Sunteți pe pagina 1din 4

Romeo si Julieta William Shakespeare

CARACTERIZAREA PERSONAJELOR
Opera literara este mai mult decat u te!t" deoarece ea pride #iata de a$ia odata cu
receptarea cititorului% Pri lectura" cititorul tre&este la #iata ui#ersul 'ictioal" acesta 'iid o
simpla partitura" i timp ce capacitatile di'erite ale lectorului sut cele care istumetea&a te!tul%
(iecare te!t repre&ita o aumita #edere perspecti#ica" multi'ocala" propusa de autor asupra
lumii% Ca atare" te!tul u copia&a pur si simplu lumea reala ci mai de)ra$a costituie o lume di
materialul ce i se o'era% Asa cum i Atichitate" papirusurile se des'asurau materialmete" cartea
se des'asoara" te!tul 'iid o$iectul uei descoperiri pro)resi#e" a uei perceptii diamice si i
permaeta schim$are%
Tra)edia ""Romei si Julieta**" scrisa pro$a$ill i +,-,.+,-/" pre&ita po#estea e'ericita a
celor doi idra)ostiti " Romeo si Julieta" care aparea ica di +01/ i ""No#ellio** de italiaul
2asuccio%
I orice opera literara" persoa3ul literar poarta" iaite de toate" pecetea persoalitatii
autorului" acesta de#eid u P4)malio" u sculptor desa#arsit" ce trasmite emotiile sale
iterioare 5alateei sale" adica prota)oistului% Persoa3ele sut meta'orele #ii ale te!tului"
acestea 'iid cele care diami&ea&a actiuea" poarta si trasmit mesa3ul autorului pri modul lor
simplu sau comple! de a se comporta i iteriorul operei si cotri$uie le deslusirea sesurilor
acesteia% Cuplul Romeo 6i Julieta repre&it7 u teritoriu uma si)ular de o e87rmurit7 credi87
9 iu$ire" 9co3ura8i de :oceaul; uei lumi lipsite de criterii #alorice 6i de moralitate" icapa$il7
de a #i$ra 9 'a8a marilor elauri sau drame ale eroilor o6tri% Cei doi adolesce8i" apar8i<d
uor 'amilii de #a&7 di =eroa" 'amilii 'aimoase petru le)edara du6m7ie ditre ele" se
9dr7)ostesc" 9 ciuda acestei situa8ii%
>oua 'amilli di =eroa" 2ota)ue si Capulet" se dusmaesc de moarte? dar Romeo" u
2ota)ue" se idra)osteste de Julieta" o Capulet" care ii raspude la setimete la 'el de
puterice" iar calu)arul La@rece ii cuua i taia% Itr.u duel cu T4$alt" uul di Capuleti"
prieteul lui Romeo" 2ercutio" este ucis% >eoarece Romeo il omoara pe T4$alt" este e!ilat si
pleaca la 2atua" i timp ce tatal Julietei" estiid imic despre casatorie" #rea s.o marite cu
cotele Paris% Armad s'atul calu)arului" Julieta cosimte 'ormal si iaite de uta $ea o
potiue care o adoarme petru patru&eci de ore% Julieta e dusa i ca#ou" dar solul trimis de
calu)ar li Romeo u soseste la timp% Romeo a'la ca Julieta a murit" se itoarce la =eroa" $ea
otra#a i ca#ou si moare% Julieta se tre&este" il #ede mort si se omoara% (amiliile ri#ale se impaca
la)a cada#rele copiilor% Atat de puterica este dra)ostea ditre Romeo si JulietaB realitatea"
esetaC" icat umeleBaparetaC u are petru ei icio isematate? atat de mare este ura ditre
paritii si rudele lor B cultul umelui" al apareteiC icat ei u #or recuoaste eseta" realitatea"
decat i ca#ou%
Se remarca pe parcursul des'asurarii actiuii doua persoa3e pricipale deose$it de
importate" pi#oturi ale die)e&ei" epoime" tridimesioale" rotude" pre&etate i e#olutia lor si
aume Romeo si Julieta" secDdate de alte persoa3e mai puti importate precum doica"
paritele Lore&o" 2ercutio" T4$alt" Capulet" Paris etc%
Relatia $ar$at.'emeie este i'atisata pri seria de prota)oista amitita mai sus" care" itr.o
aumita masura" se mai'esta sau )adesc i atite&aE erasplatita pasiue a lui Romeo petru
Rosalida e mai curad ima)iara decat ade#arata" dra)ostea ditre Romeo si Julieta este reala si
pro'uda" pe $atraul Capulet si Paris u.i iteresea&a setimetele Julietei" 2ercutio crede
umai i pasiuea erotica" il iroi&ea&a pe Romeo petru ca suspia dupa Rosalida" ""are maa
rece ca de )heata**? doica da do#ada de u oportuism imoral" petru slu)i" 'emeile tre$uie
""i)hesuite la perete**% (ara a 'i et opuse uele altora" persoa3ele sut caracteri&ate si pri
trasaturi cotrastate%
Atat Romeo cat si Julieta sut caracteri&ati comple! pri mi3loace atat directe cat si idirecte
precum lim$a3" relatia cu celelalte persoa3e" mora#uri" 'apte si comportamet" ume" etc%
Lim$a3ul celor doi este speci'ic clasei de sus a secolului al F=I lea" lim$a3 $o)at i
re)ioalisme" dulce si melodios care ii plasea&a pe am$ii eroi i #ar'ul ierarhiei sociale" precum
o 'ace si umele lor E 2ota)ue si Capulet" doua ume de #a&a i Italia #remii%
Tradus di latia" umele GRomeo; iseama Trada'ir" acesta asemuidu.se cu uul
deoarece impartaseste 'rumusetea acestuia cu a3utorul careia o 'armeca pe Julieta si o 'ace sa se
idra)osteasca iremedia$il de el" isa are si Gspii; care sut repre&etati de ori)iea sa de
2ota)ue" ume care sta i calea iu$irii ditre el si Julieta Capulet di cau&a uei uri ce datea&a
cu )eeratii i urma%
Si umele Julietei are o semi'icatie ascusa" acesta 'iid u deri#at al e!presiei latie ce se
traduce i Gdescedetul lui Jupiter;" &eul suprem al mitolo)iei romae% Rolul deose$it de
importat al acestuia ii este traspus Julietei" care de#ie itr%.u timp 'oarte scurt &eita suprema
a su'letului lui Romeo" acesta idra)ostidu.se e$ueste si iremedia$il de ea" 'iid dispus sa
'aca orice 'el de sacri'iciu petru dra)ostea lor%
Portretul lui Romeo este coturat i mod direct i multiple raduri de umeroase persoa3e si
chiar de catre autor" acesta 'iid ""sicer si discret" asa de epatrus" de.chis i haiaHISi
temator ca u $o$oc de 'loare**" isa" dupa spusele lui T4$alt" acesta de#ie ""u ticalos" u
dusma**% Paritele Lore&o il descrie drept J*taar" saatos" lipsit de )ad**" i timp ce cotesa il
cosidera u ""miselIHacel ele)iuit**cat si de Julieta Romeo" ahK >e ce esti tu RomeoL Te
leap7d7 de ume si de tat7%I>e ce u te.duri" iu$ire 3ur7.mi doarIMi.am s7 m7 rup de.ai mei" de
Capule8i% >e asemeea" acesta isi coturea&a auto.portretul" declarad ca e Gprea adac strapus
de.a lui sa)eata"ISpre.a ma.alta pe.aripile.i usoareI>easupra )relei mele su'eriti%I2a
pre$usesc su$ )reaua lui po#ara%**% Se do#edeste a a#ea u simt 'i al clar#i&iuii" la iceputul
operei 'iid prota)oistul uui #is ce pre#esteste )roa&ica turura a e#eimetelor" pli de
$ra#ura si u strop de e$uie itrucat isi risca #iata petru a itra la $alul Capuletilor i
sperata ca.si #a &ari aleasa" iute la maie si a#id de ra&$uare cad il omoara pe T4$alt dupa ce
acesta la radul lui il strapu)e cu spada pe 2ercutio si e!trem de de#otat i iu$irea sa sicera i
mometul i care 'ace sacri'iciul suprem% I ca&ul sau" i a'ara de aumite ""opo&itii** 'ata de
altii" atite&a apare i el isusi" i e#olutieE o iu$este pe Rosalida ima)iati#" apoi depli" sicer"
pe Julieta" cu o dra)oste care l.a maturi&at" 'acadu.l sa reute la #isare si sa actioe&e i
umele setimetului" iar itr.o ultima 'a&a" cad a'la despre moartea Julietei%
Julieta este de asemeea" descrisa i mod direct de celelalte persoa3e" doica alitad.o ""cea
mai dra)alasa papusica de pe lume**" si de ParisE ""O" tu.tre 'lori cea mai 'rumoasa 'loare**" isa
portretul cel mai comple! il reali&ea&a Romeo i scea $alcoului" Julieta de#eid petru el
si)urul puct de iteres" si)ura 'iita ramasa pe lume" si)ura 'iita importata di #iata lui :
GSut &orii" da" si Julieta.i soare KITe.al87" soare" si r7pue luaIPi&masa" care.i l<ced7 de
ciud7IC7 tu" 'ecioara ei" o.treci 9 uriEIN.o mai slu3i" de #reme ce.i pi&mas7?I=er&ui si stis e
straiu.i de #estal7"IMi.l poart7 doar 7t<)ii? tu" aruc7.l%IE ea" domi8a mea" iu$irea mea KIO"
dac.ar sti c7 este KI=or$este" totusi '7r7 )lasE ce dac7.iICu#<t7 ochii" eu le #oi r7spude%I>ar
prea cute&" ea u.mi #or$este mie%I>oi astri de pe cer" di cei mai limpe&i"IChema8i aiurea" roa)7
ochii eiIS7 scapere. t7rii p<Ns.or 9toarce%IPe $olt7.s ochii.i L Stelele.s la eaLINu" astrii s.ar s'ii
de str7lucirea.iICa u opai8 &iuaK Ei #7&duhuIlAt<t l.ar lumia 9c<t" uit<dIC7 .i oapte" p7s7ri
s.or pori c<t<d%IO$ra&ul" #e&i" si.l spri3i7 9 m<7IHO" cum de u.s pe m<a ei maus7I"S7.
i m<)<i eu o$ra&ulK;%
La 'el de e#ideta este si e#olutia Julietei" pe care aceeasi dra)oste $rusca si puterica o
tras'orma ditr.o copila itr.o 'emeie eer)ica si cura3oasa% Ea a'irma prioritatea realitatii 'ata
de ume" daramad ast'el" ideea idolatri&arii umeluiE ""O" ia.ti u alt umeKI Ce este itr.u
umeL Ceea ce umim oi trada'irIAr mirosi la 'el de sua# daca ar purta u alt ume**% >e
asemeea" Julieta isi e!prima setimetele direct" cu deplia siceritate% =ia eroilor sta i 'aptul
ca se pripesc i tot ceea ce itreprid" ast'el" Julieta" mai iteleapta decat Romeo" e costieta ca
lo)oda ""E prea pripita" prea imprudeta" prea $rusca**%
I coclu&ie" putem a'irma ca Romeo si Julieta" doi idra)ostiti ce lupta impotri#a destiului
care li se opue" creea&a i lupta lor o miuata po#este de dra)oste" tipic reascetista" i care
#alorile precum 'amilia" ooarea" iu$irea primea&a si trium'a i 'ialul apoteotic tra)ic%
Stoia Oiaca >eisa" clasa
a IF a A