Sunteți pe pagina 1din 18

Laborator de Patiserie

Student : Ciuchi Florin


Specializarea : EI
1


Grupa : 941
ndrumtor : Prof. uni. dr. in!. "alentin #ichil
Cuprins
$


Justificare : %in dorin&a de a promoa produ'e naturale (i de a aduce )n ca'a
(i 'ufletul con'umatorului* no'tal!ia timpului de odinioar. +romatele pr,ituri ale
-unicii or aduce mereu z.m-ete pe chipurile iu-itorilor de dulce.
+ctiitatea )ntreprinderii 'e a a/a pe producerea de pr,ituri (i produ'e de
pati'erie (i lirarea ace'tora la domiciliul clientului.
Piaa potenial e'te reprezentat de per'oane de toate .r'tele.
Avantajul competitiv )l con'tituie raportul calitate 0 pre&* rapiditatea de 'erire (i
lirare* dier'ificarea produ'elor. "or e/i'ta mai multe feluri de produ'e* dintre care
principale or fi: cori!i* cornule&e cu rahat* tart cu i(ine* colaci* pateuri cu -r.nz*
(trudele* al- ca zapada* ne!re'* 'alam de -i'cui&i* -ezele* fur'ecuri cu !em* cozonaci.
Conform 'tudiilor )ntreprin'e* pia&a pe care a actia )ntreprinderea e'te o pia& )n
cre(tere* caracterizat printr0o cerere puternic la a'tfel de produ'e.
1


Locaia e'te )n Str. 2ihai "iteazul* nr.1$* 3acu 4fi!ura 15. 617
E'te or-a de un 'pa&iu de 89 mp utili* parter 4fi!ura $5 utilit&i e/i'tente: !az* ap
canal* telecomunica&ii* central termic* parcare* zon comercial important. Spa&iul
e'te ampla'at )n zona ultracentral a ora(ului* pre&ul fiind ne!ociat la 899 euro:lun.
6$7
;enoarea 'pa&iului a fi facut de o firm 'pecializat* iar co'tul 'e ridica la 1<99
euro. 617
4


Fi!ura 1.
.
Fi!ura $.
<


Fi!ura 1.
Aspectele financiare : ine'ti&ia a fi una de 19999 euro 41119$9 lei5* -ani o-&inu&i
printr0un )mprumut la 3anca =ran'ilania* cu po'i-ilitatea de returnare )n $4 de luni*
cu o rat lunar de >9??*$ lei 411?9.<9euro5. 647
+ce(tia or fi folo'i&i pentru procurarea 'pa&iului de lucru (i amena,area ace'tuia*
achizi&ionarea utila,elor de produc&ie (i a materiei prime nece'are.
@rmtoarea ine'ti&ie a con'tat )n achizi&ia utila,elor (i anume :
4 Cuptoare de pati'erie 3aAuette cu conec&ie (i umidificare B electric:
84< euro. 6<7
>


%imen'iuni: 814/?9>/<?$ mmC capacitate: 4 ti B >99/499 mmC umidificare directC
putere: >.4 DEC alimentare: $$9 " 'au 189 " 4la ale!ere5C termo'tat re!la-il: 90$<9
!rade CC timer: 90>9 min.C $ entilatoare cu 'chim-are automat de 'en' B pentru o
coacere uniform pe toat 'uprafa&a tilorC iluminare interioarC u( cu !eam du-lu
termorezi'tentC 4 ti aluminiu >99/499 mm inclu'e )n dotarea 'tandard .4fi! .45
$ "itrine fri!orifice cu u(a cu !eam termopan : 199 euro 6<7
%imen'iuni <?9/<19/1889 mm* capacitate 1$9 litri* temperatura de lucru 9:F19 C
o
* cu
< polite tip !rtar* cu pazie luminat* cu termo'tat mecanic* cu termometru* )nchidere
cu cheie* freon ecolo!ic ;114a. 4fi!.<5
1 Plite 'ticl pe !az : 119 euro [6]
Control -utoane lateral 0 culoare ne!ru* 4 arztoare* aprindere inte!rat* 'i!urant
plita0SafetGPlu'* >9 cm l&ime* culoare ne!ru. 4fi!.>5
1 2ala/oare aluat : <19 euro 6<7
Con'truc&ie ino/* dimen'iuni 80X48X75h(cm), capacitate cuv 47 !itri, dime"siu"i
cuv #45X$0cm, te"siu"e %%0v&$80', putere (,50&(,87)*+ 4fi!.?5
$ 2i/ere profe'ionale : 4$9 euro 6<7
Cu -ol* capacitate 8 l, ariator iteza 880>>9 rot:min* dotat cu tel* c.rli! (i 'patul*
alimentare electric $$9 "* putere electric 499 E* dimen'iuni 499/$<9/419. 4fi!.85
?Fi!. 4 Fi!. <

Fi!. > Fi!. ? Fi!. 8
S0au mai achizi&ionat ti* forme* cu&ite (i alte u'ten'ile nece'are )n aloare de 1<99
euro.
Hirarea produ'elor 'e a face cu o ma(in mic 4fi!ura 95* cumprat la m.na a doua*
ma(in a carui pre& de cumprare e'te de 1199 euro* iar ine'ti&iile pentru ea 'unt de
499 euro. 6$7
8


Fi!ura 9.
Ca (i cheltuieli ini&iale aem :
,r+
crt+
-he!tuie!i care au !oc o si".ur dat Pre/ Lei Pre/ 0uro
( ;enoare >><1 1<99
% Cuptoare de pati'erie 44-uc&i5 1498? 1189
$ "itrine fri!orifice 4$ -uc&i5 $>>9 >99
4 2ala/oare aluat 41 -uc&i5 >?84 1<19
5 2i/ere profe'ionale 4$ -uc&i5 1?$< 849
6 Plite de 'ticl pe !az 41 -uc&i5 1?19 199
7 @'ten'ile pati'erie >><1 1<99
9


8 2a(ina de 'erici >><1 1<99
1ota! : 428$2 Lei ((%40 0uro
Cheltuielile lunare* ce )mi or permite ' )mi re'pect contractele* at.t cele de lirare
c.t (i cele la -anc (i chirie au fo't 'intetizate )n urmtorul ta-el:
,r+
-rt+
-he!tuie!i !u"are -a"titate Pre/ Lei Pre/ 0uro
( ;ata 3= 1 >9??*$ 11?9.<9
% Chirie 1 1<4?.$ 899
$ Cheltuieli )ntre&inere 1 <<99 1$49.4$
4 3enzina 1 ?<9 1>9.1<
5
Flutura(i
reclam:promo&ii
1999 $99 4<.11
6 #ahr $$<9D! 9999 $9$9.??
7 Iu 4<99-uc. $$<9 <9?.44
8 Fin 1999D! 4<99 1914.88
2 @nt 1?<D! 8>$< 194<.$
(0 2ar!arin 1?<D! $>$< <9$
(( E'en&e 19lei:zi 4<9 191.49
(% Cacao ?.<D! $$< <9.?4
($ 2irodenii 19lei:zi 4<9 191.49
(4 Sm.nt.n 199D! $199 4?1.>1
(5 %ro,die 4<D! 4<9 191.49
(6 Hapte 19<9l 1<?< 1<<.$1
(7 Sare ?.<D! 1< 1.18
(8 3r.nz ?<D! ?<9 1>9.1<
(2 ;ahat ?<D! 4<9 191.49
19


%0 2ere 1<9D! 4<9 191.49
%( Juci 1?.<D! >99 11<.1$
1314L 445(%+% !ei (00$8+84 euro
+m an!a,at un numr de 11 per'oane:
0 1 pati'eri (efi 4care or lucra )n $ ture de 8h* )n tura de diminea& a.nd doi pati'eri
(ef5
0 4 a,utoare de pati'er 4care or lucra in $ ture de 8h* c.te doi pe tur5
0 1 conta-il 4cu pro!ram de 4h:zi5
0 1 !e'tionar 4cu pro!ram de 8h:zi5
0 1 (ofer 4cu pro!ram de 8h:zi* lirarea produ'elor fc.ndu0'e diminea&a* a.nd
o-li!a&ia de a di'tri-ui (i flutura(ii cu reclama firmei5
0 1 femeie de 'erici 4cu pro!ram de 4h:zi5
Grila de 'alarizare:
,r+
-rt+
Post ocupat 5a!ariu "et 5a!ariu brut
( Pati'er 'ef 1999 lei $999 lei
% Pati'er Sef 1999 lei $999 lei
$ Pati'er Sef 1999 lei $999 lei
4 +,utor pati'er 899 lei 1>99 lei
11


5 +,utor pati'er 899 lei 1>99 lei
6 +,utor pati'er 899 lei 1>99 lei
7 Conta-il 899 lei 1>99 lei
8 Ge'tionar 899 lei 1>99 lei
2 Sofer 899 lei 1>99 lei
(0 Femeie de 'erici <99 lei 1999 lei
1ota! : 8$00 !ei
(6600 !ei&$74$+80
0uro
n urma contractelor o-&inute cu < firme 4'upermarDeturi5 cantitatea (i 'ortimentele
cerute 'unt urmatoarele 4cu 'pecifica&ia c aproizionarea 'e a face o dat la dou
zile5 :
,r+
-rt
+
6e"umire produs -a"titate Pre/ per (00.&Lei Pre/ tota! Lei
( Cori!i $<9 -uc. 9.8 $99
% Plcinte cu -r.nz $99 -uc. $ 499
$ Colaci $<9 -uc. 1 $<9
4 Pateuri cu -r.nz $99 -uc. $ 499
5 Ktrudele cu mr $99 -uc. $ 499
6 =art cu i(ine 1<9 -uc. $.< 1?<
7 +l- ca #pada $<9 -uc. 1 ?<9
8 Pr,itura L%o-o'L 1<9 -uc. 1 4<9
2 Je!re' $99 -uc $.< <99
(0 Salam de -i'cuiti < D! $ 199
(( Cornule&e cu ;ahat 19 D! 1.< 1<9
(% 3ezele < D! 1 1<9
($ Fur'ecuri cu !em 19 D! 1.< 1<9
(4 Cozonaci <9 D! 1.< ?<9
(5 =orturi 19 D! 1 199
1314L 5$%5 !ei&(%00+25 euro
1$


Analiza SWOT
Puncte tari:
"a crea locuri de munc.
+'i!ur calitatea produ'elor oferite.
Per'onalul are e/perien&a a't )n domeniul panifica&iei.
Pre&urile 'unt acce'i-ile.
2ateriile prime folo'ite 'unt de calitate 'uperioar
Puncte 'la-e:
Concuren&a firmelor cu renume.
Situa&ia nefaora-il a echili-rului financiar la finalul anului $91$.
Iportunit&i:
Ptrunderea pe noi pie&e.
G'irea unor 'ur'e de aproizionare cu materii prime mai ieftine.
Hr!irea 'pa&iului de lucru.
+menin&ri:
Co'tul )n cre(tere al materiei prime.
11


Concuren&a autohton puternic.
Diarama !A"TT
%ia!rama G+J== prezint modul de realizare a 'arcinilor )n func&ie de data de
)ncepere (i durata ace'tora* precum (i ima!inea !rafic a modului de 'uprapunere (i corelare
a dier'elor actiit&i.
+ctiitate Ian Fe- 2ar +pr 2ai Iun Iul +u! Sep
Con'tructie
+chizitie
echipamente
@tilare
Promoare
Inau!urare
14


#stimri :
Cheltuieli de )nceput :
,r+
-rt+
1ipuri de
che!tuie!i
1ota! i" !ei 1ota! i" 0uro
(
Cheltuieli de
ine'titie
49819 11$49
% Cheltuieli lunare 44<1$.$ 19918.84
$
Cheltuieli
'alariale
1>>99 1?41.8
=otal 1199<1.$ lei $<9$$.>4 euro
%iferen&a dintre -anii )mprumuta&i i cei cheltui&i a fi folo'it pentru cheltuielile
iminente.
%up prima lun de la de'chidere om aea urmtoarele )nca'ri :
1<


<1$< lei:1$99.9<euro / 1< 4zile5 M ?98?<lei:18914*$<euro
%in ace(tia om 'cade cheltuielile lunare (i cele 'alariale* rm.n.nd cu profitul :
?98?< 0 44<1$.$ 01>>99 M 18?>$.8 lei
18914*$< 019918*84 0 1?41.8 M 4$11.>1 euro
%in profit om 'cade ta/ele la 'tat 41>N5 :
18?>$.8 / 9.1> M 199$.9< lei 4ta/5
4$11.>1 / 9.1> M >??.9> euro4ta/5
"om rm.ne cu :
18?>$.8 0 199$.9< M 1<?>9.?< lei
4$11.>1 0 >??.9> M 1<<4.<< euro
%in ace(tia om 'cade amortizrile 41<N5
1<?>9.?< / 9.1< M $1>4.11 lei
1<<4.<< / 9.1< M <11.18 euro
+(adar, pro7itu! no'tru lunar a fi de : ($$26+64 !ei&$0%(+$7 euro
1>


Concluzii si arumente :
+m promoat acea't idee din dorin&a de a da ia& unui i'. Ju e'te u(or* dar nici
impo'i-il at.t timp c.t nu om uita c multora dintre noi ne plac dulciurile 'i c mereu
un produ' de ca' a -irui )n fa&a unuia frumo' am-alat.
%at fiind .r'ta* pot parea t.nr (i fr prea mult e/perien& )n domeniu* dar a'ta nu
denot lip' de 'eriozitate* ci poate mult cura, pentru remurile de criz prin care
trecem.
mi dore'c ' am o intrare ictorioa' pe pia&* ' fac fa& cu -rio amenin&rilor (i
concuren&ei* iar pe iitor* de ce nu* ' m e/tind.
$i%liorafie :
[1] maps.google.ro
6$7 OOO.tocmai.ro
617 fini'a,e.ucoz.ro
1?


647 OOO.-ancatran'ilania.ro
6<7 OOO.utila,0alimentar.ro
6>7 OOO.ideall.ro
18