Sunteți pe pagina 1din 2

1) Se supun esterificarii 12g de CH

3
-COOH cu etanol. Constanta de echilibru a reactiei de esterificare
este de 4 si la echilibru se gasesc 0,15 oli de acetat de etil.Calculea!a asa de etanol supusa esterificarii.
Se determina numarul de moli de acid acetic
1 mol CH
3
-COOH = 60 g
n CH
3
-COOH = 12/60 = 0,2 moli CH
3
-COOH
CH
3
-COOH + HO-CH
2
-CH
3
" CH
3
-COO-CH
2
-CH
3
+
H
2
O
Initial 0,2 a 0 0
Consumat x x 0 0
Echilibu 0,2-x a-x x x
x = 0,1! moli ac"tat #" "til
0,1! moli H
2
O
0,2-0,1!=0,0! moli CH
3
-COOH
a-0,1! moli CH
3
-CH
2
-OH
$c=% CH
3
-COO-CH
2
-CH
3
&'% H
2
O&/% CH
3
-COOH&'% HO-CH
2
-CH
3
& = (
$c=0,1!'0,1!/0,0!')a-0,1!) = (
0,022!=()0,0!a-0,00*!)
0,022!=0,2a-0,03
0,2a = 0,0!2!
a=0,262! moli CH
3
-CH
2
-OH
Se determina masa de etanol
1 mol CH
3
-CH
2
-OH = (6 g
0,262! moli CH
3
-CH
2
-OH = 0,262!' (6 = 12,0*! g "tanol
2) #n acid gras saturat contine 12,5$ O.%eterina forula oleculara a acidului si scrie forula lui de
structura.Scrie forula trigliceridei siple care se obtine din glicerina si acidul gras deterinat.
+omula unui aci# gas satuat, C
n
H
2n+1
- COOH
Se determina masa molara a acidului
100 g aci#-----12,! g O
. g aci#-----//32 g O
. = 2!6 g
Se determina masa molara a acidului in functie de n
. = 1(n + (6
1(n+(6 = 2!6
1(n = 210
n = 1!
0ci#ul "st" aci#ul 1almitic
CH
3
-)CH
2
)
1(
-COOH
Formula grasimii tripalmitina
3& Se titrea!a 20 ' solutie de acid acetic de concentratie 0,2 ( cu solutie de )aOH , folosind ca
indicator fenoftaleina .
a& Calculea!a *oluul de solutie de )aOH de concentratie 0,1 ( necesar neutrali!arii totale a acidului
acetic .
b& +,plica schibarile de culoare care se obser*a in tipul titrarii .
a&
Se determina numarul de moli de acid acetic din 20 ml solutie 0,2M
1000 ml soluti"-----//0,2 moli CH
3
-COOH
20 ml soluti" -------x
x=0,00( moli CH
3
-COOH
Se determina numarul de moli de NaOH care neutralizeaza 0,004 moli CH
3
-COOH
Ecuatia "acti"i chimic" "st",
1 mol----1 mol
CH
3
-COOH + 2aOH 3 CH
3
-COO2a + H
2
O
0,00( moli---/x
x = 0,00( moli 2aOH
Se determina olumul de solutie de NaOH
1000 ml soluti"------//0,1 moli 2aOH
x ml soluti"--------0,00( moli 2aOH
x = (0 ml soluti" 2aOH
b)
In m"#iu aci# 4"nol4tal"ina "st" incoloa/
5" 1acusul titaii s" obs"6a ca solutia aman" incoloa 1ana can# s" a7ung" in 1unctul can# tot aci#ul a 4ost
n"utali8at/
9a a#auga"a unui "xc"s #" soluti" #" 2aOH solutia #"6in" osi"