Sunteți pe pagina 1din 6

Chopperul de tensiune continua coborator

cu un tranzistor serie
Chopperele sunt convertoare continuu continuu, utilizate pentru alimentarea
sarcinii cu current continuu, sub tensiune reglabila.
Chopperele sunt convertoare cu comutatie comandata utilizate pentru variatia si
reglajul vitezei masinilor electrice de current continuu, care lucreaza in domeniul
tractiunii electrice (tenure, troleibuze, vehicule alimentate de la baterii).
Avantajele chopperelor in raport cu alte tehnici de reglaj ale tensiunii continue
sunt:
- randamentul ridicat;
- inertie redusa;
- absenta contactelor electrice alunecatoare.
Deseori, gasim chopperele ca sursa de alimentare cu tensiune reglabila pentru
invertoare. De asemenea, ele sunt raspandite si in domeniul sudurii electrice.
chema chopperului coborator este prezentata in !igura ":
Ur
npn1
T
V
V
#igura " Comanda acestui dispozitiv in programul $%& este urmatoarea:vezi sus
'a( tensiunea de alimentare; -'s( tensiunea la bornele sarcinii;
-)*s( sarcina rezistiv-inductiva; -D( dioda de regim liber;
"
-+( transistor npn.
$entru chopperul coborator ce !unctioneaza cu sarcina )* se utilizeaza ca
intreruptoare transistorul bipolar de putere + si dioda de regim liber D. %n timpul
conductiei tranzistorului, dioda este blocata, deoarece ea primeste pe catod ,pulsul-
sursei:


S
S i S
di
u U Ri L
dt
= = + deoarece: .
S
S S
di
u Ri L
dt
= = +
T S
i i =
olutia
( )
S
i t
contine un termen !ortat
f
i
si un termen liber
l
i
:
( ) ( ) ( )
t
i
S f l
U
i t i t i t ke
R

= + = +
cu / constanta de integrare si
L
R
= (constanta de timp a sarcinii).
Cand tranzistorul se blocheaza, dioda intra in conductie din cauza energiei
magnetice acumulate in inductanta * a circuitului si curentul
S D
i i =
este obtinut din
ecuatia:
.
S
S S
di
u Ri L
dt
= = +
#ormele de unda pentru chopperul coborator sunt reprezentate in !igura 0:
#igura 0
1aloare lui * poate !i marita prin legarea in serie a unei inductante de netezire
f
L
. olutia este limitata de gabaritul si de costurile ridicate ale inductantei
f
L
, pentru valori
mari. Deoarece ! reprezinta !recventa de comutatie a componentelor semiconductoare,
trebuie sa allege componente per!ormante, care pot !unctiona la !recvente de comutatie
ridicate. #recventa este limitata, la randul sau , de pierderile in comutatie.
0
Comanda acestui dispozitiv in programul $%& este urmatoarea:
Continutul de armonici poate !i observat in !igura 2:
Celula tip 3 #ig .2 Constructia in $%&
2
+ip 3
D1
Ua
120
pnp1
T1
V
Us
RLs
Uref
V
U21
Up
T1
V
U12
4
0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03
Ti me (s)
0
-200
200
400
I(npn1) I(RL1) Up Ur Us
0
0.4
0.8
U12 U21
0n
-0.004n
-0.008n
-0.012n
-0.016n
I(RLs)
0
0.04
0.08
Us
0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03
Time (s)
0
0.4
0.8
V2
#ig 2 si 4 repezentarea armobicelor la celula de tip 3 si a !ormlor de unda
0
0.2
0.4
0.6
0.8
U12 U21
0n
0.002n
0.004n
0.006n
0.008n
0.01n
0.012n
I(RLs)
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
0.2
Us
0 1000 2000 3000 4000 5000
Frequency (H)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
V2
#ig 4
Analiza !tt( cand 're!(..5)
6
Cand 're!("..
Caz doi general cand 're!(..5
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
I(!1) U12 U21
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
U12 U21 Us
0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03
Time (s)
0
0.4
0.8
I(RLs) U12 U21 V2
#ig 6 cazul 0
7bservatii si concluzii
Chopperele cu ie8ire 9:n curent- (chopperul serie 8i cu acumulare capacitiv;) se
pot trans!orma :n surse dinamice de tensiune cu ajutorul unui condensator care se
conecteaz; :n paralel pe sarcin;.
+ensiunea la ie8ire poate !i reglat; prin modi!icarea raportului ciclic <. =n regim
permanent tensiunea medie la bornele inductivit;>ii * este nul; ('
*
(.).
Deseori, gasim chopperele ca sursa de alimentare cu tensiune reglabila pentru
invertoare. De asemenea, ele sunt raspandite si in domeniul sudurii electrice
$rin de!ini>ie "?.@<, ceea ce :nseamn; c; montajul este de tip coborAtor de
tensiune (Buc/).
C