Sunteți pe pagina 1din 2

Dizolvare / Lichidare voluntara societate comerciala

Posibilitatea luarii deciziei de dizolvare / lichidare voluntara a unei firme este o


oportunitate legala menita sa-i ajute pe intreprinzatorii ajunsi intr-o situatie economica dificila.
Decizia de dizolvare trebuie sa fie strans legata de însăşi ratiunea de a exista a oricarei
societati comerciale, anume aceea de a obtine profit.
Potrivit articolului 235 alin. 2, introdus prin pct. 157 din Legea 441 din 27 noiembrie
2006, in situatia in care asociatii ce doresc dizolvarea detin o pondere de minim 75-90% din totalul
capitalului social in societatile cu raspundere limitata, atunci când unanim ei sunt de acord cu
privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si totodata asigura si stingerea pasivului
sau regularizarea lui in acord cu creditorii, acesti asociatii pot hotărâ, pe lângă dizolvarea si
modificarea corespunzatoare a actului constitutiv, si modul de lichidare al societatii.
Textul legal este:
"(2) Prin votul unanim al asociatilor se poate hotari si asupra modului in care activele
ramase dupa plata creditorilor vor fi impartite intre asociati. In lipsa acordului unanim privind
impartirea bunurilor, va fi urmata procedura lichidarii prevazuta de prezenta lege.
(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase dupa plata creditorilor
are loc la data radierii societatii din registrul comertului.
(4) Registrul va elibera fiecarui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra
activelor distribuite, in baza caruia asociatul poate proceda la inscrierea bunurilor imobile in
cartea funciara."
Potrivit noilor modificari ce au intrat in vigoare la sfarsitul lunii iunie 2008, modificari ce
conduc la o scurtare apreciabila a timpului necesar desfiintarii firmei, procedura de dizolvare /
lichidare voluntara a unei societati comerciale necesita depunerea la Registrul Comertului a doua
dosare, corespunzatoare celor doua etape ce trebuie parcurse:
- cea de dizolvare - lichidare si apoi
- cea de radiere.

Documentele necesare pentru înregistrarea desfiintarii voluntare a societatii, fără lichidator,


sunt:

Etapa I – dizolvarea si lichidarea voluntara


1. Cerere de inregistrare a mentiunii;
2. Hotararea AGA sau decizia Asociatului unic;
3. Imputernicirea persoanei care depune mentiunea, daca este cazul;
4. Dovada achitarii taxelor.

Etapa II – de radiere voluntara


1. Cerere de radiere;
2. Certificatul de inregistrare si anexele lui;
3. Situatia financiara (bilantul) de lichidare;
4. Hotararea de repartizare intre asociati a patrimoniului ramas dupa lichidare;
5. Certificat de la Administratia Financiara, din care rezulta ca societatea nu are datorii la
bugetul de stat si la fondurile speciale (contributiile sociale, somaj, ITM, etc.)
6. Imputernicirea persoanei care depune mentiunea, daca este cazul;
7. Dovada achitarii taxelor.

Documente necesare pentru înregistrarea desfiintarii voluntare a societăţilor cu mai mulţi


asociati, cu lichidator, sunt:

Etapa I – dizolvarea si lichidarea voluntara


1. Cererea de înregistrare (original)
2. Hotărârea AGA prin care se ia act de dizolvarea societăţii şi numirea lichidatorului
3. Declaraţia lichidatorului că deţine această calitate (original)
4. Specimenele de semnătură ale lichidatorilor (original)
5. Dovada plăţii taxei de timbru judiciar, a timbrului judiciar şi a taxei de registru.
Etapa II – de radiere voluntara
1. Cerere de radiere (original)
2. Situaţia financiară (bilant) de lichidare şi proiectul de repartizare al activului (copie)
3. Raportul lichidatorilor
4. Certificatul de înregistrare şi anexele sale
5. Certificat obţinut de la Fisc din care să rezulte că nu există datorii (copie)
6. Dovada plăţii taxei de timbru judiciar, a timbrului judiciar şi a taxei de registru.

În lipsa acordului unanim privind împartirea bunurilor, va fi urmata procedura de


lichidare prevazuta de legislatia in vigoare.
Procedura este urmatoare:

Documente necesare pentru înregistrarea desfiintarii voluntare a societăţilor cu mai mulţi


asociati, in lipsa acordului asociatiilor, cu lichidator, sunt:

Etapa I – dizolvarea si lichidarea voluntara

La Oficiul Registrului Comertului se depun:


1. hotararea AGA pentru modificarea actului constitutiv privind dizolvarea si/sau numirea
lichidatorilor si
2. dovezile privind achitarea taxelor.

Dupa 30 de zile de la publicarea hotararii de dizolvare in Monitorul Oficial, la Oficiul Registrului


Comertului se depun:
1. daca este cazul, contractul de administrare încheiat intre societatea supusa procedurii de
dizolvare si lichidare, pe de o parte si lichidatorul persoana juridica, pe de alta parte, si
2. dovada privind achitarea taxelor legale.

Etapa II – de radiere voluntara

Dupa ce lichidarea a fost efectuata, pentru Radiere, la Oficiul Registrului Comertului se


depun:
1. cererea de radiere insotita de o serie de documente, cum ar fi:
2. bilantul de lichidare aprobat de asociati,
3. dovada agentiei de mediu (daca e cazul),
4. certificatul de atestare fiscala,
5. certificatul de inregistrare (in original) si
6. dovada privind plata taxelor legale.