Sunteți pe pagina 1din 19

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA


FACULTATEA RELAII INTERNAIONALE,
TIINE POLITICE I ADMINISTRATIVE
CATEDRA RELAII INTERNAIONALE
SRBU VERONICA
CONSILIU EUROPEI
Lucru individual
Conductor tiinific:
Cldare G.,
Doctor n tiin e politice,
Lector universitar
Autorul:
CHIINU, 2014
2
CUPRINS
INTRRODUCERE .........................................................................................3
1.1C!"#L#$L %$&'%# .............................................................................(
1.2 #!")&$*%!)%L% +$&#D#C% AD')A)% ,! CAD&$L
C!"#L#$L$# %$&'%# ..........................................................................-
1.3 C*#)%)$L D% *#!#")&# .....................................................................
1.(AD$!A&%A 'A&LA*%!)A&A ............................................................./
1.-C!G&%"$L '$)%&#L& LCAL% 0# &%G#!AL% ........................11
1.."%C&%)A&#A)$L ....................................................................................11
1.2C%L% 0A')% 'LA!$&# D% AC3#$!% ..................................................12
1./1./ 4A!CA D% D%56L)A&% A C!"#L#$L$# %$&'%#777....13
1.8AD%&A&%A &%'$4L#C## *LD6A LA C!"#L#$ %$&'%#7.1(
1.11 A"#")%!)A C% #! CAD&$L &* 777777777777.1-
1.11 '&%")A)#A &* LA C%D7777777777777777.1.
BIBLIOGRAFIE...............................................................................................1/
3
INTRODUCERE
*ultitudinea de liti9ii la nivel %uropean ct i cel interna ionale necesit
solu ionarea rapid al acestora. 'entru o eficien :ai sporit structurile si
r9ani;atiile #nternationale, ca actori in cadrul &elatiilor #nternationale, au functii
de re9lare, :entinere si solutionare al liti9iilor.
,n referatul ce<l voi pre;enta voi desfasura activitatea unei astfel de
or9ani;atii internationale, si anu:e al Consiliului %uropei. Descriind in pri:ul
para9raf sfera 9enerala de activitate, iar in celelalte patru ce vor ur:a voi descrie
concret care sunt functiile de =a;a al Consiliului de *inistri, al Adunarii Generale,
al Con9resului si al "ecretariatului.
Conclu;ionarea lucrarii o voi finali;a cu ca;ul concret >&epu=lica *oldova,
:entionnd anul de aderare al *oldovei Consiliului %uropei, sfera de activitate si
func iile *oldovei din cadrul C%D.
"copul lucrrii este de a identifica necesitatea unei astfel de structuri si
i:portan a ei la nivel att %uropean, ct i interna ional.
(
1.1 CONSILIUL EUROPEI
Consiliul %uropei este o or9ani;aie internaional cu caracter re9ional care a
luat fiin la data de - :ai 18(8, fiind creat iniial de un nu:r de 11 state
:e:=re fondatoare, acestea fiind: 4el9ia, Dane:arca, ?rana, #rlanda, #talia,
Lu@e:=ur9, *area 4ritanie, !orve9ia, landa, "uedia.
1
Ast;i Consiliul %uropei are un nu:r de (. state :e:=re a cror evoluie
cronolo9ic de aderare la r9ani;aie este ur:toarea: Grecia Aau9ust 18(8, in
ur:a ncBeierii r;=oiului civil ntre forele co:uniste i cele naionalisteC, )urcia
Aau9ust 18(8C, #slanda i Ger:ania n 18-1, Austria 18-., Cipru 18.1, %lveia
18.3, *alta 18.-, 'ortu9alia 182., "pania 1822, LiecBtenstein 182/, "an *arino
18//, ?inlanda 18/8, $n9aria 1881, 'olonia 1881, 4ul9aria 1882, CeBia, %stonia,
Lituania, &o:Dnia, "lovacia, "lovenia 1883, Andora 188(, Al=ania, Letonia,
*acedonia, *oldova, $craina 188-, Croaia i &usia 188., Geor9ia 1888, Ar:enia
i A;er=aidEan n 2111, 4osnia i Fer;e9ovina 2112, "er=ia i *untene9ru 2113,
*onaco 211(.
"tatutul de o=servator pe lDn9 or9anis:ele inter9uverna:entale ale
Consiliului %uropei revine statelor: Canada, 6atican, +aponia, "tatele $nite, *e@ic.
=iectivul principal al Consiliului %uropei este reali;area unei uniti :ai
stDnse ntre cele (. state :e:=re pentru proteEarea li=ertilor individuale,
li=ertilor politice i a statului de drept, principiile care constituie funda:entul
tuturor de:ocraiilor autentice i care influenea; viaa tuturor europenilor.)oate
statele :e:=re ale r9ani;aiei au o=li9aia de a face ca li=ertile, de:nitatea
o:ului i =unstarea indivi;ilor s devin principii fer:e ale aciunilor
9uverna:entale.
1
Articol GConsiliu %uropeiG pa9.3<- Bttp:HHIII.referate11.roHconsiliul<europei<.88..Bt:l Avi;itat 1-.1-.211(C
-
1.2 INSTRUMENTELE JURIDICE ADOPTATE N CADRUL
CONSILIULUI EUROPEI
'entru pro:ovarea i reali;area o=iectivelor propuse, n cadrul or9anis:elor
Consiliului %uropei au fost adoptate o serie de convenii, carte,docu:ente, printre
care :enion::
2
1. Convenia %uropean a Drepturilor :ului : repre;int cel :ai coerent i
de;voltat siste: din lu:e privind protecia drepturilor i li=ertilor funda:entale
ale o:ului ce a fost adoptat n 18-1.
2.Carta "ocial %uropean a Drepturilor :ului adoptat n 18.-
3.Convenia Cadru privind protecia :inoritilor naionale adoptat n 188(
(.Convenia privind prevenirea torturii, a pedepselor i a trata:entelor inBu:ane
sau de9radante adoptat n 1882
-.Carta %uropean a autono:iilor locale
..Convenia %uropean privind partind participarea strinilor la viaa pu=lic la
nivel local
2.Carta %uropean a li:=ilor re9ionale i :inoritare.
Sediul Consiliului Europei este Platul Europei din Strasburg. Cu privire la
funcionarea Consiliului %uropei, acesta este finanat de 9uvernele statelor :e:=re
ale cror contri=uii la =u9etul r9ani;aiei sunt calculate proporional cu populaia
i =o9ia lor. De e@e:plu, =u9etul ordinar al Consiliului %uropei pentru anul 2113
a fost de 12- :ilioane euro.
Li:=ile oficiale ale Consiliului %uropei sunt france;a i en9le;a, dar se
lucra; dease:enea n 9er:an, italian i rus.
Ca structur funcional, Consiliul %uropei este for:at din: Co:itetul *inistirilor, Adunarea
'arla:entar, Con9resul puterilor locale si re9ionale, "ecretariatul.
2
G Consiliu %uropei GBttp:HH=i=lioteca.re9ielive.roHreferateHdreptHconsiliul<europei<stiinte<politice<2.38(/.Bt:l
Avi;itat 1-.1-.211(C
.
1. COMITETUL MINI TRILOR
Din punct de vedere al deci;iei i aciunii, Consiliul *initrilor decide
activitatea Consiliului %uropei. %l decide dease:enea cu: tre=uie acionat n
sensul reco:andrilor Adunrii 'arla:entare i ale Con9resului 'uterilor Locale i
&e9ionale din %uropa i n sensul propunerilor diverselor co:itete
inter9uverna:entale i conferine ale :initrilor speciali;ai.
3
Co:itetul *initrilor adopt pro9ra:ul de activitate i =u9etul Consiliului
%uropei. Discuiile n cadrul Co:itetului *initrilor se refer la toate su=iectele
politice de interes co:un cu e@cepia pro=le:elor de aprare, discuii privind
aspectele politice ale inte9rrii europene, de;voltarea cooperrii, aprarea
instituiilor de:ocratice i protecia drepturilor o:ului.
Co:itetul *initrilor este alctuit din :initrii afacerilor e@terne ai statelor
:e:=re care se reunesc de cel puin dou ori pe an pentru a trece n revist
cooperarea european, activitatea politic i pentru a da i:pulsul politic necesar
activitii r9ani;aie.Co:itetul *initrilor or9ani;ea; ntDlnirile spt:Dnale la
nivel de a:=asadori, aceste ntDlniri fiind co:pletate de ntDlniri ale 9rupurilor de
raportori sau de 9rupurile de lucru nsrcinate cu aprofundarea anu:itor cBestiuni
naintea lurii deci;iilor.
Co:itetul *initrilor are o structur fle@i=il, astfel c, atunci cDnd proiectele
nu sunt susinute de toate statele :e:=re, acesta are posi=ilitatea de a le lansa n
cadrul acordurilor pariale, per:iDnd anu:itor state :e:=re s ntreprind aciuni
co:une n anu:ite do:enii.Deci;iile Co:itetului *initrilor sunt trans:ise
9uvernelor su= for: de reco:andri sau fac o=iectul conveniilor i acordurilor
europene, o=li9atorii din punct de vedere Euridic pentru statele care l<au ratificat.
Co:itetul *initrilor adopt declaraiile i re;oluiile privind cBestiunile politice de
3
*inisterul Afacerilor %@terne si al #nte9rarii %uropene Bttp:HHIII.:fa.9ov.:dHconsiliul<europeiHo=iectivele<
consiliului<europeiH Avi;itat 1-.1-.211(C
2
actualitate.'Dn aJi au fost adoptate peste 1/1 de convenii care se refer la
drepturile o:ului dar i la alte do:enii de activitate ale r9ani;aiei, afir:Dnd i
ntrind coe;iunea de:ocratic, social i cultural a Consiliului %uropei. Deci;iile
Co:itetului *initrilor necesit o :aEoritate de 2K3 din sufra9iile e@pri:ate iar
:aEoritatea si:pl este suficient pentru cBestiunile de procedur.Conveniile i
reco:andrile sunt ela=orate de co:itetele de e@peri 9uverna:entali, :andatai de
Co:itetul *initrilor, 9enerDndu<se astfelun dialo9 ntre consideraiile teBnice i
vi;iunea politic 9lo=al.!u:eroase iniiative politice sunt luate cu oca;ia
conferinelor :initrilor speciali;ai, care au loc periodic.
/
1.4 ADUNAREA PARLAMENTAR
Adunarea 'arla:entar este un or9anis: statutar al Consiliului %uropei. %a
repre;int forele politice ale parla:entelor statelor :e:=re i se dorete s fie
:otorul e@tinderii cooperrii europene ctre toate statele de:ocratice din %uropa.
(
Adunarea 'arla:entar i sta=ilete ordinea de ;i, a=ordarea su=iectelor de
actualitate i te:e cu caracter prospectiv care tratea;, n special, pro=le:e ale
societii i cBestiuni de politic internaional. Deli=errile sale Eoac un rol
i:portant n orientarea activitii Co:itetului *initrilor i a sectoarelor
inter9uverna:entale ale Consiliului %uropei. %le se repercutea; asupra 9uvernelor
atunci cDnd :e:=ri lor le trans:it 'arla:entelor naionale.
%veni:entele survenite n rile %uropei centale i de est la nceputul anilor 81
au conferit Adunrii 'arla:entare o :isiune unic: s contri=uie la inte9rarea
acestor ri n fa:ilia de:ocraiei europene i s pro:ove;e o verita=il cooperare
parla:entar ntre toate naiile %uropei.
Adunarea 'arla:entar contri=uie la construirea unei %urope e@tinse, fr
frontiere."tatutul de invitat special creat de Adunarea 'arla:entar n 18/8, a
per:is dele9aiilor parla:entare ale rilor %uropei centrale i de est, an9aEate pe
dru:ul de:ocraiei pluraliste, dar nefiind nc :e:=re ale r9ani;aiei, s asiste la
sesiunile plenare ale Adunrii 'arla:entare i la reuniunile co:isiilor lor.
Contactele i scBi:=urile astfel sta=ilite au ncuraEat procesul de de:ocrati;are al
acestor ri i le<au facilitat aderarea la Consiliul %uropei.
Din 18/8 Adunarea 'arla:entar contri=uie activ la 9estionarea cri;elor din
%uropa.De;=aterile ei privind cBestiunile politice s<au fondat adesea pe conclu;iile
:isiunilor or9ani;ate pe teren i pe dialo9ul per:anent instaurat cu statele n
cau;.%a consolidea; rolul politic al Consiliului %uropei.
(
*inisterul Afacerilor %@terne si al #nte9rarii %uropene Bttp:HHIII.:fa.9ov.:dHconsiliul<europeiHo=iectivele<
consiliului<europeiH Avi;itat 1-.1-.211(C
8
)e@tele adoptate de Adunarea 'arla:entar repre;int orientri i:portante
pentru Co:itetul *initrilor, 9uverne, parla:ente i partide politice naionale
precu: i de ali actori i:portani ai societii. Adunarea 'arla:entar a fost de
:ulte ori la ori9inea a nu:eroase tratate internaionale, convenii europene i alte
instru:ente Euridice care for:ea; =a;a unei verita=ile le9islaii europene.
Adunarea 'arla:entar or9ani;ea; periodic conferine, si:po;ioane i
audieri parla:entare pu=lice privind pro=le:ele :aEore ale ti:pului nostru :
violena, intolerana, :ediul, i:i9rarea, traficul de dro9uri, traficul de persoane,
=ioetica, :edia.Aceste audiii iau for:a unui dialo9 ntre parla:entari i specialiti.
'reedintele Adunrii 'arla:entare se ale9e pentru un :andate de 3 sesiuni,
Adunarea 'arla:entar ntrunindu<se n ( sesiuni plenare pu=lice pe an , ti:p de o
spt:Dn la "tras=ur9.
,n perioada dintre sesiuni, pentru a asi9ura continuitatea activitii, se crea; o
Co:isie 'er:anent.Adunarea 'arla:entar ale9e un secretar 9eneral, un secratar
9eneral adEunct al Consiliului %uropei, un secretar 9eneral al Adunrii
'arla:entare, Eudectori de la Curtea %uropean a Drepturilor :ului i Co:isarul
pentru drepturile o:ului al Consiliului %uropei.
Adunarea 'arla:entar este for:at din .2. :e:=rii parla:entari A313
:e:=ri Adunrii i 313 :e:=ri supleaniC, 2 invitai speciali i 1/ o=servatori.
11
1.! CONGRESUL PUTERILOR LOCALE I REGIONALE
Con9resul 'uterilor Locale i &e9ionale este un or9anis: al Consiliului
%uropei for:at din .1. :e:=ri: 313 :e:=ri titulari, 313 :e:=ri
supleani.Con9resul este structurat n dou Ca:ere: Ca:era 'uterilor Locale i
Ca:era &e9iunilor.
-
Ca:erele alternea; n ale9erea preedintelui Con9resului pentru un :andat
de 2 ani.Con9resul 'uterilor Locale i &e9ionale AC.'.L.&.%.C a fost nfinat n
188( n calitate de or9an consultativ al Consiliului %uropei, nlocuind Conferina
puterilor locale i re9ionale din %uropa. Con9resul aEut noile state :e:=re ale
r9ani;aiei s<i ndeplineasc sarcinile practice necesare reali;rii unei autono:i
locale i re9ionale.Con9resul este vocea re9iunilor i :unicipiilor din %uropa, el
oferind un loc privile9iat de dialo9 , unde repre;entanii puterilor locale i re9ionale
de;=at pro=le:ele co:une, i confrunt e@perienele i i pre;int 9uvernelor
punctele de vedere.Con9resul sftuiete Co:itetul *initrilor i Adunarea
'arla:entar a Consiliului %uropei privind toate aspectele politicii locale i
re9ionale.
Con9resul or9ani;ea; audieri i conferine la nivel local i re9ional pentru a
aEun9e la :arele pu=lic a crui participare r:Dne esenial pentru instaurarea unei
verita=ile de:ocrai. Con9resul ela=orea; periodic rapoarte de ar privind situaia
de:ocraiei locale i re9ionale n statele :e:=re cDt i n statele candidate i
ve9Bea; asupra aplicrii principiilor Cartei %uropene a autono:iei locale.
#ntrarea n scen a noilor state cu diverse ori;onturi politice i econo:ice a
necesitat o reevaluare a o=iectivelor Con9resului :
<pro:ovarea unor structuri eficiente ale puterilor locale i re9ionale n toate
statele :e:=re ale Consiliului %uropei i, n special, n noile de:ocraii
-
*inisterul Afacerilor %@terne si al #nte9rarii %uropene Bttp:HHIII.:fa.9ov.:dHconsiliul<europeiHo=iectivele<
consiliului<europeiH Avi;itat 1-.1-.211(C
11
<e@a:inarea situaiei de:ocraiilor locale i re9ionale n statele :e:=re i n
rile candidate la aderare
<de;voltarea iniiativelor care per:it cetenilor s participe n :od real la
procesul de:ocratic de la nivel local i re9ional
<repre;entarea intereselor consiliilor locale i re9ionale n ela=orarea politicii
europene
<ncuraEarea cooperrii re9ionale i transfrontaliere n favoarea pcii, toleranei
i a de;voltrii dura=ile
<o=servarea ale9erilor locale i re9ionale.
Con9resul 'uterilor Locale i &e9ionale din %uropa se ntrunete o dat pe an
la "tras=ur9 unde 9;duiete dele9aiile or9ani;aiilor europene a9reate cDt i pe
cele ale cDtorva state ne:e:=re, pri:ite n calitate de invitai speciali sau
o=servatori.
1." SECRETARUL GENERAL
"ecretarul General al Consiliului %uropei, en9le;ul )errJ Davis, ales de
Adunarea 'arla:entar n anul 211( pentru - ani, are responsa=ilitatea orientrii
strate9ice 9lo=ale a pro9ra:ului de activiti i =u9etul Consiliului %uropei i a
suprave9Berii :ana9e:entului de ;i cu ;i al r9ani;aiei i "ecretariatului.
'ro9ra:ul de lucru inter9uverna:ental, sta=ilit de "ecretarul General pe =a;a
propunerilor de prioriti, este apro=at n fiecare an de Co:itetul *initrilor.
"ecretarul General rspunde cu aEutorul "ecretariatului de ndeplinirea
pro9ra:ului. Activitile operaionale de cooperare inter9uverna:ental sunt
coordinate n pri:ul rand de ctre direciile 9enerale, care corespund principalelor
do:enii de activitate ale r9ani;aiei.
1.# CELE APTE PLANURI DE ACIUNE
12
,n cadrul unei vaste ca:panii ce vi;ea; pro:ovarea vi;iunii unei %urope :ai
e@tinse, fondate pe valorile eseniale ale de:ocraiei, supre:aia dreptului i
respectarea drepturilor o:ului."ecretarul General a lansat un pro9ra: de aciune cu
apte puncte, pentru 2111<211-, care s reliafe;e noile provocri ale construciei
unei %urope pe deplin de:ocrate, pacifiste i sta=ile.'unctele eseniale ale
pro9ra:ului se refer la:
.
<pro:ovarea principiilor de:ocraiei prin consolidarea i:pactului politic al
r9ani;aieiL
<crearea unui spaiu co:un al drepturilor o:ului n %uropaL
<de;voltarea nor:elor de:ocratice i 9arantarea respectrii lor de ctre stateL
<rspunsul oferit ateptrilor cetenilor europeni, prin inter:ediul aciunilor
de terenL
<evaluarea re;ultatelor proiectelor i aciunilor ntreprinse n scopul
a:eliorrii eficacitilor lor realeL
<strDn9erea relaiilor de lucru cu $niunea %uropean, !aiunile $nite,
.".C.%.L
<de;voltarea cooperrii politice cu statele o=servatoare.
.
&epre;entata 'arla:entara al &epu=licii *oldova pe lin9a Consiliul %uropei
Bttp:HHIII.stras=our9.:fa.:dHco::ittee<:inisters<roH Avi;itat 1-.1-.211(C
13
1.$ BANCA DE DE%VOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI
C&'()( *+ 1,!", B(+-( .' D'/012)(&' ( C1+3*2*424* E4&15'* 6CEB7 '3)'
-'( 8(* 0'-9' *+3)*)4)*' :*+(+-*(&( *+)'&+()*1+(2( .*+ E4&15( 3* 3*+;4&( -4 <
01-()*' '=-243*0 31-*(2( >. CEB &'5&'/*+)( *+3)&48'+)42 :*+(+-*(& (2 512*)*-** .'
312*.(&*)()' ( C1+3*2*424* E4&15'*.
2
C%4 este o =anca de de;voltare :ultilaterala aflata su= autoritatea supre:a a
Consiliului %uropei. )otusi ea =eneficia;a de personalitate Euridica proprie si
autono:ie financiara. 'rin acordarea de :pru:uturi =anca participa la finantarea
proiectelor sociale, raspunde situatiilor de ur9enta contri=uind n acest fel la
:=unatatirea conditiilor de viata si a coe;iunii sociale n re9iunile :ai putin
favori;ate ale %uropei. C%4 acorda credite statelor :e:=re ale Consiliului
%uropei.
De la crearea sa, 4anca de De;voltare a Consiliului %uropei are ca principal
o=iectiv sa raspunda situatiilor de ur9enta si sa ofere spriEin financiar victi:elor
acestor situatii.
"a contri=uie la -1+312*.(&'( *+)';&(&** 31-*(2', n :od special prin:
aEutorarea refu9iatilor si a :i9rantilor, cresterea nu:arului de locuinte sociale
disponi=ile, :=unatatirea conditiilor de viata n :ediul rural si ur=an precu: si
crearea sau :entinerea locurilor de :unca.
"a participe la ;'3)*1+(&'( &'351+3(?*2( ( 8'.*424*, prin actiuni de
prevenire si aEutorare a re9iunilor lovite de de;astre naturale sau ecolo9iceL
construirea sau rea=ilitarea infrastructurilor de aductiune a apei si trata:entul
deseurilor licBide si solide.
7
*inisterul "anatatii &ep *oldova, Articol G &. *oldova i 4anca de De;voltare a Consiliului %uropei vor
se:na un acord pentru fortificarea capacita ilor serviciilorG 9))5@AABBB.83.;10.8.ACDE3)*&*A&F812.10(F3*F
?(+-(F.'/012)(&'F-1+3*2*424*F'4&15'*F01&F3'8+(F(-1&.F:1&)*:*-(&'(F-(5(-*)()*21& Avi;itat 1-.1-.211(C
1(
1., A.'&(&'( R'54?2*-** M12.10( 2( C1+3*2*42 E4&15'*
Confor: "tatutului Consiliului %uropei, orice stat din %uropa poate deveni
:e:=ru Co%, dac ntrunete ur:toarele condiii Aart. 3 din statutC:
/
accept principiul statului de drept i principiul n virtutea cruia fiecare
persoan aflat su= Eurisdicia sa tre=uie s se =ucure de drepturile i li=ertile
funda:entale ale o:uluiL
se an9aEea; s cola=ore;e sincer i efectiv la reali;area scopurilor Co%.
De ase:enea, la :o:entul aderrii, statul i :ai asu: alte dou cate9orii de
an9aEa:ente:
unele care decur9 din diverse convenii ale Co% acceptate la :o:entul
aderrii Aspre e@., Convenia european pentru aprarea drepturilor o:ului i
li=ertilor funda:entaleCL
altele sunt an9aEa:ente individuali;ate, pe care statul i le<a asu:at n ti:pul
ne9ocierilor de aderare > de ratificare ntr<un ter:en deter:inat a anu:itor
convenii sau de efectuare a refor:elor, adoptare a le9ilor, ar:oni;area acestora cu
standardele Co%.
1
&epu=lica *oldova a devenit :e:=ru al Consiliului %uropei ACo%C la 13 iulie
188-.
/
*inisterul Afacerilor %@terne si al #nte9rarii %uropene Bttp:HHIII.:fa.9ov.:dHconsiliul<europeiHo=iectivele<
consiliului<europeiH Avi;itat 1-.1-.211(C
1-
1.10 A3*3)'+G( C1E 5'+)&4 RM
La capitolul asistenei pot fi :enionate P&1;&(8'2' C184+' (2' C1+3*2*424*
E4&15'* H* U+*4+** E4&15'+' .'3)*+()' R'54?2*-** M12.10(.
'ro9ra:e i:ple:entate pDn n pre;ent:
'ro9ra:ul pentru susinerea de:ocraiei n &epu=lica *oldova pentru 2111<
2112L
'ro9ra:ul vi;Dnd i:ple:entarea &eelei ":arald < "uport pentru
i:ple:entarea 'ro9ra:ului de aciuni al Conveniei pentru Diversitate 4iolo9ic
privind re9iunea 'oliticii %uropene de 6ecintate a $% i &usia< 211/<2112L
2 'ro9ra:e co:une Co%<$% privind pro:ovarea li=ertii,
profesionalis:ului i pluralis:ului :ass<:ediei A"CL<*DL<*%D#A # i ##C: 211/<
2118 i 2111<2112L
2 'ro9ra:e co:une Co%<$% privind #niiativa re9ional de la Miev< #<l i
al ##<lea proiecte pilot privind rea=ilitarea patri:oniului cultural n oraele istorice<
2118<2111 i 2111<2111L
?acilitatea Co% a 'arteneriatului %stic pentru 2111<2113 Ai:plic (
di:ensiuni: consolidarea refor:ei Eustiiei, cooperarea n do:eniul cri:elor
ci=ernetice, =una 9uvernare i lupta contra corupiei, susinerea ale9erilor li=ere i
de:ocraticeCL
'ro9ra:ul &eelei de ":arald fa;a ## pentru 2112<211.L
'ro9ra:ul privind consolidarea luptei :potriva relelor trata:ente i
i:punitii ##: 2111<2113L
'ro9ra:ul &*%D < *ediere intercultural pentru co:unitile ro:ilor >
2111<2113
&o:ani"tudies < &eeaua Acade:ic %uropean pentru studiile ro:ilor >
2111<2113
1.
1.10 P&'3)(G*( RM 2( C4&)'( E4&15'(+I ( D&'5)4&*21& O8424* 6CEDO7
Curtea %uropean a Dreputilor :ului AC%DC nu constituie un or9an
statutar al Co%, dar este perceput drept instituie Eurisdicional a Co%, fiind un
:ecanis: de control al respectrii drepturilor o:ului n statele :e:=re ale Co%,
instituit n =a;a Conveniei europene pentru aprarea drepturilor o:ului. !u e@ist
nici un stat :e:=ru Co% care s nu fi ratificat i Convenia respectiv.
8
C%D e@a:inea; cererile individuale i ale statelor n care sunt se:nalate
violri ale drepturilor civile i politice sta=ilite n Convenie. Din anul 188/
cetenii statelor :e:=re pot aplica direct la C%D n ca;ul n care se consider c
li s<a le;at vreun drept consfinit n Convenie.
$nicitatea C%D const n dou ele:ente: e@a:inarea cererilor individuale
contra statelor i e:iterea BotrDrilor o=li9atorii din punct de vedere Euridic pentru
statele vi;ate. #ntrarea n vi9oare a 'rotocolului 1( la Convenia european a
drepturilor o:ului, a lansat un a:plu proces de refor: a activitii i structurii
C%D.
)oate cererile cetenilor sunt e@a:inate de ctre Eudectorii Curii %uropene a
Drepturilor :ului. ?iecare state :e:=ru al Consiliului %uropei are cDte un
Eudector. Acetia din ur: sunt alei de Adunarea 'arla:entar a Consiliului
%uropei la propunerea autoritilor naionale. *andatul Eudectorilor la C%D
varia; de la . la 8 ani, acesta fiind decis prin tra9ere la sori. Actual:ente
Eudector din partea &epu=licii *oldova la C%D este dl 6aleriu G&#3C, ales la
data de 2 octo:=rie 2112 n cadrul sesiunii de toa:n a A'C% pentru un :andat de
8 ani.
De ase:enea, &* are un &epre;entant al Guvernului n procedurile din faa
C%D > A9entul Guverna:ental, al crui activitate este re9le:entat prinle9ea
8
*inisterul Afacerilor %@terne si al #nte9rarii %uropene Bttp:HHIII.:fa.9ov.:dHconsiliul<europeiHo=iectivele<
consiliului<europeiH Avi;itat 1-.1-.211(C
12
o:oni:. A9entul Guverna:ental repre;int statul atDt n fa;a preEudiciar i cea
Eudiciar la Curte, dar este i principalul coordonator al :surilor naionale n
vederea or9ani;rii e@ecutrii BotrDrilor C%D i prevenirii altor nclcri
si:ilare. Aceast funcie din data de 18 dece:=rie 2112 este e@ercitat de ctre dl
Lilian Apostol.
)otodat, Co:itetul de *initri Aprin inter:ediul *A%#%C este or9anul politic
care ur:rete e@ecutarea BotrDrilor definitive ale C%D de ctre statele vi;ate An
=a;a art. (. din Convenia european pentru aprarea drepturilor o:ului i
li=ertilor funda:entaleC. ,n cadrul acestui e@erciiu, C* poate adopta re;oluii
interi:are > care solicit statului s ntreprind anu:ite :suri pentru a nltura
deficienele constatate de C%D, i re;oluii finale > prin care constat e@ecutarea
unei BotrDri C%D. ,n ca;ul n care nu se aEun9e la consens n cadrul C* cu
privire la e@ecutarea unei anu:ite BotrDri a C%D, aceasta poate fi trans:is, cu
votul :aEoritii de 2H3, C%D pentru interpretare i tranare a cBestiunii vi;Dnd
e@ecutarea.
Din cele 2,(1. cereri :oldoveneti nre9istrate ntre 188/ i 2111, pDn la 31
dece:=rie 2111, C%D a finali;at e@a:inarea a doar (2N. La 1 ianuarie 2112,
&epu=lica *oldova se afla printre pri:ele opt ri cu cel :ai :are nu:r de cereri
pendinte la C%D, n =a;a crora Guvernul &epu=licii *oldova a acBitat peste
%$& 12./ :il.

1/
BIBLIOGRAFIE
1. *inisterul Afacerilor %@terne si al #nte9rarii %uropene
Bttp:HHIII.:fa.9ov.:dHconsiliul<europeiHo=iectivele<consiliului<europeiH
Avi;itat 1-.1-.211(C
2. *inisterul "anatatii &ep *oldova, Articol G &. *oldova i 4anca de
De;voltare a Consiliului %uropei vor se:na un acord pentru fortificarea
capacita ilor serviciilorG Bttp:HHIII.:s.9ov.:dHOPQstiriHr<:oldova<si<
=anca<de;voltare<consiliului<europei<vor<se:na<acord<fortificarea<
capacitatilor Avi;itat 1-.1-.211(C
3. &epre;entata 'arla:entara al &epu=licii *oldova pe lin9a Consiliul %uropei
Bttp:HHIII.stras=our9.:fa.:dHco::ittee<:inisters<roH Avi;itat 1-.1-.211(C
(. G Consiliu %uropei GBttp:HH=i=lioteca.re9ielive.roHreferateHdreptHconsiliul<
europei<stiinte<politice<2.38(/.Bt:l Avi;itat 1-.1-.211(C
-. Articol GConsiliu %uropeiG pa9.3<- Bttp:HHIII.referate11.roHconsiliul<
europei<.88..Bt:l Avi;itat 1-.1-.211(C
18