Sunteți pe pagina 1din 60

INTRODUCERE IN DREPTUL EUROPEAN

Grila examen sem II


1. La baza infaptuirii Uniunii Europene se afla :
a) Planul Shuman;
b) Tratatul privind Comunitatea European a Crbunelui si Otelului (CECO);
c) Planul Marshall;
d) Comitetul European de Cooperare Economic (CECE);
e) Organizaia Europeana de Cooperare Economic.
Raspuns C
2. Tarile fondatoare ale Uniunii Europene sunt :
a) Germania, Franta, Italia , Olanda , Norvegia si Luxemburg ;
b) Belgia, Germania, Franta, Italia, Luxemburg si Olanda ;
c) Marea Britanie , Belgia , Germania, Franta, Italia si Luxemburg ;
d) Danemarca, Irlanda, Norvegia, Italia , Franta si Suedia ;
e) Franta , Spania , Italia , Marea Britanie , Belgia si Olanda.
RASPUNS B
3. Conventia constitutiv a Organizatiei Europene de Cooperare Economic (OECE), ca agentie
european a Planului Marshall , a fost semnata :
1. La 16 aprilie 1948 ;
2. La Paris;
3. La 16 mai 1948 ;
4. La Roma;
5. De catre un numar de 16 state europene.
a) = 1+2
b) = 1+4+5
c) = 2+3+5
d) = 1+5
e) = 1+2+5
RASPUNS E
4. Tratatele prin care a fost instituita Uniunea Europeana au fost :
1. Comunitatea European a Crbunelui si Otelului (CECO)
2. Comunitatea European (CEE );
3. Comunitatea European a Energiei Atomice (CEEA ;
4. Comitetul European de Cooperare Economic (CECE );
5. Organizatia Europeana de Cooperare Economic (OECE).
a) = 1+2
b) = 1+2+3
c) = 2+3+5
d) = 2+3
e) = 1+3+5
RASPUNS B
5. Noul Tratat privind Uniunea Europeana a fost adoptat :
a) In anul 1991 la Roma;
b) La Maastricht in anul 1991;
c) In anul 1993 la Maastricht;
d) In anul 1992 la Nisa;
e) La Madrid , in anul 1991.
RASPUNS B
6. Drapelul European :
1. A fost adoptat in anul 1985 ;
2. Contine un numar de 12 stelute ;
3. Semnifica unitatea , solidaritatea si armonia intre popoarele Europei;
4. Contine un numar de 12 stelute , care reprezinta numarul initial de state;
5. Semnifica uniunea , solidaritatea si pacea intre popoarele Europei.
a) = 1+2
b) = 1+2+3
c) = 1+3+4
d) = 2+3
e) = 1+2+5
RASPUNS B
7. Prin "Tratatul de Fuziune" semnat la Bruxelles la 8 aprilie 1965 se stabilete:
1. Un consiliu unic pentru cele trei comuniti
2. O adunare parlamentar unic pentru cele trei comuniti
3. O comisie unic pentru cele trei comuniti
4. O Curtea de Justiie unic pentru cele trei comuniti
5. Crearea Uniunii Europene.
a) = 1+2
b) = 1+2+3
c) = 1+3+4
d) = 1+3
e) = 1+2+5
RASPUNS D
8. Legislatia comunitar secundar curpinde urmtoarele acte normative comunitare:
1. regulamentul
2. rezoluia
3.decizia
4.directiva
5.regulamentele interne
a) = 1+2
b) = 1+2+3
c) = 1+3+4
d) = 1+3
e) = 1+2+5
RASPUNS C
9. Principalul obiectiv al Actului Unic European este:
1. realizarea unei monede unice
2. cooperarea statelor membre n scopul coordonrii Fondurilor Structurale
3. aplicarea unei singure politici exerne
4. cooperarea n materie politieneasc
5. formarea unei piete interne si unice
RASPUNS 5
10. Care sunt principalele institutii comunitare?
a) Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene
b) Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia European, Curtea de
Justitie a Comunittilor Europene
c) Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia European, Curtea de Justitie a
Comunittilor Europene si Curtea European de Conturi
d) Curtea de Justitie a Comunittilor Europene si Curtea European de Conturi
e) Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene si Comisia European
RASPUNS C
11. Cui i-a fost atribuita calitatea de predecesor al UE?
a. lui Mazzini
b. lui Churchill
c. lui Debre Michel
d. lui Jean Monnet
e. lui Robert Schuman
RASPUNS A
12. Care este prima veriga a UE?
a. OMC
b. EURATOM
c. OIPC
d. CECO
e. OSCE
RASPUNS D
13. Care Tratat propune adoptarea votului cu majoritate calificata in Consiliul European, in care
tarile membre dispun de un numar diferentiat de voturi?
a. Tratatul de la Maastricht;
b. Tratatul de la Roma;
c. Tratatul de la Amsterdam;
d. Tratatul de la Nisa;
e. Tratatul de la Paris;
RASPUNS C
14. Principala caracteristic a CECO a fost supranationalitatea, care trebuia s
urmreasc obiectivele:
A. expansiunea economic
B. cresterea nivelului de trai al celor din industria minier si siderurgic
C. exploatarea excesiv a materiilor prime
D. crearea unei piete unice pentru crbune si otel
E. ajutor acordat tuturor statelor europene
a. A+B+C
b. B+C+D
c. B+C+E
d. A+B+D
e. C+D+E
RASPUNS D
15. Principalele principii ale bugetului general al Uniunii Europene sunt:
A. principiul anualittii
B. principiul unittii
C. principiul universalittii
D. principiul echilibrului
E. principiul specialittii
a. A+B+C
b. A+C+D
c. A+B+C+D+E
d. A+D
e. A+C+D+E
RASPUNS C
16. Prin care tratat a fost instituit bugetul comunitar:
a. tratatul de la Paris
b. tratatul de la Roma
c. tratatul de la Bruxelles
d. tratatul de la Amsterdam
e. tratatul de la Nisa
RASPUNS B
17. Uniunea European dispune de "resurse proprii" pentru finantarea cheltuielilor sale.
Resursele proprii sunt:
A. resurse proprii traditionale
B. resurse agricole
C. resurse economice
D. resurse bazate pe taxa pe valoarea adugat(TVA)
E. resurse bazate pe venitul national brut (VNB)
a. A+D+E
b. A+B+C
c. B+C+D
d. A+D+E
e. C+D+E
RASPUNS A
18. Pentru ce a fost creata structura Curtea de Justitie din cadrul CECO ?
a) Organism menit sa solutioneze litigiile dintre statele membre
b) Organism interguvernamental
c) Organism supranational
RASPUNS A
19. De cine au fost preluate responsabilittile si bunurile CECO?
a) CE
b) EURATOM
c) UE
d) CEA
e) PESC
RASPUNS A
20. Comisia europeana este:
a) Un guvern supranational al Europei
b) Un organ executand deciziile politice ale Consiliului de Ministrii
c) Instanta decizionala de ultim recurs
d) In acelasi timp organ avand cvasimonopolul initiativei si simplu executant in serviciul celor
doua Consilii
e) O comisie fara nici un fel de atributii
RASPUNS D
21. Membrii Comisiei europene sunt desemnati:
a) De fiecare guvern national
b) De presedintele Comisiei dupa numirea sa
c) Printr-un acord intre Consiliul de Ministrii si Parlamentul european
d) De catre Curtea de justitie
e) Se aleg prin vot direct
RASPUNS A
22. Procedura scrisa la Comisie poate fi intrerupta :
a) Daca unanimitatea comisarilor o vrea
b) Daca majoritatea calificata a comisarilor o vrea
c) Daca majoritatea simpla a comisarilor o vrea
d) Daca un singur comisar o vrea
e) Procedura nu poate fi intrerupta
RASPUNS D
23. Care sunt atributiile secretarului general al Comisiei Europene?
1 El asista pe presedintele Comisiei in pregatirea si derularea muncilor Comisiei.
2 El ia parte la Coreper dar nu asista la Consiliile Ministrilor
3 El participa la Coreper si ia parte la Consiliile Ministrilor cele mai "nobile"
4 El participa la Consiliul european
5 Nu are atributii
a) 1+4+5
b)1+2+3
c)1+2+4
d)1+3+4
e) 2+3+4
RASPUNS D
24. Spuneti care afirmatii sunt adevarate?
1) Comisia europeana poseda birouri de informare in statele membre ale Uniunii
Europene si delegatii exterioare in tarile si pe langa cateva organizatii internationale
2) Comisia nu organizeaza niciodata audit intern al serviciilor sale
3) Comisia nu reformuleaza decar rar organigrama directiilor sale generale
4) Comisia cauta sa intareasca controlul financiar al cheltuielilor
5) Comisia incearca sa amelioreze "coordonarea interservicii"
a) 1+4+5
b)1+2+3
c)1+2+4
d)1+3+4
e) 2+3+4
RASPUNS A
25. In ce consta principiul subsidiaritatii definit de articolul 3 b / noul articol 5 al Tratatului de la
Maastricht?
a) In domeniile depinzand de competenta sa exclusiva, Comunitatea nu intervine decat
daca obiectivele actiunii examinate nu pot fi mai bine realizate decat la nivelul
comunitar.
b) In domeniile depinzand de o competenta impartita, Comunitatea nu intervine decat daca
obiectivele actiunii examinate nu pot fi mai bine realizate decat la nivelul
comunitar.
c) In domeniile depinzand de o competenta impartita, interventia Comunitatii trebuie sa
fie minima , chiar atunci cand obiectivele actiunii examinate ar fi mai bine realizate la
nivelul comunitar.
RASPUNS B
26. Spuneti ce afirmatii sunt adevarate?
1) Tratatul ii da Comisiei exclusivitatea initiativei
2) In principiu tratatul ii da Comisiei exclusivitatea initiativei
3) Tratatul ii da Consiliului de Ministrii si Parlamentului European capacitatea de a
sugera Comisiei sa le supuna o propunere, dar Comisia poate sa le-o refuze .
4)Tratatul ii da Consiliului de Ministrii si Parlamentului European capacitatea de a
sugera Comisiei sa le supuna o propunere dar Comisia nu poate refuza.
5) Tratatul confera Comisiei o putere generala de executie a deciziilor Consiliului de
Ministrii.
a) 1+4+5
b)1+2+3
c)1+2+4
d)1+3+4
e) 2+4+5
. RASPUNS E
27. Actiunea Comunitatii presupune, in conditiile si in conformitate cu termenele prevazute in
tratatul de la Roma de instituire a C.E.E., urmatoarele:
1) eliminarea, intre statele membre, a taxelor vamale si a restrictiilor cantitative la
intrarea si iesirea marfurilor, precum si a oricaror altor masuri cu efect echivalent;
2) stabilirea unui tarif vamal comun si a unei politici comerciale comune in raport cu statele
terte;
3) eliminarea, intre toate statele , a obstacolelor care stau in calea liberei circulatii a
persoanelor, a serviciilor si a capitalurilor;
4) adoptarea unei politici comune in domeniul agriculturii;
5) adoptarea unei politici comune in domeniul transporturilor;
a) 1+3+4+5
b)1+2+3+4
c)1+2+4+5
d)1+3+4+5
e) 2+3+4+5
RASPUNS C
28. Indeplinirea sarcinilor incredintate Comunitatii este asigurata de:
1) o Adunare;
2) un Consiliu;
3) un Comitet;
4) o Comisie;
5) o Curte de Justitie.
a) 1+3+4+5
b)1+2+3+4
c)1+3+4+5
d)1+2+4+5
e) 2+3+4+5
RASPUNS D
29. Politica agricola comuna are ca obiective :
1) cresterea productivitatii agriculturii prin promovarea progresului tehnic, prin
asigurarea dezvoltarii rationale a productiei agricole, precum si prin utilizarea optima a factorilor
de productie, si in special a fortei de munca;
2) asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru populatia agricola, in special prin
majorarea veniturilor individuale ale lucratorilor din agricultura;
3) stabilizarea pietelor;
4) garantarea sigurantei aprovizionarilor;
5) asigurarea unor preturi rezonabile de livrare catre consumatori.
a) 1+3+4+5
b)1+2+3+4+5
c)1+2+4+5
d)1+3+4+5
e) 2+3+4+5
RASPUNS B
30.Organizarea comuna a pietelor agricole, in functie de produse, imbraca una dintre
urmatoarele forme:
1) norme comune in domeniul concurentei
2) coordonarea obligatorie a diferitelor organizari nationale ale pietei
3) organizarea europeana a pietei
4) norme particulare in domeniul concurentei
5) nesubordonarea unor norme
a) 1+3+4
b)1+2+3
c)1+2+4
d)1+3+5
e) 2+3+4
RASPUNS B
31. Definii misiunea comunittii:
a. Comunitatea are ca misiune, apropierea treptat a politicilor economice ale
statelor membre, promovarea unei dezvoltri armonioase a activitilor economice,
o crestere durabil si echilibrat, o stabilitate crescnd, o crestere
accelerat a nivelului de trai si relatii mai strnse ntre statele pe care le reuneste.
b. Comunitatea are ca misiune, instituirea unei piete comune care s promoveze
o crestere durabil si echilibrat, o stabilitate crescnd, o crestere accelerat
a nivelului de trai si relatii mai strnse ntre statele pe care le reuneste.
c. Comunitatea are misiunea apropierea a politicilor statale prin promovarea
unei dezvoltri armonioase a activitilor economice, culturale si sociale n
vederea cresterii accelerate a nivelului de trai.
d. Comunitatea are ca misiune, prin instituirea unei piete comune si prin apropierea
treptat a politicilor economice ale statelor membre, s promoveze n
ntreaga Comunitate o dezvoltare armonioas a activittilor economice, o
crestere durabil si echilibrat, o stabilitate crescnd, o crestere accelerat a
nivelului de trai si relatii mai strnse ntre statele pe care le reuneste.
e. Comunitatea are misiunea de a promova dezvoltarea armonioas a activittilor
economice prin apropierea treptat a politicilor economice ale statelor
membre si cresterea durabil si echilibrat a nivelului de trai si relatii mai
strnse ntre statele pe care le reuneste.
32.Numiti entitatea care are functii consultative si sprijin Consiliul si Comisia.
a. Comisia de disciplin social;
b. Camera consultativ;
c. Comitetul Economic si Social;
d. Adunarea General;
e. Comisia consultativ.
RASPUNS C
33.Taxele Tarifului Vamal Comun s-au stabilit:
a. la nivelul celor mai mici taxe aplicate n cele patru teritorii vamale pe care le
cuprindea Comunitatea;
b. au fost anulate;
c. la nivelul mediei aritmetice a taxelor aplicate n cele patru teritorii vamale pe
care le cuprindea Comunitatea;
d. la nivelul celei mai mari taxe aplicate;
e. n concordan cu politicile economice ale teritoriilor vamale din Comunitate.
RASPUNS C
34.Prin instituirea unei uniuni vamale ntre ele, statele membre :
a. nteleg s contribuie, n interesul comun, la dezvoltarea armonioas a comertului
mondial, la eliminarea treptat a restrictiilor n calea schimburilor internationale
si la reducerea barierelor vamale;
b. doresc s creeze o barier n calea schimburilor cu celelalte tri n vederea
protejrii produselor comunitare;
c. urmresc crearea unei politici vamale unice cu scop de protectie intern a Comunittii;
d. renunt la granitele geografice crend o uniune geografic cu o singur granit
e. doresc s dezvolte o politic comun de dezvoltare a comertului comunitar, de
sustinere reciproc a economiilor trilor membre n vederea dezvoltrii armonioase
a comertului intercomunitar.
RASPUNS A
35.n domeniul social Comisia are misiunea de a promova o cooperare strns ntre statele
membre n domeniul social, n special n chestiuni privind:
a. dreptul la munc, formarea si perfectionarea profesional, securitatea social,
protectia mpotriva accidentelor si bolilor profesionale, igiena a muncii,
dreptul de asociere si negocierile colective ntre angajatori si lucrtori.
b. dreptul la munc si conditiile mai bune de munc, securitatea social,
protectia mpotriva accidentelor si bolilor profesionale, igiena a muncii,
dreptul de asociere si negocierile colective ntre angajatori si lucrtori.
c. ocuparea fortei de munc, dreptul muncii si conditiile de munc, formarea si
perfectionarea profesional, securitatea social, protectia mpotriva
accidentelor si bolilor profesionale, igiena a muncii, dreptul de asociere si
negocierile colective ntre angajatori si lucrtori.
d. migrarea fortei de munc, dreptul la munc, securitate social si protectia
muncii, sntatea n munc, dreptul la protectie sindical, negocieri colective
si individuale ntre angajatori si lucrtori.
e. Dreptul la munc, protectie social si protectia muncii, securitate social,
sntatea si igiena muncii, dreptul de contestare a abuzurilor angajatorilor.
RASPUNS C
36. Piata comun cuprinde agricultura si comertul cu produse agricole. Prin produse agricole se
nteleg:
a. produsele solului si subsolului, cele animaliere si pescresti, precum si
produsele care au suferit o prim transformare si se afl n raport direct cu
aceste produse;
b. produsele solului, subsolului, cele animaliere, pescresti si vntoresti, alte
produse care au suferit o prim transformare si se afl n raport direct cu
aceste produse.
c. produsele solului, cele animaliere, pescresti, vntoresti precum si produsele
care au suferit o prim transformare si se afl n raport direct cu aceste
produse.
d. produsele solului cultivate sau culese, cele animaliere si pescresti, precum si
produsele care se afl n raport direct cu acestea.
e. produsele solului, cele animaliere si pescresti, precum si produsele care au
suferit o prim transformare si se afl n raport direct cu aceste produse.
RASPUNS E
37. n elaborarea politicii agricole comune si a metodelor speciale pe care aceasta le poate
implica se au n vedere urmtoarele:
1.caracterul special al activitii agricole care rezult din structura social a
agriculturii si din discrepantele structurale si naturale existente ntre diferitele
regiuni agricole;
2.necesitatea de a opera treptat modificrile necesare;
3.acapararea pietelor de desfacere a produselor agricole;
4.faptul c, n statele membre, agricultura este un sector strns legat de ansamblul
economiei;
5.garantarea unor preturi rezonabile de livrare ctre consumatori.
a) 1+3+4
b)1+2+3
c)1+2+4
d)1+3+5
e) 2+3+5
RASPUNS C
38.Sub rezerva restrictiilor justificate de motive de ordine public, sigurant public si sntate
public, libera circulatie a lucrtorilor implic dreptul:
1. de a accepta ofertele reale de ncadrare n munc;
2. de a circula liber n acest scop pe teritoriul statelor membre;
3. de sedere ntr-un stat membru pentru a desfsura o activitate salarizat n
conformitate cu actele cu putere de lege si actele administrative care
reglementeaz ncadrarea n munc a lucrtorilor statului n cauz;
4. de a locui ntr-un stat membru numai pe perioada prevzut n contractul de
munc ncheiat.
5. de a rmne pe teritoriul unui stat membru dup ce a fost ncadrat n munc n
acest stat, n conditiile care fac obiectul unor regulamente de aplicare stabilite de
Comisie.
a) 1+3+4+5
b)1+2+3+5
c)1+2+4+5
d)1+3+4+5
e) 2+3+4+5
RASPUNS B
39. Criteriile principale pentru aderarea la Uniune stabilite prin Tratatul de la Maastricht
sunt:
a. existenta performantei economice si combaterea coruptiei;
b. existenta unor institutii democratice stabile;
c. a+b
d. existenta unei economii de piata viabile si indeplinirea acquis-ului comunitar;
e. b+d -daca va pica intrebarea asta selectati numai raspunsul e(b+d)
RASPUNS E
40. Care sint criteriile de aderare la Comunitatile Europene?
1) criteriul geografic;
2) criteriul politic;
3) criteriul economic;
4) capacitatea de a indeplini obligatiile ce decurg din calitatea de stat membru;
5) tinerea sub control a ratei inflatiei.
a) 1+3+4+5
b)1+2+3+4
c)1+2+4+5
d)1+3+4+5
e) 2+3+4+5
RASPUNS B
41. Care a fost obiectivul principal urmarit de Tratatul EUROATOM?
1. formarea si dezvoltarea rapida a industriilor nucleare
2. cresterea nivelului de trai in statele membre
3. dezvoltarea schimburilor cu alte tari
4. desfiintarea monopolului impus de puteriile existente
5. formarea unui alt monopol
a) 1+3+4+5
b)1+2+3+4
c)1+2+4+5
d)1+3+4+5
e) 2+3+4+5
RASPUNS B
42. Care este sistemul decizional in EURATOM?
a) decizile sunt luate de Consiliul de Ministrii, la propunerea Comisilor
b) decizile sunt luate de Coimisii, la propunerea Consiliului de Ministrii
c) decizile sunt luate de Curtea de Justitie, la propunerea Comisiei
d) decizile sunt luate de Comisie, la propunerea Curtii de Justitie
e) decizile sunt luate de Adunarea Parlamentara, la propunerea Comisiei
RASPUNS A
43. Raportul Spaak din 21 aprilie 1956, avea drept tema principala:
1. o uniune economica generala;
2. independenta institutiilor comunitare;
3. egalitatea intre state;
4. o uniune in domeniul utilizarii pasnice a energiei atomice;
5. administrarea pietei carbunelui si otelului.
a= 1+3
b=1+4
c=1+5
d=5
e=4
RASPUNS B
44. Institutia care are atributii de control pentru CEE si Euratom este:
1. Comisia
2. Consiliul
3. Adunarea comuna
4. Adunarea
5. Curtea de justitie
a=1
b=2
c=4
d=1+4
e=nici una dintre variante
RASPUNS C
45. Tratatele de la Roma:
1. au fost incheiate de cele 6 state parti constituind CECA pe o perioada de 4 ani
2. au fost incheiate pentru o durata nelimitata
3. semnarea Tratatelor de la Roma a urmat Conferintei europene de la Paris
4. tratatele au fost semnate si de Marea Britanie
5. au hotarat organizarea unei piete nucleare comune
a=1+3
b=2+5
c=2+5+4
d=2+4
e=1+3+4+5
RASPUNS B
46. Pentru a incuraja derularea programelor de cercetare care ii sunt transmise, Comisia poate:
1. sa acorde sprijin financiar;
2. sa puna la dispozitia statelor membre, persoanelor sau intreprinderilor, instalatii,
echipamente, asistenta de specialitate;
3. sa determine finantarea in comun de catre statele membre, persoanele sau intreprinderile
interesate;
4. sa furnizeze, cu titlu oneros sau gratuit materiile prime pentru derularea acestor
programe;
5. Comisia poate publica programele fara acordul statelor care le-au transmis.
a=1+2
b=3+5
c=1+2+3+4
d=2+3+4
e=3=4+5
RASPUNS C
47. Curtea de Justitie are competenta de a hotara cu titlu preliminar asupra:
1. interpretarii prezentului tratat;
2. valabilitatii actelor adoptate de institutiile comunitatii;
3. Curtea de justitie nu poate hotari asupra oricarui litigiu dintre Comunitate si agentii
sai;
4. interpretarii statutelor organismelor create printr-un act al Consiliului, cu exceptia unor
dispozitii contrare ale acestor statute;
5. litigiile in care Comunitatea este parte, pot fi sustrase competentei instantelor nationale.
a=1+5
b=5
c=1+2+4
d=3+5
e=3
RASPUNS C
48. Mijloacele prin care Comunitatea trebuie s ating obiectivele prevzute n Tratatul de
instituire a Comunittii Europene a Energiei Atomice (CEEA sau Euratom), sunt:
A. dezvoltarea cercetrii stiintifice
B. adaptarea normelor comune de securitate pentru protectia populatiei si a lucrtorilor
C. asigurarea aprovizionrii regulate a statelor membre cu energie
D. garantarea utilizrii pasnice a materialelor nucleare
E. crearea unei piete comune nucleare
a. A+D+E
b. B+C+D+E
c. C+D+E
d. A+C+D+E
e. A+B+C+D+E
RASPUNS E
49. Se cunosc mai multe tipuri de concurent.acestea sunt:
A. perfect si imperfect
B. direct
C. indirect
D. loial
E. neloial
a. A+B
b. B+C+D
c. C+D+E
d. A+B+C+D+E
e. A+B+D+E
RASPUNS D
50. Politica n domeniul concurentei interzice practici cum ar fi:
A. acordarea de ajutoare publice care creeaz distorsiuni n relatiile de concurent dintre agentii
economici;
B. stabilirea preturilor prin ntelegeri prealabile ntre productori sau furnizori;
C. crearea de carteluri care s-si mpart piata, astfel nct s nu se concureze ntre ele;
D. abuzul de pozitie dominant pe piat;
E. realizarea de fuziuni care distorsioneaz libera concurent
a. A+C+E
b. A+B+C+D+E
c. B+C+D+E
d. C+D+E
e. A+B+C+E
RASPUNS B
51. Obiectivele cuprinse n Tratatul de la Roma, si Tratatul de la Maastricht, cu privire la politica
n domeniul concurentei, sunt:
A. practicile comerciale restrictive
B. abuzul de putere (pozitie) dominant
C. achizitiile si fuziunile;
D. ajutoarele de stat;
E. politica cu privire la sectorul de stat
a. A+B+C+D+E
b. A+B+C+D
c. A+D+C
d. B+C+D+E
e. B+C+E
RASPUNS A
52. Intitutiile care functioneaz n domeniul concurentei sunt:
A. Consiliul U.E. sau Consiliul Ministerial
B. Comisia European
C. Parlamentul European
D. Curtea European de Justitie
E. Consiliul European
a. A+C+D+E
b. A+B+C+D+E
c. A+B+C+D
d. B+C+D+E
e. C+D+E
RASPUNS B
53. Sunt principii generale ale dreptului comunitar:
a. principiul proportionalitatii;
b. principiul echilibrului;
c. principiul securitatii juridice;
d. principiul egalitatii;
e. principiul dreptului la aparare;
f. principiul universalitatii so al unicitatii.
A= a+b+d+e
B= a+b+c+d
C= a+b+e+f
D= a+c+e+f
E= a+b+c+e
RASPUNS ?
54. Directivele sunt acte normative de drept care:
a. stabilesc obiective sau un rezultat de atins ;
b. lasa la indemana Statelor Membre alegerea mijloacelor si formelor pe care le vor utilize pentru
atingerea obiectivelor;
c. stabilesc mijloacele si formele pe care trebuie sa le utilizeze pentru atingerea obiectivelor;
d. pentru a se conforma directivelor, statele trebuie sa adopte actele normative necesare sau sa-
si modifice corespunzator legislatia;
e. in aplicarea lor sunt doua momente. Primul moment este cel pana la care statele trebuie sa se
conformeze;
f. se aplica imediat, statele fiind obligate sa se conformeze, iar cetatenii pot face uz, in
mod direct, de dispozitiile directivelor, ele fiind considerate vinovate de neconformare
A= a+b+d+e
B= a+b+c+e
C= a+c+d+e
D= a+b+c+d
E= b+c+d+e
RASPUNS A
55. Recomandarile:
a. sunt formulate de Parlamentul European;
b. sunt obligatorii pentru Statele Membre;
c. sunt formulate de Consiliul Ministrilor UE in domeniile in care statele nu au acceptat
sa-si diminueze suveranitatea si in care nu se poate interveni in mod direct;
d. vizeaza armonizarea legislatiei statelor in anumite Domenii;
e. nu au forta 16orrect16ry;
f. se dreseaza numai anumitor destinatari.
A= a+b+d+e+f
B= a+c+d+e+f
C= a+d+e+f
D= a+b+d+e
E= c+d+e
RASPUNS ?
56. Principiul egalitatii:
a. i se mai spune si al nediscriminarii;
b. consta in aplicarea unui tratament egal al partilor in situatii identice si comparabile;
c. priveste nationalitatea, sexul, libera circulatie a marurilor, serviciilor, capitalurilor si
persoanelor;
d. este aplicabil tuturor relatiilor juridice stabilite pe teritoriul comunitar.
A= a+b+c
B= b+c+d
C= a+b+c+d
D= a+c+d
E= a+b+d
RASPUNS C
57. Sunt criterii de identificare a liberei circulatii a serviciilor stabilite prin jurisprudenta Curtii
Europene de Justitie:
a. prestatorul de servicii sa aiba in obiectul de activitate prestarea de servicii in Uniunea
Europeana;
b. prestatorul serviciilor trebuie sa fie stabilit pe teritoriul unui Stat Membru, altul decat el al
beneficiarului prestatiei, iar prestarea serviciului sa se faca cu trecerea unei frontiere interioare a
Uniunii;
c. prestatorul serviciilor trebuie sa fie stabilit pe teritoriul unui Stat Membru, altul decat
el al beneficiarului prestatiei, iar prestarea serviciului sa se faca cu trecerea unei frontiere
exterioare a Uniunii;
d. prestatorul sa fi fost stabilit in spatiul Pietei Unice a UE;
e. prestatia sa fie remunerata.
A= a+c+e
B= b+d+e
C= c+d+e
D= b+c+d
E= b+c+e
RASPUNS B
58.Cetatenia Europeana a)
inlocuieste cetatenia nationala
b) completeaza cetatenie nationala
c) este detinuta de orice persoana care are cetatenia unui stat membru al Uniunii
Europene
d) acorda printre altele dreptul pasiv la vot in alegerile locale
e) acorda dreptul activ la vot in alegerile locale
a) b+c+d+e
b) a+b+c+d+e
c) a+b+e
d) a+c+d+e
e) a+d+e
RASPUNS ?
59. In cadrul Tratatului de la Maastricht si-au rezervat dreptul de a decide singure daca introduc
moneda unica sau nu:
a) Franta
b) Danemarca
c) Marea Britanie
d) Germania
e) Elvetia
a) a+b+c+d
b)d+e
c)a+b+c
d)a+c
e) b+c
RASPUNS E
60. Pentru ca o tara sa participe la Uniunea monetara, aceasta trebuie sa indeplineasca anumite
criterii de convergenta:
a) politica financiara
b) nivelul preturilor
c) nivelul PIB
d) nivelul PNB
e) nivelul dobanzilor
a) a+b+e
b) a+b
c) a+b+d+e
d)c+d
e) a+b+c+d+e
RASPUNS A
61. Care sunt principiile care stau la baza liberei circulatii a marfurilor
a) eliminarea oricarei taxe vamale sau echivalentul acestora in ceea ce priveste importul si
exportul marfurilor intre statele Comunitatii Europene.
b) adoptarea unui tarif vamal comun care va fi aplicabil fata de statele terte care vor desfasura
activitati de import export cu statele din spatiul comunitar.
c) eliminarea restrictiilor de ordin cantitativ , precum si orice alte masuri care sa conduca la
astfel de restrictii.
d) Pentru o activitate mai eficienta Consiliul Economic si Social a creat organe subsidiare
care sa-i faciliteze atingerea obiectivelor propuse
a) a+b+c
b) a+b+d
c) a+d
d) b+c
e) b+c+d
RASPUNS A
62. Ce ilustru om politic roman,in discursul sau "Caile practice de formare a Uniunii Economice
Europene", interventie in Comisia de Studii pentru Uniunea Europeana, Geneva, 17 ianuarie 1931
a propus sa fie invitate la promovarea proiectului de constituire a Uniunii Economice Europene
atat guvernele statelor europene membre ale Societatii Natiunilor cat si guvernele statelor
europene ne membre ?
a) Nicolae Iorga
b) Ionel Bratianu
c) Nicolae Titulescu
d) Alexandru Papadopol
e) Mihail Kogalniceanu
RASPUNS C
63. Politica Comunittii n domeniul mediului contribuie la urmrirea obiectivelor ca:
a.conservarea, protectia si mbunttirea calittii mediului, ocrotirea snttii persoanelor,
utilizarea prudent si raional a resurselor naturale,promovarea, pe plan international, a unor
msuri destinate s fac fat problemelor regionale sau planetare de mediu
b. conservarea, proteciasi mbuntirea calittii mediului;
c. limitarea defrisrilor masive si atingerea unui nivel minim privind poluarea mediului;
d. reducerea nivelului de emisii poluante;
e. diminuarea producerii de energie prin folosirea materialelor radioactive si ncurajarea tehnologiilor
alternative (eoliene, solare, etc.).
RASPUNS A
64. Politica Comunittii n domeniul cooperrii pentru dezvoltare, care este complementar
politicilor statelor membre, favorizeaz:
a. dezvoltarea economic si social durabil a trilor n curs de dezvoltare si, n special, a celor
mai defavorizate dintre ele;
b. integrarea armonioas si progresiv a rilor n curs de dezvoltare n economia mondial;
c. combaterea srciei n trile n curs de dezvoltare;
d. eliminarea factorilor ce descurajeaz dezvoltarea continu;
e. dezvoltarea economic, politic, social la nivelul fiecrui stat din comunitate.
a. a+b+c;
b. c+d;
c. a+b+c+d+e;
d. a+c;
e. a+d+e.
RASPUNS A
65. Ombudsmanul si exercit functiile n deplin independent. n ndeplinirea ndatoririlor sale:
a. acesta nu solicit si nici nu accept instructiuni de la vreun organism.;
b. acesta accept si solicit instructiunii conform statutului de la organisme de orice fel;
c. acesta nu solicit dar accept instructiuni;
d. se subordoneaz Parlamentului European;
e. nu se subordoneaz Curtii de Justitie pe durata mandatului si nu poate fi demis doar de
ctre Parlamentul European.
RASPUNS ?
66. Presedintia este exercitat, prin rotatie, de fiecare stat membru al Consiliului, pentru o
perioad de:
a. trei luni;
b. sase ani;
c. sase luni;
d. un an;
e. o lun.
RASPUNS ?
67. Cate locuri in Palamentul European s-au stabilit pentru Romania prin Tratatul de la Nisa?
Raspunsuri :
a) 33
b) 26
c) 45
d) 19
e) 35
RASPUNS A
68. Ce numar de voturi s-a stabilit pentru Romania in Consiliul European prin Tratatul de la Nisa
?
Raspunsuri :
a) 29
b) 14
c) 7
d) 10
e) 12
RASPUNS B
69. Cateva din principalele atributii ale Consiliului Concurentei in domeniul ajutorului de stat.
1. emite avize pentru notificarile privind masurile de ajutor de stat, respectiv pentru
informarile privind masurile de ajutor de stat care intra in domeniul de aplicare al
exceptarilor pe categorii de la obligatia de notificare;
2. reprezinta Romania in fata Comisiei Europene in procedurile comunitare privind ajutorul de
stat, ca punct de contact;
3. este singura autoritate competenta sa transmita Comisiei Europene notificarile,
informarile, respectiv raportarile intocmite potrivit O.U.G nr.117/2006;
4. monitorizeaza ajutoarele de stat, in baza raportarilor, informatiilor si datelor transmise de
furnizori, care pot fi autoritati si alti furnizori de ajutor de stat;
5. adopt decizii n cazurile de concentrare economic;
1. a) 1+2+3+4
b) 2+3+4
c) 1++2+3+4+5
d) 1+2+4+5
e) 1+5
RASPUNS A
70. Care sunt categoriile de ajutoare de stat interzise de drept?
1.ajutorul pentru export sau orice ajutor care este conditionat, de drept sau de fapt, de
performanta la export, n msura n care un astfel de ajutor poate s afecteze aplicarea
corespunztoare a acordurilor internationale la care Romnia este parte;
2.ajutorul pentru compensarea pierderilor rezultate din activitatea ntreprinderilor, direct sau prin
scutirea de la plata obligatiilor datorate statului;
3.msurile de ajutor care sunt astfel aplicate nct creeaz discriminri n favoarea produselor
realizate la intern, fat de bunurile similare produse n ri participante la acorduri internationale
la care Romnia este parte si n care sunt prohibite astfel de discriminri.
4.ajutorul pentru cercetare si dezvoltare;
5.ajutorul pentru ntreprinderi mici si mijlocii; a) 1+2+3
b) 1+2
c) 1+5
d) 1+3+5
e) 1
RASPUNS A
71.Cine are obligatia de a notifica ajutorul de stat ?
1.Orice intentie de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor de stat existent se
notific Comisiei Europene de ctre furnizorul si initiatorul ajutorului de stat, dupa ce a fost
transmis la Consiliul Concurentei in vederea emiterii unui aviz potrivit disp O.U.G nr.117/2006.
2.Persoanele fizice si juridice afectate de svrsirea unei practici anticoncurentiale pot sesiza Consiliul
Concurentei printr-o plngere.
3.Primul agent economic care informeaz Consiliul Concurentei
4.Initiatorul ajutorului de stat
5.Furnizorii si beneficiarii ajutorului de stat.
a) 1
b) 1+2+3+4+5
c) 1+2+3
d) 1+3
e) 1+2
RASPUNS A
72. Ce este politica de clement?
1.Politica de clement este un ansamblu de reguli (conditii si criterii) adoptate de Consiliul
Concurentei pentru a ncuraja agentii economici implicati n ntelegeri anticoncurentiale de tip-
cartel s coopereze cu autoritatea de concurent pentru descoperirea si dovedirea cartelurilor
2.Primul agent economic care informeaz Consiliul Concurentei cu privire la existenta unui
cartel beneficiaz de imunitate la amend sau de reducerea cuantumului amenzii.
3.Stabilirea de condiii discriminatorii pentru activitatea agenilor economici
4.Orice acttiuni ale organelor administratiei publice centrale sau locale.
5.Luarea de decizii prin care se limiteaz libertatea comertului sau autonomia agentilor
economici;
a) 1+2+3+5
b) 1+2
c) 1+5
d) 1+3+5
e) 1+4
RASPUNS B
73. Comisia are urmtoarele posibilitti de actiune, dac se descoper ntelegeri ntre firme
suspectate de nclcarea liberei concurente :
1.) s o declare legal printr-o decizie formal,
2.) s dea o scrisoare de confort care s permit operarea pe piat,
3.) s accepte operatiunea si s o declare ilegal,
4.) s o declare ilegal,
5.) s accepte operatiunea numai cu ndeplinirea anumitor conditii
suplimentare.
a. 1+2+4+5
b. 2+3
c. 1+2+4
d. 1+4+5
e. 1+2+3+4+5
RASPUNS A
74 Procesul de informare a politicii concurentiale pune n fata Comisiei Europene
numeroase provocri :
1 aplicarea consecvent a reglementrilor, uniformizarea legislaturii, clarificarea regulilor
procedurale,
2 liberalizarea continu a pietei, adncirea procesului de integrare,
3 adncirea procesului de integrare, liberalizarea continu a pietei, atragerea n
comunitatea monetar si a altor tri,
4 uniformizarea legislaturii,
5 clarificarea regulilor procedurale.
a. 1+2
b. 2+3
c. 3+4
d. 3+4+5
e. 1+3
RASPUNS E
75. Politica de concurent are la baz principiile :
1) interzicerea practicilor concertate, a acordurilor si asocierilor ntre
ntreprinderi,
2) interzicerea de a exploata abuziv pozitia dominant pe piata comun,
3) controlul ajutoarelor acordate de ctre state si controlul preventiv al
operatiunilor de concentrare, liberalizarea anumitor sectoare sau intreprinderi publice sau
private,
4) controlul preventiv al operatiunilor de concentrare,
5) interzicerea anumitor sectoare.
a. 1+5
b. 1+2+5
c. 2+3+5
d. 1+2+3
e. 4+5
RASPUNS D
76. Care este principala organizatie la nivel regional european care are ca atributie principal
consacrarea si aprarea drepturilor omului ?
a.) Comisia European
b.) Consiliul Europei
c.) Consiliul European
d.) Parlamentul European
e.) Curtea Suprem de Justitie
RASPUNS B
77. Enumerati 5 drepturi civile :
a.) dreptul la viat, la libertate, la inviolabilitatea persoanei, dreptul de a nu tinut n sclavie,
dreptul persoanei condamnate de a face recurs n fata instantei superioare,
b.) dreptul la viat, la libertate, la libera circulatie, dreptul la azil, dreptul la munc,
c.) dreptul la asigurare social, la ntruniri politice, la liber circulatie, la libertatea
gndirii, la asociere,
d.) dreptul la educatie, la asigurare social, de a participa la viata cultural, dreptul la
asociere, dreptul la munc,
e.) dreptul la ntrunire pasnic, dreptul de a se cstori, la o cettenie, la proprietate si
la mostenire, la libera circulatie
RASPUNS A
78. Ce este Eurojust ?
a. Sistemul judiciar european ;
b. Tratatul european privind regulile comune aplicabile in cadrul sistemului european
de justitie ;
c. Unitatea Europeana de Cooperare Judiciar;
d. Organizatia Europeana de Justitie;
e. Asociatia judecatorilor din UE;
RASPUNS C
79. Deciziile Consiliului se adopta:
a. prin intrunirea majoritatii calificate;
b. prin majoritatea simpla;
c. prin hotararea presedintelui Consiliului;
d. prin consens;
e. prin vot secret;
RASPUNS A
80. Crei instituii revine responsabilitatea de a asigura supravegherea democratic a Bncii
Centrale Europene?
a. Comisiei Europene
b. Parlamentului European
c. Curii Europene de Justiie
d. Consiliului European
e. Tribunalului de prim instan
RASPUNS B
81. Care sunt principalele criterii de diferentiere ntre actele comunitare?
1.efectul lor legal
2.protectia lor juridic
3.modalitatea de ratificare
4.modalitatea de publicitate
5.modalitatea prin care intr n vigoare
a) 1+3+4+5
b)1+2+3+4
c)1+2+4+5
d)1+3+4+5
e) 2+3+4+5
RASPUNS C
82. Care este scopul utilizrii recomandrilor?
a. de a exprima un punct de vedere
b. de a obtine o anumit actiune sau conduit din partea destinatarilor ei
c. de a impune adoptarea unor acte normative
d. de solutionare a unor conflicte ntre statele membre
e. de consiliere n problemele interne alte statelor membre
RASPUNS B
83. Din ce este format structura tehnico - legislativ a fiecrui tratat?
a. preambul, clauze introductive si clauze finale;
b. preambul, clauze instituionale si clauze finale;
c. clauze introductive, clauze materiale si clauze finale;
d. preambul, clauze introductive, clauze institutionale, clauze materiale si clauze
finale;
e. clauze materiale, clauze introductive, clauze instituionale si clauze finale.
RASPUNS D
84. Clauzele materiale:
a. prefigureaz aciunile ce trebuie ntreprinse de statele membre n vederea realizrii obiectivului sau
obiectivelor Comunitii;
b. vizeaz organizarea si functionarea ansamblului institutional comunitar, finantarea comunittilor si
statutul functionarilor publici comunitari;
c. cuprind dispozitii privind ratificarea tratatelor institutive;
d. impun obligatii si confer drepturi diferitelor subiecte de drept implicate n
realizarea obiectivelor comunitare, reglementnd n acelasi timp actiunea sau inactiunea
acestora;
e. cuprind dispoziii privind libera circulaie a persoanelor.
RASPUNS D
85. Clauzele finale ale fiecrui tratat cuprind:
a. actiunile ce trebuie ntreprinse de statele membre;
b. obligatiile subiectelor de drept implicate n realizarea obiectivelor comunitare;
c. drepturile subiectelor de drept implicate n realizarea obiectivelor comunitare;
d. dispozitii privind ratificarea tratatelor institutive, intrarea lor n vigoare si
conditiile n care poate fi realizat revizuirea acestora;
e. actiunile ce trebuie ntreprinse de locuitorii statelor membre.
RASPUNS D
86. Care este institutia ce are menirea de a interpreta n mod adecvat continutul
regulamentului actelor comunitare?
a. Curtea European de Conturi;
b. Curtea Constitutional;
c. Tribunalul de Prim Instan al Comunittilor Europene;
d. Tribunalul Functiei Publice al Uniunii Europene.
e. Curtea European de Justitie.
RASPUNS E
87. Regulamentul este definit ca :
1. actul cu aplicabilitate general, obligatoriu n toate elementele sale ;
2. apropiat de o lege din ordinea juridic intern ;
3. direct aplicabil tuturor statelor membre ale uniunii europene;
4. la adpost de orice actiune n anulare intentat de un particular ;
5. creeaz n sarcina statelor membre o obligatie legat de "rezultatul
ce trebuie atins".
a) 1+3+4+5
b)1+2+3+4
c)1+2+4+5
d)1+3+4+5
e) 2+3+4+5
RASPUNS B
88.Care sunt misiunile Consiliului European ?
a. Impulsioneaza dezvoltarea Uniunii.
b. Stabileste orientarile politice generale necesare Uniunii Europene
c. Stabileste strategiile comune
d. Stabileste progresiv o politica de aparare comuna
e. Prezinta Parlamentului European un raport privind progresele realizate de Uniune.
1= a+c+d
2=a+e+b
3=a+b+c+d+e
4=b+c+d+e
5=b+c+d
RASPUNS 3
89.Ce institutii ale Uniunii Europene au orientare interguvernamentala :
a. Comisia
b. Parlamentul European
c. Curtea de Justitie
d. Consiliul de Ministrii
e. Consiliul European
1=d+e
2=a+c
3=d+a
4=e+c
5=b+d
RASPUNS 1
90. Ce puteri fundamentale are Consiliul European?
a. putere legislativa
b. putere executiva
c. putere judecatoreasca
d putere administrativa financiara
e. guvernamentala
1= a+b+d+e
2=a+b+c
3=e
4=a
5=a+b+c+d+e
RASPUNS 2
91.Cine exercita o supraveghere democratica asupra activitatilor Consiliului European?
a. Consiliul de Ministri
b. Parlamentul
c. Comisia Europeana
d. Curtea de Justitie
e. Consiliul Europei
RASPUNS B
92.Ce organe auxiliare are Consiliul European ?
a. Comitetul special pentru agricultura
b. Comitetul pentru vize
c. Comitetul regiunilor
d. Comitetul monetar
e. Comitetul economic si social
1= a + c+d
2=a +d +c + e
3=a + c + e
4=b + c + d
5=a+b+c+d+e
RASPUNS 5
93. Care sunt documentele adoptate de Consiliul European?
1) conventii
2) acorduri
3) hotrri
4) acorduri partiale
5) decizii
a)= 1+4+5,
b)= 1+2+3,
c)= 4+5,
d)= 2+3
RASPUNS B
94. Care sunt atributiile Comitetului Reprezentantilor permanenti ai statelor membre?
1) de a pregati lucrarile Consiliului European
2) de a executa mandatele care le sunt incredintate de Consiliului European
3) de a coordona si conduce lucrarile Consiliului European
4) de a prezida lucrarile Consiliului European
5) de la lua hotararile Consiliului European
a)= 1+2,
b)= 1+2+3,
c)= 4+5,
d)= 1+4+5
RASPUNS A
95. Care dintre urmatoarele conditii trebuie indeplinite, printe altele, pentru a fi admise masuri
nationale restrictive in domeniul circulatiei serviciilor:
a. domeniul sa nu fi fost armonizat;
b. masura sa fie proportionala cu scopul urmarit;
c. masura sa fie aprobata de Consiliul European;
d. masura sa se ia cu respectarea contingentelor aprobate.
A= a+c
B= a+b
C= b+c
D= c+d
E= a+d
RASPUNS B
96. Pe langa Curtea Europeana de Justitie functioneaza si Tribunalul de Prima Instanta (TPI).
Se pronunta cu privire la: a.
actiuni tinand de litigiile dintre institutiile comunitare si personalul lor;
b. recursurile formulate de persoane fizice impotriva unor institutii ale comunitatilor, referitoare
la regulile de competenta aplicabile intreprinderilor;
c. recursurile formulate de intreprinderi impotriva Comisiei Europene cu privire
la incasari, productie, preturi, negocieri s.a.;
d. hotararile pronuntate de TPI pot fi atacate la Curtea Europeana a Drepturilor
Omului (CEDO);
e. hotararile pronuntate de TPI pot fi atacate la Curtea Europeana de Justitie.
Raspunsurile corecte sunt cele subliniate.Nu exista o varianta de raspuns care sa fie validata(cel
putin pana acum.) Corect ar fi varianta "C"-a+b+c+f(considerand ca "f"este de fapt "e",pentru ca
nu exista nici un enunt cu
lit.f.)
A= a+b+c+d+e
B= a+b+c+d
C= a+b+c+f
D= a+c+d+e
E= a+b+c
RASPUNS C
97. Regulamentele se aplica direct:
a. direct subiectelor de drept intern din statele membre;
b. subiectelor de drept intern si contin nu numai obligatii pentru subiectele de
drept intern, ci si drepturi;
c. nu se aplica subiectelor de drept intern ci numai statelor;
d. se aplica Statelor Membre deoarece contin prevederi care se adreseaza atat
statelor in raporturile lor cu comunitatea dar si institutiilor si persoanelor juridice
de drept public sau privat;
e. numai agentilor economici.
A= a+b+c+d+e
B= a+c+d+e
C= a+b+d+e
D= a+b+c+d
E= a+b+d
RASPUNS C
98. Deciziile:
a. se pot emite de Comisie sau Consiliul Ministrilor;
b. sunt direct aplicabile si obligatorii pentru orice subiect de drept ;
c. sunt direct aplicabile si obligatorii pentru anumiti destinatari;
d. au caracter individual;
e. sunt acte administrative. Au caracterul de acte obligatorii in toate elementele
lor pentru destinatarii desemnati;
f. nu au caracter obligatoriu ci doar orientativ pentru armonizarea legislatiei.
A= a+b+d+f
B= a+c+e+f
C= b+c+d+e
D= b+c+d+f
E= a+c+d+e
RASPUNS E
99. Principiul proportionalitatii a fost formulat in sensul ca:
a. masurile care se iau nu trebuie sa depaseasca obiectul propus;
b. masurile care se iau trebuie sa fie proportionale cu suprafata si populatia statului
in cauza;
c. legalitatea unei masuri este afectata daca este aparent necorespunzatoare;
d. legalitatea unei masuri este afectata daca este evident necorespunzatoare;
e. masura poate sa mearga mai departe decat este necesar pentru atingerea obiectivului
dar sa nu prejudicieze;
f. masura nu trebuie sa mearga mai departe decat este necesar pentru atingerea
obiectivului;
g. cand este posibilitatea de a alege intre doua sau mai multe masuri, sa fie aleasa
cea care adduce atingerile mai mici.
A= a+b+d+e
B= a+b+c+d
C= a+c+d+g
D= a+d+f+g
E= b+c+e+g
RASPUNS D
100. Institutul Monetar European a avut ca misiuni:
a. gestionarea rezervelor de euro;
b. intarirea cooperarii intre bancile centrale nationale;
c. coordonarea politicilor vamale ale Statelor Membre;
d. coordonarea politicilor monetare ale Statelor Membre;
e. supervizarea functionarii SME;
f. realizarea consultarilor asupra problemelor care tin de competenta bancilor
centrale nationale si care pot afecta stabilitatea institutiilor si pietelor financiare;
g. facilitarea utilizarii ECU si supravegherea evolutiei acesteia.
A= a+b+c+d+e
B= b+c+d+e+f
C= c+d+e+f+g
D= a+b+d+e+f
E= c+d+e+f
RASPUNS C
101. Conditiile in care sunt admise masuri nationale restrictive privind libera circulatie a
serviciilor sunt:

a. domeniul vizat sa fi fost armonizat;
b. domeniul vizat sa nu fi fost armonizat;
c. masura sa nu fie discriminatorie;
d. masura sa urmareasca un interes general;
e. masura sa fie in mod obiectiv necesara;
f. masura sa fie proportionala cu scopul urmarit;
g. masura nu este tinuta de respectarea reciproca;
h. masura sa respecte principiul recunoasterii reciproce.
A= a+b+c+d+e+f
B= b+c+d+e+f+g
C= a+c+d+e+f+g
D= a+b+d+e+f+g
E= a+c+d+e+f+h
RASPUNS E
102. Cand inceteaza mandatul unui membru al Comisiei Europene?
a. demisie voluntara
b. deces
c. la cererea Consiliului sau Comisiei, daca nu mai indeplineste conditiile necesare
pentru exercitiul functiilor sau daca este in culpa grava
d. o data cu intreaga Comisie
e. dupa 3 ani
A. b+c+d+e
B. a+c+e
C. a+b+c+d
D. a+b+c
E. b+c+d
RASPUNS C
103. Cum sunt alesi membrii Parlamentului European?
a) Prin vot uninominal;
b) Prin vot universal direct;
c) Prin tragere la sorti.
RASPUNS B
104. Atributiile Parlamentului European sunt:
a) asigurarea controlului politic general;
b) participarea la elaborarea dreptului comunitar prin cooperare (legislativa);
c) decizia, propriu-zisa, in materie bugetara (in sensul ca adopta bugetul Comunitatii);
d) participa la relatiile externe.
A=a+c+d;
B=b+c+d;
C=a+b+c;
D= toate variantele de mai sus;
E=nici o varianta corecta
RASPUNS ?
105. Pentru organizarea sufragiului universal direct, fiecare stat membru trebuie sa respecte un
set de conditii minime comune:
a. nimeni nu poate vota decat o singura data (principiul votului unic)
b. Alegerile se desfasoara in cursul aceleiasi perioade in toate statele membre
incepand cu joi dimineata, pana duminica, in cursul aceleiasi saptamani;
c. varsta minima pentru vot este 18 ani;
d. deschiderea urnelor se poate face numai dupa inchiderea scrutinului in toate statele
membre.
A=a+c+d;
B=b+c+d;
C=a+b+c;
D= toate variantele de mai sus;
E=nici o varianta corecta
RASPUNS C
106. In cazul cand un stat membru este parte in proces, Curtea de Justitie va rezolva cazul prin :

a) cu ajutorul Adunarii Plenare
b) prin intrunirea Adunarii Plenare si a unei Camere de 5 sau de 3 judecatori
c) Marea Camera are in competente rezolvarea cazului de proces
RASPUNS C
107. Rolul Curtii de Justitie este de a asigura respectarea:
a. dreptului civil;
b. dreptului comunitar;
c. dreptului international;
d. dreptului penal;
e. toate variantele.
RASPUNS B
108. Libera circulatie a mrfurilor implic:
1) interzicerea ntre statele membre a taxelor vamale asupra importurilor si
exporturilor;
2) eliminarea restrictiilor legate de libera circulatie a serviciilor;
3) un tarif vamal diferit;
4) implic toate categoriile de mrfuri;
5) un tarif vamal comun.
a) 1+4+5
b) 1+3+4
c) 2+3+5
d) 2+3+1
e) 1+4+2
RASPUNS A
109. Tariful vamal comun se aplic:
a) de o autoritate comunitar distinct;
b) de o autoritate de sine stttoare ;
c) de ctre autorittile nationale ale statelor pe teritoriul crora intr mrfurile.;
d) de ctre autorittile statelor de pe teritoriul crora vin mrfurile;
e) de ctre autorittile statelor mixte.
RASPUNS C
110. Care sunt functiile taxelor vamale:
1) instrument de control;
2) instrument fiscal;
3) instrument de politic comercial;
4) instrument de majorare a veniturilor fiscale;
5) mijloc de constrngere.
a) 1+3+4
b) 2+3+5
c) 2+3
d) 1+4+5
e) 3+4+5
RASPUNS C
111. Barierele netarifare de tipul restrictiilor cantitative la import si la export sunt:
a ) interdictiile la import, contingentele de import, licentele de import si
autolimitrile la export;
b) taxele de prelevare variabil la import, ajustarea fiscal la frontier, taxele
antidumping si compensatorii, depunerile prealabile n valut la import si ajustarea
fiscal la frontier;
c) cerinte de ordin tehnic cum ar fi evaluarea mrfurilor n vam sau formalitti si
documente suplimentare cerute la export sau import;
d) norme de securitate, norme sanitare si fitosanitare si norme privind ambalarea,
marcarea si etichetarea.;
e) taxele de prelevare variabil la export, ajustarea fiscal la frontier, taxele antidumping
si compensatorii, depunerile prealabile n valut la export si ajustarea fiscal la frontier;
RASPUNS A
112 .Care sunt regimurile vamale suspensive:
1) tranzitul mrfurilor,
2) antrepozitul mrfurilor;
3) perfectionarea activ a mrfurilor;
4) transformarea sub control vamal al mrfurilor;
5) admiterea temporar a mrfurilor;
6) perfectionarea pasiv a mrfurilor.
a) 1+2
b) 1+3+4
c) 2+4+6
d) 2+3+5+6
e) 1+2+3+4+5+6
RASPUNS E
113. Normele din dreptul comunitar:
A. au aplicabilitate imediat si direct n dreptul intern;
B. nu au aplicabilitate imediat dar au aplicabilitate direct n dreptul intern;
C. nu se suprapun, nu se confund si nu se identific cu normele din dreptul intern;
D. se aplic de judectorii nationali cu prevalent fat de cele din dreptul intern.
1 A+B+C
2 B+C+D
3 A+C+D
4 A+B+D
RASPUNS 3
114 Consiliul de Ministri are printre atributii:
A. adoptarea legislatiei comunitare;
B. coordonarea politicilor comunitare;
C. aducerea la ndeplinire a tratatelor comunitare;
D. finalizarea acordurilor ncheiate de Comunitate cu statele terte n domeniile de competent
1 A+B+C
2 B+C+D
3 A+C+D
4 A+B+C+D
RASPUNS 4
115. Libera circulatie a serviciilor de tip activ se asigur prin:
A. interdictia discriminrii fondat pe nationalitatea sau rezidenta prestatorului;
B. posibilitatea stabilirii sediului pe teritoriul statului n cauz;
C. interdictia msurilor nationale restrictive aplicate n mod nediscriminatoriu;
D. posibilitatea ca prestarea serviciului s se fac fr trecerea unei frontiere interioare
a Uniunii.
1 A+B
2 B+C
3 C+D
4 A+C
5 A+D
RASPUNS 4
116. Libera circulatie a capitalurilor vizeaz:
1 plasarea si investirea sumelor n cauz;
2 plata serviciilor si mrfurilor cu ocazia deplasrilor cu trecerea frontierelor interne
ale Uniunii;
3 deplasarea de capital care corespunde unei obligaii de plat decurgnd dintr-o
tranzactie.
RASPUNS 1
117. Componenta de Orientare a FEOGA a fost creat n 1962 pentru ajustare structural
reconversia productiei agricole si dezvoltarea de activitti complementare n agricultur. Are
urmtoarele atributii:
A. investitii n agricultur;
B. facilitti destinate tinerilor agricultori;
C. investitii n industrie;
D. sprijin pentru iesirea la pensie n agricultur nainte de limita de vrst;
E. sprijin pentru zonele mai putin favorizate si pentru zonele cu restrictii de mediu;
F. pentru silvicultur;
G. alte msuri de conversie si dezvoltare rural.
1 A+B+C+D+E+F
2 B+C+D+E+F+G
3 A+B+D+E+F+G
4 A+D+E+F+G
5 A+C+D+E+F+G
RASPUNS 3
118. Marcati varianta corecta
a. Comisia European are activitate permanent si colegial si se reuneste, de regul,
sptmnal si ori de cte ori este nevoie.
b. Parlamentul European se reuneste anual n dou sesiuni ordinare, dar se poate reuni si n sesiune
extraordinar la cererea majorittii membrilor si ori la cererea Consiliului
Europei sau a Comisiei Europene.
c. Parlamentul European se reuneste anual, n sesiune ordinar, ncepnd cu a doua zi de marti a
lunii martie, dar se poate ntruni si n sesiune extraordinar in caz de urgenta la initiativa
Comisiei Europene, Consiliului Europei sau la initiativa Presedintelui.
RASPUNS C
119. Marcati varianta corecta:
a. Membrii Parlamentului European sunt alesi direct si reprezint popoarele comunittii. Nu pot fi
mandatati de puterile statelor lor spre a ndeplini anumite misiuni si nici nu pot fi tinuti de
obligatia de consultare cu acestea.
b. Membrii Parlamentului European sunt alesi direct si reprezint popoarele comunittii. Nu pot fi
mandatati de puterile statelor lor spre a ndeplini anumite misiuni dar sunt obligti s se consulte cu
acestea.
c. Parlamentul European mparte atribuiile de adoptare a bugetului comunitar cu Consiliul de Ministri al
U.E.. Parlamentul European are atributii n ceea ce priveste cheltuielile neobligatorii, iar Consiliul de
Ministri n ceea ce priveste cheltuielile obligatorii.
RASPUNS A
120. Marcati varianta gresit
a. Parlamentul European mparte cu Consiliul de Ministri al U.E. atributiile privind adoptarea
bugetului comunitar. Parlamentul European are atributii privind cheltuielile obligatorii, iar
consiliul de Minitrii al U.E. privind cheltuielile neobligatorii.
b. Curtea European de Justitie are atribuii consultative constnd n emiterea de avize si
atributii jurisdictionale privind interpretarea corect si aplicarea prevederilor tratatelor
institutive si controlul legalittii actelor comunitare.
c. Curtea European de Justitie are ca atributie asigurarea interpretrii si aplicrii corecte a tratatelor
institutive si a Conventiei Europene a Drepturilor Omului.
RASPUNS A
121. Alegeti varianta corect :
a) mandatul comisarului european poate nceta ca urmare a cererii statului care l-a propus;
b) mandatul comisarului european poate nceta la cererea oricrui stat membru;
c) mandatul comisarului european poate s nceteze odat cu ntreaga Comisie ca urmare a
adoptrii de Parlamentul European a motiunii de cenzur;
d) dac un comisar a fost demis, mandatul noului comisar este de 5 ani.
RASPUNS c
122. Sedintele Parlamentului European au caracter:
a. secret
b. public
c. deschis
d. interactiv
e. participativ
RASPUNS b
123. Care sunt zonele eligibile pentru finantare n cadrul obiectivului competitivitate regional si
ocupare a fortei de munc?
a. regiuni/state membre care se regsesc si pe lista eligibil pentru obiectivul
convergent.
b. state membre cu un PIB/loc. mai mic de 70% din media UE
c. regiuni/state membre care nu se regsesc pe lista eligibil pentru obiectivul
convergent
d. regiuni NUTS II (nivel-regiune), cu un VNB/loc mai mic de 70% din media
UE . 25
e. regiuni NUTS III (nivel - judet) sau mai mici, inclusiv zone cu schimbri
socio-economice n sectoarele industrial si de servicii, zone rurale n declin,
zone urbane n dificultate si zone dependente de pescuit
1. a+b
2. a+c
3. b+d
4. a+e
RASPUNS 1
124. Care sunt principiile de interventie ale Fondurilor Structurale si de Coeziune?
a. complementaritate, parteneriat,subsidiaritate
b. programare, compatibilitate si subsidiaritate
c. aditionalitate, compatibilitate, programare, concentrare
d. parteneriat, dezvoltare, periodicitate
e. egalitate, programare, concentrare
1. a+b
2. a+c
3. b+d
4. a+e
RASPUNS 2
125. Care sunt instrumentele de tip structural complementare instrumentelor structurale ale
Uniunii Europene?
a. Fondul Social European si Fondul European pentru Pescuit
b. Fondul de Coeziune si Fondul European pentru Pescuit
c. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural si Fondul European
pentru Pescuit
d. Fondul European de Dezvoltare Regional si Fondul Social European
e. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural si Fondul de coeziune
RASPUNS C
126. Care sunt fondurile structurale ale Uniunii Europene?
a. Fondul de Coeziune si Fondul Social European
b. Fondul Social European si Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural
c. Fondul de Coeziune si Fondul European pentru Pescuit
d. Fondul European de Dezvoltare Regional si Fondul Social European
e. Fondul Social European si Fondul European pentru Pescuit
RASPUNS D
127. Cnd a fost nfiintat Fondul Social European si n urma crui tratat?
a. n 1986, n urma AUE
b. n 1958, n urma Tratatului de la Roma
c. n 1993, n urma Tratatului de la Maastricht
d. n 1997, n urma Tratatului de la Amsterdam
e. n 2000, n urma Strategiei de la Lisabona
RASPUNS B
128. Care sunt instrumentele structurale ale Uniunii Europene?
a. Fondul European de Dezvoltare Regional si Fondul Social European
b. Fondul de Coeziune si Fondurile Structurale
c. Fondul Social European si Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural
d. Fondul de Coeziune si Fondul European pentru Pescuit
e. Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European si Fondul
de Coeziune
1. a+b
2. b+c
3. b+e
4. a+e
RASPUNS 2
129. Ce sunt instrumentele structurale?
a. instrumentele financiare prin care Uniunea European actioneaz pentru eliminarea
disparittilor economice si sociale ntre regiuni, n scopul realizrii coeziunii economice si
sociale
b. instrumentele prin care Uniunea European distribuie fonduri egale trilor
membre
c. fondurile structurale ale Uniunii Europene
d. fondurile prin care Uniunea European susine dezvoltarea economic a
statelor membre
e. instrumentele prin care U.E. mentine structura financiar a bugetului comunittii
europene
RASPUNS A
130. Care sunt obiectivele politicii de coeziune economic si social a Uniunii Europene n
perioada 2007-2013? (Ce finanteaz UE n domeniul acestei politici?)
a. convergent si cooperare teritorial european
b. competitivitate regional si ocupare a forei de munc
c. convergent si ocupare a fortei de munc
d. convergent, competitivitate regional si ocupare a fortei de munc, cooperare
teritorial european
e. complementaritate, coerent, coordonare si conformitate
RASPUNS D
131 Alegeti varianta corecta:
1 in organizarea sa interna, Parlamentul European cuprinde si conferinta
presedintilor;
2 Grupurile parlamentare se formeaza pe criterii nationale;
3 Mandatul Presedintelui Parlamentului este de 5 ani egal cu legislatura acestuia;
4 Biroul Parlamentului European prezideaza sedintele plenare ale acestuia.
RASPUNS 1
132 Marcati varianta gresita:
Presedintele Parlamentului European,
1 prezideaza sedintele plenare, ale biroului si conferinta presedintilor;
2 reprezinta Parlamentul European;
3 coordoneaza ansamblul activitatilor Parlamentului European;
4 ridica imunitatea membrilor Parlamentului European care au savarsit infractiuni.
RASPUNS 4
133 Marcati varianta gresita:
1 din biroul Parlamentului European fac parte Presedintele, cei 14 vicepresedinti si 5
chestori, acestia din urma neavand vot deliberativ;
2 Conferinta presedintilor de comisie este compusa din Presedinte, cei 14
vicepresedinti si presedintii grupurilor politice;
3 Conferinta presedintilor de comisie reuneste presedintii comisiilor permanente si
temporare;
4 Biroul largit, care a precedat Conferinta presedintilor, era alcatuit din membrii
Biroului si presedintii de comisie.
RASPUNS 2
134 Marcati varianta gresita:
1 Conferinta presedintilor hotaraste cu privire la organizarea lucrarilor
Parlamentului, programarea legislativa si intocmeste proiectele de ordine de zi;
2 Conferinta presedintilor de comisie poate adresa recomandari Conferintei
presedintilor in legatura cu lucrarile comisiilor si ordinea de zi a sesiunilor;
3 Conferinta presedintilor hotaraste compunerea si competentele comisiilor;
4 Conferinta presedintilor de delegatie este o configuratie a Conferintei presedintilor si sunt
constituite pentru relatiile cu parlamentele statelor membre.
RASPUNS 4
135 Marcati varianta gresita:
1 Comisiile permanente se constituie la propunerea Conferintei presedintilor;
2 Comisiile temporare se constituie la propunerea Conferintei presedintilor;
3 Comisiile de ancheta se constituie la propunerea Conferintei presedintilor;
4 Delegatiile interparlamentare se constituie la propunerea Conferintei presedintior.
RASPUNS 3
136 Marcati varianta gresita:
1 Comisiile de ancheta se pot constitui la cererea unui sfert din membrii
Parlamentului European;
2 Persoana desemnata sa fie Presedintele Comisiei, dupa desemnare, face o
declaratie si isi prezinta orientarile politice in fata Parlamentului;
3 candidatii propusi de Presedintele ales al Comisiei sunt audiati in cadrul
Conferintei presedintilor;
4 Colegiul comisarilor si programul acestuia este prezentat in sedinta plenara.
RASPUNS 3
137 Marcati varianta gresita:
1 Rezolutiile pot fi propuse de orice deputat (europarlamentar);
2 Recomandarile pot fi propuse de un grup politic;
3 Recomandarile pot fi propuse de cel putin patruzeci de europarlamentari;
4 Numirea Obudsman-ului se face de Consiliu la inceputul fiecarei legislaturi.
RASPUNS 4
138 Marcati varianta gresita:
1 Obudsman-ul poate fi destituit de catre Parlament;
2 Obudsman-ul poate fi destituit de Consiliu;
3 Obudsman-ul primeste plangerile cetatenilor Uniunii;
4 Obudsman-ul primeste plangerile orcarei persoane fizice sau juridice cu resedinta
sau sediul statutar intr-un stat membru.
RASPUNS 2
139 Marcati varianta gresita:
1 Parlamentul prezinta, atunci cand este consultat, recomandari privind PESC;
2 Parlamentul primeste informari de la Consiliu si Comisie privind PESC;
3 Parlamentul are atributiuni bugetare;
4 Tarifele de import raman la dispozitia statelor membre care le incaseaza.
RASPUNS 4
140 Marcati varianta gresita:
Veniturile Uniunii Europene se constituie din
1 taxe de import si taxe asupra importurilor agricole;
2 o cota din T.V.A. perceputa in fiecare stat membru;
3 contributii bazate pe PIB (PNB)
4 o cota din taxele de export si de tranzit.
RASPUNS 4
141 Marcati varianta gresita:
1 Parlamentul European poate sesiza Curtea de Justitie la recomandarea unei comisii
parlamentare;
2 Parlamentul European poate sesiza Curtea de Justitie desi comisia parlamentara s-a
pronuntat impotriva sesizarii;
3 Actiunea la Curtea de Justitie privind incalcarea dreptului comunitar se introduce
in numele Parlamentului European;
4 Cand Presedintele Parlamentului introduce o actiune la Curtea de Justitie impotriva
recomandarii comisiei parlamentare, nu trebuie sa sesizeze Parlamentul cu privire la decizia de
mentinere a actiunii.
RASPUNS 4
142 Marcati varianta corecta:
1 membrii comisiei europene, dupa incetarea mandatului, trebuie sa respecte
obligatiile decurgand din functia avuta;
2 membrii Comisei Europene nu pot demisiona;
3 membrii Comisiei Europene care au profesii liberale (avocati, medici, arhitecti) pot
cumula veniturile astfel obtinute cu cele din exercitarea functiilor lor;
4 un comisar european nu este obligat sa demisioneze daca Presedintele Comisiei
Europene ii cere sa demisioneze, deoarece Presedintele are doar un rol
administrativ si protocolar.
RASPUNS 1
143 Marcati varianta gresita:
1 un comisar european poate coordona mai multe directorate generale;
2 Comisia Europeana este "gardianul tratatelor";
3 Comisia Europeana are monopolul initiativei legislative;
4 in statele membre ale Uniunii Europene functioneaza delegatii ale Comisiei
Europene.
RASPUNS 4
144 Alegeti varianta corecta:
1 Consiliul de Ministrii al Uniunii Europene intocmeste anteproiectul de buget al
Uniunii Europene;
2 Comisia executa bugetul pe propria responsabilitate si in limitele fondurilor
alocate;
3 Consiliul da descarcarea de gestiune Comisiei pentru executarea bugetului Uniunii.
RASPUNS 2
145 Marcati varianta gresita:
1 Comisia se convoaca de presedintele sau si se intruneste saptamanal si ori de cate
ori este nevoie;
2 Sedintele Comisiei sunt publice;
3 in procedura scrisa, daca nici un membru al Comisiei nu formuleaza obiectii intrun
anumit termen, propunerea se considera adoptata;
4 propunerile ajunse in discutia Comisiei sunt supuse votului, la cererea unuia din
membri, fie in forma initiala, fie in forma modificata.
RASPUNS 2
146 Marcati varianta gresita
1 in procedura delegarii, un comisar poate actiona in numele altuia prin mandatare;
2 Comitetele de administrare pot sa suspende masurile de executie luate de Comisie
si sa trimita dosarul la Consiliul pentru decizie;
3 Comitetele consultative pot face recomandari Comisiei, iar aceste recomandari
sunt obligatorii;
4 Consiliul trebuie sa se prezinte intr-un anumit interval de timp cu privire la
sesizarile comitetelor de administrare, in caz contrar urmand a se aplica deciziile in
cauza ale comisiei.
RASPUNS 3
147 Marcati varianta gresita:
1 alegerea membrilor Parlamentului a fost stabilita abia in 1976 prin "Actul pentru
alegerea reprezentantilor in Adunare cu sufragiu universal direct", primele alegeri
avand loc in 1979;
2 votul unic pentru Palamentul European presupune ca fiecare cetatean european sa
poata vota o singura data in cadrul unei alegeri;
3 la alegerile europene urnele nu se deschid pana nu se incheie alegerile in toate
statele membre;
4 la alegerile europene s-a recomandat ca sa se foloseasca sistemul de liste sau votul
unic transferabil.
RASPUNS 1
148 Marcati varianta gresita:
1 Actul din 1976 prevedea ca nu exista incompatibilitate intre mandatul de
parlamentar european si mandatul de parlamentar national;
2 numarul de mandate in Parlamentul European se repartizeaza in functie de numarul
alegatorilor din fiecare stat membru;
3 numarul de mandate in Parlamentul European se repartizeaza egal intre statele
membre;
4 in Parlamentul European, membrii acestuia sunt grupati pe criteriul politic, exitand
si parlamentari neafiliati.
RASPUNS 3
149 Marcati varianta gresita:
1 Parlamentul European a evoluat de la statutul de organ consultativ la cel de organ
cu puteri legislative pe care le imparte cu Consiliul;
2 Parlamentul European imparte atributiile legislative cu Comisia care are initiativa
legislativa;
3 Europarlamentarii reprezinta cetatenii Uniunii, nu doar propriile popoare.
RASPUNS 2
150 Marcati varianta gresita:
1 mandatul membrilor Parlamentului European este imperativ;
2 membrii Parlamentului European nu pot indeplini alte functii sau mandate
nationale;
3 Europarlamentarii nu pot fi cercetati, retinuti sau urmariti pentru opiniile sau
voturile exprimate in exercitarea functiilor;
4 imunitatile europarlamentarilor sunt o garantie a independentei lor.
RASPUNS 1

S-ar putea să vă placă și