Sunteți pe pagina 1din 16

Mod Dat a

Litera
UTM FIMCM
MSP-081
document . Semnat Coal a
Execut at Eft odi i C.
Ver i fi cat
Apr obat
Ni t r ea! A.
St oi ce" P.
Pr oi ect ar ea u!ui et de cu# e pe!t r u pr e# ucr ar ea pi eei de t i p
$ $ %uc&'( Nr . ). *+0. *,*+. 0. 0- cu e# abor ar ea t e.!o# o/i ei f abr i c'r i i
br o&ei i !t er i oar e.
Nr. co!t r .
%ar # adea! 0.
1
1)
Coal a
Col i
Me1oriu Exp#icati"
2. Co1parti1e!tu# Eco!o1ic
3.1 Planificarea i organizarea lucrrilor de proiectare
Mod Coal a document .
Pag.
UTM 521.3 005 ME
Semnat Dat a
3r/a!i4area proceu#ui de producere preupu!e co1bi!area ra5io-
!a#' 6! ti1p &i 6! pa5iu a procee#or pri!cipa#e$ auxi#iare &i deer"ire
cu copu# ai/ur'rii ca#it'5ii &i eficie!5ii c6t 1ai 6!a#te a produc5iei.
3.1.1 Diagrame de tip reea
Proiecte#e &i i1p#icit itua5ii#e 1a!a/eria#e deter1i!ate de pu!-
erea 6! practic' a acetor proiecte7 preupu! efectuarea u!or acti"it'5i
i!tercore#ate$ care pot fi 1ode#ate pri! i!ter1ediu# u!or re5e#e.
8!truc9t proiecte#e de acet /e! durea4' 'pt'19!i$ #u!i au c.iar a!i$
6! def'&urarea #or pot i!ter"e!i c.i1b'ri care au i1pact aupra
coturi#or$ te.!o#o/iei au reure#or proiectu#ui. A!a#i4a acetor i-
te1e 6i per1ite 1a!a/eru#ui ' p#a!ifice$ ' co!tro#e4e ur1areac' &i
' reor/a!i4e4e reure#e atfe# 6!c9t obiecti"e#e propue ' e ati!/'
6! 1od opti1 &i #a ti1p.
U!a di!tre ce#e 1ai fo#oite di!tre acete te.!ici ete te.!ica
PE0T. :ia/ra1a PE0T ete u! i!tru1e!t de 1a!a/e1e!t a# proie-
ctu#ui$ uti#i4at pe!tru a pro/ra1a$ or/a!i4a &i coordo!a arci!ii#e
u!ui proiect. 8! pri!cipiu ete o 1etod' de a a!a#i4a arci!i#e
!eceare pe!tru fi!a#i4area u!ui a!u1it proiect$ 1ai a#e ti1pu#
a#ocat fiec'rei arci!i 6! parte &i de a ide!tifica ti1pu# 1i!i1 !ecear
proiectu#ui repecti"e. :ia/ra1a PE0T are ur1'torii pa&i;
a) Ide!tificarea acti"it'5i#or pecifice &i a 1i#eto!e-uri#or <pu!cte#or
e1!ificati"e7.
b) :eter1i!area ec"e!5ei de acti"it'5i.
c) Co!truirea u!ei dia/ra1e a re5e#ei.
d) Eti1area ti1pu#ui !ecear fiec'rei acti"it'5i 6! parte.
e) :eter1i!area dru1u#ui critic.
f)Aducerea #a 4i a dia/ra1ei PE0T$ pe 1'ur' ce proiectu# a"a!ea4'.
102
Mod Coal a document .
Pag.
UTM 521.3 005 ME
Semnat Dat a
3biecti"u# pri!cipa# a# dia/ra1ei PE0T ete de a faci#ita pro-
ceu# de #uare a deci4ii#or &i de a reduce at6t durata de def'&urare c6t
&i coturi#e u!ui proiect.
3.1.2 Prile componente ale proiectului
=a p#a!ificarea u!ui proiect$ pe!tru a putea fo#oi o te.!ic' de
tip re5ea$ trebuie ca proiectu# ' fie 61p'r5it 6! p'r5i#e a#e co1po!e-
!te;
1. Acti"it'5i <#ucr'ri7>
2. E"e!i1e!te.
Activitatea (lucrul) repre4i!t' u! efort. Aceta$ pe!tru a putea
fi 6!dep#i!it!eceit' reure <u1a!e$ de ti1p$ fi!a!ciare &i de ce#e
1ai 1u#te ori ec.ipa1e!te?uti#a@e?1a&i!i7. Exe1p#e de atfe# de
acti"it'5i pot fi; 'parea u!ei fu!da5ii$ proiectarea u!ei piee$
i!truirea u!ui a!/a@at etc. 8! cadru# u!ui proiect acti"it'5i#e trebuie
6!dep#i!ite 6!tr-o a!u1it' ordi!e> u!e#e pot fi 6! erie A cu a#te
cu"i!te acti"itate !u poate fi 6!ceput' p9!' c9!d a#ta !u a fot
ter1i!at' <de exe1p#u fu!da5ia u!ei co!truc5ii !u poate fi tur!at'
p9!' c9!d 'p'tura !u a fot executat'7$ a#te#e pot fi 6! para#e# A
adic' e pot def'&ura 6! ace#a&i ti1p <de exe1p#u apro"i4io!area cu
1ateria#e &i 4u/r'"itu#7.
Evenimentul repre4i!t' 6!dep#i!irea <ter1i!area7 u!eia au 1ai
1u#tor acti"it'5i$ #a u! a!u1it 1o1e!t de ti1p. E"e!i1e!tu# ete
"'4ut ca o Bpiatr' de .otar( au pu!ct de "erificare a 1eru#ui
proiectu#ui <de exe1p#u ter1i!area u!ui cur$ predarea u!ui pro/ra1$
oirea piee#or de c.i1b etc.7. E"e!i1e!te#e e !otea4' 6! /e!era#
cu cifre &i !u au durat' 6! i!e$ e#e de#i1it6!d doar acti"it'5i#e <atfe#$
dac' o acti"itate ete !otat' pri! dou' cifre$ acetea repre4i!t'; pri1a
- e"e!i1e!tu# 6!ceput a# aceteia &i cea de-a doua - e"e!i1e!tu#
f9r&it a# acti"it'5ii7.
103
Mod Coal a document .
Pag.
UTM 521.3 005 ME
Semnat Dat a
Craficu# 6! re5ea are para1etri ce er"ec #a ca#cu#area u!ui &ir
de caracteritici ad'u/'toare ;
1. dru1u# critic>
2. re4er"e#e de ti1p a e"e!i1e!te#or>
3. re4er"e#e dru1uri#or &i a #ucruri#or>
Drumul critic repre4i!t' ucceiu!ea de acti"it'5i &i
e"e!i1e!te critice care for1ea4' u! dru1 co!ti!uu <o ca#e co!ti!u'7
6!tre 6!ceputu# &i f9ritu# proiectu#ui. E# repre4i!t' dru1u# ce# 1ai
#u!/ <ca durat'7 di! 6!tre/u# proiect. Su!t ca4uri 6! care pot exita &i
1ai 1u#te dru1uri critice$ e/a#e ca durat'.
Rezerva ete u! i!ter"a# de ti1p pri! i!ter!1ediu# c'ruia poate
fi a16!at u! e#e1e!t f'r' 1odificarea /raficu#ui re5ea.
Craficu# re5e#ei 6!cepe a e co!trui di! t9!/a de4"o#t9!du-e
pre dreapta.
Figura 48 Sc.e1a de a1p#aare pe /rafu#-re5ea a date#or
i!i5ia#e &i ace#or ca#cu#ate
Pe!tru a co!trui u! /raf-re5ea ete !ecear ' e deter1i!e;
Td
i
A ter1e!u# de petrecere a e"e!i1e!tu#ui Di($ care e deter1i!'
di! re#a5ia;
Tdi E <Tdi
-1
F Ti
-1
@
-1
7 1ax$ <1.17
Tt
i
A ter1e!u# t6r4iu de petrecere a e"e!i1e!tu#ui Di($ care e
deter1i!' di! re#a5ia;
Tti E <Tt@ - Ti@7 1i!$ <1.+7
R
i
A re4er"a de ti1p de petrecere a e"e!i1e!tu#ui Di( care e
deter1i!' di! re#a5ia;
104
Mod Coal a document .
Pag.
UTM 521.3 005 ME
Semnat Dat a
0i E Tti- Tdi$ <1.27
T
i j
A durata #ucr'rii$
Td
j
A ter1e!u# de"re1e de petrecere a e"e!i1e!tu#ui D@($ care e
deter1i!' di! re#a5ia;
Td@ E <Tdi F Ti@7 1ax$ <1.G7
Ttj

A ter1e!u# t9r4iu de petrecere a e"e!i1e!tu#ui D@($ care e
deter1i!' di! re#a5ia;
Tt@ E <Tt@
F1
A Ti
F1
@
F1
7 1i!$ <1.)7
R
j
A re4er"a de ti1p de petrecere a e"e!i1e!tu#ui D@( care e
deter1i!' di! re#a5ia;
0@ E Tt@- Td@$ <1.-7
Trez.d
ij
- re4er"a dep#i!' de ti1p de petrecere a e"e!i1e!tu#ui$
care e deter1i!' di! re#a5ia;
Tre4.di@ E Tt@ A Tdi - Ti@$ <1.,7
Trez.l
ij
- re4er"a #iber' de ti1p de petrecere a e"e!i1e!tu#ui$ care
e deter1i!' di! re#a5ia;
Tre4.#i@ E Td@ A Tdi - Ti@$ <1.87 au Tre4.#i@ E Tre4.di@ - 0@$ <1.*7
3.1.3 Calculul termenilor devreme de petrecere a
evenimentelor
Termenul de"re1e de petrecere a pri1u#ui e"e!i1e!t e adopt'
e/a# cu 4ero; Td
1
E0. Ter1e!ii de"re1e de petrecere a tuturor
e"e!i1e!te#or care ur1ea4' e deter1i!' di! ordi!ea crec'toare a
!u1ere#or de petrecere a e"e!i1e!te#or. Pe!tru deter1i!area ti1pu#ui
de"re1e a oric'rui e"e!i1e!t @D e a!a#i4ea4' toate #ucr'ri#e$ care fac
parte di! acet e"e!i1e!t; fiec'rei #ucr'ri i e deter1i!' ter1e!u#
de"re1e de petrecere a e"e!i1e!tu#ui #ucr'rii a!terioare &i durata acetei
#ucr'ri T
i@
.
105
Mod Coal a document .
Pag.
UTM 521.3 005 ME
Semnat Dat a
:i! date#e ob5i!ute e a#e/e "a#oarea 1axi1' a ter1e!u#ui
de"re1e de petrecere a e"e!i1e!tu#ui D@( &i e crie 6! ectoru# t9!/ a#
cercu#ui care repre4i!t' e"e!i1e!tu# dat <Fi/.)27.
3.1.4 Calculul termenului trziu de petrecere a
evenimentului
Ter1e!u# t9r4iu de petrecere a e"e!i1e!tu#ui fi!a# e ia e/a# cu
ter1e!u# de"re1e de petrecere a e"e!i1e!tu#ui dat; Tt
!
E Td
!
. Ca#cu#u#
ter1e!i#or t9r4iu de petrecere a tuturor e"e!i1e!te#or e efectuea4' 6!
ordi!e i!"er'$ co!for1 di1i!u'rii !u1ere#or e"e!i1e!te#or. Pe!tru
deter1i!area ter1e!u#ui t9r4iu a# ur1'toru#ui e"e!i1e!t Di( e
a!a#i4ea4' toate #ucr'ri#e care ie di! acet e"e!i1e!t. Fiec'rei #ucr'ri i
e ca#cu#ea4' ter1e!u# t9r4iu de petrecere a e"e!i1e!tu#ui care ur1ea4'
ca difere!5a di!tre ter1e!u# t9r4iu de petrecere a e"e!i1e!tu#ui poterior
T
i @
&i durata acetei #ucr'ri T
i@ .
:i! date#e ob5i!ute e a#e/e "a#oarea
1i!i1' a ter1e!u#ui t9r4iu de petrecere a e"e!i1e!tu#ui dat Di( &i e
crie 6! ectoru# drept a# cercu#ui care repre4i!t' e"e!i1e!tu# dat
<Fi/.)27.
1.:urata dru1u#ui critic Tcr de petrecere a tuturor e"e!i1e!te#or
corepu!de ter1e!u#ui t9r4iu au de"re1e de petrecere a u#ti1u#ui
e"e!i1e!t Tcr E Tt! au Tcr E Td! .
+.0e4er"a de ti1p a e"e!i1e!te#or e deter1i!' ca difere!5a di!tre
ter1e!u# t9r4iu &i ter1e!u# de"re1e de petrecere a e"e!i1e!tu#ui.
2.:eter1i!area dru1u#ui critic. :ru1u# critic parcur/e
e"e!i1e!te#e care au re4er"a de tip !u#' &i #ucr'ri#e care au re4er"a
tota#' de ti1p e/a#' cu 4ero.
3.1.5 la!orarea ta!elei evenimentelor i lucrrilor
Pe!tru e#aborarea /rafu#ui de re5ea$ 6! pri1u# r9!d$ ete !ecear
de 6!toc1it tabe#a #ucr'ri#or &i e"e!i1e!te#or !eceare pe!tru 6!de-
p#i!irea arci!ii co!crete &i a tabi#i co!ti!uitatea #o/ic' a #ucr'ri#or
106
Mod Coal a document .
Pag.
UTM 521.3 005 ME
Semnat Dat a
&i #e/'turi#e reciproce 6!tre e#e. =ucr'ri#e trebuie a#ee 6! a&a 1od$ ca
durate#e 6!dep#i!irii #or ' fie co1parabi#e dup' 1'ri1e.
Co1po!e!5a #ucr'ri#or &i ordi!ea 6!dep#i!irii #or depi!d de fa4a de
proiectare &i caracteru# obiectu#ui. :ate#e ca#cu#ate au fot i!trodue
6! tabe#u# 2)-2-.
Tabe#u# 2); Tabe#a e"e!i 1e!t e#or &i #ucr'ri#or de proiectare.
Nr.
even
Denumi rea l ucrri i
!"dul
l ucrri i
Eveni mentul
1 8!toc1irea arci!ii de proiect 1-+
S-a 6!toc1i t arci!a de
proiect
+ 8!16!ara arci!ii de proiect +-2 S-a 6!16!at arci!a de
proiect
2 Studierea arci!ii te.!ice 2-G S-a tudiat arci!a te.!ic'
G
A#e/erea cu#e#or pe!tru
pre#ucrarea pieei BCorp(
G-) S-au a#e cu#e#e
) Se#ectarea cu#e#or
ta!darti4at e
)-- S-au e#ectat
-
Se#ectarea u!ei cu#e pecia#e
pe!tru pre#ucrarea pieei
--, S-a e#ectat
,
A#e/erea u!ei bro e ci#i!drice
ca!e#at e pe!tru pre#ucrarea pieei
ca cu#' pecia#'
,-8 S-a a#e cu#a pecia#'
8
Stabi#irea "aria!tei opti1e a
1ode#ui bur/.iu#ui
8-* S-a tabi#it
*
:eter1i!area caracteriti ci#or
te.!ice a bro ei
*-10 S-au deter1i!at
caracterit ici# e
10
Stabi#irea etape#or !eceare
pe!tru e#aborarea bro ei
10-11 S-au tabi#it etape# e
11 Studierea #iteraturii te.!ice 11-1+ S-a tudiat #iteratura
1+ Studierea a!a#o/i#or 1+-12 S-a tudiat #iteratura
12 Acordarea 6!t'ri i propu!eri
te.!ice
12-1G S-a acordat 6!t'rire
proiectu#ui
1G E"a#uarea 1at eria#ui tudiat 1G-1) S-a e"a#uat 1ateria#u#
tudiat
1) Ar/u1e!t area co!truc5iei
bro ei ci#i!dri ce ca!e#ate
1)-1- S-a ar/u1e!t at co!truc5ia
bro ei
1- Aprobarea co!truc5iei
bur/.iu#ui
1--1, S-a aprobat
1, Ca#cu#u# co!tructi" a# bro ei
ci#i!drice ca!e#ate
1,-18
S-a ca#cu#at co!tructi"
bro a ci#i!dric' ca!e#at '
18 8!toc1irea c.ite#or /e!era#e a
bro ei ci#i!dri ce ca!e#ate
18-1* S-au 6!toc1it c.i5e#e
/e!era#e
1*
Pri1irea c.i5e#or /e!era#e a
bro ei #a i!/i!eri proiecta!5i
1*-+0
S-a pri1i t c.i5e#e /e!era#e
#a i!/i!eri proiecta!5 i
+0 Proiectarea +: a bro ei +0-+1 S-a proiectat +: bur/.iu#
107
Mod Coal a document .
Pag.
UTM 521.3 005 ME
Semnat Dat a
+1 E"a#uarea proiect'ri +: i
aa1b#area bro ei
A#e/erea 1ateri a#ui pe!tru
bro a ci#i!dric' ca!e#at'
+1-+2
+0-++
S-a efectuat
S-a a#e 1ateria#u#
++ Si1u#area bro ei
++-+2
S-a efectuat
+2
A#e/erea artico# e#or ta!dard
pe!tru bro '
+2-+G S-au a#e artico#e# e
ta!dard
+G 8!toc1irea docu1e!ta5iei
te.!ice
+G-+) S-a 6!toc1it docu1e!t a5i a
+)
Ca#cu#u# eco!o1ic a bro ei
ci#i!drice ca!e#ate
+)-+- S-a f'cut ca#cu#u# eco!o1ic
a bro ei
+- Ara!@ area docu1e!ta5i ei +--+, S-a ara!@ at
+, Pre4e!tarea /rafic' a etu#ui de
cu#e a#e &i bro ei proiectate
+,-+8 S-a pre4e!tat /rafic
Tabe#u# 2-; Ca#cu#area 1a!operei #ucr'ri#or de proiectare.
!"du
l
l ucr
i
Eveni mentul
Ti mpul
#.
Nr. de
e$ecut.
!ateg.
e$ecut.
1. 2. %. 4. &.
1-+
8!toc1irea arci!ii de proiect
0. ,
1 %
+-2
8!16!ara arci!ii de proiect
0. 1)
1 A
2-G
Studierea arci!ii te.!ice
1. ,
+
C
G-)
A#e/erea cu#e#or pe!tru
pre#ucrarea pieei D%uc '(
+. 0
+ C
)--
Se#ectarea cu#e#or
ta!darti4ate
1
1 C
--,
Se#ectarea u!ei cu#e pecia# e
pe!tru pre#ucrarea pieei
0. *
+ C
,-8
A#e/erea u!ei bro e ci#i!drica
ca!e#at' pe!tru pre#ucrarea pieei
ca cu#' pecia# '
+. 0
+ C
8-*
Stabi#irea "aria!tei opti 1e a
1ode#ui bro ei
0. ,
+ C
*-10
:eter1i!area caracteritici#or
te.!ice a bro ei
+. 0
1 %
10-11
Stabi#irea etape#or !eceare
pe!tru e#aborarea bro ei
1. ,
1 C
11-1+
Studierea #iteraturii te.!ice
11. ,) + C
1+-12
Studierea a!a#o/i#or
8
108
Mod Coal a document .
Pag.
UTM 521.3 005 ME
Semnat Dat a
+ C
12-1G
Acordarea 6!t'ririi prop. te.!ice +
1
%
1G-1)
E"a#uarea 1ateri a#ui tudiat
0. 1
1 A
1)-1-
Ar/u1e!tarea co!truc5iei
bro ei
0. -
1 A
1--1,
Aprobarea co!truc5iei bro ei 0. -
1 %
1,-18
Ca#cu#u# co!tructi" a bro ei
ci#i!dri ce ca!e#ate
+
+ %
18-1*
8!toc1irea c.ite#or /e!era#e a
bro ei
0. ,
1 A
1*-+0
Pri1irea c.i5e#or /e!era#e a
bro ei #a i!/i!eri proiecta!5 i
0. )
1 A
+0-+1
Proiectarea +: a bro ei
*
1 C
+1-+2
+0-++
E"a#uarea proiect'ri +: i
aa1b#area bro ei.
A#e/erea 1eteria#u#ui bro ei
+. -
1
%
++-+2
Si1u#area bro ei
1
1
%
+2-+G
A#e/erea artico#e#or ta!dart
pe!tru bro '
1
1
%
+G-+)
8!toc1irea docu1e!ta5 iei te.!ice +. + 1
A
+)-+-
Ca#cu#u# eco!o1i c a bro ei
+
+
%
+--+,
Ara!@ area docu1e!ta5iei 0. *
1 A
+,-+8
Pre4e!tarea /rafica etu#ui de
cu#e
a#e &i bro ei proiectat'
1. 1
1
A
HHH HHHHHHHHHHHH )8. * HHH HHHHH
Pe!tru e#aborarea proiectu#ui etu#ui de cu#e &i bro ei ete !e"oie
de )8.* ore$ &tii!d ca 4iua de #ucru ete de 8 . pe 4i$ !u1'ru# de 4i#e
pe!tru e#aborarea proiectu#ui "a fi de ,$) 4i#e au proiectarea "a fi
!e"oie aproxi1ati" de 8 4i#e.
109
Mod Coal a document .
Pag.
UTM 521.3 005 ME
Semnat Dat a
Tabe#u# 2,; P#ata pe or' a 1u!citoru#ui
!ateg"ria e$ecut"rului 're(ul (lei)"r)
1 2
1. Cate/oria A +)
2. Cate/oria % 20
%. Cate/oria C 2)
3.1." Con#truirea grafului$reea
Co!for1 date#or di! tabe#u# 28 e co!true&te /rafu# re5ea <fi/. G*7.
Tabe#u# 28; :ate#e /rafu#ui re5ea pe!tru co!truc ia bro ei
Codul
lucrrii
i j Tij Tdi Tti Tdj Ttj
Tre
z dij
Trez
lij
1-2 1 2 0. 7 0 0 0. 7 0. 7 0 0
2-3 2 3 0. 15 0. 7 0. 7 0. 85 0. 85 0 0
3- 3 1. 7 0. 85 0. 85 2. 55 2. 55 0 0
-5 5 2. 0 2. 55 2. 55 . 55 . 55 0 0
5-! 5 ! 1 . 55 . 55 5. 55 5. 55 0 0
!-7 ! 7 0. " 5. 55 5. 55 !. 5 !. 5 0 0
7-8 7 8 2. 0 !. 5 !. 5 8. 5 8. 5 0 0
8-" 8 " 0. 7 8. 5 8. 5 ". 15 ". 15 0 0
"-10 " 10 2. 0 ". 15 ". 15 11. 15 11. 15 0 0
10-11 10 11 1. 7 11. 15 11. 15 12. 85 12. 85 0 0
11-12 11 12 11. 75 12. 85 12. 85 2. ! 2. ! 0 0
12-13 12 13 8 2. ! 2. ! 32. ! 32. ! 0 0
13-1 13 1 2 32. ! 32. ! 3. ! 3. ! 0 0
1-15 1 15 0. 1 3. ! 3. ! 3. 7 3. 7 0 0
15-1! 15 1! 0. ! 3. 7 3. 7 35. 3 35. 3 0 0
1!-17 1! 17 0. ! 35. 3 35. 3 35. " 35. " 0 0
17-18 17 18 2 35. " 35. " 37. " 37. " 0 0
18-1" 18 1" 0. 7 37. " 37. " 38. ! 38. ! 0 0
1"-20 1" 20 0. 5 38. ! 38. ! 3". 1 3". 1 0 0
20-21 20 21 " 3". 1 3". 1 8. 1 8. 1 0 0
21-23 21 23 1. ! 8. 1 8. 1 ". 7 ". 7 0 0
20-22 20 22 1 ". 7 ". 7 50. 7 50. 7 ". 1 ". 1
22-23 22 23 1. 0 50. 7 50. 7 51. 7 51. 7 0 0
23-2 23 2 1 51. 7 51. 7 52. 7 52. 7 0 0
2-25 2 25 2. 2 52. 7 52. 7 5. " 5. " 0 0
25-2! 25 2! 2 5. " 5. " 5!. " 5!. " 0 0
2!-27 2! 27 0. " 5!. " 5!. " 57. 8 57. 8 0 0
27-28 27 28 1. 1 57. 8 57. 8 58. " 58. " 0 0
110
Mod Coal a document .
Pag.
UTM 521.3 005 ME
Semnat Dat a
111
Mod Coal a document .
Pag.
UTM 521.3 005 ME
Semnat Dat a
Fi/. G* Crafu# re5ea
3.2 Calculul co#tului de producie
1) !#eltuieli de materie prim.
C.e#tuie#i#e de 1aterie pri1' e ca#cu#' di! re#a5ia;
unde # m C
f $ f $ m#
>
? ?
=
m
$% f
& 1aa e1ifabricatu#ui$ I/
#
$% f
& pre5u# e1ifabricatu#ui$ #ei
lei C
m#
+ +0 + . 0 = =
Tabe#u# 2*; Caracteritice#e te.!ice i coturi#e proceu#ui de producere
*"delul *+u
'uterea
(,-)
T
.uc
(#)
're
(,-) l ei )
!"n/umul
t"tal
(0ei)#)
Nr. 1. 2. %. 4. &.
1. SP +)0 CNC +* 0. G 1. ,0 1*. ,+
+. Ma&i!a -P8+C ,. ) 0. 18 1. ,0 +. +*)
2. Ma&. de rect
EMAC JC +0G
1) 0. + 1. ,0 ). 1
G. Ma&. de acutit
A 1+0 K
1. ) 0. 1, 1. ,0 0. G2
Tota# )2 0. *) 1. ,0 +,. )G
2) !#eltuieli de energie.
Pre5u# u!ui LM de e!er/ie e#ectric' P
1IM? .
E1.,0 #ei?IM.
Co!u1u# tota# de #ei?or' a# 1a&i!i#or u!e#te ete ca#cu#at dup'
date#e te.!ice pre4e!te 6! tabe#u# 2* &i e ca#cu#' di! re#a5ia;
lei C
e
) . +, )G . +, ,0 . 1 7 G2 . 0 1 . ) +*) . + ,+ . 1* < = + + + =
%) Determinarea c"/tului cu privire la remunerarea muncii
Sa#ariu# tarifar e deter1i!' di! re#a5ia;
112
Mod Coal a document .
Pag.
UTM 521.3 005 ME
Semnat Dat a
unde
C t
S
'i buc
tari
>
-0

=
C
'i
A taxa tarifar' 6! depe!de!5' de cate/. 1u!citoru#ui$ #ei?or'.
Mu!citoru# 1A cate/oria IV C
'1
E ++ #ei?or'$
Ti1pu# pe bucat' ete; t
buc
E )G 1i!.
lei S
tar
8 . 1*
-0
++ )G
=

=
Tabe#u# G0; Sa#ariu# 1u!ci toru#ui
1al ari
ul
.rut
!"ntri .u+
i i
A/i gurri
1"ci al e
(223 &4)
1al ari ul
t"tal
1 2 %
2,18 *8)$ +, G,02$ +
4) Determinm /alariul t"tal
C(S S S
tar tot
=
#ie$) lei S
tot
? 0G, . +) +-) . 1 8 . 1* = =
&) Determinm val"area c#eltuielil"r directe
tot e m# dir
S C C C + + =
lei C
dir
0G, . -- 0G, . +) +1 +0 = + + =
2) Determinm val"area c#eltuielil"r indirecte de pr"ducere
Pe!tru eria 1are de producre "a#oarea c.e#tue#i#or i!directe
cotituie 1)0N di! a#ariu# de ba4'.
> ) . 1
tot indir
S C =
lei C
indir
), . 2, 0G, . +) ) . 1 = =
5) Determinm c#eltuielile generale 6i admini/trative
Va#oarea c.e#tuie#i#or /e!era#e &i ad1i!itrati"e cotituie 8)-
100N di! a#ariu# de ba4'.
> 8) . 0
.. tot adm *en
S C =
113
Mod Coal a document .
Pag.
UTM 521.3 005 ME
Semnat Dat a
lei C
adm *en
+* . +1 0G, . +) 8) . 0
..
= =
8) Determinm t"tal pre( de pr"ducere
adm *en ind dir ##
C C C +
..
+ + =
lei +
##
*0, . 1+G +* . +1 ), . 2, 0G, . -- = + + =
7) Determinm pr"8itul
Profitu# cotituie +)N di! pre5u# de producere.
> N +)
## rof
+ , =
lei ,
rof
++ . 21 *0, . 1+G +) . 0 = =
19) Determinm pre(ul de c"/t de la uzin
>
,, rof cu
+ , , + =
lei ,
cu
1+, . 1)- *0, . 1+G ++ . 21 = + =
11) Determinm pre(ul de livrare
TVA cotituie +0N di! pre5u# de cot de u4i!'
>
cu li-r
, +.( , + =
++ . 21 1+, . 1)- + . 0 + . 0 = = =
cu
, +.(
lei ,
li-r
2) . 18, ++ . 21 12 . 1)- = + =
:up' ca#cu#u# coturi#or "ariabi#e &i fixe e co!truie&te /raficu#
pra/u#ui de re!tabi#itate <fi/. )07$ e# !e arat' dac' produc5ia !oatr'
ete re!tabi#' pe!tru producere &i care ete !u1'ru# critic de piee pe
care trebuie ' #e produce1 pe!tru a a"ea profit.
Toate ca#cu#e au fot efectuate co!for1 urei bib#io/rafice O1)P.
114
Mod Coal a document .
Pag.
UTM 521.3 005 ME
Semnat Dat a
Fi/ura )0 Craficu# pra/u#ui de re!tabi#it ate
Tabe#u# G1; :eter1i!area pra/u#ui de re!tabi#itate
Nr I!dicatori U.M. Si1bo# Va#oarea
1 Produc ie cure!t' buc?a! Q 100000
+ Cotu# "ariabi# u!itar #ei?buc CV --$1
2 Pre u# de "6!4are <#ei
f'r' TVA7
#ei?buc P <f'r' TVA7 1)-$12
G Ve!ituri #ei VEQHP 1)-12000
) Coturi "ariabi#e tota#e #ei CVtEQHCV --10000
- Coturi fixe tota#e #ei CFt )88-000
, Profit brut a# "o#u1u#ui
de acti"itate
#ei PrEV-
<CFtFCVt7
211,000
8 Pra/u# de re!tabi#itate buc QeECFt?P-CVt -)22G$-
* Coturi tota#e #ei CTECVtFCFt 1+G*-000
115
Mod Coal a document .
Pag.
UTM 521.3 005 ME
Semnat Dat a
116