Sunteți pe pagina 1din 95

CUPRINS:

Introducere............................................................................................................3
CAPITOLUL I CONSIDERAII GENERALE PRIVIND DREPTUL DE
UZ I DREPTUL DE ABITAIE
1. Evoluia istoric a dreptului de uz i a dreptului de abitaie.............................9
2. Noiunea dreptului de uz i a dreptului de abitaie.........................................14
3. Caracterele juridice ale dreptului de uz i a dreptului de abitaie...................2
4. !biectul dreptului de uz i a dreptului de abitaie..........................................23
5."reptul de uz i dreptul de abitaie # drepturi de uzu$ruct restr%nse i pariale.
............................................................................................................................2&
CAPITOLUL II MODALITILE DECONSTITUIRE A DREPTULUI DE
UZ I A DREPTULUI DE ABITAIE
1. 'odalitile de constituire a dreptului de uz i a dreptului de abitaie............29
2. Constituirea prin le(e a dreptului de uz i a dreptului de abitaie...................32
3.Constituirea dreptului de uz i a dreptului de abitaie prin acte juridice..........3)
CAPITOLUL III EXERCITAREA I STINGEREA DREPTULUI DE
UZ I A DREPTULUI DE ABITAIE
1. *specte (enerale cu privire la coninutul dreptului de uz i a dreptului de
abitaie..................................................................................................................4+
1.1. "repturile uzuarului i a titularului dreptului de abitaie..............................)1
1
1.2. !bli(aiile uzuarului i a titularului dreptului de abitaie..............................,
1.3. "repturile i obli(aiile nudului proprietar....................................................,9
2. -tin(erea i e$ectele juridice ale dreptului de uz i a dreptului de
abitaie..................................................................................................................&,
2.1. 'odalitile de stin(ere a dreptului de uz i a dreptului de abitaie..............&,
2.2. E$ectele stin(erii dreptului de uz i abitaie..................................................+2
Concluzii i propuneri de lege ferenda..............................................................+)
.iblio(ra$ie.........................................................................................................9
*ne/e..................................................................................................................91
2
In!"#$%&!&
0erioada de tranziie a 1epublicii 'oldova la econo2ia de pia3 a (enerat 2ari
sc4i2bri %n toate s$erele vieii sociale5 crearea noilor uniti econo2ice3
2odi$icarea or(anelor statale3 adoptarea unui nou Cod Civil. !dat cu procesul de
restructurare3s6au produs sc4i2bri eseniale i %n societate prin %ncercarea de a
pune interesele o2ului pe aceeai balan cu cele ale statului i prin acordarea unei
2ai 2ari i2portane drepturilor o2ului3inclusiv celor reale. 7ns spre re(ret3 Codul
Civil al 1.'. nu re(le2enteaz %n totalitate i %n pro$unzi2e unele instituii ale
sale3 cu2 ar $i spre e/e2plu dreptul de uz i dreptul de abitaie. 8n accent
i2portant al societii este proprietatea %n noile ei $or2e recunoscute i ocrotite at%t
prin le(ea $unda2ental3 c%t i prin alte le(i speciale. 0roprietate este acel $apt real3
constant i universal %n toate rile i %n toate ti2purile. Cu c%t o2ul se dezvolt i
pete pe cale pro(resului3 cu at%t e/ist tendina de a deveni proprietar i de a
2unci %n continuu spre a6i atin(e scopul.
*st$el3 dreptul de proprietate a $ost %ntotdeauna unul dintre cel 2ai i2portant
pilon al societii constituind cel 2ai vec4i i cel 2ai desv%rit drept real %nc de
la ro2ani. Interpreii dreptului ro2an de$ineau proprietatea ast$el5 Dominium est
utendi, fruendi, abutendi re sua, qatenus iuris ratio patitur - adic3 9proprietatea
este dreptul de a se $olosi3 de a cule(e $ructele i de a dispune de lucrul su at%t c%t
per2ite raiunea de drept:
1
. ;e(islaia %n vi(oare per2ite3 %ns disocierea acestor
atribute3 cre%nd noi drepturi reale aparin%nd di$eritelor cate(orii de titulari. -e
ajun(e3 ast$el3 la naterea unor drepturi concurente asupra aceluiai bun3 respectiv
dreptul de proprietate i un alt drept real. 7ns3 %n aceast situaie3 a2bele drepturi
reale sunt li2itate3 %n sensul c dispoziia r2%ne la nudul proprietar3 iar celelalte
dou atribute aparin titularului celuilalt drept real.
2
"in cele e/puse3 rezult c
drepturile reale $or2ate prin dez2e2brarea atributelor de proprietate3 se nu2esc
1
Anghel Ion. Dreptul Roman Bucureti. Edit. Lumina Lex, 2. p.12!
2
Adam Ioan. Drept ci"il. Drepturi reale. Bucureti. Edit. All #ec$, 22. p. 2%
&
dez2e2br2inte ale dreptului de proprietate.
3
*lturi de dreptul de proprietate3
le(islaia 1epublicii 'oldova3 recunoate i re(le2enteaz ca alte drepturi reale
principale <art. 3&&64)3 C.C.=5 dreptul de uzu$ruct3 dreptul de uz i dreptul de
abitaie3 dreptul de servitute i dreptul de super$icie.
7n lucrarea de $a vo2 studia3 dreptul de uz i dreptul de abitaie3 prin
%ncercarea de a interpreta cadrul le(al naional %n vi(oare i de a analiza o serie de
concepte teoretico6doctrinale %n do2eniu respectiv.
A%$'()'&' &*&) pe care ne6a2 propus6o spre investi(aie reiese din $aptul c
dreptul de uz i dreptul de abitaie reprezint o novaie %n le(islaia civil3 %ntruc%t
pentru pri2a dat dez2e2br2intele dreptului de proprietate au $ost re(le2entate
odat cu adoptarea noului Cod Civil %n iunie 23. 7n ceea ce privete dreptul de uz
i dreptul de abitaie noul Cod Civil le re(le2enteaz $oarte va(3 stipul%nd c
uzului i abitaiei se aplic %n 2odul corespunztor dispoziiile privitoare la
uzu$ruct. *st$el c %n teza respectiv ne6a2 propus a studia i analiza apro$undat
2ecanis2ul de utilizare a acestor dou instituii %n societate i respectiv a cuta
situaiile %n care se aplic dispoziiile ce re(le2enteaz dreptul de uzu$ruct.
7n condiiile actuale de dezvoltare a societii3 i2portana dreptului de uz i a
celui de abitaie crete substanial3 datorit consolidrii dreptului de proprietate
privat. Cercet%nd aceste dou instituii3 prin pris2a le(islaiei 1epublicii 'oldova3
pute2 constata cu certitudine c acestea reprezint %n esen3 un (arant al
drepturilor i intereselor nudului proprietar i al uzuarului sau titularului dreptului
de abitaie. "reptul de uz contribuie %n 2od substanial la $olosirea raional i
e$icient a bunurilor neconsu2ptibile3 iar dreptul de abitaie 6 a spaiului locativ3 de
aceea este binevenit $aptul c aceste instituii au $ost preluate din le(islaiile altor
state i re$lectate %n siste2ul civil al 1epublicii 'oldova.
S%"+$( prezentei lucrri const %n cercetarea i elucidarea prevederilor
re$eritoare la uz i abitaie din 1epublica 'oldova precu2 i din alte state5
1o2>nia3 ?rana3 1usia3 etc. ce vor de2onstra %ntr6un $inal necesitatea
&
'lore(cu Dumitru ). Dreptul de proprietate, Edit. *ni"er(it+,ii -.itu /aiore(cu. Bucureti 22, p.0&.
!
re(le2entrii detaliate a dreptului de uz i a dreptului de abitaie3 ne$iind necesare
dispoziiile privitoare la uzu$ruct. 7n baza acestei cercetri a2nunite vor $i puse
sub un un(4i de lu2in trsturile speci$ice doar uzului i abitaiei3 ce vor per2ite3
deli2itarea acestor dou instituii de alte drepturi reale3 %n special de dreptul
uzu$ruct.
O,)&%)-&(& ($%!.!)) au contribuit la e$ectuarea unui studiu a2plu asupra
principalelor 2o2ente ce in de elucidarea instituiei juridice a dreptului de uz i a
celui de abitaie3 ca dez2e2br2inte ale dreptului de proprietate.
*st$el pentru realizarea scopului studiului e$ectuat ne6a2 propus ur2toarele
obiective5
1.elucidarea conceptului instituiei juridice a uzului i abitaiei3 ca
dez2e2br2inte ale dreptului de proprietate i ca drepturi restr%nse i pariale ale
dreptului de uzu$ruct@
2. cercetarea dreptului de uz i a dreptului de abitaie prin pris2a evoluiei
istorice p%n %n prezent@
3. distin(erea trsturilor i caracteristicilor speci$ice doar dreptului de uz i
celui de abitaie %n co2paraie cu dreptul de uzu$ruct@
4. analizarea 2odalitilor de constituire3 e/ercitare i stin(ere a uzului i
abitaiei prin elucidarea i2pedi2entelor cu care se con$runt titularii acestor
drepturi3 datorit lacunelor e/istente %n siste2ul civil %n aceast direcie1
). $or2ularea concluziilor i elaborarea propunerilor de le(e $erenda %n baza
celor analizate %n coninutul lucrrii re$eritor la oportunitatea re(le2entrii 2ai
a2nunit a acestor instituii .
*ceste obiective vin s structureze %ntrea(a lucrare3 %ns %nainte de a analiza
structura tezei vo2 enuna 2etodele utilizate la realizarea acestui studiu.
Suportul metodologic i tiinific al lucrrii. ;a elucidarea subiectului propus a
$ost utilizat un areal co2ple/ de 2etode tiini$ice5
%
1.M&"#' )/"!)%.3 ce a deter2inat identi$icarea apariiei dreptului de uz i a
celui de abitaie %n dreptul ro2an i relevarea evoluiei istorice de6a lun(ul
secolelor a acestor dou instituii@
2.M&"#' ("0)%.3 ce a stat la baza studiului i a sintezei care a rezultat3 cu
ar(u2entarea concluziilor i propunerilor de lege ferenda;
3.M&"#' %"*+'!')-.1 ce a contribuit la evidenierea trsturilor co2une cu
dreptul de proprietate i dreptul de uzu$ruct i a particularitilor speci$ice doar
uzului i abitaiei3 e/tinderea orizontului istoric i tiini$ic@
4.M&"#' %'n)')-. ' $acilitat siste2atizarea i relie$area le(islaiei i a
in$or2aiei juridice tiini$ice3 privind aceste drepturi reale3 pe baza crora au $ost
$or2ulate concluzii i iniiative de lege ferenda de per$ectare a cadrului nor2ativ
e/istent@
5.M&"#' !'n/%&n#&n'(.3 a servit la elaborarea $or2ei i coninutului
prezentului studiu@
2.M&"#' )n$)3)"n)/. a $ost utilizat la prelucrarea tuturor datelor e2pirice3 la
evidenierea scopului i realizarea obiectivelor tezei.
N"$'&' 4))n3)5)%. a acestei lucrri const %n e$ectuarea studiului co2ple/
asupra esenei dreptului de uz i a celui de abitaie la nivel 2ono(ra$ic3 prin pris2a
re(le2entrilor %nt%lnite %n siste2ul civil. -tudiind re(le2entrile acestor instituii3
%n le(islaiile altor state s6a observat $aptul c le(islaia civil a 1.'. 7n acest
do2eniu co2port i careva ine/actiti o2ise la adoptarea noului Cod Civil al
statului nostru. 7ns3 desi(ur c ine/actiti cu re$erire la ceea ce ine de uz i
abitaie au $ost depistate i %n prevederile Codului ?a2iliei i a Codului cu privire
la ;ocuin3 2o2ente elucidate corespunztor %n coninutul tezei.
V'("'!&' &"!&)%. a prezentei lucrri const %n $aptul c pentru pri2a dat
este $cut %ncercare de a studia a2plu instituia dreptului de uz i a dreptului de
abitaie3 %ntruc%t este $oarte va( i laconic re(le2entat %n siste2ul civil al 1.'. 7n
baza unei analize co2parative3 prin pris2a le(islaiei 1.'. c%t i prin pris2a
2
le(islaiei altor state s6a elucidat e$icacitatea i ine$iciena re(le2entrilor din
do2eniul respectiv3 prin creionarea ine/actitilor depistate %n acest sens.
I*+"!'n3' +!'%)%. a acestei cercetri const %n $aptul c concluziile i
propunerile de le(e $erenda3 $or2ulate %n aceast tez3 se pot $olosi la elaborarea
cercetrilor tiini$ice de teorie (eneral i de ra2ur a proble2elor ale dreptului
civil3 dreptului $a2iliei etc3 %n (eneral la per$ectarea le(islaiei i pentru pre(tirea
literaturii tiini$ice de specialitate i la elaborarea 2etodicii noi %n siste2ul civil.
"e ase2enea %n coninutul lucrrii de $a se (sesc i propuneri de le(e $erenda3
ce pe viitor pot $i luate %n consideraie la dezbaterile le(islative re$eritor la o 2ai
bun re(le2entare a acestor drepturi reale.
S!$%$!' 4) %"n%&+3)' &6&) se bazeaz pe lucrrile celor 2ai reprezentativi
pro2otori ai teoriilor clasice privind drepturile reale. .azele conceptuale ale
acestor instituii au $ost puse %n special %n re$leciile de valoare ale savanilor
notorii ro2>ni ale cror lucrri sunt apreciate %n viziunea 2odern3 cu2 ar $i5
I.*da23 ".?lorescu3 A.-toica3 I.?ilipescu ;.0op3 '.Cos2ovici3 E.C4elaru3
E.;upan3 B4.;uescu3 C.'anoliu3 E.-a$ta61o2ano3 C.-ttescu3 C..>rsan3 8.'attei
etc. "iverse aspecte ale teoriei i practicii drepturilor reale3 %n special i ale
dreptului de uz i abitaie3 sunt tratate i de ctre savanii din 1epublica 'oldova
ca -..aieu3 N.1oca3 A.Aolcinsc4i3 E.Cojocari3 ;."andara3 A.B%sca a cror
cercetri sunt puse c4iar i la baza elaborrii Codului civil nou al 1epublicii
'oldova i a altor acte le(islative.
Structura lucrrii. *st$el teza const din trei capitole3 $iecare capitol la r>ndul
su este structurat %n para(ra$e3 iar la $inalul lucrrii se (sesc elucidate
concluziile de ri(oare i propunerile de le(e $erenda ce au $ost depistate i
$or2ulate pe parcursul realizrii studiului %n cauz.
Introducerea conine o e/punere a obiectivelor3 sarcinilor i scopului3 a bazei
2etodolo(ico6tiini$ice i o descriere structural a prezentei lucrri. Capitol I se
intituleaz 9Consideraii (enerale cu privire la dreptul de uz i la dreptul de
abitaie: %n cadrul cruia a2 %ncercat s deter2in2 aspectele teoretice i abordri
0
doctrinare ale dreptului de uz i a dreptului de abitaie3 %n special ne6a2 a/at pe5
de$inirea acestor drepturi3 evoluia istoric3 caracterele juridice3 relevarea
speci$icului obiectului3 %n dependen de dreptul ce s6a constituit i conceptul de
uzu$ruct3 %ntruc%t dreptul de uz i dreptul de abitaie sunt drepturi restr%nse i
pariale ale acestuia.
Capitolul II re$lect 2odalitile de constituire a dreptului de uz i a celui de
abitaie at%t prin le(e c%t i prin acte juridice3 relev%nd i unele aspecte co2parative
cu le(islaia 1o2>niei i ?ranei.
Capitolul III 9 E/ercitarea i stin(erea dreptului de uz i a celui de abitaie:
conine abordri at%t le(islative3 c%t i doctrinare re$eritoare la drepturile i
obli(aiile uzuarului3 titularului dreptului de abitaie i nudului proprietar3 precu2
i la 2odalitile de stin(ere i e$ectele (enerate de %ncetarea acestor drepturi.
Concluziile $inale conin tezele eseniale care rezult din %ntrea(a lucrare i
propunerile de le(e $erenda pe care le6a2 elaborat %n ur2a studiului e$ectuat.
Consider2 c scopurile propuse la %nceputul studiului au $ost atinse.
C'+)"($( I: CONSIDERAII GENERALE PRIVIND DREPTUL DE UZ I
DREPTUL DE ABITAIE
3
1. E-"($3)' )/"!)%. ' #!&+$($) #& $6 4) ' #!&+$($) #& ',)'3)&
"reptul de uz i dreptul de abitaie %i tra( ori(inea din dreptul ro2an3 ce
acorda titularului dreptului su posibilitatea de a $olosi un lucru ce aparinea altei
persoane i se nu2eau3 pe atunci3 i se 2ai nu2esc i %n prezent %n unele ri
<Canada3 8craina3 1usia= servitui personale.
4
"reptul ro2an a cunoscut dou
cate(orii 2ari de servitui5 servitui prediale i servitui personale. -ervituile pot $i
constituite $ie %n $olosul unui $ond # servitui prediale sau reale3 $ie %n $olosul unei
persoane # servitui personale.
)
"enu2irea de servitute predial provine de la cuv%ntul predium < 2oie3
lati$undie3 $ond3 teren de p2%nt=3 (raie $aptului c se re$er la terenuri sau alte
bunuri i2obile le(ate %n 2od durabil de acestea. 7n perioada cea 2ai vec4e3 a
dreptului ro2an servituile prediale erau sin(ura cate(orie de drepturi reale asupra
bunurilor altuia3 relaiile din cadrul lor se re(le2entau doar prin nor2ele
siste2ului ius civile.
"enu2irea de servitui personale provine de la caracterul personal al
acestora3 ele $iind inalienabile3 adic aparin%nd unor persoane concrete3 av%nd
ter2enul li2itat %n durata vieii titularului3 iar %n calitate de obiect 6 at%t lucruri
2obile3 c%t i i2obile. "e 2enionat c servituile personale s6au pstrat %n rile
Europei continentale inclusiv pe teritoriul rii noastre i %n dreptul 2edieval3
purt%nd a2prenta ti2pului de atunci. "e e/e2plu3 %n Codul Cara(ea
,
esena
servituilor se e/pri2a prin robirea lucrurilor
&
3 iar %n Codul Cali2ac4
+
# prin
erbirea lucrurilor. "eci3 servituile personale sunt5
6 usus 6 dreptul de a se $olosi de bunul altuia@
6 habitatio # dreptul de a locui %ntr6o cas@
!
4o"itco"o,I. 5ereter(co"o. Rim(coie cea(tnoie pra"o. /o(c"a, 6par$ 21, p.10
%
7al 5opa 7a(ile -Drept pri"at roman. Ed . All Bec$, Bucureti 2! p.21%
2
)odul )aragea 1313, Bucureti. Edit. Academiei Repu#licii 5opulare Rom8ne, 19%%. 5artea a II:a
-5entru lucruri, )ap.2 - 5entru ro#irea lucrurilor1
0
Aram+ Elena. -I(toria dreptului rom8ne(c. )hiin+u. Ed. Reclama, 199%. p.90
3
R+dule(cu Andrei. ;.A.)odul )alimach. Bucureti, Ed. Academiei Repu#licii 5opulare Rom8n, 19%3.
p.2&
9
6 operae # serviciile aduse de un sclav sau ani2al altei persoane dec%t stp%nului
su@
6 usufructus # dreptul de a $olosi un lucru i de ai %nsui $ructele produse de el.
"in cele e/puse 2ai sus3 pute2 spune3 c dreptul de uz i dreptul de abitaie $ac
parte din servituile personale ce %i au ori(inea %n dreptul privat ro2an. Usus sau
dreptul de uz este o servitute personal care const %n dreptul de a $olosi lucrul i
de ai cule(e roadele %n li2ita nevoilor personale
9
.
7n jurisprudena ro2an3 uzul era 2ai restr%ns5 uzuarul avea dreptul de a uza de
lucru3 dar nu putea s perceap nici o poriune din $ructe <"i(. II3 &3+=. "e aceea
ro2anii %l nu2eau nudus usus sau usus sine fructu. "eci3 con$or2 Instituiilor lui
Iustinian5 9Usu, <uzul si2pla $olosin a lucrului= se constituie %n 2od obinuit i
se stin(e prin aceleai 2oduri prin care se constituie i uzu$ructul. 8zu$ructul se
poate constitui nu nu2ai asupra terenurilor i asupra unor cldiri3 dar i asupra
sclavilor3 ani2alelor i asupra altor lucruri3 cu e/cepia celor care se consu2 prin
$olosin3 deoarece acestea nu sunt3 %n con$or2itate cu dreptul civil sau natural3
susceptibile de a constitui obiectul unui uzu$ruct. 7n nu2rul acestora intr vinul3
uleiul3 (r%ul3 4ainele. 8n re(i2 ase2enea %l are banul care se consu2 prin
$olosin3 trec%nd din 2%na %n 2%n. 8zu$ructul se stin(e prin 2oartea
uzu$ructuarului3 prin cele doua $eluri de capitis de2inutio6 2a/i2a i 2edia prin
ne$olosin i datorit unei condiii
1
sau a unui ter2en. "e ase2enea3 uzu$ructul se
stin(e daca este cedat de ctre uzu$ructuar titularului dreptului de proprietate sau
daca uzu$ructuarul dob%ndete dreptul de proprietate3 $apt cunoscut sub denu2irea
de consolidare. 1.Usu este %ns un drept 2ai restr%ns dec%t uzu$ructul. 7n adevr3
persoana care are si2plul uz al unui teren se %nele(e c are nu2ai dreptul de a se
$olosi3%n li2itele nevoilor zilnice3 de zarzavaturile3 $ructele3 $lorile3 $%nul3 paiele i
le2nele <acelui teren=3 dar nu poate sllui pe acel teren3 dec%t nu2ai %n 2sura %n
care nu supr pe proprietar i nu %2piedic 2unca celor care cultiv o(orul.
9
1
E(te "or#a de un proce( <icti" prin care o ter,+ per(oan+ numita adsertor libertatis cheam+ =n >udecat+
pe (t+p=nul (cla"ului, pretin?=nd c+ ace(ta din urma @ pe care:l atinge cu o nuia: e(te om li#er. 6t+p=nul
de con"enien,+cu ter,a per(oan+, achie(ea?+ la reclama,ia ace(tuia, iar (cla"ul de"ine li#er.
1
Dotodat nu poate vinde3 %nc4iria sau conceda (ratuit altei persoane dreptul su3 %n
ti2p ce uzu$ructuarul poate $ace toate acestea. 2. "e ase2enea3 cel ce are uzul unei
case3 se %nele(e c are dreptul de a o locui3 dar nu poate trans$era acest drept
altuia3 i6ar le(ea i6a %n(duit cu (reu s6i poat pri2i oaspeii %n ea i s6o locuiasc
%2preuna cu soia3 cu copiii3 cu dezrobiii si3 cu alte persoane libere3 de care se
$olosete ca de nite sclavi@ dac %ns uzul unei case aparine soiei3 acesteia %i este
%n(duit s6o locuiasc cu brbatul ei. 3. 0ersoana care are uzul asupra unui sclav se
poate $olosi3 de ase2enea3 %n e(al 2sur de 2unca3 c%t i de ajutorul lui3 dar nu6i
este %n(duit s trans$ere altuia acest drept al su. *ceeai re(ul se aplica
ani2alelor de povar. 4. "ac %ns a $ost lsat printr6un testa2ent uzul unei tur2e
de oi3 uzuarul nu are dreptul nici la lapte3 nici la 2iei i nici la l%na3 deoarece
acestea nu s%nt $ructe. Ne%ndoios c el poate s se $oloseasc de tur2 pentru a
%n(ra o(orul.:
11
"reptul pretorian a i2pus bene$iciarului o cautio usuario
<(aranie a uzului= pentru a asi(ura proprietarul %n ceea ce privete %ntreinerea
lucrului i restituirea lui
12
.
Cu aceeai caracteristic3 dreptul de uz a trecut %n 2are parte i %n dreptul
2odern3 de e/e2plu5 cel ce are uzul unui loc3 adic al unui $ond3 nu poate pretinde
2ai 2ulte $ructe3 din acest loc dec%t se cuvine pentru trebuinele sale i ale $a2ilie
sale. "ac lucrul produce $ructe 2ai 2ulte dec%t cele necesare nevoilor uzuarului i
ale $a2iliei sale uzuarul nu are nici un drept asupra prisosului ce %ntrece aceste
nevoi. -e decide c4iar3 c dac lucrul produce nu2ai un anu2it $el de $ructe3 de
e/e2plu3 %n cazul unei vii care nu produce dec%t stru(uri sau vin3 prisosul de $ructe
ce %ntrece nevoile uzuarului %n stru(uri i vin nu ar putea $i v%ndute de ctre uzuar
nici 2car pentru a cu2pra3 cu preul obinuit3 alte lucruri de care are nevoie i pe
care $ondul nu le produce
13
.
11
In(titu,iile lui Iu(tinian. Bucureti, Edit. Lumina Lex. 22, p.103.
12
7al 5op 7a(ile Drept 5ri"at Roman. Bucureti.Edit. All#ec$, 2!, p.22
1&
Au#rA et Rau, ed.%, "ol.2, pg 0!0. Demolom#e, "ol.1, n. 0021 5laniol , "ol.1, n.2302.
11
"e ase2enea3 ar $i necesar s 2enion2 i despre aa6zise6le drepturi de uz
speciale # dreptul de v%ntoare i cel de pescuit3 cu caracter real i via(er3 %ns de
cele 2ai 2ulte ori ele constituie si2ple %nc4irieri3 adic drepturi de crean.
;a $el de natur special este uzul pdurilor3 ce con$or2 Codului lui Napoleon3
se va re(la prin le(i speciale. 7n ?rana se %nt%lnesc anu2ite concesii $cute asupra
pdurilor3 $cute %n $avoarea satelor3 care s6au perpetuat %n evul 2ediu. *stzi %n
?rana3 aceste concesii3 sunt re(le2entate de Codul ?orestier3 i au pierdut
caracterul de adevrate drepturi de uz3 prin $aptul c nu sunt constituite at%t %n
$avoarea unor persoane3 c%t i %n $avoarea unor co2une3 considerate %n ansa2blul
lor 2aterial3 iar pe de alt parte nu sunt via(ere3 ci perpetue. "ac ar $i s arunc2
o privire %n trecut3 a2 descoperi c3 %nsei acele 1e(ula2ente !r(anice
re(le2enteaz dreptul locuitorilor de a lua le2ne din pdure3 ceea ce denot %nc o
dat utilitatea acestui drept.
8n alt drept ce $ace parte din cadrul servituilor personale este dreptul de
abitaie <habitatio)3 ce %n esen nu este altceva dec%t un drept de uz stabilit asupra
unei case de locuit.
7n dreptul ro2an din vre2ea lui Iustinian3 abitaia con$erea titularului ei3 dreptul
de a %nc4iria casa3 iar nu nu2ai de a locui %n ea. 9"ac dreptul de abitaie a $ost
constituit printr6un le(at sau prin alt 2od3 nu ave2 de a $ace cu un uz i nici cu un
uzu$ruct3 ci cu un drept propriu. "in nevoi practice3 a2 %n(duit printr6o
Constituie a noastr %n con$or2itate cu opinia lui 'arcellus3 c cei ce au un drept
de habitatione3 pot nu nu2ai s locuiasc %n cas3 dar s i o %nc4irieze altora:.
Codul lui Napoleon3 di2potriv dispune %n art. ,34 c dreptul de abitaie nu poate
$i %nc4iriat3 nici cedat3 i supri2 ast$el particularitatea pe care abitaia o prezenta
%n "reptul ro2an3 asi2il%nd6o cu o si2pla varietate de uz. 0rin ur2are3 spre
deosebire de uzul obinuit3 abitaia con$er titularului su dreptul de a %nc4iria
partea din cas ce nu6i este necesar. Ditularul dreptului nu ar putea %ns %nc4iria
casa %n %ntre(i2e.
12
"in anul 1944 p%n la %nceputul anilor E93 le(islaia civil a 1epublicii
'oldova nu a cunoscut i nu a re(le2entat e/pres nici una din $or2ele servituilor
ca instituie juridic3 $apt datorat instituirii asupra acestui teritoriu a re(i2ului
socialist3 care avea drept principiu de baz instituirea proprietii de stat asupra
p2%ntului.
14
Cu toate acestea3 relaii si2ilare uzului ce apreau %ntre stat i rani
erau re(le2entate de unele acte le(islative. *st$el3 Codul ?unciar
1)
a 1--
'oldoveneti3 %n unul din articolele sale stipula c p2%nturile cu destinaie
a(ricol se dau %n $olosin $r ter2en3 inclusiv cetenilor3 pentru or(anizarea
(ospodriei personale3 $r aplicarea 2uncii salariate.
Evoluia istoric a dreptului de uz i a celui de abitaie s6a concretizat %n cele
din ur23 prin includerea %n cadrul Codului Civil a art. 424642&3 le(iuitorul 3
ast$el3 readuc%nd re(le2entrile privind dreptul de proprietate i
dez2e2br2intele acestuia nu nu2ai %n con$or2itate cu cele recepionate din
dreptul privat ro2an i aplicate pe teritoriul statului nostru p%n %n anul 1943
reconstituindu6le3 totodat3 cu cele 2ai reuite re(le2entri din statele
conte2porane ce cunosc i re(le2enteaz acest drept real.
1. N"3)$n&' #!&+$($) #& $6 4) ' #!&+$($) #& ',)'3)&
*rticolul 424 C.C. al 1.'. prevede c uzul este dreptul real asupra bunului
altuia3 %n virtutea cruia uzuarul poate $olosi bunul i cule(e $ructele lui necesare
1!
Dandara Liliana -*?u<ructul @ de?mem#r+m=nt al dreptului de proprietate, Autore<eratul. .e?ei de
doctor. )hiin+u, 20.
1%
)odul 'unciar al R66 /oldo"eneti. Edit. )artea /oldo"enea(+. )hiin+u. 190
1&
pentru nevoile proprii i ale $a2iliei sale. Esenial pentru dreptul de uz este $aptul
c $olosina uzuarului se reduce nu2ai la $ructele utile necesitii lui personale i
pentru satis$acerea cerinelor tuturor 2e2brilor de $a2ilie a acestuia.
1,
7n doctrin sunt aduse 2ai 2ulte de$iniii dreptului de uz. *st$el %n opinia unor
autori3 %n te2eiul dreptului de uz3 titularul este %ndreptit s uzeze bunul ce
constituie obiectul dreptului su i s6i %nsueasc3 dup caz3 o parte din $ructele
sau veniturile bunului3 %ns nu2ai at%t3 c%t este necesar pentru acoperirea nevoilor
lui i ale $a2iliei sale.
1&
7n opinia pro$esorului Aolcinsc4i3 dreptul de uz poate $i
de$init ca instituie juridic3 ca raport juridic3 i ca drept subiectiv.
1+
Ca instituie uridic !sau %n sens obiectiv=3 dreptul de uz este un ansa2blu de
nor2e juridice care re(le2enteaz relaiile sociale privind posedarea i $olosirea de
ctre o persoan <uzuar= a unui bun strin cu dreptul de a cule(e de la el $ructele %n
li2itele necesitii consu2ului propriu i al $a2iliei sale3 $iind obli(at de a pstra
substana bunului.
Ca raport uridic3 uzul reprezint o le(tur juridic aprut %n baza le(ii sau a
unui act juridic dintre o persoan <proprietar= i o alt persoan <uzuar= %n vederea
posedrii i $olosirii bunului cu dreptul de a cule(e de la el $ructe %n li2itele
necesitii personale ale uzuarului i ale $a2iliei sale.
Ca drept subiectiv <sau %n sens subiectiv=3 dreptul de uz este un drept subiectiv
real asupra unui bun neconsu2ptibil de a6l poseda3 a6l $olosi i a cule(e $ructe de la
el %n li2itele necesitilor consu2ului propriu i al $a2iliei sale. dreptul de uz este
un drept subiectiv absolut3 inalienabil3 cu titlu (ratuit sau oneros3 al crui ter2en
li2it este durata vieii uzuarului3 dac %n actul de constituire nu este prevzut
alt$el. 7n cazurile c%nd obiect al uzului este un i2obil3 dreptul subiectiv de uz
devine opozabil terilor de la data %nre(istrrii lui %n 1e(istrul bunurilor i2obile.
12
Dandara Liliana. -)aracterele (peci<ice ale u?ului i a#ita,iei ca "ariet+,i principale ale dreptului de
u?u<ruct.BB -Re"i(ta 4a,ional+ de Drept,2%, nr. 11, p.!!
10
'lore(cu, Dumitru. Dreptul de proprietate (i alte drepturi reale principale. Bucureti, Editura -*ni"er(it+,ii
Independente -.itu /aiore(cu, 22.: p. &021
13
7olcin(chi 7ictor. -Dreptul de u?u<ruct, dreptul de u? i dreptul de a#ita,ie. Analele tiin,i<ice. ;tiin,e
>uridice, 2%, nr.3, p.1%9:12&.
1!
Ion "o(aru i -evastia Cercel concretizeaz c dreptul de uz este un drept real
%n virtutea cruia se poate $olosi de lucru i6i cule(e $ructele3 dar nu2ai pentru
nevoile sale personale i ale $a2iliei sale.
19

Codul Civil al 1o2>niei prevede %n art.)&1 c dreptul de uz are un caracter
strict personal $iind c titularul nu poate ceda e2olu2entul dreptul altei persoane.
Eu(en C4elaru s6a pronunat asupra $aptului c dreptul de uz este acel drept
real3 dez2e2br2%nt al dreptului de proprietate3 ce con$er titularului su3 denu2it
uzuar3 posibilitatea de a se $olosi de un lucru 2obil sau i2obil i de a6i cule(e
$ructele3 dar nu2ai pentru satis$acerea nevoilor lui i ale $a2iliei sale.
2
7n le(tur cu dreptul de uz al 2e2brilor $a2iliei uzuarului este necesar
interpretarea noiunii de familie pentru a arta ce persoane sunt 2e2bri de $a2ilie.
"in literatura juridic vede2 c3 %n te2eiul dispoziiilor Codului ?a2iliei prin
familie se desemneaz toate persoanele care au obligaii de "ntreinere reciproc,
fiind "n relaii de cstorie, rudenie, afinitate, sau "n alte relaii asimilate de lege
celor de familie.
#$
7n aceeai surs se 2enioneaz c 2ai 2ulte acte nor2ative
< Codul cu privire la locuine3 Codul ?iscal3 etc.= arat direct sau indirect3
persoanele care ar putea $i incluse %n $a2ilie3 2enion%ndu6se %n 2od e/pres5
soul3 copiii necstorii3 prinii3 etc. 7n baza celor 2enionate3 se poate a$ir2a c
2e2bri de $a2ilie a uzuarului sunt5 soul3 copiii lui3 inclusiv cei adoptivi3 ali
descendeni sau ascendeni %ntreinui de acesta. 0entru necesitile altor persoane3
uzuarul poate $olosi i cule(e $ructele bunului care $ac obiectul dreptului su.
-intetiz%nd toate cele e/puse 2ai # sus3 a2 putea deduce ca dreptul de uz este
acel drept real ce se constituie %n baza le(ii sau %n baza unui act juridic dintre
proprietar i uzuar asupra unui bun neconsu2ptibil3 %n vederea posedrii i $olosirii
acestuia cu dreptul de a6i cule(e $ructele %n li2itele necesitii personale sau ale
$a2iliei sale.
19
Dogaru,Ion.)ercel,6e"a(tia-.eoria general+ a drepturilor realeBucureti,Edit.-AllBec$2&, p.21@
2
)helaru,Eugeniu. )ur( de drept ci"il. Drepturile reale principale. Bucureti, Editura -All Bec$,
2,p.1231
21
)e#otari 7alentina. Dreptul 'amiliei, )hiin+u, Edit. *6/, 23, p.1.
1%
Dreptul de abitaie este un drept real principal de uz3 al crui obiect este
locuina. Codul civil al 1.'. prevede %n art. 424 c dreptul de abitaie este un drept
real de uz3 %n te2eiul cruia titularul are dreptul de a $olosi o locuin sau o parte
din ea3 ce aparine unei alte persoane3 pentru a satis$ace nevoile sale de locuit3
precu2 i ale 2e2brilor $a2iliei sale. ?iind un drept real de $olosin. *bitaia este
un drept de uz3 av%nd ca obiect o cas de locuit sau un aparta2ent. "reptului de
abitaie i se aplic aceleai re(uli ca i dreptului de $olosin3 deci el este
insesizabil3 nu este susceptibil de a $i (revat cu sarcini <ipotecat= i nu poate $i
%nc4iriat3 dar se deosebete prin aceea c subiectele abitaiei pot $i doar persoane
$izice i $a2ilia acestora3 iar obiectul # casa de locuit.
22
7n le(islaia altor ri3 dreptul de abitaie se re(le2enteaz di$erit3 iar %n
literatura de specialitate se aduc 2ai 2ulte de$iniii acestui drept. *st$el3 dup E.
-a$ta # 1o2ano3 dreptul de abitaie poate $i de$init ca $iind acel drept real
i2obiliar care are ca obiect o cas de locuit i per2ite titularului su s posede i
s $oloseasc locuina respectiv3 proprietatea altei persoane3 %n scopul satis$acerii
nevoilor sale de locuit i ale $a2iliei sale
23
.
8nii autori consider c acest dez2e2br2%nt al dreptului de proprietate este
%nt%lnit 2ai $recvent la oa2eni %n v%rst i s6a considerat c are caracter u2anitar
24
3
iar la noi se %nt%lnete3 de e/e2plu atunci3 c%nd de$unctul a lsat prin testa2ent casa
de locuit unui copil3 iar soul supravieuitor continu s locuiasc %2preun cu
acesta3 deoarece nu dispune de un alt spaiu locativ sau %n cazul %nc4irierii3 etc.
7n opinia pro$esorului Aolcinsc4i3 dreptul de abitaie la $el3 poate $i de$init %n
cele trei sensuri5instituie juridic3 raport juridic3 drept subiectiv.
Ca instituie uridic3 dreptul de abitaie este un ansa2blu de nor2e juridice
care re(le2enteaz relaiile sociale privind asi(urarea posibilitii unei persoane < a
22
)o>ocari, Eugenia. Dandara,Liliana. De?mem#r+mintele dreptului de proprietate. )hiin+u, Editura
*))/, 2%, p. 1&91
2&
6a<ta @ Romano Eugeniu. Dreptul de proprietate pri"at+ i pu#lic+ =n Rom8nia. Iai. 129&. 5.200.
2!
.ino 4icolae. 6uge(tii pentru o nou+ reglementare a dreptului de a#ita,ie. Re"i(ta Rom8n+ de drept, nr.
&:!0, p.!%
12
titularului dreptului de abitaie= de a locui %n casa sau %n anu2ite %ncperi ale casei
altei persoane <a proprietarului casei= %2preun cu soul i copiii si.
Ca raport uridic3 dreptul de abitaie este o le(tur juridic aprut %n baza
le(ii sau a unui act juridic dintre dou persoane care %i asi(ur titularului dreptului
subiectiv de abitaie posibilitatea de a locui %n casa sau %n anu2ite %ncperi ale
casei ce aparine altei persoane cu drept de proprietate privat.
Ca drept subiectiv3 dreptul de abitaie este un drept real al unei persoane <al
titularului= de a locui %n casa sau anu2ite %ncperi ale altei persoane.
Eu(en C4elaru concretizeaz $aptul c dreptul de abitaie3 este un si2plu drept
de uz ce are ca obiect un i2obil cu destinaie de locuin3 %n baza cruia titularul
are dreptul de a poseda i a $olosi i2obilul altei persoane pentru satis$acerea
nevoilor de locuit i ale $a2iliei sale.
2)
'erit atenie $aptul c %n de$iniia le(al a abitaiei titularului dreptului de
abitaie3 i se asi(ur posibilitatea de a locui 9F %2preun cu soul i copiii si3
c4iar dac nu a $ost cstorit sau nu avea copiii la data la care s6a constituit
abitaia: <art.4243 alin. <2=3 C.Civ.=.
-inta(2a 9%2preun cu soul i copii si: nu %2brieaz %n %ntre(i2e noiunea
de $a2ilie din Codul ?a2iliei. Consider2 c practica va co2pleta pe viitor
aceast lacun3 %nlocuind6o prin sinta(2a 9%2preun cu $a2ilia sa: sau 9%2preun
cu 2e2brii $a2iliei sale:. dac sinta(2e de la alin.2 art.424 C.Civ. s6ar aplica %n
practic aa cu2 este ea $or2ulat3 titularul dreptului de abitaie nu ar putea s6i
pri2easc pe prinii si inapi de 2unc3 de care el trebuie s aib (rij3 s
triasc %2preun cu el3 ci ar trebui s la (seasc alt spaiu locativ. *adar3 %n
de$iniia le(al a dreptului de uz noiunea de $a2ilie este redat 2ai corect3 dec%t %n
cea de abitaie. Consider2 c jurisprudena va da interpretare e/tinctiv sinta(2ei
9%2preun cu soul i copiii si:3 d%ndu6i sensul de $a2ilie3 iar apoi i le(iuitorul va
pune lucrurile la locul necesar.
2,
2%
)helaru,Eugeniu. )ur( de drept ci"il. Drepturile reale principale. Bucureti, Editura -All Bec$, 2. @
p.123
22
7olcin(chi 7ictor. -Dreptul de u?u<ruct, dreptul de u? i dreptul de a#ita,ie. Analele tiin,i<ice *6/ .
;tiin,e >uridice, 2%, nr.3, p.1%9:12&.
10
"eci3 pute2 spune c3 prin dreptul de abitaie se %nele(e acel drept real3 ce se
constituie %n baza unui act juridic sau %n baza le(ii3 %ntre proprietarul unei case de
locuit i titularul dreptului de abitaie3 ce per2ite ulti2ului posibilitatea de a locui
%n cas sau %n anu2ite %ncperi ale ei3 ce aparine pri2ului3 %2preun cu 2e2brii
$a2iliei sale.
7n baza celor e/puse anterior3 se poate deduce distincia %ntre dreptul de uz i
dreptul de abitaie. "eosebirea rezid %n aceea c dreptul de uz poate avea ca obiect
orice bun 2obil sau i2obil3 %n ti2p ce dreptul de abitaie nu poate avea ca obiect
dec%t un bun i2obil3 respectiv o cas de locuit.
"eoarece dreptul de uz i dreptul de abitaie3 ca dez2e2br2%nte al dreptului
de proprietate privat sunt noiuni noi pentru 1epublica 'oldova3 ar $i necesar s
$ie re(le2entate 2ai detaliat3 concretiz%ndu6se ter2enele@ totodat s $ie
re(le2entat3 %n dependen de di$erite cate(orii ale spaiului locativ3 dreptul
di$eriilor 2e2bri de $a2ilie3 etc. dei %n Codul Civil se $ace o tri2itere la re(ulile
(enerale ale dreptului de uzu$ruct3 totui sunt necesare unele noi precizri speci$ice
doar acestor drepturi.
"reptul de uz i dreptul de abitaie prezint %n acelai ti2p avantaje i
dezavantaje econo2ice. *vantajul acestor drepturi3 const %n $aptul c sunt un
2ijloc co2od pentru proprietar de a conserva i e/ercita prin altul posesia i
$olosina asupra bunului. 0entru proprietarul uzului sau proprietarul abitaiei este
un 2ijloc de a obine venituri $r ca dreptul de proprietate asupra lucrului s ias
din patri2oniul su. "atorit caracterului te2porar3 proprietarul este si(ur c %ntr6
un anu2it 2o2ent dreptul su de proprietate se va co2pleta devenind din nou
deplin. 1e$erindu6ne la dezavantajele econo2ice poteniale ale uzului i abitaiei3
%n literatura $rancez3 s6a de2onstrat c3titularul3 av%nd un drept te2porar3 adeseori
are tendina de a abuza de dreptul su3 $olosindu6se de un bun %n aa $el3 %nc%t s
sustra( din el 2a/i2ul de $oloase. *ceste abuzuri3 se %nt%lnesc spre s$%ritul
uzului i abitaiei3 cel 2ai des la uzul bunurilor 2ateriale3 2ai rar la uzul i abitaia
locuinelor. 0e de alt parte3 nudul proprietar al bunului respectiv3 %ntr6o ase2enea
13
ipotez3 redevenind proprietar deplin3 se poate dezinteresa de bunul su re$uz%nd s
suporte c4eltuielile necesare3 cu2 ar $i reparaiile capitale. *ceasta duc%nd3 %n cele
din ur2 la de(radarea sau c4iar dispariia bunului i3 pe cale de consecin3 la o
pierdere econo2ic pentru proprietar i c4iar pentru societate.
2&
"eci3din cele
e/puse pute2 s deduce2 c3 uzul i abitaia au inconvenientul de a reduce
dreptul proprietarului la o valoare practic 2ai 2ic. 7ns le(iuitorul a contribuit la
reducerea acestei situaii prin li2itarea drepturilor %n ti2p # p%n la 2oartea
titularului. 7n aa $el3 2icorarea drepturilor proprietarului este nu2ai te2porar3
aa %nc%t dreptul nudului proprietarului pstreaz %ntotdeauna o oarecare valoare
actual.
2+
3.C'!'%&!&(& 7$!)#)%& '(& #!&+$($) #& $6 4) ' #!&+$($) #& ',)'3)&
0entru a evidenia un drept de altul este necesar de a6i co2para caracterele
juridice. "at $iind $aptul3 c dreptul de uz i dreptul de abitaie sunt derivate al
dreptului de proprietate3 acestea dispun de caractere co2une cu dreptul de
proprietate3 %ns totodat3 %n calitate de drept real de sine stttor co2port
caractere speci$ice doar lor
29
.
20
5op Li"iu. Dreptul de proprietate i de?mem#r+mintele (ale. Bucureti. Edit. Lumina Lex, 21, p.13&.
23
Camangiu,). Ro(etti:B+l+ne(cu, I. B+icoianu. -.ratat de drept ci"il rom8n , "ol. II, Bucureti, Edit. All
Bec$ 22, p.2%2
29
Dandara Liliana. *?u<ructul : de?mem#r+m=nt al dreptului de proprietate. Autore<eratul te?ei de
doctor.)hiin+u, 20
19
7n aceast ordine de idei3 ur2eaz a $i analizate caracterele juridice ale dreptului
de uz i a dreptului de abitaie3 elucid%ndu6se at%t cele co2une3 pe care le au %n
co2un cu dreptul de proprietate3 c%t i cele speci$ice doar lor.
1. %aractere uridice comune&
a. Dreptul de uz 'i dreptul de abitaie sunt drepturi reale3 deoarece presupun o
le(tur indirect %ntre titular i bun3 2otiv pentru care i le(iuitorul le6a inclus %n
titlul IA3 9*lte drepturi reale:3 din cartea a II6a3 9"repturi reale: a Codului Civil.
"reptul de uz i dreptul de abitaie sunt drepturi reale cu e/isten autono2 i se
e/ercita ca i dreptul de proprietate3 %ns $r a a$ecta substana i $r a6i 4otr%
soarta juridic .
b. dreptul de uz 'i dreptul de abitaie sunt drepturi e(clusive,deoarece uzuarul i
abitantul3 $iind titulari ai unui drept real3 pot s6l e/ercite nestin(4erit de terele
persoane3 adic este opozabil tuturor !erga omnes), inclusiv nudului proprietar3
pentru a $i considerat o posesie continu i netulburat.
3

c. Dreptul de uz 'i dreptul de abitaie sun prescriptibile3 deoarece Codul Civil
le re(le2enteaz ca derivate al dreptului de proprietate3 $iind posibil aplicarea lor
do2eniului privat al proprietii publice a statului ast$el3 $iind aplicabile nor2ele
privind prescripia e/tinctiv.
d. Uzul poate fi at"t mobiliar, c"t 'i imobiliar3 deoarece poate $i stabilit at%t
asupra unui bun corporal 2obil3 c%t i asupra unui i2obil. "ac are ca obiect
bunuri corporale3 uzul con$er titularului su cele dou atribute speci$ice
drepturilor reale5 dreptul de ur2rire i dreptul de pre$erin
31
3 cu 2eniunea c
aceste prero(ative aparin3 %n sens procesual3 tuturor drepturilor reale3 iar
prero(ativa pre$erinei aparine3 %n acelai sens procesual3 tuturor drepturilor
patri2oniale.
32
!biectele date %n uz pot $i bunuri corporale3 dar i incorporale3
principala condiie este ca ele sa $ie de natur neconsu2ptibil i s $ie %n circuitul
civil.
&
*ngureanu D. -Drepturile Reale. )ur( practic. Bucureti. Ed. Ro(etti, 21, p.12!1
&1
Lu,e(cu Eheorghe. .eoria Eeneral+ a drepturilor reale. Bucureti, Imprimeria 7+c+reti 19!0. p.!3!1
&2
B=r(an )orneliu. Dret ci"il Drepturi reale principale, Bucureti, Ed. All Bec$, 21. p. !3%
2
e. "in punct de vedere al %ntinderii3 dreptul de uz i de abitaie poate $i
universal3 cu titlu universal3 i cu titlu particular.
#. %aractere specifice dreptului de uz 'i dreptului de abitaie&
a. dreptul de uz 'i dreptul de abitaie sunt drepturi temporare prin esena lor.
8zul i abitaia constituite %n $avoarea unei persoane $izice pot dura cel 2ult p%n
la decesul acesteia3iar cel constituit %n $avoarea unei persoane juridice va dura p%n
la lic4idarea ei3 dar nu 2ai 2ult de treizeci de ani. *ctul juridic prin care se
constituie un drept de uz i de abitaie perpetuu i trans2isibil pentru cauz de
2oarte este lovit de nulitate absolut.
b. dreptul de uz 'i de abitaie sunt drepturi cu caracter intuitu personae,
incesibile
))
. *ceste drepturi nu pot $i cesionate terilor ori %nstrinate %n alt 2od3
nici (ajate3 sau ipotecate. *ceast interdicie nu e/clude ca uzuarul s $oloseasc
bunul ce $ace obiectul uzului sau abitaiei3 prin trans2itere %n locaiune sau arend.
*cest caracter este con$ir2at %nsi de art. 4) ce se re$er la uzu$ruct3 potrivit
cruia creditorul uzu$ructuarului poate ur2ri drepturile acestuia3 altele dec%t cele
de uzu$ruct <$ructele3 veniturile=.
c. uzul 'i abitaia se constituie asupra bunurilor neconsumptibile. ;e(iuitorul
ad2i%nd %n cele din ur23 cu titlu de e/cepie3 ca uzul i abitaia s se e/tind
asupra unor bunuri consu2ptibile3 ce sunt pri co2ponente ale unui patri2oniu
dat %n uz sau abitaie.
d. dreptul de uz 'i dreptul de abitaie au un caracter aleatoriu3 %ntruc%t nu se
tie durata de ti2p3 iar le(ea prevede c indi$erent de durata pentru care a $ost
constituit3 drepturile se vor stin(e la data decesului uzuarului i abitantului3 c4iar
dac decesul intervine %nnainte de trecerea perioadei stabilite.
34
e. Dreptul de uz 'i dreptul de abitaie sunt drepturi de folosin3 deoarece
uzuarul i abitantul dein dreptul de a %ntrebuina lucrul i de ai cule(e $ructele3
&&
7aleriu 6toica. -Drept ci"il. Drepturi reale principale, Bucureti, 2!, p. !021
&!
Adam Ioan Drept ci"il Drepturile reale,Bucureti, Ed. All Bec$ ,22. p.19%1
21
bene$iciind de avantajele econo2ice ale dreptului de proprietate3 adic av%nd
emolumentul rei.
3)
;a $el3 cu re$erire la caracterele juridice3 ar $i cazul s 2enion2 ele2entele
co2une3 c%t i di$erenele care particularizeaz dreptul de uz i dreptul de abitaie.
*st$el3 ase2nrile %ntre dreptul de uz i cel de abitaie sunt ur2toarele5
a=a2bele sunt varieti ale dreptului de uzu$ruct@
b=titularii a2belor drepturi au posesia i $olosina bunului3 cule(%nd $ructele
doar pentru necesitile $a2iliei@
c=au un caracter strict personal. Ditularul dreptului de uz nu poate ceda sau
%nc4iria dreptul su3 %n ti2p ce titularul dreptului de abitaie3 prin e/cepie poate
%nc4iria parial i2obilul %n care locuiete3 c%nd supra$aa acestuia depete
necesitile de locuit ale $a2iliei sale@
d=au un caracter inalienabil3 %ntruc%t titularul nu nu2ai c poate ceda sau
%nc4iria dreptul su3 dar nu6l poate nici (reva@
e=au un caracter insesizabil3 ast$el c dreptul de uz i de abitaie nu pot $i
ur2rite silit de ctre creditori.
4. O,)&%$( #!&+$($) #& $6 4) '( #!&+$($) #& ',)'3)&
Ca orice drept real3 dreptul de uz i cel de abitaie au %n calitate de obiecte
lucruri sau bunuri care se a$l %n circuitul civil3 cu e/cepia celor din do2eniul
public al statului i al unitilor teritorial6ad2inistrative.
Con$or2 art.2)+3 C. Civ.3 ter2enul bun3 include orice ele2ent al activului
patri2onial al persoanei3 adic at%t lucrurile i ani2alele3 c%t i drepturile cu privire
la acestea. *st$el3 ter2enul bun include at%t lucrurile3 c%t i drepturile patri2oniale
care pot $i reale i patri2oniale.
3,
"eci3 prin bunuri se %nele(3 toate lucrurile utile
&%
'ilipe(cu Ion. Drept ci"il Dreptul de proprietate i alte drepturi reale. Bucureti, Ed. A).A/I, 1993.
p.2&3
&2
)omentariul )odului )i"il al R./., "ol. I, Baie 6ergiu, art.23%, )hiin+u. .ipogra<ia )entral+, 22,
p.%21
22
o2ului pentru satis$acerea nevoilor sale 2ateriale i culturale3 susceptibile de
apropiere sub $or2a unor drepturi patri2oniale.
;e(iuitorul i doctrina 2ai 2ultor state3 cu2 ar $i 5 1o2>nia3 1usia3 inclusiv i
1.'. au cuprins %n cate(oria bunurilor $eno2enele sau obiectele care nu au o
$or2 2aterial3 dar datorit utilitii acordate de oa2eni pot $i utilizate %n aceeai
2sur ca i lucrurile
3&
cu2 ar $i3 onoarea de2nitatea3 2arca de $ir2a3 inveniile3
ideile i in$or2aiile3 valorile 2obiliare3 un drept sau o activitate u2an.
7n le(tur cu aceast clasi$icare3 autorii citai3 susin pe bun dreptate c
dreptul de proprietate poate $i constituit nu2ai asupra bunurilor 2ateriale3 adic
asupra lucrurilor3 dovad $iind 2aterializarea puterii posesorului asupra obiectului
prin inter2ediul posesiei.
7n opinia unor autori rui3 obiecte ale dreptului de proprietate se consider doar
bunurile 2ateriale li2itate %n spaiu i deter2inate individual.
3+
7ns aceast prere
nu este recunoscut unani2. *st$el3 ali autori cu2 ar $i '.I. .ra(4insc4i3 ;.B.
E$re2ova consider c poate $i obiect al dreptului de proprietate valoarea
aciunilor i alte valori 2obiliare3 valoarea conturilor bancare3 etc.3 le(islaia rus
re(le2ent%nd dreptul de proprietate asupra %ntreprinderilor ca o totalitate de bunuri
incluz%nd aici i dreptul de revendicare. *cest $apt se e/plic3 prin tendina
obiectiv de a lr(i cercul obiectelor dreptului de proprietate.
*adar3 %n calitate de obiect al dreptului de uz poate $i orice bun3 a$lat %n
circuitul civil3 asupra cruia se poate constitui un dreptul de uz.
7ntruc%t3 uzuarul are obli(aia de a conserva substana bunului3 se poate tra(e
concluzia c3 de re(ul3 obiect al dreptului de uz %l pot constitui doar bunurile
neconsu2ptibile. 7ns3uzul poate cuprinde alturi de bunurile neconsu2ptibile3 i
bunuri consu2ptibile <care se consu2 prin pri2ul act de uz= de care poate
dispune3 av%nd %ns obli(aia de a restitui bunuri de aceeai calitate3 cantitate i
valoare.
&0
/attei *go, Baie 6ergiu, Roca 4icolaie. 5rincipiile 'undamentale ale Dreptului de proprietate.
)hiin+u, Edit. AR), 2, p. &!2
&3
Era>dan($ii codex Ro(ii. 5ro#lemi. .eoria. 5ractica. 6#ornic pameati. 6.A. Cohlo"a. /o($"a, 1993.
5.2&1.
2&
;e(iuitorul per2ite %n art.42&3 C.Civ. c dispoziiile privitoare la uzu$ruct se
aplic %n 2odul corespunztor uzului i abitaiei. Gi ast$el3 e/presia le(al3 din art.
39,3 alin.3 arat c 9obiect al uzufructului poate fi orice bun neconsumptibil care
se afl "n circuitul civil, mobil sau imobil, corporal sau incorporal, inclusiv un
patrimoniu sau o parte din el.*
"eci3 din cele e/puse 2ai sus3 pute2 deduce c dreptul de uz se poate constitui
asupra oricror bunuri corporale3 indi$erent de natura lor i2obil sau 2obil.
!biect al acestui drept poate $i i un bun co2ple/ sau o universalitate de bunuri.
"ac se constituie asupra unui i2obil3 naterea3 2odi$icarea sau stin(erea este
condiionat de %nscrierea %n 1e(istrul de i2obile.
"ac se constituie asupra unui bun co2ple/3 asupra unei universaliti de
bunuri sau asupra unui patri2oniu3 uzuarul %2preun cu nudul proprietar vor $i
obli(ai s $ac un inventar3 dac ei nu au convenit ca inventarul s $ie a$ectat de
ctre un ter.
"in prevederile Codului Civil3 art. 4243 alin. <2= pute2 deduce cu e/actitate
obiectul asupra cruia se poate constitui dreptul de abitaie 6 un i2obil cu
destinaie locativ3 o cas de locuit sau o parte din ea3 ce aparine cu drept de
proprietate altei persoane pentru a satis$ace nevoile sale de locuit3 precu2 i ale
2e2brilor $a2iliei sale. Con$or2 Codului cu privire la locuine3 se consider
i2obil cu re(i2 juridic de locuin casele de locuit i %ncperile locative
predestinate locuirii per2anente a persoanelor3 precu2 i %ncperile predestinate
locuirii %n c2ine3 <art.&=.
39
"eci3$iind un drept real de uz3 abitaia este un drept de uz av%nd ca obiect o cas
de locuit sau un aparta2ent. "reptului de abitaie i se aplic aceleai re(uli ca i
dreptului de uz3 deci3 el este insesizabil3 nu este susceptibil de a $i (revat cu sarcini
i nu poate $i %nc4iriat3 dar se deosebete prin aceea c subiectele abitaiei pot $i
doar persoane $izice i $a2ilia acestora3 iar obiectul este casa de locuit
<aparta2entul=.
&9
)odul cu pri"ire la locuin,e al Repu#licii /oldo"a. Legea Repu#licii /oldo"a nr. 2103:F din
&.2.193& BB 7etile 6o"ietului 6uprem al R66/, 193&, nr.2.
2!
7n Codul Civil al 1.'.3 dreptul de abitaie se re(le2enteaz prin art. 424. 7ns3
dac ine2 cont de prevederile art. 42& C.C.3 care dispune c dispoziiile privitoare
la uzu$ruct se aplic %n 2od corespunztor i abitaiei3 atunci3 pute2 considera c3
%n con$or2itate cu art.39,3 aceluiai cod3 obiect al uzu$ructului poate $i orice spaiu
locativ a$lat %n proprietate privat sau %n proprietatea statului i a unitilor
ad2inistrativ6teritoriale din do2eniul privat i pus %n circuitul civil.
7n acest conte/t ar $i indicat a 2eniona i $aptul c %ntr6o oarecare 2sur3
abitaia co2port anu2ite ele2ente co2une cu locaiunea3 care este un drept de
crean3 o obli(aie %n virtutea cruia proprietarul este obli(at s asi(ure locatarului
libera $olosin a lucrului3 locatarul $iind un si2plu detentor care are %2potriva
proprietarului o crean. Iar abitaia este doar un drept real3 de a $olosi i de a tri
%n locuina altei persoane i nu un drept de crean %2potriva proprietarului.
"in $aptul c locaiunea este un drept de crean3 iar abitaia drept real3
deriv o serie de consecine3 ce iau $or2a unor deosebiri5
6 ;ocaiunea este (eneratoare de obli(aii3 proprietarul este obli(at $a de
locatar s6i predea lucrul %n stare bun la intrarea %n $olosin3 i s 2enin lucrul
%n aa stare %nc%t locatarul s6l poat $olosi3proprietarul $c%nd reparaiile necesare
%n cursul locaiunii. 0roprietarul are deci3 obli(aii active3 el este obli(at s procure
$olosina lucrului3 %n ti2p ce %n cazul abitaiei proprietarul nu are nici o obli(aie
$a de titularul dreptului de abitaie3 el trebuie sa lase pe abitant s $oloseasc
locuina con$or2 necesitilor lui i a $a2iliei sale3 i cu rezerva unor convenii
contrare3 proprietarul nu este obli(at s predea locuina %n stare bun3 titularul
pri2ind6o aa cu2 este3 iar %n cursul abitaiei3 proprietarul ne$iind obli(at la careva
reparaii. *ceste obli(aii revenind %ntr6o oarecare 2sur abitantului@
6 ;ocatarul $iind inut printr6un raport de obli(aiune3 nu se poate sustra(e
obli(aiilor sale prin abandonarea lucrului. *bitantul3 $iind inut doar propter re23
se poate sustra(e oricrei obli(aii3 abandon%nd lucrul i $olosina sa@
2%
6 *bitantul poate tra(e orice $oloase din bunul pri2it3 dac actul de constituire
nu prevede alt$el3 locatarul %ns nu are dreptul s sc4i2be $or2a bunului3 nici s6l
$oloseasc %n alt scop dec%t la destinaie@
6 abitaia e cu titlu (ratuit3 dac titlul oneros nu este stipulat e/pres %n actul de
constituire3 dar locaiunea este per2anent cu titlul oneros@
6 abitaia se stin(e prin 2oartea sau lic4idarea abitantului3 iar drepturile i
obli(aiile locatarului se trans2ite 2otenitorilor prilor3 at%t %n 2od activ3 c%t i %n
2od pasiv.
5. D!&+$( #& $6 4) D!&+$( #& ',)'3)& 8 #!&+$!) #& $6$5!$% !&/!9n/& 4)
+'!3)'(&
Con$or2 art. 39) alin.<1= Cod Civil al 1.'. 9uzu$ructul este dreptul unei
persoane <uzu$ructuar= de a $olosi pentru o perioad deter2inat sau deter2inabil
bunul altei persoane <nudul proprietar=3 de a cule(e $ructele %ntoc2ai ca
proprietarul3 %ns cu %ndatorirea de a poseda bunul i nu de a6l %nstrina.
;e(islaia civil a 1epublicii 'oldova re(le2enteaz dreptul de uz i de
abitaie ca $iind drepturi reale de uzu$ruct restr%nse i pariale ce dau titularului
dreptul de a uza i de a se bucura de lucru nu2ai pentru necesitile sale
personale.
4
*st$el3 %ntr6o opinie
41
3 au $ost considerate 92iniaturi ale uzu$ructului:3
!
Camangiu,). Ro(etti:B+l+ne(cu, I. B+icoian. -.ratat de drept ci"il rom8n, 7ol.II. Bucureti, Edit. All
Bec$, 22, p.2%2
!1
)antacu?ino /atei. Elementele Dreptului ci"il. Bucureti. Edit. All Educational. 1993 p. 129
22
9varietate de uzu$ruct: sau3 2ai recent 9uzu$ructuri restr%nse:.
42
Ca i la uzu$ruct3
titularii drepturilor de uz i abitaie sunt bene$iciari a dou atribute ale dreptului de
proprietate3 respectiv posesia i $olosina. E/ercitarea celor dou drepturi are loc
potrivit re(ulilor instituite de le(e pentru uzu$ruct3 %ns cu unele particulariti. Ele
se particularizeaz prin aceea c titularul lor se bucur de atributele posesiei i
$olosinei bunului3 nu2ai pentru nevoile lui i ale $a2iliei sale. Ceea ce distin(e
aceste drepturi de uzu$ruct propriu6zise este caracterul lor personal. Ditularul lor nu
poate ceda e2olu2entul acestor drepturi3 iar creditorii s nu pot s le sec4estreze.
"e aceea3 unii autori s6au %ntrebat dac aceste drepturi 2erit s $i(ureze printre
drepturile patri2oniale3 tiut $iind $aptul c este de natura dreptului patri2onial de
a $i %n circuitul civil. "up cu2 observ23 aceste drepturi co2port %2preun
anu2ite elemente comune3 cu2 ar $i5
1 . 8zu$ructul3 uzul i abitaia $ac parte din servituile personale constituite
asupra bunurilor altor persoane cu drept de proprietate3 adic toate trei sunt
dez2e2br2inte ale dreptului de proprietate@
2.*t%t uzu$ructul3 c%t i uzul i abitaia pot $i constituite prin le(e sau prin act
juridic@
3.Der2enul 2a/i2 al tuturor acestor drepturi este durata vieii titularului@
4.8zu$ructul3 si2ilar uzului i abitaiei are caracter inalienabil3 (raie crui $apt
nu poate $i trans2is prin succesiune@
)."reptul de uz3 dreptul de abitaie la $el ca dreptul de uzu$ruct3 sunt drepturi
subiective de a poseda bunul i de a cule(e $ructe de la el@
,.Con$or2 re(ulii (enerale3 obiect al acestor drepturi poate $i doar un bun
neconsu2ptibil@
"in aceste considerente3 Codul Civil prevede c dispoziiile privitoare la
uzu$ruct se aplic %n 2odul corespunztor uzului i abitaiei.
7n acelai ti2p3 uzu$ructul se distinge prin anu2ite caractere de dreptul de uz
i de dreptul de abitaie. *st$el5
!2
6t+te(cu,).B=r(an,). Drept )i"il. .eoria general+ a drepturilor reale.Bucureti, Edit.*ni"er(itatea din
Bucureti 1939, p.22!
20
1.-ubiect al dreptului de uzu$ruct poate $i at%t o persoan $izic c%t i o persoan
juridic3 pe c%nd subiect al dreptului de uz i a celui de abitaie poate $i doar o
persoan $izic3 <art. 4243 alin. <1=3 <2= Cod Civil=@
2.8zu$ructuarul are dreptul s culea( toate $ructele i bene$iciile de la obiectul
dreptului de uzu$ruct <art.39) alin. <1=3 i 41C.C.=3 pe c%nd uzuarul i abitantul au
drept s culea( $ructele i bene$iciile doar %n li2itele consu2ului propriu i al
$a2iliei sale <art.4243 alin. <1= C.C.=@
3.8zuarul i abitantul3 co2parativ cu uzu$ructuarul suport c4eltuielile de
%ntreinere a obiectului proporional prii de care se $olosete <art. 42)3 alin.<2=
C.C.=@
C'+)"($( II: MODALITILE DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ
I A DREPTULUI DE ABITAIE
1.M"#'().3)(& #& %"n/)$)!& ' #!&+$($) #& $6 4) ' #!&+$($) #& ',)'3)&
Codul civil al 1epublicii 'oldova stipuleaz %n art.4243 alin.<3=5 9 uzul i
abitaia se constituie %n te2eiul unui act juridic3 ori al le(ii3 dispoziiile privind
1e(istrul .unurilor I2obile3 $iind aplicabile pentru bunurile i2obile:.
?iind 2ani$estri particulare ale dreptului de uzu$ruct3 dreptul de uz i dreptul
de abitaie sunt supuse re(ulilor din 2ateria uzu$ructului at%t %n ceea ce privete
constituirea3 c%t i e/ercitarea i stin(erea lor. *ceast a$ir2aie este con$ir2at de
ctre art.42& Cod Civil al 1.'.5 9"ispoziiile privitoare la uzu$ruct se aplic %n
2odul corespunztor uzului i abitaiei:. 7ns3 dac co2par2 coninutul art. 39,3
alin.<1= cu al art.4243 alin.<3=3 atunci constat2 c ulti2ul prevede constituirea
23
dreptului de uz i a dreptului de abitaie doar %n baza le(ii sau a actului juridic. Iar
art.39, C.C. 2ai prevede c uzu$ructul poate $i constituit 3 %n cazurile prevzute de
le(e i %n baza unei 4otr%ri judectoreti. ;a pri2a vedere3 aceasta ar $i o
diver(en care ne6ar i2pune s proced2 ca %n cazul c%nd ave2 de ales %ntre le(ea
(eneral <le( generalis) i le(ea special <le( specialis)3 prioritate av%nd cea
special. 0rin ur2are3 la baza constituirii dreptului de uz i a dreptului de abitaie
ar trebui s stea doar le(ea i actul juridic. *rt. 42& C.C. $ace doar le(tura dintre
art. 39,3 alin.<1= i art. 4243 alin. <3= C.C. ne r2%ne s cut2 doar 9cazurile
prevzute de le(e: care3 %n condiiile le(islaiei noastre astzi %n vi(oare3 nu este
$acil a le (si %n 2od direct
43
. Cercettorii ro2>ni au evideniat dou ci principale
de constituire a dreptului de uz i a dreptului de abitaie pe cale de %nstrinare i pe
cale de retenie.
44
0e cale de %nstrinare3 se va constitui %n 2odul ur2tor5
proprietarul lucrului creeaz asupra lucrului su un drept de uz sau de abitaie %n
$avoarea unei a treia persoane@ el %nstrineaz deci parial lucrul3 dez2e2br%nd3
din proprietatea deplin3 dreptul de $olosin i cel de uz. 0rin acest 2od de
constituire se trans$er $olosina lucrului3 nuda proprietate r2%n%nd %n aceleai
2%ini. *ceast cale poate $i corelat cu 2odul de stabilire direct a uzului sau
abitaiei e/istent %n le(islaia 1epublicii 'oldova. 0e cale de retenie3 proprietarul
lucrului %nstrineaz nuda proprietate a lucrului su3 %ns reine pentru sine uzul
sau abitaia3 adic $olosina lucrului sau locuinei3 trans$or2%ndu6se din proprietar
plin %n si2plu uzuar sau titular al dreptului de abitaie. 7n cazul respectiv3 se
trans$er nuda proprietate3 $olosina r2%n%nd %n aceleai 2%ini. -ituaia dat este
un 2od de stabilire indirect a uzului sau abitaiei3 deoarece3 aici obiectul direct i
principal al contractului este %nstrinarea nudei proprieti3 iar stabilirea uzului sau
abitaiei este o consecin indirect a acestei %nstrinri pariale. Constituirea pe
cale de %nstrinare este 2ult 2ai $recvent utilizat dec%t constituirea pe cale de
retenie.
!&
7olcin(chi 7ictor, op. cit. p. 10%
!!
)helaru Eugen. -)ur( de drept ci"il. Drepturi reale principale.Bucureti.Edit.All Bec$,2 p. 1%2
29
"ac ar $i s ine2 cont de doctrina ro2>n3 atunci a2 putea spune c pentru a
constitui un drept de uz sau un drept de abitaie pe cale de %nstrinare sau retenie
va $i necesar prezena unui act translativ3 cu precizarea c %n situaia respectiv nu
vo2 $i %n prezena unei trans2iteri depline a proprietii3 ci doar la o parte a ei.
0rincipalele acte translative sunt contractul constitutiv al dreptului de uz sau al
dreptului de abitaie i testa2entul. 8zul i abitaia 2ai pot $i constituite i prin
%nserarea unei clauze constitutive %n contractele de donaie3 contractele de sc4i2b
sau partaj. 1eieind din esena acestor contracte3 unele c4iar le6a2 putea considera
ca $iind contracte constitutive ale uzului i abitaiei3 cu2 ar $i5 contractul de
%nstrinare cu condiia %ntreinerii pe via <art.+393 alin.<1=3 C.C.=3 contractul de
societate constitutiv al unei societi pe aciuni < art.333 alin. <2=3 pct. d=3 e=3 art.423
alin. <2=3 pct. c=3 ;e(ea 1.'. cu privire la societile pe aciuni
4)
=.
0ractica de2onstreaz c de cele 2ai dese ori dreptul de uz i dreptul de abitaie
se poate constitui prin testa2ent <art.1449314+&3C.C.=3 dar poate $i constituit i
printr6un act %nc4eiat %ntre vii special consacrat constituirii acestora sau conine o
clauz constitutiv de uz sau abitaie.
'odalitile de constituire a dreptului de uz sau a dreptului de abitaie prin
testa2ent3 contract constitutiv i contract de donaie3 prin %nserarea unei clauze de
uz sau abitaie sunt 2ai e$ective3 reieind din $aptul c constituirea este cu titlu
(ratuit 3 ne$iind necesar deter2inarea anticipat a valorii dreptului de uz sau a
celui de abitaie. ?iind c deter2inarea valorii acestora3 poate constitui un obstacol
2oral3 constituirea uzului sau abitaiei prin donaie se %nt%lnete rar3de cele 2ai
dese ori sub $or2a unei donaii 2utuale %ntre soi.
4,
"eci3 dup constituirea dez2e2br2%ntului3 nudul proprietar %i pstreaz doar
prero(ativa de abusus3 r2as de la deplinul drept de proprietate. *adar3 se poate
deduce c3 c pentru a trans2ite un drept este necesar de a $i titularul acelui drept.
!%
Legea Repu#licii /oldo"a cu pri"ire la (ociet+,ile pe ac,iuni. Legea Repu#licii /oldo"a nr. 11&!:FIII din
2 aprilie 1990./onitorul D<icial, 12 iunie 1990,nr.&3:&9,p. I,art. &&21
!2
Camangiu ). Ro(etti:B+l+ne(cu I. B+icoianu AL. - .ratat de drept ci"il rom8n "ol. II, Bucureti. Edit.
All Bec$, 22.p.193
&
7n cazul dreptului de uz sau a dreptului de abitaie3 constituitorul de
dez2e2br2%nt va $i proprietarul bunului3 doar el va $i %n drept de a 4otr% soarta
bunului3 doar dac va %ntruni condiia le(al # capacitatea juridic3 %n special
capacitate de e/erciiu deplin. 7n a$ar de capacitatea de a6l %nstrina 3 bunul
trebuie sa $ie licit3 2oral3 $r vicii3 posibil %n circuitul civil.
8n 2o2ent i2portant de care trebuie s se in cont la constituirea uzului sau
abitaiei este ter2enul de constituire3 ce con$or2 stipulaiilor le(ale cu privire la
uzu$ruct art.39&3 alin.<1= C.C. se poate institui p%n la decesul persoanei $izice sau
p%n la lic4idarea persoanei juridice3 dac un ter2en 2ai scurt nu este stabilit prin
le(e sau prin act juridic@ ter2enul stabilit pentru constituirea uzului i abitaiei
pentru persoane $izice $iind un ter2en via(er. Iar uzul sau abitaia constituit %n
$avoarea unei persoane juridice nu poate depi ter2enul de 3 de ani <art. 39&3
alin.<2= C.C.=3 $iind un ter2en strict deter2inat.
!rice act juridic prin care se constituie un drept de uz sau abitaie perpetuu i
trans2isibil pentru cauz de 2oarte sau lic4idare va $i lovit de nulitate absolut.
2.C"n/)$)!&' +!)n (&0& ' #!&+$($) #& $6 4) ' #!&+$($) #& ',)'3)&
1eieind din prevederile art. 4243 alin. <3=3 dreptul de uz 3 precu2 i dreptul de
abitaie poate $i constituit %n te2eiul le(ii3 %ns nu sunt prevzute e/pres cazurile
le(ale de instituire a acestor drepturi. Constituirea prin le(e3 se realizeaz3 atunci3
c%nd prin inter2ediul prevederilor le(ale3 e/pres se instituie3 dreptul de $olosin3
nu2indu6se uz le(al sau abitaie le(al. Iniial uzul le(al sau abitaia le(al au $ost
considerate cele 2ai e$iciente te4nici %n repartizarea bunurilor unei $a2ilii %ntre
(eneraiile succesive.
4&
-unte2 %n prezena uzului le(al sau a abitaiei le(ale %n
cazul bunurilor 2e2brilor $a2iliei <soi3 prini3 copiii=3 succesiunii le(ale3
proprietii co2une3 etc.
!0
)helaruEugeniu-)ur( de drept ci"il.Drepturile reale principale Bucureti.Edit.AllBec$2 p.12
&1
7n dreptul 1epublicii 'oldova pot $i %nt%lnite ur2toarele drepturi de uz sau
abitaie le(ale
4+
5
6 "reptul de uz sau abitaie le(al al prinilor3 asupra averii copiilor 2inori3
rezult%nd din art. 213 22 C.C. i art. )&3 Codul ?a2iliei al 1epublicii 'oldova.
*st$el art.)&3 alin <3= C. ?a2iliei prevede c copilul nu are drept de proprietate
asupra bunurilor prinilor3 iar prinii asupra bunurilor copiilor3 e/cepie $c%nd
dreptul la 2otenire i dreptul la %ntreinere. 0rinii i copiii care locuiesc
%2preun posed i $olosesc bunurile din proprietatea co2un %n devl2ie.
7n aceeai ordine de idei3vo2 vorbi i despre uzul sau abitaia le(al a copiilor
prevzut %n articolul 2enionat 2ai6sus3 con$or2 cruia copiii au dreptul de
$olosin asupra bunurilor prinilor. !piniile %n aceast privin sunt diverse3 se
susine c dreptul de uz3 precu2 i dreptul de abitaie al prinilor i al soilor nu
sunt adevrate drepturi de uz sau drepturi de abitaie3 ci doar nite drepturi de
crean asupra prisosului din venituri3 r2ase dup %ntreinerea copiilor i
satis$acerea sarcinilor cstoriei.
49
Consider2 aceste drepturi ca $iind reale3 %ntruc%t
apar %n te2eiul prevederilor le(ale.
-peci$ic la constituirea prin le(e a dreptului de abitaie3 este $aptul c apare la
copiii %n spaiul locativ al prinilor3 dup cu2 (si2 prevzut %n art. )13 alin <1=
Codul ?a2iliei sau3 %n Codul cu privire la ;ocuine art. 135 9 2e2brii $a2iliei
proprietarului casei3 instalai de el %n casa ce %i aparine3 sunt %n drept de a se $olosi3
ca i el3 de %ncperile casei3 dac %n ti2pul instalrii nu s6a convenit alt$el. *cetia
sunt %n drept sa6i instaleze copiii 2inori %n %ncperea acordat de proprietar3
instalarea unor ali 2e2bri de $a2ilie se per2ite doar cu consi22%ntul
proprietarului. "reptul de $olosire a %ncperii se 2enine pentru aceste persoane i
%n cazul %ncetrii raporturilor $a2iliale cu proprietarul casei:.
)
!3
Dandara Liliana. A(pecte pri"ind con(tituirea dreptului de u?u<ruct con<orm )odului )i"il al Repu#licii
/oldo"aBB Re"i(ta 4a,ional+ de Drept nr. 1, 2%, p. %9
!9
)antacu?ino /atei. -Elementele dreptului )i"il. Bucureti. Edit. All Educational,1993, p. 121:122
%
)odul Repu#licii /oldo"a cu pri"ire la Locuin,e. Legea Repu#licii /oldo"a, nr. 2013:F, din &.2.193&.
7etile 6o"ietului 6uprem al R66/, 193&, nr.2, art. 1&.
&2
Codul cu privire la ;ocuine 2ai prevede i $aptul5 9orice persoan care a
locuit cu voina locatarului i a 2e2brilor $a2iliei sale %ntr6un spaiu locativ 2ai
2ult de , luni3 obine dreptul la abitaie %n acest spaiu:.
*cestora li se recunoate un drept le(al de abitaie asupra locuinei ce a
aparinut soului decedat %n anu2ite condiii5
a=locuina s $ie de stat@
b=soul supravieuitor s nu aib o locuin proprie@
c=durata acestui drept este p%n la ieirea din indiviziune i3 %n orice caz3 cel
puin , luni din 2o2entul abitaiei.
6 8n alt 2od de constituire a dreptului de uz i a dreptului de abitaie reprezint
i $olosina bunului proprietate co2un pe cote6pri.
?iecare coproprietar are dreptul de a $olosi bunul cu condiia de a nu sc4i2ba
destinaia bunului i de a nu aduce atin(ere drepturilor celorlali coproprietari.
'odul %n care se va $olosi bunul proprietate co2un se va stabili cu acordul co2un
al tuturor coproprietarilor3iar %n caz de liti(iu prin 4otr%re judectoreasc3
respect%nd principiul ec4itii a intereselor ur2rite de coproprietari.
Codul Civil re(le2enteaz i 2odul de $olosire a $ructelor bunurilor a$late %n
proprietate co2un pe cote6pri. *st$el3 $ructele produse de bunul a$lat %n
coproprietate3 revin $iecrui coproprietar proporional cotei sale pri deinute3
dac nu au convenit alt$el. Coproprietarul ce a suportat sin(ur c4eltuielile de
producere sau de cule(ere a $ructelor are dreptul la co2pensarea acestor c4eltuieli
de ctre coproprietari proporional cotei6pri deinute.
6 8zul le(al sau abitaia le(al al vduvei srace3 de ase2enea constituie o
nuan %n cadrul discutat3 care %n prezent perpetu c4iar i %n le(islaiile unor state
cu2 ar $i5 1o2>nia3 ?rana3 etc.
)1
Codul Civil al 1.'. nu conine o prevedere
e/pres %n acest sens3 dar indirect consider2 c se realizeaz prin prevederile art.
1) C.C ce stipuleaz soia ca 2otenitoare de (radul I asupra unei pri din
averea soului decedat3 precu2 i prin rezerva succesoral vacant <art.1))3 C.C=.
%1
'lore(cu Dumitru. -Dreptul de proprietate i alte drepturi reale principale. Bucureti. Edit. *ni"er(it+,ii
Independente -.itu /aiore(cu, 22, p.&02
&&
;e(islaia 1o2>niei prevede %nc un 2od de dob%ndire a dreptului de uz i
anu2e uzul brbatului asupra dotei soiei sale 3 %n re(i2ul dotal. ;a acest aspect3 se
poate observa c uzul brbatului asupra dotei este un uz le(al3 nu2ai %n aparen.
"e $apt3 el este un uz convenional re(le2entat de le(e prin re(uli pur
interpretative @ %ntr6adevr el rezult din adoptarea re(i2ului dotal de ctre soi
printr6o convenie 2atri2onial.
7n aceast ordine de idei3 a2 putea concluziona c aceste drepturi de uz sau
abitaie le(ale ar putea $i considerate speciale. 7n acest sens3 c4iar doctrinarul
Cantacuzino '. a$ir2 c uzul sau abitaia copiilor3prinilor sau soilor nu sunt
adevrate drepturi de uz sau de abitaie3 ci 2ai 2ult drepturi de crean asupra
prisosului din venituri3 r2as dup %ntreinerea copiilor sau dup satis$acerea
sarcinilor cstoriei.
)2
3.C"n/)$)!&' #!&+$($) #& $6 4) ' #!&+$($) #& ',)'3)& +!)n '%& 7$!)#)%&
"e cele 2ai 2ulte ori dreptul de uz sau dreptul de abitaie se constituie prin
voina o2ului3 %2brc%nd $or2a unui act juridic unilateral # testa2ent3 sau
bilateral # contract. 0ersoana co2petent de a constitui un drept de uz sau un drept
de abitaie poate $i doar proprietarul bunului.
"up cu2 prevede i art. 4243 alin.<3=3 dreptul de uz i dreptul de abitaie poate
$i constituit i %n te2eiul actelor juridice3 adic pe cale de convenie sau testa2ent..
*rt. 19)3 C.C. prevede c actul juridic presupune o 2ani$estare a voinei
persoanelor $izice sau juridice %ndreptat spre naterea3 2odi$icarea sau stin(erea
drepturilor i obli(aiilor civile.
"up cu2 observ23 constituirea uzului sau abitaiei prin acte juridice se
e(aleaz %n doctrin cu dob%ndirea dreptului de uz sau a dreptului de abitaie prin
voina o2ului. "eci3 prin voina o2ului3 se va realiza prin convenii i testa2ent.
"up cu2 a $ost 2enionat anterior3 dob%ndirea acestor drepturi poate avea loc at%t
%2
)antacu?ino /atei. -Elementele dreptului )i"il. Bucureti. Edit. All Educational,1993, p. 121:122
&!
direct3 prin trans2iterea atributului de posesie i a celui de $olosin uzuarului sau
abitantului3 de ctre proprietarul bunului3 pstr%ndu6i doar nuda proprietate3 c%t i
indirect3 atunci c%nd proprietarul %nstrineaz proprietatea sa asupra bunului altei
persoane3 el pstr%ndu6i doar uzul sau abitaia3 trans$or2%ndu6se din proprietar %n
uzuar sau %n titularul unui drept de abitaie.
'ani$estarea voinei3 indi$erent de 2odul de constituire a uzului sau abitaiei3 se
va e/pri2a printr6un act constitutiv i translativ. *ctul translativ se va elabora sub
$or2a acelor contracte ce au ca e$ect trans2iterea proprietii3 cu o sin(ur
deosebire c %n situaia respectiv se va trans$era doar dreptul de uz sau dreptul de
abitaie. 7n aceast ordine de idei3 pute2 deduce c3 dreptul de uz sau dreptul de
abitaie se poate constitui prin orice act de voin translativ de drepturi3 $ie acte
%ntre vii # inter vivos3 $ie pentru o cauz de 2oarte # propter mortem3 %n 2od
oneros sau (ratuit@ cel ce trans2ite va $i obli(atoriu3 proprietarul bunului dispun%nd
de capacitatea de a %nstrina bunul. *ctele juridice3 pentru a $i considerate ca
te2eiuri de constituire a dreptului de uz sau a dreptului de abitaie3 %n pri2ul r%nd
vor trebui s corespund condiiilor de valabilitate prevzute %n capitolele 132 i 3
din Cartea 7nt%i Cod Civil. "in prevederile art.4243 alin.<3=3 deduce2 $aptul c %n
situaia %n care vo2 $i %n prezena unui uz sau abitaie a crui obiect este un bun
i2obil se vor aplica dispoziiile %nre(istrrii de stat %n con$or2itate cu art. 2+93 29
C.C. i ale art. 4 i ) din ;e(ea Cadastrului .unurilor I2obile
)3
. "up cu2
cunoate23 actele juridice pot $i at%t cu titlu (ratuit3 c%t i cu titlu oneros. "in cele
cu titlu (ratuit3 %n practic 2ai des3 se %nt%lnesc testa2entele i contractele cu titlu
(ratuit3 cu2 ar $i contractul (ratuit de uz sau contractul (ratuit de abitaie3 precu2
i contractele ce au %nserate %n coninutul lor clauze de constituire a uzului sau
abitaiei. 0rintre contractele cu titlu oneros pute2 enu2era5 contractele de v%nzare
# cu2prare sau contractele de sc4i2b. 8n alt 2od de constituire a uzului sau
abitaiei3 poate $i i pe ter2en sau cu condiia de a respecta anu2ite cerine.
)4
%&
Legea Repu#licii /oldo"a cu pri"ire la cada(trul #unurilor imo#ile. Legea Repu#licii /oldo"a nr. 1%!&:
FIII din 2%.2.1993./onitorul D<icial, 2%.2.1993, nr.!!:!2, art. !:%1
%!
*ngureanuD.-Drepturile reale.)ur( practic.Gpractica >udiciar+H.Bucureti.Edit.Ro(etti,21 p.12&1
&%
I2portant este c la constituirea uzului sau abitaiei 2ai trebuie s se in cont i de
$aptul dac persoanele %n $avoarea crora se constituie uzul sau abitaia e/ist la
2o2entul respectiv i de $aptul c proprietarul poate li2ita uzul sau abitaia prin
e/cluderea unor $olosine3 2ai e/act (revat.
))
+.%onstituirea dreptului de uz 'i a dreptului de abitaie prin contract
Contractul constitutiv al dreptului de uz sau a celui de abitaie reprezint un act
juridic %ntre vii , inter vivos special consacrat constituirii acestor drepturi i poate $i
at%t cu titlu (ratuit3 c%t i cu titlu oneros. Contractul poate s $ie unul de sine stttor3
precu2 i o clauz %nserat %ntr6un act de constituire a unei societi co2erciale. "up
cu2 a $ost 2enionat anterior3 dreptul de uz3 precu2 i cel de abitaie poate $i
constituit pe dou ci5
a= direct 6 pe cale de %nstrinare3 proprietarul %nstrin%nd usus i fructus %n $avoarea
uzuarului sau a titularului dreptului de abitaie3 r2%n%du6i doar nuda proprietate@
b= indirect # pe cale de reinere3 proprietarul pstr%nd doar uzul sau abitaia bunului
su3 ced%nd nuda proprietate uzuarului sau titularului dreptului de abitaie3 cu2 ar $i5 o
v%nzare sau o donaie. -e consider c este o cale indirect3 %ntruc%t scopul principal i
direct al contractului este %nstrinarea nudei proprieti3 iar stabilirea uzului sau abitaiei3
nu este altceva dec%t o consecin indirect a acestei %nstrinri pariale.
;a %nc4eierea contractului de constituire a dreptului de uz sau a dreptului de abitaie3
se vor aplica aceleai re(uli ca i la %nstrinarea bunurilor care $ac obiectul uzului sau a
abitaiei.
Contractul de constituire
),
a dreptului de uz sau a dreptului de abitaie5
%%
*r( I. Ilie:.odica ). -Drepturile reale Gdoctrin+, practic+, aplica,iiH. Bucureti. Edit. D(car 5rint, 2&.
p.2%%.
%2
BAIE;, 6EREI*, BAIE;*, A*REL, )EBD.ARI, 7ALE4.I4A. )REI*, ID4, 7DL)I46)CI, 7I).DR.
Drept ci"il. Drepturile reale. .eoria generala a o#liga,iilor. )hiin+u, Editura -)artier Juridic, 2%. @
p.221
&2
a= sub semntur privat3 dup 2odul de $or2are3 iar3 %n cazurile stabilite de le(e3
poate $i i %n form autentic. 7n cazul %n care uzul se constituie asupra unui teren3 pentru
%nc4eierea lui valabil se cere $or2a autentic3 iar pentru naterea dreptului de uz3
contractul trebuie %nscris %n 1e(istrul bunurilor i2obile@
b= sinalagmatic3 <bilateral=3 dup coninut3 dac a $ost %nc4eiat cu titlu oneros i dac
pentru acordarea acestui drept se pltete reco2pens@ poate $i i unilateral dac uzul sau
abitaia se acord cu titlu (ratuit@
c= at"t cu titlu oneros, c"t 'i cu titlu gratuit3 dup scopul ur2rit de pri5
6 dac este cu titlu oneros3 contractul de constituire a uzului sau abitaiei se %ncadreaz
%n cate(oria contractelor co2utative3 deoarece e/istena i %ntinderea drepturilor i
obli(aiilor prilor contractante sunt certe3 pot $i apreciate c4iar la 2o2entul %nc4eierii
contractului i nu depind de 4azard@
6 dac este cu titlu (ratuit3 contractul intr %n cate(oria contractelor liberalitilor3
deoarece proprietarul r2%n%nd cu nuda proprietate a bunului3 trans2ite dreptul de
posesiune i de $olosin uzuarului sau titularului dreptului de abitaie3 care pro$it de
$ructele bunului@
d=constitutiv de drepturi reale3 dup e$ectele produse3 i anu2e dreptul real de uz sau
de abitaie@
e= cu e(ecutare succesiv3 dup 2odul de e/ecutare3 deoarece uzuarul sau titularul
dreptului de abitaie %i va e/ercita dreptul %ntrea(a perioad pentru care a $ost constituit3
iar nudul proprietar va $i obli(at s tolereze i s nu %2piedice e/ercitarea uzului sau
abitaiei.
$= numit, dac este sau nu nominalizat "n legislaia civil, deoarece are o denu2ire
prevzut de le(e.
%uprinsul
-.
unui contract de constituire a dreptului de uz sau a dreptului de abitaie&
8n contract de constituire a uzului sa abitaiei3 ca orice contract civil3 trebuie s cuprind
anu2ite clauze obli(atorii.
Clauze obli(atorii sunt acele clauze care se re$er la5
%0
BAIE; 6EREI*, BAIE;* A*REL, )EBD.ARI 7ALE4.I4A, )REI* ID4, 7DL)I46)CI 7I).DR. op.
cit. p. 2&
&0
6 Identitatea nudului proprietar i a uzuarului sau titularului dreptului de abitaie@
6 Identi$icarea bunului care $ace obiectul uzului sau abitaiei@ %n cazul abitaiei3
datorit $aptului ca se constituie asupra unui i2obilul3 sunt necesare e/trasul din
1e(istrul bunurilor i2obile i titlu de proprietate@
6 Der2enul pentru care se constituie uzul sau abitaia 3 dac se constituie pentru
o anu2it perioad@
6 Ditlu (ratuit sau oneros al uzului sau abitaiei@ dac contractul este cu titlu
oneros3 se indic 2ri2ea reco2pensei i re(ularitatea plii ei@
6 0ersoana care va %ndeplini $or2alitile de %nre(istrare a uzului sau abitaiei3
dup caz@
6 *lte date pe care prile le consider i2portante dac nu contravin nor2elor
i2perative ale le(ii.
)+

0ersoanele %ntre care se nasc raporturi de constituire a dreptului de uz sunt5 uzuarul i
nudul proprietar3 iar a dreptului de abitaie5 titularul dreptului de abitaie %n a crui
$avoare s6a constituit abitaia i nu dispune de spaiu locativ i la $el3 nudul proprietar3 ce
deine dreptul de dispoziie asupra locuinei. "at $iind $aptul c aceste drepturi co2port
un caracter strict personal3 titular al dreptului de uz3 precu2 i a celui de abitaie poate $i
doar o persoan $izic ce ur2eaz a avea capacitate juridic deplin3 iar nudul proprietar
trebuie s dein calitatea de proprietar a bunului i capacitatea juridic deplin.
Contractul constitutiv de uz sau abitaie i contractul de donaie ca acte juridice %ntre vii
i cu titlu (ratuit se %ntrebuineaz $recvent la trans$erarea posesiei i $olosinei unei tere
persoane conco2itent cu trans$erul dreptului de abusus unei alte persoane3 %ns
proprietarul poate ale(e calea de retenie don%nd nuda proprietate altei persoane3 iar uzul
sau abitaia pstr%ndu6l pentru sine. -pre e/e2plu3 %n cazul dreptului de abitaie3 prinii
au donat copilului su 2inor un aparta2ent3 ei %ns neav%nd un alt aparta2ent locuiesc
%2preun cu acesta. 7n aa caz3 pentru prini apare doar dreptul de abitaie. -au5 orice
aparta2ent procurat de prini <cu e/cepia celor privatizate= aparin copiilor doar cu
%3
BAIE;, 6EREI*. BAIE;*, A*RELI*. )EBD.ARI, 7ALE4.I4A. )REI*, ID4, 7DL)I46)CI, 7I).DR.
op. cit. p. 2&
&3
drept de abitaie. *lt$el spus3 %n cazul donaiei unui i2obil $iului de ctre tatl su3 cu
rezervarea de ctre ulti2ul a dreptului de abitaie asupra acelui i2obil i cu sarcina de
%ntreinere3 tatl nu va avea dreptul de a cere ulterior evacuarea $iului donatar3 pe 2otiv
c prin actul de donaie nu i s6a dat dreptul de $olosin a i2obilului3 dac din cuprinsul
acestuia3 rezult c prile s6au %neles s conlocuiasc3 %n vederea prestrii obli(aiei de
%ntreinere. 1ezerva dreptului de abitaie se va %ntinde asupra contravalorii $olosinei
locuinei de ctre donatar.
)9
Dotui3 e/ist c%teodat un obstacol 2oral la deter2inarea
valorii bunului co2parativ cu actele oneroase unde acest obstacol este valoarea
2aterial. "on%nd bunul3 donatorul ia %n sea2 2ri2ea sacri$iciului $cut3 de aceea se
practic de a %nstrina unei rude sau sub $or2a unei donaii 2utuale %ntre soi. 7n ?rana3
aceste donaii %ntre soi erau $recvente p%n la le(ea din 9 2artie 1+913 devenind 2ai rare
de la aceast dat3 $iind c le(ea respectiv3 a acordat de drept soului supravieuitor un
uz sau abitaie asupra averii celuilalt so. *rt. ,+4 al Codului Civil 1o2>n acord
vduvei srace o poriune %n uzu$ruct din averea brbatului predecedat3 c%nd e/ist
descendeni i o poriune %n plin proprietate c%nd nu e/ist dec%t ascendeni sau
colaterali. "e aceea la ro2>ni3 donaiile de uzu$ruct %ntre soi se %nt%lnesc nu2ai %n cazul
c%nd $e2eia vrea s lase pe brbat uzu$ructuar sau c%nd brbatul vrea s dea $e2eii o
poriune %n uzu$ruct 2ai 2are dec%t cea $i/at de le(e3 sau %n s$%rit3 c%nd $e2eia3 ne$iind
srac3 nu ar putea bene$icia de uzu$ructul le(al al art. ,+43 acestea put%nd $i corelate la
$el dreptului de uz sau dreptului de abitaie. . "ar c4iar %n aceste cazuri3 ast$el de donaii
%ntre vii sunt rare3 %n (enere constituirea de uzu$ruct se $ace pe cale de testa2ent.
"ac ar $i s corel2 prevederile art.1123 alin.<2= C.C. i prevederile art. 413 alin.<4= al
;e(ii cu privire la societile pe aciuni3 atunci un alt contract de constituire a dreptului
de uz poate $i considerat i contractul prin care se constituie o societate co2ercial3 c%nd
ca aport social sunt trans2ise bunuri3 %n special din proprietatea public. *rt. 1143 alin.
<2=3 C.C. stipuleaz c bunurile se consider a $i trans2ise3 ca aport la capitalul social3 cu
titlu de proprietate3 dac actul de constituire nu prevede alt$el. *portul %n natur se
consider acel $cut %n bunuri corporale<2obile i i2obile= i cele incorporale. Ca
%9
)iutacu 'lorin. -)odul )i"il Rom8n GAdnotatH. Bucureti. Edit. 6igma, 21. p.2&2
&9
e/e2plu3 obiectul aportului %n natur pot $i bunurile corporale sub $or2 de terenuri3
construcii3 2ijloace de transport3 te4nic de calcul3 diverse utilaje i 2ijloace de
producie. 0rin bunurile incorporale care pot $i trans2ise %n capitalul social sunt 2rcile
de producie i co2er3 desenele i 2odele industriale3 secrete de producie3 valori
2obiliare3 drepturi de $olosin a lucrurilor corporale <uz=3 te4nolo(ii precu2 i alte
drepturi patri2oniale. *port %n natur este considerat i aportul %n 2unc i %n servicii
care6l pot s6l aduc asociaii societii %n nu2e colectiv i societii %n co2andit3 %ns
acest tip de aport nu 2ajoreaz partea asociatului din capitalul social. .unurile care se
trans2it ca aport trebuie s $ie utile3 adic s $ie posibile de a $i utilizate %n procesul de
activitate a societii. Nu2ai bunurile care vor putea $i utilizate %n activitate de
%ntreprinztor $ace societatea e$icient i pot aduce asociailor bene$icii.
! condiie i2portant pentru bunurile corporale aduse ca aport la capitalul social este
c acestea s $ie %n circuitul civil. -e consider %n circuitul civil toate bunurile a cror
circuit nu este interzis. Nu sunt %n circuit bunurile proprietate public indicate %n art.12&
din Constituie3 precu2 i obiectele care dei3 pot satis$ace anu2ite nevoi3 dar datorit
calitilor lor deosebite este inu2an i a2oral de a le include %n circuitul civil. "e $apt3
prin ;e(ea nr. 1134H199& cu privire la societile pe aciuni se stabilete c bunurile
proprietate public pot $i trans2ise %n capitalul social cu drept de $olosin
,
.
.unurile trans2ise %n $olosin au un re(i2 juridic deosebit. Aaloarea acestor bunuri
nu intr %n capitalul social. 7n capitalul social va intra nu2ai valoarea dreptului de
$olosin. 7n calitate de indiciu la evoluarea dreptului de $olosin a unui bun poate $i
luat 2ri2ea arendei pe care ar plti6o %n prealabil societatea pentru utilizarea unui
ase2enea bun. *ceast 2ri2e prezu2abil este valoarea dreptului de $olosin care se
include %n activul societii i ca aport la capitalul social. 7n li2ita acestui aport
asociatului i se acord o parte social3 cu care acesta va vota la adunrile asociailor i va
putea pretinde la o parte din bene$iciul repartizat. *rticolul respectiv3 $iind co2pletat de
art. 413 alin. <4= al ;e(ii cu privire la societile pe aciuni3 precu2 c obiectele
proprietii publice ce nu sunt supuse privatizrii pot $i trans2ise societii %n calitate de
2
Legea Repu#licii /oldo"a cu pri"ire la (ociet+,ile pe ac,iuni. Legea Repu#licii /oldo"a nr. 11&!:FIII din
2 aprilie 1990./onitorul D<icial, 12 iunie 1990, nr.&3:&91
!
aport social3 nu2ai cu drept de $olosin.
,1
*st$el3 pute2 deduce c %n cazul %n care
capitalul social al unei societi pe aciuni include i aporturi %n natur sub $or2a
obiectelor din do2eniul public al proprietii publice3 contractul de constituire a societii
pe aciuni respective3 este un contract constitutiv al dreptului de uz.
Contracte constitutive ale dreptului de uz sau ale dreptului de abitaie pot $i %nc4eiate
de diverse persoane zi de zi3 cele 2ai des %nt%lnite $iind %n contractele de v%nzare6
cu2prare <cu rezerva dreptului de uz sau abitaie=. Contractul de v%nzare6cu2prare
poate conine pe l%n( clauzele (eneral acceptate < de predare a bunului3 de plat a
preului3 de luare %n pri2ire a bunului cu2prat3 de suportare a c4eltuielilor v%nzrii3 de
(aranie %2potriva eviciunii i viciile lucrului=3 unele clauze care au caracterul de a
asi(ura v%nztorului preul obinut %n ur2a v%nzrii i alte bene$icii %n contraprestaie. 7n
acest sens3 contractul de v%nzare6cu2prare poate conine i clauza uzului via(er sau a
abitaiei via(ere3 drept re(le2entat. 0revedere e/pres %n acest sens3 (si2 %n art. )1&6
),+3 Codul Civil 1o2>n.
0entru constituirea uzului sau abitaiei3 contractele translative ca %nstrinarea bunului
cu rezerva dreptului de uz sau abitaie i sc4i2bul sunt 2ai rar utilizate3 cci sunt acte
oneroase3 adic au inconvenientul de a presupune sau un pre sau o deter2inare de
contraec4ivalent a bunurilor ce au $ost sc4i2bate. 7n practic3 este di$icil de a stabili
valoarea sau preul uzului sau abitaiei3 %n special la cel via(er3 care se %nt%lnete 2ai des.
8zul sau abitaia cu titlu oneros3 constituit pe durata vieii uzuarului sau abitantului3 are
un caracter aleatoriu3 ceea ce creeaz i2posibilitatea de a $i/a un pre ce depinde de
durata de ti2p necunoscut.
,2
*ctul autentic de %nstrinare cu condiia %ntreinerii pe via
cu clauz de uz sau abitaie via(er %n $avoarea v%nztorului conine3 %n realitate3 dou
contracte3 pe de o parte convenia de uz sau abitaie3 iar pe de alt parte3 contractul de
v%nzare6cu2prare.
,3

21
)omentariul )odului )i"il al Repu#licii /oldo"a, "ol. I, Roca 4icolae, art.11!, )hiin+u. .ipogra<ia
)entral+, 22. p.13%.
22
Camangiu ). Ro(etti:B+l+ne(cu I. B+icoianu AL. - .ratat de drept ci"il rom8n "ol. II, Bucureti. Edit. All
Bec$, 22.p.193.
2&
7oicu /., 5opoaca /. Dreptul de proprietate i alte drepturi reale. .ratat de Juri(pruden,+ 1991:
22. Bucureti 22.p. 2!%.
!1
Contractul de %nstrinare a bunului cu condiia %ntreinerii pe via la $el poate $i
considerat ca $iind unul constitutiv de uz sau abitaie3 %n cazul %n care bene$iciarul %i
rezerv dreptul via(er de a locui %n i2obilul su3 %nser%nd clauza privind i2obilul %n care
va locui %n contract.
7n literatura de specialitate
,4
3 ca i %n practica judiciar s6a ad2is posibilitatea
stabilirii dreptului de uz sau a dreptului de abitaie i prin partaj. 7n practica judiciar
ro2>n3 s6a decis c dreptul uz sau dreptul de abitaie poate aprea nu2ai %n cazul unui
partaj voluntar 3 acesta nu poate rezulta dintr6un partaj judiciar. 0e aceast cale prile sau
2ai bine zis coproprietarii ajun( la un consens prin care o parte devine nud proprietar3 iar
cealalt3 cu plata unei eventuale sulte3 se ale(e cu calitatea de uzuar sau de titular al
dreptului de abitaie. 7n acest sens3 se au %n vedere soii ce au %naintat aciunea de divor
vor putea rezolva partajul3 %n 2od voluntar3 %n $olosul acelui so care va avea la %n(rijire
copilul 2inor3 acord%ndu6i posibilitatea de a se $olosi de un patri2oniu 2ai lar(. *dic3
un so va deveni un uzuar sau abitant3 sau din contra va deveni un nud proprietar3 iar
cellalt printe va bene$icia de uz sau abitaie. Dotui %n a2bele cazuri se vor lua 4otr%ri
%n $uncie de doleanele prilor i nicidecu2 judectorul nu va putea denatura cuprinsul
clar al actului3 ci doar s dea apreciere $ondului cauzei3 %n scopul evitrii erorilor de
natura dreptului. 0rin suveranitatea de care dispune3 judectorul va putea interpreta
voina prilor privind %ntinderea dat uzului sau abitaiei.
,)
Instana judectoreasc nu
poate dispune3 %n a$ara voinei prilor dec%t de drepturile reale e/istente $r a putea
dez2e2bra %nsui dreptul de proprietate.
,,
0rin partaj3 uzul sau abitaia se constituie3 deobicei3 %n proble2e succesorale3 c%nd3 %n
concuren sunt copiii i prinii sau ascendenii3 toi %n plin proprietate . 7n ase2enea
cazuri3 copiii convin uneori cu prinii sau ascendenii3 ca la partajul succesiunii prinii
s renune la deplina proprietate a prii lor3 iar %n sc4i2b copiii s le constituie un uz sau
o abitaie asupra unei poriuni din 2otenire 2ai 2are dec%t ceea ce le revenea %n plin
proprietate. *ceast convenie prezint bene$icii duble3 cu2 ar $i5 prinii sau ascendenii
2!
Camangiu ). Ro(etti:B+l+ne(cu I. B+icoianu AL. - .ratat de drept ci"il rom8n "ol. II, Bucureti. Edit. All
Bec$, 22.p.129
2%
I#idem p. 199
22
Adam Ioan. -Drept )i"il. Drepturile reale. Bucureti. Edit. All Bec$, 22.p.%22
!2
dob%ndesc un venit 2ai 2are dec%t cel ce l6ar $i obinut pe baza dreptului succesoral3 %n
sc4i2b3 copiii devin nuzi proprietari asupra %ntre(ii poriuni dat ascendenilor %n uz sau
abitaie3 aa %nc%t acetia nu vor putea %nstrina sau c4eltui capitalul care va reveni %n 2od
cert copiilor la 2oartea ascendenilor. 8zuarul sau abitantul3 %ns nu vor putea $or2ula
aciune de partaj %2potriva nudului proprietar3 dac are constituit un ase2enea drept
asupra unei pri din 2otenire3 ei ne$iind %n indiviziune.
,&
Ceea ce pute2 re2arca3 %n principiu3 %n le(tur cu uzul sau abitaia convenional3
este $aptul c %ntre titularii acestor drepturi i nudul proprietar e/ist %n (eneral un
con$lict de interese. *cest con$lict rezult din tendina uzuarului de a obine c%t 2ai 2ulte
avantaje prin e/erciiul drepturilor sale3 %n ti2p ce nudul proprietar va ur2ri pstrarea %n
cele 2ai bune condiii a bunului asupra cruia s6a constituit uzul sau abitaia3 cu at%t 2ai
2ult cu c%t este lipsit un anu2it ti2p # uneori destul de lun( # de usus i $ructus.
/.%onstituirea dreptului de uz 'i a dreptului de abitaie prin testament
'odul cel 2ai $recvent %nt%lnit %n practic3 de stabilire a dreptului de uz sau a
dreptului de abitaie este - testamentul 6 un act juridic sole2n3 unilateral3 revocabil i
personal prin care testatorul dispune cu titlu (ratuit3 pentru 2o2entul %ncetrii sale din
via3 de toate bunurile sale sau de o parte din ele. *cest 2od de stabilire a uzului sau
abitaiei prezint avantajul c $r a6i lipsi pe 2otenitori de succesiune # acetia3
dob%ndind nuda proprietate # se constituie %n $avoarea unei persoane un drept de uz sau
abitaie.
8zul sau abitaia constituit prin testa2ent se poate realiza prin ur2toarele $or2e5
6 direct3 atunci c%nd testatorul instituie un le(atar al uzului sau abitaiei3 nuda
proprietate r2%n%nd %n 2%inile 2otenitorilor@
6 indirect3 atunci c%nd testatorul instituie prin testa2ent nuda proprietate
le(atarului3 2otenitorilor le(ali li se trans2ite uzul sau abitaia@
6 o alt $or2 este c proprietarul dispune de uz sau abitaie prin le(at3 %n
$avoarea altei persoane.
;e(atul de uz sau abitaie are avantajul de a asi(ura un venit bene$iciarului3 $r
a6i lipsi pe 2otenitorii le(iti2i %n 2od de$initiv de bunurile date %n uz sau de
20
)helaru Eugeniu. - )ur( de drept ci"il . Drepturile reale principale Bucureti. Edit. All Bec$ 2. p.121
!&
locuina dat %n abitaie3 deoarece 2otenitorii sunt nuzi proprietari3 care vor
deveni proprietari deplini la 2oartea uzuarului sau titularului dreptului de
abitaie.
,+
"reptul de uz sau dreptul de abitaie constituit prin testa2ent este la $el ca cel
constituit convenional3 cci este i el o voin e/pri2at i i se aplic aceleai
re(uli3 cu aceleai e$ecte ca i c%nd ar $i $or2at prin rent via(er. "ar uzuarul sau
titularul dreptului de abitaie are asupra rentei 2arele avantaj de a da %nsui
bene$iciarului de drept $olosina bunurilor3 %n loc de a6l lsa e/pres la ne(lijena
sau insolvabilitatea 2otenitorilor. "atorit $aptului c testa2entul poate cuprinde3
%n a$ar de le(ate i alte dispoziii de ulti2 voin ale testatorului3 cu2 ar $i5
sarcini i2puse le(atarilor3 revocarea total sau parial a unui testa2ent %ntoc2it
anterior3 dispoziii re$eritoare la ritualul $unerar3 dese2narea unui e/ecutor
testa2entar3 etc.3 cu un coninut variat3 el nu 2ai poate $i considerat un act juridic
o2o(en3 ci o $or2 juridic3 un tipar cu caracter (eneral3 %n care se %2brac o
pluralitate de acte juridice independente3 productoare de e$ecte deosebite3 la date
di$erite. *dic dispoziia testa2entar este 2odul cel 2ai $olosit pentru
constituirea dreptului de uz sau a dreptului de abitaie3 deoarece testatorul va putea
%n acest 2od3 s (rati$ice i o persoan strin3 $r a prejudicia i interesele
2otenitorilor le(ali3 care3 la 2oartea uzuarului sau a abitantului3 vor dob%ndi
proprietatea deplin asupra bunului sau asupra locuinei3 care a constituit obiectul
dreptului de uz sau a dreptului de abitaie lsat de de$unct.
"reptul de uz3 dup cu2 a $ost 2enionat 2ai6sus3 poate $i constituit asupra
unuia sau 2ai 2ultor bunuri individual deter2inate3 asupra unui %ntre( patri2oniu
privit %n universalitatea lui sau asupra unei $raciuni din universalitatea
patri2oniului. Dotui3 at%t uzul universal c%t i cel cu titlu universal poate $i stabilit
prin le(at testa2entar. ;e(atul uzului3 indi$erent3 dac are ca obiect %ntrea(a
2otenire3 o $raciune din ea3 unul sau 2ai 2ulte bunuri deter2inate individual3
este %ntotdeauna le(at cu titlu particular. 7n sc4i2b3 le(atul nudei proprieti care
23
*r( I. Ilie : .odica ). -Drepturile reale GDoctrin+, aplica,ii, practic+H, Bucureti. Edit. - D(car 5rint, 2&.
p.120
!!
are ca obiect %ntrea(a succesiune este le(at universal3 iar cel al nudei proprieti
care are ca obiect o $raciune de 2otenire este 9le(at cu titlu universal:.
,9

0rin testa2ent dreptul de abitaie3apare %n cazul %n care testatorul a stipulat o
clauz sub $or2 de le(at. Con$or2 art.14++ C.C.3 le(atul are dreptul la $olosirea
locuinei. *st$el3 testatorul este %n drept s pun %n sarcina 2otenitorului cruia i6a
testat casa3 aparta2entul sau orice alt locuin obli(aia de a trans2ite unei sau
2ai 2ultor persoane dreptul de $olosin via(er sau pentru o anu2it perioad
asupra %ncperii de locuit sau a unei anu2ite poriuni din ea. ;a cesiunea ulterioar
a dreptului de proprietate asupra %ncperii de locuit3 dreptul de $olosin r2%ne %n
vi(oare. "ar le(iuitorul stabilete aici i c%teva restricii3 cu2 ar $i5 art. 1449 C.C.
prevede inalienabilitatea dreptului de $olosin asupra %ncperii de locuit. "reptul
de $olosin asupra %ncperii de locuit3 nu se %nstrineaz i nu trece la 2otenitorii
le(atarului. "reptul de $olosin asupra %ncperii de locuit nu este un te2ei pentru
2e2brii $a2iliei le(atarului de a locui %n ea3 dac testa2entul nu prevede alt$el.
"reptul de abitaie al le(atului nu se va stin(e i %n cazul %nstrinrii de ctre
2otenitor unui ter a obiectului (revat cu acest drept3 2otenitorul dispun%nd de
dreptul de a %nstrina i2obilul3 cu 2eniunea dreptului de abitaie a le(atarului.Cert
este $aptul c3 testa2entul va $i te2ei de constituire a dreptului de uz i a dreptului
de abitaie 3 doar %n cazul %n care testatorul va stipula o clauz sub $or2 de le(at.
"reptul de abitaie %n 1o2>nia este recunoscut %n $avoarea soului
supravieuitor nu2ai asupra casei de locuit care $ace parte din 2asa succesoral3
dar $r caracter succesoral. 0entru aceasta sunt prevzute anu2ite condiii5 ca
soul supravieuitor s $i locuit la data desc4iderii succesiunii %n aceast cas@ s nu
aib o alt locuin proprie@ s nu $ac parte din succesori.
&
Nu are relevan dac3
locuina este proprietatea e/clusiv a de$unctului sau este proprietatea co2un cu
soul supravieuitor. Este %ns necesar ca soul supravieuitor s $i locuit e$ectiv %n
acea locuin la data desc4iderii succesiunii3 dovedind ast$el c are nevoie de ea.
29
'lore(cu Dumitru. -Dreptul de proprietate i alte drepturi reale principale. Bucureti. Edit. *ni"er(it+,ii
Independente - .itu /aiore(cu. 22, p. &0%.
0
'lore(cu Dumitru. -Dreptul de proprietate i alte drepturi reale principale. Bucureti. Edit. -*ni"er(it+,ii
Independente -.itu /aiore(u, 22, p.!&.
!%
"ac %ns prin 2otenire soul supravieuitor ar deveni proprietarul e/clusiv al
locuinei nu va 2ai e/ista un drept de abitaie3 pentru c proprietarul nu poate avea
un dez2e2br2%nt asupra propriului su drept de proprietate. 0rin ur2are3 dreptul
de abitaie al soului supravieuitor va e/ista nu2ai dac acesta vine %n concurs la
succesiune cu ali 2otenitori. "reptul de abitaie este te2porar %ntruc%t dureaz
p%n la ieirea din indiviziune3 dar cel puin un an dup desc4iderea succesiunii.
"reptul de abitaie al soului supravieuitor va %nceta dac acesta se va recstori
%nainte de ieirea din indiviziune.
&1

Iotr%rea 0lenului Curii -upre2e de Custiie a 1epublicii 'oldova 9 Cu privire
la practica aplicrii de ctre instanele judectoreti a le(islaiei la e/a2inarea
cauzelor despre succesiune: %n cazul %n care testatorul a instituit prin le(at un
drept de abitaie sau de uz asupra bunurilor i2obile testate altui 2otenitor3
dispoziia testa2entar 2enionat trebuie s $ie inclus %n certi$icatul de
2otenitor3 iar dreptul de uz sau abitaie asupra i2obilului ur2eaz a $i %nre(istrat
%n 1e(istrul bunurilor i2obile %n con$or2itate cu prevederile art. 4243 alin. <3= C.C.
C'+)"($( III EXERCITAREA I STINGEREA DREPTULUI DE UZ I A
DREPTULUI DE ABITAIE
01
Dogaru I. )ercel 6. - .eoria Eeneral+ a Drepturilor Reale Bucureti. Edit. All Bec$, 2&, p.212.
!2
1.A/+&%& 0&n&!'(& %$ +!)-)!& (' %"n3)n$$( #!&+$($) #& $6 4) #!&+$($) #&
',)'3)&
!ri(inea i $inalitatea dreptului de uz3 a dreptului de abitaie i a dreptului de
nud proprietate e/plic de ce3 pe l%n( drepturile i obli(aiile care se %n$ieaz
ca o si2pl 2ani$estare a prero(ativelor ce $or2eaz coninutul juridic al acestora
i a obli(aiei (enerale ne(ative3 corelative oricrui drept real principal3 e/ist
drepturi i obli(aii speci$ice raporturilor juridice obli(aionale. "e re(ul3 aceste
raporturi juridice obli(aionale sunt le(ate $ie de naterea3 $ie de %ncetarea dreptului
de uz sau a dreptului de abitaie. 7n 2od e/cepional3 ele se pot nate i pe durata
e/istenei dreptului de uz sau abitaie3 2ai ales din $apte juridice %n sens restr%ns3
$r a $i e/clus posibilitatea naterii unor raporturi obli(aionale %ntre nudul
proprietar i uzuar sau titularul dreptului de abitaie pe ter2enul unor acte
juridice.
&2
7nc %n dreptul ro2an3 uzuarul sau titularul dreptului de abitaie era constr%ns s
pro2it cu (arania unei cauiuni c va e/ercita dreptul su ca un bun printe de
$a2ilie i c va restitui bunul la %ncetarea uzului sau abitaiei. 8lterior3 aceste
obli(aii au dob%ndit o consacrare le(al3 soluie pstrat i %n unele siste2e
2oderne de drept.
&3
7n 2od co2ple2entar3 nudul proprietar este inut de anu2ite
obli(aii.
8n alt ar(u2ent ar $i c3 %n actele juridice de conservare pe care le %nc4eie
uzuarul sau abitantul %l reprezint pe nudul proprietar3 iar %n cazul uzului sau
abitaiei dob%ndite prin voina o2ului3 actul juridic de constituire poate s prevad
i alte drepturi i obli(aii %ntre pri di$erite $a de cele re(le2entate %n le(islaie3
iar aplicarea le(ii civile va avea un caracter subsidiar.
"reptul de uz se e/ercit si2ilar dreptului de uzu$ruct3 %n baza nor2elor ce
re(le2enteaz acest drept <art.42&3 C.C.=. "e 2enionat i caracterul strict personal
02
Dandara Liliana. *?u<ructul:de?mem#r+m=nt al dreptului de proprietate. Autore<eratul te?ei de
doctor.)hiin+u, 201
0&
.ino 4. -6uge(tii pentru o nou+ reglementare a dreptului de a#ita,ieBB -Re"i(ta rom8n+ de drept190!,
nr.%, p. 192.
!0
al dreptului de uz3 deoarece spre deosebire de uzu$ruct3 titularul su nu poate ceda
e2olu2entul dreptului altei persoane.
&4
Con$or2 prevederilor art.42)3 alin.<1=
dreptul de uz nu poate $i cedat3 iar bunurile care $ac obiectul acestuia nu pot $i
%nc4iriate sau arendate. "e aici3 pute2 vedea c dreptul uzuarului nu poate $i
ur2rit de ctre creditorii si i c acetia nu vor putea e/ercita uzul %n nu2ele su3
nici nu vor putea ataca renunarea uzuarului la uz. .ine%neles3 uzuarul nu va putea
ipoteca dreptul su.
8zuarul nu poate pretinde la alte $ructe dec%t cele care se cuvin pentru nevoile
proprii i ale $a2iliei sale3 dac actul de constituire nu prevede alt$el. ;e(islaia
$rancez3 prevede c3 dac lucrul produce 2ai 2ulte $ructe dec%t sunt necesare
uzuarului i $a2iliei sale3 uzuarul nu are nici un drept asupra lor. -e decide c4iar3
c3 dac lucrul produce nu2ai un volu2 de $ructe3 de e/e2plu3 %n cazul unei vii
care nu produce dec%t stru(uri3 prisosul de $ructe ce %ntrece nevoile uzuarului i ale
$a2iliei sale %n stru(uri i vin nu poate $i v%ndut de ctre uzuar3 nici pentru a
cu2prat3 cu preul obinuit3 lucruri de care are nevoie i pe care $ondul nu le
produce.
&)
Nor2ele dreptului de uzu$ruct se rs$r%n( i asupra obli(aiilor uzuarului3 i
asupra drepturilor i obli(aiilor nudului proprietar. 8zuarul are aceleai obli(aii
ca i uzu$ructuarul. *st$el3 %nainte de a intra %n $olosin3 el trebuie s $ac
inventarul bunurilor3 s se $oloseasc de lucruri potrivit destinaiei i3 ca un bun
proprietar3 s ve(4eze la conservarea substanei acestora. 0e toat durata dreptului
de uz 3 titularul este inut s $ac orice reparaie3 s suporte c4eltuielile de cultur
sau %ntreinere proporional prii de care se $olosete3 s plteasc i2pozitele i
ta/ele3 precu2 i s suporte orice alte sarcini privitoare la bun. Iar %n cazul %n care
dreptul uzuarului se aplic doar asupra unei pri din bun3 acesta are dreptul s
$oloseasc $acilitile destinate uzului co2un.
0!
Dogaru Ion,)ercel 6. -.eoria general+ a drepturilor reale. Bucureti. Edit. All Bec$. 199&, p. 21.
0%
5lanoil /arco. Ripert Eeorge(. - .raite de droit ci"ile <rancai(. .ome III. 5ari(. Edit. - 5ichon. 192%,
p.&!&
!3
7n literatura de specialitate se duc discuii re$eritor la $aptul dac uzuarul are
dreptul s cear s6i $ie pus %n posesie lucrul3 ce constituie obiect al uzului.
Consider corect prerea autorilor care susin c uzuarul are %ntotdeauna dreptul de
a cere s $ie pus %n posesia lucrului3 deoarece acesta este dator s suporte
c4eltuielile de cultur i pentru reparaiile de cultur i pentru reparaiile de
%ntreinere3 ceea ce presupune c are posesia lucrului.
7n con$or2itate cu art. 42)3 C.C.3 e(ercitarea dreptului de abitaie este
(uvernat de aceleai dispoziii ca i dreptul de uz i uzu$ruct. *st$el3 dreptul de
abitaie nu poate $i cedat3 iar bunul care $ace obiectul acestui drept nu poate $i
%nc4iriat. Ditularul dreptului de abitaie suport c4eltuielile de cultur i %ntreinere
proporional prii de care se $olosete.
"ac aparta2entul sau casa de locuit dispune de anu2ite $aciliti3 atunci3 %n
con$or2itate cu art.42, C.C. se stabilete dreptul de $olosire a $acilitilor co2une.
Ditularul dreptului de abitaie3al crui drept poart nu2ai asupra unei pri din bun
are dreptul s $oloseasc $acilitile destinate uzului co2un.
7n aceast ordine de idei3 pute2 $ace concretizarea c prezentarea drepturilor i
obli(aiilor uzuarului3 ale titularului dreptului de abitaie i ale nudului proprietar
trebuie s di$erenieze drepturile i obli(aiile care sunt o si2pl 2ani$estare a
celor dou drepturi3 respectiv uzul 3 abitaia i nuda proprietate3 de cele care intr
%n coninutul unor raporturi juridice obli(aionale.
7n practica judiciar din 1o2>nia s6a pus proble2a dac nudul proprietar poate
s solicite justiiei evacuarea titularului dreptului de abitaie din i2obil3 pe
considerentul c $ace i2posibil convieuirea i2posibil. 1spunsul a $ost ne(ativ.
-6a considerat c at%ta ti2p c%t p%r%tul nu are calitatea de c4iria3 $iind titularul unui
drept real de abitaie3 aciunea prin care se cere evacuarea este inad2isibil.
&,
;a
noi3 Codul cu privire la ;ocuine <art.&=3 prevede o alt re(le2entare3 dup care
practica judiciar rezolv pozitiv ast$el de cazuri.
02
.ri#unalul Cunedoara, dec. ci". nr.20B193!BBRe"i(ta Rom8n+ de Drept, 193!, nr.3, p.21
!9
1.1.D!&+$!)(& $6$'!$($) 4) '(& )$('!$($) #!&+$($) #& ',)'3)&
1e(ulile deter2inate de le(e relativ la drepturile i obli(aiile uzuarului sau
titularului dreptului de abitaie sunt interpretative3 %ntruc%t prile sunt libere s le
2odi$ice %n actul constitutiv. 0rin ur2are3 drepturile i obli(aiile pe care le vo2
studia %n continuare se aplic %n cazul %n care prile nu au convenit asupra unor
re(uli di$erite %n actul constitutiv.
8zuarul sau titularul dreptului de abitaie $olosete bunul uzului sau i2obilul
abitaiei %ntoc2ai ca i proprietarul3 potrivit destinaiei econo2ice a bunului i $r
ca aceasta s aduc atin(ere dreptului de proprietate al nudului proprietar. ;e(ea
prevede drepturi i obli(aii speci$ice uzului sau abitaiei3 at%t pentru uzuar sau
abitant c%t i pentru nudul proprietar.
"repturile uzuarului sau titularului dreptului de abitaie se e/ercit si2ilar
dreptului de uzu$ruct3 %n baza nor2elor ce re(le2enteaz acest drept<art.42&3C.C.=.
7n esen uzuarul are dreptul de a obine posesia lucrului care $ace obiectul
uzului i dreptul de a6l $olosi i de a6i cule(e $ructele necesare nevoilor lui i a
$a2iliei sale3 cu obli(aia de a conserva substana bunului.
"in cele e/puse 2ai6sus3 pute2 evidenia drepturile titularului dreptului de uz
i a celui de abitaie3 care sunt principale i accesorii3 respectiv aceste drepturi sunt
%n $uncie de dou perioade de ti2p5 p%n la intrarea %n $olosina bunurilor asupra
crora s6a constituit uzul sau abitaia i dup intrarea %n $olosina bunurilor p%n la
%ncetarea uzului.
+) 0"n la intrarea "n folosin&
1.Dreptul de a obine posesia bunului i de a o e/ercita panic i nestin(4erit.
*cesta este un drept necesar uzuarului3 $r de care acesta3 spre deosebire de
proprietar3 nu poate $olosi bunul sau locuina. "in articolele Codului Civil pute2
deduce c de esena uzului sau abitaiei ine $aptul c acetia au dreptul s
%
$oloseasc bunul %n 2sura %n care este necesar nevoilor sale proprii i ale $a2iliei
sale.
0entru a stabili dreptul su i pentru a obine predarea bunurilor3 c%nd aceasta
nu6i este dat de bunvoie3 uzuarul sau abitantul are %ntotdeauna o aciune real
%2potriva posesorului bunurilor care re$uz predarea lor sau contest dreptul
uzuarului sau abitantului3 oricare ar $i calitate acelui posesor5 nud proprietar sau
ter3 constituitor al uzului sau abitaiei sau 2otenitor al acestuia. *ceast aciune
este una petitorie3 care joac pentru uz sau abitaie rolul pe care6l joac aciunea %n
revendicare pentru proprietate i se nu2ete %n doctrina ro2>n aciune confesorie
de uz sau abitaie, pe c%nd %n le(islaia 1epublicii 'oldova nu este prevzut e/pres
o ase2enea aciune@ art.3+639 re(le2ent%nd aciunea de reinte(rare i aciunea
%n co2pl%n(ere care pot $i intentate dup intrarea %n posesiune.
&&
0e l%n( aa6zisa aciune real3 ce aparine oricrui titular $r distincie3 oricare
ar $i cauza uzului sau abitaiei5 le(e3 act juridic6contract3 testa2ent3 unii titulari
2ai pot avea i o aciune personal pentru a obine intrarea %n $olosin3 adic
predarea bunurilor. *ciunea personal aparine uzuarilor sau titularilor dreptului
de abitaie al cror drept a $ost constituit prin convenie sau testa2ent3 %n cazul
respectiv sunte2 %n prezena unui drept de crean. "ac uzul sau abitaia a $ost
constituit prin convenie3 acel ce l6a constituit este personal obli(at $a de titular3
pe baza contractului3 s6i predea $olosina lucrurilor. Iar dac uzul sau abitaia au
$ost constituite prin testa2ent3 aceeai obli(aie o au 2otenitorii persoanei
decedate $a de le(atarul uzului sau abitaiei. Nu este e/clus ca %n contractul de
constituire a acestor drepturi s $ie %nserate i alte drepturi de crean %n $avoarea
uzuarului sau titularului dreptului de abitaie3 %n $uncie de voina prilor i scopul
ur2rit de acestea.
/) 1n cursul uzului sau abitaiei&
00
Adam Ioan -Drept ci"il. Drepturile Reale 7ol. II. Bucureti. Edit All Bec$, 22, p.21
%1
Con$or2 re(ulii (enerale3 uzuarul poate $olosi bunul i cule(e $ructele lui
necesare pentru nevoile proprii i ale $a2iliei sale. Iar titularul dreptului de
abitaie3 are dreptul s locuiasc %n locuina unei alte persoane %2preun cu soul i
copiii si3 c4iar dac nu a $ost cstorit sau nu avea copiii la data la care s6a
constituit. *st$el3 art. 4243 alin.<1=6<2= deter2in drepturile uzuarului i ale
titularului dreptului de abitaie5 usus 'i fructus.
1=Dreptul de folosin. 8zuarul sa va $olosi de bun sau titularul dreptului de
abitaie se va $olosi de locuin # obiect al dreptului de proprietate %ntoc2ai ca
proprietarul. * se $olosi de un lucru %nsea2n a se servi de acel lucru i a6l
e/ploata pentru $olosul i necesitile personale3 lu%nd %n considerare natura i
destinaia lui. Ditularul poate $olosi bunul i %n activitatea sa pro$esional sau de
%ntreprinztor. "ei3 le(iuitorul prevede e/pres c $olosina uzuarului sau
abitantului este ca i $olosina proprietarului3 %ntre ele e/ist%nd totui o di$eren.
0roprietarul poate uza de bunul su %n 2od nesocotit3 sleindu6i productivitatea i
substana3 sc4i2b%ndu6i destinaia i c4iar distru(%ndu6l.
&+
8zuarul sau titularul
dreptului de abitaie poate $olosi bunul cu %ndeplinirea obli(aiei de a6i conserva
substana <art.39)3 C.C.= i de a6i pstra destinaia <art.4113 C.C.=3 in%nd cont de
li2itele stabilite %n actul de constituire3 care e/clud <art. 39)3 alin.<2=3 C.C.= sau
includ anu2ite $olosine <art. 42,3 C.C.=. *lt$el spus3 e/ercitarea dreptului su este
li2itat la o $olosin (rijulie3 ca a unui bun proprietar. ?olosina de ctre uzuar sau
abitant nu e/clude scderea valorii bunului3 %ns ca ur2are a uzurii lui nor2ale
&9
3
uzuarul sau abitantul av%nd obli(aia ca la e/pirarea ter2enului3 s6l restituie
nudului proprietar %n starea %n care se a$l <art. 493 C.C.=. *st$el3 co2par%nd
dreptul de $olosin al proprietarului bunului i dreptul de $olosin al titularului
dreptului de uz sau dreptului de abitaie3 observ2 c ulti2ii au un drept de
$olosin 2ult 2ai redus dec%t cel al proprietarului bunului.
03
Camangiu3).Ro((etti:B+l+ne(cu I. B+icoianu AL. -.ratat de drept ci"il rom8n. 7ol. II, Bucureti,
Editura -All Bec$, 22 p.22
09
6toica 7aleriu.-Drept ci"il. Drepturile reale principale7ol.I. Bucureti.Edit.Cumanita(.2!. p.!33
%2
"ar dac a $olosi bunurile ca %nsui proprietarul3 este pentru uzuar un drept3 este
%n acelai ti2p i o li2itare
+
a e/erciiului acestui drept3 %n sensul c uzuarul sau
abitantul nu poate avea un drept 2ai lar( dec%t proprietarul3 nu poate sc4i2ba
destinaia bunului dat %n uz sau abitaie i nu %l poate distru(e3 cu2 poate
proprietarul. *cest aspect3 de $apt3 este discutat pe lar( %n literatura de specialitate
i ar(u2entul viabil este nuanat %n dependen de concepia %2prtit %n le(tur
cu %nele(erea li2itei pe care o are uzuarul sau abitantul %n e/ercitarea
prero(ativelor sale # de a conserva substana bunului. 0otrivit concepiei 2ateriale3
conservarea substanei %nsea2n conservarea 2ateriei din care este $or2at bunul i
a $or2ei sale constitutive.
+1
7n aceast concepie3 sc4i2barea destinaiei bunului
este posibil. Gi3 di2potriv3 %n concepia $uncional3 conservarea substanei
bunului i2plic i pstrarea destinaiei acestuia stabilit de proprietar.
+2
*2bele
concepii sunt susceptibile de a $i supuse criticii3 %ntruc%t absolutizeaz o soluie
sau alta. Cea de6a treia concepie3 $r a se e/clude posibilitatea sc4i2brii
destinaiei de ctre uzuar sau abitant3 aceast posibilitate totui se rs$r%n(e %n
situaia %n care se asi(ur o cretere a valorii bunului sau cel puin nu se
prejudiciaz %n nici un $el interesele proprietarului.
+3

"reptul de $olosin al uzuarului sau titularului dreptului de abitaie se e/tinde
i asupra accesoriilor bunului dat %n uz sau abitaie3 precu2 i asupra a tot ce se
unete sau se %ncorporeaz %n aceasta.
"reptul de uz sau de abitaie nu poate $i cedat3 iar bunul care $ace obiectul
acestor drepturi nu poate $i %nc4iriat sau arendat.
*st$el3 din cele e/puse anterior3 pute2 deduce 2ai 2ulte variante ale dreptului
de $olosin al uzuarului sau abitantului 3 i anu2e5
6 poate $i asi2ilat dreptului de $olosin al proprietarului3 dar acest drept este
%nsoit de obli(aia de a6i conserva substana@
3
'lore(cu Dumitru. -Dreptul de proprietate i alte drepturi reale principale. Bucureti. Edit. -*ni"er(it+,ii
Independente -.itu /aiore(u, 22, p.!&.
31
Lupule(cu Dumitru. -Dreptul de proprietate per(onal+.Bucureti. Edit. ;tiin,i<ic+ 2. p.%&9:%!
32
Atia( Eh. -Droit ci"ile. Le( #ien(. .roi(ieme Edition. 5ari(. Edit. -Litec. 199&. p. 133
3&
I#idem, p.13%:139
%&
6 poate $i 2ult 2ai redus dec%t dreptul proprietarului 3 deoarece proprietarul
poate e/clude anu2ite $olosine.
#)Dreptul de folosire a facilitilor comune , drept special con$erit de le(iuitor
titularilor acestor drepturi. 8zuarul sau titularul dreptului de abitaie al crui drept
poart nu2ai asupra unei pri din bun are dreptul s $oloseasc $acilitile
destinate uzului co2un. "in coninutul articolului 42,3 C.C. rezult c uzuarul i
titularul dreptului de abitaie3 al crui drept se e/tinde doar asupra unei cote6pri
din obiectul acestor drepturi3 are dreptul s $oloseasc $acilitile destinate uzului
co2un. "e e/e2plu3 dac dreptul de abitaie se e/tinde asupra unor anu2ite odi
din aparta2entul altei persoane3 titularul are dreptul s se $oloseasc de ascensor3
de baia din aparta2ent3 ara(az3 veceu etc.
)) Dreptul la fructe , drept speci$ic ce poate $i e/ercitat doar de ctre titularul
dreptului de uz3 cu 2eniunea c va putea pretinde doar la $ructele necesare lui i
$a2iliei sale. "ac lucrul produce 2ai 2ulte $ructe dec%t acelea ce sunt necesare
nevoilor uzuarului i ale $a2iliei sale3 uzuarul nu are nici un drept asupra
prisosului ce %ntrece aceste nevoi.
"eci prin $ructe3 se %nele(e tot ceea ce produce un lucru3 %n 2od periodic i
$r ca substana bunului s scad. Con$or2 art. 2993 C.C. 9$ruct al lucrului este
venitul3 aportul i produsele pe care le d acest lucru:. 0rin producte3 spre
deosebire de $ructe3se %nele( produsele lucrului care nu se reproduc %n 2od
periodic sau se reproduc nu2ai $oarte %ncet3 i a cror cule(ere sau %ntrebuinare
scade substana lucrului. *st$el3 sunt produsele 2inelor i carierelor3 pdurile
btr%ne. 'ajoritatea lucrurilor sunt $ru(i$ere3 adic au %nsuirea de a produce
$ructe. Iar deoarece i 9lucrurile: i 9drepturile: reprezint nite bunuri3 produsele
bunului sunt5a=$ructul b=venitul3 c=produsele.
:4
7n opinia pro$esorul ;uescu B4eor(4e3 prin $ruct se %nele(e orice venit3 spor
sau produs al unui lucru3 venit sau bene$iciu dob%ndit %n ur2a $olosirii dreptului3
3!
)omentariul )odului )i"il al Repu#licii /oldo"a, "ol. I, Baie 6ergiu,art.299, )hiin+u. .ipogra<ia
)entral+, 22. p.%02
%!
precu2 i venitul i bene$iciul pe care obiectul uzului le asi(ur prin inter2ediul
raporturilor juridice.
:5

?ructele3 dup cu2 ti23 se %2part %n naturale i civile. ;e(ea distin(e i o a
treia cate(orie3 $ructele industriale.
?ructele naturale sunt produsele periodice3 directe ale unui bun obinute cu sau
$r intervenia u2an. "eci3 $ructele naturale propriu6zise3 sunt acelea pe care
p2%ntul le produce de la sine3 $r nici o intervenie a culturii i 2uncii o2ului@
ast$el sunt $ructele din livezi3 iarba c%2pului3 etc. Iar $ructele industriale3 sunt
produsele periodice ale p2%ntului obinute prin cultura i 2unca o2ului@ ast$el
sunt cerealele. 7n realitate3 din punct de vedere al consecinelor juridice i practice3
nu e/ist nici o deosebire %ntre $ructele naturale i cele industriale. Ao2 asi2ila
deci3 $ructele industriale cu cele naturale propriu6zise i le vo2 %n(loba denu2irea
(eneric i unic de $ructe naturale. -unt $ructe naturale i produsele ani2alelor3
cu2 ar $i5 l%na3 laptele3 etc. 2ructele civile sunt veniturile %n bani produse prin
e/ploatarea bunurilor3 adic prin cedarea $olosinei lor sau prin e/istena unei
rente@ sunt deci $ructe civile5 c4iriile3 arenzile3 venitul rentelor3 dob%nzile
creanelor.
"reptul uzuarului asupra $ructelor apare din 2o2entul constituirii uzului i se
stin(e la data e/pirrii ter2enului sau apariiei unui alt ter2en de stin(ere a
acestuia. Iar %n proprietatea uzuarului ele trec la data cule(erii lor. 7n cazul %n care
la data constituirii uzului3 $ructele naturale $ac parte din obiectul uzului3 acestea se
consider ale uzuarului3 dac actul de constituire. Iar %n cazul %n care la data
stin(erii dreptului de uz3 obiect al uzului $iind $ructele naturale neculese3 acestea
vor $i ale uzuarului3 nu2ai dac actul de constituire nu prevede alt$el. *st$el3 %n caz
de uz convenional3 uzuarul are dreptul la $ructe din ziua c%nd s6a %nc4eiat
convenia3 e/cept%nd cazul c%nd prile au convenit s %nt%rzie e$ectul conveniei3
prin $i/area unui ter2en suspensiv.
3%
Lute(cu Eeorghe. .eoria Eeneral+ a drepturilor reale. .eoria patrimoniului. )la(i<icarea #unurilor.
Drepturile reale principale. Bucureti , Imprimeria 7+c+reti. p. %12
%%
Con$or2 le(islaiei3 %n caz de uz testa2entar3 aceast re(ul su$er o li2itare.
*st$el3 le(atarul are dreptul de a cere3 %n ter2en de , luni de la data desc4iderii
succesiunii3 e/ecutarea le(atului3 dac testa2entul nu prevede alt$el <art.14923
C.C.=. prin ur2are3 %n caz de uz testa2entar3 dei uzu$ructul se desc4ide la 2oartea
testatorului3 $ructele le(atului lsat %n uz nu se cuvin3 totui3 uzuarului3 cel puin
dup re(ula (eneral3 %n decurs de , luni de la data desc4iderii succesiunii.
7n privina $elului cu2 se dob%ndesc $ructele3 e/ist o deosebire3 %n dependen
de uz3 %ntre $ructele naturale i cele civile.
?ructele naturale se dob%ndesc prin percepere3 prin cule(erea lor. *st$el3 at%t
ti2p3 c%t at%rn de ra2uri sau se in de rdcini3 ele nu aparin uzuarului3 acesta va
deveni proprietarul lor din 2o2entul %n care le va cule(e <art.413 C.C.= . dac %n
2o2entul desc4iderii uzului3 e/ist $ructe neculese de proprietar3 aceste $ructe vor
aparine uzuarului3 care le va cule(e i nu nudului proprietar 3 dei ulti2ul le6a
se2nat i a c4eltuit pentru a le obine. Gi invers3 dac %n 2o2entul stin(erii
uzului3 e/ist $ructe neculese de uzuar3 ele vor aparine nudului proprietar3 care le
va cule(e. 'ai 2ult de at%t3 cel care cule(e $ructele %n condiiile respective3 nu va $i
obli(at s plteasc celeilalte pri nici o desp(ubire3 dac a e$ectuat careva
c4eltuieli.
:2
"eci3 dup cu2 observ23 este discutabil $aptul dac partea din $ructe i
venituri3 la care are dreptul uzuarul3 trebuie preluat din produsul net3 adic din
produsul ce r2%ne dup ce s6au sczut c4eltuielile de %ntreinere3 sau din produsul
brut. -oluia este %n ar2onie cu le(islaia %n vi(oare3 care pune %n sarcina uzuarului
c4eltuielile de reparaie i contribuiile.
7n ceea ce privete productele3 se susine c3 %n principiu3 uzuarul nu are dreptul
de a se $olosi de ele3 deoarece3 dac ar $ace6o3 al ar slei substana bunului3 ceea ce
intr %n contradicie cu obli(aia lui de a conserva substana lucrului.
:;
Dotui3
32
)olin Am#roi(e. )apitant C. -Droit )i"ile 'rancai(. .raducere de I. /odola, D. Eiugiu. Bucureti. Edit.
Imperia )entral+, 19!, p.3&
30
Camangiu3).Ro((etti:B+l+ne(cu I. B+icoianu AL. -.ratat de drept ci"il rom8n. 7ol. II, Bucureti,
Editura -All Bec$, 22 p.20
%2
aceast re(ul prezint careva e/cepii3 %n care prin voina proprietarului3 anu2ite
ele2ente3 care de re(ul3 considerate produse3 %i sc4i2b se2ni$icaia juridic i
devin $ructe3 $iind asi2ilate $ructele periodice i cu veniturile re(ulate.
::
0ute2
e/e2pli$ica prin ur2toarele produse5 produsele 2inelor3 carierelor3 etc.
0e baza celor e/puse3 pute2 $ace concluzia c3 art.41 al C.C. prevede doar
re(i2ul juridic al $ructelor pe care le %nsuete uzuarul3 noiunea de $ructe i
cate(oriile acestora $iind e/puse %n art.2993 C.C. *r $i 2ult 2ai raional i 2ai
practic ca aceste lucruri s $ie analizate a2nunit de ctre nor2ele instituiei
juridice a dreptului de uz3 aa cu2 (si2 re$lectat %n Codul Civil al 1o2>niei3
?ranei.
3)Dreptul titularului abitaiei de a ocupa 'i folosi locuina "mpreun cu familia
sa. Con$or2 art. 4243 alin. <2=3 dreptul de abitaie este un drept real %n te2eiul
cruia titularul acestui drept poate $olosi ca locuin3 o cas ce aparine altei
persoane3 pentru satis$acerea trebuinelor lui de locuit i ale $a2iliei sale. "reptul
de a $olosi casa ca locuin3 se e/tinde i asupra 2e2brilor de $a2ilie ai titularului
dreptului de abitaie. Cu alte cuvinte3 dreptul de abitaie este uzu$ructul sau 2ai
bine zis3 dreptul de uz restr%ns la $olosina unei case ca locuin pentru satis$acerea
nevoilor titularului i nevoilor sale. ! cerin pentru titularul dreptului de abitaie
este c pentru a ocupa locuina respectiv3 el nu trebuie s dispun de spaiul
locativ. 8n alt aspect3 se re$er con$or2 Codului cu privire la ;ocuine3 c orice
persoan3 care a locuit cu voina locatarului i a 2e2brilor $a2iliei sale %ntr6un
spaiu locativ de stat 2ai 2ult de , luni3 obine dreptul la abitaie %n acest spaiu.
*cestora li se recunoate un drept le(al de abitaie asupra locuinei ce a aparinut
soului decedat3 %n anu2ite condiii5 locuina respectiv s $ie de stat@ soul
supravieuitor s nu aib o locuin proprie@ durata acestui drept este p%n la ieirea
din indiviziune i3 %n orice caz3 cel puin de , luni din 2o2entul de abitaie. Copiii3
de ase2enea bene$iciaz de dreptul de abitaie %n spaiul locativ al prinilor. 7n
cazul respectiv3 se cere 2eniunea c copiii pot $i p%n la 1+ ani3 copiii 2ajori
33
Lupule(cu Dumitru. -Dreptul de proprietate per(onal+. Bucureti.Edit ;tiin,i<ic+. 2, p.%11:%12
%0
inapi pentru 2unc3 i dup caz3 copiii 2ajori declarai incapabili. *cest
raiona2ent reiese din prevederile art. )1 Codul ?a2iliei al 1.'. ce prevede c
odat cu atin(erea 2ajoratului persoanele nu se 2ai consider copiii3 precu2 i din
prevederile art. &)3 acelai Cod3 con$or2 cruia3 prinii au obli(aia de a %ntreine
copiii 2ajori inapi pentru 2unc ce necesit sprijin 2aterial.
-)Dreptul titularului dreptului de abitaie de a "nchiria poriunea din casa de
locuit ce dep'e'te nevoile de locuit ale sale 'i familiei sale. Codul Civil interzice
de a ceda dreptul de abitaie3 iar bunul6obiect al dreptului de abitaie nu poate $i
%nc4iriat. Dotui3 %n practica judiciar s6a decis c titularul dreptului de proprietate
asupra casei nu se poate opune la %nc4irierea de ctre titularul dreptului de abitaie
a prii din cas ce6i prisosete.
4)Dreptul de a renuna la uz. "up cu2 prevede Codul Civil i dup cu2 vo2
analiza %n continuare3 uzul se poate stin(e i %n ur2a renunrii uzuarului la dreptul
su.
.)Dreptul la aciune. 0entru aprarea dreptului su3 uzuarul sau abitantul are
e/erciiul ur2toarelor aciuni %n justiie
:<
5
1. o aciune petitorie3 nu2it con$esorie3 prin care poate cere recunoaterea
dreptului su@
2. o aciune personal care %i are izvorul %n convenia prilor i pe care o poate
intenta contra constituitorului i 2otenitorilor acestuia3 pentru a obine posesiunea
bunului dat %n uz sau %n abitaie@
3. aciunile posesorii3 contra persoanei ce i6ar aduce o tulburare %n posesiunea sa
<nudul proprietar3 terii3 2otenitorii=3 aceast aciune o pute2 atribui la aciunea
de reinte(rare i aciunea %n co2pl%n(ere.
4.dac $olosina sa s6ar (si %n indiviziune cu alte coindivizari3 uzuarul are
dreptul s cear partajul@
).o aciune %n 4otrnicie3 atunci c%nd vrea s stabileasc precis li2itele $ondului
asupra cruia se e/tinde dreptul su.
39
)o>ocari Eugenia. )unir /arcel. )io#anu )arolina. )o>ocari 7italie. - Drept ci"il. Drepturi reale
)hiin+u. *))/. 2&, p.1&&.
%3
1.2.O,()0'3))(& $6$'!$($) 4) '(& )$('!$($) #!&+$($) #& ',)'3)&
;e(islaia 1epublicii 'oldova stabilete uzuarului i titularului dreptului de
abitaie un ir de obli(aii3 a cror scop $inal este asi(urarea unei bune %ntreineri a
bunului3 care $or2eaz obiectul uzului sau abitaiei i asi(urarea restituirii uzului
sau abitaiei la %ncetarea propriu6zis a acestor drepturi
<=
.
Ca i %n cazul drepturilor uzuarului i ale titularului dreptului de abitaie3 pute2
distin(e obli(aii ce apar %nainte de intrarea %n e/erciiul dreptului de uz sau a
dreptului de abitaie3 obli(aii ce apar %n ti2pul e/ercitrii uzului sau abitaiei i
obli(aii ce apar la %ncetarea e/ercitrii acestor drepturi.
+) 1nainte de intrarea "n e(erciiul dreptului de uz sau dreptului de abitaie&
-5bligaia de primire a bunului 'i de "ntocmire a inventarului
6$
. 8zuarul sau
abitantul3 %nainte de a intra %n $olosina bunului trebuie s pri2easc bunul3 nu2ai
%n starea %n care se a$l la 2o2entul trans2iterii@ el nu poate cere spre deosebire de
c4iria3 ca nudul proprietar s6i predea lucrurile %n stare bun3 cu e/cepia cazului3
c%nd acel ce a constituit dreptul s6a obli(at %n 2od e/pres i le dea %n stare bun
<art.3993 alin.<1= C.C.= *lt$el spus3 proprietarul nu are obli(aia de predare a
bunului ce are anu2ite $oloase3 el doar las bunul %n starea %n care se a$l %n acel
2o2ent.
92

0entru a deter2ina starea bunului dat %n $olosin3 este necesar ca la
trans2iterea lui s se $ac un inventar. -au 2ai e/act3 dup cu2 prevede le(islaia
ro2>n # %ntoc2irea unui inventar pentru bunurile 2obile i a unei constatri a
strii bunurilor i2obile supuse acestor drepturi. 7n con$or2itate cu art. 399 C.C.3
uzuarul sau abitantul vor prelua bunurile %n starea %n care se a$l. 0rin procedura de
inventariere se vor constata bunurile3 calitile3 cantitatea acestora 3 se va %ntoc2i
un act de inventariere 6 o list unde se vor indica toate datele despre starea $izic a
bunurilor i se vor indica bunurile ce vor $i restituite la e/pirarea uzului sau
9
'ilipe(cu I. 'ilipe(cu A. -Dreptul de proprietate i alte drepturi reale. Bucureti. Edit. Actami, 2, p.
&29
91
E=(ca 7eronica. -Drepturile Reale. )hiin+u, Edit. -.ipogra<ia )entral+,21, p. 132
92
5op Li"iu-Dreptul de proprietate i de?mem#r+mintele (aleBucureti.Edit.LuminaLex,2, p.192
%9
abitaiei3 sau ce desp(ubiri sunt datorate de uzuar sau abitant pentru lucrurile
pierdute sau stricate. Inventarul ar $i reco2andat 2ai 2ult pentru bunurile 2obile3
%ntruc%t e/istena bunurile i2obile este totdeauna evident i incontestabil3 i deci
uor de stabilit. "e aceea3 %n cazul dreptului de abitaie a crui obiect este un
i2obil3 o %ncpere de locuit3 ar $i 2ai indicat de a $i %ntoc2it un proces6verbal sau
o constatare a strii 2ateriale %n care ele se a$l la intrarea sa %n $olosin3 spre a
deter2ina %n acest 2od %n ce stare locuina trebuie restituit la e/pirarea abitaiei3
i a putea constata dac a su$erit sau nu de(radri %n cursul abitaiei
93
.
7n cazurile c>nd obiectul uzului sau abitaiei constituie o universalitate de
bunuri3 uzuarul i nudul proprietar sunt obli(ai s6i acorde asistena reciproc %n
vederea %ntoc2irii inventarului. *ceast obli(aie survine dup principiul
(eneral de conduit a prilor la e/ercitarea drepturilor i e/ecutarea obli(aiilor
prevzut %n art.9 al prezentului Cod.
Inventarul este actul prin care se constat cantitatea i natura bunurilor 2obile
supuse uzului sau abitaiei i trebuie s conin56 2eniunea despre data %ntoc2irii@
6 -e2ntura a2belor pri@ 6 *utenti$icarea se2nturii3 dac una din pri o cere.
*lturi de posibilitatea o$erit prilor de a %ntoc2i sin(ure inventarierea
prevzut %n alin.<2=3 art. 3993 este o$erit i dreptul $iecreia din pri s cear3 ca
inventarierea s $ie e$ectuat de ctre un or(an co2petent3 adic de o co2panie de
audit sau de e/pertiz 2erceolo(ic <dup caz=.0artea care cere %ntoc2irea
inventarului sau autenti$icarea se2nturii va suporta c4eltuielile a$erente.
94
7n doctrin se analizeaz i $aptul dac nudul proprietar poate scuti pe uzuar sau
pe titularul dreptului de abitaie de a $ace inventar asupra bunurilor trans2ise.
'ajoritatea doctrinarilor cu2 ar $i5 Colin et Capitant
9)
3 0laniol3 Nacu3 etc. se
pronun %n acest sens3 iar unii autori5 ;aurent3 *le/andresco contest totui
9&
Camangiu3).Ro((etti:B+l+ne(cu I. B+icoianu AL. -.ratat de drept ci"il rom8n. 7ol. II, Bucureti, Editura
-All Bec$, 22 p.20
9!
)omentariul )odului )i"il al Repu#licii /oldo"a, "ol.I,7olcin(chi 7ictor, art.&99, alin.G2H,)hiin+u.
.ipogra<ia )entral+, 22. p.01!
9%
)DLI4, A/BRDI6E. )A5I.A4., C. Droit ci"il <rancai(. .raducere de I./odola, D.Eiugiu /odola,
Bucureti, Editura -Imperia )entrala, 19!. @ p. 31!1
2
validitatea unei ase2enea scutiri3 sub 2otiv c obli(aia de a $ace inventarul este
de ordine public. "ac ne6a2 re$eri la e$ectele scutirii de a $ace inventarul3 atunci
a2 observa c aceasta ar ec4ivala cu recunoaterea unui drept uzuarului sau
abitantului de a nu restitui obiectele supuse uzului sau locuina ca obiect al
abitaiei3 sau cel puin de ale restitui %n 2od %n stare 2ai proast dec%t aceea %n care
le6a pri2it.
7n literatura de specialitate
9,
se duc discuii re$eritor la sanciunile care ar putea
$i aplicate %n cazul nee$ecturii de ctre uzuar sau abitant a inventarului. !
sanciune ce ar putea $i aplicat este dreptul nudului proprietar de a re$uza predarea
bunurilor. ! a doua sanciune3 ar $i dup unii autori< ?ilipescu Ion=3 c %n lipsa
inventarului3 la %ncetarea uzului sau abitaiei3 prin dero(are de la dreptul co2un %n
2aterie de prob3 9nudul proprietar: poate dovedi e/istena i starea obiectelor ce
pretinde a se $i predat uzuarului sau abitantului i pe care acesta trebuie s le
restituie prin orice 2ijloace de prob3 inclusiv prin 2artori i prezu2ii si2ple.
7n cazul dreptului de abitaie %n 2ateria aplicrii sanciunilor3 %n cazul %n care nu
a $ost e$ectuat inventarului i nu s6a constatat starea %ncperii # obiect al abitaiei3
se prezu23 p%n la proba contrarie c3 lucrul a $ost pri2it %n bun stare3 aa %nc%t
titularul dreptului de abitaie trebuie s6l restituie %n stare bun. "ar3 %n situaia
respectiv e/ist contra ar(u2entul c dat $iind $aptul c nudul proprietar pred
abitantului3 locuina %n starea %n care este3 tot el3 va $i inut %n a de2onstra c
%ncperea a $ost predat %n stare bun3 dac va pretinde ca bunul s6i $ie restituit %n
aceleai condiii.
;e(islaia ro2>n3 <art.)413 C.C=3 %n co2paraie cu cea a 1epublicii 'oldova
i2pune %nc o obli(aie p%n la intrarea %n $olosina bunului3 i anu2e obli(aia de
a (si i da o cauiune c titularul dreptului se va $olosi ca un bun printe de
$a2ilie. 0rin cauiune3 %nele(%ndu6se persoana care se obli( alturi de uzuar sau
abitant3 s rspund cu propriile sale bunuri %n caz de insolvabilitate a titularului
92
Camangiu3).Ro((etti:B+l+ne(cu I. B+icoianu AL. -.ratat de drept ci"il rom8n. 7ol. II, Bucureti,
Editura -All Bec$, 22 p.221
21
dreptului de uz sau abitaie.
9&
7ns dac a2 analiza 2ai apro$undat3 atunci a2
constata c o ase2enea obli(aie ar co2plica constituirea acestor drepturi3 cci ar
$i di$icil de a (si persoana co2petent i disponibil %n a (aranta3 $r careva
re2uneraii3 pentru cineva.
"eci3 cu re$erire la cele e/puse anterior3 se i2pune concluzia c le(islaia
1epublicii 'oldova ar trebui ajustat la tendinele celei ro2>neti3 $ranceze %n
2ateria actului de constatare %ndeplinit %n cazul bunurilor i2obile3 %n cea a
sanciunilor ce ar putea $i aplicate %n cazul nee$ecturii actului de inventariere i %n
2ateria obli(aiei de a (si i a da o cauiune.
/)1n timpul e(ercitrii dreptului de uz 'i a dreptului de abitaie&
7n ti2pul e/ercitrii acestor drepturi3 uzuarul i abitantul au o serie de obli(aii3
dei ei sunt titularii dreptului real i nu al unui drept de crean %2potriva nudului
proprietar3 crora s le corespund o serie de obli(aii $a de ulti2ul. E/istena
acestor obli(aii3 care nu sunt de natur contractual3 ci rezult din dispoziiile
le(ii3 au ca antecedent %n dreptul ro2an stipulaia obinut de pretor din partea
uzuarului i abitantului la intrarea acestora %n dreptul de uz i %n dreptul de
abitaie.
9+
*naliz%nd e/ercitarea dreptului de uz i a celui de abitaie3 se desprinde obli(aia
cu caracter (eneral 3 i2pus acestor titulari de a nu distru(e i de a nu %nstrina
bunul respectiv3 adic sunt obli(ai de a %ntreprinde acte ce au ca $inalitate
conservarea substanei bunului. *cest aspect este %n pri2ul r%nd3 o cerin
esenial i constitutiv a acestor drepturi.
"in aceast cerin esenial (eneral deriv o serie de obli(aii particulare
uzuarului i titularului dreptului de abitaie3 cu2 ar $i5
1= 5bligaia de a se folosi de bun ca un proprietar3 $r a de(rada sau distru(e
substana lui3 i de a se con$or2a 2odului de $olosire stabilit de ctre nudul
proprietar i de obiceiul locului. 8n proprietar se va $olosi de bunul su3 totdeauna
90
Dogaru Ion. )ercel 6..eoria general+ a drepturilor reale.Bucureti. Edit. All Bec$. 2&, p.21
93
'lore(cu Dumitru. -Dreptul de proprietate i alte drepturi reale principaleBucureti. Edit. *ni"er(it+,ii
Independente -.itu /aiore(cu, 22, p. &3%.
22
%n aa $el3 %nc%t s nu6i distru( i s nu6i sleiasc substana. "eci3 dac
proprietarul3 nu va aciona contrar dispoziiilor le(ale3 el poate $olosi bunul su aa
cu2 consider necesar3 inclusiv cu ne(lijen3 $r a rspunde juridic. "ar3 uzuarul
i titularul dreptului de abitaie sunt obli(ai s se $oloseasc de lucru ca un bun
proprietar3 ast$el %nc%t s6i conserve substana sau3 dup cu2 spuneau i clasicii 9
s dea lucrului toate "ngriirile pe care le-ar da un proprietar7 'i s se foloseasc
numai "n a'a msur "nc"t lucrul s rm"n "n stare bun*
99
"e aici3 se i2pun
precizrile5 6 titularii acestor drepturi nu trebuie s deterioreze bunurile @ast$el3 c%nd
este vorba de uzul constituit asupra terenurilor3 uzuarul este obli(at s respecte
obli(aiile prevzute %n Codul ?unciar al 1.'.3 art.293 s nu $oreze p2%ntul
pentru a obine recolte prea 2ari co2pro2i%nd prin aceasta $ertilitatea i recoltele
viitoare3 cci acesta ar $i $apta unui proprietar neprevztor3 care nu respect
interesul unei bune e/ploatri econo2ice. C%nd este vorba de obiecte 2obile3 el
trebuie s se $ereasc de a le strica printr6o $olosin $r (rij@ 6 uzuarul i
abitantul trebuie s %ntrein lucrul3 deoarece un bun proprietar %ntreine
%ntotdeauna bunul@ aceasta se co2pleteaz i de obli(aia de a restitui bunul %n
starea %n care l6a pri2it3 ceea ce nu6i va $i posibil dac nu a %ntreinut lucrul %n
cursul uzului sau abitaiei. Brija $a de bun3 se va e/tinde at%t asupra strii
2ateriale3 c%t i asupra celei juridice. 'ateria i $uncia lucrului se pstreaz prin
$olosirea raional3 prin aplicarea de te4nolo(ii i 2ijloace ce ar per2ite a
%ntrebuina avantajele bunului c%t 2ai e$icient.
2= 5bligaia de pstrare a destinaiei bunului dat de ctre proprietar&
7ntruc%t titularii acestor drepturi trebuie s pstreze substana lucrului pentru a o
restitui la %ncetarea drepturilor3 ei nu pot aduce nici o sc4i2bare bunului3
%ndreptit %n acest sens $iind doar nudul proprietar.
8zuarul i titularul dreptului de abitaie sunt obli(ai s $oloseasc bunul pstr%ndu6
i destinaia dat de nudul proprietar. -c4i2barea destinaiei bunului este un drept
99
BAIE; 6EREI*,BAIE;*A*REL,)EBD.ARI 7ALE4.I4A,)REI* ID4,7DL)I46)CI 7I).DR. Drept
ci"il. Drepturile reale. .eoria generala a o#liga,iilor. )hiin+u, Editura -)artier Juridic, 2%. @ p.231
2&
al proprietarului
1
. *ceast concluzie se i2pune i din prevederile Codului Civil
al 1.'.@ un e/e2plu elocvent %n acest sens ar putea $i3 %n cazul dreptului de abitaie
al crui obiect este un spaiu locativ3 titularul dreptului nu va putea s a2plaseze
spaii co2erciale sau industriale3 dac actul de constituire nu prevede alt$el. 7n
cazul dreptului de uz a2 putea e/e2pli$ica prin e/ercitarea dreptului asupra
pdurilor i arborilor3 care %n acelai ti2p prezint i o li2itare3 uzuarul trebuie s
respecte ordinea tierii3 %n con$or2itate cu re(ulile stabilite de proprietar. ;a $el i
%n cazul dreptului de uz asupra carierelor3 uzuarul le poate e/ploata3 dec%t dac3
proprietarul %ncepuse e/ploatarea lor3 i %n cazul dat va trebui s le e/ploateze %n
2odul stabilit de proprietar. 7n baza celor e/puse3 pute2 rezu2a obli(aia dat3
prin ur2toarea $or2ul5 uzuarul i titularul dreptului de abitaie trebuie s
respecte destinaia dat lucrurilor de nudul proprietar3 precu2 i 2odul su de
$olosin cu ur2toarea restricie # dac proprietarul nu se $olosea de bunuri ca un
bun proprietar3 titularii acestor dreptului nu6l pot i2ita3 cci ei sunt totdeauna
obli(ai s se $oloseasc ca un bun proprietar
11
.
)) 5bligaia de informare - uzuarul i titularul dreptului de abitaie trebuie s
in$or2eze i2ediat nudul proprietar c bunul a su$erit careva deteriorri3 s6a
de$ectat3 s6a distrus3 sau c sunt necesare lucrri de reparare ori de %2buntire a
bunului sau c trebuie luate 2suri de prevenire a unor pericole i2inente care ar
duce la de(radare sau distru(ere3 c trebuie e$ectuate reparaii 2ari. Ditularii de
ase2enea3 vor trebui s se opun oricror tentative de deposedare din partea terilor
i s in$or2eze ne%nt%rziat nudul proprietar despre inteniile terilor da a contesta
dreptul de proprietate3 %n caz contrar3 ei vor r2%ne rspunztori pentru toate
daunele ce ar putea rezulta pentru proprietar.
12
1
BAIE; 6EREI*,BAIE;*,A*REL,)EBD.ARI 7ALE4.I4A.)REI* ID4,7DL)I46)CI 7I).DR. Drept
ci"il. Drepturile reale. .eoria generala a o#liga,iilor. )hiin+u, Editura -)artier Juridic, 2%. @ p.291
11
Camangiu3).Ro((etti:B+l+ne(cu I. B+icoianu AL. -.ratat de drept ci"il rom8n. 7ol. II, Bucureti,
Editura -All Bec$, 22 p.2&1
12
)o(mo"ici 5aul /ircea.-Drept ci"il. Drepturi reale. D#liga,ii.Bucureti,Edit.All Bec$,1993, p.129
2!
4= 5bligaia de a efectua acte conservatorii referitor la bunurile supuse acestor
drepturi
$8)
&
0rin acte conservatorii se %nele( acele 2suri ce se iau pentru a evita pierderea
unui drept. 8zuarul i titularul dreptului de abitaie $iind obli(ai de a pstra lucrul
%n substana sa3 uneori sunt obli(ai3 %n concursul unor %2prejurri3 de a e$ectua
careva acte conservatorii. 7ntr6adevr3 titularii acestor drepturi3 $olosindu6se sin(uri
de lucru3 c%teodat sunt %n 2sura s cunoasc tulburrile i pericolele care
a2enin proprietatea i sunt deci3 cei 2ai co2peteni de a lua 2suri de aprare.
7ns aceast obli(aie nu incu2b3 titularilor rolul activ %n aprarea proprietii.
!bli(aia respectiv se 2r(inete doar la obli(aia de a denuna proprietarului
orice uzurpare $cut de un ter asupra $ondului3 pentru ca ast$el proprietarul s se
poat apra. "ac uzuarul sau titularul dreptului de abitaie nu denun
proprietarului tulburrile3 el se $ace vinovat de ne(lijen i va deveni rspunztor
pentru toate daunele su$erite de ctre proprietar3 din aceast cauz ca i cu2
stricciunile i pierderile ar $i opera sa proprie. C%nd uzuarul sau abitantul3 ia %nsui
2suri conservatorii3 el lucreaz nu nu2ai %n $olosul su3 ci i %n $olosul nudului
proprietar. 7n aceast situaie3 a2 putea a$ir2a c titularii dreptului de uz i a celui
de abitaie3 reprezint3 p%n la un punct3 pe nudul proprietar3 i ar putea $i
considerai ca 2andatari tacii al acestuia.
)= 5bligaia suportri cheltuielilor de cultur sau de "ntreinere proporional
prii de care se folose'te. Ditularul dreptului de uz i al celui de abitaie este inut
s suporte c4eltuielile de cultur sau de %ntreinere proporional prii obiectului de
care se $olosete. "in aceasta rezult c dac uzul sau abitaia este instituit
inte(ral asupra unui bun3 atunci titularul acestor drepturi este obli(at s suporte
toate c4eltuielile ce in de %ntreinerea i bunstarea obiectului. "ac aceste
drepturi sunt instituite asupra unei cote6pri din obiectul respectiv3 titularii suport
c4eltuielile indicate %n raport direct proporional cu cota # parte asupra creia se
e/tind aceste drepturi. 0rin suportarea c4eltuielilor de cultur sau %ntreinere se are
1&
Adam Ioan. Drept ci"il. Drepturile reale. Bucureti. Edit. All Bec$, 22, p.%2%
2%
%n vedere e$ectuarea reparaiilor bunului dat %n uz sau abitaie3 puse %n sarcina
titularilor acestor drepturi3 cu2 ar $i5 reparaiile de %ntreinere3 reparaiile 2ari.
8zuarul i titularul dreptului de abitaie este obli(at s e$ectueze reparaiile de
%ntreinere a bunului3 precu2 i reparaiile 2ari3 dac ele se datoreaz nee$ecturii
reparaiilor de %ntreinere. ;e(iuitorul nu a distins reparaiile de %ntreinere de cele
2ari sau capitale. 0rin reparaii capitale se sub%nele( reparaiile curente e$ectuate
periodic3 care per2it 2eninerea bunului %n stare nor2al pentru $olosin i
e/ploatare3 care nu i2plic 2odi$icarea substanei lui. 1eparaiile 2ari3 sunt %n $apt
aceleai reparaii capitale
14
3 care presupun restabilirea zidurilor3 acoperiului3etc.
8zuarul i abitantul nu sunt obli(ai s $ac reparaii 2ari i pe %ntrea(a supra$a a
bunului3dar au obli(aia de a6l preveni pe nudul proprietar3 acestea cz%nd %n
sarcina ulti2ului. Ditularii acestor drepturi nu sunt obli(ai s reconstruiasc bunul
care s6a distrus din cauza vec4i2ii sau a unui caz $ortuit. 8zuarul sau abitantul
care nu e$ectueaz reparaiile de cultur3 co2ite un abuz de $olosin i %i
an(ajeaz rspunderea $a de nudul proprietar. "ac reparaiile 2ari au devenit
necesare3 datorit $aptului c nu au $ost e$ectuate cele de %ntreinere3 titularii
dreptului de uz i a celui de abitaie vor avea obli(aia e$ecturii i acestor
reparaii3 consecin a culpei lor. "ar3 %n aceast ordine de idei se cere a $i
2enionat3 c toate c4eltuielile de e$ectuare a reparaiilor vor $i e$ectuate doar
proporional cotei pri de care se $olosesc titularii %n cauz. 8zuarul i abitantul
pot $i scutii de suportarea c4eltuielilor de cultur3 dac acest $apt a $ost prevzut %n
actul de constituire i vor cdea %n sarcina nudului proprietar. "e ase2enea titularii
se pot elibera de aceast obli(aie renun%nd la e/ercitarea dreptului de uz i
respectiv la cel de abitaie3 deoarece din 2o2entul %ncetrii uzului sau abitaiei3
vor %nceta i obli(aiile titularilor3 c4iar dac bunul nu a $ost predat i2ediat nudului
proprietar.
1)

1!
Baie,6ergiu. Roca,4icolae. -Drept ci"il. Drepturile reale principale.. )hiin+u,Edit. .ipogra<ia
)entral+, 2%, p.2&%.
1%
Lupule(cu Dumitru -Dreptul de proprietate per(onal+Bucureti. Edit. ;tiin,i<ic+, 2, p. %&9: %!.
22
%. 9a "ncetarea dreptului de uz 'i a dreptului de abitaie, apar ur2toarele
obli(aii5
$) 5bligaia de restituire a bunului, obiect al dreptului de uz sau a dreptului de
abitaie. 1estituirea bunului este o obli(aie ce co2port o natur special3 %ntruc%t
apare ca o 2ani$estare indirect a obli(aiei (enerale ne(ative corespunztoare
dreptului de proprietate. 8zuarul sau titularul dreptului de uz au obli(aia de a
restitui lucrul i accesoriile sale %n natur3 %n starea %n care lucrul se a$la la
constituirea acestor drepturi. Inevitabil3 %ns bunul obiect al dreptului de uz sau a
celui de abitaie3 prin $olosin3 dar prin o $olosin nor2al3 este posibil s su$ere
o deteriorare3 situaie %n care bunul se restituie %n aceast stare. 7n cazul c%nd uzul
are ca obiect bunuri ce se de(radeaz rapid prin %ntrebuinare3 ele vor $i restituite %n
starea %n care se a$l la s$%ritul uzului. 8zuarul sau abitantul va $i %ndatorat s
plteasc desp(ubiri3 nu2ai dac deteriorarea bunului s6a produs din culpa sa sau
a dolului3 precu2 i %n situaia %n care bunul obiect al uzului sau abitaiei3 a pierit
din culpa e/clusiv a sa3 situaie %n care va trebui s plteasc contravaloarea
%ntre(ului bun i daune6interese. "ac3 %ns bunul a pierit dintr6un caz $ortuit3
titularii acestor drepturi nu vor rspunde i ca atare3 nu %i 2ai incu2b obli(aia de
restituire3 riscul pieirii $ortuite a bunului ur2%nd a $i suportat de ctre nudul
proprietar.
#) 5bligaia de a despgubi nudul proprietar, "n cazul pieirii sau deteriorrii
bunului din culpa uzuarului sau titularului dreptului de abitaie. !bli(aia
respectiv rezult ne2ijlocit din prevederile Codului Civil cu privire la dreptul de
uzu$ruct3 ce obli( uzu$ructuarul de a se co2porta $a de bun ca i proprietarul3
cu obli(aia de a conserva substana. "ac totui uzuarul sau abitantul nu s6a
purtat ca un bun proprietar i a adus prejudicii 2ateriale bunului3 el este obli(at
prin le(e s ac4ite 2ri2ea daunelor aduse3 rezultate $ie prin deteriorare3
de(radare3 $ie din distru(erea total a bunului. Ditularii drepturilor vor $i inui s
plteasc careva daune6interese pentru ne%ndeplinirea obli(aiei de in$or2are la
ti2p despre uzurparea sau contestarea proprietii3 ei vor $i eliberai de rspundere
20
doar %n cazul pierii $ortuite a bunului3 proba lipsei culpei3 $iind %n sarcina uzuarului
sau titularului abitaiei. 8n alt ar(u2ent %n acest sens ar $i c uzuarul sau abitantul
nu vor rspunde pentru daunele ce nu provin din $apta lor.
1.3.D!&+$!)(& 4) ",()0'3))(& n$#$($) +!"+!)&'!
Nudul proprietar este persoana care cedeaz dreptul de $olosin i dispoziie
asupra unui bun uzuarului sau titularului dreptului de abitaie3 av%nd doar dreptul la
nuda proprietate.
1,
0e %ntrea(a perioad a acestor drepturi3 proprietarul bunului nu
dispune de posesia i $olosina bunului3 ci doar de nuda proprietate. "ei nud3
dreptul de proprietate se e/ercit presupun%nd e/istena atributelor 9trunc4iate:
1&
.
0e durata uzului sau abitaiei nudul proprietar3 neav%nd dec%t una din prero(ativele
dreptului de proprietate3 i anu2e de abusus3 %nsea2n c el are dreptul de a
dispune de lucru3 cu condiia de a respecta atributele ce aparin uzuarului sau
abitantului. "eci3 proprietarul poate %nstrina bunul3 sau 2ai6bine zis nuda
proprietate a lucrului3 precu2 i poate constitui un drept real asupra bunului@ %ns
aceste %nstrinri sau constituiri de drepturi nu se pot $ace dec%t cu respectarea
$olosinei uzuarului sau abitantului3 %ntruc%t nudul proprietar nu poate atin(e uzul
sau abitaia prin %nstrinarea parial sau total a lucrului3 %n a$ar de cazul unei
renunri a titularului asupra dreptului su.
+. Drepturile nudului proprietar&
Constituirea uzului sau abitaiei las %n 2%inile nudului proprietar acele drepturi3
care sunt 2ani$estri ale atributului dispoziiei. 1eieind din $aptul c drepturile
nudului proprietar sunt o 2ani$estare a prero(ativelor care intr %n coninutul
juridic al dreptului de proprietate3 Codul Civil al 1.'. recunoate acestuia
ur2toarele drepturi5
12
E=(ca 7eronica. -Drepturile Reale. Edit. -.ipogra<ia )entral+. )hiin+u, 21, p. 13&1
10
BAIE; 6EREI*,BAIE;* A*REL, )EBD.ARI 7ALE4.I4A.)REI* ID4,7DL)I46)CI 7I).DR. Drept
ci"il. Drepturile reale. .eoria generala a o#liga,iilor. )hiin+u, Editura -)artier Juridic,2%. p.291
23
$) Dreptul de a poseda bunul ce face obiectul uzului sau abitaiei.
0e durata dreptului de uz sau abitaie3 dreptul de proprietate este dez2e2brat prin
(olirea de o bun parte a atributelor din coninutul su juridic. 0roprietarul
r2%n%nd cu nuda proprietate3 neav%nd uzul i $olosina at%t ti2p c%t c%t dureaz
drepturile de uz sau abitaie. 7n aceast situaie3 nudul proprietar pstreaz
prero(ativa apropierii i stp%nirii bunului3 dar nu2ai %n calitate de nud proprietar3
ast$el acesta are dreptul de a poseda bunul ce $ace obiectul uzului sau abitaiei ca
un posesor 2ijlocit.
#) Dreptul de dispoziie - principalul atribut al dreptului de proprietate ce nu
trece la uzuar sau titularul dreptului de abitaie3 ci se pstreaz la nudul proprietar
i trebuie s $ie e/ercitat ast$el %nc%t s nu aduc atin(ere dreptului titularului
dreptului de uz sau celui de abitaie. Nudul proprietar este %n drept s %nstrineze
bunul prin acte %ntre vii <v%nzare6cu2prare3 sc4i2b3 donaie3 etc.=3 precu2 i
pentru cauz de 2oarte3 poate s6l (reveze cu sarcini.
"up cu2 observ23 dreptul de dispoziie o$er nudului proprietar avantajul de
a %nstrina proprietatea (revat sau de a constitui un drept real asupra bunului3 cu
respectarea posesiei i $olosinei titularilor dreptului de uz sau abitaie3 %n li2ita
le(ii. 7n situaia %n care3 nud proprietar devine o alt persoan3 re(ula
inopozabilitii aplic%ndu6se pe deplin3 va intra %n posesia bunului3 doar dup
stin(erea dreptului. "eci3 dispoziia %n concepia unor autori3 poate $i interpretat
at%t sub aspect juridic3 c%t i sub aspect 2aterial. "ispoziia juridic va $i e/ercitat
de proprietar cu privire la nuda proprietate3 $r a aduce atin(ere %n nici un $el
uzuarului sau titularului dreptului de abitaie. "ispoziia 2aterial3 dei r2%ne la
nudul proprietar3 este li2itat prin constituirea dreptului de uz sau abitaie. 0ractic3
nudul proprietar3 poate s culea( produsele bunului3 %n cazul uzului3 dar $r a
%2piedica e/ercitarea acestuia. El nu 2ai poate distru(e sau trans$or2a bunul3
pentru c o ast$el de dispoziie 2aterial ar tirbi
1+
$olosina la care are dreptul
uzuarul sau abitantul.
13
Dandara Liliana. -*?u<ructul : de?mem#r+m=nt al dreptului de proprietate. Autore<eratul te?ei de
doctor. )hiin+u 20.
29
"ei3 nudul proprietar nu are $olosina bunului3 acesta din ur23 %i 2ai poate
obine anumite beneficii %n cursul uzului sau abitaiei3 i anu2e3 acele bene$icii
restr%nse ce nu intr %n s$era $olosinei uzuarului sau titularului dreptului de
abitaie.
)) Dreptul asupra comorii. "up cu2 cunoate2 uzuarul nu are nici un drept
asupra produselor ce nu au caracterul de $ructe i care nu sunt asi2ilate cu $ructele3
precu2 nici asupra tezaurului. *supra acestora nudul proprietar %i pstreaz
dreptul su. 7ns3 doctrina recunoate c i aici3 dreptul su este %n(rdit %n anu2ite
circu2stane. *st$el el va avea dreptul la ju2tate din co2oara (sit pe $ondul
su. 7n ceea ce privete %ns pdurile %nalte i produsul carierelor3 dreptul su este
cu totul redus3 deoarece3 el nu poate3 %n cursul uzului s e/ploateze o pdure %nalt
sau s desc4id o carier3 $iindc prin aceasta el al tulbura $olosina uzuarului.
3) Dreptul la reparaiile mari. Nudul proprietar va avea %ntotdeauna dreptul de a
$ace reparaii 2ari3 $r drept de desp(ubire din partea uzuarului sau titularului
dreptului de abitaie3 pentru lips de $olosin. 0roprietarul bunului va $ace
reparaii pentru a putea aduce sc4i2bri strii bunului3 dup voina sa. "ar
reparaia pe care o va realiza nudul proprietar trebuie s $ie de aa natur %nc%t s
nu %2piedice e/erciiul de 2ai departe a dreptului3 ci s sporeasc valoarea bunului
i conservarea acestuia
19
.
-) Dreptul de a fi informat despre starea bunului. Ditularul dreptului de uz i cel
al dreptului de abitaie au obli(aia de a in$or2a nudul proprietar despre tot ce se
%nt%2pl cu bunul pe parcursul e/ercitrii acestor drepturi. 0roprietarul at%t ti2p c%t
deine doar prero(ativa de abusus3 are dreptul de a $i in$or2at de titularii respectivi
despre $elul %n care sunt e/ercitate celelalte dou atribute.
0roprietarul va $i in$or2at despre starea bunului3 despre $aptul dac bunul necesit
sau nu reparaii 2ari sau capitale de %2buntire3 dac e/ist careva contestaii din
partea terilor3 etc. %n caz contrar titularul vor $i obli(ai s plteasc daune6
interese.
19
Lupule(cu Dumitru. -Dreptul de proprietate per(onal+. Bucureti. Edit. ;tiin,i<ic+, 2,p.%%2
0
4) Dreptul la aciuni de aprare. Nudul proprietar3 pe l%n( drepturile enu2erate
are i dreptul la aciuni %n aprare a nudei proprieti. *st$el3 el va putea e/ercita
aciunea %n revendicare3 aciunea %n partaj3 aciunea %n contestare a unei servitui.
11
C%nd aciunea intereseaz e/clusiv nuda proprietate3 uzuarul sau abitantul nu
trebuie inclus %n cauz3 dup cu2 nudul proprietar nu trebuie inclus %n cauz3 c%nd
o aciune intereseaz e/clusiv $olosina. Nudul proprietar va recur(e la aciunea %n
revendicare ori de c%te ori terii vor contesta nuda proprietate. 0e cale indirect3
nudul proprietar %i va apra dreptul su i prin aciuni contractuale sau delictuale.
*ciunile posesorii3 vor putea $i utilizate de nudul proprietar doar %2potriva
terilor3 %ntruc%t el pstreaz nu nu2ai o parte din posesia ca ele2ent de drept3 ci i
posesia ca stare de $apt corespunztoare nudei proprieti.
Cu privire la acest drept se cere a $i 2enionat discuiile ce se poart %n doctrin
cu re$erire la aciunile pe care le6ar putea avea nudul proprietar %2potriva uzuarului
sau titularului dreptului de abitaie. "at $iind $aptul c titularii %n cauz au un ir de
obli(aii3 %n caz de nee/ecutare se pune %ntrebarea dac nudul proprietar poate
iniia careva aciuni de aprare pe parcursul e/ercitrii acestor drepturi. C4estiunea
este i2portant3 $iind c dac nudul proprietar3 ar trebui s atepte stin(erea
drepturilor pentru a putea e/ercita careva 2suri %2potriva titularilor3 adesea
2surile ar veni prea t%rziu3 cci acetia din ur2 ar reui s distru( bunul %n
totalitate3 aciunea proprietarului dup stin(erea dreptului ar $i zadarnic. *st$el3
soluia va $i ur2toarea5 %n caz de abuz de $olosin din partea uzuarului sau
abitantului3 nudul proprietar va avea dreptul de a cere instanei judectoreti
stin(erea uzului sau abitaiei %nainte de ter2en.
.) Dreptul de a cere stingerea dreptului de uz 'i a dreptului de abitaie. "up
cu2 a $ost e/pus 2ai6sus3 nudul proprietar va avea dreptul de a cere stin(erea sau
%ncetarea uzului sau abitaiei3 %n cazul %n care uzuarul sau abitantul abuzeaz de
$olosina bunului3 %i aduce stricciuni ori %l las s de(radeze.
11
'lore(cu Dumitru. -Dreptul de proprietate i alte drepturi reale principale Bucureti. Edit. *ni"er(it+,ii
Independente -.itu /aiore(cu, 22, p.&39
01
/. 5bligaiile nudului proprietar&
Nudul proprietar i uzuarul sau titularul dreptului de abitaie au $iecare un drept
corelativ cu dreptul celuilalt3 dei a2bele drepturi se e/ercit asupra aceluiai bun.
"e aceea3 nudul proprietar nu se a$l %n le(turi juridice personale cu uzuarul sau
abitantul3 cu2 se a$l un locator cu un locatar3 doi coasociai sau doi coproprietari.
Nuda proprietate este di$erit3 prin natura ei juridic i separat de uz sau abitaie.
"eci3 nudul proprietar are ur2toarele obli(aii5
6 5bligaia de a preda bunul. 'ai %nt%i3 nudul proprietar este obli(at s predea
bunul uzuarului sau %ncperea de locuit titularului dreptului de abitaie %n
condiiile ce au $ost analizate 2ai6sus.
6 5bligaia de a se abine de la orice act ce ar tulbura folosina uzuarului sau
titularului dreptului de abitaie. 8zul sau abitaia odat ce a $ost constituit i bunul
trans2is3 nudul proprietar nu 2ai are alte obli(aii dec%t una (eneral i ne(ativ5
de a se abine de la orice acte sau fapte prin care s-ar "mpiedica sau s-ar tulbura
e(erciiul liber 'i deplin al dreptului de uz sau abitaie. Nu vor $i considerate acte
care %2piedic sau tulbur e/erciiul uzului sau abitaiei reparaiile sau c4iar
reconstrucia bunului de ctre nudul proprietar sau de o alt persoan3 nu2it de
acesta. *dic3 nudul proprietar este obli(at s se abin de la orice act juridic i
$apt prin care ar %2piedica sau ar tulbura uzul sau abitaia %n e/erciiul liber i
deplin3 s desp(ubeasc titularii acestor drepturi %n cazul %n care3 prin $apta sa3 a
2icorat valoarea uzului sau abitaiei. 7n cazul dreptului de abitaie3 dac locuina
sau %ncperea necesit reparaii3 proprietarul este %ndreptit s le $ac3 iar titularul
dreptului de abitaie trebuie s le suporte.
111
6 5bligaia de a garanta "mpotriva eviciunii, dac obli(aia de (aranie
rezult din natura dreptului de uz sau a celui de abitaie3 sau %n cazul %n care nudul
proprietar i6a asu2at %n 2od e/pres aceast obli(aie3 %n actul de constituire. 7n
cazul dreptului de uz i a celui de abitaie3 obli(aia de (aranie va $i respectat
111
Lupule(cu Dumitru. -Dreptul de proprietate per(onal+ , Dp. cit. p.%%2
02
doar c%nd este stipulat %n actul constitutiv3 devenind ast$el o obli(aie personal
supli2entar adu(at constituirii acestor drepturi
112
.
6 5bligaia de despgubire %n situaia %n care3 nudul proprietar prin $apta sa a
$cut s se reduc valoarea uzului sau abitaiei. Cu alte cuvinte3 dac valoarea
uzului sau abitaiei se 2icoreaz3 proprietarul va restitui veniturile ce le6ar $i
avut3 dac nu ar $i avut loc tulburarea %n cauz. Ao2 $i %n prezena ra2bursrii
desp(ubirilor i %n situaia %n care reparaiile 2ari sau cele capitale au $ost
e$ectuate din contul uzuarului sau titularului dreptului de abitaie3 precu2 i %n
cazul %n care actul de inventariere a $ost e$ectuat la cererea nudului proprietar3 i
au $ost suportate anu2ite c4eltuieli de ctre titularii respectivi.
6 5bligaia de restituire a sumelor pltite "n avans de uzuar sau titularul
dreptului de abitaie sau cheltuielile de reparaii mari. -unte2 %n prezena unei
ast$el de obli(aii3 atunci c%nd3 uzuarul sau abitantul cu titlu universal pltete
datoriile a$erente patri2oniului sau prii de patri2oniu (revate cu uz. Nudul
proprietar va trebui s ra2burseze su2ele avansate3 suportate %n ast$el de
circu2stane $r nici o dob%nd la stin(erea uzului sau abitaiei. 7ns %n ceea ce
privete reparaiile 2ari3 %n doctrin se discut despre $aptul dac acestea
reprezint o sarcin a nudului proprietar %n cursul acestor drepturi sau o obli(aie.
7n baza celor analizate a2 putea susine c3 c4eltuielile prevzute pentru
reparaiile 2ari3 ra2%n %n sarcina nudului proprietar3 %n sensul c dac dorete
poate s le $ac3 dar dac nu dorete sau nu are posibilitate s le $ac3 nu va putea
$i obli(at de titularii dreptului constituit s le $ac.
113
7n $inal3 se i2pune concluzia cu privire la $aptul c dac nudul proprietar nu
prezint $a de uzuar sau abitant nici o obli(aie pozitiv %n cursul uzului sau
abitaiei3 nu e/clude obli(aiile pri2ului $a de ulti2ul la s$%ritul acestor drepturi3
c%nd se $ac calculele de lic4idare 3 i c%nd nudul proprietar poate $i inut de anu2ite
112
Camangiu3).Ro((etti:B+l+ne(cu I. B+icoianu AL. -.ratat de drept ci"il rom8n. 7ol. II, Bucureti,
Editura -All Bec$, 22 p.2!1
11&
I#idem p.292.
0&
ra2bursri3 restituiri ctre uzuar sau abitant3 pentru unele c4eltuieli $cute de
acesta.
2.S)n0&!&' 4) &5&%&(& 7$!)#)%& '(& #!&+$($) #& $6 4) ' #!&+$($) #& ',)'3)&
2.1 M"#'().3)(& #& /)n0&!& ' #!&+$($) #& $6 4) ' %&($) #& ',)'3)&
1eieind din caracterele dreptului de uz i a celui de abitaie observ2 c3
printre ele se re(sete i caracterul te2porar3 ceea ce denot $aptul c aceste
drepturi se constituie doar pe o anu2it perioad3 e/ist%nd anu2ite cauze ce duc la
stin(erea lor. "eci3 potrivit prevederilor art. 42&3 C.C.3 te2eiurile de stin(ere a
dreptului de uz i a celui de abitaie sunt analo(ice cu cele ale dreptului de
uzu$ruct. 0rin ur2are3 %n privina stin(erii dreptului de uz i a celui de abitaie
trebuie s ne adres2 prevederilor de la art. 39&3 423 421 i 422 cu e/cepia
prevederilor ce se re$er la persoana juridic.
Ca consecin3 cauzele de stin(ere a dreptului de uz i a celui de abitaie sunt
ur2toarele5
6 :oartea uzuarului sau titularului dreptului de abitaie # cauza (eneral sau
natural de stin(ere a acestor drepturi3 %ntruc%t3 2ajoritatea drepturilor de uz i de
abitaie sunt stabilite pentru durata vieii uzuarului sau abitantului. "ar i %n situaia
%n care aceste drepturi sunt constituite pe o anu2it perioad3 se vor stin(e %nainte
de e/pirarea ter2enului3 dac titularii respectivi vor deceda pe parcursul e/ercitrii
dreptului de uz sau a celui de abitaie. -tin(erea uzului sau abitaiei prin decesul
uzuarului sau abitantului constituie un caracter esenial al acestor drepturi3 ce6i d
%ntr6un $inal caracterul de servitute personal i de netrans2isibilitate la
2otenitori. 'ai 2ult c4iar de at%t5 stin(erea uzului sau abitaiei prin 2oarte este o
0!
re(ul de ordine public3 aa %nc%t o clauz ce ar stabili un uz sau abitaie ce nu se
stin(e prin 2oartea titularului respectiv3 declar%nd3 de e/e2plu c uzu$ructul este
trans2isibil 2otenitorilor uzuarului sau abitantului3 este lovit de o nulitate
absolut. 7n acest sens3 stipulrile art. 39&3 alin. <4=3 C.C. prevd c orice act juridic
prin care se constituie un uzu$ruct perpetuu i trans2isibil pentru cauz de 2oarte
este lovit de nulitate absolut.
?iind drepturi inalienabile3 uzul i abitaia pot e/ista at%t ti2p c%t e/ist persoana
%n a crei $avoare s6a constituit. "ac uzuarul sau abitantul persoan $izic3 a
decedat3 uzul sau abitaia se consider stins3 iar clauza prin care s6ar stipula
trecerea acestor drepturi ctre 2otenitori va $i nul de drept. Dotui3 unii autori se
pronun i asupra constituirii dreptului de uz i a celui de abitaie %n $avoarea 2ai
2ultor uzuari sau titulari ai dreptului de abitaie succesivi. ;a 2oartea pri2ului
uzuar sau abitant3 dreptul va trece asupra ur2torului bene$iciar dese2nat i aa
2ai departe3 p%n la 2oartea ulti2ului
114
. Ca e/e2plu3 se stipuleaz c uzul sau
abitaia se constituie %n $avoarea lui 0ri2us3 iar dup 2oartea acestuia va trece
asupra lui -ecundus. Condiia $iind3 ca la data constituirii uzului sau abitaiei s
e/iste toi uzuarii sau titularii dreptului de abitaie3 cel puin s $ie conceput ulti2ul
din ei.
115
! ast$el de constituire se consider a $i valabil i nu %ncalc re(ula
stin(erii uzului sau abitaiei3 prin 2oarte3 $iind c se consider c uzul sau abitaia
ar putea $i constituite3 de la %nceput3 %n 2od e/clusiv i direct %n $avoarea ulti2ului
bene$iciar. "in alt punct de vedere3 bene$iciarul subsidiar deine el %nsui %n 2od
direct uzul sau abitaia direct de la cel ce l6a constituit 3 iar nu de la bene$iciarul
precedent3 prin cesiune sau 2otenire3 iar re(ula con$or2 creia uzul i abitaia
sunt drepturi personale i netrans2isibile nu este %ncalcat.
6 ;(pirarea termenului. "in stipulaiile Codului Civil3 deduce2 c uzul sau
abitaia se poate stin(e i la e/pirarea ter2enului pentru care s6a constituit3 dac
nu a intervenit o alt cauz de stin(ere. Der2enul de constituire poate $i unul
11!
)helaru Eugeniu.-)ur( de drept ci"il. Drepturile reale principaleBucureti. Edit. All Bec$,2 p. 122
11%
5op Li"iu. -Dreptul de proprietate i de?mem#r+mintele (ale. Bucureti. Edit. Lumina Lex, 21, p.
19%
0%
deter2inat sau deter2inabil . Ao2 $i %n prezena unui ter2en deter2inat3 atunci
c%nd %n actul de constituire se prevede un anu2it nu2r de ani sau o anu2it dat
concret. Iar %n prezena ter2enului deter2inabil3 ne vo2 a$la %n situaia %n care
ter2enul dat depinde de anu2ite eveni2ente ce vor surveni %n viitor. "eci pute2
concretiza ur2toarele5 uzuarul sau abitantul se va bucura de dreptul su p%n la
e/pirarea ter2enului stabilit de le(e sau de actul de constituire. Der2enul $i/ este
o dat concret la care dreptul de uz sau abitaie va %nceta. 7n cazul %n care data
respectiv este o2is3 %n actul de constituire se vor indica condiiile de care ine
ea3 %ntruc%t aceste drepturi nu pot $i perpetue. 0rintre acestea pute2 enu2era5
naterea3 2oartea3 cstoria3 divorul. ;e(islaia per2ite constituirea acestor
drepturi pe o perioad nedeter2inat3 %ns ter2enul 2a/i2 va $i 2oartea
uzuarului sau abitantului3 c4iar dac a survenit anterior ter2enului stabilit de
pri.
112

6 +nularea actului prin care nudul proprietar a dob"ndit dreptul de
proprietate. "in prevederile art.423 C.C. deduce2 c uzul sau abitaia va %nceta
%n cazul %n care3 prin 4otr%re judectoreasc3 a $ost anulat actul juridic prin care
nudul proprietar a dob%ndit dreptul de proprietate. *st$el3 dac actul juridic prin
care s6a dob%ndit dreptul de proprietate3 s6a constatat prin instan c este
nele(iti23 proprietarul va pierde auto2at dreptul su asupra lucrului. Ca ur2are3
el nu va 2ai dispune3 poseda i $olosi bunul $r just titlu i evident c i alte acte
juridice %nc4eiate dup pierderea dreptului de proprietate vor $i des$iinate. *st$el3
uzul i abitaia se vor stin(e ca ur2are a unor ast$el condiii. *ctul de constituire
va $i declarat nul i %n cazul %n care3 a $ost %nc4eiat cu nerespectarea capacitii
juridice civile a nudului proprietar.
6 <enunarea uzuarului sau abitantului la dreptul su. ;e(iuitorul a stipulat
e/pres3 dreptul uzuarului sau titularului dreptului de abitaie de a renuna la
dreptul su3 ce poate $i e/ercitat c4iar i %n cazul %n care nudul proprietar se opune.
Ditularii acestor drepturi3 cu condiia de a avea capacitatea necesar pentru a
112
Liliana Dandara. -*?u<ructul @ de?mem#r+m=nt al dreptului de proprietate. Autore<eratul te?ei de
doctor. )hiin+u, 20
02
dispune de dreptul su3 pot oric%nd renuna la uz sau abitaie. 1enunarea poate $i
unilateral3 $r o convenie prealabil cu nudul proprietar i convenional3 adic
s $ie $cut sub $or2 de contract %ntre titular i nudul proprietar.
1enunarea unilateral3 poate $i $cut %n orice $or2. Ea poate $i c4iar i tacit3
rezult%nd din circu2stanele cauzei3 cu condiia ca intenia de a renuna s rezulte %n
acest caz3 %n 2od ne%ndoielnic din circu2stane.
1enunarea convenional3 poate de ase2enea s $ie $cut %n di$erite $or2e3
%2brc%nd ast$el aspectul di$eritelor convenii. Ea poate $i un act cu titlu oneros3
ceea ce se %nt%2pl3 c%nd uzuarul sau abitantul renun nu2ai %n sc4i2bul unor
su2e de bani sau bene$iciu oarecare3 sub $or2 de v%nzare3 sc4i2b3 etc. 1enunarea
2ai poate $i $cut cu titlu de tranzacie3 pentru a ter2ina sau evita un proces3 caz
%n care se vor observa re(ulile relative la tranzacie3 caz %n care va $i necesar un act
scris. "e ase2enea3 renunarea poate $i i cu titlu (ratuit3 ec4ival%nd %n acest caz cu
o donaie $cut de uzuar sau abitant. 7ns renunarea cu titlu (ratuit nu poate $i
supus la re(ulile de $or2 ale donaiilor3 aa %nc%t va putea $i $cut prin act sub
se2ntur privat3 i nu nu2ai prin act autentic3 deoarece aici nu vo2 $i %n prezena
unei trans$erri de drepturi3 ci %n prezena stin(erii acestor drepturi3 ase2ntoare
cu re2iterea (ratuit a unei datorii.
11;
1enunarea la dreptul de abitaie3 nu este opozabil terilor3 dec%t dac3 a $ost
transcris %n 1e(istrul .unurilor I2obile.
6 0rin voina prilor. 8zul sau abitaia poate $i stins dac nudul proprietar3 i
uzuarul convin %n aceast privin3 dup cu2 a $ost analizat 2ai6sus. ;e(islaia
civil prevede c uzul sau abitaia asupra unui drept poate $i stins prin stin(erea
dreptului3 dar nu2ai cu acordul uzuarului sau abitantului.
6 9a cererea nudului proprietar. "reptul de uz i dreptul de abitaie poate
%nceta la cererea nudului proprietar atunci c%nd uzuarul sau abitantul abuzeaz de
110
Camangiu3).Ro((etti:B+l+ne(cu I. B+icoianu AL. -.ratat de drept ci"il rom8n. 7ol. II, Bucureti,
Editura -All Bec$, 22 p.2!9.
00
$olosina bunului3 %i aduce stricciuni sau %l las s de(radeze
11:
. "ac titularul nu
cade de acord cu nudul proprietar3 acesta %l poate aciona %n justiie3 de2onstr%nd
abuzul de $olosin. 7n doctrin se duc discuii re$eritor la 2o2entul %n care se
poate vorbi despre abuzul de $olosin. *st$el3 con$or2 le(islaiei ro2>ne3 se
consider abuz de $olosin3put%nd atra(e stin(erea3 atunci c%nd uzuarul sau
abitantul aduce stricciuni $ondului sau c%nd %l las s de(radeze din lips de
%ntreinere. 7ns3 consider2 c %ncetarea acestor drepturi ca ur2are a abuzului de
$olosin3 poate $i pronunat ori de c%te ori3 titularii acestor drepturi vor %nclca %n
2od (rav3 obli(aiile de care sunt le(ai prin $aptul c pericliteaz conservarea
lucrului sau nu se $olosesc cu dili(ena unui bun proprietar. Nu este nevoie ca
uzuarul sau abitantul s co2it3 abuzurile cu intenie de $raud3 ne(lijena sau
incapacitatea sunt su$iciente.
6 1ntrunirea "n aceea'i persoan a calitii de proprietar 'i uzuar sau abitant.
7n cazul %n care dreptul de proprietate i dreptul de uz sau abitaie se reunesc %n
persoana aceluiai titular3 uzul sau abitaia se stin(e. 7n doctrin o ast$el de situaie
se nu2ete consolidare. C%nd uzuarul sau abitantul3 dob%ndete proprietatea
bunului3 uzul sau abitaia vor %nceta s e/iste ca drept separat3 ca o dez2e2brare3
cci ni2eni nu poate avea o servitute asupra propriului su bun@ uzul sau abitaia
se reunete cu nuda proprietate3 i dispare $iind absorbit %n deplina proprietate.
Consolidarea3 dup cu2 se observ3 se poate realiza nu2ai %n persoana uzuarului
sau a titularului dreptului de abitaie3 deoarece el poate dob%ndi nuda proprietate
at%t prin acte %ntre vii3 c%t i pentru cauz de 2oarte. ?iind inalienabil3 dreptul de uz
sau dreptul de abitaie nu poate trece de la un titular la altul. 0ot $i 2enionate de
$apt i cazuri %n care nudul proprietar 2otenete uzuarul sau abitantul3 %ns nu
dob%ndete dreptul de uz sau dreptul de abitaie3 iar acestea din ur2 se stin(. 7n
orice caz3 c%nd uzul sau abitaia se stin(e prin consolidare3 $r intervenia unei
113
BAIE; 6EREI*,BAIE;* A*REL,)EBD.ARI 7ALE4.I4A,)REI* ID4, 7DL)I46)CI 7I).DR. Drept
ci"il. Drepturile reale. .eoria generala a o#liga,iilor. )hiin+u, Editura -)artier Juridic, 2%. @ p.212
03
alte cauze de stin(ere3 consolidarea este 2ai 2ult o piedic pentru continuarea
e/ercitrii acestor drepturi3 dec%t un real 2od de stin(ere.
6 Distrugerea bunului. 8zul sau abitaia sunt drepturi reale3 av%nd drept
obiect un bun. 0rin ur2are3 c%nd bunul se va distru(e3 aceste drepturi se vor stin(e
prin lips de obiect. "repturile respective se vor stin(e3 %n cazul %n care bunul a
$ost distrus %n %ntre(i2e %ntr6un caz $ortuit. "ac bunul este distrus %n parte uzul
sau abitaia va continua %n partea r2as. 7n cazul %n care bunul distrus a $ost
asi(urat3 uzul sau abitaia va continua asupra inde2nizaiei de asi(urare3 dac
aceasta nu este $olosit pentru repararea bunului. "ac nu2ai nuda proprietate a
$ost asi(urat3 atunci titularii acestor drepturi nu au nici un drept asupra
inde2nizaiei i drepturile vor $i stinse.
"ac pieirea bunului este total3 uzul sau abitaia se va stin(e %n %ntre(i2e i
uzuarul sau abitantul nu va 2ai avea nici un drept3 nici c4iar asupra r2ielor
r2ase. *st$el %n cazul abitaiei3 a crui obiect3 dup cu2 ti23 este o locuin3 %n
individualitatea ei3 c%nd aceasta se va distru(e cu totul prin caz $ortuit sau se va
dr%2a cu totul din cauza vec4i2ii3 titularul dreptului de abitaie3 nu va 2ai avea
nici un drept asupra p2%ntului pe care se a$l locuina i nici asupra 2aterialelor
r2ase. *lt e/e2plu3 %n cazul dreptului de uz3 este atunci c%nd o tur2 piere cu
totul din cauza unei boli sau prin caz $ortuit3 uzuarul nu 2ai are drept nici 2car
asupra pieilor ani2alelor 2oarte3 el trebuie s restituie aceste piei sau valoarea lor
proprietarului.
7n cazul dreptului de abitaie3 se cere 2eniunea c nu trebuie s con$und2
des$iinarea locuinei cu e/proprierea pentru cauz de utilitate public. 7n caz de
e/propriere3 locuina nu va pieri3 dar va $i %nlocuit prin inde2nizaia de
e/propriere3 iar abitaia se va trans$era de pe lucru pe inde2nizaie3 cci
inde2nizaia reprezint i %nlocuiete lucrul i abitantul are dreptul la desp(ubiri
pentru lips de $olosin.
11<

119
Camangiu3).Ro((etti:B+l+ne(cu I. B+icoianu AL. -.ratat de drept ci"il rom8n. 7ol. II, Bucureti,
Editura -All Bec$, 22 p.2!2.
09
2.2. E5&%&(& /)n0&!)) #!&+$($) #& $6 4) ' #!&+$($) #& ',)'3)&
"reptul de uz i dreptul de abitaie %nceteaz3 dup cu2 a2 analizat 2ai sus3 la
data stin(erii sale3 ast$el c titularii acestor drepturi trebuie s suporte e$ectele ce se
produc %n le(tur cu 2o2entul dat. E$ectul i2ediat i cel 2ai i2portant al stin(erii
dreptului de uz i a celui de abitaie este reunirea dreptului de $olosin al uzuarului
sau abitantului la nuda proprietate3 ast$el c deplina proprietate3 dez2e2brat p%n
atunci3 se reconstituie av%nd ca titular pe nudul proprietar. *$ir2aia dat co2port
careva e/cepii
12=
%n cazul %ncetrii acestor drepturi prin consolidare %n persoana
uzuarului sau titularului dreptului de abitaie3 sau a unui ter3 c%nd reconstituirea
dreptului de deplin proprietate se $ace %n persoana acestor titulari3 %n cazul pieirii
totale a lucrului $r culpa uzuarului sau abitantului.
;a stin(erea uzului sau abitaiei3 titularul este obli(at s restituie nudului
proprietar lucrul care a $cut obiectul dreptului de uz sau a dreptului de abitaie.
1estituirea3 %n principiu trebuie e$ectuat i2ediat3 pentru c o dat cu stin(erea
uzului sau abitaiei3 trebuie %ncetat orice $olosin a uzuarului sau abitantului.
Cunoate2 c3 $ructele naturale neculese3 %n 2o2entul stin(erii aparin nudului
proprietar3 $r drept pentru uzuar sau 2otenitorii si de a le 2ai cule(e dup
stin(erea uzului3 sau de a $i desp(ubii.
7n anu2ite cazuri3 prin e/cepie3 stin(erea dreptului de uz i a celui de abitaie
nu d loc la nici o restituire. *st$el3 nu are loc nici o restituire3 c%nd uzu$ructul se
stin(e prin consolidare3 adic c%nd uzuarul sau abitantul devine proprietar deplin.
Dot ast$el3 uzuarul sau titularul dreptului de abitaie este scutit de orice restituire3 %n
caz de des$iinare total a bunului3 cu dou condiii5 1= ca dispariia bunului s nu
$ie i2putabil uzuarului sau abitantului3 cci dac lucrul a disprut din culpa sa3 el
este obli(at s plteasc daune6interese@ 2= ca lucrul des$iinat s $ie un lucru cert i
neconsu2ptibil3 cci dispariia lucrurilor consu2ptibile i a (enurilor nu elibereaz
pe uzuar sau abitant3 care trebuie s restituie bunuri "n genere3 ec4ivalente cu cele
12
'lore(cu Dumitru. -Dreptul de proprietate i alte drepturi reale principale. Bucureti. Edit. *ni"er(it+,ii
Independente -.itu /aiore(cu, 22, p.&93.
3
pri2ite sau preul lor. 0entru a $i eliberat de orice restituire uzuarul sau abitantul va
trebui s probeze dispariia bunului prin caz $ortuit3 adic $r culpa sa3 con$or2
unei re(uli (enerale. "e e/e2plu3 %n cazul unui incendiu3 ne$iind ca atare
considerat un caz $ortuit prin el %nsui3 uzuarul sau abitantul pentru a $i scutit de
restituire3 va trebui s stabileasc i s probeze nu nu2ai $aptul incendiului3 dar i
$aptul c incendiul nu se datoreaz ne(lijenei sau culpei sale. "e ase2enea3 %n
cazul pierderii unui ani2al prin caz $ortuit3 $r culpa uzuarului3 acesta nu va $i
obli(at %n restituirea ani2alului prin procurarea altuia sau la plata preului su
proprietarului.
7n cazul %n care uzuarul sau abitantul re$uz restituirea bunului3 nudul proprietar
are la %nde2%n aciunea %n revendicare. El are de ase2enea o aciune personal3
nscut din uz sau abitaie3 ce poate $i introdus nu2ai %2potriva uzuarului sau
abitantului i 2otenitorilor acestora. "eci3 cu alte cuvinte3 pentru a $i eliberat de
obli(aia de restituire3 sau de desp(ubire3 pentru dispariia total a bunului obiect
al uzului sau abitaiei3 uzuarul trebuie s dovedeasc pieirea acestuia datorit
cazului $ortuit3 adic $r vina sa.
8zuarul sau abitantul are obli(aia de a restitui bunurile nudului proprietar 9%n
starea corespunztoare:. 7n cazul %n care bunul se uzeaz3 ca ur2are a utilizrii3
uzuarul sau abitantul este obli(at s le restituie %n starea %n care se a$l la data
stin(erii acestor drepturi3 cu condiia c s6a $olosit de ele ca un bun proprietar.
*ceste dispoziii se aplic $a de toate bunurile corporale3 deoarece ele %n principiu
se uzeaz prin utilizare. "ac se constat c uzura sau de(radarea bunurilor se
datoreaz ne(lijenei uzuarului sau abitantului3 acesta va $i inut la plata
desp(ubirilor. Constatarea strii corespunztoare a bunului la 2o2entul restituirii
trebuie s se $ac %n te2eiul actului de inventariere a bunurilor 2obile la 2o2entul
predrii bunului sau %n cazul i2obilelor3 al actului de constatare a strii bunului.
7n cazul dreptului de abitaie3 este necesar a 2eniona c3 dat $iind $aptul c se
constituie asupra unei locuine sau %ncperi de locuit3 stin(erea lui se va conse2na
%n 1e(istrul .unurilor I2obile. 7n le(tur cu acest $apt3 actul de constatare a
31
stin(erii dreptului de abitaie <certi$icatul de deces3 actul prin care titularul dreptului
de abitaie a renunat la dreptul su3 contractul de stin(ere a abitaiei3 4otr%rea
instanei3 etc.= va $i prezentat !$iciului Cadastral Deritorial.
;a r%ndul su3 nudul proprietar3 poate $i obli(at s restituie uzuarului sau
abitantului3 la s$%ritul uzului sau abitaiei3 su2ele de bani pe care acesta le6a pltit
pentru el3 precu2 i unele c4eltuieli $cute de uzuar sau abitant asupra lucrului i
care se a$lau %n sarcina proprietarului. 8zuarul sau abitantul nu poate %ns3 la
%ncetarea uzului sau abitaiei3 s cear vreo desp(ubire pentru %2buntirile ce ar
pretinde c le6a $cut3 c4iar dac prin el ar $i sporit valoarea bunului.
32
C"n%($6)) 4) +!"+$n&!) #& lege ferenda
-intetiz%nd toate cele e/puse %n lucrarea de $a3 pute2 deduce ur2toarele
concluzii5
6 "reptul de uz i dreptul de abitaie sunt unani2 clasate printre drepturile
reale principale ca dez2e2br2inte ale dreptului de proprietate. Ele se
particularizeaz prin aceea c titularii lor se bucur de atributele posesiei i
$olosinei bunului nu2ai pentru nevoile lui i ale $a2iliei sale. *dic3 dreptul de
uz li2itez dreptul uzuarului la $olosirea bunului i a $ructelor acestuia pentru
necesitile $a2iliei. *cest drept se li2iteaz i %n 2aterie de subiecte. *st$el3
titulari ai dreptului de uz sunt doar persoanele $izice i 2e2brii $a2iliilor
acestora. Iar3 dreptul de abitaie li2iteaz dreptul de $olosin i dup obiect i
dup subiecte. *st$el3 ca obiect al abitaiei poate $i doar casa de locuit3 iar ca
subiecte # doar persoanele $izice i 2e2brii $a2iliei acestora.
6"reptul uz i dreptul de abitaie3 sunt evideniate %n ;e(islaia civil a 1epublicii
'oldova ca dou varieti principale ale dreptului de uzu$ruct 5 adic uzu$ructuri
cu prero(ative li2itate. Ceea ce distin(e aceste drepturi de uzu$ructul propriu6zis
este caracterul lor strict personal. Ditularul lor nu poate ceda <vinde3 dona sau
%nc4iria= e2olu2entul acestor drepturi3 iar creditorii si nu pot s le sec4estreze.
"eci3 $iind 2ani$estri particulare ale dreptului de uzu$ruct3 dreptul de uz i dreptul
de abitaie au acelai re(i2 juridic ca i dreptul de uzu$ruct3 ceea ce %nsea2n c
vor $i supuse re(ulilor din 2ateria uzu$ructului at%t %n ceea ce privete constituirea3
c%t i e/ercitarea i stin(erea lor. *ceast a$ir2aie este con$ir2at de ctre art.42&
Cod Civil al 1.'.5 9"ispoziiile privitoare la uzu$ruct se aplic %n 2odul
corespunztor uzului i abitaiei:.
8 ;a $el3 %n aceast ordine de idei ar $i cazul s 2enion2 i ele2entele co2une
i di$erenele ce particularizeaz dreptul de uz i cel de abitaie. *st$el3 ase2nrile
%ntre dreptul de uz i dreptul de abitaie se re$er la $aptul c5 a2bele sunt varieti
3&
ale dreptului de uzu$ruct@ titularii a2belor drepturi au posesia i $olosina bunului3
cule(%nd $ructele doar pentru necesitile $a2iliei@ au un caracter strict personal3
titularul dreptului de uz nu poate ceda sau %nc4iria dreptul su3 %n ti2p ce titularul
dreptului de abitaie3 prin e/cepie poate %nc4iria parial i2obilul %n care locuiete3
c%nd supra$aa acestuia depete necesitile de locuit ale $a2iliei sale@ au un
caracter inalienabil3 %ntruc%t titularul nu nu2ai c nu poate ceda sau %nc4iria dreptul
su3 dar nu6l poate nici (reva@ au un caracter insesizabil3 ast$el c dreptul de uz i
de abitaie nu pot $i ur2rite silit de ctre creditori. Iar distincia %ntre dreptul de uz
i cel de abitaie rezid %n aceea c dreptul de uz poate avea orice bun 2obil sau
i2obil3 %n ti2p ce dreptul de abitaie nu poate avea ca obiect dec%t un bun i2obil3
respectiv o cas de locuit.
6 1e$eritor la 2odalitile de constiuire a dreptului de uz i a dreptului de
abitaie prin le(e i prin acte juridice se i2pune concluzia c %n principiu %ntre
titularii acestor drepturi i nudul proprietar e/ist un con$lict de interese. *cest
con$lic rezult din tendina uzuarului de a obine c%t 2ai 2ulte avantaje prin
e/erciiul drepturilor sale3 %n ti2p ce nudul proprietar va ur2ri pstrarea %n cele
2ai bune condiii a bunului asupra cruia s6a constituit uzul sau abitaia cu at%t 2ai
2ult c%t este lipsit de un anu2it ti2p # uneori destul de lun( # de usus 'i fructus.
6 7ntorc%ndu6ne la coninutul raporturilor juridice nscute %ntre nudul proprietar
i titularul unui drept de uz sau abitaie3 a2inti2 c at%t uzuarul c%t i abitatorul3 au
aceleai obli(aii ca i uzu$ructuarul3 pe ti2pul e/istenei dreptului lor. 7n pri2ul
r%nd ei trebuie s6i e/ercite dreptul potrivit destinaiei bunului i cu dili(ena unui
bun (ospodar. Drebuie s $ac inventarul bunurilor 2obile i s constate starea
celor i2obile. "ac uzuarul are dreptul la $ructele necesare nevoilor lui i $a2iliei
sale ori titularul unui drept de abitaie ocup o %ncpere de locuit3 vor $i obli(ai s
pltesc c4eltuielile necesare pentru producerea i cule(erea $ructelor3 pentru
%ntreinerea casei i toate sarcinile a$erente proporional cu partea deinut. 7n
2o2entul stin(erii drepturilor lor au aceleai obli(aii ca i uzu$ructuarul.
3!
6 "in cele e/puse 2ai6sus3 pute2 prezenta i avantajele i dezavantajele
econo2ice pe care le pot co2porta dreptul de uz i dreptul de abitaie. *st$el3
avantajul acestor drepturi3 const %n $aptul c sunt un 2ijloc co2od pentru
proprietar de a conserva i e/ercita prin altul posesia i $olosina asupra bunului.
0entru proprietarul uzului sau proprietarul abitaiei este un 2ijloc de a obine
venituri $r ca dreptul de proprietate asupra lucrului s ias din patri2oniul su.
"atorit caracterului te2porar3 proprietarul este si(ur c %ntr6un anu2it 2o2ent
dreptul su de proprietate se va co2pleta devenind din nou deplin. 1e$erindu6ne la
dezavantajele econo2ice poteniale ale uzului i abitaiei3 %n literatura $rancez3 s6a
de2onstrat c3titularul3 av%nd un drept te2porar3 adeseori are tendina de a abuza
de dreptul su3 $olosindu6se de un bun %n aa $el3 %nc%t s sustra( din el 2a/i2ul
de $oloase. *ceste abuzuri3 se %nt%lnesc spre s$%ritul uzului i abitaiei3 cel 2ai des
la uzul bunurilor 2ateriale3 2ai rar la abitaia locuinelor. 0e de alt parte3 nudul
proprietar al bunului respectiv3 %ntr6o ase2enea ipotez3 redevenind proprietar
deplin3 se poate dezinteresa de bunul su re$uz%nd s suporte c4eltuielile necesare3
cu2 ar $i reparaiile capitale. *ceasta duc%nd3 %n cele din ur2 la de(radarea sau
c4iar dispariia bunului i3 pe cale de consecin3 la o pierdere econo2ic pentru
proprietar i c4iar pentru societate. "eci3 pute2 s deduce2 c3 uzul i abitaia au
inconvenientul de a reduce dreptul proprietarului la o valoare practic 2ai 2ic.
7ns le(iuitorul a contribuit la reducerea acestei situaii prin li2itarea drepturilor %n
ti2p # p%n la 2oartea titularului. 7n aa $el3 2icorarea drepturilor proprietarului
este nu2ai te2porar3 aa %nc%t dreptul nudului proprietarului pstreaz
%ntotdeauna o oarecare valoare actual.
P!"+$n&!)(& #& lege ferenda i necesitatea unor co2pletri %n 2ateria dreptului
de uz i a dreptului de abitaie sunt i2puse de sc4i2brile din societate3 de noile
relaii %n ceea ce privete proprietatea i de le(i$erarea acestor drepturi %n
1epublica 'oldova3 deoarece nu nu2ai C.C. conine nor2e re$eritoare la aceste
drepturi reale3 ci i alte acte le(ale5 Codul $a2iliei3 Codul cu privire la locuine etc.
3%
*s$el3 a2 veni %n %nt%2pinare cu unele propuneri i reco2andri3 dup cu2
ur2eaz5
6 "up cu2 s6a observat3 Codul Civil cuprinde3 cu privire la dreptul de uz i la
dreptul de abitaie o re(le2entare su2ar3 consider%nd c a2bele drepturi sunt
varieti ale dreptului de uzu$ruct3 cu observaia c titularul obine dreptul de a
$olosi i de a cule(e $ructele lucrului pentru nevoile sale proprii i ale $a2iliei sale.
"in considerentul c aceste dou drepturi sunt independente $a de dreptul de
uzu$ruct3 consider2 c ar $i e$icient ca dreptul de uz i dreptul de abitaie s $ie
re(le2entate a2nunit %ntruc%t %n co2paraie cu dreptul de uzu$ruct co2port i
unele ele2ente proprii3 ce le distin( de uzu$ruct.
6 "at $iind $aptul c dreptul de uz i dreptul de abitaie ca dez2e2br2inte al
dreptului de proprietate privat sunt noiuni noi pentru 1epublica 'oldova3 ar $i
necesar s $ie re(le2entate 2ai detaliat3 concretiz%ndu6se ter2enele3 $or2a
spaiului locativ %n cazul dreptului de abitaie3 dreptul di$eriilor 2e2bri ai
$a2iliei3 etc. "ei %n Codul Civil se $ace o tri2itere la re(ulile (enerale ale
dreptului de uzu$ruct3 totui sunt necesare unele precizri speci$ice doar acestor
drepturi.
6 "ease2enea3 dup cu2 a $ost redat i %n lucrare3 consider2 oportun c
le(islaia 1epublicii 'oldova3 s $ie ajustat la tendinele celei ro2>neti3
$ranceze %n 2ateria actului de constatare %ndeplinit %n cazul bunurilor i2obile3 %n
cea a sanciunilor ce ar putea $i aplicate %n cazul nee$ecturii actului de
inventariere i %n 2ateria obli(aiei de a (si i a da o cauiune.
6 'erit atenie i $aptul c %n de$iniia le(al a abitaiei titularului dreptului
de abitaie i se asi(ur posibilitatea de a locui doar5 9... %2preun cu soul i copiii
si3 c4iar dac nu a $ost cstorit sau nu avea copiii la data la care s6a constituit
abitaia: <art.4243 alin.<2=C.C=. -inta(2a 9%2preun cu soul i copiii si: nu
%2brieaz %n %ntre(i2e noiunea de $a2ilie din Codul ?a2iliei. Consider2 c
practica va co2pleta pe viitor aceast lacun3 %nlocuind6o prin sinta(2a
9%2preun cu $a2ilia sa: sau 9%2preun cu 2e2brii $a2iliei sale:. "ac sinta(2a
32
de la art.4243 ali.<2= s.6ar aplica %n practic aa cu2 este ea $or2ulat3 titularul
dreptului de abitaie nu ar putea s6i pri2easc pe prinii si inapi3 de care el
trebuie s aib (rij3 s triasc %2preun cu el3 ci ar trebui s le (seasc un alt
spaiu locativ. *adar3 %n de$iniia le(al a dreptului de uz3 noiunea de $a2ilie este
redat 2ai corect3 dec%t %n cea de abirtaie. Consider2 c jurisprudena va da
interpretare e/tensiv sinta(2ei 9%2preun cu soul i copiii si:3 d%ndu6i sensul
de $a2ilie3 iar apoi i le(iuitorul va pune lucrurile la locul cuvenit.

B),()"0!'5)&:
30
Acte normative:
1. Constituia 1epublicii 'oldova adoptat la 29 iulie 19943 'onitorul !$icial al
1.'.3 nr.13 din 12.+.1994@
2. Codul Cali2ac431 octo2brie 1+1&. .ucureti. Edit. *cade2iei 1epublicii
0opulare 1o2>ne3 19)+. Cap.& 90entru erbirea lucrurilor <servitute=:@
3. Codul Cara(ea 1+1+3 .ucureti. Edit. *cade2iei 1epublicii 0opulare 1o2>ne3
19)). 0artea a II6a 90entru lucruri:3 Cap.2 9 0entru robirea lucrurilor:@
4. Codul civil al 1o2>niei. .ucureti. Editura 9*ll:3 199&. p. &9 <abro(at=@
). Codul Civil al 1epublicii 'oldova . ;e(ea 1epublicii 'oldova3 nr. 11&6JA
din ,.,.22. 'onitorul !$icial al 1epublicii 'oldova nr. +26+,H,,1 din
22.,.22@
,. Codul Civil adoptat la 2, dece2brie 19,4 <%n vi(oare p%n la 31 dece2brie
22= abro(at %n le(tur cu intrarea %n vi(oare a Codului Civil din , iunie 22@
&. Codul ?a2iliei al 1epublicii 'oldova. ;e(ea 1epublicii 'oldova3 nr. 131,6
JIA din 2,.1.2. 'onitorul !$icial al 1epublicii 'oldova nr. 4&64+H21 din
2,.4.21@
+. Codul ?unciar al 1-- 'oldoveneti. Edit. Cartea 'oldoveneas. C4iinu.
19&. p.1)43 <abro(at= @
9. Codul ?unciar al 1epublicii 'oldova din 2).12.1991. ;e(ea 1epublicii
'oldova3 nr. +2+6JII din 2+.12.19913 republicat %n 'onitorul !$icial al
1epublicii 'oldova nr.1& din 4.9.21@
1.Codul 1epublicii 'oldova cu privire la ;ocuine. ;e(ea 1epublicii 'oldova3
nr. 2&1+6J3 din 3.,.19+3. Aetile -ovietului -upre2 al 1--'3 19+33 nr.,@
11.Codul -ilvic al 1epublicii 'oldova. ;e(ea 1epublicii 'oldova3 nr.++&H199,3
art.336413 'onitorul !$icial al 1epublicii 'oldova nr. 46)3 199&
12.Codul -ubsolului al 1epublicii 'oldova. ;e(ea 1epublicii 'oldova3
nr.1)11H1993. 'onitorul !$icial al 1epublicii 'oldova nr. 11H1993
13.BrajdansKii code/ 1osiiscoi ?ederatii.'osKva@ -parK3 199,3 art 21,3 p.9469)@
14.BrajdansKii code/ 8craini. Iaritonov E.!. -ania42etov@ Iaricov 3 24. # c.
3,)63,,@
1).Code civile du Luebec3 "*C?!3 'ontreal3 199).6 p.13+@
1,.;e(ea privind Codul Civil 1o2>n3 adoptat la 2).,.293 <codul civil ro2>n=@
1&.;e(ea 1epublicii 'oldova cu privire la cadastrul bunurilor i2obile. ;e(ea
1epublicii 'oldova nr. 1)436JIII din 2).2.199+.'onitorul !$icial3
2).2.199+3 nr.4464, <cu 2odi$icrile i co2pletrile ulterioare=@
1+.;e(ea 1epublicii 'oldova cu privire la proprietate. ;e(ea 1epublicii 'oldova
nr. 13,6JIII din 22.1.1991.'onitorul !$icial3 nr.1H1991@
19.;e(ea 1epublicii 'oldova cu privire la societile pe aciuni. ;e(ea 1epublicii
'oldova nr. 11346JIII din 2 aprilie 199&.'onitorul !$icial3 12 iunie 199&3
nr.3+6393 p. I3 art. 332@
33
2.Co2entariul Codului Civil al 1epublicii 'oldova3 vol. I3 C4iinu. Dipo(ra$ia
Central3 2,. p.1+)@
21.Co2entariul Codului Civil al 1epublicii 'oldova3 vol. II3 C4iinu. Dipo(ra$ia
Central3 2,. p.+1,@
Literatura de specialitate, monografii:
1. *"*'3 I!*N. "rept civil. "repturilor reale. .ucureti3 Editura *;; .ECM3
22. # p.19)@
2. *1*'N3 E;EN*. Istoria dreptului ro2>nesc. C4iinu3 Editura 91ecla2a:3
199). # p.9&@
3. .*IEG3 -E1BI8. .*IEG83 *81E;I8. CE.!D*1I3 A*;ENDIN*. C1EO83
I!N3 A!;CIN-CII3 AICD!1. "rept civil. "repturile reale. Deoria (enerala a
obli(aiilor. C4iinu3 Editura 9Cartier Curidic:3 2). # p.22@
4. .*IEG -E1BI83 1!GC* NIC!;*E. 9"rept civil. Ediie revzut. Ed. a III6a.
0artea (eneral. 0ersoana $izic. 0ersoana juridic.: C4iinu 2&. Edit.
9Dipo(ra$ia Central:.
). .P1-*N3 C!1NE;I8. "rept civil. "repturile reale principale3 .ucureti3
Editura 9*;; .ECM:3 21. # p.4+)@
,. C*ND*C8QIN!3 '*DEI. Ele2entele dreptului civil. .ucureti3 Editura 9*;;
Educational:3 199+. 6 p. 1,161,2@
&. CE.!D*1I3 A*;ENDIN*. "reptul $a2iliei3 C4iinu3 Editura 8-'3 24. #
p. 1@
+. CIE;*183 E8BENI8. Curs de drept civil. "repturile reale principale.
.ucureti3 Editura 9*ll .ecK:3 2. # p.1,@
9. CII.*C BIE!1BIE3 *81E; .NIEG83 *;EJ*"18 1!D*1I. !;EB
E?1I'. 9"rept civil. Contracte i succesiuni:. Edia a III6a3 revzut i co2pletat.
Edit. Cartier3 21.
1. CI8D*C83 ?;!1IN.Codul civil ro2>n <*dnotat=. .ucureti3 Editura
-i(2a321.6 p.23,@
11. C!C!C*1I3 E8BENI*. C8GNI13 '*1CE;. CI!.*N83 C*1!;IN*3
C!C!C*1I3 AID*;IE. "rept civil. "repturile reale <Note de curs=. C4iinu3 Edit.
9Dipo(ra$ia Central: 23. 6 p.13,@
12. C!C!C*1I3 E8BENI*. "*N"*1*3 ;I;I*N*. "ez2e2br2intele
dreptului de proprietate. C4iinu3 Editura 8CC'3 2)3 p.&@
13. C!-'!AICI3 0*8; 'I1CE*. "reptul civil3 "repturi reale. !bli(aii.
.ucureti3 Editura 9*;; .ecK:3 199+. 6 p.132@
14. "!B*183 I!N. CE1CE;3 -EA*-DI*. Deoria (eneral a drepturilor reale.
.ucureti3 Editura 9*ll .ecK:3 23. 6 p.29@
1). "1E0D '!;"!AE*N. 0roiectul codului civil. C4iinu3 Edit.Cartier Curidic3
223 p.1416142@
1,. "*N"*1* ;I;I*N*. 98zu$ructul 6 dez2e2br2%nt al dreptului de
proprietate:. *utore$eratul tezei de doctor. C4iinu 2&3 p. 19@
39
1&. ?I;I0E-C83 I!N.3 ?I;I0E-C83 *. "reptul civil. "reptul de proprietate si alte
drepturi reale3 Ediie revzut si co2pletat3 .ucureti3 Editura 9*CD*'I:3
.ucureti3 2. 6 p. 23+@
1+. ?;!1E-C83 "8'ID18. "reptul de proprietate si alte drepturi reale
principale. .ucureti3 Editura 98niversitii Independente 9Ditu 'aiorescu:3 22.6
p. 3&,@
19. B7-C* AE1!NIC*. 9 "repturile 1eale:. C4iinu3 Edit. Dipo(ra$ia central.
213 p. 1+,@
2. I*'*NBI83 C. 1!-EDDI6.N;NNE-C83 I. .NIC!I*N83 *;. Dratat de
drept civil ro2>n. Aol. I3 .ucureti3 Editura 9*ll .ecK:3 199,. # p.,34@
22. I*'*NBI83 C. 1!-EDDI6.N;NNE-C83 I. .NIC!I*N83 *;. Dratat de
drept civil ro2>n. Aol. II3 .ucureti3 Editura 9*ll .ecK:3 22. 6 p. 2),@
23.Instituiile lui Iustinian. De/t latin si traducere in li2ba ro2>na cu note de
studiu introductiv de Aladi2ir Ian(a. .ucureti3 Editura 9;u2ina ;e/:3 22. 6
p.33+@
23.C!1*. C. "rept civil. Curs de drepturi reale. .ucureti3 Editura R;u2ina ;e/:3
2). 6 p. 1)@
24.;80*N3 E1NE-D. 0!0E-C83 "*N.'*1B*3 *'*;I*. "rept civil ro2>n.
-ubiectele dreptului civil. Cluj6Napoca3 Editura 9*r(onaut:3 199,. 6 p. 14+@
2).;808;E-C83 "8'ID18. "reptul de proprietate personal. .ucureti3 Editura
tiini$ic3 2. # p. )396)4@
2,.;8OE-C83 BE!1BE. Deoria (enerala a drepturilor reale. Deoria patri2oniului.
Clasi$icarea bunurilor. "repturile reale principale. .ucureti3 I2pri2eria
Acreti3 19&4. # p.4+4@
2&.;8OE-C83 BIE!1BIE. Deoria (eneral a drepturilor reale. .ucureti3 19&4. #
3&+ p.
2+.'*DDEI3 8B!3 .*IEG3 -E1BI8. 1!GC*3 NIC!;*E. 0rincipiile
$unda2entale ale dreptului de proprietate. C4iinu3 Editura *1C3 2. 6
p.34,@
29.0!03 ;IAI8. "reptul de proprietate si dez2e2br2intele sale. .ucureti3
Editura 9;u2ina ;e/:3 21. # p. 192 @
3.-*?D*61!'*N!3 E8BENI8. "reptul de proprietate public si privat %n
1o2>nia. Iai3 Editura 9Brap4i/:3 1993. # p.2&&@
31.-DNDE-83 C. .71-*N3 C. "rept Civil. Deoria (eneral a drepturilor reale.
.ucureti. Editura R8niversitatea din .ucureti: 19+93 p.2,4
32.-D!IC*3 A*;E1I8. "rept civil. "repturile reale principale. Aol. I. .ucureti3
Editura 9Iu2anitas:3 24. # p. 4++@
33.81-3 I. I;IE6D!"IC*3 C. "repturile reale.<"octrin3*plicaii30ractic=.
.ucureti3 Editura 9!scar 0rint:3 23. 6 p. 2))@
34.A*; 0!0 A*-I;E. "rept privat ro2an. .ucureti3 Editura *ll .ecK3 24.6
p.22@
3).A!IC83 '.3 0!0!*C*3 '. "reptul de proprietate si alte drepturi reale. Dratat
de jurispruden 1991622. .ucureti3 22. # p.24).
9
L)&!'$!' #& /+&%)'()'& 9n ()*,' !$/.:
1. STUVWXYV Z.[.3 \]^_`TYV a.b.3 \cd_VXY e.f.3 gVh]VXY i.b.3 jklm`TYV
\.i.3 fTcTYV e.n.3 eYdk o.f.3 eThdpVkcTYV n.q.3 rd_VlTYV g.s.3
tcuX]XYh`dv i.g.3 <VYkTch`dv `T]]X`kdY=. fTw cXwV`xdXv `Vlw. lV^`
wTxXlkV e.S. fcd_VXYV. \cVywVlh`TX pcVYT. gTh`YV. ocdhkz. 23 h. 13@
2. STcdhTY i.S. {T||XlkVcdv ` UcVywVlh`T|^ `TwX`h^ }Thhdvh`Tv
~XwXcVxdv. Vhkd pXcYTv3 YkTcTv3 kcXkzXv. e pThkVkXvl|d |VkXcdV]V|d3
26X dwVldX pXcXcVuTkVllTX d wTpT]lXllTX # gTh`YV3 {ldylv |dc3 23@
3. \^kld`TY j.S. nXwXvhkYdkX]zlX hwX]`d Y UcVywVlh`T| pcVYX. ZXTcd d
pcV`kd`V ThpVcdYVld. 36X dwVldX3 dhpcVY]XllTX d wTpT]lXllTX #
gTh`YV3 2&@
4. {duV` \.i.3 {dcd` i.b. \cVywVlh`TX pcVYT. {cVk`dv `^ch ]X`xdv3
V`TlTwVkX]zhkYT # Cardidact3 199+@
). g^_dlh`dv [.j. \cVywVlh`TX pcVYT # gTh`YV3 ~Tc^|#bn~}i # g3
23@ ,. }Ty`TYV g.i. }^`TYTwdkX]z VYkTch`TUT `T]]X`kdYV d
TkYXhkYXlv cXwV`kTc. bhh]XwTYVkX]zh`dv xXlkc WVhklTUT pcVYV. ewX]`d5
pcTu]X| kXTcdv d pcV`kd`d. euTcld` hkVkXv. # ekVk^k3 2+@
,. bhh]XwTYVkX]zh`dv xXlkc WVhklTUT pcVYV pcd fcXdwXlkX }Thhdvh`Tv
~XwXcVxdv3 dlhkdk^k WVhklTUT pcVYV. eXcd \cVywVlh`dv `TwX`h Y
wXvhkYdv5 pcV`kd`V d pcTu]X|. \cVywVlh`dv `TwX`h }Thhdvh`Tv
~XwXcVxdv. e pThkVkXvl| pcd]TyXldX| |VkXcdV]TY h^wXulTv pcV`kd`X.
36X dwVldX. eThkVYdkX]z g^cdl .[. # dw. nTc|V3 gTh`YV 23.
L)&!'$!' #& /+&%)'()'& 9n ()*,' 5!'n%&6.:
1. *DI*-3 BI. "roit civil. ;es biens. Droisie2e Edition. 0aris3 Ed. 9;itec:3
1993. 6 p. 1++@
2. C*1.!NNIE13 CE*N. ;es biens et les obli(ations. 0aris3 Ed. 9;es 0resses
8niversitaires de ?rance:31992. # p. ,+@
3. C*1.!NNIE13 CE*N. "roit civil. Aol.3. 0aris3 1992. # p. 42,@
4. C!;IN3 *'.1!I-E. C*0ID*ND3 I. "roit civil $rancais. Draducere de
I.'odola3 ".Biu(iu 'odola3 .ucureti3 Editura 9I2peria Centrala:3
194.p.+3@
). "*;;!Q. Code civil3 Luatre6vin(t uatrie2e edition3 Curisprudence
Benerale. 0aris3 "alloz3 19+4619+). 6 4+2 p. )@
91
,. 0;*N!I;3'*1C!. 1I0E1D3 BE!1BE-. Draite de droit civil $rancais.
Do2e III. 0aris3 Ed. 90ic4on:3 192). # )23 p.
P!'%)%. 7$#)%)'!.:
1. *ND!II3 ;. 8zu$ructul. HH 9B4idul judectorului in 2aterie civila si
co2erciala a 1epublicii 'oldova:3 243 nr.4 3 p.1&62@
2. Cule(ere de practic judiciar a cole(iului civil i de contencios ad2inistrativ al
Curii -upre2e de Custiie <2)62,=3 caz "ecizia Cole(iului Civil i de
Contencios *d2inistrativ al Curii -upre2e de Custiie din 23 au(ust 2,3
pronunat %n dosarul nr. 2ra61)92H,@
3. Cule(ere de practic judiciar a cole(iului civil i de contencios ad2inistrativ al
Curii -upre2e de Custiie <2)62,=3 caz "ecizia Cole(iului Civil i de
Contencios *d2inistrativ ;r(it al Curii -upre2e de Custiie din 1) 2artie
2,3 pronunat %n dosarul nr. 2ra639&H,@
4. B4idul judectorului in 2aterie civila si co2erciala a 1epublicii 'oldova.
Ediie revizuit i co2pletat. C4iinu3 2+@
). 'anualul judectorului la e/a2inarea pricinilor civile. Editura 9Cartier juridic:3
C4iinu3 2&. #p. 11,@
,. 8NB81E*N83 !. "repturile reale. Curs practic.<0ractica judiciara=.
.ucureti3 Editura 91osetti:3 21. #p. 13@
&. 81-3 I. I;IE6D!"IC*3 C. "repturile reale <"octrina3 *plicaii. 0ractica=.
.ucureti3 Editura 9!scar 0rint:3 23. # p.2),@
P$,()%'3)) +&!)"#)%&:
1. .!CG*N3 'I1CE*6"*N. Natura juridic a le(atului de uzu$ruct al %ntre(ii
2oteniri. HH 9"reptul:3 213 nr.)3 p.&,6+1@
2. CII;!'3 D. 0aralela %ntre instituia dreptului de uzu$ruct i instituia dreptului
de uz. HH 91evista de Gtiine juridice:3 199+3 nr.116123 p.2)629@
3. "*N"*1* ;I;I*N*. *specte privind particularitile constituirii dreptului
de uzu$ruct con$or2 Codului Civil al 1epublicii 'oldovaHH 91evista Naional
de "rept:32)3 nr. 13 p.)+6,1@
4. "*N"*1* ;I;I*N*. Caracterele speci$ice ale uzului i abitaiei ca varieti
principale ale dreptului de uzu$ruct.HH 91evista Naional de "rept:32)3 nr.
113 p.4464+@
). "*N"*1* ;I;I*N*. Aalene privind de$inirea dreptului de proprietate i a
dez2e2br2intelor acestuia.HH 91evista Naional de "rept:32,3 nr. 13 p.,26
,&@
,. "*N"*1* ;I;I*N*. !portunitatea re(le2entrii dreptului de uzu$ruct %n
le(islaia 1epublicii 'oldova ca drept real.HH 9;e(ea i Aiaa:32,3 nr.+3 p.)26
))@
92
&. "!B*183 I!N. CE1CE; -. 8nele consideraii privind e/ercitarea dreptului
de proprietate %n li2itele deter2inate de le(e. HH 9 1evista de Gtiine
Curidice:3223 nr.2,<4=3 8niversitatea din Craiova3 223 p. 961)@
+. '*N!;I83 C8;IED*. '*C!AEI3 I!N. *specte %n le(tur cu re(i2ul
juridic al dez2e2br2intelor dreptului de proprietate. HH A.C. secia a III6a st.
juridice3 to2. JJAI3 .ucureti3 19+3 p.+,69)@
9. '*NE-C83 "8'ID18 AI!1E;. 8zu$ructul3 dez2e2br2%nt al dreptului de
proprietate. HH :"reptul:3 213 nr.113 p. )6,1@
1.-D!IC*3 A*;E1I8. "reptul de uzu$ruct. HH 9Curier judiciar:3 243 nr.93 p.&96
12+@
11. -D!IC*3 A*;E1I8. "repturile reale si drepturile de crean. HH 9Curier
judiciar:3 233 nr.123 p.&,6++@
12. DIN!3 N. -u(estii pentru o noua re(le2entare a dreptului de abitaie. HH
91evista ro2>n de drept:3 19&43 nr.)3 p. 4)6)3@
13.A!;CIN-CII3 AICD!1. "reptul de uzu$ruct3 dreptul de uz si dreptul de
abitaie. HH 9*nalele tiini$ice. Gtiine juridice:3 2)3 nr.+3 p.1)9 61,3.
14.A!;CIN-CII AICD!1. 1ecepionarea unor principii3 instituii i nor2e
juridice din dreptul privat ro2an %n noul Cod Civil al 1epublicii
'oldova.HH1evista Naional de "rept. Ediie special. Con$erina
internaional tiini$ico6 practic 9Educaie i cercetare %ntr6un stat bazat pe
drept:. 293 nr. 1612@
A#!&/& &(&%!"n)%&:
1. 4ttpHH5.bnr2.2d@
2. 4ttpHH5.dejure.2d@
3. 4ttpHH5.(ov.2d@
4. 4ttpHH5.(oo(le.2d@
). 4ttpHH5.4a2an(iu.ro@
,. 4ttpHH5.justice.2d@
&. 4ttpHH5.la62oldova.co25
An&>&
Cudectoria Ciocana
9&
-tr. '. -ptaru 14
<eclamant5 0opescu *le/andru
do25 str. Binta ;atin 2,3ap.19
0"r"t& Certan Nicolae
do25 str. Binta ;atin 2,3ap.19
CE1E1E "E CIE'*1E 7N C8"EC*DN
privind evacuarea titularului dreptului de abitaie
?n 5'+3 la data de 3 ianuarie 2&3 prin contractul %nc4eiat %ntre subse2natul
0opescu *le/andru3 %n calitate de nud proprietar3 i p%r%tul Certan Nicolae3 %n
calitate de titular al dreptului de abitaie3 i6a trans2is ulti2ului %n abitaie bunul
i2obil3 identi$icat prin nr. cadastral 134,3 a2plasat pe str. Binta ;atin 2,3 ap
19.
0otrivit contractului3 ter2enul locaiunii l6a constituit perioada de 3 ani3 $iind
deter2inat %ncperea %n care va locui p%r%tul din aparta2entul de pe str. Binta
;atin 2,3 ap.19.
Dotodat3 %n te2eiul contractului3 p%r%tul s6a obli(at ca pe parcursul e/ercitrii
drepturilor sale s locuiasc %n %ncpere ca un bun proprietar3 s pstreze destinaia
%ncperii3 dat de proprietar3 s e$ectueze acte conservatorii $a de %ncpere i $a
de bunurile a$late %n ea3 s suporte c4eltuielile de cultur sau de %ntreinere
proporional prii de care se $olosete i la %ncetarea dreptului de abitaie s
elibereze %ncperea i s desp(ubeasc nudul proprietar3 %n cazul deteriorrii din
culpa sa3 a %ncperii i bunurilor a$late %n ea.
0e parcursul e/ecutrii contractului3 titularul dreptului de abitaie nu i6a e/ecutat
obli(aiile corespunztor3 $apt prin care a $ost %nclcat (rav contractul %nc4eiat3 iar
solicitarea invocat p%r%tului de a elibera %ncperea de locuit nu s6a soldat cu
succes.
7n te2eiul art. ,++3 C.C.3 obli(aiile trebuie s $ie e/ecutate %n 2odul
corespunztor i %n ter2enul stabilit i prevzut de contractul %nc4eiat3 iar %n
corespundere cu prevederile art. )123 C.C.3 creditorul este %n drept s pretind de la
debitor e/ecutarea prestaiilor3 iar debitorul este inut s o e/ecute.
Dotodat3 con$or2 prevederilor Codului Civil3 abitaia %nceteaz la e/pirarea
ter2enului contractului3 iar dup %ncetarea raporturilor contractuale3 titularul
dreptului de abitaie este obli(at s elibereze %ncperea3 obli(aii i2perative
nee/ecutate p%n %n prezent.
"e ase2enea3 perioada ce depete ter2enul abitaiei3 a e/pirat la 3 ianuarie
213 p%n la 2o2entul depunerii prezentei aciuni constituie 9 zile.
9!
?n #!&+3 %2i %nte2eiez aciunea pe dispoziiile art. 4243 42)3 42,3 42& Cod
Civil.3 art. )3,32+3))31,,31,&3 Cod de procedur civil.
8r2are celor e/puse3
cer
1. ad2iterea aciunii@
2. a dispune evacuarea titularului dreptului de abitaie din %ncperea situat pe
str. Binta ;atin 2&3 ap. 19 i restituirea bunului %n proprietatea 2ea@
3. %ncasarea din contul p%r%tului a prejudiciilor 2orale cauzate 2ie i a
c4eltuielilor de judecat pe care le voi suporta %n acest proces.

;a cerere ane/ez5
6 copiile cererii de c4e2are %n judecat i a %nscrisurilor@
6 copia contractului de constituire a dreptului de abitaie din 3 ianuarie 2&@
6 dovada de plata a ta/ei de stat@
6 procura ce le(alizeaz %2puternicirile reprezentantului.
1ecla2ant 0opescu *le/andru
1eprezentantul recla2antului Guiu "ina
"ata 1 aprilie 214
-e2ntura
9%