Sunteți pe pagina 1din 73

Cercetarea infraciunii traficului de fiine umane

1
PLAN:
INTRODUCERE
.............................................................................................................................
3
CAPITOLUL I. Consideraii generale privind Traficul de Fiine Umane
.............................................................................................................................
8
1.1 A!ecte intr"ducti#e
.............................................................................................................................
8
1.$ Preci%&ri termin"l"'ice. Delimit&ri c"nce!tual
.............................................................................................................................
1(
1.3 )ictima. *ru!uri de ric a T+U
.............................................................................................................................
$1
CAPITOLUL II. Aspecte privind cercetarea infraciunii traficului de
fiine umane
.............................................................................................................................
$8
$.1 Tactica efectu&rii aciunil"r de urm&rire !enal& ,n ca%ul cercet&rii T+U
.............................................................................................................................
$8
$.$ Tactica cercetr&rii- acult&rii- audierii- !erc.e%iiei a /&nuitului 0i
,n#inuitului ,n cadrul T+U
.............................................................................................................................
31
CAPITOLUL III. Prevenirea i combaterea Traficului de Fiine Umane
.............................................................................................................................
23
$
3.1 Pr"'rame 0i trate'ii nai"nale !ri#ind !re#enirea 0i c"m/aterea
Traficului de +iine Umane
.............................................................................................................................
23
3.$ Pr"'rame 0i trate'ii internai"nale !ri#ind !re#enirea 0i c"m/aterea
Traficului de +iine Umane
.............................................................................................................................
14
CONCLU5II 0i RECO6AND7RI
.............................................................................................................................
11
8I8LIO*RA+IE
.............................................................................................................................
13
3
INTRODUCERE
Actualitatea temei: Traficul m"dern de fiine umane ete un fen"men 'l"/al ce #i%ea%&
t"ate #9rtele 0i e:ele- dar " mare !arte de !er"ane im!licate ,n traficul de fiine umane unt
femei 0i c"!ii. De aceea tre/uie luate ,n c"nideraie a!ectele !ecifice care in de 'enul
!er"anei 0i #ulnera/ilitatea ei. )ictimele unt traficate !rin f"l"irea numer"ael"r mi;l"ace de
c"ntr9n'ere au met"de de ,n0el&ciune 0i !entru nenum&rate c"!uri a/u%i#e 0i de e:!l"atare.
Traficul de !er"ane a afectat ,ntrea'a c"munitate internai"nal&- de#enind una dintre cele
mai c"m!le:e !r"/leme- a c&rei "lui"nare neceit& " a/"rdare multidici!linar& 0i c"n"lidarea
ef"rturil"r la ni#el internai"nal ale tutur"r <act"ril"r=: "r'ane de dre!t 0i ;udiciare- "cietate
ci#il&- minitere 0i de!artamente- "r'ani%aii internai"nale.
La m"mentul actual !"nderea fen"menului traficului de fiine umane ete detul de
c"nitent- fiindc& la "rice !a ne c"nfund&m cu tran!arante- cu !lacate- cu artic"le ,n %iare 0i cu
diferite alte elucid&ri care ne dem"ntrea%& c& ete un fen"men care cre0te !ermanent.
La ni#el re'i"nal e etimea%& c& 14> ? 1(> din num&rul !er"anel"r traficate ,l re!re%int&
ad"lecente u/ 18 ani traficate ,n c"!ul !r"tituiei. C"!iii u/ 13 ani- at9t fete c9t 0i /&iei-
unt traficai din Al/ania- 6"ld"#a 0i R"m9nia ,n &rile #etice ,n !ecial ,n c"!ul e:!l"at&rii
!rin munc&. De aemenea- num&rul c"!iil"r neac"m!aniai 0i a femeil"r care mi'rea%& a crecut-
ace0tia a#9nd un 'rad ridicat de ric de a fi traficai.
@n le'ilaia Re!u/licii 6"ld"#a- acete fa!te "cialA!ericul"ae unt ti!ulate ,n art.11( 0i
$41 C"dul !enal al R6
$
. CP R6 Bart.11(- Traficul de fiine umaneC define0te traficul de fiine
umane ca recrutarea- tran!"rtarea- tranferul- ad&!"tirea au !rimirea unei !er"ane- cu au
f&r& c"nim&m9ntul aceteia- ,n c"! de e:!l"atare e:ual& c"mercial& au nec"mercial&- !rin
munc& au er#icii f"rate- ,n cla#ie au ,n c"ndiii imilare cla#iei de f"l"ire ,n c"nflicte
armate au ,n acti#it&i criminale- de !rele#are a "r'anel"r au euturil"r !entru tran!lantare-
&#9r0it& !rin diferite met"de 0i circumtane. @n funcie de met"dele 0i circumtanele &#9r0irii
fa!tel"r decrie- artic"lul re!ecti# c"nine trei c"m!"nene de infraciuni- care !re#&d !edea!a
cu ,nc.i"are !e termen ,ntre D 0i $( de ani au deteniune !e #ia&.
EAa c"ntat c& ma;"ritatea !er"anel"r traficate de#in #ictime dat fiind c& nu dein inf"rmaia
necear& de!re trafic- de!re ricurile le'ate de mi'rarea ile'al&- nu au cultura ;uridic& necear&- nu
cun"c care un c&ile 0i !"i/ilit&ile !lec&rii le'ale !ete ."tare. Pr"/lema !re#enirii nu ete
a/"rdat& nici ,n !r"'ramele 0c"lare. Pe acet e'ment nu !artici!& tatul dec&t !rin unele acuni
!"radice- m"ti# din care ,n acti#it&ile de !re#enire !artici!& la "ra actual& un 0ir ,ntre' de alte ON*:
Centrul de inf"rmare !entru !r"/lemele femeii- Centrul *ender- Centrul de inf"rmare 0i d"cumentare
2
!ri#ind dre!turile c"!ilului- Eal#ai c"!ii- Dre!tul 0i "n"area femeii- La trada etc. Aciunile de
!re#enire unt a:ate !e cam!anii maAmedia 0i cele educai"nale.
*radul cr"n"l"'ic al e#"luiei acetui fen"men ,n !eri"ada $441A$413 ete dat de ituaia c&
num&rul de ca%uri de infraciuni !ri#ind traficul de !er"ane ,nre'itrate ,n ultimii ani ,n
Re!u/lica 6"ld"#a ete urm&t"rul: aC ca%uri de infraciuni !re#&%ute la art.11( CP R6: $32 ? ,n
anul $441F $2$ ? ,n anul $44DF $14 ? ,n anul $448F 1DD ? ,n anul $443F 1$8 ? ,n anul $414F 142 ?
,n anul $411F 32 ? ,n !rimele !atru luni ale anului $41$F /C ca%uri de infraciuni !re#&%ute la
art.$41 CP R6: 12 ? ,n anul $441F 23 ? ,n anul $44DF 2D ? ,n anul $448F $4 ? ,n anul $443F $3 ?
,n anul $414F $2 ? ,n anul $411F 1 ? ,n !rimele !atru luni ale anului $413. Num&rul de #ictime
identificate ale infraciunil"r !ri#ind traficul de !er"ane ,nre'itrate ,n ultimii ani ,n R"m9nia
ete urm&t"rul: 311 #ictime min"re 0i 1313 #ictime adulte ? ,n anul $441F $3$ #ictime min"re 0i
1234 #ictime adulte ? ,n anul $44DF 181 #ictime min"re 0i 14(2 #ictime adulte ? ,n anul $448F
181 #ictime min"re 0i (32 #ictime adulte ? ,n anul $443F 31$ #ictime min"re 0i 82$ #ictime
adulte ? ,n anul $414F 1D1 #ictime min"re 0i 31D #ictime adulte ? ,n !rimul emetru al anului
$413. Atfel- am!l"area fen"menului traficului de !er"ane neAa deci & ale'em acete limite
cr"n"l"'ice.
@nemn&tatea te"retic& 0i !ractic& a te%ei c"nt& ,n fa!tul c& la m"mentul actual ete necear&
" c""!erare tr9n& ,ntre t"i act"rii- intituii au "r'ani%aii- im!licai ,n !re#enirea 0i
c"m/aterea traficului de fiine umane- at9t la ni#el nai"nal- c9t 0i la ni#el re'i"nal 0i
internai"nal. Parteneriatul ar tre/ui & im!lice ,n t"ate tadiile B!re#enire- c"m/atere- rea/ilitarea
0i reinte'rarea #ictimel"rC "r'ani%aii ne'u#ernamentale- intituii ONU- "r'ani%aii
internai"nale- aut"rit&i centrale 0i l"cale- maAmedia 0i c"munit&ile. Tre/uie de%#"ltate
!r"'rame c"mune- lu9nd ,n c"niderare de aemenea caracteriticile nai"nale 0i l"cale- c.im/ul
de inf"rmaii 0i e:!erti%&.
Gradul de cercetare a temei: Ete " ,ntre/are care ar la& ,nc& de d"rit. Dat fiind fa!tul c&
e reun"a0te cu #e.emen& !ericul"%itatea acetui fen"men- !recum 0i 'radul tratat ,n le'ilaie-
a!ar t"t mai multe 0i mai multe in#eti'aii la adrea acetei teme.
Am!le de%/ateri cu !ri#ire la delimitarea te"retic& 0i neceitatea !ractic& a lu!tei c"ntra
traficului de fiine umane a t,rnit !re"cu!&ri ,n #ederea a/"rd&rii itemului aciunil"r care aduc
atin'ere li/ert&ii- cintei 0i demnit&ii !er"anei- cu " referin& !ecial& la adrea fen"menului de
trafic de fiine umane- ,n te"ria 0i !ractica actual&. Atfel numer"ae tudii iAau dat tratare-
marc,nd !rin aceata im!"rtana 0i !ericul"%itatea ei ei.
@n Re!u/lica 6"ld"#a nu e:it& tudii 0i anali%e multilaterale a fen"menului de trafic de
!er"ane. Inf"rmaiile tatitice unt a!r":imati#e 0i r&%lee. *u#ernul Re!u/licii 6"ld"#a ete
!uin im!licat ,n adrea !r"/lemei date.
(
Reie0ind din cele relatate- meni"n&m- c& ,n ultimii ani- ,n literatura de !ecialitate a f"t
tratat fen"menul de trafic de !er"ane- !recum: Aiter A.- 8e;an O.- 8r,n%& E.- 8u;"r ).- Ci"/anu
I.- C"0le O.- +urdui E.- *ladc.i *..- Railean D.- Ete!aniuc ).- GHIJK L. M.- NJOHPQRSTQU L.V.
WXPYOZSTY[ L. \]K]TYRJ^Y E.8.- _RYU`aK M. b. Etc.
Din anul $411 datea%& " alt& lucrare- aut"ri S.Brnza 0i V.Stati. @n c"nte:tul tudiului n"tru-
un intere mai !r"nunat ,l c"m!"rt& c"m!artimentele c"nacrate infraciunii de trafic de fiine
umane Bart.11( CP R6C 0i infraciunii de trafic de c"!ii Bart.$41 CP R6C. Anali%a cel"r d"u&
fa!te infraci"nale e face du!& urm&t"rul item: c"ninutul le'al al infraciuniiF 'radul de
!eric"l "cial al fa!tei incriminate 0i "!"rtunitatea incrimin&rii re!ecti#ei fa!teF "/iectul ;uridic
!ecialF "/iectul materialF c"ninutul fa!tei !re;udicia/ileF indicarea ti!ului c"m!"nenei de
infraciune ,n funcie de re%ultatul infraciunii Bc"m!"nen& f"rmal&CF m"mentul de c"numare a
infraciuniiF f"rma 0i ti!ul #in"#&ieiF m"ti#ul 0i c"!ulF c"ndiiile 'enerale B0i !eciale- du!& ca%C
ale u/iectului infraciuniiF circumtanele a'ra#ante.
Printre altele- unt u!ue e:amin&rii cele cinci m"dalit&i ale aciunii !rinci!ale din cadrul
fa!tei incriminate la art.11( CP R6: 1C recrutarea #ictimeiF $C tran!"rtarea #ictimeiF 3C
tranferul #ictimeiF 2C ad&!"tirea #ictimeiF (C !rimirea #ictimei. De aemenea- unt !ertractate
cele cinci!re%ece m"dalit&i ale aciunii au inaciunii adiacente din cadrul aceleia0i fa!te: 1C
ameninarea cu a!licarea #i"lenei fi%ice au !i.ice ne!ericul"ae !entru #iaa 0i &n&tatea
!er"aneiF $C a!licarea #i"lenei fi%ice au !i.ice ne!ericul"ae !entru #iaa 0i &n&tatea
!er"aneiF 3C r&!ireF 2C c"nficarea d"cumentel"rF (C er#ituteF 1C ameninarea cu di#ul'area
inf"rmaiil"r c"nfideniale familiei #ictimei au alt"r !er"ane at9t fi%ice- c9t 0i ;uridiceF DC
,n0el&ciuneF 8C a/u%ul de !"%iia de #ulnera/ilitateF 3C a/u%ul de !utereF 14C darea au !rimirea
un"r !l&i au /eneficiiF 11C a!licarea #i"lenei !ericul"ae !entru #iaa- &n&tatea fi%ic& au
!i.ic& a !er"aneiF 1$C f"l"irea t"rturii- a tratamentel"r inumane au de'radanteF 13C #i"lulF 12C
f"l"irea de!endenei fi%iceF 1(C f"l"irea armei.
Baza metodologic a cercetrii tiinifice c"nine un c"m!le: de met"de analitice- de
"/er#aie a e#enimentel"r 0i tranf"rm&ril"r ,n materia fen"menului traficului de fiine umane-
met"de de cercetare a d"cumentel"r 0i actel"r !enale- met"de de inducie 0i deducie- met"de de
c"ntentAanali%& 0i in#entAanali%&- met"de de !r"'n"%are etc.
Etudiul de fa& ete reali%area c"m/in&rii te.nicii de tudiu in#eti'ati# cu un !r"cedeu de
cercetare c#adru!lu. Acetei afirmaii ,i c"re!unde met"da de cercetare itemic&.
Aceata e manifet& !rin urm&t"rul fa!t: unui !ara'raf din ca!it"lul unu al lucr&rii ,i
c"re!unde altul din ca!it"lul d"i 0i trei. Un tudiu finiat la adrea unui "arecare !ara'raf din
ca!it"lul unu- im!unea- im!licit- tudiul !ara'rafului imilar din ca!it"lul d"i au trei. De fa!t nu
1
a f"t cercetat un ca!it"l a!"i altul- cum de "/icei e "/i0nue0te- ci t"ate au a#ut acelea0i
tem!"uri in#eti'ati#e.
!copul tezei. Ec"!ul te%ei ete de a dem"ntra !ericul"%itatea fen"menului traficului de
fiine umane la adrea Re!u/licii 6"ld"#a- !re crearea fundamentului 0tiinific- c"re!un%&t"r
e:i'enel"r actuale ale n"rmel"r ce ta/ilec lu!ta c"ntra fen"menului traficului de fiine umane-
!recum 0i !re eficienti%area !racticii de a!licare a dre!tului ,n fera de c"m/atere aciunil"r
!ri#ind traficul de fiine umane.
"biectivele tezei. O/iecti#ele te%ei re%id& ,n urm&t"arele:
De analizat n"iunile trafic de fiine umane 0i munc forat ,n d"cumentele de dre!t
internai"nal 0i ,n literatura 0tiinific& !e !r"/lematic&F
De dat definirea 0i anali%a !r"/lemel"r ,n criminali%area fen"menului de trafic de fiine umane ,n
c"!ul e:!l"at&rii muncii f"rate- ta/ilirea le'&turii 0i influenei c"nce!iil"r <trafic de fiine umane= 0i
<munc& f"rat&= din d"cumentele dre!tului internai"nal au!ra criminali%&rii traficului de fiine umane ,n
n"rmele dre!tului nai"nalF
De prezentat c"lectarea datel"r- !relucrarea 0i anali%a !racticii le'ale a!licate !e d"are !enale
referit"are la aciunile de trafic de fiine umanecc"!iicfemei ,n c"!ul e:!l"at&rii muncii f"rate- cu
c"ncentrare !e !r"/lemele a!lic&rii !ractice a fen"menului datF
De prezentat ela/"rarea rec"mand&ril"r !ri#ind de!&0irea !r"/lemel"r e:itente ,n c"m/aterea
fen"menului de trafic de fiine umanecc"!iicfemei ,n c"!ul e:!l"at&rii muncii f"rateF
De sintetizat anali%a inf"rmaiei !ri#ind ca%urile reale de trafic cu fiine umane ,n Re!u/lica
6"ld"#a ,n c"!ul e:!l"at&rii muncii f"rate 0i a !racticil"r imilare cu e#idenierea elementel"r acet"ra-
,n !ecial !r"cedeel"r ilicite de influenare- cu c"nce!tuali%area ulteri"ar& a n"iunil"r.
Caracterul novator al lucrrii N"utatea 0tiinific& a tudiului deri#& din ,ncercarea de a
reali%a " anali%& c"m!le:& a fen"menului traficului de fiine umane ,n #ederea identific&rii-
!re#enirii 0i c"m/aterii acetui fla'el- e'ment- de"camdat&- neelucidat ,ntrA" f"rm& itemic& 0i
!unctual& ,n d"ctrina ;uridic& l"cal&- iar !r"/lema 0tiintific& de im!"rtan& ma;"r& "lui"nat& ,n
lucrare c"nt& ,n elucidarea tr&&turil"r !ecifice ce #i%ea%& ditincia fen"menului traficului de
fiine umane 0i c""!erarea internai"nal& a tatel"r c"ntra acetui fla'el- !recum 0i ,n f"rmularea
un"r "luii !ertinente ,n #ederea c"m/aterii eficiente a traficului de fiine umane.
Atfel- elementele de n"utate 0tiinific& ale lucr&rii e c"ncreti%ea%& ,n urm&t"arele te%e
!rinci!ale:
A ete cercetat u/ di#ere a!ecte fen"menul traficului de fiine umane ,n c"nte:tul
'l"/ali%&riiF
A ete anali%at !r"ceul c"dific&rii 0i de%#"lt&rii !r"'rei#e a n"rmel"r internai"nale care
re'lementea%& !r"/lema c"m/aterii traficului de fiine umaneF
D
A ete reali%at& " anali%& c"m!arati#& a traficului de mi'rani 0i a traficului de fiine umane
!rin !rima imilitudinil"r 0i diferenel"r acet"r fen"meneF
A ete a/"rdat& !r"/lema !r"teciei dre!turil"r "mului ,n c"nte:tul traficului de fiine umane-
cu elucidarea dificult&il"r e:itente la acet ca!it"lF
A ete itemati%at 0i anali%at acduiAul Uniunii Eur"!ene ,n material traficului de fiine
umaneF
A unt a/"rdate di#ere a!ecte ale c"la/"r&rii Re!u/licii 6"ld"#a cu Uniunea Eur"!ean& ,n
d"meniul !re#enirii 0i c"m/aterii traficului de fiine umaneF
A au f"t ela/"rate !r"!riile c"nclu%ii 0i rec"mand&ri la tema de cercetare.
Cuvinte c#eie ale tezei: Trafic de +iine Umane- reelele- eta!ele Traficului de +iine
Umane- #ictime- trate'ii nai"nale- !re#enirea- c"m/aterea- Or'ani%aii N"nA'u#ernamentale.
8
CAPITOLUL I. Consideraii generale privind Traficul de Fiine Umane
$%$ Aspecte introductive
Traficul de fiine umane a de#enit actualmente un fen"men uni#eral ca " c"necin& a
cri%el"r "cialAec"n"mice m"ndiale- ceea ce a du la internai"nali%area lui u/ a!ectul
ne'ati#.
1
@n !re%ent- traficul de fiine umane a cu!rin ,ntrea'a lume 0i are l"c tranferul din
re'iunile defa#"ri%ate c&tre cele !r"!ere.
Traficul cu fiine umane r&m,ne 0i ,n c"ntinuare calificat ca " crim& de dre!t
internai"nal Bdelicta ;uri 'entiumC care atentea%& la m"rala internai"nal&- inc"m!ati/il& cu
demnitatea 0i #al"area !er"anei umane 0i care !un ,n !eric"l /un&tarea indi#idului- a
familiei 0i a c"munit&ii- dre!turile 0i li/ert&ile fundamentale ale "mului. Ete de la ine
,nele c& aemenea aciuni de recrutare- tran!"rtare 0i tranfer ,n afara fr"ntierel"r a
femeil"r- fetel"r 0i ale c"!iil"r c"ntra /"n" m"re- !rin f"l"irea fraudei 0i #i"lenei-
amenin&ril"r 0i a a/u%ului de aut"ritate a r&ma 0i ,n ec. al eeIAlea un act de ,nr"/ire-
c"ndamnat de c"munitatea internai"nal& a tatel"r.
Du!& !r"clamarea inde!endenei 0i declar&rii u#eranit&ii neAam !"menit ,ntrA"
c"ntinu& 0i dura/il& f!eri"ad& de tran%iief- ,n"it& de &r&cie- a/u%uri 0i- nu ,n ultimul r,nd-
ne'li;area cel"r mai elementare #al"ri umane. Tim! de !ete un deceniu mamele ,0i !&r&ec
familiile- iar fiicele A !&rinii 0i l"'"dnicii- ,n !erana c,0ti'ului care leAar ai'ura acel trai
decent f&'&duit 0i !r"clamat. Aceata a 'enerat una dintre cele mai 'ra#e f"rme de ,nc&lcare
a dre!turil"r "mului A traficul de fiine umane.
Etatiticile ,nt dintre cele mai ,n!&im,nt&t"are. A#em multi!le ca%uri de trafic-
,nce!,nd de la min"ri 0i finali%,nd cu !er"ane adulte: fete 0i femei A !entru !racticarea
!r"tituiei 0i /&r/ai A !entru munci ilnice 0i !rele#are a "r'anel"r au euturil"r !entru
tran!lantare.
Actualmente nu e:it& " inf"rmaie "ficial& !ri#ind num&rul femeil"r 0i c"!iil"r du0i din
acete &ri- dar #"m "!era cu date ne"ficiale care reflect& realitatea "/iecti#& ,n materie de
trafic. @n cadrul !r"'ramului u/re'i"nal de !re#enire- reinte'rare 0i c"m/atere a traficului
de c"!ii !entru munc& 0i e:!l"atare e:ual& ,n 8alcani 0i Ucraina- lanat de c&tre Pr"'ramul
Internai"nal de Eliminare a 6uncii C"!ilului al Or'ani%aiei Internai"nale a 6uncii BIPECA
ILOC au luat !arte 6"ld"#a- R"m9nia- Al/ania 0i Ucraina.
1
6"ld"#a: /ilanul c""!er&rii cu C"niliul Eur"!ei din 8 n"iem/rie $442. Ra!"rt ela/"rat de Eecretariat ca re%ultat
al #i%itei ale la C.i0in&u ,n !eri"ada $8 e!tem/rie A 1 "ct"m/rie $442. D"cument de inf"rmare- "ficial ne!u/licat-
!a' 1D
3
Ra!"rtul c"ate ,n e#iden& mediul "cialAec"n"mic al c"!iil"r traficai- m"dalit&ile 0i
l"curile de recrutare- met"dele de ,ncura;are a c"!iil"r & !lece 0i ce e ,nt,m!l& cu ei ,n
tim!ul traficului 0i du!& eli/erare. Datele ne"ficiale- "ferite de "r'anele de meninere a
"rdinii de dre!t- ne u'erea%& c& ,n fiecare an a!r":imati# (444 de min"ri ,nt tran!"rtai ,n
Ruia 0i f"rai & munceac&- inclui#- & cer0eac&. E,nt traficai /&iei 0i fete cu #,rta
cu!rin& ,ntre 1$A18 ani- iar cel mai mare num&r de #ictime #aria%& ,ntre 1(A18 ani. Ra!"rtul
!re#ede c& fact"rii care influenea%& 0i c"ntri/uie la cre0terea acetui fen"men ete c"ru!ia
,n r,ndul funci"naril"r !u/lici B,n !ecial al "fieril"r de !"liie- a 'r&niceril"r- a n"taril"r
!u/lici etc.C.
P9n& ,n !re%ent- ,n urma mai mult"r in#eti'aii- Aa c"ntatat c& e:it& ( direcii de trafic
internai"nal. Primul traeu ete !re Turcia- Ci!ru- *recia- Li/an- Irael- Emiratele Ara/eF al
d"ilea A !re R"m9nia- Un'aria- 8ul'aria- El"#acia- Ce.ia- P"l"nia- al treilea A !re 8"nia-
6aced"nia- Al/ania- g""#"- 6untene'ru- Eer/ia- al !atrulea A !re Italia- +rana-
P"rtu'alia- *ermania 0i al cincilea A !re Ruia. Acete &ri unt- de re'ul&- &riA'a%d& au de
detinaie- 6"ld"#a c"ntituind ,n& araAur& au de "ri'ine a #ictimel"r traficului.
Ta/elul 1
&ara de destinaie si forma de e'ploatare a victimelor (adulti)
Sursa: Elaborat de autor n baza datelor programului computerizat de armonizare a datelor, Formularul
Victime!, completat de ctre ""#SF
@n ce !ri#e0te !reurile- ele difer& de la ca% la ca%- de la !er"an& la !er"an& 0i de la ar&
la ar&. Du!& ce e ac.it& !reul !entru marfa- aceata intr& ,n !"eia cum!&r&t"rului- care e
c"nider& ,n dre!t & fac& "rice cu f/unulf &u.
$
$
Pr"tecia 0i a/ilitarea #ictimel"r traficului de fiine umane 0i ale #i"lenei ,n familie ,n 6"ld"#a cc
.tt!:cchhh.und!.mdc!r";ectccardc!dfir"mc$443cecuritateiumanaiPr";ectiCardiR".!df A acceat $2.43.$413
14
C"nf"rm datel"r 8ir"ului de c"m/atere a traficului de femei al 6AI R6- femeile din
6"ld"#a unt #9ndute- ,n 'eneral- !rin R"m9nia ,n Iu'"la#ia 0i Al/ania 0i t"t !rin R"m9nia
0i 8ul'aria ,n Turcia- *recia 0i a!"i A ,n Aia. @n fiecare an din Turcia unt e:!ul%ai
a!r":imati# $444 de cet&eni ai Re!u/licii 6"ld"#a- ,n !ecial femei care e !r"tituea%&.
Du!& datele !"liiei- traficanii !rimec !entru fiecare m"ld"#eanc& de la 844j !9n& la
1(44j.
3
C"nf"rm ultimului ra!"rt al *u#ernului EUA- 6"ld"#a c"ntinu& & fie " ur&
im!"rtant& !entru traficanii de fiine umane. Ra!"rtul arat& c& mai multe femei din
Re!u/lica 6"ld"#a unt f"rate & !ractice !r"tituia ,n Turcia- Ruia- Ci!ru- 8ul'aria-
Emiratele Ara/e Unite- g""#"- Irael- Li/an- Italia- *recia 0i Ucraina. Pr"/lema ete mai
accentuat& ,n re'iunea trannitrean&- care nu e afl& u/ c"ntr"lul 'u#ernului de la C.i0in&u.
@n $41$- e:ecuti#ul a al"cat a!r":imati# (4.D44 de d"lari !entru finanarea unui ad&!"t
tem!"rar !entru aduli 0i c"!ii- #ictime ale traficului. Centrul ete adminitrat ,n c"mun cu
Or'ani%aia Internai"nal& a 6i'raiei. @n t"tal- au f"t identificate 0i a;utate 1(3 de #ictime
ale traficului.
@n c"nf"rmitate cu unul din ra!"artele Or'ani%aiei Internai"nal a 6uncii- ,n $448
8ir"ul Nai"nal de Etatitic& al 6"ld"#ei a etimat un num&r a!r":imati# de $(-444 de
#ictime ale traficului !entru munc& f"rat& ,n r9ndul cet&enil"r m"ld"#eni.
2
+emeile din
6"ld"#a unt traficate ,n !rimul r9nd ,n Turcia- Ruia- Ci!ru- Emiratele Unite Ara/e-
!recum 0i ,n alte &ri din Orientul 6i;l"ciu 0i Eur"!a de )et. 8&r/aii unt traficai !entru
munci la c"ntrucii- ,n a'ricultur& 0i ,n ect"rul de er#icii ,n Ruia 0i alte &ri. Au f"t
,nre'itrate 0i c9te#a ca%uri de trafic de c"!ii !entru !racticarea cer0itului ,n &rile #ecine.
Etatitica "r'anel"r de dre!t- !ri#ind num&rul crimel"r ,nre'itrate au c"ndamn&rile !e
ca%urile de T+UcTC- 0i a intituiil"r !r"teciei "ciale reflect acti#itatea tructuril"r
re!ecti#e- !iritul l"r de iniiati#&- 0i nu direct dinamica fen"menului. Ta/elul de mai ;"
c"nine indicat"ri tatitici furni%ai de c&tre 6AI- P*- 6k- 66PE+ 0i OI6- indicat"ri care
e:!rim& ituaia de fa!t la " anumit& !eri"ad& de tim!.
Ta/elul $
!tatistica organelor de drept* a ++P!F i ",+ TFU-TC (art%$./-art%01.)
3
Or'ani%aia de +emei din 6"ld"#a fIniiati#a ci#ic&f. Traficul de femei: fen"men 0i crim&. A C.i0in&u- $441- !a' 1
2
Ra!"rtul cu !ri#ire la traficul de fiine umane- $443 6"ld"#a BNI)ELUL $ Lita de "/er#aieC cc
.tt!:ccr"manian.m"ld"#a.uem/al.'"#cti!Ar"$443..tml A acceat 11.43.$413
11
Sursa: $%#&$' naional n domeniul pre(enirii )i combaterii traficului de fiine umane pentru anul *+,*.
-omitetul .aional pentru -ombaterea 'raficului de Fiine /mane. -0i)inu *+,1, p. ,+
@n /a%a cel"r meni"nate !utem c"nclu%i"na c& traficul de fiine umane c"ntituie unul
dintre !eric"lele de /a%& ce afectea%& !"!ulaia Re!u/licii 6"ld"#a. Ete " ru0ine & #in%i
"ameni 0i detine cu entimente 0i a!iraii- cu #ie ne,m!linite- "ameni care iu/ec 0i #"r &
tr&iac& li/er. Omul ete ,m!&ratul #ieii !e !&m9nt. E& a;un'& el & fie #9ndut 0i cum!&rat ca
un "/iect "arecarem
Etatul nici"dat& nu a f"t ,n tare & ai'ure ut& la ut& !r"tecia "amenil"r &i. Tre/uie
& ne a!&r&m in'uri. NuAi f& ilu%ii de0arte. Pete ."tare nu ,nt"tdeauna te a0tea!t& " #ia&
mai /un&- iar cintea 0i "n"area unt mai !reu de t"ate. AAl #inde !e "m ,neamn& aAi r&!i
ufletul- li/ertatea 0i le'&tura cu /a0tin& A i'urana #ieii ale.
La m"mentul actual- traficul de fiine umane re!re%int& " !r"/lem& acut& !entru &rile
f"tului fla'&r c"munitf- im!lic9nd !r"!"rii detul de mari !entru " "cietate ,n tran%iie.
Aceat& finfraciunef nu ete n"u& !entru ci#ili%aia uman&- " '&im ,n t"ate !eri"adele
it"rice: antic&- medie#al&- m"dern& 0i c"ntem!"ran&. Dint"tdeauna- e c&uta un mi;l"c u0"r
de ,m/"'&ire !e eama emenil"r.
C"ntituie trafic de fiine umane aciunile ilicite ce c"ntau ,n recrutarea- tran!"rtarea-
ad&!"tirea- #inderea- cum!&rarea- !recum 0i ,n alte acte ile'ale- adiacente cel"r meni"nate-
au!ra unei au mai mult"r !er"ane 0i care im!lic& au nu tra#erarea fr"ntierel"r de tat-
f"l"ind met"de de c"ntr9n'ere- ,n0el&ciune- a/u% de !utere au !r"fit9nd de tarea de
#ulnera/ilitate a #ictimei.
(
Re'lement&rile le'ilati#e nai"nale- !ri#ind aceat& infraciune- au luat am!l"are la
mi;l"cul anil"r n34n ai ec.ee. C"dul !enal !re#edea ca infraciune c"aterea ile'al& a
c"!iil"r din ar& ,n /a%a un"r acte falificate au !e alt& cale ile'al&- !recum 0i a/and"narea
l"r ,n tr&in&tate Bart.11$ intrat ,n #i'"are ,n fe/ruarie 1331C. Ulteri"r- ,n a!rilie 133D- ,n
(
Cu%ne"# A.- Palamarciuc ).- Traficul de fiine umane A una dintre !r"/lemele ;utiiei Btudiu te"reticC cc Re#ita
Nai"nal& de Dre!t- $441- nr.D- !a' 23
1$
C"dul !enal a f"t ti!ulat& " n"u& c"m!"nen& de infraciune A #9n%area ,n "rice c"! 0i ,n
"rice f"rm&- inclui# de c&tre !&rini Bart.113C. Pre#ederile le'ale nu erau t"tu0i uficiente
!entru a cu!rinde ,ntre' !ectrul de relaii e#"luate la acel m"ment. De aceea- acendena
acetei infraciuni !e terit"riul nai"nal a du la ,nt9r%iata ad"!tare a unei ti!ul&ri ,n C"dul
!enal- 0i anume A traficul ilicit de fiine umane- intrat& ,n #i'"are la 34 iulie $441 Bart.113
alin.B$C o.!en. R6C.
C"dul !enal at&%i ,n #i'"are ,nma'a%inea%& un c"ninut def&0urat !ri#ind infraciunea
traficul de fiine umane Bart.11( o.!en. R6C- !recum 0i traficul de c"!ii Bart.$41 o.!en. R6C.
Acete artic"le cu!rind " definiie mai detaliat& dec9t cea uAmeni"nat&.
C"nf"rm inter!ret&rii le'ale la C"dul !enal 2-omentariu la -odul penal3,
1
!recum 0i
!"tri#it inter!ret&ril"r f&cute de ali !eciali0ti ,n d"meniu-
D
traficul de fiine umane ete "
infraciune ce atentea%& la relaiile "ciale a c&r"r e:iten& 0i def&0urare n"rmal& unt
c"ndii"nate de a!&rarea dre!tului la li/ertate- in#i"la/ilitate 0i inte'ritate fi%ic& 0i m"ral&- a
alt"r dre!turi- cum ar fi: ecuritatea !er"aneiF dre!tul la un trai decentF dre!tul la munc& 0i
"di.n&F dre!tul la li/ertatea c&niciei- circulaiei 0i in#i"la/ilitatea d"miciliului- ,n acela0i
r9nd a un"r dre!turi !"litice A dre!tul de a ale'e 0i de a fi ale etc. T"ate acete dre!turi 0i
li/ert&i unt 'ra# ,nc&lcate de c&tre traficani. Dee"ri- #ictimele unt e:terminate m"ral 0i
!i.ic !entru ca traficanii a !"at& u0"r mani!ula cu ele- f"l"induAle ca ni0te "/iecte ce !"t
fi #9ndute- m"dificate- a/and"nate.
Traficul de fiine umane e caracteri%ea%& !rintrA" #arietate de aciuni alternati#e A at9t
!rinci!ale Brecrutare- tran!"rtare- tranfer- ad&!"tire au !rimireC- c9t 0i adiacente
Bameninarea cu a!licarea #i"lenei- ,n0el&ciune- a/u% de !utereC. C"m!le:itatea acetui
fen"men !ericul" 0i !re;udicia/il ete determinat& de c"m/inarea a cel !uin d"u& aciuni
din cele meni"nate mai u- fiecare din ele nee!ui%9nduA0i ,n& caracterul &u de ine
t&t&t"r.
*ra#itatea de"e/it& a acetei infraciuni ete deemnat& !rin fact"rul inteni"nal- /ine
determinat 0i !re'9ndit- al acti#it&ii criminaleF infract"rii menin " idee criminala m&cinat&
de mai mult tim!- ceea ce ,nt&re0te 0i mai mult intenia de a &#9r0i infraciunea 0i
c"ndii"nea%& 'radul ridicat de !eric"l "cial al c"necinel"r. Traficul de fiine umane !"ate
fi ,n"it de t"rturi- #i"l- /&t&i- li!& de alimentaie- adminitrare f"rat& de dr"'uri etc.
Acete fa!te !"t f"rma "/iectul un"r alt"r infraciuni !re#&%ute ,n C"dul !enal- ca: cla#ia 0i
c"ndiii imilare cla#iei Bart.11DCF tratamente inumane Bart.13DCF !ri#are ile'al& de li/ertate
1
C"mentariu la C"dul !enal al Re!u/licii 6"ld"#a c Eu/ redacia lui Ale:ei 8ar/&nea'r&. C.i0in&u- $443
D
Eer'iu 8r,n%&- een"f"n Ulian"#c.i- )italie Etai- I"n purcanu- )ladimir *r"u. Dre!t Penal. )"l. $. C.i0in&u:
Cartier kuridic- $44(
13
Bart.111C 0i altele- care fac !"i/il& tra'erea la r&!undere a infract"rului !entru c"miterea l"r
d"ar ,n acele ca%uri ,n care acete fa!te nu au trecut !rin !rima m"dalit&ii de atin'ere a
c"!ului !re#&%ut ,n ca%ul traficului de !er"ane- ,n ca%ul traficului de fiine umane
f&!tuit"rii unt f"arte c.i/%uii 0i ac"rd& " atenie !"rit& lic.id&rii urmel"r infraciunii.
Dee"ri- anume li!a un"r elemente u/taniale- care ,n'reunea%& !r"cedura de dec"!erire
a infraciunii- duc la " calificare 're0it& 0i inc"rect&- care- cu !&rere de r&u- une"ri nu !"ate fi
e#itat&.
Ete 0tiut c& mai /ine de 3(> din num&rul acet"r infraciuni e &#,r0ec !rin
!artici!ate- ceea ce neceit& " de"e/it& atenie din !artea "r'anel"r de urm&rire !enal&-
!recum 0i a ON*Auril"r BA+EC- Uk6- C@T+- +T6 0.a.C- la "lui"narea acet"r cau%e-
im!licit- luarea m&uril"r de !re#enire 0i c"m/atere a traficului de fiine umane. Recent- la
$4.14.$44(- a intrat ,n #i'"are fLe'ea !ri#ind !re#enirea 0i c"m/aterea traficului de fiine
umanef Bnr.$21Ae)IC ad"!tat& de c&tre Parlamentul Re!u/licii 6"ld"#a.
8
Aceat& le'e !re#ede ela/"rarea unui fPlan nai"nal de !re#enire 0i c"m/atere a
traficului de fiine umanef- t"t"dat& ea ta/ile0te "r'anele c"m!etente a efectua aceat&
acti#itate. Le'ea numit& ti!ulea%& anumite !rinci!ii !ri#ind !re#enirea 0i c"m/aterea
traficului de fiine umane- 0i anume:
aC re!ectarea dre!turil"r 0i li/ert&il"r fundamentale ale "muluiF
/C declararea traficului de fiine umane ca infraciune ce atentea%& la dre!turile
fundamentale ale "mului- la demnitatea- li/ertatea 0i inte'ritatea fiinei umaneF
cC ine#ita/ilitatea !ede!ei !entru traficanii de fiine umaneF
dC le'alitateaF
eC acceul li/er la ;utiie etc.
Referit"r la cadrul intitui"nal !ri#ind !r"/lema infraciunii de trafic- le'ea !re#ede
intituirea unui fC"mitet nai"nalf 0i a fC"miiil"r terit"rialef !entru c"m/aterea 0i
!re#enirea traficului de fiine umane. De aemenea- unt !ecificate atri/uiile aut"rit&il"r
adminitraiei !u/lice- ale "r'anel"r de dre!t- ,n acela0i r9nd ale "r'ani%aiil"r
ne'u#ernamentale.
Un r"l a!arte ,n le'ilaia nai"nal& ,i re#ine !r"teciei 0i aitenei #ictimel"r traficului
de fiine umane. Atfel de !re#ederi determin& !r"cedura de identificare- rea/ilitare "cial& 0i
re!atriere a #ictimel"r traficului. De aemenea- c"nf"rm le'ii uAmeni"nate- tatul ac"rda
!r"tecie 0i aiten& medical& 0i ;uridic& at9t cet&enil"r Re!u/licii 6"ld"#a- c9t 0i
8
Le'ea Parlamentului Re!u/licii 6"ld"#a !ri#ind !re#enirea 0i c"m/aterea traficului de fiine umane nr. $21Ae)I
din $4.14.$44( cc 6"nit"rul Oficial al Re!u/licii 6"ld"#a nr.112A11Dc81$ din 43.1$.$44(
12
cet&enil"r tr&ini- a!atri%il"r- care !e m"ti#e re%"na/ile e c"nider& a fi #ictime ale
traficului. Atfel- fa!tul c& traficul de fiine umane ete !u ,n #i%"rul Le'ii 0i Etatului ne
face & c"nc.idem de!re im!"rtana "lui"n&rii acetei !r"/leme 0i lic.id&rii c"m!lete a
cau%el"r 0i a c"necinel"r ei.
+&c9nd referin& la e#"luia it"ric& a acetui fen"men !utem meni"na c& el ca!&t& "
reflectare mai !e lar' ,nc& de la f9r0itul ec. eIe. @nce!9nd cu aceat& !eri"ad&- le'ilaia
mult"r &ri d& d"#ad& de !rimele emne de ,n'ri;"rare. Atfel- ,n 1833 au a#ut l"c !rimele
c"nferine internai"nale cu !ri#ire la !re#enirea traficului de femei. Ele Aau def&0urat la
Pari 0i L"ndra.
Partici!anii la acete c"nferine c.emau t"ate tatele a ratifice ac"rduri multilaterale
!ri#ind c"m/aterea 0i !re#enirea traficului de femei ,n c"!ul e:!l"at&rii e:uale. Atfel-
de;a la 18 mai 1342 era ,nc.eiat ac"rdul internai"nal !ri#ind c"m/aterea c"merului cu
cla#e al/e- care a f"t urmat de ,nc.eierea- la 2 mai 1314
3
- a unei C"n#enii imilare- cu
acela0i 'eneric.
C"la/"rarea internai"nal& ,n !lanul c"m/aterii acetui fla'el a a#ut l"c 0i mai a!"i- ,n
care c"! Aau ,nc.eiat mai multe tratate 0i c"n#enii. )"m enumera d"ar unele dintre
acetea: Declaraia Uni#erala a Dre!turil"r Omului Bdecem/rie 1328C- C"n#enia eur"!ean&
!entru a!&rarea dre!turil"r 0i li/ert&il"r fundamentale ale "mului Bn"iem/rie 13(4C-
Rec"mandarea RecB$441C 11 a C"mitetului de 6ini0tri al C"niliului Eur"!ei !ri#ind
!r"tecia c"!iil"r ,m!"tri#a e:!l"at&rii e:uale
3
etc.
@n Re!u/lica 6"ld"#a fen"menul de trafic a!are ,n anii n34n 0i c"ntituie un a!ect al
acti#it&ii criminale ce luae am!l"are afect9nd at9t intereele nai"nale- c9t 0i cele
internai"nale. Prin aderarea la diferite tratate internai"nale- !recum 0i la tratatele ce
urmea%& & le ,nc.eie- Re!u/lica 6"ld"#a a f&cut un !a ,nainte ,n acti#itatea de !re#enire 0i
c"m/atere a traficului de fiine umane.
Aceat& !r"/lem& ma;"r&- ce c"ntituie un #iciu al "ciet&ii- tre/uie "lui"nat& at9t !e
!lan nai"nal- c9t 0i intertatal- de"arece 'ru!&rile criminale "r'ani%ate 0i "r'ani%aiile
criminale manifet& " !ruden& !"rit& la t"ate eta!ele traficului- urm&rind reali%area
c"!ului !r"!u.
@n c"nclu%ie e !"ate de remarcat c& de%#"ltarea ra!id& a acetui fen"men care
!re;udicia%& dre!turile "mului duce !re inferi"ri%area "ciet&ii- ,n a c&rei incint& tre/uie &
!re#ale%e entimentul 0i ideea de meninere a !&cii 0i i'urana ,n %iua de m9ine. A0adar- ete
3
A"ciaia +emeil"r de Carier& kuridic&. Pre#ederi le'ilati#e !ri#ind c"m/aterea- traficului de fiine umane.
C.i0in&u- $44$
1(
de meni"nat c& !r"/lema traficului de fiine umane- ,n !ecial ,n Re!u/lica 6"ld"#a- a!are
t"t mai frec#ent ,n !rimA!lan ,n r9ndul cel"r care neceit& "lui"nare ur'ent&.
$%0 Precizri terminologice% 2elimitri conceptuale
Traficul de fiine umane ,n 'eneral ete unanim recun"cut ca " c"m!"nent& a crimei
"r'ani%ate tranfr"ntaliere 0i e manifet& cu !recadere ,n %"nele ,n care li!e0te " le'ilaie
c"re!un%&t"are- dar 0i un item de c""!erare ,ntre diferite "r'anime 'u#ernamentale 0i
ON*Auri- a c&r"r acti#itate c"mun& tre/uie & ai/a ca "/iect !re#enirea traficului de fiine
umane.
14
Aceat& finfraciunef nu ete n"u& !entru ci#ili%aia uman&- " '&im ,n t"ate !eri"adele
it"rice: antic&- medie#al&- m"dern& 0i c"ntem!"ran&. Dint"tdeauna- e c&uta un mi;l"c u0"r
de ,m/"'&ire !e eama emenil"r. @n acet c"nte:t- traficul e def&0"ar&- ,n 'eneral- ,n
!atele unei ac"!eriri le'ale 0i d& d"#ad& de " cun"a0tere a!r"fundat& a le'il"r 0i !racticil"r
adminitrati#e din diferite &ri de detinaie 0i de tran%it. )ictimel"r li e !r"mit c90ti'uri
im!"rtante ,n &rile de detinaie. Une"ri- de la !lecare e c"n#ine ,n cri au #er/al c& ele
#"r lucra !e !"t de c.elneri ,ntrAun /ar- danat"are- qanimat"are= au !r"tituate. @n alte
ca%uri- unt m"mite cu 0ana "/inerii unui !"t f&r& & e fac& nici " alu%ie la !r"tituie.
)ictimele unt tran!"rtate ,n 'ru!uri 0i trec !e la mai muli intermediari Bune"ri !rin mai
multe &riC ,nainte de a a;un'e la detinaie. Pe !arcur- ele unt e:aminate medical !entru a
e determina dac& nu unt /"lna#e de /"li #enerice. Pe !arcurul drumului- ele unt une"ri
ec.etrate ,n ara de tran%it 0i "/li'ate & e !r"titue%e. La "irea la detinaie-
!a0a!"artele le unt c"nficate.
11
DEeAul- meni"nea%& c& #er/ul tran%iti# a trafica !r"#ine din le:icul lim/ii france%e A
trafi4uer 0iAl inter!retea%& ca acti#itate ec"n"mic& a#,nd dre!t c"! c.im/ul de m&rfuri 0i
de alte #al"ri- !recum 0i de a face c"mer cu " marf& ilicit&.
1$
@n #i%iunea n"atr&- e
cercetea%& !re#enirea 0i c"ntracararea c"merului ilicit cu fiine umane- ,n !ecial- cu femei
0i c"!ii- !racticat de "r'ani%aii criminale ,n c"! de !r"fit. Din definiia traficului de
!er"ane cu!rin& ,n Pr"t"c"lul !ri#ind !re#enirea- re!rimarea 0i !ede!irea traficului de
!er"ane din 1( n"iem/rie $444- ,n !ecial al femeil"r 0i c"!iil"r- adii"nal la C"n#enia
Naiunil"r Unite ,m!"tri#a criminalit&ii trannai"nale "r'ani%ate- re%ult& 0i f"rmele ,n care
e c"ncreti%ea%& aceat& infraciune- ,n ra!"rt de caracteriticile !er"anel"r traficate 0i
14
Ale:andru I"na0. Inter#iu- Centrul EECI cc E#enimentul 5ilei din 13 martie $44$
11
6ateu *.. 0.a.- Traficul de fiine umane- Ia0i- $44(- !.21
1$
Dici"narul e:!licati# al lim/ii r"m9ne- Ediia II- 8ucure0ti- 1331- !a' 1141
11
traficante- de c"!ul urm&rit 0i intereul #i%at- de natura cau%el"r ce au 'enerat fen"menul- de
im!licaiile "ciale- dar 0i de !ecificul #al"ril"r "ciale le%ate Bdre!turile "mului C.
13

Atfel- !"rnind de la te:tul artic"lului 3 din Pr"t"c"lul de la Palerm"- ete acce!tat a
di#i%a definiia <trafic de fiine umane= ,n trei 'ru!e !rinci!ale de elemente:
12
AC aciuni ? recrutarea- tran!"rtarea- tranferul- ad&!"tirea au !rimirea de !er"aneF
8C !r"cedeele de influenare ? ameninarea cu f"ra au a!licarea ei "ri alte f"rme de
c"ntr9n'ere- r&!irea- frauda- ,n0el&ciunea- a/u%ul de aut"ritate au de " ituaie de #ulnera/ilitate-
acce!tarea de !l&i "ri a#anta;e !entru a "/ine c"nim&m9ntul unei !er"ane a#9nd aut"ritate au!ra
alteiaF
CC c"!uri ? e:!l"atarea- care include ca minimum e:!l"atarea !r"tituiei alt"r !er"ane au alte
f"rme ale e:!l"at&rii e:uale- munc& au er#icii f"rate- cla#ie tradiii- imilare cla#iei- ituaia de
er#itute au !rele#are de "r'ane.
Traficul de fiine umane u/ t"ate f"rmele ale- !re%int& infraciune !ericul"a& care
duce la ,nc&lcarea dre!turil"r- li/ert&il"r- cintei 0i demnit&ii !er"anei.
1(
@n le'ilaia
Re!u/licii 6"ld"#a aceat& fa!t& "cialA!ericul"a& ete ti!ulat& ,n art.11( din C"dul
!enal.
11
Atfel- traficul de fiine umane Bart.11( C"d !enalC emnific& recrutarea-
tran!"rtarea- tranferul- ad&!"tirea au !rimirea unei !er"ane ,n c"! de e:!l"atare
e:ual& c"mercial& au nec"mercial&- !rin munc& au er#icii f"rate- ,n cla#ie au ,n
c"ndiii imilare cla#iei- de f"l"ire ,n c"nflicte armate au ,n acti#it&i criminale- de
!rele#are a "r'anel"r au euturil"r !entru tran!lantare- &#,r0it& !rin: ameninare cu
a!licarea #i"lenei fi%ice au !i.ice ne!ericul"ae !entru #iaa 0i &n&tatea !er"anei-
inclui# !rin r&!ire- !rin c"nficarea d"cumentel"r 0i !rin er#itute- ,n c"!ul ,nt"arcerii unei
dat"rii a c&rei m&rime nu ete ta/ilit& ,n m"d re%"na/ilF ,n0el&ciuneF a/u%F de !"%iie de
#ulnera/ilitate au a/u% de !utere- dare au !rimire a un"r !l&i au /eneficii !entru a "/ine
c"nim&m,ntul unei !er"ane care deine c"ntr"lul au!ra unei alte !er"ane- cu a!licarea
#i"lenei !ericul"ae !entru #iaa- &n&tatea fi%ic& au !i.ic& a !er"aneiF !rin f"l"irea
t"rturii- a tratamentel"r inumane au de'radante !entru a ai'ura u/"rd"narea !er"anei "ri
!rin f"l"irea #i"lului- de!endenei fi%ice- a armei- a amenin&rii cu di#ul'area inf"rmaiil"r
c"nfideniale familiei #ictimei au alt"r !er"ane- !recum 0i a alt"r mi;l"ace.
1D
13
+urdui E.- A!ecte !ri#ind !re#enirea 0i c"m/aterea traficului de !er"ane ,n Re!u/lica 6"ld"#a cc Le'ea 0i #iaa-
$44D- nr.1- !a' 2
12
+urdui E. C"nclu%ii la e:amenul ;uri!rudenei Curii Eu!reme de kutiie ,n cau%ele !enale !ri#ind infraciunile
de trafic de fiine umane 0i trafic de c"!ii. @n: Le'ea 0i #iaa- $448- nr.14- !. 3
1(
Lun'u ).- Traficul de fiine umane cc Le'ea 0i #iaa- $44D- nr.11- !a' 2D
11
C"dul !enal al Re!u/licii 6"ld"#a nr. 38(Ae) din 18.42.$44$ cc 6"nit"rul Oficial al R.6"ld"#a nr.D$AD2c13(
din 12.42.$443
1D
r"t&r,rea !lenului Curii Eu!reme de kutiie a Re!u/licii 6"ld"#a Cu !ri#ire la !ractica a!lic&rii le'ilaiei ,n
cau%ele de!re traficul de fiine umane 0i traficul de c"!ii nr.3D din $$.11.$442 cc 8uletinul Curii Eu!reme de
1D
Pri#it din !unctul de #edere al dre!turil"r "mului- traficul de !er"ane include cla#ia-
munca f"rat&- #i"lena- a/u%ul de ,ncredere- a'reiunea fi%ic& 0i !i.ic& a !er"anei- fiind !e
de!lin ;utificat& a!recierea c& traficul de fiine umane ete " f"rm& a cla#iei la ,nce!ut de
mileniu. Eu/ a!ect ec"n"mic- traficul !reu!une: interee financiare- !r"fituri- reele
re'i"nale 0i internai"nale- circulaia ilicit& a /anil"r- 0i anume- !&larea /anil"r care !r"#in
din trafic 0i !e /a%a c&r"ra e reali%ea%& acti#itatea de traficare. +act"rii care 'enerea%& 0i
uin traficul: &r&cia accentuat& a #ictimel"r- ni#elul educai"nal c&%ut- ne,ncrederea ,n
ine- e0ecurile ,n #ia&- t"ate duc9nd !re !iaa !r"tituiei.
Din !er!ecti#a #al"ril"r "ciale le%ate- !er"anele traficate unt redue la c"ndiia de
qmarf&=- unt de%umani%ate tre!tat- fiinduAle le%ate entimentele cele mai !r"funde- trauma
uferit& marc9nduAle ,ntrea'a e#"luie #iit"are. Din !unctul de #edere al im!licaiil"r "ciale-
traficul de fiine umane ete un fen"men nai"nal 0i trannai"nal- fiind fa#"ri%at de !r"ceul
'eneral al 'l"/ali%&rii 0i de utili%area te.n"l"'iil"r m"derne.
Prin !rima c"!ului #i%at- traficul !reu!une !r"fituri c&%ute !entru "cietate 0i
!r"fituri uria0e !entru traficani- care rein#etec #eniturile "/inute ,n derularea ,n
c"ntinuare a acti#it&il"r ilicite. Pr"tituia c"ntituie !rinci!alul c"! al traficului 0i
m"dalitatea de "/inere a cel"r mai mari c90ti'uri- de aemenea traficul ,n c"! de munc&
f"rat&- c"miterea de infraciuni !rin c"ntr9n'ere de c&tre #ictimele traficului 0i !rele#area
de "r'ane.
@n &rile Eur"!ei Centrale BP"l"nia- Re!u/lica Let"n& 0.a.C trecerea ile'al&- iar une"ri
le'al& a !er"anel"r !ete fr"ntier& a f"t calificat& dre!t c"ntra/and& cu !er"ane-
ac"rd,nduAiAe cea mai mare atenie. Nu ,n %adar una din c"nferinele internai"nale iniiate
u/ e'ida OECE !re f,r0itul anului 1333 ,n )ar0"#ia BP"l"niaC a f"t c"nacrat& !r"/lemei
!ri#ind c"ntra/anda cu !er"ane.
Atfel- ,n "!inia re!re%entanil"r acet"r tate- indiferent de c"!ul ,n care !er"ana
fi%ic& ete trecut& ,n m"d clandetin !ete fr"ntier& A la munc& ile'al& au la !retare ile'al&
de er#icii A ea ete c"niderat& "/iect al infraciunii- iar fa!ta ei f"rmea%& c"m!"nena
infraciunii de c"ntra/and&. si aici a!are ca fireac& ,ntre/area: care ar !utea fi calificarea
c"rect& a fa!tei ,n ca%ul ,n care !er"ana d"re0te din intenii !r"!rii & !rete%e ,n m"d ile'al
care#a er#icii- inclui# ile'ale- au d"re0te /ene#"l & lucre%e ,n c"ndiii ile'alem
Inter!retarea ca aciune de c"ntra/and& a fen"menului de trecere ile'al& !ete fr"ntier& a
!er"anel"r ,n diferite c"!uri- indiferent de c"necinele !ar#enite- nu a f"t acce!tat& de
re!re%entanii "r'anel"r de dre!t 0i de re"rt ale &ril"r Eur"!ei de Et.
kutiie a Re!u/licii 6"ld"#a- $44(- nr.8- !a' 2
18
A0a- !re e:em!lu- ;uritul din +ederaia Ru& +.L.Eini,n ,n lucrarea a uine c&
trecerea ile'al& a !er"anel"r !ete fr"ntiera tatului ,n c"!ul e:!l"at&rii ulteri"are a
acet"ra u/ diferite f"rme neceit& a fi calificat& nu ca trafic de !er"ane- ci ca c"mer de
!er"ane.
18
De aceea0i !&rere ,nt 0i ali ;uri0ti !racticieni din cadrul "r'anel"r de dre!t din
+ederaia Ru&- !rintre care E.).Tiurutan"#a 0i L.D.Er".ina. @n m"n"'rafia f\JKuJ^O[
O]`ZvQf- aut"rii n"minali%ai calific& trecerea ile'al& a !er"anel"r !ete fr"ntier& nu altfel
dec,t c"mer cu !er"ane.
13
Aceea0i !&rere a f"t uinut& 0i de le'iuit"rul din Ucraina- care ,n C"dul !enal al
Ucrainei din $441 a intr"du art.123 ce !re#ede r&!underea !enal& !entru c"merul cu
!er"ane au !entru " alt& afacere ile'al& de tranmitere a fiinei umane.
$4
Du!& cum meni"nea%& aut"rul A. Cu%ne"#- c"ntituie trafic de fiine umane aciunile
ilicite ce c"ntau ,n recrutarea- tran!"rtarea- ad&!"tirea- #inderea- cum!&rarea- !recum 0i ,n
alte acte ile'ale- adiacente cel"r meni"nate- au!ra unei au mai mult"r !er"ane 0i care
im!lic& au nu tra#erarea fr"ntierel"r de tat- f"l"ind met"de de c"ntr9n'ere- ,n0el&ciune-
a/u% de !utere au !r"fit9nd de tarea de #ulnera/ilitate a #ictimei.
$1
Pri#it din !unctul de #edere al dre!turil"r "mului- traficul de !er"ane include cla#ia-
munca f"rat&- #i"lena- a/u%ul de ,ncredere- a'reiunea fi%ic& 0i !i.ic& a !er"anei- fiind !e
de!lin ;utificat& a!recierea c& traficul de fiine umane ete " f"rm& a cla#iei la ,nce!ut de
mileniu. Eu/ a!ect ec"n"mic- traficul !reu!une interee financiare B!r"fituri uria0eC- reele
re'i"nale 0i internai"nale- circulaia ilicit& a /anil"r B!&larea /anil"r care !r"#in din trafic
0i !e /a%a c&r"ra e reali%ea%& acti#itatea de traficareC.
Din !unctul de #edere al "ri'inii fen"menului- fact"rii care 'enerea%& 0i uin traficul
unt &r&cia accentuat& a #ictimel"r- ni#elul educai"nal c&%ut- ne,ncrederea ,n ine-
e0ecurile ,n #ia&- mi'raia "ccidentalil"r- amat"ri de e:!eriene e:uale c&tre et- unde !iaa
!r"tituiei ete mai tentant&. Din !er!ecti#a #al"ril"r "ciale le%ate- !er"anele traficate
unt redue la c"ndiia de qmarf&=- unt de%umani%ate tre!tat- fiinduAle le%ate entimentele
cele mai !r"funde- trauma uferit& marc9nduAle ,ntrea'a e#"luie #iit"are.
Prin !rima c"!ului #i%at- traficul !reu!une !r"fituri uria0e !entru traficani- care
rein#etec #eniturile "/inute ,n derularea ,n c"ntinuare a acti#it&il"r ilicite. Pr"tituia B,n
18
oQRQwXR x.y.- zaI`HRYKJ`RJa {YTJRJ`Y|aOZc|^J }J }KJPOavYv |JKuJ^OQ O]`ZvQ- NaKvZ: NaKvSTQU
waR|K }KJ|Q^ RYSQOQ[ Q |JKuJ^OQ O]`ZvQ- $444- Ka' (
13
\]K]TYRJ^Y E.8.- ~KJQRY y..- \JKuJ^O[ O]`ZvQ. zJST^Y: TY`avQ[- $44$- Ka' 1$
$4
MH|JKJ^Y A.- |^a|S|^aRRJS|Z {Y |JKuJ^O] O]`ZvQ }J uJOJ^RJvH }KY^H TKYQRX Q {Y`YQ zL
TKYQRX }J PJKZPa S |Qv ^Q`Jv }KaS|H}OaRQU cc zY|aKQYOX vaI`HRYKJ`RJU TJR^aRwQQ. ? YKZTJ^- $444-
Ka' (
$1
Cu%ne"# A.- Palamarciuc ).- Traficul de fiine umane A una dintre !r"/lemele ;utiiei Btudiu te"reticC cc Re#ita
Nai"nal& de Dre!t - $441- nr.D- !a' 23
13
'eneral e:!l"atarea e:ual& a femeil"r 0i c"!iil"rC c"ntituie !rinci!alul c"! al traficului 0i
m"dalitatea de "/inere a cel"r mai mari c90ti'uri- de aemenea traficul ,n c"! de munc&
f"rat&- c"miterea de infraciuni !rin c"ntr9n'ere de c&tre #ictimele traficului 0i !rele#area
de "r'ane B#ictimele unt /&r/ai- femei- c"!iiC.
Pentru m"ment nu e:it& " met"d"l"'ie la ni#el m"ndial !rin care & e etime%e
num&rul #ictimel"r traficului. Traficul m"dern de fiine umane ete un fen"men 'l"/al ce
#i%ea%& t"ate #9rtele 0i e:ele- dar cea mai mare !arte de !er"ane im!licate ,n traficul de
fiine umane unt femeile 0i c"!iii.
$$
De aceea tre/uie luate ,n c"nideraie a!ectele !ecifice
care in de 'enul !er"anei 0i #ulnera/ilitatea #ictimel"r. )ictimele unt traficate !rin
f"l"irea numer"ael"r mi;l"ace de c"ntr9n'ere au met"de de ,n0el&ciune 0i ,n nenum&rate
c"!uri a/u%i#e 0i de e:!l"atare.
Prima definiie internai"nal& a traficului de fiine umane a f"t ela/"rat& ,n cadrul
C"n#eniei ONU ,m!"tri#a crimei trannai"nale "r'ani%ate. Traficul de fiine umane nu
tre/uie c"niderat ca fiind " !r"/lem& de c"ntr"l a crimei "r'ani%ate- dar 0i ca una dintre cele
mai ur'ente !r"/leme de dre!turile "mului.
$3
Traficul c"ntituie " #i"lare a dre!turil"r
"muluiF im!lic& c"erciia- f"ra- #i"lena- 0i cla#ia u/ f"rma muncii f"rate ,n ara de
detinaie.
O definiie ace!tat& 0i utili%at& ,n !lan internai"nal ete cea dat& de !r"t"c"lul din
Palerm": frecrutarea- tran!"rtul- tranferul- ad&!"tirea !er"anel"r !rin mi;l"ace de
amenintare au !rin f"r&- au alte f"rme de c"ntr9n'ere- r&!ire- ,n0el&ciune- !rin a/u% de
!utere au de !"%iie- au !rin !rimire au ac"rdare de !l&i "ri alte /enefici c"n#in'&t"are- ,n
c"!ul de a le e:!l"ata. E:!l"atarea ,neamn& cel !uin e:!l"atare !entru !r"tituie au alte
f"rme de de e:!l"atare e:ual&- munca f"rat&- au alte er#icii- cla#ie au !ractici imilare
cla#iei- au !rele#are de "r'anef
)ictimele traficului de !er"ane ,ndur& ,nc&lc&ri e#ere 0i multi!le ale dre!turil"r
"mului. Traficul de !er"ane ,ncalc& !rinci!iile fundamentale ale dre!turil"r "mului cum ,nt
demnitatea uman&- li/ertatea !er"nal&- li/ertatea de mi0care- dre!tul la #ia& !ri#at&-
aut"determinarea 0i inter%icerea cla#iei 0i a !racticel"r ce in de aceata.=
$2
Traficul de !er"ane nu ete un fen"men recent- e:it9nd ra!"arte ale !"liiei din alte
tate- datate la f9r0itul ec"lului al eIeAlea- care indicau r&!iri 0i #inderi de c"!ii 0i fete din
$$
Centrul Internai"nal !entru Pr"tecia 0i Pr"m"#area Dre!turil"r +emeii fLa Etradaf. Pre#enirea traficului de
femei. A C.i0in&u: Pra'A3- $443
$3
Aiter A.- A!&rarea dre!tului !r"tituatel"r- 8ucure0ti- 133(- !a' 88
$2
t"ate !rinci!iile e:!ue ,n D"cumentele !entru Dre!turile Omului !recum: Declaraia Uni#eral& !entru
Dre!turile Omului- C"n#"carea Internai"nal& !entru Dre!turile Ci#ile 0i P"litice- C"n#enia !entru Eliminarea
Ecla#iei
$4
atele l"cuite de e#reii din para *alil"r 0i din alte &ri ale Eur"!ei Centrale 0i de Et ,n
/"rdelurile din t"at& lumea- ,n !ecial ,n America de Eud. @n America Latin& 0i ,n Carai/e- ,n
!articular Ar'entina 0i 8ra%ilia- date de!re atfel de ca%uri unt ,nre'itrate ,nainte de anii
1814. Pete mai /ine de un ec"l 0i ;um&tate- fact"rii acetui fen"men au r&ma !ractic
aceia0i- ,n& dat"rit& tendinel"r de indutriali%are- internai"nali%are 0i 'l"/ali%are au a!&rut
0i cau%e n"i.
@n Re!u/lica 6"ld"#a familiile at&%i unt li!ite a!r"a!e t"talmente de !ri;inul "cial
al tatului 0i al aut"rit&il"r !u/lice l"cale. Din cele anali%ate anteri"r e !"ate c"nc.ide c&
tatul n"tru nu are create c"ndiii neceare care ar !ermite "lui"narea cel"r mai trin'ente
!r"/leme- inclui# c"m/aterea traficului de fiine umane ,n c"!ul e:!l"at&rii e:uale-
fen"men ce ca!&t& " t"t mai lar'& r&!9ndire. Unicul mi;l"c de a!&rare de"camdat& r&m9ne a
fi ,n&0i !er"ana. Deci- e de la ine ,nele c& ,n acet d"meniu mult mai multe tre/uie de
,ntre!rin. Cu acet c"! numer"ae "r'ani%aii internai"nale duc dial"' 0i !r"!un un 0ir de
m&uri de " de"e/it& im!"rtan& 0i !entru 6"ld"#a.
E:it& " neceitate 'eneral& de a ditri/ui inf"rmaie cu !ri#ire la !eric"lele de a de#eni
#ictim& a traficului. 6"dul de ditri/uire a inf"rmaiei tre/uie ada!tat la %"na ,n care aceata
urmea%& & fie ditri/uit&. @n /a%a cel"r meni"nate !utem c"nclu%i"na c& traficul de fiine
umane c"ntituie unul dintre !eric"lele de /a%& ce afectea%& !"!ulaia Re!u/licii 6"ld"#a.
Ete " ru0ine & #in%i "ameni 0i detine cu entimente 0i a!iraii- cu #ie ne,m!linite-
"ameni care iu/ec 0i #"r & tr&iac& li/er. Omul ete ,m!&ratul #ieii !e !&m9nt. E& a;un'& el
& fie #9ndut 0i cum!&rat ca un "/iect "arecarem
Etatul nici"dat& nu a f"t ,n tare & ai'ure ut& la ut& !r"tecia "amenil"r &i. Tre/uie
& ne a!&r&m in'uri. NuAi f& ilu%ii de0arte. Pete ."tare nu ,nt"tdeauna te a0tea!t& " #ia&
mai /un&- iar cintea 0i "n"area unt mai !reu de t"ate. AAl #inde !e "m ,neamn& aAi r&!i
ufletul- li/ertatea 0i le'&tura cu /a0tin& A i'urana #ieii ale.
$%3 4ictima% Grupuri de risc a TFU
)"m !"rni de la afirmaia c& etim"l"'ia cu#,ntului q#ictim&= ,n lim/ile eur"!ene nu ete
,nc& clarificat& definiti# de c&tre lin'#i0ti. Ee !reu!une c& ,n Eur"!a acet termen !entru
!rima dat& !urta un caracter ritual. Termenul france% <#ictime=- !recum 0i cel en'le%
<#ictim= au !r"#enit de la latinecul <#ictima=- ceea ce iniial emnifica " fiin& #ie-
acrificat& lui Dumne%eu. Alte lim/i ale !"!"arel"r eur"!ene c"nineau ec.i#alente !r"!rii
$1
ale latinecului <#ictima=. 6eni"n&m c& Dici"narul e:!licati# al lim/ii r"m9ne c"nine 0i
urm&t"area emnificaie a cu#,ntului #ictim& : B,n antic.itateC Animal au "m care era
acrificat unui %eu.
$(
@n literatura de !ecialitate unt un 0ir de definiii ale n"iunii de #ictim& care c"t ,n
e#iden& #ictimele accidentel"r rutiere- ale r&%/un&rii- ale infraciunil"r- #ictimele e#entuale-
latente- !"teniale etc. E:it&- de aemenea- n"iunile de #ictim& reli'i"a&- !"litic&-
ide"l"'ic&- ec"n"mic&- #ictim& a ,n0el&ciunii- 0anta;ului etc. 0i aceata e de!arte de a fi lita
c"m!let& a definiiil"r c"ncrete- !articulare ale n"iunii de #ictim&.
Din !unct de #edere ;uridic- n"iunea de #ictim& ne ete "ferit& de art. (8 CPP al R6
care !re#ede c& <e c"nider& #ictim& "rice !er"an& fi%ic& au ;uridic& c&reia- !rin
infraciune- iAau f"t adue daune m"rale- fi%ice au materiale=. Art. (3 CPP al R6 ta/ile0te
c& !artea #&t&mat& <ete c"niderat& !er"ana fi%ic& au ;uridic& c&reia i Aa cau%at !rin
infraciune un !re;udiciu m"ral- fi%ic au material- recun"cut& ,n aceat& calitate- c"nf"rm
le'ii- cu ac"rdul #ictimei=
$1
. Recun"a0terea ca !arte #&t&mat& e efectuea%& !rin "rd"nana
"r'anului de urm&rire !enal& imediat du!& ta/ilirea temeiuril"r de atri/uire a unei aemenea
calit&i !r"ceuale Balin. B$C art. (3 CPP al R6C.
Ea#antul ru P"lu/inti ).I. afirm& ;ut c& #ictima infraciunii Ben #ictim"l"'icC ete "
n"iune mai lar'& dec,t c"nce!tul de !arte #&t&mat&. )ictim& a infraciunii !"ate fi "rice "m
care a u!"rtat " daun& m"ral&- fi%ic& "ri material& ca re%ultat al aciunii ile'ale- indiferent de
fa!tul dac& a f"t au nu a f"t recun"cut ,n "rdinea ta/ilit& de le'e ca !arte #&t&mat& a
acetei infraciuni. Cu alte cu#inte- #ictima ete " n"iune #ictim"l"'ic&- iar !er"ana
#&t&mat& ? " n"iune !r"ceual!enal& Bau !r"ceualAci#il&- ,n funcie de c"necinele
;uridice ale dauneiC.
$D
Unii aut"ri !r"!un definiii #ictim"l"'ice de #ictim& a infraciunii mai limitate c.iar
dec,t n"iunea le'al& de !arte #&t&mat&. Atfel- )i"la Ia. R,/altaia c"nider& c& #ictim& ete
!er"ana fi%ic&- c&reia i Aa !ricinuit- ,n urma atentatului criminal- " daun& fi%ic&- m"ral& au
material& recun"cut& !rin entina de c"ndamnare r&ma& definiti#&.
$8
Crimin"l"'ul 'erman *nt/er gaier c"nider&- ,n 'eneral- c& din !unct de #edere
0tiinific ete !uin !r"ducti# a defini " n"iune !ecial& de #ictim& a infraciunii- de"arece 0i
infraciunile ec"n"mice- 0i criminalitatea funci"naril"r !u/lici B<'ulera0el"r al/e=C e
$(
Dici"nar e:!licati# al lim/ii r"m9ne. Academia R"m9n&. Intitutul de Lin'#itic& <I"r'u I"rdan=. 8ucure0ti:
Editura Uni#er Encicl"!edic- 1338
$1
*ladc.i *.. Crimin"l"'ie 'eneral&. 6anual !entru facult&ile de dre!t. C.i0in&u: 6ueum- $441
$D
NJOHPQRSTQU L.V. NKY^J^Xa JSRJ^X HaRQ[ J IaK|^a }KaS|H}OaRQ[. aPRJa }JSJPQa. MJKZTQU- 13D3- !a'
(4
$8
WXPYOZSTY[ L.. uJOJ^RJA}KY^J^Ja- HuJOJ^RJA}KJwaSSHYOZRJa Q ^QT|QvJOJuQaSTJa }JR[|Qa
}J|aK}a^auJ. 8 NKY^J^a`aRQa- 3- 13D1- c.31A21
$$
caracteri%ea%& !rintrA" <#ictimitate f"arte trec&t"are=.
$3
*ladc.i *.. Euine c& <termenul de
#ictimitate are aceia0i emnificaie 0tiinific& ca 0i termenul de #ulnera/ilitate #ictimal&.
34
De altfel- du!& cum afirm& !ecialitul ,n #ictimi"l"'ie ;u#enil& $ilen V.- multi!le
ti!"l"'ii #ictimale ,nce! cu !laarea !e !"%iia cea mai #ulnera/il& a min"ril"r.
31
Urmare
#ulnera/ilit&ii #ictimale !"rite- min"rii au atra atenia !eciali0til"r ,n d"meniu- de#enind
"/iect de tudiu a unei n"i ramuri a #ictim"l"'iei crimin"l"'ice A #ictim"l"'ia traficului de
fiine umane.
@n cadrul acetui !ara'raf ete necear a meni"na c& femeile u!ue traficului e ,m!art
,n d"u& cate'"rii: 1C femei care d"rec & !ractice !r"tituiaF $C femei care au de#enit
#ictime ale traficului !rin ,n0el&ciune- ne0tiind c& urmea%& a fi traficate anume !entru
e:!l"atare e:ual&.
3$

@nde"e/i- tre/uie anali%at 0i cercetat traficul #ictimel"r care nu cun"c la ce fel de
munc& unt de fa!t an'a;ate- ce er#iciu #"r !reta- nec"n0tienti%9nd c& ,n ca%ul dat #a fi
#"r/a de " im!unere a !er"anei de a face ceea ce nu d"re0te- de a fi e:!l"atat&.
Dee"ri- !rin a!licarea #i"lenei au- ,n ali termeni- a t"rturii- /&t&ii- !er"ana ete
ne#"it& a e u!une. Nea#9nd !utere de a re%ita- de a "!une re%iten&- ea !9n& la urm& e
u!une 0i ,nce!e a !ractica !r"tituia. )i"lena !i.ic& a!licat& !er"anei !entru a "
determina & !ractice !r"tituia ete de diferit& natur&- manifet9nduAe !rin /at;"c"r&-
0anta;- !recum 0i !rin alte met"de. Recrut"rii nu unt nea!&rat traficanii. R"lul l"r e reduce
la ademenirea 0i c"n#in'erea !er"anei de a !leca !ete ."tare.
33
Du!& cum meni"nea%& aut"rii A. Cu%ne"# 0i R. Enac.i- (ictime ale traficului unt
c"niderate: aC !er"anele care au f"t u!ue la (iolen, abuzuri de autoritate sau la
ameninri care au tat la /a%a intr&rii l"r ,n acet !r"ce ce a du la e:!l"atarea l"r e:ual&
au au ur#enit !e !arcurul acetuiaF /C acele !er"ane care au f"t n)elate de
"r'ani%at"rictraficani 0i care au cre%ut c& au un c"ntract de munc& atr&'&t"r f&r& nici "
le'&tur& cu c"merul e:ual- au- !ur 0i im!lu- un l"c de munc& "/i0nuitF cC acele !er"ane
care unt c"n0tiente de ade#&ratele intenii ale "r'ani%at"ril"rctraficanil"r 0i care au
$3
_RYU`aK M. b. KQvQRJOJuQ[. zJST^Y: V{`. uKH}}Y NKJuKaSS- VL~Wo- 1332- !a' 3(1
34
*ladc.i *..- )ictim"l"'ia crimin"l"'ic&: " n"u& "rientare 0tiinific&. @n Re#ita Nai"nal& de Dre!t- $441- nr. 11-
!. 28A(1
31
Railean D.- C"m!"rtamentul #ictimal al min"rului ,n mecanimul infraciunil"r c"ntra in#i"la/ilit&ii e:uale-
&#9r0ite !rin #i"len&. @n Re#ita Nai"nal& de Dre!t- $41$- nr. (- !.D1
3$
Or'ani%aia Internai"nal& !entru 6i'raie. Traficul de femei. Ce tre/uie & 0tii. A C.i0in&u- $443- !a' 8
33
Centrul Internai"nal !entru Pr"tecia 0i Pr"m"#area Dre!turil"r +emeii fLa Etradaf. Etatitica din 1 ianuarie $44$
A 1 "ct"m/rie $443- !a' $1
$3
c"nimit anteri"r la aceat& e:!l"atare e:ual& dat"rit& situaiei (ulnerabile ,n care e
aflau.
32
Eu/ a!ect le'al #"m !une c& (ictim a infraciunii !re#&%ute la art.11( din CP al R6
!"ate fi numai !er"ana care la m"mentul &#9r0irii infraciunii a ,m!linit #9rta de 18 ani.
Prin aceata- infraciunea dat& e de"e/e0te de traficul de c"!ii- incriminat la art. $41 din CP
al R6. @n c"ntinuarea acetei idei- un alt artic"l care incriminea%& aciunile criminale
,ndre!tate au!ra c"!iil"r ete Traficul de copii art $41 al CP al R6 A Recrutarea-
tran!"rtarea- tranferul- ad&!"tirea au !rimirea unui c"!il- !recum 0i darea au !rimirea
un"r !l&i "ri /eneficii !entru "/inerea c"nim&m,ntului unei !er"ane care deine c"ntr"lul
au!ra c"!ilului- ,n c"!ul: aC e:!l"at&rii e:uale- c"merciale 0i nec"merciale- ,n !r"tituie
au ,n indutria !"rn"'rafic&F /C e:!l"at&rii !rin munc& au er#icii f"rateF /
1
C !ractic&rii
cer0et"riei au ,n alte c"!uri ;"niceF cC e:!l"at&rii ,n cla#ie au ,n c"ndiii imilare
cla#iei- inclui# ,n ca%ul ad"!iei ile'aleF dC f"l"irii ,n c"nflicte armateF eC f"l"irii ,n
acti#itate criminal&F fC !rele#&rii "r'anel"r au euturil"r umaneF 'C a/and"n&rii ,n
tr&in&tateF .C #,n%&rii au cum!&r&rii- e !ede!e0te cu ,nc.i"are de la 8 la 1$ ani- cu
!ri#area de dre!tul de a "cu!a anumite funcii au de a e:ercita " anumit& acti#itate !e un
termen de la $ la ( ani- iar !er"ana ;uridic& e !ede!e0te cu amend& ,n m&rime de la 3444
la (444 de unit&i c"n#eni"nale- cu !ri#area de dre!tul de a def&0ura " anumit& acti#itate-
au cu lic.idarea !er"anei ;uridice. Acelea0i aciuni ,n"ite: aC de #i"len& fi%ic& 0i !i.ic&-
de a!licare a armei de f"c au de ameninare cu a!licarea aceteiaF /C de a/u% 0i #i"len&
e:ual&F cC de !r"fitare de a/u% de aut"ritate au de ituaia de #ulnera/ilitate a c"!ilului- de
ameninare cu di#ul'area inf"rmaiil"r c"nfideniale familiei c"!ilului au alt"r !er"aneF fC
de !rele#are a "r'anel"r au euturil"r umane e !ede!ec cu ,nc.i"are de la 14 la 1( ani-
cu !ri#area de dre!tul de a "cu!a anumite funcii au de a e:ercita " anumit& acti#itate !e un
termen de la $ la ( ani- iar !er"ana ;uridic& e !ede!e0te cu amend& ,n m&rime de la (444
la D444 de unit&i c"n#eni"nale- cu !ri#area de dre!tul de a def&0ura " anumit& acti#itate-
au cu lic.idarea !er"anei ;uridice. Aciunile !re#&%ute la alin.B1C au B$C: aC &#,r0ite de "
!er"an& care anteri"r a &#,r0it acelea0i aciuniF /C &#,r0ite au!ra a d"i au mai mult"r
c"!iiF cC &#,r0ite de " !er"an& cu funcie de r&!undere au de " !er"an& cu funcie de
demnitate !u/lic&F dC &#,r0ite de un 'ru! criminal "r'ani%at au de " "r'ani%aie criminal&F
eC "ldate cu #&t&marea 'ra#& a inte'rit&ii c"r!"rale au cu " /"al& !i.ic& a c"!ilului- cu
deceul au inuciderea acetuiaFe
1
C &#,r0ite au!ra c"!ilului care e afl& ,n ,n'ri;irea- u/
32
Cu%ne"# A.- Enac.i R. Traficul de fiine umane A fen"men ,n c"ntinu& e#"luie. @n: Re#ita Nai"nal& de Dre!t-
$41$- nr.$- !.3$
$2
"cr"tirea- u/ !r"tecia- la educarea au la tratamentul f&!tuit"ruluiFfC &#,r0ite au!ra unui
c"!il ,n #,rt& de !,n& la 12 ani e !ede!ec cu ,nc.i"are de la 1( la $4 de ani- cu !ri#area
de dre!tul de a "cu!a anumite funcii au de a e:ercita " anumit& acti#itate !e un termen de
la 3 la ( ani au cu deteniune !e #ia&- iar !er"ana ;uridic& e !ede!e0te cu amend& ,n
m&rime de la D444 la 3444 de unit&i c"n#eni"nale- cu !ri#area de dre!tul de a def&0ura "
anumit& acti#itate- au cu lic.idarea !er"anei ;uridice. )ictima traficului de c"!ii ete
a/"l#it& de r&!undere !enal& !entru infraciunile &#,r0ite de ea ,n le'&tur& cu aceat&
calitate !r"ceual&.
@n acet c"nte:t- una dintre cele mai 'ra#e !r"/lem cu care e c"nfrunt& c"!ii- 0i de c&tre
care tre/uiec !r"te;ai- ete fenomenul traficului de copii. La m"mentul actual- traficul de
c"!ii re!re%int& fen"menul ne'ati# multidimeni"nal- care a afectat "cietatea c"ntem!"ran&
0i cu care e c"nfrunt&- ,ntrA" m&ur& mai mare au mai mic&- at,t &rile de%#"ltate ec"n"mic-
iar ,n m"d !ecial- &rile aflate ,n cur de tran%iie. @n c"m/aterea acetui fla'el Re!u/lica
6"ld"#a Aa aliat alt"r tate 0i "r'ani%aiil"r internai"nale din d"meniu. @n acet c"!-
*u#ernul 6"ld"#ei a ,ntre!rin mai multe aciuni de "rdin ;uridic- "r'ani%ai"nal 0i "cialA
ec"n"mic.
@n c"nf"rmitate cu alin. B2C al art. 11( din CP al R6- #ictima traficului de fiine umane
ete a/"l#it& de r&!underea !enal& !entru infraciunile &#9r0ite de ea ,n le'&tur& cu aceat&
calitate !r"ceual&- dac& a acce!tat c"la/"rarea cu "r'anul de urm&rire !enal& ,n cau%a
dat&.
3(
De aemenea- ,n alin. B2C al art. 31$ din CP al R6 BfTrecerea ile'al& a fr"ntierei de
tatfC e meni"nea%& c& aciunea acetui artic"l nu e e:tinde 0i au!ra !er"anel"r de#enite
#ictime ale traficului de fiine umane.
31
Acete m&uri le'iferate unt menite & !re#in&
re#ictimi%area ,n ca%ul traficului de fiine umane 0i & c"ntri/uie la re"ciali%area #ictimel"r.
Pe !arcurul !eri"adei mai $441 ? iunie $41$- ,n Re!u/lica 6"ld"#a 312 #ictime au f"t
re!re%entate !e $31 d"are n"i- dintre care $18 !enale- 14 ci#ile 0i 3 adminitrati#e.
Anali%9nd !r"ceele !enale in care ;uri0tii CPT+ au re!re%entat #ictimele traficului de fiine
umane au c"ntatat urm&t"arele:
18> 9nt /&r/ai 0i 8$> femeiF
#9rta medie a #ictimel"r femei ete de $4 de ani- iar a #ictimel"r /&r/ai ? de $( de
aniF
3(
8r,n%& E.- Ulian"#c.i e.- Etati ). 0.a. Dre!tul !enal. Partea E!ecial&. A C.i0in&u: Cartier- $44(- !a' 124
31
Un'ureanu A.- Pr"/leme te"retice 0i !ractice !ri#ind infraciunile la re'imul ;uridic al fr"ntierei de tat a
R"m9niei- ,n fDre!tulf nr.2c$44(- !a' 3DA22
$(
,n 38> din ca%uri ,ntre #ictim& 0i trafi cant e:itau le'&turi de !rietenie au de rudenie
!9n& la m"mentul &#9r0irii infraciuniiF
1D> din #ictime la m"mentul rac"l&rii a#eau tudii medii inc"m!lete- D8> ? tudii
medii- (> ? tudii u!eri"are inc"m!leteF
12> !r"#in din mediu rural 0i 31> din mediu ur/an B1> !r"#in din TrannitriaCF
una dintre caracteriticile luate ,n c"niderare a f"t dac& #ictima di!unea au nu de
un l"c de munc& ,nainte de trafi c. Re%ultatele anali%ei ne arat& fa!tul c& ma;"ritatea
#ictimel"r erau 0"mere. Aceata ;utifi c& 0i m"ti#ul !entru care !er"ana de#enie rece!ti#&
"ric&r"r "ferte de munc&- inclui# ,n tr&in&tate- de#enind e:trem de #ulnera/il& ,n faa trafi
canil"r.
Ta/elul $
5umrul de victime identificate-asistate pe perioada anului 01$0
Sursa: $ailean D., -omportamentul (ictimal al minorului n mecanismul infraciunilor contra in(iolabilitii
se5uale, s(6r)ite prin (iolen. 7n $e(ista .aional de Drept, *+,*, nr. 8, p.9,
Pentru a e:!lica neceitatea !erfeci"n&rii acetui e:erciiu Bc"m!letarea f"rmularel"r la
t"i indicat"riiC e !"ate face anali%a inf"rmaiei- c"nf"rm f"rmularului c"m!letat de
66PE+- cu !ri#ire la cele 114 #ictime aitate ,n centrele de aiten& care indic& c&:
8(> din #ictimele T+U unt de 'en feminine
D1> din #ictimele T+U au #,rta cu!rin& ,ntre 18 0i 3( de ani
144 > din #ictime unt cet&eni ai Re!u/licii 6"ld"#a
D > din #ictime unt min"rit&i nai"nale
D$> din #ictime !r"#in din mediul rural
(2 > din #ictime unt nec&&t"rite iar
$8> au di#"rat anteri"r
Atfel de inter!ret&ri !"t er#i dre!t u!"rt !entru !eciali0tii din d"meniu cu c"!ul de a
"rienta c"rect iniiati#ele de !re#enire a T+U. Cifrele den"t& 'radul de #ulnera/ilitate a
$1
!er"anei ,n faa fen"menului. Prin urmare- ete necear de c"n"lidat ca!acitatea intituiil"r
#i%ate ,n c"m!letarea i furni%area calitati#& a inf"rmaiei "licitate B!entru e#itarea
du/l&ril"r au 0i diminuarea mar;ei de er"are a datel"r la ni#el nai"nalC.
C"nf"rm inf"rmaiei furni%ate de CCTP e !"t inter!reta urm&t"rii indicat"ri: T+U ,n
c"! de e:!l"atare e:ual& 0i T+U ,n c"! de e:!l"atare !rin munc& au f"t cele mai
r&!,ndite f"rme de e:!l"atare- cu " c"t& de 3(> di#i%at& e'al ,ntre f"rmele de e:!l"atareBa
c,te 1$1C. A!r":imati# (> din ca%urile de T+U au f"t c"mie ,n c"! de e:!l"atare !rin
cer0it- iar la finele anului $41$ la eta!a de cercetare ,n 'etiunea 6AI e afla 0i un ca% de
T+U ,n c"! de !rele#are de "r'ane. Ete im!"rtant de meni"nat- c& 38> din #ictime au f"t
recrutate !rin ,n0el&ciune. 6a;"ritatea #ictimel"r T+U au f"t traficate 0i e:!l"atate !ete
."tarele Re!u/licii 6"ld"#a iar 2 > din #ictime au f"t e:!l"atate ,n interi"rul &rii.
Nu 0i ,n ultimul r,nd #"m meni"na c& ,ntru re%"l#area !r"/lemei traficului de fiine- ce
atac& la m"mentul actual !"!ulaia Re!u/licii 6"ld"#a- tatul urmea%& & ai'ure: aitena
0i !r"tecia #ictimel"r traficului de !er"ane !rin: !r"te;area intimit&ii 0i identit&ii
#ictimel"r traficului de !er"ane- ai'urarea c"nfidenialit&ii actel"r de !r"cedur&
,ntre!rine ,n le'&tur& cu traficulF rea/ilitarea fi%ic&- !i."l"'ic& 0i "cial& a #ictimel"r
traficului de !er"ane- inclui#- ,n ca%uri adec#ate- ,n c""!erare cu "r'ani%aiile n"nA
'u#ernamentale- alte "r'ani%aii rele#ante- "ferinduAle: ca%are !"tri#it&F c"nult&ri 0i
inf"rmaii- ,n !ecial !ri#ind dre!turile l"r le'ale- ,ntrAun lim/a; accei/il #ictimel"r
traficului de !er"aneF aiten& medical&- !i."l"'ic& 0i material&F !"i/ilitatea de a e
an'a;a ,n c9m!ul muncii- de a tudia- a fi intruitF re!atriereaF c.im/ de inf"rmaii 0i cururi
de intruire.
@ntrAun alt c"nte:t- !entru a ,m/un&t&i ituaia- #ictimel"r tre/uie & le fie ac"rdat&
aiten& ;uridic&- 0i nu numai #ictimel"r traficului- dar 0i !"i/ilel"r ;ertfe. O!inia n"atr& e
c& !entru a reduce num&rule de #ictime a infraciunii de trafic de fiine umane- urmea%& a fi
!r"m"#ate urm&t"arele "/iecti#e:
facilitarea acceului la ;utiie al #ictimel"r traficului de fiine umane- inclui# al
#ictimel"r min"reF
"r'ani%area cam!aniil"r de ,ncun"n0tiinare a !"!ulaiei !rin maAmedia de!re
c"necinele traficului de fiine umane- a c"nferinel"r de !re&- eminarel"r- emiiunil"r T)-
ela/"rarea materialel"r ,n d"meniuF
ac"rdarea de c"nultaii ;uridice 'ratuite Btelef"nice 0i indi#idualeCF
ela/"rarea 0i ad"!tarea Le'ii cu !ri#ire la traficul de fiine umaneF
$D
!erfeci"narea le'ilaiei a!lica/ile ,n materia traficului de fiine umane ,n c"!ul
e:!l"at&rii e:uale 0i !r"m"#area !e lar' a m&uril"r de !r"fila:ieF
ta/ilirea anciunil"r !enale !r"!"ri"nal cu 'ra#itatea infraciunil"r- inclu%9nd
!ede!ele !ri#ati#e de li/ertateF
c"n"lidarea c""!er&rii ;uridice ,ntre &rileAur& de #ictime ale traficului de fiine
umane- &rileA'a%d& 0i &rile de detinaie- ceea ce #a !ermite e:tr&darea !er"anel"r acu%ate
au c"ndamnateF
luarea m&uril"r neceare !entru a "rd"na- f&r& !re;udicierea dre!turil"r teril"r de
/un&credin&- ec.etrarea intrumentel"r 0i !r"duului traficuluiF
facilitarea anc.etel"r 0i u!ra#e'.erii !"liiene0ti a intituiil"r ,n care #ictimele
traficului unt e:!l"atate 0i !re#ederea ,nc.iderii acet"ra- dac& ete necearF
!re#ederea unui re'im de re!"na/ilitate a!lica/il !er"anel"r ;uridice- ac"m!aniat
de anciuni !ecificeF
!re#ederea m&uril"r ce !ermit e:tr&darea traficanil"r- re!ect9nduAe re'ulile
internai"nale a!lica/ile 0i- dac& ete !"i/il- c&tre &rile ,n care e !"t aduna !r"/ele
infraciunil"rF
ta/ilirea re'ulil"r de c"m!eten& ;udiciar& e:traterit"rial& !entru a !ermite 0i a
facilita urm&rirea 0i c"ndamnarea aut"ril"r infraciunil"r ,n materia traficului de fiine umane
,n c"!ul e:!l"at&rii e:uale- indiferent de ara ,n care infraciunile au f"t c"mie- inclui# a
ca%uril"r ,n care infraciunile au f"t c"mie ,n mai multe &riF
crearea 0i actuali%area !eri"dic&- ,n c"nf"rmitate cu le'ile nai"nale !ri#ind !r"tecia
datel"r !er"nale 0i cu di!"%iiile C"n#eniei C"niliului Eur"!ei !entru !r"tecia
!er"anel"r fa& de !r"cearea aut"mat& a datel"r !er"nale- a itemel"r inf"rmatice care
!"t er#i la in#eti'area 0i dec"!erirea infraciunil"r din d"meniul traficului.
$8
CAPITOLUL II.
Aspecte privind cercetarea infraciunii traficului de fiine umane
0%$ Tactica efecturii aciunilor de urmrire penal 6n cazul cercetrii
TFU
Ordinea ;uridic& ,n cadrul unui tat de dre!t- a0a cum ete ,n Re!u/lica 6"ld"#a- e
ta/ile0te 0i e menine cu a;ut"rul n"rmel"r de dre!t. Acete n"rme !re#&d re'uli de c"nduit&
c&r"ra tre/uie & e c"nf"rme%e mem/rii c"lecti#it&ii- !recum 0i anciunile ce #"r fi a!licate ,n
ca%ul #i"l&rii l"r.
3D
Le'ea !enal& !re#ede care unt fa!tele ce c"ntituie infraciuni 0i ce !ede!e e a!lic&
acel"ra ce le c"mit. @n ca%ul &#9r0irii #reunei infraciuni e na0te un ra!"rt ;uridic !enal- un
ra!"rt c"ncret de dre!t !enal- ,n temeiul c&ruia tatul are dre!tul de a tra'e la r&!undere 0i de a
!ede!i !e infract"ri- ,n ra!"rt de natura 0i 'ra#itatea fa!tei &#9r0ite- !e calea ;utiiei- ,ntrAun
!r"ce !enal.
38
Le'ea !enal& nu e a!lic& ,n m"d aut"mat- nu funci"nea%& f&r& c"ntatarea- f&r&
determinarea ra!"rtului de dre!t !enal !e cale ;udiciar&- f&r& recur'erea la ;utiie.
33
N"rmele
dre!tului !enal e !"t a!lica numai ,n f"rmele !re#&%ute de le'ea !r"ceual&- numai de c&tre
"r'anele !ecial deemnate de le'iuit"r- cu a;ut"rul mi;l"acel"r !r"ceuale adec#ate 0i cu
re!ectarea 'araniil"r ac"rdate !artici!anil"r la !r"ceul !enal.
24
Din acet m"ti# e !"ate
ar'umenta c&- dac& nu !"ate e:ita infraciune f&r& ,nc&lcarea unei n"rme de incriminare- !"tri#it
!rinci!iului =nullum crimen ine le'e=- nu !"ate e:ita nici !edea!& a!licat& f&r& " ;udecat&-
c"nf"rm !rinci!iului <nulla !"ena ine ;udici"=.
Le'ea !r"ceual& !enal& ta/ile0te c& acti#itatea ;udiciar& cu!rinde- ,n !rimul r9nd-
acti#itatea de ;utiie !enal& !r"!riuA%i&- reali%at& de intanele ;udec&t"re0ti !enale- !rin care
cei #in"#ai de &#9r0irea infraciunil"r unt ;udecai 0i anci"nai !enal iar- ,n al d"ilea r9nd-
acti#itatea de urm&rire !enal& def&0urat& de !r"cur"ri 0i "r'ane de cercetare !enal& care
aci"nea%& !entru !re#enirea 0i c"ntatarea infraciunil"r- identificarea f&!tuit"ril"r 0i
adminitrarea !r"/el"r- ,n #ederea tra'erii l"r la r&!undere !enal&.
21
@ntruc9t !r"ceul !enal ete " acti#itate ;udiciar& de"e/it de c"m!le:&- ce im!une anumite
re'uli de def&0urare ce unt trict re'lementate de n"rmele dre!tului !r"ceual !enal- ,n d"ctrin&
3D
A#"rnic *..- R&!underea !enal& !entru unele infraciuni cc 8a%ele tatului 0i dre!tului Re!u/licii 6"ld"#a.
C.i0in&u: Cartier- 133D- !a' 348
38
D"lea I.- 8l&naru D. C"nce!te de /a%& ale ;utiiei !enale- C.i0in&u- $44$- !a' 113
33
P"! T.- Dre!t !r"ceual !enal- #"l.I- Partea intr"ducti#&- Ti!"'rafia Nai"nal& E.A. Clu;- 1321- !a' 11
24
D"n'"r"% ).- Cur de !r"cedur& !enal&- Ediia a IIAa- 8ucure0ti 132$- !a' ($
21
Nit"reanu *..- A!etrei 6.- Nae L.- Carmen Eil#ia Parac.i#- Anca Lelia Dumitru- Dre!t !r"ceual !enal-
Editura Eur"!a N"#a- 8ucure0ti 1331- !a' 1
$3
0i ,n !ractic& a f"t necear& " itemati%are a def&0ur&rii lui !e fa%e. Pr"ceul !enal- ,n f"rm&
ti!ic&- ete tructurat ,n trei fa%e: urm&rirea !enal&- ;udecarea cau%ei 0i e:ecutarea ."t&r9ril"r
;udec&t"re0ti.
Urm&rirea !enal& e ditin'e !rin aceea c& fa!tele !enale- ned"#edinduAe !rin !r"/e
!rec"ntituite- elementele !r"/ante urmea%& a fi dec"!erite 0i adunate ulteri"r &#9r0irii
infraciunii- iar infract"rii- dee"ri necun"cui- tre/uie ,n !rimul r9nd identificai- !rin0i 0i a/ia
a!"i tra0i la r&!undere !enal&.
2$
E:itena ,n acet en a "r'anel"r de urm&rire !enal& 0i a
acti#it&ii l"r re%id& 0i din aceea c& ,n "cietatea de at&%i infraciunile de#in din ce ,n ce mai
#ariate- m"dul l"r de reali%are in9nd !aul cu de%#"ltarea 0tiinei 0i te.nicii- ituaie ,n care
#ictima Aar '&i de%armat& fa& de infract"ri f&r& !ri;inul un"r "r'ane de tat- a#9nd 0i
!re'&tirea !r"fei"nal& necear& ,n lu!ta c"ntra infraci"nalit&ii.
Urm&rirea !enal& !re%int& im!"rtan& 0i u/ a!ectul e#it&rii incul!&rii 0i trimiterii ,n
;udecat& f&r& temeiuri f"arte eri"ae a unui num&r mare de !er"ane au!ra c&r"ra ar !lana
iniial " anumit& /&nuial&. Ea ete necear& !entru "cr"tirea cel"r ne#in"#ai ,m!"tri#a un"r
c"ntr9n'eri ne;utificateF aflarea ade#&rului cu !ri#ire la fa!t& 0i la f&!tuit"ri ca arcin& a
"r'anel"r de urm&rire !enal&- !recum 0i !entru ai'urarea re!ect&rii dre!turil"r 0i li/ert&il"r
cet&ene0ti.
Urm&rirea !enal&- ca !rim& fa%& a !r"ceului !enal- !"ate fi definit& ca fiind acti#itatea
def&0urat& de "r'anele de urm&rire !enal& !entru tr9n'erea 0i #erificarea !r"/el"r neceare- cu
!ri#ire la e:itena infraciunil"r- la identificarea f&!tuit"ril"r 0i la ta/ilirea r&!underii acet"ra-
!entru a e c"ntata dac& ete au nu ca%ul & e di!un& trimiterea l"r ,n ;udecat&.
23
Urm&rirea
!enala ete c"niderat& ca fiind ufletul !r"ceului- ea c"ntituind ,nt9iul act al acetei acti#it&i
!r"ceuale- ;udecata fiind actul al d"ilea- iar e:ecutarea ."t&r9ril"r e!il"'ul.
@n c"ntinuare #"m meni"na fa!tul c& urm&rirea !enal& e ,nf&i0ea%& ca " fa%& "/li'at"rie ,n
marea ma;"ritate a cau%el"r !enale. P"tri#it art. $($ al CPP al R6- urm&rirea !enal& are ca
"/iect c"lectarea !r"/el"r neceare cu !ri#ire la e:itena infraciunii- la identificarea
f&!tuit"rului- !entru a e c"ntata dac& ete au nu ca%ul & e tranmit& cau%a !enal& ,n ;udecat&
,n c"ndiiile le'ii 0i !entru a e ta/ili r&!underea acetuia.
22
Un en imilar ,l ,nt,lnim ,n art
$44 al CPP al R"m9niei- ,n c"nf"rmitate cu care- urm&rirea !enal& are ca "/iect tr9n'erea
!r"/el"r neceare cu !ri#ire la e:itena infraciunil"r- la identificarea f&!tuit"ril"r 0i la ta/ilirea
2$
T.e"d"ru *r.- 6"ld"#an L.- Dre!t !r"ceual !enal- 8ucure0ti- Editura didactic& 0i !eda'"'ic&- 8ucure0ti- 13D3-
!a' 132
23
Lic.ii 8.- Urm&rirea Penal&- C.i0in&u $444- !a' 13
22
C"dul de !r"cedur& !enal& a Re!u/licii 6"ld"#a din 12 martie $443 cc 6"nit"rul Oficial al re!u/licii 6"ld"#a-
nr. 142A114- din D iunie $443
34
r&!underii acet"ra- !entru a e c"ntata dac& ete au nu ca%ul & e di!un& trimiterea ,n
;udecat&.
2(
@n enul e:!reiil"r de mai u #"m ditin'e urm&t"arele atri/ute: !rin <c"lectarea !r"/el"r
neceare= e ,nele'e at9t "!eraiunea de adunare a !r"/el"r- c9t 0i e:aminarea 0i e#aluarea l"r-
!entru a e c"ntata dac& unt uficiente ,n #ederea lu&rii ."t&r9rii !ri#ind trimiterea au
netrimiterea cau%ei ,n ;udecat&.
21
@n en direct- acti#itatea de c"lectare a !r"/el"r ete !re#&%ut&
de !artea 'eneral&- titlul I)- ca!it"lul III al CPP- !recum 0i !rin m&urile "!erati#e de
in#eti'aii !re#&%ute de art. 1 al Le'ii !ri#ind acti#itatea "!erati#& de in#eti'aii din 1332 Bcu
m"dific&rile 0i c"m!let&rile ulteri"areC.
2D
Te:tul art $($ al CPP al R6 cu !ri#ire la <e:itena infraciunil"r tre/uie ,nele ca
"/li'aie a "r'anel"r ;udiciare de a a#ea ,n #edere infraciunile- indiferent de fa%a de def&0urare
a acti#it&ii infraci"nale. @n acet en- urmea%& & e ,nelea'& fa!tul c& "r'anele de urm&rire
!enal& #"r aduna !r"/e at9t c9nd ete #"r/a de " infraciune c"numat&- c9t 0i ,n ca%ul ,n care
infraciunea a r&ma ,n fa%a de tentati#&.
28
Prin e:!reia <identificarea f&!tuit"rului= e ,nele'e aflarea datel"r neceare cun"a0terii
f&!tuit"ril"r- at9t ca !er"ane fi%ice c9t 0i ca identitate.
23
De0i art. $($ al CPP al R6 nu e refer&
e:!re dec9t la identificarea infract"rului t"tu0i- ,n literatura de !ecialitate e c"nider& c& ,n
"/iectul urm&ririi !enale intr& 0i identificarea #ictimei. Identificarea !er"anei #&t&mate are
im!"rtan& nu numai ,n le'&tur& cu "lui"narea aciunii ci#ile au re%"l#area ;ut& a laturii
!enale- une"ri ,n&0i identificarea infract"rului de!inde 0i de cun"a0terea #ictimei.
(4
Urm&rirea !enal& im!lic& luarea tutur"r m&uril"r ,n #ederea ai'ur&rii ,n c"ntinuare a /unei
def&0ur&ri a !r"ceului !enal- inclui# a m&uril"r de c"ntr9n'ere cu caracter real au !er"nal
!re#&%ute de le'e. Cu t"ate c& urm&rirea !enal& are dre!t "/iect- ,n !rinci!al- re%"l#area
a!ectel"r le'ate de latura !enal& a cau%ei- aceata nu e:clude !re"cu!area le'ata de latura ci#il&.
Atfel- c9nd ete ca%ul- e acult& !artea ci#il&- e iau m&uri de ai'urare a de!&'u/iril"r ci#ile-
e di!une retituirea un"r lucruri au re!unerea ,n ituaia anteri"ar& &#9r0irii infraciunii.
@n c"ntinuare #"m meni"na c& urm&rirea !enal& are " limit& iniial& 0i " limit& final&- adic&
ete /inedeterminat& ,n tim!. 6"mentul ,nce!erii urm&ririi !enale ete marcat !rin re%"luie au
!r"ceA#er/al. Prin ,nce!erea urm&ririi !enale e creea%& cadrul le'al ,n care "r'anele de
2(
C"dul de !r"cedur& !enal& al R"m9niei- a0a cum a f"t c"m!letat !rin Le'ea nr. 121c1331- !u/licat& ,n 6"nit"rul
Oficial- Partea I- nr. $83c1331 0i !rin Le'ea nr. $81c$443- !u/licat& ,n 6"nit"rul- Partea I- nr.218 din 1 Iulie $443
21
D"n'"r"% ).- N"ul c"d de !r"cedur& !enal& 0i C"dul de !r"cedur& !enal& anteri"r ? !re%entare c"m!arati#&-
8ucure0ti- Editura !"litic&- 1313- !a' 124
2D
Le'ea !ri#ind acti#itatea "!erati#& de in#eti'aii din 1332 cc 6"nit"rul Oficial al Re!u/licii 6"ld"#a- nr. 11A13
din 31.41.$443 cu m"dific&rile din 34.42.42
28
Nea'u I.- Dre!t !r"ceual !enal- Partea !ecial&- #"l.I- Editura Ocar Print- 8ucure0ti- 1332- !a' $D
23
D"n'"r"% ).- ga.ane E.- Ant"niu *.- 8ulai C.- Ilieu N.- Et&n"iu R. E:!licaii te"retice ale c"dului de !r"cedur&
!enal& r"m9n. Parte !ecial&- )"l. )I- ALL 8ECg- $443- !a' $1
(4
)"l"nciu N.- Tratat de !r"cedur& !enal&. Partea !ecial&- #"l.I- Editura Paideia- 8ucure0ti- 1331- !a' 14
31
urm&rire !enal& !"t def&0ura t"ate acti#it&ile ce e ,ncriu ,n "/iectul urm&ririi !enale.
6"mentul final al urm&ririi !enale ete marcat !rin "luia dat& de !r"cur"r- care !"ate fi
trimiterea ,n ;udecat& au c"aterea de u/ urm&rire !enal&- ,ncetarea urm&ririi !enale "ri
claarea.
P"tri#it !ct 1 lit aC. art. $31 din CPP- ,n ca%ul ,n care !r"cur"rul c"ntat& c& au f"t re!ectate
di!"%iiile !re%entului c"d !ri#ind urm&rirea !enal&- c& urm&rirea !enal& ete c"m!let&- c&
e:it& !r"/e uficiente 0i le'al adminitrate- el !une u/ ,n#inuire f&!tuit"rul c"nf"rm
!re#ederil"r art.$81 0i $8$- dac& aceta nu a f"t !u u/ ,n#inuire ,n curul urm&ririi !enale-
a!"i ,nt"cme0te rec.i%it"riul !rin care di!une trimiterea cau%ei ,n ;udecat&.
@n ca%ul c9nd e c"ntat& c& fa!ta nu a f"t &#9r0it& de /&nuit au de ,n#inuit au ,n ca%ul
c"ntat&rii alt"r temeiuri de rea/ilitare- !r"cur"rul di!une !rin "rd"nan& c"aterea !er"anei de
u/ urm&rire !enal& Bart. $82 din CPP al R6C. @n acet en- c"aterea !er"anei de u/
urm&rirea !enal& are l"c ,n ca%ul ,n care e c"ntat& c& fa!ta nu a f"t &#,r0it& de /&nuit au
,n#inuit- ,n ca%urile !re#&%ute ,n art.$D( !ct.1CA3C- !recum 0i dac& e:it& cel !uin una din
cau%ele- !re#&%ute ,n art.3( din C"dul !enal- care ,nl&tur& caracterul !enal al fa!tei.
@n ca%ul c"ntat&rii un"r temeiuri de nerea/ilitare !re#&%ute de art. $D(- $8( din CPP al R6
e di!une !rin "rd"nan& ,ncetarea urm&ririi !enale- dac& e:it& /&nuit au ,n#inuit ,n cau%&. La
fel- urm&rirea !enal& !"ate fi- ,n m"mentul ei final- 0i claat& !rintrA" "rd"nan& ,n ca%urile
!re#&%ute de art. $81 din CPP- dac& nu e:it& /&nuit au ,n#inuit ,n cau%&.
@n c"ntinuare- a#9nd ,n #edere arcinile !ecifice ,ncrie ,n "/iectul urm&ririi !enale- !rima
fa%& a !r"ceului !enal ete dici!linat& at9t de re'ulile de /a%& ale ,ntre'ului !r"ce !enal- c9t 0i
de anumite di!"%iii !ecifice. Acet lucru e:!lic& e:itena un"r tr&&turi caracteritice ale
urm&ririi ,n ra!"rt cu ;udecata 0i !unerea ,n e:ecutare a ."t&r9ril"r !enale.
@n literatura de !ecialitate unt meni"nate ca tr&&turi caracteritice ale urm&ririi !enale
li!a de c"le'ialitate a "r'anului de urm&rire !enal&F u/"rd"narea ierar.ic& ,n efectuarea actel"r
de urm&rire !enal&F ne!u/licitatea acti#it&il"r ;udiciareF caracterul nec"ntradict"riu e:!re al
!r"ceului !enal ,n aceat& fa%&F f"rma !re!"nderent cri& a urm&ririi !enale. A!reciem c&
numai ultimele !atru tr&&turi !"t fi c"niderate !ecifice fa%ei de urm&rire !enal&- de"arece
li!a de c"le'ialitate a "r'anului care efectuea%& aceat& acti#itate !"ate fi ,nt9lnit& 0i ,n fa%a de
;udecat& ,n unele m"mente ale def&0ur&rii ei- iar ,n ceea ce !ri#e0te !unerea ,n e:ecutare a
."t&r9ril"r ;udec&t"re0ti !enale Bcea deAa treia fa%& a !r"ceului !enalC li!a de c"le'ialitate a
"r'anel"r care aci"nea%& ,n aceat& eta!& c"ntituie re'ula.
(1
(1
Nea'u I.- Tratat de !r"cedura !enala- Editura PRO- 8ucureti- 133D- !a' 241
3$
A#9nd ,n #edere di!"%iiile 'enerale 0i !eciale ale n"ului C"d de !r"cedur& !enal& al
Re!u/licii 6"ld"#a din $443- e#ideniem cele mai eeniale tr&&turi caracteritice care
u/linia%& !ecificul urm&ririi !enale:
($
2ivizarea atribuiilor procesuale la efectuarea urmririi penale 6ntre procuror i
ofierul de urmrire penal. Princi!iul di#i%&rii atri/uiil"r !r"ceuale ,n fa%a de urm&rire
!enal& ,ntre mai muli u/ieci a f"t cun"cut 0i ,n re'lement&rile !recedente-
(3
dar- !"tri#it art.
($ din CPP- care !re#ede atri/uiile !r"cur"rului la efectuarea urm&ririi !enale 0i art. (D din
CPP- care ta/ile0te atri/uiile "fierului de urm&rire !enal&- c"ntat&m c& !"tri#it n"il"r
re'lement&ri c"m!etena funci"nal& ete di#i%at& ,ntre d"i u/ieci "ficiali re!"na/ili de
aceat& fa%&. Atfel- !r"cur"rul e:ercit9nd funcia de c"nducere a urm&ririi !enale- are !uterea de
a c"nfirma au a ad"!ta ."t&r9rile !r"ceuale !ecifice acetei fa%e- !e c9nd "fierului de
urm&rire !enal& ,i re#ine r"lul tr9n'erii !r"/el"r neceare ,n #ederea dec"!eririi infraciunii 0i
identific&rii f&!tuit"rului.
7mbinarea regulii independenei procurorului i ofierului de urmrire penal
cu regulile subordonrii ierar#ice. P"tri#it alin. B3C al art. (1 din CPP al R6- la e:ercitarea
atri/uiil"r ale ,n !r"ceul !enal- !r"cur"rul ete inde!endent 0i e u!une numai le'ii. El- de
aemenea- e:ecut& indicaiile crie ale !r"cur"rului ierar.ic u!eri"r. P"tri#it alin. B3C al art. $(3
din CPP al R6- "fierii de urm&rire !enal& unt inde!endeni- e u!un le'ii 0i indicaiil"r crie
ale c"nduc&t"rului "r'anului de urm&rire !enal& 0i ale !r"cur"rului. Inde!endena !r"cur"rului 0i
"fierului de urm&rire !enal& !reu!une !"i/ilitatea e:ercit&rii tutur"r atri/uiil"r !re#&%ute de
le'e du!& !r"!ria c"n#in'ere- cu e:ce!ia ca%uril"r c9nd c"nf"rm le'ii e cere ac"rdul
!r"cur"rului ierar.ic u!eri"r A de e:em!lu- ,n ca%ul relu&rii urm&ririi !enale- art. $8D din CPP al
R6F u!end&rii c"ndii"nate a urm&ririi !enale- art. (11 din CPP al R6F ,nc.eierii ac"rdului de
recun"a0tere a #in"#&iei- alin. B2C al art. (4( din CPP al R6.
Caracterul semicontradictoriu al activitilor 6n faza urmririi penale.
Tradii"nal- ,n literatura de !ecialitate
(2
Aa meni"nat caracterul nec"ntradict"riu al urm&ririi
!enale- !"rnind de la fa!tul c& "r'anul de urm&rire !enal& adminitrea%& !r"/e f&r& a le u!une
dicuiei !&ril"r e:itente ,n cau%&.
8ipsa de publicitate a urmririi penale. C"nfidenialitatea urm&ririi ete re'ula
!re#&%ut& de art $1$ din CPP al R6- care e a!lic& !entru a e:clude %&d&rnicirea afl&rii
($
D"lea I.- R"man D.- Eedlec.i I.- ),%d"a'& T.- R"taru ).- Cer/u A.- C"d de Pr"cedur& Penal&. C"mentariu- Ed.
Cartier kuridic- C.i0in&u $44(- !a' (1$
(3
#e%i C"dul de !r"cedur& !enal& a!r"/at !rin Le'ea R.E.E.6. din $2 martie 1311 cc )e0tile E"#ietului Eu!rem al
R.E.E.6.- 1311- nr. 14- art.2$
(2
R&mureanu ).- Eei%area "r'anel"r ;udiciare ,n re'lementarea n"ului C"d de !r"cedur& !enal&- ,n R.R.D. nr.3-
1313- !a' $1
33
ade#&rului din !artea ,n#inuitului 0i a alt"r !er"ane !,n& c,nd nu unt adminitrate uficiente
!r"/e !entru trimiterea cau%ei ,n ;udecat&.
Caracterul preponderent al formei scrise. Aceat& tr&&tur& ete c"nferit& urm&ririi
!enale- !e de " !arte- de fa!tul c& au rele#an& ;uridic& ,n faa intanei numai actele cu!rine ,n
d"ar u/ f"rm& cri&-
((

@n c"nte:t final- #"m a/"rda fa!tul c& !e l9n'& di!"%iiile !ri#ind "/iectul 0i c"!ul
urm&ririi !enale- actualul C"d de !r"cedur& !enal& Bart. $(3A$11C !re#ede 0i alte di!"%iii
'enerale a!lica/ile la efectuarea urm&ririi. Prima di!"%iie ,n acet en face referire la organele
de urmrire penal. Atfel- !"tri#it alin. B1C al art. $(3 din CPP- urm&rirea !enal& e efectuea%&
de c&tre !r"cur"r 0i de c&tre "r'anele c"ntituite c"nf"rm le'ii ,n cadrul: 1C 6initerului
Afaceril"r InterneF $C Eer#iciului )amalF 3C Centrului Nai"nal Antic"ru!ie.
Din di!"%iiile le'ii meni"nate re%ult& n"iunea ,n en lar' de "r'an de urm&rire !enal&-
unde e include 0i !r"cur"rul. @n linii 'enerale- !r"cur"rul ete "r'anul care c"nduce ,ntrea'a
acti#itate efectuat& de "r'anele de urm&rire !enal&. @n ca%urile !re#&%ute de art. $D4 din CPP-
!r"cur"rul e:ercit& nemi;l"cit urm&rirea !enal& ,n en retr9n. Prin urmare- !"tri#it
di!"%iiil"r C"ntituiei Bart. 1$2C-
(1
ale Le'ii cu !ri#ire la Pr"curatur& 0i ale C"dului de
!r"cedur& !enal& Bart. ($- $(3- $D4C- !r"cur"rul ete un "r'an de urm&rire !enal& cu atri/uii de
c"nducere au- du!& ca%- de e:ercitare nemi;l"cit& a urm&ririi !enale.
@n cadrul 6initerului Afaceril"r Interne- al Eer#iciului )amal 0i al Centrului Nai"nal
Antic"ru!ie unt f"rmate u/di#i%iuni !entru efectuarea urm&ririi !enale. Eu/di#i%iunile de
urm&rire !enal& din cadrul acet"r "r'ane unt c"ndue de "fieri de urm&rire !enal& cu atri/uii
!re#&%ute de art. (1 din CPP al R6- acete u/di#i%iuni re!re%ent9nd "r'anele de urm&rire
!enal& ,n en ,n'ut. Aici #"m remarca c& alte "r'ane dec9t cele meni"nate la art. $(3 din CPP
al R6 nu unt ,n dre!t & efectue%e urm&rirea !enal&.
Urm&t"area di!"%iie a!lica/il& la efectuarea urm&ririi !enale- ete rolul acti( al organului
de urmrire penal. C"nf"rm alin. B1C al art. $(2 din CPP- "r'anul de urm&rire !enal& ete
"/li'at & ia t"ate m&urile !re#&%ute de le'e !entru cercetarea u/ t"ate a!ectele- c"m!let& 0i
"/iecti#&- a circumtanel"r cau%ei !entru ta/ilirea ade#&rului. Or'anul de urm&rire !enal& ete
"/li'at & adune !r"/e at9t ,n defa#"area- c9t 0i ,n fa#"area /&nuitului- ,n#inuitului- aceat&
"/li'aie menin9nduAe c.iar dac& /&nuitul au ,n#inuitul ,0i recun"a0te fa!ta.
Atfel- "r'anul de urm&rire !enal& tre/uie & ai/& un r"l acti# ,n !r"ceul !r"/at"riului
ta/ilind t"ate circumtanele !re#&%ute de art. 31 din CPP al R6-
(D
la e:aminarea !l9n'eril"r 0i
((
D"n'"r"% ). 0i c"lecti#- E:!licaii te"retice ale C"dului de !r"cedur& !enal& r"m9n. Partea !ecial&- #"l.II-
8ucure0ti- Editura Academiei- 13D1- !a' 114
(1
C"ntituia Re!u/licii 6"ld"#a din $D.48.1332- cu m"dific&rile 0i c"m!let&rile ulteri"are. C.i0in&u: 6"ld!re-
$44(
(D
*ladc.i *.- )ictim"l"'ia 0i !re#enirea infraciunil"r. C.i0in&u: Acad. <stefan cel 6are- $442- !a' 14$
32
denunuril"r referit"are la infraciuni c"nf"rm art. $1( din CPP al R6- la e:!licarea dre!turil"r
0i "/li'aiil"r !artici!anil"r la urm&rirea !enal& c"nf"rm art. $DD din CPP al R6- la e:aminarea
cereril"r 0i demeruril"r !artici!anil"r la !r"ce 0i ale alt"r !er"ane intereate c"nf"rm art. $D8
din CPP al R6- la ai'urarea ecurit&ii !artici!anil"r la !r"ce 0i a alt"r !er"ane c"nf"rm art.
$1( din CPP al R6.
&rdonanele organului de urmrire penal. @n def&0urarea urm&ririi !enale- "r'anul de
urm&rire !enal&- !rin "rd"nan&- di!une au!ra aciunil"r au m&uril"r !r"ceuale ,n c"ndiiile
C"dului de !r"cedur& !enal&. P"tri#it alin. B$C al art. $(( din CPP al R6- "rd"nana tre/uie & fie
m"ti#at& 0i & cu!rind&: data 0i l"cul ,nt"cmirii- numele- !renumele 0i calitatea !er"anei care "
,nt"cme0te- cau%a la care e refer&- "/iectul aciunii au m&urii !r"ceuale- temeiul le'al al
aceteia 0i emn&tura celui care a ,nt"cmitA". Ord"nana neemnat& de !er"ana care a ,nt"cmitA"
nu are !utere ;uridic& 0i e c"nider& nul&. Dac& "r'anul de urm&rire !enal& c"nider& c& ete
ca%ul & fie luate anumite m&uri- face !r"!uneri m"ti#ate ,n "rd"nan&.
Efectuarea urmririi penale de ctre mai muli ofieri de urmrire penal. P"tri#it alin. B1C al
art. $(1 din CPP al R6- ,n ca%ul un"r cau%e c"m!licate au de mari !r"!"rii- c"nduc&t"rul
"r'anului de urm&rire !enal&- cu ,ncu#iinarea !r"cur"rului- di!une efectuarea urm&ririi !enale
de c&tre mai muli "fieri de urm&rire !enal&. Pr"cur"rul !"ate di!une efectuarea urm&ririi
!enale- ,n unele ca%uri meni"nate la alin.B1C- mai mult"r "fieri din diferite "r'ane de urm&rire
!enal&.
:ocul efecturii urmririi penale re!re%int& urm&t"area di!"%iie a!lica/il& la efectuarea
urm&ririi !enale. P"tri#it alin. B1C al art. $(D din CPP al R6- urm&rirea !enal& e efectuea%& ,n
ect"rul unde a f"t &#9r0it& infraciunea au- la deci%ia !r"cur"rului- ,n ect"rul unde a f"t
dec"!erit& infraciunea "ri unde e afl& /&nuitul- ,n#inuitul au ma;"ritatea mart"ril"r. Atfel-
c"m!etena terit"rial& a "r'anului de urm&rire !enal& ete determinat& de " erie de criterii- care
e iau ,n c"nideraie ,n "rdinea uccei#& meni"nat& ,n le'e. ,nt9ietate are criteriul l"cul
&#9r0irii infraciunii- !"rnind de la fa!tul c& def&0urarea urm&ririi !enale ,n acet ect"r ete
eficient& 0i necear& !entru dec"!erirea infraciunii. L"cul &#9r0irii fa!tei infraci"nale e
determin& a!lic9nduAe di!"%iiile art. 1$ din C"dul !enal ce !re#ede c& e c"nider& l"cul
unde a aci"nat "ri ,n ca%ul inaciunii tre/uie & aci"ne%e- fie l"cul unde a ur#enit "ri- ,n
#i%iunea !er"anei- tre/uiau & ur#in& urm&rile infraciunii date.
Dac& ,n cau%a !enal& unt cercetate mai multe infraciuni &#9r0ite ,n diferite ect"are-
urm&rirea !enal& #a fi efectuat& de "r'anul de urm&rire !enal& la l"cul &#9r0irii ultimei
infraciuni au- du!& ca%- la cea mai 'ra#& infraciune- ,n aemenea ca%uri c"m!etena terit"rial&
ete ta/ilit& !rin "rd"nan& de c&tre !r"cur"rul ierar.ic u!eri"r !r"cur"rului care c"nduce
urm&rirea !enal&.
3(
E5tinderea competenei teritoriale )i delegaiile organului de urmrire penal. Or'anele de
urm&rire !enal& ,0i e:ercit& atri/uiile ,n limitele c"m!etenei terit"riale ,n circumcri!ia
determinat& de tatutul "r'anului de urm&rire !enal&. Art. $(8 din CPP al R6 !ermite e:tinderea
c"m!etenei terit"riale c9nd aciunile de urm&rire !enal& e efectuea%& ,n afara ra%ei de acti#itate
a "r'anului.
Atfel- ,n ca%ul ,n care anumite aciuni de urm&rire !enal& tre/uie & fie efectuate ,n afara
terit"riului ,n care e face urm&rirea !enal&- "r'anul de urm&rire !enal& !"ate & le efectue%e el
,nu0i au & dele'e efectuarea acet"r aciuni altui "r'an re!ecti#- care ete "/li'at & e:ecute
aceat& dele'aie ,n termen de cel mult 14 %ile.
La di!"%iiile !eciale !re#&%ute de art. $(8 din CPP al R6- care !recrie efectuarea un"r
aciuni de urm&rire !enal& !rin dele'aie- urmea%& a fi a!licate 0i di!"%iiile 'enerale ale le'ii-
(8
ce !re#ede atri/uia "fierului de urm&rire !enal& de a di!une- !rin c"miie r"'at"rie- alt"r
"r'ane de urm&rire !enal& efectuarea aciunil"r de urm&rire !enal&. -odul de procedur penal
nu define0te caracterul 0i c"ninutul c"miiei r"'at"rii 0i al dele'aiei- cu e:ce!ia c"miiei
r"'at"rii internai"nale.
(3
Dele'aia
14
Bdele'areaC ete actul !r"cedural !rin care "r'anul ;udiciar !enal c"m!etent cere
unui "r'an ;udiciar ierar.ic inferi"r efectuarea unui act !r"cedural- c.iar dac& nu are c"m!etena
material& au funci"nal& c"re!un%&t"are.
11
Prin urmare- "r'anul de urm&rire !enal& !"ate &
di!un& efectuarea unei aciuni de urm&rire !enal& altui "r'an ,n afara terit"riului !rin c"miie
r"'at"rie au !rin dele'aie ,n funcie de fa!tul dac& ete e'al ,n 'rad au nu cu "r'anul "licitat.
'ermenele urmririi penale. C"dul de !r"cedur& !enal& din $443 nu !re#ede termene le'ale
iniiale ale urm&ririi !enale ,n ca%ul infraciunil"r de trafic de fiine umane- dar- !"tri#it alin. B1C
al art. $(3- urm&rirea !enal& e efectuea%& ,n termen re%"na/il. Termenul re%"na/il de urm&rire
!enal& ,ntrA" cau%& c"ncret& e fi:ea%& de c&tre !r"cur"r !rin re%"luie- ,n funcie de
c"m!le:itatea cau%ei 0i de c"m!"rtamentul !artici!anil"r la !r"ce.
1$
C"nf"rm alin. B3C al art.
$(3 din CPP al R6- termenul de urm&rire !enal& fi:at de !r"cur"r ete "/li'at"riu !entru
"fierul de urm&rire !enal& 0i !"ate fi !relun'it la "licitarea acetuia.
#rocesul;(erbal pri(ind aciunea de urmrire penal. Ofierul de urm&rire !enal& au- du!&
ca%- !r"cur"rul cu "ca%ia efectu&rii un"r aciuni de urm&rire !enal& ,nt"cmec di#ere !r"ceeA
#er/ale. P"tri#it alin. B1C al art. $14 din CPP al R6- !r"ceulA#er/al !ri#ind aciunea de urm&rire
(8
C"dul de !r"cedur& !enal& al Re!u/licii 6"ld"#a BPartea !ecial&C nr. 1$$Ae) din 12.43.$443- !ct. 14C din alin.
B$C- art. (D
(3
C"dul de !r"cedur& !enal& al Re!u/licii 6"ld"#a BPartea !ecial&C nr. 1$$Ae) din 12.43.$443- artic"lele (31-
(3D
14
DEe. Dici"narul E:!licati# al Lim/ii R"m9ne- Ia0i $442- !a' $D3
11
6ateu *..- Pr"cedura !enal& II- Ia0i- Editura +undaiei C.emarea- 1332- !a' 141
1$
C"dul de !r"cedur& !enal& al Re!u/licii 6"ld"#a BPartea !ecial&C nr. 1$$Ae) din 12.43.$443- alin. B$C- art. $(3
31
!enal& e ,nt"cme0te ,n tim!ul efectu&rii acetei aciuni au imediat du!& terminarea ei de c&tre
!er"ana care efectuea%& urm&rirea !enal&.
0%0 Tactica cercetrii* ascultrii* audierii* perc#eziiei a bnuitului i
6nvinuitului 6n cadrul TFU
Cercetarea la faa locului. Du!& cum afirm& ". <0eorg0i- cercetarea la faa l"cului
re!re%int& " acti#itate !r"ceual& 0i tactic& a "fierului de urm&rire !enal&- ce re%id& ,n tudierea-
!erce!erea- de!itarea- fi:area 0i ridicarea nemi;l"cit& a "/iectel"r- ta/ilirea t&rii 0i
!r"!riet&il"r l"r- urmel"r- indiciil"r 0i !"%iiei reci!r"ce a acet"ra- im!"rtante !entru cau%a
cercetat&.
13
Termenul de <faa l"cului au de <l"c al &#9r0irii fa!tei are un ,nele mai lar' el
re!re%ent9nd l"cul efecti# al &#9r0irii infraciunii- c9t 0i %"nele a!r"!iate au alte l"curi ce
c"nin date cu !ri#ire la !re'&tirea- c"miterea 0i urm&rirea fa!tei- inclui# c&ile de acce 0i de
retra'ere ale aut"rului din c9m!ul infraci"nal.
12
Du!& cum meni"nea%& Dora) S.-
1(
f"rmula
faa l"cului emnific& l"cul ,n !erimetrul c&ruia Aa def&0urat acti#itatea infraci"nal&-
!recum 0i cel ,n care Aau manifetat c"necinele aceteia. Or- l"cul &#9r0irii infraciunii 0i
l"cul dec"!eririi urm&ril"r ei nu ,nt"tdeauna c"incid.
-aracterul planificat al in(estigrii locului faptei !reu!une e:aminarea itemic&-
cru!ul"a& 0i de!lin& a tutur"r "/iectel"r care in de e#eniment- alternarea ,ntemeiat& din !unct
de #edere 0tiinific a met"del"r de e:aminare- c"nemnarea u/ t"ate a!ectele a !r"ceului de
e:aminare 0i a re%ultatel"r aciunii de urm&rire !enal&.
O tr&&tur& ditincti#& a in#eti'&rii l"cului fa!tei traficului de !er"ane c"nt& ,n fa!tul c&
"/iectul !rinci!al ,l c"ntituie ta/ilirea fa!tel"r !"rnind de la !er"anele #i%ate- care ,nt ,n
c#ait"talitatea ituaiil"r cun"cute ec.i!ei de cercetare- 0i nu in#er- ca la infraciunile de "m"r-
!re e:em!lu- unde- de multe "ri- c"!ul c"nt& ,n ta/ilirea e:act& a fa!tel"r ,n #ederea
identific&rii- ,n acet m"d- a aut"rului infraciunii.
Ca acti#itate !remer'&t"are efectu&rii cercet&rii l"cului unei fa!te de trafic de !er"ane ,nt
neceare stabilirea locului, scopului i oportunitii efecturii acesteia, precum i dac aceasta
va fi inclus ntr-un complex de activiti procedural penale. @n funcie de cele ta/ilite 0i de
acti#it&ile c"ncrete care urmea%& a fi efectuate- !r"cur"rul #a ta/ili c"m!"nena ec.i!ei de
13
*.e"r'.i& 6.- Tactica cercet&rii la faa l"cului- 6aterial 0tiinific"Adidactic- Uni#. Li/er& Int. din 6"ld"#a-
C.i0in&u- $442- !a' 3
12
LYSQOZa^ . .- NKJPOavX va|J`QTQ KYSSOa`J^YRQ[ J|`aOZRX ^Q`J^ }KaS|H}OaRQU- zJST^Y- 13D8- S 21A(2F
GaOTQR W.o.- oJPQKYRQa- QSSOa`J^YRQa Q JwaRTY `JTY{Y|aOZS|^. zJST^Y- 1311- S 33$A323
1(
D"ra0 E.- Criminalitica. Elemente de tactic&. cc)"l. II. C.i0in&u: Ti!"'rafia Central&- 1333- !a' 2$A23
3D
cercetare. 6em/rii aceteia ,nt !r"cur"ri- "fieri de !"liie ;udiciar& 0i !eciali0ti din di#ere
d"menii- ,n funcie de c"ntituia l"cului fa!tei 0i de !ecificul &#,r0irii infraciunii.
Atfel- dac& la l"cul fa!tei e afl& iteme 0i ec.i!amente inf"rmatice- !re%ena unui
!ecialitAinf"rmatician ete a/"lut necear&. O !reci%are im!"rtant& ete aceea c& ,nt"tdeauna
0eful ec.i!ei ete !r"cur"rul- care- ,n temeiul aut"rit&ii 0i !rer"'ati#el"r c"nferite de le'e-
tre/uie & ,0i aume re!"na/ilitatea ,ntre'ii acti#it&i 0i & " c""rd"ne%e efecti#. 6ai mult dec,t
at,t- c"nducerea ec.i!ei te.nice tre/uie & fie ,n t"ate ca%urile uni!er"nal&- aceata ai'ur,nd
c"erena deci%iil"r- !recum 0i cun"a0terea de c&tre 0eful ec.i!ei a tutur"r datel"r 0i inf"rmaiil"r
le'ate de def&0urarea cercet&rii l"cului fa!tei. E:!eriena a dem"ntrat c& un mem/ru de /a%& al
ec.i!ei ete !ecialitulAcriminalit- ale c&rui cun"0tine !eciali%ate 0iAau d"#edit eficacitatea ,n
curul cercet&rii efectuate la l"cul c"miterii un"r infraciuni de c"ru!ie.
Du!& c"ntituirea ec.i!ei- urm&t"rul !a ete "/inerea a c,t mai multe date certe 0i
inf"rmaii cu !ri#ire la !er"ana- l"cul 0i c"ndiiile ,n care e #a efectua cercetarea. Datele 0i
inf"rmaiile !ree:itente cercet&rii !"t fi utili%ate ,n #ederea ta/ilirii met"del"r de cercetare- a
"!eraiunil"r ur'ente- a ucceiunii acti#it&il"r- a %"nel"r 0i "/iecti#el"r de intere. Datele !"t
c"nta ,n cele "/inute de la tructurile !eciali%ate ,n cule'erea 0i !relucrarea inf"rmaiil"r au
c.iar ,n tudii !remer'&t"are ale %"nei ,n care e afl& l"cul fa!tei.
@nainte de ,nce!erea de!la&rii la l"cul efectu&rii cercet&rii- e im!une 0i ta/ilirea e:act& a
m"dalit&il"r de acce ,n l"cul re!ecti#- indiferent dac& aceata ete " l"cuin&- un l"c !u/lic "ri
!ri#at. @n ituaia ,n care acceul imediat nu ete !"i/il- ete necear& ai'urarea 0i
u!ra#e'.erea !erimetrului- inclui# !rin intituirea de !"turi de u!ra#e'.ere au !a%&- "ri !rin
i'ilarea incintel"r.
Un element al ucceului ,l c"ntituie caracterul inopinant al aciunii* care e:clude
!"i/ilitatea ca f&!tuit"rii & 0tear'& urmele infraciunii au & c.im/e tarea 0i !"%iia
mi;l"acel"r de !r"/&. Pentru "/inerea elementuluiAur!ri%& !"t fi efectuate acti#it&i adiacente
fa!tei- /l"carea c&il"r de acce 0i "cu!area de c&tre mem/rii ec.i!ei a !"%iiil"r clare din %"na de
intere. @n !ractic&- ,n m"mentul acceului la l"cul fa!tei- arcinile c"m!"nenil"r ec.i!ei ,nt
trict ditri/uite ,n enul c& unii dintre ace0tia mer' la l"cul !r"!riuA%i al cercet&rii- ,n tim! ce
alii au ca "/iecti#e declinarea calit&ii 0i c"!ului #enirii- identificarea un"r mart"ri aiteni au
ai'urarea !erimetrului- e cule' inf"rmaii ,n le'&tur& cu fa!ta- circumtanele ,n care Aa
&#,r0it.
Du!& "irea la l"cul fa!tei- le'itimarea 0i !re%entarea ,n m"d neec.i#"c a calit&ii 0i
c"!ului #enirii- !rima arcin& a ec.i!ei c"nt& ,n identificarea 0i u!ra#e'.erea !er"anel"r care
fac "/iectul acti#it&ii de cercetare A !reu!u0ii aut"ri ai infraciunii de trafic de !er"ane 0i
c"m!licii acet"ra- identificarea 0i le'itimarea e#entualel"r #ictime ale traficului de !er"ane-
38
!recum 0i a un"r mart"ri aflai ,n %"n&. Pentru re!ectarea cerinel"r !r"cedurale- ete necear ca
t"ate acti#it&ile de la l"cul fa!tei & e def&0"are ,n !re%ena mart"ril"r aiteni.
@n acti#itatea curent&- cercetarea l"cului fa!tei im!lic& dee"ri 0i efectuarea un"r alte acte
!r"cedurale !enale- !recum ar fi !erc.e%iiile c"r!"rale au d"miciliare- ridicarea de "/iecte au
,ncriuri- rec"ntituiri 0i altele- ituaie ,n care tre/uie re!ectate 0i re'ulile tactice 0i !r"ceualA
!enale !ecifice acet"ra. @n ca%urile !re#&%ute de le'e- !re%ena c"ntinu& la l"cul cercet&rii a
re!re%entantului unit&ii ete "/li'at"rie- iar la f,r0itul acti#it&ii acetuia i e #a ,nm,na un
e:em!lar al !r"ceuluiA#er/al.
De aceea- ,ntre mem/rii ec.i!ei de cercetare tre/uie & e:ite c"m!lementaritate 0i "
,m!&rire ;udici"a& a arcinil"r c"ncrete ale fiec&rui c"m!"nent- arcini care #"r fi 'refate !e
!re'&tirea a de !ecialitate. Din e:!erien& cun"a0tem c& r"lul 0efului ec.i!ei tre/uie & e
re%ume la c""rd"narea 0i u!ra#e'.erea aciunil"r- !recum 0i la fi:area re%ultatel"r cercet&rii-
im!lic,nduAe !er"nal d"ar ,n efectuarea actel"r mai im!"rtante 0i mai delicate. A0adar-
!r"cur"rul care c"nduce cercetarea l"cului fa!tei c"ntituie qca!ul lim!ede= al ec.i!ei- !er"ana
care are " #i%iune de anam/lu au!ra ,ntre'ii aciuni- re!re%int& ec.i!a ,n ra!"rturile cu terii 0i
ai'ur& c"municarea cu ace0tia- !recum 0i c""rd"narea cu alte ec.i!e care def&0"ar& acti#it&i
imilare ,n l"curi diferite. Atin'erea "/iecti#el"r unei in#eti'aii a l"cului fa!tei neceit&
utili%area ima'inaiei- !"ntaneitate 0i #al"rificarea e:!erienei d"/,ndite ,n acet d"meniu- iar
inter!retarea urmel"r 0i ela/"rarea 'radual& a #eriunil"r c"ntituie un !r"ce c"ntinuu- care
a#anea%& !aralel cu def&0urarea !r"!riuA%i& a cercet&rii.
Delimitarea l"cului fa!tei ete una !ur c"n#eni"nal&- aria cercet&ril"r !ut,nd fi e:tin&
tre!tat- ,n funcie de re%ultatele "/inute anteri"r. Cercetarea l"cului fa!tei ete a!r"a!e
,nt"tdeauna un act ire!eta/il- de aceea tre/uie efectuat& cu mare atenie- atfel ,nc,t & fie
e#ideniate !,n& 0i cele mai mici a!ecte care au rele#an& ,n cau%&- dar 0i acele elemente
uce!ti/ile de a fi utili%ate ulteri"r- ,n #ederea ta/ilirii ade#&rului. Ec.i!a de cercetare are
arcina & ta/ileac& anumite a!ecte care au caracter trec&t"r- cum ar fi: !"%iia 0i tarea u0il"r-
feretrel"r- !erdelel"rF !re%ena un"r mir"uri de"e/iteF tem!eratura mediului am/iant- a
diferitel"r "/iecteF 'uturile un"r u/taneF tarea ,n care e '&ea lumina Ba!rin&- tin&CF
!"%iia m"/ilierului ,n ,nc&!erile ce urmea%& a fi cercetateF funci"narea un"r a!arate de u%
canic au '"!"d&recF !"%iia telef"nului- a a'endei telef"niceF "ra indicat& de ceaul aflat la
l"cul fa!teiF !"%iia c.eil"r la u0ile ,ncuiate B,n e:teri"r au ,n interi"rCF tarea tim!ului etc.
Atfel de elemente care au f"t ur!rine ,n tim!ul cercet&ril"r Aau referit la falificarea
un"r d"cumente B!a0a!"arte- c&ri de identitateC- falul !ri#ind identitatea un"r #ictime B,n c"!ul
ac"!eririi #,rtei de min"ratC.
33
Pr"/lemele 'enerale !e care tre/uie & le l&mureac& cercetarea l"cului fa!tei e 'refea%& !e
elementele c"ntituti#e ale infraciunii de trafic de !er"ane- acetea fiind urm&t"arele:
= identitatea, calitatea )i participaia persoanelor la s(r)irea infraciunii de trafic de
persoane>
= aciunile licite )i ilicite ale acestor persoane, inclusi( cele legate cu atribuiile de ser(iciu>
= scopul acti(itii infracionale>
= sumele de bani )i foloasele care constituie obiectul acti(itii infracionale.
De aemenea- #"r fi c&utate ,ncriuri- #al"ri 0i alte mi;l"ace de !r"/& din care ar !utea &
re%ulte a!ecte c"ne:e fa!tel"r !r"!riu%ie- dar care c"ntri/uie la in#eti'area criminalitic& a
infraciunii re!ecti#e 0i t"t"dat& c"ntri/uie la "lui"narea cau%ei !enale. O cate'"rie a!arte de
urme care au " rele#an& de"e/it& " c"ntituie urmele de u/tane flu"recente.
De altfel- ,ntrA" aemenea ituaie- in#eti'area l"cului fa!tei ete intim le'at& de acti#it&ile
!remer'&t"are 0i imultane de in#eti'are criminalitic&.
Cu t"tul altfel e !re%int& audierea mart"ruluiA#ictim& a infraciunii traficului de fiine
umane. Ee rec"mand& ca audierea & ai/& l"c ,n !atru eta!e:
1. Construirea relaiei. Aceat& eta!& a f"t de%#"ltat& ,n Re'ulile audierii.
2. Povestirea liber a evenimentelor, a istoriei de trafic. Aceata ete eta!aAc.eie a audierii-
c,nd #ictima tre/uie & !"#eteac& cu !r"!riile cu#inte ceea ce i Aa ,nt,m!lat- ,ntrA" manier&
!"ntan& 0i ne,ntreru!t&- !rin adrearea de ,ntre/&ri din !artea anc.etat"rului. Cercet&rile
dem"ntrea%& c& e#enimentele decrie ,n aceat& eta!& #"r "feri cele mai #eridice d"#e%i care
!"t fi "/inute de la #ictim&. Cu i'uran&- #"r fi unele !au%e- !e m&ur& ce #ictima e tr&duie0te
&A0i aminteac& e#enimentele care !"t fi durer"ae au !etrecute cu mult tim! ,n urm&- de aceea-
anc.etat"rul tre/uie & 0tie cum & adminitre%e acete !au%e- !entru a nu de#eni t,n;enit"are.
+"l"irea ,ncura;&ril"r #er/ale ete " m"dalitate de a de!&0i acete m"mente. Adminitrarea
acetei eta!e ete une"ri 'rea !entru anc.etat"r 0i de!inde de it"ria de trafic a #ictimei 0i de
c"nte:tul ca%ului.
@n audierea alt"r infraciuni ete !"i/il ca #ictima & redea !rinci!alele e#enimente ,n curul
unei in'ure ,nt,lniri. @n ca%urile de trafic de !er"ane acet lucru e ,nt,m!l& rar- de"arece
fa!tele Aau def&0urat !e " !eri"ad& mare de tim! 0i ete dificil de remem"rat t"tul ,ntrA"
in'ur& eiune. Ete !"i/il & fie neceare mai multe eiuni de !"#etire li/er&- !,n& c,nd
#ictima #a reu0i & redea cele mai im!"rtante e#enimente.
6ai mult- trecerea tim!ului- dificultatea remem"r&rii 0icau !re%ena un"r traume !"t
,m!iedica #ictima & redea c"erent 0i clar t"ate e#enimentele. Anc.etat"rul #a tre/ui & ca!te%e
fiecare d"#ad& im!"rtant& !entru fiecare eta!& a !"#etirii.
24
Sc0ia iniial a istoriei de trafic. Aceata e !"ate "/ine la !rima ,nt,lnire cu #ictima- c,nd i
e #a cere & redea " c.i& a it"riei de trafic- dar & nu intre ,n detalii. Ec.ia tre/uie & cu!rind&
!laarea ,n tim! a !eri"adei de trafic !e care a tr&itA"- c,nd a f"t !rima dat& recrutat& 0i unde-
!rin c,te ari a trecut 0i cum a f"t tran!"rtat&- !rin ce ti! de e:!l"atare a trecut- de cine a f"t
traficat& 0i c,nd a reu0it & ca!e. O/iecti#ul ete de a "/ine " c.i& clar&- f"l"ind cu#intele
#ictimei- "ferind anc.etat"rului !"i/ilitatea de aA0i face " ima'ine 'eneral& au!ra ca%ului ,n
ine. @n cele mai multe dintre ca%uri- anc.etat"rul ar tre/ui & ,nc.eie aici inter#iul !entru %iua
re!ecti#& 0i & nu treac& la eta!a ,ntre/&ril"r.
Pentru urm&t"arele inter#iuri- /a%ate !e aceat& c.i&- anc.etat"rul ar tre/ui & ,m!art&
audierea ,n mai multe !&ri care & reflecte eta!ele din c.ia iniial& "ferit& de #ictim&. De
e:em!lu- #ictima a f"t recrutata ,ntrA" ar& 0i a!"i traficat& ,n alte d"u& &ri- ,nainte de a fi
al#at& ,n cea de a !atra ar&- anc.etat"rul ar tre/ui & ,m!art& audierea ,n !atru e'mente- fiecare
c"re!un%&t"r unei &ri 0i cu aceat& "ca%ie #ictima ar tre/ui & "fere detalii emnificati#e de!re
e#enimentele care au a#ut l"c ,n ara de recrutare. @n cadrul urm&t"arei ,nt,lniri ar tre/ui "rientat&
audierea au!ra a ceea ce Aa ,nt,m!lat ,n urm&t"area ar& 0i a0a mai de!arte. Eficiena met"dei
de identificare a inf"rmaiil"r rele#ante de!inde 0i de circumtanele !articulare ale fiec&rui ca%
,n !arte.
. !ntrebrile. @n eta!a ,ntre/&ril"r tre/uie clarificate de anc.etat"r anumite a!ecte din
it"ria de trafic a #ictimei. @n acet en- "ferim u'etii cu caracter 'eneral !ri#ind !unerea
,ntre/&ril"r: A nu e !un d"u& ,ntre/&ri ,ntrA" in'ur& !r"!"%iie- ,ntre/&rile tre/uie & fie curte 0i
clare- fiind e#itate c"ntruciile 'ramaticale dificileF A ,ntre/&rile tre/uie adreate !e un t"n
u!"rti#- ete indicat & e e#ite t"nul care arat& ne,ncredere 0icau cel criticF A e rec"mand&
e#itarea ;ar'"nului !r"fei"nal au "ricare altul- !entru c& e !"ate 'enera c"nfu%ieF A
anc.etat"rul tre/uie & utili%e%e termenii f"l"ii de #ictim& ,n decrierea it"riei de trafic- atfel-
,n ca% de e:!l"atare e:ual&- anc.etat"rul tre/uie & f"l"eac& termenii !e care #ictima ,i
utili%ea%& !entru decrierea clienil"r au a acti#it&il"r e:ualeF A lim/a;ul e:ual inadec#at-
ir"ni%area #ictimei- 'eturile "/cene nu tre/uie utili%ate de anc.etat"rF A ,ncura;area #ictimei 0i
reai'urarea ei c& ceea ce face ete /ine- ,ncura;are indicat& at,t tim!- c,t ,ncura;&rile nu
mani!ulea%& #ictima & c"ntinue dinc"l" de ceea ce inteni"nea%& & !un&F A din cau%& c&
ituaiile de trafic e def&0"ar& !e !eri"ade mari de tim!- #ictimele nu reu0ec & !lae%e e:act
,n tim! t"ate e#enimentele. T"tu0i ete im!"rtant ca datele & fie c,t mai e:acte- mai ale ,n ceea
ce !ri#e0te datele de!re %ilele tran!"rtului- !eri"ada ,n care a a#ut l"c- de e:em!lu- un #i"l etc.
Identificarea d"#e%il"r c"r"/"rati#e e #a face cu at,t mai u0"r- cu c,t cr"n"l"'ia e#enimentel"r
ete mai e:act&. O tactic& de f"l"it& de a#"caii a!&r&rii ete de a crea c"nfu%ie ,n mintea
#ictimel"r cu !ri#ire la !laarea e#enimentel"r ,n tim! 0i a ec#enel"r tem!"rale. Unul dintre
21
"/iecti#ele a!&r&rii ete !unerea la ,nd"ial& a credi/ilit&ii #ictimel"r- dem"ntr,nd c"nfu%ia
acet"ra cu !ri#ire la tim! 0i l"curi- ,n lumina acet"r !r"/leme ete mai util & ru'&m #ictima &
!lae%e e#enimentele !ecifice ra!"rtate la anumite re!ere emnificati#e !entru ea- dec,t & ne
!re%inte clar luna 0i %iua. )ictima ete ca!a/il& & !re%inte date c"ncrete- cu i'uran& c& acetea
re!re%int& cele mai i'ure d"#e%i. Ee #a cere #ictimei & !lae%e e#enimentele ,n funcie de unele
re!ere- de e:em!lu- Cr&ciunul au alte &r/&t"ri reli'i"ae- e#enimente din familie etc.
O/iecti#ul ete mai de'ra/& de a a;uta #ictima & !lae%e e#enimentele deAa lun'ul unui calendar
emnificati# !entru ea- dec,t & le !lae%e !e un calendar e:act- claic.
E:it& !atru ti!uri de ,ntre/&ri- !entru f"rmularea c&r"ra tre/uie manifetat& " 'ri;&
de"e/it&- !entru a nu "feri #ictimei r&!unuri u'erate. E:it& 0i ricul ca #ictima & "fere
r&!unuri !e care ea c"nider& c& anc.etat"rul le a0tea!t&. )ictimele traficului ,nt #ulnera/ile
la acet 'en de ric din mai multe m"ti#e- atfel: A e:it& !"i/ilitatea ca trauma de care acetea
ufer& & le creac& u'eti/ilitatea- c"nte:tul 0i e:!erienele anteri"are le'ate de c"ntactul cu
!"liia- !arc.etul & le in.i/eF A ,n ca%ul #ictimel"r de alte etnii Blim/& 0i cultur&C !"t a!&rea
ne,nele'eri ,n c"municare 0i im!licit r&!unuri inc"recteF A #ictimele traficului ufer& adeea
amne%ii tem!"rare- c"nte:t ,n care acetea !"t in#enta r&!unuri !lau%i/ile ca m&ur& de
!r"tecie !er"nal&F A tilul ,ntre/&ril"r ete !re!"nderent ,nc.i- a'rei#- #ictima !"ate "feri un
r&!un !e care ea imte c& anc.etat"rul ,l d"re0te- ,n l"c & dea r&!unul care reflect& ade#&rul.
Ea #a !r"ceda atfel !entru a l&/i !reiunea e:ercitat& de anc.etat"r.
E,nt !atru ti!uri de ,ntre/&ri ce !"t fi utili%ate ,n audierea traficului de fiine umane:
a3 7ntrebri desc0ise. Acet ti! de ,ntre/&ri ete indicat a fi f"l"it c,t mai de de c&tre
anc.etat"ri ,n !eri"ada audierii- de"arece e !"t "/ine date !recie din !artea #ictimei 0i cade
ricul de a a!&rea inter!retarea u/iecti#& a anc.etat"rului au!ra e#enimentel"r. @ntre/&rile
dec.ie !ermit #ictimei & "fere multe inf"rmaii de!re u/iectul ,ntre/&rii- f&r& a fi u'erat
#ictimei un anume r&!un. Dac& anc.etat"rul d"re0te & "/in& inf"rmaii de!re un anume
u/iect- ete indicat a f"l"eac& ,ntre/&ri dec.ie de 'enul: fP"i &Ami !ui mai multe
de!re...mf- fP"i &Ami e:!lici mai mult de!re...mf- fAi meni"nat fa!tul c&....- ,i mai aduci
aminte ce#a le'at de acet e#enimentmf. Acete ,ntre/&ri ,nt neutre ca 0i c"ninut 0i c"!ul l"r
ete de a a;uta #ictima & e f"cali%e%e au!ra unui anumit e#eniment- & "fere c,t mai multe
inf"rmaii de!re aceta- f&r& ,n& a i e u'era #reun r&!un ,n !reala/il.
b3 7ntrebri specifice, fundemf- fc,ndmf- fcemf- fcinemf- fde cemf Cu a;ut"rul acet"r ,ntre/&ri
!"t fi anali%ate e#enimente c"ncrete 0i clarificate am/i'uit&i care !"t a!&rea !e !arcurul
relat&rii #ictimei. E!ecialitul tre/uie & utili%e%e acet ti! de ,ntre/&ri cu atenie- de"arece- ,n
ca%ul e:!l"at&rii #ictimei ,n l"caii !ri#ate- una dintre d"#e%ileAc.eie ete ta/ilirea c"ndiiil"r de
cla#ie ,n care a f"t inut& #ictima. De aceea- !"t a!&rea ,ntre/&ri de 'enul: fC,te "re !e %i a#eai
2$
#"ie & ...mf- f Ce ti! de m,ncare i e d&deamf. Dac& acete ,ntre/&ri nu aduc inf"rmaii
adii"nale- atunci !"t fi ref"rmulate: fpi e d&dea #"ie #re"dat& &...f- fpi e d&dea ce#a de
m,ncaremf. @n m"mentul ,n care anc.etat"rul a !rimit r&!unul- ar tre/ui & re#in& la !rimul ti!
de ,ntre/&ri !ecifice. @ntre/&rile care f"l"ec e:!reia fDe cemf tre/uie f"l"ite cu mare atenie-
!entru c& !"t ,ncrimina- /lama- acu%a. Un e:em!lu al acetui 'en de ric- care a!are ,n ca%urile
de trafic ete m"mentul ,n care #ictima ete ,ntre/at&: fDe ce nu ai fu'it ,n m"mentul ,n care ai
a#ut "ca%iamf Ete " ,ntre/are #alid& 0i- ,n 'eneral- emnificati#&- !entru c& r&!unul #ictimei
!"ate ilutra 'radul de team& al aceteia fa& de a/u%urile 0i c"necinele unei tentati#e nereu0ite
de e#adare 0i- de aemenea- r&!unul !"ate ilutra natura c"erciti#& a c"ntr"lului !e care
traficantul lAa a#ut au!ra #ictimei. Dac& aceat& ,ntre/are ete !u& !e un t"n acu%at"r- a'rei#
au ,ntrA" manier& re!etiti#&- #ictima e !"ate imi incriminat&- /lamat& 0i aceata !"ate afecta
relaia de ,ncredere care Aa de%#"ltat !,n& acum ,ntre anc.etat"r 0i #ictim&. @ntre/area fiind !u&
!e un t"n neutru- aceat& !r"/lem& nu ar tre/ui & a!ar&. Alternati#- ricul !"ate fi redu !rin
e#itarea utili%&rii e:!reiei fDe cemf- care !"ate fi ,nl"cuit& cu ,ntre/&rile de 'enul: fCe anume
teAa ,m!iedicat & fu'imf- f6ai era altce#a care teAa ,m!iedicat & e#ade%imf- f@mi !"i e:!lica ce
anume te ,m!iedica & e#ade%imf.
c3 7ntrebrile nc0ise. Acet ti! de ,ntre/&ri fi:ea%& un et de !"i/ile r&!unuri din care
#ictima ete ru'at& & alea'& unul. @ntre/&rile ,nc.ie ,nt f"l"ite ,n m"mentul ,n care ,ntre/&rile
dec.ie 0i cele !ecifice au e0uat ,n clarificarea un"r a!ecte 0i dec"!erirea de detalii
emnificati#e. Ricul acetui ti! de ,ntre/&ri ete acela c& #ictima !"ate fi tentat& & '.iceac&
r&!unul au nu ,0i aduce aminte e:actF acet ric a!are atunci c,nd ete #"r/a de c"!ii au
#ictime care ufer& de indr"m de tre !"ttraumatic. Aceat& ituaie !"ate fi e#itat&- dac& i e
reaminte0te #ictimei re'ula ,n care e ti!ulea%& c& !"ate & !un& f&r& team& 0i dac& nu 0tie
r&!unul au nu ,0i aminte0te e:act. Acet fact"r !"ate fi intr"du 0i ca un r&!un alternati# ,n
,ntre/are- de e:em!lu: fTeAa #i"lat ,nainte au du!& ce ai trecut 'rania- au nu ,i !"i amintimf
Indicat ete ca ,ntre/&rile ,nc.ie & fie e#itate !e c,t !"i/il- mai ale atunci c,nd ete #"r/a de
!r"/e au d"#e%i e:acte 0i im!"rtante care #"r fi #erificate ,n tim!ul !r"ceului.
d3 7ntrebrile de ndrumare. @ntre/&rile de ,ndrumare ,nt cele ,n care r&!unul ete im!licit
ca- de e:em!lu: f@i lua t"i /anii- nuAi a0amf @ntre/&rile de ,ndrumare tre/uie f"l"ite d"ar ,n
m"mentul ,n care celelalte ti!uri de ,ntre/&ri nu au a#ut re%ultatul c"ntat. Acet ti! de ,ntre/&ri
u'erea%& r&!unul 0i- din acet m"ti#- ,nt c"ntetate.
". #tapa nc$eierii audierii. Ete im!"rtant ca inter#iul & e ,nc.eie ,ntrAun m"d tructurat.
Nu tre/uie & e:ite " ,nc.eiere a/ru!t&- de aceea anc.etat"rul tre/uie & inf"rme%e #ictima cu
!ri#ire la urm&t"rii !a0i ai audierii. @n ceea ce !ri#e0te etapa nc0eierii inter(iului, snt
importante urmtoarele aspecte: A Anc.etat"rul tre/uie & fac& un re%umat al !unctel"r eeniale
23
din m&rturia #ictimei 0i & #erifice ,m!reun& cu ea care ,nt c"recte. Re%umatul tre/uie &
f"l"eac& cu#intele #ictimei- nu inter!retarea reali%at& de anc.etat"r. )ictima tre/uie ru'at& &
c"recte%e "ri de c,te "ri ete ne#"ie au & fac& anumite clarific&riF A )ictima tre/uie ,ntre/at&-
dac& anc.eta iAa creat !r"/leme- dac& a ,nele t"t ce Aa dicutat 0i dac& ,nt a!ecte !e care
d"re0te & le clarifice. De aemenea- dac& aceata are anumite ,ntre/&ri- acum ete m"mentul &
le adree%eF A Anc.etat"rul tre/uie & mulumeac& #ictimei !entru c"la/"rare 0i & u/linie%e
im!"rtana m&rturiei eiF A Anc.etat"rul tre/uie a!"i & e:!lice care ,nt urm&t"rii !a0i-
urm&t"arele inter#iuri- !lanul urm&t"arel"r eta!e etc.F A Ec.i!a de aiten& a #ictimei tre/uie &
e ai'ure c& du!& audiere ne#"ile de /a%& ale #ictimei ,nt ,m!linite: tran!"rt aca&- medicaie-
ca%are ,ntrAun ad&!"t etc.
Perc#eziia domiciliar i anc#eta financiar 6n cazul investigrii analitice a
infraciunilor de trafic de persoane
@n ma;"ritatea ca%uril"r- in#eti'area infraciunil"r 'ra#e ,nce!e la l"cul &#,r0irii fa!tei care
ete u0"r de determinat- de e:em!lu- ,n ca%urile de "m"r au furt !rin efracie. Anc.eta !"rne0te
de ,ndat& ce l"cul fa!tei a f"t !u u/ !a%&. ?nfraciunile de trafic de persoane au ns anumite
particulariti distincte:
A l"cul fa!tei nu ete ,nt"tdeauna e#ident 0i nu !"ate fi determinat cu u0urin&F
A l"cul fa!tei e c.im/& !ermanent 0i dee"ri infraciunea ,nce!e ,n tr&in&tateF
A l"cul ,n care e afl& #ictima tre/uie c"niderat ca !rimul l"c al fa!teiF
A l"cul ,n care e afl& #ictima e m"dific& !e !arcurul diferitel"r fa%e- ceea ce ,neamn& c&
0i l"cul fa!tei e m"dific& !ermanent. 6i;l"acele de !r"/& tre/uie tr,ne din t"ate l"curile
cun"cute de "r'anele ;udiciare.
@n funcie de am!laarea l"caiei- e #"r f"l"i mi;l"acele adec#ate- in,nd c"nt de
neceitatea !re%enei la efectuarea !erc.e%iiei d"miciliare a urm&t"ril"r !eciali0ti: dac& ete
ca%ul- inter!rei !entru lim/ile #"r/ite de u!eci 0i de #ictimeF f"t"'rafi 0i !eciali0ti #ide"F
ec.i!e de !erc.e%iieF !eciali0ti !entru cercetarea urmel"rF te.nicieni din anumite d"menii Bde
e:em!lu- dac& #a fi ne#"ie de un !ecialit !e c"m!utere ,n ca%ul im!lic&rii unei a'enii de
recrutare au c,nd acti#it&ile de !r"tituie ,nt intermediate !rintrA" reea de qcallA'irl=C.
La l"cul cercet&rii- "r'anele ;udiciare #"r fi ,n dial"' cu trei cate'"rii de !er"ane: u!eciiF
#ictimeleF clienii acet"ra- ,n ca%ul ,n care cercetarea l"cului fa!tei are l"c la un /"rdel.
Ete !"i/il ca #ictimele & fi c"mi diferite infraciuni- cum ar fi !"eia un"r d"cumente de
c&l&t"rie fale au a un"r #i%e falificate au im!licarea ,n !r"tituie. T"tu0i- ,n aceat& fa%&- ele
au un r"l im!"rtant ca !"i/ile mart"re ,m!"tri#a traficanil"r- de aceea tre/uie tratate
c"re!un%&t"r. Ec.i!a de efectuare a !erc.e%iiei d"miciliare tre/uie ,m!&rit& ,n d"u&: " ec.i!&
e #a "cu!a de #ictime- cealalt& ec.i!& e #a "cu!a de traficani.
22
)ictimele tre/uie ,nde!&rtate de la l"cul efectu&rii !erc.e%iiei d"miciliare c,t mai re!ede
!"i/il- atfel ,nc,t traficanii & nu ai/& !"i/ilitatea de a le intimida. @n !lu- "r'anele ;udiciare
#"r a#ea mai mult tim! !entru a crea " relaie de ,ncredere cu #ictimele- element de " im!"rtan&
crucial& !entru c""!erarea dintre !"liie 0i #ictime.
De aemenea- #ictimel"r li e "fer& tim! &A0i tr,n'& lucrurile !er"nale. Dac& acetea e
afl& la l"cul efectu&rii !erc.e%iiei- traficantul #a fi e!arat ,n c"!ul limit&rii !eric"lului de
intimidare a #ictimei. Dac& /a'a;ul #ictimei e afl& la alt& adre&- ea #a fi du& ac"l" !entru a 0iAl
recu!era.
Prin aceata e urm&rec d"u& "/iecti#e:
,n !rimul r,nd- femeia are dre!tul & ,0i recu!ere%e lucrurile !er"nale- mai ale dac& ete
,n !eric"l de a fi e:!ul%at&F
,n al d"ilea r,nd- "r'anele ;udiciare #"r a#ea !"i/ilitatea & c"ntr"le%e actele de identitate
0i de c&l&t"rie Bdac& ele e:it& 0i dac& e afl& ,n !"eia eiC 0i "rice alte d"cumente care !"t
c"ntitui !r"/e ,m!"tri#a traficului- cum ar fi un ;urnal- lite de !lat&- ade#erine de munc&-
c.itane !entru #ir&ri de /ani etc.
+a!tul c& #ictima nu deine !r"!riile acte de identitate !"ate fi " d"#ad& c& traficantul a
inutA" u/ c"ntr"l- mai ale dac& mai t,r%iu acete d"cumente #"r fi '&ite ,n !"eia lui.
Pe c,t ete !"i/il- #ictimele nu #"r fi due la aceea0i ecie de !"liie cu traficanii- ceea ce
#a a#ea mai multe a#anta;e. @n !rimul r,nd- #ictimele e #"r rela:a 0i le #a fi mai u0"r &
#"r/eac& dec.i- atunci c,nd e:!l"atat"rii l"r nu mai ,nt ,n a!r"!iere. Un a#anta; mult mai
im!"rtant ete fa!tul c&- dac& unele #ictime afirm& c& au uferit 'ra#e a/u%uri e:uale au fi%ice-
nu mai e:it& ricul c"ntamin&rii urmel"r 0i mi;l"acel"r de !r"/&- de"arece traficanii nu ,nt
inui ,n acela0i l"c cu #ictimele.
Clienii #"r fi tratai ,n funcie de ituaia re!ecti#&. Dac& ei nu Aau f&cut #in"#ai cu nimic-
cel mai im!lu !entru "r'anele ;udiciare ete & n"te%e datele l"r !er"nale Bdac& le'ea !ermite
acet lucruC 0i &Ai ,nde!&rte%e de la l"cul fa!tei- de"arece ete !reta/il ca declaraiile l"r & nu
ai/& " #al"are !r"/at"rie de"e/it&- dar !re%ena l"r ridic& !r"/leme de ecuritate. @n ca%ul ,n
care im!la !re%en& a clienil"r la adrea re!ecti#& re!re%int& " ,nc&lcare a le'ii- "r'anele
;udiciare tre/uie & ia m&urile neceare !entru audierea am&nunit& a traficanil"r.
Pe c,t ete !"i/il- e #a ,nre'itra !e /and& #ide" intrarea ec.i!ei de efectuare a !erc.e%iiei
,n !aiile re!ecti#e 0i m"dul de cercetare a traficanil"r- !re a a#ea " e#iden& a urm&t"arel"r
a!ecte: c"m!"rtamentul c"rect al "r'anel"r ;udiciare de anc.et&F ce Aa #"r/it ,n tim!ul
!erc.e%iieiF dac& !erc.e%iia e efectuea%& ,ntrAun /"rdel- clu/- etc. /anda #ide" re!re%int& "
!r"/& indu/ita/il& !ri#ind interi"rul /"rdelului 0i ,m/r&c&mintea #ictimel"rF dac& e dein
ima'ini #ide" cu #ictime ,n dre"uAuri au emide%/r&cateF traficanii nu mai !"t !retinde c& nu
2(
au 0tiut c& #ictima lucra ca !r"tituat&F dac& Aau efectuat !l&i trucate- /anii aflai ,n !"eia
traficantului #"r fi c"ntr"lai. Pentru a fi c"m!arai- e #a im!rima !e /and& #ide" ridicarea 0i
i'ilarea /anil"r ,n !re%ena traficantului.
@n limitele le'ii- "r'anele de anc.et& ;udiciare tre/uie & ridice t"ate "/iectele care !"t
c"ntitui " !r"/&. Dac& e:it& ,nd"ieli ,n !ri#ina un"r "/iecte- ete mai /ine & e ridice 0i
acetea- urm,nd & fie returnate ulteri"r- dec,t & fie l&ate ,n l"cul l"r 0i & nu mai fie '&ite ,n
m"mentul ,n care Aa reali%at emnificaia l"r !r"/at"rie.
@n limita reurel"r di!"ni/ile "r'anel"r ;udiciare- #"r fi cercetate 0i !erc.e%ii"nate t"ate
adreele 0i !aiile im!licate ,n infraciuni: cele din fa%a de recrutare- qcaele i'ure=-
/"rdelurile- alte !aii- de aemenea d"miciliile traficanil"r- dac& ei nu l"cuiec la qcaele
i'ure=.
Ete !"i/il ca traficanii & fi f&cut mari ef"rturi !entru a acunde mi;l"ace de !r"/&- de
e:em!lu d"cumente de identitate 0i /ani ,n numerar. De aceea- "r'anele ;udiciare tre/uie &
in#eteac& mult tim! ,n !lanificare 0i ,n !erc.e%ii"narea minui"a& a adreel"r re!ecti#e 0i- ,n
!ecial- a d"miciliil"r traficanil"r. @n m&ura !"i/ilit&il"r- ,nainte de a e ,nce!e !erc.e%iia
d"miciliar&- e #a filma fiecare camer& ,n care traficanii Aau aflat ,m!reun& cu #ictimele.
Ima'inile de la efectuarea !erc.e%iiei !"t a#ea " im!"rtan& de"e/it&- dac& #ictima afirm&
c& a f"t atacat& e:ual au fi%ic ,ntrAunul din acete l"curi- de"arece ete !uin !r"/a/il- date
fiind acti#it&ile de !r"tituat& ale #ictimei- c& e #"r mai '&i urmele medic"Ale'ale ale unui
!reu!u #i"l !etrecut un tim! ,n urm&. T"cmai din acet m"ti#- fi:area !e /and& #ide" a
!aiil"r re!ecti#e ete un element eenial ,n c"r"/"rarea afirmaiil"r #ictimei. Ee #"r ,nre'itra
!e #ide" ,nc&!erile /"rdelului- fi:,nduAe t"ate detaliile: ti!ul ,nc&!eril"r- reclame- materiale
!"rn"'rafice- acce"rii f"l"ite ,n acti#it&ile e:uale- !re%er#ati#e- lite de !reuri.
De aemenea- cu "ca%ia efectu&rii !erc.e%iiei- d"#e%ile e #"r filma 0i e #"r !erc.e%ii"na
t"ate #e.iculele f"l"ite de u!eci. O/iectele ridicate #"r fi am/alate c"re!un%&t"r 0i
c"nemnate ,ntrAun !r"ceA#er/al- c"nf"rm le'ilaiei ,n #i'"are. @nainte de ,nc.eierea
!erc.e%iiei d"miciliare 0i !&r&irea adreei re!ecti#e- at,t traficanii c&r"ra li Aau c"nficat
"/iecte- c,t 0i celelalte !er"ane !re%ente #"r fi "licitate de !"liie & citeac& 0i & c"nfirme-
!rin emn&tura l"r- lita cu "/iectele ridicate 0i !r"ceulA#er/al ,n care au f"t c"nemnate
declaraiile cel"r ,n cau%&.
E!ecific in#eti'&rii criminalitice a traficului de !er"ane- cu !ri"ritate la efectuarea
!erc.e%iiei d"miciliare- e #a !une accent !e urm&t"arele:
A "rice d"cumente le'ate de !r"ceul de recrutare- cum ar fi reclame- a'ende- c"re!"nden&
cu 0c"li de lim/i tr&ine au cu ecii c"nulare ale am/aadel"rF
21
A /ani ,n numerar- c9rduri- caiete de cecuri au alte d"cumente le'ate de tran%acii financiare-
indiferent dac& ete #"r/a de ume mai mari au mai miciF
A "rice fel de ,ncriuri referit"are la !l&ile efectuate de #ictime c&tre traficani- de e:em!lu-
caiete cu e#idena !l&il"r %ilnice- lite de !lat& crie de m,n&- c.itane ale un"r !l&i /ancare au
!"0taleF
A "rice acte de identitate au d"cumente de c&l&t"rie- /ilete- cu!"ane- c.itane- /ilete de /"rd-
/ilete de /a'a;F
A "rice ,ncriuri referit"are la eli/erarea !a0a!"artel"r 0i a #i%el"r- cri"ri de !"n"ri%are-
c"ntracte de dan- c"ntracte cu a'enii de ec"rt& au a'enii matrim"niale- f"rmulare de
,ncriere la 0c"li de lim/i tr&ineF
A "rice d"cumente le'ate de "r'ani%area c"tidian& a acti#it&il"r de !r"tituie: reclame- lite
cu "rele !retate- lite cu er#iciile e:uale "ferite- lite de !reuri- te:teAtandard !entru
er#iciile de e: la telef"nF
A "rice "/iecte f"l"ite ,n acti#itatea de !r"tituie- cum ar fi unif"rme- intrumente- acce"rii
e:uale- cantit&i mari de !reer#ati#e- materiale !"rn"'raficeF
A "rice ,ncriuri referit"are la ,nc.irierea 0i m"dul de !lat& a !aiil"r l"cati#e- a qcael"r
i'ure= "ri a alt"r adreeF
A t"ate itemele de telec"municaii 0i ec.i!amentele inf"rmatice: c"m!utere- telef"ane
m"/ile- a!arate de fa:- minic"m!utere- a'ende electr"niceF
A "rice lucruri de #al"are !e care u!ectul le are ,n !"eie au leAa ac.i%ii"nat !entru
altcine#a- indic,nd c.eltuieli care de!&0ec- ,n m"d e#ident- mi;l"acele financiare le'ale
cun"cute ale u!ectului- de e:em!lu- aut"#e.icule- /i;uterii- m"/ilier au a!arate te.nice
cum!e etc.
Perc.e%iia d"miciliar& tre/uie & fie c"m!let& 0i minui"a&. Dee"ri aceata durea%& multe
"re.
Anc.eta financiar& are un r"l de"e/it !entru ucceul anc.et&rii infraciunii de trafic ,n
#ederea e:!l"at&rii e:uale.
E:it& d"u& m"ti#e !rinci!ale !entru aceata:
1C infraciunea e refer& numai la /ani: in#etiia iniial& !entru crearea infraciunii 0i
li#rarea de !er"nal !entru actele de !r"tituie- mana'ementul c"ntinuu al acti#it&il"r de
!r"tituie 0i- ,n final- !&larea /anil"r- mi0carea /anil"r 0i mi0carea !r"fituluiF
$C traficul ,n #ederea e:!l"at&rii e:uale ete " infraciune ce neceit& tim! !entru ta/ilire 0i
de%#"ltare A atfel ea de#ine " infraciune qca un m"d de #ia&=F
2D
Aemenea u/iecte !ri#ind m"dul de #ia&- !recum 0i m"dalitatea de c&l&t"rie- c.eltuielile
!e "/iectele de lu:- cum ar fi ma0inile 0i /i;uteriile- acti#it&ile din tim!ul li/er- cum ar fi
retaurantele 0i ca%in"urile- t"ate neceit& mi;l"ace 0i met"de de ac.i%iie.
Re'ula de aur: qIdentific& 0i urm&re0te /anii 0i #ei '&i traficantul=.
T"ate acti#it&ile din cadrul acet"r d"u& cate'"rii neceit& tran%acii financiare- iar anc.eta
financiar& !r"acti#& a acet"r !aii #a a#ea ,nt"tdeauna re%ultate. Ele !"t fi a!licate at,t ,n cadrul
fa%ei dinamice de dinaintea aret&rii- c,t 0i ,n cea ulteri"ar& aret&rii.
+a%a anteri"ar& aret&rii are " #al"are !ecial& din d"u& m"ti#e:
A anc.etarea tran%aciil"r financiare 0i anali%a re%ultatel"r #"r furni%a adee"ri inf"rmaii 0i
date im!"rtante- f"l"it"are !entru a e ai'ura c& "!eraiunea !r"'reea%& eficientF
A ,n funcie de circumtanele ca%ului- anc.eta financiar& dinaintea aret&rii ete detinat&
identific&rii umei 0i l"caiei /unuril"r criminale deri#ate din infraciuneF
@n ca%ul ,n care acet lucru ete ,nde!linit- #a fi !"i/il& c""rd"narea fa%ei aret&rii cu
!r"cedurile de ec.etrare financiar&- atfel ,nc,t & e a;un'& la !"%iia "!tim& de incr"ni%are a
aret&rii traficanil"r 0i ec.etr&rii /unuril"r l"r.
@n urma anc.etei financiare- anc.etat"rii "/in " #al"are du/l& din acelea0i !r"/e:
,n !rimul r,nd- d"#ada !ri#ind c,0ti'ul financiar 0i c.eltuielile la car& lar'&- cu mult mai
mari dec,t "rice um& le'itim& de c,0ti' !e care traficantul !retinde a " a#ea- ete un ar'ument al
acu%&rii a!r"a!e im!"i/il de ri!"tat de c&tre traficant- e#idena ete inut& de f"rma
d"cument&rii tran%aciil"r financiare de "/icei c"m!uteri%ate- ce ,nt e:trem de dificil de
c"m/&tut !entru a#"caii a!&r&riiF
,n al d"ilea r,nd- aceea0i e#iden& e afl& la /a%a !r"ceduril"r de c"nficare a a#eril"r ,n
urma c"ndamn&rii.
Ca!acitatea "r'anel"r de a!licare a le'ii de a identifica- anc.eta- ec.etra 0i c"nfica
/unurile re%ultate din traficul de !er"ane ete " m"dalitate de a trimite infract"ril"r un mea;A
im/"l !uternic. Acet lucru ete im!"rtant de"arece traficul ete !erce!ut ca " infraciune cu
q!r"fit mare= 0i qric redu=- iar traficanii !ri#ec entinele curte de c"ndamnare cu
,nc.i"area !entru aceat& infraciune dre!t un im!lu qric de afaceri=.
Eituaia e c.im/& imediat ce ,n urma unei anc.ete financiare reu0ite a!are urm&t"area
c.em&: qtermen curt de aret A eli/erare A !r"fituri %er" A t"ate /unurile c"nficate=.
Cercet&rile financiare !"tAaretare au ca c"! ta/ilirea a trei a!ecte:
A c,i /ani au f"t "/inui ,n urma infraciuniiF
A c,i /ani au r&maF
A unde au r&ma ace0ti /ani.
28
Pr"/ele cu du/lu c"!- !re%entate ,n cadrul in#eti'aiei financiare- care #"r d"#edi cele trei
!uncte meni"nate #"r fi de mare f"l" !e tim!ul in#eti'&rii- !entru c& "licit& traficantului
e:!licaii cu !ri#ire la !r"#eniena 0i !"eia /anil"r- ,n li!a au ca re%ultat al acti#it&ii ilicite.
6ulte dintre d"cumentele ;utificati#e ale traficanil"r #"r !utea l"cali%a u!ectul la un
m"ment dat- ,ntrA" l"caie dat&.
Acet lucru e !"ate e:!lica nu d"ar !rin tran%aciile im!"rtante reali%ate ,n interi"rul
/&ncil"r- ci 0i !rin /"nurile de /en%in& au n"tele de retaurant.
D"#e%ile d"cumentare tre/uie anali%ate 0i e:aminate !entru urm&t"arele ti!uri de !r"/e:
A !l&i !entru ca%are- !u/licitate- tran!"rt- #i%e- c.eltuieli !er"nale !entru /unuri !recum
#e.icule- /i;uterii- c.eltuieli ,n retaurante- ca%in"uri- clu/uri de n"a!teF
A c.itane !entru c.eltuielile uAmeni"nate- inclui# !entru /en%in&- ta:e de drum 0i de
tra#erare a unui !"d- c.itane din internetAcafeuri 0i cartele de telef"nF
A "rice d"#e%i le'ate de acete !l&i f&cute de #ictime ale traficanil"rF
A "rice d"cumente le'ate de met"da 0i ruta !rin care /anii ,nt !&lai au tranferai ,n afara
&rii.
Traficanii de !er"ane f"l"ec " #arietate de met"de !entru !&larea !r"fitului- acet lucru
inclu%,nd tranf"rmarea /anil"r ,n alte f"rme de /unuri- cum ar fi: #e.icule- "/iecte electr"nice
au intrumente de firm&.
Traficul de !er"ane ete " infraciune c"m!le:&- c"ntinu& au c"ntinuat& ce !reu!une "
acti#itate ilicit& #at& 0i &#,r0irea unei 'ame lar'i de alte acti#it&i ilicite- neceare !entru
atin'erea c"!ului traficantului- de aceea traficul nu tre/uie #&%ut ca " infraciune e!arat&.
23
CAPITOLUL III.
Prevenirea i combaterea Traficului de Fiine Umane
3%$ Programe i strategii naionale privind prevenirea i combaterea
Traficului de Fiine Umane
La m"mentul actual- traficul de fiine umane re!re%int& fen"menul ne'ati#
multidimeni"nal- care a afectat "cietatea c"ntem!"ran& 0i cu care e c"nfrunt&- ,ntrA" m&ur&
mai mare au mai mic&- at,t &rile de%#"ltate ec"n"mic- iar ,n m"d !ecial- &rile aflate ,n cur de
tran%iie. @n c"m/aterea acetui fla'el Re!u/lica 6"ld"#a Aa aliat alt"r tate 0i "r'ani%aiil"r
internai"nale din d"meniu. @n acet c"!- *u#ernul 6"ld"#ei a ,ntre!rin mai multe aciuni de
"rdin ;uridic- "r'ani%ai"nal 0i "cialAec"n"mic.
Iniial #"m !une c& ,n /a%a r"t&r,rii *u#ernului Re!u/licii 6"ld"#a nr.$13 din 43
n"iem/rie $441 <Cu !ri#ire la a!r"/area c"m!"nenei n"minale a C"mitetului Nai"nal !entru
C"m/aterea Traficului de Per"ane 0i a Planului nai"nal de aciuni !entru c"m/aterea traficului
de fiine umanef- a f"t creat C"mitetul Nai"nal !entru C"m/aterea Traficului de Per"ane- la
ni#el de #icemini0tri- care include 0i re!re%entani ai "r'ani%aiil"r internai"nale 0i
ne'u#ernamentale- care au calitatea de "/er#at"ri- ,n cadrul acetui "r'an lucrea%& trei 'ru!uri
tematice: Cadrul le'ilati# 0i a!licarea acetuiaF Pre#enirea 0i c"n0tienti%area fen"menului
traficului de fiine umaneF Aitena 0i rea/ilitarea "cial& a #ictimel"r traficului de fiine umane.
C"mitetul a ad"!tat Planul nai"nal de aciuni !entru c"m/aterea traficului de fiine umane-
care !re#ede aciuni iniiate de diferite minitere 0i intituii 'u#ernamentale ,n c""!erare cu
"r'ani%aii tr&ine 0i ON*Auri- ,n d"meniile: cercetare 0i e#aluare- c"n0tienti%area "ciet&ii-
!re#enirea c"ndiiil"r ec"n"mice 0i "ciale ce facilitea%& traficul- aitarea #ictimel"r-
re,nt"arcerea 0i reinte'rarea #ictimel"r- ref"rma ;udiciar&- a!licati#itatea le'il"r- c""!erarea 0i
c""rd"narea internai"nal&.
Pentru a ,m/un&t&i lucrul "r'anel"r de tat- a f"t creat& " Direcie !eciali%at& de
c"m/atere a traficului de fiine umane ,n cadrul De!artamentului *eneral de C"m/atere a Crimei
Or'ani%ate a 6initerului Afaceril"r Interne care ete alc&tuit& din 3 ecii: trafic internai"nal-
trafic intern- " ecie de c"m/atere a mi'raiei ile'ale- !recum 0i un centru analitic inf"rmati#- ,n
cadrul 6initerului Afaceril"r Interne ete c"ntituit Centrul !entru c"m/aterea traficului de
fiine umane- iar ,n cadrul Pr"curaturii ete creat& " u/di#i%iune !ecial& re!"na/il& de
!r"/lemele traficului de fiine umane. 6initerul Afaceril"r Interne ,m!reun& cu 6initerul
De%#"lt&rii Inf"rmai"nale ,nt re!"na/ile de crearea 0i meninerea unei /a%e de date a
#ictimel"r traficului de fiine umane.
(4
Au f"t create ,n terit"riu C"miii l"cale de c"m/atere a traficului de fiine umane din care
fac !arte mem/ri ai aut"rit&il"r l"cale- ai direciil"r de ,n#&&m,nt- aiten& "cial& 0i familie-
!"liie "/li'ai & ,ntre!rind& aciuni ,n terit"riu 0i & lucre%e ,m!reun& ,n diferite a!ecte ale
!r"/lemei traficului de fiine umane.
@n c"!ul e:ecut&rii Le'ii nr.$21Ae)I din $4 "ct"m/rie $44( !ri#ind !re#enirea 0i
c"m/aterea traficului de fiine umane B- al reali%&rii !re#ederil"r ane:ei nr.$ la r"t&r,rea
*u#ernului nr.1$13 din 3 n"iem/rie $441 qCu !ri#ire la a!r"/area c"m!"nenei n"minale a
C"mitetului nai"nal !entru c"m/aterea traficului de fiine umane 0i Planului nai"nal de aciuni
!entru c"m/aterea traficului de fiine umane=- !recum 0i al de%#"lt&rii er#iciil"r de aiten& 0i
!r"tecie a #ictimel"r traficului de fiine umane- *u#ernul Re!u/licii 6"ld"#a a r"t&r,t
a!r"/area Re'ulamentulAcadru de "r'ani%are 0i funci"nare a centrel"r de aiten& 0i !r"tecie a
#ictimel"r traficului de fiine umane.
11
Ec"!ul Centrului ete "ferirea !r"teciei 0i !laamentului tem!"rar #ictimel"r traficului de
fiine umane- "ciali%area 0i BreCinte'rarea acet"ra ,n familie 0i ,n c"munitate. O/iecti#ele
Centrului ,nt: ai'urarea un"r c"ndiii de trai tem!"rare- adec#ate 0i i'ure !entru #ictimele
traficului de fiine umaneF ai'urarea !r"ceului de !r"tecie a #ictimel"r traficului de fiine
umane !rin aiten& 0i er#icii calitati#e "ferite acet"ra ,n c"nf"rmitate cu !lanurile indi#iduale
0i cu tandardele de calitateF facilitarea !r"ceului de "ciali%are 0i BreCinte'rare a #ictimel"r ,n
familie 0i ,n c"munitateF m"nit"ri%area ituaiei !"tinte'rat"are a #ictimel"r ,n familie 0i ,n
c"munitateF ,ntreinerea- ,n'ri;irea 0i de%#"ltarea c"!iluluiA#ictim& a traficului de fiine umane ,n
c"nf"rmitate cu !articularit&ile de #,rt&F facilitarea "ciali%&rii 0i BreCinte'r&rii c"!ilului ,n
familia /i"l"'ic&ce:tin& 0i ,n c"munitate.
Prin r"t&r,rea C"mitetului nai"nal !entru c"m/aterea traficului de fiine umane nr.1c4D din
$3 fe/ruarie $44D- ,n c"!ul ela/"r&rii Planului nai"nal de !re#enire 0i c"m/atere a traficului de
fiine umane !entru !eri"ada anil"r $44DA$448 Aa creat *ru!ul interde!artamental de lucru- care
ai'ur& ela/"rarea !r"iectului d"cumentului re!ecti#- ,n aceat& acti#itate ,nt antrenai
re!re%entani ai tructuril"r de tat intereate- "r'ani%aiil"r ne'u#ernamentale 0i intertatale- ce
e manifet& acti# ,n c"ntracararea traficului de fiine umane.
@n c"ntinuare #"m meni"na c& ,n d"meniul !re#enirii traficului- 6initerul Pr"teciei
E"ciale- +amiliei 0i C"!ilului a lanat mecanimul intitui"nal de !re#enire 0i c"m/atere a
traficului de fiine umane. Au f"t !r"m"#ate !r"iecteA!il"t ,n 1$ rai"ane ale &rii. Au a#ut l"c $
c"nferine nai"nale cu c"!ul de a m"nit"ri%a- de%#"lta 0i im!lementa Eitemul Nai"nal de
Referire. De aemenea- au f"t "r'ani%ate 18 eminare cu caracter !re#enti#A!r"filactic de
11
r"t&r,re cu !ri#ire la a!r"/area Re'ulamentuluiAcadru de "r'ani%are 0i funci"nare a centrel"r de aiten& 0i
!r"tecie a #ictimel"r traficului de fiine umane nr. 131$ din $3.11.$441. 6"nit"rul Oficial nr.181A
188c12(D din 48.1$.$441
(1
c"n"lidare a ca!acit&il"r "r'anel"r de dre!t 0i de inf"rmare a "ciet&ii ci#ile !ri#ind
!re#enirea 0i c"m/aterea traficului de !er"ane.
C"ntinu,nd tradiia anil"r !recedeni- ,n $44D a f"t turnat un film d"cumentar- f6IRAkULf-
care decrie fen"menul traficului de c"!ii. D"cumentarul a f"t difu%at la mai multe !"turi de
tele#i%iune 2"oldo(a;,, 'V-;*,, Euro 'V3 0i ,n cadrul intituiil"r de ,n#&&m,nt din ar&. @n
!eri"ada de referin& au f"t ,nre'itrate ($8 cau%e !enale la c"m!artimentul trafic de !er"ane-
inclui# $(2 cau%e de trafic de !er"ane adulte- (1 cau%e de trafic de c"!ii- 1(2 cau%e de
!r":enetim 0i 13 cau%e de "r'ani%are a mi'raiunii ile'ale. Cca 3(4 de cau%e !enale la
c"m!artimentul trafic de !er"ane au f"t tranmie ,n intana de ;udecat&.
1D,10
De aemenea- ,n !eri"ada anului $411A$41$- Centrul !entru C"m/aterea Traficului de
Per"ane BCCTPC din cadrul 6initerului Afaceril"r Interne ,n c"mun cu u/di#i%iunile
terit"riale- a de!itat 24 filiere internai"nale de trafic de fiine umane 0i "r'ani%are a mi'raiunii
ile'ale 0i a d"cumentat $ "r'ani%aii criminale !eciali%ate ,n trafic de !er"ane- a !"rnit 0i
e:!ediat ,n intana de ;udecat& ( ca%uri de c"ru!ie 0i trafic de influen&. C"nc"mitent- au f"t
de!itate 0i e:!ediate ,n intana de ;udecat& 2 ca%uri de im!licare a funci"naril"r !u/lici ,n
"r'ani%area Aau c"m!licitatea ,n ca%urile de mi'raiune.
18,139
@n !lanul c"la/"r&rii internai"nale- 6"ld"#a a ,nc.eiat ac"rduri de c"la/"rare ,n d"meniul
c"m/aterii criminalit&ii 0i a traficului de fiine umane cu El"#acia- Italia 0i Turcia.
13
Au f"t
iniiate aciuni !entru ,nc.eierea ac"rduril"r de c"la/"rare ,n d"meniul c"m/aterii traficului de
!er"ane 0i re!atrierii #ictimel"r cu Emiratele Ara/e Unite 0i Irael. 6AI a c"la/"rat cu Centrul
Re'i"nal EECI- 8NC fInter!"lf- fEur"!"lf- f+r"nte:f- 6iiunea EU8A6 !rin intermediul 0i cu
u!"rtul c&r"ra a f"t !"i/il& "r'ani%area 0i def&0urarea mai mult"r "!eraiuni !eciale cu
caracter tranfr"ntalier.
D4,4
@n c"ntinuare #"m meni"na c& ,n fe/ruarie $448 0iAa reluat acti#itatea C"mitetul nai"nal
!entru !re#enirea 0i c"m/aterea traficului de fiine umane- care a !r"!u *u#ernului !entru
e:aminare Planul nai"nal de !re#enire 0i c"m/atere a traficului de fiine umane !e anii $448A
1D
Ete!aniuc ).- Traficul de fiine umane !"ate fi !re#enit !rin aciuni de c"n0tienti%are !u/lic& 0i educaie cc 8uletin
inf"rmati# al *u#ernului Re!u/licii 6"ld"#a- $448- nr.8
18
C"0le O.- Traficul de fiine umane ,n c"!ul e:!l"at&rii e:uale cc Analele stiinifice ale UE6. Eeria fstiine
"ci"umaniticef. )"i. I. A C.i0in&u: CE UE6- $41$
13
r"t&r,rea !entru a!r"/area Pr"t"c"lului ,ntre *u#ernul Re!u/licii 6"ld"#a 0i *u#ernul Re!u/licii Turcia !ri#ind
c""!erarea ,n d"meniul c"m/aterii traficului de fiine umane ,n cadrul Ac"rdului ,ntre *u#ernul Re!u/licii
6"ld"#a 0i *u#ernul Re!u/licii Turcia !ri#ind lu!ta ,m!"tri#a traficului ilicit de dr"'uri- ter"rimului internai"nal
0i alt"r crime "r'ani%ate- emnat la Antara la 8 fe/ruarie $441 nr. 1D4 din 13.4$.$44D cc 6"nit"rul Oficial nr.$3A
31c181 din 4$.43.$44D
D4
+urdui E.- A!ecte !ri#ind !re#enirea 0i c"m/aterea traficului de !er"ane ,n Re!u/lica 6"ld"#a cc Le'ea 0i #iaa-
$44D- nr.1
($
$443.
D1
Planul a f"t ad"!tat !rin r"t&r,re de *u#ern la $1 martie $448. T"t atunci a f"t ad"!tat
0i un n"u Re'ulament al C"mitetului Nai"nal !entru c"m/aterea traficului de fiine umane.
@n /a%a r"t&r,rii *u#ernului nr.$32 au f"t create c"miii terit"riale de !re#enire 0i
c"m/atere a traficului de fiine umane. Re'ulamentul ta/ile0te m"dul de f"rmare a c"miiil"r
terit"riale !entru c"m/aterea traficului de fiine umane- arcinile 0i atri/uiile l"r de /a%&-
m"dalit&ile de interaciune a c"miiil"r terit"riale cu C"mitetul nai"nal !entru c"m/aterea
traficului de fiine umane.
Ca reacie la ra!"rtul De!artamentului de Etat al EUA !ri#ind traficul de fiine umane 0i ,n
/a%a rec"mand&ril"r f"rmulate de De!artamentul de Etat- *u#ernul Re!u/licii 6"ld"#a a
a!r"/at un Plan de aciuni u!limentare !entru !re#enirea 0i c"m/aterea traficului de fiine
umane ,n anul $448- e:ecutarea c&ruia ete m"nit"ri%at& de c&tre C"mitetul nai"nal !entru
c"m/aterea traficului de fiine umane.
La 11 iulie $448 a f"t ad"!tat& r"t&r,rea *u#ernului cu !ri#ire la crearea Centrului de
aiten& 0i !r"tecie a #ictimel"r 0i !"tenialel"r #ictime ale traficului de fiine umane- creat ,n
/a%a Centrului de aiten&- "!erat !,n& la acel m"ment de Or'ani%aia Internai"nal& !entru
6i'raiune. La eta!a iniial&- *u#ernul #a finana intituia ,n !r"!"rie de $(>- alte D(>
re#enind Or'ani%aiei Internai"nale a 6i'raiei- dar e !lanific& cre0terea 'radual& a c"ntri/uiei
6"ld"#ei !,n& la !reluarea de!lin& a finan&rii. T"t"dat&- a c"ntinuat !r"ceul de reali%are a
Etrate'iei Nai"nale de Referire. @n acet c"!- a f"t "r'ani%at un eminar de intruire !entru
medici 0i lucr&t"ri medicali cu 'enericul fAc"rdarea aitenei 0i !r"teciei #ictimel"r 0i
!"tenialel"r #ictime ale traficului de fiine umane cu c"! de !re#alare de "r'ane ,n cadrul
ENRf- "r'ani%at cu u!"rtul OI6- OECE- Centrul internai"nal fLa Etradaf 0i +undaia Renal&
6"ld"#a.
La fel- !e data de D au'ut $448- *u#ernul Re!u/licii 6"ld"#a a ad"!tat Re'ulamentul
!ri#ind !r"cedura de re!atriere a c"!iil"r 0i adulil"r ? #ictime ale traficului de fiine umane-
traficului ille'al de mi'rani- !recum 0i a c"!iil"r ne,n"ii. Acet re'ulament ta/ile0te
!r"cedura de: re!atriere ,n ar& a #ictimel"r traficului de fiine umane Baduli 0i c"!iiCF a c"!iil"r
ne,n"ii de !&rini au de re!re%entani le'ali aflai !e terit"riul tatel"r tr&ine B,n c"ntinuare ?
c"!ii ne,n"iiC 0i a #ictimel"r traficului ile'al de mi'raniF ac"!erire a c.eltuielil"r u!"rtate ,n
!r"ceul de re!atriere ,n ar& a #ictimel"r traficului de fiine umane Baduli 0i c"!iiCF a c"!iil"r
ne,n"ii 0i a #ictimel"r traficului ile'al de mi'raniF identificare a !&rinil"r au a alt"r
re!re%entani le'ali ai c"!iil"r- a #ictimel"r traficului li!ite de ca!acitate de e:erciiu au cu
D1
r"t&r,rea *u#ernului R6 cu !ri#ire la a!r"/area c"m!"nenei n"minale a C"mitetului nai"nal !entru
c"m/aterea traficului de fiine umane- Re'ulamentului C"mitetului nai"nal 0i Planului nai"nal de !re#enire 0i
c"m/atere a traficului de fiine umane !e anii $448A$443 nr. 2D$ din $1.43.$448 cc 6"nit"rul Oficial nr.13AD1c2(3
din 42.42.$448
(3
ca!acitate de e:erciiu limitat&F !r"tecie- ,n re'im de ur'en&- a !er"anel"r !re#&%ute de
!re%entul Re'ulament !rin er#iciile c"m!etente de !r"tecie.
La fel- ,n c"!ul e:ecut&rii art.D al Le'ii nr.$21Ae)I din $4 "ct"m/rie $44( !ri#ind
!re#enirea 0i c"m/aterea traficului de fiine umane- cu m"dific&rile 0i c"m!let&rile ulteri"are-
*u#ernul a r"t&r,t a!r"/area Planul nai"nal de !re#enire 0i c"m/atere a traficului de fiine
umane !entru anii $41$A$413. Im!lementarea acti#it&il"r inclue ,n Planul nai"nal de !re#enire
0i c"m/atere a traficului de fiine umane !entru anii $41$A$413 au f"t ai'urate de c&tre
intituiile cu atri/uii ,n d"meniu- ,n ra!"rt cu termenele de reali%are- !ri"rit&ile 0i reurele
di!"ni/ile- care au f"t inclue ,n /u'etele !r"!rii !e anii re!ecti#i.
D$
Au f"t reluate in#eti'aiile ,n !ri#ina un"r "ficiali- f"0ti an'a;ai ai 6AI- ,n #ederea
#erific&rii im!lic&rii l"r ,n ca%urile de trafic de fiine umane. Inf"rmaia re!ecti#& a f"t adu& la
cun"0tin& "!iniei !u/lice !rin intermediul maAmedia. @n c"!ul c"ntracar&rii tentati#el"r de
im!licare direct& au indirect& a acet"ra ,n traficul de fiine umane- a ,nce!ut ela/"rarea C"dului
de c"nduit& !entru "ficialii 'u#ernamentali- care a f"t !r"!u Parlamentului !re e:aminare ,n
t"amna anului $448.
De aemenea- !,n& la 1( e!tem/rie $448 a f"t creat& " /a%& unic& de date 0i un mecanim
de acumulare a inf"rmaiei !entru aut"rit&ile adminitraiei !u/lice centrale im!licate ,n
!re#enirea 0i c"m/aterea traficului de fiine umane.
Pentru eficienti%area acti#it&ii CCTP- *u#ernul a deci re"r'ani%area acetei u/di#i%iuni a
6AI cu c"n"lidarea ca!acit&il"r analitice- met"d"l"'ice 0i de c""rd"nare a acti#it&ii ,n
d"meniu. De aemenea- #a fi !&trat ,n c"ntinuare caracterul multidici!linar ,n acti#itate a
CCTP. Prin r"t&r,rea *u#ernului a f"t numit un alt c"nduc&t"r al CCTP. Actualmente
derulea%& electarea 0i atetarea c"la/"rat"ril"r intituiei ,n cau%&.
Cu referire la ,nre'itrarea unui !r"'re m&ura/il ,n in#eti'area- aretarea 0i urm&rirea
!enal& a "ficialil"r im!licai ,n traficul de !er"ane- !recum 0i ra!"rtarea num&rului de ca%uri de
in#eti'are- aretare 0i urm&rire !enal& a "ficialil"r ,n !rimele 0ae luni ale anului $41$- ,n iunieA
iulie Pr"curatura *eneral&- 6initerul Afaceril"r Interne 0i 6initerul kutiiei au c"ncreti%at
tatitica ca%uril"r !entru anii $411A$41$. @n anul $411 au f"t !"rnite 1 d"are !enale !ri#ind
im!licarea "ficialil"r ,n traficul de fiine umane 2primarul s.Vorniceni, r.Str)eni> )eful seciei
din cadrul Filarmonicii naionale> anga@atul "inisterului Dez(oltrii ?nformaionale etc.3 0i
,nre'itrate ( d"are !enale ,m!"tri#a un"r "ficiali ,n anul $41$ 2directorul %geniei pentru
promo(area culturii naionale A?nterculturaA, un anga@at al Ser(iciului <rniceri, 1 cazuri cu
implicarea colaboratorilor "%?3.
D$
r"t&r,rea *u#ernului R6 cu !ri#ire la a!r"/area Planului nai"nal de !re#enire 0i c"m/atere a traficului de fiine
umane !entru anii $41$A$413- m"dificarea 0i c"m!letarea unei ."t&r,ri de *u#ern nr. ((3 din 31.4D.$41$. 6"nit"rul
Oficial nr.11(c111 din 4D.48.$41$
(2
Pentru c"municarea unei declaraii !u/lice- ce ar c"ndamna c"m!licitatea "ficialil"r ,n trafic
de !er"ane- au f"t "r'ani%ate 0edine la c"m!artimentul trafic de fiine umane de c&tre
Pre0edintele Re!u/licii 6"ld"#a- PrimAminitru 0i #ice!rimAminitru B!re0edintele C"mitetului
Nai"nal !entru c"m/aterea traficului de fiine umaneC. @n cadrul acet"r 0edine a f"t e#aluat&
ituaia ,n d"meniul !re#enirii 0i c"m/aterii traficului de fiine umane- fiind c"ndamnat& !u/lic
"rice im!licare a "ficialil"r ,n trafic de fiine umane.
@n c"nte:tul ela/"r&rii unui C"d de c"nduit& !entru t"i "ficialii 'u#ernamentali im!licai
direct au ,n lu!ta cu traficul de !er"ane- *u#ernul a iniiat ela/"rarea unui d"cument ,n acet
en 0i im!lementea%& C"dul de elic& 0i de"nt"l"'ic al !"liitului ,n "r'anele afaceril"r
interne.
D3
Prin urmare- e im!une- de ur'en&- ela/"rarea 0i f"rmularea un"r trate'ii de !"litici
c"erente !ri#ind C""!erarea Tranfr"ntalier& ,n C"m/aterea Traficului de Per"ane- ,n /a%a
c&r"ra "r'anele de dre!t 0i intanele de ;udecat& nai"nale- a!lic,nd ,n m"d unitar 0i c"nec#ent
cadrul n"rmati# !ri#ind aitena ;uridic& internai"nal& ,n materie !enal&- #"r c"nlucra eficient
cu "m"l"'ii din alte tate- !e terit"riul c&r"ra e def&0"ar& eta!ele acti#it&ii infraci"nale-
!recum 0i cu tructurile internai"nale cu atri/uii de c"la/"rare BInter!"l- EECIC ,n #ederea
!re#enirii 0i c"m/aterii infraciunil"r de natur& trannai"nal&- cum ete traficul de fiine umane.
)"r/ind ,n c"ntinuare de!re a!"rtul Or'ani%aiil"r N"nA'u#ernamentale ,n !re#enirea 0i
c"m/aterea Traficului de +iine Umane- #"m !"rni de la afirmaia c& la m"mentul actual- un
num&r c"nidera/il de "r'ani%aii internai"nale !artici!& ,n calitate de !arteneri la
im!lementarea Planului Nai"nal de Aciuni !entru C"m/aterea Traficului de +iine Umane:
AECE- UNICE+- PNUD- OI6- Am/aada EUA ,n 6"ld"#a- C"niliul Eur"!ei- Uniunea
Eur"!ean&- !recum 0i ON*Auri din 6"ld"#a- ce acti#ea%& ,n d"meniul c"m/aterii traficului de
fiine umane
.D2,232
Or'ani%aia ne'u#ernamental& BON*C- ,n f"rmul& 'eneric&- re!re%int& a"ciaiile din fera
"ciet&ii ci#ile !re"cu!ate de identificarea "luiil"r 0i ,ntre!rinderea aciunil"r !entru
re%"l#area !r"/lemel"r "ciet&ii.
N"iunea de "r'ani%aie ne'u#ernamental& urmea%& & nu fie c"nfundat& cu cea de "cietate
ci#il&- care !reu!une un ,ntre' item de tructuri- ce im!lic& cet&eanul ,n diferitele ale
i!"ta%e de mem/ru al unei "r'ani%aii ne'u#enamentale- al unui indicat au al unei "r'ani%aii
!atr"nale.
D3
r"t&r9rea *u#ernului R6 !ri#ind a!r"/area C"dului de etic& 0i de"nt"l"'ie al !"liitului- nr. 81 din
14.4(.$441 cc 6"nit"rul Oficial al Re!u/licii 6"ld"#a din 13.4(.$441- nr.D(AD8c($D
D2
Centrul Internai"nal !entru Pr"tecia 0i Pr"m"#area Dre!turil"r +emeii fLa Etradaf. Etatitica din 1 "ct"m/rie
$41$
((
@n Re!u/lica 6"ld"#a acti#itatea "r'ani%aiil"r ne'u#ernamentale ete re'lementat& de
Le'ea Re!u/licii 6"ld"#a cu !ri#ire la a"ciaiile "/0te0ti- Le'ea Re!u/licii 6"ld"#a cu !ri#ire
la fundaii etc. C"nf"rm art. 1 din Le'ea Re!u/licii 6"ld"#a cu !ri#ire la a"ciaiile "/0te0ti-
aceata ete " f"rmaiune /ene#"l&- de ine t&t&t"are- aut"'eti"nar&- c"ntituit& !rin li/era
manifetare a #"inei cet&enil"r a"ciai !e /a%a c"munit&ii de interee !r"fei"nale 0icau de
alt& natur&- ,n #ederea reali%&rii ,n c"mun a dre!turil"r ci#ile- ec"n"mice- "ciale 0i culturale-
care nu are dre!t c"! "/inerea !r"fitului.
D(
Definiia fundaiei ete ti!ulat& ,n art. 1 din Le'ea Re!u/licii 6"ld"#a cu !ri#ire la fundaii:
aceata ete " "r'ani%aie nec"mercial&- f&r& mem/ri- ,nfiinat& ,n /a%a actului de c"ntituire de
c&tre una au mai multe !er"ane fi%ice 0icau ;uridice- d"tat& cu un !atrim"niu ditinct 0i e!arat
de !atrim"niul f"ndat"ril"r- detinat atin'erii c"!uril"r nec"merciale !re#&%ute ,n tatut.
D1
@n funcie de aria de acti#itate- "r'ani%aiile ne'u#ernamentale !"t fi: internai"nale-
re!u/licane 0i l"cale. Acti#itatea "r'ani%aiil"r internai"nale e e:tinde nu numai au!ra
terit"riului unui tat- dar 0i au!ra terit"riului alt"r tate- ,n tatut fiind !re#&%ut& !"i/ilitatea
cre&rii tructuril"r "r'ani%at"rice !ete ."tare. E!re de"e/ire de acti#itatea "r'ani%aiil"r
ne'u#ernamentale internai"nale- cea a "r'ani%aiil"r re!u/licane e e:tinde au!ra ,ntre'ului
terit"riu al unei &ri B,n ca%ul n"tru- al Re!u/licii 6"ld"#aC au au!ra ma;"rit&ii rai"anel"r-
"ra0el"r 0i munici!iil"r- "ri are f"ndat"ri au tructuri "r'ani%at"rice ,n acete unit&i
adminitrati#terit"riale- iar acti#itatea "r'ani%aiil"r l"cale e e:tinde d"ar au!ra unei au
c,t"r#a unit&i adminitrati#Aterit"riale.
Or'ani%aiile ne'u#ernamentale furni%"are de er#icii "ciale a!ar atfel cu un it"ric de
m"/ili%are a reurel"r umane 0i materiale. Atfel de "r'ani%aii au f"t deAa lun'ul tim!ului
ura de ameli"rare a ne#"il"r "ciale !entru cei aflai ,n dificultate. At&%i- ON*Aurile din
d"meniul er#iciil"r "ciale tind & de#in& un !artener al tatului ,n ai'urarea !r"teciei "ciale
a !"!ulaiei. @n acet !r"ce- ON*Aurile mai au de f&cut multe !r"#"c&ri le'ate de finanarea
er#iciil"r "ciale- relaia cu ali act"ri "ciali- tandardele !ri#ind er#iciile "ciale 0i
re'lementarea acti#it&ii "r'ani%aiil"r n"n!r"fit din d"meniul er#iciil"r "ciale.
DD-2(
P"rnind de la neceitatea ta/ilirii c""!er&rii dintre Parlament 0i "cietatea ci#il& din
Re!u/lica 6"ld"#a- Parlamentul Re!u/licii 6"ld"#a a a!r"/at C"nce!ia !ri#ind c""!erarea
dintre Parlament 0i "cietatea ci#il&. C"nf"rm acetui act n"rmati#- e !re#ede reali%area
c""!er&rii u/ urm&t"arele f"rme: crearea- !e l,n'& c"miiile !arlamentare- a c"niliil"r de
D(
Le'ea Re!u/licii 6"ld"#a nr. 83D din 1D.4(.1331 cu !ri#ire la a"ciaiile "/0te0ti cc 6"nit"rul Oficial al
Re!u/licii 6"ld"#a- 133D- nr. 1
D1
Le'ea Re!u/licii 6"ld"#a nr. (81Ae)I din 34.4D.1333 cu !ri#ire la fundaii cc 6"nit"rul Oficial al Re!u/licii
6"ld"#a - 1333- nr. 118 A113
DD
pi'&necu O.- Or'ani%aiile n"n'u#ernamentale ? furni%"ri de er#icii "ciale: ur& iniial& au "luiem cc Re#ita
de aiten& "cial&- $442- nr.1
(1
e:!eri din c"m!"nena re!re%entanil"r "r'ani%aiil"r "ciet&ii ci#ile c"nf"rm direciil"r
!rinci!ale de acti#itate ale c"niliil"rF c"nultarea !ermanent& care !reu!une !unerea la
di!"%iia "ciet&ii ci#ile a !r"iectel"r de acte le'ilati#eF ,ntruniri adA."c "r'ani%ate !entru
c"nult&ri au!ra un"r !r"/leme c"ncrete de !e a'enda Parlamentului 0i au!ra alt"r !r"/leme de
intere nai"nalF audieri " dat& !e an de c&tre fiecare c"miie !arlamentar& !ermanent& ,ntru
c"nultarea "r'ani%aiil"r "ciet&ii ci#ile ,n !r"/leme de !e a'enda Parlamentului au ,n alte
!r"/leme de intere nai"nalF c"nferina anual& "r'ani%at& ,n c"!ul e#alu&rii 'radului de
c""!erare 0i !entru a decide au!ra un"r n"i direcii de c""!erare.
Un r"l im!"rtant ,n acet en ,l ;"ac& 0i acti#itatea "r'ani%aiil"r ne'u#ernamentale
nai"nale 0i l"cale. C"ntri/uia acet"ra e etimea%& !rin !"i/ilitatea de a identifica mult mai
re!ede ect"arele #ulnera/ile 0i de a reaci"na !r"m!t la remedierea acet"ra. Unul dintre acete
ect"are ete cel al !re#enirii 0i c"m/aterii Traficului de +iine Umane
La m"mentul actual- un a!"rt c"nidera/il al ON*Auril"r aut".t"ne- unt aciunile ,ndre!tate
!re !re#enirea T+U. @ncerc&rile *u#ernului de a reduce #ictimi%area 0i de a decura;a T+U Aau
manifetat !rin ta/ilirea a $1 de acti#it&i de !re#enire$4 ,n Planul nai"nal $41$A$413.
Acti#it&ile re!ecti#e au f"t reali%ate de APC- APL ,m!reun& cu !artenerii de im!lementare-
re%ultatul acet"ra e:!rim,nuAe !rin def&0urarea a mai mult de 1D4 e#enimente la care au
!artici!at a!r":imati# 3144 de !er"ane. Reducerea #ulnera/ilit&ii 'ru!uril"r aflate ,n ituaii de
ric a f"t a/"rdat& ,n $ !"turi #ide"- 3 filme 0i un !ectac"l. A"ciaia <Tinerii !entru Dre!tul
la )ia&= care acti#ea%& ,n d"meniul !r"teciei c"!iil"r i tineril"r- 8&li- au "r'ani%at !ectac"le
tematice "ciale ,n re'iunea de n"rd a &rii.
@n !eri"ada 1(A$1 "ct"m/rie $41$- la iniiati#a CN CT+U A APC- APL- ON* 0i OI au
marcat <E&!t&m9na de lu!t& ,m!"tri#a T+U=. Deemnarea <E&!t&m9nii antitrafic= ete d"#ada
c"n"lid&rii c""!er&rii ,ntre act"rii nai"nali 0i internai"nali cu mandat ,n !r"m"#area !"liticil"r
antitrafic din Re!u/lica 6"ld"#a. Atfel- la ni#el central- au f"t "r'ani%ate eiuni de !rele'eri
detinate tudenil"r din cadrul Uni#erit&ii de Etat din 6"ld"#a 0i Uni#erit&ii Li/ere
Internai"nal& din 6"ld"#a- la 18 "ct"m/rie a f"t "r'ani%at& 0edina 'ru!ului c""rd"nat"r al EP-
iar la 13 "ct"m/rie- ,n incinta Cinemat"'rafului ODEON a f"t rulat filmul <+ee n"i- #ec.i
uferine=- cu !artici!area "ciet&ii ci#ile- a tudenil"r- maAmediei. La ni#el terit"rial- !rin
intermediul CT- la !"turile de tele#i%iune l"cale a f"t difu%at c"ncurul f"t"A#ide" PLURAL
6"ld"#a $411 <6i'raie 0i Di#eritate=- ela/"rat 0i def&0urat de c&tre OI6. D)DAurile cu acet
material a f"t ditri/uit in cadrul 0edinei CN CT+U cu !re0edinii CT ,n 48 iunie- $41$. EP a
c""rd"nat- !artici!at 0i m"nit"ri%at acti#it&ile reali%ate. @n ane:a $ unt reflectate ,n detalii
aciunile ,ntre!rine ,n acet en de c&tre APL ,n c"la/"rare cu "cietatea ci#il&.
(D
@n aceea0i !eri"ad& #"luntarii CI La Etrada- ,n cadrul Pr"'ramului fDe la e'al la e'alf- au
def&0urat mai multe eminare cu ele#ii clael"r u!eri"are din intituiile de ,n#&&m,nt
!reuni#eritar ,n munici!iul C.i0in&u 0i ,n rai"anele C&u0eni- Dr"c.ia- Telene0ti- E"r"ca-
inf"rm,nd 0i dicut,nd cu emenii l"r de!re di#erele faete ale fen"menului T+U.
Re!re%entana +undaiei El#eiene Tdr ,n R6 a im!lementat cu ucce acti#it&i de
!re#enire a a/u%ului- ne'li;&rii- e:!l"at&rii 0i traficului !e durata $41$- ,n rai"anele: Un'.eni-
E"r"ca- +aleti- mun. C.iinau 0i ,n c"munit&i rurale- inclui# ,n re'iunea din t,n'a Nitrului-
ac"l" unde acceul la inf"rmaie ete mai redu. Iar #ulnera/ilitatea crecut&. 6eni"n&m c& circa
(444 c"!ii i 244 !&rini au /eneficiat de acti#it&i !i."A"ciale- care au eni/ili%at !artici!anii
au!ra !r"/lemei a/u%ului- traficului- ne'li;&rii i e:!l"at&rii- at,t ,n ar& c,t 0i !ete ."tarele ei.
La "licitarea 66PE+ cu u!"rtul CNPAC ,n $41$ a f"t creat un 'ru! de reflecie f"rmat
din c"!ii care a c"nultat !ri"rit&ile !r"iectului Etrate'iei Nai"nale !entru Pr"tecia C"!ilului 0i
+amiliei !entru anii $413A$4$4. Au !artici!at $2 de c"!ii- inclui# c"!ii cu di%a/ilit&i- c"!ii
r"mi- a/"l#eni ai 0c"lil"r de ti! internat. Au f"t "r'ani%ate 3 eta!e de c"nultare- ,n re%ultatul
c&r"ra c"!iii au ela/"rat 0i !re%entat aut"rit&il"r nai"nale- e:!eril"r- maAmediei !ri"rit&ile
l"r !entru trate'ie. Pri"rit&ile au f"t u!ue de%/ateril"r !u/lice- al&turi de !ri"rit&ile
ela/"rate de 'ru!ul de e:!eri. @n !eri"ada 13A$4 n"iem/rie $41$ ? a f"t "r'ani%at +"rumul
Nai"nal al C"!iil"r. La e#eniment au !artici!at D4 de c"!ii- mem/ri ai 'ru!uril"r de
m"nit"ri%are a re!ect&rii dre!turil"r c"!iil"r din rai"anele Le"#ac Or.ei 0i mem/rii 'ru!ului de
reflecie meni"nat mai u- care au a#ut !"i/ilitatea & dicute cu mem/rii CNPDC 0i cu #iceA
!re0edintele Parlamentului R6.
La fel- !entru a c"ncreti%a ni#elul de c"la/"rare dintre APC 0i ON*c OI ,n $41$- EP a lanat
" iniiati#& de "ndare a ituaiei de fa!t.$1 Atfel- a#,nd dre!t re!er !re#ederile !unctului 3-
aliniat D- ane:a $ a r* nr.2D$ din $1.43.$448 EP a "licitat APC 0i ON*cOI inf"rmaie cu
!ri#ire la !r"iectele iniiate au aflate ,n derulare care cu!rind e'mentul !re#enirii 0i c"m/aterii
T+U au e'mentele c"ne:e. @n re%ultat- Aa !utut c"ntata c& ,n $41$ !arteneriatul dintre APC 0i
ON*cOI e e:!rima !rin im!lementarea a 31 de !r"iecte cu un /u'et a!r":imati# de 144 mln.
lei- ure "ferite de d"nat"ri.
Parteneriatul Etrate'ic ,n d"meniu- !entru $41$- a f"t c"n"lidat de aemenea de c&tre
act"rii antitrafic !rin emnarea ac"rduril"r meni"nate mai ;": 6AI- CCTP a ,nc.eiat $
mem"randumuri de c"la/"rare cu: CNPAC !ri#ind aitena c"!iil"r #ictime ale #i"lenei
e:ualF Centrul de In#eti'aii kurnalitice cu referire la eni/ili%area !u/licului !ri#ind
fen"menul T+U.
(8
Alte ac"rduri- cu CI La Etrada 0i OI6 unt ,n !r"ce de ne'"ciere. La data de 11 mai $41$ a
f"t emnat Ac"rdul de C"la/"rare !ri#ind c"m/aterea T+U ,n c"! de !rele#are a "r'anel"r au
euturil"r ,ntre 6initerul E&n&t&ii 0i 6initerul Afaceril"r Interne.
6erit& de meni"nat 0i 6em"randumul de c"la/"rare ,nc.eiat intre 66PE+- 6Ed- 6AI-
6E- C"niliile rai"nale Le"#a 0i Or.ei- CNPAC 0i CIDDC cu !ri#ire la !il"tarea i !r"m"#area
mecanimului interect"rial de m"nit"ri%are- !re#enire i aiten& a c"!iil"r e:!u0i a/u%ului-
ne'li;&rii- e:!l"at&rii i a cel"r ,n ituaii de ric.
O !latf"rm& de c"n"lidare a !arteneriatului trate'ic 0i a c.im/ului de /une !ractici r&m,n
a fi 0edinele te.nice de c""rd"nare "r'ani%ate de 6iiunea OECE ,n 6"ld"#a. @n anul $41$ au
f"t "r'ani%ate 14 atfel de 0edine. O alt& !latf"rm& im!"rtant& de c"n"lidare a !arteneriatului
" c"ntituie 0edinele a CCODP*. Atfel- ,n !eri"ada de referin&- ,n #ederea c""rd"n&rii
acti#it&il"r def&0urate de c&tre "r'anele de dre!t ,n d"meniul c"m/aterii T+U- !e Pr"cur"rul
*eneral au f"t "r'ani%ate 2 0edine ale C"niliului C""rd"nat"r- ,n cadrul c&r"ra au f"t
a/"rdate mai multe u/iecte:
Atfel- la data de 18.41.$41$ Aa dicutat: acti#itatea "r'anel"r de dre!t ,n d"meniul
!re#enirii 0i c"m/aterii T+U ,n anul $411- direciile !ri"ritare !entru anul $41$F de!itarea 0i
in#eti'area ca%uril"r de T+U- ,n c"! de !rele#are de "r'ane ,n anul $411- "/iecti#e !entru anul
$41$.
La data de $3.4$.$41$ !e "rdinea de %i Aa e:aminat u/iectul de!it&rii 0i in#eti'&rii
ca%uril"r de T+U- ,n c"! de e:!l"atare !rin munc& ,n anul $411- "/iecti#e !entru anul $41$.
La data de $3.41.$41$ a f"t a/"rdat& tematica c"m/aterii ca%uril"r de T+U ,n c"! de
e:!l"atare !rin cer0et"rie. La data de 1D.1$.$41$ au f"t dicutate re%ultatele "/inute ca urmare
a rec"mand&ril"r anteri"are a C"niliului c""rd"nat"r 0i ta/ilite n"i !ri"rit&i.
Parteneriatul la ni#el nai"nal e:it& 0i e de%#"lt&- ,n& la ni#el trannai"nal e:it& unele
deficiene ce au tan'en& cu c""!erarea redu&- du!& cum urmea%&: Li!a am/aadel"r au
c"nulatel"r m"ld"#ene0ti ,n tatele de detinaie a #ictimel"r T+U- ,n !ecial ,n Orientul
6i;l"ciuF Li!a Ac"rduril"r de c"la/"rare cu +ederaia Ru& 0i Ucraina ,n materie de identificare
0i re!atriere a #ictimel"r T+U adultcc"!il.
Rec"mand&rile Ra!"rtului *l"/al !ri#ind traficul de !er"ane Bediia $41$C al
De!artamentului de Etat al EUA au c" ,n e#iden& 0i neceitatea re#itali%&rii C"miiil"r
terit"riale !entru c"m/aterea T+U.
Intrumentele le'ale ce ai'ur& dre!tul de m"nit"ri%are a CT e re'&ec ,n !re#ederile
!ct.31 din r* nr.2D$ din $1.43.$448- !re#ederile !ct.$1 0i !ct.$D din r* nr. $32 din $3.4$.$448
0i directi#ele Deci%iei Prim?minitrului nr. $242A14 din 13 iulie $41$- acetea a#9nd dre!t c"!
0i im!lementarea !"liticil"r nai"nale antitrafic la ni#el de CT. @n acet en- r&!unul CT la
(3
ri'"rile nai"nale ete reflectat ,n u/ca!it"lul <Inf"rmaiei cu !ri#ire la acti#itatea CT !entru
c"m/aterea T+U=.
C"nf"rm inf"rmaiei c"lectate urmare a demerului "ficial nr.$24(A143 din $$ decem/rie
$41$- 31 de C"miii terit"riale Aau c"nf"rmat !re#ederil"r le'ale 0i au ra!"rtat EPAului- iar 2
C"miii terit"riale BCa.ul- Telene0ti- 8aara/eaca- TaracliaC nu au e:!ediat inf"rmaii. Atfel-
!rin !rima !re#enirii fen"menului T+U- ra!"artele CT au c" ,n e#iden& aciuni inedite31 de
inf"rmare 0i eni/ili%are a !"!ulaiei ce au f"t "r'ani%ate !e !arcurul anului $41$. Iniiati#ele
de eni/ili%are- 'ru!urile int&- !eciali0tii 0i re!ecti# intituiile im!licate au f"t diferite de la
" C"miie la alta.
Eemnificati#& a f"t im!licarea CT ,n def&0urarea <E&!t&m9nii de lu!t& ,m!"tri#a T+U=-
care a a#ut l"c ,n !eri"ada 1(A$1 "ct"m/rie $41$. De remarcat c&- a!r":imati# 14> din num&rul
t"tal de CT au dem"ntrat rece!ti#itate !entru aceat& iniiati#& ci#ic&- im!lementat& !entru
!rima dat& ,n Re!u/lica 6"ld"#a. Pu/licarea artic"lel"r ,n !rea cri& l"cal& cu !ri#ire la
fen"menul T+U- difu%area la !"turile de tele#i%iune l"cal& a c"ncurului #ide" Plural6"ld"#a
$411 <6i'raie 0i Di#eritate=- a c"ntituit 0irul de aciuni ,ntre!rine !e aceata !eri"ad&.
Pre#enirea fen"menului T+U a f"t reali%at& 0i !rin ac"rdarea aitenei !er"anel"r ,n
ituaii e:trem de dificile. Una ut& d"u&!re%ece centre din ar& au ac"rdat er#icii acet"r
/eneficiari. @ntreinerea centrel"r ete ai'urat& at,t de la /u'etele nai"nale 0i l"cale. @n #ederea
diminu&rii fact"ril"r cau%ali de "rdin "ci"ec"n"mic- meni"n&m c& din +"ndul l"cal de !r"tecie
"cial& a !"!ulaiei- a f"t ditri/uit& uma de a!r":imati# ( mili"ane de lei. Aitena 0i
!r"tecia #ictimel"r T+U la ni#el de rai"n 0i c"munitate are l"c !rin intermediul ENR.
O atenie !"rit& a EP- a/"rdat& !rin intermediul CT a inut de identificarea 0i c"lectarea
datel"r cu !ri#ire la num&rul de !i."l"'i e:iteni la ni#el rai"nal- care urmare a intruiril"r
!eciali%ate ar !utea !artici!a ,n !r"ceul de audiere le'al& a c"!iil"r #ictimeAmart"ri. De0i- ,n
mediu- ,n rai"n unt D !i."l"'i- acet num&r Aa d"#edit a fi unul relati#- ma;"ritatea fiind
!i."l"'i 0c"lari- iar a/ilit&ile !i."l"'il"r unt !ecifice- c"nf"rm acti#it&ii 0c"lare. Atfel- ,n
!r"ceul de audiere le'al& a c"!iil"r #ictimeAmart"ri unt acceate reurele umane de la ni#el
central. Aceata ete " "luie de m"ment- 0i nicidecum nu !"ate r&m9ne "luia ideal&.
O tendin& c"ntatat& ,n Ra!"rtul anual antitrafic $4113$- ce e referea la cre0terea
num&rului de ca%uri ,nre'itrate de T+U ,n c"! de e:!l"atare !rin munc&- a determinat CN
CT+U- c"nf"rm Deci%iei Primului 6initru- & trae%e ,n arcina CT- includerea re!re%entantului
In!eciei 6uncii ,n calitate de mem/ru al CT. Atfel- 18 CT au inclu re!re%entanii In!eciei
muncii care !artici!& la 0edinele CT.
@n c"nte:tul !re#ederil"r Etrate'iei de ref"rm& a ect"rului ;utiiei !entru anii $41$A$411-
cu !ri#ire la c"n"lidarea itemului de ;utiie !entru c"!ii- ete !re#&%ut& acti#itatea de creare a
14
!aiil"r !ecial amena;ate !entru #ictimele?mart"ri #ulnera/ili- ,n !ecial c"!ii. Dre!t urmare a
0edinei din 8 iunie $41$- CT au f"t re!"na/ili%ate & c""rd"ne%e identificarea !aiil"r
!rieten"ae- ,n #ederea ac"rd&rii er#iciil"r de mediere 0i audiere le'al& a c"!iil"r #ictimeA
mart"ri.
C"nf"rm inf"rmaiei rece!i"nate: @n D rai"ane A au f"t !arial d"tate camerele de audieri
Br9nce0ti- Un'.eni- Criuleni- Edine- s"ld&ne0ti- stefanA)"d&- C.i0in&uCF @n 1( rai"ane ? a f"t
identificat !aiul necear !entru camera de audiere BDr"c.ia- C&l&ra0i- Ca.ul- *l"deni- Cimi0lia-
E,n'erei- Cantemir- Le"#a- C&u0eni- Or.ei- Ocnia- E"r"ca- +&le0ti- AneniiAN"i- 8&liCF 13
rai"ane nu au identificat !aiul necear !entru amena;area camerei de audieri BNi!"reni-
Du/&ari- D"ndu0eni- Telene0ti- Re%ina- Etr&0eni- R90cani- Ial"#eni- 8riceni- 8aara/eaca- UTA
*&'&u%ia- Taraclia- +l"re0tiC.
@n #ederea e#alu&rii "/iecti#e a funci"nalit&ii CT 0i a c""!er&rii interintitui"nale- au f"t
e:aminate Pr"ceele #er/ale ale 0edinel"r CT 0i Planurile de aciuni $41$ ale CT. Acetea au
c" ,n e#iden& u/iectele a/"rdate ,n cadrul 0edinel"r- accentu9nd a/"rdarea multidici!linar&-
fiind dicutate ,n e'al& m&ur& aciunile ,ntre!rine de re!re%entanii "r'anel"r dre!t 0i a
re!"na/ilil"r E6D.
T"t"dat&- remarc&m c& ,n ma;"ritatea ca%uril"r- re!"na/ilul E6D !artici!& la 0edinele
CT- fie ,n calitate de mem/ru- fie ,n calitate de in#itat Bra!"rt"rC. @n acet en- mem/rii CT
cun"c de!re ca%urile de T+U din rai"n 0i inter#in cu deci%ii ,n #ederea "lui"n&rii ca%uril"r
dicutate.
@n !eri"ada de ra!"rtare- !eciali0tii din rai"ane- !rim&rii au /eneficiat de intruiri- la care au
!artici!at ,n !ecial- re!re%entanii din fera "cial&. Pe de alt& !arte- intruirile au f"t a:ate !e
identificarea 0i aitena #ictimel"r 0i !"tenialel"r #ictime ale T+U. 6a;"ritatea intruiril"r au
f"t tructurate itemic- fiind detinate ,n !ecial mem/ril"r E6D- dar 0i aitenil"r "ciali
c"munitari. Cel mai im!"rtant furni%"r de intruiri a f"t 66PE+ ,n !arteneriat cu 6iiunea
OI6 ,n 6"ld"#a. C"nf"rm ra!"artel"r- e etimea%& c& au a#ut l"c ,n ;ur de D4 de eminare de
intruire- la care au !artici!at !ete 1$44 de !eciali0ti.
3%0 Programe i strategii internaionale privind prevenirea i combaterea
Traficului de Fiine Umane
Eec"lele de mi'raie internai"nal& au ;ucat un r"l crucial ,n m"delarea lumii a0a cum "
cun"a0tem at&%i. *l"/ali%area a f&cut ca mi'raia & de#in& ,nc& mai c"m!le:&- !e m&ur& ce un
num&r din ce ,n ce mai mare de "ameni mi'rea%& ,n c&utarea un"r c"ndiii de #ia& mai /une- a
un"r an'a;amente de lucru- a educaiei 0i li/ert&ii au refu'iinduAe ,n faa !erecuiil"r 0i
11
#i"lenei.
D8
@n ultimul tim! au f"t ad"!tate un 0ir de acte internai"nale !ri#ind !re#enirea 0i
c"m/aterea traficului de fiine umane- ca f"rm& de"e/it de !ericul"a& a traficului de fiine
umane- ,n c"!ul e:!l"at&rii e:uale.
@n 'eneral- c""!erarea internai"nal& !ri#ind !re#enirea 0i c"m/aterea traficului de fiine
umane- ete c"m!le:& 0i f"arte 're"aie a#9nd ,n #edere itemele ;udiciare diferite- le'ilaia
neunif"rm&- !"litici !enale 0i "ciale diferite ale tatel"r.
D3
De cele mai multe "ri- traficul de
fiine umane e c"num& !rin !artici!area un"r !er"ane aflate u/ ;uridicia un"r tate diferite.
C"m!"nent& a crimei "r'ani%ate traficul de fiine umane- !"ate fi !re#enit 0i c"m/&tut
!rintrA" c""!erare internai"nal& efecti#& ,ntre t"ate intituiile cu atri/uii de a!licare a le'ii-
!rin "r'ani%aiile ne'u#ernamentale- !rin ad"!tarea un"r le'ilaii interne 0i internai"nale
c"re!un%&t"are.
84
Dac& t"ate tatele lumii ar ad"!ta ,n le'ilaia intern& aceia0i definire a
traficului de fiine umane- dac& ar fi !ede!ii 0i </eneficiarii= e:!l"tatrii e:uale- lu!ta
,m!"tri#a acetui fla'el ar fi mult mai eficient&.
81
Cu t"ate c& "r'anele ;udiciare au un r"l eenial ,n !re#enirea traficului u/ acet a!ect-
c"nider&m- a#9nd ,n #edere fact"rii fa#"ri%ani- c& un r"l determinant ,l !"ate a#ea intituiile 0i
"r'ani%aiile 'u#ernamentale 0i ne'u#ernamentale- care au ,n "/iectul l"r de acti#itate a!&rarea
dre!turil"r 0i li/ert&il"r fundamentale ale "mului.
@n c"ntinuare ete necear & meni"n&m !articularit&ile c""!er&rii tatel"r ,n cadrul "5U
,n #ederea re!rim&rii "r'ani%aiil"r criminale care !ractic& traficul de fiine umane. Unele
mi;l"ace de c"m/atere a traficului re!re%int& rapoartele, rezoluiile )i programele ad"!tate ,n
cadrul acetui f"r uni#eral cu caracter de inf"rmare 0i !re#enire.
8$
A0adar- la acete d"cumente
e refer&:
83
aC Re%"luiile anuale !ri#ind lu!ta ,m!"tri#a traficului de femei 0i tinere ad"!tate de
Adunarea *eneral& a ONUF /C Ra!"rtul !ri#ind traficul de femei 0i !r"tituia f"rat& !re%entat
C"miiei ONU !entru dre!turile "mului de c&tre ra!"rtul !ecial al ONU !ri#ind #i"lena
,m!"tri#a femeil"r- cau%ele 0i c"necinele aceteia Bd"cumentul EcCN2c133Dc2DCF cC Pr"'ramul
de la )iena de aciune- ad"!tat de C"nferina m"ndial& !ri#ind dre!turile "mului B)iena-12A$
iunie 1333C 0i Declaraia !ri#ind eliminarea #i"lenei ,m!"tri#a femeil"r ad"!tat& de Adunarea
*eneral& Bdecem/rie 1333C declar& c& tatele mem/re ,nt alarmate de fa!tul c& !"i/ilit&ile
D8
zJR[uY L.- HKTYR L.- WHSRYT M. o}awQQTY |KH`J^JU vQuKYwQQ Q JSJPaRRJS|Q aa KauHOQKJ^YRQ[ ^
a^KJ}aUSTQ uJSH`YKS|^Y oM BQ{ J}X|Y WaS}HPOQTQ zJO`J^YC. cc 6OLDOECOPIE BPr"/leme de anali%&
!"litic&C. C.i0in&u- UE6- $ Bee)IC- $442
D3
Et&necu L.- C"nim&m9ntul #ictimei traficului de !er"ane. Efecte- Re#ita de Dre!t Penal nr.3c$442- !a' 2D
84
L"'.in O.- T"ader T.- Dre!t !enal r"m9n. Partea !ecial&- Caa de editur& 0i !re& <sana= ERL- 8ucure0ti 1338-
!a' 1$(
81
Eimi"n 8.- C"rl&eanu E.- Unele a!ecte c"ntr"#erate !ri#ind infraciunile de trafic de !er"ane 0i !r":enetim-
Dre!tul 2c$44(- !a' 31
8$
Ra!"rtul ONUAOECE cu !ri#ire la #ictimele traficului de fiine umane Bn"iem/rie $44$Aa!rilie $443C !u/licat ,n
6"ld"#a Eu#eran& nr.$1DA$18 din 13.1$.$443
83
6&m&li'& I.- Intrumentele ;uridice internai"nale A mi;l"c de c"m/atere a traficului cu fiine umane cc Le'ea 0i
#iaa- $44(- nr.11- !a' $$
1$
femeil"r de a a;un'e la e'alitatea ;uridic&- "cial&- !"litic& 0i ec"n"mic& ,n cadrul "ciet&ii ,nt
limitate...
dC Pr"'ramul de aciune ad"!tat de C"nferina internai"nal& !ri#ind !"!ulaia 0i de%#"ltarea
BCair"- 12A$( e!tem/rie 1332C 0i Pr"'ramul de aciune ad"!tat la cea dea 2Aa C"nferin&
m"ndial& !ri#ind femeile B8ei;in'-2A1( e!tem/rie 133(C care au ta/ilit " erie de !rinci!ii
fundamentale !ri#ind e'alitatea ,ntre e:e. Pr"'ramul ad"!tat la 8ei;in' BC.inaC a "licitat
*u#ernel"r de "ri'ine- de tran%it 0i de detinaie- !recum 0i "r'ani%aiil"r uni#erale 0i re'i"nale
& lu!te ,m!"tri#a c"ndiiil"r care ,ncura;ea%& traficul ad"!t,nd m&uri efecti#e ,n d"meniul
;utiiei !enale 0i ci#ile- 'arant,nd c""!erarea ,ntre er#iciile de c"m/atere 0i al"c,nd reure
financiare 0i umane !entru reeducarea #ictimel"r.
@n fa%a ulteri"ar& a trat&rii acetui fen"men de'radant- ete /ine#enit& aitena Uniunii
9uropene ,n materia !re#enirii 0i c"m/aterii traficului de fiine umane. La ni#elul Uniunii
Eur"!ene- !r"/lematica traficului de fiine umane e ituea%& din !unct de #edre tematic ,n
d"meniul kutiiei 0i Afaceril"r Interne- fiind u/umat& !r"/lematicii mai lar'i a c"m/aterii
crimei "r'ani%ate. Din !unct de #edere !"litic- e !"ate !une c& traficul de fiine umane a!are
ca tem& ditinct& !e a'enda ,n materia ;utiiei 0i afaceril"r interne din 1381- c9nd Parlamentul
Eur"!ean ,nce!e & ad"!te !rimele re%"luii !ri#ind ituaia femeil"r- ,n 'eneral- 0i a traficul de
femei ,n !articular.
82
Cu t"ate acetea- e !"ate !une c& traficul de fiine umane de#ine un !unct
im!"rtant !e a'enda !"litic& a Uniunii Eur"!ene un deceniu mai t9r%iu- c9nd C"miia Eur"!ean&
face !u/lic& !rima a c"municare ,n aceat& materie.
Cel mai im!"rtant intrument le'ilati# !entru materia c"m/aterii traficului de fiine umane
ete re!re%entat de artic"lul $3 din Tratatul !ri#ind Uniunea Eur"!ean& BTUEC. Crearea unui
!aiu de li/ertate- ecuritate 0i ;utiie- care #a fi reali%at !rin c"m/aterea criminalit&ii- a
de#enit !rinci!alul "/iecti# al celui deAal treilea !il"n. @n termenii artic"lului $3- "/iecti#ul
Uniunii ete acela de a "feri cet&enil"r un ni#el ridicat de !r"tecie ,ntrAun !aiu de li/ertate-
ecuritate 0i ;utiie- !rin ela/"rarea unei aciuni c"mune a tatel"r mem/re ,n d"meniul
c""!er&rii !"liiene0ti 0i ;udiciare ,n materie !enal&.
8(
Tratatul meni"nea%& e:!licit c& acet lucru e #a reali%a inclui# !rin !re#enirea traficului
de fiine umane 0i !re#ede " mai tr9n& c""!erare !"liieneac& 0i ,ntre aut"rit&ile ;udiciare. @n
acela0i en- ete meni"nat& e:!licit unif"rmi%area di!"%iiil"r de dre!t !enal ale tatel"r
mem/re. 6eni"narea traficului de fiine umane la artic"lul $3 al tratatului- ceea ce face ca t"ate
celelalte intrumente le'ilati#e ad"!tate & fie ,ntemeiate !e acet artic"l din TUE.
82
HKuH{J^Y . o.- ~^KJ}aUSTQU NYKOYvaR|: ^JO]wQ[ }KY^J^JuJ S|Y|HSY Q }JORJvJQU cc zaI`HRYKJ`RJa
}HPOQRJa Q YS|RJa }KY^J- $441- $- !a' 3A14
8(
Tratatul !ri#ind Uniunea Eur"!ean&- 6aatri.t 1333- art $3
13
@n materia !re#enirii 0i c"m/aterii traficului de fiine umane- cele mai im!"rtante eta!e
le'ilati#e unt re!re%entate de ad"!tarea Deci%iei Cadru a C"niliului din 13 iulie !ri#ind
c"m/aterea traficului de fiine umane
81
- de a!r":imare a le'ilaiil"r !enale ale tatel"r mem/re-
Directi#a C"niliului din $3 a!rilie $442 !ri#ind !ermiul de re%iden& tem!"rar& !entru
#ictimele traficului au care au f"t u!ue unei aciuni de facilitare a imi'raiei ile'ale 0i care
c""!erea%& cu aut"rit&ile
8D
0i Deci%ia Cadru a C"niliului din $$ decem/rie $443 !ri#ind
c"m/aterea e:!l"at&rii e:uale a c"!iil"r 0i !"rn"'rafiei infantile-
88
le'at& numai ,n anumite
!ri#ine de traficul de fiine umane. La ni#el c"munitar au f"t ad"!tate 0i alte acte n"rmati#e- de
im!"rtan& "ri%"ntal&- rele#ante !entru materia traficului de fiine umane- ,n m&ura ,n care fac
!"i/il& 0i facilitea%& !unerea ,n a!licare a le'ilaiei ,n aceat& materie.
83
Deci%ia Cadru $44$c1$3ckAI a C"niliului din 13 iulie $44$ !ri#ind c"m/aterea traficului de
fiine umane
34
re!re%int& cel mai im!"rtant intrument ,n aceat& materie. A0a cum Aa ar&tat-
deci%ia cadru are caracter "/li'at"riu- de0i ete li!it& de efect direct- 0i !"ate c"ntitui un
intrument eficient de c"m/atere la ni#el eur"!ean al fen"menului. Actul ete ad"!tat du!& ce
!unerea ,n a!licare a aciunii c"mune din 133D a e0uat- !rinci!alul m"ti# fiind- !"tri#it C"miiei
a/ena unui den"minant c"mun ,n !ri#ind definiiil"r 0i anciunil"r la ni#elul Uniunii.
31
@n acela0i c"nte:t- al c"m/aterii tutur"r f"rmel"r de trafic 0i de e:!l"atare a !er"anel"r-
Deci%ia $444c3D(ckAI a C"niliului din 3 iunie $444 !entru c"m/aterea !"rn"'rafiei infantile !e
internet
3$
re!re%int& un intrument im!"rtant !entru !r"tecia dre!turil"r c"!ilului.
Tre/uie meni"nat&- de aemenea- Deci%ia $441c8DcCE a C"niliului din 2 decem/rie $444
!ri#ind emnarea- ,n numele C"munit&ii Eur"!ene a C"n#eniei Or'ani%aiei Naiunil"r Unite
,m!"tri#a criminalit&ii "r'ani%ate trannai"nale 0i a Pr"t"c"lului !ri#ind c"m/aterea traficului
de fiine umane- ,n !ecial femei 0i c"!ii- 0i traficului ile'al de imi'rani !e cale teretr&- aerian&
au maritim&.
33
@n afara cadrului le'ilati# ,n en f"rmal- la ni#elul UE au f"t ad"!tate d"cumente care au
c"m!letat iniiati#ele le'ilati#e 0i au indicat m&ura #"inei !"litice a tatel"r mem/re. Ee !"ate
81
Deci%iei Cadru a C"niliului din 13 iulie $44$ !ri#ind c"m/aterea traficului de fiine umane cc kO L $43 din 1
au'ut $44$- !a' 1
8D
Directi#a C"niliului din $3 a!rilie $442 !ri#ind !ermiul de re%iden& tem!"rar& !entru #ictimele traficului au
care au f"t u!ue unei aciuni de facilitare a imi'raiei ile'ale 0i care c""!erea%& cu aut"rit&ile cc kO L $11- 1
au'ut $442- !a' 13
88
Deci%ia Cadru a C"niliului din $$ decem/rie $443 !ri#ind c"m/aterea e:!l"at&rii e:uale a c"!iil"r 0i
!"rn"'rafiei infantile cc kO L 13- $4 ianuarie $443- !a' 1
83
Deci%ia Cadru a C"niliului din 13 iunie $44$ !ri#ind mandatul de aretare eur"!ean 0i !r"cedurile de tranfer
,ntre tatele mem/re- kO L 134- 18 iulie $44$- !a' 1
34
kOL $43 din 1 au'ut $44$- !a' 1A2
31
Aciunea C"mun& !entru eliminarea traficului de fiine umane 0i al e:!l"at&rii e:uale a c"!iil"r- kO L 413 din 2
martie 133D- #e%i infra eciunea III- u/Aeciunea C"niliul Uniunii Eur"!ene.
3$
kOL 138 din 3 iunie $444- !a' 1A2
33
kOL 434 din 1 fe/ruarie $441- !. 22.
12
!une c& intrumentele- mult mai numer"ae- f&r& caracter le'ilati# ela/"rate la ni#elul UE- au
!re'&tit terenul !entru ad"!tarea de c&tre C"niliu a unui cadru le'ilati# minim ,n materia
!re#enirii 0i c"m/aterii traficului de fiine umane. Princi!ala caracteritic& a intrumentel"r
nele'ilati#e ete c& au caracter de declaraie 0i de rec"mandare- unt li!ite de f"r& "/li'at"rie
0i nu creea%& dre!turi indi#iduale. +&r& ,nd"ial&- !r"ceul ela/"r&rii acet"r intrumente la
di#ere ni#ele intitui"nale ale UE- urmea%& aceea0i dinamic& a a'endei !"litice cu !ri#ire la
traficul de fiine umane.
Pr"'ramele financiare ale UE- 'eti"nate de C"miie- re!re%int& un intrument im!"rtant de
de%#"ltare- c"n"lidare 0i e#aluare a !"liticil"r- !racticil"r 0i c""!er&rii din UE- ,n !ri#ina
traficului de fiine umane 0i a e:!l"at&rii e:uale a c"!iil"r. Acete !r"'rame c"munitare "fer&
"!"rtunit&i financiare !entru iniiati#e care au dre!t c"! ,ncura;area c""!er&rii 0i a"cierii
dintre intituii 0i "r'ani%aii imilare din diferite tate mem/re 0i &ri candidate au ,n cur de
aderare. Dintre acetea- tre/uie meni"nate- cu !rec&dere- !r"'ramul A*IE !entru c""!erarea ,n
materie !enal& 0i ,m/un&t&irea itemului de !re#enie 0i de c"m/atere a crimei "r'ani%ate ,n
'eneral- !recum 0i !r"'ramele ETOP 0i DAPrNE c"nce!ute ,n !articular !entru !re#enirea 0i
c"m/aterea traficului de fiine umane ,n !articular- !recum 0i c"m/aterea di#erel"r ti!uri de
#i"len&.
+inan&rile ,n cadrul acet"r !r"'rame includ cercetarea !ri#ind infraciunile e:uale-
inclui# !re#enirea recidi#ei 0i e#aluarea ricului de recidi#&- de%#"ltarea c""!er&rii dintre
act"rii im!licai 0i crearea un"r reele !r"fei"nale care & facilite%e c""!erarea- c.im/ul de
inf"rmaii 0i tranferul de BnoC 0oC 0i a cel"r mai /une !ractici e:itente la ni#elul UE- !re'&tire
!r"fei"nal&- de%#"ltarea un"r /a%e de date !entru aut"rit&ile c"m!etente cu !ri#ire la
!"rn"'rafia infantil&- centrali%area 0i adminitrarea datel"r !ri#ind traficul de fiine umane 0i
e:!l"atarea e:ual& a min"ril"r. +inanarea un"r atfel de iniiati#e c"ntri/uie- f&r& ,nd"ial&- la
de%#"ltarea unei culturi c"mune de !re#enire 0i c"m/atere a traficului de fiine umane 0i
facilitea%& !r"ceul de a!r"!iere a le'ilaiil"r !enale ale diferitel"r tate mem/re.
Pentru &rile recun"cute ca fiind &ri de "ri'ine 0i de tran%it- cum unt- de e:em!lu- 8elaru-
6"ld"#a- Ruia 0i Ucraina- au &rile din 8alcani- Aau de%#"ltat !r"'rame de aiten&
financiar& ale UE- cum unt !r"'ramele TACIE 0i !r"'ramele CARDE.
Pr"/lema traficului de fiine umane !re%int& intere la ni#elul c"ntinentului eur"!ean- ,n
c"nte:te e:trac"munitare- dar 0i la ni#el internai"nal. Prin C"miie- UE ete acti# im!licat& ,n
aciuni ale ONU- OECE- ale Pactului !entru Eta/ilitate ,n Eur"!a de EudAEt au C"niliului
Eur"!ei. Rele#ante !entru acet c"nte:t unt !r"!unerile C"miiei c&tre C"niliu 0i ad"!tarea de
c&tre aceta din urm& a d"u& deci%ii cu !ri#ire la C"n#enia C"niliului Eur"!ei !ri#ind lu!ta
,m!"tri#a traficului de fiine umane. @n iunie $442- C"niliul a ad"!tat Deci%ia care aut"ri%ea%&
1(
C"miia & ne'"cie%e in numele UE !r"iectul de c"n#enie- !entru acele c.etiuni care !"tri#it
dre!tului c"munitar unt inclue ,n !rimul !il"n.
Cu !ri#ire la c""!erarea ,n materie !enal&- !re#&%ut& de Titlul )I al TUE- care a!arine celui
deAal treilea !il"n- C"niliul a ad"!tat- ,n "ct"m/rie $442 " P"%iie C"mun& !ri#ind ne'"cierile
referit"are la !r"iectul de c"n#enie meni"nat.
@n ce !ri#e0te C"n#enia Or'ani%aiei Naiunil"r Unite ,m!"tri#a crimei "r'ani%ate
trannai"nale 0i a Pr"t"c"lului !ri#ind c"m/aterea traficului de !er"ane- ,n !ecial femei 0i
c"!ii- 0i traficul ile'al de imi'rani !e cale teretr&- aerian& au maritim&- im!"rtana aceteia la
ni#elul UE ete recun"cut&- !recum 0i fa!tul c& intrumentele ONU c"ntituie /a%a unei
c""!er&ri c"n"lidate 'l"/ale- care ete reflectat& de relaiile UE cu &rile tere.
32
@n cadrul unei a'ende tranatlantice- UE a c""!erat cu EUA ,n c"m/aterea traficului de
femei- ,n !ecial !rin "r'ani%area de cam!anii de inf"rmare- !ue ,n a!licare de Or'ani%aia
6"ndial& !entru 6i'raie ,n &ri de "ri'ine !entru traficul de femei cum unt 8ul'aria- P"l"nia-
Un'aria 0i Ucraina.
3(
Ec"!ul cam!aniil"r de inf"rmare de acet ti! ete acela de a face cun"cute
ricurile traficului- met"dele f"l"ite de traficani- !recum 0i de a aita !"tenialele #ictime 0i de
a !ri;ini aut"rit&ile c"m!etente ,n ef"rturile de ,m/un&t&ire a ca!acit&ii intitui"nale !entru a
face acetui fen"men.
T"ate acete de%#"lt&ri indic& fa!tul c&- la ni#elul UE- traficul de fiine umane ete un
u/iect im!"rtant nu numai ,n relaiile dintre tatele mem/re- ci 0i ,n relaiile cu terii- t"cmai
dat"rit& caracterului 'l"/al al traficului de fiine umane.
32
Reic.el P.- T.e rand/""t "f Trannati"nal Crime and kutice- Ea'e Pu/licati"n Inc- $442- !a' 2D
3(
Cini 6.- Eur"!ean Uni"n P"licie- O:f"rd Uni#eritl Pre- $442- !a' 8D
11
CONCLU5II 0i RECO6AND7RI
%eieind din cele menionate mai sus, vom formula urmtoarele conclu&ii'
Traficul de fiine umane ,n 'eneral ete unanim recun"cut ca " c"m!"nent& a crimei
"r'ani%ate tranfr"ntaliere 0i e manifet& cu !recadere ,n %"nele ,n care li!e0te " le'ilaie
c"re!un%&t"are- dar 0i un item de c""!erare ,ntre diferite "r'anime 'u#ernamentale 0i ON*A
uri- a c&r"r acti#itate c"mun& tre/uie & ai/a ca "/iect !re#enirea traficului de fiine umane.
Din definiia traficului de !er"ane cu!rin& ,n Pr"t"c"lul !ri#ind !re#enirea- re!rimarea 0i
!ede!irea traficului de !er"ane din 1( n"iem/rie $444- ,n !ecial al femeil"r 0i c"!iil"r-
adii"nal la C"n#enia Naiunil"r Unite ,m!"tri#a criminalit&ii trannai"nale "r'ani%ate- re%ult&
0i f"rmele ,n care e c"ncreti%ea%& aceat& infraciune- ,n ra!"rt de caracteriticile !er"anel"r
traficate 0i traficante- de c"!ul urm&rit 0i intereul #i%at- de natura cau%el"r ce au 'enerat
fen"menul- de im!licaiile "ciale- dar 0i de !ecificul #al"ril"r "ciale le%ate Bdre!turile
"mului C.
Prin !rima c"!ului #i%at- traficul !reu!une !r"fituri uria0e !entru traficani- care
rein#etec #eniturile "/inute ,n derularea ,n c"ntinuare a acti#it&il"r ilicite. Pr"tituia B,n
'eneral e:!l"atarea e:ual& a femeil"r 0i c"!iil"rC c"ntituie !rinci!alul c"! al traficului 0i
m"dalitatea de "/inere a cel"r mai mari c90ti'uri- de aemenea traficul ,n c"! de munc& f"rat&-
c"miterea de infraciuni !rin c"ntr9n'ere de c&tre #ictimele traficului 0i !rele#area de "r'ane
B#ictimele unt /&r/ai- femei- c"!iiC.
Pentru m"ment nu e:it& " met"d"l"'ie la ni#el m"ndial !rin care & e etime%e num&rul
#ictimel"r traficului. Traficul m"dern de fiine umane ete un fen"men 'l"/al ce #i%ea%& t"ate
#9rtele 0i e:ele- dar cea mai mare !arte de !er"ane im!licate ,n traficul de fiine umane unt
femeile 0i c"!iii. De aceea tre/uie luate ,n c"nideraie a!ectele !ecifice care in de 'enul
!er"anei 0i #ulnera/ilitatea #ictimel"r. )ictimele unt traficate !rin f"l"irea numer"ael"r
mi;l"ace de c"ntr9n'ere au met"de de ,n0el&ciune 0i ,n nenum&rate c"!uri a/u%i#e 0i de
e:!l"atare.
)ictimele traficului de !er"ane ,ndur& ,nc&lc&ri e#ere 0i multi!le ale dre!turil"r "mului.
Traficul de !er"ane ,ncalc& !rinci!iile fundamentale ale dre!turil"r "mului cum ,nt demnitatea
uman&- li/ertatea !er"nal&- li/ertatea de mi0care- dre!tul la #ia& !ri#at&- aut"determinarea 0i
inter%icerea cla#iei 0i a !racticel"r ce in de aceata.=
Traficul de !er"ane nu ete un fen"men recent- e:it9nd ra!"arte ale !"liiei din alte tate-
datate la f9r0itul ec"lului al eIeAlea- care indicau r&!iri 0i #inderi de c"!ii 0i fete din atele
l"cuite de e#reii din para *alil"r 0i din alte &ri ale Eur"!ei Centrale 0i de Et ,n /"rdelurile din
t"at& lumea- ,n !ecial ,n America de Eud. @n America Latin& 0i ,n Carai/e- ,n !articular
1D
Ar'entina 0i 8ra%ilia- date de!re atfel de ca%uri unt ,nre'itrate ,nainte de anii 1814. Pete mai
/ine de un ec"l 0i ;um&tate- fact"rii acetui fen"men au r&ma !ractic aceia0i- ,n& dat"rit&
tendinel"r de indutriali%are- internai"nali%are 0i 'l"/ali%are au a!&rut 0i cau%e n"i.
Traficul de fiine umane a c&!&tat am!l"are ,n 6"ld"#a ,nce!9nd cu anii 1332A133(- atunci
c9nd mi'raia ile'al& !r"#"cat& de cri%a ec"n"mic& 0i receiunea ,n !r"ducie- inflaia- cre0terea
num&rului de 0"meri- reducerea c.eltuielil"r ,n fera "cial& au a#ut un im!act de%atru" au!ra
de%#"lt&rii ituaiei de mi'raiune ,n 6"ld"#a- iar mi'raia ile'al& a de#enit un fen"men "/i0nuit
0i t"lerat une"ri dre!t unica "luie a &r&ciei.
C"nf"rm ra!"rtului Or'ani%aiei Naiunil"r Unite !entru anul $442- cifra cet&enil"r
Re!u/licii 6"ld"#a care unt !lecai din ar&- tem!"rar au !ermanent #aria%& ,ntre 144.444 0i
1.344.444. 6uli din ei a#9nd un tatut ile'al ,n tr&in&tate- de#enind atfel- ;ertfe ale di#erel"r
reele de criminali- inclui# 0i de trafic. Cert ete c&- la "ra actual&- Re!u/lica 6"ld"#a c"ntituie
unul dintre cei mai mari e:!"rtat"ri de carne #ie !entru Eur"!a Occidental&.
+act"rii 'enerali care fa#"ri%ea%& traficul 0i !r"tituia tinerel"r ,n 6"ld"#a unt: +act"rul
ec"n"mic: &r&cia- 0"ma;ul- li!a de "!"rtunit&i !entru 'eneraiile tinere- !iritul de c"num-
#eniturile mici- di#i%area !"!ulaiei ,n /"'ai 0i &raci. +act"rul "cial: ni#elul de educaie
c&%ut- li!a unei uineri din !artea "ciet&ii a tinerei 'eneraii- c"nflictul dintre 'eneraii-
!ierderea influenei familiei ,n "cietate- !ierderea #al"ril"r ,n "cietate- aflu:ul de inf"rmaie
de!re #iaa ,n fr"%f ,n Occident- !re%entat& de canalele de tele#i%iune- li!a cam!aniil"r
inf"rmai"nale de!re !eric"lul traficului- li!a unei culturi ;uridice a tinerei 'eneraii- li!a
cun"0tinel"r de!re #ia&. +act"rul !"litic: li!a un"r trate'ii de tat !ri#ind mi'rarea- li!a
un"r trate'ii re'i"nale ,n c"m/aterea traficului- le'ilaiei nai"nale im!erfecte la acet ca!it"l-
ineria tatel"r din &rile de "ri'ine !recum 0i &rile de detinaie- li!a un"r trate'ii de a/"r/ie
a 0"ma;ului.
!n acest cadru de idei se impu(n anumite recomandri'
Traficul de fiine umane ete un fen"men "cial care a cun"cut " e:tindere at9t din
!unct de #edere 'e"'rafic- al !eciali%&rii reelel"r criminale- c9t 0i al num&rului de #ictime.
Lu9nd ,n c"niderare e:tinderea 0i caracteriticile traficului de fiine umane ,n Re!u/lica
6"ld"#a 0i ,n Eur"!a- ete necear& " c""!erare tr9n& ,ntre t"i act"rii- intituii au
"r'ani%aii- im!licai ,n !re#enirea 0i c"m/aterea traficului de fiine umane- at9t la ni#el nai"nal-
c9t 0i la ni#el re'i"nal 0i internai"nal. Parteneriatul ar tre/ui & im!lice ,n t"ate tadiile
B!re#enire- c"m/atere- rea/ilitarea 0i reinte'rarea #ictimel"rC "r'ani%aii ne'u#ernamentale-
intituii ONU- "r'ani%aii internai"nale- aut"rit&i centrale 0i l"cale- maAmedia 0i
18
c"munit&ile. Tre/uie de%#"ltate !r"'rame c"mune- lu9nd ,n c"niderare de aemenea
caracteriticile nai"nale 0i l"cale- c.im/ul de inf"rmaii 0i e:!erti%&.
Pentru im!lementarea Planului Nai"nal !ri#ind !re#enirea 0i c"m/aterea traficului
de fiine umane ete necear& identificarea intituiil"r re!"na/ile 0i al"carea reurel"r
/u'etare neceare.
Ela/"rarea unui item de m"nit"ri%are a !er"anel"r returnate 0i aitate. Acet
item ar c"ntri/ui la " mai ra!id& identificare a #ictimel"r 0i ar 'aranta c& fiecare /eneficia%& de
dre!turile care i e cu#in.
@m/un&t&irea !r"ceduril"r intitui"nale ,n c"!ul ai'ur&rii c"nfidenialit&ii datel"r
!er"nale ale #ictimel"r- dar 0i a tran!arenei datel"r tatitice.
Prevenire
Im!licarea c"munit&il"r- ON*Auril"r 0i aut"rit&il"r ,n !re#enirea traficului de fiine
umane.
Cam!anii de inf"rmare adreate 'ru!uril"r de ric- !r"fei"ni0til"r care lucrea%& cu
femei 0i !u/licului 'eneral.
De%#"ltarea un"r !r"'rame de inf"rmare ,n c"!ul aum&rii re!"na/ilit&il"r le'ale
0i m"rale !ri#ind !r"tecia !"tenialel"r #ictime.
De%#"ltarea de n"i er#icii "ciale adreate femeil"r ,n ituaie de ric 0i
,m/un&t&irea er#iciil"r e:itente Bcre0terea calit&ii 0i accei/ilit&iiC.
Inf"rmarea !u/licului lar' au!ra m"dalit&il"r le'ale de mi'raie Bm"dalit&i- acte
neceare- intituii re!"na/ile- dre!turile mi'ranil"rcan'a;ail"r ,n afara &rii etc.CF
Pre'&tirea ;urnali0til"r !ri#ind termin"l"'ia 0i !r"/lematica traficului de fiine umane
,n c"!ul unei inf"rm&ri c"recte a !u/licului lar'.
13
8I8LIO*RA+IE
1. 6"ld"#a: /ilanul c""!er&rii cu C"niliul Eur"!ei din 8 n"iem/rie $442. Ra!"rt ela/"rat de
Eecretariat ca re%ultat al #i%itei ale la C.i0in&u ,n !eri"ada $8 e!tem/rie A 1 "ct"m/rie $442.
D"cument de inf"rmare- "ficial ne!u/licat- !a' 1D
$. Pr"tecia 0i a/ilitarea #ictimel"r traficului de fiine umane 0i ale #i"lenei ,n familie ,n
6"ld"#a cc
.tt!:cchhh.und!.mdc!r";ectccardc!dfir"mc$443cecuritateiumanaiPr";ectiCardiR".!df A
acceat $2.43.$413
3. Or'ani%aia de +emei din 6"ld"#a fIniiati#a ci#ic&f. Traficul de femei: fen"men 0i crim&. A
C.i0in&u- $441- !a' 1
2. Ra!"rtul cu !ri#ire la traficul de fiine umane- $443 6"ld"#a BNI)ELUL $ Lita de
"/er#aieC cc .tt!:ccr"manian.m"ld"#a.uem/al.'"#cti!Ar"$443..tml A acceat 11.43.$413
(. Cu%ne"# A.- Palamarciuc ).- Traficul de fiine umane A una dintre !r"/lemele ;utiiei Btudiu
te"reticC cc Re#ita Nai"nal& de Dre!t- $441- nr.D- !a' 23
1. C"mentariu la C"dul !enal al Re!u/licii 6"ld"#a c Eu/ redacia lui Ale:ei 8ar/&nea'r&.
C.i0in&u- $443
D. Eer'iu 8r,n%&- een"f"n Ulian"#c.i- )italie Etai- I"n purcanu- )ladimir *r"u. Dre!t Penal.
)"l. $. C.i0in&u: Cartier kuridic- $44(
8. Le'ea Parlamentului Re!u/licii 6"ld"#a !ri#ind !re#enirea 0i c"m/aterea traficului de fiine
umane nr. $21Ae)I din $4.14.$44( cc 6"nit"rul Oficial al Re!u/licii 6"ld"#a nr.112A11Dc81$
din 43.1$.$44(
3. A"ciaia +emeil"r de Carier& kuridic&. Pre#ederi le'ilati#e !ri#ind c"m/aterea- traficului de
fiine umane. C.i0in&u- $44$
14. Ale:andru I"na0. Inter#iu- Centrul EECI cc E#enimentul 5ilei din 13 martie $44$
11. 6ateu *.. 0.a.- Traficul de fiine umane- Ia0i- $44(- !.21
1$. Dici"narul e:!licati# al lim/ii r"m9ne- Ediia II- 8ucure0ti- 1331- !a' 1141
13. +urdui E.- A!ecte !ri#ind !re#enirea 0i c"m/aterea traficului de !er"ane ,n Re!u/lica 6"ld"#a
cc Le'ea 0i #iaa- $44D- nr.1- !a' 2
12. +urdui E. C"nclu%ii la e:amenul ;uri!rudenei Curii Eu!reme de kutiie ,n cau%ele !enale
!ri#ind infraciunile de trafic de fiine umane 0i trafic de c"!ii. @n: Le'ea 0i #iaa- $448- nr.14- !.
3
1(. Lun'u ).- Traficul de fiine umane cc Le'ea 0i #iaa- $44D- nr.11- !a' 2D
11. C"dul !enal al Re!u/licii 6"ld"#a nr. 38(Ae) din 18.42.$44$ cc 6"nit"rul Oficial al
R.6"ld"#a nr.D$AD2c13( din 12.42.$443
1D. r"t&r,rea !lenului Curii Eu!reme de kutiie a Re!u/licii 6"ld"#a Cu !ri#ire la !ractica
a!lic&rii le'ilaiei ,n cau%ele de!re traficul de fiine umane 0i traficul de c"!ii nr.3D din
$$.11.$442 cc 8uletinul Curii Eu!reme de kutiie a Re!u/licii 6"ld"#a- $44(- nr.8- !a' 2
18. oQRQwXR x.y.- zaI`HRYKJ`RJa {YTJRJ`Y|aOZc|^J }J }KJPOavYv |JKuJ^OQ O]`ZvQ-
NaKvZ: NaKvSTQU waR|K }KJ|Q^ RYSQOQ[ Q |JKuJ^OQ O]`ZvQ- $444- Ka' (
13. \]K]TYRJ^Y E.8.- ~KJQRY y..- \JKuJ^O[ O]`ZvQ. zJST^Y: TY`avQ[- $44$- Ka' 1$
$4. MH|JKJ^Y A.- |^a|S|^aRRJS|Z {Y |JKuJ^O] O]`ZvQ }J uJOJ^RJvH }KY^H TKYQRX Q
{Y`YQ zL TKYQRX }J PJKZPa S |Qv ^Q`Jv }KaS|H}OaRQU cc zY|aKQYOX
vaI`HRYKJ`RJU TJR^aRwQQ. ? YKZTJ^- $444- Ka' (
$1. Cu%ne"# A.- Palamarciuc ).- Traficul de fiine umane A una dintre !r"/lemele ;utiiei Btudiu
te"reticC cc Re#ita Nai"nal& de Dre!t - $441- nr.D- !a' 23
$$. Centrul Internai"nal !entru Pr"tecia 0i Pr"m"#area Dre!turil"r +emeii fLa Etradaf. Pre#enirea
traficului de femei. A C.i0in&u: Pra'A3- $443
$3. Aiter A.- A!&rarea dre!tului !r"tituatel"r- 8ucure0ti- 133(- !a' 88
D4
$2. Dici"nar e:!licati# al lim/ii r"m9ne. Academia R"m9n&. Intitutul de Lin'#itic& <I"r'u
I"rdan=. 8ucure0ti: Editura Uni#er Encicl"!edic- 1338
$(. *ladc.i *.. Crimin"l"'ie 'eneral&. 6anual !entru facult&ile de dre!t. C.i0in&u: 6ueum- $441
$1. NJOHPQRSTQU L.V. NKY^J^Xa JSRJ^X HaRQ[ J IaK|^a }KaS|H}OaRQ[. aPRJa }JSJPQa.
MJKZTQU- 13D3- !a' (4
$D. WXPYOZSTY[ L.. uJOJ^RJA}KY^J^Ja- HuJOJ^RJA}KJwaSSHYOZRJa Q ^QT|QvJOJuQaSTJa
}JR[|Qa }J|aK}a^auJ. 8 NKY^J^a`aRQa- 3- 13D1- c.31A21
$8. _RYU`aK M. b. KQvQRJOJuQ[. zJST^Y: V{`. uKH}}Y NKJuKaSS- VL~Wo- 1332- !a'
3(1
$3. *ladc.i *..- )ictim"l"'ia crimin"l"'ic&: " n"u& "rientare 0tiinific&. @n Re#ita Nai"nal& de
Dre!t- $441- nr. 11- !. 28A(1
34. Railean D.- C"m!"rtamentul #ictimal al min"rului ,n mecanimul infraciunil"r c"ntra
in#i"la/ilit&ii e:uale- &#9r0ite !rin #i"len&. @n Re#ita Nai"nal& de Dre!t- $41$- nr. (- !.D1
31. Or'ani%aia Internai"nal& !entru 6i'raie. Traficul de femei. Ce tre/uie & 0tii. A C.i0in&u-
$443- !a' 8
3$. Centrul Internai"nal !entru Pr"tecia 0i Pr"m"#area Dre!turil"r +emeii fLa Etradaf. Etatitica
din 1 ianuarie $44$ A 1 "ct"m/rie $443- !a' $1
33. Cu%ne"# A.- Enac.i R. Traficul de fiine umane A fen"men ,n c"ntinu& e#"luie. @n: Re#ita
Nai"nal& de Dre!t- $41$- nr.$- !.3$
32. 8r,n%& E.- Ulian"#c.i e.- Etati ). 0.a. Dre!tul !enal. Partea E!ecial&. A C.i0in&u: Cartier- $44(-
!a' 124
3(. Un'ureanu A.- Pr"/leme te"retice 0i !ractice !ri#ind infraciunile la re'imul ;uridic al fr"ntierei
de tat a R"m9niei- ,n fDre!tulf nr.2c$44(- !a' 3DA22
31. A#"rnic *..- R&!underea !enal& !entru unele infraciuni cc 8a%ele tatului 0i dre!tului
Re!u/licii 6"ld"#a. C.i0in&u: Cartier- 133D- !a' 348
3D. D"lea I.- 8l&naru D. C"nce!te de /a%& ale ;utiiei !enale- C.i0in&u- $44$- !a' 113
38. P"! T.- Dre!t !r"ceual !enal- #"l.I- Partea intr"ducti#&- Ti!"'rafia Nai"nal& E.A. Clu;- 1321-
!a' 11
33. D"n'"r"% ).- Cur de !r"cedur& !enal&- Ediia a IIAa- 8ucure0ti 132$- !a' ($
24. Nit"reanu *..- A!etrei 6.- Nae L.- Carmen Eil#ia Parac.i#- Anca Lelia Dumitru- Dre!t
!r"ceual !enal- Editura Eur"!a N"#a- 8ucure0ti 1331- !a' 1
21. T.e"d"ru *r.- 6"ld"#an L.- Dre!t !r"ceual !enal- 8ucure0ti- Editura didactic& 0i !eda'"'ic&-
8ucure0ti- 13D3- !a' 132
2$. Lic.ii 8.- Urm&rirea Penal&- C.i0in&u $444- !a' 13
23. C"dul de !r"cedur& !enal& a Re!u/licii 6"ld"#a din 12 martie $443 cc 6"nit"rul Oficial al
re!u/licii 6"ld"#a- nr. 142A114- din D iunie $443
22. C"dul de !r"cedur& !enal& al R"m9niei- a0a cum a f"t c"m!letat !rin Le'ea nr. 121c1331-
!u/licat& ,n 6"nit"rul Oficial- Partea I- nr. $83c1331 0i !rin Le'ea nr. $81c$443- !u/licat& ,n
6"nit"rul- Partea I- nr.218 din 1 Iulie $443
2(. D"n'"r"% ).- N"ul c"d de !r"cedur& !enal& 0i C"dul de !r"cedur& !enal& anteri"r ? !re%entare
c"m!arati#&- 8ucure0ti- Editura !"litic&- 1313- !a' 124
21. Le'ea !ri#ind acti#itatea "!erati#& de in#eti'aii din 1332 cc 6"nit"rul Oficial al Re!u/licii
6"ld"#a- nr. 11A13 din 31.41.$443 cu m"dific&rile din 34.42.42
2D. Nea'u I.- Dre!t !r"ceual !enal- Partea !ecial&- #"l.I- Editura Ocar Print- 8ucure0ti- 1332- !a'
$D
28. D"n'"r"% ).- ga.ane E.- Ant"niu *.- 8ulai C.- Ilieu N.- Et&n"iu R. E:!licaii te"retice ale
c"dului de !r"cedur& !enal& r"m9n. Parte !ecial&- )"l. )I- ALL 8ECg- $443- !a' $1
23. )"l"nciu N.- Tratat de !r"cedur& !enal&. Partea !ecial&- #"l.I- Editura Paideia- 8ucure0ti- 1331-
!a' 14
(4. Nea'u I.- Tratat de !r"cedura !enala- Editura PRO- 8ucureti- 133D- !a' 241
(1. D"lea I.- R"man D.- Eedlec.i I.- ),%d"a'& T.- R"taru ).- Cer/u A.- C"d de Pr"cedur& Penal&.
C"mentariu- Ed. Cartier kuridic- C.i0in&u $44(- !a' (1$
D1
($. C"dul de !r"cedur& !enal& a!r"/at !rin Le'ea R.E.E.6. din $2 martie 1311 cc )e0tile E"#ietului
Eu!rem al R.E.E.6.- 1311- nr. 14- art.2$
(3. R&mureanu ).- Eei%area "r'anel"r ;udiciare ,n re'lementarea n"ului C"d de !r"cedur& !enal&-
,n R.R.D. nr.3- 1313- !a' $1
(2. D"n'"r"% ). 0i c"lecti#- E:!licaii te"retice ale C"dului de !r"cedur& !enal& r"m9n. Partea
!ecial&- #"l.II- 8ucure0ti- Editura Academiei- 13D1- !a' 114
((. C"ntituia Re!u/licii 6"ld"#a din $D.48.1332- cu m"dific&rile 0i c"m!let&rile ulteri"are.
C.i0in&u: 6"ld!re- $44(
(1. *ladc.i *.- )ictim"l"'ia 0i !re#enirea infraciunil"r. C.i0in&u: Acad. <stefan cel 6are- $442-
!a' 14$
(D. C"dul de !r"cedur& !enal& al Re!u/licii 6"ld"#a BPartea !ecial&C nr. 1$$Ae) din 12.43.$443-
!ct. 14C din alin. B$C- art. (D
(8. C"dul de !r"cedur& !enal& al Re!u/licii 6"ld"#a BPartea !ecial&C nr. 1$$Ae) din 12.43.$443-
artic"lele (31- (3D
(3. DEe. Dici"narul E:!licati# al Lim/ii R"m9ne- Ia0i $442- !a' $D3
14. 6ateu *..- Pr"cedura !enal& II- Ia0i- Editura +undaiei C.emarea- 1332- !a' 141
11. C"dul de !r"cedur& !enal& al Re!u/licii 6"ld"#a BPartea !ecial&C nr. 1$$Ae) din 12.43.$443-
alin. B$C- art. $(3
1$. *.e"r'.i& 6.- Tactica cercet&rii la faa l"cului- 6aterial 0tiinific"Adidactic- Uni#. Li/er& Int.
din 6"ld"#a- C.i0in&u- $442- !a' 3
13. LYSQOZa^ . .- NKJPOavX va|J`QTQ KYSSOa`J^YRQ[ J|`aOZRX ^Q`J^ }KaS|H}OaRQU-
zJST^Y- 13D8- S 21A(2F GaOTQR W.o.- oJPQKYRQa- QSSOa`J^YRQa Q JwaRTY `JTY{Y|aOZS|^.
zJST^Y- 1311- S 33$A323
12. D"ra0 E.- Criminalitica. Elemente de tactic&. cc)"l. II. C.i0in&u: Ti!"'rafia Central&- 1333- !a'
2$A23
1(. r"t&r,re cu !ri#ire la a!r"/area Re'ulamentuluiAcadru de "r'ani%are 0i funci"nare a centrel"r de
aiten& 0i !r"tecie a #ictimel"r traficului de fiine umane nr. 131$ din $3.11.$441. 6"nit"rul
Oficial nr.181A188c12(D din 48.1$.$441
11. Ete!aniuc ).- Traficul de fiine umane !"ate fi !re#enit !rin aciuni de c"n0tienti%are !u/lic& 0i
educaie cc 8uletin inf"rmati# al *u#ernului Re!u/licii 6"ld"#a- $448- nr.8
1D. C"0le O.- Traficul de fiine umane ,n c"!ul e:!l"at&rii e:uale cc Analele stiinifice ale UE6.
Eeria fstiine "ci"umaniticef. )"i. I. A C.i0in&u: CE UE6- $41$
18. r"t&r,rea !entru a!r"/area Pr"t"c"lului ,ntre *u#ernul Re!u/licii 6"ld"#a 0i *u#ernul
Re!u/licii Turcia !ri#ind c""!erarea ,n d"meniul c"m/aterii traficului de fiine umane ,n cadrul
Ac"rdului ,ntre *u#ernul Re!u/licii 6"ld"#a 0i *u#ernul Re!u/licii Turcia !ri#ind lu!ta
,m!"tri#a traficului ilicit de dr"'uri- ter"rimului internai"nal 0i alt"r crime "r'ani%ate- emnat
la Antara la 8 fe/ruarie $441 nr. 1D4 din 13.4$.$44D cc 6"nit"rul Oficial nr.$3A31c181 din
4$.43.$44D
13. +urdui E.- A!ecte !ri#ind !re#enirea 0i c"m/aterea traficului de !er"ane ,n Re!u/lica 6"ld"#a
cc Le'ea 0i #iaa- $44D- nr.1
D4. r"t&r,rea *u#ernului R6 cu !ri#ire la a!r"/area c"m!"nenei n"minale a C"mitetului nai"nal
!entru c"m/aterea traficului de fiine umane- Re'ulamentului C"mitetului nai"nal 0i Planului
nai"nal de !re#enire 0i c"m/atere a traficului de fiine umane !e anii $448A$443 nr. 2D$ din
$1.43.$448 cc 6"nit"rul Oficial nr.13AD1c2(3 din 42.42.$448
D1. r"t&r,rea *u#ernului R6 cu !ri#ire la a!r"/area Planului nai"nal de !re#enire 0i c"m/atere a
traficului de fiine umane !entru anii $41$A$413- m"dificarea 0i c"m!letarea unei ."t&r,ri de
*u#ern nr. ((3 din 31.4D.$41$. 6"nit"rul Oficial nr.11(c111 din 4D.48.$41$
D$. r"t&r9rea *u#ernului R6 !ri#ind a!r"/area C"dului de etic& 0i de"nt"l"'ie al !"liitului- nr. 81
din 14.4(.$441 cc 6"nit"rul Oficial al Re!u/licii 6"ld"#a din 13.4(.$441- nr.D(AD8c($D
D3. Centrul Internai"nal !entru Pr"tecia 0i Pr"m"#area Dre!turil"r +emeii fLa Etradaf. Etatitica
din 1 "ct"m/rie $41$
D$
D2. Le'ea Re!u/licii 6"ld"#a nr. 83D din 1D.4(.1331 cu !ri#ire la a"ciaiile "/0te0ti cc 6"nit"rul
Oficial al Re!u/licii 6"ld"#a- 133D- nr. 1
D(. Le'ea Re!u/licii 6"ld"#a nr. (81Ae)I din 34.4D.1333 cu !ri#ire la fundaii cc 6"nit"rul Oficial
al Re!u/licii 6"ld"#a - 1333- nr. 118 A113
D1. pi'&necu O.- Or'ani%aiile n"n'u#ernamentale ? furni%"ri de er#icii "ciale: ur& iniial& au
"luiem cc Re#ita de aiten& "cial&- $442- nr.1
DD. zJR[uY L.- HKTYR L.- WHSRYT M. o}awQQTY |KH`J^JU vQuKYwQQ Q JSJPaRRJS|Q aa
KauHOQKJ^YRQ[ ^ a^KJ}aUSTQ uJSH`YKS|^Y oM BQ{ J}X|Y WaS}HPOQTQ zJO`J^YC. cc
6OLDOECOPIE BPr"/leme de anali%& !"litic&C. C.i0in&u- UE6- $ Bee)IC- $442
D8. Et&necu L.- C"nim&m9ntul #ictimei traficului de !er"ane. Efecte- Re#ita de Dre!t Penal
nr.3c$442- !a' 2D
D3. L"'.in O.- T"ader T.- Dre!t !enal r"m9n. Partea !ecial&- Caa de editur& 0i !re& <sana= ERL-
8ucure0ti 1338- !a' 1$(
84. Eimi"n 8.- C"rl&eanu E.- Unele a!ecte c"ntr"#erate !ri#ind infraciunile de trafic de !er"ane
0i !r":enetim- Dre!tul 2c$44(- !a' 31
81. Ra!"rtul ONUAOECE cu !ri#ire la #ictimele traficului de fiine umane Bn"iem/rie $44$Aa!rilie
$443C !u/licat ,n 6"ld"#a Eu#eran& nr.$1DA$18 din 13.1$.$443
8$. 6&m&li'& I.- Intrumentele ;uridice internai"nale A mi;l"c de c"m/atere a traficului cu fiine
umane cc Le'ea 0i #iaa- $44(- nr.11- !a' $$
83. HKuH{J^Y . o.- ~^KJ}aUSTQU NYKOYvaR|: ^JO]wQ[ }KY^J^JuJ S|Y|HSY Q }JORJvJQU cc
zaI`HRYKJ`RJa }HPOQRJa Q YS|RJa }KY^J- $441- $- !a' 3A14
82. Tratatul !ri#ind Uniunea Eur"!ean&- 6aatri.t 1333- art $3
8(. Deci%iei Cadru a C"niliului din 13 iulie $44$ !ri#ind c"m/aterea traficului de fiine umane cc
kO L $43 din 1 au'ut $44$- !a' 1
81. Directi#a C"niliului din $3 a!rilie $442 !ri#ind !ermiul de re%iden& tem!"rar& !entru
#ictimele traficului au care au f"t u!ue unei aciuni de facilitare a imi'raiei ile'ale 0i care
c""!erea%& cu aut"rit&ile cc kO L $11- 1 au'ut $442- !a' 13
8D. Deci%ia Cadru a C"niliului din $$ decem/rie $443 !ri#ind c"m/aterea e:!l"at&rii e:uale a
c"!iil"r 0i !"rn"'rafiei infantile cc kO L 13- $4 ianuarie $443- !a' 1
88. Deci%ia Cadru a C"niliului din 13 iunie $44$ !ri#ind mandatul de aretare eur"!ean 0i
!r"cedurile de tranfer ,ntre tatele mem/re- kO L 134- 18 iulie $44$- !a' 1
83. Aciunea C"mun& !entru eliminarea traficului de fiine umane 0i al e:!l"at&rii e:uale a c"!iil"r-
kO L 413 din 2 martie 133D- #e%i infra eciunea III- u/Aeciunea C"niliul Uniunii Eur"!ene.
34. Reic.el P.- T.e rand/""t "f Trannati"nal Crime and kutice- Ea'e Pu/licati"n Inc- $442- !a'
2D
31. Cini 6.- Eur"!ean Uni"n P"licie- O:f"rd Uni#eritl Pre- $442- !a' 8D
D3