Sunteți pe pagina 1din 6

Volumul 1

Cerinte legale si deontologice privind exercitarea profesiei


de detectiv particular
DIN SUMA!
Istoriografia detectivisticii romanesti
Cap. I: Noiuni introductive
Cap. II: Cerine legale privind exercitarea profesiei de detectiv particular
Cap. III: Deontologia profesiei de detectiv particular
Cap. IV: Baza legislativa a detectivului particular
Cap. V: Reglementari referitoare la activitatea detectivilor in alte state
- !" pagini -
"#$! %& '#I
Volumul (
Activitatea informativa a detectivului particular
DIN SUMA!
Cap. I. #$iect si definitie
Cap. II. Natura informatiilor
Cap. III. %eoria informatiilor
Cap. IV. Dezinformarea si diversiunea
Cap. V. Consideratii privind conceptul de prevenire
Cap. VI. %e&nica comunicarii si arta conversatiei
Cap. VII. Cunoasterea mediului de afaceri
Cap. VIII. Rolul si locul securitatii ' investigatiei private
Cap. I(. Implicatiile actiunilor teroriste
- !) pagini -
"#$! %& '#I
Volumul )
Activitatea investigativa a detectivului particular
DIN SUMA!
Cap. I: Investigarea privat*
Cap. II: +ursele de informare folosite ,n activitatea investigativ*
Cap. III: #rganizarea activit*ii investigative
Cap. IV: -etode. procedee. mi/loace 0i te&nici de investigare
Cap. V: 1specte vizate de activitatea investigativ* a detectivului
2.!. Investigarea conduitei si moralitatii pu$lice a unei persoane
2.. Investigarea solva$ilitatii'seriozitatii unei persoane fizice'/uridice
2.3. Cautarea persoanelor disparute de la domiciliu
2.). Investigarea asupra $unurilor care fac o$iectul unor litigii
2.2. 4rotectia impotriva scurgerii de informatii
2.". +ecuritatea si protectia mediului de afaceri
2.5. 4revenirea si com$aterea fraudelor
- 6 pagini -
"#$! *& '#I
Volumul %
Activitatea de supraveg+ere a detectivului particular
, -ila.ul /
DIN SUMA!
Notiuni introductive si definirea domeniului
Cap. I. +upraveg&erea fizic* 7 metod* de cercetare
Cap. II. 8olosirea portretului vor$it in activitatea de supraveg&ere
Cap. III. Deg&izarea 0i mac&ierea
Cap. IV. 9tapele premerg*toare supraveg&erii fizice
Cap. V. 8orme de supraveg&ere fizic*
Cap. VI. +isteme de poziionare glo$al*
Cap. VII. %ransformarea rezultatelor supraveg&erii ,n mi/loace de pro$*
Cap. VIII. 1utoprotecia ' Contrafila/ul
Cap. I(. Raportul de supraveg&ere
Cap. (. 1precieri concluzive
- 3!: pagini -
"#$! *& '#I
Volumul *
Managementul societatilor si ca0inetelor de detectivi
particulari
DIN SUMA!
41R%91 I
Cap. I 9conomia serviciilor de investigare
Cap. II 9lemente de mar;eting
Cap. III -anagement pentru intreprinzatori
Cap. IV -anagementul intreprinderilor de detectivi particulari
Cap. V 9lemente de responsa$ilitate si moralitate profesionala
Cap. VI Negocierea in afacerile detectivistice
Cap. VII <estionarea posi$ilelor situatii de risc sau conflict
Cap. VIII 9ducarea comportamentului in afaceri
Cap. I( 1 B C financiar 7 conta$il
41R%91 a II-a
1N9(9: %I4=RI >I -#D9?9 D9 D#C=-9N%9 @)2 1N9(9A
- 2B pagini -
"#$! 1&& '#I
Volumul 1
CIndrumar pentru managerul de securitate ' Cunoasterea si protectia mediului de afaceriD
DIN +=-1R:
Cap. I ?ocul si rolul -anagerului de securitate
Cap. II Responsa$ilitati si competente profesionale
Cap. III Cunoasterea mediului de afaceri
Cap. IV +ecuritatea privata a agentului economic
Cap. V 4rotectia si securitatea informatiilor economice
Cap. VI Dezinformarea si diversiunea in afaceri
Cap. VII 4reventia in mediul de afaceri
Cap. VIII 4revenirea si com$aterea fraudelor
Cap. I( Investigatia privata in mediul de afaceri
- 3BB pagini -
"#$! *& '#I