Sunteți pe pagina 1din 24

Bucuresti, sectorul 3, strada Sfanta Vineri, nr. 29 in cladirea Bectro Center, etajul 2, Tel.

/Fax: +4 021 311 06 08,


secretariat@dfpsrl.eu
Racordare la RED Centrala electrica fotovoltaica (Pd=0,725MW) , T130, P1 si P2, loc. Corabia, jud. Olt
(SC SPI NA ENERGY SRL) FAZA S.S. pag.
1


MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE
1.1.Denumirea lucrarii: Racordare la RED Centrala electrica fotovoltaica (Pd=0,725MW)
, T130, P1 si P2, oras Corabia, jud. Olt (SC SPINA ENERGY SRL) , faza SS
1.2.Amplasament: Parcul energetic este amplasat in localitatea Corabia, conform planului de
incadrare in zona anexat.
1.3.Beneficiar: SC SPINA ENERGY SRL
1.4.Solicitant: SC SPINA ENERGY SRL
1.5.Elaborator documentatie: SC DFP SERVICE&ENGINEERING SRL, BUCURESTI,
sectorul 3, strada Sfanta Vineri, nr. 29
1.5. Elemente care stau la baza elaborarii:
- contractul de prestari servicii de proiectare;
- prevederile normelor si normativelor in vigoare.
1.6. Tema cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei:
Implementarea proiectului de investitii propus, va contribui la atingerea tintei strategice a
Romaniei respectiv ponderea energiei electrice produse din aceste surse in totalul consumului
brut de energie electrica trebuie sa fie la nivelul anului 2015 de 35% si la nivelul anului 2020 de
38%.
Promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie (E-SRE) reprezinta un
imperativ major al perioadei actuale, motivat de: necesitatea implementarii masurilor de reducere
a emisiilor de gaze cu efect de sera in productia de energie electrica, cresterea independentei
energetice fata de importul de resurse energetice primare si diversificarea surselor de
aprovizionare cu energie.
Avand in vedere actiunile de sprijinirea producatorilor de energie verde, conform legii
220/2008, modificata, SC SPINA ENERGY SRL a decis sa investeasca in acest domeniu de
viitor in Romania.
In acest sens SC SPINA ENERGY SRL dezvolta in intravilanul orasului Corabia, jud. OLT, pe o
suprafata de 90000 mp, o investitie de tipul CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA cu o
capacitate de 0,752MW, ceea ce presupune crearea unei capacitati noi pentru producerea de
energie electrica si racordarea la reteaua electrica de distributie RED CEZ Distributie S.A. a
centralei fotovoltaice.
1.7. Topografia:
Terenul pe care vor fi amplasate instalatiile electrice este situat in zona plana (campie).
1.8. Clima si fenomenele naturale specifice zonei:
Conform NTE 003/04/00 Normativ pentru constructia liniilor electrice aeriene cu tensiunea
peste 1000V, orasul Corabia si imprejurimile sale se situeaza in zona meteorologica B, cu
caracteristicile prezentate in tabelele 1 si 2.
Tabelul 1 - Presiunea dinamica de baza, data de vant (corespunzatoare vitezei mediate pe doua
minute) ia inaltimea de 10m deasupra terenului si grosimea statului de chiciura pe conductoarele
LEA.
Zona
meteorologica
Altitudinea Presiunea dinamica de baza, p Grosimea stratului de chiciura
I pe conductoarele LEA
Vant maxim
nesimultan cu
chiciura, P(v)
Vant simultan cu
chiciura, P(v+ch)
Un110kV Un= (220-400)
kV


m daN/m
2
daN/m
2
mm mm

Bucuresti, sectorul 3, strada Sfanta Vineri, nr. 29 in cladirea Bectro Center, etajul 2, Tel./Fax: +4 021 311 06 08,
secretariat@dfpsrl.eu
Racordare la RED Centrala electrica fotovoltaica (Pd=0,725MW) , T130, P1 si P2, loc. Corabia, jud. Olt
(SC SPI NA ENERGY SRL) FAZA S.S. pag.
2
ZonaB 800 42 16,8 22 24
Tabelul 2 - Valorile temperaturii aerului

1.9. Geologia si seismicitatea:
Obiectivul este amplasat in zona seismica D, avand coeficientul Ks=0,16 , cu pericol minim de
cutremur. Terenul in care se vor executa fundatiile stalpilor este de categorie B, fara pericol de
inundabilitate.
2. DATE ENERGETICE ALE CONSUMATORULUI
2.1. Caracteristicile energetice
PRODUCATOR
Centrala fotovoltaica amplasata in oras Corabia, judetul Olt, are urmatoarele caracteristici
tehnice:
-Pinst = 725,69kW
-Pmax.debitata= 725,69kW
-Productia anuala de energie = aprox. 870 MWh
-Uiesire = 400 Vca/la invertor
-Unom in punctul de racordare = 20 kV10%
-Frecventa in punctul de racordare = (47Hz-52Hz)
-cos la putere nominala >0,995
-Factor de distorsiune 3%
-Panouri fotovoltaice 245W, montate pe structura din profile metalice inclinate la 10 20 30
fata de sol(inclinati variabile 3 pozitii), orientate spre sud = 2962buc
-Invertoare CC/CA SUNGROW SG 20 KTL 9buc 52 panouri pe fiecare invertor, SUNGROW
SG 250 K3- 2 buc 1014 panouri pe fiecare invertor, SUNGROW SG 100 K3-1buc 466
panouri
-Post de transformare ridicator 0,4/20kV - 1x1000 kVA
-Suprafata ocupata -10493 mp
Centrala fotovoltaica va debita o putere nominala de 0,725 MWp si va produce energie
electrica de cca 870 MWh anual. Tehnologia de conversie fotovoltaica a energiei solare, in
energie electrica, consta din module fotovoltaice montate pe structura metalica, orientate spre
sud, la o inclinatie fata de orizontala de 34. Tehnologia de conversie a energiei solare nu
implica piese in miscare, nu emite zgomote sau vibratii. La expunerea la radiatia solara, celulele
fotovoltaice produc un curent electric continuu, proportional cu intensitatea radiatiei solare, iar
tensiunea este aproximativ constanta. Curentul electric continu este convertit in curent alternativ,
cu ajutorul invertoarelor si este injectat in reteaua electrica de distributie a CEZ DISTRIBUTIE
SA.
Modulele fotovoltaice recomandate pentru constructia centralei fotovoltaice trebuie sa fie
de siliciu monocristalin sau policristalin, ai caror randament de conversie este mai mare de
13,5%. Rata de descrestere a puterii de curent continuu produsa este mai mica in tehnologia pe
siliciu.
Modulele fotovoltaice se vor monta in siruri orientate pe directia est-vest, astfel incat
orientarea modulelor fotovoltaice sa fie spre sud. Nu sunt situatii de umbrire in locatia propusa.
Distanta dintre sirurile de module trebuie sa fie suficienta ca sa evite umbrirea unor
module de catre sirul din fata, pe tot parcursul zilei, mai ales la data solstitiului de iarna (22
Zona meteorologica Temperatura aerului (C)


maxima minima medie de formare a chiciurei
Toata tara + 40 -30 + 15 -5
Zone cu altitudini peste 800 m
+ 40 -30 + 10 -5

Bucuresti, sectorul 3, strada Sfanta Vineri, nr. 29 in cladirea Bectro Center, etajul 2, Tel./Fax: +4 021 311 06 08,
secretariat@dfpsrl.eu
Racordare la RED Centrala electrica fotovoltaica (Pd=0,725MW) , T130, P1 si P2, loc. Corabia, jud. Olt
(SC SPI NA ENERGY SRL) FAZA S.S. pag.
3
decembrie) cand inaltimea soarelui este minima, aproximativ 22,5.Invertoarele folosite, vor
avea puterea de 20kVA. Invertoarele trebuie sa fie de acelasi tip, de la acelasi fabricant si de cea
mai buna calitate (randament si fiabilitate mare), Centrala fotovoitaica trebuie sa aiba o cladire in
care sa fie montate invertoarele, aparatele de comutatie, sistemul de achizitie a datelor.
Centrala fotovoitaica trebuie sa fie prevazuta cu un sistem de achizitie a datelor,
monitorizarea electrica si monitorizarea parametrilor atmosferici. Se vor prevedea senzori de
radiatie solara in plan orizontal, radiatie solara in planul modulelor, temperatura, vant, directie a
vantului, temperatura pe spatele modulelor fotovoltaice.
Utilizatorul solicita racordarea instalatiei de utilizare tip centrala fotovoitaica compusa din:
Unitate de producere a energiei electrice (Producator) cu o putere totala instalata Pi = 0,725 MW
si o putere maxima evacuata Pmaxdeb = 0,725 MW
Cerinte de racordare la reteaua electrica de distributie a Centralei Fotovoltaice conform
ordin30/2013

Capitolul I Scop
Articolul 1
(1) Prezenta norm tehnic stabilete cerinele tehnice minimale pe care trebuie s le
ndeplineasc centralele electrice fotovoltaice racordate la reelele electrice de interes public,
astfel nct s poat fi asigurat funcionarea n siguran a sistemului electroenergetic, precum i
condiiile pentru funcionarea sigur a centralei.
(2) Prezenta norm tehnic constituie parte component a Codului tehnic al reelei electrice de
transport, aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul
Energiei nr. 20/2004, i a Codului tehnic al reelelor electrice de distribuie, aprobat prin Ordinul
preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 128/2008.

Capitolul II Domeniu de aplicare
Articolul 2
Prezenta norm tehnic se aplic n relaiile dintre operatorii de reea i utilizatorii care solicit
racordarea de centrale electrice fotovoltaice la reelele electrice de interes public.

Capitolul III Glosar
Articolul 3
(1) n prezenta norm tehnic se utilizeaz termenii i expresiile definite n Codul tehnic al
reelei electrice de transport. n plus, n sensul prezentei norme se definesc termenii i acronimele
prezentate mai jos.
(2) Acronime:
ANRE Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei
ATR Aviz tehnic de racordare
CEF Central electric fotovoltaic (sinonim: central fotoelectric)
CEFD
Central electric fotovoltaic dispecerizabil, cu puterea instalat mai mare de 5
MW
CEFND
Central electric fotovoltaic nedispecerizabil, cu puterea instalat mai mic sau
egal cu 5 MW
EMS Sistem de management al energiei
OD Operator de distribuie
OTS Operatorul de transport i de sistem
PCC Punct comun de cuplare
PIF Punere n funciune

Bucuresti, sectorul 3, strada Sfanta Vineri, nr. 29 in cladirea Bectro Center, etajul 2, Tel./Fax: +4 021 311 06 08,
secretariat@dfpsrl.eu
Racordare la RED Centrala electrica fotovoltaica (Pd=0,725MW) , T130, P1 si P2, loc. Corabia, jud. Olt
(SC SPI NA ENERGY SRL) FAZA S.S. pag.
4
SCADA
Sistem informatic de monitorizare, comand i achiziie de date a unui proces
tehnologic sau instalaii (Supervisory Control and Data Acquisition)
DMS-SCADA SCADA Distribution Management System
EMS-SCADA SCADA Energy Management System
SEN Sistemul electroenergetic naional
STC
Condiii standard de test (Standard Test Condition) - radiana de 1000 W/m
2
, masa
atmosferic AM = 1,5 i temperatura celulei fotovoltaice 25C
(3) Definiii:
Invertor Echipament care transform tensiunea continu n tensiune alternativ
Modul fotovoltaic
Cel mai mic element component al unui panou fotoelectric care capteaz i transform
energia solar n energie electric
Operator de reea
Operatorul de transport i de sistem, un operator de distribuie sau un alt deintor de
reea electric de interes public
Panou fotovoltaic
Grup de module fotovoltaice, preasamblate i echipate electric, concepute ca o unitate
instalabil ntr-o central electric fotovoltaic
Putere disponibil (a unei
CEF)
Puterea electric maxim care poate fi produs de CEF (n funcie de numrul
invertoarelor si al panourilor fotovoltaice aflate n funciune), n condiiile nominale
de radian solar
Putere instalat (a unei CEF)
- P
i

Minimul ntre suma puterilor nominale ale invertoarelor i suma puterilor nominale ale
panourilor fotovoltaice din componena CEF
Putere nominal a unui
invertor
Puterea activ nominal a unui invertor la bornele de tensiune alternativ, indicat de
fabricant
Putere momentan (a unei
CEF) - P
m

Puterea electric activ momentan care poate fi produs de CEF, n condiiile
momentane de radian solar
Puterea nominal a unui
panou fotovoltaic
Puterea electric de funcionare continu pe care o poate genera un panou fotovoltaic
n condiii standard de funcionare, mrime indicat de productor. Puterea nominal
este indicat ca valoare maxim generat n condiii STC.
Punct de delimitare
Loc n care instalaiile utilizatorului se delimiteaz ca proprietate de instalaiile
operatorului de reea. Punctul de delimitare al unei CEF este stabilit n ATR.
Punct comun de cuplare
Punct al unei reele electrice, cel mai apropiat din punct de vedere electric de un
utilizator, la care sunt sau pot fi conectai i ali utilizatori, reprezentat, de regul, de
punctul de delimitare ori de punctul de msurare, astfel cum este stabilit n ATR.

Capitolul IV Documente de referin
Articolul 4
(1) Aplicarea prezentei metodologii se face prin coroborarea cu prevederile urmtoarelor acte
normative:
a)Legea energiei electrice i a gazelor naturale nr. 123/2012;
b)Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reelele electrice de interes public, aprobat
prin Hotrrea Guvernului nr. 90/2008;
c)Codul tehnic al reelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii
Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 20/2004;
d)Codul tehnic al reelelor electrice de distribuie - revizia I, aprobat prin Ordinul preedintelui
Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 128/2008;
e)Regulamentul privind stabilirea soluiilor de racordare a utilizatorilor la reelele electrice de
interes public, aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n
Domeniul Energiei nr. 129/2008;

Bucuresti, sectorul 3, strada Sfanta Vineri, nr. 29 in cladirea Bectro Center, etajul 2, Tel./Fax: +4 021 311 06 08,
secretariat@dfpsrl.eu
Racordare la RED Centrala electrica fotovoltaica (Pd=0,725MW) , T130, P1 si P2, loc. Corabia, jud. Olt
(SC SPI NA ENERGY SRL) FAZA S.S. pag.
5
f)Metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de ctre operatorii de reea, aprobat
prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr.
48/2008, cu modificrile ulterioare;
g)Norma tehnic privind delimitarea zonelor de protecie i de siguran aferente capacitilor
energetice - revizia I, aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare
n Domeniul Energiei nr. 4/2007, cu modificrile i completrile ulterioare;
h)Standardul de performan pentru serviciile de transport i de sistem ale energiei electrice,
aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei
nr. 17/2007;
i)Standardul de performan pentru serviciul de distribuie a energiei electrice, aprobat prin
Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 28/2007.
(2) La aplicarea prezentei norme se vor avea n vedere urmtoarele standarde, cu caracter de
recomandare:
a)SR CEI 61836 Sisteme de conversie fotovoltaic a energiei solare. Termeni i simboluri, la
ediia n vigoare;
b)SR EN 62446 (CEI 62446) Sisteme fotovoltaice de conectare la reea. Prescripii minime
pentru documentaia sistemului, ncercri de punere n funciune i inspecie, la ediia n
vigoare;
c)SR EN 61724 (CEI 61724) Monitorizarea calitilor de funcionare a sistemelor fotovoltaice,
la ediia n vigoare;
d)SR CEI/TS 62257-7-1 Recomandri pentru sisteme cu energii regenerabile i hibride de mic
putere pentru electrificarea rural. Partea 7-1: Generatoare - Panouri fotovoltaice, la ediia n
vigoare.

Capitolul VI Cerine pentru CEFND
Articolul 21
(1) Toate CEFND, indiferent de puterea instalat, trebuie s respecte cerinele
Articolul 5:CEFD trebuie s respecte integral cerinele Codului tehnic al reelei electrice de
transport, aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n
Domeniul Energiei nr. 20/2004/Codului tehnic al reelelor electrice de distribuie, aprobat prin
Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 128/2008,
i prezentei norme tehnice.
Articolul 7 :Toate invertoarele componente ale unei CEFD trebuie s aib capabilitatea:
a)s rmn conectate la reea i s funcioneze continuu, fr limit de timp, n domeniul de
frecven (47,552) Hz;
Articolul 12:Deintorul CEFD este obligat s asigure protejarea panourilor fotovoltaice, a
invertoarelor componente ale CEFD i a instalaiilor auxiliare contra pagubelor ce pot fi
provocate de defecte n instalaiile proprii sau de impactul reelei electrice asupra acestora la
acionarea corect a proteciilor de declanare a CEFD ori la incidentele din reea
(scurtcircuite cu i fr punere la pmnt, acionri ale proteciilor n reea, supratensiuni
tranzitorii etc.), ct i n cazul apariiei unor condiii tehnice excepionale/anormale de
funcionare.
Articolul 15:Soluia de racordare a CEFD nu trebuie s permit funcionarea CEFD n regim
insularizat, inclusiv prin dotarea cu protecii care s declaneze CEFD la apariia unui
asemenea regim.
(2) n plus fa de cerinele de la alin. (1), CEFND cu puterea instalat mai mare de 0,4 MW i
mai mic sau egal cu 1 MW trebuie s respecte cerinele de la
Articolul 7 Toate invertoarele componente ale unei CEFD trebuie s aib capabilitatea:

Bucuresti, sectorul 3, strada Sfanta Vineri, nr. 29 in cladirea Bectro Center, etajul 2, Tel./Fax: +4 021 311 06 08,
secretariat@dfpsrl.eu
Racordare la RED Centrala electrica fotovoltaica (Pd=0,725MW) , T130, P1 si P2, loc. Corabia, jud. Olt
(SC SPI NA ENERGY SRL) FAZA S.S. pag.
6
a)s rmn conectate la reea i s funcioneze continuu, fr limit de timp, n domeniul de
frecven (47,552) Hz;
b)s rmn conectate la reeaua electric atunci cnd se produc variaii de frecven avnd
viteza de pn la 1 Hz/secund;
c)s funcioneze continuu la o tensiune n PCC n domeniul (0,90 1,10) Un.
Articolul 8(1) CEFD i invertoarele componente trebuie s rmn n funciune la apariia
golurilor i a variaiilor de tensiune de tipul celor din figura 1*) (s asigure trecerea peste
defect), pe una sau pe toate fazele, n punctul de delimitare:
Articolul 12 (2) Deintorul CEFD trebuie s pun la dispoziia operatorului de reea tipul
proteciilor, modalitatea de racordare la circuitele de tensiune, curent electric i declanare,
matricea de acionare a funciilor de protecie, stabilite prin proiect, la interfaa CEFD-SEN.
Articolul 16(1) Invertoarele componente CEFD, avnd certificate de tip conform normelor
europene aplicabile, garanteaz respectarea cerinelor prezentei norme tehnice referitoare la
comportamentul la variaiile de frecven i tensiune, precum i la trecerea peste defect.
(2) Indiferent de numrul invertoarelor i al instalaiilor auxiliare aflate n funciune i oricare
ar fi puterea produs, CEFD trebuie s asigure n PCC calitatea energiei electrice conform cu
standardele n vigoare.
(4) n situaii justificate, n scopul asigurrii funcionrii n condiii de siguran a reelei
electrice, operatorul de reea poate impune pentru CEFND condiii suplimentare celor de mai sus
sau mai restrictive.

Capitolul VII Cerine pentru echipamentele de telecomunicaii
Articolul 22
Deintorul CEF trebuie s asigure continuitatea transmiterii mrimilor de stare i de funcionare
ctre operatorul de reea i OTS, dup cum urmeaz:
d)CEFND, cu puterea instalat mai mare de 0,4 MW i mai mic sau egal cu 1 MW, asigur cel
puin accesul OD la citirea la intervale de timp precizate de OD a energiei produse.

Capitolul VIII Informaii necesar a fi transmise de CEF
Articolul 24
(2) Pentru centralele cu puteri instalate mai mici sau egale cu 1 MW deintorul acestora va
transmite numai datele standard de planificare din tabelul 1.
S - date standard de planificare, comunicate prin cererea de racordare, pentru elaborarea studiului
de soluie;
D - date de detaliu de planificare, comunicate cu minimum 6 luni nainte de PIF;
T - date determinate (nregistrate) n urma probelor (testelor) care fac obiectul activitilor de
testare, monitorizare i control.
Determinarea acestor date se realizeaz n cadrul probelor de PIF i se transmit la operatorul de
reea n maximum 10 zile de la PIF.

Tabelul 1. Date pentru centralele fotovoltaice cu puteri mai mari de 1MW
Descrierea datelor (simbol) Uniti de msur
Categoria
datelor
La nivelul centralei fotovoltaice:
Racordare la reea, amplasare bar colectoare i punct de delimitare Text, schem S
Tensiunea nominal n punctul de delimitare kV S
Schema electric a ntregii centrale fotovoltaice Schem D
Puterea activ nominal a CEF MW S

Bucuresti, sectorul 3, strada Sfanta Vineri, nr. 29 in cladirea Bectro Center, etajul 2, Tel./Fax: +4 021 311 06 08,
secretariat@dfpsrl.eu
Racordare la RED Centrala electrica fotovoltaica (Pd=0,725MW) , T130, P1 si P2, loc. Corabia, jud. Olt
(SC SPI NA ENERGY SRL) FAZA S.S. pag.
7
Puterea maxim aparent a CEF n PCC MVA S
Putere activ net maxim a CEF n PCC MW D
Domeniul de frecven de funcionare la parametri nominali Hz S
Viteza maxim/minim de variaie a puterii active ce poate fi realizat la nivelul
CEF
MW/min D, T
Consumul serviciilor proprii la puterea activ maxim a CEF n PCC MW D, T
Condiii speciale de conectare/deconectare a centralei fotovoltaice, altele dect
ale invertoarelor i a panourilor fotovoltaice componente
Text S, D
Modelul matematic al centralei fotovoltaice, incluznd invertorul i tipul de
panou fotoelectric nsoite de simulrile efectuate
Text S
Reglajul puterii active n PCC (bucla de reglare) schema de reglare D
Reglajul tensiunii n PCC (bucla de reglare) schema de reglare D
Reglajul puterii reactive n PCC (bucla de reglare) schema de reglare D
Diagrama PQ n PCC Date grafice D, T
Parametrii liniei de racordare la SEN S
Frecvena minim de funcionare Hz S
Frecvena maxim de funcionare Hz S
Tensiunea minim de funcionare kV S
Tensiunea maxim de funcionare kV S
Date referitoare la panourile fotovoltaice care alctuiesc centrala fotovoltaic
Numrul de panouri fotovoltaice care constituie CEF Numr S
Firma productoare a panourilor fotovoltaice Denumire D
Tipul panourilor fotovoltaice Descriere D
Aria suprafeei panoului fotoelectric m
2
S
Puterea nominal a panoului fotoelectric (cc) kW S
Puterea maxim a panoului fotoelectric (cc) kW S
Curentul electric nominal a panoului fotoelectric (cc) A S
Tensiunea nominal a panoului fotoelectric (cc) V S
Descrierea datelor (simbol) Uniti de msur
Categoria
datelor
Date referitoare la invertoarele utilizate de centrala fotovoltaic
Numrul de invertoare Numr S
Tipul invertorului Descriere S
Certificate de tip pentru invertoare nsoite de rezultatele testelor efectuate de
laboratoare recunoscute pe plan european pentru: variaii de frecven, tensiune
i trecere peste defect
certificate D
Puterea nominal de intrare (cc) kW S
Puterea recomandat maxim de intrare (cc) kW S
Domeniul de tensiune de intrare (cc) V S
Tensiunea maxim de intrare (cc) V S
Curentul maxim de intrare (cc) A S
Puterea activ nominal de ieire (ca) kW S
Puterea activ maxim de ieire (ca) kW S
Puterea reactiv nominal de ieire (ca) kVAr S
Tensiunea nominal de ieire (ca) V, kV S
Curentul nominal de ieire (ca) A S

Bucuresti, sectorul 3, strada Sfanta Vineri, nr. 29 in cladirea Bectro Center, etajul 2, Tel./Fax: +4 021 311 06 08,
secretariat@dfpsrl.eu
Racordare la RED Centrala electrica fotovoltaica (Pd=0,725MW) , T130, P1 si P2, loc. Corabia, jud. Olt
(SC SPI NA ENERGY SRL) FAZA S.S. pag.
8
Domeniul de frecven de lucru Hz S
Domeniul de reglaj al factorului de putere D
Randamentul maxim % D, T
Consumul propriu maxim (ca) W D
Consumul pe timp de noapte (ca) W D
Uniti de transformare prin care CEF se racordeaz la SEN:
Numr de nfurri Text S
Puterea nominal pe fiecare nfurare MVA S
Raportul nominal de transformare kV/kV S
Tensiuni pe plotul median, maxim i minim (necesare n calcule de scurtcircuit) % din U
nom
S, D
Pierderi n gol kW D
Pierderi n sarcin kW D
Curentul electric de magnetizare % D
Grupa de conexiuni Text D
Domeniu de reglaj kV-kV D
Schema de reglaj (longitudinal sau longo-transversal) Text, diagram D
Mrimea treptei de reglaj % D
Reglaj sub sarcin DA/NU D
Curba de saturaie Diagram D
Parametri de calitate ai energiei electrice la nivel CEF
Numr maxim de variaii ale puterii (S/S
sc
) pe minut S, T
Valoarea maxim pentru variaiile rapide de tensiune S, T
Factor total de distorsiune de curent electric T
Armonice de curent electric (pn la armonica 50) T
Factor total de distorsiune de tensiune T
Armonice de tensiune (pn la armonica 50) T
Factor de nesimetrie de secven negativ de tensiune T

Capitolul IX Dispoziii finale
Articolul 25
(1) OD are responsabilitatea transmiterii n timp real, la OTS, a puterilor active produse de
centralele nedispecerizabile racordate n reeaua proprie, n mod agregat.
(2) n scopul ndeplinirii cerinei de la alin. (1), n termen de maximum 3 ani de la intrarea n
vigoare a prezentei norme, OD dezvolt propriul sistem DMS-SCADA i asigur interconectarea
acestuia cu EMS-SCADA.
(3) Deintorii de CEFND cu puterea instalat mai mare de 1 MW i mai mic sau egal cu 5
MW, care se pun n funciune n urmtorii 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei norme,
asigur transmiterea msurii de putere activ n sistemul EMS-SCADA, conform soluiei agreate
cu OTS.
(4) Deintorii de CEFD care au fost puse n funciune sau care au obinut autorizaia de
nfiinare anterior intrrii n vigoare a prezentei norme tehnice au obligaia ca pn la data de 31
decembrie 2013 s se conformeze cerinelor aplicabile CEFD, cuprinse n prezenta norm.

Bucuresti, sectorul 3, strada Sfanta Vineri, nr. 29 in cladirea Bectro Center, etajul 2, Tel./Fax: +4 021 311 06 08,
secretariat@dfpsrl.eu
Racordare la RED Centrala electrica fotovoltaica (Pd=0,725MW) , T130, P1 si P2, loc. Corabia, jud. Olt
(SC SPI NA ENERGY SRL) FAZA S.S. pag.
9
Articolul 26
(1) OTS va monitoriza nivelul puterii instalate n CEF racordate i n curs de racordare n SEN,
va evalua efectele acestuia asupra siguranei SEN i va fundamenta msuri n scopul meninerii
siguranei n funcionare a SEN.
(2) Propunerile de msuri vor fi transmise spre aprobare la ANRE
3. SITUATIA ENERGETICA DIN ZONA
3.1. Instalatii energetice existente
Centrala fotovoltaica este amplasata in localitatea Corabia , judetul Olt.
Instalatiile CEZ Distributie, se afla in vecinatatea terenului pe care se construieste centrala
fotovoltaica:
- LEA 20kV Corabia Irigatii 3(I=14 A, OL-AL 3x95mmp, L=22,36 km, izolatie portelan);
- LEA 20kV Corabia Irigatii 4(I=924 A, OL-AL 3x95mmp, L=16,1 km, izolatie portelan);
- LEA 20kV Corabia Studina, alimentata din statia 110/20kV Studina(I=357 A, OL-AL
3x95mmp, L=16,6 km, izolatie portelan);

- Statia de transformare Corabia 110/20kV (camera de conexiuni M.T.) se afla la cca. 4,5 km.

La statia de transformare 110/20kV Corabia, sunt racordate urmatoarele linii 20kV:
- LEA 20kV IRIGATII NR.6 CORABIA;
- LEA 20 kV TCH IZBICENI.
- LEA 20 kV IRIGATII NR.5 CORABIA;
- LEA 20 kV IRIGATII NR.4 CORABIA;
- LEA 20 kV IRIGATII NR.3 CORABIA;
- LEA 20 kV IRIGATII NR.2 CORABIA;
- LEA 20 kV F-CA DE ZAHR CIRC. 2;
- LEA 20 kV F-CA DE ZAHR CIRC 1;
- LEA 20 kV D.C.A.;
- LEA 20 kV F-CA DE MOBIL;
- LES 20 kV P.A. ORAS;
- LEA 20 kV ORAS CORABIA;
- LEA 20 kV IRIGATII NR.7 CORABIA;
- LEA 20 kV CORABIA-POTELU;
- LEA 20 kV IRIGATII 1 CORABIA;
- LEA 20kV CORABIA STUDINA.
Statia de transformare 110/20kV Corabia, este echipata cu un transformatoar de putere 110/20kV
de 25MVA si un transformatoar de putere 110/20kV de 16MVA , doua bobine de stingere BS
10-50A si 10-100A, 630kVA si 1156 kVA.
- Statia de transformare Corabia 110/20kV (camera de conexiuni M.T.) se afla la cca. 4,5 km.

La statia de transformare 110/20kV Studina, sunt racordate urmatoarele linii 20kV:
- LEA 20kV CORABIA;
- LEA 20 kV RUSANESTI;
- LEA 20 kV VLADILA;
- LEA 20 kV IRIGATII NR.2 CARACAL;
- LEA 20 kV FNC VISINA;
- LEA 20 kV IRIGATII NR.3 CARACAL;
- LEA 20 kV CARACAL VEST;
- LEA 20 kV IRIGATII NR.1 CARACAL;
- LEA 20 kV TCH RUSANESTI.

Bucuresti, sectorul 3, strada Sfanta Vineri, nr. 29 in cladirea Bectro Center, etajul 2, Tel./Fax: +4 021 311 06 08,
secretariat@dfpsrl.eu
Racordare la RED Centrala electrica fotovoltaica (Pd=0,725MW) , T130, P1 si P2, loc. Corabia, jud. Olt
(SC SPI NA ENERGY SRL) FAZA S.S. pag.
10
Statia de transformare 110/20kV Studina, este echipata cu un transformatoar de putere 110/20kV
de 10MVA, doua bobine de stingere BS1 20kV/50A-630kVA si BS2 20kV/50A-630kVA
4. SOLUTII DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
4.1. Solutia proiectata
Pentru racordarea pe M.T. a centralei fotovoltaice proiectate s-au propus urmatoarele variante:
Solutia 1
LUCRARI PE TAXA DE RACORDARE
Se va parametriza terminalul de protectie din celula 20kV IRIGATII NR.3 CORABIA
din Distribuitorul de 20kV al statiei de transformare Corabia.
Racord radial din LEA MT IRIGATII NR.3 cu separator de racord montat vertical pe
stalpul nou proiectat in axul LEA MT:
- Plantare stalp special in axul LEA MT nr. 38A intre stalpul nr.37 si 38 existente, in
fundatie turnata echipat cu: consola de intindere, lanturi simple de izolatori din
material compozit, priza de pamant artificiala Rpp=4 ohm;
LEA 20kV IRIGATII NR.3 CORABIA este pe domeniu public, stalpul nou proiectat
conform planului cu situatia proiectata nr.03 va fi tot pe domeniu public.
- Refacere legaturi de intindere in axul LEA MT;
- Echipare stalp MT (nou proiectat in ax), in fundatie turnata, cu separator MT in
montaj vertical, - 25kV/400/50 A, suport capete terminale cu descarcatori MT;
- LES 20 KV ( cablu MT cu izolatie uscata din polietilena reticulara XLPE, cu manta
exterioara din PE cu rezistenta marita la propagarea focului, cu sectiunea de 185
mmp) de la stalpul nou proiectat de racord pana la punctul de conexiuni MT, cablu
MT va fi pozat pe domeniul public, pe o lungime maxima de 256 m;
- Montare punct de conexiuni amplasat la limita de proprietate cu acces din domeniul
public ce va fi echipat cu un ansamblu de celule de medie tensiune modulare pentru
distributie secundara, in urmatoarea configuratie :
- O celula de linie MTechipata cu separator de sarcina motorizat (48 Vcc) cu
actionare manuala (sosire din LEA MT), transformator bifazat 4 kVA, 20/0.230 kV;
- O celula de masura MT cu transformatoare de masura de current si de tensiune
(trafo tensiune 20/3/0,1/3/0,1/3 kV, trei bucati, trafo curent 25/5 A, trei bucati;
- O celula de racord echipata cu: separator de sarcina motorizat (48 Vcc),
intreruptor in vid cu actionare manuala, terminal numeric de protectie;
- LES 20 KV (cablu cu izolatie uscata din polietilena reticulara XLPE, cu manta
exterioara din PE cu rezistenta marita la propagarea focului, de la punctul de
conexiuni MT pana la PTAb proiectat 0,4/20kV 1000kVA;
Punctul de conexiune se va monta pe terenul SC SPINA ENERGY SRL cu acces din
domeniul public.
Pentru accesul la punctul de conexiuni se va incheia conventie de uz si servitute, si
superficie.
Delimitarea:
Delimitarea patrimoniala intre distribuitor (SC CEZ Distributie SA) si utilizator este la
papucii de legatura ai cablului MT, iesire din celula de racord MT a punctului de conexiuni spre
PT utilizator.
Masura:
Grupul de masura si contorizare se va monta in celula de masura, pe MT, din punctul de
conexiuni (proprietate SC CEZ Distributie SA).
Grupul de masura va fi format din:

Bucuresti, sectorul 3, strada Sfanta Vineri, nr. 29 in cladirea Bectro Center, etajul 2, Tel./Fax: +4 021 311 06 08,
secretariat@dfpsrl.eu
Racordare la RED Centrala electrica fotovoltaica (Pd=0,725MW) , T130, P1 si P2, loc. Corabia, jud. Olt
(SC SPI NA ENERGY SRL) FAZA S.S. pag.
11
- transformatoare de curent, de masura si protectie 25/5/5A, cls.
0,2FS5/5P30/5P30/10/30/30VA;
- contor electronic de energie electrica activa si reactiva, dublu sens, montaj indirect
compatibil cu sistemul Converge, clasa 0,2;
Intrarile de tensiune ale contorului electronic se conecteaza la buclele de tensiune din celulele
de masura existente in statie, celule care au in componenta 3 transformatoare de tensiune TIRM
20/V3/0,1/V3kV, cls.0,2. Grupul de masura se va monta in celula de masura a punctului de
conexiune. Contorul va avea clasa de precizie 0,2 si un curent de pornire de 0,02%In, respectiv
transformatoarele de curent clasa 0,2. In cazul in care si cu clasa de precizie 0,2 se observa ca nu
se inregistreaza energia electrica consumata, atunci se va face calculul pentru incasarea energiei
electrice necontorizate, in functie de instalatiile electrice existente.
Se va asigura sursa de alimentare auxiliara, 100V, cc sau ca, 30VA, autonomie de functionare in
lipsa tensiunii de masura cel putin 24 ore. Toate conexiunile circuitelor de masura si contorul de
energie electrica vor fi montate in celula de masura, cu posibilitate de sigilare. Clemele utilizate
pentru conexiunea circuitelor de masura vor fi prevazute cu posibilitatea de separare a tensiunilor
si de suntare respectiv separare a curentilor.
Se va monta contor dublu sens in celula 20 kV IRIGATII NR.3 CORABIA din Distribuitorul de
20kV al statiei de transformare Corabia pe tarif de racordare.
LUCRARI BENEFICIAR:
Montarea unei LES 20kV, tip A2XS(FL)2Y 1x3x(1x150/25) mmp, in lungime de 145 m
de la iesirea din punctul de conexiuni, pana la postul de transformare PTAb proiectat 0,4/20kV
1000kVA.
Montarea unui post de transformare in anvelopa, care va colecta energia debitata de
centrala fotovoltaica prin intermediul unui transformator ridicator 0,4/20kV 1x1000kVA.
Postul de transformare in anvelopa PTAb 1000kVA va fi echipat cu:
-1 celula de linie sosire din PC echipata cu separator de bare;
-1 celula trafo plecare PFV echipata cu separator de bare, sigurante fuzibile cu percutor,
CLP si protectie numerica;
-1 transformator ridicator de putere 0,4kV/20kV, 1000kVA;
-1 tablou de joasa tensiune cu intrerupator, pe coloa generala trafo si circuite de joasa
tensiune cu sigurante fuzibile tip separatori.
PTAb-ul se va monta pe terenul SC SPINA ENERGY SRL.
Solutia 2
LUCRARI PE TAXA DE RACORDARE
Se va parametriza terminalul de protectie din celula 20kV IRIGATII NR.4 CORABIA
din Distribuitorul de 20kV al statiei de transformare Corabia.
Racord radial din LEA MT IRIGATII NR.4 cu separator de racord montat vertical pe
stalpul nou proiectat in axul LEA MT:
- Plantare stalp special in axul LEA MT nr. 38A intre stalpul nr.37 si 38 existente, in
fundatie turnata echipat cu: consola de intindere, lanturi simple de izolatori din
material compozit, priza de pamant artificiala Rpp=4 ohm;
LEA 20kV IRIGATII NR.4 CORABIA este pe domeniu privat apartinand SC SPINA
ENERGY SRL, stalpul nou proiectat conform planului cu situatia proiectata nr.04 va fi
pe domeniu public.
- Refacere legaturi de intindere in axul LEA MT;
- Echipare stalp MT (nou proiectat in ax), in fundatie turnata, cu separator MT in
montaj vertical, - 25kV/400/50 A, suport capete terminale cu descarcatori MT;
- LES 20 KV ( cablu MT cu izolatie uscata din polietilena reticulara XLPE, cu manta
exterioara din PE cu rezistenta marita la propagarea focului, cu sectiunea de 185

Bucuresti, sectorul 3, strada Sfanta Vineri, nr. 29 in cladirea Bectro Center, etajul 2, Tel./Fax: +4 021 311 06 08,
secretariat@dfpsrl.eu
Racordare la RED Centrala electrica fotovoltaica (Pd=0,725MW) , T130, P1 si P2, loc. Corabia, jud. Olt
(SC SPI NA ENERGY SRL) FAZA S.S. pag.
12
mmp) de la stalpul nou proiectat de racord pana la punctul de conexiuni MT, cablu
MT va fi pozat pe domeniul public, pe o lungime maxima de 249 m;
- Montare punct de conexiuni amplasat la limita de proprietate cu acces din domeniul
public ce va fi echipat cu un ansamblu de celule de medie tensiune modulare pentru
distributie secundara, in urmatoarea configuratie :
- O celula de linie MTechipata cu separator de sarcina motorizat (48 Vcc) cu
actionare manuala (sosire din LEA MT), transformator bifazat 4 kVA, 20/0.230 kV;
- O celula de masura MT cu transformatoare de masura de current si de tensiune
(trafo tensiune 20/3/0,1/3/0,1/3 kV, trei bucati, trafo curent 25/5 A, trei bucati;
- O celula de racord echipata cu: separator de sarcina motorizat (48 Vcc),
intreruptor in vid cu actionare manuala, terminal numeric de protectie;
- LES 20 KV (cablu cu izolatie uscata din polietilena reticulara XLPE, cu manta
exterioara din PE cu rezistenta marita la propagarea focului, de la punctul de
conexiuni MT pana la PTAb proiectat 0,4/20kV 1000kVA;
Punctul de conexiune se va monta pe terenul SC SPINA ENERGY SRL cu acces din
domeniul public.
Pentru accesul la punctul de conexiuni se va incheia conventie de uz si servitute, si
superficie.
Delimitarea:
Delimitarea patrimoniala intre distribuitor (SC CEZ Distributie SA) si utilizator este la
papucii de legatura ai cablului MT, iesire din celula de racord MT a punctului de conexiuni spre
PT utilizator.
Masura:
Grupul de masura si contorizare se va monta in celula de masura, pe MT, din punctul de
conexiuni (proprietate SC CEZ Distributie SA).
Grupul de masura va fi format din:
- transformatoare de curent, de masura si protectie 25/5/5A, cls.
0,2FS5/5P30/5P30/10/30/30VA;
- contor electronic de energie electrica activa si reactiva, dublu sens, montaj indirect
compatibil cu sistemul Converge, clasa 0,2;
Intrarile de tensiune ale contorului electronic se conecteaza la buclele de tensiune din celulele
de masura existente in statie, celule care au in componenta 3 transformatoare de tensiune TIRM
20/V3/0,1/V3kV, cls.0,2. Grupul de masura se va monta in celula de masura a punctului de
conexiune. Contorul va avea clasa de precizie 0,2 si un curent de pornire de 0,02%In, respectiv
transformatoarele de curent clasa 0,2. In cazul in care si cu clasa de precizie 0,2 se observa ca nu
se inregistreaza energia electrica consumata, atunci se va face calculul pentru incasarea energiei
electrice necontorizate, in functie de instalatiile electrice existente.
Se va asigura sursa de alimentare auxiliara, 100V, cc sau ca, 30VA, autonomie de functionare in
lipsa tensiunii de masura cel putin 24 ore. Toate conexiunile circuitelor de masura si contorul de
energie electrica vor fi montate in celula de masura, cu posibilitate de sigilare. Clemele utilizate
pentru conexiunea circuitelor de masura vor fi prevazute cu posibilitatea de separare a tensiunilor
si de suntare respectiv separare a curentilor.
Se va monta contor dublu sens in celula 20 kV IRIGATII NR.4 CORABIA din Distribuitorul de
20kV al statiei de transformare Corabia pe tarif de racordare.
LUCRARI BENEFICIAR:
Montarea unei LES 20kV, tip A2XS(FL)2Y 1x3x(1x150/25) mmp, in lungime de 145 m
de la iesirea din punctul de conexiuni, pana la postul de transformare PTAb proiectat 0,4/20kV

Bucuresti, sectorul 3, strada Sfanta Vineri, nr. 29 in cladirea Bectro Center, etajul 2, Tel./Fax: +4 021 311 06 08,
secretariat@dfpsrl.eu
Racordare la RED Centrala electrica fotovoltaica (Pd=0,725MW) , T130, P1 si P2, loc. Corabia, jud. Olt
(SC SPI NA ENERGY SRL) FAZA S.S. pag.
13
1000kVA.
Montarea unui post de transformare in anvelopa, care va colecta energia debitata de
centrala fotovoltaica prin intermediul unui transformator ridicator 0,4/20kV 1x1000kVA.
Postul de transformare in anvelopa PTAb 1000kVA va fi echipat cu:
-1 celula de linie sosire din PC echipata cu separator de bare;
-1 celula trafo plecare PFV echipata cu separator de bare, sigurante fuzibile cu percutor,
CLP si protectie numerica;
-1 transformator ridicator de putere 0,4kV/20kV, 1000kVA;
-1 tablou de joasa tensiune cu intrerupator, pe coloa generala trafo si circuite de joasa
tensiune cu sigurante fuzibile tip separatori.
PTAb-ul se va monta pe terenul SC SPINA ENERGY SRL.

Solutia 3
LUCRARI PE TAXA DE RACORDARE
Se va parametriza terminalul de protectie din : celula 20kV CORABIA STUDINA din
Distribuitorul de 20kV al statiei de transformare Studina si celula 20kV CORABIA STUDINA
din Distribuitorul de 20kV al statiei de transformare Corabia.
Racord radial din Derivatia Taurine a LEA MT CORABIA STUDINA cu separator de
racord montat vertical pe stalpul nou proiectat in axul LEA MT:
- Plantare stalp special in axul LEA MT nr. 17A intre stalpul nr.17 si 18 existente, in
fundatie turnata echipat cu: consola de intindere, lanturi simple de izolatori din
material compozit, priza de pamant artificiala Rpp=4 ohm;
Derivatia Taurine a LEA MT CORABIA STUDINA este pe domeniu privat apartinand
SC SPINA ENERGY SRL, stalpul nou proiectat conform planului cu situatia proiectata
nr.05 va fi pe domeniu public.
- Refacere legaturi de intindere in axul LEA MT;
- Echipare stalp MT (nou proiectat in ax), in fundatie turnata, cu separator MT in
montaj vertical, - 25kV/400/50 A, suport capete terminale cu descarcatori MT;
- LES 20 KV ( cablu MT cu izolatie uscata din polietilena reticulara XLPE, cu manta
exterioara din PE cu rezistenta marita la propagarea focului, cu sectiunea de 185
mmp) de la stalpul nou proiectat de racord pana la punctul de conexiuni MT, cablu
MT va fi pozat pe domeniul public, pe o lungime maxima de 218 m;
- Montare punct de conexiuni amplasat la limita de proprietate cu acces din domeniul
public ce va fi echipat cu un ansamblu de celule de medie tensiune modulare pentru
distributie secundara, in urmatoarea configuratie :
- O celula de linie MTechipata cu separator de sarcina motorizat (48 Vcc) cu
actionare manuala (sosire din LEA MT), transformator bifazat 4 kVA, 20/0.230 kV;
- O celula de masura MT cu transformatoare de masura de current si de tensiune
(trafo tensiune 20/3/0,1/3/0,1/3 kV, trei bucati, trafo curent 25/5 A, trei bucati;
- O celula de racord echipata cu: separator de sarcina motorizat (48 Vcc),
intreruptor in vid cu actionare manuala, terminal numeric de protectie;
- LES 20 KV (cablu cu izolatie uscata din polietilena reticulara XLPE, cu manta
exterioara din PE cu rezistenta marita la propagarea focului, de la punctul de
conexiuni MT pana la PTAb proiectat 0,4/20kV 1000kVA;
Pentru accesul la punctul de conexiuni se va incheia conventie de uz si servitute.
Punctul de conexiune se va monta pe terenul SC SPINA ENERGY SRL cu acces din
domeniul public.
Pentru accesul la punctul de conexiuni se va incheia conventie de uz si servitute, si
superficie.

Bucuresti, sectorul 3, strada Sfanta Vineri, nr. 29 in cladirea Bectro Center, etajul 2, Tel./Fax: +4 021 311 06 08,
secretariat@dfpsrl.eu
Racordare la RED Centrala electrica fotovoltaica (Pd=0,725MW) , T130, P1 si P2, loc. Corabia, jud. Olt
(SC SPI NA ENERGY SRL) FAZA S.S. pag.
14
Delimitarea:
Delimitarea patrimoniala intre distribuitor (SC CEZ Distributie SA) si utilizator este la
papucii de legatura ai cablului MT, iesire din celula de racord MT a punctului de conexiuni spre
PT utilizator.
Masura:
Grupul de masura si contorizare se va monta in celula de masura, pe MT, din punctul de
conexiuni (proprietate SC CEZ Distributie SA).
Grupul de masura va fi format din:
- transformatoare de curent, de masura si protectie 25/5/5A, cls.
0,2FS5/5P30/5P30/10/30/30VA;
- contor electronic de energie electrica activa si reactiva, dublu sens, montaj indirect
compatibil cu sistemul Converge, clasa 0,2;
Intrarile de tensiune ale contorului electronic se conecteaza la buclele de tensiune din celulele
de masura existente in statie, celule care au in componenta 3 transformatoare de tensiune TIRM
20/V3/0,1/V3kV, cls.0,2. Grupul de masura se va monta in celula de masura a punctului de
conexiune. Contorul va avea clasa de precizie 0,2 si un curent de pornire de 0,02%In, respectiv
transformatoarele de curent clasa 0,2. In cazul in care si cu clasa de precizie 0,2 se observa ca nu
se inregistreaza energia electrica consumata, atunci se va face calculul pentru incasarea energiei
electrice necontorizate, in functie de instalatiile electrice existente.
Se va asigura sursa de alimentare auxiliara, 100V, cc sau ca, 30VA, autonomie de functionare in
lipsa tensiunii de masura cel putin 24 ore. Toate conexiunile circuitelor de masura si contorul de
energie electrica vor fi montate in celula de masura, cu posibilitate de sigilare. Clemele utilizate
pentru conexiunea circuitelor de masura vor fi prevazute cu posibilitatea de separare a tensiunilor
si de suntare respectiv separare a curentilor.
Se va monta contor dublu sens in celula 20 kV CORABIA STUDINA din Statia Corabia si in
celula 20 kV CORABIA STUDINA din Statia Studina pe tarif de racordare.
LUCRARI BENEFICIAR:
Montarea unei LES 20kV, tip A2XS(FL)2Y 1x3x(1x150/25) mmp, in lungime de 145 m
de la iesirea din punctul de conexiuni, pana la postul de transformare PTAb proiectat 0,4/20kV
1000kVA.
Montarea unui post de transformare in anvelopa, care va colecta energia debitata de
centrala fotovoltaica prin intermediul unui transformator ridicator 0,4/20kV 1x1000kVA.
Postul de transformare in anvelopa PTAb 1000kVA va fi echipat cu:
-1 celula de linie sosire din PC echipata cu separator de bare;
-1 celula trafo plecare PFV echipata cu separator de bare, sigurante fuzibile cu percutor,
CLP si protectie numerica;
-1 transformator ridicator de putere 0,4kV/20kV, 1000kVA;
-1 tablou de joasa tensiune cu intrerupator, pe coloa generala trafo si circuite de joasa
tensiune cu sigurante fuzibile tip separatori.
PTAb-ul se va monta pe terenul SC SPINA ENERGY SRL.

4.2. Calculul nivelului de siguranta al retelei in punctul de delimitare
Au fost calculate valorile indicatorilor de fiabilitate in punctul de delimitare a instalatiilor
si s-au obtinut urmatoarele valori:
Solutia 1+Solutia 2+ Solutia 3
- Probabilitatea de succes: Ps = 0,9991;
- Probabilitatea de insucces: Qr = 0,0009;

Bucuresti, sectorul 3, strada Sfanta Vineri, nr. 29 in cladirea Bectro Center, etajul 2, Tel./Fax: +4 021 311 06 08,
secretariat@dfpsrl.eu
Racordare la RED Centrala electrica fotovoltaica (Pd=0,725MW) , T130, P1 si P2, loc. Corabia, jud. Olt
(SC SPI NA ENERGY SRL) FAZA S.S. pag.
15
- Durata medie totala de succes pe an: Tf =8751,73 ore;
- Durata medie totala de insucces pe an: Tn = 8,2657 ore;
- Numarul mediu de stari de insucces: Tn= 0,1859 buc;
- Durata medie de insucces: Tmed = 44,46 ore
- Durata maxima de restabilire a alimentarii in cazul intreruperii accidentale, simultane a tuturor
cailor de alimentare: Tmax = 57,29 ore
- Durata de restabilire a tensiunii in punctul de delimitare, prin efectuarea de manevre in statia de
racordare 4 ore.
Se va respecta cu strictete Standardul de performanta pentru serviciul public de distributie
a energiei electrice, limitele normate de variatie a frecventei in functionare fiind:
a. 47,00-52,00 Hz timp de 100% pe an.
b. 49,50 - 50,50 Hz timp de 99,5% pe an.
In punctul de delimitare, in conditii normale de exploatare, valoarea medie efectiva
pentru 10 minute a tensiunii furnizate in 95% din timpul oricarei perioade a unei saptamani - nu
trebuie sa aiba o abatere mai mare de 10% din tensiune contractuala la MT.
Factorul de distorsiune a tensiunii la JT si MT trebuie sa fie mai mic sau egal cu 8 %.
in conditii normale de functionare, tensiunile armonice in punctele de delimitare, la JT si MT, nu
trebuie sa depaseasca limitele maxime indicate in tabelul nr. 2 din Standardul de performanta
pentru serviciul de distributie a energiei electrice, timp de 95% din saptamana.
Restabilirea alimentarii dupa o intrerupere neplanificata 24 de ore - rural, in conditii
meteo normale; 72 de ore - in conditii meteo deosebite.
Restabilirea alimentarii dupa o intrerupere planificata 16 ore - rural.

4.3. Caracteristicile tehnice ale instalatiilor proiectate, pentru toate variantele
Montarea unui stalp special tip SC15015 echipat cu separator tip STEPNv, descarcatori si
cutie terminala.
Montarea unui punct de conexiuni 20kV, echipat cu o celula de linie MT echipata cu
separator de sarcina motorizat (48 Vcc) cu actionare manuala (sosire din LEA MT),
transformator bifazat 4 kVA, 20/0.230 kV, o celula de masura MT cu transformatoare de masura
de current si de tensiune (trafo tensiune 20/3/0,1/3/0,1/3 kV, trei bucati, trafo curent 25/5 A,
trei bucati, o celula de racord echipata cu: separator de sarcina motorizat (48 Vcc), intreruptor in
vid cu actionare manuala, terminal numeric de protectie si analizor de calitate a energiei
electrice.
Post de transformare in anvelopa 1x1000 kVA - va fi de tip compactizat, in anvelopa de
beton, echipat cu:
Tablou MT (cu sistem SCADA intern) 24kV, 1600A, 16kA (1 s), astfel:
-1 celula de linie sosire din PC echipata cu separator de bare;
-1 celula trafo plecare PFV echipata cu separator de bare, sigurante fuzibile cu percutor,
CLP si protectie numerica;
-1 transformator ridicator de putere 0,4kV/20kV, 1000kVA;
-1 tablou de joasa tensiune cu intrerupator, pe coloa generala trafo si circuite de joasa
tensiune cu sigurante fuzibile tip separatori.
LES 20kV - se va executa cu cablu tip A2XS(FL)2Y 1x(3x1x185/50 mmp), cu bariera
longitudinala si transversala la patrunderea apei. Jonctiunea cablului 20kV cu LEA 20kV se va
face prin intermediul capetelor terminale de exterior termocontractibile iar racordarea cablului
20kV la celula din punctul de conexiuni montat la centrala fotovoltaica se va face prin
intermediul capetelor terminale de interior termocontractibile.
Capacitatea maxima a liniilor LES 20kV, se considera, conform NTE 401/03/00, pentru cablu
montat in pamant, cu izolatia din polietilena si conductoare din Al:

Bucuresti, sectorul 3, strada Sfanta Vineri, nr. 29 in cladirea Bectro Center, etajul 2, Tel./Fax: +4 021 311 06 08,
secretariat@dfpsrl.eu
Racordare la RED Centrala electrica fotovoltaica (Pd=0,725MW) , T130, P1 si P2, loc. Corabia, jud. Olt
(SC SPI NA ENERGY SRL) FAZA S.S. pag.
16
- pentru sectiunea de 185 mmp - Imax =310A si Smax = 10.7MVA
SISTEMUL DE TELECOMUNICATII PENTRU CENTRALA FOTOVOLTAICA (SCADA)
Transmiterea datelor se va realiza printr-un echipament integrat in sistemul de
telegestiune al CEZ Distributie S.A. In acest sens, releul de protectie din celula de M.T. (din
statia de transformare 110/20kV Corabia sau Studina), va fi prevazut cu posibilitatea de
transmitere a urmatoarelor informatii P, Q, U, f, pozitie intrerupator, comanda de la distanta
intrerupator. Transmiterea acestor informatii se va realiza printr-un modul de comunicatii
incorporat in releu.
SC SPINA ENERGY SRL va contracta de la Vodafone o capacitate de 128kbps in locatia in
care este construita CEF, in vederea asigurarii legaturii sau integrarii in SCADA a
comunicatiei de la statia de evacuare cu unitatea de dispecer a CEZ.

4.4. Indicatori tehnico-economici
Solutia 1
Capacitati taxa de racordare:
Parametrizare terminal de protectie -1 buc
Montare contor electronic de energie electrica activa si reactiva, dublu sens-1 buc
Montare stalp cu separator STEPNv, descarcatori si cutie terminala 1 buc.
LES 20kV 1x(3x1x185/50 mmp) 0,256 km.
Montare punct de conexiuni si analizor de calitate a energiei 1 buc.
Capacitati beneficiar:
LES 20kV 1x(3x1x150/25 mmp) 0,145 km.
Post de transformare in anvelopa 1 buc.
Solutia 2
Capacitati taxa de racordare:
Parametrizare terminal de protectie -1 buc
Montare contor electronic de energie electrica activa si reactiva, dublu sens-1 buc
Montare stalp cu separator STEPNv, descarcatori si cutie terminala 1 buc.
LES 20kV 1x(3x1x185/50 mmp) 0,249 km.
Montare punct de conexiuni si analizor de calitate a energiei 1 buc.
Capacitati beneficiar:
LES 20kV 1x(3x1x150/25 mmp) 0,145 km.
Post de transformare in anvelopa 1 buc.
Solutia 3
Capacitati taxa de racordare:
Parametrizare terminal de protectie -2 buc
Montare contor electronic de energie electrica activa si reactiva, dublu sens-2 buc
Montare stalp cu separator STEPNv, descarcatori si cutie terminala 1 buc.
LES 20kV 1x(3x1x185/50 mmp) 0,218 km.
Montare punct de conexiuni si analizor de calitate a energiei 1 buc.
Capacitati beneficiar:
LES 20kV 1x(3x1x150/25 mmp) 0,145 km.
Post de transformare in anvelopa 1 buc.

4.5. Calculul caderilor de tensiune
La punctul de delimitare intre Operatorul de distributie a energiei electrice si utilizator, caderile
de tensiune sunt in limitele admisibile, breviarul de calcul, fiind anexat la documentatie.
Concluzii:
Situatia proiectata - Solutia 1,2 si 3

Bucuresti, sectorul 3, strada Sfanta Vineri, nr. 29 in cladirea Bectro Center, etajul 2, Tel./Fax: +4 021 311 06 08,
secretariat@dfpsrl.eu
Racordare la RED Centrala electrica fotovoltaica (Pd=0,725MW) , T130, P1 si P2, loc. Corabia, jud. Olt
(SC SPI NA ENERGY SRL) FAZA S.S. pag.
17


In punctul de delimitare intre Producator si Operatorul de distributie de energie electrica, energia
vehiculata respecta criteriul caderilor de tensiune.
4.6. Curenti de scurtcircuit
Producatorul solicita racordarea la RED o putere maxim simultan absorbita de 725 kW,
reprezentand un curent electric de 20A.
Potrivit extrasului de mai jos sarcinile maxime, pana la care se poate incarca - sub aspectul
economic sau termic, o linie electrica cu sectiunea Se, conform NTE 401/03/00 este:
Tipul liniei S
e
I
fec
pentru urmatoarele durate T
m
ale sarcinii maxime, in h/an I
ft

aer ambiant cu temp.
maxima 40C
2000 3000 4000 5000 6000 7000
LEA20kV
Cu cond. din
Al-Ol
35 132 123 109 99 88 82 140
50 167 160 132 123 111 99 175
70 209 196 167 152 140 128 225
95 263 245 207 187 175 158 270
120 310 288 260 248 225 210 310
Valorile cu asterisc sunt limitate la frontiera termica (limita economica este mai mare)
I
fec
- curent frontiera economica - in A
I
ft
- curent
frontiera
termica
(stabilitate
termica in
regim de
lunga
durata) -
in ATipul
liniei
S
e
S
fec
pentru urmatoarele durate T
m
ale sarcinii maxime, in h/an S
ft
aer ambiant cu
temp. maxima 40C
2000 3000 4000 5000 6000 7000
LEA20kV
Cu cond.
din Al-Ol
35 4,6 4,3 3,8 3,4 3,0 2,8 4,9
50 5,8 5,5 4,6 4,2 3,8 3,4 6,1
70 7,2 6,8 5,8 5,3 4,8 4,4 7,8
95 9,1 8,5 7,2 6,5 6,1 5,5 9,4
120 10,7* 10,0 9,0 8,3 7,8 7,3 10,7
Valorile cu asterisc sunt limitate la frontiera termica (limita economica este mai mare)
S
fec
- putere frontiera economica - in MVA
S
ft
- putere curent frontiera termica (stabilitate termica in regim de lunga durata) - in MVA
Au fost calculati curentii de scurtcircuit, conform breviarului de calcul anexat la documentatie.
5. CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI
5.1. Clima si fenomenele naturale specifice zonei
a) Conditii meteorologice (in exterior)
Temperatura maxima: +40C
Temperatura minima: -30C
Umiditatea relativa: 80% la 35C
b) Altitudinea: <1000m
c) Gradul de poluare: III
d) Caracteristici de protectie antiseismica: acceleratia seismica maxima - 3m/s2
5.2. Caracteristicile geofizice ale terenului
Terenul in care se vor executa lucrarile, este de categorie B. Obiectivele sunt amplasate in zona
meteorologica B, caracterizata printr-un indice cronokeraunic de 115 ore furtuna/an.

Bucuresti, sectorul 3, strada Sfanta Vineri, nr. 29 in cladirea Bectro Center, etajul 2, Tel./Fax: +4 021 311 06 08,
secretariat@dfpsrl.eu
Racordare la RED Centrala electrica fotovoltaica (Pd=0,725MW) , T130, P1 si P2, loc. Corabia, jud. Olt
(SC SPI NA ENERGY SRL) FAZA S.S. pag.
18

6. SUPRAFETE DE TEREN OCUPATE
6.1. Regimul juridic
Centrala fotovoltaica va fi montata, in loc. Corabia, pe teren proprietate SC SPINA ENERGY
SRL.
Punctul de conexiuni se monteaza pe domeniu SC SPINA ENERGY SRL.
SC SPINA ENERGY SRL isi asuma responsabilitatea asigurarii conditiilor legale de executie a
insalatiei de utilizare, si rezolvarii oricaror posibile litigii aparute in timpul executiei lucrarilor.
Stalpul cu separator se va amplasa pe domeniul public, pentru accesul la Separator nefiind
necesar incheierea unei conventii de uz si servitute.
6.2. Regimul tehnic-reglementarea paralelismului si intersectiilor cu alte instalatii sau
constructii.
6.2.1. La pozarea cablurilor de energie electrica in pamant se vor respecta cu strictete distantele
minime pe orizontala si verticala prevazute in NTE 007/08/00, intre LES M.T. proiectate si alte
retele si constructii civile:
- Fata de reteaua de apa si canalizare: 0,5 m la apropieri;
0,25 m la intersectii;
- Fata de fundatii cladiri: 0,6 m;
- Fata de axul arborilor: 1 m;
- Fata de cabluri electrice: 0,25 m la apropieri;
0,50 m la intersectii;
- Fata de reteaua de gaze : 0,6 m la apropieri;
0,25 m la intersectii;
- Fata de cablurile telefonice: 0,5 m la apropieri;
0,5 m la intersectii;
- Fata de stalpii LEA de joasa tensiune : 0,5 m ia apropiere.
6.2.2. Montarea punctelului de conexiuni si a postului de transformare se va face respectand
prevederile normativelor in vigoare si distantele conform PE 101/85 si PE 101 A/85.

7. ACTE NORMATIVE TEHNICE UTILIZATE IN REALIZAREA SOLUTIEI
L319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca

Normele si instructiunile interne ale executantului lucrarii, precum si cele
impuse de operatorul de retea privind securitatea si siguranta muncii
Legea 307/2006 Privind apararea impotriva incendiilor
Ordin 163/2007 Pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor
PE 116/94
Normativ pentru incercari si masuratori la echipamente si instalatii
electrice;
1.RE-lp 30/2004 Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant;
FC 1/84 Fisa tehnologica privind pozarea cablurilor de energie electrica;
FC 15/85 Executarea capetelor terminale de interior pentru cabluri de semnalizare;
FT 66/90
Fisa tehnologica privind executarea mansoanelor de legatura la cablurile
de 20 kV A2YSY, folosind materialele din seturi;
FT 67/95
Fisa tehnologica privind executarea capetelor terminale de interior si de
exterior la cablurile de 20 kV A2YSY, folosind materialele din seturi;

Bucuresti, sectorul 3, strada Sfanta Vineri, nr. 29 in cladirea Bectro Center, etajul 2, Tel./Fax: +4 021 311 06 08,
secretariat@dfpsrl.eu
Racordare la RED Centrala electrica fotovoltaica (Pd=0,725MW) , T130, P1 si P2, loc. Corabia, jud. Olt
(SC SPI NA ENERGY SRL) FAZA S.S. pag.
19
3.2.FT 75-87
Fisa tehnologica privind executarea si repararea canalizarilor din liniile
electrice subterane de 1-20 kV;
3.2. FT4/93 Metode de verificare a LES de 1-35 kV;
PE 101/85
Normativ pentru construirea instalatiilor electrice de conexiuni si
transformare cu tensiuni peste 1kV;
PE 132/95 Normativ pentru proiectarea retelelor de distributie publica;
PE 101 A/85
Instructiuni privind stabilirea distantelor normate de amplasare a
instalatiilor electrice cu tensiunea peste 1 kV in raport cu alte constructii;
1U-ip4/5-88
Indrumar de proiectare pentru linii electrice aeriene de medie tensiune -
Treceri din LEA in LES - Derivatii;
Legea 10/1995 Legea privind calitatea in constructii;
NTE 001/03/00
Normativ pentru alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia
instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor
NTE 003/04/00
Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu
tensiuni peste 1000V
1.U-lp 4/3-88
Indrumar de proiectare pentru liniile electrice aeriene de medie tensiune.
Izolatoare, cleme, armaturi
Cataloage si oferte de produse
3.RE-123-88 Instructiuni de exploatare si intretinere instalatii de legare la pamant
NTE 401/03/00
Metodologie privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor
in instalatii electrice de distributie de 1-110 kV;
NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executia liniilor electrice subterane.
Legea 10/1995 Legea privind calitatea in constructii.
HG 498/2001
HG pentru actualizarea limitelor amenzilor contraventionale prevazute la
art.33 din Legea 10/95.
L 587/2002 pentru modificarea ari 40 din Legea 10/95 privind calitatea in constructii.
OG 95/1999
privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si
instalatii tehnologice industriale.
L 440/2002 pentru aprobarea OG 95/1999.
HG 273/1994
Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora.
HG 51/1996
Regulament de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, echipament,
instalatii tehnologice si punerii in functiune a capacitatii de productie
ORD 293/1999
privind verificarea calitatii lucrarilor de montaj pentru utilaje,
echipament, instalatii tehnologice industriale.
H 622/2004
Privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru
constructii.
H 891/2004
Privind stabilirea unor masuri de supraveghere a pietei produselor din
domeniile reglementate, prevazute in L 608/2001.
L 608/2001 Legea privind evaluarea conformitatii produselor.


Bucuresti, sectorul 3, strada Sfanta Vineri, nr. 29 in cladirea Bectro Center, etajul 2, Tel./Fax: +4 021 311 06 08,
secretariat@dfpsrl.eu
Racordare la RED Centrala electrica fotovoltaica (Pd=0,725MW) , T130, P1 si P2, loc. Corabia, jud. Olt
(SC SPI NA ENERGY SRL) FAZA S.S. pag.
20
8. MASURI DE PROTECTIA MUNCII, PSI Sl PROTECTIA MEDIULUI
INCONJURATOR
8.1. Masuri de protectie a muncii
Se vor respecta cu strictete instructiunile proprii de protectie a muncii specifice procesului
tehnologic (ISP. 1/2007-CEZ Distributie SA)
Cap. 2.1. Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca personalul care isi desfasoara activitatea in
instalatiile electrice de exploatare.
Cap. 2.2. Autorizarea personalului din punct de vedere al protectiei muncii pentru desfasurarea
activitatilor in instalatiile electrice din exploatare.
Cap. 2.3. Executarea lucrarilor in instalatiile electrice din exploatare, de catre personalul delegat.
Cap. 3.1. Masuri tehnice de protectie a muncii la executarea lucrarilor in instalatiile electrice din
exploatare cu scoaterea acestora de sub tensiune.
Cap. 3.2.1. Executarea lucrarilor in baza autorizatiei de lucru.
Cap. 3.6. Masuri de protectie a muncii ia executarea lucrarilor la inaltime, specifice instalatiilor
electrice.
Cap. 4. Echipamente de munca
Cap. 5.1. Conditii tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca mediul de munca, din punct de
vedere ai protectiei muncii.
Cap.5.1.1 Din proiectare s-au respectat ari 235 afin. 1-4 art. 236.
Cap. 5.1.2. La montaj se vor respecta art. 255, 256.
Cap. 5.4. Masuri de protectie a muncii la executarea lucrarilor la liniile electrice aeriene si
subterane.
Se vor respectare prevederile HG 300/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santiere temporare sau mobile,
8.2. Masuri PSI
Privind paza contra incendiilor se vor respecta cu strictete normele cuprinse in Legea nr.
307/2006, Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, DGPSI 003/2001 - Dispozitii
generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor cu mijloace tehnice de prevenire
si stingere a incendiilor, DGPSI 005/2001 -Dispozitii generale privind organizarea activitatii de
aparare impotriva incendiilor.
8.3. Managementul mediului
Documentatia s-a intocmit in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare.
Lucrarile proiectate nu afecteaza mediul inconjurator, nu constituie surse de poiuare si nu sunt
afectate asezarile umane invecinate amplasamentului instalatiilor proiectate. Se va avea in grija
ca in timpul executiei lucrarilor sa nu fie afectata vegetatie.
Tehnologia de conversie fotovoltaica a energiei solare face parte din tehnologiile curate de
conversie a energiei. Centrala fotovoltaica nu emite noxe, din functionarea ei nu rezulta deseuri,
nu are piese in miscare, nu emite zgomot, nu emite gaze sau alte substante lichide sau solite.
Impactul vizual - 85% din suprafata este acoperita de module fotovoltaice, de culoare albastru -
gri.
Datorita faptului ca centrala fotovoltaica produce energie electrica curata, functionarea centralei
contribuie la eliminarea emisiei a cel putin 6506t CO2 anual, precum si a altor noxe care insotesc
tehnologia clasica de producere a energiei electrice.
Executantul lucrarii are obligatia de a cunoaste si aplica legislatia si reglementarile specifice de
protectia mediului care fac referire la:
- Ordonanta 195/2005 ~ privind protectia mediului
- SR EN ISO 14001/2005 - Sisteme de Management de Mediu - Specificatii si ghid de
utilizare
- ISO 14004/2004 - Sisteme de Management de Mediu - Ghid privind principiile, sistemele

Bucuresti, sectorul 3, strada Sfanta Vineri, nr. 29 in cladirea Bectro Center, etajul 2, Tel./Fax: +4 021 311 06 08,
secretariat@dfpsrl.eu
Racordare la RED Centrala electrica fotovoltaica (Pd=0,725MW) , T130, P1 si P2, loc. Corabia, jud. Olt
(SC SPI NA ENERGY SRL) FAZA S.S. pag.
21
si tehnicile de aplicare
- SR ISO 14050/2005 - Management de Mediu Vocabular
- Legea 265/2006- de aprobare a OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.
- OU 114/2007- pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia
mediului
- Legea 426/2001 - pentru aprobarea O. U. G. 78/2000 privind regimul deseurilor.
- O.U 78/2000- privind regimul deseurilor
- Legea 655/2001 - pentru aprobarea O. G. 243/2000 privind protectia atmosferei
- Legea 107/1996 - legea apelor
- Legea 310/2004 - pentru modificarea si completarea Legii apelor 107/1996
- Legea 112/ 2006 - pentru modificarea si completarea Legea apelor 107 /1996
- H.G. 856/2002 - privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseuriie, inclusiv deseuriie periculoase.
- OUG 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciciabiie - republicare.
- OUG 243/2000 privind protectia atmosferei.
- Legea 465/2001 - pentru aprobarea O.U.G. 1&2001 privind gestiunea deseurilor
reciciabiie.
- Legea 431/2003 - privind aprobarea OU 61/2003 pentru modificarea alin.2 art.7 din OUG
16/2001 privind gestionarea deseurilor reciciabile.
- HG nr.235/2007- privind gestionarea uleiurilor uzate
- HG nr.1132/2008- privind regimul bateriilor de acumulatori si al deseurilor de baterii si
acumulatori
- H.G. 448/2005-privind gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice.
- H. G. 124/2003 - privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest.
- H.G. 621/2005 - privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor din ambalaje.
- Legea 360/2003 - privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase.
- HG 539/ 2004 - privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produse de
echipamente destinate util in exterior
- HG 1323/2005 - privind modificarea si completarea HG 539/2004 privind limitarea
nivelului emisiilor de zgomot in mediu produse de echipamente destinate utilizarii in
exterior.
- H. G. 321/2005 - privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental.
- HG 95/2003 - privind controlul activitatii care prezinta pericole de accidente majore in
care sunt implicate substante periculoase.
- Legea 122/2002 - privind aprobarea Ordinului MT 48/1999 privind transportul rutier al
materialelor periculoase.
- OU nr. 48/1999- privind transportul rutier al materialelor periculoase
- Ordinul MAPM 2/2004// MTCT 211/2004II MEC 118/2004 - procedura de reglementare
si control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei.
- HG 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata,
sanatatea,
securitatea muncii si protectia mediului inconjurator
- Ordin MIR 66/2001 - privind responsabilitati de mediu.
- O.U.G. 192/2005 - privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.
- H.G. 168/1997 - privind echipamentele, materialele sau produsele puse in opera la
executarea lucrarilor de constructie.
Ca urmare a aplicarii legislatiei si reglementarilor de mediu, constructorul va lua toate
masurile necesare de protectie a factorilor de mediu.
Proiectul privind montarea si racordarea la RED a centralei fotovoltaice nu are impact

Bucuresti, sectorul 3, strada Sfanta Vineri, nr. 29 in cladirea Bectro Center, etajul 2, Tel./Fax: +4 021 311 06 08,
secretariat@dfpsrl.eu
Racordare la RED Centrala electrica fotovoltaica (Pd=0,725MW) , T130, P1 si P2, loc. Corabia, jud. Olt
(SC SPI NA ENERGY SRL) FAZA S.S. pag.
22
negativ asupra locuintelor.
Centrala fotovoltaica va fi montata pe o parcela de teren si nu va avea un impact negativ
asupra florei si faunei.
Pe perioada de functionare a centralei fotovoltaice, nu vor fi generate deseuri. Cand
perioada de functionare a centralei fotovoltaice se va incheia, aceasta va fi scoasa din functiune,
materialele rezultate vor fi evacuate si reciclate iar site-ui i se va reda la starea si functia sa
initiala, dinaintea proiectului.
Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu:
1.Protectia calitatii apelor: instalatiile electrice proiectate nu produc agenti poluanti ai panzei
freatice.
2.Protectia aerului: Instalatiile electrice proiectate nu produc agenti poluanti ai aerului.
3.Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor: instalatii electrice proiectate nu reprezinta surse
de zgomot sau vibratii.
4.Protectia impotriva radiatiilor: instalatiile electrice proiectate nu reprezinta surse de radiatii.
5.Protectia solului si subsolului: cablurile de energie electrica proiectate se pozeaza in profil de
sant tipizat, care nu reprezinta o sursa de poluare pentru sol si subsol.
6.Protectia ecosistemelor terestre sau acvatice: nu sunt afectate ecosistemele terestre sau
acvatice.
7.Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public: se vor realiza prize artificiale
de pamant la stalpii proiectati la care se vor lega toate elementele metalice care in mod normal
nu se afla sub tensiune.
8.Gospodarirea substantelor toxice si periculoase: nu se folosesc astfel de substante, nefiind
necesare conditii de protectie a factorilor de mediu. Nu exista transformatoare sau condensatoare
care sa contina bifenoli policlorurati.
Lucrari de reconstructie ecologica: nu sunt afectati factorii de mediu, deci nu sunt necesare
lucrari de reconstructie ecologica.
Prevederi pentru monitorizarea mediului: instalatiile proiectate nu produc emisii de poluanti, deci
nu sunt necesare dotari si masuri pentru controlul emisiilor de poluanti.
Modul in care este afectat mediul inconjurator: modul in care este afectat mediul inconjurator
inainte de inceperea lucrarilor.
Modul in care urmeaza a fi afectat mediul inconjurator dupa finalizarea lucrarilor si modul in
care acesta a fost readus la parametrii apropiati de cei initiali: pamantul rezultat din sapaturi este
utilizat partial la umplerea gropilor de fundatii, astfel incat, in general mai ramane o cantitate de
pamant nefolosit. Acesta se imprastie cu lopata pe o suprafata mai mare, astfel incat sa nu
ramana movile care sa impiedice circulatia. Pamantul rezultat din saparea santului se amplaseaza
pe pozitia initiala dupa pozarea cablului de medie tensiune. Dupa terminarea lucrarilor pe teren
nu raman resturi materiale care sa degradeze sau sa polueze zona. 8,4 Managementul calitatii.
Documentatia este intocmita conform sistemului calitatii si mediului implementat de proiectant,
Legii 10/1995 privind calitatea in constructii si OUG nr. 95/1999 privind asigurarea calitatii
lucrarilor de montaj, dotari tehnologice industriale, aprobata si modificata cu Legea nr.
440/2002.
Toate materialele si echipamentele care se vor achizitiona pentru a fi montate in lucrare, vor
trebui sa fie insotite de certificate de calitate si/sau declaratii de conformitate.
Pentru asigurarea calitatii lucrarilor se vor face toate controalele si verificarile indicate in PCCVI
(faza PT+CS si DTAC), ia terminarea fazelor determinante. Se va trece la etapa urmatoare numai
daca si cand sunt intrunite toate conditiile pentru aceasta.
Bucuresti, sectorul 3, strada Sfanta Vineri, nr. 29 in cladirea Bectro Center, etajul 2, Tel./Fax: +4 021 311 06 08,
secretariat@dfpsrl.eu
Racordare la RED Centrala electrica fotovoltaica (Pd=0,725MW) , T130, P1 si P2, loc. Corabia, jud. Olt
(SC SPI NA ENERGY SRL) FAZA S.S. pag.
23
9. CATEGORIA DE IMPORTANTA A LUCRARII
Prezenta documentatie trateaza solutiile de racordare la RED a Centralei fotovoltaice SC
SPINA ENERGY SRL si este compusa din lucrari de construire a unei instalatii de racord de tip
LES 20kV, a carei siguranta in functionare asigura continuitatea alimentarii cu energie electrica a
instalatiilor producatorului si/sau consumatorului, in conformitate cu HGR 925/95, Anexa 6,
Legea nr. 10/1995, art. 5, art. 22 lita si HGR 766/97 Anexa 3, art. 5-7 si art 8-9, lucrarea face
parte din categoria de importanta normala.

10. FINANTAREA INVESTITE
Lucrarea se va executa cu fonduri ale investitorului, defalcate astfel:
Tarif de racordare
Fonduri beneficiar

11. DURATA ESTIMATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 180 zile
ALTE PRECIZARI FACUTE DE PROIECTANT LEGATE DE REALIZAREA
LUCRARILOR
-Cuplarea Centralei Fotovoltaice in reteaua electrica de distributie nu trebuie sa depaseasca
capacitatea vreunui element de retea (privind nivelul de tensiune sau nivelul de dimensionare la
scurtcircuit)
-Deconectarea Centralei Fotovoltaice nu trebuie sa produca functionarea altor protectii din retea
-La sincronizare (cuplarea la retea) nu trebuie sa se produca o variatie de tensiune mai mare de
5%.
Centrala Fotovoltaica va fi integrata in sistemul SCADA.
-Din punct de vedere al subordonarii operative Centrala Fotovoltaica va avea instalatiile de
racordare la retea in comanda operativa a Dispecerului si pentru aceasta se vor asigura legaturi
telefonice directe cu Dispecerul si legaturi pentru transmisie de date.
-Pentru integrarea in piata de energie electrica a Centralei Fotovoltaice se vor prevedea in
punctul de racordare instalatii de masurare a energiei electrice (produse/consumate) precum si
instalatii de teletransmisie a datelor.
-Centrala Fotovoltaica nu va furniza energie electrica in SEN daca tensiunea sau frecventa in
retea inregistreaza abateri in afara limitelor admisibile.
-Dupa un incident in retea, Centrala Fotovoltaica nu se va reconecta in sistem pana cand
parametrii de tensiune si frecventa nu intra in limitele admise (reconectarea facandu-se dupa
cateva minute de la revenirea tensiunii si frecventei la valorile normate pentru regimul stationar)
-Productia Centralei Fotovoltaice poate fi redusa sau oprita total la dispozitia Dispecerului, cand
in reteaua de distributie pot aparea congestii.
Proiectul tehnic si detaliile de executie privind solutia avizata se vor prezenta ia faza
urmatoare a lucrarii. La faza PT si DDE se vor stabili urmatoarele:
- se va detalia modul de interfata intre Centrala Fotovoltaica si CEZ DISTRIBUTIE,
privind comanda operativa, exploatarea si accesul in instalatii, masurarea energiei
electrice produse/consumate, etc.
- se va detalia modul de corelare a protectiilor si automatizarilor Centrala Fotovoltaica cu
protectiile si automatizarile din reteaua electrica de distributie din care se va face
racordarea.
- se va detalia modul de integrare din punct de vedere functional al Centralei Fotovoltaice
(monitorizare, reglaj si telecomunicatii) cu sistemul de teleconducere SCADA al CEZ
DISTRIBUTIE.
- se va prezenta modul de asigurare a serviciilor proprii ale Centralei Fotovoltaice (pentru
situatiile in care este intrerupta legatura directa de evacuare a puterii din Centrala

Bucuresti, sectorul 3, strada Sfanta Vineri, nr. 29 in cladirea Bectro Center, etajul 2, Tel./Fax: +4 021 311 06 08,
secretariat@dfpsrl.eu
Racordare la RED Centrala electrica fotovoltaica (Pd=0,725MW) , T130, P1 si P2, loc. Corabia, jud. Olt
(SC SPI NA ENERGY SRL) FAZA S.S. pag.
24
Fotovoltaica in reteaua electrica de distributie), precum si necesarul de consum din SEN
(pentru cazurile in care Centrala Fotovoltaica nu produce energie electrica).
- se vor analiza aspectele privind masurarea energiei electrice produse/consumate de
Centrala Fotovoltaica in punctul de racord, precum si modul de realizare a sistemului de
teletransmisie a datelor si integrarea in sistemul de telegestiune al CEZ DISTRIBUTIE
S.A.

12. ACORDURI Sl AVIZE NECESARE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR
Beneficiarul a obtinut certificatul de urbanism pentru constructie centrala fotovoltaica. S-
au obtinut toate avizele si acordurile cerute prin certificatul de urbanism pentru centrala
fotovoltaica. Pentru racordul electric se va obtine certificatul de urbanism si toate avizele si
acordurile solicitate pentru acesta.


13. SERVICII INTERNE
In Punctul de conexiuni proiectat se va monta un trafo auxiliar 4 kVA.
Consumul serviciilor interne va fi asigurat din energia electrica produsa de CEF si are Pa=10kW
Atat energia produsa cat si energia consumata, se va masura cu contorul dublu sens, prevazut a
se monta in punctul de conexiune.
Din punct de vedere strict al procesului, instalatia suporta intreruperi in alimentare fara implicatii
de securitate pentru personal sau mediu, astfel ca echipamentele serviciilor interne nu trebuie sa
aiba rezerva la toate nivelele.
Instalaia de automatizare trebuie sa asigure conducerea centralei, att n regim de funcionare
interconectat, ct i n regim de izolare sau de insularizare cu consumatorii de servicii interne.

14. ANALIZA SOLUTIILOR PROPUSE
Solutia
Evaluarea lucrarilor[RON] fara TVA
Elemente fizice din amonte de
punctul de delimitare(TR),
[mii lei]
Elemente fizice din aval de
punctul de delimitare(FB)
Total
Solutia 1 355.30 din care C+M: 76.68 224.82din care C+M: 37.48 580.12
Solutia 2 428.14 din care C+M: 147.33 224.82 din care C+M: 37.48 652.96
Solutia 3 434.33 din care C+M: 153.33 224.82 din care C+M: 37.48 659.12

Din evaluarea lucrarilor se observa ca solutia 3 este mai avantajoasa din punct de vedere
economic.


Proiectant,