Sunteți pe pagina 1din 23

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI

FACULTATEA DE ADMINISTRAIE SI AFACERI


SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR
NESTL
LIDER MONDIAL N NUTRIIE, HEALTH &
WELNESS
PROFESOR STUDENI
***** ****

SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR
Anul I
Cup!n"
PROIECT ROU
Introducere ........................................................................................................................... 2
Scurt istoric al companiei Nestl ........................................................................................ 3
1.1.Compania Nestl n Romnia .................................................................................... !
I. "ICRO"E#I$% .............................................................................................................. &
II. "'CRO"E#I$% ........................................................................................................... (
II.1 'N'%I)' PEST ....................................................................................................... (
2.1.1.*actorii sociali ai companiei Nestle .................................................................. 1+
2.1.2.*actorii te,nolo-ici ai companiei Nestl ......................................................... 11
2.1.3.*actorii economici ai companiei Nestl ............................................................ 12
2.1... *actorii politici ai companiei Nestl ............................................................... 13
III. 'N'%I)' S/OT ...................................................................................................... 1.
3.1 Puncte tari 0 .............................................................................................................. 1.
3.2 Puncte sla1e0 ............................................................................................................ 1.
3.3 Oportunit2 i0 ............................................................................................................ 13
3.. 'menin 2ri0 ............................................................................................................. 13
I4. 'N'%I)' ST'5E6O%#ERI%OR ............................................................................ 1!
CONC%$)II ...................................................................................................................... 21
7I7%IO8R'*IE ................................................................................................................ 23
In#$%u&''
2
PROIECT ROU
Compania el9e:ian2 Nestl; <ondat2 n anul 1=!! de c2tre 6enri Nestl;
comerciali>ea>2 n ?ur de !.+++ de m2rci cu o lar-2 9arietate de produse@de la preparate
alimentare la ciocolat2 Ai de la ap2 mineral2 la ca<eaB. Printre acestea se num2r20 Nesca<;
NesCuiD; '<ter Ei-,t; C,eerios; Eoe; Nestea; C,ocapic; 5it 5at; %ion; 'loma; Nir9ana
etc. Compania are n pre>ent 33+.+++ de an-a?a:i care Ai des<aAoar2 acti9itatea n aproape
toate :2rile din ntrea-a lume.
4Fa:i pus 9reodat2 ntre1area cum poate Nestl s2 <ie at2t de acti9 pe pia:2 Ai n
acelaAi timp s2 satis<ac2 ne9oile tuturor consumatorilorG Raspunsul este c2 aceast2
companie mondial2 <acilitea>2 descentrali>area; are un o1iecti9 corporati9 <oarte puternic
Ai un sistem de conducere eHtrem de simplu Ai de concret. "odul n care Ai des<2Aoar2
acti9itatea; pasiunea pentru calitatea produselor Ai a rela:iilor interumane dar Ai am1i:ia de
a <i cea mai important2 companie de nutri:ie; s2natate Ai Iellness do9edesc succesul pe
care l are ast2>i.Cele .!1 de <a1rici ale companiei se a<l2 n ma?oritate n >one rurale;
acolo unde eHist2 consumul Ai materia prim2 a-ricol2.
n prezenta lucrare v vom oferi informaii despre mediul extern (
macromediu-micromediu) al companiei internaionale Nestl, mai precis principalii
factori care au dus la dezvoltarea acesteia.
n capitolele ce urmeaz vei observa efectuarea analizelor SW! (instrument
util pentru "nele#erea dezvoltrii sau declinul unei piee, care implic implicit
definirea poziiei unei firme), $%S! (examinare a punctelor tari si acelor slabe,
precum &i a oportunitilor &i ameninrilor din mediul extern ) &i cea a sta'e(oderilor
( #rupuri de interese care asi#ur re#larea mecanismului pieei ).
Sper2m ca prin acest re<erat s2 92 tre>im interesul asupra companiei el9e:iene
Nestl Ai c2 prin acesta s2 -ener2m o continuitate a studiului.
S&u# !"#$!& (l &$)p(n!'! Nestl
3
PROIECT ROU
Po9estea Nestl ncepe n 1=!! ntrFun oraA din El9e:ia numit 4e9eJ. *armacistul
de ori-ine -erman2 6enri Nestl a creat un produs alimentar 1a>at pe cereale Ai lapte
pentru su-arii care nu se puteau ,r2ni cu lapte matern. Produsul a <ost denumit K*arine
%acte 6enri NestlL; iar succesul nu a ntr>iat s2 apar2. Prima reuAit2 a <ost n ca>ul
unui copil n2scut prematur @micu:ul K/annerLB care nu tolera niciun <el de mncare.
#up2 ce <ormula Nestl a sal9at 9ia:a copilului; 9aloare produsului a <ost recunoscut2 iar
n c:i9a ani acesta se re-2sea n cea mai mare parte a pie:elor din ntrea-a Europ2.
Prima denumire a companiei a <ost KSociet *arine %acte 6enri NestlL care deFa
lun-ul anilor a cAti-at peste .+ de premii. Mns2 cel mai important a <ost cel de la
EHpo>i:ia "ondial2 din Paris; 1==. *ondatorul ntreprinderii AiFa <olosit numele drept
lo-o; precum Ai 1la>onul <amiliei sale F un cui1 de p2s2ri n care mama Ai ,r2neAte puiulF
lucru ce e9oc2 a<ec:iune; si-uran:2 Ai de9otament.
Odat2 cu trecerea timpului compania a nceput s2FAi m1un2t2:easc2 ni9elul
calit2:ii laptelui pra< iar primele ntreprinderi din a<ara El9e:iei nu au ntr>iat s2 apar2.
#up2 cri>a prin care compania a trecut n timpul primului r2>1oi mondial; aceasta a
nceput s2 cucereasc2 noi clien:i <olosind cei mai 1uni artiAti creatori de postere ai 9remii*
#up2 1(2+ compania iFa eHtins -ama de produse i a nceput s2 comerciali>e>e
ciocolat2. Mn 1(3.; Nestl a creat KPelar-onL; un produs <olosit pentru nou n2scu:ii ce
su<ereau de pro1leme de di-estie; <iind Ai cel mai 9ec,i din -ama companiei. Mntre cele
dou2 r2>1oaie; Nestl a or-ani>at concursuri cu 1e1eluAi Ai iFa <oto-ra<iat pe cAti-2tori.
$na dintre aceste ilustra:ii a <ost reprodus2 pe camioanele Nestl. Compania a sim:it
imediat e<ectele celui deFal doilea r2>1oi mondial. Pro<iturile au sc2>ut semni<icati9 de la
2+ milioane dolari in 1(3=; la ! milioane dolari in 1(3(. *a1ricile au <ost sta1ilite n :2rile
n curs de de>9oltare. R2>1oiul a a?utat la introducerea celui mai nou produs al
companiei; KNESC'*NL; care a <ost o 12utur2 de 1a>2 n armata american2. Nestl a
continuat s2 se eHtind2 deFa lun-ul anilor; prin ac,i>i:ii Ai parteneriate; printre care se a<l2
companii precum % OOral; Col-ate; Palmoli9e etc..
#e la o a<acere de dimensiuni mici; Nestl este un lider mondial pe pia:a
produselor alimentare datorit2 modului s2u de conducere e<icient Ai a strate-iei a1ordate.
Compania continu2 s2 e9olue>e Ai s2 se adapte>e la lumea n continu2 sc,im1are su1
mottoFul P8ood *ood; 8ood %i<eP.
.
PROIECT ROU
Pre>en:a companiei Nestl; pe o eHtins2 >on2 -eo-ra<ic2; repre>int2 unul dintre
a9anta?ele sale competiti9e. Pie ele interna:ionale pe care este pre>ent2 sunt urmatoarele
@cu principalele m2rciB0
F Pia a ca<elei 0 Nesca<e; Nespresso; TasterQs; C,oice; Ricore; Rico<<J; 7oriDa; )oe-asR
F Pia a apei minerale 0 Poland Sprin-; Nestle Pure %i<e; 4ittel; Ice "ountain.R
F Pia a altor 1auturi 0 Nestea; NesCuiD; Nescau; "ilo; Nestle; CaroR
F Pia a S#airJ T S,el< sta1leL0 Nestle; Nestle Ome-a Plus; 7ear 7rand; Co<<ee "ateR
F Pia a S#airJ T C,illedL0 Nestle; S9eltesse; Eoco; SDi; "olicR
F Pia a in-,e atei0 #elta; "e-a; Nestle; 'ntica 8elateria del Corso; "aHi1onR
F Pia a produselor pentru su-ari 0 Nestle; Nan; %acto-en; 7e1a; Nesto-en; Cerelac.R
F Pia a nutri iei de per<orman 2 0 PoIer7ar; Pria; "usas,iR
F Pia a S6ealt,Care NutritionL0 Nutren; Clinutren; Reptamen; "odulenR
F Pia a produselor culinare 0 "a--i; T,omJ; 7uitoni; Osem; Totole; %ean Cuisine; %a Cocineria;
/a-ner; 6ot PocDetsR
F Pia a ciocolatei; a napolitanelor si a 1iscuitilor 0 Nestle Crunc,; Cailler; 8alaDU "ilDJ1ar;
5it5at; Smarties; 7utter<in-er; 'ero; Polo; Eoe; %ion; NesCuiD; %ion; '<ter Ei-,tR
F Pia a produselor de ,rana pentru animale 0 Purina; *ancJ *east; 8ourmet; Pro Plan; Purina One;
TidJ Cats; "on PetitR
F Pia a cerealelor 0 C,ocapic; Estrelitas; *itness; Cini "inis; NesCuiD Cereale.R
3
PROIECT ROU
+*+*C$)p(n!( N'"#l, -n R$).n!(
'cti9itatea companiei n Romnia a nceput n anul 1((3 de:innd doar ! an-a?a:i.
Mntre timp num2rul an-a?a:ilor a crescut la 1+++ n sediile din 7ucureAti Ai TimiAoara. Mn
pre>ent; porto<oliul Nestl Romnia include produse cum ar <i0 ca<ea; cacao instant;
napolitane; 1atoane de ciocolat2; condimente; cu1uri i supe; ,ran2 pentru nouFn2scu i;
cereale pentru mic de?un i ,ran2 pentru animale de companie. Principalii competitori ai
Nestle pe pia:a din Romnia sunt 5ra<t *oods; Strauss; "aster<oods sau #r. OetDer.
Mn anul 2+++; Nestl Romnia a ac,i>i:ionat Eoe I7C; produc2tor de napolitane Ai
lider de pia:2. Societatea comercial2 Eoe a <ost <ost n<iin:at2 n TimiAoara de c2tre
*lorentin 7anu Ai 4asile C,iriac Ai a de9enit una dintre cele mai apreciate m2rci din
porto<oliu. Mn anul 2++!; Nestl a ac,i>i:ionat la ni9el re-ional compania -receasc2 #elta
Ice Cream iar n Romnia; aceasta a de9enit Nestl Ice Cream Romnia. Nestl Romnia;
ca Ai toate unit2:ile opera:ionale ale 8rupului Nestl; recunoaAte c2 oamenii sunt resursa
cea mai 9aloroas2. Pentru a r2spl2ti implicarea an-a?a:ilor; Nestl Romnia le o<er2
acestora pro-rame de instruire; n :ar2 sau n str2in2tate. Mn pre>ent in9esti:iile reali>ate de
Nestl in Romania dep2Aesc 1+ milioane de euro.

!
PROIECT ROU
I* MICROMEDIUL
'cesta cuprinde acei <actori eHterni care in<luen ea>2 n mod direct , nemi?locit
-rupul Nestl; iar aceasta poate eHercita un anume control asupra lor; in<luen nd la
rndul ei prin ac iuni speci<ice con<i-ura ia micromediului. Pot <i identi<icate >ece <or:e
ale micromediului; -rupate n dou2 trepte structurale; ast<el0
Fun!/$!!
*urni>orii -rupului Nestl sunt0 <ermierii; asocia iile de a-ricultur20 Produc2tori
de am1ala?e i di9erse recipienteR importatorii @ca<ea; cacaoBR etc. *urni>orii -rupului
Neslt; dar Ai a oric2rei alte ntreprinderi sunt acei <actori economici de mediu care i
con<er2 acesteia resursele necesare pentru des<2 urarea propriei acti9it2 i. 'st<el;
<urni>orii tre1uie pri9i i nu numai prin s<era tradi ional2; ci i ca prestatori de ser9icii
pri9ate sau pu1lice @po ta; ener-ia electric2; pro9ideri de Internet B sau <urni>ori de
resurse umane @o<icii de distri1uire a <or:ei de munc2; or-ani>atorii de tr-uri de ?o1uri;
unit2:ile de n92:2mnt Ai pre-2tire pro<esional2B.
Totu i; ponderea co9r itoare a <urni>orilor Sde contactL este dat2 de <irmele <urni>oare
de 1unuri Ai ser9icii compati1ile cu acti9itatea <irmei.
C$n"u)(#$!! 0!n(l! "! !n#')'%!(!!
'ceAtia pot <i reuni i su1 conceptul de clien i ai <irmei; adic2 acele persoane
?uridice sau <i>ice c2rora <irma le o<er2 produsele sau ser9iciile sale.
Mn cadrul -rupului Nestl pot <i identi<ica i urm2torii consumatori <inali i
intremediari0 lan urile de ma-a>ine @,JpermarDetFurile; supermarDetFurileB; consumatorii
<inali din toate re-iunile; indi<erent de seH; etnie; reli-ie etc.
C$n&u'n !!
C$n&u'n !! %!'& ! repre>int2 concuren ii care o<er2 acela i tip de produse i
anume 5andia; %indt; #r. OetDer; Eaco1s; /isDas; 4italis; 5norr etc.
&
PROIECT ROU
C$n&u'n#!! !n%!'&#! sunt <irmele care o<er2 produse similare consumatorilor;
dar cu caracteristici di<erite ce satis<ac alte ne9oi sau pre<erin e; ca de eHeplu0 'cti9ia
"ic de?un cu cereale de la #anoneR 7iscui i 7isDrem de la $lDer etc.
Su1"#!#u'n#!! sunt acei concuren:i care produc AiUsau comerciali>ea>2 1unuri si
ser9icii di<erite de ale <irmei; dar care; satis<2cnd aceleaAi ne9oi de consum; pot nlocui
produsele <irmei noastre ca de eHeplu0 co<et2riile; ceain2riile etc.
N$u23'n!4!! sunt acei concuren:i a1ia intrati pe o pia:2 sau ntrFun sector Ai care
9or ataca po>i:iile <irmelor de?a implantate. Mn-,e ata "ilDa; ca<eaua #onca<e repre>int2
produse recent ap2rute pe pia a care <ormea>2 o concuren 2 acer12 pentru -rupul Nestl
i nu numai.
S!n%!&(#'l' 5! (&4!$n(!(#ul
'ceste -rupuri sociale apar in cate-oriei de in2torilor de interese n ceea ce pri9e te
-rupul Nestl; cu alte cu9inte staDe,olderii. Sindicatele sunt interesate de pro<ita1ilitatea
i cre terea <irmei precum i de modul n care se re<lect2 acestea n c ti-urile salariale
ale personalului i de si-uran a locurilor de munc2.
'c:ionariatul este interesat pe deFo parte de maHimi>area 9alorii patrimoniului
<irmei n capitalul c2reia de:ine ac:iuni; iar pe de alt2 parte de renta1ilitatea capitalului
in9estit; tradus2 n di9idendele ncasate sau ncasa1ile.
=
PROIECT ROU
II* MACROMEDIUL
"acromediul companiei de talie mondial2 Nestl cuprinde totalitatea <actorilor
economici; politici; demo-ra<ici; educa:ionali; ecolo-ici; sociali; te,nolo-ici; le-islati9i Ai
culturali. 'ceAtia in<luen:ea>2 n mod indirect acti9itatea <irmei; mai precis climatul n
care Nestl Ai des<2Aoar2 munca. Pentru a anali>a macromediul ntreprinderii 9om <olosi
modelul PEST. 'cest acronim apare uneori su1 <ormele STEP; PEST%E; PESTE%I ;
eHtinderi la mai mul:i <actori.
))*+ ,N,-)., $%S!
'nali>a PEST studia>2 patru <actori importan:i ai macromediului; <iind 9i>i1il
impactul -enerat de c2tre aceAtia asupra <irmei. "odelul PEST include0
6 6 F(&#$!! p$l!#!&! 7 care con:in re-lement2rile le-islati9e Ai ?uridice destinate
s2 apere interesele indi9i>ilor Ai ale societ2:ii. Pot <i preci>ate 0 aspectele
ecolo-ice; le-isla:ia n 9i-oare; politica n domeniul taHelor Ai
impo>itelor; politici -u9ernamentale Ai comerciale etc. %e-isla:ia
urm2reAte trei o1iecti9e 0 prote?area consumatorului; a concuren:ei Ai a
societ2:ii.
6 6 F(&#$!! '&$n$)!&! 7 care <ac re<erire la modalit2:ile de alocare a resurselor
unei <irme. 'ici pot <i men:ionate0 <iscalitatea; comportamentul
clien:ilor; rata do1n>ii Ai cea de sc,im1 9alutar; ritmul de creAtere
economic2; -radul de ocupare a <or:ei de munc2; e9olu:ia Ai distri1u:ia
9eniturilor etc. 'ceAtia pot <i studia:i n corela:ie cu <actorii demo-ra<ici
Ai culturali.
6 6 F(&#$!! #'8n$l$9!&! 7 <ac re<erire la intensi<icarea poten:ilului economic al
societ2:ii. Pentru specialiAti sunt importante urm2toarele aspecte0accesul
la te,nolo-ie; mecanismul de ac,i>i:ii <olosit de consumatori;
de>9oltarea economiei competiti9e; rata de nnoire te,nolo-ic2 etc.
(
PROIECT ROU
6 6 F(&#$!! "$&!(l! 7 cuprind aspecte de ordin demo-ra<ic @ 9rsta; seHul;
ocupa:ia Ai rasa B Ai cultural @ rolul <emeii Ai in<luen:a reli-iei n
societateB. 'ceAti <actori a<ectea>2 necesit2tiile consumatorilor Ai
dimensiunea pie:elor poten:iale.
:*+*+*F(&#$!! "$&!(l! (! &$)p(n!'! N'"#l'
Consumatorul repre>int2 componenta principal2 de pe pia:a Nestl deoarece aceAtia
in<luen:ea>2 n mod direct e9olu:ia 9n>2rilor de produse. Strate-ia <irmei <ace re<erire la
reali>area de produse de calitate superioar2 pentru sporirea satis<ac:iei consumatorilor.
Produsele Nestl sunt accesi1ile oric2rei persoane indi<erent de 9arst2; seH; ocupa:ie;
9enit; educa:ie etc.
Potri9it unui studiu e<ectuat de c2tre compania de cercetare ISR' Center; dedicat
m2rcii de cereale *itness se o1ser92 c2 popula:ia cu 9rst2 cuprins2 ntre 2+F2 de ani
respecti9 ntre 3+F3 de ani constituie un element propice; <a9ora1il unei diete ec,ili1rate.
Mn sc,im1 consumatorilor cu 9rste cuprinse ntre .+ Ai 3 de ani acest tip de marc2
Nestl se diminuea>2 treptat. 'tt <emeile ct Ai 12r1a:ii pre<er2 cerealele Nestl
sin-urele lucruri care di<er2 <iind m2rciile. Potri9it studiului; compania este n topul
pre<erin:elor la ni9elul tuturor cate-oriilor de 9rst2.
Con<orm studiului reali>at de Nesca<e Romnia n cea ce pri9eAte ca<eaua pre<erat2
31V dintre consumatori pre<er2 ca<eaua tare; 31V pe cea <in2 Ai cu mult2 spum2 iar 1=V
pre<er2 o ca<ea re>ona1il2 :in2nd cont de intensitatea -ustului; aromei Ai t2riei. %a sonda?
au participat 2...3 de <emei Ai 1.2(! de 1ar1a:i. #in punct de 9edere al 9rstei 2&V au
92rste cuprinse ntre 1= Ai 23 de ani; .1V ntre 23 Ai 33 de ani n timp ce 32V au peste 33
de ani. 'st2>i Nesca<e este marca de ca<ea num2rul 1 n lume <iind con9ena1il2
persoanelor indi<erent de pre<erin:ele <iec2ruia. 'cest lucru este posi1il datorit2
9ariet2:ilor de produse pentru toate -usturile.
Mn -eneral; <emeile sunt cele care se ocup2 cu apro9i>ionarea produselor ntrFo
<amilie; iar tot ele sunt cele mai mari consumatoare de ciocolat2; aspect con9ena1il
companiei Nestl. Sc2derea num2rului de mem1rii dintrFo <amilie a<ectea>2 n mod direct
<irma deoarece n porto<oliul acesteia ntlnim Ai produse destinate copiilor. Mn cea ce
1+
PROIECT ROU
pri9eAte mpar:irea pe mediile de re>iden:2; con<orm Recens2mantului Popula:iei Ai
%ocuin:elor din 2+11 32V din popula:ia romn2 locuieAte n mediul ur1an iar restul de
.&V n cel rural. 'cest aspect este <a9ora1il companiei Nestl deoarece persoanele au
acces mai uAor la produsele <irmei -enernduFi pro<it.
Compania de talie mondial2 Nestl are un deose1it respect pentru di<eritele culturi
Ai tradi:ii; ne<2cnd discrimin2ri pe 1a>2 de reli-ie; ras2; na:ionalitate etc. *irma depune
e<ort s2 se inte-re>e n cultura Ai tradi:iile din :2rile unde acti9ea>2. Compania este
conAtient2 de responsa1ilitatea social2 pe care o de:ine se implic2 n pro-rame Ai proiecte
pentru educare Ai <ormare; n ac:iuni carita1ile; acti9it2:i <i>ice Ai dona:ii de alimente;
a?utoare umanitare; spri?in pentru art2 Ai cultur2 etc.
Pro-ramele K)ilele CariereiL Ai KC,eia SuccesuluiL de>9oltate n parteneriate cu
'IESEC 7ucureAti precum Ai Eunior 'c,ie9ement Romania demonstre>2 implicarea
companiei n 9ia:a indi9i>ilor. Nestl particip2 Ai la de>9oltarea ac:iunilor educa:ionale
cum ar <i clu1uri de miAcare Ai distrac:ie; KE uAorW )m1etul planetei st2 n puterea taWL;
K"ic de?un cu cerealeWL etc.
:*+*:*F(&#$!! #'8n$l$9!&! (! &$)p(n!'! N'"#l,
%iderul mondial n nutri:ie; ,ealt, X Ielness; Nestl; are ca scop asi-urarea
calit2:ii Ai si-uran:a produselor pentru consum. Prin urmare ec,ipamentele; te,nicile;
metodele Ai sistemele a9ansate sunt necesare pentru o calitate superioar2 a produselor.
Nestl doreAte ca tot personalul <irmei ct Ai mediul eHtern al acesteia s2 transmit2
preocuparea pentru calitate. PrintrFo te,nolo-ie a9ansat2 ntreprinderea a reuAit s2 cree>e
noi metode de satis<acere a ne9oilor consumatorilor Ai s2 modi<ice cererea consumului pe
pia:2 Ai natura concuren:ei.
$n eHemplu pentru a demonstra te,nolo-ia <olosit2 de companie este ncercarea
acesteia; n parteneriat cu <irma american2 C,romocell Corporation; de a detecta
in-rediente care au un -ust similar cu cel al s2rii. 'cest lucru iFar produce companiei
1ene<icii ma?ore. Nestl a eliminat peste 2.+++ de tone de sare din produsele alimentare la
ni9el mondial. PScopul nostru este de a m1un2t2:i produsele de lar- consum <olosind o
Atiin:2 de ultim2 -enera:ie Ai te,nolo-ia de 9r< C,romo9ertL ; a declarat C,ristian 5op<li;
11
PROIECT ROU
C,ie< EHecuti9e O<<icer o< C,romocell. Cte9a dintre produsele cu un con:inut redus de
sare sunt crna:ii 6erta 5nacDi Ai Aunca %e 7on Paris din *ran:a.
Pentru a <ace o n-,e:at2 mai 1un2 compania a nceput s2 cola1ore>e cu Institutul
pentru Cecetarea )2pe>ii Ai '9alanAelor din El9e:ia. Cu noua te,nolo-ie de care dispune;
Nestl doreAte s2 men:in2 teHtura n-,e:atei mai mult2 9reme. #eocamdat2 acest lucru nu
a <ost posi1il; dar cercet2torii continu2 s2 -2seasc2 noi solu:ii penru o n-,e:at2 mai
re>istent2.
Compania Nestl 1ene<icia>2 de aplica:ii /e1 moderne cum ar <i te,nolo-iile
7i>>TalD Ai "icroso<t 7usiness to 7usiness. 'ceste aplicatii scad costurile de comunicare
cu <urni>orii Ai distri1itorii.Codurile cu 1are; sistemele automate de transport Ai
depo>itare Ai de>9oltarea sc,im1ului electronic de in<orma:ii sunt doar cte9a dintre
ino9a:iile te,nice care au dus la reli>2ri consemnate.
Te,nolo-ia presupune cercetare Ai de>9oltare. *2r2 aceste dou2 componente
Nestl nu ar <i putut de9eni Sliderul industriei alimentare n nutri:ie; s2natate Ai IellnessL.
:*+*;*F(&#$!! '&$n$)!&! (! &$)p(n!'! N'"#l,
E9olu:ia companiei Nestl din punct de 9edere economic :ine de puterea de
cump2rare a consumatorilor; precum Ai de modul de c,eltuire a 9eniturilor. Compania a
<ost lider2 pe pia:a produselor lactate pentru copii; cu o cot2 de 1&V n 2+1+.
Nestle a ntmpinat -reut2:i n anul 2+11 datorit2 9aria:iei <rancului el9e:ian. Mn
urma acestei <apt 9eniturile companiei el9e:iene au sc2>ut cu 13;. procente. *irma a
o1:inut re>ultate <inanciare considera1ile n primele nou2 luni ale anului 2+12;
nre-istrnd o ci<r2 de 9n>2ri mai mare cu 11 procente. Potri9it unei pu1lica:ii ap2rute in
>iarul 8ndul din data de au-ust 2+12 ac:iunile companiei au crescut cu 2V dup2 ce
<irma Ka raportat creAterea 9eniturilor n Europa; 'merica de Nord Ai 'merica %atin2 n
trimestrul al doilea datorit2 ma?or2rii pre:urilor.L
Nestl a in9estit 13 milioane C6* n <a1rica din 5ins,asa; prima desc,is2 n
'<rica Ecuatorial2. 'ceasta a <ost urmat2 de o a doua <a1ric2; n 'n-ola. 'mandou2 <ac
parte din pro-ramul de in9esti:ii n 9aloare de 13+ de milioane C6T; pe care compania lF
a lansat n 2+1+. 8rupul Nestl a cump2rat 7a1J Nutrition de la P<i>er cu 11;=3 miliarde
12
PROIECT ROU
de dolari n anul 2+12 spernd ca a<acerea s2Fi aduc2 o creAtere de pn2 la 2;. miliarde de
dolari.
:*+*<* F(&#$!! p$l!#!&! (! &$)p(n!'! N'"#l,
Pentru 8rupul Nestl le-isla:ia este o parte important2; 1ene<ic2 oric2rei companii
deoarece aceasta ne -arantea>2 c2 <irma operea>2 dup2 cele mai nalte standarde. Nestl
Ai men:ine promisiunea de a respecta le-isla:ia aplica1il2 n :2rile n care este pre>ent2.
Compania de talie mondial2 sus:ine #eclara:ia $ni9ersal2 a #repturilor Omului; care st2
la 1a>a Principiilor #repturilor Omului din cadrul 'cordului 8lo1al al ON$; precum Ai a
practicilor de munc2. $n ast<el de principiu este eliminarea tuturor <ormelor de munc2
<or:at2 Ai o1li-atorie.
Nestl asi-ur2 respectarea con<iden:ialit2:ii in<orma:iilor cu pri9ire la
consumatorii s2i; acest lucru <iind 9ala1il Ai n rndul an-a?a:iilor. Mntreprinderea Ai
asum2 r2spunderea n ca>ul unor incidente pro<esionale dar n acelaAi timp le o<er2
protec:ie. Compania se str2duieAte s2 prote?e>e mediul ncon?ur2tor n toate acti9it2:ile pe
care le <ace; str2duinduFse s2 utili>e>e resursele naturale ct mai e<icient pentru a e9ita
pierderile. 8estionarea apei este un <actor important pentru companie; depunnd e<orturi
considera1ile pentru a reduce cantitatea de ap2 n acti9it2:ile pe care le des<2Aoar2.
Politica de mediu a produselor Nestl se re>um2 la si-uran:a alimentar2; precum
Ai la re-lement2rile Ai cerin:ele de calitate. Sistemul de "ana-ement al Calit2:ii asi-ur2
li9rarea produselor de nalt2 calitate. Compania se asi-ur2 ca <iecare consumator s2 <ie
in<ormat n le-2tur2 cu produsele pe care le <oloseAte; ntrFun mod care nu ncura?ea>2
consumul n eHces. 8rupul Nestl a introdus codul interna:ional O"S cu pri9ire la
"arDetin-ul Mnlocuitorilor de %apte "atern n <iecare stat care este mem1ru O"S.
Compania se ocup2 cu implementarea codului O"S Ai n :2rile n curs de de>9oltare c,iar
dac2 -u9ernul sFa ocupat de acest lucru sau nu.
*irma Nestl respect2 cele opt Con9en:ii <undamentale ale Or-ani>a:iei
Interna:ionale a "uncii. Printre acestea se numar2 Con9en:ia 13= @ 92rsta minim2 pentru
an-a?are B Ai Con9en:ia 1=2 @ cele mai -ra9e <orme de munc2 a copiilor B. Politica de
Resurse $mane stimulea>2 respectul reciproc; credin:a n rela:iile interpersonale;
cola1orarea etc..
13
PROIECT ROU
III* ANALIZA SWOT
;*+ Pun&#' #(! 7
%ider mondial pe pia a produselor alimentare R
O<ert2 destinat2 att pie ei interne ct i celei eHterne R
#i9ersitatea -amei de produseR
Calitatea deose1it2 a produselorR
'1ilit2 i comerciale R
Recrutarea distri1uitorilor se reali>ea>2 n con<ormitate cu standardele
companieiR
#e inerea de mi?loace de transport per<ormante pentru reali>area
distri1u ieiR
#istri1uirea produselor se reali>ea>2 pe numeroase pie e de des<acereR
%oialitatea clien ilor i a distri1uitorilor.
/*0 $uncte slabe1
Transportul de<icitar al produselor datorit2 circula iei -reoaie a in<orma iilor R
Produsele nu se pot rali>a S oriunde; oricnd Ai oricumL datorit2 c2ilor de<icitare
de distri1u:ieR
Plasarea produselor -enerea>2 costuri ridicateR
#istri1u ia se reali>ea>2 ntrFun mod ine<icientR
Reali>area distri1u iei ntrFun timp ndelun-at i cu 9olum mare de munc2R
Comunicarea de<icitar2 dintre <irm2 i distri1uitoriR
Recuperarea -reoaie a <luHurilor <inanciareR
1.
PROIECT ROU
/*/ portunit i1
'tra-erea de noi distri1uitori pentru eHtindereR
Implementarea unei te,nolo-ii a9ansate de distri1u ieR
Posi1ilitatea reali>2rii distri1utiei n mod direct
@produc2toriF1ene<iciariB sau prin canale scurte @cu o sin-ur2 9eri-2
intermediar2BR
Plasarea produselor prin intermediari speciali>a i pe anumite
cate-orii de produseR
'tra-erea unui in9estitor pentru de>9oltarea procesului de
distri1u ie R
Cererea de pe plan interna ionalR
'pari ia te,nolo-iei 7i>>TalD i a ultimelor te,nolo-ii "icroso<t
1usinessFtoF1usiness.
;*< A)'n!n =!7
Cre terea taHelor de eHportR
Cererea eHtern2 pentru produsele altor produc2tori interniR
'pari ia unor <irme care produc i comerciali>ea>2 produse similare n condi ii
de distri1u ie mai e<icienteR
EHisten a unor <iliale ale competitorilor r2spndite -eo-ra<icR
Concuren a si plasea>2 produsele direct n supermarDetFuri @"etro; 7illa;
Carre<our;Sel-rosB F <2r2 intermediar.
13
PROIECT ROU
IV* ANALIZA STA>EHOLDERILOR
'nali>a StaDe,olderilor repre>int2 un pas deose1it de important n identi<icarea Ai
implementarea strate-iei de de>9oltare Ai im1un2ta:ire a per<orman:elor -rupului Nestl.
S'ctoriiL de nteres -eneral pe pia:a economic2; cultural2 Ai social2; staDe,olderii de:in
un rol important n 9i>iunea Nestl Ai mereu au <ost n centrul aten:iei indi<erent de
po>i:ia lor <a:a de o1iecti9ele -rupului; nc2 de la primii paAi ai ora-ani>a:iei n perioada
anilor 1=!!.
StaDe,olderii <ac parte din misiunea Nestl; C4S SCreatn- S,ared 4aluesL; ce are ca
scop0
F Con<ormitatea total2 cu le-ile; pricipiile de a<aceri; conduita moral2R
F Sustena1ilitatea mediuluiR
F Mn9esti:ii n protec:ia apei; nutri:ia Ai de>9oltarea a-riculturii Ai a mediului ruralR
Creatin- S,ared 4alues sau C4S a <ost adoptat2 n 2++! de c2tre Nestl Ai a <ost prima
companie din lume care a adoptat acest concept.
Implicarea staDe,oderilor n strate-ia -rupului st2 la 1a>a C4S; permitnd or-ani>atiei
s2 identi<ice pro1leme importante; s2 implemete>e solu:ii :ind cont de opiniile acestora;
ast<el nct strate-iile adoptate sa <ie n concordan:a cu ne9oile Ai interesele
staDe,olderilor; coreleate cu cele ale -rupului.
Pentru a putea adopta solu:ii Ai strate-ii de per<orman:2 :innd cont de interesele
staDe,olderFilor tre1uie e<ectuat2 o anali>2 a acestora n <unc:ie de mai multe
criterii.
'nali>a staDe,olderilor n cadrul acestui proiect; implic2 urmatoarele procese0
+* Cl("!0!&('( 9up'l$ !n 0un&#!' %' 9up=7
1!
PROIECT ROU
?up( !n#'n= 2 'n-a?a ii; "ana-eri.
?up( '@#'n=2 'c:ionarii; 72ncile; *urni>orii; #istri1uitori; Presa Ai media; ON8F
urile; Institu:ii pu1lice;Concuren:a; Sindicate.
:* I%'n#!0!&('( "#(A'8$l%'2!l$ 5! ( p$#'n4!(l!l$ "#(A'8$l%'!!B
Pricipalii staDe,olderii Ai poten:ialii steaDe,olderii n cadrul -rupului Nestl sunt0
;* In%'n#!0!&(' !n#''"'l$ 5! p'$&up=!l$ "#(A'8$l%'2!l$B
Mn <unc:ie de -rupele de StaDe,olderi; anali>a intereselor Ai a preocup2rilor
acestora 9i>ea>2 interesele acestora n cadrul -rupului Nestl Ai preocup2rile -enerale ale
acestora n a<ara -rupului.
1&
Stakeholderi principali Stakeholderi poten iali
Furnizori:
Asocia iile de agricultur
Fermieri
Produc tori de ambalaje i recipiente
Importatori (cacao, cafea)
Distribuitori:
Hpermar!et"urile i supermar!et"urile
Angaja i
Ac ionarii
#anagerii
$%&"urile
Presa i media
' ncile
Institu iile publice
Asocia ii de nutri ie,fitness, animale, etc(
)oncuren a
*indicatele
#ici produc tori
#agazine de mic consum
Asocia ii de animale de
companie(
$rganiza ii care se ocup
cu efectuarea di+erselor
concursuri: ,ntreceri de
animale etc(
PROIECT ROU
1=
Grupe de
stakehold
eri
Stakeholde
ri
Interese Preocup ri
Pia a
de capital
Ac ionarii )reterea +alorii b neti a titlurilor
de +aloare de inute ,n cadrul grupului
*upra+eg-erea bursei de
+alori(
' ncile )reterea cifrei de afaceri i a ratei
de in+esti ii a profitului, precum i a
,mprumuturilor luate de c tre grup(
Di+ersificarea produselor
i ser+iciilor bancare, ,n
func ie de necesita ile
clien ilor(
Pia a
produselor
Asocia iile de
agricultur
)reterea cantit ii de materii prime
necesare produc iei ,n cadrul %estl.
i e/tinderea acestuia ,n mai multe
zone geografice(
)reterea producti+it ii,
calit ii i di+ersit ii
bunurilor produse(
Fermieri )reterea cantit ii de materii prime
necesare produc iei ,n cadrul %estl.
i e/tinderea acestuia ,n mai multe
zone geografice(
)reterea producti+it ii,
calit ii i di+ersit ii
bunurilor produse(
Producatori
de ambalaje
i recipiente
Di+ersificarea gamei de ambalaje i
recipiente folosite i creterea
cantit iilor ac-izionate(
)reterea producti+it ii,
calit ii i di+ersit ii
bunurilor produse(
Firme de
import
(cacao,
cafea)
)reterea cantit ilor ac-izinate( Di+ersificarea ofertei
produselor(
Hpermar!et"
urile i
supermar!et"
urile
$ferte , promo ii la pre c0t mai
a+antajos, corelat cu o calitate mare
a produselor comercializate din gama
grupului %estle. en"gros(
&asirea celor mai bune
oferte de pre uri pe pia a
en"gros(
)orpora ia Angaja i 1emunera ie, ambient i securitate
profesionala la ni+ele c0t mai ,nalte(
2ndeplinirea sarcinilor la
un ni+el c0t mai
profesional(
#anagerii )reterea randamentului ,n func ie
de departamnetul alocat(
*uper+izarea acti+it ii
desf urate(
Pia a media $%&"urile *uport material i3sau produse de
calitate(
Atragerea de resurse
pentru acti+it ile
desf urate
Presa i
media
Prezentarea di+erselor corpora ii ,n
+ederea obtinerii cat mai multor
resurse i a informarii popula iei cu
pri+ire la acti+iatatea desf urata3
produselor comercializate(
Atragerea de resurse
pentru acti+it ile
desf urate
Asocia ii de
nutri ie,fitnes
s, animale,
etc(
*uport material i produse de
calitate, adaptate conform cerintelor
asocia iei ,n cauza(
Atragerea de resurse
pentru acti+it ile
desf urate
)oncuren a Dr $et!er,
4indt, 5norr,
6acobs etc(
$bser+area strategiilor i modului de
produc ie, calitate al grupului %estl.(
Producerea de bunuri la
un ni+el superior ,n
raportul calitate"pre (
Institu ii
publice
Direc ia de
* n tate,
Protec ia
consmatorulu
i(
1espectarea standardelor i
te-nicilor ,n +igoare(
7erificarea produselor
pentru a fi conforme cu
standardele ,n +igoare i
luarea m surilor
necesare ,n cadrul
nerespectarii acestora(
8a/e i
impozite
Ac-itarea la timp a ta/elor i
impozitelor i a +erificarea st rii
corpora iei, ,n special pentru cazurile
de anti"frauda(
1espectarea legilor i
normelor ,n +igoare i
ac-itarea ta/elor catre
stat(
Alte institu ii Acti+itatea prestat de catre grup sa 1espectarea legilor i
PROIECT ROU
<* Cl("!0!&('( "#(A'8$l%'2!l$ -n 0un&4!' %' !)p$#(n4( (&'"#$( p'n#u
$9(n!/(4!'7

Mn <unc ie de impactul staDe,olderilor n cadrul companiei acesta sunt di9i>a:i n mai
multe -rupe0
?up( A7 N!3'l %' $(9(n!/(4!', P!(4( p$%u"'l$, P!(4( %' &(p!#(l*
?up( B7 P!(4( )'%!(, C$n&u'n4(
?up( C7 In"#!#u4!!l' pu1l!&'
S!23)2 3% 4,. 7
P'n#u ( -n#'l'9' )(! 1!n' !)p$#(n4( "#(A'8$l%'!l$ -n &(%ul &$p$(4!'!
() (l'" "= '0'&#u=) $ (n(l!/( ("up( !)p(&#ulu! (&'"#$( -n &(%ul 9upulu! N'"#l,
p!n "#u%!''( unu! -n"#u)'n# %' (n(l!/= ( "#(A'8$l%'!l$ "! (nu)' L$9!&(l
F()'C$A App$&8*
Pentru studiul acestui instrument de anali>a si anume %o-ical *rameIorD
'proac,; am ales s2 studiem pro1lema cri>ei economice care a a<ectat ntrFo mare m2sur2
produc ia n arii eHtinse de interes -eneral Ai mai eHact (9!&ul#u( din ultimi ani n :ara
nostr2.
Cri>a economic2 a a9ut consecin:e ne<aste asupra :2rii nostre iar unul dintre
domeniile n care aceasta sFa <acut resim:it2 a <ost a-ricultura. %ipsa de <onduri a <ost
corelat2 cu sc2derea producti9i2:tii Ai implicit a calit2:ii; care a condus c2tre creAtrea
pre:urilor Ai sc2derea cererii Ai o<ertei pe pia:a materiilor prime.
Mn cadrul acestei anali>e 9om pre>enta n continuare "atricea de e9aluare a impactului
pro1lemei a-riculturii asupra staDe,olderilor.
Stakehol
der
M$%ul %' )(n!0'"#(' ( p$1l')'!
C(p(&!#(#'(
"#(A'8$l%'!l$
%' (
p(#!&!p( l(
'%'"('(
5!#u(#!'!
R'l(#!( &u un (l#
"#(A'8$l%'
1(
PROIECT ROU
Pia a de
capital
Sc2derea titlurilor de 9aloare
CreAterea mprumuturilor Ai sc2derea sumelor
depuse n 12nci Ai a n9esti:iilor.
3
Corpora:ia Nestl
Pia:a media
Concuren:a
Pia a
produselor
Sc2derea randamentului; producti9it2:ii Ai
calit2:ii produselor
Sc2derea cererii pe pia:2; concuren:2 mai
mare cu alte ntreprinderii cu pro<il similar
. Corpora:ia
Pia:a de capital
Mnstitu:ii pu1lice
Concuren:a
)orpora ia
%estl.
Sc2derea o<ertei de materii prime; calitate mai
mic2 Ai pre:uri mai mari ce duce la sc2derea
sau sta-narea salariilor; 1ene<iciilor o1:inute
AiUsau sc2derea randamentului
departamentelor.
3 Pia:a de capital
Concuren:a
Institu:iile pu1lice
Pia a
media
Sc2derea numarului de resurse atrase.
Oportunitatea de promo9are a ON8Furilor
speciali>ate n domeniul mediuluiU a-riculturii
3 Concuren:a
Piata de capital @n
special actionariiB
)oncuren
a
Concuren:2 mai mare pe pia:a cererii Ai
o<ertei de materii prime
. Piata produselo
Pia:a de capital
Institu:ii pu1lice
Corpora:ia
Insti utiile
publice
Calitatea poate de9eni ndoilenica
Imposi1ilitatea ac,it2rii la timp a taHelor.
3 Pia:a de capital
@<urni>oriiB
Pia:a de capital
'ceast2 anali>2 pune accent pe staDe,olderii din institu:iile pu1lice Ai de pe pia:a
de capital care de in cele mai 1une Ai adec9ate mi?loace de redresare a situa:iei ap2rute n
domeniul a-riculturii.
2+
PROIECT ROU
CONCLUZII
8rupul Nestl este cel mai mare -rup alimentar din lume; sFa de>9oltat semni<icati9 n
perioada celor dou2 r2>1oaie mondiale cnd a nceput s2 comerciali>e>e i alte produse n
a<ar2 de lapte condensat sau alimente destinate nou n2scu ilor. Mn pre>ent; societatea este
r2spndit2 n =! de 2ri i are peste 2=+.+++ de an-a?a i.
Nestl de ine !+++ de 1randuri; cu o lar-2 9arietate de produse disponi1ile n numeroase
pie e de des<acere. Printre aceste preparate se num2r20 ca<ea @Nesca<; Nespresso; etc.B;
ap2 m1uteliat2 @7uHton; Perrier; etc.B; 12uturi @NesCuiD; "ilo; Carnation; etc.B; ciocolat2
@"ilDJ 7ar; '<ter Ei-,t etc.B; n-,e at2 @6Ya-enF#a>s; SDinnJ CoI; etc.B; cereale
@C,eerios; 8olden Nu--ets; S,reddies; etc.B; produse pentru nou n2scu i @inclu>nd
produsele 8er1erB; produse nutriti9e @Nes9ita; PoIer7ar; etc.B; condimente; supe; sosuri
@"a--i; 7uitoni; etc.B; produse con-elate @*indus; %ean Cuisine; etc.B; dulciuri @produse
RoIntree; Caramac; /onDa products; etc.B i mncare pentru animale de companie
@/inalot; *eliHB.
A3.n% -n 3'%'' !)p$#(n ( ! p$/!#!( p' p!( = ( 9upulu! N'"#l,, -n 'l'9''( "!
(n(l!/('( )!&$)'%!ulu!, )(&$)'%!ulu!, (n(l!/( PEST, (n(l!/( SWOT ! (n(l!/(
"#A'8$l%'!l$ 'p'/!n#= $ 9!D= p')(n'n#= -n "#(#'9!( %' )(A'#!n9 ( 9upulu!*
D(#$!#= (#'n !'! %'$"'1!#' (n(l!/=!! (&'"#$ ("p'&#', 9upul N'"#l, ( (Dun" $
&$)(p(n!' &u 0$ ( ! $ pu#'' '&$n$)!&= &$3. !#$(', &' 'p'/!n#= $ &$n&u'n =
9'u %' %$1$.# p' p!( =*
21
PROIECT ROU
In u)( '0'&#u=!! "#u%!ulu! %' 0( ( () (0l(# &= '0'&#u('( (n(l!/'l$ p'/'n#(#'
(' un !)p(&# %'$"'1!# %' !)p$#(n# &u p!3!' l( )$%ul !n &(' $ $(9!/( !' p$(#'
(Dun9' "= 0!' %' "u&&'" "(u nu* E0'&#u('( (n(l!/'l$ !n &(%ul 9upulu! N'"#l, n'2(
$0'!# $ "&u#( !)(9!n' ("up( E)( !n=!'!F "! ( $()'n!l$ %!n "p(#'l' '!* C'l )(!
!)p$#(n# %' ' !nu# '"#' 0(p#ul &= )!"!un'( "! "#(#'9!( &$)(pn!'! nu p$(#' 0! %u"=
l( 1un "0. !# 0== &un$( #''( "! (n(l!/('( (#'n#= ( )'%!ulu! !n #$(#' 'l')'n#'l'
"(l'*
In urma acestui studiu am n eles ce nseamn2 crearea si implementarea la ni9el
interna ional a misiunii GCreatin- S,ared 4alueL CS4; de c2tre -rupul Nestl i neFa
a?utat s2 n ele-em concret ce anume nseamna e<ectuarea anali>elor Pest;
StaDe,olderilor i S/OT; innd seama de dou2 aspecte importante micromediul si
macromediul.
In conclu>ie; -rupul Nestl repre>inta un punct de re<erin 2 n studiul i n ele-erea
conceptelor de anali>2 i strate-ie de marDetin- i un model pentru alte companii.
22
PROIECT ROU
BIBLIO?RAFIE
Paul Marinescu F 5ana#ement de proiect; Editura $ni9ersit2:ii; 7ucuresti; @2++3B
Augustin Semenescu, Cezar Florin Preda, Adrian Ioana F M(n(9')'n# "#(#'9!&*
T'$!' "! (pl!&(#!!; Editura "aHitrom @2+12B
Aurel Burciu , Gariela Prelipcean , Ionel Bostan F In#$%u&'' -n )(n(9')'n#
Editura Economic2 @ 2++= B
,ttp0UUIII.nestle.roU
,ttp0UUro.IiDipedia.or-UIiDi
,ttp0UUIII.nestle.comUCommonUNestle#ocumentsU#ocumentsU%i1rarJU#ocumentsUCorp
orateZSocialZResponsi1ilitJUNestleZCorporateZ7usinessZPrinciplesZZRomanian.pd<
,ttp0UUIII.retailF<mc-.roU<mc-U9an>arileFcompanieiFnestleFauFcrescutFcuF11FinFultimeleF
Fluni.,tml
,ttp0UUIII.-andul.in<oU<inanciarUceFaFin<luentatFe9olutiaF<a9ora1ilaFaF1urselorFeuropeneF
3.11
,ttp0UUIII.irisnetIorD.or-UPu1lications
V2+#oInloadsUISRUISRZConsumulZdeZCerealeZV2=RV2.pd<
,ttp0UUIII.consultantaFcerti<icare.roUarticoleUnestleFdespreFnecesitateaFstandardelorF
internationale.,tml
III.capital.ro
23

S-ar putea să vă placă și