Sunteți pe pagina 1din 5

1. Studiu de caz privind taxele vamale.

O societate comerciala achizitioneaza un mijloc fix de transport din import la pretul de


achizitie de 20 000 euro, 1 euro este 4.35 lei/euro. Taxele platite de catre societatea
comerciala sunt taxele amale de 10! si T"# 24!.
#chizitia mijlocului de transport
"aloarea mijlocului de transport in lei$ 20 000 euro%4.35 lei & '( 000 lei
2131 = 404 87000 lei
Echipamente
tehnologice
Furnizori de
imobilizari

Taxa amala
)alcul taxa amala 20 000 euro %10!%4.35 lei & ' (00 lei
2131 = 446 8700 lei
Echipamente
tehnologice
Alte impozite, tae !i "ar!aminte
a!imilare
*lata T"#+ului si a taxei amale$
)alcul T"#$ ,'( 000 - ' (00.%24!& 22 /0' lei
# = $121 31668 lei
4426
%onturi la banci in
lei 22&68 lei
'(A deductibila
446 8700 lei
Alte impozite, tae !i "ar!aminte
a!imilare
2. Studiu de caz privind impozitul pe cladiri
O persoana juridical detine un spatiu commercial care nu a fost reealuat in ultimii trei
ani. "aloarea cladirii este '00 000 lei. )ladirea a fost achizitionala in anul 200'.
)alculul impozitului pe cladire$ '00 000 lei %10! & '0 000 lei.
O1li2atia de plata se infiinteaza pentru intre2 an 2012.
Termenele de plata sunt 31 martie si 30 septem1rie.
3nre2istrarea impozitului pe cladiri la 31 martie
63$ = 446 40000 lei
%heltuieli cu alte imozite, tee !i "ar!aminte
a!imilate
Alte impozite, tae !i "ar!aminte
a!imilate
*lata impozitului pe 31 martie
446 = 5121
40000
lei
Alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate Conturi la banci in lei
3nre2istrarea impozitului pe cladiri la 30 septem1rie
63$ = 446 40000 lei
%heltuieli cu alte imozite, tee !i "ar!aminte
a!imilate
Alte impozite, tae !i "ar!aminte
a!imilate
*lata impozitului pe 30 septem1rie
446 = 5121
40000
lei
Alte impozite, taxe si varsaminte Conturi la banci in lei
asimilate
3. Studiu de caz privind impozitul pe teren
O societate comerciala are in propietate un teren intrailan, inre2istrat in re2istrul a2ricol
la cate2oria de folosinta terenuri cu constructii. Terenul are 500 de hectare, ran2ul este 3"
si zona din cadrul localitatii este #.
)alulcul impozitului pe teren$
500 de hectare%500 lei& 250 000 lei/an
4ocietatea doreste sa achite intre2ul impozit la 31.03.5
3nre2istrarea impozitului pe teren la 31.03.5
3mpozitul pe teren platit la 31.03.5
250 000 6 250 000%0.1& 225 000 lei
3nre2istrare impozitului pe teren
63$ = 446 22$ 000 lei
%heltuieli cu alte imozite, tee !i "ar!aminte
a!imilate
Alte impozite, tae !i "ar!aminte
a!imilate
*lata inte2ral a impozitului pe 31 martie
446 = 5121
225 000
lei
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Conturi la banci in lei
4. Studiu de caz privind impozitul mijloacelor de transport
O societate comerciala achizitioneaza un autoehicul cu o masa de 13 tone la o
aloare de '0 000 lei, T"# 24!.
5+1 achizitionarea autoehicului
% = 404
99200 lei
2133 urnizori !e imobilizari "0000 lei
#i$loace !e trasnport
4426 19200 lei
%&A !e!uctibila
*lata furnizorului
404 = 5121
99200
lei
urnizori !e
imobilizari Conturi la banci in lei
3mpozitul de plata este de 51( lei.
3nre2istrerea impozitului
63$ = 446 $17 lei
%heltuieli cu alte imozite, tee !i "ar!aminte
a!imilate
Alte impozite, tae !i "ar!aminte
a!imilate
*lata impozitului
446 = 5121 51' lei
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Conturi la banci in lei
5. Studiu de caz privind taxa pentru folosirea mijoacelor de reclama si publicitate
O societate comerciala,X, a inceiat un contract cu o alta societate comerciala,! pe
o perioada de 3 luni pentru difuzarea unui reclame stradale prin intermediu unui
panou de afisaj amplasat la iesire dintr"un oras. #onstrctul este inceiat pe o
perioada de 3 luni si prevede aparitia reclamei incepand cu luna februarie anul $.
%aloarea contractului este de &' ''' lei, exclusive (%), din care 4' ''' lei se acita
la semnarea constractului in luna ianuarie iar 2' ''' lei pana la sfarsitul lunii
februarie si restul de 2' ''' lei pana la sfarsitul lunii martie.
)stfel incat constractul a intrat in vi*oare incepand cu luna februarie $, societatea
X va vira taxa pentru serviciul de reclama si publicitate la bu*etul #onsilului +ocal
al orasului in care va fi afisat panoul ,taxa de reclama si publicitate este de 3-.,
astfel/
+ pana la data de 1' martie $ 4' ''' 03- 1 12'' lei
+ pana la data de 11 aprilie $ 2' '''03-1 2'' lei
+ pana la 1' mai $ 2' ''' 03-1 2'' lei.
(axa de reclama si publicitate nu intra in baca de impozitare a taxei pe valoarea
adau*ata ceea ce inseamna ca valoarea contractului, inclusive (%) este de
&' ''' 3 ,&' ''' 4 12''"2''"2''.024-15&224 lei.