Sunteți pe pagina 1din 308

1

ROMULUS GIDRO

DREPTUL MUNCII

20132
ABREVIERIA.I. - Analele de istorie
alin. - alineat/alineatele
art. - articol/articolele
A.T.O.F.M. - Agenia Teritorial de Ocupare a Forei de Munc
C.A.E.N. - Clasificarea Activitilor din Economia Naional
C.J.C.E. - Curtea de Justiie a Comunitilor Europene
C.J.U.E. - Curtea de Justiie a Uniunii Europene
C.O.R. - Clasificarea Ocupaiilor din Romnia
C.S.J. - Curtea Suprem de Justiie
Ed. - Editur
H.G. - Hotrre de Guvern
I.T.M. - Inspectoratul Teritorial de Munc
I.C.C.J. - nalta Curte de Casaie i Justiie
J.O.C.E. - Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene
lit. - litera/literele
M. Of. - Monitorul Oficial
n.n. - nota noastr
O.G. - Ordonan a Guvernului
O.I.M. - Organizaia Internaional a Muncii
o.p. - opera citat
O.U.G. - Ordonana de Urgen a Guvernului
p. - pagina
pct. - punctul/punctele
P.F.A. - Persoan Fizic Autorizat
R.D.C. - Revista de Drept Comercial
R.R.D. - Revista Romn de Drept
R.R.D.C. - Revista Romn de Drept Comercial
R.R.J. - Revista Romn de Jurispruden
R.R.D.M. - Revista Romn de Dreptul Muncii
R.R.D.P. - Revista Romn de Drept Public
S.D.R. - Studii de Drept Romnesc
.a. - i alii/altele
vol. - volum/volumele
U.E. - Uniunea European3
CUPRINSNOIUNI PRELIMINARE ..................................................................................................................................11
CAPITOLUL I - ELEMENTE DE FORMARE I DEZVOLTARE A DREPTULUI MUNCII ............................11
Etapa situat ntre a doua jumtate a secolului al XIX-lea i anul 1918. ............................................13
Etapa 1919 1945. ..................................................................................................................................15
Etapa 23 august 1944 decembrie 1989. .............................................................................................16
Etapa de dup decembrie 1989. ............................................................................................................16
CAPITOLUL II - DEFINIIA I OBIECTUL DREPTULUI MUNCII ...............................................................18
1. Munca dependent (subordonat). ...................................................................................................19
2. Munca independent ..........................................................................................................................20
3. Diverse forme de raporturi juridice de munc .................................................................................20
3.1. Raporturile de munc (de serviciu) ale funcionarilor publici ..................................................... 20
3.2. Raporturile de munc ale membrilor cooperatori ........................................................................ 21
3.3. Raporturile de munc ale magistrailor ...................................................................................... 22
3.4. Raporturile de munc ale militarilor ............................................................................................ 22
3.5. Raporturile de munc ale demnitarilor ........................................................................................ 23
3.6. Raporturile de munc ale preoilor .............................................................................................. 23
CAPITOLUL III - IZVOARELE DREPTULUI MUNCII ...................................................................................24
1. Izvoare interne ....................................................................................................................................24
2. Izvoare internaionale .........................................................................................................................25
CAPITOLUL IV - PRINCIPIILE DREPTULUI MUNCII ................................................................................27
1. Definirea noiunii ................................................................................................................................27
2. Principiul libertii muncii i nengrdirii dreptului la munc. ........................................................27
3. Nediscriminarea n raporturile de munc .........................................................................................28
4. Negocierea colectiv i individual ..................................................................................................29
5. Dreptul la liber asociere ...................................................................................................................29
6. Principiul respectrii bunei credine .................................................................................................29
7. Principiul proteciei salariailor .........................................................................................................30
8. Principiul garantrii dreptului la grev .............................................................................................30
DREPTUL INDIVIDUAL AL MUNCII ...............................................................................................................31
CAPITOLUL I - CONTRACTUL INDIVIDUAL AL MUNCII. DEFINIIE. TRSTURI ...............................31
Preliminarii ..............................................................................................................................................31
1. Definiia contractului individual de munc.......................................................................................31
2. Elemente definitorii ale contractului individual de munc ..............................................................32
2.1. Prestarea muncii. .......................................................................................................................... 32
2.2. Plata muncii. ................................................................................................................................. 32
2.3. Subordonarea salariatului fa de angajatorul su. ................................................................... 32
2.4. Elementul temporal. ...................................................................................................................... 32
3. Trsturile contractului individual de munc ..................................................................................33
3.1. Respectarea principiului libertii de voin. ............................................................................... 33
4
3.2. Contractul individual de munc este un contract bilateral. ......................................................... 33
3.3. Contractul individual de munc este un contract sinalagmatic .................................................. 33
3.4. Contractul individual de munc este un act juridic oneros .......................................................... 33
3.5. Contractul individual de munc este un contract comutativ, ....................................................... 33
3.6. Contractul individual de munc este un contract cu executare succesiv ................................... 33
3.7. Contractul individual de munc este un contract numit ............................................................... 34
3.8. Contractul individual de munc este un contract formal ( solemn ) ............................................ 34
3.9. Contractul individual de munc este un contract intuitu personae .............................................. 34
3.10. Contractul individual de munc nu poate fi afectat de o condiie suspensiv ........................... 34
3.11. Contractul individual de munc poate fi afectat de un termen extinctiv .................................... 34
3.12. Contractul individual de munc este un contract n care angajatul se afl n raport de
subordonare ......................................................................................................................................... 35
CAPITOLUL II - NCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNC ..............................................36
A. CONDIII GENERALE I COMUNE DE VALIDITATE .......................................................................36
1. Capacitatea juridic ............................................................................................................................36
1.1. Capacitatea juridic a persoanei fizice care se angajeaz .......................................................... 36
1.2. Capacitatea juridic a angajatorului. .......................................................................................... 39
2. Consimmntul .................................................................................................................................41
3. Obiectul ...............................................................................................................................................43
4. Cauza ...................................................................................................................................................44
B. CONDIII SPECIFICE DE VALIDITATE .............................................................................................44
1. Examenul medical ..............................................................................................................................44
2. Avize, autorizri, atestri ...................................................................................................................45
3. Studii ...................................................................................................................................................46
4. Vechimea n munc. ...........................................................................................................................47
5. Repartizarea n munc. ......................................................................................................................47
6. Stagiul. ................................................................................................................................................47
7. Obligaia de informare .......................................................................................................................48
8. Verificarea aptitudinilor i cunotinelor profesionale ....................................................................50
8.1. Concursul sau examenul ............................................................................................................... 51
8.2. Interviul ........................................................................................................................................ 53
8.3. Proba practic .............................................................................................................................. 54
8.4. Perioada de prob ........................................................................................................................ 54
9. Forma contractului individual de munc ..........................................................................................58
10. Registrul general de eviden a salariailor ....................................................................................60
11. Cumulul de funcii ............................................................................................................................61
CAPITOLUL III - CONINUTUL CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNC .........................................64
1. Clauze obligatorii ................................................................................................................................64
1.1. Obiectul contractului individual de munc .................................................................................. 64
1.2 Durata contractului individual de munc ...................................................................................... 65
1.3 Locul muncii .................................................................................................................................. 65
1.4. Felul muncii .................................................................................................................................. 67
1.5. Condiiile de munc ...................................................................................................................... 69
1.6. Timpul de munc i timpul de odihn ........................................................................................... 69
1.7. Salariul ......................................................................................................................................... 70
2. Clauze facultative ...............................................................................................................................70
2.1.Clauza cu privire la formarea profesional .................................................................................. 70
5
2.2. Clauza de neconcuren ............................................................................................................... 71
2.3. Clauza de confidenialitate ........................................................................................................... 79
2.4. Clauza de mobilitate ..................................................................................................................... 81
2.5. Clauza de contiin ..................................................................................................................... 82
2.6. Clauza de risc ............................................................................................................................... 83
2.7. Clauza de restricie a timpului liber ............................................................................................. 84
2.8. Clauza de punere la dispoziie a unor bunuri ale unitii ............................................................ 84
2.9. Clauza de indemnizaie n caz de concediere ............................................................................... 84
CAPITOLUL IV - MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNC ..........................................85
1. Clasificarea cazurilor de modificare a contractului individual de munc ......................................86
2. Delegarea ............................................................................................................................................86
2.1 Trsturile caracteristice delegrii ............................................................................................... 87
2.2 Efectele juridice ale delegrii. ....................................................................................................... 87
3. Detaarea ............................................................................................................................................87
3.1 Trsturile caracteristice detarii ............................................................................................... 88
3.2 Efectele juridice ale detarii ........................................................................................................ 89
4. Detaarea lucrtorilor n cazul prestrii de servicii la nivel transnaional ....................................89
5. Trecerea ntr-o alt munc .................................................................................................................91
6. Trecerea definitiv n alt munc ......................................................................................................93
6.1. Promovarea. ................................................................................................................................. 93
6.2. Transferul ..................................................................................................................................... 93
CAPITOLUL V - SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNC.........................................95
1. Noiune. ...............................................................................................................................................95
2. Suspendarea de drept ........................................................................................................................95
2.1. Concediul de maternitate (art.50, lit.a) ........................................................................................ 96
2.2. Concediul pentru incapacitate temporar de munc (art.50 lit.b) ............................................... 97
2.3. Carantina (art.50 lit.c) ................................................................................................................. 98
2.4. Exercitarea unei funcii n cadrul unei autoriti executive, legislative ori judectoreti (art.50
lit. d) .................................................................................................................................................... 98
2.5. ndeplinirea unei funcii de conducere salarizat n sindicat (art.50 lit.e) .................................. 98
2.6. Fora major (art.50 lit. f) ............................................................................................................ 98
2.7. Arestarea preventiv a salariatului (art.50 lit.g) ......................................................................... 99
2.8. Expirarea valabilitii avizelor, autorizaiilor i atestrilor (art.50 lit. h) .................................. 99
2.9. Alte cazuri expres prevzute de lege (art.50 lit. i) ........................................................................ 99
3. Suspendarea din iniiativa salariatului ...........................................................................................100
3.1. Concediul pentru creterea copilului n vrst de pn la 2 ani sau, n cazul copilului cu
handicap, pn la mplinirea vrstei de 3 an ( art.51 lit.a). .............................................................. 100
3.2. Concediul pentru ngrijirea copilului bolnav ( art.51 lit.b) ....................................................... 100
3.3. Concediul paternal (art.51 lit. c) ................................................................................................ 100
3.4. Concediul pentru formarea profesional (art.51 lit. d) ............................................................. 101
3.5. Exercitarea unor funcii elective n organisme profesionale (art.51 lit. e) ................................ 101
3.6. Participarea la grev (art.51 lit. f) ............................................................................................. 101
3.7. Absenele nemotivate (art.51 alin.2) ........................................................................................... 101
4. Suspendarea din iniiativa angajatorului ........................................................................................102
4.1. Pe durata cercetrii disciplinare prealabile (art. 52 lit. a) ........................................................ 102
4.2. Suspendarea determinat de formularea unei plngeri penale (art.52 lit. b) ............................ 102
4.3. n cazul ntreruperii sau reducerii temporare a activitii (art.52 lit. c) ................................... 103
4.4. Pe durata detarii (art.52 lit. d)................................................................................................ 104
4.5. Pe durata suspendrii avizelor, autorizaiilor sau atestrilor (art.52 lit. e) .............................. 104
5. Suspendarea prin acordul prilor ..................................................................................................105
6
CAPITOLUL VI - NCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNC ........................................106
1. ncetarea de drept a contractului individual de munc .................................................................106
2. ncetarea contractului individual de munc prin acordul prilor ................................................110
3. Concedierea ......................................................................................................................................111
3.1. Concedierea pentru motive disciplinare ..................................................................................... 111
3.2. Concedierea salariatului arestat preventiv mai mult de 30 de zile ............................................ 119
3.3. Concedierea pentru inaptitudine ................................................................................................ 120
3.4. Concedierea pentru necorespundere profesional ..................................................................... 121
3.5. Concedierea pentru motive ce nu in de persoana salariatului .................................................. 123
3.6. Concedierea colectiv ................................................................................................................ 125
3.7. Interdicii privind concedierea ................................................................................................... 129
3.8. Revocarea deciziei de concediere ............................................................................................... 130
3.9. Reintegrarea n munc. .............................................................................................................. 132
4. Demisia ..............................................................................................................................................136
5. Nulitatea contractului individual de munc ....................................................................................137
CAPITOLUL VII - ALTE FORME CONTRACTUALE DE MUNC .............................................................139
1. Contractul individual de munc pe durat determinat ................................................................139
1.1. Izvoare interne i internaionale ................................................................................................. 139
1.2. Cazuri de ncheiere a contractului individual de munc pe durat determinat ....................... 140
1.3. Forma contractului individual de munc pe durat determinat. .............................................. 143
1.4. Durata contractului individual de munc pe durat determinat .............................................. 143
1.5. Egalitatea de tratament .............................................................................................................. 145
1.6. ncetarea contractului individual de munc pe durat determinat .......................................... 146
2. Contractul individual de munc cu timp parial .............................................................................147
2.1. Izvoare interne i internaionale ................................................................................................. 147
2.2. Precizri terminologice .............................................................................................................. 147
2.3. ncheierea contractului individual de munc cu timp parial .................................................... 148
2.4. Coninutul contractului individual de munc cu timp parial .................................................... 148
2.5. Drepturile salariatului angajat cu fraciune de norm .............................................................. 149
2.6. Trecerea salariatului de la norm ntreag la fraciune de norm i invers ............................. 150
3. Munca la domiciliu ...........................................................................................................................150
3.1. Izvoare interne i internaionale ................................................................................................. 150
3.2. Conceptul de munc la domiciliu ............................................................................................... 151
3.3. Condiii specifice pentru validitatea contractului de munc la domiciliu .................................. 151
4. Telemunca .........................................................................................................................................154
5. Contractul individual de munc prin agent de munc temporar ................................................156
5.1. Izvoare interne i internaionale ................................................................................................. 157
5.2. Definiii din dreptul intern i dreptul comunitar ........................................................................ 157
5.3. ncheierea contractului de munc temporar. ........................................................................... 159
5.4. Contractul de punere la dispoziie .............................................................................................. 165
6. Contractul de ucenicie la locul de munc ......................................................................................166
6.1. Reglementri interne i internaionale ....................................................................................... 166
6.2. Definirea contractului de ucenicie i trsturile sale specifice ................................................. 167
6.3. ncheierea contractului de ucenicie ............................................................................................ 168
6.4. ncetarea contractului de ucenicie la locul de munc ................................................................ 174
CAPITOLUL VIII - TIMPUL DE MUNC I TIMPUL DE ODIHNA .............................................................176
A. TIMPUL DE MUNC .........................................................................................................................176
1. Izvoare interne i internaionale ......................................................................................................176
2. Noiunea de timp de munc. ............................................................................................................177
7
3. Durata timpului de munc................................................................................................................178
4. Durata redus a timpului de munc ................................................................................................180
5. Munca de noapte ..............................................................................................................................182
6. Munca suplimentar .........................................................................................................................184
7. Norma de munc ..............................................................................................................................186
8. Programul de lucru ...........................................................................................................................187
B. TIMPUL DE ODIHN ........................................................................................................................188
1. Pauza de mas ..................................................................................................................................188
2. Repausul zilnic .................................................................................................................................189
3. Repausul sptmnal .......................................................................................................................189
4. Srbtorile legale ..............................................................................................................................189
CAPITOLUL IX - CONCEDIILE ..................................................................................................................191
1. Concediul de odihn ........................................................................................................................191
1.1. Concediul de odihn de baz ...................................................................................................... 191
1.2. Concediul de odihn suplimentar ............................................................................................... 194
1.3. Indemnizaia pentru concediul de odihn ................................................................................... 195
1.4. ntreruperea concediului de odihn ........................................................................................... 197
1.5.Compensarea n bani a concediului de odihn neefectuat .......................................................... 197
2. Zile lere pltite ..................................................................................................................................198
3. Concediile fr plat ........................................................................................................................199
3.1. Concediul fr plat pentru rezolvarea unor situaii personale ................................................ 199
3.2. Concediul fr plat pentru creterea copilului......................................................................... 200
3.3. Alte tipuri de concedii fr plat prevzute n contractele colective de munc ......................... 200
3.4. Concediul de formare profesional fr plat ........................................................................... 201
4. Concediul de formare profesional pltit .......................................................................................201
5. Concediul de maternitate .................................................................................................................202
6. Concediul de risc maternal ..............................................................................................................204
7. Concediul pentru creterea/ngrijirea copilului .............................................................................205
7.1. Concediul pentru creterea copilului ......................................................................................... 205
7.2. Concediul pentru ngrijirea copilului bolnav ............................................................................. 208
8. Concediul paternal ...........................................................................................................................208
9. Concediul medical ............................................................................................................................209
10. Concediul pentru carantin ...........................................................................................................212
CAPITOLUL X - SALARIZAREA ...............................................................................................................213
1. Principiile salarizrii .........................................................................................................................214
1.1. Principii comune sectorului public i privat .............................................................................. 214
1.2. Principii specifice sectorului public ........................................................................................... 214
1.3. Principii specifice sectorului privat ............................................................................................ 214
2. Elementele componente ale salariului ............................................................................................215
2.1. Salariul de baz .......................................................................................................................... 215
2.2. Indemnizaiile ............................................................................................................................. 215
2.3. Sporurile ..................................................................................................................................... 215
2.4. Adaosurile ................................................................................................................................... 215
3. Formele de salarizare .......................................................................................................................216
8
4. Categorii de salarii ...........................................................................................................................216
4.1. Salariul nominal ......................................................................................................................... 216
4.2. Salariul real ................................................................................................................................ 216
4.3. Salariul de baz minim brut pe ar garantat n plat ............................................................... 217
5. Plata salariilor ...................................................................................................................................217
6. Fondul de garantare pentru plata creanelor salariale ..................................................................218
CAPITOLUL XI - SECURITATEA I SNTATEA N MUNC ................................................................219
1. Obligaiile angajatorului ...................................................................................................................220
2. Obligaiile lucrtorilor ......................................................................................................................221
3. Instruirea lucrtorilor .......................................................................................................................221
4. Accidentul de munc .......................................................................................................................222
5. Boala profesional ...........................................................................................................................223
6. Comitetul de securitate i sntate n munc ................................................................................224
7. Rspunderea juridic .......................................................................................................................225
CAPITOLUL XII - ELEMENTE ALE RASPUNDERII JURIDICE ................................................................226
A. RSPUNDEREA DISCIPLINAR .....................................................................................................226
1. Abaterea disciplinar .......................................................................................................................227
1.1. Obiectul abaterii disciplinare ..................................................................................................... 227
1.2. Latura obiectiv .......................................................................................................................... 227
1.3. Subiectul abaterii disciplinare .................................................................................................... 229
1.4. Latura subiectiv. ....................................................................................................................... 229
2. Cauze de nerspundere disciplinar ..............................................................................................229
3. Sanciunile disciplinare ..................................................................................................................230
3.1. Sanciunile disciplinare generale ............................................................................................... 230
3.2. Regimuri disciplinare speciale ................................................................................................... 231
4. Procedura disciplinar .....................................................................................................................232
4.1.Organele competente s aplice sanciuni disciplinare. ............................................................... 232
4.2. Cercetarea disciplinar .............................................................................................................. 232
4.3. Individualizarea sanciunii. ........................................................................................................ 232
4.4. Termenele de aplicare a sanciunii disciplinare......................................................................... 233
4.5. Decizia de sancionare disciplinar. .......................................................................................... 233
4.6. Comunicarea deciziei de concediere . ........................................................................................ 234
4.7. Contestarea sanciunii. ............................................................................................................... 234
4.8. Radierea disciplinar. ................................................................................................................ 236
B. RASPUNDEREA PATRIMONIALA ...................................................................................................237
1. Rspunderea patrimonial a angajatorului fa de salariaii si ..................................................238
2. Rspunderea patrimonial a salariailor fa de angajator ...........................................................239
2.1. Calitatea de salariat a autorului pagubei n raport cu angajatorul pgubit ............................. 239
2.2. Fapta ilicit a salariatului s fie n legtur cu munca sa. ........................................................ 239
2.3. Existena unui prejudiciu. ........................................................................................................... 240
2.4. Raportul de cauzalitate ntre fapta ilicit i prejudiciu. ............................................................. 240
2.5. Vinovia. .................................................................................................................................... 241
3. Cauze exoneratoare de rspundere patrimonial ..........................................................................241
4. Obligaia de restituire .......................................................................................................................242
5. Procedura de recuperare a prejudiciilor suferite ...........................................................................242
6. Forme specifice ale rspunderii patrimoniale ................................................................................243
9
6.1. Rspunderea conjunct. ............................................................................................................. 243
6.2. Rspunderea subsidiar ............................................................................................................. 244
6.3. Rspunderea solidar ................................................................................................................. 244
CAPITOLUL XIII - JURISDICIA MUNCII .....................................................................................................246
1. Sediul materiei ..................................................................................................................................246
2. Principiile jurisdiciei muncii ...........................................................................................................247
3. Conflictele de munc .......................................................................................................................247
4. Prile n conflictele de munc ........................................................................................................249
4.1. Prile conflictului individual de munc .................................................................................... 249
4.2. Prile conflictului colectiv de munc ........................................................................................ 249
5. Soluionarea conflictelor individuale de munc ............................................................................249
5.1. Competena instanelor judectoreti ......................................................................................... 250
5.2. Compunerea instanei ................................................................................................................. 251
5.3. Termene de sesizare a instanei .................................................................................................. 252
5.4. Procedura n faa primei instane ............................................................................................... 253
5.5. Ci de atac .................................................................................................................................. 255
6. Executarea hotrrilor judectoreti ..............................................................................................256
7. Ci alternative de soluionare a conflictelor individuale de munc .............................................256
7.1. Soluionarea pe cale amiabil a conflictului individual de munc ............................................ 256
7.2. Medierea ..................................................................................................................................... 257
DREPTUL COLEVTIV AL MUNCII .................................................................................................................260
CAPITOLUL I - DIALOGUL SOCIAL .........................................................................................................260
1. Sindicatele ........................................................................................................................................261
1.1. Definiii. Trsturi. ..................................................................................................................... 261
1.2. Persoane care se pot sindicaliza ................................................................................................ 261
1.3. Persoane care nu se pot sindicaliza ........................................................................................... 262
1.4. Constituirea i funcionarea sindicatelor ................................................................................... 263
1.5. Atribuiile sindicatelor ................................................................................................................ 265
1.6. Reprezentativitatea sindicatelor ................................................................................................. 265
1.7. Reorganizarea i dizolvarea sindicatelor ................................................................................... 266
1.8. Protecia i garantarea libertii sindicale ................................................................................ 267
1.9. Reprezentanii salariailor .......................................................................................................... 268
2. Comitetul european de ntreprindere ..............................................................................................269
3. Patronatul ..........................................................................................................................................270
3.1. Dobndirea personalitii juridice ............................................................................................. 271
3.2. Reprezentativitatea organizaiilor patronale.............................................................................. 272
3.3. Dizolvarea organizaiilor patronale ........................................................................................... 272
CAPITOLUL II - CONTRACTELE COLECTIVE DE MUNC ..................................................................274
1. Consideraii generale .......................................................................................................................274
2. Definiii ale contractului colectiv de munc ...................................................................................274
3. Natura juridic ..................................................................................................................................275
4. Tipuri de contracte colective de munc .........................................................................................276
5. ncheierea contractelor colective de munc ..................................................................................276
5.1. Prile contractului colectiv de munc i reprezentarea acestora ............................................. 276
5.2. Negocierea contractelor colective de munc.............................................................................. 278
5.3. Durata contractelor colective de munc .................................................................................... 279
5.4. Forma i nregistrarea contractelor colective de munc ........................................................... 279
10
6. Efectele contractelor colective de munc ......................................................................................280
7. Executarea contractelor colective de munc .................................................................................280
8. Modificarea contractelor colective de munc ................................................................................281
9. Suspendarea contractelor colective de munc .............................................................................281
10. ncetarea contractelor colective de munc ..................................................................................282
11. Acordurile colective .......................................................................................................................283
CAPITOLUL III - CONFLICTELE COLECTIVE DE MUNC ...................................................................284
1. Consideraii introductive .................................................................................................................284
2. Noiunea de conflict colectiv de munc. Situaii de declanare. ..................................................285
3. Soluionarea conflictelor colective de munc ................................................................................286
3.1. Prile conflictului colectiv de munc ........................................................................................ 286
3.2. Sesizarea i nregistrarea conflictului colectiv de munc .......................................................... 286
3.3. Concilierea ................................................................................................................................. 287
3.4. Medierea i arbitrajul ................................................................................................................. 288
4. Greva .................................................................................................................................................288
4.1. Repere istorice generale ............................................................................................................. 288
4.2. Apariia i reglementarea grevelor n Romnia ......................................................................... 290
4.3. Noiuni generale despre libertatea grevei i dreptul la grev .................................................... 291
4.4. Exercitarea dreptului la grev n Romnia ................................................................................ 294
4.5. Desfurarea grevei ................................................................................................................... 297
4.6. ncetarea grevei .......................................................................................................................... 298
4.7. Rspunderea juridic ................................................................................................................. 299
4.8. Tipologia grevelor ...................................................................................................................... 299
4.9 Grevele reglementate de legea romn ....................................................................................... 300
5. Lock out .........................................................................................................................................307


11
NOIUNI PRELIMINARE

CAPITOLUL I - ELEMENTE DE FORMARE I DEZVOLTARE A DREPTULUI
MUNCII
Existena uman este inseparabil legat de munc atta vreme ct natura nu poate acoperi n
totalitate i fr vreo alt intervenie necesarul crescnd al omenirii. Inc de la nceputurile sale
omul, n dorina de a nu se supune total forelor naturii, precum i rspunznd tendinei de a depi
ceea ce i oferea gratis i cu generozitate natura, prin efortul colectiv sau/i individual a neles s-
i completeze cele necesare printr-o mare diversitate de activiti.
Conceptul de munc a suferit de-a lungul etapelor istorice parcurse de omenire -
numeroase transformri n raport de condiiile de via, de normele moral-religioase dominante, de
educaia nsuit, de tradiiile a cror origini se pierd n negura vremurilor.
In mentalitatea anticilor strvechi munca era considerat ruinoas, mai ales cea fzic, ea
fiind destinat celor de la periferia societii. Grecii i romanii fceau ns distincie ntre munca
ignobil a sclavilor i plebeilor i activitile libere, nobile, practicate de privilegiaii societii
atunci cnd se dedicau politicii, tiinei sau artelor, inclusiv a artei rzboiului. Celebrul Hesiod
1

afirma urmtoarele: Nu este o ruine a munci, doar lenea este de ocar.
Din momentul n care oamenii i-au schimbat mentalitatea, iar societatea a privit munca ca o
necesitate, s-au pus bazele actualei civilizaii umane, ajungndu-se la ideea c activitatea lucrativ,
manual sau intelectual nu face dect s-l nnobileze pe individ i s-l pzeasc, dup cum spunea
Voltaire, de trei mari rele: de plictiseal, de viciu i de nevoi
2
.
Analiznd fenomenul muncii putem constata c el prezint o sum de aspecte de naturi
diferite (economice, sociale, morale, juridice) care cercetate cu atenie ne dau o imagine veridic a
evoluiei societii omeneti.
O cercetare sumar a noiunii de munc ne determin s pornim de la semnificaiile
cuvntului latin labor:
- ntr-un prim sens termenul se traduce prin munc, efort, osteneal. Acest sens are n
vedere o activitate manual sau intelectual prin care se urmrete acoperirea nevoilor societii
umane, munca aprnd, aadar, ca o necesitate vital. In aceast categorie intr cei ce presteaz
diverse activiti n beneficiul altora valorificndu-i, fie fora fzica brut, fie intelectul, n schimbul
unei sume de bani denumit salar. Acest gen de munc se realizeaz, de obicei, prin liberul
consimmnt al persoanei;
- ntr-un al doilea sens, munca nseamn chin, suferin, nenorocire, necaz i vizeaz, de
regul, o activitate ce nu este intim legat de convingerea persoanei ci este impus de factori
exteriori care, n cele mai multe cazuri, aduc atingere libertii umane. In Roma antic prestatorul de
munc era intim legat, fie de stpn, fie de patron, care erau beneficiari, fr a plti vreo
remuneraie. Aadar, munca nefiind pltit nu crea obligaii reciproce i era lipsit de mijloace
juridice de ocrotire. Apariia n viaa juridic roman a contractelor consensuale, n care dominante
erau voina personal, reciprocitatea, echitatea i buna credin, au creat premisele remunerrii
muncii impunndu-se i cadrul juridic adecvat sub forma contractului locatio-conductio operarum
prin care se puteau nchiria propria for de munc, abilitile, priceperile unei persoane, n
schimbul unei pli periodice. In cadrul unui astfel de contract munca se desfura sub directa
supraveghere i ndrumare a locatarului muncii (a beneficiarului acestor prestaii) care organiza

1
Poet grec din sec. VIII .Cr. considerat printele poeziei didactice greceti, autor de poeme epice printre care i poemul
Munci i zile.
2
E.Cristoforeanu, Despre contractul individual de munc( analiz n cadrul legilor n vigoare),Ed.Curierul Judiciar,
Bucureti, 1934, p.9
12
munca, o conducea i o controla putnd aplica i sanciuni. Cu siguran putem afirma c locatio-
conductio operarum este antecesorul viitoarelor contracte individuale de munc.
3

Pn la revoluia francez activitile fizice i intelectuale au fost privite ca prestri de
servicii i erau reglementate prin norme de drept public. Abia n Codul civil al lui Napoleon se
recunoate natura de drept privat a raporturilor nscute ntre patroni i prestatorii de servicii, dar
expresia contract de munc ncepe s fie utilizat dup alte cteva decenii, spre sfritul secolului
al XIX-lea.
Trebuie subliniat faptul c Revoluia francez a promovat principiile libertii muncii i ale
dreptului la munc, ceea ce a nsemnat trecerea exclusiv n domeniul trecutului a concepiei c
munca este ruinoas i propagatoare a njosirii i servilismului.
Principiile Marii Revoluii Franceze, Declaraia drepturilor naturale i imprescriptibile ale
individului nu au dus n mod automat i la o solidaritate ntre munc i capital, ci la poziii
antagoniste ntre subiectele raportului juridic de munc. Conflictul dintre munc i capital s-a
accentuat i datorit faptului c pacea social numai putea fi realizat apelndu-se doar la principala
instituie juridic a dreptului privat care este contractul. O analiz sumar a dreptului muncii, de
oriunde, ne duce la concluzia c, spre deosebire de dreptul civil sau comercial unde predomin
elementul patrimonial elementul uman are primordialitate
4
.
In orice producie ntlnim concursul diferitelor categorii de prestatori de munc: munca
omului de tiin, a ntreprinztorului, a lucrtorului.
In unele produse intr numai efortul fizic al omului, n altele intr i munca sa intelectual.
Unii lucreaz pentru satisfacerea nevoilor proprii, alii i pun munca n serviciul altora. Dac i
excludem pe cei ce lucreaz n folosul propriu, pentru trebuinele lor, toi ceilali ce presteza servicii
n folosul altora primesc o remuneraie de pe urma creia, de regul, triesc
5
.
Dac n epocile trecute efortul fizic, manual era preponderent, n societatea contemporan
efortul intelectual devine dominant, dndu-se o apreciere tot mai nalt muncii calificate creative,
n acord cu progresul tiinific i tehnic, precum i cu direciile de dezvoltare a economiei. Munca
manual sau intelectual este o necesitate, un comandament moral al umanitii; ea constituie sursa
contiinei de sine, de mulumire, de inspiraie intelectual i de contacte sociale, un mijloc pentru
afirmarea individului n societate
6
.
Din pcate, uneori, munca este resimit un numai ca o aciune liber, creatoare, ci ca o
activitate nedemn, degradant, ca o obligaie dispreuit, penibil
7
.
Ea poate nsemna i nstrinare, asuprire, lupt pentru existen, cauz de frustrri, de boli
fizice i psihice. Este cazul n special al muncii forate, obligatorii, impus prin constrngere.
Cu toate acestea, fr munc dezvoltarea individului i a societii n ansamblul ei este de
neconceput
8
.
Rolul muncii, efortul individual sau colectiv, este privit i analizat n raport de epoca istoric
parcurs, fapt ce impune i reglementri legislative diferite n concordan cu tendinele i
mentalitile epocii.
In limba romn principalul sens al termenului munc este acela de activitate ndreptat
spre un anumit scop, n procesul creia omul efectueaz, reglementeaz i controleaz prin aciunea
sa schimbul de materii dintre el i natur pentru satisfacerea trebuinelor sale, dar i rezultatul
acestei activiti: folos material, bun agonisit prin lucru, agoniseal, ctig, profit.
Prin munc se nelege i ndeletnicire, ocupaie, iar n sens figurat nseamn colectivitatea
muncitorilor; poate nsemna i durere sau suferin (fizic sau moral), chiar tortur
9
.

3
R. Gidro, A. Gidro,V. Nistor, Instituii juridice romane, Ed. Galaxia Gutenberg, 2009, p.199-200
4
R.Gidro, Greva i dreptul la grev, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 1999, p.7-8
5
E.Cristoforeanu, op.cit., p.11
6
E.Cristoforeanu,Teoria general a contractului individual de munc,Ed. Curierul Judiciar,Bucureti,l937, p.10;
S.Ghimpu, Al.Ticlea, Dreptul muncii, ed. a II-a, Ed. All Beck, Bucureti,2001, p.3
7
G. L-Caen, J. Pelissier, A. Supiot, Droit du travail, 19 edition, Dalloz,Paris,1998, p.1
8
S.Ghimpu, Al.Ticlea, op.cit., p.4
9
Dicionarul explicativ al limbii romne, ed. a II-a Universul Enciclopedic, Bucureti,1998, p.661
13
Noiunea de contract de munc se nate ca efect al revoluiei industriale cnd se elimin
caracterul degradant al activitilor lucrative iar problemele muncitoreti intr n sfera preocuprilor
claselor politice din rile vest-europene pentru c dezichilibrul dintre munc i capital ncepe
s devin alarmant cu att mai mult cu ct reglementrile celebrului cod civil al lui Napoleon (cu
toate derivatele sale) s-au dovedit insuficiente n faa multiplelor probleme generate de noile tipuri
de raporturi de munc.
Amploarea dezvoltrii industriale i naterea unei adevrate clase sociale a muncitorilor a
determinat intervenia statului pentru reglementarea tot mai precis a raporturilor juridice de munc,
respectiv a modului de ncheiere i derulare a contractelor individuale de munc. Se impunea,
aadar, o legislaie distinct a muncii care s corespund att interesului capitalului i a economiei
naionale, ct i unor comandamente de politic social. Acest tip de legislaie urma s dea natere
unei ramuri distincte de drept diferit att de dreptul privat, ct i de cel public, o ramur autonom
cu reglementri specifice ce vizeaz subiecte speciale.
In Romnia, legislaia muncii, ca urmare a ntrzierii dezvoltrii capitaliste, este mult mai
tnr dect legislaia similar occidental, iar nainte de primul rzboi mondial ea a mbrcat mai
degrab haina unor legi privind meseriile i munca n ateliere.
Pentru corectitudine istoric i o veridic prezentare a situaiei legislaiei muncii pe actualul
teritoriu al rii trebuie s semnalm c legislaia muncitoreasc din Romnia vechiului Regat era
ntrziat n raport cu legislaia adoptat i aplicat n Transilvania, Banat i Bucovina unde
activitatea industrial mult mai intens i existena unui numr mult sporit de lucrtori industriali a
impus reglementri juridice mai timpurii i cu un coninut tot mai distinct de reglementrile
specifice raporturilor de drept civil.
Alipirea Transilvaniei, Banatului i Bucovinei la Romnia a impus unificarea
reglementrilor n domeniul raporturilor de munc i adoptarea unor acte normative decisive pentru
formarea unui viitor drept al muncii.
Din punct de vedere istoric legislaia muncii din Romnia s-a format i dezvoltat pe
parcursul mai multor etape:
Etapa situat ntre a doua jumtate a secolului al XIX-lea i anul 1918.
La nceputul secolului XX, Sydney Webb afirma c dintre toate inveniile secolului al XIX-
lea n materie de organizare social legislaia muncii este cea mai rspndit
10
.
Acest lucru este valabil i astzi, dup circa 100 de ani, micarea legislativ ndrumnd
popoarele civilizate spre un nou ideal social de necombtut. Obiectivul tradiional al dreptului
muncii, se susine n doctrina francez, este acela de a-l proteja pe lucrtor de afectarea
personalitii sale, de periclitarea sntii lui, fiind, aadar, un drept de protecie a salariailor
11
.
Formarea legislaiei muncii iar apoi constituirea ca ramur distinct a dreptului muncii este
rezultatul unui proces evolutiv ce este determinat de evoluia n ansamblu a societii. Apariia i
extinderea muncii salariate au determinat adoptarea unei legislaii corespunztoare; diversificarea i
amploarea relaiilor sociale de munc au condus la perfecionarea continu a acestei legislaii, la
constituirea autonom a noii ramuri de drept
12
.
Legislaia muncii a cunoscut modificri substaniale i ca rezultat al dezvoltrii forelor de
producie de tip capitalist, ceea ce a determinat i o cretere semnificativ a numrului proletarilor
13
.
Apariia unei legislaii a muncii, n toate rile care au pit pe calea dezvoltrii capitaliste,
a fost o necesitate obiectiv deoarece la nceputurile dezvoltrii capitalismului, n epoca mainist,
fora de munc angajat era neprotejat n faa abuzurilor patronale. Exploatarea raional a forei
de munc, reglementarea raporturilor dintre munc i capital s-a dovedit a fi nu un fenomen

10
M.I.Barasch , Legislaia muncii n cadrul politicei sociale, Ed. Tiparnia, Bucureti, 1936, p.7
11
G. Lyon-Caen, Droit social, 5 edition par J. Tilhet-Pretnar, L.G.D.J.,Paris, 1995, p.8; J. Pelissier, A. Supiot, A.
Jeammaud, Droit du travail, 21 edition, Dalloz, Paris, 2002, p.25
12
S.Ghimpu, Al.Ticlea, op.cit.,p.7-15
13
V.I. Cmpianu, Scurt privire asupra legislaiei capitaliste a muncii n Romnia, n rev. Studia Universitatis Babe-
Bolyai, seriae Iurisprudentia, 1958, fasc.2, p.39-74
14
conjunctural ci chiar unul imperativ pentru societatea capitalist. Absolut toate rile, n funcie de
specificul fiecreia i n raport de nivelul de dezvoltare a industriei, au adoptat acte normative de
reglementare a raporturilor angajatori angajai. In rile cu o dezvoltare industrial accentuat
Anglia, Frana, Germania, Olanda, s.a. s-a reuit crearea mult mai timpurie i mai evoluat a unei
legislaii muncitoreti ce a putut fi model pentru alte societi mai lente n evoluia lor industrial.
n Romnia legislaia muncii s-a nscut i a evoluat mult mai difcil dect n vestul european
datorit supravieuirii rmielor feudale, a nivelului tehnic napoiat i a lipsei contiinei de
apartenen la o clas muncitoreasc.
Legislaia muncii dinainte de 1918 are mai mult caracterul unei legislaii a meseriilor, a
reglementrii i ocrotirii muncii lucrtorului din atelier. Pn la nfptuirea Unirii, Romnia nu
cunoate o dezvoltare industrial semnificativ, viaa social i politic a rii nefiind confruntat cu
problemele specifice rilor industrializate.
Reglementrile sanitare au fost primele acte legislative din Romnia vechiului Regat ce
aveau n coninut prevederi referitoare la situaia lucrtorilor din industrie. In anul l867 este
promulgat primul Regulament pentru industriile insalubre (aplicabil doar n capital), pentru ca n
1874 s se emit prima lege pentru organizarea serviciului sanitar care fcea expres referire la
necesitatea aprrii sntii lucrtorilor din industrie.
Legea sanitar din 1885 i Regulamentul industriilor insalubre din 20 septembrie 1894
reprezint bazele legislaiei muncitoreti din Romnia
14
.
In anul 1902 este adoptat Legea meseriilor (supranumit legea Misir, dup numele
iniiatorului) care organiza corporaiile de meseriai i reglementa raporturile dintre patroni,
lucrtori i ucenici (aceast lege excludea ns lucrtorii din fabrici).
Ministrul Domeniilor, Lahovary, promoveaz, n anul 1906, Legea asupra muncii minorilor
i femeilor n aezmintele industriale i exploatri miniere. Aceast lege ca i Regulamentul din
1894 a fixat la 12 ani vrsta minim a angajailor n industrie. Pentru lucrrile insalubre i
primejdioase, ca i pentru munca de noapte, vrsta minim a fost fixat la 15 ani pentru biei i 17
ani pentru fete.
In teritoriile romneti aflate sub stpnirea habsburgic s-au aplicat legile imperiului
austro-ungar. Datorit dezvoltrii mai rapide a capitalismului din Imperiu, legile aplicabile n
Transilvania, Banat i Bucovina aveau un coninut mai naintat, reglementnd multe aspecte ale
asigurrilor sociale i altele.
Incepnd cu Legea Lahovary, dar mai ales cu reformele sociale infptuite n cursul anului
1909 de ministrul Mihai Orleanu, avem un nceput de legislaie industrial, consecina micrilor
meteugarilor i lucrtorilor din fabrici, ct i ecoul unor reforme sociale din occident. Sunt
adoptate Legea repausului duminical, Legea msurilor de siguran pentru cazane, maini, precum
i msuri higienice n stabilimentele industriale, Legea sanitar, toate n anul 1910
15
.
Anul 1909 marcheaz apariia primului proiect al Legii contractelor de munc ce va fi
adoptat n anul 1929. mbuntirea i reglementarea raporturilor dintre patroni i ucenici, precum i
asigurarea mpotriva accidentelor de munc s-a realizat, n parte, prin Legea pentru asigurrile
muncitoreti elaborat n 1912.
Declanarea primului rzboi mondial, n iulie 1914, a influenat puternic viaa intern a
Romniei crend o situaie excepional care i va pune amprenta definitiv i asupra activitii
legislative pn la finele uriaei conflagraii. Dei incomplete, avnd serioase lacune i limite, legile
privind relaiile de munc adoptate pn la primul rzboi mondial au constituit o baz de plecare
pentru noi legi i msuri privind reglementarea raporturilor dintre munc i capital.

14
G.Tac, Politica social a Romniei(legislaia muncitoreasc), Bucureti, 1940, p.353
15
D.V.Firoiu, Legislaia privind conflictele de munc n anii regimului burghezo-moieresc, n AI, XII,1966, nr.4,
p.39-60
15
Etapa 1919 1945.
Dup nfiinarea, n 1919, a Organizaiei Internaionale a Muncii (O.I.M.) activitatea
legislativ intr ntr-o nou etap influenat fiind de dou elemente determinante: viaa industrial
a provinciilor alipite i micarea internaional de reglementare i ocrotire a muncii.
Dac nainte de primul rzboi mondial bogia principal a Romniei era agricultura, dup
acest moment ara noastr consemneaz un tot mai nsemnat caracter industrial.
Provinciile alipite, Transilvania, Banatul i Bucovina, au adus odat cu industria lor i un
mare numr de lucrtori cu experien n domeniul activitii de mbuntire a legislaiei de
ocrotire i organizare a muncii. ntre legislaia acestor provincii i cea a vechiului Regat existau
multe deosebiri, iar aceast stare nu putea dinui mult vreme. Era necesar o unificare a legislaiei
muncii n raport cu noile nevoi economice, sociale i n armonie cu micarea internaional de
organizare i ocrotire a muncii, izvort i influenat de cele cuprinse n Partea a XIII-a a
Tratatului de la Versailles. Aceste dou consideraii au deschis ci noi n legislaia noastr
16
.
Dintre cele mai importante acte normative ale acestei etape amintim: Decretul nr.XII din 21
mai 1919 adoptat de Consiliul Dirigent al Transilvaniei care introducea ziua legal de opt ore de
munc i reafirma repausul dominical; Legea reglementrii conflictelor de munc din 1920; Legea
sindicatelor profesionale din 26 mai 1921; Legea pentru persoanele juridice din 6 februarie 1924;
Legea pentru organizarea serviciului de inspecia muncii din 13 aprilie 1927; Legea pentru ocrotirea
femeilor, copiilor i durata muncii din anul 1928; Legea pentru nfiinarea jurisdiciei muncii din
1933, .a.
Trebuie subliniat c n Constituia Romniei din anul 1923 s-au inserat reglementri
referitoare la lucrtori i raporturile acestora cu patronatul, afirmndu-se principiul dup care statul
apr principiul libertii muncii.
Cel mai important act normativ din aceast perioad i care constituie ncoronarea legilor
de protecie muncitoreasc este apreciat a fi Legea asupra contractelor de munc din aprilie
1929
17
. Ea a suferit modificri importante n anul 1932 i a avut un foarte bogat coninut n ceea ce
privete reglementarea mai multor categorii de contracte de munc. Aa cum se subliniaz n
doctrina de specialitate aceast lege a nlturat vechile dispoziii ale art.1472 din codul civil care
consacrau crasa inegalitate dintre lucrtor i patron, permind angajatului s-i valorifice munca,
fiind egal cu angajatorul su n faa legii
18
.
Sunt ct se poate de elocvente dou citate din epoc pe care le reproducem i noi. Primul
citat vizeaz direct Legea asupra contractelor de munc evideniindu-se c s-a creat un spirit nou
n domeniul dreptului muncii, un spirit de nelegere reciproc, graie creia muncitorul are
simmntul siguranei n ocrotirea legii, iar patronul simte n salariatul su un colaborator, n locul
proletarului frmntat de ur
19
. Al doilea citat se refer la munca de elaborare a legislaiei muncii
din perioada de dinainte de al doilea rzboi mondial apreciindu-se c s-a svrit o mrea oper
de politic social i de ocrotire a muncitorilor. Aceasta nu este opera unui om politic ori a unui
partid politic. Nu este opera unui regim politic sau a unei epoci. Este rezultatul efortului nentrerupt
al colectivitii noastre naionale, n decurs de 50 de ani. Nici un partid politic, nici un regim, nici
un om nu se poate luda cu ea. Este o minunat sforare naional i constituie patrimoniul
naiunii
20
.
Regretul pe care ni-l exprimm noi astzi se refer la faptul c, dup ase decenii, ntr-o
Europ cu adevrat democratic, n Romnia se practic acerbe dispute privind paternitatea unor
idei i acte normative, cu scopul nsuirii lor pentru preamrirea unor persoane, partide politice sau
grupuri conjuncturale ajunse la guvernare.

16
V.D. Viespescu, Legislaia muncii, Bucureti, 1937,p.13-14
17
G.Tac,op.cit., p.355
18
E. Cristoforeanu, op.cit.,p.15-16; Al. iclea,Tratat de dreptul muncii,ediia a IV-a, Ed.Universul Juridic, Bucureti,
2010,p.68-69
19
C.Xeni, n J.Moscovici, Legea asupra contractelor de munc, 1929, Bucureti, p.7
20
G.Tac,op.cit.,p.357
16
Instaurarea dictaturii regale a lui Carol al II-lea, iar apoi intrarea Romniei n cel de al doilea
rzboi mondial, a determinat o ngrdire i limitare a drepturilor i libertilor fundamentale,
legislaia muncii fiind cuprins de un proces de restructurare i modificare.
In privina relaiilor de munc are loc o nsprire continu a acesteia datorit strii
excepionale n care se afla naiunea. O bun parte a legislaiei muncii a fost abrogat, Confederaia
General a Muncii i sindicatele afiliate au fost desfiinate, urmnd apoi militarizarea
ntreprinderilor i instituiilor de stat.
Etapa 23 august 1944 decembrie 1989.
Actul de la 23 august 1944, n al crui prim plan s-a situat regele Mihai I-ul, a nsemnat
nceputul unei noi epoci pentru Romnia, cu sperana reinstaurrii democraiei parlamentare i a
unui parcurs de dezvoltare economic ce ar fi trebuit s situeze ara noastr n rnd cu rile din
vestul european. Din pcate cursul istoriei noastre s-a nscris pe un alt fga, efect al nelegerii
dintre marile puteri nvingtoare n cel de-al doilea rzboi mondial, Romnia fiind nscris n sfera
de interese a fostei Uniuni Sovietice. Tendinele de restaurare a democraiei parlamentare vor fi
treptat nlturate de aa-zisele fore politice de stnga, care vor duce n cele din urm la
instaurarea unui regim politic dup model bolevic
21
.
Din punct de vedere al dreptului muncii, sub presiunea factorului politic, tot mai mult
implicat, a nceput adoptarea de noi acte normative ce trebuiau s se ncadreze specificitii noii
ornduiri social-politice de inspiraie sovietic.
Proclamarea Republicii Populare Romne, la 30 decembrie 1947, a marcat trecerea rii ntr-
o nou etap, a democraiei populare, iar naionalizarea principalelor mijloace de producie prin
Legea nr.119 din 11 iunie 1948 a dus la lichidarea capitalului privat industrial i financiar.
Promulgarea Constituiei din 1948 a determinat, pentru prima oar, recunoaterea i
garantarea dreptului la munc, statul obligndu-se s asigure acest drept prin organizarea i
dezvoltarea planificat a economiei naionale
22
.
Anul 1950 a adus adoptarea primului Cod al muncii din Romnia( Legea nr.3/1950) care s-a
dovedit a fi un cod cadru ce impunea adoptarea de multe alte legi care s concretizeze, prin
reglementri specifice, principiile enunate n aceast lege mult prea general. Codul a fost
caracterizat ca fiind marcat de o viziune restrictiv, rigid, excluznd posibilitatea negocierilor
colective sau individuale
23
.
Cel de al doilea Cod al muncii a fost adoptat n anul 1972 (Legea nr.10/1972) i a intrat n
vigoare la 1 martie 1973, fiind tot un cod cadru ce cuprinde principiile i normele de baz ale
raporturilor juridice de munc, dar ignor, n continuare, rolul sindicatelor, a negocierilor colective
i a dreptului la grev. Fiind un act normativ cu un caracter foarte general a necesitat adoptarea de o
serie de legi care s reglementeze modalitile concrete de creare, derulare, modificare a raporturilor
de munc. Faptul deosebit de grav, n opinia noastr, a fost consacrarea legislativ a muncii forate
prin adoptarea Legii nr.25/1976 privind ncadrarea ntr-o munc util a persoanelor apte de munc.
Specific acestei etape de dezvoltare a Romniei este implicarea total a statului n
reglementarea raporturilor de munc nepermind nici o derogare de la dispoziiile impuse de
forurile diriguitoare centrale controlate de unicul partid atotputernic existent n societate.
Etapa de dup decembrie 1989.
Puternica revolt popular din decembrie 1989, n contextul degringoladei sistemelor
socialiste din Europa central i de est, a pus capt unui regim politic totalitar, discreionar care, n
mod propagandistic, se proclama a fi democratic, dar, n realitate, ngrdea elementare drepturi i
liberti individuale supunnd represiunii crunte orice tentativ de deviere de la programul
ideologic impus de partidul comunist.

21
N.Baciu, Agonia Romniei,1944-1948, Cluj-Napoca, Ed.Dacia,1990; Vlad Georgescu, Istoria romnilor de la
origini pn n zilele noastre,, Bucureti, Ed. Humanitas,1992,p.244-253
22
Al. iclea, op.cit., p.69
23
I.T.Stefnescu, Tratat teoretic i practic de drept al muncii, Ed. Universul Juridic, Bucureti,2010,p.8
17
De semnalat este faptul c pn n anul 2003 este pstrat Codul muncii adoptat n 1972,
legislaia muncii suferind modificri i schimbri legislative, fie prin abrogri exprese i directe, fie
prin abrogri exprese indirecte, determinnd ca pentru o prea lung vreme, s coexiste norme de tip
socialist cu norme juridice specifice unei economii de pia. Se ntmpl pentru a doua oar ca n
istoria legislaiei muncii din Romnia s fie aplicabile concomitent norme de dreptul muncii
adoptate n ornduiri sociale diferite, prima dat fenomenul petrecndu-se n intervalul 1944-
1950
24
.
Societatea romneasc a parcurs, ncepnd cu anul 1990, un drum dificil, dar constant, de
transformare a realitilor economice i sociale, adaptndu-se cerinelor pieei muncii fapt ce
impunea, tot mai evident, un nou Cod al muncii. O nou societate impunea, n mod necesar, un
nou tip de Cod al muncii
25
.
Actualul Cod al muncii( Legea nr.53/2003, publicat n M.Of. nr.72 din 5 februarie 2003),
reprezint o etap nou, pozitiv, n evoluia legislaiei muncii din Romnia prezentnd unele
trsturi demne de remarcat:
- se pliaz realitilor impuse de economia de pia
26
;
- este pus de acord cu normele Uniunii Europene
27
;
- reglementeaz instituii juridice inexistente n legislaia anterioar
28
;
- are caracter unitar, cu excepia reglementrilor speciale privind domeniul public
29
.
La data apariiei sale, actualul Cod al muncii, s-a dovedit a fi foarte puternic i negativ
influenat de organizaiile sindicale care au impus reglementri ce au dezechilibrat prile raportului
juridic de munc, fiind, n mod evident, favorizat angajatul, n defavoarea angajatorului. Influenele
excesive, de sorginte ideologic social-democrat, au fost atenuate ulterior prin modificri
importante aduse codului muncii n anii 2005,2006,2009 i 2010 ca efect al unor opiuni ideologice
de natur liberal
30
.


24
Idem, p.9
25
Ibidem; S.Beligrdeanu, I.T.Stefnescu, Repere privind noul Cod al muncii, n Dreptul nr.3/1998,p.5; Al.Athanasiu,
Luminia Dima, Regimul juridic al raporturilor de munc n reglementarea noului Cod al muncii,Partea I, n
Pandectele Romne nr.2/2003,p.24o
26
I.T.Stefnescu ,op.cit.,p.11
27
N.Voiculescu, Drept comunitar al muncii, Ed. Wolters Kluwer, Bucureti, 2oo9
28
Al.Athanasiu, Introducere.Codul muncii i legile uzuale, ediie ngrijit i adnotat de L.Dima, Ed. All Beck,
Bucureti, 2003
29
I.T.Stefnescu,op.cit.,p.11
30
Ibidem
18
CAPITOLUL II - DEFINIIA I OBIECTUL DREPTULUI MUNCII
Dreptul muncii, att ca ramur de drept ct i ca disciplin juridic are o existen relativ
recent i i datoreaz naterea expansiunii regulilor aplicabile relaiilor stabilite ntre prile aflate
ntr-un raport juridic de munc.
Chiar dac denumirea acestei ramuri de drept ne ndeamn s credem c dreptul muncii
reglementeaz toate formele de raporturi juridice de munc n realitate obiectul ei vizeaz, n
principal, relaiile de munc ce se stabilesc ntre angajatori i salariai.
Dreptul muncii reprezint acea ramur de drept care cuprinde ansamblul normelor juridice
desemnate a reglementa munca salariat bazat pe relaii individuale i colective ce iau natere cu
ocazia prestrii muncii
31
.
ntr-o definiie mai complet dreptul muncii este caracterizat ca fiind acea ramur a
sistemului de drept alctuit din ansamblul normelor juridice care reglementeaz relaiile
individuale i colective de munc, atribuiile organizaiilor sindicale i patronale, conflictele de
munc, inspecia muncii i jurisdicia muncii
32
.
Obiectul de reglementare al dreptului muncii, element indispensabil pentru existena unei
ramuri de drept, l constituie, n primul rnd, relaiile sociale de munc nscute n urma ncheierii
unui contract individual de munc, ct i raporturi juridice, denumite conexe, derivate din contractul
de munc ncheiat, precum ar fi:
- raporturile privind protecia muncii;
- raporturile privind pregtirea i perfecionarea profesional a salariailor;
- raporturile privind funcionarea i atribuiile sindicatelor;
- raporturile privind jurisdicia muncii, .a.
ntre prile raporturilor juridice de munc se nasc att relaii individuale, ct i colective de
munc ca efect al ncheierii unor contracte colective de munc, a stabilirii unui dialog social ntre
parteneri care au calitatea de subiecte colective de drept. Unii autori au definit dreptul muncii ca
fiind n principal dreptul contractelor (colectiv i individual) de munc
33
, afirmaie pe deplin
justificat cu precizarea necesar c obiectul de reglementare nu poate fi limitat doar la normele ce
privesc un contract individual de munc.
Prin Legea nr.40/2011 pentru modificarea i completarea Codului muncii
34
a fost reformulat
art. 1 din acest act normativ determinndu-ne s ajungem la concluzia c n actuala redactare din
coninutul textului din Codul muncii sunt excluse, sub aspectul formulrii explicite, raporturile
colective de munc
35
. Se apreciaz c s-a efectuat modificarea textului iniial al art.1 din Codul
muncii pentru 2 motive: existena unei reglementri distincte a raporturilor colective de munc prin
Legea nr.62/2011 a dialogului social; intenia legiuitorului de a elimina relaiile colective de munc
din cuprinsul normelor de reglementare ale Codului muncii
36
.
mprtim ntru totul criticile aduse legiuitorului considernd i noi c actuala redactare a
art.1 din Codul muncii este total nefericit i neconform cu opiunile fireti de reglementare a
relaiilor colective de munc impunndu-se o ct mai accelerat modificare a acestui text.
n doctrina european ct i naional de dreptul muncii se discut i se emit propuneri
privind extinderea obiectului ramurii dreptului muncii. Este un fapt de necontestat c obiectul
dreptului muncii cuprinde o foarte mare diversitate de relaii sociale ceea ce face aproape imposibil
calificarea dreptului muncii ca fiind exclusiv privat sau public motiv pentru care unii autori susin
existena unui drept mixt
37
.

31
G. Couturier, Droit du Travail.Les relations individuelles de travail, P.U.F., Paris, 1997, p.15-17; S. Ghimpu, Al.
iclea, Dreptul muncii, ediia a III-a, Casa de Editur ansa SRL, Bucureti, 1997, p.5-7
32
Al. iclea (coordonator), Dreptul public al muncii, Ed. Wolters Kluwer, Bucureti, 2010, p.3
33
I.T. tefnescu, Tratat de dreptul muncii, vol.I, Ed. Lumina Lex, Bucureti,2003, p.48
34
Publicat n M. Of. nr.225 din 31 martie 2011
35
Al. Athanasiu, Codul muncii. Comentariu pe articole. Actualizare la vol.I-II, Ed. C.H.Beck, Bucureti, 2012, p.1
36
Ibidem
37
I.T. tefnescu, . Beligrdeanu, Privire analitic asupra corelaiei dintre noul Cod civil i Codul muncii, n Dreptul
nr.12/2009
19
Pornind de la precedente existente n doctrina altor ri s-a lansat ideea existenei unui drept
public al muncii ca o subramur a dreptului muncii
38
. Autorul acestei idei susine c dreptul public
al muncii ar cuprinde raporturile de serviciu ale funcionarilor publici, ale magistrailor, militarilor,
demnitarilor, diplomailor, etc. n argumentarea ideii se susine c n relaiile de munc (de serviciu)
ale militarilor, magistrailor, diplomailor, etc. predomin caracterul public al acestora i al
normelor care le reglementeaz, justificndu-se astfel denumirea de drept public al muncii.
Punctul de vedere mai sus exprimat nu este mprtit de toi doctrinarii romni, mai ales c
unii dintre ei au o viziune monist asupra obiectului dreptului muncii considernd c el ar trebuii s
cuprind totalitatea raporturilor juridice de munc i nu numai raportul juridic de munc al
salariailor
39
.
n literatura juridic s-a consemnat i idea existenei unui drept profesional , ca ramur
distinct de drept, n care s se includ toate raporturile juridice de munc, civile, de drept public .a.
n temeiul crora o persoan poate s presteze o munc remunerat
40
.
n concluzie, se poate susine ca o certitudine faptul c doctrinarii de dreptul muncii,
indiferent de soluiile pe care le avanseaz, au n comun tendina extinderii obiectului dreptului
muncii care s cuprind majoritatea sau chiar totalitatea raporturilor juridice de munc.
Indiferent de discuiile din doctrin, n actuala configurare legislativ dreptul muncii vizeaz
munca dependent (subordonat), nu i pe cea independent.
1. Munca dependent (subordonat).
Codul muncii nu este lmuritor n ceea ce privete semnificaia termenilor de munc
dependent i independent motiv pentru care se face apel la Codul fiscal care are prevederi
explicite n acest sens. Astfel, n art. 7 alin.1, pct.2 al Codului fiscal activitatea dependent este
calificat ca fiind cea care se poate desfura de o persoan fizic aflat ntr-un raport de angajare
n munc.
Temeiul juridic al muncii dependente l reprezint actul juridic fundamental de dreptul
muncii i anume contractul individual de munc definit legal n art.10 din Codul muncii: contractul
individual de munc este contractul n temeiul cruia o persoan o persoan fizic denumit
salariat, se oblig s presteze munca pentru i sub autoritatea unui angajator, persoan fizic sau
juridic, n schimbul unei remuneraii de numite salariu.
Potrivit legislaiei noastre denumirea pe care o dau prile unui contract nu pot mpiedica
organele de control de a califica ele nsele raportul juridic de munc n raport de anumite criterii
41

urmrindu-se nu numai aspectele de natur fiscal ci i numeroase alte aspecte ce vizeaz raportul
juridic de munc.
Iat, n continuare, cele mai importante criterii n raport de care o munc prestat poate fi
calificat ca fiind dependent, iar actul juridic care st la baz va fi apreciat ca fiind contract de
munc:
- existena unei relaii de subordonare a lucrtorului fa de cel ce-i pltete veniturile. Un
astfel de raport de subordonare poate fi uor dedus din existena urmtoarelor elemente:
- ntocmirea obligatorie a fiei postului;
- stabilirea cert a unui loc de munc;
- existena unui program de lucru prestabilit;
- posibilitatea pltitorului de venit de a aplica sanciuni disciplinare;

38
Al. iclea, Opinii privind dreptul public al muncii subramur a dreptului muncii, n RRDM nr.4/2009
39
.Beligrdeanu, Consideraii asupra raportului juridic de munc al funcionarilor publici, precum i n legtur cu
tipologia raporturilor juridice de munc i cu o viziune monist asupra obiectului dreptului muncii, n Dreptul
nr.8/2010
40
A se vedea pentru detalii I.T.tefnescu, Tratat teoretic i practic de drept al muncii, ediia a II-a, revzut i
adugit, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2012, p. 40-46 (citat n continuare I.T.tefnescu, Tratat. . .,2012, p.)
41
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicat n M.Of. nr.927 din 23 decembrie 2003 (cu modificrile
ulterioare); O.U.G. nr.58/2010, modificat prin O.U.G. nr.82/2010, H. G. nr.791/2010 privind modificarea i
completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003, publicat n M.Of. nr.542 din 3 august 2010

20
- dreptul beneficiarului prestaiei efectuate de a da dispoziii privind modalitatea
desfurrii muncii, etc.;
- utilizarea de ctre lucrtor a bazei materiale a pltitorului de venit;
- lucrtorul este cuprins ntr-o structur organizatoric, co anumit ierarhie
prestabilit;
- suportarea de ctre pltitorul de venit a cheltuielilor pe care le incumb ndeplinirea
prestaiilor efectuate de lucrtor;
- imposibilitatea lucrtorului de a fi reprezentat, n munca ce-i revine, de ctre o alt
persoan, .a.
n concluzie, munca dependent ( subordonat ) este cea prestat de o persoan fizic
salariat care lucreaz sub autoritatea unui angajator n baza unui contract individual de munc.
Formele contractuale de munc n care se pot ndeplini obligaiile asumate de pri pot fi diverse, ca
de exemplu: contracte individuale de munc pe durat nedeterminat sau determinat; contracte cu
timp integral de munc sau cu timp parial de lucru; contracte individuale de munc cu prestarea
activitii la sediul angajatorului sau contracte cu munca la domiciliu; contracte de munc ncheiate
prin agent de munc temporar; telemunca, etc.
2. Munca independent
Munca independent vizeaz activitile desfurate de persoanele fizice n temeiul altor
norme juridice dect cele de dreptul muncii. Conform Ordonanei de Urgen a Guvernului
nr.44/2008
42
pot desfura activiti economice independente persoanele fizice autorizate, titularii
de ntreprinderi individuale care exercit profesii liberalei ntreprinderi familiale, membrii
familiilor care constituie ntreprinderi familiale.
Munca independent poate fi exercitat i de ctre persoanele fizice care exercit profesii
liberale, ca de exemplu: avocat, notar public, executor judectoresc, expert contabil, medic cu
cabinet sau clinic privat, broker, mediator, etc. Unele persoane care exercit profesii liberale pot
avea exclusiv calitatea de liber profesionist, aa cum alii pot ndeplini, n acelai timp i calitatea de
salariat i aceea de liber profesionist.
Intr n categoria muncii independente i persoanele care desfoar activiti lucrative n
baza unor contracte civile, ca de exemplu, : contractul de comision, contractul de antrepriz,
contractul de mandat, contractul de cesiune de drepturi de autor.
Munca independent poate fi caracterizat prin urmtoarele elemente:
- inexistena oricrei subordonri ntre executorul prestaiei i beneficiar;
- libera alegere a desfurrii activitii;
- plata serviciilor se face global, de regul, odat cu finalizarea activitii lucrative
asumate
- prestarea activitii poate fi ncredinaat unor tere personae, prepuse sau
mputernicite;
- riscurile activitii sunt asumate de ctre ntreprinztor, etc.
n concluzie, prevederile Codului muncii nu se vor aplica raporturilor de munc n care
persoanele practic o profesiune liberal, ntemeiat pe legi speciale, persoanelor care desfoar
activiti economice independente, persoanelor care desfoar activiti n temeiul unor raporturi
juridice civile
43
.
3. Diverse forme de raporturi juridice de munc
3.1. Raporturile de munc (de serviciu) ale funcionarilor publici

42
O.U.G. nr.44/2008 privind desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile
individuale i ntreprinderile familiale, publicat n M.Of. nr.382 din 25 aprilie 2008, modificat prin O.U.G.
nr.38/2009, publicat n M.Of. nr.269 din 24 aprilie 2009
43
Al. Athanasiu, L. Dima, M. Volonciu, O. Cazan, Codul muncii. Comentariu pe articole, vol.I, Art.1-107, Ed.
C.H.Beck, Bucureti, 2007,p.2-3 (citat n continuare Codul muncii.Comentariu. . ., vol.I/II, p.)
21
Funcionarul public este persoana fizic investit n mod legal cu exercitarea unei funcii
publice
44
. Funcia public este definit n doctrin, n sensul cel mai larg al conceptului, ca
reprezentnd o situaie juridic predeterminat normativ constituit dintr-un complex unitar de
drepturi i obligaii prin a cror realizare se nfptuiete n mod specific competena unui organ de
stat exercitndu-se puterea public n conformitate cu atribuiile ce revin autoritii respective
45
.
Doctrina juridic romneasc cunoate numeroase dispute privind natura juridic a
funcionarului public aceasta fiind considerat de unii autori ca fiind de dreptul muncii iar, n
opoziie, de ali autori ca aparinnd dreptului admnistrativ.
Este foarte important de precizat, ab initio, c dreptul comun aplicabil tuturor categoriilor de
funcionari publici l constituie Legea nr.188/1999 iar actul individual de numire, dei presupune
existena acordului persoanei de a fi desemnat ntr-o funcie public, nu se poate echivala cu un
contract individual de munc. Aadar, funcionarii publici, n cadrul raporturilor lor de serviciu
beneficiaz de reglementri specifice i sunt purttori ai puterii publice chiar dac regimul juridic ce
li se aplic este foarte asemntor cu cel aplicabil salariailor, acetia nedispunnd niciodat, chiar
dac sunt angajai la o autoritate sau instituie public, de atribuii de putere.
Doctrina de dreptul muncii i permite s trag concluzia c raportul de serviciu constituie,
n realitate, un raport juridic de munc nscut dintr-un contract individual administrativ, avnd ns
particulariti determinate de incidena puternic i specific a unor norme de drept public
46
.
Potrivit art.117 din Legea nr.188/1999, precum i a art.278 alin.2 din Codul muncii
prevederile statutului funcionarilor publici se completeaz cu prevederile legislaiei muncii dac
dispoziiile legislaiei speciale nu sunt complete iar cele din legislaia muncii nu sunt incompatibile
cu specificul raporturilor de serviciu.
3.2. Raporturile de munc ale membrilor cooperatori
Raporturile de munc ale membrilor cooperatori i gsesc reglementarea, ndeosebi, n
Legea nr.l/2005 privind organizarea i funcionarea cooperaiei
47
.
Potrivit legislaiei cooperatiste n diverse cooperative (meteugreti, de consum, agricole,
forestiere, de transporturi, de locuine, etc.) i pot desfura activitatea trei categorii de persoane:
membrii cooperatori care au exclusiv aceast calitate; persoane cu dubl calitate, aceea de membru
cooperator dar i de salariat; persoane care sunt exclusiv salariai.
Legea nr.1/2005, n art.33 alin.1 consacr existena, ntre coooperativ i membrul
cooperator, a trei categorii de raporturi:
- patrimoniale, ntemeiate pe obligaia fiecrui membru cooperator de a depune prile
sociale precum i/sau de a efectua aportul n natur;
- de munc, pentru cei asociai la munc i capital. Aceste raporturi se pot ntemeia fie pe un
contract individual de munc, fie pe o convenie individual de munc, ambele ncheiate cu
cooperativa al crei membru este persoana fizic n cauz;
- comerciale-cooperatiste constnd n executri i livrri de produse i prestri de serviciu
efectuate de membrul cooperator pentru societatea cooperativ n calitate de agent econpmic
independent.
Persoanelor care au calitatea exclusiv de salariai, cu contract individual de munc, ntr-o
societate cooperatist, n privina raporturilor de munc li se aplic regimul juridic stabilit de
normele dreptului muncii. Ceilali membrii cooperatori sunt implicai i ei ntr-o serie de raporturi
juridice complexe, aadar i cele de munc, cu precizarea c acestea din urm sunt considerate
esenial diferite de raporturile de munc fundamentate pe dispoziiile Codului muncii
48
. n cazul
raporturilor de munc de tip cooperatist temeiul juridic l reprezint o convenie de asociere i

44
I. Santai, Drept administrativ i tiina administraiei, vol.I, Ed. Risoprint Cluj-Napoca, 2002, p.95
45
Idem, p.92
46
I.T. tefnescu, Tratat. . ., 2012, p.25
47
Publicat n M. Of. nr.172 din 22februarie 2005
48
I.T.tefnescu, Tratat. . ., 2012, p.32
22
nicidecum un contract individual de munc. Chiar i Curtea Constituional a subliniat autonomia
raporturilor de munc de tip cooperatist n raport cu cele de tip salarial
49
.
Este adevrat c membrul cooperator, potrivit normelor din cadrul cooperaiei
meteugreti, ncheie, n locul contractului individual de munc, o convenie individual de
munc care are regimul juridic al unui contract pe durat nedeterminat. n realitate convenia
individual de munc are, n esen, aceleai elemente ca i contractul individual de munc cu un
plus de specificitate de tip cooperatist.
Considerm total nepotrivit terminologia utilizat de normele juridice aplicabile cooperaiei
meteugreti, cu att mai mult cu ct, din pcate, n dreptul privat romn termenii de convenie i
de contract sunt privii ca fiind sinonimi, ceea ce, n opinia noastr, este o eroare, n dreptul privat
roman fcndu-se o foarte clar i justificat diferen ntre cele dou noiuni.
n concluzie, membrilor cooperatori implicai n raporturi juridice de munc li se vor aplica
cu precdere normele specifice cooperaiei innd ns cont i de prevederile art.278 alin.2 din
Codul muncii care consacr caracterul de drept comun dispoziiilor codului i pentru raporturile
juridice munc nentemeiate pe un contract individual de munc, n msura n care reglementrile
speciale nu sunt complete i aplicarea lor nu este incompatibil cu specificul raporturilor de munc
respective.
Se poate constata c, de mai bine de dou decenii, n Romnia raporturile de munc de tip
cooperatist nu fac obiectul analizei nici unei ramuri de drept, existnd ns o tendin doctrinar de
introducere a lor n cuprinsul ramurii dreptului muncii
50
.
Credem c nu este deloc lipsit de interes teza exprimat n doctrin de a se recunoate
existena unei ramuri distincte de drept dreptul cooperatist cu att mai mult cu ct exist
precedent n sistemul nostru de drept iar raporturile complexe de tip cooperatist sunt preconizate de
a fi extinse, ceea ce presupune o tot mai atent reglementare juridic
51
.
3.3. Raporturile de munc ale magistrailor
Magistraii reprezint o categorie de personal care, conform propriului statut, cuprind
liceniai n drept ce ocup funcii de judectori i procurori
52
.
Deoarece legea de organizare, statutul acestei categorii profesionale, nu au precizat nimic n
legtur cu natura juridic a raporturilor de munc n care sunt implicai magistraii doctrina i-a
permis s emit o serie de opinii n acest sens.
mprtim punctul de vedere c magistraii nu sunt nici demnitari i nici funcionari publici
fiind o categorie distinct de personal investit cu exercitarea puterii judectoreti
53
.
Raportul juridic al magistrailor se ntemeiaz, n mod evident, pe un contract nenumit, de
drept public, dndu-se natere unui raport de munc sui generis
54
.
n doctrin a fost apreciat ca i corect i decizia unei instane inferioare care a decis c
recunoscndu-se existena unui raport de munc n baza cruia se nasc i drepturile salariale i
celelalte drepturi cuvenite magistrailor, legea aplicabil specific se completeaz cu legea comun
n materia dreptului muncii
55
.
3.4. Raporturile de munc ale militarilor

49
Curtea Constituional, Decizia nr.71/2001, publicat n M.Of. nr.330 din 20 iunie 2001
50
. Naubauer, Raporturile de munc n cooperaia meteugreasc, tez de doctorat susinut n cadrul A.S.E.
Bucureti, 2011
51
Al. Athanasiu, L. Dima, Dreptul muncii, Ed. All Beck, Bucureti, 2005, p.3
52
Legea nr.303/2004, republicat n M.Of. nr.826 din 13 septembrie 2005
53
Al. iclea, Tratat de dreptul muncii Legislaie.Doctrin.Jurispruden - , ediia a IV-a, revzut i adugit, Ed.
Universul Juridic, Bucureti, 2012, p. 25 (citat n continuare Al. iclea, Tratat. . . . , 2012, p)
54
nalta Curte de Casaie i Justiie, Decizia nr.46/2008, publicat n M.Of. nr. 495 din 16 iulie 2009
55
I.T.tefnescu, op.cit., p.31
23
Statutul militarilor prevede c prin cadre militare se neleg cetenii care au dobndit grade
militare de ofier, maistru militar sau subofier. Aceste persoane formeaz categoria militarilor
profesioniti
56
de carier.
Activitatea de protecie i de aprare militar presupune i existena unei alte categorii de
militari i anume pe cea a soldailor i gradailor profesioniti
57
. Acetia i desfoar activitatea n
baza unui contract de angajare apreciat n doctrin ca fiind un contract individual de munc de tip
particular
58
, respectiv un contract individual de munc (pe durat determinat) cu o serie de
particulariti derivnd din calitatea de militar profesionist
59
.
n concluzie, cadrele militare active dei i desfoar activitatea pe temeiuri contractuale
nu au calitatea de salariat i nu li se aplic legislaia muncii.
3.5. Raporturile de munc ale demnitarilor
O analiz a statutului juridic al funciilor de demnitate public aparine dreptului public i
nicidecum dreptului muncii
60
. Cu toate acestea persoanele care ocup diverse demniti publice sunt
implicate n varii forme de raporturi juridice de munc indiferent c au fost numii sau alei,
numirea sau alegerea ntr-o funcie public nu este posibil fr realizarea unui acord de voin
61
.
n doctrina de drept privat s-a emis opinia c cei ce dein i exercit demniti publice sunt
cuprini n raporturi juridice de munc dar nu sunt identice cu cele ale salariailor, aadar nu li se
aplic legislaia muncii
62
.
3.6. Raporturile de munc ale preoilor
Preoii reprezint o categorie profesional (chiar dac, n opinia noastr, activitatea lor
specific ar trebuii s implice n primul rnd graia divin, vocaia de a primi un asemenea dar, i
abia n secundar pregtirea profesional ritualic) distinct de funcionarii publici, de magistrai,
demnitari sau membrii cooperatori.
Din punct de vedere laic este evident c preoii intr n raporturi juridice de munc
reglementate, n primul rnd, prin norme specifice cultului de care aparin.
n msura existenei unor lacune de reglementare specific i a inexistenei unor
incompatibiliti se vor aplica i dispoziiile specifice dreptului muncii.


56
Legea nr.80/1995, publicat n M.Of. nr. 155 din 20 iulie 1995
57
Legea nr. 384/2006, publicat n M.Of. nr. 868 din 24 octombrie 2006
58
. Beligrdeanu, Consideraii critice asupra diversitii nejustificate a reglementrilor legale privind privind
competena material a instanelor judectoreti n domeniul soluionrii conflictelor de munc, n Revista Romn de
Drept Privat nr.3/2009
59
I.T. tefnescu, op.cit., p.36
60
Idem, p.28
61
Al. Athanasiu, L. Dima, op.cit., p.3
62
. Beligrdeanu, Natura raportului juridic de munc al magistrailor, n Dreptul nr.7/2003
24
CAPITOLUL III - IZVOARELE DREPTULUI MUNCII

n limbaj juridic, termenul de izvor, n asociere cu termenul de drept sugereaz ideea de
surs, de origine a dreptului. Izvoarele sau sursele dreptului sunt manifestri ale relaiilor sociale
care genereaz norma juridic
63
.
Imensa varietate i complexitate a relaiilor sociale determin existena mai multe forme de
exprimare a dreptului, dispuse ntr-o anumit ordine i ierarhie, a cror ansamblu formeaz un
sistem unitar de drept.
n sistemul juridic romnesc izvoarele dreptului muncii pot fi clasificate n dou mari
categorii:
- izvoare comune, recunoscute i n celelalte ramuri de drept;
- izvoare specifice dreptului muncii. Acestea, la rndul lor, pot fi clasificate n alte dou
categorii:
- izvoare interne;
- izvoare internaionale. n unele state ale Uniunii Europene izvoarele internaionale,
cuprinznd conveniile i recomandrile O.I.M., ale Consiliului Europei, precum i normele
dreptului comunitar, sunt calificate ca o categorie de izvoare suprastatale
64
.
n cele ce urmeaz vom face o scurt prezentare a celor mai cunoscute izvoare de dreptul
muncii, interne i internaionale:
1. Izvoare interne
Constituia, prin faptul c este legea fundamental a rii reprezint cel mai important izvor
de drept, pentru toate ramurile sistemului nostru juridic.
n domeniul relaiilor de munc prin Constituie se stabilesc mai multe drepturi
fundamentale ale cetenilor care, n mod firesc, sunt reglementate n detaliu n alte acte normative
specifice dreptului muncii.
Codul muncii este o lege general, de drept comun, n domeniul raporturilor juridice de
munc i cuprinde cel mai mare numr de texte legale ce reglementeaz actul juridic fundamental
de dreptul muncii, i anume, contractul individual de munc. Codul muncii este aplicabil i unor
raporturi juridice de munc reglementate prin legi speciale, precum i altor raporturi juridice
nentemeiate pe un contract individual de munc cu condiia ca reglementrile speciale s nu fie
complete iar aplicarea normelor codului muncii s nu fie incompatibil cu specificul acestor relaii
de munc.
Actualul cod al muncii, din punct de vedere al coninutului este conceput de ctre legiuitor
ca o lege-cadru care face trimitere la foarte multe alte reglementri n domeniu.
Legile reprezint un izvor de dreptul muncii absolut necesar, i prin faptul c legiuitorul a
optat pentru elaborarea unui cod al muncii cadru. Nu este locul i nici cazul s facem o niruire a
tuturor legilor aplicabile n domeniul raporturilor juridice de munc cu precizarea c unele dintre
ele sunt calificate ca fiind norme de drept comun (alturi i n completarea Codul muncii), iar
altele au caracterul de legi speciale.
Ordonanele i Hotrrile Guvernului sunt izvoare de drept recunoscute prin Constituie.
Ordonanele Guvernului, ordinare sau de urgen sunt emise n temeiul unor legi speciale de
abilitare, n limitele i condiiile prevzute de acestea. Hotrrile sunt emise de Guvern n vederea
organizrii i executrii legilor.
Ordinele, instruciunile i alte acte normative emise de minitri i conductorii altor organe
centrale. Aceste acte cu caracter de izvor de drept urmresc punerea n executare a unor izvoare de

63
Gh. Bobo, C.Buzdugan, V. Rebreanu, Teoria general a statului i dreptului, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2008,
p.255-275
64
J.Pelissier, A.Supiot, A, Jeammaud, Droit du travail, 21-e edition, Dalloz, Paris, 2002, p.101 107; F. del Giudice, F.
Mariani, F. Izzo, Diritto del lavoro, XXI edizione, Edizioni Giuridiche SIMONE, 2004, p.26 - 28
25
drept superioare ca for juridic.Prin ele se iau msuri tehnico-organizatorice i se concretizeaz
punerea n aplicare a izvoarelor superioare
Izvoarele de drept enunate mai sus fac parte din categoria izvoarelor comune, general
valabile, tuturor ramurilor de drept. Iat care sunt principalele izvoare specifice de dreptul muncii:
Contractele colective de munc reprezint izvoare de dreptul muncii de o categorie aparte
prin faptul c au o natur convenional i negociat. Actuala reglementare a acestor izvoare se
regsete n dispoziiile art. 229-230 din Codul muncii i prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului
social
65
.
Contractele colective de munc se ncheie ntre angajai (reprezentai prin sindicate sau n alt
mod prevzut de lege) i angajatori (organizaia patronal) prin care se urmrete stabilirea unor
clauze ce vizeaz drepturi i obligaii reciproce ce survin n urma ncheierii unor raporturi juridice
de munc.
Regulamentul intern este un izvor specific de dreptul muncii i se ntocmete de ctre
angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanilor salariailor, dup caz.
Coninutul minimal al regulamentului intern este prevzut n art. 242 din Codul muncii.
Normele cuprinse n regulamentul intern au caracter permanent i general i sunt obligatorii pentru
prile raportului juridic de munc
66
.
n ntocmirea regulamentului intern angajatorul trebuie s prevad doar reguli care au
legtur cu derularea raporturilor juridice de munc, s in cont de actele normative n vigoare
(inclusiv de dispoziiile contractului colectiv de munc aplicabil) i s nu impun norme de
conduit care s duc la nclcarea drepturilor i libertilor individuale sau colective
67
.
Regulamentul intern se aduce la cunotina salariailor prin grija angajatorului i i produce
efectele fa de salariai din momentul ncunotiinrii acestora. Orice modificare ce intervine n
coninutul regulamentului intern este supus procedurilor de informare prevzute de art. 243 din
Codul muncii.
ntocmirea regulamentului intern este obligatorie la nivelul fiecrui angajator.
Regulamentul de organizare i funcionare este tot un act intern unilateral al angajatorului,
fr a fi privit ca o obligaie, ci un simplu drept
68
.
Avnd n vedere c regulamentul de organizare i funcionare vizeaz structura
(organigrama) unitii angajatoare este destul de greu de imaginat funcionarea unei persoane fizice
fr elaborarea unui astfel de act.
2. Izvoare internaionale
n dreptul internaional este unanim admis c izvoarele internaionale de drept sunt mijloace
juridice prin care statele, pe baza acordului lor de voin, creeaz norme juridice care reglementeaz
raporturile dintre ele i permit unor acte cu caracter internaional s devin obligatorii pe propriile
lor teritorii
69
.
Codul muncii prevede, prin art. 276 c legislaia muncii din Romnia trebuie permanent
armonizat cu normele Uniunii Europene, cu conveniile i recomandrile O.I.M., cu normele
dreptului internaional al muncii.
Iat care sunt principalele izvoare internaionale ale dreptului muncii:
Actele adoptate de Organizaia Internaional a Muncii (O.I.M.). nfiinat n anul 1919,
prin Tratatul de pace de la Versailles, O.I.M. se prezint astzi ca o instituie specializat a O.N.U.
pe probleme de munc i securitate social.

65
Publicat n M.Of. nr.322 din 10 mai 2011
66
O. inca, Observaii de ansamblu i critice cu privire la regulamentul intern, n Dreptul nr.11/2009, p.75
67
Idem, p.80
68
n doctrin exist puncte de vedere diferite n legtur cu obligativitatea ntocmirii regulamentului de organizare i
funcionare. A se vedea I.T. tefnescu, Tratat . . ., 2012, p.53-54; Al. iclea, Tratat . . ., 2012, p. 50

69
A. Popescu, Dreptul internaional al muncii, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2006, p.110 i urm.
26
Romnia, ca membr fondatoare, figureaz, alturi de peste alte 160 de ri, ca o prezen
activ n cadrul O.I.M., cu excepia perioade 1981 1990 cnd i s-a suspendat dreptul de vot i a
pierdut calitatea de membru cu drepturi depline.
ncepnd cu anul 1990, n cadrul celei de a 77-a Conferine Internaionale a muncii, i s-a
reacordat dreptul de vot revenind la statutul de membru cu drepturi depline.
Relaiile Romniei cu O.I.M. sunt gestionate, n numele Guvernului, de ctre Ministerul
Muncii, cu consultarea Ministerului Afacerilor Externe
70
.
Organizaia Internaional a Muncii adopt dou tipuri de acte: convenii i recomandri.
Conveniile sunt adoptate dup o procedur specific i creeaz obligaii pentru toate statele
care le ratific.
Recomandrile nsoesc, de regul, o convenie i au rolul de a preciza, a concretiza
semnificaiile unei convenii care, de regul se limiteaz la a consacra principii generale.
Ansamblul conveniilor i recomandrilor O.I.M. formeaz principala component a
dreptului internaional al muncii n sens restrns.
Reglementrile Consiliului Europei. Printre multele convenii i acorduri elaborate de
Consiliul Europei sunt unele cu puternice reverberaii n domeniul legislaiei muncii, dintre care
amintim:
- Convenia european pentru protecia drepturilor omului i libertilor fundamentale, din
anul 1953;
- Carta Social European, revizuit n anul 1999;
- Codul european de securitate social.
Reglementri ale Uniunii Europene. Un rol important n reglementarea raporturilor de
munc l au regulamentele i directivele Uniunii Europene.
Regulamentele sunt obligatorii att pentru statele membre ct i pentru persoanele fizice i
juridice din fiecare stat n parte i nu necesit o procedur special de incorporare n legislaia
intern.
Directivele sunt obligatorii numai ca obiective, modalitile concrete de transpunere n
dreptul intern fiind la libera voin a statelor membre ale U.E.
Directivele U.E., n materia raporturilor juridice de munc mbrac dou forme:
- directive ce provin n mod nemijlocit i exclusiv de la instituiile Uniunii Europene;
- directive care preiau un acord cadru ncheiat anterior ntre partenerii sociali la nivel
european
71
.
Au calitatea de izvoare de drept internaional i tratatele, acordurile ncheiate de statul
romn cu alte state prin
care prile neleg s reglementeze diverse aspecte ale raporturilor juridice de munc.70
A. Popescu, op.cit., p. 173 i urm.
71
Al. Athanasiu, L.Dima, op.cit., p. 15
27
CAPITOLUL IV - PRINCIPIILE DREPTULUI MUNCII

1. Definirea noiunii
Dreptul, ca ansamblu de norme juridice n vigoare, cuprinde o mare varietate de reguli de
conduit ce reglementeaz diverse tipuri de raporturi sociale. n orice sistem de drept exist ns
reguli fundamentale, idei sau principii cluzitoare care stau la baza majoritii normelor i a
ramurilor de drept n care acestea sunt constituite
72
.
Principiile fundamentale se desprind din normele juridice, unele din ele regsindu-se n toate
ramurile de drept, altele fiind specifice doar unora dintre acestei ramuri. Ele pot fi rezultanta unor
formulri directe, desprinse din textul legii sau pot fi consecina unei activiti de interpretare a
felului cum este redactat norma juridic.
Ramura dreptului muncii cunoate i ea dou mari categorii de principii;
- generale, unanim valabile pentru ntreg sistemul nostru de drept, cum ar fi : principiul
democraiei, principiul separaiei puterilor n stat, principiul legalitii, .a.
- specifice dreptului muncii. Unii autori denumesc aceste principii ca fiind fundamentale cu
argumentul, probabil, al utilizrii acestei denominaiuni de ctre chiar legiuitor
73
. Indiferent de
denumirea lor toate aceste principii conin idei generale i comune pentru ntreaga legislaie a
muncii i vizeaz toate instituiile dreptului muncii
74
.
Actualul Cod al muncii, pentru prima dat, consacr n scris, n capitolul II, principiile care
trebuie s guverneze raporturile juridice de munc.
Legiuitorul nostru a optat pentru o metod enuniativ a principiilor, reglementarea n
detaliu urmnd s se fac prin alte prevederi. Doctrina remarc pozitiv preocuparea legiuitorului de
a reglementa principiile fundamentale ale legislaiei muncii, nu fr a aduce i unele observaii
critice cu privire la reluarea unor principii din categoria celor generale i, mai ales, lipsa
reglementrii principiului disciplinei muncii
75
.
Alturi de principiile enunate de Codul muncii doctrina juridic autohton a conturat i ea
diverse opiuni privind identificarea unor astfel de reguli eseniale legislaiei muncii.
n cele ce urmeaz vom ncerca s creionm cele mai importante principii specifice dreptului
muncii.

2. Principiul libertii muncii i nengrdirii dreptului la munc.
Potrivit art. 3, alin.1 din Codul muncii libertatea muncii este garantat prin Constituie.
Dreptul la munc nu poate fi ngrdit.
Libertatea muncii reprezint un drept fundamental al omului consacrat, nu numai pe plan
intern ci i printr-o serie de documente cu caracter internaional:
- Declaraia universal a dreptului omului din 10 decembrie 1948 (art.23, pct.1);
- Pactul internaional cu privire la drepturile economice sociale i culturale, adoptat de
O.N.U. la data de 16 decembrie 1966 (art.6 pct.1);
- Carta social european, adoptat la 3 mai 1966 (art.1 partea a II-a).
Dac n Constituie se vorbete de dreptul la munc (art.41 alin.1) Codul muncii utilizeaz
formula de libertate a muncii. Aceast opiune a legiuitorului este considerat de unii doctrinari ca
pe deplin justificat deoarece corelaia dintre dreptul la munc i libertatea de a muncii const n
aceea c dreptul la munc reprezint posibilitatea exercitrii n concret a libertii muncii prin

72
I.Santai, Teoria general a dreptului, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2007, p.37
73
I.T.tefnescu, Tratat. . ., 2012, p. 71
74
S.Ghimpu, Al. iclea, op.cit., p.26
75
I.T.tefnescu, .Beligrdeanu, Codul muncii.Prezentare de ansamblu.Analiza textelor eseniale. Textul integral, Ed.
Lumina lex, Bucureti, 2003, p. 23-26
28
obinerea unui loc de munc. . .Exerciiul libertii muncii presupune exprimarea opiunii juridice de
a muncii
76
.
Garantarea dreptului la munc nu trebuie neleas n sensul asigurrii unui loc de munc
tuturor cetenilor, ci presupune asigurarea altor forme de garanii juridice, cum sunt:
reglementarea unor politici de pregtire profesional adaptate la cerinele pieei muncii, constituirea
unui sistem echitabil i eficient de protecie social a salariailor care i-au pierdut serviciul. . .
susinerea financiar a celor care sunt lipsii temporar de venituri profesionale
77
.
Libertatea muncii presupune dreptul oricrui cetean de a se implica, potrivit voinei sale
exclusive, n activiti de prestare a muncii, fie pe teritoriul naional, fie n cadrul Uniunii Europene
sau a Spaiunlui Economic European. Orice cetean are dreptul, conform principiului libertii
muncii, s-i aleag liber profesia, meseria sau ocupaia, fr discriminri i fr constrngeri de
natur administrativ.
Principiul pe care l analizm are i o component care se refer la libertatea de a nu munci.
Nimeni nu poate fi obligat s presteze munc, orice cetean are dreptul de a refuza o munc fiind
exclus obligaia juridic de a muncii. Art. 42 din legea noastr fundamental, precum i art.4 din
Codul muncii consacr interzicerea muncii forate. Prin termenul munc forat legiuitorul nelege
orice munc sau serviciu impus unei personae sub ameninare ori pentru care persoana nu i-a
exprimat consimmntul n mod liber. Romnia a ratificat, prin Legea nr.140/1998 Convenia
O.I.M. prin care este abolit orice munc forat.

3. Nediscriminarea n raporturile de munc
Principiul constituional c toi cetenii sunt egali n faa legii i a autoritilor publice, fr
privilegii i fr discriminri i gsete corespendentul n art. 5 din Codul muncii: n cadrul
relaiilor de munc funcioneaz principiul egalitii de tratament fa de toi salariaii i angajatorii.
Orice discriminare direct sau indirect fa de un salariat bazat pe criterii de sex, orientare
sexual, caracteristici genetice, vrst, apartenen naional, ras, culoare, etnie, religie, opiune
politic, origine social, handicap, situaie sau responsabilitate familial, apartenen ori activitate
sindical, este interzis.
Codul muncii precizeaz n alin. 3 i 4 ale art. 5 semnificaia noiunilor de discriminare
direct i indirect scondu-se n eviden faptul c ntr-un raport de munc a nu trata n mod egal
prile este o aciune incriminatorie.
Prevederile Codului muncii, n materie de nediscriminare au n vedere i antecedentele
legislative concretizate n Ordonana Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea i sancionarea
tuturor formelor de discriminare
78
i Legea nr.202/2002 privind egalitatea de anse ntre femei i
brbai
79
. Dac n privina prevederilor Codului muncii n materie de nediscriminare se poate vorbi
ca de o reglementare cadru, Ordonana Guvernului nr.137/2000 i Legea nr.202/2002 reprezint
reglementarea detaliat a interdiciei discriminrii i stabilirii de anse egale de tratament ntre
brbat i femeie
80
.
Principiul nediscriminrii i egalitii de tratament este bine sintetizat n doctrin prin
evidenierea urmtoarelor elemente componente:
81

- n cadrul raporturilor juridice de munc, prin intermediul normelor de reglementare,
trebuie s se asigure egalitatea juridic a prilor;
- sindicatele i patronatele trebuie tratate de pe aceleai poziii de egalitate;
- angajatorului i este interzis orice discriminare direct sau indirect, bazat pe criteriile
enunate n art.5 din Codul muncii, fa de salariatul su ;

76
R. Dimitriu, Contractul individual de munc. Prezent i perspective, Ed. Tribuna Economic, Bucureti, 2005, p.13
77
Al. Athanasiu, Codul muncii.Comentariu, vol.I, p.8
78
Republicat n M.Of. nr. 99 din 8 februarie 2007
79
Republicat n M.Of. nr. 150 din 1 martie 2007
80
I.T.tefnescu, Tratat . . ., 2012, p.78
81
Al. iclea, Tratat . . ., 2012, p. 55-56
29
- egalitatea de tratament trebuie s funcioneze i n raporturile dintre sindicate i
organizaiile patronale.

4. Negocierea colectiv i individual
Constituia Romniei (art.41 alin.5), Codul muncii (art.6 alin.2), precum i legea nr.62/2011
(art. 127) consacr principiul negocierii colective i individuale. n lumea democratic
contemporan, n condiiile economiei de pia rolul negocierilor n domeniul relaiilor de munc
este unul crucial, cu att mai mult cu ct dreptul muncii devine din ce n ce mai mult un drept
negociat.
n raporturile de munc din sectorul public negocierea, fr a fi eliminat, este totui
limitat prin norme de natur legal. Diminuarea, n ultimii ani, a importanei normelor de natur
convenional este ct se poate de evident i prin faptul excluderii contractului colectiv de munc
unic la nivel naional. Legea nr.62/2011 a dialogului social nu este, n opinia noastr, un exemplu
fericit de transpunere n practic a principiului negocierilor colective i individuale.
Principiul negocierii i libertii contractuale, n ceea ce privete drepturile recunoscute prin
lege salariailor, este limitat de dispoziiile art.38 din Codul muncii care stabilete c salariaii nu
pot renuna la drepturile conferite lor de lege. Orice tranzacie prin care se urmrete renunarea la
drepturile recunoscute de lege salariailor sau limitarea acestor drepturi este lovit de nulitate
82
.

5. Dreptul la liber asociere
Dreptul cetenilor de a se asocia n mod liber n partide politice, sindicate, patronate i
diverse alte forme de asociere este prevzut n Constituie (art.40 alin.1) dar i n Codul muncii care
n art. 7 stabilete c salariaii i angajatorii se pot asocia liber pentru aprarea drepturilor i
promovarea intereselor lor economice, profesionale i sociale.
Principala form asociativ a salariailor o reprezint sindicatele iar pentru angajatori
patronatele, ambele trebuind s fie lipsite de culoare politic i s promoveze interesele
profesionale, economice, sociale ale membrilor lor.
Dei nu sunt singurele forme asociative permise salariailor i angajatorilor, sindicatele i
patronatele au o importan deosebit pentru c prin ele este posibil exprimarea colectiv a celor
doi parteneri sociali, precum i realizarea dialogurilor bipartite sau tripartite prevzute de lege.

6. Principiul respectrii bunei credine
Principiul bunei credine este unul general valabil n drept fiind menionat n art. 14 din
Codul civil ca o cerin pentru orice persoan fizic sau juridic de a-i exercita drepturile i de a
ndeplini obligaiile cu bun credin, n acord cu ordinea public i bunele moravuri. Buna credin
se prezum pn la proba contrar.
Codul muncii, prin art. 8, instituie pentru prima dat acest principiu general valabil n
raporturile de munc fapt ce oblig prile s acioneze cu bun credin, att n faza de negociere i
ncheiere a unui contract de munc, ct i pe ntreaga durat a executrii sale.
Unii autori consider c buna credin trebuie s se manifeste sub forma:
83

- loialitii ,cu ocazia ncheierii contractelor individuale i colective de munc. Prile au
obligaia reciproc de a se informa cu privire la elementele contractului de munc, a modificrii
acestuia, a modalitii de executare a acestuia, etc. Informarea i consultarea sunt ridicate la rang de
principiu fundamental pentru a asigura relaii de munc echitabile i un echilibru de fore n cadrul
raporturilor juridice de munc;

82
A se vedea i punctul de vedere critic cu privire la teoria drepturilor ctigate, M. Volonciu, n Codul
muncii.Comentariu, vol.1, p.188-191
83
I. T. tefnescu, Tratat . . ., 2012, p. 80-81
30
- fidelitatea presupune respectarea confidenialitii i a neconcurenei.
Prile unui raport juridic de munc, pentru a fi n nota bunei credine, trebuie s se
conformeze urmtoarelor cerine:
84

- s depun toate eforturile pentru executarea ntocmai a prevederilor contractuale;
- s se abin de la orice aciuni prejudiciabile (moral sau material) celeilalte pri;
- s nu utilizeze mijloace dolosive pentru a preconstituii probe mpotriva celeilalte pri;
- s-i respecte reciproc interesele rezultate din contract.

7. Principiul proteciei salariailor
Raportul juridic de munc presupune, de foarte multe ori, o relaie ntre un subiect mai
puternic, mai potent economic i un cocontractant postat ntr-o poziie de subordonare, de
dependen. n relaia angajator salariat, acesta din urm se gsete ntotdeauna ntr-o relaie
inferioar fapt ce determin ca normele dreptului muncii s cuprind dispoziii de protecie pentru
cel mai fragil fr a dezechilibra raportul dintre cele dou pri.
n chiar Constituia Romniei, art. 41, alin.2 se prevede c salariaii au dreptul la msuri de
protecie social care vizeaz securitatea i sntatea salariailor, regimul de munc al femeilor i
tinerilor, repausul sptmnal, concediul anual de odihn pltit, etc.
Legislaia muncii stabilete n concret drepturile salariailor, precum i obligaiile
angajatorilor, fr a neglija i obligaiile adecvate lucrtorilor.
Fr a pretinde c normele dreptului muncii trebuie gndite, elaborate i aplicate numai n
favoarea salariailor nu putem uita c cel aflat mai degrab n nevoia de a fi protejat este angajatul
ceea ce i confer dreptului muncii un caracter protectiv fa de acesta.
Legiuitorul trebuie s se strduiasc s gseasc acele reglementri care pot crea un
echilibru ntre munc i capital, ntre drepturile i obligaiile participanilor la procesul muncii i
drepturile i obligaiile corelative a celor care au capacitatea de a finana munca.

8. Principiul garantrii dreptului la grev
Greva este un mijloc de lupt aflat la ndemna salariailor prin care acetia i pot apra
interesele profesionale economice i sociale.
Dreptul la grev este un drept constituional constnd n orice form de ncetare colectiv i
voluntar a lucrului ntr-o unitate (art.181 din Legea nr.62/2011).
Exercitarea dreptului la grev, n actuala configurare legislativ, este mult mai dificil de
ndeplinit dect sub imperiul precedentei reglementri constituind, n opinia noastr, un regres
legislativ care va trebuii ct se poate de repede corectat.
Reglementrile actuale din Romnia stabilesc categoriile profesionale care au dreptul la
grev, precum i condiiile legale pentru declanarea acesteia.
Din punct de vedere juridic greva este un mijloc de lupt ce aparine salariailor i
funcionarilor publici. ncetarea activitii de ctre alte categorii profesionale, pentru diverse
revendicri, sunt simple manifestri de nemulumire i nu pot fi catalogate ca fiind greve dect ntr-
o accepie sociologic.84
Ibidem
31
DREPTUL INDIVIDUAL AL MUNCII

CAPITOLUL I - CONTRACTUL INDIVIDUAL AL MUNCII. DEFINIIE.
TRSTURI
Preliminarii
1. Definiia contractului individual de munc
Pornind de la condiiile generale i comune de validitate ale contractelor vom ajunge la
concluzia c i contractul individual de munc se pliaz teoriei generale a contractelor consacrat
de dreptul civil prezentnd ns o serie de elemente specifice care i confer statutul de act juridic
fundamental al ramurii Dreptului muncii.
Prima definiie a contractului individual de munc, n peisajul legislativ romnesc, o gsim
n art.37 al Legii asupra contractelor din munc din 5 aprilie l929: Contractul individual de munc
este conveniunea prin care una din pri denumit salariat, se oblig s presteze munca sau
serviciile sale pentru un timp determinat sau pentru o lucrare determinat, unei alte pri, denumit
patron care, la rndul su, se oblig s remunereze pe cea dinti. Prin aceast definiie foarte larg
a contractului de munc s-a urmrit ca ea s fie aplicabil oricrui salariat care era legat de patronul
su printr-un contract
85
.
Urmtoarele definiii legale sunt consacrate de cele trei coduri ale muncii din Romnia
aprute n anii l950, 1972 i 2003. Acest din urm cod, n art.1, definete astfel contractul individual
de munc: Contractul individual de munc este contractul n temeiul cruia o persoan fizic,
denumit salariat, se oblig s presteze munca pentru i sub autoritatea unui angajator, persoan
fizic sau juridic, n schimbul unei remuneraii denumite salariu.
Aceast definiie a fost criticat n doctrina juridic romneasc fiind considerat deficitar
i avnd un caracter unilateral
86
.
mprtim i noi criticile aduse constatnd c definiia este incomplet i nu evideniaz
elementele eseniale ce difereniaz contractul individual de munc de alte acte juridice bilaterale ce
au ca obiect activiti lucrative i prestri de servicii. Actuala definiie din Codul muncii nlocuiete,
n mod nejustificat termenul de subordonare cu acela de autoritate dei primul ilustreaz foarte clar
una din trsturile specifice i eseniale ale acestui act de dreptul muncii. Desfurarea unei
activiti sub autoritatea unei alte persoane presupune c acea activitate este fcut sub comanda, la
porunca acelei persoane, pe cnd subordonarea presupune ndrumare, control, dar i dependen.
Subordonarea reflect mult mai bine una din trsturile fundamentale ale contractului individual de
munc care acord angajatorului posibilitatea de a dispune de trei prerogative: normativ,
organizatoric i disciplinar.
87
De asemenea, lipsete din definiie sublinierea caracterului
continuu al acordului prilor, contractul trebuind s aib o derulare nentrerupt, din punct de
vedere juridic, pe ntreaga sa durat, munca desfurndu-se n etape succesive, n cadrul unui
program ce este stabilit de angajator.
Curtea Constituional a analizat i ea noiunea de contract individual de munc stabilind
c acest act juridic, creator de raport juridic de munc, este convenia prin care se materializeaz
voina angajatorului i a viitorului salariat de a intra ntr-un raport juridic de munc. In aceast
convenie negociat i liber consimit, sunt prevzute, n limitele stabilite de legislaie i
contractele colective de munc, toate elementele necesare pentru cunoaterea condiiilor de

85
E.Cristoforeanu, op.cit., p.19
86
Al.Ticlea,Tratat de dreptul muncii, Ed.Rosetti,Bucureti,2006,p.305
87
R.Gidro,Opinii asupra unor dispoziii din proiectul Codului muncii cu privire la ncheierea i coninutul contractului
individual de munc n Revista romn de dreptul muncii nr.1/2002, p.22
32
desfurare i de ncetare a raportului de munc, drepturile, obligaiile i rspunderile ambelor
pri
88
.
Sintetiznd exprimrile doctrinare privind noiunea de contract individual de munc vom
ncerca s definim acest act fundamental, dup cum urmeaz:
Contractul individual de munc este acordul ncheiat ntre o parte denumit salariat
(ntotdeauna o persoan fizic) i cealalt parte denumit angajator (care poate fi o persoan fizic
sau juridic) prin care prima se oblig s presteze o munc dependent, cu caracter continuu, n
folosul, controlul i subordonarea celei de a doua, n schimbul asigurrii condiiilor adecvate
desfurrii activitii i a unui echivalent bnesc numit salar.
89

2. Elemente definitorii ale contractului individual de munc90
Contractul individual de munc face parte din marea familie a contractelor dar prezint
unele elemente strict specifice domeniului relaiilor juridice de munc. Este de neconceput un raport
juridic de munc ntemeiat pe un contract individual de munc fr existena urmtoarelor
elemente:
2.1. Prestarea muncii.
Principalul obiect al oricrui contract individual de munc l reprezint executarea unor
activiti lucrative, intelectuale sau artistice de ctre salariat. Potrivit art.15 din Codul muncii
ncheierea unui contract individual de munc nu poate avea ca scop dect prestarea unei activiti
licite i morale, n caz contrar intervenind nulitatea absolut. Nendeplinirea prestaiei de a munci
are ca i consecin suspendarea contractului, precum i declanarea rspunderii juridice.
Activitatea prestat, pentru a fi element definitoriu al contractului individual de munc,
trebuie depus n favoarea angajatorului, n vederea realizrii de ctre acesta a unui profit.
Angajatul va depune efortul de a muncii, de regul, pentru obinerea unui salariu convenabil sau/i
pentru accederea la diverse alte beneficii ca de exemplu: condiii mai bune de lucru, asigurarea
transportului la i dinspre locul de munc, o mas cald pe zi, durat mai mare de concediu de
odihn pltit, etc.
2.2. Plata muncii.
Munca executat n temeiul unui contract individual de munc are ca i consecin, n
sarcina angajatorului, plata acesteia prin echivalent bnesc denumit salariu. Este de neconceput, n
raporturile juridice de munc de dreptul muncii, a se presta munc fr plata salariului aa cum nici
plata salariului, fr prestarea muncii nu este posibil. Orice sume bneti pltite de ctre angajator
salariatului su, fr ca acesta s presteze munc, au caracterul unor indemnizaii i nicidecum nu
pot fi calificate drept salarii.
2.3. Subordonarea salariatului fa de angajatorul su.
Doctrina evideniaz existena unei subordonri juridice dar i a uneia economice.
2.4. Elementul temporal.
Caracteristic contractului individual de munc este specificarea duratei existenei acestuia,
precum i a faptului c munca este prestat succesiv, cu respectarea normelor legale n vigoare
privind stabilirea timpului de lucru.

88
Decizia nr.448 din 15 septembrie 2005, publicat n M.Of.nr.872 din 28 septembrie 2005
89
Doctrina apreciaz c noiunea de munc dependent este un concept fiscal i nu unul juridic, fcndu-se referire la
statutul unor persoane fizice care presteaz activitate n calitate de angajai cu contract individual de munc. A se vedea
n acest sens Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, O.U.G. nr.58/2010 (M.Of.nr.431 din 28 iunie 2010) i Hotrrea
Guvernului nr.791/2010 (M.Of. nr.542 din 3 august 2010)
90
Al. iclea, Tratat . . . , 2012, p. 332-333
33
3. Trsturile contractului individual de munc
Sediul de drept comun al contractelor se afl n Codul civil care definete, prin art.1166,
contractul ca fiind acordul ntre dou sau mai multe persoane cu intenia de a constitui, modifica
sau stinge un raport juridic.
Contractul individual de munc face parte din marea familie a contractelor avnd o serie de
trsturi din care unele sunt comune iar altele evideniaz o serie de elemente de specificitate. Iat
care sunt cele mai importante trsturi ale contractului individual de munc:
3.1. Respectarea principiului libertii de voin.
Elementul specific al oricrui contract este acordul de voine al prilor, adic ntlnirea
concordant a dou sau mai multe voine individuale, cu intenia prilor de a produce efecte
juridice
91
. Indiferent de teoria care st la baza contractului vom constata existena ideii constante a
libertii contractuale reflectat la nivel normativ n toate sistemele de drept moderne.
n principiu libertatea contractual este recunoscut tuturor subiectelor de drept cu
respectarea unor limite generale (ordinea public i bunele moravuri) i a unor limite specifice
raporturilor juridice de munc decurgnd din contractele colective de munc sau din dispoziiile
speciale ale legislaiei muncii (art.11 i art.38 din Codul muncii).
Aadar, oricine are capacitate juridic este liber s ncheie un contract individual de munc,
s negocieze i s accepte coninutul unui astfel de act juridic.
3.2. Contractul individual de munc este un contract bilateral.
Contractul individual de munc poate avea numai dou pri, salariatul i angajatorul, spre
deosebire de contractele civile unde putem avea o pluralitate de subiecte. Salariatul este cel care
depune efortul de a presta o munc i nu poate fi dect o persoan fizic. Angajatorul este subiectul
chemat s angajeze for de munc pe baz de contract individual de munc i poate fi o persoan
fizic sau juridic;
3.3. Contractul individual de munc este un contract sinalagmatic
Contractul individual de munc este un contract sinalagmatic deoarece genereaz drepturi i
obligaii reciproce i interdependente. Obligaia ce revine uneia din pri i are cauza juridic n
obligaia reciproc a celeilalte pri, astfel nct ele nu pot exista una fr de cealalt. Angajatul are
obligaia de a presta munca i dreptul de a fi pltit cu un salar, iar angajatorul are dreptul de a
pretinde efectuarea muncii i obligaia de a plti salariul corespunztor. Obligaiile celor dou pri
sunt interdependente i reciproce;
3.4. Contractul individual de munc este un act juridic oneros
Contractul individual de munc este un act juridic oneros fiind caracterizat de faptul c
fiecare parte urmrete s i procure un avantaj, n schimbul obligaiilor asumate. Angajatorul
dorete prestarea, de ctre angajat, a unei activiti care s i aduc profit, iar angajatul, n schimbul
muncii depuse dorete o contraprestaie constnd n plata salariului.
3.5. Contractul individual de munc este un contract comutativ,
Contractul individual de munc este un contract comutativ, ntinderea prestaiilor prilor
fiind cert i determinat sau determinabil. Prestaia salariatului ca i a angajatorului sunt
cunoscute, din chiar momentul ncheierii contractului de munc
3.6. Contractul individual de munc este un contract cu executare succesiv

91
I.F.Popa, n L.Pop, I.F.Popa, S.I.Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaiile, Ed. Universul Juridic, Bucureti
2012, p. 55 i urm.
34
Contractul individual de munc este un contract cu executare succesiv ceea ce nseamn c
obligaia ambelor pri se datoreaz ntr-o anumit perioad de timp. Prestaiile, ntr-un contract
individual de munc sunt continue, fr ntrerupere, pe toat perioada existenei actului. Caracterul
succesiv al prestaiilor nu este modificat de intervalele de timp stabilite de pri pentru ndeplinirea
obligaiilor reciproce. Neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligaiilor de ctre una din
pri are ca efect juridic ncetarea raporturilor juridice de munc pentru viitor, ceea ce nseamn
rezilierea contractului i nicidecum rezoluiunea acestuia.
3.7. Contractul individual de munc este un contract numit
Contractul individual de munc este un contract numit fiind reglementat expres prin normele
dreptului muncii i calificat printr-o denumire special. Curtea Constituional, prin Decizia sa
nr.356/2005, a precizat c un contract de munc este n atenia prioritar a legiuitorului prin
adoptarea unei legislaii complexe i unitare n vederea reglementrii tuturor drepturilor i
obligaiilor decurgnd din ncheierea unui asemenea act juridic
92
.
3.8. Contractul individual de munc este un contract formal ( solemn )
Contractul individual de munc este un contract formal ( solemn ). Potrivit regulilor de drept
comun solemnitatea unui contract presupune ca acordul de voin al prilor s mbrace o anumit
form sau s fie nsoit de anumite solemniti prevzute de lege. Prin modificarea art.16 din Codul
muncii, ca efect a adoptrii legii nr.40/2011, forma scris pentru ncheierea contractului individual
de munc a devenit o condiie ad validitatem iar lipsa acesteia are ca i consecin nulitatea absolut
a contractului
93
.
3.9. Contractul individual de munc este un contract intuitu personae
Contractul individual de munc este un contract intuitu personae ceea ce evideniaz faptul
c identitatea i nsuirile cocontractanilor nu sunt indiferente. Atribuiile angajatului trebuie
ndeplinite strict de ctre acesta, nefiind posibil reprezentarea i nici transmiterea contractului pe
cale de motenire. Nici angajatului nu i este nesemnificativ cu ce angajator ncheie contractul, n ce
colectiv de munc se ncadreaz i de ce fel de condiii de salarizare i de munc va beneficia.
Doctrina juridic romn semnaleaz i existena unui punct de vedere, deocamdat singular,
conform cruia contractul individual de munc nu ar fi unul intuitu personae
94

3.10. Contractul individual de munc nu poate fi afectat de o condiie suspensiv
Contractul individual de munc nu poate fi afectat de o condiie suspensiv, fiind de
neconceput faptul naterii efectelor actului n raport de un eveniment viitor i nesigur. Nu poate fi
afectat nici de o condiie rezolutorie deoarece prin ea s-ar nclca prevederile exprese referitoare la
temeiurile i condiiile ncetrii contractului de munc.
3.11. Contractul individual de munc poate fi afectat de un termen extinctiv
Contractul individual de munc poate fi afectat de un termen extinctiv n cazul ncheierii, n
condiiile prevzute de lege, a unor contracte de munc pe durat determinat. Este admisibil i
stabilirea unui termen suspensiv cert, caz n care contractul se ncheie valabil la o anumit dat dar
efectele sale se produc ncepnd cu o dat ulterioar dar cert. Nu este posibil stabilirea unui
termen suspensiv incert deoarece obligaia contractual este de a presta munca, de a depune toate
diligenele n vederea executrii atribuiilor un i de a obine rezultatul urmrit.
95


92
Decizia Curii Constituionale nr.356 din 5 iulie 2005, publicat n M.Of.nr.825 din l3 septembrie 2005;
93
Pentru note critice privind solemnitatea contractului individual de munc a se vedea Al. Athanasiu, Codul muncii.
Comentariu pe articole. Actualizare la vol. I II, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2012, p. 2-9
94
C. Glc, Contractul individual de munc nu este un contract intuitu personae, n Revista de drept social nr.6/2011
95
S.Ghimpu,I.T.Stefnescu,Gh.Mohanu,S.Beligrdeanu, Dreptul muncii.Tratat, vol.I, Ed.Stiinific i enciclopedic,
Bucureti, 1978, p.168-171
35
3.12. Contractul individual de munc este un contract n care angajatul se afl n raport de
subordonare
Contractul individual de munc este un contract n care angajatul se afl n raport de
subordonare fa de angajatorul su, acesta din urm dispunnd de trei prerogative importante:
- prerogativa normativ n baza creia poate emite norme cu putere de lege;
- prerogativa organizatoric, angajatorul avnd dreptul de a organiza activitatea, n limitele
stabilite de lege i contractele colective de munc;
- prerogativa disciplinar, care permite angajatorului dreptul de a trage la rspundere i de a
aplica sanciuni disciplinare.
In literatura juridic de specialitate se subliniaz, n mod just, c subordonarea salariatului
fa de angajator se refer la procesul muncii neputndu-i fi afectat viaa privat sau exercitarea
drepturilor i libertilor sale
96
.
Exist i ocupaii judector, medic, psiholog, cadru didactic n care ordinul superiorului
nu poate viza actul profesional propriu-zis, nimeni neputnd da ordine n privina coninutului
prestaiei de serviciu
97
.


96
I.T.Stefnescu, Tratat teoretic i practic de drept al muncii, Ed, Universul Juridic, Bucureti, 2010, p.229
97
Idem, nota 2
36
CAPITOLUL II - NCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNC
Contractul individual de munc este un act juridic a crui existen depinde de negocierea
prilor, n vederea realizrii unui acord de voin, dar i de ndeplinirea unor condiii care pot fi
clasificate dup mai multe criterii.
Cea mai edificatoare clasificare a regulilor de validitate privind ncheierea contractelor
individuale de munc o considerm pe aceea care grupeaz aceste condiii n:
A) Condiii generale i comune tuturor contractelor:
- capacitatea;
- consimmntul;
- obiectul;
- cauza.
B) Condiii specifice contractului individual de munc:
- examenul medical;
- avize, autorizri, atestri, acorduri, aprobri;
- studii;
- vechimea n munc;
- repartizarea n munc;
- stagiul;
- informarea;
- verificarea prealabil a aptitudinilor i pregtirii profesionale, .a.
A. CONDIII GENERALE I COMUNE DE VALIDITATE
1. Capacitatea juridic
1.1. Capacitatea juridic a persoanei fizice care se angajeaz
In cadrul raporturilor juridice de munc de dreptul muncii partea prestatoare a muncii,
potrivit legislaiei i doctrinei romneti, are consacrat o terminologie neunitar purtnd denumiri
diferite: salariat, angajat, persoan angajat n munc, personal contractual, lucrtor.
Apreciem c cea mai potrivit denumire este cea de salariat, fr s excludem i termenul de
angajat, cu precizarea c n legislaia comunitar se utilizeaz noiunea de lucrtor. Acest din urm
termen dei nu este definit de normele U.E. este n suficient msur explicat prin jurisprudena
Curii de Justiie a U.E i a mai multor directive. Conform practicii Curii de Justiie a U.E. noiunea
de lucrtor se impune a fi interpretat n mod extensiv ori de cte ori este vorba de acordarea
drepturilor stabilite prin normele U.E. Termenul va fi interpretat restrictiv atunci cnd este vorba
despre excepii de la normele U.E. Cu certitudine se poate susine c cei ce au calitatea de salariai
sunt ntotdeauna considerai ca fiind i lucrtori.
n legislaia romn termenul de lucrtor este utilizat ntr-un singur act normativ i anume
Legea nr.319/2006 a securitii i sntii n munc
98
.
Dac n raporturile clasice de drept privat capacitatea juridic o distingem i aplicm prin
cele dou elemente ale sale capacitatea de folosin i cea de exerciiu - n raporturile juridice de
munc se evideniaz elementul specific constnd n recunoaterea ca subiect de drepturi doar
pentru acele persoane care ntrunesc ambele laturi ale capacitii
99
.
Conform art.l3 alin.1 din Codul muncii o persoan fizic dobndete capacitatea deplin de
a ncheia un contract individual de munc la vrsta de 16 ani. Legiuitorul prezum c la aceast
vrst o persoan fizic este suficient de matur fizic i psihic pentru a-i asuma i ndeplinii

98
I.T. tefnescu, Tratat . . . , 2012, p. 69 - 71
99
Sanda Ghimpu, Capacitatea persoanei fizice de a ncheia un contract de munc n calitate de angajat, Studii i
cercetri juridice nr.2/1967 ; Raluca Dimitriu, Particulariti ale contractului individual de munc ncheiat de minor,
Revista romn de dreptul muncii nr.l/2005
37
drepturile i obligaiile decurgnd din ncheierea unui contract individual de munc
100
. Legislaia
muncii are ns i prevederi speciale pentru anumite funcii i posturi unde, prin excepie,
capacitatea deplin se dobndete la vrste superioare.
In alin.2 al art.13 din Codul muncii se recunoate capacitatea restrns de a se angaja n
munc pentru minorii ce au mplinit vrsta de l5 ani. Minorii n vrst de l5 l6 ani pot ncheia un
contract individual de munc dar numai cu acordul prinilor sau al reprezentanilor legali, pentru
activiti potrivite cu dezvoltarea fizic, aptitudinile i cunotinele lor, dac astfel nu le sunt
periclitate sntatea, dezvoltarea i pregtirea profesional. ncuviinarea trebuie s fie dat de
ambii prini, s fie prealabil sau concomitent ncheierii contractului individual de munc, s fie
special i punctual la un anumit contract i nicidecum o ncuviinare cu caracter general i
aprobator de a ncheia orice contract de munc. Contractul individual de munc va fi semnat de
ctre minor fcndu-se ns i meniunea ncuviinrii date.
Angajarea n munc a minorilor cu nerespectarea condiiilor de vrst i a msurilor de
protecie privind aceast categorie de salariai constituie infraciune i se pedepsete cu nchisoare.
In actuala conjunctur legislativ din Romania exist doar dou categorii de persoane care
nu pot ncheia contracte individuale de munc, n calitate de salariat:
- minorii n vrst de pn la 15 ani;
- persoanele puse sub interdicie judectoreasc din cauza alienaiei sau debilitii mintale
Apreciem c dispoziiile noastre interne cu privire la munca minorilor sunt excesiv de
restrictive n comparaie cu normele internaionale n domeniu. Problemele economice i sociale
din Romnia, pauperizarea unei mari pri a populaiei, n special n mediul rural, nu justific, n
opinia noastr, excluderea minorilor, ntre 13 -15 ani, de la prestarea unor munci uoare, precum i
ncadrarea copiilor n vederea desfurrii unor activiti cu caracter cultural, artistic, sportiv sau
publicitar. Directiva nr.94/33/CE din 22 iunie l994 privind protecia tinerilor la locul de munc
permite statelor membre, deci i Romniei, s adopte acte cu putere de lege sau norme
administrative care s ngduie angajarea n munc chiar i de la l3 ani.
Excesul de zel al legiuitorului romn poate i trebuie corectat prin adoptarea unor norme
juridice care s rspund afirmativ la necesitatea prestrii unei munci legale de ctre minorii cu
vrsta de 13-15 ani, evident cu obligarea angajatorului s ia msurile necesare pentru protecia
securitii i sntii acestora. Conform directivei menionate angajatorul trebuie s fac o evaluare
a riscurilor existente pentru aceti minori, anterior ca ei s nceap munca, precum i cu ocazia
oricrei modificri importante a condiiilor de munc.
Acceptarea angajrii n munc a minorilor ntre 13 15 ani este considerat i de ctre ali
doctrinari o necesitate social, rezolvarea ei necomportnd dificulti i riscuri speciale fiind nevoie
doar de manifestarea unor intenii legislative
101
.
In cadrul aceleiai societi angajatoare o persoan poate avea o dubl calitate, aceea de
salariat, precum i de colaborator persoan fizic autorizat (P.F.A.) munca prestndu-se n temeiuri
juridice diferite. In calitatea de P.F.A. subiectul n cauz va ncheia un contract de prestri servicii
fundamentat pe reglementrile legislaiei civile, iar, n calitate de salariat, se va implica ntr-un
raport juridic fundamentat pe reglementrile legislaiei muncii.
1.1.1. Incompatibiliti
Orice angajare de personal presupune o minim diligen din partea oricrui angajator de a
verifica existena unor eventuale incompatibiliti ntre candidatul la post i exigenele legale i/sau
morale impuse pentru ocuparea acelui loc de munc.
Incompatibilitile vizeaz ncheierea unui contract de munc, dar cazurile de
incompatibilitate nu sunt reglementate exclusiv de legislaia muncii, ele fiind cuprinse i n acte
normative aparinnd altor ramuri de drept. In mod cert incompatibilitatea nu se prezum, nu se

100
Al.Ticlea, Tratat . . ., 2012, p.387 i urm.
101
I.T. Stefnescu, O grav eroare cuprins n proiectul Codului muncii, n R.R.D.M. nr.4/2002 ; I.T. Stefnescu
Tratat de dreptul muncii, Ed. Wolters Kluwer Romania, 2007, p.199-200 ; 325 ; R.C. Radu, Dreptul muncii, Ed.
C.H.Beck, Bucureti, 2008,p.119-120
38
deduce prin analogie i nu poate fi extins prin norme convenionale ea trebuind s fie reglementat
n mod expres i limitativ de ctre lege pentru a nu se nclca principiul libertii muncii
102
.
Incompatibilitile sunt, aadar, msuri restrictive prevzute expres i limitativ de lege, n
funcie de specificul postului, fie cu scopul de a proteja persoanele, fie n vederea ocrotirii unor
interese generale ale societii.
Din multitudinea de incompatibiliti prevzute i reglementate de legislaia romneasc le
vom prezenta pe cele mai cunoscute i frecvente, grupate fiind pe mai multe teme.
Incompatibiliti privind nendeplinirea unor condiii de validitate ale contractului individual
de munc:
Vrsta. Pentru anumite locuri de munc legea poate stabili posibilitatea angajrii unor
persoane cu respectarea altor minime de vrst dect cele de drept comun, fie pentru c exigenele
postului o impun, fie din motive de protecie a salariatului, cum ar fi, de ex.: vrsta minim de 21 de
ani pentru gestionari i personalul de paz; 25 de ani pentru instructorii de conducere auto. Prin lege
se poate stabili i o vrst cuprins ntre o limit minim i una maxim, sau chiar i o vrst numai
maxim pn la care cineva se poate angaja n munc (cazul ghizilor din turism ce pot presta o
astfel de munc doar pn la vrsta de 62 de ani). Art.l3 alin.5 din Codul muncii stabilete c
angajarea n locuri de munc grele, vtmtoare sau periculoase se poate face doar dup mplinirea
vrstei de 18 ani. In opinia unor autori Soluia legiuitorului poate fi interpretat ca un caz de
incapacitate special. Totodat, aceast soluie poate fi privit i ca o interdicie absolut i special
a angajatorului, n sensul c acesta nu poate ncadra n baza unui contract de munc valabil o
persoan sub l8 ani pentru locuri de munc grele, vtmtoare sau periculoase
103
. Munca
periculoas este considerat orice activitate desfurat de ctre un minor:
- prin expunerea la riscuri fizice, psihologice sau sexuale;
- efectuarea de activiti subterane, subacvatice, la nlimi periculoase, prin manipularea de
greuti, materiale sau instrumente periculoase;
- expunerea la riscuri de accidentare sau mbolnviri profesionale;
- efectuarea de activiti prin expunerea la aciunea unor ageni fizici, chimici, biologici care
duneaz securitii i sntii.
Este interzis i desfurarea muncilor intolerabile pentru minori, cum ar fi :
- orice form de sclavie sau practici similare;
- recrutarea, oferirea i utilizarea minorilor n scopul practicrii prostituiei i a realizrii
unor materiale i programe pornografice
- recrutarea, oferirea i utilizarea minorilor pentru producia i traficul de stupefiante.
Starea de sntate. Interzicerea angajrii n locuri de munc grele, vtmtoare sau
periculoase a femeilor nsrcinate, a celor care alpteaz, precum i a persoanelor care, n urma
examinrilor medicale, sunt declarate inapte pentru astfel de activiti.
Lipsa ncuviinrii prinilor sau a reprezentanilor lor legali n cazul minorilor ntre l5 i 16
ani.
Vechimea n munc sau /i n specialitate pentru anumite funcii pot s determine o persoan
s fie incompatibil pentru un anumit post.
Studiile, la un anumit nivel de colarizare i specializare, pentru diverse posturi de munc,
pot fi determinante n vederea posibilitii de a ncheia un contract de munc.
Incompatibiliti decurgnd din legea penal.
Nedemnitatea poate determina o situaie de incompatibilitate care este imputabil
ntotdeauna salariatului sau candidatului pentru un loc de munc fiind generat de o sanciune
penal (condamnare penal definitiv, pedeaps complementar, msuri de interdicie).
Incompatibiliti decurgnd din impunerea anumitor exigene specifice unor locuri de
munc. Astfel, nu pot ocupa funcii de cadre didactice sau magistrai persoanele lipsite de o

102
Al.iclea, op.cit., p.390; A se vedea i Decizia Curii Constituionale nr.45/1995, publicat n M. Of. al Romaniei,
partea I, nr.90 din l2 mai 1995
103
M. Volonciu n Al. Athanasiu, L. Dima, M. Volonciu, O. Cazan, Codul muncii.Comentariu pe articole, vol.I,Art.1 -
107, Ed. C.H.Beck, Bucureti 2007,p.58-60 (citat n continuare Codul muncii.Comentariu...vol.I/II )
39
conduit moral i deontologie profesional, precum i cele care sunt inapte, din punct de vedere
medical.
Incompatibiliti ntre calitatea de salariat i alte categorii.
Pensionarii. Potrivit legislaiei muncii pentru pensionari cumulul pensiei cu salariul este din
ce n ce mai restricionat astfel c dobndirea calitii de pensionar devine incompatibil cu calitatea
de salariat, dup cum urmeaz:
a. In cazul pensionarilor de invaliditate de gradul I i II nu se poate realiza cumulul cu
salariul pentru motivul c acetia sunt n incapacitate profesional, prin pierderea total sau a cel
puin jumtate din capacitatea de munc;
b. Beneficiarii unei pensii anticipate pierd acest drept ncepnd cu luna urmtoare celei n
care au ncheiat un contract individual de munc (art. 114 alin. 1, lit.b din Legea nr.263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice);
c. Soul care beneficiaz de pensie de urma nu poate cumula pensia cu salariul dac
veniturile sale profesionale depesc 35% din ctigul salarial mediu brut;
d. Potrivit Legii nr.329/2009 pensionarii din sistemul public de pensii care realizeaz
venituri salariale, sau, dup caz, asimilate acestora, n cadrul unitilor bugetare pot cumula pensia
cu astfel de venituri doar dac pensia nu depete nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat
la fundamentarea bugetului asigurrilor sociale de stat, din fiecare an bugetar.
Exercitarea de profesiuni juridice. Cu excepia activitilor didactice, publicistice i de
cercetare desfurarea unei activiti profesionale de jurist liber-profesionist este incompatibil cu
statutul de persoan salarizat. Este cazul notarilor, avocailor, executorilor judectoreti (acetia
pot desfura i activiti artistice i literare) i consilierilor juridici (acetia putnd fi arbitri,
mediatori sau experi).
In cazul magistrailor funciile de judector, procuror, magistrat asistent i asistent judiciar
sunt incompatibile cu orice alte funcii publice sau private, cu excepia funciilor didactice din
nvmntul superior i a celor de instruire din cadrul Institutului Naional de Magistratur i a
Scolii Naionale de Grefieri.
Potrivit Ordonanei de Urgen a Guvernului nr.43/2006 privind organizarea Curii de
Conturi, membrii acesteia sunt supui acelorai incompatibiliti ca i cele prevzute pentru
judectori.
Incompatibiliti determinate de ocuparea unor demniti i funcii publice.
Conform Legii nr.l61/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n
exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri este o incompatibilitate
ntre calitatea de salariat i unele demniti i funcii publice. Este cazul parlamentarilor, membrilor
Guvernului, secretarilor i subsecretarilor de stat, prefecilor i subprefecilor, primarilor i
viceprimarilor, preedintelui i vicepreedintelui consiliului judeean, consilierilor locali,
guvernatorului, prim-viceguvernatorilor, viceguvernatorilor Bncii Naionale, s.a.
Incompatibilitile ce vizeaz pe consilierii locali i judeeni se aplic i angajailor cu contract
individual de munc n aparatul propriu al consiliului local sau judeean, sau la regiile autonome
aflate sub autoritatea consiliilor respective.
Cu titlu de excepie, toate categoriile amintite mai sus vor putea exercita funcii sau activiti
n domeniul didactic, al cercetrii tiinifice i al creaiei literar-artistice, n regim de cumul de
funcii.
1.2. Capacitatea juridic a angajatorului.
Conform art.14 alin.1 din Codul muncii prin angajator se nelege persoana fizic sau
juridic ce poate, potrivit legii, s angajeze for de munc pe baz de contract individual de munc.
Din punct de vedere terminologic, n legislaia muncii i doctrina juridic romneasc,
pentru calitatea de angajator se folosesc mai muli termeni apreciai ca fiind sinonimi: angajator,
patron, persoan care angajeaz n munc, s.a., toi aceti termeni fiind utilizabili att pentru
persoanele juridice, ct i pentru persoanele fizice angajatoare.
40
Se cuvine ns a preciza c noiunile de angajator i patron nu se identific,
nereprezentnd exact acelai subiect al raportului contractual de munc. Conform Legii
patronatelor nr.356/2001 prin patron se nelege o persoan juridic nmatriculat sau o persoan
fizic autorizat potrivit legii, care administreaz i utilizeaz capital, indiferent de natura acestuia,
n scopul obinerii de profit n condiii de concuren, i care angajeaz munc salariat.
Nu orice angajator are calitatea de patron i, n mod firesc nu toi angajatorii sunt membrii
ntr-o organizaie patronal. Nu poate fi calificat drept patron cel care angajeaz personal casnic
deoarece nu are calitatea de persoan fizic autorizat. La fel, nu poate fi patron o unitate i
instituie public, o fundaie, un partid politic, o organizaie de cult
104
.
Noiunea de angajator este foarte frecvent folosit cnd se face referire la relaiile
individuale de munc, pe cnd conceptul de patron este utilizat n relaiile colective de munc, cu
deosebire, n chestiunile privind parteneriatul social i negocierea colectiv
105
.
In terminologia comunitar prin angajator se nelege persoana fizic sau juridic parte n
contracte sau raporturi de munc cu lucrtorii, n conformitate cu legislaia i practicile naionale.
Prin salariat se nelege orice persoan care, n statul membru n cauz, este protejat ca lucrtor n
cadrul legislaiei naionale privind ocuparea forei de munc i n conformitate cu practicile
naionale
106
.
1.2.1. Capacitatea juridic a angajatorului persoan fizic
Codul muncii prin art.14 alin.3, ntr-o nou redactare, pune capt oricror discuii din
doctrin privind momentul dobndirii capacitii juridice, pentru o persoan fizic, n vederea
ncheierii unui contract individual de munc n calitate de angajator. Potrivit acestui text persoana
fizic dobndete capacitatea de a ncheia contracte individuale de munc, n calitate de angajator,
din momentul dobndirii capacitii depline de exerciiu. Codul civil reprezentnd dreptul comun n
materie stabilete, n art.38, c persoana fizic dobndete capacitatea deplin de exerciiu din
momentul n care devine major, adic de la mplinirea vrstei de 18 ani.
Cu titlu de excepie, Codul civil prevede (art.39) c minorul poate, prin cstorie, s
dobndeasc capacitatea deplin de exerciiu
107
.
O.U.G. nr.44/2008 a fost modificat prin O.U.G. nr.46/2011 n sensul de a se permite P.F.A.
s angajeze tere persoane cu contract individual de munc, ncheiat n condiiile legii. Anterior
acestei modificri P.F.A nu putea angaja, cu contract individual de munc, persoane care s
desfoare activiti pentru care persoana fizic a fost autorizat.
Dei n legislaia muncii nu sunt prevzute reglementri exprese viznd angajarea, de ctre
persoanele fizice, a personalului casnic, o asemenea stare de fapt are o existen cert i ea trebuie
reglementat prin normele care au n vedere contractul individual de munc, adic normele de drept
comun n materie. n literatura noastr juridic se subliniaz ns c n raporturile contractuale de
munc ce vizeaz angajarea de personal casnic nu sunt aplicabile urmtoarele reglementri
legale:
108

- calitatea de angajatori trebuie s revin ambilor soi nu numai soului care a semnat
contractul individual de munc;
- locul muncii trebuie considerat a fi, ntotdeauna, la domiciliul sau reedina angajatorului;
- felul muncii personalului casnic trebuie s vizeze activiti domestice, gospodreti,
casnice i nu activitile profesionale ale angajatorului;
- normele privind securitatea i sntatea n munc nu sunt aplicabile personalului casnic.

104
R. Dimitriu, Conflictele de munc i soluionarea lor, Editor Tribuna Economic, Bucureti,2006,p.81
105
M. Volonciu, Codul muncii. Comentariu..., vol.I, p.67
106
Directiva nr.2002/14/CE a Parlamentului European i a Consiliului, din ll martie 2002 de stabilire a unui cadru
general de informare i consultare a lucrtorilor din Comunitatea European, art.2, lit. c. i d.
107
L. Maierean, Implicaiile cstoriei ncheiate de femeie la vrsta de 15 ani asupra ncheierii i executrii
contractului individual de munc, n R.R.D.M. nr.1/2006
108
I.T.tefnescu, Tratat . . ., 2012, p. 239 - 240
41
Convenia O.I.M. nr.189/2011 i Recomandarea 201/2011 au n vedere ca statele care vor
ratifica aceste documente s ia msuri de respectare a drepturilor omului i a recunoaterii altor
drepturi specifice raporturilor juridice de munc i n beneficiul personalului casnic
109
.
1.2.2. Capacitatea juridic a angajatorului persoan juridic
Persoana juridic poate ncheia contracte individuale de munc, n calitate de angajator, din
momentul dobndirii personalitii juridice (art.14 alin.2 din Codul muncii). Aceast prevedere este
redactat ntr-un mod imperativ i restrictiv ceea ce determin doctrina s aprecieze c o persoan
juridic nu poate angaja personal, cu contract de munc, n vederea ndeplinirii formalitilor de
constituire i nregistrare. n acest caz, persoanele delegate cu asemenea activiti vor activa doar n
baza unui mandat
110
.
Conform legislaiei n vigoare n Romnia pot ncheia, cu titlu de exemplu, un contract
individual de munc urmtoarele persoane juridice:
- autoritile i instituiile publice;
- societile comerciale;
- societi agricole;
- societi cooperatiste;
- asociaii I fundaii;
- ntreprinderi publice:
- regii autonome;
- companii, societi naionale i comerciale cu participare majoritar sau unic de
stat;
- diverse alte persoane juridice publice sau private constituite conform legii.
Regula care guverneaz ncheierea contractelor individuale de munc de ctre persoanele
juridice este aceea care stabilete c aceste acte se ncheie de ctre conductorul unitii sau, cu titlu
de excepie, de ctre organul colectiv de conducere (cnd este vorba de salariai cu funcii de
conducere). Organele abilitate s ncheie contracte individuale de munc pot mandata, n mod
expres, alte persoane s efectueze asemenea operaii juridice cu respectarea limitelor prestabilite
prin actul de mputernicire. Conductorii unitilor fr personalitate juridic pot fi delegai s
ncheie contracte individuale de munc cu acele persoane care urmeaz s desfoare activitatea n
diverse dezmembrminte ale aceleiai persoane juridice.
Pentru persoana juridic angajator contractele individuale de munc vor fi ncheiate de ctre:
preedintele consiliului de administraie, n cazul societilor i companiilor naionale, al
societilor comerciale unde statul sau o autoritate a administraiei publice locale este acionar
majoritar;
organul stabilit prin actul constitutiv al societii, n cazul societilor cu capital majoritar
sau integral privat (director general, preedinte, administrador, consiliu de administraie, etc.);
directorul general sau/i preedintele consiliului de administraie, n cazul regiilor autonome;
managerul, n cazul nagajatorilor la care legea prevede un astfel de organ de conducere;
organul unipersonal de conducere (director, primar, prefect, ministru, etc) n cazul
autoritilor sau instituiilor publice;
organul stabilit prin actul de organizare intern (act constitutiv, statut, regulament, etc.), n
cazul altor persoane juridice.
2. Consimmntul
Potrivit art.l6 alin.l din Codul muncii, Contractul individual de munc se ncheie n baza
consimmntului prtilor. . .

109
Idem, p.240
110
M. Volonciu, n Codul muncii. Comentariu . . ., vol I, art.14, p.69. n sens contrar a se vedea .Beligrdeanu,
Inadmisibilitatea, de regul, a ncheierii contractelor individuale de munc n nume propriu de ctre
dezmembrmintele fr personalitate juridic ale societilor comerciale, inclusiv ale instituiilor de credit, n Dreptul
nr.7/2008; Al. iclea, Tratat . . ., 2012, p. 398 - 402
42
Consimmntul este definit ca fiind o manifestare de voin a subiectului care se oblig
juridicete s ncheie un anumit act juridic
111
. Consimmntul, privit ca o condiie esenial a
actului juridic poate avea dou sensuri in raport de felul actului juridic ce va fi generat. Sensul care
ne intereseaz pe noi este acela care vizeaz realizarea unui acord de voine n vederea naterii unui
contract
112
.
Regulile care trebuie respectate n privina validitii consimmntului sunt cuprinse n
normele de drept comun specifice domeniului, adic ale dreptului civil. Consimmntul pentru a
produce efecte juridice trebuie s ndeplineasc exigenele specifice unui act juridic, dup cum
urmeaz:
a) voina s fie exprimat n mod liber i contient. Libertatea de exprimare a voinei
exclude ideea de for, de impunere a unei anumite atitudini provenind din exterior. Voina va
produce efecte juridice numai dac eman de la o persoan liber, care i exprim consimmntul
n cunotin de cauz, participantul la raportul juridic s neleag natura i coninutul actului
juridic pe care l ncheie, precum i s-i prevad consecinele juridice. Voina poate s fie
considerat contient atunci cnd persoana a neles exact esenialul operaiunii juridice.
Voina este contient de sine i de celelalte lucruri nu numai dac este apt natural,
biologic sau raional de a discerne faptele. Ci ea trebuie s mai fie i informat
113
.
In cazul ncheierii contractelor individuale de munc informarea este o condiie important
de validitate stabilit prin chiar directive comunitare.
b) voina s exprime intenia de a produce efecte juridice. Descoperim o asemenea intenie
ori de cte ori persoana n cauz va proceda la negocierea unui contract individual de munc fapt ce
evideniaz intenia de a da natere la un raport juridic. Se apreciaz o lips a inteniei juridice
atunci cnd consimmntul se d din joac (jocandi causa), curtoazie, prietenie sau complezen.
Nu exist intenie juridic nici n cazul voinei afectate de o condiie suspensiv potestativ
deroarece , de pild, persoana care face oferta de a ncheia un contract de munc la data cnd se va
decide ea (nu se tie cnd), nu genereaz un raport juridic de munc ci o simpl ntiinare
neproductoare de efecte juridice.
In situaia n care intenia juridic lipsete consecina este nulitatea absolut a contractului
individual de munc.
c) voina trebuie s fie exteriorizat, trebuie s fie adus la cunotina celorlali. Forma
natural i frecvent de exteriorizare este exprimarea expres a consimmntului care, n cazul
actelor solemne mbrac forme prestabilite, de regul, prin lege iar, n cazul actelor consensuale
voina se va exterioriza prin orice form de manifestare: cuvinte (scrise sau pronunate oral), semne,
gesturi sau chiar tcerea
114
.
Consimmntul exprimat trebuie s fie liber i contient, neafectat de vreo maladie a voinei
juridice. Uneori ns voina intern sufer de anumite deficiene care afecteaz efectele juridice
fireti ale actului ncheiat de pri, determinnd intervenia nulitii relative. Aceste deficiene sunt
cunoscute sub denumirea de vicii de consimmnt i i au sediul legal n dispoziiile Codului civil
n articolele 1206-1224. Legea noastr civil enumer expres i limitativ viciile de voin juridic,
dup cum urmeaz:
115

Eroarea reprezint o greit cunoatere a realitii
116
dar ea nu trebuie confundat cu
greeala, n sensul de comportament ilicit prin care se cauzeaz un prejudiciu
117
. Eroarea viciu de

111
E.Lupan,I.Sabu-Pop, Tratat de drept civil romn, vol.I, partea general, Ed. C.H.Beck, Bucureti, 2006, p.193
112
P.Vasilescu, n I.Reghini, S.Diaconescu, P.Vasilescu, Introducere n dreptul civil,vol.2, Ed. Sfera juridic, Cluj-
Napoca,2007,p. 173-174
113
P.Vasilescu, op.cit., p.l85-187
114
Idem, p.189-192
115
G.Beleiu, Drept civil romn.Introducere n dreptul civil.Subiectele dreptului civil, Ed .Sansa, Bucureti, 1993, p.
135
116
D.Cosma,Teoria general a actului juridic civil, Ed. Stiinific, Bucureti, l969, p. 15o; E.Lupan, I.Sabu-Pop,
op.cit.,p. 199; O. Ungureanu, Drept civil.Introducere, Ed. Rosetti, Bucureti, 2005, p. 132
117
P. Vasilescu, op.cit., p.194 ; L.Pop Tratat de drept civil. Obligaiile, vol.I. Regimul juridic general sau Fiina
obligaiilor civile, ed . C.H. Beck Bucureti, 2006, p.157
43
consimmnt poate afecta, n principiu, orice act juridic, aadar i un contract individual de munc
ori de cte ori se ntmpl o fals reprezentare a clauzelor eseniale ale contractului ori cu privire la
angajator.
Dolul, ca viciu de consimmnt, nseamn o eroare provocat cu intenia de a determina pe
cineva s ncheie un contract individual de munc, prezentnd, de exemplu, alte condiii de
desfurare a muncii dect cele reale. Dolul trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele
condiii: s poarte asupra oricrui element al contractului dar s fie determinant pentru ncheierea
acestuia; s provin de la cellalt contractant.
Violena reprezint o constrngere asupra voinei unei persoane n vederea exprimrii unui
consimmnt. In mod concret, violena nseamn ameninarea cu un ru, insuflarea unei temeri c
singura modalitate de a scpa de ameninare este ncheierea contractului. Pentru a opera ca viciu de
consimmnt violena trebuie s ndeplineasc cumulativ dou condiii: s fie determinante pentru
ncheierea actului juridic; s fie vorba de o violen ilegitim.
Leziunea, potrivit art.1221 din Codul civil, exist atunci cnd una din pri, profitnd de
starea de nevoie, de lipsa de experien ori de lipsa de cunotine a celeilalte pri, stipuleaz n
favoarea sa ori a unei alte persoane o prestaie de valoare considerabil mai mare, la data ncheierii
contractului, dect valoarea propriei prestaii. Existena unui asemenea viciu de consimmnt poate
duce la anularea contractului sau diminuarea obligaiilor sale sau la majorarea salariului. Existena
leziunii ca viciu de consimmnt trebuie apreciat in concreto n raport de persoana afectat, de
funcia i natura contractului.
n condiiile reglementrilor actuale riscul producerii viciilor de consimmnt s-a diminuat
foarte mult, mai ales, prin faptul c exist reglementat obligaia de informare a prilor i
posibilitatea ca acestea s poat fi asistate de ctre teri (coleg salariat, reprezentant al sindicatului,
avocat sau vreun alt expert) cu ocazia negocierii, ncheierii sau modificrii contractului individual
de munc.
Acordul prilor (consimmntul) la ncheierea contractului individual de munc nu poate
evita etapa ofertei de munc care poate proveni de la oricare dintre pri dei, de regul ea provine
de la angajator iar acceptarea este consecina atitudinii destinatarului ofertei
118
.
Oferta poate fi public, adresat unei persoane determinate sau unui grup de persoane,
nefiind exclus nici posibilitatea ca prin chiar lege s fie precizate persoanele croroa le este
destinat oferta ( este cazul ofertei ocuprii unui loc de munc cu norm ntreag destinatarul fiind
cu prioritate cel ce este deja angajat n unitatea respectiv).
Oferta i acceptarea ei sunt reglementate de normele dreptului civil, prin art.1187 1200,
neexistnd reglementri speciale n dreptul muncii.
Att oferta, ct i acceptarea acesteia trebuie s respecte principiul nediscriminrii ceea ce
nu nseamn ns excluderea impunerii unor condiii a cror ndeplinire este obligatorie pentru
realizarea atribuiilor de serviciu.
O modalitate specific dreptului muncii de exteriorizare a consimmntului o reprezint, n
cazurile anume prevzute de lege, depunerea unui jurmnt.
n ceea ce i privete pe salariai jurmntul este prevzut n puine situaii (personalul din
Administraia prezidenial, personalul silvic) dar el se regsete n cazul funcionarilor publici,
magistrailor i demnitarilor.
3. Obiectul
Orice convenie trebuie s aib un obiect, deci i contractul individual de munc, care este
un act juridic sinalagmatic , va avea ca obiect prestaiile reciproce ale prilor. Acestea trebuie s fie
n concordan cu ordinea public i bunele moravuri, n caz contrar obiectul este considerat ilicit i
va atrage nulitatea absolut a contractului. In acest sens se pronun i textul art. 15 din Codul
muncii care interzice ncheierea unui contract individual de munc n scopul prestrii unei munci

118
R. Dimitriu, Contractul individual de munc.Prezent i perspective., Ed. Tribuna Economic,, Bucureti, 2005, p. 75
i urm.
44
sau a unei activiti ilicite sau imorale. Nici un salariat nu poate fi obligat s presteze o munc
prohibit de lege sau care s aduc atingere ordinii morale stabilite ntr-o societate.
Obiectul contractului individual de munc const n chiar prestarea muncii respectiv plata
salariului, ambele trebuind s fie determinate i licite.
4. Cauza
Cauza, portivit art.1235 din Codul civil, reprezint motivul care determin fiecare parte s
ncheie contractual. Altfel exprimat, cauza const n scopul urmrit de fiecare parte ce a ncheiat un
contract individual de munc.
Comportamentul oricrui om liber i contient este rezultatul voinei sale care evideniaz
realizarea unui anumit scop. In doctrina juridic civilist se afirm c actul juridic este voina
manipulat din interior spre un el exterior (juridic) , iar ceea ce determin aceast orientare este
intenia de a se lega juridic, adic cauza actului juridic (contrahendi causa)
119
. Cauza trebuie s fie
efectiv i serioas, licit i conform cu bunele moravuri.
In contractul individual de munc cauza const n scopul urmrit de fiecare parte care,
pentru salariat este obinerea salariului, iar pentru angajator este realizarea unui profit.
B. CONDIII SPECIFICE DE VALIDITATE
1. Examenul medical
Examenul medical reprezint o condiie specific de validitate pentru toate contractele
individuale de munc, indiferent de domeniul de activitate. O persoan este angajat n munc,
potrivit art.27 alin. l din Codul muncii, doar n baza unui certificat medical care constat faptul c
cel n cauz este apt pentru prestarea muncii la care s-a obligat.
Examenele medicale sunt de competena exclusiv a medicului de medicina muncii care va
supraveghea i verifica starea de sntate a angajailor ncepnd cu momentul ncheierii contractului
individual de munc, precum i pe parcursul derulrii acestuia
120
. Examenul medical este
obligatoriu ori de cte ori se schimb felul muncii.
Nendeplinirea obligaiei de a efectua examenul medical are ca i consecin nulitatea
absolut a contractului astfel ncheiat. Este vorba ns de o nulitate remediabil deoarece,
prezentarea, ulterior ncheierii contractului, a unui certificat medical care constat c persoana n
cauz este apt de munc confirm valabilitatea contractului.
Examenul medical are un caracter de generalitate deoarece toi salariaii i toi angajatorii
trebuie s se supun rigorilor privind ndeplinirea acestei condiii specifice de validitate a
contractului individual de munc. Angajarea unui salariat fr examenul medical prealabil atrage
rspunderea contravenional a angajatorului, dar i a salariatului pentru neprezentarea la examenele
medicale obligatorii periodice. Salariatul va putea rspunde i disciplinar pentru refuzul de a se
prezenta la examinarea medical obligatorie.
Prin contractele colective de munc aplicabile se poate stabili obligaia angajatorului s
organizeze la angajare i, ulterior, o dat pe an, examinarea medical a salariailor, n scopul de a
constata dac sunt api pentru desfurarea activitii n posturile pe care ar urma s le ocupe sau pe
care le ocup, precum i pentru prevenirea mbolnvirilor profesionale. Examinarea medical este
gratuit, iar cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii. Condiiile concrete
urmeaz s fie stabilite la nivelul unitii, cu consultarea sindicatelor.
Prin Hotrrea Guvernului nr.355/2007 se stabilete obligativitatea pentru angajatori de a
asigura fondurile necesare pentru serviciile medicale profilactice n vederea supravegherii sntii
lucrtorilor, fr ca acetia s participe la astfel de costuri.Conform acestui act normativ avem
urmtoarele tipuri de examinri medicale:
121


119
P. Vasilescu, op.cit., p.239
120
Legea nr.418/2004 privind Statutul profesional specific al medicului de medicina muncii, publicat n M. Of. nr.998
din 29 oct.2004 i modificat prin Legea nr.48/2007, publicat n M. Of. nr.194 din 21 martie 2007
121
Hotrrea Guvernului nr.355/2007,publicat n M. Of. nr.332 din l7 mai 2007
45
Examenul medical la angajarea n munc. Acest tip de examinare se face, potrivit art. l5,
pentru:
- cei angajai cu contract individual de munc pe perioad determinat sau nedeterminat;
- lucrtorii care i schimb locul de munc sau sunt detaai n alte locuri de munc ori alte
activiti;
- lucrtorii care i schimb meseria sau profesia.
Examenul medical la angajarea n munc se face la solicitarea angajatorului care va ntocmi
pentru fiecare angajat un dosar medical atestator a strii de sntate fzic i/sau psihic a persoanei
n cauz. In raport de constatrile cuprinse n actul medical salariatul va primi una din urmtoarele
calificri: apt, apt condiionat, inapt temporar, inapt. In cazul calificativului apt condiionat, dac se
ncheie contractul, angajatorul este obligat s asigure condiiile necesare respectrii recomandrilor
medicale aflate la dosar. Dac soluia medicului este de inapt temporar i angajatorul accept
ncheierea contractului prestarea efectiv a activitii va avea loc numai dup redobndirea
capacitii depline de munc, contractul fiind afectat de un termen suspensiv
122
.
Examenul medical de adaptare n munc se efectueaz la indicaia medicului specialist de
medicina muncii n prima lun de la angajare pentru a se completa examenul medical iniial, n
condiiile concrete ale locurilor de munc, i pentru a depista eventualele cauze medicale ale
neadaptrii la noul loc de munc, precum i recomandarea unor msuri de nlturare a acestora.
Examenul medical periodic are ca scop confirmarea sau infirmarea aptitudinilor angajatului
la locul su de munc, depistarea apariiei unor boli profesionale sau a altor maladii.
examenul medical la reluarea activitii se efectueaz dup o ntrerupere a activitii de
minimum 90 de zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, n termen de 7
zile de la reluarea activitii.
Indiferent de momentul examinrii medicale aceasta se finalizeaz printr-un act medical cu
urmtoarele posible concluzii:
- salariat apt de munc;
- salariat apt condiionat, caz n care medicul de medicina muncii face recomandri de tip
medical, aptitudinea de munc a salariatului fiind condiionat de respectarea acestora;
- salariat inapt temporar, ceea ce nseamn incapacitate temporar de a ndeplini sarcinile
de serviciu pn la reevaluarea efectuat de ctre medicul de medicina muncii. Salariatul inapt
temporar are dreptul la concediu pentru incapacitate temporar de munc;
- salariatul inapt permanent este cel care se afl n incapacitate medical permanent i nu
poate desfura nici un fel de activitate la locul de munc.
Medicul de medicina muncii are i obligaia de supraveghere special constnd ntr-un
examen medical profilactic cu scopul de a constata aptitudinea n munc a unor lucrtori ce intr n
categorii speciale, dup cum urmeaz:
- minorii ntre 15 i 18 ani;
- persoanele vrstnice ( de peste 60 de ani);
- persoane cu handicap;
- femei gravide;
- persoane dependente (de droguri, alcool, .a.);
- persoane n eviden cu boli cronice, etc.
2. Avize, autorizri, atestri
ncheierea sau modificarea unor contracte individuale de munc este condiionat de
respectarea unor dispoziii speciale privind obinerea unui anumit aviz, fie conform (obligatoriu), fie
consultativ.
Avizul conform trebuie obinut n mod obligatoriu, lipsa lui atrgnd nulitatea absolut a
contractului de munc, dar este vorba de o nulitate remediabil care poate fi acoperit prin obinerea
ulterioar a acestuia. Revocarea avizului conform este posibil, de principiu, pn n momentul

122
M.Volonciu, op.cit., p.14o-141
46
ncheierii contractului individual de munc. Va fi posibil i o revocare ulterioar acestui moment
ori de cte ori avem dispoziii legale exprese n acest sens.
Iat cteva exemple n care se impune avizul conform la angajare:
- avizul inspectoratelor silvice pentru personalul silvic de toate gradele;
- avizul organelor de poliie pentru personalul de paz i gard de corp;
- avizul ministerului de specialitate pentru numirile i eliberrile din funcii
- avizul anumitor organe executive de conducere, etc.
Avizul consultativ, acolo unde este prevzut, poate mbrca forma unei solicitri de opinie, a
unei recomandri sau a consultrii unui organ individual sau colectiv din cadrul unitii angajatoare.
In unele situaii legea poate impune condiia obinerii unei autorizri/atestri n vederea
ncheierii contractului individual de munc. Astfel, calitatea de artificier
123
, metrolog
124
, inspector
de stat n construcii
125
, asistent maternal profesionist
126
, etc., impune cerina unui astfel de act
prealabil, care reprezint, n fond, tot un aviz conform.
Normele juridice privind avizele, autorizrile i atestrile sunt obligatorii pentru toate
categoriile de angajatori, inclusiv pentru angajatorii din sectorul privat, avnd un caracter general i
imperativ.
Dac un aviz, o autorizaie sau o atestare este suspendat salariatul trebuie s obin o
rennoire ntr-un termen de maximum 6 luni, n caz contrar intervenind ncetarea de drept a
contractului individual de munc (art.50 lit. h, coroborat cu art.56 lit. g din Codul muncii).
Retragerea avizului, atestrii sau autorizrii de ctre autoritile sau organismele
competente are ca i consecin ncetarea de drept a contractului individual de munc, conform
art.56 lit. g din Codul muncii.
In ultimii ani, datorit promovrii libertii de circulaie, n sensul ei cel mai larg, Romnia a
devenit un real stat receptor pentru numeroi lucrtori provenind din spaiul extracomunitar,
ndeosebi pentru cei din zona asiatic i nu numai. Valorificarea acestor persoane pe piaa muncii
impune ns respectarea unor norme speciale privind eliberarea autorizaiilor de munc. Autorizaia
de munc reprezint documental oficial care d dreptul titularului s fie ncadrat n munc sau
detaat n Romnia la un singur angajator. Guvernul Romniei stabilete, n fiecare an, numrul de
autorizaii de munc ce pot fi eliberate pentru cetenii strini
127
. Autorizaia de munc se
elibereaz, de regul, pentru o perioad de cel mult un an dar se prelungete automat pentru noi
perioade de pn la un an dac se continu raporturile de munc cu acelai angajator n baza
contractului individual de munc pe durat nedeterminat.
Dac raportul de munc al ceteanului strin nceteaz nainte de expirarea perioadei
pentru care s-a eliberat autorizaia de munc, ncadrarea n munc la un alt angajator se face, de
regul, numai dac se obine o nou autorizaie de munc.
3. Studii
Pentru ncadrarea i promovarea n funcie este necesar i ndeplinirea unor condiii de
studii.
In cazul angajailor din sectorul public natura i nivelul studiilor sunt prevzute n legi,
statute, regulamente sau alte tipuri de acte normative, iar condiiile astfel stabilite nu permit
derogri pe baza negocierii prilor contractante.
In sectorul privat angajatorii trebuie s respecte condiiile minime de studii sau de
calificare, aa cum sunt ele prevzute n actele normative n vigoare, deoarece aceste reglementri,
cel puin sub aspectul cerinelor minime necesare pentru ocuparea unei funcii, sunt apreciate ca

123
Legea nr.126/1995, publicat n M. Of. nr.298 din 28 decembrie 1995
124
Hotrrea Guvernului nr.862/2004, publicat n M. Of.nr.562 din 28 iunie 2004
125
Ordinul nr.257/2005 al Inspectoratului de Stat n Construcii, publicat n M. Of.nr.1058 din 26 noiembrie 2005
126
Hotrrea Guvernului nr.679/2003, publicat n M. Of. nr.443 din 22 iunie 2003
127
Ordonana de Urgen a Guvernului nr.56/2007 privind ncadrarea n munc i detaarea strinilor pe teritoriul
Romniei, publicat n M. Of. nr.424 din 26 iunie 2007, aprobat prin Legea nr.134/2008, publicat n M. Of. nr.522
din l0 iulie 2008
47
fiind de ordine public. Angajatorii privai vor trebui s in seama i de Clasificarea Ocupaiilor
din Romnia (C.O.R.) ignorarea ei reprezentnd contravenie potrivit Legii nr.76/2002.
In ambele sectoare de activitate este permis angajarea unei persoane ntr-o funcie
inferioar calificrii pe care o deine dac aceasta i exprim n mod cert, fr echivoc acordul.
4. Vechimea n munc.
Potrivit art.l6 alin.4 din Codul muncii munca prestat n temeiul unui contract individual de
munc confer salariatului vechime n munc. Chiar dac astzi vechimea n munc nu mai are
ponderea deinut anterior anului 1990, n sectorul public sunt n vigoare o serie de norme juridice
care impun respectarea condiiei privind vechimea n munc la angajare i/sau promovare. Este
normal s fie aa deoarece funcioneaz prezumia c o anumit vechime presupune o mai mare
experien, mai multe cunotine profesionale, o mai mare abilitate n munc, o mai ridicat
capacitate de a rspunde exigenelor unei funcii.
In sectorul privat, de regul, normele privind vechimea n munc trebuie privite ca fiind de
recomandare, dar practica dovedete c cei mai muli angajatori privai includ condiia de vechime
printre celelalte condiii necesare angajrii.
5. Repartizarea n munc.
Ca regul general, dispoziia de repartizare n munc nu este obligatorie ea fiind un act
emis de un organ administrativ ce are rolul de a media ntre cel ce solicit un loc de munc i
angajator. Dispoziia de repartizare nu poate nlocui niciodat contractul individual de munc.
In anumite cazuri speciale, pentru a putea beneficia de facilitile legii, angajatorii vor fi
inui s respecte actul de repartizare n munc a anumitor categorii de candidai
128
. Prin Ordonana
Guvernului nr.l2/2008 privind organizarea i finanarea rezideniatului se stabilete c unitile
sanitare ncadreaz medici, medici dentiti i farmaciti, confirmai prin concursul de rezideniat,
n baza unei repartizri obligatorii emise de Ministerul Sntii Publice. Nici n acest caz ns
dispoziia de repartizare nu este suficient deoarece unitile sanitare trebuie s ncheie cu cei n
cauz un contract individual de munc pe perioad determinat egal cu durata rezideniatului.
6. Stagiul.
Reprezint o perioad determinat de timp, expres prevzut de reglementri legale
speciale, n scopul adncirii i perfecionrii pregtirii profesionale prin munc a absolvenilor unor
instituii de nvmnt superior
129
.
Stagiul este reglementat att prin norme juridice de dreptul muncii, ct i prin norme juridice
aparinnd altor ramuri de drept. Cu titlu de excepie, stagiul poate funciona i n cazul unor
salariai care nu sunt neaprat absolveni de nvmnt superior. La sfritul perioadei de stagiu cei
n cauz vor fi evaluai printr-un examen, iar, n caz de reuit, vor continua raportul juridic de
munc cu angajatorul iniial, fr formaliti suplimentare. Dac n urma examenului de finalizare a
stagiului salariatul este nepromovabil se va proceda la concediere pentru motive de necorespundere
profesional.
Pentru a nu se crea confuzii ntre stagiu i perioada de prob se impun cteva precizri.
In ambele situaii se reglementeaz existena unui anumit interval de timp, dar scopul difer.
In cazul stagiului perioada de stagiatur este prevzut n scopul perfecionrii pregtirii
profesionale, pe cnd, n intervalul de timp al perioadei de prob se urmrete verificarea
cunotinelor i aptitudinilor profesionale ale candidatului la un post vacant.

128
Legea nr.448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat n M.Of. nr.1
din 3 ianuarie 2008
129
S.Beligrdeanu, I.T.Stefnescu, Dicionar de drept al muncii, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 1997, p.162
48
7. Obligaia de informare
Pentru prima oar n perimetrul legislativ din Romnia se instituie, prin art.l7 din Codul
muncii, obligaia angajatorului de a informa persoana selectat n vederea angajrii ori, dup caz,
salariatul, cu privire la clauzele eseniale care urmeaz s fie nscrise n contract sau urmeaz s fie
modificate. Aceast prevedere i are sorgintea n Directiva nr.91/533/CEE a Consiliului din l4
octombrie 1991 care se aplic fiecrui lucrtor salariat ce a ncheiat un contract de munc conform
legislaiei n vigoare n statul membru n cauz. Angajatorul are obligaia de a aduce la cunotina
lucrtorului salariat cruia i se aplic directiva, mai sus menionat, elementele eseniale ale
contractului sau raportului de munc.
Obligaia de informare, potrivit Codului muncii, impune angajatorului, att anterior
momentului ncadrrii, ct i pe durata executrii contractului individual de munc, s prezinte
persoanei selectate pentru ocuparea unui post elementele indicate n aliniatul 2 al art.17, toate
acestea regsindu-se n cuprinsul contractului individual de munc.
Se consider c angajatorul i-a ndeplinit obligaia de informare la momentul semnrii
contractului individual de munc sau a actului adiional, dup caz.
Prin textul art.l7 alin.2 se instituie i o prezumie de informare n favoarea angajatorului
considerndu-se c acesta i-a ndeplinit obligaia legal din momentul n care contractul individual
de munc s-a ncheiat. Aceeai prezumie opereaz i n cazul modificrii contractului individual de
munc i a consemnrii acestui fapt ntr-un act adiional
130
.
Obligaia de informare a angajatorului cu privire la elementele cuprinse n art.l7 alin.2 din
Codul muncii nu exclude posibilitatea unor negocieri ntre pri n vederea obinerii unor avantaje
suplimentare fa de oferta iniial.
Dac unui lucrtor i se solicit s i exercite activitatea n strintate angajatorul are,
potrivit art.l8 din Codul muncii, obligaia de informare, n timp util, nainte de plecare i asupra
unor elemente suplimentare:
- durata perioadei de munc n strintate;
- modalitatea de plat i moneda n care va fi calculat i pltit salariul;
- prestaiile n bani i/sau natur aferente desfurrii activitii n strintate;
- condiiile de clim;
- principalele reglementri din legislaia local a muncii;
- tradiii i obiceiuri locale ce se impun a fi respectate din motive de securitate
individual;
- condiiile de repatriere a lucrtorului, dup caz.
Dispoziiile art.l8 din Codul muncii se impun a fi corelate cu Legea nr. 156/2000 privind
protecia cetenilor romni ce lucreaz n strintate (republicat n Monitorul Oficial nr. 291 din 5
mai 2009).
Cu ocazia informaiilor furnizate salariatului, prealabil ncheierii contractului individual de
munc, ntre pri poate interveni un contract de confidenialitate, care este distinct de posibilul
viitor contract individual de munc. Contractul de confidenialitate este un act juridic, de multe ori
necesar deoarece angajatorul furnizor de informaii se expune unui risc, cu att mai mult cu ct, la
negocierea i ncheierea contractului individual de munc ambele pri pot fi asistate de ctre tere
persoane cu cunotine speciale n domeniul raporturilor de munc (lideri sindicali, consilieri
juridici, avocai, diveri reprezentani din partea unor organizaii guvernamentale, etc.). Acest
contract de confidenialitate nu trebuie confundat cu clauza de confidenialitate, iar natura lui
juridic este una de drept civil.
Reprezentanii salariailor i specialitii ce asist la negocieri nu au voie s divulge terilor
informaiile ce le-au fost furnizate cu titlu confidenial. Aceast obligaie de confidenialitate i
urmrete pe acetia chiar i dup expirarea mandatului lor.
Este, cel puin surpinztor, c legiuitorul romn nu are o prevedere expres n Codul muncii
i cu privire la obligaia salariatului de a-l informa pe angajator cu privire la elementele ce in de

130
M.Volonciu, op,cit., p.85
49
persoana sa i care pot s fie relevante pentru cealalt parte. Pornind ns de la coninutul art.8 din
Codul muncii care statueaz principiul bunei credine i al informrii i consultrii reciproce ntre
prile unui raport juridic de munc nu putem dect s tragem concluzia c i salariatului i revine
obligaia de informare a angajatorului cu privire la statutul su personal i orice alte elemente care
pot fi relevante pentru ncheierea contractului de munc. mprtim punctul de vedere c s-ar
impune o reglementare expres n acest sens iar actuala lacun legislativ este inadmisibil ntr-un
contract prin definiie intuitu personae i sinalagmatic. Nu exist nici un temei juridic special ca,
n acest caz, s fie nfrnt regula reciprocitii (simetriei) obligaiilor i drepturilor prilor
contractante
131
.
Nerespectarea obligaiei de informare de ctre angajator, aa cum este ea prevzut n art.l7
i l8 din Codul muncii, este sancionat de ctre legiuitor dnd dreptul salariatului, respectiv a
persoanei ndreptit la informare, s formuleze o aciune n pretenii, n termen de 30 de zile de la
data nendeplinirii obligaiei de informare.
Aciunea reclamantului trebuie interpretat ca fiind o aciune n realizarea unui drept, ceea
ce nseamn c acesta i va putea justifica demersul doar dac face dovada c a suferit un
prejudiciu
132
.
Organele Inspeciei Muncii, n cadrul atribuiilor de control, au dreptul de a verifica dac
angajatorul i-a ndeplinit obligaia de informare a lucrtorilor i de a aplica amenzi
contravenionale n cazul nerespectrii prevederilor legale.
Cu ocazia ncheierii contractului individual de munc, ca i pe parcursul derulrii lui,
ambele pri trebuie s conlucreze, s ntrein un dialog permanent n vederea optimizrii
raporturilor lor. ntreinerea unei astfel de comunicri se concretizeaz prin realizarea unei
informri, a consultrilor individuale sau colective i a parafrii unor acorduri.
Obligaia de informare i consultare la care urmeaz acum s ne referim i gsete izvorul
n Directiva nr.2002/14/CE a Parlamentului European i a Consiliului din ll martie 2002 i are ca
obiectiv instituirea unui cadru general de stabilire a cerinelor minime ale dreptului de informare i
consultare a lucrtorilor n ntreprinderile i unitile din Comunitate. In alin.2 al art. 1 al prezentei
directive se stabilete c modalitile de informare i consultare se definesc i se pun n aplicare n
conformitate cu legislaia naional i practicile n domeniul relaiilor dintre partenerii sociali, n
vigoare n diferite state membre, astfel nct s se asigure eficacitatea demersului. La definirea sau
punerea n aplicare a modalitilor de informare i consultare angajatorul i reprezentanii
lucrtorilor trebuie s coopereze, respectnd drepturile, obligaiile i interesele reciproce.
n Romnia, mai sus amintita directiv a determinat adoptarea Legii nr.467/2006 privind
stabilirea cadrului general de informare i consultare a angajailor i care transpune n legislaia
autohton a muncii prevederile normei comunitare
133
. Prezenta lege se aplic ntreprinderilor cu
sediul n Romnia care au cel puin 20 de angajai. Numrul de angajai luat n considerare la
nivelul ntreprinderii este cel existent la data nceperii procedurilor de informare.
Potrivit art.3, lit. e din Legea nr.467/2006 informarea nseamn transmiterea de date de
ctre angajator ctre reprezentanii angajailor, pentru a le permite s se familiarizeze cu
problematica dezbaterii i s o examineze n cunotin de cauz.
Consultarea, potrivit aceleiai legi, (art.3, lit. f) reprezint schimbul de preri i stabilirea
unui dialog ntre angajator i reprezentanii angajailor.
Angajatorii au obligaia s informeze i s consulte reprezentanii angajailor, potrivit
legislaiei n vigoare, cu privire la:
- evoluia recent i probabil a activitilor i situaiei economice a ntreprinderii;
- situaia, structura i evoluia probabil a ocuprii forei de munc n ntreprindere i
cu privire la msurile de anticipare privind ameninrile la adresa locurilor de munc;

131
I.T.Stefnescu, Tratat . . . , 2012, p.249
132
M.Volonciu , op.cit.,p.1o5
133
Legea nr,467/2006, publicat n M. Of. nr.1006 din l8 decembrie 2006
50
- deciziile importante privind organizarea muncii, procedurile de informare i
consultare n cazul concedierilor colective i al proteciei drepturilor angajailor n
cazul transferului ntreprinderii.
Informarea se face ntr-un moment, ntr-un mod i cu un coninut corespunztor, pentru a
permite reprezentanilor angajailor s examineze problema n mod adecvat i s pregteasc, dac
este cazul,consultarea.
Consultarea, potrivit art.5 alin.3 din lege, are loc:
- ntr-un moment, ntr-un mod i cu un coninut corespunztoare, pentru a permite
reprezentanilor angajailor s examineze problema n mod adecvat i s elaboreze un
punct de vedere;
- la un nivel relevant de reprezentare a conducerii i a reprezentanilor angajailor, n
funcie de subiectul discutat;
- pe baza informaiilor furnizate de angajator i a punctului de vedere pe care
reprezentanii angajailor au dreptul s l formuleze;
- astfel nct s permit reprezentanilor angajailor s se ntlneasc cu angajatorul i
s obin un rspuns motivat la orice punct de vedere pe care l pot formula;
- n vederea negocierii unui acord privind deciziile care se ncadreaz n obligaiile
angajatorului.
Modalitile de informare i consultare a angajailor pot fi definite n mod liber i n orice
moment, n contractele i acordurile colective de munc, ncheiate potrivit legii.
Potrivit art.7 alin.2 din lege angajatorii au posibilitatea de a nu comunica informaii sau de a
nu ntreprinde consultri dac acestea sunt de natur s duneze grav funcionrii ntreprinderii sau
s-i prejudicieze interesele. Salariaii vor putea ataca o asemenea decizie n faa instanelor
judectoreti de drept comun competente care vor aprecia msura n care angajatorul a procedat
justificat s-au a nclcat fr motive ntemeiate legea.
Nerespectarea obligaiilor de informare, consultare sau transmiterea cu rea credin de
informaii incorecte sau incomplete se sancioneaz, potrivit Legii 467/2006, cu amenzi
contravenionale.
8. Verificarea aptitudinilor i cunotinelor profesionale
In cadrul unui raport juridic de munc angajatorul are, in mod firesc i legal, dreptul de a
selecta personalul angajat in funcie de criteriile stabilite prin normele legale i convenionale n
vigoare. Selecia resurselor umane se face in raport de caracteristicile profesionale i de experiena
n munc a candidailor la posturile vacante. Prin procesul de selecie angajatorii vor face deosebiri
i vor stabili preferine pentru ocuparea unui post putnd refuza angajarea unei persoane care nu
prezint garanii profesionale sau morale, fr ca atitudinea lor s fie considerat discriminatorie.
134

In Romnia, n ambele sectoare public i privat - este posibil angajarea unei persoane cu
o anumit calificare pe un post ce implic o calificare inferioar. ntr-o asemenea situaie nu se
poate susine nclcarea drepturilor recunoscute de lege fiind vorba de negocierea unor drepturi n
vederea realizrii unui acord conform intereselor ambelor pri
135

Legislaia muncii din Romnia, n materia verificrii aptitudinilor i a pregtirii profesionale
a candidailor la un post, are o reglementare de principiu, legal, prevzut de art.29 alin .l din
Codul muncii, nefiind exclus i o reglementare de natur convenional, printr-un contract colectiv
de munc ncheiat n mod valid. Modalitile n care angajatorul va proceda la verificarea prealabil
pot fi precizate n contractul colectiv de munc aplicabil, n statutele de personal i n regulamentele
interne , dac prin lege nu sunt prevzute alte dispoziii.
n cazul n care la un angajator gsim mai multe tipuri de regulamente (disciplinar, de
organizare i funcionare, .a.) se apreciaz c modalitile concrete de verificare a aptitudinilor i a

134
Art.1 din Convenia O.I.M.(Organizaia Internaional a Muncii) nr.111 /1958 ratificat de Romania prin Decretul
nr.284/l973, publicat in Buletinul Oficial nr.81 din 6 iunie l973
135
I.T.Stefnescu, Tratat de Dreptul Muncii, Editura Wolters Kluwer Romania, 2008, p.232
51
pregtirii profesionale ar trebui s se regseasc n regulamentul de organizare i funcionare i nu
n cel disciplinar
136
.
Instituiile i autoritile publice i alte instituii bugetare pot angaja salariai dup o
verificare prealabil ce se face numai prin concurs sau examen. Conform celor subliniate n
doctrin sunt necesare cteva precizri terminologice deoarece legiuitorul se dovedete inconstant i
divers n calificarea personalului angajat n munc n sectorul bugetar. Dei n art.30 alin.1 din
Codul muncii pentru personalul bugetar se utilizeaz termenul de salariai, ntr-o serie de alte acte
normative de drept public salariaii instituiilor i autoritilor publice sunt calificai terminologic ca
fiind personal contractual sau persoane care ocup funcii contractuale
137
. Indiferent de termenii
utilizai este evident c toate aceste persoane au, n fond, calitatea cert de salariai chiar dac,
Principial, personalul contractual (altfel spus cei ncadrai pe funcii contractuale) constituie o
categorie aflat la confluena regimului aplicabil salariailor, pe de o parte, i funcionarilor publici ,
pe de alt parte
138
.
Ceilali angajatori pot opta pentru o anume modalitate de verificare profesional sau
combinnd dou sau mai multe modaliti, cu excepia situaiilor in care prin lege sau norme
convenionale s-a prevzut altfel. Practica a confirmat c aceleai reguli se aplic i n sectorul
privat.
Uneori verificarea se poate face i /sau numai prin solicitarea de informaii de ctre
angajator. Astfel de informaii se pot solicita direct de la candidatul la postul vacant sau de la fotii
angajatori. Dac se doresc informaii despre candidatul la un post de la fotii angajatori trebuie s se
aduc acest lucru la cunotina persoanei respective. Informaiile solicitate trebuie s se rezume
doar la acele elemente ce sunt edificatoare n privina aptitudinilor i a capacitii profesionale, cu
privire la funciile anterior ndeplinite, precum i durata angajrii anterioare.
Apreciem c prevederile romneti n materie sunt prea restrictive pentru angajator care are
dificulti n formarea unei imagini clare nu numai cu privire la profilul strict profesional ci i al
celui de natur psihologic prin evidenierea structurii caracteriale a solicitantului. Oricum, n
Romnia prevederile restrictive ale art.29 alin.4 din Codul muncii pot fi eludate prin solicitarea de
la fotii angajatori a unei recomandri n care se pot cere i informaii privind profilul personal al
candidatului la post
139
. Mai mult, legea romn nu interzice angajatorului s solicite date privind
viaa privat a salariatului de la tere persoane, altele dect fotii si angajatori, sau de la firme care
se ocup de recrutarea de personal i care, strict legal, nu au calitatea de angajatori
140
.
In cele ce urmeaz vom face o succint prezentare a modalitilor de verificare profesional
reglementate expres de lege, precum i cele statuate de practic.
8.1. Concursul sau examenul
Concursul sau examenul este una din modalitile cele mai cunoscute i utilizate de
verificare a aptitudinilor profesionale i personale ale angajailor.
Concursul sau examenul reprezint una i aceeai modalitate de verificare doar c n cazul
concursului exist mai muli candidai pentru un post, pe cnd n cazul examenului verificarea are
ca int un unic candidat pe postul vacant.
Legislaia muncii din ara noastr nu cunoate o reglementare unitar i general, pentru
toate sectoarele de activitate, a modului de organizare i desfurare a concursului sau examenului,
acesta fiind utilizat att n domeniul public ct i n cel privat.
Potrivit art.30 alin.1 din Codul muncii ncadrarea salariailor la instituiile i autoritile
publice i la alte uniti bugetare se face numai prin concurs sau examen, dup caz. n alin.4 al
aceluiai articol se face meniunea c organizarea concursului, condiiile i modul de desfurare a
acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin Hotrre a Guvernului. Acest regulament, dup o

136
M.Volonciu, op.cit.,p.l52
137
I.T. tefnescu, Tratat . . . , 2012, p.270
138
Ibidem
139
M. Volonciu, op.cit.. p.l53
140
C.Glc, Viaa public i privat a salariatului, n R.R.D.M.nr.3/2006,p.88-99
52
ateptare de nou ani a fost, n sfrit, adoptat prin Hotrrea Guvernului nr.286/2011 privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunztor
funciilor contractuale i a criteriilor de promovare n grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice
141
.
n aplicarea acestei hotrri ordonatorii principali de credite au posibilitatea de a emite i
norme interne, iar n cazul instituiilor din sistemul naional de aprare, ordine public i siguran
naional se pot stabili i norme proprii distincte de regulamentul-cadru.
Concursul sau examenul are un caracter public, anunul privind organizarea acestuia
trebuind s fie afiat la sediul instituiei sau autoritii publice organizatoare i, dup caz, pe site-ul
instituiei, cu cel puin 30 de zile lucrtoare nainte de data desfurrii concursului.
La concurs se poate prezenta orice persoan care ndeplinete condiiile generale i specifice
stabilite prin fia postului pentru ocuparea respectivei funcii contractuale.
Regulamentul prevede urmtoarele condiii de participare:
- existena ceteniei romne, cetenia U.E. sau cetenia statelor aparinnd Spaiului
Economic European;
- candidatul s aib domiciliul n Romnia;
- cunoaterea limbii romne scris i vorbit;
- existena vrstei minime reglementat de prevederile legale;
- deplina capacitate de exerciiu; pentru anumite posturi se pot solicita i condiii speciale de
vrst, studii sau stagiu;
- atestarea unei snti corespunztoare rigorilor postului;
- condiii speciale de studii i vechime;
- inexistena unei condamnri definitive pentru svrirea unei infraciuni contra umanitii,
contra statului ori contra autoritii, de serviciu sau n legtur cu serviciul, care mpiedic
nfptuirea justiiei, de fals ori a unor fapte de corupie sau a unei infraciuni svrite cu intenie,
care ar face-o incompatibil cu exercitarea funciei, cu excepia situaiei n care a intervenit
reabilitarea.
Condiiile specifice pe care trebuie s le ndeplineasc participantul la concurs sau examen
se stabilesc prin fia postului, aa cum a fost ea aprobat.
Unitatea organizatoare a concursului sau examenului, prin act administrativ al
conductorului autoritii sau instituiei publice n cauz, are obligaia ca, ntr-un termen de cel
puin 15 zile lucrtoare anterioare desfurrii concursului s constituie dou comisii: una de
concurs i una de soluionare a eventualelor contestaii. Membrii acestor comisii trebuie s
ndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii:
- s aib o probitate moral recunoscut;
- s dein o funcie cel puin egal sau echivalent cu funcia pentru care se organizeaz
concursul;
- persoana desemnat n comisie s nu se afle n conflict de interese sau vreun caz de
incompatibilitate;
- s nu fi fost sancionat disciplinar ori sanciunea disciplinar s nu fi fost radiat, potrivit
legii.
Din punct de vedere al desfurrii concursului se pot stabili trei etape succesive:
a) selecia dosarelor de nscriere.
Fiecare candidat prezint un dosar de concurs, n termen de 10 zile lucrtoare, de la data
afirii anunului. n termen de maximum 3 zile lucrtoare de la data expirrii termenului de
depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaia de a face selecia dosarelor pe baza
criteriului ndeplinirii condiiilor de participare la concurs;
b) proba scris i/sau proba practic.
Proba scris poate consta n redactarea unei lucrri i/sau n rezolvarea unor teste gril
avnd la baz subiecte din tematica de concurs.

141
Publicat n M.Of. nr. 221 din 31 martie 2011
53
Proba practic urmrete testarea abilitilor i aptitudinilor practice ale candidatului;
c) interviul.
Prin interviu se poate urmri existena unor abiliti ale candidatului, precum i aptitudinile
i motivaia acestuia :
- capacitate de analiz i sintez;
- reacii n situaii speciale de criz;
- capacitatea de a lua decizii;
- abilitate managerial, etc.
Rezultatul concursului sau examenului se aduce la cunotin, prin afiare la locul
desfurrii concursului i, dup caz, pe site-ul instituiei. Comunicarea rezultatelor finale se face n
termen de maximum 3 zile lucrtoare de la data susinerii ultimei probe.
Se consider admis candidatul care a obinut cel mai mare punctaj, cu condiia realizrii
punctajului minim stabilit de comisia de concurs. n caz de punctaje egale dobndete prioritate
candidatul care a obinut punctajul mai mare la proba scris, iar dac egalitatea se menine
candidaii aflai ntr-o astfel de situaie vor fi chemai la un nou interviu.
Dac la concurs nu s-a organizat prob scris, n caz de punctaj egal, are prioritate
candidatul care a obinut punctajul mai mare la proba practic, iar n caz de egalitate se recurge la
un nou interviu.
Comunicarea rezultatelor nseamn precizarea rezultatelor la fiecare prob de concurs,
inclusiv a rezultatului final, urmat de formula admis sau respins.
Dup afiarea rezultatelor seleciei dosarelor candidaii pot face contestaie n termen de cel
mult 48 de ore de la data afirii rezultatelor. Regimul juridic este identic i n cazul probei scrise
sau a interviului.
Candidaii admii sunt obligai s se prezinte la post n termen de maximum 15 zile
calendaristice de la data afirii rezultatelor.
Pe baza unei cereri temeinic justificate candidatul declarat reuit la concurs sau examen
poate solicita, n termen de 3 zile lucrtoare de la data afirii rezultatului, un termen ulterior de
prezentare la post dar care s nu depeasc 30 de zile lucrtoare de la data afirii rezultatului
concursului. Nerespectarea acestor termen are ca i consecin declararea postului ca fiind vacant,
urmnd s se comunice candidatului care a obinut nota final imediat inferioar posibilitatea de a
ocupa postul respectiv.
Angajatorii din sectorul privat, conform unei practici constante, pot folosi, la organizarea
concursului, aceleai reguli stabilite pentru sectorul bugetar dar pot pune n practic i norme
proprii.
8.2. Interviul
In Romnia, legislaia muncii nu reglementeaz n nici un fel interviul, dar nici nu-l
interzice. In practic interviul este una din metodele de verificare cu cea mai mare frecven de
utilizare, fie ca modalitate independent, fie alturat altor metode.
De obicei interviul presupune legarea unui dialog ntre angajator i candidat pentru ca
primul s se poat edifica cu privire la capacitile profesionale ale solicitantului, dar i n vederea
stabilirii unui profil psihologic i/sau cultural al acestuia. In cazul funciilor de conducere
angajatorul poate converti interviul n prezentarea unui proiect managerial.
Dei nu este prevzut n Codul muncii interviul trebuie s se desfoare cu respectarea
anumitor reguli dintre care prima este cea care vizeaz derularea discuiilor de o manier care s nu
poat fi intepretat ca fiind discriminatorie. Se pot pune candidailor la post varii ntrebri care s
ntregeasc profilul psiho-profesional al acestora, fiind totui interzise urmtoarele genuri de
interogri:
- cele viznd viaa intim, privat a persoanei (dac este sau nu cstorit; intenia de a se
cstori; intenia de a avea copii; ntrebri privind starea de graviditate sau chiar testri ale acesteia.
De altfel, art.27 alin.4 din Codul muncii prevede c solicitarea, la angajare, a testelor de graviditate
este interzis) ;
54
- cele cu privire la apartenena politic sau religioas a candidailor;
- ntrebri privind orientarea i preferinele sexuale
- ntrebri privind apartenena la un grup etnic ;
- declararea altor surse de venituri dect salariul, etc.
Unii angajatori insereaz in propriile regulamente sau statute interviul ca modalitate expres
de verificare a aptitudinilor i pregtirii profesionale a potenialilor angajai fixndu-se i condiiile
de desfurare ale acestuia.
8.3. Proba practic
Codul muncii nu face referire n nici un fel la proba practic dar ea este considerat necesar
i util, n special, n cazul muncitorilor calificai. Aadar, absolvenii unei coli ( liceu, liceu
profesional, coli de arte i meserii) sunt verificai, la angajarea pe un post de muncitor calificat,
printr-o prob practic, cu excepia situaiilor in care legea impune cerine speciale n funcie de
specificul postului.
Proba practic poate fi uneori impus prin acte normative, devenind n unele situaii,
modalitate obligatorie de verificare a potenialului profesional al celui ce aspir la un post vacant.
8.4. Perioada de prob
Perioada de prob este considerat ca fiind una din cele mai utile modaliti de verificare a
aptitudinilor profesionale deoarece permite candidatului s fac dovada efectiv a calitilor i
aptitudinilor sale prin chiar executarea sarcinilor prevzute n fia postului.
n doctrina juridic romneasc perioada de prob este calificat, din punct de vedere
juridic, ca fiind o clauz de dezicere ( de denunare, de desistare) care permite angajatorului, n
calitatea lui de beneficiar al clauzei, s denune unilateral contractul individual de munc nuntrul
termenului prevzut de lege
142
.
In lipsa unor clarificri suplimentare ale textului de lege
143
se poate trage concluzia c
perioada de prob poate fi o modalitate obligatorie de verificare n cazul angajrii persoanelor cu
handicap (art.31 alin.2 din Codul muncii), dar poate fi i o unic modalitate de verificare, opional
sau asociat concursului.
Cu excepia cazurilor expres prevzute de lege prile au libertatea s stabileasc (prin
contractul colectiv de munc sau prin regulamentul intern) care vor fi modalitile concrete de
verificare profesional a candidailor
144
.
In cazul angajrii persoanelor cu handicap, aa cum am menionat deja, verificarea
cunotinelor i aptitudinilor profesionale este posibil numai prin modalitatea perioadei de prob,
cu un termen special de maximum 30 de zile calendaristice. n acest caz perioada de prob are nu
numai un caracter obligatoriu ci i unul exclusiv avnd menirea de a proteja un astfel de salariat de
eventualele probleme suplimentare create de specificul postului.
Caracterul obligatoriu i mai ales exclusiv al perioadei de prob, n cazul angajrii
persoanelor cu handicap, ridic n practic unele probleme care, n opinia noastr, nu favorizeaz
aceste categorii de persoane. Pe lng faptul c s-ar putea vorbi de o form de discriminare
pozitiv
145
se pot crea i situaii dificil de rezolvat n cazul n care, pe un post vacant ntr-o
instituie bugetar concureaz dou sau mai multe persoane dintre care una intr n categoria celor
cu handicap. ntr-un astfel de caz se poate remarca lipsa de coordonare i de punere de acord a dou
acte normative ce reglementeaz, n acelai timp, acelai domeniu. ntrebarea fireasc este care va fi
modalitatea de verificare a aptitudinilor i cunotinelor profesionale atta vreme ct prevederile
legale sunt neconcordante iar cei ce aspir la acelai post trebuie supui verificrii n condiii i
dup reguli procedurale identice?

142
I.T.Stefnescu, Tratat de dreptul muncii, Ed. Wolters Kluwer Romnia, Bucureti, 2007, p.237
143
Art.31 din Codul muncii
144
I.T.Stefnescu,op.cit., p.243
145
M.Volonciu, op.cit., p.159
55
Din punct de vedere al naturii juridice perioada de prob a generat controverse n literatura
juridic romneasc .
Unii autori consider c perioada de prob are totui natura juridic a condiiei, n sensul c
n msura n care salariatul nu corespunde postului, raportul su de munc nceteaz. In opinia
acestor doctrinari problemele legate de textul art.31 din Codul muncii sunt determinate tocmai de
reticena fa de recunoaterea interveniei condiiei ce afecteaz contractul individual de munc
ncheiat cu perioad de prob
146
.
Precizm c de-a lungul ultimelor cinci decenii, n literatura juridic de dreptul muncii,
perioadei de prob i s-au dat diverse calificri: contract provizoriu (antecontract)
147
, condiie
suspensiv
148
, contract de munc pe durat determinat
149
, condiie rezolutorie
150
, clauz de
dezicere
151
.
Aceasta din urm calificare o considerm i noi ca fiind cea mai potrivit actualei
reglementri prevzut de Codul muncii. n baza unei asemenea clauze de dezicere angajatorul are
posibilitatea s rezilieze contractul, fr motivare i fr preaviz, acelai lucru putnd s fac i
salariatul
152
.
Perioada de prob nu poate fi calificat nici condiie suspensiv i nici una rezolutorie.
Nu putem vorbi de o condiie suspensiv pentru c un contract individual de munc odat
ncheiat i va produce efectele de la bun nceput chiar dac s-a prevzut o perioad de prob.
Calificarea ca fiind o condiie suspensiv este exclus de chiar textul Codului muncii care stabilete
c pe perioada de prob salariatul are calitatea de angajat cu toate drepturile i obligaiile prevzute
de lege, iar intervalul de timp stabilit ca perioad de prob se consider vechime n munc
153
.
Soluia condiiei rezolutorii este considerat inoportun deoarece prin ea s-ar eluda
prevederile legislaiei muncii care stabilesc limitativ temeiurile i condiiile ncetrii contractului
individual de munc
154
.
ncetarea contractului individual de munc pe durata perioadei de prob, n scurta istorie a
actualului Cod al muncii a parcurs, sub aspectul reglementrilor sale, dou etape distincte:
a) etapa intrrii n vigoare a codului pn n anul 2005. n aceast perioad ncetarea
contractului de munc, pe durata perioadei de prob putea avea loc doar prin respectarea procedurii
rigide i ndelungate, prevzut de art.61 din Codul muncii (concedierea n cazul n care salariatul
nu corespunde profesional locului de munc n care este ncadrat) :
- respectarea termenului de 3o de zile ;
- evaluarea profesional prealabil:
- propunerea unui alt loc de munc n unitate.
Se poate trage concluzia c n aceast etap concedierea unui salariat aflat n prob era la fel
de anevoioas ca a oricrui alt salariat, cu sigura excepie a termenului de preaviz. S-a constatat c
n primii doi ani de aplicare a Codului muncii, din cauza modului cum a fost reglementat perioada
de prob, majoritatea angajatorilor evitau s-o mai utilizeze, fiind preferat ncheierea contractelor de
munc pe durat determinat;
b) a doua etap ncepe odat cu emiterea Ordonanei de Urgen a Guvernului nr.65/2005
prin care articolului 31 din Codul muncii i s-a adugat un nou alineat cu scopul simplificrii
procedurii de concediere i demisie a contractelor de munc cu caracter precar, neconsolidat.

146
Idem, p.l56-l57
147
M.Witzman, Curs de drept muncitoresc, Bucureti,l957,p.188
148
V.Buia, Unele aspecte ale contractului de munc cu termen de ncercare, n Legalitatea popular nr.9/l957
149
C.Stefnescu, Determinarea sferei litigiilor de munc i a prilor ce figureaz n ele, n lumina practicii
Tribunalului Suprem al R.P.R., n Justiia Nou nr.9/1962
150
I.Iovna, Consideraii cu privire la termenul de ncercare, n Studia Universitatis Babe-Bolyai, Series
Iurisprudentia,1964
151
S.Ghimpu Termenul de ncercare n contractul de munc, n Justiia Nou, nr.4/1964
152
I.T. Stefnescu, op.cit., p. 241-242
153
Ibidem
154
Al.Ticlea, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2oo7
56
Scopul urmrit de legiuitor a fost s revigoreze utilizarea perioadei de prob ca modalitate
de verificare a aptitudinilor i cunotinelor de natur profesional dnd posibilitatea prilor s pun
capt raporturilor de munc printr-o notificare scris, fr preaviz, la iniiativa oricreia dintre pri,
fr a fi necesar motivarea acesteia.
Actuala reglementare rezolv i dilema ce exista sub imperiul anterioarelor prevederi
stabilindu-se c ncetarea contractului de munc poate avea loc nu numai la sfritul perioadei de
prob ci i pe parcursul acesteia.
Potrivit actualelor reglementri din Codul muncii, n doctrin, s-a remarcat existena a dou
cazuri distincte de concediere dei, n ambele, motivul concedierii l constituie necorespunderea
profesional a salariatului
155
.
mprtim i noi opinia c n perioada de prob temeiul juridic al concedierii se regsete n
cuprinsul textului art.31 alin. 3, din Codul muncii i nu n art.61 lit. d, din acelai cod. Criteriul
dup care deosebim cele dou cazuri de concediere l reprezint momentul n care angajatorul
decide ncetarea contractului individual de munc
156
.
Un caz aparte l reprezint situaia femeilor aflate n stare de graviditate. S-a exprimat
opinia c o salariat aflat n stare de graviditate nu poate fi concediat n perioada de prob,
invocndu-se ca temei art.6o alin.1 lit. c din Codul muncii
157
.
In opinia noastr protecia acestei categorii de persoane, fie prin dispoziiile Codului muncii,
fie prin alte acte normative speciale, este pe deplin ntemeiat i justificat dar nici ntr-un caz una
absolut.
n ipoteza c angajatorului nu i s-a adus la cunotin starea de graviditate a persoanei
supuse verificrii prin perioada de prob concedierea n temeiul art.31 alin.3, este posibil i legal.
Aceeai soluie o considerm aplicabil chiar i n situaia n care angajatorul a cunoscut starea de
graviditate a celei supuse unei perioade de prob deoarece acest tip de concediere este unul special,
bazat pe lipsa aptitudinilor persoanei care s-a obligat la un anumit gen de munc.
Considerm c ar fi total inechitabil pentru angajator s fie obligat s angajeze pe postul
vacant o persoan lipsit de aptitudini i cunotine profesionale doar pentru considerentul
graviditii. Nici mcar pentru persoanele cu handicap nu avem vreo interdicie de concediere
pentru lips de aptitudini dei acestea reprezint o categorie de angajai creia legislaia i acord o
atenie i protecie special. Merit menionat i argumentarea Curii de Casaie din Frana care a
decis c femeile gravide nu pot invoca n perioada de prob, contra concedierii, regulile de protecie
a salariatelor n perioada de sarcin
158
.
Aplicarea ntr-un mod absolut a prevederilor privind protecia femeilor gravide ar
determina, n final, ca angajatorii s evite folosirea acestei metode de verificare pentru a nu fi pui
n situaia anterioar Ordonanei de Urgen nr.65/2005.
Notificarea scris nu trebuie acceptat de ctre cealalt parte ea avnd doar caracterul unei
note de informare prin care se comunic expres intenia de a denuna contractul. Este evident c n
spiritul echitii, a respectului fa de lege i fa de partenerul contractual angajatorul nu trebuie s
abuzeze de flexibilitatea recunoscut de legiuitor n utilizarea unei astfel de notificri.
Angajatorului nu i se poate permite s pun capt n mod discreionar relaiilor de munc n
perioada de prob, n caz contrar putnd fi condamnat la plata de daune interese n temeiul
exercitrii abuzive a dreptului de a nceta executarea contractului de munc. Este ct se poate de
convingtoare, n acest sens, jurisprudena francez care calific drept lejeritate condamnabil
ncetarea unui contract de munc n perioada de prob dup doar cteva zile de verificare a noului
angajat care, fie din cauza timpului foarte scurt, fie din varii motive obiective nu a putut s fac
proba capacitilor sale profesionale
159
.

155
O.inca, Comentarii referitoare la dreptul angajatorului de a nceta contractul individual de munc n perioada de
prob, n R.R.D.M. nr.2/2007
156
Ibidem
157
Ibidem
158
Idem, p. 44, nota 16
159
C. Glc, Abuzul de drept n relaiile de munc, n R.R.D.M. nr.4/2006, p.62
57
Se poate susine ca fiind corect concluzia c perioada de prob este o modalitate de
verificare la discreia angajatorului, dar ea nu se prezum ci trebuie prevzut expres n contract
160
.
Utilitatea acestei modaliti de verificare este incontestabil pentru ambele pri
contractante, fapt ce este evideniat, cel puin n Romnia, prin utilizarea ei pe scar larg, de ctre
angajatorii publici i privai. i candidatului pe post i este util o asemenea verificare deoarece n
intervalul de timp stabilit va putea constata dac munca prestat este compatibil cu profilul su
profesional dar i psihologic, sau altfel exprimat, dac munca ncredinat i convine
161
.
Pe durata executrii unui contract individual de munc se poate stabili o singur perioad de
prob, cu ocazia angajrii
162
. In mod excepional salariatul poate fi supus unei noi perioade de
prob n cazul n care acesta debuteaz, la acelai angajator, ntr-o nou funcie sau profesie sau n
cazul n care urmeaz s presteze munca n condiii noi dar grele, vtmtoare sau periculoase.
Contrar a ceea ce se susine n literatura autohton
163
noi apreciem c n cazul n care un
angajat debuteaz ntr-o nou funcie - ce presupune atribuii diferite - angajatorul este ndreptit,
chiar fr acordul salariatului, s-l supun unei perioade prob. mprtim, n schimb, punctul de
vedere c ar fi fost normal ca legea s fi stabilit c i se rezerv salariatului, pe intervalul de timp
respectiv, postul deinut anterior, spre a nu se ajunge la denunarea unilateral a contractului
individual de munc de ctre angajator (dac n timpul sau la sfritul perioadei de prob apreciaz
c cel n cauz nu corespunde profesional)
164
.
Cu scopul de a se evita abuzul de drept svrit de angajator legiuitorul a stabilit, prin art. 33
din Codul muncii, c perioada n care se pot face angajri succesive de prob ale mai multor
persoane pentru acelai post este de maximum 12 luni. Pe ntreaga perioad de prob salariatului i
se recunosc toate drepturile i are i toate obligaiile consacrate de legislaia muncii n vigoare.
n privina duratei perioadei de prob art. 31 alin. 1 din Codul muncii permite stabilirea unei
perioade de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funciile de execuie i de cel mult 120 de zile
calendaristice pentru funciile de execuie.
Prelungirea duratei perioadei de prob este considerat ca fiind generatoare de controverse
n ceea ce privete garantarea dreptului la munc i ocrotirea juridic a lucrtorului
165
. Mrirea
perioade de prob, se susine n doctrin, fragilizeaz garaniile juridice privind stabilitatea n
munc a angajatului. A mri perioada de prob ar fi o soluie acceptabil doar dac aceast
modalitate de verificare ar fi utilizat ca unic n procesul de selectare a lucrtorilor
166
.
Angajarea persoanelor cu handicap a generat controverse n doctrin cu privire la durata
perioade de prob aplicabile. Controversa este generat, din nou, de o neconcordan ntre dou
reglementri ce vizeaz acelai domeniu
167
. Astfel art.83 alin.1 lit.d din Legea nr.448/2006 privind
protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap stabilete o perioad de prob, pentru
aceste persoane, de cel puin 45 de zile lucrtoare. Codul muncii prin art.31 alin.2 reglementeaz o
durat a perioadei de prob pentru persoanele cu handicap de maximum 30 de zile calendaristice.
Care este textul aplicabil ?
ntr-o opinie se susine c trebuie aplicate dispoziiile Codului muncii pentru c sunt mai
favorabile salariailor i reprezint o nou opiune a angajatorului
168
.
n opinia altui autor ideea interpretrii n favoarea salariailor, nu poate s nfrng regula
specialia generalibus derogant
169
.

160
S.Beligrdeanu, I.T.Stefnescu, Perioada de prob n reglementarea Codului muncii, n Dreptul nr.8/2003,p.25
161
J.C.Javillier, Droit du travail, L.G.D., Paris,l998
162
Art.32,alin.1 din Codul muncii
163
I.T.Stefnescu, op.cit., p.244
164
Ibidem, nota 1
165
Al. Athanasiu, Codul muncii. Comentariu pe articole. Actualizare la vol. I, II, Ed. C. H. Beck, Bucureti, 2012, p. 19
166
Idem, p.20
167
R. Dimitriu, Dificulti n aplicarea noului regim al perioadei de prob, n Tribuna juridic, vol.I/2011, p.20; I.T.
tefnescu, Tratat . . . ,, 2012, p. 282; Al. iclea, Tratat . . ., 2012, p. 422
168
Al. iclea, op.cit.,, p.422
169
I.T. tefnescu, op.cit., p. 282
58
Apreciem c aceast din urm opinie ar trebuii s prevaleze deoarece, n cazul persoanelor
cu handicap, perioada de prob este unica modalitate de verificare i de selectare a personalului
dndu-se posibilitatea, ambelor pri, ca printr-o perioad ceva mai lung s-i poat forma o
convingere cu privire la capacitatea de a ndeplini obligaiile contractuale asumate prin implicarea
ntr-un astfel de raport juridic de munc.
Faptul eliminrii din Codul muncii a perioade de prob (de maximum 5 zile) pentru
muncitorii necalificai este aproape unanim criticat n doctrin ducnd la concluzia c pentru
aceast categorie de personal se aplic acelai termen de maximum 90 de zile calendaristice. Soluia
legiuitorului este considerat de unii autori ca fiind extrem de discutabil
170
, iar de alii ca
antrennd reale rezerve
171
.
Extrem de critic, n mod absolut justificat, este doctrina i cu privire la modificarea adus
art.31 din Codul muncii privind statutul juridic al absolvenilor. Este ct se poate de ndreptit
critica adus legiuitorului care prin actuala reglementare creeaz confuzii terminologice ntre
perioada de prob i stagiu
172
.
Codul muncii reglementeaz i alte termene privind perioada de prob, dup cum urmeaz:
n cazul contractului individual de munc pe durat determinat, potrivit art.85, salariatul
poate fi supus unei perioade prob care nu va depi :
a) 5 zile lucrtoare pentru o durat a contractului individual de munc mai mic de 3 luni;
b) 15 zile lucrtoare pentru o durat a contractului individual de munc cuprins ntre 3 i 6
luni;
c) 30 de zile lucrtoare pentru o durat a contractului individual de munc mai mare de 6
luni ;
d) 45 de zile lucrtoare n cazul salariailor ncadrai n funcii de conducere, pentru o durat
a contractului individual de munc mai mare de 6 luni.
n cazul contractului de munc temporar, potrivit art.97 din Codul muncii, se poate stabili o
perioad de prob pentru realizarea misiunii, a crei durat nu poate fi mai mare de :
a) dou zile lucrtoare, n cazul n care contractul de munc temporar este ncheiat pentru o
perioad mai mic sau egal cu o lun ;
b) 5 zile lucrtoare, n cazul n care contractul de mun c temporar este ncheiat pentru o
perioad cuprins ntre o lun i 3 luni ;
c) 15 zile lucrtoare, n cazul n care contractul de munc temporar este ncheiat pentru o
perioad cuprins ntre 3 i 6 luni ;
d) 20 de zile lucrtoare, n cazul n care contractul de munc temporar este ncheiat pentru
o perioad mai mare de 6 luni ;
e) 30 de zile lucrtoare, n cazul salariailor ncadrai n funcii de conducere, pentru o durat
a contractului de mun c temporar mai mare de 6 luni.
9. Forma contractului individual de munc
Actul juridic este definit ca o manifestare de voin exprimat cu scopul de a produce efecte
juridice. Aadar, actul juridic nu este altceva dect voina intern manifestat, adic exprimat,
exteriorizat; voina care mbrac o anumit form de expresie
173
.
Codul civil consacr principiul consensualismului ca o consecin a autonomiei de voin, o
aplicaie a libertii contractuale permind subiecilor de drept s-i aleag forma de exteriorizare a
propriei lor voine.
Principiul consensualismului d posibilitatea ncheierii valide a unui contract urmnd ca
prile contractante s aleag modalitatea de expresie a voinei lor juridice
174
.

170
Al. Athanasiu, op.cit., p. 20;
171
I.T. tefnescu, op.cit., p.282
172
Al. Athanasiu, op.cit., p. 21-22
173
P. Vasilescu, n I. Reghini, . Diaconescu, P. Vasilescu, Introducere n dreptul civil, vol.2, Ed. Sfera juridic, Cluj-
Napoca, 2007, p. 257
174
Idem, p.260
59
Regulii consensualismului i st n opoziie actul solemn, adic actul care mbrac o anumit
form pentru a putea produce efecte juridice.
De-a lungul a multor decenii, care au creat chiar o tradiie, contractul individual de munc
pe durat nedeterminat a fost subscris principiului consensualismului, legea impunnd forma scris
doar pentru preconstituirea unui mijloc de prob (ad probationem) i nicidecum ca o condiie
necesar pentru ca actul s poat produce efecte juridice (ad validitatem).
Consecina juridic a calificrii formei scrise a contractului de munc drept o condiie ad
probationem o constituie faptul c nerespectarea ei nu atrage niciodat nulitatea contractului
175
.
Acest statut juridic privind forma contractului individual de munc a luat sfrit odat cu adoptarea
legii nr.40/2011 care a adus numeroase, nu i n toate cazurile pertinente, modificri actualului Cod
al muncii
176
.
n actuala redactare a art.16 alin. 1 din Codul muncii se stabilete c un contract individual
de munc se ncheie n baza consimmntului prilor, n form scris, n limba romn. Obligaia
de ncheiere a contractului individual de munc n form scris revine angajatorului. Forma scris
este obligatorie pentru ncheierea valabil a contractului.
Din textul legal precizat rezult, fr nici o ndoial, c forma scris a contractului de munc
este privit ca o condiie esenial de validitate, nerespectarea ei fiind sancionat cu nulitatea
absolut. Astfel, contractul de munc devine un contract solemn (formal) iar nerespectarea formelor
legale are ca i consecin sancionarea ambelor pri contractante.
Forma scris obligatorie ad validitatem, vizeaz toate tipurile de contracte de munc, cu
consecina, n caz de nerespectare a intervenirii nulitii absolute.
Curtea Constituional, prin dou decizii ale sale, justific atitudinea legiuitorului fa de
impunerea caracterului solemn al contractului individual de munc considernd-o ntemeiat i
urmnd linia de combatere a muncii la negru i protecia social a salariailor
177
.
Suntem pe deplin de acord cu opinia exprimat n doctrin c soluia promovat de legiuitor
este, n special, n ceea ce privete utilitatea ei social i juridic, inechitabil pentru lucrtor care se
vede penalizat prin pierderea statutului de angajat n munc, fr s i se poat imputa ceva
178
.
Munca prestat de o persoan fizic, n absena unui contract individual de munc formulat
n scris, nu-i confer acesteia calitatea de salariat i nici alte beneficii (cu excepia remunerrii
prestaiei efectuate) rezultnd din recunoaterea unui astfel de statut ceea ce determin ca acea
persoan s fie plasat legal ntr-o condiie de inferioritate nemeritat.
Potrivit art.16 alin.2 din Codul muncii, anterior nceperii activitii contractul individual de
munc se nregistreaz n registrul general de eviden a salariailor, care se transmite
inspectoratului teritorial de munc. Obligaia nregistrrii revine, n mod unilateral, angajatorului,
operaie care nu are nici o legtur cu validitatea actului i producerea efectelor sale juridice.
Nenregistrarea contractului individual de munc poate avea ca i consecin aplicarea unei amenzi
contravenionale angajatorului neinfluennd, n nici un fel, posibilitatea executrii contractului de
munc valabil ncheiat. Doctrina subliniaz, n mod expres, c procedura de nregistrare nu este
conceput ca o formul de control a conformitii cu legea a contractului individual de munc, ci
doar ca o modalitate de evideniere a contractului n vederea facilitrii controlului privind
ndeplinirea unor obligaii fiscale ale prilor
179
.
Angajatorul este obligat ca anterior nceperii activitii s nmneze salariatului un exemplar
din contractul individual de munc, nendeplinirea acestei obligaii fiind sancionat cu amend
contravenional (art.260 alin.1 lit. p din Codul muncii), fr a produce i consecina nulitii
contractului.

175
S. Ghimpu, I.T.tefnescu, .Beligrdeanu, Gh. Mohanu, Dreptul muncii.Tratat, vol. 1, Ed. tiinific i
Enciclopedic, Bucureti, 1978, p. 254
176
Legea nr.40/2011 a fost publicat n M.Of. nr.225 din 31 martie 2011
177
Curtea Constituional, Decizia nr.383/2011, publicat n M.Of. nr. 281 din 21 aprilie 2011; Curtea Constituional,
Decizia nr. 662/2011, publicat n M. Of. nr. 532 din din 28 iulie 2011.
178
Al. Athanasiu, op.cit., p. 3-8
179
Ibidem
60
10. Registrul general de eviden a salariailor
Fiecare angajator are obligaia de a nfiina un registru general de eviden a salariailor, aa
cum este prevzut n art.34 din Codul muncii. Metodologia de ntocmire a registrului general de
eviden a salariailor este stabilit prin Hotrrea Guvernului nr. 500/2011
180
i Ordinul
nr.1918/2011 al ministrului muncii, familiei i proteciei sociale
181
.
Registrul general de eviden a salariailor este un document oficial i se completeaz de
ctre urmtorii angajatori:
- angajatorii persoane juridice;
- unitile fr personalitate juridic (dac au primit competena de a ncheia i nregistra
contracte individuale de munc);
- misiunile diplomatice i oficiile consulare;
- institutele culturale i reprezentanele comerciale i economice ale altor state, pentru
personalul angajat pe plan local i care are cetenia romn sau reedina permanent n Romnia.
Registrul de eviden a salariailor cuprinde urmtoarele elemente:
- elemente de identificare a tuturor salariailor;
- data angajrii;
- cazurile de detaare;
- funcia/ocupaia conform specificaiei C.O.R. sau altor acte normative;
- tipul contractului individual de munc ncheiat;
- durata timpului de munc i repartizarea lui;
- salariul lunar brut;
- perioada i cauzele de eventual suspendare a contractului de munc (cu excepia
suspendrii n baza certificatelor medicale);
- data ncetrii contractului individual de munc.
Conform Hotrrii Guvernului nr.500/2011 nregistrarea are loc dup cum urmeaz:
- la angajarea fiecrui salariat nregistrarea se face cel mai trziu n ziua anterioar nceperii
activitii;
- cauzele de suspendare se nregistreaz n maximum 20 de zile lucrtoare de la data
suspendrii;
- n caz de ncetare a contractului individual de munc nregistrarea are loc la data deciziei
de ncetare sau la data lurii la cunotin a evenimentului ce a determinat, n condiiile legii,
ncetarea contractului individual de munc;
- n caz de detaare, anterior nceperii detarii, angajatorul care l detaeaz pe salariat va
face nregistrarea cu meniunea perioadei detarii i a unitii unde este detaat salariatul n cauz;
- orice modificare a elementelor din registru (cu excepia datei angajrii, perioada i cauzele
de suspendare i ncetarea contractului individual de munc) se nregistreaz cel trziu n ziua
lucrtoare anterioar termenului de 20 de zile lucrtoare prevzut de art.17 alin.5 din Codul muncii.
Excepie fac situaiile n care modificriule survin n urma unei hotrri judectoreti sau ca efect al
unui act normativ cnd nregistrarea se face n ziua cnd angajatorul se prezum, potrivit legii, c a
luat la cunotin de coninutul acestora.
Orice corecie a erorilor survenite n completarea registrului se face la data la care
angajatorul a luat cunotin de acestea.
Angajatorii sau prestatorii de servicii au obligaia de a completa i transmite registrul la
inspectoratul teritorial de munc n a crui raz teritorial i au angajatorii sediul sau domiciliul, cel
trziu n ziua lucrtoare anterioar nceperii activitii de ctre salariat.
Registrul general de eviden a salariailor se pstreaz la sediul angajatorului iar n caz de
ncetare a activitii registrul se va depune la autoritatea public legal competent de pe raza
teritorial a sediului sau domiciliului angajatorului.

180
Publicat n M.Of. nr. 372 din 27 mai 2011
181
Publicat n M.Of. nr. 587 din 19 august 2011
61
Angajatorul are obligaia de a ntocmi un dosar personal pentru fiecare salariat i a-l
prezenta inspectorilor de munc, la solicitarea acestora.
La solicitarea scris a salariatului angajatorul este obligat s i elibereze copii ale
documentelor existente n dosarul personal, copii ale paginilor din registrul electronic (care cuprind
nscrieri referitoare la persoana sa), precum i documente privind calitatea de salariat, funcia,
durata contractului, salariul, vechimea n munc, n meserie i n specialitate.
11. Cumulul de funcii

Dreptul la munc precum i libertatea de a alege locul, felul muncii precum i ct nelege
s munceasc o persoan reprezint comandamente fundamentale n orice societate cu principii
liberale
182
.
Prin abrogrile intervenite dup anul 1990 s-au nlturat msurile excesiv de restrictive
privind posibilitatea unui angajat de a desfura mai multe activiti profesionale n posturi i chiar
uniti diferite acceptndu-se o realitate logic i fireasc a cumulului de contracte de munc. Prima
lege post-revoluionar prin care s-a consacrat admisibilitatea cumulului de funcii a fost Legea
nr.2/1991
183
permindu-i-se unei persoane s presteze activiti remunerate n baza mai multor
contracte de munc.
Noul Cod al muncii pstreaz regula admisibilitii cumulului de funcii stabilind, n art.35,
c orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferii sau la acelai angajator, n baza unor
contracte individuale de munc, beneficiind de salariu pentru fiecare dintre acestea.
Textul art. 35 din Codul muncii evideniaz cteva trsturi specifice cumulului de funcii:
- cumulul de funcii se bucur de o consacrare legal;
- cumulul este admis pentru toate categoriile de salariai, indiferent de natura sau calitatea
angajatorilor;
- inadmisibilitatea cumulului este expres i limitativ prevzut de lege;
- dei Codul muncii reglementeaz expressis verbis cumulul mai multor contracte
individuale de munc, indiferent de tipul lor, este admis i posibilitatea cumulului pensiei cu
salariul (limitarea acestuia fiind prevzut n cazuri excepionale), precum i a cumulrii unei
funcii exercitate n baza unui contract individual de munc cu activiti prestate n temeiul unor
contracte civile.
Incompatibiliti
Codul muncii, prin art.35 alin. 2, prevede limitarea cumulului de funcii n situaiile n care
prin lege sunt prevzute anumite incompatibiliti.
Incompatibilitile nu trebuie privite ca nclcri ale dreptului la munc fiind doar excepii
de la regula admisibilitii cumulului de funcii i i gsesc justificarea n specificul anumitor
profesii/ocupaii.
Incompatibilitile trebuie s rezulte expres din Constituie, Codul muncii, precum i din alte
reglementri punctuale care vizeaz anumite domenii de activitate.
Statutul juridic al salariatului cumulard
Art. 35 din Codul muncii este foarte sumar n reglementarea cumulului de funcii motiv
pentru care doctrinei i practicii judiciare i revine sarcina s gseasc rspunsuri la o serie de
chestiuni care trebuie lmurite.

182
R. Gidro, Despre unele tendine privind nclcarea principiului libertii muncii i a dreptului la munc, n
R.R.D.M. nr.2/2003, p. 60; J. Morange, Libertile publice, Ed. Rosetti, Bucureti, p.5-6; C.A. Colliard, Libertes
publiques, quatrieme edition, Dalloz, 1972, p.640
183
Pentru definiia noiunii de cumul de funcii a se vedea .Beligrdeanu, I.T. tefnescu, Dicionar de drept al
muncii, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 1997, p.49; S. Ghimpu, Al. iclea, Dreptul muncii.Curs universitar, Ed. All Beck,
Bucureti, 2001, p.233-234; Al. iclea, Tratat de dreptul muncii.Legislaie.Doctrin.Jurispruden, ediia a VI-
a,revzut i adugit, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2012, p. 431-432 (lucrare citat n continuare Al. iclea, Tratat
. . . ,2012, p.)
62
O prim problem este cea privitoare la numrul de funcii/posturi care pot fi cumulate n
acelai timp. Nu exist o limitare legal expres n acest sens, dar este evident c numrul de
contracte de munc cumulate nu poate fi nelimitat deoarece exist o direct legtur cu timpul de
munc utilizabil i timpii de odihn necesari pentru refacere.
184
Aadar, dup cum se afirm n
doctrin, numrul contractelor aflate n cumul trebuie s fie unul rezonabil, posibil i stabilit de
comun acord de ctre pri, o cifr de cel mult trei contracte fiind un plafon de rezonabilitate
185
.
Dei, prin intervenia Legii nr.40/2011, a fost abrogat dispoziia prevzut n alin. 3 al
art.35 din Codul muncii prin care se prevedea obligaia salariatului de a declara unitatea n care are
funcia de baz ea se menine n actualitate prin art.7 alin. 1 pct. 3 din Codul fiscal. Cu certitudine
alegerea angajatorului unde se exercit funcia de baz necesit i acordul acestuia pentru c o astfel
de opiune nu poate fi unilateral i discreionar
186
.
Un salariat cumulard are posibilitatea legal de a solicita schimbarea funciei de baz de la
un angajator la altul, fr ca aceasta s nsemne ncetarea contractului individual de munc cu
primul angajator la care rmne s lucreze n continuare
187
.
n practic, s-a ncercat prin utilizarea unei aa numite clauze de fidelitate ( care n realitate
s-a dovedit a fi o clauz neconstituional de exclusivitate) nclcarea n mod abuziv a dreptului la
munc prin eludarea dispoziiilor legale privitoare la cumul de funcii. Att doctrina
188
ct i
practica judiciar
189
au reacionat prompt i au sancionat astfel de tendine.
Programul de lucru se stabilete de ctre prile contractante, prestarea muncii, de regul,
avnd loc n perioade timp diferite.
O problem practic, generat de unele inspectorate teritoriale de munc, este aceea a
inadmisibilitii cumulului n aceeai unitate.
O astfel de soluie este apreciat n doctrin ca fiind discriminatorie, necorespunztoare
textului legii i principiului libertii muncii
190

Att angajatorii ct i salariaii cumularzii trebuie s plteasc toate contribuiile stabilite
prin lege pentru fiecare contract individual de munc n parte
191

Cumulul pensiei cu salariul
Avnd n vedere c n practic, dup pensionare, unele persoane i continu sau i reiau
activitatea sunt necesare unele precizri n privina regulilor aplicabile.
Conform Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice pot cumula pensia cu
salariul urmtoarele categorii de persoane:
- pensionarii pentru limit de vrst;
- nevztorii;
- pensionarii de invaliditate de gradul III, precum i copiii, pensionari de urmai, ncadrai n
gradul III de invaliditate;
- copii, pensionari de urmai;

184
Al. iclea, Tratat . . , 2102, p. 432; A. tefnescu, Unele consideraii privind cumulul de funcii i de caliti, n
R.R.D.M. nr.2/2012.
185
I.T. tefnescu, Rspunsuri la provocri ale practicii, n R.R.D.M. nr. 8/2011, p.29
186
I.T. tefnescu, Tratat teoretic i practic de drept al muncii, ediia a II-a revzut i adugit, Ed. Universul Juridic,
Bucureti, 2012, p.528 (citat n continuare I.T. tefnescu, Tratat . . ., 2012, p.); A. tefnescu, op.cit., p.45-46.
187
R.Gidro, A.Ilu, Not la soluia Curii de Apel Cluj, secia civil, decizia nr.887/2002, n R.R.D.M. nr. 1/2003
188
R. Gidro, Despre unele tendine privind nclcarea principiului libertii muncii i a dreptului la munc, n
R.R.D.M. nr.2/2003; I. Deleanu, Cu privire la cumulul de funcii n nvmntul superior i clauza de fidelitate, n
Dreptul nr. 2/2003
189
Curtea de Apel Cluj, secia civil, Decizia nr.887/2002
190
M. Volonciu, n Al.Athanasiu, M.Volonciu, L.Dima, O.Cazan, Codul muncii.Comentariu pe articole.Vol.I. Art. 1-
107, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2007, p.175; A se vedea i Al. iclea, op.cit., p.432-433
191
C.L. Popescu, Plata contribuiei de asigurri sociale n situaia cumulului de funcii n lumina Legii nr.19/2000
privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale, n Dreptul nr.5/2002, Nota II; Al. Athanasiu,
L.Dima, Regimul juridic al raporturilor de munc n reglementarea noului Cod al muncii (Partea I), n Pandectele
Romne, nr.2/2003.
63
- soul supravieuitor, beneficiar al unei pensii de urma, poate cumula pensia cu venituri din
activiti profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dac aceste venituri nu
depesc 35% din ctigul salarial mediu brut.
Pensionarii de invaliditate de gradul I sau II, precum i beneficiarii unei pensii anticipate nu
au dreptul la cumulul pensiei cu venituri provenite din situaii pentru care asigurarea este
obligatorie.
n sectorul public cumulul pensiei cu salariul este reglementat derogatoriu i restricionat
prin Legea nr.329/2009
192
.
Astfel, prin art.17 alin. 1 din Legea nr.329/2010, se dispune c beneficiarii dreptului la
pensie aparinnd att sistemului public de pensii, ct i sistemelor neintegrate sistemului public,
care realizeaz venituri salariale sau, dup caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din
exercitarea unei activiti pe baz de contract individual de munc, raport de serviciu sau n baza
actului de numire, potrivit legii,n cadrul autoritilor i instituiilor publice centrale i locale,
indiferent de modul de finanare i subordonare, precum i n cadrul regiilor autonome, societilor
naionale, companiilor naionale i societilor comerciale la care capitalul social este deinut
integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ teritorial, pot cumula pensia net cu
veniturile astfel realizate, dac nivelul acesteia nu depete nivelul ctigului salarial mediu brut
utilizat la fundamentarea bugetului asigurrilor sociale de stat i aprobat prin legea bugetului
asigurrilor sociale de stat.
Prevederile acestui text legal sunt aplicabile doar unitilor de stat nu i celor private.
Persoanele care au dobndit o pensie net sub nivelul ctigului mediu brut pe economie (pe
anul 2012 ctigul salarial mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurrilor
sociale de stat pe anul 2012 a fost de 2.117 lei) vor avea dreptul s cumuleze pensia cu venitul
obinut din salariu. n caz contrar cumulul nu este posibil iar persoana n cauz este obligat ca n
termen de 15 zile de la survenirea situaiei de cumul s-i exprime n scris opiunea ntre
suspendarea pensiei pe durata prestrii activitii salarizate i ncetarea raporturilor juridice de
munc.
Neefectuarea opiunii n termenul legal constituie o cauz de ncetare de drept a contractului
individual de munc.
n afara interdiciilor i restriciilor expres prevzute de lege cumulul de funcii nu poate fi
limitat sau interzis prin clauze ale contractelor individuale sau colective de munc.

192
Publicat n M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010
64
CAPITOLUL III - CONINUTUL CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNC
Coninutul contractului individual de munc cuprinde ansamblul drepturilor i obligaiilor
prilor, aa cum au fost ele negociate i inserate n clauzele contractului.
Dei, dup anul 1990, partea negociat a contractului individual de munc cunoate o
pondere tot mai important, se poate afirma c marja de libertate a prilor n stabilirea coninutului
contractului este destul de mic, legea impunnd foarte multe restricii
193
.
Orice negociere a clauzelor unui contract individual de munc trebuie s respecte
dispoziiile art.11 i ale art.38 din Codul muncii care impun respectarea prevederilor legale i
convenionale n stabilirea drepturilor i obligaiilor prilor, precum i imposibilitatea salariailor
de a renuna la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege.
Orice contract individual de munc cuprinde un numr nsemnat de clauze care formeaz
dou pri distincte:
partea legal, vizeaz drepturile i obligaiile prilor contractante, aa cum decurg din
actele normative n vigoare, indiferent de faptul c ele sunt sau nu prevzute n mod expres n
contract;
partea convenional, are n vedere clauzele al cror coninut este stabilit de pri, conform
voinei lor, dar n limitele prevzute de lege.
Clauzele unui contract individual de munc pot fi clasificate, conform doctrinei, n mai
multe categorii, din numeroase puncte de vedere. Astfel, putem avea:
194

a) clauze negociabile i clauze nenegociabile;
b) clauze negociabile individual i clauze negociabile colectiv;
c) clauze generale i clauze specifice;
d) clauze numite i clauze nenumite;
e) clauze fundamentale i clauze obinuite;
d) clauze cu coninut patrimonial i clauze fr coninut patrimonial;
e) clauze obligatorii i clauze facultative, .a.
Apreciem c se evideniaz mai bine coninutul clauzelor contractuale de munc dac vom
adopta clasificarea acestora n dou mari categorii: clauze obligatorii i clauze facultative.
1. Clauze obligatorii
Clauzele obligatorii sunt acele elemente contractuale ce nu pot lipsi din nici un contract
individual de munc, obligativitatea lor decurgnd ex legem i sunt, totodat, o garanie privind
validitatea conveniei. n terminologia adoptat de Codul muncii clauzele obligatorii mbrac forma
clauzelor eseniale dar i generale
195
.
1.1. Obiectul contractului individual de munc
Contractul individual de munc are ca obiect prestaiile reciproce ale prilor, ceea ce rezult
din caracterul sinalagmatic al acestui act juridic. Astfel, principalul obiect pentru salariat este
prestarea muncii, iar pentru angajator este plata salariului.
Obligaia salariatului de a presta munc este deasupra oricror alte obligaii ale acestuia, iar
n caz de neexecutare se poate pstra calitatea de salariat dar contractul va fi suspendat.
Plata muncii prestate este prima i fundamentala obligaie a oricrui angajator, ea trebuind
s fie ndeplinit chiar dac nu este prevzut n mod expres n contract. Plata trebuie executat
chiar dac lipsete un element de validitate al contractului dar munca a fost efectuat.

193
R. Dimitriu, Contractul individual de munc. Prezent i perspective., Ed. Tribuna Economic, Bucureti, 2005, p.
118
194
Idem, p. 118 - 126
195
I.T.Stefnescu, Tratat de dreptul muncii, Ed. Wolters Kluwer Rom]nia, 2007, p.261
65
Absena efecturii plii poate duce la interpretarea c acordul prilor a avut n vedere o
activitate de voluntariat, dar numai dac acest lucru se desprinde, n mod evident,din analiza
inteniei prilor.
Neplata salariului este consecina fireasc a neprestrii muncii. Uneori salariatul, din motive
obiective, nu poate presta munca iar angajatorul i pltete o sum de bani care ns va avea
caracterul unei remuneraii, indemnizaii i nu aceea de salariu.
1.2 Durata contractului individual de munc
Codul muncii, prin art.l2, stabilete regula ncheierii contractelor individuale de munc pe
durat nedeterminat. Excepiile le reprezint contractele individuale de munc pe durat
determinat care se ncheie n situaii expres i limitativ prevzute de lege, ele fiind de strict
interpretare.
Ori de cte ori se ncheie un contract individual de munc pe durat determinat este
obligatorie specificarea motivului i a temeiului legal, neputndu-se utiliza analogia cu vreo
prevedere legal n domeniu.
n pofida insistenelor angajatorilor i a nmulirii situaiilor n care se pot valida contracte
individuale de munc pe durat determinat, legiuitorul romn persist asupra meninerii regulii din
art. l2 al Codului muncii, ea fiind, n mod evident, mai avantajoas pentru salariai prin asigurarea
unei mai mari stabiliti n ceea ce privete locul de munc.
1.3 Locul muncii
Locul muncii este un element esenial al contractului individual de munc fiind
determinant, de regul, n argumentarea prilor de a realiza acordul de voine. Din pcate, din
punct de vedere terminologic, se face foarte adesea confuzie ntre noiunea locul muncii i loc de
munc.
n limbajul cotidian, deseori, pentru determinarea locului de munc se are n vedere postul
(ce se lucreaz), locul unde se lucreaz ( adic spaiul unde se desfoar activitatea), precum i
condiiile de munc.
In doctrina de dreptul muncii se menioneaz c locul muncii are mai multe accepiuni:
196

a) ntr-o prim accepiune, legal, prin locul muncii se nelege localitatea i unitatea n care
urmeaz s se desfoare activitatea. Se va preciza n contract localitatea, unitatea, sediul
angajatorului, respectiv filiala, sucursala sau punctul de lucru n care se va executa munca. In lipsa
unui loc de munc fix se va face meniunea n contract c salariatul va lucra n diverse locuri.
Munca se poate presta i la domiciliul salariatului sau ntr-un alt spaiu, prin utilizarea sistemelor
informatice ( telemunca)
197
.
In considerarea specificului muncii, cnd executarea obligaiilor de serviciu nu se realizeaz
ntr-un loc stabil de munc, prile pot introduce n contractul lor de munc o clauz de mobilitate;
b) ntr-o a doua accepiune, conform conceptului utilizat de Legea nr.76/2002, text care
folosete formula loc de munc, prin locul muncii nelegem cadrul n care se desfoar o
activitate din care se obine un venit i n care se materializeaz raporturile juridice de munc sau
raporturile de serviciu. In aceast accepiune avem n vedere structura organizatoric n care se va
presta munca: departament, secie, sector,, atelier, serviciu, birou, etc.
c) n a treia accepiune, cu sens economic, prin locul muncii se nelege spaiul ce cuprinde
mijloacele de munc, utilajele, uneltele, mijloacele de transport, materii prime, mobilier, obiecte ale
muncii, etc., toate acestea fiind necesare pentru ndeplinirea atribuiilor de serviciu.
Este foarte important de precizat n cuprinsul contractului individual de munc dac
activitatea desfurat de salariat face parte din categoria locurilor de munc grele, vtmtoare sau
periculoase deoarece astfel de prestaii presupun un efort i/sau un risc deosebit. Legislaia muncii

196
I.T.Stefnescu, op.cit., p. 263-264
197
O.inca, Drept social comunitar Drept comparat.Legislaie romn - Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2005, p. 140
142.
66
i contractele colective de munc folosesc, pentru aceste tipuri de activiti urmtoarele noiuni
calificante: nocive, insalubre, sau penibile.
Locurile de munc cu regim special sunt constatate de inspectoratele teritoriale de munc ori
de cte ori se depesc limitele privind securitatea i sntatea n munc.
ncadrarea n munc n locuri de munc grele, vtmtoare, sau periculoase are un regim
juridic aparte ce influeneaz decisiv coninutul contractului individual de munc. Iat cteva
exemple:
- angajarea n munc se poate face numai dup mplinirea vrstei de l8 ani, nerespectarea
regimului de munc al minorilor constituind infraciune care se pedepsete cu nchisoare (art.265
alin. 1 din Codul muncii);
- angajatul poate fi supus la o nou perioad de prob (art.32 alin.2 din Codul muncii) ;
- salariatul va fi supus unor examene medicale periodice, specifice (art.28 din Codul
muncii);
- prin negocieri colective sau individuale se poate stabili o durat mai mare sau mai redus a
timpului de lucru (art.115 alin. l din Codul muncii);
- salariaii au dreptul, dup caz, la sporuri la salariul de baz, durata redus a timpului de
lucru, alimentaie de ntrire a organismului, echipament de protecie gratuit, concedii suplimentare,
materiale igienico-sanitare ( astfel de drepturi pot fi prevzute n contractele colective de munc
aplicabile).
Determinarea locului muncii este foarte important i prin prisma raportrii la situaiile n
care persoana salariat este gravid sau luz. Intr-o asemenea situaie angajatorul este obligat s
evalueze anual toate activitile cu un risc specific de expunere la ageni nocivi ( fizici, chimici,
biologici) cu participarea obligatorie a medicului de medicina muncii. Dac un astfel de loc de
munc este ocupat de o femeie gravid sau luz angajatorul este obligat s-i modifice orarul sau
condiiile de munc, sau s o repartizeze la alt loc de munc corespunztor strii sale, cu meninerea
veniturilor salariale. n cazul n care, n mod obiectiv, angajatorul nu-i poate respecta aceast
obligaie, salariatele vor beneficia de concediu de risc maternal.
Salariatele gravide sau care alpteaz nu pot presta munc n condiii cu caracter insalubru
sau greu de suportat, ele trebuind s fie transferate la un alt loc de munc, cu meninerea salariului
de baz brut lunar.
In legislaia noastr a muncii gsim i categoria locurilor de munc n condiii speciale,
reglementate prin Legea nr.226/2006 privind ncadrarea unor locuri de munc n condiii
speciale
198
. Aceste locuri de munc sunt enumerate limitativ n anexa Hotrrii Guvernului
nr.1025/2003
199
i modificat prin Hotrrea Guvernului nr.2280/2004
200
.
Locurile de munc n condiii speciale sunt cele care prezint factori de risc profesional i
care conduc, n timp, la reducerea prematur a capacitii de munc, mbolnvire profesional,
putnd avea consecine grave asupra sntii i securitii personale.
Angajaii ncadrai pe asemenea locuri de munc beneficiaz de o serie de drepturi de
asigurri sociale derogatorii de la normele comune.
O alt categorie de locuri de munc sunt cele protejate.
Locul de munc protejat este considerat spaiul aferent activitii persoanei cu handicap,
adaptat nevoilor acesteia, care include cel puin locul de munc, echipamentul, toaleta i cile de
acces. Reglementarea acestor locuri de munc este cuprins n Legea nr.448/2006 privind protecia
i promovarea persoanelor cu handicap
201
,modificat prin Ordonana de Urgen nr.86/2008 i
aprobat prin Legea nr.207/2009
202
.

198
Publicat n M. Of. nr.509 din 13 iunie 2006
199
Publicat n M. Of. nr.645 din 10 septembrie 2003
200
Publicat n M. Of.nr1 din 24 decembrie 2004
201
Publicat n M. Of. nr.1 din 3 ianuarie 2008 (republicare)
202
Publicat n M. Of. nr.391 din 10 iunie 2009
67
Conform reglementrilor amintite mai sus, autoritile i instituiile publice, persoanele
juridice publice sau private, care au cel puin 50 de angajai, au obligaia de a angaja persoane cu
handicap ntr-un procent de 4% din numrul total de angajai.
Angajatorii ce nu ncadreaz persoane cu handicap trebuie s ndeplineasc una din
urmtoarele obligaii:
a) s plteasc la bugetul de stat o sum ce reprezint 50% din salariul de baz minim brut
pe ar nmulit cu numrul de locuri de munc n care nu au angajat persoane cu handicap;
b) s achiziioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu
handicap angajate n unitile protejate autorizate, pe baz de parteneriat, n sum echivalent cu
suma datorat la bugetul de stat.
Excepie fac unitile protejate nfiinate n cadrul organizaiilor persoanelor cu handicap
care pot desfura i activiti de vnzri/intermedieri, cu condiia ca minimum 75% din profitul
obinut s fie destinat programelor de integrare socio-profesional pentru persoanele cu handicap
din organizaiile respective.
Unitile protejate pot fi nfiinate de orice persoan fizic sau juridic ce angajeaz
persoane cu handicap. Aceste uniti au obligaia prezentrii unui raport financiar la fiecare nceput
de an, din care s reias cum au fost utilizate fondurile obinute prin activitatea comercial.
Pentru stabilirea locului de munc al angajailor care presteaz activiti mobile de transport
rutier s-a emis Hotrrea Guvernului nr.38/2008
203
n care se prevede c locul de munc al acestora
este locul de la sediul principal al angajatorului sau de la sediile secundare ale acestuia unde
lucrtorul mobil i ndeplinete atribuiile, ori vehiculul pe care l utilizeaz n exercitarea
atribuiilor sale sau orice alt loc unde acesta desfoar activiti de transport.
Stabilirea cu claritate i n detaliu a locului muncii este o clauz foarte important n
contractul individual de munc , cu att mai mult cu ct ea nu poate fi modificat unilateral dect n
situaiile strict i limitativ prevzute de lege.
1.4. Felul muncii

Orice angajare pe un post are n vedere ndeplinirea unor atribuii n raport de calificarea
unei persoane, printr-o munc util i n raport de abilitile dobndite n activitatea practic.
Felul muncii este o clauz obligatorie foarte important i este determinat de profesia,
ocupaia sau meseria persoanei angajate n munc.
Profesia reprezint specialitatea dobndit de o persoan pe baza studiilor sale. n opinia
noastr, pentru a nu se confunda profesia cu meseria, n primul caz ar trebui s avem n vedere nu
orice fel de studii ci numai cele care depesc nivelul mediu de pregtire general i profesional.
Meseria semnific existena unui complex de cunotine obinute prin colarizare i prin
practic necesar pentru ndeplinirea anumitor operaii, sau pentru prestarea anumitor lucrri sau
servicii
204
.
Ocupaia nseamn exercitarea unei activiti utile, aductoare de venit (n bani sau n
natur) pe care o desfoar o persoan n vederea asigurrii existenei sale. Ocupaia este
determinat, de obicei, de profesia sau meseria dobndit dei nu se poate exclude posibilitatea
exercitrii unei ocupaii total independent de studiile efectuate.
Stabilirea felului muncii este ntr-o strns dependen i de precizarea corect a funciei
salariatului.
Funcia este activitatea desfurat de o persoan ntr-o ierarhie funcional sau de
conducere care trebuie s se regseasc n Clasificarea Ocupaiilor din Romnia ( C.O.R.). Funciile
pot fi de conducere sau de execuie, fiind important determinarea naturii funciei datorit
regimului juridic diferit ntre cele dou categorii. Iat cteva exemple:

203
Publicat n M. Of. nr.49 din 22ianuarie 2008
204
I.T.Stefnescu, op.cit.,p. 266; Al.iclea, Tratat de dreptul muncii, Ed. Rosetti, Bucureti, 2006, p.371
68
- perioada de prob este de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funciile de execuie i
de 120 de zile pentru funciile de conducere;
- preavizul n cazul demisiei este de maximum 20 zile lucrtoare pentru salariaii cu funcii
de execuie, respectiv mai mare de 45 de zile lucrtoare pentru cei cu funcii de conducere;
- sanciunea disciplinar prevzut n art. 248 lit.d din Codul muncii este aplicabil exclusiv
salariailor cu funcii de conducere;
- persoanele care dein funcii de conducere nu pot constitui organizaii sindicale.
n stabilirea felului muncii este foarte important de clarificat funcia salariatului n cauz.
Prin salariai cu funcii de conducere se neleg:
205

- administratorul salariat la societatea cu rspundere limitat cu unic asociat;
- directorii, directorii adjunci, efii compartimentelor de munc i asimilaii lor, dac au
atribuii funcionale interne, nu i atribuii de reprezentare, n cazul societilor comerciale pe
aciuni i n comandit pe aciuni ;
- directorii, directorii adjunci, efii de compartimente ( cu excepia celor de administratori)
n cazul celorlalte persoane juridice (altele dect regiile autonome i societile comerciale de orice
fel).
Dorim s precizm c n raporturile juridice de munc noiunile de funcie i post nu sunt
sinonime, aceleiai funcii, uneori, i pot corespunde mai multe posturi.
n literatura de specialitate postul este definit ca fiind o entitate de baz, corespunztoare
fiecrui loc de munc cu privire la care angajatorul ncheie cte un contract individual de munc. .
..
206
.
Dei postul nu este un element esenial al contractului individual de munc el are importan
n stabilirea felului muncii deoarece reprezint totalitatea atribuiilor de serviciu ale unei persoane
angajate n munc i care sunt concretizate n fia postului ca document anex la contractul
individual de munc.
Fia postului se elaboreaz de ctre angajator care va stabili poziia postului n ierarhia
unitii. Factorii responsabili de realizarea fiei postului sunt:
- cei din departamentul de resurse umane;
- superiorul ierarhic;
- membrii managementului firmei;
- chiar i angajaii de pe post.
Din punct de vedere al coninutului fia postului trebuie s cuprind urmtoarele elemente:
- denumirea postului. Ea trebuie s fie n concordan cu domeniul general de activitate al
firmei angajatoare i se stabilete prin consultarea Clasificrii Ocupaiilor din Romnia. In cazul n
care denumirea postului nu se regsete n COR va trebui gsit o coresponden;
- stabilirea nivelului postului. Este necesar s se precizeze dac postul n cauz este unul de
conducere sau de execuie, stabilindu-se i relaiile ierarhice i de colaborare cu alte posturi;
definirea principalelor sarcini, atribuii, activiti pentru cel care urmeaz s le
ndeplineasc;
- menionarea condiiilor de munc n care i va desfura activitatea angajatul;
- competenele postului;
- abiliti i trsturi psihologice (dac este cazul).
Fia postului este, de regul, un document descriptiv i flexibil n stabilirea,derularea i
ncetarea raporturilor de munc, avnd, totodat, i un caracter obligatoriu sub forma unei anexe la
contractul individual de munc. Din caracterul accesoriu al acestui act rezult c ori de cte ori se
modific felul muncii va genera i modificarea fiei postului, redactndu-se, de ctre angajator, o
nou fi ce va fi adus la cunotina salariatului. Menionm c fia postului nu este negociabil iar
modificarea ei se face doar prin voina angajatorului. De asemenea, angajatorul poate redacta o
nou fi a postului, pe care o aduce la cunotina salariatului, ea nefcnd obiectul unui act
adiional, deoarece nu necesit acordul angajatului. De obicei, o nou fi a postului se ntocmete

205
I. T.tefnescu, Tratat . . ., 2012, p. 311 - 312
206
.Beligrdeanu,I.T.tefnescu, Dicionar de drept al muncii, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 1997, p. 129 - 130
69
cnd modificrile intervenite sunt substaniale. Modificarea fiei postului nu nseamn neaprat o
schimbare a felului muncii angajatorul putnd opera modificri privind coninutul atribuiilor ce
revin postului n cauz, cu condiia s nu afecteze specificul postului. n acelai sens este i
orientarea practicii judiciare care a apreciat c nu reprezint o modificare a contractului individual
de munc schimbarea atribuiilor postului, n msura n care nu se modific natura muncii
207
.
In concluzie, fia postului este un document obligatoriu, anex la contractul individual de
munc i ea trebuie comunicat angajatului chiar din momentul ncheierii contractului.
Fia postului trebuie prezentat organelor de inspecia muncii, ori de cte ori este solicitat,
dar nu face parte dintre documentele ce se depun n evidena inspectoratelor teritoriale de munc.
1.5. Condiiile de munc
n momentul ncheierii contractului individual de munc salariatul trebuie s cunoasc
condiiile n care i va desfura activitatea, urmnd s i se prezinte riscurile privind securitatea i
sntatea n munc, precum i msurile de prevenire i protecie la nivelul fiecrui loc de munc.
Din pcate, n legislaia muncii i a securitii sociale din Romnia nu avem o terminologie
unitar n privina caracterizrii condiiilor de munc, fapt pentru care trebuie s reinem sintagme
diferite. Astfel, dac n Codul muncii se utilizeaz noiunea de locuri de munc grele, vtmtoare
sau periculoase, n alte acte normative din familia legislaiei muncii, precum i n contractele
colective de munc unele locuri de munc sunt intitulate ca fiind nocive, insalubre sau penibile.
In legislaia securitii sociale, potrivit legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice
208
locurile de munc sunt caracterizate ca fiind deosebite i speciale.
Locurile de munc deosebite sunt cele care, fie n mod permanent, fie n anumite intervale
de timp prezint un grad mare de risc i pot afecta, peste limitele normale, capacitatea de munc a
salariailor. Aceste locuri de munc nu sunt enumerate prin acte normative, ele fiind avizate prin
intervenia organelor speciale ale Ministerului Sntii i inspectoratele teritoriale de munc.
Metodologia de avizare a ncadrrii n locuri de munc n condiii deosebite este stabilit prin
Hotrrea Guvernului nr. 246/2007
209
, modificat i completat prin Hotrrea Guvernului nr.
1622/2008
210
.
Avizul de ncadrare n locuri de munc n condiii deosebite se acord n baza unor
documente, iar procedura de avizare trebuie declanat de ctre angajator care va fi sancionat
contravenional dac nu-i ndeplinete aceast obligaie.
Locurilor de munc deosebite le sunt asimilate cele definite de Codul muncii ca fiind
grele,vtmtoare sau periculoase.
Cei ncadrai n locuri de munc cu condiii speciale beneficiaz de faciliti derogatorii de
la normele de drept comun n materia asigurrilor sociale.
1.6. Timpul de munc i timpul de odihn
Timpul de munc i timpul de odihn sunt clauze foarte importante i totodat obligatorii n
orice contract individual de munc fiind subliniat, n literatura juridic, necesitatea corelrii lor
pentru a asigura un echilibru judicios corespunztor nevoilor comensurate tiinific ale
organismului uman (raportul n timp dintre munc, instruire i odihn)
211
.
Timpul de munc i de odihn se negociaz, n limitele stabilite de lege, cu excepia
salariailor din cadrul autoritilor i instituiilor publice.
In mod obinuit durata normal a timpului de lucru este cel stabilit prin lege, 8 ore/zi i 40
de ore/sptmn, cu anumite derogri viznd sectoare de activitate, uniti sau profesii n care
timpul de munc poate fi mai mare sau mai mic.

207
Curtea de Apel Bucureti, Decizia nr.1709 din 18 martie 2009
208
Publicat n M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010
209
Publicat n M. Of. nr.169 din 9 martie 2007

210
Publicat n M. Of. nr. 862 din 20 decembrie 2008
211
I.T.Stefnescu, op.cit., p.270
70
Prile trebuie s precizeze n contract i repausurile periodice, precum i nivelul concediului
anual de odihn.
1.7. Salariul
Salariul este consecina fireasc i obligatorie a prestrii unei activiti desfurat n baza
unui contract individual de munc. Dreptul la salariu echitabil i suficient este prevzut i n
Declaraia Universal a Drepturilor Omului adoptat de Adunarea General a O.N.U. la 10
decembrie 1948.
Potrivit art.154 alin.2 din Codul muncii fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat n
bani, plata acestuia fiind obligaia primordial a oricrui angajator .
Sistemul de salarizare a personalului din instituiile i autoritile publice finanate din
bugetul de stat se stabilete prin lege, cu consultarea organizaiilor sindicale reprezentative. Pentru
celelalte categorii de angajatori salariile se negociaz colectiv sau individual, fr s poat cobor
sub nivelul minim brut pe ar stabilit prin hotrre a Guvernului.
2. Clauze facultative
Pe lng clauzele obligatorii, nelipsite din nici un contract individual de munc, prile pot
negocia i stabili, potrivit propriilor lor interese i o serie de alte clauze care au caracter facultativ.
Codul muncii reglementeaz posibilitatea inserrii n contractul individual de munc a unor
clauze negociate de pri pe care le denumete clauze specifice, fcnd i o enumerare
exemplificativ a lor n cuprinsul art.20 alin.2.
Clauzele negociate de pri au un caracter facultativ pn n momentul n care ele au fost
cuprinse expres n contract, dat de la care acestea dobndesc caracter obligatoriu.
2.1.Clauza cu privire la formarea profesional
O ct mai nalt calificare profesional este, de regul, un deziderat al ambelor pri ale
contractului individual de munc. Astzi, poate mai mult dect altdat, formarea profesional
capt o importan din ce n ce mai crescnd i ca efect al amplorii cercetrii tiinifice, n toate
domeniile, i a tot mai diversificatelor procese tehnologice care oblig pe salariai la o permanent
perfecionare i adaptare la noile exigene impuse de postul ocupat. Formarea profesional a
salariailor se poate realiza, potrivit art.193 din Codul muncii, prin urmtoarele forme:
a) participarea la cursuri organizate de angajator sau de ctre furnizorii de servicii de
formare profesional din ar sau din strintate;
b) stagii de adaptare profesional la cerinele postului i ale locului de munc;
c) stagii de practic i specializare n ar i n strintate;
d) ucenicie organizat la locul de munc;
e) formare individualizat;
f) alte forme de pregtire convenite ntre angajator i salariat.
Rezult, aadar, c potrivit Codului muncii avem o diversificat gam de modaliti de
formare i perfecionare profesional, soluia aleas urmnd a fi stabilit prin acordul prilor
consemnat ntr-un act adiional la contractul individual de munc.
Clauza de formare profesional are ca scop trecerea salariatului printr-o modalitate sau alta
de pregtire profesional, prile putnd s negocieze urmtoarele elemente:
- durata stagiului sau cursului de formare profesional;
- modalitatea n care se desfoar pregtirea( fr ntreruperea activitii sau cu scoatere
total sau parial din activitate);
- cheltuielile legate de formarea profesional;
- obligaia salariailor ulterior formrii profesionale.
Cheltuielile privind formarea profesional sunt reglementate prin art.197 din Codul muncii.
71
Salariaii care au beneficiat de programe de formare profesional pe cheltuiala angajatorului
nu pot avea iniiativa ncetrii contractului individual de munc pe perioada stabilit prin actul
adiional (art.198 din Codul muncii).
n cazul salariailor concediai, pe perioada prevzut n actul adiional, pentru motive
disciplinare sau pentru temeiul arestrii preventive ori a condamnrii definitive printr-o hotrre
judectoreasc va opera sanciunea suportrii tuturor cheltuielilor ocazionate de pregtirea lor
profesional, proporional cu perioada nelucrat stabilit conform actului adiional.
Este foarte important pentru angajator ca n clauza de formare profesional s fac
precizrile necesare pentru a elimina eventualele confuzii ntre activitatea de formare profesional i
munca propriu-zis. Se poate ntmpla ca formarea profesional s aib loc prin desfurarea unei
munci efective, la un loc de munc specific, fr ca salariatul s participe i la cursuri teoretice. Este
vorba, aadar, de dobndirea de cunotine, informaii, deprinderi, competene la birou, atelier,
laborator, de la colegi de munc, etc., pe parcursul unei activiti concrete desfurat ntr-un cadru
organizat i o colectivitate de lucrtori. ntr-un asemenea caz se poate aprecia c cel n cauz este
cuprins ntr-o activitate de formare profesional ce d natere i unor obligaii specifice angajatului.
2.2. Clauza de neconcuren
Din punct de vedere istoric, n legislaia muncii din Romnia, obligaia de neconcuren este
reglementat pentru prima oar n cuprinsul art. 90 din Legea contractului de munc din 5 aprilie
1929 specificndu-se c salariatul din industrie sau comer nu poate ntreprinde nici pe cont
propriu, nici pe contul unei alte persoane un comer sau o afacere n aceeai ramur a ntreprinderii
ce o servete. Aceast dispoziie este caracterizat ca fiind foarte general nefcnd distincie ntre
persoanele cu funcii de conducere i cele cu atribuii de execuie
212
.
Dup cel de-al doilea rzboi mondial, legislaia muncii de tip comunist, inclusiv cele dou
coduri ale muncii, a omis s reglementeze neconcurena n raporturile juridice de munc, ea nefiind
de actualitate ntr-o economie supraetatizat i dirijat.
Schimbarea sistemului politic i economic din Romnia, dup decembrie 1989, n condiiile
unei economii de pia, a fcut s redevin actual problema riscurilor determinate de activiti
concureniale. Acest lucru s-a accentuat i mai mult odat cu rectigarea dreptului la cumulul de
funcii, prin Legea nr.2/1991, fapt ce a dat posibilitatea ncheierii concomitente de dou sau mai
multe contracte de munc de ctre acelai angajat, la angajatori diferii, ce puteau s fie n
concuren. Nemaiexistnd reglementri specifice de dreptul muncii s-a fcut apel la textul art.397
din Codul comercial, rmas n vigoare, coroborat cu Legea nr.11/1991 pentru combaterea
concurenei neloiale.
213

In anul 2003, prin actualul Cod al muncii, se reglementeaz, n mod expres, chestiunea
neconcurenei n raporturile juridice de munc, dndu-se posibilitatea inserrii n contractul
individual de munc a unei clauze de neconcuren. La data apariiei Codului muncii legiuitorul a
neles ca efectul principal al unei clauze de neconcuren s se produc pe perioada derulrii
raportului juridic de munc, i numai cu titlu de excepie dup ncetarea acestuia.
Prin Ordonana de Urgen Guvernului nr.65/2005 s-au adus modificri substaniale textelor
din Codul muncii referitoare la clauza de neconcuren, efectele acesteia producndu-se numai
ulterior ncetrii contractului de munc, impunndu-se, totui, ca aceast clauz s existe, fie la
momentul ncheierii contractului individual de munc, fie pe parcursul derulrii lui.
Obligaia general de neconcuren, aa cum apare ea reglementat astzi, are dou
componente eseniale: obligaia de fidelitate i obligaia de neconcuren derivat dintr-o clauz
contractual.

212
R.Dimitriu, Obligaia de fidelitate n raporturile de munc, Ed,Tribuna Economic, Bucureti, 2001, p.27
213
Al.Athanasiu, Spre un nou coninut al contractului individual de munc clauza de neconcuren, n Dreptul
nr.12/1991; S.Beligrdeanu, Clauzele de neconcuren n contractele de munc.Prezent i perspectiva, n Dreptul
nr.6/1991; R.Gidro, Unele consideraii privind principiul libertii muncii i clauzele de neconcuren n Pro Iure,
revista Facultii de Drept a Universitii Dimitrie Cantemir, Trgu-Mure, nr.2/1995, p.54; R.Dimitriu, op.cit. , p.27
i urm.
72
Obligaia de fidelitate general presupune ca un subiect de drept s acioneze n spiritul
loialitii fa de cealalt parte a raportului juridic evitnd faptele i aciunile contrare acesteia.
In raporturile juridice de munc obligaia de fidelitate a fost definit ca fiind o obligaie
principal a salariatului, pe durata executrii contractului su de munc, de a se abine de la
svrirea oricrui act sau fapt ce ar putea duna intereselor angajatorului, fie prin concuren, prin
lips de discreie cu privire la informaiile confideniale (secrete) privind pe angajator (unitate), de
natur tehnic, economic, managerial, comercial etc., la care are acces permanent sau ocazional,
prin activitatea pe care o desfoar
214
.
ntr-o alt definiie obligaia de fidelitate este considerat a fi ndatorirea salariatului de a
urmri, n executarea muncii sale, interesele legitime ale patronului i de a se abine de la orice
aciune avnd ca scop sau efect afectarea acestor interese
215
.
In doctrin se menioneaz c a fi n slujba unui angajator presupune a nu lucra mpotriva
interselor legitime ale acestuia, a nu favoriza, direct sau indirect pe concurenii acestuia, a nu
divulga informaii confideniale, a nu-i face, tu nsui, concuren. Asemenea atitudini trebuie s-l
anime pe angajat pe tot parcursul derulrii contractului individual de munc, chiar i cnd efectele
acestuia sunt suspendate
216
.
Obligaia de fidelitate este prevzut n mod expres n Codul muncii, n art.39 alin.2, lit.d ca
una din ndatoririle principale ale salariatului, acesta fiind obligat la neconcuren, pe parcursul
executrii contractului, fr a se impune ncheierea unei clauze speciale de neconcuren.
Deoarece n legislaia muncii din Romnia nu se explic i nu se detaliaz nelesul noiunii
de obligaie de fidelitate, doctrina de dreptul muncii a conchis c fidelitatea unui angajat presupune
trei elemente componente: obligaia ca pe parcursul muncii efectuate s se aib n vedere interesele
angajatorului; obligaia de neconcuren i obligaia de confidenialitate (discreia, reinerea,
rezerva).
In literatura noastr juridic s-a emis i opinia c simpla obligaie de fidelitate nu ar permite
unui angajator s sancioneze disciplinar pe angajatul su care presteaz munc la un concurent al
su dect dac:
- are semnat o clauz de neconcuren pe durata existenei contractului individual de
munc;
- fie este astfel obligat n baza contractului colectiv de munc sau a regulamentului intern.
Acelai autor consider c dac obligaia de nonconcuren pe durata contractului
individual de munc nu este expres prevzut (n chiar contractul individual de munc, n contractul
colectiv de munc aplicabil sau n Regulamentul intern) ea nu poate exista i funciona
217
.
Opinia redat mai sus este criticat i considerat ca fiind de neadmis n integralitatea ei
deoarece din chiar opiunea legiuitorului se poate trage concluzia c obligaia de fidelitate
ncorporeaz i neconcurena
218
.
Se apreciaz c prin reglementarea prevzut n art.39 alin.2, lit.d din Codul muncii
coroborat cu Ordonana de Urgen a Guvernului nr.65/2005 privitoare la art.21 22 din Codul
muncii s-au clarificat lucrurile ,n sensul c, salariatul prin obligaia de fidelitate i asum o
obligaie de neconcuren legal (imperativ, derivnd ope legis) care funcioneaz pe ntreaga
durat a existenei contractului individual de munc. n mod facultativ, dac prile convin, se poate
instituii i o obligaie de neconcuren contractual, care devine incident dup expirarea
contractului, pe o perioad determinat de timp
219
.

214
.Beligrdeanu, n Dicionar de drept al muncii, de S.Beligrdeanu, I.T.tefnescu, Ed.Lumina Lex, Bucureti,
1997, p.116
215
R.Dimitriu, op.cit., p.14
216
Idem, p.15
217
M.Volonciu, Codul muncii. Comentariu pe articole..., vol.I, p.20-21
218
.Beligrdeanu, Inadmisibilitatea asumrii de ctre salariat - n dreptul romn al muncii a obligaiei de
neconcuren pe durata existenei contractului individual de munc sau a inserrii ntr.-un astfel de contract a clauzei
de exclusivitate avnd un caracter relativ ori absolut, n Dreptul nr.4/2008; I.T.Stefnescu, op.cit., p.313
219
.Beligrdeanu, op.cit., p.91
73
Majoritatea autorilor consider c nclcarea obligaiei de fidelitate constituie abatere
disciplinar cu posibilitatea aplicrii oricrei sanciuni disciplinare, inclusiv concedierea
disciplinar.
Obligaia de fidelitate nu l poate mpiedica pe salariat s cumuleze dou sau mai multe
posturi dac nu intervine concurarea unuia dintre angajatori. Angajatorul poate renuna, total sau
parial, la beneficiul su rezultat din obligaia de fidelitate a salariatului autorizndu-l pe acesta s
presteze o activitate concurenial la un ter sau n interes propriu
220
. Obligaia de fidelitate a fost
stabilit de legiuitor cu scopul protejrii angajatorului, acesta avnd raiunile sale proprii pentru care
poate renuna la o astfel de protecie, demersul beneficiarului neputnd fi cenzurat.
Salariatul nu poate fi oprit, n virtutea obligaiei sale de fidelitate, s desfoare anumite
activiti, cum ar fi:
- cutarea unui alt loc de munc, chiar la o firm concurent;
- a contacta posibile viitoare persoane care s fie angajate la propria firm;
- a contacta persoane fizice sau juridice n vederea unor aranjamente de finanare a viitoarei
firme;
- orice alte fapte desfurate cu acceptul angajatorului.
n schimb, angajatului i se interzic toate acele activiti care ar leza interesele angajatorului
su i ar nclca obligaia de fidelitate, ca de exemplu:
- nfiinarea de societi comerciale avnd acelai obiect de activitate cu a angajatorului;
- dobndirea calitii de salariat la o firm concurent;
- a oferta salariaii angajatorului n vederea trecerii la o firm concurent;
- intrarea n relaii cu clienii sau furnizorii exclusivi ai angajatorului;
- memorarea, reproducerea i utilizarea unor informaii confideniale dobndite pe perioada
executrii contractului individual de munc.
Obligaia de neconcuren derivat dintr-o clauz contractual. Conform art.21 alin.1 din
Codul muncii, fie cu ocazia ncheierii contractului individual de munc, fie pe parcursul executrii
acestuia, prile pot negocia i cuprinde n contract o clauz de neconcuren prin care salariatul s
fie obligat ca dup ncetarea contractului s nu presteze, n interes propriu sau al unui ter, o
activitate care se afl n concuren cu cea prestat la angajatorul su, n schimbul unei
indemnizaii de neconcuren lunare pe care angajatorul se oblig s o plteasc pe toat perioada
de neconcuren.
Pentru ca o clauz de neconcuren s produc efectele juridice scontate trebuie s
ndeplineasc anumite condiii, cum ar fi cele legate de form, momentul stabilirii clauzei i
cuprinsul acesteia.
n ceea ce privete forma pe care trebuie s-o mbrace o astfel de clauz nu se poate face
abstracie de la caracterul formal (solemn) al contractului individual de munc. Astfel, n condiiile
actualelor reglementri privind forma contractului individual de munc este de neconceput
admiterea unei clauze de neconcuren altfel dect respectnd forma scris ca i condiie ad
validitatem. Forma scris a clauzei de neconcuren este de mare utilitate i pentru a evita
interpretrile contradictorii precum i pentru a-i conserva mijloacele de prob necesare ntr-un
eventual litigiu, cu att mai mult cu ct o astfel de clauz nu poate fi dedus pe cale de interpretare,
ea trebuind inserat, fie n contractul individual de munc, fie ntr-un act adiional
221
. Credem c
obligativitatea formei scrise a clauzei de neconcuren este benefic prilor i n caz de litigiu
instanele de judecat, putndu-i forma, cu mai mult claritate, o imagine despre coninutul,
precum i obiectivele urmrite de cei doi contractani. n majoritatea sistemelor de drept n care
clauza de neconcuren este reglementat expres se prevede i condiia formei scrise, ca de exemplu
n dreptul elveian, german sau olandez
222
.

220
I.T.tefnescu, op.cit., p.314; A se vedea i dispoziiile O.U.G. nr.44/2008
221
I.T.tefnescu, O.Macovei, B.Vartolomei, Corelaia dintre obligaia de fidelitate i clauza de neconcuren inserta
n contractul individual de munc, n Dreptul nr.11/2005, p.102
222
R. Dimitriu, op.cit.,p. 134-135
74
Momentul stabilirii clauzei de neconcuren. Potrivit art.21 alin.1 din Codul muncii clauza
de neconcuren trebuie s fie cuprins n contractul individual de munc cu ocazia ncheierii
acestuia sau pe parcursul executrii lui.
n literatura juridic s-a pus problema dac o clauz de neconcuren se poate stabili i la un
alt moment, mai exact, n cuprinsul acordului de ncetare a contractului individual de munc potrivit
art.55 lit. b din Codul muncii.
ntr-o prim luare de poziie se afirm: Credem c rspunsul este afirmativ, innd cont de
faptul c cel mai devreme, la momentul ncheierii conveniei ntre pri, nceteaz contractul de
munc, or, sensul dispoziiei cuprinse n art.21 alin.1, conform creia clauza de neconcuren
trebuie s intervin la ncheierea contractului de munc sau pe parcursul executrii acestuia are n
vedere necesitatea ca o astfel de clauz s nu fie niciodat ulterioar ncetrii raporturilor de
munc
223
. n continuare, acelai autor, susine c, pn n momentul ncetrii efective a raportului
juridic de munc, un acord de neconcuren i pstreaz caracterul de clauz reglementat de
dreptul muncii, pe cnd dup ncetarea raportului de munc o asemenea clauz ar dobndi
caracterul unei simple convenii civile ncheiate ntre dou subiecte distincte de drept. Mai mult,
autorul pune problema admisibilitii inserrii unei clauze de neconcuren care s funcioneze,
ulterior ncetrii raporturilor de munc cu rolul de condiie.
Considerm opinia mai sus prezentat ca fiind demn de analizat ntr-o viitoare
reglementare, toate argumentele aduse fiind seductoare, lipsindu-le ns suportul de text. De altfel,
n criticile aduse opiniei prezentate se susine, ca i argument, tocmai natura categoric a textului
legal care nu ar permite nici un fel de interpretare extensiv
224
.
n concluzie, clauza de neconcuren poate fi negociat i stabilit, potrivit textului art.21
alin.1 din Codul muncii, doar n dou momente, la ncheierea contractului sau pe parcursul
executrii acestuia. Suntem de acord c acceptarea i al celui de al treilea moment (concomitent cu
acordul de ncetare a contractului de munc) ar fi o soluie realist dar asta presupune o completare
a actualului text n vigoare.
Cuprinsul clauzei de neconcuren. Avnd n vedere c inserarea unei clauze de
neconcuren este o modalitate, legal i temporar, de limitare a dreptului la munc se impune
includerea n coninutul clauzei a unor elemente care s sublinieze n mod expresiv c dreptul la
munc, aa cum este el consacrat n legea fundamental, se mbin armonios cu exigenele libertii
ceteanului, cu economia de pia i cu caracterul social al statului
225
. Nici o clauz de
neconcuren nu are voie s devin temeiul nclcrii abuzive a dreptului fundamental la munc,
precum nici nu poate fi impus vreunui salariat.
Elementele obligatorii din cuprinsul unei clauze de neconcuren sunt urmtoarele:
a) precizarea activitilor interzise. Sunt considerate lipsite de efecte clauzele de
neconcuren care au un caracter general i absolut, fiind necesar o delimitare a activitilor
interzise sau o nominalizare a competitorilor cu care se prohib salariailor s aib raporturi de
munc sau de comer
226
. n practica noastr judiciar s-a precizat c Simpla trimitere n actul
adiional la activitile comerciale desfurate de salariat, potrivit fiei postului, nu suplinete
cerina descrierii activitilor interzise pentru a fi eficient clauza de neconcuren
227
. Efectele
clauzei de neconcuren se produc numai dac n cuprinsul contractului individual de munc sunt
prevzute n mod concret activitile care sunt interzise salariatului pe durata contractului. n
principiu obligaia de neconcuren este o obligaie de a nu face, pe care i-o asum angajatul n
beneficiul angajatorului, obligaie care are, potrivit legii, un regim juridic bine determinat avnd n
vedere c altfel vine n contradicie cu dreptul fundamental la munc i cu garaniile care ocrotesc

223
M. Volonciu, op.cit., p.112-113
224
I.T.tefnescu , op.cit., p.315-316
225
M.Constantinescu, I.Deleanu, A.Iorgovan, I.Muraru, Fl.Vasilescu, I.Vida, Constituia Romniei comentat i
adnotat, Regia Autonom Monitorul Oficial, Bucureti, 1992,p.95
226
R. Dimitriu, op.cit., p.122-123
227
Curtea de Apel Cluj, secia civil,conflicte de munc i asigurri sociale, minori i familie, Decizia nr.2134/R/2008
75
acest drept, consacrate cu caracter de principiu n Constituie i n reglementrile internaionale, dar
i n Codul muncii
228
.
Concret activitile interzise ar putea fi:
- ncadrarea n munc la un angajator concurent;
- exercitarea unor activiti comerciale concurente, pe cont propriu;
- deinerea de aciuni sau pri sociale la o firm concurent;
- preluarea de clieni sau salariai ai angajatorului;
- stabilirea de contacte n interes propriu cu clienii i furnizorii angajatorului
229
.
b) perioada pentru care i produce efectele. Potrivit art.22 alin.1 din Codul muncii clauza
de neconcuren i poate produce efectele pentru o perioad de maximum doi ani de la data
ncetrii contractului individual de munc. Aadar, limitarea dreptului la munc a fostului salariat
este temporar, termenul de 2 ani ncepnd s curg din momentul ncetrii contractului individual
de munc. Prile pot stabili o perioad de interdicie mai mic de 2 ani, dar n nici un caz mai mare
dect aceasta. Potrivit modificrilor aduse de O.U.G. nr.65/2005, n ceea ce privete durata efectelor
clauzei, nu se face nici un fel de distincie ntre persoanele cu funcii de conducere i cele aflate pe
posturi de execuie dar, n mod firesc, durata clauzei de neconcuren va fi dimensionat n raport
de importana funciei deinute i a amplorii informaiilor pe care salariatul le-a dobndit prin
exercitarea atribuiilor de serviciu.
n doctrin s-a fcut afirmaia c prile ar putea stabili o clauz de neconcuren care s-i
produc efectele chiar i n timpul executrii contractului de munc deoarece simpla obligaie de
fidelitate nu este suficient pentru a permite angajatorului sancionarea salariatului care lucreaz
pentru un concurent, fiind necesar o interdicie expres n acest sens
230
.
Acest punct de vedere nu este ns mprtit i de ali autori susinndu-se c obligaia de
fidelitate are un caracter de permanen pe ntreaga durat a contractului individual de munc i c
ea este conceput drept o obligaie legal principal a salariatului, acionnd ope legis, aadar
nefiind necesar sprijinirea/fundamentarea/ntemeierea incidenei ei i pe o stipulaie
contractual
231
. In sprijinul acestei din urm opinii se mai susine c indiscutabil, scopul
fundamental al modificrii art.21 din Codul muncii prin Ordonana de Urgen a Guvernului
nr.65/2005 a fost tocmai acela de a transla efectele clauzei de neconcuren de la regula producerii
lor n perioada executrii contractului individual de munc la perioada de dup ncetarea acestui
contract
232
.
In ceea ce ne privete ne-am exprimat i noi o opinie de susinere a ideii c doar obligaia de
fidelitate nu nlocuiete efectele pe care le-ar produce o clauz de neconcuren propriu-zis, noile
reglementri din Codul muncii translatnd regula efectului clauzei de neconcuren din perioada
executrii contractului individual de munc, fr ns a exclude o astfel de posibilitate
233
.
Recunoatem ns c o analiz strict pe text d ctig de cauz doctrinarilor care susin
imposibilitatea inserrii unei clauze de neconcuren, cu efecte produse nc n timpul desfurrii
activitilor contractuale de munc. Rmnem ns la prerea c ntr-o nou conjunctur legislativ
s-ar putea include i posibilitatea legal de a se utiliza efectele clauzei de neconcuren, dac prile
doresc acest lucru, chiar i n timpul executrii contractului.
Conform art.22 alin.2 din Codul muncii clauza de neconcuren nu este aplicabil n cazurile
n care ncetarea contractului individual de munc s-a produs de drept, cu excepia cazurilor
prevzute la art.56 lit. d, f, g, h i j, ori a intervenit din iniiativa angajatorului pentru motive care nu

228
Curtea de Apel Timioara, secia civil, decizia civil nr. 1128 din 25 aprilie 2005 n L. U, F.Rotaru, S.Cristescu,
Codul muncii adnotat.Legislaie.Jurispruden naional i comunitar. Doctrin i comentarii, vol.I. Art.l-153, Ed.
Hamangiu ,Bucurerti, 2009, p.174 (citat n continuare Codul muncii adnotat. . .)
229
R. Dimitriu, op.cit., p.36-45
230
M.Volonciu, op.cit., p.115-116
231
.Beligrdeanu, op.cit., p.90
232
I.T.tefnescu, op.cit.,p.317.
233
R.Gidro, A.Gidro, Considerations sur certaines clauses specifique du contrat individuel de travail, n Analele
Universitii de Vest din din Timioara seria Drept, nr. 1-2/2008, p. 104 - 113
76
in de persoana salariatului. ntr-o alt formulare clauza de neconcuren nu-i produce efectele n
urmtoarele situaii:
- n caz de deces, declararea morii sau punerea sub interdicie a salariatului;
- n cazul intervenirii nulitii contractului individual de munc;
- ca urmare a interzicerii exercitrii unei profesii sau a unei funcii de ctre instana de
judecat;
- ca efect al retragerii acordului prinilor sau al reprezentanilor legali, n cazul salariailor
minori, ntre 15 16 ani.
c) Terii n favoarea crora se interzice prestarea de activiti. Pentru ca o clauz de
neconcuren s nu fie abuziv se impune ca n cuprinsul ei s se prevad i terele subiecte n
favoarea crora fostul angajat s nu poat presta munc. Aceti teri pot s fie precizai nominal sau
ntr-un mod generic, cu necesitatea, ca n acest din urm caz, s se precizeze elementele de
identificare.
d) Aria geografic n care clauza de neconcuren i produce efectele. Ca principiu, clauza
de neconcuren trebuie s fie limitat din punct de vedere geografic la locurile n care fostul
salariat are potenialul de a face concuren real fostului angajator, dimensiunile ariei rezonabile
depinznd i de natura afacerii
234
.
Datorit insuficientelor precizri legislative cu privire la zona aplicabil este de menionat c
doctrina ofer, orientativ, repere pentru definirea ariei geografice, dup cum urmeaz:
235

- aria geografic s se rezume la zona n care angajatorul are desfacere pentru
produsele/serviciile sale;
- aria geografic s nu se extind n teritorii unde, prin transport, produsele perisabile s-ar
deteriora;
- interdicia areal s nu cuprind ntreg teritoriul statal, fapt ce ar genera o imposibilitate a
exercitrii profesiei sau meseriei salariatului.
e) Indemnizaia de neconcuren. Codul muncii, prin art.21, stabilete c, n schimbul
inserrii n contractul de munc a unei clauze de neconcuren angajatorul se oblig la plata unei
indemnizaii lunare pe care s-o plteasc pe toat perioada de neconcuren. n literatura de
specialitate se menioneaz, perfect justificat, c plata unei indemnizaii este mai mult dect o
simpl condiie de validitate a clauzei, ea reprezentnd elementul care confer clauzei de
neconcuren caracter sinalagmatic, care echilibreaz situaia celor dou pri i ndeprteaz
suspiciunea c angajatorul ar abuza de raportul de subordonare n care se afl salariatul pe parcursul
executrii contractului de munc, prelungind aceast situaie i dup finele acestuia
236
.
Valoarea indemnizaiei lunare se negociaz i este de cel puin 50% din media veniturilor
salariale brute ale salariatului pe ultimele 6 luni anterioare datei de ncetare a contractului individual
de munc sau, n cazul n care durata contractului a fost mai mic de 6 luni, din media veniturilor
salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului. Indemnizaia de neconcuren
prezint cteva caracteristici:
- nu are natur salarial, ceea ce face ca fostul salariat s nu datoreze contribuii sociale
pentru sumele ncasate;
- suma pltit reprezint o cheltuial efectuat de angajator;
- suma pltit de angajator cu titlu de indemnizaie de neconcuren este deductibil din
calculul profitului impozabil;
- suma pltit cu titlu de indemnizaie se impoziteaz n sarcina fostului salariat beneficiar,
care are obligaia de a declara acest venit.
Pornind de la dispoziiile art.21 alin.l din Codul muncii privind plata de ctre angajator a
unei indemnizaii susinem i noi opinia c rostul unei astfel de indemnizri l reprezint acordarea
unei compensaii pentru limitarea dreptului la munc
237
. De asemenea, considerm pe deplin

234
R.Dimitriu op.cit., p.120-121
235
I.T.tefnescu, op.cit., p.317
236
R.Dimitriu, op.cit., p.124-125
237
M.Volonciu, op.cit., p.118; R.Gidro, A.Gidro, op.cit., p.116
77
justificat opiunea conform creia n baza unei nelegeri ntre pri angajatorul s se oblige s
plteasc dintr-o dat toat indemnizaia-compensaia datorat fostului salariat sau n trane
predeterminate, altfel dect lunar
238
. Indemnizaia neavnd caracter salarial , fiind de natur
compensatorie, nu ar trebuii s urmeze regula plilor fixe, o astfel de soluie putnd fi, de multe ori,
mai benefic salariatului.
Suntem ntru totul de acord c formularea textului art.21 din Cod, cu privire la plata
indemnizaiei lunare, este nepotrivit i susinem opinia c ndreptarea erorii legiuitorului se poate
face printr-o interpretare raional n sensul nelegerii acestei indemnizaii ca fiind de fapt o
compensaie care poate fi acordat i altfel dect lunar, n funcie de nelegerea prilor, cu condiia
ns ca, dac prile convin n sensul unei pli n trane, plata efectiv s se realizeze astfel nct
salariatul s nu fie defavorizat fa de situaia n care ar fi beneficiat de o indemnizaie lunar
239
.
n schimbul semnrii clauzei de neconcuren angajatorul poate oferi salariatului, limitat n
dreptul su la munc prin aceast clauz, i alte beneficii ca, de exemplu, mrirea duratei
concediului de odihn, asigurarea unei locuine, transportul la locul de munc i domiciliu, etc.
Toate acestea ns vor fi acordate nu n schimbul indemnizaiei legale ci alturi de aceasta
240
.
Legiuitorul romn a avut n vedere faptul c o clauz de neconcuren reprezint o form de
limitare a dreptului la munc, motiv pentru care, prin textul art.23 din Codul muncii, stabilete c o
astfel de clauz nu poate avea ca efect interzicerea n mod absolut a exercitrii profesiei sau
specializrii salariatului n cauz.
O clauz prin care angajatorul ar pretinde salariatului su s nu lucreze pentru nici un alt
angajator depete sfera unei clauze de neconcuren i ntrunete caracteristicile unei clauze de
exclusivitate care, n Romnia, este neconstituional. Din pcate, practica a evideniat c n unele
cazuri conducerile unor instituii, n mod abuziv, prin msuri unilaterale urmresc s fac
inoperante dispoziii legale n vigoare prin adoptarea unor norme de organizare intern n vdit
contradicie cu legea fundamental i normele internaionale n domeniu
241
.
Unii doctrinari sunt categorici n a califica o clauz , prin care se interzice orice posibilitate
de cumul pe parcursul executrii contractului de munc, ca fiind nul absolut.
242
. Nici practica
instanelor de judecat nu admite inserarea unei clauze de exclusivitate de ctre angajatori
considernd c aceasta ncalc libertatea constituional de a muncii. Eludarea dispoziiilor legale
prin anexarea la contractul individual de munc a unei aa-zise clauze de fidelitate prin care
angajatul este inut s nu presteze nici un fel de munc la nici un fel de alt angajator nseamn
punerea n practic a unei clauze de exclusivitate. A stabili, de ctre conducerile instituiilor vizate,
c semnatarii unei false clauze de fidelitate sunt beneficiarii unor faciliti de la care sunt exclui
salariaii nesemnatari ne face s apreciem c se realizeaz un troc imoral, ilegal i abuziv
243
. Mai
mult dect att, conducerile unor astfel de uniti pot fi considerate c promoveaz o adevrat
segregare prin divizarea salariailor n dou categorii: semnatari i nesemnatari ai clauzei de
fidelitate, acetia din urm fiind supui unui proces de izolare, de hruire i de denigrare pn
cnd se aliniaz voinei angajatorului.
Astfel de practici ncalc dispoziiile Constituiei, a Codului muncii i a unor norme cu
caracter internaional prin care se aduce atingere dreptului la munc, se ncalc principiul egalitii
cetenilor n faa legii. Orice acte i fapte de excludere, deosebire, restricie sau preferin care au
ca scop sau ca efect neacordarea, restrngerea sau nlturarea recunoaterii folosinei sau
exercitrile drepturilor prevzute de legislaia muncii constituie discriminare i nclcarea
principiului egalitii de tratament fa de toi angajaii.

238
M.Volonciu, op.cit., p.118
239
Idem, p.118-119
240
I.T.tefnescu,op.cit., p.318
241
Curtea de Apel Cluj, secia civil, decizia nr.887/2002 , cu not de R.Gidro, A.Ilu, n R.R.D.M. nr1/2003,p.103
242
R.Dimitriu, op.cit., p. 75-76
243
R.Gidro, Despre unele tendine privind nclcarea principiului libertii muncii i a dreptului la munc, n R.R.D.M.
nr.2/2003, p.60-65; I.Deleanu, Cu privire la cumulul de funcii n nvmntul superio i clauza de fidelitate, n
Dreptul nr.2/2003
78
In literatura juridic s-a exprimat i opinia conform creia o clauz de exclusivitate ar putea
fi legal inserat n contractul individual de munc dac prin ea salariatul se oblig s nu presteze n
folosul altui angajator sau n interes propriu munca la care s-a obligat prin contract. O astfel de
clauz nu ar avea un caracter absolut, ci unul informativ, adic l informeaz pe salariat cu privire la
interdicia de a presta activiti concurente pe perioada executrii contractului. Rezult c o astfel
de clauz de exclusivitate este o clauz de neconcuren n cursul executrii contractului individual
de munc creia i se aplic regulile referitoare la clauza de neconcuren n ce privete activitile
interzise salariatului, terii n favoarea crora se interzice prestarea activitii, precum i aria
geografic n care salariatul nu poate presta activitile respective. n continuarea aceleiai idei se
susine c o astfel de clauz de exclusivitate nu are caracter absolut, salariatul putnd presta alte
activiti care nu intr n sfera celor stabilite prin clauz
244
.
Nu suntem de acord cu punctul de vedere exprimat mai sus, clauza de exclusivitate, oricum
am denumi-o, rmne neconstituional iar prevederile franceze, din care s-a inspirat autorul, nu
sunt n concordan cu legislaia noastr. mprtim i noi observaia c o clauz de exclusivitate,
chiar relativ (cum o denumete autorul) nu poate fi aplicat pe perioada executrii contractului de
munc atta vreme ct clauza de neconcuren i produce efectele doar dup ncetarea raporturilor
juridice de munc.
245
.
Clauza de neconcuren, potrivit art.23 alin.2 din Codul muncii nu poate scpa controlului
jurisdicional, instana de judecat putnd s diminueze efectele clauzei de neconcuren.
Sesizarea instanei de judecat cu privire la clauza de neconcuren se poate face prin dou
tipuri de aciuni distincte:
246

- o aciune prin care se solicit anularea clauzei de neconcuren pentru c s-au nclcat
drepturile salariatului, fie printr-un act al angajatorului, fie ca efect al unei tranzacii prin care se
renun sau se limiteaz vreunul din acestea i care sunt recunoscute prin lege. Dac salariatul
invoc art.38 din Codul muncii prin care sunt interzise renunrile la drepturile recunoscute de
lege salariailor clauza de neconcuren poate fi anulat n ntregime;
- o aciune n instan prin care nu se contest legalitatea clauzei de neconcuren ci
aplicarea ei abuziv.
Considerm i noi c ntr-un litigiu ce nu vizeaz legalitatea clauzei de neconcuren, ci doar
oportunitatea sa inspecia teritorial de munc nu ar trebui s aib vreo calitate procesual activ,
doar dac ea este consecina unei solicitri exprese a angajatului n cauz. n caz contrar se sporete
riscul unei intervenii arbitrare n acest domeniu, fiind de natur a eluda principiul libertii
contractuale
247
.
Instana de judecat va putea diminua efectele clauzei de neconcuren, sub toate aspectele
acesteia, ori de cte ori salariatul se simte prejudiciat de vreo dispoziie din cuprinsul clauzei.
Textul art.23 alin.2 este considerat, de unii doctrinari, incomplet propunndu-se extinderea
prevederii acestui text i n favoarea angajatorului care, astfel, ar putea cere i el diminuarea
efectelor clauzei, deoarece aceasta genereaz obligaii i n sarcina sa
248
.
n doctrina autohton s-a dezbtut problema admisibilitii inserrii unei clauze de
neconcuren ntr-un contract de mandat ntre un administrator i o societate comercial sau ntr-un
contract de antrepriz de prestri de servicii prin care s se interzic ncheierea ulterioar a unui
contract individual de munc cu un alt angajator
249
.
Considerm ca fiind corect opinia c este exclus ca printr-un contract comercial sau civil de
prestri servicii s se interzic ncheierea ulterioar a unui contract individual de munc deoarece o
asemenea limitare a libertii muncii nu se poate realiza printr-un contract ce nu aparine ramurii

244
O.inca, Clauza de exclusivitate n contractul individual de munc, n R.R.D.M. nr.6/2007
245
. Beligrdeanu, op.cit., p.91-93
246
M.Volonciu op.cit., p.126-127
247
Ibidem
248
I.T.tefnescu, op.cit., p.321
249
. Beligrdeanu, Temeiul legal i condiiile de admisibilitate a unei clauze de neconcuren dup ncetarea
contractelor comerciale de administrare ncheiate de ctre societile comerciale cu persoane fizice, n Dreptul nr.
5/2010
79
dreptului muncii. Limitarea dreptului la munc este posibil doar prin norme constituionale sau
dispoziii exprese cuprinse n legislaia muncii
250
.
n continuarea aceleiai idei se apreciaz c nu este posibil o clauz de neconcuren care
ar fi cuprins ntr-un contract de mandat civil (de prestri servicii), prin care s-ar interzice
ncheierea unui viitor contract individual de munc. Dar, o clauz de neconcuren, cuprins ntr-un
astfel de contract de mandat civil, prin care s-ar interzice ncheierea unui viitor contract civil
prestri de servicii apare ca posibil
251
.
Nerespectarea clauzei de neconcuren implic rspunderea juridic, dup cum urmeaz:
a) rspunderea patrimonial a salariatului vinovat de nclcarea clauzei de neconcuren,
potrivit art.24, coroborat cu art.254 i urm. din Codul muncii. Angajatorul va putea recupera suma
pe care a pltit-o cu titlu de indemnizaie de neconcuren i, dup caz, va putea pretinde daune
interese corespunztoare prejudiciului suferit, n msura n care poate face dovada producerii
acestuia, introducerea unei clauze penale nefiind posibil;
b) rspundere contravenional ntemeiat pe dispoziiile Legii nr.11/1991 privind
combaterea concurenei neloiale;
c) rspundere penal ntemeiat pe dispoziiile Legii concurenei nr.21/1996, coroborate cu
dispoziiile din Codul penal i Legea nr. 2/1991;
d) rspunderea disciplinar pentru nclcarea clauzei de neconcuren nu mai poate
interveni deoarece n cauz este vorba de un fost salariat. Se poate ns vorbi de o rspundere
disciplinar n cazul concurrii angajatorului pe parcursul executrii contractului de munc avnd n
vedere faptul c s-a nclcat, de ctre salariat, obligaia legal de fidelitate. O astfel de fapt poate
atrage i rspunderea patrimonial, contravenional i chiar penal
252
;
e) n legislaie nu este reglementat situaia n care nerespectarea clauzei de neconcuren
revine angajatorului, adic acesta nu pltete indemnizaia legal al crei cuantum a fost stabilit de
pri prin negociere. In doctrin s-a emis opinia c ntr-o astfel de situaie fostul salariat se poate
considera liberat de obligaia de a nu face, asumat prin respectiva clauz, n temeiul excepiei non
adimpleti contractus, excepie care, altminteri, nu poate fi invocat de ctre salariat pe durata
executrii contractului individual de munc. Pe aceast cale, efectele clauzei de neconcuren pot
nceta nainte de sfritul perioadei convenite iniial de pri
253
.
2.3. Clauza de confidenialitate
Raportul juridic de munc de dreptul muncii are ca fundament raportul contractual stabilit de
cele dou pri: angajator i angajat. ntre aceste dou pri trebuie s existe o relaie de ncredere
reciproc deoarece, pe perioada desfurrii raportului lor juridic, ambii subieci, dobndesc o serie
de informaii, unul despre cellalt, care, divulgate fiind, pot genera prejudicii materiale i morale,
uneia sau ambelor pri, cel mai periclitat fiind totui angajatorul.
Informaiile dobndite de ctre salariat pot fi calificate n funcie de gradul lor de
confidenialitate, precum i de interesul public sau privat - ocrotit
254
. Potrivit actualelor
reglementri informaiile pot fi clasificate astfel:
- informaii secrete potrivit legii. Acestea nu pot fi divulgate de ctre salariai, nici n
perioada executrii contractului de munc i nici dup ncetarea acestuia, indiferent dac prile au
stabilit vreo clauz sau nu n acest sens. Confidenialitatea acestor informaii decurge din lege i nu

250
I.T. tefnescu, Tratat . . ., 2012, p. 330 - 331
251
Idem, p. 331
252
Ibidem
253
I.T. tefnescu, Inadmisibilitatea, de regul, a invocrii excepiei de neexecutare a contractului individual de munc
sau a celui colectiv de munc, n Dreptul nr.6/2004; I.T. tefnescu, Tratat teoretic i practic de drept al muncii, Ed.
Universul Juridic, Bucureti, 2010, p.322
254
R.Dimitriu, op.cit., p.176 i urm.
80
din voina angajatorului care nu l poate dispensa pe angajatul su de o astfel de confidenialitate.
Reglementarea i definirea acestor informaii se gsete n acte normative speciale
255
.
Informaiile secrete potrivit legii sunt de patru categorii:
- informaii secrete de stat a cror divulgare i deinere fr drept reprezint infraciune i
este sancionat penal;
- informaiile secrete de serviciu se stabilesc de ctre angajator n baza unor acte normative
elaborate de guvern
256
. Aceste informaii sunt clasificate iar obligaia de protejare a lor se menine i
dup ncetarea raporturilor de munc. Divulgarea, fr drept, a acestora se pedepsete penal;
- informaii privilegiate. Sunt cele la care are acces un funcionar public dar ele nu sunt
accesibile publicului larg. Divulgarea lor este pedepsit prin Codul penal.
- informaii secrete de fabric sau de comer. Pentru ca o informaie s fie astfel calificat
trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii: s fie necunoscute publicului, s existe voina de a o
pstra secret iar pstrarea secretului s prezinte un interes economic legitim;
- informaii publice. Sunt accesibile oricui i nu comport nici un fel de obligaie de
confidenialitate
- informaiile confideniale sunt cele pe care angajatorul le poate proteja contractual dar nu
au caracterul de informaii secrete. Divulgarea lor are ca i consecin rspunderea disciplinar i,
dup caz, obligarea la plata unor despgubiri
Obligaia de confidenialitate decurge din obligaia general de fidelitate a oricrui angajat,
ea avndu-i sorgintea n ncheierea contractului individual de munc, precum i dintr-o clauz
expres de confidenialitate prin care prile convin ca, pe toat durata contractului de munc, i
dup ncetarea acestuia s nu transmit date sau informaii de care au luat la cunotin n timpul
executrii contractului.
Obligaia de confidenialitate revine tuturor salariailor, indiferent de poziia pe care o ocup
n organigrama angajatorului, dar n cazul funciilor de conducere posibilitatea de a avea acces la
secrete i la orice informaii confideniale este incomparabil mai mare.
Codul muncii, prin art.163, stabilete obligaia angajatorului de a asigura confidenialitatea
salariilor (cu excepia salariilor funcionarilor publici i a celor din sectorul de stat) dar ea nu poate
fi opus sindicatelor sau reprezentanilor salariailor nici mcar n sectorul privat, grila de salarizare
fcnd obiectul negocierilor partenerilor sociali.
Clauza de confidenialitate stabilit prin art.26 din Codul muncii depete cadrul general
privind interdicia transmiterii de date i informaii cuprinznd n mod explicit informaiile i datele
pe care angajatorul le consider netransmisibile, prevzndu-se i sanciunile n cazul nclcrii ei.
Pe parcursul executrii contractului individual de munc, ntre cele dou pri se pot ncheia
mai multe acorduri de confidenialitate, care s vizeze informaii punctuale, iar cu privire la
informaiile furnizate salariatului, prealabil ncheierii contractului individual de munc, potrivit
art.17 alin.5 din Codul muncii, poate interveni un contract de confidenialitate.
Clauza de confidenialitate prezint urmtoarele particulariti:
a) nu este limitat n timp, dar nici nu poate fi perpetu deoarece, n unele mprejurri datele
i informaiile deinute devin publice sau se perim;
b) ea poate s-i produc efectele i dup ncetarea contractului de munc;
c) este bilateral;
d) are caracter facultativ.
Din punct de vedere al momentului ncheierii clauzele de confidenialitate pot fi:
257

- clauze de confidenialitate precontractuale i vizeaz informaiile pe care le dobndete un
candidat la postul vacant anterior ncheierii contractului de munc ( cu ocazia, de exemplu, a lurii
unui interviu) iar efectele nu sunt legate de finalizarea sau nu a contractului;

255
Legea nr.182/2002, publicat n M.Of. nr.248 din 12 aprilie 2002; Hotrrea Guvernului nr. 585/2002, publicat n
M.Of. nr.485 din 5 iulie 2002.
256
Hotrrea Guvernului nr.781/2002, publicat n M.Of. nr.575 din 5 august 2002
257
R.Dimitriu, op.cit., p.209-210
81
- cuprinse n chiar coninutul contractului individual de munc avnd eficacitate pe durata
contractului de munc i chiar i dup ncetarea lui;
- clauze care s funcioneze pe perioada acordrii preavizului;
- clauze de confidenialitate care se ncheie cu prilejul ncetrii contractului de munc.
Clauza de confidenialitate nceteaz:
- la mplinirea termenului stabilit de pri;
- n momentul n care informaia a devenit public;
- n momentul n care fostul angajator nu mai are nici un interes n pstrarea secretului;
- la data la care fostul angajator nu mai are legitimitate n pstrarea confidenialitii
258
.
Prin alin.2 al art. 26 din Codul muncii se stabilete c nerespectarea clauzei de
confidenialitate de ctre oricare dintre pri atrage obligarea celui n culp la plata de daune-
interese.
Se apreciaz c, fa de modul n care este redactat alin.2 al art.26 din Codul muncii, prile
pot, n mod convenional, s stabileasc o clauz penal pentru situaia nerespectrii obligaiei de
confidenialitate pe care i-au asumat-o, cuantificnd n acordul ncheiat nivelul rspunderii
259
.
Acest punct de vedere nu este mprtit i de ali autori, unii considernd imposibil inserarea unei
clauze penale n contractul individual de munc prin care s-ar stabilii o sum fix, cu titlu de daune
interese pltite n caz de nerespectare a confidenialitii, nclcndu-se prevederile art.38 din Codul
muncii
260
.
n opinia altui autor, n condiiile existenei clauzei de confidenialitate, prile pot conveni
asupra unei clauze penale, dar numai cu privire la rspunderea angajatorului deoarece, pentru
angajat, se produc efectele art.38 din Codul muncii privitoare la imposibilitatea renunrii unor
drepturi ce sunt recunoscute salariailor prin lege
261
. In susinerea acestor ultime dou opinii se
poate invoca i o soluie de practic judiciar n care magistraii au apreciat c inserarea unei
clauze penale prin care se stabilesc daune interese ntr-o sum echivalent cu 25.000 de euro este
contrar dispoziiilor art.38 din Codul muncii, care au caracter imperativ n ceea ce-l privete pe
salariat, fiind nul, cum legal a statuat i Tribunalul, n contractul de munc neputnd fi inserate
clauze de agravare a rspunderii acestuia. n continuarea motivrii se precizeaz c Inserarea
clauzei penale n contractul individual de munc, n cazul rspunderii patrimoniale a salariatului,
conform art.270 alin.1 (dup renumerotare, art.254, meniunea noastr) din Codul muncii, nu este
posibil, cci opereaz prohibitiv art.38 din Codul muncii
262
.
2.4. Clauza de mobilitate
Potrivit legislaiei muncii unele elemente ce in de coninutul contractului individual de
munc nu pot fi modificate unilateral de ctre pri. Locul muncii, felul muncii i salariul sunt aduse
la cunotina viitorului salariat, iar odat ce negocierile s-au finalizat, orice modificare viitoare a
acestor elemente comport, de regul, acordul prilor implicate. Persoana selectat n vederea
angajrii trebuie informat, potrivit art.17 lit.b din Codul muncii, cu privire la faptul c locul ei de
munc este unul fix sau exist posibilitatea prestrii muncii n diverse locuri pentru c aa o cere
specificul postului. n cazul n care, de exemplu, unitatea de baz are diverse puncte de lucru,
subuniti aflate n alt locaie, iar specificul postului presupune o deplasare permanent a
salariatului la aceste din urm locaii, salariatul cunoscnd acest lucru din momentul ncheierii
contractului de munc, nu suntem n prezena unei mobiliti determinat de o clauz specific ci de
atribuii permanente, fireti desprinse din executarea obligaiilor normale de serviciu.
Clauza de mobilitate, reglementat de art.25 din Codul muncii, este insuficient de clar
redactat i ea vizeaz, n opinia noastr, situaiile n care salariatul, dei a avut stabilit prin

258
Idem, p.211
259
M. Volonciu op.cit., p.137
260
Al. iclea, op.cit.., p.443
261
I.T. tefnescu, op.cit., p.327
262
Curtea de Apel Bucureti, secia a VII-a civil i pentru cauze privind conflicte de munc i asigurri sociale, decizia
nr. 7323/R din 10 decembrie 2009, n R.R.D.M. nr.1/2010, p. 84-90
82
contractul iniial un loc de munc fix, prin acordul ncheiat, angajatorul i va trimite angajatul s
presteze activitate la un alt loc de munc. Clauza de mobilitate, se susine n doctrin, presupune
deplasarea salariatului ntr-un sector determinat n vederea ndeplinirii atribuiilor de serviciu, sau
autorizarea angajatorului s schimbe locul de munc, adic s-l mute pe angajat dintr-un loc n
altul.
263
.
Clauza de mobilitate poate fi nscris n chiar coninutul contractului individual de munc
iniial sau poate fi stabilit printr-un act adiional, n ambele situaii fiind necesar acordul ambelor
pri. Ea va rspunde intereselor angajatorului care poate modifica unilateral locul muncii n raport
de necesitile sale, ntemeiate pe o cerin real, serioas i raional, excluznd excesele i abuzul
de drept
264
.
Deplasrile n interes de serviciu se cuvin a fi recompensate prin prestaii suplimentare n
bani sau n natur, cuantumul acestora fiind specificat n contractul individual de munc sau ntr-un
act adiional.
Locul muncii poate fi modificat i prin delegare sau detaare de care clauza de mobilitate se
deosebete prin urmtoarele:
265

- dac delegarea sau detaarea sunt situaii excepionale de schimbare a locului de munc, n
cazul clauzei de mobilitate regula este lipsa unui loc de munc stabil;
- delegarea sau detaarea au un caracter temporar, n schimb, prin clauza de mobilitate
deplasarea n diverse alte locuri de munc are caracter permanent;
- n cazul delegrii sau detarii schimbarea locului de munc este urmarea voinei
unilaterale a angajatorului, pe cnd clauza de mobilitate este o clauz facultativ bazat pe acordul
prilor.
Codul muncii prevede c, n urma ncheierii unei clauze de mobilitate, salariatul are dreptul
la prestaii suplimentare n bani sau n natur care, n tcerea legii, se precizeaz, prin negocieri.
Admisibilitatea unei clauze de mobilitate, aa cum este ea prevzut n art. 25 din Codul
muncii, nu se poate translata i asupra aa numitei clauze de variabilitate, aceasta din urm fiind
considerat ilegal deoarece, prin ea angajatorul ar putea schimba, oricnd, n mod unilateral,
elementele eseniale ale contractului de munc
266
.
2.5. Clauza de contiin
Analiza unei astfel de clauze trebuie s porneasc de la prevederile constituionale care
garanteaz libertatea de gndire, de contiin, de exprimare a opiniilor, precum i libertatea
credinelor religioase. Aceste dispoziii i gsesc consacrarea i la nivelul mai multor norme cu
caracter internaional acceptate i ratificate i de Romnia
267
.
Obiecia de contiin reprezint posibilitatea unui subiect de drept de a nu respecta o
obligaie legal sau chiar judectoreasc care nu este n conformitate cu un anumit principiu de
contiin i/sau precept religios, adoptate de persoana n cauz i agreate de norme interne i
internaionale.
n Frana, de exemplu, clauza de contiin vizeaz, cu predilecie, categoria profesional a
jurnalitilor care pot, din proprie iniiativ, s nu execute un ordin de serviciu sau s denune
contractul lor de munc refuznd s presteze activiti la un ziar, la un post de radio sau televiziune
care imprim o direcie ce nu
268
corespunde propriei sale contiine
269
. Dei o asemenea clauz este

263
O. inca, Clauza de mobilitate din contractul individual de munc, n Dreptul nr.11/2003, p.102
264
I.T. tefnescu,op.cit.,p.327
265
M. Volonciu, op.cit., p. 132
266
O. inca, Clauza de mobilitate din contractul individual de munc, n Dreptul nr.11/2003; Al.Athanasiu, L.Dima,
Dreptul muncii, Ed. All Beck, Bucureti, 2oo5, p.65 i urm.; I.T. tefnescu, op.cit., p.328
267 Convenia pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale (ratificat de Romnia prin Legea
nr.30/1994); Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, .a.; A se vedea, A.D. Dumitrescu, Obiecia de
contiin n dreptul romn i n dreptul altor state, n Dreptul nr.6/2009, p.44-68
268 G.Couturier, Droit du travail.Les relations individuelles de travail, P.U.F.,Paris, 1990, p.354
269 A.D. Dumitrescu, op.cit., p.52
83
caracteristic lucrtorilor din jurnalism, ea nu poate fi exclus celor din alte sectoare, cum ar fi:
activitile culturale, tiinifice, administraie public sau chiar sport.
n Romnia se poate da ca exemplu Statutul ziaristului din Societatea Romn de
Televiziune unde se prevede c ziaristul din televiziunea public are dreptul de a refuza orice tip
de activitate publicistic care intr n contradicie cu propriile sale convingeri sau credine i/sau cu
respectul fa de adevr. n continuare, este de precizat c, dei Codul muncii nu reglementeaz
expres o astfel de clauz, ea este admisibil i face parte din categoria clauzelor facultative ce pot fi
inserate n contractul iniial, n baza acordului prilor.
Odat ce a fost negociat i inserat n contractul de munc o astfel de clauz de contiin i
permite salariatului s nu execute un ordin legal de serviciu pentru c el contravine contiinei i
preceptelor moral-religioase pe care le-a adoptat. n acelai Statut, se stabilete c ziaristul va face
apel la clauza de contiin n toate situaiile n care politica editorial a Societii sau a
departamentului din care face parte a fost modificat substanial fa de momentul angajrii sale.
O clauz de contiin este util pentru anumite categorii profesionale i poate avea ca temei
varii argumente, dup cum urmeaz:
270

- religioase ( refuzul de a combate un anumit cult religios sau de a face propagand ateist);
- morale (refuzul de a face propagand unui anumit mod de via sau unor mentaliti care
contravin unor reguli de conduit sau tradiii recunoscute de colectivitatea din care face parte cel n
cauz);
- politice (refuzul de a se altura unor idei sau platforme politice chiar dac acestea sunt
propagate de cei aflai la putere, ori refuzul de a combate o formaiune sau platform politic);
- de politee ( refuzul de a vorbi sau scrie folosind termeni sau expresii dure, nepotrivite sau
chiar injurioase);
- tiinifice ( refuzul de a colabora la lucrri sau cercetri tiinifice n domenii considerate a
fi inutile, antiproductive, lipsite de caracter tiinific sau chiar periculoase);
- sportive (refuzul de a participa la competenii ce nu se ncadreaz fair-play-ului sportiv).
In baza clauzei de contiin salariatul este protejat de aplicarea unei sanciuni disciplinare
care, n mod firesc, ar putea urma din motivul nendeplinirii unui ordin legal de serviciu, cu condiia
ca el s fac dovada existenei reale a impedimentului de contiin. Diferenele de opinii ntre
prile contractante nu pot constitui un argument pentru utilizarea clauzei de contiin atta vreme
ct contiina salariatului nu este lezat prin obligarea sa la executarea anumitor prestaii. n
jurisprudena francez se subliniaz c un arhitect nu poate invoca clauza de contiin numai
pentru faptul c propriile sale concepii nu sunt n acord cu cele ale angajatorului su
271
.
Nici un salariat nu poate invoca clauza de contiin pentru a nu executa o obligaie legal
impus printr-o norm imperativ, de a lipsi, de exemplu, de la locul de munc invocnd
argumentul c potrivit convingerilor sale acea zi este una nelucrtoare
272
.
Ne raliem i noi punctului de vedere c o clauz de contiin se impune s fie foarte atent
negociat, cu maximum de atenie i minuiozitate, eliminndu-se interpretri subiective i s
exclud abuzul de drept din partea ambelor pri
273
.
Existena n societate a diferenelor, uneori numeroase, ntre opiunile culturale, morale,
politice sau religioase (pluralitatea confesional n Romnia fiind foarte prezent) subliniaz
realitatea conflictelor de contiin ce se pot produce, omul neputnd fi obligat s acioneze, de
regul, mpotriva propriei sale contiine fapt ce face, n opinia noastr, ca o astfel de clauz s
merite o reglementare expres care s elimine orice comportament nepotrivit sau abuziv.
2.6. Clauza de risc

270
I.T. tefnescu, op.cit., p.332; R. Gidro, Opinii asupra unor dispoziii din proiectul Codului muncii cu privire la
ncheierea i coninutul contractului individual de munc, n R.R.D.M. nr.l/2002
271
G. Couturier, op.cit.,p. 354
272
A.D.Dumitrescu, op.cit., p. 53
273
I.T. tefnescu,op.cit., p.353
84
Este o clauz facultativ pe care prile o pot introduce n contractul de munc atunci cnd,
datorit locului sau felului muncii apar riscuri deosebite pentru salariat.
Astfel de exemple pot s fie multiple:
- munca scafandrilor;
- a acrobailor de circ;
- a reporterilor de rzboi;
- a celor ce presteaz activitatea la foarte mari altitudini;
- prestaia personalului medical din unitile domeniului bolilor contagioase, .a.
n urma negocierilor cel ce i asum asemenea riscuri poate beneficia de anumite avantaje,
suplimentare fa de cele ce decurg n mod normal din legi sau contractele colective de munc, cum
ar fi: echipamente speciale de protecie, reducerea timpului de lucru, beneficii materiale constnd n
bani sau alte bunuri, perioade de recuperare mai lungi, etc.
2.7. Clauza de restricie a timpului liber
In mod obinuit, timpul ce excede celui de munc este la dispoziia salariatului pentru
recuperare, destindere, rezolvarea problemelor personale, etc., i este definit ca timp liber. Printr-o
clauz de restricie a timpului liber se impune salariatului obligaia de a rmne la domiciliu sau
ntr-un alt loc anunat, de unde s poat fi convocat, de ctre angajator, n vederea prestrii imediate
a unor activiti.
Perioada n care se presteaz munc ca urmare a solicitrii angajatorului se consider timp
normal de lucru i nicidecum ore suplimentare
274
. Angajatorul va trebui s in cont de normele
legale privind durata maxim a timpului de lucru i, potrivit nelegerii realizate, s recompenseze
pe angajatul n cauz
2.8. Clauza de punere la dispoziie a unor bunuri ale unitii
Printr-o astfel de clauz angajatorul se oblig s pun la dispoziia angajatului su, cu titlu
gratuit, o serie de bunuri care sunt necesare pentru ndeplinirea atribuiilor de serviciu, cum ar fi:
telefon mobil, autoturism, locuin de serviciu, calculator, etc.
In cuprinsul clauzei este necesar s se prevad condiiile n care aceste bunuri sunt puse la
dispoziia salariatului, limitele folosirii lor, modalitile de ntreinere i reparare, precum i
restituirea acestora cu ocazia ncetrii contractului individual de munc.
275
.
2.9. Clauza de indemnizaie n caz de concediere
Este o clauz contractual facultativ prin care angajatorul se asigur n privina stabilitii
unui angajat oferindu-i acestuia, n caz de concediere pentru motive neimputabile, o anumit
indemnizaie.
Aceast indemnizaie, derivnd dintr-o clauz contractual facultativ, este o indemnizaie
individualizat i trebuie neleas n mod distinct de cea prevzut n lege. Ea se negociaz de
prile contractante i este, de obicei, ntr-un cuantum mai mare dect cea prevzut n legislaie
276
.
Clauza de indemnizaie trebuie s ndeplineasc, n vederea producerii de efecte,
urmtoarele condiii:
- s prevad n ce condiii se pltete indemnizaia;
- s precizeze cuantumul indemnizaiei sau modul ei de calcul;
- s nu fie excesiv;
- ncetarea contractului s nu fie datorat culpei salariatului;
- indemnizaia s fie superioar sau cel puin egal cu suma indemnizaiei stabilit prin lege;
- s precizeze, dac este cazul, c indemnizaia se cumuleaz cu compensaia legal sau cu
cea stabilit n contractul colectiv de munc aplicabil
277
.

274
Ibidem
275
O. inca, Oservaii referitoare la unele clauze specifice din contractul individual de munc, n R.R.D.M. nr.4/2008
276
O. inca, op.cit.,p.18-19
85
CAPITOLUL IV - MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNC
Contractul individual de munc fcnd parte din marea familie a contractelor trebuie s
respecte principiul forei obligatorii a unui asemenea act, aa cum este el precizat n art.1270 alin.1
din Codul civil: Contractual valabil ncheiat are putere de lege ntre prile contractante.
Principiul puterii obligatorii a contractelor are o valabilitate general i, potrivit Codului
civil (art.1270 alin.2), un contract nu poate nceta sau nu poate fi modificat dect prin acordul
prilor ori din cauze autorizate de lege.
Contractul individual de munc respect principiile generale de drept dar n materia
executrii contractului va respecta i un principiu specific, acela al stabilitii n munc. Conform
acestui principiu un contract individual de munc nu poate nceta i nici nu poate fi modificat dect
n condiiile expres i limitativ prevzute de lege.
n materia modificrii contractului individual de munc trebuie s pornim de la regula
stabilit n art.41 alin.1 din Codul muncii conform creia o astfel de schimbare a coninutului
acestui act juridic este posibil doar prin acordul prilor. Asta nseamn c oricare dintre pri
poate avea iniiativa modificrii anumitor clauze contractuale care vor deveni imperative odat ce
au fost discutate, negociate i de comun acord acceptate.
Cu titlu de excepie, modificarea contractului individual de munc este posibil i n mod
unilateral, n cazurile i condiiile prevzute de lege.
n doctrin se menioneaz existena, conform criteriului manifestrii de voin a prilor
contractante, a trei modaliti de modificare a contractului individual de munc:
278

a) convenional, fiind consecina acordului de voin a celor dou pri;
b) unilateral, fiind iniiat de angajator n condiiile limitativ prevzute de lege, cum ar fi:
fora major, aplicarea unei sanciuni disciplinare, existena unor obiective de performan
individual pentru salariat, luarea unei msuri de protecie a salariatului, etc.;
c) legal, fiind consecina unor modificri sau ale contractului colectiv de munc
aplicabil
279
.
Codul muncii n art.41 alin. 3 face o enumerare a elementelor contractuale care, schimbate
fiind, pot fi calificate ca modificri ale contractului individual de munc. niruirea acestor elemente
trebuie interpretat ca fiind doar una enuniativ i nicidecum limitativ
280
.
Modificrile cele mai frecvent ntlnite n cuprinsul unui contract individual de munc
vizeaz un numr de trei elemente eseniale : locul muncii, felul muncii i salariul.
Orice modificare a contractului individual de munc trebuie s respecte dispoziiile art.17
din Codul muncii privind obligaia angajatorului de a-l informa pe salariat cu privire la clauzele
contractuale pe care intenioneaz s le modifice. Aceast obligaie de informare vizeaz
modificrile de natur convenional, nu i cele intervenite ca urmare a unor modificri rezultate din
lege, norme de natur administrativ, prevederi statutare sau cele decurgnd din contractele
colective de munc aplicabile
281
.
Conform art.17 alin.5 din Codul muncii orice modificare a contractului de munc n timpul
executrii acestuia impune ncheierea unui act adiional la contract, ntr-un termen de 20 de zile
lucrtoare de la data apariiei modificrii, cu excepia situaiilor n care o asemenea modificare este
prevzut n mod expres de lege.

277
Ibidem
278
M. ichindelean, Modificarea i suspendarea contractului individual de munc din perspectiva reglementrilor
cuprinse n Legea nr.40/2011 de modificare i completare a Legii nr.53/2003 Codul muncii, n Modificrile Codului
muncii i ale Legii dialogului social (coordonator Al. Athanasiu), Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2011, p. 58; L.
Dima, Codul muncii, Comentariu pe articole., vol.I, p.218
279
Al. Athanasiu, L.Dima, Regimul juridic al raporturilor de munc n reglementarea noului Cod al muncii, Partea a
III-a, n Pandectele Romne nr.5/2003, p. 229
280
I. T. tefnescu, Tratat . . . , 2012, p. 359
281
O. inca, Obligaia de a-l informa pe salariat cu privire la clauzele eseniale ale contractului individual de munc,
n Dreptul nr.10/2004, p. 50 i urm.
86
n legtur cu formula folosit de legiuitor n sensul c actul adiional se ncheie n termen
de 20 de zile lucrtoare de la data apariiei modificrii, n doctrin s-au fcut urmtoarele
precizri:
282

a) termenul de 20 de zile lucrtoare ncepe s curg de la data la care s-a realizat acordul
prilor contractante, moment care poate fi anterior sau concomitent ntocmirii n form scris a
actului adiional;
b) termenul este acordat pentru ndeplinirea formei scrise actului adiional care trebuie s
respecte condiiile solemne de ncheiere a contractului individual de munc.
1. Clasificarea cazurilor de modificare a contractului individual de munc
Literatura juridic consemneaz diverse cazuri de modificare a contractului individual de
munc n raport de varii criterii, cum ar fi : existena consimmntului, elementele supuse
modificrii, durata
283
.
Clasificarea cazurilor de modificare a contractului individual de munc se poate face :
a) n raport de existena sau inexistena consimmntului :
- modificarea convenional (este necesar realizarea acordului de voin) ;
- modificarea unilateral (iniiat de angajator, fr consimmntul salariatului);
- modificarea fcut n temeiul legii.
b) n raport de elementele contractului supuse modificrii:
- se modific unitatea (intervine detaarea);
- se modific felul muncii (intervine detaarea sau trecerea ntr-o alt munc);
- se modific locul muncii (intervine delegarea, detaarea);
- se modific salariul;
c) n raport de durata modificrii:
- modificri temporare ale contractului individual de munc:
- delegarea;
- detaarea;
- trecerea temporar n alt munc
- modificri definitive ale contractului individual de munc:
- transferul
- alte modificri definitive ale contractului de munc.
2. Delegarea
Delegarea reprezint exercitarea temporar, din dispoziia angajatorului, de ctre salariat, a
unor lucrri sau sarcini corespunztoare atribuiilor de serviciu n afara locului su de munc (art.
43 din Codul muncii).
Din punct de vedere a naturii juridice ne aflm n prezena unei dispoziii, emis de un
subiect al raportului juridic de munc, cu scopul punerii n executare a contractului individual de
munc.
Din punct de vedere formal dispoziia de delegare trebuie s respecte forma scris ca o
condiie ad validitatem, delegarea fiind supus controlului organelor de jurisdicie a muncii dar
oportunitatea ei scap cenzurii instanelor de judecat fiind lsat exclusiv la aprecierea conducerii
unitii delegante.
Delegarea poate fi individual, atunci cnd vizeaz un singur salariat, dar poate fi i
colectiv, n sensul c printr-o singur decizie sunt delegate mai multe persoane, individualizate
fiind fiecare n parte
284
.

282
M. ichindelean, op.cit., p. 60 - 62
283
Al. iclea, Tratat . . . , 2012, p. 638; L. Dima, op.cit., p. 218 i urm.; S. Ghimpu, I.T. tefnescu, . Beligrdeanu,
Gh. Mohanu, Dreptul muncii. Tratat, vol.I, Ed. tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1978, p. 300 - 301
284
I. T. tefnescu, Tratat . . . , 2012, p.360 ; A se vedea i Decizia nr.3501/R din 24 octombrie 2007 a Curii de Apel
Bucureti, Secia a VII-a civil
87
2.1 Trsturile caracteristice delegrii
a) este o msur obligatorie iar refuzul nejustificat al salariatului de a o pune n aplicare
reprezint abatere disciplinar i poate avea ca i consecin aplicarea unor msuri disciplinare,
putndu-se ajunge chiar i la concediere.
b) are caracter temporar, putnd fi dispus doar pe o perioad limitat de cel mult 60 de zile
calendaristice n 12 luni. n acest caz suntem n prezena unei delegri unilaterale constnd n
manifestarea de voin exclusiv i suficient, pentru a produce efecte, a angajatorului
285

Conform art. 44 din Codul muncii delegarea poate fi prelungit pentru perioade succesive de
maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul pentru prelungirea
delegrii nu poate atrage sancionarea salariatului.
Textul art. 44 din Codul muncii este criticat n literatura de specialitate considerndu-se c o
astfel de prevedere deturneaz radical natura juridic a delegrii caracterizat de o temporalitate
redus, prin definiie
286
. Se apreciaz, de ctre acela autor, c acordul salariatului la prelungirea
delegrii nu reprezint o garanie suficient pentru protejarea intereselor acestuia deoarece n lipsa
unor prevederi legale imperative poziia de inegalitate economic ntre prile contractului de
munc poate genera o anumit inhibiie voliional a salariatului care pentru pstrarea locului de
munc poate fi de acord cu perpetuarea delegrii
287
.
c) prin delegare este afectat locul muncii, mai exact locul obinuit de munc, ceea ce
nseamn c cel delegat va trebuii s presteze activitatea ntr-un alt cadru dect cel firesc stabilit
prin contractul individual de munc anterior ncheiat. Delegarea poate fi dispus a se executa n
aceeai unitate, la o unitate compenent sau subunitate ori la o alt unitate n aceeai sau n alt
localitate. Celelalte elemente eseniale ale contractului (felul muncii i salariul) nu pot fi modificate
ca urmare a delegrii.
d) pe ntreaga durat a delegrii salariatul presteaz activitate din dispoziia i n beneficiul
unitii delegante.
e) delegarea presupune acordarea celui delegat a anumitor drepturi pecuniare care pot consta
n: plata cheltuielilor de transport i cazare, plata unei indemnizaii de delegare .a.
2.2 Efectele juridice ale delegrii.
Persoana delegat i pstreaz calitatea de salariat al unitii delegante fiind subordonat
acesteia chiar dac, temporar, lucreaz, n fapt, ntr-un cadru organizatoric al altui angajator.
Salariatul delegat trebuie s-i desfoare activitatea cu respectarea programului normal de
lucru existent n unitatea n care a fost delegat
288
.
Din punct de vedere disciplinar cel delegat este obligat s respecte disciplina muncii n
unitatea unde a fost delegat dar va rspunde disciplinar numai fa de unitatea sa angajatoare cu care
are contract individual de munc.
n cazul n care salariatul delegat cauzeaz, prin fapta sa svrit cu vinovie, un prejudiciu
unitii unde a fost delegat rspunderea nu va fi una reglementat de Codul muncii deoarece
intervine o rspundere de natur civil.
3. Detaarea
Detaarea este o modificare a contractului individual de munc constnd n schimbarea
temporar a locului de munc, din dispoziia angajatorului, la un alt angajator, pentru executarea
unor lucrri n interesul acestuia. n mod excepional, prin detaare se poate modifica i felul
muncii, dar nu mai cu consimmntul scris al salariatului (art.45 din Codul muncii).

285
M. ichindelean, op.cit., p. 63
286
Al. Athanasiu, Codul muncii. Comentariu pe articole. Actualizare la vol. I II,, Ed. C. H. Beck, Bucureti, 2012, p.
40
287
Ibidem
288
Hotrrea Guvernului nr.1860/2006, publicat n M.Of. nr. 1046 din 29 decembrie 2006
88
Unii autori din doctrina juridic autohton consider c dispoziia de detaare trebuie s fie
dat n scris dar forma scris nu reprezint o condiie ad validitatem fiind determinat de
respectarea disciplinei financiare la acordarea i decontarea drepturilor bneti ale celor detaai
289
.
Nu mprtim punctul de vedere menionat mai sus i apreciem ca i corect interpretarea
c orice modificare a contractului individual de munc, n lipsa unor prevederi legale exprese,
trebuie s urmeze condiiile de form ale actului iniial ncheiat
290

Aadar, detaarea, din punct de vedere formal, trebuie dispus n form scris ca i o
condiie ad validitatem, a unei astfel de modificri contractuale.
3.1 Trsturile caracteristice detarii
a) Detaarea este obligatorie pentru salariat, refuzul acestuia de a ndeplini dispoziia dat de
angajator trebuie s aib un caracter ecepional i temeinic justificat, n caz contrar fiind posibil
aplicarea de sanciuni disciplinare, mergndu-se pn la concediere. Obligativitatea detarii, pentru
salariat, vizeaz primul interval de timp prevzut de lege i anume perioada de cel mult un an.
Pentru restul perioadelor de detaare este nevoie de consimmntul salariatului. Deoarece Codul
muncii nu explic coninutul sintagmei n mod excepional i pentru motive personale temeinice
s-a emis opinia c se pot aplica prin analogie motivele prevzute pentru funcionarii publici (art.89
alin.3 din Legea nr.188/1999) cum ar fi: starea de graviditate, creterea unui copil minor, motive de
sntate, unic ntreintor de familie, etc. La fel pot fi utilizate i motivele privind refuzul unei
misiuni temporare de munc ( art.15 alin.3 din H.G. nr.938/2004) ca de exemplu: existena unui
pericol privind viaa sau integritatea fizic i psihic a salariatului n cauz
291

b) Detaarea are un caracter temporar putnd fi dispus pe o perioad de cel mult un an.
n mod excepional detaarea poate fi prelungit pentru motive obiective ce impun prezena
salariatului la angajatorul la care s-a dispus detaarea, cu acordul ambelor pri, din 6 n 6 luni. Se
poate meniona remarca din doctrin c n caz de prelungire a detarii suntem, n realitate, n
prezena unui acord tripartit ncheiat ntre angajatorul cedent, angajatorul cesionar i salariat
292
.
Pentru anumite categorii profesionale, prin lege sau statute se pot prevedea i alte condiii i
termene de detaare
293
.
c) Prin detaare se modific locul de munc existnd ns i posibilitatea modificrii altor
elemente eseniale ale contractului, cum ar fi felul muncii i salariul, cu acordul celui detaat.
Astfel, cel detaat poate fi investit, cu acordul su, ntr-o funcie superioar care presupune atribuii
noi dar i un salariu corespunztor. n nici un caz cel detaat nu poate fi trecut pe un post inferior,
cu un salariu mai mic, din dispoziia exclusiv a unitii cedente.
d) Salariatul detaat are dreptul la cheltuieli de transport i indemnizaie de detaare.
e) Detaarea nceteaz n urmtoarele moduri:
- la expirarea termenului prevzut;
- n caz de revocare;
- prin acordul prilor;
- prin ncetarea contractului individual de munc;
- la iniiativa salariatului. Acest caz vizeaz situaia n care se nate o divergen ntre
cei doi angajatori sau nici unul dintre ei nu-i ndeplinete obligaia privind drepturile cuvenite
salariatului detaat, fapt ce-l ndreptete pe acesta din urm s revin la locul su de munc i s
se ndrepte mpotriva oricruia dintre cei doi angajatori cernd executarea silit a obligaiilor
nendeplinite (art.47 alin.5 din Codul muncii). n cazul ncetrii detarii ca urmare a iniiativei
salariatului de a nceta raporturile juridice de munc cu unitatea angajatoare este obligatoriu, n mod

289
Al. iclea, op.cit., p. 642
290
I.T. tefnescu, op.cit., p. 362.
291
Idem, p.364
292
Ibidem; Al. iclea, op.cit., p. 642
293
n cazul magistrailor se aplic dispoziiile din Legea nr.303/2004; n cazul funcionarilor funcionarilor publici se
aplic dispoziiile din Legea nr.188/1999)
89
firesc i legal, s se acorde preavizul, apreciindu-se c din raiuni de ordin practic, acesta s fie
comunicat i unitii unde salariatul a fost detaat
294
.
n cazul n care are loc ncetarea contractului individual de munc al salariatului detaat din
motive obiective ( dizolvarea angajatorului cedent, reintegrarea unui salariat anterior ncadrat pe
acel post, etc.) n doctrin se consider c salariatul detaat are posibilitatea legal de a ncheia cu
unitatea cesionar un contract individual de munc devenind astfel salariatul permanent al unitii
unde iniial a fost doar detaat
295
.
3.2 Efectele juridice ale detarii
a) Contractul de munc al salariatului detaat ncheiat cu unitatea cedent va fi considerat,
din punct de vedere juridic, suspendat cu privire la efectele sale principale (prestarea muncii i plata
salariului). Unitatea cedent este ns obligat s pstreze postul celui detaat i s-l reprimeasc la
data ncetrii detarii (art.42 alin.2 din Codul muncii).
Curtea Constituional a statuat c prevedrile art.42 alin.2 din Codul muncii sunt n
concordan cu principiul egalitii de tratament privind pe toi cetenii, toi cei detaai beneficiind
de un tratament juridic identic cu cel al salariailor care nu au fost inclusi ntr-un proces de
delegare, detaare sau trecere temporar n alt munc
296
.
b) Unitatea cesionar nu are dreptul, ca la rndul ei, s detaeze salariatul ce i-a fost cedat.
Msura detarii este dispus n interesul unitii cesionare iar salariatul detaat trebuie s ocupe un
post vacant din organigrama unitii unde a fost detaat.
Este o chestiune unanim acceptat de doctrin i de practica judiciar c existena unui post
vacant este o condiie de principiu, n caz contrar, obligaia ca detaarea s fie n interesul unitii
cesionare nu mai subzist iar msura este nelegal
297
.
c) Salariatul detaat beneficiaz de drepturile care i sunt mai favorabile, fie de la angajatorul
su iniial, fie de la angajatorul cesionar. n cazul concediului de odihn, dac acesta a fost stabilit i
programat anterior detarii, unitatea cesionar va trebui s respecte condiiile de concediu iniial
stabilite. Dac concediul de odihn nu a fost programat de unitatea cedent efectuarea lui se va face
printr-un aranjament cu unitatea cesionar.
d) n privina rspunderii disciplinare, de regul, puterea disciplinar se exercit de ctre
unitatea unde salariatul este detaat, fiind subordonat acesteia.
Cu toate c nu exist text expres n acest sens (dar nu exist nici text legal contrar) doctrina
apreciaz c sanciunea disciplinar suprem, adic concedierea, nu se poate dispune dect de ctre
unitatea care l-a detaat pe salariat.
Deoarece sanciunea retrogradrii n funcie are efecte asupra felului muncii i cu privire la
salariu o astfel de sanciune este n competena de aplicare doar a unitii cedente.
e) n cazul n care salariatul detaat cauzeaz, printr-o fapt svrit cu vinovie n
executarea unor obligaii de serviciu, unitii cesionare un prejudiciu material intervine rspunderea
patrimonial potrivit art.254 i urm. din Codul muncii.
4. Detaarea lucrtorilor n cazul prestrii de servicii la nivel transnaional
n cazul, tot mai frecvent ntlnit, a prestrii de servicii la nivel transnaional, pentru
protejarea drepturilor lucrtorilor s-a adoptat, la nivelul Comunitii Europene, Directiva 96/71/CE
din 16 decembrie 1996 privind detaarea lucrtorilor n cadrul prestrii de servicii.
n sensul directivei, prestarea de servicii poate consta fie n executarea de lucrri de ctre o
ntreprindere, fie prin punerea la dispoziie de lucrtori pentru utilizarea de ctre o ntreprindere, n
cadrul unei piee publice sau private.
298


294
Al. iclea, op.cit., p. 645
295
Ibidem
296
Decizia nr.248/2000, publicat n M.Of. nr. 665 din 16 decembrie 2000
297
L. Dima, n Codul Muncii. Comentariu, vol.I, p.235
298
N. Voiculescu, Drept comunitar al muncii, Ed. Wolters Kluwer Romnia, 2009, p.290 295; L. Dima, Relaii de
munc i industriale n Uniunea European, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2012, p. 171 - 185
90
Directiva nr.96/71/CE a fost transpus n dreptul intern prin Legea nr.344/2006 privind
detaarea salariailor n cadrul prestrii de servicii transnaionale
299
i Hotrrea Guvernului
nr.104/2007 de reglementare a procedurii specifice privind detaarea salariailor n cadrul prestrii
de servicii transnaionale pe teritoriul Romniei
300
.
Din analiza comparativ a directivei i a legii noastre interne se poate constata o diferen de
accepiune n ceea ce privete noiunea de detaare.
Astfel, potrivit Directivei 96/71/CE, normele acesteia se aplic ntreprinderilor nfiinate
ntr-un stat membru care detaeaz lucrtori pe teritoriul altui stat membru prin luarea uneia din
urmtoarele msuri cu caracter transnaional:
- detaarea unui lucrtor, n numele ntreprinderii sau sub coordonarea acesteia, pe teritoriul
unui stat membru, n cadrul unui contract ncheiat ntre ntreprinderea care face detarile i
destinatarul prestrii de servicii care i desfoar activitatea n statul membru respectiv, dac
exist un raport de munc ntre ntreprinderea care face detaarea i lucrtor pe perioada detarii
sau,
- detaarea unui lucrtor pe teritoriul unui stat membru la o unitate sau ntreprindere care
aparine grupului, dac exist un raport de munc ntre ntreprinderea care face detaarea i lucrtor
pe perioada detarii sau,
- detaarea, n calitate de ntreprindere cu ncadrare n munc temporar sau ntreprindere
care a pus la dispoziie un lucrtor, a unui lucrtor la o ntreprindere utilizatoare nfiinat sau care
i desfoar activitatea pe teritoriul unui stat membru, dac exist un raport de munc ntre
ntreprinderea cu ncadrare n munc temporar sau ntreprinderea care a pus la dispoziie lucrtorul
i lucrtor pe perioada detarii.
Potrivit art.4 din legea nr.344/2006 dispoziiile acesteia se aplic n msura n care
ntreprinderile ce presteaz servicii transnaionale iau una din urmtoarele msuri cu caracter
transnaional:
- detaeaz un salariat pe teritoriul Romniei, n numele ntreprinderii i sub coordonarea
acesteia, n cadrul unui contract ncheiat ntre ntreprinderea care face detaarea i beneficiarul
prestrii de servicii care i desfoar activitatea n Romnia, dac exist un raport de munc pe
perioada detarii, ntre salariat i ntreprinderea care face detaarea;
- detaarea unui salariat la o unitate situat pe teritoriul Romniei sau la o ntreprindere care
aparine unui grup de ntreprinderi, situat pe teritoriul Romniei, dac exist un raport de munc,
pe eprioada detarii, ntre salariat i ntreprinderea care face detaarea;
- punerea la dispoziie, a unui salariat de ctre o ntreprindere de munc temporar sau
agenie de plasare, la o ntreprindere utilizatoare stabilit sau care i desfoar activitatea pe
teritoriul Romniei, dac exist un raport de munc, pe perioada detarii, ntre salariat i
ntreprinderea de munc temporar sau agenia de plasare.
Se pot trage urmtoarele concluzii:
a) n dreptul autohton detaarea presupune suspendarea contractului de munc i trecerea
celui detaat n subordinea unitii cesionare, n beneficiul creia presteaz munca;
b) n sensul Legii nr.344/2006 salariatul detaat este acel salariat care, n mod obinuit,
lucreaz ntr-un alt stat dect Romnia, dar pentru o perioad de timp limitat, presteaz activitate
n ara noastr (art.2);
c) n sensul normelor comunitare, n cazul detarii transnaionale lucrtorul rmne, de
regul, sub autoritatea angajatorului su i lucreaz n beneficiul acestuia.
Detaarea transnaional este considerat mai apropiat, din punct de vedere al coninutului,
de delegarea reglementat de Codul muncii
301
.
d) prin lucrtor detaat n sensul Directivei 96/71/CE se nelege lucrtorul care execut o
prestaie, pe durat determinat pe teritoriul altui stat membru dect al statului unde i desfoar

299
Publicat n M.Of. nr. 636 din 24 iulie 2006
300
Publicat n M.Of. nr. 111 din 14 februarie 2007
301
Al. iclea, op.cit., p. 645 - 646
91
activitatea n mod obinuit, motiv pentru care se opineaz c termenul de detaat n cadrul
prestrilor de servicii este specific dreptului comunitar
302
.
Conform art. 6 din Legea nr.344/2006, indiferent de legea aplicabil raportului juridic de
munc, salariaii detaai pe teritoriul Romniei, n cadrul prestrii de servicii transnaionale,
beneficiaz de condiiile de munc stabilite de legea romn i/sau de dispoziiile contractului
colectiv de munc aplicabil la nivel de sector (art.3 pct.8 din Directiva 96/71/CE) cu privire la:
- durata maxim a timpului de lucru i durata minim a repausului periodic;
- durata minim a concediilor anuale pltite;
- salariul minim, inclusive compensarea sau plata muncii suplimentare;
- condiiile de punere la dispoziie a salariailor, n special de ctre ntreprinderile de munc
temporar;
- sntatea i securitatea n munc;
- condiiile de munc pentru femeile nsrcinate, luze, copii i tineri;
- egalitatea de tratament dintre brbai i femei, precum i alte dispoziii n materie de
interdicie a discriminrii.
Legea nr.344/2006, prin art.10 i 11, permite acordarea salariailor dataai n Romnia de
drepturi suplimentare fa de cele stabilite expres i imperativ prin acest act normativ.
Inspecia muncii este ndreptit s verifice respectarea drepturilor salriailor detaai pe
teritoriul Romniei n cadrul prestrii de servicii transnaionale.
n cazul ivirii unor conflicte de munc derivnd din nclcarea drepturilor cu privire la
condiiile de munc ale salariailor detaai soluionarea acestora revine instanelor de judecat
competente din Romnia sau instanelor judectoreti dintr-un alt stat, la alegerea salariatului
detaat.
5. Trecerea ntr-o alt munc
Trecerea n alt munc reprezint o operaiune juridic care nu presupune ncetarea
contractului individual de munc ci o modificare a unuia din elementele eseniale ale contractului de
munc. Fcnd apel la normele dreptului civil se poate constata c trecerea n alt munc ne
situeaz n domeniul stingerii obligaiei printr-o novaie obiectiv
303
.
Novaia obiectiv vizeaz situaiile n care subiectele obligaiei rmn aceleai, dar obligaia
iniial se stinge fcnd loc uneia noi
304
.
n dreptul muncii, spre deosebire de dreptul civil, modificarea contractului nu este
ntotdeauna rezultatul unui consens al prilor, ca efect al libertii contractuale de voin, existnd
i posibilitatea intervenirii unor norme imperative care impun modificarea unui element contractual.
Conform art.41 alin.3 din Codul muncii modificarea contractului individual de munc se
refer la oricare dintre urmtoarele elemente:
a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d) condiiile de munc;
e) salariul;
f) timpul de munc i timpul de odihn.
Trecerea salariatului ntr-o alt munc poate fi clasificat dup dou criterii
305
. Conform
criteriului sursei ce determin modificarea avem:
- trecerea consensual a salariatului ntr-o alt munc;
- dispoziia unilateral a angajatorului (art.48 din Codul muncii);

302
A. Popescu, Dreptul internaional al muncii,, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2006, p.381
303
R. Dimitriu, Contractul individual de munc. Prezent i perspective, Ed. Tribuna Economic, Bucureti, 2005, p.
225 - 226
304
I.F.Popa n L.Pop, I.F.Popa, S.I.Vidu,

Tratat elementar de drept civil.Obligaiile, Ed. Universul Juridic, Bucureti,
2012, p. 692
305
R. Dimitriu, op.cit., p.227
92
- trecerea n alt munc ca urmare a ofertei angajatorului (art.64 alin.1 din Codul muncii).
Dup criteriul ntinderii efectelor sale, trecerea n alt munc poate fi:
- definitiv;
- temporar.
A) Trecerea consensual a salariatului ntr-o alt munc.
Potrivit art.41 din Codul muncii contractual individual de munc poate fi modificat numai
prin acordul prilor. Modificarea elementelor contractuale prevzute n art. 41 alin.3 din Codul
muncii sunt oricnd posibile, n baza respectrii principiului libertii contractuale de voin, dar i
cu respectarea prevederilor legale n vigoare.
Modificarea contractului de munc prin trecerea temporar n alt munc impune
consimmntul special al salariatului atunci cnd are loc o nlocuire a unei personae care lipsete
temporar de la serviciu i unitatea este obligat s-i pstreze postul, precum i n cazul girrii
temporare a unei funcii de conducere sau ca urmare a acceptrii de ctre salariat a unei delegri de
atribuii.
B) Trecerea n alt munc prin dispoziia unilateral a angajatorului
Conform art.48 din Codul muncii angajatorul poate modifica temporar locul i felul muncii,
fr consimmntul salariatului, i n cazul unor situaii de for major, cu titlu de sanciune
disciplinar sau ca msur de protecie a salariatului, n cazurile i condiiile prevzute de prezentul
cod.
Fora major, conform art. 1351 alin.2 din Codul civil, este definit ca orice eveniment
extern, imprevizibil, absolut invincibil i inevitabil. Aadar, n astfel de condiii angajatorul este n
drept s dispun o trecere a unui salariat n alt munc, precum poate dispune obligarea la ore
suplimentare sau rechemarea din concediu. Toate aceste msuri trebuie s fie determinate de
apariia unui eveniment sau mprejurri care s ndeplineasc cumulativ trei condiii :
imprevizibilitatea, invincibilitatea i inevitabilitatea
306
.
Trecerea temporar n alt munc poate avea loc i cu titlu de sanciune disciplinar, n
condiiile art.248 lit. b din Codul muncii, adic a retrogradrii salariatului din funcia deinut,
pentru o durat ce nu poate depi 60 de zile. n acest caz trecerea ntr-o alt munc are caracter
obligatoriu i nseamn ndeplinirea unor atribuii corespunztoare unei alte funcii, inferioar, dar
corespunztoare cu pregtirea profesional i aptitudinile celui sancionat.
Trecerea ntr-o alt munc, cu titlu de sanciune, trebuie s fie efectiv ceea ce nseamn c
salariatul sancionat trebuie s treac concret la ndeplinirea atribuiilor noii funcii.
Conform art.48 din Codul muncii trecerea n alt munc, n mod unilateral, este posibil i
ca msur de protecie a salariatului.
Astfel, o asemenea modificare este obligatorie, pentru ambele pri contractante, ori de cte
ori este consecina unei recomandri a medicului de medicina muncii. Acesta este ndreptit legal
s propun schimbarea locului de munc sau a felului muncii al unui salariat atunci cnd starea sa
de sntate impune acest lucru.
Legea nr.346/2002
307
privind asigurarea pentru accidente i boli profesionale prevede c
asiguraii afectai de astfel de factori de risc care determin imposibilitatea ndeplinirii sarcinilor de
serviciu pot trece temporar n alt loc de munc, la acelai angajator, cu condiia ca acesta s dispun
de un loc de munc corespunztor strii lor de sntate. n caz contrar, unica soluie juridic
posibil este concedierea potrivit art.61 lit.c din Codul muncii
308
.
Ordonana de urgen a Guvernului nr.96/2003 privind protecia maternitii n locurile de
munc
309
oblig angajatorul s treac n alt munc salariatele gravide, care alpteaz sau care au
nscut recent, dup cum urmeaz :

306
A se vedea i I.T. tefnescu, .Beligrdeanu, nelesul i sfera de aplicare a noiunilor de for major i caz
fortuit n dreptul muncii, n Dreptul nr.6/2008
307
republicat n M.Of. nr. 772 din 12 noiembrie 2009
308
I.T. tefnescu, Tratat . . ., 2012, p. 371
309
Publicat n M.Of. nr.750 din 27 octombrie 2003, aprobat, cu modificri prin Legea nr.25/2004, publicat n M.Of.
nr. 214 din 11 martie 2004
93
- salariatelor gravide i care alpteaz trebuie s li se asigure, la intervale regulate de timp,
pauze i amenajri pentru repaus n poziie eznd sau, respectiv, pentru micare;
- s modifice corespunztor condiiile i/sau orarul de munc pentru salariatele gravide sau
care alpteaz, ori s le repartizeze la un alt loc de munc unde nu exist riscuri pentru sntatea i
securitatea acestora. Aceste modificri trebuie s in cont de recomandarea medicului de medicina
muncii sau a medicului de familie, fr afectarea drepturilor salariale ;
- s modifice locul de munc ocupat de salariata gravid sau care alpteaz dac acesta are
caracter insalubru sau greu de suportat. Normele de aplicare a O.U.G. nr.96/2003
310
calific drept
locuri de munc insalubre sau greu de suportat:
- colectarea, transportul i depozitarea dejeciilor menajere, umane, animaliere ;
- igienizarea grupurilor sanitare;
- spatul anurilor;
- ncrcatul sau descrcatul cu lopata al diverselor produse;
- ridicarea unor greuti mai mari de 10 kg ;
- munca n condiii de expunere la temperaturi extreme
311
.
C) Trecerea n alt munc ca urmare a ofertei angajatorului .
Conform art.64 din Codul muncii angajatorul este obligat s propun salariatului un alt loc
de munc vacant n unitate, compatibiul cu pregtirea profesional i starea de sntate a acestuia,
n caz de concediere ( art.61 lit. c i d din Codul muncii), precum i n caz de reintegrare al fostului
ocupant al postului respectiv (art.56 alin.1 lit.e din Codul muncii).
n literatura juridic se subliniaz c ntre cele dou ipoteze sunt diferene majore. n
cazurile prevzute de art.61 lit. c i d din Codul muncii trecerea n alt munc este o msur prin
care se ncearc evitarea unei concedieri, pe cnd n cazul prevzut de art. 56 alin.1, lit.e din Codul
muncii o astfel de modificare a contractului de munc este calificat ca o msur de protecie
ulterioar ncetrii raportului juridic de munc
312
.
6. Trecerea definitiv n alt munc
Unul din cele mai cunoscute i frecvente cazuri de modificare, cu caracter definitiv, a
contractului individual de munc l reprezint:
6.1. Promovarea.
Promovarea reprezint trecerea cu caracter permanent a unui salariat ntr-o funcie
superioar n grad celei deinute anterior
313
. O astfel de modificare a contractului individual de
munc vizeaz, n mod esenial, felul muncii implicnd schimbri de atribuii i responsabiliti,
motiv pentru care ea nu se poate dispune n lipsa acordului salariatului.
De obicei, promovarea respect regulile necesare ncheierii contractului individual de munc
att n ceea ce privete condiia vacantrii postului, ct i n privina modalitilor de de verificare a
aptitudinilor i pregtirii profesionale a celui susceptibil de promovare.
n cazul promovrii personalului pltit din fonduri publice a fost elaborat Legea nr.
284/2010
314
care stabilete c aceati salariai pot fi promovai conform prevedrilor din statute sau
alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotrri ale Guvernului
sau act administrativ al ordonatorului principal de credite.
n cazul inexistenei unui post vacant promovarea este posibil prin transformarea unui post
din statul de funciuni ntr-unul cu nivel imediat superior.
6.2. Transferul

310
Aprobate prin H.G. nr.537/2004, publicat n M.Of. nr. 378 din 29 aprilie 2004
311
O.U.G. nr.99/2000, aprobat prin Legea nr.436/2001
312
R. Dimitriu, op.cit., p. 237
313
S. Ghimpu, I.T. tefnescu, .beligrdeanu, Gh. Mohanu, Dreptul muncii.Tratat, Ed. tiinific i Enciclopedic,
Bucureti, 1978, p. 349 - 352
314
Publicat n M.Of. nr. 877 din 28 decembrie 2010
94
Conform reglementrilor anterioare actualului cod al muncii, precum i contribuiilor
doctrinare din aceeai etap transferul era calificat ca o trecere cu caracter definitiv a unei persoane
ncadrate n munc la un alt angajator, n condiiile prevzute de actele normative n vigoare.
n toate cazurile de transfer, din punct de vedere a naturii juridice a unei astfel de operaiuni,
se accepta ideea unei convenii tripartite care implica voinele celor doi angajatori, precum i
consimmntul persoanei care se transfera
315
.
Sub imperiul vechiului Cod al muncii transferul era privit ca o operaiune ce asigura
continuitatea contractului de munc meninndu-se n vigoare contractul iniial ncheiat prin
subrogarea, de ctre noul angajator, a drepturilor i obligaiilor asumate de primul
316
.
Actualul Cod al muncii nu are nici un fel de prevederi cu privire la transfer, fapt ce este
considerat, de ctre unii autori, ca fiind o lacun legislativ avnd n vedere utilitatea sa practic,
precum i faptul c el este reglementat prin legi speciale ce vizeaz mai multe categorii
profesionale (judectori, procurori, poliiti, funcionari publici, etc.)
317
. Se susine, de ctre acelai
autor, c utilitatea i necesitatea transferului rezult din chiar dispoziiile Codului muncii (art.173)
i a Legii nr.67/2006
318
privind transferul ntreprinderii, al unitii sau al unor pri ale acestora
ctre alt angajator. n concluziile acestui autor n pofida nereglementrii lui transferul poate fi
utilizat n practica angajatorilor
319
.
Pe aceeai linie, a admisibilitii transferului, se situeaz i autoarea care apreciaz c
temeiul legal al transferului rezult din chiar dispoziiile art.41 din Codul muncii, propunnd o
viitoare reglementare expres n cod a unei astfel de modificri a contractului individual de
munc
320
.
Nereglementarea, cu titlu general a transferului n actualul context legislativ se motiveaz,
susine un alt autor, prin specificul economiei de pia i realitatea c demisia, urmat de ncadrarea
la un alt angajator, nu are efecte legale negative pentru persoana n cauz. Nu exist, susine n
continuare acelai doctrinar, nici o oprelite pentru relizarea transferului n cazul tuturor salariailor
deoarece el are la baz un acord (tripartit) neinterzis de vreo dispoziie legal
321
.
n ceea ce ne privete considerm ca fiind corect i legal aprecierea c, n lipsa unei
reglementri generale, transferul nu se poate realiza dect n cazurile reglementate prin legi speciale
ceea ce determin ca eventuala schimbare a unui subiect al contractului individual de munc s se
realizeze n dou etape: ncetarea contractului de munc prin acordul prilor i ncheierea cu noul
angajator a unui nou contract individual de munc
322
.
Realizarea faptic a unui transfer ar crea prilor dificulti i din punct de vedere al
nerecunoaterii (n lipsa unei text de lege fr echivoc) acestei operaiuni de ctre inspectoratele
teritoriale de munc.
Suntem de acord cu necesitatea adoptrii unei viitoare reglementri a transferului n Codul
muncii consacrndu-se astfel, printr-un temei legal manifestarea liber de voin a prilor implicate
ntr-un raport juridic de munc.


315
S. Ghimpu, I.T. tefnescu, .Beligrdeanu, Gh. Mohanu, op.cit, p. 334
316
Ibidem
317
Al. iclea, Acte normative noi Codul muncii, n R.R.D.M. nr. 1/2012
318
Publicat n M.Of. nr. 276 din 28 martie 2006
319
Al. iclea, Tratat . . ., 2012, p. 652
320
A. Cioriciu, Consideraii privind transferul personalului, n R.R.D.M. nr. 2/2006
321
I.T. tefnescu, Tratat . . ., 2012, p.375; A se vedea i .Beligrdeanu, Posibilitatea transferului n cazul
persoanelor ncadrate cu contract individual de munc (II), n Dreptul nr.1/2007
322
Al. Athanasiu, L.Dima, Regimul juridic al raporturilor de munc n reglementarea noului Cod al muncii, n
Pandectele Romne nr.5/2003; Al.Athanasiu, L.Dima, Dreptul muncii, Ed. All Beck, Bucureti, 2005, p. 231 232.
95
CAPITOLUL V - SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNC
1. Noiune.
Un contract individual de munc, valid ncheiat, se execut n etape succesive, producndu-
i efectele ealonat n timp ceea cea face ca, n anumite mprejurri, efectele contractului s nu se
produc. Contractul de munc fiind prin excelen un contract bilateral, sinalagmatic i cu prestaii
succesive, neexecutarea obligaiilor uneia dintre pri va determina nendeplinirea prestaiilor ce
revin celeilalte pri contractante. Cu toate acestea, n cazul n care angajatorul nu-i execut
obligaia principal de a plti salariul angajatul nu poate invoca excepia non adimpleti contractus ci
va trebui s acioneze n justiie pentru obligarea celui vinovat la executarea prestaiei
323
.
Nendeplinirea prestaiilor contractuale de ctre una din pri poate avea o dubl finalitate:
suspendarea contractului sau ncetarea acestuia. Diferena ntre cele dou const n aceea c n cazul
suspendrii neexecutarea prestaiilor este temporar i, de regul, neculpabil. Executarea
prestaiilor n contractul individual de munc urmeaz o ordine prestabilit i care este obligatorie,
ea neputnd fi niciodat inversat. Astfel, cel care trebuie s execute primul prestaia, adic s
efectueze munca, este ntotdeauna salariatul i numai dup aceea urmeaz obligaia angajatorului de
a plti salariul
324
.
Astzi, nici ntr-un caz nu se poate susine c suspendarea nu ar fi o creaie a legiuitorului ci
un concept doctrinar care d expresie unor mprejurri de fapt, Codul muncii reglementnd, prin
art.49-53, instituia juridic i de sine stttoare a suspendrii
325
.
Cauzele de suspendare a contractului individual de munc au un caracter expres i limitativ.
Inserarea n contractul colectiv de munc a unei clauze de suspendare excede textelor legale n
domeniu, ceea ce nseamn o adugare la lege inadmisibil. O decizie de suspendare a contractului
de munc ntemeiat pe dispoziii cuprinse n contractul colectiv de munc sunt lovite de nulitate
absolut. Dei Codul muncii nu are dispoziii de procedur privind suspendarea contractului de
munc, este necesar ca angajatorul s emit o decizie scris n care s se precizeze cauza, temeiul
legal i durata suspendrii
326
.
Nu n toate situaiile n care nu se execut prestaia putem vorbi de o suspendare a
contractului de munc. Exist ntreruperi ale prestrii muncii care in de specificul contractului de
munc i care nu determin suspendarea:
327

a) cnd angajatorul nu-i ndeplinete obligaia de plat a salariului;
b) n cazul concediului de odihn, a repausului sptmnal, a zilelor de srbtori legale,etc.;
c) n cazul n care salariatul presteaz n beneficiul aceluiai angajator, temporar o alt
activitate.
Codul muncii reglementeaz urmtoarele modaliti de suspendare a contractului individual
de munc:
- suspendarea de drept;
- suspendarea din iniiativa salariatului;
- suspendarea din iniiativa angajatorului;
- suspendarea prin acordul prilor.
2. Suspendarea de drept
Aceast modalitate de suspendare cuprinde situaiile cele mai numeroase i este
reglementat n art.49 alin.1 i art. 50 din Codul muncii. Dup cum o spune i denumirea ea
intervine ca efect al legii, peste voina prilor, i determin imposibilitatea prestrii muncii.

323
Al.Athanasiu, L. Dima Dreptul muncii, Ed. All Beck, Bucureti, 2005, p.91
324
Al. iclea, Tratat de dreptul muncii,, ediia a IV-a, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2010, p.557
325
S.V.Stnoiu, Suspendarea contractului de munc, n R.R.D. nr. 7/1968, p.31.
326
Curtea de Apel Constana, secia mixt, decizia civil nr.428/MC/2005, n Al.Athanasiu, M. Volonciu, L.Dima,
O.Cazan, Codul muncii.Comentariu pe articole,Vol.I.Art.1-107, Ed. All Beck, Bucureti, 2007 (citat n continuare
Codul muncii.Comentariu pe articole . . ., vol.I/II)
327
L. Dima , Codul muncii.Comentariu pe articole vol.I, p.254
96
Cazurile de suspendare de drept i au sorgintea n prevederile exprese ale Codului muncii i,
uneori, n alte legi speciale.
Situaiile de suspendare de drept a contractului individual de munc au, potrivit doctrinei,
urmtoarele motive:
328

a) motive medicale
- maternitate;
- boal;
- carantin.
b) motive socio profesionale
- exercitarea unei funcii elective, legislative sau judectoreti;
- exercitarea unei funcii de conducere salarizate n sindicat;
- arestul preventiv, potrivit normelor procedurii penale;
- alte cazuri de suspendare prevzute de lege.
c) motive excepionale, denumite generic cazuri de for major.
Se poate constata c enumerarea motivelor de suspendare nu mai cuprinde i ipoteza
serviciului militar obligatoriu deoarece acest caz a fost abrogat pe temeiul apariiei Legii
nr.395/2005 care, ncepnd cu 1 ianuarie 2007, suspend efectuarea serviciului militar obligatoriu n
calitate de militar n termen i de militar cu termen redus.
Doctrina critic ns maniera superficial a legiuitorului de a trata aceast problem avnd n
vedere c obligaiile militare pentru situaii de rzboi, stare de asediu i stare de mobilizare au
rmas n vigoare, fapt ce impune reintroducerea acestui caz de suspendare a contractului de
munc
329

Suspendarea de drept a contractului individual de munc se produce n urmtoarele situaii:
2.1. Concediul de maternitate (art.50, lit.a)
Potrivit Ordonanei de Urgen a Guvernului nr.158/2005 femeile salariate i asigurate n
sistemul de asigurri sociale de sntate au dreptul, dac domiciliaz sau au reedina n Romnia,
la un concediu de maternitate pentru o perioad de 126 de zile calendaristice. Concediul de
maternitate are dou componente: concediul pentru sarcin i concediul pentru luzie. Concediul
pentru sarcin se acord anterior naterii, iar concediul pentru luzie se acord pentru intervalul
post-natere, stabilindu-se posibilitatea compensrii celor dou concedii, n funcie de opiunea
persoanei i de recomandarea medicului, dar durata minim obligatorie a concediului de luzie
trebuie s fie de 42 de zile calendaristice.
In cazul persoanelor cu handicap asigurate se asigur, la cerere, concediu pentru sarcin
ncepnd cu luna a 6-a de graviditate.
n cazul n care copilul se nate mort sau moare n timpul concediului de luzie
indemnizaia de maternitate se acord pe ntreaga perioad.
Cuantumul brut lunar al indemnizaiei de maternitate este de 85% din baza de calcul stabilit
prin O.U.G. nr.158/2005 i se suport integral din Fondul naional unic de asigurri sociale de
sntate.
Din punct de vedere juridic contractul individual de munc al femeii aflate ntr-o asemenea
situaie se suspend de drept, ea fiind n imposibilitate obiectiv de a presta munca, neavnd
posibilitatea de a decide s nu-i exercite dreptul la concediu de maternitate
330
.
Pe durata concediului de maternitate, pn la revenirea pe post a salariatei, angajatorul poate
angaja o alt persoan, dar numai cu contract individual de munc pe durat determinat.
Concedierea persoanei aflate n concediu de maternitate nu este posibil, potrivit art.6o
alin.1, lit.d din Codul muncii.

328
R. Dimitriu, Contractul individual de munc. Prezent i perspective, Ed. Tribuna Ecnomic, Bucureti, 2005, p. 245
329
L. Dima, Codul muncii. Comentariu, vol.I, p. 263 264; Al. Athanasiu, Codul muncii.Comentariu.Actualizare, vol. I
II, p. 45
330
L. Dima ,op. cit.,p.254
97
n cazul n care salariata nsrcinat sau care alpteaz, prin prestarea activitii poate suferi
riscuri privind sntatea, securitatea sa sau/i a copilului are dreptul la un concediu de risc maternal
ce se poate acorda, fie nainte de data solicitrii concediului de maternitate, fie dup revenirea din
concediul post-natal obligatoriu, cu condiia s nu fi solicitat concediu pentru creterea i ngrijirea
copilului pn la doi ani, respectiv 3 ani n cazul copilului cu handicap.
Concediul de risc maternal se poate acorda, n ntregime sau fracionat, pentru o durat de
maximum 120 de zile pe baza certificatului medical emis de medicul de familie sau medicul
specialist.
2.2. Concediul pentru incapacitate temporar de munc (art.50 lit.b)
Pe perioada ct un salariat se afl n incapacitate de munc, datorit unei boli obinuite sau
profesionale, ori a unui accident de munc, va avea contractul suspendat i n locul salariului ( pe
care nu-l poate primi pentru c nu presteaz munc) va fi ndreptit s primeasc o indemnizaie
pentru incapacitate de munc deoarece el este asigurat obligatoriu pentru concedii i indemnizaii de
asigurri sociale de sntate.
Suspendarea contractului individual de munc are loc pe ntreaga durat de timp necesar
nsntoirii angajatului i redobndirii capacitii capacitii de munc dar, durata de acordare a
indemnizaiei este de cel mult 183 de zile ntr-un an, ncepnd cu prima zi de mbolnvire. De la a
91-a zi de concediu pentru temporar de munc prelungirea acestuia se face de ctre medicul
specialist, cu avizul medicului expert al asigurrilor sociale. n cazul unor boli speciale art.13 din
O.U.G. nr.158/2005 concediul i indemnizaia pentru incapacitate temporar de munc este mai
mare.
Pentru motive temeinice, medicul primar sau medicul specialist poate propune prelungirea
concediului medical, peste cele 183 de zile, pentru a se evita pensionarea de invaliditate a
salariatului aflat n incapacitate de munc, cu cel mult 90 de zile.
Persoanele asigurate surprinse de o incapacitate de munc temporar n timpul concediului
de odihn sau fr plat vor putea beneficia de indemnizaie, concediul lor fiind ntrerupt, urmnd
s fie reprogramat
331
.
Cuantumul brut al indemnizaiei este de 75% din baza de calcul stabilit de O.U.G.
nr.158/2005 i se suport integral din Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate. Baza de
calcul a indemnizaiei va fi de 100% n cazul unor boli grave indicate n actul normativ amintit.
n cazul n care asiguraii lucreaz la mai muli angajatori indemnizaia se pltete o singur
dat de ctre angajatorul la care s-a declanat boala s-au s-a produs accidentul.
Imposibilitatea de a presta munc, din motive independente de voina salariatului acesta
fiind n concediu medical va avea ca efect suspendarea de drept a principaleleor efecte ale
contractului su de munc (prestarea muncii i plata acesteia). Aplicarea msurii suspendrii
facultative de ctre angajator, peste msura suspendrii de drept a contractului este nelegal, scopul
urmrit de instituirea suspendrii fiind deja atins prin aplicarea prevederilor art.5o lit.b din Codul
muncii. Aplicarea, pentru aceeai perioad, a suspendrii facultative prevzut de art.52 alin.l lit.c
din Codul muncii nu poate opera
332

Salariaii aflai n incapacitate temporar de munc nu pot fi concediai, fiind protejai prin
dispoziiile art.6o alin.1 din Codul muncii. Emiterea unei decizii de concediere disciplinar pe
perioada ct salariatul se afl n incapacitate temporar de munc este lovit de nulitate absolut
chiar dac, n cuprinsul deciziei, se precizeaz c ea i va produce efectele de la data ncetrii
incapacitii de munc. O nou decizie de concediere va putea fi emis la data cnd salariatului i
nceteaz starea de incapacitate de munc. Pe aceeai perioad de timp, chiar dac s-a anulat decizia

331
Al. iclea, Tratat de dreptul muncii.Legislaie. Doctrin. Jurispruden, ediia a VI-a revizuit i adugit, Ed.
Universul Juridic, Bucureti, 2012, p. 659
332
Curtea de Apel Timioara, secia civil complet specializat de litigii de munc i asigurri sociale, decizia nr.831
din 5 aprilie 2006, n G.G. Schmutzer, Dreptul muncii.Recursuri n interesul legii.Contractul colectiv de
munc.Contractul colectiv de munc.Litigii de munc.Pensii.Practic judiciar, Ed. Moroan, Bucureti, 2008, p.59
(citat n continuare G.G. Schmutzer, Practic judiciar)
98
de concediere disciplinar, salariatul contestator nu poate cere drepturile bneti ce i s-ar fi cuvenit
deoarece s-a aflat n incapacitate temportar de munc beneficiind de indemnizaia legal ce i-a fost
pltit333.
2.3. Carantina (art.50 lit.c)
Carantina reprezint un interval de timp n care se interzice prestarea activitii, de ctre
organele medicale, din cauza unor boli contagioase, pe o durat determinat sau nedeterminat. Cei
aflai ntr-o astfel de situaie au dreptul la o indemnizaie pe o durat stabilit prin certificatul
eliberat de direcia pentru sntate public. Cuantumul brut lunar al indemnizaiei este de 75% din
baza de calcul stabilit de O.U.G. 158/2005.
Dac persoana asigurat presteaz munc la mai muli angajatori, indemnizaia pentru
carantin se calculeaz i se pltete de fiecare dintre acetia.
Concedierea salariatului pe durata carantinei nu este posibil (art.60 alin.1 lit. b din Codul
muncii).
2.4. Exercitarea unei funcii n cadrul unei autoriti executive, legislative ori judectoreti
(art.50 lit. d)
Pe toat durata mandatului exercitrii unor asemenea funcii contractul individual de munc
a acestor persoane cu angajatorul iniial se suspend de drept. n asemenea situaii se pot afla cei
alei sau numii n funcii de demnitate public, n Parlament, Guvern, consilii judeene, prefecturi,
primrii, etc.
Acolo unde legea permite cumulul de funcii pentru astfel de persoane este evident c nu va
opera suspendarea contractului de munc iniial ncheiat, el rmnnd n vigoare i putnd fi
executat, dac salariatul dorete acest lucru i are posibilitatea ndeplinirii atribuiilor de serviciu
asumate.
2.5. ndeplinirea unei funcii de conducere salarizat n sindicat (art.50 lit.e)
Angajaii cu contract individual de munc alei n organele de conducere ale sindicatelor i
salarizai de ctre acestea, pe perioada mandatului cu care au fost investii, vor avea contractul de
munc suspendat. Aceste persoane au dreptul s li se pstreze funcia i locul de munc avute
anterior, precum i vechimea n munc, postul lor neputnd fi ocupat, de alt persoan, dect pe
durat determinat. La ncheierea mandatului i revenirea pe post se va sigura acestora un salariu
egal cu cel pe care l-ar fi obinut dac i-ar fi continuat munca n condiii obinuite la acel loc de
munc.
Pe durata exercitrii unei funcii eligibile ntr-un organism sindical contractul de munc al
persoanei n cauz nu poate nceta prin concediere, cu excepia situaiei situaiei n care concedierea
este dispus pentru o abatere disciplinar grav sau pentru abateri disciplinare repetate svrite de
ctre acel salariat ( art.60 alin.1 lit.h din Codul muncii).
2.6. Fora major (art.50 lit. f)
mprejurrile externe cu caracter excepional, imprevizibile i invincibile ( ca de exemplu,
rzboiul, cutremurele, inundaiile) pot determina, independent de voina prilor, suspendarea
prestrii muncii i, n consecin, a plii salariului.
Textul Codului muncii face referire expres i exclusiv la fora major nu i la cazul fortuit,
motiv pentru care s-a pus problema n doctrin dac suspendarea poate opera i pentru un caz

333
Curtea de Apel Piteti, Secia civil, pentru cauze privind conflicte de munc i asigurri sociale i pentru cauze cu
minori i de familie, decizia nr. 108/R-CM din 13 februarie 2008, n L. U, Fl.Rotaru, S. Cristescu, Contractul
individual de munc.ncheiere, executare, modificare, suspendare. Practic judiciar, Ed. Hamangiu, Bucureti,
2009, p.270 (citat n continuare L. U, Fl.Rotaru, S. Cristescu, Practic judiciar)
99
fortuit
334
. n aceast din urm situaie, care exclude culpa debitorului i determin neexecutarea
obligaiilor contractuale, consecinele mprejurrilor invocate trebuie analizate n raport de persoana
celor implicai.
Considerm c situaiile n care neexecutarea obligaiilor contractuale nu sunt imputabile
nici uneia dintre pri fora major i cazul fortuit trebuie apreciate ca fiind sinonime producnd
suspendarea de drept a contractului individual de munc.
Rzboiul, cutremurele, inundaiile, erupiile vulcanice, etc., sunt situaii de for major ce
mpiedic ndeplinirea obligaiilor asumate prin contractul individual de munc. Acelai lucru se
ntmpl ns i n alte situaii, ce nu sunt definite ca fiind cazuri de for major, ca de exemplu:
imposibilitatea efecutrii de transporturi din cauza distrugerii mijloacelor de transport, deteriorarea
unor mijloace importante de producie, condiii meteorologice extreme, incapacitate temporar de
munc, greva, etc.
n legtur cu suspendarea contractului de munc n cazul grevei s-a emis mai multe
opinii
335
. Dac pentru unii doctrinari greva, legal sau ilegal, nu poate constituii nici caz de for
major i nici caz fortuit, pentru alii, a cror opinie o mprtim i noi, greva poate conduce la
suspendarea de drept a contractului de munc a neparticipanilor la grev dac se afl n
imposibilitate de a-i ndeplini atribuiile datorit conflictului colectiv de munc declanat de colegii
lor greviti.
2.7. Arestarea preventiv a salariatului (art.50 lit.g)
Pe perioada arestrii preventive a salariatului contractul su de munc este suspendat
deoarece el nu poate presta activitatea asumat i nu va putea fi salarizat.
336

In doctrin s-a semnalat i omisiunea legiuitorului de a nu reglementa situaia contractului
de munc n cazul arestrii preventive a angajatorului persoan fizic. Se propune soluia
suspendrii contractului de munc a salariatului care i desfoar activitatea n folosul exclusiv al
angajatorului
337
.
2.8. Expirarea valabilitii avizelor, autorizaiilor i atestrilor (art.50 lit. h)
Acest caz de suspendare este o noutate legislativ operat n Codul muncii prin adoptarea
Legii nr.40/2011. Anterior acestor modificri un astfel de caz era considerat exclusiv unul de
suspendare de drept a contractului individual de munc. Conform actualelor reglementri dac
avizele, autorizrile sau atestrile au expirat, ca termen de valabilitate, nu mai opereaz suspendarea
de drept dect dac n termen de 6 luni salariatul nu le rennoiete
338

2.9. Alte cazuri expres prevzute de lege (art.50 lit. i)
Aa cum am menionat deja, cazurile de suspendare trebuie s fie expres prevzute, fie de
Codul muncii, fie de alte legi care au meniuni speciale n acest sens. Cu titlu de exemplu amintim:
- suspendarea contractului de munc, pe perioada mandatului, a acelor salariai care au fost
desemnai administratorii unei societi comerciale (Legea nr.31/1990);
- suspendarea contractului de munc pe durata ntreruperii activitii n construcii datorit
condiiilor meteorologice extreme (Legea nr.215/1997);

334
I.T. tefnescu, . Beligrdeanu, nelesul i sfera de aplicare a noiunilor de for major i caz fortuit n dreptul
muncii, n Dreptul nr.6/2008; V.Zanfir, Fora major i cazul fortuit n raporturile de munc, n R.R.D.M. nr.6/2008
335
A. G. Uluitu, Greva, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2008, p.208-209; I.T.tefnescu, Tratat teoretic i practic de
drept al muncii, Ed, Universul Juridic, Bucureti, 2010, p.858 861; Al.iclea, Tratat . . ., 2012 p. 661 - 662; Al.
Athanasiu, L.Dima, Dreptul muncii, Ed. All Beck, Bucureti, 2005, p.95; L. Dima, op.cit., p.276; I.T. tefnescu, .
Beligrdeanu, op.cit., p.45-47.
336
A se vedea i O. inca, Unele observaii referitoare la suspendarea contractului individual de munc, n Dreptul,
nr.5/2006
337
I.T. tefnescu, op.cit.,p.369
338
Al. Athanasiu, Codul muncii.Comentariu,, vol.I II, p. 45 - 46
100
- suspendarea contractului de munc al celui care ocup funcia de manager i de membru n
consiliul director al unitilor sanitare (Legea nr.95/2006);
- suspendarea contractului de munc al asistentului maternal profesionist care nu are n
plasament sau n ncredinare copii ( Hotrrea Guvernului nr.679/2003).
3. Suspendarea din iniiativa salariatului
Aceast modalitate de suspendare opereaz ca urmare a exercitrii a unei astfel de opiuni,
angajatul avnd iniiativa exercitrii dreptului de a suspenda efectele contractului, dar poate
interveni i cnd acesta svrete fapte contrare obligaiilor contractuale.
Potrivit art. 51 alin.1 din Codul muncii contractul individual de munc poate fi suspendat n
ase situaii, dup cum urmeaz:
3.1. Concediul pentru creterea copilului n vrst de pn la 2 ani sau, n cazul copilului
cu handicap, pn la mplinirea vrstei de 3 an ( art.51 lit.a).
Persoanele care, n ultimul an anterior datei naterii copilului, au realizat venituri
profesionale supuse impozitului pe venit timp de 12 luni pot beneficia de concediu pentru creterea
copilului.
Acest concediu se poate solicita i obine de urmtoarele categorii de persoane:
- n mod opional, de ctre oricare dintre prinii fireti ai copilului;
- de ctre adoptator sau de cel cruia i s-a ncredinat copilul n vederea adopiei ;
- de ctre tutori.
Prin Legea nr.166/2012
339
indemnizaia pentru creterea copilului revine la 85% din venitul
net, ncepnd cu data de 1 octombrie 2012. Se menin, n continuare, limitele minime i maxime,
respectiv de 1200 i 3.400 lei dar, n acelai timp cu dreptul de acordare a stimulentului de inserie
i pentru persoanele care au optat pentru concediu pn la vrsta de 2 ani.
Se elimin limitarea la 3 nateri a situaiei pentru care se acord concediu i indemnizaie
pentru creterea copiilor. Se vor acorda indemnizaii pentru creterea copiilor n toate situaiile care
conduc la acordarea unui astfel de drept.
3.2. Concediul pentru ngrijirea copilului bolnav ( art.51 lit.b)
Prin O.U.G. nr.158/2005 privind concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate
se stabilete c salariaii ce au domiciliul sau reedina n Romnia pot solicita concediu pentru
ngrijirea copilului bolnav n vrst de pn la 7 ani. Indemnizaia se acord pe baza certificatului
de concediu medical eliberat de medicul de familie iar durata de acordare este de maximum 45 de
zile calendaristice pe an pentru un copil, cu excepia situaiilor n care copilul este diagnosticat cu
boli infecto-contagioase, neoplazii, este imobilizat n aparat gipsat, este supus unor intervenii
chirurgicale. n aceste din urm cazuri durata concediului medical se va stabili de ctre medicul
curant, iar dup depirea termenului de 90 de zile, de ctre medicul specialist, cu aprobarea
medicului expert al asigurrilor sociale.
In cazul copilului cu handicap care necesit internare, tratament ambulatoriu sau la
domiciliu, pentru afeciuni intercurente (intermitente) precum i pentru recuperare/reabilitare,
concediul se acord pn la mplinirea vrstei de 18 ani. Conform Legii nr.448/2006, printele care
crete un copil cu handicap cu vrsta ntre 3-7 ani beneficiaz de concediu pentru creterea copilului
pn la vrsta de 18 ani.
Cunatumul brut lunar al indemnizaiei este de 85% din baza de calcul.
3.3. Concediul paternal (art.51 lit. c)

339
Publicat n M.Of. nr.699 din 11 octombrie 2012. A se vedea i Hotrrea Guvernului nr.1291 publicat n M. Of.
Nr. 897 din 28 decembrie 2012
101
Concediul paternal este reglementat prin Legea nr.210/1999
340
. Prin acest concediu se
asigur participarea tatlui la creterea noului nscut, indiferent dac copilul a fost nscut din
cstorie, din afara cstoriei sau a fost adoptat.
Concediul paternal se acord la cerere, n primele 8 sptmni de la naterea copilului, cu
condiia ca solicitantul s dovedeasc calitatea de tat. Dac a survenit decesul mamei n timpul
naterii sau n intervalul de luzie, tatl copilului are dreptul s beneficieze de concediul neefectuat
de mam.
Durata concediului paternal este de 5 zile lucrtoare, iar n cazul obinerii, de ctre tatl
copilului, a atestatului de absolvire a unui curs de puericultur, durata este de 15 zile lucrtoare. Pe
durata concediului paternal se acord o indemnizaie de asigurri sociale.
3.4. Concediul pentru formarea profesional (art.51 lit. d)
Conform art.149 din Codul muncii salariaii au dreptul s beneficieze, la cerere, de concedii
pentru formarea profesional ce se pot acorda cu sau fr plat.
Fiind evident c pe perioada concediului de formare profesional nu se presteaz munc,
contractul individual de munc va avea efectele suspendate. Durata concediului pentru formare
profesional nu se deduce din concediul de odihn anual i este asimilat perioadei de munc
efectiv n ceea ce privete drepturile cuvenite salariatului, altele dect salariul.
3.5. Exercitarea unor funcii elective n organisme profesionale (art.51 lit. e)
Dispoziiile art.51 alin.l, lit.e din Codul muncii au n vedere suspendarea contractului
individual de munc doar n cazul ocuprii unei funcii elective ntr-o organizaie profesional,
constituit la nivel local sau central, nu i n orice alt organizae legal constituit dar care nu are
caracter profesional.
La finele mandatului persoana n cauz revine la locul de munc.
3.6. Participarea la grev (art.51 lit. f)
Salariaii participani la grev, pe perioada exercitrii acestui drept, au contractul individual
de munc suspendat, cu referire la salariu i sporurile de salariu.
Problema juridic a acestui caz de suspendare deriv, din nou, dintr-o neconcordan a
dispoziiilor legislative existente n dou acte normative care vizeaz acelaii domeniu.
Astfel, potrivit art.51 alin.1 lit.f din Codul muncii participarea la grev are ca i consecin,
printre altele, suspendarea contractului individual de munc din iniiativa salariatului.
Potrivit art.195 alin.1 din Legea nr.62/2011 pe toat durata participrii la grev contractul
individual de munc sau raportul de serviciu, dup caz, al angajatului se suspend de drept.
Doctrina apreciaz c din conflictul acesta de legi ctig de cauz trebuie s se acorde Legii
nr.62/2011 deoarece este mai nou i reprezint i ea o component a dreptului comun n materie
341

3.7. Absenele nemotivate (art.51 alin.2)
Actuala reglementare prevzut n art.51 alin.2 din Codul muncii este considerat parial
eronat i contradictorie, fiind evident c, n cazul unor absene nemotivate, se va produce
ntotdeauna suspendarea contractului individual de munc urmat de posibilitatea aplicrii unei
sanciuni disciplinare
342
.
Aadar, absenele nemotivate conduc n mod obligatoriu la suspendarea contractului
individual de munc fiind imposibil o alt soluie, nefiind necesare reglementri suplimentare.

340
M.Of. nr. 20 din 31 decembrie 1999
341
I.T. tefnescu, Reglementarea conflictelor colective de munc n lumina Legii nr.62/2011 a dialogului social, n
Revista romn de jurispruden nr.3/2011
342
I.T. tefnescu, Tratat . . ., 2012, p.382
102
4. Suspendarea din iniiativa angajatorului
Aceast modalitate de suspendare intervine n situaiile n care angajatorul are posibilitatea
de a iniia suspendarea contractului de munc al salariatului su. Practica judiciar a subliniat, n
mod constant, necesitatea ca angajatorul s emit o decizie scris de suspendare a contractului, din
ea trebuind s rezulte manifestarea de voin a acestuia, situaia care a impus luarea msurii
suspendrii, textul legal ce reglementeaz acea situaie i durata suspendrii, elemente n raport de
care instana s poat analiza legalitatea i temeinicia deciziei
343
.
Cazurile de suspendare prevzute de art.52 alin.l din Codul muncii sunt urmtoarele:
4.1. Pe durata cercetrii disciplinare prealabile (art. 52 lit. a)
Cercetarea disciplinar prealabil este obligatorie, sub sanciunea nulitii absolute, n cazul
tuturor msurilor disciplinare, cu excepia celei prevzute la art.248 alin.1 lit.a din Codul muncii. Pe
durata efecturii unei astfel de cercetri angajatorul poate lua msura suspendrii contractului
individual de munc al salariatului n cauz, fie n momentul n care a dispus declanarea cercetrii,
fie, oricnd, pe durata acesteia.
Suspendarea contractului pe durata cercetrii prealabile nu trebuie s aib un caracter
abuziv, ea impunndu-se atunci cnd raporturile de munc n cadrul unitii angajatoare pot fi grav
afectate sau creeaz dificulti comisiei de cercetare n a ajunge la concluzii corecte i obiective
344
.
Deoarece textul Codului muncii nu impune necesitatea precizrii duratei suspendrii, unele
instane de judecat apreciaz c este suficient meniunea c suspendarea dureaz pe intervalul de
timp necesar cercetrii disciplinare prealabile
345
. Perioada de suspendare nu trebuie ns s fie
excesiv pentru a nu-l lipsi, fr motive foarte ntemeiate, pe salariat de mijloacele materiale de
subzisten, adic de salar
346
.
n cazul demarrii cercetrii disciplinare iar salariatul nu se prezint la convocarea care i s-a
fcut ancheta va continua pn la finalizarea ei. Absena salariatului, fr invocarea vreunui motiv
obiectiv, n faa comisiei de cercetare prealabil nu ntrunete elementele constitutive ale unei noi
abateri disciplinare i nici nu poate duce, n mod automat, la ntreruperea suspendrii contractului
de munc. Decizia de suspendare trebuie s aparin angajatorului care, prin aceleai organe
competente, va dispune i ncetarea suspendrii. n caz contrar ne-am putea gsi ntr-o situaie
ilogic din punct de vedere juridic: angajatorul, prin organul su competent, stabilete i dispune
suspendarea i momentul declanrii ei, dar ncetarea suspendrii ar depinde de voina exclusiv a
salariatului care nu nelege s s prezinte n faa comisiei de cercetare disciplinar.
4.2. Suspendarea determinat de formularea unei plngeri penale (art.52 lit. b)
Angajatorul poate solicita suspendarea n cazul n care a formulat plngere penal mpotriva
salariatului sau acesta a fost trimis n judecat pentru fapte penale incompatibile cu funcia deinut,
pn la rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti.
Textul Codului muncii vizeaz dou situaii distincte:
a) angajatorul formuleaz plngere penal mpotriva propriului salariat. Acest caz de
suspendare a fost disjuns n doctrin n dou variante distincte cu propunere de soluii diferite
347
.
Astfel, se susine c formularea unei plngeri penale mpotriva propriului salariat pentru fapte
penale care nu au legtur cu munca nu poate conduce la suspendarea acestuia. Suspendarea va
putea opera doar dac faptele penale, pentru care s-a formulat plngere au legtur cu munca
salariatului.

343
Curtea de Apel Bucureti, secia aVII-a civil i pentru cauze privind conflicte de munc i asigurri sociale, decizia
civil nr.2614/R din 8 august 2007, n L.U, Fl. Rotaru, S. Cristescu, Practic judiciar, p.273-276
344
O. inca, op.cit.,p. 74
345
Curtea de Apel Timioara, secia civil completul specializat n soluionarea conflictelor de munc i asigurri
sociale, decizia civil nr. 1695 din 26 septembrie 2006, n I.T.tefnescu, op.cit., p.383
346
Curtea de Apel Bucureti, secia a VII-a civil i pentru cauze privind conflicte de munc i asigurri sociale, decizia
nr.86/R/2008, n B. Mischie, Conflicte de munc.Culegere de practic judiciar, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2010
347
I.T. tefnescu, Tratat . . .., 2012, p.383
103
In opinia noastr angajatorul are dreptul de a suspenda contractul de munc al salariatului
su, pentru svrirea de fapte penale, chiar dac acestea nu au fost svrite la locul de munc sau
n legtur cu atribuiile de serviciu, ori de cte ori faptele n cauz l fac pe salariat incompatibil cu
funcia deinut. O astfel de suspendare nu este un atentat la prezumia de nevinovie, din contr,
este un mijloc de protejare a salariatului fa de o posibil concediere intempestiv, fiind aprat i
angajatorul de potenialitatea continurii svririi de astfel de fapte penale de ctre angajatul
presupus vinovat.
Curtea Constituional a decis c msura suspendrii contractului individual de munc de
ctre angajator nu echivaleaz cu pronunarea vinoviei sau nevinoviei i nici cu privire la
rspunderea penal a salariatului n cauz, acestea fiind ntrebri la care rspunsul l pot da doar
organele judiciare. Suspendarea contractului de munc, ca urmare a formulrii unei plngeri penale
nu ncalc nici dreptul la munc consfinit n Constituie, salariatul avnd posibilitatea ca pe
perioada suspendrii contractului su de munc s presteze activiti la un alt angajator sau s
munceasc ntr-o funcie n care nu-l atinge vreo incompatibilitate
348
.
Prevederile privind posibilitatea suspendrii contractului ca urmare a formulrii unei
plngeri penale mpotriva propriului salariat trebuie aplicate fr nici un fel de discriminare pentru
toi salariaii aflai ntr-o astfel de situaie, iar problema dac fapta penal este sau nu incompatibil
cu funcia deinut este o problem ce trebuie rezolvat de la caz la caz, n raport de atribuiile de
serviciu i rspunderea ce revine celui n cauz, cu excepia situaiei n care incompatibilitatea este
prevzut direct de lege
349
.
Plngerea penal trebuie s ndeplineasc condiiile prevzute de normele de procedur
penal iar n coninutul acesteia se impune descrierea strii de fapt precum i indicarea mijloacelor
de prob, pentru ca instana de dreptul muncii, raportnd pretinsa fapt la atribuiile de serviciu ale
salariatului n cauz, s aprecieze dac exist sau nu o situaie de incompatibilitate. Nemotivarea
deciziei determin nulitatea absolut a acesteia fcnd imposibil o verificare a concordanei ntre
fapta comis i atribuiile din fia postului350
Dac suspendarea a fost dispus ca urmare a plngerii penale a propriului angajator ea i va
produce efectul din momentul depunerii plngerii, iar n cazul n care sesizarea organelor de
urmrire penal s-a efectuat de ctre o alt persoan fizic sau juridic, ori sesizarea s-a fcut din
oficiu, angajatorul va putea decide suspendarea numai din momentul trimiterii n judecat a
salariatului.
Suspendarea contractului de munc pe temeiul art.52 lit.b din Codul muncii poate dura pn
la data rmnerii definitive a hotrrii de condamnare sau pn la achitarea ori ncetarea procesului
penal decis de instana de judecat.
4.3. n cazul ntreruperii sau reducerii temporare a activitii (art.52 lit. c)
Este vorba de situaia n care ntreruperea activitii are loc fr ncetarea raportului de
munc, n special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare. Perioada
suspendrii nu este limitat n timp ea putnd dura pn la finele cauzei care a determinat-o.
Aceast cauz de suspendare se mai numete omaj tehnic. omajul tehnic este definit ca
fiind suspendarea contractului individual de munc din iniiativa angajatorului, n cazul ntreruperii
temporare a activitii, fr ncetarea raportului de munc, n special pentru motive economice,
tehnologice, structurale sau similare.
Cauzele de suspendare pot fi urmtoarele:
- apariia i implementarea unor noi tehnologii;
- reorganizarea activitii angajatorului;
- lipsa de comenzi.

348
Curtea Constituional, decizia nr.24/2003, publicat n M.Of. nr.72 din 5 februarie 2003
349
L.Dima, op.cit., p.279-280
350
Curtea de Apel Piteti, secia civil, conflicte de munc i asigurri sociale i pentru cauze cu minori i de familia,
decizia nr.339/R-CM, din 18 aprilie 2008, n L.U, Fl.Rotaru, S.Cristescu, Codul muncii adnotat, p.366
104
ntreruperea activitii poate avea loc i n mod secvenial, parial fiind oprit funcionarea
doar a unor echipamente de munc din anumite secii, departamente, ateliere, etc.
Ca urmare a modificrii Codului muncii i introducerii alin.3 la art. 52 este permis
angajatorului, ca pe perioade care depesc 30 de zile lucrtoare, s reduc programul de lucru de la
5 zile la 4 zile pe sptmn, cu reducerea corespunztoare a salariului, pn la remedierea situaiei
care a determinat o astfel de msur. Decizia se ia dup consultarea prealabil a sindicatului
reprezentativ de la nivelul unitii sau a reprezentanilor salariailor, dup caz.
Doctrina consemneaz i un punct de vedere critic privind prevederea mai sus menionat.
Se apreciaz c, din punct de vedere al sistematizrii materiei este greit plasarea acestei ipoteze n
categoria cazurilor de suspendare a contractului de munc din iniiativa angajatorului, fiind mai
degrab un caz de modificare a contractului individual de munc (durata timpului de lucru i
salariul)
351

Curtea Constituional a decis c suspendarea contractului de munc pentru reducerea
activitii angajatorului trebuie s fie consecina unor motive obiective care l fac pe acesta s nu
poat face fa economic exigenelor pieei i s nu poat plti salariile angajailor ceea ce ar duce la
lezarea iremediabil a dreptului de proprietate
352
.
ntr-o recent exprimat opinie se menioneaz c n cazul reducerii activitii suspendarea
este opozabil doar unor salariai i nu poate duce la o situaie de suspendare pentru toi angajaii.
Se apreciaz c instana de judecat trebuie s fie abilitat s cenzureze o suspendare a contractelor
de munc a tuturor angajailor dac motivul este doar reducerea i nu ntreruperea total a
activitii
353

Pe perioada suspendrii angajaii nu primesc salar, n schimb au dreptul la o indemnizaie de
75% din salariul ce li s-ar fi cuvenit dac ar fi prestat munca n condiiile obinuite.
Plata indemnizaiei se face numai dac ntreruperea activitii nu este imputabil salariailor
i dac, n intervalul de timp respectiv, ei se afl la dispoziia angajatorului care poate s dispun
oricnd renceperea activitii.
Sesizat fiind Curtea Constituional cu neconstituionalitatea art.53 din Codul muncii, prin
dou decizii ale sale, a stabilit c plata indemnizaieie de 75% este legal, asigurndu-se o efectiv
i real protecie social a celor implicai n cmpul muncii
354
.
In cazul n care angajaii au activitatea ntrerupt dar angajatorul nelege ca acetia s se
afle, pe ntreaga durat a ntreruperii, la locurile lor de munc, conform art.164 alin.3 din Codul
muncii, este obligatorie plata unui salariu brut lunar cel puin egal cu salariul de baz minim brut pe
ar. Aceste dispoziii se aplic i n cazul n care salariatul este prezent la lucru, n cadrul
programului, dar nu poate s-i desfoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu excepia
grevei.
4.4. Pe durata detarii (art.52 lit. d)
Detaarea presupune ca un salariat s presteze anumite lucrri, pe o perioad de timp
determinat, n interesul altui angajator, acesta din urm fiind obligat i la plata salariului.
n mod firesc, ntr-o asemenea situaie contractul de munc al salariatului detaat cu
angajatorul cedent va fi suspendat.
4.5. Pe durata suspendrii avizelor, autorizaiilor sau atestrilor (art.52 lit. e)
n situaia n care, prin dispoziia autoritii competente se suspend avizul, autorizaia sau
atestatul n vederea exercitrii unei profesii, n mod firesc i legal se suspend i contractul
individual de munc.

351
Al. Athanasiu, Codul muncii. Comentariu.Actualizare, vol.I-II, p. 5o
352
Curtea Constituional, Decizia nr. 383/2011, publicat n M. Of. Nr.281 din 21 aprilie 2011
353
Al. Athanasiu,op.cit, p. 48
354
Curtea Constituional, Decizia nr.24/2003, publicat n M.Of.nr.72 din 5 februarie 2003 i Decizia nr.827/2008,
publicat n M.Of. nr.577 din 31 iulie 2008
105
Din redactarea, nu cea mai fericit, a textului art. 52 din Codul muncii s-ar putea deduce c
o astfel de msur ar fi doar o posibilitate pentru angajator. Suntem de acord cu opinia exprimat n
literatur c ntr-o asemenea situaie suspendarea este o msur obligatorie pentru angajator
deoarece el nu-i mai poate permite salariatului n cauz s ndeplineasc obligaiile contractuale
atta vreme ct i s-a suspendat capacitatea de a exercita anumite prestaii speccifice
355

5. Suspendarea prin acordul prilor
Pe perioada executrii contractului de munc sau chiar n momentul ncheierii acestuia
prile pot cdea de acord asupra unor situaii care s conduc la suspendarea contractului
individual de munc.
Art.54 din Codul muncii prevede c suspendarea prin acordul prilor poate avea loc n
urmtoarele dou situaii:
- n cazul concediilor fr plat pentru studii;
- n cazul concediilor fr plat pentru interese personale.
Prin acte normative speciale se pot crea i alte situaii n care poate interveni o suspendare a
activitii prin acordul prilor.
n legislaia muncii din Romnia exist i alte acte normative care conin reglementri
privind suspendarea contractului individual de munc prin acordul prilor, ca de exemplu,
Hotrrea Guvernului nr. 77/2003 permite suspendarea contractului de munc al unui salariat care
este implicat n activiti ale echipelor de salvamont
356


355
Al. iclea, Tratat . . ., 2012, p. 680
356
Publicat n M.Of. nr. 91 din 13 februarie 2003
106
CAPITOLUL VI - NCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNC
Contractul individual de munc, spre deosebire de contractele reglementate n dreptul civil,
se caracterizeaz, de regul, nu prin stabilirea unui termen de valabilitate ci prin consfinirea unei
relaii constante, de durat, ceea ce nseamn continuitatea prestaiilor prilor
357
.
n mod firesc prile, i n mod special salariatul, i doresc o stabilitate a raporturilor lor de
munc, fluctuaiile de personal fiind de nedorit, de regul, de nici una din pri. Cu toate acestea, nu
se pune problema de a nu se permite ncetarea unui raport juridic de munc deoarece o astfel de
situaie ar atenta la principiul libertii contractuale de voin i la principiul libertii muncii.
Dreptul unei persoane de a-i alege, singur, fr discriminri, profesia, ocupaia, locul de munc i
opiunea de a muncii sau a nu muncii, ne conduce la concluzia existenei dreptului de a decide
ncetarea unui contract individual de munc.
Noiunea de ncetare a contractului de munc, aa cum este ea utilizat n legislaia muncii,
poate fi neleas n dou sensuri:
358

-n sens larg, nelegndu-se sfritul legal al contractului de munc, indiferent de temeiurile
i modalitile utilizate;
- n sens restrns, termenul de ncetare avnd o conotaie diferit n funcie de felul n care
se realizeaz stingerea raportului juridic de munc : printr-un act juridic, manifestarea unilateral
sau bilateral de voin, ca efect al legii, ca urmare a unei dispoziii judectoreti, etc.
n dreptul muncii se face vorbire de ncetarea contractului de munc, calificat ca un termen
generic pentru toate situaiile care pun capt unui raport juridic de munc, putndu-se utiliza i
termenul de denunare unilateral a contractului, de reziliere, de disponibilizare, de destituire, de
desfacere, toi aceti termeni din urm caracteriznd o anumit modalitate de ncetare a contractului
individual de munc. La toate acestea se adaug i situaiile n care ncetarea contractului de munc
este total detaat de voina prilor, fiind efectul legii.
Codul muncii, prin art.55, stabilete imperativ existena a trei modaliti de ncetare a unui
contract individual de munc:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului prilor, la data convenit de acestea;
c) ca urmare a voinei unilaterale a uneia dintre pri, n cazurile i condiiile limitativ
prevzute de lege.
Comparativ, n cazul funcionarilor publici, ncetarea raporturilor lor de serviciu este
posibil, conform Legii nr.188/1999, prin recurgerea la cinci modaliti:
a) de drept;
b) prin acordul scris al prilor;
c) prin eliberarea din funcia public;
d) prin destituire;
e) prin demisie.
1. ncetarea de drept a contractului individual de munc
ncetarea de drept a contractului individual de munc este o modalitate de a pune capt unui
raport juridic de munc independent de voina prilor contractante, n puterea i prin efectul legii,
fcnd imposibil producerea efectelor contractului.
Actualul Cod al muncii reglementeaz cazurile de ncetare de drept a contractului individual
de munc n articolele 50 lit. h, 56 i 80 alin.3.
n doctrin este semnalat i o anomalie legislativ conform creia fora major este
consacrat ca motiv legal de suspendare de drept a contractului individual de munc (art.50 lit. f din
Codul muncii) dar nu figureaz ntre cazurile de ncetare de drept a unui astfel de act juridic. Se

357
S. Ghimpu, I.T. tefnescu, .Beligrdeanu, Gh. Mohanu, Dreptul muncii. Tratat, vol.I, Ed. tiinific i
Enciclopedic, Bucureti, 1978, p. 353
358
D. Macovei, ncetarea contractului individual de munc,, Ed. Junimea, Iai, 1981, p.16
107
face propunerea de a se completa dispoziiile art.56 din Codul muncii cu menionarea forei majore
ca un caz distinct de ncetare de drept
359
.
Cazurile de ncetare de drept a contractului individual de munc sunt de strict interpretare,
prile neputnd aduga altele noi.
n legislaia autohton vom gsi i alte cazuri de ncetare de drept a contractului de munc,
cum ar fi:
- contractele de munc ale administratorilor, conform O.U.G. nr.82/2007
360
;
- contractul de munc al asistentului personal, n cazul decesului persoanei cu handicap
361
;
- ncetarea de drept a personalului didactic potrivit Legii nr.1/2011
362
, .a.
Prezentm n continuare cazurile de ncetare de a drept a contractului individual de munc
reglementate prin Codul muncii:
Art. 56 din Codul muncii menioneaz urmtoarele cazuri:
a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoan fizic, precum i n cazul
dizolvrii angajatorului persoan juridic.
Acest caz de ncetare de drept i gsete explicaia n caracterul intuitu personae al
contractului de munc.
Dispoziia cuprins n acest text are i critici n literatura de specialitate, oscilaia
legiuitorului n abordarea acestui subiect ilustrnd slbiciunea temeiurilor politico-sociale pe care
se eafodeaz opiunea legiuitorului . . ., precum i slaba predictibilitate a actului de legiferare cu
impact negativ asupra stabilitii legislaiei n materie
363
.
ncetarea de drept n cazul dizolvrii este consecina dispariiei ca subiect de drept a
persoanei juridice, deci a uneia din prile contractante.
O problem foarte important, semnalat recent n doctrina noastr, este cea a
neconcordanei prevederilor art. 56 alin.1 lit.a din Codul muncii cu cele cuprinse n legea
nr.85/2006 privind procedura insolvenei
364
, precum i cu reglementrile stabilite prin Directiva
nr.98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998
365
.
n Romnia, n paralel cu dispoziiile art.56 alin.1 lit.a din Codul muncii, se aplic i
dispoziiile art.86 alin.6 din Legea nr.85/2006. Conform acestui din urm act normativ desfacerea
contractelor individuale de munc ale personalului debitoarei se face de urgen de ctre
administratorul judiciar/lichidator, fr a mai fi necesar parcurgerea procedurii concedierii
colective, acordndu-se doar un preaviz de 15 zile lucrtoare.
Pornind de la soluionarea unei spee i rspunznd unor ntrebri preliminare Curtea de
Justiie a Uniunii Europene a decis c Directiva 98/59/CE se aplic ncetrii activitii unei instituii
angajatoare ca urmare a unei hotrri judectoreti de dizolvarea i lichidarea sa pentru
insolvabilitate, chiar dac, n cazul unei asemenea ncetri legislaia naional prevede rezilierea cu
efect imediat a contractelor de munc ale lucrtorilor.
Instanele judectoreti naionale sunt obligate s interpreteze dreptul naional n lumina
textului i a obiectivelor Directivei 98/59/CE, ceea ce nseamn c pn la ncetarea definitiv a
personalitii juridice a unei uniti cu privire la care se dispune dizolvarea i lichidarea trebuie
ndeplinite obligaiile care decurg din art.2 i 3 din actul normativ comunitar
366
.

359
I.T.tefnescu, .Beligrdeanu, Interesul i sfera de aplicare a noiunilor de for major i caz fortuit n dreptul
muncii, n Dreptul nr.6/2008
360
Publicat n M. Of. nr. 446 din 20 iunie 2007
361
Legea nr.448/2006, republicat n M.Of. nr. 1 din 3 ianuarie 2008
362
Publicat n M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011. A se vedea i punctul de vedere exprimat de .Beligrdeanu,
Corecta interpretare a art.289 din Legea educaiei naionale nr.1/2011 privitoare la condiiile n care personalul
didactic i de cercetare din nvmntul superior i poate continua activitatea dup mplinirea vrstei de pensionare,
n R.R.D.M. nr. 2/2011
363
Al. Athanasiu, Codul muncii. Comentariu pe articole.Actualizare, vol.I-II, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2012, p. 54
(citat n continuare Codul muncii.Comentariu pe articole.Actualizare)
364
Publicat n M.Of. nr. 359 din 21 aprilie 2006
365
R. Dimitriu, Opinii privind actuala reglementare romneasc a concedierii colective, n R.R.D.M. nr. 2/2012, p. 9-
15
366
Ibidem
108
Suntem pe deplin de acord cu propunerile de modificare a reglementrilor romneti n
vederea asigurrii concordanei cu prevederile Directivei 98/59/CE aa cum au fost ele interpretate
de ctre Curtea de Justiie a Uniunii Europene. Modificrile propuse vizeaz:
367

-cuprinsul art.86 alin.6 din Legea nr.85/2006, fiind necesar nlturarea expresiei fr a mai
fi necesar parcurgerea procedurii de concediere colectiv;
- aplicarea prevederilor art. 68 74 din Codul muncii i n cazurile de ncetare de drept a
contractului individual de munc, urmare a dizolvrii angajatorului persoan juridic.
b) la data rmnerii irevocabile a hotrrii judectoreti de declarare a morii sau a
punerii sub interdicie a salariatului sau a angajatorului persoan fizic.
n ambele situaii ne aflm n prezena pierderii calitii de subiect de drept a persoanelor
afectate. Declararea judectoreasc a morii este echivalent morii fizice iar punerea sub interdicie
are ca efect pierderea capacitii de a asuma obligaii i de a exercita drepturi. Momentul ncetrii
contractului individual de munc este cel al rmnerii irevocabile a hotrrii judectoreti de
declarare a morii, respectiv al punerii sub interdicie.
c) la data ndeplinirii cumulative a condiiilor de vrst standard i a stagiului minim de
cotizare pentru pensionare; la data comunicrii deciziei de pensie n cazul pensiei de invaliditate,
pensiei anticipate pariale, pensiei anticipate, pensiei pentru limit de vrst cu reducerea vrstei
standard de pensionare.
Prevederile Codului muncii trebuie coroborate cu dispoziiile din Legea nr.263/2010
368

privind sistemul unitar de pensii publice. Condiia esenial de ndeplinit este ntrunirea cumulativ
a celor dou elemente: vrsta standard i stagiul de cotizare. Dac aceste dou elemente nu sunt
ntrunite este exclus orice posibilitate legal de ncetare de drept a contractului individual de
munc pe acest temei.
Problema care se pune este aceea de a stabili corect efectele ntrunirii cumulative a celor
dou condiii amintite.
Ce se ntmpl n situaia n care se ntrunesc, cumulativ, cele dou condiii iar salariatul n
cauz nu formuleaz cerere de pensionare ?
Din interpretarea strict a textului de lege, n actuala formul de redactare, se poate trage
concluzia c ndat ce s-au realizat cele dou condiii contractul individual de munc nceteaz ope
legis, fiind irelevant manifestarea de voin a prilor
369
.
Actuala soluie legislativ este vehement criticat pornindu-se de la ideea c pensia se
acord la cererea persoanei ndreptite (art.103 alin.1 din Legea nr.263/2010) care poate s-i
valorifice acest beneficiu oricnd dup ndeplinirea condiiilor legale de pensionare
370
. Nimeni nu
ar trebuii s fie obligat la ncetarea raporturilor de munc numai pe temeiul atingerii unei anumite
vrstei, evitndu-se astfel i coliziunea cu Directiva 2000/78/CE privind cadrul general n favoarea
egalitii de tratament n ceea ce privete ncadrarea n munc i ocuparea forei de munc.
Salariatul romn, prin aceast reglementare, este pus ntr-o situaie dificil deoarece dei nu
este obligat s valorifice dreptul la pensie o va face totui pentru c i nceteaz de drept raportul
juridic de munc i rmne fr nici un fel de venit
371
.
n cazul pensionrii pentru invaliditate, anticipate, parial anticipate i a pensionrii pentru
limit de vrst cu reducerea vrstei de pensie momentul ncetrii de drept a contractului de munc
este cel al comunicrii deciziei de pensionare i nu data emiterii ei
372
.

367
Ibidem
368
Publicat n M.Of. nr.852 din 20 decembrie 2010
369
Al. iclea, Tratat de dreptul muncii.Legislaie.Doctrin.Jurispruden, ediia a VI-a, revzut i adugit, Ed.
Universul Juridic Bucureti, 2012, p. 687 -688 (citat n continuare Al. iclea . . ., Tratat, 2012, p); I.T.tefnescu,
Tratat teoretic i practic de dreptul muncii, ediia a II-a revzut i adugit, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2012, p.
392 (citat n continuare I.T. tefnescu, Tratat . . ., 2012, p); . Beligrdeanu, op.cit, p.14
370
Al. Athanasiu, op.cit., p.55
371
Ibidem
372
R. Dimitriu, Reflecii privind ncetarea contractului de munc din perspectiva noilor reglementri, n R.R.D.M. nr.
3/2011
109
Salariatul pensionat poate, cu acordul angajatorului, s ncheie un nou contract de munc, cu
acelai angajator sau cu altul.
d) ca urmare a constatrii nulitii absolute a contractului individual de munc de la data la
care nulitatea a fost constatat prin acordul prilor sau prin hotrre judectoreasc definitiv.
Doctrina remarc, n majoritatea ei, c legea este lacunar referindu-se doar la nulitatea
absolut nu i la cea relativ
373
.
Curtea Constituional respingnd excepia de neconstituionalitate a art. 56 lit. d i a art. 57
alin.3 din Codul muncii a reinut c cele dou texte legale se aplic, n mod egal, ambelor pri i nu
se poate susine c ar exista o discriminare a angajatorului
374
.
Nulitatea contractului de munc i are sorgintea n lege i nu n voina prilor. Dac acestea
din urm nu se neleg cu privire la nulitatea actului se va recurge la decizia organului de jurisdicie
competent.
e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare n funcia ocupat de salariat a unei
persoane concediate nelegal sau pentru motive nentemeiate, de la data rmnerii definitive a
hotrrii judectoreti de reintegrare.
Acest caz de ncetare de drept a contractului individual de munc este condiionat de
existena unei solicitri exprese de reintegrare, ctre instana de judecat, din partea celui ce a fost
anterior concediat nelegal sau nentemeiat. Hotrrea judectoreasc pronunat n sensul
reintegrrii trebuie pus n executare realizndu-se i o reparaie pentru cel nedreptit.
f) ca urmare a condamnrii la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data
rmnerii definitive a hotrrii judectoreti
Acest caz vizeaz condamnarea penal cu executare privativ de libertate ceea ce face ca
salariatul s nu-i poat ndeplini sarcinile de serviciu. Momentul ncetrii de drept este momentul
rmnerii definitive a hotrrii judectoreti de condamnare. Din acest moment postul ocupat de cel
ce a fost condamnat devine vacant i angajatorul poate declana procedurile legale de ocupare a
acestuia.
g) de la data retragerii de ctre autoritile sau organismele competente a avizelor,
autorizaiilor ori atestrilor necesare pentru exercitarea profesiei.
Persoanele care opteaz pentru ocuparea unor posturi condiionate de prevederi legale
privind obinerea unor avize, autorizri sau atestri i asum riscul, neputnd invoca motive de
discriminare, s sufere o ncetare de drept a contractului lor de munc n situaia retragerii, de ctre
organele competente, a acestor documente.
Se face observaia, justificat, c legiuitorul a omis s reglementeze i situaia n care
angajatorului i se retrage o astfel de certificare. Se propune ca, prin analogie, ntr-o astfel de ipotez
s fie aplicabile aceleai prevederi incluse n art.56 lit. g din Codul muncii
375
.
h) ca urmare a interzicerii exercitrii unei profesii sau a unei funcii ca msur de siguran
ori pedeaps complementar, de la data rmnerii definitive a hotrrii judectoreti prin care s-a
dispus interdicia.
Potrivit Codului penal executarea pedepsei interzicerii unor drepturi se pune n aplicare dup
executarea pedepsei principale, pe cnd ncetarea contractului de munc intervine dup pronunarea
hotrrii definitive de condamnare.
i) la data expirrii termenului contractului individual de munc ncheiat pe durat
determinat.
n cazurile expres i limitativ prevzute de lege n care se pot ncheia contracte de munc pe
durat determinat, ncetarea acestora are loc, fr formaliti suplimentare, la data expirrii
termenului prevzut n contract.

373
Al.Athanasiu, L.Dima, Regimul juridic al raporturilor de munc n reglementarea noului Cod al muncii, n
Pandectele Romne nr.6/2003; I.T. tefnescu, op.cit, p.393; Al. iclea, op.cit., p.690. A se vedea i punctul de vedere
exprimat de E. Lipcanu, Consideraii i o propunere de lege ferenda n legtur cu ncetarea de drept a contractului
individual de munc n cazul nulitii acestuia, n Dreptul nr. 7/2007
374
Curtea Constituional, Decizia nr.660/2008, publicat n M.Of. nr. 513 din 8 iulie 2008
375
I.T. tefnescu, Tratat. . . , 2012, p. 395
110
j) retragerea acordului prinilor sau a reprezentanilor legali, n cazul salariailor cu
vrsta cuprins ntre 15 i 16 ani.
Existena acordului pentru aceast categorie de salariai se justific prin msurile de
protecie aplicabile minorilor, pe tot parcursul existenei contractului. Din pcate, legiuitorul nu a
extins msurile de protecie i n cazurile cnd minorii devin omeri, lacun legislativ care se
impune a fi complinit
376
.
Prin textul art.80 din Codul muncii (efect al modificrilor impuse de Legea nr.40/2011) s-a
acoperit o alt lacun legislativ i s-a stabilit un caz nou de ncetare de drept a contractului
individual de munc. Este vorba de situaia n care contestatorul unei decizii de concediere are
ctig de cauz n faa instanei de judecat dar nu solicit repunerea n situaia anterioar
ndeprtrii sale din postul pe care l-a deinut. O atare situaie va avea ca i consecin ncetarea de
drept a contractului individual de munc al contestatorului la data rmnerii definitive i irevocabile
a hotrrii judectoreti.
Unii autori apreciaz c am fi n prezena unui caz de ncetare de drept a contractului
individual de munc i n situaia imposibilitii fortuite de executare (fora major i cazul fortuit)
dac este antrenat imposibilitatea permanent a executrii obligaiilor de ctre una din pri, cum
ar fi, de exemplu, un incendiu, provenit de la un factor extern, care ar distruge ntreaga unitate
377
.
Cu privire la momentul ncetrii de drept a contractului individual de munc, conform
reglementrilor din Codul muncii se cuvin precizate urmtoarele:
- n situaiile de ncetare a contractului prevzute n art.56 lit. a i b rezilierea actului are loc
n momentul apariiei cauzei de ncetare, fr necesitatea ndeplinirii altor formaliti;
- n cazurile prevzute de art. 56 lit. c j din Codul muncii, potrivit alin.2 al aceluiai
articol, constatarea ncetrii de drept a contractului de munc se face n scris prin decizie a
angajatorului. Acest act unilateral al angajatorului trebuie s se adopte n termen de 5 zile lucrtoare
de la intervenirea ncetrii i se comunic persoanelor aflate n situaiile respective n termen de 5
zile lucrtoare, ambele termene fiind apreciate de doctrin ca fiind de recomandare
378
.
2. ncetarea contractului individual de munc prin acordul prilor
Potrivit art.55 lit. b din Codul muncii contractul individual de munc poate nceta ca urmare
a acordului prilor, la data convenit de acestea. Codul nu conine nici un fel de alte prevederi,
motiv pentru care se face apel la normele de drept comun, adic cele din dreptul civil.
Doctrina de dreptul muncii precizeaz ns c prin acordul de ncetare a unui contract
individual de munc nu suntem n prezena unei tranzacii clasice de drept civil
379
, acordul fiind
considerat el nsui un contract cu o clauz nou
380
, caracterizat ca fiind un contract nenumit
381
.
Acordul prilor privind ncetarea contractului individual de munc nu trebuie confundat cu
nelegerea privind dreptul angajatorului de a renuna la beneficiul preavizului datorat de salariatul
demisionar, situaie care nu schimb temeiul ncetrii contractului
382
.
Pentru ca acordul prilor s produc efectul ncetrii contractului individual de munc
trebuie ndeplinite mai multe condiii:
- acordul prilor s fie consemnat n form scris, ca o condiie ad validitatem;
- consimmntul s ndeplineasc cerinele prevzute de dreptul comun:
- s vin din partea acelorai pri care au ncheiat contractul;
- s nu fie viciat;
- s fie exteriorizat;

376
Idem, p.396
377
Idem, p.397
378
I.T. tefnescu, Tratat . . ., 2012, p. 396 397; Al. iclea, Tratat . . . , 2012, p. 697 - 698
379
O. inca, Comentarii referitoare la ncetarea contractului individual de munc prin acordul prilor, n R.R.D.M.
nr.2/2009
380
I.T. tefnescu, op.cit., p.398
381
A-A Moise, Consideraii cu privire la regimul juridic al lui mutuus dissensus, n R.R.D.P. nr.2/2010
382
R. Dimitriu, Contractul individual de munc. Prezent i perspective, Ed. Tribuna Economic, Bucureti, 2005, p.
264 - 266
111
- s fie dat cu intenia de a produce efectul ncetrii actului;
- iniiativa uneia din pri, n sensul ncetrii contractului de munc printr-un acord,
trebuie interpretat ca fiind o ofert ce necesit acceptarea ei de ctre cealalt parte
383
;
- n cazul n care prile convin ca ncetarea contractului de munc s aib loc la un
moment ulterior realizrii acordului, contractul iniial i produce efectele, pn la data stabilit, fr
ca el s fie considerat contract de munc pe durat determinat
384
.
3. Concedierea
n concepia legiuitorului romn ncetarea raporturilor de munc n urma manifestrii
unilaterale de voin a angajatorului este posibil deoarece dreptul la munc i principiul libertii
muncii nu pot nltura, n mod absolut, dreptul angajatorului de a-l concedia pe salariatul, fie
culpabil, fie neculpabil dar aflat ntr-o situaie care nu-i permite ndeplinirea corespunztoare a
obligaiilor asumate prin contractul individual de munc.
Concedierea salariailor a determinat i adoptarea unor norme cu caracter internaional, mai
exact, Convenia Organizaiei Internaionale a Muncii nr.158(1982) cu privire la ncetarea relaiilor
de munc la iniiativa angajatorului, nsoit de Recomandarea nr.166(1982). Este greu de neles de
ce Romnia, nici pn la aceast dat, nu a ratificat aceast convenie, cu att mai mult cu ct
prevederile legislaiei noastre a muncii, n cea mai mare parte, respect dispoziiile O.I.M.
Potrivit art.58 din Codul muncii concedierea reprezint ncetarea contractului individual de
munc din iniiativa angajatorului, motivele concedierii fiind clasificate n dou categorii: motive
care in de persoana salariatului i motive care nu in de persoana salariatului.
n sistemul nostru de drept, ca de altfel i n alte sisteme de drept europene, determinarea
caracterului imputabil sau neimputabil al vreunui temei de concediere este o creaie doctrinar i
evideniaz regimul juridic total diferit al celor dou categorii de concedieri
385
.
Concedierea unui salariat poate avea uneori consecine dramatice pentru persoana
ndeprtat de la locul su de munc iar eventualele abuzuri patronale pot amplifica efectele
nclcrii drepturilor lucrtorului. Tocmai din acest motiv legiuitorul romn prevede i limiteaz n
mod expres situaiile n care poate avea loc concedierea. Nici angajatorul, nici salariatul,
independent sau de comun acord, nu pot crea alte situaii i condiii de concediere, dreptul la
protecie mpotriva concedierilor nelegale fiind consacrat prin art.6 alin.2 din Codul muncii fiind
interzise orice fel de renunri sau tranzacii cu privire la acest drept esenial
386
.
n actuala configurare legislativ din Romnia concedierea unui salariat poate fi dispus
doar n urmtoarele 5 situaii:
1. Concedierea pentru motive disciplinare;
2. Concedierea n cazul arestrii preventive a salariatului;
3. Concedierea pentru inaptitudine fizic i/sau psihic;
4. Concedierea pentru necorespundere profesional;
5. Concedierea pentru motive independente de persoana salariatului.
3.1. Concedierea pentru motive disciplinare
Concedierea disciplinar are loc la iniiativa angajatorului dar pentru motive care in de
persoana salariatului i care i sunt imputabile acestuia. Este de necontestat c disciplina muncii
reprezint un factor decisiv n buna derulare a raporturilor de munc iar angajatorul, n virtutea
raportului de subordonare, poate emite decizii care influeneaz statutul angajailor si, cu condiia
ca actele sale de dispoziie s fie n concordan cu cadrul legislativ stabilit de legiuitor.
O sanciune disciplinar nu este consecina automat i obligatorie a svririi unei abateri
disciplinare, angajatorul este cel chemat s decid dac va declana sau nu procedura disciplinar.

383
O. inca, op.cit., p. 40
384
Al. Athanasiu, L.Dima, op.cit., p.119
385
R. Dimitriu, Concedierea salariailor drept romnesc i comparat -,Ed. Omnia UNI SAST Braov, 1999, p.32
386
Art.39 alin.1 lit. j, coroborat cu art.38 din Codul muncii
112
Aadar, faptul svririi unei abateri disciplinare poate s nu atrag nici o sanciune dac cel n
drept s-o aplice va aprecia c printr-o asemenea atitudine mai degrab salveaz climatul propice de
munc i eficientizeaz activitatea celor implicai.
n mod categoric ns atunci cnd se decide aplicarea unei sanciuni disciplinare ea nu
trebuie s reprezinte efectul unei atitudini subiective determinat de reacii emoionale i, eventual,
revanarde.
De cele mai multe ori, prin sancionarea autorului unei abateri disciplinare, se ateapt
producerea unui efect preventiv educativ i asupra celorlali membri din colectivul de angajai. Se
poate ntmpla ns ca prin nerespectarea procedurilor legale sau aplicarea unei sanciuni
disproporionate n raport de fapta comis s se creeze n colectivitate o reacie invers, negativ,
dnd natere unei solidarizri care s diminueze sau chiar anuleze efectul educativ i preventiv al
sanciunii. Iat de ce este foarte important aprecierea corect i obiectiv a oportunitii
sancionrii celui ce a svrit abaterea disciplinar.
Hotrrea de a aplica o sanciune disciplinar, precum i concretizarea acesteia, reprezint
att o chestiune de drept ct i una de nelepciune managerial ceea ce presupune o echilibrat
apreciere asupra strii de fapt, a autorului faptei, cu previzionarea corect a consecinelor, att pe
plan individual ct i colectiv
387
.
Conform prevederilor Codului muncii angajatorul poate dispune concedierea disciplinar a
unui salariat n cazul n care acesta a svrit o abatere grav sau abateri repetate de la regulile de
disciplin a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munc, contractul colectiv de
munc aplicabil sau regulamentul intern (art. 61 alin. 1, lit. a din Codul muncii).
Codul muncii nu definete i nici nu enumer abaterile care pot fi considerate grave,
legiuitorul fiind n imposibilitate s aib n vedere toate faptele posibil de svrit care s justifice o
msur disciplinar att de grav. Mai mult, aceeai abatere disciplinar, ntr-un anume caz concret
ar putea atrage concedierea, n timp ce n alte mprejurri o astfel de sanciune s nu se justifice
388
.
Este foarte util pentru angajator ca n Regulamentul intern s fac precizri n legtur cu
evaluarea gravitii faptelor comise n raport de specificul activitii, n funcie de consecinele
negative produse, precum i prin raportarea la persoana fptuitorului (atitudini anterioare,
mentaliti, pregtire profesional, experien n munc, etc.).
Nimeni nu poate ntocmi o list complet de fapte considerate ntotdeauna, fie grave, fie,
mai puin grave. Nocivitatea unei abateri disciplinare depinde de o serie de circumstane pe care
trebuie s le stabileasc angajatorul i a cror cenzur s se acorde instanelor judectoreti
competente.
n cuprinsul contractului individual de munc, al contractului colectiv de munc aplicabil,
n statutele disciplinare i, uneori, chiar n textul legii pot fi indicate fapte calificabile ca fiind grave
dar, enumerarea lor nu trebuie s fie dect una exemplificativ i nicidecum exhaustiv. Astfel,
prin art.310 din Legea nr. 1/2011 (Legea educaiei naionale) se prevede c urmtoarele fapte
constituie abateri grave de la buna conduit n cercetarea tiinific i activitatea universitar:
a) plagierea rezultatelor sau publicaiilor altor autori;
b) confecionarea de rezultate sau nlocuirea rezultatelor cu date fictive;
c) introducerea de informaii false n solicitrile granturi sau de finanare.
Enumerarea abaterilor grave, din textul amintit mai sus, vizeaz doar o component
activitii profesionale universitare i ea nu poate fi interpretat dect ca o prezentare
exemplificativ.
Analiza jurisprudenei scoate n eviden cele mai frecvente abateri ce pot declana
concedierea disciplinar:
389

a) Nerespectarea programului de lucru

387
A. Gidro, R. Gidro, Le licenciement disciplinaire dans l actuelle configuration legislative de Roumanie, n
Proceedings of the International Confereance on Economics, Law and Management, june 4-6, 2008, Trgu-Mure,
Editor Faculty of Economics Technical University of Kosice, Slovakia, p. 117
388
R. Dimitriu, op.cit., p.274
389
R. Dimitriu, op.cit., p.281 - 290
113
Lipsa de la serviciu (n mod succesiv sau cu intermiten), precum i ntrzierile de la
program pot avea ca i consecin aplicarea celei mai drastice sanciuni disciplinare.
Absenele repetate de la locul de munc justific n principiu concedierea pe motive
disciplinare, dac lipsa de la locul de munc este culpabil salariatului
390
.
Nerespectarea programului de lucru trebuie s produc consecine negative importante
pentru angajator, s aib un impact deosebit asupra procesului muncii provocnd perturbri serioase
pe plan profesional.
Numrul de absene nemotivate acumulate de salariat trebuie apreciate, sub aspectul
gravitii, de la caz la caz. Din punct de vedere al normelor disciplinare nici un salariat nu are
dreptul la nici o absen nemotivat i la nici o ntrziere nejustificat de la program.
b) Insubordonarea
n cadrul raportului juridic de munc se aplic regula subordonrii ierarhice. Aadar refuzul
executrii unui ordin legal de serviciu se poate circumscrie noiunii de fapt grav.
Salariatul nu poate fi obligat la punerea n exutare a unui ordin vdit ilegal, imoral sau
netemeinic.
c) Violena i injuriile
Insultele aduse efilor ierarhici dar i colegilor de munc, exercitarea de violene sunt fapte
ce contravin normelor generale de comportament ntr-o unitate angajatoare. Astfel de atitudini
violente, injurioase sau calomnioase pot fi calificate ca fiind grave prin punerea n pericol a
demnitii, integritii fizice a unei persoane dar i a consecinelor produse asupra procesului
muncii.
d) Comportament ce implic riscuri majore
n funcie de locul i specificul muncii poate fi calificat ca fiind grav i fapta de a prsi
locul de munc, abandonarea utilajelor aflate n producie, precum i nerespectarea normelor de
igiena muncii, a proteciei muncii, etc. Poate fi considerat comportament periculos, pentru sine dar
i pentru alii, consumul de alcool, de droguri sau fumatul n locuri n locuri considerate cu mare
potenial de risc.
e) Producerea de predjudicii
Simplul fapt al cauzrii unui prejudiciu nu l oblig pe angajator s procedeze la
sabcionarea disciplinar a autorului faptei fiind satisfcut i doar de acoperirea pagubei. Tot att de
adevrat este ns i faptul c, de cele mai multe ori, prejudicierea angajatorului este consecina
direct a svririi unei abateri disciplinare, fapt ce-l ndreptete pe cel pgubit s reacioneze prin
msuri disciplinare.
Astzi, n condiiile unei acerbe economii de pia se pune tot mai mare accent pe fidelizarea
salariatului determinndu-l s se abin de la orice aciuni care s-l prejudicieze pe angajator. Prin
nclcarea obligaiei de neconcuren i a obligaiei de confidenialitate salariatul poate crea
propriului angajator prejudicii, att materiale ct i morale, care s justifice sancionarea
disciplinar a celui vinovat.
Concedierea este posibil, conform prevedrilor art.61 alin.1, lit. a din Codul muncii, i ca
urmare a svririi unor abateri repetate.
Repetabilitatea abaterilor l determin pe angajator s aprecieze c dac nu va proceda la
concediere se menine potenialitatea pericolului svririi unor noi abateri. Nu prezint relevan
numrul faptelor disciplinare svrite dar ele trebuie s fie de minimum dou abateri
391
.
n doctrin se subliniaz, n mod just, c nu numrul de abateri svrite conteaz ci
componenta lor calitativ
392
.
Argumentul abaterilor repetate funcioneaz att n cazul n care au fost sancionate fapte
anterioare svririi unei noi abateri disciplinare, ct i n situaia n care astfel de fapte au rmas

390
Curtea de Apel Alba Iulia, secia pentru conflicte de munc i asigurri sociale, Decizia civil nr.793/2008, n L.U,
F.Rotaru, S. Cristescu ncetarea contractului individual de munc.Practic judiciar, Ed. Hamangiu, 2009, p.79 (citat
n continuare ncetarea CIM. . .practic judiciar)
391
Al. iclea, op.cit., p. 706
392
I.T. tefnescu, op.cit., p.410
114
nesancionate cu condiia, pentru faptele din urm, s nu fi intervenit prescripia rspunderii
disciplinare.
Suntem de acord cu opiniile exprimate cu privire la faptul c dei, n actuala reglementare nu
se face referire expres la normele de comportare n unitate, este posibil aplicarea unei sanciuni
de concediere disciplinar i atunci cnd salariatul, prin comportamentul su ncalc normala
funcionare a raporturilor de munc avnd atitudini ce deviaz de la normele morale i regulile de
convieuire n cadrul unitii angajatoare.
393

Nu mprtim punctul de vedere exprimat de jurispruden c sancionarea salariatului
pentru nclcarea normelor morale i a regulilor de convieuire n unitate este posibil cu condiia ca
astfel de fapte s fi fost menionate n Regulamentul intern sau n contractul colectiv de munc
aplicabil
394
. Dezavum n totalitate punctul de vedere conform cruia rspunderea disciplinar este
inoperant n cazul nclcrii unor norme de etic, ea putnd fi antrenat doar n cazul unor fapte
prevzute de lege
395
. Abordarea de atitudini care s nu ncalce normele morale unanim recunoscute,
la un moment dat n societate, precum i respectarea de ctre toi cetenii a regulilor de convieuire
social pe parcursul existenei ntr-o comunitate uman sunt comandamente fireti, sunt obligaii
incontestabile ale oricrui membru al unui grup social iar nclcarea acestor norme, pentru a fi
sancionate, nu este nevoie de prevederi particulare, specifice fiecrui domeniu de activitate. Un
comportament nepotrivit, necivilizat, gestic, faptic sau verbal poate crea stri conflictuale i un total
disconfort celorlali membri din colectivul de munc care s afecteze serios buna desfurare a
procesului muncii. Este imposibil pentru orice angajator, orict de diligent ar fi el, s prevad n
actele interne ntreaga gam de posibiliti pe care le are un salariat atunci cnd se decide s
abordeze atitudini antisociale, sau cel puin, inoportune.
n mod excepional, concedierea disciplinar este posibil i n cazul svririi unor fapte n
afara locului de munc i chiar n afara programului de lucru, dar care s aib legtur cu munca
396
.
Suntem de acord c poate interveni rspunderea disciplinar i n ipoteza mai sus amintit
ori de cte ori este vorba de salariai pentru care legea prevede obligativitatea unei conduite care s
nu le tirbeasc reputaia (magistrai, cadre didactice, etc.). n doctrin se menioneaz c pentru
celelate categorii de salariai rspunderea disciplinar este posibil doar n cazurile expres
prevzute de lege
397
.
n materia concedierii disciplinare aspectele de ordin procedural sun reglementate, de regul,
prin norme cu caracter imperativ, orice viciu de procedur avnd ca i consecin constatarea
nelegalitii deciziei de sancionare. O asemenea abordare legislativ are ca i consecin, n
practic, dificultatea, pentru angajator, de a ndeprta un salariat indisciplinat, fapt ce genereaz
nemulumiri din partea organizaiilor instituionale ale angajatorilor. Fermitatea cu care legiuitorul
romn abordeaz aceste reglementri se justific prin faptul c suntem n prezena celei mai grave
sanciuni posibil de aplicat n dreptul muncii, ea avnd consecine, uneori, dramatice pentru
salariatul n cauz. Se ncearc astfel evitarea abuzurilor (foarte frecvent ntlnite, din pcate, n
practic) prin stoparea concedierilor brute, intempestive, luate sub imperiul unor stri emoionale
de moment.
Procedura concedierii disciplinare impune parcurgerea obligatorie a mai multor etape:
3.1.1. Constatatea abaterii disciplinare
Svrirea unei abateri disciplinare trebuie evideniat printr-un act constatator care poate
purta denumiri diferite: referat constatator, proces verbal de constatare, act de sezizare, etc.

393
Idem, p. 732
394
Curtea de Apel Bucureti, set6tcia a VII-a civil i pentru cauzele privind conflictele colective de munc i asigurri
sociale, Decizia nr.1827/R din 23 mai 2008. A se vedea I.T. tefnescu, op.cit., p.732
395
C. Danile, I. Copoeru, ntre snciunea disciplinar i convingerea moral instrumente i proceduri etice n
sistemul judiciar din Romnia, n revista Doctrin i Jurispruden nr.1/2011

396
I.T. tefnescu, Admisibilitatea sancionrii disciplinare a salariatului sau a funcionarului public pentru fapte
ilicite svrite n afara obligaiilor de serviciu, n Dreptul nr.12/2008
397
I.T. tefnescu, Tratat . . . , 2012, p. 733 - 735
115
Indiferent de denumirea sa acest act este ntocmit, de obicei, de ctre o persoan care are atribuii de
ndrumare, supraveghere i control asupra unui angajat sau a unui colectiv de salariai. Actul
constatator va fi naintat prin nregistrare la registratura general organelor de conducere ale
unitii angajatoare n vederea lurii msurilor corespunztoare. Sesizarea existenei unei fapte
disciplinare sau descoperirea efectelor acesteia poate s aparin oricrei persoane, chiar dac
aceasta nu are atribuii n acest sens.
3.1.2. Cercetarea disciplinar
Derularea acestei etape este reglementat att de art. 63 alin.1, ct i de art.251 din Codul
muncii care stabilesc c ndeplinirea de ctre angajator a cercetrii disciplinare prealabile este
obligatorie n caz de concediere pentru svrirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate.
Consecina aplicrii sanciunii concedierii disciplinare (precum i a celorlalte sanciuni
prevzute de cod, cu excepia celei prevzute de art.248 alin.1 lit.a) fr efectuarea cercetrii
disciplinare este nulitatea absolut a deciziei de sancionare.
Orice instan de judecat, odat sesizat, va dispune anularea sanciunii, fr a mai trece la
analiza fondului cauzei dac angajatorul nu poate face dovada efecturii, prin organele proprii,
cercetrii prealabile.
Subscriem punctului de vedere exprimat n doctrin c procedura prealabil de cercetare nu
este o modalitate de jurisdicie, nu se iau decizii cu putere de lucru judecat, nu se exercit ci de
atac fiind doar o form de investigare n folosul organului competent al angajatorului de a lua cea
mai oportun, legal i ntemeiat decizie
398
.
Cine efectueaz cercetarea disciplinar ?
O asemenea ntrebare a devenit pertinent, cu att mai mult, cu ct s-a emis prerea c din
coninutul art.251 al Codului muncii nu se poate nelege altceva dect c angajatorul nu poate
mputernici dect o singur persoan s efectueze cercetarea, aadar, ar fi imposibil, din punct de
vedere legal ca o astfel de anchet disciplinar s fie ncredinat unei comisii disciplinare
399
.
Nu credem c o asemenea opinie are suficiente temeiuri i cu att mai puin vreo acoperire
legal. Nu exist text legal care s stabileasc obligativitatea efecturii cercetrii disciplinare de
ctre o singur persoan. Chiar autorul opiniei criticate susine c, n eventualitatea constituirii unei
comisii disciplinare, o atare mprejurare nu ar atrage nulitatea absolut a deciziei de sancionare
400
.
n numeroase alte acte normative, din domeniul legislaiei muncii, se face meniune expres despre
comisiile disciplinare (deci nu o singur persoan) investite de ctre angajator cu efectuarea
cercetrilor disciplinare. n ultimul Contract colectiv de munc la nivel naional pe anii 2007 2010
se prevedea, n mod expres, n art.75 alin.2 c pentru cercetarea abaterii disciplinare i propunerea
sanciunii angajatorul constituie o comisie. O astfel de prevedere a putut fi preluat i azi n diferite
alte contracte colective de munc aplicabile. Dar, chiar i n lipsa unei astfel de prevederi de natur
convenional, nimic nu-l oprete pe angajator, s dispun constituirea unei comisii, existena
participrii mai multor persoane la o astfel de activitate este o ndejde n plus c investigaiile vor fi
temeinic efectuate i cu obiectivitate.
O alt ntrebare care se ridic este urmtoarea: salariatul cercetat poate fi reprezentat sau
asistat de ctre tere persoane sau chiar de ctre un avocat ?
n opinia noastr rspunsul este difereniat dup cum avem n vedere asistarea sau
reprezentarea salariatului n faa organului de cercetare disciplinar.
Reprezentarea salariatului n faa comisiei de cercetare disciplinar nu este admisibil de
ctre nici o alt ter persoan: un alt salariat din aceeai unitate, un membru al sindicatului sau un
avocat. Salariatul, n cazul n care consider c este util pentru el, se va prezenta personal n faa
comisiei disciplinare i nicidecum printr-un mputernicit

398
. Beligrdeanu, Competena statornicirii regulilor referitoare la cercetarea disciplinar obligatorie, prealabil
aplicrii unei sanciuni disciplinare, n temeiul Codului muncii, n Dreptul nr.3/2012, p.68
399
Idem, p.69
400
Ibidem
116
Asistarea salariatului este un drept prevzut de chiar art.251 alin. 4 din Codul muncii, text
care d posibilitatea ca cel cercetat s fie asistat, la cererea sa, de ctre un reprezentant al
sindicatului al crui membru este.
Este logic, n opinia noastr, ca o astfel de asistare, la cerere, s poat fi efectuat i de ctre
o alt persoan, fie c nu exist sindicat n unitate, fie c salariatul nu este membru ntr-o
organizaie sindical, fie c, pur i simplu, are o doz mai mare de ncredere ntr-o persoan pe care
i-o alege singur.
401

Asistarea salariatului de ctre un avocat a strnit i ea controverse n lumea juridic. Ea este
considerat a nu fi posibil de ctre unii autori
402
sau pe deplin posibil de ctre ali doctrinari
403
.
Considerm c aceast din urm opinie este cea ntemeiat, avocatul fiind un profesionist n drept
i va putea aduce un aport mult mai consistent, din punct de vedere juridic, nu numai pentru
aprarea salariatului ci i n procesul de formare a membrilor comisiei a unei convingeri legale i
temeinice.
404

3.1.3 Convocarea salariatului
Conform dispoziiilor cuprinse n art.251 alin.2 din Codul muncii, n vederea desfurrii
cercetrii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat n scris, precizndu-se obiectul, data, ora
i locul ntrevederii.
Convocarea trebuie fcut n scris, fie prin nmnarea direct a notificrii i luarea de
semntur de primire, fie prin scrisoare recomandat cu not de inventar i confirmare de primire la
domiciliul sau reedina salariatului, aa cum au fost ele comunicate angajatorului. Neridicarea
corespondenei expediate de angajator este imputabil exclusiv salariatului.
Convocarea salariatului cercetat, n faa comisiei, are ca finalitate asigurarea unei anchete
obiective i garantarea celui pasibil de sanciune c se poate apra prin utilizarea tuturor mijloacelor
legale, lund la cunotin, totodat, de actele i faptele ivite pe parcursul cercetrii.
Din punctul nostru de vedere, textul art.251 alin.3 din Codul muncii este defectuos redactat
dnd posibilitatea unor interpretri ale textelor legale care nu sunt n concordan cu finalitatea
urmrit
405
.
Problema controversat este aceea de a tii dac prezentarea salariatului convocat la comisie
este obligatorie sau facultativ.
Unii doctrinari, n mod direct sau mai nuanat, apreciaz c neprezentarea salariatului la
convocare, fr a invoca un motiv obiectiv, d dreptul angajatorului de a deschide o nou procedur
disciplinar deoarece prin fapta sa angajatul ar svri o alt (nou) abatere disciplinar. Aceasta i-
ar gsi fundamentul n existena raportului de subordonare care nu-i permite salariatului s nu
rspund convocrii . Se susine c Numai formularea aprrii cu prilejul convocrii reprezint un
drept (o facultate), n timp ce prezentarea la convocare este o obligaie
406
.
n ceea ce ne privete ne situm pe poziia celor care susin c neprezentarea salariatului
cercetat la audieri nu poate s constituie o nou abatere i nici s agraveze sanciunea aplicat
pentru prima abatere care se cerceteaz
407
.

401
O. inca, Observaii referitoare la concedierea disciplinar pentru a batere grav, R.R.D.M. nr.6/2008; n sens
contrar a se vedea .Beligrdeanu, op.cit., p.70.
402
Al. iclea, Tratat . . . , 2012 p.803
403
. Naubauer, Observaii privind dreptul salariatului de a fi asista de avocat n cursul cercetrii disciplinare
prealabile, R.R.D.M. nr. 2/2010.
404
. Beligrdeanu, op.cit., p. 70 - 71
405
R.Gidro, A. Gidro, Consideration sur l obligation du respect des normes procedurales en cas de l application de
sanctions disciplinaires, n Curentul Juridic nr. 1-2/2006
a
Tratat de dreptul muncii, Ed. Wolters Kluwer, Bucureti, 2007, p.461; M. Furtun, Constituie refuzul nejustificat al
salariatului de a se prezenta la convocarea prevzut de art.267 alin.2 din Codul muncii abatere disciplinar ?, n
Dreptul nr/1/2005; .Beligrdeanu, Efectele refuzului nejustificat al salariatului de a se prezenta la cercetarea
prealabil (II), n Dreptul nr. 8/2005; R. Dimitriu, Contractul individual de munc. Prezent i perspective, Ed. Tribuna
Economic, Bucureti, p.325 -327
407


S. Duicu,Refuzul nentemeiat al salariatului de a se prezenta la convocarea n vederea cercetrii disciplinare
prealabile poate constitui el nsui o abatere disciplinar ?, n Dreptul nr. 9/2004; C. Glc, Efectele refuzului
117
Prevederile Codului muncii, precum i cele din alte acte normative privitoare la cercetarea
prealabil trebuie interpretate ca fiind impuse de legiuitor n sarcina angajatorului care va trebui s
respecte prezumia de nevinovie care opereaz n favoarea salariatului cercetat. I se d acestuia
posibilitatea de a explica, de a propune probe n aprarea sa, de a elucida o anumit stare de fapt.
Eventualele note explicative i alte probe propuse spre administrare sunt un drept al salariatului
cercetat i nicidecum o obligaie.
Orice salariat implicat ntr-o astfel de cercetare are dreptul de a se apra, singur sau asistat,
dar, n nici un caz nu i se pot impune modaliti de aprare sau administrarea de probe n favoarea
sa. n susinerea unei asemenea interpretri se poate invoca chiar textul art.251 alin.4 din Codul
muncii n care se precizeaz c salariatul are dreptul s formuleze i s susin toate aprrile n
favoarea sa.
Cercetarea prealabil cuprinde o succesiune de etape i are ca scop final formarea unei
convingeri ntemeiat pe o stare de fapt corect stabilit i o eventual msur disciplinar care se
impune.
Convocarea salariatului la audieri reprezint doar una din mai multele etape succesive ce
formeaz coninutul aciunii de cercetare prealabil.
Din nefericire textul incriminat de noi (art.251 alin.3 din Codul muncii) d posibilitatea an
gajatorului s dispun sancionarea chiar i fr cercetarea disciplinar prealabil, n cazul n care
salariatul convocat, fr un motiv obiectiv, nu se prezint la audieri.
Apreciem c interpretarea corect ar trebui s fie n sensul obinerii finalitii pentru care
legiutorul a instituit cercetarea prealabil. Neprezentarea salariatului la audieri, fr invocarea unui
motiv obiectiv, trebuie privit ca o decdere a acestuia din dreptul de a da explicaii i de a formula
aprri. Comisia ar trebui ns s-i ndeplineasc obiectivele constnd n stabilirea corect a strii
de fapt, a evalurii autorului abaterii, precum i a consecinelor produse, chiar dac salariatul
nvinuit nu se prezint la convocare. Cercetarea prealabil nu se poate limita doar la o simpl
prezentare a salariatului la audieri, comisia avnd obligaia de a finaliza un raport ctre organele
competente care, la rndul lor, inclusiv pe baza acestuia, s-i motiveze decizia.
Exist i soluii de practic judiciar care vin n favoarea unei astfel de interpretri
precizndu-se c n efectuarea cercetrii prealabile, angajatorul nu se poate limita doar la luarea
unei note explicative, el fiind obligat de dispoziiile art.268 alin.2 lit.c ( dup renumerotarea
Codului muncii este vorba de art.252 alin.2 ,lit.c, n.n.) s verifice i aprrile salariatului i s
menioneze n decizie motivele pentru care a nlturat aceste aprri sau s se menioneze faptul c
nu i-a fcut nici o aprare
408
.
n cazul n care salariatul anchetat se prezint la convocare i i exprim un punct de vedere
acesta va trebui cuprins ntr-un proces verbal ce poate constitui prob n instan.
Membrii comisiei nefiind organe de jurisdicie vor lua act de rspunsurile i aprrile
salariatului, pe care le vor verifica dar nu le vor comenta i discuta n contradictoriu cu cel cercetat.
La finele cercetrii prealabile Comisia este obligat s-i formuleze concluziile dar nu este
obligat s propun angajatorului vreo soluie, care oricum nu este de competena sa.
Angajatorul, prin organele sale competente, este singurul n msur, n baza prerogativelor
sale disciplinare, s aplice sau nu vreo msur disciplinar, concluziile i eventualele propuneri ale
membrilor comisiei de cercetare avnd doar un caracter de recomandare.
3.1.4. Emiterea deciziei de concediere
Aplicarea sanciunii disciplinare se concretizeaz n formularea i emiterea unei decizii de
sancionare.

nejustificat al salariatului de a se prezenta la cercetarea disciplinar prealabil (I), n Dreptul nr.8/2005; R.R.
Popescu, Dreptul muncii, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2012, p. 240; R.Gidro, A. Gidro, op.cit., p.98; A se vedea i
O. inca, Despre cercetarea disciplinar prelabil, n R.R.D.M. nr. 1/2006

408
Curtea de Apel Bucureti, Decizia civil nr.210/R din 25 ianuarie, 2006, secia a VII-a civil i pentru cauze privind
conflictele de munc i asigurri sociale, n Culege de practic judiciar n materie de litigii de munc 2005-2006 (
semestrul I), Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2006, p. 50
118
Decizia trebuie emis n form scris, n termen de 30 de zile calendaristice de la data lurii
la cunotin despre svrirea abaterii disciplinare, dar nu mai trziu de 6 luni de la data svririi
faptei.
Procurorul general al Romniei a sesizat nalta Curte de Casaie i Justiie cu recurs n
interesul legii ntruct n practica judiciar nu exist un punct de vedere unitar cu privire la
calcularea termenului de 30 de zile n care trebuie aplicat sanciunea disciplinar conform
dispoziiilor art. 252 alin.1 din Codul muncii.
Unele instane au considerat c termenul de 30 de zile prevzut de art.252 alin. 1 din Codul
muncii ncepe s curg din momentul nregistrrii n registrul general al unitii angajatorului a
notei/procesului verbal de sesizare/raportului de informare/referatului de prezentare a situaiei.
Aceste instane au apreciat c din acest moment angajatorul a luat la cunotin despre
svrirea abaterii disciplinare i curge termenul de 30 de zile n care trebuie efectuat cercetarea i
emis decizia de sancionare.
Alte instane au considerat c termenul prevzut de art.252 alin. 1 din Codul muncii ncepe
s curg din momentul n care s-a raportat cercetarea disciplinar prealabil reprezentantului
angajatorului abilitat s aplice sanciunea disciplinar, dar nu mai trziu de 6 luni de la data
svririi faptei.
nalta Curte de Casaie i Justiie
409
a admis recursul i a stabilit c:
n interpretarea i aplicarea art. 252 alin. 1 din Codul muncii republicat momentul de la
care ncepe s curg termenul de 30 de zile calendaristice pentru aplicarea sanciunii disciplinare
este data nregistrrii raportului final al cercetrii disciplinare prealabile la registrul unitii.
Nu mprtim punctul de vedere al naltei Curi de Casaie i Justiie dar, n dezlegarea dat
problemelor de drept judecate deciziile acesteia sunt obligatorii pentru instane, de la data
publicrii acesteia n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I
410
, conform dispoziiilor prevzute de
Codul de procedur civil
411
. Apreciem c prin decizia naltei Curi de Casaie i Justiie se
prelungete nejustificat perioada de timp n care angajatorul sesizat cu existena unei abateri
disciplinare trebuie s ia o decizie. Orice prelungire a procedurii disciplinare face s dinuie starea
de incertitudine cu privire la soarta salariatului i s altereze atmosfera de bun conlucrare n
procesul prestrii activitii n unitatea angajatoare. Totodat, cu ct este mai scurt termenul de
emitere a deciziei de sancionare cu att este mai obligat i responsabil conducerea unitii s-i
exercite prerogativele disciplinare cu care este investit.
Decizia de concediere, sub sanciunea nulitii absolute, trebuie s cuprind n mod
obligatoriu urmtoarele elemente (art.252 alin.2 din Codul muncii) :
a) descrierea faptei care constituie abatere discuiplinar;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul
individual de munc sau contractul colectiv de munc aplicabil care au fost nclcate de salariat:
c) motivele pentru care au fost nlturate aprrile formulate de salariat n timpul cercetrii
disciplinare prealabile sau motivele pentru care, n condiiile prevzute de art.251 alin.3 nu a fost
efectuat cercetarea;
d) temeiul de drept n baza cruia sanciunea disciplinar se aplic;
e) termenul n care sanciunea poate fi contestat;
f) instana competent la care sanciunea poate fi contestat.
Din punct de vedere al acurateei juridice precizm c motivarea n drept a deciziei de
concediere l reprezint textul art.61 lit. a din Codul muncii i nu art.248 lit. f din acelai cod.
3.1.5. Comunicarea deciziei de concediere
Decizia de concediere se comunic ntr-un termen de cel mult 5 zile de la data emiterii, n
scris, prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire sau prin nmnare personal cu luare de
semntur de primire.

409
.C.C.J, dosar nr.15/2012, Decizia nr.16 din 12 noiembrie 2012
410
Publicat n M. Of. nr.817 din 5 decembrie 2012
411
Art. 517 alin.4 din noul cod de procedur civil (art.330 indice 7, alin.4 din vechiul cod de procedur civil)
119
Comunicarea deciziei de sancionare produce dou efecte juridice majore:
- de la data comunicrii decizia devine executorie, postul deinut de salariatul concediat
devenind vacant;
- de la data comunicrii deciziei curge termenul de 30 de zile calendaristice n vederea
eventualei contestaii.
3.2. Concedierea salariatului arestat preventiv mai mult de 30 de zile
Acest caz de concediere se ntemeiaz pe dispoziiile art.61 lit. b din Codul muncii precum
i pe prevederile codului de procedur penal privind arestarea preventiv.
Arestarea preventiv are ca efect, din punct de vedere al raporturilor de munc,
imposibilitatea salariatului de a onora obligaiile derivnd din contractul su individual de munc i
nici un angajator nu poate fi obligat sine die s menin ca ocupat un post din organigrama propriei
uniti, fr a-i cauza acestuia prejudicii.
Textul art. 61 lit. b din Codul muncii condiioneaz posibilitatea concedierii dup trecerea
unui interval de timp de 30 de zile de arest preventiv. Temeiul concedierii salariatului nu-l
constituie calitatea de prezumtiv fptuitor al unei posibile infraciuni ci ndelungata lips de la
serviciu i nendeplinirea principalei obligaii contractuale, i anume, prestarea muncii. Vinovia
sau nevinovia penal a salariatului n cauz este irelevant, din punct de vedere al concedierii, pe
perioada celor 30 de zile de arest preventiv.
Prin textul art.61 lit. b din Codul muncii legiuitorul instituie o msur de protecie a
salariatului care nu va putea fi concediat disciplinar pe perioada celor 30 de zile de arestare
preventiv, postul su fiind meninut.
Depirea intervalului de timp de 30 de zile de arest preventiv deschide, pentru angajator,
calea unei opiuni de concediere i nicidecum o obligaie n acest sens.
n cazul n care, dup 30 de zile de arest preventiv, salariatul n cauz este eliberat, declarat
fiind nevinovat de ctre organele de cercetare penal, dar concedierea a avut loc, angajatorul nu este
obligat s-l reprimeasc, s-l reintegreze sau s-l recompenseze n vreun fel, neputndu-se reine
nici o culp a sa.
Angajatorul va fi considerat n culp dac a procedat la concediere, pentru motivul arestrii
preventive, nainte de trecerea termenului legal. ntr-un asemenea caz decizia de concediere este
lovit de nulitate care este acoperibil dac detenia s-a prelungit peste termenul de 30 de zile
412
.
n situaia depunerii unei plngeri penale de ctre angajator sau fapta pentru care este
nvinuit salariatul l-ar face incompatibil cu funcia deinut, se va proceda la suspendarea din
funcie conform art.52 alin.1 lit. b din Codul muncii. i ntr-o asemenea situaie concedierea se
poate dispune doar dup trecerea celor 30 de zile de arest preventiv.
n eventualitatea c arestarea preventiv a angajatului se dispune pentru o perioad de timp
mai scurt de 30 de zile calendaristice contractul su de munc contractul su de munc va fi
suspendat de drept, n temeiul art.50 lit. g din Codul muncii.
Pronunarea unei hotrri judectoreti definitive de condamnare la executarea unei pedepse
privative de libertate va determina ca msura arestrii preventive a salariatului s nceteze de drept
i s fie aplicabil dispoziia prevzut n art. 56 alin.1 lit. f din Codul muncii, adic ncetarea de
drept a contractului de munc.
Constatarea cazului de ncetare de drept a contractului de munc se face n termen de 5 zile
lucrtoare de la intervenirea acestuia, n scris, prin decizie a angajatorului (art.56 alin.2 din Codul
muncii).
Practica semnaleaz i situaii n care un salariat este reinut de poliie pentru cercetri.
Potrivit normelor procedurale penale msura reinerii poate dura cel mult 24 de ore. Reinerea ca
msur preventiv nu poate constitui caz de suspendare a contractului individual de munc i cu att
mai puin de concediere.

412
Curtea de Apel Bucureti, Decizia nr.1084/R/2006, n L. U ,F. Rotaru ,S.Cristescu, Codul muncii adnotat vol.I, art.
1-153, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2009, p.428
120
3.3. Concedierea pentru inaptitudine
Conform art.61 lit. c din Codul muncii un salariat poate fi concediat dac se constat, prin
decizia organelor competente de expertiz medical, inaptitudinea sa fizic i/sau psihic, fapt care
nu-i permite s-i ndeplineasc atribuiile corespunztoare locului de munc ocupat.
Doctrina a subliniat c inaptitudinea medical a salariatului este un motiv de concediere prin
excelen neimputabil salariatul pierzndu-i sau diminundu-i-se drastic capacitile biologice
413
.
Pot exista mai multe situaii de imposibilitate medical care mpiedic executarea
raporturilor de munc i care nu trebuie confundate cu inaptitudinea medical prevzut de art. 61
lit. c din Codul muncii:
414

- invaliditatea de gradul I sau II, caz n care raportul juridic de munc nceteaz prin pension
are i nu prin concediere;
- invaliditatea de gradul III are n vedere o inaptitudine parial care poate conduce la
pensionare dar d i posibilitatea pstrrii calitii de salariat deoarece inaptitudinea vizeaz
imposibilitatea executrii doar a unor atribuii i nu a tuturor;
- incapacitatea temporar de munc i trecerea salariatului n concediu medical are ca i
consecin suspendarea de drept a contractului de munc potrivit art.50 lit. b din Codul muncii.
Este ct se poate de edificatoare sublinierea din doctrin a faptului c inaptitudinea vizat de
art.61 lit. c din Codul muncii este una punctual salariatul n cauz nu este afectat de o
imposibilitate general de a presta munc ci doar de a executa atribuiile impuse de angajatorul care
l-a concediat
415
. Astfel, se poate ntmpla ca unui angajat s i se diminueze unele capaciti
biologice care s-l fac inapt doar pentru anumite locuri de munc:
- afeciuni de natur psihic n cazul medicilor, cadrelor didactice, etc.;
- pierderea sau diminuarea drastic a vederii n cazul conductorilor auto sau a mecanicilor
de locomotive;
- pierderea total sau parial a unui bra n cazul celor care presteaz munc manual;
Concedierea pentru inaptitudine fizic i/sau psihic nu este posibil fr concluziile
medicului de medicina muncii, singurul ndreptit s constate inaptitudinea permanent a
salariatului pentru un anumit loc de munc
416
. Potrivit art.189 alin.2 din Codul muncii, medicul de
medicin a muncii, n vederea realizrii sarcinilor sale, poate propune angajatorului schimbarea
locului de munc sau a felului muncii unor salariai, determinat de starea de sntate a acestora.
Medicul de medicina muncii efectueaz o expertiz medical prin care poate constata
inaptitudinea permanent de munc a unui salariat putnd face i recomandri privind locurile de
munc pentru care cel examinat are aptitudinile fizice i/sau psihice necesare. Concluziile cuprinse
n expertiza medical sunt decisive pentru angajator care, fie modific felul muncii salariatului n
cauz, fie l concediaz.
Salariatul examinat poate contesta rezultatul expertizei medicale efectuat de medicul de
medicina muncii. Contestaia se depune la autoritatea de sntate public judeean sau a
municipiului Bucureti, n termen de 7 zile lucrtoare de la data primirii fiei de aptitudine n
munc
417
.
Autoritatea de sntate public este obligat s desemneze o comisie format din 3 medici
specialiti i va convoca prile implicate ntr-un termen de 21 de zile lucrtoare de la primirea
contestaiei.

413
R. Dimitriu, Reflecii privind concedierea pentru inaptitudine fizic i/sau psihic a salariatului, R.R.D.M.
nr.4/2004
414
R. Dimitriu, Contractul individual de munc. Prezent i perspective, Ed. Tribuna Economic, Bucureti, 2005, p.
344 - 345
415
Ibidem
416
Pentru funcia i activitile medicului de medicina muncii a se vedea Legea nr.418/2004, publicat n M.Of. nr.998
din 24 octombrie 2004, modificat prin Legea nr.48/2007, publicat n M.Of. nr. 194 din 21 martie 2007
417
H.G nr.355/2007, publicat n M.Of. nr. 332 din 17 mai 2007, modificat prin H.G. nr. 37/ 2008 publicat n M. Of.
nr.45 din 21 ianuarie 2008
121
Decizia comisiei se comunic n scris persoanei examinate medical iar concluziile sunt
consemnate n fia de aptitudine a salariatului.
Odat constatat inaptitudinea, conform expertizei medicale, angajatorul este obligat s se
conformeze nemaiputndu-l pstra pe salariatul n cauz pe postul pe care l-a deinut. n acest sens
sunt i prevederile legii nr.98/1994
418
privind stabilirea i sancionarea contraveniilor la normele de
igien i sntate public care, prin art.28 lit. b, sancioneaz angajatorul care menine ntr-un loc de
munc pe cel care este contraindicat, temporar sau permanent, s ndeplineasc atribuiile acelui
post.
n literatura noastr de specialitate se menioneaz c trebuie s se fac diferenierea de
tratament juridic dup cum urmeaz
419
:
a) n cazul n care expertiza medical constat c sntatea salariatului este afectat prin
meninerea acestuia pe postul deinut angajatorul trebuie s se conformeze n sensul lurii de msuri
de protejare a sntii i integritii fizico/psihice a lucrtorului su;
b) n situaia n care salariatul d dovad de slabe performane profesionale, din motive
medicale, fr ca ndeplinirea atribuiilor postului s-i afecteze sntatea, decizia medical de
constatare a diminurii unor capaciti biologice nu devine obligatorie, pentru angajator, n sensul
concedierii salariatului afectat. Nimeni nu-l oprete pe angajator s opteze ( din varii motive :
caritate, spirit umanitar, solidarizare cu problemele personale ale angajailor si, apropierea de
momentul pensionrii, recompensarea unei anumite fideliti fa de angajatorul su, etc.) pentru
varianta continurii raportului de munc.
Potrivit art.64 din Codul muncii n cazul n care se dispune concedierea pentru inaptitudine
fizic i/sau psihic angajatorul are obligaia de a-i propune salariatului un alt loc de munc vacant
n unitate, compatibil cu capacitile sale de munc.
La propunerea angajatorului salariatul este obligat s dea un rspuns n termen de 3 zile
lucrtoare de la data comunicrii privind noul loc de munc.
n caz de refuz expres sau lipsa unui rspuns n termenul menionat angajatorul va putea
proceda la concediere.
Dac angajatorul nu dispune de locuri de munc vacante este obligat s solicite sprijinul
ageniei teritoriale de ocupare a forei de munc n vederea redistribuirii salariatului pe un post
corespunztor capacitilor sale medicale. Suntem n prezena unei obligaii de diligen a
angajatorului considerat ndeplinit de ndat ce a fost sesizat agenia teritorial de ocupare a
forei de munc. Angajatorul nu trebuie, pentru a proceda la concediere, s atepte rezolvarea
cazului de ctre agenia menionat
Concedierea trebuie preavizat acordndu-se un termen de preaviz de 20 de zile.
Decizia de concediere se emite n 30 de zile calendaristice de la data la care angajatorul a
luat la cunotin de expertiza medical privind in aptitudinea medical a salariatului.
Decizia de concediere va fi nsoit de urmtoarele acte anexe:
- copia expertizei medicale;
- lista locurilor de munc vacante n unitate i corespunztoare capacitilor medicale ale
salariatului n cauz, respectiv menionarea inexistenei unor posturi vacante;
- copie dup notificarea fcut salariatului privind oferirea unui alt loc de munc;
- copie dup notificarea ageniei teritoriale de munc.
Concedierea pentru inaptitudine fizic i/sau psihic d dreptul salariatului afectat de a primi
pli compensatorii n condiiile stabilite prin contractul colectiv de munc aplicabil sau n
contractul individual de munc, dup caz.
Salariatul concediat pe acest temei beneficiaz i de ajutor de omaj.
3.4. Concedierea pentru necorespundere profesional

418
Republicat n M.Of. nr.325 din 24 aprilie 2008
419
R. Dimitriu, op.cit., p. 347
122
Concedierea pentru necorespundere profesional, prevzut de art. 61 lit. d din Codul
muncii, trebuie ncadrat n categoria concedierilor care nu presupun vinovia salariatului.
Chiar Curtea Constituional a stabilit c necorespunderea profesional nu trebuie
identificat cu abaterea disciplinar, cu lipsa perfecionrii profesionale (dac ea nu este prevzut
ca obligaie legal), cauzele necorespunderii situndu-se dincolo de voina i putina salariatului
420
.
Motivul concedierii l reprezint nemulumirea angajatorului fa de performanele profesionale ale
salariatului su, insatisfacia fa de munca prestat de cel pltit n vederea obinerii unui beneficiu.
Conform modificrilor aduse Codului muncii prin legea nr.40/2011 angajatorul este cel care
stabilete standardele de performan pentru angajaii si iar evaluarea acestora se face potrivit unor
criterii unilaterale fixate de cel ce ncadreaz munc salarizat.
Att obiectivele de performan, ct i criteriile de evaluare sunt aduse la cunotina
salariatului din momentul ncheierii contractului de munc ceea ce i permite angajatorului s
verifice, n orice moment al executrii contractului, modul n care salariatul se supune rigorilor
profesionale prestabilite.
Instana de judecat nu poate s se pronune cu privire la expertiza profesional a unui
salariat neputndu-se substitui preteniilor angajatorului, rigorilor sale profesionale, cunoscute i
acceptate de salariat din momentul ncheierii contractului individual de munc.
Iat cteva cazuri, exemplificative, de necorespundere profesional invocate n practic:
421

a) neatingerea obiectivelor de performan stabilite n contractul de munc;
b) obinerea calificativului insuficient n urma evalurilor periodice;
c) slabe performane manageriale;
d) necompetena constnd n nendeplinirea atribuiilor de serviciu sau ndeplinirea lor cu
ntrziere;
e) lipsa de preocupare pentru ridicarea nivelului profesional. Este vorba de o lips de
preocupare profesional care nu deriv dintr-o obligaie legal (caz n care am fi n prezena unei
abateri disciplinare) ci dintr-o fireasc datorie a oricrui angajat diligent;
f) refuzul de a urma ndrumrile primite considernd, fr temei, c propriile sale opiuni de
ndeplinire a atribuiilor sunt mai potrivite i mai eficiente.
g) apariia unor noi condiii legale, inexistente la data ncheierii contractului de munc,
privind postul ocupat de salariatul n cauz:
- condiia unei anumite vechimi n munc;
- condiia unui anumit nivel de studii, superioare celui deinut de salariat, etc.
Concedierea pentru motivul prevzut de art.61 lit. d din Codul muncii nu se poate dispune
dect dup o prealabil evaluare a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin
contractul colectiv de munc aplicabil sau, n lipsa acestuia, prin regulamentul intern (art.63 alin.2
din Codul muncii)
422

Modificarea alin.2 al art. 63 din Codul muncii a generat i comentariul conform cruia n
cadrul procedurii de evaluare, fa de reglementarea anterioar, cnd contractual colectiv de munc
ndeplinea funcia unei legislaii primare, iar regulamentul intern al unei legislaii secundare (de
implementare), n prezent opiunea este alternativ ntre aceste dou instrumente juridice, fixndu-
se o ordine de prioritate legal. Aceast soluie promovat de legiuitor este apreciat ca fiind doar
aparent mai pragmatic, n realitate, printr-o astfel de abordare de reglementare se ascunde o
tentativ periculoas i prejudiciabil de ubrezire a rolului normativ al contractului colectiv de
munc n structurarea coninutului obligaional al raportului juridic de munc
423
.
Potrivit actualelor reglementri evaluarea profesional a salariailor este de competena
angajatorului, criteriile i procedurile de evaluare fiind cuprinse, conform art. 242 lit. i din Codul
muncii, n regulamentul intern care devine astfel izvorul principal al acestora
424
.

420
Curtea Constituional, Decizia nr. 1201/2010, publicat n M. Of. nr. 727 din 1 noiembrie 2010
421
R. Dimitriu, op.cit., p.355 i urm.
422
C. Mihe, Procedura evalurii profesionale prealabile, n R.R.D.M. nr.2/2006
423
Al. Athanasiu, Codul muncii.Comentariu pe articole.Actualizare la vol.I II, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2012, p. 61
424
Idem, p.137
123
Deoarece Regulamentul intern este un act unilateral al angajatorului, acesta nefiind obligat
s-l negocieze cu sindicatul sau reprezentanii salariailor, criteriile de evaluare cuprinse n acest
document, precum i modul lor de aplicare pot fi contestate n instan, dac ele sunt excesive sau
abuziv interpretate.
Se pune ntrebarea dac, n urma stabilirii procedurii de evaluare prin lege se mai poate
utiliza i cercetarea prealabil ?
n opinia noastr cercetarea prealabil, ntr-un asemenea caz de concediere, nu mai este de
actualitate dect dac ea este prevzut n mod expres n contractul colectiv de munc aplicabil.
Evaluarea salariailor de ctre angajator poate fi anual sau multianual, varianta aceasta din
urm fiind preferabil deoarece ilustreaz mai convingtor i obiectiv, n orice moment, nivelul de
corespundere profesional real a celui analizat.
Dac n urma evalurii efectuate, conform legii, angajatorul i apreciaz salariatul ca fiind
necorespunztor profesional va putea trece la concedierea acestuia dar numai dup respectarea
dispoziiilor art.64 din Codul muncii, privind trecerea n alt munc.
Potrivit art.64 din Codul muncii n cazul n care se dispune concedierea pentru
necorespundere profesional angajatorul are obligaia de a-i propune salariatului un alt loc de
munc vacant n unitate, compatibil cu pregtirea sa profesional
La propunerea angajatorului salariatul este obligat s dea un rspuns n termen de 3 zile
lucrtoare de la data comunicrii privind noul loc de munc.
n caz de refuz expres sau lipsa unui rspuns n termenul menionat angajatorul va putea
proceda la concediere.
Dac angajatorul nu dispune de locuri de munc vacante este obligat s solicite sprijinul
ageniei teritoriale de ocupare a forei de munc n vederea redistribuirii salariatului pe un post
corespunztor capacitilor sale medicale. Suntem n prezena unei obligaii de diligen a
angajatorului considerat ndeplinit de ndat ce a fost sesizat agenia teritorial de ocupare a
forei de munc. Angajatorul nu trebuie, pentru a proceda la concediere, s atepte rezolvarea
cazului de ctre agenia menionat
Concedierea trebuie preavizat acordndu-se un termen de preaviz de 20 de zile lucrtoare.
Decizia de concediere se emite n 30 de zile calendaristice de la data la care angajatorul a
luat la cunotin de necorespunderea profesional a salariatului concediat.
Decizia de concediere se emite n scris i va cuprinde urmtoarele elemente:
- motivele necorespunderii;
- temeiul de drept al concedierii, adic art. 61 lit. d din Codul muncii ;
- durata preavizului;
- termenul de 30 de zile pentru eventualitatea contestrii deciziei, precum i instana
competent la care se nregistreaz contestaia.
Decizia de concediere va fi nsoit de urmtoarele acte anexe:
- concluziile evalurii;
- orice documente prealabile manifestrii insatisfaciei angajatorului prin emiterea deciziei
de concediere;
- documente privind ndeplinirea obligaiilor prev[zute de art.64 din Codul muncii;
- copie dup notificarea fcut ageniei teritoriale pentru ocuparea forei de munc.
Decizia de concediere trebuie comunicat n scris celui concediat.
3.5. Concedierea pentru motive ce nu in de persoana salariatului
Acest temei de concediere este reglementat de art. 65 67 din Codul muncii i are n vedere
ncetarea contractului individual de munc ca urmare a desfiinrii locului de munc ocupat de
salariat, din unul sau mai multe motive fr legtur cu persoana acestuia.
Situaiile care determin luarea unei asemenea msuri i au sorgintea n existena unor
raiuni economice, n necesitatea lurii unor msuri privind funcionarea unitii angajatoare (
reorganizri, mutri n alt localitate, etc.), implementarea unor noi tehnologii, toate aceste fiind
considerate elemente externe voinei salariatului i, n consecin, neimputabile acestuia.
124
Pentru ca o astfel de concediere s se ncadreze n parametrii legali ea trebuie s aib loc cu
respectarea urmtoarelor condiii:
a) Desfiinarea locului de munc s fie una efectiv i nu doar scriptic. Ea nu trebuie s
aib n vedere doar schimbarea denumirii postului, suspendarea acestuia sau reducerea unui post
neocupat, vacant;
b) Desfiinarea postului trebuie s aib o cauz real i serioas. Cauza este considerat real
cnd prezint un caracter obiectiv i nu disimuleaz realitatea angajatorul urmrind mbuntirea
activitii i nicidecum luarea unei msuri care s vizeze o anume persoan din unitate
425
. Cauza
este apreciat ca fiind serioas atunci cnd exist situaii de o anumit gravitate care determin
concedierea, n caz contrar angajatorul suferind grave prejudicii care pot duce, n final, la
imposibilitatea continurii raportului juridic de munc
426
.
c) Desfiinarea postului trebuie s fie definitiv, n sensul necesitii dispariiei concrete,
efective, a postului din organigrama unitii angajatoare pentru un anumit timp nedeterminat. Prin
luarea unei asemenea msuri nu trebuie s se neleag imposibilitatea, ca n viitor, angajatorul s
revin asupra renfiinrii postului, dac elementul cauzal ce a dus la suprimarea lui nu mai este n
fiin.
d) Concedierea s nu aib caracter colectiv;
e) Salariatul s nu se afle ntr-o situaie n care concedierea lui este interzis (art.60 din
Codul muncii).
Din punct de vedere procedural concedierea, pe acest temei, trebuie s parcurg urmtoarele
etape:
3.5.1. Luarea deciziei de reducere a posturilor
Angajatorul poate lua o asemenea decizie ca urmare a existenei unor probleme de natur
economic, tehnic sau de politic general a firmei.
Oportunitatea concedierii rmne un drept exclusiv al angajatorului, necenzurabil de ctre
instana de judecat. Chiar i n situaia n care ar exista i alte variante opiunea angajatorului de a
desfiina unul sau mai multe locuri de munc, atta vreme ct nu se poate dovedi reaua lui credin
sau abuzul de drept, nu poate fi amendat de judector.
3.5.2 Identificarea posturilor desfiinate
Angajatorul, n urma unei analize obiective trebuie s stabileasc i numrul de posturi
desfiinate deoarece, n raport de numrul acestora, se va proceda la concedieri individuale sau
colective.
Dac exist mai multe posturi de aceeai natur este necesar precizarea, prin identificare a
posturilor care se desfiineaz, indiferent c ele se regsesc la sediul central al firmei sau la sedii
secundare ( succursale, filiale, puncte de lucru, etc.).
3.5.3 Identificarea salariailor ce urmeaz a fi concediai
O asemenea etap vizeaz vizeaz dou situaii distincte:
- cazurile n care nu are loc o reducere a tuturor posturilor de acelai tip va determina
o selecie a salariailor, pe baza utilizrii criteriilor profesionale;
- va fi analizat situaia fiecrui salariat, n raport de prevederile art.6o din Codul
muncii privind interdiciile la concediere.
n cazul autoritilor i instituiilor publice, potrivit Legii nr.329/2009
427
, ncetarea
raporturilor de munc sau de serviciu ca urmare a reorganizrii trebuie s se fac cu respectarea
procedurilor legale i a normelor de protecie social avndu-se n vedere i unele criterii minimale:

425
Al. iclea, Tratat . . . , 2012, p. 714; O. inca, Despre cauza real i serioas la concedierea pentru motive care nu
in de persoana salariatului, n R.D.C. nr.9/2005
426
I.T. tefnescu, Tratat . . . , 2012, p. 421
427
Publicat n M.Of. nr. 761 din 9 noiembrie 2009
125
- existena ndeplinirii condiiilor de pensionare;
- concluziile raportului de evaluare profesional;
- antecedentele disciplinare;
- concedierea s afecteze prioritar persoanele ce nu au n ntreinere copii;
- n cazul afectrii prin concediere a doi soi din aceeai unitate va fi ndeprtat cel cu
venitul mai mic;
- msura concedierii s afecteze n ultimul rnd familiile monoparentale care au n
ngrijire copii, ntreintorii de familie, precum i salariaii brbai sau femei care au cel mult 5 ani
pn la ndeplinirea condiiilor de pensionare;
- alte criterii stabilite prin legi speciale, dac este cazul.
3.5.4. Preavizarea concedierii
Salariatul trebuie s fie preavizat cu cel puin 20 de zile lucrtoare nainte.
3.5.5. Emiterea deciziei de concediere
Decizia de concediere va fi formulat n scris i va cuprinde:
- motivele de fapt ale concedierii;
- meniunea acordrii preavizului;
- motivarea n drept a deciziei;
- termenul i instana dse judecat unde poate fi contestat.
Salariatul concediat pentru motive care nu in de persoana sa are dreptul la indemnizaie de
omaj.
3.6. Concedierea colectiv
428

Concedierea colectiv reprezint ncetarea contractului de munc, ntr-o perioad
determinat de timp i cu privire la mai muli salariai, fr vreo legtur cu persoana acestora.
Definiia legal a concedierii colective se gsete n cuprinsul art. 68 din Codul muncii:
Prin concediere colectiv se nelege concedierea ntr-o perioad de 30 de zile
calendaristice, din unul sau mai multre motive care nu in de persoana salariatului, a unui numr
de :
a) cel puin 10 salariai dac angajatorul care disponibilizeaz are ncadrai mai mult de 20
de salariai i mai puin de 100 de salariai;
b) cel puin 10% din salariai, dac angajatorul care disponibilizeaz are ncadrai cel puin
100 de salariai, dar mai puin de 3oo de salariai;
c) cel puin 30 de salariai, dac angajatorul care disponibilizeaz are ncadrai cel puin 300
de salariai.
La stabilirea numrului efectiv de salriai concediai colectiv, potrivit alin.1, se iau n calcul
i acei salariai crora le-au ncetat contractele individuale de munc din iniiativa angajatorului, din

428
Bibliografia autohton n acest domeniu este foarte bogat i nu ne propunem o list complet a autorilor i nici nu
dorim o ierarhizare a lucrrilor acestora, intenia noastr este doar de a provoca pe cititorul interesat s consulte scrierile
enunate i s investigheze existena multor altora. A se vedea: Al. Athanasiu, Codul muncii.Comentariu pe articole.
Actualizare la vol. I II, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2012, p. 62-69. Al.Athanasiu, L. Dima, Dreptul muncii, Ed. All
Beck, 2005; . Beligrdeanu, Consideraii n legtur cu msurile de protecie reglementate prin Ordonana de urgen
a Guvernului nr.9/1997, n R.D.C. nr.5/1997; M-L Belu Magdo, Protecia persoanelor ale cror contracte de munc se
desfac ca urmare a concedierilor colective, n R.D.C. nr.7-8/1997; L. Dima, Relaii de munc i industriale n Uniunea
European, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2012; R. Dimitriu, Concedierea salariailor, Ed. Omnia UNI S.A.S.T, Braov,
1999, R. Dimitriu,Contractul individual de munc.Prezent i perspective, Ed. Tribuna Economic, Bucureti, 2005; R.
Dimitriu, Opinii privind actruala reglementare romneasc a concedierii colective, n R.R.D. M. nr. 2/2012, I.T.
tefnescu, Tratat teoretic i practic de dreptul muncii, ediia a II-a revzut i adugit, Ed. Universul Juridic,
Bucureti, 2012; O. inca, Unele observaii referitoare la concedierea colectiv, n Dreptul nr.3/2007, Al. iclea,
Tratat de dreptul muncii.Legislaie.Doctrin.Jurispruden, ediia a VI-a, revizuit i adugit, Ed. Universul Juridic,
Bucureti, 2012
126
unul sau mai multe motive, fr legtur cu persoana salariatului, cu condiia existenei a cel puin 5
concedieri.
Aceast definiie a concedierii colective corespunde celei din Directiva nr. 98/59/CE a
Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislaiilor statelor membre cu privire la
concedierile colective.
Conform legislaiei noastre interne regulile privind concedierea colectiv nu se aplic:
- salariailor din instituiile i autoritile publice (art.74 alin.5 din Codul muncii). Aceast
prevedere se conformeaz pe deplin Directivei 98/59/CE care stabilete c normele comunitare
privind concedierea colectiv nu se aplic lucrtorilor din administraia public sau din instituiile de
drept public (sau, n statele member n care acest concept nu este cunoscut, de organisme colective).
Aadar, procedura concedierii colective este aplicabil doar n sectorul privat.
- n cazul insolvenei i a intrrii n faliment a angajatorului ( art.86 alin.6 din Legea nr.
85/2006);
- n cazul dizolvrii angajatorului persoan juridic (art.56 alin. 1 lit. a din Codul muncii).
O problem foarte important, semnalat recent n doctrina noastr, este cea a
neconcordanei prevederilor art. 56 alin.1 lit.a din Codul muncii i cele cuprinse n legea nr.85/2006
privind procedura insolvenei
429
cu reglementrile stabilite prin Directiva nr.98/59/CE a Consiliului
din 20 iulie 1998
430
.
n Romnia, n paralel cu dispoziiile art.56 alin.1 lit.a din Codul muncii, se aplic i
dispoziiile art.86 alin.6 din Legea nr.85/2006. Conform acestui din urm act normativ desfacerea
contractelor individuale de munc ale personalului debitoarei se face de urgen de ctre
administratorul judiciar/lichidator, fr a mai fi necsar parcurgerea procedurii concedierii
colective, acordndu-se doar un preaviz de 15 zile lucrtoare.
Pornind de la soluionarea unei spee i rspunznd unor ntrebri preliminare Curtea de
Justiie a Uniunii Europene a decis c Directiva 98/59/CE se aplic ncetrii activitii unei instituii
angajatoare ca urmare a unei hotrri judectoreti de dizolvarea sa i lichidarea sa pentru
insolvabilitate, chiar dac, n cazul unei asemenea ncetri legislaia naional prevede rezilierea cu
efect imediat a contractelor de munc ale lucrtorilor.
Instanele judectoreti naionale sunt obligate s interpreteze dreptul naional n lumina
textului i a obiectivelor Directivei 98/59/CE, ceea ce nseamn c pn la ncetarea definitiv a
personalitii juridice a unei uniti cu privire la care se dispune dizolvarea i lichidarea trebuie
ndeplinite obligaiile care decurg din art.2 i 3 din actul normativ comunitar
431
.
Suntem pe deplin de acord cu propunerile de modificare a reglementrilor romneti n
vederea asigurrii concordanei cu prevederile Directivei 98/59/CE aa cum au fost ele interpretate
de ctre Curtea de Justiie a Uniunii Europene. Modificrile propuse vizeaz:
432

- cuprinsul art.86 alin.6 din Legea nr.85/2006, fiind necesar nlturarea expresiei fr a
mai fi necesar parcurgerea procedurii de concediere colectiv;
- aplicarea prevederilor art. 68 74 din Codul muncii i n cazurile de ncetare de drept a
contractului individual de munc, urmare a dizolvrii angajatorului persoan juridic.
Concedierea colectiv prezint cteva caractersitici:
a) ncetarea contractului de munc este independent de voina salariatului;
b) presupune disponibilizarea unui numr minim de salariai chiar dac nu toi salariaii sunt
concediai pentru acelaii motiv;
c) disponibilizrile trebuie efectuate ntr-un interval de timp determinat ( 30 de zile
calendaristice). Concedierile progresive, determinate de reducerea treptat a activitii , care nu
respect nici termenul prevzut de lege i nici procentul minim de disponibilizare nu pot fi calificate
ca fiind concedieri colective;

429
Publicat n M.Of. nr. 359 din 21 aprilie 2006
430
R. Dimitriu, Opinii privind actuala reglementare romneasc a concedierii colective, n R.R.D.M. nr.2/2012, p. 9 -
15
431
Ibidem
432
Ibidem
127
d) disponibilizrile s aib n vedere doar sectorul privat.
3.6.1. Procedura concedierii collective
Concedierea colectiv trebuie s urmeze nite etape procedurale care presupun i respectarea
unor termene, n caz contrar producndu-se nulitatea concedierii i dreptul salariailor de a pretinde
despgubiri i chiar reintegrare. De altfel, n caz de contestare a concedierii colective, salariaii nici
nu pot invoca altceva dect eventuala nerespectare a normelor procedurale deoarece oportunitatea
concedierii revine n exclusivitate angajatorului i nu poate fi cenzurat de judector.
Iat care sunt etapele de urmat n caz c angajatorul intenioneaz s efectueze concedieri
collective:
1) Iniierea de consultri i negocieri
Codul muncii se conformeaz Directivei 98/59/CE i oblig pe angajator s notifice intenia
sa urmtoarelor organe:
- Sindicatului sau reprezentanilor salariailor;
- Inspectoratul teritorial de munc ( I.T.M.);
- Agenia teritorial de ocupare a forei de munc (A.T.O.F.M.).
Notificarea are rolul de a aduce la cunotin intenia de a declana procedura concedierii
colective dar i de a iniia consultri privind metodele i mijlocele de evitare a unei asemenea
msuri, de reducere a numrului celor afectai de concediere, precum i de luarea de msuri sociale
pentru atenuarea consecinelor ndeprtrii salariailor din locurile lor de munc.
Pentru ca salariaii, prin sindicat sau reprezentanii lor, s poat da un rspuns i s fac
propuneri utile, notificarea trebuie s cuprind, conform art. 69 alin. 2 din Codul muncii,
urmtoarele elemente:
a) numrul total i categoriile de salariai;
b) motivele care determin concedierea preconizat;
c) numrul i categoriile de salariai care vor fi afectai de concediere;
d) criteriile avute n vedere, potrivit legii i/sau contractelor collective de munc,
pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere;
e) msurile avute n vedere pentru limitarea numrului concedierilor;
f) msurile pentru atenuarea consecinelor concedierii i compensaiile ce urmeaz s
fie acordate salariailor concediai, conform dispoziiilor legale i/sau contractului colectiv de
munc aplicabil;
g) data de la care sau perioada n care vor avea loc concedierile;
h) termenul nuntrul cruia sindicatul sau, dup caz, reprezentanii salariailor pot
face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numrului salariailor concediai.
2. Reacia sindicatului sau reprezentanilor salariailor
Dup comunicarea notificrii angajatorul este obligat s respecte un termen de ateptare de
10 zile calendaristice, timp n care sindicatul sau reprezentanii salariailor pot propune msuri de
evitare a concedierilor sau de diminuare a acestora.
3. Rspunsul angajatorului
n cazul n care sindicatul sau reprezentanii salariailor au fcut propuneri privind
concedierea colectiv angajatorul, ntr-un termen de cel mult 5 zile calendaristice, trebuie s
rspund n scris i motivat propunerilor fcute.
4. Notificarea I.T.M.- ului i a A.T.O.F.M. ului
Dac n urma consultrilor cu sindicatul sau reprezentanii salariailor angajatorul rmne
decis s procedeze la concedieri colective este obligat s notifice, n scris, cele dou autoriti cu
privire la intenia sa, cu cel puin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de
concediere.
Notificarea trebuie s cuprind toate informaiile relevante cu privire la intenia de
concediere colectiv, rezultatele consultrilor, motivele concedierilor, numrul total de salariai,
numrul salariailor concediai i data de la care sau perioada n care vor avea loc aceste concedieri.
128
O copie a notificrii se comunic i sindicatului sau reprezentanilor salariailor, la aceeai
dat cu cea privind comunicarea ctre autoritile menionate mai sus. Sindicatul sau reprezentanii
salariailor vor avea dreptul s transmit punctele lor de vedere ctre I.T.M.
La solicitarea motivat a oricreia dintre pri, I.T.M.-ul cu avizul A.T.O.F.M poate dispune
reducerea perioadei de 30 de zile, fr a aduce atingere drepturilor individuale cu privire la perioada
de preaviz.
n termenul de 30 de zile, sau uneori redus, A.T.O.F.M. are posibilitatea de a cuta soluii
pentru salariaii afectai de concedierea colectiv.
I.T.M.-ul, cu consultarea A.T.O.F.M., poate dispune amnarea momentului emiterii
deciziilor de concediere cu maximum 10 zile calendaristice.
Prelungirea sau reducerea termenului de 30 de zile calendaristice trebuie adus la cunotina
angajatorului, sindicatului sau reprezentantului salariailor, n termen de 3 zile lucrtoare. Aceast
obligaie de ncunotiinare revine I.T.M.
5. Selectarea salariailor
n aceast etap angajatorul trebuie s nominalizeze persoanele care vor fi supuse
concedierii colective poptrivit ordinii de prioritate prevzut n lege i/sau de contractul colectiv de
munc aplicabil.
6. Preavizarea concedierii
Fiecare salariat trebuie preavizat n mod individual, termenul de preaviz fiind de 20 de zile
lucrtoare, potrivit art.75 alin.1 din Codul muncii.
n msura n care este prevzut n contractul colectiv de munc aplicabil, n perioada
preavizului salariaii au dreptul s absenteze 4 ore pe zi de la programul unitii, pentru a-i cuta un
alt loc de munc. Aceste absene nu afecteaz salariul i celelalte drepturi ale salariatului.
7. Emiterea deciziei de concediere
Decizia de concediere nu poate avea dect un caracter individual, astfel c fiecrui salariat
disponibilizat i se va formula, emite i comunica cte o decizie. Coninutul deciziei de concediere
colectiv este prevzut n art.76 din Codul muncii:
a) motivele care determin concedierea;
b) durata preavizului;
c) criteriile de stabilire a ordinii de prioriti, conform art.69 alin.2, lit. d din Codul muncii;
d) lista tuturor locurilor de munc disponibile n unitate i termenul n care salariaii
urmeaz s opteze pentru a ocupa un loc de munc vacant, n condiiile art. 64.
8. Comunicarea deciziei de concediere
Decizia de concediere trebuie comunicat n scris, fiecrui salariat disponibilizat, fie prin
semntur de luare la cunotin, fie prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire.
Momentul comunicrii determin producerea efectelor concedierii, precum i calcularea
termenului de 30 de zile n care decizia poate fi contestat n faa instanei de judecat.
9. Reluarea activitii
Potrivit art.74 din Codul muncii (aa cum a fost el modificat prin legea nr.40/2011) dac
angajatorul i reia activitatea, n termen de 45 de zile de la comunicarea deciziei de concediere
colectiv, salariatul care a fost concediat prin concediere colectiv are dreptul de a fi reangajat cu
prioritate pe postul renfiinat n aceeai activitate, fr examen, concurs sau perioad de prob.
Angajatorul va transmite salariailor care au fost concediai o comunicare scris prin care
sunt informai asupra relurii activitii.
Salariaii au la dispoziie un termen de maximum 5 zile calendaristice, de la data
comunicrii angajatorului, pentru a-i manifesta n scris consimmntul cu privire la locul de
munc oferit. n lipsa unui asemenea consimmnt angajatorul poate oferi locurile de munc
vacante altor doritori.
Deoarece textul art.74 din Codul muncii nu este suficient de lmuritor i precis, n doctrin
s-a ridicat problema ipotezei n care angajatorul, la reluarea activitii, nu apeleaz la fostul angajat,
129
fcnd alte angajri
433
. Suntem de acord cu opinia exprimat c reangajarea este un drept al celui
concediat iar acesta se va putea adresa instanei pentru a-l obliga pe angajator s ncheie cu el
contractul de munc de reangajare. n privina soartei contractului celui nou angajat care a ocupat
postul se apreciaz, n mod corect, c devin incidente dispoziiile art.56 alin.1 lit.e din Codul
muncii, adic ncetarea de drept a acestuia
434
.
n doctrin se remarc i criticile aduse modificrii art.74 din Codul muncii apreciinduse c
reducerea termenelor iniiale de 9 luni, respectiv 10 zile i nlocuirea lor cu termenele de 45 de zile,
respectiv 5 zile calendaristice determin o diminuare a garaniilor juridice privind exercitarea i
valorificarea dreptului la reangajare al salariailor concediai colectiv
435
.
Actuala reglementare, se susine n continuarea aceleiai idei, menine doar formal dreptul la
rencadrare pentru c angajatorului i se permite practic s utilizeze abuziv concedierea colectiv
pentru a se dispensa de pe aceast cale formal legal de unii salariai undezirabili
436
.
3.7. Interdicii privind concedierea
Pentru asigurarea stabilitii n munc i a respectrii drepturilor salariailor n Codul muncii
sunt prevzute situaii n care concedierea este interzis n mod imperativ i permanent, precum i
perioade de timp n care o astfel de msur a angajatorului nu poate fi dispus.
Art.59 din Codul muncii precizeaz motivele care nu vor putea fi niciodat invocate ca
temei al unei concedieri:
a) criteriile de sex, orientare sexual, caracteristici genetice, vrst, apartenen naional,
ras, culoare, etnie, religie, opiune politic, origine social, handicap, situaie sau responsabilitate
familial, apartenen ori actiivitate sindical;
b) pentru exercitarea, n condiiile legii, a dreptului la grev i a drepturilor sindicale.
Orice concediere pentru unul din motivele enumerate mai sus este nelegal i lovit de
nulitate absolut.
Textul art.59 din Codul muncii trebuie corelat i cu dispoziiile constituionale n aceast
materie, precum i cu Ordonana Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea i sancionarea tuturor
formelor de discriminare i, de asemenea, cu Legea nr.202/2002 privind egalitatea de anse ntre
femei i brbai.
Art. 60 din Codul muncii reglementeaz situaiile n care, dei nu sunt interzise concedierile
ele trebuie amnate pentru o durat anume de timp:
a) pe durata incapacitii temporare de munc, stabilit prin certificat medical conform legii.
O astfel de interdicie are n vedere, n mod special, dreptul oricrui salariat de a se ngriji
din punct de vedere medical, fapt ce nu trebuie s influeneze existena raportului su juridic de
munc. Situaia de incapacitate temporar de munc trebuie adus la cunotina angajatorului i
certificat cu document medical. Neprezentarea unui certificat medical, eliberat n condiiile
prevzute de O.U.G. nr. 158/2005 i Normele de aplicare ale acesteia, aprobate prin Ordinul
nr.60/2006 al ministerului sntii, nu poate constituii motiv absolut de concediere pentru c starea
de incapacitate de munc se poate dovedi prin orice mijloc de prob admis de lege. Lipsa
certificatului medical tip va face inoperant plata indemnizaiei reprezentnd ajutorul de boal.
b) pe durata suspendrii activitii ca urmare a instituirii carantinei. Carantina reprezint o
stare de fapt ce implic luarea unor msuri cu caracter preventiv, fie pentru a izola o persoan, fie o
colectivitate n vederea stoprii rspndirii unei maladii. Dac un angajat se afl ntr-o situaie de
carantin el beneficiaz de un concediu i de o indemnizaie de carantin. Aadar, este just
constatarea din doctrina noastr recent c n realitate, nu carantina reprezint temeiul juridic al
interdiciei concedierii salariailor, ci exerciiul drepturilor recunoscute acestora concediu i
indemnizaia de carantin generate de o situaie de fapt, carantina
437


433
Al. iclea, Tratat . . . , 2012, p.726
434
Ibidem
435
Al. Athanasiu, op.cit., p.67
436
Ibidem
437
Al. Athanasiu, op.cit.,, p.58

130
c) pe durata n care femeia salariat este gravid, n msura n care angajatorul a luat la
cunotin de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere. Aa cum este formulat textul art. 6o
lit. c din Codul muncii este n contradicie evident cu interpretarea dat de Curtea de Justiie a
Uniunii Europene articolului 10 din Directiva 92/85/CE conform creia nu poate fi concediat o
lucrtoare aflat n stare de graviditate, chiar dac ea a omis s-l informeze pe angajator de starea ei
de graviditate i de care ea avea cunotin n momentul ncheierii contractului de munc
438
.
Conform principiilor dreptului Uniunii Europene dispoziiile Directivei 92/85/CE devin
direct aplicabile i obligatorii i pe teritoriul Romniei iar instanele noastre de judecat trebuie s
respecte hotrrea Curii de Justiie a Uniunii Europene
439
.
d) pe durata concediului de maternitate.
e) pe durata concediului pentru creterea copilului n vrst de pn la 2 ani sau, n cazul
copilului cu handicap, pn la mplinirea vrstei de 3 ani.
De aceast protecie se bucur i persoana beneficiar de stimulentul de inserie conform
O.U.G. nr.111/2010. Interdicia de concediere se extinde o singur dat, cu pn la 6 luni dup
revenirea definitiv a persoanei angajate n unitate.
f) pe durata concediului pentru ngrijirea copilului bolnav n vrst de pn la 7 ani sau, n
cazul copilului cu handicap, pentru afeciuni intercurente, pn la mplinirea vrstei de 18 ani.
g) pe durata exercitrii unei funcii eligibile ntr-un organism sindical, cu excepia situaiei
n care concedierea este dispus pentru o abatere disciplinar grav sau abateri repetate, svrite de
ctre acel salariat. Textul art. 60 lit.g din Codul muncii trebuie coroborat cu dispoziiile cuprinse n
art.220 alin.2 din acelaii cod, precum i cu prevederile nscrise n art.10 din Legea nr.62/2011.
Conform textelor legale menionate este interzis modificarea sau desfacerea contractelor de munc
ale sindicalitilor, inclusiv a celor care dein o funcie eligibil sau sunt mandatate n organisme
sindicale.
h) pe durata efecturii concediului de odihn.
O.U.G. nr.96/2003 privind protecia maternitii la locul de munc
440
a creat un nou tip de
concediu concediul de risc maternal iar beneficiara acestuia nu poate fiu concediat pe aceast
perioad.
Prevederile art.60 alin.1 din Codul muncii nu se aplic n cazul concedierii pentru motive ce
intervin ca urmare a reorganizrii judiciare sau a falimentului.
Din textul art. 60 alin.2 al Codului muncii trebuie eliminat prevederea privind dizolvarea
angajatorului, aceast din urm ipotez incluzndu-se n cazurile de ncetare de drept a contractului
individual de munc. Concedierea se va putea dispune i n cazul prevzut de art. 65 din Codul
muncii, fiind vorba de o cauz real i serioas de desfiinare a locului de munc, fr posibilitatea
de ncadrare pe un alt post
441
.
3.8. Revocarea deciziei de concediere
Este consecina fie a autosesizrii angajatorului cu privire la netemeinicia sau nelegalitatea
propriei msuri, fie efectul unei solicitri din partea salariatului
442
.
Doctrina consider revocarea deciziei de concediere ca fiind posibil i legal prin emiterea
unui act simetric celui pe care l desfiineaz
443
. S-a emis i opinia potrivit creia n cazul
concedierii disciplinare nu poate fi admis o revocare parial, prin modificarea sanciunii iniial

438
O. inca, Staturi ale Curii de Justiie a Comunitilor Europene n privina discriminrii n raporturile de munc,
n Dreptul nr.1/2009
439
I. T. tefnescu, op.cit., p. 403-404
440
Publicat n M.Of. nr. 750 din 27 octombrie 2003, completat prin Legea nr. 25/2004, publicat n M.Of. nr. 214 din
11 martie 2004
441
I. T. tefnescu, op.cit., p. 406
442
S. Ghimpu, I.T. tefnescu, . Beligrdeanu, Gh. Mohanu, Dreptul muncii , Tratat, vol.I, Ed. tiinific i
Enciclopedic, Bucureti, 1978, p.408 i urm.; Al. Athanasiu, Aspecte teoretice i practice ale revocrii deciziei de
desfacere disciplinar a contractului de munc i a deciziei de imputare, n Revista Romn de Drept nr.3/1984
443
Al. iclea, op.cit., p.749
131
aplicate, invocndu-se riscul afectrii securitii juridice
444
. Acest din urm punct de vedere este
criticat n literatura noastr juridic considerndu-se c este de neneles de ce anume revocarea
concedierii nsi ar fi posibil, n timp ce diminuarea sanciunii, nu
445
.
ntr-o spe recent putem gsi i un punct de vedere, deocamdat mai izolat, conform cruia
deoarece Codul muncii nu cunoate i nu reglementeaz instituia revocrii concedierii o astfel de
situaie nu poate fi acceptat pentru c sanciunea nulitii absolute nu poate fi acoperit n vreun
mod fiind vorba despre nclcarea unor dispoziii legale imperative i de ordine public, prin care
se urmrete protejarea unui interes de ordin general iar actul nul nu poate fi revocat (revocarea
presupune cu necesitate existena unui act valid)
446
.
Nu putem mprti soluia instanei deoarece msura revocrii este, n esen, un act
individual, unilateral, fr caracter jurisdicional. Actele juridice unilaterale sunt considerate ca
avnd o covritoare importan, mai ales, n acele ramuri de drept care reglementeaz raporturi n
care unul din subiecte este subordonat celuilalt, aa cum este cazul dreptului muncii
447
. Doctrina a
evideniat faptul c n esen, actul juridic unilateral este acea manifestare de voin care genereaz
efecte juridice, dei nu a fost acceptat de o alt persoan. . . Determinant pentru calificarea juridic
este credem unicitatea voinei. . .
448
.
Aadar, fiind vorba de un act juridic unilateral prin care se urmrete revenirea asupra unei
decizii anterioare i n lipsa unei norme juridice care s interzic acest lucru apreciem c revocarea
deciziei de concediere este posibil.
Problema care se pune este aceea de a ti pn n ce moment este posibil revocarea deciziei
de concediere?
ntr-o anumit etap a evoluiei doctrinei s-a considerat c revocarea este posibil chiar i
dup sesizarea instanei cu soluionarea contestaiei mpotriva deciziei de concediere dar nu mai
departe de momentul rmnerii definitive a hotrrii instanei deoarece s-ar nclca principiul
autoritii lucrului judecat
449
. Acest punct de vedere nu mai este acceptat astzi considerndu-se c
revocarea nu poate interveni dect pn la momentul n care decizia unilateral i-a produs efectele
specifice. Odat produse aceste efecte, angajatorul nu mai poate revoca decizia emis, dar aceasta
poate fi anulat de ctre instan, dac a fost contestat n termenul legal
450
.
Practica judiciar consemneaz i punctul de vedere conform cruia odat emis decizia
unilateral de concediere revenirea la situaia anterioar nu se poate realiza dect n baza unui nou
acord de voin, decizia unilateral de voin a angajatorului nemaifiind suficient impunndu-se
ncheierea unui nou contract individual de munc
451
.
Practica judiciar neuniform n materia revocrii unei decizii de concediere provine i din
faptul c legiuitorul romn nu reglementeaz n mod expres instituia revocrii unei decizii
sancionatoare.
Considerm c se impune o astfel de reglementare, ntr-un viitor ct mai apropiat dar, i
pn atunci, revocarea unei decizii de concediere ar putea urma, n opinia noastr, urmtorul regim
juridic:
- dac decizia de concediere a fost emis dar comunicarea ei nu s-a realizat revocarea acestui
act unilateral este posibil i legal, raportul de munc al prilor fiind considerat
nentrerupt;

444
L.C. Duescu, Revocarea deciziei de concediere disciplinar, n Revista Romn de Dreptul Muncii nr.6/2007
445
I.T.tefnescu, Tratat teoretic i practic de drept al muncii, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2010, p.443
446
Curtea de Apel Bucureti, secia a VII-a civil i pentru cauze privind conflicte de munc i asigurri sociale, decizia
civil nr. 868/R din 1 februarie 2012, n Revista Romn de Dreptul Muncii nr.2/2012, p.130-138
447
I.F. Popa n L. Pop, I.F.Popa, S. Vidu Tratat elementar de drept civil. Obligaiile, conform noului Cod civil, Ed.
Universul Juridic, Bucureti 2012, p. 329 (citat n continuare I.F.Popa, op.cit.)
448
Ibidem
449
Gh. Mohanu, nota II la sentina civil nr.2392/1970 a Judectoriei Petroani, n Revista Romn de Drept nr. 7/1971
450
Al. iclea, op.cit., p.749
451
D.G.Enache, M. Ceauescu, Litigii de munc. Jurispruden relevant a Curii de Apel Bucureti pe semestrul I,
2011, p.132 (Decizia nr. 2944/R/2011 a seciei a VII-a civil i pentru cauze privind conflictele de munc i asigurri
sociale)
132
- n cazul n care decizia a fost emis i s-a nfptuit comunicarea apreciem c actul revocrii
este posibil, n raport de urmtoarele ipoteze:
a. odat comunicat decizia de concediere revocarea ei s fie admisibil pn n
momentul sesizrii, de ctre salariatul concediat, a instanei de judecat;
b. dup sesizarea instanei, cu o contestaie mpotriva deciziei de concediere,
revocarea ar trebui s fie posibil doar cu acordul expres al contestatorului, caz n care, instana de
judecat dispune ncetarea judecii deoarece contestaia nu mai are obiect i se reiau raporturile de
munc ca i cum nu s-ar fi ntrerupt
452
;
c. n cazul n care, dup sesizarea instanei de judecat cu o contestaie, salariatul
concediat nu i d acordul pentru revocare litigiul trebuie s continue i organul judiciar va
pronuna o hotrre de admitere sau respingere, dup caz.
d. este exclus validitatea actului de revocare dup ce s-a pronunat o hotrre
judectoreasc definitiv i irevocabil prin care decizia de concediere a fost meninut
453
.
Pentru validitatea actului revocrii trebuie ndeplinite regulile prevzute de dreptul comun
i se cer ntrunite urmtoarele condiii
454
:
- condiiile de validitate prevzute de art.1179 din Codul civil (capacitatea,consimmntul,
obiectul i cauza);
- actul revocrii s provin de la organul sau persoana care a emis decizia iniial;
- revocarea trebuie s mbrace aceeai form n care a fost ntocmit i comunicat actul;
n concluzie, dei actul juridic unilateral productor de efecte juridice i are sediul materiei
n dreptul civil vom gsi aplicabilitatea lui i n cadrul raporturilor juridice de munc. Specificitatea
regimului juridic al actului unilateral n dreptul muncii ne face s considerm c, cel puin n
materia revocrii, se impun reglementri exprese i neechivoce, incluse n Codul muncii, fapt ce ar
pune capt unor dispute doctrinare i ar stabiliza practica judiciar.
3.9. Reintegrarea n munc.
Practica judiciar evideniaz numeroase cazuri n care salariatul concediat contest n
instan decizia i obine ctig de cauz, n sensul anulrii actului de concediere.
Spre deosebire de alte sisteme de drept europene (n care reintegrarea se poate dispune
numai n cazuri excepionale) n Romnia, odat cu anularea deciziei de concediere, instana de
judecat poate acorda despgubiri i poate dispune reintegrarea contestatorului n postul deinut
anterior.
O prim problem care a fost dezbtut n doctrin, anterior actualelor reglementri, a fost
aceea de a stabili dac dispunerea reintegrrii n munc este o consecin fireasc i obligatorie
anulrii deciziei de concediere.
n opinia noastr, nici sub imperiul vechilor reglementri (ca de exemplu Codul muncii din
1973) instana de judecat nu era ndreptit, cu att mai puin s fie obligat, s dispun, ca efect
al anulrii deciziei de concediere, reintegrarea n funcia deinut anterior de cel concediat, fr ca
acesta s o solicite n mod expres.
Potrivit art.80 alin.1 din Codul muncii dac s-a decis o concediere netemeinic i nelegal
instana va dispune anularea msurii i va obliga angajatorul la plata de despgubiri egale cu
salariile indexate, majorate i reactualizate, precum i celelalte drepturi de care a beneficiat
salariatul.
Alin.2 al art.80 din Codul muncii stabilete c la solicitarea salariatului instana care a
dispus anularea concedierii va repune prile n situaia anterioar emiterii actului de concediere.

452
Al. iclea, op.cit., p.750 (decizia nr.664/R/2000 a seciei a IV-a civil a Tribunalului Bucureti; sentina civil
nr.461/2001 a Judectoriei sectorului IV Bucureti; sentina civil nr.3059/2008 a seciei a VIII-a pentru conflicte de
munc i asigurri sociale a Tribunalului Bucureti)
453
Ion Traian tefnescu, op.cit., p.444
454
S. Ghimpu, I.T.tefnescu, . Beligrdeanu, Gh. Mohanu, op.cit.,p.409; Al. Athanasiu, op.cit., p.34; I.T.tefnescu,
op.cit., p.443-444; Al. iclea, op.cit., p. 749; I.F. Popa, op.cit.,p.334-335
133
Este ct se poate de evident c formularea va repune prile n situaia anterioar nseamn, de
fapt i de drept, o reintegrare efectiv n munc pe postul deinut anterior
455
.
Actuala configurare legislativ i permite salariatului contestator s opteze ntre:
- a solicita doar despgubiri;
- a solicita despgubiri i reintegrarea n postul deinut anterior concedierii.
Una din puinele modificri deosebit de utile aduse Codului muncii prin Legea nr.40/2011
este cea privitoare la introducerea alin.3 al art.80 fapt ce pune capt unor numeroase dezbateri
doctrinare privitoare la situaia juridic a celui concediat nelegal care, dei obine anularea deciziei
de concediere, nu solicit i reintegrarea n munc
456
. Doctrina i practica judiciar a sesizat
necesitatea unei soluii legislative neechivoce privind indicarea temeiului legal al ncetrii
contractului de munc ntr-o astfel de ipotez. Actuala soluie aleas de legiuitor este apreciat ca
fiind convingtoare i plauzibil n ordinea logicii juridice
457
.
n cazul n care contestatorul solicit reintegrarea, iar instana de judecat anuleaz decizia
de concediere obligatoriu trebuie s se procedeze, conform dispoziiilor art.80 alin.2 din Codul
muncii, la repunerea prilor n situaia anterioar emiterii actului de concediere.
Oportunitatea solicitrii reintegrrii aparine exclusiv contestatorului care va putea decide,
fie acordnd prioritate faptului c relaiile sale de munc cu angajatorul sunt grav i iremediabil
deteriorate (caz n care nu va solicita reintegrarea mulumindu-se cu anularea deciziei de concediere
i obinerea de despgubiri) fie, pornind de la o realitate economic neconvenabil i dificultatea
obinerii pe piaa muncii a altui loc de munc, s i asume riscul de a se subordona aceluiai
angajator care l-a concediat.
Niciodat instana de judecat nu se va pronuna cu privire la oportunitatea cererii de
reintegrare i nu-i va putea, eventual, motiva opiunea plecnd de la constatarea unei evidente
tensionri a relaiilor prilor raportului juridic de munc, chiar dac un asemenea raport este sau ar
trebui s fie, bazat pe ncredere reciproc.
n acest sens s-a pronunat i Curtea Constituional care cu privire la oportunitatea
reintegrrii a stabilit c: Analiza oportunitii reintegrrii excedeaz controlului judiciar i este
irelevant n raport cu efectele anulrii msurii concedierii
458
.
Aceeai Curte Constituional a statuat c repunerea prilor n situaia anterioar nu
lezeaz n nici un mod dreptul de proprietate al angajatorului, drept ce trebuie exercitat cu
respectarea coninutului i limitelor sale, stabilite prin lege. Fr posibilitatea repunerii n situaia
anterioar concedierii, atingerii adus dreptului la munc al salariatului nu s-ar repara i nu ar
asigura stabilitatea raporturilor de munc
459
.
Reintegrarea, odat dispus de instan, nu impune necesitatea emiterii de ctre angajator a
unei decizii distincte n acest sens, dar nici nu este interzis un astfel de act. Din contr, apreciem c
emiterea unei astfel de decizii de rencadrare confirm intenia angajatorului de a pune n executare
o hotrre judectoreasc facilitnd, totodat, i verificarea modului n care s-a respectat dispoziia
instanei. O hotrre judectoreasc nu poate fi modificat sau desfiinat dect utiliznd cile
legale de atac executarea unei asemenea hotrri trebuie s fie pur i simpl, adic executat
ntocmai, nu prin limitri sau restrngeri, deci prin modificarea ei
460
.
Repunerea prilor n situaia anterioar impune ca reintegrarea s se fac n aceeai funcie
nemodificndu-se nici un element esenial al contractului de munc. Nimic nu-l oprete ns pe

455
I.T.tefnescu, op.cit.,p.446; Al. iclea,op.cit., p.757; L. U, F. Rotaru, S. Cristescu Contractul individual de
munc.. ncheiere.Executare.Modificare.Suspendare, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2009, p.220-221( Curtea de Apel
Bucureti decizia nr. 1264/R/2005 a seciei a VII-a civil pentru cauze privind conflicte de munc i asigurri sociale)
456
Al. Athanasiu, Codul muncii.Comentariu pe articole.Actualizare la vol.I-II, Ed. C.H. Beck, Bucure;ti, 2012, p.70-71
457
Ibidem
458
Curtea Constituional, Decizia nr.1101/2009, publicat n Monitorul Oficial nr.678 din 9 octombrie 2009
459
Curtea Constituional., Decizia nr.269/2005, publicat n Monitorul Oficial nr.525 din 21 iunie 2005
460
Al. iclea, op.cit., p.758-759 (Curtea de Apel Iai, secia de litigii de munc i asigurri sociale, decizia nr.406/2007)
134
salariat s accepte, nc din timpul procesului, s revin pe un alt post dect cel pe care l-a deinut
fr ns ca ulterior s mai poat solicita reintegrarea pe postul iniial
461
.
Practica curent a evideniat situaii concrete care, datorit intervenirii unor modificri
viznd fie pe angajator, fie pe salariat, pot crea unele dificulti n executarea reintegrrii. Iat
cteva situaii ivite n practic i evideniate de doctrin:
462

- cazul n care postul n discuie a fost desfiinat nainte de reintegrarea efectiv.
Reintegrarea trebuie totui efectuat, fie prin trecerea salariatului pe un alt post vacant existent n
unitate i corespunztor pregtirii salariatului, fie se va renfiina scriptic postul vizat dup care se
realizeaz o reintegrare formal urmat de o concediere pe temeiul art.65 din Codul muncii. n
lumina jurisprudenei Curii Europene a Drepturilor Omului s-a emis i opinia c n ipoteza
desfiinrii postului, angajatorul de bun credin, are mai multe posibiliti legale de executare a
unei hotrri judectoreti de reintegrare n munc (care sunt pe deplin actuale):
- prima: l reintegreaz pe salariat ntr-un post echivalent celui deinut anterior
(evident dac exist un atare post);
- a doua: elibereaz un asemenea post, n temeiul art.56 lit.e din Codul muncii,
pentru a-l putea reintegra pe cel interesat
463
.
Curtea European a Drepturilor Omului a stabilit c autoritatea statal fiind depozitar a
forei publice este chemat s manifeste un comportament diligent i s-l asiste pe creditor n
executarea hotrrii care i este favorabil
464
;
- pe postul de pe care a fost concediat salariatul contestator a fost angajat, ntre timp, o alt
persoan.
Reintegrarea se va produce ca urmare a vacantrii postului n cauz prin ncetarea de drept
(art.56 lit.e din Codul muncii) a contractului individual de munc al salariatului nou angajat.
- situaia salariatului care a solicitat reintegrarea dar s-a angajat ntre timp n alt unitate.
Reintegrarea este posibil i ntr-un astfel de caz deoarece orice salariat are dreptul de a
munci la angajatori diferii sau la acelai angajator, n baza unor contracte individuale de munc,
beneficiind de salariul corespunztor pentru fiecare dintre acestea ( cumulul de funcii art.35
alin.1 din Codul muncii). n cazul n care cele dou programe de lucru ale funciilor cumulate se
suprapun i este imposibil executarea sarcinilor de serviciu cumulardul va trebui s renune la unul
din cele dou contracte. Dac se renun la funcia pe care s-a dispus reintegrarea este necesar
realizarea unui acord al celor dou pri privind ncetarea relaiilor lor de munc pe cale amiabil.
Este posibil, n opinia noastr i utilizarea demisiei dac angajatorul nelege s renune la
beneficiul preavizului.
n lipsa acordului prilor pentru ncetarea raporturilor de munc, precum i n cazul imposibilitii
ndeplinirii obligaiilor de serviciu pe perioada preavizului, va putea declana procedura concedierii
disciplinare a salariatului reintegrat;
- salariatul reintegrat a devenit inapt fizic i/sau psihic pentru postul respectiv.
Reintegrarea are loc dup cum urmeaz: dac au trecut mai mult de 6 luni de la ntreruperea
activitii salariatul va fi supus unui examen medical, n termen de 7 zile de la reluarea activitii. n
cazul n care medicul de medicina muncii constat c salariatul examinat este inapt pentru reluarea
activitii angajatorul este obligat s dispun concedierea n temeiul art.61 lit.c din Codul muncii;
- intervenirea unei cauze de incompatibilitate.
Dac n intervalul cuprins ntre comunicarea deciziei de concediere i punerea n executare
a hotrrii judectoreti de reintegrare salariatul contestator devine incompatibil funciei nu mai
este, n mod obiectiv, posibil reintegrarea urmnd ca raporturile juridice de munc s nceteze de
drept. Atunci cnd instana de judecat, pe parcursul judecrii contestaiei, ia la cunotin de

461
I.T.tefnescu, op.cit., p.446 (Curtea de Apel Piteti, secia civil, conflicte de munc i asigurri sociale, decizia nr.
370/R CM din 4 noiembrie 2005)
462
Consilier Codul Muncii, Rentrop&Straton, Grup de editur i consultan n afaceri, Bucureti, 2012, R 60/003-004
463
Al. iclea, op.cit., p.760-761
464
Ibidem
135
existena unei incompatibiliti, va putea dispune nulitatea deciziei de concediere dar nu va putea
decide i reintegrarea n munc
465
.
- situaia unitii angajatoare reorganizate sau vndute.
Reorganizarea prin comasare, absorbie sau divizare va transfera obligaia de reintegrare
acelui angajator care a preluat statele de funcii n care se afl postul n cauz. n cazul unui transfer
al dreptului de proprietate al unitii angajatoare noul proprietar are sarcina respectrii hotrrii
judectoreti de reintegrare.
n urma analizei practicii judiciare doctrina a pus n discuie i o situaie, nu frecvent
ntlnit, dar a crei existen este evideniat de hotrrile judectoreti pronunate n cauz
466
.
Astfel, ce consecine se produc dac o hotrre a tribunalului, pronunat n fond, dispune
reintegrarea n munc a salariatului contestator iar dup executarea acesteia curtea de apel, ca
instan de recurs, o caseaz sau modific i menine ca valid decizia de concediere?
Literatura de specialitate evideniaz urmtoarele consecine
467
:
Consecina nr.1: n urma anulrii hotrrii instanei de fond redevine valid decizia de
concediere, cu efecte imediate i retroactive, oprindu-se prestarea muncii i plata salariului;
Consecina nr.2 : pe perioada cuprins de la reintegrare i pn la data pronunrii deciziei
de recurs prestarea muncii s-a efectuat n baza unui contract nul absolut;
Consecina nr.3 : salariatul concediat va trebui s restituie despgubirile solicitate i
acordate n baza hotrrii instanei de fond. ntoarcerea executrii, ntr-o astfel de situaie, se
ntemeiaz pe normele dreptului comun, adic ale procedurii civile, atta vreme ct legislaia
muncii nu conine astfel de prevederi
468
.
O problem nerezolvat din punct de vedere legislativ este cea a termenului n care salariatul
concediat i reintegrat de ctre instan trebuie s se prezinte la locul de munc
469
.
Este indiscutabil c odat dispus reintegrarea salariatul beneficiar trebuie s se prezinte la
locul de munc. ntrebarea care persist este aceea de a ti pn cnd angajatorul este obligat s-l
atepte pe salariat s se prezinte la munc?
Nu credem c este convenabil i corect ca angajatorul s fie obligat s suporte un timp
ndelungat o stare de incertitudine cu privire la existena unui post vacant i neocupat. Fr ndoial
c angajatorul poate avea iniiativa unei notificri a salariatului n vederea prezentrii sale la unitate,
dar ea rmne la calificarea de opiune i nicidecum de obligaie juridic, cu att mai mult cu ct
reintegrarea se face peste voina sa i poate chiar n detrimentul intereselor sale.
Considerm c termenele vehiculate n doctrin i practic, de genul termenului de
prescripie de 3 ani sau 6 luni sunt excesiv de lungi i nu beneficiaz nici uneia din pri. n opinia
noastr cel care solicit reintegrarea se subnelege c are temeiuri puternice pentru reluarea
activitii ntr-un timp ct mai scurt posibil, beneficiind de toate drepturile i facilitile acordate de
lege unei persoane ncadrate n munc. Este lipsit de orice raionament logic i cu desvrire
mpotriva ideii de bun credin ca cineva care a obinut dreptul de reintegrare s-l lase nevalorificat
timp de luni sau chiar ani de zile. Credem c ntr-o viitoare reglementare legiuitorul ar trebui s
stabileasc un termen scurt (de ordinul zilelor) n care salariatul s fie obligat s se prezinte la locul
de munc unde a fost reintegrat, n caz contrar fiind pasibil de a fi implicat ntr-o procedur
disciplinar. O astfel de situaie ar trebui s beneficieze i de o procedur disciplinar mult
simplificat nejustificndu-se procedura dificil i greoaie prevzut n cazul svririi de abateri
disciplinare grave sau repetate.

465
Al. iclea, op.cit., p.761 (Curtea de Apel Piteti, secia civil i pentru cauze privind conflictele de munc i
asigurri sociale, pentru cauze cu minori i de familie, decizia nr.203/R CM/2006)
466
. Beligrdeanu, Modul n care trebuie procedat n cazul reintegrrii n munc a salariatului drept consecin a
punerii n executare a unei hotrri judectoreti definitive care, ulterior, este modificat sau casat n urma
recursului angajatorului, n adreptul nr.1/2005, p.81-86; Al. iclea, op.cit., 761-762
467
Ibidem
468
. Beligrdeanu, op.cit., p.83
469
Al. iclea, Discuii privind reintegrarea n munc efect al anulrii msurii angajatorului, n Dreptul nr.12/2008;
. Beligrdeanu, I.T.tefnescu, Corecta interpretare a art.78 din Codul muncii privitor la sancionarea concedierilor
netemeinice i nelegale, n Dreptul nr. 5/2009; I.T.tefnescu, op.cit.,,p.446-447
136
4. Demisia
Printre dovezile cele mai eclatante ale respectrii principiului libertii muncii trebuie
menionat i posibilitatea denunrii unilaterale, de ctre angajat, a contractului individual de
munc. Actualul Cod al muncii consacr, n mod oficial, pentru prima dat, denumirea denunrii
unilaterale a contractului individual de munc de ctre angajat ca fiind demisie.
Art. 81 din Codul muncii definete demisia ca fiind actul unilateral de voin a salariatului
care, printr-o notificare scris, comunic angajatorului ncetarea contractului individual de munc,
dup mplinirea unui termen de preaviz.
Iat care sunt principalele trsturi caracteristice ale demisiei:
470

a) Este un act unilateral de voin al salariatului, reacia negativ a angajatorului, n sensul
neadmiterii deciziei de a se finaliza contractul n curs este irelevant din punct de vedere juridic, cu
condiia ca salariatul s respecte condiiile de validitate ale unui asemenea act. Doctrina subliniaz
c aa numita respingere a demisiei poate s produc efectele meninerii viabile a contractului de
munc a demisionarului dac acesta nelege, ca dup mplinirea termenului de preaviz, s-i
continue acttivitatea, fr vreo opoziie din partea angajatorului su
471
.
b) Demisia este un act formal, fiind nevoie de formularea ei n scris ca o condiie ad
validitatem
472
.
Avnd n vedere c n cazul concedierii decizia angajatorului trebuie formulat n scris, ca o
condiie ad validitatem, n doctrin se apreciaz c, prin analogie, i n cazul demisiei forma scris
trebuie s aib acelai regim juridic
473
. Potrivit art.81 alin.2 din Codul muncii angajatorul este
obligat s nregistreze demisia salariatului, ori o asemenea operaiune nu se poate face dect prin
depunerea la registratura general a unitii a unei copii a notificrii de demisie. Demisia nu poate fi
consecina unei simple ntiinri orale a angajatorului, precum nici dedus din analiza unui anumit
comportament al salariatului. Este menionat ipoteza n care un salariat, dup efectuarea
concediului de odihn nu se mai prezint la locul su de munc angajndu-se la o alt unitate, fr
a notifica n scris demisia sa
474
. O astfel de atitudine nu poate fi neleas neaprat ca o demisie
deoarece, potrivit art.35 din Codul muncii, n lipsa vreunei incompatibiliti, poate interveni un
cumul de funcii
475
.
Exist i un punct de vedere , izolat, conform creia ar fi posibil o demisie tacit
476
.
Demisia tacit este admisibil n unele legislaii europene dar exclus n actuala configurare
legislativ din Romnia
477
.
c) Demisia nu trebuie motivat. Demisia este un drept incontestabil al salariatului i n
consecin poate pune capt oricnd unui raport juridic de munc. Conform art. 81 alin.3 din Codul
muncii salariatul are dreptul de a nu motiva demisia, aadar, angajatorul nu-i poate impune n
vederea aprobrii demisiei nici un fel de explicaii sau justificri. n schimb, nu exist nici o
oprelite legal ca salariatul demisionar s-i motiveze decizia, ca o consecin a voinei sale
unilaterale i nicidecum derivnd din lege sau dintr-o impunere venit din partea angajatorului.
Uneori motivarea demisiei poate fi util pentru a ndeprta orice urm de atitudine
icanatorie, prejudiciabil din partea salariatului demisionar, mai ales n cazul demisiei derivnd
dintr-un contract individual de munc pe durat determinat.

470
R. Dimitriu, Contractul individual de munc. Prezent i perspective, Ed. Tribuna Economic, Bucureti, 2005, p.
392 i urm.
471
Ibidem; I.T. tefnescu, . . .,Tratat, 2012, p.477
472
n literatura noastr juridic, anterioar modificrilor Codului muncii prin Legea nr.40/2011, s-au exprimat opinii n
sensul neimpunerii actului scris ca o condiie ad validitatem: Al. Athanasiu, L.Dima, Dreptul muncii, Ed. C.H. Beck,
Bucure;ti, 2005, p. 121; O. inca, Unele observaii referitoare la demisie, n R.R.D.M. nr.1/2009
473
I. T. tefnescu, Tratat . . ., 2012, p.475; Al. iclea, Tratat . . ., 2012, p. 765
474
O. inca, op.cit., p. 29
475
I.T.tefnescu, op.cit., 476
476
D. op, Tratat de dreptul muncii, Ed. Wolters Kluwer, 2008, p.301
477
R. Dimitriu, op.cit., p. 393-394; I. T. tefnescu,, op.cit., p. 476; Al. iclea, op.cit., p. 765
137
d) Demisia este irevocabil. Fiind vorba de un act juridic unilateral o dat ce demisia a fost
adus la cunotina angajatorului ( prin nregistrarea notificrii scrise) ea nu mai poate fi revocat,
n mod unilateral, de ctre demisionar.
Revocarea demisiei este posibil, nainte de mplinirea termenului de preaviz doar cu
acordul expres al angajatorului. n doctrin se menioneaz i posibilitatea unei revocri tacite a
demisiei prin invocarea ipotezei n care la finele termenului de preaviz salariatul i continu
activitatea n unitatea angajatoare, n lipsa oricrei opoziii din partea acesteia
478
.
e) Demisia trebuie preavizat. Potrivit art. 81 alin.1 din Codul muncii demisia trebuie
preavizat. Conform noii redactri a art.81 alin.4 din Codul muncii termenul de preaviz este cel
convenit de pri n contractul individual de munc sau, dup caz, cel prevzut n contractele
colective de munc aplicabile i nu poate fi mai mare de:
- 20 de zile lucrtoare pentru salariaii cu funcii de execuie;
- 45 de zile lucrtoare pentru salariaii care ocup funcii de conducere.
Ambele termene sunt socotite ca avnd durata maxim, prile putnd negocia i stabili
termene mai scurte dar nici ntr-un caz mai lungi.
Conform alin.5 al art.81 din Codul muncii pe durata preavizului contractul individual de
munc i produce toate efectele.
n situaia n care n perioada preavizului contractul individual de munc este suspendat,
termenul de preaviz va fi suspendat corespunztor, chiar dac suspendarea intervine din iniiativa
salariatului.
Preavizul nu va fi dat n perioadele n care salariatul se afl n concediu, indiferent de tipul
acestuia.
Art. 81 alin.8 al Codului muncii stabilete c salariatul poate demisiona i fr preaviz dac
angajatorul nu i ndeplinete obligaiile asumate prin contractul individual de munc.
Se pune ntrebarea dac o asemenea demisie este posibil pentru nendeplinirea oricrei
obligaii contractuale ?
Suntem de acord cu opinia exprimat deja n doctrin c textul alin.8 al art.81 din Codul
muncii este redactat superficial, insuficient de clar i precis, legiuitorul neclarificnd care sunt
concret obligaiile contractuale care dac sunt nclcate permit demisia fr acordarea
preavizului
479
.
n opinia noastr este nerecomandabil salariatului s utilizeze demisia, ca modalitate de
ncetare a contractului individual de munc, fr acordarea preavizului n condiiile art.81 alin.8 din
Codul muncii, existnd riscul aprecierii de ctre unele instane de judecat ca fiind o demisie
abuziv.
Demisia i produce efectele la data expirrii termenului de preaviz, moment n care
nceteaz existena raportului juridic de munc al demisionarului cu angajatorul su.
Angajatorul poate renuna la beneficiul termenului de preaviz, caz n care ncetarea
contractului individual de munc are loc n momentul renunrii la beneficiul legal. Este nevoie ns
ca angajatorul s-i manifeste expres, nendoielnic, voina de a nu utiliza n favoarea sa un astfel de
beneficiu.
5. Nulitatea contractului individual de munc
Nulitatea actului juridic este o instituie proprie ramurii dreptului civil dar pentru prima dat
n actualul Cod al muncii, art. 57, este reglementat direct nulitatea contractului individual de
munc.
n Codul civil, art.1246, se prevede c orice contract ncheiat cu nclcarea condiiilor cerute
de lege pentru ncheierea sa valabil este supus nulitii, dac prin lege nu se prevede o alt
sanciune.

478
R. Dimitriu, op.cit., p. 394-395
479
I. T. tefnescu, op.cit., p.480
138
Codul muncii respect respect prevederile Codului civil n ceea ce privete cauza nulitii
stabilind c un contract individual de munc este lovit de nulitate dac s-a ncheiat cu nerespectarea
Condiiilor legale de validitate prevzute de lege (art.57).
Spre deosebire de Codul civil, n Codul muncii nu se face nici o referire la clasificarea
nulitii n nulitate absolut i relativ, aceast difereniere neavnd relevana din domeniul
raporturilor de drept civil
480
.
Totui, n funcie de natura interesului ocrotit de norma juridic nclcat putem vorbi i n
dreptul muncii de nulitate absolut i relativ.
Nulitatea absolut afecteaz contractul de munc atunci cnd nu au fost respectate dispoziii
ce ocrotesc un interes general, cum ar fi, de exemplu, nerespectarea prevederilor legale privind
forma i coninutul deciziei de concediere.
Nulitatea relativ intervine cnd nu s-au respctat prevederile legale care ocrotesc un interes
particular, cum ar fi, de exemplu, absena ncuviinrii reprezentanilor legali n momentul ncheierii
unui contract individual de munc de ctre un minor ntre 15 i 16 ani.
Nulitatea unui contract individual de munc poate fi clasificat i n nulitate expres (cnd
legea o prevede expressis verbis) i virtual, adic implicit.
Nulitatea contractului de munc mai poate fi clasificat n nulitate parial sau total, prima
reprezentnd regula, iar cea de a doua excepia.
Nulitatea poate fi amiabil i judiciar. Codul muncii, prin art.57 alin.6 consacr nulitatea
amiabil ca fiind regula iar cea judiciar doar ca pe o excepie, atunci cnd prile nu se neleg.
Nulitatea contractului individual de munc, conform definiiei sale legale, intervine doar
pentru nerespectarea prevederilor legale privind condiiile de validitate i niciodat pentru
nerespectarea de ctre una sau ambele pri a clauzelor actului.
Nulitatea contractului individual de munc produce cteva efecte specifice:
- nulitatea contractului decurge ntotdeauna din lege i nu din voina prilor;
- nulitatea opereaz numai pentru viitor (ex nunc) nu i pentru trecut ( ex tunc), prestaiile
odat efectuate nu se restituie;
- nulitatea contractului individual de munc poate fi acoperit prin ndeplinirea ulterioar a
condiiilor impuse de lege;
- un contract individual de munc nul nceteaz de drept;
- constatarea nulitii unui contract individual de munc poate fi cerut oricnd, indiferent c
este vorba de o nulitate absolut sau relativ, atta vreme ct contractul este n fiin;
- n dreptul muncii se poate confirma i nulitatea absolut.


480
Al. Athanasiu, L. Dima, Regimul juridic al raporturilor de munc n reglementarea noului Cod al muncii, n
Pandectele Romne, nr.6/2003; I.T. tefnescu, Tratat . . . , 2012, p.293; Al. iclea, Tratat . . . , 2012, p. 690-691; E.
Lipcanu, Consideraii i o propunere de lege ferenda n legtur cu ncetarea de drept a contractului individual de
munc, n cazul nulitii acestuia, n Dreptul nr.7/2007

139
CAPITOLUL VII - ALTE FORME CONTRACTUALE DE MUNC
Raportul juridic de munc ce se stabilete ntre angajator i salariat este dominat de
contractul individual de munc care reprezint actul juridic fundamental al ramurii dreptului
muncii. Persoanele fizice pentru a dobndi calitatea de angajai (salariai), n majoritatea lor,
ncheie un contract individual de munc pe durat nedeterminat cu un angajator, ambele subiecte
intrnd, n felul acesta, sub incidena normelor juridice aparinnd ramurii dreptului muncii.
Exist ns posibilitatea de a fi participant la un raport juridic de munc de dreptul muncii i
ncheind contracte derogatorii de la regula de drept comun prezentndu-v, n cele ce urmeaz, cele
mai cunoscute varii forme contractuale de munc.
1. Contractul individual de munc pe durat determinat
1.1. Izvoare interne i internaionale
Actualul Cod al muncii reglementeaz acest contract n cuprinsul art.82 87 lund n
considerare dou directive, foarte importante n domeniu, ale Uniunii Europene, chiar dac
armonizarea cu reglementarea comunitar nu este perfect.
481
.
Pe plan european a fost elaborat Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999
privind acordul cadru asupra muncii cu durat determinat ncheiat ntre CES (Confederaia
European a Sindicatelor), UNICE (Uniunea Confederaiilor din Industrie i a Angajatorilor din
Europa) i CEEP (Central European al ntreprinderilor cu Participare Public) n care se precizeaz,
n art.2, paragraful nr.1 c Statele membre adopt i pun n aplicare actele cu putere de lege i
actele administrative necesare aducerii la ndeplinire a prezentei directive pn la data de 10 iulie
2001 sau se asigur c, pn la aceast dat, partenerii sociali adopt dispoziiile necesare prin
acord, statele membre fiind obligate s adopte orice dispoziie necesar care s le permit
garantarea n orice moment a rezultatelor impuse de prezenta directiv. Statele membre informeaz
de ndat Comisia n acest sens.
Obiectivul acestui acord cadru l constituie mbuntirea calitii muncii pe durat
determinat, asigurnd aplicarea principiului nediscriminrii i stabilirea unui cadru pentru
mpiedicarea abuzurilor care pot rezulta din folosirea raporturilor sau a contractelor de munc pe
durat determinat succesive
482
.
Semnatarii acordului-cadru recunosc faptul c n raporturile angajator angajai relaiile de
munc ce se stabilesc au la baz contractele de munc pe durat nedeterminat, neexcluzndu-se
ns necesitatea, ca n anumite circumstane s se ncheie i contracte de munc pe durat
determinat, care i pstreaz ns caracterul de excepie.
Avnd acest caracter de excepie contractele de munc pe durat determinat pot fi
ncheiate, potrivit legislaiei din Romnia, doar n situaiile expres i limitativ prevzute de lege,
spre deosebire de directiva comunitar care este mult mai flexibil permind ncheierea de astfel de
contracte potrivit voinei partenerilor sociali, cu asigurarea unei baze acceptabile pentru ambele
pri, n funcie de realitile situaiilor specifice naionale, sectoriale i sezoniere.
Limitarea drastic a situaiilor n care poate fi ncheiat un contract individual de munc pe
durat determinat nu a fost i nu este pe placul angajatorilor care consider c n acest mod este
mpiedicat mobilitatea forei de munc i ngreuneaz excesiv posibilitatea de a te debarasa de
angajaii neproductivi i neperformani.
Pe de alt parte, se arat n literatura de specialitate, a lsa libertate absolut angajatorilor n
alegerea duratei contractelor individuale de munc ar schimba regula n materia de durat i ar
permite a se constituii un nucleu restrns de personal stabil cu contracte de munc pe durat
nedeterminat, n poziiile eseniale, n jurul creia s graviteze o for de munc angajat pe

481
N.Voiculescu, Contractul individual de munc pe durat determinat i timp parial n dreptul
comunitar i n Codul muncii, n R.R.D.M. nr.1/2004, p.25
482
C. Glc, Practic relevant a Curii de Justiie a Comunitilor Europene de la integrarea Romniei, Ed.
Monitorul Oficial, Bucureti, 2009, p.9 - 11
140
perioad determinat i al crei volum s varieze n funcie de fluctuaii conjuncturale
483
. Este
evident c ntr-o astfel de situaie ar fi afectat regula stabilitii locului de munc, crendu-se o
anumit stare de incertitudine pentru angajai care nu au sigurana pstrrii locului lor de munc i a
obinerii veniturilor salariale necesare ntreinerii lor i a propriilor familii. n acest context este
explicabil i opoziia vehement a sindicatelor fa de permanentizarea contractelor de munc pe
durat determinat considernd acest lucru ca un atentat la sigurana economic a salariailor.
Contractele de munc pe durat determinat, aa cum am subliniat deja, au un caracter de
excepie, motiv pentru care normele lor de reglementare nu pot fi aplicate, prin analogie, unor
situaii asemntoare.
ncheierea contractelor individuale de munc pe durat determinat, n alte situaii dect cele
prevzute de lege, are ca i consecin nulitatea absolut a acestora sau doar a clauzelor ilegale.
1.2. Cazuri de ncheiere a contractului individual de munc pe durat determinat
Codul muncii, n art.83, stabilete c un contract individual de munc poate fi ncheiat
pentru o durat determinat numai n urmtoarele cazuri:
a) nlocuirea unui salariat n cazul suspendrii contractului su de munc, cu excepia
situaiei n care acel salariat particip la grev (art.83 lit.a).
Suspendarea contractului individual de munc al unui salariat nseamn, pentru angajator,
necesitatea nlocuirii salariatului cu contractul suspendat cu o alt persoan care s ndeplineasc
atribuiile celui ce nu poate presta munca. Aceast nlocuire nu se poate face printr-un contract de
munc pe durat nedeterminat deoarece contractul individual de munc al titularului postului nu a
ncetat, fiind doar suspendat.
n literatura juridic romneasc este controversat posibilitatea angajrii n cascad a unor
persoane cu contracte de munc pe durat determinat. Unii autori susin ilegalitatea unei asemenea
practici deoarece textul legal prevede posibilitatea nlocuirii exclusive a celui a crui contract de
munc este suspendat
484
.
Ali autori consider c o astfel de ipotez este posibil i legal utilizndu-se i un artificiu
pentru ndeplinirea condiiilor impuse de art.83 lit.a din Codul muncii. Se mai aduce ca argument i
posibilitatea angajrii n cascad admis de jurisprudena francez
485
.
Din punctul nostru de vedere, n actuala configurare legislativ din Romnia angajarea n
cascad cu contracte de munc pe durat determinat nu este posibil deoarece legiuitorul romn a
adoptat o poziie absolut inflexibil prin modul n care a formulat textul art.83 lit.a din Codul
muncii n care se precizeaz unica posibilitate de nlocuire a unui salariat cu un astfel de contract.
In doctrin s-a emis i opinia c s-ar impune precizarea, n mod expres, n coninutul
contractului de munc pe durat determinat a numelui salariatului nlocuit i a locului de munc ce
se va ocupa temporar
486
. Credem i noi c astfel de precizri nu sunt necesare deoarece indicarea
locului muncii este oricum obligatorie n orice contract de munc, iar nominalizarea titularului
nlocuit nu se justific avnd n vedere c Ceea ce intereseaz nu este persoana celui nlocuit, ci
nsi nlocuirea unui salariat, ca element obiectiv ce presupune temporalitate
487
.
Este recomandabil pentru angajator ca n contractul de munc al nlocuitorului s nu se
precizeze o dat cert privind ncetarea acestuia pentru a se evita potenialitatea unui litigiu cu
consecina plii unor despgubiri n cazul revenirii titularului la post anterior termenului scontat.
Soluia potrivit este precizarea n contract c acesta va nceta odat cu ncetarea duratei suspendrii
contractului titularului postului.
b. Creterea temporar i/sau modificarea temporar a structurii activitii angajatorului
(art.83 lit.b).

483
N. Voiculescu, op.cit., p.27
484
O.inca, Unele caracteristici ale contractului individual de munc pe durat determinat, n R.D.C. nr.6/2004,
p.119; I.T.tefnescu, op.cit., p.473
485
M. Volonciu, op.cit., 435-436
486
O. inca, op.cit., p.119
487
M. Volonciu, op.cit.,p.436
141
Acest caz caracterizat ca fiind tipic economiilor de pia este determinat de creterea
volumului de activitate, de existena unor comenzi suplimentare, de situaii obiective interne sau
internaionale care determin creterea temporar a volumului activitii angajatorilor. Unii
doctrinari apreciaz c acest caz vizeaz nu numai o cretere excepional de activitate ci i una
normal, obinuit i ocazional care s impun creterea numrului de lucrtori pe o anumit
perioad de timp. Creterea temporar de activitate, n caz de litigiu va trebui s fie dovedit de
ctre angajator
488
.
Creterea temporar a activitii, cunoscut i sub denumirea de vrf de activitate trebuie
s aib un caracter temporar, n caz contrar, angajatorul fiind obligat s ncheie contracte
individuale de munc pe durat nedeterminat
489
.
Conform modificrii art.83 lit.b din Codul muncii se vor putea ncheia contracte de munc
pe durat determinat i ca urmare a descreterii activitii angajatorului ca urmare a unei crize
economice generale sau conjuncturale.
Salariatul angajat cu contract de munc pe durat determinat are posibilitatea legal-
procesual de a aciona ori de cte ori constat c munca pentru care a fost angajat are caracter
permanent i nu temporar. n prima faz va sesiza angajatorul pentru a acoperi cauza de nulitate a
contractului pe cale amiabil. Dac prile nu se neleg poate fi sesizat instana de judecat
solicitndu-se nulitatea contractului. n cazul n care se pronun nulitatea total a contractului devin
incidente dispoziiile art.57 din Codul muncii. Dac se solicit i se obine nulitatea parial ea va
afecta doar clauza privind durata determinat a contractului de munc, acesta transformndu-se ntr-
un contract individual de munc pe durat nedeterminat
490
.
c) Desfurarea unor activiti cu caracter sezonier (art.83 lit.c).
In lipsa unor precizri legislative privind coninutul formulei activiti sezoniere doctrina a
fost cea care a ncercat s defineasc
491
aceast modalitate de a presta munca.
Cu certitudine putem susine c munca sezonier este aceea care are caracter de
repetabilitate i se desfoar numai n anumite perioade ale anului, n funcie de anotimp i de
condiiile meteorologice sau climaterice.
Se consider, de ctre unii autori, c formularea de ctre legiuitor activiti cu caracter
sezonier este restrictiv fiind de preferat exprimarea munc temporar prin natura sa ceea ce ar
permite ca i n cazul n care o anumit activitate ar avea caracter permanent (nefiind, deci,
sezonier) s se poat ncheia totui un contract individual de munc pe perioad determinat,
deoarece felul muncii, n sine, este temporar prin specificul su
492
.
Apreciem ca fiind foarte util analiza fcut n doctrin cu privire la delimitarea activitilor
cu caracter sezonier de situaia creterii temporare a activitii
493
. Problema practic analizat se
refer la domeniile de activitate n care prestaiile solicitate de clieni (beneficiari) cresc foarte mult
ntr-o anumit perioad de timp (sezon). Astfel, se d ca exemplu cazul productorilor i
distribuitorilor de buturi i alte produse rcoritoare care, n timpul verii, datorit cererii mari sunt
nevoii s-i mreasc numrul de angajai. Se pune ntrebarea dac aceti nou angajai vor fi
ncadrai cu contract de munc pe durat determinat n temeiul art.83 lit.b din Codul muncii din
(creterea temporar a activitii) sau a art.83 lit.c din acelaii cod ?
In opinia exprimat n doctrin, i bine justificat, temeiul ncadrrii personalului
suplimentar ar fi art.83 lit.c, ori de cte ori creterea exploziv de activitate nu este ntmpltoare ci
se datoreaz sezonului, avnd caracter de repetabilitate. Motivaia angajrii de personal nou const
n aceea c angajatorul nu poate face fa solicitrilor cu personalul stabil existent, ceea ce

488
Al. iclea, op.cit.,p.427
489
M. Volonciu, op.cit., p.437
490
Idem, p.437-438; I.T. tefnescu, . Beligrdeanu, Prezentare de ansamblu i observaii critice asupra noului Cod
al muncii, n Dreptul nr.4/2003, p.48
491
O.Macovei, Coninutul contractului individual de munc, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2004,p.138; I.T.tefnescu,
Tratat de dreptul muncii, vol.I, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2003, p.594; Al.iclea, op.cit.,p. 474; V.V.Popa, Dreptul
muncii , Ed. All Beck, Bucureti, 2004, p.71; M. Volonciu, op.cit., p. 439-440
492
I.T. tefnescu, Tratat teoretic i practic de drept al mun cii, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2010, p.474
493
M. Volonciu, op.cit., p.440-441
142
nseamn, practic, o cretere temporar a activitii. Aadar, orice activitate sezonier presupune o
cretere temporar de activitate a angajatorului pe durata sezonului, dar nu orice cretere temporar
de activitate are i caracterul unei activiti sezoniere, specific activitii sezoniere fiind caracterul
de repetabilitate n timp, n cadrul acelorai perioade de timp
494
.
d) In situaia n care este ncheiat n temeiul unor dispoziii legale emise cu scopul de a
favoriza temporar a numite categorii de persoane fr loc de munc (art.83 lit.d).
O astfel de dispoziie are ca scop protecia anumitor categorii de persoane salariate i
reducerea omajului ntr-o anumit zon geografic sau ntr-un anumit domeniu de activitate.
Prezenta dispoziie din Codul muncii, pentru a fi aplicabil n practic, necesit elaborarea de acte
normative specifice n baza crora s fie impulsionat activitatea ntr-un anumit perimetru geografic
i s ofere angajatorilor anumite faciliti n vederea angajrii de personal. Putem aminti, cu titlu de
exemplu, astfel de acte normative, dup cum urmeaz:
- Legea nr.76/2002 privind sistemul de asigurri pentru omaj i stimularea ocuprii forei
de munc care acord angajatorilor stimulente financiare (subvenii) n cazul ncadrrii n munc a
omerilor;
- Legea nr.448/2006 oblig angajatorii cu un numr de peste 5o de salariai s angajaze i
persoane cu handicap, ntr-un anumit procent.
e) angajarea unei persoane care, n termen de 5 ani de la data angajrii, ndeplinete
condiiile de pensionare pentru limit de vrst.
Prin acest text de lege legiuitorul a dorit protejarea unei anumite categorii de persoane care,
ntr-un interval scurt de timp, ar urma s se pensioneze.
In doctrin s-a emis prerea c acest caz n discuie este inechitabil crend un regim juridic
difereniat fa de cel al altor salariai
495
. Unii autori consider c acest text de lege nu este conform
cu Directiva 2000/78/CE a Consiliului cu privire la crearea unui cadru general n favoarea
tratamentului egal privind ocuparea forei de munc i condiiile de munc i are un caracter
discriminator deoarece folosete criteriul vrstei la angajare
496
.
Exist ns i exprimri, n literatura de specialitate, potrivit crora textul analizat este
judicios i determin realizarea unei inserii profesionale pentru o anumit categorie de persoane
care avnd statutul de omer i gsete foarte greu un loc de munc i datorit vrstei biologice
atinse
497
.
f) Ocuparea unei funcii eligibile n cadrul unei organizaii sindicale, patronale sau al
organizaiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului.
Contractul de munc va fi ncheiat pe o durat determinat, pentru cel ales ntr-o astfel de
funcie, doar dac persoana este salarizat de organizaia n care i ndeplinete mandatul. Cel ales
ntr-o funcie eligibil, va elibera postul anterior deinut fiindu-i suspendat contractul de munc, pe
perioada ct este n vigoare mandatul ce i s-a ncredinat. n consecin, angajatorului trebuie s i se
permit, n pofida rigiditii i neclaritii textelor legale, s angajeze pe postul rmas temporar
vacant un alt salariat cu contract de munc pe durat determinat egal cu perioada de timp a
mandatului celui ales.
g) Angajarea pensionarilor care, n condiiile legii, pot cumula pensia cu salariul.
Sunt vizate situaiile n care, potrivit legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice i Legii nr.329/2009 ar fi posibil cumulul pensiei cu salariul.
h) n alte cazuri prevzute expres de legi speciale, ori pentru desfurarea unor lucrri,
proiecte, programe. Aceast prevedere are n vedere dou situaii distincte n care se poate ncheia
un contract de munc pe durat determinat.
Prima situaie se refer la posibilitatea derivnd din legi speciale, din care amintim cu titlu
de exemplu:

494
Ibidem
495
Al. iclea, op.cit., p.428
496
O. inca, Comentarii referitoare la discriminarea pe criteriul vrstei n raporturile de munc, n Dreptul
nr.8/2009, p.74-75
497
I.T. tefnescu, op.cit., p.474-475.
143
- Legea nr. 1/2011 (Statutul cadrelor didactice) permite personalului didactic suplinitor s
ncheie contracte de munc pe durat determinat corespunztoare unui an colar;
- Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de munc stabilete c un contract de ucenicie
se stabilete pe durat determinat, ntre 6 luni i 3 ani;
- O.U.G. nr.42/1997 fixeaz contracte individuale de mbarcare, pentru personalul navigant,
pe durat determinat;
- O.G. nr.21/2007 prevede c personalul angajat n funcii de specialitate artistic sau tehnic
ncheie, de regul, un contract de munc pe durat nedeterminat, dar exist i varianta legal a
ncheierii unui contract individual de munc pe durat determinat a unei stagiuni, a unei producii
sau a unui spectacol.
Cea de a doua situaie are n vedere executarea unei lucrri determinate iar ntinderea
contractului nu este stabilit calendaristic ci prin atingerea obiectivului urmrit.
1.3. Forma contractului individual de munc pe durat determinat.
Potrivit art.82 alin.2 din Codul muncii contractul individual de munc pe durat determinat
se poate ncheia numai n form scris, cu precizarea expres a duratei pentru care se ncheie.
Rezult aadar, c n legislaia romneasc se impune respectarea cumulativ a condiiilor enunate
n art.82 alin.2 i art.83 din Codul muncii, pe cnd normele europene solicit respectarea alternativ
a uneia din condiiile minimale:
- determinarea duratei maxime a contractului;
- stabilirea regulilor privind ncheierea succesiv a contractelor de munc pe durat
determinat;
- menionarea expres a cazurilor n care se poate ncheia un astfel de contract.
Doctrina juridic romneasc consemneaz o disput aprins n legtur cu cerina formei
scrise a contractului de munc pe durat determinat ca fiind o condiie ad validitatem sau una ad
probationem
498
.
Considerm c prin eliminarea consensualismului n materia ncheierii contractului
individual de form i potrivit formulei adoptat de legiuitor n redactarea textului art.82 alin.2 din
Codul muncii nu putem ajunge dect la concluzia c suntem n prezena unei norme de natur
imperativ care impune forma scris ca fiind o condiie ad validitatem.
1.4. Durata contractului individual de munc pe durat determinat
Contractul individual de munc pe durat determinat, potrivit art.84 alin.1 din Codul
muncii nu poate fi ncheiat pe o perioad mai mare de 36 de luni. n alin.2 al aceluiai articol se face
precizarea, foarte important, c n situaiile n care contractul de munc pe durat determinat s-a
ncheiat pentru a nlocui un salariat al crui contract individual de munc a fost suspendat, durata
contractului va expira la momentul ncetrii motivelor ce au determinat suspendarea contractului
individual de munc al salariatului titular.
Potrivit art.82 alin.4 din Codul muncii ntre aceleai pri se pot ncheia succesiv cel mult 3
contracte individuale de munc pe durat determinat, fiind eliminat condiia de a nu se depi
durata prevzut la art.82. Limitarea la cel mult 3 contracte individuale de munc pe durat
determinat se aplic n cazul cnd contractele se ncheie ntre aceleai pri i cu titlu de contracte
succesive. Sunt considerate contracte succesive cele care se ncheie n termen de 3 luni de la
ncetarea unui contract de munc pe durat determinat i nu pot avea o durat mai mare de 12 luni
fiecare. Aadar, primul contract de munc pe durat determinat se poate ncheia pe un termen de

498
I.T. tefnescu, . Beligrdeanu, Prezentare de ansamblu i observaii critice asupra noului Cod al muncii, n
Dreptul nr.4/2003; I.T.tefnescu, Tratat de dreptul muncii, vol.I, Ed. Lum ina Lex, Bucureti, 2003, p.328;
Al.Athanasiu, L.Dima, Regimul juridic al raporturilor de munc n reglementarea noului Cod al muncii-Partea I-, n
Pandectele Romne nr.2/2003; .Beligrdeanu, Aspecte eseniale referitoare la forma, coninutul i nulitatea deciziei
de concediere n lumina Codului muncii, n Dreptul nr.6/2004; O.Macovei, Forma contractelor individuale de munc,
n Dreptul nr.2/2005 ; Al.iclea,op.cit., p.432; M.Volonciu,op.cit., p.425-427
144
maximum 36 de luni putnd fi urmat de alte dou contracte de cte 12 luni, totalizndu-se astfel o
durat de 60 de luni.
La ncheierea celui de-al treilea contract individual de munc pe durat determinat,
angajatorul poate opta pentru una din urmtoarele dou variante: ori desfiineaz postul, ori
angajeaz o alt persoan cu contract de munc pe durat nedeterminat.
Se poate trage concluzia c un contract de munc pe durat determinat poate fi prelungit,
peste durata iniial precizat cu respectarea cumulativ a urmtoarelor condiii:
499

- s nu se depeasc limita maxim de 36 de luni;
- prelungirea s nu aib loc de mai mult de dou ori;
- existena acordului scris al prilor contractante.
Salariatul ncadrat cu contract individual de munc pe durat determinat poate fi supus unei
perioade prob, caz n care putem constata un regim juridic diferit de cel aplicat salariailor cu
contract de munc pe durat nedeterminat.
Astfel, n art.85 din Codul muncii se stabilete c perioada de prob se calculeaz n zile
lucrtoare spre deosebire de dispoziiile din art.31 unde calculul se face pe zile calendaristice.
Aceast diferen de abordare a calculului perioadei de prob nu are, din punctul nostru de vedere,
nici o justificare, singura explicaie plauzibil este o cras neglijen n ceea ce privete corelarea
textelor de lege.
Art.83 din Codul muncii stabilete urmtoarele intervale de timp pentru perioada de prob
aplicat contractelor individuale de munc pe durat determinat:
a) 5 zile lucrtoare pentru o durat a contractului mai mic de 3 luni;
b) 15 zile lucrtoare pentru o durat a contractului cuprins ntre 3 i 6 luni;
c) 30 de zile lucrtoare pentru o durat a contractului mai mare de 6 luni;
d) 45 de zile lucrtoare n cazul salariailor ncadrai n funcii de conducere, pentru o durat
a contractului individual de munc mai mare de 6 luni.
n legtur cu informarea salariailor angajai cu contract de munc pe durat determinat,
art.86 din Codul muncii, prevede obligaia angajatorului de a aduce la cunotina acestor salariai
posturile vacante sau care se vor vacanta, corespunztoare pregtirii lor profesionale, asigurndu-li-
se accesul la locuri de munc n condiii egale cu cele ale salariailor angajai cu contract individual
de munc pe durat nedeterminat. Rezult aadar c un salariat cu contract individual de munc pe
durat determinat poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant pe durat
nedeterminat, nefcndu-se nici un fel de discriminare fa de ali candidai din interiorul sau din
afara unitii.
Informarea salariailor se face prin anun afiat la sediul angajatorului.
n doctrin se face precizarea c alin.1 din art.85 nu creeaz o obligaie n sarcina
angajatorului de a-l trece pe salariatul cu contract de munc pe durat determinat ntr-un loc de
munc ce presupune un contract pe durat nedeterminat. Obligaia angajatorului se rezum la a-i
asigura salariatului cu contract de munc pe durat determinat accesul la locuri de munc pe durat
nedeterminat, n condiii egale cu a tuturor celorlali salariai, cu att mai mult cu ct, angajatorul
are dreptul de a-i selecta personalul prin verificrile permise de lege
500
.
Dac, n urma verificrilor fcute de angajator, salariatul cu contract de munc pe durat
determinat este declarat ctigtorul postului vacant, exist, se susine n doctrin, dou posibiliti
pentru ocuparea acelui post:
501

- s nceteze contractul anterior de munc pe durat determinat, fie n temeiul art.55 lit.b
din Codul muncii (ca urmare a acordului prilor), fie n temeiul art.81 din Codul muncii (prin
demisie) i se va ncheia noul contract de munc;
- s se semneze un act adiional n temeiul cruia, prin acordul de voin al prilor, s se
modifice locul muncii, felul muncii, durata contractului i/sau salariul, n raport de postul ce
urmeaz a fi ocupat.

499
M. Volonciu, op.cit., p.428
500
Al. iclea, op.cit., p.435
501
M. Volonciu, op.cit., p.467
145
Pentru a se asigura o informare real a salariailor legiuitorul a luat i msura, nscris n
alin.2 al art.86 din Codul muncii, ca o copie a anunului prevzut la alin.1 s se transmit de ndat
sindicatului sau reprezentanilor salariailor.
1.5. Egalitatea de tratament
Potrivit art.87 alin.1 din Codul muncii salariaii cu contract individual de munc pe durat
determinat nu vor fi tratai mai puin favorabil dect salariaii permaneni comparabili, numai pe
motivul duratei contractului individual de munc, cu excepia cazurilor n care tratamentul diferit
este justificat de motive obiective.
Codul muncii romn s-a conformat Directivei nr.1999/70/CE a Consiliului i a prevederilor
acordului-cadru privind munca pe durat determinat.
Conform clauzei 1 din din acordul-cadru obiectivul acestuia este:
a) mbuntirea calitii muncii pe durat determinat, asigurnd aplicarea principiului
nediscriminrii;
b) stabilirea unui cadru pentru mpiedicarea abuzurilor care pot rezulta din folosirea
raporturilor sau a contractelor de munc pe durat determinat succesive.
Clauza 4 din acordul-cadru este intitulat principiul nediscriminrii i are urmtorul
coninut:
(1) n ceea ce privete condiiile de ncadrare n munc angajaii cu contract pe durat
determinat nu sunt tratai ntr-un mod mai puin favorabil dect lucrtorii cu contract pe durat
nedeterminat comparabili, numai pentru c acetia au un contract sau un raport de munc pe
durat determinat, cu excepia cazului n care tratamentul difereniat este justificat de motive
obiective.
(2) Acolo unde este cazul se aplic principiul pro rata temporis.
(3) Modalitile de aplicare a prezentei clauze sunt definite de statele membre {n urma
consultrii partenerilor sociali} i/sau de ctre partenerii sociali, avnd n vedere legislaia
comunitar, legislaia, conveniile colective i practicile naionale.
(4) Condiiile de vechime corespunztoare unor condiii de ncadrare speciale sunt aceleai
pentru lucrtorii cu contract pe durat determinat i pentru cei cu contract pe durat nedeterminat,
cu excepia situaiei n care condiiile de vechime diferite sunt justificate de motive obiective.
Din analiza textului clauzei 4 a acordului-cadru se poate constata c acesta nu definete
noiunea de condiii de munc
502
. Aceeai constatare se poate face i n privina Codului muncii din
Romnia care n coninutul noiunii condiii de munc nu nglobeaz, n mod expres, salariul
cuvenit pentru munca prestat.
Pornind de la un caz concret, n care s-a cerut Curii de Justiie a Comunitii Europene s se
pronune cu privire la interpretarea clauzelor 4 i 5 din acordul-cadru cu privire la munca pe durat
determinat, concluzia Curii a fost c n accepiunea acesteia condiiile de ncadrare n munc
cuprind i condiiile referitoare la remuneraii i pensii care depind de raportul de ncadrare n
munc
503
. Interpretarea dat de instana comunitar clauzei 4 din acordul-cadru este obligatorie
pentru instanele naionale, implicit i pentru instanele din Romnia, cnd aplic art.86 alin.1 din
Codul muncii
504
.
n concluzie, conform declaraiei Curii (Camera a doua), clauza 4 punctul (1) din acordul-
cadru trebuie interpretat n sensul c aceasta se opune instituirii unei diferene de tratament ntre
lucrtorii pe durat determinat i cei pe durat nedeterminat, justificat exclusiv prin circumstana
c este prevzut de o norm legislativ sau administrativ a unui stat membru ori ntr-o convenie
colectiv ncheiat ntre reprezentanii sindicali ai personalului i angajatorul n cauz.

502
O. inca, nelesul art.86 alin.1 din Codul muncii privitor la egalitatea de tratament a salariailor ncadrai prin
contract individual de munc ncheiat pe durat determinat n lumina jurisprudenei recente a Curii de Justiie a
Comunitii Europene, n Dreptul nr.9/2008, p.79
503
Hotrrea Curii (Marea Camer) din 15 aprilie 2008, n cauza C-268/06, C.Glc, op.cit., p.9-43
504
O. inca, op.cit., p.84
146
Acordul-cadru, n finalul punctului 1 al clauzei 4, prevede i posibilitatea de excepie de a
aplica un tratament diferit, mai puin favorabil angajailor cu contract de munc pe durat
determinat, n cazul n care motive obiective justific un astfel de tratament. Curtea de Justiie a
precizat c noiunea de motive obiective, n sensul acestei clauze trebuie neleas ca viznd
circumstane precise i concrete care caracterizeaz o activitate determinat
505
. Curtea a mai
precizat c aplicarea unui astfel de tratament diferit poate fi supus unui control jurisdicional
oblignd instanele naionale s verifice motivele invocate precum i msura n care ele sunt cu
adevrat obiective.
n privina reglementrii contractului individual de munc pe durat determinat n Romnia
se poate susine c ea este n conformitate cu normele europene, chiar dac, uneori, are prevederi
excesiv de limitative (este cazul situaiilor n care se poate ncheia un astfelde contract), alteori
permite interpretri restrictive ( n cazul contractelor succesive) i chiar impune condiii cumulative,
n loc de soluii alternative aa cum sunt ele stabilite n clauza 5 din acordul-cadru
506
.
1.6. ncetarea contractului individual de munc pe durat determinat
Expirarea termenului pentru care s-a ncheiat contractul, respectiv rentoarecerea titularului
postului va avea ca i consecin ncetarea de drept a contractului de munc pe durat determinat,
n temeiul art.56 lit.i din Codul muncii.
Contractul de munc pe durat determinat poate nceta chiar dac nu s-a atins limita
termenului, prevzut n urmtoarele situaii:
- ca urmare a acordului prilor (art.55 lit.b din Codul muncii);
- ca urmare a concedierii pentru motive care in de persoana salariatului (art.61 din Codul
muncii);
- ca urmare a concedierii pentru motive care nu in de persoana salariatului (art.65 din Codul
muncii);
- prin demisie (art.81 din Codul muncii).
n cazul ncetrii de drept a contractului individual de munc pe durat determinat
angajatorul nu are obligaia de a-l notifica pe salariat c a expirat termenul pentru care s-a ncheiat
contractul, i nici nu se acord vreun preaviz.
Se poate pune ntrebarea dac un angajat poate demisiona n cazul n care este parte ntr-un
contract individual de munc pe durat determinat ?
Rspunsul este categoric afirmativ, cu precizarea ns c un astfel de angajat, n cazul
demisiei sale, este mai uor pasibil de svrirea unui abuz de drept ori de cte ori, prin actul su
unilateral creeaz un prejudiciu angajatorului su. Evident c existena prejudiciului, precum i
legtura de cauzalitate dintre prejudiciu i demisie, n caz de litigiu, trebuie dovedite de ctre
angajatorul reclamant.

505
Hotrrea din 4 iulie 2006, n cauza C-212/04, Adelener, n O.inca, op.cit., p.86
506
Clauza 5 din acordul-cadru privind msurile de prevenire a abuzurilor prevede:
(1) Pentru a preveni abuzurile care rezult din folosirea contractelor sau a raporturilor de munc pe durat
determinat succesive, statele membre, dup consultarea partenerilor sociali, n conformitate cu legislaia, conveniile
colective i/sau cu practicile naionale i partenerii sociali, introduc, acolo unde nu exist msuri legale echivelente de
prevenire a abuzului, ntr-un mod care s ia n considerare nevoile unor sectoare i categorii specifice de lucrtori, una
sau mai multe dintre urmtoarele msuri:
(a) motive obiective care s justifice rennoirea unor asemenea contracte sau raporturi de munc;
(b) durata total maxim a contractelor sau a raporturilor de munc pe durat determinat succesive;
(c) numrul de rennoiri ale unor asemenea contracte sau raporturi de munc.
(2) Statele membre, dup consultarea partenerilor sociali, i/sau partenerii sociali stabilesc, acolo unde este cazul n
ce condiii contractele sau raporturile de munc:
(a) sunt co nsiderate succesive;
(b) sunt considerate contracte sau raporturi de munc pe durat nedeterminat.
147
2. Contractul individual de munc cu timp parial
Contractul individual de munc cu timp parial este o modalitate de flexibilizare a timpului
de lucru i este foarte cunoscut sub denumirea de part-time ajutnd fie la reducerea omajului, fie
satisfcnd anumite doleane ale prilor contractante, cum ar fi: elevii i studenii care, din cauza
obligaiilor de studiu, nu pot ncheia un contract de munc cu timp integral de lucru
507
.
2.1. Izvoare interne i internaionale
Pe plan internaional contractul individual de munc cu timp parial este reglementat prin:
- Convenia O.I.M. nr.175 din 1994 i Recomandarea O.I.M. nr.182/1994;
- Directiva 97/81/CE a Consiliului, din 15 decembrie 1997;
- Acordul-cadru asupra muncii cu timp parial ncheiat ntre UNICE (Uniunea
Confederaiilor Industriale i Patronale din Europa), CEEP (Centrul European al ntreprinderilor
Publice) i CES (Confederaia European a Sindicatelor).
n clauza 1 a acordului-cadru se stabilete c obiectul acestuia este:
a) s asigure eliminarea discriminrii mpotriva lucrtorilor pe fraciune de norm i de a
mbuntii calitatea muncii pe fraciune de norm;
b) s faciliteze dezvoltarea muncii pe fraciune de norm pe baz voluntar i de a
contribuii la organizarea flexibil a timpului de lucru ntr-un mod care s ia n considerare att
nevoile angajatorilor ct i pe cele ale lucrtorilor.
Pe plan intern contractul individual de munc cu timp parial este reglementat de Codul
muncii n art.103 107, cu modificrile importante aduse prin O.U.G. nr.55/2006.
2.2. Precizri terminologice
Contractul individual de munc cu timp parial nu este definit de Codul muncii i nici nu
credem c era cazul deoarece acesta este definit i reglementat de normele de drept comun privind
contractele individuale de munc. n cuprinsul art.103-107 Codul muncii precizeaz doar
reglementrile cu caracter specific ale acestui tip de contract de munc.
Este important ns a se stabili conotaia termenului ce vizeaz persoana celui ce se
angajeaz a presta o munc cu o alt durat dect cea de drept comun.
Astfel Convenia O.I.M. nr.175/1994 i Recomandarea nr.182/1994 definesc lucrtorul cu
timp parial ca fiind lucrtorul salariat a crui durat normal de munc este inferioar celei a
lucrtorilor cu norm ntreag, aflai ntr-o situaie comparabil
Directiva nr.97/81/CE i acordul-cadru cu privire la munca pe fraciune de norm definete
lucrtorul cu timp parial ca fiind un salariat a crui durat normal de munc, calculat
sptmnal sau n medie pe o perioad de angajare ce poate ajunge pn la un an, este inferioar a
celei a unui lucrtor cu norm ntreag comparabil.
Codul muncii, n art.103, definete salariatul cu fraciune de norm ca fiind salariatul al
crui numr de ore normale de lucru, calculate sptmnal sau ca medie lunar , este inferior
numrului de ore normale de lucru al unui salariat cu norm ntreag comparabil.
Pornind de la faptul c legiuitorul romn calculeaz norma de munc pe ore nu este posibil
ncheierea unui contract individual de munc cu timp parial pe unitate de timp mai mic, adic pe
minute. Se menioneaz, n doctrin, c durata muncii salariatului cu fraciune de norm nu este
raportat la durata zilnic a muncii salariatului cu norm ntreag ci la durata muncii sptmnale
sau lunare a salariatului cu norm ntreag. Se trage concluzia, mai departe, c salariatul cu

507
I.T. tefnescu, Tratat teoretic i practic de drept al muncii, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2012, p.503-510. A
se vedea i studiul ntocmit de O. inca, Contractul de munc pe timp parial i contractul de munc temporar, n
R.D.C. nr.5/2002; O. inca, Observaii referitoare la contractul individual de munc cu timp parial, n R.R.D.M.
nr.5/2008; D.op, Reglementarea contractului de munc cu timp parial, n R.R.D.M. nr.3/2oo6; A.G. Uluitu, Aspecte
noi privind contractul individual de munc cu timp parial, n R.R.D.M. nr.4/2006; M.Gheorghe, Contractul individual
de munc cu timp parial n noua sa reglementare, n R.R.D.M. nr.4/2006; M.Ioan, I.Luca, Contractul individual de
munc cu timp parial, n R.R.D.M. nr.4/2006; M. Ioan, Inexistena unei limite minime a timpului de munc n cazul
contractului individual de munc, n R.R.D.M. nr.5/2008
148
fraciune de norm poate avea un program variabil, fr nici un fel de restricie a legii, fiind
posibil prestarea activitii o singur zi pe sptmn sau chiar lun
508
.
Salariatul comparabil este definit de Codul muncii ca fiind salariatul cu norm ntreag din
aceeai unitate, care are acelai tip de contract individual de munc, presteaz aceeai activitate sau
una similar cu cea a salariatului angajat cu contract individual de munc cu timp parial, avndu-se
n vedere i alte considerente, cum ar fi vechimea n munc i calificarea/aptitudinile profesionale.
Atunci cnd nu exist un salariat comparabil n aceeai unitate, se au n vedere dispoziiile
din contractul colectiv de munc aplicabil. n cazul n care nu exist un contract colectiv de munc
aplicabil, se au n vedere dispoziiile legislaiei n vigoare sau contractul colectiv de munc la nivel
naional.
2.3. ncheierea contractului individual de munc cu timp parial
Contractul individual de munc cu timp parial se poate ncheia pe durat nedeterminat sau
pe durat determinat, potrivit normelor dreptului comun n materie.
Munca cu timp parial poate fi:
509

- voluntar, salariatul solicitnd i dorind s lucreze n acest mod;
- nevoluntar, salariatul dei nu dorete aceast form de prestare a muncii o accept de
nevoie, fr a se face presiuni asupra sa;
- poate fi obligatorie, derivnd din lege. Este cazul, de exemplu, medicilor care fac servicii
de gard la uniti sanitare altele dect cele cu care au ncheiat un contract individual de munc pe
durat normal de timp de munc (Legea nr.284/2010).
Potrivit art.104 alin. 2 din Codul muncii contractul individual de munc cu timp parial se
ncheie numai n form scris. Cerina formei scrise este o condiie ad validitatem. In lipsa unor
dispoziii imperative contrare contractul individual de munc cu timp parial poate viza i locuri de
munc ce presupun funcii de conducere.
2.4. Coninutul contractului individual de munc cu timp parial
Contractul individual de munc cu timp parial va cuprinde toate elementele prevzute n
art.17 alin.2 din Codul muncii, la care se adaug unele eseniale pentru acest tip de contract:
a) durata muncii i repartizarea programului de lucru.
Codul muncii impune, prin art.105 alin.1 lit.a, precizarea concret a duratei muncii care este,
de altfel, un element specific acestui tip de contract de munc. Pentru a se alinia Directivei
nr.97/81/CE i a acordului-cadru cu privire la munca prin fraciune de norm legiuitorul romn nu a
limitat contractul individual de munc cu timp parial, prin impunerea unei durate minime de
lucru
510
. De altfel, n majoritatea rilor europene nu se fixeaz limite ale timpului de lucru, nici
zilnice, nici sptmnale, nici pe un alt interval de timp, lsnd prilor latitudinea de a stabili exact
durata timpului de lucru
511
.
n ceea ce privete repartizarea programului de lucru se impune a se preciza c aceasta este
necesar tocmai pentru c salariatul cu fraciune de norm nu se aliniaz programului celorlali
salariai cu norm de munc ntreag. Este nevoie a se tii care este programul de lucru al acestor
salariai cu fraciune de norm, pentru controlul activitii lor de ctre angajator, dar i de inspecia
muncii;
b) modificarea programului de lucru.
n virtutea flexibilizrii procesului muncii se impune precizarea n coninutul contractului
individual de munc cu timp parial a posibilitii modificrii programului de lucru, de regul, prin
acordul prilor, dar, n mod excepional i atunci cnd interesele deosebite ale uneia din pri o

508
M. Volonciu, op.cit., p.520-521
509
I. T. tefnescu, Tratat . . . , 2012, p. 504
510
Pentru opinie mai nuanat a se vedea i M.Ioan, I. Luca, Contractul individual de munc cu timp parial, n
R.R.D.M. nr.4/2006
511
M. Ioan, Inexistena unei limite minime a timpului de munc n cazul contractului individual de munc, n R.R.D.M.
nr.5/2008, p.89-92
149
impun
512
. La nivelul legislaiei muncii din rile europene schimbarea orarului de munc din partea
angajatorului, fr a modifica numrul orelor de lucru stabilit, este posibil prin aa numita clauz
flexibil care dac nu a fost stipulat din momentul ncheierii contractului impune acordarea unui
preaviz
513
. Este utilizat i aa numita clauz elastic care permite modificarea orarului de lucru
din partea angajatorului n sensul majorrii orelor de lucru prestate n raport de disponibilitatea
lucrtorului i cu acordul acestuia
514
.
c) interdicia de a efectua ore suplimentare
Raiunea pentru care s-a introdus o astfel de interdicie este ncercarea de a stopa eludarea
legii prin impunerea unui contract cu timp parial de lucru acolo unde acesta nu se justific
515
. Cu
totul excepional i numai n cazurile expres prevzute de art.105 lit. c din Codul muncii poate fi
executat i munca suplimentar, dup cum urmeaz:
- n caz de for major;
- pentru lucrri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori nlturrii
consecinelor acestora.
n cazul prestrii muncii suplimentare este aplicabil dispoziia din art.114 din Codul
muncii, care stabilete c durata maxim legal a timpului de munc pe sptmn nu poate depi
48 de ore pe sptmn, inclusiv orele suplimentare. Se apreciaz c n situaia salariatului cu
fraciune de norm, durata maxim legal a timpului su de lucru, n cazul executrii unor ore
suplimentare, nu se reduce proporional cu fraciunea respectiv
516
.
Conform art. 105 lin.2 din Codul muncii n cazul neinserrii n contract a clauzelor
menionate sanciunea const n considerarea c acel contract de munc a fost ncheiat pentru norm
ntreag.
2.5. Drepturile salariatului angajat cu fraciune de norm
Legiuitorul stabilete, n art.106 din Codul muncii, c salariatul ncadrat cu contract de
munc cu timp parial se bucur de drepturile salariailor cu norm ntreag, n condiiile prevzute
de lege i de contractele colective de munc aplicabile.
Drepturile recunoscute salariailor cu fraciune de norm, dup criteriul ntinderii
recunoaterii lor pot fi clasificate n dou mari categorii:
a) drepturi care se acord n integralitatea lor, adic cele care sunt imposibil de a fi reduse,
de a fi limitate, de a fi fracionate, cum ar fi:
- dreptul la negociere colectiv;
- dreptul la informare i consultare;
- dreptul la securitate i sntate n munc;
- dreptul de a face grev;
- dreptul la tratament nediscriminatoriu;
- dreptul la concediu;
- dreptul la un stagiu de cotizare la sistemul public de pensii i alte drepturi sociale,
integral, .a.
b) drepturi a cror ntindere este determinat n mod proporional cu timpul efectiv lucrat.
Drepturile salariale vor fi calculate n raport de timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite
pentru programul de lucru integral, aadar se vor acorda pro rata temporis. n doctrin s-a
interpretat, n mod corect, c este firesc ca i reinerile din salariu potrivit art.257 alin.2 din Codul
muncii - s se raporteze la o treime din salariul net lunar obinut de cel ce presteaz munc
fracionat i nicidecum la salariul net lunar aferent timpului integral de lucru
517
.

512
M. Volonciu, op.cit, p.530
513
J. Srbu, Flexibilitatea, ans pentru ntreprinderea modern, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2004, p.124
514
Ibidem
515
M. Volonciu, op.cit., p.530
516
R. Dimitriu, Consideraii n legtur cu flexibilizarea timpului de munc al salariailor, n Dreptul nr.7/2008,
p.126; Al. iclea, Tratat de dreptul muncii,ediia a IV-a, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2010, p.420
517
R. Dimitriu op.cit, p.128
150
Aa cum am artat deja dreptul la concediu se acord n integralitatea sa, indiferent de
fraciunea de norm de munc depus. Ceea ce se va acorda fracionat pro rata temporis este
indemnizaia aferent concediului calculat n raport de salariul negociat.
n tcerea legii, n doctrin s-a exprimat opinia c vechimea n munc (i/sau n specialitate)
ar trebui s se calculeze proporional cu timpul efectiv lucrat aducndu-se urmtoareloe
argumente:
518

- vechimea efectiv nseamn durata concret a muncii depuse de cel n cauz ntr-o anumit
funcie sau ntr-un anumit post;
- cnd prin diferite acte normative se instituie condiii de vechime n munc pentru angajare
sau promovare se are ntotdeauna n vedere experiena profesional real acumulat de cel n cauz
ntr-o perioad considerat necesar i raportat la un timp de munc integral;
- munca desfurat cu norm fracionat ar putea fi considerat, sub aspectul vechimii n
munc, drept munc desfurat cu timp integral numai dac ar exista o prevedere expres n lege
sau n Contractul colectiv de munc aplicabil.
2.6. Trecerea salariatului de la norm ntreag la fraciune de norm i invers
Potrivit art.107 alin.1 din Codul muncii angajatorul este obligat ca, n msura n care este
posibil, s ia n considerare cererile salariailor de a se transfera fie de la un loc de munc cu norm
ntreag la unul cu fraciune de norm, fie de la un loc de munc cu fraciune de norm la un loc de
munc cu norm ntreag sau de a-i mri programul de lucru, n cazul n care apare aceast
oportunitate.
n literatura de specialitate obligaia angajatorului, aa cum este prevzut n art.107 alin.1
din Codul muncii, este calificat drept o obligaie de diligen i nu de rezultat.
519
. Cererea
salariatului va fi analizat de angajator fr a se nate i obligaia, de rezultat, de a-l trece pe
solicitant pe un post cu norm integral.
n cazul n care propunerea de schimbare a duratei zilnice de munc vine de la angajator realizarea
ei presupune un acord al ambelor pri, angajatul neputnd fi obligat s accepte.
n art.107 alin.2 se stabilete obligaia angajatorului de a-i informa pe salariai de
eventualele modificri ale unor posturi, n ce privete durata timpului de munc. n acest fel orice
persoan interesat poate opta pentru vreunul din aceste posturi vacante, fie c este vorba de
persoane din unitate sau din afara acesteia. Informarea se realizeaz prin anun afiat la sediul
unitii, copia acestuia fiind transmis sindicatului sau reprezentanilor salariailor.
3. Munca la domiciliu
3.1. Izvoare interne i internaionale
Munca la domiciliu a reprezentat obiect de reglementare cu caracter internaional, pentru
prima oar, n cadrul Conveniei Organizaiei Internaionale a Muncii (O.I.M.) nr.177/1996
(neratificat pn n prezent de Romnia). Aceste norme au fost apoi dezvoltate n cuprinsul
Recomandrii O.I.M. nr.184/1996.
520

n anul 1998 Comisia European a adoptat Recomandarea privind ratificarea Conveniei
O.I.M. nr. 177/1996 ceea ce a determinat o uniformizare, cel puin parial, a reglementrii muncii
la domiciliu n Uniunea European, realizndu-se un echilibru ntre flexibilitatea pieei muncii i
securitatea muncitorilor.
Pe plan intern, munca la domiciliu este reglementat de urmtoarele acte normative:
- Codul muncii, n art. 108 110;

518
I. T. tefnescu, op.cit., p.495-496
519
M. Volonciu, op.cit., p.534-535; I.T.tefnescu, op.cit., p.496-498
520
A, Popescu, Dreptul internaional al muncii, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2006, p.229; O. inca, Drept social comu
nitar, Ed. Lumina Lex, Bucureti ,2005, p.115
151
- Hotrrea Guvernului nr.679/2003 privind asistentul maternal profesionist ce se ocup de
creterea, ngrijirea i educarea copiilor ncredinai la domiciliul su;
- Legea nr.448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Regulamentul intern al societilor cooperatiste.
3.2. Conceptul de munc la domiciliu
n legislaia romneasc nu se gsete vreo definiie a muncii la domiciliu, lacun
inexplicabil, cu att mai mult cu ct majoritatea statelor au adoptat n reglementrile lor astfel de
definiii, adugnd ns i un element diferit, nespecificat, dar nici interzis n legislaia noastr
posibilitatea participrii familiei salariatului sau a unui auxiliar la realizarea muncii
521
.
Convenia O.I.M. nr.177/1996 ( art.1, lit.a) definete munca la domiciliu ca fiind prestaia pe
care o persoan o efectueaz la domiciliul su, ori ntr-o alt locaie, la alegerea sa, alta dect locul
obnuit de munc al angajatorului, fiind remunerat, pentru realizarea unui produs sau serviciu,
indiferent de proveniena utilajelor sau materialelor, cu condiia ca persoana n cauz s nu dispun
de un grad de autonomie i de independen economic necesar pentru a putea fi considerat ca
lucrtor independent n virtutea legislaiei naionale sau a hotrrilor judectoreti.
Ceea ce trebuie neaprat subliniat este faptul c, potrivit Conveniei, o persoan nu devine
salariat cu munca la domiciliu n cazul efecturii unor munci ocazionale, prin care, n mod
excepional, i schimb locul de munc obinuit stabilit de angajator.
Codul muncii din Romnia nu definete munca la domiciliu definind, n schimb, salariatul
cu munc la domiciliu. Astfel, art.108 alin.1 stabilete c Sunt considerai salariai cu munca la
domiciliu acei salariai care ndeplinesc, la domiciliul lor, atribuiile specifice funciei pe care o
dein.
n urma comparrii textelor din Convenia O.I.M. i Codul muncii constatm c norma
noastr local este mai restrictiv impunnd executarea muncii la domiciliul salariatului, eventual la
reedina acestuia
522
, spre deosebire de norma internaional care permite prestarea activitii i ntr-
un alt loc, la alegerea salariatului, cu condiia ca acesta s nu se ncadreze n locurile de munc ale
angajatorului.
Este evident c o caracteristic a muncii la domiciliu este precizarea locului muncii care nu
trebuie s fie, n nici un caz, la sediul angajatorului. Potrivit actualelor reglementri din Romnia
munca la domiciliu presupune prestarea activitii la domiciliul salariatului sau la reedina acestuia.
Conform Codului muncii prestarea muncii la domiciliu are ca fundament acordul prilor,
voina unilateral a uneia din pri fiind total exclus n vederea ncheierii unui asemenea contract
de munc. n cazul reglementrii muncii la domiciliu prin acte normative speciale amintite deja
contractele individuale de munc dobndesc acest specific din chiar cuprinsul textelor de lege
menionate.
3.3. Condiii specifice pentru validitatea contractului de munc la domiciliu
Codul muncii, n art.108 -109, stabilete care sunt condiii eseniale pentru validitatea unui
astfel de contract de munc. i n cazul contractului de munc la domiciliu se aplic dispoziiile
legale privind informarea salariatului asupra tuturor elementelor ce compun, n esen, coninutul
acestui act juridic. Din acest punct de vedere trebuie menionat c Recomandarea O.I.M.
nr.184/1996, pct.20 lit.a, include, pentru patroni, obligaia de a informa pe lucrtori asupra oricrui
risc legat de munca lor, de a evidenia msurile preventive ce trebuie luate i chiar de a le furniza,
acolo unde este cazul, pregtirea necesar desfurrii activitii.
3.3.1. Forma scris a contractului de munc la domiciliu

521
O. inca, Contractul individual de munc la domiciliu, n Dreptul nr. 8/2003, p.35 i urm; A.Cioriciu tefnescu,
Condiiile speciale privind ncheierea contractului de munc la domiciliu-elemente de drept comparat, R.R.D.M.
nr.2/2008, p.25
522
M. Volonciu, op.cit., p.537
152
Art.109 din Codul muncii prevede c acest contract se ncheie numai n form scris,
obligaia respectrii acestei dispoziii revenindu-i angajatorului, aa cum prevede, de altfel, art.16
alin.1 din cod. Cerina formei scrise reprezint o condiie ad validitatem, ea trebuind s fie n toal
consonan cu prevederile art.16 alin.1 din Codul muncii
523
.
3.3.2. Precizarea expres a locului de munc
Locul de munc fiind un element specific acestui contract precizarea c activitatea
salariatului se va desfura la domiciliul sau reedina sa este obligatorie i prevzut, n mod
expres, n art.109 pct.a din Codul muncii.
Subscriem, n totalitate, opiniei c neprecizarea n contract a faptului c munca se va
desfura la domiciliul salariatului nu duce la transformarea automat a contractului pentru munc
la domiciliu ntr-un contract tipic de munc. Calificarea actului juridic i aplicarea anumitor norme
specifice depind de voina expres a prilor (n raport de probele administrate), de natura
raporturilor de munc i nu de denumirea dat contractului sau de lipsa unei anumite precizri strict
formale
524
.
n doctrin s-a fcut i precizarea, corect n opinia noastr, c munca la domiciliu nu
trebuie interpretat ca o obligaie de intuire a salariatului la domiciliul sau reedina sa. S-a dat ca
exemplu, ct se poate de elocvent, cazul unui redactor care, dimineaa muncete n propriul
apartament, dup-amiaz se poate retrage ntr-o locaie mai izolat, nsoit de principalul su
mijloc de producie, adic de un laptop, iar seara poate ajunge la domiciliul unor prieteni unde s-
i finalizeze materialul aflat n lucru. Se pune ntrebarea fireasc, unde este locul de munc al
redactorului ?
525
.
Credem c ntr-o viitoare reglementare legiuitorul ar trebui s fie mei puin restrictiv cu
locul de munc al lucrtorului la domiciliu, deoarece, n funcie de specificul activitii, locul
efectiv de munc i-l alege salariatul, important fiind ca el s execute sarcinile asumate prin
contractul de munc.
3.3.3. Programul de lucru al salariatului cu munca la domiciliu
Munca la domiciliu se caracterizeaz prin flexibilitatea programului de lucru, dndu-i
posibilitatea salariatului s fie ct mai eficient i productiv, nefiind constrns de un anumit orar sau
de un anumit spaiu strict determinat.
Munca la domiciliu, n msura n care ea este acceptat de ambele pri contractante, i
permite salariatului s-i organizeze i s-i stabileasc singur programul de lucru, fr vreo
ingerin din partea angajatorului su. Nu trebuie uitat faptul c n organizarea propriului program
de lucru, cel n cauz, va avea n vedere i o serie de elemente, de natur subiectiv, importante ns
n eficientizarea muncii sale, ca de exemplu: intervalul orar n care salariatul prefer prestarea
muncii, efectuarea de pauze (mai rare sau mai dese, mai lungi sau mai scurte) n raport de
capacitile sale bio-fizice, alternarea activitilor de birou cu exerciii fizice pentru contracararea
muncilor prin excelen sedentare, etc.
Programul de lucru al lucrtorului la domiciliu este indisolubil legat de norma de munc
ceea ce nseamn c i salarizarea va fi stabilit de regul n acord, datorit faptului c munca se
bazeaz n esen pe rezultat i nu n raport cu timpul lucrat526.
La stabilirea normei de munc i a salariului se va avea n vedere i Recomandarea
nr.1841996 a O.I.M. care ne indic un criteriu fcnd trimitere la salariatul comparabil al aceluiai
angajator cel ncadrat cu norm ntreag la sediul angajatorului i care presteaz o munc similar,
avndu-se n vedere i alte considerente, cum ar fi vechimea n munc, calificarea, etc.
527


523
Al. iclea, Tratat . . . , 2012, p.362
524
M. Volonciu op.cit., p.541
525
A. Cioriciu tefnescu, op.cit., p.33
526
A.Cioriciu tefnescu, op.cit., p.37
527
Ibidem
153
3.3.4. Controlul exercitat de angajator
Art.108 alin.3 din Codul muncii permite angajatorului s verifice activitatea salariatului cu
munca la domiciliu, n condiiile stabilite prin contractul individual de munc.
Pornind de la textul de mai sus, n doctrin, s-au fcut cteva precizri extrem de utile i pe
care merit s le amintim. Este evident c dreptul de control al angajatorului i are originea n acea
trstura specific a raportului juridic de munc de dreptul muncii care evideniaz raportul de
subordonare a angajatului fa de angajatorul su. Se remarc ns c, n cazul acestei modaliti de
exercitare a muncii, la domiciliu, autoritatea angajatorului de a exercita dreptul de control nu este
nelimitat, atta vreme ct salariatul este cel care i organizeaz programul de lucru. Salariatul nu
are un program fix de lucru, n cadrul muncii la domiciliu, dar angajatorul va trebui s aib un
program fix de control, pentru a nu abuza de drepturile personale ale salariatului su, inclusiv de
dreptul la intimitatea acestuia
528
.
Controlul exercitat chiar i de ctre inspectorii autoritilor competente privind condiiile de
lucru, securitatea i sntatea muncii nu trebuie s intre n conflict cu dreptul salariailor la
intimitatea casnic
529
.
Prile contractante vor negocia i cuprinde n contractul de munc programul dup care se
realizeaz controlul i modalitatea de efectuare a acestuia i nicidecum nu se poate negocia nsui
controlul exercitat de patron
530
. n mod concret se va negocia orarul verificrilor cu precizarea
zilelor i orelor n care angajatorul i poate trimite inspectorii la domiciliul sau reedina
salariatului. Verificrile fcute n alte zile sau ore, dect cele stabilite de comun acord, d dreptul
salariatului de a refuza accesul inspectorilor la domiciliul sau reedina sa, n baza dreptului
constituional c acestea sunt inviolabile.
3.3.5. Asigurarea de ctre angajator a transportului
Este vorba de obligaia angajatorului, prevzut de art.109 lit.c din Codul muncii, de a
asigura transportul la i de la domiciliul salariatului, dup caz, a materiilor prime i materialelor pe
care le utilizeaz n activitate, precum i al produselor finite pe care le realizeaz.
Acest text de lege este apreciat de unii doctrinari punct de vedere la care ne alturm i noi
ca fiind incomplet putnd cauza salariailor importante prejudicii prin nereglementarea acoperirii
cheltuielilor fcute de salariai n procesul muncii
531
.
Recomandarea O.I.M. nr.184/1996, pct.16, precizeaz c lucrtorii la domiciliu ar fi
ndreptii la o despgubire pentru: cheltuielile legate de munca prestat (consumul de energie, ap,
comunicaii), ntreinerea echipamentului i a utilajelor, schimbarea uneltelor, sortarea,
mpachetarea i despachetarea, precum i orice alte operaii de acest gen.
n lipsa unor reglementri a acestor aspecte prin Codul muncii i n concordan cu
Recomandarea O.I.M. nr.184/1996 se consider c prile contractului de munc la domiciliu pot
alege una din urmtoarele modaliti:
532

- materiile prime i materialele s fie procurate de ctre angajator ;
- materiile prime i materialele s fie procurate de ctre angajat pe cheltuiala angajatorului;
- materiile prime i materialele respective s fie procurate de ctre salariat pe cheltuiala lui,
dar cu asigurarea unui salariu corespunztor care s acopere aceste pierderi financiare, inclusiv cele
legate de consumul de energie, ap, canalizare, etc.
n doctrin se face propunerea obligativitii inerii unei evidene speciale privind predarea
ctre salariat a materiilor prime i a materialelor necesare realizrii produselor finite, dar i a
evidenei prelurii acestora din urm fapt ce ar fi n concordan cu pct.7 din Recomandarea O.I.M.
nr.184/1996. Conform acesteia angajatorul ar trebuie s ntocmeasc un registru al muncitorilor cu
prestaii la domiciliu, s aib o eviden a muncii atribuite, precizarea normei de timp pentru

528
M. Volonciu op.cit., p.538
529
A. Cioriciu tefnescu , op.cit., p.38
530
M. Volonciu, op.cit., p.538
531
O. inca, op.cit., p.41
532
Ibidem; A.Cioriciu tefnescu, op.cit.,p.4o; Al. iclea, op.cit., p.423
154
execuie, nivelul remunerrii i eventual costurile suportate de lucrtorul la domiciliu, sumele
rambursate acestuia, remuneraia brut, net i data plii. O copie a acestor evidene ar trebuie
comunicat i salariatului
533
.
3.3.6. Egalitatea de tratament
i n cazul acestei forme contractuale de munc este inserat, prin art.1o6 din Codul muncii,
principiul nediscriminrii.
Salariatul cu munca la domiciliu se bucur de toate drepturile recunoscute prin lege i
contractele colective de munc aplicabile salariailor ce presteaz munca la sediul angajatorului.
n literatura de specialitate se consider c dispoziiile specifice cuprinse n contractele
colective de munc pot conine numai drepturi superioare fa de lege neputnd aduce nici o
atingere principiului egalitii de tratament de care se bucur lucrtorul cu munca la domiciliu n
raport cu ceilali salariai ai aceluiai angajator care muncesc la sediul acestuia
534
.
4. Telemunca
535

Flexibilizarea tot mai accentuat a muncii determinat i de explozia tehnologic, ndeosebi
cea informatic, a creat o nou form de organizare a muncii care nu mai presupune prezena
concomitent i n acelai loc a celor dou pri contractante ale raportului juridic de munc.
Telemunca (Anglia: telework; S.U.A.: telecommuting; Frana: teletravail) reprezint ceva
nou i inedit n raport de clasicul loc de munc fix i se caracterizeaz prin utilizarea unor
echipamente ce in de tehnologia informaiei permind efectuarea muncii n varii locuri de munc
i diverse ore de timp, ziua sau chiar noaptea.
Doctrina evideniaz diferite modaliti de exercitare a telemuncii clasificate dup diverse
criterii
536
.
Dup criteriul locului unde este aplicat exist:
Telemunca la domiciliu este cea mai rspndit form a telemuncii i se poate ndeplini n
trei variante:
- telemunca la domiciliu permanent;
- telemunca la domiciliu n alternan cu prezena la sediul angajatorului;
- telemunca efectuat ocazional la domiciliu.
Telemunca n centre( telemunca multi-localizat) presupune plasarea angajatului ntr-un
anume loc (centru), n afara sediului angajatorului i care este dotat tehnologic pentru telelucru.
Telecentrul poate aparine unui singur angajator sau unui consoriu de ntreprinderi caz n care n
spaiul respectiv vor putea lucra salariai de la mai muli angajatori.
Telemunca mobil este o form de activitate ce presupune o dotare minim constnd ntr-un
calculator portabil, un fax-modem i un telefon celular. Cun un astfel de echipament lucrtorul
poate s-i ndeplineasc atribuiile din orice loc. Aceast form de telemunc este specific
activitii de asisten, vnzare i de meninere a relaiilor cu clienii.
Telemunca Office- to- Office se desfoar avnd la baz tehnici n reea sau internet
permind colaborarea mai multor specialiti care se afl la mari distane ntre ei formnd totui un
grup unitar de lucru.
Telemunca n cadrul unei ntreprinderi virtuale. n acest caz ntreprinderea exist numai n
reea neavnd un loc fizic bine delimitat i stabilit. ntreaga infrastructur se bazeaz pe tehnologia
informatic activitatea desfurndu-se pe site-uri, n sisteme de telefonie, video conferine, etc. Este

533
O. inca,op.cit., p.42
534
M. Volonciu, op.cit., p.543
535
Din punct de vedere etimologic termenul telemunc deriv din dou surse: telecommuting, termen utilizat cu
preferin n Uniunea European i teleworking, formul utilizat cu precdere n S.U.A. A se vedea i R.erban,
Munca la distan, n Raporturi de munc nr.4/2005.
536
J. Srbu, Flexibilitatea, ans pentru ntreprinderea modern, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 2004, p. 149-151
155
evident c o astfel de activitate are avantajul inimaginabil fa de concurenii tradiionali: costurile
fixe sunt aproape reduse la zero, organizarea este mai mult dect flexibil, practic se evapor
537
.
Dup criteriul numrului participanilor avem :
Telemunc individual, prestat de ctre un singur lucrtor;
Telemunc colectiv este efectuat de un grup de lucrtori aparinnd de acela angajator sau
de angajatori diferii.
Telemunca este caracterizat ca fiind un procedeu de utilizare a tehnologiei
telecomunicaiilor pentru a nlocui complet sau parial deplasarea salariatului spre locul de munc i
napoi acas
538
. Evident c o asemenea form de prestare a muncii este mult mai frecvent ntlnit
n rile puternic dezvoltate, beneficiare a unor tehnologii informatice performante, dar
implementarea mijloacelor moderne de comunicare creeaz telemuncii un cmp tot mai larg de
aplicare, practic, pe ntreg mapamondul.
Ca form de organizare a muncii telemunca presupune ncheierea ntre unitatatea
angajatoare i salariat a unui contract individual de munc avnd ca obiect prestarea unei munci cu
mijloace informatice n afara locului dee cului de munc din interiorul unitii
539
.
Pe plan internaional nu avem prea multe reglementri ale telemuncii dar la nivel european
s-a ncheiat, n 16 iulie 2002, Acordul-cadru asupra telemuncii ntre U.N.I.C.E. (Uniunea
Industriailor din Comunitatea European), n calitate de reprezentant al patronatului, i
U.E.A.P.M.E. (Uniunea European a Artizanilor i a ntreprinderilor Mici i Mijlocii), C.E.E.P.
(Centrul European al ntreprinderilor cu Participare Public) i C.E.S. (Confederaia European a
Sindicatelor) reprezentnd organizaiile profesionale ale salariailor.
Scopul Acordului-cadru l reprezint modernizarea organizrii muncii, incluznd
angajamente flexibile de a muncii i pentru a realiza echilibrul necesar ntre flexibilitate i
securitate
540
. Potrivit pct.2 din Acord telemunca reprezint o form de organizare i/ sau de
realizare a muncii cu ajutorul tehnologiei informaiei, n cadrul unui contract sau relaie de munc,
n care o activitate, care ar fi putut fi realizat i n sediul sau alte puncte de lucru ale angajatorului,
este efectuat n afara acestuia, n mod regulat.
Legiuitorul romn nu ne-a oferit, pn n prezent, nici un fel de reglementri juridice ale
telemuncii, dei, n practic, ea se realizeaz din ce n ce mai frecvent. Cu toate c nu exist o
directiv european cu privire la telemunc, n baza Acordului-cadru i a dispoziiilor art.139 din
Tratatul instituind Comunitatea European, partenerii sociali din rile comunitare au posibilitatea
realizrii de acorduri colective prin care s reglementeze noi tipuri de raporturi de munc, aa cum
este cazul telemuncii
541
.
Sunt autori care consider c telemunca se identific uneori cu munca la domiciliu
542
, iar
alii o apreciaz ca fiind o specie a acesteia
543
.
Pentru a ne lmuri cu privire la aceast nou form de relaie de munc vom prezenta cteva
caracteristici ale acesteia:
544

a) munca se desfoar n urma ncheierii unui contract individual de munc fiind, aadar,
voluntar pentru ambele pri. Forma de prestare a muncii prin telemunc poate fi stabilit n
momentul ncheierii contractului individual de munc sau ulterior prin semnarea unui act adiional.
Propunerea uneia din prile contractante pentru adoptarea telemuncii nu este obligatorie pentru
cealalat parte, ea putnd face doar obiectul unor negocieri, finalizarea realizndu-se doar prin
acordul participanilor la raportul juridic de munc;

537
Ibidem
538
A. Cioriciu tefnescu, op.cit., p.24-25
539
B. Vartolomei, Telemunca o nou form de organizare a muncii, n Dreptul nr.2/2008, p.62
540
O. inca, Preocupri pentru amplificarea dialogului social n Uniunea European.Acordul Cadru asupra
telemuncii, n R.R.D.C. nr.5/2003, p.64
541
B. Vartolomei, op.cit., p.69
542
Al. iclea, op.cit. p.424
543
A. Cioriciu tefnescu, op.cit., p.24
544
O. inca, op.cit,p.64 i urm.; B. Vartolomei ,op.cit., p.63 i urm.; A. Cioriciu tefnescu, op.cit., p.23 i urm.; R.
erban op.cit, p.61 i urm.; I.T. tefnescu, op.cit., p.304-305; Al. iclea, op.cit., p.424-426.
156
b) este o munc a crei prestare presupune utilizarea unor tehnologii informatice, n mod
constant i nu accidental sau ocazional;
c) munca trebuie desfurat, n mod obinuit, n afara sediului angajatorului, fr a exclude
posibilitatea utilizrii spaiilor acestuia, caz n care salariatul este ndreptit s solicite ntregul
sprijin logistic pentru utilizarea tehnologiei informatice n vederea ndeplinirii sarcinilor derivnd
din fia postului. Locul muncii telesalariatului poate fi:
- sediul angajatorului;
- domiciliul sau reedina salariatului;
- orice alt loc ales de ctre telesalariat.
Deoarece telemunca presupune activiti, prin excelen, legate de utilizarea tehnologiei
informatice se recomand ca prile s stabileasc, din chiar momentul ncheierii contractului sau a
actului adiional, sursa echipamentului tehnic necesar. n mod obinuit, conform art.7 din Acordul-
cadru, angajatorul trebuie s asigure furnizarea, instalarea i ntreinerea echipamentelor tehnice
necesare executrii prestaiei de ctre telesalariat. Nu se exclude ns posibilitatea ca telesalariatul
s utilizeze propriile mijloace tehnice, situaie n care este foarte util a se preciza n contract la ce
pli se oblig angajatorul pentru a acoperi cheltuielile privind consumabilele, energia, procurarea
de mijloace de protecie, uzura utilajelor, etc.
Acordul-cadru, prin art.3 alin.2 oblig pe angajator s-l informeze pe telesalariat cu privire
la propria structur organizatoric, aducndu-i la cunotin compartimentul din care face parte,
precum i modalitile concrete n care trebuie s raporteze despre ndeplinirea atribuiilor de
serviciu.
Angajatorul trebuie s depun toate diligenele n vederea asigurrii proteciei datelor
utilizate i prelucrate aducndu-i la cunotin telesariatului normele legale i regulamentele interne
n acest sens.
n privina condiiilor de munc telesalariaii beneficiaz de aceleai drepturi recunoscute
angajailor cu contracte de munc obinuite. Dac angajatorul instaleaz, la locul de munc al
salariatului, dispozitive de supraveghere audio i/sau ecrane de vizualizare este obligat s-l
informeze pe telelucrtor despre acestea, i despre exigenele impuse de msurile de protecie
pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor specifice.
Programul de lucru al telesariatului este fixat i administrat de ctre acesta avnd oricnd
posibilitatea de a se prezenta la sediul angajatorului n vederea realizrii unor colaborri sau schimb
de informaii cu efii ierarhici sau colegii de specialitate.
Rolul i importana telemuncii, n zilele noastre, este de netgduit prezentnd o serie de
beneficii:
545

- creterea productivitii muncii (se apreciaz c 25 de ore de munc la domiciliu i/sau
telemunc echivaleaz cu 40 de ore la birou);
- reduce stresul salariailor;
- diminueaz cheltuielile angajatorului;
- se realizeaz economii de combustibil i o semnificativ reducere a polurii prin
neutilizarea de ctre telesalariai a propriilor mijloace de transport ctre i dinspre locul de munc.
Avnd n vedere toate cele expuse este inexplicabil imobilitatea att a legiuitorului romn,
ct i a partenerilor sociali n a se strdui s realizeze cadrul juridic necesar desfurrii procesului
muncii ntr-o astfel de modalitate modern i eficient.
5. Contractul individual de munc prin agent de munc temporar
Munca temporar este o activitate ce prinde tot mai mult teren dovedindu-se de o utilitate
practic incontestabil chiar dac n Romnia ea se afl ntr-o faz destul de incipient. Acest gen
de prestare a muncii permite o rapid utilizare a minii de lucru calificate de ctre cei care au nevoie
urgent de prestaiile unor cunosctori n varii domenii, fiind de un real folos i pentru cei care nu
pot s gseasc un loc de munc permanent.

545
Al. iclea , op.cit., p.425-426
157
Din punct de vedere istoric munca temporar a aprut mai nti n Marea Britanie, a prins
puternice rdcini n Statele Unite ale Americii, fiind bine dezvoltat acum i n rile europene, cu
predilecie n Frana unde sunt autorizai peste 1000 de ageni de munc temporar.
5.1. Izvoare interne i internaionale
Organizaia Internaional a Muncii (O.I.M.) a adoptat Convenia nr.181/1997 i
Recomandarea nr.187/1997 privind ageniile private de ocupare a forei de munc.
n Uniunea European, munca temporar este reglementa prin Directiva nr.2008/104/CE a
Parlamentului European i a Consiliului din 19 noiembrie 2008
546
. Statele membre au obligaia de a
transpune prevederile Directivei nr.2008/104 n legislaia intern pn la data 5 decembrie 2011.
Din expunerea de motive a Directivei nr.2008/104 se poate constata c se urmrete
stabilirea unui cadru de protecie pentru lucrtorii temporari deoarece s-au constatat diferene
considerabile n privina utilizrii muncii temporare, a statutului juridic i a condiiilor de munc
pentru lucrtorii temporari n rile Uniunii Europene.
Pe plan intern munca temporar este reglementat prin:
- Codul muncii, art.88 102;
- Hotrrea Guvernului nr.1256/2011
547
;
Avnd n vedere c reglementrile noastre interne au fost anterioare adoptrii Directivei
nr.2008/104 s-au pot constatat unele neconcordane ntre cele dou categorii de norme. Modificrile
aduse Codului muncii prin Legea nr.40/2011 au pus de acord o parte din dispoziiile noastre interne
cu principiile normei comunitare. De altfel, Directiva nr.2008/104 impune statelor membre, prin
art.11 alin.1, s adopte acte cu putere de lege i acte administrative n vederea conformrii cu
aceast Directiv pn la data de 5 decembrie 2011 sau se asigur c partenerii sociali introduc
dispoziiile necesare printr-un acord avnd acelai scop.
Directiva nu tirbete cu nimic dreptul statelor memebre de a adopta reglementri mai
favorabile pentru lucrtori sau s accepte convenii colective ntre partenerii sociali cu un coninut,
de asemenea, mai favorabil lucrtorilor.
5.2. Definiii din dreptul intern i dreptul comunitar
Din prezentarea paralel a definiiilor de mai sus putem constata unele diferene pe care le
subliniem n cele ce urmeaz.
a) Directiva folosete termenul de lucrtor care, cu excepia menionat mai sus, nu este
utilizat n legislaia muncii din Romnia.

Directiva nr.2008/104/CE

1. Lucrtor
Orice persoan care, n statul membru respectiv,
este protejat ca lucrtor n cadrul dreptului
internaional al muncii.

2.Agent de munc temporar
Orice persoan fizic sau juridic ce,n
conformitate cu legislaia naional, ncheie
contracte de munc sau la dispoziia unor
ntreprinderi utilizatoare,pentru a lucra cu titlu
temporar sub supravegherea i conducerea
acestora.

Legislaia intern

Dreptul romn al muncii nu utilizeaz acest
termen, cu excepia Legii nr.319/2006 privind
securitatea i sntatea n munc.

Agent de munc temporar
Persoana juridic autorizat de Ministerul
Muncii, familiei i Proteciei sociale care ncheie
contracte de munc temporar cu salariai
temporari pentru a-i pune la dispoziia
utilizatorului pentru na lucra pe perioada
stabilit de contractul de punere la dispoziie sub
supravegherea i conducerea acestuia (art. 88 din
Codul muncii i H.G. nr.1256/2011)

546
Publicat n J.O.U.E. nr.L 327/ 5 dec.2008
547
M.Of. nr.5 din 4 ianuarie 2012
158
3.ntreprindere utilizatoare
Orice persoan fizic sau juridic pentru care i
sub supravegherea i conducerea creia
muncete temporar un lucrtor temporar.

4.Lucrtor temporar
Cel care a ncheiat un contract de munc sau se
afl ntr-un raport de munc cu un agent de
munc temporar n vederea punerii sale la
dispoziia unei ntreprinderi utilizatoare pentru a
lucra temporar sub supravegherea i conducerea
acesteia.

5.Misiunea de munc temporar
Perioada n care lucrtorul temporar este pus la
dispoziia ntreprinderii utilizatoare pentru a
lucra temporar sub supravegherea i conducerea
acesteia

Utilizator
Persoana fizic sau juridic pentru care i sub
supravegherea i conducerea creia muncete
temporar un salariat temporar pus la dispoziie
de agentul de munc temporar.

Salariat temporar
Persoana care a ncheiat un contract de munc
temporar cu un agent de munc temporar, n
vederea punerii sale la dispoziia unui utilizator
pentru a lucra temporar sub supravegherea i
conducerea acestuia din urm.

Misiune de munc temporar
nseamn acea perioad n care salariatul
temporar este pus la dispoziia utilizatorului
pentru a lucra temporar sub supravegherea i
conducerea acestuia, pentru executarea unei
sarcini precise i cu caracter temporar

Tratatul asupra Comunitii Europene i Curtea de Justiie a Comunitilor Europene s-au
orientat asupra unei definiii mai largi conchiznd c lucrtorul este persoana ce presteaz o
activitate cu valoare economic n favoarea unei alte persoane, n a crei subordonare se afl,
primind n schimb o remuneraie.
Activitatea economic presupune o durat a muncii sau o productivitate a acesteia, prestaia
trebuind s fie real i efectiv n schimbul unui salariu care este indispensabil pentru existena
contractului de munc
548
.
Legea nr.319/2006 privind securitatea i sntatea n munc, prin art.5 lit.a, definete
lucrtorul ca fiind persoana angajat de ctre un angajator, conform prevederilor legale, inclusiv
studenii i elevii aflai n practic, precum i ucenicii i ali participani la procesul muncii, cu
excepia persoanelor care presteaz activiti casnice. Definiia din aceast lege este considerat ca
fiind foarte apropiat de cea utilizat n dreptul comunitar
549
.
In doctrin s-a emis opinia conform cu poziia Curii de Justiie a Comunitilor Europene
c folosirea termenului de lucrtor este pe deplin justificat deoarece dreptul comunitar are rolul
de armonizare a diferitelor sisteme de drept, n care se cunosc noiuni i reglementri proprii n
funcie de tradiiile economico-juridice locale. Curtea a subliniat c noiunea de lucrtor este
specific dreptului comunitar, i nu dreptului intern, cci, dac acest termen ar fi avut originea n
dreptul intern, atunci fiecare stat ar fi avut posibilitatea de a modifica nelesul noiunii de lucrtor
migrant, eliminnd astfel anumite categorii de persoane de la beneficiul proteciei acordate de
Tratat...
550
.
b) Noiunea de agent de munc temporar, aa cum este ea definit n art.88 alin.3 din
Codul muncii, are o sfer de cuprindere mult mai restrns dect n concepia normei comunitare.
Potrivit Directivei poate fi agent de munc temporar orice persoan fizic sau juridic ce ncheie
raporturi i contracte de munc cu lucrtori temporari. Condiiile impuse de vechea reglementare
erau mult prea rigide i formaliste ceea ce a fcut ca numrul de ageni de munc temporar s fie
realtiv puini, circa 50, n comparaie cu Frana, de exemplu, unde sunt peste 1000.

548
O. inca, Drept social comunitar.Drept comparat.Legislaie romn, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2005, p. 63-66
549
A. Popescu, Dreptul internaional al muncii, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2006, p.339
550
Idem, p.340; O.inca, Comentarii referitoare la munca prin agent de munc temporar , n R.R.D.M.
nr.2/2010,p.44-45
159
c) n ceea ce privete beneficiarul serviciilor lucrtorului temporar se sesizeaz o mic
diferen terminologic. n Directiv se folosete termenul de ntreprindere utilizatoare, pe cnd n
Codul muncii, n art.88 alin 4 este consacrat termenul de utilizator. Se consider c definiia dat de
Directiv este mai cuprinztoare i mai precis, motiv pentru care se face propunerea ca ea s fie
nsuit de ctre i de ctre legiuitorul romn
551
.
d) Misiunea de munc temporar, n concepia legiuitorului romn, are o accepiune mult
mai limitat ea viznd o sarcin precis i cu caracter temporar, fiind posibil doar n 3 situaii:
- pentru nlocuirea unui salariat al crui contract individual de munc este suspendat,
pe durata suspendrii;
- pentru prestarea unor activiti cu caracter sezonier;
- pentru prestarea unor activiti specializate ori ocazionale.
Este limpede c astfel cum este formulat art.88 din Codul muncii contravine Directivei
nr.2008/104 care n partea referitoare la restricii i interdicii precizeaz:
Interdiciile i/sau restriciile privind utilizartea muncii temporare se justific numai pe
motive de interes general privind, n special, protecia lucrtorilor temporari, cerinele privind
sigurana i sntatea la locul de munc sau necesitatea de a asigura funcionarea corespunztoare a
pieei muncii i prevenirea, mpiedicarea abuzurilor.
5.3. ncheierea contractului de munc temporar.
Raportul juridic de munc temporar este un raport triunghiular care presupune existena a
trei pri: agentul de munc temporar (n calitate de angajator), salariatul temporar (n calitate de
persoan ncadrat la agentul de munc temporar) i utilizator ( n calitate de beneficiar al
prestaiei salariatului temporar).
Munca prin agent de munc temporar este munca prestat de un salariat temporar care a
ncheiat un contract de munc temporar cu un agent de munc temporar i care este pus la
dispoziia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea i conducerea acestuia din urm
(art.88 alin. 1 din Codul muncii). Stabilirea acestei relaii triunghiulare d natere la dou tipuri de
contracte, total diferite ca natur juridic: un contract individual de munc ncheiat ntre agentul de
munc temporar i salariatul temporar i un contract de punere la dispoziie ncheiat ntre agentul
de munc temporar i utilizator, care este de natur civil-comercial.
5.3.1. Agentul de munc temporar
Agentul de munc temporar are calitatea de angajator i, potrivit art.88 alin.3 din Codul
muncii, poate fi doar o persoan juridic autorizat de Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei
Sociale.
Prin intrarea n vigoare, la data de 4 februarie 2012, a Hotrrii Guvernului nr.1256/2011
552

privind condiiile de funcionare, precum i procedura de autorizare a agentului de munc temporar
a fost abrogat mai vechea Hotrre Guvernului nr.938/2004.
Potrivit legislaiei noastre, mult mai restrictiv dect Directiva European, agent de munc
temporar nu poate fi dect o persoan juridic. n literatura noastr juridic s-a remarcat faptul c,
potrivit art.14 alin.1 din Codul muncii, angajator poate s fie o persoan fizic sau juridic care
ndeplinete condiiile legale pentru a angaja. Codul muncii nu restrnge acest drept nici n cazul
contractelor de munc derogatorii de la regula de drept comun cum ar fi: contractul de munc pe
durat determinat, contractul de munc cu timp parial, contractul de ucenicie. Se consider c n
cazul contractului de munc temporar, care este tot o form special a contractului de munc,
pierderea calitii de angajator a persoanei fizice nu este susinut de motive obiective care s
justifice o astfel de restricie
553
.

551
Al. iclea, D.O. Ptracu, Munca prin agent de munc temporar potrivit dreptului european i al celui naional, n
Dreptul nr.7/2009, p.84
552
Publicat n M.Of. nr.5 din 4 ianuarie 2012
553
O. inca, op.cit., p.46-47
160
n legislaia francez agentul de munc temporar poate s fie o persoan fizic autorizat
sau o persoan juridic cu condiia s poat ndeplini cerinele de ordin public pentru a putea
desfura un astfel de tip de activitate
554
.
Ca urmare a modificrilor legislative intervenite poate fi autorizat ca agent de munc
temporar o persoan juridic care are ca obiect de activitate, prevzut n actul constitutiv, activiti
de contractare, pe baze temporare a personalului conform codului CAEN 7820. n doctrin s-a
exprimat opinia c fiind vorba de o activitate de natur comercial, finalizat cu obinerea de profit,
sunt excluse de la calitatea de agent de munc temporar societile cu scop non-profit putnd
deveni ageni de munc temporar societile civile, societile comerciale i grupurile
economice
555
.
Agentul de munc temporar trebuie s in evidena contractelor de munc temporar, el
fiind cel care reine i vireaz toate contribuiile i impozitele datorate de salariatul temporar ctre
bugetele statului i pltete pentru acesta toate contribuiile datorate n condiiile legii.
Agenii de munc temporar nu au dreptul de a percepe taxe salariailor temporari pentru
ncheierea de contracte de munc temporar i punerea lor la dispoziia utilizatorilor.
Autorizarea de funcionare a agentului de munc temporar se poate retrage dac acesta se
afl n procedur de faliment sau lichidare sau a fost sancionat, n mod repetat, pentru nclcarea
dispoziiilor legale i neplata drepturilor salariale.
Pentru a obine autorizaia de funcionare ca agent de munc temporar, solicitantul trebuie
s ndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii:
- s se constituie persoan juridic potrivit legii prevznd n actul constitutiv c are ca obiect
de activitate selecia i plasarea forei de munc;
- s nu aib datorii la bugetul de stat sau cele locale i s-i achite toate contribuiile de
asigurri prevzute de lege;
- s nu figureze n evidenele cazierului fiscal;
- s nu fi fost sancionat contravenional, n ultimele 24 de luni anterioare datei formulrii
cererii de autorizare pentru nclcarea prevederilor legislaiei muncii, comerciale i fiscale;
- s constituie o garanie financiar;
Filialele persoanei juridice se supun separat procedurii de autorizare ca agent de munc
temporar. Autorizaia de funcionare este valabil 2 ani, putnd fi prelungit cu nc 2 ani dac
cererea de prelungire a fost depus cu minimum 3 luni nainte de data expirrii. Este eliminat,
conform noilor prevederi, orice posibilitate de autorizare pe perioad nelimitat de timp.
nregistrarea agenilor de munc temporar autorizai se face de ctre Ministerul Muncii,
Familiei i Proteciei Sociale, n termen de 15 zile calendaristice de la data autorizrii.
Agentul de munc temporar i nceteaz acrivitatea:
- din proprie iniiativ, caz n care trebuie s depun autorizaia de funcionare la agenia
teritorial pentru prestaii sociale n termen de 15 zile calendaristice, de la data ncetrii activitii;
- de la data retragerii autorizaiei de funcionare:
- ca efect a intrrii n procedura insolvenei;
- cu titlu nde sanciune.
5.3.2. Salariatul temporar
Salariatul temporar poate fi o persoan fizic care ndeplinete condiiile legale pentru a se
ncadra n munc urmnd s presteze activitate n favoarea unui ter, adic a utilizatorului.
Contractul de munc ncheindu-se ntre agentul de munc temporar i salariatul temporar
obligaiile reciproce se nasc ntre aceste pri contractante, agentul fiind obligat la plata salariului
chiar dac salariatul temporar lucreaz n interesul unui ter.

554
R.R. Popescu, Reglementarea muncii prin agent de munc temporar n dreptul francez, n R.R.D.M. nr.5/2010,
p.61-64
555
D.O.Ptracu, Modificrile legislative n autorizarea i funcionarea agentului de munc temporar, n R.R.D.M.
nr.4/2012, p.31
161
Pe toat durata misiunii salariatul temporar beneficiaz de salariul pltit de agentul de
munc temporar.
Salariul cuvenit lucrtorului temporar are un caracter variabil, se stabilete prin negociere
direct cu agentul de munc temporar, cuantumul acestuia fiind diferit de la o misiune la alta, dar
nu poate fi mai mic dect salariul minim brut pe ar garantat n plat.
Apreciem ca juste criticile aduse n doctrin modificrii salarizrii salariatului temporar care,
conform reglementrilor actuale, se afl ntr-o situaie material dezavantajoas nemaiputndu-se
utiliza ca i criteriu venitul salariatului comparabil ncadrat de utilizator. Actuala formulare a art.96
din Codul muncii este apreciat ca fiind discriminatorie i, n consecin, potrivnic Directivei
2008/104
556
.
Agentul de munc temporar poate ncheia cu salariatul temporar un contract de munc pe
durat nedeterminat, situaie n care ntre dou misiuni salariatul temporar se afl la dispoziia
agentului de munc temporar i beneficiaz de un salariu pltit de agent, care nu poate fi mai mic
dect salariul minim brut pe ar.
n doctrin s-a pus ntrebarea dac ntre dou misiuni temporare salariatul temporar poate fi
obligat s presteze munc n folosul agentului de munc temporar ? Rspunsurile provenind din
doctrin nu sunt unitare, autorii situndu-se pe una din cele dou poziii posibile i diametral opuse.
ntr-o prim opinie se apreciaz c salariatul temporar, ntre dou misiuni, nu poate fi
obligat s presteze munc n folosul agentului de munc temporar care este i angajatorul su
557
.
Se invoc, n susinerea acestei opinii, definiiile date de Directiva nr.2008/104 conchizndu-se c
salariatul temporar ncheie contractul pentru a presta munca n beneficiul altuia dect angajatorul
su, iar agentul de munc temporar nu l angajeaz pentru a beneficia n mod direct de munca
salariatului su, ci pentru a-l pune la dispoziia utilizatorului
558
. n continuarea aceleiai
argumentri se susine c salariatul temporar, dac a ncheiat contractul de munc temporar pentru
mai multe misiuni, va putea presta munca la utilizatori diferii dar nu n folosul agentului de munc
temporar.
n opinia noastr sintagma folosit de legiuitor n art.95 alin. 2 salariatul temporar se afl la
dispoziia agentului de munc temporar ne permite s interpretm c ntre dou misiuni temporare
salariatul temporar, neavnd vreo prestaie de executat pentru vreun utilizator, poate fi obligat s
presteze o munc solicitat de angajatorul su, cu att mai mult cu ct el este pltit de ctre acesta.
Aceast plat are caracterul unei indemnizaii n cazul n care salariatul temporar omeaz ntre
dou misiuni sau poate fi socotit salariu dac presteaz vreo munc, chiar i n folosul agentului
su.
Suntem de acord c principala obligaie a agentului de munc temporar este s pun la
dispoziia utilizatorilor pe proprii salariai temporari dar nu vedem nici un argument de text care s
interzic, n mod expres, prestarea muncii i n favoarea agentului, ntre dou misiuni temporare. Se
invoc n argumentarea primei opinii legislaia din unele ri europene dar se poate observa c n
aceste reglementri exist prevederi exprese, imperative care interzic prestarea muncii n beneficiul
agentului de munc temporar, ceea ce lipsete n legislaia noastr naional.
559
.
n literatur se susine, n mod justificat, c n cazul rmnerii la dispoziie ntre dou
misiuni de munc temporar contractul de munc al salariatului temporar continu s fie funcional,
el nici mcar nu se suspend. Aadar, se susine n continuare, c salariatul aflndu-se la dispoziia
agentului de munc temporar, care este i angajatorul su, beneficiind de salariu de la acesta nimic
nu poate mpiedica prestarea unor activiti n folosul agentului de munc temporar
560
.
Salariatul temporar este obligat s ndeplineasc misiunea temporar respectnd clauzele
contractuale stabilite de pri. Refuzul ndeplinirii misiunii temporare este posibil numai n situaia
n care executarea ei ar pune n pericol viaa, integritatea fizic i psihic a salariatului. Acest refuz

556
Al. Athanasiu, Codul muncii.Comentariu pe articole. Actualizare la vol. I II, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2012, p.90
557
O. inca, op.cit., p.46
558
Ibidem
559
Ibidem, nota 54
560
M. Volonciu, op.cit., p.498; I.T. tefnescu, op.cit., p.489
162
este recomandat a se face n form scris condiie care este apreciat ca fiind una ad
probationem
561
.
Potrivit art.98 din Codul muncii la ncetarea misiunii temporare salariatul temporar poate
ncheia cu utilizatorul un contract individual de munc pe durat nedeterminat sau, n condiiile
legii, pe durat determinat.
n cazul n care la finele misiunii temporare salariatul temporar continu s presteze munc
n favoarea utilizatorului, chiar dac nu s-a ncheiat formal un act juridic, se prezum c prile au
neles s stabileasc un raport de munc fundamentat pe un contract individual de munc.
5.3.3.Utilizatorul
Actuala redactare a art.88 alin.4 din Codul muncii corecteaz definiia utilizatorului care n
vechea redactare era considerat angajator. Considerm binevenit aceast modificare deoarece
calificarea utilizatorului ca fiind un angajator era o eroare, ntre utilizator i salariatul temporar nu
se stabilea nici un fel de raport contractual i cu att mai puin unul de munc. Munca temporar
presupune un raport triunghiular dar calitatea de angajator i revine exclusiv agentului de munc
temporar i nicidecum utilizatorului care este doar un beneficiar al muncii prestate de salariatul
agentului
562
. Acest lucru rezult cu eviden i din cuprinsul art.1 alin.1 din Directiva
nr.2008/104/CE n care se specific faptul c dispoziiile acesteia se aplic lucrtorilor care au
ncheiat un contract de munc sau se afl ntr-un raport de munc cu un agent de munc temporar
i care sunt pui la dispoziia unor ntreprinderi utilizatoare pentru a lucra temporar sub
supravegherea i conducerea acestora.
Utilizatorii pot s fie persoane fizice sau juridice care pentru a se dedica, n mod special,
obiectului lor principal de activitate neleg s externalizeze agenilor de munc temporar sarcina
executrii anumitor lucrri sau servicii, recrutnd i selectnd personal calificat ale cror contracte
de munc le i administreaz.
Pentru utilizator angajarea de salariai temporari prezint o serie de avantaje ca de exemplu:
- i asigur personal calificat fr a face efortul recrutrii, selectrii, etc.;
- acoper necesarul de for de munc ce poate s apar intempestiv;
- externalizarea activitilor i operaiunilor legate de administrarea salariailor temporari;
- asigurarea de personal calificat necesar pentru o durat scurt de timp, etc.
Cu toate c ntre salariatul temporar i utilizator nu se nate un raport contractual nu putem
ignora existena anumitor legturi juridice ntre acetia, fapt ce rezult i din cuprinsul prevederilor
Codului muncii. Mai mult, prin Directiva 2008/104 se precizeaz c ntreprinderea utilizatoare
exercit controlul i conducerea activitii salariatului temporar care i este pus la dispoziie.
In doctrin se subliniaz ns c puterea de control asupra activitii salariatului temporar,
pus la dispoziia ntreprinderii utilizatoare, nu este deplin comparativ cu integralitatea puterii
exercitate asupra salariatului propriu
563
. Se d ca exemplu faptul c utilizatorul nu l poate sanciona
disciplinar pe salariatul temporar chiar dac acesta a svrit o abatere disciplinar n perioada n
care presteaz munc n favoarea ntreprinderii utilizatoare.
n concluzie, cu privire la acest aspect, se poate sublinia c, dei ntre salariatul temporar i
utilizator nu se ncheie un contract de munc acesta din urm are dreptul de control asupra activitii
celui care presteaz munca, drept de conducere i control derivat din dispoziiile legale i inclus n
partea legal a contractului de munc temporar
564
.
Directiva nr.2008/104 stabilete n sarcina ntreprinderii utilizatoare, n raport cu salariatul
cu munc temporar urmtoarele obligaii principale:
565

a) Obligaia de a aduce la cunotina lucrtorilor temporari locurile de munc vacante n
ntreprinderea utilizatoare n vederea ocuprii acestora cu caracter permanent. Potrivit art.6 alin.1

561
M. Volonciu, op.cit., p.510
562
Acelai punct de vedere a fost exprimat n doctrin i de M. Volonciu n op.cit., p.474
563
O. inca, op.cit., p.34
564
O. inca, op.cit., p.34-35
565
Ibidem
163
din Directiv aceste informaii pot fi oferite printr-un anun general plasat ntr-un loc adecvat n
ntreprinderea n cadrul i sub supravegherea creia i desfoar misiunea lucrtorii temporari.
Prin ndeplinirea acestei obligaii se asigur lucrtorilor temporari aceeai oportunitate de a ocupa
un loc de munc permanent ca i celorlali lucrtori din ntreprinderea utilizatoare respectiv.
b) Lucrtorii temporari trebuie s fie asimilai lucrtorilor proprii n privina calculrii
pragului de la care se formeaz organismele care i reprezint pe lucrtori, stabilite prin legislaia
comunitar i naional i prin conveniile colective, la nivelul ntreprinderii utilizatoare, n acelai
fel ca i n cazul n care acetia ar fi lucrtori angajai direct de ntreprinderea utilizatoare pe
aceeai perioad (art.7 alin.2 din Directiv).
c) ntreprinderea utilizatoare, potrivit art.2 din Directiva nr.91/383/CEE din 25 iunie 1991,
este responsabil, pe durata misiunii de condiiile de prestare a muncii viznd securitatea, igiena i
sntatea n munc.
Conform art.91 alin.2 din Codul muncii utilizatorul are obligaia de a asigura salariatului
temporar dotarea cu echipamente individuale de protecie i de munc. Textul art.91 alin.2 din
Codul muncii este apreciat n literatura de specialitate ca fiind o norm supletiv n sensul c
obligaia utilizatorului este aplicabil doar dac prile, prin convenia lor, nu s-au neles altfel,
adic obligaia dotrii cu echipament s revin agentului de munc temporar
566
.
d) ntreprinderea utilizatoare trebuie s respecte principiul egalitii de tratament neputnd
face distincie ntre proprii salariai i cei provenii de la agentul de munc temporar. Respectarea
principiului egalitii de tratament, potrivit art.1 alin.2 din Directiva 2008/104, vizeaz
ntreprinderile publice i private care sunt ageni de munc temporar sau ntreprinderile utilizatoare
angajate n activiti economice, indiferent dac au sau nu un scop lucrativ.
Codul muncii, prin art.93, stabilete pentru utilizator interdicia recurgerii la serviciile
salariatului temporar pentru a nlocui un salariat al su al crui contract de munc este suspendat ca
urmare a participrii la grev
Art.96 alin.4 din Codul muncii stabilete n sarcina utilizatorului o obligaie care a generat
discuii n literatur i creeaz dificulti n practic. Astfel, dac angajatorul agent de munc
temporar nu pltete salariul cuvenit i nu achit contribuiile i impozitele devenite scadente i
exigibile, dup mplinirea unui termen de 15 zile calendairistice, utilizatorul va trebui s execute
aceste pli, n baza solicitrii salariatului temporar.
n opinia noastr soluia legiuitorului nu este cea mai potrivit, ba chiar inechitabil n raport
cu utilizatorul care, n ipoteza c i-a ndeplinit obligaiile contractuale fa de agentul de munc
temporar, se vede nevoit, la solicitarea salariatului temporar, s mai achite odat sumele de bani
prevzute executnd o dubl plat. Recurgerea la modalitatea subrogrii n drepturile salariatului nu
ni se pare modalitatea cea mai rapid i practic atta vreme ct salariatul l poate aciona n
judecat, pe cel cu care are raporturi directe contractuale de munc.
Soluia subrogrii n drepturile salariatului agentului de munc temporar ar fi util doar n
situaia n care utilizatorul ar dori evitarea denunrii unilaterale a contractului de munc de ctre
lucrtorul temporar nepltit de agentul su. Printr-o nou plat efectuat de ctre utilizator, de data
aceasta ctre salariatul temporar, ar evita demisia i riscul de a nu mai beneficia de munca acestuia.
Odat efectuat aceast nou plat demisia salariatului temporar ar fi evident una abuziv i
sancionabil
567
.
5.3.4. Forma, coninutul i durata contractului de munc temporar
Contractul de munc temporar este un contract de tip derogator, special, ce reprezint una
din noile forme de organizare a muncii n cadrul politicii de diversificare a raporturilor contractuale
ncheiate de lucrtori i ntreprinderi reprezentnd un element de echilibru ntre flexibilitate i
securitatea pe piaa muncii fiind de un real folos att pentru angajai, ct i pentru angajatori s
profite de oportunitile pe care le ofer globalizarea.

566
M. Volonciu, op.cit., p.490-491
567
Pentru detalii privind neexecutarea obligaiei de plat a salariului de ctre agentul de munc temporar a se vedea,
M. Volonciu, op.cit., p.502-504
164
Conform art.94 alin.1 din Codul muncii contractul de munc temporar se ncheie n scris,
forma scris fiind o condiie ad validitatem, n depliun consens cu caracterul solemn al contractului
individual de munc consacrat n art.16 alin.1 din Codul muncii. Din punctul nostru de vedere
condiia ad validitatem a formei scrise a contractului de munc temporar este o cerin necesar
deoarece suntem n prezena unui contract de munc atipic, derogator i special avnd unele
elemente de coninut a cror lips ar afecta existena valid a unui astfel de act juridic. Forma scris
reprezint un element important pentru clarificarea coninutului actului fiind i o garanie c se
respect dispoziiile legale privind ncheierea contractului de munc temporar.
n ceea ce privete coninutul contractului de munc temporar se vor respecta clauzele
obligatorii ale unui contract de munc aa cum sunt ele prevzute de art.17 alin.2 i art.18 din Codul
muncii la care se adaug i prevederile art.94 ale aceluiai cod precum i prevedrile din Hotrrea
Guvernului nr. 1256/2011. Iat care sunt principalele elemente care trebuie cuprinse ntr-un astfel
de contract:
- misiunea de munc temporar pentru care a fost angajat salariatul temporar, atunci cnd
contractul de munc temporar s-a ncheiat pe durata unei singure misiuni de munc temporar;
- tipul de activitate pentru care este angajat salariatul temporar, atunci cnd contractul de
munc temporar se ncheie pe durata unei singure misiuni de munc temporar;
- identitatea i sediul utilizatorului;
- locul executrii misunii de munc temporar sau posibilitatea ca salariatul temporar s-i
desfoare activitatea, succesiv, la diveri utilizatori;
- pregtirea profesional i abilitile salariatului temporar;
- durata misiunii de munc temporar i condiiile n care aceasta poate fi prelungit;
- condiiile n care urmeaz s fie prestat munca n cadrul misiunii, respectiv riscurile
specifice postului;
- drepturile salariale i modalitile de remunerare;
- eventuala perioad de prob;
- clauze privind ncetarea raporturilor de munc din iniiativa agentului de munc temporar,
la sesizarea utilizatorului.
Prin contractul de munc temporar se poate stabili o perioad de prob a crei durat este
fixat n funcie de solicitarea utilizatorului dar care, potrivit art.97 din Codul muncii nu poate fi
mai mare de :
a) dou zile lucrtoare, n cazul n care contractul de munc temporar este ncheiat pentru o
perioad mai mic sau egal cu o lun;
b) 5 zile lucrtoare, n cazul n care contractul de munc temporar este ncheiat pentru o
perioad cuprins ntre o lun i 3 luni;
c) 15 zile lucrtoare, n cazul n care contractul de munc temporar este ncheiat pentru o
perioad cuprins ntre 3 i 6 luni;
d) 20 de zile lucrtoare n cazul n care contractul de munc temporar este ncheiat pentru o
perioad mai mare de 6 luni;
e) 30 de zile lucrtoare n cazul salariailor ncadrai n funcii de conducere, pentru o durat
a contractului de munc temporar mai mare de 6 luni.
S-a emis opinia c pentru o singur misiune se poate stabili o singur perioad de prob.
Atunci cnd contractul presupune i alte misiuni, caracterizate prin alte activiti sau condiii de
munc sunt posibile i alte perioade de prob dect cea iniial
568

Din punct de vedere al duratei regula consacrat de art.94 alin.1 din Codul muncii este c un
astfel de contract se ncheie pe durata unei singure misiuni. Cu toate acestea prevederile art.95
alin.1 din Codul muncii prevede posibilitatea ncheierii contractului de munc temporar i pentru
mai multe misiuni. n acest din urm caz salariatul temporar, ntre dou sau mai multe misiuni, se
va afla la dispoziia utilizatorului. Pentru fiecare nou misiune ntre pri se ncheie un contract de

568
Al. iclea, op.cit., p.415
165
munc temporar n care vor fi precizate toate elementele prevzute la art.94 alin.2 din Codul
muncii.
Misiunea de munc temporar se stabilete pentru un termen care nu poate fi mai mare de 24
luni. Durata misiunii temporare poate fi prelungit pe perioade succesive care, adugate la durata
iniial a misunii, nu poate conduce la depirea unei perioade de 36 de luni. Condiiile n care
durata unei misiuni de munc temporar poate fi prelungit sunt prevzute n contractul de munc
temporar sau pot face obiectul unui act adiional la acest contract.
Potrivit art.95 alin.2 din Codul muncii agentul de munc temporar poate ncheia cu
salariatul temporar un contract de munc pe durat nedeterminat, situaie n care n perioada dintre
dou misiuni salariatul temporar se afl la dispoziia agentului de munc temporar. n literatura
juridic romneasc s-a susinut necesitatea de a se face deosebire ntre caracterul determinat al
misiunii sau al misiunilor i caracterul nedeterminat al contractului de munc temporar
propunndu-se redactarea art.94 alin.1 din Codul muncii n sensul c numai misiunea este limitat
la un anumit termen maxim, iar nu durata contractului de munc temporar
569
.
Contractul de munc temporar, susine acelai autor, se poate ncheia pe durat
determinat, cu una sau mai multe misiuni, dar numai n cadrul termenului determinat stabilit n
momentul ncheierii contractului, caz n care, se pune ntrebarea dac angajatorul este inut s
respecte prevederile din Codul muncii privind restriciile ncheierii contractului de munc pe durat
determinat. Autorul leag rspunsul de prevederile art.3 alin.2 din Directiva 2008/104 care
stabilete c statele membre nu trebuie s exclud din domeniul de aplicare al acestei directive pe
lucrtorii cu contracte de munc pe durat determinat sau pe cei care se afl n raporturi de munc
cu un agent de munc temporar. Avnd n vedere faptul c n cadrul muncii temporare salariatul nu
presteaz munc pentru angajatorul su ci pentru un beneficiar utilizator agentul de munc
temporar nu este legat de dispoziiile art.83 din Codul muncii
570
.
Contractul de munc temporar nceteaz la terminarea misiunii sau a ultimei misiuni pentru
care a fost ncheiat s-au dac utilizatorul renun la serviciile sale nainte de ncheierea misiunii, n
condiiile contractului de punere la dispoziie.
Agentul de munc temporar care concediaz salariatul temporar nainte de termenul
prevzut n contract, pentru alte motive dect cele disciplinare are obligaia de a respecta
reglementrile legale privind ncetarea contractului individual de munc pentru motive care nu in
de persoana salariatului.
Din punct de vedere a naturii juridice contractul de munc temporar este un contract
individual de munc cu o anumit specificitate care const n faptul c prestarea muncii nu se face
n folosul angajatorului agent de munc temporar ci n interesul unui ter utilizator care nu este
parte n acest contract.
5.4. Contractul de punere la dispoziie
Codul muncii, prin art. 91 alin.1 definete contractul de punere la dispoziie ca fiind acel
contract prin care agentul de munc temporar pune la dispoziia utilizatorului un salariat angajat cu
contract de munc temporar.
5.4.1. Natura juridic i trsturile contractului de punere la dispoziie.
Spre deosebire de contractul de munc temporar, contractul de punere la dispoziie are un
caracter comercial i prezint urmtoarele trsturi: este un contract sinalagmatic, cu titlu oneros,
comutativ, bilateral i cu executare succesiv
571
.
Din punct de vedere al formei art.91 din Codul muncii stabilete c el se ncheie n form
scris. Condiia formei scrise este considerat de majoritatea autorilor ca fiind una ad

569
O. inca, op.cit., p.39
570
Idem, p.40
571
M. Volonciu, op.cit., p.483-485; G.Coman, L. Georgescu, Contractul de punere la dispoziie, n R.R.D.M.
nr.4/2007; I.T. tefnescu, op.cit., p.487; Al. iclea, op.cit., p.416
166
probationem
572
existnd ns i o opinie contrar care o apreciaz ca fiind ad validitatem, fapt ce ar
facilita o mai bun cunoatere a coninutului contractului i ar permite verificarea cazurilor n care
utilizatorul recurge la serviciile agentului de munc temporar
573
.
Contractul de punere la dispoziie trebuie s cuprind anumite clauze obligatorii, aa cum
sunt ele prevzute n art.91 alin.2 din Codul muncii:
a) durata misiunii;
b) caracteristicile specific postului, n special calificarea necesar, locul executrii misiunii
i programul de lucru;
c) condiiile concrete de munc;
d) echipamentele individuale de protecie i de munc pe care salariatul temporar trebuie s
le utilizeze;
e) orice alte servicii i faciliti n favoarea salariatului temporar;
f) valoarea comisionului de care beneficiaz agentul de munc temporar, precum i
remuneraia la care are dreptul salariatul;
g) condiiile n care utilizatorul poate refuza un salariat temporar pus la dispoziie de un
agent de munc temporar.
n cuprinsul contractului de punere la dispoziie prile au posibilitatea, n afara clauzelor cu
caracter obligatoriu, s cuprind i alte clauze facultative, cum ar fi:
- o clauz de confidenialitate;
- o clauz privind pregtirea profesional, .a.
574

Este prohibit ns orice clauz prin care s-ar interzice angajarea de ctre utilizator a
salariatului temporar dup ndeplinirea misiunii.
Din ntreaga analiz efectuat se poate trage concluzia c munca temporar este o activitate
profesional dince n ce mai larg utilizat i benefic mai multor categorii de persoane apte de
munc dar care nu sunt titulare ale unui contract individual de munc pe durat nedeterminat.
Apariia Directivei nr.2008/104/CE a Parlamentului European i a Consiliului oblig pe
legiuitorul romn s modifice reglementrile muncii prin agent de munc temporar pentru
asigurarea lucrtorilor temporari de existena unui cadru de protecie care s fie nediscriminatoriu,
transparent i care s respecte principiul egalitii de tratament pentru toate categoriile de lucrtori.
6. Contractul de ucenicie la locul de munc
Din punct de vedere istoric, n Romnia vechiului Regat, apare o prim reglementare
referitoare la ucenici n Legea meseriilor ( Legea Misir) din anul 1902 dar ea nu vizeaz i pe
ucenicii lucrtori din fabrici.
mbuntirea i reglementarea raporturilor dintre patroni i ucenici se realizeaz n anul
1912 prin adoptarea Legii pentru asigurrile muncitoreti dar prima reglementare a contractului de
ucenicie se realizeaz prin adoptarea celei mai importante legi muncitoreti, din perioada interbelic
i anume Legea asupra contractelort de munc din anul 1929. Din acest moment raporturile de
munc i pregtire profesional a ucenicilor au fost constant n atenia legiuitorului romn, cu
excepia intervalului de timp situat ntre 1995 -2003, cnd a existat un vid legislativ n materie
575
.
6.1. Reglementri interne i internaionale
Reglementarea contractului de ucenicie, pe plan intern, a fost reluat prin:
- Codul muncii, art.208 210;
- Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de munc
576
;
- Hotrrea Guvernului nr.234/2006 de aprobare a normelor de aplicare a Legii
nr.279/2005
577
;

572
Ibidem
573
V. Barbu, Dreptul muncii, Ed. Naional, Bucureti, 2003, p.115
574
M. Volonciu, op.cit., p.488-489
575
I.T. tefnescu op.cit., p.498
576
M. Of. nr.907 din 11 0ctombrie 2005
167
- Hotrrea Guvernului nr.1085/2006
578
.
Pe plan internaional primele reglementri ale uceniciei se regsesc n Recomandrile
Organizaiei Internaionale a Muncii (O.I.M.) nr.57 i 60 din anul 1939 existnd ns i unele
Convenii privind securitatea social, precum i Convenia nr.106/1957 privitoare la repausul
sptmnal (comer i birouri) care au prevederi aplicabile i pentru ucenici
579
.
Potrivit Recomandrilor O.I.M. menionate ucenicia presupune un raport contractual prin
care angajatorul se oblig s angajaze un tnr pe care s-l califice ntr-o meserie, ntr-un timp
prestabilit, acesta din urm obligndu-se s presteze munc n beneficiul angajatorului su.
Conform normelor O.I.M. stabilirea unui raport de ucenicie presupune respectarea urmtoarelor
condiii:
580

- angajatorul s fie el nsui o persoan calificat pentru a putea asigura formarea
profesional a altor persoane;
- angajatorul s ndeplineasc condiiile educaionale, tehnice, financiare, medicale pentru a
putea desfura activitatea de calificare prin ucenicie la locul de munc;
- pentru a dobndi calitatea de ucenic candidatul:
- s aib vrsta minim necesar dar care nu poate fi inferioar nivelului colarizrii
obligatorii;
- s prezinte un certificat medical favorabil;
- perioada de ucenicie s se finalizeze printr-o modalitate de examinare stabilit
printr-un act normativ;
- contractele de ucenicie s fie nregistrate la irganele de stat competente;
- existena obligatorie a unui sistem de control al uceniciei la locul de munc.
n cadrul dreptului comunitar avem urmtoarele documente:
581

- Rezoluia Consiliului din 18 decembrie 1979 privind formarea n alternan a
tinerilor
582
;
- Concluziile referitoare la strategia pentru ucenicia continu
583
;
- Decizia nr.1999/51 din 21 decembrie 1998 a Consiliului, privind promovarea
parcursurilor europene de formare, inclusiv ucenicia
584
;
- Directiva nr.94/33 din 22 iunie 1994 privind protecia tinerilor n munc
585
.
6.2. Definirea contractului de ucenicie i trsturile sale specifice
Pentru a avea o imagine comparativ vom prezenta definiiile contractului de ucenicie
adoptate n cteva din rile europene:
586

Belgia: contract pe perioad determinat prin care patronul se angajeaaz s-i asigure
ucenicului formarea necesar pentru exercitarea unei meserii, iar ucenicul se angajeaz s i
nsueasc practica profesiei sub autoritatea patronului i s urmeze cursurile teoretice necesare;
Elveia: prin contractul de ucenicie maistrul de ucenicie se oblig s l formeze pe ucenic n
vedera exercitrii unei profesii determinate conform regulilor meseriei respective, iar ucenicul se
oblig s lucreze n subordinea maistrului de ucenicie pentru a dobndi acea meserie;

577
M. Of. nr.196 din 2 martie 2006
578
M. Of. nr. 727 din 25 august 2006
579
A. Popescu, Dreptul internaional al muncii, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2006, p.230
580
I. T. tefnescu, Contractul de ucenicie la locul de munc, n R.D.C. nr.7-8/2006; I.T. tefnescu, Tratat teoretic i
practic de drept al muncii, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2010, p.498-499
581
Pentru detalii privind reglementarea contractului de ucenicie n unele ri comunitare a se vedea O. inca, Contractul
de ucenicie n dreptul comparat i dreptul comunitar, n R.R.D.M. nr.2/2003, p.51-59
582
J.O.C.E nr.C 1 din 3 ianuarie 1980
583
J.O.C.E. nr.C 1 din 1o ianuarie 1980
584
J.O.C.E. nr. L 17 din 22 ianuarie 1999
585
J.O.C.E. nr. L 216 din 20 august 1994
586
Preluate din O. inca, op.cit., p.51-59; A se vedea i O. inca, Comentarii referitoare la reglementarea contractului
de ucenicie, n Dreptul nr.9/2006
168
Frana: contractul de ucenicie este un contract de munc de tip particular prin care un
angajator se oblig s asigure unui tnr lucrtor, n afara plii unui salariu, o formare profesional
metodic i complet, att n cadrul ntreprinderii, ct i ntr-un centru de formare a ucenicilor, iar
ucenicul se oblig n schimb s presteze munc pentru angajator, pe perioada stabilit n contract, i
s urmeze formarea profesional n ntreprindere i n centrul de formare pentru ucenici;
Italia: contractul de ucenicie este un contract special de munc n care angajatorul se oblig
s predea ucenicului cunotinele cuvenite pentru ca acesta s dobndeasc o capacitate tehnic
necesar unui muncitor calificat, utiliznd n aceli timp fora de munc a acestuia n schimbul unui
salariu.
In Romnia avem dou acte normative n vigoare care definesc contractul de ucenicie:
Codul muncii n art.208 alin.2 definete acest act juridic ca fiind un contract individual de
munc de tip particular, n temeiul cruia:
a) angajatorul persoan juridic sau persoan fizic se oblig ca, n afara plii unui salariu,
s asigure formarea profesional a ucenicului ntr-o meserie potrivit domeniului su de activitate;
b) ucenicul se oblig s se formeze profesional i s munceasc n subordinea angajatorului
respectiv.
Legea nr.279/2005, n art.4 alin.1 consacr urmtoarea definiie: Contractul de ucenicie la
locul de munc este un contract individual de munc tip particular, ncheiat pe durat determinat,
n temeiul cruia o persoan fizic, denumit ucenic, se oblig s se pregteasc profesional i s
munceasc pentru i sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se
oblig s-i asigure plata salariului i toate condiiile necesare formrii profesionale.
Contractul de ucenicie prezint urmtoarele trsturi specifice:
- este o modalitate de realizare a formrii profesionale;
- este un contract individual de munc de tip particular;
- este un contract individual de munc ce se ncheie pe durat determinat;
- angajatorul, parte a raportului juridic de munc, are ca principal obligaie asigurarea
formrii profesionale a ucenicului i retribuirea muncii acestuia;
- ucenicul are obligaia nsuirii instruirii teoretice i practice precum i prestarea muncii;
- este un contract bilateral;
- este un contract sinalagmatic;
- este un contract oneros;
- este un contract intuitu personae;
- este un contract comutativ;
- este un contract numit;
- este un contract ce presupune subordonarea ucenicului fa de angajatorul su formator
profesional.
Caracterul particular al acestui contract individual de munc rezid n faptul c ambele pri
i asum o dubl obligaie, aceea de a forma, respectiv de a se forma profesional ntr-o anumit
meserie precum i prestarea unei munci, respectiv plata acesteia. Determinant n contractul de
ucenicie este nu prestarea muncii ci instruirea n vederea calificrii profesionale. Prestarea muncii
este un element necesar, att sub aspectul nsuirii cunotinelor dobndite pe plan teoretic, ct i
prin prisma justificrii plii salariului.
Obligaia de a presta munca este calificat drept una de rezultat iar obligaia de a se califica
este una de diligen, astfel c dac ucenicul nu promoveaz examenul final de atestare nu poate fi
obligat s restituie salariul primit
587
.
6.3. ncheierea contractului de ucenicie
6.3.1. Prile contractului de ucenicie

587
O. inca, Comentarii referitoare la reglementarea contractului de ucenicie, n Dreptul nr.9/2006, p.48-49; Al.
iclea, op.cit., p.364.
169
Contractul de ucenicie, cu toate trsturile sale specifice i caracterul su particular este un
contract de munc ce implic dou pri: ucenicul i angajatorul. Dar, procesul de formare
profesional a ucenicului presupune, de multe ori i implicarea unui al treilea subiect i anume,
maistrul de ucenicie.
Ucenicul, potrivit art.2 din Legea nr.279/2005, este persoana fizic ncadrat n munc n
baza unui contract de ucenicie la locul de munc. Pentru a deveni ucenic o persoan fizic trebuie s
ndeplineasc urmtoarele condiii:
- s aib mplinit vrsta de 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani, n momentul ncheierii
contractului de ucenicie. ntre 15 i 16 ani persoana fizic poate ncheia un contract de ucenicie
numai cu acordul scris al prinilor sau reprezentanilor legali, pentru activiti potrivite cu
dezvoltarea fizic, aptitudinile i cunotinele sale, dac astfel nu i sunt periclitate sntatea,
dezvoltarea i regtirea profesional. Lipsa acordului scris al prinilor sau reprezentanilor legali
atrage dup sine nulitatea absolut a contractului de ucenicie;
- nu deine o calificare pentru ocupaia n care se organizeaz ucenicia la locul de munc;
- a absolvit cel puin nvmntul obligatoriu iar, pentru anumite calificri s fi absolvit
liceul cu diplom de bacalaureat.
Legea nr.279/2005, prin art.5 alin.3, stabilete c se pot ncadra n munc n calitate de
ucenici i urmtoarele categorii de persoane:
- cetenii strini, precum i apatrizii care au obinut permis de mun c n Romnia;
- cetenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor membre ale Acordului privind
Spaiul Economic European i membrii de familie ai acestora.
Statutul de ucenic i confer acestuia toate drepturile i obligaiile prevzute de legislaia
muncii, precum i drepturile i obligaiile prevzute de Legea nr.279/2005
Ucenicul beneficiaz de dispoziiile legale aplicabile celorlali salariai, n msura n care
acestea nu sunt contrare statutului ucenicului.
Angajatorul poate fi o persoan juridic sau o persoan fizic.
Persoana juridic poate ncheia un contract de ucenicie la locul de munc doar dac este
autorizat de Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale prin ageniile sale teritoriale.
Autorizarea angajatorului se face pentru o perioad de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire. Nu
exist nici o prevedere privind numrul ucenicilor pe care i poate forma profesional o persoan
juridic.
Persoana fizic autorizat i asociaia familial pot angaja ucenici dac fac dovada c
presteaz de cel puin un an activitatea pentru care a fost autorizat, respectiv pentru care s-a
constituit ca asociaie familial
588
.
Persoana fizic autorizat, respectiv asociaia familial , pot organiza ucenicie la locul de
munc pentru maximum trei ucenici care se pregtesc concomitent i numai pentru nivelul I de
calificare, potrivit dispoziiilor legale.
Simplul fapt c o persoan fizic sau o ntreprindere familial este autorizat pentru
desfurarea unei activiti economice nu d dreptul la a angaja ucenici. Normele metodologice de
aplicare a Legii nr.279/2005 prevd obligativitatea autorizrii angajatorului pentru formarea
profesional prin ncheierea de contracte de ucenicie la locul de munc. Autorizarea presupune
evaluarea criteriilor stabilite de legislaia n vigoare pentru fiecare angajator i ele vizeaz:
a) programul de formare profesional prin ucenicie la locul de munc;
b) resursele necesare desfurrii programului de formare profesional prin ucenicie la locul
de munc.
Angajatorul trebuie s dein anumite resurse materiale, umane i financiare dup cum
urmeaz:

588
Suntem n prezena unei derogri de la prevederile O.U.G. nr.44/2008 (publicat n M.Of. nr.328 din 15 aprilie 2008)
privind desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i
ntreprinderile familiale care interzic persoanelor fizice autorizate sau ntreprinderilor familiale s angajeze salariai.
170
resursele materiale nsemnnd spaiile i dotrile necesare pentru dobndirea de ctre ucenic a
tuturor competenelor prevzute de programa de formare profesional prin ucenicie la locul de
munc;
b) resursele umane reprezentnd persoanele cu atribuii n pregtirea teoretic i practic;
c) resursele financiare trebuie s-i permit angajatorului plata salariului i a celorlalte
drepturi ctre ucenic.
Maistrul de ucenicie este definit de Legea nr.279/2005, art.3, ca fiind persoana atestat n
condiiile prezentei legi, care coordoneaz formarea profesional a ucenicului. Maistrul de ucenicie
este salariat al angajatorului care organizeaz ucenicia la locul de munc. n cazul n care ucenicia
este organizat de o persoan fizic autorizat sau de ctre o ntreprindere familial maiszrul de
ucenicie este chiar persoana fizic autorizat sau conductorul ntreprinderii familiale.
Potrivit art.29 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.279/2005 persoana care
solicit atestarea ca maistru de ucenicie trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii cumulative:
a) s dein o calificare pentru ocupaia/calificarea pentru care dorete s obin atestarea;
b) s aib o experien profesionbal de cel puin 3 ani din ultimii 5 ani n
ocupaia/calificarea pentru care solicit atestarea; n cazul persoanelor fizice autorizate sau a
conductorului ntreprinderii familiale se impune o experine profesional de 1 an din ultimii 2 ani;
c) s fi participat la cursuri de formare a formatorilor, finalizate cu certificate;
d) s nu aib cazier judiciar;
e) s fie apt din punct de vedere medical.
Atribuiile, drepturile i obligaiile amistrului de ucenicie n raport cu activitatea de
coordonare a activitii de formare profesional a ucenicului se stabilesc prin act adiional la
contractul individual de munc al maistrului de ucenicie.
Drepturile i obligaiile maistrului de ucenicie sunt prevzute n art.11 alin.3 i 4 din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de munc.
Se subliniaz, n mod judicios, n literatura noastr de specialitate c maistrul de ucenicie,
dei nu face parte din contractul de ucenicie la locul de munc, are o poziie deosebit n cadrul
executrii i finalizrii acestuia fiind un superior ierarhic al ucenicului coordonndu-i formarea
profesional. Rspunderea legal a calificrii ucenicului i revine angajatorului dar acativitatea de
formare profesional este n sarcina maistrului de ucenicie
589
.
6.3.2. Forma contractului de ucenicie
Codul muncii nu face nici o referire cu privire la forma pe care trebuie s o mbrace
contractul de ucenicie. n schimb, art.4 alin.3 din Legea nr.279/2005 prevede c un astfel de
contract se ncheie obligatoriu n form scris, n limba romn i se nregistreaz la inspectoratul
teritorial de munc. Obligaia de ncheiere a contractului de ucenicie la locul de munc n form
scris revine angajatorului.
Condiia formei scrise a contractului este apreciat ca fiind una ad probationem existena
actului putndu-se dovedi cu orice mijloc de prob. ncheierea n scris a contractului de ucenicie la
locul de munc este necesar n vederea posibilitii nregistrrii actului la inspectoratul teritorial de
munc. Nerespectarea formei scrise nu are ca i consecin nulitatea contractului de ucenicie ci
aplicarea unei amenzi contravenionale, conform art.26 alin.1 din Legea nr.279/2005
590
.
n cazul n care se constat c s-a nclcat de trei ori ntr-un an dispoziia privind
nregistrarea contractului de ucenicie se solicit retragerea autorizaiei angajatorului de ncadrare a
ucenicilor la locul de munc i a dreptului de a obine o nou autorizaie pe o perioad de patru ani
de la data retragerii acesteia.
6.3.3. Durata contractului de ucenicie

589
I.T. tefnescu, op.cit., p.503
590
Al. iclea, op.cit., p.366
171
Contractul de ucenicie la locul de munc se ncheie pe durat determinat. Durata
contractului reprezint perioada de timp necesar dobndirii competenelor/calificrii de ctre
ucenic, inclusiv perioada necesar evalurii finale a ucenicului
Art.7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.279/2005 stabilete c durata
contractului de ucenicie la locul de munc se stabilete n funcie de ocupaia/calificarea pentru care
urmeaz s se pregteasc ucenicul i de competenele dobndite anterior de ctre ucenic, fr a
putea fi mai mic de:
a) 6 luni, n cazul n care ucenicia la locul de m unc se organizeaz pentru dobndirea unei
calificri de nivel 1;
b) 12 luni, n cazul n care ucenikcia la locul de munc se organizeaz pentru dobndirea
unei calificri de nivel 2 sau pentru dobndirea competenelor specifice ocupaiilor cuprinse n
grupele majore 5, 6, 7 i 8 din Clasificarea ocupaiilor din Romnia;
c) 24 de luni, n cazul n care ucenicia la locul de munc se organizeaz pentru dobndirea
unei calificri de nivel 3 sau pentru dobndirea competenelor specifice ocupaiilor cuprinse n
grupele majore 3 i 4 din Clasificarea ocupaiilor din Romnia.
n durata contractului de ucenicie se include i perioada de prob la care poate fi supus
ucenicul.
6.3.4 Calificrile pentru care se organizeaz ucenicia.
Ucenicia la locul de munc se organizeaz pentru nivelurile 1, 2 i 3 de calificare, stabilite
prin legislaia n vigoare.
Calificrile pentru care se poate organiza ucenicia la locul de munc sunt cele prevzute de
Nomenclatorul calificrilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de
calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei nr.35/3112/2004,
n comun cu ministrul educaiei, cercetrii i tineretului
591
, modificat prin Ordinul nr.3533/2006
592

al acelorai minitrii.
Nivelul 1 de calificare nseamn pregtirea profesional a celor care urmeaz s desfoare
activiti lucrative de urmtoarele tipuri: croitorie, tmplrie, zidrie, dulgherie, .a.
Nivelul 2 de calificare vizeaz meserii ca de exemplu: ceasornicari, mineri, mecanici,
lctui, etc.
Pentru aceste prime dou nivele de calificare ucenicii trebuie s fi absolvit cel puin
nvmntul general obligatoriu.
Nivelul 3 de calificare este destinat formrii ucenicilor care urmeaz s efectueze munci mai
complexe, motiv pentru care ei trebuie s fi absolvit studiile liceale. Acest nivel de calificare
pregtete analitii programatori, operatori, instructori, etc.
Pregtirea profesional a ucenicului se desfoar pe dou planuri:
a) pregtirea teoretic, ea desfurndu-se la un furnizor de formare profesional autorizat;
b) pregtirea practic, ea desfurndu-se n locurile concrete de munc unde ucenicii pot
dobndi competenele prevzute de standardul ocupaional, respectiv de standardul de pregtire
profesional.
Legea nr.279/2005, prin art.15 interzice utilizarea ucenicilor la prestarea altor activiti
i/sau exercitarea altor atribuii n afara celor care au ca obiect pregtirea teoretic i practic
conform contractului de ucenicie la locul de munc.
Evaluarea final a pregtirii teoretice i practice a ucenicului este organizat de ctre
angajator. n vederea evalurii finale se susine o prob teoretic i una practic. Atunci cnd
programul de formare profesional prin ucenicie la locul de munc prevede numai pregtire
practic i evaluarea final va avea loc doar printr-o prob practic.
Aprecierea rezultatelor la probele de examniare se face cu note de la 1 la 10 dar pentru
promovare i eliberarea certificatului prevzut de lege trebuie obinut nota final de minimum 6.

591
M. Of.nr. 107 din 4 februarie 2004
592
M. Of.nr. 488 din 6 iunie 2006
172
6.3.5. Coninutul contractului de ucenicie
Fiind vorba de un contract individual de munc i contractul de ucenicie va trebuii s
cuprind elementele prevzute de art.17 alin.2 din Codul muncii. Alturi de acestea, potrivit art.4
alin.4 din Legea nr.279/2005, contractul de ucenicie la locul de munc va cuprinde i urmtoarele
clauze:
a) calificarea, respectiv competenele pe care urmeaz s le dobndeasc ucenicul;
b) numele maistrului de ucenicie i calificarea acestuia;
c) locul n care se desfoar activitatea profesional;
d) repartizarea programului de pregtire practic i a celui de pregtire teoretic, dup caz;
e) durata necesar obinerii calificrii sau competenelor;
f) avantajele n natur acordate ucenicului
Drepturile i obligaiile prilor se stabilesc prin contractul de ucenicie la locul de munc i
se completeaz cu prevederile contractului colectiv de munc aplicabil i prin regulamentele
interne, dup caz.
Regimul juridic aplicabil ucenicilor este cel de drept comun prevzut de Codul muncii cu
excepia situaiilor n care se aplic normele speciale privind contractul de ucenicie la locul de
munc.
Programul de lucru al ucenicului este cel normal de munc, de maximum 8 ore pe zi, timp
de 5 zile pe sptmn.
Salariul de baz lunar este negociabil dar nu poate fi mai mic dect salariul minim brut pe
ar.
Candidatul la ucenicie poate fi supus unei perioade de prob dar, pe acelai loc de munc, nu
pot fi angajai succesiv mai mult de 3 ucenici pe perioad de prob. Durata perioadei de prob nu
poate depi 30 de zile.
La cererea ucenicului care are domiciliul n alt localitate, fr posibiliti de navet zilnic,
angajatorul are obligaia de a asigura condiii de cazare i mas potrivit legii. n schimb, ucenicul
suport costul cazrii, fr ca aceast sum s depeasc 50% din venitul net salarial realizat de
acesta la locul de munc.
n doctrin se apreciaz c regimul plii contravalorii cazrii ucenicului este exagerat i se
propune ca, sub controlul riguros al inspectoratului teritorial de munc, cel puin periodic, cazarea i
masa s fie asigurate direct de ctre angajator
593
.
Conform art.12 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.279/2005 ucenicul poate fi
delegat dar nu poate fi detaat
594
. Delegarea poate avea loc doar n situaiile prevzute de textul de
lege anterior menionat.
n ceea ce privete drepturile i obligaiile prilor contractului de ucenicie la locul de munc
sunt aplicabile prevederile art. 39 i 40 din Codul muncii.
Fa de drepturile i obligaiile prevzute n dreptul comun, pentru ucenic, se stabilesc
suplimentar urmtoarele:
- dreptul de a se pregti profesional;
- dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
- dreptul la protecie n cazul n care raportul de munc al maistrului de ucenicie se suspend
sau nceteaz i acest lucru afecteaz direct pregtirea profesional a ucenicului;
- obligaia de a se pregti profesional;
- de a respecta indicaiile maistrului de ucenicie.
Pentru angajator se stabilesc urmtoarele obligaii specifice:
- de a asigura pregtirea profesional a ucenicului;
- asigurarea accesului ucenicului la pregtirea teoretic i practic n vederea calificrii sale;
- a nu-l utiliza pe ucenic la munci care nu au nici o legtur cu calificarea sau ocupaia
pentru care acesta se pregtete profesional;

593
I.T. tefnescu, op.cit., p.506
594
pentru detalii a se vedea i O. inca, op.cit., p.56
173
- asigurarea gratuit, pentru ucenic a serviciilor medicale i de medicin a muncii, precum i
supunerea la cel puin dou examene medicale pe an;
- eliberarea certificatului de calificare profesional pentru ucenicul care a absolvit ucenicia
la locul de munc.
n doctrin s-a emis opinia c, n favoarea ucenicului, legiuitorul ar fi trebuit s consacre
legal i un concediu de studii pltit de scurt durat care s se fi acordat nainte de evaluarea
final a ucenicului, aa cum este consacrat n legislaia francez
595
.
Normele metodologice de aplicare a Legii nr.279/2005, prin art.2 alin.2, prevd c un
contract de ucenicie la locul de munc poate conine, pe baza acordului prilor, diverse clauze
specifice, cu condiia ca ele s nu fie derogatorii de la legislaia n vigoare.
n ceea ce privete suspendarea contractului de ucenicie la locul de munc art.4 din Legea
nr.279/2005 precizeaz c ea este posibil n condiiile prevzute de reglementrile din Codul
muncii. Dar, n cazul suspendrii din iniiativa angajatorului pentru ntreruperea temporar a
activitii (art.52 lit.b din Codul muncii) nu se va executa prestarea muncii i plata salariului, n
schimb se poate pstra obligaia ucenicului de a se pregti teoretic, dac acest lucru este stabilit prin
contractul de ucenicie
596
.
n privina rspunderii disciplinare i patrimoniale se aplic normele de drept comun
prevzute de Codul muncii. Se remarc ns c este imposibil aplicarea sanciunii disciplinare
constnd n reducerea indemnizaiei de conducere, ucenicul neputnd ocupa funcii de conducere.
Poate fi aplicabil ns reducerea salariului de baz
597
.
n legislaia privitoare la contractul de ucenicie la locul de munc nu exist prevederi
referitoare la transferul ntreprinderii motiv pentru care doctrina consider c ntr-o astfel de situaie
sunt aplicabile reglementrile din Codul muncii i cele din Legea nr.67/2006 referitoare la transferul
ntreprinderii
598
.
Cesionarul va putea prelua activitatea de formare profesional a ucenicului dac ndeplinete
condiiile prevzute de lege pentru a fi formator profesional. n literatura juridic se susine c
verificarea ndeplinirii acestor condiii ar trebuii s se finalizeze prin rennoirea autorizaiei de ctre
unitatea cedent
599
.
n situaia n care angajatorul cesionar nu dispune de autorizaie pentru organizarea uceniciei
la locul de munc, n doctrin,datorit unei lacune legislative s-au propus urmtoarele soluii:
600

- angajatorul cesionar s fac demersurile necesare n vederea obinerii autorizrii;
- dac angajatorul cesionar nu obine autorizarea de angajare de ucenici, cu acordul acestora
din urm, s-i angajeze ca muncitori necalificai;
- dac ucenicii nu accept posturile de muncitori necalificai vor putea fi concediai n temeiul
art.65 din Codul muncii, pentru motive care nu in de persoana salariatului.
Autorul propunerilor menionate precizeaz c ar putea fi luat n considerare i soluia unei
ncetri de drept a contractului de ucenicie la locul de munc dar numai n situaia n care ar exista
un text legal expres n acest sens.
6.3.6. Susinerea financiar a uceniciei la locul de munc
Pentru stimularea i susinerea uceniciei la locul de munc legiuitorul prevede unele
faciliti n favoarea angajatorului.
Astfel, angajatorii care ncadreaz n munc persoane, n baza unui contract de ucenicie la
locul de munc primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurrilor pentru omaj, pe perioada derulrii
contractului de ucenicie, pentru fiecare persoan:
a) o sum egal cu 50% din salariul de baz minim brut pe ar, n vigoare;

595
I. T. tefnescu, op.cit., p.507
596
O. inca, op.cit. , p.56; I. T. tefnescu, op.cit., p.508; Al. iclea, op.cit., p.370
597
I.T. tefnescu, op.cit., p.508-509
598
O. inca, op.cit., p.56-57; I.T. tefnescu, op.cit., p.509; Al. iclea, op.cit., p.370
599
O. inca, op.cit. , p.57
600
I. T. tefnescu, op.cit., p.509
174
b) o sum egal cu contravaloarea lunar a serviciilor de instruire teoretic a ucenicului, fr
a putea depi 2o% din salariul de baz minim brut pe ar, n vigoare.
Aceste faciliti sunt prevzute de art.17 din Legea nr.279/2005, dar ele nu se aplic n
situaia n care ucenicul se afl n perioada de prob prevzut n contract, n cazul n care
raporturile de munc sunt suspendate, precum i n situaia unor contracte de ucenicie succesive.
Sumele lunare se calculeaz proporional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, inclusiv pentru
perioada concediului legal de odihn dar ele nu se pltesc n mod efectiv, ci se deduc de ctre
angajator din contribuia sa lunar la bugetul asigurrilor pentru omaj, conform Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.279/2005.
Calificrile sau competenele profesionale pentru care se acord facilitile menionate se
stabilesc anual prin ordin al Ageniei Naionale pentru Ocuparea Forei de Munc.
n scopul asigurrii formrii profesionale a ucenicilor, angajatorii care beneficiaz de astfel
de faciliti sunt obligai s menin raporturile de munc ale acestora pe perioada contractului de
ucenicie la locul de m unc ncheiat.
n situaia n care raporturile de munc ntre angajator i ucenic nceteaz, anterior datei
expirrii contractului de ucenicie la locul de munc, angajatorii sunt obligai s restituie, n
totalitate, sumele ncasate pentru fiecare ucenic, plus dobnda de referin a Bncii Naionale a
Romniei, n vigoare la data ncetrii raporturilor de munc, dac ncetarea acestora a avut loc din
urmtoarele motive:
- prin acordul prilor, conform art.55 lit.b din Codul muncii;
- de drept ca urmare a constatrii nulitii contractului individual de munc/ a contractului de
ucenicie la locul de munc, potrivit art.56 lit.d din Codul muncii;
- de drept ca urmare a admiterii cererii de reintegrare n funcia ocupat de salariat a unei
persoane concediate nelegal sau pentru motive nentemeiate, potrivit art.56 lit.e din Codul muncii;
- ca urmare a desfiinrii locului de munc, potrivit art.65 din Codul muncii;
- ca efect al ncetrii existenei angajatorului.
Controlul respectrii obligaiilor privind meninerea raporturilor de munc ncheiate ntre
ucenici i angajatorii care beneficiaz de facilitile prevzute de lege se efectueaz de ctre
organele de control din cadrul ageniilor teritoriale pentru ocuparea forei de munc.
6.4. ncetarea contractului de ucenicie la locul de munc
Legislaia specific acestui tip de contract de munc nu are reglementri prea bogate n acest
domeniu, ba chiar unele din ele sunt inaplicabile, conform opiniilor exprimate n doctrin, datorit
nerespectrii ierarhiei actelor normative existente n Romnia.
Un prim text specific l reprezint art.3 din Normele metodologice de aplicare a Legii
nr.279/2005 n care se prevede c ncetarea contractului de ucenicie poate avea loc n condiiile
prevzute de Codul muncii.
Art. 9 din aceleai Norme metodologice stabilete c un contract de ucenicie poate nceta,
din iniiativa angajatorului, la data expirrii perioadei de prob, atunci cnd se constat c ucenicul
nu corespundee procesului de pregtire prin munc. Acest text este vehement contestat deoarece
prin el act normativ inferior legii se derog de la reglementrile prevzute de art.31 alin. 3 din
Codul muncii privind ncetarea contractului de munc pe durata sau la sfritul perioadei de prob
prin notificare scris, la iniiativa oricreia dintre pri
601

n concluzie se susine susinere pe care o mprtim n ntregime c prevederile art.9
alin.1 din Normele metodologice urmeaz a nu se aplica, producndu-i integral efectele art.31 alin.
3 din Codul muncii.
Conform art.13 alin.1 din Legea nr.279/2005 angajatorului i se poate retrage autorizaia
pentru organizarea uceniciei la locul de munc. n doctrin s-a pus ntrebarea ce se ntmpl, ntr-o
astfel de situaie cu contractul de ucenicie
602
?

601
I.T. tefnescu, op.cit., p.508
602
O. inca, op.cit., p.59; Al. iclea, op.cit., p.371
175
Soluia propus n doctrin este aceea c va deveni aplicabil art.56 lit.g din Codul muncii ca
temei al ncetrii contractului de ucenicie ori de cte ori angajatorului i s-a retras autorizaia
603
.

603
O. inca, op.cit.., p.59
176
CAPITOLUL VIII - TIMPUL DE MUNC I TIMPUL DE ODIHNA
A. TIMPUL DE MUNC
Raportul juridic de munc fundamentat pe un contract individual de munc are, printre alte
trsturi i pe aceea care impune desfurarea activitii ntr-un numr determinat de ore i conform
unui program prestabilit ce trebuie respectat n mod obligatoriu.
Executarea de ctre lucrtor a prestaiei sale cu respectarea timpului de lucru i utilizarea
acestuia cu maxim eficien reprezint o obligaie att legal ct i convenional i care
nendeplinit fiind poate implica rspunderea disciplinar a celui n culp.
Normele juridice ce reglementeaz timpul de lucru stabilesc drepturi i obligaii pentru
ambele pri contractante n vederea determinrii cantitative a muncii prestate i, corelativ a plii
salariului. Dispoziiile legale referitoare la timpul de lucru, folosirea judicioas a acestuia au, din
punct de vedere al duratei i a muncii suplimentare, de regul, caracter imperativ, fiind de ordine
public.
Reglementarea istoric a timpului de lucru a variat de la o epoc la alta fiind influenat att
de legi obiective ale dezvoltrii economice, ct i de interese de natur subiectiv, precum i de
evoluia cerinelor materiale i spirituale ale individului n diverse momente ale evoluiei societii
umane
604
.
Timpul de munc, n opinia justificat a unor doctrinari, are un rol esenial n cadrul
relaiilor de munc i reprezint un element de dialog social i, totodat, o clauz important a
contractului individual de munc
605
.
n calitate de membr a Organizaiei Internaionale a Muncii i, mai recent, a Uniunii
Europene, Romnia trebuie s se supun normelor juridice cu caracter internaional i s-i adapteze
legislaia naional n conformitate cu acestea. Actualul Cod al muncii, contractele colective de
munc aplicabile, precum i alte acte normative speciale au adoptat o reglementare a timpului de
munc care este n concordan cu exigenele comunitare fiind sarcina partenerilor sociali i, n
final, a legiuitorului, de a veghea ca legislaia n domeniu s satisfac interesele i exigenele
participanilor la raportul juridic de munc.
1. Izvoare interne i internaionale
Principalele acte normative interne ce reglementeaz timpul de munc sunt:
- Codul muncii (Legea nr.53/2003), art.111 - 132;
- Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
- Diverse acte normative cu caracter special dintre care amintim:
- Legea nr.31/1991 privind durata timpului de munc pentru salariaii care lucreaz
n condiii grele, periculoase i vtmtoare;
- O.U.G. nr.96/2003 privind protecia maternitii la locul de munc;
- O.G. nr.37/2007 privind perioadele de odihn ale conductorilor auto;
- Legea nr.371/2007 privind timpul de munc al persoanelor ce efectueaz activiti
mobile de transport rutier ( H.G. nr.38/2008, cu acelai obiect de reglementare);
- Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoriti i instituii publice,
raionalizarea cheltuielilor publice, susinerea mediului de afaceri i respectarea acordurilor cadru
cu Comisia European i Fondul Monetar Internaional.
Pe plan internaional timpul de munc a fcut obiectul de reglementare a mai multor acte ale
O.I.M. dintre care actuale mai sunt:
- Recomandarea O.I.M. nr.116/1962 cu privire la reducerea duratei muncii;
- Convenia nr.47/1935 privind durata muncii (neratificat nc de Romnia dei legislaia
noastr este n concordan cu prevederile actului O.I.M.);

604
S.Ghimpu, I.T. tefnescu, . Beligrdeanu, Gh.Mohanu, Dreptul muncii.Tratat, vol.II, Ed. tiinific i
Enciclopedic, Bucureti, 1979, p. 300
605
Al. iclea, Tratat de dreptul muncii, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2010, p.739
177
- Convenia nr. 171/1990 privind m unca de noapte;
- Convenii particulare privind munca de noapte a femeilor i copiilor ratificate de Romnia:
- Convenia nr.4/1919;
- Convenia nr.6/1919;
- Convenia nr.89/1948.
La nivelul Uniunii Europene timpul de munc este reglementat prin Directiva
nr.2003/88/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 4 noiembrie 2003
606
. n sectoarele cu
activiti profesionale i ocupaii ce presupun o alt modalitate de organizare a timpului de lucru
dect cea de drept comun s-au stabilit reglementri comunitare specifice:
- Directiva nr.1999/63/CE privind timpul de lucru al navigatorilor;
- Directiva nr.1999/95/CE privind timpul de lucru al navigatorilor la bordul navelor
care fac escal n porturile Comunitii;
- Directiva nr.2000/79/CE privind timpul de lucru al personalului mobil din aviaia
civil;
- Directiva nr.2002/15/CE privind timpul de lucru al persoanelor care efectueaz
activiti mobile de transport rutier.
2. Noiunea de timp de munc.
Aceast noiune trebuie s acopere, n mod firesc, un anumit interval de timp n care un
angajat se consider a fi legat de anumite obligaii contractuale de munc chiar dac temporar nu
execut efectiv o anumit prestaie.
Directiva nr.2003/88/CE, prin art.2 definete timpul de lucru ca fiind orice perioad n care
lucrtorul se afl la locul de munc, la dispoziia angajatorului i i exercit activitatea sau
funciile, n conformitate cu legislaiile i practicile naionale.
La data intrrii n vigoare a actualului Cod al muncii timpul de munc era definit ca fiind cel
utilizat pentru ndeplinirea sarcinilor de munc corespunznd acelei componente a normei de
munc care vizeaz numai timpul productiv
607
.
Modificarea Codului muncii prin O.U.G. nr.55/2006 a inclus i o nou definire a timpului de
lucru, prevzut n art.111, text conform cruia timpul de munc reprezint orice perioad n care
salariatul presteaz munca, se afl la dispoziia angajatorului i ndeplinete sarcinile i atribuiile
sale, conform prevederilor contractului individual de munc, contractului colectiv de munc
aplicabil i/sau ale legislaiei n vigoare.
Aceast definiie lrgete mult sfera timpului de munc incluznd n ea i intervalele de timp
n care salariatul dei nu este efectiv productiv trebuie s se afle la dispoziia angajatorului
nedispunnd liber de timpul su i fiind gata n orice moment s ndeplineasc anumite sarcini, fie
direct de serviciu, fie asociate acestuia.
Actuala definiie a timpului de munc din Codul nostru al muncii se apropie mult de
definiia timpului de lucru cuprins n art.3 al Directivei nr.2002/15/CE a Parlamentului European i
a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care
efectueaz activiti mobile de transport rutier
608
.
Ca o consecin a acestei directive s-a emis Hotrrea de Guvern nr.38/2008 privind
organizarea timpului de munc al persoanelor care efectueaz activiti mobile de transport rutier
609

n care se prevede c se includ n timpul de munc perioadele de timp n care lucrtorul mobil nu
poate dispune liber de timpul su i i se cere s fie la postul su de lucru, gata s ntreprind
activitatea sa normal, ndeplinind anumite sarcini asociate serviciului, n special n timpul
perioadelor cnd ateapt s se fac ncrcarea sau descrcarea, dac durata previzibil a acestora
nu este cunoscut dinainte.

606
Publicat n J.O.C.E. nr.299 din 18 noiembrie 2003
607
M. Alexe, Codul muncii durata timpului de munc, n R.R.D.M. nr.1/2005, p.23
608
C. Glc, Codul european al muncii i securitii sociale.Adnotat, Ed. Woters Kluwer,Romnia, p.116
609
M. Of. nr.49 din 22 ianuarie 2008
178
Nu intr n componena noiunii de timp de munc:
610

- perioada n care salariatul se afl la domiciliul su, la dispoziia unitii (fr a avea
contract de munc la domiciliu);
- perioada n care salariatul se afl n concediu fr plat;
- perioada n care opereaz clauza de restricie n timpul liber
611
.
n unele situaii calificarea c o persoan se afl n timp de lucru sau timp liber trebuie
apreciat de la caz la caz, n funcie de specificul activitii. Dac un salariat n afara timpului
productiv de lucru trebuie s rmn la dispoziia angajatorului n unitate i nu dispune liber de
timpul su va fi considerat c se afl n intervalul timpului su de munc. La fel i n situaia n care
angajatul se afl la domiciliul su dar nu i se permite s-l prseasc deoarece trebuie s fie gata, n
orice moment, s ndeplineasc sarcini directe de serviciu sau asociate acestuia. n schimb, n
situaia n care angajatului i se permite prsirea locului de munc dar i se cere s menin contactul
cu angajatorul, pentru a primi eventuale dispoziii, nu putem vorbi de timp de munc deoarece n
aceast perioad cel n cauz are posibilitatea de a se preocupa de chestiuni personale sau de a se
dedica odihnei i recuperrii.
3. Durata timpului de munc
Norma de baz privind durata muncii a fost n atenia O.I.M. nc din perioada interbelic
fiind stabilit, prin Convenia nr.47/1935, la 40 de ore pe sptmn.
Directiva nr.2003/88/CE nu stabilete o cifr pentru durata normal a timpului de lucru
fixnd doar, prin art.6, timpul de lucru maxim sptmnal la 48 de ore, inclusiv orele suplimentare.
n aceste condiii fiecare stat membru al Uniunii Europene trebuie s legifereze durata medie a
muncii la maximum 48 de ore, oricare membru, din cadrul Uniunii, avnd dreptul s opteze pentru
o durat legal a sptmnii de lucru cu respectarea limitei maxime admise. Astfel, n Frana durata
legal a timpului de lucru este de 35 de ore pe sptmn dar n majoritatea rilor europene este
stabilit o durat situat ntre 40 i 48 de ore.
n Romnia, conform art.112 din Codul muncii, pentru salariaii angajai cu norm ntreag
durata normal a timpului de munc este de 8 ore pe zi i de 40 de ore pe sptmn. Durata
normal a timpului de lucru se realizeaz, de regul, n cadrul sptmnii de lucru de 5 zile, n care
smbta i duminica sunt zile libere. Aceast durat a timpului de munc este considerat de unii
autori ca fiind o concretizare a legii celor trei de opt: opt ore de munc, opt ore de timp liber i
opt ore de odihn
612
.
Potrivit art.113 din Codul muncii repartizarea timpului de munc n cadrul sptmnii este,
de regul, uniform, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu dou zile de repaus.
n funcie de specificul unitii sau al muncii prestate, se poate opta i pentru o repartizare
inegal a timpului de munc cu respectarea duratei normale a timpului de munc de 40 de ore pe
sptmn
Programul de lucru sptmnal poate fi i comprimat prin reducerea zilelor lucrtoare dintr-
o sptmn..
Programul inegal sau comprimat de lucru trebuie, n mod obligatoriu, precizat n contractul
individual de munc, fiind i unul din elementele ce se includ n obligaia de informare cu privire la
coninutul contractului individual de munc att prin aducerea, n mod direct, la cunotina
salariailor, ct i prin afiarea la sediul angajatorului (art.117 din Codul muncii).
Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal sau comprimat n cadrul sptmnii
de lucru de 40 de ore, conform art.116 din Codul muncii, va fi negociat prin contractul colectiv de
munc la nivelul angajatorului sau, n absena acestuia, va fi prevzut n regulamentul intern.

610
R. Dimitriu, Consideraii n legtur cu flexibilizarea timpului de munc al salariailor, n Dreptul nr.7/2008,
p.124
611
I.T. tefnescu, Tratat teoretic i practic de drept al muncii, ediia a II-a, revzut i adugit, Ed. Universul
Juridic, Bucureti, 2012 p.335 (citat n continuare I.T. tefnescu, Tratat . . .,2012)
612
I.T. tefnescu, op.cit., p.524
179
n privina duratei maxime legale a timpului de munc, conform art.114 din Codul muncii ea
nu poate depi 48 de ore pe sptmn, inclusiv orele suplimentare.
Prin excepie, durata maxim de 48 de ore pe sptmn, ce include i orele suplimentare,
poate fi prelungit cu condiia ca media orelor de munc, calculat pe o perioad de referin de 4
luni calendaristice, s nu depeasc 48 de ore pe sptmn.
Pentru anumite sectoare de activitate, uniti sau profesii stabilite prin contractul colectiv de
munc aplicabil, se pot negocia perioade de referin mai mari de 4 luni, dar care s nu depeasc 6
luni.
Normele comunitare permit legiuitorului intern s stabileasc reglementri mai favorabile
salariailor dect cele din legislaia european.
Art.115 din Codul muncii are prevederi speciale i pentru anumite sectoare de activitate,
uniti sau profesii n care durata zilnic a timpului de munc, prin negocieri colective sau
individuale poate fi stabilit la un nivel mai mic sau mai mare de 8 ore.
n cazul n care durata zilnic a timpului de munc este de 12 ore va urma o perioad de
repaus de 24 de ore.
Legiuitorul romn, prin dispoziiile art.118 din Codul muncii, a optat pentru o anumit
flexibilizare a timpului de lucru permind angajatorului s stabileasc programe individualizate de
munc, cu acordul sau la solicitarea salariatului n cauz, dac aceast posibilitate este prevzut n
contractele colective de munc aplicabile sau n regulamentul intern.
Programul flexibil de munc presupune mprirea timpului de munc n dou perioade:
- o perioad fix, adic un interval de timp din programul zilnic de munc n care
ntreg personalul se afl simultan la locul de munc;
- o perioad variabil (mobil) n care salariatul i alege orele de sosire i de plecare,
cu respectarea timpului de munc zilnic.
Programul individualizat de muncp poate funciona nu mai cu respectarea dispoziiilor
privind durata normal a timpului de lucru (art.112) i durata maxim legal a acestuia (art.114).
n dreptul muncii comparat se pot evidenia diferite tendine de flexibilizare a timpului de
munc cum ar fi: contractul de munc la solicitare i contractul de mprire a timpului de munc
613
.
Contractul de munc la solicitare, denumit n limba englez on call, nseamn c suntem
n prezena unui salariat angajat cu contract de munc dar a crui prezen zilnic n unitate nu este
necesar. Avnd n vedere incertitudinea necesitii utilizrii unui astfel de specialist, ntr-un anumit
domeniu, angajatorul se asigur, ncadrndu-l n munc pentru a-l putea utiliza n caz de nevoie.
n cazul contractului de munc la solicitare se au n vedere dou perioade distincte ale
timpului de munc:
a) o perioad de timp n care salariatul n cauz este obligat s fie prezent n unitate. n unele
ri, ca o condiie de validitate a acestui contract, se solicit o limit minim de timp pe care
salariatul s-o petreac n unitatea angajatoare (Germania pretinde o limit minim de 10 ore pe
sptmn). n alte ri din Europa nu exist o astfel de limitare (cazul Olandei), situaie n care
contractul individual de munc poart denumirea de contract cu timp-zero (contract de zero ore)
ceea ce nseamn c exist posibilitatea ca cel n cauz s nu fie deloc solicitat s presteze vreo
activitate.
n privina limitei maxime de prezen n unitatea angajatoare n mod cert ea nu este egal cu
durata normal a zilei de munc, trebuind s fie inferioar acesteia.
b) perioada de timp n care salariatul presteaz efectiv munc la solicitarea angajatorului,
dup o prealabil notificare.
ntr-o astfel de situaie salariatul este remunerat pe or de intervenie, fr luarea n
considerare a timpului necesar deplasrii de la i la domiciliu. Dac intervenia salariatului a durat
mai puin dect timpul de munc minim prevzut plata va fi corespunztoare intervalului minim de
munc stabilit de pri. n Olanda i n Germania se prezum c orice solicitare este de minim 3 ore
consecutive
614
.

613
R. Dimitriu, op.cit., p.128-32
614
Idem, p.129, vezi i nota 45
180
Notificarea este necesar deoarece deoarece prestarea activitilor este neregulat i trebuie
s i se asigure salariatului posibilitatea de a-i organiza programul de lucru.
Programul de lucru la solicitare este reglementat i n legislaia muncii din Italia unde ns
sunt prevzute dou variante:
- se stabilete n contract obligaia salariatului de a rspunde oricrei solicitri a
angajatorului;
- posibilitatea angajatului de a nu rspunde, motivat, solicitrii efectuate de angajator.
Contractul de munc la solicitare nu este reglementat n Romnia i nu este admisibil din
punct de vedere legal avnd n vedere dispoziiile art.118 alin.3 din Codul muncii.
Contractul de mprire a timpului de munc (job sharing) este un acord n baza cruia
salariaii nu lucreaz fiecare propria fraciune din timpul de lucru, ci, toi mpreun n unitatea de
timp corespunztoare postului respectiv.
n Germania contractul de mprire a timpului de lucru presupune ca doi sau mai muli
salariai s mpart ntre ei timpul de munc ce corespunde unui singur loc de munc.
Un astfel de contract de munc presupune o pluralitate de nelegeri contractuale:
615

- un contract individual de munc ncheiat ntre angajator i fiecare dintre salariai, cu
precizarea c timpul de munc se mparte ntre doi sau mai muli salariai;
- un acord ncheiat ntre salariai privind concretizarea partajrii timpului de lucru, atribuie
ce revine exclusiv angajailor, fr posibilitatea interveniei angajatorului doar dac salariaii nu se
neleg cu privire la partajul timpului de munc, caz n care contractul de mprire a timpului de
munc se transform n contract individual de munc cu timp parial.
Contractul de mprire a timpului de munc pstreaz obligaia personal a fiecruia de a
presta munca, ceea ce nseamn c ea nu poate fi transferat unui alt salariat deoarece, ceea ce se
mparte este doar timpul de munc.
mprtim i noi punctul de vedere, exprimat deja n doctrin, c flexibilizarea timpului de
munc prin astfel de varieti contractuale de munc sunt dezirabile i n raporturile de munc din
Romnia
616
.
4. Durata redus a timpului de munc
n anumite situaii i n baza unor prevederi legale speciale este permis reducerea duratei
zilnice normale de munc, uneori fr diminuarea salariului (este cazul timpului de munc al
minorilor), alteori cu reducerea acestuia proporional cu timpul efectiv lucrat (cazul pensionarilor
pentru invaliditate de gradul III), iar n unele situaii procedndu-se la recuperarea orelor de munc
neefectuate (cazul reducerii programului de lucru din cauza unor condiii naturale extreme).
Reducerea timpului normal de lucru poate avea loc n urmtoarele situaii:
a) n cazul tinerilor n vrst de pn la 18 ani, potrivit art.112 alin.2 din Codul muncii,
durata timpului de munc este de 6 ore pe zi i 30 de ore pe sptmn.
Printr-un ordin al ministrului muncii tinerii sub 18 ani nu pot presta mai mult de 6 ore pe zi
chiar dac lucreaz n cumul
617
.
n doctrina juridic romneasc s-au emis i opinii conform crora durata de munc de 6 ore
pe zi i 30 de ore pe sptmn, aplicabil tinerilor sub 18 ani, trebuie considerat ca fiind o durat
normal de munc i nicidecum una redus
618
;
b) Salariaii care presteaz activiti n locuri de munc cu condiii deosebite. Prin condiii
deosebite de munc nelegem locurile de munc grele, vtmtoare sau periculoase.
Potrivit Legii nr.31/1991
619
privind stabilirea duratei timpului de munc pentru salariaii
care lucreaz n condiii grele, vtmtoare i periculoase vor putea beneficia de reducerea sub 8 ore

615
R. Dimitriu, op.cit., p.131-132
616
Idem, p.132; I.T.tefnescu, op.cit., p.528
617
Ordinul nr.753/2006, publicat n M. Of.nr. 925 din 15 noiembrie 2006
618
M. Isac, Timpul de munc, n R.R.D.M. nr.1/2006, p.46-47; V.Barbu, C.Cernat, Limita minim i maxim a timpului
de munc, n R.R.D.M. nr.3/2008, p.34
181
pe zi a timpului de munc doar acei salariai care desfoar efectiv i permanent activitatea n
condiii deosebite.
Stabilirea categoriilor de personal, a activitilor i locurilor de munc care beneficiaz de o
astfel de reducere a timpului de munc se face prin acte normative speciale, cu reduceri de timp
difereniate i n baza unor criterii cum ar fi: existena, natura i intensitatea unor factori nocivi
existeni la locul de munc, condiii de munc ce presupun un efort fizic mare, o suprasolicitare
psihic i ali factori care determin uzura organismului uman.
Reducerea duratei timpului de munc pentru aceste persoane nu afecteaz salariul de baz i
nici vechimea n munc. Durata reducerii timpului normal de munc i categoriile de personal care
beneficiaz de acest program se stabilesc prin contractele colective de munc aplicabile.
c) Salariatele gravide i cele care alpteaz. Femeile gravide care anun n scris
angajatorul de starea lor fiziologic i anexeaz o recomandare a medicului de familie au dreptul s
solicite reducerea cu a duratei normale de munc, cu meninerea integral a veniturilor salariale.
Ele au dreptul i la o dispens pentru consultaii medicale, dac acestea se pot efectua numai n
timpul programului de lucru, n limita a maximum 16 ore pe lun.
Femeile care alpteaz au dreptul, n timpul programului de lucru, la dou pauze pentru
alptare, de cte o or fiecare (inclusiv timpul de deplasare) sau, la cerere, o reducere a duratei
timpului de munc cu dou ore zilnic.
Reducerea timpului de munc nu afecteaz salariul i vechimea n munc.
d) Salariaii afectai de accidente de munc. Potrivit legii 346/2002
620
persoanele aflate ntr-
o astfel de situaie sunt ndreptite la reducerea timpului de munc cu cel puin .
Cei care beneficiaz de o astfel de reducere a timpului de munc pentru cel mult 90 de zile
ntr-un an calendaristic au dreptul la o indemnizaie egal cu media veniturilor salariale brute pe
ultimele 6 luni anterioare apariiei riscului.
e) Salariaii care beneficiaz de o recomandare medical privind reducerea timpului de
munc.
n situaia n care un salariat nu poate realiza norma de timp de lucru din motive de sntate,
pe baza unui aviz al medicului de medicina muncii poate beneficia de un concediu medical ce
const n reducerea timpului de lucru cu pe o durat de cel mult 90 de zile calendaristice ntr-un
an calendaristic, n una sau mai multe etape.
O atare reducere a timpului de lucru va determina i diminuarea salariului, pentru diferena
de timp beneficiind ns de o indemnizaie de asigurri sociale.
f) Salariaii care au n ngrijire alte persoane. Exist situaii n care unele persoane se afl
ntr-o stare de dependen de activitatea de ngrijire i supraveghere exercitat de alte persoane care
au statutul de salariai. Este cazul:
- persoanelor vrstnice
621
. Sunt considerate persoane vrstnice dependente cele care au atins
vrsta legal de pensionare i se gsesc n una din situaiile descrise n continuare:
- nu au familie i nu sunt n ntreinerea altor persoane care ar avea o obligaie legal n acest
sens;
- nu dein locuin i nu-i pot asigura condiii locative prin mijloace proprii;
- nu au venituri proprii sau, n cazul existenei acestora, ele se dovedesc insuficiente pentru
asigurarea existenei i a ngrijirilor necesare;
- sunt n imposibilitate de a se autogospodri i/sau necesit supraveghere i ngrijire
specializat;
- sunt persoane care din cauza unor boli sau a strii lor fizice sau psihice nu-i pot asigura
nevoile socio-medicale.

619
Publicat n M. Of. nr.64 din 27 martie 1991; A se vedea i H.G. nr.1025/2003 privind metodologa i criteriile de
ncadrare a persoanelor n locura de munc speciale, publicat n M.Of. nr.645 din 10 noiembrie 2003; Legea
nr.226/2006 privind ncadrarea unor locura de munc n condiii speciale, publicat n M.Of. nr.509 din 13 iunie 2006
620
M.Of .nr. 454 din 27 iunie 2002
621
Art. 13 din Legea nr.17/2000, republicat n M.Of. nr.157 din 6 martie 2007 ( a se vedea i O.U.G. nr.118/2008
publicat n M.Of. nr.680 din 3 octombrie 2008)
182
Soul sau rudele acestora pot beneficia, la cerere, de reducerea programului de lucru cu de
norm. Drepturile salariale se pltesc integral dar pentru jumtatea de norm neefectuat banii se
suport din bugetul local. Vechimea n munc se socotete integral;
- copilului cu handicap
622
. Salariaii care au n ngrijire un copil cu handicap ce
necesit tratament pentru afeciuni intercurente, pn la vrsta de 18 ani, au dreptul la o reducere a
timpului normal de lucru cu pn la 4 ore;
- copiilor n vrst de pn la doi ani.
- copiilor n ngrijire pn la 6 ani. Femeile care au n ngrijire astfel de copii, potrivit
aceluiai art.17 din Contractul colectiv de munc unic la nivel naional pe anii 2007-2010, pot
beneficia de un program redus cu norm, dac nu beneficiaz de cre sau cmin, fr afectarea
drepturilor ce decurg din calitatea de salariat i a vechimii n munc.
g) Salariaii care presteaz munc de noapte. Acetia beneficiaz de un program redus cu o
or fa de durata normal a zilei de munc sau de un spor la salariu de minimum 15% din salariul
de baz pentru fiecare or de munc de noapte prestat.
h) Salariaii care lucreaz n condiii de temperaturi extreme. Temperaturile extreme ale
aerului sun considerate cele mai mari de 37 de grade C i mai mici de -20 de grade C
623
.
i) Salariaii invalizi de gradul III. Deoarece invaliditatea de gradul III presupune pierderea a
maximum din capacitatea de munc, cei aflai ntr-o astfel de situaie, au dreptul s presteze o
activitate profesional n cadrul unui program de lucru cu maximum de norm.
5. Munca de noapte
Articolul nr.2, pct.4 al Directivei nr.2003/88/CE stabilete c prin lucrtor de noapte se
nelege:
a) pe de o parte, orice lucrtor care, pe timpul nopii, muncete cel puin trei ore din timpul
de lucru zilnic normal;
b) pe de alt parte,orice lucrtor care poate realiza noaptea o anumit parte din timpul su de
lucru anual, aa cum se definete n funcie de alegerea statului membru n cauz:
- n legislaia naional, dup consultarea cu partenerii sociali
sau
- prin convenii colective sau acorduri ncheiate ntre partenerii sociali la nivel
naional sau regional.
Art.8 al aceleiai Directive stabilete durata muncii de noapte oblignd statele membre ca
timpul de munc al lucrtorilor de noapte s nu depeasc n medie opt ore pe parcursul unei
perioade de 24 de ore.
n cazul celor care presteaz activiti ce implic riscuri speciale sau tensiuni fizice ori
mintale durata muncii de noapte nu poate depi opt ore n cursul unei perioade de 24 de ore.
Precizarea activitilor care implic riscuri speciale sau tensiuni fizice ori mintale revine
legislaiilor i practicilor naionale sau conveniilor colective ncheiate de partenerii sociali, lund n
considerare efectele i riscurile inerente muncii de noapte.
Legislaia noastr naional i, n mod evident, Codul muncii, se aliniaz normelor europene
n materie chiar dac nu ntotdeauna este foarte exact i nici prea restrictiv n comparaie cu alte
state membre ale Uniunii Europene.
Astfel, potrivit art.125 alin.1 din Codul muncii, munca de noapte este definit ca fiind cea
prestat ntre orele 22,oo i 6,oo
624
.
Directiva nr.2003/88/CE prin art.2 pct.3 precizeaz c prin timp de noapte se nelege
orice perioad de minimum apte ore, aa cum este definit de legislaia naional, i care trebuie s
includ, n orice caz, intervalul cuprins ntre miezul nopii i ora 5 dimineaa.

622
Legea nr.448/2006, republicat n M.Of. nr.1 din 3 ianuarie 2008
623
O.U.G. nr.99/2000 aprobat prin Legea 436/2001 i publicat n M.Of. nr.404 din 20 iulie 2001( A se vedea i
Normele metodologice aprobate prin H.G. nr.580/2000 publicate n M.Of. nr. 315 din 7 iulie 2000)
624
Pentru o prezentare comparativ a duratei i regimului muncii de noapte n unele ri comunitare a se vedea O.
inca, Munca de noapte, n R.D.C. nr.12/2003, p.81-88
183
Salariatul de noapte este definit de Codul muncii ca fiind:
a) salariatul care efectueaz munc de noapte cel puin 3 ore din timpul su zilnic de lucru;
b) salariatul care efectueaz munc de noapte n proporie de cel puin 30% din timpul su
lunar de lucru.
Durata normal a muncii de noapte nu poate depi o medie de 8 ore pe zi, calculat pe o
perioad de referin de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale privind
repausul sptmnal. Excepie de la aceast regul sunt cei care muncesc n condiii speciale sau
deosebite, potrivit dispoziiilor legale, durata timpului lor de munc neputnd depi 8 ore pe
parcursul oricrei perioade de 24 de ore n care presteaz munca de noapte.
Potrivit art.125 alin.6 din Codul muncii angajatorul care, n mod frecvent, utilizeaz munca
de noapte este obligat s informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de munc. Formularea
acestui text de lege a fost supus criticii apreciindu-se c textul legal este formulat imprecis,
sintagma n mod frecvent avnd un caracter general.
Totodat se consider c se impunea i stabilirea mai multor competene inspectoratului
teritorial de munc, adecvate domeniului muncii de noapte
625
.
Salariaii care presteaz munc de noapte sunt recompensai, potrivit art.126 din Codul
muncii, beneficiind de urmtoarele drepturi:
a) fie s li se stabileasc un program de lucru redus cu o or fa de durata normal a zilei de
munc, pentru zilele n care efectueaz cel puin 3 ore de munc de noapte, fr ca aceasta s duc
la scderea salariului de baz;
b) fie s primeasc un spor pentru munca prestat n timpul nopii de 25% din salariul de
baz,dac timpul astfel lucrat reprezint cel puin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.
n cazul salariailor pltii din fonduri publice, potrivit art.18 din Legea nr.330/2009
626
,
sporul pentru munca prestat n timpul nopii este de 25% din salariul de baz i se aplic asupra
orelor efectiv prestate nocturn, adic ntre orele 22,00 i 6,00. n sectorul public nu este posibil
reducerea programului de lucru cu o or fa de durata normal a timpului de munc.
Deoarece s-a demonstrat prin studii de specialitate c munca de noapte este
suprasolicitant pentru organismul uman iar perioadele lungi de munc de noapte pot afecta
sntatea lucrtorilor i pot periclita securitatea la locul de munc Directiva nr.2003/88/CE, prin
art.9, impune reguli privind examinarea medical a lucrtorilor de noapte.
Codul muncii, prin art.127, se aliniaz prevederilor Directivei i stabilete urmtoarele:
- salariaii care urmeaz s desfoare munc de noapte sunt supui unui
examen medical gratuit nainte de nceperea activitii i dup aceea, periodic. Coninutul
examenului medical al salariailor de noapte este stabilit prin norme guvernamentale
627
.
- salariaii care desfoar munc de noapte i au probleme de sntate
recunoscute ca avnd legtur cu aceasta vor fi trecui la o munc de zi pentru care sunt api.
Aceast din urm obligaie a angajatorului va fi transpus n practic pe baza constatrilor i
avizului medicului de medicina muncii.
Codul muncii prevede, n art.128, i interdiciile legale privind executarea muncii de noapte.
Se au n vedere urmtoarele categorii de salariai:
a) tinerii care nu au mplinit vrsta de 18 ani nu pot presta munc de noapte;
b) femeile gravide, luzele i cele care alpteaz nu pot fi obligate s presteze munc de
noapte. Dac aceste categorii de salariate, n cursul prestrii activitilor de noapte sunt afectate din
punct de vedere al sntii personale sau/i a ftului au dreptul s solicite i s fie transferate la un
loc de munc cu prestaie diurn i meninerea salariului de baz brut lunar. Dac din motive

625
Idem, p.82. A se vedea i O.inca, Dispoziii comunitare privind timpul de munc.Directiva nr.2003/88 din 4
noiembrie 2003 a Parlamentulu European i Consiliului, n R.D.C. nr.3/2004, p.128-138
626
M.Of. nr.762 din 9 noiembrie 2009
627
H.G. nr.355/2007 privind supravegherea sntii lucrtorilor, publicat n M.Of. nr.322 din 17 mai 2007, modificat
prin H.G.nr.37/2008, publicat n M.Of. nr.45 din 21 ianuarie 2008.
184
obiective transferul acestora nu este posibil, vor beneficia de concediu i indemnizaia de risc
maternal
628
.
6. Munca suplimentar
Prestarea unor activiti cu respectarea duratei normale a timpului de munc nu este
ntotdeauna posibil i poate fi, uneori, neconvenabil participanilor la raportul juridic de munc.
Directiva nr.2003/88/CE are n vedere c pot s apar probleme privind organizarea timpului
de munc care impun o anumit flexibilitate a dispoziiilor legale ce vizeaz durata normal a
muncii i astfel apare necesitatea acceptrii unor derogri de la regul. Fiecare stat membru are
posibilitatea de a stabili in concreto astfel de derogri dar, ca regul general, asemenea msuri
trebuie s ofere lucrtorilor n cauz perioade de repaus compensatorii echivalente.
Potrivit legislaiei noastre pentru salariaii cu norm ntreag se aplic regula duratei
normale a timpului de munc de 8 ore pe zi i 40 de ore pe sptmn.
Conform art.120 din Codul muncii orice activitate prestat n afara duratei normale a
timpului de munc sptmnal, prevzut la art.112, este considerat munc suplimentar.
Dispoziiile Codului muncii prin care se reglementeaz munca suplimentar evideniaz
cteva elemente ce se impun a fi analizate:
629

a) Munca suplimentar presupune acordul salariatului. Potrivit art.120 alin. 2 din Codul
muncii munca suplimentar nu poate fi impus de ctre angajator dect n situaiile ce vizeaz fora
major sau lucrri urgente de prevenire a unor accidente sau nlturarea consecinelor acestora.
Unii autori consider c prevederile Codului muncii sunt prea rigide i uneori mpotriva
intereselor salariailor punndu-i pe angajatori, constrni de cerinele pieei i de obligaia
respectrii unor termen fixe s recurg la soluii ce exced legii. Se propune adoptarea unor
modificri legislative care s-i permit angajatorului s-l oblige pe angajat la efectuarea de ore
suplimentare, fr acordul acestuia, n limita a 48 de ore i numai ceea ce depete acest prag s
impun consimmntul salariatului
630
.
Munca suplimentar se efectueaz, potrivit art.121 alin. l din Codul muncii, la solicitarea
angajatorului, n scris sau verbal
631
. Efectuarea de ore suplimentare, n lipsa solicitrii angajatorului,
nu d natere obligaiei de a le plti fiind considerate prestaii voluntare
632
.
n doctrin s-a emis opinia conform creia noiunea de solicitare a angajatorului trebuie
neleas ntr-un sens mai larg, fapt ce ar permite acestuia s traseze salariatului sarcini de serviciu,
peste cele obinuite, i care nu pot fi ndeplinite dect prin efectuarea de ore suplimentare
633
.
Analiza a numeroase cazuri practice a evideniat i situaii n care salariatul presteaz ore de
munc peste programul su, fr a i se impune acest lucru, deoarece nu-i poate ndeplini norma de
munc stabilit n timpul orelor obligatorii de serviciu din motive subiective (un ritm mai lent de
execuie a unor operaii; o mai redus abilitate de a mnuii unele aparate sau instrumente, etc.). n
astfel de cazuri nu se poate pretinde remunerarea sau compensarea orelor suplimentare.
Munca suplimentar se poate dipune unilateral de ctre angajator, avnd chiar caracter
obligatoriu, n dou situaii prevzute de art.120 alin. 2 din Codul muncii:
- n caz de for major;
- pentru lucrri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori nlturrii
consecinelor unui accident.
Munca suplimentar poate deveni obligatorie i n cazul existenei prevederilor din
cuprinsul unor legi speciale cum ar fi, de ex., Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente

628
O.U.G. nr.96/2003, aprobat prin Legea nr.25/2004
629
A se vedea i O. inca, Munca suplimentar, n R.D.C. nr.1/2004, p.39 46; R. Dimitriu, op.cit., p.119 i urm.; V.
Barbu, C. Cernat, op.cit, p.32-42
630
V. Barbu, C. Cernat, op.cit., p.37-39
631
Al.Athanasiu, L. Dima, Dreptul muncii, Ed. All Beck, Bucureti, 2005, p.169
632
I.T. tefnescu,Tratat teoretic i practic de dreptul muncii, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2010, p.532
633
R.Dimitriu, op.cit., p.119.
185
de munc i boli profesionale prin care salariaii, potrivit art.56 alin.2, sunt obligai s participe la
aciuni privind adoptarea unor msuri de securitate i sntate n munc.
634
.
n doctrina juridic se apreciaz c i actualul Cod al muncii ar fi trebuit s cuprind
prevederi referitoare la obligativitatea muncii suplimentare n cazul unor situaii de natur s
pericliteze serviciile publice, precum i n cazul unor lucrri urgente, cu caracter excepional
635
.
Opinia patronatelor vizeaz i impunerea muncii suplimentare, fr acordul salariatului, n
cazul unor cerine urgente de producie propunndu-se introducerea n art.120 din Codul muncii a
unui al treilea alineat, formulat astfel:
Munca suplimentar poate fi efectuat fr acordul salariatului pentru a satiusface cerinele
urgente de producie, livrarea de servicii sau alte obligaii ale angajatorului, n condiiile stabilite de
contractul colectiv de munc aplicabil sau prin regulamentul intern aplicabil
636
.
Se impune a fi semnalat i faptul c prevederile art.120 alin.2 din Codul muncii au n vedere
fora major i unele situaii care se circumscriu noiunii de caz fortuit. n art.14 din fostul
Contractul colectiv de munc unic la nivel naional pe anii 2007-2010 se viza, n mod concret,
obligativitatea muncii suplimentare n cazul unor calamiti naturale sau ale unor accidente ori ale
altor cazuri de for major. Soluia legal din norma convenional era mai favorabil salariailor
dar excesiv de restrictiv pentru angajator
637
.
b) Munca suplimentar, mpreun cu cea prestat n timpul normal de munc, nu poate
depi 48 de ore pe sptmn (art.114).
Aa cum am precizat mai sus, prin excepie, durata timpului de munc poate fi prelungit
peste 48 de ore pe sptmn, cu condiia ca media orelor de munc, calculat pe o perioad de
referin de 4 luni calendaristice, s nu depeasc 48 de ore pe sptmn.
Este evident c textele din cuprinsul art.112 i 114 din Codul muncii se refer la timpul de
lucru bazat pe un singur contract individual de munc.
Pentru anumite activiti sau profesii stabilite prin contractul colectiv de munc aplicabil se
pot negocia, perioade de referin mai mari de 4 luni, dar care s nu depeasc 6 luni.
c) Compensarea orelor suplimentare prin ore libere pltite este reglementat prin art.122
din Codul muncii i prin Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoriti i instituii
publice, raionalizarea cheltuielilor publice, susinerea mediului de afaceri i respectarea
acordurilor-cadru cu Comisia European i Fondul Monetar Internaional
638
.
Compensarea prin ore libere pltite n urmtoarele 60 de zile calendaristice dup efectuarea
acesteia. Salariatul beneficiaz de salriul corespunztor pentru orele prestate peste programul
normal de lucru. n perioade de reducere a activitii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile
libere pltite din care pot fi compensate orele suplimentarece vor fi prestate n urmtoarele 12 luni
Potrivit art.11 din Legea nr.329/2009 de la data intrrii n vigoare a acestei legi pn la
data de 31 decembrie 2010, munca suplimentar se compenseaz prin ore libere pltite acordate
pn la data de 31 decembrie 2010, pentru activitatea prestat n afara duratei normale a timpului de
munc sptmnal n cursul anului 2009, i pn la data de 31 martie 2011, pentru activitatea
suplimentar prestat n anul 2010.
d) Compensarea n bani a orelor suplimentare. Aceast modalitate este aplicabil doar dac
nu a fost posibil compensarea cu ore libere pltite n termenul stabilit de lege.
Munca suplimentar va fi pltit prin adugarea unui spor la salariu corespunztor duratei
acesteia.
Sporul, potrivit art.123 alin.2 din Codul muncii, se stabilete prin negociere n cadrul
contractului colectiv de munc sau, dup caz, al contractului individual de munc i nu poate fi mai
mic de 75% din salariul de baz.

634
I.T. tefnescu ,op.cit., p.532
635
Ibidem; R. Dimitriu, op.cit., p.120
636
V. Barbu, C, Cernat, op.cit., p.38-39
637
I.T. tefnescu, .Beligrdeanu, nelesul i sfera de aplicare a noiunilor de for major i caz fortuit, n Dreptul
nr.6/2008, p.33
638
M. Of. nr.761 din 9 noiembrie 2009
186
e) Interdicia de a presta munc suplimentar. Art.124 din Codul muncii cuprinde o norm
cu caracter imperativ interzicnd tinerilor n vrst de pn la 18 ani s presteze munc
suplimentar. Interdicia de a efectua ore suplimentare este prevzut de Codul muncii, n art.105
lit. c pentru lucrtorii cu timp parial, cu excepia cazurilor de for major sau pentru alte lucrri
urgente destinate prevenirii producerii de accidente ori nlturrii consecinelor acestora.
7. Norma de munc
Norma de munc reprezint un instrument de msurare a muncii fiind o prerogativ a
angajatorului de a organiza activitatea n unitatea sa.
Art.129 din Codul muncii definete norma de munc ca fiind cantitatea de munc necesar
pentru efectuarea de operaiuni sau lucrri de ctre o persoan cu calificare corespunztoare, care
lucreaz cu intensitate normal, n condiiile unor procese tehnologice i de munc determinate.
O norm de munc cuprinde urmtoarele elemente:
- timpul productiv;
- timpul pentru ntreruperi impuse de desfurarea procesului tehnologic;
- timpul pentru pauze legale n cadrul programului de lucru.
Potrivit art.130 din Codul muncii norma de munc se exprim, n funcie de caracteristicile
procesului de producie sau de alte activiti ce se normeaz, sub urmtoarele forme:
- norme de timp;
- norme de producie;
- norme de personal;
- sfer de atribuii;
- alte forme corespunztoare specificului fiecrei activiti.
Normele de munc se elaboreaz de ctre angajator, conform normativelor n vigoare, sau,
n cazul n care nu exist normative, normele de munc se elaboreaz de ctre angajator, dup
consultarea sindicatului reprezentativ ori, dup caz, a reprezentanilor salariailor (art.132)
639
.
Solicitarea acordului sindicatelor a fost considerat neconstituional dar Curtea Constituional a
respins aceast cerere ca fiind nentemeiat
640
. Textul atacat este considerat n perfect acord cu
prevederile legii fundamentale (art.9), precum i cu Pactul internaional cu privire la drepturile
economice, sociale i culturale, ratificat de Romnia n anul 1974.
n cazul unui dezacord cu privire la normele de munc prile vor apela la arbitrajul unui ter
ales de comun acord.
n literatura juridic, n urma analizei art. 133 s-au tras urmtoarele concluzii:
641

- recurgerea prilor la arbitraj este obligatorie;
- instana de arbitraj trebuie s aib un arbitru unic;
- investirea instanei de arbitraj decurge ex lege;
- din punct de vedere procedural sunt aplicabile dispoziiile Codului de procedur civil,
fiind permis ca partenerii sociali s fixeze i ei norme de procedur specifice prin contractul
colectiv de munc aplicabil;
- hotrrea dat n urma arbitrajului poate fi atacat pentru motivele prevzute de art. 364
din Codul de procedur civil.
n cazul n care normele de munc nu mai corespund condiiilor tehnice n care au fost
acceptate, nu mai asigur un grad complet de ocupare a forei de munc sau sunt excesiv de
solicitante trebuie supuse unei reexaminri, la cererea angajatorului sau a sindicatului.
n caz de divergen n ceea ce privete calitatea normelor de munc se va recurge la o
expertiz tehnic ce va fi stabilit de comun acord iar concluziile acesteia sunt obligatorii pentru
ambele pri.
Reexaminarea normelor de munc nu va putea conduce la diminuarea salariului de baz
negociat.

639
Pentru critica acestei prevederi a se vedea i I.T. tefnescu, Tratat. . . , 2012, p.548
640
Decizia nr.24/2003, publicat n M.Of. nr.72 din 5 februarie 2003
641
I.T. tefnescu, Tratat de dreptul muncii, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2010, p.536-537
187
8. Programul de lucru
Programul de lucru reprezint organizarea timpului zilnic de munc al salariailor prin
indicarea exact a orei de ncepere i de terminare a activitii
642

Potrivit art.117 din Codul muncii programul de munc i modul de repartizare a acestuia pe
zile sunt aduse la cunotina salariailor i afiate la sediul angajatorului. Odat stabilit acest
program nu nseamn c va avea un caracter absolut permanent el putnd suferi modificri.
La locurile de munc und