Sunteți pe pagina 1din 68

1

Universitatea din Piteti Anul universitar 2013-2014


Facultatea de Electronic Comunicaii i Calculatoare
Specializarea Sisteme de conversia a energieiCALITATEA ENERGIEI
ARMONICI - FILTREMasterand: Titular de lucrare:
prof.ing. Leonard Cristian DOBRESCU Sef lucrari Mariana IORGULESCU2

CUPRINS
1. SURSE DE PERTURBAII 5
1.1. SURSE DE PERTURBAII DE JOAS FRECVEN --------------------------------------------------- 5
1.1.1. Perturbaii permanente (ntreinute, continue) prin conducie la joas frecven 6
1.1.1.1. Flickerul -------------------------------------------------------------------------------------- 6
1.1.1.2. Variaii de frecven ale reelei electrice ---------------------------------------------- 6
1.1.1.3. Armonice ------------------------------------------------------------------------------------- 7
1.1.1.4. Interarmonice ------------------------------------------------------------------------------- 8
1.1.2. Perturbaii tranzitorii prin conducie la joas frecven --------------------------------- 9
1.1.2.1. Fluctuaii de tensiune ---------------------------------------------------------------------- 9
1.1.2.2. Goluri de tensiune -------------------------------------------------------------------------- 9
1.1.2.3. Supratensiuni lente ---------------------------------------------------------------------- 10
1.1.2.4. Supratensiuni sinusoidale amortizate ------------------------------------------------ 11
1.1.2.5. Trsnetul ----------------------------------------------------------------------------------- 11
1.1.2.6. Curenii tranzitorii ------------------------------------------------------------------------ 12
1.1.3. Perturbaii permanente (ntreinute, continue) prin radiaiede joas frecven - 12
1.1.3.1. Cmpul de dispersie al transformatoarelor --------------------------------------- 12
1.1.3.2. Cuptoarele de inducie ------------------------------------------------------------------ 13
1.1.3.3. Radiaiile liniilor aeriene de transport a energiei electrice ---------------------- 13
1.1.3.4. Curenii de scurgere (de fug) la pmnt ------------------------------------------ 14
1.1.4. Perturbaii tranzitorii prin radiaie de joas frecven -------------------------------- 14
1.1.4.1. Scurtcircuite ------------------------------------------------------------------------------- 14
1.1.4.2. Conectarea (anclanarea) liniilor electrice aeriene de nalt tensiune -------- 15
1.1.4.3. Flash electronic produs de aparate foto --------------------------------------------- 15
1.1.4.4. Trsnetul ----------------------------------------------------------------------------------- 15
1.2. PERTURBAII DE NALT FRECVEN ------------------------------------------------------------- 15
1.2.1. Perturbaii permanente (ntreinute) de nalt frecven, prin conductive -------- 16
1.2.1.1. Zgomotul de comutaie al motoarelor cu colector------------------------------- 16
1.2.1.2. Convertizoarele statice ----------------------------------------------------------------- 16
1.2.2. Perturbaii tranzitorii de nalt frecven, prin conducie ----------------------------- 16
1.2.2.1. Deconectarea bobinelor ---------------------------------------------------------------- 17
1.2.2.2. Descrcrile electrostatice ------------------------------------------------------------ 17
1.2.3. Perturbaii permanente (ntreinute), de nalt frecven, prin radiaie ------------ 19
1.2.3.1. Mainile de tip ISM ----------------------------------------------------------------------- 19
1.2.3.2. Emitoarele de comunicaii ----------------------------------------------------------- 20
1.2.4. Perturbaii tranzitorii de nalt frecven, prin radiaie -------------------------------- 20
1.2.4.1. Descrcrile electrostatice ------------------------------------------------------------- 20
1.2.4.2. Arcurile electrice -------------------------------------------------------------------------- 20
1.2.4.3. Impulsul electromagnetic nuclear (NEMP) ----------------------------------------- 21
2. METODE I MIJLOACE ANTIPERTURBATIVE LA CUPLAJELE PRIN CONDUCIE 22
2.1. GENERALITI ---------------------------------------------------------------------------------------- 22
2.2. FILTRE ------------------------------------------------------------------------------------------------- 22
2.2.1. Structura filtrelor CEM ----------------------------------------------------------------------- 22
2.2.2. Frecvena de rezonan a filtrelor --------------------------------------------------------- 25
2.2.3. Dielectrici i materiale magnetice cu pierderi ------------------------------------------- 26
2.2.3.1. Dielectrici cu pierderi -------------------------------------------------------------------- 26
2.2.3.2. Materiale fero i feromagnetice cu pierderi ------------------------------------- 28
2.3. TIPURI DE FILTRE ------------------------------------------------------------------------------------- 29
2.3.1. Filtru trece-jos ---------------------------------------------------------------------------------- 29
2.3.2. Filtru trece-sus --------------------------------------------------------------------------------- 29
2.3.2.1. Filtru trece-band ------------------------------------------------------------------------ 30
2.3.2.2. Filtru taie-band -------------------------------------------------------------------------- 30
2.3.3. Filtre de armonice n electroenergetic -------------------------------------------------- 30
2.3.3.1. Msuri pentru limitarea regimului deformant -------------------------------------- 31
2.3.3.2. Filtre de intrare ---------------------------------------------------------------------------- 32
2.3.3.2.1. Reducerea armonicilor de curent prin introducerea reactanelor de linie
3

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32
2.3.4. Tipuri de filtre de armonice------------------------------------------------------------------ 36
2.3.4.1. Filtre pasive ------------------------------------------------------------------------------- 36
2.3.4.2. Filtre active -------------------------------------------------------------------------------- 37
2.3.4.3.Filtre mixte sau hibride ------------------------------------------------------------------ 39
2.3.5. Limitatoare de supratensiuni --------------------------------------------------------------- 39
2.3.5.1. Diode n avalan ----------------------------------------------------------------------- 40
2.3.5.2. Varistoare ---------------------------------------------------------------------------------- 40
2.3.5.3. Eclatoare ----------------------------------------------------------------------------------- 41
2.3.5.4. Scheme hibride --------------------------------------------------------------------------- 43
2.3.6. Simetrizoare i rejecia de mod comun -------------------------------------------------- 43
2.3.7. Izolarea galvanic ----------------------------------------------------------------------------- 44
2.3.7.1. Transformatoare de separare --------------------------------------------------------- 44
2.3.7.2. Transformatoare de izolare ------------------------------------------------------------ 44
2.3.7.2.1. Filtrele passive ---------------------------------------------------------------------- 45
2.3.7.2.2. Elemente de baz ------------------------------------------------------------------ 46
2.3.7.2.3. Compensarea puterii reactive---------------------------------------------------- 49
2.3.7.2.4. Instalaii combinate pentru compensare i filtrare --------------------------- 49
2.3.7.2.5. Experiene simple ------------------------------------------------------------------ 51
2.3.7.3. Optocuploare i cabluri din fibr optic --------------------------------------------- 56
3. CALCULUL BATERIILOR DE CONDENSATOARE. 58
3.1. METODELE DE CONCEPERE ALE FILTRULUI ARMONIC -------------------------------------- 58
3.2. SELECTAREA FRECVENEI PENTRU ACORDAREA FILTRULUI ------------------------------- 58
3.3. CALCULUL DE DIMENSIONARE A BOBINEI DE COMPENSARE A FILTRULUI ---------------- 60
3.4. EVALUAREA COMPORTAMENTULUI FILTRULUI LA FUNCIONAREA N SARCIN
NOMINAL -------------------------------------------------------------------------------------------------- 61
3.4.1. Calculul comportamentului n cazul funcionrii n regim armonic -------------- 62
3.4.2. Evaluarea comportamentului n cazul funcionrii n regim maxim ---------- 63
3.4.3. Evaluarea bateriei de condensatoare comparnd cu valori standardizate - 63
3.5. EVALUAREA COMPORTAMENTULUI FILTRULUI LA FRECVENA ARMONIC --------------- 64

FIGURI

Figura 1. 1Clasificarea surselor de interferene electromagnetice dup spectrul de
frecvene. ............................................................................................................................ 5
Figura 1. 2 Exemplu de variaie a tensiunii n cazul unui flicker. .......................................... 6
Figura 1. 3 Curenii armonici de rang 3 n cele trei faze ale sistemului trifazat. ..................... 8
Figura 1. 4 Forme reale i idealizate ale unor goluri de tensiune ....................................... 10
Figura 1. 5 Supratensiuni la anclanarea unei baterii de condensatoare n reea. ............. 10
Figura 1. 6 Supratensiune produs de topirea fuzibilului, tip fir, a unei sigurane fuzibile. .... 11
Figura 1. 7 Unda sinusoidal amortizat ........................................................................... 11
Figura 1. 8 Unda de tensiune normalizat care se utilizeaz pentru studiul fenomenului de
trsnet. .............................................................................................................................. 11
Figura 1. 9 Reducerea cmpului de dispersie la un transformator de alimentare .............. 13
Figura 1. 10 Repartiia celor trei faze pentru cabluri de for unipolare, n cazul ................. 14
Figura 1. 11 Evacuarea curentului de mod comun l
CM
, la asiu (mas)............................ 16
Figura 1. 12 Schema echivalent - bobin comandat printr-un contactor uscat. ............... 17
Figura 1. 13 Variaia tensiunii n cazul unei salve de impulsuri produse la deschiderea
contactelor unui contactor.................................................................................................. 17
Figura 1. 14 Schema electric echivalent a unui corp uman ncrcat electrostatic i valori
tipice pentru momentul descrcrii electrostatice .............................................................. 19
Figura 1. 15 Unda de current de descrcare ..................................................................... 19
Figura 1. 16 Clasificarea emitoarelor de comunicaii (LORAN=LOng Range Navigation).
......................................................................................................................................... 20

Figura 2. 1 Pierderea de inserie i funcia de transfer a unui filtru. ................................... 23
4

Figura 2. 2 Scheme de filtre elementare i atenurile reale corespunztoare ................... 24
Figura 2. 3 Montarea filtrului ntr-un circuit cu impedan mic ......................................... 24
Figura 2. 4. Montarea filtrului ntr-un circuit cu impedan mare ........................................ 24
Figura 2. 5 Filtru aval si amonte ........................................................................................ 25
Figura 2. 6 Cazul unui filtru reciproc, dar ireversibil. .......................................................... 25
Figura 2.7 Efecte de rezonanta ......................................................................................... 26
Figura 2. 8 Schema echivalent a unui condensator cu pierderi. ...................................... 27
Figura 2. 9 Schema electric echivalent a unei bobine cu pierderi .................................. 28
Figura 2. 10 Modul de legare n serie la un cablu coaxial a unui filtru trece-sus ................ 29
Figura 2. 11 Modul de definire a factorului de form al unui filtru trece-band................... 30
Figura 2. 12. Montarea unui filtru de armonice pentru limitarea curentului deformant: ....... 31
Figura 2. 13 Modul de realizare a unui filtru refulant ......................................................... 36
Figura 2. 14 Filtre absorbante ........................................................................................... 37
Figura 2. 15 Filtre absorbante pentru eliminarea simultan a dou sau trei armonice ....... 37
Figura 2. 16 Filtru de armonici activ ................................................................................... 38
Figura 2. 17 Limitarea supratensiunilor cu ajutorul unui divizor de tensiune ...................... 39
Figura 2. 18 Comportarea unei diode n avalan la impulsuri de supratensiuni. .............. 40
Figura 2. 19 Schema electric echivalent simplificat a unui varistor .............................. 41
Figura 2. 20 Varistor limitare impulsurile de supratensiuni rapide, respectiv lente. ........... 41
Figura 2. 21 Caracteristica de tensiune la funcionarea eclatorului.................................... 42
Figura 2. 22 Comportarea unui eclator la impulsuri de supratensiuni ................................ 42
Figura 2. 23 Conectarea n serie cu un eclator a unui varistor .......................................... 43
Figura 2. 24 Conectarea n paralel a unui eclator hard cu un varistor soft. .................... 43
Figura 2. 25 Protecia n cascad, la supratensiuni. .......................................................... 43
Figura 2. 26 Rejecia de mod comun. ............................................................................... 43
Figura 2. 27 Separarea galvanic ..................................................................................... 44
Figura 2. 28. Ecran montat ntre nfurrile transformatorului de separare i pus la
pmnt.............................................................................................................................. 44
Figura 2. 29 Transformator de izolare triunghi- stea ........................................................ 45
Figura 2. 30 Filtru de armonici pasiv tip paralel ........................................................... 45
Figura 2. 31 Filtre pasive serie i paralel ........................................................................... 45
Figura 2. 32 Apariia armonicilor la receptor i propagarea lor n sens invers, spre sursa
de alimentare .................................................................................................................... 47
Figura 2. 33 Puterea reactiv pe fundamental Figura 2. 34 Puterea pe armonici
......................................................................................................................................... 51
Figura 2. 35 Tensiunea i curentul electric la o lamp cu incandescen de 200 W ............ 53
Figura 2. 36 Combinaie de circuite de filtre ...................................................................... 55
Figura 2. 37 Circuit refulant contra pierderii semnalului audio .......................................... 56
Figura 2. 38 Modul de funcionare a unui optocuplor ........................................................ 57
Figura 2. 39 Transmisie prin fibr optic ........................................................................... 57

Figura 3. 1. Exemplu de configuraie filtru pentru joas tensiune ....................................... 59

TABELE

Tabel 1 ............................................................................................................................. 33
Tabel 2 Efectul reactanei de linie asupra armonicilor ........................................................ 34
Tabel 3 ............................................................................................................................. 64
5

1. SURSE DE PERTURBAII

Sursele de perturbaii (surse de interferene electromagnetice) se gsesc n tot
spectrul electromagnetic i pot fi de origine natural (cosmos, atmosfer, zgomot termic
etc.) sau create de om (man made).
Exist mai multe moduri de clasificare a surselor de perturbaii.
Electronitii prefer clasificarea surselor de perturbaii dup spectrul de frecven, astfel:
surse de band ngust;
surse de band larg.
n Figura 1. 1Clasificarea surselor de interferene electromagnetice dup spectrul de
frecvene. se prezint, schematic, clasificarea surselor de perturbaii dup spectrul de
frecvene.


Figura 1. 1Clasificarea surselor de interferene electromagnetice dup spectrul de
frecvene.
Inginerii de cureni tari clasific sursele de perturbaii electromagnetice dup trei criterii pe
care le combin ntre ele, adic:

- dup nivelul de frecven:
Perturbaii de joas frecven;
Perturbaii de nalt frecven.

- dup suportul de propagare
Perturbaii conduse;
Perturbaii radiante.

- dup durat (natura temporal):
Perturbaii permanente;
Perturbaii tranzitorii.

Combinarea celor trei criterii permite o mai bun cunoatere a msurilor
antiperurbative care trebuie adoptate.

1.1. Surse de perturbaii de joas frecven

Prin perturbaii de joas frecven se neleg toate tipurile de parazii a cror gam
de frecven este inferioar la 1 MHz. Frecvena de 1 MHz nu este o limit absolut, ci este
o limit convenional sub care fenomenele electrice se comport ntr-un mod suficient de
intuitiv, ele putnd s fie analizate pornindu- se de la scheme electrice echivalente simple i
cunoscute, formate din rezistene, inductiviti proprii i mutuale i capaciti.
Limita de 1 MHz se justific prin faptul c pn la aceast frecven cuplajele prin radiaie
sunt nc foarte slabe, izolaiile se comport nc foarte bine, lungimea cablurilor de mas
nu se apropie de valoarea critic i echipotenialitatea de poziie reprezint obiectivul
fundamental spre care se tinde. De asemenea, pentru conductoarele de lungime obinuit,
curentul care le strbate poate fi considerat constant.
Peste limita de 1 MHz totul se complic n mod progresiv. Conductoarele devin antene
eficace, cmpurile devin puternic perturbatoare, cablurile ncep s intre n rezonan,
6

etc.Pentru conductoarele cu lungimi de cteva sute de metri trebuie s se reduc limita
convenional a frecvenei joase. Spre exemplu, pentru un conductor cu lungimea de 100 m,
limita pn la care se consider joasa frecven este de 100 kHz deoarece peste aceast
valoare, conversia mod comun/ mod normal nu mai are sens fizic.

1.1.1. Perturbaii permanente (ntreinute, continue) prin conducie la
joas frecven

Prin definiie o perturbaie la joas frecven are o durat lung (de cteva zeci de
microsecunde). Caracteristic pentru o perturbaie de joas frecven este faptul c ea poate
fi msurat cu mijloace convenionale. ntr-adevr se msoar uor o diferen de potenial
sau un curent de joas frecven care are o abatere de cca. 0,2 %.
Prin perturbaii ntreinute se nelege ansamblul de parazii a crui durat
depete 1 secund, spre deosebire de fenomenele tranzitorii, sub form de impuls, care
se manifest ntr-un interval de timp foarte scurt i cu pauze relativ lungi ntre dou apariii
succesive. Toate perturbaiile ntreinute prin conducie la joas frecven afecteaz reeaua
de alimentare cu energie electric i echipamentele electronice de joas tensiune.
Cteva perturbaii ntreinute, prin conducie, la joas tensiune, vor fi prezentate n
continuare:

1.1.1.1. Flickerul

Acesta este un fenomen de scdere uoar, dar frecvent, a tensiunii reelelor
electrice de alimentare a unor consumatori datorit unor scurtcircuite (tieri rapide) ale
curentului provocate de funcionarea normal sau n avarie a altor consumatori nvecinai.
n industrie, sursele fenomenului de
flicker sunt, n general, pornirile marilor
motoare electrice, pornirea cuptoarelor
electrice cu rezistoare i cuptoarelor de
inducie, funcionarea cuptoarelor cu arc
electric n faza de topire, sudarea cu arc
electric, funcionarea laminoarelor, a
pompelor i compresoarelor cu piston etc.
n Figura 1. 2 Exemplu de variaie a
tensiunii n cazul unui flicker. este prezentat
variaia tensiunii reelei de joas tensiune n
cazul unui flicker. Flickerul poate fi i aleator,
dar n general este periodic.
Efectele fenomenului de flicker asupra receptoarelor sunt urmtoarele:
Variaia vizibil a fluxului luminos emis de lmpile de iluminat, fenomen ce se produce, n
special, n domeniul frecvenelor de 1 20 Hz i care determin o senzaie de jen
fiziologic a ochiulu omenesc care conduce la oboseal, scderea randamentului muncii,
creterea riscului de eroare n procesele productive, etc.);
Deformarea imaginii la televizoare;
Deranjamente n funcionarea echipamentelor electronice.
n studiile i proiectele care vizeaz racordarea ntr-un nod al reelei electrice a unor
receptoare perturbatoare (generatoare de flicker) trebuie s se determine probabilitatea
apariiei fenomenului de flicker i s se prevad msuri i mijloace tehnice pentru eliminarea
sau limitarea acestui fenomen, astfel nct s nu afecteze buna funcionare a celorlalte
receptoare (consumatori) racordate n acel nod sau n nodurile vecine.


1.1.1.2. Variaii de frecven ale reelei electrice

Originea acestui fenomen este producerea energiei electrice de ctre un grup electrogen
a crui frecven de antrenare (dat de viteza de rotaie a mainii primare) nu este perfect
constant. Cele mai multe cazuri le reprezint grupurile electrogene ale cror sarcin este
variabil. Motoarele diesel obinuite, care antreneaz grupurile electrogene, sunt mai puin
Figura 1. 2 Exemplu de variaie a tensiunii n
cazul unui flicker.
7

stabile n frecven ca turbinele cu gaz sau cu abur.
Normativele prevd c toate echipamentele electronice trebuie s suporte variaii de
frecven de pe o durat de 10 minute.
Echipamentele electronice moderne alimentate de la surse de alimentare tip chopper sunt
insensibile la variaii de frecven.
ntr-o reea electric puternic i buclat, puterea electric este practic, infinit. La o astfel de
reea frecvena instantanee are ntotdeauna o abate mai mic de 1 % i n mod curent,
aceast abatere este mai mic de 0,1%.

1.1.1.3. Armonice

Orice sarcin neliniar consum un curent nesinusoidal care este compus dintr- un
curent fundamental (la frecvena de 50 Hz n Europa) i din mai muli cureni armonici avnd
frecvene, multipli ntregi ai frecvenei curentului fundamental.
Sunt luate n considerare pn la 40 de armonici (armonica de rang 40 are frecvena de 2
kHz).
ntr-un sistem electroenergetic, sursele de armonici pot fi grupate n:
Surse interne, reprezentnd neliniaritile anumitor parametrii electrici, ai
elementelor sistemului electroenergetic, cum ar fi: fenomenul corona n cazul liniilor electrice
de nalt tensiune i saturaia circuitelor magnetice ale transformatoarelor i mainilor
electrice.
Surse externe, cauzate de neliniaritile impedanelor unor receptoare sau consumatori
electrici ca: atelierele de sudur electric, transportul electrificat, cuptoarele cu arc electric,
electronica de putere, instalaiile de electroliza cuprului, calculatoarele electronice,
televizoarele, lmpile fluorescente etc.
Pentru consumatorii de mic putere, efectul armonicelor de curent asupra formei
sinusoidale a tensiunii este neglijabil, dar pentru marii consumatori, efectul de distorsiune a
undei de tensiune poate deveni foarte important. Distorsiunea undei de tensiune se exprim
n procente i este deranjant pentru celelalte echipamente electrice din zon.
Distorsiunea undei de tensiune este proporional cu curenii armonici (care
reprezint sursa de perturbaii) i cu impedana reelei (cuplajul galvanic), care se comport
ca o impedan comun a sursei i a receptoarelor.
Distorsiunea tensiunii n reelele de nalt tensiune este slab (sub 1%). Ea, ns, nu
mai poate fi neglijat n aval de transformatoarele MT/JT. Efectul distorsiunii de tensiune este
nclzirea suplimentar a marilor motoare electrice la care, de exemplu, o distorsiune de (3
4)%) poate crea serioase probleme.
n cazul unor sli echipate cu calculatoare electronice, o distorsiune de tensiune de
5% poate fi considerat normal, deoarece toate echipamentele electronice sunt astfel
construite nct s suporte un factor global de distorsiune de 8%.
Armonicele pare de curent sunt slabe i sunt, n principal, generate de sarcinile care
consum o component continu a curentului. Trebuie avut n vedere c prezena unei
componente continue a curentului produce saturarea rapid a fierului transformatoarelor.
Circuitul magnetic al unui transformator de putere clasic ajunge la saturaie pentru un curent
continuu de valoare mult mai mic dect cea a curentului alternativ nominal. Un
transformator saturat de un curent continuu genereaz o mulime de armonice pare.
Cea mai mare parte a sarcinilor neliniare nu genereaz dect armonice impare.
Sarcinile trifazate echilibrate i alimentate fr conductor neutru nu genereaz armonica de
ordinul 3 i nici armonice multipli de 3.
Curenii armonici de ordinul 3 i multipli de 3 pun o problem special :
Chiar i n cazul echilibrului sarcinilor monofazate pe cele 3 faze ale reelei trifazate
de distribuie, curenii armonici de rangul 3 se adun n conductorul neutru.
Se poate spune c curenii armonici de rang 3 se comport ca i componentele homopolare
de curent. n aceast situaie, valoarea curentului prin conductorul neutru poate s
depeasc valoarea curentului din faze.
Frecvena curenilor armonici de rang 3 fiind de 3x50Hz=150 Hz, ei produc n
conductorul neutru o nclzire suplimentar (datorit efectului pelicular), care poate deveni
periculoas. De aceea, la proiectarea instalaiilor electrice ale birourilor, slilor de
calculatoare i a iluminatului fluorescent trebuie s se prevad pentru conductorul neutru o
8

seciune adecvat trecerii acestor cureni homopolari, fr s se produc efecte nedorite.
n Figura 1. 3 Curenii armonici de rang 3 n cele trei faze ale sistemului trifazat., se
prezint modul n care curenii armonici de rang 3 ai celor trei faze se comport n
conductorul neutru ca nite cureni homopolari (se adun).


Figura 1. 3 Curenii armonici de rang 3 n cele trei faze ale sistemului trifazat.

Observaii:
- curentul armonic de rang 3 oscileaz de 3 ori mai repede dect curentul
fundamental;
- armonicele de rangul 3 sunt n faz;
- armonicele de rang 3 se adun n conductorul neutru ca i componentele de
secven homopolar;
- n conductorul neutru, curentul armonic de rang 3 devine, astfel, mai mare ca
valoarea efectiv a curentului de faz;
- curentul armonic de rang 3 nclzete cablurile de alimentare.

Un alt tip de problem care poate s apar n reelele electrice de distribuie datorit
prezenei curenilor armonici este legat de existena bateriilor de condensatoare pentru
compensarea circulaiei de putere reactiv i mbuntirea factorului de putere n
ntreprinderi.
Bateria de condensatoare cu un pronunat caracter capacitiv este legat n
paralel cu transformatorul de MT/JT care alimenteaz cu energie electric ntreprinderea.
Ansamblul transformator-baterie de condensatoare formeaz un circuit oscilant paralel de tip
L - C, care are o impedan foarte mare la frecvena de rezonan. Dac un curent armonic
este generat la frecvena de rezonan a circuitului oscilant L - C paralel, se produce o
distorsiune de tensiune deosebit de periculoas. Pentru a se evita acest fenomen exist
dou soluii: fie se mrete sau se micoreaz numrul de condensatoare ale bateriei (cu
riscul de a se realiza o compensare imperfect), fie se adaug o bobin n serie cu bateria
de condensatoare realizndu-se un filtru refulant.

1.1.1.4. Interarmonice

Un curent interarmonic este un curent a crui frecven nu este multiplu ntreg al
frecvenei reelei electrice. Se disting dou tipuri de interarmonice:
interarmonice adevrate, care sunt generate la frecvene discrete;
interarmonice cu frecvene n spectru continuu.
Interarmonicele adevrate sunt create de anumite convertizoare de frecvene statice
(convertizoare ciclice cunoscute sub denumirea de cicloconvertoare i utilizate pentru
antrenarea motoarelor electrice la viteze reduse). Unele motoare asincrone cu rotorul cu poli
apareni (proemineni) produc interarmonice de frecvene multipli ai frecvenei de rotaie.
Pe termen lung, interarmonicele pot conduce la nclziri excesive ale instalaiilor i
echipamentelor electrice, dar nu perturb n mod periculos echipamentele electronice.
Riscul principal al interarmonicelor este de a perturba sistemele de telecomand centralizate,
n banda de frecvene de 110 Hz 2 kHz. n acest caz, nivelul de interarmonici, n general
tolerat la 0,5 % din U
n
, trebuie s fie redus la mai puin de 0,1 % din U
n
.
9


1.1.2. Perturbaii tranzitorii prin conducie la joas frecven
Perturbaiile tranzitorii de joas frecven sunt mult mai puin deranjante dect perturbaiile
ntreinute (continue) de aceeai amplitudine.

1.1.2.1. Fluctuaii de tensiune

O fluctuaie de tensiune este o variaie rapid a tensiunii de alimentare, cuprins n
plaja normal de variaie a acesteia ( 6% 10%) U
n
, n timpul funcionrii normale a
reelei electrice de alimentare (distribuie).
Fluctuaiile de tensiune sunt produse de variaiile de sarcin: porniri de motoare
electrice mari, cuptoare cu arc electric, reglajul de tensiune cu ploturi la transformatoare etc.
Ele nu sunt permanente, dar au, adesea, amplitudini mai mari ca ale flicker-ului.
Perturbaiile produse de fluctuaiile de tensiune sunt, n general, slabe.
Ele pot, uneori, afecta buna funcionare a echipamentelor electronice sensibile, cum ar fi:
regulatoarele de putere de mare precizie, calculatoarele din generaiile mai vechi i tuburile
fluorescente de mare randament.
Un echipament electronic modern poate suporta fluctuaii de tensiune de 8% U
n
.

1.1.2.2. Goluri de tensiune

Un gol de tensiune reprezint scderea brusc a amplitudinii sau a valorii efective a
tensiunii ntr-un anumit nod al reelei electrice pn la o valoare ce poate atinge 20% din Un
i care dureaz mai puin de 3 secunde. Limita minim de 0,2 U
n
s-a ales n funcie de
pragul de sensibilitate al aparatelor de msur, iar limita maxim de timp, de 3 secunde, ia
n considerare performanele echipamentelor electrice care asigur revenirea tensiunii la
valoarea normal.
Cauzele golurilor de tensiune sunt fie diferite defecte care apar n instalaiile
sistemului electroenergetic (De exemplu: vnt puternic, furtuni, defecte pe liniile electrice
sau n sistemele vecine etc.), fie conectri directe n reea a unor agregate care necesit
cureni mari de pornire.
Golurile de tensiune pot aprea oricnd i oriunde n reelele electrice, ele fiind
inevitabile i aleatoare. Aceasta impune ca studiul lor s se fac pe baze statistice. Orice
gol de tensiune este un proces tranzitoriu n timp, ntre momentul apariiei sale i momentul
revenirii tensiunii la valoarea sa nominal. Golurile de tensiune nu afecteaz ntotdeauna
toate cele trei faze ale sistemului trifazat. De aceea, exist goluri de tensiune simetrice i
nesimetrice (mono- sau bifazate).
Deoarece cauzele apariiei golurilor de tensiune sunt multiple, i alura curbei
tensiunii n timp difer de la un gol la altul. De aceea, pentru simplificarea studierii golurilor
de tensiune s-au conceput cteva forme idealizate ale acestora, ale cror expresii
matematice sunt simple i cunoscute. Astfel de forme idealizate, mai des ntlnite, sunt date
n Figura 1. 4 Forme reale i idealizate ale unor goluri de tensiune
Forme reale i idealizate ale unor goluri de tensiune:
gol de tensiune dreptunghiular, real;
idealizat;
gol de tensiune exponenial, real;
idealizat.
10

Consecina cea mai grav a unui gol de tensiune poate fi pierderea alimentrii cu
energie electric a consumatorilor racordai la linia electric n care acesta apare. De
aceea, distribuitorii de energie electric fac eforturi pentru a limita nivelul de scdere a
tensiunii golurilor de tensiune i pentru a reduce riscurile de ntreruperi prin buclarea
reeaua de medie tensiune.

1.1.2.3. Supratensiuni lente

Supratensiunile care afecteaz reeaua de alimentare se manifest ca perturbaii de
mod normal (diferenial) la bornele consumatorilor. Cauzele apariiei acestor supratensiuni
sunt multiple, dintre acestea vom exemplifica urmtoarele:
Anclanarea unei baterii de condensatoare la reeaua de alimentare. n momentul
anclanrii se formeaz un circuit L C paralel care are o frecven de rezonan, joas.
Tensiunea tranzitorie are, dup anclanare, o valoare de vrf de peste dou ori mai mare fa
de valoarea de vrf a tensiunii reelei. De exemplu, la un circuit monofazat de 230 V,
tensiunea de vrf atinge peste 500 V, dar are energia de doar cteva sute de joule.


Figura 1. 5 Supratensiuni la anclanarea unei baterii de condensatoare n reea.
Topirea fuzibilului unei sigurane.
La o siguran fuzibil, n cazul unui scurtcircuit net, fuzibilul se topete ntr-o
milisecund, cnd curentul atinge civa kA.
Supratensiunea care urmeaz ntreruperii fuzibilului depete, adesea, 1000 V.
Aceast supratensiune, avnd o energie de cteva sute de joule poate distruge un
echipament electronic sensibil montat n paralel pe aceeai bar. Astfel, dei curentul
a fost ntrerupt, un echipament s-a distrus.
Figura 1. 4 Forme reale i idealizate ale unor goluri de tensiune
11Figura 1. 6 Supratensiune produs de topirea fuzibilului, tip fir, a unei sigurane fuzibile.

1.1.2.4. Supratensiuni sinusoidale amortizate

Orice manevr n reeaua electric de MT (nchiderea sau deschiderea
ntreruptoarelor, contactoarelor, disjunctoarelor) produce ceea ce se numete oc de
manevr i care perturb linia printr-un impuls de tensiune cu front abrupt, ca n Figura 1. 7
Unda sinusoidal amortizat.

Figura 1. 7 Unda sinusoidal amortizat

Acest fenomen este asemntor celui de anclanare a unei baterii de
condensatoare, dar cu o frecven de rezonan superioar i cu mai puin energie. Riscul
de distrugere de echipamente este foarte redus, mult mai redus ca cel datorit
supratensiunilor lente.

1.1.2.5. Trsnetul

Trsnetul este o descrcare electric de mare energie ntre nor i pmnt.
Fenomenul, privit din unghi de vedere electric, se manifest ca un generator de
curent perfect. Amplitudinea medie a curentului de trsnet este de cca 25 kA, dar pentru
calcule de protecie, n 95% din cazuri se ia n considerare un curent de 100 kA, iar pentru
o i mai mare siguran, n 99% din cazuri se consider un curent de trsnet de 200 kA.


Figura 1. 8 Unda de tensiune normalizat care se utilizeaz pentru studiul fenomenului de trsnet.
12


Pentru un coeficient de ncredere de 95%, panta curentului de trsnet se adopt de
Al / At= 160 kA/s, iar pentru un coeficient de ncredere de 99%, se alege. Al / At = 300
kA/s.
Fenomenul de trsnet rmne ca fenomen perturbativ de joas frecven deoarece,
frecvena sa este inferioar megahertz-ilor.
Frecvena zilelor de furtun, pe an, ntr-un anumit loc, permite s se determine
nivelul isokeraunic, care unete prin curbe de nivel, toate zonele de pe pmnt cu aceeai
frecven a furtunilor.

1.1.2.6. Curenii tranzitorii

Conectarea sarcinilor genereaz un impuls scurt de curent cu caracter de perturbaie
de mod normal, care afecteaz uor i tranzitoriu, tensiunea de alimentare. Astfel,
conectarea unui simplu tub fluorescent cu balast genereaz un impuls de curent de peste 10
A la vrf.
Mai periculos este, ns, impulsul de mod comun care nsoete conectarea. Un astfel de
proces tranzitoriu, chiar dac are o amplitudine redus (vrful de civa amperi) este
perturbativ pentru c frontul su este foarte abrupt i se tie c toate perturbaiile de mod
comun care au frontul abrupt se cupleaz n mod eficient cu conductoarele circuitelor vecine.
De aceea, pentru a evita astfel de perturbaii este bine s se pstreze o distan mai mare
de 30 cm ntre conductoarele de semnal i conductoarele de alimentare de la reea.

1.1.3. Perturbaii permanente (ntreinute, continue) prin radiaiede
joas frecven

La joas frecven numai cmpul magnetic poate crea probleme, dar numai n
vecintatea imediat a victimei. Ecranarea cmpului magnetic la joas frecven fiind
foarte dificil (sub 10 kHz), reducerea cuplajului magnetic este singura soluie practic de
protecie.
Msurarea perturbaiilor ntreinute n cmp magnetic este simpl i uor reproductibil.
Pentru aceasta este nevoie doar de o bucl nchis de circuit i de un osciloscop.

1.1.3.1. Cmpul de dispersie al transformatoarelor

Transformatoarele de for funcioneaz, n cele mai multe situaii, n apropiere de
zona de saturaie magnetic a fierului. Valoarea de vrf a induciei magnetice n fier
depete 1,5 T, iar n unele cazuri (la transformatoarele care funcioneaz n regim
intermitent) poate s ating 2 T. La un astfel de nivel al induciei magnetice, fierul este
saturat, iar intensitatea cmpului magnetic poate depi 100 A/m n apropierea
transformatorului.
Consecina cea mai frecvent a unui astfel de cmp magnetic este deformarea
imaginii tuburilor catodice (jocul imaginii, ondularea imaginii cu frecvena de baleiaj,
modificarea culorilor imaginii etc.,). Trebuie precizat c tuburilor catodice neecranate suport
intensiti ale cmpului magnetic de valori n jurul a 1 A/m, la joas frecven.
Alte consecine ale prezenei unui astfel de cmp magnetic intens sunt: o inducie de
zgomot n capetele magnetice de citire (magnetofoane, derulatoare de band, cititoare de
diskete) i inducii n buclele de cupla.
Cmpul magnetic de joas frecven radiat de un transformator i, n general , de
sursele localizate, descrete foarte rapid cu distana dup o lege a lui 1 / D
3
. Spre exemplu
n cazul unui transformator de sector care are la distana de 25 cm de el, o intensitate a
cmpului magnetic de dispersie de 3A/m, la distana de 1 m cmpul magnetic va avea o
intensitate de 0,05 A/m. Un cmp att de slab nu va putea perturba nici un circuit electronic.
Rezult c cea mai simpl i mai eficient metod de protecie este aceea de a deprta
echipamentele electrice i electronice sensibile de sursa de perturbaii magnetice. n aceast
idee, niciodat nu trebuie instalat un tub catodic la o distan mai mic de 5 m de un
transformator de for dintr-un post de transformare.
13

i n cazul curenilor slabi, transformatoarele de alimentare genereaz cmpuri
magnetice de dispersie la joas frecven (frecvena reelei de alimentare de 50 Hz sau de
60 Hz). n acest caz, o soluie de protecie a circuitelor electrice i electronice vecine este de
a blinda (ecrana) cmpul de dispersie printr-o centur din cupru care s placheze nfurrile
transformatorului la exterior ca n Figura 1. 9 Reducerea cmpului de dispersie la un
transformator de alimentare. Prin aceasta se realizeaz o reducere a cmpului radiant de
dispersie de pn la 10 ori.

Figura 1. 9 Reducerea cmpului de dispersie la un transformator de alimentare

Dac pentru transformatorul de alimentare al circuitelor (schemelor) electronice se
folosete o construcie toroidal a miezului feromagnetic, cmpul de dispersie rmne
ntre bobinaje, interiorul torului.
Cmpul magnetic de dispersie la un transformator cu miez feromagnetic toroidal
este foarte slab, dar capacitatea nfurrii primare fa de cea secundar este
mult mai mare ca a unui transformator obnuit (de cca 10 ori).

1.1.3.2. Cuptoarele de inducie

O surs localizat foarte intens de cmp magnetic o reprezint inductorul
cuptoarelor de inducie industriale de mare putere. Aceste cuptoare se utilizeaz pentru
topirea i meninerea n stare cald a metalelor feroase i neferoase n vederea turnrii n
forme sau pentru tratamente termice de suprafa ale oelurilor. Frecvena curentului prin
bobina inductoare este cuprins ntre frecvena industrial i cteva zeci de kilohertzi, iar
puterea lor variaz ntre 10 kW i civa megawatt;
Descreterea intensitii cmpului magnetic se face ca i la transformatoare, dup curba
corespunztoare legii 1/D
3
, deci foarte rapid cu distana fa de inductor.
Efectele cmpului magnetic de dispersie sunt cele cunoscute: perturbaii vizuale ale
tuburilor catodice, modificarea culorii imaginilor TV etc. Ecranarea sursei fiind imposibil, iar
cea a victimei fiind, i ea, dificil, cea mai bun soluie de evitare a efectelor cmpului
magnetic este deprtarea victimei de sursa de perturbaii.
Trebuie precizat c cuptoarele moderne utilizeaz pentru reglaj semiconductoare de
mare putere care genereaz perturbaii prin conducie.1.1.3.3. Radiaiile liniilor aeriene de transport a energiei electrice

Liniile de alimentare a traciunii electrice, precum i liniile electrice aeriene de nalt
tensiune reprezint antene lungi i eficace de cmp magnetic. Bucla radiant este suprafaa
cuprins ntre conductoarele de dus i de ntors. O linie aerian de medie tensiune de 20 kV
suport, n mod constant, un curent de 500 A; o linie de 110 kV suport peste 1000 A, iar o
linie de 400 kV suport n jur de 2000 A. n industrie, ns, unele bare de joas tensiune
suport cureni superiori la 10 kA.
n toate cazurile, cmpul radiant al unei linii lungi echilibrate descrete cu distana
dup o lege de forma 1 / D
2
. Aceast descretere, dei rapid, este totui mai lent ca cea
14

corespunztoare unei surse de cmp localizat.
Efectul acestui cmp radiant, n afar de a deforma imaginile tuburilor catodice este
de a induce tensiuni perturbatoare n buclele circuitelor electrice vecine i de a perturba liniile
aeriene de comunicaii. Acest ultim efect este deranjant pentru liniile telefonice.
i n acest caz, soluia cea mai eficient este de a distana posibilele victime de linia
perturbatoare. Sub o linie de 220 kV sau de 400 kV, cmpul magnetic la sol atinge 10 A/m
sau chiar mai mult. Pentru a nu se depi 1 A/m este necesar o deprtare de cteva sute
de metri.
Pentru distribuia energiei electrice n industrie unde se utilizeaz cabluri unipolare la
frecven joas (50 Hz), montarea alturat a 2,3 sau chiar 4 cabluri reduce suprafaa
buclelor i deci i radiaia magnetic. Este bine, ns, s se grupeze cablurile 3 cte 3 faze i
nu s se grupeze cablurile pe faze, ca n Figura 1. 10 Repartiia celor trei faze pentru cabluri
de for unipolare, n cazul

Figura 1. 10 Repartiia celor trei faze pentru cabluri de for unipolare, n cazul
gruprii cablurilor.

Cazul a) din Figura 1. 10 Repartiia celor trei faze pentru cabluri de for unipolare, n cazul,
trebuie evitat pentru c n caz de scurtcircuit, apar fore electrodinamice care ndeprteaz
cablurile parcurse de cureni de acelai sens.

1.1.3.4. Curenii de scurgere (de fug) la pmnt

n jurul unui conductor care este legat la pmnt (conductori de tip PE i PEN) i este
parcurs de un curent de fug la pmnt se genereaz un cmp magnetic care descrete
cu distana dup o lege de forma 1 / D.
Din acest motiv, ndeprtarea cilor de cabluri nu este, adeseori, eficient. n acest
caz o soluie mai eficient este de a se aduga un transformator de izolare care
s alimenteze separat echipamentele generatoare de cureni de fug (cureni
homopolari sau armonice de rang 3; 9 etc.) ndeprtnd astfel victimele prin mrirea
distanei ntre ele i sursele de perturbaii.
O alt problem grav a curenilor de fug este aceea c ei pot declana proteciile
difereniale sensibile. De aceea nu trebuie niciodat protejat alimentarea sistemelor
informatice prin protecii difereniale sensibile.

1.1.4. Perturbaii tranzitorii prin radiaie de joas frecven

Cmpurile tranzitorii de joas frecven nu sunt perturbatoare dect dac sunt de
foarte mare amplitudine. Ca i n cazul tuturor impulsurilor i n acest caz riscul esenial este
de a perturba funcionarea echipamentelor electronice mai puin cunoscute sau prost
cablate.

1.1.4.1. Scurtcircuite

Scurtcircuitele pe liniile electrice se manifest prin urmtoarele etape:
prin conducie, tensiunea liniei cade la zero cel puin pe durata necesar eliminrii defectului;
prezena curentul de scurtcircuit genereaz un cmp magnetic tranzitoriu de valoare mult
mai mare dect cea a cmpului nominal;
intrarea n funciune a ntreruptoarelor poate crea impulsuri cu front abrupt (cazul
ntreruptoarelor de la nalt tensiune) sau supratensiuni energetice (cazul topirii fuzibilului
cu fir al unei sigurane).
Pentru o reea electric, un scurtcircuit genereaz un curent de 5 pn la 50 de ori
15

mai mare dect curentul nominal. n reelele de joas tensiune, curentul de scurtcircuit nu
depete, ns, valoarea de 25 I
n
, iar un factor de 15 reprezint un caz tipic realist.
Cmpul magnetic radiant pe durata scurtcircuitului nu este, probabil, deranjant dect pentru
echipamentele electronice sensibile la care timpul de rspuns este inferior ctorva
milisecunde la joas tensiune, respectiv cteva sute de milisecunde la medie tensiune, adic
corespunztor timpului de intervenie a proteciei reelei electrice.

1.1.4.2. Conectarea (anclanarea) liniilor electrice aeriene de nalt tensiune

O linie lung, n gol, determin apariia la extremitatea n gol, a unei supratensiuni
care poate atinge valoarea dubl a tensiunii liniei (efectul Ferrantti).
n cazul unei linii defecte, la reanclanare, ntre conductorul de dus i ntors circul un curent
oscilatoriu, durata fiecrei treceri a curentului fiind funcie numai de distana pn la defect i
avnd valoarea ntre 10 s i cteva milisecunde. Efectul unui astfel de curent este
apariia, prin inducie, a unei tensiuni electromotoare n toate buclele de mas vecine liniei
defecte.
Pentru o linie de 20 kV vecin, tensiunea electromotoare de indus poate depi 1 kV, la
vrf.

1.1.4.3. Flash electronic produs de aparate foto

Cmpul magnetic radiant produs de flash-ul unui aparat foto provoac, prin inducie, o
tensiune electromotoare indus n buclele de cablaj ale echipamentelor electronice. Astfel, la
distana de 2 m de un flash cmpul magnetic produs reprezint un impuls magnetic
sinusoidal amortizat de intensitate de 0,1 A/m, la vrf i o frecven de cteva sute de
kilohertzi.
Exist dou soluii de protecie a victimelor:
S nu se fotografieze cu flash echipamentele lectronice neautorizate CEM;
S se reduc suprafeele buclelor de mas.

1.1.4.4. Trsnetul

Pe lng fenomenul de conducie descris anterior, canalul ionizat al trsnetului se
comport ca un conductor lung care conduce cureni de fug la pmnt de zeci de kA, ntr-
un timp mai scurt dect o microsecund, ntre dou reamorsri. Cmpul magnetic radiant
descrete cu distana dup legea 1/D.
Acest fenomen induce tensiuni electromotoare parazite, de ordinul kilovolilor, n
buclele de mas ale instalaiilor electrice i electronice. Aceste tensiuni induse pot distruge
componentele de interfa ale acestor instalaii. Astfel de distrugeri s-au observat i la o
distan de 1 km fa de locul de impact al trsnetului.

1.2. Perturbaii de nalt frecven

Prin perturbaii de nalt frecven se neleg toate tipurile de parazii al cror
spectru semnificativ de frecvene se ntinde dincolo de frecvena de 1 MHz.
La aceste frecvene ale perturbailor electromagnetice izolaiile galvanice devin ineficiente,
lungimile conductorilor de mas sunt critice i toate conductoarele devin antene eficace
(chiar i conductoarele scurte pot intra n rezonan). Aici predomin perturbaiile de mod
comun, fapt ce permite o nelegere mai facil a fenomenelor.
Perturbaiile de nalt frecven sunt dificil de msurat. Este interesant, n acest sens,
evoluia pragului de sensibilitate a msurrilor la nalt frecven, odat cu dezvoltarea
tehnicilor de msurare. Astfel, n anii 1970 se considera c perturbaiile industriale la nalt
frecven sunt semnificative pn la frecvena de 30 MHz. n anii 1980, odat cu apariia
osciloscoapelor de peste 100 MHz, s-a generalizat ideea c perturbaiile industriale sunt
semnificative din punct de vedere al CEM pn la 100 MHz. (Este de remarcat faptul c n
1981, cu ajutorul unui osciloscop de 350 MHz, s-a msurat timpul de amorsare a arcului
electric, inferior unei nanosecunde). n prezent se consider c pentru perturbaiile de nalt
frecven, limita de 7 GHz este suficient pentru problemele CEM.
16

Fenomenele produse la nalt frecven sunt importante, foarte frecvente, severe i puin
intuitive. De aceea studierea lor este foarte dificil.

1.2.1. Perturbaii permanente (ntreinute) de nalt frecven, prin
conductive

Fenomenele de conducie se complic mult dincolo de pragul de 1 MHz. Dac se detecteaz
nfurtoarea unui semnal de nalt frecven ntreinut, acest semnal se vede ca un
semnal continuu.

1.2.1.1. Zgomotul de comutaie al motoarelor cu colector

Motoarele cu colector genereaz scntei la colector n timpul funcionrii. O scnteie
se comport ca un ntreruptor foarte rapid. Conductorii de alimentare devin suportul
curenilor de nalt frecven, cu un front de cretere de ordinul ctorva zeci de
nanosecunde, uneori chiar mai puin. Efectul acestor perturbaii de nalt frecven, de mod
comun, este de a perturba direct sistemele de reglare precum i conductoarele vecine.
Soluia cea mai bun de protecie este de a filtra fiecare conductor n raport cu masa. La
motoarele cu colector utilizate n echipamentele i aparatele electrocasnice este suficient,
pentru aceasta, s se amplaseze un condensator de antiparazitare cu capacitatea de civa
nanofarazi ntre fiecare perie colectoare i statorul (masa) motorului.

1.2.1.2. Convertizoarele statice

Toate convertizoarele statice genereaz cureni de mod comun de nalt frecven,
cu care se nchid ntre partea de alimentare i partea de ieire a convertizoarelor, ca n
Figura 1. 11 Evacuarea curentului de mod comun lCM, la asiu (mas).

Figura 1. 11 Evacuarea curentului de mod comun l
CM
, la asiu (mas).

Curenii de mod comun sunt formai din impulsuri sinusoidale amortizate de valoare
cuprins ntre civa miliamperi i cteva sute de miliamperi. Frecvena lor proprie este de 5
50 MHz;
Efectul acestor cureni este bruiajul echipamentelor electronice sensibile (camere video,
monitoare de mare rezoluie, skanere, receptoare optice, etajele de frecven intermediar a
radioreceptoarelor, aparatele de ecografie medical etc.).
Soluia de eliminare a acestor bruiaje este de a filtra toate conductoarele convertizorului prin
filtre de nalt frecven, care s aib, toate, aceeai referin de potenial sau acelai plan
de mas.

1.2.2. Perturbaii tranzitorii de nalt frecven, prin conducie

Frontul de durat foarte scurt (sub 10 ns) nu se propag prea departe n
conductoare pentru c radiaia n mod comun este amortizat. n mod normal
(diferenial), se produce o degradarea rapid a frecvenelor foarte nalte, care se transform
n cldur. Rezult c cuplajele prin conducie la nalt frecven sunt, n mod esenial,
locale.
Impulsurile de nalt frecven, prin conducie, sunt, n mod particular, foarte grave pentru
electronica numeric. Un semnal de civa voli, chiar dac dureaz cteva nanosecunde,
este comparabil cu un semnal real.

17

1.2.2.1. Deconectarea bobinelor

Acest fenomen este, practic, inevitabil deoarece n sistemul electroenergetic exist
foarte multe sarcini inductive: relee, contactoare, bobina, electrovalve, motoare,
transformatoare, etc.
Fenomenul se desfoar astfel:
Cnd o sarcin inductiv este alimentat cu energie electric, energia reactiv
inductiv este stocat n bobinaj.
Dac un contactor ntrerupe curentul de alimentare, energia reactiv inductiv din bobinaj
ncarc capacitile condensatoarelor n serie formate ntre spirele bobinei, care apoi se
descarc brusc. Apare o supratensiune important la bornele bobinei, care, practic, se
manifest ntre contactele contactorului.


Figura 1. 12 Schema echivalent - bobin comandat printr-un contactor uscat.

Creterea tensiunii este lent, iar frecvena de rezonan a circuitului oscilant
L C este cuprins ntre civa kilohertzi i sute de kilohertzi.
Teoretic, tensiunea care apare la bornele bobinei, practic, la bornele contactorului,
este de ordinul kilovolilor. La aceast valoare a tensiunii, ntre contactele care se deschid se
amorseaz un arc electric. Apariia arcului electric genereaz un front rapid i abrupt de
cmp magnetic ntr-un timp de ordinul nanosecundelor, care se acumuleaz n bobin sub
form de energie reactiv inductiv.
Tensiunea ntre contacte cade, dar cnd arcul se stinge, tensiunea crete din nou i
se produce o nou amorsare a arcului electric.
Fenomenele se succed de un numr mare de ori i astfel, se genereaz o salv de
impulsuri pe o durat de cca o milisecund pn cnd contactele se ndeprteaz suficient
de mult unul de cellalt nct, tensiunea rezidual s nu mai fie suficient de mare ca s
reionizeze spaiul de arc i astfel, arcul s nu se mai poat reaprinde. n figura 3.13 se
prezint variaia tensiunii ntr-o salv de impulsuri la bornele contactelor care se deschid.
Acest fenomen este normalizat de CEI prin norma 1000-4-4.
Efectul salvei de impulsuri perturb puternic circuitele numerice fr un plan de mas
sau prost conectate la mas. Pentru a limita acest efect este suficient s se plaseze un
limitator de supratensiuni n paralel cu bobina. (varistor, diod Zener, diod supresoare etc.).

Figura 1. 13 Variaia tensiunii n cazul unei salve de impulsuri produse la deschiderea contactelor
unui contactor.

1.2.2.2. Descrcrile electrostatice

Fenomenele electrostatice sunt cunoscute nc din antichitate. Cauzele electrizrii,
adic a deplasrii sarcinilor electrice spre un corp izolat de pmnt, sunt multiple i anume:
prin frecare (triboelectricitate);
prin contact (transfer direct de sarcini electrice);
prin influen (prin cmp electric);
prin ionizare (emisii de ioni la tensiune nalt);
prin baloelectricitate (agitaie de particule ntr-un gaz);
prin clivaj sau prin fragmentare (cnd se sfrm zahrul ntr-un mojar);
18

prin congelare;
prin efect termo- sau fotoelectric etc.

Singur triboelectricitatea, adic frecarea unui obiect izolant nelegat la pmnt, este
suficient pentru a explica cea mai mare parte a fenomenelor de descrcare electrostatic
(DES) care apar n mediile industriale. Aceste fenomene sunt, practic, inevitabile.
n cazul corpului uman, capacitatea acestuia fa de mediul nconjurtor este de cca 200pF.
n cteva secunde, o persoan care se deplaseaz se ncarc, astfel la civa kilovoli.
Tensiunea maxim la care se poate ncrca o persoan este de cca 20 kV. Aceast
tensiune depinde, ns, de umiditatea relativ a aerului, de natura solului i de materialul
nclmintei.
Diferena de potenial a corpului uman fa de pmntfluctueaz n funcie de sarcina
electric total colectat, adic:

[V]
(1. 1)
fluctueaz n funcie de sarcina electric total colectat, adic:
Energia electrostatic acumulat de corpul uman se poate determina cu relaia:(1. 2)
n cazul corpului uman, aceast energie eliberat la o DES este de ordinul milijoule,
deci este neglijabil, dar ea poate provoca dezastre n cazul componentelor electronice
miniaturale.
Din punct de vedere al ncrcrii electrostatice, corpul uman se modeleaz printr-o schem
electric ce conine trei parametri: capacitatea n raport cu pmntul, rezistena corpului
uman i diferena de potenial fa de pmnt n stare ncrcat electrostatic. n medie,
aceti parametri au urmtoarele valori medii naintea unei descrcri: C=200 pF; R=1 k;
U=10 kV.
19
Figura 1. 14 Schema electric echivalent a unui corp uman ncrcat electrostatic i valori tipice
pentru momentul descrcrii electrostatice

n momentul descrcrii electrostatice, DES, se produce un curent electric de
descrcare de cca 10 A, ntr-un interval de timp de descrcare de 200 ns. Frontul
curentului de descrcare este, ns, foarte abrupt i se desfoar n cca 1 ns, mai ales
atunci cnd persoana ine n mn un obiect metalic (o cheie) prin intermediul creia are
loc descrcarea electrostatic. n Error! Reference source not found. se prezint forma
undei de curent de descrcare a corpului uman prin intermediul unui obiect metalic.

Figura 1. 15 Unda de current de descrcare
O persoan ncrcat electrostatic se poate descrca complet prin
atingerea unui corp conductor chiar dac acesta este izolat de pmnt. Astfel este posibil
distrugerea, prin atingere, a unui card.
Fenomenul este reciproc, adic o persoan descrcat, prin atingerea unui card ncrcat,
dar izolat, se poate ncrca electrostatic genernd o DES care descarc cardul.
Protecia mpotriva DES este, n primul rnd, o problem de concepie a instalaiilor
industriale. Msurile care trebuie luate sunt: ecranrile conductoarelor i ale cardurilor,
filtraje etc.
Riscul DES se poate limita i meninnd n ncperi o umiditate relativ n jurul a 50%.
Acest lucru este posibil n slile de informatic, n slile de testri i verificri (control), n
laboratoarele de electronic etc.

1.2.3. Perturbaii permanente (ntreinute), de nalt frecven, prin
radiaie

Toate perturbaiile radiante sfresc, dup cuplaj, sub forma de perturbaii prin conducie.

1.2.3.1. Mainile de tip ISM

Un ISM este un aparat Industrial, tiinific sau Medical. n industria modern se
utilizeaz astfel de echipamente, care emit radiaii electromagnetice de putere pentru a
ceda cldur n materialele care trebuie prelucrate. Este vorba de instalaii cu jet de
plasm, maini de sudat plasticul, de uscare a lemnului, de polimerizare a rinilor, de
deshidratare a legumelor etc.
Toate aceste maini au puteri de emisie de peste 1 kW, depind uneori 100 kW.
Frecvena lor de funcionare este cuprins ntre 1MHz 3 GHz i numeroase ISM-uri
utilizeaz frecvene autorizate de 13,56 MHz sau 27,12 MHz. Aceste aparate trebuie s fie
20

ecranate pentru a limita cmpul radiativ.


1.2.3.2. Emitoarele de comunicaii

Aceste instalaii produc energie electromagnetic n mod intenionat pe care o radiaz n
mod controlat, n mediul nconjurtor n scopul transmiterii sau culegerii de informaii.


Puterile de emisie permise pentru diferite frecvene de emisie sunt stabilite n
funcie de zona geografic, de timpii de emisie i directivitatea radiaiei n nelegere cu
Uniunea Internaional de Telecomunicaii (ITU) i cu organismele naionale pentru
managementul spectrului electromagnetic.
Emisiile emitoarelor de comunicaii sunt, de regul, n band ngust i constau dintr-o
frecven purttoare, benzile laterale i armonici de ordin superior, inevitabile.
Cmpul electric radiant al unui emitor de comunicaii se poate estima printr-o relaie
simpl, independent de frecven, i anume:


(1. 3)
unde:
E cmpul electric
P puterea radiant a emitorului, n [W];
G ctigul numeric de putere al antenei (G=1,5);
D distana ntre anten i punctul de msur, n [m].

1.2.4. Perturbaii tranzitorii de nalt frecven, prin radiaie

1.2.4.1. Descrcrile electrostatice

Simultan cu curentul de descrcare la pmnt, un echipament electronic trebuie s
suporte i un cmp electromagnetic intens de cca 8 A/m i 3 kV/m (cmp msurat la
distana de 25 cm de punctul de descrcare)
Metoda de protecie fa de un astfel de cmp perturbator este aceeai ca i n cazul
perturbaiilor prin conducie i anume: un ecran bine echipotenializat, n jurul
echipamentelor electronice.

1.2.4.2. Arcurile electrice

Amorsarea unui arc electric ntre pantograf i linia de contact n cazul traciunii
electrice reprezint o surs de perturbaii tranzitorii de nalt frecven care perturb
recepia radio i TV local.
Emitoare de telecomunicaii
Emitoare comerciale

Radio TV
Radio telefoane
Auto
Poliie
Amatori
Industrie
Radio relee
Comunicaii satelit
Comunicaii testere
Navigaie
Aerian
Naval
Radio far
LORAN
Radar
Aerian
Naval
Auto
Supraveghere spaiu
Figura 1. 16 Clasificarea emitoarelor de comunicaii (LORAN=LOng Range Navigation).
21Alte surse de perturbaii tranzitorii de nalt frecven sunt: efectul corona al liniilor aeriene
de nalt tensiune, posturile de sudur electric i tuburile catodice.

1.2.4.3. Impulsul electromagnetic nuclear (NEMP)

Eliberarea brusc a energiei nucleare printr-o explozie este nsoit de un impuls intens de
radiaie, format din fotoni (radiaie Roentgen de nalt energie n domeniul MeV), care se
propag n toate direciile cu viteza luminii.
Dac explozia are loc la mare nlime (peste 400 km) fa de Pmnt, fotonii care vin spre
pmnt ciocnesc atomii din straturile dense ale atmosferei terestre i prin efect Compton,
elibereaz electroni Compton, care, meninndu-i direcia, datorit ionizrilor prin ciocnire,
produc un mare numr de electroni secundari.
Electronii formeaz un dipol electric tranzitoriu mpreun cu ioni pozitivi rmai;
n acelai timp, datorit micrii sarcinilor electrice n cmpul magnetic al Pmntului, sub
aciunea forei Lorentz,(1. 4)
se formeaz i un dipol magnetic tranzitoriu.
Apare, astfel, un cmp electromagnetic tranzitoriu, care reprezint impulsul
electromagnetic nuclear, NEMP (Nuclear Electro-Magnetic Puls).
Valoarea maxim a intensitii cmpului electric este de cca 50 kV/m, iar cea a intensitii
cmpului magnetic se determin conform relaiei:

]
(1. 5)
Unda de impuls NEMP este asemntoare undei standard a trsnetului, avnd
frontul de und abrupt, cu durata de cca 5 ns i durata semi- amplitudinii de cca 200 ns.
Efecte similare apar i la explozii nucleare n apropierea solului, dar aici predomin
efectele termice i mecanice. Caracteristica principal a NEMP este c are aciune ntr-un
spaiu larg care poate s acopere un continent ntreg. Cele mai afectate sunt sistemele
electrice de mare ntindere cum sunt sistemele electroenergetice naionale sau
internaionale, precum i reelele telefonice, n care, prin cuplajul distribuit pe ntreaga
lungime a conductoarelor i prin formarea undelor progresive se acumuleaz energii
enorme care distrug instalaiile i echipamentele.


222. METODE I MIJLOACE ANTIPERTURBATIVE LA CUPLAJELE PRIN
CONDUCIE

2.1. Generaliti

Cele mai multe probleme de CEM pot fi rezolvate utiliznd metode i mijloace
antiperturbative pentru cuplajele prin conducie, deoarece este mult mai uor, pentru un
echipament dat, s i se adauge componente de protecie pe conductoarele de alimentare
sau de semnal dect s i se construiasc sau s i se modifice un blindaj.
Metoda principal de protecie const n posibilitatea de a combina ntre ele trei
mijloace antiperturbaive, i anume: filtre, limitatoare de supratensiuni i simetrizoare,
care realizeaz separarea galvanic.
n toate situaiile, aceste mijloace antiperturbative se amplaseaz pe o linie
electric (de putere sau cablu de semnal) pentru a proteja circuitele din aval.
Toate aceste mijloace de protecie au performane i limite de utilizare relativ uor de
msurat, fapt ce permite o bun cunoatere a comportrii lor n timpul funcionrii.

2.2. Filtre

Se vor prezenta numai filtre utilizate n scopul CEM. Un filtru de CEM este
compus din condensatoare, bobine i / sau rezistoare. Acesta este un dispozitiv liniar
atta timp ct inductivitile sale nu sunt saturate. n cazul unei tensiuni mari se va
observa o uoar cretere a capacitii condensatoarelor.
Un filtru de CEM funcioneaz eliminnd prile inutile ale spectrului de frecvene
din semnalele electrice.

2.2.1. Structura filtrelor CEM

Modul obinuit de clasificare a filtrelor evideniaz patru tipuri de filtre:
- Trece-jos
- Trece-sus
- Trece-band
- Taie-band
Aceste filtre sunt compuse din inductiviti (bobine), condensatoare i uneori, din
rezistoare.
Dac un filtru suport pierderi mici (n rezistenele sau n miezurile sale
feromagnetice), el funcioneaz, n principal, prin dezadaptarea de impedan, adic prin
reflexie i poart, n energetic, numele de filtru refulant.
Dac filtrul suport pierderi mari, el funcioneaz prin absorbie i, n energetic,
se numete filtru absorbant.
Un filtru se caracterizeaz prin pierderea sa de inserie, numit eficacitatea
filtrului.
Aceasta reprezint, prin definiie, raportul dintre nivelul semnalului rezidual
msurat dup montarea filtrului fa de nivelul semnalului msurat fr filtru. Pierderea
de inserie a unui filtru depinde de impedanele circuitelor amonte i aval de locul de
montare a sa.
Nu trebuie confundat pierderea de inserie a unui filtru cu funcia de transfer
care reprezint amplitudinea semnalului la ieire raportat la amplitudinea semnalului la
intrare.
n Figura 2. 1 Pierderea de inserie i funcia de transfer a unui filtru. se prezint
diferena dintre pierderea de inserie (eficacitatea filtrului) i funcia de transfer a unui
filtru.
23
a) b)
Figura 2. 1 Pierderea de inserie i funcia de transfer a unui filtru.

Corespunztor pierderii de inserie a unui filtru se definete factorul de atenuare
de inserie al filtrului,a
Fi
, ca logaritmul raportului dintre tensiunile perturbatoare pe
impedana receptorului, fr i cu filtru, adic:

|
|

|

(2. 1)
Componentele pasive ale filtrelor formeaz, mpreun cu impedanele surselor i
ale receptoarelor, divizoare de tensiune al cror raport de divizare, dependent de
frecven, se definete ca fiind atenuarea real a filtrelor.

|
|

|

|

|
|

|

(2. 2)

|
|

|

|

|
|

|

(2. 3)

|
|

|

|

|
|

|

(2. 4)
24


Figura 2. 2 Scheme de filtre elementare i atenurile reale corespunztoare


Un filtru trebuie s aib o impedan mult diferit de
impedanele circuitului n care el se monteaz. Valorile impedanelor
amonte i aval de locul de montare sunt eseniale pentru alegerea
filtrului. Astfel, un filtru instalat ntr-un circuit cu impedan mic
trebuie s aib o impedan mare. De aceea, la nalt frecven
pentru o impedan a circuitului mai mic dect 10 , filtrul se va
monta cu bobina spre amonte, ca n Figura 2. 3 Montarea filtrului
ntr-un circuit cu impedan mic
Pentru un circuit cu impedan mare, filtrul trebuie s aib o
impedan mic. Pentru un circuit care, la nalt frecven are o
impedan mai mare dect 100 , filtrul trebuie montat cu
condensatorul spre amonte, ca n Figura 2. 4. Montarea filtrului ntr-
un circuit cu impedan mare.
Un filtru pasiv este reciproc atta timp ct rmne liniar.
Aceasta nseamn c pentru impedane amonte i aval date,
pierderea de inserie este aceeai att de la intrare ctre ieire, ct i de la ieire ctre
intrare.
Observaie: Ca s fie liniar, un filtru trebuie s i conserve impedana nesaturat.
Filtru liniar pasiv i reciproc are aceeai atenuare n ambele sensuri (Figura 2. 5 Filtru
aval si amonte).
Figura 2. 3 Montarea filtrului ntr-
un circuit cu impedan mic
Figura 2. 4. Montarea
filtrului ntr-un circuit cu
impedan mare
25


Figura 2. 5 Filtru aval si amonte
Un filtru este ntotdeauna reciproc, dar nu este reversibil dect dac are o
structur simetric sau dac impedanele amonte i aval sunt egale.
Observaie: Un filtru este reversibil dac are aceeai atenuare i dac este montat
invers.

Figura 2. 6 Cazul unui filtru reciproc, dar ireversibil.
2.2.2. Frecvena de rezonan a filtrelor

Prezena componentelor de tip reactiv (bobine i condensatoare) n structura unui
filtru creeaz un sistem oscilant care, n apropierea frecvenei proprii de rezonan, poate
s produc o atenuare negativ, adic o amplificare de inserie.
Se pot produce fenomene de rezonan i prin combinarea reactanelor proprii ale
emitoarelor i receptoarelor cu componentele reactive ale filtrului.
Fiecare component reactiv a filtrului are, n parte, o frecven proprie,
individual, datorit prezenei unor elemente reactive parazite.
26


Figura 2.7 Efecte de rezonanta

Figura 2.7 Efecte de rezonantaError! Reference source not found. ale componentelor
reactive ale unui filtru produse de mrimile parazite:
- modul de manifestare a mrimilor parazite;
- variaia real a impedanelor corespunztoare:
-impedana longitudinal;
- impedana transversal.

2.2.3. Dielectrici i materiale magnetice cu pierderi

Att rezonanele filtrelor, ct i rezonanele proprii ale componentelor lor reactive
se pot atenua utiliznd dielectrici i materiale magnetice cu pierderi .
Acestea pot fi obinute fie prin combinarea unor materiale diferite, fie prin proprietile
intrinseci ale unor materiale, care prezint permitiviti complexe (n cazul dielectricilor) i
permeabiliti complexe (n cazul materialelor fero i ferimagnetice).

2.2.3.1. Dielectrici cu pierderi

Datorit oscilaiilor periodice ale ionilor i dipolilor din structura materialelor
electroizolante solicitate la tensiune alternativ, acestea prezint, pe lng
conductivitatea rezidual care apare n curent continuu i pierderi de putere activ
suplimentare cunoscute sub numele de pierderi de polarizare i care pot depi, ca
valoare, de cteva ori pierderile produse de conductivitatea rezidual.
Pentru a defini proprietile dependente de frecven a dielectricilor cu pierderi se
introduce noiunea de permitivitatea complex:(2. 5)
respectiv, permitivitatea complex relativ (dup divizarea cu
0
):(2. 6)
Partea real a relaiei corespunde permitivitii relative obinuite, care reprezint
msura creterii capacitii n prezena unui dielectric, adic:


27

(2. 7)
unde:
C
o
- capacitatea geometric fr dielectric.
Partea imaginar reprezint rezistena de pierderi n curent alternativ:
respectiv conductana de pierderi:


(2. 8)


(2. 9)
Condensatoarele cu pierderi se pot reprezenta printr-o schem echivalent
obinut prin conectarea n paralel a unui condensator ideal cu un rezistor cu pierderi, ca
n Figura 2. 8 Schema echivalent a unui condensator cu pierderi.

Figura 2. 8 Schema echivalent a unui condensator cu pierderi.
n domeniul frecven se poate scrie relaia:

I (e ) = Y (e )U (e ) = (G(e )+ jeX(e ))U (e )

(2. 10)
Se definete factorul de pierderi ca fiind raportul:


(2. 11)
Cu ajutorul factorului de pierderi se calculeaz pierderile de putere activ n dielectric,
adic:(2. 12)

28

Inversul factorului de pierderi se numete factor de calitate, Q. La dielectricii cu
pierderi, Q = 1; adic curenii activi i reactivi au valori comparabile.

2.2.3.2. Materiale fero i feromagnetice cu pierderi

La aceste materiale, pierderile active n cmpul magnetic sunt produse de curenii
turbionari, de fenomenul de histerez magnetic i de vscozitatea magnetic. Pierderile
n miezul feromagnetic pot depi cu mult pierderile n nfurrile bobinelor filtrelor.
Proprietile, dependente de frecven, ale unui material magnetic cu pierderi se exprim
prin permeabilitatea complex:(2. 13)
sau, dac se divide expresia de mai sus cu
0
, avem permeabilitatea complex relativ,
adic:


(2. 14)
Partea real a permeabilitii complexe relative reprezint tocmai permeabilitatea
relativ obinuit i este o msur a creterii efective de inductivitate n prezena
materialului magnetic, adic:(2. 15)
Partea imaginar este o msur a rezistenei corespunztoare pierderilor n fier,
adic :


(2. 16)
unde: L
0
este inductivitatea geometric a bobinei n aer.
Bobinele cu pierderi se pot reprezenta printr-o schem echivalent care are n
paralel cu o bobin ideal, un rezistor corespunztor pierderilor n fier, ca n Figura 2. 9
Schema electric echivalent a unei bobine cu pierderi

Figura 2. 9 Schema electric echivalent a unei bobine cu pierderi
(Lp - inductivitatea ideal; RFe - rezistena echivalent pierderilor n fier).29


n domeniul frecven se scrie expresia curentului:

I
()
=I
R
+I
L
=U
()
Y
()
(2. 17)

Sau

)
(2. 18)
Cu ajutorul factorului de pierderi se calculeaz pierderile active produse n
materialul magnetic:


(2. 19)
i n acest caz, inversul factorului de pierderi se numete factor de calitate, Q, care,
la materialele magnetice cu pierderi, are valoarea de aproximativ 1, fapt ce arat c
curenii activi i cei reactivi sunt comparabili ca valoare.

2.3. Tipuri de filtre

2.3.1. Filtru trece-jos


Este cel mai utilizat tip de filtru n CEM. Cel mai simplu filtru trece-jos este format
dintr-un condensator conectat ntre conductorul de semnal i mas. Eficacitatea lui, este,
ns, mediocr, n primul rnd datorit prezenei inductivitii parazite n serie cu
condensatorul.
O mbuntire a eficacitii unui condensator se realizeaz montnd, n amonte de
acesta, o rezisten i obinnd astfel un filtru R-C.
Toate intrrile analogice trebuie s fie filtrate la nalt frecven printr-un filtru pasiv
trece-jos de tip R-C (cel puin) a crui frecven de tiere i impedan sunt alese n funcie
de banda de trecere i de impedana sursei.
Toate ieirile analogice spre exterior trebuie, de asemenea, s fie filtrate de un filtru
trece-jos format dintr-un circuit de tip L-C. Alegerea impedanei unui astfel de filtru trebuie
s se fac n funcie de curentul furnizat i de impedana circuitului comandat.

2.3.2. Filtru trece-sus

Acest tip de filtru poate fi eficient pentru cablurile coaxiale de nalt frecven.
Astfel, n cazul transmiterii unui semnal unic de nalt frecven (cea mai mic
frecven fiind superioar la 10 kHz), filtrul trece-sus conserv informaia util i elimin
perturbaiile de joas frecven pe care cablul nu este capabil s le taie. Un astfel de filtru
n serie cu un cablu coaxial este mai ieftin dect un sistem de separare galvanic.
n figura 4.12 se prezint modul de legare a unui filtru trece-sus la captul unui cablu
coaxial.

Figura 2. 10 Modul de legare n serie la un cablu coaxial a unui filtru trece-sus

30


Trebuie evitat transmiterea de semnale de joas frecven prin cabluri coaxiale.
Pentru transmiterea semnalelor de joas frecven este de preferat utilizarea
conductoarelor bifilare sau a cablurilor trifilare.

2.3.2.1. Filtru trece-band

Acest tip de filtru este utilizat, n principal, n recepia radioelectric sau la
transmisiunile cu cureni purttori.
Un filtru trece-band de recepie se va amplasa direct la intrare, adic n amonte de
circuitul activ. Un filtru trece-band de emisie radio va fi amplasat, ntotdeauna, la ieire, n
aval de circuitele de putere. Toate filtrele trece-band trebuie s aib, n plus, o band de
trecere ct mai slab, suficient doar pentru a transmite numai semnalul util.
Se definete factorul de form al unui filtru trece-band raportnd banda sa de
trecere la 60 dB fa de banda de la 3 dB.
Cu ct un filtru este mai selectiv, cu att factorul de form este mai slab, adic se afl n
vecintatea lui 1.

Figura 2. 11 Modul de definire a factorului de form al unui filtru trece-band.

2.3.2.2. Filtru taie-band

Un filtru taie-band servete la eliminarea unei frecvene parazite. Singurele tipuri
de filtre taie-band utilizate n mod curent n CEM sunt filtrele de foarte joas frecven n
mod diferenial (mod normal) i numite filtrele de armonice.
Sunt compuse, n sistemul trifazat, din trei circuite L-C serie instalate direct ntre
faze. Ele scurtcircuiteaz, n general, armonicele de rang 5 i de rang 7. Aceste filtre sunt
utilizate cu succes n domeniul curenilor tari.

2.3.3. Filtre de armonice n electroenergetic

Regimurile deformante (nesinusoidale) ale sistemelor electroenergetice produc o
serie de efecte nedorite care afecteaz buna funcionare a echipamentelor energetice. n
principal, aceste efecte sunt:
- creterea pierderilor de putere n materialele conductoare dielectrice i magnetice
din componena echipamentelor electrice;
- apariia supratensiunilor i supracurenilor de rezonan armonic n reelele
electrice;
- creterea solicitrilor de durat a bateriilor de condensatoare;
- creterea pierderilor tehnologice n reelele electrice de transport i de distribuie;
- apariia de pierderi suplimentare, de cupluri parazite i micorarea randamentelor
mainilor electrice asincrone i sincrone;
- accentuarea fenomenului de saturaie i apariia unor pierderi suplimentare n
transformatoare;
- perturbaii n funcionarea convertoarelor, punilor redresoare i a tehnicii de calcul;
- producerea unor declanri intempestive ale circuitelor de protecie;
- micorarea sensibilitii i degradarea clasei de precizie a contoarelor de inducie i

31


a altor instrumente de msur.

2.3.3.1. Msuri pentru limitarea regimului deformant

Aceste msuri urmresc:
- reducerea curenilor armonici produi de anumii consumatori neliniari;
- modificarea rspunsului n frecven a sistemului n nodurile n care sunt racordai
consumatorii neliniari, prin realizarea unor scheme electrice de alimentare speciale;
- limitarea circulaiei curenilor armonici prin utilizarea unor instalaii specializate n
reducerea sau chiar eliminarea acestor cureni.
-
Dintre aceste instalaii cele mai eficiente sunt filtrele de armonice.
Filtrele de armonice sunt filtre de tip taie-band, formate din baterii de
condensatoare montate n serie cu o bobin i aduse la rezonan pe frecvena anumitor
armonice care urmeaz a fi diminuate sau chiar eliminate.
Un filtru acordat pe frecvena unei armonice constituie un scurtcircuit trifazat pentru
curentul armonic respectiv, n punctul n care este montat filtrul. Deoarece filtrul realizeaz
n punctul n care este montat, un potenial nul, el anuleaz i armonica de tensiune
generat de curentul armonic respectiv.
Filtrele de armonice se monteaz n paralel cu consumatorul deformant, ca n figura 4.14.

a) b)
Figura 2. 12. Montarea unui filtru de armonice pentru limitarea curentului deformant:

a). montarea n paralel a filtrului de armonice cu consumatorul deformant;
b). schema electric echivalent.
La rezonan, pentru armonica de rang k, filtrul trebuie s satisfac relaia:(2. 20)
unde:
L inductivitatea bobinei, determinat pentru frecvena fundamentalei;
C capacitatea condensatorului (bateriei de condensatoare).
= 2f1 - pulsaia undei de curent la frecvena, f1, a fundamentalei.
n practic, intereseaz cum se comport un filtru acordat pe frecvena armonicei
de rang k fa de o alt armonic, de rang m, adic pentru o und de curent armonic de
frecven mai mic sau mai mare dect frecvena armonicei de rang k.
Fa de armonica de rang m, un filtru rezonant pe armonica de rang k va avea:(2. 21)
Adic:

32
(2. 22)
unde: A un numr diferit de zero.
Exprimnd capacitatea filtrului n funcie de inductivitatea sa i introducnd-o n
relaia de mai sus, avem:(2. 23)
i, dup nlocuire:
(

)
(2. 24)
Analiznd aceast expresie se constat urmtoarele:
Pentru m < k, rezult A < 0 , adic pentru armonice de rang mai mic, care au
frecvene mai reduse dect frecvena pe care a fost acordat filtrul, acesta se comport ca
un condensator (are caracter capacitiv);
Pentru m > k, rezult A > 0, adic pentru armonica de rang mai mare, care au
frecvene mai mari dect frecvena pe care a fost acordat filtrul, el se comport ca o bobin
(are caracter inductiv).
Rezult c orice filtru rezonant pe o anumit frecven va amplifica armonicele de
frecven mai mici i va absorbi, parial, armonicele de frecvene mai mari dect frecvena
pe care a fost acordat.
Cum fundamentala are rangul 1, adic are frecvena cea mai mic, orice filtru se va
comporta ca un condensator fa de fundamental, adic va produce putere reactiv
inductiv contribuind la compensarea necesarului de putere reactiv a consumatorului
deformant.
Filtrul va descrca reeaua de alimentare de o parte din puterea reactiv cu care ar
fi trebuit s se ncarce reducnd, astfel, pierderile de putere i de tensiune pe reeaua de
alimentare i mrind tensiunea la bornele consumatorului.
Totodat, filtrul va crete i valoarea factorului de putere al consumatorului. Altfel
spus, orice filtru va juca, fa de fundamental, rolul unei baterii de condensatoare pentru
compensarea necesarului de putere reactiv a consumatorului. De aceea, cnd se
monteaz un filtru de armonice ntr-un nod de consum din sistemul electroenergetic,
trebuie s se fac o corelare a capacitii sale de a debita putere reactiv cu celelalte
msuri adoptate n acel nod pentru mbuntirea factorului de putere.


2.3.3.2. Filtre de intrare

Pentru reducerea coninutului de armonici, n cazul unui CS dat, exist dou
modaliti:
1. nserierea unor inductiviti pe intrarea convertotului, numite inductiviti
(reactane) de linie sau de reea;
2. utilizarea filtrelor de armonici.

2.3.3.2.1. Reducerea armonicilor de curent prin introducerea reactanelor de linie

n general, reactanele pentru reducerea distorsiunii armonice a curentului sunt
nseriate pe partea de curent alternativ a acionrilor cu vitez variabil, n vecintatea
reelei de alimentare,aa cum este artat n figura 3a. Exist ns i posibilitatea
nserierii reactanelor cu sarcina (Figura 2. 13 Sistem de acionare electric cu reactane).

33Figura 2. 13 Sistem de acionare electric cu reactane
Configuraii tipice ale unui pentru reducerea distorsiunii armonice a curentului
Simpla adugare a unor inductiviti, n serie pe partea de curent alternativ, poate
reduce semnificativ distorsiunea curentului.
Aceste bobine permit trecerea componentei fundamentale i prezint o
reactan important fa de armonicile superioare, producnd atenuarea acestora. O
msur a inductivitii introduse este mrimea adimensional numit impedan efectiv
(notat cu le sau xe) i definit prin relaia:


(2. 25)
Mrimile care definesc impedana efectiv sunt:
e
1
- pulsaia corespunztoare frecvenei fundamentale;
L inductivitatea introdus pe faz;
I
1
valoarea efectiv a fundamentalei curentului;
U
f
- valoarea efectiv a tensiunii de faz, presupus nedeformat.
Este clar c, prin valoarea efectiv a fundamentalei curentului, impedana efectiv
ine seama de reactana total a liniei i nu numai de inductivitatea de linie.
Valorile uzuale ale impedanei echivalente sunt de 3% - 5%.
Se menioneaz, de asemenea, c factorul total de distorsiune a curentului
corespunztor redresoarelor necomandate din componena convertoarelor statice de
tensiune i frecven (CSTF) este dependent att de inductana efectiv, ct i de
ponderea sa n totalul sarcinii n PCC, crescnd odat cu aceasta (tab. 2). Se
consider c restul sarcinii, pn la 100%, este constituit din curent nedeformat.

Tabel 1
Ponderea sarcinii
n PCC [%]
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
THDi
le= 3%
[%] le=3% 4.4 9 13 18 22 27 31 35 40 44
[%] le=5% 3.5 7 11 14 18 21 25 28 32 35


Tabel 1 Valorile de referin ale THDi n funcie de ponderea curentului
deformat n PCC pentru dou valori ale impedanei efective.

Spectrele de armonici i valorile factorului de distorsiune armonic obinute pentru
cteva valori ale reactanei echivalente montate la intrarea unui redresor trifazat n
punte necomandat i o pondere a sarcinii n PCC de 100% sunt reprezentate n Tabel 1i
Figura 2. 13 Sistem de acionare electric cu reactane.34


Tabel 2 Efectul reactanei de linie asupra armonicilor

Armonica de curent i factorul de
distorsiune armonic
Impedana echivalent
0.5% 3% 5%
I5 0.8 I1 0.4 I1 0.32 I1
I7 0.6 I1 0.16 I1 0.12 I1
I11 0.18 I1 0.073 I1 0.058 I1
I13 0.1 I1 0.049 I1 0.039 I1
I17 0.073 I1 0.03 I1 0.022 I1
I19 0.06 I1 0.022 I1 0.008 I1
THDI 1.025 0.441 0.35


Figura 2. 14 Spectrul de armonici al curentului
pentru trei valori ale reactanei echivalente
mbuntirea formei de und a curentului prin inserarea unei reactane de reea
este ilustrat de figura 5.

Figura 2. 15 Forma de und a curentului absorbit
Forma de und a curentului absorbit din reea de un redresor trifazat n punte
necomandat pentru dou valori ale reactanei echivalente
Pentru un redresor necomandat din componena convertorului static indirect de
tensiune i frecven, prezena condensatorului din circuitul intermediar determin
unele particularitati.
Astfel, la curent de sarcin constant, THDi nu variaz monoton n funcie de valoarea
inductanei de reea (fig. 5) i are dou puncte de extrem local, unul de maxim i unul de
minim.

35Figura 2. 16 Variaia THD
i

Variaia THD
i
n funcie de valoarea inductanei de reea pentru un CSTF indirect
Pentru valori ale inductanei de reea mai mari de 3.5mH, THDi tinde asimptotic ctre
valoarea corespunztoare undei dreptunghiulare, respectiv 31.08%. Influena deosebit a valorii
inductanei de reea este ilustrat i de formele de und ale curentului la intrarea redresorului
(Figura 2. 17 Formele de und ale curentului de faz).

Figura 2. 17 Formele de und ale curentului de faz
Formele de und ale curentului de faz, pentru valori extreme ale inductivitii de
reea: a) valoare mic; b) valoare mare

Este interesant, i are implicaii practice deosebite, faptul c apropierea de valoarea
minim absolut a THDi 31.08%, se produce la valori ale inductivitii de reea mai mari sau egale cu
4mH, iar valoarea corespunztoare punctului de minim (circa 35%) se obine cu o inductivitate de patru
ori mai mic (Figura 2. 16 Variaia THD
i
).

Figura 2. 18
Forma de und a curentului de faz n punctul de minim local al lui THDi
(a) i n punctul de maxim local al lui THDi (b)

Avantajele utilizrii reactanelor de reea sunt legate n special de preul redus i

36


mbuntirea gradului de protecie a convertoarelor statice din structura sistemului.
ns, reducerea distorsiunii armonice este moderat, uneori insuficient i trebuie
s se in seama de cderea de tensiune i nclzirea provocate, mai ales la valori mari ale
reactanei.


2.3.4. Tipuri de filtre de armonice

Filtrele de armonice sunt de trei tipuri:
1. filtre pasive;
2. filtre active;
3. filtre mixte (hibride)

2.3.4.1. Filtre pasive

Aceste filtre sunt compuse din elemente pasive de circuit (condensatoare i
bobine) care prezint un factor de atenuare mic pentru anumite intervale de frecvene
numite benzi de trecere i un factor de atenuare foarte mare pentru celelalte intervale de
frecvene, numite benzi de tiere. Filtrele pot fi realizate din una sau mai multe seciuni
de filtrare, legate n serie.
Dup principiul de funcionare, aceste filtre pot fi grupate n dou categorii:
a. filtre refuante;
b. filtre absorbante

Filtrele refulante se utilizeaz pentru protejarea anumitor consumatori de la medie
tensiune sau de la joas tensiune, care au, deja, instalat o baterie de condensatoare
pentru compensarea necesarului de putere reactiv i mbuntirea factorului de putere.
Un filtru refulant se obine, n general, legnd n serie cu bateria de condensatoare
utilizat pentru compensarea necesarului de putere reactiv, o bobin fr miez de fier (n
aer), de reactan Xb, astfel aleas nct reactana total a circuitului serie realizat, X
= Xb - Xc , s aib caracter capacitiv pentru frecvena fundamental, iar pentru frecvenele
mai mari dect cea fundamental, reactana total, X, s aib caracter inductiv. n (Figura
2. 19 Modul de realizare a unui filtru refulant) se prezint modul de realizare a unui filtru
refulant.

Figura 2. 19 Modul de realizare a unui filtru refulant
Consumatorul , Zk, prevzut cu baterie de condensatoare pentru compensarea
necesarului de putere reactiv;
Realizarea filtrului refulant prin montarea, n serie cu bateria de condensatoare, a unei
bobine.
Filtrele absorbante sunt construite din condensatoare legate n serie cu bobine, elementele
filtrului calculndu-se astfel nct s se realizeze o rezonan serie pentru una sau mai
multe armonice de rang superior. Pentru armonicele respective, aceste filtre au o

37


impedan foarte mic, astfel nct scurtcircuiteaz curenii armonici corespunztori.
reelele electrice. n Figura 2. 21 Filtre absorbante se prezint un filtru absorbant pentru
armonicele de rang 5 i 7.

Figura 2. 21 Filtre absorbante
SEE montate n paralel cu consumatorul
deformant i cu bateria de condensatoare pentru
compensarea necesarului de putere reactiv. Filtrele sunt
acordate pe Xcompensare armonicele de rang 5 i,
respectiv de rang 7.
Filtrele absorbante se monteaz, de obicei, independent de bateria de
condensatoare pentru compensarea necesarului de putere reactiv.
Dimensionarea filtrelor absorbante sa face, uzual, ncepnd de la armonica de rangul cel
mai mic (n mod obinuit, armonica de rang 5).
Pentru filtrarea simultan a dou sau trei armonice se construiesc filtre absorbante de
ordin II i de ordin III, ca n Figura 2. 20 Filtre absorbante pentru eliminarea simultan a
dou sau trei armonice
filtru de ordin II; b) filtru de ordin III.
Diminuarea regimului deformant i compensarea necesarului de putere reactiv
sunt strns dependente pentru un consumator dat. De aceea, dimensionarea filtrelor
trebuie fcut pornindu-se de la stabilirea necesarului de putere reactiv pentru
compensare, Qk, care trebuie instalat n bateria de condensatoare de compensare.
Aceast putere reactiv poate fi mprit n dou: o parte s fie instalat n filtre i cealalt
parte n bateria de condensatoare, dar exist i posibilitatea ca ntreaga putere s se
instaleze numai n filtre.

2.3.4.2. Filtre active

Filtrele active funcioneaz diferit de filtrele pasive, filtrarea armonicelor realizndu-
se n timp, nu n frecven. Aceste filtre se cunosc sub denumirea APLC (Active Power
Line Conditioners) sau AHC (Active Harmonic Conditioners). Principiul lor de funcionare
const n injectarea n sistemul electroenergetic a unor unde armonice de curent de
valoare egal, dar de semn contrar celor existente.
Din punct de vedere constructiv, filtrele active au n componena lor un condensator i o
bobin (elemente de nmagazinare a energiei electromagnetice), un convertor static de
frecven i un filtru de adaptare la regimul de funcionare.
Filtrele active se amplaseaz n serie sau n paralel cu sursa de perturbaii armonice fie
lng consumatorii deformani, fie la furnizorul de energie electric. Eficiena filtrrii se
mrete dac se utilizeaz simultan filtre n serie i n paralel.
Soluiile prezentate pn aici sunt destinate numai pentru anumite armonici:
transformatorul de izolare numai pentru armonicile de rang multiplu de trei i filtrele pasive
numai pentru frecvena armonic pentru care au fost proiectate. n unele instalaii
spectrul curentului armonic este greu de precizat. Pentru multe instalaii alimentnd
sisteme informatice, echipamentele pot fi diferit configurate i pot fi mutate astfel nct
Figura 2. 20 Filtre absorbante
pentru eliminarea simultan a
dou sau trei armonice

38


coninutul armonic se va modifica continuu. O soluie convenabil este un filtru activ sau un
condiioner activ.
Dup cum se arat n Figura 2. 22 Filtru de armonici activ, filtrul activ este un echipament de
tip unt.


Figura 2. 22 Filtru de armonici activ
Un transformator de curent msoar coninutul armonic al curentului de sarcin
i comand o surs de curent s genereze o copie exact a curentului care va fi
injectat n perioada urmtoare. Curentul armonic este generat de filtrul activ i numai
curentul fundamental este absorbit din reeaua de alimentare. n practic, amplitudinile
curenilor armonici sunt reduse cu 90 % i, deoarece impedana sursei de alimentare
la frecvenele armonice este redus, distorsiunea tensiunii este redus.

Concluzii

Sunt necesare eforturi i costuri relativ reduse pentru a limita armonicile dominante
mpreun cu compensarea puterii reactive, deoarece aceasta este necesar n orice caz i
cele mai multe instalaii de compensare sunt prevzute cu bobine pentru dezacordare.
n cele mai multe cazuri, reglarea unui asemenea circuit la o frecven de rezonan
care ar putea corespunde unei armonici din reea este evitat deliberat. Cea mai mare
eficien se obine dac se dimensioneaz la rezonan - curentul armonic este redus
cel mai mult i riscul suprancrcrii instalaiei de compensare nu este att de mare pe ct
este n general considerat.
Bineneles, este necesar s se ia o oarecare rezerv la instalarea echipamentului.
Aceasta nu ridic probleme, deoarece rezult un efect de curire mai bun i o reducere
a pierderilor, cu un cost suplimentar foarte redus.
Filtrele active sunt mult mai scumpe i intesc deseori n afara scopului sau determin, dei
prezint o eficien mai ridicat a unui echipament, rezultate slabe n general. Aceasta
este determinat de faptul c datorit structurii de cost, sunt utilizate mai mult
centralizat dect descentralizat.
Curenii armonici determin mai multe probleme n reeaua electric dect puterea
reactiv, nct este de prevzut c ntreprinderile de electricitate vor lua n
considerare pierderile datorit armonicelor la fel ca cele datorate puterii reactive
fundamentale - nu are sens s se ia n considerare numai puterea reactiv pe fundamental
i nu i armonicile.
n nici un caz, instalarea echipamentelor de filtrare, cu excepia filtrelor instalate odat cu
sarcina sau chiar n interiorul acestuia, nu poate fi utilizat ca argument convingtor pentru
a reduce seciunea conductorului neutru sau s nu se ia n consideraie armonicile la
dimensionarea cablurilor sau a altor echipamente.
Meninerea impedanei sistemului la valoare redus este mai important atunci cnd
exist filtru dect n cazul n care acesta lipsete. n caz contrar, efectul filtrului ar putea
fi duntor.39


2.3.4.3.Filtre mixte sau hibride

Aceste filtre se realizeaz prin asocierea filtrelor active cu filtre pasive, n special
de tip absorbant. Prin adoptarea unei astfel de soluii tehnice se reuete eliminarea din
reeaua electric a armonicelor care au efecte importante, i anume; armonicele de rang 3,
5 i 7 i de asemenea se produce o puternic atenuare a celorlalte armonice.
i din punct de vedere economic, filtrele mixte sunt mai ieftine dect filtrele active care, n
prezent, au preuri foarte mari.

2.3.5. Limitatoare de supratensiuni

Aceste dispozitive, cunoscute i sub numele de descrctoare de supratensiuni
au rolul de a proteja echipamentele electrice i electronice agresate prin
conducie de ctre supratensiuni de mare energie (adic de relativ lung durat i mare
amplitudine).
Limitatoarele de supratensiuni sunt protecii de tip paralel, adic sunt montate n
paralel cu echipamentul pe care l protejeaz. Ele trebuie s aib o constituie robust
pentru a permite s fie parcurse de cureni electrici de valori foarte mari n intervale de
timp relativ mari, uneori de ordinul milisecundelor.
Principalele caracteristici ale acestor dispozitive sunt, n general, urmtoarele:
tensiunea de amorsare, tensiunea rezidual dup o perturbaie, timpul de rspuns,
curentul de scurgere (de fug) la tensiune nominal, capacitatea parazit proprie,
robusteea la perturbaiile energetice i, nu n ultimul rnd, preul de cost.
Din punct de vedere electric, limitatoarele de supratensiuni reprezint rezistoare
puternic neliniare, care n domeniul tensiunilor de lucru au valori foarte mari, astfel nct
pot fi considerate, practic, c nu exist n schemele electrice, iar n timpul manifestrii
supratensiunilor rezistena lor scade rapid pn la valori foarte mici. Limitatoarele de
supratensiuni formeaz mpreun cu impedana sursei de perturbaii un divizor de tensiune
cu raport de divizor neliniar care reduce supratensiunile la valori sub rigiditatea dielectric
a izolaiei echipamentului care trebuie protejat. n Figura 2. 23 Limitarea supratensiunilor
cu ajutorul unui divizor de tensiune se prezint modul de lucru al unui limitator de
supratensiuni.

Figura 2. 23 Limitarea supratensiunilor cu ajutorul unui divizor de tensiune
Limitarea supratensiunilor cu ajutorul unui divizor de tensiune, care are latura de joas
tensiune, neliniar.
Tensiunea pe rezistorul neliniar, RV , este:


(2. 26)
Exist trei tipuri importante de limitatoare de supratensiuni:

- diode n avalan;
- varistoare;
- eclatoare.

Acestea difer ntre ele att ca structur constructiv, ct i ca parametrii
(caracteristici). Aceste tipuri vor fi analizate n continuare.


40


2.3.5.1. Diode n avalan

Acestea sunt diode cu siliciu n avalan de tip Zener cu jonciuni pn de suprafa
mare pentru curenii de blocare foarte mari. Ele prezint un timp de amorsare foarte mic de
sub 1 ns, dar care, n practic, crete la valori de ordinul nano secundelor din cauza
inductivitilor conexiunilor. Au capaciti de valori mari (pn la 15000 pF), fapt ce exclude
posibilitatea utilizrii lor la sistemele de nalt frecven.
Diodele n avalan sunt n mod obinuit, elemente unipolare, dar prin conectarea
cte dou n serie opoziia se obine o caracteristic simetric. n figura 4.19 se prezint
modul de montare i comportarea unei diode n avalan la o supratensiune rapid,
respectiv la o supratensiune lent.
Diodele n avalan sunt uor de montat pe circuitele imprimate din electronic. Ele
protejeaz liniile de semnal sau sunt utilizate ca protecii secundare n aval de eclatoare.
Pentru protecia semnalelor rapide, capacitatea lor mare impune adugare n
schem a unei diode de redresare de mic capacitate polarizat invers.

Figura 2. 24 Comportarea unei diode n avalan la impulsuri de supratensiuni.

2.3.5.2. Varistoare

Varistoarele sunt rezistoare neliniare puternic dependente de tensiune, realizate
din oxizi metalici (n principal din ZnO) i sunt cunoscute sub indicativele VDR (Voltage
Dependent Resistors) sau MOV (metal Oxid Varistors). Ele au o caracteristic curent-
tensiune care se poate aproxima, n domeniul de funcionare, prin relaia:


(2. 27)
unde K este un factor care ine seama de geometria pastilei ceramice care formeaz
varistorul (diametrul discului i grosimea sa), iar > 25 este un exponent dependent de
materialul din care este constituit varistorul.
Variaia n funcie de tensiune a rezistenei varistorului se determin din relaia:


(2. 28)

41
Schema electric echivalent a unui varistor ia n considerare att inductivitile parazite
ale conexiunilor, ct i capacitatea parazit a discurilor, ca n
Figura 2. 25 Schema electric echivalent simplificat a unui
varistor

Figura 2. 25 Schema electric echivalent simplificat a
unui varistor cu considerarea inductivitii parazite, Lp , a
terminalelor i capacitii parazite, Cp a discurilor

Capacitatea parazit, Cp , la , r = 1200 este cuprins ntre
100 pF i cteva zeci de mii de pF. Datorit capacitii
proprii de valoare mare varistoarele nu pot fi utilizate la
sistemele de nalt frecven. Pentru protecia la
supratensiuni, ns, capacitatea mare a varistoarelor
reprezint un avantaj.


Figura 2. 26 Varistor limitare impulsurile de supratensiuni rapide, respectiv lente.
n Figura 2. 26 Varistor limitare impulsurile de supratensiuni rapide, respectiv lente.se
prezint modul n care un varistor limiteaz impulsurile de supratensiuni rapide, respectiv
lente.
Principalul dezavantaj al utilizrii varistoarelor este acela c ele mbtrnesc n
funcie de numrul i de energia impulsurilor de supratensiuni pe care le limiteaz. Spre
exemplu: un varistor poate rezista la 1 impuls de 100 J sau la 100 de impulsuri de 30 J,
dup care se distruge prin explozie.
Cnd un varistor mbtrnete se comport tot mai mult ca o rezisten liniar
sfrind prin a lua foc datorit curentului mare care l parcurge.
Majoritatea varistoarelor sunt realizate din ZnO, dar exist i varistoare din carbur
de siliciu (SiC) utilizate la protecia de medie i nalt tensiune. Carbura de siliciu prezint
avantajul unei clduri masice mai ridicate, dar nu are o comportare att de ferm ca ZnO
la tierea supratensiunilor.

2.3.5.3. Eclatoare

Eclatoarele au un domeniu foarte larg de utilizare. Ele protejeaz att
echipamentele i instalaiile sistemului electroenergetic mpotriva loviturilor directe de
Figura 2. 25 Schema
electric echivalent
simplificat a unui varistor

42


trsnet, ct i reelele de cureni slabi (la tensiuni de amorsare de peste 80 V).
Eclatoarele sunt considerate descrctoare hard, deoarece comportarea lor n
funcie de tensiune este asemntoare cu cea a unui comutator.
Tensiunea de amorsare a eclatorului depete cu mult tensiunea de amorsare static.
Observaie: prin tensiune de amorsare static se nelege tensiunea msurat la o vitez
de cretere a tensiune de 100 V/s. Dup un timp de la apariia supratensiunii, eclatorul
amorseaz i rezistena sa se reduce cu aproximativ zece ordine de mrime, iar tensiunea
scade la U = (70 130) V, corespunztoare tensiunii de meninere a descrcrii
luminescente. Dac, ns, sursa de perturbaii are o impedan intern suficient de mic,
tensiunea scade n continuare pn la tensiunea de arc electric Uarc (20 25) V.
Acesta este un mare dezavantaj deoarece, n curent continuu, dup ncetarea
fenomenului tranzitoriu, arcul electric nu se mai stinge i reprezint un curent de scurgere
de valoare foarte mare (ca un curent de scurtcircuit) care distruge att eclatorul, ct i
elementul protejat de acesta. Aceleai fenomene, dar la o scar mult mai redus apar i la
folosirea eclatoarelor cu gaz n domeniul curenilor slabi. La eclatoarele cu gaz, tensiunea
de amorsare depinde de panta supratensiunii. La un impuls de tensiune avnd un front
abrupt, tensiunea de amorsare poate s ating o valoare de cca 10 ori mai mare dect
tensiunea de amorsare static.
Dezavantajele menionate sunt, ns, compensate de urmtoarele avantaje:
- Capacitate mare de trecere a curentului;
- Influena neglijabil att rezistiv, ct i capacitiv asupra reelei, n regim normal
de funcionare a sistemului electric n care este montat.


Figura 2. 27 Caracteristica de tensiune la funcionarea eclatorului


Figura 2. 28 Comportarea unui eclator la impulsuri de supratensiuni43


2.3.5.4. Scheme hibride

Capacitatea mare de descrcare a eclatoarelor pe de-o parte i lipsa curenilor de
nsoire la varistoare i la diodele n avalane, pe de alt parte au condus la ideea utilizrii
lor mpreun n diferite combinaii ale celor dou tipuri de descrctoare: hard i soft.
Combinaia ntre un eclator i un varistor se cunoate sub
numele de descrctor ventil.
n cazul proteciei la descrcri atmosferice se pot utiliza,
astfel, un eclator legat cu un varistor care s mpiedice apariia
unui curent de nsoire n reelele cu impedan intern mic. O
astfel de conectare n serie este reprezentat n Figura 2. 29
Conectarea n serie cu un eclator a unui varistor. Conectarea n
serie cu un eclator a unui varistor pentru protecie la
supratensiuni atmosferice. Pe lng conectarea n serie se pot
realiza i conectri n paralel a eclatoarelor i varistoarelor.
Acest principiu de mprire n protecie grosier i protecie fin se poate extinde n
cazul unor necesiti deosebite, realizndu-se o protecie n cascad divizat n trei sau
mai multe trepte, ca n Figura 2. 30 Conectarea n paralel a unui eclator hard cu un
varistor soft.

Figura 2. 31 Protecia n cascad, la supratensiuni.

2.3.6. Simetrizoare i rejecia de mod comun

Se numete rejecie de mod comun raportul dintre tensiunea aplicat unei intrri de
mod comun i tensiunea aparent vzut, de mod normal (deferenial), ca n Figura 2. 32
Rejecia de mod comun.

Figura 2. 32 Rejecia de mod comun.
Figura 2. 29 Conectarea
n serie cu un eclator a
unui varistor
Figura 2. 30 Conectarea n paralel a unui eclator hard cu un varistor soft.

44


Cu ct rejecia de mod comun are valoare mai mare cu att conversia mod comun
/mod normal este mai redus, adic cu att mai puin se transform tensiunea
perturbatoare n tensiune de semnal util la receptor.
n cazul circuitelor de joas frecven eliminarea conversiei CM / NM se poate face
relativ simplu prin simetrizarea circuitului (impedanele conductoarelor de dus i de ntors
egale) sau prin separare (izolare) galvanic.
La nalt frecven, rejecia de mod comun poate fi mbuntit prin utilizarea
efectului reductor al cablurilor blindate (ecranate) sau utiliznd o inductivitate cuplat n
mod comun.

2.3.7. Izolarea galvanic

Izolarea galvanic se asigur utiliznd transformatoare de separare, optocuploare
i cabluri din fibr optic.

2.3.7.1. Transformatoare de separare

Transformatoarele de separare permit
separarea galvanic a circuitelor de curent
alternativ, ca n Figura 2. 33 Separarea galvanic.
Separarea galvanic a circuitelor de curent
alternativ (joas frecven) prin transformator de
separare.
Transformatoarele de separare asigur ntreruperea buclelor de pmntare
realiznd o foarte bun rejecie de mod comun. Pentru tensiuni alternative de 50 Hz,
rejecia de mod comun este aproape total. La frecvene nalte, ns, rejecia de mod
comun este mai redus din cauza capacitilor parazite dintre nfurrile primar i
secundar ale transformatorului.
mbuntirea rejeciei n acest caz se poate obine prin introducerea ntre cele
dou nfurri a unui ecran pus la pmnt, ca n
Figura 2. 34. Ecran montat ntre nfurrile transformatorului de separare i pus la
pmnt.Figura 2. 34. Ecran montat ntre nfurrile transformatorului de separare i pus la pmnt.
Eficacitatea ecranului depinde foarte mult de valoarea impedanei conductorului de
ntoarcere la sursa de tensiune de mod comun.
Legarea la pmnt a ecranului poate fi fcut cu rezultate mai bune fie la surs, fie la
receptor, n funcie de poziia sursei de tensiune de mod comun i de amplasarea
transformatorului de separare.

2.3.7.2. Transformatoare de izolare

Curenii de rang multiplu de 3 au un traseu circular n nfurrile triunghi
ale transformatoarelor. Dei aceasta este o problem a fabricanilor de
Figura 2. 33 Separarea galvanic

45


transformatoare i a utilizatorului sarcina suplimentar trebuie luat n considerare
ea constituie un avantaj pentru proiectantul de sistem deoarece armonicile de rang
multiplu de 3 sunt izolate fa de alimentare (fig. 1).


Figura 2. 35 Transformator de izolare triunghi- stea

Acelai efect se poate obine utiliznd transformatoare cu conexiune zig-zag.
Transformatoarele zig-zag sunt autotransformatoare cu conexiune stea, avnd
nfurrile conectate n paralel cu reeaua de alimentare cu o defazare particular a
tensiunilor rezultate (de fapt o combinaie de conexiuni n stea i n triunghi).


2.3.7.2.1. Filtrele passive


Figura 2. 36 Filtru de armonici pasiv tip paralel
Aceste instalaii sunt folosite pentru a realiza o cale de impedan redus
pentru curenii armonici astfel ca ei s circule n filtre i nu n sistemul de alimentare(Figura
2. 36 Filtru de armonici pasiv tip paralel). Filtrul poate fi proiectat pentru o singur
armonic sau pentru o serie de armonici, n funcie de cerine.
Uneori este necesar s fie proiectat un filtru complex pentru a crete impedanele
serie la frecvene armonice i astfel s se reduc ponderea curentului care circul napoi
spre sursa de alimentare, aa cum este prezentat n Figura 2. 37 Filtre pasive serie i
paralel .


Figura 2. 37 Filtre pasive serie i paralel
Filtre simple refulante (oprete band) conectate n serie pot fi conectate pe faz sau
pe conductorul neutru. Ele sunt destinate n special pentru a bloca curentul i nu
pentru a controla circuitul acestuia, astfel nct la nivelul filtrului apare o cdere de
tensiune armonic important.

46


Aceast tensiune armonic apare astfel la alimentarea ntregii zone a
consumatorului.
Deoarece tensiunea de alimentare este puternic deformat ea nu se va
ncadra n normele pentru care echipamentele sunt concepute i garantate. Unele
echipamente sunt relativ insensibile la aceast distorsiune, dar altele sunt foarte sensibile.
Filtrele refulante serie pot fi utile n anumite situaii, dar trebuie adoptate cu atenie
deoarece ele nu pot fi recomandate ca soluie general.

2.3.7.2.2. Elemente de baz

n mod categoric puterea reactiv trebuie s fie compensat optim. Puterea reactiv
pe fundamental este ntotdeauna o oscilaie pguboas de energie (datorit defazajului
oscilaiile au i valori negative).
Faptul c curbele de tensiune i de curent electric nu variaz proporional, este
o condiie suficient pentru existena puterii reactive. Dac se iau n consideraie i
armonicile de curent nu este clar dac acestea pot fi considerate ca o alt form a puterii
reactive.
Armonicile de curent pot s apar n sisteme n care ele nu determin energie i cnd pe
ntreaga durat a unei perioade, curbele de tensiune i de curent electric total pot s aib
acelai semn (de exemplu, n cazul variatoarelor de tensiune alternativ pentru
controlul
lmpilor cu incandescen).
Noiunea de curent reactiv se aplic uneori curenilor armonici cnd acetia nu
determin armonici de tensiune substaniale, de acelai rang, astfel c produsul ntre
curentul i tensiunea de acelai rang rezult zero. n calculul puterii instantanee, la un
moment dat poate fi o valoarea momentan redus a curentului electric (chiar zero ca n
cazul variatoarelor de lumin) nmulit cu o valoare mare a tensiunii, iar n alt moment ar
putea fi un curent mare i o tensiune redus. La calculul valorii medii a integralei valorilor
puterii instantanee rezult o valoare mai mic dect produsul valorilor efective ale tensiunii i
curentului electric. Acest lucru nseamn c undeva trebuie s existe putere reactiv, dei
n nici un moment nu are loc un transfer de energie de la receptor spre reea, aa cum are
loc n cazul puterii reactive pe armonica fundamental.
Totui armonicile de curent au multe aspecte comune cu puterea reactiv:
ambele conduc la ncrcarea suplimentar nedorit a generatoarelor, cablurilor i
transformatoarelor, dei nu particip la producerea i transferul de energie electric util;
ambele determin pierderi suplimentare - deoarece cderea de tensiune este proporional
cu curentul electric, produsul lor este real i diferit de zero; armonicile apar, n cea mai mare
parte, la consumator i se propag n sens invers transferului de energie (Figura 2. 35
Transformator de izolare triunghi- stea) (cu excepia surselor distribuite cu energie
regenerabil, care sunt conectate la reea prin intermediul unui invertor i a crui armonici se
propag de la sursa de energie). Puterea reactiv pe armonica fundamental nu are un
sens definit, cu excepia faptului c absorbia puterii reactive inductive se consider
identic cu producerea de putere reactiv capacitiv i invers.


47Figura 2. 38 Apariia armonicilor la receptor i propagarea lor n sens invers, spre sursa de
alimentare
Ar fi astfel posibil, ca att puterea reactiv pe fundamental ct i armonicile s
fie
compensate cu aceleai mijloace. n realitate chiar aa i este.
Bobinele de inductivitate L i condensatoarele de capacitate C au n comun cu
rezistorul de rezisten electric R mult mai puin dect s-ar putea crede. Practic n
toat literatura tehnic din domeniul electrotehnic, aceste elemente sunt considerate liniare,
adic tensiunea i curentul electric sunt proporionale.
n realitate acest lucru corespunde numai n cazul curbelor pur sinusoidale. Dac
se consider valorile instantanee, tensiunea la bornele bobinei este proporional cu
variaia n raport cu timpul a curentului electric, iar n cazul condensatorului curentul este
proporional cu variaia n raport cu timpul a tensiunii la borne. Aceste observaii conduc
direct la cel de-al doilea aspect:
ntr-un element rezistiv, o tensiune sinusoidal determin un curent sinusoidal i un
curent sinusoidal determin o cdere de tensiune sinusoidal. Avnd n vedere
proporionalitatea acestor mrimi, acest lucru este banal. n cazul unui element reactiv o
tensiune sinusoidal determin, de asemenea, un curent electric sinusoidal, iar un curent
sinusoidal determin o cdere de tensiune sinusoidal. Strict vorbind, acest lucru nu este
ns adevrat. O tensiune sinusoidal determin ntr-un condensator un curent
cosinusoidal i ntr-o bobin un curent cosinusoidal negativ. n practic acest aspect nu
conduce la schimbri prea mari, deoarece curbele sinusoidale i cosinusoidale au
aceeai form, diferind numai n momentul iniial, adic au defazaje diferite (n practic,
momentul iniial este undeva departe n trecut i nu prezint nici un interes i nici o
influen, numai defazajul prezint interes).
Aceste observaii conduc direct la urmtoarele aspecte:
n cazul eleme ntelor reactive, curbele nesinusoidale de tensiune nu conduc la
aceeai form a curbelor de curent electric. Curbele dreptunghiulare devin triunghiulare,
liniile drepte devin curbe, iar cele nclinate devin orizontale. Este invers fa de
proporionalitatea indicat mai sus.
Rezistena electric a unui element rezistiv este n principiu aceeai, n cazul unei
tensiuni sinusoidale sau nesinusoidale, continue sau alternative, dac se neglijeaz
efectul pelicular. Reactana elementelor inductive ns crete proporional cu frecvena,
iar reactana elementelor capacitive scade invers proporional cu creterea frecvenei.
Acest lucru are consecine asupra modului de variaie a curbelor nesinusoidale de
tensiune sau curent electric, care, aa cum s-a artat mai sus, sunt defazate ntre ele.
Aceste curbe pot fi descrise de o sum infinit de curbe sinusoidale de
diferite frecvene (aa numita analiz Fourier). Aceast comportare conduce la anumite
riscuri, de exemplu, suprancrcarea condensatoarelor, dar poate fi un avantaj la
utilizarea filtrelor pasive.


48


Circuit de filtrare dedicat pentru fiecare frecven
O inductivitate L i o capacitate C, determin ntr-un circuit, pentru o anumit
frecven, o aa-numit frecven de rezonan, f
0
:(2. 29)
n afar de aceasta, unul dintre elemente determin un defazaj de 90 i altul de - 90,
pentru curenii electrici prin cele dou elemente conectate n paralel i pentru cderile
de tensiune, dac cele dou elemente sunt conectate n serie.
n cazul circuitelor de filtrare sunt utilizate, n mod obinuit, circuite LC serie (circuite
absorbante), n timp ce circuitele rezonante paralel (circuite refulante) sunt utilizate numai
n unele cazuri speciale.
n continuare sunt analizate numai circuitele cu conexiune serie. Cele dou cderi
de tensiune, la bornele bobinei L i la bornele condensatorului C sunt defazate ntre ele cu
180, avnd astfel polariti diferite.
Chiar fr a apela aici la calculul fazorial este clar faptul c reactanele bobinei L
i condensatorului C nu se adun ci se scad sau altfel spus, se adun dar au semne
diferite, ceea ce conduce la acelai rezultat. La frecvena de rezonan, la care cele
dou reactane au aceeai valoare, diferena lor d zero. n acest fel, un circuit
absorbant, pentru aceast frecven, este practic un scurtcircuit. Numai rezistena electric
a circuitului, n principiu cea a nfurrii bobinei, poate fi luat n consideraie, ns
aceasta este foarte mic n raport cu reactanele elementelor.
Circuitul serie acordat se comport ca absorbant (adic prezint o impedan
redus) pentru curentul electric de frecvena pentru care este el acordat. Este utilizat
pentru limitarea armonicilor de curent produse de echipamentul unei instalaii sau de un
grup de echipamente i astfel curenii armonici nu se mai propag napoi ctre sursa
de alimentare. Curentul armonic generat de ctre sarcin i care se propag napoi ctre
surs, precum i curentul care parcurge circuitul absorbant rezult, conform teoremei lui
Kirchhoff, invers proporional cu reactanele corespunztoare. La trecerea curentului
armonic printr-o impedan rezult o tensiune armonic care determin distorsiunea
curbei tensiunii de alimentare. Rolul filtrului este de a reduce amplitudinea curentului
armonic care se propag napoi n reeaua electric de alimentare i n consecin nivelul
de distorsiune al curbei de tensiune ar trebui s fie diferit. Astfel, dac se dorete
reducerea nivelului tensiunii armonice de la o valoare oarecare pn la mai mult de 50%,
cu ajutorul unui circuit absorbant, este necesar ca acesta s aib o impedan mai mic
dect impedana de scurtcircuit a reelei de alimentare, la frecvena specificat.
Pierderile care apar n filtrele pasive i n instalaiile de compensare a puterii
reactive conduc la nclzirea circuitelor. n mod obinuit pierderile se menin reduse prin
creterea necesarului de material - seciuni mai mari ale conductoarelor, material magnetic
mai mult i mai bun, ceea ce determin creterea costurilor. n cazurile extreme, utiliznd
echipamente ieftine (pierderi mari), banii care se economisesc prin compensarea
puterii reactive sunt pierdui sub form de pierderi active n elementele echipamentului.
Pierderile de magnetizare i prin cureni turbionari n fier, precum i pierderile active n
condensator sunt n mod obinuit att de mici, nct pot fi neglijate, din punctul de
vedere al comportrii circuitului absorbant n reeaua electric. Aceste pierderi determin
ns mpreun cldur, determin creterea temperaturii echipamentului n funcionare
normal, pot determina o supranclzire sau defectarea acestuia i sunt importante n
proiectare. Pierderile active influeneaz calitatea filtrrii, precizia de separare ntre
frecvenele acceptate i cele nedorite este mai ridicat dac pierderile sunt mai reduse.
Pentru definirea calitii circuitului este utilizat factorul de calitate, ca raportul dintre
reactana i rezistena electric ale circuitului.

49


2.3.7.2.3. Compensarea puterii reactive

Instalaiile actuale de compensare a puterii reactive sunt afectate de prezena
armonicilor i cele mai multe dintre normele societilor de electricitate recomand i unele
chiar prescriu ca instalaiile actuale de compensare a puterii reactive s fie completate cu
o bobin. Acest lucru nseamn c aceste condensatoare trebuie conectate cu o bobin n
serie, astfel nct circuitul s se comporte pentru armonicile superioare ca un element
inductiv, iar pentru frecvena fundamental s rmn ca element capacitiv.
Condensatorul simplu utilizat pentru mbuntirea factorului de putere este n fond
parte a unui circuit absorbant format cu componentele inductive din reea, n primul rnd
cu inductivitile de dispersie ale transformatoarelor.
Procesele de rezonan pot s conduc la cureni de rezonan foarte mari i n
unele cazuri la supratensiuni n apropiere de transformatorul considerat.
La frecvena de rezonan, cderile de tensiune la bornele elementului inductiv i
a celui capacitiv sunt egale, dar defazate cu 180, determinnd astfel o cdere total de
tensiune nul. ns, la rezonan sau n apropierea acesteia, cderile de tensiune la
bornele fiecrui element, de exemplu la bornele impedanei sistemului n punctul comun
de conectare, sunt mult mai mari dect cele normale. Considernd fiecare element n
parte, fiecare va avea la borne o cdere mare de tensiune, dei cderea de tensiune
pe ansamblul elementelor este redus. Astfel se explic de ce la circuitele absorbante
accidentale apar probleme - instalaiile sunt conectate la bornele elementului capacitiv i
sunt supuse la tensiunea ridicat a acestuia.
Atunci cnd elementul inductiv este adugat n mod intenionat, instalaiile sunt
conectate la tensiunea rezultant a ntregului circuit absorbant. Supratensiunile rmn ns
n interiorul instalaiei de compensare, apar la bornele condensatorului dimensionat
corespunztor, ns la bornele ntregii instalaii nu rezult supratensiuni.
Este important de amintit faptul c, n special atunci cnd este conectat o sarcin
monofazat, neliniar, pentru reelele de 50 Hz, apar armonici ncepnd cu 100 Hz pn
la peste 1 kHz, nct rezult un cmp larg de rezonane care pot fi excitate.

2.3.7.2.4. Instalaii combinate pentru compensare i filtrare

n practic, funciile de compensare a puterii reactive i de filtrare a curentului
deformat sunt, de cele mai multe ori, combinate. Este uzual ca s se stabileasc frecvena
de rezonan a circuitului LC la o frecven care nu corespunde unei armonici pentru a
evita suprancrcarea instalaiei de compensare. Dimensionarea bobinei se face n mod
normal ca procent din puterea reactiv a condensatorului, la 50 Hz. De exemplu, un
dezacord de 5 % reprezint o cdere de tensiune de 1/20 la bornele bobinei i o cdere de
tensiune de 21/20 la bornele condensatorului, astfel c prin scdere rezult n total 100 %.
Pentru o frecven de 20 ori mai mare, deci pentru 1000 Hz, relaia este invers; pentru
aceast frecven cele dou elemente prezint o impedan identic, iar frecvena de
rezonan a circuitului rezult ca media geometric a celor dou frecvene, adic la
valoarea:(2. 30)
O alt valoare uzual, de 7 %, determin o frecven de rezonan de 189 Hz i se
evit astfel apariia unui scurtcircuit pentru o armonic apropiat. Deoarece circuitul
LC este conectat n reeaua electric, armonicile determinate de surse exterioare pot s-l
parcurg n acelai timp cu cele ale surselor interne pentru care a fost dimensionat. De
aceea, dac un consumator folosete un filtru, ns cei din apropiere nu folosesc, este
necesar supradimensionarea filtrului.
n unele cazuri, supradimensionarea nu asigur numai preluarea suprasarcinilor
neprevzute, ci conduce i la creterea factorului de calitate al filtrului, asigurnd o

50


separare mai precis a frecvenelor dorite de cele nedorite, cu reducerea pierderilor din
circuit. Suprancrcarea este redus dac instalaia este separat de celelalte printr-un
transformator de distribuie, cu inductivitatea corespunztoare.
Filtrele active (Active Harmonic Conditioners - AHC) sunt, n mod normal, conectate
paralel cu reeaua. ns situaia este puin diferit. Aceste echipamente electronice
analizeaz curentul armonic pe partea consumatorului neliniar i genereaz exact reziduul
deformant n perioada urmtoare. n acest fel, reziduul deformant este asigurat de ctre
filtrul activ, iar curentul fundamental este preluat din reeaua de alimentare. Dac curentul
rezidual este peste capacitatea filtrului, atunci acesta realizeaz numai parial corecia
necesar i o parte dintre armonicile de curent sunt preluate din reea.
Filtrele active acioneaz numai pentru armonicile de curent care sunt prezente n
curentul de sarcin, adic n curentul din punctul de msurare. Efectiv acest lucru nseamn
c atta timp ct parametrii filtrului sunt suficieni pentru sarcin, aceasta nu va afecta
calitatea energiei electrice din reea. Dac sarcina nu este n funciune, filtrul activ nu are nici
un efect, dei ar putea fi utilizat, n acest timp, pentru mbuntirea calitii energiei electrice
n reea.
Filtrul pasiv, din contr, este totdeauna n funciune i este pregtit, n orice moment,
s asigure absorbia armonicii pentru care este dimensionat. Datorit controlului electronic,
filtrele active nu pot s fie suprancrcate. Atunci cnd capacitatea de lucru a filtrului activ
este depit, se asigur o reducere parial a nivelului de distorsiune.
Filtrele pasive, din contr, acordate, de exemplu la 150 Hz (11 % grad de
dezacordare) sau 250 Hz (4 % grad de dezacordare) absorb orice nivel al armonicii de rang
3, respectiv de 5, pn la limita lor de suprancrcare. Curenii absorbii depind de nivelul
total de distorsiune din reea i nu de o anumit sarcin.
Acesta este motivul pentru care soluia trebuie s fie larg dimensionat. Aceasta,
n mod normal, nu implic costuri suplimentare n comparaie cu filtrele active.
Aa cum a fost menionat, acolo unde apare putere reactiv n reelele de distribuie
(n mod obinuit putere reactiv inductiv), o parte a energiei pe linie nu este transmis
de la surs la sarcin. De fapt aceasta oscileaz cu frecvena de 100 Hz ntre
capacitate i inductivitate.
n unele intervale de timp, tensiunea i curentul electric au polariti diferite (fig. 5).
La analiza armonicilor se obine o imagine asemntoare. n figura 6 este prezentat
numai puterea transferat pe armonica de rang trei. Puterea instantanee transferat se obine
ca produsul dintre armonica 3 de curent i tensiunea de pe linie, considernd c aceasta
este pur sinusoidal. Se poate observa c ariile suprafeelor de deasupra i de sub axa
absciselor sunt egale, ceea ce semnific faptul c energia transferat este nul. Armonica a
3-a de curent, n acest fel, nu transfer nici o putere util.
Deoarece armonicile determin pierderi suplimentare, este necesar ca undeva
s le asociem o putere activ. Contradicia aparent este determinat de faptul c s-a
considerat tensiunea de la reea ca fiind perfect sinusoidal. Acest lucru este imposibil,
deoarece atunci cnd circul un curent cu frecvena de 150 Hz, el determin o oarecare
cdere de tensiune, activ i chiar reactiv de aceeai frecven 150 Hz. Atta timp ct
curentul electric include frecvene suplimentare, tensiunea va cuprinde componente de o
anumit amplitudine, cu aceleai frecvene. Numai dac att tensiunea ct i curentul
cuprind aceeai frecven poate s rezulte putere activ, pe aceast frecven. Trebuie s
fie clar faptul c, aceasta este situaia n toate cazurile.
Rezistena existent n circuit determin cderi de tensiune n faz cu curentul i de
aceea apare o putere activ pentru orice fel de curent care o parcurge: activ, reactiv
sau armonic.


51
Figura 2. 39 Puterea reactiv pe fundamental Figura 2. 40 Puterea pe armonici
2.3.7.2.5. Experiene simple

Lmpile fluorescente sunt singurele echipamente uzuale la care cel mai eficient
mod de compensare a puterii reactive i anume la locul de producere, este o practic
curent. Aceast soluie este cea mai eficient deoarece se transmite numai
componenta activ a curentului n circuitele instalaiei, componenta reactiv fiind
compensat n interiorul echipamentului. Dac este utilizat o soluie centralizat de
compensare se poate combina circuitul de compensare a puterii reactive cu filtrul de
armonici, pentru a rezolva mai multe probleme cu acelai echipament.
Avantajul soluiei centralizate, cu un control adecvat, const n aceea c nu
toate echipamentele funcioneaz simultan i este posibil, de multe ori, de a instala o
capacitate total de compensare mai mic dect n cazul n care s-ar asigura compensarea
local la toate echipamentele. Se reduce n acest fel riscul de supracompensare a
motoarelor. Folosind un echipament combinat de filtrare i compensare se reduce riscul
de rezonan i se asigur c armonicile corespunztoare rangului filtrului sunt atenuate.
Riscul prelurii din reea a polurii determinate de alii nu este att de mare precum
se consider n general, cel puin atunci cnd echipamentul este alimentat dintr-un
transformator propriu. Cderea de tensiune n transformator, exprimat n funcie de
tensiunea sa de scurtcircuit, este puternic inductiv. Astfel c un transformator cu o
tensiune de scurtcircuit nominal de 4 % are o reactana relativ de circa 12 % la 150 Hz i
ajunge la 20 % la 250 Hz.
Dac echipamentele din vecintate sunt, de asemenea, conectate prin intermediul
unui transformator propriu, impedana dintre cei doi consumatori se dubleaz.
De asemenea, impedana armonic a transformatorului depinde n mare msur de:
grupa de conexiuni a transformatorului, adic dac are o conexiune n triunghi sau nu;
dac armonica analizat este multiplu de trei (rangul ei este divizibil cu trei) sau nu.
Urmtoarea serie de msurtori n circuite monofazate pun n eviden faptul c
un circuit absorbant poate, n mod eficient i fr costuri mari, s limiteze problemele
determinate de armonici.
Ca model monofazat de test se folosesc, de exemplu, dou balasturi magnetice
pentru lmpi fluorescente de 58 W. Rezistena lor electric este de 13,8 , iar
inductivitatea de 878 mH. Dac n serie cu unul dintre acestea se conecteaz un
condensator de 1,3 F i unul de 0,46 F, rezult circuite absorbante cu frecvena de
rezonan de 150 Hz i 250 Hz. Dac se conecteaz acestea n reea, ntr-o zon
rezidenial, ntr-o sear de smbt, pe durata unui meci de fotbal, cnd sunt n
funciune toate televizoarele i numai un numr redus de lmpi fluorescente, iar

52


echipamentele electrocasnice nu sunt conectate, curba de tensiune poate avea un factor
total de distorsiune (Total Harmonic Distortion - THD) de circa 4,7 %. Aceast
distorsiune este determinat n special de armonica de rang 5 care poate ajunge la 10
V; celelalte armonici sunt n general nesemnificative. Armonica de rang 3, care este
dominant n curentul absorbit de televizoare sau echipamente similare, are un efect redus
asupra curbei de tensiune (determinat de prezena nfurrii triunghi a
transformatorului), atta timp ct sarcina este practic echilibrat.
Nu acelai lucru rezult ntr-o reea monofazat sau dac numai o faz a
reelei trifazate este ncrcat. ntr-o reea normal, cu sarcini neliniare, dar ncrcat
practic simetric, n circuitul de filtrare de 150 Hz practic nu trece curent electric. ns n
circuitul de 250 Hz se poate msura un curent de circa 75 mA cu frecvena de 250 Hz.
Aceast valoare este practic dubl fa de valoarea cu frecvena de 50 Hz, dei la bornele
circuitului de filtrare se aplic o tensiune de 230 V cu frecvena de 50 Hz i numai circa 10
V cu frecvena de 250 Hz. Se subliniaz astfel principiul care st la baza medodei de
filtrare. Un efect msurabil asupra reelei electrice de alimentare ns nu rezult
deoarece puterea filtrului (670 mA, reprezentnd circa 180 VAr) este mult mai mic i
rezistena nfurrii mult prea mare pentru a cura reeaua ncrcat cu estimativ 400 kVA.
Pentru a pune n eviden toate posibilitile sale de curire, modelul de filtru
trebuie s fie instalat ntr-o reea adecvat, ideal cu o poluare substanial, care trebuie
limitat. Acest lucru rezult de exemplu dac n reeaua electric este plasat un variator de
tensiune alternativ (cu reglare a unghiului de intrare n conducie) care controleaz o putere
adecvat.
De exemplu, dac se dorete ca o lamp cu incandescen de 200 W s absoarb
numai 100 W. Variatorul de tensiune alternativ separ, ntr-o anumit msur, sarcina de
reeaua de alimentare i realizeaz o insul de consum. n mod logic, dac sarcina
controlat este pur rezistiv, tensiunea la bornele lmpii i curentul prin lamp au aceeai
distorsiune, cantitativ i calitativ.
Poate fi aceasta limitat cu ajutorul filtrului amintit ? Rspunsul este da (fig. 7).
Conectarea n paralel cu aceast sarcin a dou circuite absorbante, reduce factorul de
distorsiune al tensiunii la borne i al curentului electric prin sarcin de la circa 61 % la circa
37 %. n multe cazuri aceast reducere este suficient, ca dintr-o instalaie perturbat s
rezulte o instalaie funcional. Nimeni nu cere o curb sinusoidal absolut curat,
exceptnd msurtorile de laborator.
Rezultatele arat c circuitul absorbant de 150 Hz, n acest caz, nu este nefolositor
i n orice caz nu este inutil. Din contr are rolul cel mai important n corectarea
curbei. Curentul electric prin acesta prezint o valoare de 395 mA la 150 Hz (suplimentar
apare un curent de 22 mA cu frecvena de 250 Hz, deoarece al doilea circuit absorbant
nu asigur o limitare complet). Curentul de 250 Hz n circuitul filtrului de 250 Hz este de
184 mA, nc semnificativ, dei este mai mic dect curentul de 150 Hz. Acest fapt este
caracteristic pentru o sarcin monofazat, funcionnd mai mult sau mai puin izolat fa de
reeaua de alimentare.53Figura 2. 41 Tensiunea i curentul electric la o lamp cu incandescen de 200 W
Tensiunea i curentul electric la o lamp cu incandescen de 200 W reglat la 100W,
ntr-un circuit obinuit i cu circuite absorbante pentru armonicile de rang 3 i 5

Cum poate fi mbuntit performana ?

Desigur c trebuie adugat i un circuit de filtrare pe 350 Hz, ns acest lucru nu
rspunde miezului problemei.
Dei sunt conectate circuitele de filtrare pentru armonicile 3 i 5, armonicile reziduale
de rang trei (34 V) i de rang 5 (26 V) sunt superioare armonicii de rang 7, dei
lipsete circuitul de filtrare pentru armonica de rang 7 (fig. 7). Circuitele de filtrare
analizate se pare c prezint probleme n privina factorului de calitate. Desigur c o
rezisten electric de 13,8 este prea mare. Dac impedana de 150 Hz pentru
armonica de rang 3 a circuitului absorbant ar fi zero, ceea ce ar fi ideal, atunci
tensiunea la frecvena de 150 Hz ar fi zero. n realitate se gsesc 34 V i un curent de 395
mA care parcurge circuitul de filtrare de 150 Hz i 26 V i un curent de 184 mA la circuitul
de filtrare de 250 Hz. Ambele valori sunt ns mult peste cele corespunztoare valorii de
13,8 .
Acest lucru indic faptul c apar pierderi substanial mai mari, determinate de curenii
turbionari i histerezis datorate redusei caliti a fierului. Variabilitatea inductanei
(variaia cu intensitatea curentului electric, valoare variabil n timp etc.) mpiedic
acordarea precis pentru frecvena dorit. Aceasta arat importana alegerii unor
componente de nalt calitate, n special relativ la bobin, deoarece aceasta determin cele
mai multe pierderi i inexactiti. Toate pierderile rezistive / pierderile prin cureni
turbionare/pierderile prin histerezis conduc la imprecizia acordrii circuitului de filtrare,
astfel nct este important s se selecteze componente dedicate, de nalt calitate, n
locul bobinelor existente uzuale, care ar putea fi mai ieftine, dar sunt destinate pentru alte
aplicaii la care pierderile, toleranele i abaterea fa de valorile nominale nu sunt att de
importante.
Utilizarea filtrelor pasive este una dintre metodele pentru limitarea armonicilor cu cel
mai mic cost. Este necesar doar o modificare minor n instalaia de compensare a
puterii reactive, aflat n funciune, pentru ca s se limiteze pierderile financiare importante
printr-o investiie moderat.

Centralizat sau dispersat?

Urmtoarea problem ataat alegerii corecte a modelului este conexiunea n stea
sau n triunghi. Instalaiile de compensare sunt n mod obinuit conectate n triunghi. n
cazul filtrelor pasive aceast schem este numai parial eficient, deoarece cele mai
semnificate armonici n zonele cu birouri sunt determinate de echipamentele monofazate
i circul ntre faz i nul. Exist i unele soluii intermediare cu condensatoare conectate
n triunghi, ns bobinele necesare sunt realizate n schem trifazat cu neutru.

54


Ofertantul de echipament trebuie s aib capacitatea de a propune cea mai bun soluie
pentru fiecare caz particular.
Aa cum s-a artat mai sus, circuitele absorbante asigur trecerea curentului
armonic astfel c acetia nu mai circul napoi, n reeaua de alimentare. De remarcat ns
c curenii armonici circul prin instalaie - de fapt acest lucru conduce la creterea
valorii efective a curentului electric ntre sursa de armonici i filtru, deoarece impedana
buclei a sczut. Toate msurile luate trebuie s aib n vedere, n mod normal, i
efectul curenilor armonici n instalaie. n prezena circuitelor de filtrare, suma dintre
curentul de sarcin i curenii din circuitele de filtrare (valoare ce trebuie acoperit de
sursa de alimentare) este mai mic dect curentul de sarcin n lipsa filtrului, deoarece
curentul de sarcin n sine este mai mare cnd n apropiere de echipament se afl filtrul,
fa de cazul n care nu exist filtru. n acest sens, trecerea spre descentralizare dei
este mai scump, conduce ns la o soluie mai eficient (avnd n vedere creterea
curentului n buclele formate cu circuitele de filtrare).
n nici un caz nu poate fi ns acceptat implementarea unor instalaii de filtrare ca
pretext pentru a realiza instalaii vechi de tip TN-C, ntlnite n unele ri, i s se
reduc seciunea conductorului neutru. Sistemele TN-C permit curentului prin
conductorul neutru, inclusiv armonicilor, s circule prin elementele conductoare din
exteriorul zonei.
Aspectele privind descentralizarea sunt valabile la orice tip de filtru.
Filtrele active sunt dezavantajate fa de circuitele absorbante prin faptul c cu ct
puterea unitar este mai mic cu att raportul de preuri este mai mare. Raportul de
preuri este circa 2 : 1 n cazul instalaiilor de putere mare i ajunge la 3 : 1 n cazul
instalaiilor de putere redus. Plecnd de aici, n unele cazuri, este ndoielnic eficiena
lor. Filtrele active sunt raional de utilizat, atunci cnd sunt combinate cu echipamente
UPS, care limiteaz golurile i ntreruperile.
Aceste servicii nu le poate realiza filtrul pasiv. Pentru a asigura o curire bun a
formei curbelor, ceea ce de multe ori este suficient, filtrul pasiv este echipamentul care cu
un pre mult mai redus, asigur o fiabilitate ridicat i, n cazul unei dimensionri
corecte, pierderi reduse. Se ofer astfel posibilitatea instalrii descentralizate. n acest fel,
sunt evitate surprizele neplcute, care pot s apar la instalaiile centralizate datorit
curenilor armonici i a cderilor corespunztoare de tensiune pe conductoare.
Instalaiile descentralizate trebuie adoptate cu atenie. Se consider dou
circuite absorbante pentru armonica 5. Acestea nu pot fi absolut identice, datorit
toleranelor componentelor i datorit temperaturilor diferite la care funcioneaz. Astfel
nct, pentru dou circuite de filtrare cu frecvena nominal de rezonan de 250 Hz, unul
poate avea n realitate 248 Hz i un altul 252 Hz. La 250 Hz primul circuit se comport
capacitiv, iar al doilea inductiv i mpreun formeaz un circuit aproximativ sau perfect
refulant, ceea ce este n contradicie cu efectul dorit. n continuare, curentul de 250 Hz poate
parcurge circuitul format de cele dou filtre i poate conduce la suprancrcarea ambelor filtre
precum i a conductoarelor instalaiei.
ntr-un alt caz, dac unul dintre circuitele de filtrare rezult exact pe 250 Hz i altul are
frecvena de rezonan, de exemplu, de 254 Hz, atunci o mare parte din poluarea pe 250 Hz
va trece prin primul circuit i l va suprancrca, pe cnd al doilea este practic nefolosit.
Din pcate acest efect este cu att mai pregnant cu ct factorul de calitate este mai bun. De
fapt un factor de calitate bun al unui circuit absorbant / refulant definete panta de
cretere/descretere a impedanei circuitului n apropierea frecvenei de rezonan. Apare
n acest fel necesitatea plasrii unei impedane ntre cele dou circuite de filtrare, pentru a
realiza o oarecare separare a acestora, astfel nct s nu fie conectate direct n paralel.
Acest lucru implic faptul c o larg dispersare a unui mare numr de circuite de filtrare
de putere redus nu este o soluie practic i, ca ntotdeauna n domeniul ingineriei, trebuie
cutat o soluie de mijloc.
Atenie la raportul L/C
Pentru fiecare frecven exist un numr infinit de perechi L i C cu aceeai frecven
de rezonan. Valoarea condensatorului determin nivelul puterii reactive disponibile (care
nu poate, bineneles, s fie zero), iar inductivitatea este calculat pentru a determina

55


comportarea armonic. Odat ce selecia a fost fcut aceste valori rmn fixe pentru
totdeauna. Acesta poate fi un dezavantaj al filtrului pasiv. De exemplu, modelul de filtru
de 150 Hz i 250 Hz analizat anterior preia, la 50 Hz, curenii de 100 mA i respectiv 37
mA. Aceste valori sunt relativ mici n comparaie cu valorile msurate ale curenilor
armonici, avnd n vedere faptul c aceste filtre au fost dimensionate cu inductivitate L mare
i capacitate C mic.
O soluie ar putea s fie realizarea filtrelor sub forma unor grupe mici i conectarea lor
n funcie de puterea reactiv necesar, ceea ce se realizeaz n cazul
compensatoarelor controlate.
Evident capacitatea filtrului crete atunci cnd crete i puterea reactiv a acestuia,
iar acest lucru poate fi dezavantajos deoarece atunci cnd sarcina scade, se reduce i
curentul armonic.
Poate fi luat n consideraie i deconectarea circuitelor de filtrare pentru armonicile
superioare atunci cnd necesarul de putere reactiv (de compensare) este mai redus,
conform schemei din figura 9.

Figura 2. 42 Combinaie de circuite de filtre
Aceasta nu este o soluie perfect, dar este eficient din punct de vedere al costurilor.
Filtrele pasive nu reprezint dect un proiect modificat sau o alegere adecvat a instalaiei
de compensare necesar. Atunci cnd se utilizeaz aceast metod este necesar a
preciza faptul c deconectarea se face de la valorile mari spre cele mici ale frecvenei
(de la dreapta spre stnga n figura 9). n caz contrar, este posibil ca unul sau altul dintre
circuitele de filtrare de frecven ridicat s intre n rezonan cu elemente inductive sau
cu unul sau altul dintre circuitele rezonante de frecven mai redus.

56Nu trebuie filtrate frecvenele audio !

Unele societi de electricitate utilizeaz frecvenele audio pentru controlul iluminatului
stradal, a sistemelor de nclzire cu acumulare, precum i a altor sisteme pentru managementul
consumului (DSM) n reeaua lor. Trebuie urmrit ca aceste semnale s nu fie scurtcircuitate
astfel nct s devin ineficiente. Cu ct frecvena semnalului este mai apropiat de o
frecvena de rezonan a unui circuit absorbant, cu att mai redus este impedana acestui
circuit pentru frecvena semnalului. Atunci cnd instalaia este alimentat printr-un
transformator propriu, inductivitatea asociat ar putea fi suficient de mare pentru a asigura c
nu sunt afectate frecvenelor audio. n caz contrar este necesar s se conecteze un circuit de
refulare format din elemente LC n paralel, acordat pe frecvena audio, aa cum este indicat n
figura 10 (pentru o societate de electricitate care utilizeaz frecvena de 183,3 Hz a semnalului,
care reprezint 13/3 din frecvena reelei de alimentare).


Figura 2. 43 Circuit refulant contra pierderii semnalului audio
Schem combinat cuprinznd circuite refulante ale unui filtru i un circuit refulant
contra pierderii semnalului audio

Circuitele refulante prezint o caracteristic invers celei a filtrului absorbant. Relaia de
calcul a frecvenei de rezonan este aceeai, astfel nct dac sunt utilizate aceleai elemente
rezult aceeai frecvena de rezonan. Trebuie totui s se aib n vedere faptul c n acest caz
noiunea de rezonan are un alt neles: impedana circuitului devine maxim i, n cazul unor
elemente ideale (fr pierderi), tinde la infinit.


2.3.7.3. Optocuploare i cabluri din fibr optic

Optocuploarele ofer o nalt rejecie de mod comun i de aceea sunt utilizate pentru
ntreruperea buclelor de pmntare, n special la intrrile i ieirile automatelor
programabile, respectiv la interfeele sistemelor de conducere a proceselor. n Figura 2. 44
Modul de funcionare a unui optocuplor se prezint modul de funcionare a unui optocuplor.


57Figura 2. 44 Modul de funcionare a unui optocuplor
O diod luminiscen sau o diod laser transform semnalul electric n semnal luminos,
care se transmite printr-un mediu electroizolant transparent optic i este transformat din nou n
semnal electric printr-o fotodiod sau un fototranzistor. Nivelele de izolaie obinuite ale
optocuploarelor sunt ntre 500 V i 10 kV.
Optocuploarele sunt folosite mai ales n tehnica numeric, unde asigur o transmitere
foarte bun a semnalelor numerice. Pentru transmiterea semnalelor analogice, ele asigur,
ns, numai o precizie satisfctoare.
Pentru semnalele de mod comun de nalt frecven, rejecia de mod comun oferit de
optocuploare scade foarte mult din cauza capacitilor parazite dintre intrare i ieire.
O rejecie de mod comun orict de mare, chiar i la cele mai nalte frecvene se poate
obine folosind o transmisie prin fibre optice, ca n Figura 2. 45 Transmisie prin fibr optic.

Figura 2. 45 Transmisie prin fibr optic

Cablurile optice pot asigura orice diferen de potenial pn n domeniul MV.
Datorit rejeciei de mod comun foarte mari, cablurile optice se folosesc ca linii de
transmitere de date rezistente la perturbaii, exemplu: reele de comunicaie cu fibre optice
pentru calculatoarele folosite n sistemul electroenergetic.58


3. CALCULUL BATERIILOR DE CONDENSATOARE.

Bateriile de condensatoare de corectare a factorului de putere sunt utilizate pe scar larg
n instalaiile consumatorilor industriali cu scopul de a micora puterile electrice reactive
consumate din reea i implicit scderea facturilor la energia electric ale consumatorului prin
producerea la nivel local a puterii reactive necesare consumatorilor cu caracter preponderent
inductiv (motoare electrice). Pe de alt parte, condensatoarele bateriilor pentru corectarea fac-
torului de putere pot produce rezonane armonice i pot amplifica valorile curenilor tranzito- rii
iniiai de procesele de comutaie ale condensatoarelor din componena bateriilor. Este deci adesea
necesar implementarea uneia sau mai multor baterii de condensatoare ntr-o instalaie electric
pentru ca ele s poat funciona i ca filtru armonic.

3.1. Metodele de concepere ale filtrului armonic

Un filtru band (dinte) simplu-acordat va fi conceput pentru o instalaie industrial i
aplicat pe o bar de transformator pe partea de joas tensiune (400 V). Consumatorul pentru
care se va instala filtrul are o putere electric aparent de aproximativ 1200 kVA, cu factor de
putere de 0,75 de tip inductiv. Curentul armonic total, produs de aceast sarcin este aproape
30% din curentul de baz, avnd un maxim de 25 % din a 5-a armonic. Instalaia este ali-
mentat de un transformator de 1500 kVA, cu impedana de scurtcircuit Z
T
de valoare cunos-
cut i exprimat ca procent din impedana total a circuitului de alimentare al consumatorului
( Z
T
= 6 % din impedana total a circuitului de alimentare). Distorsiunea tensiunii de
fond a celei de-a 5-a armonice, pe partea secundarului transformatorului este 1% din
valoarea de baz atunci cnd nu exist sarcin (la funcionarea n gol a transformatorului).

3.2. Selectarea frecvenei pentru acordarea filtrului

Frecvena pe care urmeaz a fi acordat filtrul se selecteaz pe baza caracteristicilor
neliniare de tip armonic ale sarcinilor implicate. Din cauza tipului de filtru simplu-acordat fil-
trarea trebuie s porneasc de la nivelul cel mai de jos al frecvenei armonice generate de sar-
cin. n acest caz frecvena aleas va fi cea de-a 5-a armonic. Filtrul se va acorda puin sub
nivelul frecvenei armonice respective pentru a permite filtrarea chiar i n cazul unor abateri de
la toleranele componentelor filtrului sau variaiilor valorii impedanei electrice echivalente a reelei.
Acest lucru va mpiedica filtrul s acioneze ca un scurtcircuit direct pentru curentul armonic care
provoac o funcionare neregulat, reducnd astfel valoarea curentului sarcinii ce strbate
componentelor filtrului.
De asemenea prin acordarea puin sub nivelul frecvenei armonice se minimizeaz po-
sibilitatea rezonanei armonice dac parametrii reelei se modific producnd prin aceasta
modificarea valorii frecvenei pentru care s-a realizat filtrul.
n exemplul dat filtrul este conceput pentru a fi acordat la a 4,7-a armonic. Este o
selecie general a frecvenei band deoarece frecvena rezonant ce rezult se va situa n ju-
rul celei de-a 4-a armonice, o frecven armonic care nu este produs de majoritatea sarcini-
lor neliniare. Filtrul-band de limitare este ilustrat n Figura 3. 1. Exemplu de configuraie filtru
pentru joas tensiune.

59Figura 3. 1. Exemplu de configuraie filtru pentru joas tensiune
Calculul de dimensionare al bateriei de condensatoare i frecvena de rezonant. Ca
regul general, dimensionarea filtrului se bazeaz pe cerina de putere reactiv a sarcinii cu
caracter inductiv i pe valoarea capacitii echivalente a bateriei de condensatoare pentru
mbuntirea factorului de putere. Atunci cnd o baterie de condensatoare pentru m-
buntirea factorului de putere existent deja n reeaua electric este transformat n filtru
armonic calculul se rezum doar la determinarea valorii reactanei bobinei de compensare
pentru acordarea bateriei de condensatoare la frecvena armonic dorit. Totui, n funcie de
frecvena acordat, valoarea nominal a tensiunii de pe bateria de condensatoare trebuie s fie
superioar valorii tensiunii din reea pentru a permite ridicarea tensiunii din bobina de com-
pensare. Prin urmare, va fi necesar oricum schimbarea bateriei de condensatoare.
n cadrul acestui exemplu se consider c nu este instalat nici baterie de
condensatoare pen- tru compensarea factorului de putere i c factorul de putere dorit dup
compensare este de 0,96. Astfel, puterea reactiv net cerut de la bateria de condensatoare
i implicit din filtru, necesar corectrii factorului de putere de la 0,75 la 0,96 se poate calcula
dup cum urmeaz:
- Puterea reactiv consumat pentru un factor de putere de 0,75 ar fi
1200 sin[arccos(0.75)] = 794.73 kvar
(3. 1)
- Puterea reactiv consumat pentru un factor de putere de 0.96 ar fi
1200 sin[arccos(0.96)] = 336 kvar
(3. 2)
- Compensarea necesar din gruparea baterie de condensatoare - filtru
794.73 336 = 457.73 kvar
(3. 3)
Pentru o reea cu tensiunea nominal de linie 400 V, reactana capacitiv a filtrului
echivalent conectat n stea X
Filtru
este data de relaia:


(3. 4)
X
Filtru
reprezint diferena dintre reactana capacitiv i reactana inductiv la frecvena de
baz:
X
Filtru
= X
Cap
X
L

60(3. 5)
Pentru acordarea filtrului cu armonica 4.7,
X
Cap
= h
2
X
L
= 4.7
2
X
L
(3. 6)
Astfel, reactana capacitiv dorit, se poate determina cu ajutorul relaiei:
(3. 7)
n acest moment nu se tie nc dac condensatorul-filtru se poate dimensiona pentru
funcionarea doar la tensiunea de linie 400 V sau va trebui dimensionat cu o treapt de
tensiune mai ridicat, la 600 V. Pentru a obine valoarea reactanei capacitive X
Cap
= 0.3660 la
o valoare limit de tensiune 400 V, puterea bateriei de condensatoare ar trebui calculat astfel
folosind relaia:
(3. 8)
Asemntor, la 600 V, puterea reactiv cerut de la bateria de condensatoare ar trebui
dimen- sionat la o cerere de putere de 983 kvar.
Astfel filtrul se va proiecta pe baza unei baterii de condensatoare alimentat la 400 V
i di- mensionat astfel nct s produc o putere reactiv de 450 kvar, n fapt un tip de
baterie de condensatoare general disponibil ce furnizeaz o putere de valoare apropiat de
valoarea do- rit. Pentru a putea obine aceast putere reactiv valoarea reactanei capacitive
a condensa- toarelor ce formeaz bateria este:
X
Cap
= 0.3555 ,
(3. 9)
iar valoarea curentului ce strbate bateria de condensatoare este:
I
Cap retea
= 650 A
(3. 10)
3.3. Calculul de dimensionare a bobinei de compensare a filtrului

Se poate calcula reactana bobinei de compensare a filtrului pentru acordarea bateriei de
condensatoare la frecvena armonic dorit. De la pasul 1, frecvena dorit se afl la ar-
monica 4,7 sau 235 Hz. Reactana inductiv a bobinei filtrului se calculeaz pornind de la
reactana capacitiv echivalent a condensatoarelor ce formeaz bateria de condensatoare le-
gate n conexiune stea determinat la pasul 2 astfel:
(3. 11)
Alternativ, valoarea inductivitii proprii L a bobinei se poate calcula din relaia frecvenei la
rezonan:

61(1) Unde f
h
= 4.7 50 = 235 Hz
(3. 12)
Urmtoarea etap este evaluarea comportamentului filtrului pentru diferite regimuri de
funci- onare ale bateriei de condensatoare i pentru bobina de compensare.

3.4. Evaluarea comportamentului filtrului la funcionarea n sarcin nominal

Evaluarea comportamentului filtrului implic, n mod caracteristic, parametrii electrici de
funcionare ale bateriei de condensatoare. Aceti parametrii sunt caracterizai de tensiunea de
vrf, curentul total, puterea reactiv exprimat n kvar i valoarea efectiv adevrat a tensiu-
nii. Standardul IEEE 18-1992, Standard IEEE pentru condensatoare de putere montate n
paralel cu sarcina, se utilizeaz ca standard de limitare pentru evaluarea parametrilor la di-
ferite regimuri de funcionare. Calculele comportamentului n diferite regimuri de funcionare sunt
foarte lungi; prin urmare, ele se mpart n trei trepte: calculul pentru funcionarea n re- gimul
neperturbat armonic doar pentru valorile fundamentalelor mrimilor tensiune i curent, calcul
pentru funcionare n regim armonic i calcul pentru regimul curentului real adevrat eng.
RMS root mean square i al tensiunii de vrf.
Calculul comportamentului n cazul funcionrii la valorile fundamentalelor de
tensiune i curent.
n aceast etap, se determin tensiunea de linie (ntre dou faze) de la bornele bateri- ei
de condensatoare la frecvena fundamental. Calculul este urmtorul:
a. Reactana aparent a combinaiei condensator bobin, la frecvena fundamental este:

| | |
(3. 13)
b. Intensitatea curentului ce strbate filtrul la frecvena fundamental este:

(3. 14)
c. Tensiunea la bornele bateriei de condensatoare la frecvena fundamental este:


(3. 15)
Aceasta reprezint tensiunea fundamental nominal de linie la bornele bateriei de
condensa- toare. Ea trebuie reglat astfel nct s fie prevenite depiri ale unor valori de
tensiune ma- xime pentru oricare regim neprevzut i ar trebui ca valoare s fie mai mic
dect 110% din tensiunea nominal de la bornele bateriei de condensatoare.
d. Din cauza faptului c filtrul este parcurs de curent fundamental ntr-un procent mai
mare dect bateria de condensatoare fr bobina de compensare alturat pentru
formarea fil- trului, puterea reactiv real produs este mai mare dect cea dat de
capacitatea bateriei de condensatoare:

62


2


(3. 16)
3.4.1. Calculul comportamentului n cazul funcionrii n regim armonic

n aceast etap se calculeaz curentul armonic maxim estimat ce strbate filtrul.
Acest curent are dou componente: curentul armonic produs de sarcina neliniar
I
hconsumator
si curentul armonic de pe partea sursei (furnizorului) I
h furnizor
.
a. Deoarece sarcina neliniar produce un curent de armonic 5 n valoare de 25% din
curentul fundamental, curentul armonic produs de sarcin, ar fi:(3. 17)
c. Contribuia curentului armonic prin filtru de pe partea sursei de alimentare (adic din
valoarea distorsiunii tensiunii provenite de la sursa de alimentare) este estimat astfel: se va
considera c 1% din distorsiunea tensiunii celei de-a 5-a armonici, prezent n reeaua furni-
zorului, va fi limitat doar de impedanele transformatorului de alimentare i de impedana
echivalent a filtrului; se va neglija impedana liniei de alimentare si cea a echipamentelor
furnizorului de electricitate aflate n amonte.
Impedana transformatorului de alimentare la frecvena fundamental este:


(3. 18)Impedana transformatorului pentru armonica 5 (transformatorul fiind considerat ele-
ment inductiv):
X
T (armonica 5)
= hX
T ( fund )
= 5 0.008 = 0.04
(3. 19)
Impedana bateriei de condensatoare pentru armonica 5 este:


(3. 20)
Impedana bobinei de compensare a filtrului pentru armonica 5 este:
X
L(armonica 5)
= hX
L( fund )
= 5 0.01609 = 0.0804
(3. 21)
Dat fiind distorsiunea tensiunii n reeaua furnizorului de 1%, intensitatea curentului de
ar- monica 5 estimat c trece prin filtru de pe partea sursei de alimentare (secundarul
transfor- matorului de alimentare) este:
(3. 22)

63


+

I
=
b. Curentul armonic maxim reprezint suma dintre curenii armonici produi de sarcin i
cei provenii de la sursa de alimentare:
I
h (total
)
= 433 + 46.8 = 480 A
(3. 23)
c. Componenta armonic a tensiunii la bornele bateriei de condensatoare se
va calcula cu relaia:(3. 24)
3.4.2. Evaluarea comportamentului n cazul funcionrii n regim
maxim
(curentului total efectiv adevrat i tensiunii de vrf)

Aceste dou valori se calculeaz astfel:
a. Curentul total efectiv adevrat (eng. RMS-root mean square) care trece prin filtru:(3. 25)
Aceasta este valoarea curentului total ce trece prin bobina filtrului.
b. Lund n considerare componentele armonice i componenta
fundamental, valoarea maxim a tensiunii prin bateria de condensatoare este:
V
max
= V
Cap ( fund )
+ V
Cap ( RMS ,armonica )
= 419.5 + 59.1 = 478.6 V
(3. 26)
c. Tensiunea efectiv adevrat la bornele bateriei de condensatoare este:(3. 27)
Puterea reactiv total furnizat de bateria de condensatoare este:


(3. 28)

3.4.3. Evaluarea bateriei de condensatoare comparnd cu valori standardizate

Regimurile de funcionare posibile pentru bateria de condensatoare i parametrii elec-
tricii ai acestor regimuri (tensiune la vrf, tensiune i curent rms i putere reactiv rms produ-
s) se compar cu diversele limite ale Standardului IEEE din tabelul 2.
Nu se tolereaz nici o deviaie n estimrile sau creterile tensiunii de la bornele bateriei
de condensatoare. O baterie de condensatoare construit s funcioneze la o tensiune de 400 V
va avea probabil o durat scurt de via n configuraia filtrului propus unde tensiunea ajunge la

64


423,6 V.
Dac se ntmpl acest lucru, se va utiliza o baterie de condensatoare dimensionat
pentru o tensiune mai mare. La 600 V, puterea reactiv a baterie de condensatoare echivalent
ar fi:

Tabel 3
Regim de
functionare
Definiti
e
Limite
maxime (%)
Valori
obtinute
Valori
obtinute (%)
Tensiune de
varf

120


119
Tensiune
totala RMS

110


106
Curent total
RMS

180


128
Puterea
reavtiva kvar

135


136

Tabel 3 Tabel comparativ pentru evaluarea limitelor de funcionare ale bateriei
de condensatoare

3.5. Evaluarea comportamentului filtrului la frecvena armonic

Se evalueaz comportamentul n frecven al filtrului pentru a determina dac filtrul nu
creeaz o nou rezonan la o frecven care ar provoca probleme suplimentare. Armonica la
care rezonana paralel va apare sub frecvena band-dinte, se calculeaz astfel:(3. 29)
Acest lucru presupune c reactana transformatorului din care se alimenteaz sarcina
neliniar domin impedana sursei. Includerea n calcul a impedanei reelei utilizatorului va
micora frecvena.
Acest filtru duce la o rezonan foarte apropiat de a 4-a armonic. n mod normal
exist foarte puine surse importante de armonici pare, n perioada funcionrii normale conti-
nue (adic n regim staionar) iar acest filtru ar funciona acceptabil. Totui exist cureni im-
portani de armonica 4 ce apar pe durata unor fenomene tranzitorii cum ar fi acela de punere
sub tensiune a transformatorului.
Dac filtrul este n funciune atunci cnd un transformator de putere mare este pus sub
tensiune i exist o sarcin foarte mic alimentat din respectivul transformator pot apare su-
pratensiuni care persist mult timp dup perioada tranzitorie obinuit de pornire. n acest caz
calculul filtrului ar trebui s includ n primul rnd impedana electric echivalent a reelei
furnizorului. Pentru a obine o marj suplimentar de la a 4-a armonic, ar trebui mrit valoa-

65


rea capacitii echivalente a bateriei de condensatoare ce intr n componena filtrului.

Evaluarea efectului variaiilor parametrilor filtrului n limitele specificate

Se estimeaz c bateriile de condensatoare pentru compensarea factorului de putere
sunt proiectate cu o toleran de + 15% din valoarea nominal a puterii reactive. Se estimeaz
deasemenea c bobinele de compensare au o toleran de 5% din valoarea inductivitii no-
minale rezultate din calcul. Aceste tolerane pot afecta considerabil performana filtrului dac
comportamentul la modificarea frecvenei peste aceast limit produce o nou rezonan cu
efecte de cretere a tensiunii sau curentului.
Etapele de mai sus reflect o concepie standard a filtrului simplu-acordat. Ar putea fi
necesare mai multe filtre simplu-acordate atunci cnd numai un singur filtru nu elimin armo-
nicile la niveluri acceptabile. De exemplu, filtrele pentru armonica a 5-a, a 7-a i a 11-a ar pu-
tea fi necesare pentru anumii consumatori de tip motor electric de putere acionat prin modu-
lare n timp cu 6 impulsuri folosind electronic de putere.
Metoda general de calcul este aceeai, cu excepia c, necesarul de putere reactiv se
mparte mai nti ntre etapele de filtrare.
Evaluarea toleranelor diferitelor componente ale filtrului este ndeosebi important
deoarece n acest caz sunt mai multe filtre implicate.
Caracteristica de acordare a filtrului este descris prin factorul de calitate Q. Q este o
msur a claritii acordului i se definete pentru rezistena filtrului nseriat, sub forma relaiei:unde:
R = rezistena serie echivalent a elementelor filtrului, n = armonica de acordare,
X
L
= r eactana bobinei de compensare a filtrului la frecvena fundamentaln mod
caracteristic, valoarea lui R este dat doar de rezistena conductorului din care este construit
bobina de compensare. Acest lucru are ca rezultat o valoare foarte mare a lui Q i o aciune
foarte precis de filtrare.
n mod obinuit, se mai adaug un rezistor, n paralel cu bobina de compensare, pen- tru
a crea un filtru de trecere a armonicelor de frecvene nalte. n acest caz Q se definete ca
inversul fraciei de mai sus astfel nct numerele mari vor reflecta o acordare precis. Filtrele
de trecere a armonicelor frecvenelor nalte se utilizeaz n general numai la armonicele a 11-a
i a 13-a i mai nalte.2. Calcul numeric
Urmtoarea fereastr BORLAND DELPHI
TM
descrie din punct de vedere numeric me-
toda pentru conceperea filtrelor armonice necesare n aplicaii ale instalaiilor electrice ce ali-
menteaz sarcini neliniare descris mai sun prin calculul analitic. Suplimentar faa de calculul
analitic, metoda numeric permite introducerea ca variabile a tuturor componentelor armonice
ale curenilor prin sarcin precum i evaluarea cderilor de tensiune deformate armonic pe
fiecare component a filtrului i pentru fiecare frecven armonic (Figura 3. 2. Fereastr de
calcul a parametrilor componentelor filtrului armonic).


66
Figura 3. 2. Fereastr de calcul a parametrilor componentelor filtrului armonic

67Concluzii

Se constat c, pentru curarea semnalului distorsionat utiliznd doar varianta unui
filtru simplu mono-acordat cea mai bun variant este utilizarea filtrului destinat eliminrii
armonicii de ordinul 3.
Dac se dorete o prelucrare i mai bun a semnalului este necesar utilizarea
unui fil- tru de ordinul II de tip band lat de joas frecven pentru eliminarea simultan a
armonicilor 3, 5 i 7.
Frecvena pe care urmeaz a fi acordat filtrul se selecteaz pe baza
caracteristicilor neliniare de tip armonic ale sarcinilor implicate.
n cazul tipului de filtru simplu-acordat filtrarea trebuie s porneasc de la nivelul
cel mai de jos al frecvenei armonice generate de sarcin.
Filtrul se va acorda puin sub nivelul frecvenei armonice respective pentru a
permite filtrarea chiar i n cazul unor abateri de la toleranele componentelor filtrului sau
variaiilor valorii impedanei electrice echivalente a reelei.
Acest lucru va mpiedica filtrul s acioneze ca un scurtcircuit direct pentru curentul
armonic care provoac o funcionare neregulat, reducnd astfel valoarea curentului
sarcinii ce strbate componentelor filtrului.

68


Bibliografie

1. Iatan Alexandru, Prelucrarea pe calculator a datelor prelevate dintr-o reea
perturbat armonic, referat din cadrul pregtirii tezei de doctorat, Bucureti, 2009.
2. Gafencu M. Reseaux et conversion statique de lenergie elecrique deuxieme
cycle universitaire, Universitatea Tehnic de Construcii Bucureti, 1997.
3. Mateescu Ad. Analiza i sinteza circuitelor electrice, Editura didactic i
pedagogi- c, Bucureti, 1997.
4. Zamora I., Mazon A., Albizu I. L., Hansen S., Blaabjerg F., Simulation by
MATLAB/Simulink of active filters for reducing THD created by industrial systems,
IEEE Bologna Power Tech Conference, 23-26 Iunie, Bologna, Italia 2003.
5. Omeiri, A., Saad S., A three phase shunt active power filter for currents
harmonics suppression and power factor compensation, Medwell Journals, 2006.
6. Asimionoaiei L., Aeloiza L., Blaabjerg F., Shunt Active-Power-Filter Topology
Based on Parallel Interleaved Inverters, Industrial Electronics, IEEE Transactions on
Volume 55, Issue 3, Martie, 2008.
7. Dannehl J., Hansen S., PWM Rectifier with LCL-Filter using different Current
Control Structures, EPE2007, Aalborg, 2007.
8. Herbert L. Ginn., Improvement of resonant harmonic filter effectiveness in the
presence of distribution voltage distortion, Louisiana State University, 2002.
9. Hazem Zubi, Lowpass broadband harmonic filter design, lucrare de
dizertaie, Department of Electrical and Electronics Engineering - MIT, 2005.
10. Grebe, T. E., McGranaghan, M. F., Samotyj, M. Solving Harmonic Problems in
In- dustrial Plants and Harmonic Mitigation Techniques for Adjustable-Speed Drives,
Electrotech 92, Montreal, Canada, 1992.
11. McGranaghan, M. F., Mueller, D. R. Designing Harmonic Filters for
Adjustable- Speed Drives to Comply with New IEEE-519 Harmonic Limits, IEEE/IAS
Annual Conference, Petroleum and Chemical Industry Technical Conference, 1993.