Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Drept
Catedra Drept Procesual Penal i Criminalistic
REFERAT
Tema : Tactica reconstituirii n procedura de urmrire penal!
A ela"orat : #ri$ori %rina&
Studenta $rupei '()
A veri*icat : C+iril Mi+ail&
Doctor n drept& lector universitar
C,%-%./U
0()1
CUPR%.S
CUPR% .S
1.Introducere
2.Noiuni i dispoziii generale cu privire la tactica reconstituirii n
procedura de urmrire penal

3. Etapele de efectuare a reconstituirii n procedura de urmrire penal
4.elurile reconstituirii
!.i"area procesului i rezultatelor reconstituirii n procedura de
urmrire penal.
#.$i%liografie
%ntroducere
&econstituirea este o activitate procedurala si de tactica criminalistica prin care se
realizeaza reproducerea unor fapte' secvente ale acestora' in impre(urarile si locul comiterii lor'
pentru verificarea pro%elor administrate in cauza.
)ceasta activitate este determinata de e"istenta unor pro%e cu privire la fapta cercetata
care au fost administrate de(a' de e"istenta unor neclaritati asupra veridicitatii acestor pro%e' de
e"istenta unor pro%e contradictorii' de necesitatea verificarii in fapt a variantelor reiesite din
pro%ele administrate de(a si de posi%ilitatea ca prin reconstituire sa fie o%tinute noi pro%e.
*rin efectuarea reconstituirii se va putea verifica daca persoana putea sa vada ori sa auda'
sa intre printr+un anumit loc ori sa iasa' sa sara sau sa se ascunda in felul reiesit din pro%ele
administrate. In accidentele de circulatie se va putea verifica daca autove,iculul a depasit sau nu
a"a mediana' daca e"ista sau nu o inclinatie a drumului' defectiuni in carosa%il etc. -otodata se
va putea realiza un studiu nemi(locit al locului faptei in aceleasi conditii care au e"istat la
momentul comiterii faptei.
*entru efectuarea reconstituirii va tre%ui refacut locul faptei in asa fel incat sa fie identic
sau foarte asemanator' conditiile de timp si de loc urmand a fi aceleasi ca atunci cand s+a comis
fapta' iar anumite elemente vor putea fi verificate e"perimental.
)ctivitatea de reconstituire nu se va efectua atunci cand se pune in pericol viata'
sanatatea sau avutul persoanei ori atunci cand se lezeaza demnitatea si onoarea oamenilor. *rin
urmare nu se vor efectua reconstituiri in cazul unor coliziuni de autove,icule' incendii' si nici
atunci cand s+au comis fapte de viol' de perversiune sau coruptie se"uala. )tunci cand la
comiterea faptei s+au folosit o%iecte periculoase .cutite' arme etc/ la reconstituire astfel de
o%iecte nu se vor da infractorului pentru a arata cum a procedat.
)2Reconstituirea 3 notiune& trasaturi& valoare pro"atorie2
.otiune2
&econstituirea este o activitate procesual+penala care are ca o%iectiv principal' verificarea
si precizarea unor date o%tinute prin desfasurarea altor activitati de urmarire penala' in scopul
aflarii adevarului in procesul penal. *rin reconstituire se verifica daca infractiunea putea fi
comisa in conditiile si circumstantele sta%ilite cu ocazia cercetarii la fata locului' audierii
invinuitului' inculpatului' partii vatamate' martorilor oculari etc.
&econstituirea presupune reproducerea e"perimentala' integrala sau partiala a unor fapte
si impre(urari din timpul savarsirii infractiunii' pentru a constata daca rezultatele acestora se
coro%oreaza cu celelalte pro%e administrate la dosarul cauzei. 0e e"emplu' prin reconstituire se
verifica daca faptuitorul' potrivit declaratiilor sale' avea deprinderile si aptitudinile necesare
escaladarii unui %alcon' falsificarii unor documente ori daca avea forta si resursele fizice
necesare pentru a transporta de unul singur o%iecte deose%it de voluminoase sau grele' pentru a
imo%iliza victima fara alt a(utor etc.
In acelasi timp' reconstituirea contri%uie la e"plicarea mecanismului de formare a unor
categorii de urme precum si la demonstrarea faptelor simulate' cum ar fi de e"emplu' ascunderea
delapidarii in furturi. In acest ultim caz' se demonstreaza' de pilda' imposi%ilitatea trecerii unor
%unuri prin sparturi ori desc,izaturi de mici dimensiuni' a%senta ne(ustificata a unor urme care in
mod firesc ar fi tre%uit sa apara in locuri situate pe directia din care a actionat instrumentul cu
care s+a spart geamul prin care s+a patruns in incapere etc.
*otrivit prevederilor legale' organele de urmarire penala sau instanta de (udecata' daca
gasesc necesar pentru verificarea si precizarea unor date' pot sa procedeze la reconstituirea la
fata locului' in intregime sau in parte' a modului si a conditiilor in care a fost savarsita fapta112.
0in felul in care este reglementata reconstituirea in legislatia noastra procesual penala' se
desprinde concluzia ca ea are un caracter facultativ atunci cand faptele si impre(urarile cauzei
sunt demonstrate in mod temeinic si concret prin administrarea pro%elor o%tinute in cadrul
celorlalte activitati de urmarire penala. )tunci cand ele au forta pro%atorie insuficienta ori cand
nu au fost descoperite toate pro%ele materiale legate de infractiune' reconstituirea are' in opinia
noastra' un caracter o%ligatoriu. )stfel' reconstituirea care are ca o%iect refacerea drumului
parcurs de faptuitor pentru a se departa de locul savarsirii infractiunii' este o%ligatorie daca din
declaratiile sale' ale partii vatamate sau martorilor oculari rezulta ca pe acest traseu au fost
ascunse' pierdute sau a%andonate %unurile' valorile 3 produs al activitatii ilicite' instrumentele
folosite la comiterea faptei si orice alte o%iecte care contin sau poarta urmele infractiunii. In
astfel de situatii' odata cu descoperirea noilor pro%e materiale' reconstituirea va fi urmata de
cercetarea la fata locului' rezultatele acesteia urmand a fi consemnate in cuprinsul aceluiasi
proces+ver%al.
-re%uie o%servat ca din redactarea te"tului de lege s+ar putea trage concluzia ca
reconstituirea se efectueaza numai la fata locului. 4 astfel de interpretare este restrictiva si
nesatisfacatoare' deoarece la anumite infractiuni e"ista fapte si impre(urari pentru a caror
reconstituire nu este necesara prezenta faptuitorului la fata locului' fiind suficient ca acestuia sa i
se asigure instrumentele si mi(loacele de care s+a folosit in realizarea actiunilor sale. )stfel' in
cazul contrafacerii unor acte de studii' mi(loace de plata' reconstituirea se poate face si in alt loc
decat cel al savarsirii infractiunii' deoarece locul comiterii nu are a%solut nicio relevanta in
privinta aptitudinilor faptuitorului de a contraface respectivele documente.
In ceea ce priveste terminologia utilizata pentru a desemna activitatile care se desfasoara
in scopul verificarii modului si conditiilor in care a fost savarsita fapta' literatura de specialitate
recomanda folosirea unitara a termenului de reconstituire si renuntarea la unele sintagme'
e"primate in afara prevederilor 5odului de procedura penala' cum sunt experimentul
judiciar sau conducerea in teren. In anumite genuri de infractiuni' termenul de experiment
judiciar reprezinta procedeul prin care se realizeaza reconstituirea' modalitatea prin care se
reproduc actiunile intreprinse de faptuitor122. 0e e"emplu' se recurge la e"periment (udiciar' ca
procedeu de efectuare a reconstituirii' atunci cand se verifica posi%ilitatile spargerii unei case de
%ani cu a(utorul unor clesti' dalti' ciocane pe care invinuitul sau inculpatul pretinde ca le+a folosit
in momentul comiterii faptei.
&econstituirea poate fi definita ca o activitate procesual+penala desfasurata in
conformitate cu regulile ela%orate de tactica criminalistica' ce consta in reproducerea
e"perimentala a impre(urarilor in care a fost savarsita infractiunea sau orice fapt care prezinta
importanta in cauza' pentru a sta%ili daca fapta a avut ori putea sa ai%a loc in conditiile date.
Trasaturi caracteristice2
a. Reconstituirea presupune reproducerea artificiala a unor fapte, imprejurari ori
fenomene care s-au manifestat in timpul savarsirii infractiunii.
*ot fi reproduse numai acele fapte' actiuni sau fenomene care nu aduc atingere vietii'
integritatii fizice' sanatatii sau demnitatii persoanei ori care nu cauzeaza pagu%e avutului pu%lic
sau privat.
Este interzisa reproducerea unor actiuni cu urmari socialmente periculoase' care ar
conduce la savarsirea de noi infractiuni. In functie de natura infractiunii savarsite si urmarile ei
precum si in raport cu datele care urmeaza a fi verificate sau precizate in dosar' pot fi reproduse
toate impre(urarile infractiunii' numai o parte din acestea sau c,iar fapte izolate daca sunt de
natura sa contri%uie la clarificarea unor aspecte importante pentru aflarea adevarului.
b. Reconstituirea are caracter probatoriu deoarece prin reproducerea artificiala a starilor
de fapt si impre(urarilor specifice infractiunii' se verifica posi%ilitatea daca infractiunea putea sa
ai%a sau nu loc in conditiile pe care le+a relevat anc,eta pana la un moment dat. *rin
reconstituire' sunt confirmate sau infirmate pro%ele indoielnice' precum si orice alte date sau
indicii de natura sa contri%uie la dovedirea e"istentei sau ine"istentei infractiunii si a vinovatiei
sau nevinovatiei faptuitorului. *e de alta parte' reconstituirea se poate solda cu descoperirea unor
noi mi(loace de pro%a care' coro%orate cu celelalte pro%e si mi(loace de pro%a e"istente la dosar'
contri%uie la intarirea convingerii intime a organului (udiciar cu privire la modalitatile si
impre(urarile in care infractiunea a fost savarsita.
c. Reconstituirea asigura perceptia nemijlocita de catre organul judiciar a
imprejurarilor in care martorii au luat cunostinta despre actiunile intreprinse de faptuitor,
victima ori alte persoane prezente la locul savarsirii infractiunii. )sa este' de e"emplu'
reconstituirea care are ca o%iect verificarea posi%ilitatilor de a vedea sau a auzi' situatie in care
organul de urmarire penala sau instanta de (udecata constata in mod direct' nemi(locit e"istenta
unor factori o%iectivi de natura sa influenteze procesul de perceptie senzoriala a martorilor
.distanta de la care se face perceptia' prezenta unor o%stacole care impiedica vederea' a unor
surse de poluare fonica etc./.
iind prezent la locul reconstituirii' organul (udiciar are totodata posi%ilitatea sa verifice
daca actiunile faptuitorului sau victimei puteau sau nu sa conduca la aparitia unor urme
materiale' sa+si e"plice mecanismul de formare' natura si numarul lor' modul de amplasare pe
suprafata o%iectelor sau in locurile in care au fost descoperite etc. 0atele desprinse cu aceasta
ocazie servesc la verificare pro%elor o%tinute prin desfasurarea cercetarii la fata locului' audierea
de persoane' confruntari etc.
d. Rezultatele actiunilor care se reconstituie sunt asemanatoare, dar nu identice cu
cele ale actiunilor din timpul comiterii infractiunilor.)cest lucru tre%uie avut in vedere la
e"plicare pe %aze stiintifice a deose%irilor care vor aparea atunci cand se confrunta pro%ele
o%tinute prin reconstituire cu celelalte pro%e e"istente la dosar.
4aloarea pro"atorie a reconstituirii
5a si in cazul celorlalte mi(loace de pro%a' legea nu atri%uie reconstituirii o forta (uridica
superioara' fiind necesar ca datele o%tinute sa fie apreciate si administrate in concordanta cu
celelalte pro%e aflate la dosar.
recventa cu care se apeleaza la reconstituire in instrumentarea cauzelor penale se e"plica
prin faptul ca pe de o parte ea constituie un important mi(loc de verificare a pro%elor care
contureaza elementele constitutive ale infractiunii' iar pe de alta parte este o modalitate de
o%tinere a unor noi pro%e. In conditiile in care fapte a fost comisa de un singur autor si in a%senta
martorilor oculari' reconstituirea reprezinta deseori singurul si cel mai important mi(loc de
verificare a materialului pro%ator e"istent la dosarul cauzei. )lteori' reconstituirea demonstreaza
temeinicia declaratiilor invinuitului sau inculpatului' care incearca sa ascunda activitatea altor
participanti la savarsirea infractiunii scotand in evidenta faptul ca actiunile ilicite nu puteau fi
comise decat cu a(utorul a doua sau mai multe persoane.
Se poate concluziona ca reconstituirea indeplineste urmatoarele functii:
- verificarea si precizarea probelor privind e"istenta infractiunii' modalitatile de
comitere a acesteia si ilustrarea rezultatelor la care se a(unge prin reproducerea artificiala a
impre(urarilor si actiunilor respective si se verifica nu numai declaratiile persoanelor audiate in
cauza ci si pro%ele o%tinute cu ocazia cercetarii la fata locului' confruntarii' prezentarii pentru
recunoastere' efectuarii constatarilor te,nico+stiintifice si e"pertizelor criminalistice.
- confirmarea sau infirmarea versiunilor elaborate in cauza cu privire la activitatea
ilicita a faptuitorului' circumstantele in care a actionat' e"istenta altor participanti la savarsirea
infractiunii etc.
- obtinerea de noi probe in special prin reconstituirea drumului parcurs de faptuitor
pentru a a(unge in locul faptei ori a se departa de acesta. )stfel' intr+un omor' in timpul
reconstituirii' invinuitului i s+a cerut sa indice si sa se deplaseze pe partea de munte pe care s+a
deplasat dupa ce lovise victima cu un o%iect contondent. 6cotocindu+se terenul de pe am%ele
margini ale potecii' a fost descoperita o %ata de lemn pe care se aflau mai multe urme de sange
apartinand victimei' precum si urme papilare provenind de la invinuit. -otodata %ate prezenta
patru zone in care coa(a era e"foliata. 5omparandu+se aceste zone cu fragmentele de coa(a de
lemn gasite in apropierea cadavrului' s+a constatat ca ele au format corp comun' ceea ce a pro%at
in mod indu%ita%il vinovatia persoanei suspectate.
I etapa : Pregatirea si efectuarea reconstituirii
*regatirea reconstituirii se face dupa ce se sta%ileste scopul acesteia' conditiile in care va
avea loc .care tre%uie sa fie aproape identice' se convoaca participantii' se sta%ilesc o%iectele'
instrumentele si mi(loacele necesare efectuarii reconstituirii si se sta%ileste modul in care va fi
efectuata/. 7or fi citati si martori asistenti necesari a participa la reconstituire' iar uneori se vor
convoca e"perti ori specialisti pentru o anumita activitate. Inainte de inceperea efectuarii' la locul
reconstituirii se vor intre%a cei care au fost la locul faptei' daca s+au realizat aceleasi conditii'
aceeasi asezare a o%iectelor' consemnandu+se pozitia acestora si afirmatiile participantilor in
procesul ver%al.
Efectuarea reconstituirii se face dupa ce locul acesteia intruneste toate conditiile si dupa
ce celor care participa la reconstituire li se e"plica scopul acesteia' modul in care se va desfasura'
locul in care se va afla fiecare si rolul pe care il au in reconstituire. 6e va trece apoi la efectuarea
propriu+zisa' derulandu+se fiecare secventa in parte din modul in care s+ar fi savarsit fapta in
realitate. *entru verificarea posi%ilitatilor de o%servare sau de comitere' fiecare persoana
participanta va fi asezata in locul in care afirmativ s+a aflat in momentul comiterii faptei si se va
constata daca din locul respectiv se putea percepe ce s+a relatat ori se putea desfasura actiunea in
felul relevat. )ceasta activitate se va repeta de mai multe ori pentru a se forma convingerea ca in
acest mod s+a petrecut fapta.
7erificarea celor auzite sau vazute se realizeaza dupa ce conditiile de timp' vizi%ilitate'
iluminare' de distanta au fost create in mod similar. *ersoanele care au declarat perceperea unei
anumite faze de desfasurare a faptei sau intreaga fapta nu vor putea fi inlocuite pentru ca fiecare
persoana are o alta acuitate de perceptie atat auditiva cat si vizuala. 0oar in caz e"ceptional
.%oala sau deces/ persoana poate fi inlocuita insa cu o persoana asemanatoare cu persoana
inlocuita' respectiv cu trasaturi psi,ice si fizice apropiate.
i"area rezultatelor reconstituirii se va face prin descrierea in procesul ver%al de
reconstituire' prin fotografiere' prin filmare sau prin inregistrare audio' activitate care tre%uie sa
concretizeze in amanunt efectuarea reconstituirii cu mentionarea orei inceperii si a finalizarii
acesteia' cu aratarea conditiilor de timp si de loc.
5ercetarea la fata locului este o activitate asemanatoare si totusi diferita de reconstituire
pentru ca' desi se urmaresc relevarea acelorasi impre(urari' in cazul cercetarii nu tre%uie sa e"iste
toate persoanele si o%iectele care au fost in momentul comiterii faptei.
%% etapa : E*ectuarea reconstituirii propriu 5isa
Imediat dupa a(ungerea la locul in care se efectueaza reconstituirea' se iau masuri de paza si
supraveg,ere a acestui loc' de indepartare a curiosilor' mai ales daca invinuitul8inculpatul este
arestat' ori daca activitatile care se reproduc si rezultatele lor au caracter secret.
&econstituirea demareaza imediat dupa finalizarea activitatilor de reamena(are a locului in
care se vor efectua' dar nu inainte ca persoanele ale caror declaratii se verifica sa fie intre%ate
daca au de facut o%servatii sau o%iectii cu privire la modul in care s+a facut reamena(area. In
acest sens' in prezenta martorilor asistenti' se va parcurge locul de desfasurare a reconstituirii si
daca este cazul se vor face ultimile modificari' astfel incat acesta sa ofere conditii cat mai
apropiate de cele e"istente in momentul savarsirii infractiunii.
In cursul reconstituirii se vor respecta urmatoarele reguli tactice9
a2 Participantilor la reconstituire li se reamintesc activitatile pe care le vor desfasura si
ordinea de desfasurare a lor.
b. Martorii asistenti sunt invitati sa ocupe locurile care asigura observarea tuturor
actiunilor care se reconstituie si a rezultatelor la care se ajunge;
c. In timpul reconstituirii vor fi reproduse doar faptele si imprejurarile care prezinta
importanta pentru aflarea adevarului, nu si aspecte colaterale, irelevante;
d. Fiecare fapta sau imprejurare care urmeaza sa fie reprodusa, va fi precedata de declaratiile
executantilor, cu privire la modul in care s-a desfasurat ori in care a fost perceputa in momentul
savarsirii infractiunii;
e. Faptele si imprejurarile care se verifica trebuie reproduse cat mai exact, intr-un ritm
asemanator celui declarat de persoana care le executa. 0e la aceasta regula fac e"ceptie
situatiile in care ritmul de desfasurare ar putea pune in pericol siguranta participantilor la
reconstituire. 0e e"emplu' nu pot fi reproduse impre(urari cum sunt circulatia cu viteze mari in
conditii de drum sau meteorologice improprii .carosa%il umed' cu polei' ceata' ninsori etc./'
derapa(e' franari %ruste' tamponari s.a.m.d.
f. ctivitatile care se executa se vor repeta de mai multe ori, pentru a verifica daca la
fiecare repetare se obtin aceleasi rezultate. &epetarea e"clude posi%ilitatea producerii
intamplatoare a rezultatelor faptelor si impre(urarilor care se verifica si creeaza convingerea
organului (udiciar ca invinuitul8inculpatul poseda aptitudinile' deprinderile si priceperile
necesare unor astfel de actiuni' ori ca martorii oculari sau partea vatamata puteau percepe in
conditiile date faptele si impre(urarile pe care le+au relatat. *entru a urmari e"actitatea si
constanta rezultatelor este recomanda%il ca e"perimentele sa fie repetate atat in conditii mai grele
cat si in conditii mai favora%ile' daca acestea ar fi putut e"ista in momentul savarsirii infractiunii.
g. ctivitatile cu grad de complexitate sporit si ritm de desfasurare rapid vor fi reproduse
pe etape, dar numai in masura in care aceasta nu denatureaza realitatea ori nu influenteaza
rezultatele la care se ajunge;
h. !a reconstituirea prin care se verifica conditiile de vizibilitate sau audibilitate, actiunile
mai importante vor fi repetate in conditii deliberat modificate.de la distante diferite ori cu
ritmuri de e"ecutie diferite/' pentru a constata posibilitatea producerii unor erori de perceptie;
i. Pe timpul reconstituirii este interzis a se indica ori a se face sugestii cu privire la modul
de executare a activitatilor, persoanele care le executa fiind lasate sa actioneze potrivit
declaratiilor pe care le-au facut;
j. "or fi notate in vederea consemnarii in procesul verbal si in acelasi timp fixate prin
fotografiere#videofilmare fiecare actiune care se reconstituie si rezultatul ei;
k. $econstituirea care are ca rezultat descoperirea unor mijloace materiale de proba noi va
fi continuata cu cercetarea criminalistica a locului in care au fost gasite;
l. $econstituirea se amana sau se intrerupe cand conditiile meteorologice, de vizibilitate sau
audibilitate se departeaza de cele din momentul savarsirii infractiunii, daca acestea sunt de
natura sa influenteze exactitatea reproducerii si rezultatelor lor.
&econstituirea se poate solda cu un rezultat pozitiv atunci cand prin repetarea actiunilor si
impre(urarilor verificate se o%tine acelasi rezultat' care confirma ca un anumit fapt putea sa se
produca in conditiile date' sau cu un rezultat negativ' in sensul ca in acele conditii faptul nu putea
sa se produca.
&ezultatele reconstituirii' indiferent daca sunt certe sau pozitive' atesta o simpla stare de
fapt' respectiv daca fapta se putea savarsi sau nu ori daca impre(urarile comiterii ei puteau sau nu
sa fie percepute. 4 asemenea stare de fapt este insuficienta pentru a demonstra e"istenta sau
ine"istenta infractiunii' precum si vinovatia8nevinovatia invinuitului8inculpatului. *rin urmare'
rezultatele reconstituirii nu pot constitui temei pentru tragerea la raspundere penala decat in
masura in care se coro%oreaza cu celelalte pro%e administrate in cauza' sau' altfel spus' decat
daca ele confirma pro%ele e"istente la dosar.
%%% etapa : Fi6area re5ultatelor reconstituirii2 Procesul ver"al de reconstituire si *oto$ra*ia
7udiciara2
)ctivitatile intreprinse cu ocazia reconstituirii' impre(urarile verificate si rezultatele lor se
consemneaza intr+un proces ver%al' la care se ane"eaza fotografiile' filmele (udiciare si
sc,itele8desenele e"ecutate cu acest prile(.
Procesul verbal se intocmeste portivit art. :1 si 131 5.proc.pen. si cuprinde urmatoarele
date9
+titlul;
+anul' ziua si localitatea;
+datele de indentificare ale mem%rilor ec,ipei care au participat la reconstituire' calitatea si
organul (udiciar din care fac parte;
+locul in care se face reconstituirea;
+temeiul legal si cauza in care se efectueaza' cu indicarea scopului urmarit;
+datele de identificare ale celorlalti participanti la reconstituire .invinuit8inculpat' aparator'
interpret' parte vatamata' martori oculari' specialisti s.a./;
+mentiune despre faptul ca locul reconstituirii a fost reamena(at conform declaratiilor si
o%servatiilor persoanelor participante;
+descrierea amanuntita a fiecarei fapte sau impre(urari reprodusa e"erimental' ordinea de
e"ecutare' mi(loacele materiale de pro%a ori o%iectele folosite' cu precizarea duratei in timp
.daca prezinta importanta pentru cauza/' a numarului de repetari si rezultatelor o%tinute;
+impre(urarile care nu au putut fi reproduse in conditii asemanatoare celor din timpul
savarsirii infractiunii' cauzele care le+au generat si rezultatele o%tinute;
+descrierea detaliata a urmelor si mi(loacelor materiale de pro%a descoperite' metodele si
procedeele folosite pentru fi"area' ridicarea' conservarea si am%alarea lor;
+mentiune despre fotografiile8filmele' inregistrarile audio' sc,itele ori desenele e"ecutate cu
aceasta ocazie;
+ora inceperii si terminarii reconstituirii;
+conditiile atmosferice' de vizi%ilitate sau audi%ilitate in care s+a efectuat reconstituirea' daca
prin aceasta activitate se verifica posi%ilitatile de perceptie senzoriala;
+mentiune despre o%servatiile participantilor si modul de solutionare ale acestora;
+mentiune' cand este cazul' despre o%ligatia participantilor de a pastra secretul asupra
rezultatelor reconstituirii;
+numarul de e"emplare si destinatia acestora;
+semnaturile organului (udiciar si participantilor la infractiune.
Foto$ra*ia 7udiciara are un rol important in ilustrarea rezultatelor o%tinute in cursul
reconstituirii. Ea inregistreaza momentele cele mai importante ale faptei si impre(urarile in care
se reproduc' contri%uind prin caracterul sau demonstrativ la sta%ilirea faptului daca infractiunea
putea sau nu sa se savarseasca in conditiile pe care le+a relevat anc,eta pana in acel moment.
&eprezentand un mi(loc sugestiv de fi"are a rezultatelor reconstituirii' fotografia (udiciara va
ilustra in mod o%ligatoriu9
+locul in care se efectueaza reconstituirea in ansam%lul sau sau in parte' atat inainte cat si
dupa reamena(area lui potrivit declaratiilor invinuitului8inculpatului' martorului ocular sau partii
vatamate;
+locurile de patrundere in locul faptei si de parasire a acestui loc. 6e fotografiaza de e"emplu
momentele esentiale ale escaladarii unui zid sau %alcon' momentul trecerii printr+o desc,izatura
a unor %unuri etc.
+mi(loacele si metodele folosite la fortarea cailor de acces in incaperi si modul de actionare a
acestora;
+modalitatile de transportare a unor %unuri cu volum8dimensiuni mari .de e"emplu
transportarea unei case de %ani cu o patura/;
+particularitatile topografice ale locului din care martorul declara ca a vazut faptuitorul si
actiunile acestuia. In acest caz fotografia se e"ecuta de la inaltimea oc,ilor martorului si cu a"ul
optic orientat pe directia in care acesta declara ca a privit;
+conditiile si impre(urarile care au favorizat savarsirea infractiunii atunci cand reconstituirea
se efectueaza la putin timp dupa aceasta iar locul faptei nu a suferit nici un fel de modificari;
0esi activitatile care se reproduc se repeta de mai multe ori' este suficient ca fiecare
activitate si rezultatul ei sa fie fotografiate o singura data. *entru a nu influenta modul de
desfasurare a activitatii ce se reconstituie si rezultatul ei' se recomanda ca fotografierea sa se
e"ecute numai dupa ce invinuitul8inculpatul a e"ecutat odata acea activitate.
In raport cu momentele si specificul activitatilor care se reproduc' se e"ecuta fotografii de
orientare' sc,ita' ale o%iectelor principale' de detaliu' masuratori fotografice etc. 7or fi
fotografiate de e"emplu la scara atat spartura din zid cat si televizorul care se pretinde ca a fost
scos prin aceasta' inclusiv momentul trecerii prin spartura respectiva.
*lansa fotografica se semneaza de organul (udiciar si de celelalte persoane participante la
reconstituire si se ane"eaza la procesul ver%al intocmit cu aceasta ocazie.
Intre imaginile fotografice si mentiunile inscrise in cuprinsul procesului ver%al' tre%uie sa
e"iste o concordanta deplina. *lansa fotografica nu tre%uie sa insereze comentarii in legatura cu
fiecare imagine fotografica' deoarece acestea constituie un surplus de te"t e"primat in afara
prevederilor codului de procedura penala.
In conditiile actuale' in care fotografia digitala permite preluarea si o%tinerea imediata a
imaginilor inregistrate in cursul reconstituirii' se recomanda ca fotografiile sa fie integrate in
cuprinsul procesului ver%al in asa fel incat sa ilustreze si sa intregeasca anumite pasa(e de te"t.
aptele si impre(urarile reproduse in timpul reconstituirii si rezultatele acestora pot fi fi"ate
si prin videofilmare' aceasta prezentand avanta(ul surprinderii lor in miscare si al inregistrarii
e"plicatiilor pe care le dau participantii la aceasta activitate.
Felurile reconstituirii2
In functie de particularitatile fiecarei cauze' forta pro%atorie a datelor de(a administrate si
scopul urmarit' practica (udiciara consacra urmatoarele categorii de reconstituiri9
a. Reconstituirea efectuata pentru verificarea declaratiilor invinuitului sau
inculpatului
)cest gen de reconstituire vizeaza verificarea posi%ilitatilor de savarsire a infractiunilor
in conte"tul starilor de fapt si impre(urarilor e"istente la locul in care s+a desfasurat activitatea
ilicita. 0e regula' se reproduc in mod artificial' in conditii similare celor din momentul savarsirii
infractiunii' actiunile intreprinse de invinuit sau inculpat pentru a patrunde sau iesi dintr+un
anumit loc' pentru transportarea %unurilor 3 produs al activitatii ilicite. )stfel de reconstituiri au'
de e"emplu' ca rezultat verificarea modului in care invinuitul a escaladat un gard' un zid' %alcon
etc.; a modului in care au fost scoase anumite o%iecte prin desc,izaturi' sparturi sau orificii de
diferite forme si dimensiuni.
-ot in aceasta categorie sunt incluse reconstituirile prin care se verifica daca anumite
actiuni creeaza urme de natura celor descoperite in locul savarsirii infractiunii. )cest gen de
reconstituire este eficient in demonstrarea faptelor simulate' in care se incearca ascunderea altor
infractiuni cu a(utorul unor aparente create artificial pentru a canaliza cercetarile pe o directie
gresita.
In momentul inscenarii' faptuitorul nu acorda atentia cuvenita detaliilor referitoare la
toate categoriile de urme care in mod inevita%il tre%uiau sa insoteasca actiunile sale ori cele
referitoare la modul de dispunere a urmelor. 0e e"emplu' atunci cand se incearca inscenarea
unui furt prin spargerea si escaladarea geamului' pentru a ascunde o infractiune de delapidare'
ma(oritatea cio%urilor de geam sunt descoperite in e"terior si nu in interior' asa cum ar fi fost
firesc. *entru a verifica daca furtul putea sa fie comis in conditiile sta%ilite cu ocazia cercetarii la
fata locului' la reconstituire se va proceda la spargerea geamului atat din e"terior cat si din
interior' urmarindu+se modul de dispunere a cio%urilor de geam. 5u acest prile( se constata ca
numai atunci cand geamul este spart din interior spre e"terior' cio%urile de geam vor fi dispuse in
felul in care au fost gasite la locul fapte. )ceasta stare de fapt va demonstra invinuitului ca furtul
nu putea fi comis in impre(urarile pe care le+a evidentiat investigarea criminalistica a locului
savarsirii infractiunii. In plus' in timpul actiunilor care se reconstituie se poate demonstra ca
acestea' contrar celor constatate cu ocazia cercetarii la fata locului' tre%uiau sa conduca si la
aparitia altor urme' cum ar fi de e"emplu' urmele de incaltaminte pe solul moale sau acoperit cu
zapada din apropierea geamului spart' stergerea prafului de pe %latul interior al ferestrei etc.
-otodata' asa cum s+a mai precizat' prin reconstituire se verifica daca invinuitul sau
inculpatul prezinta deprinderile' aptitudinile si cunostintele necesare efectuarii unui anumit gen
de actiuni.
b. Reconstituirea efectuata in vederea verificarii declaratiilor martorilor si persoanei
vatamate
*rin reconstituire se verifica fidelitatea martorilor' faptele si impre(urarile cauzei in
conditiile de loc' vizi%ilitate' meteorologice e"istente in momentul savarsirii infractiunii.
*entru ca in procesul de perceptie senzoriala rolul determinant revine vazului si auzului'
in practica (udiciara se efectueaza de regula reconstituiri pentru verificarea conditiilor in care s+a
facut perceptia vizuala sau auditiva. )semenea reconstituiri sunt concludente in cazul marturiilor
mincinoase sau plangerilor tendentioase' cand prin reproducerile care se realizeaza se
demonstreaza imposi%ilitatea perceperii ori fi"arii fidele in memorie a faptelor si fenomenelor in
conditiile date sau dimpotriva' posi%ilitatea de a vedea actiunile ilicite a faptuitorului ori de a
auzi zgomotele din timpul savarsirii infractiunii.
and se verifica posibilitatile de perceptie vizuala, la efectuarea reconstituirii se au in
vedere9
< calitatea si starea de sanatate a oc,ilor;
< conditiile de vizi%ilitate din locul in care s+a savarsit fapta si cele din locul in care s+a
facut perceptia .lumina naturala sau artificiala' intensitatea' componenta spectrala si distri%utia
luminii' factorii meteorologici care s+au manifestat in momentul perceptiei' atmosfera
impurificata etc./;
< durata perceptiei 3 aceasta este influentata de viteza in care s+a derulat faptul ilicit ori cu
care s+a deplasat faptuitorul sau martorul;
< configuratia terenului din care s+a facut perceptia si elementele de vegetatie e"istent in
acesta;
< formele' dimensiunile si culoarea o%iectelor percepute;
< distanta de la care s+a facut perceptia 3 cu cat acesta este mai mare' cu atat e"actitatea
perceptiei este mai redusa si invers.
&econstituirea care are ca o%iect sta%ilirea posi%ilitatilor de o%servare se impune atat
pentru verificarea marturiilor nesincere' cat si a celor sincere' atunci cand pe timpul perceptiei au
actionat unul sau mai multi factori din categoria celor amintiti.
and se verifica posibilitatile de perceptie auditiva, la efectuarea reconstituirii se au in
vedere9
+posi%ilitatea ca actiunile ilicite ale faptuitorului ori ca actiunile de aparare ale victimei au
fost insotite de producerea unor zgomote .zgomotul produs de instrumentele folosite de faptuitor'
strigatele de a(utor ale victimei' dialogul dintre victima si faptuitor/;
+acuitatea auzului si starea de sanatate a organelor de simt;
+distanta de la care s+a facut perceptia;
+sursa' intensitatea si directia de propagare a zgomotelor care au insotit savarsirea
infractiunii;
+prezenta sau a%senta unor surse de poluare fonica ce ar fi putut diminua sau favoriza
fidelitatea perceptiei;
+directia si intensitatea vantului;
+preocuparile persoanei in momentul perceptiei .acuitatea perceptiei este diminuata daca'
de e"emplu' martorul asculta muzica' vor%este la telefon/.
In timpul reconstituirii se recomanda ca zgomotele sa fie reproduse c,iar de o%iectele
folosite la comiterea faptei sau cand acest lucru nu este posi%il' de o%iecte similare.
&econstituirea prin care se verifica declaratiile martorului prezinta avanta(ul reactivarii
procesului memorial si al sta%ilirii ordinii cronologice de derulare in timp a unor acte.
c. Reconstituirea efectuata pentru verificarea aptitudinilor si deprinderilor invinuitului
sau inculpatului de a intreprinde anumit actiuni, asemanatoare cu cele a faptelor pentru care
este cercetat.
)cest gen de reconstituire se impune ori de cate ori' pentru o%tinerea produsului
activitatii ilicite' sunt necesare cunostinte de specialitate precum si insusiri' priceperi si
indemanari practice care conditioneaza reusita actiunilor intreprinse de faptuitor. )sa este' de
e"emplu' reconstituirea prin care se verifica deprinderile si priceperile necesare falsificarii unor
opere de arta' titluri de valoare' inscrisuri oficiale' %ancnote etc. In cursul reconstituirii'
invinuitului i se cere sa e"ecute' e"perimental' in totalitate sau in parte' actiunile pe care afirma
ca le+a intreprins cu ocazia savarsirii infractiunii. 4 astfel de reconstituire permite' nu numai
verificarea declaratiilor invinuitului' ci si a versiunilor cu privire la faptuitori' atunci cand se
constata ca invinuitul nu poate o%tine un produs asemanator celui o%tinut prin savarsirea
infractiunii. In astfel de situatii' organul (udiciar va proceda la audierea invinuitului in legatura
cu participantii la infractiune' efectuarea de perc,ezitii' confruntarii si c,iar a unor noi
reconstituiri' atunci cand cercetarile se vor e"tinde asupra altor persoane.
$i%liografie
1.6imion 0ora+ 5riminalistic'5,.2=11'
2.-actic 5riminalistic 3 >a%riel Ion 4lteanu8?arin &uiu'
3.5od de procedur penal Nr. 122 din 14.=3.2==3
4.@ABCBDEB+FGBHIJJKLCMENO PBQIPJ RBJJSOJPBO TIQIGLHSS
!.UKDLEBD V.V. RIPBEJWGKPHSX FGS GLJJCIQBDLESS FGIJWKFCIESO9 KYIZEBI FBJBZSI.
ULGLALEQL' 1:[\
#. . ,ttp988la]toda^.ru8razdel8%i%lo8_rimnalisti_a8=[#.p,p