Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DIN PITESTI

Facultatea de Mecanica si Tehnologie


Specializarea: IEI
!aiet de la"orator
Disciplina: Manage#ent Resurselor U#ane
Student: !ristina !$NSTANTINES!U

%&&' ( %&)&