Sunteți pe pagina 1din 25

Analiza surselor de

finan are ale


ntreprinderii
TITAN S.A.
Alixandrescu Lidia
Capitolul I. Prezentarea general a ntreprinderii TITAN S.A.
Istoric TITAN S.A.
Societatea s-a nfiinat la data de 05.03.1991 sub numele de M!AN M"#$S S.A. %in
M!AN M"#$S S.A. societatea i-a sc&imbat denumirea in '"'IS( iar nce)*nd cu
0+.0,.-00, noua denumire este TITAN SA.
S... TITAN S.A are ca acti/itate )rinci)al0 12abricarea )roduselor de mor0rit3.
!roducia societ0ii const0 n urm0toarele acti/it0i de ba405 mor0rit n /ederea obinerii
f0inurilor de 6r*u 7i )orumb( )anificaie( )roducie de )esmet 7i )roducie de aluaturi.
8n anul -010 societatea a e9tins re eaua sa de ma6a4ine )rin ac&i4i ia a dou0 centre noi
:ma6a4ine;( cu o /aloare totala de 99,.05- #N< a ac&i4i ionat mi=loace de trans)ort n /aloare
de -.-5-.5,+ #N< a ac&i4i ionat sau a finali4at in/esti ii n curs aferente ec&i)amentelor.
Acti/itatea de )roduc ie a societ0 ii este structurat0 astfel5
- mor0rit n /ederea ob inerii f0inurilor de 6r*u i )orumb<
- )anifica ie<
- )roduc ie )esmet<
- )roduc ie de aluaturi con6elate.
Titan SA are n )ortofoliul s0u o 6am0 lar60 de )roduse )rofesionale destinate
)roduc0torilor din industria de )anifica ie( )recum i di/erse cate6orii de )roduse de lar6
consum > retail( comerciali4ate n )re4ent sub marca Titan.

Produse promovate sub brandul TITAN
!e se6mentul de )roduse )rofesionale :f0inuri de )anifica ie( f0inuri s)eciale( m0lai;
Titan comerciali4ea40 o 6ama /ariat0 de f0inuri. 20inurile )rofesionale sunt comerciali4ate in
ambala= de &*rtie )ersonali4at( la 50 ?6 :saci cu /al/a;( dar )ot fi distribuite i n /arianta /rac
:cistern0;( la cererea clientului. 8n )re4ent Titan SA de ine( conform estim0rilor com)aniei( o
cot0 de )ia 0 de )este 50@ n Aucure ti i 15@ la ni/el na ional )entru aceast0 cate6orie de
)roduse.
!rintre )rinci)alii clien i ai com)aniei se num0r0 )roduc0tori im)ortan i )e )ia a
rom*neasc0 )recum .&i)ita( Nestle( Standard Nutricia( Arau "nion( "nited #omanian AreBeries
Aere)rod( .ream 'ine( Aest 2oods( Ti) To)( #oCal Arin?ers( !rimo !rod( %r. et?er( Al?a(
"l?er.
20inurile s)eciale re)re4int0 o cate6orie a)arte de )roduse. Acestea au un rol esen ial n
)rocesul de fabricare al s)ecialit0 ilor de )anifica ie5 croissant( na)olitane( foi de )l0cint0(
ba6&ete( co4onaci( )ateuri( c&ifle. 8n /ederea res)ect0rii s)ecifica iilor te&nice i )arametrilor de
calitate necesari )entru ob inerea acestor f0inuri( s)eciali tii Titan acord0 o aten ie deosebit0
fiecarei eta)e a )rocesului te&nolo6ic( din momentul rece) ion0rii materiei )rime i )*n0 la
ob inerea )rodusului final5 selectarea 6r*ului de cea mai bun0 calitate se face cu stricte e(
)rocesul de m0cinare este su)ra/e6&eat n )ermanen 0 i se reali4ea40 teste ale )rodusului n
diferite stadii ale )rocesului de )roduc ie.
%in )unct de /edere al )o4i ion0rii )e )ia 0( )rodusul f0ina se caracteri4ea4a )rin5
- ocu)area )o4i iei de lider n Aucure ti cu o cot0 de )ia 0 de -D@<
- ocu)area locului )atru )e )ia 0 cu o cota de ,@ la ni/el na ional<
- )roduse de calitate<

- distribu ie la ni/elul ntre6ii 0ri<
- )o4i ionarea n func ie de )re este foarte a)ro)iat0 de cea a com)etitorilor %obro6ea(
A0neasa( !ambac.
biecti/ele Titan n ceea ce )ri/e te )rodusele )rofesionale sunt5
- men inerea )o4i iei de lider i a re)uta iei com)aniei<
- cre terea cotei de )ia 0<
- nde)linirea /olumului de /*n40ri )re/i4ionat<
- asi6urarea )rofitabilit0 ii<
- )enetrarea de noi canale<
- asi6urarea calit0 ii )roduselor<
- asi6urarea e9)ansiunii 6eo6rafice<
- o)timi4area din )unct de /edere al 4onelor de aco)erire n )ia 0<
- de4/oltarea ba4ei de clien i.
%in luna decembrie -00+ toate )rodusele din 6ama s)a6&eteE)aste sunt comerciali4ate
sub brand-ul TITAN. !roduc ia )entru aceast0 cate6orie de )roduse a fost e9ternali4at0 nce)*nd
cu au6ust -00D( reali4*ndu-se n colaborare cu )roduc0torul A0neasa.
Produse promovate sub brandul FORTZA
Fulgii de porumb Fortza( )roduse i comerciali4ate n )ac&ete de 1506( sunt cele mai
cunoscute de )e )ia a rom*neasc0 din clasa de )roduse din care fac )arte. Arandul Titan r0m*ne
)entru aceast0 6am0 de )roduse ca brand de fabric0.
Cerealele pentru micul deun !n pac"ete de #$%g sunt i ele incluse n cate6oria
)roduselor Titan. !e l*n60 )rodusele de=a e9istente :.ereale cu miere( .ereale cu ciocolat0 i
.orn 2la?es .lasic; !ortofoliul Titan la cate6oria cereale s-a mbo60 it cu dou0 noi )roduse5
Musli i .erelale )entru diet0.
&amele de produse Toast '$%g( )ieta *%%g( Cozonaci $%%g si +%%g comerciali4ate
)*n0 n au6ust -00, sub brandul Aelforno( au su)ortat modific0ri n structura ambala=ului(
desi6nului( iar marca sub care se re60sesc acum este Titan.
Introducerea )e )iata n cursul anului -00D a unui )rodus nou de brut0rie fres&( sub
denumirea de P,ine PA-. $%%g ( ob inut0 cu a=utorul unor ec&i)amente noi ac&i4i ionate n
cursul anului -00D( care confera mai mult0 )ros)e ime i un 6ust a)arte . 2iind un )rodus nou(
acesta a nre6istrat o cre tere ra)id0 a /*n40rilor i a crescut cota de )ia 0 )entru 6ama
)roduselor de brut0rie )roas)ete ( ceea ce a condus la deci4ia unei noi in/esti ii ( cu o ca)acitate
mai mare )entru )roducerea de )*ine )e cu)toare )e /atr0. Aceast0 in/esti ie a fost de
a)ro9imati/ 1.-00.000 $"# i s-a finali4at n anul -010( cu o ca)acitate de -0 toneE-F ore.
Noua fabrica de c&ifle i )*ine toast a fost dat0 n folosin 0 n luna se)tembrie -010( are
o ca)acitate de 3+.000 c&ifleEor0. In/esti ia a fost de +0.33,.+DF #N( din care cl0direa
-1.DF9.D3, #N i ec&i)amente 3D.FD,.DF,#N. !rin noua ca)acitate de )roduc ie( Titan /a
e9tinde cota sa de )ia 0( at*t n ar0 c*t i n afara 0rii( )rin li/r0ri n Aul6aria( Macedonia i
Grecia( )recum i alte 0ri din "niunea $uro)ean0.
Introducerea )e )ia 0 a unui nou sortiment de )*ine toast( sub brandul Ha)iHa)( ce
/i4ea40 cre terea cotei de )ia 0 de )rofil.
biecti/ele )roduc0torului Titan )entru )rodusele )roas)ete se )re4int0 astfel5
- men inerea )o4i iei de lider i a re)uta iei com)aniei<
- cre terea cotei de )ia 0<

- nde)linirea indicatorilor de /*n40ri<
- asi6urarea )rofitabilit0 ii<
- asi6urarea standardelor de calitate )entru )rodusele comerciali4ate<
- o)timi4area ariei de desfacere.
Titan comerciali4ea40 )e )ia 0 i anumite sub-)roduse :e95 t0r* e( m0lai fura=er( f0ina de
)orumb;. Aceste )roduse( re4ultate din )rocesul de m0cinare al cerealelor( ser/esc ca materie de
ba40 n diferite industrii5 n 4oote&nie( n fabricarea nutre urilor combinate( n industria de
alcool.

)istributia produselor
a; In ca4ul )roduselor de )anifica ie sunt utili4ate( )re)onderent( canale de distribu ie
directe. %istribu ia direct0 )resu)une trans)ortul m0rfurilor de la )unctul de )roduc ie la )unctul
de desfacere( )e o lun6ime a canalului de distributie c*t mai scurt0.
Astfel( n ca4ul )roduselor de )anifica ie )roas)ete5
- +5 @ din )roduse sunt distribuite direct( )rin )ro)ria re ea de ma6a4ine<
- 35@ din )rodusele )roas)ete sunt distribuite cu intermediari :ma6a4ine;.
!rocentul )roduselor distribuite direct este destul de mare din cau4a e9isten ei micilor
brut0rii i )atiserii care au ca )unct de desfacere c&iar locul de )roduc ie.
)escrierea situa/iei concuren/iale !n domeniul de activitate al societ0/ii comerciale( a
ponderii pe pia/0 a produselor sau serviciilor societ0/ii comerciale 1i a principalilor
competitori2
Principali competitori2
F0inuri2 %obro6ea Grou)< Aaneasa-/erseas< !ambac< "nicom!ac?< Iel !itar<
Aoromir<
Paste 30inoase2 Aaneasa > /erseas< !ambac< Arnos< !an6ram< !an6rou)< Iel !itar<
P,ine 3eliat0 ambalat0 termen lung2 Iel !itar< Snac? Attac?< 'u=erul< S)icul<
%obro6ea< GreBe< 2undatia .asa .o)ilului.
Cereale pentru mic deun2 Nestle< %r et?er< $mco< Tillos< Trom)i :$uro)ean2ood;<
Sano Iita< Indirect com)etitor5 $uro)ean2ood5 Ii/a< lla< #ollo.
Titan SA este membra a 6ru)ului austriac GoodMills( cel mai mare =ucator )e )iata de
morarit la ni/el mondial. Titan comerciali4ea4a de la )roduse de ba4a > faina( malai( 6ris( )esmet
> )ana la )roduse finite( de ti)ul cerealelor( )ainii si )roduselor de )atiserie. In )re4ent( Titan are
circa D50 de an6a=ati.
Capitolul II. Structura surselor de finanare
Sursele de finan are se 60sesc n )asi/ul bilan ier i sunt formate din datorii i
ca)italurile )ro)rii ale firmei. $le constituie )ro/enien a elementelor )atrimoniale de acti/( a
mi=loacelor :resurselor; economice ale ntre)rinderii( )e care aceasta le are la dis)o4i ie )entru
eficienta utili4are i buna desf0 urare a acti/it0 ii sale.
$9em)le5
.a)italul social subscris i ne/0rsat din )asi/ are dre)t cores)ondent :ec&i/alent( n
contra)artid0; n acti/ul bilan ier crean ele asu)ra asocia ilor care le-au subscris :)romis;( dar
nu le-au /0rsat nc0( iar ca)italul social subscris i /0rsat are dre)t cores)ondent n acti/

a)orturile :/0rs0mintele; f0cute5 lei( /alut0( terenuri( cl0diri( utila=e( mi=loace de trans)ort( stocuri
de materii )rime E m0rfuri( bre/ete( licen e( m0rci( )ro6rame de calculator( du)0 ca4.
.a)italul social ma=orat )rin subscrierea )ublic0 :emiterea de ac iuni; )e )ia a de ca)ital
din )asi/( are dre)t ec&i/alent n acti/ banii ncasa i din /*n4area ac iunilor.
Alte ca)italuri )ro)rii5 )rofiturile nere)arti4ate din )asi/ au dre)t ec&i/alent n acti/
numerarul :dac0 /eniturile facturate au fost ncasate; sau crean e asu)ra clien ilor :dac0 nu au
fost ncasate nc0;( )rimele le6ate de ca)ital din )asi/ au dre)t ec&i/alent n acti/ numerarul
ncasat )este /aloarea nominal0 a ac iunilor emise( etc.
Amorti4area( ca element de )asi/ f0r0 ie ire de numerar( substracti/ de acti/( are dre)t
cores)ondent de acti/ c&eltuielile cu amorti4area( introduse n substan a economic0 a )roduselor
)rin mecanismul costurilor :care trebuie recu)erate )rin/*n4are;( i ulterior numerarul ec&i/alent
ncasat urmare /*n40rii acestora.
%atoriile :creditele; bancare din )asi/ au dre)t ec&i/alent n acti/ banii )rimi i de la
banc0.
%ona iile :)rimite de la )ersoanele fi4ice;( s)onsori40rile :de la alte or6ani4a ii;
sub/en iile :de la stat; din )asi/ au dre)t ec&i/alent n acti/ banii sau bunurile )rimite de la
ace tia cu acest titlu.
%atoriile c0tre com)aniile de leasin6 financiar din )asi/ au dre)t ec&i/alent n acti/(
bunurile )rimite n leasin6< bunurile luate n leasin6 o)era ional :care este mai cur*nd o
o)era iune de nc&iriere; sunt e/iden iate n clasa a IIII-a de conturi :n afara bilan ului;.
%atoriile c0tre furni4ori din )asi/ au dre)t ec&i/alent n acti/ stocurile de )roduse )rimite
de la ace tia.
%atoriile din )asi/ c0tre salaria i )entru munca )restat0 de ace tia au dre)t ec&i/alent n
acti/ fie stocurile de )roduse create de salaria i :dac0 acestea nu au fost /*ndute iEsau ncasate
nc0;( fie sumele de bani re4ultate din /*n4area acestora.
%atoriile din )asi/ urmare a/ansurilor )rimite de la clien i au dre)t ec&i/alent n acti/
sumele de bani ncasate( etc.
Clasi3icarea surselor de 3inan are
4. dup0 mediul de provenien 0 5
interne :din interiorul firmei;5 amorti4area( ca)italul social subscris i /0rsat(
)rofiturile nere)arti4ate( )rimele le6ate de ca)ital( sumele re4ultate din /alorificarea
imobili40rilor redundante( etc.
e9terne :din afara firmei( inclusi/ de )e )ia a e9tern0;5 credite bancare( credite
obli6atare( credite furni4or( leasin6( sub/en ii( finan 0ri nerambursabile( etc.
#. dup0 natura lor2
datorii5 credite bancare( credite obli6atare( leasin6( datorii comerciale :furni4ori(
a/ansuri clien i;( datorii salariale( datorii fiscale :)entru ta9e( im)o4ite i contribu ii;( etc.
ca)italuri )ro)rii i asimilate5 ca)ital social( )rofituri( )rime le6ate de ca)ital(
re4er/e( sub/en ii( finan 0ri nerambursabile( etc.
5. dup0 natura aranamentului din care provin2
financiare5 ca)ital social( leasin6( credite bancare( credite obli6atare( finan 0ri
nerambursabile( etc.

nefinanciare5 )asi/e stabile :surse atrase sau datorii de e9)loatare5 fa 0 de
furni4ori( clien i-creditori( salaria i( or6anele fiscale;( amorti4are( dona ii( s)onsori40ri(
sub/en ii.
*. dup0 termenul 6perioada7 de acordare 6disponibilitate pentru utilizare72
)e termen scurt5 sub 1 an :credite bancare( credite furni4or( datorii salariale(
datorii fiscale( etc.;.
)e termen mediu5 ntre 1-3 ani :credite bancare( credite obli6atare( etc.;.
)e termen lun65 )este 3 ani :ca)ital social( credite bancare( leasin6( amorti4are(
sub/en ii;.
$. dup0 scopul 6ciclul 3inanciar7 !n care sunt utilizate2
)entru in/esti ii-amorti4are.
)entru e9)loatare :)roduc ie;.
)entru o)era iuni financiare.
'. dup0 nivelul costurilor2
f0r0 costuri5 surse atrase :)asi/e stabile( datorii de e9)loatare;( sub/en ii(
finan 0ri nerambursabile( etc.
cu costuri :dob*n4i( comisioane( onorarii( di/idende( etc.;5 credite bancare( credite
obli6atare( ca)ital social( leasin6( etc. :ma=oritatea surselor;.
8. dup0 gradul de rambursabilitate2
rambursabile :credite( datorii comerciale( datorii salariale( datorii fiscale( etc.;.
nerambursabile :dona iile( s)onsori40rile( sub/en iile( amorti4area( finan 0rile
euro)ene< ca)italul social se rambursea40 la retra6erea asocia ilor sau la lic&idarea societ0 ii;.
9. dup0 etapa din ciclul de via 0 al !ntreprinderii sau a3acerii !n care se 3olosesc sursele
de 3inan are2
surse de finan are la nce)utul afacerii5 ca)italul social( creditarea din )artea
asocia ilor.
surse de finan are n )erioada de maturitate a afacerii5 ma=oritatea surselor de
finan are se )ot utili4a n aceast0 eta)0 din /ia a firmei :afacerii;( inclusi/ noi a)orturi la
ca)italul social.
surse de finan are la lic&idarea afacerii5 /*n4area afacerii i finan area unei noi
afaceri.
Precizare important02
8n ba4a )rinci)iului )re/alen ei economicului asu)ra =uridicului :Substance o/er 2orm(
realitatea economic0 este mai im)ortant0 dec*t formalismul =uridic;( datoriile )e termen mediu i
lun6 sunt considerate ca)italuri ale ntre)rinderii( form*nd m)reun0 cu ca)italurile )ro)rii :.);(
ca)italurile )ermanente :J);. Se mai numesc i ca)italuri a/ansate n afacere. 8n mod
cores)un40tor( n ba4a aceluia i )rinci)iu( bunurile luate n leasin6 financiar sunt incluse n
acti/ele ntre)rinderii.
Capitolul III. Analiza mutaiilor n structura capitalului
propriu i a factorilor de influen

Capitalurile proprii re)re4int0 surse de finan are stabile la dis)o4i ia com)aniei(
acestea se constituie )rin a)ortul )ro)rietarilor( )rin autofinan are si alte surse financiare
nerambursabile. 8n structura capitalurilor proprii sunt incluse5
a)orturi de ca)ital
)rime de ca)ital
re4er/e
re4er/e din ree/aluare
re4ultatul re)ortat.
re4ultatul e9ercitiului financiar
!entru ntre)rinderea TITAN S.A. n tabelul de mai =os se 60sesc modific0rile
ca)italurilor )ro)rii )entru cei 3 ani anali4a i5
)enumirea elementului -009 -010 -011
.a)ital subscris F0(DFD(30- F0(DFD(30- F0(DFD(30-
!atrimoniul re6iei
!rime de ca)ital 10(513(D+5 10(513(D+5 10(513(D+5
#e4er/e le6ale 1(,31(310 -(309(DD1 -(,,0(11D
#e4er/e din ree/aluare 90(1D9(,00 +9(1,-(5-, +D(FDD(,33
#eser/e re)resent*nd sur)lusul
reali4at din reser/e din
ree/aluare

,19(09D 1(55+(30D -(-39(+9-
Alte re4er/e D(F9-(+95 10(FD3(F3+ 5(-33(0F,
#e4ultatul ra)ortului
re)re4ent*nd )rofitul
nere)arti4at sau )ierderea
neaco)erit0
Sold .
-(05F(1,D
Sold %
3(F35(0,, +(-93(01, 3F9(,F,
#e4ultatul ra)ortului )ro/enit
din corectarea erorilor contabile
Sold .

Sold % 3F9(,F+ 3F9(,F+ F-9(F+,
!rofitul sau )ierderea
e9erciiului financiar
Sold . +(D,1(5DD 1(+,+(,51 D(-F-(1-5
Sold %
#e)arti4area )rofitului Sold . -
Sold % - -(+,3(,3-
Total capitaluri proprii 4$$($94(85
*
454(+8#(*9* 45*(99#(+5'
Toate ca)italurile societ0ii sunt re)re4entate de ca)italuri )ro)rii nee9ist*nd an6a=0ri de
c0tre stat n ca)italul entit0ii. Se )oate constata o sc0dere > cre tere a ca)italurilor )ro)rii de-a
lun6ul anilor -009 > -011.
8n -010 fa0 de -009
A7a cum re4ult0 din situaia modific0rii ca)italului )ro)riu aferent0 anului -010 sc0derile
de ca)italuri )ro)rii se datorea40 re4er/elor din ree/aluare.

8n -011 > -010
.a)italul )ro)riu a anului -011 cre te fa0 de anul )recedent datorit0 re4er/elor le6ale.

.ronolo6ic( ca)italul social re)re4int0 )rima surs0 de finan are a ntre)rinderii :nc0 de la
nfiin area acesteia;( )rima datorie care se constituie i ultima care se ac&it0 :la lic&idarea i
radierea firmei din e/iden ele )ublice;( cu e9ce) ia situa iilor c*nd se retra6 unii
asocia iEac ionari )e )arcurs din formula asociati/0.
8n acti/( ca)italul social este re)re4entat de a)orturile f0cute de c0tre asocia i. Aceast0
obli6ati/itate de a)ortare ini ial0 e9ist0 la societ0 ile )e ac iuni :SA;( societ0 ile n comandit0 )e
ac iuni :S.A; i societ0 ile cu r0s)undere limitat0 :S#';( care au obli6a ia s0 constituie un
ca)ital social minim( deoarece r0s)underea asocia ilorEac ionarilor este limitat0 la suma
ca)italului social subscris i /0rsat.
Societatea TITAN S.A. de ine doar ac iuni ordinare cu acela i dre)t de /ot( nu au fost
emise ac iuni )referen iale( n )erioada -009 > -011 ca)italul social a fost n /aloare de
F0.DFD.301( a a cum reiese i din tabelul de mai =os5
#%%+ #%4% #%44
.a)ital subscris aciuni ordinare F0D.FD3.013 F0D.FD3.013 F0D.FD3.013
.a)ital subscris aciuni )refereniale - - -
RON RON RON
Ialoare nominal0 aciuni ordinare 0.1 0.1 0.1
Ialoare nominal0 aciuni )refereniale - - -
RON RON RON
Ialoare ca)ital social F0.DFD.301 F0.DFD.301 F0.DFD.301
.a)italul social al societ0 ii TITAN S.A. este inte6ral /0rsat la 30 Se)tembrie -011.
Societatea nu are ac iuni r0scum)0rabile la 30 Se)tembrie -011( deasemenea n anii -009( -010
nu au e9istat ac iuni r0scum)0rabile( nu au fost emise nici obli6a iuni n tim)ul anului nc&eiat la
30 Se)tembrie -011( acela i lucru fiind /alabil i )entru anii -009( -010.
#e4er/ele le6ale se constituie n )ro)ortie de 5@ din )rofitul brut de la sf*r itul anului
)*n0 c*nd re4er/ele le6ale totale a=un6 la -0@ din ca)italul social /0rsat n conformitate cu
)re/ederile le6ale.
!ierderea contabil0 re)ortat0 se /a aco)eri din )rofitul e9erci iului financiar i cel
re)ortat( ca i din re4er/e( )rime de ca)ital i ca)ital social( )otri/it &ot0r*rii adun0rii 6enerale a
ac ionarilor.
!rofitul contabil r0mas du)a re)arti4area cotei de re4er/0 le6ala reali4at0( n limita a -0
@ din ca)italul social se )reia n cadrul re4ultatului re)ortat la nce)utul e9ercitiului financiar
urm0tor celui )entru care se ntocmesc situa iile financiare anuale( de unde urmea40 a fi
re)arti4at )e celelalte destina ii le6ale.
$/iden ierea n contabilitate a destina iilor )rofitului contabil se efectuea40 n anul
urm0tor du)0 adunarea 6enerala a ac ionarilor sau asocia ilor care a a)robat re)arti4area
)rofitului( )rin nre6istrarea sumelor re)re4ent*nd di/idende cu/enite ac ionarilor sau
asocia ilor( re4er/e i alte destina ii( )otri/it le6ii. Asu)ra nre6istrarilor efectuate cu )ri/ire la
re)arti4area )rofitului nu se )oate re/eni.

Capacitatea de auto3inan are
2ace )arte dintre sursele interne de finan are( dar )re4int0 o mare s)ecificitate( i de
aceea este tratat0 se)arat de acestea. .a)acitatea de autofinanare a ntre)rinderii este un
indicator i o metod0 de mana6ement financiar i re)re4int0 e/iden ierea sur)lusului monetar
6enerat de acti/itatea acesteia. $a aduce o contribuie esenial0 la /ariaia :cre7terea; fondului de
rulment 6lobal 7i se )oate calcula )lec*nd fie de la e9cedentul brut din e9)loatare :metoda
substracti/0;( fie de la )rofitul net :metoda aditi/0;.
1. stabilirea sco)ului i duratei )entru care se solicit0 finan area :cores)un40tor ciclurilor
financiare caracteristice;5 in/esti ii-amorti4are :termen mediu sau lun6;( e9)loatare :termen scurt
sau mediu;( o)era iuni financiare :termen scurt sau mediu;. Sco)ul finan 0rii ne indic0 deci i
durata )entru care se solicit0 aceasta( conform documenta iei ntocmite )entru ob inerea
finan 0rii :)lan de afaceri( )roiect de fe4abilitate;.
-. stabilirea dimensiunii ne/oii :/alorii sursei;( conform bu6etelor i de/i4elor ntocmite(
)arte a documenta iei de a)robare a finan 0rii.
3. stabilirea naturii i structurii ne/oii5 numerar :lei( /alut0;( bunuri de in/esti ii
:imobili40ri cor)orale > terenuri( cl0diri( utila=e( mi=loace de trans)ort( mobilier( a)aratur0
birotic0< imobili40ri necor)orale > bre/ete( licen e( m0rci( ?noB-&oB( softBare;( stocuri(
)resta ii n munc0( alte ser/icii( etc.
F. stabilirea i utili4area criteriilor de selec ie a sursei o)time de finan are )entru sco)ul(
durata( dimensiunea( natura i structura ne/oii( a a cum au fost )re4entate mai sus5
M0rimea :suma( /aloarea; sursei care ne este oferit05 )oate coincide cu m0rimea
ne/oii sau nu( i atunci este necesar0 contractarea i armoni4area ntre ele a mai multor surse(
adic0 formarea unui monta= financiar.
Ti)ul sursei :intern0( e9tern0;5 se )refer0 c0utarea )rioritar0 a surselor interne( i
a)elarea la surse e9terne cu caracter de com)letare.
%urata :)erioada; de dis)onibilitate5 trebuie s0 coincid0 cu )erioada )entru care se
solicit0 finan area.
Modalitatea de acordare5 n una sau mai multe tran7e( ca linie de finanare( n bani
sau n natur0( etc.
.osturile sursei5 onorarii )entru consultan0( costuri ntocmire documentaie(
dob*n4i> m0rime 7i ti)K( comisioane > m0rime 7i c*teK( rata di/idendului( du)0 ca4.
.ondiii de acordare :)erioada de 6raie-)ar ial0 sau total0( constituirea de
6aranii( co-)artici)area beneficiarului; 7i de utili4are :obli6ati/itatea or6ani40rii de licita ii(
obli6ati/itatea a)el0rii la anumii furni4ori( )restatori( consultani( etc.;. 8n 6eneral(
obli6ati/itatea or6ani40rii de licita ii i a a)el0rii la anumi i furni4ori( )restatori sau consultan i
a)are n situa ia finan 0rilor nerambursabile din fonduri )ublice :sub/en ii de la stat sau
finan 0ri de la "niunea $uro)ean0; ncerc*ndu-se astfel utili4area eficient0 a banilor i
ntoarcerea unei )0r i din beneficii c0tre contribuabilii de la care )ro/in fondurile.
.ondiii de rambursare :nerambursabil0 sau rambursabil0 n una sau mai multe
tran7e( la sf*rsitul )erioadei sau )e )arcurs( etc.;.
.redibilitatea sursei :)rofesionalism( moralitate( )resti6iu( si6uran0;. Se /a e/ita
a)elarea la surse neoficale :c0m0tari( etc.;.
Alte condiii :e/entuale )enali40ri )entru nt*r4iere la )lat0 sau ac&itare
antici)at0( formalit0i( birocraie( durat0 acordare;.

.a)acitatea de autofinan are re)re4int0 indicatorul sintetic care determin0 )otenialul
financiar al firmei( )osibilitatea acesteia de a-7i finana de4/oltarea 7i acti/itatea de e9)loatare
/iitoare din surse )ro)rii( interne( de6a=ate din o)eraiunile interne.
!rin )rocedeul deducti/ se )orne7te de la e9cedentul brut de e9)loatare( din care se
deduc( succesi/( celelalte c&eltuieli )l0tibile ale ntre)rinderii5
.A2 L Ienituri ncasabile - .&eltuieli )l0tibile L
L $A$ M Ienituri financiare 7i e9ce)ionale ncasabile
- .&eltuieli financiare 7i e9ce) ionale )l0tibile
- Im)o4itul )e )rofit
8n e9em)lul societ0ii Titan( /om calcula mai nt*i $A$:$AIT%A; care re)re4int0
e9cedentul :mar=a brut0; a e9)loat0rii( e9)rim0 acumularea brut0 din acti/itatea de e9)loatare(
7tiind c0 amorti4area 7i )ro/i4ioanele sunt doar c&eltuieli calculate( nu 7i )l0tite. $9ecedentul
brut de e9)loatare e9)rim0 ca)acitatea )oten ial0 de autofinan are a in/esti iilor :din amorti40ri(
)ro/i4ioane 7i )rofit;( de ac&itare a datoriilor c0tre bu6etul statului 7i de remunerare a
in/estitorilor de ca)ital :ac ionarii 7i creditorii;. Se calculea40 ca diferen 0 dintre totalul
/eniturile de e9)loatare i totalul c&eltuielilor de e9)loatare f0r0 amorti4are si )ro/i4ioane.
$AIT%A L Totalul Ieniturilor din $9)loatare
- Totalul .&eltuielilor din $9)loatare
- 2 :e9clusi/ Amorti40ri 7i !ro/i4ioane;
#%%+ #%4% #%44
Total /enituri din e9)loatare -F5(-50
-+F(F,F -,+(5DD
- Total c&eltuieli de e9)loatare :far0 amorti40ri ; -13(033 -F1(D5, -FF(D,5
L $AIT%A 3-(-1, --(+1, 31(,13
.a)acitatea de autofinanare :mil lei; are urm0toarele /alori5
!entru anul #%%+
$A$ :$AIT%A; 3--1,
M Ienituri financiare 7i e9traordinare ncasabile 3F55
- .&eltuieli financiare 7i e9traordinare )l0tibile 1F119
- Im)o4it )e )rofit 19F1
L CAF 19+1-
!entu anul #%4%
$A$ :$AIT%A; --+1,
M Ienituri financiare 7i e9traordinare ncasabile F051
- .&eltuieli financiare 7i e9traordinare )l0tibile 1355F

- Im)o4it )e )rofit 0
L CAF 1311F
!entu anul #%44
$A$ :$AIT%A; 31,13
M Ienituri financiare 7i e9traordinare ncasabile 31F3
- .&eltuieli financiare 7i e9traordinare )l0tibile 9,9D
- Im)o4it )e )rofit 91D
L CAF #*4*%
8n ca4ul ntre)rinderii TITAN S.A. ca)acitatea de autofinan are are o /aloare )o4iti/0
)entru cei 3 ani anali4a i astfel este demonstrate fa)tul ca societatea are )oten ial financiar(
)osibilitatea de a-7i finana de4/oltarea 7i acti/itatea de e9)loatare /iitoare din surse )ro)rii(
interne( de6a=ate din o)eraiunile interne. %in sursele )use la dis)o4i ia )ublicului societate are
in desf0 urare un )roiect de in/esti ii ce are ca sco) )roducerea de )roduse de )anifica ie feliate
:)*ine feliat0;( )roiect ce se /a concreti4a ntr-o ma in0 de feliat de o /aloare a)ro9imati/0 de
-F0.000 euro.
%e asemenea este n curs e9tinderea ca)acit0 ii de ambalare f0in0 )ac&ete( )rin
ac&i4i ionarea unei noi ma ini de ambalare cu o ca)acitate de 100 ?6 :)ac&ete;Eminut( )roiect ce
se /a finali4a n cursul anului -011.
8n ultimii 3 ani ntre)rinderea TITAN S.A. a desc&is mai multe ma6a4ine i anume
com)ania Titan urmea40 s0 mai desc&id0 alte 5 asemenea s)a ii n Aucure ti( a c0ror /aloare
total0 se cifrea40 la suma de )este un milion de euro.
Capitolul IV. Analiza mutaiilor n structura resurselor
mprumutate
#esursele m)rumutate sunt re)re4entate n bilan de datoriile )e care le are orice
ntre)ridere( acestea re)re4int0 surse de finan are e9terne ale unei societ0 i. .ele mai
semnificati/e sunt creditele bancare( creditele obli6atare( leasin6ul.
.reditele bancare re)re4int0 )rimirea de c0tre debitor cu titlu de m)rumut de la banc0
:creditor; a unei sume de bani( )e o )erioad0 determinat0 stabilit0 )rin contractul de creditare
:m)rumut;( )entru care debitorul ac&it0 unele costuri )re/04ute de asemenea n contract
:dob*n4i( comisioane( alte s)e4e;. 8n situa ia ntre)rinderilor( creditele trebuie s0 aib0 nea)0rat
caracter )roducti/.
.reditele bancare se )ot acorda )e termen scurt :n 6eneral )entru acti/itatea de
e9)loatare; sau )e termen mediu i lun6 :)entru acti/itatea de in/esti ii;.

.a /ariante ale creditelor bancare )e termen scurt )ot fi men ionate 3actoringul :)rimirea
de credite )e ba4a facturilor emise( dar nencasate nc0; i 3or3aitingul :scontarea efectelor de
comer ;.
Contractul de 3actoring sau 3actura este un contract comercial de creditare la care
)artici)0 o societate s)eciali4at0 :societate bancar0 sau o institu ie financiar0 s)eciali4at0; n
ncasarea de facturi( denumit0 factor( i o societate comercial0 furni4oare de )roduse sau
ser/icii( denumit0 aderent. Aderentul urm0re te s0- i ncase4e )re ul facturilor nainte de
termenul de scanden 0( iar factorul urm0re te s0 ob in0 un beneficiu( de re6ul0 un anumit
)rocent din facturile )e care le decontea40 n a/ans.
For3aitingul :sau scontarea efectelor de come Etitlurilor de credit comercial; este
o)era iunea )rin care banca creditea40 )osesorul unei )oli e nescadente cu /aloarea net0 a
acesteia( )rele/*nd dobanda i comisionul aferente transferului crean ei.
8n urma acestui act( banca res)ecti/0 de/ine beneficiarul cambieiEtratei( cecului sau
certificatului de de)o4it :Barrant;. Scontarea efectelor comerciale are dre)t sco) mobili4area
crean elor ntre)rinderii asu)ra clien ilor s0i. 8n 0rile occidentale( creditul acordat )rin scontare
ocu)0 o )ondere destul de nsemnat0 n totalul creditelor bancare )e termen scurt.
Creditele obligatare re)re4int0 atra6erea :mobili4area; de c0tre firm0 de )e )ia a de
ca)ital :Aursa de Ialori Mobiliare; a unor fonduri de finan are a in/esti iilor )rin emiterea i
/*n4area de obli6a iuni( care /or fi r0scum)0rate la termen :n 6eneral 1-( 1D sau -F de luni;.
In/estitorul :cum)0r0torul obli6a iunilor; este remunerat cu o dob*nd0( )e care i-o re ine nc0
de la nce)ut( din /aloarea nominal0 a obli6a iunilor( c*nd ac&it0 /aloarea obli6a iunilor
cum)0rate. 'a e9)irarea termenului )entru care s-au emis obli6a iunile( firma emitent0 )rime te
obli6a iunile( iar in/estitorii )rimesc inte6ral cE/ obli6a iunilor ac&itate. !entru a se )utea
finan a )rin /*n4area de obli6a iuni( firma trebuie s0 fie cotat0 la Aurs0.
:easingul este o form0 foarte modern0( fle9ibil0 i eficient0 de finan are a in/esti iilor.
'easin6ul este o)eraiunea )rin care o )arte :de obicei o societate s)eciali4at0 n acest sco) >
creditorul finan0rii; cum)0r0 un bun de la un /*n40tor s)re a-1 nc&iria unui client solicitator(
beneficiarul numit utili4ator :care n mod obi7nuit este tot o firm0; i care la sf*r7itul
contractului de locaie )oate dob*ndi bunul n )ro)rietate n sc&imbul )l0ii c&iriei 7i al unui
e/entual )re re4idual. A/anta=ul ma=or al leasin6ului este c0 dac0 bunul este din im)ort( ta9a
/amal0 se ac&it0 numai la aceast0 /aloare re4idual0. .osturile leasin6ului sunt dob*nda de
finan are( rede/en a :ec&i/alentul c&iriei; i comisionul societ0 ii de leasin6.
.ontractul de leasin6 este un contract com)le9( de finan are a o)era iunii( nc&iriere a
bunului i cu o) iune de /*n4are-cum)0rare a acestuia. 'a sf*r itul )erioadei contractuale(
beneficiarul utili4ator are trei o) iuni( la ale6erea sa5
returnarea bunului<
)relun6irea )erioadei de leasin6 :cu o rede/en 0 mai sc04ut0;<
cum)0rarea bunului( la /aloarea re4idual0.
%in )unctul de /edere al ntinderii dre)turilor i obli6a iilor )0r ilor( leasin6ul este de
dou0 feluri5
leasin6 financiar5 utili4atorului i sunt transferate )rin contract toate dre)turile
asu)ra bunului :de a-l e9)loata( de a-l nre6istra n acti/ul s0u( n ba4a )rinci)iului )re/alen ei
economicului asu)ra =uridicului;( cu e9ce) ia dre)tului de )ro)rietate( )*n0 la ac&itarea

inte6ral0( i toate obli6a iile :de a-i efectua toate re)ara iile( de a-l asi6ura( de a-i calcula i
su)orta amorti4area( etc.;.
leasin6 o)era ional5 )ro)rietarul :creditorul( leasorul; transfer0 utili4atorului doar
o )arte din dre)turile i obli6a iile contractului5 utili4atorul are dre)tul s0 foloseasc0 bunul i
obli6a iile de a su)orta c&eltuielile de e9)loatare( de a-i efectua re)ara iile curente i de a-l
asi6ura contra riscurilor( dar )ro)rietarului i r0m*n obli6a iile de a-i amorti4a /aloarea i de a-i
efectua re)ara iile ca)itale.
8n cadrul societa ii anali4ate n cadrul acestui )roiect )rinci)alele datorii a/ute de TITAN
S.A. sunt )re4entate n tabelul de mai =os5
)atorii #%%+ #%4% #%44
Sume datorate institutiilor de credit 4$5(+'+(**
%
4+'(8%*(9'8 4*'(*+9($9$
A/ansuri incasate 1-0(,
-0
,(33F(,
3,
D(-D5(+3
F
%atorii comerciale - furni4ori terti 1F(D-9(+
,0
1,(3-1(D
3,
11(9,F(91
3
Total datorii comerciale 4'9(+4+(95
%
##4(5'4(**4 4''(8$+(45#
Sume datorate entitatilor afiliate -(9-5(1
0-
-(9-,(,
0-
5-(1-5(-F
9
Alte datorii :inclusi/datorii fiscale si datorii
)ri/ind asi6urari sociale;
F(F-1(5
+,
3(D0F(1
1,
D(FD3(00
9
TOTA:
5*$(49'(5#
+
##9(%+5(#'% ##8(5'8(5+%
%u)0 cum reiese din tabelul de mai sus )entru cei 3 ani anali4a i societatea TITAN S.A.
cele mai semnificate surse de m)rumut sunt re)re4entate de creditele bancare( fiind trecute n
tabel ca sume datorate institu iilor de credit. Aceste datorii totale ale societ0 ii sunt doar )e
termen scurt( deoarece ntre)rinderea nu a a)lecat la datorii )este un an( acest lucru )oate fi /04ut
n bilan urile ane9ate acestui )roiect. 2a)tul c0 ntre)rinderea are doar datorii )e termen scurt(
adic0 mai nici de un an e/iden ia40 fa)tul c0 societatea face in/esti ii doar )entru acti/itatea de
e9)loatare.
Mai =os sunt anali4ate m)rumuturile )e termen scurt la 5% septembrie #%442
Credit acordat in moneda
;ANCA < .=R < < :.I <
Total credit
< :.I <
A'!HA AANJ 0 -9.9F,.1+5 -9.9F,.1+5
#AI22$IS$N AANJ #o - 9,.90F.,55 9,.90F.,55
#AI22$IS$N A"ST#IA 11.F,3.+FD F9.9FD.05D F9.9FD.05D
"NI.#$%IT AANJ - 1D.+F+.++5 1D.+F+.++5
SO:) 5%.%+.#%44 44.*85.'*9 4+'.**'.'*5 4+'.**'.'*5

'a data de 5% septembrie #%44 a a cum reiese din notele e9)licati/e )ublicate de societatea
TITAN S.A.( )e site-ul oficial am com)aniei( dis)unea de urm0toarele facilit0 i de credit cu Al)&a Aan?5
- sublinia A( cu o limita de 5.000.000 $"#<
- sublinia A( cu o limita de 3.000.000 $"#<
- sublinia .( cu o limita de -.000.000 $"#<
- sublinia %( cu o limita de D.000.000 $"#.
8n relatia cu #aiffeisen Nentralban? sterreic& AG( societatea a/ea trase urm0toarele facilit0 i de
credit la aceea i dat05
- 1.F,3.+FD $"#<
- 10.000.000 $"#.
Aceast0 facilitate de credit a fost 6arantat0 )rin scrisoare de 6aran ie emisa de ''I $uromills
GmbH n /aloare de 10.000.000 $"# i scrisoare de 6aran ie emis0 de ''I $uromills GmbH n /aloare
de ,.500.000 $"#.
Societatea TITAN S.A. dis)une de o facilitate de credit n limita a 5.000.000 $"# n rela ia cu
"nicredit Tiriac Aan? )entru scrisori de 6aran ie i linie de credit.
'a data de 30 se)tembrie -011( societatea a/ea desc&ise urm0toarele facilitati de credit n rela ia
cu #aiffeisen Aan? #omania n limita sumei de -5.000.000 $"# cu un termen de maturitate la -D
octombrie -0115
- transa A cu o limita totala de -.500.000 $"#<
- transa A cu o limita totala de 1,.500.000 $"#<
- transa . cu o limita totala de 5.000.000 $"#.
Ialoarea net0 a mi=loacelor fi9e 6arantat0 la b0nci este )re4entat0 n tabelul de mai =os5
BANCA
Valoare neta mijloace fixe garantata
Cladiri Echipamen
te
Terenuri Total
Garantie
ALPHA BANK 11.813.736 25.656.545 760.337 38.230.618
RAI!I"!N BANK 54.862.68# 35.152.348 40.631.#6# 130.!".00
$NI%R!&I' 'IRIA%
BANK
4.23#.151 6.555.000 3.574.576 14.368.727
Tran4ac iile reali4ate n /alut0 sunt transformate n lei la rata de sc&imb /alabil0 la data
tran4ac iei. Tran4ac iile n /alut0 se e9)rima n '$I )rin a)licarea cursului de sc&imb comunicat
de AN# i /alabil la data tran4a iei. Acti/ele i )asi/ele e9)rimate n /alut0 la sf*rsit de an sunt
e9)rimate n '$I la cursul de sc&imb la data situa iilor financiare. TITAN S.A. a o)tat n ultimii
3 ani mai mult la credite n #N( deoarece sunt mult mai con/enabile.
.ontractele de leasin6 financiar( care transfera societ0 ii toate riscurile i beneficiile
aferente mi=loacelor fi9e de inute n leasin6( sunt ca)itali4ate la data nce)erii leasin6ului la
/aloarea de ac&i4i ie a mi=loacelor fi9e finan ate )rin leasin6. !l0 ile de leasin6 sunt se)arate
ntre c&eltuiala cu dob*nda i reducerea datoriei de leasin6. .&eltuiala cu dob*nda este
nre6istrat0 direct n contul de )rofit i )ierdere.
'a 30 se)tembrie -011 societatea mai a/ea n derulare contracte de leasin6 financiar cu
!orsc&e 'easin6 n /aloare de -9.,5-( contracte ce se termina n anul -01-.

i!liografie
1. A#$N$AN"( !. Gestiunea financiar0 a ntre)rinderii( $ditura AS$( Aucure7ti( -000.
-. .IAAN"(A. Anali4a )erforman(ei ntre)rinderii($ditura AS$( Aucure7ti( -00+.
3. 2$'$AGA(N. Sisteme contabile com)arate( edi(ia a -II-a( /ol.II( $ditura $conomic0(
Aucure7ti( -00-.
F. MAN'$S."( G&. Mana6ementul financiar( $ditura $conomic0( Aucure7ti( -003
5. STAN."( I. 2inane( $ditura $conomic0( Aucure7ti( -00,
+. IO'.$AN"( GH.< #A"( I.< G$#G$S."( N. Anali4a economico-financiar0( $ditura
$conomic0( Aucure7ti( -005
,. IINTI'P( G. Gestiunea financiar0 a ntre)rinderii( $ditura %idactic0 7i !eda6o6ic0(
Aucure7ti( -00+
D. BBB.b/b.ro
9. BBB.biblioteca-di6itala.ase.ro

AN"#"
Ailanul
Nr.
#d
.
Sold la
ACTIV" -009 -010 -011
A.TII$ IMAI'INAT$
I. I>O;I:IZ?RI
N.CORPORA:.
1. .&eltuieli de constituire 1
-. .&eltuieli de de4/oltare -
3. .oncesiuni( bre/ete( licene(
m0rci( dre)turi 7i /alori similare
7i alte imobili40ri necor)orale
3 30-.F55 +00.05+ ,55.9D-
F. 2ond comercial F
5. A/ansuri 7i imobili40ri
necor)orale in curs
5 -1-.,,+ 35+.F-F
TOTA:26R). %4 :A R). %$7 + $4$.#54 +$'.*9% 8$$.+9#
II. I>O;I:IZ?RI
CORPORA:.
1. Terenuri 7i construcii , 1-1.503.55F 1--.+FF.D-5 15D.3-F.9+9
-. Instalaii te&nice 7i ma7ini D 50.991.0D, 59.190.5D+ 9D.-F0.9-9
3. Alte instalaii( utila=e 7i
mobilier
9 1.F35.+-D 1.9D0.+11 -.-D1.-05
F. A/ansuri 7i imobili4ari 10 FD.+D9.,5, D0.5D0.+95 +.09F.1,3

cor)orale in curs
TOTA:26R). %8 :A R).4%7 11 ###.'#%.%#' #'*.5+'.848 #'*.+*4.#88
III. I>O;I:IZ?RI
FINANCIAR.
1. Actiuni detinute la entitati
afiliate
1- D.000 D.000 D.000
-. Im)rumuturi acordate
entitatilor afiliate
13
3. Interense de )artici)are 1F
F. Im)rumuturi acordate
entitatilor )e ba4a de interese de
)artici)are
15
5. In/estitii detinute ca
imobili4ari
1+
+. Alte im)rumuturi 1, +.DF5 +.DF5 +.DF5
TOTA:2 6rd.4# la rd.487 1D 4*.9*$ 4*.9*$ 4*.9*$
ACTI-. I>O;I:IZAT.
TOTA: 6rd. %'@44@497
19 ##5.4$%.4%# #'$.5'9.%*# #'$.84#.4%*
;. ACTI-. CIRC=:ANT.
I. STOC=RI
1. Materii )rime si materiale
consumabile
-0 F-.+FF.09+ -9.+55.D++ 3-.-D+.,01
-. !roductia in curs de e9ecutie -1 1.9,5.D-0 1.9,F.,53 3.+-0.+1+
3. !roduse finite si marfuri -- F.F03.--0 F.F9F.3D9 ,.-D,.090
F. A/ansuri )entru cum)arari de -3 9++.33D 93F.D-F D9-.1FF

stocuri
TOTA:2 6rd. #% la #57 -F *+.+9+.*8* 58.%$+.95# **.%9'.$$4
II. CR.ANA.
1. .reante comerciale -5 31.F3-.DFD F0.9D1.990 F5.195.+,3
-. Sume de incasat de la entitatile
afiliate
-+ 3++.0D, F+-.955 591.+1D
3. Sume de incasat din interese
de )artici)are
-,
F. Alte creante -D +.-93.+F, F.+-9.+01 3.5F,.F++
5. .a)ital subscris si ne/arsat -9
TOTA:2 6rd. #$ la #+7 30 59.%+#.$9# *'.%8*.$*' *+.55*.8$8
III. IN-.STIAII P. T.R>.N
SC=RT
1. Actiuni detinute la entitatile
afiliate
31
-. Alte in/estitii )e termen scurt 3-
TOTA:2 6rd. 54 la 5#7 33
I-. CASA BI CONT=RI :A
;?NCI
3F F.111.D11 13.FF9.D55 F.113.10F
ACTI-. CIRC=:ANT.C
TOTA: 6rd. #*@5%@55@5*7
35 +#.4+5.9'8 +'.$9*.#55 +8.$5*.*4#
C. CD.:T=I.:I IN A-ANS 3+ D35.F9- 59-.9F1 1.190.F5F

PASSIV
). )ATORII C. TR.;=I.
P:?TIT. ENTRCO P.R. ).
=N AN
1. Im)rumuturi din emisiuni de
obli6atiuni
3,
-. Sume datorate institutiilor de
credit
3D 153.9+9.FF0 19+.,0F.D+, 1F+.F9D.5D5
3. A/ansuri incasate in contul
comen4ilor
39 1-0.,-0 ,.33F.,3, D.-D5.+3F
F. %atorii comerciale - furni4ori F0 1F.D-9.+,0 1,.3-1.D3, 11.9,F.913
5. $fecte de comert de )latit F1
+. Sume datorate entitatilor
afiliate
F- -.9-5.10- -.9-,.,0- 5-.1-5.-F9
,. Sume datorate entitatilor )e
ba4a de interese de )artici)are
F3
D. Alte datorii( inclusi/ datorii
fiscale si datorii )entru
asi6urarile sociale
FF F.F-1.5+, 3.D0F.11, D.FD3.009
TOTA: 2 6Rd. 58 la **7 F5 48'.#''.*++ ##9.%+5.#'% ##8.5'8.5+%
.. ACTI-. CIRC=:ANT.(
R.SP.CTI- )ATORII
C=R.NT. N.T.
F+ C95.#5+.**8 C45%.+49.%54 C4#9.'*9.#4%
F. TOTA: ACTI-. >IN=S
O;:I&AAII C=R.NT.
6rd.4+@*'C'47
F, 45+.+4%.'$$ 45*.*$%.%4% 458.%'5.9+*
&. )ATORII C. TR.;=I.
P:?TIT. ENTRCO
P.RIOA)? >AI >AR. ).
=N AN
1. Im)rumuturi din emisiuni de
obli6atiuni
FD
-. Sume datorate institutiilor de
credit
F9
3. A/ansuri incasate in contul
comen4ilor
50

F. %atorii comerciale - furni4ori 51
5. $fecte de comert de )latit 5-
+. Sume datorate entitatilor
afiliate
53
,. Sume datorate entitatilor )e
ba4a de interese de )artici)are
5F
D. Alte datorii ( inclusi/ datorii
fiscale si datorii )entru
asi6urarile
55
TOTA: 2 6rd. *9 la $$7
5+ 0 0 0
D. PRO-IZIOAN. P.NTR=
RISC=RI BI CD.:T=I.:I
1. !ro/i4ioane )entru )ensii si
alte obli6atii similare
5, 1F9.3,D
-. !ro/i4ionae )entru im)o4ite 5D
3. Alte )ro/i4ioane 59 #8%.%*$ #8%.%*$ #8%.%*$
TOTA: PRO-IZIOAN. 6rd.
$8 la $+7
+0 #8%.%*$ #8%.%*$ #8%.%*$
I. -.NIT=RI IN A-ANS
Sub/entii )entru in/estitii +1 0 #.#%8.*94 4.8'4.$58
- Ienituri inre6istrate in a/ans +- #.5%8 4.+*' $.'9$
Sume de reluat intr-o )erioada de
)ana la un an :ct. F,-Q;
+3
Sume de reluat intr-o )erioada
mai mare de un an :ct. F,-Q;
+F

fond comercial ne6ati/ +5
TOTA: 2 6rd. '4 @ '# @'$7 ++ #.5%8 4.+*' $.'9$
F. CAPITA: BI R.Z.R-.
- ca)ital subscris ne/arsat +,
- ca)ital subscris /arsat +D *%.9*9.5%4 *%.9*9.5%4 *%.9*9.5%4
- )atrimoniul re6iei +9
TOTA: 2 6rd. '* la ''7 ,0 *%.9*9.5%4 *%.9*9.5%4 *%.9*9.5%4
II. PRI>. :.&AT. ).
CAPITA:
,1 10.513.D+5 10.513.D+5 10.513.D+5
III. R.Z.R-. )IN
R..-A:=AR.
- sold . ,- +9.1,5.95, +9.1,-.5-, +D.FDD.,33
- sold %
1. #e4e/e le6ale ,3 -.309.DD1 -.309.DD1 -.,,0.11D
-. #e4er/e statutare sau
contractuale
,F
3. #e4er/e re)re4entand
sur)lusul reali4at din re4er/e din
ree/aluare
,5 1.55-.D,D 1.55+.30D -.-39.+9-
F. Alte re4er/e ,+ 9.5-,.D99 10.FD3.F3+ 5.-33.0F,
TOTA: 2 6rd. 8% la 857 ,, 45.5+%.'$9 4*.5*+.'#$ 4%.#*#.9$8
Actiuni )ro)rii ,D
.asti6uri le6ate de instrumentele
de ca)italuri )ro)rii : ct.1F1;
,9

!ierderi le6ate de instrumentele
de ca)italuri )ro)rii : ct.1F9;
D0
-. PROFIT=: SA=
PI.R).R.A R.PORTAT6A7
Sold . :ct. 11,; D1
Sold % :ct. 11,; D- 3F9.,F+ F.5D5.FD0 ,,9.-1F
-I. PROFIT=: SA=
PI.R).R.A
.G.RCIAI=:=I FINANCIAR
Sold . :ct. 1-1; D3 ,.+,5.350 D.-F-.1-5
Sold % :ct. 1-1; DF 1.+,3.+F+
#e)arti4area )rofitului D5 1.+13.,,5 -.+,3.,3-
TOTA: CAPITA:=RI
PROPRII 6rd '5@'8@'9C
'+@8%@8$C8'@88C89C8+7
D+ 45+.'*%.'4% 454.+8#.*9* 45*.99#.+5$
!atrimoniul )ublic D,
TOTA: CAPITA:=RI 6rd.
9%@947
DD 45+.'*%.'4% 454.+8#.*9* 45*.99#.+5$
Contul de profit #i pierderi
200# 2010 2011
Cifra de afaceri neta 242.273 260.114 267.074
Venituri din exploatare - TOTAL 245.250 264.474 276.588
Cheltuieli din exploatare - TOTAL 224.970 255.134 261.436

Profitul sau pierderea din exploatare
- Profit 20.280 9.340 15.152
- Pierdere 0 0 0
Venituri financiare - TOTAL 3.455 4.051 3.143
Cheltuieli financiare - TOTAL 14.119 13.554 9.798
Profitul sau pierderea financiar(a)
- Profit 0 0
- Pierdere 10.664 9.502 6.655
Profitul sau pierderea curent(a)
- Profit 9.616 0 8.497
- Pierdere 0 163
Venituri extraordinare - - -
Cheltuieli extraordinare - - -
Profitul sau pierderea din activitatea
extraordinara

- Profit 0 0 0
- Pierdere 0 0 0
Venituri totale 248.706 268.525 279.731
Cheltuieli totale 239.089 268.688 271.234
Profitul sau pierderea brut(a)
- Profit 9.616 0 8.497
- Pierdere 0 163
Profitul sau pierderea net(a) a
exercitiului financiar

- Profit 7.675 0 7.57#
- Pierdere 0 346 0
Venituri neimpozabile - Cheltuieli
deductibile
)2.515 1.307 2.760