Sunteți pe pagina 1din 12

MINISTERUL SNTII al REPUBLICII MOLDOVA

Universitatea de Stat de Medicin i !ar"acie ##N$ TESTEMIANU##


Catedra de C%IRUR&IE
&ENERAL i SEMIOLO&IE
eful catedrei: d.h..m., profesor universitar,
Eugen Guu
Conductorul grupei: dr.m., confereniar universitar,
Traian Beschieru
!'aia de '(serva)ie clinic
a bolnavului Cojuhari Igor Teofan
Curator : studentul anul III, facultatea
MEDII!" !r.# gr. #$#%
Co-curator:
Data e*a"inrii+ #&.&'.(&##
Data ,re-entrii .iei+ ().&'.(&##
N'ta+
C%I/INU 0122
##
I$ ANAMNE3A 4inter'5at'ri6l7$
2$ Date 5enerale
0$ Ac6-ele la internare
a*Cu privire la boala de baz
+a momentul e,amin-rii, bolnavul acu.- durere prin distensie permanent- in regiunea
gambei i coapsei drepte, sen.a ie ce devine violent- la mers i /n ortostatism. 0recum i
pre.en a edemului /ntregii e,tremit- i.
b*Cu privire la bolile asociate: absen a bolilor asociate evidente.
8$ Ist'ric6l act6alei ('li
1e consider- bolnav de mai mult timp dar de apro,imativ ' .ile au ap-rut amor eli,
furnic-turi /n regiunea gambei drepte, trec/nd treptat /n dureri de intensitate cresc/nd-,
evolu/nd treptat pina la treimea medie a coapsei drepte cu edem moderat. +a moment nu s2a
adresat la medic i nu a /ntreprins nici o m-sur- individual- de tratament. 0e data de
&'.&'.## pacientul a fost adus 3transportat cu ambulan a* la s,ital6l Nr$2unde i s2a efectuat
Dopler2Duple, gambei drepte fiind depistat- trombo.a venelor profunde a membrului
inferior drept. 0acientului consultat de medicul angiochirurg i s2a recomandat internare /n
sec ia de chirurgie aseptic- cu tratament conservativ 3preparate reologice, antiinflamatorii
anticuagulante i supraveghere /n dinamic-*.
4* Anamneza de asigurare : Este asigurat cu poli a cu seria i nr. de asigurare &(# !
5&66'$
9$ Ist'ric6l vie)ii ('lnav6l6i$
Date biografice succinte: 12a n-scut /n hi in-u fiind al doilea copil /n familie din
trei. 7i2a /nceput studiile la v/rsta de 5 ani. apacitatea de /nv--tur- 2 satisfacatoare. 4
N6"ele i ,ren6"ele o8uhari Igor Teofan
Virsta #95', $6 ani
D'"icili6l+ adres :r. hi in-u, sect. Buiucani, str. ornului 9;) 2 (9
Starea civil -s-torit, ( copii
L'c6l de "6nc ofer ,,Ta,i #))%<
Data i 'ra+ :"('lnvirii $&.&).## ; /n 8urul orelor #5=&&
Data i 'raadresrii ,acient6l6i :n
sec ia de internare
&'.&'.## ; 9=&&
Data i 'ra+ internrii &'.&'.## ; 9=$'
Dia5n'stic6l instit6 iei care a tri"is+ Tromboflebita acut a venei iliace drepte
Dia5n'stic6l la intenare 4,re-6",tiv7+ Flebotromboza acut a venelor profunde a
membrului inferior drept
Dia5n'stic6l clinic+ Flebotromboza acut a venelor profunde a
membrului inferior drept
Dia5n'stic6l de.initiv clinic+ Flebotromboza acut a venelor profunde a
membrului inferior drept
&r6,a san56ina 43II* >h ?
##
crescut i s2a de.voltat conform normelor. @n copil-rie a corespuns grupului de v/rst-
conform de.volt-rii fi.ice. ondiiile de trai /n copil-rie au fost satisfacatoare. 4limentaia
A suficient- /n cantitate, de )2' ori pe .i. onsumul de lichide normal.
Condi ii de munc: @nceputul activit-ii de munc- a fost la (( de ani, in calitate de
ofer de curse lungi , condiiile de munc- nesatisfacatoare 3sedentarismul, stres, surmena8
fi.ic i psihic, inhalarea ga.ului de e apament*, cu respectarea regimului de munc- i
odihn- 3cu unele e,cep ii*. 0ractic- sportul 3/n special fotbalul* de mic copil p/n- /n
pre.ent.
Antecedente personale fiziologice: perioada de maturi.are se,ual- corespunde
normelor, f-r- deregl-ri /n activitatea se,ual-. Este c-s-torit, are ( copii.
Deprinderi nocive: fumatul 3de la 6 ani, periodic*B la moment nu fumea.-. onsum-
cafea din abunden -. !u se droghea.-. onsum- alcool oca.ional. onsumul de sare .ah-r
i gr-simi i piper echilibrat cu unele abateri de la norm-.
Antecedente personale patologice: Traumatisme la gamba dreapt-. Interven ii
chirurgicale nu a suportat, nu a suferit de boli infec ioase i para.itare 3hepatit-, TB,
malarie, di.enterie* precum i boli cu transmitere se,ual. 4bsen a contactului cu bolnavii
de tuberculo.- i lipsa deplas-rii /n localit- ile epidemiologice nefavorabile. +a v/rsta de
#( ani a suferit de febr- reumatismal- acut-.
Anamneza alergologic: Intolerana la medicamente, vaccinuri, seruri, produse
alimentare, polen 2 neaga .
Anamneza de asigurare social: pierdera temporar- a capacit- ii de munc-.
Antecedente eredocolaterale: absen a patologiei bolnavului la rude.
II$ DATELE OBIECTIVE
2$ E*a"inarea clinic a ('lnav6l6i$
Starea general+ de gravitate medie.
Contiina= clar-.
!oziia bolnavului+ activ-.
"#presia feii: obi nuit-.
Constituia+ tip constituional 2 normostenic, corespunde e,teriorului cu v/rsta,
de.voltarea fi.ic- normal-.
Tegumentele i mucoasele vizibile + culoare ro.2pale, uscate, erup ii cutanate,
depigmenta ia, le.iunele de grata8, ulcera iile, fistulile, cicatricele, ,antoamele 2 absente.
!rul+ tipul pilo.it-ii masculin, starea p-rului A fragil.
$nghiile+ f-r- deregl-ri trofice, neha urate, nestratificate i f-r- aspect de sticl- de
ceas.
%esutul celulo&adipos subcutanat+ satisf-c-tor, grosimea pliului /n regiunea Traube
nu dep- e te A $ cm
"deme periferice+ pre.ente, moderate la nivelul membruluii inferior drept.
'anglionii limfatici periferici+ ganglionii subma,ilari, suboccipitali, preauriculari,
sterno2mastoidieni, supra;subclaviculari, a,ilari, cubitali nu se palpea.-. Dimensiunile,
forma, consisten a corespund normelor. Este absent- concre terea cu esuturile ambiante
i durerea la palpare.
##
Capul+ proporional, locurile dureroase la palpare nu se depistea.-, percuia deasupra
orbitelor, sunusurilor ma,ialre, proceselor mastoide nu provoaca durere.
'(tul= proporional, simetric, glanda tiroid- nu se palpea.-, turgescen a venelor
8ugulare absente.
)uchii+ bine de.voltai, lipsa atrofiilor locale, indura ii i durei /n timpul palp-rii a
membrului inferior drept.
%esutul osos+ absen a deformaiilor, durerilor la palpare i percuie.
Articulaiile+ de configuratie normala, fara patologii. Miscarile in articulatii normale
3limitarea mobilit- ii la mi c-rile active /n articula ia genunchiului drept*.
0$ A,arat6l res,irat'r$
Acuze: din partea sistemului respirator nu pre.int-.
Inspec ie:
- Secre ii nazale nu se determin-, puncte dureroase /n regiunea fe ei lipsesc.
- Aripile nazale nu particip- /n actul respurator.
- Vocea este neschimbat-.
- Cutia toracic este simetric-, fosele rupra2 i infraclaviculare nu sunt bombate.
- Ambele emitorace particip- simetric /n actul respirator$ >etrac iile, proeminen ele
i scapulae alatae sunt absente.
- Tipul respira iei este mi,t cu amplitudine ritmic-.
- Frecven a respira iei A #%;min
!alpa ia:
!lasticitatea hemitoracelor este p-strat- din ambele p-r i, vibra ia vocal- se
transmite uniform pe ambele torace, la palpare nu sunt puncte dolore.
!ercutia comparativa si topografica= 0ercutor, pe regiuni simetrice se atest- sunet clar
pulmonar. Este respectat- o simetricitate
"ivelul ape#ului pulmonar anterior 2 $ centimetri mai superior de mi8locul claviculei.
"ivelul ape#ului pulmonar posterior 2 la nivelul procesului spinos al vertebrei cervicale
CII.
$anda %roening 2 6 cm.
&imitele inferioare ale plm'nilor:
Drept 1t/ng
+inia
medioclavicular-
oasta CI 0/n- la coasta IC apoi
inf.
+inia a,ilar-
anterioar-
oasta CII oasta CIII
+inia a,ilar-
posterioar-
1paiul i;cID oasta D
+inia scapular- oasta ID2D oasta D
+inia paravertebral- +a nivelul proces.
1pinos al vertebr. T
DII
222222;;2222
##
Auscultaia+ 4uscultativ, pe toat- aria suprafe ei pulmonare se determin- murmur
ve.icular, raluri absente, frota ie pleural- A absent-. $ronofonia /n regiunile simetrice se
propag- uniform. (gomote respiratorii supraadugate nu sunt pre.ente.
8$ A,arat6l cardi'vasc6lar
Acuze: Dinee, palpita ii i alte sen.a ii nepl-cute /n regiunea cordului, dureri /n
regiunea precordial- i hemopti.ie A absente.
Inspecia*
- +asele g(tului+ pulsaia patologic- a arterelor carotide, fream-t carotidian,
turgescena venelor 8ugulare, puls venos po.itiv n6 se de,istea-a.
0ulsa ia regiunii inimii i epigastrului A negativ-.
!alpa ia: ocul ape,ian situat la nivelul spaiului i;c C cu #,'cm spre st/nga, aria,
amplituda, puterea normale. 4lte sen.aii palpatorii /n regiunea cordului 3fream-tul sistolic,
diastolic, fream-t pericardiac* i a vaselor mari nu se atest-.
!ercuia*
&imitele matitatii relative:
Dreapta 2 # cm la e,terior de marginea sternuluiB
1tinga 2 &,' cm spre interiorul liniei medioclaviculare stingiB
1uperioara A la nivelul coastei III.
&imitele matitatii absolute:
Dreapta A marginea dreapta a sternuluiB
1tinga A #cm spre interiorul limitei matitatii relative stingi
1uperioara A la nivelul coastei III.
)iametrul fasciculului vascular A 6 cm.
Configuratia cardio-vasculara:
Dreapta 1tinga
I sp. int +inia sternala dreapt- #cm lateral de linia sternal- st/ng-
al II sp.int. +inia sternala dreapt- #,(cm lateral de linia sternal- st/ng-
al III sp.int. #,' cm lateral de linia
sternal- dreapt-
#,'cm lateral de linia sternal- st/ng-
al IC sp.int. ( cm lateral de linia
sternal- dreapt-
(,'cm lateral de linia sternal- st/ng-
al C sp.int. ( cm lateral de linia
sternal- dreapt-
&,'cm medial de linia
medioclavicular- st/ng-
Auscultaia* Egomotelor cardiace= /n focarul mitral, aortic, /n spaiul
intercostal II din dreapta, din st/nga sternului, la aba.a apendicelui ,ifoid, /n ape, 2 clare,
ritmice, cu caracteristici satisfacatoare. F25%;min
Tensiunea arterial- A #(&;%& mmGg.
Investigarea vaselor sangvine
##
+a palpare se determin- pulsul pe arterele radiale, femurale, 3poplitee, dorsalis pedis i
tibialis posterior A la piciorul st/ng, la piciorul drept e slab perceptibil-*. 0e artera radial-
puls ritmic, plin, tensiunea i amplituda identice la ambele m/ini, cu frecvena 5%;min, deficit
de puls nu se determin-. 0uls capilar lipsete. 0e arterele femurale nu se auscult- .gomotul
dublu Traube i suflul dublu Cinogradov A Durosier. 0e arterele carotide nu se auscult-
suflu. +a e,aminarea venelor membrelor inferioare se determin- dilatarea varicoas- a
gambei drepte, palpator segmente pu in dure i;sau dureroase se determin- de asemenea la
gamba dreapt-.
Tensiunea arterial-= braul st/ng #(&;%& mm Gg
braul drept #(&;%& mm Gg
9$ A,arat6l di5estiv$
Acuzele* Din partea aparatului digestiv pacientul nu acu.- pl/ngeri.
- )ureri /n regiunea epigastric- i alte .one ale abdomenului, simptomele dispeptice
3eructa ie, piro.is, grea a, vom-*, sen.a ie de greutate /n abdomen 3meteorism, m-rirea /n
volum a abdomenului*, hemoragie 3esofagian-, gastrointestinal-* 2 absente
- Apetitul= !ormal.
- *ierdera 'n pondere nu se constat-.
- Setea= cantitatea de lichid b-ut- /n () de ore A apro,imativ #,'2(l
- )egluti+ia= liber-, nedureroas-
- Scaunul= frecvena A # data ;#2( .ile, caracterul fecalelor este normal.
- ,azele se elimina.
Inspecia*
- Cavitatea bucal: Mucoasa cavit- ii bucale, a palatului dur i moale are culoare ro.2
pal-, curat-.Faringele i amigdalele nu sunt hiperemiate.
- 0roeminarea amigdalelor palatine /n afara arcului palatoglos nu se decelea.-. &imba
este umeda, de culoare .o.-, cr-p-turi nu se observ-.
- )in+ii: carii dentare dentar- pre.ente pe alocuri.
- Abdomenul: 4bdomenul simetric, mobil, particip- la actul de respira ie. 1emne de
ascit- i hipertensiune portal- nu sunt pre.ente. !u pre.int- semne de iritare a peritoneului.
!alpaia*
*alpa+ia superficial= sen.atii de nu pre.int-. 1emnul Blumberg i negativ.
*alpa+ia profund= colonul sigmoidian, cecul, segmentul distal al ileonului, apendicele,
colonul ascendent, transvers i descendent fara particularitati patologice.
!ercuia* aracterul sunetului la percuie 2 in norma
Auscultaia* Garguimente intestinale moderate..
- *ancreasul
!alparea Hindolor, simptomul Meio2>obson, De8arden, 1hoffar etc. 2 negative
- Ficatul
!ercutia dup ,urlov - dimensiunile #(I#&I% cm
!alpa ia A marginea moale, consisten a elastic-
- Vezica biliara indolora. 1imptomul Merfi, Mussi2GheorhievsJi, :rtner, Boas, Kehr
A negative.
- Splina: dimensiuni la percu ie %I6 cm
##
- Scaunul cu frecven a de o dat- pe .i, consisten a 3oformat, culoare obi nuit-*
'. 1istemul urinar.
Acuze: !u acu.- dereglari. Edeme pe fa -, palpebrale, dureri /n regiunea lombara A
absente.
)ic iunile: +ibere, f-r- dureri i f-r- arsuri. Letul urinar ne/ntrerupt, nu se constat-
reten ie. Mrina are culoare obi nuit-.
!alparea rinichilor /n po.iiile ori.ontal-, lateral- i vertical- a bolnavului nu se palpea.aB
sen.aia de durere lipseste.
Simptomul de tapotament A negativ bilateral.
!ercuia* 1imptomul Lordano 2 negativ.
6. 1istemul genital.
Fara particularitati patologice.
5. 1istemul endocrin.
Inspecia* >eparti.area esutului celulo2adipos subcutanat A tip masculin, obisnuit. +ipsa
eruptiilor, depigmentaiei, hiperpigmentaiei sau altori patologii. 0ilo.itatea tip masculin.
!alaprea* Glanda tiroid- nu se palpea.a le deglutitie.
+a pacient lipsesc semne de tireoto,ico.-, mi,edem, hipoparatiroidism, diabet .aharat,
sindromul ushing, maladia 4ddison, boala BasedoN, boala 1immons.
%. 1istemul nervos.
Starea psiic: integrarea cu mediul /ncon8ur-tor, dispo.iia, atenia, memoria 3de fi,are,
de evocare*, emoiile sunt adecvate. 4titudinea fa- de boal- este reala. !u se remarca o
incordare nervoasa.
-rganele senzitive: mirosul, starea pupilelor, reacia la lumin- A fara devieri de la norma.
1tarea refle,elor cutanate i refle,elor osteotendinoase A satisfacatoare.
9. E,amenul local 31tatus localis*.
0acientul pre.int- edem moderat la nivelul gambei si treimea medie a coapsei drepte,
m-rirea moderat- /n volum /n compara ie cu membrul inferior st/ng, paliditate, pulsa ie
determinat- la toate nivelele.
III$ DIA&NOSTICUL PRE3UMTIV$
+uind in consideratie ac6-ele pacientului la internare= durere prin distensie permanent- in
regiunea gambei i coapsei drepte, sen.a ie ce devine violent- la mers i /n ortostatism,
pre.en a edemului /ntregii e,tremit- i drepteB precum si datele din ana"ne-a= regimul
mesei nerespectat, utili.area alimentelor picante, grase, situatii psiho2emotionale stresante,
putem presupune ca bolnavul sufer- de flebotromboza acut a venelor profunde a
membrului inferior drept. 4ceasta presupunere o sustin datele e*a"en6l6i '(iectiv= la
palpatie i vi.ual se determina edem al membrului inferior drept, paloarea membrului.
IV$ PLANUL E;AMINRII ULTERIOARE A BOLNAVULUI /I
RE3ULTATELE INVESTI&AIILOR$
Plan6l investi5atiil'r+
##
#. 4nali.a general- a s/ngelui
(. 4nali.a urinei
$. 4nali.e biochimice
). Dopler Duple,
Re-6ltatele+
.* Analiza generala a singelui /0*/1*..
>e.ultatul a 4G1 ne arata pre.enta unei concentratii marite de trombocite 3$%&I#&
9
l*, i
pre.enta unui proces inlamator leucocito.a cu devierea spre stinga.
2* Analiza biochimica a singelui /0*/1*..
0rotrombine #&&O
Fibrinogene ) g;l
resultatul !orma
Gb

#$6 #(&,&2#)&,& g;l
Er ),( ),&2',& I #&
#(
l
I &,96 &,%'2#,&'
+eucocite #&, ( ),&29,& I #&
9
l
Trombocite $%& #%&,&2$(&,& I#&
9
l
Ne6tr'.ile+
!esegmentate # #26O
1egmentate 69 )525(O
Eu.inofile &,( &,'2',&O
Ba.ofile # &2#,&O
+imfocite #9 #92$5O
Monocite ## $2##O
C1G ) (2#& mm;h
##
Bilirubine tot (#,) mcmol;l
indirecta #',&) mcmol;l
directa 6 mcmol;l
Mree ) mmol;l
0roteina totala 5%,$ g;l
reatinin- 96,5mmol;l
3* Analiza urinei 22*/4*/2
5* Duple# scanarea sistemului venos al membrelor inferioare &'.&'.##
MEMBRUL DREPT
- C. iliace CF, CF0 222 permeabile,
compresie complet-.
- CF1, C. 0oplitee A /n lumen se
determin- mase trombotice hipo2
hiperecogene oclu.ive f-r- semne de
recanali.are.
- Cenele gambiene A se determin-
mase hipo2hiperecogene semnificative cu
semne de recanali.are ne/nsemnat-.
- &imita de sus a trombozei este 'n
proiec ia venei femurale superficiale
./0superioar cu cu e#tinderea lor
ne'nsemnat 'n VFC la nivelul bifurca iei.
- Ape#ul maselor trombotice este fi#at
de peretele anterior a VFC 1 fr semne de
flotare.
- 2onc iunea safeno-femural
permeabil 1 345 mm.
- Vena safen magna i VS*
permeabile la toate nivelele.
MEMBRUL ST<N&
- Sistemul venos profund este
permeabil la toate nivelele.
V$ DIA&NOSTICUL CLINIC PO3ITIV$
antitatea #' ml
uloarea Galbena
4spectul Transparenta
Densitatea #&&%
>eactia 4cida
0roteine !eg
Glucide !eg
Epiteliu 0lat (2$
>enal #2(
+imfocite $2)
##
- De ba.-= +uind in consideratie ac6-ele pacientului la internare= durere prin distensie
permanent- in regiunea gambei i coapsei drepte, sen.a ie ce devine violent- la mers i /n
ortostatism, pre.en a edemului /ntregii e,tremit- i drepteB precum si datele din ana"ne-a=
regimul mesei nerespectat, utili.area alimentelor picante, grase, situatii psiho2emotionale
stresante, datele e*a"en6l6i '(iectiv= la palpatie i vi.ual se determina edem al
membrului inferior drept, paloarea membrului, dia5n'sic6l ,re-6",tiv= Flebotromboza
acut a venelor profunde a membrului inferior drept= Re-6ltatele investi5atiil'r de
la('rat'r si instr6"entale+ >e.ultatul a 4G1 2 pre.enta unei concentratii marite de
trombocite 3$%&I#&
9
l*, i pre.enta unui proces inlamator leucocito.a cu devierea spre
stinga, precum i re.ultatele Dople,2Dupler, ,6te" de.ini di5n'stic6l clinic+
Flebotromboza acut a venelor profunde a membrului inferior drept$
VI$ TRATAMENTUL BOLNAVULUI$ RE&IM$ ALIMENTAIE$
MEDICAMENTE$
Re5i"6l A de pat nesever.
Tratamenul
Trata"ent6l>datele ?>1? @>1? A>1? B>1? C>1? 21>1? 22>1?
Diete 2? D D D D D D
1ol Fra,iparin &,6 ml s;c ( ori;.i ? ? D D D D E
1upp. Diclofenac rectal #;.i D D D D D D D
Banda8 elastic ? ? D D D D D
1ol. !al &9O '&& ml
1ol. 0ento,ifilin- ',& ml i;v pic
? ? D E E
0aracetamol '&&I$ ? ? D D D D D
VII$ EVOLUIA 3ILNIC A BOLII$
1?$1?$22
Starea general A pacientul acu.- dureri /n gamba dreapt-, coapsa dreapt- 3p/n- la #;$
medie*.
Con tiin A clar-.
Tegumentele - ro. palide, umede
Ap.resp.- auscultativ murmur ve.icular, F> A #5 r;min
(gomotele cardiace 2 ritmice, clare. F25';min T4P#(&;%& mm Gg
Abdomenul - simetric, moale, indolor la palpare, particip- /n actul de respira ie.
Actele fiziologice 1 /n norm-, tractul gastrointestinal p-stratB mic iuni libere, indolore.
Status localis A membrul inferir drept moderat edemat, moderat m-rit /n volum 3/n regiunea
gambei i #;$ medie a coapsei*. 0ulsa ie se determin- la toate nivelele.
1@$1?$22
Starea general A stabil-, pu in cu amelior-ri, moderate algii la nivelul gambei drepte.
Con tiin A clar-.
##
Tegumentele - ro. pale, umede
Ap.resp.- auscultativ murmur ve.icular, F> A #% r;min
(gomotele cardiace 2 ritmice, clare. F25%;min T4P#(&;%& mm Gg
Abdomenul - simetric, moale, indolor la palpare, particip- /n actul de respira ie.
Actele fiziologice 1 /n norm-, tractul gastrointestinal p-stratB mic iuni libere, indolore.
Status localis A f-r- schimb-ri evidente.
1B$1?$22
Starea general A cu dinamic- po.itiv-, moderate algii la nivelul gambei drepte.
Con tiin A clar-.
Tegumentele - ro. palide, umede
Ap.resp.- auscultativ murmur ve.icular, F> A #5 r;min
(gomotele cardiace 2 ritmice, clare. F255;min T4P#(&;%& mm Gg
Abdomenul - simetric, moale, suplu, indolor la palpare, particip- /n actul de respira ie.
Actele fiziologice 1 /n norm-B tractul gastrointestinal p-stratB mic iuni libere, indolore.
Status localis A edem pretibial al gambei drepte /n regresie.
21$1?$22
Starea general A relativ stabil- cu dinamic- po.itiv-.
Con tiin A clar-.
Tegumentele - ro. pale, umede
Ap.resp.- auscultativ murmur ve.icular, F> A #9 r;min
(gomotele cardiace 2 ritmice, clare. F25%;min T4P#(&;%& mm Gg
Abdomenul - simetric, moale, suplu, indolor la palpare, particip- /n actul de respira ie.
Actele fiziologice 1 /n norm-B tractul gastrointestinal p-stratB mic iuni libere, indolore.
Status localis A edem pretibial al gambei drepte /n regresie.
22$1?$22
Starea general A relativ stabil-, acu.e la momentul vi.itei nu pre.in-.
Con tiin A clar-.
Tegumentele - ro. pale, umede
Ap.resp.- auscultativ murmur ve.icular, F> A #5 r;min
(gomotele cardiace 2 ritmice, clare. F25%;min T4P#(&;%& mm Gg
Abdomenul - simetric, moale, suplu, indolor la palpare, particip- /n actul de respira ie.
Actele fiziologice 1 /n norm-B tractul gastrointestinal p-stratB mic iuni libere, indolore.
Status localis A edem pretibial al gambei drepte absent, distal A pulsa ie pre.ent- pe plant-.
E,ternare /n data de ##.&'.## /n stare relativ satisf-c-toare cu recomand-ri=
#. Eviden a la medicul de familieB
(. omprimate Qarfare, A ' mgB
$. ontrolul protrombineiB
). Banda8 elastic compresiv la nivelul membrului inferior dreptB
VIII$ PRONOSTICUL F c'ncret re.erit'r la+ via)G ca,aciattea de "6ncG
rea(ilitarea$
Pr'n'stic6l referitor=
##
+a viata= favorabil
>eabilitare= favorabil
apacitatea de munca= bun-.
I;$ EPICRI3A$
0acientul Co6uari 7gor Teofan, /n virsta de $6 de ani, or. hi in-u, a fost internat /n mod
urgent pe data de &'.&'.## in 1pitalul !r.# sectie de chirurgie aseptic- cu diagnosticul
de ,,Flebotromboz acut a venelor profundea membrului inferior drept8. Diagnosticul
confirmat la Dopler2Duple,. @n sta ionar a avut parte de tratament conservator cu preparate
reologice, antalgice, antiinflamatorii cu dinamic- po.itiv-. Edemul gambei drepte redus,
sindromul algic cupat. E,ternat la domiciliu cu recomand-ri=
#. Eviden a la medicul de familieB
(. omprimate Qarfare, A ' mgB
$. ontrolul protrombineiB
). Banda8 elastic compresiv la nivelul membrului inferior drept.