Sunteți pe pagina 1din 17

DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE

1. Necesitatea studierii aspectelor doctrinare si de etica in proesia conta!ila.


Necesitatea de a asigura aprarea onoarei i independentei Corpului i de a conferi lucrrilor membrilor
si autoritate impune acestor profesioniti contabili sa aib caliti eseniale, cum sunt:
- tiin, competenta i contiina;
- independenta de spirit i dezinteres material;
- moralitate, probitate i demnitate.
Se impune ca fiecare membru al Corpului sa fac efortul necesar dezvoltrii acestor caliti i
ndeosebi:
a! sa i dezvolte necontenit cultura, nu numai profesionala, dar i cunotinele de cultura generala,
singurele capabile sa-i ntreasc discernm"ntul;
b! sa acorde fiecrei tranzacii i situaii e#aminate toata atenia i timpul necesar pentru a-i
fundamenta o opinie personala, nainte de a face propuneri;
c! sa i e#prime opinia fr nici o reinere fata de dorina, c$iar ascunsa, a celui ce l consulta i sa se
pronune cu sinceritate, fr ocoliuri, e#prim"ndu-i, daca e nevoie, rezervele necesare asupra valorii
ipotezelor i concluziilor formulate;
d! sa nu dea niciodat ocazia de a se afla n situaia de a nu putea sa i e#ercite libertatea de g"ndire
sau de a fi supus ngrdirii ndatoririlor sale;
e! sa considere ca independenta sa trebuie sa i gseasc manifestarea deplina n e#ercitarea
profesiei i n prote%area ei, cu respectarea integrala a dispoziiilor legale i regulilor stabilite de Corp.
&n semn distinctiv al profesiei contabile l constituie asumarea responsabilitii de a aciona n interes
public. 'adar, responsabilitatea unui profesionist contabil nu const e#clusiv n a satisface nevoile
unui client sau unui anga%ator individual
". Deiniti conceptul de proesie conta!ila.
(rofesia contabila este in mod curent definita ca totalitatea acti#itatilor )serviciilor! care presupun
cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza )le presteaza!, precum si
or$anis%ele lor proesionale.
&. Acti#itatile co%ponente ale proesiei conta!ile.
*n toate statele member &+, in pofida diferentelor istorice, economice, %uridice si cultural, poate fi
regasit un cumul de activitati care sunt legate mai mult sau mai putin de procesul de elaborare si
validare a informatiilor financiare, contabile sau fiscale. ,ista principalelor activitati-servicii care
compun profesia contabila este urmatoarea:
.. /inerea contabilitatii
0. +laborarea, e#aminarea si prezentarea situatiilor fianciare
3. 'udit statutar
1. 'lte lucrari de audit financiar contabil
5. 2amagement financiar contabil
3. Servicii fiscale
4. Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor
5. +valuari de intreprinderi si titluri
6. 'lte servicii contabile si paracontabile.
Sfera de activitate a profesionistului contabil acopera auditul statutar, auditul in sectorul public,
contabilitatea, auditul fuziunilor si ac$izitiilor, auditul elementelor nemonetare, lic$idari,
insolvabilitate, e#pertiza contabila, consultant, consiliere si reprezentanta fiscala, consiliere in
investitii etc.
Numai motive intemeiate de competenta, integritate, independenta si obiectivitate pot limita aria
de practica profesionala a profesionistilor contabili.
1
'ctivitatile componente ale profesiei contabile se pot organiza si e#ercita prin compartimente
proprii sau prin e#ternalizare.
'. Cate$orii de proesionisti conta!ili.
(rofesionistii contabili se impart in functie de statutul (uridic:
dependenti, cu statut de anga%ati;
independenti sau liber-profesionisti contabili, furnizori ai serviciilor component ale profesiei
contabile.
7in punct de vedere al %odului de or$ani)are a acti#itatii li!er*proesionistilor conta!ili,
acestia pot sa-si desfasoare activitatea:
individual;
in forme de asociere potrivit legislatiei fiecarei %urisdictii.
8 parte din profesionistii contabili isi desfasoara activitatea in calitate de anga%ati sau ca furnizori
de servicii - in domeniul auditului intern si controlului intern, activitati importante pentru o buna
guvernare a intreprinderilor.
+. Necesitatea re$le%entarii proesiei conta!ile.
*n timp ce membrii individuali ai unei profesii contabile au obligatia de a servi interesului public,
organismele profesionale au o responsabilitate specifica si un rol esential care se regasesc in cele 9
obiective fundamentale ale organismelor profesionale, si anume:
+ducatia: asigurarea unei dezvoltari profesionale continue a membrilor lor;
+tica: comportamentul deontologic al membrilor lor;
Calitatea: certificarea serviciilor oferite de membrii lor.
(entru a sustine aceste obiective organismele profesionale trebuie sa sustina si sa promoveze
practicile profesionale la nivel inalt, inclusiv prin intermediul reglementarii, membrilor lor.
Necesitatea reglementarii si natura acestei reglementari depind de:
a! profesia insasi, capacitatea ei de a raspunde efectiv si eficient cererilor economiei si societatii;
b! conditiile de piata in care activeaza profesia;
c! calitatea serviciilor furnizate de membrii sai; reglementarea este necesara pentru a certifica faptul
ca serviciile contabile de pe piata sunt de calitate adecvata, ceea ce implica:
- adoptarea de standard profesionale, te$nice;
- adoptarea de reguli etice;
- nevoia de reprezentare a utilizatorilor necontractanti ai serviciilor contabile, precum investitorii,
creditorii etc.
,. Aria de aplica!iliate si calitatea re$le%entarii in proesia conta!ila.
7e obicei reglementarea profesiei contabile acopera urmatoarele domenii:
.. Cerintele de acces si certificarea sau autorizarea;
0. Cerintele referitoare la educatia continua;
3. 2onitorizarea comportamentului profesionistilor contabili;
4. Standardele profesionale si etice pe care profesionistii contabili trebuie sa le respecte;
5. Sistemele si procedurile disciplinare in cazul in care profesionistii contabili nu indeplinesc cerintele
de mai sus.
Standardele de inalta calitate sunt importante deoarece acestea ofera o baza de referinta pentru
membrii profesiei, utilizatorii serviciilor contabile si organe de reglementare, pentru a evalua
conformitatea membrilor cu cele mai bune practici
(entru ca reglementarea sa asigure servicii de calitate utilizatorilor ei, trebuie sa fie:
(roportionala
/ransparenta
Sa nu fie impotriva competitiei
Nediscriminatorie
2
(recisa
segmentata in functie de tinta sa
implementata consecvent si %ust
supusa unei e#aminari periodice.
-. .odaliati de i%ple%entare a re$le%entarii.
Sunt trei modaliatti de implemenatare a reglementarii:
1. 'utoreglementarea, specifica economiilor liberale: organismul profesional este recunoscut de
guvern, care ii deleaga responsabilitatea de a reglementa profesia;
2. :eglementarea e#terna: profesia este reglememntata de guvern, fie prin intermediul unei
agentii guvernamentale, fie prin intermediul unei agentii independente, careia guvernul i-a
delegate sarcini de reglementare;
3. Coreglementarea:reprezinta o combinare intre autoreglementare si reglemenatrea e#terna.
'utoreglementarea si reglementarea e#terna trebuie sa se comporte in asa fel incat sa fie
complementare si sa nu concureze.
2odaliatati de combinare a autoreglementarii cu reglemenatrea e#terna:
1. 'utoreglementarea impreuna cu supraveg$erea intreprinsa de o agentie independenta; in
acest caz supraveg$erea este complementara reglementarii si o intareste;
2. 8 combinatie in care organismul profesional este responsabil pentru anumite aspecte ale
reglementarii, iar guvernul sau o agentie independent, pentru alte aspecte.
/. Re$le%entarea proesiei conta!ile la ni#el European.
Reglementarea generala
(rofesia contabila este reglementata de 7irectiva 56-15-C++ inlocuita prin 7irectiva 0;;<-93-C++ cu
privire la recunoasterea calificarilor profesionale.
(rofesionistul contabil este definit ca fiind specialistul care a absolvit intr-un stat membru cel mai inalt
nivel de pregatire si formare cerut in acea tara pentru activitatea de profesionist contabil si care are
acces fara restrictii la toate serviciile si activitatile component ale profesiei contabile incluiv, odata
autorizat, la activitatea de audit statutar. 'cesti profesionisti au studii universitare, un stagiu practice
de cel putin 9 ani si au sustinut si promovat un test de aptitudini.
Reglementarea speciala
:eglementarea speciala se refera la reglementarea activitatii de audit statutar. Serviciile de audit
statutar sunt reglementate de 7irectiva 51-0<9-C++, cunoscuta sub denumirea de a 5-a 7irectiva,
inlocuita cu 7irectiva 0;;3-19-C=, cunoscuta ca fiind noua 7irectiva a 5-a. Principalele prevederi sunt:
Condiile de autorizare si de retragere a autorizarii unui profesionist contabil de a efectua audit
statutar. Conditiite de autorizare sunt : sa aiba studii universitare relevante sau un nivel ec$ivalent;
sa fi sustinut un e#amen de acces la caliatea de profesionist contabil; sa fi efectuat un stagiu de
pregatire practica de cel putin 9 ani; sa fi promovat un e#amen de competenta profesionala.
Conditiile speciale privind independent auditorului, calitatea prestatiilor de audit statutar si
standardele aplicabile.
Crearea unui sistem de supraveg$ere publica asupra activitatii de audit statutar si a auditorilor
statutari.
0. Rolul proesiei conta!ile pentru prote(area interesului pu!lic.
(rofesia contabila se distinge fata de celelalte profesii, printre altele, prin asumarea responsabilitatii
fata de interesul public, fata de toate partile interesate in activitatile desfasurate de intreprindere:
actionari, salariati, furnizori, banci, buget, etc. C$iar daca profesionistul contabil este platit de un client
determinat care este beneficiarul final al serviciului de elaborare sau auditare a situatiilor financiare,
informatiile desprinse din aceste situatii financiare sunt utilizate de cei care formeaza publicul .
3
11. Rolul proesiei conta!ile pentru de)#oltarea econo%iei.
>ilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai buna carte de vizita a unei
intreprinderi, iar profesionistul contabil este artizanul acesteia. *ntreprinderile mici si mi%locii reprezinta
peste 5;? din economia europeana. 7ezvoltarea lor depinde de costul capitalului acestora, iar costul
capitalului depinde si de increderea in informatiile financiare, adica de calitatea muncii profesionistilor
contabili. (ofesionistii contabili sunt implicati in toate domeniile vietii economice si sociale: ei lucreaza
in firme mari, mi%locii si mici sau ca practicieni individuali, in intreprinderi comerciale, industrial,
fianciare, in organizatii non-profit, in entitati din sectorul public, in institutii, in educatie etc. =iind
implicate in atatea structuri ei asista guvernele in atingerea obiectivelor lor economice si sociale,
contribuie la performantele pietelor fianciare etc.
11. Rolul social al proesionistilor conta!ili.
(rofesionistii contabili %oaca un rol social important. 'titudinea si comportamentul acestora in legatura
cu serviciile prestate au repercursiuni asupra proprietatii economice a colectivitatii si a intregii tari. *n
plus, lucrarile prestate de acestia in domeniul salarizarii si al stabilirii venititurilor membrilor societatii
sunt indispensabile societatii. *nvestitorii, donatorii de fonduri, anga%atorii si alte sectoare din lumea
afacerilor, precum si @uvernul si publicul, in sens larg, trebuie sa aiba inredere in capacitatea acestora
de a pune in functiune sisteme riguroase de gestiune si informare, capabile sa asigure o gestiune
financiara eficienta, si de a oferi sfaturi avizate asupra unui numar mare de probleme, asupra gestiunii
afacerilor sau de ordin fiscal.
1". Necesitatea unor or$anis%e proesionale puternice.
Necesitatea unor organisme profesionale puternice la nivel national rezulta din responsabilitatea pe
care o are profesia contabila pentru prote%area interesului public, cel putin din punctul de vedere a trei
domenii, care constituie comandamentele fundamentale ale unui organism profesional: educatia, etica
si control de calitate.
'tat publicul cat si entitatea beneficiara a serviciilor profesionale trebuie pote%ate de o eventuala
incompetenta a profesionistilor contabili; aceasta protective este asigurata atunci cand organismul
profesional stabileste masuri eficiente in ceea ce priveste educatia profesionistilor contabili si in ceea ce
priveste calitatea serviciilor furnizate de profesionistii contabili., masuri eficiente de etica si deontologie
profesionala.
1&.Criterii de recunoastere a unui or$anis% proesional.
(entru a fi recunoscut de autoritatile publice si de organismele internationale, un organism national al
profesiei contabile trebuie:

Sa fie un organism necomercial si neguvernamental;
Sa fie acceptat si recunoscut de membrii sai;
2embrii sa fie profesionisti contabili;
Sa se bucure de buna reputatie in randul autoritatilor publice si al publicului;
Sa aiba capaciatea de a dezvolta sau influenta standardele profesionale si contabile )etica,
disciplina, practica profesionala, controlul calitatii!;
2embrii sai trebuie sa fie autorizati sa desfasoare, la cel mai inalt nivel posibil, activitatile
traditionale efectuate de profesionistii contabili;
Sa aiba capacitatea de administrare si resursele necesare pentru indeplinirea misiunii si
obiectivele sale.
4
1'.Despre IFAC
=ederatia internationala a contabililor.
S-a infiintat in .644 cu 39 de membri fondatori din <. de state ca raspuns la provocarile perioadei :
sustinerea contabililor in rezolvarea unor probleme te$nice si de afaceri mai comple#e, furnizarea unei
directii si unui mecanism institutional care sa orienteze contabilii din intreaga lume pe calea dreapta si
etica.
*n present *='C este o organizatie globala care cuprinde .<< de organism membre si asociate din ..5
state reprezentand 0.< milione de contabili care lucreaza in practica publica sau anga%ati in industrie si
comert, educatie, institutii publice etc.
*='C este o organizatie globala pentru profesia contabila care acopera toate sectoarele si specializarile
profesiei: contabilitate de afaceri, consultant fiscal, audit, te$nologia informatiei, insolvabilitate etc.
2isiunea *='C o constituie intarirea profesiei contabile capabile sa contribuie la dezvoltarea economiilor
international prin promovarea aderarii la standardele profesionale de inalta calitate.
(entru a devein membru *='C organismul profesional solicitant trebuie:
Sa fie recunoscut fie printr-o lege fie prin consens general ca fiind un organism national
profesional ma%or care isi desfasoara activitatea in %urisdictie;
Sa participe sau sa contribuie la procesul de normalizare profesionala;.
Sa demonstreze ca acorda deosebita atentie atunci cand isi selecteaza membrii;
Sa fie solvabile financiar si operational;
Sa aiba structura operational interna care furnizeaza spri%in si reglementari pentru membrii
sai.
(rofesia contabila in :omania este repezentata la *='C prin C+CC': membru plin din .663 si C'=:
membru asociat din 0;;<.
1+. Or$anis%e si $rupari re$ionale proesionale
8rganizatiile regionale sunt acele organizatii care reprezinta profesia contabila dintr-o regiune in fata
organismelor guvernamentale si de dezvoltare din acea regiune si in anumite cazuri in fata
organizatiilor internationale. Scopul final al organizatiilor regionale il constituie facilitarea dezvoltarii
relatiilor economice in regiunile respective. (entru a fi recunoscuta de *='C organizatia regional trebuie
sa demonstreze ca:
va subscrie obiectivelor *='C si va fi de acord sa promoveze aceste obiective si se va asigura ca
sunt promovate in regiune prin intermediul propriilor organisme membre;
are ca obiectiv dezvoltarea si intarirea profesiei contabile in regiune;
sa fie infiintata corespunzator atat din punct de vedere financiar cat si te$nic, a functionat pe o
perioada rezonabila de timp si dispune de infrastructura si resursele organizationale si fianciare
necesare indeplinirii eficiente a responsabilitatilor si participarii la activitatile *='C;
contine dA%B un numar suficient de organisme contabile care sunt dA%B membre ale *='C.
@ruparile regionale repezinta asocierea mai multor organism profesionale din tarile aceleasi regiuni,
care insa nu indeplineste toate criteriile mentionate pentru o organizatie regionala. (entru a fi
recunoscuta de *='C o grupare regionala trebuie sa demonstreze ca:
e#ista o grupare sau o organizatie infiintata si sustinuta;
gruparea sustine obiectivele si reglementarile *='C si *'SC;
zona de acoperire de grupare are o marime suficienta cu potential pentru un numar
semnificativ de organisme profesionale; gruparea are potential sa indeplinesca eventual
criteriile pentru recunosterea oficiala de catre *='C , are o intentie si un plan evident in vederea
obtinerii acestei recunosteri.
5
@ruparile regionale recunoscute nu au drept de a participa la intalnirile Consiliului de 'dministratie al
*='C, doar cu invitatie speciala si intr-un anumit scop.
1,. Asi$urarea calitatii ser#iciilor proesionale.
Controlul calitatii este abordat la trei niveluri:
.. ,a nivelul de contract
0. ,a nivelul firmei
3. ,a nivelul organismului profesional
8rganizatia poate analiza mai multe abordari care include:
C :esurse interne D folosirea de inspector anga%ati de organismul professional
C :esurse e#terne ca de e#emplu:
- contractanti D folosirea de revizori contractati de organizatia profesionala;
- sistem de control de catre terti
- contractarea lucrarilor in afara societatilor D organismul professional e#ternalizeaza controalele unei
terte parti;
- combinarea celor de mai sus;
- abordare bilaterala sau regionala.
*ndiferent de abordarea folosita, organizatia profesionala trebuie sa ia masuri pentru asigurarea
independentei auditorilor de calitate.
1-. Standardele international de educatie si rolul or$anis%elor proesionale.
Standardele international de +ducatie pentru (rofesionistii Contabili stabilesc elementele esentiale pe
care trebuie sa le contina programele de educatie si dezvoltare astfel incat acestea sa fie recunoscute,
acceptate si aplicate pe scara larga. 'vand in vedere marea diversitate de culturi, limbi, sisteme
educationale, %uridicie si sociale din tarile din care fac parte organismele membre *='C, este la
latitudinea fiecarui organism membru sa determine cerinte detaliate ale educatiei de precalificare, de
postcalificare si de dezvoltare, dar care sa aiba la baza elementele esentiale prevazute in Standardele
*nternationale de +ducatie.
*='C emite trei tipuri de documente:
1. Standarde intrenationale de educatie pentru profesionistii contabili;
2. *ndrumarile internationale de educatie pentru profesionistii contabili;
3. 7ocumentele internationale de educatie pentru profesionistii contabili.
Standardele internationale de educatie pentru profesionistii contabili:
o Stabilesc standard de buna practica general acceptate in educatie si dezvoltare pentru
profesionistii contabili;
o +#prima reperele pe care organismele member trebuie sa le atinga in pregatirea si dezvoltarea
continua a profesionistilor contabili;
o Stabilesc elemente esentiale ale continutului si procesului de educatie si dezvoltare la nivelul
scontat pentru castigarea recunosterii, acceptarii si aplicarii internationale;
o =urnizeaza referinte autorizate pentru influentarea reglementarilor locale cu privire la buna
practica in general.
(rincipalele obligatii ale organismelor profesionale member *='C in legatura cu standardele
international de educatie sunt:
o Sa depuna cele mai sustinute eforturi pentru incorporarea elementelor esentiale ale continutului si
procesului de educatie si dezvoltare pe care se bazeaza aceste standarde;
o Sa depuna eforturi pt implementarea acestor standarde sau a cerintelor nationale de educatie si
dezvoltare care incorporeaza standardele;
6
o Sa aduca la cunostinata membrilor toate standardele international de educatie emise de *='C.
1/. Standardele internationale de calitate si rolul or$anis%elor proesionale.
Controlul calitatii este abordat la trei niveluri:
,a nivelul misiunii
,a nivelul firmei
,a nivelul organismului professional
Sistemul de control la nivelul firmei )controlul intern! trebuie sa includa politici si proceduri care sa
faca referiri la:
:esponsabiliatea conducerii pentru calitatea din interiorul firmei;
Cerintele etice - stabilirea de politici care sa asigure respectarea de catre personal a cerintelor etice
relevante: integritatea, obiectivitatea, competenta profesionala, confidentialiatea, profesionalismul
si independenta;
'cceptarea si continuitatea relatiei cu clientii si misiuni specifice;
:esursele umane D politici care sa asigure recrutarea personalului, evaluarea performantei,
capacitatile, competenta, dezvoltarea carierei, promovarea, stimulente etc;
2onitorizarea D asigurarea ca procedurile si politicile cu privire la sistemul de control al calitatii
sunt relevante, adecvate, functionale si sunt respectate.
8bligatiile membrilor *='C cu privire la asigurarea calitatii se refera la:
+#istenta unui program obligatoriu de e#aminare si asigurare a calitatii;
7epunerea celor mai sustinute eforturi pentru incura%area celor responsabili sa implementeze
prevederile standardelor internationale de calitate.
10. Standaredele international de etica si rolul or$anis%elor proesionale.
Consiliul pentru standardele internationale de etica din cadrul *='C a emis Codul etic al profesionistilor
contabili care curpinde standardele etice de inalta calitate, precum si alte prevederi pentru
profesionistii contabili din intreaga lume. 'cest cod stabileste principiile fundamentale ale eticii
profesionale pentru profesionistii contabili si creeaza un cadru conceptual si indrumari pentru aplicarea
acestor principii.
8bligatiile organismelor profesionale membre *='C se refera la urmatoarele:
8rganismele membre nu trebuie sa aplice standard mai putin stringente decat cele stipulate in
codul etic *='C;
'colo unde responsabilitatea elaborarii codului national de etica revine tertilor, organismele
membre trebuie sa urmaresca convergenta codului etic national cu codul *='C, si sa-i convinga pe cei
responsabili cu elaborarea codului national sa incorporeze codul *='C.
"1. Standardele international de conta!ilitate si rolul or$anis%elor proesionale.
*='C prin consiliul pentru standardele international de contabiliate pentru sectorul public emite
standardele international de contabilitate pentru sectorul public, iar consiliul pentru standarde
internationale de contabilitate emite standardele internationale de raportare financiara *=:S.
8rganismele profesionale membre *='C trebuie sa urmareasca:
7
Incorporarea cerintelor standardelor international de contabilitate pentru sectorul public in
cerintele nationale de contabilitate pentru sectorul public, sau daca responsabilitatea elaborarii
cerintelor nationale de contabilitate revine guvernului sau altor terti, convingerea acelor
responsabili sa se conformeze acestor standarde;
Asistenta la implementarea standardelor internationale de contabilitate in sectorul public sau
altor standard care incorporeaza aceste standarde;
Incorprarea cerintelor IFRS-urilor in cerintele nationale de contabilitate , sau daca
responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale de contabilitate revine guvernului sau altor terti,
convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standarde;
Asistenta la implementarea IFRS-urilor sai altor standard care incorporeaza aceste standarde.
"1. Standardele international de audit si rolul or$anis%elor proesionale.
Consiliul pentru standard international de audit si asigurari al *='C emite urmatoarele standarde:
Standarde internationale de audit;
Standarde internationale pentru misiunile de e#aminare;
Standarde internationale pentru serviciile cone#e.
8bligatiile organismelor profesionale membre *='C sunt:
*ncorprarea cerintelor standardelor internationale si a celorlalte documente emise de consiliul
pentru standarde internationale de audit si asigurari in standardele nationale, sau daca
responsabilitatea elaborarii standardelor nationale revine guvernului sau altor terti, convingerea
acelor responsabili sa se conformeze acestor standarde si documente;
'sistenta la implementarea standardelor sau altor standarde care incorporeaza aceste standarde si
documente.
*mplementarea unui proces care sa furnizeze membrilor la timp traducerea corecta si complete a
standardelor internationale si a celorlalte documente emise de consiliul pentru standarde
internationale de audit si asigurari.
"". 2nicitatea si unitatea proesiei conta!ile
2nitatea
(rofesia contabila este o profesie cu un camp larg de actiune si cu multe specializari diferite.
(rofesionistii contabili lucreaza independent, atat in firme, cat si individual; ei lucreaza in
organisme sau institutii publice sau private, organisme non-profit sau in educatie, unde pot avea
roluri diferite. (rofesia contabila cuprinde de asemenea consultanti in diverse si numeroase domenii
legate de administratia publica sau afaceri, cum ar fi management, fiscalitate, sisteme
informationale, finante corporative si altele.
C$iar daca in unele organisme profesionale membrii sunt specializati numai pe una sau foarte
putine din aceste activitati, profesia contabila in ansamblul ei le contine pe toate, constituindu- se
intr-un tot unitar.
2nicitatea
(rofesia contabila se distinge de celelalte profesii prin asumarea responsabilitatii fata de interesul
public. Ca atare profesionistii contabili trebuie sa furnizeze servicii de cea mai inalta calitate
publicului, si pentru aceasta relatiile dintre ei si anga%atorii sau clientii lor, precum si relatiile dintre
profesionistii contabili trebuie sa respecte anumite principii si regulie menite sa dea autoritatea
necesara serviciilor furnizate.
"&. Necesitatea si rolul unui cod etic al proesiei conta!ile.
8
&n cod de conduita este definit de specialisti ca un ansamblu de principii profesionale de etica ce
reglementeaza e#ercitiul profesional al unor activitati.
&n cod de etica trebuie sa includa, in functie de specificul fiecarei profesiuni, modalitati de comunicare
comerciale referitoare la profesiile reglementate , cat si reguli referitoare la conditiile de e#ercitare a
activitatile profesionistilor ca reguli deontologice ce vizeaza sa garanteze in mod deosebit
independenta, impartialitatea si secretul profesional.
Codul etic al profesionistilor contabili are un dublu rol:
Da autoritate serviciilor furnizate de profesionalistii contablili; beneficiarii serviciilor
furnizate de ei sunt asigurati ca aceste servicii sunt realizate de specialisti care respecta anumite
standarde si raspund pentru calitatea prestatiilor lor;
Protejeaza profesionistii contabili in fata unor crime economice si a altor fenomene negative
din economie, precum spalare de bani, finantari de terorism, fraude, coruptii.
8rganismele profesionale membre *='C sunt obligate sa aplice principiile si regulile stabilite prin
codul etic *='C:
=ie prin adoptarea codului etic *='C drept cod etic national al profesionistilor contabili;
=ie prin adoptarea codului etic *='C la specificul %urisdictiei locale;
=ie prin elaborarea unui cod etic propriu care sa cuprinda toate principiile si regulile stabilite prin
codul etic *='C.
"'. Principiile unda%enale ale eticii in proesia conta!ila.
&n profesionist contabil trebuie s respecte urmtoarele principia fundamentale:
(a) Integritate - un profesionist contabil trebuie s fie drept si onest n toate relatiile profesionale si
de afaceri.
(b) Obiectivitate - un profesionist contabil trebuie s fie impartial si nu trebuie s permit
pre%udectilor, confuziilor, conflictelor de interese sau influentelor nedorite s intervin n
rationamentele profesionale sau de afaceri.
(c) Competenta profesional si prudenta - un profesionist contabil are o datorie permanent de a-
si mentine cunostintele si aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura c un client
sau un anga%ator primeste servicii profesionale competente, bazate pe ultimele evolutii din practic,
legislatie si te$nic. &n profesionist contabil ar trebui s actioneze cu prudent si n conformitate cu
standardele te$nice si profesionale aplicabile n furnizarea de servicii profesionale.
(d) Confidentialitate - &n profesionist contabil trebuie s respecte confidentialitatea informatiilor
dob"ndite ca urmare a unei relatii profesionale sau de afaceri si nu trebuie s divulge astfel de
informatii unei terte prti fr o autorizatie specific, cu e#ceptia cazului n care e#ist un drept sau o
obligatie legal sau profesional de a dezvlui aceste informatii. *nformatiile confidentiale obtinute n
cadrul unei relatii profesionale sau de afaceri nu trebuie utilizate n avanta%ul personal al
profesionistului contabil sau al unor terte prti.
(e) Comportament profesional - &n profesionist contabil ar trebui s se conformeze legilor si
normelor relevante si ar trebui s evite orice actiune ce poate discredita aceast profesie.
(f) Respectul fat de normele tenice si profesionale - (rofesionistul contabil trebuie sa-si
ndeplineasc sarcinile profesionale n conformitate cu normele te$nice si profesionale relevante.
(rofesionistii contabili au datoria de a e#ecuta cu gri%a si abilitate instructiunile clientului sau patronului
n msura n care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, n cazul
liberprofesionistilor contabili, cu independenta.
En plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si te$nice emise de: *='C, *'S>,
C.+.C.C.'.:., C'=: si legislatia relevanta.
g) Independenta - Se considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa si gseasc
manifestarea deplina n e#ercitarea profesiei si n prote%area ei, cu respectarea integrala a dispozitiilor
legale si regulilor stabilite de Corp
"+. Deiniti conceptul de independenta in proesia conta!ila.
9
*ndependenta reprezinta un ansamblu de mi%loace prin care e#pertul contabil demonstreaza publicului
ca isi poate e#ercita misiunea )serviciul profesional! intr-o maniera obiectiva si corecta.
*ndependenta absoluta si independenta relativa a e#pertului contabil.
Componentele independentei:
.. *ndependenta de spirit )in g"ndire!:
F Stare de g"ndire care permite oferirea unei opinii, a unui serviciu profesional farG sG fie afectatH
%udecata profesionala;
F +a presupune integritate si obiectivitate.
0. *ndependenta in aparentG:
F reprezinta capacitatea de a demonstra cG riscurile la adresa independentei de spirit au fost limitate
sau eliminate, astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului
contabil;
F este componenta fundamentala a independentei.
&n functionar public nu poate fi niciodata independent. 'ctivitatea de e#pert contabil este
incompatibilG cu orice alta activitate curentG.
Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionisti.or contabili cu practica liberalG, cu deosebire
auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masurG de a influenta lucrHrile profesionistului
contabil.
Se considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa si gseasc manifestarea deplina n
e#ercitarea profesiei si n prote%area ei, cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor
stabilite de Corp.
C &n semn distinctiv al profesiei contabile l constituie asumarea responsabilittii de a actiona n interes
public. 'sadar, responsabilitatea unui profesionist contabil nu const e#clusiv n a satisface nevoile
unui client sau unui anga%ator individual. 'ction"nd n interes public, un profesionist contabil ar trebui
s respecte si s se conformeze prevederilor etice ale acestui Cod.
C (ublicul profesiunii contabile este format din clienti, donatori de credite, guvernanti, anga%atori,
anga%ati, investitori, comunitatea oamenilor de afaceri, a finantatorilor si alte persoane care se bazeaz
pe obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru a mentine functionarea
corespunztoare a economiei. 'ceasta ncredere impune profesiunii contabile o rspundere publica.
*nteresul public este definit drept bunstarea colectiva a comunittii si a institutiilor deservite de
profesionistul contabil

",. Inte$ritatea in proesia conta!ila.
(rincipiul integrittii impune ca obligatie tuturor profesionistilor contabili de a fi drepti si onesti n
relatiile profesionale si de afaceri. *ntegritatea implic, de asemenea, tranzactii corecte si %uste.
&n profesionist contabil nu trebuie s se asocieze cu rapoartele, evidentele, comunicatele sau alte
informatii c"nd apreciaz c acestea:
- contin o declaratie n mod semnificativ fals sau care induce n eroare
- contin declaratii sau informatii eronate;
- omit sau ascund informatii, atunci c"nd aceste omisiuni induc n eroare.
Nu se va considera c un profesionist contabil ncalc paragraful dac el furnizeaz un raport modificat
pentru a respecta cerintele paragrafului.
"-. O!iecti#itatea in proesia conta!ila.
8biectivitatea presupune cH profesionistul contabil trebuie sH fie impartial, farG pre%udecati, sa nu se
afle in situatii de incompatibilitate, de conflict de interese sau alte asemenea, de naturH a determina
un tert sa puna la indoialG obiectivitatea acestuia.
(rincipiul obiectivittii impune o obligatie tuturor profesionistilor contabili de a nu si compromite
profesia din cauza unor erori, conflicte de interese sau din cauza influentei nedorite a unor alte
persoane.
&n profesionist contabil poate fi pus n situatii n care obiectivitatea i este afectat. +ste imposibil ca
toate aceste situatii s fie definite si descrise.
:elatiile care aduc un plus de confuzii sau influenteaz n mod negativ rationamentele profesionale ale
profesionistului contabil ar trebui evitate.
10
(rofesionistii contabili si desfsoar activitatea n multe domenii diferite si trebuie sa-si demonstreze
obiectivitatea n mpre%urri diferite. ,iber-profesionistii contabili realizeaz rapoarte de certificare,
presteaz servicii fiscale si alte servicii de consultanta manageriala. 'lti profesionisti contabili anga%ati
ntocmesc situatii financiare fiind subordonati altora, e#ecuta serviciile de audit intern si servesc n
diferite functii financiare de conducere din industrie, comert, sectorul public si educatie. 7e asemenea,
unii profesionisti contabili pregtesc si instruiesc pe cei care aspira sa intre n profesie. *ndiferent de
pozitie sau serviciul prestat, profesionistii contabili trebuie sa prote%eze integritatea serviciilor
profesionale si sa mentin obiectivitatea n rationamentul profesional.
En selectionarea situatiilor si practicilor de care se vor ocupa n mod specific potrivit cerintelor etice
legate de obiectivitate, trebuie acordata atentia corespunztoare urmtorilor factori:
a! profesionistii contabili sunt e#pusi unor situatii n care asupra lor se pot e#ercita presiuni ce le pot
diminua obiectivitatea.
b! este practic imposibil sa se defineasc si sa se descrie toate situatiile n care ar e#ista aceste
posibile presiuni. En stabilirea standardelor pentru identificarea relatiilor care pot, ori par sa afecteze
obiectivitatea profesionistului contabil, trebuie sa domine un caracter rezonabil.
c! trebuie evitate relatiile care permit ca idei preconcepute prtinirea ori influentele altora sa ncalce
obiectivitatea.
d! profesionistii contabili au obligatia de a se asigura ca personalul anga%at pentru serviciile
profesionale contabile si-au nsusit principiul obiectivittii.
(rofesionistii contabili nu trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri sau invitatii )la mese, spectacole!
care pot fi considerate a avea o influenta importanta si duntoare asupra rationamentului lor
profesional sau asupra acelora cu care negociaz.
"/. Conidentialitatea in proesia conta!ila.
Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa respecte confidentialitatea
informatiilor obtinute in timpul misiunilor sale si nu trebuie sa le utilizeze sau sa le divulge fara
autorizatie scrisG, in afarG de cazurile c"nd ob*igatia divulgarii este prevazuta prin lege sau norme
reglementare.
(rincipiul confidentialittii impune ca obligatie profesionistilor contabili, de a se abtine de la:
a! dezvluirea de informatii confidentiale n afara firmei sau organizatiei anga%atoare ca urmare a unei
relatii profesionale sau de afaceri, cu e#ceptia cazului n care a fost autorizat n mod special s fac
public o anumit informatie sau dac e#ist o obligatie legal sau profesional de a face publice acele
informatii.
)b) folosirea informatiilor confidentiale dobndite n timpul executrii sarcinilor de serviciu n avanta%ul
personal sau n avanta%ul unei terte prti.
un profesionist contabil trebuie s respecte ntotdeauna confidentialitatea, c$iar si ntr-un mediu
social. (rofesionistul contabil trebuie s fie constient de posibilitatea unor scurgeri de informatii, n
special n situatii ce implic o asociere de afaceri pe termen lung cu un asociat sau cu un afin.
un profesionist contabil trebuie, de asemenea, s mentin confidentialitatea n prezentarea de
informatii ctre un posibil client sau anga%ator.
un profesionist contabil trebuie, de asemenea, s ia n considerare mentinerea confidentialittii n
cadrul firmei sau al organizatiei anga%atoare.
un profesionist contabil trebuie s fac tot posibilul pentru a se asigura c personalul aflat sub
controlul su si persoanele care i furnizeaz consultant sau asistent respect principiul
confidentialittii.
obligatia de confidentialitate continu si dup nc$eierea relatiei dintre profesionistul contabil si
client sau anga%ator. C"nd profesionistul contabil sc$imb organizatia anga%atoare sau obtine un
nou client el are dreptul s utilizeze e#perienta anterioar. profesionistul contabil nu ar trebui,
totusi, s foloseasc sau s divulge informatii confidentiale primite sau obtinute dintr-o relatie
profesional sau de afaceri.
n urmtoarele situatii profesionistii contabili sunt sau pot fi obligati s divulge informatii
confidentiale:
C atunci c"nd divulgarea este autorizat de ctre client sau anga%ator;
C atunci c"nd divulgarea este autorizat prin lege, de e#emplu: pentru a furniza documente sau
alte probe n cursul unor proceduri %udiciare; si
11
C pentru a aduce la cunostinta autorittilor publice n msur eventuale nclcri ale legii.
C atunci c"nd e#ist o obligatie profesional sau un drept de a le divulga atunci c"nd nu este
interzis prin lege:
C pentru a se conforma controlului calittii unui corp membru sau al organismului profesional;
C pentru a rspunde unei anc$ete sau unei investigatii din partea organizatiei membre sau al unui
organism normalizator.
C pentru a prote%a interesele profesionale ale unui profesionist contabil n cursul procedurilor
%udiciare;
C pentru a respecta standardele te$nice si cerintele etice.
'tunci c"nd profesionistul contabil a determinat c informatia confidential poate fi divulgat,
trebuie avute n vedere urmtoarele aspecte:
dac interesele tuturor prtilor, inclusiv ale tertelor prti ale cror interese ar putea fi afectate, ar
fi pre%udiciate n cazul n care clientul sau anga%atorul consimt ca profesionistul contabil s divulge
informatii;
dac sunt cunoscute sau nu toate faptele semnificative si dac pot fi sustinute cu dovezi, n
msura n care acest lucru este posibil; c"nd situatia implic fapte sau opinii nefondate, trebuie s
se recurg la rationamentul profesional pentru a se determina tipul de prezentare care trebuie
fcut, dac este disponibil;
ce tip de comunicare este preconizat si cui i se adreseaz; mai e#act, profesionistul contabil
trebuie s fie convins c prtile crora li se adreseaz comunicarea sunt destinatarii adecvati si c
au responsabilitatea s reactioneze ca atare.
"0. Co%pententa in proesia conta!ila.
Competenta profesionala are douG componente de bazG:
F obtinerea;
F mentinerea.
Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesionale
cu competenta, gri%a si s"rguinta si este obligat sa mentina in permanenta un nivel de cunostinte si de
competenG profesionalH care sG %ustifice asteptari.e unui client sau ale anga%atorului; aceasta
presupune ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practica profesionala, din legislatie si
te$nici de lucru.
7ob"ndirea cere:
F inalt standard de pregatire generalG, urmatH de una specifica;
F practica si e#aminare in subiecte profesionale semnificative;
F perioada de practica in domeniu.
2entinerea cere:
F cunoasterea continua a evolutiilor in profesia contabila )la nivel national si international in
contabilitate, audit si alte reglementari statutare si cerinte relevante!;
F adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor
profesionale, in conformitate cu normele nationale si intemationale.
C82(+/+N/+,+ (:8=+S*8N',+ )comentariu!:
o &n profesionist contabil salariat care lucreaza in industrie, comert, sectorul public sau in sistemul
educational poate fi solicitat pentru rezolvarea unor atributii importante pentru care nu are formatia
sau sau e#periena necesarG.
o *n asemenea situatii nu trebuie sa-si induca in eroare anga%atorul cu privire la nivelul real al
competentelor sale, cerand consultanta sau asistenta unui specialist.
&1. Proesionalis%ul in proesia conta!ila.
- Profesionalism - omportamentul profesional
(rofesionistul contabil trebuie sG actioneze intr-o manierG conformG cu buna reputatie a profesiei si sG
se abtina de la orice comportament care ar putea discredita profesia. 8b.igatia de a se abtine de la
orice activitate care ar discredita profesia ceea ce presupune e#istenta unor responsabilitati ale
profesionistului contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membri ai profesiei contabile, de anga%ati si
colaboratori, de patroni, si fata de publicul larg.
12
Respectarea normelor te!nice si profesionale
&n profesionist contabil trebuie sG-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele
te$nice si profesionale relevante. (rofesionistii contabili au datoria de a e#ecuta cu gri%a si abilitate
instructiunile clientului sau patronului in mGsura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate,
obiectivitate si, n cazul liber profesionitilor contabili, cu independenta . *n plus, ei trebuie sa se
conformeze normelor profesionale si te$nice emise de:
*='C )de e#. Standardele *ntemationale de 'udit!
Consiliul pentru Standarde *nternationale de Contabilitate
2inisterul =inantelor (ublice
C.+.C.C.'.:. si Camera 'uditorilor =inanciari
,egislatia relevant
&1. Respectarea standardelor si a re$le%entarilor proesionale.

(rofesionistul contabil trebuie sa-i ndeplineasc sarcinile profesionale n conformitate cu normele
te$nice i profesionale relevante. (rofesionitii contabili au datoria de a e#ecuta cu gri%a i abilitate
instruciunile clientului sau patronului n msura n care sunt compatibile cu cerinele de integritate,
obiectivitate i, n cazul liber-profesionitilor contabili, cu independenta )dup cum se va vedea n
Seciunea 06; de mai %os!. En plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale i te$nice emise
de: *='C, *'S>, C.+.C.C.'.:., C'=: i legislaia relevanta.
&". Clasiicarea standardelor proesionale e%ise de CECCAR.
Standardele profesionale aplicabile:
C Standardul profesional nr.0. 2isiunea de inere a contabilitii, ntocmirea i prezentarea situaiilor
financiare.
C Standardul profesional nr.00 2isiunea de e#aminare a contabilitii, intocmirea i prezentarea
situaiilor financiare.
C Standardul profesional nr.09 'ctivtatea de cenzor n societile comerciale.
C Standardul profesional nr.90 2isiunea e#perilor contabili pentru fuziuni i divizri.
C Standardul profesional nr.9< +#pertizele contabile.
C Satndardul profesional nr.94 2isiunea de evaluare a ntreprinderii.
C Standardul profesional nr.962isiunea de consultan pentru crearea ntreprinderilor.
C @$idul e#perilor contabili i al contabililor autorizai n activitatea de prevenire i combatere a
splrii banilor.
&&. Care sunt atri!utiile Conerintei Nationale a Corpului E3pertilor Conta!ili si Conta!ililor
Autori)ati din Ro%ania4
Conferinta nationala are urmGtoarele atributii:
a! stabi.este directiile de baza pentru asigurarea bunei e#ercitari a profesiei de e#pert contabil si de
contabil autorizat;
b! aproba :egulamentul de organizare si functionare a Corpului +#peri*or Contabili si Contabililor
'utorizati, modificGrile si completarile acestuia, avizate de 2inisterul =inantelor si de 2inisterul
Iustitiei, precum si Codul privind conduita eticG si profesionala a e#perilor contabili si a contabililor
autorizati;
c! aprobG bugetul de venituri si c$eltuieli si bilantul contabil al Corpului +#perilor Contabili si
Contabililor 'utorizati;
d! aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului +#pertilor Contabili si Contabililor
'utorizati si a filialelor acestuia, precum si pentru aparatul propriu al acestora;
e! alege si revocG membrii Consiliului superior al Corpului +#pertilor Contabili si Contabililor 'utorizati i
ai comisiei de cenzori a acestuia;
f! e#amineaza activitatea desfasaurata de Consiliul superior si de consiliile filialelor Corpului +#pertilor
Contabili si Contabililor 'utorizati si dispune masurile necesare;
13
g! $otaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor Corpului
+#pertilor Contabili si Contabi$ilor 'utorizati in conformitate cu prevederile art. .3, la propunerea
comisiei superioare de discip$ina. Contestarea sanctiunilor $otarate de Conferina nationala poate fi
facutG la Sectia contencios administrativ a Curtii de 'pel, in termen de 9; de zile de la data instiintGrii
oficiale. Jotar"rile Curtii de 'pel sunt definitive.
$! aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si consiliilor filialelor Corpului +#pertilor
Contabili si Contabililor 'utorizali;
i! alege si revoca presedintele si doi membri ai comisiei superioare de disciplina
%! *ndeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta ordonanta
&'. Care sunt or$anele si structurile Corpului cu atri!utii de in#esti$are5 (udecare si tra$ere
la raspundere4
8rganele si structurile Corpului cu atributii de investigare, %udecare si tragere la raspundere sunt:
,a nivel central: Comisia Superioara de 7isciplina
,a nivel teritorial: Comisia de 7isciplina a =ilialei
&+. Care sunt conditiile pentru a de#eni e3pert conta!il4 Preci)ati ni#elul de pre$atire
teoretica si practica necesar.
'ccesul la profesia de e#pert contabil se face pe baza de e#amen de admitere, la care sa se obtina cel
putin media 4 si minim nota 3 la fiecare disciplina, efectuarea unui stagiu de 9 ani si sustinerea unui
e#amen de aptitudini la terminarea stagiului.
(entru a fi inscrisi la concursul de admitere, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii:
a! au capacitate de e#ercitiu deplina.
b! au studii economice superioare , cu diploma recunoscuta de 2inisterul +duciei i Cercetrii;
c! nu au suferit nici o condamnare, care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si
de administrare a societGtilor comerciale.
d! au promovat probele privind accesul la profesia de e#pert contabil.
&,. Care sunt5 potri#it le$ii5 atri!utiile CECCAR4
*n art. .6 din ;@. 3<-.66< sunt enumerate urmGtoarele atributii:
a! or$ani)ea)6 concursul de ad%itere, organizcaza efectuarea stagiului, organizeaza sustinerea
e#amenului de aptitudini pentru accesul la profesia de e#pert contabil si de contabil autorizat,
elaboreaza: programele de concurs, in vederea accesului la profesie, reglernentarile privind stagiul si
e#amenul de aptitudini care se avizeaza de 2. =., urmarindu-se armonizarea cu prevederile
7irectivelor +uropene in domeniu.
b! Or$ani)ea)6 e#identa e3pertilor conta!ili, a contabililor autorizati si a societatilor comerciale de
profil, prin inscrierea acestora in /abloul Corpului.
c! 'sigurG buna desfaurare a activitatii e#perti.or contabili si a contabililor autorizati.
d! Ela!orea)6 si pu!lic6 nor%ele privind activitatea profesionala si conduita e#pertilor contabili si a
contabililor autorizati, elaboreaza g$idurile profesionale in domeniul financiar contabil.
e! Ela!orea)a5 in cola!orare cu institutiile $u#erna%entale5 standardele privind evaluarea
societatilor comerciale, precum si a unor active sau bunuri ale acestora.
f! Spri(ina or%area si perectionarea proesionala a e3pertilor conta!ili si a conta!ililor
autori)ati, prin programe anuale de pregatire continua, organizate in diverse forme, astfel incat la
acestea sa aiba acces toti membri activi.
g! Apara presti$iul si independenta proesional6 a %e%!rilor sGi in raporturile cu autoritGtile
publice, organisme specializate, precum si cu alte persoane %uridice si fizice din tara si din strainatate.
$! Cola!orea)a cu asociatiile proesionale de proil din tara si din strainGtate.
i! Editea)6 pu!licatii de specialitate.
14
%! Alte atri!utii stabilite prin lege sau regulament.
&-. Care sunt sursele de inantare ale CECCAR4
Sursele de finantare ale C+CC'::
/a#a de inscriere la e#amenul de +C si C'
/a#a de inscriere in tabloul Corpului
Cotizatii anuale asupra veniturilor
7onatii, vanzari de publicatii proprii
'lte venituri
&/. Ce conditii tre!uie sa indeplineasca o societate co%erciala pentru a de#eni %e%!ra a
Corpului4
(entru a deveni membra a Corpului o societate comerciala trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii:
Sa aiba ca obirect de activitate e#ercitarea profesiei de e#pert contabil
2a%oritatea actionarilor sau asociatilor sa fie e#perti contabili si sa detina ma%oritatea actiunilor sau
a partiloe sociale
Consiliul de 'dm a societatii comerciale sa fie ales in ma%oritate dintre actionarii sau asociatii
e#perti contabili
'ctiunile sa fie nominative si orice nou asociat sau actionar sa fie admis de adunarea generala.
&0. In ce consta dierenta intre e3pertul conta!il si econo%istul salariat4 Dar cea dintre
conta!ilul autori)at si conta!ilul salariat4
Prima situatie
+#pertul contabil este persoana care a dob"ndit aceast calitate, n condiiile 8.@. nr. 3<-.661, av"nd
competena profesional de a verifica i de a aprecia modul de organizare i de conducere a activitii
economico-financiare i de contabilitate, de a supraveg$ea gestiunea societilor comerciale i de a
verifica legalitatea bilanului contabil i a contului de profit i pierdere si a celorlalte component a
situatiilor financiare.
(rin urmare, ne gsim n faa unei arii de competene mult mai largi fa de cea a unui economist
salariat; economistul este subordonat unui ef ierar$ic i e#ecut atribuiile specifice fiei postului su.
7e asemenea, economistul este specializat n multe domenii: turism, servicii, marKeting, management,
planificare, salarizare, financiar-contabil.
+#pertul contabil este un economist, absolvent al specializrii financiar-contabile, independent fa de
societatea comercial. +l nu primete, pentru lucrrile e#ecutate, un salariu, ci un onorariu prevzut
prin contractul nc$eiat cu referire la misiunea sa.
! doua situatie
Contabilul autorizat este persoana care a dob"ndit aceast calitate n condiiile 8.@. nr. 3<-.661 i are
capacitatea de a ine contabilitatea si de a pregati lucrarile necesare intocmirii situatiilor financiare.
Contabilul autorizat, ca i e#pertul contabil, este un profesionist independent, nesalarizat de o entitate
economic.
Contabilul salarizat este subordonat efului ierar$ic i e#ecut sarcinile ce i revin din fia individual.
:areori, n cazul unei ntreprinderi mari, mi%locii, e#ecut toate lucrrile contabile. 7e regul, este
specializat pe un sector al contabilitii.
Ca i economistul salariat, contabilul salariat rspunde fa de calitatea lucrrilor e#ecutate, put"nd fi
stimulat ori penalizat de eful *rar$ic sau la propunerea acestuia. +#pertul contabil, contabilul
autorizat, c$iar dac sunt independeni, rspund civil i penal fa de ntreprindere. 7e asemenea, ei
pot pierde ntreprinderea de client i, prin aceasta, sursa de venit.
*n sc$imb, economistul i contabilul, salariai, pierd cu greu postul sau n urma unor proceduri
anevoioase.
15
'1. Care sunt lucrarile ce pot i e3ecutate de e3pertii conta!ili4
Conform :8= ) L' =* 'C/&',*M'/ ,' C8N=+:*N/' N'/*8N','!
a. /inerea sau supraveg$erea contabilitatii si intocmirea bilantului contabil:
C acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in cazul sistemelor
informatice;
C elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat unitatii, a
contabilitatii de gestiune, a tabloului de bord, a controlului de gestiune si controlului prin buget, in
baza si cu respectarea normelor generale.
b. +fectuarea de analize economico-financiare:
C analiza structurilor financiare;
C analiza gestiunii fimanciare si a rentabilitatii capitalului investit;
C te$nici de analiza si de gestiune a fondului de rulment;
C sistem de credit leasing, factoring etc.;
C determinarea situatiilor financiare si de gestiune prin rapoarte procentuale;
C elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie;
C elaborarea de tablouri de utilizari si resurse;
C asistenta in prevenirea si inlaturarea dificultatilor unitatii.
c. +fectuarea de audit financiar contabil, ca:
C diagnostic-financiar;
C cresterea, rentabilitatea, ec$ilibrul si riscurile financiare;
C audit intern, organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului;
C studii, asistenta pentru realizarea de investitii financiare;
C audit si certificarea bilantului contabil.
d. +fectuarea de evaluari patrimoniale:
C evaluari de bunuri si active patrimoniale;
C evaluari de intreprinderi si de valori mobiliare pentru vanzari, succesiuni, parta%e, donatii sau la
cererea celor interesati;
C evaluari de elemente intangibile.
e. +fectuarea de e#pertize contabile:
C amiabile )la cerere!;
C contabil-%udiciare;
C arbitra%e n cauze civile;
C e#pertize de gestiune.
f. +#ecutarea de lucrri cu caracter financiar-contabil, ca:
C ntocmirea de situaii periodice;
C consolidarea conturilor i bilanului;
Cntocmirea de planuri de finanare pe termen mediu i lung.
g.+#ecutarea de lucrri cu caracter fiscal, ca:
C studii i consultaii pe probleme de ordin fiscal;
C participarea la ntocmirea i depunerea declaraiilor fiscale;
C asisten n probleme de /.L.'. i impozite;
C fiscalitate imobiliar;
C asisten n aplicarea tarifului vamal;
C asistarea contribuabilului cu ocazia verificrilor.
$. +fectuarea de lucrri de organizare administrativ i informatic;
C organigrame, structuri, definiri de funcii;
C legturi ntre servicii, circulaia documentelor i informaiilor;
C analiza i organizarea flu#ului informaional;
C formarea profesional continu;
C contribuii la protecia patrimoniului unitii;
C mecanizarea i automatizarea prelucrrii informaiilor, alegerea ec$ipamentelor;
C alegerea softurilor necesare.
'1. Care sunt or$anele de deci)ie si control ale CECCAR 7la ni#el central si teritorial84
16
Sediul central al Corpului este in municipiul >ucuresti. C+CC': are filiale fara personalitate %uridica
in fiecare resedinta de %udet si municipiul >ucuresti. +ste astfel organizat incat sa isi poata indeplini
atributiile de organism de autoreglementare.
,a nivel central:
- 8rgane de decizie:
o Conferinta Nationala
o Consiliul Superior
o >iroul (ermament
o (resedintele Corpului
- 8rgane de e#ecutie:
o 7irectorul general
o 7epartamente
,a nivel de filiala:
- 8rgane de decizie:
o 'dunarea generala
o Consiliul filialei
o >iroul (ermament
o (resedintele filialei
8rgane de e#ecutie:
o 7irectorul e#ecutiv
o Sectoare
,' N*L+, C+N/:',
8rgane de decizie )legislativ! 8rgane de e#ecuie
Conferina Naional
Consiliul Superior
>iroul permanent
(reedintele Corpului
Secretariatul @eneral
Sectoare
Seciuni, comisii i departamente
,' N*L+, 7+ =*,*',N
'dunarea @eneral
Consiliul filialei
>iroul (ermanent
(reedintele filialei
Secretariatul filialei
Sectoare
Seciuni
17