Sunteți pe pagina 1din 12

DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE

Nr. 13/2013

Denumire:

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢĂ P+1E

Amplasament:

SI ÎMPREJMUIRE TEREN Drumul Varful Berivoiul Mare, nr. 68-76,

Faza:

Tarlaua 114, Parcela 3, lot 2/6, Sector 1, Bucuresti D.T.A.C.

Beneficiar:

S.C. T.T. EUROCONSULTING S.R.L.

Tarlaua 114, Parcela 3, lot 2/6, Sector 1, Bucuresti D.T.A.C. Beneficiar: S.C. T.T. EUROCONSULTING S.R.L. 2013
Tarlaua 114, Parcela 3, lot 2/6, Sector 1, Bucuresti D.T.A.C. Beneficiar: S.C. T.T. EUROCONSULTING S.R.L. 2013

2013

S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L. Fd. Digului nr. 7, Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 021-212-18-82, 037-270-51-83 e-mail:

S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L. Fd. Digului nr. 7, Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 021-212-18-82, 037-270-51-83 e-mail: loraconstruct.srl@gmail.com

DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢĂ P+1E Proiect No.: 13/2013

Drumul Varful Berivoiul Mare, nr. 68-76, Tarlaua 114, Parcela 3, lot 2/6, Sector 1, Bucuresti

Beneficiar:

S.C. T.T. EUROCONSULTING S.R.L.

LISTA DE SEMNĂTURI a echipei de proiectare

Nr.

Nume

Calitatea

Documentaţia

Semnătura

crt.

elaborată

1.

Arh. Vasile BARBA

Şef Proiect

Arhitectura

 

2.

Arh. Ovidiu MATACHE

Proiectant

Arhitectura

 

3.

Ing. Robert MARINESCU

Proiectant

Rezistenţă

 

4.

Ing. Eduard HALLER

Proiectant

Rezistenţă

 

5.

Ing. Florin DUMITRESCU

Proiectant

Instalaţii

 

memoriu general

1

S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L. Fd. Digului nr. 7, Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 021-212-18-82, 037-270-51-83 e-mail:

S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L. Fd. Digului nr. 7, Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 021-212-18-82, 037-270-51-83 e-mail: loraconstruct.srl@gmail.com

DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢĂ P+1E Proiect No.: 13/2013

Drumul Varful Berivoiul Mare, nr. 68-76, Tarlaua 114, Parcela 3, lot 2/6, Sector 1, Bucuresti

Beneficiar:

1. Foaie de capăt

S.C. T.T. EUROCONSULTING S.R.L.

BORDEROU Piese scrise şi desenate

2. Lista de semnături

p.01

3. Borderou piese scrise şi desenate

p.02

4. Memoriu tehnic general

p. 03-10

5. Plan de încadrare în teritoriu, scara 1:2000

A01

p. 11

6. Plan de situaţie, scara 1:200

A02

p. 12

7. Plan parter – propunere, scara 1:50

A03

p. 13

8. Plan etaj 1 – propunere, scara 1:50

A04

p. 14

9. Plan învelitoare – propunere, scara 1:50

A05

p. 15

10. Secţiune longitudinală 1-1, scara 1:50

A06

p. 16

11. Elevaţie principală în axe 1/D-A, scara 1:50

A07

p. 21

12. Elevaţie posterioară în axe A/1-14, scara 1:50

A08

p. 22

13. Elevaţie laterală în axe 14/A-D, scara 1:50

A09

p. 23

14. Elevaţie laterală în axe D/14-1, scara 1:50

A10

p. 24

15. Împrejmuire stradală, elevaţii şi secţiuni (sc. 1/50; 1/20)

A11

p. 25

memoriu general

2

S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L. Fd. Digului nr. 7, Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 021-212-18-82, 037-270-51-83 e-mail:

S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L. Fd. Digului nr. 7, Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 021-212-18-82, 037-270-51-83 e-mail: loraconstruct.srl@gmail.com

MEMORIU TEHNIC GENERAL pentru specialitatea ARHITECTURA faza D.T.A.C.

În conformitate cu Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit documentaţia pentru autorizarea lucrărilor de execuţie a imobilului de locuinţă cu regim de înălţime P+1E si împrejmuire teren.

Capitolul I DATE GENERALE

I.01 Obiectul proiectului

- Denumirea investiţiei

- Beneficiar

- Amplasament

- Proiectant general

- Proiectant de specialitate

- Proiect nr.

- CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢĂ P+1E si împrejmuire teren.

- S.C. T.T. EUROCONSULTING S.R.L.

- Drumul Varful Berivoiul Mare, nr. 68-76, Tarlaua 114, Parcela 3, lot 2/6, Sector 1, Bucuresti

- SC LORA CONSTRUCT SRL, Giurgiu

- SC LORA CONSTRUCT SRL, Giurgiu

- 13/2013

I.02 Caracteristicile amplasamentului

Amplasamentul pentru care se solicită Autorizaţia de Construire este compus din teren amplasat în Drumul Varful Berivoiul Mare, nr. 68-76, Tarlaua 114, Parcela 3, lot 2/6, Sector 1, Bucuresti teren intravilan în suprafaţa de 629,04 mp. Terenul este în proprietatea beneficiarilor investiţiei solicitate în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare anexat, are numărul cadastral 101411 (nr. cadastral vechi 863) şi este înscris în cartea funciară cu nr. 101411 al localităţii Pantelimon.

Vecinătăţile amplasamentului sunt următoarele:

- La Nord

- La Vest

- La Est

- La Sud

pe o latură de 41,30 ml – Lot nr. 7,

pe o latură de 15,23 ml – drum de acces – Lot nr. 1;

pe o latură de 15,24 ml – T114/2, P3, lot 4;

pe o latură de 41,30 ml – Lot nr. 5.

Parcela are o formă regulată. În plan vertical terenul nu prezintă denivelări accentuate, panta naturală a terenului putând fi considerată de 0,00 %.

Pentru autorizarea construirii imobilului de locuinţă şi împrejmuire teren a fost eliberat de către Primăria Sectorului 1 un Certificat de Urbanism cu nr. 162/21/B/38935 din 22.01.2013.

memoriu general

3

S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L. Fd. Digului nr. 7, Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 021-212-18-82, 037-270-51-83 e-mail:

S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L. Fd. Digului nr. 7, Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 021-212-18-82, 037-270-51-83 e-mail: loraconstruct.srl@gmail.com

Consform PUD str. Dr. Vf. Berivoiul Mare nr. 78-98, P4, Tarla 114/2, lot 6/2,6/3,6/4,6/5, aprobat cu HCLS1 nr. 70 din 23.02.2006 si Aviz de urbanism nr. 33 CA 8 din 08.11.2005

- P.O.T. maxim

- C.U.T. maxim

- R H maxim = P+2E+M

= 45%

= 1,3 mp. ADC / mp. teren.

Indicatori urbanistici propuşi prin proiect:

- Funcţiune LOCUINŢĂ;

- S. Teren = 629,04 mp

- S. Construita propusa = 163,82 mp

- S. Desfasurata propusa = 334,15 mp

- H max.c-tie. = 7.86 m

- Cota teren natural= -0.90 m

- Cota teren amenajat = -0.53 m

- Cota trotuar = -0.48

- P.O.T. = 26,3%

- C.U.T. = 0,54

Accesele carosabile şi pietonale se realizează din drumul de acces (la Vest de amplasament).

Parcarea

neacoperit.

autoturismelor

se

va

realiza

în

interiorul

I.03 – Caracteristicile generale ale construcţiei

incintei,

într-un

spaţiu

amenajat

Conform Codului de proiectare seismică P 100/1-2006, construcţia proiectată se încadrează în clasa III de importanţă, categoria de importanţă a construcţiei: C normală (conform HGR nr. 766/1997).

I.04 Elementele de trasare ale construcţiei

Consform PUD str. Dr. Vf. Berivoiul Mare nr. 78-98, P4, Tarla 114/2, lot 6/2,6/3,6/4,6/5, aprobat cu HCLS1 nr. 70 din 23.02.2006 si Aviz de urbanism nr. 33 CA 8 din 08.11.2005 şi conform planului de situaţie anexat (vezi planşa A-02) imobilul proiectat se va amplasa pe teren cu următoarele retrageri:

- De la latura de Nord

- De la latura de Est

- De la latura de Vest

- De la latura de Sud

- 3,87 ml faţă de limita de proprietate;

- 8,57 ml faţă de limita de proprietate;

- 12,00 ml faţă de limita de proprietate;

- 3,00 ml faţă de limita de proprietate.

* Cota terenului amenajat va fi stabilită în raport cu cel mai înalt punct de pe limita de proprietate spre stradă (bordura trotuarului dacă există).

memoriu general

4

S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L. Fd. Digului nr. 7, Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 021-212-18-82, 037-270-51-83 e-mail:

S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L. Fd. Digului nr. 7, Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 021-212-18-82, 037-270-51-83 e-mail: loraconstruct.srl@gmail.com

Capitolul II DESCRIERE FUNCŢIONALĂ

Beneficiarul investiţiei doreşte realizarea unui imobilul cu funcţiunea de locuinţă cu înălţimea P+1E. Proiectul a fost întocmit conform temei date de către Beneficiarul investiţiei şi în conformitate cu legislaţia şi normele tehnice în vigoare la data întocmirii prezentei documentaţii.

Imobilul proiectat va avea în total două nivele –parter şi etaj - şi se va compune în modul următor:

Parterul (vezi planşa A-03):

P01

Vestibul

- 05,40 mp;

P02

CT

- 06,60 mp;

P03

Living + Dinning

- 30,10 mp;

P04

Hol

- 02,58 mp;

P05

Grup sanitar de serviciu

- 03,15 mp;

P06

Bucatarie

- 09,60 mp;

P07

Hol

- 03,15 mp;

P08

Grup sanitar de serviciu

- 03,15 mp;

P09

Living + Dinning

- 30,10 mp;

P10

CT

- 10,36 mp;

P11

Bucatarie

- 11,40 mp.

Etajul (vezi planşa A-04):

E01

Hol etaj / casa scării

- 06,15 mp;

E02

Baie

- 03,95 mp;

E03

Dormitor 1

- 15,12 mp;

E04

Dormitor 2

- 12,05 mp;

E05

Dormitor 3

- 17,95 mp;

E06

Baie

- 05,36 mp;

E07

Hol etaj / casa scării

- 06,15 mp;

E08

Baie

- 03.95 mp;

E09

Dormitor 4

- 15,20 mp;

E10

Dormitor 5

- 12,05 mp;

E11

Dormitor 6

- 17,95 mp;

E12

Baie

- 05,36 mp.

memoriu general

5

S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L. Fd. Digului nr. 7, Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 021-212-18-82, 037-270-51-83 e-mail:

S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L. Fd. Digului nr. 7, Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 021-212-18-82, 037-270-51-83 e-mail: loraconstruct.srl@gmail.com

Capitolul III SOLUŢII CONSTRUCTIVE ŞI DE FINISAJ

III.01 Sistemul constructiv

Construcţia se va realiza cu o structură pe zidărie portantă de 25 cm (marca C100) cu sâmburi, centuri, grinzi şi planşee (15 cm grosime) din beton armat monolit, clasa minimă C20/25 şi armături din OB37 şi PC52.

III.02 Închiderile exterioare şi compartimentări interioare

Închiderile exterioare ale construcţiei proiectate vor fi realizate din zidărie de cărămidă de 25

cm.

Golurile exterioare vor fi închise cu tâmplărie PVC sau aluminiu cu finisaj – imitaţie lemn, cu geam termoizolant de tip Low-e. Pentru tâmplării exterioare, valoarea presiunii statice a aerului la care se asigura etanşeitatea, se recomandă sa nu fie mai mică de 40kg/mp. În conformitate cu Anexa 3 la ORDINUL Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2513 din 22.11.2010 pentru modificarea Reglementării tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor”, indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005, valoarea rezistentei termice minime R' min. şi transmitanţei termice U' max. pentru tâmplărie exterioare va fi de 0,69 m²K/W, respectiv 1,45 W/m²K.

Pentru protecţia termică minimă pe timp friguros se vor lua în vedere prescripţiile conform STAS 19071/1-80, care se referă la economia de energie termică. Întreaga construcţie va fi placată cu polistiren expandat de min. 100 mm.

III.03 – Finisajele exterioare

Finisajele exterioare ale construcţiei vor fi alcătuite din tencuieli texturate de tip „Baumit” sau „Dufa” vopsite în culori beige. Se vor utiliza şi placaje exterioare de caramida aparenta.

Faţadele termoizolate neventilate sunt compuse din:

1. zidărie exterioară de 25 cm grosime executată din cărămidă G.V.P. marca C10 şi mortar M10.

2. sistem termoizolant din polistiren cu densitatea de minim 20 kg/m3 de 10 cm

grosime, cu protecţie la radiaţii UW cu strat vizibil din tencuială decorativă în strat subţire pe bază de răşini sintetice pentru exterior. Culori (conform planşe de arhitectură):

gri – culoare apropiată RAL 7004

alb pur

Toate faţadele sunt rezistente la foc minim 15 min.

Suprafeţele exterioare orizontale vor fi finisate cu gresie de exterior (suprafaţa de uzură a placajului va fi antiderapant).

memoriu general

6

III.04 – Finisajele interioare S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L. Fd. Digului nr. 7, Mun. Giurgiu, jud.

III.04 – Finisajele interioare

S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L. Fd. Digului nr. 7, Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 021-212-18-82, 037-270-51-83 e-mail: loraconstruct.srl@gmail.com

Finisajele interioare ale construcţiei propuse vor fi cele uzuale pentru spaţiile de locuinţă, incluzând gleturi de ipsos şi pereţi de compartimentare din gips-carton zugrăviţi cu vopsele lavabile, pardoseli calde tip parchet sau mochetă şi placaje de gresie (materialele fiind destinate traficului mediu). Grupurile sanitare vor primi de asemenea finisajele uzuale pentru astfel de spaţii: gresie pentru pardoseli şi faianţă pentru pereţi.

Golurile interioare vor fi închise cu uşi din lemn placate cu furnir natur şi tratate cu lac.

III.05 – Învelitoarea

Acoperirea se va realiza pe şarpantă de lemn acoperita cu învelitoare de ţiglă metalica tip „LINDAB” de culoare cărămiziu închis. Pentru structura şarpantei se va utiliza lemn de răşinoase bine uscat, tratat anticoroziv şi ignifugat. Tratamentul lemnului se va face superficial (prin vopsire) cu substanţe tip Tropitox, Evinit, Cotinex sau analogice. În construcţie se vor utiliza căpriori 10x12 cm, cosoroabe şi grinzi de coamă 15x15 cm, astereală d 2,5cm cu lăţime recomandată între 20 şi 30 cm.

Acoperirea construcţiei va avea următoarea alcătuire:

Învelitoare ţiglă ceramică tip „olane”;

Şipci transversale de montaj 30x50 mm;

Şipci longitudinale 30x50 mm;

Folie hidroizolantă;

Astereală de lemn d 25 mm;

Căpriori de lemn 10x120 mm;

Termoizolaţie vată minerala 200 mm;

Bariera contra vaporilor;

Placaj de gips-carton rezistent la foc;

Glet de ipsos;

Zugrăveli lavabile.

Apa pluvială de pe învelitoare se va colecta prin intermediul jgheaburilor şi burlanelor metalice inoxidabile, zincate sau vopsite la câmp electrostatic. Se pot utiliza jgheaburi şi burlane din materiale plastice (PVC etc.). Apa pluvială se va colecta în interiorul incintei.

III.06 – Împrejmuirea

Împrejmuirea spre strada de acces va avea înălţimea maximă de 2,00 metri din care un soclu opac de 0,60 şi o parte transparentă dublată cu gard viu. Împrejmuirea va fi realizată din soclu şi stâlpişori de beton armat sau metalici cu panouri metalice decorative. Soclul şi stâlpii se vor placa cu piatră naturală. Poarta acces auto va fi din două panouri cu deschidere asistată electric.

memoriu general

7

S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L. Fd. Digului nr. 7, Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 021-212-18-82, 037-270-51-83 e-mail:

S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L. Fd. Digului nr. 7, Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 021-212-18-82, 037-270-51-83 e-mail: loraconstruct.srl@gmail.com

Gardurile spre limitele separative ale parcelei vor avea o înălţime minimă de 2,20 metri realizate din stâlpişori din beton armat şi panouri opace (din zidărie) dublate de vegetaţie.

III.07 Asigurarea utilităţilor

Construcţia va fi alimentată cu energie electrică din reţeaua publică de distribuţie a energiei electrice prin intermediul unui branşament tip LES la staţia de transformare din zonă.

Având în vedere că în zonă nu există reţea publică de alimentare cu apă potabilă şi de evacuare a apelor menajere uzate, alimentarea cu apă şi canalizarea se vor rezolva local prin grija beneficiarului investiţiei. Astfel, pentru alimentarea cu apă potabilă va fi executat un puţ forat in partea de Est al parcelei, cu respectarea normelor sanitare cu privire la amplasamentul puţului şi distanţele de siguranţă faţă de potenţialele surse de poluare. Canalizarea apelor uzate se va realiza într-un bazin vidanjabil etanş amplasat în partea de Vest al proprietăţii, în interiorul incintei.

Asigurarea agentului termic şi al apei calde menajere se va face cu ajutorul unei centrale termice proprii care va funcţiona pe combustibil solid. În cazul în care în zonă va fi instalată o reţea publică de transport şi distribuţie a gazelor naturale, imobilul va fi racordat la această reţea, iar centrala termică va fi modificată în consecinţă.

Capitolul IV ÎNDEPLINIREA CERINŢELOR DE CALITATE

IV.01 Cerinţa „A” REZISTENŢA ŞI STABILITATE

Proiectul va fi verificat de către un verificator atestat MLPAT pentru cerinţa obligatorie “rezistenţă şi stabilitate”- exigenţa “A”.

IV.02 Cerinţa „B” SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE

Siguranţa în exploatare se referă la siguranţa circulaţiilor, siguranţă la intruziune şi siguranţa în folosirea instalaţiilor şi echipamentelor aferente. S-au asigurat soluţii de proiectare specifice temei, repartizând funcţiunile în mod judicios în relaţie cu circulaţiile pe orizontală şi verticală, prevederi de soluţii de iluminat natural şi artificial, încălzire, ventilaţie, funcţie de exigenţele unei locuinţe moderne. S-a asigurat orientarea optimă funcţie de programul de arhitectură studiat.

Dimensionarea spaţiilor, golurilor şi elementelor de construcţie s-a făcut conform cu normativele în vigoare, asigurând o exploatare în condiţii de maximă siguranţă.

Parapeţii balcoanelor şi teraselor vor fi de 90 cm înăţime de la cota finită a planseului.

memoriu general

8

S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L. Fd. Digului nr. 7, Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 021-212-18-82, 037-270-51-83 e-mail:

S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L. Fd. Digului nr. 7, Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 021-212-18-82, 037-270-51-83 e-mail: loraconstruct.srl@gmail.com

Pentru materialele de finisaj se vor alege numai materialele durabile, elastice şi uşor de întreţinut. Pardoselile circulaţiilor orizontale şi a celor verticale vor fi finisate cu materiale ce trebuie să împiedice alunecarea, iar pereţii nu vor prezenta proeminenţe şi asperităţi.

Asigurarea exigenţei privind siguranţa în exploatare din punct de vedere al instalaţiilor sanitare se va face ţinând cont de următoarele criterii:

- conductele vor fi izolate şi protejate;

- gurile de vizitare de la ghene vor fi etanşe.

IV.03 – Cerinţa „C” SECURITATEA LA INCENDIU

Siguranţa la foc va fi satisfăcută prin respectarea criteriilor de performanţe generale existente în normele în vigoare (“Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor P 118 99” aprobat MLPAT cu Ordin nr. 27/N din 7 aprilie 1999).

Gradul de rezistenţă la foc gradul IV.

Pentru asigurarea încadrării în acest grad (având în vedere faptul că structura şarpantei este realizată din lemn) se vor lua următoarele măsuri de siguranţă:

- Toate elementele constructive ale şarpantei se vor trata cu o vopsea intumiscentă, asigurând o rezistenţă la foc a acestora de minim 30 de minute;

- Astereala se va ignifuga cu produse care conferă o încadrare în clasa C 3 de combustibilitate.

Pentru reducerea riscului de izbucnire a incendiului s-au prevăzut măsuri de realizare şi amplasare a funcţiunilor şi elementelor componente a instalaţiei de încălzire ce pot constitui focare de incendiu. În acest fel se poate specifica toate elementele instalaţiei de încălzire se vor amplasa la distanţele indicate în normativul 113/1994 faţă de elementele combustibile ale construcţiei.

În proiectarea elementelor mai sus arătate s-au luat în considerare normele cuprinse în Ordinul 381/1219/M.C. Ordin al Ministerului de Interne şi a Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor. În conformitate cu normativul nu s-a prevăzut echiparea clădirii cu hidranţi interiori.

Golurile de trecere prin planşee şi pereţi vor fi etanşate cu materiale rezistente la foc 30 minute conform normativului P118.

Conductele şi ghenele de instalaţii se vor dispune şi realiza astfel ca să fie protejate la şocuri, coroziune, incendiu şi să nu constituie căi de propagare a fumului şi incendiilor.

memoriu general

9

S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L. Fd. Digului nr. 7, Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 021-212-18-82, 037-270-51-83 e-mail:

S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L. Fd. Digului nr. 7, Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 021-212-18-82, 037-270-51-83 e-mail: loraconstruct.srl@gmail.com

IV.04 Cerinţa „D” Igiena şi sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului

Prin activitatea sa – locuinţă – obiectivul propus nu elimină noxe şi substanţe nocive în atmosferă sau în sol. La proiectare şi în exploatare se vor respecta prevederile de protecţie a mediului prevăzute de legislaţia în vigoare pentru evitarea poluării mediului prin degajări de substanţe nocive în aer, apa şi sol.

În exploatare se va prevedea evitarea riscului de producere a substanţelor nocive sau insalubre de către instalaţiile de încălzire şi ventilare şi crearea de posibilităţi de curăţire a instalaţiilor care să împiedice apariţia şi dezvoltarea acestor substanţe.

Crearea unui mediu hidrotermic optim implică asigurarea unei ambianţe termice globale şi locale atât în regim de iarnă cât şi în regim de vară. Asigurarea mediului hidrotermic trebuie corelată cu asigurarea calităţii aerului şi optimizarea consumurilor energetice.

Igiena evacuării gunoaielor implică soluţionarea optimă a colectării şi depozitării deşeurilor menajere, astfel încât să nu fie periclitată sănătatea oamenilor.

Capitolul V - MĂSURI DE PROTECŢIE CIVILĂ

În conformitate cu prevederile Legii 481/2004 privind măsurile de protecţie civilă şi HGR nr. 560/2005, modificată şi completată de HGR 37/2006 privind stabilirea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăpostului de protecţie construcţia nu a fost prevăzută cu adăpost de protecţie civilă.

Capitolul VI ORGANIZAREA DE ŞANTIER ŞI MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele acte normatve:

- Legea 90/1996 privind protecţia muncii;

- Norme generale de protecţia muncii;

- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protecţia şi igiena muncii în construcţii ed. 1995;

- Ordin MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la înălţime;

- Ordin MMPS 255/1995 – normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecţie individuală;

- Ordin MLPAT 20N/11.07.1994 – Normativ C300-1994;

- Alte acte normative în vigoare în domeniu la data executării propriu-zise a lucrării.

memoriu general

10

S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L. Fd. Digului nr. 7, Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 021-212-18-82, 037-270-51-83 e-mail:

S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L. Fd. Digului nr. 7, Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 021-212-18-82, 037-270-51-83 e-mail: loraconstruct.srl@gmail.com

Prezenta documentaţie, în faza de proiect pentru autorizaţia de construire, este extras din proiectul tehnic şi a fost elaborată cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 (republicată), ale Legii 10/1995 privind calitatea lucrărilor în construcţii şi a normelor tehnice în vigoare.

Întocmit:

Arh. Vasile BARBA

memoriu general

11