Sunteți pe pagina 1din 40

Academia de studii economice

FACULTATEA DE ADMINISTRIE I MANAGEMENT PUBLIC


Investete n oameni, investete n
performana. Platform eLearning
pentru personalul din cadrul
centrului judeean APIA Buzu
Proiect propus pentru finanare POS CCE

Dragomir Mariana
Grupa 234
Bucureti 2012
2

Cuprins


I. Activitate APIA Centrul Judeean Buzu ......................................................................................... 3
II. Analiza SWOT ............................................................................................................................ 30
Recomandri ...................................................................................................................................... 31
III. Etapa de fundamentare a proiectului ........................................................................................... 32
Necesitatea i oportunitatea proiectului: ............................................................................................ 32
Resursele necesare: ........................................................................................................................... 32
Rezultate estimate: ............................................................................................................................. 33
IV. Elaborarea fiei standard de proiect ................................................................................................. 34
Informaii de baz .............................................................................................................................. 34
Obiective ............................................................................................................................................ 34
Justificarea ncadrrii temei proiectului n Planul Naional de Dezvoltare 2007-2013 ..................... 34
Descrierea proiectului ........................................................................................................................ 35
Istoric i justificare ............................................................................................................................. 36
Descrierea activitilor prin care poate fi susinut implementarea proiectului ................................ 37
V. Implementarea proiectului ................................................................................................................ 39
Unitatea de implementare prezentarea membrilor echipei de proiect ............................................ 39
Unitatea contractant (aut. de management) ...................................................................................... 39
VI.Repartizarea in timp a activitatiilor propuse in structura proiectului ............................................... 40


3

I. Activitate APIA Centrul Judeean Buzu


Date generale

Agenia de Plti si Intervenie pentru Agricultur a fost nfiinat in 2004, ca instituie
public cu personalitate juridic, aflat n subordinea Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii
Rurale, fiind condus de un director general.
Este structurat n 42 de centre judeene, corespunztoare judeelor i municipiului Bucureti,
iar la nivel local este organizat n centre locale, numrul acestora fiind aprobat de directorul
general.
Aceasta se adreseaz tuturor potenialilor beneficiari ai formelor de sprijin financiar.
Agenia are misiunea de a derula i gestiona fonduri europene si naionale privind plile
directe, msuri de sprijin i de piat, i unele msuri finanate din fondurile europene pentru
dezvoltare rural.
Atribuiile principale ale ageniei, denumit n continuare APIA sunt urmtoarele :
- asigur verificarea cererilor de plat primite de la beneficiari, autorizeaz plata ctre
beneficiari n urma verificrii cererilor de plat sau i ntiineaz pe acetia cu privire la
eventualele nereguli sesizate n vederea soluionrii acestora,
- execut plile autorizate ctre beneficiari, ine contabilitatea plilor efectuate, urmrete
ncadrarea n fondurile alocate pentru activitile prevzute mai sus,
- administreaz sistemul de certificate de export-import i garanii pentru exportul i
importul produselor agricole,
- elaboreaz i implementeaz procedurile privind aplicarea sistemului de intervenie pentru
produsele agricole,
- asigur managementul cotelor produciei de zahr i izoglucoz i gestioneaz contribuiile
aferente acestor cote,
- implementeaz i administreaz restituiile la export i sistemul de garanii aferente
restituiilor;
Conform Legii nr.1/2004 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei de Pli
i Intervenie pentru Agricultur, modificat prin Legea nr.93/08.04.2009, Centrul Judeean
APIA Buzu a dobndit personalitate juridic. Centrul Judeean rspunde de realizarea strategiei
A.P.I.A. n teritoriu, de aplicarea mecanismelor specifice plilor, n conformitate cu legislaia
comunitar i naional n vigoare.
Activitatea Centrului Judeean se desfoar att la nivel judeean ct i la nivel local.

4

Structura organizatoric

A.P.I.A. Centrul judeean Buzu are n componen urmtoarele servicii:

Serviciul Economic, Recuperare Debite (achiziii, administrativ, parc auto, financiar-
contabilitate, resurse umane);
Serviciul Autorizare CNDP, Ajutoare Specifice Comunitare i Msuri de Pia
Biroul Inspecii, Cot de Lapte i Supracontrol
Serviciul Msuri de Sprijin i IT (Compartiment Msuri de Sprijin si Birou IT);
Serviciul Control pe Teren;
Centre Locale, respectiv: Beceni, Buzu, Mihileti, Ptrlagele, Pogoanele, Rm. Srat.

Funcia deinut
Nr.
persoane
funcii publice conducere 12
funcii publice execuie 104
personal contractual 0
Total salariai 116
Serviciu/Birou/ Compartiment/Centrul Local
Numr
posturi
Director executiv 1
Director executiv adjunct 1
Serviciul Msuri de sprijin-IT 18
Serviciul Economic Recuperare Debite 8
Servicul Control pe Teren 15
Serviciul ACNDPACMP 15
Biroul Inspecii,Cot de Lapte i Supracontrol 7
Centrul Local Buzu 14
Centrul Local Beceni 7
Centrul Local Mihileti 6
Centrul Local Ptrlagele 9
Centrul Local Pogoanele 6
Centrul Local Rmnicu Srat 9
TOTAL 116
50
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1 1
18
8
15 15
7
14
7
6
9
6
9
Director executiv
Director executiv adjunct
Serviciul Msuri de sprijin-IT
Serviciul Economic Recuperare Debite
Servicul Control pe Teren
Serviciul ACNDPACMP
Birou Inspecii,Cota de lapte si Supracontrol
Centrul Local Buzu
Centrul Local Beceni
Centrul Local Mihile?ti
Centrul Local Ptrlagele
Centrul Local Pogoanele
Centrul Local Rmnicu Srat
6

7

ORGANIGRAMA

Director executivBirou Inspectii cota de lapte si
supracontrol
7
1
6
0


Director executiv
adjunct
Serviciul
Msuri de
sprijin-IT
1
8
Serviciul
controale pe teren
1
5


Serviciul Autorizare
CNDP si ajutoare
specifice comunitare i
Msuri de Pia
1
3
Serviciul Economic,
recuperare debite
8
2

1

1
1
1
6
1
4


1
2 7
0

0

0
0


Compartimentul cota
de lapte
2

Biroul
I.T.
601


25


00
Compar
timentul
Msuri
de
Sprijin
1
10

1
10

Centrul
local
Buzu
1
4

Centrul
local Beceni
7

Centrul
local
Mihileti
6

Centrul local
Ptrlagele
9

Cent
rul
local
Pogo
anele
6


Cent
rul
local
Rm.
Sra
t
9

1
0
0 1 1

1

1
3

7
6 8 5

8

0
0
0 0 0

0

8Situatia economico -financiar

Pentru a analiza situaia economico financiar a Centrului Judeean APIA Buzu, mai
nti vom meniona activitile desfurate de ctre Serviciul Economic Recuperare Debite.
Principalele activiti sunt urmtoarele :

actualizarea dosarelor profesionale ale tuturor functionarilor publici din cadrul
Centrului Judetean n raport cu cerinele postului, urmrind ca acestea s corespund cu
prevederile legislaiei romneti i a Regulamentelor Comisiei Europene n domeniu;
pregatirea, verificarea si asigurarea desfasurarii in conditii optime a procesului de
restructurare si reorganizare a Centrului judetean APIA, in conformitate cu legislatia in
vigoare si prevederile Regulamentelor Comisiei Europene;
colaborarea cu ANFP in vederea obtinerii avizelor pentru aprobarea statului de functii
si a organigramei rezultate in urma procesului de restructurare si reorganizare, n
conformitate cu legislaia n vigoare;
intocmirea statelor de salarii si plata salariilor ;
intocmirea balantelor de verificare lunare necesare intocmirii situatiilor financiare si
a bilantului contabil depuse trimestrial la APIA Central si a bilantului anual ce urmeaza a
fi verificat de Camera de Conturi Buzau;
achizitia, ordonantarea, plata si contabilizarea achizitiilor de hartie si tonere pentru
imprimante si copiatoare necesare prelucrarii cererilor SAPS,operarea rapoartelor de la
Serviciul Controale pe teren,decizii si notificari pentru fermieri;
achizitia, efectuarea platilor si contabilizarea cheltuielilor legate de cazarea echipelor
ce efectueaza controale pe teren din alte judete in campania de controale pe teren;
intocmirea documentatiei si finalizarea procedurilor de achizitii publice, cu
respectarea Ordonanei 55/ 2010 care a impus reducerea cheltuielilor cu bunuri si servicii cu
20%, a prevederilor OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de servicii si a celor de lucrari publice si ale OUG nr. 76 /2010
pentru modificarea si completarea OUG 34/2010.
9

Situatia comparativ a indicatorilor bugetari pentru anii 2010 i 2011, tinnd cont de
execuia bugetar a anului 2010 i bugetul alocat Centrului Judeean APIA Buzu pentru anul
2011 este urmtoarea :
DENUMIRE INDICATOR
COD
CLASIFICAT
IE 2010 2011
Cap.83.01 Agricultura,silvicultura,vanatoarea
TOTAL CHELTUIELI BUGET DE STAT 50.01
779921
1
489422
57
CHELTUIELI CURENTE 0 1
773714
6
481653
94
CHELTUIELI DE PERSONAL 10
657755
5
529775
1
Cheltuieli salariale in bani 10 01
517908
6
419761
1
Salarii de baza 10 01 01
405202
9
390416
9
Salarii de merit 10 01 02 6369
Indemnizatie de conducere 10 01 03 8311
Spor de vechime 10 01 04 49970
Sporuri pentru conditii de munca 10 01 05 283660 290891
Alte sporuri 10 01 06 9268 826
Ore suplimentare 10 01 07 0
Fond de premii 10 01 08 304985
Prima de vacanta 10 01 09 463883
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10 01 12
Indemnizatii de delegare 10 01 13 611 1696
Indemnizatii de detasare 10 01 14
Alte drepturi salariale in bani 10 01 30
Contributii 10 03
139846
9
110014
0
Contributii de asigurari sociale de stat 10 03 01
105620
1 864810
Contributii de asigurari de somaj 10 03 02 25488 20694
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10 03 03 265704 215282
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale 10 03 04 7573 6206
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10 03 06 43503 -6852

BUNURI SI SERVICII 20
115959
1
127554
4
Bunuri si servicii 20 01 725408 818710
Furnituri de birou 20 01 01 37338 63351
Materiale pentru curatenie 20 01 02 855 764
Incalzit, iluminat si forta motrica 20 01 03 61049 94264
Apa, canal si salubritate 20 01 04 6627 15395
Carburanti si lubrifianti 20 01 05 97448 99414
Piese de schimb 20 01 06
Transport 20 01 07
Posta, telecomunicatii, radio,tv,internet 20 01 08 266505 229290
Mat.si prest.de serv.cu caract.functional 20 01 09 134158 161150
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20 01 30 121428 155082
Reparatii curente 20 02 42439 25329
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20 05 4182 45795
Uniforme si echipamente 20 05 01
Alte obiecte de inventar 20 05 30 4182 45795
Deplasari, detasari, transferari 20 06 100307 14755
10

Deplasari interne, detasari, transferari 20 06 01 100307 14755
Deplasari in strainatate 20 06 02
Carti, publicatii si materiale documentare 20 11 950 864
Pregatire profesionala 20.13
Protectia muncii 20,14
Alte cheltuieli 20.30 286305 370091
Reclama si publicitate 20.30.01
Chirii 20.30.04 155662 169533
Prestari servicii pt.transmiterea drepturilor 20.30.06
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 130643 200558
SUBVENTII 40
125869
45
415946
93
Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 40.03
Actiuni de ecologizare 40.06 44715
277574
5
Subventii pt.complet.primelor de asig.pt.fact.de risc din
agricultura 40,12
Sprijinirea producatorilor agricoli 40,15
125422
30
388199
48
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE 56
Programe FEADR 56,04
Programe FEGA 56,06
ACTIVE NEFINANCIARE 71 62065 776863
Active fixe 71.01 62065 776863
Constructii 71.01.01 24738 764363
Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 12500
Mobilier, aparatura birotica si alte active
Corporale 71.01.03 37327
Alte active fixe 71.01.30
Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03

Analizand situatia bugetului APIA pe ultimii 2 ani observam ca totalul de cheltuieli de la
bugetul de stat a crescut cu 41.143.046 lei in 2011 fata de 2010.
In ceea ce priveste cheltuielile de personal se remarca o scadere cu 1.279.804 lei in 2011 fata
de anul precedent. Aceasta scadere este datorata de micsorarea fondurilor de sporuri , in 2011 nu s-
au mai acordat sporurile de vechime si primele de vacant iar orele suplimentare nu au mai fost
platite.
Fondul de salarii a scazut cu 154.229 lei in 2011 fata de 2010.


Bugetul intern al CENTRULUI JUDEEAN APIA BUZU i bugetul alocat pentru
gestionarea fondurilor comunitare i naionale
Valoarea total a plilor efectuate n anul 2011 sunt n sum de 41.594.693 lei, pe urmtoarele
acte normative:

Nr.
crt.
Act normativ Valoare (lei)
1. HG 1211/2005

2.775.745,00
lei
2. HG 756/2010 612.426,93 lei
3. OMADR 126/2010 acciza motorina 13.211.898,27
lei
4. HG 838/2010 20.002.405,84
lei
5. HG 839/2010 4.992.216,96
11

lei
TOTAL 41.594.693,00
lein domeniul achiziiilor publice, pentru a fi realizabile obiectivele ageniei, aa cum au fost
specificate, au fost ncheiate urmtoarele contracte de furnizare bunuri, de prestri servicii i de
execuie lucrri, respectndu-se prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii si a celor de lucrari publice si ale
OUG nr. 76 /2010 pentru modificarea si completarea OUG 34/2010.

Contract de
servicii
Valoare
lei
Contracte
de lucrari
Valoare
lei
Contracte de
furnizare
Valoare
lei
Asigurare RCA 8690
Asigurare
CASCO
15716
Service
imprimante,
copiatoare,
multifunctionale
si faxuri
4170
Servicii
curatenie
21000
Proiectare studii
de fezabilitate
pentru teren
constructie
modulara la :
Centrul local
Mihailesti i
Centrul Local
Pogoanele
14630
Servicii de
dozare i filtrare
apa
2100
Servicii de
masuratori
cadastrale
1190

Amenajare
spatiu
arhiva la
centrele
locale
6388
Reparaii
curente la
spatii cu
destinatia
de birouri
la CL
Beceni
18218
Anvelope 1920
Furnizare
cartuse de
tonere
63331
Furnizare
hartie
76447
Furnizare
corpuri de
16200
12

iluminat,
tuburi
fluorescente,
echipamente
PSI
Furnizare
carburanti
45210
Furnizare
produse de
birotica si
papetarie pe
baza
contractului
de parteneriat
incheiat cu o
unitate
protejata
11870
Furnizare
lemne de foc
11000
Furnizare
aparate foto
6500
Furnizare lazi
frigorifice
310
Furnizare
imprimante
9000
Furnizare
scannere
1906
Valoare
contracte cu
TVA defalcate
pe categorii
67496 24606 243694
Valoare totala
contracte 2010
335796

Din punct de vedere al dotrilor cu echipamente: computere, copiatoare, fax-uri,
scannere la data de 31.12.2011, situaia se prezint astfel :
Nr.
crt.
Centrul
Judeean
Buzu
Nr.
computere
Nr.
scannere
Nr.
imprimante
Nr.
faxuri
1.
Centrul
Judeean
Buzu
63 2 14 1
2.
Centrul
Local
Beceni
9 3 1
3.
Centrul
Local
Buzu
14 4
4.
Centrul
Local
Mihileti
7 2 1
5.
Centrul
Local
Ptrlagele
12 3 1
6.
Centrul
Local
Pogoanele
8 3 1
7. Centrul 14 2 1
13

Local Rm.
Srat
TOTAL 127 2 31 6


Situaia parcului auto la data de 31.12.2011

Parcul auto al Centrului Judeean Buzu dispune de un numr de 12 autoturisme:


N
r.
c
rt
.
Nr. de
nmatriculare
auto
Marca
Tipul /
Model
Valoarea de
achiziie
1. B71 API
Daewo
o
Cielo TF19Y 31.956,67
2. B97APY Dacia
Logan Ambition
1.6 MPI
30.046,60
3. B59BFL
Hyund
ai
Tucson JM/BH 106.333,09
4. B66UAJ Dacia Logan MCV 39.835,39
5. B66UAP Dacia Logan L90 30.894,11
6. B66TWC Dacia Logan L90 30.894,11
7. B66UAH Dacia Logan L90 30.894,11
8. B66UAL Dacia Logan MCV 39.835,39
9. B66UAK Dacia Logan MCV 39.835,39
1
0.
B66UAW
Hyund
ai
Tucson 79.403,94
1
1.
B66UBH
Hyund
ai
Tucson 79.403,94
1
2.
B66UBE
Hyund
ai
Tucson 79.403,94
14


Situaia spaiilor cu destinaia de birouri i alte spaii folosite la data de 31.12.2011


N
r
.

c
r
t
.
Sediul Adresa
potal a
sediului
Situaia
juridic a
imobilului
Prop
rieta
r al
spai
ului
Suprafa
a (mp)
1
.
Centrul
judeean Buzu
i Centrul Local
Buzu
Buzu,
oseaua
Sptarului, nr.
7, cod potal
1202226
Inchiriat
conform
Contract nr.
1354/93/18.10.
2010
S.C.
Legu
me
Fruct
e
Buza
u SA
Supraf.
util
517.98
mp,
Supraf.
comun
142.94
mp,
Supraf.
exterioar
900 mp
2
.
Centrul Local
Rm Srat
Rm. Srat,
Str.
Alexandru
Vlahuta,
nr.20
Contract de
comodat
7424/09.05.20
11
Prim
aria
mun.
Rm.
Sarat
Supraf.tot
ala-
437,25mp
;
Suprafata
ocupata
235,46
mp

3
.
Centrul Local
Mihileti
Comuna
Mihilesti,
jud. Buzu
Inchiriat
conform
contract nr.
4/6383/26.05.2
006
Socie
tatea
Agric
ola
Albi
na
Miha
ilesti
Supraf.co
nstruit:
91 mp
4
.
Centrul Local
Pogoanele

Pogoanele,
Str. Nicolae
Balcescu, nr.
101
Imobil trecut
din domeniul
public al
statului aflat in
administrarea
MAPDR, de la
unele unitati
subordonate la
APIA conform
H.G.113/26.01
.2006
API
A
Centr
ul
Judet
ean
Buza
u
Supraf.
construit:
74,75 mp
5
.
Centrul Local
Ptrlagele
Ptrlagele,
jud. Buzu
Imprumut de
folosinta
Admi
nistra
Supraf
construit
15

conform
contract de
comodat nr
48/22.06.2009
tia
Natio
nala
de
Imbu
natati
ri
Funci
are-
RA
- 232,22
mp,
Supraf.
liber
505,59
mp
6
.
Centrul Local
Beceni
Comuna
Beceni, jud.
Buzu
Trecerea in
administrarea
APIA prin
Hotararea
Consiliului
Local Beceni
nr.
2/14.02.2007
Cons
iliul
Local
Bece
ni
Supraf.co
nstruit
146,54mp
,
Supraf.
exterioar
910 mpSituaia echipamentelor tehnice specifice verificrilor pe teren la data de 31.12.2010

Nr.
crt.
Centrul Judeean Buzu Aparatura
Cantitate
- buc -
1.
Centrul Judeean Buzu
GPS Topcon Tools si
accesorii
5
2.
GPS GM 22 si
accesorii
7
3. Rulete metalice 50 m 13
4.
Aparat foto, card
memorie si
incarcator
24
5.
Panouri P GL 420 x
300
30


SISTEMUL IT AL APIA C.J. BUZU


Activitatea de tehnologia informaiei i comunicaii este coordonat n A.P.I.A. C.J.
Buzu prin biroul I.T. din cadrul Serviciului Msuri de Sprijin i I.T.
Biroul I.T. din cadrul instituiei a asigurat buna funcionare a reelei de calculatoare
lund msuri pentru buna ntreinere a echipamentelor informatice, asigurand asisten tehnic
tuturor utilizatorilor de echipamente informatice. De asemenea, a implementat procedurile de
securitate a informaiei transmise de la nivel central.
Personalul din cadrul biroului IT a participat la toate aciunile desfurate la nivelul
Serviciului Msuri de Sprijin i IT, att pe partea de autorizare a plilor, ct i la aciunile de
monitorizare, digitizare IPA online, i a participat la activitatea de control teren clasic, n
echipe de control mpreun cu funcionarii Serviciului Controale pe teren.

16Structura sistemului IT

Hardware

Dotarea cu echipamente la A.P.I.A. C.J. Buzu

Web server 6 uniti
1 server HP Proliant ML 350 G4p
5 servere HP Proliant ML 350 G4p
Staii de lucru
117 calculatoare PC
17 notebookuri
Cel puin 512 MB memorie intern
Cel puin 80GB memorie extern
SO MSWindows XP Professional / Vista / 7
Echipamente de tiprire
18 imprimante A4/A3 de diferite tipuri
25 multifuncionale i copiatoare de diferite tipuri.
Dezvoltarea infrastructurii hardware n anul 2011 fost fcut prin achiziii finanate din
bugetul naional.

Software


Nr.
crt.
Modulele informatice ale sistemului IT
1. IACS Registrul fermierilor
2. Captarea datelor
3. Control administrativ
4. Selecia eantionului de control
5. Control pe teren
6. Autorizarea si calculul plilor
7. LPIS Baza de date GIS
8. Modulul de ntreinere LPIS
SIVGIS
9. IPA online
10. A.S.C.N.D.P.A.S.C.M.P. Msuri de reglementare a pieii
11. Ajutoare de stat
12. Sistemul de gestiune a organizatiei
ERP

Sistemul financiar contabil
inclusiv execuia i contabilizarea
plilor
13. Sistemul pentru resurse umane,
salarizare, gestiune stocuri, etc.


17


Sistemul IT reeaua de comunicaii

Conectarea Centrului judeean i a Centrelor locale la reeaua de comunicaii VPN este
realizat cu furnizori privai din piaa de comunicaii, selectai i agreai de Oficiul Judeean de
Transmisiuni Speciale (care este furnizorul de servicii de transmisie date securizate pentru
legtura cu CE).
Sediul Centrului judeean este conectat pe fibra optic, iar sediile Centrelor locale sunt
conectate prin conexiuni radio i cablu de cupru, toate avnd bucl dubl. Lrgimea de band
este de 5 Mbps la Centrul Judeean bucla principal i 2 Mbps bucla secundar, iar la
centrele locale de 1 Mbps bucla principal i 512 Kbps bucla secundar.

Scheme de sprijin gestionate de sistemul IT

Schema de plat unic pe suprafa (SAPS);
Pli naionale directe complementare(PNDC);
Msuri din AXA2PNDR Pli compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate din
punct de vedere natural Zona Montan Defavorizata, Zona defavorizat de condiiile
naturale specific;
Msuri de agromediu;
Scheme de sprijin specifice msurilor de reglementare a pieei intervenie / comer
exterior.

Principale fluxuri de prelucrare pentru cereri de sprijin

Registrul fermierilor
Captarea datelor
Control administrativ
Selecia eantionului de control
Control pe teren
Autorizarea si calculul plilor


Sistemul informatic al cotei de lapte

Sistemul Cotei de Lapte din cadrul APIA CJ Buzu este configurat ca un sub_LAN al
LAN_ului APIA CJ Buzu, are n componen patru calculatoare, un scaner i o imprimant,
iar comunicaia este asigurat tot prin STS.

Securitatea informaiei

n conformitate cu Politica de securitate a informaiei care se aplic n APIA, precum i
cu Planul de securitate APIA, securitatea informaiei se realizeaz prin implementarea unui set
adecvat de politici, practici, proceduri, structuri organizaionale i funcii software, care asigur
atingerea obiectivelor specifice de securitate ale organizaiei.
Politica de securitate a SIAPIA se aplic nediscriminatoriu tuturor persoanelor crora li
sa permis accesul la orice resurs informatic i de comunicaii a Ageniei de Pli i
Intervenie pentru Agricultur.
Securitatea informaiei este asigurat att prin mijloace fizice, restricionnd accesul la
echipamente, dup caz, doar personalului autorizat, ct i logice, permind accesul prin parole
pe cel puin doua nivele. Protecia mpotriva atacurilor informatice de tip virus, vierme, troian,
18

este asigurat att prin sistemul de transmisiuni STS ct i prin instalarea pe fiecare calculator
al unui sistem antivirus, actualizat automat prin intranet .


Activiti desfurate n cadrul Serviciului Msuri de Sprijin i I.T.

Actele normative n baza crora s-a acordat ajutorul financiar sunt:
-Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de pli
directe i pli naionale directe complementare, care se acord n agricultur ncepnd cu
anul 2007, i pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societile agricole i
alte forme de asociere n agricultur cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legii nr.139/2007 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.125/2006
pentru aprobarea schemelor de pli directe i pli naionale directe complementare, care
se acord n agricultur ncepnd cu anul 2007, i pentru modificarea art.2 din Legea
nr.36/1991 privind societile agricole i alte forme de asociere n agricultur;
- Legii nr.1/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si
Interventie pentru Agricultura cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinului nr. 243/2006 al ministrului agriculturii, padurilor i dezvoltrii rurale, privind
stabilirea msurilor finanate din F.E.A.D.R., care vor fi implementate de ctre Agenia de
Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit i, respectiv, Agenia de Pli i Intervenie pentru
Agricultur;
- Ordinului nr. 67 din 28.03.2011 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului
agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 246/2008;
-Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor
comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricol, Fondul
european agricol de dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i a fondurilor
alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la
Comunitatea European i a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de
colectare i gestionare a datelor necesare desfurrii politicii comune n domeniul
pescuitului i a programului de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului i
pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbiei
- Ordinului MADR nr. 45/2011 privind aprobarea formularului-tip de cerere unic de plat
pe suprafa pentru anul 2011.
- Hotararii de Guvern nr. 1008/17.10.2011 privind stabilirea pentru anul 2011, a
cuantumului platilor directe unice pe suprafata si platilor separate pentru zahar, care se
acorda in agricultura in sectorul vegetal;
- Ordinului MADR/MMP nr. 30/147/2010 privind aprobarea bunelor condiii agricole i de
mediu n Romnia.
- Ordonanei nr.15/26 august 2009 privind unele masuri pentru accelerarea absorbtiei
sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si prin Fondul
European pentru Pescuit;
- Hotrrii nr. 1.029 din 13 octombrie 2010 pentru modificarea Hotrrii Guvernului nr.
279/2010 privind reglementarea unor msuri financiare temporare pentru stimularea
gradului de absorbie a fondurilor alocate pentru agricultur aferente schemelor de pli
directe;
- Ordinului MADR nr.246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiiilor
specifice i a criteriilor de eligibilitate, pentru aplicarea schemelor de pli directe i pli
naionale directe complementare n sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent
msurilor de agromediu i zone defavorizate;
- Ordinului nr.118/2009 al ministrului agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale pentru
modificarea i completarea Ordinului ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr.
246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiiilor specifice i a criteriilor
de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de pli directe i pli naionale directe
19

complementare n sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent msurilor de
agromediu i zone defavorizate;
- Ordinului nr. 355/2007 al ministrului agriculturii, padurilor i dezvoltrii rurale, privind
aprobarea criteriilor de ncadrare, delimitrii i listei unitilor administrativ - teritoriale din
zona montan defavorizat;
- Ordinului nr.91/2008 privind modalitatea de acordare a plilor tranzitorii pentru tomate
destinate procesrii i aprobarea prim-procesatorilor;
- Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013;
-Protocolului de colaborare P53/19.06.2008 pentru implementarea schemelor de plati
nationale directe complementare pentru culturi amplasate pe teren arabil
-Actulului Adiional nr.1/13.04.2009 la Protocol de colaborare P53/ 19.06.2008
-Acordului cadru de delegare nr. P 74/13.10.2010 pentru implementarea Msurilor privind
plile compensatorii cuprinse n Axa II din Programul Naional de Dezvoltare Rural
2007-2013, ncheiat ntre APDRP i APIA
- Regulamentului (CE) nr.73/2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de
ajutor direct in cadrul politicii comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru
agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE)
nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1782/2003;
- Regulamentului CE nr. 1121/2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului
CE nr. 73/2009 ;
- Regulamentului CE nr. 1122/2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului
nr. 73/2009 n ceea ce privete ecocondiionalitatea, modularea i sistemul integrat de
administrare i control n cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultur (abrog de la
1 ianuarie 2010 Regulamentul CE nr. 796/2004).
- Regulamentului (CE) nr. 1120/2009 de stabilire a normelor de aplicare a schemei de plat
unic prevzute n titlul III din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului.
- Deciziei Comisiei Europene nr. 6976/12.10.2010 de autorizare, pentru 2010, a plii
avansurilor n cadrul schemei de plat unic pe suprafa n Romnia;
- Regulamentului (CE) nr.1290/2005 cu privire la finanarea politicii agricole comune cu
modificarile si completarile ulterioare
- Regulamentului (CE) nr.1975/2004 din 7 decembrie 2006 privind normele de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului n ceea ce privete punerea n aplicare a
procedurilor de control i a eco-condiionalitii n ceea ce privete msurile de sprijin
pentru dezvoltarea rural
- Regulamentului (CE) Nr. 484 din 9 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1975/2006 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului
n ceea ce privete punerea n aplicare a procedurilor de control i a ecocondiionalitii n
ceea ce privete msurile de sprijin pentru dezvoltarea rural
- Regulamentului (CE) nr.1913/2006 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului
agromonetar al euro n sectorul agricol i de modificare a anumitor regulamente, cu
modificarile si completarile ulterioare.
- Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) cu modificarile si
completarile ulterioare
- Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rural acordat din
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Regulamentului (CE) Nr. 885 din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 n ceea ce privete autorizarea ageniilor de pli i a
altor entiti precum i lichidarea conturilor FEGA i FEADR
20

- Regulamentului de punere in aplicare(CE) nr. 680/2011 de stabilire pentru anul 2011, a
plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de ajutoare directe prevzute de
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;
- Regulamentului (CE) nr. 889/2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al
Consiliului i de stabilire, pentru 2009, a plafoanelor bugetare, prevzute de Regulamentul
(CE) nr. 1782/2003 al Consiliului, pentru punerea n aplicare parial sau facultativ a
schemei de plat unic, a pachetelor financiare anuale ale schemei de plat unic pe
suprafa i a plafoanelor bugetare aplicabile plilor tranzitorii pentru fructe i legume i
ajutorului specific, prevzute de Regulamentul (CE) nr. 73/2009;
- Regulamentului de punere in aplicare (CE) nr. 784/2011 al Comisiei din 5 august 2011
privind avansurile care trebuie platite incepand cu 16 octombrie 2011 din plile directe
enumerate in anexa I la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor
norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii
agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori;
- Regulament (UE) nr. 65 din 27 ianuarie 2011de stabilire a normelor de punere n aplicare
a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului n ceea ce privete punerea n aplicare
a procedurilor de control i a ecocondiionalitii n cazul msurilor de sprijin pentru
dezvoltare rural
- Hotararea de Guvern nr 1224/14 decembrie 2011 privind stabilirea pentru campania 2011,
a cuantumurilor platilor nationale directe complementare, care se acorda in agricultura in
sectorul vegetal.
- Ordin nr. 275 din 06.12.2011 pentru aprobarea sistemelor de sanciuni pentru msurile
211 "Sprijin pentru zona montan defavorizat", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate,
altele dect zona montan" i 214 "Pli de agro-mediu" din Programul Naional de
Dezvoltare Rural 2007-2013 aferente cererilor de plat depuse ncepnd cu anul 2011.

Schemele de plat aplicate n anul 2011 au fost:

Schema de Plat Unic pe Suprafa (SAPS);
Schema de Pli Naionale Directe Complementare (PNDC);
Schema de Plat Separat pentru Zahr;
Schema de Pli Tranzitorii pentru Tomate destinate Procesrii;
Msuri din AXA 2 a Programului Naional de Dezvoltare Rural 2007 Msura 211
Sprijin pentru fermierii din zonele montane defavorizate, Msura 212 Sprijin pentru
zonele defavorizate de condiii naturale specifice, Msura 214 Pli de agromediu (P1
Pajiti cu nalt Valoare Natural, P2 Practici Agricole Tradiionale, P4 culturi Verzi,
P5 agricultur ecologic).


Situaia cererilor depuse n Campania SAPS 2011:

Nr.
crt.
Denumire centru Numr cereri depuse Numr culturi
Suprafa
solicitat
1. Centrul Judeean Buzu 640 19.323 186.051,34
2. Centrul Local Beceni 4.888 21.479 15.968,76
3. Centrul Local Buzu 7.555 33.160 24.231,05
4. Centrul Local Mihileti 2.597 11.303 9.712,43
5. Centrul Local Ptrlagele 5.490 25.739 16.824,52
6. Centrul Local Pogoanele 1.900 7.250 9.158,56
7. Centrul Local Rm. Srat 4.545 22.910 17.189,73
TOTAL 27.615 141.164 279.136,39

21

n perioada martie-iunie 2011 s-au primit 640 cereri la Centrul Judeean cu suprafete
mai mari de 50 ha i la nivelul Centrelor Locale s-au primit 26.975 cereri, pentru suprafee sub
50 ha.
Din totalul de 27.615 de cereri, 27.071 de cereri s-au primit IPA On-line.
S-au introdus n aplicaia IPA On-line un numr de 141.164 de culturi (parcele +
subparcele) cu o suprafa de 279.136,39 ha.

Pentru Campania 2010, prin Centrul Judeean Buzu s-au autorizat la plat 29.213 cereri cu o
suprafa total de 272.460,47 ha, suma total fiind de 150.565.379,28 lei .


Pentru Campania 2011, la Centrul judeean Buzu s-au autorizat pentru plat n avans un
numr de 12.579 cereri cu suma total de 23.240.930,10 lei, iar pentru plata regular s-au
autorizat 8.201 cereri cu suma total de 15.548.642,35 lei.

n Campania 2010 s-a eliberat un numr de 36 adeverine pentru finanarea capitalului
de lucru pentru schema de plat unic pe suprafa, s-au intocmit anexele centralizatoare i s-au
transmis la A.P.I.A. Central.


1.Total adeverine eliberate - 36, din care:
1 adeverin anulat , fermierul restituind originalul adeverinei , dar solicitnd alta ( bnci
diferite: de la B.R.D. Groupe Societe Generale SA la CEC Bank SA).
Repartizarea pe bnci:
CEC BANK SA - 25 adeverine
BRD - 7 adeverine
RAIFFEISEN BANK SA - 4 adeverine.

2. ntiinare negativ - 3. (Nu se ntrunesc condiiile pentru acordarea adeverinelor).
De asemenea s-au eliberat adeverine pentru fermierii care au accesat Msurile 112, 141,
precum i Certificate privind nscrierea n Registrul fermierilor i Istoricul privind suprafeele
nscrise, tuturor fermierilor care au solicitat.
Legat de instrumentarea cererilor pe procedura de pli necuvenite au fost lucrate toate
fermele pentru tipul de neconformiti BFLPIS micorate i neconformiti OSC.
Legat de debitori s-au intocmit Notele de fundamentare, s-au generat fiele de debit, s-
au generat centralizatoarele fielor de debit i s-au transmis la A.P.I.A. Central - Serviciul
Recuperare debite. De asemenea s-au ntocmit procesele-verbale de constatare debite i s-a
transmis la A.P.I.A. Central data confirmrii de primire a acestuia, realizndu-se i transferul
n predebitori.
Privind aciunea de folow-up a fermierilor care au avut neconformiti pe parcelele
declarate n cerere, aceasta s-a desfurat conform procedurilor transmise cu ncadrarea n
termenele stabilite de conducerea instituiei. Aciunea s-a desfurat n perioada 23 octombrie -
20 noiembrie i s-a concretizat n ntlniri cu fermierii la nivelul centrelor locale sau a
primriilor, introducerea n baza de date a modificrilor aduse de fermieri i digitizarea
parcelelor modificate n vederea efecturii exportului ctre contractor.
S-a rspuns la sesizrile i contestaiile formulate de fermieri, ct i la adresele i
solicitrile venite din partea organelor de control, prin formularea de rspunsuri clare i la
termen.
Funcionarii din cadrul Serviciului Msuri de Sprijin i IT i al Centrelor Locale au
participat la activitatea de control teren clasic, n echipe de control mpreun cu funcionarii
Serviciului Controale pe teren, la editarea parcelelor n SIVGIS.

22


MSURI DE PIA

ASIGURRI VIE

Actul normativ:
Ordinul 756/2008 privind aprobarea Normelor Metodologice de acordare a sprijinului
financiar productorilor din sectorul vitivinicol pentru asigurarea recoltei de struguri
pentru vin

Acordarea unui sprijin pentru asigurarea recoltei plantaiilor viticole, este una din
msurile de pia ale noii organizri comune de pia a produselor vitivinicole, care a fost luat
de Comisia European pentru a contribui la salvgardarea veniturilor producatorilor, atunci cnd
acestea sunt afectate de dezastre naturale, fenomene climatice cu efecte adverse, boli sau
infestari cu dunatori.
Msura de sprijin de asigurare a recoltei plantaiilor viticole are ca beneficiari, productorii,
persoane fizice/juridice care asigur recolta plantatiilor viticole cu soiuri pentru struguri de vin.
Sprijinul pentru asigurarea recoltei de struguri pentru vin poate fi acordat sub forma
unei contributii financiare a Comunitatii care nu poate depi:
a) 80% din costul primelor de asigurare pltite de ctre productori pentru a se
asigura mpotriva pierderilor rezultate din fenomene climatice cu efecte adverse asimilabile
dezastrelor naturale. Prin fenomene climatice cu efecte adverse care pot fi asimilate unui
dezastru natural nelegem condiii meteorologice precum ingheul, grindina, poleiul, ploaia sau
seceta care distrug peste 30% din producia medie anual a unui productor viticol fa de
media produciei pe trei ani anteriori sau fa de media pe trei ani bazat pe cinci ani anteriori,
cu excepia celei mai mari i a celei mai mici dintre valori.
b) 50% din costul primelor de asigurare pltite de ctre productori pentru a se
asigura mpotriva:
I. pierderilor menionate la litera (a) i/sau mpotriva altor pierderi cauzate
de alte fenomene climatice;
sau
II. pierderilor cauzate de animale, boli vegetale sau de infestri cu duntori.

n intervalul 01.11.2011-30.11.2011 au fost depuse un numr de 21 cereri pentru o
suprafa asigurat de 323,98 ha , cu o valoare total a primei de asigurare de 40.894,44 lei.

RESTRUCTURARE-RECONVERSIE VIE

Actul normativ:
OMAPDR nr.132/2010 pentru modificarea i completarea OMADR nr.247/2008
privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a
plantaiilor viticole,derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-
2013/2014 ;
OMADR nr.73/2011 pentru modificarea i completarea Normelor de aplicare a
programelor de restructurare/reconversie a plantaiilor viticole, derulate cu sprijin
comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014, aprobate prin OMADR
nr.247/2008.
Acordarea unui sprijin pentru restructurarea i reconversia plantaiilor viticole, este una din
msurile de administrare a potenialului productiv viticol, care a fost luat de Comisia
European att pentru a ntri echilibrul pieei vitivinicole ct i n vederea unei mai bune
adaptri a ofertei la cerere pentru anumite tipuri de produse vitivinicole. Msura vizeaz
anumite suprafee viticole a cror producie nu este adaptat cererii i urmrete mbuntirea
23

calitativ a produciei acestor plantaii prin programe de reconversie a soiurilor, replantare sau
mbuntire a tehnicilor de conducere.
Msura de sprijin restructurarea/reconversia plantaiilor viticole prevzut de articolul art.
103q din R (CE) nr. 1234/2007 cu modificrile i completrile ulterioare poate avea
beneficiari productorii viticultori ale cror exploataii sunt situate ntr-un Stat Membru care
a transmis la Comisie inventarul potenialului de producie.
Exist dou tipuri de sprijin care se acord conform prevederilor art. 103q din R (CE) nr.
1234/2007 cu modificrile i completrile ulterioare pentru fiecare plantaie viticol care se va
restructura:

1. Acordarea unor despgubiri productorilor pentru pierderile de venituri ca urmare a punerii
n aplicare a msurii de restructurare / reconversie, sub urmtoarele forme:
a) autorizarea coexistenei podgoriilor vechi i noi pe o perioad de timp stabilit la maximum
trei ani care expir la ncheierea regimului tranzitoriu privind drepturile de plantare.
b) o compensaie financiar.
Despgubirea productorilor pentru pierderile de venituri poate acoperi pn la 100% din
pierderile relevante.
2. O contribuie la costurile restructurrii i reconversiei.
Contribuia Comunitii la finanarea costurilor efective ale restructurrii i reconversiei nu
depete 50% din acestea. n regiunile clasificate drept regiuni de convergen conform
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006, contribuia Comunitii la costurile de
restructurare/reconversie nu depete 75%, Romania ca stat membru beneficiind de
acest procent de finanare.
Programele de restructurare/reconversie a plantaiilor viticole sunt:
- reconversia soiurilor (RS)
- reamplasarea parcelelor (RP)
- modernizarea (MO)

n Campania 2010-2011 au fost depuse un numr de 75 cereri din care a fost autorizat
la plat n anul 2011 suma de 8.802.744,93 lei.

DEFRIARE VIE

Actul normativ:
OMAPDR 572/2008 privind sprijinul comunitar pentru schema de defriare a
plantaiilor viticole cu struguri pentru vin
Scop: Acordarea unei prime n favoarea abandonului definitiv al viticulturii pe
suprafeele cultivate cu struguri pentru vinificaie, este una din msurile de administrare a
potenialului productiv viticol, care a fost luat de Comisia European pentru anumite suprafee
viticole, n vederea unei mai bune adaptri a ofertei la cerere ca i pentru stimularea sectorului
n ansamblul su.
Scopul manualului este de a pune la Dispoziia funcionarilor A.P.I.A. nsrcinai cu
aplicarea acestei msuri un instrument adecvat de lucru privind aspectele practice de derulare a
ntregii activiti, att la nivel central, ct i la nivel teritorial.

Grupul int: Beneficiari ai acestei masuri de sprijin sunt detinatorii de plantatii de
plantaii de vi de vie din anumite zone mai puin productive i care nu mai doresc s practice
viticultura.

n intervalul 01.01.2011-31.07.2011 au fost depuse un numr de 6 cereri din care au
fost autorizate la plat 4 cereri cu valoarea sprijinului acordat de 585.958,57 lei.

24


AJUTOARE ALIMENTARE PEAD 2011

n conformitate cu HG 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare
care provin din stocurile de intervenie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai
defavorizate din Romania i atribuiile instituiilor implicate n planul european, n anul 2011
au beneficiat de ajutoare alimentare un numr de 71.537 persoane din cele 87 localiti din
judeul Buzu.

PROGRAMUL NAIONAL APICOL

Conform prevederilor HG 245/2011 privind aprobarea Programului Naional Apicol
pentru perioada 2011-2013,a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici,
precum i a valorii sprijinului financiar, s-a depus de ctre formele asociative legal constituite
la nivelul judeului Buzu un numr de 7 cereri reprezentnd 431 de membrii cu 41.036 familii
de solicitani.
Au fost autorizate la plat urmtoarele sume care reprezint un total de 3.606.540,63
lei:
-pentru combaterea varoozei- 391.547,95 lei
-pentru refacerea efectivului -2.162.190,00 lei
-pentru achiziia de stupi -1.052.802.68 leiAJUTOARE PENTRU LAPTE

- AJUTOR COMUNITAR PENTRU PRODUCTORII DE LAPTE
Conform HG7 55/2010 privind schema de ajutor specific acordat productorilor de
lapte de vac din zonele defavorizate au fost depuse n intervalul 18.08-20.09.2011 un
numr de 1.895 cereri pentru 6.308 capete.
- COTA DE LAPTE
Conform Ord. nr.83/2009 privind stabilirea condiiilor de acordare a cotei individuale
de lapte din rezerva naional au fost depuse un numr de 20 cereri pentru extindere de
cot i 10 cereri pentru nfiinare de noi exploataii.


n perioada ianuarie decembrie 2011 la compartimentul Cota de lapte s-au desfurat
urmtoarele activitati:
n primele trei luni ale anului s-au mai primit cereri pe proceduri pentru anul de cota
2010-2011 i s-au trimis un numar de 7524 declaraii anuale productorilor cu cota de lapte la
vnzare direct .
Am primit napoi un numr de 4.104 declaraii completate , declaraii care au fost nregistrate
i introduse n sistem ;un numr de 3.420 de productori au primit somaii i din acetia 276
au trimis declaraiile completate .
- din luna aprilie i pn n prezent s-au primit cereri pe proceduri pentru anul de
cot 2010- 2011 , dupa cum urmeaza: 284 cereri pentru transfer permanent; 91
cereri pentru schimbare cumparator;77 cereri pentru conversie permanenta;8
cereri de reactivare a cotei;250 cereri inscriere permanenta;76 cereri de
modificare de date.

25

SUBVENII DE LA BUGETUL DE STAT

A.FEGA

AJUTOR SPECIFIC PENTRU MBUNTIREA CALITII PRODUSELOR
AGRICOLE DIN SECTORUL DE AGRICULTUR ECOLOGIC

Actul normativ:
HG 759/21.07.2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru mbuntirea
calitii produselor agricole n sectorul de agricultur ecologic;
Ordinul nr.17/20.01.2011 privind aprobarea reducerilor i excluderilor aplicabile
cererilor de plat a ajutorului specific pentru mbuntirea calitii produselor agricole
n sectorul de agricultur ecologic.

Ajutorul specific se acord conform art. 68 alin. (1) lit a) pentru mbuntirea calitii
produselor agricole din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, n conformitate cu prevederile
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 privind producia ecologic i etichetarea produselor
ecologice.
Prezentul ajutor specific are ca scop:
- mbuntirea calitii produselor agricole prin trecerea exploataiilor din agricultura
convenional la practicarea agriculturii ecologice;
- creterea suprafeelor i a numrului exploataiilor agricole nregistrate n sistemul de
agricultur ecologic;
- evitarea ieirii din sistemul de agricultur ecologic a exploataiilor care sunt
certificate n acest sistem;
- oferirea de alimente cu gust i caliti autentice i sigure ctre consumatori, certificate
de ctre un organism de inspecie i certificare.

n intervalul 01.08.2010-15.01.2011 au fost depuse un numr de 12 cereri din care 10 cereri
sunt validate cu valoarea autorizat la plat de 140.097,07 lei.


AJUTOR SPECIFIC PENTRU PRODUCTORII DE LAPTE DE VAC
DIN ZONE DEFAVORIZATE


Actul normativ:
HG 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat productorilor de lapte de vac
din zonele defavorizate cu modificrile i completrile ulterioare
Schema de plat a ajutorului specific se acord conform art 68 lit 1 b) din Regulamentul
(CE) nr. 73/2009, pentru meninerea produciei n concordan cu volumul nivelului cotei de
lapte, aferente zonelor defavorizate.
Are ca scop:
- Pstrarea veniturilor beneficiarilor la un nivel corespunztor asigurrii unui nivel de trai
decent n zonele defavorizate.
- Pstrarea materiei brute autohtone i zonale n vederea asigurrii premizelor pentru
valoarea adugat brut, n special prin producia tradiional i asigurarea cu alimente pentru
pieele de proximitate.
- Prevenirea deprecierii nivelului de trai n zonele defavorizate i evitarea abandonului
aezrilor rurale din aceste zone.
n intervalul 18.08.2010-20.09.2011 au fost depuse un numr de 1.898 cereri cu 6.321
capete. Cererile au fost operate n baza de date urmnd ca n anul 2012 s fie verificate i
autorizate la plat.
26AJUTOARE DE STAT

MOTORIN CU ACCIZ REDUS
Actul normativ:
OMADR nr.126/2010 pentru aprobarea procedurilor specifice de implementare i
control, precum i formularistica necesar privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina
utilizat n agricultur;

Ajutorul de stat se acord sub form de rambursare a diferenei dintre acciza standard i
acciza redus (stabilit la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizat la efectuarea
lucrrilor mecanizate n agricultur.

Beneficiarii sunt productorii agricoli, persoane fizice autorizate, ntreprinderile
individuale i ntreprinderile familiale constituite potrivit O.U.G. nr. 44/2008 privind
desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile
individuale i ntreprinderile familiale, cu modificrile ulterioare, i/sau persoane juridice,
grupuri de productori recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizaii de
productori recunoscute, dup caz, care sunt nregistrai n Registrul agricol, Registrul
fermelor, Registrul plantaiilor viticole, alte evidene funciare, care exploateaz terenuri
agricole, individual sau n forme de asociere conform legislaiei n vigoare, n scopul obinerii
produciei agricole.

n intervalul 01.01.2011-31.01.2011 au fost depuse un numr de 233 cereri cu valoarea
sprijinului acordat de 1.928.122,62 lei.(cererile aferente trimestrului IV din anul 2010)
n intervalul 01.04.2011-30.04.2011 au fost depuse un numr de 270 cereri cu valoarea
sprijinului acordat de 1.753.894,89 lei.(cereri aferente trimestrului I-din anul 2011)
n intervalul 01.07.2011-31.07.2011 au fost depuse un numr de 294 cereri cu valoarea
sprijinului acordat de 2.309.202,14 lei. .(cereri aferente trimestrului II- din anul 2011)
n intervalul 01.10.2011-30.10.2011 au fost depuse un numr de 304 cereri cu valoarea
sprijinului acordat de 3.668.742,08 lei. .(cereri aferente trimestrului III- din anul 2011)
n intervalul 02.12.2011-30.12.2011 au fost depuse un numr de 389 cereri de acord
prealabil pentru finanare prin rambursare pentru motorina cu acciz redus , pentru anul 2012.

PRIME DE ASIGURARE

Actul normativ:
HG 756/2010 aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a
ajutorului de stat n agricultur pentru plata primelor de asigurare

Ajutorul de stat se acord pentru primele de asigurare aferente polielor de asigurare
ncheiate dup data de 19 august 2010, data publicrii numrului de nregistrare a cererii de
exceptare pe site-ul Direciei Generale pentru Agricultur i Dezvoltare Rural din cadrul
Comisiei Europene (DG AGRI).
Ajutorul de stat se acord beneficiarilor sub form de rambursare a unei cote
procentuale din costul primelor de asigurare pltite de ctre productorii agricoli, dup cum
urmeaz:
- 70% pentru poliele care prevd acoperirea pierderilor cauzate de fenomene
meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale;
- 50% pentru poliele care prevd acoperirea pierderilor cauzate de fenomene
meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum i a altor pierderi
27

cauzate de de fenomene meteorologice nefavorabile i/sau a pierderilor cauzate de boli ale
animalelor ori ale plantelor sau de infestri parazitare.
Beneficiarii ajutorului de stat pentru plata primelor de asigurare sunt:
- ntreprinderile mici i mijlocii care desfoar activitate n domeniul produciei primare
agricole, definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii
ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare, i conform
prevederilor anexei I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de
declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaa comun n aplicarea articolelor
87 i 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat n
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 214 din 9 august 2008.

n intervalul 01.05.2011-31.05.2011 au fost depuse un numr de 125 cereri pentru
sectorul vegetal cu valoarea sprijinului acordat de 408.284,67 lei.
n intervalul 01.07.2011-31.07.2011 au fost depuse un numr de 1 cerere pentru
sectorul zootehnic cu valoarea sprijinului acordat de 3.536,00 lei.
n intervalul 01.10.2011-31.10.2011 au fost depuse un numr de 104 cereri pentru
sectorul vegetal cu valoarea sprijinului acordat de 548.646,00 lei.

AJUTORUL DE STAT PENTRU REALIZAREA ANGAJAMENTELOR
ASUMATE VOLUNTAR N FAVOAREA BUNSTRII PSRILOR

Actul normativ:
HG 237/2011 pentru modificarea si completarea HG 838/2010 privind aprobarea
normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea
angajamentelor asumate voluntar in favoarea bunastarii pasarilor
n cursul anului 2011 (trimestrial) au fost depuse un numr de 8 cereri din care 5
cereri sunt aprobate cu valoarea sprijinului acordat de 22.131.113,95 lei.


AJUTORUL DE STAT PENTRU REALIZAREA ANGAJAMENTELOR
ASUMATE VOLUNTAR N FAVOAREA BUNSTRII I PROTECIEI
PORCINELOR

Actul normativ:
HG 838/2010 i HG 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a
ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar in favoarea
bunastarii porcinelor ,cu modificrile i completrile ulterioare
n cursul anului 2011 ( trimestrial) au fost depuse un numr de 7 cereri din care 6
cereri sunt aprobate cu valoarea sprijinului acordat de 4.992.216,96 lei.

PNDC N SECTORUL ZOOTEHNIC-SPECIA BOVINE
Actul normativ:
OMADR 215/2010- pentru stabilirea modului de implementare a criteriilor de
eligibilitate i termenii de referin pentru aplicarea schemelor de pli naionale
directe complementare n sectorul zootehnic,la specia bovine, cu modificrile i
completrile ulterioare

n intervalul 05.07.-31.08.2011 au fost depuse un numr de 8.191 cereri pentru un
numr de 50.899 capete solicitate , din acest total rmnnd 8.190 cereri eligibile cu 49.863
capete eligibile valoarea sprijinului ce urmeaz a fi acordat fiind de 20.443.830 lei.

28


PNDC N SECTORUL ZOOTEHNIC-SPECIA OVINE/CAPRINE

Actul normativ:
OMADR 98/2010- pentru stabilirea modului de implementare, a condiiilor specifice i
a criteriilor de eligibilitate i termenii de referin pentru aplicarea schemelor de pli
naionale directe complementare n sectorul zootehnic,la specia ovine/caprine, cu
modificrile i completrile ulterioare
n intervalul 16.05-15.06.2011 au fost depuse un numr de cereri dup cum urmeaz:
pentru specia ovine- 898 cereri depuse cu 121.713 capete solicitate
au ramas eligibile 874 cereri cu 117.064 capete
suma total de plat 4.606.304 lei
pentru specia caprine -284 cereri depuse cu 17.347 capete solicitate
au ramas eligibile 275 cereri cu 16.562 capete
suma totala de plata 652.292 lei

RENTA VIAGER AGRICOL
Actul normativ:
Legea nr.247/2005- TITLUL XI- despre Renta Viager

Renta viager agricol este instituit prin Legea nr. 247/2005 privind reforma n
domeniile proprietii i justiiei, precum i unele msuri adiacente n scopul concentrrii
suprafeelor agricole n exploataii eficiente impuse de necesitatea modernizrii agriculturii
Romniei i compatibilizrii acesteia cu agricultura din rile membre ale Uniunii Europene.
Fondurile necesare pentru plata rentei viagere agricole se asigur de la bugetul de stat
prin bugetul Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale.
n vederea avizrii carnetului de rentier, solicitantul trebuie s se prezinte la centrul
judeean al APIA, respectiv al municipiului Bucureti, n perioada 1 martie - 31 august a
fiecrui an.
Cuantumul rentei viagere agricole reprezint echivalentul n lei a 100 euro/an pentru
fiecare hectar de teren agricol extravilan nstrinat/pentru care s-a ncheiat acordul cu
investitorul i echivalentul a 50 euro/an pentru fiecare hectar de teren arendat din extravilan.
n intervalul 01.03.2011-31.08.2011 au fost vizate un numr de 2.248 carnete de
rentier cu valoarea sprijinului acordat de 1.425.134,55 lei.


INFORMARE I COMUNICARE/PROMOVARE

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale prin Agenia de Pli i Intervenie n
Agricultur Centrul Judeean Buzu a demarat, nc din luna februarie a acestui an,
activitatea privind informarea fermierilor care pot beneficia de sprijinul acordat din fondurile
Uniunii Europene prin depunerea unei cereri de plat.
n perioada 15-28 februarie 2011, grupul de lucru constituit la nivelul Centrului
Judeean Buzu, sub directa coordonare a directorilor instituiei, a stabilit un program de
informare a fermierilor pe fiecare sat i comun avnd loc un numr de 91 ntlniri cu
fermierii. La aceste ntlniri au fost prezentate formularele cererii de plat, condiiile de
eligibilitate, termenele de depunere, arondarea comunelor pe centre locale A.P.I.A. i
repartizarea fermierilor pe fiecare funcionar din Centrul Local.
Fiind deja n al cincilea an de desfurare a campaniei, fermierii, att persoane fizice,
ct i persoane juridice, nu au mai fost n numr mare la ntlnirile care au avut loc. Au
participat un numr de aproximativ 1650 persoane.

29

Materialele care s-au distribuit n aceast campanie au fost: Afie cu INFORMEAZ-
TE! 870 buc., Afie cu DEPUNE CEREREA DE SPRIJIN 870 buc., pliante 28283 buc.
Postarea afielor n fiecare U.A.T. s-a fcut n locuri de maxim vizibilitate cum sunt
primria, biserica, magazine locale, staii de autobuz, trguri de animale, etc.
Instituiile mass-media acreditate de Centrul Judeean Buzu n cursul anului 2011 sunt:
Radio Romnia Actualiti i Radio Antena Satelor, Radio Express Fm, Revista lunar local
Realitatea Economic, ziarul local Opinia Buzu, ziarul local ansa Buzoian, cotidianul local
Strada, ziarul judeean Direct, post local Focus TV, Radio Focus, ziarul local Viaa Buzului,
Radio Campus, postul local Campus TV.
Exist o colaborare foarte bun ntre instituie i reprezentanii mass-media locale i ori
de cte ori este nevoie de a informa fermierii n campaniile de depunere a dosarelor, au existat
materiale difuzate prin care acetia erau ndrumai cum s procedeze i cui s se adreseze
pentru a beneficia de subveniile acordate din bugetul naional sau comunitar.

30

II. Analiza SWOT

Puncte tari Puncte slabe
-dotarea cu tehnic performant i personal
calificat n operarea pe computer

-posibiliti multiple de informare- comunicare
n interiorul instituiei (acces la internet pentru
fiecare computer, acces la biblioteca
actualizat de acte normative, legislaie
naional i comunitar, etc.)

-structura organizatoric pe activiti
corespunztoare

-structuri compatibile cu standardele UE

-relaii bune de colaborare cu alte structuri ale
administraiei publice locale i central

-procent de 90% al personalului cu studii
superioare

-personal insuficient ca numr

-birocraie excesiv

-dificulti de comunicare cu fermierii, cu
unele autoriti ale administraie publice locale

-insuficient spaiilor de funcionare, arhivare
i primire a fermierilor

-transparena relativ redus a acestei instituii
prin faptul c nu au un site oficial de unde poi
accesa informaiile de care ai nevoie

-timp insuficient de studiu, pentru o legislaie
stufoas i proceduri complexe

-desele deficiene i ntreruperi ale programului
informatic de nregistrare i de prelucrare a
datelor din cererile de sprijin

-buget limitat alocat formrii profesionale


Oportuniti Ameninri
-existena fondurilor comunitare i naionale
pentru subvenionarea agriculturii

-existenta fondurilor europene destinate
dezvoltrii instituionale

-posibilitatea stabilirii de contacte cu instituii
similare din statele member UE

-ineficienta n activitate datorit lipsei de
mobilizare a tuturor angajailor i a
interpretrii, de multe ori greite, a
procedurilor de acordare a subveniilor

-neacoperirea n totalitate a sarcinilor stabilite,
datorit volumului mare de lucrri

-conjunctura economic ( criz)31

Recomandri

Implementarea unei platforme de e-learning pentru a ajuta la perfecionarea i
profesionalizarea personalului
mbuntairea sistemului de lucru care implic MS, IT, CT, n aa fel nct, procesarea,
verificarea, controlul administrativ i controlul pe teren s se fac ntr-o manier
coerent, care s nu genereze dificulti majore
mbuntairea condiiilor de munc pentru personalul angajat prin asigurarea de spaii
corespunztoare, necesare desfurrii activitilor curente, precum i n vederea
arhivrii cererilor depuse de fermieri.
ntrirea sistemului de control intern privind respectarea atribuiilor i realizarea
activitiilor descrise n proceduri i prevzute n fiele de posturi ale personalului
angajat.
mbuntirea sistemului de monitorizare prin realizarea unui feedback corespunztor
ntre APIA CJ i CL, precum i ntre APIA CJ i APIA central.
Dimensionarea numrului de cereri pe salariat n aa fel nct s se nlture erorile
determinat de supraacarcarea cu cereri a personalului responsabil cu gestionarea
cererilor de plat pe suprafa.
Performarea sistemului de comunicare instituional intern i extern pentru realizarea
atribuiilor i responsabilitilor instituiei.

32

III. Etapa de fundamentare a proiectului

Necesitatea i oportunitatea proiectului:
Pornind de la unul din obiectivele APIA Buzu, acela de perfecionare a pregtirii
personalului implicat n derularea operaiunilor financiare aferente fondurilor: FEGA,
FEADR, BN, am considerat a fi necesar elaborarea unui proiect n domeniul resurselor umane.
Consider c este oportun un astfel de proiect deoarece resursa uman este chintesena oricrei
organizaii i implicit a dezvoltrii societii. Funcionarea eficace a unei instituii este
asigurat de un personal bine instruit, performant.
APIA reprezint organismul ce deruleaz fondurile europene prin implementarea
msurilor de sprijin pentru productorii agricoli, finanate att de la bugetul Uniunii Europene,
prin intermediul Fondului European pentru Garantare Agricol, ct i de la bugetul de stat al
Romniei, n limita sumelor alocate anual prin legea bugetului.
Pentru atragerea ct mai multor finanri din fondurile europene este necesar derularea
unui program de perfecionare profesional a personalului acestei agenii. Astfel se are n
vedere c instruirea tehnic specific a personalului s fie bazat pe utilizarea competentelor
corpului propriu de formatori, deja existent, ct i pe dezvoltarea acetuia prin selectarea de noi
membri i stimularea parteneriatelor i a schimburilor de experien, inclusiv externe. Aceste
modaliti de instruire pot fi diversificate prin utilizarea sistemului de videoconferina i a
platformei de e-learning.
Aadar, mi propun, prin acest proiect implementarea unei platforme e-learning pentru
personalul APIA care s rspund ndeplinirii obiectivului principal al acestei instituii.
Resursele necesare:

Resurse materiale Resurse umane: Resurse
informaionale:
Resurse
financiar:
-aparatura IT performanta i
accesoriile necesare
- un sistem de operare Linux;
-sistemul de baze date
MySQL
- mediul PHP
-staii PC prevzute cu un
sistem de operare, de
preferin Windows
mpreun cu: Adobe Acrobat
Reader; Un browser (Internet
explorer, Opera etc); O
aplicaie de e-mail; Windows
Media Player sau un alt
mediu video compatibil

-manager de proiect
-asistent manager
-specialiti
IT(informaticieni) care s
implementeze asceasta
platform
-traineri care s instruiasc
personalul n folosirea
ascestei platforme
-administratorul aplicaiei
-responsabilul
programului de studiu
- utilizatorii platformei
- Asistena online pentru
utilizatorii autorizai;
-materiale
didactice/informaionale
- tutoriale video
- teme de dezbatere
-forumuri de discuii
-videoconferine
-finantare din
surse externe
33


Rezultate estimate:
Proiectul de fata vizeaz dezvoltarea unui sistem de nvare la distan pentru personalul
APIA Buzu care va duce la perfecionarea i creterea nivelului de competente a personalului
i implicit la creterea performanelor organizaiei. Aceasta implic pregtirea i folosirea
platformei a unui numr de 104 angajai avnd funcii de execuie dup cum reiese din statul de
funciuni.

34

IV. Elaborarea fiei standard de proiect

Informaii de baz
Titlul proiectului : Investete n oameni, investete n performana. Platform eLearning
pentru personalul din cadrul centrului judeean APIA Buzu
Sectorul n care se ncadreaz tema: sectorul public
Locaia de implementare a proiectului: Romnia, APIA Centrul Judeean Buzu

Obiective
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea unui portal e-learning care
s faciliteze accesul la informaie i suport tehnologic de ultim or n vederea eficientizrii
procesului de instruire profesional,perfecionare i informare continu a personalului APIA Buzu
prin intermediul mijloacelor IT&C.

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:
Realizarea i implementarea unei platforme software de e-learning care s
permit furnizarea unor soluii de instruire pentru angajaii APIA Buzau
Dezvoltarea i popularea platformei de e-learning cu un numr de 80 cursuri
grupate pe 7 arii de instruire (tehnic, reglementare, IT, management, limbi strine, legislaie,
eficientizarea activitii), din care: 55% reprezint cursurile specifice activitii de baz ale
autoritii, iar 45% dintre acestea sunt cursuri generale
Instruirea unui grup reprezentativ de utilizatori cheie n utilizarea i
administrarea sistemului informatics
Creterea profesionalismului i a calitii profesionale a angajailor APIA prin
eficientizarea procesului de instruire, asigurndu-se instruirea anual a 90% din angajai


Justificarea ncadrrii temei proiectului n Planul Naional de
Dezvoltare 2007-2013

Proiectul se ncadreaza n Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii
Economice. Obiectiv general al POS-Cresterea Competitivitii Economice l constituie
creterea productivitii ntreprinderilor romneti pentru reducerea decalajelor fa de
productivitatea medie la nivelul Uniunii. Msurile ntreprinse vor genera pn n 2015 o
cretere medie a productivitii de cca. 5,5% anual i vor permite Romniei s ating un nivel
de aproximativ 55% din media UE.
Axa Prioritar 3 Tehnologia informaiei i comunicaiilor pentru sectoarele privat i
public
Domeniul major de intervenie 3.2 Dezvoltarea i creterea eficienei serviciilor
publice electronice
Operaiunea 3.2.3 Susinerea implementrii de aplicaii de e-Educaie i asigurarea
conexiunii la broadband, acolo unde este necesar
35

Obiectivul specific este de a pune la dispoziie serviciile administrative prin mijloace
electronice, de a crea beneficii att pentru utilizatori (ceteni, elevi, studeni i/sau mediul de
afaceri), sau pentru administraia public.
Durata maxim de desfurare a proiectelor este de 24 de luni, valoarea minim a
finanrii este de 500.000 LEI iar valoarea maxim este de 5.000.000 LEI pentru proiecte cu
impact la nivel local.
Condiii de eligibilitate pentru obinerea finanrii
Cererea de finanare (inclusiv anexele la formularul cererii de finanare) completat de ctre
solicitant, face obiectul verificrii eligibilitii solicitantului i a proiectului, pe baza criteriilor
enumerate n continuare i incluse n grila de verificare administrativ i a eligibilitii, prevzut n
anexa la prezentul Ghid.
Un proiect este eligibil dac scopul i obiectivele acestuia sunt n conformitate cu obiectivele
specifice ale Axei prioritare III, domeniului major de intervenie 2, respecta categoriile mentionate la
pag. 5 i respect urmtoarele prevederi:
1. Proiectul conine activitile eligibile obligatorii pentru operaiunea 3.2.3, conform punctului 6
din prezentul ghid;
2. Perioada maxim de implementare a unui proiect este de 24 de luni de la semnarea contractului
de finanare;
3. Valoarea finanrii nerambursabile solicitate se ncadreaz n limitele specificate pentru aceast
operaiune;
4. Proiectul se implementeaz pe teritoriul Romniei;
5. Proiectul respect principiul neutralitii tehnologice (nu se favorizeaz o anumit marc, soluie
tehnologic, hardware sau software) i ofer posibilitatea unei extinderi ulterioare
6. Proiectul respect reglementrile naionale i comunitare privind egalitatea de anse, dezvoltarea
durabil, regulamentele privind achiziiile publice, informarea i publicitatea
7. Proiectul va asigura standardele de securitate i confidenialitate a informaiilor, de prelucrare a
datelor cu caracter personal conform Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor
date, cu modificrile i completrile ulterioare i conform Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004
privind prelucrarea datelor cu caracter personal i protecia vieii private n sectorul
comunicaiilor electronice, cu modificrile i completrile ulterioare


Descrierea proiectului

Proiectul de fa va dezvolta o platform de eLerning care va cotine instrumente
specifice de management al nvrii i al coninutului educaional. Acesta urmrete s mbine
conceptul de nvare centrat pe persoana cu cele de eLearning i cu conceptele de nvare
adaptate mediului agricol.
ntregul efort al proiectului este orientat pentru a satisface nevoia de cunoatere a
specialitilor n domeniul agriculturii, asigurndu-se educarea forei de munc.
Un astfel de sistem informatic reprezint o noutate pentru specialitii din domeniu,
complexitatea sporit fcndu-l dificil de asimilat ntr-un timp scurt. Exist un necesar uria de
instruire a personalului i specialitilor din sistem, care datorit dinamicii intrrilor i ieirilor
de personal, nu se poate acoperi dect prin dezvoltarea unui sistem de instruire flexibil i uor
sustenabil pe termen mediu i lung.
Acest proiect ajuta la crearea unui sistem de nvare asistat de calculator i a content-
ului electronic necesar pentru mbuntirea deprinderilor i aptitudinilor personalului i
specialitilor care folosesc tehnologii GIS, n particular grupul int al specialitilor pentru
sistemul integrat IACS.
36

Coninutul educaional interactiv va fi realizat prin preluarea rezultatelor cercetrilor i
studiilor efectuate de parteneri, care vor fi transformate, prin instrumente informatice de
diferite niveluri de complexitate, n pachete educaionale.

Istoric i justificare
Prin realizarea i implementarea platformei de tip e-learning pentru instruirea online a
angajailor, proiectul contribuie la creterea profesionalismului angajailor APIA Buzu, ce se
va reflecta apoi n mod direct asupra beneficiarilor serviciilor oferite de APIA, cu impact
indirect asupra creterii productivitii la un nivel comparativ cu cel existent n cadrul
autoritilor de reglementare n domeniu din Uniunea European.
De asemenea, acest proiect poate rspunde dorinei studenilor prezeni n stagiile de
practic din cadrul autoritii de a acumula experiena i cunotine, facilitnd printr-un proces
de instruire adecvat inseria acestora pe piaa muncii, la exigenele din Uniunea European.
Un proiect asemntor a fost dezvoltat de SIVECO Romnia n parteneriat cu Agenia
Spaial Romn (ROA), Facultatea de mbuntiri Funciare i Ingineria Mediului (FIFIM),
TRADSYM Consult i Institutul Naional de Cercetare i Centrul Romn pentru Utilizarea
Teledeciei n Agricultur. Proiectul eLPIS Platforma de nvare la distan pentru specialitii
implicai n domeniul sistemelor integrate de gestiune i control din agricultur a realizat
dezvoltarea i implementarea unei soluii complete i sustenabile de eLearning, destinate
specialitilor ce utilizeaz tehnologii inovative pentru sectorul agricol.
Segmente din modelul pe care l propun sunt deja abordate, noutatea proiectului constnd n
coninutul educaional care se va realiza n cadrul proiectului. Acest coninut educaional abordeaz
domenii n care se constat o lips acut de materiale de instruire.37

Obictiv general Obiective specific Activitiile i mijloacele
folosite pentru
desfurarea acestora
Indicatori de
performan
Termene
de
realizare
(aprox.)
Costuri de
realizare
dezvoltarea unui portal e-
learning care s faciliteze
accesul la informaie i
suport tehnologic de ultim
or n vederea eficientizrii
procesului de instruire
profesional,perfecionare
i informare continu a
personalului APIA Buzu
prin intermediul
mijloacelor IT&C.

Realizarea i implementarea unei
platforme software de e-learning
care s permit furnizarea unor
soluii de instruire pentru
angajaii APIA Buzau

Achizitionarea de aparatura
IT si accesoriile necesare
(achizitii publice)
Numarul de unitati de
echipament achizitionate
si gradul de utilizare a
acestora
4 luni 300.000 LEI
Angajarea unor specilisti IT
care sa se ocupe de
implementarea acestei
platforme

Numarul de erori
inregistrate
3 luni 60.000 LEI
Dezvoltarea i popularea
platformei de e-learning cu un
numr de 80 cursuri grupate pe
7 arii de instruire (tehnic,
reglementare, IT, management,
limbi strine, legislaie,
eficientizarea activitii)

Realizarea unei echipe de
formatori ai continutului
informational

Experienta si calificarea
in acest domeniu
2 luni 15.000 LEI
Stabilirea curriculei si
realizarea continutului
informational fiecarui curs

Volumul de informatie
de transmis
5 luni 70.000 LEI
Validarea continutului
informational si incarcarea pe
platforma a acestuia de un
esantion tinta format de
specialisti in domeniu

gradul de utilizare
mijloacelor de distribuire
a informatiei
3 luni 15.000 LEI
Instruirea unui grup reprezentativ
de utilizatori cheie n utilizarea i
administrarea sistemului
informatic
Identificarea unui colectiv
alcatuit din persoane
competente care sa sprijine
exploatarea aplicatiei

Experienta in domeniul
IT
1 luna 10.000 LEI
Descrierea activitilor prin care poate fi susinut implementarea proiectului

38

Organizarea unor cursuri de
instruire privind utilizarea
platformei

Numarul de ore de
instruire
3 luni 60.000 LEI
Creterea profesionalismului i a
calitii profesionale a angajailor
APIA
Evaluarea cunostintelor
personalului inainte de
implementarea platformei

Rezultatele la teste si
verificari
1 luna 10.000 LEI
Evaluarea personalului dupa
parcurgerea cursurilor

Rezultatele la teste si
activitatea pe platforma
1 luna 15.000 LEI
555.000
LEI
Durata de desfasurare a proiectului este de 18 luni
39

V. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Unitatea de implementare prezentarea membrilor echipei de
proiect

a. Managerul de proiect:
Managerul de proiect rspunde de ndeplinirea obiectivelor, de respectarea termenelor, inclusiv
de persoanele implicate i de resursele alocate, n aa fel nct rezultatele muncii de proiect s
fie optime. Tot el alege membrii echipei, conduce echipa proiiectului i repreyinta proiectul n
raport cu terii

b. Asistent manager
Asistentul Manager se ocup n principal cu comunicarea interpersonal cu persoanele implicate
n realizarea proiectului, gestionarea informaiilor obinute n desfurarea activitii proprii i a
personalului subordonat, administrarea documentaiei, planificarea activitii proprii i a
personalului din subordine, adoptarea deciziilor privind activitatea din subordine, optimizarea
forei de munc din subordine, promovarea iniiativelor personalului din subordine, coordonarea
perfecionrii forei de munc din subordine.

c. Echipa de IT (programatori)
Aceasta se ocup cu instalarea i implementarea platformei, cu organizarea cursurilor n
domeniu i remedierea problemelor aprute.

d. Echipa de evaluatori
Acetia sunt responsabili cu evaluarea performanelor personalului att nainte ct i dup
urmrea cursurilor de pe platform, aplic chestionare de analiz a calitii activitilor derulate
i centralizeaz propunerile cadrelor didactice pentru anul colar urmtor

e. Echipa de formatori ai cursurilor
Au ca responsabilitatea planificarea activitilor de instruire, realizarea coninutului cursurilor i
modalitilor de prezentare.

f. Responsabil cu formarea continua
Are ca atribuii cunoaterea legislaiei privind perfecionarea i formarea continu a
personalului, asigur accesul la informaie pentru tot personalul, ntocmete rapoarte periodice
pentru ISJ, manager, responsabilul cu asigurarea calitii din unitatea proprie, iniiaz anual
aciuni de analiz i estimare a nevoilor de formare a personalului


Unitatea contractant (aut. de management)
Agenia de Pli i Intervenie n Agricultur Centrul Judeean Buzu. Aceasta se ncadreaz n
solicitanii eligibili din cadrul axei fiind o instituie public ce funcioneaz la nivel local.
40

VI.Repartizarea in timp a activitatiilor propuse in structura proiectului

Activitati
Ia
n
Fe
b
Ma
r
Ap
r
Ma
i
Iu
n Iul
Au
g
Sep
t
Oc
t
No
v
De
c Ian
Fe
b
Ma
r
Ap
r
Ma
i Iun
Achizitionarea de aparatura IT si accesoriile necesare

Angajarea unor specilisti IT care sa se ocupe de
implementarea acestei platforme
Realizarea unei echipe de formatori ai continutului
informational

Stabilirea curriculei si realizarea continutului informational
fiecarui curs
Validarea continutului informational si incarcarea pe
platforma a acestuia de un esantion tinta format de specialisti
in domeniu
Identificarea unui colectiv alcatuit din persoane competente
care sa sprijine exploatarea aplicatiei
Organizarea unor cursuri de instruire privind utilizarea
platformei
Evaluarea cunostintelor personalului inainte de
implementarea platformei
Evaluarea personalului dupa parcurgerea cursurilor