Sunteți pe pagina 1din 32

1

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

Aplicatii An III
Semestrul I
Set 1


Stagiar:


Bucuresti
2014
2

1. Studiu de caz privind ambalajele.
La data de 15.02.2012, societatea X cumpara ambalaje in valoare de 4.250lei, TVA
24% pentru care nu primeste factura. Factura soseste in data de 28.02.2012.In data de 10.03.2012
ambalajele sunt vandute impreuna cu prodese finite in valoare de 25.500, TVA 24%.Clientul
returneaza societatii ambalaje in valoare de 3.500lei, diferenta de 750lei nu se mai restituie.

Inregistrarea ambalajelor fara factura sosita:
% = 408 5.270 lei
381 Furnizori - facturi nesosite 4.250 lei
Ambalaje
4428 1.020 lei
TVA neexigibila

Inregistrarea facturii de ambalaje:
% = % 6.290 lei
408 401 5.270 lei
Furnizori - facturi
nesosite
Furnizori
4426 4428 1.020 lei
TVA deductibila TVA neexigibila

Inregistrarea vanzarii catre client:
411 = % 35.870 lei
Clienti 707 25.500 lei
Venituri din vanzarea marfurilor
4427 6.120 lei
TVA de plata
419 4.250 lei
Clienti - creditori

Inregistrarea restituirii ambalajelor goale:
419 = 411 3.500 lei
Clienti - creditori Clienti lei

3

Inregistrarea facturarii ambalajelor nerestituite:
419 = % 930 lei
Clienti - creditori 707 750 lei
Venituri din activitati diverse
4427 180 lei
TVA de plata

Inregistrarea descarcarii din gestiune a ambalajelor facturate:
608 = 381 750 lei
Ch datorate ambalajelor Ambalaje


2. Studiu de caz privind tranzactiile cu reduceri comerciale si financiare.
Societatea A livreaza unui client marfuri in valoare de 60.000lei, TVA 24%. Pe factura
se inregistreaza urmatoarele reduceri: un rabat de 10% ca urmare a unor defecte de fabricatie , o
remiza de 5% ca urmare a unei vanzari peste suma de 45.000lei si un scont de decontare de 1%.
Ulterior, la sfarsitul anului societatea ii emite clientului o factura reprezentand un risturn de
1.000lei.
Rabat: 10% * 60.000lei = 6.000lei
Remiza: 5% * (60.000lei 6.000lei) = 2.700lei
Scont: 1% * (60.000lei 6.000lei - 2.700lei) = 513lei
Valoarea marfii: 60.000 - 6.000lei - 2.700lei - 513lei = 50.787 lei
Inregistrarea vanzarii catre client:
411 = % 63.612 lei
Clienti 707 51.300 lei
Venituri din vanzarea marfurilor
4427 12.312 lei
TVA de plata4

Inregistrarea scontului de decontare:
667 = 411 513 lei
Ch privind sconturile acordate Clienti


Inregistrarea facturii de risturn:
411 = % -1.240 lei
Clienti 707 -1.000 lei
Venituri din vanzarea marfurilor
4427 -240 lei
TVA de plata


3. Studiu de caz privind deprecierea stocurilor.
O societate cumpara in luna octombrie materii prime in valoare de 4.500lei, TVA 24%,
achizitionand 45buc. La sfarsitul anului se constata ca pretul materiilor prime este de 95lei/buc.
Inregistrarea achizitiei de materii prime:
% = 401 6.580 lei
301 Furnizori 4.500 lei
Materii prime
4426 1.080 lei
TVA deductibil

Inregistrarea ajustarii pentru deprecierea stocului de materii prime:
Pret achizitie: 4.500lei : 45buc = 100lei/buc
Pret sfarsit de an: 95lei/buc diferenta rezultata: 5lei/buc
depreciere totala: 5lei/buc * 45buc = 225lei
6814 = 301 225 lei
Ch de exploatare privind
deprecierea activelor circulate
Materii prime lei


5

4. Studiu de caz privind sistemele de contabilizare a stocurilor.
O entitate care tine evidenta stocurilor la cost de achizitie detine un stoc initial de materii prime
de 200kg, evaluat la un cost de achizitie de 8lei/kg. In cursul lunii cumpara materii prime astfel:
600kg la 10lei/kg, TVA 24%, achitate prin banca. S-a efectuat un consum de materii prime de
700kg, evaluat dupa metoda LIFO.
Inregistrarea achizitiei de materii prime:
% = 401 6.580 lei
301 Furnizori 6.000 lei
Materii prime
4426 1.440 lei
TVA deductibil

Inregistrarea achitarii facturii de la furnizor:
401 = 512 6.580 lei
Furnizori Conturi la banci

Inregistrarea consumului dede materii prime:
Valoare consum conform matodei LIFO: 600buc * 10lei/buc + 100buc * 8lei/buc = 6.800lei
601 = 301 6.800 lei
Ch cu materiile prime Materii prime

Daca s-ar fi utilizat metoda FIFO valoare consum ar fi fost: 200buc * 8lei/buc + 500buc
* 10lei/buc = 6.600lei
601 = 301 6.600 lei
Ch cu materiile prime Materii prime


5. Studiu de caz privind evaluarea stocurilor la intrarea in patrimoniu.
SC Alfa SRL a fabricat in exercitiul N cantitatea de 600 buc. din produsul A (productie
reala) pentru care s-au efectuat urmatoarele cheltuieli: Cheltuieli directe: 2.220.000 lei ;
Cheltuieli indirecte: 700.000 lei, din care: cheltuieli fixe: 400.000 lei si cheltuieli variabile:
300.000 lei; Cheltuieli generale : 600.000 lei ; Cheltuieli de desfacere : 100.000 lei. Capacitatea
normala de productie este de 1000 buc pentru produsul A.
6


CFPN = CF * (1 - productia reala/capacitatea normala de productie)
CFPN = costuri fixe de productie neincorporabile ;
CF = costuri fixe
CFPI = CF * productia reala/ capacitatea normala de productie
CFPI = costuri fixe de productie incorporabile ;
CFPN + CFPI = CF

CFPI = 400.000 * 600 / 1000 = 240.000 lei (din chelt. Fixe 400.000 - intra la costul de productie)
CFPN = 400.000 * (1 - 600 / 1000) = 160.000 lei
Cost productie = 2.220.000 + 240.000 + 300.000 = 2.760.000 lei.
Cost unitar = 4.600 lei / buc.

Inregistrarea produselor finite realizate:

345 = 711 2.760.000 lei
Produse finite Variatia stocurilor


6. Studiu de caz privind imobilizarile necorporale in curs de executie.
Societatea Gama produce un brevet in valoare de 9.000lei, intr-o perioada de 3 ani, cata
3.000lei pe an.
Inregistrarea imobilizarii necorporale in curs de executie in anu I, II si III.
233 = 711 3.000 lei
Imob necorp in curs de
executie
Ven din productia de imob
necorpInregistrarea receptiei bunului la terminarea executiei.
205 = 233 9.000 lei
Concesiuni,
brevet,licente, marci etc.
Imob necorp in curs de
executie7

7. Studiu de caz privind imobilizarile corporale in curs de executie.
O societate comerciala executa in regie proprie undepozit pentru marfuri. In prima luna se
inregistreaza cheltuieli cu materiale in valoare de 4.500lei si cheltuieli cu salarii si asigurari in
valoare de 2.000lei. In cea de-a doua luna cheltuielile salariale raman aceleasi, iar cheltuielile cu
materialele sunt in valoare de 4.000lei. In luna a treia se inregistreaza cheltuieli cu materiale de
800lei si in aceeasi luna se receptioneaza lucrarea. Durata de viata a depozitului este estimate la
10 ani.
Inregistrarea cheltuielilot in prima luna:
Cheltuieli cu materiale
6021 = 3021 4.500 lei
Ch cu materialele auxiliare Materiale auxiliare

Cheltuieli cu salariile
641 = 421 2.000 lei
Ch cu salariile personalului Personal salarii datorate

Inregistrarea investitiei neterminate la sfarsitul lunii:
231 = 722 6.500 lei
Imob corp in curs de executie Ven din prod de imob corp

Inregistrarea cheltuielilot in luna a doua:
Cheltuieli cu materiale
6021 = 3021 4.000 lei
Ch cu materialele auxiliare Materiale auxiliare

Cheltuieli cu salariile
641 = 421 2.000 lei
Ch cu salariile personalului Personal salarii datorate

Inregistrarea investitiei neterminate la sfarsitul lunii:
231 = 722 6.000 lei
Imob corp in curs de executie Ven din prod de imob corp

8

Inregistrarea cheltuielilot in ultima luna:
Cheltuieli cu materiale
6021 = 3021 800 lei
Ch cu materialele auxiliare Materiale auxiliare

Inregistrarea decontarii cheltuielilor cu investitia:

231 = 722 800 lei
Imob corp in curs de executie Ven din prod de imob corp

Inregistrarea receptiei lucrarii si darea in folosinta:

212 = 231 13.300 lei
Constructii Imob corp in curs de executie

Amortizarea lunara a depozitului va fi de: 13.300 lei : (10* 12) = 110.83lei/luna


8. Studiu de caz privind evaluarea stocurilor la iesirea din patrimoniu.
Societatea A produce si comercializeaza produsul Y, iar in luna aprilie 2012, a avaut
urmatoarele intrari si iesiri de materii prime: stoc initial -500 buc. * 20lei; intrari:
03.04.2012 - 100 buc. * 22lei, TVA 24%, 15.04.2012 - 200 buc. * 24 lei, TVA 24% ; ieiri:
10.04.2012 - 300 buc,25.04.2012 -400 buc.Societatea foloseste metoda costului mediu ponderat
calculat dupa fiecare intrare.

Stocul initial: 500buc.*20lei = 10.000lei
Intrare pe 03.04.2012: CMP = {(500buc.*20lei) +
(100buc.*22lei)]/(500buc.+100buc.)= 20,333lei
Costul ieirii pe 10.04.2012 = 300 buc. x 20,333 lei =6.100lei
Intrare pe 15.04.2012:C M P = [ ( 3 0 0 b u c . * 2 0 , 3 3 3 l e i ) + ( 2 0 0 b u c . *
2 4 l e i ) ] / ( 3 0 0 b u c . + 2 0 0 b u c . ) = 2 1 , 8 0 l e i
Costul ieirii pe 25.04.2012 : 400 buc. * 21,80 lei =8.720lei
Stocul final : 100 buc. * 21, 80 lei =2.180lei


9

Inregistrare intrare marfuri in 03.04.2012

% = 401 2.728 lei
301 Furnizori 2.200 lei
Materii prime
4426 528 lei
TVA deductibil

Descarcare gestiune iesiri 10.04.2012

601 = 301 6.100 lei
Ch cu materii prime Materii prime

Inregistrare intrare marfuri in 15.04.2012

% = 401 5.952 lei
301 Furnizori 4.800 lei
Materii prime
4426 1.152 lei
TVA deductibilDescarcare gestiune iesiri 10.04.2012

601 = 301 8.720 Lei
Ch cu materii prime Materii prime9. Studiu de caz privind productia in curs de executie aferenta stocurilor.
La sfarsitul lunii ianuarie societatea X are un stoc de produse in curs de executie in
valoare de 25.000lei. In luna urmatoare se continua procesul de productie. La finalul procesului
se obtin 500buc evaluate la uncost de 70lei/buc, costul efectiv fiind de 75lei/buc.

Inregistrarea produtiei in curs de executie in luna ianuarie:

331 = 711 25.000 Lei
Produse in curs de executie Variatia stocurilor

10

Inregistrarea produtiei in curs de executie la inceputul lunii februarie:

711 = 331 25.000 Lei
Variatia stocurilor Produse in curs de
executie


Inregistrarea produtiei de produse finite la cost prestabilit:

345 = 711 35.000 Lei
Produse finite Variatia stocurilor

Inregistrarea diferentelor de cost:

Diferente de cost: 500buc*75lei/buc 500buc*70lei/buc = 2.500lei

345 = 711 2.500 Lei
Produse finite Variatia stocurilor10. Studiu de caz privind contabilizarea tranzactiilor in sistem second-hand.
Societate X a achizitionat haine second-hand, 200kg de rochii la pretul de 20lei/kg,
TVA 24%. La recectia marfii se face proces verbal de transformare a kilogramelor in bucati
pentru a vinde marfa. Se constata ca la 1kg sunt 5 buc rochii. Adaosul societatii este de 150%. In
cursul lunii societatea vinde intreaga cantitate.
Transformarea in bucati: 200kg * 5buc/kg = 1.000buc
Pret unitar intrare fara TVA: (200kg * 20lei/kg) / 1.000buc = 4lei/buc
Adaos pe bucata: 4lei/buc * 150% =6 lei/buc 6.000lei/total
Valoare TVA neexigibil pe bucata: ( 4lei/buc + 6lei/buc)*24% = 2,4lei/buc 2.400lei/total
Pret de raft cu TVA: 4lei/buc + 6lei/buc + 2,4lei/buc = 12,4lei/buc 12.400lei/total

Inregistrarea achizitiei marfii:

% = 401 4.960 Lei
371 Furnizori 4.000 Lei
Marfuri
4426 960 Lei
TVA deductibila

11

Inregistrarea in gestiune a marfii la pret de raft:
371 = % 8400 Lei
Marfuri 378 6000 Lei
Diferente de pret la marfuri
4428 2400 Lei
TVA neexigibila

Inregistrarea vanzarii marfurilor:
411 = % 12.400 Lei
Clienti 707 10.000 Lei
Venituri din vanzarea marfurilor
4427 2.400 Lei
TVA de plata

Inregistrarea descarcarii de gestiune:
% = 371 12.400 Lei
607 Marfuri 4.000 Lei
Cheltuieli privind marfurile
378 6.000 Lei
Diferente de pret la marfuri
4428 2.400 Lei
TVA neexigibila


11. Studiu de caz privind contabilizarea tranzactiilor in regim de consignatie.
Consignatia Y primeste spre vanzare de la societatea X haine in valoare de 3.000lei,
persoana juridical neplatitoare de TVA.Societatea X intocmeste avizul de expeditie marfii.
Unitatea Y aplica uncomisionde 20% la valoarea marfii pentru a determina valoarea fara TVA
a pretului de vanzare.
Calculul pretului de vanzare cu amanuntul:
Valoare marfa: 3.000lei
Valoare comision: 20% * 3.000lei = 600lei
--------------------------------------------------------
Pret vanzare fara TVA: 3.600lei
12

TVA : 24% * 3.600lei = 144lei
--------------------------------------------------------
Pret de raft: 3.744lei

Se face inregistrarea extracontabila a bunului primit in regim de consignatie :
D8033 (Val materiale primate in pastrare sau custodie) - 3.000lei

Inregistrarea vanzarii bunurilor:
411 = % 3.744 Lei
Clienti 707 3.600 Lei
Venituri din vanzarea marfurilor
4427 144 Lei
TVA de plata

Consignatia anunta deponentii despre vanzarea bunurilor, moment in care societatea X emite
factura catre consignatie pentru valoarea bunurilor.

Inregistrarea facturii aferente bunurilor:

371 = 401 3.000 Lei
Marfuri Furnizori Lei

Inregistrarea adaosului comercial sia TVA-ului neexigibil:

371 = % 744 Lei
Marfuri 378 600 Lei
Diferente de pret la marfuri
4428 144 Lei
TVA neexigibila

Inregistrarea descarcarii de gestiune:
% = 371 3.744 Lei
607 Marfuri 3.000 Lei
Cheltuieli privind marfurile
378 600 Lei
Diferente de pret la marfuri
4428 144 Lei
TVA neexigibila


13

12. Studiu de caz privind tranzactiile la o casa de amanet.

In data de 25.04.N, societatea A, casa de amanet, incheie un contract cu o persoana fizica ,
proprietara a unui ceas. Prin contract I se impumuta persoanei fizice suma de 2.000lei, pe termen
de cinci luni cu uncomision lunar de 3%, pe care persoana il va achita societatii. La sfarsitul
mperioadei persoana prelungeste termenul de rambursare a imprumutului cu o luna, pentru un
comision de 5%.

Imregistrarea acordarii imprumutului:

2678 = 5311 2.000 Lei
Alte creante imobilizate Casa in lei Lei

Concomitent se face inregistrarea extracontabila a bunului primit in regim de amanet :
D8033 (Val materiale primate in pastrare sau custodie) - 2.000lei

La data scadentei 25.09.N se prelungeste termenul pana la data de 25.10.N
comision perceput : 2.000 * (5*3%) = 300lei
comision suplimentar: 2000 * 5% = 100lei comision total : 400lei
La data de 25.10.N persoana ramburseaza imprumutul si plateste comisionul primind in schimb
ceasul.

Inregistrarea rambursarii

5311 = % 2400 lei
Casa in lei 2678 2000 lei
Alte creante imobilizate
708 400 lei
Ven din activitati diverse
4427 0 lei
TVA colectata

Inregistrarea extracontabila: C8033 (Val materiale primate in pastrare sau custodie) - 2.000lei14

13. Studiu de caz privind tranzactiile la o casa de schimb valutar.
La casa de schimb valutar a societarii Alfa SRL, s-au efectuat in data de 25.05.N,
urmatoarele operatii de vanzare/cumparare de valuta de catre persone fizice la cursurile afisate in
moneda nationala. Cumpararea de catre un client a sumei de 1.500 euro la cursul de
4,3500lei/euro si vanzarea de catre o persoana a sumei de 2.000 euro la cursul de 4,1500lei/euro.
Cursul BNR la acea data a fost de 4,2500lei/euro.
Inregistrarea vanzarii de euro:
5311 = % 6.525 Lei
Casa in lei 5314 6.375 Lei
Casa in devize
708
Venituri din activitati diverse 150 Lei*)

*) ( 1.500*4,3500lei/euro) - ( 1.500*4,2500lei/euro) = 150 lei

Inregistrarea cumpararii de euro:
5314 = % 8.500 Lei
Casa in devize 5311 8.300 Lei
Casa in lei
708
Venituri din activitati diverse 200 Lei**)

**) ( 2.000*4,2500lei/euro) - ( 2.000*4,1500lei/euro) = 200 lei


14. Studiu de caz privind importul de stocuri.

Societatea A importa la data de 15.05.2011 din SUA marfuri in valoare de 80.000USD, laun
curs de 3.31lei/USD. Asigurarea de calatorie a marfurilor are valoarea de 200USD, iar pentru
transportul marfurilor se percepe un cost suplimentar de 800USD. Taxa vamala estein valoare de
7.000USD. La data platii furnizorului cursul este de 3,40lei/USD.

15

Stabilirea valorii marfii cumparate:

valoarea marfurilor FOB: 80.000USD 264.800 LEI (80.000USD*3,31lei/USD)
valoare asigurare: 200USD 662LEI( 200USD*3,31lei/USD)
valoare transport: 800USD 2.648LEI( 800USD*3,31lei/USD)

valoarea marfurilor CIF: 81.000USD 268.110 LEI (81.000USD*3,31lei/USD)
taxa vamala: 7.000USD 23.170 LEI ( 7.000USD*3,31lei/USD)
TVA: (24%*(268.110+23.170) ) 69.907,20 LEI

Valoare totala mafurilor: 361.187,20 LEI

Inregistrarea DVI

371 = % 291.280
Lei
Marfuri 401.1 264.800
Lei
Furnizor extern

401.2 662
Lei
Furnizorasigurare

401.3 2.648
Lei
Furnizor transport

446.taxe vamale 23.170
Lei
Alteimpozite, taxe si varsaminte
asimilate
Inregistrarea platilor facute in vama:

%
= 512 96.387,20
Lei
446.taxe vamale Conturi curente
la banci
23.170
Lei
Alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate


4426
69.907,20
Lei
TVA deductibila


401.2
662
Lei
Furnizor asigurare


401.3
2.648
Lei
Furnizor transport


16


Inregistrarea platii furnizorului extern:
% = 512 272.000 Lei
401.1 Conturi curente la banci 264.800 Lei
Furnizor extern
665 7.200 Lei
Cheltuieli din diferente de
curs valutar
15. Studiu de caz privind exportul de stocuri.
La data de 25.03.2012 o societeat vinde marfuri aflate in stoc, unui client extracomunitar, in
valoarea de 25.000USD. Asigurarea marfurilor este in valoare de 300USD, iar cheltuielile de
trasnsport in valoare de 500 USD. Valoarea de gestiune a marfurilor vandute este de 60.000 LEI,
iar cursul de schimb valutar in momentul livrarii este de 3 LEI/USD. La datra incasarii facturii,
cursul valutar este de 3.1 LEI/USD si in aceeasi zi se si achita factura de transport.

Stabilirea valorii marfii vandute:

valoarea marfurilor FOB: 25.000USD 75.000 LEI (25.000USD*3lei/USD)
valoare asigurare: 300USD 900LEI( 300USD*3lei/USD)
valoare transport: 500USD 1.500LEI( 500USD*3lei/USD)

valoarea marfurilor CIF: 25.800USD 77.400 LEI (25.800USD**3lei/USD)

Inregistrarea vanzarii marfurilor:
411 = % 77.400 Lei
Clienti 707 75.000 Lei
Venituri din vanzarea marfurilor
708 2.400 Lei
Venituri din activitati diverse


17

Inregistrarea facturii privind asigurarea externa
613 = 401.1 900 Lei
Cheltuieli cu primele de
asigurare
Furnizorasigurare

Inregistrarea platii facturii de asigurare:
% = 512 900 lei
401.1 Conturi curente
la banci

Furnizorasigurare


Inregistrarea facturii privind transportul extern:
624 = 401.2 1.500 lei
Cheltuieli cu transportul de bunuri si
personal
Furnizor
transport


Inregistrarea incasarii de la clientul extern cu diferente de curs favorabile:
512 = % 79.980 Lei
Conturi curente la banci 411 77.400 Lei
Clienti
765 2.580 Lei
Venituri din diferente de
curs valutar


Inregistrarea platii furnizorului extern:
% = 512 1.550lei
401.2 Conturi curente
la banci
1.500lei
Furnizor transport
665 50 lei
Cheltuieli din diferente de curs
valutar
18

16. Studiu de caz privind contabilitatea tranzactiilor pe baza de comision.
Societatea efectueazain exercitiul financiar 2011, un import de marfuri in comision,in
urmatoarele conditii:
- la data de 01.05.2011,incaseaza un avans in lei de la beneficiarul de import, reprezentand
20 % din valoarea facturata a acestuia;
- la data de 04.05.2011, primete marfurilein vama,insotite de factura externa
Importul se efectueaza in conditia de livrare FOB, pentru suma de 10.000 USD; cheltuielile
externe de transport sunt de 600USD, taxa vamala 20%, comisionul vamal 0,5%, TVA 24%;
comisionuls ocietatii 10% din valoarea CIF; curs de schimb la data vamuirii 3,6 lei / USD.
- la data de 05.05.2011societatea factureaza marfurile importate beneficiarului de import;
- la data de 11.05.2011, efectueaza plata furnizorilor externi la cursul de schimb de 3,65 lei /USD
- la data de 14.05.2011efectueaza decontarea cu beneficiarul intern de import, tinand cont
de avansulincasat;
- la data de 31. 05.2011, se regularizeaza cu beneficiarul de import diferentele de curs valutar
rezultate din decontarea operatiilor de import;

FIA DE CALCUL AL IMPORTULUI

valoarea externa FOB: 10.000USD 36.000 LEI (10.000USD *3,6lei/USD)
valoare transport extern: 600USD2.160 LEI( 600USD* 3,6lei /USD)

valoarea externaCIF: 10.600USD 38.160LEI (10.600USD *3,6lei/USD)
taxa vamala: 20%*10.600USD7.632LEI ( 2.120USD*3,6lei/USD)
comision vamal: 0,5%*10.600USD 190,8LEI ( 53USD*3,6lei/USD)

Cost de achizitiein vama: 45.982,80LEI
TVA deductibila : (24%*45.982,80) 11.035,87LEI
Comisions ocietate:(10%*10.600USD) 3.816LEI ( 1.060USD*3,6lei/USD)
Pret de livrare: (45.982,8+3.816) 49.798,80LEI
TVA colectata (49.798,8x24%) 11.951,71LEI

Valoare facturata: (49,798,8+11,951,71)61.750,51 LEI19

Inregistrarea incasarii avansului de la clientul intern pe data de 01.05.N

59260,57 x 20% = 11852,11 lei

5121 = 419 11.852,11 lei
Conturi la banci in lei Clienti creditor

Inregistrarea primirii marfurilor din import si facturarealor beneficiarului de import la
data de 05.05.N:

411 = % 61.750,51 lei
Clienti 401.1 36.000 lei
Furnizori marfuri
401 2.160 lei
Furnizori transport
446 7.632 lei
Alteimpozite, taxe s ivarsaminte asimilate
447 190,8 lei
Fonduri speciale taxe si varsaminte
asimilate

704 3.816 lei
Venituri din lucrari executate si servicii
prestat

4427 11.951,71 lei

TVA colectataInregistrarea platilorin vama:

% = 512 18.858,67 lei
446

Conturicurente la
banci
7.632 lei
Alteimpozite, taxe si varsaminte
asimilate

447

190,8 lei
Fonduri speciale taxe si
varsaminte asimilate

4426

11.035,87 lei
TVA deductibila


20


Inregistrarea platii facturii privind transportul pe parcurs extern la data de 11.05.N:

- valoarea in lei la plata: 600 x 3,65 lei = 2190 lei
- valoarea in lei la facturare: 600 x 3,6 lei = 2160 lei
- diferente de incasat de la clientul intern 30 lei

% = 512 2.190 lei
401 Conturicurente la
banci
2.160 lei
Furnizori
665 30 lei
Cheltuieli din diferente de curs
valutar


Inregistrarea platii furnizorului extern al marfii la data de 11.05.N:

- valoarea in lei la plata: 10 000 x 3,65 lei = 36500 lei
- valoarea in lei la facturare: 10 000 x 3,6 lei = 36000 lei
- diferente de incasat de la clientul intern 500 lei
% = 512 36.500 lei
401 Conturicurente la
bnci
36.000 lei
Furnizori
461 500 lei
Debitoridiveri

Inregistrarea decontarii marfurilor cu beneficierul de import la data de 14.05.N:

- valoarea facturata: 61.750,51lei
- avans retinut 11852,11 lei
- diferenta de incasat49.898,4lei
% = 411 61750,51 lei
419 Clieni 11.852,11 lei
Clienti creditori
512 49.898,4 lei
Conturicurente la bnci
21


Inregistrarea regularizarii cu clientul intern a diferentelor rezultate din operatiunile de
decontare a
importului:

- diferenta deincasat (D cont 461) = 530 lei
5121 = 461 530 lei
Conturi la banci in lei Debitori diversi


17. Studiu de caz privind stocurile in curs de aprovizionare.
O societate achizitioneaza marfuri din Grecia in valoare de 1.000euro, dreptul de proprietate
asupra marfurilor transferandu-se in momentul incarcarii marfii. La data facturii cursul este de
4.3lei/euro. Cheltuielile aferente transportului se platesc la livrare si sunt in valoare de 200euro,
cursul din ziua livrarii fiind de 4.32lei/euro. La data platii facturii cursul BNR este de
4.15lei/euro.

Inregistrarea facturii de la furnizor cu transferul drepturilor:
327 = 401 4.300 lei
Marfuri in curs de aprovizionare Furnizori
Inregistrarea sosirii marfurilor:
371 = % 5.164 lei
Marfuri 327 4.300 lei
Marfuri in curs de aprovizionare
401.1 864 lei
Furnizor transport

Inregistrarea platii furnizotului de transport:
401.1 = 5131 864 lei
Furnizor transport Casa22

Plata furnizorului extern:
512 = % 4.300 Lei
Conturi curente la banci 401 4.150 Lei
Furnizori
765 150 Lei
Venituri din diferente de curs
valutar18. Studiu de caz privind stocurile trimise spre prelucrare la terti.
Societatea A trimite spre prelucrare unei societati materii prime in valoare de 50.000lei. Costul
prelucrarii este de 5.000lei, TVA 24%. Dupa prelucrare materiile prime se reintorc la beneficiar.
Inregistrarea transferului materiilor prime in gestiunea unitatii prelucratoare:
351 = 301 50.000 lei
Materii si materiale aflate la terti Materii prime

Inregistrarea facturii ca urmare a prelucrarii:
% = 401 6.200 lei
301 Furnizori 5.000 lei
Materii prime
4426 1.200 lei
TVA deductibil

Inregistrarea returnarii materiilor prime in gestiunea beneficiarului:
301 = 351 50.000 lei
Materii prime Materii si materiale aflate la terti


19. Studiu de caz privind stocurile aflate in custodie la terti.
Societatea A achizitioneaza pe data de 25.03.N marfuri in valoare de 35.000lei, TVA
24%, pe care le lasa in custodie la furnizor pana la data de 25.04.N cand se face se plata prin
banca.

23

Inregistrarea achizitiei de marfuri:

% = 401 43.400 Lei
371 Furnizori 35.000 Lei
Marfuri
4426 8.400 Lei
TVA deductibil


Inregistrarea marfurilor aflate in custodie la terti:

354 = 371 35.000 Lei
Produse aflate la terti Marfuri


Inregistrarea platii facturii:

401 = 5121 43.400 lei
Furnizori Conturi la banci in lei


Inregistrarea marfurilor reluate din custodie la terti:

371 = 354 35.000 lei
Marfuri Produse aflate la terti
20. Studiu de caz privind vanzarile de stocuri prin cedare de comision.
Societatea comercial en-gross A preda societatii comerciale en-detail B marfuri
pentru vanzare cu cedare de comision. Societatea A tine gestiunea marfurilor la pret de vanzare
cu ridicata, iar societatea B la pret de vanzare cu amanuntul. Costul de achizitie al marfurilor
predate este 300 lei. Ambele societi practica un adaos comercial de 20%. Comisionul cedat de
societatea A este de 10% din pretul de vanzare cu ridicata inclusiv TVA, iar societatea B
vinde 50% din marfurile primite de la societatea A.

24

Inregistrarea procesului verbal de predare-primire a marfii:

% = 371 360 Lei
354 Marfuri 300 Lei
Marfuri aflate la terti
378 60 Lei
Diferente de pret la marfuri

Inregistrarea emiterii facturii pe baza situatiei vanzarilor primita de la unitatea en-detail:
411 = % 223.2 Lei
Clienti 707 180 Lei
Venituri din vanzarea marfurilor
4427 43.2 Lei
TVA colectata

Incasarea facturii, acordand un comision de 10% din vanzari unitatii en-detail:

% = 411 223.2 Lei
5121 Clienti 200.88 Lei
Conturi la banci in lei
667 22.32 Lei
Ch privind sconturile acordate

Inregistrarea descarcarii de gestiune:
% = 357 180 Lei
607 Marfuri afalate la terti 150 Lei
Cheltuieli privind marfurile
378 30 Lei
Diferente de pret la marfuri21. Studiu de caz privind plusurile de stocuri la inventar.
Societatea Alfa constata cu ocazia inventarierii de sfarsit de an plusuri la inventarul
faptic, constand in 15buc. materii prime, inregistrate in contabilitate la pretul de 100lei/buc.
Plusuri de inventar: 15buc. * 100lei/buc. = 1.500lei


25

Inregistrarea plusului de materii prime constatate:
601 = 301 -1.500 lei
Ch. cu materiile prime Materii prime lei


22. Studiu de caz privind minusurile de stocuri la inventar.
Societatea A constata cu ocazia inventarierii de sfarsit de an lipsuri la inventarul faptic,
constand in 20kg marfuri, inregistrate in contabilitate la pretul de 50lei/kg, pret de vanzare cu
amanuntul. Cota medie de ados calculata la sfarsitul anului este de 25%. Marfurile lipsa sunt
imputate vanzatorului.
Minus de inventar: 20kg * 50lei/kg = 1.000lei
TVA neexigibila aferenta marfurilor lipsa: (1.000*24)/124=193,55lei
Adaos commercial aferent marfurilor lipsa: (1.000-193,55)*25% = 201,61lei
Costul achizitiei marfurilor lipsa: 1.000-193,55-201,61 = 604,84lei
Inregistrarea descarcarii din gestiune a marfurilor lipsa:
% = 371 1.000 lei
607 Marfuri 604,84 lei
Ch privind marfurile
378 201,61 lei
Diferente de pret la marfuri
4428 193,55 lei
TVA neexigibila

Inregistrarea imputarii catre vanzator a minusurilor de inventar:

4284 = % 1.000 lei
Alte creante in
legatura cu personalul
7581 806,45 lei
Venituri din despagubiri, amenzi si
penalitati

4427 193,55 lei
TVA colectata

26

Inregstrarea retinerii debitului pe statul de salarii:
421 = 4284 1.000 lei
Personal salarii
datorate
Alte creante in legatura cu
personalul23. Studiu de caz privind contabilitatea stocurilor degradate, expirate sau alta
forma de scoatere din evidenta contabila.
O societate cumpara in luna noiembrie marfuri in valoare de 20.000lei, TVA 24%. La sfarsitul
anului se constata ca 10% din marfurile cumparate s-au alterat si se decide aruncarea lor.

Inregistrarea achizitiei de marfuri:

% = 401 24.800 Lei
371 Furnizori 20.000 Lei
Marfuri
4426 4.800 Lei
TVA deductibil

Inregistrarea ajustarii pentru deprecierea stocului de marfuri:
Depreciere: 10% * 20.000lei = 2000lei

607 = 371 2.000 lei
Ch privind marfurile Marfuri

Avand in vedere ca s-a decis aruncarea marfurilor alterate se ajusteaza si TVA-ul aferen acestora:
635 = 4427 2.000 lei
Ch cu alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate
TVA colectata


27

24. Studiu de caz privind contabilitatea stocurile distruse ca urmare a unei cauze
de forta majora.
In urma unu cutremur societatea A sufera pierderi de marfuri, distruse intergral, in valoare de
23.000lei.
Inregistrarea descarcarii din gestiune a marfurilor afectate:
607 = 371 23.000 lei
Ch privind calamitatile si alte
evenimente extraordinare
Marfuri25. Studiu de caz a tranzactiilor privind emiterea, achzitia si utilizarea tichetelor
de masa.
O societate cumpara de la un furnizor pentru a le distrubui angajatilor 150 de tichete de
masa, a cate 9lei fiecare valoarea facturii find de 1.474lei.

Inregistrarea facturii de la furnizor:
Valoare tichete : 9lei/buc * 150buc = 1.350lei
Imprimare: 100lei + (24%*100lei) = 124lei Total facture: 1.474lei
% = 401 1.474 lei
5328 Furnizori 1.350 lei
Alte valori
628 100 lei
Ch cu servicii prestate de terti
4426
TVA deductibil 24 lei

Inregistrarea descarcarii tichetelor distribuite salariatilor:
607 = 5328 1.350 lei
Ch cu tichete de masa acordate salariatilor Alte valori
28


Inregistrarea platii catre furnizor:
401 = 5121 1.474 lei
Furnizori Conturi la banci in
lei


Inregistrarea impozitarii tichetelor de masa :
Valoare impozit: 16% * 1.350lei = 216lei
421 = 444 216 lei
Personal salarii datorate Impozit pe salarii


26. Studiu de caz privind decontarile cu furnizorii si clientii.
Societate A cumpara marfuri de la un furnizor in valoare de 30.000lei, TVA24%. Plata
se face cu OP in termen de 30 zile. Societatea vinde marfuri in valoare de 1.000lei unui client,
care plateste cash in momentul facturarii.

Inregistrarea achizitiei de marfuri:

% = 401 37.200 Lei
371 Furnizori 30.000 Lei
Marfuri
4426 7.200 Lei
TVA deductibil

Inregistrarea platii catre furnizor:
401 = 5121 37.200 lei
Furnizori Conturi la banci in lei29

Inregistrarea vanzarii marfurilor:
411 = % 1.240 Lei
Clienti 707 1.000 Lei
Venituri din vanzarea marfurilor
4427 240 Lei
TVA colectata

Inregistrarea incasarii de la client:
5311 = 411 1.240 Lei
Casa in lei Clienti Lei


27. Studiu de caz privind efectele comerciale de primit si de platit.
Societatea Beta vinde marfuri unui client in valoare de 2.000lei, TVA 24%, pentru care
primeste un bilet la ordin scadent in 15 zile. Deasemenea societatea cumpara materii prime dde la
un furnizor in valoare de 5.000lei, TVA 24%, pentru care emite o cambie scadenta in 30 zile.

Inregistrarea vanzarii marfurilor:
411 = % 1.240 Lei
Clienti 707 1.000 Lei
Venituri din vanzarea marfurilor
4427 240 Lei
TVA colectata

Inregistrarea primirii biletului la ordin de la client:
413 = 411 1.240 Lei
Efecte de primit de la clienti Clienti Lei

Inregistrarea incasarii biletului la ordin de la client:
5121 = 413 1.240 Lei
Conturi la banci in lei Efecte de primit de la clienti Lei

30

Inregistrarea achizitiei de marfuri:

% = 401 6.200 Lei
301 Furnizori 5.000 Lei
Materii prime
4426 1.200 Lei
TVA deductibil

Inregistrarea emiterii cambiei:
401 = 403 6.200 Lei
Furnizori Efecte de platit Lei

Inregistrarea platii cambiei:
403 = 5121 6.200 Lei
Efecte de platit Conturi la banci in lei Lei


28. Studiu de caz privind evaluarea creantelor si datoriilor in lei si in valuta la
sfarsitul exercitiului.
In cursul anului 2011 societatea A a emis o factura unui client extern in valoare de
12.000euro la cursul de 4lei/euro si a primit o factura de la un furnizor in valoare de 3.200euro, la
cusrul de 4.25lei/euro. Cursul valutar afisat de BNR la data de 31.12.2011 este de 4.30lei/euro.
Valoare client extern la data emiterii facturii: 12.000euro * 4lei/euro = 48.000lei
Valoare furnizor extern la data primirii facturii: 3.200euro * 4.25lei/euro = 13.600lei

Inregistrarea evaluarii creantelor si datoriilor:
Valoare client extern la 31.12.2011: 12.000euro * 4,30lei/euro = 51.600lei diferenta
favorabila de curs valutar: 3.600lei
Valoare furnizor extern al 31.12.2011: 3.200euro * 4,30lei/euro = 13.760lei diferenta
nefavorabila de cur valutar: 160lei

31

411 = 765 3.600 Lei
Clienti Ven din dif de cus valutar Lei


665 = 401 160 Lei
Ch din dif de curs valutar Furnizori Lei


29. Studiu de caz privind impozitul pe profit.
Se cunosc urmatoarele date despre o societate comerciala:
- venituri din exploatare 15.000.000 lei
- cheltuieli din exploatare 10.000.000 lei
- venituri financiare 3.000.000 lei
- cheltuieli financiare 4.000.000 lei
- venituri exceptionale 500.000 lei
- cheltuieli exceptionale 300.000 lei
- pierdere fiscala an anterior 500.000 lei
Sa se determine care este rezultatul agentului economic pe tipuri de activitati, precum i care este
impozitul pe profit datorat de contribuabil, dacacheltuielile nedeductibile sunt de 1.000.000 lei
(cota de impozit pe profit este 16%).

Rezolvare:

1. venituri din exploatare 15.000.000
2. cheltuieli din exploatare 10.000.000
3. rezultat din exploatare (1-2) 5.000.000
4. venituri financiare 3.000.000
5. cheltuieli financiare 4.000.000
6. rezultat financiar (4-5) -1.000.000
7. rezultat activitate curenta (3+6) 4.000.000
1incepand cu 1 ianuarie 2005 cota de impozit pe profit va fi de 19%.
8. venituri exceptionale 500.000
9. cheltuieli exceptionale 300.000
10. rezultat exceptional (8-9) 200.000
11. profit contabil (7+10) 4.200.000
12. cheltuieli nedeductibile 1.000.000
13. profit fiscal an curent (11+12) 5.200.000
14. pierdere fiscala an anterior 500.000
32

15. profit impozabil (13-14) 4.700.000
16 impozit pe profit 16% 752.00030. Studiu de caz privind cheltuielile de protocol.
La calculul profitului impozabil pentru anul 2011, avem urmatoarele date financiare:
Venituri din vanzarea marfurilor 1.000.000
Venituri din prestari de servicii 200.000
Total venituri 1.200.000
Cheltuieli privind marfurile 400.000
Cheltuieli cu personalul 50.000
Alte cheltuieli de exploatare 20.000
Cheltuieli cu impozitul pe profit 10.000
Cheltuieli de protocol 20.000
Total cheltuieli 500.000
Calculul plafonului pentru cheltuielile de protocol:
Baza de calcul = Venituri totale - Cheltuieli totale + Cheltuieli cu impozitul pe profit + Cheltuieli
de protocol = 1.200.000 - 500.000 + 10.000 + 20.000 = 730.000 lei
Cheltuieli de protocol deductibile = 2% x 730.000 = 14.600 lei
Cheltuieli de protocol nedeductibile = 20.000 - 14.600 = 5.400 lei
TVA colectata = 5.400 x 24% = 1.296 lei
Pentru suma 5.400lei, TVA 24% se va intocmi autofactura pe care se va inscrie depasire
plafon protocol. Autofactura va cuprinde la rubrica Cumparator numele, adresa si codul de
inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile.
Inregistrarea contabila a TVA-ului aferent cheltuielii de protocol nedeductibile:
635 = 4427 1.296 Lei
Ch cu alte impozite,
taxe si varsaminte asimilate
TVA colectata

S-ar putea să vă placă și