ii $e la prin(ipi%l rela"i)i",#ii e*e("elr a("%l%i
.%ri$i( (i)il
EA!ep0le de la prn!pul relat"t0 .unt a!ele .tua0 !9nd
a!tul ,urd! !"l pr+du!e e6e!te 6a0 de alte per.+ane de!9t pr0le
a!tulu .au a"9n>7!au> a pr0l+r. A!tul ,urd! d na:tere la
dreptur .ube!t"e : +blga0 !"le @n 6a"+area un+r ter0 pr+pru7>:.
3n d+!trn& eA!ep0le de la prn!pul relat"t0 .unt
@*pr0te @n d+u !ateg+rJ eA!ep0 reale : eA!ep0 aparente& dup
!u* e6e!tele a!tulu ,urd! .e pr+du! 6a0 de per.+anele !e n7au
part!pat la @n!Beerea a!tulu ,urd!& prn "+n0a pr0l+r a!tulu
,urd! .au @n puterea leg.
E>(ep#ii reale .unt .tua0le !9nd pr0le a!tulu ,urd!
eA!lu." prn "+n0a l+r .table.! !a a!tul ,urd! . pr+du! e6e!te
-na:te dreptur : +blga0) @n 6a"+areaM.ar!na une per.+ane !are nu a
@n!Beat a!tul ,urd! n! per.+nal& n! prn repre>entant. Sngura
eA!ep0e de la prn!pul relat"t0 e6e!tel+r a!tulu ,urd! !"l +
21#
!+n.ttue S.tpula0a pentru altulH -S!+ntra!tul @n 6a"+area une a trea
per.+aneH)
221
.
E>(ep#iile aparen"e .unt a!ele .tua0 pre">ute de lege !9nd
a!tul ,urd! @n!Beat pr+du!e e6e!te ,urd!e @n bene6!ulM.ar!na un+r
per.+ane !are nu au !altatea de pr0. Ele .untJa"9n>7!au>K
pr+*.unea 6apte altua -!+n"en0a de p+rte76+rt) .*ula0a&
repre>entarea& a!0unle dre!te& !+ntra!tul !+le!t" de *un!.
3ntr7+ +pne& .e adaug eA!ep0l+r aparente : !e.unea de
!rean0 : ge.tunea de a6a!er.
222
3ntr7+ alt +pne& .*ula0a nu e.te + eA!ep0e de la prn!pul
relat"t0.
22#
3n +pna unu aut+r& a!0unle dre!te : !+ntra!tul !+le!t" de
*un! nu .unt eA!ep0 aparente la prn!pul relat"t0.
221
3n d+!trn .7a !+nturat +pna la !are ne rale*& p+tr"t !rea
nu are n! + *p+rtan0 6aptul ! pr+du!erea e6e!tel+r a!tulu ,urd!
: 6a0 de per.+ane !are n7au part!pat la @n!Beerea a!e.tua a 6+.t
.tablt prn "+n0a pr0l+r .au a 6+.t d.pu. de lege.
225
De6n0a dat de d+!trn n+0un de eA!ep0e de la prn!pul
relat"t0 e.te unan* a!!eptatJ a!tul ,urd! @n!Beat pr+du!e e6e!te
: 6a0 de alte per.+ane !are nu au part!pat la @n!Beerea a!tulu
,urd!.
'naltatea eA!ep0l+r de la prn!pul relat"t0 e.te una
.ngurJ un ter0 d+b9nde:te dreptur : eAe!ut +blga0le .tablte @ntr7
un a!t ,urd! la @n!Beerea !rua nu a part!pat.
Ter0ul .e bu!ur de a!elea: e6e!te ale eA!ep0l+r de la
prn!pul relat"t0& nd6erent ! a!e.tea au 6+.t .tablte prn "+n0a
pr0l+r a!tulu ,urd! .au prn "+n0a leg. Ma *ult& nu eA.t regul
,urd!e d.tn!te apl!able eA!ep0l+r reale .au aparente. $rterul de
!la.6!are& >"+rul l+r e.te .ngurul ele*ent de d6eren0ere a
eA!ep0l+r de la prn!pul relat"t0 6r n! + rele"an0 @n planul
e6e!tel+r ,urd!e ale a!e.t+ra.
A!ea.t realtate pune .ub .e*nul @ntrebr utltatea
!la.6!r eA!ep0l+r @n reale : aparente. D"er.ele +pn d+!trnare
221

222

22#

221

225

211
!u re6erre la apartenen0a .au nu a un+r eA!ep0 la una .au alta dn
!ateg+r& .e pare& nu au + 6naltate pra!t!.
%+* pre>enta .u!!nt eA!ep0le de la prn!pul relat"t0
e6e!tel+r a!tulu ,urd!& *atere !e ur*ea> a 6 detalat @n !ur.ul
SDrept !"lH STe+ra general a +blga0l+rH.
a5 ;ti%u(a-ia %entru a(tu( -$ntra$tu( 2n 0avarea unei
ter-e %ersane) e.te un a!t ,urd! .au + !lau> @ntr7un a!t prn !are
una dn pr0 -pr+*tent)& .e +blg 6a0 de !ealalt parte -.tpulant) .
eAe!ute + pre.ta0e @n 6a"+area unu ter0 bene6!ar& !are nu a part!pat
la @n!Beerea a!tulu ,urd! @ntre pr+*tent I .tpulant.
A!tul ,urd! @n!Beat d na:tere unu drept pr+pru& dre!t :
*edat& al !ru ttular e.te ter0ul bene6!ar. Dreptul .e na:te @n
*+*entul @n!Beer a!tulu ,urd! 6r a 6 ne"+e de !+n.*0*9ntul
ter0ulu bene6!ar la per6e!tarea !+ntra!tulu. Drept ur*are ter0ul
bene6!ar p+ate . .e adre.e>e n.tan0e de ,ude!at : . !ear
+blgarea pr+*tentulu . eAe!ute pre.ta0a pr+*.. De eAe*plu&
nep+tul -pr+*tentul) pr*nd un aut+tur.* !u ttlu de d+na0e de la
un!Bul .u -.tpulantul) .e +blg 6a0 de a!e.ta . + tran.p+rte pe
*tu:a .a @n 6e!are t+a*n la trata*ent @n .ta0unea S+"ata.
Stpula0a pentru altul e.te + eA!ep0e de la prn!pul
relat"t0& de+are!e + per.+an -ter0ul bene6!ar)& alta de!9t pr0le&
d+b9nde:te un drept 6r . part!pe la @n!Beerea a!tulu ,urd! !a
ur*are a "+n0e eApr*ate @n a!e.t .!+p de pr0le a!tulu.
Aten0e& ter0ul bene6!ar #&7n#e.te #re%tu( $ivi( su&ie$tiv,
e,er$i-iu( #re%tu(ui depn>9nd eA!lu." de "+n0a lu. 3n eAe*plul
n+.tru& .7ar putea !a *tu:a& ttulara dreptulu !"l .ube!t" de a !ere
. 6e tran.p+rtat anual la trata*ent& . re6u>e .7: eAer!te dreptul&
!a ur*are& de pld& a rela0l+r ten.+nate !u un!Bul.
'2 A(#i%nile $ire("e repre>nt dreptul !+n6ert de lege un+r
ter0e per.+ane la un a!t ,urd!& de a !Be*a @n ,ude!at pe una dn
pr0le a!e.tua @n .!+pul aprr un+r dreptur n.!ute dn a!tul la a
!ru @n!Beere nu au part!pat. 3n $+dul !"l .e pre"d d+u
a.e*enea a!0un dre!teJ
7 (n"ra("%l $e an"repri+, I art.11== $+d !"l. (dar&
le*nar : !elal0 lu!rt+r @ntrebun0a0 la !ldrea unu ed6!u .au la
6a!erea une alte lu!rr date @n antrepr> p+t . .e adre.e>e n.tan0e
de ,ude!at : . !ear plata .u*el+r !e l .e !u"n pentru *un!a
215
pre.tat& de la !lent& dar nu*a da! !lentul are +blga0 de plat 6a0
de antrepren+r -!+n.tru!t+r) !9nd a!e.ta nu le plte:te .u*a pre.tat.
$+ntra!tul de antrepr> @n!Beat @ntre antrepren+r : !lent
e.te + eA!ep0e de la prn!pul relat"t0& de+are!e pr+du!e e6e!te
,urd!e& p+tr"t leg& 6a0 de *un!t+r anga,a0& !are nu au @n!Beat
a!e.t !+ntra!t. 3n 6a"+area l+r .7a n.!ut un drept !"l .ube!t"J .
!Be*e @n ,ude!at pe !lent @n .!+pul : !+nd0le artate.
- (n"ra("%l $e s%'man$a" I @n art.1512 aln.1 $+d !"l .e
.table:te dreptul *andantulu -per.+ana !are @*putern!e:te + alt
per.+an I *andatar . @n!Bee a!te ,urd!e pe .ea*a .a) . .e
adre.e>e n.tan0e de ,ude!at pentru a +blga per.+ana !e7l
@nl+!ue:te& la plata de de.pgubr& @n !a>ul pr+du!er de pagube.
'a0 de !+ntra!tul de .ub*andat @n!Beat @ntre *andatar I
.ub*andatar& *andantul e.te ter0& dar @n "rtutea leg& a!e.t !+ntra!t
pr+du!e e6e!te 6a0 de el& de: nu a part!pat la @n!Beerea
!+ntra!tulu.
(2 Cn"ra("%l (le("i) $e m%n(, 7 art. < Legea nr.1#FM1<<C
pr"nd !+ntra!tul !+le!t" de *un! d.puneJ pre"ederle !+ntra!tulu
!+le!t" de *un! Spr+du! e6e!te pentru t+0 .alara0 dn untate&
nd6erent de data anga,r l+r.H
A:adar& un anga,at ulter+r *+*entulu @n!Beer !+ntra!tulu
!+le!t" de *un!& ter0 la !+ntra!t& .e bu!ur de e6e!tele !+ntra!tulu
de *un!& de: nu a 6+.t parte la @n!Beerea a!tuluK bene6!a> de
!lau>ele !+ntra!tuale pr"nd !+nd0le de *un!& .alar>are& !+n!edu
de +dBn : alte dreptur : +blga0.
$2 A)5n+ii-(a%+,. A* artat ! a"9n>7!au>& de: nu .unt
pr0 la a!tul ,urd!& p+t de"en ttular a drepturl+r !"le .ube!t"e
: +blga0l+r !"le .tablte @n !+ntra!t. A!tul ,urd! pr+du!e e6e!te
nu nu*a 6a0 de pr0& ! : 6a0 de a"9n>7!au>.
Stua0a a"9n>l+r7!au> e.te !+n.derat de !tre + parte a
d+!trne eA!ep0e de la prn!pul relat"t0& prerle aut+rl+r 6nd
d6erte dup !u* ar !+n.ttu eA!ep0 aparente .au reale.
22C
22C

21C
3ntr7+ alt +pne& .e neag apartenen0a .tua0e a"9n>l+r7
!au> la eA!ep0le de la prn!pul relat"t0 e6e!tel+r a!tel+r
,urd!e. SPr+du!erea e6e!tel+r a!tulu ,urd! !"l 6a0 de a"9n>7
!au> nu !+n.ttue eA!ep0e de la prn!pul relat"t0 e6e!tel+r
a!tel+r ,urd!eH.
Argu*entul .e pare e.te !+re!tJ A"9n>7!au>& ter0 la a!tul
,urd!& au l+!ul pr0l+r :& a#1u/1! ni& @n a!ea.t n+u !altate de
pr0 la a!tul ,urd! .up+rt e6e!tele a!e.tua. $u t+ate a!e.tea& aut+rul
a:a> a"9n>7!au> @n r9ndul eA!ep0l+r de la prn!pul relat"t0.
$rede* ! a!tul ,urd! pr+du!e e6e!te 6a0 de a"9n>7!au>
nu*0 .u!!e.+r un"er.al : !u ttlu un"er.al @n !altatea d+b9ndt
de drept& de pr0 !+ntra!tante& ad! !redt+r : debt+r.
22=
Ne a6l* @n pre>en0a prn!pulu relat"t0 e6e!tel+r a!tulu
,urd! : nu a une eA!ep0 de la a!e.t prn!pu.
e2 Prmisi%nea *ap"ei al"%ia =$nven-ia #e %rte-0rt) e.te
a!tul ,urd! @n !are + parte -pr+*tent) .e +blg 6a0 de !ealalt parte
-!redt+rul pr+*.un) . deter*ne pe + a trea per.+an . @n!Bee
.au . rat6!e un a!t ,urd! !"l. De eAe*plu& unul dn !e d+
!+pr+pretar& dup !e "nde partea dn !+pr+pretate& @n!Bee un
!+ntra!t de p+rte76+rt !u d+b9ndt+rul& prn !are .e +blg .7l
deter*ne pe 6ratele .u .7 "9nd !ealalt parte.
Pr+*tentul @: a.u* +blga0a de a 6a!e S!e !+n.t @n a
deter*na ter0ul . @n!Bee a!tul ,urd!H.
Ter0ul nu are n! + +blga0e& el "a @n!Bea a!tul prn "+n0
pr+pre da! "a "+. Sngurul +blgat e.te pr+*tentul. 3n p+te>a ! nu
"a reu: .7l !+n"ng pe ter0 . @n!Bee a!tul ,urd!& "a plt daune7
ntere.e da! a !au>at un pre,ud!u.
Se apre!a> ! e.te + eA!ep0e la prn!pul relat"t0& @n
.en.ul ! pr+*.unea 6apte altua ar na:te e6e!te 6a0 de ter0. 3n
realtate& ter0ul e.te lber . @n!Bee .au nu a!tul ,urd! pr+*. de +
parte a !+ntra!tulu de p+rte76+rt.
*2 Sim%la#ia e.te +pera0unea ,urd! !e !+n.t @n d+u a!te
,urd!e @n!Beate @ntre a!elea: pr0J a!tul ,urd! publ!& aparent&
*n!n+. -.*ulat) prn !are .e !reea> + .tua0e ,urd! nereal :
22=

21D
altul ,urd! .e!ret& a.!un.& dar real& @n !are .e arat ade"rata legtur
,urd!& @ntre pr0. De eAe*plu& un!Bul ur*re:te . 6a! un !ad+u
de "al+are nep+tulu pre6erat& dar nu d+re:te . pr+"+a!e
ne*ul0u*rea !el+rlal0 nep+0. El @n!Bee @n .e!ret !+ntra!tul de
d+na0e !u nep+tul pre6erat :& de S+!B lu*H& pentru t+0 !elal0&
@n!Bee un !+ntra!t de "9n>are7!u*prare !u a!e.ta.
'+r*ele .*ula0e .untJ
@ictivitate I a!tul publ!& aparent& e.te 6!t"& @n!Beat de
6+r*& eA.ten0a lu e.te @nlturat de a!tul .e!ret -!+ntra.!r.). De
eAe*plu& debt+rul& pentru a .u.trage un bun de "al+are de la +
e"entual eAe!utare .lt& !a ur*are a ne+n+rr +blga0e 6a0 de
!redt+r& @n!Bee @n .e!ret un !+ntra!t de "9n>are7!u*prare a bunulu
re.pe!t" : pre!>ea> ! a!tul publ! de "9n>are7!u*prare !e
ur*ea> a 6 @n!Beat nu eA.t.
De!hi,are I !9nd pr0le a.!und& SdegB>ea>H natura ,urd!
a a!tulu .e!ret @n!Beat :& ulter+r& @n a!tul ,urd! publ! @n!Beat&
.table.! !lau>e d6erte de natura a!tulu .e!ret& real.
3n eAe*plul dat& @n !+ntra!tul de d+na0e& .e .table:te ! a!tul
publ! "a a"ea 6+r*a unu !+ntra!t de "9n>are7!u*prare -a 6+.t
SdegB>atH @n !+ntra!t de "9n>are7!u*prare) pentru a e"ta
ne*ul0u*rea !el+rlal0 nep+0.
$nterpunerea de persoane I !9nd a!tul publ!& aparent& .e
@n!Bee !u + anu*t per.+an& dar @n a!tul .e!ret .e arat !& @n
realtate& + alt per.+an e.te parte la !+ntra!t.
De eAe*plu& "re . d+ne> .ubalternulu tu un aut+tur.*.
$+ntra!tul de d+na0e publ! .e @n!Bee !u un a*!& : @n a!tul .e!ret
@n!Beat @nantea !elu publ! .e pre!>ea> ! !el !e pr*e:te d+na0a
e.te .ubalternul tu.
3n art.11D5 $+d !"l .e pre!>ea> d+u regul @n *atere de
.*ula0eJ
7 a!tul .e!ret& real pr+du! e6e!te nu*a 6a0 de pr0 :
.u!!e.+r un"er.al : !u ttlu un"er.alK el nu e.te +p+>abl ter0l+r de
bun7!redn0K
7 a!tul aparent& publ!& *n!n+. pr+du!e e6e!te 6a0 de ter0
de bun I !redn0.
Ter0& dup !u* le d!tea> ntere.ul& p+t n"+!a @n n.tan0
6e a!tul publ!& 6e a!tul .e!ret& da! 6a! d+"ada a!e.tua.
21=
S*ula0a .e !+n.der eA!ep0e de la prn!pul relat"t0&
pentru !& p+tr"t art.11D5& ter0ul .e bu!ur de e6e!tele ,urd!e ale
a!tulu ,urd! la @n!Beerea !rua nu a part!patJ a!tul .e!ret .au
a!tul publ!.
g2 Repre+en"area e.te pr+!edeul teBn!+7,urd! prn !are +
per.+an 7 repre>entant I @n!Bee un a!t ,urd! @n nu*ele : @n !+ntul
-pe .+!+teala) alte per.+ane I repre>entat I e6e!tele a!tulu ,urd!
pr+du!9ndu7.e @n anu*te !+nd0 dre!t 6a0 de per.+ana
repre>entat.
Se !+n.der + eA!ep0e de la prn!pul relat"t0& de+are!e
a!tul ,urd! @n!Beat de repre>entant : + ter0 per.+an na:te e6e!te
,urd!e 6a0 de repre>entat& de: el nu a @n!Beat a!tul ,urd!.
Repre>entarea& dup >"+rul .u& p+ate 6J legal :
!+n"en0+nal.
Re%re'entarea (e/a(1J >"+r:te dn lege : nter"ne @n !a>ul
per.+anel+r n!apableJ *n+rul .ub 11 an -e.te repre>entat @n
!r!utul !"l de !tre prn0 . .au @n lp.a a*bl+r prn0 de !tre
tut+re) : nter>.ul ,ude!t+re.! -e.te repre>entat de tut+re).
Legea @*putern!e:te pe prn0 : tut+re I @n !altatea de
repre>entan0 legal . @n!Bee +r!e a!t ,urd! @n nu*ele : pe .ea*a
n!apabll+r pe !are7 repre>nt. 3n !a>ul a!tel+r ,urd!e de d.p+>0e
repre>entan0 legal au ne"+e de @n!u"n0area aut+rt0 tutelare.
Re%re'entarea $nven-ina(1 e.te ur*area "+n0e pr0l+r
eApr*at @n !+ntra!tul de *andat& unde .e .table.! l*tele puterl+r
@n!redn0ate de *andant repre>entantulu .u -*andatarul).
$el repre>entat I *andantul I p+ate !+n6er *andatarulu .u
+ @*putern!re .pe!al *andat .pe!al -pr+!urat+ un!u. re) de a
@n!Bea un anu*t a!t ,urd! .au + @*putern!re general& *andat
general -pr+!urat+ +*nu* b+n+ru*) I de a @n!Bea +r!e a!t ,urd!
: !u pr"re la +r!are dn bunur !u eA!ep0a !el+r .tr!t per.+nale.
Cn#i-ii(e re%re'ent1rii .unt ur*t+areleJ
a5 s1 e,iste 2!%uterni$irea #e a re%re'enta. 3*putern!rea
e.te dat de lege .au de "+n0a pr0l+r. A!ea.t !+nd0e *pune
ur*t+arele pre!>r @n legtur !u a$tu( $u sine 2nsu.i,
re%re'entarea a%arent1 : 2!%uterni$irea #e a re%re'enta)
A$tu( $u sine 2nsu.iJ e.te a!tul ,urd! @n!Beat de
repre>entant @n nu*ele : pe .ea*a repre>entantulu : el @n.u:& @n
nu*ele .u. A!tul ,urd! e.te pra!t! @n!Beat de + .ngur per.+an I
21<
repre>entant& dar @n d+u !alt0 +pu.eJ !a repre>entant al ntere.el+r
repre>entantulu : @n nu*ele .u& pentru .ne. De eAe*plu&
repre>entantul pr*e:te *andat . !u*pere un aut+tur.*. 3n a!ea.t
!altate& @n!Bee un !+ntra!t !u .ne @n.u:& !9nd aut+tur.*ul pr+!urat
e.te aut+tur.*ul .u& pe !are7l "nde repre>entatulu.
3n a!tul !u .ne @n.u:& eA.t r.!ul !a repre>entantul . pun
pe pr*ul plan& pr+prle ntere.e -@n eAe*plul dat& . +b0n un pre0
!9t *a bun pe aut+tur.*ul !e7l "nde per.+ane pe !are + repre>nt).
O a(t1 0r!1 a $ntra$tu(ui $u sine @n.u: e.te #u&(a
re%re'entare. 3n a!e.t !a>& una : a!eea: per.+an apare @n a!tul
,urd! : !a repre>entant al unea dn pr0 : !a repre>entant al
!elelalte pr0. De eAe*plu& + per.+an& @n !altate de repre>entant& a
pr*t un *andat . !u*pere un aut+tur.*. A!eea: per.+an
pr*e:te !altatea de repre>entant de la + alt per.+an pentru a "nde
un aut+tur.*. A!ea.t per.+an are + dubl !altateJ repre>nt @n
a!tul ,urd! : pe !u*prt+r& : pe "9n>t+r.
Pra!t!a ,ud!ar nu e.te un6+r* @n a ad*te .au nu
eA.ten0a !+ntra!tulu !u .ne @n.u:& de+are!e eA.t r.!ul pr+*+"r
pr+prl+r ntere.e .au a ntere.el+r unea .au altea dn pr0le pe !are
le repre>nt.
3ntr7+ +pne& da! prn !+ntra!tul de *andat .7au .tablt
.u6!ente detal ale !+n0nutulu a!tulu ,urd! !e ur*ea> a 6
@n!Beat& a:a @n!9t repre>entantul . nu p+at neg+!a : de!de
@*p+tr"a ntere.ulu !elu repre>entat& a!tul ,urd! p+ate 6 "alabl.
22<
3ntr7+ alt +pne& repre>entatul p+ate !ere anularea a!tulu
pentru d+l prn ret!en0 .au& *a pe larg& pentru "+larea de !tre
repre>entant a +blga0e de l+altate 6a0 de repre>entat.
2#F
Re%re'entarea a%arent1 e.te .tua0a pre">ut de art.155D
$+d !"lJ Se "ald a!eea !e 6a!e *andatarul @n nu*ele *andantulu&
at9t t*p !9t nu !un+a:te *+artea lu& .au eA.ten0a unea dn !au>ele
!e de.6n0ea> *andatul -n.a. 7 re"+!area *andatulu& nterd!0a&
n.+l"abltatea : 6al*entul *andantulu)H : art.155= $+d !"lJ S3n
t+ate !a>urle artate @n art!+lul pre!edent .unt "alde !+ntra!trle
*andatarulu !u al trelea& per.+ane !are .unt de bun7!redn0.H
22<

2#F

22F
Pra!t!& repre>entantul @n!Bee a!tul ,urd! !u + per.+an de
bun7!redn0& 6r . !un+a.! ! *andatul 7a 6+.t retra. .au !
*andantul a 6+.t de!larat nter>. ,ude!t+re.!& n.+l"abl .au @n
6al*ent. A!tul ,urd! .e !+n.der "alabl @n!Beat prn repre>entare&
@*putern!rea de a repre>enta p+ate lp. .au une+r e.te dep:t de
repre>entant.
Se d.tng d+u p+te>eJ
7 @n !a>ul repre>entr aparente& de: lp.e:te @*putern!rea
.e pr+du! e6e!tele une repre>entr p+tr"t art.155D $+d !"l& a!tul
,urd! e.te "alabl !9nd ter0ul e.te de bun !redn0.
7 @n !a>ul repre>entr& 6r .au !u dep:rea @*putern!r de
a repre>enta Sa!tul ,urd! nu pr+du!e e6e!te 6a0 de per.+ana de.pre
!are .e a6r* ! e.te repre>entat& ! 6a0 de repre>entant. A!tul
,urd! @n!Beat p+ate pr+du!e e6e!te 6a0 de repre>entat& nu*a da! el
@l rat6!. E.te !eea !e *pune art.151C $+d !"lJ SMandantul e.te
@ndat+rat a @ndepln +blga0le !+ntra!tate de !tre *andatar @n
l*tele puterl+r date. Nu e.te @ndat+rat pentru t+t !eea !e *andatarul
ar 6 6!ut a6ar dn l*tele puterl+r .ale& a6ar nu*a !9nd a rat6!at
eApre. .au ta!t.H
Rat6!area e.te a!tul ,urd! unlateral @n!Beat de per.+ana
repre>entat& prn !are a!!ept a!tul @n!Beat de repre>entant& prn
dep:rea @*putern!r pr*te& ter0ul de"ennd a.t6el parte la a!tul
,urd! rat6!at.
&5 s1 e,iste inten-ia #e a re%re'enta& ad! . .e adu! la
!un+:tn0a ter0ulu& de !tre repre>entant& ! a!tul ,urd! .e @n!Bee
prn repre>entare.
3n p+te>a !9nd repre>entantul nu @: de!ln !altatea& a!tul
,urd! @n!Beat !u ter0ul "a pr+du!e e6e!tele 6a0 de repre>entant& !are
de"ne parte la a!tul ,urd!. Sunte* @n pre>en0a *andatulu 6r
repre>entare.
$5 re%re'entantu( s1 e,%ri!e vin-1 va(a&i(1, (i&er1 .i
nevi$iat1 (a 2n$3eierea a$tu(ui "uri#i$. $a ur*are& repre>entantul
trebue . ab depln !apa!tate de eAer!0u : !+n.*0*9ntul dat .
6e ne"!at.
E0e$te(e re%re'ent1rii
221
'a0 de repre>entat a!tul ,urd! @n!Beat prn repre>entare
pr+du!e a!elea: e6e!te !a : atun! !9nd repre>entatul ar 6 @n!Beat
per.+nal a!tul !u ter0ul.
'a0 de ter0 a!tul ,urd! @n!Beat prn repre>entare pr+du!
e6e!tele +r!ru a!t ,urd!& de+are!e ter0ul e.te parte la a!t !Bar da!
a!e.ta a 6+.t @n!Beat prn repre>entare.
'a0 de repre>entant& a!tul ,urd! @n!Beat nu pr+du!e e6e!te
,urd!e& !9nd pr+!ura a 6+.t @nt+!*a re.pe!tat.
n$etarea re%re'ent1rii
Repre>entarea legal @n!etea> @n ur*t+arele .tua0J
7 *n+rul a @*plnt 11 an& d+b9ndnd a.t6el !apa!tate
re.tr9n. de eAer!0uK
7 la de!e.ul *n+rulu& al nter>.ulu ,ude!t+re.!& al
repre>entantulu legalK
7 la rd!area nterd!0e ,ude!t+re:tK
7 punerea .ub nterd!0e a repre>entantulu legalK
7 @nl+!urea .au @nlturarea tut+relu .au a !urat+rulu.
Repre>entarea !+n"en0+nal @n!etea>J
7 denun0area -re"+!area) *andatulu de !tre *andant
7 renun0area *andatarulu la *andat
7 *+artea& punerea .ub nterd!0e& n.+l"abltatea .au
6al*entul *andantulu .au *andatarulu
Re%re'entarea 0rau#u(as1 e.te @*pre,urarea @n !are
repre>entantul .e @n0elege !u ter0ul : @n!Bee a!tul ,urd! @n d.pre0ul
ntere.el+r per.+ane repre>entate.
Un aut+r apre!a> a!tul ,urd! a.t6el @n!Beat !a 6nd l+"t
de nultate.
S+lu0a + apre!e* !+re!t& de+are!e a!tulu ,urd! @n!Beat
!u ter0ul @ lp.e:te !au>a *+ral.

222
;u&$a%it(u( II
NULITATEA ACTULUI JURIDIC
CIVIL
1. Definiia nulitii actului 'uridic civil
3n dreptul !"l nu eA.t + de6n0e a nult0 a!tulu ,urd!
!"l.
3n d+!trn& pr+6.dr.d+!ent Traan I+na:!u : Eugen /ara.!B
au pu. ba>ele !+n!ep0e r+*9ne:t @n ter*en pra!t!& a.upra nult0
a!tulu ,urd!& !+n!ep0e !e .e reg.e:te !+n.a!rat : @n teAtele legale.
Idele 6unda*entale ale !+n!ep0e .unt ur*t+areleJ
22#
7 pre+!uparea !a& +r de !9te +r e.te !u putn0& a!tul ,urd! .
6e .al"at de la de.6n0are.
Nu trebue . .e de.6n0e>e de!9t !eea !e e.te nd.pen.abl .
.e de.6n0e>e. Da! t+t !e e.te !+ntrar leg nu p+ate . pr+du!
e6e!te& t+t !e e.te @n !+n!+rdan0 !u legea ur*ea> .7: !+n.er"e
"alabltateaJ 'naltatea Gte+re nult0l+rH e.te !a prn @nlturarea
ne.+!+tr leg& a!tul ,urd! . nu 6e de.6n0at ! aprat.
7 nultatea nu *a e.te + !altate a a!tulu ,urd!& !+n.e!n0 a
de ! a!tul ,urd! e.te !a un +rgan.*& ! + .an!0une de drept !"l.
Nultatea !a .an!0une nter"ne& de+are!e a 6+.t @n!l!at + pre"edere
legal. Ea .upr* d+ar e6e!tele !are !+ntra>! n+r*a legal&
r*9n9nd neatn.e !elelalte e6e!te !e .unt @n !+n!+rdan0 !u legea.
Nultatea par0al e.te regula& eA!ep0a 6nd nultatea t+tal. Ne
@ndeprt* a:adar de deea e6e!tulu d.tru!t" al nult0J
2#1

$+n!ep0a e.te @*br0:at de legut+rul r+*9n. 3n art.1 aln.#
dn de!retul 1CDM1<C= pr"nd pre.!rp0a eAtn!t"& .e d.puneJ
GOr!e !lau> !are .e abate de la regle*entarea legal a pre.!rp0e
e.te nulH. De!& nu a!tul ,urd! @n t+taltatea lu e.te nul& ! nu*a
!lau>a legal& + anu*t parte dn a!t.
TeAtul art.1FF= $+d !"l e.te un alt eAe*pluJ G!+nd0a
*p+.bl .au !+ntrare bunel+r *+ra"ur& .au pr+Bbt de lege& e.te
nul : de.6n0ea> !+n"en0a !e depnde de d9n.a.H A:adar& .e
de.6n0ea> nu !+n"en0a @n t+taltate .a ! d+ar !lau>a *p+.bl&
*+ral : legal& parte a !+n"en0e.
Ma @nante& nultatea a!tulu era !+n.derat + G.tare
+rgan!H a a!tulu ,urd! pr"t !a Gun +rgan.*H : de a!eea era
t+tal : re*edabl& p+tr"t regulJ GPu+d nullu* e.t& nullu*
pr+du!t e6e!tu*H -G!eea !e e.te nul& nu pr+du!e n! un e6e!t).
A!u*& nultatea e.te pr"t !a *,l+!ul ,urd! de re.tablre a
.tua0e eA.tente @nante de @n!l!area d.p+>0l+r legale& generat de
te>a pr+p+r0+nal>r e6e!tel+r @n rap+rt de !au>& nultatea 6nd de
regul parial *i remediabil.
Nultatea e.te G.an!0unea !"l !are de.6n0ea> -@nltur) !u
e6e!t retr+a!t"& e6e!tele unu a!t ,urd! @n!Beat !u @n!l!area
d.p+>0l+r legale pr"t+are la !+nd0le .ale de "alabltateH.
2#2

2#1

2#2

221
3n d+!trn& eA.t unan*tate @n de6nrea nult0 a!tulu
,urd! !a 6nd .an!0une !"l& 6+r*ulrle d6erte .ublnnd a!elea:
part!ulart0 ,urd!e ale nult0.
Un aut+r de6ne:te nultatea a!tulu ,urd! !a Ga!eea .an!0une
!"l !are nter"ne dup @n!l!area n+r*e de drept& lp.nd a!tul
,urd! de e6e!tele ur*rte la @n!Beerea luH.
2##
3ntr7+ alt de6n0eJ HNultatea e.te + .an!0une prn !are a!tul
,urd! !are nu @ndeplne:te !+nd0le de "aldtate I de 6+nd .au de
6+r* I *pu.e de n+r*ele de drept e.te lp.t de e6e!tele !e !+ntra!n
leg.H
Pr+6.dr.d+!ent Traan I+na:!u : Eugen /ara.!B @nte*eet+r
Gte+re nult0H @n dreptul r+*9ne.!& de6ne.! nultatea a.t6elJ
G.an!0unea @n!l!r prn a!t ,urd! I @n!l!area la data !9nd a!tul a
6+.t 6!ut I a une d.p+>0 a leg& @ndreptat eA!lu." @*p+tr"a
a!el+r e6e!te !e ar !+ntra>!e .!+pul d.p+>0e legale @n!l!ate.H
2#1

De6n0a nult0 a!tulu ,urd! !"l .ntet>ea> tr.turle
!ara!ter.t!e nult0J
7 e.te + .an!0une !"lK
7 .e apl! nu*a a!tel+r ,urd!e !"leK
7 nter"ne !9nd au 6+.t @n!l!ate !+nd0le e.en0ale de
"aldtate ale a!tulu ,urd! !"l. Or!e alt @n!l!are a n+r*el+r
,urd!e nu atrage .an!0unea nult0K
7 e6e!tele a!tulu ,urd! .e de.6n0ea> retr+a!t"& de la data
@n!Beer a!tulu& ele !+n.der9ndu7.e ! nu au eA.tat n!+datK
7 pr"e:te *+*entul @n!Beer a!tulu& !9nd .7au ne.+!+tt
pre"ederle legale.
2. (unciile nulitii
a) 0un$-ia %reventiv1
A!tul ,urd! !"l .e @n!Bee !u e6+rtur ntele!tuale& !Beltuel
*aterale& e>tr generat+are de .tre..
A 6 @n!Beat !u @n!l!area d.p+>0l+r legale pr"nd
!+nd0le de "aldtate : a.t6el& a 6 lp.t de e6e!tele d+rte de pr0&
e.te un r.! greu de a!!eptat. T+!*a de a!eea& pr0le& de regul&
2##

2#1

225
dlgente .e pun la adp+.t de e6e!tele ned+rte ale nult0 :
pre+!upate de ntere.ul !are le7a deter*nat . @n!Bee a!tul ,urd!&
re.pe!t !+nd0le legale de "aldtate.
GPra!t! !a + .abe a lu Da*+!le. ea -nultatea) pre@nt9*pn
@n *area *a,+rtate a !a>url+r& prn nBb0e pe !are + eAer!t a.upra
pr0l+r& tenta0a de a !+ntra"en d.p+>0l+r n+r*at"e la !+n.tturea
a!tel+r ,urd!e.H
2#5

b) 0un$-ia re%resiv1 !+n.t @n @nlturarea a!el+r e6e!te ale
a!tulu ,urd!& !are au @n!l!at pre"ederle leg. Ea nter"ne !9nd
6un!0a pre"ent" a 6+.t gn+rat& a!tul @n!Bendu7.e& t+tu:& @n
d.pre0ul leg.
!) 0un$-ia re%aratrie .e *ateral>ea> @n re.tablrea
.tua0e eA.tente @nante de @n!Beerea a!tulu : repararea
pre,ud!ulu e"entual pr+du. prn @n!l!area d.p+>0e legale.
3. Re&lementarea nulitii
Nu eA.t + regle*entare untar a nult0 a!tulu ,urd! !"l
@n .en.ul !uprnder n.ttu0e @ntr7un !apt+l d.tn!t al $+dulu !"l.
N+r*ele ,urd!e pr"nd nultatea .e g.e.! @n !uprn.ul @ntregulu
$+d !"l : @n alte a!te n+r*at"e& >"+are ale dreptulu !"l. De
eAe*plu& @n $+dul !"l art.5J GNu .e p+t der+ga prn !+n"en0 .au
d.p+>0 part!ulare -a!te ,urd!e unlaterale)& la legle !are
ntere.ea> +rdnea publ! : bunele *+ra"urH -n.a. 7 nultatea e.te
ab.+lut)K
Art.D<FJ G3*pr0elle p+t 6 de.6n0ate pentru "+len0 .au
d+lH -n.a. 7 nultate relat" pentru n.u6!en0a !+n.*0*9ntulu)K
Art.=F#J @n *atera d+na0e : a te.ta*entulu G.ub.ttu0le
-O) .unt pr+BbteK +r!e d.p+>0 prn !are d+natarul& eredete
n.ttut .au legatarul "a 6 @n.r!nat de a !+n.er"a : a re*te la a
trea per.+an& "a 6 nul& !Bar @n pr"n0a d+nat+rulu& a eredetulu
nu*t .au a legataruluH -n.a. 7 nultate relat" pentru ! art.=22
pre"edeJ GE.te nul +r!e d+na0e 6!ut !u !+nd0 a !r+r @ndeplnre
at9rn nu*a de "+n0a d+nat+rulu.H
2#5

22C
Art.=#<J GOr!e !lau>e .au !+n"en0& prn !are d+nat+rul ar
renun0a la re"+!area d+na0un pentru na:tere de 6u& e.te nul : 6r
e6e!t.H
Art.==CJ G'+r*alt0le l+r !are .unt .upu.e de+.ebtele
te.ta*ente prn d.p+>0le pre>ente .e!0un : a!elea ale .e!0un
pre!edente .e "+r +b.er"a .ub pedeap. de nultateH.
Art.<5#J G$+n.*0*9ntul nu e.te "alabl !9nd e.te dat prn
er+are& .*ul. prn "+len0& .au .urprn. prn d+l.H
Art.<C1J G$+n"en0a 6!ut prn er+are& "+len0 .au d+l& nu
e.te nul de drept& ! d l+! nu*a a!0un @n nultate.H
Art.<C5 aln.2J GNu .e p+ate 6a!e renun0are la + .u!!e.une !e
nu e.te de.!B.& n! .e p+t 6a!e @n"+r a.upra une a.t6el de
.u!!e.un& !Bar de .7ar da !+n.*0*9ntul !elu a !ru .u!!e.une
e.te @n !Be.tune.H
Art.<CCJ GOblga0a 6r !au> .au 6+ndat pe + !au> 6al.
.au nel!t& nu p+ate a"ea n! un e6e!t.H
Art.1FF=J G$+nd0a *p+.bl .au !+ntrare bunel+r
*+ra"ur& .au pr+Bbt de lege e.te nul : de.6n0ea> !+n"en0a !e
depnde de d9n.a.H
Art.1FF<J G$+nd0a de a nu 6a!e un lu!ru *p+.bl nu 6a!e !a
+blga0a !+ntra!tat .ub a!ea.t !+nd0e . 6e nul.H
Art.1F1FJ GOblga0a e.te nul !9nd .7a !+ntra!tat .ub +
!+nd0e pr+te.tat" dn partea a!elu !e .e +blg.H
Art.1FCDJ GNultatea +blga0e prn!pale atrage pe a!eea a
!lau>e penale.Nultatea !lau>e penale nu atrage pe a!eea a +blga0e
prn!pale.H
Art.11<FJ GA!tul de !+n6r*are .au rat6!are a une +blga0&
@n !+ntra !re legea ad*te a!0unea @n nultate& nu e.te "alabl.
Art.1#F=J GSub pedeap. de nultate& nu .e p+t 6a!e
ad,ude!atar n! dre!t& n! prn per.+ane nterpu.eJ 1. Tut+r& a
a"er !el+r de .ub a l+r tutelK 2. Mandatar& a a"er !e .unt
@n.r!na0 . "9n>.H
Art.1#F<JH?ude!t+r& *e*br *n.terulu publ! : a"+!a0
nu .e p+t 6a!e !e.+nar de dreptur ltg+a.e& !are .unt de !+*peten0a
trbunalulu ,ude0ean @n a !ru ra> tert+ral @: eAer!t 6un!0le l+r&
.ub pedeap.a de nultate& .pe>e .au daune7ntere.e.
Art.1#11J GDa! @n *+*entul "9n>r& lu!rul "9ndut era pert
@n t+t& "nderea e.te nul.
22D
Art.1C=<J GE.te nul +r!e .tpula0e prn !are !redt+rul .7ar
aut+r>a .au a7: apr+pa a*anetul .au a d.pune de d9n.ul 6r
6+r*alt0le .u. artate.H
Art.1D12JHE.te ad*.bl a!0unea de nultate& !+ntra une
tran>a!0& pentru er+area a.upra per.+ane .au +be!tulu @n pr+!e..H
Art.1D1CJ G3n. tran>a!0a "a 6 nul& !9nd ea nu ar !uprnde
de!9t un .ngur +be!t : .7ar d+"ed& dn d+!u*entele @n ur*
de.!+perte& ! una dn pr0 nu ar a"ea n! un drept a.upra a!elu
+be!t.H
Art.1DD1J GIp+te!a !+n"en0+nal nu e.te "alabl& da! prn
a!tul de !+n.tture al p+te!& nu .e .pe!6! natura : .tua0a 6e!ru
*+bl al debt+rulu& a.upra !rua .e !+n.*te p+te!a !rean0e.H
Art.1DD5J G/unurle "t+are ale debt+rulu nu p+t 6 +be!tul
une p+te!.H
Art.1DDCJ GIp+te!a !+n"en0+nal nu p+ate 6 "alabl de!9t
atun! !9nd .u*a& pentru !are p+te!a e.te !+n.ttut& "a 6
deter*nat prn a!t.H
Art.1=<DJ GUn ttlu anulabl& nu p+ate 6 +pu. p+.e.+rul !are a
n"+!at pre.!rp0a de 1F p9n la 2F de an.H
2 @n alte a!te n+r*at"e @nt9ln* n+r*e ,urd!e !are
regle*entea> nultatea. De eAe*pluJ
7 art.2F dn de!retul #1M1F51 pr"t+r la per.+anele 6>!e :
per.+anele ,urd!eJ GDa! !el de!larat *+rt e.te @n "a0& .e p+ate
!ere& +r!9nd& anularea B+tr9r prn !are .7a de!larat *+artea.H
7 art.#1 dn a!ela: a!t n+r*at"J G+r!e a!t ,urd! !are nu e.te
6!ut @n "ederea real>r a!e.tu .!+p -n.a. per.+ana ,urd! p+ate
a"ea nu*a drepturle : +blga0le prn !are .e real>ea> .!+pul e&
.tablt prn a!tul !+n.ttut" .au lege) e.te nul.
7 art.#1 dn legea nr.1=M1<<1& Legea 6+ndulu 6un!arJ
GTerenul atrbut -O) nu p+ate 6 @n.trnat prn a!te @ntre " t*p de
1F an -O) .ub .an!0unea nult0 ab.+lute a a!tulu de @n.trnare.H
7 art.1C dn a!ela: a!t n+r*at"J GTerenurle .tuate @n
ntra"lan : eAtra"lan p+t 6 @n.trnate& nd6erent de @ntnderea
.upra6e0e& prn a!te ,urd!e @ntre "& @n!Beate @n 6+r* autent!. 3n
t+ate !a>urle de d+b9ndre& prn a!te ,urd!e @ntre "& pr+pretatea
d+b9ndt+rulu nu p+ate dep: 1F Ba teren agr!+l @n e!B"alent arabl&
de 6a*le& .ub .an!0unea nult0 ab.+lute a a!tulu de @n.trnare.H
et!.
22=
4. *auzele nulitii actului 'uridic civil
3n leg.la0a r+*9n nu .unt ..te*at>ate : pre!>ate l*tat"
!au>ele nult0 a!tulu ,urd!.
Una dn tr.turle !ara!ter.t!e nult0 pre!>at @n de6n0a
a!e.tea e.te ! nter"ne !9nd au 6+.t @n!l!ate !+nd0le e.en0ale de
"aldtate ale a!tulu ,urd! !"l& @n *+*entul @n!Beer.
$+nd0le e.en0ale pentru "aldtatea a!tulu ,urd! .untJ
!apa!tatea de a !+ntra!ta& !+n.*0*9ntul "alabl al pr0 !e .e
+blg& un +be!t deter*nat : + !au> l!t.
D+!trna ,urd!& @n !+n.dera0a pre*.el+r eApu.e& apre!a>
!a 6nd !au>ele nult0 a!tulu ,urd! ur*t+areleJ -dn !+n.derente
dda!t!e "+r 6 pre>entate pentru nultatea ab.+lut : nultatea
relat").
Nu(itatea a&s(ut1 Nu(itatea re(ativ1
Lp.a !apa!t0 de a 6a!e& de a
@n!Bea a!tul ,urd!
EA.ten0a !apa!t0& dar n.u67
!en0a e& de+are!e e.te re.tr9n.
Lp.a !+n.*0*9ntulu la @n!Be7
erea a!tulu ,urd!
EA.ten0a !+n.*0*9ntulu& dar
"!at prn er+are& d+l& "+len0
.au le>une
Lp.a +be!tulu a!tulu ,urd! EA.ten0a +be!tulu& dar a!e.ta
are un !ara!ter l!t .au *+ral
-neA.ten0a +be!tulu atrage
nultatea ab.+lut)
Lp.a !au>e !+n"en0e .au !au>a
e.te l!t .au *+ral
EA.ten0a !au>e& dar ea e.te 6al.
.au *agnar partea 6nd @n
er+are a.upra !au>e
Nere.pe!tarea 6+r*e a!tulu
,urd!& !erut ad "aldtate*
Ne.+!+trea prn!pulu lbert0
!+ntra!tuale prn @n!Beerea a!7
tulu ,urd! pe.te l*tele a!e.te
lbert0 -@n!l!area n+r*el+r *7
22<
perat"e& +rdnea publ! :
bunele *+ra"ur)
Lp.a +r ne"alabltatea aut+r7
>a0e ad*n.trat"e
'rauda leg .au 6raudarea nte7
re.el+r unu ter0
Une+r legea nu pre!>ea> 6elul nult0. Interpretul are
+blga0a . .tablea.! 6elul nult0 p+tr"t !rterulu natur
ntere.ulu +!r+tt prn d.p+>0a legal @n!l!atJ ntere. publ!&
+b:te.!& general& @n !a>ul nult0 ab.+lute .au ntere. per.+nal&
nd"dual& @n !a>ul nult0 relat"e.
3n d+!trn : ,ur.pruden0& @n unele !a>ur& nu eA.t
unan*tate @n a !al6!a nultatea !a 6nd ab.+lut .au relat".
#. *lasificarea nulitilor
Dup natura ntere.ulu aprat prn n+r*a ,urd! @n!l!at :
reg*ul ,urd! apl!ablJ nultatea ab.+lut : nultatea relat".
N%li"a"ea a'sl%", e.te .an!0unea !"l luat @*p+tr"a
a!tulu ,urd!& la @n!Beerea !rua .7au ne.+!+tt n+r*e legale !e
pr+te,ea> un ntere. general& +b:te.!J n+r*e ,urd!e *perat"e.
Nultatea ab.+lut nter"ne @n d+u !ateg+r de p+te>eJ
a) ip"e+e s"r5ns lega"e $e (n$i#iile esen#iale $e )ali$i"a"e
ale a("%l%i .%ri$i(1
7 (i%se.te $a%a$itatea. Se *pune pre!>areaJ Glp.e:te
!apa!tatea de 6+l+.n0H. E.te .tua0aJ
6 per.+ane 6>!e !e nu a 6+.t !+n!eput .au !+n!eput 6nd
nu .7a n.!ut "eK
6 per.+ane ,urd!e nelegal !+n.ttuteK
6 per.+ane ,urd!e !e @n!Bee a!te ,urd!e prn @n!l!area
prn!pulu .pe!alt0 !apa!t0 de 6+l+.n0 -art.#1 De!retul
nr.#1M1<51 pr"nd per.+anele 6>!e : ,urd!eJ G+r!e a!t !are nu e.te
6!ut @n "ederea real>r a!e.tu .!+p -n.a. 7 per.+ana ,urd! nu
p+ate a"ea de!9t a!ele dreptur !are !+re.pund .!+pulu e& .tablt prn
lege& a!tul de @n6n0are .au .tatut) e.te nulHK
2#F
6 per.+anel+r 6>!e& nu*a !9nd e.te "+rba de + n!apa!tate
.pe!al& pentru +!r+trea unu ntere. general& +b:te.! -@n anu*te
@*pre,urr& per.+ane 6>!e& de: !u depln !apa!tate de eAer!0u&
.e nter>! eAer!tarea un+r dreptur& pentru pr+te,area unu ntere.
general). De eAe*plu& ntere.ul general e.te pr+te,at !9nd .e nter>!e
*n+rulu de 1C an !a prn te.ta*ent . d.pun @n 6a"+area tut+relu
.u& .au la 1= an . 6a! a!ela: lu!ru& *a @nante !a .+!+telle
de6nt"e ale tutele . 6 6+.t @n!Beate I art.=F< $+d !"lK .e apr
ntere.ul +b:te.! atun! !9nd .unt nter>.e *ed!l+r& 6ar*a!:tl+r :
pre+0l+r& !are au tratat pe + per.+an de b+ala dn !are a *urt& .
pr*ea.! d+na0 .au . .e bu!ure de te.ta*entul @n!Beat de per.+ana
@ngr,t I art.=F $+d !"lK a.e*enea t+t @n ntere.ul general&
per.+anele ,urd!e& nu p+t a!!epta d+na0 de!9t !u @n!u"n0area
+rganulu tutelar !+*petent I art.=11 $+d !"lK pentru a pr+te,a un
ntere. general ,ude!t+r& pr+!ur+r : a"+!a0 nu p+t de"en
!e.+nar -d+b9ndt+r) de dreptur ltg+a.e !are .unt de !+*peten0a
trbunalulu ,ude0ean @n a !ru ra> tert+ral @: eAer!t 6un!0le l+r&
art.1#F< $+d !"l).
7 (i%se.te $nsi!-1!7ntu(& !a de eAe*plu& er+area +b.ta!+l
-err+r n negat+ : err+r n !+rp+re). A!ea.t !au> de nultate
ab.+lut& e.te a!!eptat @n d+!trna : pra!t!a ,ud!ar GLp.a !u
de."9r:re a !+n.*0*9ntulu 6a!e !a a!tul a.t6el @n6n0at . 6e
.an!0+nat !u nultatea ab.+lut.H
2#C
)
3ntr7+ pr+punere& de lege 6erenda& ar trebu !+n.a!rat& @n a!e.t
!a>& nultatea relat" -prep+nderent 6nd ntere.ul nd"dual&
per.+nal ar nu !el general& +b:te.!) apre!a> un aut+r !+n.a!rat de
drept !"l.
2#D
)
7 (i%se.te &ie$tu(
7 (i%se.te $au'a sau $au'a este i(i$it1 sau i!ra(1. O
pre!>areJ @n ur*t+arele d+u p+te>e pr"t+are la !au>& a!tul ,urd!
e.te l+"t de nultatea relat"J !au>a lp.e:te pentru ! per.+ana e.te
lp.t de d.!ern*9ntK !au>a e.te 6al. !a ur*are a er+r a.upra
.!+pulu *edat .au *edat.
b' al"e ip"e+e- %nanim a((ep"a"e 3n $("rin,
7 nere.pe!tarea 6+r*e !erut ad "aldtate*
2#C

2#D

2#1
7 lp.a +r ne"alabltatea aut+r>a0e ad*n.trat"e
7 @n!l!area un+r d.p+>0 legale *perat"e de +rdne publ!
.au bunele *+ra"ur -regul de !+n"e0ure .+!al)
7 6rauda leg. $+n.t @n 6+l+.rea anu*t+r d.p+>0 legale @n
*+d "!lean la @n!Beerea a!tulu ,urd!& @n .!+pul de a @n!l!a alte
d.p+>0 legale *perat"e. De eAe*plu& pr0le @n!Bee un !+ntra!t
de "9n>are7!u*prare a une ar*e : @n a!e.t .!+p 6a! tr*tere la
pre"ederle $+dulu !"l& ne.+!+tnd !u rea !redn0 pre"ederle
*perat"e dn teAtul art.5= dn Legea nr.1DM1<<C pr"nd reg*ul
ar*el+r de 6+!& prn !are !u*prt+rul e.te +blgat . de0n
aut+r>a0e ad*n.trat" de p+rt ar*.
Reg*ul ,urd! al nult0 ab.+lute
Regulle ,urd!e apl!able nult0 ab.+lute .untJ
a) nultatea ab.+lut p+ate 6 n"+!at -!erut) de +r!e
per.+an ntere.at.
Per.+anele ntere.ate . n"+!e nultatea ab.+lut p+t 6J
1. pr0le a!tulu ,urd!
2. a"9n>7!au> a pr0l+r
#. per.+ane .trne de a!t& dar !are au un ntere. pr+pru -de
eAe*plu& un nep+t 6a0 de a!tul de d+na0e @n!Beat de un!B !u
nere.pe!tarea 6+r*e ad "aldtate*& prn !are a d+nat un aut+tur.*&
unu alt nep+t).
1. n.tan0a de ,ude!at dn +6!u. In.tan0a de ,ude!at& 6nd
.e.>at de partea ntere.at& !u un ltgu @n legtur !u eAe!utarea
unu a!t ,urd!& p+ate re6u>a pr0 preten0a n"+"at& pe
!+n.derentul ! a!tul ,urd! e.te nul ab.+lut. Aten0eW& n.tan0a nu
p+ate anula a!tul de!9t atun! !9nd a!e.t lu!ru @ e.te !erut @n *+d
eApre.& nu + p+ate 6a!e dn n0at" pr+pre. A!e.ta e.te .en.ul
.ntag*e Sdn +6!uH.
5. pr+!ur+r
C. alte +rgane pre">ute de lege.
Nultatea ab.+lut pre">ut @n teAtul art.#2 aln.1 dn Legea
nr.1=M1<<1 pr"nd 6+ndul 6un!arJ Gp+ate 6 n"+!at de %ri!ar&
%re0e$t& %r$urr : de alte per.+ane !are ,u.t6! un ntere. legt*.H
b) a$-iunea 2n nu(itate a&s(ut1 este i!%res$ri%ti&i(1.
Per.+anele ntere.ate .e p+t adre.a +r!9nd n.tan0e de ,ude!at pentru
2#2
a !ere anularea unu a!t ,urd! l+"t de nultate ab.+lut. 3n art.2 dn
De!retul nr.1CDM1<5=J GNultatea unu a!t p+ate 6 n"+!at +r!9nd&
6e pe !ale de a!0une& 6e pe !ale de eA!ep0e.H
$u pr"re la eApl!a0a dat a!e.te regul& @n lteratura :
pra!t!a ,urd! .7au eApr*at +pn d6erte.
Un aut+r eApl! *pre.!rptbltatea nult0 ab.+lute pe
te*eul !ara!terulu !+n.tatat+r al a!0un prn !are .e !ere nultatea
ab.+lut. In.tan0a !+n.tat nultatea ab.+lut& 6aptul ! a!tul ,urd! nu
a luat 6n0 dn *+*entul @n!Beer lu& ab nt+.
2#D
A!ea.t eApl!a0e a 6+.t @n.u:t : de .upre*a n+a.tr
n.tan0.
2#=
3ntr7+ alt +pne& *pre.!rptbltatea a!0un @n nultate
ab.+lut are te*eul @n !ara!terul nepatr*+nal al a!0un @n nultate.
G -O) nultatea .e pr+du!e pentru !& prn @n!l!area d.p+>0e legale&
.e a,unge la e6e!te !are !+ntra>! .!+pulu d.p+>0e legale @n!l!ate.
Nultatea e.te ed!tat @n !+n.derarea a!e.t+r e6e!te& nu .e pune @n
general& pr+ble*a de a .e eAa*na !+n.e!n0ele patr*+nale. %a
eA.ta nultate @n general& nd6erent da! .e "a d+"ed .au nu un
pre,ud!u.H
2#<
3ntr7+ alt +pne& *pre.!rptbltatea nult0 ab.+lute are
6unda*entul @n !+rela0a dntre nultatea ab.+lut : pre.!rp0a
eAtn!t"J a*bele +!r+te.! un ntere. general. De a!eea& e.te
n+p+rtun a .e .ub+rd+na n.ttu0a nult0 ab.+lute& n.ttu0e
pre.!rp0e eAtn!t"e& prn .ntag*a I *pre.!rptbltatea nult0
ab.+lute. S7a apre!at !J pre.!rp0a eAtn!t" e.te !Bar *,l+!ul
,urd! prn !are .e real>ea> a!ea.t !ara!ter.t! a nult0 ab.+lute&
!are e.te @n 6apt + eA!ep0e a pre.!rp0e eAtn!t"e. A:adar& @ntre !ele
d+u n.ttu0 eA.t !+rela0 !e nu p+t 6 ne.+!+tte.
21F
Un aut+r& !rua ne rale*& eApl! *pre.!rptbltatea
a!0un @n nultate ab.+lut& prn !ara!terul ntere.ulu +!r+tt de
a!ea.t n.ttu0eJ ntere.ul general& +b:te.! trebue +!r+tt @n 6e!are
*+*ent& +r!9nd.
211
De alt6el& anal>9nd te+rle eApu.e .e p+ate
!+n!lu>+na ! ntere.ul general e.te pre>ent @n 6e!are dn a!e.teaJ
2#D

2#=

2#<

21F

211

2##
d6eren0a @n .tablrea eA.ten0e nult0 ab.+lute : relat"e .t @n
ntere.ul +!r+ttK la nultatea ab.+lut ntere.ul general deter*n
!+n.tatarea nult0 ab.+lute dn +6!u pentru ! nu .e p+ate !ere
de.6n0area unu a!t !are& prn e6e!tul leg& nu eA.t& pe !9nd la
nultatea relat" pentru ! nu eA.t un ntere. general& pr0le .unt
lbere . !ear .au nu !+n.tatarea eA.ten0e nult0 relat"e& *a *ult
. + gn+re : !Bar . eAe!ute un a!t nul relat".
Ap+& ntere.ul general une:te n.ttu0a nult0 ab.+lute :
!ea a pre.!rp0e eAtn!t"e. 2& @n .69r:t& !ara!terul nepatr*+nal al
a!0un @n nultate ab.+lut tr*te la ntere.ul general& @n deea
*puner nult0 ab.+lute 6a0 de t+0 !elal0.
!) nu(itatea a&s(ut1 nu %ate 0i a$%erit1 %rin $n0ir!are
Prn !+n6r*are& @n0elege* p+.bltatea !el+r !Be*a0 .
n"+!e nultatea ab.+lut& . renun0e la a!e.t drept. Or& ntere.ul
general +!r+tt prn d.p+>0a legal @n!l!at *pune regula !+n6+r*
!rea& per.+anele @ndrept0te . !ear nultatea ab.+lut& nu + p+t
a!+per prn !+n6r*are -le e.te nter>. . a!!epte a!tul ,urd! nul
ab.+lut).
?u.t6!area a!e.te regul ,urd!e + g.* @n natura +b:tea.!
a ntere.ulu +!r+tt de n+r*a ,urd! @n!l!at la @n!Beerea a!tulu
,urd!.
3ntr7+ +pne .e adaugJ G!er!ul larg de per.+ane a"9nd
"+!a0a de a de!lara a!0unea @n nultate ab.+lut& !are ar trebu . 6e
!Be*ate . !+n6r*e a!tul& !eea !e ar 6 *p+.bl.H
212
Apre!e* ! a!e.t al d+lea 6unda*ent e.te pra!t!& +
!+n.e!n0 a pr*ulu 6unda*ent I ntere.ul general& +b:te.!.
$u eA!ep0a regul *pre.!rptblt0 a!0un @n !+n.tatare a
nult0 ab.+lute !+n.a!rat leg.lat"& !elelalte d+u regul au
apl!a0 pra!t!e @n teAtele $+dulu !"l. Regula pr"nd *p+.7
bltatea !+n6r*r a!tulu ,urd! nul ab.+lut e.te apl!at @n *atera
d+na0l+rK art.11C= $+d !"lJ Gd+nat+rul nu p+ate repara& prn n! un
a!t !+n6r*at"& "!urle une d+na0un @ntre " nul @n pr"n0a
6+r*eJ ea trebue . .e re6a! !u 6+r*ele legute.H
E,$e%-ii(e la regula p+tr"t !rea nultatea ab.+lut nu p+ate
6 a!+pert prn !+n6r*are& .unt anu*te .tua0& eApre. pre">ute de
212

2#1
lege& !9nd a!tul ,urd! !"l @n!Beat de: nul ab.+lut& "a pr+du!e
e6e!tele unu a!t ,urd! "alabl @n!Beat.
a) art.2F $+dul 6a*leJ G!.t+ra @n!Beat @*p+tr"a
d.p+>0l+r pr"t+are la "9r.ta legal nu "a 6 de!larat nul da!&
@ntre t*p& a!ela dntre .+0 !are nu a"ea "9r.ta !erut pentru !.t+re
a @*plnt7+& +r da! .+0a a dat na:tere unu !+pl .au a r*a.
@n.r!nat.H
A!tul !.t+re I nul ab.+lut& de+are!e lp.e:te !apa!tatea de
6+l+.n0 -dreptul de a te !.t+r nu p+ate 6 @n!Beat prn repre>entant
legal) e.te t+tu: "alabl& da! p9n la pr+nun0area nult0 de !tre
n.tan0 !+nd0a .e @ndeplne:te.
b) art.11CD aln.# $+d !"lJ G!+n6r*area .au rat6!area .au
eAe!utarea "+luntar a une d+na0un& 6!ut de !tre ere> .au
repre>entan0 d+nat+rulu& dup *+artea .a& 0ne l+! de renun0are&
-n.a.J e.te + !+n6r*are 6!ut de *+:tent+r .au repre>entan0
d+nat+rulu dup *+artea a!e.tua)&at9t @n pr"n0a "!l+r de 6+r*
!9t : @n pr"n0a +r!re alte eA!ep0 -n.a. 7 a!tul de d+na0e e.te nul
ab.+lut !9nd nu .e @n!Bee @n 6+r* autent!).
A.t6el& d+na0a nul ab.+lut pentru lp.a 6+r*e autent!e&
pr+du!e e6e!tele unu a!t ,urd! "alabl @n!Beat !9nd e.te !+n6r*at
de *+:tent+r .au repre>entan0 d+nat+rulu& .ngur ntere.a0 !a
d+na0a . nu pr+du! e6e!te de+are!e le a6e!tea> patr*+nul.
!) de: teAtul de lege nu + pre"ede& a!ea.t eA!ep0e e.te
ad*. de d+!trn : pra!t!& 6nd + eAtrap+lare a pr*e eA!ep0K
e.te p+.bl !+n6r*area unu a!t ,urd! nul ab.+lut& da! p9n la
!+n.tatarea nult0 ab.+lute de !tre n.tan0a de ,ude!at !+nd0a
!erut .e @ndeplne:te.
$+n6r*area a!tulu ,urd! nul ab.+lut @n !a>urle
eA!ep0+nale @n !are e.te p+.bl& pr+du!e e6e!te ,urd!e retr+a!t"e&
de la data @n!Beer a!tulu.
N%li"a"ea rela"i), e.te .an!0unea !"l apl!at a!tulu
,urd! !"l la @n!Beerea !rua nu .e re.pe!t n+r*e ,urd!e !are
+!r+te.! un ntere. part!ular& per.+nal& nd"dual.
Pre$i'areJ nultatea relat" @n !+*para0e !u nultatea
ab.+lut nu pr+du!e e6e!te *a bl9nde.
Ase!1narea nult0 ab.+lute : a nult0 relat"e !+n.t @n
6aptul ! a*bele pr+du! a!ela: re>ultatJ lp.e.! a!tul ,urd! de a!ele
2#5
e6e!te !e @n!al! pre"ederle legale re6ert+are la !+nd0le de
"alabltate ne!e.are @n *+*entul @n!Beer a!tulu.
Dese&irea @ntre ele !+n.t @n >"+rul l+r : reg*ul ,urd!
-regulle ,urd!e) apl!able 6e!rea.
Nultatea ab.+lut >"+r:te dn ne.+!+trea unu ntere.
general& nultatea relat" dn ne.+!+trea unu ntere. per.+nal&
nd"dual.
Sub a.pe!tul ter*n+l+ge prn !are .unt de.e*nate !ele d+u
nult0 @n pra!t!& d+!trn : leg.la0e& n+0unle .unt d.tn!te.
A.t6elJ
7 pentru nultatea ab.+lut .e 6+l+.e.! ter*enJ GnulH& Gnul de
dreptH& Gnul de pln dreptH& Gnultate ab.+lutH
7 pentru nultate relat" .e 6+l+.e.! ter*enJ GanulablH&
Ga!tul p+ate 6 anulatH .au GanulabltateH.
Cau'e(e nu(it1-ii re(ative sunt %rivitare (a+
a) Cn#i-ii(e esen-ia(e #e va(i#itate a(e a$tu(ui "uri#i$+
7 (% pri)ire la (apa(i"a"eJ
7 lp.e:te !apa!tatea de eAer!0u -e.te .tua0a a!tel+r ,urd!e
@n!Beate de *n+r .ub 11 an : nter>: ,ude!t+re:t)K
- $a%a$itatea #e e,er$i-iu este restr7ns1 .i a$tu( "uri#i$ se
2n$3eie 01r1 2n$uviin-area $rtitru(ui (e/a(, sau este (e'inar, sau
a 0st 2n$3eiat 01r1 2n$uviin-area autrit1-ii tute(areF
7 la per.+ana ,urd!& +rganele .ale au @n!Beat a!tul ,urd! @n
lp.a .au dep:rea *andatuluK
7 (% pri)ire la (nsim#,m5n"K !+n.*0*9ntul a 6+.t "!at
prn er+are& d+l& "+len0 .au le>une.
) (% pri)ire la 'ie("J @nt+tdeauna nere.pe!tarea a!e.te
!+nd0 de "aldtate atrage nultatea ab.+lut
) (% pri)ire la (a%+,J !au>a e.te 6al. .au *agnar& partea
6nd @n er+are a.upra !au>e.
b5 a(te i%te'e a$$e%tate 2n #$trin1
7 lp.e:te d.!ern*9ntul unea dn pr0 @n *+*entul
@n!Beer a!tulu ,urd!
7 !9nd .7au @n!l!at n+r*ele ,urd!e prn !are .7au .tablt
n!apa!t0 .pe!ale de 6+l+.n0 -nterd!0) pre">ute pentru
+!r+trea un+r ntere.e per.+nale& nd"duale. De eAe*plu& nterd!0a
2#C
"9n>r @ntre .+0 I art.1#FD $+d !"lJ G"9n>area nu .e p+ate 6a!e
@ntre .+0HK nere.pe!tarea dreptulu de pree*0une I art.11 dn legea
nr.5=M1<<= pr"nd !r!ula0a ,urd! a terenurl+rK
Reg*ul ,urd! al nult0 relat"e
Ur*t+arele ,urd!e .e apl! nult0 relat"eJ
a) nu(itatea re(ativ1 %ate 0i inv$at1, #e re/u(1, nu!ai #e
%ersana $rtit1 #e #is%'i-ia (e/a(1 2n$1($at1& : anu*eJ
7 pr0le a!tulu ,urd! per.+nal .au prn repre>entant. $rede*
!& !el pu0n dn pun!t de "edere dda!t!& ur*t+arele p+te>e .unt
l*urt+are.
ntr- i%te'1& partea la a!tul ,urd! n"+! lp.a
d.!ern*9ntulu @n *+*entul @n!Beer a!tulu& !a ur*are a une .tr
de be0e n"+luntar& a une .tr de Bpn+> !9nd !+n.*0*9ntul a
6+.t a6e!tat.
ntr- a(t1 i%te'1& partea la a!tul ,urd! e.te *n+rul @n.u:
-@ntre 1171= an) !are l7a @n!Beat .ngur : a!e.ta are !ara!ter le>+nar.
El p+ate n"+!a .ngur nultatea relat"& dar !u @n!u"n0area
prntelu .au tut+relu.
ntr- a(t1 situa-ie& partea la a!tul ,urd! e.te *n+rul lp.t
de !apa!tate de eAer!0u !are a @n!Beat t+tu: .ngur un a!t ,urd!
!"l. El "a !ere anularea a!tulu ,urd! nu*a prn repre>entantul .u
legal.
7 ter-i (a a$tu( "uri#i$ $7n# nr!a "uri#i$1 2n$1($at1 (a
2n$3eierea a$tu(ui "uri#i$ (e $rte.te interese(e. De eAe*plu&
ttularul dreptulu la pree*0une -!+pr+pretarul& "e!n) 6a0 de a!tul
de "9n>are7!u*prare a unu teren agr!+l .tuat @n eAtra"lanK
.u!!e.+r pr0 +!r+tte de n+r*a ,urd! @n!l!at la @n!Beerea
a!tulu ,urd!& !u eA!ep0a !a>url+r !9nd dreptul la a!0une e.te
ntutu per.+naeK !redt+r !Br+gra6ar a pr0 +!r+tte& pe !alea
a!0unl+r +bl!e& @n a6ara a!el+ra .tr!t per.+naleK pr+!ur+rul& !u
eA!ep0a a!tel+r .tr!t per.+nale -art.15 $+d pr. $"l). El e.te
aprt+rul leg : @n a!ea.t !altate p+ate n"+!a nultatea relat".
7 re%re'entantu( (e/a( a( %ersanei, %arte (a $ntra$t,
(i%sit1 #e $a%a$itate #e e,er$i-iu. E.te per.+ana !are a @n!Beat a!tul
,urd! pentru n!apabl -prnte .au tut+re).
7 autritatea tute(ar1& pentru a!tele ,urd!e @n!Beate de
tut+re pentru n!apabl.
2#D
Repre>entantul legal al *n+rulu !are are !apa!tate de
eAer!0u re.tr9n.& @n nu*e pr+pru& p+ate n"+!a nultatea relat"L
Legea ta!e.
3ntr7+ .+lu0e& @n :rul per.+anel+r !are p+t n"+!a nultatea
relat"& repre>entantul *n+rulu @ntre 1171= an lp.e:te. 3n a!ea.t
p+te>& *n+rul !u !apa!tate re.tr9n. de eAer!0u& eAer!t per.+nal
a!0unea @n nultate relat"& !u @n!u"n0area prealabl a +!r+tt+rulu
legal.
212
3ntr7+ +pne !+ntrar& pe !are ne7+ @n.u:*& nultatea relat"
p+ate 6 n"+!at : de repre>entantul legal atun! !9nd per.+ana al
!ru ntere. a 6+.t ne.+!+tt -O) are !apa!tate de eAer!0u
re.tr9n..H
21#
3n .pr,nul a!e.tu pun!t de "edere .e adu! d+u argu*enteJ
Gnterpretarea eAten." : tele+l+g! -.!+pul ur*rt de legut+r
pentru elab+rarea n+r*e ,urd!e) a art.< aln.2 dn De!retul
nr.1CDM1<5= pr"t+r la pre.!rp0a eAtn!t"& @n .en.ul !& da!
pre.!rp0a !urge nu*a de la data !9nd +!r+tt+rul legal !un+a:te
!au>a de nultate& @n.ea*n& *pl!t& ! a!e.ta + p+ate : n"+!a&
6nd! alt6el nu .7ar *a atnge .!+pul leg de a a.gura + pr+te!0e
real !elu !u !apa!tate de eAer!0u re.tr9n.& ar& pe de alt parte&
!ern0a !un+a:ter de !tre +!r+tt+rul legal a !au>e de nultate
relat" ar 6 @n *are *.ur nutl.H
211
Cre#e! $1 dreptul repre>entantulu legal al *n+rulu @ntre
1171= an de a n"+!a nultatea relat" e.te pre">ut @n art.< aln.2 dn
De!retul nr.1CDM1<5=J G3n !a> de "!lene +r er+are .au @n !elelalte
!a>ur de anulare& pre.!rp0a @n!epe . !urg de la data !9nd !el
@ndrept0t& repre>entantul .u legal .au per.+ana !Be*at de lege .7
@n!u"n0e>e a!tele a !un+.!ut !au>a anulr -O)H. A.t6el& apre!e*
! teAtul a!e.tu art!+l .e !+n.ttue @n argu*ente @n .pr,nul +pne
n+a.tre.
a) @n 6+r*ularea G@n !elelalte !a>ur de anulareH .e n!lude& @n
+pne *a,+rtar : !au> de anulare !e pr"e:te @n!Beerea a!tulu
.ngur de *n+rul de 1171= an -!apa!tate re.tr9n. de eAer!0u)& 6r
212

21#

211

2#=
@n!u"n0area +!r+tt+rulu legal& .au 6r @n!u"n0area a!e.tua : 6r
@n!u"n0area aut+rt0 tutelare -pentru a!tele ,urd!e de d.p+>0e).
b) legut+rul prn .ntag*a Grepre>entantul .u legalH nu 6a!e
n! + re6erre dup !u* a!e.ta repre>nt + per.+an lp.t de
!apa!tate de eAer!0u .au + per.+an !u + !apa!tate re.tr9n. de
eAer!0u.
!) Ma *ult& !rede* ! legut+rul a d+rt . .e re6ere eApre..
"erb. la repre>entantul legal al per.+ane !u + !apa!tate re.tr9n. de
eAer!0u& atun! !9nd a 6+l+.t eApre.aJ Gper.+ana !Be*at de lege
.7 @n!u"n0e>e a!teleH. 3n art.< aln.2 dn De!retul nr.#1M1<51
pr"t+r la per.+anele 6>!e : per.+anele ,urd!e .e pre!>ea>J
HA!tele ,urd!e ale *n+rulu !u !apa!tate re.tr9n. .e @n!Bee de
!tre a!e.ta& !u @n!u"n0area prealabl a prn0l+r .au a tut+relu.H
Nultatea relat" a a!tulu ,urd! @n!Beat prn ne.+!+trea
leg pr"nd !+nd0le de "aldtate& nu p+ate 6 !erut de per.+ana
!apabl !e a !+ntra!tat !u + per.+an n!apabl. E.te d.p+>0a
eApre. dn art. <52 $+d !"lJ SPer.+anele !apable de a .e +blga& nu
p+t *pune n!apablulu .au nter>.ulu n!apa!tatea l+rH. De
eAe*plu& dup @n!Beerea !+ntra!tulu de "9n>are7!u*prare&
"9n>t+rul !+n.tat ! a "9ndut tele">+rul une per.+ane de 1D an. 3n
a!e.t !a>& el nu p+ate !ere nultatea relat" a !+ntra!tulu& .ub
preteAtul n!apa!t0 !+!+ntra!tantulu. Nultatea relat" + p+ate
n"+!a nu*a n!apabl& pentru !a ntere.ul lu e.te +!r+tt prn
n+r*a ,urd! @n!l!at.
b) nu(itatea re(ativ1 este %res$ri%ti&i(1
Per.+ana @ndrept0t p+ate eAer!ta a!0unea @n nultate
relat" @n l*ta ter*enulu general de pre.!rp0e de # an& !9nd legea
nu pre"ede un ter*en *a .!urt. De eAe*plu& @n art.2= aln.2 $+dul
6a*le& .e pre"edeJ Ganularea !.t+re -O) p+ate 6 !erut de !el al
!ru !+n.*0*9nt a 6+.t "!at& @n ter*en de C lun de la @n!etarea
"+len0e +r de la de.!+perrea er+r .au a "+len0e.H
M+*entul @n!eper !urger ter*enulu de pre.!rp0e al
a!0un @n nultate relat"& e.te p+tr"t art.< dn De!retul 1CDM1<C=
pr"t+r la pre.!rp0a eAtn!t"J Gpre.!rp0a dreptulu la a!0une @n
anularea unu a!t ,urd! pentru "+len0 @n!epe . !urg de la data
!9nd a!e.ta a @n!etatH.
2#<
3n !a> de "!lene +r er+are .au @n !elelalte !a>ur de anulare&
pre.!rp0a @n!epe . !urg de la data !9nd !el @ndrept0t&
repre>entantul .u legal .au per.+ana !Be*at de lege .7
@n!u"n0e>e a!tele a !un+.!ut !au>a anulr& @n. !el *a t9r>u de la
@*plnrea a 1= lun de la data @n!Beer a!tulu.H
In"+!area nult0 relat"e .e p+ate 6a!e : pe !ale de eA!ep0e.
De!retul 1CDM1<5= nu regle*entea> n"+!area nult0 relat"e pe
!ale de eA!ep0e.
3n d+!trn& + parte dn aut+r !+n.der *pre.!rptbl
anularea unu a!t ,urd! pe !ale de eA!ep0eJ Gnultatea relat" p+ate
6 n"+!at pe !ale de eA!ep0e& +r!9nd& @ntru!9t nu*a dreptul la
a!0une .e .tnge.H
215
Aut+rul *en0+nea> unul dn argu*entele @n
6a"+area *pre.!rptblt0 eA!ep0eJ pre.!rp0a eAtn!t" .tnge
nu*a dreptul la a!0une -art.1 De!retul 1CDM1<5=J Gdreptul la a!0une
.e .tnge prn pre.!rp0e& da! nu a 6+.t eAer!tat @n ter*enul .tablt
de de lege.H). Un alt argu*entJ !9nd legut+rul a @n0ele. . !+n.dere
n"+!area nult0 pe !ale de eA!ep0e !a 6nd *pre.!rptbl& a
6!ut7+ eApre. @n !a>ul nult0 ab.+luteK @n art.2 De!retul 1CDM1<5= .e
d.puneJ GNultatea unu a!t ,urd! p+ate 6 n"+!at +r!9nd& 6e pe
!ale de a!0une& 6e pe !ale de eA!ep0e.H
21C
Ma,+rtatea aut+rl+r la !are ne rale*&
21D
apre!a> !a 6nd
.upu. pre.!rp0e n"+!area nult0 relat"e pe !ale de eA!ep0e.
Ur*t+arele argu*ente .unt l*urt+areJ
7 .!+pul pre.!rp0e eAtn!t"e e.te unul : a!ela: 6e @n !a>ul
nult0 ab.+lute& 6e @n !a>ul nult0 relat"e&. nu plane>e
n!erttudnea& @nd+ala a.upra eA.ten0e unu drept !"l .ube!t" : a
une +blga0 !"le !+relat"e !are nu .e eAer!t : nu .e eAe!ut. Sub
a!e.t a.pe!t& nu .e ,u.t6! trata*entul ,urd! d6ert apl!abl
*,l+!ulu pr+!edural de real>are a pre.!rp0e eAtn!t"eJ a!0unea
.au eA!ep0a prn !are .e n"+! nultatea relat"K
7 n.ttu0a nult0& @n general .e d.+!a> de !+n.e!n0ele
patr*+nale !are .e p+t .au nu pr+du!e. A!tul ,urd! l+"t de nultate
relat"& p+ate da na:tere un+r preten0 patr*+nale& @nt+tdeauna
pre.!rptble. A:a .t9nd lu!rurle& a !+n.dera eA!ep0a !a 6nd
215

21C

21D

21F
*pre.!rptbl& @n.ea*n a lp. nultatea relat"& de per.pe!t"a
real>r un+r .at.6a!0 patr*+nale& pre.!rptble.
!) nu(itatea re(ativ1 %ate 0i a$%erit1 %rin $n0ir!are
$+n6r*area e.te a!tul ,urd! unlateral -a!t !+n6r*at")
@n!Beat de per.+anele @ndrept0te . n"+!e nultatea relat"& prn
!are .e renun0 la dreptul de a !ere @n n.tan0 anularea a!tulu ,urd!.
'nd a!t ,urd!& !+n6r*area trebue . @ndeplnea.!
!+nd0le e.en0ale de "aldtate ale a!tulu !"l& pre!u* :
ur*t+arele !+nd0 .pe!aleJ
7 .e @n!Bee de per.+ana @ndrept0t . !ear nultatea relat"K
7 a d.prut !au>a nult0 relat"e& a!tul !+n6r*at de"ennd
a.t6el "alabl @n!BeatK
7 per.+ana @ndrept0t . !+n6r*e a!tul anulabl . :te !
a!tul putea 6 de!larat de n.tan0& anulabl : . d+rea.! *en0nerea
lu.
A!e.te !+nd0 .unt pre">ute @n d.p+>0le art.11<F $+d
!"lJ Ga!tul de !+n6r*are .au rat6!are a une +blga0 @n !+ntra
!rea legea ad*te a!0unea @n nultate nu e.te "alabl de!9t atun!
!9nd !uprnde +be!tul& !au>a : natura +blga0e& : !9nd 6a!
*en0une de.pre *+t"ul a!0un @n anulare& pre!u* : de.pre nten0a
de a repara "!ul pe !are .e @nte*eea> a!eea a!0une.H
Cn0ir!area p+ate 6 e,%res1 .au ta$it1.
Cn0ir!area e,%res1 .e 6a!e prntr7un @n.!r. -a!t
!+n6r*at") !are trebue . @ndeplnea.! !+nd0le generale :
.pe!ale de *a .u.. $+n0nutul @n.!r.ulu de !+n6r*are !uprnde
ele*entele e.en0ale ale n+ulu a!t ,urd! -+be!tul& !au>a : natura
+blga0e)& !au>a nult0& pre!u* : nten0a de a renun0a la a!0unea
@n anulare.
A!tul !+n6r*at" !e nu !+n0ne a!e.te !lau>e& nu p+ate 6a!e
d+"ada !+n6r*r nult0 relat"e& dar p+ate 6 !+*pletat !u *art+r
.au pre>u*0 pentru a d+"ed !+n6r*area a!tulu nul relat". 3n a!e.t
!a>& a!tul !+n6r*at" are "al+area unu @n!eput de d+"ad .!r..
Cn0ir!area ta$it1 .e dedu!e dn a!tele de eAe!utare
"+luntar a +be!tulu a!tulu ,urd! nul relat". Pr+6.dr.d+!ent Tud+r
P+pe.!u7/rla pre!>ea>J GDar eAe!utarea !+ntra!tulu nu e.te
211
.u6!ent prn ea @n.:& pentru a @n"edera !+n6r*area !+ntra!tulu& !
trebue !a a!ea.ta . .e 6 6!ut @n !un+:tn0 de !au> de nultate : !u
nten0a de a rat6!a& 6apt !e trebue d+"edte& de+are!e !+n6r*area nu
.e p+ate pre>u*a.H
21=

E.te t+t + !+n6r*are ta!t : nen"+!area nult0 relat"e @n
ter*enul legal de pre.!rp0e a a!0un @n anulare.
21<
3ntr7+ +pne !+ntrar& nen"+!area nult0 relat"e @n
ter*enul legal de pre.!rp0e a a!0un @n anulare& nu !+n.ttue +
!+n6r*are& ! !el *ult + pre>u*0e .*pl de !+n6r*are ta!t.
25F
$+n6r*area a!tulu ,urd! anulabl are !a e6e!t "aldarea lu
retr+a!t"J a!tul "a pr+du!e e6e!te de la data @n!Beer !a : !u* ar 6
6+.t "alabl& @n!Beat.
c' Sinte, privind re!imul juridic al nulitii absolute *i
nulitii relative
3ntre nultatea ab.+lut : nultatea relat" nu eA.t de+.ebr
.ub a.pe!tul e6e!tel+rJ @n a*bele !a>ur& a!tul ,urd! !"l @n!Beat
6r re.pe!tarea n+r*el+r ,urd!e pr"t+are la !+nd0le de "aldtate
e.te l+"t de nultate.
De+.ebrle !+n.tau @n reg*ul ,urd! d6ert apl!abl nult0
ab.+lute : nult0 relat"e.
Nu(itatea a&s(ut1 Nu(itatea re(ativ1
Cine %ate inv$a nu(itateaH
7 p+ate 6 n"+!at de +r!e
per.+an ntere.at& de n.tan0a de
,ude!at dn +6!u
7 + p+ate n"+!a nu*a per.+ana a
!ru ntere. a 6+.t @n!l!at la
@n!Beerea a!tulu
Hn (5" "imp persana 3n$rep",#i", pa"e in)(a n%li"a"ea6 -Se
pre.!re .au nu a!0unea de nultateL)
7 e.te *pre.!rptbl 7 e.te pre.!rptbl
21=

21<

25F

212
Pate sau nu 0i a$%erit1 %rin $n0ir!areH
7 nu& nu*a @n !a>urle eApre.
pre">ute de lege
7 da& @n *+d eApre. .au ta!t
Cine sta&i(e.te
nu(itateaH
7 legea& !Bar @n *+*entul
@n!Beer a!tuluK +perea> @n
puterea leg n.tan0a de ,ude!at
!+n.tat eA.ten0a nult0
7 n.tan0a de ,ude!at apre!a> :
B+tre:te de.6n0area a!tulu
,urd! !"l
d) Dup 2ntin#erea e0e$te(r %r#use de nultate .e d.tngJ
nu(itatea tta(1 : nu(itatea %ar-ia(1)
N%li"a"ea ""al,J de.6n0ea> @n @ntreg*e a!tul ,urd!
@n!Beat. A!e.ta nu *a pr+du!e n! un e6e!t ,urd!. De eAe*plu&
nultatea !+ntra!tulu de "9n>are7!u*prare a terenulu& ne@n!Beat @n
6+r* autent!.
N%li"a"ea par#ial,J de.6n0ea> + parte a e6e!tel+r a!tulu
,urd! !"l : anu*e e6e!tele a!el+r !lau>e !e !+ntra"n leg.
$elelalte !lau>e r*a.e "alable pr+du! e6e!tele .tablte de pr0 la
@n!Beerea a!tulu.
Nultatea par0al e.te regula& nultatea t+tal e.te eA!ep0a.
Nultatea par0al e.te !+n.a!rat leg.lat" @n art.1 dn
De!retul 1CDM1<5= unde .e d.puneJ G+r!e !lau> !are .e abate de la
regle*entarea legal a pre.!rp0e e.te nul.H& : art.1FF= $+d !"lJ
H!+nd0a *p+.bl .au !+ntrare bunel+r *+ra"ur& .au pr+Bbt de
lege& e.te nul : de.6n0ea> !+n"en0a !e depnde de d9n.a.H
Pr+ble*a nult0 par0ale .e pune nu*a @n a!tele ,urd!e @n
!uprn.ul !r+ra .unt *a *ulte !lau>e& !e pr+du! e6e!te d6erte
-!+ntra!te7!+*pleAe). 3n pra!t!a ,ud!ar !a>urle de nultate par0al
.unt pu0n nu*er+a.e. De eAe*plu& te.ta*entul e.te un a!t ,urd!
!+*pleA !e p+ate 6 al!tut dn ur*t+arele a!te ,urd!eJ legatul
te.ta*entar pentru nep+t& legatul te.ta*entar pentru un "e!n -prn
te.ta*ent .e la. *+:tenre un bun& une per.+ane) a!tul ,urd!
unlateral de re!un+a:tere a 6la0e 6a0 de un !+pl n.!ut dn a6ara
21#
!.t+re. Legatul @n 6a"+area "e!nulu p+ate 6 nul& !9nd "e!nul e.te
*ed!ul !are l7a tratat @n b+ala dn !are *+are te.tat+rul -art.=1F).
Une+r .e apre!a> ! @ntr7un anu*t .en. I e.te par0al :J
7 nultatea a!tel+r !u eAe!utare .u!!e."& !are +perea>
pentru "t+r& *en0n9nd e6e!tele pr+du.e @n tre!utK
7 nultatea !.t+re pretat"e& ale !re e6e!te .e *en0n& p9n
la pr+nun0are& 6a0 de .+0ul !are a 6+.t de bun7!redn0 la @n!Beerea
e& gn+r9nd !au>a nult0K
7 nultatea +r!re !.t+r& ale !r+r e6e!te .e *en0n 6a0 de
!+p re>ulta0 dn !.t+re -@n .en.ul ! e @: p.trea> .tua0a
,urd! de !+p dn !.t+re& de: a!ea.ta e.te de.6n0at I @n
pr"n0a .+0l+r I !u e6e!t retr+a!t")
251
Nultatea par0al lp.e:te @n ur*t+arele @*pre,urrJ
7 @ntre d+u .au *a *ulte a!te ,urd!e a6late @n .tr9n.
legtur : .e anulea> nu*a unul. 3n eAe*plul !u te.ta*entul& legatul
@n 6a"+area "e!nulu -*ed!ul) e.te l+"t de nultate t+tal& dar
te.ta*entul nu e.te l+"t de nultate par0alK
7 a!tul l+"t de nultate e.te "aldat prn !+n6r*areK
7 a!tul l+"t de nultate ab.+lut& de"ne "alabl ulter+r&
de+are!e .7a @ndeplnt !ern0a legal @n!l!at @n *+*entul @n!Beer
a!tuluK
7 a!tul ,urd! @n!Beat ad pr+bat+ne* e.te @n @ntreg*e l+"t
de nultate& @n .!B*b a!ela: a!t @n .en.ul de neg+tu* e.te "alabl.
Conclu,ieJ nultatea par0al pr"e:te nu*a !lau>ele dn a!tul
,urd! : nu a!tul ,urd! @n t+taltatea .a.
e2 &%p, (%m legea pre)e$e sa% n% e>presis )er'is n%li"a"ea,
d.tnge*J nultatea eApre. -teAtul& eApl!t) : nultatea "rtual
-ta!t& *pl!t).
N%li"a"ea e>pres, -teAtual& eApl!t) I e.te nultate& pe !are
legea + pre"ede eApre.& teAtual.
N%li"a"ea )ir"%al, -ta!t& *pl!t) I e.te nultatea
nepre">ut eApre.& teAtual& dar !are .e dedu!e ne@nd+eln! dn
!ara!terul *perat" al n+r*e ,urd!e @n!l!ate.
251

211
EAe*plu de nultate eApre.J art.#F $+dul 6a*leJ G/unurle
d+b9ndte @n t*pul !.t+re& de +r!are dntre .+0& .unt& de la data
d+b9ndr l+r& bunur !+*une ale .+0l+r. Or!e !+n"en0e !+ntrar
e.te nul.H
EAe*plu de nultate ta!tJ art.=1# $+d !"lJ Gt+ate d+na0le
.e 6a! prn a!t autent!HK art.=FC $+d !"lJ G*n+rul *a *! de 1C an
nu p+ate d.pune -n.a.J @n!Bea !+ntra!te de d+na0e) n! @ntr7un 6el.H
6) Dup !#u( $u! %erea'1& .e d.tngJ n%li"a"ea $e $rep"
: n%li"a"ea .%$i(iar,.
N%li"a"ea $e $rep"& e.te nultatea !are l+"e:te a!tul de pln
drept& @n puterea leg I +pe leg.. In.tan0a de ,ude!at e.te !Be*at de
pr0 . + !+n.tate. De regul& nult0le ab.+lute .unt nult0 de drept.
N%li"a"ea .%$i(iar,& e.te nultatea !are +perea> nu*a prn
nter"en0a n.tan0e& .e.>at de pr0le @n ltgu. De regul& nult0le
relat"e .e !+n.tat de n.tan0a de ,ude!at.
252
3ntr7+ lu!rare& nultatea de drept ar 6 a!eea !are nu *pl!
nter"en0a +rganel+r de ,ur.d!0e& @ntru!9t ar a"ea !ara!ter e"dent :
.7ar *pune a.t6el pr0l+r prn pr+pra l+r apre!ere.
25#
3ntr7+ +pne la !are an!Be.*& .e pune la @nd+al a!ea.t
!la.6!are G!are !rea> *pre.a ! ar putea eA.ta nult0
ndependent de "re+ B+tr9re ,ur.d!0+nal .au de @n0elegerea
pr0l+r.
251
3ntr7ade"r& pr0le .unt lbere& : @n !a>ul nult0 de drept&
. !+n"n& !9nd !+n.tat ne@ndeplnrea !+nd0l+r ad "aldtate*& .
de.6n0e>e a!tul : .7: re.ttue re!pr+!& pre.ta0le e"entual 6!ute.
Nu*a @n !a> de ltgu .e apelea> n.tan0a de ,ude!at& !are 6e
!+n.tat& 6e pr+nun0 nultatea a!tulu.
&%p, *el%l condiiei de validitate nerespectate la 3n(?eierea
a("%l%i .%ri$i(- nulitile s%n" de "ond !i de "orm0
N%li"a"ea $e *n$. nter"ne !9nd a 6+.t @n!l!at + n+r*
,urd! !e n.ttue + !+nd0e de 6+nd a a!tulu ,urd! -!apa!tate&
!+n.*0*9nt& +be!t& !au>).
252

25#

251

215
N%li"a"ea $e *rm,& nter"ne @n !a>ul @n!l!r une !+nd0
de "aldtate pr"nd 6+r*a a!tulu ,urd! -ad "aldtate*).
0. 1fectele nulitii actului 'uridic civil
A5 NOIUNEA DE EIECTE ALE NULITKII ACTULUI
JURIDIC CIVIL
Prn e"ecte ale nult0 @n0elege* !+n.e!n0ele& ur*rle !e .e
pr+du! !a ur*are a @n!Beer a!tulu !u nere.pe!tarea d.p+>0l+r
legale pr"nd !+nd0le de "aldtate pr"te .ub tre a.pe!teJ
6 dn pun!t de "edere al eA.ten0e a!tulu ,urd!K
6 .ub a.pe!tul pre.ta0l+r e"entual eAe!utate de pr0 @ntre
*+*entul @n!Beer a!tulu : !el al !+n.tatr .au pr+nun0r
nult0 de !tre n.tan0
6 dn pun!t de "edere al "alablt0 a!tel+r ,urd!e @n!Beate
de pr0 !u ter0& @n ba>a a!tulu anulat.
Din %un$t #e ve#ere a( e,isten-ei a$tu(ui "uri#i$& e6e!tul
nult0 e.te a!ela de a de.6n0a de regul& @n parte a!tul ,urd!& @n
.en.ul de a7l lp.& @n parte de a!ele e6e!te !+n"ente de pr0& !are
ne.+!+te.! d.p+>0le legale re6ert+are la !+nd0le de "aldtate ale
a!tulu.
Prn eA!ep0e& a!tul ,urd! p+ate 6 de.6n0at : @n t+taltatea
.a.
Din %un$t #e ve#ere a( %resta-ii(r e,e$utate #e %1r-i& @ntre
*+*entul @n!Beer a!tulu : *+*entul nult0 a!e.tua& e6e!tul
nult0 !+n.t @n re.tturea re!pr+! a a!e.t+ra @ntre pr0. Se
!+n.der ! a!tul ,urd! neeA.t9nd n!+dat& pr0le trebue .
re"n la .tua0a eA.tent @n *+*entul @n!Beer a!tulu ,urd!.
Din %un$t #e ve#ere a( va(a&i(it1-ii a$te(r "uri#i$e
2n$3eiate #e %1r-i $u ter-ii, 2n &a'a a$tu(ui anu(at& e6e!tul nult0
!+n.t @n de.6n0area a!e.t+ra de+are!e n*en nu p+ate da *a *ult
de!9t are.
21C
$ele tre a.pe!te ale e6e!tel+r nult0 a!tulu ,urd! !"l&
.unt gu"ernate @n +rdne deJ prn!pul retr+a!t"t0 e6e!tel+r
nult0& prn!pul re.tablr .tua0e anter+are @n!Beer a!tulu
,urd! -re.ttut+ n ntegru*) : prn!pul de.6n0r -anulr)
a!tulu ,urd! .ub.e!"ent !a ur*are a anulr a!tulu ,urd! n0al
-pr*ar).
3ntre a!e.te prn!p eA.t + rela0e de deter*nare re!pr+!&
@n .en.ul ! nu p+ate eA.ta prn!pul re.ttut+ n ntegru* 6r .
eA.te prn!pul retr+a!t"t0 .au prn!pul de.6n0r a!tel+r
,urd!e .ub.e!"ente e.te !+n.e!n0a eA.ten0e prn!pulu repuner
pr0l+r @n .tua0a eA.tent anter+r @n!Beer a!tulu.
A.e*enea& prn!pul retr+a!t"t0 e.te >"+rul !el+rlalte
d+u prn!p.
*5 PRINCIPIUL RETROACTIVITKII EIECTELOR
NULITKII
Prn!pul nu are !+n.a!rare leg.lat".
Prn!pul n.ttue regula general p+tr"t !rea nultatea
de.6n0ea> a!tul ,urd! @n!Beat !u ne.+!+trea !+nd0l+r de
"aldtate pre">ute de lege& dn !Bar *+*entul @n!Beer. E6e!tele
,urd!e e"entual pr+du.e p9n @n *+*entul nult0 .e de.6n0ea>
retr+a!t"& !a : !u* a!tul nu .7ar 6 @n!Beat.
A.t6el& .e a.gur re.tablrea +rdn de drept& @n!l!ate prn
@n!Beerea a!tulu @n d.pre0ul leg.
EA!ep0le de la prn!pul retr+a!t"t0 e6e!tel+r nult0
.unt a!ele @*pre,urr @n !are a!tul de: nul& pr+du!e& p9n la data
nult0& e6e!tele unu a!t "alabl @n!Beat& @n !+n.dera0a un+r alte
prn!p de drept.
3n a!e.te @*pre,urr& a!tul pr+du!e e6e!te pentru tre!ut -eA
tun!& de la @n!Beerea a!tulu p9n la nter"en0a nult0) : nu "a *a
pr+du!e e6e!te pentru "t+r -eA nun!).
7 ca,ul cstoriei putative -e.te !.t+ra nul @n !are unul dn
.+0 a 6+.t de bun !redn0 la @n!Beerea e). $.t+ra de: nul
pr+du!e e6e!te !a : !u* ar 6 6+.t "alabl @n!Beat p9n la data
nult0 6a0 de .+0ul de bun !redn0. Nu*a pentru "t+r !.t+ra
pr+du!e e6e!te : .e "a de.6n0a : pentru .+0ul de bun7!redn0.
Se are @n "edere +!r+trea prn!pulu bune7!redn0e. 3n art.2#
aln.1 $+dul 6a*le .e d.puneJ G.+0ul !are a 6+.t de bun7!redn0 la
21D
@n!Beerea !.t+re de!larat nul .au anulat& p.trea>& p9n la data
!9nd B+tr9rea n.tan0e ,ude!t+re:t r*9ne de6nt"& .tua0a unu
.+0 dntr7+ !.t+re "alabl.H
7 ca,ul adopiunii. Ad+p0unea @n!Beat 6r !+n.*0*9ntul
prn0l+r 6re:t a !+plulu ad+ptat e.te l+"t de nultate ab.+lut. 3n
!+n.e!n0& a!tul ,urd! al ad+p0un .e de.6n0ea> retr+a!t" de la
data @n!Beer lu. $u t+ate a!e.tea& ad+p0unea "a putea 6 de.6!ut&
!u e6e!te nu*a pentru "t+r& !9nd e.te @n ntere.ul *n+rulu . .e
re@nt+ar! la prn0 . 6re:t -art.22 dn O.U. a ;u"ernulu
nr.25M1<<D).
7 contractele sinala!matice cu e9ecutare succesiv -n timp -n
ipote,a re,ilieri& .e de.6a! nu*a pentru "t+r. Pre.ta0le de,a
e6e!tuate& 6nd re"er.ble nu *a p+t 6 re.ttute. De eAe*plu
!+ntra!tul de l+!a0une -@n!Brerea unu bun) nu p+ate 6 de.6n0at
pentru tre!ut de+are!e l+!atarul .7a 6+l+.t de bunul @n!Brat I
pre.ta0e +be!t"& re"er.bl& *p+.bl de re.ttut.
7 posesorul de bun)credin pstrea, "ructele culese&
pr+du.e de un bun& !e !+n.ttue +be!tul eAter+r& der"at al a!tulu
,urd!& p9n la data nult0 a!tulu& de: "a trebu . re.ttue bunul.
De eAe*plu !u*prt+rul unu tele">+r& @l @n!Bra> : +b0ne + .u*
de ban. El p.trea> .u*a d+b9ndt& @n p+te>a anulr !+ntra!tulu
de "9n>are7!u*prare a tele">+rulu& !9nd "a re.ttu tele">+rul
@n!Brat. 3n art.1=5 $+d !"l .e d.puneJ GP+.e.+rul nu !9:tg
pr+pretatea 6ru!tel+r de!9t !9nd p+.ed !u bun7!redn0K @n !a>ul
!+ntraru& el e.te dat+r a @nap+a pr+du!tele& @*preun !u lu!rul
pr+pretarulu !are7l re"end!.H
Sunt *pl!t eA!ep0 de la prn!pul retr+a!t"t0& t+ate
eA!ep0le de la prn!pul re.ttur ntegrale a pre.ta0l+r e6e!tuate :
prn!pul de.6n0r a!tel+r ,urd!e .ub.e!"ente.
!) Prin(ipi%l res"a'ilirii si"%a#iei an"eriare 3n(?eierii
a("%l%i 1res"i"%"i in in"egr%m2
Prn!pul *pune regula de drept !a pre.ta0le eAe!utate de
pr0le unu a!t ,urd! nul . 6e re.ttute& a.t6el @n!9t .tua0a eA.t la
@n!Beerea a!tulu ,urd! nul . 6e re.tablt.
Regula e.te + !+n.e!n0 a prn!pulu retr+a!t"t0K nu*a
prn re.tturea re!pr+! a pre.ta0l+r eAe!utate .e a,unge la .tua0a @n
!are a!tul nu .7ar 6 @n!Beat.
21=
3n lp.a @n0eleger pr0l+r !u pr"re la re.tturea pre.ta0l+r&
.e apelea> la a!0unea @n re.tture.
De .ublnat ! a!0unea @n re.tture are un !+n0nut : reg*
,urd! pr+pru& d6ert de a!0unea @n anulare. A.t6el& ea are
@nt+tdeauna !ara!ter patr*+nal : e.te @nt+tdeauna pre.!rptbl.
De regul& partea ntere.at ntr+du!e + .ngur a!0une& prn
!are !ere nultatea a!tulu ,urd!& : dup ad*tere : re.tturea
pre.ta0l+r.
N*! nu @*ped! !a *a @nt9& prn a!0une .eparat . .e
!ear nultatea : ap+ prntr7+ n+u a!0une . .e pretnd re.tturea
pre.ta0l+r.
$u pr"re la 6unda*entul ,urd! al a!0un @n re.tture& @n
d+!trn .7au eApr*at +pn d6erte.
3ntr7+ +pne& .e ad*te ! a!0unea @n re.tture e.te
6unda*ental pe -mbo!irea "r just cau,& de+are!e prn
de.6n0area a!tulu ,urd! d.pare te*eul ,urd! al eAe!utr
pre.ta0l+r.
255
3ntr7+ alt +pne& @n !a>ul !+ntra!tel+r .nalag*at!e !9nd
a*bele pr0 :7au eAe!utat pre.ta0le @nante de anularea a!e.tua& nu
ar *a 6 @ndeplnte !+nd0le *aterale ale ntentr a!0un
@nte*eate pe @*b+g0rea 6r ,u.ta !au> -a!t+ n re* "er.+)&
ne*aput9ndu7.e "+rb de.pre *rrea unu patr*+nu : *!:+rarea
altu patr*+nuK *a degrab& e.te "+rba& de + plat nedatorat
@ntru!9t +blga0a 6e!rea dntre pr0le !+ntra!tulu .nalag*at!
-de.6n0at retr+a!t") apare !a : !9nd nu ar 6 eA.tat "re+dat.
25C
3n d+!trn& .7a eApr*at : +pna !+n6+r* !rea a!0unea @n
re.tture are 6unda*entul @n a!tul ,urd! nul. Da! prn!pul
6unda*ental !are gu"ernea> e6e!tele nult0 e.te retr+a!t"tatea& ar
da! prn!pul re.tablr .tua0e anter+are e.te + !+n.e!n0 a
retr+a!t"t0& n .e pare 6re.! !a a!0unea !are d "a0 a!e.tu
prn!pu . 6e @nte*eat pe a!tul ,urd! nul.
25D
$rede* !& @*br0:9nd a!ea.t +pne& pute* aduga :
ur*t+rul argu*entK e6e!tele nult0 .e *ateral>ea>& +be!t">ea>
: prn re.tturea pre.ta0l+r 6!ute @n te*eul a!tulu nul. Prn
255

25C

25D

21<
re.ttut+ n ntegru* .e .*t& @n !+n!ret& ur*rle @n!l!r leg
re6ert+are la !+nd0le de "aldtate ale a!tulu ,urd!& .e per!ep
!+n.e!n0ele .an!0un !"le a nult0. A:a .t9nd lu!rurle& nultatea
dep:e:te .tadul de te+re& pentru ! e6e!tul e *edat e.te re.ttut+
n ntegru*. A a!!epta alte 6unda*ente ale a!0un @n re.tture&
@n.ea*n a g+l de !+n0nut pra!t! n.ttu0a nult0 dn *+*ent !e
e6e!tele e .e ,u.t6! prn alte n.ttu0 ale dreptulu !"l.
EA!ep0le de la prn!pul re.ttut+ n ntegru* .unt a!ele
.tua0 @n !are& pre.ta0le eAe!utate de pr0 nu .e re.ttue& ! .e
*en0n& ur*are a apl!r alt+r prn!p de dreptJ
7 minorul -ntre 14)1C ani al crui act este anulat prin aciune
-n resci,iune pentru le,iune "a re.ttu pre.ta0a nu*a da! .e
pr+bea> ! a pr+6tat de !eea !e .7a dat. EA!ep0a e.te pre">ut @n
teAtul art.11C1 $+d !"lJ G$9nd *n+r& nter>: .unt ad*:& @n
a!ea.t !altate& a eAer!ta a!0unea @n re.!>une @n !+ntra
anga,a*entel+r l+r& e nu @nt+r! !eea !e au pr*t& @n ur*a a!e.t+r
anga,a*ente& @n t*pul *n+rt0 .au nterd!0e& de!9t da! .e
pr+bea> ! au pr+6tat de a!eea !e l .7a dat.H Se d pr+rtate
prn!pulu +!r+tr *n+rl+r : per.+anel+r pu.e .ub nterd!0e.
7 posesorul de bun credin a unui bun "ru!i"er& p.trea>
pentru .ne 6ru!tele !ule.e& de: ur*are a anulr a!tulu ,urd! "a
re.ttu bunul !are le7a pr+du. -art.1=5 $+d !"lJ GP+.e.+rul nu
!9:tg pr+pretatea 6ru!tel+r de!9t !9nd p+.ed !u bun7!redn0K @n
!a>ul !+ntraru& el e.te dat+r a @nap+a pr+du!tele @*preun !u lu!rul&
pr+pretarulu !are7l re"end!.H).
7 principiul nemo auditur propriam turpitudem alle!ans
-n*nu nu7 e.te @ngdut . .e pre"ale>e de pr+pra .a *+rtaltate
pentru a +b0ne @n ,u.t0e +!r+trea unu drept). EA!ep0a eA.t nu*a
@n p+te>a a!tel+r ,urd!e nule pentru +be!t .au !au>a l!t. De
eAe*plu& .e @n!Bee un !+ntra!t de @*pru*ut pentru *en0nerea un+r
rela0 eAtra!+n,ugale. $+ntra!tul .e !+n.tat ! e.te l+"t de nultate&
pentru !au> *+ral -*en0nerea rela0e de !+n!ubna,). Da!
@*pru*utt+rul& n"+!9nd pr+pra .a *+raltate !ere re.tturea
@*pru*utulu a!+rdat& n.tan0a "a trebu .7 re.png !ererea !a
nad*.bl. A!ea.t eA!ep0e e.te + garan0e a pre"enr @n!l!r
bunel+r *+ra"ur. E.te !eea !e a .tatuat n.tan0a n+a.tr .upre*J
GA!0unea @n re.tturea pre.ta0e e.te nad*.bl @n !a>ul @n !are
25F
re!la*antul a ur*rt un .!+p ant.+!al : "dt *+ral prn @n!Beerea
!+ntra!tulu p+tr"n! leg : regull+r de !+n"e0ure .+!al.H
7 dob2ndirea prin u,ucapiune a unui drept real principal
tran.*. prntr7un a!t ,urd! nul.
7 -n ca,ul intervenirii prescripiei e9tinctive& a!0unea @n
re.tture a pre.ta0l+r eAe!utate @n ba>a a!tulu l+"t de nultate nu
*a p+ate ntr+du. : drept ur*are& pre.ta0le re.ttute.
7 -n practica judiciar& prn nterpretarea eAten." a
pre"ederl+r art.11CD aln. $+d !"l& -G$+n6r*area .au rat6!area&
.au eAe!utarea "+luntar a une d+na0un& 6!ut de !tre ere> .au
repre>entan0 d+nat+rulu& dup *+artea .a& 0ne l+! de renun0are at9t
@n pr"n0a "!l+r de 6+r*& !9t : @n pr"n0a +r!re alte eA!ep0.H)
.7a de!. ! *+:tent+rul !are eAe!ut "+luntar d.p+>0 dntr7un
te.ta*ent nul ab.+lut pentru nere.pe!tarea !+nd0l+r legale de
.+le*ntate& nu p+ate pretnde re.tturea pre.ta0e.
$2 Prin(ipi%l $es*iin#,rii 1an%l,rii2 a("elr .%ri$i(e
s%'se()en"e -re>+lut+ ,ure dant. re>+l"tur ,u. a!!pen.) IG@n *.ura
@n !are .7a anulat dreptul !elu !e d& .e anulea> : dreptul !elu !e le
d+b9nde:te.H
$+n.e!n0 a pr*el+r d+u prn!p de.6n0area a!tel+r
,urd!e .ub.e!"ente !+n.t @n regula p+tr"t !rea anularea a!tulu
,urd! n0al -pr*ar) prn !are .7a d+b9ndt un bun& are drept
!+n.e!n0 : anularea a!tel+r ,urd!e ulter+are prn !are d+b9ndt+rul
d.pune de a!el bun.
Prn anularea a!tulu ,urd!& d+b9ndt+rul perde a!ea.t
!altate : drept ur*are& t+ate a!tele @n!Beate @n !altate de d+b9ndt+r&
.unt l+"te de nultate -n*en nu p+ate da *a *ult de!9t are el
@n.u:).De eAe*plu& !ne"a !u*pr de la "e!nul .u + !+*bn
*u>!al pe !are ap+ + re"nde. Ulter+r !+n.tat9ndu7.e ! a!tul de
"9n>are7!u*prare @n!Beat !u "e!nul e.te nul& !u*prt+rul
!+*bne *u>!ale -"e!nul) a perdut !altatea de pr+pretar. Drept
!+n.e!n0& : "9n>area a!e.tea e.te l+"t de nultate.
EA!ep0le de la prn!pul de.6n0r a!tel+r ,urd!e
.ub.e!"ente .unt .tua0le @n !are de: a!tul pr*ar& n0al e.te nul :
a!tul .ub.e!"ent e.te .tr9n. legat de a!e.ta& a!tul .ub.e!"ent r*9ne
"alabl. A.t6elJ
251
7 %sesru( $u &un1-$re#in-1 a( unui &un !&i(& de"ne
pr+pretarul bunulu : nu p+ate 6 de regul& +blgat .7l re.ttue.
Apre!e* ! .e d.tng d+u p+te>eJ
a) a!tul ,urd! .ub.e!"ent a 6+.t @n!Beat de un nupr+pretar.
De eAe*plu& pretenul *eu @n!Bee un !+ntra!t de !+*+dat -@*pru*ut
de 6+l+.n0) !u un !+leg& pred9ndu7 .pre 6+l+.n0 gratut un
tele">+r t*p de # lun. $+legul -detent+r pre!ar) "nde tele">+rul
unu ter0 de bun !redn0. Ulter+r& !+ntra!tul de !+*+dat .e !+n.tat
! e.te nul& 6apt !e nu de.6n0ea> !+ntra!tul de "9n>are7!u*prare a
T%. Ter0ul de bun !redn0& d+b9ndt+r !u ttlu +ner+. nu p+ate 6
+blgat la re.tture.
3n a!ea.t p+te>& 6unda*entul nede.6n0r a!tulu ,urd!
.ub.e!"ent @l !+n.ttue + eA!ep0e de la prn!pul p+tr"t !rua
n*en nu p+ate da *a *ult de!9t are -ne*+ dat Pu+d n+n Babet).
b) a!tul ,urd! .ub.e!"ent a 6+.t @n!Beat de un pr+pretar
De eAe*plu& !+legul *eu "nde tele">+rul unu preten& !are
ap+ @l @n.trnea> !u ttlu +ner+. unu ter0. Dup un t*p .e !+n.tat
nultatea !+ntra!tulu de "9n>are @n!Beat de !+legul *eu !u pretenul
lu. Nultatea !+ntra!tulu nu pr+du!e n! un e6e!t a.upra a!tulu
,urd! .ub.e!"ent @n!Beat de preten !u ter0ul& !are .e p.trea>. 3n
a!ea.t p+te>& apre!e* ! .unte* @n pre>en0a une eA!ep0 de la
prn!pul re>+lut+ ure dant. re>+l"tur ,u. a!!pent. -@n *.ura @n
!are .7a anulat dreptul !elu !e d& .e anulea> : dreptul !elu !e le
d+b9nde:te.)
7 %ersana #e$(arat1 !art1 %rin 3t1r7re "u#e$1treas$1
nu p+ate !ere @nap+erea bunurl+r .ale de la d+b9ndt+rul !u ttlu
+ner+..
EA.t d+u a!te ,urd!eJ pr*ul& prn !are .e d+b9nde:te
bunulu per.+ane de!larate *+art prn B+tr9re ,ude!t+rea.! : al
d+lea @ntre d+b9ndt+rul a!e.tua : ter0a per.+an. Pr*ul a!t ,urd!
e.te nul& !9nd per.+ana de!larat *+art prn B+tr9re ,ude!t+rea.!
*+art e.te @n "a0. Al d+lea a!t ,urd!& !el .ub.e!"ent nu .e
de.6n0ea>& ter0ul d+b9ndnd !u ttlu +ner+.. D+b9ndt+rul !u ttlu
+ner+. "a re.ttu bunul& da! .e "a 6a!e d+"ada ! la data d+b9ndr
:ta ! per.+ana de!larat *+art e.te @n "a0. EA!ep0a e.te pre">ut
@n art.2F aln. dn De!retul nr.#1M1<51.
- a$te(e "uri#i$e su&se$vente #e $nservare .i #e a#!inis-
trare a &unu(ui .e *en0n& pe !+n.derente de +!r+tre a bune
252
!redn0e .au a ntere.ulu. De eAe*plu& d+b9ndt+rul unu bun @n!Bee
un !+ntra!t de repara0 -a!t ,urd! de !+n.er"are) .au unul de
@n!Brere -a!t ,urd! de ad*n.trare).De: p+tr"t nult0 a!tulu de
d+b9ndre& bunul .e re.ttue& !+ntra!tele .ub.e!"ente de repara0 .au
de @n!Brere r*9n "alabl @n!Beate.
7 2n (iteratura .i %ra$ti$a "u#i$iar1 .7au purtat d.!u0 !u
pr"re la ur*t+arele .tua0 da! .au nu !+n.ttue eA!ep0 de la
prn!pul de.6n0r a!tel+r ,urd!e .ub.e!"enteJ !a>ul .ubd+b9n7
dt+rulu de bun !redn0 : !u ttlu +ner+. al unu *+blK !a>ul
.ubd+b9ndt+rulu !are a d+b9ndt pr+pretatea bunulu prn
u>u!apune& @n !+nd0le leg.
e' Principii de drept potrivit crora actul juridic nul produce
e"ecte
Une+r a!tul ,urd! nul pr+du!e e6e!tele unu a!t ,urd!
"alabl @n!Beat& ur*are a apl!r un+r anu*te prn!p de drept.
E.te + apl!a0e a !+n!ep0e .al"r a!tulu ,urd! : a l*tr regul
Pu+d nullu* e.t& nullu* pr+du!t e66e!tu*. E6e!tul d.tru!t" al
nult0 .e @nltur prn apl!area ur*t+arel+r prn!pJ prn!pul
!+n"er.un a!tulu ,urd! nul& prn!pul "aldt0 aparen0e @n drept
-err+r !+**un. 6a!t u.) : prn!pul r.punder !"le del!tuale.
3n !a>ul prn!pulu !+n"er.un a!tulu ,urd! nul& .unte*
@ntr7ade"r @n p+te>a @n !are a!tul ,urd! nul nu pr+du!e e6e!te.
3n !a>ul prn!pl+r "aldt0 aparen0e @n drept : al
r.punder !"le del!tuale& a!tul ,urd! nu e.te l+"t de nultate& el
pr+du!e e6e!tele unu a!t ,urd! "alabl @n!Beat.
PRINCIPIUL CONVER;IUNII ACTULUI JURIDIC NUL
P+tr"t regul de drept n.ttut de a!e.t prn!pu& a!tul
,urd! nul .e @nl+!ue:te !u un alt a!t ,urd! !are @ndeplne:te
!+nd0le e.en0ale de "aldtate. Man6e.tarea "alabl de "+n0 a
pr0l+r la @n!Beerea a!tulu ,urd! nul e.te un ele*ent de .ne
.ttt+r& !e p+ate . .e de.prnd de a!ea.ta : . dea na:tere unu n+u
a!t ,urd! "alabl @n!Beat. De eAe*plu& !+ntra!tul de "9n>are7
!u*prare a unu *+bl e.te nul pentru lp.a 6+r*e autent!e.
Man6e.tarea de "+n0 a pr0l+r la !+ntra!t a 6+.t "alabl eApr*at.
Ea p+ate . repre>nte a!+rdul de "+n0 al pr0l+r la @n!Beerea
ante!+ntra!tulu de "9n>are7!u*prare al a!elua: *+bl& prn !are
25#
pr0le .e +blg !a& @n "t+r& . @n!Bee !+ntra!tul !u re.pe!tarea
!+nd0l+r leg.
Legea !"l nu !+n.a!r @n teAtele .ale prn!pul !+n"er.un
a!tulu ,urd! nul& dar regle*entea> unele apl!a0 pra!t!e ale
a!e.tua.
3ntr7+ +pne& .7a .u.0nut ! prn!pul p+ate 6 dedu. dn
pre"ederle art.11D2 $+d !"l !are arat !J Ga!tul !are nu p+ate 6
autent! dn !au>a ne!+*peten0e .au ne!apa!t0 6un!0+narulu .au
dn lp.a de 6+r* e.te "alabl !a .!rptur .ub .e*ntur pr"at da!
.7a .!lt de pr0le !+ntra!tante.H
25<
3ntr7+ +pne !+ntrar& pentru argu*entele de *a ,+.J G!9nd
un a!t ,urd!& nul pentru "! de 6+r*& !a a!t autent!& r*9ne
"alabl !a a!t ,urd! .ub .e*ntur pr"at -6+r*a autent! ne6nd
ne!e.ar& ! alea. d+ar de pr0& 6r a 6 6!ut dn ea + !+nd0e
e.en0al de "aldtate)&nu p+ate 6 "+rba de.pre + !+n"er.une& 6nd
"+rba de unul : a!ela: a!t ,urd!& pr"t !a neg+tu*.H
2CF
'unda*entul !+n"er.un a!tulu ,urd! nul e.te
!+ntr+"er.at.
3ntr7+ +pne& !+n"er.unea .e 6unda*entea> pe !+n!ep0a
pr"nd nultatea& !ara!ter>at prn *rgnrea e6e!tulu d.tru!t" al
nult0 -O)& nultatea e.te @ndreptat nu*a @*p+tr"a e6e!tel+r !e ar
!+ntra>!e .!+pul d.p+>0e legale @n!l!ate -O) e6e!tele !e nu ar
!+ntra>!e .!+pul n! une d.p+>0 legale -O) . l .e re!un+a.!& pe
depln& "aldtatea.
$+n"er.unea a!tulu ,urd! -a unu a!t ,urd! nul @ntr7un a!t
,urd! "alabl) trebue& prn ur*are& . 6e& @n prn!pu& ad*. @n
dreptul !"l.H
2C1
3ntr7+ alt +pne& te*eul !+n"er.un a!tulu ,urd! e.te
regula .pe!6! de nterpretare a n+r*e ,urd!e !"le pre">ut @n
art.<D= $+d !"lJH $9nd + !lau> e.te pr*t+are de d+u @n0ele.ur&
ea .e nterpretea> @n .en.ul ! p+ate a"ea un e6e!t& ar nu @n a!ela !
n7ar putea pr+du!e n! unul.H -a!tu. nterpretandu. e.t p+tu. ut "aleat
Pua* pereant).
2C2
25<

2CF

2C1

2C2

251
Man6e.tarea de "+n0 a pr0l+r @n a!tul ,urd! nul& 6nd
.u.!eptbl de d+u @n0ele.ur -al d+lea @n0ele. e.te a!ela !e na:te un
alt a!t ,urd! "alabl)& trebue nterpretat @n !el de7al d+lea .ene& .en.
@n !are .e pr+du! e6e!te ,urd!e. De alt6el& pr0le !9nd au d+rt : .7au
legat dn pun!t de "edere ,urd! :7au pr+pu. !a .!+p& pr+du!erea de
e6e!te ,urd!e.
3n !e ne pr"e:te& apre!e* ! 6unda*entul !+n"er.un
a!tulu ,urd! nul e.te at9t !+n!ep0a pr"nd nultatea a!tulu !9t :
regula .pe!al de nterpretare a n+r*e ,urd!e !"le dedu. dn
pre"ederle art.<D= $+d !"l. E.te greu de gn+rat !ara!terul
ned.tru!t" al nult0 a!tulu ,urd!& 6aptul ! .an!0unea nult0
pr"e:te nu*a a!ele e6e!te ale a!tulu !e @n!al! .!+pul n+r*e
,urd!e re6ert+are la !+nd0le de "aldtate ale a!tulu. Ad*09nd
nultatea !a *.ur de d.trugere a a!tulu ,urd! ad*te* *pl!t
de.6n0area *an6e.tr de "+n0 "alabl eApr*at de pr0. A.t6el @n
lp.a *an6e.tr de "+n0& nterpretul nu ar *a a"ea !e .
nterprete>e& @n .en.ul pr+du!er de e6e!te ,urd!e. De a.e*enea& @n
*.ura @n !are *an6e.tarea de "+n0 a pr0l+r "alabl eApr*at
!+ndu!e .pre un alt a!t ,urd!& ar 6 lp.t de .en. @nlturarea a!+rdulu
dat de pr0& @n .!+pul pr+du!er e6e!tel+r ,urd!e.
$+nd0le !+n"er.un a!tulu ,urd! nul @ntr7un a!t ,urd!
"alabl trebue . .e @ndeplnea.! !+*ulat" : ele .untJ
7 a!tul ,urd! nul : a!tul @n !are .e !+n"erte:te& trebue .
ab a!elea: pr0.
2C#
3ntr7+ alt +pne& .e ad*te ! !el pu0n + parte a a!tulu
,urd! nul trebue . .e reg.ea.! @n n+ul a!t ,urd!.
2C1
3ntr7+ alt +pne& !+nd0a re6ert+are la pr0 nu e.te
*en0+nat. $u t+ate a!e.tea apl!a0le pra!t!e la !are tr*te aut+rul
@ndeplne.! !+nd0a .u. *en0+nat. A.t6el& @n !a>ul art.C=< $+d !"l&
!9nd *+:tent+rul @n.trnea> un bun dn *a.a .u!!e.+ral I a!t l+"t
de nultate de+are!e nu .e p+t @n.trna bunur dntr7+ .u!!e.une
"t+are I *an6e.tarea de "+n0 eApr*at @n el "al+rea> !a
a!!eptare a .u!!e.un. A:adar& *+:tent+rul e.te parte @n a!tul de
@n.trnare nul : @n a!tul de a!!eptare al *+:tenr.
2C#

2C1

255
3ntr7+ alt apl!a0e pra!t! a !+n"er.un a*ntt de aut+r&
una : a!eea: per.+an e.te .ube!t at9t @n a!tul ,urd! nul& !9t : @n
n+ul a!t ,urd!J te.tat+rul !e @n.trnea> un bun l.at prn te.ta*ent&
e.te parte @n a!tul de @n.trnare -a!t !e p+ate 6 nul)& dar e.te parte :
@n n+ul a!t de re"+!are a legatulu -art.<2# $+d !"l).
2C5
Apre!e* !& de regul& a!tul ,urd! nul : a!tul ,urd! @n !are
.e !+n"erte:te& trebue . ab a!elea: pr0. De alt6el& @n !a>urle de
apl!a0e a prn!pulu !+n"er.un a!!eptate @n d+!trn : @n pra!t!a
,ud!ar& *a ,+. enu*erate& eA.t @ndeplnt !+nd0a !a @n a*bele
a!te . apar a!elea: pr0. Legea pre"ede& @n *+d eApre.& .tua0le
!9nd !el pu0n + parte a a!tulu ,urd! nul trebue . .e reg.ea.! @n
n+ul a!t ,urd! -De eAe*plu& @n !a>ul art.C2=: <2# $+d !"l).
7 actul juridic nul *i noul act s se di"erenie,e prinJ natura
d6ert a a!tulu ,urd!& !+n0nutul a!e.t+ra& e6e!tele pe !are le pr+du!
.au !+nd0le de 6+r*. De eAe*plu& a!tul e.te nul e.te un a!t de
@n.trnare& n+ul a!t e.te un ante!+ntra!tK a!tul nul e.te un a!t ,urd!
blateral& a!tul @n !are .7a !+n"ertt e.te un a!t unlateral et!.
7 actul juridic iniial s "ie anulat totalK
7 noul act juridic s "ie valabil -ncheiat:
7 actul juridic nul s nu prevad clau,e prn !are pr0le
re6u> !+n"ertrea a!e.tua @n alt a!t ,urd!K
Ca,uri practice de aplicare a principiului conversiunii actului
juridic nul1
7 *an6e.tarea de "+n0 "alabl eApr*at nul& !a "9n>are7
!u*prare dar "alabl !a ante!+ntra!t de "9n>are7!u*prareK
7 art.C=< $+d !"l -@n *atere .u!!e.+ral)K
7 art.<2# $+d !"l -@n *atere .u!!e.+ral).
Un aut+r eAe*pl6! !a 6nd !a>ur de apl!are a !+n"er.un
.tua0a te.ta*entulu autent! .au *.t! nul pentru "! de 6+r*&
!are p+ate 6 "alabl !a te.ta*ent +l+gra6 @n *.ura @n !are e.te .!r. @n
@ntreg*e& .e*nat : datat de te.tat+r : !a>ul @n.!r.ulu autent! nul
!a atare& dar "alabl !a @n.!r. .ub .e*ntur pr"at& .au al @n.!r.ulu
2C5

25C
.ub .e*ntura pr"at& nul !a atare& dar "alabl !a @n!eput de d+"ad
.!r..
2CC
$rede*& ! .e *pune ur*t+area pre!>are. 3n !a>ul
te.ta*entulu autent! .au *.t! nul pentru "! de 6+r* .e p+ate
"+rb de !+n"er.unea @n te.ta*ent +l+gra6 @n !+nd0le .u. artate&
de+are!e !+nd0a 6+r*e autent!e a te.ta*entulu e.te !erut ad
"aldtate*. 3n !a>ul @n.!r.ulu autent! nul !a atare& dar "alabl !a
@n.!r. .ub .e*ntur pr"at nu .unte* @n pre>en0a !+n"er.un !9nd
6+r*a nu e.te !erut ad "aldtate* ! nu*a ad pr+bat+ne*. Sunte*
@n pre>en0a unua : a!elua: a!t ,urd! I neg+tu*. $ele d+u a!te
,urd!e nu @ndeplne.! !+nd0a de d6eren0ere prn !el pu0n un
ele*ent -natura& !+n0nutul& e6e!tele& 6+r*a a!tulu). Sunte* @n
pre>en0a !+n"er.un nu*a atun! !9nd 6+r*a !erut de lege e.te ad
"aldtate*.
Prin(ipi%l )ali$i",#ii aparen#ei 3n $rep" 1errr (mm%nis
*a(i" .%s I er+area +b:tea.! : de ne@n"n. e.te !reat+are de drept 7)
Une+r a!tul ,urd! nul pr+du!e e6e!te p+tr"t a!e.tu
prn!pu. Er+area !+*un& +b:tea.! @n !are .e g.e.! pr0le .au una
dn ele la @n!Beerea a!tulu ,urd!& 6a!e !a a!e.ta de: nul& . pr+du!
t+tu: e6e!te.
$+n.a!rarea leg.lat" a prn!pulu e.te art.D dn Legea
nr.11<M1<<C !u pr"re la a!tele de .tare !"lJ GA!tele de .tare !"l
@nt+!*te de + per.+an !are a eAer!tat @n *+d publ! atrbu0le de
+60er de .tare !"l& !u re.pe!tarea pre"ederl+r pre>ente leg& .unt
"alable& !Bar da! a!eea per.+an nu a"ea a!ea.t !altate.H
3n d+!trn : pra!t! .e ad*te apl!area prn!pulu err+r
!+**un. 6a!t ,u. @n !a>ul d+b9ndr unu *+bl de la *+:tent+rul
aparent prntr7un a!t !u ttlu +ner+.. D+b9ndt+rul trebue . 6e de
bun !redn0& @n .en.ul ! p+ate d+"ed eA.ten0a er+r !+*une
pr"nd !altatea de *+:tent+r a !elu !are I7a @n.trnat *+blul.
PRINCIPIUL RK;PUNDERII CIVILE DELICTUALE
Prn!pul n.ttue regula ,urd! p+tr"t !rea +r!e
per.+an !are !au>ea> altua dn gre:eal un pre,ud!u e.te +blgat
a7l repara -art.<<= $+d !"l).
2CC

25D
3n unele .tua0& .an!0unea nult0 a!tulu ,urd! la. l+!
prn!pulu *a putern! al r.punder !"le del!tualeJ a!tul ,urd!
nul .e *en0ne !u ttlu de reparare @n natur a pre,ud!ulu pr+"+!at
!+!+ntra!tantulu prn nultatea a!tulu. De eAe*plu& un !+ntra!t e.te
nul. Partea "n+"at .e adre.ea> n.tan0e : .+l!t nultatea
!+ntra!tulu. $ealalt parte& prn anularea a!tulu& p+ate .u6er un
pre,ud!u. Se ad*te ! !ea *a bun repara0e pentru !+!+ntra!tant +
!+n.ttue nu anularea a!tulu : repararea pre,ud!ulu& ! r*9nerea
@n 6n0 a a!tulu ,urd! nul.
3nlturarea nult0 a!tulu ,urd! !a ur*are a prn!pulu
r.punder !"le del!tuale pr"e:te nu*a *n+rul @ntre 1171= an.
$9nd *n+rul @n!Bee a!tul ,urd! prn ."9r:rea unu del!t -de
eAe*plu prn *ane"re d+l+."e la. *pre.a ! e.te *a,+r) nu "a
putea !ere nultatea a!tulu ,urd!. A!e.ta .e *en0ne pentru a repara
@n natur pre,ud!ul pr+"+!at !+!+ntra!tantulu.
P+tr"t regul generale& a! neapl!able& *n+rul ar !ere
anularea a!tulu pentru n!apa!tate : ap+ ar trebu .7l de.pgu7
bea.! pe !+!+ntra!tant pentru e"entualul pre,ud!u pr+"+!at @n ur*a
anulr a!tulu. Men0unea a!tulu nul& d .at.6a!0e prn!pulu
reparr @n natur : ntegrale a pre,ud!ulu& !+n.der9ndu7.e a.t6el
! .e a.gur + *a bun repara0e a pre,ud!ulu pr+"+!at prn 6apta
l!t a *n+rulu. E.te !eea !e d.pune art.11C2 $+d !"lJ GMn+rul
n7are a!0une @n re.!>une !+ntra +blga0l+r !e re>ult dn del!tele
.au !"a.del!tele .ale.H
0. Nulitatea actului 'uridic i alte sanciuni civile
San!0unea nult0 a!tulu ,urd!& la 6el !a : alte .an!0un
!"le& lp.e:te de e6e!te a!tul ,urd!. 'e!are .an!0une !"l are un
d+*enu pr+pru de apl!abltate : un reg* ,urd! d.tn!t. E"tarea
!+n6u>l+r *pune del*tarea nult0 de alte .an!0un !"le.
25=
Nu(itatea Re'(u-iunea
7re>+lu0unea 7 .an!0unea !"l
!e !+n.t @n de.6n0area retr+7
a!t" -eA tun!) a unu !+ntra!t
.nalag*at! !u eAe!utare n.tan7
tanee I un+ a!tu I la !ererea une
pr0& !a ur*are a neeAe!utr
+blga0e de !tre !ealalt parte
asem,n,ri@
7 .unt .an!0un !"le !e lp.e.! a!tul ,urd! de e6e!tele pentru !are a
6+.t @n!BeatK
7 pr+du! e6e!te retr+a!t"e de la data @n!Beer a!tulu
7 de regul a*bele .an!0un .e .table.! prn B+tr9re ,ude!t+rea.!K
$ese'iri@
7 .e apl! +r!ru a!t ,urd!
!"lK
7 .e apl! nu*a !+ntra!tel+r
.nalag*at!e !u eAe!utare n7
.tantane -un+ a!tu)K
(a%+ele (are $e"ermin, san(#i%nea
7 nter"ne pentru !au>e ante7
r+are .au !+n!+*tente @n!Beer
a!tulu -nere.pe!tarea !+nd0l+r
de "aldtate !erute de lege)K
7 a!tul e.te "alabl @n!Beat& dar
ulter+r pe par!ur.ul eAe!utr
lu& nter"ne !au>a de re>+lu0une
-neeAe!utarea +blga0e de una
dn pr0)K
m$%l $e apli(are a san(#i%nii
7 nultatea ab.+lut +perea> de
drept& dar n.tan0a e.te !Be*at .
+ !+n.tate. Nultatea relat" .e
pr+nun0 de n.tan0& !9nd .unt
@ndeplnte !au>ele de nultate.
7 re>+lu0unea .e pr+nun0 de
n.tan0a de ,ude!at. ?ude!t+rul
are putere de apre!ere : p+ate
a!+rda *a @nt9 ter*en de gra0e
debt+rulu& pentru a eAe!uta
pre.tarea.
r,sp%n$erea pen"r% e)en"%alele $a%ne pr)(a"e (a %rmare a
$es*iin#,rii a("%l%iG
. r.pundere !"l del!tual 7 r.pundere !"l !+ntra!tual
25<
nu(itate re'i(iere
7e.te .an!0unea !"l apl!at
!+ntra!tel+r .nalag*at!e !u
eAe!utarea .u!!e." @n t*p prn
!are .e de.6n0ea> e6e!tele
!+ntra!tulu nu*a pentru "t+r
-eA nun!)
7 .e *en0n t+ate d6eren0ele dntre nultate : re>+lu0une !u d+u
eA!ep0J d+*enul de apl!are al re>+lu0un e.te !el al !+ntra!tel+r
.nalag*at!e !u eAe!utare .u!!e." @n t*p : re>+lu0unea nu
pr+du!e e6e!te retr+a!t"e ! nu*a pentru "t+r -eA nun!)
nu(itatea in%'a&i(itatea
7 e.te .an!0unea !"l apl!at
anu*t+r a!te ,urd!e @n !a>ul
@n!l!r d.p+>0l+r legale de
publ!tate 6a0 de ter0. A!tul
,urd! n+p+>abl nu pr+du!e
e6e!te 6a0 de ter0& a!e:ta nu .unt
+blga0 .7l re.pe!te.
$meni%l $e apli(are
7.e apl! +r!ru a!t ,urd! !"l 7 .e apl! anu*t+r a!te ,urd!
eApre. pre">ute de lege& !are&
pentru a 6 "alable& trebue .
@ndeplnea.! unele 6+r*e de
publ!tate& de eAe*plu& !+n7
tra!tul de "9n>are7!u*prare a
unu *+bl e.te "alabl @n!Beat&
!9nd .7a real>at publ!tatea
a!tulu prn ..te*ul $r0
6un!are .au a Reg.trulu de
n.!rp0un : tran.!rp0un de la
,ude!t+re).
2CF
- (a%+ele (are $e"ermin, san(#i%nea
7 ne@ndeplnrea un+r !+nd0
e.en0ale de "aldtate ale a!tulu
,urd!
7 ne@ndeplnrea un+r !+nd0 de
publ!tate 6a0 de ter0 a a!tulu&
eApre. pre">ute de legeK
7 a!tul ,urd! nu e.te "alabl
@n!Beat
7 a!tul ,urd! e.te "alabl @n!Beat
: pr+du!e t+ate e6e!tele 6a0 de
pr0K nu pr+du!e e6e!te 6a0 de
ter0
7 nultatea relat" -une+r :
nultatea ab.+lut) p+ate 6
!+n6r*at de partea @ndrept0t
. + n"!e
7 ter0ul& prn rat6!area a!tulu&
a!!ept !a a!e.ta .7 de"n +p+7
>abl -@n *atera repre>entr)
nu(itatea rev$area
7 e.te !au> de ne6!a!tate a
!+ntra!tulu de d+na0e prn !are
.e @nltur e6e!tele a!e.tua
dat+rt ngrattudn grat6!a7
tulu& a neeAe!utr .ar!n de
!tre grat6!at .au pentru na:tere
de !+pl -re"+!area nu e.te @n
t+ate !a>urle + .an!0une !"l)
7.e ad*te 6nd t+t + re"+!are :J
7 de.6a!erea prn a!+rdul pr0l+r
a !+ntra!tulu a !ru eAe!utare
nu a @n!eput -*utuu. d..en.u.)K
art.<C< aln.2 $+d !"l
7 denun0are unlateral @n !a>urle
pre">ute de lege a unu a!t
,urd! -de eAe*plu& re"+!area
te.ta*entulu I art.2F $+d !"l)
3n a*bele !a>ur .unte* @n pre>en0a un+r !au>e de ne6!a!tate a
a!tulu ,urd!.
2C1
$ese'iri@
7 a!tul ,urd! nu e.te "alabl
@n!Beat&
7 pre.upune un a!t ,urd! "alabl
@n!Beat
7!au>ele nult0 .unt anter+are
.au !+n!+*tente @n!Beer a!tu7
lu ,urd!
7!au>ele re"+!r .unt p+.te7
r+are @n!Beer a!tulu
7 .e apl! +r!ru a!t ,urd! 7 de regul .e apl! a!tel+r ,urd7
!e !u ttlu gratut lberalt0
nu(itate $a#u$itate
7 !+n.t @n lp.a e6e!tel+r a!tulu
,urd! "alabl @n!Beat dat+rt
unu e"en*ent .ur"ent @n t*pul
eAe!utr a!tulu& ndependent de
"+n0a .au !ulpa pr0l+r. De
eAe*plu& +6erta de a !+ntra!ta
-a!t ,urd! unlateral) da!
+6ertantul a de!edat .au a 6+.t pu.
.ub nterd!0e ,ude!t+rea.! *a
@nante de a!!eptarea eK legatul
te.ta*entar -.e la. *+:tenre un
bun& prn te.ta*ent) de"ne !adu!
!9nd la data de.!Bder .u!!e7
.un .e !+n.tat ! per.+ana !are
a pr*t prn te.ta*ent a de!edat.
$ese'iri@
7 nter"ne pentru !au>e
anter+are .au !+n!+*tente
@n!Beer a!tulu ,urd!
7 nter"ne pentru !au>e ulter+are
@n!Beer "alable a a!tulu& pen7
tru !au>e !e apar @n etapa eAe!u7
tr pre.ta0l+r
7 de regul& !au>ele de nultate
.unt *putable pr0l+r
7 !au>ele de !adu!tate nu .unt
*putable pr0l+r. Ele .unt
*+artea& punerea .ub nterd!0e&
perderea t+tal a bunulu
legatulu et!.
2C2
7 e6e!tele retr+a!t"ea> -eA tun!) 7 e6e!tele nu retr+a!t"ea>& .e
pr+du! nu*a @n "t+r -eA nun!)
nu(itatea re#u$-iunea
7 e.te .an!0unea de drept !"l
prn !are .e de.6n0ea> retr+a!t"
!+ntra!tul de d+na0e .au legatul
te.ta*entar& nu*a @n *.ura @n
!are a!e.tea au adu. atngere
re>er"e .u!!e.+rale. De.6n0area
!+ntra!tel+r a*ntte + p+t !ere
d+ar *+:tent+r re>er"atar.
2C#