Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Definiti dreptul de proprietate intelectuala- reprezinta acea ramura a dreptului care cuprinde totalitatea sau
ansamblul normelor juridice care reglementeaza relatiile sociale care se
stabilesc in legatura cu proprietatea intelectuala sub forma dreptului de
autor si a dreptului de proprietate industriala.
2. Definiti dreptul de autor si obiectul dreptului de autor
Dreptul de autor reprezinta capacitatea unui subiect de drept
(persoana fizica) de a se bucura, de a se folosi de creatia literara, artistica
pe care acesta o realizeaza.
Obiect al dreptului de autor (obiect material) sunt operele originale
de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic, stiintific indiferent de
modalitatea de creatie precum si a modului concret de exprimare.
Acestea sunt:
- operele literare si publicistice
- operele stiintifice (cursuri universitare, manuale scolare)
- compozitii muzicale
- operele dramatice, o coregrafie, cinematografice
- operele de arta grafica sau plastica (pictura, sculptura)
- operele de arhitectura
- orice alte lucrari originale care sunt expresia creatiei originale
3. Continutul dreptului de autor
Dreptul de autor cuprinde 2 categorii de drepturi:
- drepturi morale
- drepturi patrimoniale
1. Drepturile morale-> drepturile autorului de a decide daca, in ce mod si
cand va fi adusa opera sa la cunostinta publicului.
- dreptul autorului de a pretinde (cere) recunoasterea calitatii de autor al
operei
- dreptul autorului de a decide sub ce nume va fi adusa opera la
cunostinta publica
- dreptul autorului de a pretinde respectarea integritatii operei sale si de a
se opune oricarei modificari a acesteia.
- dreptul autorului de a retracta opera din circuitul public.
Drepturile morale nu pot face obiectul vreunei renuntari sau
instrainari, ele pot fi transmise pe cale succesorala potrivit codului civil
in vigoare.
Dreptul de divulgare->de punere la dispozitia publicului a operei
2. Drepturile patrimoniale-> dreptul de a autoriza reproducerea integrala
sau partiala a operei prin orice mijloace
- dreptul de distribuire a operei
- dreptul de inchiriere a operei
- dreptul de imprumut a operei
- dreptul de comunicare publica prin orice metode sau modalitati
- dreptul de radiodifuzare a operei si de transmitere prin cablu a acesteia
4. Enumerati infractiunile din domeniul dreptului de autor
1. Infractiunea de producere, distribuire si comercializare a marfurilor
pirat care consta in realizarea prin orice mijloace de marfuri pirat
precum si introducerea marfurilor pirat pe piata interna.
2. Infractiunea de oferire, distribuire, depozitare sau transport de marfuri
pirat.
3. Refuzul de a declara provenienta marfurilor pirat ori a dispozitivelor
pirat, de control a accesului, utilizate pentru serviciile de programe.
4. Reproducerea neautorizata a programelor de calculator
5. Punerea la dispozitia publicului, inclusiv prin internet sau prin alte
retele de calculatoare, fara consimtamantul titularilor de drepturi a
oricarei opere.
6. Detinerea si utilizarea ilegala a dispozitivelor de neutralizare a
masurilor tehnice de protectie.