Sunteți pe pagina 1din 37

1.

Argumentati esenta si directia progresului tehnico-


stientific in comert
Progresul tehnico-stientific este factorul principal al dezvoltarii economiei, ai modernizarii
procesului de productie si de perfectarea a sistemului de management. Progresul tehnico-
stientific este determinat de caracterul obiectiv si de complexitatea neviolor si solicitarilor
umane legate de consumul deferitelor bunuri material, spiritual si servicii necesare finite
umane pentru a supravetui si a se dezvolta intro anumita dinamica cu conditia realizarii
unui sir de actiuni: de productie, de prestare a serviciilor.
Directia de baza ale progresului tehnico-stientific In economia nationala sunt:
-perfectarea tehnicii, tehnologiei si organizarii productiei
-utilizarea tehnologiilor noi
-implimentarea noilor tipuri de energie si materii prime.
-aplicarea mecanizarii si automatizarii.

2. Explicati rolul progresului tehnico-stientific in
asigurarea eficientei comertului in conditiile
moderne.
Dezvoltarea stiinetei si tehnicii este una dintre cele mai importante proprietati ale societatii
umane. Industrializarea comertului se realizeaza cu ajutorul dezvoltarii mgazinelor si
depozitelor, cu aparirea noilor tehnologii privind servirea clientilor, autoservirea, utilizarea
obligatorie a masinelor de casa. In comertul progresul tehnico-stientific include factorii care
asigura sporirea productivitatii muncii, sporirea capacitatii de preservire a interprinderii de
comert. Sporirea circulatiei marfurilor, imbunatatirea conditiilor de munca.
3. Argumentati rolul bazei material tehnice in
realizarea sarcinelor comertului si obiectul de studii
al cursului Baza material-tehnica a unitatii
comerciale
Rolul bazei material-tehnice consta in a putea aranja correct utilajele, sa calculam
necesitatea utilizarii pentru dotarea magazinelor si depozitelor in dependent de marfa
comercializata, sa elaboram proiecte de amplasare a utilajului in sala comerciala si in
depozite , putem sa organizam localul de muca pentru orice specialist, putem sa
administram sis a manipulam masini si agregate.
I.CLADIRILE COMERCIALE
4. Caracterizati tipurile si principiile de clasificare a
cladirilor comerciale.
1.In functie de gradul de capitalizare a obiectelor comerciale se deosibesc:
-cladiri capital ( depozite, restaurant, baruri)
-cladiri necapitale ( chioscuri, gherete, tonete)
2. In dependent de tipul cladirii
-in blocuri separate
-in blocuri amplasate la 1 etaj al blocurilor de locuit
3. Dupa numarul de etaje:
-cladiri cu un etaj ( cu si fara subsol)
-cladiri cu mai multe etaje
4. Dupa dunctie de materialele de constructii utilizate pentru constructii
-cladiri metalice
-cladiri de beton
-cladiri din piatra
-cladiri din caramida
-cladiri din alte material
5. Dupa gradul de combustibilitate
-constructii care nu ard
-constructii greu inflamabile
-constructii combustibile, care ard la temperature joase
6. Dupa destinatie
-pentru depozite
-pentru magazine
7. Dupa particularitatile de constructii:
-cladiri special (depozite, alimentatia publica )
-cladiri universal.
5.Argumentati necesitatea proiectarii cladirilor
comerciale si caracterizati tipurile proiectelor.
Constructia cladirilor comerciale se efectueaza in baza proiectelor.Proiectarea presupune elaborarea
proiectelor si a devizelor (planurilor) de cheltuieli privind constructia unui obiect.Proiectarea este
realizata de institutii si firme specializate in domeniu ,care activeaza in baza licentei eliberate de
organele publice locale in coodonare cu Departamentul Arhitectura pe linga pramariile
municipale,rationale,orasanesti. Necesitarea proiectarii cladirilor comerciale este pentru a efectua
anumite calcule tehnico-economice si comanditarul trebuie sa prezinte institutiei (firmei ) de
proiectare actul despre alegerea terenului pentru constructive ,pasaportul de constructie a terenului cu
datele despre comunicatiile inginieresti.
Tipurile de proiect:
1.Proiect individual se elibereaza pentru o singura folosire.In conformitate cu astfel de proiecte se
construiesc cladiri,incaperi si edifcii comerciale unice.
2.Proiect folosit repetat- sunt utilizate pentru constructia edificiilor comerciale in numar mic.Mai des
sunt utilizate de lanturile comerciale care isi creaza o retea comerciala specifica.
3.Proiect tip- se elaboreaza pentru utilizarea repetata la constructia obiectelor tip.Proiectarea
obiectelor tip reduce termenele de elaborare a proiectului , sporeste calitatea proiectarii , reduce
pretul pentru elaborarea proiectului.
6.Explicati modalitatea de organizare a constructiei
cladirilor comerciale si caracterizati metodele de
organizare a constructiei.
Constructia obiectelor noi presupune o perioada de pregatire prealabila.Aceasta include 3 etape:
1.Etapa organizatorica( de pregatire), care include urmatoarele activitatii: a) repartizarea terenului
pentru constructii b) pregatirea listei obiectelor pentru constructie care se planifica pentru perioada
curenta. C) asigurarea cu documentatia complete a proiectului
2.Lucrarile de pregatire in afara terenului( construirea cailor de acces, apedunctului, cailor de
comunicatii , cuplarea la surse de apa)
3.Lucrarule de pregatire pe teren: a) curatirea terenului, demolarea cladirii vechi, nivelarea terenului,
pregatirea mijloacelor anti incendiare) s.m.d
Deasemenea obiectul trebuie sa fie inclus in lista de titluri care urmeaza sa fie luate la control de catre
organele de stat.
Metodele de organizare a constructiei sunt:
1.De antrepriza-aici lucrarile de constructie si montare sunt indeplinite de organizatiile de constructive
si montare pe baza contractului de antrepriza
2.De gospodarie-adica lucrarile de constructive si montare sunt indeplinite de insasi interprinderile si
organizatiile comerciale cu fortele proprii, fara atragerea antreprenorilor.
7.Explicati ordinea introducerii in exploatare a
constructiilor capitale.
Pentru obiectele noi se intocmeste Cartea tehnica a constructiei.Aici se include toata documentatia
tehnica privind realizarea constructiei incepind cu etapa de proiectare si pina la relansarea unitatii de
constructiei.Cartea Tehnica a constructiei presupune si principalele caracteristici si parametric ai
edificiului.Ea consta din patru capitole:
1.A-documentatia tehnica privind proiectarea constructiei
2.B-documentatia tehnica privind executarea constructiei
3.C-documentatia tehnica privind receptia constructiei
4.D-documentatia tehnica privind exploatarea,repararea,intratinerea si urmarirea comportarii in timp a
unitatii construite.
Cartea Tehnica a constructiei se prezinta comisiilor de receptive dupa terminarea lucrarilor, ulterior se
preda pentru pastrarea investitorului sau unitatii de exploatare.
8.Dati caracteristica comparative a magazinelor, numiti
si caracterizati partile constructive ale magazinului.
Magazinele sunt cele mai raspindite edificii comerciale.Structura magazinului reprezinta un ansamblu de
incaperi care sunt intr-o corelare functional pentru a asigura realizarea proceselor tehnologice si
comerciale in conformitate cu cerintele moderne de deservire a clientilor.
Suprafata totala a unui magazin se imparte in urmatoarele grupe:
1.Incaperi comerciale: sunt salile destinate comertului, Sali pentru expunerea marfurilor, cofetarii, Sali
pentru primirea comenzilor si pentru prestarea serviciilor
2.Incaperi pentru receptionarea , pastrarea si pregatirea marfurilor pentru vinzare: aici ce include
incaperi pentru descarcare, incaperi pentru receptionare, diferite depozite
3.Incaperi social- administrative- sunt destinate pentru organizarea locurilor de lucru ale personalului
administrativ( biroul directorului,contabilitatea,camera de odihna)
4.Incaperi tehnice- la care se atribuie camerele pentru ventilare,conditionarea aerului, Sali ale utilajului
frigorific
5.Incaperi auxiliare- sunt destinate pentru pastrarea ambalajului, pentru pastrarea veselei, inventarului
etc.

9.Explicati notiunea de amplasare tehnologica a
unitatilor comerciale si caracterizati tipurile
amplasarilor tehnologice a salii de comert.
Amplasarea tehnoligica a magazinului include: a)disclocarea incaperilor magazinului b) instalarea
utilajului commercial in aceste incaperi structura magazinului se caracteriszeaza prin particularitatile
constructive ale cladirii si corelatia incaperilor. In magazinele se folosesc urmatoarele tipuri de amplasari
tehnologice a saloilor comerciale: a) liniara b)insulara c) in forma de boxa d) in forma de expozitie e)
combinata
1.Liniara- este instalarea utilajului in linii drepte si neintrerupte, linga pereti si in interiorul salii
comerciale intre care se formeaza trecerei pentru cumparatori
2.Insulara- utilajul se instaleaza in sala comerciala sub forma de insulite de diretie forme( rotunda ,
patrata)
3.forma de boxa- utilajul perpendicular peretilor ce formeaza sectii, linii boxe cu zone de achitare
4.In forma de expozitie-presupune ca marfurile in sala de comert se expun pe standuri,manechene si
sunt amplasate in diferite parti ale salii comerciale care formeaza o explozitie de monstre.Aceasta
amplasare se foloseste in magazinele care comercializate mobile frigidere
5.Combinata- este combinarea a doua sau mai multe tipuri de amplasari ale salii comerciale.Alegerea
tipului de amplasare a salii comerciale e dictata de metoda de vinzare a marfurilor, de sortimentul
amrfurilor de supraftaa comerciala de tipul magazinului

II.DEPOZITE
10.Dati caracteristica comparativa a depozitelor de
marfa , explicate functiile si principiile de de clasificare
a lor.
Depozitele din sfera comertului cu ridicata se impart in mai multe categorii:
1.Dupa caracterul activitatii desfasurate, depozitele se impart in :
a.depozite de colectare, care concentreaza loturi relative mici de marfa primate de la diversi furnizori
b.depozite de distribuire , destinate pentru acumularea unor loturi mari de marfa pentru a le livra
beneficiarilor in loturi mai mici
c. depozite pentru pastrarea sezoniera, destinate pentru crearea unor stocuri de marfa intr-o perioada
scurta, pentru pastrarea marfurilor cu caracter de productie sau consum sezonier
2.Conform structurii tehnice si tipului cladirii, constructiile depozitare se impart in constructii de tip:
a.depozite deschise- reprezinta cea mai simpla forma de constructive depozitara, niste suprafete
asfaltate care sunt inzestrate cu canale pentru scurgere
b. depozite semi-deschise- care conform constructiei pot fi fara pereti sau pot avea de la unul pina la 3
pereti.
c.depozite inchise- care se clasifica conform gradului de incalzire, rezistenta la foc, numarul de etaje si
materialului peretilor
3. Dupa gradul de specializare sunt:
a. depozite strict specializate- destinate pentru pastrarea unui singur tip de marfa, care necesita crearea
unor conditii de pastrare specifice.
b.depozite specializate- destinate pentru pastrarea unei de marfa( de exemplu : confectii,
incaltaminte, cosmetice
c. depozite combinate- destinate pentru pastrarea unui sortiment de marfa mai larg, compus din
diferite grupe, dar deobicei se consuma concomitant( de exemplu confectii-textile-galanterie)
mai sunt si depozite commune si mixte.
4.Conform gradului de incalizire, avem: depozite fara incalzire,cu incalzire si care pot fi incalzite.
5.Conform gradului de rezistenta la foc: inflamabile,semiiflamabile si neinflamabile.
6.Conform numarului de niveluri ( etaje) se disting: depozite cu un etaj,cu subsol si cu mai multe
etaje.etc.

11.Numiti si caracterizati partile constructive ale
depozitelor si cerintele catre ele.
Suprafata totala a depozitelor se constituie din : suprafete pentru receptionarea, pastrarea, livrarea
marfurilor, precum si din suprafete administrative, tehnice si auxiliare.
1.Incaperile de baza-sunt cele pentru pastrarea stocurilor de marfuri.Acestea constau din suprafete
destinate utilajului commercial tehnologic( stelaje,palete, si treceri) .suprafata acestor incaperi poarta
denumirea de suprafata utila a depozitelor.
2.Incaperile destinate pentru controlul cantitatii si calitatii marfurilor achizitionate in depozit se numesc
sectoare de receptionare,In cadrul acestor sectoare sunt amplasate locurile de munca ale
merceologilor-rebutori.
In depozitele separate, in cadrul sectoarelor de receptionare se desemneaza suprafete pentru
expeditii,care sunt destinate pentru receptionarea marfurilor in zilele nelucratoare
Incaperile destinate livrarii marfurilor in adresa de la depozit sunt numite expeditionale sau incaperi
pentru expediere.
Incaperile pentru prezentarea marfurilor sunt numite pavilioane de mostre marfare.Acestea se doteaza
cu mobilier commercial pentru a se asigura conditii de expunere a monstrelor de marfa.
Incaperile de serviciu- sunt destinate pentru amplasarea serviciilor administrative, de secretariat
precum si a altor servicii.
La categoria de incaperi tehnice se refera incaperile pentru instalarea agregatelor tehnice,ateliere
pentru reparatia lor.Din incaperile uzuale( auxiliare) fac parte incaperile pentru reparatia ambalajului,
pastrarea inventarului.

12.Argumentati necesitatea mobile comerciale si
esenta ei in procesul tehnologic commercial al
depozitului si magazinului.
Activitatea interprinderilor comerciale se poate efectua efficient doar in cazul cind acestea sunt dotate
cu mobile si alte utilaje necesare pentru efectuarea operatiilor comerciale.
Mobila comerciala-constituie un mijloc destul de efficient pentru crearea imaginii interioare favorabile,
de organizare a locurilor de lucru ale vinzatorului, casierului si ale altor categorii de personal implicat in
procesul servirii clientilor.
Mobila asigura crearea in interiorul unitatilor de comert a unui design placut,atractiv, fiind un element
important in atragerea atentiei clientilor si luarea deciziei de cumparare.

III.MOBILA COMERCIALA
13.Caracterizati functiile si cerintele fata de mobile
comerciala.
Cerintele sunt urmatoarele:
1.Cerinte de exploatare-asigura comoditati pentru etalarea vizuala, demonstrarea si alegerea marfurilor
de catre cumparatori, se pastreaza bine toate proprietatile fizico-chimice ale marfii, sa fie universal,
rezistente
2.Cerinte economice-mobilierul pentru interprinderile comerciale trebuie sa aiba o constructive simpla,
sa se construiasca din materiale ieftine dar durabile.Mobilierul nu trebuie sa ocupe mult loc, dar trebuie
sa fie incapator pentru a asigura etalarea si pastrarea cantitatii necesare de marfuri.
3.Cerinte ergonomice-aici se refera la dimensiunile mobilierului,care trebuie sa fie luate in consideratie
la fabricare
4.cerinte estetice-mobila trebuie sa fie de culori deschise sau sa armonizeze cu interiorul magazinului, sa
permita evedintierea marfii nu insa a mobilierului
5.cerinte igienico-sanitare- vizeaza conditia obligatorie carora trebuie sa corespunda mobilierul sub
aspect igienico-sanitar, inclusive sa fie neted, sa se poata usor spala, sterge,sa nu se oxideze sub
influenta umiditatii, sa nu aiba ascutituri, crapaturi si asa mai departe.
Functia principala consta in aceea ca asigura pastrarea si aranjarea respective si corespunzatoare a
marfii,care urmeaza a fi vinduta.

14.Numiti si caracterizati principiile clasificarii mobilei
comerciale.
Mobila comerciala se clasifica conform urmatoarelor criterii:
1.In functie de locul utilizarii- este folosita in salile comerciale,in incaperile destinate receptionarii si
pastrarii marfurilor, in incaperile destinate pregatirii marfurilor pentru vinzare, in incaperile auxiliare.
2.Dupa modul de instalare- mobile instalata linga perete( conform parametrilor), linga vitrine-ferestre,
in sala de vinzare in forme de linii sau insule,instalare combinata.
3.Dupa destinatie-mobila destinata pentru expunere,etalare si demonstrare a marfurilor( exemplu:
vitrine, polite), pentru achitarea cumparatorilor( cabine de casa,mese pentru ambalarea marfurilor);
auxiliare pentru deservirea cumparatorilor( suporturi pentru masurarea incaltamintei
,noptiere),pastrare( palete,stilaje) si pregatirea marfurilor pentru vinzare si verificare calitatii ( mese
pentru controlul calitatii)
4.In functie de profilul marfii avem: mobile pentru magazine alimentare, nealimentare, specializate si
universale
5.Dupa modul de vinzare- pentru magazine care folosesc metode modern dar si pentru magazinele care
utilizeaza metoda traditional de vinzare.
6.Dupa materia prima : din lemn, mase plastice, metal si combinata.
7.Dupa particularitatile constructive-nedemontabila,demontabila,partial demontabila si plianta.
8.Dupa caracterul producerii-avem: mobile experimental( se produce in cantitati mici pentru verificarea
si aprobarea practica a constructii alese.Avem deasemenea mobile fabricate in serie si mobila fabricata
in masa.

15.Explicati notiunea de tipizare,standartizare si
modulare a mobilei comerciale.
1.Tipizarea-reprezinta un system de actiuni orientate spre selectarea din varietatea tipurilor de mobile
existente a celor mai rationale pentru elaborarea proiectelor de mobile-tip.Tipizarea are ca scop de a
selecta mobilierul commercial care s-a dovedit a fi foarte practice si efficient in exploatare si de a-l
recomanda pentru utlizare la scara larga.Aticuloe de mobilier tipizat sunt identice ca forma,destinatie,
constructive si se deosebesc doar prin dimensiuni.
2.Modularea-presupune ca elementele constitutive ale diferitor tipuri de mobilier sa fie executate pe
baza unui modul dimensional, prin a carui multiplicare se va obtine necesarul de suprafata de expunere
corespunzator marimii magazinului concret.Modularea are ca scop de a aduce la un caracter nic a
constructiei,dimensiunilor, formele si detaliile din care este compus mobilierul.
3.Standartizarea mobile presupune ca mobile comerciala trebuie sa fie fabricate in conformitate cu
standartelel aprobate pentru fiecare articol:astfel spus, fabricarea mobile se produce in conformitate cu
cerintele normative fata de materiale,dimensiuni,respectarea tehnologiei fabricarii,regulile de
receptionare si etichetare,cerinte fata de ambalare etc.

16.Numiti si caracterizati mobila pentru sala de comert.
Cele mai rapsindite sunt rafturile sau vitrinele cu polite deschise.Rafturile sunt de doua tipuri : sunt
rafturi universal si specializate.Rafturile universale sunt pentru etalarea unui sir variat de marfuri,
elementul de baza il constituie polita.Cele specializate sunt pentru etalarea unor marfuri speciale.
Rafturile se utilizeaza pentru demosntrarea si pastrarea marfurilor alimentare si nealimentare.
Vitrinele- sunt destinate pentru demonstrarea mostrelor de marfa in sala comerciala sau in sala de
expozitie a modelelor a bazelor angro.Vitrinele pot fi cu polite din sticla sau cu suporturi speciale pentru
etalarea marfurilor.
Cuierele-articole de mobile comerciala destinate pentru demonstrarea si pastrarea marfurilor expuse
pentru vinzare in sala comerciala.Cuierele pot fi cu unu sau doua rinduri si cu unul sau doua niveluri.
Tejghelele-se folosesc pentru demonstrarea,etalarea, ambalarea marfii, inclusive pentru achitarea
cumparatorilor pentru marfurile procurate.Conform constructiei deosebim:a) tejgehele-obisnuite, in
forma de masa infundata cu polite sau dulap b) tejghea-vitrina c) tejghea dotata cu cosuri pentru
pastrarea bagajului cumparatorilor d) tejghea-casa
Cabinele pentru probarea confectiilor-reprezinta o constructive montata din piloni si pereti de forma
dreptunghiulara sau patrata, cu oglinzi ,polite si cuiere,care se doteaza cu usita.Cabinele pentru
probarea hainelor sunt extreme de necesare pentru magazinele sau sectiile specializate in vinzarea
hainelor pentru barbate si femei
Cabinele de casa-se monteaza din elemente si detalii, sunt asugurate cu scaun, dispozitiv pentru
instalarea masinii de casa, iar pe peretele din fata se poate monta un cos suspendat pentru produse de
uz curent si cu dimensiuni mici.

17.Numiti si caracterizati mobile-ambalaj,functiile si
avantajele ei.
Mobila-ambalaj este un articol special ce tine de mobilier commercial,destinat pentru
instalarea,transportarea ,pastrarea,etalarea si vinzarea marfurilor in magazine prin metoda autoservirii.
In dependenta de constructia bazei , mobile ambalaj poate fi de 3 tipuri:
1.mobila ambalaj cu baza fixate pe suporturi
2.mobila-ambalaj cu baza fixate pe rotile( cu roti)
3.mobila-ambala combinata( cu baza fixate pe suporturi si rotile)
Mobila-ambalaj este utilizata pentru organizarea distributiei marfurilor conform tehnologiei modern,
prin care marfa se incarca in containere la interprinderilee producatoare sau depozite, se transporta
pina la unitatea de comert si in interiorul ei , fiind comercializata din aceasta fara a fi reincarcata sau
expusa pe alte tipuri de mobile comerciala pentru vinzare.
Utilizarea mobile-ambalaj ofera urmatoarele avantaje interprinderilor comerciale, permitind:
-aprovizionarea rapida a magazinului cu marfa
-folosirea rationala a capacitatii transportului auto si a suprafetei comerciale.
- reducerea considerabila a pierderilor de marfa
-reducerea cheltuielilor pentru dotarea magazinului cu mobilier commercial si ambalaj transport
-crearea unor conditii modern de lucru pentru vinzatori.


18.Numiti si caracterizati mobile su utilajul pentru
pastrare a marfurilor in depozite.
Pastrarea marfurilor este o functie importanta deoarece unitatile de comert au nevoie de stocuri de
marfa pentru a mentine permanent in vinzare un sortiment variat si bogat.Din cele mai raspindite tipuri
de mobilier commercial pentru pastrarea marfurilor fac parte:
1.Stelajele-sunt destinate pentru pastrarea marfurilor fara ambalaj sau in ambalaj mici.Distanta dintre
sitlaje este diferita de aceea se formeaza sectii separate.Ele pot fi mobile si stationare.In dependent de
tipul si profilul de marfa se deosebesc stilaje universal si specializate.Conform materialului de
confectionare distingem stilaje din lemn,metalice,si stilaje combinate.
2.Suporturi pentru pastrarea marfurilor ambalate-constructie din lemn de forma dreptunghiulara , care
are la baza constructiei o carcasa din lemn sau metal.Constructia suportului este
nedemontabila.Suportul este destinat pentru pastrarea marfurilor ambalate in saci, lazi,cutii .
3.Paletele-sunt de mai multe tipuri ,de exemplu avem : 1.Paleta-lada(se utilizeaza la depozit pentru
formarea pachetelor din produse cu dimensiuni mici, si se utilizeaza pe larg pentru transportarea si
pastrarea produselor agricole neambalate.Se utilizeaza atit in cadrul depozitelor cit si pentru
transportarea produselor la destinatar. Si 2.Palete cu bare(sunt destinate pastrarii produselor in
procesul pastrarii marfurilor)
Se mai utilizeaza deasemnea si mesele( pentru controlul calitatii marfurilor)
19.Comentati principiile de selectare a mobile
comerciale pentru dotarea unitatilor de comert.
In procesul de selectare a mobile pentru dotarea unitatilor de comert se tine cont de umratorii
indicatori:
1.Suprafata de instalare-influenteaza gradul de acoperire a salii de comert cu utilaj si respective
posibilitatea de a expune in vinzare un sortiment mai variat.Cu ajutorul coieficientului suprafetei de
instalare se poate de stabilit rationalizarea schemeleor tehnologice de amplasare a utilajului in sala
comerciala si alegerea setului de mobile.
2.Suprafata de demonstrare-cu ajutorul caruia se conditioneaza sortimentul mobile
comerciale.Suprafata de demonstrare se determina ca suma suprafetelor mobilierului pe care pot fi
aranjate marfurile.
3.Capacitatea mobilierului- se determina ca raportul dintre suprafata de etalare si de instalare a mobile
comerciale si se considera rational in anumite limite.
4.Metoda normativelor- se ia decizia in privinta setului de mobile necesar edifciului interprinderii
comerciale si se ea conform dimensiunilor-tip
5.Metoda calculelor-este necesar pentru ca sa stabileasca gama sortimentului care se va comercializa
in acest magazin, sa determine ponderea grupelor de marfa , sa selecteze dupa cataloage sau
pasapoarte mobile corespunzatoare

III.INVENTARUL COMERCIAL
20.Argumentati necesitatea, rolul , clasificarea si
functiile inventarului commercial.
La categoria de inventor commercial se atribuie ansamblui de instrumente, unelte,mecanisme, si
instalatii destinate pentru efectuarea operatiilor de pregatire a marfurilor pentru vinzare
Functiile inventarului commercial sunt determinate de destinatia lui.Inventarul commercial se utilizeaza
pentru demonstrarea, pregatirea marfurilor catre vinzare si pentru indeplinirea diferitor operatiuni
comerciale si gospodaresti in procesul deservirii cumparatorilor in unitatile de comert
Rolul inventarului commercial rezida in crearea confortului pentru personalul implicat in procesul
commercial, in sporirea productivitatii muncii,ridicarea nivelurilor de deservire a cumparatorilor in
unitatile de comert cu ridicata sau cu amanuntul.
Inventarul commercial se clasifica ,dupa mai multe criterii:
1.Dupa materia prima ( din lemn,din metal,din sticla,din mase plastice, din materie combinata)
2.Dupa locul de utilizare( se deosebeste inventar pentru depozite, pentru sala comerciala , pentru
incaperi auxiliare)
3.Dupa destinatia functional, inventarul poate fi pentru:
-despachetarea ambalajului
-controlul calitatii si dimensiunilor marfii
-pregatirea marfurilor pentr vinzare
- vinzarea si deservirea cumparatorilor
-etalarea stocurilor de marfuri in sala de comert etc.

21.Numiti si caracterizati tipurile inventarului
commercial de despachetare si pregatirea marfurilor
pentru vinzare.
Inventarul destinat pentru despachetarea ambalajului include diverse instrumente menite sa deschida
ambalajul din lemn, metal,textile.Pentru deschiderea ambalajului din lemn (lazilor) se folosesc
urmatoarele instrumente: ciocanul,clestele,extractorul de cuie si instrumente combinate.In calitate de
inventar pentru despachetarea ambalajului metallic se folosesc cheia, cu ajutorul caruia se deschide
dopurile metalice cu filet ale butoaielor.Pentru desfundarea butoaielor din lemn se foloseste extractorul
de cercuri in forma de potcoava si ciocanul cu taietura speciala pentru cuplarea, fixarea si extragerea
cercului.
Inventarul pentru pregatirea marfii catre vinzare se utilizeaza diferite unelte, dispositive si mecanisme
constituite din:
Inventarul pentru taierea si sectionarea carnii si a pestelul( aici intra cutitele, care se impart in mai multe
grupe: cutite destinate pentru taierea carnii si a pestelui,cutite gastronomice, cutite pentru taierea pinii)
;fierul de calcal si masa de calcat; periile pentru curatirea hainelor si ambalajului( pentru marfurile
nealimentare)
22. Numiti si caracterizati tipurile inventarului pentru
sala de comert a magazinului.
Inventarul destinat pentru sala comerciala a magazinului include citewa grupe:
Pentru pregatirea marfurilor catre vinzare si vinzarea lor
Pentru controlul calitatii marfurilor
Pentru etalarea si reclama marfurilor
Pentru alegerea marfurilor de catre cumparatori si transportarea lor pina la punctual de achitare.
In sala comeciala a magazinului, inventarul se utilizeaza cel mai des pentru pregatirea marfurilor catre
vinzare si nemijlocit pentru vinzarea lor clientilor.In aceasta grupa intra:
furculitele,clestele,lopatele,lingurile,causele si altele.In magazine se utilizeaza deasemenea diferite
varietati de inventar pentru etalare si reclama a marfurilor.Pentru etalare sunt: tavile,
suporturi,cosuri.Pentru reclama se utilizeaza : manechinele, diferite suporturi.
Pentru vinzarea produselor nealimentarea in magazine se utilizeaza diverse tipuri de inventar: de
exemplu pentru marfurile textile se utilizeaza metrul confectionat din lemn, foarfece.Pentru stabilirea
marimii palariilor de exemplu se utilizeaza inelelel, iar pentru largirea manusilor si a caciulelor se
foloseste cleste special.Exista si un set de inventar pentru masurarea incaltamintei( care este
reprezentat de lingurita), iar pentru probarea hainelor si incaltamintei se folosesc si anumite oglinzi.
In aceasta categorie mai intra si cosurile,cosuletele si carucioarelel pentru alegerea marfurilor.
IV CINTARELE
23.Argumentati esenta utilajului si necesitatea
masurarii si cintarii marfurilor in comert.
In procesul pregatirii si vinzarii marfurilor unitatile de comert au nevoie de cintarire si dispositive de
greutate pentru determinarea masei, metrul pentru masurarea lungimii, vase si dispositive gradate
pentru masurarea volumului.Efecturarea corecta a operatiunilor de masurare in unitatile de comert este
deosebit de importanta deoarece pretul multor marfuri este fixat in conformitate cu SI si astfel se
efectueaza achitarea intre furnizori si detailisti si cumparatori si utilizatori pe de alta parte.
Cintarul este un utilaj care functioneaza pe principiul balantei( asigura echilibrul dintre masa produsului
cintarit si masa dispozitivului de greutate standard pentru care este fixat pretul de vinzare a produsului)
Utilajul de masura si cintarire este destinat pentru stabilirea cantitatii de marfa receptionate cu un grad
sporit de precizie si joaca un rol important la verificarea cantitatii reale comparative cu cea indicate in
documentul insotitor si permite excluderea neajunsurilor de marfa , asigura determinarea cantitatii
precise si inlatura cazurile de insalare a cumparatorilor in procesul vinzarii.
24.Comentati cerintele fata de cintarele comerciale.
UTILAJUL DE CINTARIRE SI UNITATILE DE MASURA TREBUIE SA CORESPUNDA CERINTELOR
METROLOGICE , DE EXPLOATARE,IGIENICO-SANITARE SI ESTETICE.
Din cerintele metrologice face parte:a) exactitatea sau precizia cintarii(proprietatea cintarelor de a
cintari masa produsului cu abatere maximata de la cea reala in limita erorii admise de documentele
normative in vigoare) b) sensibilitatea(caracterizeaz capacitatea cintarelor de a iesi din starea de
echilibru la modificarea fortei de greutate pe una din platformele cintarului c) calitatea constanta( se
caracterizeaza prin permanenta indicatorilor la cintarire, prin capacitatea cintarului de a indica una si
aceeasi masa la cintarirea unui produs de mai multe ori) d)stabilitatea(caracterizeaza capacitate
cintarului de a-si reveni independent in pozitia initiala)
Din cerintele de exploatare fac parte: a)viteza maxima de cintarire( caract capacitatea cintarelor de a
determina intr-o unitate de timp, mai scurt masa produsului cintarit) b) vizibilitatea indicatorilor cintarii(
consta in comoditatea constructiei cintarului de a asigura vizibilitatea dispozitivelor,care indica masa
cintarita la cintar atiti din partea vinzatorului cint si a cumparatorului)
Din cerintele sanitaro-igienice ansmablu de restrictii care au misiunea de a asigura utilizarea cintarelor
fara ca acestea sa influenteze asupra calitatiii produselor cintarite.( aceste cerinte se refera la material
prima, la materialul protector)
Cerintele estetice-includ unele restrictii fata de cintarire, privind forma, constructia si culoarea.
25.Numiti si caracterizati principiile de clasificare a
cintarelor comerciale.
1.Conform constructiei dispozitivului de cintarire, avem:a) cu pirghii b) cu pirghii si cadran c) electronice
2.Dupa nivelul de automatizare a procesului de cintarire, deosebim cintare: automatizate, semi-
automatizate, neautomatizate.
3.Dupa tipul dispozitivului de indicatie: cintarele se impart in: cintare cu greutati, cintare cu cadran,
cintare cu scara gradate, cintare cu monitor,cintare combinate.
4.Dupa locul si modul de instalare, deosebim urmatoarele: de masa,mobile, stationare.cele de masa se
instaleaza pe tejghea,pe mese.Cele mobile pe podea, si cele stationare se intaleaza pe un support
special.
5.Dupa limita maxima de cintarire , deosebim cintarele: pina la 50 kg; de la 50 -5000 kg; de la 5000-
20000 kg.
6.Dupa modul de determinare (citire) a indicatorilor avem: cintare cu citire vizuala( adica are
enumerarea nemijlocita a datelor pe ecran ) si cu citire documentara( se efectueaza prin taparea(
imprimarea) rezultatelor cintarii pe o banda de hirtie si eliberarea unui bon (document)
26.Numiti si caracterizati dispozitivele de masura a
greutatii, lungimii si volumului.
1.Greutatile.Pentru a efectua cintarirea,cintarul trebuie sa fie dotat cu un set de greutati.Greutatile se
utilizeaza pentru stabilirea masei la cintarele cu pirghii cu brate egale si inegale si se deosebesc prin
gradul de precizie si destinatie .Dupa gradul de precizie, greutatile se subimpart in cinci categorii.Dupa
gradul de precizie , greutatile se impart in:1.greutati cu destinatie comuna ( pentru cintarele de masa)
2.greutati conventionale cu taietura radial( pentru cintarele mobile(marfare) 3.greutati-model( pentru
controlul exacticitatii indicatiilor cintarului si controlul greutatilor)
2.Lungimea- la vinzarea tesuturilor, panglicii,covoraselor se utilizeaza dispositive de masura a lungimii in
forma de rigla gradate-metrul, confectionat din lemn sau din metal.
3.Volumul- vinzarea unor marfuri lichide poate fi efectuata doar cu ajutorul dispozitivelor de masurare a
volumului acestora.Pentru masurarea volumului marfurilor lichide se folosesc
pahare,cani,ulcioare,garafe etc din sticla , material plastic sau metal cu gradatie in mililitri sau litri.
27.Numiti si caracterizati tipurile si constructia
cintarelor de masa cu cadran.
Cintarele de masa functioneaza in baza principiului balante cu sisteme de pirghii cu brate egale.Cele
mai raspindite cintare de masa cu cadran sunt:
a) Cintare cu doua platform cu limita maxima de cintarire de 2 kg si de 10 kg
b) Cintarele cu o platform cu limita maxima de cintarire de 3 kg si de 6 kg
c) Cintarele cu cos suspendat cu limita maxima de cintarire de 20 kg

1.cintarul cu o platforma-mecanismul de baza a cintarului este pirghia principala, cu brate egale care
este asamblata prin intermediul prismelor triunghiulare pe un support montat pe baza cintarului.Fixarea
pirghiei cu suportul se efectueaza cu ajutorul inelelor de legatura.La ridnul lor capetele pirghiei
principale prin intermediul prismelor triunghiulare si inelelor speciale se cupleaza de pe o parte cu
pirghia de marfa si de cealalta parte cu pirghia de greutati.Prin intermediul tijei( barei de legatura)
marfa se cupleaza cu cvandratul.Baza cintarului este instalata pe doua perechi de picioruse cu piulite si
contrapiulite
2.Cintarul cu doua platforme- nu se deosebeste essential de constructia cintarelor cu doua platform
.Cintarul este compus din baza( rama), pe care prin intermediul suportului cu ajutorul prismelor
triunghiulare si a inelelor de legatura se fixeaza pirghia principala.Pe capatul pirghiei principale se
cupleaza pirghia de marfa.Pirghia de marfa cu ajutorul tijei se cupleaza cu sistema cvadrantului si cu
amortizatorul sau cu dispozitiviul de frinare,care reduce numarul de oscilatii ale acului indicator.In
partea de jos a cadranului se afla compensatorul greutatii ambalajului.El serveste pentru echilibrarea
cintarului in starea de repaus si pentru excluderea masei ambalajului din masa bruta cintarita.Aici este
instalat deasemenea nivelmetru si dispozitivul de blocare.
28.Comentati regulile de instalare,reglare si cintarire la
cintarele de masa cu cadran.
Instalarea cintarului la locul de lucru orizontal ( 1.cintarul se instaleaza pe tejghea, masa sau pe un
support rezistent la greutatea cintarului si a marfurilor cintarite; 2.cu ajutorul piulitelor piciorusele se
rotesc(insurubeaza) in corpul cintarului deplin 3.se observa in ce parte se abate bula de aer a
nivelmetrului si din corpul cintarului se rotesc in partea opusa,pin cind bula de aer ajunge in centrul
camerei nivelmetrului)
Echilibrul cintarului se executa in doau etape:a) reglarea pozitiei acului indicator b) reglarea numarului
de oscilatii ale acului indicator
In procesul de exploatare cintarele de masa trebuie sa respecte un sir de reguli:a) inainte de efectuarea
cintaririi vinzatorul trebuie sa fie convins ca cintarul este correct instalat si reglat b) cintarirea marfei ,
vinzatorul trebuie sa utilizeze cit mai putine greutati, sa respecte limitele( minima si maxima) de
cintarire in functie de parametrii tehnicii ai cintarului c)se interzice taierea,decuparea, si ambalarea
marfurilor pe platforma de marfa a cintarului d)marfa se aranjeaza in centrul platfomrei cu atentie e)
platforma trebuie sa fie curata,fara resturi de produse cintarite anterior.
29.Numiti si caracterizati tipurile si constructia
cintarelor de podea si stationare
Cintarele mobile si stationare sunt destinate pentru cintarirea marfurilor cu greutate si volum mare.Ele
se utilizeaza la receptionarea si livrarea marfurilor in depozitele angro si cu amanuntul.
1.Dupa modul de instalare la locul de munca deosebim: a) cintare de podea( de la 100 de kg pin la 2
tone) si b) cintare stationare( de la 2 tone la 200 tone si mai mult)
2.Dupa dispozitivul de indicatie a masei marfare sunt:1.cintare cu scara gradate 2. Cintare ci cadran
3.cintare cu monitor.
3.Dupa criteriile de functionare, avem doua tipuri de cintare:cu pirghii si electronice.
1.Cintare de podea
Mecanismul de pirghii consta din pirghia mare si pirghia mica,care sunt cuplate prin intermediul
prismelor de balansare si inelului de legatura.Capetele pirghiilor se sprijina prin intermediul prismelor
pe rama( baza) cintarului .Platforma cu picioruse se sprijina pe suporturile suspendate ale pirghiilor.Pe
bratul mare se fixeaza scarile gradate: una sau doua in dependent de tipul si constructia dispozitivului
de cintarire. Pe bratul mic este instalat de reglare a cintarelor in stare de repaus.Indicatorul de echilibrul
consta din doua parti: partea mobile si imobila.Pe rama cintarelor se monteaza nivelmetru-lantul cu o
greutate cu ajutorul caruia cintarul se instaleaza in pozitie orizontala.
2.Cintare stationare- se utilizeaza pentru cintarirea autocamioanelor, se folosesc deasemnea la statii de
cai ferate pentru cintarira vagoanelor de diferite marfuri in special de carbine, ciment,unele produse
alimentare si cerialiere. Cintarele pot fi cu scara gradate, cu cadran si monitor cu limetele de cintarire de
10,15,30,60,150 tone.
30.Comentati regulile de instalare,reglare si cintarire la
cintarele de podea si stationare.
Instalarea cintarelor la locul de munca se incepe cu pregatirea locului pentru instalare.In caz de abatere
a cintarului din pozitia orizontala sub cintar se instaleaza placi metalice sau alte materiale durabile care
sa asigure rezistenta la limita maxima in timpul cintarii.Dupa instalarea cintarului orizontal se deschide
mecanismul de blocare si aretirul.La cintarirea marfiii este necesar sa se respecte urmatoarele reguli:
a) Sistemul de pirghii trebuie sa fie blocat
b) Marfa se aranjeaza atent, proportional pe toata suprafata
c) Pina la aranjarea tuturor marfurilor aretirul trebuie sa fie inchis
d) Inainte de a lua marfa de pe platform se blocheaza sistemul de pirghii
In procesul de exploatare a cintarelor stationare se respecta:
a) Cintarul trebuie sa fie pazit de nimerirea, pet imp de ploaie sau de ninsoare a apei in sismtemul
de pirghii
b) Inainte de a efectua cintarirea marfii in autocamioane se cintareste masa camionului fara marfa
si masa ambalajului
c) Se atrage atentia la starea platformei cintarului-trebuie sa fie curate, astfel ca aceasta sa nu
influenteze masa marfurilor cintarite.
31.Numiti si caracterizati tipurile si constructia
cintarelor electronice
Cintarul electronic functioneaza in baza interactiunii unui system de prighii si a blocului electronic, care
asigura transformarea masei in impulsuri electrice si prezentarea pe indicator-monitor in forma cifrica.
1.dupa limita de cintarire avem: cu limita max de 6 kg si cu limita maxima de cintarire de 15 kg
2.Dupa particularitatile functionale avem:determinarea masei cu scoaterea informatiei pe monitor;
determinarea masei si a costului marfii cu scoaterea informatiei pe monitor si determinarea costului
,scoaterea informatieii pe monitor si eliberarea bonului cu informatia despre cantitate si costul marfii
cintarite
3.In functie de sursa de energie avem:cintare cu conectare la retea electrica si cintare cu sursa de
energie autonoma( pe baza acumulatoarelor)
4.In functie de modul de instalare: cintare portative, mobile si stationare.
Constructia: dispozitivul de cintarire cu sistema de pirghii care se fixeaza pe rama cintarului.Pe
dispozitivul de cintarire se instaleaza platforma pentru marfa.Pirghia de baza este cuplata la dispozitivul
de transformare a eforturilor de la cintarirea marfii in semnale electrice,care se transmit blocului
electronic.Rama cintarului este instalata pe patru picioruse cu piulite. Indicatorul este dublu si include
trei blocuri de informative:1.blocul masei unde se indica greutatea produsuelu 2.blocul pretului care
este dirijat prin intermediul dispozitivulul( tastaturii de manipulare ) a pretului si 3.blocul sumei unde
se prezinta informatia despre costul produsului cintarit.Blocul electronic al cintarului este destinat
pentru imultirea masei marfii la pretul fixat .Dispozitivul de manipulare include mai multe taste cu
functiile sale.
32.Argumentati principiile de selectare si calcularea
numarului de cintare necesar pentru dotarea
magazinelor si depozitelor.
La stabilirea numarului necesar de utilaj de cintarire in magazinele cu autoservire se va tine cont de
faptul ca cintarele urmeaza a fi instalate pe tejghelele de deservire , la locurile de receptionare si de
portionare ( ambalare ) a marfurilor in magazine.
Numarul de cintare necesar pentru dotarea magazinului se determina in baza datelor despre
cantitatea marfurilor care necesita cintarire in procesul vinzarii pe parcursul unui schimb si in baza
capacitatii de cintarire a cintarului selectat.Alta metode de calcul a numarului de cintare se bazeaza pe
calcularea timpului total necesar pentru efectuarea cintaririi marfurilor prognozate.
La alegerea modelului cintarelor se va tine cont de tipul si caracterul functional al inteprinderii
comerciale , de particularitatile structural , ale marfurilor cintarite, de limita maxima de cintarire, de
viteza cintarii si de gradul de automatizare a procesului de cintarire.

V Aparatele de casa si control
33.Argumentati esenta mecanizarii decontarilor banesti
cu populatia la procurarea marfurilor.
Incasarea banilor de la vinzarea marfurilor si prestarea serviciilo ( care ulterior sunt acumulati in bancile
comerciale) are importanta majora nu numai pentru dezvoltarea comertului si prestarii serviciilor, dar
si pentru economia nationala in ansamblu.Evidenta si controlul circulatiei banilor incasati este o
conditie major a deoarece se realizeaza cu success porcesul de autogestiune si autofinantare
deasemenea de pastrare a bunurilor materiale in unitatile de comert si de asigurare a protectiei
consumatorilor.
Prin mecanizarea procesului de incasare si evident a banilor din vinzari sau serviciile prestate toti agentii
economici se impugn:
1. Sa asigure indeplinirea capitolului de venituri la bugetul de stat
2. Sa resprecte legea cu privire la protectia consumatorilor
3. Sa accelereze procesul de achitare a cumparatorilor
4. Sa reduca numarul reclamatiilor cumparatorilor din motivul erorii admise la achitare.
34.Numiti si caracterizati actele normative care
reglementeaza aplicarea masinilor de casa in procesul
decontarii cu populatia in numerar
In R.M problema utilizarii obligatorii a masinilor de casa si control in procesul decontarilor banesti cu
populatia a aparut odata cu privatizarea unitatilor de comert si de prestare a serviciilor, inclusive
concomitent cu fondarea interprinderilor private
Astfel Guvernul a aprobat Lista activitatilor premise pentru efectuarea achitarilor banesti fara utilizarea
masinilor de casa , Registrul unic al masinilor de casa cu memorie fiscal Regulamentul privind utilizarea
masinilor de casa cu memorie fiscal.Conform listei aprobate, se permite achitarea fara utlizarea
masinilor de casa a urmatoarelor:
1. La vinzarea de catre persoane fizice aproduselor agricloe cultivate in loturile private, care se
confirma cu un certificate eliberat de organelle publice locale in pietele agricole sau la tirguri
2. La vinzarea obiectelor de cult religiios in biserici si alte lacasur sfinte
3. La vinzarea biletelor taloanelor de calatorie in transportul urban, revistelor si ziarelor
4. La prestarea serviciilor populatiei de catre agentii economici ( cu exceptia caselor de schimb
valutar)
35.Explicati necesitatea si ordinea inregistrarii
masinilor de casa si control in organele fiscale.
Aplicarea masinilor de casa si control cu memorie fiscal este obligatorie pentru toate
intreprinderile care desfasoara activitatea comerciala si isi achita platile in numerar pe inreg
teritoriu Republicii Moldova. Masinele de casa pot sip use in expluatare doar dup ace sunt
inregistrate la Inspectorul fiscal territorial de stat. Toate intreprinderile sunt obligate sa
inregistreze masinile de casa si control la Inspectorul fiscal territorial de stat. Ordinea
inregistrarii masinelor de casa si control esre reglementata de Regulamentul cu privire la modul
de inregistrare si exercitare a controlului asupra utilizarii masinelor de casa si contol. Fiecare
masina de casa trebu sa aiba registru masinii de casa, care este un document contabil,
numerotat, snuruit si legalizat cu semnaturi si stampile conducatorului, contabilului sef si a
sefului Inspectorului Fiscal territorial de stat.
Registrul masinii de casa si control consta din 2 parti:
1)Partea 1- pentru lipirea si pastrarea bonului cu darea de seama fiscal pe zi
2)partea a 2- este pentru inregistrarea zilnica a datelor de totalizare a darii de seama fiscal,
autorizate de personae responsabile de activitatea financiara a interprinderii.
In registrul de casa trebuie sa fie indicat modelul masinei de casa si profilul de activitate.
Masinele de casa se inregistreaza de catre Inspectorul Fiscal territorial de stat . Inregistrea
masinei de casa se va efectua doar in cazul cind modelul masinei de casa este inclus in Registrul
Unic al masinilor de casa si sfera de aplicare a acesteia corespunde profilului de activitate a
inerprinderii date.
Procesul de inregistrare a masinii de casa si control include urmatoarele faze:
-scoaterea sigiliului vechi si sigilarea conform prevederilor regulamentului dat
-fiscalizarea masinii de casa, care intraduce parola , numarul de inregistrare a memoriei fiscale,
codul fiscal
-perfectarea registrului de evident, adica locul pentru lipire si pastrarea bonului si locul pentru
inregistrarea zilnica a datelor de totalizare a darii de seama fiscala.
-a face legalizare in registrul a masinei de casa adica a aplica stampila si semnatura Sefului
Inspectoratului fescal territorial.
36.Numiti si caracterizati principiile de clasificare si
fuctiile masinilor de casa cu memorie fiscala.
Masinele de casa si control cu memorie fiscal este un aparat electronic pentru inregistrarea
operatiilor de casa, pastrarea si eliberarea raportului financiar care asigura protectia
algoritmilor de lucru si a datelor inregistrate in memorie de a fi schimbate sau modificate
nesanctionat.
In conformitate cu cerintele tehnice fata de masinile de casa si control, ele pot fi clasificate in
functie de particularitatile tehnice dupa mai multe criteria:
1)In dependent de posibilitatile functionarii , sunt urmatoarele masini de casa:
-masini de casa si control autonome care sunt destinate pentru exploatarea de sine statator in
unitatile de comert, de prestare a serviciilor .
-masini de casa de system, sunt destinate pentru exploatarea autonoma si in component
sistemelor electronice de control si dirijare a circulatiei marfurilor si banilor, care asigura
transportarea datelor prin liniile de legatura.
-masini cu sisteme passive- care lucreaza in system cu computerul, dar pot efectua dirijarea
sistemului
-masini de casa de sistema active- care pot sa lucreze in system cu computerul si de a efectua
dirijarea cu acest system.
2)In dependent de particularitatile constructive , masinele de casa si control se impart in:
-masini de casa portate- ele se alimenteaza de la sursa automata ( accumulator, baterie) sau se
conecteaza in prize
-masini de casa si control stationare- ele se instaleaza in sala comerciala si se incarca numai de
la prize.
3) In dependent de posibilitatea transmiterii informatiei pe suportul ethnic, masinele de casa si
control se impart in 2 grupe:
- masini care nu scot informatia pe suporturi tehnice ( pe ecran)
-masini care scot informatia pe suportul tehnic
4) In dependent de tiparire a informatiei.
-masinele care tiparesc informatia pe bon sip e banda de control
-masini care tiparesc informatia pe formularul bonului ( chitanta de plata_) sip e banda de
control.
Masinele care tiparesc informatia pe bon, pe formularul bonului sip e banda de control.
5) In dependent de posibilittea concetarii dispozitivelor suplimentare
-lectorul al codului cu bare
-lector al cartelelor de plata
-cintar electronic
-lada sspeciala pentru bani
-legatura cu MMC.
6) In dependent de sfera utilizarii
-masini universali- care sunt destinate pentru interprinderile comerciale si in sfera de prestare a
serviciilor ,
-masini specializate- care sunt utilizate la banci, incasarea banilor pentru serviciile comunale,
caselor de schimb valutar
37. Numiti si caracterizati partile constructive ale
masinelor de casa de diferite tipuri.
Masina de casa Datecs MP-500 este compusa din : tastatura, comutatorul regimului de lucru,
printerul, indicatorul, carcasa, ladita pentru pastrarea banilor. Tastatura consta dint: taste
functionale si taste informatioanale.
Tastele pentru introducerea si inregistrarea sumelor de bani sunt in memoria masinei de casa si
tastele de acces direct sunt taste de sectie ( tasta numarului registrului) destinate pentru
inregistrarea sumei de bani in registru.
Comutatorul registrului este in complect cu chei special care ne da posibilitate de a incepe
lucru, aceste taste sunt:
Off- casa deconectata
REG- regimul de inregistrare ( lucru)
X- regimul ce prevede darea de seara fara anularea informatiei
Z- darea de seama si anularea informatiei.
PGM- regimul de programe.
Monitorul- este prezentat sub forma de cifre si simboluri.
Tastele inseamna:
PF-lipsa bandei de control
C-greseala operatorului
-OFF-masina este conectata in prize
-= suma totala
- calculate restul
-1233- regimul darea de seama si anularea informatiei
3 3 darea de seama si anularea informatiei este efectuata.
Ladita pentru bani- este destinata pentru a pastra banii I monede.
Printerul- ne da bonul de casa
- Blocul memoriei- incarca masina de casa
38. Comentati cerintele fata de masini de casa si
control cu memorie fiscal
-Masinele de casa trebuie sa aiba o planseta pe care trebu sa fie imprimat marcajul unde se
va include: denumirea masinii de casa, numarul imprimat de uzina, aul si luna fabricarii,
emblem si semnul de marca al producatorului, tipul energiei consummate . Marcajul trebuie
sa fie bine executat ca sa fie rezistent pe mai multi ani.
-Masinele de casa trenu sa aiba o ladita pentru a pastra banii care sa se deschida cu o
cheita sau in mod automat cind se elibereaza bonul de casa.
-Masinele de casa trebu sa aiba ceas- calendar. Casa sa fie automat .
-La masinele de casa trebuie sa tapeze banda de control concomitant cu bnul de casa.
-Masinele de casa numai decit trebu sa aiba o cheita speciala sau chita automata adica sub
forma parolei.
- Bonul de casa pentru fiecare comparator cu toate informatiile imprimate in limba de stat
pe care se va contine : denumirea, codul si seria firmei, numarul de identificare, numarul de
inregistrare a masinei de casa, numarul current al bonului, denumirea marfii, costul marfii si
TVA. Cantiatea, costul si pretul marfii,
39. Comentati regulile de exploatare a masinelor de
casa cu memorie fiscala.
In conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de exploatare a masinelor de casa si
control cu memorie fiscal , toate masinele de casa aflate in exploatare trebuie sa elibereze
bonul de casa in limba de stat , Pe bonul de casa trebuie sa contina: denumirea, adresa si
codul fiscal al interprinderii; numarul de identitate al masinei de casa; numarul de
inregistrare al masinii de casa ; numarul de ordine al bonului de casa; denumirea marfii ( sau
servicii); costul si costul cotei de impozitare a fiecarei marfe; cantitatea si pretul marfii;
costul total marfurilor procurate; data si ora bonului de casa.
Interprinderile comerciale si cele prestatoare de servicii sunt obligati:
-sa utilizeze numai masinele de casa incluse in Registrul UNic al masinelor de casa
-se utilizeze maisnele de casa care sunt inregistrate
-sa utilizeze masinele de casa plombate de organelle abilitate
-sa admita la exploatarea numai persoanelor care cunosc Insctructia de exploatare a masicii
de casa, si numai decit trebu de incheiat cu aceasta persoana contract ca sa fie
responsabila.
40. Comentati regulile de pregatire catre lucru a
masinelor de casa cu memorie fiscal.
Casierul operator incepe ziua de lucru cu efectuarea operatiei inceputul zile de munca
1. Trebu sa conectam masina de casa sis a controleze , ca sa ne convingem ca darea de
seama fiscal pe ziua precedent a fost efectuata . Pentru a face aceasta operatiune , trebuie
sa procuram cheita REG , sa luam baniii pentru a putea da rest cumparatorului si banda de
hirtie penrtu bonuri si de control. In prezenta persoanei responsabile casierul trebuie sa
instaleze banda pentru bonuri si control . Daca casa este anulata , atunci pe monitor ne
arata cifra 3 3. Daca pe monitor apar cifre 1 2 3 4 atunci trebu sa scatem darea de seama
zilnica. Trebu sa apasam tastele 1 3 0 dupa ce pe monitor apar cifre 1 0 . Apasind 1 sau 0
casa elibereaza bonul de casa cu darea de seama zilnica. Pentru a efectua anularea ,
conferam si apasam pe tasta 0 . Intoarcem cheita de la Ma in pozitia OFF.
41. Argumentati drepturile si obligatiile casierului in
procesul de lucru la masina de casa si perfectarea a
documentelor casierului operator.
Casierul este obligat :
-sa efectueze operatiile de inregistrare a cumparatorului , vinzatorului;
Sa stabileasca suma totala a cuptorului , sis a anunte suma cumparatorului care trebu sa o
achite
-sa ea banii de la comparator si sai daie rest
-daca produsul este cu valabilitate expirata sau defectat vinzatorul are dreptul sa primeasca
marfa si sai daie banii inapoi numai in smena lui.
Casierul se interzice sa lucreze fara banda de control sau sa incleie segmentele de rupere ,
sa pastreze in casa banii propriii, sa verifice casa desinestatator.
Operatia sfirsitul zilei se face pina la sosirea incasatorului . casierul trebuie sa pregateasca
suma de bani si daie impreuna cu documentele de plata. Casierul primeste de la
responsabilul cheita Ma si cu ajutorul cheitei poate sa scoata Z atcet- Raport zilnic. Suma
incasata trebu sa corespunda cu suma imprimata pe banda de control. La sfirsitul zilei
casierul trebuie ssa deconecteze masina de casa de retea de alimentare cu current electric
sis a predea cheita REG.
VI AGREGATUL FRIGORIFIC
42. Argumentati principiile de selectare a tipurilor
masinelor de casa pentru dotarea magazinelor.
Pentru dotarea unitatilor de comert cu masini de casa se aleg modelele care corespunde
cerintelor tehnice stabilite si care sunt incluse in Restrul Unic. In dependent de
interprindere comerciala se aleg masini de casa cu 7, 9 sau mai multe niveluri cifrice pentru
inregistrarea si pastrarea informatiei despre incasarile banesti. Pentru magazinele
construite dupa proiecte individuale sau adaptate , dotarea cu masini de casa se efectueaza
in baza calculelor. Metoda calculelor presupune prognozarea unor indici de lucru ai unitatii
comerciale, despre numarul de locuri pentru casier, numarul de cumparatori in orele de
virf, viteza de inregistrare a unei cumparaturi. Pentru calcul se utilizeaza formula.
Nc=C/P unde ,
Nc-numarul necesar de locuri pentru casieri
C-numarul numarul de cumparatori care fac cumparaturi in ore de virf.
P-capacitatea maxima de deservire a casei pe parcurs de un schimb.
Timpul mediu cheltuit pentru deservirea unui comparator depinde de numarul
cumparatorilor, modul de indicatie a preturilor pe marfa comercializata , de suma restului si
de tipul masinii de casa. Timpul inregistrarii costului unui comparator depide de tipul
masinei de casa .
43. Explicati notiunea de frig, racire si congelare si
esenta frigului in comert.

Frigul este un fenomen natural care se caracterizeaza prin nivelul de temperature intrun
anumit mediu, in care cele mai multe microorganizme nu se dezvolta sau le este stabilita
aceasta actiune, o metoda efficient de conservare a produselor. Se prelungeste termenul de
pastrare a produselor, se asigura crearea stocurilor si a sortimentului de produse destul de
variat in unitatile de comert.
Avem 2 forme de conservare cu ajutorul frigului
-prin racire
-prin congelare
Racirea- aerul racit depaseste pragul de cristalizare a api din continutul produselor.
Temperatura scazuta din mediul de pastrare depaseste pragul de cristalizare a apei din
component produselor are loc congelarea
Congelarea este trecerea apei in stare cristalizata si modificarea consistentei produselor.
Pentru a pastra calitatea si structura produselor, se practica congelarea rapida.
Lantul frigorific unic include un complex de mijloace frigorifice si activitatii menite sa asigure
mentinerea in permanenta a regimului optim privind temperature si umeditatea pe parcursul
pastrarii si transportarii marfurilor usor alterabile pe tot traseul. Incepind cu producatorul si
pina la unitatea de comert.
44. Numiti si caracterizati metodele de producer a
frigului
Producerea frigului este un process care se bazeaza pe insusirea unor produse de a prelua sau
elimina energia termica din mediul inconjurator. Acest process se caracterizeaza prin racire si
este insotit de scaderea temperaturii. Deosebim racirea in dependent de modul de producer:
naturala; artificial.
Racirea naturala este conditionata de temperature mediului- aerului, apa, solului. Racirea
naturala decurge odata cu racirea mediului inconjurator.
Racireaartificiala este un produs la temperature mai scazuta de mediul natural (
inconjurator). Racirea artificial poate fi efectuata prin 2 metode:
-racirea traditonala cu utilizarea anumitor substante refrigerente
-racirea mecanica, obtinuta cu ajutorul unor masini si aggregate special.
45. Explicati notiunea de racire mecanica, numiti
elemente din care se compune si principiile de
functionare a masinii frigorifice cu compressor.
Agregate frigorifice functioneaza in baza fierberii la temperaturi scazute a unor substante
special numiti agenti frigorifici. Racirea mecanica se bazeaza pe proprietatea agentilor
frigorifice de a fierbe la temperature joase care este insotita de consumarea energiei termice (
caldurii) din mediul racit.
Masina frigorifica este compusa dintrun complex de mecanisme care asigura trecerea agentului
frigorific dintro stare in alta in scopul obtinerii temperaturii scazute. Agentul frigorific preia
caldura din mediul racit- intern inchis ermetic si o transmite in procesul condensariii mediului
extern, care in stare normal este mai cald. In rezultatul camera frigorifica se creaza si se
mentine o temperature mult mai joasa decit cea de exterior. Masinele frigorifice se impart in 2
grupe:
-masini cu compressor- in care vaporii agentului frigorific sunt condensate cu ajutorul
compresorului
-masini cu absorbtie in care vaporii agentului frigorific sunt asimilati de absorbant.
Compresorul este un agregat destinat pentru pomparea agentului frigorific in stare gazoasa din
vaporizare , comprimarea si pomparea acestuia in condensator.
46.Numiti tipurile si caracterizati principiile de
clasificare a agregatelor si masinelor frigorifice.
Dintre cele mai raspindite tipuri de utilaj frigorific commercial, fac parte: camerele frigorifice,
dulapurile frigorifice, vitrinele si tejghelele frigorifice , care sunt fabricate in diverse forme,
fimensiuni, cu diverse capacitati.
1)Camera frigorifica este o constructive in forma de incapere din metal, cu una sau 2 usi, care
se inched ermetic, in interiorul careia este asamblat vaporizatorul destinat pentru producerea
frigului. Camerele frigorifice se instaleaza in depozitele bazelor angro si ale unitatilor de comert
cu amanuntul . Camerele frigorifice sunt destinate pentru pastrarea marfurilor racite sau
congelate ( inghetate).
Camera frigorifica este compusa din :
-Camera pentru pastrarea produselor- este dotata cu stelaje sau polite special. Cu ajutorul unor
tije montate pe tavan se fixeaza un support suspendat cu cirlige destinate pentru a agata la
pastrare carne sau alte produse congelate in stare suspendata. . Temperatura in camera
frigorifica este de la 0-8 grade ( temperature de racire), si temperatura de congelare ( -18
grade).
-sectia de masini si aggregate include: aparatele tehnice ale masinii frigorifice de tipul:
condensator, compressor, filtru si aparatura de automatizare care pot montate in corpul
camerei de racire sau amplasate intrun bloc aparte.
2)Dulapul frigorific- are forma de cutie parallelogram cu una sau 4 usi. Dulapul este fabricat din
panele metalice , destinate pentru pastrarea produselor congelate sau racite. Dulapul se
instaleaza in depozite sau in sala de comert la locul de lucru al vinzatorului.
3)Dulapul vitrina frigorifica- este destinata nu numai pentru pastrare dar pentru demonstrare a
marfurilor in magazine si in unitatile de alimentatiei publice. Dulapul vitrina se instaleaza la
locul de lucru al vinzatorului , in sala de comert a magazinului si in afara magazinului . Dulapul
poate fi utilizat si in depozite pentru pastrarea marfurilor . Dulapul vitrina are o constructive
clasica , cu exceptie usii, care este fabricate dein material transparent.
4) Vitrina frigorifica sunt fabricate diferite forme si ne da posibilitatea sa vedem marfa.
Destinatia principal a vitrinelor este demonstrarea produselor in stare rece sau congelata ,
pastrarea stocurilor pina la momentul vinzarii. Vitrinele pot fi inchise sau deschise cu usite si
pereti de sticla.
5) Tijgheaua frigorifica- este o varietate de utilaj frigorific destinat pentru pastrarea de scurta
durata a produselor ambulate in stare rece sau congelata pina la vinzarea acestora. Tijghelele
se deosibesc dupa regimul de temperature , dupa aspectul constructive.
47. Comentati principiiile de clasificare a utilajului
frigorific commercial si caracterizati utilajul frigorific
comercial.
La caterogoria de utilaj frigorific commercial se atribuie totalitatea agregatelor , instalatiilor si
articolelor tehnice, care prroduc frigul in scopul pastrarii calitatii produselor usor alterabile in
unitatile de comert angro si cu amanuntul.
Utilajul frigorific comercia se clasifica dupa urmatoarele criteria:
1) Dupa destinatie:
-Pentru pastrare ( camera si dulapuri frigorifice)
-pentru demonstrare si vinzare (vitrina , tijgheua)
-pentru demonstrare ( vitrina frigorifica)
2)Dupa regimul termic :
-cu temperature medie in camera de racire de la +6-+12 grade
-cu temperature de racire ( -2=18 grade)
-cu temperature de congelare nu mai mare de -18 grade.
3) Dupa felul agentului frigorific :
-cu Freon
-cu ammoniac
4) Dupa temperature de fierbere a agentului frigorific
-cu temperature inalta (de la -10 la +10grade)
-cu temperature medie ( -25+5 )
-cu temperature joasa ( -40 -25 grade)
5) Dupa tipul condensatorului :
-cu racire cu aer
-cu racire cu apa
6) Dupa nivelul ermecitatii camerei de racire
- de tip inchis
-de tip deschis
7) Dupa locul de instalare a agregatului frigorific:
-cu agregatul frigorific montat in interiorul utilajului frigorific
-cu agregatul montat in exteriorul utilajului frigorific.
8) Dupa zonele de folosire
-pentru raioane de sud, cu t=40 grade
-pentru raionele cu clima moderata, cu t= +32 grade
9) Dupa nivelul de automatizare
-automatizate
-partial automatizate
10) Dupa sistemul de producer a frigului
-individual
-centralizat
48.Comentati regulile de exploatare a utilajului
frigorific comercial
Argegatele frigorifice depind de respectarea regulilor de instalare si exploatare. Instalarea si
montarea agregatelor frigorifice trebuie sa se efectueze in conformitate cu cerintele prevazute
in focumente normative- standarte, instructiunile si regulile de protective a muncii si securitatii.
Utilajul frigorific trebuie instalat la loc uscat, iluminat si cu temperatura nu mai putin de +40
grade vara si nu mai joasa de +5 grade iarna. Incaperile trebuie sa fie de dimensiuni mari, sa fie
dotate cu sisteme de aerisire artificiala. Destanta instalarii de la pereti nu trebuie sa fie mai
mica de 0,20 m. pentru utilajul cu agregare frigorifica asamblata in corpul lui trebuie sa se
asigure circulatia libera a aerului in zona condensatorului. La interprinderile comerciale utilajul
este controlat systematic de catre persoanele administrative. Utilajele frigorifice la
interprinderile comerciale trebuie sa se elaboreze un grafic de efectuare a diferitor observari .
In procesul exploatariii se atrage atentia la calitatea conectariii utilajului cu pamintul, starea
despozitivelor de protective, a carcatesi etc. Se recomanda la incarcarea produselor ca usele
utilajului frigorific sa nu fie lasate mult timp deschise, sa se respecte regulile vecinatatii, si
termenul de pastrare produselor. Nu se admite folosirea utilajului frigorific cu despozitivele
automate defectate, marfurile nu trebuie sa se atinga de vaporizator si pereti. |Nu se
recomanda ca politele sa fie acoperite cu hirtie, carton etc. Odata in saptamina utilajul trebuie
igenizat si numai decit trebuie sa fie prelucrat cu solutii de sapun si apa.
49. Argumentati cerintele fata de dotare unitatilor de
comert cu utilaj frigorific , calcularea suprafetei de
racire.
In conformitate cu regulile de pastrare produselor trebuie respectate cerintele vecinatatii,
normele de incarcare, regumul de pastrare ( temperatura, umeditatea relative), ce influenteaza
ca sa alegem un tip de utilaj frigorific dupa regimul de temperatura si capacitatea de producer
frigului.
Magazinele car utilizeaza metoda de autoservire se doteaza cu utilaj aggregate frigorifice
deschise sau semideschise de tip : vitrine, tejghele ca cumparatorii sa poata allege
desinestatotor produsul dorit. Pentru magazinele alimentare se utilizeaza camere si dulape
frigorifice pentru pastrarea in depozite si citeva modele de tijghele, vitrine pentru sala de
comert.
Calcularea suprafetei de racire se calculeaza dupa formula:
Sr=[Cm.z*T*K]/N, unde:
Sr-suprafata de racire
Cm.z-circultia produselor usor alterabile in medii pe zi
T-termenul de pastrare a produselor
K-coeficientul de marire a suprafetei de racire
N-norma de incarcare cu produse la un 1 m2 de suprafata frigorifica.
VII UTILAJUL DE INCARCARE-DESCARCARE
50. Argumentati esenta si caracterizati princiipli de
clasificare utilajului de incarcare descarcare in procesul
commercial
Esenta utilajului:
Utilajul si agregatele pentru incarcare descarcare are mesiunea de a mecaniza si automatiza
operatiile effectuate cu marfa. Mecanizarea si automatizarea muncii in unitatile de comert
asigura:
1)Sporirea productivitatii muncii si capacitatea de servire a uitatilor de comert. Reducerea
numarului de muncitori ocupati cu forta fizica, acestea fiind angajati in calitate de conducatori
si operatori de masini si de aggregate.
2)grabirea procesului de circulatie a marfurilor.
Clasificarea:
1) Dupa destinatia functionala:
- Masini si agregte pentru ridicare ( lift, macarele, stivuitor)
- Masini si aggregate pentru transportare ( transportatoare, conveere,)
- Masini si aggregate pentru incarcare si descarcare ( incarcatoare electrice, macarale,
stivuitoare)
2) Dupa circulatia functionarii
- Agregate cu actiune continua ( transportoare, conveere, carucioare)
- Agregate cu actiune ciclica ( incarcator electric , stivuitor, macarale)
3) Dupa starea incarcaturilor prelucrate :
-gregate pentru incarcarea desca
- Incarcarea marfurilor in ambalaj ( macarale elctrice, tractorul)
-Agregate pentru incarcarea , transportarea a marfurilor neambalate si in vrag ( conveere cu
cosuri, carucioare lada).
4) dupa sursa de energie
- aggregate electrice
-agregate mechanic
-mecanisme gravitationale
51. Numiti si caracterizati tipurile de utilaj si
aggregate pentru ridicare, si transportare a marfurilor
in cadrul unitatilor de comert
Cele mai raspindit aggregate utilizate in comert sunt: liftul marfar, palanul,
macaralele.
Liftul marfar- este un ascensor stationar , destinat pentru transportarea pe
verticala a incarcaturilor. In cabina sau pe o platforma speciala. Liftul marfar
este constituit din cabina sau platforma , troliu de incarcare, mecanismul cu
actiune electrica, putul de ascensor, bare metalice, vertical pe toata inaltimea
putului. Liftul poate fi cu dirijre locala sau la distant.
Macarale- sunt pentru ridicarea incarcaturilor. Se numeste agregatul cu
actiune ciclica , destinat pentru ridicarea si manipularea incarcaturilor intrun
spatiu limitat de raza de actiune a mecanismului de sprijin. Se deosibesc
macarale cu pod rulant, macara capra, auto macara etc.
Troliu- este o constructive samanatoare cu electopalanul si este compus din 3 elemente
principale : 1)mecanismul de ridicare , care serveste pentru ridicarea si coborirea marfii;
2)caruciorul mobil la care se cupleaza mecanismul de ridicare .
3) despozitivul de dirijare si manipulare cu mecanismul de ridicare si carucioul.
Se utilizeaza pentru efectuarea operatiilor de ridicare, incarcare a marfurilor in cadrul
depozitelor, pe platform speciale sau terase destinate pentru aranjarea marfurilor la
pastrare. Poate functiona in incaperi si sub cer liber.
52. Numiti si caracterizati tipurile de utilaj pentru
incarcare descarcare a marfurilor in unitatile de comert
Agregatele si masinele pentru incarcarea si descarcarea marfurilor sunt destinate pentru
incarcarea marfurilor in mijloacele de transport ( autocamioane, vagoane, tractoare) si
descarcarea lor din mijloacele de transport. In funtie de particularitatile constructive ele se
impart in:
1) Incarcatoare electrice aggregate mecanice universal destinate pentru transportarea
marfurilor si dotate cu despozitive pentru incarcare , descarcare si stivuire. Incarcotoare
electrice se deosibesc de 2 tipiri:
a) Frontale cu fixar mecanismului de ridicare sub partea de fata
b) Laterale- cu fixare mecanismului de ridicare lateral
2) Stivuitor electric- agregat destinat pentru efectuarea operatiilor in incaperi inchise care
are destinatia principala , instalarea marfurilor in ambalaj si cu bucata pe politele
stelajelor si in stive precum si in extragrea lor de pe polite si in stive si transportarea
spre locul de livrare- expediere.Spre deosebire de incaractorul electric stivuitorul are
niste dimensiuni mai mici si un grad mai inalt de manevrare.
3) Incarcator pe baza de autocamion ( tractor) agregat care functioneaza in baza
motorului cu ardere interna, destinat pentru incarcare , descarcare si transportarea
marfurilor pe platform deschise ale depozitelor. Are despozitiv important , furca pentru
palete.
53 . Comentati principiile de selectare a tipurilor si
calcularea numaruluid e masini si aggregate necesare
pentu mecanizarea operatiilor depozitare.
Dotarea unitatilor de comert cu aggregate si tilaje de incarcare descarcare si mecanizare
operatiilor depozitare trebuie effectuate cu atentie tininduse cont de urmatoarele principia:
1) Asigurarea eficientei economice in rezultatul utilizarii agregatelor in depozit
2) Corespunderea agregatelor si utilajelor tehnologii de prelucrare a stocurilor de marfa
3) Cresterea productivitatii si usurarea muncii in ezultatul mecanizarii operatiilor
depozitare.
Calculul numarului de unitati de utilaj pentru efectuarea operatiilor de incarcare descarcare
, atunci cind se cunoaste cantitatea si tipurile de marfa care se vor prelucra cu ajutorul
masinelor si agregatelor se efectueaza dupa formula:
Mn=(Q*Ki)/[Ce*Ts*Ns*(365-Zs)] unde
Mn- numarul de unitati de utilaj necesar pentru dotare
Q- cantitatea de marfa care necesita prelucrare cu mijloace tehnice
Ki- coeficientul livrarilor neuniforme
Ce-capacittea de exploatare a utilajului selectat pentru dotare
Ts-numarul de ore lucrate de utilaj pe parcursul schimbului
Ns- numarul de schimburi lucrate pe zi
365- numarul de zile lucrate pe an
Zs- zile de sarbatoare, reparatii, deservire tehnica.
VII AUTOMATE COMERCIALE
54. Argumentati necesitatea si esenta automatelor
comerciale
Automatul commercial este un agregat care efectueaza vinzarea marfurilor fara participarea
directa a vinzatorului in procesul de vinzare . Vinzarea arfurilor prin intermediul automtelor
comerciale se caracrerizeaza prin mai multe avantaje:
1)clientii au posibilitatea de a fi serviti permanent , zi si noapte
2) amplasarea automatelor este comoda pentru cumparatori , aceste fiind instalate in
apropierea locurilor aglomirte ( statii de autobus, de troleibuzi, gari)
3) pentru a intretinerea automatelor comerciale se impun cheltuiei relative mici ,
4) se reduc pierderi de marfa si termenul de amortizare a investitiilor este curt.
Deaseemenea automatele de vinzare ofera clientilor vntajele vinzarii non stop , auoservirii,
marfa nu este atinsa cu mina in procesul vinzarii.
55.Caracterizati elementele constructive si principiile
actiunii automatelor comerciale pentru vinzarea
produselor lichide si la bucata
Automatele comerciale sunt compuse din:
1) Dispozitivul de incarcare si pastrarea stocurilor de marfa care este sub foma de camera
sau vas in care se incarca si se pastreaza stocurile marfii pentru vinzarea curenta.
2) Mecanismul de transportare a marfurilor in automatul commercial este destinat
pentru efectua deplasarea marfii in interiorul automatului de la locul de pastrare pina la
nisa de eliberare a acumparatorului.
3) Mecanismul de preparare a marfurilor este necesar pentru automatele comerciale in
care marfa se prepara inainte de a fi eliberata consumatorului, adica au loc un sir de
operatiuni tehnologice de pregatirea marfiii pentru vinzare.
4) Mecanismul de livrare a marfii- este un despozitiv cu ajutorul caruia marfa se
deplaseaza in zona acesibila cumparatorului. ( este efectata sub forma de impingatoare
).
5) Mecanismul de receptie a monedelor sau a banilor este destinat pentru controlul si
receptia banilor.
Masinele pentru prepararea cafelei sunt dotate cu:
1 Regim de preparare in parallel a 2 cesti de cafea
2 Despozitiv de reglare a platoului de cesti dupa marimea lor
3 sistemul de prelucrare a boabelor e cafea
4 robinet pentru asigurarea cu apa fierbinte si cu aburi
5 suport pentru incalzirea cestilor de cafea si altele.
Automatul mini snak este destinat pentru vinzarea diferitelor produse alimentare si a
bauturilor ambalate. Are urmatoarele caracteritici:
1) Este dotat cu despozitiv de receptionare a monedelor si bancnotelor
2) Asigura pastrarea produselor in stare racita cu ajutorul agrigatului figorific
3) Este dotat cu polite pentru sticle pentru produse ambalate in cutii, pungi

56. Comentati cerintele tehnice si regulele de
exploatare automatelor comerciali.
Cerintele fata de constructii:
1) asigura posibilitatea reglarii de catre personal a mecanismului de dozare
2) Sa fie dotate cu elimente de informer d stare de lucru
3) Sistema masinii rigorifice trebuie sa fie inchisa ermetic
4) Automatele trebuie sa fie dotate cu filtru pentru inlturarea impuritatilor
5) In cazul in care automatul se exploateaza in locuri deschise trebuie sa fie dotate cu
protective ( carcase, husa)
Cerinte de securitate
1) Constructia trebuie sa fie comoda , sa asigure exploatarea fara acidente
2) In scopul asigurarii securitatii , in procesul de exploatare pe parkas automatului trebuie
sa fie indicate simboluri si semne de intimpinare a accidentelor
Cerinte fata de rezistenta- presupune ca termenul de functionare automatelor pina la reparatia
capital sa nu fie mai mic de 3 ani , iar termenul de exploatare sa nu fie mai mic de 8 ani.
57. Argumentati esenta utilajului de taiat si macinat
pentru unitatile de comert in conditiile moderne
In conditiile moderne in unitatile de comert pe larg se utilizeaza un sir de masini si aggregate
destinate pentru taierea produselor alimentare. Trebuie de mentionat ca unele produse se
comercializeaza in stare macinata sau toccata. Aceasta impune magazinele si alte unitati de
comert sa fie dotate cu masini de macinat si tocat, inclusive pentru carne, peste, cafea, ceriale,
piper negru etc. Aceste se deosibesc dupa destinatie fin grupate in:Pentru taierea carnii,
pestelui, brinziii, untului, piinii, salamurilor, etc
58. Numiti si caracteriati principiile de clasificare a
utilajului de taiat , macinat, si ambalare a marfurilor in
unitatile de comert.
Potrivit sursei de energie utilajul de taiere se clasifica:
-Agregate cu actiune manuala
-Agregate cu actiune mecanica
Masinele si despozitivele destinate pentru taierea si amcinarea produselor utilizate in comert se
clasifica in 3 tipuri:
1) Dispositive cu cutit
2) despozitiv cu coarda
3) Aggregate si masini cu disc cilidric
In unitatile de comert angro ponderea produselor alimentare de bacanie si gastronomie este
destul de impunatoare fata de volume total al vinzarilor. Pentru preambalareea produselor
pulverulente se tilizeaza dozatoare semiautomate si dozatoare automatizate.
59. Numiti tipurile , dati caracteristica regulile de
exploatare a utilajelor de taiat si de macinat.
1)masinele si agregatele pentru taiere si macinare auurmatoarele component:
a) mecaismul de taiere si macinare ( cutit, ferestrau, coarda disc) cu ajutorul caruia se
efectueaza taierea produselor in bucati, blocuri etc.
b) motorul sau sursa de energie a utilajului
c)mecanisme de transmisie si transformarea energiei de la motor.
1)Ferestrau electric cu coarda de taiat se utilizeaza pentru taierea carcaselor din carne si a
pestelui congelat
2) masina de tocan carne sip este- tocarea carnii se efectueaza cu scopul de a crea un sortiment
de marfa mai variat sau cind cumparatorii singuri solicita sa se faca tocatura de carne
cumparata in magazin
3) masini de taiat afumaturi de carne- se utilizeaza pentu taierea in felii a salamului fiert,
semiafumat si afumat precum si a brinzeturilor si legumelor. In amgazinele mici masina se
instaleaza la locul de ucru al vinzatoului , iar in magazinele mari poate I instalata in incaperia
preatirii marfurilo pentru vinzare.
60. Numiti tipurile , dati caracteristica si explicate
regulile de exploatare a utilajelor de ambalarea si
portionare a marfurilor in unitatile de comert
1) dozatoare semiautomate efectueaza turnarea produselor in pelicola de polietilena din care
se confectioneaza pungi din difetite marimi. Dozatoare se asigura cu pelicula tubular in care se
toarna produsul, se efectueaza sudarea , taierea si marcarea pungilor.
Dozatoarele se clasifica dupa modul de determinare dozelor : dupa vplim si dupa masa.
Pentru portionarea si preambalarea cartofilor, legumelor, fructelor, se utilizeaza cintare
semiautomate, iar pentru cartofi si alte produse linii mecanizate si specializate.
In magazinele mari se utilizeaza masinele de ambalare in conditii de vacoom. Masinele sunt
destinate pentru ambalarea produselor alimentare ca carne; peste ; legume; fructe; ceea ce
asigura prlungirea termenului de pastrare a calitatiii produselor ambalate.