Sunteți pe pagina 1din 3

Stefan Octavian Catalin

Grupa: 641CB
S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. doreste comercializarea externa a tamplariei PVC
cu geam termopan. In vederea emiterii declaratiilor de conormitate cu marca! C" si punerea
pe piata a produselor pentru constructii in #aza Certiicatelor de conormitate C"$ este
necesara certiicarea controlului prodctiei in a#rica de tamplarie PVC.
T"%& '
Raspundeti la urmatoarele ( cerinte)
'.#* Selectati un organism de certiicare acreditat$ care sa poata realiza certiicarea
tamplariei PVC. %otivati alegerea.
Pentru certiicarea irmei S.C. VICTOR CONSTRUC S.R.L. am ales irma)
T"R&PL&ST S.&.
+N ,-& .m /-0-11
RO2/3'34- 5istri6a
7a#rica ia si comercializarea urm8toarelor produse)
granule PVC rigide$ semirigide si plastiiate$ tu#uri de protec ie din
PVC pentru instala ii electrice si telecomunica ii$ evi si itinguri din
PVC si PP pentru transport apa si sisteme de canalizare$ microstatii
de epurare$ separatoare de gr8simi$ c8mine si rezervoare din P"$
proile extrudate din PVC pentru conec ii t9mpl8rie$ proile extrudate
din PVC pentru construc ii$ precum si a#rica ia de ca:le din teracota$
geam termoizolant$ u i si erestre din PVC si aluminiu$ pere i cortina .
&m ales aceasta irma deoarece are o gama oarte larga de produse pentru pentru
certiicat printre care si tamplaria PVC$ concluzionand o experienta oarte mare in domeniul
constructiilor si instalatiilor de geam termopan.
Stefan Octavian Catalin
Grupa: 641CB
'.c* Completati o declaratie de conormitate pentru noul produs certiicat$ utilizand modelul
din anexa ;. &isati proiectului declaratia de conormitate.
&N"<& ;
+eclaratie de conormitate
S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. avand sediul la 5otosani$ st. Ion Pilat nr. ,;$
asiguram$ garantam si declaram pe propria raspundere ca produsul Tamplarie din PVC
tip ...................................................................................este in conormitate cu "N ,/(-, =
, .
+eclaratie de tip conormitate pentru proile$ geam eroneri &grement te:nic pentru
produs = tamplarie. Certiicarea S%C al societatii de catre un organism agreat %LP&T$
&CR"+IT&T R"N&R ) ..............................................................................................
Stefan Octavian Catalin
Grupa: 641CB
'.a* &vand la #aza cerintele standardului pentru certiicarea tamplariei de PVC cu geam
termopan >"N ,/(-, = ,* si descrierea dotarilor te:nologice a liniei de productie a tamplariei
PVC$ intocmiti un c:ec? list > un opis al dosarului$ personalizat pentru irma S.C. VICTOR
CONSTRUCT S.R.L. * care sa va ie utul in depunerea dosarului pentru certiicare de produs
>tamplarie PVC cu geam termopan*. &isati c:ec? list2ul proiectului.